Mijn favorieten
 • FOTO's
 • VANDAAG
 • .
  Foto
  Zoeken in blog

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek
 • De laatste dag van herfst vaarwel
 • Prettige Donderdag lieve vriendin
 • mevr
 • Fijne nieuwe week gewenst vriendin
 • Aangename Zondag vriendin

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Archief per maand
 • 06-2020
 • 04-2020
 • 04-2019
 • 03-2018
 • 12-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 12-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 01-2011
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 01-2008
  Over mijzelf
  Ik ben André
  Ik ben een man en woon in Aalst (België) en mijn beroep is .
  Ik ben geboren op 27/09/1949 en ben nu dus 71 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Natuur Bretagne Saint-Malo Festival de Cornouaille Joan Baez KleinKunst.
  BIOLOGISCH-DYNAMISCH-ECOLOGISCH TUINIEREN met een knipoog naar de MAAN en Maria THUN
  .
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  05-08-2014 ZAAIZAADwinning
  ZAAIZAADwinning

  - ZAAIZAADwinning van mooi-gezond Vrucht.gewas : ZAAIEN, ONDERHOUD, OOGSTEN en andere werkzaamheden nadien op Vruchtdag

  - ZAAIZAADwinning van mooi-gezond Blad.gewas : ZAAIEN, ONDERHOUD, OOGSTEN op Bladdag, andere werkzaamheden nadien op Vruchtdag

   ONDERHOUD = VERZORGEN, OPBINDEN, WIEDEN, lichte GROND-BODEMbewerkingen (hakken, schoffelen, ondiep spitten, ploegen, eggen),

  - ZAAIZAADwinning van mooi-gezond Bloem.gewas : ZAAIEN, ONDERHOUD, OOGSTEN op Bloemdag, andere werkzaamheden nadien op Vruchtdag
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  BEMESTEN


  • ZEER gunstig BEMESTEN bij VOLLE maan  geeft een optimale werking • GUNSTIG BEMESTEN bij DALENDE maan
  Kreeft Schorpioen Vissen Bladag • GUNSTIG BEMESTEN-onderdompelen kamerplanten

  BEMESTEN Dierlijke (koe-schaap-pluimvee-paard-varken-duif-stal-drijf-gier-droog mest,bloed-beendermeel) MEST , Compost, Plantengier, Groenbemesting, Kunstmest fertilisation fumier organic fertilizermanure Düngung Mist
  .
  BEMESTEN compost ê
  COMPOSTEREN
  IRRIGATIE
  GIETEN=ONDERDOMPELEN
  Kamerplanten
  Engraiser=Fertiliser
  Compostage
  Irrigation=Arrosage
  Fertiliser
  Plantes d'interieur
  Fertilizing=Manuring
  Composting
  Irrigation
  Dungen=Watering
  Indoor plants
  Düngen
  Kompostierung
  Irrigation=Bewässerung
  Düngen=Gießen
  Zimmerpflanzen
  KALKCYANAMIDE • KALKcyanamide
  Kalkcyanamide is een milieuvriendelijke meststof met meervoudige werking, en behoort tot de in de EG toegelaten meststoffen.
  Op grond van zijn bijzondere samenstelling verzorgt kalkcyanamide de planten op ideale wijze met stikstof en levert de bodem de zo waardevolle kalk.
  Gelijktijdig wordt de druk van onkruiden en ziekten verminderd door de deelwerking van kalkcyanamide tegen de uit zaad opkomende één- en tweezaadlobbige onkruiden alsook tegen de met de bodem verbonden ziekten

  BIO groenten kweken BEKALKEN

  Kalk is nodig voor de opbouw van stevige celwanden en speelt bovendien een rol bij de opname van andere voedingselementen. Bij onvoldoende aanwezigheid van kalk in de grond is bijvoorbeeld magnesium moeilijker beschikbaar en opneembaar, zodat magnesiumgebrek kan ontstaan zonder dat het gehalte aan magnesium in de grond laag is. Bij een overmaat aan kalk daarentegen kan de opname van mangaan en zink stagneren.
  Kalk werk ook de ontwikkeling van enkele plantenziekten tegen; zoals knolvoet bij koolgewassen. Bovendien heeft de kalk een positieve invloed op de bodemstructuur. Dankzij kalk worden stabiele grondkruimelsgevormd, wat de grond minder slempgevoelig maakt. Het bepalen van het kalkgehalte is enkel mogelijk door het nemen van een grondmonster, wat best gebeurt in het najaar. Aan de hand van de analyse van dit monster kan dan een bekalkingsadvies gegeven worden.
  Het najaar is ook de beste periode om de grond te bekalken.Kalkmeststoffen hebben immers zo'n drie maanden nodig om volledig te gaan werken. Om in het voorjaar een optimaal kalkgehalte te bereiken, is het dus nodig in de herfst te bekalken. Een gelijkmatige verdeling van kalkmeststoffen is van groot belang, evenals het goed door de bouwlaag werken van deze stoffen. Een grondontleding met bekalkingsadvies door een bevoegd laboratorium is dus de enige betrouwbare leidraad!

