Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  30-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 25/1

  BID MIJN KLEINEN VOOR DE BEVRIJDING EN DE GENEZING VAN JULLIE STAMBOOM !

  25 JANUARI 2015 – 8H50 A.M

  DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS AAN KINDEREN VAN GOD

  Kleinen, dat de vrede van God met jullie zij en dat mijn moederlijke bescherming jullie altijd vergezeld.

  Bid mijn kleinen voor de bevrijding en de genezing van jullie stamboom.

  Vraag aan de Vader dat hij jullie bevrijd van de lasten van jullie voorouders zodat ze niet blijven wegen op jullie huidig leven. Bid, vast en doe boete en de Rozenkrans van de H. Wonden van mijn Zoon voor jullie moederlijke en vaderlijke stamboom.

  Bied 33 Heilige Missen aan ter ere van de levensjaren van mijn Zoon in de wereld en vraag aan de Hemelse Vader de genezing en de bevrijding van jullie stamboom. Vergeet niet dat de Heilige Missen continu moeten zijn, zonder onderbreking; op het sublieme moment van de verheffing moeten jullie aan de Vader door de verdiensten van de Passie, Dood en Verrijzenis van zijn welgeliefde Zoon jullie vaderlijke en moederlijke generatie aanbieden zodat ze genezen worden door de kracht van het Bloed van mijn veelgeliefde Zoon.

  Kleinen, vraag aan mijn Zoon dat de kracht van zijn Bloed jullie vaderlijke en moederlijke generatie bevrijd van alle
  vloek: afgunst, wrok, afwijzing, haat, spirituele kou, voorouderlijke vloeken, seksuele onreinheid, overspel, ontucht, abortus, homoseksualiteit, materiële en geestelijke ondergang en occultisme in al zijn vormen. Deze vloeken zijn gemeenschappelijk voor alle generaties en zijn oorzaken van zoveel materiele en geestelijke ondergang in jullie generatie.

  Verlos jullie ook van alle ziekten die jullie vaderlijke en moederlijke generatie hebben bereikt, zodat deze vervloekingen van ziekten geannuleerd worden end at jullie stamboom puur blijft en gesnoeid van onkruid. Ik zeg jullie, kleinen dat alle ruinering en miserie van alle generaties afstammen van het intergenerische veld. Herinner jullie dat God jullie niet wil zien afzien.

  Hij heeft jullie vrij gecreeerd en heeft jullie gezegend zodat jullie voorspoedig leven omdat al zijn werken goed zijn. Het is de zonde en de verwijdering van God die miserie hebben gebracht aan jullie generatie en door hen die vervloekingen hebben meegebracht die van generatie op generatie worden voortgezet, zonder dat iemand ze heeft bevrijd door het gebed. Vraag onderscheidingsvermogen aan de Heilige Geest van God dat hij jullie toont in wat de generaties geestelijke miserie hebben gebracht evenals hij met het gebed en de Heilige Missen jullie stamboon kan bevrijden.

  Kleinen, als er onder jullie voorouders waren die het occultisme, tovenarij, magie of spiritisme of andere vormen van occultisme hebben beoefend dan dragen alle generaties deze vloek van het occultisme. Indien er voorouderlijke vervloekingen zijn geweest van jullie betovergrootouders, overgrootouders of grootvaders, grootmoeders op de nakomelingen brengt jullie dat ondergang met zich mee en deze vervloeking moet bevrijd worden zodat ze niet blijft overgaan van generatie op generatie.

  Ik bied jullie kleinen dit krachtige gebed aan zodat jullie alle vloeken verbreken; bid het met geloof en vraag mijn heilige bemiddeling aan en verzegel jullie met het bloed van mijn Zoon, jullie gezinnen en stamboom en jullie zullen reeds zien hoe jullie genezen en jullie bevrijd raken van de ketenen die de generaties hebben verbonden.

  GEBED VAN BEVRIJDING EN HET BREKEN VAN VERVLOEKINGEN

  Ik plaats me in de aanwezigheid van de Allerheiligste Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest) en door de kracht van het Bloed van onze Heer Jezus Christus, breek ik, maak ik ongedaan door mijn fysieke, psychische, biologische en spirituele wezen alle vervloekingen die op mij werden geplaatst, op mijn gezin en stamboom door gelijk welke persoon, ouder of voorouder door het occultisme of spiritisme.

  Door de kracht van het Kostbaar Bloed van Onze Heer Jezus Christus en door de tussenkomst van de Allerheiligste Maagd Maria, de Heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Rafael breek ik alle vervloeking van welke natuur ook in naam van onze Heer Jezus Christus.
  Amen. (Herhaal 3 keer dit gebed)

  Uw Moeder, Maria, Mystieke Roos.

  Breng mijn boodschappen aan de mensheid, kleine kinderen van mijn hart.

  30-01-2015, 20:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 22/1

  MIJN KERK STAAT OP HET PUNT VAN EEN GROTE TEST TE ONDERGAAN DAT HAAR FUNDAMENT ZAL DOEN BEVEN, MAAR HET ZAL ONMOGELIJK ZIJN OM HAAR TE VERNIETIGEN!

  22 JANUARI, 2015 – 8:15 a.m.

  OPROEP VAN DE EUCHARISTISCHE JEZUS AAN DE HERDERS VAN ZIJN KUDDE

  Vrede aan jullie, Herders en Schapen van mijn kudde

  Vele van mijn herders zijn verloren door het modernisme van deze wereld en het vlees end it verscheurt mijn mystieke lichaam diep dat vertegenwoordigd wordt in mijn Kerk. Corruptie, ongehoorzaamheid en de zonden van het vlees van vele van mijn uitverkoren zielen zijn open wonden rond mijn ribben. Jullie kunnen het komende schisma voelen, in het binnenste van mijn Kerk heerst er verwarring; mijn kardinalen zijn verdeeld en velen gehoorzamen mijn Vicaris niet langer. MIJN Kerk staat op het punt van een grote test te ondergaan dat haar fundament zal doen beven, maar het zal onmogelijk zijn om haar te vernietigen. Het geestelijke bloedbad is nabij en zal vele van mijn kinderen hun geloof doen verliezen.

  Oh, welke smart in mijn hart om te zien dat zeer weinigen zullen blijven van de zoveel van mijn uitverkoren zielen die me gisteren trouw zworen. De overgrote meerderheid zullen mij de rug toekeren en me verraden zoals Judas deed, wanneer de crisis van mijn Kerk komt. Mijn hart zal opnieuw doorboord worden door de lans van ondankbaarheid; bloedige tranen springen in mijn ogen bij het zien van de Troon van Petrus, bezet door mijn tegenstander.

  Elke dag vermeerdert de geestelijke ongehoorzaamheid van vele van mijn uitverkoren zielen rond de wereld; in Europa zijn vele van mijn huizen vandaag musea en anderen worden verkocht of worden gebruikt als crypten met urnes om de asse in te bewaren of zijn plaatsen om andere goden te vereren. Wanneer het uur van de crisis van mijn Kerk is gekomen zal enkel mijn continent van hoop stevig staan en het zal op deze Amerikaanse bodem zijn dat Ik mijn nieuwe Kerk zal oprichten.

  Oh, wat doet het me pijn dat in vele van mijn huizen de herders de bediening van de Eucharistie hebben gedelegeerd aan mijn lekenkinderen. De priester zit neer en het zijn de leken die mijn Lichaam en Bloed aan mijn schapen verdelen, en zo mijn Goddelijkheid profaneren. Welk een smart voor mij om dit alles te zien, de manier waarop Ik geminacht word door mijn uitverkoren zielen en de vorm waarop Ik beledigd word door handen behandeld te worden die geen priesterlijke zalving hebben ontvangen! Oh, herders van mijn Kerk, waarom geselen jullie mij, deze belediging tegen mijn Goddelijkheid toelatend!? Beseffen jullie niet dat deze gruwel de vervloeking over jullie kan brengen en op mijn lekenkinderen?

  Miljoenen van zielen van priesters en leken werden verloren door het beledigen van mijn Lichaam en Bloed! Vele anderen liggen in de diepten van het vagevuur door me onwaardig te ontvangen of in de hand. Ik zeg jullie, als jullie geen boete doen voor deze belediging hier op aarde zullen jullie morgen weeklagen wanneer jullie in eeuwigheid komen.

  Luister naar mij, mijn volk, mijn kudde: De priesterlijke zalving is de genade dat mijn Heilige Geest verleent aan mijn uitverkoren zielen dat ze bekleed worden met mijn Goddelijkheid. Als jullie wisten welke grandeur het is om een priester te zijn; Ikzelf heb de priesterlijke zalving nodig zodat Ik levend ben in jullie midden.

  De gezegende handen van een priester zijn mijn handen die te eten geven van mijn Lichaam en te drinken van mijn Bloed aan mijn kudde. Luister naar mij: Ik heb geen bijzondere bedienaars van de Eucharistie aangesteld; dit komt niet van mij.

  Dit is het werk van mijn tegenstander die door de vrijmetselarij die de Kerk is binnengedrongen zoekt om het fundament van mijn Kerk te saboteren en een einde maakt aan priesterlijke bediening.

  Vele genaden gaan verloren wanneer de communie wordt ontvangen in de hand of ontvangen worden van de handen van een leek. Het is niet hetzelfde als het ontvangen wordt door een priester. Aan mijn kinderen, leken zeg Ik opnieuw, dat het behoort aan mijn priesters aan wie Ik deze bediening heb gedelegeerd; blijf mijn Goddelijkheid niet beledigen zodat jullie jezelf schuldig maken voor mij; gesel mij niet langer, mij aanrakend of mij uitdelend omdat jullie deze bediening niet waardig zijn.

  Ik vraag mijn Vicaris en het Hoofd van mijn Ker ken mijn Priesters, stop dit verachtelijke schandaal nu. Geen bijzondere bedienaars van de Eucharistie meer! Jullie zelf oefenen de bediening uit dat Ik jullie heb toevertrouwd en delegeer deze bediening niet meer aan mijn lekenkinderen, omdat jullie de herders van mijn kudde zijn die direct verantwoordelijk zijn voor deze overtreding van mijn Goddelijkheid.

  Mijn vrede laat Ik jullie, mijn vrede geef Ik jullie. Heb berouw en bekeer jullie omdat het Koninkrijk van God nabij is.

  Ik ben het Brood van Leven, de Eucharistische Jezus.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  30-01-2015, 19:08 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met wijsheid komt het vermogen om de Waarheid te zien 21/1/2015

  Mijn zeer geliefde dochter, wijsheid is een Gave gegeven aan de mens door de kracht van de Heilige Geest. Want zelfs met al de rijkdom, macht en edelstenen verkregen op aarde, die de mens kan vergaren heeft hij niets als hij niet de Gave van wijsheid bezit.

  Met wijsheid komt het vermogen om de Waarheid te zien dat werd gegeven door God aan het menselijk ras door de profeten. Wijsheid, is helaas een zeldzaam iets in de tegenwoordige wereld. Door zich over te geven aan alle dingen die gecreeerd zijn door de mens voor de mens zien jullie niet wat verborgen is onder de lagen van verleidelijke verzachtende dampen die de wereld bedekken door de mens jacht naar elk plezier, elke handeling, elk woord en geestelijke stimulans die niet van God komt.

  De mens wordt naakt, breekbaar en afhankelijk van anderen voor voedsel en kledij geboren in de wereld. Hij is geboren met een lichaam en ziel en hij zal vertrekken van deze wereld met niets, ook de klederen die hij aan heeft niet. De mens leert van de mens maar hij moet ook het Woord van God leren. Enige extra kennis kan een grote bonus zijn maar als ze onverstandig gebruikt wordt kan ze verschrikkelijke pijn berokkenen aan anderen. Als kennis verstandig gebruikt wordt kan ze Gods Plannen vervullen om Zijn kinderen te helpen en Zijn kinderen te koesteren.

  Het menselijk ras wordt bedrogen over de Waarheid. Dit groot bedrog zuigt de kennis en de menselijke geest droog. Zonde is niet langer louter geaccepteerd maar is een deugd verklaard. Deze deugd wordt nu afgekeurd en binnenkort zal de loutere vermelding van Mijn Naam in het openbaar beschouwd worden als een misdaad.

