Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 23/7

  HAAST JULLIE KINDEREN EN BRENG JULLIE LEVEN IN ORDE, WANT DE GROTE EN GLORIERIJKE DAG VAN DE HEER KOMT NADERBIJ!

  23 JULI 2015 – 8H10 A.M

  OPROEP VAN JEZUS, HEILIG SACRAMENT AAN ZIJN TROUWE VOLK

  Vrede aan jullie, Mijn kinderen.

  De dagen komen naderbij waar jullie Mijn Glorierijke Kruis zullen zien aan de hemel; mijn kruis van Golgotha waar velen de genezing zullen verkrijgen van hun lichaam en de bevrijding van hun ziel. Bereid jullie voor Mijn kinderen voor de grote gebeurtenis die jullie leven zal veranderen en jullie de komst van mijn grote Waarschuwing zal aankondigen. Al de bewoners van de Aarde zullen Mijn Glorierijke Kruis zien gedurende 7 dagen en 7 nachten van oost naar west en noord naar zuid.

  Contempleer en mediteer over het mysterie van mijn passie en dood om de genezing van jullie lichaam en de bevrijding van jullie ziel te verkrijgen. De stralen van mijn barmhartigheid die ontspringen van mijn Kruis zullen jullie genezen als jullie geloof hebben; uit Mijn Glorierijke Kruis zullen lichtstralen vol barmhartigheid ontspringen die de Aarde zullen bedekken. Vele zielen zullen bevrijd worden, vele zieken zullen genezen worden en vele zielen die het geloof verloren waren zullen opnieuw geloven. De blinden zullen zien, de lammen zullen lopen en wie gelooft in de kracht van mijn Glorierijke Kruis zal genezen naar lichaam en ziel.

  Gelukkig zijn jullie, kinderen van Adam die getuige zullen zijn van een zo grote gebeurtenis, enkel vergelijkbaar met de Ster van Bethlehem die mijn komst in de wereld aankondigde. Mijn Glorierijke Kruis zal jullie de komst van Mijn waarschuwing aankondigen die voor jullie de overgang naar de eeuwigheid zal zijn. Mijn volk, het uur van mijn grote Barmhartigheid klopt op de deur van jullie ziel. Verlies geen tijd meer in banaliteiten en uiterlijkheden van deze vergankelijke wereld, want ik zeg jullie waarlijk dat deze wereld die jullie kennen zal zeer binnenkort vergaan en zal plaats maken voor mijn Nieuwe Hemelen en mijn Nieuwe Aarde. Daar zullen we een familie zijn en IK zal regeren temidden van jullie; ik zal jullie God zijn en jullie zullen mijn volk zijn en jullie vreugde. En niets of niemand zal ze jullie ontnemen.

  Haast jullie kinderen en breng jullie leven in orde, want de grote en glorierijke dag van de Heer komt naderbij. Al degenen die in staat van genade zijn in de dagen van mijn Glorierijke Kruis zullen gezegend zijn van genaden en aflaten die veel van jullie zonden zullen wegwissen. Mijn instrumenten en volgelingen zullen de 7 gaven van mijn Heilige Geest ontvangen zodat voor de terugkeer naar deze wereld, na de overgang naar de eeuwigheid, ze zonder vrees de missie kunnen volbrengen die hen wordt toevertrouwd. Al degenen die in doodzonde verkeren wanneer mijn Glorierijke Kruis verschijnt zullen bevrijd worden als ze hun leven veranderen en hun leven in orde maken. Welke droefheid dat velen mijn barmhartigheid van deze dagen zullen verwerpen, mij de rug zullen toekeren en definitief Nee zullen zeggen aan het leven. Jullie zullen hen herkennen aan hun vruchten en jullie zullen direct weten dat ze niet uit mijn schoot komen.

  Ik geef jullie, mijn volk dit gebed aan mijn Glorierijke Kruis zodat jullie het van nu af kunnen bidden en de vruchten van mijn barmhartigheid kunnen ontvangen.

  GEBED AAN MIJN GLORIERIJKE KRUIS

  O Glorierijke Kruis van Jezus Christus, Kruis van Golgotha, overdek mij met uw lichtstralen; verenig u in mij en geef mij de genade die ik nodig heb voor de redding van mijn ziel. Bevrijd mij, Glorierijk Kruis als ik ziek ben naar geest en genees mijn lichaam van alle ziektes. Draag mijn fouten, wis mijn zonden uit en bereid mij voor de ontmoeting met de glorie van God, zodat mijn overgaan naar de eeuwigheid eeuwige vreugde betekent.

  Heilig en Glorierijk Kruis van Jezus Christus: Bevrijd mij.
  Heilig en Glorierijk Kruis van Jezus Christus: Genees mij.
  Heilig en Glorierijk Kruis van Jezus Christus: Heilig mij zodat mijn overgang naar de eeuwigheid waardig genoeg is om mij te presenteren voor de majesteit van God. Amen.

  Bid de Schuldbelijdenis, de Geloofsbelijdenis en het Onzevader.

  Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Heb berouw en bekeer jullie want het Rijk van God is nabij.

  Jullie Meester, Jezus, Heilig Sacrament. Vriend die nooit teleurstelt.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  31-07-2015, 22:23 Geschreven door Claudia  


  26-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 12/7

  LET OP KLEINE KINDEREN MET DE NEW AGE, OMDAT HET DE HUIS IS VAN SCHAPEN WAARMEE MIJN TEGENSTANDER ZICH VERMOMD !

  12 JULI 2015 – 2 H 45 P.M

  DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS AAN DE MENSHEID

  Kleine kinderen van mijn hart, dat de vrede van mijn Heer met jullie weze en dat mijn moederlijke bescherming jullie altijd vergezeld.

  Kleine kinderen, de boosaardigheid en de zonde stijgen met de dag, de mensheid van deze laatste tijden wil niet luisteren, noch de wil van God aanvaarden. Ik had graag boodschapster geweest van boodschappen die meer bemoedigend waren voor mijn kleine kinderen; hoeveel spijt doet het mij jullie te moeten praten over zoveel tegenslag en leed om jullie te waarschuwen voor een kastijding die zal komen door jullie ongehoorzaamheid en jullie zondigheid. Jullie hebben niet begrepen dat God liefde is en als jullie je niet bekeren en terugkeren naar Hem uit jullie hart, ik jullie verzeker dat hij het zal berouwen dat hij jullie de kastijding zendt. Mijn Vader schept geen behagen in het lijden van zijn kinderen, noch is het zijn wens om de mens te straffen.

  Kleine kinderen, wijd jullie en jullie gezinnen toe aan onze twee harten om beschermd te zijn in de tijden van de grote beproeving. Ik zeg jullie dit omdat vele gezinnen zullen verloren gaan door het gebrek van God in hun gezinnen. Mijn tegenstander heeft zich tot doel gesteld de gezinnen te vernietigen; hij wil de eerste gemeenschap die door God geschapen is vernietigen omdat hij weet dat de gezinnen die gezamenlijk bidden de macht hebben om hem veel schade te berokkenen.

  Ouders, opnieuw roep ik jullie op om een uur van jullie tijd voor het gezin uit te trekken voor het gebed en het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans! Dat jullie kinderen niet zoveel tv kijken en zich niet zoveel bezighouden met de technologie van de dood, omdat mijn tegenstander verdeeldheid brengt in de gezinnen door deze technologie.

  Het vergif van de subliminale boodschappen in de films en spelletjes waar jullie kinderen naar kijken en mee spelen brengen hen tot geestelijke verduistering, tot ongehoorzaamheid en rebellie; ervoor zorgend dat de morele basis en geestelijke basis in het gezin ineen storten. Ouders, ik vraag jullie beter op jullie kinderen te letten omdat velen verloren zullen gaan als de heerschappij van mijn tegenstander begint!

  Let op kleine kinderen met de New Age, omdat het de huid is van schapen waarmee mijn tegenstander zich vermomd! Besmet jullie gezinnen niet met de kultuur van de New Age; omdat al de disciplines zoals Feng Shui, Tai Chi, reiki, engelenkunde, numerologie, yoga, kleurenkaarsen, parfums, essentiele olien, wierookstokjes, kruidenbaden, Bachbloesems en andere bedriegerij samen met alternatieve geneeskunde besmet zijn door esoterie en occultisme en dienen mijn tegenstander om zijn plannen tot een goed einde te brengen. Dat alles besmet jullie en jullie gezinnen en brengen het materiele en geestelijke verval met zich mee. Begrijp, kleine kinderen dat het zoeken van de New Age het doden van God in het hart van de mensen betekent.

  Heel de New Age is geritualiseerd zodat jullie er goed moeten op toezien niet te vallen voor dit bedrog; omdat de zendelingen van het kwaad deze cultuur verkopen en promoten met de belofte dat jullie vrede, harmonie, overvloed, welzijn en volledige genezing van het lichaam, van ziel en gedachten zullen krijgen. Let op kleine kinderen dat jullie je niet laten meevoeren door deze cultuur die zeer onschuldig lijkt op het eerste zicht maar die in werkelijkheid ernaar zoekt jullie te verwijderen van God om dan vervolgens jullie ziel te stelen.

  O kleine kinderen, wat verafgoden jullie je lichaam en maken er idolen van, zoals jullie grote sommen geld uitgeven voor jullie lichaam om gezien en aanvaard te worden! Ik zeg jullie dit omdat zoals jullie verder doen, jullie het risico lopen om verloren te gaan, omdat jullie heel goed weten dat de idolen het Koninkrijk van Mijn Vader niet zullen be-erven. Ik wil een oproep doen aan al degenen die yoga praktiseren en die zoeken om het Zelf te supprimeren om onder hen een staat van overvloed te scheppen. Ik zeg jullie dat het aanroepen van mantras het openen van deuren is zodat de demonen binnenkomen in jullie ziel.

  Al de aanroepingen (incantations) of mantras zoals jullie ze noemen openen de deur van jullie ziel voor hindoe-demonen. Velen raken in de ban van de relaxatie-technieken die degenen praktiseren en wanen zich goden.

  Ik waarschuw jullie voor dit alles, mijn kinderen zodat jullie er heel voorzichtig zouden voor zijn en dat jullie niets ervan zouden in jullie gezinnen brengen zodat jullie besmet raken door de New Age. Doe dit uit jullie huizen: boeddhas, pyramiden, edelstenen, uilen, kleurenkaarsen, essentiele olien, wierookstokjes, tovernarijspullen, hoefijzers, chinese katten die voorspoed brengen en alles die jullie gekocht hebben om vrede, welzijn, gezondheid en harmonie na te streven; want dit alles is bedriegerij en stelen zegeningen van mijn Vader. Herinner jullie: zoek God eerst en al de rest zal jullie erbij gegeven worden. Blijf dus jullie geloof niet in de mensen stellen en in stoffelijke dingen, omdat dit een gruwel is in de ogen van mijn Vader. Dat de vrede van de Allerhoogste in jullie moge wonen.

  Ik houd van jullie, jullie Moeder, Maria, Mystieke Roos.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  26-07-2015, 01:41 Geschreven door Claudia  


  16-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilig Hart van Jezus

  Heilig Hart van Jezus

  O Heilig Hart, O Goddelijke Liefde

  Houd ons dicht bij U en maak onze liefde zoals de Uwe dat we heilig mogen zijn

  Hart van Jezus hoor ons, O Hart van Goddelijke Liefde

  Luister naar ons gebed, maak ons altijd de Uwe

  O zuivere Tempel, O gouden Huis,

  Onze hemel hier beneden

  Welke zoete zaligheden die een ware rijkdom zijn, vloeien uit U voort.

  Amen.

  Heilig Hart van Jezus

  Jezus, ik plaats voor U mijn hart en smeek U om het zoet te verwonden door een pijl van liefde. Ik plaats mijn hart in het Uwe, O Heer. Dat het voor altijd moge branden in het Uwe.

  Allerheiligste Hart van Jezus, ik wijd mij hele zelf aan U toe. Moge U mijn onwaardige toewijding aanvaarden want Uw Hart is aller barmhartigst.

  Ik draag aan U al mijn zorgen, al mijn leed, al mijn gedachten, al mijn goede werken en gebeden op zodat ze tot Uw meerdere glorie strekken.

  Ik geef U mijn kloppend hart. Moge elke hartslag het zoetste der melodieen zijn voor Uw oren. Moge mijn hart slaan zoals een perfect gebed van liefde. Vermeerder, Allerheiligst Hart van Jezus mijn liefde en mijn verlangen.

  Moge ik enkel U verlangen en enkel in U leven. En wanneer mijn dood nabij is moge ik sterven uit liefde voor U zoals U stierf uit liefde voor mij.

  Jezus, ik ben voor altijd verwond door Uw goddelijke liefde. Ik houd van U voor al degenen die niet van U houden.

  Allerheiligste Hart van Jezus, ik bied U vele rozen van liefde aan in dankbaarheid voor de liefde die U heeft voor mij, die zo onwaardig ben.

  Allerheiligste Hart van Jezus, alle lofprijzing komt U toe! Amen.

  16-07-2015, 21:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen tot het Heilig Hart van Jezus

  Noveen tot het Heilig Hart van Jezus

  Kruisteken

  Goddelijke Jezus, U hebt gezegd: Vraag en je zult ontvangen, zoek en je zult vinden, klop en er zal open gedaan worden.

  Zie ons geknield aan Uw voeten, vervuld met een levend geloof en vertrouwen in de beloften gedicteerd door Uw Heilig Hart en uitgesproken door Uw aanbiddelijke lippen, komen wij U deze gunst vragen: (noem uw verzoek)

  Tot wie kunnen we ons wenden als we niet tot U kunnen komen, Wiens Hart de bron is van alle genaden en verdiensten? Waar zouden we zoeken als we niet tot U kunnen komen, Wiens schat al de rijkdommen van Uw goedheid en barmhartigheid bevat? Waar moeten we kloppen als we niet op de deur kunnen kloppen door waar God Zichzelf aan ons geeft en door hetwelk we naar God gaan?

  We hebben ons open gesteld voor U, Hart van Jezus. In U vinden we troost wanneer we gekweld worden, bescherming wanneer we vervolgd worden, sterkte wanneer we beproevingen moeten doorstaan en licht in twijfel en duisternis.

  Lieve Jezus, we geloven vast dat U ons de genade kunt verlenen die we afsmeken, zelfs al zou het een mirakel vergen. We hebben het enkel te willen en onze gebeden zullen verhoord worden. We geven toe dat we onwaardig voor Uw gunsten, maar dit is geen reden om ontmoedigd te zijn.

  U bent de God van barmhartigheid, en U zult een berouwvol hart niet weigeren. O Heilig Hart, wat ook Uw beslissing is in verband met ons verzoek, we zullen nooit ophouden U te aanbidden, lief te hebben, U lof te prijzen en U te dienen.

