Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  26-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pelianito

  Geef me jullie verlangen kinderen! Ik zal het gebruiken om de dagen te verkorten…

  2 Makkabeeen 2:5, 7 Daar aangekomen vond Jeremia een rotsspelonk; daarin plaatste hij de tent, de ark en het reukofferaltaar en hij sloot de toegang af. Hij zei: ‘Die plaats moet onbekend blijven, totdat God zijn volk weer samenbrengt en het zijn barmhartigheid toont.

  “Mijn geliefde kinderen, de tijd is nabij wanneer deze profetie zal vervuld worden. Na de tijd van smart komt de tijd van glorie, de dagen wanneer mijn kinderen mij zullen kennen en mij liefhebben. En ze zullen een met mij zijn zoals Ik een ben met de Vader en de Heilige Geest. Ik kan jullie niet voldoende duidelijk maken hoezeer mijn hart naar dit verlangt. Jullie kunnen de diepte van mijn verlangen niet begrijpen. Als Ik dit verlangen naar jullie hart zou overbrengen zou het onmiddellijk barsten. Kinderen, bid voor de komst van mijn koninkrijk, de Triomf van het Onbevlekte Hart van onze Moeder. Verlang ernaar zoals Ik doe. Als Ik maar een vonkje verlangen in een hart vind wordt er verzoening gedaan voor de grote en vele zonden van deze tijd. Geef me jullie verlangen, kinderen! Ik zal het gebruiken om de dagen te verkorten.”

  Jezus, ik ben vervuld met verlangen voor de Triomf van het Onbevlekte Hart van onze Moeder. Vergroot mijn arme offer in de Goddelijke Wil zodat de dagen van smart mogen verkort worden en zodat uw verwond hart getroost wordt. Heilige Moeder dat uw verlangen onze harten mag vervullen. Maranatha! Kom Heer Jezus! Kom Heilige Geest! Moge uw koninkrijk komen en vlug! Amen.

  Het werk van heropbouw moet nu beginnen…

  Nehemia 2:17 Nu zei ik tegen hen: ‘Jullie zien in wat voor een ellendige toestand wij verkeren: Jeruzalem is verwoest en de stadspoorten zijn door vuur verteerd. Kom, laat ons de muur van Jeruzalem weer opbouwen, zodat wij die schande niet langer hoeven te dragen.’

  “Mijn kinderen, nu is de tijd dat de heropbouw moet beginnen. Ja, er is veel dat nog moet komen en veel moet nog neergehaald worden, maar het werk van heropbouw moet nu beginnen. Net zoals een architect hard moet werken voor de eerste steen wordt gelegd, zo moeten jullie ook het grondwerk van gebed aanleggen zodat wat gebouwd wordt stevig is, en de materialen sterk. Wat jullie nu zien afbrokkelen is wat haastig is opgebouwd. Alles wat in mij geworteld is blijft, zelfs al is het voor een tijd niet zichtbaar of evident. Mijn kinderen, jullie spelen een cruciale rol in het opbouwen van de Kerk. Neem tijd om te bidden, te aanbidden, te vasten, zodat wat gebouwd wordt de meeste glorie aan God geeft. Mijn kleinen, Ik doe een beroep op jullie. Niets is te klein om geofferd te worden. Geef me alles, ingepakt in de Liefdevlam en jullie zullen mirakels zien!”

  Hemelse Vader in de Goddelijke Wil zal ik teruggaan en alles herdoen wat ik ooit heb gedaan zodat u verheerlijkt wordt in alle handelingen van mijn leven. Ik pak dit offer in, in de Liefdevlam zodat uw koninkrijk moge komen en uw Kerk mag heropgebouwd worden als een oninneembare burcht, machtig, zuiver en heilig. Jezus in Maria vertrouw ik in u. Gebruik me zoals u wenst om uw werken te voltooien in de wereld. Amen.

  Pas op voor degenen die een leer prediken die in tegenstelling is met de Schrift…

  2 Korintiers 11:14-15 En geen wonder: de satan zelf vermomt zich als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als zijn dienaren zich voordoen als dienaren van gerechtigheid. Maar hun einde zal beantwoorden aan hun daden.

  “Mijn geliefde kinderen, laat jullie niet bedriegen. Ik heb jullie de Schrift gegeven als jullie leidend licht, jullie baken van waarheid. Pas op voor degenen die een leer prediken die in tegenstelling is met de Schrift. Die weg leidt tot de dood. Jullie zien dit in hoe zovelen kunnen bedrogen worden, niet? Velen zijn gevallen in de valstrik gelegd door de vijand en velen zijn niet gevallen maar hebben het toegelaten om bedrogen te worden. Voor dezen moet je nog het meest voor bidden. Met dezen moet je medelijden hebben want hun einde zal in overeenstemming zijn met hun daden als ze geen berouw tonen. Bid voor hun bekering nu je kunt. De dag van genade is bijna gedaan. Toch is dit de tijd wanneer mijn getrouwen kunnen vragen om mirakels, want genade op genade wordt op aarde gestort-ze wachten enkel op iemand die de genaden aanvaardt. Aarzel niet. Zeg niet, ‘Ik ben het niet waard om gebruikt te worden op dergelijke manier.’ Dat is hoogmoedig om dat te zeggen. Nee, in alle nederigheid zeg, ‘Heer, ik ben het niet waard dat uw genaden naar mij komen. Maar laat uw wil geschieden in mij en door mij en laat mijn trots u niet in de weg staan. Jezus ik vertrouw op u. Fiat!’ Kinderen, er is geen tijd te verspillen. Aanvaard elke gave en genade dat mij pleziert om te geven en jullie zullen het werk van het koninkrijk verhaasten. Wees in vrede, kleinen. Shalom.”

  O mijn liefhebbende God, ik heb berouw voor alle keren dat mijn hoogmoed in de weg stond van uw heilige wil voor mijn leven. Fiat, mijn Heer! Ik aanvaard elke gave en genade dat het u plezierde om mij te geven. Zelfs voor al de gaven en genaden die verworpen werden door anderen. Maar het meest bid ik dat alle anderen de genaden zouden aanvaarden die u aanbiedt voor de glorie van uw naam en de komst van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil. Hier ben ik Heer, ik kom om te leven in uw heilige wil. Red de zielen! Amen.

  26-02-2015, 16:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moed, mijn lieve kinderen, alles berust in de Handen van mijn Zoon 17/2/2015

  Moeder van Redding : Mijn geliefde kinderen, jullie hebben de Gebeden gekregen, de Gaven en de wapenrusting om gestaag vorderingen te maken in voorbereiding op de Tweede Komst van mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

  Zijn Rest is gevormd en deze zal over de hele wereld blijven groeien zodat zielen kunnen gered worden. Het zal gedurende deze komende tijden geschieden dat Gods Rest in elke uithoek van de wereld de Waarheid van Zijn Heilig Woord zal handhaven. Gezegend met de ondersteuning van de Heilige Geest zal de Rest, door hun gebeden en offers, de toorn van God bedaren wanneer de Grote Dag van de Heer over de wereld zal neerkomen.

  Jullie mogen nooit vergeten dat God iedereen liefheeft en ten gevolge van de tegenstand die Gods kinderen zullen ondervinden, zullen jullie het niet gemakkelijk hebben om trouw te blijven aan het Woord.

  Gods Rest, ongeacht geloofsovertuiging of natie, zal zich in de komende dagen verenigen wanneer elke vermelding van het Heilig Woord zal onderdrukt worden. God zal met jullie communiceren door deze Missie wanneer jullie vertroosting nodig hebben zodat Hij over jullie de genaden kan uitstorten die nodig zijn om jullie geloof te verstevigen.

  Moed, mijn lieve kinderen, alles berust in de Handen van mijn Zoon, Die op zoek zal gaan naar elke ziel, ook de meest verharde onder jullie. Mijn liefde voor jullie allen is oneindig en Ik verlang ernaar dat jullie alle Gaven, die jullie gegeven werden door de Heilige Evangelies en door deze Boodschappen, zouden gebruiken voor de redding van zielen.

  God zal Zijn Rest nooit verlaten en het zal door jullie gebedsgroepen zijn en door alle andere gebedsgroepen die ontstaan zijn ten gevolge van mijn communicaties aan de wereld via  andere missies, dat zielen kunnen en zullen gered worden. 

  Vertroost elkaar in tijden van geestelijke beproevingen en God zal jullie op elke stap van de weg begeleiden. Ik, de Moeder van Verlossing, zal jullie beschermvrouw blijven en Ik zal elk verzoek dat jullie Mij doen beantwoorden. Ik zal aan jullie zijde blijven tot op de Dag waarop  mijn Zoon wederkomt om aanspraak te maken op Zijn Koninkrijk op aarde.

  Bedankt dat jullie met geloof, hoop en vertrouwen mijn oproep en die van mijn Zoon beantwoorden.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Verlossing

  26-02-2015, 14:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Missie om de mensheid te redden is bijna afgerond 13/2/2015

  Mijn zeer geliefde dochter, door de Kracht van de Heilige Gezegende Drie-Eenheid, bevestig  Ik dat Ik jullie de Waarheid gegeven heb. Ik heb jullie harten en zielen gevuld met de gaven die de mensheid beloofd waren door het Boek van Waarheid.

  Neem nu Mijn Geschenk van de Waarheid samen met al de andere Gaven die jullie door deze Missie verkregen hebben en aanvaard ze met dankbaarheid. Leef naar het Woord van God. Aanvaard deze Boodschappen en leid jullie leven in overeenstemming ermee.

  Mijn Missie om de mensheid te redden is bijna afgerond. Mijn Rest is gevormd. Jullie hebben het Zegel van de Levende God, de Medaille van Verlossing en de Kruistochtgebeden als Gaven ontvangen. Zij zullen jullie wapenuitrusting zijn tegen Mijn vijand. Vanaf nu zal Ik slechts periodiek met jullie spreken en door de Rest(kerk). Jullie zijn klaar om jullie wapenrusting aan te trekken en te strijden om Mijn Woord levend te houden in een plaats van verlatenheid.

  Mijn Plan is te verzekeren dat jullie allen Mijn Woord verspreiden en overwegen wat Ik jullie gegeven heb. Ik zal Mijn laatste Missie nooit in de steek laten, want dat is onmogelijk. Wees geduldig en vertrouw ten volle op Mij. Deze Boodschappen zullen jullie veel vertroosting en opbeuring bieden in de dagen van grote geestelijke beproevingen. Wees dankbaar voor Mijn Barmhartigheid.