  De invloed van de duivel verdraait de menselijke geest en verdraait alles van achter naar voor. De duivel is de antithese van God en zodoende als God zegt dat iets juist is dan zal de boze jullie overtuigen dat het slecht is. Juist zal geacht worden verkeerd te zijn en een slechte daad of woord zal juist verklaard worden. Alle zonde, betreurenswaardig in de Ogen van God zal gerechtvaardigd worden met inbegrip van elke vorm van kwaad.

  ZONDE ZAL NOOIT VERMELD WORDEN IN DE KOMENDE NIEUWE WERELDKERK EN DADEN DIE UITGEVOERD WORDEN DOOR DEGENEN DIE HET WOORD VAN GOD WILLEN HOOG HOUDEN ZULLEN ILLEGAAL WORDEN. EN ZO ZAL WIJSHEID, EEN GAVE VAN GOD ONTBREKEN IN JULLIE MAATSCHAPPIJ ALS HET MENSELIJK RAS DADEN OMHELSD DIE VEROORDEELD WORDEN DOOR GOD.

  Als de wereld jullie zegt dat het Woord van God zou genegeerd moeten worden en aandringt dat jullie deelnemen aan daden die bijdragen tot doodzonde, kan Ik jullie niet redden. De mens wordt aangespoord elke listige wet die het Woord van God ontkent toe te juichen en Mijn vijanden zijn zeer actief in het veranderen van de loop van de geschiedenis.

  Alle goede dingen die voortkomen uit het Christelijk geloof zullen spoedig verdwijnen tot de dag komt wanneer jullie vervolgd zullen worden voor het ontvangen van de Heilige Sacramenten. Maar voor elke goddeloze daad uitgevoerd door degenen die Mij minachten zal God Zijn Geest storten over de Zijnen om dit kwaad te fnuiken. Als Hij dit niet zou doen zou er weinig hoop zijn in het redden van Zijn kinderen uit de greep van duisternis. Satan heeft zijn invloed gemanifesteerd in elke hoek van de wereld. Degenen die hij verleid zijn gewillige agenten en hij schept er plezier in wanneer ze alle oppositie van Gods mensen overwinnen om zo de wereld op zijn knieen te krijgen. Maar God, zal door Zijn Liefde voor jullie ervoor zorgen dat Wijsheid verleend wordt aan de mens door de Kracht van de Heilige Geest. Ze zal de wapenrusting worden door hetwelk Zijn trouwe dienaren zullen zorgen dat mensen weggetrokken worden van de rook van Satan.

  Het Licht van God zal helder schijnen onder Zijn mensen en onder Zijn Bescherming zullen ze Zijn Woord hoog houden en anderen leiden naar de Geest van wijsheid. Zielen die Mij werkelijk kennen zullen gedreven worden naar Gods Gave van wijsheid want ze zal schijnen zoals de zon en ze zal troost brengen aan al Gods mensen die zullen geminacht worden wanneer ze openlijk hun liefde voor God openlijk belijden.

  Het kwaad zal noch kan niet de Gave van wijsheid overwinnen dat God spoedig zal nalaten aan al degenen die Hem liefhebben. Dan zal niets in Gods Weg blijven staan als Hij voortschrijdt om elke natie op te nemen in Zijn Liefhebbende en Veilige Armen.

  Alle religies, alle zielen, alle naties zullen de Gave van wijsheid gegeven worden. Maar het kan enkel ontvangen worden door degenen die God werkelijk liefhebben want enkel door hun liefde voor Hem zullen ze in staat zijn te bidden voor degenen die niets te doen willen hebben met Hem.

  Jullie Jezus

  30-01-2015, 17:25 Geschreven door Claudia  


  29-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing zal de wereld helpen om de grootste geloofsafval van alle tijden te bestrijden 20/1/2015

  Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de Waarschuwing tot uitvoering komt zal dat de eerste stap zijn in voorbereiding op Mijn Tweede Komst. Zij die Mij niet zullen aanvaarden zullen een extra kans krijgen om tijd te nemen over de Waarheid na te denken, zo omvangrijk is Mijn Grote Barmhartigheid.

  Alstublieft, verwacht deze Dag met grote vreugde want dan zullen de ongelovigen eindelijk beseffen Wie Ik Ben. Zij zullen uit hun apathie gerukt worden en van iets wonderbaarlijks worden vervuld.

  De Waarschuwing zal de wereld helpen om te strijden tegen de grootste geloofsafval aller tijden. Door jullie naar Mij te keren gedurende die 15 minuten van eenzame strijd, en Mij te vragen jullie te vergeven, zullen jullie vervuld worden met de Gave van de Heilige Geest. Daarna moeten jullie je voorbereiden op de strijd anderen te helpen hun glorierijke toekomst te voltrekken.

  Terwijl de Waarschuwing het geloof van de gelovigen zal doen ontvlammen en velen tot bekering brengen, zal een groot aantal mensen, met inbegrip van priesters en hooggeplaatste leden van de clerus, ontkennen dat zij heeft plaatsgevonden. Zij zullen velen van Mij wegleiden en daarvoor zullen zij streng geoordeeld worden. De Gewetensverlichting zal een grote uitstorting van liefde tot gevolg hebben voor al diegenen wier namen opgetekend staan in het Boek des Levens. Dat zijn de mensen – inbegrepen vele ongelovigen – die zich zullen bekeren en die zullen strijden om hun broeders en zusters te redden.

  Mijn Tijd zal gebruikt worden om diegenen tot Mij te trekken die Mij in het geheel niet kennen, maar die toch naar Mij zullen komen wanneer zij getuigen zullen zijn van deze grote gebeurtenis. Zij zullen Mij onmiddellijk kennen en reageren op de best mogelijk manier.

  Al deze gebeurtenissen zullen spoedig komen en wanneer de profetieën, die vanaf het begin aan de mens gegeven zijn, zich ontvouwen, zullen zij volmaakt van betekenis zijn. Vele profetieën in het Boek Openbaring werden geschreven op zo’n wijze dat mensen ze zouden begrijpen door het gebruik van symbolen. De werkelijkheid is anders, maar weet dat Mijn Tussenkomst de wereld voor altijd zal veranderen. Daarna zullen diegenen die voor Mij zijn en Mij beminnen, Mij helpen om Eeuwig Leven te brengen aan miljarden mensen.

  Jullie Jezus

  29-01-2015, 20:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De mensen kiezen hun eigen bestemming 20/1/2015

  Moeder van Verlossing : Mijn lieve kinderen, er zal binnenkort een groot bedrog uitkomen dat als een gordijn over de wereld zal vallen. Dat bedrog zal de Waarheid bijna uitroeien maar diegenen die gezegend zijn met het Licht van mijn Zoons Barmhartigheid, zullen de vervalsingen opmerken die het Woord van God verdringen.

  Al vanaf de mens geschapen werd laat God toe dat Zijn vijanden zwichten voor dergelijk bedrog – een bedrog dat slechts één doel heeft. Dat is om elk spoor van God in jullie samenleving uit te wissen zodat al diegenen die niet van Hem komen, in belangrijke machtsposities verheven worden. God laat dat toe als grootste test van het menselijk ras, om vast te stellen wie voor Hem is en wie tegen Hem.

  De wereld heeft zware overtredingen begaan tegen mijn Eeuwige Vader en gaat voort zich nog dieper in doodzonden te storten. Gewijde dienaars, met inbegrip van priesters, bisschoppen en kardinalen, hebben meer dan veertig jaren lang gefaald in het onderwijzen van de Waarheid aan Gods kinderen. Velen van hen zullen het bestaan van zonden niet toegeven noch zullen zij de mensen waarschuwen voor de ernstige gevaren die doodzonden meebrengen voor de ziel. Gods dienaren hebben één plicht en dat is de gelovigen te onderrichten in alle morele aangelegenheden en de zielen de gevaren te tonen wanneer zij geen (moreel) goed leven leiden. Men verwijst niet meer naar de zonde als de grootste vijand, die tot gevolg heeft dat de mens gescheiden wordt van God.

  Kinderen, God verlangt niet om vrees in te boezemen maar jullie moeten nooit in de  verleiding komen te geloven dat de Hel niet bestaat, want zij bestaat wel degelijk. De mensen kiezen hun eigen bestemming en die zielen die God niet vragen om hun zonden te vergeven, zullen zeer moeilijk de Poorten van mijn Zoons Koninkrijk kunnen binnengaan.

  Jullie moeten je altijd vastklampen aan de Waarheid. God heeft de Waarheid geopenbaard door Zijn Profeten. Keer jullie rug niet naar de Waarheid want als jullie dat doen dan zullen jullie een valse leer aankleven en, in dwaling, geloven dat die de poorten naar jullie erfenis zal openen.

  Veel mensen worden misleid en denken dat wanneer jullie maar zorg dragen voor de materiële bijstand van Gods kinderen, dat die zorg het enige is dat telt. Kijk naar jullie eigen ziel, lieve kinderen, want jullie hebben er een en zij zal eeuwig bestaan, of jullie nu verblijf houden bij mijn Zoon in Zijn Koninkrijk of van Hem verwijderd worden. Verwaarloos nooit jullie eigen zielen of jullie gaan moeilijk met mijn Zoon verenigd kunnen worden.

  De Waarheid zal eeuwig leven omdat zij het Woord van God is. Zij kan nooit veranderen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Verlossing

  29-01-2015, 20:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik alleen ken de dag en het uur waarop jullie je laatste adem uitblazen 18/1/2015

  Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens zich van Mij verwijdert, om welke reden dan ook, zal hij nooit echte vrede vinden. Wanneer een mens ontdekt Wie Ik Ben dan zal zijn hart  opzwellen van liefde voor Mij. Een persoon die al zijn vertrouwen in Mij stelt zal elke vorm van lijden verdragen, want Ik zal hem daarvan bevrijden.

  Het Woord van God veroorzaakt veel onenigheid onder diegenen wier geloof zwak is. Zij die in Mij geloven zullen grote pijn voelen in hun hart wanneer zij getuige zijn van opstandigheid tegen het Woord van God. Die pijn is de Mijne. Indien jullie in Mij geloven dan zullen jullie de liefde ervaren die Ik voor jullie heb, binnen in jullie ziel. Open altijd jullie hart voor Mij. Verwelkom Mij, niet met vrees, maar met verwachting. Aanvaard Mij voor Wie Ik Ben  evenals het Woord dat jullie gegeven werd en leef dan jullie leven precies zoals in de Heilige Bijbel is neergeschreven en Ik zal op jullie wachten.

  Verwerp jullie Mijn Onderrichtingen en omarmen jullie de zonde, dan zal dat jullie ondergang betekenen. Ik alleen ken de dag en het uur waarop jullie je laatste adem uitblazen. Jullie moeten te allen tijde voorbereid zijn. Jullie moeten Mij zo dikwijls als mogelijk is, vragen jullie zonden te vergeven. Ik vergeef de meest verharde zondaars en daarom mogen jullie nooit bang zijn voor Mijn Barmhartigheid. Vrees alleen het uur waarop jullie voor Mij zullen staan en rekenschap moeten geven voor elke ongerechtigheid tegenover God. Indien jullie jezelf op dat ogenblik niet gered hebben in Gods Ogen, dan zal er geen tweede kans zijn om dat te doen.

  Jullie Jezus

  29-01-2015, 20:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik heb jullie nodig zoals jullie Mij nodig hebben 17/1/2015

  Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, jullie Jezus, jullie Verlosser die spreekt.

  Veel mensen die deze boodschappen lezen zijn beangstigd. Angst brengt een vorm van haat mee omdat velen Mij niet willen erkennen. Angst is begrijpelijk maar mag jullie vertrouwen niet verduisteren. Ik doe enkel een oproep tot jullie opdat jullie naar Mij zouden komen. Ik heb geen enkel verlangen jullie te kwellen. Jullie tijd op aarde is beperkt maar de tijd die jullie met Mij zullen doorbrengen is voor de eeuwigheid.

  Indien Ik jullie bemin waarom zou Ik jullie dan niet waarschuwen voor de gevolgen die het verwerpen van Mijn Barmhartigheid meebrengt? Het enige wat Ik nodig heb en wat Ik verlang is jullie allen in Mijn Koninkrijk te brengen. Ik vertel jullie geen zaken die niet in Mijn Heilig Boek staan. Neen. Integendeel, Ik herinner jullie gewoon aan de Waarheid en aan al de dingen die gaan gebeuren, opdat jullie naar Mij zouden komen.