  Heer Jezus, we pleiten dat U onze akte van perfecte berusting aanvaard in de besluiten van Uw aanbiddelijk Hart, die we oprecht verlangen om vervuld te zijn in ons en al Uw schepselen voor altijd. Heilig Hart van Jezus, we weten dat er maar een ding onmogelijk is voor U: zonder medelijden te zijn voor degenen die lijden.

  Kijk neer op ons, smeken we U Lieve Jezus, en verleen ons de genade die we U nederig afsmeken door het Onbevlekte Hart van Uw bedroefde moeder. U hebt ons toegewijd aan haar als haar kinderen en haar gebeden zijn heel krachtig voor U. Amen.

  16-07-2015, 21:30 Geschreven door Claudia  


  15-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 5/7

  BEREID JULLIE VOOR OM ME TE VERGEZELLEN OP DE WEG VAN CALVARIE, OMDAT MIJN ZOON OPNIEUW ZAL VERRADEN WORDEN!

  5 JULI 2015 - 1h15 P.M

  DRINGENDE OPROEP VAN DE HEILIGENDE MARIA AAN DE KINDEREN VAN GOD

  Kleine kinderen, dat de vrede van de Almachtige met jullie is en dat mijn moederlijke bescherming jullie altijd vergezeld.

  Kleinen, vandaag ben ik heel triestig als ik veel naties zie die wetten goedgekeurd hebben die tegen het leven en de christelijke moraal ingaan. Mijn hart van Moeder wordt doorboord door al de leiders en wetgevers die wetten goedkeuren ten gunste van abortus en huwelijken van koppels van dezelfde sekse.

  Kleine rebellerende kinderen, ik zeg jullie dat door deze wetten goed te keuren jullie de goddelijke gerechtigheid over jullie naties uitroepen. Alle naties die wetten tegen het leven en de christelijke moraal hebben goedgekeurd zullen vernietigd worden; alle leiders en wetgevers die hun stem gegeven hebben ten gunste van deze wetten van de dood zullen niet meer zijn en als ze geen vergeving vragen en geen boete doen, verzeker ik jullie dat ze zullen uitgeveegd worden uit het Boek des Levens en hun straf voor de eeuwigheid zal zijn : de eeuwige dood.

  Mijn kleinen, ik wil jullie informeren dat het vrijmetselaarsplan om de Kerk van mijn Zoon te destabiliseren, de wereldeconomie te doen instorten en het teken van het beest in te planten reeds klaar is en begonnen is. De zendelingen van het kwaad die binnen het Vaticaan leven hebben alles reeds gepland en de calvarie van de Kerk zal beginnen. De kardinalen zijn verdeeld, de ene voor en de andere tegen de veranderingen; de ene steunt de Paus, de andere verwerpt hem. De lont die het schisma in de Kerk zal doen losbarsten staat op het punt te branden.

  Vele koppen zullen rollen en het volk van God zal weten wie de verraders zijn; er zal chaos heersen in de stad der 7 heuvels en het leger van het kwaad waarvan het zwarte doek vele onschuldigen het bloed heeft vergoten, zal ervan profiteren. Rome zal vallen en de paus zal vluchten temidden van lijken en het bloed van vele van mijn trouwe priesters zal vloeien in de straten.

  Kleine kinderen, bereid jullie voor om me te vergezellen op de weg van Calvarie, omdat mijn Zoon opnieuw zal verraden worden. Mijn kleine kinderen de passie van de Kerk van mijn Zoon komt naderbij. Het bloed van mijn trouwe priesters zal vergoten worden en zal het bloed zijn waarmee mijn Zoon de Kerk zal zuiveren zodat morgen een nieuwe Kerk verrijst die arm, eenvoudig, nederig en vol van gaven van de Heilige Geest zal zijn.

  Mariaal Leger, geef me jullie gebeden; bekleed jullie met gebed, vasten, boete en versterving, verenig jullie met Mij, zodat we samen en eenstemmig we aan de Vader de vlugge zuivering en verlossing van de Kerk en het volk van God kunnen vragen. Dat de vrede van mijn Heer in jullie verblijft.

  Ik houd van jullie en ik bescherm jullie, jullie Moeder, de Heiligende Maria.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  15-07-2015, 21:14 Geschreven door Claudia  


  14-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Ned Dougherty 2/7/2015

  2 juli 2015

  Incarnation Church, Glendale, CA, at 9:20am

  Jezus De Verlosser

  Mijn broeders en zusters,

  Ik kom vandaag tot jou als Jezus de Verlosser van de wereld, omdat jullie nu zeer dichtbij zijn van mijn Tweede Komst in de volste betekenis van het woord, omdat de wereld nu een niveau van zondigheid heeft bereikt dat de wereld niet kan blijven bestaan zonder mijn directe interventie in de zaken van de mensheid.

  Zoals het is geprofeteerd aan jullie van de vroege tijden tot de moderne tijden, zou er een tijd komen in de geschiedenis van jullie wereld dat het noodzakelijk zou zijn da de Vader in de Hemel een beroep doet op Zijn Zoon om jullie allen te redden van de vernietiging van de mensheid door de boze. Nu is deze tijd gekomen.

  Rond jullie zien jullie nu de onenigheid onder jullie en hoe het meer destructief wordt voor jullie allen, door de veranderingen die door satan en zijn kwaaddoeners worden gepleegd.

  De boze heeft dit plan al eeuwenlang gepland om verdeeldheid te zaaien onder Gods volk en door onenigheid het plan van de Vader in de Hemel te dwarsbomen. Het plan dat de hele mensheid zou leven in harmonie.

  Het was nooit het plan van de Vader in de Hemel dat jullie zouden leven in een wereld zoals nu, dat gevuld is met zondigheid en duisternis van een verschrikkelijk niveau.

  Maar jullie moeten niet leven op deze manier want jullie hebben mijn Kerk, en jullie hebben de sacramenten om jullie te ondersteunen in deze tijden, tot de Grote Verzoendag en verandering zal meebrengen.

  Niemand weet wanneer deze exacte tijd zal plaatsgrijpen voor de mensheid door de Vader in de Hemel, maar Ik verzeker jullie dat de tijd nu zeer spoedig zal aanbreken. God zij dank.

  Bereid jullie dus voor, ook jullie gezinsleden en jullie vrienden want binnen de nabije toekomst zal de wereld zo dramatisch veranderen dat de ongelovigen zullen beven in angst en de volgelingen van de boze zich volledig zullen bewust worden van hun kwaad die zal tentoon gespreid worden aan jullie allen, de ware volgelingen van de Heer en Redder, zodat jullie kunnen herkennen wie onder jullie echt voor de demonische natuur van de duisternis werkt.

  In het opklaren van de duisternis van de mensheid, zullen jullie een nieuw licht zien, waarlijk het Licht van God dat zal neerdalen op jullie allen en de mensheid zal doordringen met de echte, liefhebbende natuur van de Vader in de Hemel, zodat jullie het aanblik van de Aarde kunnen vernieuwen met de goedheid van de Vader in de Hemel.

  Daarom zullen jullie op het eind de wereld van de Vader in de Hemel zien in het zuiveren en reinigen van de Aarde van het kwaad, en zullen jullie het originele plan voor de mensheid in ere zien hersteld worden zoals het ontworpen was door de Vader in de Hemel.

  Een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde zullen voorzien zijn voor degenen onder jullie die leven op Aarde zodat jullie kunnen beginnen in harmonie leven met de Vader in de Hemel, met Zijn Zoon de Verlosser van de wereld en met jullie Hemelse Moeder. 

  God zij dank!

  Message ended 9:35am

  14-07-2015, 23:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap aan Mario te Brindisi

  zie : http://brindisi-mariaverschijningen.jimdo.com

  “Lieve kinderen, geef Mij jullie leven, en Ik zal jullie overladen met de Heilige Geest, de bron van de hoop die nooit eindigt.”

   

  Publieke verschijning van de Moeder Gods als ‘Maagd van de Verzoening’ en Jezus

  op 5 juni 2015, Contrada Santa Teresa, Brindisi

  Mario: Een schitterend licht schijnt op mijn rechterhand en daarin zie ik Onze Heer en de Heilige Maagd verschijnen, gekleed in het wit. Jezus is bijzonder majestueus.

  De Heilige Maagd heeft gezegd:  

   "Geloofd zij Jezus Christus, tegenwoordig in dit huis van Mij, dat gewijd is aan onze Harten van de reine liefde.

  Lieve kinderen, Ik verlang dat jullie samen intens bidden voor de bekering van de naties die zich op het pad van het verderf bevinden en voor de eenheid van de Christenen.

  Lieve kinderen, geef Mij jullie leven, en Ik zal jullie overladen met de Heilige Geest, de bron van de hoop die nooit eindigt. Haast jullie op de weg van de bekering, gaat snel de weg van de bekering, het leven met God, in Zijn reddende Wil.

  Bid veel. Bid voor de vrede in de gezinnen, bedreigd door demonische divisies."  

  (Mario: Nadat de Madonna heeft gesproken, zegende Jezus het water met het kruisteken. Toen heb ik Zijn stem gehoord... ) 

  "Mijn kinderen, volg Mijn smalle weg, de weg van het heilig kruis, de weg van heiligheid, van de Eucharistische aanbidding. Blijf sterk in het geloof. Blijf Mijn discipelen. Offer Mij gebeden voor de jongeren die Mijn weg hebben verloren en leven ondergedompeld in ernstige zonden. Ik omhels jullie, klamp jullie vast aan Mijn Heilig Hart."  

  Opmerking: De verschijning werd voorafgegaan door oprechte gebeden van de pelgrims, die de Kruisweg hebben gebeden, de Tranenrozenkrans en de Rozenkrans van de Heilige Wonden van Jezus en mediterend over de twintig mysteries van de Rozenkrans voor de intenties van het Onbevlekt Hart van Maria. Tijdens het bidden heeft de rozenkrans van Mario Olie van Hemelse Troost afgescheiden, waarin de rozenkransen van de gelovigen werden gedoopt. 

  Kort voor de verschijning, heeft de menigte een zonnewonder gezien, en daarin het aankondigen van de komst van de Onbevlekte.

  De beelden van Jezus en Maria, die werden opgesteld op het altaar van de kapel begonnen tijdens het gebed menselijke tranen te wenen.

   

   Toewijding aan het Heilig Hart

   O Jezus, mijn God en mijn redder; Gij die in Uw oneindige liefde mijn broeder bent en voor mij gestorven bent op het kruis; Gij die in de Eucharistie U schenkt aan mij en mij Uw Hart toont en mij verzekert van Uw liefde, wend in dit moment Uw barmhartige ogen op mij en omhul mij met het vuur van Uw liefde.

  Ik geloof in Uw liefde voor mij en stel al mijn hoop op U.

  Ik ben me bewust van mijn ontrouw en mijn schuld tegenover U en vraag U nederig om vergeving.

  Ik wijd en schenk mijzelf helemaal aan U, alles wat ik ben en wat ik bezit,  U mag over mij beschikken als over Uw eigendom zoals het U behaagt, tot meerdere eer van God.

  Mijn geschenk aan U is, dat ik beloof alles in Uw Voorzienigheid voor mij te aanvaarden en mij helemaal te schikken naar Uw Wil. 

  Goddelijk Hart van Jezus, leef en regeer in mij en in alle harten, in tijd en in eeuwigheid. Amen.

  14-07-2015, 23:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom maken jullie je zorgen alsof je geen God hebt die aan het roer zit van je schip? - Pelianito

  Waarom maken jullie je zorgen alsof je geen God hebt die aan het roer zit van je schip?

  Jesaja 66:18-19 Maar Ik kom om alle volken en talen te verzamelen; zij zullen komen en mijn glorie zien. Ik geef hun een teken, en hun Tubal en Jawan, naar de verre eilanden, die mijn roem nog niet hebben gehoord en mijn heerlijkheid nog niet hebben gezien; zij zullen mijn heerlijkheid overlevenden zend Ik naar de volken, naar Tarsis, Put, Lud, Mesek, Ros, onder de volken verkondigen.

   

   

   

   

   “Zie je mijn kinderen? Ik doe iets nieuws. Zie Ik maak alle dingen nieuw. Er is niets die je kan voorbereiden op wat gebeuren gaat. Steun daarom op mij. Mijn kinderen, Ik houd jullie in de palm van mijn hand. Geloven jullie dat? Waarom maken jullie je dan zorgen alsof je geen God hebt die aan het roer zit van je schip? Omhels de wil van God in elk moment en plaats je vertrouwen in hem alleen. Een dag zal komen wanneer je zult terugblikken en verwonderd staan om de wegen die je Heer je leidt op het pad zelfs al zie je het niet op dat moment. Vertrouw en wees in vrede, geliefden. Shalom.”

  Hemelse Vader, God van licht en leven, verleen ons de genaden die we nodig hebben om enkel en altijd in uw heilige en perfecte wil te leven. Help ons om U in volledig vertrouwen te volgen en help ons om bakens van hoop te zijn voor degenen die U ons zendt. Jezus we vertrouwen op U. Kom Heilige Geest! Amen.

  14-07-2015, 22:54 Geschreven door Claudia  


  13-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Degenen die leven in de Geest zullen nooit thuis zijn in de wereld - Pelianito

  Degenen die leven in de Geest zullen nooit thuis zijn in de wereld, en inderdaad de wereld zal hen haten…

  Romeinen 8:5-8 Zij die een zondig leven leiden, streven naar wat de zonde wil. Maar zij die leven volgens de Geest, streven naar wat de Geest wil. Het streven van de zondige natuur loopt uit op de dood, het streven van de Geest op leven en vrede. Want het streven van de zondige natuur staat vijandig tegenover God. Het onderwerpt zich niet aan Gods wet, dat kan het niet eens; en zij die een zondig leven leiden, kunnen God niet behagen.

  Geliefde kinderen, doe een inspanning om altijd in de Geest te leven. Laat het vlees de Geest dienen want de Geest ontkennen ten gunste van het vlees is de dood. Onderwerp jullie geest en jullie hart in alle dingen aan God. Dit is de weg van leven en vrede. Degenen die leven in de Geest zullen nooit thuis zijn in de wereld, en inderdaad de wereld zal hen haten. Laat dit je niet verontrusten, want je thuis is in de Hemel en wacht op je. Daar zul je met overtreffende zekerheid weten dat je daar thuis hoort. Leef daarom elk moment alsof je daar reeds bent. Op die manier zul je niet bedroefd zijn en geen angst kennen. Alles zal zo onbeduidend en tijdelijk schijnen. Deze tocht in een vreemd land is jullie test, mijn kinderen. Zijn jullie met mij of tegen mij? Leef in de Geest, voor de Geest en door de Gees ten jullie zullen jullie hemel op aarde beginnen. Wees in vrede, mijn kinderen, wat er ook gebeurt. Vrede. Shalom.”

  Hemelse Vader, Lieve Jezus, Gezegende Geest van Liefde, we prijzen en danken U om de hemel beschikbaar te stellen voor ons terwijl we in ballingschap zijn. Help ons om ter dood te brengen al wat aards is en altijd in de Geest, voor de Geest en door de Geest te leven. Zend ons Uw genade zodat we al de verleidingen van het vlees kunnen overwinnen. Help ons te leven enkel en altijd in Uw wil. We houden van U, we prijzen U en we danken U door de Liefdesvlam van onze Gezegende Moeder. Amen.