  De Heilige Geest zal jullie leiden en beschermen en Ik zal jullie de steun geven die jullie zullen nodig hebben om de moeilijkheden te doorstaan die jullie tegemoet gaan in de komende tijden.

  Dank jullie wel Mijn kleinen om Mijn Tussenkomst te aanvaarden. Nu is het aan jullie om de Waarheid te verspreiden. Ik bemin jullie, Ik koester jullie en Ik verlang naar de Grote Dag van de Heer waarop Ik de wereld zal verenigen en jullie in Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde zal binnenleiden.

  Ik Zegen jullie en geef jullie de moed, de wijsheid, de kennis en de Genaden om Mijn Werk op aarde voort te zetten. 

  Jullie geliefde Jezus

  Redder en Verlosser van heel de mensheid.

  26-02-2015, 14:54 Geschreven door Claudia  


  21-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Ned Dougherty 1/2/2015

  1 Februari 2015

  St. Victor Church, During Eucharistic Adoration

  West Hollywood, California, USA

  Onze Lieve Vrouw van Licht

  Ik kom vandaag tot jou om te spreken over de frivoliteit en de zorgeloosheid van de mensheid. Mijn Zoons Aanwezigheid is hier in deze kapel voor jullie allen, de zonen en dochters van de Vader in de Hemel, en van de Zoon, de Verlosser van de wereld en van jullie Hemelse Moeder.

  We zijn gekomen naar de kinderen van God om de mensheid te redden van zijn eigen vernietiging. Kijk rond jullie en jullie kunnen zien hoe weinig er opgedaagd zijn om het Eucharistische Mirakel te vereren en aanbidden. Het Eucharistische Mirakel dat de Vader in de Hemel voor de hele mensheid heeft voorzien om deze tocht hier op Aarde te overleven. Toch zullen er enkel een handjevol vereerders, ware gelovigen in mijn Zoons Kerk, aan de Poorten van de Hemel zijn wanneer hun eeuwige beloning wordt uitgereikt.

  Veel van de mensheid vandaag zal menselijke inspanningen op gebied van sport aanhangen, maar het heeft weinig te doen met de richting dat de mensheid moet nemen om gered te worden en beloond te worden met het Koninkrijk van de Hemel. Velen onder jullie zijn ver gevallen van het pad dat de Vader heeft gecreeerd voor jullie. Frivole verstrooiingen van alle types infecteren de mensheid op manieren die jullie wegleiden van de ware prijs – de verovering van de Poorten van de Hemel waar jullie je laatste en eeuwige beloning zullen treffen.

  Vele van Gods kinderen zijn de schapen van de boze geworden die de mensen van de wereld heeft gemanipuleerd en gecontroleerd door trucken en bedrog.

  De boze zou echter niet zo succesvol geweest zijn zoals nu, als het niet was voor de volgelingen van de boze die gewillig en bewust de mensheid infecteerden met aangename verstrooiingen om jullie weg te trekken, mijn broeders en zusters van het pad dat uiteindelijk leidt tot God. Deze volgelingen van de boze gebruiken deze vormen van entertainment om de mensen te manipuleren en te controleren door de mensen te geven wat de volgelingen geloven dat de mensen willen, zodat ze de mensheid over de hele wereld verder kunnen onderwerpen.

  Terwijl de boze en zijn volgelingen verder doen met hun demonische werken zijn de mensen afhankelijk geworden van hun offers en hun pleziertjes.

  Is het niet gemakkelijk voor jullie allen om te zien hoe jullie werden bedrogen door wat begeerlijk geworden is in jullie tijdelijke wereld?

  Is het niet duidelijk voor jullie dat de boze over deze wereld heerst door jullie plezier te geven door entertainment, shopping, en materiele dingen te verwerven dat jullie niet nodig hebben, terwijl jullie je spirituele noden negeren die jullie uiteindelijk van pas komen om het Koninkrijk van de Hemel te verkrijgen?

  Niets dat jullie plezier geeft hier op deze Aarde zal jullie enig plezier geven in het Hiernamaals in het Hemels Rijk, als het niet van God komt. Want al wat belangrijk is voor jou in deze wereld op een materiele manier zal voor altijd verdwijnen wanneer jullie voor jullie Heer en Redder komen te staan en moeten antwoorden op : Hoe heb ik mijzelf gedragen gedurende mijn aardse tocht? Heb ik mijn Heer en Redder Jezus Christus waarlijk aanbeden en vereerd, of vereerde ik afgoden die me voorzagen van voorbijgaande pleziertjes en hedonistische verlangens? Geen van deze dingen zal jullie eeuwig geluk geven.

  Ik vraag jullie opnieuw, mijn broeders en zusters om meer tijd te spenderen met jullie Heer en Redder Jezus Christus, in het vieren van de sacramenten, in het bijzonder van de Heilige Eucharistie, end at jullie minder van je tijd doorbrengen in aardse pleziertjes, en meer tijd je eeuwige lotsbestemming overwegen om aanwezigheid van de Heilige Eucharistie, tijdens de Eucharistische Aanbidding in plaatsen van verering rond de wereld!

  Vandaag zullen miljoenen onder jullie verstrooid worden op hun tocht door een sportgebeurtenis (Super Bowl). Beeld jullie in dat dezelfde miljoenen van mensen evenveel tijd doorbrachten in Eucharistische Aanbidding. Welke gebeurtenis denk je zou verandering meebrengen voor de toekomst van de wereld – jullie tijd doorbrengen in het najagen van frivole en onbelangrijke dingen of de Heer en Redder Jezus Christus vereren? En Hij houdt de sleutels van het Koninkrijk van de Hemel in Zijn handen.

  Dit zijn de tijden wanneer elk van jullie de Boodschappen van de Hemel in acht moet nemen. Als jullie jezelf beschouwen als een krachtige gebedsstrijder is het tijd om de spelletjes opzij te zetten die de mensen spelen. Het is tijd om je jacht naar jullie eeuwige toekomst ernstig te nemen.

  Als jullie mijn suggesties volgen zal het Koninkrijk van de Hemel je eeuwige beloning zijn!

  God zij dank!

  Message ended 3:30pm

  Ned Dougherty's note: At the same moment that the message ended, the Super Bowl XLIX began with 115 million viewers. Only four of us were in attendance at Eucharistic Adoration, held on the main altar of St. Victor Church in West Hollywood, California, USA.

  As Our Lady of Light tells us: Imagine, if you will, that 115 million of us gathered in prayer instead of attending a sporting event. Which event do you think would be a more transformational event for all of humanity - a sporting event or a prayer event, spreading God's will across the entire planet?

  Just asking! - ND

  21-02-2015, 23:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dochters van het Lam van de Onbevlekte Maagd 19/2/2015

  Kom Heilige Geest, Heilige Familie en St Michael 19/2/15

  Mijn geliefde zoon, dit is jullie lieve Jezus van liefde en barmhartigheid en gerechtigheid. Mijn kinderen dwingen Gods hand op hen door hun zondigheid en ongehoorzaamheid. Zoals Mijn Vader en de Jouwe je heeft verteld zal de gerechtigheid van Zijn hand vallen op Amerika. Het zal gevoeld worden en zal blijven gevoeld worden op vele manieren. 

  De mensen in jullie land beginnen zeer veel te lijden. Dit maakt deel uit van de waarheid van het lijden dat zal blijven duren om jullie te doen ontwaken. Als het gebed niet vermeerderd en de mensen de Zondag niet uitroepen als de dag van de Heer, zal het volledig vernietigd worden behalve dan de toevluchtsoorden en de nieuwe hemelse gemeenschappen die leven volgens Gods wil. 

  Zoals Mijn God en jullie God zegt, er is niets meer voor jou, Mijn zoon te zeggen. Het moet nu allemaal gevoeld worden. Mijn Moeder kan niet en wil niet langer Mijn Gods en jullie Gods hand langer tegenhouden. Onze kinderen hebben eerder gekozen om te lijden dan hun zondige levenstijl te veranderen. Heel de Hemel bidt voor heel Amerika en nu moet heel Amerika bidden en zich voorbereiden op het ergste door de zonde van abortus en al de vleselijke zonden. Ze hebben satan de toelating gegeven om te doen wat hij wil. God zal satans hand tegenhouden om heel Amerika te vernietigen maar de meerderheid zal vervallen tot een derde wereldland in de laagste graad. Zorg ervoor dat jullie voedsel en water hebben en dat het gezegend is door een priester zodat het niet rot. Sorry. Liefs, Jezus. 

  21-02-2015, 00:13 Geschreven door Claudia  


  20-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 6/2

   

  DE ONFATSOENLIJKE MODESTIJLEN KRUISIGEN MIJ EN BRENGEN SMART TEWEEG AAN MIJN BARMHARTIG HART!

  6 FEBRUARI 2015 – 8:10 A.M.

  OPROEP AAN DE EUCHARISTISCHE JEZUS AAN ZIJN KUDDE

  Vrede zij jullie, mijn kudde.

  De onfatsoenlijke modestijlen kruisigen mij en brengen smart teweeg aan mijn barmhartig hart! O vrouw, ga mijn huis niet binnen met kledij die verlangen en passie uitlokt bij mannen; jullie kledij is zo gemaakt dat ze duidelijk jullie menselijke anatomie benadrukken en zijn onrespectvol voor mijn goddelijkheid. Wat een smart veroorzaken ze in mij om zoveel jonge vrouwen te zien die verloren zijn in lust en in hun basisinstincten, hun lichaam tentoon te spreiden en seksuele verlangens uit te lokken bij mannen! Ze hebben geen fatsoenlijkheid, noch hebben ze enig zelfrespect, ze maken zich tot voorwerp van onzuivere ogen en veroorzaken dat velen zondigen met hun ogen. Mijn woord zegt het duidelijk: ieder die begerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd (Matteus 5:28). En jullie zijn de instrumenten die jullie tot zonde aanzetten.

  Ongeremde jonge dames: respecteer mijn huis, dat een huis is van gebed! Kom niet in mijn huis bedekt met zulke stijl van zonden, jullie vergeten dat Ik leef en werkelijk aanwezig ben in de stilte van elk tabernakel; Ik kijk naar jullie en jullie hebben geen idee hoe Ik lijd onder jullie ongeremdheid.

  Jullie komen naar Mij en vragen om jullie te helpen maar jullie beseffen niet dat jullie mij beledigen met jullie onfatsoenlijke kledij dat vele van jullie intieme delen onbedekt laten.

