Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 04-12-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Solidariteit - 2e zondag door het advent A 2022 - Fred Van de Velde

  Tweede zondag door de advent A 2022 - Zondag 4 december 2022

  Eerste lezing: Jesaja 11, 1-10 'Een twijg aan de stronk van Jesse'
  Evangelie: Matteüs 3, 1-12 - 'Bereidt de weg des Heren'

  Wegwijzerviering - Viering waar de eerste communicanten,  vormelingen en hun families aanwezig zijn, samen met vele andere gezinnen en parochianen

  Tekst Een oeroude droom van Chantal Leterme verving de eerste lezing

  Vandaag is het de tweede zondag van de Advent.
  De advent duurt vier weken. Elke week wordt er een nieuwe kaars aangestoken.
  Na die vier weken is het Kerstmis.
  De advent valt dus in de donkerste tijd van het jaar.
  In die donkere weken wordt onze aandacht gevraagd voor mensen die wat minder geluk hebben en voor wie het dus nog wat donkerder wordt.
  Die aandacht wordt gevraagd door Welzijnszorg.

  En zij roepen ons op tot solidariteit.
  Dat is een beetje een moeilijk woord. 
  Het wil niet zeggen dat we een beetje meer geld in het mandje moeten leggen voor de mensen die het niet zo goed hebben.
  Solidariteit gaat veel verder.
  Om het duidelijk te maken ga ik een verhaaltje vertellen.
  Het is niet zomaar een verhaaltje, het is echt gebeurd. Een aantal jaren geleden in de Verenigde Staten, in Amerika.

  Het is gebeurd in de maand juni en op een universiteit, een hogeschool.
  Net zoals in de lagere school en in het middelbaar zijn er dan examens.
  En in het laatste jaar zijn er de eindexamens, die noemen ze de Graduations.

  En die gaan altijd gepaard met een groot feest, waar iedereen wil bij zijn. De studenten die geslaagd zijn krijgen hun diploma en mogen dan op het podium komen en krijgen luid applaus.  
  Alle ouders zijn ook op het feest uitgenodigd en mogen in de zaal zitten waar de diploma's worden uitgereikt. En iedereen wil dan helemaal in het nieuw staan. Er worden honderden euro's uitgegeven voor nieuwe kleren, zowel door de jongens als door de meisjes. Iedereen gaat naar de kapper en wil zich zo mooi mogelijk maken.

  Maar in het bewuste stadje waar het verhaal zich afspeelt was er één jongen die niet durfde te gaan naar dat feest, naar die graduation day. Het was een zekere Eduard en hij wilde niet gaan. Hij was dat jaar in januari ziek geworden, heel erg ziek. 
  Zijn ziekte heette leukemie en dat is een ander woord voor bloedkanker. En Eduard was daar heel ziek van geworden, maar ze hadden hem wel kunnen helpen en beter maken in het ziekenhuis. Maar daarvoor was hij bestraald en met chemo behandeld en daarvan kan je haar uitvallen. Het gevolg was dat Eduard helemaal kaal was geworden.

  En met zo een kaalkop wilde hij niet verschijnen op dat grote feest. En zijn vrienden en zijn leraars probeerden hem te troosten en ze zeiden: "Kom aan, Eduard, je bent nu geslaagd, je hebt je diploma en niemand zal zich storen aan dat kale hoofd." En zijn ouders stelden voor om voor hem een heel mooie pruik te kopen of te laten maken. Maar Eduard was niet om te praten, hij wilde en zou niet naar het feest gaan.

  Maar de dag van dat feest zeiden alle andere jongens thuis tegen hun ouders: "We gaan een paar uur vroeger door, want we hebben iets afgesproken, een verrassing voor iedereen en ook voor jullie. Je zal het wel zien als we op het podium verschijnen."