  Kom, Mijn kleintjes, wees niet bang van Mijn Liefde. Wees niet bang voor Mijn Koninkrijk want het is jullie natuurlijke geboorterecht. Daarvoor was het dat Ik Mijn Leven prijs gaf op aarde. Ik heb jullie nodig net zoals jullie Mij nodig hebben. Ik Ben bescheiden in Mijn wensen en verlang enkel jullie te omhullen met een leven van grote pracht waarin jullie zullen genieten van Eeuwig Leven. Waarom dan zijn jullie bang voor Mijn Roepstem? Ik bemin jullie. Ik zou jullie nooit kwaad doen. Het enige kwaad waarmee jullie geconfronteerd worden komt van jullie zelf. Ik Ben altijd hier, met grote verwachting uitziend naar jullie liefde.

  Mijn wereld zonder einde overstijgt alles wat jullie ooit op deze aarde zouden kunnen verlangen. Jullie leven op aarde verbleekt in vergelijking met de voortreffelijkheid van Mijn Koninkrijk. Om jullie Eeuwig Leven te verzekeren – jullie rechtmatig erfdeel – stierf Ik voor jullie zonden. Verloochen dit grote Offer niet want het was met grote Eer dat Ik voor jullie gekruisigd werd.

  Verwerp Mij niet nog eens een tweede keer.

  Jullie geliefde Jezus

  29-01-2015, 20:08 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij rechtvaardigen de zonden zodat zij hun leven niet hoeven te veranderen 16/1/2015

  Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil kan nooit overwonnen worden want hij is eeuwig.

  De mens heeft op vele wijzen tegen God gerebelleerd maar wanneer de wil van de mens wordt verstrengeld met de Wil van God, dan zullen al diegenen die de Wil van God bevochten alles verliezen. Zij die zachtmoedig van hart zijn en Mij erkennen na de Waarschuwing zullen de wereld beërven.

  De wereld die komt kent geen einde en zal vrij zijn van zonde. Lof aan al diegenen die hun rechtmatig erfdeel verwerven, want dat maakte vanaf het begin deel uit van Mijn Vaders Plan – het Goddelijke plan waarvan de mens niet helemaal op de hoogte is.

  Het is belangrijk dat ieder van jullie de verleiding tot zonde bestrijdt, hoewel dat nooit gemakkelijk zal zijn. Blijf beroep doen op Mij wanneer jullie geloven tegen Mij te hebben misdaan. Ik Ben er altijd en zal om het even welke zonde vergeven, met uitzondering van de eeuwige zonde van de lastering tegen de Heilige Geest. Al wat jullie moeten doen is jullie naar Mij toekeren.

  Deze wereld van Mij is vol van boosaardigheid, bedrog en de geest van het kwaad maar ook de liefde leeft er. Het is de liefde die de mens voor zijn naaste heeft die Mij onder jullie aanwezig houdt en ook het gebed, dat het kwaad in het nauw drijft.

  Ik vraag niet dat jullie je leven zouden besteden met heel de dag te bidden, elke dag, want dat is niet wat Ik van jullie verlang. Al wat Ik vraag is dat jullie Mijn hulp zouden inroepen en dat jullie God zouden eren. Om Mijn Belofte aan de wereld te vervullen en ervoor te zorgen dat jullie allen het eeuwig leven hebben, is het enige wat jullie moeten doen trouw blijven aan de Wetten van God zoals die duidelijk uiteengezet zijn in de Tien Geboden.

  Volg Mij, jullie Jezus, en onthoud alles wat Ik jullie geleerd heb. Het is van geen nut te stellen dat jullie Mij liefhebben indien jullie het Woord van God verwerpen. Jullie moeten eerst elkaar liefhebben en voor anderen doen wat jullie ook voor jezelf zouden doen. Beleef Mijn Woorden door jullie gedachten, daden en handelingen en dan zullen jullie werkelijk van Mij zijn. Haat speelt geen rol in Mijn Werk hoewel alles wat Ik zei, toen Ik op aarde rondging,  grote kritiek uitlokte omdat de mensen hun leven niet wilden veranderen. Vandaag wordt Mijn Woord verworpen omdat de mensen de Waarheid niet willen aanhangen. In plaats daarvan rechtvaardigen zij de zonde zodat zij hun leven niet moeten veranderen. Er is dus eigenlijk niets werkelijk veranderd.

  De slavernij van de zonde, waarbij de mens zich ketent aan de invloed van Satan, is vandaag sterker dan vroeger. Bevrijd jullie er nu van en zoek Mij. Onthoud dat jullie zonden enkel kunnen vergeven worden terwijl jullie nog leven – niet nadat jullie deze aarde hebben verlaten.

  Wanneer zal de mens het Woord van God aanvaarden en weten dat alles wat Hij zei waar was? Alles wat Hij zei dat Hij zou doen, is waar, en al wat Ik jullie nu zeg is waar. Helaas, velen van jullie zullen nooit luisteren en tegen de tijd dat jullie de Waarheid beseffen zal het te laat zijn. Jullie moeten je toekomst nu beschermen door te leven naar het Woord van God.

  Jullie Jezus

  29-01-2015, 20:02 Geschreven door Claudia  


  22-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertrouwen is de sleutel tot ware liefde 14/1/2015

  Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een kind van liefhebbende ouders liefde voelt zal hij of zij gevoed worden met een grote zin voor comfort en vertrouwen.

  DE LIEFDE TUSSEN EEN KIND, DAT HET GELUK HEEFT LIEFHEBBENDE OUDERS TE HEBBEN, KOMT VOORT VAN EEN DIEP GEWORTELD GEVOEL VAN VERTROUWEN. DIT VERTROUWEN IS ABSOLUUT. HETZELFDE IS WAAR VOOR ELKE LEVENDE ZIEL DIE MIJ ONVOORWAARDELIJK LIEFHEEFT. MIJN LIEFDE VOOR HEN IS ONWANKELBAAR. VERTROUWEN IS DE SLUTEL TOT WARE LIEFDE. ELK KIND VAN MIJ WORDT GELIEFD NIETTEGENSTAANDE HUN LIEFDE VOOR MIJ ER NIET ALTIJD IS.

  Houd van Mij en jullie zullen vrede voelen. Houd van Mij en jullie zullen al degenen liefhebben die kinderen van God zijn. Deze liefde is een natuurlijke zaak. Zonder liefde kun je niet heel zijn.

  Wanneer Ik in jullie Ben, zullen jullie de wereld zien zoals Ik, in al zijn glorie evenals in zijn onvolmaaktheden. Jullie zullen de hindernissen herkennen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt en jullie zullen een ellendig gevoel kennen wanneer je haat in elke vorm ziet want haat is het tegenovergestelde van liefde.

  Bid, bid, bid dat liefde voor God levend blijft in de wereld, want zonder dat zullen jullie je desolaat en geisoleerd voelen.

  Houd van Mij zoals Ik al Gods kinderen liefheb en Ik zal grote Genaden op jullie storten en jullie zullen het kwaad in al zijn vormen overwinnen. 

  Jullie geliefde Jezus

  22-01-2015, 00:42 Geschreven door Claudia  


  18-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Putin vs Paus Franciscus : toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria gekelderd!!!

  Nieuwe post op De Valse Profeet

  http://0.gravatar.com/blavatar/2e4c99a05c6862b12b75fa5196381f35?s=32&ts=1421489906

   


  Uitgelekt: Bergoglio weigerde president Poetin de toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria!

  by End Time Christian


  Op 25 november 2013 bezocht president Poetin het Vaticaan. Vader Paul Kramer, die op dat ogenblik ook aanwezig was in Rome, vertelt over deze ontmoeting:

  In november 2013 kwam Mr. Vladimir Poetin naar Rome om een bezoek te brengen aan de man in het Vaticaan die graag vader Bergoglio genoemd wordt of ook gekend als Franciscus.

  Tijdens het officiële bezoek was hij daar niet om Fatima dergelijke zaken te bespreken, hoewel op het zelfde ogenblik een ontmoeting plaats vond in de Russische ambassade van de Heilige Stoel dat wel de onderwerpen van Fatima aansneed.

  Ik verbleef juist rechtover het Vaticaan in het Piazze Risorgimento op het ogenblik dat Mr. Poetin arriveerde om in het Vaticaan te gaan en een ontmoeting te hebben met de man die zichzelf vader Bergoglio noemt.

  De ontmoeting vond plaats en ik kwam te weten via de diplomatische kanalen die ik heb in Rome, dat er een gesprek was. Maar naast het officiële gesprek vroeg Mr. Poetin naar de Toewijding van Rusland. En vader Bergoglio, of zoals hij wordt genoemd, Franciscus, antwoordde Mr. Poetin:  “Wij zullen Fatima NIET bespreken.”

  En via de diplomatische kanalen kwam ik te weten dat Mr. Poetin dit verstond als een snauw.

  Daarbij was één Mr. Poetins  hoogste militaire leiders daar samen met hem  in het Vaticaan, met President Poetin, en één van de kardinalen daar, omschreven als één van Bergoglio’s “soldaten” , namelijk kardinaal Ravasi,… ze stonden vlak voor een beeld van O.L.V. van Fatima en kardinaal Ravasi zei: “Wij zullen Fatima vernietigen”.

  Dit is de gedachtengang van de mensen die het Vaticaan bezetten op dit ogenblik. Vroeger was het: “we kunnen Rusland niet toewijden want we zullen de communisten beledigen.”  Wel, de communisten zijn niet meer aan de macht. Het zijn nu de Russen die vragen om de Toewijding van Rusland, en diegenen die het beletten zijn de Vrijmetselaars in het Vaticaan, omdat dit een aanval zou zijn op hun oecumene. De oecumenische eenheid die werd voorzegd door St. Paus Pius X als het grote gevaar van de ‘One World Religion’.

  Zodus het Vaticaan bezet door Vrijmetselaars, zoals Mgr. Marini zei: we zijn onder Maçonnieke bezetting. Nu is het de ecclasiastische vrijmetselarij die de Toewijding van Rusland tegenhoudt, omdat dit tegenstrijdig is met hun plannen. Het heeft niets te maken met het beledigen van de Russen, want nu , de is de topman in Rusland, misschien de enige christelijke leider in de wereld, geïnteresseerd in het toegewijd hebben van Rusland. En het is de man die zichzelf de bisschop van Rome noemt, Francis Bergoglio, die zegt: “wij zullen Fatima NIET bespreken!”.

   

  Op 13 oktober 2013 was er ook een zogezegde toewijding door Bergoglio aan het Onbevlekt Hart van Maria. Het feit dat die "toewijding" eigenlijk geen toewijding was toont duidelijk de bedoelingen aan van Bergoglio: de mensen misleiden! Bovendien gelooft Bergoglio niet in Mariale verschijningen want hij zei in zijn homilie op 14 november 2013 dat Maria geen postmeesteres is die elke dag boodschappen zendt. Hij verklaarde dat dit ons afleidt van het Evangelie.

  Uit het boek der Waarheid: boodschap van de Heilige Maagd zelf op 12 februari 2014
  "Er zal veel ongenoegen getoond worden tegenover hen die mijn heilige vereringsplaatsen bezoeken en Mariale gebedsgroepen zullen om vele redenen bekritiseerd worden, allemaal zonder oorzaak. Geen enkele erkenning betreffende de echtheid van verschijningen van mij, de Heilige Maagd Maria, zal nog gehoord worden. Alle verwijzingen naar mij zullen weldra afgekeurd worden door een recent vernieuwd omhulsel van mijn Zoons Kerk op aarde.

  Ik zal vergeten en vervolgens veracht worden, door diegenen die zullen beweren een nieuwe moderne, allesomvattende kerk te vertegenwoordigen, die nog maar weinig gelijkenis zal vertonen met de Kerk gesticht op de Rots, op Petrus, de geliefde Apostel van mijn Zoon. "

  18-01-2015, 23:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht gebedsdag

  Beste mensen,

  Voor de Kruistocht gebedsdag en Eucharistie viering van 21 februari 2015 mogen we weer gebruik maken van de Kerk in Malden.

  De dag begint om 10.00u  tot ongeveer 16.00u.