  Wat een schaamteloosheid, bedek eerst jullie naaktheid vooraleer tot Mij te komen! Waarom behandelen jullie me zo, als was Ik niet jullie God, maar iemand anders om te verleiden? Hoe onbeschaamd zijn jullie! Heb respect voor mij en respecteer mijn heilige plaatsen! Heiligschenners: ga weg van Mij en mijn huizen, jullie zijn niet van mijn kudde! Als jullie dat wel waren zouden jullie weten dat Ik jullie Herder ben en jullie God en jullie zouden jullie naaktheid bedekken.

  Jullie zijn dochter van verderf en jullie gehoorzamen een andere meester; toon berouw en bekeer jullie en Ik zal jullie vergeven; anders zal Ik jullie verwerpen van Mij omdat als jullie niet barmhartig zijn met mij en jullie broeders, zal Ik niet met jullie zijn wanneer jullie in mijn aanwezigheid zijn. Ik zeg het jullie, de hel is vol van degenen die leefden in deze wereld en anderen van mijn kudde verleidden en tot verderf leidden.

  Jullie losbollen, jullie onfatsoenlijke modestijlen kruisigen mij en zorgen ervoor dat de hemelen wenen. Kom op jullie stappen terug en recht jullie paden zodat jullie mogen niet moeten weeklagen. Kom niet naar mijn huizen en naar mijn tabernakels in jullie zondekledij, omdat Ik niet naar jullie zal luisteren en Ik zal jullie afstoten net als de man die aan het Koninklijk banket was uitgenodigd maar die ongepast gekleed was.

  Wees daarom welwillend en bedek jullie, wereldse vrouwen; stop met jullie lichamen tentoon te spreiden alsof het koopwaar was; onthoud dat jullie lichaam een tempel is van de Heilige Geest, al jullie respect waardig. Mijn vrede laat Ik jullie, mijn vrede geef Ik jullie. Toon berouw en bekeer jullie want het Koninkrijk van God is nabij.

  Jullie Meester, de Eucharistische Jezus. De Veelgeliefde die niet geliefd wordt.

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de hele mensheid.

  20-02-2015, 23:52 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed beangstigt de boze 12/2/2015

  Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag alle Christenen in elk deel van de wereld om de tijd te vermeerderen dat ze doorbrengen in gebed voor de kracht om zonde te verslaan, die de wereld in een wurggreep heeft en dat lijden brengt en elke soort van tegenspoed die eruit voortvloeit.

  Zonde kan vernietigd worden door gebed. Gebed is het meest krachtige wapen tegen kwaad en hoe meer jullie je tot Mij, jullie Jezus, wenden hoe meer Ik Mijn tegenstander kan verslaan. Hoewel Ik jullie geen eisen stel die jullie harten belasten vraag Ik enkel dat jullie een beroep doen op Mij om zondaars te helpen de goddeloosheid vermijden die op elk moment kan opkomen in hun harten.

  De kracht van Satan is op een punt gekomen dat degenen met geen vertrouwen of geloof in God gemakkelijk worden gemanipuleerd door hem. Hij prikkelt hen en verleid hen wanneer hij de kans ziet. De mens in Satans ogen is een spiegelbeeld van God, die de mens geschapen heeft naar Zijn Beeld. Satan haat elk menselijk wezen met een intensiteit dat het jullie adem beneemt. Het is enkel de mens die alert is voor zijn taktieken die de Waarheid kan zien wanneer het kwaad vele vormen aanneemt. Enkel de mens die openstaat voor het Woord van God – die Hem liefheeft en Hem kent – die de invloed van de invloed van de bedrieger door de kracht van het gebed kan afweren.

  Gebed beangstigt de boze en verzwakt de greep die hij heeft over de mensheid. Gebed is krachtiger dan een zwaard dat gebruikt wordt in de strijd, want het verwond de vijand niet alleen maar vernietigd hem. 

  Jullie Jezus

  20-02-2015, 23:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik kan enkel zoveel aan jullie onthullen vooraleer Ik de schapen van de geiten scheid 11/2/2015
  Mijn zeer geliefde dochter, zovelen spuwen in Mijn Gezicht, vervloekten Mij en ontkenden Mij gedurende Mijn Tijd op aarde en ze blijven dit doen tot op deze dag.

  Elke Gave die werd gegeven aan de mensheid door zieners, visionairen en profeten van God werden verworpen door de meerderheid. Spoedig zal de Vlam van Waarheid moeilijk te vinden zijn voor de mens, hoewel ze er kunnen naar zoeken. Mijn vijanden zullen zich verheugen en vieren als Mijn Getuigen op aarde tegen de grond geslagen worden en vertrappeld worden. Oh hoe ondankbaar zijn de koude harten van de mensen en hoe weinig liefde hebben ze voor Mij.

  Mijn straf is op handen en Ik zal degenen scheiden wiens liefde voor Mij levend blijft van de zielen die Mij ontkennen. Mijn Interventie zal snel zijn en wee aan de mens die Mij vervloekt want Ik zal hem verwijderen van de Boezem van Mijn Heilig Hart en hij zal overgelaten worden aan de beesten die de aarde afschuimen zoekend naar de zielen die ze zo begeren zodat ze hen kunnen vernietigen.

  Vandaag heeft jullie Heer gesproken en vandaag is het de dag wanneer de veranderingen, zoals voorzegd zullen beginnen. Mijn Barmhartigheid zal jullie getoond worden in een grote stortvloed maar achter dat zullen jullie je eigen lotsbestemming kiezen. Degenen die haat toegestaan hebben te woekeren in hun zielen zullen Mij onmiddellijk verwerpen. Degenen met lauwe zielen zullen niet de Genaden hebben om trouw te blijven aan Mij en ook zij zullen Mij verwerpen.

  Ik heb jullie het Woord, de Waarheid gegeven en velen hebben Mij daarom vervloekt. Er is enkel zoveel dat Ik jullie kan geven voor de Grote Dag. Neem nu wat Ik jullie heb gegeven en onthoud elk Woord want Mijn Tijd is dichtbij en Ik kan enkel zoveel onthullen vooraleer Ik de schapen van de geiten scheid.

  Degenen onder jullie die Mij vervloeken zullen vervloekt worden. Degenen die in Mij geloven zullen Eeuwig Leven hebben. Lijd in Mij Naam en Ik zal jullie verheffen in Mijn komende Koninkrijk.

  De Dag van de Eerste Verrijzenis komt eraan en degenen die Mij niet willen aanvaarden zullen weggeworpen worden voor de eeuwigheid. Mijn woede is groot op dit moment en als jullie de doffe grijze en donkere zielen van degenen met lauwe harten konden zien zouden jullie erom huilen. Helaas is de meerderheid van zielen in duisternis en als jullie dit konden zien dan zouden jullie sterven van de schok, zo is de staat van de zielen van de mensheid.

  Jullie Jezus

  20-02-2015, 22:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bid voor de bescherming van mijn Zoons Kerk op aarde 10/2/2015

  Moeder van Verlossing : Mijn lieve kinderen, het is belangrijk dat jullie allen de Kruistochtgebeden en Mijn Allerheiligste Rozenkrans bidden als deel van jullie dagelijkse gebeden. Jullie mogen kiezen welke gebeden jullie selecteren, niet noodzakelijk elk gebed, maar diegene die overeenstemmen met jullie wens. Mijn Allerheiligste Rozenkrans moet dagelijks gebeden worden tegen de invloed van de duivel.

  Gebed brengt jullie dichter bij God en beschermt de zielen van al diegenen die de hulp van mijn Zoon inroepen tegen de macht van de bedrieger. Gebed is het krachtigste wapen tegen het kwaad en jullie mogen nooit de macht onderschatten die ervan uitgaat.

  Bid voor de bescherming van mijn Zoons Kerk op aarde en vraag mijn Zoon om Barmhartigheid te verlenen aan ieder die poogt haar te kruisigen. Deze Kerk – het Lichaam en de Tempel van mijn Zoon – is de weg waarlangs alle eer aan God zal gegeven worden. De Onderrichtingen, het Woord en de Heilige Eucharistie, d.w.z. het Lichaam en Bloed van mijn Zoon Jezus Christus, zijn Geschenken die aan de mensheid werden gegeven tot redding van de zielen. Jullie moeten de Waarheid hooghouden en voorbereidingen treffen om de Barmhartigheid van mijn Zoon te aanvaarden.

  Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor de zielen die de Waarheid tegenspreken en om mijn Zoon te smeken Zijn Barmhartigheid uit te storten over hun zielen. Mijn Zoon is het Leven. Alle Leven komt van Hem. Verwerp mijn Zoon en jullie zullen het leven niet behouden in Zijn Koninkrijk dat komt.

  Mijn Zoon heeft mij gevraagd dringend om jullie gebeden te smeken voor de zielen van diegenen die Hem zullen verwerpen. Hij zal de gebeden verhoren die jullie opdragen voor al jullie geliefden en voor hen die niet in staat zullen zijn om het Licht te erkennen wanneer het als een vuurbaken oplicht en zich uitspreidt over de mensheid.

  De zielen die stralen van liefde en nederigheid, noodzakelijk om mijn Zoon te ontvangen, zullen zich verheugen. De mensen wier zielen verduisterd zijn zullen het Licht schuwen omdat zij het pijnlijk zullen vinden de Waarheid te aanschouwen. Bid vanaf nu elke dag met heel jullie hart voor de zielen die de Barmhartigheid van mijn Zoon het meest nodig hebben.

  Zonder jullie gebeden zullen velen verloren gaan en voor eeuwig smachten naar het gezelschap van mijn Zoon, maar Hij zal voor hen nergens te vinden zijn.

  Ik geef jullie mijn liefde, mijn bescherming en mijn vrede. Antwoord alstublieft op mijn verzoek tot redding van zielen.

  Jullie geliefde Moeder,

  Moeder van Verlossing

  20-02-2015, 22:17 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De geest van het kwaad is krachtiger dan de wil van de mens 8/2/2015

  Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Heilige Geest deze Boodschappen doordringt, verspreidt Mijn Woord zich als de bliksem, zoals het tijdens Mijn Tijd op aarde geschiedde. De snelheid waarmee de Heilige Geest zich verspreidt gaat het verstand van de sterfelijke mens te boven. En omdat de Parakleet, door de Macht van God, de zielen overstroomt van allen die nederig zijn van hart, zal de geest van het kwaad volgen, overal waar Hij Tegenwoordig is.

  De geest van het kwaad is krachtiger dan de wil van de mens, maar hij is machteloos tegen de kinderen van God die in Hem al hun vertrouwen stellen. De geest van het kwaad zal altijd maar één motief hebben en dat is te misleiden. Satan, de grote misleider, zal de hoogmoed in de ziel gebruiken om de mens ervan te overtuigen dat zijn gebrekkig manier van redeneren kan voorschrijven wat juist is of verkeerd. Het slachtoffer zal geloven dat hij zijn eigen lot onder controle heeft en daarom is zijn geloof, hoe weinig hij ook mag hebben, bijzaak.

