Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 10-10-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eindelijk weer echt samen! - 28e zondag door het jaar B 2021 - Marina

  Achtëntwintigste zondag door het jaar B 2021 - Zondag 10 oktober 2021

  Eerste lezing: Wijsheid 7, 7-11 'Rijkdom beschouwde ik als niets'
  Evangelie: Marcus 10, 10, 17-30 - 'Ga verkopen wat ge bezit'

  Samana - Dag van de Chronisch Zieke Mens

  welkom , blij jullie terug te ontmoeten , hebben jullie gemist
  vandaag is linkeroever de verzamelplaats van velen …
  terug naar het normale leven
  Het is een lange weg geweest…. 
  De pandemie kwam onverwacht en haalde ons leven overhoop. 
  Er was angst en vooral: veel eenzaamheid. 
  De ander werd plots een potentieel besmettingsgevaar, zelfs onze naasten: familie, kinderen, kleinkinderen… 
  We waren zo blij met de vaccins die een einde maken aan die zware periode. Maar net op dat moment botsten we op de traagheid 
  en de weerbarstigheid van de leveringen
  en kwam er een tweede golf. 
  Het was zwaar, echt heel zwaar.
  Alles moest op afstand ,gemaskerd en ontsmet. 
  ‘Erger dan de oorlog’, zeiden oudere mensen. 
  Verschrikkelijk ook om heel alleen, zonder bezoek, 
  in het ziekenhuis of het ziekbed te liggen. 
  Erg voor de chronisch zieken bij wie ingrepen werden uitgesteld.
  Voor zieken en hun mantelzorgers kwam dit boven op de dagelijkse last van ziekte en pijn.
  De eenzaamheid kwam dubbel zo hard aan

  Samenzijn! Weer Samen!
  Meer dan ooit beseffen we hoe belangrijk samenzijn is.

  Maar kijk: we mogen weer hopen! 
  Vandaag zijn we weer echt samen
  Eindelijk terug samen !
  In de lezingen gaat het ook over samenzijn
  God zegt dat het niet goed is dat de mens alleen blijft
  Hij vraagt om samen de wereld in te gaan
  Een wereld te stichten van liefde ,vrede en gerechtigheid
  Wij zijn 1 grote familie , kinderen van dezelfde vader
  In de 1ste lezing een feestmaal op de berg
  Ook in het evangelie is er sprake van feest !
  De bruiloft staat hier voor symbool van liefde
  Het verhaal bevat ook het merkwaardig wonder 
  Veranderen van water in wijn.
  De uitdrukking “water in wijn veranderen “
  Betekent dat ons gewone leven kleur krijgt.

  Ken je het gevoel van:
  Er komt speciaal voor jou iemand langs,
  Het zijn misschien kleine dingen
  ,maar ze veranderen water in wijn
  Ze veranderen pijn even in vreugde van het samen zijn.
  Kunnen de pijn niet wegnemen,
   Zo met iemand om te gaan kan wijn in ons leven stoppen.
  Het verhaal gaat over wie Jezus voor ons wil zijn
  Onze bron van hoop en levenskracht.
  Hij geeft ons zijn liefde en kracht 
  Om samen Krachtig te worden
  Die Jezus zou vandaag zeker lid van Samana worden .
   Hij was er voor iedereen en dat willen wij ook
  Daarom vragen we ook extra aandacht voor de mantelzorgers
  Zieken , vaak thuisgebonden ,verzorgen is niet niks ,
  Het is een eenzame job op zich 
  Meestal wordt er gevraagd hoe het met de ziek is 
  Ook zij hebben onze aandacht nodig , 
  Vraag ook eens hoe het met hen gaat

  Heb je de Samana TV uitzending gezien?
  Mooie getuigenissen...
  Het ging over zelfs in moeilijke tijden gelukkig te zijn
  Maar ook leer hulp vragen en aanvaarden 
  En…. grenzen stellen !

  En als laatste mijn stokpaardje .
  Vergeet ook niet de mensen die al dan niet sukkelachtig zijn
  Alleen , Eenzaam weinig of geen aandacht tijdens corona
  Vaak een vergeten groep en op Sint-Anneke zijn er 
  vaak hoog , onbereikbaar …soms wat nors maar zo dankbaar met een bezoekje ,wat aandacht een glimlach

  na een lange periode
  we mogen terug samenkomen en feesten 
  Dat hebben gisteren al met de leden gedaan.
  Maak er iets goeds van. 
  Opgeven dat Nooit ,
  We hebben elkaar nodig 
  Het is tijd om te Leven , gelukkig te zijn
  Dat vieren we vandaag! 