  In de Muse zijn we ook weer welkom om ons broodje te eten en gebruik te maken  van soep, koffie of thee.

  De kosten hiervan zijn;   soep-  2.75 Euro,    koffie / thee 2. Euro

  Als u aan deze dag wilt deelnemen, meld  u zich dan zo spoedig mogelijk aan zo dat we tijdig alles kunnen regelen.

  Zou u ook de leden van uw gebedsgroep, die niet beschikken over het internet, dit bericht willen doorgeven?

  Het programma en de route beschrijving ontvangt u bij de volgende Mail.

  Gods Zegen  en bescherming voor de komende tijd!

  18-01-2015, 23:08 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tears from Heaven - Michael Dekee
  Tears from Heaven - Michael Dekee

  18-01-2015, 23:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria Goretti  Heilige Maria Goretti, u hebt, gesterkt door de genade Gods,
  onbevreesd op jonge leeftijd uw bloed vergoten. Om uw maagdelijke zuiverheid rein te bewaren,
  hebt u vastberaden uw leven opgeofferd.
  Geef uw hulp aan de arme mensheid,
  die zo ver is afgeweken van de wegen van het heil. Toon allen, vooral de jeugd, met welke moed
  en bereidheid alles moet worden opgeofferd
  uit liefde tot Jezus,
  om Hem niet te beledigen en de ziel niet
  te verontreinigen met zware zonden.
  Verkrijg voor ons van de Heer de overwinning
  in bekoring, troost en kracht in het lijden en
  help ons zuiver en vroom te leven opdat
  we zoals u de eeuwige heerlijkheid
  bereiken in de hemel. Amen.

  18-01-2015, 22:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dochters van het Lam van de Onbevlekte Maagd 6/1

  6 januari 2015, volgend op de H. Mis

  Mijn kinderen,

  De Keizerin van de Amerika’s zal jullie spoedig bezoeken. Ze zal Zich manifesteren aan jullie op een verrassende manier in jullie land. De Hemelse Koningin heeft empirische hoogten bereikt in de hemelen. Haar majesteit straalt Haar mooiheid en liefde uit door de hemelen en aan allen eronder. Zij is Mijn Meest geliefde Moeder en Koningin, Ze houd van mij zonder ophouden met een nooit eindigende liefde, Haar liefdeslied is doordrongen van de liefde voor de hele schepping. 

  Voor velen is Mijn Moeders personage misbegrepen. Haar rol is verbannen voor het menselijk begrip. Toch is Ze geliefd door de hele Hemel, al van Mij Haar Schepper en Liefde. Ze wordt zelfs gevreesd door sommigen in Mijn kerk. Kinderen laat jullie overweldigen met vreugde aan de gedachte van de Hemelse Koningin. De Wijzen werden niet alleen doordrongen van Mijn kinderlijk Licht, maar ook door het licht van de Augustus Koningin dat altijd een stroom is dat van het Mijne voortkomt. Haar doel, missie is nog niet ten volle geactualiseerd, maar zal spoedig gemanifesteerd worden aan de wereld. Heb vreugde, oh wereld! Zing liefdesliederen voor de gave dat Ik jullie gegeven heb door dit hemelse wezen geboren uit vlees die Haar leven heeft opgeofferd, Haar totaliteit aan jullie, om jullie Moeder van Redding, Moeder van Genade en Moeder van de Verlosser van de Enige Ware God te zijn. 

  Wanneer de hemelen zich openen zullen jullie Haar zien aan Mijn zijde, met de meest zachte lichten bedekt met de genaden van de Goddelijkheid, vervuld met de liefde van de Heilige Drie-eenheid die ze zal storten op Haar kinderen door Haar hart. 

  Vier generatie, wees niet ontsteld want jullie Koning komt binnenkort. Mijn Moeder leeft in Mij en Ik in Haar als Een geheel. En zo als Zij is, zo ook zullen jullie Mijn kinderen zijn. Een in Mij en in Mijn allerheiligste wil, Een hart, Een geest door de Onbevlekte.

  Wees een met Mij

  Fiat!

  Jezus, Koning van alle Naties

  18-01-2015, 22:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 14/1

  IK DOE EEN DRINGENDE OPROEP AAN MIJN VICARIS, KARDINALEN, BISSCHOPPEN EN PRIESTERS VAN MIJN KERK, DAT ZE ONDER GEEN ENKEL BEDING WETTEN OPNEMEN DIE DE RELATIES BEGUNSTIGEN TUSSEN KOPPELS VAN DEZELFDE SEKSE!

  14 JANUARI 2015 - 8H50 A.M

  DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS, HOGEPRIESTER EN EEUWIGE AAN DE HERDERS VAN ZIJN KUDDE

  Vrede zij u, herders van mijn kudde.

  De dagen gaan voorbij en de tijd van mijn barmhartigheid komen ten einde; de schepping van mijn Vader verkeert in barensweeen; tekenen na tekenen blijven gegeven worden als aanhef tot hetgeen zal komen, maar deze mensheid blijft er niet in geloven. Ze moet de pijn ervaren en de tragedie zien voordat ze nadenkt. Oh! Welke pijn voel ik in mijn barmhartig hart bij het zien van zoveel passiviteit en zoveel apathie in Godszaken van de kant van deze ondankbare en zondige generatie van de laatste tijd!

  Ik haat relaties tussen koppels van dezelfde sekse; herinner jullie dat jullie man en vrouw werden geschapen voor de vermenigvuldiging van de soort! Geen enkele huwelijksband zal aanvaard worden door de hemel! Herinner jullie wat mijn woord zegt: Weet u niet dat zij die onrecht plegen, geen deel zullen hebben aan het koninkrijk van God? Maak uzelf niets wijs! Hoerenlopers, afgodendienaren, echtbrekers, schandknapen, knapenschenders, dieven, uitbuiters, dronkaards, lasteraars, oplichters, zij zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. (1 Korintiers 6 : 9-10) Ik zeg jullie ontuchtigen, als jullie niet terugkeren op jullie stappen garandeer ik jullie dat jullie reeds een plaats hebben in de diepten van de hel.

  Ik doe een dringende oproep aan mijn Vicaris, Kardinalen, Bisschoppen en Priesters van mijn Kerk, dat ze onder geen enkel beding wetten opnemen die de relaties begunstigen tussen koppels van dezelfde sekse! Oh ! Herders en bedienaars van mijn Kerk die de wegen gaan van  sodomie, laat jullie niet besmetten door deze verfoeilijke zonde die het priesterambt aantast dat ik jullie heb toevertrouwd. Want ik zeg jullie in waarheid als jullie je presenteren voor Mij zal ik jullie zeer streng straffen voor te hebben geprofiteerd van jullie priesterambt om deze hatelijke praktijk te plegen.

  Herders van mijn Kerk, jullie zijn mijn vertegenwoordigers hier op aarde; bezoedel mijn Heilige Naam niet, bezoedel het priesterambt niet dat ik jullie heb toevertrouwd, want het is heilig. Door veel van mijn Bedienaars en priesters die zich hebben verloren in de homoseksualiteit is mijn Kerk op drift.

  Vele zielen hebben zich afgewend van mijn Kerk door schandalen van pederastie die men binnen Mijn Kerk pleegt. Pas jullie gedrag aan, herders van mijn kudde; blijf het priesterambt waarmee ik jullie heb toevertrouwd niet door het slijk halen met jullie verwerpelijke praktijken van pederastie!

  Herders van mijn kudde zijnde, moeten jullie het voorbeeld geven; jullie missie is het leiden en laten grazen van de kudde die ik geplaatst heb onder jullie zorg. Kijk naar het slechte voorbeeld dat velen onder jullie geven en voor hetwelk ik jullie morgen zal veroordelen wanneer jullie je presenteren voor Mij. Ik garandeer jullie, als jullie blijven doen wat jullie nu doen, dat mijn oordeel zal zijn: Wijk van Mij, kwaadwilligen; ik ken jullie niet; ga naar het eeuwige vuur, dat is jullie verblijfplaats voor de hele eeuwigheid. Ik zal het Huis van mijn Vader zuiveren van dit onkruid. Ik brand van ijver voor het Huis van mijn Vader! Ik ga het kaf van het koren scheiden in mijn Kerk en alle ontrouwe herders zal ik van Mij verdrijven.

  Jullie Meester en Pastor, Jezus, Hogepriester en Eeuwige.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  18-01-2015, 21:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Kracht overtreft alles wat er is op deze wereld en erbuiten 10/1/2015

  God de Allerhoogste: Mijn liefste dochter, de mensheid heeft zich tegen Mij en al wat Ik volgens Mijn Beeld heb geschapen, gekeerd en daarom is Mijn Smart groot.

  Mijn kinderen zullen gered worden door de Interventie van Mijn zeer geliefde Zoon, Jezus Christus, en dit zal zeer spoedig plaatsvinden. Voor deze dag vraag Ik al degenen die Mij liefhebben om de Waarheid; Mijn Zoon en Zijn Liefde om te bidden voor Zijn Barmhartigheid.

  Jullie, die Mijn Zoon liefhebben, moeten Zijn Belofte om de wereld te verlossen herinneren en de zonde uitroeien vooraleer Zijn Glorierijk Koninkrijk neerdaalt. Het Leven van lichaam en ziel zullen eeuwig zijn en degenen die Mijn Zoons Barmhartigheid aanvaarden zullen deze grote Gave krijgen. Degenen die dat niet doen zullen ze niet krijgen.

  Kom, Mijn kinderen, en aanvaard Mijn Woord want het is eeuwig en niets zal het vernietigen. Mijn tegenstander kookt van woede op dit moment omdat hij weet dat de wereld zal ontdaan worden van zijn invloed en hij zal verschrikkelijke ontberingen ontketenen op die zielen dat hij verlangt de Gave van eeuwig leven te ontnemen.

  JULLIE GELOOF IN DE ALLERHEILIGSTE DRIE-EENHEID ZAL DANIG OP DE PROEF GESTELD WORDEN, EN VELEN ONDER JULLIE ZULLEN VALLEN. WAAR GELOOF VEREIST ECHT VERTROUWEN EN TENZIJ JULLIE VERTROUWEN IN DE BELOFTEN GEMAAKT DOOR MIJN ZOON, ZULLEN JULLIE JE VERWIJDEREN VAN HEM.

  Elk kind van Mij zal spoedig het bewijs gegeven worden van Mijn Bestaan. Wanneer dit teken wordt gegeven, twijfel er niet aan, want het dient om jullie naar Mijn Toevluchtsoord te brengen dat Ik jullie nalaat.

  Vele tekenen werden aan de wereld gegeven van Mijn Bestaan en nu breng Ik jullie veel meer. Vrees niet want Ik zal elke ziel najagen en er is niet een onder jullie dat Ik niet liefheb met een teder hart. Ik heb Mijn vijanden lief, waaronder ook degenen die Mij martelen met hun goddeloosheid. Maar, spoedig zal de Gave dat Ik hen zal brengen hen ontwaken met een sluimerende liefde voor hun Schepper in hun harten. Hun liefde en Mijn Goddelijke Liefde, gecombineerd zullen het kwaad verslaan. Ik zal al hun vrees en tranen wegwissen.

  JULLIE, MIJN LIEVE KINDEREN, ZULLEN DE GAVE GEGEVEN WORDEN WANNEER JULLIE HET MINST VERWACHTEN. WANT DIE TIJD KOMT MEER NADERBIJ EN HET AANGEZICHT VAN DE WERELD ZAL VOOR ALTIJD VERANDERD WORDEN EN VOOR HET GOED VAN ALLEN.

  Mijn Kracht overtreft alles wat er is op deze wereld en erbuiten. Mijn Koninkrijk is eeuwigdurend.

  Jullie geliefde Vader

  God de Allerhoogste

  18-01-2015, 20:11 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer liefde mankeert ben Ik afwezig in de ziel 9/1/2015

  Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd voor Christenen van over de hele wereld zich te verenigen tegen de minachting die getoond word door miljarden tegen de Waarheid – het Heilig Woord van God.

  Elke zonde tegen God wordt nu aanvaardbaar geacht in Mijn Ogen. Zonden die afschuwelijk zijn voor Mij zullen spoedig gepresenteerd worden als zijde heilig in Mijn Ogen, maar dit kan nooit zijn. Wanneer jullie alles presenteren dat niet van Mij komt en het in Mijn Kerken voor me plaatsen veroorzaken jullie Mij grote pijn.

