Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  29-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De toekomst van Griekenland, Turkije, Rusland, Europa

  De Heilige Orthodoxe geestelijke Paisios de Athoniet : De Russen zullen tussenkomen van bovenaf (luchtmacht) en het zal gebeuren zoals in de profetie van de H. Cosmas van Aetolia staat. De Grieken zullen over Constantinopel moeten waken en God zal het ons geven. God zal ons helpen omdat we Orthodox zijn. Op een andere keer beklemtoont hij dat Turkije zal ontbonden worden door zijn bondgenoten. Hey, Hey, ik zal er niet bij zijn wanneer het Griekse leger naar Constantinopel trekt, zei hij aan een luchtmachtofficier in 1992. De H. Cosmas van Aetolia had gelijk over wat hij zei over de examilia (6 mijl), omdat de examilia, zoals de Oudere Paisios toelichtte geen dorpen of steden zijn, maar de 6 zeemijlen, het gebied van 6 mijlen, die de Griekse kusten en al onze eilanden omgeven. Examili is ieder punt dat 6 mijl van de Griekse kusten, aan het vasteland of rond de eilanden is gelegen. Op een ander keer had de Oudere Paisios het over de Turkse vloot die naar Griekenland zou varen en de 6 mijl zou bereiken, dat ze dan inderdaad zouden vernietigd worden. Dit is Gods wil, examilia zal het begin van het einde zijn. Alle gebeurtenissen die hieruit zullen volgen zullen leiden tot het terugwinnen van de stad Constantinopel. De stad zal aan ons gegeven worden. Er zal een oorlog losbarsten tussen Rusland en Turkije. Eerst zullen de Turken denken dat ze winnen, maar dit zal hun vernietiging betekenen. De Russen zullen uiteindelijk winnen en de stad zal in hun handen vallen. Dan zullen we de stad terugkrijgen, de Russen zullen ze aan ons moeten geven. Hij verklaarde aan andere pelgrims : de Turken zullen vernietigd worden en voor altijd van de kaart geveegd worden, omdat het een land is dat niet het gevolg was van Gods zegen. 1/3 van de Turken zal teruggaan vanwaar ze gestart zijn nl. een gebied diep in Turkije gelegen, 1/3 zal gered worden omdat ze Christen geworden zijn en 1/3 zal in deze oorlog gedood worden. Hij verklaarde ook dat Turkije zal uiteenvallen in 3 - 4 stukken. De aftelling is reeds begonnen. We zullen onze gebieden terugkrijgen, de Armeniërs en Koerden ook. De Koerdische kwestie is al begonnen. Niets van dat alles zal nu gebeuren, maar spoedig, wanneer deze generatie van politiekers die over Turkije regeren zullen ophouden en de nieuwe aan de macht zijn. Dat is wanneer Turkije uiteen zal vallen. Heel spoedig, zullen de gebeden die gedaan zijn onder de oppervlakte van de aarde, op de aarde zijn en de kandelaren die aangestoken zijn beneden, boven zullen lichten. Er moet geloof en hoop zijn in God en velen zullen gelukkig zijn. Dat alles zal gebeuren in die jaren, de tijd is aangebroken. Hij gaf ook aan dat de Engelsen en de Amerikanen Constantinopel aan de Grieken zullen geven, niet omdat hen graag zien, maar omdat dit in overeenstemming is met hun belangen. De Turken zullen Griekenland enkel provoceren met betrekking tot de kustzone. Maar er zal hongersnood in Griekenland zijn. Hij zei ook : probeer een klein stuk land te houden en gewassen erop te kweken. Help diegenen die geen grond hebben. Hij zei ook : wanneer jullie op de tv zullen horen van de vergroting van de kustzone van 6 tot 12 mijl dan zal de oorlog starten en gevolgd worden door een Turkse provocatie. De Russen zullen naar de Bosphorus straat komen, niet om ons te helpen want ze hebben andere belangen. Maar zonder het eigenlijk te willen zullen ze ons helpen. Dan zullen de Turken meer troepen verzamelen om de straat te verdedigen die van strategisch belang is. Ze zullen ook troepen terugtrekken van bezette gebieden. Maar wanneer sommige van de EU landen (nl. Engeland, Frankrijk, Italie en 6-7 meer) dat Rusland gebieden inneemt zullen ze zeggen, waarom trekken we er ook niet op uit om een stuk in te nemen? Maar iedereen zal op zoek zijn naar een leeuwendeel en zo zullen de Europeanen in deze oorlog terechtkomen. De Griekse regering zal beslissen om geen troepen te zenden maar ze aan de nationale grenzen te houden, en dat zal een grote zegen betekenen dat Griekenland er niet deelneemt, want ieder die deelneemt aan deze Europese oorlog zal verliezen. De Turken zullen ons aanvallen maar Griekenland zal geen grote schade hebben. Niet lang na de Turkse aanval op ons land zullen de Russen de Turken aanvallen en hen vernietigen, zoals een stuk papier waar hard aan getrokken wordt en in stukken scheurt. 1/3 zal vernietigd worden, 1/3 zal Christen worden en gered zijn en 1/3 zal naar Kokkini Milia gaan (een plaats diep in Turkije gelegen). Het gebruik van de Eufraat stroom voor irrigatie zal een waarschuwing zijn van de Turken dat de voorbereiding van de nakende oorlog is begonnen.

  Rusland zal de oorlog voortzetten na de vernietiging van Turkije tot de Perzische Golf en de troepen zullen buiten Jeruzalem halt houden. Dan zullen de Westerse mogendheden aan de Russen vragen om hun troepen terug te trekken uit deze plaatsen. Zes maand zullen ze krijgen. Maar Rusland zal zijn troepen niet terugtrekken en dan zullen de Westerse mogendheden zich verzamelen om de Russen aan te vallen. De oorlog die dan zal uitbreken zal globaal zijn en zal resulteren in het verlies van de Russen. Er zal een slachting zijn op grote schaal, de steden zullen vernield worden. Wij, de Grieken zullen niet deelnemen aan deze wereldoorlog.

  De regering van Constantinopel zal een militaire en politieke zijn, zei hij in 1991. Jij, zei hij tot een jonge student van de universiteit van Xanthi, jij zult Constantinopel helpen heropbouwen als een burgerlijk ingenieur, omdat de stad helemaal heropgebouwd zal moeten worden.

  De Oudere Paisios drukte de wens uit om nog enige jaren in leven te blijven om zijn land te zien groeien, en het zal groeien! Turkije zal uiteenvallen, dit zal ons zeker bevallen en in het voordeel zijn van ons land. Onze dorpen en gebieden zullen bevrijd worden en Constantinopel zal bevrijd worden en terug Grieks worden. De heilige missen zullen opnieuw opgedragen worden in de Hagia Sophia.

  29-11-2015, 02:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pelianito

  De grootste tragedie van alles is een verloren ziel, en zovelen hebben niemand om voor hen te bidden

  Ezechiel 9:3-6  [3] De heer riep tot de man die in linnen gekleed was, met de inktkoker aan zijn middel: [4] ‘Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een teken* op het voorhoofd van de mannen die jammeren en klagen over alle gruweldaden die daar bedreven worden.’ [5] En tegen de anderen zei Hij duidelijk hoorbaar: ‘Trek door de stad achter hem aan en sla de inwoners nietsontziend en zonder mededogen neer. [6] Grijsaards, jongemannen en meisjes, zuigelingen en vrouwen moet u onbarmhartig doden, maar raak niemand aan die het teken draagt. Bij mijn heiligdom moet u beginnen.’ Ze begonnen dus bij de mannen die zich voor het heiligdom bevonden.

  “Mijn kind, weeklaag en zucht over wat de zonde heeft meegebracht aan de wereld. Want zonde heeft vernietiging meegebracht. Toch zeg Ik jullie, wanhoop niet; blijf hopen. Bid voor allen, maar vooral voor degenen die plotseling zullen sterven. De grootste tragedie van alles is een verloren ziel, en zovelen hebben niemand om voor hen te bidden. Mijn kleine strijders, jullie hebben veel werk te doen. Laat niet een van mijn kleinen verloren gaan door gebrek aan gebed. Ik verleen vele genaden. Vraag en je zult ontvangen-genade op genade- zo dat je werk voor de zielen overvloedig vrucht draagt. Kinderen, BID, en bied offers aan. Vermenigvuldig hen in de Goddelijke Wil en je zult mirakels zien. De vloedpoorten zijn geopend. Geef mij ALLES en Ik zal je meer geven dan je je kunt inbeelden!”

  O mijn geliefde Vader, Periana, genade op genade! Verleen ons in de goddelijke wil al wat we nodig hebben om de taak die U ons gegeven hebt te voleinden. We prijzen U en danken U om ons te roepen en ons uit te rusten voor dit belangrijk werk. Jezus we vertrouwen op U- red de zielen! Amen.

  Ik doe iets nieuws, maar met een oud patroon…

  Efeziers 2:13-14 Nu echter bent u die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus. [14] Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap,

  “O mijn geliefden, welk een smart en rampspoed komen over jullie! Laat niet na te bidden. Ik doe iets nieuws, maar met een oud patroon. Net zoals mijn dood zorgde voor de redding van de Joden en de Heidenen, zal vandaag het lijden van de Kerk-mijn Lichaam- de bekering van velen met zich meebrengen. Nu zien jullie vijandigheid en verdeeldheid, maar spoedig zullen jullie eenheid en vrede zien. Verlang naar die dag. Bid ervoor. Wees gewillig om God alles te geven wat Hij vraagt om de komst ervan te versnellen. Dit is de Dag dat de Heer heeft geschapen. Verheug jullie en wees blij! Want hij komt om over de wereld te heersen met gerechtigheid en de volkeren met fairheid. Kinderen Ik ben dichtbij!”

  O mijn Jezus, wat een troost, wat een hoop! Moge Uw koninkrijk komen en vlug. Moge Uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Verleen ons genade op genade om te kunnen doen wat God ook van ons vraagt. Help ons trouw te zijn aan onze missie. Jezus we vertrouwen op U! Red de zielen! Amen.

  Als het erop lijkt dat ongerechtigheid erger wordt bij de dag, is het dan niet dat de Jager de prooi uit zijn schuilplaats verjaagt en hem in volle zicht doodt?

  Prediker 3:16-17


  Nog iets anders zag ik onder de zon:
  op de plaats van het recht heerst onrecht,
  op de stoel van de rechter zit de schuldige.

   


  [17]

  Ik zei tegen mezelf:
  God oordeelt over goeden en slechten,
  want elk ding, elk werk heeft zijn tijd.