  Gegevens van het Ministerie van Land- & Tuinbouw: PH - faktor die de bodemvruchtbaarheid beinvloedt. Optimale zuurtegraad pH in functie van teelt

  Alcalische pH >7 • Alcalisch verdragende gewassen: gerst, klaver, luzerne,warmoes, rodebiet, suikerbieten, zinnia's = GEEN KALK
  Neutrale pH =7 • Neutraal gevoelige gewassen: erwten, bonen, sla, haver,spinazie, selder, rapen, komkommer, wortels, chrisanten,aubergine, uien, kolen, tarwe, tomaten, vlas, mais, dalia's = GEEN KALK
  Zure grond pH < 7 [6-7] • Matig zuurverdragende gewassen: aardappelen = [4 tot 10 kg/are per jaar] aardbeien, witloof, radijs, rogge, pepermint = [5 tot 10 kg/are per jaar]
  pH 5 - 6 • Zuurverdragende gewassen: gazon, azalea, rozen [12 tot 20 kg/are per jaar]
  pH < 5 • Zuurverdragende gewassen: rhodedendrons, lelies, oleander, wilgenroos, erica [21 tot 30 kg/are per jaar]
  Jos VAN HOECKE • VELT HAMME •

  BEMESTING : Door goed te bemesten krijg je gezonde planten en een goede oogst. De belangrijkste voedingselementen die een plant nodig heeft zijn stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K).
  Stikstof is nodig voor de vorming van bladgroen en van belang voor de groei van de plant.
  Fosfaat is belangrijk voor de vorming van wortels en voor de bloei en het rijpen van de vruchten
  Kalium zorgt voor het transport van water en koolhydraten naar en in de plant.
  Ook moet de zuurgraad (de pH-waarde) van de grond in orde zijn. Is die te hoog of te laag, dan nemen de planten geen of onvoldoende voedingsstoffen op. Kalk beinvloedt de zuurgraad.
  Een goede verzorging van de bodem met organisch materiaal is noodzakelijk voor een goede structuur van die bodem. Voor dit doel kunt u jaarlijks op een moestuin per 100 m² zeven kruiwagens stalmest of compost (0,5 m³) onderwerken. Heeft u een siertuin dan kunt u jaarlijks per 100 m² ongeveer 3,5 kruiwagen stalmest of compost (0,25 m³) toevoegen. Doe dat bij voorkeur in het voorjaar. Dan hebben de bodemdiertjes de tijd om de mest in goed voedsel voor de planten om te zetten.
  Wanneer is de beste tijd om mijn moestuin te bemesten? Het is het beste om pas in het voorjaar te bemesten, omdat anders de meststoffen voortijdig vrijkomen en uitspoelen naar het grondwater, wat ongunstig is voor het milieu. Organische meststoffen doen er minimaal 3 á 4 weken over voor ze beschikbaar beginnen te komen voor de planten.
  Hoeveel mest moet ik jaarlijks opbrengen op de moestuin?
  Hoeveel mest is nodig voor de siertuin?
  Jaarlijks, vroeg in het voorjaar, kunt u een hoeveelheid van 1/2 kuub compost of dierlijke mest per 100 m2 aanbrengen op de moestuin.Gebruikt u gedroogde koemest, dan hanteert u een hoeveelheid van 100 liter per 100 m2. Koemestkorrels zijn geconcentreerder, daar gebruikt u 50 liter van
  Voor de siertuin geldt dat ongeveer de helft gebruikt kan worden van de hoeveelheid die voor de moestuin wordt aanbevolen
  Hoe zorg ik er voor dat ik de tuin zo weinig mogelijk water moet geven zonder dat deze uitdroogt? Indien u zich aan de volgende maatregelen houdt is water geven slechts in uitzonderlijke gevallen nodig:
  • Zorg dat het organische stofgehalte in de bodem hoog is
  • Pas de beplanting aan de omstandigheden in uw tuin aan
  • Zorg voor een losse bodem met een goede kruimelstructuur
  • Zorg voor een volledige bedekking van de grond. Zet de planten zover uit elkaar dat ze bij de uiteindelijke grootte, de bodem volledig bedekken
  • Beperkt het kweken van planten in (vooral aardewerken) potten, hierin droogt de grond snel uit. Gebruikt u ze toch, dek de grond dan af met een mulchlaag of fijn grit
  • Dek een composthoop altijd af met bijvoorbeeld gras, jutezakken of compostdoek
  In een aantal gevallen is water geven echter wel noodzakelijk:
  • Bij langdurige droogte
  • Bij potplanten en kuipplanten: deze hebben vrijwel altijd water nodig
  • Na het poten of planten
  • Indien u zojuist graszoden hebt gelegd: houdt deze vochtig totdat de wortels vastgegroeid zijn
  Hoe herken ik een gebrek aan voedingsstoffen bij planten? Stikstof, fosfaat en kalium zijn de voornaamste stoffen die in vrij grote hoeveelheden de voeding van de planten verzekeren.
  Sporenelementen als mangaan, koper, magnesium, ijzer, borium en zink zijn in veel mindere mate nodig.
  Een tekort aan bepaalde voedingsstoffen levert voor de plant(en) de volgende symptomen op:
  Gebrek aan stikstof: een zwakke scheut en bladontwikkeling, het blad blijft kleiner en is van een lichtere kleur groen
  Fosfaatgebrek kan leiden tot paarsachtig blad en een slechte vruchtontwikkeling
  Kaliumgebrek: veroorzaakt gele of bruingerande bladeren
  Magnesiumgebrek: geel worden van ouder blad tussen de nerven
  IJzer- en mangaangebrek: vergeling tussen de bladnerven, voornamelijk bij het jonge blad. Dit komt voor bij zuurminnende planten die in een te kalkrijke grond groeien. De planten hebben dan moeite deze stoffen met hun wortels op te nemen
  Ik zou graag `n bodemmonster willen laten onderzoeken op eventuele kwalijke stoffen of het ontbreken van goede voeding. Heeft u `n tip voor mij? Wilt u de grond laten onderzoeken op de voedingstoestand en bemestingsbehoefte, dan kunt u bij ons terecht voor een op maat advies. INFO.