  Vrijheid van het geweten kan zwakke zielen ertoe brengen het Bestaan van God te verwerpen. Andere zielen, die het Bestaan van God wel aanvaarden, zullen hun persoonlijke  opvattingen  toelaten hun eigen interpretatie voor te schrijven omtrent Wie God is en hoe God reageert op zondaars.  In beide gevallen zullen zij de Autoriteit van God afwijzen ten gunste van wat zij wensen te geloven. Hun hoogmoed zal leiden tot hun ondergang.

  De duivel is zeer sluw en zal tot zulke zielen zeggen “doe wat je geweten zegt” en hen ervan overtuigen daaraan de voorrang te verlenen boven het Woord van God. O hoe gemakkelijk is de mens te manipuleren, die door de zonde ten prooi valt aan dergelijk  bedrog. Kom, zeg Ik, wie zijn jullie om te besluiten dat jullie meer over Mij weten dan wat Ik jullie geleerd heb? Mijn Onderrichtingen zijn duidelijk, nauwkeurig en nooit vaag. Indien jullie niet op het Woord van God kunnen vertrouwen dan kunnen jullie Hem niet echt beminnen. Het is aan jullie om met jullie eigen vrije wil te kiezen wat te geloven. Maar de mens die het Woord van God verdraait, opdat het helemaal zou passen in zijn eigen mening omtrent Mijn Woord en om aan zijn eigen behoeften te voldoen, dat is de mens die zal bezwijken voor de bekoring van de duivel.

  Overal waar Mijn Woord gehandhaafd wordt, zal de duivel rondhangen, wachtend om de zielen te verslinden van hen die hun eigen inzichten en meningen hoger achten dan het Woord van God. Elke mens die standvastig blijft in de Waarheid zal vreselijke beproevingen doorstaan vanwege de duivel, die nooit zijn inspanningen zal opgeven om de mens te doen afdwalen. Dus, overal waar de Heilige Geest Zijn Vleugels spreidt, zal de geest van het kwaad elke voetspoor op de weg volgen. Gestaag, gefrustreerd en vastbesloten, zal hij die zielen kwellen die met de Kracht van de Heilige Geest gezegend werden.

  Jullie zullen ervaren dat de geest van het kwaad zich niet bemoeit met zielen die hij reeds overwonnen heeft, want hij heeft hen niet nodig. Iemand die Mij liefheeft en het Woord van God onderhoudt is kwetsbaar, want hij is de meest gezochte buit. Jullie mogen hoe dan ook nooit geloven dat jullie sterk genoeg zijn om zulke aanvallen op jullie geloof te weerstaan, want ieder van jullie is een zondaar. En als zondaars zullen ook jullie Mij verraden, tenzij jullie geregeld jullie zielen zuiveren door verzoening, want jullie zullen op eigen houtje niet sterk genoeg zijn om de druk Mij te ontkennen te weerstaan.

  Vergeet nooit waarvoor Ik jullie waarschuwde. Jullie staan in het midden van de grootste geestelijke strijd van alle tijden. Alleen de beste, de sterkste en de zuiverste zielen zullen het overleven. 

  Jullie Jezus

  20-02-2015, 22:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik Ben jullie enige ware troost in een wereld die tegen Mij is 7/2/2015

  Mijn zeer geliefde dochter, mijn strijd versterkt om vrede te brengen aan al Gods kinderen en om elke mens op te nemen in de heerlijkheid van de Nieuwe Hemel en Aarde.  Ik zal tot het einde vechten om de mensheid te redden van het kwaad dat haar door Mijn vijand werd toegebracht.

  Ik vraag aan jullie allen die Mij liefhebben en Mijn Woord onderhouden om sterk te blijven tegenover de haat tegen Mijn Heilig Woord waarvan jullie getuigen zullen zijn. Indien jullie Mijn Woord verwerpen dan verwerpen jullie Mij. Jullie zullen de betekenis van Mijn Dood op het Kruis niet begrepen hebben.

  Het vereist grote moed en uithoudingsvermogen om een leven in Mij te leven, want jullie zullen nooit met rust gelaten worden wanneer jullie openlijk jullie geloof in Mij belijden.

  Ik Ben jullie enige ware troost in een wereld die tegen Mij is. Ik ben jullie reddingsboei in tijden van tegenspoed. Ik Ben het Leven zelf en alle dingen die goed zijn komen van Mij. Kwaad in welke vorm dan ook kan niet van Mij komen, dat is onmogelijk. Zolang de wereld niet aanvaardt dat Satan bestaat zolang zullen zij ook nooit het Bestaan van God aanvaarden.

  Satan en elke gevallen engel die door Mijn geliefde Vader uit de Hemel geworpen werd, doen haat ontstaan in de zielen van hen die toestaan dat zonde hen wurgt. Uit de zonde van hoogmoed komen alle andere zonden voort. Hoogmoed was de ondergang van Lucifer. Hoogmoed is de zonde waardoor de mens zichzelf aansluit bij de duivel. Hoogmoed zal de ondergang zijn van de mensheid.

  Jullie moeten Mij onvoorwaardelijke beminnen en dat is geen gemakkelijke prestatie. Mij beminnen wil zeggen het Woord van God aanhangen. Als jullie daar van afwijken zal jullie liefde voor Mij wegkwijnen totdat jullie tenslotte zullen leven naar jullie eigen regels.

  Jullie Jezus

  20-02-2015, 22:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze twee getuigen zullen de Waarheid blijven verkondigen 29/1/2015

  Mijn zeer geliefde dochter, in de komende tijden zullen de Rooms Katholieken en de Joden de grootste tegenstand te verduren hebben. Zij zullen lijden onder discriminatie, verzet en haat omdat de geloofsafval de mensheid verstikt. Hun stemmen zullen gesmoord worden terwijl leugens de geesten van Gods kinderen verslinden wanneer de duivel de wereld door bedrog ertoe brengt om het Woord van God te verwerpen.

  Deze twee getuigen zullen de Waarheid blijven verkondigen door diegenen onder hen die sterk genoeg zijn om het Vuur van de Heilige Geest te verspreiden totdat de Grote Dag van de Heer over de mensheid zal neerdalen. De geest van Enoch en Elia zal hun zielen overstromen en zij zullen verontwaardiging veroorzaken wanneer zij getuigenis geven van God, van de Waarheid en van het Leven, maar miljarden mensen zullen die verwerpen. Zoals voorzegd, zullen deze twee getuigen tegengewerkt en bestreden worden maar wee de mens die hen probeert te vernietigen want God zal Zijn vijanden straffen om ervoor te zorgen dat deze twee (getuigen) de vlam van Zijn Liefde in de wereld levend houden, een wereld die overdekt zal zijn met de duisternis van de geloofsafval. 

  Deze twee getuigen zullen aanwezig zijn in de geest en het zal door hun lijden zijn dat God diegenen zal redden die blind zijn voor de Waarheid.

  Wees nooit bang voor de Waarheid, vrees enkel hen die zo vol van haat zijn voor Mij, Jezus Christus, dat zij zich zullen vernederen tot om het even welke gemene daad om deze twee getuigen het zwijgen op te leggen. Maar zij zullen geen resultaat boeken want het Vuur van de Heilige Geest zal uit hun mond stromen als een zwaard en in de harten snijden van hen die Gods Barmhartigheid het meeste nodig hebben. Dan, wanneer de tijd komt, zullen deze twee godsdiensten verbannen worden en zij die ze openlijk durven uitoefenen zullen ervan beschuldigd worden een misdaad te plegen. Afgebrand tot op de grond zullen de Tempels ashopen worden en de wereld zal zich verblijden in de vernietiging van Gods Getrouwen en hun ondergang vieren.

  Daarna echter zal de klank van Gods Stem gehoord worden in elke uithoek van de wereld en uit de as zal het Nieuwe Begin, het Nieuwe Jeruzalem oprijzen, een nieuwe zuivere wereld zonder zonde.

  Jullie Jezus

  20-02-2015, 22:11 Geschreven door Claudia  


  16-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spoedig zal de lucht zich scheiden en het Vuur van de Heilige Geest zal op jullie zijn 4/2/2015

  Mijn zeer geliefde dochter, de haat tegen alle goede dingen die van God komen, waaronder Zijn Heilig Woord, is intens op dit moment. Liefde in de harten van de mensen dat natuurlijk aanwezig is in de ziel van elk kind dat geboren is in de wereld, is koud geworden in de harten van de mensheid.

  Liefdadigheid en naastenliefde is opgedroogd en zoals voorzegd zal de mens zich keren tegen zijn broeder, zuster, vader, moeder en buur als de laatste strijd om zielen zijn hoogtepunt bereikt. De goeden, de zachtmoedigen en de nederigen zullen vertrappeld worden en degenen met kwade wil en een gebrek aan liefde in hun zielen zullen degenen die de Waarheid durven te spreken, koeioneren.

  Mijn Vader, door wiens Heilige Bevel Ik spreek tot de wereld, heeft Mij geinstrueerd om deze waarschuwing uit te brengen. Bereid jullie voor om Mij te ontmoeten want spoedig zal de lucht zich scheiden en het Vuur van de Heilige Geest zal op jullie zijn. Degene met tedere harten en wiens zielen vervuld zijn met liefde voor anderen zullen beloond worden met de Gaven die Ik zal meebrengen met Mij op die dag. Tot de anderen zeg Ik het volgende. Voor elke goddeloze daad, word of daad waar jullie aan schuldig zijn en voor de pijn die jullie anderen hebt aangedaan zullen jullie de pijn ervaren van jullie ongerechtigheden zoals die gezien worden door Mijn Ogen. Omdat zovelen zullen geschokt zijn wanneer ze de staat van hun zielen zien vraag Ik jullie niet bang te zijn. Vertrouw gewoonweg in Mijn Grote Barmhartigheid. Ik kom niet om jullie te straffen of te oordelen, maar om in jullie de liefde te ontwaken dat jullie verloren zijn voor Mij. 

  Kom jullie allen, de tijd voor Gods Interventie is nabij en degenen die hun zielen voorbereiden door de verzoeningsdaad en de Biecht zullen gespaard blijven van de pijn van zuivering. 