   “Mijn kind, als je nu meer ongerechtigheid ziet, als het lijkt dat ongerechtigheid erger wordt bij de dag, is het dan niet zo dat de Jager de prooi uit zijn schuilplaats verjaagt en hem in volle zicht doodt? Jullie God blijft niet zwijgen in het zicht van kwaad. Hij is geduldig, verleent tijd voor berouw, maar laat ook degenen die ongerechtigheid doen en arrogant zijn uit de schaduw treden. Laat de slechten naar voor komen zoals etter uit een buil; laat ze niet verder aantasten en zich verspreiden. Wanneer de boosaardigheid wordt blootgesteld aan het licht verliest het zijn kracht. Wanneer de Waarheid erop schijnt, vlucht de boosaardigheid. Kinderen Ik ben mijn Bruid aan het zuiveren. Ze wordt gereinigd van binnen en van buiten. Het is een pijnlijk process, maar jullie, mijn kinderen moeten je verheugen. Want Ik wil mijn Bruid herstellen in een glorie nooit eerder gezien. Kijk en bid!”

  O mijn Geliefde! Wat een vreugde om een glorierijke Kerk tegemoet te zien, een vlekkeloze Bruid! In de Goddelijke Wil plaats ik mijn liefde en dank Ik U voor alles wat U doet om het te voltooien. Laat het kwaad eruit vloeien! Schijn Uw licht van Waarheid over de hele wereld. Jezus, ik houd van U- zorg voor alles! Amen.

  November: de maand om onszelf te geven voor de zielen van het Vagevuur

  De boodschap gegeven aan Elizabeth Kindelmann door onze Heer en onze Moeder is dat alles voorbijgaat en enkel ons werk voor de zielen blijft bestaan. In de kern is verzoening geduldig opoffering verdragen, en gewillig offers verdragen uit liefde voor God en onze naaste. We bieden verzoening aan om God te helpen Genade te schenken aan de zielen zodat ze berouw tonen en zich bekeren, en om de zielen die in het Vagevuur zitten hun tijd in te korten en hun lijden te verzachten.

  Als November komt, de maand van de Heilige Zielen zouden we bereid moeten zijn om onszelf te geven uit liefde voor God en voor hen. Onze Heer beloofde door Zijn Moeder dat voor elk weesgegroet gebeden met “overstelp de mensheid met de genade van Uw Liefdevlam”, onze Heer 10 zielen uit het Vagevuur zou laten gaan in november. In de maand november kunnen we 530 zielen redden als we de Rozenkrans bidden! Denk eraan als je een extra Rozenkrans bidt op een dag.

  Het is in deze tijd van rampzalige droogheid dat jullie vertrouwen het meest betekent

  Psalm 116:10-11  


  Ik behield mijn vertrouwen, al moest ik ook zeggen:
  ‘Hier lig ik zo diep vernederd’;

   

   

  [11]

  al bleef ik ook denken in mijn angst:
  ‘Ik kan geen mens meer vertrouwen.’

   “Mijn geliefden, laat je niet bedriegen, maar hou je vast aan mij in elke beproeving. Heb Ik niet gezegd, ‘Een korte tijd en jullie zullen mij niet langer zien, en opnieuw een korte tijd en jullie zullen mij zien’ (Johannes 16:16)? Ben Ik weg enkel omdat je mij niet langer kunt zien? Ben Ik opgehouden te bestaan? Natuurlijk niet! IK BEN! Vertrouw dan op mij. Mijn Kerk, mijn Lichaam, is eeuwig. Het kan nooit van mij gescheiden worden. Het kan erop lijken dat het sterft, maar enkel omdat mijn grotere glorie in haar kan onthuld worden. Ik heb je reeds vele jaren verteld dat er veel te wachten staat. Ik heb jullie gewaarschuwd zodat jullie je geloof niet verliezen. Vertrouw op mij door jullie wil- of je het voelt of niet. Het is in deze tijd van rampzalige droogheid dat jullie vertrouwen het meest betekent. Jullie gebeden van trouw in dergelijke tijd schijnen voor allen tot in de hoeken van de hemel en de Gloriana verheugd zich. (Gloriana: de engelen en heiligen in volkomen eenheid met de Drie-eenheid; de perfecte eenheid in de hemel) Overweeg dit goed, mijn kinderen. Jullie zullen allen getest worden. Gelukkig zij degenen wiens geloof in mij standvastig is. Bid om deze genade, mijn geliefden. Ik zal het niet weigeren aan degene die erom vraagt.”

  O mijn geliefde Jezus! Wat zorgt U voor ons! In de Goddelijke Wil en als uw Eucharistische Instrument, vraag ik om de genade van standvastig geloof en voortdurend vertrouwen voor mijzelf en al degenen die U mij gegeven hebt om voor te bidden. Help ons om altijd te bidden met de Psalmist: “Ik heb mijn geloof behouden, zelfs toen Ik zei, ‘ik lig hier zo diep vernederd’” Jezus ik vertrouw op U! Amen.

  29-11-2015, 02:14 Geschreven door Claudia  


  26-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 13/11

  NOGMAALS ZEG IK JULLIE, MIJN KUDDE, BEREID JULLIE VOOR OMDAT MIJN WAARSCHUWING KLOPT OP DE DEUR VAN JULLIE ZIEL !

  13 NOVEMBER 2015 – 8h35 A.M

  DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS, DE GOEDE HERDER, AAN DE MENSHEID

  De dagen van angst beginnen. Bereid jullie voor, Mijn schapen, omdat jullie zuivering gaat beginnen. Alles wat ik aangekondigd heb in mijn Woord zal gebeuren volgens de letter; de gebeurtenissen zullen losbarsten het een na het ander en enkel degenen die volharden in het geloof en verenigd zijn in onze twee harten, zullen de beproevingen doorstaan.

  De oven van de zuivering is reeds aangestoken, alleen jullie overgang naar de eeuwigheid ontbreekt voordat alles losbarst. Arme mensen die bij de overgang naar de eeuwigheid en hun bestaan ziend en terugkeren in deze wereld blijven steken in hun boosaardigheid en zonde! Want ik zeg jullie in waarheid dat voor dezen geen barmhartigheid meer zal zijn. Ik zal hen verwijderen van Mij en zal hen wegvegen van het Levensboek.

  Nogmaals zeg ik jullie, mijn kudde, bereid jullie voor omdat mijn waarschuwing klopt op de deur van jullie ziel. Dat jullie lampen aangestoken zijn met gebed want ik kom als een dief in de nacht; dat het niet verloopt als de dwaze maagden, dat jullie niet moeten weeklagen. Wanneer jullie het minst verwachten zal jullie overgang naar de eeuwigheid geschieden.

  Mijn kudde, word wakker van jullie geestelijke lethargie; doe zo vlug mogelijk een goede levensbiecht; vraag aan mijn Heilige Geest dat hij jullie helpt bij het herinneren van zonden die nog niet gebiecht zijn en die zich hebben opgestapeld door jullie leven heen. Herinner jullie dat als jullie in de eeuwigheid komen je een persoonlijk oordeel zult krijgen alsof jullie uur was gekomen. Jullie zullen geoordeeld worden op de liefde en in het naleven van mijn geboden.

  Ik doe een dringende oproep aan degenen die blijven het slechte doen en die mijn geboden schenden. Ik zeg jullie dat het uur waarop jullie rekenschap moeten afleggen komt en velen zullen niet meer weerkomen op deze wereld. Jullie boosaardigheid en zonde zullen jullie veroordeling zijn. Al degenen die een pact gesloten hebben in deze wereld met de prins van duisternis komen niet meer terug. Velen door de ernst van hun zonden zullen ook niet meer weerkeren. En voor anderen zal de angst zich meester maken van hen en ze zullen de overgang naar de eeuwigheid niet aankunnen.

  Daarom roep ik jullie op als Goede Herder dat jullie je rekening in orde maken; dat jullie als de Waarschuwing komt geen grote kwellingen moeten doorstaan. Kom jullie onderdompelen in de fontein van vergeving en barmhartigheid; zoek een van mijn Priesters en doe een goede levensbiecht. Wees niet bang, en biecht alles aan hem; angst komt voort van de ziel dat jullie kunnen verliezen. Ik wacht op jullie, talm niet. Ik Ben degene die naar jullie luistert in de biecht door mijn Bedienaar en hij geeft door zijn handen mijn vergeving en mijn zegening.

  Ik zie jullie graag en ik wacht op jullie, jullie Meester. Jezus de Goede Herder.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  26-11-2015, 00:22 Geschreven door Claudia  


  25-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mary Jane Even-lijst van remedies

  DE DAGEN VAN ANGST ZIJN DICHTBIJ MAAR JULLIE, VOLK VAN GOD VERLIES HET GELOOF, HOOP EN VERTROUWEN NIET IN DE HEER !

  11 NOVEMBER 2014 – 9H40 AM

  DRINGENDE OPROEP VAN DE HEILIGENDE MARIA AAN DE KINDEREN VAN GOD

  Kleinen, dat de Glorie van God jullie bedekt en overvloedige zegeningen verspreid voor jullie welzijn en de redding van jullie ziel.

  De virussen van ziekten zullen vele pandemieen creeren op de Aarde, vooral in de naties die zich zeer verwijderd hebben van God. De ridder van de hongersnood en de plagen is begonnen zijn schaal over de naties uit te gieten. Arme naties die de God van het leven de rug hebben toegekeerd want veel van hun bevolking zal verdwijnen!

  Ik zeg jullie kleinen, dat de medicijnen gecreeerd door de mensen in de laboratoria er niet in zal slagen de virussen en de plagen in te dijken die eraan zullen komen; enkel de medicijnen van de hemel kunnen jullie genezen en daarvoor hebben jullie geloof nodig.

  Kleinen, ik geef jullie de remedies die de hemel jullie heeft gegeven door jullie instrument Mary Jane Even, zodat jullie ze gebruiken op het moment dat de pandemieen op het moment staan naar boven te komen. Opnieuw zeg ik jullie dat de remedies van de hemel zullen helpen als jullie het geloof hebben en als jullie je vertrouwen stellen in onze twee harten.

  DE DAGEN VAN ANGST ZIJN DICHTBIJ MAAR JULLIE, VOLK VAN GOD VERLIES HET GELOOF, HOOP EN VERTROUWEN NIET IN DE HEER ! Weet dat het een van de talrijke testen is die jullie moeten doormaken, maar ik herhaal : als jullie met God zijn en onder mijn persoonlijke bescherming moet niemand bang zijn.