  Het is nooit zo moeilijk geweest voor Christenen om Mijn Doornige Pad te volgen als vandaag. Leugens, leugens, leugens worden aan jullie gegeven in Mijn Naam. Jullie mogen nooit Mijn Leer vergeten of jullie zullen bedrogen worden door degenen die samenzweren tegen het Woord van God. Een Christen zijn vereist veel meer dan te beweren er een te zijn. Als je een ware Christen bent dan zullen jullie alles doen wat Ik je leerde en de Heilige Leer volgen die vervat is in de Heilige Bijbel. Mijn Woord erkennen is een ding maar uit te voeren wat Ik onderwees is een andere zaak.

  ELKANDER LIEFHEBBEN IS NOOIT GEMAKKELIJK OMWILLE VAN HET BESTAAN VAN ZONDE. JULLIE VIJANDEN LIEFHEBBEN PLAATST EEN GROTE LAST OP JULLIE MAAR ALS JULLIE BIDDEN OM DE GENADEN OM DIT TE KUNNEN DOEN, DAN ZULLEN JULLIE ZIEN DAT JULLIE LIEFDE VOOR MIJ GROEIT. ALS JULLIE MIJ WERKELIJK LIEFHEBBEN ZULLEN JULLIE VRIJ VAN HAAT ZIJN EN DAN ZULLEN JULLIE WARE VREDE VAN GEEST EN ZIEL VINDEN. ALS JULLIE SATAN TOELATEN OM JULLIE TE LATEN VERLEIDEN TOT HET HATEN VAN ANDEREN ZULLEN JULLIE IN EEN VERSCHRIKKELIJKE DUISTERNIS VALLEN. HAAT IS ZOALS ONKRUID DAT VLUG GROEIT EN ZICH VLUG VERSPREIDT. WANNEER HAAT ETTERT IN DE ZIEL ZAL HET DE ZIEL UITEINDELIJK VOLLEDIG VERSLINDEN. HET ZAL EEN SCHRIJNENDE ONGERUSTHEID MET ZICH MEEBRENGEN EN DEGENEN DIE ERMEE VERVULD ZIJN ZULLEN NOOIT VREDE VINDEN. HAAT BRENGT HAAT VOORT EN HET VERSPREID ZICH VLUG VAN DE ENE ZIEL IN DE VOLGENDE. EENS SATAN ZICH VESTIGT IN DEZE ZIELEN ZAL HIJ NOOIT VERTREKKEN UIT HEN TOT ZE ECHT BEROUW TONEN.

  Liefde onderdrukt elke soort haat, maar als jullie je zielen niet verwijderen van zielen van degenen die haat opwekken, zullen jullie in wanhoop ondergedompeld worden. Ik kan geen ziel redden die geen berouw toont van hun goddeloosheid. Ik wacht op jullie biecht en wanneer jullie tot Mij komen en Me smeken om jullie te bevrijden van de vloek van haat, zal Ik Mijn hand uitsteken en jullie terugtrekken in Mijn Toevluchtsoord van Vrede.

  Vrede en liefde kunnen enkel van God komen. Zoek Mij altijd want Ik Ben Liefde. Wanneer liefde mankeert ben Ik afwezig in de ziel. 

  Jullie Jezus

  18-01-2015, 18:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie aanvaarden het Woord van God, ingesteld door God, of jullie aanvaarden het niet 7/1/2015

  Moeder van Redding: Mijn lieve kinderen, jullie moeten jullie voorbereiden op mijn Zoons Plannen om jullie allen te verlossen in Zijn Ogen. Zijn Tijd voor Interventie om de geest in jullie te ontwaken, komt dichterbij.

  Bid, bid, bid voor al de verloren kinderen in de wereld die alle bindingen met mijn Zoon hebben opgebroken zelfs al werden ze gespeend van de Waarheid. Spoedig zullen ze geen twijfel meer hebben van Zijn Bestaan en jullie moeten bidden dat de menselijke hoogmoed niet tussenkomt tussen henzelf en Gods Barmhartigheid. Jullie moeten in het bijzonder bidden voor die zielen die mijn Zoon hebben verraden op vele manieren, dat ze de moed worden gegeven om zich te vernederen voor Hem en te smeken om Genade.

  DE WAARHEID, LIEVE KINDEREN, DAT GEGEVEN WORDT AAN DE MENSHEID DOOR DE MANIFESTATIE VAN MIJN EEUWIGE VADER, DOOR ZIJN ENIGGEBOREN ZOON, JEZUS CHRISTUS, WORDT VERSCHEURD. OMARM NIET ENIGE VORM VAN LEER DIE DE WAARHEID NIET VOLLEDIG HOOG HOUDT. JULLIE MOGEN NOOIT ZEGGEN DAT EEN DEEL VAN DE WAARHEID BELANGRIJK IS EN DAN DE REST ERVAN ONTKENNEN. JULLIE AANVAARDEN HET WOORD VAN GOD, DOOR HEM INGESTELD, OF JULLIE AANVAARDEN HET NIET. TIJD IS VAN GEEN TEL. WAT DUIZENDEN JAREN GELEDEN WERD GEGEVEN AAN DE MENS DOOR HET WOORD VAN GOD IS NIET VERANDERD, NOCH KAN HET VERANDERD WORDEN. ALLES WAT VAN GOD KOMT MOET INTACT BLIJVEN, ONGEACHT HOE MOEILIJK HET IS. OM TROUW TE BLIJVEN AAN GODS LEER VEREIST GROTE KRACHT, UITHOUDINGSVERMOGEN EN EEN KOPPIGE VASTBERADENHEID.

  Liefde is de weg waardoor jullie trouw kunnen blijven aan mijn Zoon maar deze liefde moet onvoorwaardelijk zijn. Het mag nooit bezoedeld worden door eigenliefde omdat dit geen glorie aan God geeft. Als jullie waarlijk God liefhebben zullen jullie trouw blijven aan het Woord. Als jullie zeggen dat jullie een volgeling zijn van mijn Zoon, Jezus Christus, dan moeten jullie Zijn Leer onvoorwaardelijk volgen. Jullie moeten elkander liefhebben zoals Hij jullie liefheeft – onvoorwaardelijk. Jullie kunnen niet zeggen dat jullie God liefhebben als je elkander niet liefhebben. Jullie kunnen niet in Zijn Voetsporen lopen als jullie je schuldenaren niet vergeven.

  Het is enkel wanneer jullie je houden aan de Wetten van God dat jullie Zijn Glorierijk Koninkrijk zullen binnenkomen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  18-01-2015, 17:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Coexistentie-een duivels woord   O     S   E  N  C  E


  "COEXIST" the latest command
  of the "New World Order" band
  live and let live
  no need to forgive
  for there ain't no sin
  each living their own spin

  Coexistence a cold and loveless word
  in a cold and loveless earth
  for they have declared God dead
  and worship themselves instead
  mankind in his selfish pride
  orchestrates the worldwide divide

  but LOVE will return as LOVE
  He begs us to throw in the glove
  to run away from the dragon
  to escape the devil's paddy wagon
  to turn to the Eternal Light
  be our heart broken but contrite

  He will cleanse us thoroughly
  from all sin and iniquity
  we will live as brothers and sisters 
  no need to send us any twisters
  no more armies, no more wars
  no more enemies at our doors.

  be watchful, children, be on guard
  keep Me constant in your heart
  My return date you don't know
  but Myself suddenly I will show
  in a new and peaceful Jerusalem
  a new birth in a new Bethlehem

  Rita Biesemans  November 18 2012


  18-01-2015, 17:19 Geschreven door Claudia  


  17-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aardlanding versus maanlanding - Peter Baan

  De maanlanding versus de aardlanding van Jezus

  Ik ga een gedeelte uit de Bijbel bespreken naar aanleiding van de maanlanding van Neil Armstrong en zijn ruimtevaarders. Daarbij wil ik wat gelijkenissen en verschilpunten benadrukken tussen de maanlanding en de aardlanding van Jezus.

  Er zitten hele grote verschillen in, maar er zitten ook gelijkpunten in. En deze wil ik met jullie gaan bespreken. In 1969 was het voor het eerst gelukt om mensen op de maan te laten landen. En de Amerikanen is het gelukt de ruimtevaarders daar voor het eerst te brengen. President Nixon van de VS zei toen: Dit is na de schepping de belangrijkste gebeurtenis. Nou, wij als christenen zeggen natuurlijk dat de geboorte van Jezus de belangrijkste gebeurtenis is na de schepping. Ik wil de eerste overeenkomst tussen die aardlanding en maanlanding wil ik schetsen en dat is die intensieve voorbereiding. Het is bizar wat die Amerikanen ervoor over hadden om een paar mensen op de maan te laten landen. Ze hebben alles, maar dan ook alles daarvoor over gehad. Ze hebben grote offers gebracht. Er hebben zich jarenlang duizenden mensen over dit plan gebogen. Ze hebben allerlei problemen berekend die zich voor zouden kunnen doen en op het hoogtepunt van dit project waren er ongeveer 400 000 mensen mee bezig om een paar mensen op de maan te laten landen. En 20 000 bedrijven. Ze hebben alles zorgvuldig uitgerekend en geen fouten maken. Er zijn zelfs voor die tijd wat mensen overleden door proeven en testen die ze hebben gedaan. Dat wilden ze natuurlijk niet dat dat met die maanlanding zou gebeuren. Het kostte toen 100 miljard dollar. Nu zou dat 19 miljard zijn om die mensen op de maan even te laten rondlopen en weer terug te laten komen. En nota bene op een klomp puin, onherbergzaam waar het soms 170 graden onder nul is en soms 127 graden boven nul. Intussen schommelt dat een beetje. Er zijn daar onvoorstelbaar veel offers voor gebracht.

  Toch is dit project niets, maar dan ook niets wat Jezus heeft gedaan. Hetgeen God aan offers en voorbereiding heeft willen brengen. Die 100 miljard is niets in vergelijking met de prijs die Jezus wilde betalen om hier op aarde te ‘landen’, te komen. Zal ik straks proberen uit te leggen. Zo is Jezus ook gekomen naar een puinhoop. Figuurlijk is de aarde een puinhoop. Je hoeft het nieuws maar aan te zetten en na een tijdje zie je wat dingen je over je heen krijgt aan verdriet en pijn, aan ellende, aan lijden en zonde. Het is geen letterlijke puinhoop, maar een figuurlijke puinhoop. Als je alleen al het leed van je eigen leven, wat je hebt gehoord, wat je hebt gezien, meegemaakt hebt, misschien zelf, dat je op je laat werken en dat vermenigvuldig je met zoveel miljard van het aantal mensen die ooit geleefd heeft dan moeten we toch eerlijk zeggen dat het een puinhoop is. En dat er ontzettend veel mis is. Maar God zei niet: Ik ga me daar van terugtrekken van zo’n puinhoop. Ik ga er juist naar toe. Ik ga er mijn Zoon naar toe sturen. Ik ga Hem als de Redder sturen. Die vicieuze cirkel van ellende en zonde en pijn en verdriet ga ik doorbreken met mijn Zoon. Het was ergens in de eeuwigheid dat tegen zijn Vader zei: Vader, Ik ga naar die puinhoop gaan. Om op planeet aarde af te dalen. Mijn missie uit te voeren. Ik ben bereid mij daarvoor op te offeren. En als ik dat doel bereikt heb, als ik mijzelf heb opgeofferd in plaats van de mensheid mijzelf ga geven, zal ik terugkeren naar de basis.

  Zoals de Amerikanen de vlag op de maan hebben gezet, zette Jezus zijn banier, zijn vlag van zijn koninkrijk op aarde. Is Hij teruggekeerd naar de basis. En toen zei Jezus eigenlijk tot zijn Vader: Laat mij tot de schepselen gaan die eigenlijk in opstand gekomen zijn tegenover Mij. Laat mij naar hen toe gaan en in hun plaats gestraft worden. Laat mij die missie maar uitvoeren. En dat staat ook in de bekendste tekst van de Bijbel : Want alzo lief had God deze zondige wereld dat Hij besloot om zijn Zoon te laten komen, neer te laten dalen, opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar het eeuwig leven heeft. Dus die intensieve voorbereiding. God heeft er alles aan gedaan om het weer goed te maken tussen God en de mens. En het was een ontzettende voorbereiding. Het heeft ontzettend veel gekost, ook voor God om zichzelf op te offeren.