  Jullie Jezus

  16-02-2015, 01:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zeven feesten van de Heer - deel 2

  5 Het feest der bazuinen, Trumpets, Shofar, Rosh Hashanah (herfstfeest) berouw en ontwaken

  De Heere sprak tot Mozes: Spreek tot de Israelieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de Heere een vuuroffer aanbieden. Lev 23:23-25

  Toen klom Mozes omhoog, naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israelieten verkondigen: U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israelieten moet spreken. En de Heere zei tegen Mozes: Zie, Ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer Ik tot u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de Heere bekend. En de Heere zei tegen Mozes: Ga naar het volk toe, en heilig hen vandaag en morgen, en laten zij hun kleren wassen en over drie dagen gereed zijn. Op de derde dag zal de Heere namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinai. Pas als de ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mogen zij de berg beklimmen. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. De berg Sinai was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Toen daalde de Heere neer op de berg Sinai, op de top van de berg. De Heere riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. Exodus 19:3-6,9-11,13,16-20

  Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. 1 Tess 4:2,7,13-18

  Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook zij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? 1 Kor 15:51-53

  Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik (Jezus) ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. Ik (Jezus) ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Joh 14:1-4

  Zo zegt de Heere Heere: De poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet op de zes werkdagen gesloten blijven, maar op de sabbatdag (NT Zondag) geopend worden. Ook op nieuwemaansdag (Feast of Trumpets) moet hij geopend worden. Ezech 46:1

  Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. (de opname gemeente en de overgang naar onsterfelijkheid) En Hij (de Heere God, de Almachtige) Die daar zat, zal eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. De vierentwintig ouderlingen (OT en NT opgenomen gelovigen) wierpen zich voor Hem neer Die op de troon zat, en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Openb 4:1-3,10-11

  En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep: Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? En zij (OT en NT gelovigen) zongen een nieuw lied en zeiden: U (Jezus) bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God (vrij-)gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. (gedurende het duizendjarig vrederijk van Jezus Christus over de aarde) Openb 5:1-2,9-10

  Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes (gelovigen), die hun lampen (Heilige geest/Bijbel) namen en op weg gingen, de bruidegom (Jezus) tegemoet. Vijf van hen waren wijs (ware gelovigen) en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie (oprecht geloof) met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. (Keken vol verlangen uit naar de komst van Jezus Christus.) Toen de bruidegom (Jezus) uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom (Jezus) komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. (Het geloof is persoonlijk, je zult zelf naar Jezus op zoek moeten gaan.) Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom (Jezus); en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. (einde van genadetijd en kerkbedeling voorafgaand aan de grote verdrukking) Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. Matteus 25:1-13

  Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeen een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. 1 Tess 5:1-3,8-11

  6 De grote Verzoendag, Day of Atonement, Yom Kippur (herfstfeest) verzoening

  De Heere sprak tot Mozes: Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de Heere een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van de Heere, uw God, verzoening voor u te doen. Lev 23:26-28

  Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron, en zij zeiden tegen hem: Sta op, maak voor ons goden die voor ons uit gaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft – wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En Aaron zei tegen hen: Ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben, af, en breng ze bij mij. Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, Israel, die u uit het land Rgypte geleid hebben. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor, en Aaron kondigde aan: Morgen is er een feest voor de Heere! (ze maakten niet alleen afgoden maar creeerden ook heidense feestdagen) Toen sprak de Heere tot Mozes: Ga, daal af, want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Zij zijn al snel afgeweken van de weg die Ik hun geboden had: zij hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt, zij buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen: Dit zijn uw goden, Israel, die u uit het land Egypte geleid hebben. En hij (Mozes) nam het kalf dat zij gemaakt hadden, verbrandde het in het vuur, vermaalde het totdat het tot stof verpulverd was, strooide dat uit op het wateroppervlak en liet het de Israelieten drinken. Toen Mozes zag dat het volk losgeslagen was- want Aaron had het losgelaten- tot leedvermaak van hun tegenstanders, ging Mozes bij de ingang van het kamp staan en zei: Wie bij de Heere hoort, moet bij mij komen. Toen verzamelden al de Levieten zich bij hem. En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei: U hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik naar de Heere opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei: Och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt.  Exodus 32:1-2,4-5,7-8,20,25-26,30-32

  De Heere zei toen tegen Mozes: Spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijde in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want Ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom (in de aanwezigheid van God) binnengaan: met een jonge stier- het jong van een rund- als zondoffer en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband om wikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken, nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: een lot voor de Heere en een lot voor de weggaande bok (Satan). Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heere geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israelieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de (weggaande) bok (Satan) leggen en hem door de hand van een man, die daarvoor gereedstaat, de woestijn (Hel) in sturen. Daarna moet Aaron in de tent van ontmoeting komen en de linnen kleren uittrekken die hij aangedaan had toen hij het heiligdom binnenging. Daar moet hij ze laten. Hij moet zijn lichaam in de heilige plaats met het water wassen en zijn kleren aantrekken. Dan moet hij naar buiten gaan, zijn brandoffer bereiden met het brandoffer van het volk, en voor zichzelf en het volk verzoening doen. Dit is voor u tot een eeuwige verordening: u moet in de zevende maand, op de tiende dag (verzoendag) van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetene niet, en de vreemdeling die in uw midden verblijft, evenmin. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Lev 16:2-4,7-10,21,23-24,29-30

  Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten (van God) te volbrengen. Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij (Jezus Christus) is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid. Hebr 9:6,11-12,24,27-28

  En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een wit paard (de Antichrist), en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. Openb 6:1-2

  Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. Matt 24:3-5

  Zijn (de Antichrist) kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk (Israel). Door zijn sluwheid zal hij (de Antichrist) het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij (de Antichrist) gebroken worden. Dan 8:24-25

  Ik wil graag voor mijn Beminde zingen, een lied van mijn Geliefde over Zijn wijngaard. Mijn Beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen, Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde Hij een toren, en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven (gelovigen) zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven (ongelovigen) voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen Mij (God) en Mijn wijngaard. Wat is er no meer te doen aan Mijn wijngaard, dan wat Ik eraan gedaan heb? Waarom heb Ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, Ik wil u graag bekendmaken wat Ik met Mijn wijngaard ga doen: Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden; Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israel, en de mannen van Juda zijn Zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur, gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. Jes 5:1-5,7

  Op die dag (of Atonement) zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvoken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Zach 12:3,9

  Wee hun die de ongerechtigheid naar zich toe trekken met koorden van valsheid, en de zonde als met dikke wagentouwen, die zeggen: Laat Hij haast maken, vaart zetten achter Zijn werk, zodat we het zien. Laat het naderen, laat het komen, het raadsbesluit van de Heilige van Israel, zodat wij er kennis mee maken. Daarom zoals een vuurtong stoppels verteert en stro door een vlam ineenzinkt, zo zal hun wortel vermolmd zijn, en hun bloesem opstuiven als stof, omdat zij de wet van de Heere van de legermachten afgewezen hebben en het woord van de Heilige van Israel verworpen hebben. Want Hij zal een banier omhoogheffen voor de heidenvolken van ver weg. Van het einde der aarde fluit Hij hen naar Zich toe; en zie, daar komen zij, haastig en snel! Op die dag zullen zij tegen het volk (Israel) grommen als het grommen van de zee. Wanneer men naar de aarde kijkt, zie, duisternis en benauwdheid, en het licht zal door haar rookwolken verduisterd zijn.  Jes 5:18-19,24,26,30

  Ik (God) zal alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israel, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Roep dit uit onder de heidenvolken: Verklaar de oorlog! Wek de helden op! Laten zij aantreden en oprukken, alle strijdbare mannen! Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom! Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. Joel 3:2,9,12-13

  Wee! Want die dag (Day of Atonement) is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij (Israel) daaruit verlost worden. (een periode van 7 jaar grote verdrukking voor Israel en alle volkeren) U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt de Heere, wees niet ontsteld, Israel, want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap, zodat Jakob (Israel) terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is, en niemand hem schrik aanjaagt. En u zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn.  Jeremia 30:7,10,22

  Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan op de heilige plaats –laat hij die het leest, daarop letten! (de Antichrist zal in de herbouwde tempel gaan staan vol godslastering) Matt 24:15

  De tegenstander (Antichrist), die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. 2 Tess 2:4

  …laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. Matt 24:16,21

  Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij (heilige geest/gemeente) uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 2 Tess 2:7-8

  Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon (van God) en voor het Lam (Jezus), bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En een van de ouderlingen (OT en NT gelovigen) antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, zie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam (Jezus). Openb 7:9,13-14

  Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam (Jezus) is gekomen en Zijn vrouw (alle gelovigen) heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen (zoals een trouwjurk) zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam,(Jezus). En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En de legers in de hemel (alle gelovigen) volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij (Jezus) zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem (Jezus) Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. Openb 19:7-9,11,14-16,19-20

  Met wie wilt u Mij (God) vergelijken en met wie op een lijn stellen? Met wie wilt u Mij meten, dat wij elkaars gelijken zouden zijn? Zij schudden goud uit hun beurs en wegen zilver op een weegschaal. Zij huren een edelsmid, en die maakt er een god van. Zij knielen, ook buigen zij zich ervoor neer. Denk hieraan en wees flink; neem het weer ter harte, overtreders. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen; Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet ver zijn, en Mijn heil zal niet uitblijven, maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israel Mijn luister. Jes 46:5-6,8-10,13

  Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: de Zoon des mensen (Jezus) zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Matt 13:40-43

  En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Openb 20:4

   


  7 Het Loofhuttenfeest, Feast of Tabernacles, Sukkot (herfstfeest) verheuging en verheerlijking

  De Heere sprak tot Mozes: Spreek tot de Israelieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze wevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de Heere. Zeven dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Lev 23:33-34,36

  Dit zijn de feestdagen van de Heere, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden: brandoffer en graanoffer; slachtoffer en plengoffers, al naargelang het voorschrift voor die bepaalde dag.