  10-10-2021 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  03-10-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groen licht - 27e zondag door het jaar B 2021 - Zondag 3 oktober 2021 - Fred

  Zevenëntwintigste zondag door het jaar B 2021 - Zondag 3 oktober 2021

  Eerste lezing: Genesis 2, 18-24 'Zij zullen volkomen één worden'
  Evangelie: Marcus 10, 2-16 - 'Eén vlees zijn zij geworden'

  Sint-Annekesfeesten

  Het is intussen al tweeënhalf jaar geleden dat ik nog eens aan de beurt was om een homilie te schrijven en uit te spreken. Het was dus even nadenken: hoe moet dat weer? Gewoonlijk vertrokken we vanuit het evangelie, gingen we daar op zoek naar de hoofdgedachte of het belangrijkste thema en dan probeerden we dat een beetje te verduidelijken of toe te passen op het leven van vandaag. Daarvoor gingen we natuurlijk op zoek naar teksten en ideeën of andere vormen van inspiratie. Want we zuigen natuurlijk niet alles uit onze duim.

  Het thema van het evangelie is vandaag niet echt sexy, om het met een modern woord te zeggen. Mag een man volgens de wet scheiden van zijn vrouw en hoe moet hij dat dan doen? 
  Niet direct een binnenkopper in een feestweekend als dat van de  Sint-Annekesfeesten. Gelukkig eindigt ook het evangelie met Jezus die zegt: laat de kinderen tot Mij komen.

  Ik wou het vandaag eigenlijk liever hebben over die eerste lezing, ook al komt die niet uit de Bijbel. Maar het is wel een mooi idee. Die oma die aan haar kleindochter het verschil uitlegt tussen graag zien en houden van. Wie bloemen graag ziet, plukt ze. Wie van bloemen houdt, geeft ze elke dag water, verzorgt ze, laat ze leven en bloeien. 

  Eigenlijk geldt dat niet alleen voor bloemen, het is zo met veel dingen in het leven. Iemand graag zien is mooi, is leuk, maar vaak ook een beetje vrijblijvend. Je ziet iemand graag, maar soms is dat wat oppervlakkig of van voorbijgaande aard. Van iemand houden is iets anders. Dan wil je die persoon koesteren, trek je je zijn of haar lot aan en voel je je voor hem of haar verantwoordelijk. Als je kinderen op straat ziet spelen, zie je dat graag. Maar van je eigen kinderen of kleinkinderen hou je.
  Met een kerk of een parochie is het eigenlijk niet anders. In vergelijking met nogal wat andere kerken in Vlaanderen, zit er hier elke zondag nog behoorlijk wat volk in de mis of de gebedsviering. Mensen komen hier blijkbaar gaarne naar toe, ze hebben zo een viering graag. Maar sommigen gaan nog een stapje verder. Ze houden ervan.

  Een paar weken geleden kwam een groepje mensen samen om zich te buigen over de toekomst van deze parochie. Waar staan we en hoe moet het verder? Wat kunnen we nog blijven aanbieden, op welke manier en onder welke voorwaarden? Die mensen houden van deze parochie, ze zien ze niet alleen graag, ze zijn er ook mee begaan en ze willen er tijd en energie in steken.
  Tijd en energie wordt ook besteed aan een doorsnee viering zoals vandaag. Een paar weken geleden kwamen een paar mensen op een avond samen om de teksten bij mekaar te zoeken, te bespreken en aan te vullen met eigen inbreng. Dan moeten die teksten in een powerpoint gezet worden met beelden erbij. Die viering gaat naar de voorganger die ze verder voorbereidt. Een organist kiest de muziek uit, iemand bedient de laptop met de teksten en beelden, iemand bereidt de homilie voor, een lector wordt aangeduid. Drie kwartier voor de viering opent de koster de kerk en zet alles keurig klaar. En doordeweeks zorgen mensen voor het onderhoud van de kerk, de aankopen van alle benodigdheden, het schikken van bloemen, enzovoort. Allemaal mensen die houden van. Mensen die houden van deze parochie, deze kerk, deze vieringen.

  Dit weekend zijn er Sint-Annekesfeesten. Ze hebben noodgedwongen een soort sabbatjaar moeten nemen. Maar nu zijn er weer en er komt veel volk op af. Zoveel mensen zien het graag. Maar in april zat er al een zogenaamd klein comité alles te plannen en te regelen. 
  En een paar maanden later schoot het echt in gang, werden de diverse activiteiten uitgewerkt en voorbereid. En dat met heel veel mensen die houden van de parochie en de Sint-Annekesfeesten. Alles samen zijn het er zowat honderdvijftig die de handen uit de mouwen steken.

  Graag zien of houden van. We vinden het overal. Het is ook zo in een bedrijf of een werkomgeving. In een straat of in een buurt. Of in een school bijvoorbeeld. Sommige leerlingen en leerkrachten gaan gewoon graag of niet graag naar school. Anderen houden echt van hun school, het is een deel van hun leven. Bij een jeugdbeweging is het niet anders. 
  Velen gaan graag naar de pleplo of de scouts, of welke jeugdbeweging dan ook, anderen houden ervan. Ze nemen meer en meer verantwoordelijkheden en steken er meer en meer tijd in, soms veel meer dan nog gezond is in de ogen van anderen.

