Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  30-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verschil tussen doodzonde en hoofdzonde

  In de katholieke traditie wordt er onderscheid gemaakt tussen doodzonde en dagelijkse zonde.

  Volgens de Catechismus van de Katholieke Kerk moeten drie voorwaarden tegelijk vervuld zijn om van een doodzonde te kunnen spreken: "Elke zonde die een zwaarwegende materie tot object heeft en die begaan wordt met volle kennis en weloverwogen toestemming, is een doodzonde."

  Door het doen van een doodzonde verliest de mens de heiligmakende genade, de gemeenschap met God, en kan derhalve niet de hemel binnengaan. Degenen die in staat van doodzonde sterven worden tot de hel veroordeeld. De doodzonde kan vergeven worden door een oprecht volmaakt berouw en het sacrament van de biecht. Het volmaakt berouw (berouw over de zonden enkel omwille van een pure liefde tot God) vergeeft de zonden in doodsgevaar ook buiten de biecht. De persoon die de genade van een volmaakt berouw krijgt zal echter zonder uitzondering verlangen een oprechte biecht uit te spreken bij een priester of bisschop.

  Het begrip doodzonde wordt wel eens verward met het begrip hoofdzonde, maar heeft een andere betekenis.

  De zeven hoofdzonden zijn:

  1.   Superbia (hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid)

  2.   Avaritia (hebzucht - gierigheid)

  3.   Luxuria (onkuisheid - lust - wellust)

  4.   Invidia (nijd - jaloezie - afgunst)

  5.   Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht)

  6.   Ira (woede - toorn - wraak - gramschap )

  7.   Acedia (gemakzucht - traagheid - luiheid - vadsigheid, afkomstig van het Griekse "ἀκηδία" )

  Naast de zeven hoofdzonden die een rol spelen in de katholieke traditie is er ook een lijst opgesteld van hun tegenhangers: de zeven deugden, bestaande uit de vier kardinale deugden en de later toegevoegde drie goddelijke of theologale deugden. Deze zijn:

  1.   Prudentia (Voorzichtigheid - verstandigheid - wijsheid)

  2.   Iustitia (Rechtvaardigheid - rechtschapenheid)

  3.   Temperantia (Gematigdheid - matigheid - zelfbeheersing)

  4.   Fortitudo (Moed - sterkte - vasthoudendheid - standvastigheid - focus)

  5.   Fides (Geloof), in Latijnse teksten vaak omschreven als Pietas

  6.   Spes (Hoop)

  7.   Caritas (Naastenliefde/Liefde - liefdadigheid)

  30-04-2015, 23:40 Geschreven door Claudia  


  29-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drie verzen uit de Koran die iedere christen zou moeten kennen

  Koran 4:157 – Zij (de Joden) zeiden, “We doodden Jezus Christus de zoon van Maria, de Boodschapper van Allah” – maar ze doodden hem niet, noch kruisigden ze hem, maar ze deden het zo lijken, en degenen die daaraan twijfelen met geen zekere kennis, maar enkel een gissing volgen, hebben nu een zekerheid dat ze hem niet doodden.

  De islam ontkent dat de kruisiging van Jezus plaatsvond. Maar als Jezus nooit was gekruisigd waarom geloven mensen dan dat hij aan het kruis gestorven is? De islam gelooft dat Allah miraculeus iemand vermomde en hem op Jezus deed gelijken en dat hij gestorven is. Het feit dat je in Jezus gelooft is volgens het Islamitische oogpunt een perfecte truc dat Allah heeft uitgehaald om je in de verkeerde persoon te doen geloven. Wat een valse profeet allemaal doet om je te doen twijfelen aan wat Jezus deed voor ons.

  Koran 5:47 – laat het Volk van het Evangelie oordelen bij wat Allah heeft geopenbaard erin. Als iemand niet oordeelt bij (het licht van) wat Allah heeft geopenbaard zijn ze (niet beter dan) degenen die rebelleren.

  Allah beveelt ons te oordelen volgens de bijbel en hij zegt dat we rebellen zijn als we dit niet doen. De Islam neemt aan dat we betrouwbare geschriften hebben. Als we dit doen moeten we de Islam als vals beoordelen, want de Koran spreekt de Bijbel tegen. Omdat Jezus gestorven is op het Kruis en de Koran erkent dit niet, dan moeten we de Koran als vals beschouwen.

  Koran 9:29 – Vecht tegen degenen die niet in Allah geloven noch de Laatste Dag, noch voor verboden houden wat verboden werd door Allah en Zijn Boodschapper, noch de Religie van Waarheid erkennen door het Volk van het Boek (Joden en Christenen), tenzij ze de Jizyah betalen met gewillige onderwerping en zich onderworpen voelen.

  Hier gaat het over vechten tegen mensen om hun geloof, niet uit zelfverdediging. We moeten dus onze inferioriteit erkennen en geld betalen om getolereerd te worden als tweederangsburgers die niet dezelfde rechten hebben als moslims. Dit bevel heeft waarschijnlijk geleid tot meer verdrukking dan enig ander bevel in de geschiedenis.

  29-04-2015, 23:04 Geschreven door Claudia  


  27-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedje na het Goddelijk Barmhartigheidskroontje te bidden

  Zeg dit gebed iedere dag nadat jullie Mijn Goddelijke Barmhartigheidskroontje gebeden hebben

  Vul me nu O Heer met de Gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord naar de zondaars te brengen die ik moet helpen redden in Uw Naam. Help me om hen te bedekken door mijn gebeden met Uw Kostbaar Bloed zodat ze kunnen gevoerd worden naar Uw Heilig Hart. Geef me de Gave van de Heilige Geest zodat deze arme zielen kunnen verblijven in Uw Nieuwe Paradijs.

  27-04-2015, 00:30 Geschreven door Claudia  


  26-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 14/4

  HET UNIVERSUM STAAT OP HET PUNT IN BEWEGING TE KOMEN, JULLIE ZULLEN GETUIGE ZIJN VAN VELE KOSMISCHE FENOMENEN, MIJN KINDEREN!

  14 APRIL 2015 8:10 A.M.

  OPROEP VAN DE BARMHARTIGE JEZUS AAN DE MENSHEID

  Mijn kinderen, vrede zij jullie.

  De dagen van de grote beproeving naderen, bereid jullie geestelijk, psychologisch en materieel voor, zodat jullie in staat zijn om deze dagen van leed te doorkomen. Verlies het hoofd niet, bid op elk moment en vraag om hulp aan de Hemel zodat het meer draagbaar wordt voor jullie. Ik kondig jullie ook aan dat de dagen zullen verkort worden, wees niet bang, als de dagen niet verkort werden zouden jullie niet in staat zijn de zuivering te dragen.

  Het is goed, mijn kinderen, dat jullie zelfs nu starten jullie aan te passen aan een nieuw regime van leven; ga vroeger naar bed zodat jullie genoeg rust hebben, want de nachtelijke uren zullen nogal kort zijn. Een kosmisch fenomeen zal zich voordoen dat de as van de aarde zal verschuiven en het zal zijn rotatie meer versnellen, zodat het jullie tijd zal verkorten zodat de dagen de limiet van een duurtijd van twaalf uur zullen bereiken. Dit is de tijd die door de Hemel wordt aangeduid als het begin van de dagen van de grote beproeving.

  Raak niet in paniek, onthoud dat alles volgens de goddelijke wil verloopt; alles in het universum zal in wanorde geraken om opnieuw aangepast te worden; enkel op die manier kan de nieuwe schepping in het bestaan treden. Het universum staat op het punt in beweging te komen, jullie zullen getuige zijn van vele kosmische fenomenen, mijn kinderen. Fenomenen die nooit tevoren werden gezien door de mensheid; uit de lucht zal vuur vallen op de aarde zoals nooit tevoren werd gezien en vele naties zullen verdwijnen door hun kwaadwilligheid en zonde.

  Alle schepselen en schepping zullen beproefd worden door de Goddelijke Wil van mijn Vader. Alles heeft zijn tijd onder de zon en de tijd van de grote beproeving staat aan te komen. Opnieuw zeg Ik tot jullie, wees niet bang; als jullie in Mij blijven zoals de tak in de wijnstok blijft zal geen haar op jullie hoofd verloren gaan; maar als jullie van mij verwijderd zijn zullen jullie verloren gaan. Ik ben de Wijnstok van Eeuwig Leven, het Levende Water, die jullie zal zuiveren zodat jullie eeuwig kunnen leven. Blijf in Mij, en al wat op het punt staat te gebeuren zal jullie aandoen als een droom.

  Let op de instructies dat mijn Moeder jullie geeft, onthoud dat Zij het Tabernakel zal zijn waar Ik zal blijven in die dagen. Zoek naar mijn Moeder en jullie zullen mij vinden en jullie zullen daar vrede en troost vinden in die dagen van leed. Laat jullie rozenkrans niet in de steek omdat het jullie kompas zal zijn dat jullie zal leiden door de deuren van mijn Nieuwe Schepping. Mijn vrede laat Ik jullie, mijn vrede geef Ik jullie. Toon berouw en bekeer jullie want het Koninkrijk van God is nabij.

  Jullie Jezus van Barmhartigheid.

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de mensheid.

  26-04-2015, 22:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 20/4

  DE TECHNOLOGIE VAN DE DOOD GECREEERD DOOR DE MENS ZAL ZICH TEGEN HEM KEREN EN HIJ ZAL NIET IN STAAT ZIJN HET TE CONTROLEREN!

  20 APRIL 2015 - 7:50 A.M.

  DRINGENDE OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID

  Mijn volk, Ik geef je mijn vrede en zegen.

  Nucleaire energie zal een gesel zijn voor de mensheid, zeer spoedig zal de aarde beginnen te wankelen en al de nucleaire energiecentrales die gecreeerd zijn door de mens zullen gedestabiliseerd zijn en zullen straling vrijgeven dat de wetenschappers van deze wereld niet in staat zullen zijn te controleren. Onbeheersbare lekken van straling zullen de atmosfeer van de planeet aantasten en zullen vreselijke gevolgen meebrengen voor de mensheid. De technologie van de dood gecreeerd door de mens zal zich tegen hem keren en hij zal niet in staat zijn het te controleren.

  De dood zal op vele plaatsen op aarde komen, de lucht van de planeet zal besmet raken en de wetenschap zal niet in staat zijn iets ertegen te doen. Mijn schepping zal rebelleren tegen de mens voor het misbruik dat het geleden heeft; de straling zal hele gebieden desolaat maken en mijn schepselen zullen veranderingen lijden, de vogels zullen sterven tesamen met de schepselen in het water en de grond van de aarde zal enkel slechte vrucht voortbrengen.

  Een grote hongersnood komt eraan zoals in de oude dagen van Egypte, ongeneeslijke ziekten en plagen zullen opkomen en zullen een groot deel van de mensheid doden. Het zal de technologie van de dood zijn dat dezelfde mensheid die het bedacht heeft, zal straffen.

  Mijn volk, de hoogmoed en de machtshonger in de harten van de koningen van deze wereld zullen oorlog ontketenen en daarmee verbonden dood en verwoesting. Ik zeg jullie dat als Ik niet zou tussenkomen de mens van deze eindtijd mijn schepping zou vernietigen: Wee Jeruzalem, omdat jullie zonen en dochters in ballingschap zullen gaan en velen zullen sterven in de doorgang door de woestijn! De zegels zijn nu opengebroken en al wat staat geschreven zal vervuld worden net zoals het aangekondigd is door Daniel (Dan 12:9, 10). Het oordeel over de naties staat te beginnen, de ruiters van mijn gerechtigheid rijden reeds rond op aarde van Oost naar West, van Noord naar Zuid. Wie kan de dagen van mijn gerechtigheid verdragen? Mannen van rechtschapenheid en oprecht hart zullen de enigen zijn die gered zullen worden.

  Vrouwen van Jeruzalem, hef gezangen van rouw aan en kleed je in lompen omdat de oorlog nabij is en jullie mannen misschien niet terugkeren! Wee, wee, wee, dit zijn de weeklachten van de dochter van Zion, die weeklaagt en kreunt zonder troost bij het zien van haar geschonden zijn en besmeurd! In de dagen van het grote testen zullen de mannen zeldzamer zijn dan het goud van Ophir.

  Mijn volk, word wakker uit jullie lethargie omdat de koningen van deze wereld zich verzamelen voor de oorlog; nu zijn hun strijdrossen klaargemaakt, nu vliegt hun luchttuig; alles is in gereedheid gebracht en gepland om mijn schepping in rouw te storten en de populatie te doen sterven. De vrede onder de mensen is bijna gedaan. Bid, vast, doe boete mijn volk, zodat mijn gerechtvaardigde toorn deze ondankbare en zondige mensheid niet uitroeit, en dat er overlevenden overblijven van deze zuivering die mijn uitverkorenen zullen zijn de dag van morgen. Bereid jullie voor,mijn volk, omdat nu de oorlogskreet wordt gehoord; roep mijn helden bijeen en hef overwinningsliederen aan, omdat de dagen van jullie vrijheid nabij zijn.

  Jullie Vader, Yahweh, Heer der Naties.

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de hele mensheid.

  26-04-2015, 21:54 Geschreven door Claudia  


  25-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De duivel - Fulton Sheen

  Er was eens een man die aan St Pieter vroeg om een weekend door te brengen in de hel. Goed zei St Pieter. En de man had het goed gehad in de hel. Het volgende weekend vroeg hij terug aan St Pieter om naar de hel te mogen. OK zei St Pieter. En de man had het goed gehad in de hel. Daarna vroeg hij aan St Pieter om terug naar de hel te mogen. OK zei St Pieter maar het is de laatste keer. De man keerde terug naar de hel maar hij kreeg de heetste plaats in de hel toegewezen. Daarop vroeg de man aan Satan, waarom behandel je me nu zo slecht? Satan zei: de vorige keren was je toerist, nu ben je bewoner.

  Ik ken een missionaris die in China heeft geweest, Korea, Vietnam en ook gevangen gezeten heeft in Rusland. Hij ging in een kerk binnen in Vietnam en hij zag kinderen staan rond een meisje van ongeveer 12 jaar. Het meisje had een verschrikkelijk gezicht. Niet fysiek maar de trekken van het gezicht. Hij sprak Frans en het meisje sprak perfect Frans, Italiaans, Latijn. Hij nam een relikwie van Theresia van Lisieux en het meisje werd agressief. De missionaris zag dat ze bezeten was en exorceerde haar. Toen werd het meisje terug normaal.

  Ik ga eerst de duivel bespreken van een psychiatrisch oogpunt en ten tweede van een bijbels oogpunt. Eerst van het psychiatrisch oogpunt. Diabolisch komt van het grieks, dia en bolein vaneen scheuren, alles wat het patroon doorbreekt, dat eenheid doorbreekt. Er is een toename van het diabolische. Voorbeeld de onenigheid in de kerk. Dit is een manifestatie van de geest van het diabolische dat ons omringt. De psychiatrie kijkt hoe het diabolische werkt. Er zijn drie aspecten: de naaktheid, geweld en gespleten persoonlijkheden. Geen innerlijke rust.

  Eerst het houden van naaktheid. Ik vroeg een kapelaan enige jaren geleden of hij in de instelling waar hij werkte manifestaties zag van het diabolische. Ja, zei hij, wanneer hij de heilige communie bracht begonnen de mensen zich uit te kleden. Ik refereer naar het evangelie. Jezus was eens geconfronteerd met een bezeten jongeman. De bijbel somt drie karakteristieken op van deze jongeman. Ten eerste was hij naakt. Ten tweede was hij gewelddadig en agressief. Ze konden hem niet ketenen. En ten derde had hij een gespleten persoonlijkheid. De Heer vroeg wat is je naam? Mijn naam is legioen, want wij zijn velen. In die tijd was een legioen 6000 soldaten in het Romeinse Leger.

  Telkens er een grote manifestatie is van de Heilige Geest is er een manifestatie van het diabolische. Wanneer in de eerste kerk een manifestatie is van de Heilige Geest met pinksteren was er een vervolging van Stefanus.

