FotoGet Firefox!
http://www.tijd.be/rss/economie.xml
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Havensprokkels en streeknieuws

28-01-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.,,Het Verre Oosten bepaalt mee de groei van de haven''

Het West-Vlaamse gevoel van Joachim Coens Zeebrugge -

In 2001 nam Joachim Coens ontslag als volksvertegenwoordiger om de nieuwe topman van de Zeebrugse haven te worden. Na zes jaar is de balans heel positief. De haven bestaat dit jaar honderd jaar en de groeicijfers van de trafiek zijn indrukwekkend. In maart 2001 koos het Zeebrugse havenbestuur MBZ (Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen) op voordracht van het Brugse schepencollege vrij verrassend de toen 34-jarige Joachim Coens om de charismatische zeventigjarige Fernand Traen op te volgen als voorzitter en gedelegeerd bestuurder - de absolute topman zeg maar - van de Zeebrugse haven. Verrassend, omdat Joachim Coens op dat moment gold als één van de boegbeelden van de partijvernieuwing binnen de CVP, die door toenmalig voorzitter Stefaan Declerck was gelanceerd. Toen zijn vader, gewezen burgemeester van Damme en minister Daniël Coens, in 1992 op amper 53-jarige leeftijd na een slepende ziekte overleed, was Joachim voorbestemd om in zijn voetsporen te treden. Dat gebeurde dan ook, mede op vraag van nogal wat mensen uit de CVP.

,,Ik werd natuurlijk vrij vroeg geconfronteerd met een vader die eerst burgemeester en parlementair en later minister was'', zegt Joachim Coens. ,,Mijn vader deed aan politiek vanuit sociaal oogpunt. Hij had sociologie gestudeerd en was ooit assistent in deze materie - waarin hij overigens ook doctoreerde - aan de KU Leuven. De vragen die hij zich als politicus stelde waren dan ook: wat kan ik doen voor de mensen rondom mij, in mijn gemeente en in Vlaanderen. Dat was een visie die eveneens leefde in de familie.''

Met hoeveel kinderen was u thuis?

Joachim Coens: ,,Met z'n drieën, ikzelf en twee zussen, een oudere en een jongere. Mijn oudste zuster heeft gekozen voor het kloosterleven en verblijft in een klooster in Frankrijk.'' Velen worden al tijdens hun studies door de politieke microbe gebeten. Was dat bij u, met een vader in de hoogste politieke regionen, ook het geval? ,,Ik was er natuurlijk wel in geïnteresseerd en ik werd er thuis ook heel veel mee geconfronteerd. Ik groeide als het ware op met de politiek, maar in mijn studententijd was ik op dat vlak niet zo actief als sommige anderen. Ik studeerde voor burgerlijk ingenieur in Leuven en was wel actief in jeugdbewegingen en op sociaal vlak, maar politiek toen? Neen. Dat is pas later gekomen, na het overlijden van mijn vader.''

U hebt na uw studies een tijdje in het buitenland gewerkt, niet?

,,Ja. Van 1990 tot 1992 werkte ik voor projectontwikkelaar Besix in Dubai en van 1992 tot 1995 in Oost-Europa. Ik was trouwens in het buitenland toen vader stierf.'' Hoe bent u dan in de politiek verzeild geraakt? ,,Dat gebeurde pas na het overlijden van mijn vader. Hij heeft het dus nooit geweten. Ik was actief bij de CVP-jongeren eerst in Damme, later op provinciaal en nationaal niveau. Ik heb me destijds kandidaat gesteld als nationaal jongerenvoorzitter, maar daar heb ik aan verzaakt toen ik parlementair werd. In 1994 werd ik in de plaatselijke gemeenteraad verkozen en ben ik schepen sinds 1995.'' Vindt u het jammer dat u de burgemeesterssjerp niet hebt kunnen omgorden? Dat lukte niet in 2000 en nu ook weer niet. ,,Oh, de kiezer beslist, niet? Dat is nu eenmaal de democratie en daar kan ik mij zeker mee verzoenen. Maar wat niet is, kan komen, nietwaar?''

Wat deed u beslissen om mee te dingen naar het voorzitterschap van de Zeebrugse haven?

,,In de eerste plaats mijn interesse voor de materie. Ik ben burgerlijk ingenieur en was beroepshalve bezig met maritieme bouwkunde bij Besix. Ik was als parlementair trouwens ook in die sfeer met een en ander bezig. Ik heb onder meer meegeschreven aan het Havendecreet. Toen de CVP in 1999 noodgedwongen naar de oppositiebanken moest verhuizen, veranderde de situatie bij mijn partij nogal drastisch van beleid maken naar oppositie voeren, iets wat mij niet zozeer ligt. Ik ben immers iemand die graag vanuit een uitvoerende functie dingen kan bewerkstelligen. In dat verband heb ik in 2006 heel doelbewust gekozen voor het voorzitterschap van de MBZ.'' Ziet u uzelf nog terugkeren naar de nationale politiek? ,,Zeg nooit nooit, maar ik hoop dat ik lang mag leven en lang mag doen wat ik graag doe, en dat is momenteel deze job.''