  Wilt u uw grond laten onderzoeken op schadelijke stoffen, dan verwijzen we u naar Grondgewas en Milieu Laboratorium Zeeuwsch Vlaanderen, een bureau waar we goede ervaringen mee hebben. De website bereikt u via LINK.
  Mijn moestuin is erg drassig: hoe kan ik overtollig water kwijtraken? De makkelijkste manier om overtollig water kwijt te raken is via het graven van greppels. Zo’n greppel kan het beste 30 tot 40 cm diep zijn en van boven tot onder 40 cm breed. Om de greppel voor inzakken te behoeden worden de zijkanten iets schuin gestoken, zodat de bodem van de greppel circa 25 cm breed is. Met de grond uit de greppels kan men de hele tuin bol leggen. Meestal is het voldoende als er aan alle vier de kanten van de tuin greppels worden gegraven, die naar een punt afwateren, bijvoorbeeld naar een sloot, riool of put. Bij erg natte grond zijn er meer greppels nodig. Met de grond uit deze greppels kunnen verhoogde plantenbedden gemaakt worden. Als het overtollige water niet naar een sloot of ander water geleid kan worden, is het handig om een zinkput te maken. Daarvoor is het nodig een gat te graven van ongeveer 1,5 meter in doorsnede en op zijn minst 1,5 tot 2 meter diep. Stapel daarna bakstenen op langs de wanden. Laat daarbij wat ruimte tussen de stenen zodat het water er tussen weg kan
  Klopt het dat duivenmest ook bruikbaar is voor de tuin? Ja, dit kunt u zeker gebruiken. De kwaliteit van de mest hangt af van wat de dieren te eten krijgen, net als dat dit bij koeienmest het geval is. Maar in het algemeen kan gesteld worden dat u qua hoeveelheid niet meer dan 50% dient te gebruiken van wat t.a.v. koeienmest geadviseerd wordt. Te veel gebruik van duivenmest kan leiden tot te hoge concentraties van stoffen als kalium, fosfaat en magnesium
  Van een goede kennis krijg ik regelmatig strooisel uit zijn kippenhok. Dit bestaat uit een mengsel van turf, grof zaagsel en uiteraard kippenuitwerpselen. Hoe kan ik dit spul zo efficiënt mogelijk gebruiken? Kippenmest bevat hoge concentraties stikstof, fosfor en kalium. Omdat kippenmest zo’n hoog gehalte aan voedingsstoffen bevat kunt u de mest beter niet vers gebruiken, want dan kan verbranding van de plantenwortels optreden. Kippenmest is een ‘snelle’ mest. Een belangrijk deel van de voedingsstoffen in de mest lost makkelijk op in het bodemvocht en is daardoor meteen opneembaar voor de planten. Een soort ‘kunstmesteffect’ dus. Telers gebruiken kippenmest (al dan niet vermengd met water) wel voor snelgroeiende gewassen of om gewassen een vlotte start te geven. Het is echter oppassen geblazen, vooral bij zoutgevoelige gewassen als sla, andijvie, veldsla en aardbeien. Beter kunt u de mest verwerken in de composthoop of vermengen met andere, minder geconcentreerde, organische mest
  Wat zijn groenbemesters? Groenbemesters zijn planten die gebruikt worden om de grond te verbeteren. Groenbemesters zijn onder te verdelen in vlinderbloemigen, kruisbloemigen, grassen en overige planten. De voordelen van het toepassen van groenbemesters kunnen per soort nogal verschillen, de ene groenbemester is een goed bodembedekker, de ander levert zeer veel organisch materiaal op, weer een andere zorgt voor structuurverbetering van de grond. Het zou te ver voeren om alle voor- en nadelen van elke groenbemester hier te benoemen. Als u meer wilt weten over groenbemesters kunnen wij u het ‘Handboek Ecologisch Tuinieren’ van Velt van harte aanbevelen. Dit is een vrij prijzig boek (38,95 euro), maar bevat zeer veel nuttige informatie over alle aspecten van het natuurvriendelijke tuinieren in de moestuin.
  Welke groenbemesters kan ik zaaien op kleigrond en wanneer? Voor kleihoudende grond kunt u een keuze maken uit de volgende groenbemesters:- Vlinderbloemigen: witte klaver (Trifolium repens), rode klaver (Trifolium pratense) of veldboon (Vicia faba). De klavers kunnen gezaaid worden tot 31 augustus, de boon tot 31 juli. • Kruisbloemigen: gele mosterd (Sinapis alba), bladrammenas (Raphanus sativus subsp. oleiferus), bladkool (Brassica napus subsp. napus), rapen (Brassica rapa). De mosterd, rammenas en rapen kunnen tot uiterlijk medio september worden gezaaid. De bladkool kan tot 15 augustus worden gezaaid. • Grassen: Italiaans raaigras (Lolium multiflorum), Westerwolfds raaigras (Lolium multiflorum var. Westerwoldicum) en Engels raaigras (Lolium perenne). Het Westerwolds raaigras kan als enige grassoort tot in september worden gezaaid, maar vroeger zaaien heeft de voorkeur. De overige grassen kunt u het beste vóór augustus zaaien. • Overige planten: Phacelia (Phacelia tanacetifolia) en bernagie (Borago officinalis). Phacelia kunt u zaaien tot begin augustus, bernagie kunt u nog tot eind augustus proberen. Er bestaan nog veel andere planten die als groenbemester kunnen worden gebruikt, maar de bovengenoemde zijn met name geschikt voor kleihoudende gronden