  Ten tweede is het bijbelse oogpunt. Ik neem jullie mee naar het 16de hoofdstuk van Matteus. De Heer stelde de belangrijkste vraag die kan gesteld worden. Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Petrus zegt: Je bent Christus, de Zoon van de levende God. Dan zegt Jezus dat Hij naar Jeruzalem gaat en overgeleverd zal worden aan de Heidenen. Gekruisigd zal worden en uiteindelijk zal verrijzen uit de doden. Petrus wilde een goddelijke Christus, maar geen lijdende Christus. Van zodra Jezus zei dat hij het slachtoffer ging worden voor onze zonden zei Petrus : Dat zal niet zijn! We willen niet dat soort van Christus. Maar Jezus zei: Weg daar, achter Mij satan. Petrus persoonlijk is satan.

  In het begin van Jezus’ missie wordt Jezus op de proef gesteld door satan. De kern van het duivelse is de haat voor het kruis van Christus. Satan stelt Jezus op de proef door Jezus drie keuzes te geven tegen het kruis. Satan geeft Jezus de keuze van stenen brood te maken om zijn honger na 40 dagen te stillen en het kruis te vergeten. Tolerantie als eerste punt. Doe wat je wilt doen. De tweede verleiding is dat de mens wonderen wil zien. Gooi je van het gebouw en de engelen zullen je opvangen. Dat is een wonder. Doe dat en de massa zal je volgen. Daarvoor heb je het kruis niet nodig. Ten derde de verleiding die de kerk zal meemaken in de volgende 100 jaar. Satan zegt dat theologie politiek is. Al deze koninkrijken zijn van mij zegt satan. Je krijgt ze allemaal als je mij volgt zegt satan.

  De Heer zei satan aan Petrus omdat satan Hem probeerde te stoppen van het kruis op te nemen. Dit is de bijbelse essentie van het diabolische.

  Let op hoeveel we de versterving hebben opgegeven. Hoe de discipline in de scholen is verdwenen. Dat is het diabolische. De vermindering van discipline is de haat voor het kruis. Zoals we zien in China en Rusland is het streven naar een doel zonder het kruis de volledige vernietiging van menselijke vrijheid.

  2 Tess. 2:7-10 : Het geheim van de wetteloosheid doet zijn werk al; alleen moet degene die dat nu tegenhoudt, nog van het toneel verdwijnen. Dan zal de wetteloze zich openbaren; en de Heer Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond en hem machteloos maken door de schittering van zijn komst. De komst van de wetteloze zal steunen op de kracht van de satan, en vergezeld gaan van allerlei machtsvertoon, van misleidende tekenen en wonderen, en van alle mogelijke misdadige verleiding, bestemd voor hen die verloren gaan, omdat zij zich hebben afgesloten voor de liefde tot de waarheid, die hen had kunnen redden.

  We krijgen een hint dat wanneer de antichrist komt er een gesimuleerde dood en verrijzenis zal zijn om te bedriegen. We kunnen het demonische niet aan het werk zien, maar laat ik jullie een hint geven over hoe Jezus werkt en hoe satan werkt. Het zal jullie goed helpen zien hoe het kwade werkt en hoe jullie het kunnen overwinnen. Hoe God werkt voor we zondigen en hoe satan werkt voor we zondigen. Dan zal ik jullie zeggen hoe God werkt nadat we gezondigd hebben en hoe satan werkt nadat we gezondigd hebben.

  God zien we aan het kruis hangen voor we zondigen en Hij sluit de weg af. Ga deze weg niet op. Christus is daar, we kunnen niet alles doen wat we willen. Satan zegt voor we zondigen dat we alles kunnen doen wat we willen : Iedereen doet het. De tijden zijn veranderd. Je moet leven. Je moet jezelf kunnen zijn. Je moet vrij kunnen zijn. De duivel staat aan onze kant : de kant van onze seks, onze hoogmoed, onze hebzucht… Na de zonde wordt God onze verdediger en de duivel onze aanklager. Na de zonde vult de duivel ons met wanhoop zoals hij gedaan heeft bij Judas. Hij pleegde zelfmoord in zijn wanhoop in plaats van tot Jezus te gaan om vergeving. Dat is de reden waarom zelfmoord stijgt : wanhoop. God wordt onze verdediger na de zonde. God zegt : kom naar Mij! Je zonden worden weggewassen.

  Je kunt 10000 wegen nemen maar je zult op het einde altijd twee gezichten zien: dat van Jezus de barmhartige of het verschrikkelijke gezicht van de duivel. Dit zijn drie machtige wapens tegen satan:

  1 de heilige naam van Jezus. Dat is een naam dat Jezus niet kan uitstaan. Omdat bij de naam van Jezus elkeen zal buigen zowel in de Hemel als op aarde en onder de aarde.

  2 het bloed van Christus. De aanroeping van het bloed van Christus. We zijn gered door het bloed van Christus.

  3 toewijding aan Onze Lieve Vrouw. Want in het boek Genesis was het zaad van de vrouw die de kop van de slang zou verpletteren.

  We zijn bewapend met deze drie wapens.

  25-04-2015, 21:28 Geschreven door Claudia  


  24-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eucharistieviering door Zuster Margaritha Valappila -2

  Bij Luc. 22,19-20 lezen we: Daarop nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden: ‘Dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dit tot Mijn gedachtenis’. Evenzo gaf Hij de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: ‘Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed dat voor u wordt vergoten. Jezus zegt: Dit is Mijn Lichaam, dit is Mijn Bloed.

  Mc. 14,22 bericht ons in het evangelie de consecratiewoorden van de priester, in opdracht van Jezus, op de volgende wijze: Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hen met de woorden: ‘Neemt en eet, dit is mijn Lichaam’. Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hen die toe en zij dronken allen daaruit. En Hij sprak tot hen: Dit is mijn Bloed van het Verbond dat vergoten wordt voor velen.

  Jezus spreekt bij monde van de gewijde priester deze consecratiewoorden en voegt eraan toe: Doe dit tot mijn gedachtenis. Dit is niet in historische zin bedoeld, niet als een herinnering aan wat ooit is gebeurd. Het is een wonder dat op dat ogenblik plaats vindt: het brood wordt vlees en de wijn wordt bloed van Jezus Christus. Jezus offert zich ook heden nog dagelijks op aan de Vader voor het heil van de wereld, voor de vergeving van de zonden. Er is geen uur, waarin niet in een of andere plaats op de wereld de Heilige Mis wordt opgedragen. Dat wil zeggen: Jezus geeft voortdurend Zijn leven voor ieder van ons. Op die manier brengt Hij het kruisoffer te allen tijde tegenwoordig. Bij de consecratie willen wij Jezus met diep geloof en vertrouwen aanbidden. Omdat veel mensen niet geloven aan dat wonder aller tijden, openbaart Jezus door tekenen dat het werkelijk Zijn bloed is. Het bloedige corporale in het bedevaartoord Walldurn dat vandaag nog vereerd wordt, is daar nog een voorbeeld van.

  In het Onze Vader, Mt. 6,9 en Luc. 11,2-4 leert Jezus ons hoe we moeten bidden. Daarom bidden wij in de Heilige Mis: Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad.

  Door dit gebed leert Jezus ons, dat we aan God in kinderlijk vertrouwen Vader mogen zeggen. In dit gebed beseffen wij ook hoe belangrijk onze vergeving is, opdat God ook onze schuld kan kwijtschelden.

  Bij het gebed voor de vrede mogen wij de vrede die alleen God ons kan geven, die Hij eerst aan de priester aan het altaar schenkt, doorgeven aan onze broeders en zusters. Voordat wij de communie ontvangen toont de priester ons de Heilige Hostie als Het Lam Gods, dat onze schuld aan het kruis op zich genomen heeft. Paulus vermaant ons in Kor. 11,27-29: Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en bloed des Heren. Wij moeten onszelf onderzoeken, voor we van het brood eten en uit de beker drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis. Het is werkelijk heel, heel belangrijk dat we ons goed voorbereiden om Jezus waardig te ontvangen.

  We moeten niet te communie gaan omdat allen gaan. We moeten er ons van bewust zijn Wie wij ontvangen. We moeten ons voorbereiden, door spijt te hebben over onze zonden. Het is ook belangrijk dat we regelmatig het sacrament van verzoening ontvangen. In deze samenhang wil ik er nogmaals op wijzen dat een boeteviering een goede voorbereiding kan zijn op de biecht, maar geen vervanging is voor de persoonlijke sacramentele biecht.

  We lezen in Luc. 24,29 hoe de Emmausgangers bij Jezus aandrongen: Blijf bij ons, verder staat: Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hen toe. Nu gingen hen de ogen open en zij herkenden Hem. Zoals de Emmausgangers Jezus herkenden bij het breken van het brood, zo moeten ook wij Jezus herkennen in de Eucharistie en Hem met groot verlangen ontvangen. Door de zegen van de Drievuldige God wordt ons de opdracht gegeven de vrede, die wij ontvangen hebben de wereld in te dragen. Gaat heen in vrede.

  Nu gaan we nadenken over de Eucharistische aanbidding. Onze overleden Paus Johannes-Paulus II had het jaar 2005 uitgeroepen als het jaar van de Eucharistie. Sedertdien werd op vele plaatsen begonnen met de Eucharistische aanbidding. Wij ondervinden dat dit al heel veel vruchten heeft opgeleverd.

  Sinds onze verhuizing naar Haus Raphael hielden we eerste enkel van ’s morgens tot ’s avonds aanbidding. Sinds februari 2002 bidden we de klok rond, dag en nacht dus voor het Allerheiligste. We brengen onze voorbeden voor de Eucharistische Heer en bidden voor de bekering van de zondaars, voor alle zieken, en ook voor de intenties van de Kerk en de hele wereld. Sedertdien voelen wij de nabijheid en tegenwoordigheid van Jezus heel intensief bij onze dienst voor de evangelisatie.

  Als antwoord mogen wij bijvoorbeeld onze gebeden door de Heer verhoord zien en dat geldt vooral voor onze retraites en gebedsdagen. Er gebeuren veel genezingen op lichamelijk en geestelijk vlak en in de ziel. Veel mensen weten niet hoe waardevol de aanbidding is. Ik noem de aanbidding altijd: Bij Jezus zitten. We kunnen daar niet alleen onze intenties brengen. We mogen ook alles afgeven wat ons bezig houdt of gewoon alleen maar naar Hem kijken.

  God zegt tegen ons door de profeet Jesaja 30, 19-23: Volk van Sion, volk dat in Jeruzalem woont, gij hoeft niet meer te wenen. Jahwe zal u genadig zijn, als uw roepen tot Hem doordringt, zodra Hij het verneemt, zal Hij u verhoren. De Heer heeft u wel het brood der benauwing en het water der verdrukking gegeven, maar uw Leermeester zal zich niet langer verborgen houden, met eigen ogen zult gij Hem zien. Met eigen oren zult gij achter u een stem horen zeggen: ‘Dit is de weg, volgt die, of hij nu naar rechts gaat of naar links’. Die zilveren beelden, die met goud beklede afgoden zult gij dan als onrein beschouwen. Gij zult ze wegwerpen als afval. ‘Weg daarmee!’ zult gij zeggen. Dan schenkt Jahwe regen aan het zaad dat gij op uw akkers zaait, en het brood dat uw akkers opbrengen zal smakelijk en voedzaam zijn. Op die dag grazen uw kudden in uitgestrekte weiden.

  Kom je treurig bij Hem aan? Dan zegt Hij: Je hoeft nu niet meer te huilen. Hij is goed, Hij is minzaam. Hij zal je altijd onmiddellijk antwoord geven zodra je Hem roept. Misschien heb je je niet goed gevoeld, Hem niet opgemerkt in je leven? Hij zal je als he ware zeggen: Hier zal je Mij zien en Mijn nabijheid voelen. En je zult ook horen wat Ik je zeg! Ik zal je de weg wijzen die je moet gaan. Misschien wil je andere wegen gaan, maar Ik laat je zien welke weg echt goed voor je is. En je zal alles verwerpen, wat je hindert en wat niet goed voor jou is op de weg naam Mij. Alles zal goed gaan in je leven, als je met Mij gaat. Zelfs in de grootste moeilijkheden zal je Mijn hulp ervaren en niet ten onder gaan als je Mijn hand vasthoudt en Mij in alles vertrouwt.

  Zoals er staat in Jes. 65,24: Nog voor zij roepen, zal Ik hen antwoorden, terwijl ze nog spreken zal Ik hen verhoren.

  Ja, God is trouw aan Zijn beloften. In de Eucharistie voelen wij Zijn tegenwoordigheid heel sterk. We roepen immers tot God, tot onze Heer Jezus Christus die in de Eucharistie onder ons leeft. Door het geschenk van het sacrament van de Eucharistie wil Jezus Zijn belofte vervullen die Hij ons in Mt. 28,20 gegeven heeft: Ik ben met u tot het einde der tijden. Hij is werkelijk altijd onder ons.

  Over de wereldjongeren dagen in Duitsland zegt Paus Benedictus XVI, dat zijn diepste ervaring lag bij de Eucharistische processie tijdens de vigilie-viering, alsook bij de diepe stilte die over het Marienfeld lag, toen de monstrans op het altaar stond en allen in stilzwijgen Jezus aanbaden.

  In veel geestelijke centra was er dag en nacht gelegenheid tot eucharistische aanbidding. Duizenden jonge mensen bezochten die. Er zijn hier nog veel kerkgebouwen waar Jezus in het tabernakel aanwezig is, waar Hij ons zichzelf als bron van levend water zou willen geven, maar waar de mensengeen dorst naar Hem meer ervaren. Jezus zegt zelf in Joh. 4,14: …maar wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer, integendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Maar velen willen van dit water dat Jezus hen zou willen schenken, niet drinken.

  Zoals we in Jer. 2,13 lezen: Want Mijn volk heeft dubbel misdreven: Mij hebben ze verlaten, de bron van levend water en ze hebben regenbakken gehouwen, vol barsten die geen water houden. Vandaag leven veel mensen niet meer met God, zij creeren zichzelf regenbakken die geen water houden.

  Bij het werken aan dit hoofdstuk ben ik mij er nog meer van bewust geworden hoe belangrijk een waardig meevieren van de Heilige Mis is en hoe belangrijk de Eucharistische aanbidding is. Dit diepe geloof wens ik alle lezers.

  Prijs de Heer!

  Eucharistie, dankzegging en aanbidding

  In het boek der Openbaringen 3,20 zegt Jezus: Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnen komen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. De maaltijd waar Jezus het over heeft is de Eucharistie. Die wil Hij dagelijks met ons vieren.

  Het tweede Vaticaans concilie noemt de Heilige Mis, de Eucharistie, het hoogtepunt in ons leven en tegelijk de bron waaruit alle kracht stroomt. Onze Lieve Vrouw benadrukt bij haar verschijningen steeds weer de waarde van de Heilige Mis. Zij zegt: De Heilige Mis moet voor jullie leven zijn. De Heilige Mis is voor mij het belangrijkste en diepste gebed, zegt Pater Pio. Eucharistie wil zeggen dankzegging. We moeten dit geheim samen overwegen.

  In de Heilige Mis kunnen we Jezus op een onvergelijkbare wijze ontmoeten en beleven. Jezus die met Zijn overgrote liefde naar ons toekomt zou in toenemende mate Zijn stempel op ons leven moeten kunnen nalaten. Zijn aanwezigheid moet ons helpen aan Hem gelijk te worden. Ja, we moeten een met Hem worden, een hart en een ziel.

  In Afrika en andere missiegebieden lopen vele mensen tien kilometer heen en terug naar de kerk om op zondag een Heilige mis bij te wonen. Hun dorst naar God en naar het levende water wet hen daartoe aan. Zij willen de levende Jezus in de Eucharistie ontmoeten in Zijn Woord en in de Heilige Communie. Zij weten hoe kostbaar dit geschenk is.