De haventrafiek in Zeebrugge groeit gestaag en ook de cijfers van 2006 waren op zijn minst veelbelovend. Tevreden, neem ik aan?

,,2006 was voor ons inderdaad een jaar van records en daar zit de gestage uitbreiding van de haveninfrastructuur vanzelfsprekend voor veel tussen, een evolutie die trouwens nog lang niet ten einde is. Belangrijke troeven zijn in de eerste plaats de schaalvergroting die we mogelijk maakten en de opening van de nieuwe containerterminal aan het Albert II dok. In 2003 verwerkten we dertig miljoen ton. Vorig jaar was dat tien miljoen ton meer en een stijging van veertien procent tegenover 2005.'' ,,We kunnen niet ontkennen dat het containerverkeer in Zeebrugge de drijvende kracht is, maar ook andere facetten zoals het autovervoer zijn zeer belangrijk voor onze haven. De groei kwam er na een serieuze dip toen de korte verbindingen naar Dover wegvielen ten gevolge van de Kanaaltunnel. Mede door de toenemende globalisering en mondialisering van de sector konden we andere bronnen aanboren, zoals het container- en autoverkeer. Die globalisering vertaalde zich ook in steeds grotere vaartuigen en daarin hebben we ons gespecialiseerd. We proberen tevens te mikken op heel wat toegevoegde waarden en diensten die we kunnen aanbieden.'' Zoals? ,,

Wat gebeurt er met de lading, eenmaal ontscheept? Kun je daar iets mee doen?

Papier bundelen bijvoorbeeld, fruitsap verpakken, een distributiefunctie voor de goederen organiseren, opslag voor voedsel. Die bijkomende service werpt ook zijn vruchten af. Waar ik echter ook veel aandacht wil aan besteden is de invloed van de haven op zijn omgeving, op de woonkernen. We hebben hard moeten werken om de verhoudingen op dat vlak te verbeteren. Ook voor het milieu was er nogal wat werk aan de winkel.'' Er zijn in het verleden op dat vlak nogal wat discussies geweest, maar dat lijkt - onder meer door de realisatie van het Sterneneiland - veel verbeterd. ,,Inderdaad. Je mag niet vergeten dat de haven zich ontwikkelde in de jaren '80, een periode waarin niet veel werd nagedacht over zaken zoals beschermde vogelsoorten, leefomgeving of geluidshinder. In de jaren '90 kwam er een kentering en hebben we oplossingen gezocht en gevonden. Het Sterneneiland is een mooi bewijs van wat men met goede bedoelingen samen kan realiseren.''

Wat zijn nu de toekomstplannen voor de verdere uitbreiding van de havenactiviteiten?

,,De grote groei gaat gepaard met dito uitdagingen. Zo is bijvoorbeeld de ontsluiting van de haven zeer belangrijk en daar speelt onder meer de NMBS een grote rol in. De helft van de containers verlaat de haven per spoor en we willen een verdubbeling van de spoorafvoer, maar daar wordt volop aan gewerkt. We zullen het Albert II dok verder ontwikkelen - waarvan we momenteel slechts één derde gebruiken - en dat zal onze containersector van anderhalf miljoen op ruim vier miljoen eenheden brengen. Daarnaast plannen we de uitbreiding van het autosegment in de achterhaven om verder nog een 120 ha uit te rusten voor logistieke functies.'' Uitbreiden heeft blijkbaar ook veel te maken met de groeimarkten. ,,Ja, en die liggen voornamelijk in het Verre Oosten, meer bepaald China. De Aziatische markt en economie groeien aan razendsnel tempo. De grootste goederenstromen met de grootste vaartuigen lopen van en naar Azië en daar spelen we in Zeebrugge doelbewust op in. Elke dag verwerken we hier wel een diepzeecontainer naar China. Maar het gaat niet alleen om dat land. Ook Japan, Vietnam en Singapore zijn grote afzetmarkten. In Zeebrugge kunnen we dit alles dankzij een adequate infrastructuur en uitrusting op een heel vlotte manier verwerken.'' MBZ wil ook participeren in de exploitatie van de Oostendse luchthaven.

Wat moet ik daaronder verstaan?

,,De Vlaamse overheid heeft nu duidelijk gemaakt hoe ze de toekomstige structuur van de luchthaven ziet. Zij wil de verdere ontwikkeling van de infrastructuur garanderen en de exploitatie in handen geven van een maatschappij waarin ook private partners zullen zetelen. Wij willen daar als MBZ zeker een rol in spelen, omdat het een logistieke poort opent die we hoegenaamd niet gesloten willen zien.'' ,,We bekijken alles momenteel wel met de nodige voorzichtigheid. Ik denk dat het belangrijk is dat er zich bij de oproep een belangrijke, internationale private speler aandient die voor de luchthaven de nodige bedrijvigheid kan aantrekken en de luchthaven een internationaal platform geeft. Als de private sector het echter niet ziet zitten, dan moeten we ons zorgen beginnen te maken. Veel zal daar van afhangen.''

