Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  29-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God de Vader wil U redden - Hille Kok 18/5/2015

  God de Vader wil U redden – Hille Kok 18/5/2015

  Mijn kinderen, is Uw leven nog steeds gericht op het wereldse, dan zal Uw geestelijk leven verloren gaan en de Liefde van God uit U verdwijnen! U luistert niet naar de Geboden. De Vader wil U redden van die Satanische wegen die velen naar de afgrond leiden. De Satan verleidt velen van U door de vrije seksuele levensstijl waardoor vele zielen verloren gaan.

  Pas toch op de tijd is kort, de wegen zijn breed en verleidelijk… De Satan rooft de zielen van God de Vader. De kinderen vergissen zich. Die valse liefde is niet van God. Het lichaam wordt ontheiligd. Zijn schepping wordt misbruikt. Het vrije seksuele leven is zondig… Uw ziel en lichaam zal beschadigd zijn. Uw geest verduistert.

  De duisternis omringt U allen. Wat een verdriet zullen velen ondergaan als gij de weg van het Licht van God zal verlaten… De droefenis in jullie harten die zal vreselijk zijn. Kom terug, open Uw ogen. Zie toch wat er om U heen gebeurt! Gij zult lege vaten zijn zonder Liefde!! Van binnen duister, van buiten mooi. Gepleisterde graven zijn velen geworden.

  Velen worden bedrogen door Satan, door die valse niet gemeende glimlach en de huichelachtige lieve woorden… Pas op, kijk om U heen, blijf dicht bij de Vader. Behoud Uw geloof en de Geboden. Gij zult geen onkuisheid doen (6de gebod). Het kwaad overheerst de wereld! Mannen met mannen… Vrouwen met vrouwen!

  Orgies worden er bedreven… De toorn van God zal U treffen als gij niet luistert. Hoe schandelijk zijn Uw daden. Het heeft Sodom en Gomorra in de zonden overtroffen. De Hel is overvol. Laat U niet misleiden… De wereld is in een seksuele duivelse macht gekomen die vele zielen verwoest ook door een ongekend aantal kindermoorden door abortussen. De chaos in de wereld is groot.

  God wordt niet meer erkend. Een verloederde en afvallige wereld is de aarde geworden door hoogmoed en de zonden. Redt Uw zielen!! De Liefde van de Vader is groot, maar Zijn Liefde wordt afgewezen. De tranen vloeien over de aarde… Radeloos van verdriet zijn vele mensen. De Hemel huilt zwarte en rode tranen. Een grote rouw zal de mensheid ondergaan die zichtbaar en voelbaar zal zijn over de gehele wereld.

  Vraag de Vader en de Moeder Gods om hulp, zonder Hun steun en Liefde zullen velen het niet kunnen dragen. Bidt de rozenkrans meerdere malen. De kracht van het gebed zal U geestelijk sterk maken in de Liefde. De wereld is corrupt en schaamteloos, zonder genade en genadeloos geworden. God heeft man en vrouw geschapen. Geen andere relatie wordt aanvaard in de Ogen van God. Uit Liefde zegt de Vader U dit alles!!

  Vraag om vergeving in het H. Sacrament van de Biecht door Uw zielen te redden. Draag het Heilig Liefdeskruisje… Het grote geschenk van de Vader zelf. Het is de bescherming tegen het kwaad. De Satan raast over de wereld. God de Vader wil U allen beschermen. Zo groot is de Liefde voor de Mens. Amen.

  29-05-2015, 22:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tong is een gemakkelijk middel voor de duivel - Pelianito

  De tong is een gemakkelijk middel voor de duivel en moet daarom met grote ijver bedwongen worden

  Psalm 69:12  Ze zitten bij de poort en praten over mij, zelfs dronkaards zingen een lied op mij.

  “Mijn kinderen waak over jullie tong. Nu meer dan ooit is het belangrijk om jullie woorden te wikken en te wegen en elke gedachte aan Christus te behouden. Wees bedachtzaam in jullie spreken. Laat genade jullie op de lippen liggen. Laat geen kwaadsprekerij uit jullie mond komen. De tong is een gemakkelijk middel voor de duivel en moet daarom met grote ijver bedwongen worden. Het is beter niet te spreken dan onbedachtzaam te spreken. Laat de stilte jullie gebed zijn en wil niet elke stilte verbreken. Zeg enkel wat nodig is om anderen te verheffen, ervoor zorgend niet te vleien. Spreek met oprechtheid, eerlijkheid en goedheid. Als jullie dit niet kunnen is het beter te zwijgen. Er zijn keren wanneer een berisping nodig is maar wees vriendelijk en eerlijk. Weeg de situatie af. Er is veel stilte in de Schrift. Bestudeer de stilte en jullie zullen veel genades krijgen.”

  O mijn Jezus, U stond zwijgend voor je beschuldigers. Help me om controle te hebben over mijn tong en bedachtzaam te zijn in mijn spreken. Houd me in de glorierijke stilte van Uw omhelzing- een plaats van immense majesteit waar woorden tekort schieten. Jezus Ik houd van jou! Bewaak mijn mond zodat ik enkel en altijd spreek in de Goddelijke Wil. Amen.

  29-05-2015, 00:05 Geschreven door Claudia  


  28-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denk je dat Ik een kleine in de steek zou laten die zich aan Mij vastklampt?

  Denk je dat Ik een kleine zou in de steek laten die zich aan Mij vastklampt?

   

   

   

   

   

  Psalm 146:5-6 Gelukkig de mens, als de God van Jakob hem helpt, als zijn hoop is gevestigd op de heer, zijn God, de maker van hemel en aarde en alles wat er in is. Hij blijft bedacht op trouw voor altijd,

   “Mijn geliefden, wees niet bezorgd en pieker niet. Ik houd jullie in de palm van mijn hand. Denk je dat Ik een kleine zou in de steek laten die zich aan Mij vastklampt? Een kleine met tranende wangen wegstuur? Kennen jullie mij niet? De God van alle liefde is dicht bij degenen die een gebroken hart hebben. Hij verplettert het geknakte riet niet maar houd het dicht bij zijn hart. Hij beschermt het en bewaart het. Hij bedekt het met zegeningen en staat toe dat het zoals een klein kind zijn kleine armen rond zijn nek slaat. Hij is heel blij daarmee en bedekt de kleine met kussen. Mijn kinderen er is veel meer dat komt. Maar dit alles betekent niet dat er geen lijden is voor de getrouwen. Het betekent dat het lijden de triomf van de ziel zal zijn net zoals mijn kruisiging mijn triomf was. Klamp je aan mij vast, mijn kinderen. Kom naar mij door de Liefdevlam en Ik zal jullie dichtbij mij houden. Jullie overwinning is dichtbij! Verheug jullie en wees blij!”

  O mijn Jezus, zo dikwijls handel ik uit angst in plaats van uit geloof. In de Goddelijke Wil zal Ik al de handelingen uit lafheid herdoen en de moed van de Heilige Geest erover te gieten. Jezus ik vertrouw op U. Geef me de kracht en de hoop om mijn zwakheid en angst te vervangen. Ik vraag deze gebeden door de Liefdesvlam van onze Onbevlekte Mama. Amen.

  28-05-2015, 23:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zegeningen die degenen ten deel vallen die Gods geboden onderhouden

  Als jullie de Heer jullie God gehoorzamen door al zijn geboden na te leven zal Ik jullie verheffen uit alle naties van de wereld :

  [1] Als u inderdaad gehoorzaamt aan de heer, en alle geboden die ik u vandaag opleg stipt volbrengt, dan zal Hij u hoog verheffen boven alle volken op de aarde.

  [2] Dan zullen de volgende zegeningen over u komen en u ten deel vallen, omdat u gehoorzaamt aan de heer uw God.

  [3] Gezegend bent u in de stad, gezegend bent u op het land.

  [4] Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw grond en de vrucht van uw vee, de worp van uw runderen en de aanwas van uw schapen.

  [5] Gezegend is uw korf en uw trog.

  [6] Gezegend bent u bij uw komen, gezegend bij uw gaan.

  [7] De heer zal de vijanden die zich tegen u verheffen voor u op de vlucht drijven. Langs één weg rukken zij tegen u op, langs zeven wegen vluchten zij.

  [8] De heer zal zegen laten komen in uw schuren en bij al uw ondernemingen. De heer uw God zal u zegenen in het land dat Hij u schenkt.

  [9] De heer zal van u een volk maken dat Hem is toegewijd, zoals Hij u onder ede beloofd heeft, als u tenminste de geboden van de heer uw God onderhoudt en zijn wegen gaat.

  [10] Alle volken op de aarde zullen zien dat de naam van de heer over u is uitgeroepen, en zij zullen ontzag voor u hebben.

  [11] Op de grond die de heer uw vaderen onder ede beloofd heeft, zal Hij u rijke overvloed schenken in alles, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw grond.

  [12] De heer zal de rijke schatkamer van de hemel voor u openen om uw land op tijd regen te geven en al uw ondernemingen te zegenen, zodat u aan veel volken kunt lenen, maar zelf niet hoeft te lenen.

  [13] Tot kop zal de heer u maken en niet tot staart. U zult omhoog gaan en nooit omlaag, als u tenminste gehoorzaamt aan de geboden van de heer uw God, die ik u vandaag geef, en die nauwgezet volbrengt,

  [14] en als u van alle voorschriften die ik u vandaag geef, rechts noch links afwijkt door achter andere goden aan te lopen en die te vereren.