  De ouders zaten in de zaal vol spanning te kijken en wat zagen ze: de hele klas kwam het podium op en iedereen zag dat ze naar de kapper waren geweest. Meer nog, ze hadden allemaal hun haar helemaal laten afscheren, ze waren volledig kaal. 
  En Eduard was erbij, zo fier en blij. Hij straalde omdat hij zijn diploma had verdiend en omdat zijn vrienden zo een bewijs van solidariteit hadden gegeven.

  04-12-2022 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  27-11-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe voornemens - 1e zondag door het advent A 2022 - Remy Van Looveren

  Eerste zondag door de advent A 2022 - Zondag 27 november 2022

  Eerste lezing: Jesaja 2, 1-5 'De Heer zal alle volken verzamelen'
  Evangelie: Matteüs 24, 37-4 - 'Waak en wees bereid'

  Engagementsviering

  Het visioen waarvan sprake in de eerste lezing, zit vol toekomstperspectief.
  Het laat ons, soms gelardeerd met zware woorden en vergelijkingen, hopen op een toekomst zonder oorlog of geweld. Alle volkeren samen.
  Én uitzien naar vrede en gerechtigheid.

  Ook Mattheüs zet die droom verder want... zwaarden zullen tot ploegijzers worden omgesmeed, speer punten tot sikkels.
  Ultiem hoopt hij: vrede op aarde voor iedereen...

  Sinds lang wordt Kerstmis vereenzelvigd met de geboorte van een onschuldig kind, kwetsbaar en appellerend op al het goede in de mens.
  Zo'n romantisch en liefelijk tafereel is via schilders en andere kunstenaars binnen gesijpeld in ons collectieve geheugen.
  Het symbool van een kind staat eigenlijk voor wat in onze twee lezingen als waarden worden aangereikt.
  Geen oorlog meer, noch armoede of geweld, uitzien naar gelijkheid voor alle mensen, gerechtigheid en liefst zo snel mogelijk.
  Een behoorlijke opgave die, op alle maatschappelijke niveaus en politieke echelons, én op alle voetbalvelden, heel wat moed en inspanning vraagt.

  Daarom zegt Mattheüs: ge moet vooral wakker blijven én waakzaam.
  Want, weet je, je moet je voorbereiden op de komst van de Mensenzoon.

  Via de advent heeft onze kerk die voorbereidingstijd in een liturgische vorm gegoten. Die periode begint vandaag.

  We dromen van een wereld zonder oorlog.
  Wat doen we, dag na dag, om die vrede te bewerkstelligen?

  We dromen van een wereld zonder armoede.
  Wat doen we om de meest kwetsbaren eerlijk bij te staan?

  We dromen van een wereld zonder problemen en zorgen.
  Wat doen we om daar mee gestalte aan te geven?

  We dromen van...
  en opnieuw
  Wat doen we...

  De kerkgemeenschap van Linkeroever zet zich al lang in om een stukje dichter te komen bij de ontdekking van de hemel.
  Met velen zijn we bereid om het niet bij dromen te laten en ons daadwerkelijk in te zetten, dag na dag. 

  Bij een 'nieuw' jaar horen nieuwe voornemens. 
  Het begin van dit nieuwe kerkelijk jaar  is dan ook het uitgelezen moment om ons persoonlijk engagement én dat van onze parochie te vernieuwen.

  Wij nodigen de verschillende platformen uit om opnieuw én luidop uit te spreken hoe zij tot de goede werking van onze parochie willen bijdragen.