   

  13-07-2015, 21:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er komt een tijd dat je gedwongen zult zijn te kiezen tussen comfort en waarheid - Pelianito

  Er komt een tijd dat je gedwongen zult zijn te kiezen tussen comfort en waarheid, tussen zekerheid en geloof

  1 Makkabeeen 2:27-28 Mattatias trok door de stad en riep met luide stem: ‘Iedereen die zijn ijver voor de leer wil tonen en het opneemt voor het verbond, volg mij!’ Hijzelf en zijn zonen lieten have en goed in de stad achter en vluchtten het gebergte in.

  “Mijn geliefd kind, er zal een tijd komen wanneer je zult gedwongen worden te kiezen tussen comfort en de waarheid, tussen zekerheid en geloof. Aarzel niet, maar doe zoals de Makkabeeen, laat je hart niet verdeeld zijn. Volg de Waarheid. Hou je vast aan het Geloof. Kijk uit naar dingen van hierboven, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Mijn kind de Satan kent je zwakheden. Vergeet in je voorbereidingen niet je zwakheden vast te stellen. Vraag onze Moeder om je te helpen. Elke zonde waarover geen berouw is, is een gat in je wapenrusting. Hou jezelf in de hand, vooral in je zwakheden. Als je dit doet zul je zien dat Ik je zwakheden verander in sterkte. Hou je vast aan mij en aan onze Moeder en je zult het je niet beklagen. Kind, als onze Moeder naar een zwakheid wijst, rebelleer dan niet maar verneder jezelf, zelfs al heb je geen respect voor de persoon die ze kiest om je fout te tonen. Keer alles tot je voordeel door nederig te blijven en bereidwillig te zijn om zelfs het meest hardnekkig onkruid in je tuin te wieden. Kind dit is noodzakelijk. Je nederigheid is je grootste kracht. Cultiveer het.”

  Geliefde Jezus, dank U voor deze boodschap. Er is nog veel waar ik me aan vasthecht. Jezus help me U te volgen, de Waarheid, help me om me vast te hechten aan onze Moeder, Geloof. Help me om het pad van nederigheid te volgen. Help me om het hardnekkig onkruid van mijn trots uit te trekken. Bekleed me met onze Moeders nederigheid. Gezegende Moeder, leid me. Ik hou me vast aan U en Uw heilige Zoon Jezus!

  13-07-2015, 21:31 Geschreven door Claudia  


  12-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het nummer van het Beest: 666 - Don Gobbi

  Het nummer van het Beest : 666

  Strijdt met Mij, kleine zonen, tegen de Draak, die heel de mensheid tegen God wil brengen, Strijdt met Mij, kleine zonen, tegen het zwarte beest, de vrijmetselarij, die de zielen naar het verderf wil voeren.

  Strijdt met Mij, kleine zonen, tegen het beest een lam gelijk, de vrijmetselarij die is binnengedrongen in het kerkelijk leven, om Christus en zijn Kerk te vernietigen.

  Om dit doel te bereiken wil zij een nieuw afgodsbeeld bouwen, namelijk een valse Christus en een valse Kerk.

  De kerkelijke vrijmetselarij ontvangt orders en macht van de verschillende vrijmetselaarsloges en werkt om in het geheim allen ertoe te brengen deel ui te maken van deze geheime sekten.

  Zo prikkelt zij de eerzuchtigen met het vooruitzicht van gemakkelijke carrieres, zij overstelpt met goederen degenen die hongeren naar geld, zij helpt haar leden om anderen te overtreffen en om de meest belangrijke posten in te nemen, terwijl zij, op bedrieglijke maar besliste wijze, allen aan de kant plaatst die weigeren deel te nemen aan haar plan.

  Inderdaad, het beest een lam gelijk oefent heel de macht van het eerste beest uit, in zijn aanwezigheid, en dwingt de aarde en zijn bewoners het eerste beest te aanbidden.

  De kerkelijke vrijmetselarij komt er zelfs toe om een beeld op te richten ter ere van het beest en dwingt allen dit beeld te aanbidden. Maar, volgens het eerste gebod van de heilige wet van de Heer, mag men alleen GOD aanbidden en aan Hem alleen moet elke vorm van verering gegeven worden.

  Mu wordt God vervangen door een machtige, sterke en heersende afgod. Een afgod zo machtig, dat hij allen doet ter dood brengen die het beeld van het beest niet aanbidden. Zulk een sterke en heersende afgod dat hij allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een kenteken doet ontvangen op de rechterhand en op het voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen zonde dit merkteken te bezitten, namelijk het nummer van het beest of het nummer van zijn naam.

  Dit grote afgodsbeeld, opgericht om door iedereen aanbeden en gediend te worden, zoals Ik u reeds geopenbaard heb in de vorige boodschap, is een valse Christus en een valse Kerk.

  Maar wat is zijn naam?

  In het 13de hoofdstuk van de Apocalyps staat er geschreven: “Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft, kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan, en het getal is 666”. Met het verstand, verlicht door het licht van de goddelijke Wijsheid, kan men uit het getal 666 de naam van een mens ontcijferen en deze naam, aangeduid door dit getal, is die van de Antichrist.

  Lucifer, het oude serpent, de duivel of Satan, de rode Draak wordt, in deze laatste tijden, de Antichrist.

  De apostel Johannes bevestigde reeds dat ieder die ontkent dat Jezus Christus God is, de Antichrist is. Het beeld of de afgod, opgericht ter ere van het beest, om aanbeden te worden door alle mensen is de Antichrist.

  Berekent nu zijn getal 666, om te begrijpen hoe het de naam van een mens aanduidt. Het getal 333 duidt de Godheid aan.

  Lucifer komt uit hoogmoed tegen God in opstand, omdat hij zich boven God wil stellen. Het getal 333 is het getal dat het mysterie van God aanduidt.

  Hij die zich boven God wil stellen draagt het teken 666; daarom duidt dit getal de naam van Lucifer aan, Satan, d.i. van hem die zich tegen Christus opstelt, van de Antichrist.

  Het getal 333 een keer aangeduid, d.i. maal 1, drukt het mysterie uit van de eenheid van God. Het getal 333, tweemaal aangeduid, d.i. maal 2, duidt de twee naturen aan, de goddelijke en de menselijke, die verenigd zijn in de goddelijke Persoon van Jezus Christus.

  Het getal 333, driemaal aangeduid, d.i. maal 3, duidt het mysterie aan van de drie goddelijke Personen, d.i. het drukt het mysterie uit de allerheiligste Drievuldigheid.

  Zo duidt het getal 333, eenmaal, tweemaal en driemaal uitgedrukt, de voornaamste mysterien aan van het katholiek geloof, die zijn:

  1 de eenheid en de drievuldigheid van God;

  2 de menswording, het lijden, de dood en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.

  Als 333 het getal is dat de Godheid aanduidt, dan wordt degene die zich boven God zelf wil stellen aangeduid met het getal 666.

  Het getal 666 eenmaal aangeduid, d.i. maal 1, drukt het jaar 666 uit. In deze periode van de geschiedenis manifesteert zich de Antichrist door het fenomeen van de Islam, die rechtstreeks het mysterie ontkent van de goddelijke Drievuldigheid en de godheid van onze Heer Jezus Christus.

  De Islam breekt overal door met zijn militaire macht, vernietigt al de oude christelijke gemeenschappen, valt Europa binnen en alleen dank zij mijn moederlijke en buitengewone tussenkomst, krachtig afgesmeekt door de Heilige Vader, slaagt hij er niet in de christenheid volledig te vernietigen.

  Het getal 666, tweemaal aangeduid, d. i. maal 2, drukt het jaar 1332 uit. In die periode van de geschiedenis vertoont zich de Antichrist door een radicale aanval op het geloof in het woord van God. Door de filosofen, die beginnen uitsluitend waarde toe te kennen aan de wetenschap en daarna aan de rede, streeft men er geleidelijk naar alleen het menselijk verstand te stellen tot enige waarheidsnorm. De grote wijsgerige dwalingen worden geboren, die door de eeuwen heen voortduren tot op uw dagen.

  Het overdreven belang dat gehecht wordt aan de rede, als uitsluitende waarheidsnorm, brengt noodzakelijk tot de vernietiging van het geloof in het woord van God.

  Inderdaad, met de protestantse hervorming, weigert men de Traditie als bron van de goddelijke Openbaring te aanvaarden, en men aanvaardt alleen de heilige Schrift. Maar ook die moet geinterpreteerd worden door de rede, en men weigert koppig het authentiek Leergezag van de hierarchische Kerk te aanvaarden, aan wie Christus de geloofsschat ter bewaring heeft toevertrouwd.

  Ieder is vrij de heilige Schrift te lezen en te verstaan naar eigen persoonlijke interpretatie. Op deze wijze wordt het geloof in het woord van God vernietigd. Het werk van de Antichrist in die periode van de geschiedenis is de verdeeldheid van de Kerk en de daaruit voortvloeiende vorming van nieuwe en talrijke christelijke belijdenissen, die trapsgewijs worden gedreven tot een steeds uitgebreider verlies van het ware geloof in het woord van God.

  Het getal 666, driemaal aangeduid, d.i. maal 3, drukt het jaar 1998 uit.

  In deze periode van de geschiedenis zal de vrijmetselarij, geholpen door de kerkelijke vrijmetselarij, slagen in haar groot opzet: een afgod op te richten om die te stellen in de plaats van Christus en zijn Kerk. Een valse Christus en een valse Kerk. Bijgevolg is het beeld, gebouwd ter ere van het eerste beest, om door alle bewoners van de aarde aanbeden te worden en dat allen met zijn merkteken zal tekenen die zullen willen kopen of verkopen, dat van de Antichrist. Zo zijt gij gekomen tot het hoogtepunt van de zuivering, van de grote verdrukking en van de geloofsafval.

  De geloofsafval zal reeds algemeen zijn omdat bijna allen de valse Christus en de valse Kerk zullen volgen. Dan zal de deur geopend zijn voor het verschijnen van de mens of van de persoon zelf van de Antichrist!

  12-07-2015, 23:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het beest een lam gelijk - Don Gobbi

  Het beest een lam gelijk

  Ik heb, als Moeder, u willen waarschuwen voor het grote gevaar dat vandaag de Kerk bedreigt, om reden van de vele en duivelse aanvallen die tegen haar gericht worden om haar te vernietigen. Om dit doel te bereiken komt, tot hulp aan het zwarte beest dat uit de zee opstijgt, uit de aarde een beest dat twee horens heeft, gelijk aan die van een lam.

  Het lam is, in de heilige Schrift, steeds het symbool van het offer. In de nacht van de uittocht, wordt het lam geofferd en met zijn bloed worden de deurposten van de huizen van de Hebreeen bestreken, om hen te onttrekken aan de straf die daarentegen alle Egyptenaren treft. Het Hebreeuwse Paasfeest herinnert elk jaar aan dit feit door de slachting van een lam, dat geofferd en gegeten wordt.

  Op Calvarie offert Jezus zich op voor de verlossing van de mensheid en maakt Hij zichzelf tot ons Pasen en wordt het ware Lam Gods dat alle zonden van de wereld wegneemt.

  Het beest draagt op het hoofd twee horens gelijk aan die van een lam.

  Aan het symbool van het offer is dat van het priesterschap innig verbonden: de twee horens. De hogepriester droeg in het Oud Verbond een hoofddeksel met twee horens. Deze mijter – met twee horens – dragen de bisschoppen in de Kerk, om de volheid van hun priesterschap aan te duiden.

  Het zwarte beest, een panter gelijk, duidt de vrijmetselarij aan; het beest met de twee horens, een lam gelijk, duidt de vrijmetselarij aan die is doorgedrongen in het binnenste van de Kerk, namelijk de kerkelijke vrijmetselarij die vooral onder de leden van de hierarchie is verbreid. Deze vrijmetselaarsinfiltratie in het binnenste van de Kerk is reeds door Mij voorzegd in Fatima, toen Ik u heb aangekondigd dat Satan zou binnendringen tot in de top van de Kerk.

  Als het de taak is van de vrijmetselarij de zielen naar het verderf te leiden, door hen te brengen tot de verering van valse goden, is het doel van de kerkelijke vrijmetselarij daarentegen de vernietiging van Christus en van zijn Kerk, door een nieuw afgodsbeeld op te richten, nl. een valse Christus en een valse Kerk.

  Jezus Christus is de Zoon van de levende God, Hij is het mens geworden Woord, Hij is waarlijk God en waarlijk mens, want Hij verenigt in zijn goddelijke persoon de menselijke natuur en de goddelijke natuur.

  Nu ageert de kerkelijke vrijmetselarij om zijn goddelijk woord te verduisteren, door natuurlijke en rationele interpretaties en, in de poging om het meer begrijpelijk en aanvaard te maken, berooft zij het van elke bovennatuurlijke inhoud.

  Zo worden de dwalingen overal in de katholieke Kerk zelf verspreid. Om reden van de verbreiding van deze dwalingen verwijderen velen zich van het ware geloof, en brengen de profetie, u door Mij gegeven te Fatima tot vervulling: “Er zullen tijden komen waarin velen het ware geloof zullen verliezen”. Het verlies van het geloof is geloofsafval.

  De kerkelijke vrijmetselarij ageert op bedrieglijke en duivelse wijze, om allen tot geloofsafval te brengen.

  Jezus is het Leven, omdat Hij de genade schenkt.

  Doel van de kerkelijke vrijmetselarij is de zonde te rechtvaardigen en haar voor te stellen niet meer als een kwaad maar als een waarde en een goed. Zo raadt zij aan die te bedrijven als een manier om te voldoen aan eisen van de eigen natuur. Men vernietigt zo de wortel waaruit het berouw kan ontstaan en men zegt dat het niet meer nodig is te biechten. Verderfelijke vrucht van deze vervloekte kanker die zich in heel de Kerk heeft verbreid, is het allerwegen verdwijnen van de persoonlijke biecht.

  De zielen worden ertoe gebracht te leven in de zonde, door de gave van het leven dat Jezus ons heeft aangeboden te weigeren.

  Jezus is de Weg die leidt naar de Vader, door middel van het Evangelie.

  De kerkelijke vrijmetselarij begunstigt de tekstverklaringen die er rationalistische en natuurlijke interpretaties van geven, door de toepassing van de verschillende literaire genres, zodat het Evangelie in elk van zijn delen verscheurd wordt.

  Tenslotte komt men ertoe de historische werkelijkheid van de mirakelen en van de verrijzenis van Christus te loochenen en trekt men de godheid zelf van Jezus en zijn redding brengende zending in twijfel.

  Na de historische Christus vernietigd te hebben, zoekt het beest met de twee horens een lam gelijk de mystieke Christus, die de Kerk is, te vernietigen.