  Graag zien of houden van. Het is niet zomaar een spelen met woorden. Jaren geleden waren wij in de ban van luisterliedjes van bijvoorbeeld Will Ferdy en Miel Cools. Als we de kans hadden gingen we wel eens naar een optreden van één van hen. Miel Cools had onder andere een liedje dat ging over houden van. 
  Houden van, houden van, ’t is vaak niet bijzonder, ’t is vaak niet zo’n wonder, maar geen mens die zonder kan. 

  03-10-2021 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  27-09-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Profetisch spreken - 26e zondag door het jaar B 2021 - Zondag 26 september 2021 - Marc

  Zesëntwintigste zondag door het jaar B 2021 - Zondag 26 september 2021

  Eerste lezing: Numeri 11, 25-29 'Waarom komt u voor mij op?'
  Evangelie: Marcus 9, 38-43.45.47-48 - 'Wie niet tegen ons is, is voor ons'

  Er ligt vandaag wel veel op ons bordje. Nu is dat niet verwonderlijk. De bijbel is onuitputtelijk. 
  Hij is gegroeid uit talloze herinneringen, beelden, verhalen, die mensen zorgvuldig hebben doorgeven, in gemeenschappen die het geloof in de God van Abraham, Isaak en Jakob beleefden. En het is de dierbare schatkist van het evangelie gevuld met de vele verhalen die leefden onder de groepjes eerste christenen. 

  Op verschillende plaatsen en omstandigheden hebben gelovige schrijvers die traditie op schrift gesteld om ze te kunnen bewaren. Zij leefden in andere tijden, en hadden soms een andere kijk op het leven. Hun bekommernissen waren anders dan de onze. Niet te verwonderen dus dat er in die schatkist soms juwelen zitten die we niet direct mooi vinden. Die we geen plaats kunnen geven. Zoals vandaag: ik begrijp niet alles wat er in de evangelietekst bedoeld wordt. Dat gooi ik dan niet weg. Het kan aan mij liggen, dat onbegrip. Of aan de beelden die gebruikt worden: vroeger waren die misschien duidelijk, nu niet meer. Maar daarom is dat juweeltje niet minder dierbaar. 

  Wat mij wel aanspreekt, is de rode draad tussen de eerste en de tweede lezing. Het gaat telkens over de vraag: wie heeft het voor het zeggen in de gelovige gemeenschap? 
  In elke gemeenschap ontstaat er een structuur en nemen mensen de verantwoordelijkheid voor het geheel. Anders is er geen gemeenschap, maar een boeltje. Maar in beide lezingen vandaag wordt duidelijk gemaakt dat elk lid van de gemeenschap hoeder is van het geloof, en dat de 'leiders' geen alleenrecht hebben om te bepalen wat 'evangelie' is en wat niet.  Iedere gelovige kan een profeet zijn. 
  Een profeet is geen toekomstvoorspeller. Hij spreekt in Gods naam. In de Kerk moeten ook Eldad en Medad spreekrecht krijgen. Zoals het ook evident is dat er een Mozes moet zijn, een leider. Maar een leider die kan luisteren, die in staat is te horen dat de Geest ook onder de 'gewone' gelovigen aan het werk is. En die daar blij om is. 

  Ik denk hier aan onze parochie. 
  We volgen niet altijd de voorschriften van Vaticaan en Schoenmarkt. Het is het goed dat er plaats is voor afwijkende meningen. Ook Petrus en Paulus hadden ooit kletterende ruzie, en Paulus behoorde niet bij 'de Twaalf'... Maar het is voor mij even duidelijk dat die botsing van opvattingen in het grootste respect moet gebeuren. Zoals een gezin: ik was het niet altijd eens met mijn ouders, en die hadden niet altijd gelijk. Maar dieper dan die meningsverschillen zat een diepe wederzijdse waardering en liefde voor mekaar. 

  Respect, en nederigheid. Want er is eigenlijk maar één baas, en die wilde de dienaar van allen zijn. Zo kom ik toch terecht bij dat tweede juweeltje in het evangelie, dat ik niet goed begrijp. Over die afgehakte handen en zo. Want daarin begint Jezus met te spreken over "deze kleinen die op Mij vertrouwen". 

  Als we ons afvragen hoe het geloof beleefd moet worden, is de belangrijkste toetssteen, en de steen des aanstoots: wat doen wij voor de kleinsten? De kinderen, de zwaksten, de armen, de vluchtelingen, de zieken onder ons? Brengen wij hen met al ons gelovig doen en laten ten val? Duwen we hen nog dieper in de miserie? Of, zoals Jezus, en die buitenstaander waar Johannes zich aan ergert, helpen we hen om te leven? 
  Die vraag is voor ons allen belangrijker dan de discussie over wie de baas is. En dat geldt zowel, voor de 'oversten', als voor mezelf. 

  27-09-2021 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!