  28-05-2015, 23:17 Geschreven door Claudia  


  27-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen tot God de Vader

  Mijn Vader in de hemel, hoe goed is het te weten dat U mijn Vader bent en ik Uw kind! Vooral wanneer mijn ziel verduistert is en mijn kruis meer weegt, voel ik de noodzaak om tot U te herhalen: Vader, ik geloof in Uw liefde voor mij! Ja, ik geloof dat U een Vader voor mij bent op ieder ogenblik van mijn leven, en dat Ik Uw kind ben.
  Ik geloof dat U mij lief heeft met een oneindige liefde. Ik geloof dat U over mij waakt dag en nacht en dat geen haar van mijn hoofd valt zonder Uw toelating. Ik geloof dat in Uw oneindige wijsheid, U beter dan ik weet wat goed voor mij is. Ik geloof dat, in Uw oneindige kracht U goed uit het kwaad haalt. Ik geloof dat, in Uw oneindige goedheid, U alles ten gunste keert van degenen die U liefhebben; zelfs onder de handen van degenen die die me treffen als ik Uw helende Hand kus.
  Ik geloof, maar doe mijn geloof, hoop en liefde toenemen! Leer me altijd om Uw liefde te zien als mijn leidraad in elke gebeurtenis in mijn leven. Leer me mijzelf over te geven aan U zoals een baby in zijn moeders armen. Vader, U weet alles; U ziet alles; U kent mij beter dan ik mezelf ken; U kunt alles bewerken, en U houdt van mij.
  Mijn Vader, sinds het Uw wens is dat we ons altijd tot U zouden richten, kom ik met vertrouwen U vragen, tesamen met Jezus en Maria, een overvloed van geloof, een overvloed van liefde, een overvloed van moed, wijsheid, kennis, begrip en alle vruchten van de Heilige Geest. Ik bid speciaal dat Uw bescherming mij, mijn familie, mijn collegas zal omringen elk moment van ons leven. Ik pleit voor uw barmhartigheid door het smartelijk lijden van Uw zoon Jezus over alle voorouderlijke vervloekingen en slavernij heen. Voor deze intentie en mijzelf verenigend met hun Allerheiligste Harten bied ik U aan al mijn gebeden, mijn offers en verstervingen, al mijn handelingen en grotere getrouwheid aan mijn plichten. Ik beloof om meer genereus te zijn vooral gedurende deze dagen dat ik dit gebed bid.
  Geef me het licht, de genade en de kracht van de Heilige Geest. Versterk me in deze Geest, dat ik Hem nooit moge verliezen, Hem nooit teleur stel en nooit toesta dat Hij zwakker wordt in mij. Mijn Vader, ik vraag dit in de Naam van Jezus, Uw Zoon. En U, Jezus, open Uw Hart en plaats het in mijn eigen hart, dat ik samen met het hart van Maria aanbied aan Uw goddelijke Vader. Verkrijg voor mij de genade die ik nodig heb.
  Goddelijke Vader, roep alle mensen naar U. Laat de hele wereld Uw vaderlijke goedheid en Uw goddelijke barmhartigheid verkondigen. Wees een tedere Vader voor mij en bescherm me waar Ik ook ben. Maak van mij een waardige zoon/dochter; ontferm U over mij!
  Goddelijke Vader, zoete Hoop van onze zielen, moge U gekend, geeerd en geliefd zijn door alle mensen.
  Goddelijke Vader, oneindige goedheid die stroomt over alle mensen, moge U gekend, geeerd en geliefd zijn door alle mensen.
  Goddelijke Vader, weldadige dauw van de mensheid, moge U gekend, geeerd en geliefd zijn door alle mensen.
  Amen.

  27-05-2015, 17:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Speciale noveen tot de H. Jozef die nooit faalt

  De speciale noveen tot de H. Jozef die nooit faalt

  Zeg dit gebed negen dagen lang. Vraag alles wat je verlangt. Dit gebed faalt nooit.

  O H. Jozef, wiens tussenkomst zo direct is voor de troon van God, ik plaats al mijn interesses en verlangens voor U.

  O H. Jozef, begeleid me met Uw machtige tussenkomst.

  Verkrijg voor mij van uw Goddelijke Zoon, Jezus Christus, alle spirituele zegeningen zodat ik mijn respect en dankzegging kan aanbieden aan U, de meest liefhebbende vader in de hele geschiedenis.

  O H. Jozef, ik zal er nooit genoeg van krijgen om u te aanschouwen met het Goddelijk Kind Jezus slapend in uw armen. Ik durf niet naderbij komen als Hij zo dicht bij uw hart verpoost. Houd Hem dicht in mijn naam; kus Zijn hoofdje voor mij. Vraag Hem, lieve H. Jozef, dat Hij deze kus terug geeft wanneer ik mijn laatste ademzucht laat.

  Heilige Jozef, Patroon van stervenden, bid voor ons. Amen.


  27-05-2015, 16:03 Geschreven door Claudia  


  21-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De inval in Rome

  RenewAmerica.com reported on May 15, 2015:

  By Kevin Price

  In februari van dit jaar kondigde de terroristische organisatie ISIS aan dat het van plan was Rome in te nemen. De International Business Times schreef dat “Als de Islamitische Staat groep zijn greep verspreidt naar Libie, de groep die ook gekend is als ISIS op de drempel zit van een natie dat een van de grootste Moslim populaties heeft in Europa nl.
  Italie. De militante groep dreigde Rome in te palmen in een video dat deze week de onthoofding toonde van 21 Koptische Christenen van Egypte in Libie. Hoewel het aantal buitenlandse strijders van Italie die in Irak en Syrie, waar ISIS zijn zogezegde kalifaat heeft opgericht, in de minderheid strijden kan het Islamitische extremisme in Italie groeien als ISIS moeite doet om in het land te recruteren.

  Wanneer ik hoorde over die krasse verklaring dacht ik dat het erover was. Het is waar dat de ISIS successen de verwachtingen van iedereen overstijgt, maar deze verklaring was wat overmoedig.
  Hoe zouden ze Rome succesvol kunnen aanvallen? Gebeurtenissen in Libie en zuid Europa tonen hoe zo’n gebeurtenis zou kunnen gebeuren.

  Libie is geografisch relatief dichtbij Italie, en sinds de terreurgroep een groot deel van het Noord Afrikaanse land hebben bezet zijn mensen die Libie verlaten als een massale exodus. Deze massale migratie heeft een nieuwe industie in Libie doen opleven nl. het illegaal smokkelen van mensen naar zuid Europese bestemmingen om te vluchten voor ISIS.
  Hoe betekenisvol is deze nieuwe business? NPR rapporteerde dat het een goed draaiende zaak is. De smokkelaars business zou oplopen tot $323 miljoen per jaar in Libie alleen.

  NPR rapporteerde recent dat de EU probeert een strategie te ontwikkelen om deze massale migratie aan te pakken. Het voorstel vraagt om een verplicht quotasysteem waar migranten die nu in de EU zich bevinden naar andere lidstaten zouden verhuisd worden gebaseerd op wat de bevolking, BNP en werkloosheidsgraad is in elk van die staten. Italie die de dupe is van de recente toestroom van vluchtelingen heeft meer dan 80 000 migranten in zijn opvangcentra voor vluchtelingen met een ongekend aantal van ongeregistreerde migranten. En Griekenland en Malta zijn de andere twee landen in crisis."

  De meerderheid van de 80 000 nieuwe immigranten in Italie zijn een direct gevolg van de verspreiding van ISIS in noord Africa. Een van de interessante opmerkingen is dat ISIS zelf een van de redenen is die mensen doet vluchten van Africa naar Italie. Volgens NPR is veel van dat geld gebruikt voor terroristische groepen waaronder de zelf uitgeroepen Islamitische Staat. Het is een interessant businessmodel – vernietig en dood eigendom en mensen in massa en voor degenen die overleven – wordt door hen betaald, omdat zij willen verhuizen naar een veiliger plaats. Het is eigenlijk heel goed bekeken op een sadistisch manier.


  ISIS is als een kanker die zich uitbreidt. Waar het een streek binnenvalt is er altijd een onmiddellijke verspreiding in de duizenden. Het is interessant dat ISIS een toekomstige invasie van Italie voorspelde na het binnenvallen van Libie. Het was alsof ze wisten hoe de immigranten zouden vluchten. Met de terroristische organisatie die een hoofdrol speelt in het verhuizen van deze vluchtelingen kan men zich afvragen is dit hoe ISIS een toekomstige invasie van Rome plant? Zouden met een chaotische migratie van duizenden elke maand, ISIS ervoor zorgen dat velen van degenen een deel zullen uitmaken van een toekomstig leger die zo’n invasie mogelijk zouden maken? Dit is pure speculatie op dit moment maar dit zou steek kunnen houden.

  Enkel tijd zal dit uitwijzen.

  21-05-2015, 23:00 Geschreven door Claudia  


  20-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap aan Mario te Brindisi

  Zie ook : brindisi-mariaverschijningen.jimdo.com

  Publieke verschijning van de Moeder Gods als ‘Maagd van de Verzoening’

  op 5 mei 2015, Contrada Santa Teresa, Brindisi

   

  Mario: In aanwezigheid van vele engelen verschijnt de Moeder Gods en onze Moeder helemaal gekleed in het wit. Aan Haar rechterhand heeft Zij een blauw lichtend kruis  en aan Haar linkerhand is de H. Jozef, Haar bruidegom. Zij vertelt ons:


  "Geprezen zij de Naam van Jezus!

  Ik ben de Koningin van de liefde, vrede, hoop. Ik ben hier om jullie te leiden naar God door het gebed en jullie overgave door Mijn onbevlekte handen. Neem al Mijn oproepen in jullie op en laat niet na om over Mijn boodschappen te mediteren.      

  Lieve kinderen, Mijn heilige boodschappen zijn als dauwdruppels die neerdalen in jullie harten, om de harten te genezen van alle kwaad.

  Bid veel voor de bekering van de arme zondaars en voor Mijn triomf. Ik leg Mijn Moederlijke mantel over jullie, die Mij trouw antwoorden.

  Ik groet jullie allen met Mijn troostende omhelzing en dank jullie dat jullie  Mij bijzonder hebben geëerd op deze speciale dag. In juni zal Mijn Zoon het meegebrachte water zegenen. Ik bemin jullie."


  Opmerking: Op deze glorieuze 5 mei, kwamen honderden gelovigen naar het huis van de Heilige Moeder om tot de Heilige Drie-eenheid te bidden, te loven en te danken en om te vragen voor de gave van vrede voor de volkeren. Er was een mooie processie met het beeld van de Maagd van Fatima, dat meermaals geurende, heilige olie heeft afgescheiden en bloedtranen weende. De ziener nodigde de gelovigen uit om het traject op blote voeten te lopen, zoals de Heilige Harten van Jezus en Maria het hem gevraagd hadden op 8 oktober 2012, de afstand te doorlopen van de kruisweg op blote voeten.

  Het processiebeeld, dat naast het Fatimabeeld, op de plaats van de verschijningen, openbaar opgesteld werd, vergoot menselijke tranen, tot grote verbazing van de pelgrims die het zagen en nadachten over de tranen van de Moeder, die vanwege de doofheid van de mensheid op Haar oproepen tranen vergoot;  ook het beeld van Fatima vergoot menselijke tranen. Het parfum van rozengeur omhulde de menigte en de H. Maagd manifesteerde Haar aanwezigheid met het mirakel van de zon.  

   

  Zoveel jonge mensen zijn gekomen met waar geloof naar de gezegende tuin. Er waren tijdens de verschijning vrome priesters en religieuzen aanwezig, waar de Heilige Geest echt in woont, toegewijde kinderen van Onze Lieve Vrouw.

  Tijdens de vigilie van 4 mei, heeft de aanwezige priester alle pelgrims gezalfd met de gezegende olie van de Heilige Maagd, terwijl hij de Heilige Geest over hen afriep. Tijdens de vigilie is de Madonna extra verschenen aan de ziener. Hier is de boodschap van de H. Maagd gegeven aan de ‘Kleine van de eik’:


  "Lieve kinderen, Ik ben Maria, de Moeder van de Eenheid en Barmhartigheid.
  Aanvaard Mij spoedig in en begroet Mij in jullie leven, maak dat jullie leven een gebedsleven wordt, een geestelijk leven, een geschenk van liefde aan de broeders en aan God.