Wat denkt u over het aanhoudend bekvechten tussen de Oostendse en Zeebrugse visveiling?

,,Als MBZ hebben wij daar niet zoveel mee te maken. De Zeebrugse visveiling is een private firma die op haar gronden opereert, maar - en dat is wel belangrijk voor ons - waarrond een hele cluster van visgerelateerde bedrijven actief is. Dat vullen wij met onze diensten aan: vervoer, diepvries en meer van dat. In Oostende heeft de overheid beslist om de visveiling actief - dus ook financieel - te ondersteunen en nu zit je met een hard bevochten concurrentiestrijd op een relatief kleine markt.'' ,,De vraag is of er wel plaats is voor twee onafhankelijke visveilingen. Waarom de mogelijkheid niet eens onderzoeken om er een gemeenschappelijk bedrijf van te maken, dat - en dat kan perfect - op twee plaatsen vis veilt? Dan heb je geen vertekende concurrentie, wat nu wel het geval is.''

NB

28-01-2007 om 10:59 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
26-01-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Strak en modern design verleidt havenjury

Studente ontwerpt affiche eeuwfeest zeebrugge -

Kim Manhaeve uit Lijsele, studente van Syntra West Brugge, heeft de winnende affiche ontworpen voor de festiviteiten rond honderd jaar haven van Zeebrugge. Haar ontwerp werd gekozen uit 117 inzendingen. Omdat de Zeebrugse haven dit jaar honderd jaar wordt, schreef de vzw Zeehaven Brugge een ontwerpwedstrijd uit om tot een affiche te komen die alle aankondigingen rond de verjaardagsfestiviteiten zou sieren. Vier Brugse scholen met een grafische afdeling namen deel, liefst 117 ontwerpen werden ingestuurd. Kim Manhaeve uit Lijsele (bij Veurne), een 22-jarige leerlinge van het grafisch departement van Syntra West Brugge, werd tot winnaar verkozen. De laureate ontvangt 400 euro. De winnende affiche, een strak en modern design dat de nadruk legt op Zeebrugge als containerhaven, wordt op aanvraag gratis ter beschikking gesteld van verenigingen die evenementen willen organiseren ter gelegenheid van het eeuwfeest. De affiches zullen ook op acht plaatsen in Brugge te zien zijn. ,,We kregen zoveel goede ontwerpen binnen dat we ook een tweede en derde laureaat uitgekozen hebben'', zei havenvoorzitter Joachim Coens. ,,Ook met de ontwerpen van leerlingen Evie Coorevits uit Wevelgem (van Syntra West Brugge) en Rafaël Iskandarian uit Roeselare (van het VTI in Brugge) zullen we nog iets doen.'' Bij de feestelijke ingebruikname van het Albert II-dok op 7 en 8 juli zullen alle ingediende ontwerpen worden geëxposeerd in de haven. Nadien worden ze van 10 tot 15 juli opgenomen in de tentoonstelling Zeebrugge in beeld in het Provinciaal Hof op de Markt in Brugge.

De affiches kunnen aangevraagd worden bij Zeehaven Brugge vzw, Ter Wallestraat 10, 8380 Lissewege. E-mail: zeehavenbruggevzw@telenet.be

NB

26-01-2007 om 08:45 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
24-01-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Snelweg jaagt Knokke in gordijnen

De aanleg van de AX, de nieuwe autosnelweg die de expreswegen Brugge-Zeebrugge (N31) en Knokke-Antwerpen (N49) met elkaar moet verbinden zorgt voor de nodige commotie in Vlaanderen.

De weg moet er voor zorgen dat de haven van Zeebrugge beter bereikbaar is. In Knokke-Heist levert de mogelijke aanleg van de snelweg de nodige protesten op. Vanaf de molen van Hoeke tot aan het aan de Nederlandse grens gelegen dorp Westkapelle zou het traject naar Zeebrugge voor te grote overlast zorgen. Volgens veel bewoners hebben deskundigen weinig oog voor de leefbaarheid in hun dorpen. De gemeente Knokke-Heist stelt alles in het werk om de AX zo ver mogelijk van de dorpskernen te houden en ook de visuele en geluidshinder te beperken door de weg in te bedden in het landschap.

Het AX-comité ijvert voor een oplossing gebaseerd op het gezond verstand.