  De Kerk ingesteld door Christus is een: de heilige, katholieke, apostolische, ene Kerk, gegrondvest op Petrus. Zoals Jezus, zo is ook de Kerk door Hem gesticht, die zijn mystiek lichaam vormt, waarheid, leven en weg.

  De Kerk is waarheid, omdat Jezus alleen aan haar heel de geloofsschat, in zijn integriteit, ter bewaring heeft toevertrouwd. Hij heeft hem toevertrouwd aan de hierarchische Kerk, namelijk aan de Paus en aan de bisschoppen die met hem verenigd zijn. De kerkelijke vrijmetselarij zoekt deze werkelijkheid te vernietigen door de valse oecumene, die brengt tot het aanvaarden van alle christelijke kerken, bevestigend dat elk van hen een deel van de waarheid bezit.

  Zij koestert het plan een universele oecumenische kerk te stichten, gevormd door de fusie van al de christelijke belijdenissen, waaronder de katholieke Kerk.

  De Kerk is leven, omdat zij de genade geeft en alleen de werkdadige genademiddelen bezit, die de zeven sacramenten zijn.

  Bijzonder is zij leven omdat alleen aan Haar de macht is gegeven om de Eucharistie voort te brengen, door middel van het ministerieel en hierarchisch priesterschap.

  In de Eucharistie is Jezus Christus waarlijk aanwezig met zijn verheerlijkt lichaam en zijn godheid.

  De kerkelijke vrijmetselarij zoekt nu op de vele en bedrieglijke wijzen de kerkelijke godsvrucht tot het sacrament van de Eucharistie aan te vallen.

  Zij valoriseert alleen het aspect van het avondmaal, tracht zijn offerende waarde te minimaliseren en zoekt de werkelijke en persoonlijke aanwezigheid van Jezus in de geconsacreerde Hostie te loochenen.

  Daarom zijn trapsgewijs alle uiterlijke tekenen afgeschaft, die wijzen op het geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie, zoals de kniebuigingen, de uren van openbare aanbidding, de heilige gewoonte om het tabernakel te omgeven met licht en bloemen.

  De Kerk is weg, omdat zij naar de Vader leidt door de Zoon, in de Heilige Geest, langs de weg van de volmaakte eenheid. Zoals de Vader en de Zoon een zijn, zo moet ook gij een zijn met elkaar.

  Jezus heeft gewild dat zijn Kerk teken en instrument zou zijn van de eenheid van heel het menselijk geslacht.

  De Kerk slaaft erin een te zijn, omdat zij gegrondvest is op de hoeksteen van haar eenheid: Petrus en de Paus die hem opvolgt in het charisma van Petrus.

  De kerkelijke vrijmetselarij zoekt daarom het fundament van de eenheid van de Kerk te vernietigen, door de bedrieglijke en listige aanval op de Paus.

  Zij beraamt de samenzweringen van onenigheid en van contestatie tegen de Paus. Zij steunt en beloont degenen die hem honen en hem ongehoorzaam zijn. Zij verbreidt de kritiek en de opposities van bisschoppen en theologen. Op deze wijze breekt zij het fundament zelf van haar eenheid af en zo wordt de Kerk steeds meer verscheurd en verdeeld.

  12-07-2015, 22:55 Geschreven door Claudia  


  11-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De rode draak en het zwarte beest - Don Gobbi

  De enorme rode Draak

  De enorme rode Draak is het atheistisch communisme dat overal de dwaling van de loochening en de koppige afwijzing van God heeft verbreid.

  De enorme rode Draak is het marxistisch atheisme, dat zich presenteert met tien horens, d.i. met de macht van zijn communicatiemiddelen, om de mensheid te leiden tot ongehoorzaamheid aan de tien geboden van God, en met zeven koppen, en op ieder van hen een diadeem, teken van macht en koningschap. De gekroonde koppen duiden de naties aan waarin het atheistisch communisme zich gevestigd heeft en heerst met de kracht van zijn ideologische, politieke en militaire macht. De enorme grootte van de Draak toont duidelijk de uitgestrektheid aan van het gebied dat ingenomen is door de onbetwiste heerschappij van het atheistisch communisme. Zijn kleur is rood omdat het de oorlogen en het bloed gebruikt als instrumenten van zijn talrijke veroveringen.

  De enorme rode Draak is er deze jaren in geslaagd de mensheid te veroveren met de dwaling van het theoretisch of praktisch atheisme, dat reeds alle naties van de aarde heeft verleid. Het is er aldus in geslaagd een nieuwe beschaving zonder God op te bouwen, materialistisch, egoistisch, hedonistisch, dor en koud, die in zich de kiemen draagt van verderf en dood.

  De enorme rode Draak heeft de duivelse opdracht heel de mensheid te onttrekken aan de heerschappij van God, aan de verheerlijking van de allerheiligste Drievuldigheid, aan de volle verwezenlijking van het plan van de Vader die, door de Zoon, haar geschapen heeft voor zijn verheerlijking.

  De Heer heeft Mij bekleed met zijn licht en de Heilige Geest met zijn goddelijke macht. Zo verschijn Ik als een groot teken aan de hemel, een Vrouw bekleed met de zon, omdat Ik de opdracht heb de mensheid te onttrekken aan de heerschappij van de enorme rode Draak en haar terug te brengen tot de volmaakte verheerlijking van de allerheiligste Drievuldigheid.

  Het beest een panter gelijk

  Mijn Onbevlekt Hart wordt vooral vandaag het teken van mijn zekere overwinning in de grote strijd die gestreden wordt tussen de volgelingen van de enorme rode Draak en de volgelingen van de Vrouw bekleed met de zon.

  In deze verschrikkelijke strijd stijgt uit de zee, tot hulp aan de Draak, een beest op, een panter gelijk.

  Als de rode Draak het marxistisch atheisme is, dan is het zwarte beest de vrijmetselarij. De Draak vertoont zich in de kracht van zijn macht, het zwarte beest daarentegen werkt in de schaduw, verbergt zich, houdt zich verborgen zodat het overal binnentreedt. Het heeft de poten van een beer en de muil van een leeuw, omdat het overal met sluwheid te werk gaat en met de sociale communicatiemiddelen, nl. van de propaganda.

  De zeven koppen duiden de verschillende vrijmetselaarsloges aan, die overal op listige en gevaarlijke wijze te werk gaan. Dit zwarte beest heeft tien horens en op de horens tien diademen, die de tekenen zijn van heerschappij en van koningschap. De vrijmetselarij heerst en regeert in heel de wereld door de tien horens.

  De horen, in de bijbelse wereld is steeds een instrument van amplificatie, een manier om de eigen stem meer te doen horen, een sterk middel van communicatie.

  Daarom heeft God aan zijn volk zijn wil meegedeeld door middel van tien horens die zijn wet hebben doen kennen: de tien geboden. Wie ze aanvaardt en ze onderhoudt, bewandelt in het leven de weg van de goddelijke wil, van de vreugde en van de vrede. Wie de wil doet van de Vader, aanvaardt het woord van zijn Zoon en deelt in de verlossing door Hem volbracht. Jezus geeft aan de zielen het goddelijk leven zelf, door de genade, die Hij voor ons heeft verdiend door zijn offer op Calvarie voltrokken.

  De genade van de verlossing wordt meegedeeld door de zeven sacramenten. Met de genade worden in de ziel de kiemen van bovennatuurlijk leven ingestort die de deugden zijn. Onder hen zijn de voornaamsten de drie goddelijke deugden en de vier kardinale deugden: geloof, hoop en liefde; voorzichtigheid, sterkte, rechtvaardigheid en matigheid.

  In de goddelijke zon van de zeven gaven van de Heilige Geest ontkiemen deze deugden, groeien, ontwikkelen zich steeds meer en geleiden zo de zielen op de lichtende weg van de liefde en de heiligheid.

  Het is de taak van het zwarte beest, nl. van de vrijmetselarij, op bedrieglijke maar hardnekkige wijze te strijden, om de zielen te verhinderen deze weg te gaan, aangeduid door de Vader en de Zoon en verlicht door de gaven van de Geest.

  Inderdaad, als de rode Draak werkzaam is om heel de mensheid ertoe te brengen het zonder God te doen, om God te verloochenen en daarom de dwaling van het atheisme verbreidt, is het doel van de vrijmetselarij niet God te ontkennen, maar God te lasteren.

  Het beest opent de mond om godslasteringen uit te braken tegen God, om zijn naam en zijn woonplaats te lasteren, en tegen allen die in de hemel wonen.

  De grootste godslastering is die waardoor men aan God de verering die aan Hem alleen toekomt weigert, om die te geven aan de schepselen en aan Satan zelf.

  Ziedaar, waarom in deze tijden, door de verderfelijke actie van de vrijmetselarij, overal de zwarte missen en de verering van Satan worden verbreid.

  Daarenboven werkt de vrijmetselarij met alle middelen om te verhinderen dat de zielen gered worden en zo wil zij het werk van de verlossing, door Christus volbracht, doen mislukken.

  Als de Heer zijn wet heeft afgekondigd door de tien geboden, verbreidt de vrijmetselarij overal, met de macht van haar tien horens, een wet die volledig tegengesteld is aan die van God.

  Tegenover het gebod van de Heer: “Gij zult geen andere God hebben buiten Mij”, maakt zij andere valse goden, waarvoor vandaag velen in aanbidding neerknielen.

  Tegenover het gebod: “Gij zult de naam van God niet ijdel gebruiken”, verzet zij zich door op vele bedrieglijke en duivelse wijzen te lasteren tegen God en zijn Christus, zodat zij zelfs zijn Naam verlaagt tot een merk van onbetamelijke verkoop en heiligschennende filmen maakt over zijn leven en zijn goddelijke Persoon.

  Tegenover het gebod: “Heilig steeds de dag des Heren”, omvormt zij de zondag tot weekend, tot de dag van de sport, van de wedstrijden en van de vermakelijkheden.

  Tegenover het gebod: “Vader en moeder zult gij eren”, stelt zij het model van een nieuwe familie gefundeerd op het samenleven, zelfs van homoseksuelen.

  Tegenover het gebod: “Dood niet”, is zij erin geslaagd overal de abortus te doen wettigen, en de euthanasie te doen aannemen en elke eerbied die men aan de waarde van het menselijk leven verplicht is, bijna te doen verdwijnen.

  Tegenover het gebod: “Doe nooit wat onkuisheid is”, rechtvaardigt, verheft en propageert zij elke vorm van onzuiverheid, tot de rechtvaardiging toe van de zonden tegen de natuur.

  Tegenover het gebod: “Gij zult niet stelen”, ijvert zij opdat de diefstallen, het geweld, de inbeslagnemingen en de ontvoeringen steeds meer verbreid worden.

  Tegenover het gebod: “Gij zult geen valse getuigenis geven”, ageert zij opdat de wet van het bedrog, van de leugen, van de dubbelzinnigheid steeds meer verbreid wordt.

  Tegenover het gebod: “Gij zult het goed en de vrouw van anderen niet begeren”, ageert zij om het geweten tot in de grond te verderven, door de geest en het hart van de mens te bedriegen.

  Op deze wijze worden de zielen voortgestuwd op de perverse en slechte weg van de ongehoorzaamheid aan de wet van de Heer, worden ze overstroomd door de zonde en zo worden ze verhinderd de gave van de genade en van het leven van God te ontvangen.

  Tegenover de zeven goddelijke en kardinale deugden, die de vrucht zijn van het leven in Gods genade, stelt de vrijmetselarij de verbreiding van de zeven hoofdzonden, die de vrucht zijn van een tot gewoonte geworden leven in staat van zonde.

  Tegenover het geloof stelt zij de hovaardigheid, tegenover de hoop de onkuisheid, tegenover de liefde de gierigheid, tegenover de voorzichtigheid de gramschap, tegenover de sterkte de traagheid, tegenover de rechtvaardigheid de afgunst, tegenover de matigheid de gulzigheid.

  Wie slachtoffer wordt van de zeven hoofdzonden, wordt er trapsgewijs toe gebracht de verering die aan God alleen toekomt aan Hem te onttrekken, om deze te geven aan de valse goden, die de verpersoonlijking zijn van deze ondeugden.

  En daarin bestaat de grootste en vreselijkste godslastering. Ziedaar waarom op elke kop van het beest een godslasterlijke naam geschreven staat. Elke vrijmetselaarsloge heeft de opdracht een verschillende godheid te doen aanbidden.

  De eerste kop draagt de godslasterlijke naam van de hovaardigheid, die zich opstelt tegen de deugd van geloof, en leidt tot de verering van de god van de menselijke rede en van de hoogmoed, van de techniek en van de vooruitgang.

  De tweede kop draagt de godslasterlijke naam van de onkuisheid, die zich opstelt tegen de deugd van hoop, en brengt tot de verering van de god van de seksualiteit en de onzuiverheid.

  De derde kop draagt de godslasterlijke naam van de gierigheid, die zich opstelt tegen de deugd van liefde, en overal de verering van de god van het geld verbreidt.

  De vierde kop draagt de godslasterlijke naam van de gramschap, die zich opstelt tegen de deugd van voorzichtigheid, en leidt tot het vereren van de god van de onenigheid en de verdeeldheid.

  De vijfde kop draagt de godslasterlijke naam van de traagheid, die zich opstelt tegen de deugd van sterkte en de verering verbreidt van de afgod van de vrees, van de publieke opinie en van de uitbuiting.

  De zesde kop draagt de godslasterlijke naam van de afgunst, die zich opstelt tegen de deugd van rechtvaardigheid en brengt tot het vereren van de afgod van het geweld en de oorlog.

  De zevende kop draagt de godslasterlijke naam van de gulzigheid, die zich opstelt tegen de deugd van matigheid en brengt tot het geven van een verering aan de zo geprezen afgod van het hedonisme, van het materialisme en het genot.

  De taak van de vrijmetselaarsloges bestaat er vandaag in met grote sluwheid te werken om de mensheid overal te brengen tot het minachten van de heilige Wet van God, om te werken in openlijke oppositie tegen de tien geboden, om de verering aan de enige God verschuldigd, aan Hem te onttrekken en die te geven aan de valse afgoden, die door een steeds groter wordend aantal mensen geprezen en aanbeden worden: de rede, het vlees, het geld, de tweedracht, de overheersing, het geweld en het genot.

  Zo worden de zielen neergestort in de duistere slavernij van het kwaad, van de ondeugd en van de zonde en, op het ogenblik van de dood en het oordeel van God, in de eeuwige vuurpoel die de hel is.

  Nu begrijpt ge hoe, in deze tijd, tegen de verschrikkelijke en listige aanval van het zwarte beest, nl. van de vrijmetselarij, mijn Onbevlekt Hart uw toevlucht wordt en de veilige weg die u naar God leidt.

  11-07-2015, 21:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zuivering van de Kerk - Don Gobbi

  De zuivering van de Kerk

  Eerste teken : de verwarring

  Mijn veelgeliefde zonen, neemt uw toevlucht in mijn Onbevlekt Hart. De glorievolle heerschappij van Christus zal worden voorafgegaan door groot lijden dat zal dienen om de Kerk en de wereld te zuiveren en om ze te leiden naar een volkomen vernieuwing.