  Ik denk erover in mijn moestuin eind van de zomer groenbemesters te zaaien ter verbetering van de grond: ik tuinier op zandgrond. Is rogge hiervoor een goede keuze? Rogge is inderdaad een goede groenbemester, vooral voor zand- en zandleemgronden. Voor kleigronden is rogge minder geschikt. Andere geschikte groenbemesters voor zandgronden zijn verschillende klavers, lupine en spurrie. Deze moeten allemaal vóór half of eind augustus worden gezaaid. Rogge heeft het voordeel dat je deze nog laat kunt zaaien. In het najaar gezaaide rogge levert niet zo’n dichte bodembedekking op. Als onkruidverstikker is hij dus minder geschikt. Rogge zorgt wel voor veel organisch materiaal; de gewassen die in het voorjaar volgen op de rogge zullen daar wel bij varen. Het voordeligst bent u uit als u kiest voor voederrogge. Er wordt echter ook speciaal rogge geteeld voor groenbemesting. Winterrogge kunt u zaaien tot ongeveer half oktober. Hoe later u zaait, hoe meer zaad u moet gebruiken om nog een behoorlijke ‘opbrengst’ te hebben. Voor winterrogge kunt u uitgaan van 150 gram zaad per 10 m2 bij vroege zaaiing, tot 200 gram zaad bij late zaaiing. De rogge blijft de gehele winter op het land staan en kan in het voorjaar worden ondergespit. Het is wel wenselijk dat de rogge in het voorjaar nog flink wat kan groeien, voordat u het gewas onderspit. Winterrogge en andere groenbemesters zijn o.a. te bestellen bij Boerengoed, Dorpsweg 6, 8274 AE in Wilsum (tel.: 038-3557556).
  Wanneer is de beste tijd om groenbemesters te zaaien? In z’n algemeenheid geldt dat de beste zaaitijd voor groenbemesters in de moestuin april of mei is, indien u de groenbemester als hoofdteelt voor dat perceel beschouwt en juli/ augustus, indien u de groenbemester als nateelt gebruikt
  Is het effectief om de tuin af te dekken met doeken aan het einde van het seizoen? Doeken die ‘ademen’, die dus water, licht en lucht doorlaten, kunnen in principe aan het eind van het seizoen overal op de tuin worden aangebracht, hoewel ze meestal worden gebruikt op bedden met beplanting. Vaak worden tuinen echter afgedekt met plasticfolie, zeil, landbouwplastic of iets dergelijks. Dit helpt goed tegen onkruid, maar is geen aantrekkelijke optie. Niet alleen omdat u en uw collega-tuiniers minstens een jaar lang tegen dit plastic aan moeten kijken, maar ook omdat het funest is voor het bodemleven.De zo nuttige wormen en andere bodemdiertjes hebben zuurstof en vocht nodig om hun werk te kunnen doen. Beter, en goedkoper, is het in dat geval om ofwel groenbemesters in te zaaien (Phacelia, winterrogge), ofwel de grond te bedekken met platen bruin karton, een mulch van hooi, stro, blad, groenafval of een dikke laag grove compost. Zowel het karton als de groene materialen verteren na verloop van tijd grotendeels, maar gedurende één winter moet u het hiermee wel kunnen redden
  Hoe onderhoudt ik braakliggende grond het beste? Een bodem die niet in gebruik is, raakt vanzelf bedekt met planten (grassen, (on)kruiden. Dat is maar goed ook, want een kale bodem heeft al gauw te lijden onder erosie. Het meest vruchtbare deel van de bodem (de bovenste laag) verdwijnt op die manier beetje bij beetje. Een grond waarop een tijd niet geteeld wordt, kunt u daarom het beste bedekt houden. Afdekken met zeil of landbouwplastic is een optie, echter niet de meest handige. Het meest onkruid houdt u zo wel tegen, maar ook het zo waardevolle bodemleven legt door gebrek aan licht en lucht het loodje. Beter is het om de grond in te zaaien met een goede groenbemester. Winterrogge bijvoorbeeld. Winterrogge kunt u nog tot in oktober zaaien en tot ver in het volgende voorjaar laten staan. Daarna spit u het gewas onder. U kunt de rogge ook langer laten staan en tot volle wasdom laten komen, maar dan heeft het minder de functie van groenbemester. Als u verwacht dat u meerdere seizoenen weinig in de tuin kunt doen, zou ik u aanraden om in het voorjaar klaver in te zaaien. Klavers (witte klaver, rode klaver, inkarnaatklaver) zijn vlinderbloemigen en dus stikstofbinders. Hoe langer de klavers kunnen blijven staan (een heel groeiseizoen, maar beter nog enkele jaren) hoe meer waarde ze hebben als groenbemester. In de professionele (biologische) tuinbouw wordt vaak gekozen voor een mengsel van gras (bijv. Italiaanse raaigras) met klaver. Na een jaar (of meer) begroeiing met grasklaver wordt het perceel omgeploegd en is een vruchtbare, stikstofrijke grond beschikbaar voor bijvoorbeeld een groenteteelt. Andere, misschien minder werk vragende, opties om de grond vooral kortere tijd bedekt te houden zijn: Grond bedekken met bruin karton (het karton verteert naar verloop van tijd); grond bedekken met een flinke laag mulch van hooi, stro, blad, groenafval e.d.; grond bedekken met een dikke laag grove compost. Voor bovenstaande 3 opties geldt dat de laag na verloop van tijd verteert en dus met enige regelmaat moet worden aangevuld.
  De grond van mijn koude kas is wit uitgeslagen. Hoe komt dit? Witte uitslag op de grond van de kas duidt op onopgeloste zouten in de grond, mogelijk door gebruik van kunstmest. U kunt dit verhelpen door de grond onder water te zetten, de zouten lossen daardoor weer op. Doe dit niet als het vriest. Laat het water niet overstromen, anders loopt de grond weg. Loop in die tijd niet door de kas, want dan bederft u de structuur. U kunt dit zo nodig enkele keren herhalen. Breng voor het nieuwe seizoen een laag organische mest over de grond aan. Zie voor meer informatie: Groentje `Glasteelt`.