  Pas op voor de tegenstander die wil dat jullie je verwijderen van Mijn rozenkransgebed en Mijn Hart. In deze maand zullen jullie een overvloed van genaden ontvangen op deze heilige plaats.

  Klamp je vast aan het liefdevolle Hart van Jezus vast en zeg:Ja’ aan Zijn Wil.
  Jezus houdt heel veel van jullie en Zijn goddelijke zegen is op jullie als jullie Hem aanbidden in de Eucharistie."

   

  Mario: De Heilige Maagd is helemaal gekleed in het wit en twaalf sterren schitteren rond Haar hoofd. In Haar handen heeft Zij de heilige rozenkrans bestaande uit zonlicht.

  20-05-2015, 21:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe katholieke school opgericht in Maleizen!!!

  Er wordt in het oude klooster van Maleizen (Overijse) een prive-school opgericht die volgens de Mechelse Katechismus les zal geven. Dit is waarschijnlijk enig in Vlaanderen. Daarom voor de Sint-Ignatiusschool Maleizen een noveen gebed om hen te steunen in hun opzet :

  Ziel van Christus, heilig mij.

  Lichaam van Christus, wees mijn redding.

  Bloed van Christus, bedwelm mij.

  Water uit Christus’ zijde, reinig mij.

  O goede Jezus, verhoor mij. In uw wonden berg mij.

  Laat mij van u niet gescheiden worden.

  Verdedig mij tegen de boze vijand.

  Roep mij in het uur van mijn dood,

  En laat mij naar u toe komen.

  Om met uw heiligen u te loven,

  In de eeuwen der eeuwen. Amen.

  H. Ignatius, bid voor onze en uw school!

   

  Sint-Ignatiusschool – secundaire school met internaat

  Terhulpensesteenweg 708

  3090 Maleizen

  0479-232122

  Giften : BE35 3630 7218 7137

           BBRUBEBB

  20-05-2015, 19:47 Geschreven door Claudia  


  19-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ode aan Onze Lieve Vrouw


  ODE   AAN   ONZE   LIEVE   VROUW

  O VROUWE, BEKLEED MET DE ZON

  DE MAAN ONDER UW VOETEN

  GIJ IN WIE ONS HEIL BEGON

  O MARIA, NAAM ZO ZOETE

  O HART ZO VOL VAN SMARTEN

  VERNIETIG ONZE EIGENWAAN

  VERNIEUW GIJ NU ONZE HARTEN

  O POORTE OM TOT GOD TE GAAN

  O LIEVE MOEDER, ZUIVERE MAAGD

  ZEGEN ONS UW KINDEREN

  TE VAAK ZIJN WIJ DOOR "hem" BELAAGD

  O KOM satan's MACHT VERMINDEREN

  DOE ONS ZINGEN EEN NIEUW LIED

  VAN EENHEID EN VAN VREDE

  UW TRIOMF, MARIA, IN 'T VERSCHIET

  VERVULLEN WIJ UW BEDE.

  RITA BIESEMANS, 13 MEI 1987

  19-05-2015, 12:53 Geschreven door Claudia  


  18-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vaticaan erkent Palestijnse staat
  Vaticaan erkent Palestina en negeert Bijbelse waarschuwingen over verdeling Israël


  Paus Franciscus werkt met de erkenning van Palestina actief mee aan de verdeling van Israël en Jeruzalem, wat volgens Bijbelse eindtijdprofetieën een ‘rode lijn’ zal zijn waarna de Messias Persoonlijk zal ingrijpen.

  Het besluit van het Vaticaan om officieel een Palestijnse staat te erkennen nog voordat deze zelfs maar is opgericht is niet alleen het zoveelste bewijs van de historische afkeer die de Katholieke Kerk sinds de oprichting van de Joodse staat heeft getoond, maar tevens een hooghartig negeren van Bijbelse waarschuwingen en profetieën, waarin duidelijk wordt gesteld dat niemand minder dan de Messias Zelf zal oordelen over alle volken en landen die de verdeling van Israël hebben veroorzaakt of gesteund.

  Vaticaan had altijd al grote afkeer van Joodse staat

  Eigenlijk zou de officiële erkenning van Palestina door paus Franciscus niet als een verbazing hoeven komen, want buiten de moslimwereld heeft niet één staat of organisatie zich altijd zo fel tegen de Joodse staat verzet als de Kerk die beweert de hoogste vertegenwoordiger van God op Aarde te zijn.

  Zo erkende het Vaticaan de staat Israël pas in 1993, 45 jaar na haar oprichting, en dan nog alleen in het kader van de ‘Oslo akkoorden’ waarin de oprichting van een Palestijnse staat in het Bijbelse hartland Judea en Samaria werd voorzien. Het pausdom had nota bene eerder officiële banden aangeknoopt met de Palestijnse islamitische terreurorganisatie PLO van aartsterrorist Yasser Arafat dan met de Joodse staat.

  Terreurorganisatie PLO eerder erkend dan Israël

  Paus Benedictus XVI had het in 2012 in officiële documenten al over ‘de Staat Palestina’, maar het nu door zijn opvolger gesloten verdrag is het eerste officiële document waarin het Vaticaan niet langer spreekt over de PLO, maar over de ‘Staat Palestina’, ondanks het feit dat de Palestijnse Arabieren nog altijd weigeren om met Israël aan één tafel te zitten, en ondanks het feit dat massa’s christenen uit de omringende islamitische landen –inclusief de Palestijnse gebieden- worden verdreven of daar gruwelijk worden vervolgd, gemarteld, verkracht en vermoord.

  Dezelfde kerk die tientallen jaren lang weigerde Israël te erkennen knoopte wel diplomatieke banden aan met een terreurorganisatie wier openlijke doel het was –en nog steeds is- om heel ‘Palestina’ te ‘bevrijden’ van de Joodse ‘bezetting’. Met andere woorden: die nog altijd streeft naar de totale verdwijning c.q. vernietiging van Israël.

  Katholieke vervangingsleer inherent antisemitisch

  Waarom heeft Israël altijd zo’n ‘speciale’ behandeling van het Vaticaan gekregen? Vanwege het inherente antisemitisme van de Katholieke vervangingsleer, waarin al Gods beloften en Bijbelse eindtijdprofetieën over het herstel van de Joodse staat Israël zijn vergeestelijkt en uitsluitend zijn toegepast op ‘de Kerk’.

  Het is precies dat inherente antisemitisme dat paus Franciscus ertoe gebracht heeft om ‘Palestina’ als staat te erkennen. De Palestijnse leiders zelf hebben voor eigen publiek altijd volgehouden dat een Palestijnse staat slechts een middel is om te komen tot het grote gewenste einddoel, namelijk de ontmanteling van Israël en de oprichting van een Nazi-achtige moslimstaat waarin niet één Jood meer mag overblijven.

  Dat zal sommigen doen terugdenken aan een ander donker hoofdstuk in de geschiedenis van het Vaticaan, toen een voormalige paus slechts 4 maanden nodig had om het Nazi regime van Adolf Hitler te erkennen. In 2015 kiest een andere zogenaamde afgezant van God opnieuw voor de erkenning van een zeer dubieus regime, en verklaart daarmee feitelijk de oorlog aan het Joodse volk. (1)

  God oordeelt over iedereen die ‘mijn land verdeelt’

  Het klopt dat paus Franciscus meerdere malen heeft gezegd dat een echte christen niet antisemitisch kan zijn. Tegelijkertijd kan een christen die de verdeling van de Joodse staat steunt echter onmogelijk pro-semitisch worden genoemd. Integendeel, de Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat zelfs de paus niet immuun zal zijn voor het oordeel van God:

  ‘Ik zal alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zijn mijn land verdeelden.’ (Joël 3:2)

  Franciscus zou dat als geen ander moeten beseffen, want in 2013 erkende hij in zijn eerste Encycliek dat ‘het verbond van het Joodse volk met God nooit ingetrokken is, omdat ‘de genadegaven en de roep Gods onberouwelijk zijn’ (Rom.11:29).’

  Paulus: Christenen moeten zich niet tegen Joden verheffen

  In diezelfde Romeinenbrief waarschuwt de apostel Paulus dat christenen zich niet boven en tegen het Joodse volk moeten verheffen, omdat zelfs de afwijzing van de Messias Jezus Christus door de Joden onderdeel is van Gods verlossingsplan. Christenen zijn slechts als takken geënt op de ‘edele olijfboom’, die het Jodendom als wortels heeft. ‘Beroem u dan niet tegen de (weggebroken) takken! Indien gij u ertegen beroemt - niet gíj draagt de wortel, maar de wortel ú.’ (vs. 18)

  Paus Leo voorzag ‘afschuwelijke goddeloosheid’ in Rome

  De erkenning van Palestina door het Vaticaan is de feitelijke vervulling van waar paus Leo XIII al in 1846 voor waarschuwde: ‘Rome zal het geloof verliezen en de zetel van de Antichrist worden... De Kerk zal in duisternis zijn.... In de heilige plaats zelf, wat de zetel van de meest heilige Petrus is, zullen zij de troon van hun afschuwelijke goddeloosheid hebben opgericht.’

  Vaticaan hoereert met Antichrist: de islam

  Dit betekent overigens niet dat het Vaticaan de in de Bijbel geprofeteerde ‘hoer van Babylon’ is, maar wel dat het absoluut hoereert met de religie van (de) Antichrist: de islam (2). Tenslotte is het enkel de islam dat voldoet aan alle Bijbelse kenmerken van (de) Antichrist, terwijl dat –ondanks de schandalige opstelling tegen de Joodse staat- in geen geval geldt voor de Katholieke Kerk, hoewel die in veel opzichten helaas steeds verder afvalt van haar Meester.

  Katholieke christenen zullen daarom een keus moeten maken tussen geloven waar paus Leo XIII voor waarschuwde, of paus Franciscus volgen in zijn ‘hoererij’ met Antichrist, wetende dat hij daarvoor zal worden geoordeeld zodra de Messias is teruggekeerd op Aarde.
  Xander

  uit: xandernieuws.punt.nl

  18-05-2015, 22:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 13/5

  LAUWE HARTEN, ONTWAAK, ONTWAAK UIT JULLIE GEESTELIJKE LETHARGIE; KIES NU EENS VOOR ALTIJD, WANT DE NACHT KOMT EN DE POORT ZAL DICHTGEDAAN WORDEN VOOR JULLIE!

  13 mei 2015 - 8H10 PM

  DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS DE GOEDE PASTOR AAN ZIJN KUDDE


  Vrede zij jullie schapen van mijn kudde.

  De trompetten schallen opnieuw en deze keer zal hun appel dringender zijn; ze waarschuwen de mensheid dat ze zich geestelijk, materieel en psychisch voorbereid op de komst van al de vaststaande gebeurtenissen voor deze eindtijd. Mijn kudde, de furie van de natuur zal zich ontketenen en zal de mens straffen voor de slechte behandeling en verontwaardiging die ze ontvangen heeft uit haar hand; een ketting van vuur staat op het punt de aarde te treffen, de vulkanen zullen ontwaken zoals draken en het vuur van hun mond zal vele plaatsen op aarde transformeren in as.