  Jezus is reeds zijn barmhartig werk begonnen van de vernieuwing van de Kerk, zijn bruid.

  Allerlei tekenen wijzen er u op dat voor de Kerk de tijd van de zuivering is aangebroken: het eerste daarvan is de verwarring, die er heerst. Dit toch is de tijd van de grootste verwarring.

  De verwarring heeft zich verbreid binnen de Kerk, waar alles wordt omvergehaald op het gebied van het dogma, van de liturgie en van de discipline.

  Er zijn waarheden door mijn Zoon geopenbaard en die de Kerk met haar goddelijk en onfeilbaar gezag voor altijd gedefinieerd heeft. Deze waarheden zijn onveranderlijk, zoals de waarheid van God zelf onveranderlijk is. Velen daarvan behoren tot de ware en echte geloofsmysteries, omdat zij niet begrepen worden en nooit gegrepen zullen worden door het menselijk verstand.

  De mens moet ze nederig aannemen door een pure geloofsakte en een akte van vast vertrouwen op God die ze geopenbaard heeft en ze voorhoudt aan de mensen van alle tijden door middel van het Leergezag van de Kerk.

  Maar nu is de zo gevaarlijke tendens verbreid alles te willen doorvorsen en begrijpen – ook het mysterie – en daardoor komt men tot het aanvaarden van alleen dat deel van de waarheid, dat begrijpelijk is voor het menselijk verstand. Men wil zelfs het mysterie van God ontsluieren.

  Men verwerpt iedere waarheid die met het verstand niet wordt begrepen. Men streeft er naar heel de geopenbaarde waarheid op rationalistische wijze opnieuw voor te stellen, met de illusie haar aldus voor ieder aannemelijk te maken.

  Zo bederft men de waarheid door er de dwaling mee te vermengen. De dwaling wordt verbreid op de meest gevaarlijke manier, namelijk door haar voor te stellen als een nieuwe, hedendaagse wijze om de waarheid te verstaan en tenslotte werpt men de waarheden zelf omver die het fundament zijn van het katholiek geloof. Men ontkent ze niet openlijk, maar men aanvaardt ze op een dubbelzinnige manier en zo komt men in de leer tot het meest verderfelijke compromis met dwaling dat ooit is voltrokken.

  Tenslotte wordt er nog wel gepraat en gediscussieerd, maar men gelooft niet meer en de duisternis van de dwaling verbreidt zich.

  De verwarring, die er naar streeft te heersen binnen in de Kerk en haar waarheden omver te werpen, is het eerste teken dat u met zekerheid aantoont dat nu het uur van haar zuivering is gekomen.

  De Kerk toch is Christus die op mystieke wijze onder u voortleeft. Christus is de Waarheid. Daarom moet de Kerk altijd het licht uitstralen van Christus die de Waarheid is.

  Maar thans is haar Tegenstander er met zijn listige en bedrieglijke activiteit in geslaagd in haar zoveel duisternis te veroorzaken. Vandaag is de Kerk verduisterd door de rook van Satan.

  Satan heeft vooreerst het verstand en het denken van velen onder mijn zonen verduisterd, door hen te verleiden met de hoogmoed en de trots, en door hun bemiddeling heeft hij de Kerk verduisterd.

  Tweede teken : gebrek aan tucht

  Vandaag wordt mijn Hart opnieuw gewond als Ik zie hoe talrijk onder mijn veelgeliefde zonen degenen zijn die leven zonder volgzaamheid tegenover de wil van God, omdat zij de eigen wetten van de priesterlijke staat niet onderhouden en soms zelfs openlijk minachten.

  Zo verbreidt zich het gebrek aan tucht in de Kerk en maakt slachtoffers, ook onder haar herders zelf.

  Dit is het tweede teken dat u aantoont hoe voor de Kerk de eindfase van haar zuivering gekomen is: het gebrek aan tucht verbreid op alle niveaus, bijzonder onder de geestelijkheid.

  Gebrek aan tucht is gebrek aan innerlijke volgzaamheid tegenover de wil van God, hetgeen zich toont in de overtreding van de eigen voorschriften van uw staat; de plicht van het gebed, van het goede voorbeeld, van een heilig en apostolisch leven. Hoe talrijk zijn onder de priesters, degenen die zich geheel laten overheersen door een ongeordende activiteit en die niet meer bidden! Zij verwaarlozen gewoonlijk de Liturgie van de Getijden, de meditatie, het bidden van de Rozenkrans. Hun bidden beperkt zich tot een haastig celebreren van de H. Mis.

  Zo raken deze ongelukkige zonen van Mij innerlijk leeg en hebben geen licht en geen kracht meer om te weerstaan aan de vele hinderlagen te midden waarvan zij leven. Zo worden ze besmet door de geest van de wereld en nemen haar levenswijze over, ze delen haar waarden, nemen deel aan haar profane manifestaties, laten zich beinvloeden door haar propaganda en raken tenslotte doordrongen van haar eigen mentaliteit. Uiteindelijk gaan ze leven als bedienaren van de wereld, volgens haar geest, die zij goedpraten en verspreiden, waardoor ze ergernis geven aan vele gelovigen.

  Hieruit ontstaat de veel verbreide opstandigheid tegen de normen van het canoniek recht, die het leven van de priesters regelen en het veelvuldig verzet tegen de celibaatverplichting, door Jezus bij monde van zijn Kerk gewild en die u in deze dagen opnieuw door de Paus met kracht herbevestigd is.

  Gebrek aan tucht is ook het gemak waarmee de normen worden verwaarloosd die de Kerk heeft vastgesteld ter regeling van het liturgisch en kerkelijk leven.

  Vandaag wil iedereen zijn eigen smaak en willekeur volgen en met welk een ergerlijk gemak overtreedt men de normen van de Kerk, nog herhaaldelijk ingescherpt door de Heilige Vader, zoals de verplichting voor de priesters om de priesterkledij te dragen!

  Helaas zijn dikwijls de herders zelf de eersten die gehoorzaamheid blijven weigeren aan dit voorschrift, en het is juist door hun slecht voorbeeld dat het gebrek aan tucht zich verder uitbreidt in alle sectoren van de Kerk.

  Deze wanorde, die zich in de Kerk verbreidt, toont u heel duidelijk dat voor haar de eindfase van haar zuivering gekomen is.

  Derde teken : de verdeeldheid

  Heden beeft mijn Onbevlekt Hart. Het is angstig als het ziet hoe de Kerk innerlijk verdeeld is. Deze verdeeldheid die is doorgedrongen tot in het binnenste van de Kerk, is het derde teken, dat u met zekerheid aantoont, dat voor haar de eindfase van haar smartelijke zuivering is gekomen.

  Als, in de loop der eeuwen, de Kerk meermalen verscheurd is geweest door verdeeldheid die velen van mijn kinderen er toe gebracht heeft zich van haar af te scheiden, heb Ik toch van Jezus voor haar het heel bijzonder voorrecht van haar innerlijke eenheid mogen verkrijgen.

  Maar in deze tijden is mijn Tegenstander, met zijn rook, erin geslaagd ook het licht van dit goddelijk voorrecht te verduisteren.

  De innerlijke verdeeldheid brengt zelfs priesters er toe zich op te stellen tegen priesters, bisschoppen tegen bisschoppen, kardinalen tegen kardinalen, want nooit zoals in deze tijden is Satan er in geslaagd in hun midden binnen te dringen en de kostbare band van hun wederzijdse en onderlinge liefde te verscheuren.

  De innerlijke verdeeldheid drukt zich uit in de manier waarop men er naar streeft de Plaatsbekleder van Christus, de Paus, die mijn bijzonder beminde en verlichte zoon is, alleen te laten, bijna in de verlatenheid.

  Mijn moederhart wordt gekwetst als het ziet hoe vaak het zwijgen en de leegte van mijn zonen het woord en het werk van de Heilige Vader omringen, terwijl hij door de tegenstanders steeds meer getroffen en tegengewerkt wordt.

  Om reden van deze innerlijke verdeeldheid wordt zijn dienstwerk zelf niet voldoende ondersteund en verbreid door heel de Kerk, die Jezus verenigd gewild heeft rond de opvolger van Petrus.

  Mijn moederlijk Hart is bedroefd als het ziet dat zelfs enkele herders weigeren zich door zijn lichtend en zeker woord te laten leiden.

  De eerste manier om zich van de Paus af te scheiden is het openlijk verzet. Maar er is nog een andere manier, geniepiger en gevaarlijker: dat men zich openlijk verbonden verklaart, maar inwendig met hem van mening verschilt, zijn Leergezag in de leegte laat vallen en in de praktijk het tegenovergestelde doet van wat hij aanwijst.

  Vierde teken : de vervolging

  Het vierde teken, dat u aantoont hoe voor de Kerk de tijd is gekomen van het hoogtepunt van haar pijnlijke zuivering, is de vervolging. De Kerk immers wordt op verschillende wijzen vervolgd.

  Zij wordt vervolgd door de wereld waarin Zij leeft en zich beweegt terwijl Zij aan allen de weg wijst van de redding. De ware vijanden van God zijn degenen die zich bewust tegen God hebben opgesteld, om heel de mensheid er toe te brengen te leven zonder Hem en die de Kerk steeds meer vervolgen.

  Soms wordt zij openlijk en gewelddadig vervolgd. Zij wordt van alles beroofd en verhinderd het Evangelie van Jezus te verkondigen.

  De Kerk wordt echter in deze tijd dikwijls onderworpen aan een nog zwaardere beproeving. Men vervolgt haar op een bedrieglijke, pijnloze wijze, door haar langzamerhand de zuurstof te onttrekken die Zij nodig heeft om te leven. Daarna probeert men haar te brengen tot een compromis met de geest van de wereld, die zo in haar binnenste treedt en haar vitaliteit regelt en verlamt.

  De medewerking wordt dikwijls veranderd in de meest listige vorm van vervolging; het pralerige eerbetoon aan de Kerk is de zekerste manier geworden om haar te treffen.

  Men is er in geslaagd een nieuwe tactiek te ontdekken om haar te doen sterven zonder geschreeuw en zonder bloedvergieten.

  De Kerk wordt ook binnenin vervolgd, vooral door haar eigen kinderen die gekomen zijn tot een compromis met haar Tegenstander. Deze is erin geslaagd zelfs enkelen van haar herders te verleiden. Ook onder hen zijn er die bewust meewerken met dit plan van inwendige en verborgen vervolging van mijn Kerk.

  Mijn veelgeliefde zonen worden geroepen tot de beproeving zich soms tegenwerkt, aan de kant gesteld en vervolgd te weten door sommigen van hun eigen confraters, terwijl degenen die ontrouw zijn een brede en gemakkelijke ruimte hebben voor hun actie.

  Ook voor u, veelgeliefde zonen, worden dezelfde uren van lijden voorbereid, die mijn Zoon Jezus heeft doorstaan: de uren van Gethsemane, waarin Hij de innerlijke doodsstrijd kende door de zijnen verlaten, verraden en verloochend te zijn…

  Als dit de weg is die de Meester is gegaan, is het ook de weg die gij, zijn trouwe leerlingen, nu moet gaan, terwijl de zuivering voor heel de Kerk steeds pijnlijker zal worden.

  Hebt vertrouwen, veelgeliefde zonen, apostelen van mijn Onbevlekt Hart.

  Geen enkele beproeving zal meer bijdragen tot de algehele vernieuwing van de Kerk dan deze innerlijke vervolging. Uit dit lijden zal zij, inderdaad, zuiverder, nederiger, meer verlicht en sterker tevoorschijn komen.

  11-07-2015, 00:21 Geschreven door Claudia  


  10-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De engel van de eerste plaag - Don Gobbi

  13/10/1989

  De engel van de eerste plaag – OLV aan Don Gobbi

  Kijkt steeds meer naar de Vrouw bekleed met de zon, die de taak heeft de Kerk en de mensheid voor te bereiden op de komst van de grote dag van de Heer.

  De tijden van de beslissende strijd zijn gekomen.

  Over de wereld is het uur van de grote verdrukking neergedaald, want de engelen van de Heer zijn, met hun plagen, uitgezonden om de aarde te kastijden.

  Hoe dikwijls heb Ik u uitgenodigd de weg te bewandelen van de versterving van de zinnen, van de beheersing van de driften, van de bescheidenheid, van het goede voorbeeld, van de zuiverheid en van de heiligheid.

  Maar de mensheid heeft mijn uitnodiging niet aanvaard en is voortgegaan met ongehoorzaam te zijn aan het zesde gebod van de wet van de Heer, dat voorschrijft geen onzuivere daden te bedrijven.

  Integendeel, men heeft deze overtredingen willen ophemelen en voorstellen als de verovering van een menselijke waarde en een nieuwe manier om de eigen persoonlijke vrijheid uit te oefenen.

  Zo is men vandaag gekomen tot het rechtvaardigen van alle zonden van onzuiverheid, als waren het goede daden.

  Men is begonnen de gewetens van de kinderen en de jongeren te bederven, door hen te brengen tot de overtuiging dat de onzuivere daden die alleen bedreven worden geen zonden meer zijn, dat de betrekkingen voor het huwelijk tussen verloofden toegelaten en goed zijn, dat de families zich geheel vrij kunnen gedragen en hun toevlucht nemen ook tot de middelen om de geboorte te verhinderen.

  Men is gekomen tot het rechtvaardigen en het ophemelen van de onkuise daden tegen de natuur en zelfs tot het voorstellen van wetten die het samenleven van homoseksuelen gelijkstellen aan de familie.

  Nooit zoals heden wordt de onzedelijkheid, de onzuiverheid en de ontuchtigheid voortdurend gepropageerd door de pers en door alle sociale communicatiemiddelen.

  Vooral de televisie is het perverse instrument geworden van een dagelijks bombardement van obscene beelden, gericht op het bederven van de zuiverheid van geest en van hart van allen. De ontspanningslokalen, in het bijzonder de cinema’s en de discotheken, zijn plaatsen geworden van publieke ontering van de eigen menselijke en christelijke waardigheid.

  Het is de tijd waarin de Heer onze God voortdurend en openlijk wordt beledigd door de zonden van het vlees.

  Reeds de heilige Schrift heeft u gewaarschuwd dat wie zondigt door het vlees, in zijn eigen vlees de rechtvaardige straf zal vinden. Zo is de tijd gekomen waarin de Engel van de eerste plaag over de wereld gaat, opdat deze gestraft zou worden overeenkomstig de wil van God.

  De Engel van de eerste plaag snijdt in het vlees van degenen die zich op het voorhoofd en op de hand hebben laten tekenen door het merkteken van het monster en die zijn beeld hebben aanbeden, een pijnlijke en kwaadaardige wonde, die van wanhoop doet schreeuwen zij die erdoor getroffen zijn.