  Hoe kom ik er achter op welke grondsoort ik tuinier? Hiervoor kunt u de jampotproef gebruiken. Kriskras door uw tuin heen kunt u wat grond verzamelen, op ca. 20 plaatsen schept u wat grond weg uit de bovenlaag. Meng dit in een emmer en vul een grote glazen pot voor een zesde deel met deze grond. Vul de pot verder af met water. Met de deksel stevig op de pot moet het mengsel flink geschud worden. Als de pot weer neergezet wordt, zal de grond bezinken. Omdat het zand het zwaarst is zal dit het eerste bezinken. Na ongeveer 40 seconde kunt u een laagje zand op de bodem zien. Na een half uur is er eventueel een laagje leem op het zand te onderscheiden. En na een halve dag is te zien of de grond ook klei bevat. Uit de dikte van de verschillende lagen is af te leiden waar de grond vooral uit bestaat. Hebt u veengrond dan is er weinig bezinksel en ziet u voornamelijk organisch materiaal dat in het water blijft zweven
  Is voor mijn moestuin gedroogde koemest even goed als verse mest? Qua bemestingswaarde maakt het niet heel veel uit of u verse koeienmest gebruikt of gedroogde koemest. Gebruikt u koemestkorrels dan kunt u per 100 m2 ongeveer 50 liter geven, dit komt neer op een ½ liter per 1 m2. De koemestkorrels kunt u in het voorjaar uitstrooien en vervolgens in de bovenlaag inharken. Gebruikt u gedroogde koemest in poedervorm dan is het advies om maximaal 100 liter per 100 m2 te geven, dus 1 liter per 1 m2. Echte mest heeft wel een ander voordeel boven koemestkorrels: deze draagt namelijk ook bij aan structuurverbetering van de grond. Dit voordeel bieden de korrels niet. Het nadeel van verse mest is echter weer dat je deze niet direct kunt toepassen, maar eerst moet laten verteren. Hier heb je dan wel ruimte voor nodig
  Bereik ik met koemestkorrels hetzelfde resultaat als met stalmest? Qua bemestingswaarde maakt het niet heel veel uit of u echte koeienmest gebruikt of koemestkorrels. Per 100 m2 kunt u ongeveer 50 liter korrels geven, dit komt neer op een ½ liter per 1 m2. De koemestkorrels kunt u in het voorjaar uitstrooien en vervolgens in de bovenlaag inharken. Gebruikt u gedroogde koemest in poedervorm dan is het advies om maximaal 100 liter per 100 m2 te geven, dus 1 liter per 1 m2. Echte mest heeft overigens wel een voordeel boven koemestkorrels: echte mest draagt namelijk ook bij aan structuurverbetering van de grond. Dit voordeel bieden de korrels niet.
  Is biologische mest echt zo veel beter dan gewone mest? In de biologische veeteelt is het preventief gebruik van geneesmiddelen, antibiotica en hormonen verboden. In de gangbare veeteelt is dit wel toegestaan. Deze geneesmiddelen, antibiotica en hormonen zijn terug te vinden in de mest. Hoe schadelijk dit precies is voor uw tuingrond en uw gewassen kunnen wij niet zeggen. Dat kan liggen aan de gebruikte middelen, aan de gewassen (voor een gewas dat rauw wordt gegeten ligt dat wellicht anders dan voor een gewas dat flink wordt verhit), aan de hoeveelheid mest, aan de tijd die de mest heeft gekregen om te verteren, aan de omstandigheden waaronder de mest wordt opgebracht enz. Als u biologisch tuiniert en niet het risico wil lopen dat deze stoffen op uw tuin deel gaan uitmaken van de kringloop, dan kunt u evenwel het beste kiezen voor biologische mest. De kwaliteit van koeienmest wordt overigens door meer factoren bepaald dan alleen de aanwezigheid van chemicaliën: staat de koe permanent op stal of gaat ze ook de wei in (een EKO-koe moet minstens 120 dagen per jaar in de wei kunnen grazen), wordt de koe in de stal op stro of zaagsel gehouden (en heb je dus strorijke stalmest) of staat de koe op roosters (een EKO-koe moet de beschikking hebben over een stal met stro of zaagsel). Hoe gezonder en fitter de koe, hoe beter de kwaliteit van de mest.
  In hoeverre is koeienmest veilig te gebruiken op de tuin, in verband met de aan het vee toegediende hormonen en medicijnen? Het is een lastige vraag die u stelt. Helaas hebben wij ook geen antwoord op de vraag hoe lang het duurt tot de schadelijke stoffen als medicijnen afgebroken zijn. Indien u aan biologische mest kunt komen heeft dit de voorkeur. Dit is vaak echter vaak lastig te verkrijgen. Als u op zeker wilt spelen dan is het enige alternatief het bemesten van uw tuin met alleen compost.
  Kunnen menselijke uitwerpselen ook als mest worden gebruikt? Menselijke uitwerpselen werden (en worden) op kleine schaal wel gebruikt in de tuin. Gebruik in de groentetuin is echter niet aan te raden, omdat de fecaliën bacteriën kunnen bevatten en - bij vleeseters - ook wormeneieren. Door een eetbaar gewas te bemesten met menselijke mest maakt u voor die wormen de cirkel rond: u besmet door het eten van de groenten uzelf (weer). Liever geen menselijke mest gebruiken dus. In de siertuin speelt dit probleem veel minder
  Tegenwoordig gebruikt de boer waar ik mijn paardemest van betrek vlas in plaats van stro voor zijn stallen. Is dit voor de tuin even goed als stro? Vlas is ook goed. Het verteert iets minder snel, maar het kan. Voor een goede vertering kunt u de paardenmest ook aan de composthoop toevoegen. Dit heeft bovendien een goede werking op de composthoop, omdat het het broeien bevordert.