  Plaats de Ichtus die gezegend is door een van mijn favoriete zonen op de voordeur van uw huizen en bid de psalm 91 ; wijd met het gebed van het Bloed van mijn Zoon, jullie huis en jullie gezin toe ; doe dit alle dagen ’s morgens en ‘s avonds, zodat ze jullie huizen en gezinnen beschermd worden en dat de Engel Exterminatus jullie voorbij gaat, want dit zal jullie geestelijke bescherming zijn die jullie redt van de stille dood die een groot deel van de mensheid zal uitroeien.

  Weet  mijn kleinen dat de hemel jullie niet in de steek laat in deze dagen van angst; ik herinner jullie, die de testen moeten doorstaan, dat jullie morgen de erfgenamen zijn van mijn Vader en dat jullie zullen wonen in zijn Nieuwe Schepping.

  Daardoor is het geraadzaam de remedies van de hemel bij jullie te hebben, om de dagen van de plagen en de ziekten door te komen en zo zullen jullie deze test overwinnen. Blijf verenigd in gebed, kleinen en verwaarloos niet het gebed van mijn Rozenkrans. Dat mijn tegenstander jullie niet verrast en jullie je geestelijke Wapenrusting niet dragen en dat het jullie geen onaangename verrassingen meebrengt;  verspreid het ook aan jullie huisdieren zodat iedereen beschermd wordt en niemand de doorgang van de goddelijke gerechtigheid mankeert.

  NATUURLIJKE REMEDIES EN BOVENNATUURLIJKE REMEDIES, GEGEVEN AAN DE HEMEL AAN MARIE JANE EVEN EN ANDERE INSTRUMENTEN DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS EN DE HEILIGE MAAGD MARIA

  DE DRIE DAGEN VAN DUISTERNIS
  : enkel kaarsen die gezegend zijn zullen schijnen, een van deze kaarsen is genoeg voor elk gezin, gedurende de drie dagen duisternis, ze zullen niet schijnen in de huizen van de goddelozen en godlasteraars.

  DODELIJKE PLAGEN : de enige remedie om jullie te beschermen is een dun stukje papier op te eten waarop staat geschreven : O JEZUS, OVERWINNAAR VAN DE DOOD, RED ONS, O CRUX AVE.

  VOOR DE DIEREN :  hang hen rond de hals een medaille van de Heilige Benedictus. (De Heilige Maagd raad aan alle personen aan een medaille van de Heilige Benedictus- Onze Lieve Vrouw van de Rozen, ondersteuning van de moeders)

  GEDURENDE DE PERIODE VAN GROTE RAMPSPOED : aardbevingen, oorlog, overstromingen enz. moeten we het volgende gebed voor het Heilig Kruis bidden «IK PRIJS U, IK AANBID U, IK OMHELS U O BEMINNELIJK KRUIS VAN MIJN REDDER. BESCHERM ONS, BEWAAR ONS, RED ONS. JEZUS U HEBT ZOVEEL LIEFGEHAD, OP ZIJN VOORBEELD HOUD IK VAN U. DOOR UW HEILIGE BEELTENIS, KALMEER MIJN VREES EN DAT IK ENKELE VREDE EN VERTROUWEN VOEL »

  GROTE STORMEN : Men moet het volgende bidden. Bid aan het Kruis, onthuld door Onze Heer :
  O CRUX AVE SPES UNICA (O heilig kruis, onze enig hoop) «  ET VERBUM CARO FACTUM EST » O JEZUS OVERWINNAAR VAN DE DOOD, RED ONS.

  OORLOGEN EN REVOLUTIES : Onze Heer heeft dit geopenbaard gedurende een extase : Om alle angst en terreur te verminderen, plaats op het voorhoofd een medaille of een gezegende beeltenis van de ONBEVLEKTE MAAGD. Je geest zal in vrede zijn. Jullie hart zal de terreur van de mensen niet vrezen. Je geest zal de gevolgen van mijn GROTE GERECHTIGHEID niet voelen.

  ONBEKENDE ZIEKTEN : (ontvangen gedurende een extase) Een medaille van mijn Goddelijk Hart, een medaille die mijn Beminnelijk Kruis draagt, jullie moeten twee medailles tesamen in een glas water in een glas water (het kan van metaal zijn of karton) drink dan dit water die dubbel gezegend is en gezuiverd, een enkel scheutje in jullie voeding zal volstaan om het te elimineren, de gesel van mijn gerechtigheid (enkel DE MIRACULEUZE MEDAILLE verantwoord aan deze nodige voorwaarden), jullie geven een scheutje van dit water aan de arme zielen die de gesel van de onbekende ziekten die het hart, de geest en het woord aanvallen.

  DIVERSE ZIEKTEN : om te gebruiken in infusie ; SINT JANS KRUID (Glechoma hederacéa klimplant op de bomen) speciaal voor de ernstige ziekten en voor de borstpijn en erge migraine. MEIDOORN (Craetagus oxyyacantha) om te gebruiken in het geval van cholera die frequent zal voorkomen (zie punt nr 13 manier van te gebruiken volgens de indicaties van de Heilige Maagd : HET NEDERIG VIOLET (violette odorante) voor onbekende griep, het parfun en de deugd van de nederigheid zal efficient zijn.

  EPIDEMIEEN VAN DE KOORTS VAN AFTEN : De Heer staat toe aan de Grote Heilige Benedictus de macht om de grote calamiteit te verzwakken, een vurige processie met de beeltenis, zonder angst en vrees kan de calamiteit tegenhouden.

  AARDS EN HEMELS VUUR : Het Heilig Hart van Jezus : de warmte zal verschrikkelijk zijn… door het teken van het Kruis te maken met het Kruis met wijwater kan de warmte en de vonken zullen weggaan. Jullie maken 5 keer kleine kruisen met aflaten, kleine kruisen geplaatst op de 5 wonden van de Gekruisigde Jezus op een heilige beeltenis, een dergelijke bescherming zal goed doen aan de zielen van de arme zondaars die Mijn Onbevlekte Moeder aanroepen, Moeder die verlost, Toevluchtsoord van de zielen en die de zondaars verzoent met God.

  BESCHERMENDE VOORWERPEN : De heilige Maagd : « Heb altijd jullie beschermende voorwerpen bij de hand, jullie gewijde kaarsen, jullie medailles, jullie beeltenissen en gezegende voorwerpen waar al de genaden op rusten « zegt de Heilige Maagd »  mijn kleinen, het is het geloof en het vertrouwen bij jullie gebeden die het meest zullen ontvangen »

  TOEVLUCHTSOORDEN : openbaring van het Goddelijk Hart van Jezus aan Marie Julie : « mijn geliefden er zijn 3 toevluchtsoorden (voor de tijd van de beproeving) MIJN GODDELIJK HART, MIJN GODDELIJK KRUIS EN MIJN VEELGELIEFDE ONBEVLEKTE MOEDER » De Heilige Anna zegt hetzelfde aan Marie Julie : JULLIE ZULLEN MEERDERE TOEVLUCHTSOORDEN HEBBEN OP HET UUR VAN DE KASTIJDING. HET KRUIS, HET AANBIDDELIJK GODDELIJK HART VAN JEZUS EN HET MAAGDELIJK HART VAN MIJN ONBEVLEKTE DOCHTER. »

  MANIEREN HOE DE MEIDOORN TE GEBRUIKEN VOLGENS DE HEILIGE MAAGD : er zal een ziekte zijn die de menselijke wetenschap niet kan genezen, deze ziekte zal het hart treffen, dan de geest en tezelfdertijd de spraak, het zal verschrikkelijk zijn, de koorts die het vergezeld zal een verterend onuitstaanbaar vuur, en zo intens dat de ledematen rood zullen worden, een afschuwelijk rood, na 7 dagen zal deze ziekte die gezaaid wordt zoals een korrel in een veld (incubatieperiode) zich vlug zal verspreiden in alle delen van de wereld, zich vlug zal verspreiden.
  MIJN KINDEREN, ER IS ENKEL EEN REMEDIE DIE JULLIE KAN GENEZEN, JULLIE KENNEN DE MEIDOORN DIE BIJNA IN ALLE HAGEN GROEIT, DE BLADEREN VAN DE MEIDOORN (NIET DE TAKKEN) KUNNEN HET VERSPREIDEN VAN DEZE ZIEKTE TEGENHOUDEN. DE BLADEREN VAN DE MEIDOORN ZELFS GEDROOGD KUNNEN EFFICIENT ZIJN, DOE ZE IN KOKEND WATER EN LAAT ZE 14 MINUTEN ERIN EN BEDEK DE RECIPIENT DAT ER GEEN STOOM UIT KAN, BIJ HET BEGIN VAN DEZE ZIEKTE. DEZE MOET GEBRUIKT WORDEN 3 KEER PER DAG, DEZE ZIEKTE ZORGT VOOR OVERGEVEN EN VOORTDURENDE MISSELIJKHEID, ALS DEZE REMEDIE TE LAAT IS INGENOMEN ZAL EEN DEEL VAN HET GETROFFEN LICHAAM ZWART WORDEN EN IN HET ZWARTE DEEL ZAL EEN DOF GELE STREEP TE ZIEN ZIJN.

  REMEDIE 19 : (bacteriedodend) Siroop van Uien (Allium Cepa L) : Afkooksel van 1 uur van dezelfde hoeveelheid uien als gezegend water, bij deze bereiding doet metn 15 delen honing en 13 van suiker. Roeren tot men een goede samenhang krijgt. Neem 3 tassen per dag.

  Remedie 20 : (Verkoudheid) lavendel (Lavandula) : voor microbiele ziekten. Is bevorderlijk voor de genezing.

  Remedie 21 : (Druk op de borststreek) Mango (Mangifera). Infusie van 1 koffielepel van de gedroogde bloemen in een glas van wijwater. Neem 3 glazen per dag maximum. 2 a 3 glazen alle dagen.

  Remedie 22 : (Griep) Zoethout (Regalicia) Maak een afkooksel van een koffielepel van de gedroogde wortel in een glas wijwater. Neem 3 glazen maximum.

  Remedie 23 : (Hoest) Klaver (Trifolium Pratense L) Infusie van een koffielepel van gedroogde blaren in een tas van wijwater. 2 a 3 tassen per dag.

  Remedie 24 : (Griep) Vers vruchtensap in overvloed : citroenen, sinaasappelen en wortels.

  Remedie 25 : (Griep) Mix: 150 gr kool. 150 gr van een sinaasappel. Doe er een beetje wijwater bij. 3 keer per dag te nemen.