  27-11-2022 om 14:40 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  20-11-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De geliefde Zoon heeft alles met zich verzoend - 34e zondag door het jaar C 2022 - Marc Tassier

  Vierëndertigste zondag door het jaar C 2022 - Zondag 20 november 2022

  Eerste lezing: Tweede boek Samuel 5, 1-3 'David tot koning gezalfd'
  Evangelie: Lucas 23, 35-43 - 'Heer, denk aan mij in uw koninkrijk'

  Christus, Koning van het Heelal

  Traditioneel is deze zondag het feest van Christus Koning. Maar de tijd is voorbij dat vandaag verkondigd zou worden dat het christelijk geloof triomfantelijk de heerschappij in deze wereld opeist. 
  Dat triomfalisme heeft altijd gebotst met het evangelie. Daarin lezen we dat Jezus zegt dat zijn rijk niet van deze wereld is. En de tekst die we daarnet gehoord hebben, hamert daarop. 'De koning der Joden', zoals hij hier spottend genoemd wordt, wordt vernietigd. Zijn leven is verwoest, kruis erover. Zijn idealen zijn een zinloze puinhoop geworden.

  Deze tekst is echter geen faillietverklaring, maar een belofte: "Vandaag nog zul je bij mij zijn in het paradijs." 
  2000 jaar wordt die belofte verder verteld: we leven niet om vernietigd te worden. Uit de brokstukken van kapotgeslagen leven zal iets nieuws ontstaan, ons leven zal niet verwoest maar voltooid worden. Onvoorstelbaar is dit, niet van deze wereld, maar door alle tijden blijft die hoop leven.

  Aan die onverwoestbaarheid moest ik denken, toen ik op een tentoonstelling deze Anna-ten-Drieën zag. 
  De kunstenares Sofie Muller heeft het gemaakt. Ik weet niet of ze zich gelovig noemt, maar ze was getroffen door de middeleeuwse afbeeldingen van het driegeslacht: Anna, Maria, haar dochter, en haar kleinkind Jezus, verenigd in één beeld. Zo staat er al eeuwen een op Linkeroever, vroeger in de kapel op het Vlaamse Hoofd, nu in onze kerk. 

  Het kunstwerk van Sofie Muller is van albast. Een kostbaar en broos materiaal, lastig om te bewerken. Het wordt gevonden als een klomp vervuild gesteente, tussen puin en afval van erosie. Die oorsprong heeft Sofie Muller bewaard aan de achterkant van haar beeld. Maar haar kunst schept uit die verwarde brokstukken tere schoonheid. Ze toont het gelaat van haar eigen moeder, van zichzelf, en van haar dochtertje. 
  Vredig zijn ze verenigd. 

  Dit beeld toont me dat hardnekkig geloof uit het evangelie. Uit puin en afval zal nieuwe schoonheid oprijzen. Dat kan onze gemeenschap moed geven, als we vrezen dat wat we opgebouwd hebben, verloren zal gaan. Dat kan ons troosten als we onze dierbare overledenen gedenken. 
  In de tedere vrede van die andere wereld rusten zij. Wanhoop niet.

  Albast: dat zijn stenen die al een heel leven hebben gehad en waar de natuur als beeldhouwer mee aan de slag is gegaan  (Sofie Muller) 

  20-11-2022 om 16:36 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  13-11-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blijven vertrouwen, ook in moeilijke tijden - 33e zondag door het jaar C 2022 - Anne-Mie Castelein

  Drieëndertigste zondag door het jaar C 2022 - Zondag 13 november 2022

  Eerste lezing: Tweede brief aan de Tessalonicenzen 3, 7-12 'Wie niet werkt, zal ook niet eten'
  Evangelie: Lucas 21, 5-19 - 'Het zal uitlopen op getuigenis geven'

  Het verhaal over de verwoesting van de tempel met alle verschrikkingen daar omheen komt ons niet vreemd over. 
  De daaraan gekoppelde oproep om ondanks alles trouw te blijven doet ons ook vandaag denken aan het einde der tijden. Marcus dacht dat met de komst van Jezus die eindtijd was ingeleid. Ook Paulus leefde in de verwachting van het naderende einde.  

