Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 04-06-2023
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God, Gij zijt met drieën - Drievuldigheid jaar A - Fred Van de Velde

  Drievuldigheid A 2023 - Zondag 4 juni 2023

  Eerste lezing: Exodus 34, 4b-6.8-9 'De Heer openbaart zich aan Mozes'
  Evangelie: Johannes 3, 16-18 - 'Zozeer heeft God de wereld liefgehad'

  In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.
  We hebben die woorden al ontelbare keren uitgesproken en meestal denken we er niet bewust bij na. Maar vandaag zijn zij het thema van deze zondag: de heilige Drievuldigheid of de Drieëenheid. 
  En het werd ons altijd voorgesteld als een mysterie, iets dat we niet kunnen begrijpen. Eén God die bestaat uit drie personen, hoe kan dit nu?

  Maar zo vreemd is het eigenlijk niet. Wij hebben allemaal meerdere persoonlijkheden, naargelang de omgeving waarin we ons bevinden. Ik ben begonnen als zoon en kleinzoon en broer. Later werd ik echtgenoot en vader en grootvader. Ik was een tijd student en later leraar. Tussendoor zelfs even soldaat en korporaal. En in deze parochie en het verenigingsleven heb ik ook verschillende petjes opgezet, zoals dat heet.

  Maar daarmee maken we het mysterie van de Drievuldigheid misschien iets te simpel. Mensen hebben altijd getracht hun God of in andere culturen hun goden te begrijpen en daarvoor doen ze uiteraard een beroep op woorden en uitdrukkingen uit hun taal. En zo kennen ze aan God meestal gewoon menselijke eigenschappen en kenmerken toe.

  De meesten onder ons hebben indertijd op school wel een en ander geleerd over de goden in de Griekse en Romeinse Oudheid. Stoere mannen en sterke vrouwen, die niets liever deden dan strijden en vechten onder elkaar, elkaar beliegen en bedriegen. Ze hielden zich zelfs bezig met het ene volk op te zetten tegen het andere en zo oorlogen te ontketenen bij de mensen.

  En eigenlijk was in het Oude Testament ook wel iets dergelijks te herkennen. Het ene volk steunen en opzetten tegen het andere vinden we daar ook terug. Het bekendste voorbeeld is misschien het verhaal van de tien plagen die Egypte troffen om de Israëlieten toe te laten het land te verlaten. Pas na de tiende plaag, de dood van alle Egyptische eerstgeboren kinderen, konden ze vertrekken.

  In het Oude Testament hadden de mensen duidelijk een ander godsbeeld dan wat wij nu hebben. God is de naam voor een hoog verheven werkelijkheid, de naam voor de bron van ons bestaan, van het heelal, oorsprong en eindpunt. De naam van God wordt in de Bijbel niet uitgesproken, we noemen Hem nu meestal Jahweh, maar dat woord wordt in hoofdletters geschreven en zonder klinkers, zodat het niet uitgesproken kan worden. De Joden noemden Hem meestal de Heer of gebruikten een andere omschrijving.

  Pas sinds het Nieuwe Testament spreken we niet alleen maar over de Heer, maar ook over Onze Lieve Heer. Niet meer alleen de almachtige, maar ook degene die ons bestaan heeft overgenomen en gedeeld. Jezus Christus, in wie God een naam kreeg en een gezicht. Hij die God niet alleen maar de Heer noemde, maar ook de Vader. "Wie Mij ziet, ziet de Vader", zei Hij. We noemen Hem de Lieve Heer, omdat Hij weldoende is rondgegaan.

  En toen Hij na zijn dood en verrijzenis de leerlingen achterliet, beloofde Hij hen de Geest te zenden. Die geest was ook aanwezig bij Jezus en wordt nu gezonden als kracht en trooster in de gemeenschap van gelovigen. Als wij een kruisteken maken, raken wij het hoofd aan voor de Vader, het hart voor de Zoon en beide schouders bij de heilige Geest. Want die Geest verbindt oost en west, links en rechts en vervult ons hele leven.

  In de loop der jaren hebben mensen vaak de nadruk gelegd op één van die drie goddelijke personen. Sommige kloosterorden vereren vooral de Vader, dat zijn de contemplatieve orden. Anderen zijn actiever en trachten de Zoon na te volgen. En weer anderen werken wereldwijd om de Geest te verspreiden.