  Jezus zelf zegt dit tegen ons in Joh. 6,35: Ik ben het brood des levens, wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Dat is een uitnodiging van Jezus aan ons.

  Jezus schenkt zichzelf in de Eucharistie, Hij wil brood zijn voor ons, voedsel op onze weg door ons leven. Jezus zegt verder in Joh. 6,53-56: Voorwaar, voorwaar ik zeg u, als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Jezus spreekt hier ieder van ons persoonlijk aan. Heel nauwkeurig geeft Hij aan hoe belangrijk het voor ons eeuwig leven is Hem in de communie te ontvangen. Op die manier kan Hij in ons blijven.

  In Joh. 6,60-61 lezen we: Toen zij dit hoorden, zeiden velen van zijn leerlingen: ‘Deze taal stuit tegen de borst. Wie kan daar naar luisteren?’ Maar Jezus, die wist dat zijn leerlingen daarover morden vroeg hen: ‘Neemt gij daar aanstoot aan?’ En in vers 64 zegt Hij: Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben.

  Precies zoals toen zijn er vandaag ook veel mensen die deze woorden van Jezus niet geloven. Zij willen niet geloven dat Jezus bij het vieren van de Eucharistie in het brood en de wijn tegenwoordig is. Het verschilt in niets van de redetwistende Joden die indertijd zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn vlees te eten geven? Volkomen gelijkaardig met de verzen in Joh. 6,52, zijn er vandaag helaas ook mensen in onze katholieke Kerk die niet in de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie geloven. Daarom tonen zij ook geen eerbied bij het ontvangen van de communie.

  Einde jaren negentig vond er in Bombay (India) een gebedsdag plaats met ongeveer tienduizend deelnemers. Twee aanwezige jongemannen wilden ook niet geloven in de tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie. Nadat ze de Heilige Communie ontvangen hadden spuwde de een zijn hostie op de grond. De hostie was echter niet meer te zien, hij was in een stuk vlees veranderd. Van schrik viel de jongeman neer. De tweede die van plan was geweest hetzelfde te doen, liet die heiligschennis achterwege nadat hij gezien had wat er gebeurd was. De hele menigte was getuige van de gebeurtenissen. Het heeft hun geloof in de werkelijke aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie verdiept.

  Het is werkelijk een goddelijk wonder wat op het altaar gebeurt. Eeuwen geleden gaf God ook al een teken dat geconsacreerd brood en wijn werkelijk Zijn blees en bloed zijn. In de 13e eeuw veranderde tijdens de Heilige Mis in het Italiaanse Lanciano een hostie zichtbaar in vlees. Alle aanwezigen konden het zien. Nu nog kan iedere bezoeker zich daarvan overtuigen. In 1970 dus nauwelijks 700 jaar na dit gebeuren heeft men dit stukje vlees onderzocht. Vastgesteld werd dat het vlees van de hartspier is van een mens. Een teken dat Jezus ons werkelijk Zijn vlees geeft en dat Hij ook vandaag nog in de Eucharistie onder ons leeft. Ja, Jezus schenkt zichzelf weg als voedsel voor ons, ook vandaag. Laat ons dat niet vergeten, laat ons dat iedere dag opnieuw ervaren. In Gal. 2,20 staat: Ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij. In navolging van de apostel Paulus willen ook wij zeggen wanneer we Jezus dagelijks ontvangen: Ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij.

  In Ex. 20,8 staat: Denk aan de sabbat, die moet heilig voor u zijn. Dit gebod willen velen niet houden, omdat ze ’s zondags liever uitslapen of erop uit trekken, in plaats van God te eren. Ze plaatsen de Heilige Mis niet in het centrum van hun leven ook al weten ze dat die de bron is van levend water.

  Vroeger bereidde men zich beter voor op de Eerste Heilige Communie en dit had effect op het ontvangen van de Heilige Communie voor gans het leven. Tegenwoordig zijn vaak de geschenken en een groot feest belangrijker dan de eerste ontmoeting van Jezus in de Heilige Communie. Veel kinderen weten bij gebrek aan voorbereiding niet eens dat ze in de hostie Jezus zelf mogen ontvangen. Veel groepsleiders die de kinderen voorbereiden hebben zelf weinig ervaring met het katholieke geloof. Daarom kunnen ze het authentieke katholieke geloof ook niet doorgeven. Kinderen vertellen mij dan ook maar al te vaak dat de hostie toch maar een stuk gewijd brood is. Bij wijze van uitzondering mocht ikzelf indertijd mijn eerste Heilige Communie doen op zes en een halfjarige leeftijd. Mijn ouders, mijn oma en de kloosterzusters op school hadden mij zo goed voorbereid dat ik wist dat ik bij de communie Jezus zelf mocht ontvangen.

  Ik herinner me nog goed dat ik op weg naar de kerk probeerde mijn speeksel uit te spuwen, want er was me goed ingeprent dat ik voor ik Jezus ging ontvangen niets anders mocht gegeten of gedronken hebben. Ik heb dat toen heel ernstig genomen. (Als volwassenen begrijpen wij, dat het gebod om nuchter te zijn zo niet bedoeld was en is.) Ik herinner me de vreugde nog heel goed die me overspoelde toen ik Jezus voor de eerste keer mocht ontvangen.

  Veel mensen gaan ’s zondags naar de Heilige Mis uit traditie. Het hoort er gewoon bij. Er zijn ook mensen die alleen bij bijzondere gelegenheden als huwelijk en begrafenissen naar de kerk gaan en dan deelnemen aan de Heilige Mis zonder dat ze begrijpen wat op het altaar gebeurt. Hetzelfde stellen we vast bij de aanwezigen tijdens een viering voor de eerste Heilige Communie of het Vormsel. Velen weten niet hoe ze zich tijdens de Heilige Mis moeten gedragen.

  Velen verlaten de dienst overhaast, misschien dat de parkeertijd op is of dat er nog iets anders af te handelen valt. Velen klagen over de lange preek. Laat ons toch eens ernstig overwegen dat een week bestaat uit zeven maal vierentwintig uur. Is het werkelijk te lang daarvan een uur in de Heilige Mis met God door te brengen? Nu willen we nadenken over het verloop van de Heilige Mis.

  Reeds bij het betreden van het godshuis zegenen wij ons met wijwater. Wanneer we dit met aandacht doen, voltrekken we daarmee een vernieuwing van onze doopbeloften. We moeten er ons van bewust zijn dat we nu het huis van de Koning der koningen binnen treden en dat we voor Hem staan. Voor de Heer van de wereld! Een kniebuiging is dan ook geen overdreven begroeting. Hoeveel mensen kijken eerst niet rond en slaan eerst nog een praatje met bekenden in plaats van Jezus die eer te geven. De priesters en de misdienaars komen binnen. Zodra de priester met een kruisteken de dienst begint, is de hemel open en we staan voor de Drie-ene God. Samen met de Moeder van God, de engelen en de heiligen roepen we Hem aan.

  Eerst overwegen we wat Jezus zegt in Mat. 5,23-24: Als gij uw gave komt brengen naar het altaar en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden. We moeten onszelf onderzoeken of we iemand moeten vergeven of dat we iemand om vergeving moeten vragen. Voor Jezus is het belangrijk dat we ons verzoend hebben, vooraleer we Hem onze gaven brengen.

  In de schuldbelijdenis willen we uit het diepst van ons hart om vergeving vragen voor alle fouten die we God en mekaar hebben aangedaan. We moeten ook denken aan de goede dingen die we niet gedaan hebben, hetzij uit gemakzucht of luiheid. Tijdens de schuldbelijdenis vragen we alle engelen en heiligen voor ons ten beste te spreken bij God, onze Heer. Enkel en alleen als we onze schuld bekennen zijn we waardig met een rein hart de Heilige Mis mee te vieren.

  Daarna loven en prijzen wij de Heer om Zijn grootheid in het gloria en danken Hem voor Zijn grote daden voor ons.

  Vooraleer we gaan luisteren naar het Woord van God, bidden we tot de Heilige Geest opdat we alles zouden verstaan en er van ganser harte in zouden meegaan. In de lezing en in het evangelie spreekt Jezus rechtstreeks tot ons. Het gaat om de Blijde Boodschap die de Heer zelf ons wil verkondigen. We moeten Gods Woord met geheel ons hart, geheel onze ziel en met al onze krachten aannemen, in ons bewaren en ervan leven. Dat gebeurt als we er steeds opnieuw over nadenken, niet alleen tijdens de Heilige Mis.

  Bij Jes. 55:10-11 lezen we: Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas terugkeren, wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal het ook gaan met mijn woord, dat voortkomt uit mijn mond, het keert niet vruchteloos naar mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden. Gods Woord keert niet terug zonder vrucht te hebben gegeven. Gods Woord kan dus in ons werken wanneer wij het toelaten. Nadat God tot ons heeft gesproken, antwoorden wij Hem met vreugde en dankbaarheid: Alleluja, Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven.

  In de geloofsbelijdenis belijden wij ons geloof in de Drie-ene God en in de heilige Katholieke en apostolische Kerk. Alleen in dat diepe geloof kunnen wij eucharistie vieren.

  De voorbeden betreffen niet alleen onszelf. We bidden voor alle mensen en voor de intenties en noden van de hele wereld. We bidden vooral voor de bekering van de zondaars, de intenties van de Kerk en de vrede in de wereld.

  In Mat. 11,28 lezen we dat Jezus ons uitnodigt: Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken. Op die manier brengen we niet alleen brood en wijn als offergave, we brengen onszelf en al onze problemen, moeilijkheden, pijnen en ziekten. We leggen ze op het altaar, opdat we vrij worden voor Jezus en Hem waardig kunnen ontvangen.

  In de prefatie, het hooggebed, willen wij God de Vader danken, want het is waardig en juist God altijd te loven en te prijzen. De engelen en de heiligen stemmen in met onze lofprijzing en samen zingen wij: Heilig, heilig, heilig, want hemel en aarde zijn vol van Gods heerlijkheid. Eigenlijk moet dit gebeuren ons ten diepste beroeren. Desondanks lijkt het aan velen voorbij te gaan, velen zitten er slechts gedachteloos bij.

  Nu is het belangrijkste ogenblik aangebroken, de consecratie (transsubstantiatie), het ogenblik waarop het grootste wonder aller tijden zich voltrekt. De priester bidt: Zend Uw Geest uit over deze gaven en heilig ze, opdat ze worden tot Lichaam en Bloed van onze Heer Jezus Christus.

   

  23-04-2015, 23:52 Geschreven door Claudia  


  21-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mooie jonge vampieren

  Independent.co.uk reported on April 13, 2015:

  De verspreiding van “mooie jonge vampieren” in TV series en Hollywood films waaronder True Blood en de Twilight films zet de jongeren aan om zich in te laten met occulte praktijken, zegt een professor die een autoriteit is op het vlak van demonische bezetenheid. Hij waarschuwde een door het Vaticaan opgezette exorcisme cursus.

  “Er zijn degenen die proberen mensen in vampieren te veranderen en hen iemands bloed te doen drinken of hen aanzetten tot speciale sexuele relaties om speciale machten te verkrijgen,” zei Professor Giuseppe Ferrari op de meeting in Rome, waar gezegd werd dat het aantal van dergelijke bezetenheid wereldwijd stijgt. “Deze groepen worden aangetrokken door de mooie jonge vampieren die we zo dikwijls zien in de laatste jaren.”

  Professor Ferrari, die aan het hoofd staat van een Italiaanse organisatie die het occulte in het oog houdt, zei dat exorcismes enkel zouden uitgevoerd mogen worden door getrainde priesters. Hoewel het Vaticaan echte demonische bezetenheid als zeldzaam beschouwt, met vele gevallen waar het mensen met mentale ziektes betrof heeft Paus Franciscus erop aangedrongen dat de diocesen de Katholieke wetten naleven en tenminste een getrainde exorcist elk hebben.

  De Zwitserse exorcist Fr Cesare Truqui vertelde aan de krant dat de cursus bijgewoond door exorcisten, priesters en leken van belang was om de bewustwording rond exorcisme te versterken en de priesters kunde aan te scherpen wat betreft de strijd tegen het kwade. “Het uitoefenen van exorcisme is weinig gekend onder priesters. Het is zoals een journalist trainen zonder te weten hoe een interview te doen,” zei hij, erop wijzend dat de diocesen in Italie en erbuiten een golf van symptomen van bezetenheid binnenkrijgen.

  In 2012 heeft het diocese van Milaan, dat het grootste diocees is in de wereld, een exorcisme hotline opgericht om de vraag te kunnen bijhouden. Monsigneur Angelo Mascheroni, Milan’s hoofd exorcist, zei dat zijn diocese het aantal exorcisten had verdubbeld van 6 naar 12 exorcisten om te voldoen aan het aantal oproepen die met 100 % gestegen was over de laatste 15 jaar.

  “Dat moet ons iets vertellen,” zei Fr Cesare. Hij beweert bezeten mensen te hebben gezien die in tongentaal spreken en ongewone sterkte tentoon spreiden, waaronder een vrouw die niet kon tegengehouden worden door drie sterke mannen.”

  Fr Cesare is een protégé van Fr Gabriele Amorth, de Vaticaanse hoofdexorcist sedert 25 jaar en die ongeveer 70,000 gevallen van demonische bezetenheid heeft gehad. Fr Amorth zei dat de sexschandalen in de Rooms-Katholieke Kerk het bewijs waren dat de “Duivel aan het werk is in het Vaticaan”. Hij sprak ook van fantasieboeken en yoga. Yoga praktiseren zei hij was “satanisch; het leidt tot kwaad net zoals het lezen van Harry Potter”.

  Exorcisme richtlijnen: probeer dit niet thuis

  Professor Giuseppe Ferrari gaf de cursus een checklist om de effectiviteit van de exorcismes te verhogen :

  * Exorcismes zouden enkel mogen uitgevoerd worden door goed getrainde priesters die ervoor aangesteld zijn door hun eigen diocees. Priesters kunnen geen exorcismes uitvoeren in verschillende diocesen zonder speciale permissie.

  * Leken zouden nooit exorcismen mogen uitvoeren, ook geen special gebeden van bevrijding mogen bidden of een bezeten persoon mogen zegenen of aanraken.

  * Exorcisten zouden zich moeten houden aan raadgevingen van gekwalificeerde dokters of psychiaters, hoewel de priesters mogen helpen bij het bidden.

  * Priesters zouden de Eucharistie niet mogen doen gedurende een exorcisme om het proces niet in Hollywood stijl af te handelen.

  * Priesters moeten aandacht schenken aan iedereen die een demonische bezetenheid te melden heeft.

  * Exorcisten zouden de mogelijkheid moeten overwegen dat de symptomen kunnen komen van medische aard en professioneel advies inwinnen als dit het geval is.

  21-04-2015, 22:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden tot de ongeborenen

  Gebed over de 9 maanden

  "Uw oog zag mij, vormeloos nog:

  in uw boek waren alle dagen geschreven

  waarop ik gevormd werd,

  toen er nog niet één daarvan was" (Ps 139, 16)

  We moeten een onderscheid maken tussen het gebed voor iemand die al geboren is, en het gebed voor een kind dat nog in de moederschoot in wording is.

  Gebed voor een kind of een volwassene

  Op de allereerste plaats moeten de moeders op het hart worden gedrukt dat ze geen schuldgevoelens mogen hebben bij al wat ze lezen of dat ze zich niet veroordeeld mogen voelen door God. Als ge tot de ontdekking zijt gekomen dat Jezus leeft, dat Hij gekomen is om ons te bevrijden, te genezen, om de wereld te bekeren, en niet om te oordelen, zal alles al een stuk gemakkelijker verlopen.

  Innerlijke genezing is een proces dat verloopt op het ritme dat de Heer Zelf bepaalt.