  Remedie 26 (Griep en hydratatie) Water van Panela (sap van rietsuiker) met citroen.

  Remedie 27 : ( Bains Rapides). Warm water. Het lichaam wassen met koud water en de zieke toedekken. De turkse baden of sauna zijn niet aanbevolen want in bepaalde gevallen zijn ze niet gunstig voor de hydratatie van de persoon.

  Remedie 28 : ( Constante griep). Neem veel gekookte en rauwe ui en kook knoflook en knoflooksap samen met een overvloed van citrusvruchten. (agrum)

  Remedie 29 : (Verkoudheden en griep) : 2 koffielepels van salie, sap van een citroen (of 1 koffielepel citroenmelisse), een snuifje cayennepeper, 1 soeplepel (15ml) bijenhoning. Doe er een tas gekookt wijwater op de salie en laat 10 minute intrekken. Filter het kruid en doe er de andere ingredienten bij en drink het warm op.

  Remedie 30 : ( Griep met diarree). Coca-cola (niet koud). Doe er al het gas uit. Meng met citroen en 2 doigts van suiker. Neem daarna de dranken van Kamille en later om het lichaam te hydrateren een bouillon van rijst. De persoon zal zich beetje bij beetje beter voelen.

  Remedie 31 : Catarre is een vorm van chronische griep. Men eet een partje van rauwe gesneden knoflook, 2 keer per dag. Om de maag niet aan te tasten, eet het met ander voedsel.

  Remedie 32 : (NIET inslikken of NIET in de mond nemen. ENKEL om te zalven of verstuiven – let op de ogen) 2 porties etherische olie van kruidnagel. 2 porties etherische olie van citroen, ½ portie van etherische olie van kanneel. Een portie van eucalyptus. Een portie van etherische olie van rozemarijn. Meng alle olien.

  Remedie 33 : (NIET inslikken of NIET in de mond nemen. ENKEL om te zalven of verstuiven – let op de ogen) 2 porties etherische olie van kruidnagel. Een portie van etherische olie van roosmarijn. 2 porties van etherische olie van Globulus d’eucalyptus. Een portie van etherische olie van eucalyptus radié. 2 porties van kaneel blad of ½ portie van de kaneelschors. 2 porties van etherische olie van citroen. Meng al deze olien samen in een donkere fles. Ze moet 2 a 3 jaar liggen. Gebruik met een verstuiver.

  Remedie 34 : gorgelen met verdund citroensap met whisky.

  Remedie 35 : vermeng bijenhoning , boter en warme citroen, doet geen pijn maar kalmeert de tekenen van griep.

  Remedie 36 : gorgelen met mondwater met fluor (NIET DRINKEN) ze hebben een algemene goede invloed tegen bacterien en verschillende virussen van griep.

  Remedie 37 : Struikwinde (sarsaparilla) verzacht de maagpijnen, verkoudheden en scheuten van hetzelfde zijn zelfs goed tegen griep.

  Remedie 38 : siroop van uien en citroen is een van de traditionele remedies voor het verzachten van de meest storende symptonen van een verkoudheid. Ingredienten : 1 grote ui, 6 koffielepels van bruine suiker en 2 verse citroenen. Neem een soeplepel van de siroop alle 2 uren. Voor de diabetici : zij moeten geen suiker nemen om het te doen werken. Neem een geschilde ui en laat de bereiding voor een half uur staan. Daarna neem een kleine hoeveelheid van de vloeistof elke 15 a 30 minuten.

  Remedie 39 : (constant neusslijm). Het is aanbevolen van het aroma van knoflook in te ademen.

  Remedie 40 : (neusopstopping) De neus in een kom steken met crushed ijs en herhaal ettelijke keren tot de neus vrij is. Vicks Vaporub IS NIET AAN TE RADEN IN ALLE GEVALLEN. Het is aangeraden om de dokter te raadplegen.

  Remedie 41 : de appel geneest de longen en de koorts door infecties. Men neemt het sap of het verse fruit, 2 a 5 lepels van puur sap, te bereiden in kokend wijwater, gedurende 1 maand blijvend te nemen gedurende de tijd waar men de appel kan eten. Het is belangrijk de appel niet te eten met melk, noch ander fruit op het moment van het eten.

  Remedie 42 : de morilles rouges (wilde rode bessen?) geneest catarres, abcessen, hoest en chronische griep. Zij is rijk aan vitamin C, voorkomt longklachten. Met 20 gr van rijpe morilles (fruit) in ¼ liter van wijwater, bloemen al kokend en een koffielepel van bijenhoning; waarbij men enkele vlierbesbloemen bijdoet bereidt men een siroop met een aangename smaak. Gefilterd en met een lepel warm ingenomen zorgt voor onmiddellijke verlichting van de ademhaling.

  Remedie 43 : Orozuz (regaliz) is een plant met de karakteristieken van een kleine boom, heel goed voor het genezen van catarre, astma en de ziekten op de luchtwegen, 15 gr in ¼ liter wijwater, laten intrekken, mengen met een lepel van bijenhoning en een citroen. Lauw drinken.

  Remedie 44 : de limoncillo ( limoncelle) is een plant van het type boeket of bundel; het wordt gebruikt om de pest te genezen, chronische griep, catarre van de longen, hoofdpijn, slecht functioneren van het ademhalingsstelsel. 15 gr in een halve liter wijwater of met sap van rietsuiker (panela) en een citroen per tas onder vorm van thee wordt aangeraden voor het slapen gaan, voor het kalmeren van botpijn; kook de bladeren van de limoncello, bereid een citroensap warm en doe massages op het getroffen deel van het lichaam, zonder suiker aan toe te voegen.

  Remedie 45 : Tolu balsem komt van een boom van ongeveer 20 m hoogte. Het wordt gebruikt als slijmoplossend middel. Het kalmeert de borst als ze getroffen wordt door koorts of de griep. Efficient tegen bronchitis, de hoest en chronische catarre. Doe in een tas wijwater 5 gr van deze balsam, men neemt dit lauw in alle 3 uren na het eten, men gebruikt dit om infusies te doen, verzachten met bijenhoning.

  Remedie 46 : een koffielepel van gewijde olijfolie. Een citroen. Een weinig gezegend zout en een weinig piment. Het recept lijkt pikant maar het bestrijd goed de griep.

  Remedie 47 :  1 Maak eerst een citroensap in grote dosis, drink tot je veel zweet. Neem opnieuw een citroensap en de griep geneest; ondertussen mag je het huis niet verlaten en je goed induffelen. 2 Doe in een glas gekookt water en 2 onces van Pisco (eau-de-vie), het sap van 3 verse citroenen en puur bijenhoning. Blijf gedurende het innemen in huis. 3 Neem een beetje citroensap en pompelmoes; koken en neem in (puur vitamine c). Voor de koorts te laten zakken is het goed het sap van 1 a 3 citroenen te neme. (Recept van Peru).

  Remedie 48 : (Formule van gecombineerde tinctuur voor de verkoudheden en griep, voor verkoudheden en griep voor personen met een relatief gezond immuniteitssysteem) 10 ml van tinctuur van echinacea, 10 ml van tinctuur van céanothe 10 ml van tinctuur van zoethout ; meng alle tincturen in een flacon van barnsteen met een druppelteller. Neem ten minste 30 druppels ieder uur in het begin van een infectie van de bovenste luchtwegen.

  Remedie 49 : (formule van de aerosol voor de neus voor infecties van de sinussen) 5 druppels van eucalyptus 5 druppels van tinctuur van Usnea 5 druppels van tinctuur van Echinacea  5 druppels van de tinctuur van salie 5 druppels van tinctuur van jenever 3 druppels van het extract van pompelmoesgranen. Doe alles in een flacon om de 30 ml te vaporiseren, doe er wijwater bij om tot 30 ml te komen en goed afsluiten. Verstuiven in de neusgaten zoveel als nodig.

  25-11-2015, 03:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 5/11

  BEREID JULLIE VOOR MIJN VOLK, OMDAT DE LAATSTE BARENSWEEEN VAN MIJN SCHEPPING ZIJN BEGONNEN!

  5 NOVEMBER 2015 –

  OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID

  Mijn volk, mijn erfgenamen, vrede aan jullie.

  Mijn schepping bevindt zich in de laatste barensweeen, bereid jullie voor mijn volk, omdat jullie zullen moeten wennen aan het leven met aardbewegingen; ik wil jullie geen angst aanjagen daarmee, maar eerder jullie te verwittigen zodat jullie je voorbereiden en dat niets jullie verrast. In die dagen waarin de aarde beeft, vraag ik jullie kalm te blijven en niet te panikeren. Bid, smeek en doe penitentie en in de mate waarin jullie dat doen zal alles verzachten.

  Begrijp, mijn volk, dat alles deel uitmaakt van jullie zuivering en de zuivering van mijn schepping; er zullen dagen zijn waarop de aarde erger wankelt, maar ik zeg het jullie opnieuw: blijf kalm en verwijder jullie niet van God en alles zal conform zijn aan mijn plannen.

  De onboetvaardige naties zullen gestraft worden door de kracht van de natuur; de zonde en de boosaardigheid van deze naties zullen voor altijd worden weggeveegd. De continenten zullen tesamen komen, er zal een enkel continent overblijven en al de miserie en zonde zullen weggeveegd worden van de aardbodem. De naties die me de rug hebben toegekeerd en waar de zonde zijn wortels heeft zullen verdwijnen. Ik zal in de steden van de naties grote kuis houden op de plaatsen waar de zonde en de boosaardigheid het meest intens is. Ik zal het onkruid bij de wortel uittrekken van de naties zodat enkel de goede oogst overblijft.

  Er blijft jullie altijd een korte tijd, onboetvaardige naties, dat jullie berouw tonen en naar Mij van harte terugkeren. Herinner jullie dat ik traag ben in boosheid en rijk ben in barmhartigheid en ik geen plezier schep in de dood van een zondaar, noch in de smart en miserie van mijn schepselen. Ik wens dat jullie leven en dat jullie het eeuwig leven hebben.

  Begrijp mijn kinderen: het is niet jullie Vader die jullie straft: het is jullie met jullie zonde en boosaardigheid die mijn gerechtigheid uitlokt. Ik ben Barmhartigheid en Gerechtigheid, dit is mijn essentie; als jullie naar mijn stem luisteren en mijn geboden in praktijk brengen zullen jullie leven in mijn Barmhartigheid; maar als jullie je verwijderen van Mij en mijn geboden schenden zullen jullie mijn Gerechtigheid kennen; mijn gerechtigheid is rechtlijnig en onverbiddelijk en geeft aan ieder volgens zijn werken. Het is jullie die kiezen: mijn barmhartigheid of mijn gerechtigheid; het hangt van jullie af, omdat jullie goed weten dat ik jullie vrije wil respecteer.