  Naast de offers op de sabbatten van de Heere, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven, die u aan de Heere geeft. Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de Heere, uw God, verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israel moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat Ik de Israelieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. Lev 23:38-43

  Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik (Jezus) bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, Ik (Jezus) kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam. Openb 3:3,6,10-12

  Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang. En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Openb 20:6,11

  En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles be-erven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw (OT en NT gelovigen) van het Lam (Jezus), laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam (Jezus) is haar lamp. Openb 21:1-11,22-23

  En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. En zie, Ik (Jezus) kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Openb 22:5,7,10,12-13,16,20-21

  DE ZEVEN FEESTEN VAN DE HEER

  3500 jaar geleden leidde een man genaamd Mozes een miljoen Hebreeuwse slaven, uit slavernij in Egypte in de woestijn. Het was daar, in de woestijn van Sinai, dat God en een groep van slaven transformeerde in een natie van priesters en profeten. Dit uitverkoren volk kreeg de taak om Gods Woord, de Bijbel, aan de wereld te verkondigen. Met zo’n tweeduizend individuele profetieen, is de Bijbel voorbestemd als Gods “blauwdruk van verlossing” voor de mensheid. Het Oude Testament (voor 0 BC) is de christelijke term voor de Hebreeuwse Bijbel waarin een tweede verzameling geschriften, aangeduid als het Nieuwe Testament (na 0 AD), werden toegevoegd. Het was op de berg Sinai, dat God, Mozes de wetten, datums en vieringen van de zeven feesten gaf. God noemt deze feesten “Zijn feesten” of “vastgestelde tijden”. De zeven feesten of ‘vastgestelde tijden’ verwijzen naar de terugkeer van de Messias: Jezus Christus. Dit mysterie is verborgen gebleven voor vele generaties door de eeuwen heen!

  In het begin schiep God de hemel en de aarde. En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden (Seizoenen) en van dagen en jaren! Gen 1:1,14

  Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden (Seizoenen), de zon weet wanneer hij ondergaat. Ps 104:19

  De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. Hand 2:20

  BLOEDMAAN TETRADE / BLOODMOON TETRADS:
  NASA BEVESTIGD:
  http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/L...

  32 AD Jezus kruisiging.
  * Passover, April 14, 32 AD
  * Sukkot, Oct. 7, 32 AD
  * Passover, April 3, 33 AD
  * Sukkot, Sept. 27, 33 AD

  1948 - De Joden roepen de staat Israël uit.
  1949 - De onafhankelijkheidsoorlog
  * Passover, April 13, 1949
  * Sukkot, Oct. 7, 1949
  * Passover, April 2, 1950
  * Sukkot, Sept. 26, 1950

  1967 – De zesdaagse oorlog
  Joodse hereniging van Jeruzalem
  * First Day of Passover, April 24, 1967
  * First Day of Sukkot, Oct. 18, 1967
  * First Day of Passover.
  April 13, 1968
  * First Day of Sukkot, Oct. 6, 1968

  Wat zal er in de periode 2014-2015 plaats vinden.
  Zal er weer oorlog uitbreken?
  Komt er een joodse hereniging met de Tempelberg?
  Zal de 3rd joodse tempel gebouwd worden?

  * First Day of Passover, April 15, 2014
  * First Day of Sukkot, Oct. 8, 2014
  * First Day of Passover, April 4, 2015
  * First Day of Sukkot, Sept. 28, 2015

  15 april 2014 – bloedmaan – Joodse Pascha

  8 oktober 2014 – bloedmaan – Feest van tabernakels

  20 maart 2015 – zonsverduistering – Joods Nieuw Jaar voor Koningen

  4 april 2015 – bloedmaan – Joodse Pascha

  13 september 2015 – zonsverduistering – Bazuinenfeest

  28 september 2015 – bloedmaan – Feest van tabernakels

  Daarvan ben ik (Paulus, een apostel van Jezus Christus) een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus.  Kol 1:25-28

  De Heere sprak tot Mozes: Spreek tot de Israelieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de Heere, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen: Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor de Heere. Lev 23:1-2

  Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere, uw God, u geboden de dag van de sabbat te houden. Deut 5:15

  Dit zijn de feestdagen van de Heere, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. Lev 23:4

  1 Pascha, Pasen, Passover, Pesach, Goede Vrijdag (lentefeest) offer en verlossing

  In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de Heere. Lev 23:5

  Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israel: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israel zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten. Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik, de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan (Passover) en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen. Exodus 12:2-3,5-8,12-13

  Ik ben de Heere, uw God, Die u uit het land van de Egyptenaren geleid heeft, zodat u niet meer hun slaven bent. Ik heb de stangen van uw juk gebroken en u rechtop laten gaan. Lev 26:13

  Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Exodus 12:14

  Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: (Jezus) Christus. 1 Kor 5:7

  Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. …in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 1 Petrus 1:13,18-19

  In Hem (Jezus Christus) hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Kol 1:14

  2 Ongezuurde broden, Unleavened Bread, Chag HaMatzot (lentefeest) reiniging en heiliging

  En op de vijftiende dag van die maand is het Geest van de ongezuurde broden voor de Heere. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Lev 23:6

  Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg (zonde) uit uw huizen (uw leven) wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israel worden uitgeroeid. Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op dezelfde dag zal Ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Exodus 12:15,17

  Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem (Jezus) Die Hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tegen Hem: Welk teken doet U dan, opdat wij het zien en U geloven? Wat voor werk verricht U? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is: Hij (God) gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Joh 6:28-32,35,40

  Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is. Jes 53:1,4-6,9

  Verwijder dan het oude zuurdeeg (leven in zonde), opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd (zonder zonde), want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg (leven in zonde), ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden (zonder zonde) van oprechtheid en waarheid. 1 Kor 5:7-8

  Want Hem (Jezus) Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (God) voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. 2 Kor 5:21

  3 Eerstelingen, First Fruits, Reshit Katzir, Yom habikkurim (lentefeest) eerstelingen en verrijzenis

  De Heere sprak tot Mozes: Spreek tot de Israelieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof (First Fruits) van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen. Lev 23:9-11

  Daarom heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus. Hebr 3:1

  Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling (First Fruits) geworden van hen die ontslapen zijn. 1 Kor 15:12-13,17,20

  4 Wekenfeest of pinksterfeest, Pentecost, Shavuot (lentefeest) wetgeving en heilige geest

  U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof (First Fruits) van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Lev 23:15-16

  De Heere zei tegen Mozes: Klim naar boven, naar Mij toe, de berg op, en blijf daar. Dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en de geboden, die Ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen. Exodus 24:12

  En toen de Heere geeindigd had met hem te spreken op de berg Sinai, gaf Hij Mozes de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God. Exodus 31:18

  Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. (God zal ons ook bevrijden uit deze wereldse machten vol slavernij) U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel (zon, maan of sterren), of beneden op de aarde of in het water onder de aarde (occult) is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de Heere, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. U zult de Naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen de poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag, en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Exodus 20:1-17

  Jezus echter ging naar de Olijfberg. En ’s morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de Farizeeen brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. En toen we haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U? En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij (Jezus) Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. U oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand. En als Ik al oordeel, Mijn oordeel is waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden heeft. Joh 8:1-5,7,9-12,15-16

  Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Joh 1:17

  En Johannes getuigde: Ik heb de (Heilige) Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem (Jezus). En ik (johannes) kende Hem (Jezus) niet, maar Hij (God) Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat Hij de Zoon van God is. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God! Joh 1:32-34,36

  U moet alle geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de Heere uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn beden in acht zou nemen of niet. …neem dus de geboden van de Heere, uw God, in acht door in Zijn wegen te gaan en door Hem te vrezen. Want de Heere, uw God, brengt u in een goed land: een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in het dal en op het gebergte; een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels; een land met olierijke olijfbomen en honing; een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal; een land waarvan de stenen ijzer zijn, en waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de Heere, uw God, voor het goede land dat Hij u gegeven heeft.  Deut 8:1-2,6-10

  Daarna moet u het Wekenfeest (pentecost) houden voor de Heere, uw God. Wat u geven moet is een vrijwillige gave van uw hand, naar de mate waarin de Heere, uw God, u zegent. En u moet u verblijden voor het aangezicht van de Heere, uw God, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de Leviet die binnen uw poorten is, en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn, op de plaats die de Heere, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen. Deut 16:10-11

  En toen de dag van het Pinksterfeest (pentecost) vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heer (Jezus) zal aanroepen, zalig zal worden. Hand 2:1-4,17-21

  Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Hand 2:41

  Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend. Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Openb 3:3,6,8,10-11

  14-02-2015, 21:53 Geschreven door Claudia  


  11-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 2/2

  OH, HOE GROOT IS DE SMART DAT ME OVERWELDIGT ALS IK ZIE HOEVEEL ONVERSCHILLIGHEID ER IS IN ZOVELEN VOOR HET MARTELAARSCHAP VAN ANDEREN!

  2 FEBRUARI 2015 – 8:15 A.M.

  DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS, DE GOEDE HERDER AAN ZIJN KUDDE

  Mijn kinderen, mijn vrede zij met jullie.

  Mijn kinderen die trouw zijn aan mijn evangelie in landen van het Verre Oosten van hieruit worden gemarteld, opgesloten en velen hebben hun levens opgeofferd om mijnentwil. Het bloed van de martelaren schreeuwen naar de Hemel voor gerechtigheid; elke dag zijn er meer bloedbaden en de mensheid zit ongeroerd voor deze holocaust. De massamedia zwijgt, regeringen zwijgen, mijn Kerk doet vage verklaringen en alles is stilte en het nalaten van bemerkingen met betrekking tot deze bloedbaden. O, hoe groot is de smart dat me overweldigt als ik zie hoeveel onverschilligheid er is in zovelen voor het martelaarschap van anderen!

  Jullie zijn allen zonen van dezelfde Vader die van jullie houdt en jullie werden geschapen naar zijn beeld. Waarom dan zijn jullie zo onverschillig naar jullie broeders in hun ongeluk? MIJN Kerk bloedt dood in deze landen, de schaduw des doods volgt Haar overal, ze kunnen lichamen doden maar ze kunnen nooit de zielen doden; het bloed van mijn martelaren is kracht voor mijn Kerk, het is mijn bloed waarmee Ik opnieuw mijn vijand zal verslaan.

  Zwijg niet langer, mijn volk, mijn kudde, maak jullie niet medeplichtig door jullie zwijgen! Verhef jullie stem tot de Hemel; verenig jullie in een gebedsketting en vraag de Vader dat zijn gerechtigheid weer orde en wet schept in die plaatsen waar het bloed van mijn volk wordt vergoten.

  Mijn kinderen, de holocaust van mijn onschuldige kinderen roept om gerechtigheid aan de Hemel. Miljoenen van onschuldige wezentjes worden dagelijks verscheurd in de schoot van zielloze moeders. Oh, hyena’s, dat onschuldig bloed dat jullie vergieten zal jullie morgen oordelen voor de hele eeuwigheid! Ik zeg jullie, als jullie geen berouw tonen, boetedoening doen en vragen om vergeving uit de grond van jullie harten, en jullie weg veranderen, verzeker Ik jullie dat jullie een woonplaats zal bereid worden in de ingewanden van de hel. Oh, losbandigen, jullie wellustigheid zal jullie eeuwige veroordeling zijn! Jullie schoot zal vervloekt zijn, zielloze moeders omdat jullie ze tot levende graven hebben gemaakt...!