  Als ge een begin gemaakt hebt met het gebed voor uw kind, ga daar dan trouw mee verder. Het is belangrijk dat ge onophoudelijk op de deur van de Heer blijft kloppen, ook als uw kind volop in crisis is. "Gij die Jahweh alles in herinnering brengt, er is voor u geen rust. Gun ook Hem geen rust, tot Hij herstelt..." (Jes.62,6-7)

  Charismatische gaven zijn niet nodig om te kunnen bidden over of voor iemand. Denk niet dat Jezus aan uw gebed minder kracht zou geven dan aan degenen die bidden voor de zieken. Het gebed van een echtpaar heeft een grote genezingskracht: op basis van het sacrament van het doopsel en van het huwelijk: ge zijt medescheppers met God.

  Wat kan er allemaal gebeurd zijn in de ontwikkeling van dit kind dat u zovele zorgen baart? Probeer u de zwangerschap te herinneren, alle positieve en negatieve gebeurtenissen. Een moeder kan zich toch herinneren welke intieme relatie er gegroeid is tussen haarzelf en haar kind tijdens die 7,8 of 9 maanden zwangerschap. Het kind heeft alles haarfijn opgenomen als een spons, al het negatieve en het positieve, het heeft alles geregistreerd in zijn onderbewuste. Precies daarom zijn de maanden van de zwangerschap zo uitermate belangrijk.

  We zullen even een paar omstandigheden onder de loupe nemen die de ontvangenis en het leven in de moederschoot hebben kunnen beïnvloeden. Een kind kan ontvangen zijn met een gevoel van walg of weerzin voor de sexuele vereniging. Mogelijk heeft de moeder de gemeenschap ervaren als gewelddadig, misschien is ze verkracht, of misschien heeft ze in de vereniging alleen lichamelijke bevrediging gezocht, zonder te denken aan het kind dat mogelijk kon ontvangen worden. Misschien is het kind verwekt buiten het huwelijk, of zonder liefde, misschien alleen uit plichtsbesef enz.

  Talrijke gebeurtenissen kunnen de ontwikkeling van het kind in de moederschoot beïnvloed hebben. Om er een paar te noemen: een val, angst, schrikken, het overlijden van een geliefd iemand, een miskraam, vrijwillige pogingen tot abortus, aardbevingen, stormen, ziektes van de

  moeder die het kind als een agressie ervaart. Het gebruik van alcohol, drugs, roken, seksuele gemeenschap tijdens de zwangerschap, vooral in de laatste maanden, agressie jegens de zwangere vrouw, slagen, schoppen in de maag of op de buik, geschreeuw, angst voor een miskraam, angst voor een gehandicapt kind.

  Sommige vrouwen moeten lang in bed blijven tijdens de zwangerschap om hun kind te kunnen houden. Sommigen voelen zich uitermate neerslachtig en wenen veel. Anderen gaan gewoon door met dansen of met zware lichamelijke inspanningen tijdens de zwangerschap. Er zijn er die zwaar werk doen, zonder zich te bekommeren om het kind dat ze dragen. Sommigen hebben lang niet geweten dat ze zwanger waren omdat ze nog een aantal maanden gewoon ongesteld zijn geworden. Anderen waren beschaamd voor hun zwangerschap, hetzij omdat ze kritiek van de buitenwereld vreesden of omdat ze al een aantal kinderen hadden. Weer anderen hebben lang een insnoerend corset gedragen om hun zwangerschap te verbergen, of zijn verplicht geworden om te huwen. En er zijn ook vrouwen, vooral intellectuelen, die weigeren te huwen, maar toch een kind willen om aldus een zin te geven aan hun leven, zonder te denken aan de leegte die het kind zal ervaren omdat het geen vader heeft, en het gevoel van onwaardigheid dat ermee gepaard gaat.

  Gebedsverloop

  Vader, wij zeggen u dank voor de gave van het leven. Gij hebt ons geschapen naar uw beeld en gelijkenis.

  Vandaag breng ik voor u N. op het ogenblik van zijn/haar ontvangenis. Dat uw heilig bloed dit ogenblik zuivert en vrijwaart van elke onzuiverheid, elke begeerte, elke lichtzinnigheid en elk gebrek aan liefde enz.

  Eerste maand

  Heer Jezus, wij brengen voor u de eerste maand van N. in de moederschoot. Kijk naar dit kleine wezentje dat zich ontwikkelt, herschep het in uw Liefde. Genees elke kwetsuur van verwerping van zijn/haar bestaan, als hij/zij per ongeluk zou ontvangen zijn of als gevolg van een verkeerd gebruik van anticonceptiemiddelen. Kom de angst wegnemen die er is opgetreden bij een poging tot abortus. Troost dit kleine wezentje als men zijn/haar geslacht zou hebben geprogrammeerd of als het belast is geworden met het verderzetten van de familienaam. Kom de keuze voor de dood aanraken die hij/zij gemaakt heeft door op eigen kracht te willen leven. Wij brengen voor u elke erfsmet die van vaderszijde of moederszijde vandaag nog op dit kleine wezentje drukt. In de loop van deze maand is het hartje beginnen kloppen. Leg in dit hart dat zich ontwikkelt elke vaderlijke tederheid die hij/zij tekort kwam. Heilige Maria, kom met uw moederlijke fijngevoeligheid en tederheid aanvullen al wat dit kind niet heeft ontvangen van zijn/haar moeder.

  Tweede maand

  Heer, wij brengen voor u de tweede maand van N. in de moederschoot.

  Jezus, ontplooi heel de christelijke vrijheid die gij aan dit kind gegeven hebt. Genees elke opstandigheid en al wat hij/zij ervaren heeft als agressie. Raak het zelf gecreëerde schuiloord aan, die hij/zij voor zichzelf heeft opgebouwd, om zich te beschermen tegen uw liefde. Open zijn/haar hart, opdat hij/zij het leven overvloedig kan binnen laten.

  Heer, wij vragen u om elke fout die er is opgetreden in de vorming van de ogen, de oren en de mond te genezen. Gij weet Heer dat de lever zich nu is beginnen ontwikkelen. Genees hem/haar van elke overge-erfde zwakheid langs moederszijde.

  (Denk hier als moeder van dit kind aan alle omstandigheden die uw zwangerschap in de loop van deze maand mogelijk hebben beïnvloed: een val, een reis, overlijden, dreigende miskraam enz.)

  Derde maand

  Heer, wij brengen voor u de derde maand van N. in de moederschoot.

  Heer, kom dit kind aanraken dat in de war is omdat men zijn geslacht verwerpt. genees alle verwarring en dubbelzinnigheid waaronder dit kind geleden heeft tijdens zijn/haar ontwikkeling in de moederschoot. Bevestig hem/haar in zijn mannelijkheid/vrouwelijkheid. Geef hem/haar de plaats die hem/haar toekomt. Breng evenwicht en harmonie in zijn/haar lichaam, ziel en geest, in alle gewaarwordingen, in zijn/haar seksualiteit. Geef hem/haar de genade om vandaag ja te zeggen tegen het leven. Herstel in hem/haar het vaderbeeld en moederbeeld. Wij brengen voor u elke mogelijke afwijking in de vorming van de stembanden, de ogen, de nieren, van zijn/haar armen en benen, van zijn/haar geslachtsorganen.

  Probeer uzelf alle gebeurtenissen te herinneren die de zwangerschap mogelijk hebben beïnvloed: woede, een ziekte, geweld, verwondingen, ruzies, een verhuis, financiële problemen, schaamte, kritiek, oorlog, sociale onlust, laster enz.

  Vierde maand

  Heer, wij brengen voor u de vierde maand van N. in de moederschoot. Heer, genees hem/haar van alle angst voor vernietiging, van elke afwezigheid van de vader, van alle tekort aan tederheid. Kom zijn auditief geheugen zuiveren van elke agressie door geschreeuw, geweld, luidruchtige ruzies. Genees hem/haar van de droefheid en het gevoel van verlatenheid dat hij/zij langs de moeder ervaren heeft omdat haar man zo weinig thuis was en veel op reis ging. Genees hem/haar van elk gevoel van verwerping door zijn/haar grootouders. Genees hem/haar van elk gevoel van onveiligheid in het milieu waarin hij/zij is opgegroeid. Kom hem/haar genezen van elke agressie door slagen of door ziekte van de moeder. Kom weer vrede brengen in elk gevoel van disharmonie en omhul hem/haar met uw tederheid en barmhartigheid.

  We brengen ook zijn/haar zenuwstelsel voor u en al wat misvormd is, elke erfelijke belasting van vaderskant of moederskant, die hem/haar verhinderd heeft om uw verrijzenis te ontvangen.

  (Denk hier terug aan al wat u aan negatiefs hebt ervaren in deze maand: drank, tabak, drugs of geneesmiddelen, geweld, een val, erfelijke ziektes enz.)

  Vijfde maand

  Heer, wij brengen voor u de vijfde maand van N. in de moederschoot. Genees zijn/haar auditief geheugen. Raak alles aan wat hij/zij aan negativiteit heeft kunnen opvangen in deze maand, al wat tegen of over hem/haar in deze maand gezegd is. Wij brengen elke vrees voor u die hij/zij van buitenaf heeft opgedaan door geroep, door dingen die omvielen of onverwachte harde geluiden. Genees zijn /haar gehoor als het zou gekwetst zijn door de indringende autoritaire stem van de vader. Leg vergeving in zijn/haar hart voor de seksuele relaties van zijn/haar ouders, die hij/zij als agressie ondergaan heeft. Kom alles in hem/haar aanraken dat tegenzin of verwerping van het leven heeft veroorzaakt. Bevrijd hem/haar van elk verlangen om op zichzelf terug te plooien en van elke wil om alleen maar op zichzelf te rekenen.

  Wij brengen voor u heel de ontwikkeling van zijn/haar bloedsomloop, zenuwstelsel, ademhalingstelsel en we vragen u om alle fysische afwijkingen die toen ontstaan zijn te komen aanraken.

  (Denk ook aan...)

  Zesde maand

  Heer, wij brengen voor u de zesde maand van N. in de moederschoot. Kom vrede brengen in dit kind, als hij/zij geweld zou zijn aangedaan omwille van een operatie die de moeder moest ondergaan. Genees hem/haar van elke vorm van wantrouwen en van elk verlangen om zich af te sluiten van het leven. Geef hem de genade om zichzelf te accepteren, en om zijn geslacht te aanvaarden. Genees elk gevoel van minderwaardigheid en elk gevoel van levensangst.

  Herstel in hem/haar het moederbeeld en vaderbeeld. Jezus, verbreek in hem/haar elke band met de dood van een geliefde persoon, die zijn/haar moeder verdriet heeft gedaan en het kind heeft beïnvloed. Geef hem/haar levensvreugde in overvloed. Als zijn/haar vader in de loop van deze maand is overleden, kom dit kind dan genezen Heer, vooral als de moeder in hem/haar haar troost gezocht heeft. Genees dit kind van elk slachtoffergevoel en van elke neiging om zich terug te plooien op zichzelf.

  Wij brengen voor u alle beenderen van zijn/haar geraamte, maak ze sterk en bevrijd hem/haar van elke zwakheid die tot misvormingen zou hebben geleid. Geef hem/haar de genade om elke lichamelijke zwakheid die in de moederschoot ontstaan is te accepteren.

  (Denk ook aan...)

  Zevende maand

  Heer, wij brengen voor u de zevende maand van N. in de moeder-schoot. Kom dit kind aanraken dat te vroeg geboren is en nog niet voldoende woog. Moeder Maria, kom gij die twee ontbrekende maanden aanvullen. Gij weet waarom dit kind voortijdig uit de moederschoot verdreven is. Leg vergeving in zijn/haar hart voor alle vrees en bekommernis van de moeder. Raak zijn gevoel van verlatenheid aan, het gebrek aan tederheid, het feit dat hij/zij niet gevoed mocht worden aan de moederborst, het feit dat hij/zij in de couveuse moest. Wij brengen de verdere ontwikkeling van dit kind voor u. Bevrijd zijn/haar christelijke vrijheid, breng harmonie aan in zijn/haar wezen, geef hem/haar de genade om het leven in overvloed te ontvangen. Genees hem/haar van elke opstandigheid, elke woede, van elke gevoel teveel te zijn, van elke druk gprogrammeerd te zijn, van elke verwerping van zichzelf.

  (Denk ook aan...)

  Achtste maand

  Heer, wij brengen voor u de achtste maand van N. in de moederschoot. Kom dit kind aanraken dat in deze maand geboren is ten gevolge van een val, een aardbeving, een echtelijke ruzie omwille van ontrouw enz. Genees hem/haar van zijn weigering om te groeien. Herstel in hem/haar het beeld van zijn/haar ouders. Genees hem/haar van het beeld van de wereld die hij/zij als wreed ervaren heeft, genees hem/haar van elk gevoel van verwarring door zijn/haar vroegtijdige geboorte. Kom de keuze aanraken die hij/zij voor de dood gemaakt heeft omdat hij/zij zich ontworteld voelde.

  Wij brengen voor u dit kind dat verder groeide in de schoot van zijn moeder. Bevrijd hem/haar van elke weigering om geboren te worden en om het leven te verwelkomen. Genees hem/haar van elke opstandigheid en angst omdat hij/zij niet de rol kon spelen die zijn/haar ouders hem/haar wilden opdringen. Kom hem/haar genezen van elke sociale verwonding door armoede, emigratie, verbanning, vernedering en verwerping. Wij brengen ook voor u zijn/haar auditief geheugen en al wat hij/zij aan negatief ervaren heeft langs de smaak- of reukzin.

  (Denk ook aan...)

  Negende maand

  Heer, wij brengen voor u de negende maand van N. in de moederschoot. Gij kent uw kind, "want alles wat bestaat hebt Gij lief, en Gij verafschuwt niets van wat Gij gemaakt hebt. Als Gij iets gehaat hadt, zoudt gij het niet geschapen hebben." (Wsh 11,24). Ja Heer, het is uit liefde dat gij dit kind het leven hebt gegeven. Laat hem/haar voor het leven kiezen, geef hem/haar de genade om zijn wezen te ontvangen, bevrijd hem/haar van zijn/haar woede en levensangst. Geef hem/haar de genade zijn/haar familie te accepteren, zijn ouders, zijn sociaal milieu. Kom alle afweermechanismen aanraken die hij/zij heeft opgebouwd om zich te wapenen tegen de liefde.

  Genees het ogenblik van zijn/haar geboorte, als zijn/haar ouders ontgoocheld waren om zijn/haar geslacht. Genees het gebrek aan tederheid, omdat zijn/haar moeder uitgeput was na een moeilijke geboorte en hem/haar niet niet haar armen heeft ontvangen. Genees zijn/haar tactiel geheugen en zijn/haar hoofd als hij/zij ter wereld is gekomen met de zuiger of de verlostang. Genees hem/haar van zijn/haar angst en wantrouwen.

  Wij brengen dit kind voor u Heer, dat eerst met de stuit geboren is. Bevrijd hem/haar van zijn/haar diepe angst, zijn/haar woede of schuchterheid, van alle tekenen van verstikking en agressie die hij/zij ervaren heeft bij deze moeilijke geboorte.

  Ontferm u met uw liefde Heer over dit kind dat naar de couveuse is gebracht omdat hij/zij niet voldoende woog, ademhalingsproblemen had of vruchtwater had ingeslikt.

  Genees ook het tactiel geheugen Heer van de kinderen die met de navelstreng rond de nek geboren zijn of die ziek geworden zijn door de anesthesie die aan hun moeder werd toegediend. Kom ook de kinderen aanraken die te groot waren en het leven van hun moeder in gevaar hebben gebracht. Kom de kinderen genezen van hun schuldgevoel als hun moeder is gestorven bij hun geboorte.

  (Denk hier nog aan alle moeilijkheden van de laatste maand en alle bijzonderheden van de geboorte.)

  Heilige Geest, vervul dit wezentje met de genade van de verrijzenis, open zijn/haar hart opdat hij/zij overvloedig liefde kan ontvangen en geven. Breng harmonie in zijn/haar geest, zijn ziel en lichaam, herstel alle emoties, gewaarwordingen en zijn/haar seksualiteit. Vul alle tekorten aan van vaderlijke of moederlijke tederheid. Geef hem/haar de genade om voluit voor het leven te kiezen, open zijn/haar hart voor de vreugde en voor de anderen. Geef hem/haar een hart dat kan vergeven en leg in zijn/haar hart het verlangen om alle frustraties en wraak-gevoelens los te laten. Open zijn/haar hart voor de liefde van de Vader, geef hem/haar de genade om het leven te accepteren zoals het is.