  Ik heb een aantal kruiwagens mest van naar schatting een jaar oud en wil graag weten of ik deze nu op mijn tuin kan doen. Ik heb gehoord dat diverse groenten niet op verse mest gezaaid of gezet mogen worden, dus hoe oud moet de mest zijn om deze te kunnen gebruiken? Mest die al een jaar heeft gelegen is niet meer vers en kunt u uitstekend gebruiken om onder te spitten. Verse mest is mest die recent uit de stal is gehaald. Maar na een jaar is er, als het goed is, al een verteringsproces aan de gang in de mesthoop, dus de ‘scherpte’ is ervan af. Dat is waar sommige gewassen niet goed tegen kunnen.
  Waarom mag ik verse mest niet direct op de tuin gebruiken? Hoe lang moet het blijven liggen voor gebruik? Verse mest is mest die recent uit de stal is gehaald is. Deze mest bevat ammoniak en is daarom te scherp: het verbrandt de planten. Mest moet een jaar liggen, dan is het min of meer verteerd, is de scherpte eraf en kunt u het prima gebruiken.
  Welke samengestelde meststoffen kunt u adviseren? Samengestelde meststoffen zijn - ook al zijn ze biologisch - toch doorgaans duurder dan nodig. U hebt voldoende mogeljkheden wanneer u gebruik maakt van de volgende stoffen: beendermeel, bloedmeel, vinasse, maerl en ruw fosfaat. Alle andere mengmeststoffen zijn commerciele varianten
  Wat is mulchen? Mulchen is het aanbrengen van bodembedekkende laag rondom planten of heesters of op een vrijgekomen stuk grond. De mulchlaag kan bestaan uit o.a. grove compost, stro, hooi, bladeren, gemaaid gras of houtsnippers. Maar het kan ook bestaan uit materialen die niet verteren zoals grind. Een mulchlaag zorgt ervoor dat de grond niet snel uitdroogt, dat onkruidgroei wordt tegengegaan en dat voedingsstoffen in de grond behouden blijven. Aalbessenstruiken bijvoorbeeld, die zeer ondiep wortelen, hebben baat bij een flinke laag stro, compost of grasmaaisel rondom de stam(men). De wortels van de struiken hoeven dan niet te concurreren met het onkruid en de vochtvoorziening blijft lang op peil. In moestuinen wordt vaak voor een mulch gekozen om vrijgekomen groentebedden te bedekken. Het voordeel van mulch is dat eenmaal opgewarmde grond langer warm blijft. Het nadeel is dat koude grond onder een mulchlaag ook langer koud blijft. Als u ’s winters de tuin van een mulchlaag voorziet is het daarom raadzaam de mulch enkele weken voor het zaaien of planten te verwijderen (kan op de composthoop) of onder te spitten (als de mulch al goed verteerd is), opdat de grond kan opwarmen. Zie voor meer informatie: Groentje "Mulching”
  Vaak wordt er gesproken over het gunstige effect van mulchen, maar heeft het niet ook nadelen? De volgende nadelen zijn ons bekend:
  Een mulchlaag kan in de winter bescherming bieden aan schadelijke insecten.
  Ons natte klimaat laat na de winter een natte en dus koude grond achter. Als hij bedekt is, kan de grond in het voorjaar, zoals "zwarte grond" dat doet, geen warmte van de zon pslaan. Gewassen kunnen daardoor een vertraagde start hebben. Dit kan ongeveer 2 tot 3 weken schelen. Het kan daarom nuttig zijn om de mulchlaag in het voorjaar tijdig te verwijderen. Later in het seizoen kan deze dan weer worden aangebracht.
  Ook bij vruchtbomen is het belangrijk dat de grond in het voorjaar snel opwarmt. Onder deze bomen moet de mulchlaag daarom niet te dik worden gestrooid en tussen stam en bedekking kan het beste een kale ring worden opengelaten.
  Kleine, lage gewassen (radijs) en gewassen met een kleine afstand tussen de rijen, zoals spinazie, zijn minder geschikt voor mulchen. Deze gewassen zullen echter vrij snel zelf de grond bedekken.
  Als de mulchlaag relatief weinig stikstof bevat (veelal droog materiaal), zullen de bacteriën stikstof aan de grond onttrekken om het materiaal te verteren. Dit gaat ten koste van het opgroeiend gewas. Daarom is het goed om vooraf compost op de grond te brengen.
  Zie voor meer informatie: Groentje `Mulching`
  Wat zijn mycorrhiza? Mycorrhiza is de naam voor het samenlevingsverband tussen bepaalde schimmels en planten. Deze schimmels zijn vergroeid met de wortels van de plant (myco = schimmel en rhiza = wortel) en beiden hebben voordeel van deze situatie (een symbiotische relatie). De schimmels profiteren van bepaalde stoffen van de plant en de plant op zijn beurt vergroot door middel van de schimmeldraden het oppervlak van zijn wortelstelsel. De schimmeldraden zijn veel fijner dan wortels en dankzij deze draden kunnen voedingsstoffen en sporenelementen veel beter worden opgenomen. Ook bij droogte hebben de planten voordeel van de schimmeldraden
  Waar kan ik mycorrhiza kopen? Mycorrhiza zijn te koop bij Servaplant: www.servaplant.nl
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  31-07-2014 09+ 2014
  09+
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  - 2014
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag ZATerdag ZONDAG
  01 02 03 04 05 06 07
  08 09 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 01 02 03 04
  09 EK 02 13:11 PE 08 05:31 358388 VM 09 03:38 KMK 11 09:33 LK 16 04:05 AP 20 16:22 405845 NM 24 08:14 DMK 25 19:42
  - - - - - - - - - - - - WM AM
  KMB • DMB • NM-2 NM-1 • VM-2 VM-1 •
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  29-07-2014 CRITERIUM Aalst