  Een tweede overeenkomst is op het moment dat Neil Armstrong uit de capsule stapte toen heeft hij beroemde woorden uitgesproken. Hij zei op het moment dat hij van het trapje afdaalde: dit is een kleine stap voor de mens, maar een grote stap voor de mensheid. Dat is een heel bijzondere uitspraak geworden. Wanneer Neil Armstrong een stap op de maan zette keken miljarden mensen toe vanuit de hele wereld. Het werd live uitgezonden op televisie en op de radio. Hij werd bekend en het bracht hem eer en roem. Maar bij Jezus was dat totaal anders. Daarmee het verschil tussen de aardlanding en de maanlanding.

  Toen Jezus de eerste stap op aarde zette waren maar een handjevol mensen bij betrokken. Het gebeurde in een klein plaatsje Bethlehem. Er was maar een klein groepje bij betrokken. Een jong stelletje van het platteland, Jozef en Maria. Eenvoudige mensen. Herders in het veld waren er bij betrokken. Hij heeft er niet voor gekozen nu te komen met al die media-aandacht. Het bracht hem geen eer, geen roem. Integendeel, toen Jezus zijn voeten op aarde zette was het als baby dat hij kwam. Bracht het hem vernedering. Ontzettende vernedering. Hij was in de Hemel vol van majesteit, vol van heerlijkheid. Hij werd dag na dag, eeuwenlang werd Hij door de engelen bejubeld. Werd Hij bejubeld, werd Hij vereerd. De Hemel is zo’n heilige plek. Zelfs de engelen verbergen hun gezicht achter hun vleugels dat God zo heerlijk is. Ze kunnen Hem niet aankijken zo vol heerlijkheid is Hij. En Jezus zei: Ik ga die plaats verlaten. Ik ga het kleed van mijn heerlijkheid afleggen, voor de troon neerleggen. De schitterende kroon die Ik draag ga Ik naast de troon neerleggen. Ik besluit om die heerlijke plek te verlaten en dan naar die aarde te gaan. En ik denk dat de engelen vol van verbazing, met open mond misschien, hebben ze dit gade geslagen. Hoe is het mogelijk, een almachtig, heilig, heerlijk God die besluit om in een baby te gaan, om in de huid van een mens te kruipen. Dit is eigenlijk niet met woorden uit te leggen hoe ongelooflijk dat dat is.

  En misschien voor de kinderen is dit een zwak beeld maar het is zoals een mens in een fruitvliegje kruipt, als het ware. In een minuskuul vliegje. Dat je zo jezelf vernedert en kleineert. En dan God die dit besluit genomen heeft wordt dan gelegd van die heerlijke plek in een stinkende stal. Een stal, spinnenwebben, waar ongedierte over de grond kruipt, een koude, harde bodem, stro en zo besluit God: Ik ga zo in die stinkende stal. Daar wil Ik mijn geboorteplek hebben. Daar wil Ik mijn wieg neerzetten. Hij had de keuze waar Hij hem wilde neerzetten. Maar Jezus zegt: Laat Mij daarheen gaan. Laat mij daar op aarde landen. Het is onbegrijpelijk. Het is niet met woorden uit te leggen. Een almachtig, eeuwig God in de wereld komt als zwakke baby. Een zwak schepsel die volledig afhankelijk is van zijn moeder en vader. De engelen zullen dit waarschijnlijk ook met volle verbazing hebben aankeken. Want op het moment dat Jezus op de aarde komt, dat Hij in die kribbe gelegd wordt dan barst de Hemel als het ware open. De deur van de Hemel gaat open en de engelen stromen buiten: Ere zij aan God, glorie zij aan God. Beste mensen, dit is ongelooflijk, ze konden niet in de Hemel blijven. Ze waren zo verbaasd over wat daar gebeurde. Dit zou iedereen moeten weten. Het is nieuws voor de hele wereld. Beste wereldbewoners, hier gebeurt iets ongelooflijks. Zij weten het, de engelen hebben het gezien hoe heerlijk het was in de hemel en hoe dat Jezus in een stinkende stal terecht komt. Het is onvoorstelbaar. Glory to God in the highest. Alle eer aan God.

  Wij kunnen het eigenlijk niet beseffen dat God, dat Jezus als Schepper, Jezus was betrokken als Schepper toen de miljarden sterren werden geschapen. Jezus was daarbij, Hij sprak het woord. En die almachtige God besluit om een schepsel te worden. Een zwak, klein, nietig schepsel. Maar er zit ook een overeenkomst in die uitspraken. Want al bracht het Jezus geen roem, en alleen maar vernedering heeft het toch een overeenkomst, want met de komst van Jezus naar deze wereld was dit een reuzensprong voor de mensheid. Toen Jezus hier kwam werd de vicieuze cirkel doorbroken. De hopeloze wereld die voortloopt op een doodlopende weg want zonder God lopen we allen op een doodlopende weg, maar Jezus heeft een uitgang. Hij heeft een reddingsmogelijkheid gecreeerd doordat Hij hier als Almachtige God hier kwam. Het was een geweldige sprong voor de mensheid toen Jezus daartoe besloot. Hij was de nieuwe hoop, de weg terug naar God.

  De derde overeenkomst is besmet worden met een virus. Het was namelijk zo, heel vreemd dat die ruimtevaarders volledig ingepakt zijn, het heeft met de koude en warmte te maken. Maar ook met iets anders. Ze waren ontzettend bang dat die ruimtevaarders op de maan een soort virus gingen krijgen en dat ze dit mee zouden nemen naar de aarde en dan de mensheid zouden besmetten met dat virus. Dat was een gedachte van de wetenschappers dat de ruimtevaarders een virus zouden hebben die de mensheid zou kunnen uitroeien. Nadat ze terugkwamen met een shuttle werden ze 17 dagen in quarantaine gestopt zodat ze de mensen niet zouden kunnen besmetten. Pas daarna konden ze de mensen handen schudden en met hen praten. Dit was ook een enorm contrast met de Here Jezus. Want toen de Here Jezus naar de aarde kwam werd Hij direct blootgesteld aan allerlei duistere elementen en machten die op deze aarde waren. Wat gebeurde al zeer snel toen Jezus op de aarde kwam? Koning Herodes wilde hem doden. Koning Herodes stond klaar met zijn troepen om Hem als baby uit te roeien. En die dreiging bleef heel zijn leven. Voortdurend was Hij in gevaar. Voortdurend werd hij blootgesteld aan zonde en ziekte en zelfs demonische machten en uiteindelijk zelfs aan de dood. En in plaats dat Jezus zei: Ik houd me daar verre van dat zondige ‘virus’ besloot Hij zich daarmee te laten ‘besmetten’. Daar is Hij uiteindelijk aan gestorven. Hij is door dat zondevirus dat hier op aarde is, wat zeer besmettelijk is en ons allen heeft aangetast. Hij koos ervoor om zich te laten besmetten. God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. Op het Kruis droeg Jezus onze straf. Hij is zelf nooit ongehoorzaam geweest aan God. Maar doordat Hij in plaats van alle mensen dat kreeg, heeft Hij ons daarvan kunnen bevrijden. Zo kan Hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid en daarom ook van Gods straf.

  Er zijn soms mensen die zeggen: Waarom doet God niets aan al die ellende? Waarom is er zoveel lijden op aarde en waarom grijpt Hij niet in? God heeft zeker ingegrepen. Hij heeft zijn eigen Zoon laten lijden, 33 jaar lang, heeft Hij Hem overgegeven aan het lijden. 33 jaar lang. En in het bijzonder als Hij aan het Kruis stierf heeft Hij Zijn Zoon laten lijden. Er komt uiteindelijk een tijd dat er een einde komt aan alle lijden, aan alle ellende, aan alle zonden die er op deze wereld zijn. God had er Zijn Zoon voor over.

  Ik weet zeker als die astronauten hadden geweten dat er op de maan bewoners waren geweest, wezens die hen zouden martelen, zouden doden zouden ze nooit een stap op de maan gezet hebben. Jezus wist het. Hij wist wat Hem te wachten stond. Hij gaat naar een wereld toe die Hem wegspuwt, Hem niet wil hebben en toch zei Hij: Ik ga toch. Ik laat Mij door hen kruisigen om degenen die dat doen en ook alle andere mensen te bevrijden.

  De laatste overeenkomst tussen de aardlanding en de maanlanding is dat sommige mensen dat in twijfel trekken. Sommige mensen trekken de maanlanding in twijfel. Ze zeggen: de Amerikanen wilden zichzelf groot voordoen en hebben ze met een studio met wat achtergronden foto’s gemaakt en hebben ze dat nagespeeld. Een complottheorie. En 10% van de Amerikanen gelooft dat. 10% denkt dat ze foto’s genomen hebben in de woestijn om het groot uit te meten dat ze de eersten zijn op de maan.

  Ze argumenteren dat er geen sterren zijn op de foto’s. Een Amerikaanse vlag die wappert en er is op de maan geen wind. Er zijn dus een aantal mensen die dat in twijfel trekken. Hoewel er toch bewijs is, er zijn maanstenen meegenomen.

  Zo is dit ook met de geboorte van Jezus. Er zijn een groot aantal mensen op deze wereld die de geboorte van Jezus in twijfel trekken. Niettegenstaande de geboortetelling op Jezus gebaseerd is. We zijn nu 2014 jaar na Christus. Er zijn ook historische bewijzen dat Jezus bestaan heeft. Ondanks dat trekken mensen de geboorte in twijfel. En dat is goed te begrijpen. Het vergt van onze kant een vertrouwen, geloof want we kunnen het niet zien. We zijn er niet bij geweest. Het vraagt geloof dat het echt zo gebeurd is. Hoewel er ook bewijzen zijn. Waarover kan gediscusieerd worden. De beste manier om erachter te komen of dat nu zo werkelijk is door de knieen te gaan, net zoals de herders, en te vragen aan God. Als het echt gebeurd is, is het ongelooflijk dat er een God is die besluit mens te worden. Ook het menselijk verstand vindt dit bizar, ongelooflijk dat een almachtig God besluit hier op aarde te komen niet voor eer of roem, maar om zich te vernederen en de schuld van de mensen op zich te nemen. Ja, het is ook ongelooflijk. De beste manier is door de knieen te gaan als je daaraan twijfelt en aan God zelf te vragen. Want na Jezus terugging naar de Hemel, met Hemelvaart herdenken we dat, heeft Hij zijn Geest uitgestuurd met Pinksteren. En die Geest is hier vanmorgen en die is hier op aarde. De Geest van Christus en die wil u graag overtuigen en die zal u helpen en laten zien dat het waar is. Geen verhaaltje waar we ons aan vasthouden. Dat het werkelijkheid is. En die heilige Geest is hier vanmorgen. Die wil u ervan overtuigen dat het waar is. Dat het geen bedrog is waar we ons aan vasthouden. En die heilige Geest weet van een groot deel van jullie die het voorheen ook niet geloofden of het nu waar is, maar nu wel geloven omdat de heilige Geest in hun hart kwam, heeft hen daarvan overtuigd. En dat wil Hij bij ons allemaal doen.

  We willen nu vier reacties geven op de geboorte van Jezus. En bij een van die vier mensengroepen behoort u. U zult u bij een van die vier mensengroepen herkennen. Allereerst hebben we Koning Herodes. Die had zoiets van het is wel waar, maar ondanks de feiten wilde Hij ervanaf. Ik wil er niets mee te maken hebben. Hij wilde Jezus uitroeien. Dat was een heftige reactie op Jezus. Dat zijn mensen die in hun hart er niets mee te maken willen hebben.

  Tweede groep zijn de wijzen uit het Oosten. Dat was een groep mensen die een ster hadden gezien en die waren nieuwsgierig. He, er is iets gebeurd, iets bijzonders. We zijn nieuwsgierig we gaan kijken wat het is. En ze gingen naar Bethlehem. We zijn er nog niet 100% van overtuigd, maar we gaan kijken of het echt waar is. Ik wil er naar op zoek zoals die wijzen uit het Oosten Hem uiteindelijk gevonden hebben. Ik hoop dat u blijft zoeken, dat u net zolang zal zoeken totdat u het vindt. God laat zich echt vinden.