  Heilige Geest, moge zijn/haar hart overvloeien van uw genade. Dat hij/zij zichzelf mag aanvaarden als geliefd schepsel en de weldaden van zijn/haar Schepper mag erkennen. Amen.

  Dit gebed moet niet slaafs worden nagezegd. Men kan het rustig lezen en zich tegelijk herinneren wat er zich bij u in het bijzonder heeft voorgedaan.

  We drukken nog eens op het hart dat schuldgevoelens verkeerd zijn: dit boek is er niet gekomen om iemand te beschuldigen, maar om de bevrijdende en genezende kracht van Christus te tonen, die ons al komt genezen vanaf het ogenblik dat wij ontvangen zijn.

  Gebed voor een kind in de moederschoot

  Het zou goed zijn als de ouders beiden elke dag een moment samen zouden bidden voor het kind

  dat ze verwachten.

  "Wij danken u Eeuwige Vader, omdat gij ons waardig hebt bevonden om het leven door te geven, omdat gij ons tot uw medewerkers hebt gemaakt. Wees met ons begaan en leer ons om liefdevolle ouders te zijn, die niet autoritair zijn, en die het leven of het geslacht van ons kind niet programmeren.

  Moeder Maria, spreek voor ons ten beste: dat we ouders mogen worden die voluit tederheid kunnen ontvangen en ook geven, dat we zouden openstaan voor de wijsheid om dit kind elke dag van zijn/haar leven te begeleiden.

  Heer wij danken u voor het mysterie van het leven. In uw Naam en door de genade van ons doopsel en ons huwelijk, zegenen wij dit kleine wezentje dat mag groeien in de moederschoot. Geef het de genade om altijd voor het leven te kiezen."

  Het zou goed zijn om elke dag van de zwangerschap, maand na maand spontaan te bidden en het kind te zegenen in Jezus’ naam: "Wij vragen u Heer om het kind te omhullen met uw kostbaar bloed. Bescherm zijn groei, vervul hem met uw vreugde en met de kracht van uw verrijzenis."

  Eerste maand

  Heer in uw Naam zegenen wij ons kind. Heer, zijn hartje is zich al aan het vormen: vervul het met tederheid en laat het kiezen voor het leven. Genees elke misvorming, raak de bloedsomloop aan. Kom zijn christelijke vrijheid in werking stellen vanaf het ogenblik van de conceptie.

  Tweede maand

  Heer Jezus, wij brengen ons kind voor u. Kom alle organen aanraken die nu gevormd worden. Leg uw liefdevolle hand op hem, zodat hij of zij gezond kan ontwikkelen. Overstelp ons kindje met uw tederheid, geef dat het openstaat om het leven lief te hebben.

  Derde maand

  Heer Jezus wij danken u voor de ontwikkeling van ons kindje. Dank voor zijn hartje, zijn nieren, zijn lever. Dank voor zijn armpjes en beentjes. Dank voor heel zijn lichaam dat gij beschermt. Geef het alle vaderlijke en moederlijke tederheid die het nodig heeft. Moeder Maria, wij plaatsen en ons kind onder uw moederlijke bescherming.

  Kindje, wij weten niet of je een jongetje of een meisje bent, maar ons hart bereidt er zich op voor om je te mogen verwelkomen. Je oogjes zijn nog toe maar je mondje is al open. Toch kan je nog niet met ons praten. Wij danken je omdat je ons leven komt vervullen.

  Vierde maand

  Heer wij danken u omdat ons kindje al zo groot is. Kom zijn verstand aanraken, en breng harmonie in heel zijn wezen. Waak over de vorming van zijn hart en over het functioneren van de lever. Vervul hem met de liefde van Christus. Geef hem de genade dat hij het leven accepteert en dat hij zichzelf aanvaardt vanaf het ogenblik van zijn ontstaan.

  Vijfde maand

  Dank Heer voor het leven van ons kind, dank omdat we het voelen bewegen. Help ons Heer om met hem te spreken, om hem te zeggen dat we hem beminnen en met heel ons hart naar hem uitkijken.

  Kleintje, wij zijn je mama en je papa, wij bereiden ons erop voor u in onze armen te mogen wiegen en wij openen ons hart om je te ontvangen.

  Dank Heer Jezus voor ons kindje. Maak het vrij van elke erfelijke belasting van vaderszijde of moederszijde. Laat al wat mooi en goed is in hem groeien. Zegen alle vermogens die gij hem al gegeven hebt. En bovenal vragen wij u om hem te vervullen met uw vrede en uw vreugde.

  (Het is goed om vanaf nu tegen uw kind te beginnen praten met woordjes vol tederheid, en zoals hierboven door te gaan met elke dag te bidden voor uw kind tot aan het einde van de zwangerschap, en ook voor het ogenblik van de nakende geboorte...)

  21-04-2015, 20:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laatste woorden van een stervende

  Herbert Broome (mijn vader) stierf aan kanker na deze video was gemaakt. Dit zijn zijn laatste woorden. Een boodschap die hij wilde doorgeven aan de wereld voordat hij stierf. Ik houd mij aan mijn belofte dat ik deze boodschap zou uitdragen.

  Mijn mening is dat je als zondaar absoluut geen zekerheid hebt omdat alles verandert, de wereld verandert, de seizoenen veranderen, alles verandert, je kleren raken versleten, je job raak je op uitgekeken.

  Kun je denken aan iets wat niet verandert? Hoe kun je zekerheid hebben in een onzekere wereld? Alles verandert behalve een ding. Hoe kun je zekerheid krijgen? De enige manier hoe je zekerheid kunt krijgen is een christen worden en christus te aanvaarden. Je moet hem aanvaarden zoals hij is. Je moet hem vereren in geest en waarheid zodat je een lid van Gods familie wordt. Dan zul je al de zekerheid hebben die je nodig hebt. Je zekerheid is waar je zult heen gaan wanneer je dood bent.

  In deze wereld hebben we de schrift en waarom we de bijbel hebben is omdat het de enige weg is om echt wijsheid te hebben. Zo geraak je een lid in de familie van God en heb je zekerheid.

  Johannes 3:16 zegt tenzij je wedergeboren bent kun je het koninkrijk van God niet zien. Het zegt in de schrift dat tenzij je wedergeboren bent je niet in de Hemelen kunt komen. In elk geval is enkel goed zijn en zeggen dat je een goed bent is niet genoeg. Zeggen dat je een goed leven hebt geleefd en niemand pijn hebt gedaan is niet genoeg. Je moet wedergeboren zijn.

  Als je had gezien wat Ik zag in het ziekenhuis zou je nooit meer twijfelen, omdat de hel zo verschrikkelijk is. Het is eeuwigdurend. Voor eeuwig en altijd. Eens je in de hel bent blijf je er. De Heer liet mij een glimp van de hemel zien en ik zag een engel, ik zag mijn beschermengel. En ik zag ook een glimp van de hel en ik zeg het jullie nu, luister alsjeblieft, de Hel is zo verschrikkelijk, je hebt geen idee hoe erg de hel is.

  De hel is verschrikkelijk, een verschrikkelijke plaats, ik wil niemand naar daar zien gaan. Ik hoorde de weeklachten die klonken als een duizend stemmen allemaal weeklagen op hetzelfde moment. Het was vreselijk. Luister alsjeblieft, er was een witte wolk, mist kwam in de kamer wanneer hij zag dat ik het mij aantrok. Van zodra hij bij mij was was alles gelukzalig, perfecte gelukzaligheid. Ik zeg het jullie nu, je moet je keuze maken…

  De gedachte aan het eind van mijn verhaal is : je gelooft en vertrouwt in je geld en huis en materiele zaken, je moet je geloof en vertrouwen stellen in iets wat nooit verandert. Dat is mijn verhaal.

  21-04-2015, 19:59 Geschreven door Claudia  


  18-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europa - Zuster Beghe 20/9/1989

  Ik bemin de mensen en Ik bemin Mijn schepping met zulk een grote liefde dat geen enkel offer Mij kan weerhouden en Mij ooit zal weerhouden. Ik bemin Mijn werk en Ik zal niet toelaten dat de duivel het vernietigd. Ik bemin Frankrijk, Ik bemin Belgie, Ik bemin Italie en Ik bemin Europa. Ik bemin Europa omdat het de wieg is van Mijn Kerk en de wieg van de christenheid.

  Europa heeft de roeping om de lichtbaken te zijn van de wereld en de landen van de wereld herkennen het als dusdanig. Europa is het continent dat het eerste zal opstaan uit de zonde en de landen van de hele wereld zullen het beschouwen en navolgen. Europa is het hart van de wereld. Het hart van de wereld is ziek en de wereld lijdt door de ziekte van zijn hart.

  Europa zal genezen en de wereld zal zich goed voelen als Europa niet meer zal lijden. De wereld is stervend en hij gelooft nog dat hij leeft. De wereld staat op het punt ineen te schrompelen en hij denkt nog onoverwinnelijk te zijn. De wereld is heel zwak en verhovaardigd zich over zijn ziekte en gelooft dat het zijn sterkte is.

  De wereld verkeerd in een staat dat God alleen hem kan redden. De wereld is verzadigd van het kwaad, van de misdaden en van het lijden, en hij is blind, stom en doof. De wereld is de wachtkamer van het eeuwig leven en de wachtkamer van de eeuwige dood; hij is het een en het ander, en hij is de enige verantwoordelijke voor de richting die hij inslaat.

  Hij is de enige verantwoordelijke voor zijn opties, hij is de enige die over haar kan beslissen. Zo hij kiest voor het eeuwige leven, zal ik hem beschermen, ik zal hem begeleiden en leiden naar de wonderen van God, als hij daarentegen kiest voor de eeuwige dood, zal ik hem aan zichzelf overlaten maar Ik zal niet toelaten dat hij de zielen die kiezen voor de Schoonheid, voor de Vreugde en de Glorie van God met zich zal meesleuren.

  Ik laat toe dat de duivel binnengaat in het hart van de wereld en in het hart van de wereld. Het hart van de wereld is Mijn Kerk en het hart van Mijn Kerk is Mijn zeer heilig Lichaam. De heilige Eucharistie is het hart van Mijn Kerk en zij leeft door Haar. De duivel is binnengedrongen in de heilige Kerk en is bezig de heilige Eucharistie op allerlei wijzen aan te vallen.

  Hij valt aan maar Ik laat niet toe dat hij overwint. Hij is bezig met terrein te veroveren, ’t is te zeggen het lijkt er op dat hij de overwinning heeft behaald, maar God zal met luister en grote macht hem breken op het ogenblik dat hij zal denken te hebben gezegevierd. Ik ben de Meester van de wereld, de wereld zal opstaan als Ik hem zal gered hebben en Ik bereid reeds Mijn overwinning voor.

  18-04-2015, 23:30 Geschreven door Claudia  


  16-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het huwelijk - Mark Goring

  Je hebt misschien al gehoord van het jonge meisje dat vurig bad om een goede christelijke man te vinden. Ze vindt een jongen waar ze op verliefd wordt. Het enige probleem is : hij is geen katholiek. Ze gaat naar haar moeder en vraagt : ma, ik heb een toffe gast leren kennen maar hij is geen katholiek. Wil je bidden dat hij katholiek wordt? Haar moeder zegt OK. De volgende week komt het meisje bij haar moeder en zegt: Bedankt voor het gebed, Johnny gaat mee naar de kerk op zondag. Vraag aan pa dat hij ook bidt. De week daarop gaat het meisje terug naar haar moeder: Johnny gaat naar de priester en praat ermee. Hij denkt er serieus aan om katholiek te worden. Vraag aan je gebedsgroep dat ze ook bidden. Twee weken later komt het meisje bij haar moeder: Stop onmiddellijk met bidden!!! De moeder vraagt: Waarom? Het meisje antwoordt: Johnny denkt erover priester te worden!!!

  Er zijn een aantal roepingen en we moeten opstaan voor allemaal. Het huwelijk is niet alleen een mooie roeping en een heilige roeping, maar het is ook een beeld. Een beeld aan ons gegeven door God. We weten dat kunst de artiest weerspiegelt, de schepping weerspiegelt de Schepper. Wanneer we de sterren aan het firmament zien, de oceaan, de bergen zijn het allemaal beelden die de schepper weerspiegelen. Zo is ook het huwelijk.

  Genesis 2:18 : De heer God sprak: ‘Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.’

  Lukas 18:18-19 :  Een aanzienlijk man stelde Hem deze vraag: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’ Jezus zei tegen hem: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God.

  Jezus zegt hier dat enkel God goed is. Het is dat soort goed dat in Genesis 2:18 gebruikt wordt. De man alleen is nog God niet dat weerspiegelt is. Daarom heeft Adam een partner nodig. Het is nog het perfecte beeld van God niet.

  Genesis 2:21-22 : Toen liet de heer God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij één van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. En de heer God vormde de rib die Hij uit de mens had weggenomen tot een vrouw, en bracht haar naar de mens.

  Adam en Eva leefden al een tijdje in het Paradijs en Adam was wat stiller geworden. En op een nacht was Eva aan het frutselen aan Adams borst. Adam vraagt: Eva wat ben je aan het doen? Eva: Ik ben je ribben aan het tellen. Adam vraagt: waarom? Eva: Dan ben ik zeker dat je geen andere vrouw hebt.

  Met Eva erbij hebben we nog steeds geen perfect beeld van God. Adam en Eva moeten een in vlees worden. In Gods berekening is 1+1 = 3. Uit de eenheid van Adam en Eva komt een nieuwe mens voort. En 9 maand later geef je het een naam. In de drie-eenheid hebben we de perfecte eenheid tussen God de Vader en God de Zoon. Een totale liefde, een zelfgevende liefde, een perfecte eenheid. En daaruit komt de Heilige Geest voort. De liefde tussen de Vader en de Zoon vormt een persoon nl. de Heilige Geest. De eenheid tussen man en vrouw dat nieuw leven schept is het perfecte beeld van God. Daarom is overspel en echtscheiding zo’n vreselijke zonde tegen Gods beeld.

  Deze band moet op vrijwillige basis gebeuren, ze moet totaal zijn, ze moet trouw zijn en ze moet vruchtbaar zijn. De Vader en de Zoon hebben deze band op vrijwillige basis en ze is totaal. Het is een totale zelfgave. Als een huwelijk niet voldoet aan deze vier voorwaarden is het geen huwelijk. Het is niet omdat mensen een huwelijksceremonie hebben dat ze gehuwd zijn. Als er een van de aspecten ontbreekt kan de Kerk zeggen dat er geen huwelijk is. Een meisje kan op jonge leeftijd zwanger raken en de vader van dat meisje zegt: Je moet met die jongen trouwen, je hebt geen andere keuze! Dan is dit geen huwelijk want het is niet op vrijwillige basis.

  We zien in het huwelijk een beeld van de drie-eenheid maar ook de liefde van de Heer voor Zijn Kerk.

  Efeziers 5:31-33 : Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Dit geheim is groot. Ikzelf betrek het op Christus en de kerk. Hoe dit ook zij, ieder van u moet zijn vrouw liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

  Jezus is de bruidegom, de man en Hij geeft zich totaal voor Zijn Kerk. Hij sterft voor de Kerk, Hij vergiet zijn Bloed voor de Kerk. Zijn liefde voor ons, Zijn Kerk is totaal, is trouw, is eeuwig. Het is zelfgave en het huwelijk zou ook zo moeten zijn. Dat de liefde tussen man en vrouw totaal is, vrij is, trouw is, vruchtbaar is. Als mensen zich bezig houden met contraceptie, abortus plegen, echtscheiding plegen moeten we niet wanhopen. Jezus bloed wast alle zonde weg. Zijn kostbaar bloed wast alle zonde weg. Vele mensen dragen schaamte en schuld met zich mee uit het verleden maar Gods vergeving is sterker dan dat. We moeten dit geloven en niet naar de stem van de aanklager luisteren. De aanklager is de duivel die zegt: Je zult niet vergeven worden.