  Als er iets is dat Ik oordeel met het volle gewicht van mijn gerechtigheid is het het vergoten bloed van mijn onschuldigen. Koeien van Bashan (zie Amos 4: 1-3) die hoop doden in jullie schoot! De dag waarin jullie overgaan naar de eeuwigheid komt naderbij en jullie wetteloosheid zal zo groot zijn dat mijn gerechtigheid zal uitroepen naar jullie: “Eeuwige verdoemenis!” Want voor jullie zal er geen terugkeer zijn naar deze wereld.

  Blijf zondigen en schulden tegen jullie ziel verzamelen; jullie hebben oren maar luisteren niet, jullie hebben ogen maar zien niet; jullie hebben een mond maar kiezen ervoor om god te lasteren en Hem te tarten en jullie zeggen in jullie perverse harten, “God ziet ons niet, noch zal Hij ons goed of slecht doen”. Oh, wat hebben jullie het verkeerd voor, losbandigen! Hij die het oor maakte, zal Hij niet horen? Hij die de ogen vormde, zal Hij niet zien? Hij die de naties beschuldigt, zal Hij niet straffen? Hij die de mensheid onderwijst, zal Hij niet weten? De Heer kent de plannen van de mensen, dat ze puur hoogmoed zijn (Psalmen 94:9-11).

  Ik roep jullie dringend op, jullie losbandige vrouwen, stop met zondigen! Keer jullie naar Mij, met een berouwvol en nederig hart, zoals Maria Magdalena zich tot mij keerde, en Ik verzeker jullie dat Ik jullie zal vergeven en jullie zonde niet meer zal herinneren; en zoals Ik zei tot Maria Magdalena zal Ik ook tot jullie zeggen, “Waar zijn degenen die je beschuldigden? Sta op en zondig niet meer!”

  Mijn vrede laat Ik jullie, mijn vrede geef Ik jullie. Toon berouw en bekeer jullie omdat het Rijk van God nabij is. Jullie Leraar en Herder, Jezus de Goede Herder.

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de hele mensheid.

  11-02-2015, 20:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verhaal van Beauraing
  De laatste zienster van Beauraing, Gilberte Degeimbre is gestorven. Hier is haar verhaal over de verschijningen te Beauraing :

  11-02-2015, 18:47 Geschreven door Claudia  


  10-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Heilige Bijbel zal bijna onmogelijk te vinden zijn 28/1/2015

  Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben in de wildernis geworpen en Ik voel Mij ellendig in Mijn Smart om de manier waarin het Christendom belasterd wordt in de wereld.

  Mijn Stem is enkel een gefluister temidden van het gebrul van het beest en degenen die Mij minachten. Deze stemmen van ontevredenheid zullen zich vermenigvuldigen en het Woord, dat van Mijn Leven kwam, zal overstemd worden. Ketters, heidenen, valse visionairen en profeten, verraders en liefhebbers van gesmolten goud zullen in koor rebelleren tegen Mij. Degenen die in Mijn Voetsporen treden zullen vertrapt worden en beladen worden met het gewicht van Mijn Kruis en zullen een scherpe helling moeten beklimmen als ze willen vasthouden aan alles wat ze werden onderwezen door Mij.

  De Heilige Bijbel zal bijna onmogelijk te vinden zijn vooraleer het niet meer zal voorkomen. Elke poging om God te ontkennen zal gedaan worden tot het Woord wordt vervangen door de leerstelling van duisternis. Degenen onder jullie die in Mij, jullie Jezus, geloven, mogen nooit bezwijken aan iets dat niet van Mij komt. Enkel Ik bescherm jullie tegen kwaad en het is enkel door Mij dat jullie Eeuwige Redding zullen vinden.

  WEES VOORZICHTIG VOOR VALSE GEBEDEN WAARMEE JULLIE GECONFRONTEERD WORDEN WANT ZE ZULLEN NIET GEINSPIREERD WORDEN DOOR DE HEILIGE GEEST EN MOETEN VERMEDEN WORDEN. EEN KLEIN WOORD, EEN KLEINE ZIN OF EEN SIMPELE WEGLATING, HIER EN DAAR KAN EEN GEBED IN EEN VALSHEID VERANDEREN. KWAAD IS EEN STILLE DODER VAN DE GEEST EN HET IS NIET GEMAKKELIJK WANNEER HET VERMOMD IS ALS ZIJNDE DE WAARHEID. HET IS TIJD OM JULLIE TUIN TE WIEDEN EN TROUW TE BLIJVEN AAN ALLES WAT IK JULLIE ONDERWEZEN HEB WANT AL HET ANDERE IS IRRELEVANT EN KAN ERVOOR ZORGEN DAT JULLIE JE GELOOF VERLIEZEN.

  Geloof in Mij en vertrouw op Mijn Belofte dat Ik terugkom, in Grote Heerlijkheid, en ze mag nooit opzij geschoven worden ten gunste van de prikkeling van valse profeten, tovenaars, heidenen en ketters. Mijn vijanden werken hard om jullie te bedriegen en de meesten onder hen zijn zich perfect bewust van Wie Ik Ben, maar ze willen dat jullie Mij kost wat kost  verwerpen. Jullie moeten als een klein en vertrouwend kind blijven wanneer jullie een beroep doen op Mij en Ik zal jullie leiden op de Weg naar Mijn Koninkrijk. Ik zal jullie allen die volledig in Mijn Liefde en Mijn Heilige Wil vertrouwen, beschermen. Enkel dan kan Ik tussenkomen om Mijn vijanden weg te vegen en de Waarheid te verspreiden zodat de nieuwe wereld die eraan komt, bewoond kan worden door elk kind van God.

  Vertrouwen, geloof, hoop en liefde zijn belangrijk als jullie de kracht moeten vinden om aan Mijn Zijde te blijven. Liefde voor Mij, zonder voorbehoud, zal jullie grote Genaden meebrengen op jullie weg naar Mijn Glorierijk Koninkrijk – de wereld die geen einde kent.

  Jullie geliefde Jezus

  10-02-2015, 22:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ofwel beminnen jullie Mij in overeenstemming met Mijn Woord ofwel helemaal niet 27/1/2015

  Mijn zeer geliefde dochter, verstandelijke overwegingen spelen geen rol in de geesten van hen die het Heilig Woord van God heftig zullen afwijzen, noch bij diegenen die hoe dan ook tegen Mij zijn, noch bij diegenen die niet geheel en al trouw blijven aan het Woord. Jullie kunnen enkel zeggen van Mij te zijn als één lichaam – niet als een deel van jullie lichaam. Jullie kunnen niet zeggen dat jullie mij slechts beminnen met een deel van jullie. Ofwel beminnen jullie Mij in overeenstemming met Mijn Woord of helemaal niet.

  Wanneer jullie Mij verraden dan zullen jullie dat doen door jullie redenen te rechtvaardigen wanneer jullie leugens aanvaarden over Wie Ik Ben, Wat Ik Ben en Wat Ik gezegd heb. Jullie zullen Mij buitenwerpen en valse beschuldigingen tegen Mij uiten, net zoals jullie voorouders dat vóór jullie deden. Jullie zullen Mijn Woord gebruiken al naargelang jullie eigen interpretatie en vervolgens de rechtschapen gelovigen ervan beschuldigen liefdeloos te zijn. Jullie zullen Mij geselen doordat jullie Mijn Lichaam verraden en jullie zullen verschrikkelijke pijn en lijden teweegbrengen bij hen die jullie in Mijn Heilige Naam beschuldigen van ketterij.

  Gezond verstand zal aan de kant geschoven worden terwijl jullie alle mogelijke excuses gebruiken om een weg te volgen in de tegenovergestelde richting van de weg die voor jullie gebaand werd door Mijn Dood op het Kruis.

  Satan is de grote aanklager van Gods kinderen en wanneer hij tegenwoordig is in de zielen van hen die hij aantast, dan zal hij elke mogelijke beschuldiging uiten tegen Gods kinderen om Mijn Woord in diskrediet te brengen. Hij zal jullie misleiden om jullie onwetend te maken met betrekking tot de Liefde die God voor jullie heeft. Hij zal elk greintje geloof dat jullie bezitten verwoesten wanneer jullie hem de kans geven. Hij zal misbruik maken van jullie vrije wil – een door God gegeven recht – en jullie doen geloven dan jullie kunnen leven zonder God.

  Jullie Jezus

  10-02-2015, 22:06 Geschreven door Claudia  


  07-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal elke persoon, ras, geloofsovertuiging en religie omhelzen 25/1/2015

  God de Vader : Mijn liefste dochter, Mijn Interventie om de ogen te openen van Mijn kinderen voor de Liefde van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, komt naderbij.

  Ik houd van al Mijn kinderen en Ik zal elke man, vrouw en kind dat boven de leeftijd van zeven jaar is, oproepen in het Licht van Mijn Zoons Barmhartigheid. Bereid je voor op Mijn Interventie want het is dichter dan jullie denken en wees dankbaar voor deze Grote Gave. De geestelijke oorlogvoering dat jullie zien in de wereld wordt gemanifesteerd op aarde en de strijd zal opkomen tussen Mijn vijanden, die proberen al degenen tot zwijgen te brengen die weigeren om tot valsheden getrokken te worden en degenen die Mijn Zoon niet verraden.

  Wanneer de Hand van Mijn Gerechtigheid valt zal het het geloof testen van al degenen die zeggen dat ze voor Mijn Zoon zijn, en enkel degenen die het Kruis willen volgen zullen sterk genoeg blijven om de Waarheid te verkondigen. Spoedig zullen de spinnenwebben weggenomen worden en de volle draagwijdte van jullie erfenis zal jullie kenbaar gemaakt worden. Mijn Vijanden zullen voor het grootste deel deze Interventie verwerpen en ze zullen tot het bittere einde vechten om Jezus Christus te ontkennen.

  Ik zal elke persoon, ras, geloofsovertuiging en religie omhelzen in het Licht van Mijn Zoon en velen zullen Hem zien. Als resultaat zullen velen zich zullen bekeren en vragen om het recht om eeuwig te leven in de Glorie van Mijn Zoons Koninkrijk op aarde.

  Ik heb beloofd dat Mijn Zoon Zijn Plaats op Zijn Troon zal innemen en dit zal in vervulling gaan. Degenen die geen deel willen uitmaken van Zijn Koninkrijk zullen hun keuze maken gebaseerd op de vrije wil dat Ik aan elk van jullie heb gegeven.