  Dan heb je ook het groepje herders. Die waren echt enthousiast. Die hadden het echt gezien, die hebben die engelen gezien. Ze gaan eerst naar de stal en gaan dan naar Nazareth waar ze het aan allen vertellen. Weet je wat we gehoord hebben, weet je wat we gezien hebben. Ze waren heel enthousiast, maar de inwoners verwonderden zich erdoor maar verder niets.

  De laatste groep zijn de herders. Het was prachtig wat ze deden. Ze knielden aan de kribbe. Wat is dit onvoorstelbaar. Mijn Redder is geboren. Die heb ik zo nodig. Als ze terugkeren eren en loven ze God om al wat ze gezien hebben. Ze doen met de engelen mee. Ze verspreidden het goede nieuws. Zo hoop ik ook dat u als u straks hier vandaan gaat net als de herders het goede nieuws doorgeeft.

  Nederigheid is het tegengif tegen het wereldse onheil

  Jesaja 37:30-32 En voor u, Hizkia, zal dit het teken zijn: dit jaar zult u nog van de naoogst eten, het volgende jaar van wat vanzelf is opgekomen; het derde jaar kunt u zaaien en oogsten, wijngaarden planten en daarvan de vruchten genieten. Wat gespaard blijft van het huis van Juda, die rest zal weer wortel schieten naar beneden en vruchten dragen naar boven.

  Want uit Jeruzalem komt een rest, van de berg Sion komt wat gespaard blijft: de jaloerse liefde van de heer van de machten zal dit veroorzaken.


   “Kinderen, Ik heb jullie steeds weer verteld niet bang te zijn! Geef jullie over aan Mij. Leef in Mijn wil. Wees volgzaam, nederig, klein. Filter jullie gedachten door de zeef van nederigheid. Gebruik de fijnste zeef om de kleinste onzuiverheid van hoogmoed eruit te filteren. Hoogmoed is wat jullie moeten vrezen. Laat nederigheid jullie veiligheid zijn. Vraag onze Moeder om je de wegen van nederigheid te leren. Geen schepsel was ooit meer perfect nederig, perfect mens dan zij was. Zelfs nu houdt ze niets voor zichzelf, maar alles wat tot haar komt, gaat opnieuw verder. De gebeden van de gelovigen die ze versiert met haar verdiensten en ze aanbiedt aan haar Zoon. De genaden die gestort worden op haar door de Heilige Drie-eenheid stort ze op haar beurt aan allen die hen ontvangen met een oprecht hart. Luister mijn kinderen-nederigheid is het tegengif tegen het wereldse onheil. Overweeg dit, mijn kinderen. Het is nooit zo dringend nodig geweest zoals nu.”

  Hemelse Vader, nederigheid is een moeilijke discipline en we moeten ons ertegen verzetten. Daarom verleen ons elke genade die we nodig hebben om te groeien in nederigheid door de ontelbare genaden die voortvloeien van onze Moeder. Moeder Maria, leer het ons! Koningin van Nederigheid, leid ons! Amen.

  16-01-2015, 18:26 Geschreven door Claudia  


  15-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze toekomst is helemaal niet rooskleurig

  Ik zie inktzwarte wolken over ons land komen, omdat wij als volk God verlaten hebben en andere goden, dus afgoden zijn gaan dienen. O Heere, vergeef toch! Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen.

  In de bijbel zijn vele voorbeelden van verhoring op het schuldbelijdend en aan de barmhartigheid van God gerichte gebeden, zoals die van Mozes (o Heere, vergeef toch, delg mij dan uit Uw boek maar laat dit volk in leven), de profeet Amos (lees Amos 4) en vele anderen.

  Wij hebben God op 't hoogst misdaan;Wij zijn van 't heilspoor afgegaan;Ja, wij en onze vaad'ren tevens,Verzuimend' alle trouw en plicht,Vergramden God, den God des levens,Die zoveel wond'ren had verricht.

  Van: Zilvermeeuw

  15-01-2015, 22:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peter Baan - Jezus volgen: half of helemaal?

  Peter Baan – Jezus volgen: half of helemaal?

  Ik zie hier vandaag veel jongeren zitten. Dan wil ik ook beginnen met een verhaal te vertellen van een jonge jongen van ongeveer 16 jaar die ook christelijk is opgevoed. Ik denk dat de meesten hier ook christelijk opgevoed zijn. En die jongen is ook heel trouw naar de catechisatie gegaan, naar de jeugdvereniging en las elke dag, soms half slapend in de bijbel en ging ook trouw iedere zondag naar de kerk en was soms erg onder de indruk van wat hij hoorde of met een gesprek dat hij had met iemand die hem ook wees op het feit dat hij helemaal voor de Here God moest kiezen en dan was hij tijdelijk onder de indruk en had hij goede voornemens. En dan probeerde hij van alles en dan heel snel lukte dat niet meer om dat vol te houden en raakte hij in oude patronen. Dan luisterde hij naar allerhande muziek dat niet goed is en ging met vrienden naar allerlei keten om te feesten of te drinken.

  En zo stond die jongen met zijn ene been midden in de wereld en dan aan de andere kant in het geloof. En aan beide kanten werd er hard aan getrokken. En geen van beiden leek echt te winnen. Hij hinkte op twee gedachten. En op een dag gaat die jongen studeren en komt hij in Rotterdam iemand tegen op straat die foldertjes aan het uitdelen was en organisatiewerk deed. En ik had met hem een gesprek. En een van de vragen die hij stelde was : Je zegt wel dat je christen bent en dat je naar de kerk gaat maar heb je een echte liefdesverhouding met God? Heb je nu echt een relatie met God? En dat snapte die jongen niet zo goed. Een liefdesrelatie met God? Hij had veel kennis over God en hij wist alles precies, maar een liefdesrelatie met God… nee, dat had hij eigenlijk niet en stond hij met de mond vol tanden. Nou, de jongen waar ik over vertelde ben ikzelf, want ik heb jaren zo tussen twee werelden tussen gestaan en misschien herkennen de jongeren hier aanwezig dit wel. Dat aan de ene kant het geloof het beste is wat er is, echt met God te leven en aan de andere kant trekt die wereld zo erg in al zijn begeerlijkheid. En als ik terugkijk naar mijn eigen jeugdtijd kan ik me er geweldig over verbazen dat je zolang in een soort waas leeft, zonder dat je een relatie met God hebt. Dat je een hoofd vol met kennis had, maar dat je hart koud was. Koud voor God.

  En het kan ook zijn dat je ouder bent en dat dit nog altijd het geval is. Dat je veel kennis hebt over God maar dat je hem persoonlijk nog niet kent. Nou, het probleem was als ik zelf terugkijk de verkeerde dingen loslaat. Ik wilde gewoon niet die fijne, leuke dingen die in de wereld te krijgen zijn wilde ik niet duidelijk loslaten. Ik was net als die aap.

  Ik weet niet of jullie het verhaal kennen hoe ze een aap in Afrika vangen. Dat doen ze op een geraffineerde manier. Er is een speciale taktiek voor. Ze zetten namelijk een kist neer op de grond en daarin steken ze lekkere vruchten voorbeeld een banaan, sinaasappelen of andere vruchten. En dan maken ze boven de kist een gat dat alleen de hand erdoor heen kan maar als op een gegeven moment een brutale aap uit de boom komt steekt zijn hand door het gat en pakt een banaan of een vrucht die daar te krijgen is kan hij niet door het gat terug. Want als hij een vuist maakt kan hij er niet meer doorheen. En een aap is zo dom dat hij niet loslaat zelfs als de stropers eraan komen. Dan maakt hij gekke bokkesprongen maar hij laat niet los. Hij schreeuwt en hij tiert maar hij laat niet los. Dat is een eigenschap van een aap. Nou, ik leek op zo’n domme aap, want ik wilde gewoon niet loslaten. Ik wilde gewoon de verkeerde dingen niet loslaten. En daarom zat ik vast en had ik niet die liefdesrelatie met God. Daarom kon God niet door mijn hart spreken omdat ik de zonde niet wilde loslaten.

  Nou datzelfde principe zien we ook bij Orpa, want Orpa die kon ook eigenlijk haar volk, haar afgoden en allerlei dingen kon ze gewoon niet loslaten. Nu gaan we eens kijken hoe dat met ons eigen leven is en wat ook als christen. Misschien hebt u wel die liefdesrelatie met God, maar kan het zijn dat u nog aan dingen vasthoudt waarvan u weet dat het niet goed is. God wil ons daarvan bevrijden. Daarom zullen we daar over gaan nadenken. Nu Orpa voor degenen die niet zo met de Bijbel opgevoed zijn: Orpa is een van de 2 schoondochters van Naomi en Naomi was in het buitenland terecht gekomen wegens hongersnood in haar eigen land zeg maar een soort asielzoeker in het buitenland. Op een gegeven moment is de hongersnood gedaan en keert zij terug naar haar land en neemt haar twee schoondochters mee want haar twee zoons waren overleden en ook haar man. Het was mij als eerste opgevallen dat de schoondochters allebei terugkeren naar het land Israel, Kanaan. Ze hebben afscheid genomen van hun familieleden en dat ze allebei teruggaan. Ze gaan met hun schoonmoeder Naomi mee. Ze raken op een bepaald moment in gesprek en Naomi vraagt of ze niet willen blijven in plaats van mee te gaan. Zullen ze als ze in Kanaan zijn niet willen terugkeren? Je kunt beter nu terugkeren. Ga toch terug zegt ze tot drie keer toe.  Ga toch terug naar je familie, naar je land, naar je ouders, naar je goden. Dat trekt toch. Maar onder tranen zeggen ze dat ze mee willen met Naomi. Ook Orpa. Maar dan gaat de reis weer verder en ook het gesprek. En Orpa is onder de reis gaan nadenken: Ik kan wel besluiten om mee te gaan naar dat vreemde land met die oude vrouw mee, maar wat staat me daar te wachten. Kan ik daar een relatie hebben in dat vreemde land. Het zal nog heel erg moeilijk worden en dan moet ik mijn eigen volk gaan missen, mijn eigen familie, mijn eigen afgoden. Op een moment besluit ze onder luid huilen van toch terug te keren. En Orpa kust haar schoonmoeder en ze gaat toch terug naar haar eigen volk en naar haar eigen goden.

  Misschien was het ook dat ze een negatief beeld had over de god van haar schoonmoeder. Ze had eigenlijk alleen maar ellende meegemaakt net als haar schoonmoeder. Naomi’s man was overleden, haar twee zonen waren overleden. Is het dan wel zo mooi om die God van Naomi te dienen? Is het niet fijner om je eigen afgoden te dienen? Op een gegeven moment draait ze zich om en ze is nooit in Kanaan aangekomen.

  Ik denk dat Orpa heel dicht bij ons komt. Die relatie zal heel erg moeilijk worden. Nu is het ook zo in onze tijd. Heel veel mensen haken af van het geloof. Dat zien we hier in Limburg ook heel veel, omdat mensen op een gegeven moment een relatie krijgen met iemand die niet gelovig is en zo langzamerhand zie je die mensen steeds minder in de kerk, in de gemeente en op een gegeven moment zeggen ze God vaarwel. Want dat trekt toch ook veel sterker. En in het begin hebben ze nog goede voornemens, komen ze wel regelmatig maar op een gegeven moment wint toch de tegenkant. Misschien is er ook een jongere die zegt: ja, als ik nu 100% voor de Here God ga leven kan ik geen verkering krijgen met dat meisje of die jongen want die is niet gelovig. Dan kun je zeggen dat je geen 100% voor God gaat leven. Het kan ook zijn dat familieleden, vrienden en kennissen ons eigenlijk weerhouden om voor God te gaan leven. Want ze zullen mij raar vinden. Dat kan ook in heel christelijke kringen voorkomen, dat ze je met de rug aankijken. Dat ze je maar een vreemd figuur vinden. En dan dat negatieve beeld over geloof kan spelen in ons leven dat als we nu helemaal voor God gaan leven wordt het dan geen duf, saai leven. Mag ik dan niet meer dit, mag ik dan niet meer dat. Mag ik dan niet meer hier aan meedoen, mag ik dan niet meer daar aan meedoen? Dat weerhoudt mensen ervan voor God te gaan leven.