  Openb 12:10 : En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen: ‘Nu zijn de redding en de macht en het koningschap van onze God gekomen en de heerschappij van zijn Messias, want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, hij die hen aanklaagde bij onze God, dag en nacht.

  Jezus maakt alles nieuw.

  Het mooiste huwelijk is het huwelijk tussen Jozef en Maria. Een uniek huwelijk want Maria is de eeuwige Maagd.

  Matteus 1:22-23 : Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen Hem de naam Immanuël geven, wat betekent: God met ons.

  Het huwelijk is niet gebaseerd op gevoelens of fysieke intimiteit. Het gaat veel dieper dan dat. Het gaat om een zelfgevende liefde dat stroomt. Waarvoor staat het woord family? Forget about me, I love you. Zo gaf Jezus zijn leven voor de Kerk. Hij zei: Forget about me, I love you!

  Het huwelijk is een voorbereiding op een leven met Jezus.

  Johannes 4:6-7 : en waar zich de Jakobsbron bevindt. Jezus, die afgemat was van de tocht, was bij de bron gaan zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Een Samaritaanse vrouw kwam water putten. Jezus sprak haar aan: ‘Geef Mij wat te drinken.’

  Jezus vroeg de Samaritaanse vrouw te drinken. Mensen kwamen elkaar tegen bij een bron. Maar Samaritanen waren bij de Joden niet geliefd. Daarom was het ongewoon dat Jezus tot de Samaritaanse sprak.

  Johannes 4:9-10 : De Samaritaanse vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt U als Jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?’ Joden willen namelijk met Samaritanen niets te maken hebben. Jezus hernam: ‘Als u de gave van God kende, als u wist wie het is die tegen u zegt: geef Mij te drinken, dan had u Hem erom gevraagd en Hij had u levend water gegeven.’

  Johannes 4:16-18 : Daarop zei Jezus: ‘Ga uw man roepen en kom hier terug.’ ‘Ik heb geen man’, antwoordde de vrouw. ‘Dat zegt u terecht, dat u geen man hebt,’ zei Jezus. ‘Want u hebt vijf mannen gehad, en die u nu hebt is uw man niet. Wat u daar zegt, is waar.’

  Jezus is degene waar de Samaritaanse op zoek naar is. Hij is degene die bij haar blijft voor altijd.

  1 Korintiers 7:7-8 : Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder heeft nu eenmaal van God zijn eigen gave ontvangen, de een deze, de ander die.
      Tegen de ongehuwden en weduwen zeg ik: het is goed voor hen als zij blijven zoals ik.

  1 Korintiers 7:28 : Maar als u wel trouwt, zondigt u niet, en ook het meisje dat trouwt, doet geen zonde. Alleen halen zulke mensen zich beslommeringen op de hals, en dat zou ik u willen besparen.

  1 Korintiers 7:32-35 : Ik zou willen dat u zonder zorgen was. Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen; zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een ongetrouwd meisje dragen zorg voor de zaak van de Heer; zij willen heilig zijn naar lichaam en geest. De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen en wil haar man behagen. Dit alles zeg ik voor uw eigen bestwil, niet om uw vrijheid aan banden te leggen; het gaat mij alleen om de eerbaarheid en een onverdeelde toewijding aan de Heer.

  1 Korintiers 7:38-40 : Met andere woorden: wie met zijn meisje trouwt doet goed, wie haar niet trouwt doet beter.
      Een vrouw is aan haar man gebonden zolang hij leeft. Is haar man ontslapen, dan is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen met een christen. Toch is zij gelukkiger als zij ongehuwd blijft; althans zo denk ik erover, en ook ik bezit de Geest van God, vind ik.

  Wat we ook doen, het moet een weerspiegeling zijn van de eeuwige liefde van God. Of je nu alleenstaand bent, gehuwd of een priester bent.

  16-04-2015, 19:41 Geschreven door Claudia  


  15-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leven is een strijd - Marc Goring

  Ik houd van het verhaal in Exodus 17: 11-12, Mozes in oorlog met Amalek. Mozes gaat de berg op en daar steekt hij zijn armen omhoog en ze winnen de oorlog. Ze verslaan Amalek. Mozes wordt echter moe en laat zijn armen zakken. En ze beginnen te verliezen. Aaron en Hur moesten hem helpen zijn armen hoog te houden anders verloren ze de strijd. Het boek Exodus staat vol van bijbelse beelden. Beelden die diepe inhoud hebben. We moeten geen schriftgeleerden zijn om te weten dat we altijd de armen omhoog zouden moeten houden. Want, broeders en zusters, we zijn in oorlog. Er is een strijd aan de gang voor onze zielen. We moeten onze armen omhoog houden voor een heel leven. Onze armen moeten altijd naar de Heer reiken.

  Er waren eens zusters die een klooster hadden in de stad. Het klooster was ommuurd. Vele zusters waren wat depressief. Er werd een nieuwe moeder-overste gekozen en het eerste wat ze deed was het convent verkopen. Ze gingen op zoek naar een ranch op het platteland. Eens in de ranch ingetrokken waren de zusters opgetogen. Deze moeder-overste had inzicht gekregen en dit gaf ze door aan al de andere zusters van het klooster.

  Ezechiel 16:5-6 : Niemand had medelijden met u of ontfermde zich over u om voor u te zorgen. Op de dag van uw geboorte werd u in het vrije veld te vondeling gelegd, omdat men aan uw leven geen waarde hechtte.
       Toen kwam Ik voorbij u en toen Ik zag hoe u daar lag te spartelen in uw bloed, sprak Ik tot u: ‘Blijf leven!’ Ja, Ik sprak: ‘Blijf leven’.

  God zegt tegen ons : Leef!

  Ezechiel 16:10-14 : Ik kleedde u in bonte kleren, gaf u sandalen van het fijnste leer, bond u een linnen hoofdband om en gaf u een sluier van fijne stof. Ik tooide u met sieraden, deed armbanden om uw polsen en een snoer om uw hals. Ik gaf u een ring in uw neus, hangers aan uw oren en een diadeem op uw hoofd. U was getooid met goud en zilver; uw kleding was van linnen, fijne stof en bonte weefsels; uw voedsel werd bereid met het fijnste meel, met honing en olie. U werd buitengewoon mooi, een koningin waardig. De roem van uw schoonheid verspreidde zich onder de volken, want volmaakt was de pracht die Ik u verleend had – godsspraak van de Heer god.

  Een verworpen vrouw wordt tot koningin gemaakt door God. Maar zij verkiest zich af te wenden van de Heer. Ze verwierp de Heer en zijn goedheid.

  Genesis 1:28-31 : God zegende hen, en God sprak tot hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’
      En God zei: ‘Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan jullie, en alle bomen met zaaddragende vruchten; zij zullen jullie tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan alles wat dierlijk leven heeft, geef Ik al het groene gewas als voedsel.’ Zo gebeurde het. God bekeek alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was.

  De Heer heeft ons alles gegeven. Hij wilde het allerbeste voor ons. Het enige wat Hij van ons vroeg was niet te eten van de boom van goed en kwaad.

  Hoe komt het dat velen niet leven in deze zegen? Niet genieten van deze zegen? We moeten van de dingen genieten in dit leven dat God ons gegeven heeft. God wil ons dat geven. Als je dit kunt dan kun je anderen zegenen. Ben je in staat te leven in Gods zegen?

  Voor de jongeren: jullie moeten geen drugs gebruiken om een leuke tijd te hebben. Tegenwoordig is de porno-verslaving in. Maar je hebt dit niet nodig er zijn zoveel andere dingen in het leven dat de Heer ons gegeven heeft om van te genieten.

  Johannes 10:10 : Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten, en om verloren te laten gaan; Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed.

  De Heer zegt : Leef! Als christenen is het onze plicht meer plezier te hebben dan iemand anders! We moeten meer mens zijn dan iemand anders.

  Efeziers 6:12 : Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen.

  Er zijn 4 soorten van duivelse invloed: Verleiding – onderdrukking – obsessie – bezetenheid. De Heer wil dat we vrij zijn van duivelse invloeden. De Heer wil dat we vrij zijn van giftige vruchten. Giftige vruchten zoals drank, drugs, computerspelletjes, tv enz. Maar het is een strijd. Het is gemakkelijk gezegd : geniet van het leven. Maar het is een strijd. Maar de Heer wil dat we verwend worden door Hem. De vraag is of je in de zegening van de Heer wil leven.

  15-04-2015, 22:06 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Mario

  Publieke verschijning van de Moeder Gods

  als ‘Maagd van de Verzoening’

  op 5 april 2015  

  "Geloofd zij Jezus Christus. Mijn kinderen, Ik ben jullie zeer nabij en Ik zegen jullie allen in de naam van Mijn verrezen Jezus. De heerlijkheid van de Heer omhult jullie en geeft jullie de kracht van de Heilige Geest om voorwaarts te gaan naar de Hemelse Vader, in de heiliging van jullie ziel.

  Lieve kinderen, bekeer jullie spoedig tot Jezus de Verlosser en vermeerder jullie nederige gebeden tot redding van de wereld, die in groot gevaar is.

  Ik breng jullie het Evangelie van Jezus, vertrapt door de groten en niet aanvaard door de meesten, en Ik verzoek jullie nogmaals om de brede weg van het verderf te verlaten. Bloei op naar een nieuw leven, Mijn kinderen, kies voor God en Zijn Goddelijke Liefde. Ik bemin jullie en zegen jullie allen."

  Hier de buitengewone boodschap van 4 april:

  "Geprezen en gedankt zij te allen tijde het Allerheiligste en Goddelijk Sacrament. Het Lichaam van Mijn Zoon Jezus schenkt jullie kracht, liefde, vreugde en zoetheid in de strijd om de Boze te overwinnen, die ernaar streeft om het geloof van vele van Mijn kinderen te vernietigen.

  Ik ben hier en neem jullie in Mijn armen om jullie te troosten. Ik dank jullie zeer die in Mijn heilige tempel zijn gekomen.

  Ik zal jullie overladen met buitengewone geschenken voor jullie eeuwig heil. Bid veel voor de redding van de wereld.

  Op deze plek van oneindige genade zullen er jullie veel tekenen gegeven worden, maar het grootste teken is Mijn komst onder jullie, Mijn dierbaren. Word verliefd op God en op Mijn Onbevlekt Hart. Ik bemin jullie oneindig."

  (Op  5 april, eer de Madonna verscheen aan Mario, is Onze Heer verschenen die gesproken heeft met Zijn vertrouweling en hem de volgende boodschap gaf:

  "Ik Ben het, de eeuwig Verrezene, de Heilige van Israël. Aanschouw en aanbid de Allerheiligste Goddelijke Hostie, Mijn waar Lichaam. Nuttig Mij, het Hemels Brood, medicijn van de onsterfelijkheid en het leven met Mij. Blijf verenigd in Mijn Liefde en wees Mijn apostelen, verspreid overal Mijn boodschappen en de boodschappen van de Medeverlosseres. Ik zal jullie harten verwarmen wanneer jullie je eenzaam voelen.

  Ik bemin je en koester je aan Mijn Heilig Hart. Jullie zijn het uitverkoren deel van Mijn Hart en de kleine groep die Mij trouw volgt."

  Zie : brindisi-mariaverschijningen.jimdo.com/actuele-boodschap/

  15-04-2015, 20:44 Geschreven door Claudia  


  14-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 5/4

  MIJN KINDEREN, DE GROTE VERANDERINGEN IN MIJN KERK KONDIGEN ZICH AAN!

  5 april 2015 12 H 25 P.M.

  DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS DE GOEDE PASTOOR IN DE KATHOLIEKE WERELD

  Halleluja, Halleluja, Halleluja, de Heer is Verrezen.

  Dit is het overwinningslied van al mijn schepselen in de hemel en moet ook het lied zijn van al de mensen van goede wil in de wereld.

  Opnieuw ben ik verrezen in het hart van mijn trouwe volk om jullie de vreugde van het Eeuwig Leven aan te kondigen.

  Mijn kinderen, de grote veranderingen in mijn Kerk kondigen zich aan. Jullie moeten bidden, mijn kudde, zodat alles conform mijn leer en mijn evangelie zou zijn.

  Als Goede Pastoor wil ik rond Mij mijn verloren en verspreide schapen verenigen zodat bij mijn terugkeer er maar een pastoor en een kudde is; het is mijn wens dat heel de katholieke wereld zich verenigt in gebed met mijn pastoors en actief deelneemt in de nieuwe veranderingen die ik wil doorvoeren in mijn Kerk. Ik wil dat er een generale consensus is tussen mijn Pastoors en mijn Kudde wat betreft de beslissingen die men gaat nemen in de volgende synode.

  Schapen van mijn Kudde, ik wil dat jullie reeds beginnen te bidden, te vasten en boete te don zodat de veranderingen die mijn Kerk zullen reformeren genomen worden in overeenstemming met mijn wil. Ik wil ook de kerken verenigen die een affiniteit in hun leer hebben met de Katholieke Kerk, zodat ik op mijn terugkeer ik een enkele kudde vindt in de schaapskooi. Daarom heb ik Paus Franciscus gekozen want hij is verantwoordelijk voor het verenigen van mijn verspreide kudde en de verloren schapen terug naar de schaapskooi te brengen. Ik vraag vele gebeden voor mijn Vicaris zodat de machten van het kwaad binnen het Vaticaan het vernieuwende werk, dat ik in mijn Kerk wil aanbrengen, niet hinderen.

  Er zijn donkere machten binnen mijn kerk die deze hervorming willen gebruiken om de bevrijdingstheologie te introduceren. Het is het werk van mijn tegenstander die van binnenuit de fundamenten van mijn Kerk wil vernietigen. Aanroep daarom mijn Vader door smeekbeden, vasten en boetedoeningen zodat de leer waarop mijn Kerk steunt aanleunt bij mijn evangelie en dat de machten van het kwaad haar niet overweldigen.

  Steun mijn Vicaris en mijn Kardinalen die trouw blijven aan mijn leer en mijn evangelie, zodat ze voet bij stuk houden in de beslissingen die cruciaal zijn voor het lot van mijn Kerk. Het schisma is dichtbij, daarom is jullie gebed belangrijk, mijn kinderen; herinner jullie dat ik jullie vrije wil respecteer en alles wat ik hier op aarde leid hangt af van jullie gebed. Als jullie bidden, vasten en boetedoening doen voor de nodige verandering in mijn Kerk zal alles volgens mijn wil zijn; zoniet zullen de modernisten die in dienst staan van mijn tegenstander de bevrijdingstheologie introduceren. Deze zal mijn leer en mijn evangelie volledig veranderen en zal de deuren van mijn Kerk openen voor mijn tegenstander. Hij zal dan op de Troon van Petrus zitten en de vervolging beginnen van mijn Kerk, en zorgen voor de vlucht en het martelaarschap van mijn Vicaris.

  Mijn Kudde; bereid jullie dus voor met de geestelijke wapens die ik jullie gegeven heb voor de eindtijd; gebruik jullie geestelijke wapenrusting die goed geolied moet zijn door gebed; bid de rozenkrans van mijn Moeder, het gebed van mijn Kostbaar Bloed en mijn heilige wonden; het Exorcisme gebed van mijn geliefde Michael en blijf in de stille manifestatie van het gebed, zodat we samen met mijn Moeder de machten van het kwaad binnen mijn Kerk kunnen verslaan. Mijn vrede is met jullie allen.

  Jullie Meester, Jezus de GOEDE PASTOOR.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  14-04-2015, 18:43 Geschreven door Claudia  


  13-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is wanneer je ziet dat alles rond je in ruine vervalt dat de triomf het dichtst is - Pelianito

  Het is wanneer je ziet dat alles rond je in ruine vervalt dat de triomf het dichtst is

  Nehemia 9:6 U alleen bent de Heer, U hebt de hemel geschapen en de hemel der hemelen, met heel het leger van de sterren, de aarde met alles wat zich erop bevindt, de zeeen met alles wat erin is. U geeft leven aan alles, en heel het leger van de sterren is aan U onderworpen.