  Deze plaag vertegenwoordigt de fysische pijnen die het lichaam treffen om reden van zware en ongeneeslijke ziekten. De pijnlijke en kwaadaardige plaag is een gesel voor de hele mensheid, die heden zozeer verdorven is, dat ze een atheistische en materialistische beschaving heeft opgebouwd, en die van het zoeken van het genot het hoogste doel van het menselijk bestaan heeft gemaakt.

  Enkele van mijn arme kinderen zijn erdoor geslagen omwille van hun zonden van onzuiverheid en van hun morele wanordelijkheden en zij dragen in zich de last van het kwaad dat ze hebben gedaan.

  Anderen daarentegen worden getroffen, ook al zijn ze goed en onschuldig. Hun lijden dient dan tot redding van vele bozen, om reden van de solidariteit die u allen verenigt.

  De eerste plaag bestaat in kwaadaardige gezwellen en elke soort van kanker, waartegen de wetenschap niets kan doen, ondanks haar vooruitgang in elke sector. Het zijn ziekten die zich steeds meer verbreiden en het menselijk lichaam treffen, door het te verwoesten met zeer pijnlijke en kwaadaardige plagen.

  Veelgeliefde zonen, denkt aan de verbreiding van deze ongeneeslijke ziekten overal ter wereld en aan de miljoenen doden die ze veroorzaken.

  De eerste plaag is de nieuwe ziekte, de aids, die vooral mijn arme kinderen treft die slachtoffer zijn van de drugs, van de ondeugden en van de zonden van onzuiverheid tegen de natuur. Uw hemelse Moeder wil voor allen een hulp zijn, een steun, een troost en een hoop in deze tijden waarin de mensheid geslagen is met deze eerste plaag.

  Daarom nodig Ik u uit de weg te gaan van het vasten, de versterving en de boetvaardigheid.

  Aan de kinderen vraag Ik te groeien in de deugd van zuiverheid en dat ze op deze moeilijke weg zouden geholpen worden door hun ouders en opvoeders.

  Aan de jongeren vraag Ik dat zij zich vormen tot het beheersen van hun driften door het gebed en door een leven van vereniging met Mij, en dat zij verzaken aan het bezoeken van de cinema’s en de discotheken, waar het ernstig en voortdurend gevaar bestaat te zondigen tegen de deugd die zo dierbaar is aan mijn Onbevlekt Hart.

  De verloofden verzoek Ik dat ze zich onthouden van elke betrekking voor het huwelijk.

  Van de christelijke families verlang Ik dat ze zich vormen tot de beoefening van de echtelijke kuisheid en dat ze nooit kunstmatige middelen gebruiken on het leven te verhinderen, overeenkomstig het onderricht van Christus, dat de Kerk vandaag nog met verlichte wijsheid voorhoudt.

  Hoezeer verlang Ik van de priesters de nauwgezette onderhouding van het celibaat en van de kloosterlingen de trouwe en strenge beleving van hun gelofte van zuiverheid!

  Aan mijn arme kinderen, geslagen door de eerste plaag van de pijnlijke en kwaadaardige wonde, stel Ik Mij voor als een barmhartige Moeder, die verlicht en vertroost, die brengt tot hoop en tot vrede. Aan hen vraag ik dat zij hun lijden opdragen in een geest van eerherstel, van zuivering en van heiliging.

  Vooral voor hen wordt mijn Onbevlekt Hart het meest gastvrije toevluchtsoord en de veilige weg die hen voert naar de God van de redding en van de vreugde.

  In mijn hemelse hof zullen allen getroost en aangemoedigd worden, terwijl Ikzelf er liefdevol voor zorg hun verlichting te schenken in hun lijden en, indien het de wil is van de Heer, hun de gave van de genezing te schenken.

  Daarom, in deze tijden waarin de mensheid getroffen wordt door de eerste plaag, nodig Ik u allen uit op te zien naar Mij, uw hemelse Moeder, om getroost en geholpen te worden.

  10-07-2015, 21:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grote beproeving - Don Gobbi

  1/1/1993

  De grote beproeving – OLV aan Don Gobbi

  De grote beproeving is gekomen voor u allen, mijn arme kinderen, zozeer bedreigd door Satan en zozeer getroffen door de geesten van het kwaad. Het gevaar dat ge loopt bestaat er in de genade en de gemeenschap van leven met God te verliezen, die mijn Zoon Jezus voor u bekomen heeft op het ogenblik van de verlossing, toen Hij u heeft onttrokken aan de slavernij van de Boze en u verlost heeft uit de zonde.

  Mu wordt de zonde niet meer als een kwaad beschouwd; integendeel, ze wordt dikwijls geprezen als een waarde en een goed. Onder de zeer slechte invloed van de communicatiemiddelen komt men er geleidelijk 1toe het bewustzijn van de zonde als een kwaad te verliezen. Zo wordt ze steeds meer bedreven en gerechtvaardigd en niet meer gebiecht.

  Als gij in zonde leeft, keert ge terug tot de slavernij van Satan, en zijt onderworpen aan zijn verderfelijke macht en zo wordt voor u de gave van de verlossing die Jezus voltrokken heeft teniet gedaan. Aldus verdwijnt de vrede uit uw harten, uit uw zielen en uit uw leven.

  Mijn arme zeer bedreigde en zeer zieke kinderen, neemt mijn moederlijke uitnodiging aan om terug te keren naar de Heer langs de weg van de bekering en de boete.

  Erkent de zonde als het grootste kwaad, als de bron van alle individuele en sociale onheilen. Leeft nooit in zonde. Mocht het gebeuren dat gij zondigt uit menselijke zwakheid of door de listige bekoringen van de Boze, neemt onmiddellijk uw toevlucht tot de biecht.

  Moge de veelvuldige biecht het geneesmiddel zijn dat ge gebruikt tegen de verbreiding van de zonde en het kwaad. Dan leeft ge in een sterke gemeenschap van liefde en van leven met de allerheiligste Drievuldigheid, die in u haar verblijf neemt en die door u steeds meer verheerlijkt wordt.

  De grote beproeving is gekomen voor de Kerk, die zozeer geschonden is door de geesten van het kwaad, zozeer verdeeld is in haar eenheid en verduisterd in haar heiligheid.

  Ziet hoe de dwaling zich in haar verbreidt, die haar leidt naar het verlies van het ware geloof. De geloofsafval verbreidt zich overal. Hoe talrijk zijn de herders die rondtasten in het duister, die stom zijn geworden door de vrees of door het compromis en die hun kudde niet meer beschermen tegen de roofzuchtige wolven!

  Het leven van veel priesters en godgewijden is verdord door de onzuiverheid, verleid door het genot en door het zoeken van het gemak en de welvaart.

  De gelovigen worden aangetrokken door de valstrikken van de heidens geworden wereld of door de ontelbare sekten die zich steeds meer verspreiden.

  Vooral voor de Kerk is het uur gekomen van de grote beproeving, omdat ze zal geschokt worden door het gebrek aan geloof, verduisterd door de geloofsafval, gewond door het verraad, verlaten door haar kinderen, verdeeld door de schisma’s, bezeten en gedomineerd door de vrijmetselarij. Tot vruchtbare aarde geworden waaruit de slechte boom tevoorschijn komt van de boze mens, van de Antichrist, die zijn rijk in haar binnenste zal brengen.

  De grote beproeving is gekomen voor heel de mensheid, die reeds verscheurd is door het geweld dat zich uitbreidt, door de haat die vernietigt, door de oorlogen die zich dreigend uitbreiden, door de grote kwalen die men niet kan genezen.

  In de morgenschemering van dit nieuwe jaar wordt de bedreiging van een derde verschrikkelijke wereldoorlog steeds sterker en zorgwekkender.

  Hoevelen zullen te lijden hebben onder de gesel van de honger, van de schaarste, van de onenigheid, van broedermoordende twisten die zeer veel bloed zullen vergieten in de straten.

  Als de tijd van de grote beproeving is gekomen, is ook het ogenblik aangebroken om allen toe te snellen naar het veilig toevluchtsoord van mijn Onbevlekt Hart. Verlies de moed niet. Weest sterk in de hoop en in het vertrouwen. Ik heb u de tijden die u te wachten staan, droevige en moeilijke tijden voorzegd, juist om u te helpen om in de hoop en in groot vertrouwen op uw hemelse Moeder te leven.

  Hoe meer ge zult intreden in de tijd van de grote beproeving, des te meer zult ge, op buitengewone wijze, mijn moederlijke aanwezigheid naast u ervaren om u te helpen, om u te verdedigen, om u te beschermen, om u te troosten, om voor u nieuwe dagen van sereniteit en van vrede voor te bereiden.

  Na de tijd van de grote beproeving, wacht u ten slotte de tijd van de grote vrede, van de grote vreugde, van de grote heiligheid, van de grootste triomf van God midden onder u.

  Bidt met Mij op deze dag Mij toegewijd en leeft in deze verwachting, die de bitterheid van uw dagelijks lijden verzacht.

  Vandaag spreid Ik over u mijn mantel uit om u te beschermen, zoals de hen doet met haar kuikentjes, en Ik zegen u allen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.       

  10-07-2015, 20:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het merkteken op het voorhoofd en op de hand - Don Gobbi

  8/9/1989

  Het merkteken op het voorhoofd en op de hand – OLV aan Don Gobbi

  Deze zijn de tijden waarin de volgelingen van hem die zich opstelt tegen Christus met zijn merkteken worden getekend op het voorhoofd en op de hand. 

  Het merkteken op het voorhoofd en op de hand is uitdrukking van een totale afhankelijkheid van hem die met dit teken wordt aangeduid. Het teken duidt degene aan die vijand is van Christus, d.i. de Antichrist, en zijn merkteken dat ingedrukt wordt, betekent het volledig toehoren van de getekende persoon tot de legerschare van hem die zich verzet tegen Christus en strijdt tegen zijn goddelijke en koninklijke heerschappij.

  Het merkteken wordt ingeprent op het voorhoofd en op de hand. Het voorhoofd duidt het verstand aan, want de geest is zetel van de menselijke rede. De hand drukt de menselijke activiteit uit, want het is met zijn handen dat de mens handelt en werkt. Derhalve is het de persoon die wordt getekend met het merkteken van de Antichrist in zijn verstand en in zijn wil.

  Wie zich laat tekenen met het merkteken op het voorhoofd wordt gebracht tot het aanvaarden van de leer van de loochening van God, van de afwijzing van zijn wet, van het atheisme dat in deze tijden steeds meer verbreid en gepropageerd wordt. Zo wordt hij voortgestuwd om de ideologieen te volgen die vandaag in de mode zijn en een verspreider te worden van alle dwalingen.

  Wie zich laat tekenen met het merkteken op de hand wordt verplicht te handelen op een autonome manier en onafhankelijk van God, door de eigen activiteit te ordenen op het zoeken van een goed dat alleen stoffelijk en aards is.    Zo onttrekt hij zijn activiteit aan het plan van de Vader die haar wil verlichten en haar wil ondersteunen met zijn goddelijke Voorzienigheid, aan de liefde van de Zoon die de menselijke inspanning maakt tot een kostbaar middel voor zijn eigen verlossing en heiliging, aan de macht van de Geest die overal werkzaam is om elk schepsel innerlijk te vernieuwen.

  Wie getekend is met het merkteken op de hand werkt alleen voor zichzelf, om stoffelijke goederen te verzamelen, hij maakt van het geld zijn god en wordt slachtoffer van het materialisme.

  Wie getekend is met het merkteken op de hand werkt alleen tot voldoening van de eigen zinnen, om de welvaart en het genot te zoeken om volledige voldoening te schenken aan al zijn driften, bijzonder aan die van de onzuiverheid, en hou wordt het slachtoffer van het hedonisme.

  Wie getekend is met het merkteken op de hand maakt van het eigen ik het middelpunt van heel zijn doen, ziet de anderen als voorwerpen om te gebruiken en uit te buiten voor eigen voordeel en wordt slachtoffer van het ongebreideld egoisme en van het gebrek aan liefde.

  Als mijn Tegenstander met zijn merkteken al zijn volgelingen tekent, dan is de tijd gekomen waarin ook Ik, uw hemelse Aanvoerster, met mijn moederlijk zegel allen teken die zich aan mijn Onbevlekt Hart hebben toegewijd en deel uitmaken van mijn legerschare. Ik druk op uw voorhoofd mijn zegel met het allerheiligste teken van het Kruis van mijn Zoon Jezus.

  Zo open ik het menselijk verstand om zijn goddelijk Woord aan te nemen, te beminnen, te beleven. Ik breng u ertoe u helemaal toe te vertrouwen aan Jezus, die het u geopenbaard heeft en Ik maak u vandaag tot moedige geloofsgetuigen. Tegenover de getekende op het voorhoofd met het godslasterlijk merkteken stel ik mijn kinderen die getekend zijn met het Kruis van Jezus Christus.

  Vervolgens richt Ik heel uw activiteit op de volmaakte verheerlijking van de allerheiligste Drievuldigheid. Daarom druk Ik op uw hand mijn zegel, dat het teken is van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Met het teken van de Vader wordt uw menselijke activiteit geordend naar een volmaakte medewerking aan het plan van zijn goddelijke Voorzienigheid, die ook vandaag nog alles beschikt voor uw welzijn. Met het teken van de Zoon worden al uw handelingen diep ingeschakeld in het mysterie van zijn goddelijke verlossing. Met het teken van de Heilige Geest wordt heel uw handelen opengesteld voor zijn machtige heiligingskracht, die overal als een krachtig vuur blaast, om heel de wereld vanaf de fundamenten te vernieuwen.          

  10-07-2015, 19:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grote verdrukking - OLV aan Don Gobbi

  De tekenen van de grote verdrukking :

  ·        Vooreerst een grote geloofsafval die zich verbreidt in alle delen van de Kerk, om reden van het gebrek aan geloof dat zich ook onder haar herders zelf verbreidt. Satan is erin geslaagd de grote geloofsafval overal te verbreiden, door zijn listig verleidingswerk, dat velen ertoe gebracht heeft zich van de waarheid van het Evangelie te verwijderen om de fabels van de nieuwe theologische theorieen te volgen en om zich te verlustigen in het kwaad en in de zonde, die gezocht wordt als een waar goed.

  ·        Vervolgens vermenigvuldigen zich in uw tijd de verwoestingen van natuurlijke aard, zoals aardbevingen, droogte, overstromingen, rampen die de onverwachte dood veroorzaken van duizenden personen, gevolgd door epidemieen en ongeneeslijke ziekten die zich overal verbreiden.

  ·        Daarenboven zijn uw dagen getekend door voortdurende geruchten van oorlogen die zich vermenigvuldigen en die elke dag ontelbare slachtoffers oogsten. De onenigheden en de verdeeldheden binnen de naties groeien; de opstanden en de strijd tussen de onderscheiden volken breiden zich uit; de bloedige oorlogen gaan verder zich te verbreiden, ondanks alle inspanningen die men doet om tot de vrede te komen.