  Mijn kinderen, de zonde van de mens van vandaag heeft zijn limieten van orde en recht bereikt; van alle bestaande generaties is het deze generatie van de laatste tijd die het meest zondigt en waarover ik het meest medelijden heb. Ik zeg het jullie, als mijn rechtvaardige hand op jullie zou neerkomen zouden er weinigen gered zijn. De zonde en de boosaardigheid van deze generatie is zo groot dat ze zelfs de hel doen beven. Daarvoor ben ik zo geduldig en inschikkelijk geweest, wachtend om te zien of deze mensheid nadenkt en naar Mij terugkeert. Mijn liefde en mijn barmhartigheid zijn heel groot voor de zondaar die berouw toont; deze generatie van de laatste tijd is het meest moreel, sociaal en geestelijk ziek van alle volken die hebben bestaan.

  Daarvoor heb ik als Vader van de mensheid een groter geduld gehad voor deze generatie, gewacht of ze nadacht en zo vlug mogelijk naar de Liefde van God terugkeerde, zodat ze niet op een dag mijn gerechtigheid zou kennen. Ik houd zoveel van jullie, mijn schepselen, dat zelfs in de wetenschap dat jullie de grootste zondaars zijn, ik jullie heb gekozen opdat jullie morgen een restant van jullie, die mijn trouw volk zijt, met mij woont in de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde.

  Bereid jullie voor mijn volk, omdat de laatste barensweeen van mijn schepping zijn begonnen. De aarde zal op zijn grondvesten daveren van het oosten tot het westen, van het noorden tot het zuiden. Ik verwittig jullie op voorhand zodat jullie als het gebeurt klaar zullen zijn en met geloof en vertrouwen in God de omvorming van mijn schepping zouden kunnen steunen.
  Vrede aan jullie, mijn Volk, mijn erfgenamen.

  Jullie Vader, Yahweh, Heer der naties.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid
  .

  25-11-2015, 02:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 26/10

  MIJN KINDEREN, MIJN ZESDE EN NEGENDE GEBOD WORDEN VANDAAG MET DE VOETEN GETREDEN EN GESCHONDEN DOOR HET OVERGROTE DEEL VAN DE MENSHEID!

  26 OKTOBER 2015 – 2 :00 P.M

  OPROEP VAN JEZUS, HEILIG SACRAMENT AAN DE MENSHEID

  Mijn kinderen, moge de vrede met jullie zijn.

  Het geloof is in verval, in vele landen zijn mijn huizen gesloten of worden gebruikt voor er andere soorten cultussen te houden. Velen zijn vandaag musea en worden enkel bezocht door toeristen. De ontheiliging van mijn huizen vermeerdert, mijn heiligdommen zijn leeg en er is geen respect meer in mijn gebedshuizen. Welk een droefheid voel ik als ik de geestelijke bekoeling zie van het overgrote deel van de mensheid van de laatste tijd! Ze zoeken enkel hun ego te bevredigen, ze laten zich leiden door een verbruiksmaatschappij die God ruilt tegen vleselijke pleziertjes en materiele zaken. Zo wordt mijn Woord voltooid: in de laatste dagen zal het een moeilijke tijd zijn omdat de mensen meer houden van de vleselijke pleziertjes dan van God.(2 Timoteus 3 : 4-5)

  O wereldse vrouwen, mijn tegenstander gebruikt jullie zoals proefkonijnen! Jullie ontucht en losbandigheid doen velen verloren gaan, waaronder velen van mijn uitverkorenen. Jullie onzedige mode, jullie sensualiteit en lage instincten zijn een affront voor de liefde van God; jullie respecteren de getrouwde mannen niet meer, noch respecteren jullie je gezin; jullie hebben jullie getransformeerd in instrumenten van zonde in dienst van mijn tegenstander. Vele van jullie gezinnen worden vernietigd door jullie losbandigheid. Schaamteloze vrouwen, jullie treden het Sacrament van het Huwelijk met de voeten, door te scheiden wat ik heb verenigd met mijn zegen. Ik zeg het jullie vrouwen van verderf: als jullie niet nadenken, geen berouw tonen, je niet bekeren dan garandeer ik jullie dat de hel jullie verblijf zal zijn voor de eeuwigheid.

  Mijn kinderen, het doet mij pijn en verdriet als ik mijn jeugd verloren zie gaan in drugs en prostitutie en het zien van de ouders die niets doen om deze smartelijke situatie op te lossen. Ik zeg jullie, doven, jullie stilte zal jullie smart zijn; ik heb jullie een gezin gegeven zodat jullie een morele en geestelijke basis zouden hebben, maar de zorgen en bezorgdheden van deze wereld verwijderen jullie van hetgeen duurzamer is dan geld nl. je gezin. Denk na ouders, ik zeg het jullie opnieuw, wees herders en geen wolven over de kudde die ik jullie heb toevertrouwd.

  Mijn kinderen, mijn zesde en negende gebod worden vandaag met de voeten getreden en geschonden door het overgrote deel van de mensheid. De grote meerderheid van de koppels hebben seksuele relaties voor het huwelijk en er is niet een stem die zich roert en hen zegt dat da teen zonde is die God beledigd. Mijn jongeren hoereren en prostitueren zich van de jongste leeftijd en het triestigst is het zien hoe velen naar Mijn Allerheiligste Sacrament komen op het eind van de week alsof het geen zonde is onwaardig mijn Lichaam en Bloed te ontvangen. Welk een triestheid voel ik in mijn hart als ik de morele, sociale en geestelijke degradatie zie waarin deze mensheid is ondergedompeld!

  Mijn pijn en mijn calvarie hernieuwen zich en mijn hoofd wordt opnieuw doorboord door de doornen van de zonde van seksuele onzuiverheid. Mijn Lichaam wordt alle dagen gegeseld door wellust, overspel, ontucht en sodomie van deze ondankbare en zondige mensheid. En wat te zeggen van de zonden van onzuiverheid van mijn favoriete zonen, die als lansen zijn die mijn zijde opnieuw doorboren; het kruis dat ik moet dragen in deze tijd is zwaarder dan dat dat ik gedragen heb op de weg van calvarie; zijn gewicht verscheurt mijn vlees en de smart dat ik voel is intenser als ik deze mensheid zie die weigert mij te volgen en blijft steken in de zonde. Mijn Vader, vergeef het hun en heb medelijden met deze mensheid die vergeten is lief te hebben!

  Ouders, luister naar mij, open jullie oren en schenk aandacht aan mij omdat jullie kinderen verloren gaan en jullie gezinnen verloren gaan! Neem opnieuw controle over jullie gezinnen, houd jullie bezig met jullie gezinnen; luister naar jullie kinderen en leid ze, wijs ze terecht met liefde. Neem tijd en ga terug naar de H. mis, discuteer met jullie kinderen en wees meer dan ouders, wees vrienden voor jullie kinderen. Wat jullie kinderen nodig hebben is: liefde, respect, dialoog en begrip en voor alles een gezin en wat jullie het meest nodig hebben is het terugkeren naar de liefde van God.

  Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Toon berouw en bekeer jullie want het Koninkrijk van God is nabij.

  Jullie Meester, Jezus, Heilig Sacrament

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  25-11-2015, 01:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 20/10

  BID KINDERTJES ZODAT HET GEWAPEND CONFLICT DAT ZAL LOSBARSTEN NIET VERLENGD WORDT WANT DOOR DE VERLENGING ZULLEN MILJOENEN MENSEN STERVEN !

  20 OKTOBER 2015 – 2H45 P.M

  DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS AAN GOD’S KINDEREN

  Mijn kindertjes dat de vrede van Mijn Heer met jullie moge zijn.

  Op een moment zal de oorlog losbarsten, de vrede van de mensen zal teneinde zijn; de lont die de oorlog zal uitlokken is reeds aangestoken; er is enkel een misverstand nodig voordat het gewapend conflict zal losbarsten. De wapens van massavernietiging die de naties in conflict in hun bezit hebben, hebben de capaciteit om het leven en de schepping te vernietigen.

  De oorlog is onvermijdelijk en het is niet de wens van Mijn Vader; het is de mens en zijn trots en zijn machtshonger en het expansionisme dat zal zorgen voor deze ramp en smart. Bid kindertjes dat het gewapend conflict dat zal losbarsten niet verlengd wordt want door de verlenging zullen miljoenen mensen sterven. De oorlogsbewapening van de machten in conflict hebben zoveel vernietigingskracht als ze gebruikt wordt zou het afgelopen zijn met de aarde in een fractie van minuten.

  Daarvoor vraag ik jullie te bidden en Mijn Vader te smeken dat hij barmhartig is voor de mensheid, omdat de dagen van oorlog nabij zijn waar er niets anders dan smart, verdriet, dood en desolatie zullen zijn. Alle naties die direct of indirect betrokken zijn in het gewapend wereldconflict: er zal schaarste en hongersnood zijn in talrijke naties en de radioactieve en chemische besmetting zal zich verspreiden in de lucht en zal 5 continenten besmetten. De populatie van de naties in conflict zal uitdunnen en de mensen zullen zeldzamer zijn dan goud van ofir.

  Het gewapend conflict zal gebruikt worden om het luchtruim van talloze naties uit te roken met dodelijke chemische wapens en toxische gassen; de stille dood zal de wereldbevolking uitdunnen en de kinderen en ouderen zullen het kwetsbaarst zijn. Er is een verstandhouding onder de regeringen op wereldniveau om de bevolking van de naties te verminderen. De campagnes van uitroeiing worden gevoerd met vaccins die besmet worden met virussen en bacterien die verspreid worden aan de bevolking door regeringen van verschillende naties. Heel een uitroeiingsplan van de wereldbevolking is reeds gepland door de koningen van deze wereld; ziek vallen in de dagen van beproeving is het risico lopen zijn leven te verliezen.