   “Mijn geliefde kinderen, de overwinning is nabij! Het is wanneer je alles rond je in ruine ziet vervallen dat de triomf het dichtst is! Wanhoop niet; verlies de hoop niet, maar plaats altijd en overal jullie vertrouwen in mij. Wees als onze Moeder aan het voet van het kruis, ze verloor haar geloof niet voor een seconde. Verenig jullie wil met de hare zoals ze haar wil met de Mijne verenigt. Dit is een zekere weg om te leven in de Goddelijke Wil. Kinderen, Ik zegen jullie en mijn Moeder is jullie aan het zegenen. Verheug jullie! Ik heb overwonnen en Ik zal opnieuw overwinnen!”

  O mijn Jezus, ik plaats al mijn vertrouwen in Uw barmhartig Hart. Dank U om ons te zegenen! In Uw barmhartigheid sta ons toe om de kanalen te zijn van Uw zegening voor al degenen waarmee we in contact komen, zodat hoop en vertrouwen in U moge verspreid raken overal waar we gaan. Gezegende Moeder, dank U voor uw zorg. Bid alsjeblieft voor ons. Jezus en Maria, we houden van U! Amen.

  13-04-2015, 21:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Je zult op een dag weeklagen over de tijd die je verspilt hebt wanneer je kon bidden - Pelianito

  Je zult op een dag weeklagen over de tijd die je verspilt hebt wanneer je kon bidden.

  Jeremia 7:13-15 Welnu, omdat u nog steeds dergelijke dingen doet – zo spreekt de heer – omdat u niet luistert, en omdat u niet antwoordt terwijl Ik steeds tegen u heb gesproken of u geroepen heb, daarom zal Ik met dit huis dat mijn naam draagt en waar u zo op vertrouwt, met de plaats die Ik aan u en uw vaderen gegeven heb, hetzelfde doen als met Silo. Ik verstoot u, zoals Ik met uw broeders, met heel Efraïm heb gedaan.”

  “Mijn kinderen, hoelang moet Ik jullie generatie nog verdragen? De tijd is zeer kort, inderdaad, want velen hebben hun rug gekeerd naar mijn Woord en mijn liefde afgewezen. Daarom zal Ik hen geven wat ze verlangen, een wereld beroofd van Zijn Schepper. Wee en geweeklaag! Bid en vast, mijn kinderen. Er is veel te doen, want wanneer mijn kinderen alles verloren hebben, dan zal Ik mijzelf tot hen bekend maken, uit genade, zal het teveel zijn om te dragen. Jullie, mijn kinderen moeten verspreiders zijn van genade in de wereld. Nu het nog kan ontvang me in de Heilige Eucharistie. Draag mijn aanwezigheid uit aan de wereld. Jullie zullen een licht zijn dat schijnt in de duisternis. Ik heb jullie deze dingen verteld om jullie aan te moedigen om meer heroische offers en gebeden te doen. Het is gemakkelijk om verstrooid te zijn maar Ik zeg je dat jullie op een dag zullen weeklagen over de tijd die je verspilt hebt wanneer je kon bidden. Kinderen, verenig jezelf met mij. Leef in mij. Laat je dagelijkse plicht toegewijd zijn aan mij, zodat Ik de wereld kan heiligen door jullie. Leef in mij. We hebben nog zoveel te doen! Kinderen, luister!”

  Hemelse Vader, ik betreur nu al de tijd die ik heb verspilt. In de Goddelijke Wil vraag ik U om deze verloren momenten te aan te nemen en ze te gebruiken voor Uw glorie. Help me geen kostbare momenten te verspillen, maar mijn al mijn gedachten, woorden en daden in de Goddelijke Wil toe te wijden door de Liefdesvlam van Uw Onbevlekte Moeder. Hier ben ik Heer, ik kom om te leven in Uw heilige wil. Hier is mijn zwakheid, Heer, geef me je sterkte. Amen.

  (Ter verduidelijking : onze dagelijkse plicht wordt niet als verspilde tijd gezien. Wanneer onze dagelijkse plicht vervullen en die is verbonden met de Goddelijke Wil is het een grote genade voor de wereld.)

  13-04-2015, 21:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Onze Vader - Fr Mark Goring

  Wanneer Jezus werd gevraagd hoe te bidden zei Jezus aan zijn leerlingen het Onzevader te bidden. Het Onzevader is heel interessant. Je kunt er een hele cursus over geven. Maar wat het meest belangrijk is : Hij leerde ons tot God praten. Er zijn hele bibliotheken over gebeden. Dat is allemaal OK. Maar het is heel eenvoudig wat Jezus ons leerde. Hij zei niet: Mediteer eventjes. Beeld je in een groen veld met een zwoel windje. Hij zei ook niet : probeer een hoger bewustzijn te bereiken. Hij zei ook niet : Het eerste wat je moet doen is je geest ledigen. Je moet in een comfortabele positie zitten.

  Jezus zei : praat met je Vader. Wil je leren bidden, spreek dan met je Vader in de Hemel. De Vader is niet iemand ver verwijderd van ons. Praat tot je Vader net zoals een kind tot zijn vader praat. Zeg: Onze Vader. Dat is revolutionair. Je hebt een Vader, een Abba, een papa in de Hemel. En je kunt Hem bereiken door Onze Vader te zeggen. Je hebt een Vader die je wilt horen. Hij wil een relatie met jou. Het is zo eenvoudig dat we erover kunnen kijken. Het is een diepe genade tot God praten.

  Als ik ’s morgens opsta praat ik tot God. Ik zeg goede morgen God. Dank je voor de goede slaap. Dan prijs ik Hem en praat ik tot Hem. En ik probeer dat type van conversatie aan te houden de hele dag lang. Het is zo’n eenvoudige weg tot God praten. Ik had eens een drukke periode gehad en ik ging op retraite. Ik zat in de auto en was tot God aan het praten. Ik was maar aan het doordrammen en ik dacht dat God genoeg had van mijn gepraat. Maar ik kreeg onmiddellijk een bericht door dat Hij wilde dat ik tot Hem praatte en dat Hij er geen genoeg van kon krijgen omdat Hij zoveel van mij houdt. God zei : praat tot Mij dag en nacht, Ik krijg er niet genoeg van. Zelfs al voel je de zoetheid van Mijn aanwezigheid niet blijf tot Mij praten.

  We kunnen tot Onze Vader praten met de intimiteit van een kind. Fr Randall zocht telkens Gods wijsheid. Wat is wijsheid? God sprak: Vraag me alles. Er was een seminarist die een affiche in zijn kamer hangen had : Heer, help me U te vragen om hulp. Wil je hulp, vraag het Hem. We vergeten veel te dikwijls Hem hulp te vragen.

  Door te praten kan een relatie hersteld worden. En dan heb je terug een fijn gevoel vanbinnen. Er zijn ook sommigen die denken aan Samuel die zei: Spreek Heer, Uw dienaar luistert. We moeten ervoor zorgen dat we ons niet verwijderen van God. Wanneer we Gods aanwezigheid niet meer voelen dan stoppen we met praten tot God. Stoppen we met Hem te danken en lof te prijzen. Als we veel praten zullen we Hem ook horen spreken. We kunnen onszelf verwijderen door onze gebeden als we ze aframmelen. Als we zoals een kind praten tot God komt dat uit ons hart. We moeten ons afvragen : Praten we wel met God? Ik praat tot God en vraag Hem om hulp.

  Joh 15:5-6 : Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem – draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets. Wie niet met Mij verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank: ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, waar ze verbranden.

  Blijf dus met de Heer praten, heel de dag.

  13-04-2015, 21:00 Geschreven door Claudia  


  12-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Phil Bosmans - De computer houdt geen rekening met het hart

  ‘Mens zijn, ’n goed mens zijn’, dat is het enig belangrijke in deze wereld! Maar wie interesseert het?

  Goedheid veronderstelt eenvoud, vriendelijke en vrijwillige dienstbaarheid en een zekere dosis zelfvergetenheid. En wie is hier op uit? Deze dingen zijn helemaal niet in de mode. Ze vallen niet in de smaak. Je hoort hier en daar wel roepen over een nieuwe maatschappij, een nieuwe wereld, maar zelden hoor je iets over deze onmisbare basiselementen.

  Daarom blijft het geleuter over maatschappijvernieuwing en structuurhervorming ergens in de lucht hangen. Het wordt ongeloofwaardig en de mensen zien er niets van in het dagelijks leven. De grote wereld heeft alleen oog voor grote dingen, dingen die opvallen, dingen die op de moderne waardeschaal doorwegen: de carriere, de eer, het fortuin!

  Er wordt niet gevraagd naar je goedheid, je eenvoud, je dienstbaarheid, maar naar je universiteitstitel, je diploma, je prestatiedrang, je ambitie, je wetenschappelijke en technische waarde. Men vraagt naar de technische wetenschappelijke mens, die past in het kader. Zoveel mogelijk immuun voor menselijke gevoelens als medelijden, begrip, aandacht voor noodlijdenden, zorg voor anderen.

  Dit is het gevaar dat ons bedreigt in deze overgeorganiseerde en overgeadministreerde maatschappij. De computer houdt geen rekening met het hart! Hoe is het anders mogelijk dat er zoveel afschuwelijke nood blijft voortbestaan in deze wereld?

  De goede mensen hebben geen macht. De macht en de beslissing in deze wereld is aan de anonieme groten der aarde, die nog altijd handelen alsof de goederen der aarde hun prive-eigendom zijn!

  Laat je niet ontmoedigen! Word een goed mens, een heel goed mens, dan wordt dat klein stukje wereld waar je zelf leeft en werkt toch al een beter stukje wereld!

  Phil Bosmans – Menslief ik hou van je

  12-04-2015, 21:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beroemde jezusbeelden

  1 Christus de Verlosser, Rio de Janeiro, Brazilie – Het meest bekende beeld van Jezus is ook het grootste Art Deco beeld in de wereld. Het is het 5de grootste beeld van Jezus in de wereld met een hoogte van 30 meter – zonder zijn 8 meter hoge voetstuk. De armen van het beeld zijn 28 meter wijd. Het staat op de top van de 700 meter hoge Corcovado berg. Het beeld is een ikoon geworden voor Rio de Janeiro en is Brazilie’s meest bekende monument. Het werd gebouwd tussen 1926 en 1931.

  2 Christus Koning, Polen – Dit bekende beeld van Jezus staat in het kleine stadje Swiebodzin in west Polen. Het werd voltooid in 2010. Het beeld samen met de heuvel waarop het beeld staat is 52,5 meter hoog, en is het grootste beeld van Jezus in de wereld. (met de heuvel inbegrepen)

  3 Cristo della Minerva, Rome, Italie – Ook gekend als Christus de Verlosser, deze marmeren sculptuur door Michelangelo werd in 1521 voltooid. Het staat in de kerk van Santa Maria sopra Minerva in Rome, het is een van de meest bekende sculpturen van Jezus ooit gemaakt, ongeacht zijn relatief kleine grootte in vergelijking met de andere hoge beelden. Het heeft een hoogte van 2,05 meter.

  4 Het monument van de Goddelijke Redder van de Wereld, El Salvador – Dit beeld staat in San Salvador in El Salvador. Het toont Jezus staande op Aarde, geplaatst op de top van een groot betonnen verhoog. Dit beeld werd gebouwd in 1942 en werd beschadigd door een aardbeving in 1986. De restauratie vond plaats in 2010.

  5 Cristo de la Concordia, Bolivie – Een beeld van Jezus Christus op de top van de San Pedro heuvel in de stad Cochabamba. De totale hoogte van het beeld is 40,44 meter. De linkerhand van het beeld wijst naar het zuiden en de rechterhand wijst naar het noorden.

  6 Christus van de Ozarks, Arkansas, Verenigde Staten – Een monumentale sculptuur van Jezus gelocaliseerd tegen Eureka Springs, Arkansas. Het werd gebouwd in 1966 en is meer dan 20 meter groot.

  7 Koning der Koningen en Lux Mundi, Ohio, Verenigde Staten – Koning der Koningen was een 19 meter groot beeld van Jezus tegen Monroe, Ohio. Het werd in 2004 gebouwd maar het werd vernietigd door een bliksemschicht en vuur in 2010. Lux Mundi (Licht van de Wereld) is een 15,8 meter hoog beeld van Jezus en vervangt het vernielde beeld op dezelfde plaats. Het nieuwe beeld werd voltooid in 2012.

                            

  8 Christus van Vung Tau, Vietnam – Dit hoge beeld van Jezus staat op de Nho berg in Vung Tau, Vietnam. Het beeld werd gebouwd door het Vietnam Catholic Association. Zijn bouw startte in 1974 en werd voltooid in 1993. Het beeld is 32 meter hoog en staat op een 4 meter hoog platform. De armwijdte bedraagt 18,3 meter. Het beeld bevat een interne trap van 133 trappen.

  9 Christus de Verlosser van de Andes, Chili – Argentijnse grens – Gelocaliseerd op 3,832 meter boven de zeespiegel in de Anes, tussen de Argentijnse stad Mendoza en de Chileense stad van Santiago, op de grens tussen de twee landen. Dit mooie beeld werd onthuld in 1904 om de vredesresolutie tussen de twee landen te bevestigen.

  10 Cristo Rei, Lissabon, Portugal – Dit beeld overkijkt de stad Lissabon en werd opgericht gedurende de jaren 1959-1969.

  12-04-2015, 21:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ben jij zonder zonde - Fr Mark Goring

  Er was een universiteitsprofessor die filosofie gaf. En aan het einde van de cursus was er een examen. Hij nam een stoel en zette die op een tafel vooraan de klas. En hij zei aan de studenten : Je krijgt 2 uur om een essay te schrijven over waarom deze stoel niet bestaat aan de hand van hetgeen je hebt geleerd in filosofie. De studenten beginnen ijverig te schrijven, behalve een student. Hij kijkt maar schrijft niets op. Na 10 minuten te kijken schrijft hij iets op. Hij staat daarna recht en is de enige die zijn papier afgeeft aan de professor. De professor kijkt verbaasd. Na 10 minuten en hij heeft gedaan. Hij wil wel eens weten wat de student heeft opgeschreven. Hij leest 2 woorden op het blad: Welke stoel?

  De perceptie van wat we zien is heel belangrijk. Iemand eet kip en zegt : de kip smaakt raar. En jij zegt : dat is inbeelding, er is niets verkeerds aan de kip. En een paar uur later heb je diaree. Of iemand zegt : ga niet door de struiken want er staat gifsumak. En je zegt : het geeft niet ik ga er door. En wat later sta je vol huiduitslag. In de tijd van de woestijnvaders waren er eremieten die in de woestijn leefden om een band te krijgen met God. Ze baden en leefden een ascetisch leven. En ze hadden veel wijsheid die ze aan ons hebben doorgegeven. Een van de dingen die ze hebben doorgegeven is : hoe belangrijk het is in het spirituele leven je zonden te zien. Het inzien hoe zondig je leven is. Zien dat je ziel gewond is.

  De ziel heeft genezing nodig. Er zijn veel mooie uitspraken van hen over deze zaak. Een van de woestijnvaders zei hierover : Ik zie liever mijn zonden dan te spreken met engelen. Veel van deze eremieten hadden bovennatuurlijke ervaringen. Maar de woestijnvaders letten niet op deze speciale genaden. Ze zeiden dat dit geen maatstaf was van heiligheid. Wat wel een maatstaf is is het zien van je eigen zonden in je leven. Het is gemakkelijk je te laten gaan in je geestelijke gaven. Een andere uitspraak is : Groter is de persoon die weent over zijn zonden, dan de persoon die doden doet verrijzen door gebed. Hij verwijst hier naar de schrift :

  Matt. 7:21 Niet ieder die Heer! Heer! tegen Mij zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Velen zullen Mij op die dag zeggen: “Heer! Heer! Hebben we niet in uw naam geprofeteerd, hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben we niet in uw naam veel machtige daden gedaan?” Maar dan zal Ik hun openlijk zeggen: “Nooit heb Ik u gekend. Verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods wet!”