  Lucas schrijft zijn evangelie twintig jaar later en ziet het heel concreet: de kerk zal het niet gemakkelijk hebben. Vóór het einde der tijden aanbreekt zal zij harde noten te kraken hebben. Zij zal geconfronteerd worden met:

  – strijd van volk tegen volk, van koninkrijk tegen koninkrijk;
  – aardbevingen, pest en andere verschrikkingen
  – mensen zullen gevangen genomen worden omwille van hun geloof in Jezus;
  – sommigen zullen zelfs ter dood worden gebracht;
  – velen zullen voorwerp zijn van haat en spot…

  Tot zover Lucas' beschrijving van de tijd waarin de Kerk te leven heeft, de tijd waarin ook wij Kerk hebben te zijn.
  En onze evangelist zit er niet zover naast als we de krant openslaan of het televisienieuws volgen. Dagelijks vinden we een opeenstapeling van onheilspellende berichten. Blijkbaar is er in al die eeuwen niet zoveel veranderd onder de zon.  En iedereen kan deze rampenlijst nog aanvullen met persoonlijke problemen die niet de koppen van de krant halen.

  De reacties op al die tijdingen zijn verschillend: moedeloosheid, paniek, het loont allemaal niet meer, de wereld is om zeep, defaitisme of het zal mijnen tijd nog wel meegaan...
  Moeilijke tijden dus, zowel in ons persoonlijk leven, op wereldvlak, als op kerkelijk vlak.

  Tegen die achtergrond waarschuwt Jezus ons voor paniek en wanhoop. Hij troost en spoort ons aan tot standvastig­heid: "Het zal voor u uitlopen op getuigenis", zegt Hij. Als we christen willen zijn, moeten we het zijn in deze tijd en in deze wereld, in deze Kerk, in onze concrete situatie. Als we hier en nu geen daadwerkelijk christen zijn, dan zijn we het nergens.
  De plaats en de tijd waarin we leven kunnen we niet kiezen. We kunnen wel kiezen of we in onze tijd Christus willen beleven of niet. En willen wij het doen, dan mogen we ons in geen geval laten ontmoedigen want "Ik zal u taal en wijsheid geven" zegt Jezus. En "geen haar van uw hoofd zal verloren gaan".
  Op dit woord mogen we vertrouwen, in alle omstandigheden, zelfs als we aan het einde van de toekomst menen te staan en de dood in de ogen zien.

  Misschien kunnen we ons optrekken aan mensen die in de tegenstroom gaan staan: de recente klimaatmars met zowel jongeren als ouders en grootouders, het persoonlijke sterke getuigenis van Ingrid De Jonghe die geïnterviewd werd in 'Alleen Elvis blijft bestaan': een vrouw die begeleiding van jongeren ter harte neemt, 50j. Kauwenberg waar generatie-armen het woord krijgen, De Loodsen met opvang van vrouwen en kinderen en zovele andere voorbeelden. 

  Hoeveel vrijwilligers zetten zich niet in voor een betere samenleving, zeker ook in onze parochie. Ik denk dat onze slogan moet blijven 'we willen doorgaan'! 
  We zijn een schakel in een ketting van mensen die blijven geloven in een wereld van gerechtigheid, vrede en zorg voor onze schepping. 

  Anne Provoost sprak in een lezing de volgende woorden:
  We kijken in de diepte, we staren in het zwart, maar we voelen geen afschuw, we stappen in de geschiedenis. We zullen het verhaal waarschijnlijk niet afmaken maar we krijgen de kans om eraan te werken, die kans moeten we grijpen. Want er is altijd een daarna.

  Inspiratie: Dominicanen

  13-11-2022 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  06-11-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waar zou toch Gods hemel zijn? - 32e zondag door het jaar C 2022 - Hilda Sas

  Tweeëndertigste zondag door het jaar C 2022 - Zondag 6 november 2022

  Eerste lezing: 2 Makkabeeën 7, 1-2.9-14 'God zal ons weer laten verrijzen'
  Evangelie: Lucas 20, 27-38 - 'Geen God van doden maar van levenden'

  Wegwijzerviering - Een viering waar de eerste communicanten, vormelingen en families bijzonder centraal staan
  De eerste lezing werd vervangen door het verhaal van "De mier en de graankorrel"

  Lieve kinderen 
  we hoorden zojuist 2 verhalen.