  Let heel goed op kindertjes, op massale campagnes van vaccinatie in deze dagen, ze willen de wereldbevolking verminderen. Gebruik natuurlijke en bovennatuurlijke remedies die ik jullie gegeven heb aan ons instrument Mary Jane Even, zodat jullie kunnen overleven in de dagen van angst die eraan komen. Heb vertrouwen en bid, ik verzeker jullie dat niets jullie overkomt. Mijn Vader zal Zijn Engelen sturen om jullie te bewaren op al jullie wegen. Ze zullen jullie op hun handen dragen uit angst dat jullie je voeten stoten aan stenen (Ps 91 :11-12).
  Blijf verenigd in het geloof en in onze twee harten; respecteer de instructies die we jullie geven door onze profeten van deze laatste tijden zodat jullie zegevierend uit de beproevingen komen die eraan komen.

  Dat de vrede van God jullie vergezeld kleintjes en dat mijn moederlijke bescherming altijd bij jullie blijft.

  Ik houd van jullie, jullie Moeder, Maria, Mystieke Roos.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  25-11-2015, 00:40 Geschreven door Claudia  


  24-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 12/11

  AARDE VAN MIJN GENOEGENS, AARDE VAN HOOP, WAAR MELK EN HONING OPWELLEN. WAAR VELEN TOEVLUCHT ZULLEN VINDEN IN DE DAGEN VAN ANGST DIE KOMEN!

  12 OKTOBER 2015 – 9H15 A.M

  OPROEP VAN JEZUS, HEILIG SACRAMENT AAN DE MENSEN VAN ANTIOQUIA

  Mijn vrede zij met jullie, mijn kinderen.

  O mijn geliefde aarde van Antioquia, hoeveel heb ik geleden voor jou en hoeveel heb ik mij verheugd in de liefde en vurigheid van de grote meerderheid van jullie kinderen, die me zoeken met een oprecht hart. Aarde van mijn genoegens, aarde van hoop waar de melk en honing opwellen. Waar velen toevlucht zullen vinden in de dagen van angst die komen.


  Mijn kinderen, deze aarde van mijn zegening zal een geestelijk fort zijn voor de hele wereld. Ik zeg jullie: waar de zonde overvloedig aanwezig is, bloeit ook de genade. Het is op deze aarde waar men het meest de Rozenkrans van Mijn Moeder bidt en waar men massaal en met vurigheid meedoet aan mijn Heilig Offer alle dagen van de week. Deze aarde is ook een vijver van priesterroepingen en religieuzen en ware geestelijke strijder die de duisternis verlichten in deze wereld die ondergedompeld is in duisternis.

  Deze die bekritiseerd werd, geviseerd en gediscrimineerd door de mensheid is vandaag mijn welbeminde waar ik mijn zegening heb aan gegeven en waar ik mijn genaden heb verspreid. Het is in Antioquia dat voor de eerste keer men mijn christelijke discipelen heeft opgeroepen en uit Antioquia zal het licht en de kracht van de evangelisering komen die het geloof zal geven aan een mensheid die ondergedompeld is in geloofsafval en duisternis.

  Kom mijn kinderen op deze door Mij gezegende aarde; aarde van voorzieningen en grote menselijke kwaliteiten waar jullie geen vreemdelingen zijn, maar allen broeders en zusters. Ik heb deze gekozen uit talloze naties zodat ze een toevluchtsoord zal zijn en een geestelijk fort voor mijn kinderen. Ik houd van deze aarde van Antioquia van nederige inwoners, werkend en eenvoudig; waar mijn Vader wordt vereerd en mijn Moeder aanbeden; waar mijn Tabernakels niet alleen blijven en waar ik word gezegend en aanbeden dag en nacht. Aarde waar ik en mijn Moeder geliefd zijn.

  Verheug jullie mijn kinderen, omdat ik mijn ogen gericht heb op jullie aarde en ze heb uitgekozen om licht van hoop te zijn en waar het geloof herboren wordt in het hart van deze mensheid die zich verwijderd heeft van God.

  Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Toon berouw en bekeer jullie want het Koninkrijk van God is nabij.

  Ik houd van jullie Uw Meester, Jezus, Heilig Sacrament

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  24-11-2015, 23:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dochters van het Lam van de Onbevlekte Ontvangenis

  Kom Heilige Drie-eenheid, Heilige Familie en de Heilige Michael met al je strijdende engelen

  Om Gods woorden te beschermen aan Zijn zoon, 1 november, 2015

  Mijn zeer geliefde zoon en kinderen, dit is Maria, je Moeder. Ik houd veel van jullie allen. Dank je Mijn zoon voor het betonen van Mijn kinderen zoveel liefde wanneer je zo vermoeid was. Zoals Ik je heb gezegd wanneer je al je broeders en zusters behandelt met liefde, behandel je Mij met dezelfde liefde. Wanneer je een van je een van je broeders en zusters een knuffel geeft ben Ik het die een liefdevolle knuffel teruggeeft, en ook Mijn Zoon en de rest van de hemel. Je liefde aan anderen is Mijn liefde aan hem en hun liefde aan jou is Mijn liefde terug aan jou wanneer de liefde puur is en heilig. Wanneer je leeft in een staat van genade en de Tien Geboden volgt, is je liefde aan anderen de liefde van de hele Hemel aan anderen en hun liefde dat ze teruggeven deze van de hele Hemel aan jou. Dit verlang Ik voor al Mijn kinderen. Dit is leven in de Goddelijke Wil met de hele Hemel. Wanneer jullie anderen liefhebben met lust is dit leven in satans wil en lust zal je tot de hel voeren. Mijn kinderen, leef alsjeblieft in de liefde van jullie hart en geest en niet in de lust van het vlees en satans zonde. 

  Mijn kinderen, jullie kunnen zien dat al de boodschappen van Mijn Zoon en Ik, jullie Moeder worden voltooid in jullie land en de wereld. Zoals We je hebben verteld zal de kastijding van jullie land en de hele wereld erger worden. Jullie land en de wereld hebben al Gods wetten vervangen door satans wetten. Geen land of wereld kan zeer lang satans wetten beleven zonder zichzelf te vernietigen. Satans hoofddoel is al Gods kinderen te vernietigen en hen te doden wanneer ze in doodzonde verkeren en hen naar de hel te voeren voor de eeuwigheid en hen voor altijd te martelen. Gods Tien Geboden zijn er om al Onze kinderen naar de Hemel te voeren in liefde, vrede en vreugde en geluk van geest in hemelse liefde voor eeuwig en altijd samen met al de heilige engelen en heiligen. 

  Mijn geliefde kinderen, laat dit een les zijn om aan jullie allen te leren om in Gods wil te leven zodat jullie met jullie echte Moeder en Vader voor de hele eeuwigheid kunnen zijn. Mijn Vader wil tot Zijn kinderen spreken.  

  Mijn zeer geliefde kinderen, Mijn Tien Geboden werden niet gegeven om het moeilijk te maken voor al Onze kinderen. Ze werden gegeven om het gemakkelijk te maken voor al Onze kinderen. Onze kinderen zijn menselijk en hebben de erfzonde. Ze hebben een leidingsgids om na te leven en de Tien Geboden zijn de wetten van de Hemel.

  Mijn geliefde kinderen, jullie kunnen al de wetten en veranderingen die de wereld ooit gemaakt heeft doorheen de geschiedenis en hen verwerpen en enkel leven volgens de Tien Geboden, dan zouden al Mijn kinderen gered zijn. De wereld heeft alles dat Ik jullie God perfect schiep in zeven dagen veranderd en de wereld zo slecht gemaakt dat al de lucht, voedsel en de levensomstandigheden zijn zo overhoop gehaald dat Mijn kinderen niet meer in deze wereld kunnen leven. 

  Dit is waarom jullie nu leven in de Openbaring op het eind van de Bijbel. Dit tijdperk eindigt en het nieuwe Tijdperk van Vrede staat op het punt te beginnen in deze wereld. Alles moet vernietigd worden wat satan Mijn kinderen heeft geleerd en wat zondig is om jullie aarde te vernietigen. Ik moet jullie aarde vernieuwen voor het nieuwe Tijdperk van Vrede. Wees klaar met een zuivere ziel zodat Ik de meeste van Mijn kinderen naar de Hemel kan nemen en sommigen kan overlaten om Mijn nieuwe aarde te herbevolken net als met Noah en de Zondvloed. De tijd is nu aangebroken en jullie gaan nu door deze zuivering. Heb de Vader van Allen lief, de God van Alles en de Schepper van Alles in zeven dagen. Liefs, de Vader.

  24-11-2015, 22:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dochters van het Lam van de Onbevlekte Ontvangenis

  Kom Heilige Geest en de Heilige Michael om Gods woorden aan Zijn zoon te bewaren, 14 november, 2015

  Mijn zeer geliefde zoon, dit is je Jezus van Liefde en Barmhartigheid. Zoals Ik je voorheen heb verteld heeft je land, Amerika de geestelijke strijd verloren tegen de kwaadwillige mensen en de kwaadwillige engelen. Wees nu klaar om in de fysieke strijd geworpen te worden. Zoals Ik je reeds vertelde zullen jullie alles verliezen als je de Tien Geboden van jullie God niet hebben gevolgd. Mijn toevluchtsoorden zullen beschermd worden tegen al de boosaardige mensen. Ze zullen niet in staat jullie te zien of aan te raken vanop het land, de zee of de lucht of ondergronds. Mijn engelen zullen zorgen voor de toevluchtsoorden. Mijn engelen zullen de toevluchtsoorden bewaken die opgericht werden voor de eer en glorie van hun God en Onze Geestelijke Moeder. 

  Jullie land zal de boosaardige mensen volgende aanval zijn. Bid, bid, bid veel zodat ze niet alles voltooien wat ze plannen en willen doen. Ze zijn nu volledig klaar om aan alle kanten aan te vallen zowel vanuit de lucht als onder de grond. Als elke persoon tenminste een rozenkrans zou bidden elke dag zouden enkele van de grote dingen kunnen verminderd worden maar niet gestopt. Mijn kinderen hebben te lang gezondigd om een grote verandering te maken, maar elke kleine verandering zal Amerika’s lijden verminderen.

  1.   Zorg dat jullie ziel klaar is

  2.   Heb water voorradig

  3.   Heb voedsel voorradig

  4.   Heb verwarming en kleding voor buiten en dekens

  Dit zijn enkele van de minimum noodzakelijkheden. Houd van jullie Jezus van Liefde en Barmhartigheid. Het is tijd, Liefs Jezus.