  Hier nog eens : spirituele gaven zijn geen teken van heiligheid. Een persoon kan profeteren, demonen uitdrijven, mensen genezen, maar toch kwaad hebben gedaan in zijn leven. Als ze over het kwaad geen berouw hebben gaan ze zelfs niet naar de hemel. Kun je je inbeelden. Ze kunnen veel daden doen in naam van de Heer, maar toch je zondigheid niet erkennen. Een andere uitspraak : Als je niet weent over je zonden, ween dan omdat je niet weent over je zonden! Je zonden erkennen is op zich al een genade. Het is een geschenk van God. Tranen vergieten over je zonden is een enorme genade van God. Veel heiligen hebben het erover gehad dat dat een van de grootste gaven is.

  Ze zeggen dat St Franciscus van Assisie zoveel over zijn zonden heeft geweend dat er groeven op zijn gezicht stonden. Hij weende zoveel. Veel mensen kijken naar Jezus’ kruisiging, zijn lijdensweg, zijn doornenkroning en zeggen dan : Hij hoefde dat niet te doen. Dat was erover. We zijn allemaal brave mensen, Hij hoefde dat niet te doen. Maar broeders en zuster, blijkbaar was het toch nodig.

  Romeinen 3:23-24 : Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. Allen worden gratis door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is.

  Op een of andere manier zijn we er allen aan onderworpen. We hebben allen gezondigd.

  Johannes 13:5 : Daarna goot Hij water in een waskom en begon Hij de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de schort om zijn middel. Zo kwam Hij bij Simon Petrus. ‘Heer,’ zei deze, ‘gaat U mij de voeten wassen?’ Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Wat Ik doe, daar heb je nu geen begrip van; later zul je het begrijpen.’

  Mensen die zeggen Jezus hoefde dit alles niet te doen begrijpen het niet dat Jezus moest sterven voor hen.

  Petrus hield vol: ‘Nooit in der eeuwigheid zult U mij de voeten wassen!’ Maar Jezus zei: ‘Als Ik je voeten niet mag wassen, hoor je niet bij Mij.’

  Wil je de eeuwigheid doorbrengen met Jezus. Dan moet je Hem toelaten je te wassen. Je moet inzien dat je je moet laten wassen.

  ‘Heer,’ zei Simon Petrus toen, ‘dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.’

  Als je een dokter nodig hebt en je zegt van niet, is geen goede zaak. Jezus is de goddelijke genezer. Ieder van ons heeft een gewonde ziel. Onze zielen zijn gewond. Hoe heiliger we worden, hoe meer we inzien dat we een Redder nodig hebben.

  Psalm 36:10-11 : Ja, bij U is de bron van het leven; omdat U licht geeft, zien wij licht. Laat uw liefde uitgaan naar degenen die U erkennen, uw rechtvaardigheid naar degenen die oprecht zijn van hart.

  Dat verklaart de heiligen die dichter en dichter tot God naderden en meer en meer in Zijn licht vertoefden en zagen dat er nog vlekken waren op hun witte gewaden. In de duisternis kunnen onze gewaden vuil zijn, we zien het niet. Maar als we in het licht komen zien we het. Ons gewond zijn. De heilige mensen zien zelfs de kleinste foutjes als ze naar de biecht gaan. Ze hebben dat soort van fijngevoeligheid. Er zijn er die zeggen: Ik heb geen zonden, ik ben een lieve man, weet je. Maar als zijn vrouw het hoort kan zij veel zonden aanhalen. De persoon die zijn zonden niet ziet is een beangstigend iets. Jezus sprak hierover in :

  Mattheus 6:22-23 : De lamp van het lichaam is het oog. – zonder oog zie je niets - Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog slecht is, - je perceptie van goed en kwaad slecht is - zal heel je lichaam duister zijn. Als nu binnenin je het licht duisternis is, hoe erg zal dan de duisternis zijn!

  Je hebt personen die zo gesofisticeerd zijn en modern maar geen notie hebben van goed en kwaad. De dingen waarvan wij zeggen : het is verkeerd, vinden zij geweldig. En de dingen die wij goed vinden, vinden zij maar niets. Zij hebben geen perceptie van goed en kwaad. Hun hele wereld is in duisternis. Zij blijven in duisternis steken, omdat ze niet zien. Ze hebben ogen maar zien niets. Dit is een tragedie de vlekken op de ziel niet te zien in het licht van de Heer.

  Begin elke dag te bidden. St Alphonsus de Liguori zei : Bid je dan ga je naar de Hemel, bid je niet dan ga je naar de Hel. Jezus zei iets gelijkaardigs : Bid en je zult ontvangen. Wil je naar de Hemel gaan, vraag dan elke dag dat je naar de Hemel mag gaan. Vraag eerst aan de Heer om vergeving om drie dingen iedere dag. ’s Morgens begin ik een moment in stilte te denken aan dingen om vergeving om te vragen. Het is een Heilige Geest-moment. De Heilige Geest doet niets liever dan ons te tonen waar het fout ging en onze ziel dan te helen. ’s Morgens bij het opstaan heb ik nog niet gezondigd en dan kan ik kijken naar de vorige dag wat ik daar mispekeld heb. En dan bid ik de akte van berouw. Een krachtig en mooi gebed.

  In een constante geest van berouw zijn is een goede instelling in het leven. In een permanente staat van Heer, ontferm u over ons. Berouw is iets hoopvol. Het is verfrissend. Het is verfrissend om na te denken over de fouten van de voorbije dag of van het voorbije leven. En dan de Heer het te laten vergeven. Hij doet dat graag. Een persoon die een leven leidt van berouw heeft geen schaamte of schuldgevoel. Geen onrustgevoel uit het verleden, omdat de Heer dat wegneemt. Als je berouw hebt neemt God het onrustgevoel weg. In plaats van tranen geeft Hij ons vreugde.

  Ik wandel nu 20 jaar met de Heer. Ik had mijn bekering toen ik een tiener was. En sedertdien ga ik dikwijls te biecht. Toen ik in het seminarie was deed ik een generale biecht. Ik schreef alle zonden van mijn leven op waarvan ik dacht dat ze verkeerd waren en dat ik nog niet had gebiecht. Ik trok wat tijd uit en we gingen in de biecht over mijn hele leven. Nu ga ik regelmatig biechten.

  De Heer laat mij dingen zien uit het verleden waar ik nog geen berouw heb over gehad. Het zijn subtiele dingen zoals een gedrag. Een rebelse manier van denken, egoisme… en de Heer toont dit aan mij. En de Heer heelt dit. Mensen die komen biechten hebben vaak een constant berouw en dit is een goede zaak.

  Het is heel belangrijk te weten dat Gods heling niet ons werk is. Het is de Heer die het werk doet.

  Johannes 14:23 : Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Als iemand Mij liefheeft, zal Hij mijn woord ter harte nemen; dan zal mijn Vader hem liefhebben en zullen We bij hem ons verblijf gaan houden.

  De Heer wil zijn thuis hebben in ons. Hij is als een gast die je eens uitnodigt en die wil blijven. Hij wil in je wonen. Dan heb je ineens een genezer in huis, een Verlosser in huis. Hij zal je genezen. Hij zal je verlossen. Het is niet jouw werk, het is Zijn werk. Hij zal in zijn perfecte tijd aan je werken. Hij maakt alles schoon opdat je aan het banket kunt schuiven. Het hemelse banket. Hij zorgt ervoor dat de gasten klaargemaakt zijn. We moeten geheeld worden, gereinigd worden zodat we klaar zijn voor het Hemelse banket. Als we Hem laten doen komt het in orde.

  Johannes 2:1-3 : Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: ‘Ze zitten zonder wijn.’

  Het feest werd gestopt omdat ze zonder wijn zaten. Jezus kwam om het feest te laten doorgaan. Jezus veranderde het water in wijn om het feest verder te kunnen zetten. Jezus wil ons dus reinigen voor een eeuwig feest. En dit was de taak van het Lam. Hij gaf zijn leven voor ons. Een grote prijs.

  Openbaring 19:9 : En de engel zei tegen mij: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn zij die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het lam’.

  Broeders en zusters, jullie zijn opgeroepen voor het feest van het Lam. Jullie zijn gezegend. De Heer maakt jullie klaar voor het trouwfeest. Een grote prijs werd betaald zodat jullie kunnen aanwezig zijn op dit feest. We moeten zeggen :

  Mattheus 8:8 : De centurio antwoordde daarop: ‘Heer, ik ben niet waard dat U onder mijn dak komt, maar spreek een woord en mijn kind zal beter worden.

  Spreek een woord en mijn ziel zal geheeld worden.

  12-04-2015, 00:00 Geschreven door Claudia  


  11-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.7 principes van geestelijke oorlogsvoering 2 - Mark Goring

  Je moet je afvragen of je gedachten gevuld zijn van de waarheid of met leugens. Father Francis Frank zei in het seminarie jaren geleden : wat zijn je gedachten, ken je gedachten, let op je gedachten. Romeinen 12:2 : Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt. Welke gedachten gaan er bij je om? Je moet waarheid in je gedachten toelaten.

  4 Je moet je vrede bewaren in geestelijke oorlogsvoering. Het is als in de tijd je vader of je broer zeiden: verlies je kalmte niet in de strijd. Verlies je je kalmte in de strijd dan heb je de strijd al verloren. Paulus zegt: En laat de vrede van Christus jullie harten controleren. Laat de vrede van Christus heersen in jullie hart. Wanneer je valt sta opnieuw recht en doe voort. Als je vijanden hebt die je aanvallen panikeer niet. Je doet gewoon verder. Zr Faustina werd dikwijls aangevallen door wolven-demonen en zo en ze verloor haar vrede niet. Ze zei: als dat Gods wil is pak me dan. Bewaar je vrede. De duivel wil onze vrede wegnemen. Als je valt, heb berouw en doe verder, verlies je vrede niet.

  5 Je moet je zwaktes kennen. Wanneer een vijand aanvalt kijkt hij naar de zwakste schakel in de defensie. Wanneer je een stad aanvalt kijk je naar de zwakste muur van de stad. Enkel een dwaas wil niet weten wat zijn zwakheden zijn. Wat zijn je zwaktes? Wanneer de duivel ons aanvalt is het heel zelden dat hij ons aanvalt in de vorm van een vuurspuwende draak met rode ogen. De vijand kent onze zwakheden. Onze zwakheden zijn onze passies. De duivel weet dat deze persoon lui is. Ik pik in op zijn luiheid en ik zal hem vernietigen. Of deze persoon is vol lusten. Ik ga achter hem aan en ik vernietig hem. Wat zijn de zeven doodzonden? We zouden ze moeten kennen: woede, gulzigheid, jaloezie, lust, hebzucht, hoogmoed. Dit zijn de doodzonden waar de duivel ons wil raken.

  Hoe wil je een gezin opbreken? Heel eenvoudig. Echtgenoten spenderen teveel geld. Er wordt ruzie over gemaakt. Dat zorgt voor stress. Het gezin gaat uiteen. Weet je wat je zwakheden zijn? Zorg dat je ze kent. Romeinen 8:6-13 : Het streven van de zondige natuur loopt uit op de dood, het streven van de Geest op leven en vrede. Als u een zondig leven leidt, zult u zeker sterven. Maar als u door de Geest de praktijken van het lichaam doodt, zult u leven. Het vlees is het innerlijke lastige kind. Als je alarmklok afloopt s’morgens dat zegt : Ik wil niet opstaan, het is te vroeg. En als je een gezonde maaltijd bereid zegt : Ik wil koekjes, ik wil koekjes, ik wil koekjes. Paulus zegt dat als we volgens het vlees leven we zullen sterven. Wanneer we dit lastig kind ons leven laten controleren zal het onze dood worden. Als we naar zijn stem luisteren en zijn bevelen uitvoeren.

  Wat zijn je zwakheden? De duivel weet wat ze zijn. Je zorgt er beter voor te weten wat ze zijn en ertegen ingaan.

  6 We moeten een specifieke strategie hebben die door de Heilige Geest is geinspireerd. Als je gaat oorlog voeren ga je niet onvoorbereid je in het strijdtoneel gooien. Je moet erover nadenken, plannen en organiseren. We moeten ons verstand gebruiken bij de strijd tegen onze zwakheden en de strijd tegen onze vijand. We moeten onze hersens gebruiken. Veel mensen denken dat als ze naar de kerk gaan ze hun hersens voor een tijdje niet moeten gebruiken. Dat is niet waar. De Schrift zegt heb de Here God lief met heel je hart, heel je verstand, ziel en al je kracht. Lucas 14:28 : Als een van u een toren wil bouwen, gaat hij er toch eerst eens voor zitten om de kosten te begroten, om te zien of hij het werk kan voltooien. Want anders, als hij wel het fundament legt maar de bouw niet kan afmaken, zal iedereen die het ziet hem uitlachen en zeggen: “Hij begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.”

  God gaf ons de gave van een intellect. Wanneer we bidden tot de Heilige Geest zal God ons een strategie geven om onze zwakheden te overwinnen. Er kwam in het begin van mijn aanstelling een jonge man bij mij. Hij was een lasser. Hij was alleen. Hij was tot de Heer gekomen en hij was zeer vroom. Maar hij had een zwakte : pornografie. Hij kon er niet mee breken. Daarom had de Heer hem een strategie gegeven. Elke keer hij naar de pornografie keek moest hij een som geld aan liefdadigheid geven. Zo is hij ervan af geraakt. Als we worstelen met iets, hoop is geen strategie. Je moet er iets aan doen. Als je roddelt over iemand en je drinkt graag koffie. Telkens je iets slechts zegt over iemand geen koffie die dag. Heb een strategie geinspireerd door de Heilige Geest.

  7 Vergeet God niet. In het Oude Testament was er iemand die van een grote hoogte viel omdat hij God was vergeten. Solomon had zijn vaders koninkrijk, hij was de meest wijze man in de wereld, de machtigste man in de wereld, hij was de rijkste man in de wereld. Hij startte met een hart voor God. Maar dan gebeurde er iets. Hij besliste om 700 vrouwen te hebben. Kun je je inbeelden de kosten van zijn GSM iedere maand? 1 Kon 11:4 : op zijn oude dag verleidden zij Salomo tot het dienen van andere goden; hij was de heer zijn God niet meer zo met hart en ziel toegedaan als zijn vader David. Solomon vergat zijn eerste liefde. Solomon verloor alles. Hij verloor zijn eenheid met God, omdat hij vergat wat het meest belangrijke was.

  Als het leven hard is gaan mensen bidden, naar de kerk gaan, goed doen. Maar als het leven goed gaat stoppen ze en vergeten ze de Heer. En verliezen ze wat ze hebben. Misschien verliezen ze het eeuwig leven. Het boek deuteronomium geschreven nadat het Hebreeuwse volk ontsnapte uit Egypte in de woestijn en ze het maakten naar het beloofde land. Het boek deuteronomium kan samengevat worden in een woord: onthoud. Ik heb je bevrijd. Ik heb je een land van melk en honing gegeven. Ik heb je vele mirakelen gegeven, dus vergeet me niet. Deut. 6:6 : U zult de heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten.  De geboden die ik u vandaag voorschrijf, moet u in uw hart prenten. Spreek er met uw kinderen telkens opnieuw over, wanneer u thuis bent en onderweg, als u slapen gaat en opstaat. Bind ze als een teken op uw hand en als een band op uw voorhoofd. Joden dragen de schrift op hun voorhoofd. Ze weten als ze God vergeten dat ze sterven.

  Vergeten is sterven. Wat een verdriet als we grote hoogten bereiken in de relatie met God en dan alles te vergeten. Dit mijn broeders en zusters zijn de 7 principes.