  Het verhaal van de mier die een graankorrel naar 
  haar schuil- en woonplaats wou dragen.
  En het Bijbelverhaal waarin zoveel mensen doodgingen.

  Het verhaal van de mier klonk zo mooi.
  We leefden al helemaal met haar mee.
  We zien haar al kruipen met die zware graankorrel op haar rug, 
  en nadien, luisteren naar de wijze raad van de graankorrel die nog graag lang wou leven...
  En dan zien we op 't einde, hoe blij de mier is, een jaar later, met de 100-de graankorrels, die zomaar rondom haar klaar liggen om op te eten...

  Een verhaal vol 'vertrouwen' en vol 'leven'!
  Want je moet het toch maar geloven dat die graankorrel nog wil en zal uitgroeien tot een grote plant met meer dan 100 zaadjes in, 
  om een jaar later genoeg eten te hebben...
  En dat was allemaal uitgekomen!
  "Wat een wonder gebeuren"; dacht de mier.

  Het Bijbelverhaal is heel andere koek!
  Het is een verhaal van mensen die helemaal niet geloven 
  wat Jezus vertelt!
  Mensen die Jezus als een concurrent zien en 
  Hem in de val willen lokken!
  Daarom stellen zij Hem zo'n stoute vragen en hopen zij 
  dat Jezus heel boos wordt en niet kan antwoorden...

  Maar Jezus werd niet boos! 
  Jezus zei tegen die mannen dat Hij gelooft dat eens geboren, blijft geboren! 
  Dat je leeft en leeft, voor altijd, ja, tot in Eeuwigheid, tot in de Hemel!
  Ook al kan Jezus niet zo heel precies uitleggen 
  hoe het is in die Eeuwigheid, in die Hemel,
  Hij gelooft dat niets van ons leven ooit verloren gaat...

  Een mooier beeld dan jullie ballonnen kunnen we hier niet hebben 
  om even stil te staan bij ons "naar de Hemel gaan", wat ook wil zeggen; 
  nooit helemaal doodgaan...'

  Straks krijgen jullie terug allemaal een ballon!
  Wie wil deze zo lang mogelijk bewaren?
  Wie wil deze zo vlug mogelijk, zo hoog mogelijk en 
  zo ver mogelijk zien vliegen?

  Wat gebeurt er met 'n ballon die je op je kamer wilt bewaren?
  Die wordt als maar kleiner, verschrompelt helemaal om dan naast het touwtje helemaal plat op de grond te liggen... klaar om in de vuilnisbak te werpen.

  Wat gebeurt met de ballon die je zo vlug mogelijk laat vliegen?
  Die vliegt en vliegt en tolt door de lucht van plezier, 
  en tuimelt en vliegt als maar verder.
  Die wordt schijnbaar kleiner, omdat hij zover weg is, maar blijft groot en vliegt en vliegt... En vele kinderen en mensen verder weg roepen:
  "zie, zie daar een ballon!"...
  tot hij ergens vast geraakt in een paal met draden, of takken van de bomen, of in een beekje... en dan zijn er daar misschien ook nog andere kinderen en mensen die roepen: zie, zie, daar een ballon..." 
  Allemaal mensen "gelukkig", omdat ze jouw ballon gezien hebben...

  Zo gelooft Jezus in het leven dat leven geeft, met zijn vreugde en verdriet, "maar vooral leven geeft", 
  en blijft duren tot in de Hemel en verder...
  "Leven dat blijft duren 
  en waarvan nooit iets verloren gaat..."

  Bronnen: Kinder Woorddienst NL en Bijbel in 1000sec.

  06-11-2022 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!