  24-11-2015, 20:27 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dochters van het Lam van de Onbevlekte Ontvangenis

  Kom Heilige Geest, Heilige Drie-eenheid en de hele Hemel met de Heilige Michael

  om Gods woorden te begeleiden, 23 november 2015

  Mijn geliefde zoon, ik weet dat jij en vele van je vrienden veel lijden, maar het is nodig voor de redding van al je familie en vrienden. Op een korte periode zullen degenen die zoveel geleden hebben een pauze kennen en vele anderen in de wereld zullen voor zichzelf lijden en de zonden van deze generatie die God te rug hebben toegekeerd. Ik weet dat jij en al je vrienden moe worden en afgemat zijn van al het wachten maar het is noodzakelijk om zielen te redden. Vele anderen zouden verloren gaan als het niet was dat de rest voor hen leed. Zeg aan allen dat het leven op aarde maar een korte periode is in vergelijking met de eeuwigheid. 

  Ik weet dat vele van Mijn kinderen hebben gesmeekt om genezing voor al Mijn kinderen en vooral de mensen in het Oosten in de landen die lijden onder oorlog. Maar Mijn kinderen moeten al hun zonden opgeven en beginnen met het naleven van de Tien Geboden als ze verwachten dat de wereld verandert zonder veel lijden. Ik ben bij jullie dag en nacht maar zonde is een ziekte van satan en het brengt veel lijden mee voor al Mijn kinderen. Maar, Liefde is een genade en het zorgt voor veel vreugde en vrede voor al Mijn kinderen. Als Mijn kinderen enkel in vreugde en vrede zouden leven en Mijn Tien Geboden houden zou er veel vreugde en vrede zijn in de wereld. 

  Zoals Ik je reeds vele keren heb verteld kunnen jullie niet leven in alle vleselijke zonden en verwachten te leven in vrede en vreugde in de wereld. Mijn kinderen zijn allen Een Lichaam in Christus en als velen van Mijn kinderen zondigen, lijden al Mijn kinderen. Wanneer meer van Mijn kinderen zondigen dan wordt het lijden in de wereld voor iedereen erger. Ik weet dat de meesten van mijn kinderen dit niet willen weten en God de rug toekeren. Ze lijden ook veel voor het beetje plezier dat ze krijgen van de zonden van het vlees. 

  Satan moedigt Mijn kinderen aan alles te doen voor het plezier van hun lichaam. God moedigt Zijn kinderen aan alles te doen voor de liefde van hun God en hun broeders en zusters. Wanneer jullie alles doen voor de liefde van jullie broeders en zusters op aarde heeft elkeen een vredig leven op aarde. Wanneer jullie je vrije wil geven aan satan en alles doen voor het plezier en lust voor jezelf hebben jullie een verdrietig leven op aarde met iedereen die veel te lijden heeft. Mijn kinderen, kunnen jullie niet zien wat al jullie zonden van lust en pleziertjes en het doden van Mijn babies voordat ze geboren worden, hebben aangericht in jullie wereld? Lust en vleselijke pleziertjes brengen ziekte en verdriet in de wereld. Liefde en heiligheid van lichaam brengen liefde en vrede in jullie wereld. Heb de God van Alles, de Maker van Al wat goed is lief. Jullie liefhebbende Vader aan Zijn kinderen. Gelukkige Thanksgiving aan degenen die in staat zijn ervan te genieten. Bid alsjeblieft voor vrede in jullie wereld.

  24-11-2015, 05:09 Geschreven door Claudia  


  20-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herinnering aan mijn overleden moeder

  De dood is geen echt afscheid: ik leef nu aan de overzijde, jij bent jij en ik blijf ik, wat we voor elkaar betekend hebben, dat zijn we nog, spreek me aan zoals vroeger, gebruik geen droevige of plechtige toon, mijn naam is nog altijd hetzelfde. Blijf lachen om wat ons samen deed lachen. Bid, wees vreugdevol, denk aan mij, bid met mij. Spreek thuis over mij zoals steeds, zonder nadruk, zonder droefheid.

  Leven is zoals het altijd is geweest. Leven heeft nog steeds dezelfde betekenis, de draad wordt niet doorgesneden. Je zal mijn hart terugvinden, gezuiverd. Droog je tranen, wees niet bedroefd, indien je me lief hebt. Waarom zou ik uit je gedachten verdwijnen, alleen maar omdat je me niet meer ziet? Weet dat ik niet ver weg ben, net aan de overzijde.

                                                                                                 Heilige Augustinus

  20-11-2015, 18:51 Geschreven door Claudia  


  17-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Ned Dougherty 2/11/2015

  2 november 2015 - Allerzielen

  Holy Family Church, Glendale, CA at 7:30am

  Jezus de Verlosser

  Mijn lieve zoon,

  Ik kom vandaag tot jullie als Jezus de Verlosser van de wereld op een zeer bijzondere dag op de kalender van mijn Kerk: het Feest van Allerzielen. Het is op deze dag dat we alle zielen vieren die geschapen zijn door de Vader in de Hemel door Zijn plan om Zijn Koninkrijk te delen met al Zijn Kinderen.

  Het is door het plan van de Vader in de Hemel dat Ik mij manifesteer aan jullie als de Zoon en de Verlosser van de wereld, want Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven, en niemand zal het Eeuwig Leven bereiken dat beloofd is door de Vader, behalve door Mij als de Verlosser van de hele mensheid.

  Het is belangrijk dat jullie allen, mijn broeders en zusters, erkennen dat Ik de Weg, de Waarheid en het Leven ben, vooral in deze tijden, want jullie allen bevinden jullie nu in de Eindtijd van de Verlossingsgeschiedenis. En het is in deze tijd dat grote veranderingen zich voordoen in Mijn Kerk. Deze veranderingen zijn noodzakelijk omdat de boze erin geslaagd is binnen te dringen in de Kerk dat de Vader heeft gepland voor jullie allen om jullie zaligheid te bereiken. 

  Laat het duidelijk zijn: Ik ben bij jullie in deze Eindtijd en hoewel velen onder jullie bezorgd zijn door gebeurtenissen die plaatsvinden in Mijn Kerk, wees waakzaam want Ik ben verantwoordelijk voor de zaken die de mensheid aanbelangen. En Ik zal de kinderen van de Vader in de Hemel niet in de steek laten. God zij dank!

  Velen onder jullie vragen zich af waarom er nu zoveel onenigheid en verwarring heerst in deze Eindtijd. Het antwoord is niet zo eenvoudig, al zou je het zo willen horen van de Zoon. Jullie moeten toegeven dat jullie allen een vrije wil hebben om te doen wat jullie willen en jullie zouden het niet anders willen, maar de vrije keuze die de mensheid doorheen de eeuwen heeft uitgeoefend heeft de Kerk in deze Eindtijd geraakt op een manier die verwarrend is voor velen onder jullie.

  Hebben jullie niet geluisterd naar de profetieen in deze Eindtijd en ze ernstig genomen? Het is nu de tijd waar de Kerk door grote stormen en calamiteiten moet. De grote storm binnen de Kerk veroorzaakt veel pijn en verwarring voor de gelovigen en wordt veroorzaakt door de boze die geinfiltreerd is binnen de geestelijkheid in een poging om de Vaders plannen voor jullie allen te vernietigen.

  Ik vraag jullie nu om waakzaam te blijven in Mijn Kerk en sterk te staan in jullie geloof in Mijn Kerk, en dat jullie erkennen dat Ik de Verlosser ben van de wereld. Het is door Mij en niet door enige sterfelijke mens dat jullie het Koninkrijk van de Hemel zullen vinden.

  Jullie moeten jullie richten op jullie geloof in Mij en door Mij in deze Eindtijd om uiteindelijk Eeuwig Geluk in het Koninkrijk van de Hemel te vinden.

  Daarom richt jullie geloof op Mij en door Mij door jullie deelneming in de sacramenten van Mijn Kerk, vooral dan in de dagelijkse of regelmatige deelname in de Eucharistie, enkel binnen Mijn Kerk. Degenen onder jullie die frequent de Allerheiligste Hostie ontvangen zullen het Koninkrijk van de Hemel bereiken.

  Ik heb een bijzondere plaats in Mijn Hart en in Mijn Liefde voor de mensheid voor degene onder jullie die Mijn Heilige Moeder aanbidden. Zij is door de Vader in de Hemel gekozen om Mij bij te staan in het terugbrengen van al Gods kinderen in de schoot van de Kerk door het veelvuldig ontvangen van de sacramenten, vooral dan de Heilige Eucharistie.

  Velen onder jullie zijn nu bezorgd door de gebeurtenissen die plaatsvinden binnen Mijn Kerk. Gebeurtenissen die paus opzetten tegen paus, kardinalen tegen kardinalen, bisschoppen tegen bisschoppen en priesters tegen priesters. Gebeurtenissen die zich voordoen door de invloed van de boze op de geestelijkheid in de hoogste kringen. Jullie moeten niet bezorgd zijn en enkel bidden, want Ik ben nu verantwoordelijk voor de zaken binnen de Kerk, zoals bekrachtigd door de Vader in de Hemel. Ik verzeker jullie dat de Kerk deze tijd zal overleven en dat de Kerk bekrachtigd door de Vader zal overwinnen gedurende deze Eindtijd en er steeds sterker zal uitkomen door de gebeden en de wil van jullie allen die trouw zijn aan de Zoon.

  Ga nu verder, in de wetenschap dat op het einde van de turbulentie de Kerk zoals voorzien door de Vader, de mensheid zal leiden naar het Eeuwig Koninkrijk van God! God zij dank!

  Message ended 7:54am

  17-11-2015, 23:44 Geschreven door Claudia  


  16-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hertrouwde gescheidenen

  Synode: de H. Augustinus over hertrouwde gescheidenen

  Reeds de heilige Augustinus verklaarde: “Wie zijn overspelige vrouw wegstuurt en een andere vrouw trouwt, terwijl zijn eerste vrouw nog in leven is, blijft continu in de toestand van overspel. Zo iemand doet geen enkele effectieve boete zolang hij weigert zijn nieuwe vrouw te verlaten. Als hij een geloofsleerling is, kan hij niet tot het doopsel worden toegelaten omdat hij in het kwaad blijft vastzitten. Als hij een (gedoopte) boeteling is, kan hij de kerkelijke verzoening niet ontvangen zolang hij niet breekt met zijn slechte houding” (De adulterinis coniugiis, 2, 16).

  De ontheiliging van het “grote sacrament (mysterie)” (Ef. 5, 32) van het huwelijk door overspel en echtscheiding heeft massieve vormen aangenomen in alarmerende getallen niet slechts in de burgerlijke maatschappij maar ook onder katholieken. Als katholieken, door echtscheiding en overspel theoretisch en praktisch de wil van God afwijzen, zoals uitgedrukt in het zesde gebod, dan brengen zij zichzelf in serieus spiritueel gevaar hun eeuwige redding te verliezen.