  De schepping zal in de laatste barensweeen treden en haar klachten zullen gehoord worden in de vier hoeken van de aarde. Vuurballen uit de ruimte komen dichter bij de aarde in de richting van de goddeloze naties; hemelse fenomenen die niemand ooit gezien heeft zullen zich manifesteren; heel het universum zal verbijsterd zijn en de aarde zal wankelen. De continenten zullen verschuiven ten gevolge van een samenpersing van tektonische platen en de aarde zal zich transformeren en de geboorte van een Nieuwe Schepping met zich voortbrengen.

  Mijn kudde, panikeer niet, jullie weten goed dat alles zich moet voordoen zodat een nieuwe schepping zich kan ontstaan; in de dagen van de test bid en prijs en alles zal volgens de wil van mijn Vader geschieden. Als je verbonden blijft met God zal niets jullie overkomen, jullie geloof en jullie vertrouwen in de goddelijke wil zullen jullie helpen om deze dagen van de test door te komen. Als jullie Goede Pastor kondig Ik jullie aan wat volgt, zodat jullie je kunnen voorbereiden en dat niets jullie verrast.

  De gebeurtenissen zijn zeer nabij, daarvoor moeten jullie waakzaam zijn als goede soldaten; en altijd jullie Geestelijke Wapenrusting dragen zowel overdag als ’s nachts en marcherend zoals de kinderen van het licht, zodat jullie licht de duisternis die komt verlicht en jullie een baken zijn die al de zielen die nog in het duister en in de lauwheid marcheren, leidt.

  Lauwe harten, ontwaak, ontwaak uit jullie geestelijke lethargie; kies nu eens voor altijd, want de nacht komt en de deur zal dichtgedaan worden voor jullie! Herinner jullie dat het niet degene is die zegt : Heer, Heer die in het Koninkrijk van de Hemel binnentreed, maar degene die de wil van Mijn Vader in de Hemel doet. (Matt, 7:21) Jullie talmende kinderen, jullie hebben nog altijd niet gekozen en dat zal jullie verdoemenis zijn, als jullie niet zoals voorheen de weg van redding nemen.

  Talmende kinderen, als jullie blijven jullie geestelijke lauwheid aanhouden verzeker Ik jullie dat jullie verloren zullen gaan, want Ik spuw jullie uit mijn mond! Of jullie zijn met God, of jullie zijn met de wereld en zijn prins! Let erop dat de tijd niet meer dezelfde tijd is end at mijn goddelijke gerechtigheid zal beginnen en dat in die tijd niemand naar jullie zal luisteren. Het schip van mijn Barmhartigheid zal bijna gaan vertrekken, haast je en koop het biljet van redding die jullie het eeuwig leven zal geven. Mijn vrede laat Ik jullie, Mijn vrede geef Ik jullie. Toon berouw en bekeer jullie want het Koninkrijk van God is dichtbij.

  Jullie Meester, Jezus de Goede Pastor.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  18-05-2015, 21:59 Geschreven door Claudia  


  15-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gedicht van Dietrich Bonhoeffer

  Christen en Heiden

   

  Mensen gaan tot God in hun nood,

  smeken om hulp, vragen geluk en brood,

  redding uit ziekte, schuld en dood;

  Allen doen zo, christen of heiden.

   

  Mensen gaan tot God in Zijn nood,

  vinden Hem arm, veracht, zonder huis en brood,

  zien Hem ten prooi aan zonde, zwakheid en dood,

  Christenen staan naast God en Zijn lijden.

   

  God gaat tot alle mensen in hun nood,

  verzadigt lichaam en ziel met Zijn brood,

  sterft voor christen en heiden aan ’t kruis de dood,

  en vergeeft hen beiden.

  Juli 1944 – Dietrich Bonhoeffer

  15-05-2015, 02:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dietrich Bonhoeffer
  Dietrich Bonhoeffer

  15-05-2015, 02:21 Geschreven door Claudia  


  12-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Fatima Noveen voor de Bekering van Moslims - 2

  De Koran heeft vers na vers over Maria, elk van deze haar vererend. Het is zelfs zo dat de Koran een citaat heeft van Fatima, Mohammeds dochter: “Ik sta boven alle vrouwen, behalve Maria.”

  Het is geen toeval zegt Aartsbisschop Sheen dat Onze Lieve Vrouw ervoor koos te verschijnen aan drie herderskinderen te Fatima: “Ik geloof dat de Heilige Maagd gekozen heeft om bekend te worden als ‘Onze Lieve Vrouw van Fatima’ als een teken van hoop voor de Moslims en als een verzekering dat zij, die haar zoveel respect betonen op een dag ook haar Goddelijke Zoon zullen erkennen.” Hij gaat verder door te schrijven,

  Missionarissen zullen in de toekomst meer en meer zien dat hun apostolaat onder de Moslims succesvol zal zijn in de mate dat ze prediken over Onze Lieve Vrouw van Fatima. Maria is de voorbode van Christus, Christus brengend aan de mensen voordat Christus zelf is geboren. In een apologetische onderneming is het altijd het beste te beginnen met wat mensen reeds erkennen. Omdat de Moslims een devotie hebben voor Maria zouden onze missionarissen reeds tevreden moeten zijn om deze devotie uit te breiden en te ontwikkelen in de volle realisatie dat Onze Lieve Vrouw de Moslims de rest van de weg naar haar Goddelijke Zoon draagt.

  Het is omwille van deze redden dat ik zou willen een noveen tot Onze Lieve Vrouw van Fatima promoten wiens Feestdag 13 mei is, om te vragen voor de bekering van Moslims tot de bekering van Moslims voor het Katholieke Geloof. Uit liefdadigheid moeten we bidden voor onze vijanden en hen grote liefde betonen. Wat grotere liefde kunnen we hen betonen dan te bidden tot Onze Lieve Vrouw voor hun bekering?

  Hieronder is het noveengebed tot Onze Lieve Vrouw van Fatima. Voor degenen die eraan willen deelnemen zou het elke dag moeten gezegd worden van 4 mei tot 12 mei.

  O Allerheiligste Maagd, die zich verwaardigd heeft tot Fatima te komen en tot de drie kleine herderskinderen de schatten van genade verborgen in het bidden van de Rozenkrans heeft onthuld, inspireer onze harten met een oprechte liefde voor deze devotie. Zodat door de mysteries te overwegen die erin vervat zijn we de vruchten mogen plukken en de bekering verkrijgen van Moslims tot het Katholieke Geloof, die ik vraag aan U in dit noveengebed voor de grotere glorie van God, voor Uw eigen eer en voor het goed van alle mensen. Amen.

  Zeg dan drie keer het Onze Vader, drie keer het Wees Gegroet en drie keer het Glorie Zij.

  Beginnend op 13 mei en eindigend op 21 mei kunnen degenen die deelnemen aan deze noveen een bijkomende negen dagen van dankzegging bidden, elke dag drie Wees Gegroeten als dankzegging van Onze Lieve Vrouw van Fatima die onze gebeden verhoord.

  Onze Lieve Vrouw van Fatima, ora pro nobis!

  12-05-2015, 20:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Fatima Noveen voor de Bekering van Moslims

  Een Fatima Noveen voor de Bekering van Moslims...

  OnePeterFive.com reported on May 4, 2015:

  In zijn grote werk, De Werelds Eerste Liefde, zegt Aartsbisschop Fulton Sheen ons hoe de leer van de Kerk Maria de Moeder van God altijd de dwalingen van de tijd corrigeert. Met het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis, veroordeelde de Kerk de modern notie dat alle mensen gelijk geschapen waren. Wanneer Pius XII hoopt predikte door het ex cathedra instellen van het dogma van de tenhemelopneming van Maria temidden van de wereldse wanhoop na twee wereldoorlogen.

  Een andere grote dwaling is opgekomen na een korte periode van terugval: de Islam. Vandaag is de Islam doorgedrongen in het hart van het Westen zoals nooit tevoren. Enige vooruitgang van de Moslims in het Christelijke territorium werd hevig bevochten door vorige generaties maar de onze heeft de Islam in de armen gesloten. Omdat onze pogingen om het gebied van de Moslims te missioneren is de Islam nu de snelst groeiende religie in de wereld en radicale Islamieten zijn begonnen om aanvallen in het Westen uit te voeren en op Christenen in het Midden Oosten. Hun ijver om meer wreedheden uit te voeren lijkt enkel sterker te worden.

  Wat moeten we doen? “Is het aardse leven van een mens geen strijd” (Job 7:1). Als we goede en trouwe Christenen zijn, moeten we vechten. En terwijl we dikwijls onze fysieke wapens moeten opnemen om onszelf, ons land, en ons Geloof te beschermen is het belangrijkste wapen dat we hebben gebed.

  Deze waarheid wordt duidelijk tijdens de doodstrijd van Christus in de Tuin van Gethsemane. Wanneer Jezus op het punt staat gearresteerd te worden haalt Petrus zijn zwaard uit en houwt het oor van Malchus af. Toch berispt Jezus Petrus zeggend, ‘Steek je zwaard weer op zijn plaats. Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.’ Op het eerste zicht lijkt deze vermaning uit een pacifistisch manifest te komen; maar in de context kunnen we lezen dat Petrus klaar was een fysieke strijd te leveren – maar geen spirituele. Hij nam het wapen op om te vechten voor Christus, maar net ervoor was hij in slaap gevallen wanneer hij had moeten bidden.

  Daarvoor vermaande Jezus hem.

  Peter besefte niet dat het gevecht hoewel uitgevoerd in het hier en nu eigenlijk in de kern een geestelijke strijd is. Ons eerste en belangrijkste wapen is gebed. Gedurende de Slag van Lepanto waren het de gelovigen van over heel Europa die hun Rozenkransen baden die ervoor zorgden dat de in de minderheid zijnde Heilige Alliantie de Ottomaanse invasie versloeg.

  Het is opnieuw tijd om ons allermachtigste wapen tegen ketterij en aanval te gebruiken nl. de Heilige Maagd Maria.

  Als de extremistische machten van ISIS, Boko Haram en andere groepen hun heerschappij van terreur verspreiden en de vernietiging van Rome willen en de ondergang van het Christendom voorstaan, moeten we bidden. We bidden om genade om de gewelddadige Islamitische ketterij te overwinnen, en we bidden voor onze vijanden, zoals Christus ons heeft geleerd. Onze vijanden liefhebben is een gebod.

  Terugkerend naar De Werelds Eerste Liefde lezen we dat de Moslims niet zullen bekeerd worden door de prediking van Christus.

  Het is Maria die hen zal bekeren.