  1. Greg Van Avermaet 2. Nibali 3. Kittel
  Start programma 14:00. Tijdig aankomen te Aalst is absoluut aan te raden gezien het grote succes van de afgelopen jaren
  14:00: Wedstrijd voor brandweerlui & veiligheidsdiensten - 14:00: Opening van gezondheidsdorp op binnenkoer stadhuis - 15:30: Voorstelling Euro Heartbiking patiënten - 16:00: Euro-cycling tour - 16:30: Publiciteitscaravaan - 17:00: Voorstelling Gentlemens classic & Bv's - 17:30: Gentlemens Classic & Bv's 18:30: Voorstelling Profs Elite - 19:00: Wedstrijd voor Profs Elite - 22:00: Afterparty in Belfort-VIP met Discobar
  Vincenzo NIBALI Gele Trui in de Tour de France komt samen met ploegmaats SCARPONI en VANOTTI naar het natourcriterium in Aalst!. Ook ritwinnaars Matteo TRENTIN en Marcel KITTEL hebben reeds bevestigd.

  2012 Peter Sagan wint Natourcriterium Aalst
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  27-07-2014 TDF21-DEELNEMERS1
  198
  [165]


  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  17-07-2014 13-10-2013
  •• Siderische Maanfazen kalender • Calendrier Lunaire • Moon Calendar • Mond kalender • © 2008•2013 quicengroigne • DUTCH VERSION ONLY ••
  • • • SIDERISCHE in LUCHT GEM TWEELINGEN 22-06 •• 21-07
    • • 
   • •
     • • • • •
  ••
   WEERKUNDIGE HERFST (september oktober november) ASTRONOMISCHE HERFST
  • PLANETEN •••••• [ ]
                                     