  De meest barmhartige daad van de kant van de herders van de Kerk zou zijn de aandacht op dit gevaar te richten door middel van een heldere – en tegelijk liefdevolle vermaning – vermaning over de noodzakelijke volledige aanvaarding van het zesde gebod van God. Ze moeten in hun aansporing de dingen bij de juiste naam noemen: “echtscheiding is echtscheiding”, “overspel is overspel”en “wie bewust en vrijwillig zware zonden begaat tegen de geboden van God – en in dit geval het zesde gebod – en zonder berouw sterft, ontvangt de eeuwige verwerping en is voor altijd uitgesloten van het koninkrijk van God.”

  Een dergelijke vermaning en aansporing is het werk van de Heilige Geest zoals Christus heeft geleerd: “Hij zal de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde, ge¬rech¬tigheid en oordeel is”(Joh. 16, 8)
  Bij zijn uitleg over het werk van de Heilige Geest in “het overtuigend bewijs leveren van zonde” zei paus Johannes Paulus II: “elke zonde, waar en wanneer ook bedreven, verwijst naar het kruis van Christus en dus indirect ook naar de zonde van hen die “niet in Jezus Christus geloofd hebben” en Hem veroordeeld hebben tot de dood aan het kruis.” (Encycliek Dominum et vivificantem, 29). Zij die een gehuwd leven leiden met een partner, die niet hun wettige echtgenoot is, zoals het geval is bij hertrouwd gescheidenen, verwerpen de wil van God. Dergelijke personen te overtuigen van deze zonde is een werk dat bewogen wordt door de Heilige Geest en is opgedragen door Jezus Christus en het is daarmee bij uitstek een pastoraal en barmhartig werk.

  Het Slotrapport van de Synode laat ongelukkigerwijs na de hertrouwd gescheidenen het overtuigend bewijs te leveren betreffende hun concrete zonde. Integendeel, onder het voorwendsel van barmhartigheid en van valse gevoel van pastoraal probeerden de Synodevaders, die de formuleringen van de nrs. 84-86 van het rapport hebben gesteund, de geestelijk gevaarlijke toestand van de hertrouwd gescheidenen toe te dekken.

  De facto zeggen zij tegen hen dat hun zonde van echtbreuk geen zonde is en dat het vast en zeker geen echtbreuk is of tenminste geen zware zonde en dat er geen geestelijk gevaar bestaat in hun levensstaat. Een dergelijke gedrag van deze herders is regelrecht tegengesteld aan het werk van de Heilige Geest en is daarom anti-pastoraal en een werk van valse profeten op wie men de volgende woorden van de Heilige Schrift kan toepassen: “Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die van het duister licht maken en van het licht duisternis, van bitter zoet en van zoet bitter.”(Jes. 5, 20) en “De visioenen van uw profeten zijn leugen en bedrog; ze roepen geen schuldbesef op en wenden de rampen niet af; waardeloos en misleidend zijn hun orakels” (Klaagl. 2,14). Tegen zulke bisschoppen zou de apostel Paulus zonder enige twijfel nu zeggen: “Schijnapostelen zijn het, oneerlijke werkers, die zich voordoen als apostelen van Christus”(2 Kor. 11, 13).

  De tekst van het Slotrapport van de Synode laat niet alleen na de hertrouwd gescheidenen ondubbelzinnig te overtuigen van het overspelige en dus zwaar zondige karakter van hun levensstijl. Indirect rechtvaardigt het rapport een dergelijke levensstijl door de kwestie uiteindelijk te verwijzen naar het terrein van het eigen geweten en door een oneigenlijke toepassing van het morele principe van de toerekenbaarheid op de kwestie van het samenwonen van hertrouwd gescheidenen. In feite is de toepassing van het principe van de toerekenbaarheid op bestendig, permanent en publiek leven in overspel oneigenlijk en bedrieglijk.

  Bron: http://www.mennenpr.nl/een_achterdeur.html

  16-11-2015, 01:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen ter ere aan Jezus Echte Koning

  Noveen ter ere aan Jezus Echte Koning

  Jezus aan zijn instrument : "Ik kom je een verering toevertrouwen met betrekking tot mijn Jezusbeeld, Koning van alle naties. Deze verering houdt in : 9 Onze Vader, 9 Wees gegroet en 9 Glorie zij de Vader. Deze gebeden moeten op een tijd van 9 dagen gedaan worden : 1 Onze Vader, 1 Wees gegroet en 1 Glorie zij de Vader iedere dag en zo een noveen vormen tot Mijn eer als Echte Koning. Ik wens ook dat het gebed dat ik je ga onderrichten, inbegrepen wordt in deze noveen. Mogen de zielen nader bij Mij komen met een oneindig vertrouwen."

  NOVEENGEBED
  "O Heer, onze God, U alleen bent de Zeer Heilige Koning en Oppermachtige Heerser van alle naties. We bidden U, Heer, met de vurige hoop, van U, goddelijke Koning, barmhartigheid, vrede, gerechtigheid en alle goede dingen te krijgen.
  O Heer, bescherm onze koning, onze families en onze geboortegrond. We bidden U, O zeer trouwe God, zorg voor ons. Bescherm ons voor onze vijanden en bespaar ons uw rechtvaardig vonnis.
   O Soevereine Koning, vergeef ons onze zonden tegen U Jezus, U bent de barmhartige Koning. We hebben uw rechtvaardig vonnis verdiend. Heb medelijden met ons, Heer, en vergeef ons. We hebben vertrouwen in uw grote barmhartigheid.
  O van pracht schitterende Koning, we buigen voor U en we bidden U : mogen uw Rijk en uw Koningschap worden erkend op aarde! Amen".

  Beloften

  "Ik beloof u dat iedere keer als u de gebeden van deze noveen bidt, Ik 10 zondaars zal bekeren. Ik zal 10 zielen in het enige echte Geloof brengen. Ik zal 10 zielen van het vagevuur bevrijden, waarvan meerdere de zielen van priesters zullen zijn, en Ik zal milder zijn tegenover uw land op het uur van het Oordeel. En dat geldt voor alle naties. Iedere keer als u deze gebeden zegt, zal Ik de strengheid van de straf,die aan uw land voorbehouden is, verminderen. De vertrouwelijke zielen, die deze noveen bidden, verkrijgen ook Mijn genade.

  Ik wens dat deze noveen gebeden wordt gedurende 9 dagen voor Mijn Christus Koningsfeest maar Ik moedig ook alle zielen aan om het op alle andere tijden van het jaar te bidden. Mijn beloften zullen geldig zijn, welke ook het tijdstip zal zijn dat u gekozen hebt om ze te bidden".

  Nihil Obstat : Rev.Edward Santana, Canonist.
  Monseigneur Enrique Hernandez Rivera,
  Bisschop van Caguas, Porto Rico.

  16-11-2015, 01:42 Geschreven door Claudia  


  12-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Hille Kok 1/11/2015

  God de Vader vermaant de mens – Hille Kok 1/11/2015

  Mijn Volk…

  Wee U gij verraders die Gods werk ten gronde richten… gij zijt dwazen! Denk na wat U doet. De Satan regeert in uw hart. Al denkt gij de overwinnaar te zijn. Maar God de Vader zal Zijn almacht laten voelen en zien. Maria zal de kop van de slang (Satan) verpletteren onder Haar voet. Wees waakzaam, wees waakzaam. Laat U niet mee gaan in de veranderde sacramenten die God zelf heeft ingesteld. Hoe dwaas zijt gij de brede wegen te gaan volgen!! Gij zult tegenstanders van de Vader zijn!! Hoe durft gij in uw korte leven zulke daden nog te ondernemen.

  Uw geestelijke leven staat op het spel en voor eeuwig in de Hel belanden. Hoe groot zijn de zonden van velen die in opstand tegen God zijn gekomen. Gods Liefde is oneindig groot maar Zijn gerechtigheid is streng en rechtvaardig. Kom vraag om vergeving nu het nog kan in ’t H. Sacrament van de Biecht!! Weinig goed gelovigen zullen overblijven. De Moeder Gods zal hun beschermen. Uw tranen worden gezien en getroost door het grote verdriet van de Vader!!

  De Liefde zal u omarmen in het Heilig Liefdeskruisje!! Het geschenk van God aan U!! Draag het dat houdt ons samen. De bescherming van het allerhoogste zal over u nederdalen. Het grote gevaar is dicht onder u allen. Pas op, bid de rozenkrans!! Het zal u sterken in uw geloof!! Blijf trouw in het ene ware katholieke geloof!! De Vader zal u begeleiden op de weg van de Waarheid.

  Velen worden bedrogen door die valse schijnheiligheid en de valse nederigheid van Satan!! Gij, Mijn strijdende apostelen, verdedig Mijn woorden. De Vader beschermt u. Waak over uw zielen. Laat die altijd zuiver en rein zijn. Dan staat het eeuwig leven U te wachten. Wat ’n vreugde zult gij dan beleven in het bijzijn van God de Vader in de Hemelse Heerlijkheid. Mijn Priesters, omarm Mijn trouwe volgelingen. Waak over hen in de Waarheid!!

  Red de zielen voor de Vader. Uw taak zal zwaar zijn. Het Licht zal u begeleiden door het dragen van Zijn Liefdeskruisje!! Zijn omarming zal u waardig zijn. Pas op open uw ogen. De wereld is overwoekerd door het kwaad dat zich steeds meer om u bevindt. Blijf dicht bij de Vader. Zijn Liefde zal U begeleiden op de smalle wegen. Weinig zuivere priesters zullen er over blijven die Mijn woorden en sacramenten blijven verkondigen. De valsheid omringt de wereld. Zijn huichelachtige glimlach zal velen misleiden!!

  Kijk toch uit, laat u niet misleiden. Bescherm de Heilige Sacramenten. De trouwe priesters die gehoorzaam zijn zal de Vader op Uw wegen zenden. Die priesters zijn Gods vreugde, die Mijn woorden door de strijd heen blijven verkondigen in de waarheid. Blijf trouw aan het Sacrament van de Biecht. Het houdt U zuiver. Vele verleidingen zullen u achtervolgen. God Zelf zal U beschermen. Het zijn valstrikken van de Duivel. Richt uw blik naar de Hemel op. Dan zult gij het Licht bereiken en voor eeuwig bij de Vader in het Paradijs mogen zijn!!

  Het is een zielenstrijd, waak over uw ziel dan zult gij God zien. Amen.

  12-11-2015, 20:11 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  werken
  www.bloggen.be/werken

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!