  12-05-2015, 19:17 Geschreven door Claudia  


  11-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mariadogma's

  Er zijn vier dogma’s betreffende Maria, en men is bezig er een vijfde bij ingesteld te krijgen:
    * Maria, Moeder Gods (Concilie van Efese, 431)
    * Maria Onbevlekt Ontvangen (Z. Paus Pius IX, 1854)
    * Maria’s Maagdelijkheid (Synode van Lateranen, 649)
    * Maria Tenhemelopneming (Paus Pius XII, 1950)
  De vijfde betreft: Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster.

  Mariadogma bevestigt de menselijke status van Maria

  In De Volkskrant van 6 augustus stelt Pim Walenkamp, voorzitter van het CDJA, dat sommige katholieken aan Maria een goddelijke status willen toekennen door de afkondiging van het dogma van Maria als Medeverlosseres. Het tegendeel is waar. Het dogma zal opnieuw de unieke plaats van Christus, als enige Verlosser, bevestigen, en tevens de medewerking, die Maria op volmaakte wijze heeft bijgedragen aan dit verlossingswerk van Christus, volledig erkennen. En dit laatste heeft enorme consequenties voor het zelfverstaan van de christenen. Christenen zijn immers allemaal geroepen om mee te werken met het verlossingswerk van Christus en Maria is her volmaakte model van de Kerk, dus van iedere christen.

  Het gevraagde dogma vereist natuurlijk een theologische onderbouwing. Uit het artikel van Pim Walenkamp blijkt, dat hij niet erg op de hoogte is van de theologische ontwikkeling rond Maria van de laatste eeuw. Voor een politicus, die woont in een land waar de mariologie uiterst mager aan bod komt, is dit wellicht te begrijpen. Te hopen is echter, dat hij wel de openheid heeft om te luisteren naar de theologische argumenten voor dit dogma.

  Maria was inderdaad, zoals Pim Walenkamp schrijft, een buitengewoon belangrijke vrouw, die binnen het christendom een hoge status als mens en als heilige heeft. Zij is echter nog meer dan dat. Maria is de Onbevlekte Ontvangenis. Dit is geen fantasie van Bernadette Soubirous, aan wie Maria in Lourdes verscheen als de Onbevlekte Ontvangenis, maar een dogma van de katholieke Kerk, en dus bindend voor alle katholieken. De Onbevlekte Ontvangenis betekent op geen enkele wijze dat Maria een goddelijke status heeft gekregen. Het betekent dat Zij vanaf haar conceptie is gevrijwaard van de erfzonde en dat Zij nooit de kleinste zonde heeft begaan.

  De Onbevlekte Ontvangenis van Maria was een speciale genade die God Maria heeft geschonken met het oog op haar roeping om de moeder te worden van Jezus, de Moeder van God, zoals het eerste dogma over Maria leert, aan het verlossende lijden en sterven van Christus. Zij kom dus alleen delen in de zending van Christus- en dit volhouden tot onder het Kruis waar zij instemde met het Offer van haar Zoon- dank zij de genade van de Verlosser. Maria is medeverlosseres (met de nadruk op mede) vanwege en dank zij het verlossingswerk van Christus. Daarom noemden de kerkvaders Maria steeds de Nieuwe Eva, die samen met de Nieuwe Adam de schepping herstelt.

  Wat Maria op volmaakte wijze heeft gedaan – meegewerkt met het verlossingswerk van Christus – en waaraan zij de titel Medeverlosseres dankt, daartoe is de hele Kerk geroepen. De Kerk – en dus alle gelovigen – is geroepen om medeverlosseres te zijn. Dat is, opnieuw, geen goddelijke status toekennen aan de gelovigen. Het is integendeel de volkomen afhankelijkheid van de gelovigen van Christus bevestigen.

  Zonder Christus kunnen wij niets, zoals in het Evangelie staat, maar met Hem en in Hem en door Hem kunnen wij meewerken aan de verlossing van de wereld. Met Hem kunnen zij medeverlossers zijn naar het model van Maria.

  Pim Walenkamp schrijft verder dat een dogma gebaseerd moet zijn op de sensus fidelium, hetgeen betekent dat voor veel gelovigen de inhoud van het dogma al langere tijd tot de beleving van de gelovigen behoort. Wat betreft het dogma van Maria Medeverlosseres is dat het geval als bij geen enkel ander voorgaand dogma. Reeds in het begin van de 20ste eeuw werd door de Belgische kardinaal Mercier om dit dogma gevraagd. Ook tijdens het Tweede Vaticaans Concilie was er een grote groep gelovigen die om dit dogma vroeg, maar paus Paulus VI vond de tijd daarvoor nog niet rijp.

  Grote heiligen als Grignon de Montfort, Maximiliaan Kolbe, Gemma Galgani en vele anderen in de 20ste eeuw hebben dit dogma voorzegd of daarom gevraagd. In de laatste vijftien jaar zijn er wereldwijd meer dan 7 miljoen petities van gelovigen verzameld die de paus vragen om de afkondiging van dit dogma. Bekende mensen, zoals Moeder Teresa van Calcutta, hebben de petitie ondertekend en in een persoonlijke brief de paus daar om gevraagd. Meer dan 500 bisschoppen hebben zich achter de petitie voor het dogma geschaard, waaronder de volledige bisschoppenconferentie van Mexico.

  Het is dus een teken van onwetendheid dat Pim Walenkamp het dogma ‘uit het niets laat opduiken’. Dat hij de verschijningen en boodschappen van Ida Peerdeman op weinig respectvolle wijze ‘nachtmerries’ noemt, laat zien dat hij ook niet op de hoogte is van andere openbaringen van Jezus of Maria – soms ook door de Kerk erkent, zoals in het geval van Amsterdam – waarin heel expliciet over het dogma van Maria Medeverlosseres wordt gesproken. Wat de sensus fidelium betreft kan het dogma bogen op een wereldwijde ondersteuning!

  De oecumenische bezwaren, die Pim Walenkamp aanhaalt, zijn de meest gehoorde bezwaren tegen het dogma. Het zou de Kerk echter volstrekt verlammen indien de voortgang van de katholieke theologie zou afhangen van de instemming van de niet katholieke kerken. En het is ook een drogreden. Wanneer de Kerk gelooft dat Maria Medeverlosseres is, dan is het ook voor de oecumene het beste wanneer dat in zo duidelijk mogelijke bewoordingen wordt omschreven. Men bereikt nooit een betere of diepere eenheid door bepaalde aspecten van de waarheid, zoals de Kerk deze gelooft, achter te houden. Vervolgens zal het dogma van Maria Medeverlosseres in alle duidelijkheid laten zien dat katholieken Maria niet aanbidden en dat Maria absoluut geen goddelijke status heeft. Dat waren (en zijn) vaak de bedenkingen van de protestante christenen tegen de plaats van Maria in het katholieke geloof. Maria is schepsel en volkomen afhankelijk van de genade. Welke protestant kan daar iets tegen hebben? Dat het dogma een schisma zal veroorzaken, is niet ondenkbaar. Maar dat ligt niet aan het dogma.

  Dat schisma is er reeds en het dogma zal het hooguit manifest maken. Het is overigens een schisma die dwars door alle kerken heen loopt. Het gaat in dit schisma om het geloof dat God het lijden van de mens serieus neemt of niet. Het dogma verklaart dat ons lijden niet zinloos is, maar verlossende waarde heeft wanneer het in vereniging met het Offer van Christus wordt opgedragen aan God. Dat heeft Maria gedaan en daarom is Zij Medeverlosseres. Daartoe is elke mens geroepen en daarom is het dogma de grootste stap vooruit die de Kerk maar kan maken. Het betekent een volledige vernieuwing van de Kerk, maar het hangt van de mens af of hij zijn kruis wil opnemen, of hij met Maria gelooft dat we een mogen en moeten zijn met Christus in Zijn lijden en in Zijn verheerlijking.

  Door Peter Klos, priester.

  11-05-2015, 15:09 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mozes en de Egyptenaren

  Een vader vroeg aan zijn zoontje: Wat heb je in de catechese geleerd? Het jongetje zei: We hebben geleerd hoe Mozes de Egyptenaren versloeg. De vader vroeg: Hoe deed hij het? Wel, de Egyptenaren gingen achter de Israelieten aan en Mozes riep de legermacht, die een paar pontonbruggen bouwden over de zee. De Joden gingen over de pontonbruggen. Toen de Egyptenaren kwamen werden de pontonbruggen opgeblazen en de Egyptenaren weren gedood. De vader zei: Is dat wat ze jou verteld hebben? Nee, maar als ik zeg hoe ze het deden zou je me niet geloven!

  11-05-2015, 00:31 Geschreven door Claudia  


  10-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dochters van het Lam van de Onbevlekte Maagd 25/9/2014

  DRINGENDE BOODSCHAP, 25/9/2014, 3:00 am

  Mijn lief kleintje, Ik wek je vannacht om Mijn woorden te delen van Mijn Heilige Geest. 

  Spoedig zal een gerommel gehoord worden in jullie land dat het in twee zal verdelen. Kreten van angst zullen weerklinken en al die Mij liefhebben zullen elkaar moeten helpen. Er zal paniek zijn, angst en veel chaos omdat door bepaalde gebeurtenissen zal een staat van vrees en herrie heersen. Er zal geen veiligheid in de straten zijn, mensen zullen vechten en plunderen, en verder elkaar vernietigen in angst en paniek. Dingen zullen gebeuren en jullie moeten klaar zijn om diegenen te helpen kalmeren die Ik naar je zend. 

  Vernietiging is op handen. Jullie natie zal spoedig de ene ramp na de andere kennen. Voedsel zal uitgeput zijn in jullie winkels door droogte en hongersnood. 

  De machten in jullie land zullen verslagen worden en vijanden van vrijheid zullen het overnemen. Eerst zullen mensen denken dat ze hen helpen maar de mannen zullen gedwongen worden te werken voor hen en de vrouwen en kinderen zullen gezonden worden naar detentiekampen. Het kwaad zal de overhand halen over Mijn volk en hen dwingen zich te onderwerpen. Mijn getrouwen, jullie moeten bij elkaar blijven. Jullie zullen tesamen leven, je eigen voedsel kweken en je verborgen houden van de machten die je land zullen overnemen. Jullie steden zullen vol kwaad zijn. Er is nu geen tijd om te zitten en rusten. Vernietiging is op handen. Jullie moeten je nu voorbereiden want jullie moeten een tijd tesamen leven voordat Ik zal vermenigvuldigen wat jullie hebben. 

  Er zal een tijd komen dat Ik niet langer op de altaren van jullie kerken zal zijn, maar jullie weten dat Ik altijd bij jullie zal zijn en jullie zullen Mij hebben in de Aanbidding. Ik zal jullie nooit in de steek laten. Elkeen moet een levend tabernakel zijn die de Aanwezigheid van Mijn Zoon draagt voor degenen die Hem zoeken. Ik zal jullie een heilige priester zenden zodat Mijn Eucharistie altijd bij jullie zal zijn. Wees niet bezorgd, bid en heb vertrouwen! 