Omdat de AX met zijn op- en afritten naar Knokke ook rechtstreekse gevolgen zal hebben op de toeristische verkeersstroom roept burgemeester Graaf Leopold Lippens de inwoners op waakzaam te zijn. Het schokt het gemeentebestuur bovendien dat men geen geluidsbermen wil aanleggen en alleen stelt dat de bewoners maar extra geluidsisolatie aan ramen en daken moeten aanbrengen. De omgekeerde wereld, vindt het college. Zeker in het geval van een nieuw aan te leggen weg moet het geluid bij de bron worden aangepakt. Voor Knokke-Heist verdient de variant die een grotere afstand garandeert van de woonkernen de voorkeur. Ook al omdat er voldoende oppervlakte overblijft voor landbouwactiviteiten. Het college kan zich absoluut niet vinden in de manier waarop de AX in het landschap is ingekleed. De aanleg op minstens één meter boven het maaiveld, op sommige plaatsen gecombineerd met geluidspanelen, tast het polderlandschap ernstig aan. Het gemeentebestuur werkte daarom drie voorstellen zonder verlichtingspalen uit waarbij de AX aan het zicht wordt onttrokken door een dam met groen. Dit sluit perfect aan bij het bestaande dijkenlandschap en bij de bomenrijen langs de grote afwateringskanalen. Verder vindt het gemeentebestuur de voorgestelde kruisingen over de Oostkerke- en Dudzelestraat onaanvaardbaar. Vooral voor de Oostkerkestraat zou een brugconstructie met lengte van 250 meter over de AX, behalve onaanvaardbare aantasting van het landschap, zware geluidsoverlast betekenen.

Het dagelijks bestuur van Knokke-Heist dringt er ook op aan dat eerst het stuk op Brugs grondgebied afgewerkt wordt, zodat alle zwaar vervoer volwaardig langs de expresweg van Brugge de autosnelweg kan bereiken. Indien eerst de AX op het grondgebied van Westkapelle wordt gerealiseerd, zullen de meeste vrachtwagenchauffeurs geneigd zijn om via deze nieuwe autoweg de haven te bereiken, wat bijkomende lawaai-, geur- en emissiehinder voor de omwonenden zal meebrengen. Het verlies aan landbouwgrond wordt in Westkapelle geschat op veertig hectare.

(BN/DE STEM)

(note:)

de AX ontsluiting en de N31 ontsluiting zijn beiden even dringend , ze staan ook los van elkaar omdat de ene (ax) richting Antwerpen en Nederland enz bediend en de N31 de regio's richting Kortrijk , Frankrijk , Brussel enz .... , de verdeelsleutel op vlak van het transportvervoer voor en naar de Zeebrugse haven  ligt momenteel op zo'n 35% die over de AX zou gaan en 65% richting N31 , dus enkel op basis van volume kan je stellen dat de N31 belangrijker is. Wat betreft de veiligheid en de overlast die er nu is op weg richting Antwerpen zou men het dossier beter voorrang geven met in acht name weliswaar van de bestaande woonkernen teneinde een minimum van overlast te garanderen ,want met de steeds verder toenemende samenwerking op vlak van uitwisseling van goederen tussen Antwerpen en Zeebrugge zal deze bestaande situatie voor alle partijen onhoudbaar worden. Nu daar zal de elite van het " zoute " zich geen zorgen over maken want zij hebben hun Heliport om tijdens de weekends op en neer te fladderen naar hun buitenverblijf , alsof het op en aanvliegen van die helikopters geen geluidshinder met zich meebrengt ...............!!


24-01-2007 om 13:48 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeebrugge start jaar met twee nieuwe lijndiensten

Havenvoorzitter Joachim Coens heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Zeebrugse havengemeenschap opgeroepen dat de service die de haven biedt, mee zou groeien met de goederentoename. Zeebrugge kende vorig jaar een groei van circa 14 procent. De havenvoorzitter somde zeven servicedomeinen op die in het oog moeten worden gehouden.

Het gaat ondermeer om de maritieme toegang, de ketenbenadering van de schepen tussen hun aanmeldiging op zee en de kaai, de haveninfrastructuur, de veterinaire keuring en de realisatie van een nieuwe maritieme logistieke zone in de achterhaven. Coens hoopt in het jubileumjaar 2007 de kaap van de 40 miljoen ton te overschrijden.

Vandaag start trouwens een nieuwe containerlijn in Zeebrugge. Samskip zal opereren vanop de CHZ-terminal naar Ierland. Volgende week wordt in Zeebrugge ook een nieuwe bananenlijn uit Ecuador verwacht.

kw

24-01-2007 om 13:23 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
23-01-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ECL maakt plannen bekend voor estuaire vaart op Zeebrugge

Estuary Container Lines (ECL) heeft zijn plannen bekend gemaakt om vanaf begin 2008 twee estuaire containerschepen in te zetten op Zeebrugge. Het initiatief staat onafhankelijk van de plannen van andere estuaire operatoren, die in onderhandeling zijn met Waterwegen en Zeekanaal over gesubsidieerde diensten met estuaire schepen op de Belgische kusthaven. De casco's van de twee schepen die ECL zal inzetten zijn momenteel in aanbouw in Rusland en zullen na de zomer afgebouwd worden in België. Zij krijgen een capaciteit van 450 TEU.