  Enkele weken geleden gingen in onze parochie een aantal kinderen voor het eerst te communie. Zij leerden de band te leggen met Jezus, maar hadden intussen veel gehoord en geleerd over de Vader. En vorige week werden onze vormelingen gezalfd met het zegel van de heilige Geest. En die jonge mensen hebben het blijkbaar toch heel goed begrepen. Zo mysterieus of geheimzinnig is het allemaal niet.

  Dat het eenvoudig kan verwoord worden vond ik ook ergens toen ik informatie zocht om deze homilie voor te bereiden. 
  De Russische schrijver Tolstoi vertelt over drie vrome kluizenaars op een eiland. Zij hadden één gebed dat zij altijd opzegden: "God, Gij zijt met drieën, wij zijn met drieën, ontferm U over ons." Een bisschop kwam op bezoek en wilde hun gebed wat meer inhoud en diepgang geven. 
  De bisschop leerde hen het Onze Vader. Hij dacht dat zij het begrepen hadden. Maar wanneer hij met zijn schip terugkeerde, hoorde hij hen op het eiland samen bidden: "God, Gij zijt met drieën, wij zijn met drieën, ontferm U over ons."

  04-06-2023 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  18-05-2023
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is niet om het even - Hemelvaart van de Heer jaar A - Marc Tassier

  Hemelvaart van de Heer A 2023 - Donderdag 18 mei 2023

  Eerste lezing: Handelingen 1, 1-11 'Onder hun ogen omhooggeheven'
  Evangelie: Matteüs 28, 16-20 - 'Ik ben met u, alle dagen'

  Het feest van beweging.net wordt op hemelvaart gevierd. 
  En niet toevallig. 
  Want de hemelvaart is geen slotakkoord, waar de brave gelovigen naar boven blijven kijken zoals naar een raket die naar de maan geschoten wordt. De hemelvaart zette de leerlingen in beweging. Ze gingen bouwen aan een betere wereld, in de lijn van het evangelie. Zij bouwden aan de voorafbeelding van de stad Gods, het rijk der hemelen. Zij wilden huizen van vrede bouwen, waar mensen als kinderen van de Vader konden samenleven.

  Nu, bouwen aan een stad doen we op verschillende manieren, ook door ons te organiseren. En die organisaties kunnen ook aan politiek doen. Beweging.net is en blijft een politieke organisatie. Politiek, dat is bouwen aan een leefbare stad. Het Griekse woord 'polis' zit erin, en dat betekent juist: 'stad'. 

  En vandaag zitten hier vele oud-strijders van die organisatie. Geen enkele organisatie is perfect. En beweging.net, en al wat eraan voorafging, heeft ook steken laten vallen. We zijn niet perfect, niet voor niets vragen we elke viering om verzoening en vergeving. 
  Maar alle prachtige verwezenlijkingen waar die vlaggen hier aan herinneren, daar mogen jullie terecht fier op zijn. Daar mag op geklonken worden, en gefeest. Steek die pluimen maar op jullie hoed, Linkeroever zou niet zijn wat het is zonder jullie en die velen waarvan we de voorbije jaren afscheid hebben moeten nemen. 

  Maar ja, de groep oud-strijders wordt kleiner, de beweging die we kennen, krimpt. Is onze receptie dan als een koffie bij een afscheidsviering? 
  Wij komen hier samen, in een viering. Een christelijke viering. En wat horen wij over dat evangelie dat ons in beweging zet? Dat het een rots is. Het huis van vrede dat erop gebouwd wordt, trotseert de stormen. 

  Ja, organisaties veranderen, en ze komen en gaan. Maar dat evangelie dat ze in beweging brengt, is als het gist in het deeg, zegt Jezus. Het deeg kan verschillen, het is de gist die doet bewegen. En die gist verdwijnt niet. 

  Als wij écht gelovigen zijn, durven we blijven hopen dat de boodschap van het evangelie mensen zal blijven aantrekken, dat die verder zullen bouwen aan die huizen van vrede, op hun manier, op misschien heel andere manieren dan wij gewoon waren. Maar de rots zal standhouden, wat jullie opgebouwd hebben, daar zal verder aan gewerkt worden. 
  Het rijk Gods laat zich niet tegenhouden, ook al kunnen we helemaal niet voorstellen hoe dat in zijn werk zal gaan. 

  We hebben alle redenen om goed te feesten. 

  18-05-2023 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!