  Het is nu enkel een kwestie van minuten voordat de chaos losbreekt. Gebeurtenissen zullen zich snel voordoen eens ze beginnen. Het goede nieuws is dat plotseling een groot mirakel van Mijn Vaders barmhartigheid de wereld zal aandoen. Elk zal hun zondigheid en hun ziel zien, en elk zal exact weten waar ze staan met God hun Vader. De wereld weet niet de schok die ze zullen zien. Zovelen zullen het niet begrijpen. Het zullen Mijn uitverkorenen zijn die hen zullen helpen en hen naar Mij zullen terugbrengen. Eens ze vergeving zullen zoeken en verzoening zullen ze jullie hulp nodig hebben en jullie steun. Heb elkaar lief zoals Ik doe. Bid, Mijn kinderen want het uur is gekomen. Wees voorbereid. Jullie zullen ook je geliefden naar Mij zien komen en genezen worden.

  Ik zegen je voor dit keer. Mijn woorden vannacht zijn niet bedoeld om je schrik aan te jagen, ze zijn er om je klaar te maken voor de tijd dat Ik heb voorbereid voor je. Het is hier en nu. Bid en vertrouw en blijf Mijn Heilige Woorden opschrijven die Ik in je hart en geest heb geplaatst. 

  Ik zegen je, Vader, Zoon, en Heilige Geest.

   

  10-05-2015, 21:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dochters van het Lam van de Onbevlekte Maagd 19/4/2015

  Kom Vader, Zoon, en Heilige Geest met Uw woorden en St Michael als beschermer en bewaarder, 19/4/2015 bij de Aanbidding

  Mijn zeer geliefde zoon, dit is je Jezus van liefde en barmhartigheid. Ik bevestig je dat Mijn dochter (de boodschapper van het Schrijn van het Kind Jezus) dat alles zal goed komen voor haar. Ik, Jezus, bevestig door Mijn zoon dat alles wat je hebt gekregen in geschrift van God komt (verwijst naar de 8/4/2015 Schrijn van het Kind Jezus boodschap). Je priester bevestigde het vandaag aan jou. Ik wil het bevestigen op een ander tijdstip aan jou en aan al Mijn restkerk-kinderen dat het tijd is voor de aarde om te exploderen en veel schade zal aanrichten en Amerika zal stoppen. 

  Je hebt veel waarschuwingen gekregen dat het hier en nu is. De Hemelse tijd en de aardse tijd staan op het punt elkaar te treffen en het lijden in je land zal groot zijn voor degenen die niet luisteren. Je Vader in de Hemel zal de aandacht trekken van de hele wereld en je zult een keuze moeten maken voor de wereld en satan of voor God en Zijn vergeving vragen voor je zonden. Er zal geen middenweg zijn. Je zult moeten kiezen voor de Hemel of voor de Hel. Kies alsjeblief voor de Hemel voor de eeuwigheid, niet voor de hel voor de eeuwigheid. Je geliefde Jezus tot een koppig volk. Sorry, het moet nu zo. Liefs, Jezus en de hele hemel. 

  Kom Heer, Jezus en St Michael met al de Hemelse bescherming, 6/4/2015

  Mijn geliefde zoon en kinderen, Ik kom je vertellen dat Mijn restkerk-kinderen nu zeer lijden en het zal eindigen als Mijn geliefde zoon deze woorden schrijft. Tien procent van Mijn kinderen dragen nu 100% van de wereldproblemen omdat de rest van Mijn kinderen geen vergeving vragen voor hun zonden. Ik vertelde je vorige week dat de hele aarde op het punt staat uit te barsten en veel schade zal aanrichten en vele mensen zal doden, maar met Mijn Goddelijke Barmhartigheid dat spoedig zal komen bij elk van Mijn kinderen, zal aan elk nog een kans gegeven worden om je zielen te redden. Jullie zullen allen verlicht worden en Mijn Moeder en Ik, Jezus van Goddelijke Barmhartigheid zien, en al de zonden dat je begaan hebt en er zal je een laatste kans gegeven worden om vergeving te vragen voor jullie zonden voor jullie aarde open splijt en je aarde in volledig wanhoop zal verkeren. De meesten zullen gered worden door ‘ja’ te zeggen tot hun God en vergeving te vragen. 

  Ik, jullie God ben mij bewust van satans trucken en jullie wereldleiders trucken. Ik weet dat het niet allemaal jullie fout is en dat het doorgegeven werd van de vorige generaties. Daarom geeft Mijn Vader jullie allen deze extra genade dat van vorige generaties is doorgegeven en bewaard is door jullie God voor deze generatie. Dit is enkel nog een bevestiging om hard te bidden en blijvend te verdragen want de tijd is hier en staat nu te gebeuren. Dit is jullie Jezus van liefde en barmhartigheid dit tot jullie spreekt en elk dankt die de negendaagse noveen bidt. Jullie God laat nooit Zijn kinderen in de steek, enkel satan doet het. Liefs, Jezus.

  10-05-2015, 20:39 Geschreven door Claudia  


  09-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 6/5

  KLEINE KINDEREN, COLUMBIA ZAL EEN GROND VAN ZEGENING ZIJN EN EEN MARIAAL TOEVLUCHTSOORD IN DE TIJDEN VAN DE GROTE BEPROEVING

  6 Mei 2015 – 8H25 a.m

  OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS AAN DE KINDEREN VAN GOD

  Kleine kinderen, dat mijn moederlijke zegen jullie altijd vergezeld.

  Zoals een feniks, zal Columbia zich uit haar as herrijzen en de zegening van mijn Vader ontvangen, zodat ze haar missie tot een goed einde kan brengen. De missie die ze gekregen heeft om een licht te zijn voor de mensheid. Kleine kinderen, Columbia zal een grond van zegening zijn en een mariaal toevluchtsoord in de tijden van de grote beproeving. De stromen van Levend Water zullen ontspringen van deze columbiaanse aarde die de geestelijke dorst zullen stillen van vele naties; de fonteinen van leven zullen de dorheid en de droogte van een wereld die na de zuivering dorst zal hebben, irrigeren.

  Columbia, jij bent de aarde van de hoop waar de schepper zijn ogen op gericht heeft. Ik zeg jullie, kleine kinderen dat heel spoedig mijn Vader van deze aarde het onkruid zal uittrekken zodat ze niet meer het bloed van haar schoot zal doordringen; de Engelen staan reeds klaar om de oogst binnen te halen en alle onkruid van deze geliefde columbiaanse natie zal gemaaid worden, gedroogd en in het vuur gegooid zodat enkel een goede oogst over blijft.

  Van Columbia zal een groot aantal geestelijke mannen en vrouwen voortkomen die de wereld zullen ingaan en de boodschap van redding van de Vader zullen uitdragen; een boodschap van leven die het geloof en de hoop zal teruggeven aan een dorstende mensheid naar het Woord van God die leidt naar het beloofde Jeruzalem. De dagen van je test komen naderbij, geliefd Columbia en reeds weet je dat er geen terugkeer mogelijk is, want het is geschreven dat jij Licht zult zijn voor de naties.
  Na de zuivering zal je schijnen als een smeltkroes en je zal opnieuw worden uitgehuwelijkt aan het Heilig Hart van mijn geliefde Zoon.

  O ! Geliefd Columbia, je zult als een ster zijn aan het firmament en de naties zullen je het Nieuwe Israel noemen. O ! Aarde van voorzieningen waar de melk en de honing zullen voortkomen, plaats op aarde waar allen zullen willen zijn. Ik zeg geliefde columbiaanse aarde omdat het het geschenk is dat mijn Vader je heeft gereserveerd voor na de zuivering. Aarde van hoop, de hemel rekent op jouw ! Stel de liefde niet teleur die mijn Vader voor je heeft; aanvaard kinderen van Columbia met nederigheid, liefde en geloof het bewijs dat mijn Vader jullie zal zenden, omdat het voor jullie goed is en voor het goed van de hele mensheid.

  Dat de vrede van God jullie vergezeld en mijn moederlijke bescherming jullie begeleid.

  Ik houd van jullie, jullie Moeder, Maria, Mystieke Roos.

  Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

  09-05-2015, 18:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Mariale vlag
  De Mariale Vlag

  09-05-2015, 18:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 26/4

  MIJN MARIALE BANIER IS EEN KRACHTIGE WAPENRUSTING VOOR DEZE EINDTIJD!


  26 APRIL 2015 – 2H20 P.M.

  OPROEP VAN DE HEILIGENDE MARIA AAN DE KINDEREN VAN GOD

  Kleine kinderen, dat de vrede van God in jullie woont en dat mijn moederlijke bescherming jullie altijd vergezeld.

  Kleine kinderen, hijs de Banier van Onze Twee Harten in jullie huizen en draag ze tezelfdertijd met mijn rozenkrans om jullie hals omdat dat het embleem zal zijn van de overwinning tegen de krachten van het kwaad. Jullie moeten mijn Mariale Banier gereed houden mijn kleine kinderen, het is het vaandel van de overwinning van de laatste tijden; al de gezinnen waar mijn banier zal zijn, zullen beschermd zijn en geen macht van het kwaad zal jullie kwaad kunnen doen. Mijn mariale banier is een krachtige wapenrusting voor deze eindtijd.

  Kleine kinderen, ik wil dat mijn mariale banier het vaandel zal zijn van het godsvolk, hijs ze elke keer dat jullie gaan bidden, omdat het een beschermd schild is tegen de krachten van het kwaad. Alle gezinnen en al degenen die mijn banier dragen tezelfdertijd als de rozenkrans zullen beschermd zijn door de Hemelse Legermachten en in het uur van jullie dood zal ik jullie begeleiden en laat ik jullie niet verloren gaan. Laat ze zegenen bij een van mijn geliefde priesters zodat jullie beschermd zijn ’s nachts en overdag en mijn tegenstander jullie niet kan raken, en jullie geen kwaad kan doen. Mijn mariale banier zal jullie bescherming bieden op alle ogenblikken, vooral dan in de nachtelijke uren als jullie slapen. Jullie kunnen ook mijn mariale banier plaatsen op hetzelfde moment als de Ichtus op de deur van de ingang van jullie huizen; dat zal jullie bescherming bieden en zal een teken zijn en bescherming tegen dat de Engel van de Goddelijke Gerechtigheid jullie stad aandoet en hij voorbijgaat en zijn zwaard van gerechtigheid jullie huizen en gezinnen niet raakt.

  Bereid jullie dus voor, mijn Militant Leger, tooi jullie met mijn Mariale Banier in jullie geestelijke strijd en ik geef jullie de overwinning iedere dag. Wees niet bang, mijn kinderen, deze Moeder zal jullie niet in de steek laten; gehoorzaam mijn instructies dat ik jullie laat weten door de instrumenten van deze laatste tijden; verwerp deze boodschappen niet omdat ze de stem van de Hemel zijn die jullie leidt en deze tijden van duisternis en geestelijke strijd.