de Lloyd

23-01-2007 om 19:06 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
19-01-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haven lag volledig lam

Het onstuimige weer heeft gisteren de haven van Zeebrugge volledig lamgelegd. Al van 's ochtends werden geen loodsen meer uitgestuurd, waardoor het Zeebrugse scheepvaartverkeer volledig stilviel, net als in de havens van Antwerpen, Gent en Oostende. Ook de containerterminals van Zeebrugge lagen stil terwijl de beukende storm, met windstoten tot boven de 120 kilometer per uur, over de streek trok. Op zee aan de Westhinder werd een windkracht van elf beaufort gemeten, wat overeenkomt met een snelheid van 126 kilometer per uur. In de Zeebrugse haven werden op de oude havendam snelheden gemeten tot 112 kilometer per uur. Op de westelijke strekdam, die enkele kilometers in zee loopt, werden windstoten gemeten tot 126 kilometer per uur. In Cadzand, net over de grens, raakte de teller tot 130 kilometer per uur. ,,Normaal komt dit weer in de herfst voor, niet in januari'', zegt havenbestuurder Joachim Coens. ,,Dit zijn lastige dagen voor de haven. Het schip van Maersk bleef de hele dag aan de kaai, terwijl het normaal s'morgens al had moeten vertrekken. Ook heel wat autocarriers bleven liggen.''

NB

19-01-2007 om 18:45 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Coens zet lijnen uit voor jarige haven

Volgens havenvoorzitter Joachim Coens zal de haven van Zeebrugge ook in het jubileumjaar 2007 sterk blijven groeien. Maar de service en de infrastructuur moeten meegroeien. De haven van Zeebrugge viert dit jaar zijn eeuwfeest. Volgens bestuurder Joachim Coens is de eeuweling in blakende gezondheid. ,,Als containerhaven zitten we op kruissnelheid'', zegt Coens. ,,Het aantal diensten die Zeebrugge aandoen, zal dit jaar ook opgevoerd worden.

Zo zet containerrederij Maersk Line onze haven vanaf april op een tweede vaarschema naar Azië. Zeebrugge is daarbij eerste aanloophaven in Europa.''

,,De IJslands-Nederlandse groep Samskip gaat van start met een shortsea-containerdienst vanuit Zeebrugge naar Ierland'', zegt Coens. Samskip wil Zeebrugge uitbouwen tot een belangrijk vrachtknooppunt in Noord-Europa.

Volgens Coens zal de expansie zich nog doorzetten, maar moeten alle aspecten van de haven meegroeien. ,,De maritieme toegang werd in 2006 verdiept. Een verbreding dringt zich op. De haven moet optimaal toegankelijk blijven, maar ook de volledige keten van in zee tot aan de kaai moet voor de schepen zo optimaal mogelijk functioneren'', zegt Coens. De havenvoorzitter hamert op het belang van de ontsluiting van de haven. ,,De binnenvaart noteerde een groei van 27 procent. In 2007 begint de haalbaarheidsstudie rond de Brugse Ommevaart: het is cruciaal dat we daarin een doorbraak te realiseren.'

' Begin 2008 gaat ook een geïntegreerd centrum aan de Minister Beernaertstraat van start. Het zal onderdak bieden aan de douane, de scheepvaartpolitie en het Federaal Voedselagentschap.

NB

19-01-2007 om 18:39 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
18-01-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeebrugge wil voortgaan op elan van 2006

Zeebrugge heeft het jaar van zijn eeuwfeest met groot vertrouwen ingezet, na de sterke prestatie op het stuk van de overslag die vorig jaar kon worden opgetekend. APZI-voorzitster Erna Vienne vroeg op de nieuwjaarsreceptie van haar vereniging wel voor blijvende aandacht voor ondermeer de ontsluiting van de kusthaven en pleitte voor een doordachte invulling van de wet op de havenarbeid. MBZ-voorzitter Joachim Coens onderstreepte dat de groei van de volumes gepaard moet gaan met een evenredige verbetering aan de kant van de kwaliteit van de dienstverlening.

de Lloyd

18-01-2007 om 16:36 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vzw Groen tegen ontwerp AX

Milieuvereniging Groen vzw wil dat bij de aanleg van de AX, de verbindingsweg tussen de Zeebrugse achterhaven en de N49, zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande wegen. ,,In het Ontwerp van het milieueffectenrapport voor de AX wordt te veel vruchtbare landbouwgrond en vogelrichtlijngebied van de polders door autowegen ingenomen'', vindt Erick Ver Eecke, voorzitter van de vzw. ,,Er worden te weinig alternatieven aangeboden. Een alternatief dat voorrang verleent aan de aanpassing van bestaande wegen, met nevenwegen voor traag verkeer, komt zelfs helemaal niet aan bod.'' (tlb)