  Tenslotte verschijnen in uw tijd grote tekenen aan de zon, aan de maan en aan de sterren. Zoals de knoppen die ontluiken op de bomen u zeggen dat de lente al gekomen is, zo zeggen u deze grote tekenen die in uw tijd gebeuren, dat nu reeds de grote verdrukking tot u gekomen is, die u voorbereidt op het nieuw tijdperk, dat Ik u beloofd heb met de triomf van mijn Onbevlekt Hart in de wereld.                                                                                                                                         

  10-07-2015, 18:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De twee legerscharen - Don Gobbi

  Fatima, 13/10/1985

  De twee legerscharen – OLV aan Don Gobbi

  Van hieruit waar Ik verschenen ben als de Vrouw bekleed met de zon, roep Ik u allen op om samen te komen rond uw hemelse Aanvoerster.

  Dit is de tijd van de grote strijd tussen Mij en de machtige legerschaar onder de bevelen van de rode Draak en van het zwarte Beest. Het marxistisch atheisme en de vrijmetselarij leiden dit leger, dat samengebracht is om heel de mensheid te brengen tot de loochening van God en tot de opstand tegen God.

  Aan het hoofd daarvan staat Lucifer zelf, die vandaag zijn uitdaging herhaalt zich tegen God te verheffen om zichzelf te doen aanbidden als God.

  Met hem strijden alle duivelen die, in deze tijden, vanuit de hel zich over de aarde hebben verspreid, om het grootst mogelijk aantal zielen naar het verderf te leiden.

  Met hen zijn verenigd al de geesten van de verdoemden en degenen die, in dit leven, de weg gaan van de verwerping van God en Hem beledigen en lasteren, en de weg bewandelen van het egoisme en van de haat, van het kwaad en van de onzuiverheid.

  Zij maken tot hun enig doel het najagen van het genot, ze voldoen al hun driften en strijden voor de overwinning van de haat, van het kwaad en van de goddeloosheid.

  De legerschaar die Ik zelf leid, wordt gevormd door alle engelen en heiligen van het paradijs, aangevoerd door de H. Michael, de Aartsengel die het hoofd is van heel het hemelse leger. Dit is een grote strijd die vooral gestreden wordt op het niveau van de geesten.

  Op deze aarde wordt mijn legerschaar gevormd door allen die leven in de liefde van God en Hem verheerlijken, overeenkomstig de genade ontvangen in het heilig doopsel, en die de veilige weg bewandelen van de volmaakte onderhouding van de geboden van de Heer.

  Zij zijn nederig, gewillig, klein, liefdevol. Zij ontvluchten alle listen van de duivel en alle gemakkelijke verleidingen van het genot. Zij bewandelen de weg van de liefde, van de zuiverheid en van de heiligheid.

  Mijn legerschaar wordt gevormd door al mijn kleine kinderen die Mij vandaag in alle delen van de wereld “ja” antwoorden en Mij volgen op de weg die Ik u in deze jaren heb uitgetekend.

  Met mijn legerschaar zal Ik in deze tijden tot mijn overwinning komen. Met mijn legerschaar bouw Ik elke dag de triomf op van mijn Onbevlekt Hart. Met mijn legerschaar bereid Ik de weg voor waarlangs het glorievol Rijk van Jezus tot u zal komen en het zal een rijk zijn van liefde en van genade, van heiligheid, van gerechtigheid en van vrede.

  Vanuit deze plaats waar Ik verschenen ben, herhaal Ik vandaag mijn moederlijke oproep: verzamelt u allen zo spoedig mogelijk in mijn legerschaar!

  Het uur van de grote strijd is reeds gekomen. Strijdt met het wapen van de heilige Rozenkrans en bewandelt de weg van de liefde tot Jezus, van de geringschatting van de wereld en van uzelf, van de nederigheid, van de liefde, van de eenvoud en van de zuiverheid.

  Dan zult ge gereed zijn om de grote beproevingen te doorstaan die spoedig zullen beginnen voor de Kerk en voor de mensheid.

  Vanuit deze gezegende plaats, zegen Ik, samen met mijn Paus, met mijn veelgeliefde en aan Mij toegewijde zonen, u allen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

  10-07-2015, 17:55 Geschreven door Claudia  


  09-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belangrijke boodschappen van Ned Dougherty 2/2

  Mijn Zoon wil priesters die erkennen dat ze de gave van genezing hebben door de kracht van de Heilige Geest. Jullie zijn nu in de tijd dat de kracht van genezing door gebed van op afstand en gebed door handoplegging velen zal terugbrengen naar de Kerk van mijn Zoon. Bid voor de priesters die een roeping hebben om te genezen, want ze hebben een belangrijke rol in het plan van de Redder.

   

  Ik vraag aan alle broeders en zusters in hun eigen hart, geest en ziel te kijken en te erkennen dat er een Goddelijk Licht is dat is aangestoken in elk van jullie in deze tijd dat jullie moeten aanvaarden. Elke ziel op aarde heeft innerlijjk een sprankje van goddelijke genade die geactiveerd moet worden in deze tijd om geestelijk te overleven in de grootste geestelijke strijd.

   

  Bereid jullie voor voor deze tijd door gebed en vasten. Zoek tijd in jullie drukke agenda voor contemplatie en meditatie. Erken dat mijn Zoon en jullie Redder wacht op jullie om Zijn Goddelijke Oproep te beantwoorden om een machtige gebedsstrijder te worden.

   

  Mijn Zoon roept alle zielen op. Hoe onbetekenend je ook denkt dat je bent, je bent net zo belangrijk als iemand anders in deze grote strijd. In de ogen van mijn Zoon is niet een ziel minder belangrijk dan een andere.

   

  Bereid jullie voor voor moeilijke tijden en jullie zullen beloond worden. Jullie zullen zonder angst leven in het Goddelijk Licht van de Redder. Jullie zullen merken dat jullie leven meer inhoud zal hebben terwijl jullie materiele wereld jullie meer zal teleurstellen. Dan zullen jullie inzien dat de belangrijke dingen in het leven en in jullie bestaan niets te maken hebben met materiele dingen.

   

  Materialisme en hebzucht zijn de grootste middelen geweest van de boze in het afkeren van de wereld van mijn Zoon. Erken dat al het materiele vergankelijk is en zal verdwijnen met tijd.

   

  Erken ook dat de belangrijke dingen in het leven spiritueel zijn en jullie zullen spiritueel groeien zonder angst. Jullie zullen in staat zijn om jullie leven te leven met de hoop en liefde die God altijd heeft voorbestemd. Jullie zullen in staat zijn met tegenspoed om te gaan en jullie zullen niet wanhopen omdat jullie zullen inzien dat alles dat zal gebeuren, zowel goed als slecht uiteindelijk leidt naar hetzelfde besluit. Jullie zullen terugkeren naar de hemelse thuis van jullie Vader en Schepper. Zo moeten jullie weten dat jullie rekenschap moeten afleggen aan Hem voor de tijd die je hier op aarde hebt doorgebracht.

  Hoe wil je geconfronteerd worden met de Vader in de Hemel wanneer je gevraagd wordt: Wat heb je gedaan hier op aarde?

   

  Als je nu niet reageert op Zijn oproep zal het te laat zijn in de toekomst om de vragen te beantwoorden die God je zal voorleggen. Je moet nu weten: wie je bent; waarom je hier op aarde bent; en wat het is dat jullie Heer en Redder wil van jou.

   

  Stel deze vragen aan jezelf in gebed en overweging en mijn Zoon zal naar jou komen en je vragen beantwoorden. Heb geduld met jezelf en met mijn Zoon, wanneer je verwacht dat de antwoorden op jullie vragen vlug komen. Hij weet beter dan jezelf dat je in een grote strijd bent verwikkeld, en Hij kent de strijd die je persoonlijk lijdt.

  Laat je problemen in de armen van mijn Zoon en zoek jullie antwoorden door Hem. Als je deze dingen doet zullen jullie vol vreugde en liefde zijn wanneer de tijd is gekomen om jullie maker te ontmoeten, omdat jullie zullen verwelkomd worden in het Hemelse Rijk en jullie zullen de Eeuwige gelukzaligheid ervaren dat de Vader jullie heeft beloofd.

  Nu moeten jullie de beslissing nemen om Zijn Oproep te beantwoorden!

  Ik kom tot jullie op deze tijd als OLV van La Salette.

  Reageer alsjeblieft op mijn oproep!

  Notre Dame de La Salette

  End: 8:00am, All Souls Day, November 2, 2005

  09-07-2015, 23:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rusteloos is ons hart....


  Rusteloos is ons hart…

  Groot, zijt Gij, Heer,

  en hoog te prijzen.

  Groot is uw macht

  en uw wijsheid kent geen grenzen.

   

  En loven wil U een mens,

  een nietig deeltje van uw schepping,

  een mens die moeizaam de last

  van zijn sterfelijkheid meedraagt,

  en in zijn zondigheid ervan getuigt

  dat Gij de hoogmoedigen weerstaat.

   

  En toch wil U loven die mens,

  den nietig deeltje van Uw schepping.

  Gijzelf doet hem die vreugde vinden

  in het zingen van Uw lof,

  want Gij hebt ons naar U toe geschapen,

  en rusteloos is ons hart tot het rust vindt in U.

   

  H. Augustinus van Hippo

  09-07-2015, 00:25 Geschreven door Claudia  


  08-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belangrijke boodschappen van Ned Dougherty 2/2

  2 November 2005

  Mijn zoon,

  We begonnen deze boodschap op een grote feestdag in de Kerk van Mijn Zoon, het feest van Allerheiligen, want het is op deze dagen dat ik vele zielen red en hen naar de Hemel breng.

  Bid voor de zielen van degenen die gestorven zien voor jou uit hun aardse leven. De gebeden van de mensen zijn zeer krachtig om vele zielen te redden. Bid voor jullie gezinsleden en geliefden maar bid ook voor degenen die niemand hebben om voor hen te bidden.

   

  Bid om de gebeden van jullie broeders en zusters in abdijen en plaatsen van verering te ondersteunen. Zij die hun leven hebben toegewijd aan een gebedsvol bestaan enkel om te bidden voor vele zielen die ze zelfs niet kennen. Alle zielen behoren tot het lichaam van de Kerk van mijn Zoon en het is Zijn wens en mijn wens dat alle zielen zouden gered worden.

   

  Vraag aan al jullie broeders en zusters om te allen tijde te bidden voor de zielen van degenen die heen gegaan zijn, maar bid vooral vurig voor hun zielen op deze twee dagen; de feestdagen van Allerheiligen en Allerzielen.

   

  Ik vraag je nu te bidden voor de zielen van de priesters die weggevallen zijn van de Kerk van mijn Zoon. Vele getrouwe priesters met goede intenties om hun geloften te houden zijn weggevallen, omdat het werk van de boze teveel werd voor hen te dragen. Weet dat al deze priesters kunnen vergeven worden voor hun zonden omdat jullie Heer en Redder grote barmhartigheid heeft voor de priesters en Hij weet hoe onbarmhartig de boze kan zijn in het vernietigen van hun roeping.

   

  Nu is de boze in het nauw omdat hij weet dat zijn tijd kort is. Mijn Zoon, de Heer en Redder en Verlosser van de wereld manifesteert zich meer onder jullie en Hij doet het werk van Zijn Vader door de mensheid terug te brengen naar het plan van de Schepper zodat jullie een leven van vrede en harmonie kunnen leven zoals het werd bekrachtigd door de Schepper van het begin der tijden.

   

  De boze heeft zijn goesting gedaan met de wereld tot nu. Dit zijn de tijden waar de boze zal weggeveegd worden van de aarde. De Hemelse Vader roept jullie op om samen met Hem en Zijn Zoon en met mij, Jullie Hemelse Moeder de heerschappij van de boze te beeindigen.

   

  Jullie zijn de machtige gebedsstrijders die we nu oproepen om de mensheid te redden van zijn vernietiging. Laat het woord gehoord worden van deze tijd en plaats hier op de berg van La Salette dat de hele mensheid wordt gevraagd in deze tijden om hard te bidden, vurig te bidden en te bidden met goede intenties voor de toekomst van de wereld.

   

  Jullie gebeden zullen het verschil maken in deze tijden om de toekomst van de mensheid gunstig te veranderen. De toename in vurigheid en kracht van jullie gebeden zal de boze binden en hem in de afgrond te zenden. De mensheid zal dan bevrijd worden van de slavernij van duisternis en wanhoop.

   

  De Heer en Redder, mijn Zoon, Jezus Christus, doet een beroep op jullie om te helpen de Kerk van Jezus Christus in het nieuwe millennium te loodsen met vurigheid en liefde, de vurigheid en liefde dat de Vader en Schepper altijd al gepland heeft voor de mensheid.

  Het is nu dat jullie gebeden een verschil zullen maken in de wereld. Jullie wordt gevraagd te bidden wanneer jullie alleen zijn en met jullie gezinsleden om te bidden in jullie kerk en thuis, om gebedsgroepen te vormen en te bidden voor speciale intenties. Al jullie intenties zouden uiteindelijk voor het goed van de hele wereld moeten zijn. Door te bidden voor kleinere intenties zullen de grote intenties ook gerealiseerd worden.

   

  Ik vraag jullie mijn zonen en dochters om mij en mijn Zoon te vervoegen voor deze zeer belangrijke tijd in jullie leven. Vele genaden en zegeningen zullen jullie geschonken worden wanneer jullie reageren op mijn oproep voor een leven van meer gebed en deelname aan de sacramenten van de Kerk van mijn Zoon.

   

  Het is belangrijk in deze tijden dat jullie de sacramentalien dragen. De sacramentalien zijn de grootste wapens om goedheid in de wereld te brengen. De wereld zal ten goede veranderen door de sacramentalien, niet door de kogels van dood en vernietiging. Kogels en bommen zijn de wapens van het verleden dat de mensheid gebruikte om zijn problemen op te lossen maar nu realiseren jullie dat terrorisme en oorlog en jullie hand opheffen tegen jullie naaste niet de weg van de Heer zijn.

   

  Bid voor de Paus in Rome om de Kerk naar de toekomst te leiden. Bid voor zijn plan om de priesters en geestelijkheid te bevolken met godvrezende en respectvolle liefhebbende mannen die de Kerk zullen leiden naar het nieuwe millenium.

   

  Bid dat de priesters de aanwezigheid van mijn Goddelijke Zoon Jezus in het opdragen van de H. Mis erkennen. Bid dat de priesters aan de mensen doorgeven dat de Heilige Eucharistie de grootste van alle vormen van gebed is en dat veelvuldige ontvangst van de H. Communie de wereld zal leiden naar een hemelse plaats hier op aarde.

   

  Bid voor de priesters dat ze erkennen dat de boze bestaat en dat hij van plan is de mensheid te vernietigen. Bid voor de priesters die begiftigd zijn met het uitdrijven van demonen en de duivel, want de wereld is in grote nood voor deze priesters om de boze en demonen uit jullie ziel en jullie gezinnen en huizen te verdrijven.