  Ik houd van jullie, jullie Moeder, Heiligende Maria.
  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  09-05-2015, 02:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Pelianito

  Een beeld van de onpeilbare Goddelijke Barmhartigheid

  Bij het contemplatief gebed voor het Heilige Sacrament werd mij het volgende beeld gegeven. Ik was met de Heer op een boot dat dreef in het midden van de Oceaan van Goddelijke Liefde. Hij wilde dat ik elke zondaar op de boot overboord gooide en dat het gewicht van elk overeenkwam met het gewicht van hun zonden. Als ik de eerste persoon overboord gooide kom ik zien dat hoe verder hij zonk in de Oceaan hoe meer gewicht van zijn zonde oploste. Niet enkel dat, maar de ziel was letterlijk overspoeld door de barmhartigheid van God zodat het elke vezel van zijn lichaam binnendrong en de ziel barmhartigheid werd! Op een bepaald moment was het gewicht volledig opgelost en de ziel begon naar boven te komen. Volledig in barmhartigheid getransformeerd kwam de persoon naar boven zoals een bal dat onder water gehouden wordt en dan losgelaten wordt. Het leek erop dat hoe dieper de ziel had geweest door het gewicht van zijn zonde hoe hoger hij ging eens bevrijd van de zonde.

  Dit beeld gaf me veel hoop. Zoals een moedervogel de jongen uit het nest duwt om te vliegen, laat ons al degenen in ons spirituele territorium onderdompelen in de Oceaan van Barmhartigheid.

  Heer Jezus, hoe groot en onpeilbaar is Uw barmhartigheid! In de Goddelijke Wil geef ons zielen om onder te dompelen in de eindeloze diepten van uw barmhartigheid, dat alle zielen zullen in staat zijn en gewillig om Uw heilige Naam te verheerlijken. Geprezen zij U, Jezus! Dank U, Jezus! Jezus we vertrouwen op U! Red de zielen!

  09-05-2015, 02:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pelianito

  24 Apr 2015

  Een droom…

  Lieve vrienden, vorige nacht droomde ik van een demon die een godsdienstklas les gaf. Hij was subtiele valsheden aan het verkondigen zoals dat God de Vader de hoofdgod is en dat Jezus een andere mindere God is. Ik dacht : Dat is niet correct. Jezus en de Vader en de Heilige Geest zijn drie Personen in een God, allen evenwaardig. Iemand in de klas praatte over de Heilige Geest. De demon was verveeld over die vraag en gaf er niet echt antwoord op. Het volgende dat ik kon zien was dat er een kelk was zoals degenen die gebruikt worden in de consecratie. Hij gooide de kelk om en dat was het einde van mijn droom, maar ik zag nog een eigenaardigheid. Hij zag eruit als een typische leraar in een godsdienstklas maar de ogen van de demon waren volledig blind. Er waren harde schellen op.

  Ik heb gebeden over deze droom. Verschillende dingen komen me voor de geest. Het meest voor de hand liggend is de manier waarop subtiele valsheden binnendringen in de cultuur, maar ook in seminaries. Gezinnen, zelfs Katholieke gezinnen hebben dikwijls een pover begrip van basis theologie. En wat ze doorgeven aan hun kinderen is zelfs meer onjuist. Ik ben er zeker van dat we dit alles al tegengekomen hebben in het ware leven.

  Een tweede belangrijk punt van de droom was en ik geloof dat het een boodschap is voor ons allen, is het belang van de Heilige Geest. Het is dringend, lieve vrienden, dat we onze relatie met de Heilige Geest verdiepen. In de vorige boodschap zei Onze Heer tweemaal : Word liefde. Welk een betere manier dan te bidden voor een diepere invulling van de Heilige Geest is er. De Heilige Geest dat de Adem van Liefde is dat stroomt tussen de Vader en de Zoon. Als we verlangen voor de komst van het Tijdperk van Vrede, de Triomf van het Onbevlekte Hart, het Koninkrijk van de Goddelijke Wil, laat het NU in onze zielen ontspringen, voeding krijgen en het tot het einde dragen. Het voorbeeld volgen van onze Allerheiligste Moeder. We doen dit door fervent te verlangen om ons te openen voor de Heilige Geest, door onszelf te ledigen om door Hem gevuld te worden, biddend, “Heilige Geest, gebruik me zoals u wilt om uw wensen voor de wereld te voltooien!”

  De kelk in de droom vertegenwoordigt het bloed van de martelaren die de boze elke dag verspilt. Ik voelde in de droom dat de Heilige Geest degene was waar de demon het moeilijk mee had. Het is een remedie voor de kwalen van onze tijd. Als we onze relatie met de Heilige Geest verdiepen, als we Zijn overvloedige gaven voor het goed van allen gebruiken, zal er geen defensie zijn die de vijand kan opwerpen tegen ons, een geen offensie die hem de overwinning kan geven. De Heilige Geest smeekt ons op zovele manieren om hem uit te nodigen in ons hart en ziel, zodat hij kan handelen in ons voor het goed van allen. We mogen onze respons niet uitstellen! Wat er ons verstrooid om volgzaam te zijn aan de Geest moet verwijderd worden. Natuurlijk is onze dagelijkse plicht deel van de heilige roeping van elk van ons. Ons gezinsleven en de verplichtingen zijn heilige en waardige sacramenten, tekenen van ons lidmaatschap in de grotere familie van God. Maar we hebben allen extra dingen die louter verstrooiingen zijn. Het is tijd om Maria na te volgen in het uiten van onze fiat met heel ons hart om God de beste stukken van ons leven te geven en niet de overschotjes.

  Het laatste deel dat ik kon afleiden uit de droom en dat me grote hoop gaf was dat de demon volledig blind was. Dit was een bevestiging van de Liefdevlam devotie waarin Onze Heer Elizabeth Kindelmann vertelde dat het effect van deze gebeden was satan te verblinden. Ik geloof dat de Heer ons wenste te laten weten dat de gebedsstrijders van het Liefdevlamgebed de vijand reeds verzwakt hebben. Laat ons dan met hernieuwde vurigheid ijverig bidden zoals onze Heer ook zei in de vorige boodschap. Laat ons bemoedigd zijn in onze roeping en ware tekens worden van hoop voor anderen en instrumenten van de Goddelijke Wil.

  Gebed van de Liefdevlam : Verspreid de genade van uw (Maria) liefdevlam over de hele wereld.

  Kom Heilige Geest, vul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. Zend Uw Geest en allen zullen herschapen worden. En U zal de aarde vernieuwen. O, God, die door het licht van de Heilige Geest de harten van de gelovigen leerde, verleen dat we door dezelfde Heilige Geest we waarlijk wijs mogen worden en ons verheugen in Zijn troost door Christus Onze Heer, Amen.

  19 Apr 2015

  Ik stort genaden uit in grotere vloed dan ooit tevoren over degenen die openstaan om ze te ontvangen…

  Efesiers 4:20-21 Aan hem die door de kracht aan het werk is in ons, is in staat overvloedig meer te verwezenlijken dan alles wat we kunnen vragen of inbeelden, aan hem is de glorie in de kerk en in Christus Jezus in alle generaties voor eeuwig en altijd. Amen.

  “Geliefden, twijfel niet! Ik stort genaden uit in grotere vloed dan ooit tevoren over degenen die openstaan om ze te ontvangen. Dit heeft niets te doen met jullie eigen verdienste van genade, maar heeft alles te doen met de betekenis van de tijden. Waar zonde welig tiert, wordt genade overvloedig gestrooid. Er is geen beperking in wat Ik wil volbrengen in jullie en door jullie. Geloof dat Ik op nieuwe manieren handel. Geef jezelf over in mijn dienst. Houd niets achter. Laat alles achter waar je aan gehecht bent. Dit zal de komende beproeving draaglijker maken. Word liefde. Heb degenen lief die Ik je zend. Toon berouw van zodra je zondigt. Bid vurig. Verlang om in volledige eenheid met Mij te leven. Doordring jullie eigen wil in de mijne. Ik roep jullie opnieuw op, lieve kinderen. Kijk in jullie leven en verwijder wat onbelangrijk is. Houd je aan mij vast. Word liefde. Kinderen Ik roep jullie. Wat is jullie antwoord?”

  Geliefde Vader van mijn hart, door Uw genade, is mijn antwoord, Fiat! In de Goddelijke Wil smeek ik om de genade om mijn wil volledig over te geven aan U. Help me om elke gave en genade te aanvaarden die U me wilt geven. Help me om vuriger te bidden en ontdoe mij van al het onnodige, zodat ik liefde mag worden en enkel in de Goddelijke Wil mag leven. Jezus en Maria verkrijg voor mij alsjeblieft deze genaden vooral dan dat ik mijn wil in de Goddelijke Wil mag doordringen. Hier ben ik Vader, ik kom leven in Uw heilige en aanbiddelijke wil. Amen.

  09-05-2015, 01:33 Geschreven door Claudia  


  08-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Ned Dougherty 2/5/2015 2/2

  Het is dus noodzakelijk voor jullie dat jullie de Paus’ intenties beinvloeden omdat door jullie krachtige gebeden de Paus het Licht van de Heer en Redder Jezus Christus mag zien in al zijn toekomstige beslissingen. Jullie moeten ook bidden dat de sinistere leden binnen de hierarchie van de Kerk worden ontmaskerd van hun dubbele natuur.

  Het is noodzakelijk dat de Paus meer beinvloed wordt door jullie gebeden dan door zijn adviseurs die hem aan het misleiden zijn, omdat jullie je in de eindtijd bevinden en dat vereist eerlijkheid en waarheidsgetrouwheid binnen Mijn Zoons Kerk en niet de misleiding en het bedrog dat gepland is om jullie allen te misleiden, met inbegrip van jullie leiders binnen de Kerk.

  Val niet voor de kwaadwillige plannen van de machthebbers en de politieke leiders die hand in hand werken om Mijn Zoons Kerk te vernietigen om zo hun versie van de ene ware kerk ingang te doen vinden, maar hun kerk is een leugen en een plan van de boze.

  Ik beloof jullie, mijn broeders en zusters, dat jullie succesvol zullen zijn in het blootstellen van de boze en zijn volgelingen en hun plannen die het werk zijn van de anti-Christ. De Vader in de Hemel heeft altijd jullie een plaats in Zijn Hemelse koninkrijk beloofd maar nu vraagt de Vader in de Hemel jullie inzet als machtige gebedsstrijders om het kwaad in de wereld te verslaan.

  Ik geef jullie nu de kans om te reageren op de Vader in de Hemel door Zijn Zoon de Verlosser van de wereld. Zoals is geprofeteerd in vroege en moderne tijden, moet het volk van Gods Kerk gebedsgroepen vormen om alle kwaad in de wereld te verslaan.

  Jullie zijn nu op het punt  in de eindtijd waar alles in een crescendo komt van tegenstrijdige belangen en motieven. Voor jullie mijn broeders en zusters, moeten jullie intenties en motieven zuiver zijn want jullie zullen de aarde beerven, wanneer de boze en zijn volgelingen zwaar zullen verslagen worden en van de aarde worden weggeveegd.