  GEZOND LIEF VREUGDEVOL BLOEIEND VRUCHTBAAR 2013 vol schoonheid,verukkelijk voorjaar,zalige zomer,heerlijke herfst,wonderlijke winter
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  03-07-2014 TOUR 2013 1
  RR
  RR
  RR
  RR
  RR
  2012 RR
  RR
  RR
  RR
  RR
  RR

  OPGAVE 3.66 Andrej Kasjetsjkin 132 Yoann Bagot
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  04-11-2013 11- 2013
  23   22
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag ZATerdag ZONDAG

  01 NM-2

  02 NM-1

  03 NM 13:50
  09:00
  07:00
  04
  15:00
  05

  06
  PE 10:32
  18:00
  06:00
  07

  08
  20:00
  09

  10 EK 06:57
  19:00
  11

  12
  15:00
  13

  14

  15 VM-2

  16 VM-1

  05:00
  17 VM 16:16
  10:00
  18

  19

  17:00
  20
  09:00
  21

  22
  AP 10:49
  17:00

  23

  24
  12:00
  25 LK 20:28

  26

  27
  08:00
  28

  29

  30

  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  31-10-2013 11+ 2013
  Siderische Maanfazen kalender • Calendrier Lunaire •• •• Moon Calendar • Mond kalender Maria Thun © quicengroigne 2008•2013
  • 01 VRIJDAG • ALLERHEILIGEN • NM-2 • • •
  • 02 ZATerdag • ALLERZIELEN • NM-1 • •
  • 03 • NM 13:50 • 09:00 • 07:00
  • 04 • • 15:00 •
  • 05 • • •
  • 06 • • PE 10:32 • 18:00 • 06:00
  • 07 • • •
  • 08 • • 20:00 •
  • 09 • • •
  • 10 • EK 06:57 • 19:00 •
  • 11 Maandag • H. Martinus van Tours SINT MAARTEN WAPENSTILSTAND • • •
  • 12 • • 15:00 •
  • 13 • • •
  • 14 • • •
  • 15 • VM-2 • •
  • 16 • VM-1 • • 05:00
  • 17 • VM 16:16 • 10:00 •
  • 18 • • •
  • 19 • • • 17:00
  • 20 • • 09:00 •
  • 21 • • •
  • 22 • • AP 10:49 • 17:00 • •
  • 23 • • • ••
  • 24 • • 12:00 •
  • 25 • LK 20:28 • •
  • 26 • • •
  • 27 • • 08:00 •
  • 28 • • •
  • 29 • • •
  • 30 • • •
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  15-10-2013 10- 2013
    31   23
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag ZATerdag ZONDAG

  01

  02

  03 NM-2
  15:00
  04 NM-1

  05 NM 02:35

  06
  23:59
  23:00
  07

  08
  08:00
  09

  23:59
  10
  13:00
  11
  PE 01:14 369813km

  12 EK 01:02
  15:00
  13

  14
  15:00
  15

  16
  10:00
  17 VM-2

  18 VM-1

  19 VM 01:38

  23:00
  20

  21
  03:00
  22


  23

  10:00
  24

  25
  AP 16:24 404556km

  26
  11:00
  MET
  27 LK 01:40

  28
  05:00
  29

  30
  23:59

  31

  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  14-10-2013 2013
  Siderische Maanfazen kalender • Calendrier Lunaire • Moon Calendar • Mond kalender Maria Thun © quicengroigne 2008•2013


  .