" Hopla , onze groene vrienden zijn er weer als de kippen bij om andermaal te protesteren , wanneer niet ...... !"
Hopelijk komt de dag dat ook zij stilaan eens moeten beseffen dat op de bestaande verbindingsweg het absoluut niet meer haalbaar laat staan veilig is om zo verder te doen , maar ja protesteren is nu eenmaal gemakkelijker dan constructief iets bijdragen. Ze zouden beter hun schouders steken onder het binnenvaartdossier die voor veel transportproblemen een enige en degelijke oplossing zou zijn. Nu daar zullen ze ook wel weer hun bezwaren voor hebben , het liefst zien ze dus helemaal niks gebeuren denk ik en hopen ze dat gans de haveneconomie en de broodverstrekker van duizenden  mensen stilaan terug wegkwijnt onder de meeuwen"mest" , ach wij arme vlaamse boerkes moeten er maar mee leven zeker.
Dat er rekening moet gehouden worden met het milieu en alles erop en rond ok maar de houding van veel van die groene kadees lijkt me soms nogal te extremistisch , een groen cordon sanitair ware ook handig soms voor die groep , allez das mijn gedacht é  !

18-01-2007 om 15:04 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
16-01-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen Algerijns gas meer voor Zeebrugge

Eind maart wordt in Zeebrugge de aanvoer va vloeibaar gas vanuit Algerije stopgezet. De Algerijnse leveringen worden vervangen door een bevoorrading vanuit de golfstaat Qatar. Jaarlijks zijn van daaruit 33 leveringen naar Zeebrugge voorzien. De bevoorrading gaat in april van start. Met deze transacties wordt Qatar één van de belangrijkste gasleveranciers van Belgie. De andere grote leveranciers zijn Noorwegen en Nederland. Verwacht wordt dat de volgende jaren ook gas wordt aangekocht in Abu Dhabi, Nigeria en Trinidad en Tobago. DS

16-01-2007 om 15:27 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fluxys start bouw compressiestation in Zelzate

Fluxys, de beheerder van het Belgische aardgasnet, is gestart met de bouw van een compressiestation in Zelzate. Het station zal in juni 2008 in gebruik worden genomen en is goed voor een investering van 93 miljoen euro.

De bouw van het compressiestation is de eerste fase van een Belgische infrastructuurproject van 400 miljoen euro dat Fluxys in juni vorig jaar aankondigde. Met het nieuwe compressiestation in Zelzate, een van de verbindingen tussen het aardgasvervoersnet van Fluxys en de Nederlandse operator GTS, wil Fluxys de capaciteit op zijn net optrekken en zo de verwachte verbruikersgroei in Belgie opvangen.

Het nieuwe station maakt verder dat de stromen naar de aardgasopslag in Loenhout worden verbeterd. In een latere fase zal Fluxys van de installatie ook gebruikmaken om capaciteit te leveren voor de toekomstige vraag naar internationale doorvoer van aardgas vanuit Zelzate in de richting van Zeebrugge.

Een tweede luik van het Belgische infrastructuurproject van 400 miljoen euro bestaat uit de aanleg van een tweede leiding op de as Eynatten-Zeebrugge tussen Eynatten en Opwijk, en uit de uitbreiding van de ondergrondse opslag in Loenhout. Het Belgische project maakt deel uit van een ruimer investeringsprogramma voor de periode 2005-2014 ter waarde van 1.350 miljoen euro.

de Tijd

16-01-2007 om 15:16 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen investeert 17miljoen in luchthaven

Leterme gelooft in samenwerking met haven Zeebrugge

Yves Leterme en Kris Peeters gaven gisteren toelichting bij de nieuwe beheersstructuur van de Oostendse luchthaven. Vlaanderen investeert zeventien miljoen euro. Er komt een splitsing in een Luchthaven Ontwikkeling- en een Luchthaven Exploitatiemaatschappij. Minister-president Yves Leterme (CD&V) en Vlaams minister Kris Peeters (CD&V) gaven gisteren toelichting bij het plan dat een duurzame en rendabele exploitatie van de luchthaven Oostende-Brugge mogelijk moet maken. ,,Voor de basisinfrastructuur zal de Vlaamse regering zeventien miljoen euro investeren'', zegt minister Peeters. ,,Voor de brandweer en de veiligheid op de luchthaven is er een jaarlijkse bijdrage van 3,8 miljoen euro.'' Vlaanderen investeert vier miljoen euro in de taxibaan, vijf miljoen euro in een nieuwe toplaag voor de startbaan en zes miljoen euro voor een nieuwe riolering. ,,Uit de resultaten van de studie en uit de besprekingen binnen de regionale werkgroep, werd geopteerd voor een splitsing in een Luchthaven Ontwikkelingmaatschappij (LOM) en een Luchthaven Exploitatiemaatschappij (LEM).