   

  Mijn Zoon rekent op deze goede mannen die in Zijn voetsporen treden. Gedurende Zijn tijd op aarde dreef mijn Zoon de demonen uit van degenen die door hen werden bezeten en Hij roep zijn apostelen en leerlingen op te volgen in Zijn voetstappen. Nu meer dan ooit heeft mijn Zoons Kerk heilige priesters nodig die de moed hebben de boze te confronteren en demonen uit te drijven.

  08-07-2015, 23:50 Geschreven door Claudia  


  07-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belangrijke boodschappen van Ned Dougherty 2/2

  1 November 2005

  Heiligdom van de H. Maagd Maria van La Salette, Suite 2042, La Salette, France @ 11:55pm

  OLV van La Salette

  Mijn lieve zoon,

  Op deze belangrijke feestdag in de Kerk van Mijn Zoon, Jezus Christus wil ik een boodschap van groot belang en dringendheid overbrengen aan de wereld.

  Je bent hier op de berg van La Salette omdat ik je hier wilde brengen om deze boodschap meet e delen. Het is op deze berg dat ik eerst de boodschappen meedeelde aan de kinderen van La Salette (19 september 1846), boodschappen die werden genegeerd door mijn priesters en door mijn volk. Het is belangrijk dat de mensen niet toelaten dat aan deze boodschappen voorbijgegaan wordt in deze hachelijke tijden voor de mensheid.

   

  Zoals ik je voorheen verteld heb is er een tijdloosheid aan mijn boodschappen om de wereld te redden van zijn eigen vernietiging. Sinds ik eerst een oproep deed aan mijn kinderen over de hele wereld zijn mijn boodschappen genegeerd.

   

  Hier in La Salette heb ik gewaarschuwd voor de vele gevaren voor mijn priesters en voor de Kerk. Mijn waarschuwingen en boodschappen werden niet gehoord en de schandalen van de geestelijkheid werden te groot voor zelfs mijn Zoon om te dragen. Als mijn waarschuwingen hier in La Salette werden gehoord zou de Kerk van mijn Zoon gereageerd hebben op de uitdaging vele jaren geleden. De Kerk heeft niet gereageerd en de schandalen groeiden tot mijn Zoons Kerk verscheurd werd door verdeeldheid en angst, want de waarheid werd niet verteld en het probleem werd niet gepast opgelost.

   

  Nu is het belangrijk dat jullie bidden voor mijn priesters die hun geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid houden want hun rol in de Kerk in deze hachelijke tijden is van het grootste belang. Bid voor mijn priesters want ze worden op de proef gesteld door mijn tegenstander. Bid dat ze de kracht hebben om hun geloften te houden en mijn Zoons Kerk te versterken en beschermen tegen de duisternis va de boze die probeert de Kerk te verpletteren. De Kerk die opgericht werd op de rots van de H. Petrus, de apostel.

   

  De boze zal niet langer zijn goesting kunnen doen met de Kerk van mijn Zoon. Jullie moeten opkomen tegen de duisternis door gebed, boete, berouw en mijn Zoons sacramenten. De mensen moeten terugkeren naar mijn Zoons Kerk om de wereld te redden van de kastijdingen die jullie nu overkomen.

   

  Jullie zijn nu in de tijden dat ik jullie voor heb gewaarschuwd vele jaren geleden. Ik verscheen vele keren hier in Frankrijk om te waarschuwen voor hachelijke tijden in de toekomst. Maar mijn waarschuwingen werden genegeerd. Als de mensheid maar had geluisterd naar mijn waarschuwingen, dan zouden jullie de wereld niet in de verschrikkelijke staat vinden zoals nu.

   

  Maar jullie kunnen het verloop van de gebeurtenissen veranderen door jullie machtige gebeden. De toekomstige kastijdingen kunnen nog altijd uitgesteld, gemilderd of opgeschort worden als de wereld terugkeert naar mijn Zoon. Als de wereld weigert mijn boodschappen te geloven zullen enkel duisternis, wanhoop en vernietiging blijven heersen in de wereld. Waarom is het dat de wereld zo verblind is voor mijn pogingen?

  Jullie zijn een wereld geworden die beinvloed word door de boze. Jullie kinderen worden op jonge leeftijd reeds gebombardeerd met boodschappen van kwaad, van pornografie en viezigheid, van materialisme en hebzucht, van dood en vernietiging. Ze worden zo aangetast door de duisternis dat hun kindertijd niet langer bestaat, en ze leren en kennen mijn Zoons liefde voor hen niet. Ze leren volwassen te zijn voordat ze jong zijn, maar het is een volwassenheid dat het plan is van de boze die de wereld in de teloorgang voert.

   

  Jullie films, tv, boeken, magazines en andere manieren van communicatie zijn doordrongen van verleidingen van de boze, wat deel uitmaakt van zijn plan om de mensheid te vernietigen. De waarheid van dit probleem in jullie wereld is evident maar jullie zijn verblind voor de waarheid.

   

  Jullie levens worden nu geleid door materialisme en hebzucht en jullie leven niet dag na dag met een gebedsvol begrip van jullie leven en de levens van jullie gezinsleden en kinderen.

  Er wordt veel aandacht besteed aan hoe jullie je kleden, waar jullie leven en wat jullie bezitten. Er wordt weinig aandacht besteed aan het begrijpen van wie jullie zijn; waarom jullie hier op aarde zijn; en hoe jullie werden geschapen.

   

  De fundamentele vragen die belangrijk zouden moeten zijn voor jullie zijn niet belangrijk voor de meesters van communicatie die jullie gedachten controleren. Jullie denken niet voor jullie zelf  en jullie worden misleid door jullie leiders en degenen die jullie financien controleren.

   

  Jullie moeten revolteren en dit systeem dat jullie vertelt hoe te voelen, hoe jullie geld uit te geven en hoe te leven te weigeren. Jullie moeten terugkeren naar de principes van geloof en de principes die voor jullie voorzien werden door jullie God en Schepper, evenals door de bemiddeling van mijn Zoon, die stierf aan het kruis voor jullie zodat jullie zouden begrijpen dat God van jullie houdt en wil dat jullie gelukkig zijn in dit leven evenals in het volgend leven dat volgt op dit leven op aarde.

   

  Jullie moeten meer aandacht schenken aan jullie natuur die ingegeven is met het Goddelijk Licht van de Schepper. De boze wil dat jullie de herinnering van wie jullie zijn en waarom jullie hier op aarde zijn wegvegen.

   

  Maar jullie weten beter diep in jullie dat jullie geschapen werden door God met een doel in het leven en dat is jullie missie om jullie doel te ontdekken zodat jullie mogen een leven leiden in harmonie met de plannen voor jullie ontworpen door God de Vader.

   

  In deze tijden kom ik boodschappen geven aan vele van mijn zonen en dochters die open staan voor deze belangrijke boodschappen want jullie leven nu in tijden die vereisen dat jullie moedige beslissingen nemen om het verloop van de gebeurtenissen te veranderen in goede zin. De wereld kan niet blijven op deze manier verder doen tenzij jullie veranderingen aanbrengen.

   

  Over de hele wereld is er terrorisme en oorlog, ziekte, dood en vernietiging. Deze gebeurtenissen worden veroorzaakt door het slechte gedrag van de mensheid en komen niet van God de Vader, noch van mijn Zoon, de Verlosser van de wereld. De recente gebeurtenissen zijn enkel het begin van verschrikkelijke gebeurtenissen om een oproep te zijn aan jullie dat de wereld niet dezelfde is als degene die jullie kenden en dat jullie leiders machteloos lijken om een betere wereld te creeren voor jullie. Jullie moeten weten dat jullie nu niet langer kunnen blijven vertrouwen op de leiders die jullie keer op keer teleurstellen.

  Heb ik jullie ooit teleurgesteld? Heeft mijn Zoon jullie ooit teleurgesteld? Jullie moeten kijken naar het leven van mijn Zoon en naar de dringendheid van mijn boodschappen, als jullie de wereld willen redden van zijn vernietiging.

  07-07-2015, 22:21 Geschreven door Claudia  


  06-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belangrijke boodschappen van Ned Dougherty 1/2

  2 maart 2014
  H. Johannes de Doper - Eucharistische Kapel
  Costa Mesa, Californie

  Boodschap van Onze Lieve Vrouw van Licht

  Mijn lieve zoon, Ik kom vandaag met een boodschap van groot belang voor de mensen in de wereld. Jullie wereldse leiders plannen om jullie, mijn kinderen te engageren in een andere bloedige wereldoorlog om hun slavernij van al Gods kinderen op Aarde te verstevigen.

  Ik roep jullie allen op de pogingen van de wereldleiders om deze bloedige oorlog te weerstaan. Ik roep jullie allen op om te weigeren om wapens te grijpen tegen jullie broeders en zusters over de hele wereld, die zo gemanipuleerd worden door deze duistere leiders die een verbond aangaan met de boze, die deze vernietigende oorlog op Gods kinderen wil doen neerkomen.

  Opnieuw, moet Ik een beroep doen op de kinderen van God om de wereld te redden van zijn eigen vernietiging. Ik roep de kinderen van alle leeftijden op om dit demonisch plan van de boze te weerstaan. Kinderen van alle leeftijden moeten opkomen in gebed om een Armageddon van vernietiging en oorlog die jullie allen treffen te voorkomen.

  Jullie moeten nu erkennen dat door de geschiedenis van de wereld het de overheersers aan het hoofd van verschillende machtige regeringen zijn die de aanstichters zijn en degenen die de middelen van vernietiging bewegen die de dood van miljoenen mensen door de moderne tijden, evenals in de vroegere tijden hebben veroorzaakt.

  Het was nooit het plan van de Vader in de Hemel dat er oorlog zou zijn onder Zijn kinderen. Deze oorlogen waren en blijven uitgevaardigd worden door de leiders van de wereld die dergelijke dood en vernieling zaaien.

  Ik ben verschenen aan velen onder jullie door de eeuwen heen om te waarschuwen van de dood en vernietiging door jullie boosaardige leiders veroorzaakt, en nu verschijn Ik aan jullie opnieuw. Dit keer zijn de waarschuwingen van Jullie Hemelse Moeder ernstiger dan ooit tevoren, omwille van de technologie van de moderne wereld die nu het hele menselijk ras kan vernietigen in een ogenblik. Dit is het ultieme plan van de boze om jullie allen te vernietigen. Maar jullie zijn nu wijzer betreffende jullie leiders en hun plannen; meer dan ooit tevoren.

  Zoals Ik de kinderen van Fatima voorheen gewaarschuwd heb, dat de Toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart noodzakelijk is in deze tijden om er zeker van te zijn dat de boze gebroken zal zijn en een Tijdperk van Vrede in te luiden zonder de onvermijdelijke oorlog dat zal gevoerd worden, als de boze en zijn volgelingen hun oorlog krijgen.

  Ik roep jullie allen op nu in deze Eindtijd om de Heilige Vader, die terecht gekozen werd door de Vader in de Hemel, te smeken, om volledig de Toewijding aan Rusland en het volk van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart uit te voeren in deze tijden. Laat geen verwarring bestaan over wat mijn intenties zijn voor Rusland en zijn volk, die Ik graag zie.

  Maar erken dat het niet alleen de strijdende leiders van het Russische volk zijn die de schuld hebben in deze tijden. Al de leiders van de wereld worden gelokt, meestal bewust, sommigen onbewust, in het uitvoeren van een serie van gebeurtenissen die uiteindelijk leiden naar een andere wereldoorlog – een derde wereldoorlog die alle andere wereldoorlogen zal overstijgen.

  Jullie, mijn volk, willen deze oorlogen niet, want ze creeren niets meer dan vernietiging en dood over de hele wereld. Ik weet dat het moeilijk is voor velen onder jullie om te aanvaarden dat er wereldleiders zijn en een wereld-elite met zelfingenomen interesses, die dit plan van wereldoorlog uitvoeren omdat het in hun belang is om altijd hun macht en controle over de wereldbevolking te verhogen.

  Nu dat jullie dit weten, jullie moeten de Paus in Rome verzoeken om een standpunt in te nemen namens de wereldbevolking, die trouw zijn aan Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de wereld. De Paus in Rome moet de Toewijding van het volk van Rusland bevestigen en herbevestigen, evenals de wereldbevolking, aan mijn Onbevlekt Hart, zodat er geen twijfel is dat de Kerk van de Zoon van God standvastig is tegen de wereldleiders, die deze wereldoorlogen uitvaardigen.

  De mensen van de wereld moeten zich verenigen in vredevol gebed om het tij van kwaad te keren dat jullie doet afstevenen in een eeuwige vuurzee. De wereldbevolking heeft de kracht door hun gebeden om alle oorlogen te stoppen en een Tijdperk van Vrede in te luiden – bevrijd van de slavernij gecreeerd door de boze en zijn volgelingen.

  Ik vraag jullie in deze tijd om mijn woorden te herinneren in gebed tot St Dominicus acht eeuwen geleden, wanneer het meest krachtige gebed van de Rozenkrans werd bekend gemaakt aan jullie allen, de kinderen van God. Doorheen deze vele eeuwen, waren degenen onder jullie die zich richtten tot de krachtige gebeden van de Rozenkrans dienstig in het voorkomen van oorlogen en het beeindigen van andere oorlogen die de boze zeer listig uitvoerde. Nu is de boze de grootste oorlog aan het plannen die ooit de mensheid overkomt, en jullie moeten je bewust zijn van zijn plannen.

  Wees altijd waakzaam van de Eindtijdgebeurtenissen die plaatsvinden, zoals ik altijd heb gewaarschuwd en geprofeteerd aan jou. Nu hoor je en zie je de oorlogsgeruchten en de oorlogsdreigingen door jullie leiders, velen van wie volgelingen van Satan zijn.

  De Paus in Rome moe jullie allen leiden door de kracht van de Rozenkrans, die krachtiger is dan enig ander van hun vernietigende wapens.

  Daarom roep ik jullie aan om mijn smeekbede te horen aan jullie, aan de Paus in Rome. Ik roep jullie op om te bidden voor de Bekering van Rusland en zijn mensen evenals de bekering van de hele wereld. Als mijn gebeden en smekingen niet beantwoord worden, zullen dood en vernietiging volgen, net zoals ik heb gewaarschuwd in het verleden.

  Toch weet ik, mijn kinderen dat deze keer jullie je Hemelse Moeder, mijn Zoon de Verlosser in de wereld en de Vader in de Hemel niet in de steek zullen laten.

  We zullen jullie niet in de steek laten in jullie nood. We vragen dat jullie je toewijden om de wereld te redden van zijn eigen vernietiging. Jullie moeten succesvol zijn in jullie gebeden in deze tijden. Dan zal de wereld een globale transformatie ervaren voor het welzijn en goed van alle zielen die leven hier op Aarde.

  De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde is mijn belofte aan jullie voor de toekomst.

  Het zij zo! Volgens de Vader in de Hemel!

   

  2 April 2014
  Our Lady Queen of Angels Eucharistic Chapel
  Newport Beach, California