  Ik, jullie geliefde Vader, Schepper van al dat bestaat en zal bestaan, smeek dat jullie je geboorterecht niet verkwanselen. Als jullie dit doen zullen jullie verslonden worden door Satan die zonder medelijden is net zoveel als hij een leugenaar, bedrieger en beschuldiger is. Jullie worden een Gave gegeven dat geen generatie voor jullie verleend is geweest en jullie moeten bidden dat jullie de Genaden gegeven worden om Mijn Gunst te aanvaarden.

  Kom in het Licht want als jullie dit niet doen zullen jullie verblind worden door duisternis voor de eeuwigheid. Dit zou Mijn Hart verscheuren en Ik wens niemand van jullie te verliezen.

  Ik Zegen jullie. Ik leid jullie door deze Heilige Missie dat jullie gegeven wordt door de Heilige Gezegende Drie-eenheid zoals voorzegd.

  Jullie geliefde Vader

  God de Allerhoogste

  07-02-2015, 19:50 Geschreven door Claudia  


  03-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods werk
  Gods werk : de Andromeda nevel

  03-02-2015, 18:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De invloed van de seculiere wereld is verwant met dat van een grote overstroming 25/1/2015

  Moeder van Redding : Mijn lieve kinderen, de Gave van Onderscheiding komt van de Kracht van de Heilige Geest en wordt niet gemakkelijk gegeven. Het moet verdiend worden. Het wordt enkel gegeven aan degenen die in eenheid met Christus zijn en die vrij zijn van alle verstrooiingen van de verleidingen die voor hen geplaatst worden door de boze. De boze kan degenen die gezegend zijn met deze Gave niet bedriegen.

  Wee de mens die bedrogen wordt want hij zal zichzelf toelaten om geleid te worden in valsheden. Bedrog komt van Satan zelf en degenen die hij besmet. Ieder die het bestaan van Jezus Christus niet erkent zal moeite hebben om de rook van Satan, die elkeen onder jullie verblind die schuldig is aan de zonde van hoogmoed, te weerstaan en zal jullie verslinden. Elke gewijde dienaar van God die wegloopt van de Waarheid zal al degenen die naar hem opkijken voor leiding, hen in dwaling leiden. Daarvoor zal hij een grote straf krijgen op de Dag des Oordeels.

  DE INVLOED VAN DE SECULIERE WERELD IS VERWANT MET DAG VAN EEN GROTE OVERSTROMING EN ZIELEN DIE TOELATEN OM HUN MENING OF OPINIE OVER GODS WOORD TE VERANDEREN ZULLEN VERDRINKEN. BEDROG IS EEN INSTRUMENT VAN DE BOZE EN ZIJN HOOFDDOEL IS MIJN ZOONS KERK OP AARDE TE VERNIETIGEN DOOR DEGENEN TE VERLEIDEN DIE ERTOE BEHOREN. OPEN JULLIE OGEN VOOR NIEUWE VERANDERINGEN DIE ZULLEN GEINTRODUCEERD WORDEN EN DIE DE NAAM VAN GOD VERVLOEKEN.

  Jullie mogen nooit valsheden toelaten om jullie te beinvloeden wat mijn Zoon jullie heeft onderwezen want mijn Zoon week nooit af van Zijn Geschreven Woord, noch zal hij dit ooit doen. De Waarheid zal jullie ondersteunen gedurende de beproevingen die komen en die mijn Zoons Kerk op aarde zullen geselen. Jullie moeten je voorbereiden op deze tijden want ze komen eraan.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  03-02-2015, 18:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God is alomtegenwoordig - Hij is overal 22/1/2015

  Mijn zeer geliefde dochter, geloofsafvalligheid heeft de wereld in zijn greep en spreidt zijn  tentakels uit tot in alle religies, die Mij, Jezus Christus, erkennen, en ook bij hen die Mijn geliefde Vader erkennen.

  Zij die geloofsafvalligheid verbreiden doen dat op een manier die niet direct aanwijsbaar is en bedriegers zullen omzichtig de zielen voeden tot de aanvaarding van een valse leer. Dat zal twee derde van de Christenen tot geloofsafval brengen waarbij zij niets wijzer zullen worden. Elke Wet van God zal omgebogen worden en voorgesteld als gepast voor de moderne wereld. Mijn vijanden zullen zo overredend zijn en zo zorgzaam en nederig naar het uiterlijk, dat zij zelfs de meest onwrikbare en trouwe volgelingen van Mij zullen overtuigen dat die veranderingen in Gods Ogen aanvaardbaar zijn.

  Eens een Christen de Waarheid verlaat, draagt hij schuld voor het accepteren van leugens. Spoedig nadien zal hij valse leerstellingen aannemen en vervolgens zal hij het Geloof zeer snel in de steek laten. Wanneer de tijd rijp is zal de man van verderf alle Christenen die het Ware Woord van God verwerpen, overtuigen om lid te worden van de nieuwe ene wereldreligie. En dat is hoe Mijn Kerk zal gekruisigd worden. Maar het Licht van God zal over de Christenen en de Joden worden uitgestort en uit hun mond, geïnspireerd door Enoch en Elia, zullen zij het Woord van God prediken. Dat zijn de twee religies die Mijn vijanden in het vizier zullen nemen en die zij zullen vervolgen en hardvochtig behandelen alvorens hun te verbieden hun godsdienst op openbare plaatsen te praktiseren. Uiteindelijk zullen zij hun kerken en tempels overnemen. Maar beschermd door het Vuur van de Heilige Geest, zullen zij het Woord van God verspreiden. Zij zullen de moed en de kracht vinden om God trouw te blijven.

  Priesters die trouw blijven aan de Waarheid zullen het dagelijks Misoffer blijven opdragen in Mijn Naam en zoals het bedoeld was. Zij zullen in elke natie gevolgd worden door de  overblijvende (gelovigen) die gehoor geven aan de Geest van Vuur. Gods Macht mag nooit onderschat worden. Hij zal de Zijnen leiden op hun weg naar de overwinning. Hij zal elke doornstruik opruimen die hun pad hindert. Hij zal hen omringen met de Cirkel van Zijn Hemelse Bescherming en hun zielen vullen met wijsheid en met de Waarheid.

  God is alomtegenwoordig – Hij is overal en Hij ziet alles. Satans macht is angstaanjagend maar hij is niet alomtegenwoordig. Hij kan zijn invloed enkel verspreiden door de zielen die hij en zijn trawanten weten te bedriegen. Gods Kracht kan zich in elke deel van de wereld ogenblikkelijk vermenigvuldigen. Elke actie, goed, slecht of onverschillig, komt voort uit de vrije wil van de mens, die ofwel beïnvloed is door de Heilige Geest of door de geest van het kwaad.

  Gods Kracht zal zegevieren en op de Grote Dag van de Heer, zullen Zijn vijanden machteloos zijn en door de Hand van Mijn Vader zullen zij in de afgrond geworpen worden. De grootste straf zal neerkomen op Gods gewijde dienaren die valsheden prediken. Omdat zij gezegend waren met de Waarheid, maar die verworpen hebben om doelbewust zielen weg te trekken van het Woord van God, zal hun zonde de ergste zijn van alle en daarom zullen zij nooit het Gelaat van God zien.

  Jullie Jezus

  03-02-2015, 16:45 Geschreven door Claudia  


  02-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Hille Kok 19/1/2015

  Opnieuw word Ik, Jezus, gekruisigd – Hille Kok 19/1/2015

  Gij priesters, gij weet niet wat u aanricht door ondoordacht de Heilige Hosties in de handen van de mensen te geven. Veel verdriet heeft de Vader en Ik Jezus hierdoor!! Ook zijn er mensen die Mijn Lichaam en Bloed meenemen naar de verkeerde plaatsen waar zwarte missen worden opgedragen in het duister. De satanische sektes nemen op deze manier door hun volgelingen de gecelebreerde H. Hostie mee zodat niemand het ziet om zo God te beledigen en te bespotten. Zelfs worden er H. Hosties weggegooid en dat alles gebeurt door de handcommunie waar gij dan geen grip meer op heeft!! Heiligschennis wordt er begaan. Hoe durft gij nog steeds aan eenieder de H. Hosties in de handen mee te geven en niet op de tong zoals God de Vader het vraagt!!

  Gij luistert niet. De waarschuwingen raken vele priesters niet meer. Ze zijn te ver afgedwaald. O wee als gij niet luistert zult gij in de afgrond geraken bij de satan die samen met u de Vader en Mij, Jezus hebben bespot. Wee gij wat u dan staat te wachten als gij deze woorden niet aanneemt. Dan zijt gij dwazen en verloren. De goede priesters lijden veel door uw leugens en gedrag!! Niets blijft verborgen, alles wordt gezien door de ogen van God – Het alziende Oog -.

  Dit leven zult gij eens verlaten en dan wat zal er met u gebeuren als gij niet goed hebt geleefd??? En God niet om vergeving had gevraagd in het H. Sacrament van de Biecht dat gij Mij niet meer gehoorzaamde!! Pas toch op. Verlaat die smalle weg van de Vader niet!! Gij komt in grote problemen. De satan is slim en sluw met zijn zogenaamde glimlach die meepraat met de wereld!! Niet om zielen te redden. Die valse vrijheid zal vele zielen naar de afgrond leiden. Wat een verdriet, wat een leed zal er zijn door de ongehoorzaamheid. Het is niet de weg die de Vader u had gegeven. Hoe dwaas zijn vele priesters bezig Mijn Huis van Gebed kapot te maken door naar de mond van de mensen te praten. Misleidende waarheden in Mijn Huis van Gebed.

  Gij maakt er een rovershol van. Uw ogen zijn verduisterd en blind voor de Waarheid geworden. Gemakzucht en hoogmoed heeft bij velen de overhand genomen. Mijn priesters, strijd zal het Roomse geloof u nog geven, maar de strijd voor de Waarheid zal beloond worden door de vaandel van de overwinning – God zelf.

  Priesters, Ik, Jezus, vraag u het H. Liefdeskruisje te dragen. Het is een geschenk van de Vader om u allen te beschermen tegen het kwaad door Zijn Liefde en Zuiverheid kan de satan Zijn Licht niet verdragen en zich van het H. Kruisje verwijderen. Hij is de tegenstander. Blijf in Mijn Licht dan zal de Vader u beschermen!! Ik, Jezus heb het H. Kruisje aan Mijn Profetes, Hille Kok aangereikt van de Vader. Vandaar er geen corpus aanwezig is. Het is een geschenk van God zelf. Zijn Liefde en Bescherming voor de mens. Amen.

  02-02-2015, 20:15 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  sportnews
  www.bloggen.be/sportne

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!