De LOM zal als nv van publiek recht verantwoordelijk zijn voor de basisinfrastructuur, het operationeel houden van de luchthaven en de veiligheid en de brandweer. De LEM is een nv van privaat recht die instaat voor de exploitatie van de luchthaven'', zegt minister Peeters. Zeehavens ,,Deze structuur heeft het voordeel dat de Vlaamse overheid bij een eventueel falen van de exploitatiemaatschappij van de luchthaven de gronden in handen heeft.'' De nieuwe beheersstructuur moet vanaf 1 januari 2008 operationeel zijn. De Vlaamse regering schrijft daarom nu een tender voor, waarbij privémaatschappijen hun kandidatuur kunnen stellen voor de exploitatie. Inschrijvers kunnen met gesloten briefjes een bod doen, waarna de koop aan de hoogstbiedenden wordt toegewezen.

De Oostendse haven stelt zich kandidaat samen met de haven van Zeebrugge, de West-Vlaamse intercommunale WVI en een privépartner uit de luchtvaartsector. Minister-president Yves Leterme is te vinden voor het voorstel van havenvoorzitter Johan Vande Lanotte. ,,Alle kandidaten krijgen een eerlijke kans, maar ik heb met genoegen genoteerd dat beide havens elkaar de hand schudden. Deze samenwerking zou deuren openen, en kan heel belangrijk zijn voor de logistieke dienstverlening in de provincie'', aldus minister-president Leterme.

NB

16-01-2007 om 04:13 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
15-01-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rail Meets Road IV wil inhaalbeweging voor ontsluiting havens

Op het Brusselse Autosalon werd maandag voor de vierde keer het Rail Meets Road-congres georganiseerd. Het congres, dat georganiseerd wordt door Febiac, het VBO en de NMBS, heeft dit jaar als thema "Naar betere achterlandverbindingen voor de Belgische havens". Meer investeringen in het wegen- en spoorinfrastructuur en een efficiënter gebruik van de bestaande infrastructuur blijken de belangrijkste hefbomen voor de ontsluiting van onze havens.

De vijf Belgische havens (Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge en Luik) leveren een directe toegevoegde waarde van 14 miljard euro van het bruto binnenlands product (5 pct) en zijn goed voor ruim 117.000 directe jobs. Om het succes van die havens te garanderen, is de ontsluiting met het hinterland van cruciaal belang. Multimodale vervoersstrategieën (o.a. water-, spoor- en wegvervoer) zijn daarbij een absolute noodzaak. Om die vervoersstromen in het interland vlot te laten verlopen, zijn onder andere meer investeringen in ons wegennet nodig. "Op dat vlak is ons land aan een inhaalbeweging toe: de weginvesteringen bedragen al jaren amper 1 pct van het BNP. Ter vergelijking: Nederland besteedt jaarlijks 6 miljard euro aan zijn wegennet, vier keer meer dan België", stellen de organisatoren in een gezamenlijk persbericht. Daarnaast moet de bestaande weginfrastructuur efficiënter benut worden. Een van de mogelijkheden daarvoor is het inzetten van zogenaamde Eco-combi's (mega-trucks). "In Nederland is men reeds een proefproject opgestart. Daar werd aangetoond dat Eco-combi's niet onveiliger zijn, een stuk milieuvriendelijker en de files niet langer maar korter maken.", luidt het. "Waar wacht België nog op om met een eigen proefproject te beginnen?".

Ook de ontsluiting per spoor is cruciaal. De NMBS wijst onder meer op de investeringen in de Liefkenshoektunnel en het NARCON-project. NARCON is het netwerk van pendeltreinen tussen Antwerpen aan de ene kant en Zeebrugge, Kortrijk, Moeskroen, Charleroi en Athus aan de andere kant waardoor jaarlijks 200.000 vrachtwagens "van de baan worden gehaald". Toch is er volgens VBO-topman Rudi Thomaes vooral wat betreft de spoorontsluiting van de havens "nog veel werk aan de winkel". Naast infrastructurele ingrepen kan de ontsluiting van de havens ook gestimuleerd worden door verdere technologische innovaties in de logistieke sector (bv. traceren van goederen) en door verdere administratieve vereenvoudiging. Zo pleitte VBO-topman Thomaes voor een nauwere samenwerking tussen de privé- en publieke sector op het vlak van moderne en "paperless" administratie voor de douane.