  Dank aan de Vader in de Hemel, en Zijn Zoon de Verlosser van de wereld.

  Blijf alsjeblieft verder doen met mijn zegeningen – want jullie zijn allen nodig om de wereld te redden van zijn eigen vernietiging.

  Message ended 12:27am

  08-05-2015, 00:06 Geschreven door Claudia  


  07-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Ned Dougherty 2/5/2015

  2 mei 2015 om 11:55pm

  Los Angeles, California, USA

  Onze Lieve Vrouw, Koningin van de Hemel

  Ik kom naar jou op dit late uur als de Koningin van de Hemel en vooral op dit moment onder de titel Koningin van de Hemel, omdat dit de maand mei is wanneer we mijn positie als de Moeder van God en als Koningin van de Hemel vieren, maar ik draag deze titel in alle nederigheid voor jullie, mijn kinderen, omwille van de verantwoordelijkheid dat ik aan jullie allen heb om jullie te steunen in jullie redding. Voor elk van jullie, die mijn kinderen zijn, evenals mijn broeders en zusters hier op aarde.

  In deze maand Mei, wil ik smeken dat jullie je gebeden tot de Hemel richten, vooral tot de Vader in de Hemel om Zijn macht en Zijn almachtige invloed aan te wenden om de Paus in Rome te leiden in deze hachelijke tijden.

  Zoals je weet, mijn zoon, is deze boodschap aan jou gebracht met gevaar omwille van de demonische invloeden die je proberen tegen te werken om deze zeer belangrijke boodschap te brengen aan jullie broeders en zusters.

  De reden voor de ernst van deze boodschap is het feit dat de Paus in Rome, Zijne Heiligheid Paus Franciscus, onder de invloed valt van adviseurs die niet leven volgens Mijn Zoons Kerk en Mijn Zoons leer. Er is een grote kans dat de Paus zich vergist in zijn oordeel op deze meest kritieke tijd, omdat zijn adviseurs de waarheid niet overbrengen aan Paus Franciscus in zeer kritieke area’s en in vele kritieke onderwerpen die van belang zijn voor de mensheid.

  In het bijzonder zijn deze adviseurs gevallen onder de invloed van wereldlijke en machtige leiders en belangen die tegen het plan van de Vader in de Hemel ingaan om de mensheid te verlossen van de greep van de boze.

  Helaas, is de rook van satan binnengedrongen in het Vaticaan doorheen de moderne eeuwen, maar nu heeft de invloed van de boze in de zaken van Mijn Zoon’s Kerk een gevaarlijk niveau bereikt dat van plan is de Kerk van Mijn Zoon te verdelen door het plan van de boze en zijn menselijke volgelingen vast te leggen die pogen om een nieuwe wereldorde en een nieuwe wereldkerk ingang te doen vinden. En dat is niet de ene ware Kerk van Mijn Zoon – door hetwelk Hij de trouwe volgelingen wil leiden door deze kritieke eindtijd.

  Want jullie zitten nu in de periode waarnaar in de profetie wordt verwezen als de tijd van de Grote Overgang en Transformatie dat jullie allen zal leiden tot wat spoedig de moeilijkste geestelijke tijden zullen zijn in de geschiedenis van de mensheid. De boze heeft nu al de demonische geesten en invloed van de slavernij van de hel losgelaten om de aarde te treffen en de volgelingen van het kwaad te verzamelen om hun plannen voor een seculiere wereld – gecontroleerd door de boze - te verspreiden. Al deze plannen hebben als doel om meer slavernij en controle te creeren over Gods kinderen. Deze plannen zijn even sinister als de boze zich zelfs maar kan inbeelden in zijn stormloop om de mensheid te vernietigen.

  Ik vraag aan jullie allen om jullie gebeden te hemel te richten gedurende de maand mei om de Paus in Rome te beschermen, zodat hij met onderscheidingsvermogen degenen rond hem herkent door de kracht van de Heilige Geest, die pogen om hem op een dwaalspoor te brengen. De Boze is zo sluw dat hij al zijn kansen zal benutten om degenen die de hoogste rangen van de hierarchie van Mijn Zoons Kerk bekleden te controleren en beinvloeden.

  Vele van deze adviseurs die hoge posities bekleden hongeren naar macht en meer invloed, terwijl velen gemakkelijk beinvloedbaar zijn en gecontroleerd worden door rijke en machtige belangen die erkennen dat Mijn Zoons Kerk de ene ware Kerk is die in de weg staat van de demonische plannen voor een seculiere wereldregering en wereldkerk die een eeuw geleden al werd gepland.

  De volgelingen van satan op machtige plaatsen en invloed begonnen hun demonische plannen om een wereldorde te bereiken door jullie gemakkelijk te bedriegen, mijn broeders en zusters. Door erop aan te dringen dat wat ze plannen voor het goed is en het welzijn van jullie allen, wanneer eigenlijk het tegengestelde hun intentie en plan is om jullie verder te onderdrukken en te beheersen.

  07-05-2015, 23:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De oogst is groot onder de vervolgde Islamieten

  BelieversStandUnited.com reported on April 28, 2015:

  Bijna 200,000 moslims van de Yazidi stam vluchten uit Noord-Irak door de recente wreedheden van ISIS. Vele van deze vluchtelingen keren zich tot het Christendom na het zien van het sterke contrast in gedrag van de leden van de twee religies, trouw aan de leer van Jezus in Matteus 7:16-20 dat ze ons zullen kennen door onze vruchten.

  De vluchtelingen rapporteren dat hun buren zich tegen hen keren en hen vervolgen. Ze zien mede Islamieten vele Christenen en Moslims executeren en hun vrouwen en dochters als slaven nemen of voor seksuele doeleinden gebruiken. Een recent bekeerde zegt dat “de goedheid en de generositeit van Christenen een kloof creeert tussen hun geloof en dat van de moslims zo groot als tussen hemel en aarde. Terwijl de mede moslims hen verraadden betoonden de Christenen hen echte menselijkheid en liefde.”

  Deze bekeerling en anderen stelden zich voortdurend de vraag “Waarom tonen Moslims dit gedrag niet tegenover anderen?” Samaritan’s Purse, een organisatie die de gemeenschap van vluchtelingen steunt heeft water, bevoorrading en andere noodzakelijkheden voorzien voor degenen die hun huizen hebben verlaten met niets. Ze delen dekens en andere zaken uit in de naam van Christus en helpen degenen die in nood zijn.

  Waarom het ertoe doet

  Christenen worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op vele fronten. Maar ons geloof kwam voort uit moeite en een toenemende brutale confrontatie. Het is niet het ontbreken aan beproeving maar de manier dat de Geest ons in staat stelt deze uitdagingen aan te vatten die het Woord staven. Zelfs als we fanatici genoemd worden, worden we nieuwe kansen gegeven om de Waarheid met de wereld te delen en met degenen rondom ons. Wanneer we leven vanuit Gods Woorden in daden van goedheid en generositeit zal het een sterk contrast vormen met de Islam. Op die manier zal God in staat zijn “…oneindig meer te volbrengen dan al wat wij door de kracht die in ons werkt kunnen vragen of bedenken.” (Efesiers 3:20)

  Actie gevraagd

  ·         Bid dat de Geest blijft werken onder degenen die geconfronteerd worden met dagelijkse vervolging en zelfs de dood door de radicale Islamieten.

  ·         Vraag de Heer om degenen aan te sterken die onder de vluchtelingen werken en hen aanmoedigen.

  ·         Dat vele organisaties zoals Samaritan’s Purse, werken om Gods liefde te tonen aan deze mensen. Denk eraan hen geldelijk te steunen om hen te helpen Christus geboden te vervullen.

  07-05-2015, 22:14 Geschreven door Claudia  


  06-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De waarschuwing

  Wat is de Waarschuwing?

  DE VERLICHTING VAN HET GEWETEN voorspeld door Onze Lieve Vrouw in Garabandal in 1961 zal spoedig plaatsgrijpen om de wereld te redden.

  WAAROM IS DE WAARSCHUWING NODIG?

  • Om aan allen te bewijzen dat God bestaat.
  • Om iedereen terug te voeren naar Jezus en de weg van waarheid.
  • Om het impact van zonde en kwaad in de wereld te verminderen door bekering.
  • Om ons te helpen redden voor de laatste dag des oordeels door ons een kans te geven om vergeving te vragen voor de zonden die we hebben begaan.
  • Om niet gelovigen te bekeren die ander geen kans op verlossing zouden hebben zonder deze grote daad van barmhartigheid.
  • Om het geloof van de gelovigen te versterken.

  WAT ZAL GEBEUREN GEDURENDE DE WAARSCHUWING

  • Elkeen over de leeftijd van 7 zal een private mystieke ontmoeting hebben met Jezus Christus die ongeveer 15 minuten zal duren.
  • Het is een geschenk van God de Vader om mensen te bekeren naar de waarheid. Het is hoe de Laatste Dag des Oordeels zal zijn enkel met dit verschil dat je deze keer niet zult veroordeeld worden. In de plaats zul je een kans gegeven worden om voor vergeving te vragen.
  • Twee kometen zullen in de lucht botsen tegen elkaar.
  • Mensen zullen geloven dat het een catastrofe is erger dan een aardbeving. Maar dat is het niet- het is een teken dat Jezus is gekomen.
  • De lucht zal rood worden en het zal lijken op een vuur en dan zul je een groot kruis in de lucht eerst zien verschijnen.
  • Atheisten zullen zeggen dat het een globale illusie is. Wetenschappers zullen zoeken voor een logische uitleg maar er zal geen zijn.
  • Het zal spectaculair zijn en het zal je niet fysiek raken omdat het komt als een daad van Liefde en Barmhartigheid van Jezus.
  • Onze zonden zullen ons getoond worden en dit zal ons ernorme smart en schaamte doen voelen wanneer ze ons onthuld worden. Anderen zullen zo verziekt zijn en geschokt door de manier waarin hun zonden zullen onthuld zijn aan hen dat ze zullen doodvallen voor ze de kans gegeven wordt om te vragen om vergeving.
  • Ieder zal de staat van hun eigen ziel zien voor God- de goede dingen die ze hebben gedaan in hun leven, de smart die ze anderen hebben aangedaan en al wat ze nagelaten hebben te doen.
  • Vele mensen zullen neervallen en tranen van opluchting wenen. Tranen van vreugde en geluk. Tranen van verbazing en liefde.
  • Want uiteindelijk zal het mogelijk zijn een nieuw erna te leiden want we zullen de volle waarheid kennen.
  • Jezus vraagt nu aan iedereen te bidden voor die zielen die zullen doodgaan van de schok en die zich in doodzonde bevinden. Iedereen moet zich nu voorbereiden. Jezus vraagt dat allen vragen om de vergeving van hun zonden voor de Waarschuwing komt.