De Tijd

15-01-2007 om 17:24 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
14-01-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maersk Line loopt ook in kader van tweede Aziatische loop Zeebrugge aan

In het kader van de herstructurering van zijn diensten tussen Noord- en Zuid-Europa enerzijds en Azië anderzijds zal de APMT- terminal in Zeebrugge van Maersk Line een tweede aanloop toegewezen krijgen. Naast de AE10-loop zal vanaf april ook de AE9-loop op Zuidoost-Azië Zeebrugge aanlopen. De Noordzeehaven zou als eerste bij aanvoer worden bediend.

de Lloyd

14-01-2007 om 00:44 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
10-01-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Godetia vertrekt voor diplomatieke missie

Op de marinebasis van Zeebrugge vertrekt het schip de Godetia. Het schip gaat twee maanden op diplomatieke missie naar de Afrikaanse Westkust. De Godetia moet onder meer minister van Defensie André Flahaut bijstaan tijdens zijn handelsmissie in Afrika. De hoofdopdracht van de Godetia is humanitaire hulpgoederen in verschillende Afrikaanse landen te leveren. Het gaat onder meer om medicijnen en kledij. Godetia De operatie langs de Afrikaanse Westkust heeft de naam "African Enterprise" gekregen. De Godetia zal tijdens de missie ook een bijdrage leveren in de strijd tegen piraterij, drugs- en mensenhandel. Het schip heeft de bevoegdheid gekregen om bewegingen op zee te monitoren en er informatie over te verzamelen. Die informatie kan dan worden doorgegeven aan de autoriteiten. Het schip zal onder meer aanmeren in Benin, Congo, Zuid-Afrika en Marokko. 98 bemanningsleden uit verschillende regio's van België zijn aan boord van de Godetia. Ze zouden terug zijn in Zeebrugge op 11 maart.

VRT

10-01-2007 om 11:43 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Infrabel investeert in Zeebrugse haven

Infrabel bouwt in het Zeebrugse havengebied een nieuw rangeerstation voor goederentransport. Daarmee gaat een investering van ongeveer € 125 miljoen gepaard. De renovatie moet de NMBS meer mogelijkheden bieden om de toenemende containertrafiek te verwerken en de groei van de havenactiviteiten op te vangen. Op termijn moet de capaciteit van het rangeerstation verdubbeld worden. De werken vangen aan in 2009 en moeten tegen 2013 rond zijn. (MH)

DS

10-01-2007 om 11:33 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
09-01-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Samskip ontwikkelt shortsea-diensten op CHZ-terminal

Samskip, de Europese marktleider in shortsea shipping, en PSA HNN, een vooraanstaande terminaloperator, zullen gezamelijk Zeebrugge verder uitbouwen tot een belangrijke draaischijf voor de shortsea-activiteit in Noord-Europa. Na gezamenlijk de markt, de behoeften en de opportuniteiten voor de uitbreiding van de activiteiten van Samskip in België te hebben onderzocht, hebben beide het project positief geëvalueerd. PSA HNN zal Samskip een specifieke oplossing bieden voor haar toekomstige groei, Samskip zal de installaties van PSA HNN gebruiken om haar business plan te ondersteunen. De eerste dienst in het kader van deze overeenkomst zal in januari de Container Handling Zeebrugge terminal van PSA HNN aandoen. Samskip zal vanaf dan een wekelijkse verbinding tussen Zeebrugge en Ierse havens verzorgen. Het eerste schip dat in het kader van deze dienst in Zeebrugge afmeert, wordt op 18 januari 2007 aan de Container Handling Zeebrugge-terminal verwacht. Deze nieuwe activiteit is een belangrijke ontwikkeling voor de positionering van Zeebrugge als een strategisch gelegen shortsea haven.

APZI

(hier de link naar de press release op de samskip website)

09-01-2007 om 00:00 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
03-01-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeebrugse visveiling investeert in vissorteermachines

De Zeebrugse Visveiling gaat dit jaar 2,5 miljoen euro investeren in nieuwe vissorteermachines. De investering komt bovenop de uitbouw van het European Fish Centre (EFC) ter waarde van 1 miljoen euro. Het gaat om nieuw loodsen voor visverwerking met een oppervlakte van 3.000 vierkante meter. De Zeebrugse visserijsector verwacht ook veel van de groeiende containertrafiek op Zeebrugge. Het EFC wordt klaargestoomd om de aangevoerde diepgevroren vis te verwerken en te herverdelen. De Zeebrugse reders blijven intussen hun trouwheid aan de ZV garanderen. In 2007 hebben ze al hun tong in hun thuishaven geveild. Daardoor ontstaat er een constante aanvoer en een goede prijs. Focus

03-01-2007 om 23:09 geschreven door Horatio  


» Reageer (0)
Verklein je eigen foto's naar webformaat.

FotoZoeken in blog


Archief per maand
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
 • 06-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006

  www.bruggebereikbaar.be


 • officieele website haven Zeebrugge
 • ZEDIS , scheepvaartinfo Zeebrugge
 • deels publieke site voor scheepvaartplaatsbepaling
 • database voor scheepsinformatie
 • bedrijvenplan regio Brugge-Zeebrugge
 • Getijden informatie, weersvoorspelling

 • www.dockwork.be
 • www.ship-hunters.be
 • www.portpictures.nl
 • www.tugspotters.com
 • www.belgischekoopvaardij.net
 • www.havenkade.nl
 • www.ferry-site.dk
  Photo gallery


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!