  En dan heb je nog die goden. Op een bepaald moment zegt Naomi : ga toch naar je eigen goden waarmee je vertrouwd bent. En een afgod is eigenlijk alles wat de plaats van God inneemt. Op de eerste plaats staat heel je leven. Je kunt denken dat afgoden beelden zijn waar je voor knielt, maar het komt meer dichterbij. Het zijn dingen die op de eerste plaats komen in je leven. Idols zegt het engelse woord. Afgoden, en het kunnen ook verslavingen zijn. Het kan zelfs een hobby zijn. Op zichzelf is dat niet verkeerd maar het kan zo’n afgod zijn dat het je weerhoudt om naar God te leven. Of het kan zelfs je gezin zijn. Of zoals ik net zei een verslaving, denk maar aan internet, tv. Tegenwoordig moet je ook zeggen mobieltje. Ik kan het niet voor u invullen, het is voor iedereen iets anders. Ieder heeft dingen die op de eerste plaats kunnen komen te staan. Het is heel belangrijk dat we daarin radicale keuzes maken. Dat we net als Ruth dingen achter ons laten. En niet binnen vijf dagen of binnen een jaar of wanneer je er aan toe bent. Nee, nu is de dag om daarmee radicaal te breken. En daarmee komt Orpa zeer dicht bij ons.

  Ik was eigenlijk jaren zo’n Orpa-christen. Ik wilde uiterlijk met alles meedoen van geloof maar innerlijk was ik omgedraaid en ging mijn hart veel meer naar het oude leven uit. Innerlijk zat ik aan de bananen en andere lekkere vruchten vast. En ik wilde het niet loslaten. Ik hoop dat u kritisch naar uw eigen leven kijkt. God heeft het misschien al ettelijke keren gevraagd maar ik wil het niet loslaten. Naar aanleiding van deze preek maak radicale keuzes. Met voornemens red je het niet, je moet stappen ondernemen en echt keuzes maken. Die Orpa-christen heb ik bij mezelf ontdekt, maar die ontdek ik ook om me heen. Ook in Limburg. Ook in organisatiewerk. Dat mensen in eerste instantie bereid zijn, dat ze een gedeelte op de weg gaan net als Orpa, maar dan gaan ze er even over nadenken net als Orpa, maar dit betekent dat ik dit of dat moet loslaten. Ja, dat kan ik eigenlijk nog niet. Dan zie je dat ze toch naar het oude leven terugkeren.

  Ik denk aan die jongen die erg geinteresseerd was, die zelfs een cursus is gaan volgen om zich meer in het geloof te gaan verdiepen en ook zelfs in de diensten kwam, maar op een bepaald moment ging dat oude leven toch weer trekken. Maar na een tijdje verdween hij uit het gezicht. Of die man die mooie dingen heeft meegemaakt en die weet dat God bestaat, maar die door een verslaving afgeraakt is door het geloof en langzaamhand bij God vandaan.  Hij weet dat hij moet breken met verkeerde dingen, maar hij kan het niet, hij wil het niet. Hij wil vasthouden aan zijn verslavingen.

  Ik kan vele voorbeelden opnoemen en het zal zo zijn in heel ons land, maar ik zie het veel om me heen en ik denk aan een meisje dat contact zocht en die geweldig onder de indruk was van een droom dat ze had gehad. Ze had een droom gehad over de dag dat Jezus terugkomt. Ze zocht contact en wilde graag naar de diensten komen. Ze beloofde: zondag ben ik in de dienst, want ik wil de draad met God op gaan pakken. Maar ondertussen is ze toch weer teruggekeerd, net als Orpa.

  Ik wil vooral vanmorgen naar onszelf gaan kijken en niet zozeer naar anderen. Er zijn vier ophouders op de weg: de relatie met ongelovigen, familie en kennissen, een verkeerd beeld van God en geloof en afgoden. Dat speelt veel in ons leven en in ons geloof. En Jezus die wist dat ook. Jezus zag dit ook om zich heen. Jezus doorgrondt onze gedachten. Hij zag hele massa’s mensen die achter hem aan liepen. Hij trok enorm veel mensen. Duizenden mensen liepen achter Hem aan. Hij kon zich omkeren en zeggen: geweldig dat jullie mij volgen. Wat fantastisch dat jullie bij mij willen zijn, dat jullie niet zo onverschillig zijn als al die andere mensen. Maar dat doet Jezus niet. Hij draait zich om en maakt hen duidelijk dat je Hem kunt volgen, maar dan moet je bereid zijn dit en dat te doen. Misschien is dit teleurstellend, maar Hij schetst een aantal voorwaarden om bij Hem te zijn. Hij zegt dat je er heel goed moet over nadenken. Ik heb liever dat je Me met heel je hart volgt zoals Ruth dan dat je Me half volgt. Aan dat soort volgelingen heb Ik niets, zegt Jezus. ‘Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.’ Familie en kinderen zijn vaak een hindernis. Die zijn vaak een struikelblok en een sociale controle. Dan zegt Jezus dat je moet bereid zijn deze op de tweede plaats te zetten. Jezus moet op de eerste plaats staan. Je eigen verlangens, je eigen ik moet je op de tweede plaats zetten. In gedachten zie ik al deze mensen de wenkbrauwen fronsen. Je moet er radicaal mee breken. Jezus wist dat als je het niet radicaal doet dat je het uiteindelijk weer opgeeft. Dat je het niet volhoudt.

  Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? Opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien hem beginnen te bespotten en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Als je Jezus wilt volgen moet je daar goed over nadenken. Je moet bereid zijn alles los te laten. Wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn. Niet Mij half te volgen, niet aan die banaan vasthouden en Mij volgen, want je zit vast. En de stroper die lacht want die heeft je te pakken. Je moet bereid zijn het allemaal los te laten.  Je moet je eigen oude leven vastnagelen op het kruis en je moet Mij volgen. Zo kan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van Mij zijn. Zoals Orpa, die kon dat nog niet. Alles achterlaten. Nou, Ruth wel. Ruth ging met Naomi naar het Beloofde Land, naar Kanaan. Zo moeten wij bereid zijn alles achter te laten en naar het Hemelse Jeruzalem te trekken. Jezus zegt : Dit moet je met een toegewijd hart doen, niet met een half hart. Volkomen toegewijd aan Mij, in volle overgave.

  Denk ook aan de vrouw van Lot. Het gaat over een vrouw die samenleefde met Lot. Lot was een gelovige man die leefde in een zondige stad. God beslist om die stad te vernietigen, maar Ik ga de gelovigen eruit halen. Ook die vrouw van Lot gaat mee. Die vrouw was heel bevoorrecht. Ze was getrouwd met Lot een gelovige man. Ze was door engelen uit de stad gered. Ze werd gezegd naar de bergen te gaan daar is ze veilig. Zelfs Abraham was op die berg gaan bidden voor haar. Ze had ontzettend veel voorrechten. Misschien evenveel voorrechten als u hebt gehad. Dat God al veel in uw leven heeft gedaan en gesproken. Maar die vrouw van Lot gaat op een gegeven moment uit de stad en ze moet vlug naar de bergen en ze mag niet omkijken naar de stad. Vlucht voor je leven. Vlucht om je leven te redden. Maar op een gegeven moment zie je dat de vrouw zich omkeert en teruggaat naar de stad en kijkt naar die stad. Zij was uit Sodom, maar Sodom was nog niet uit haar hart. De stad trok nog heel erg. Ze kijkt om en ze wordt een zoutpilaar staat in de Bijbel.

  De liefde van de zonde was sterker dan de liefde voor God. Precies hetzelfde als bij Orpa. De vrouw van Lot heeft het oordeel over zich gehaald. Jezus waarschuwt in de context van de wederkomst. Als Ik straks naar beneden kom, als Ik straks terugkom om mijn Bruid te halen, om mijn Gemeente te halen, zullen er mensen zijn als die vrouw van Lot. Die kan Ik niet meenemen. De ene zal meegenomen worden, de andere zal achtergelaten worden. Er zullen er zijn die tot de ontdekking komen dat ze niet meegenomen worden. Waarom? Omdat hun hart nog uitging naar de zonde. Dat ze nog vastzaten net als die aap aan iets. Het kan iets heel kleins zijn waaraan je toch vasthoudt. Ze zullen dan tot de schrikbarende ontdekking komen dat ze niet meegenomen worden, jongeren, ouderen, mensen met een kerkelijke achtergrond, kunnen niet meegenomen worden want ze zitten vast aan een bepaalde afgod. Wie zijn leven zal proberen te behouden zal het verliezen, en wie het zal verliezen, zal het behouden.  Jezus zegt : laat je alsjeblieft wakker schudden door die vrouw van Lot. God wil niet het oordeel over ons heen. Hij wil ons juist redden van het oude. Hij zegt: laat het nou los, zodat Ik je mee kan nemen.

  Stel dat ik je straks een briefje geef met daarop de vraag : Wie is God voor jou op dit moment? Met de antwoorden iets, niets, veel of alles. Wat zou je invullen als je dit briefje kreeg. Het kan zijn dat je als jongere bent meegekomen met je ouders, uit gewoonte, maar dat het je eigenlijk ‘niets’ zegt. Dat kan. Maar God is bewogen met jou. Hij wil niet dat het oordeel over je heen komt. Hij wil graag je hele hart. Je bent zeer kostbaar in Zijn ogen. Je bent gemaakt om behouden te worden. Zelfs al laat het je koud is God toch met je bewogen. Maar misschien zeggen mensen ‘iets’. Af en toe heb ik een bijzonder gevoel. Maar helemaal ervoor leven ook niet. Ik herken me wel in Orpa. God heeft zichzelf helemaal laten verbrijzelen, die zich aan het kruis heeft laten vastspijkeren. Bij deze keuze is de zonde nog altijd sterker en kies je de zonde boven Jezus Christus.

  Maar er zijn ook veel mensen die zeggen ‘veel’. Ik vind het heel fijn om naar de Kerk te gaan. Ik ben er veel mee bezig maar toch is er een moment dat ik een zijweggetje inga en dwaal ik weer af. Ik hoop op een dag dat ik kan zeggen ‘alles’. Ik leef nu niet in volledige toewijding.

  Ik hoop dat er veel mensen zijn die zeggen ‘Hij betekent alles voor mij’. Ik ben bereid alles op te geven als God dat in mijn leven aanwijst. Dat is de enige goede keuze. Net als Ruth. Ruth liet alles in de steek en ging met Naomi op weg. Ze ging als jong meisje, naar een vreemd land met een onzekere toekomst. Waar ze misschien geen man zou kunnen krijgen. Ze ging met een oude, verbitterde vrouw mee. Toch zegt ze: uw God is mijn God. Ik klamp me vast aan uw God. Ik ben zeker dat ze iets heeft geproefd van die God. Ook voor haar als heidin. Ze laat alles achter om volgeling van die God te worden. Gods plan komt enorm tot uiting in haar leven. Ze krijgt heel snel een man. Een heel bijzondere man. Ze ontdekt de wonderlijke leiding van God in haar leven. Ze wordt zelfs familie van David en Jezus als heidens meisje. Als je daarvoor kiest dan krijg je een geweldig mooi leven. Niet altijd even gemakkelijk. Het is inderdaad dat kruis. Maar het gezegende leven om met Hem die weg te gaan is geweldig. Jezus zegt dit ook: Als jij bereidt bent om huizen, vaders, moeders, broers en zussen, vrouw en kinderen te verlaten om Mij, dan zul je het honderdvoudig terug ontvangen in dit leven al. En je krijgt ook het eeuwige leven. Het eeuwig leven als je bereid bent die bananen los te laten ontvang je honderdvoudig veel zegen terug. Dat kan ik ook getuigen van mijn leven. Ik heb in het begin door de genade van God die bananen los gelaten en ik kan hier nog uren vertellen over de wonderlijke leiding van God in mijn leven. Het is niet altijd even gemakkelijk. Dat kan ik je niet beloven zo’n leven, maar ik kan je wel beloven dat het het meest gezegende leven is hier op aarde en ook nog eens hierna.

  Ik heb nog nooit gehoord : Ik heb alles opgegeven en mijn hart aan Hem gegeven en daar heb ik spijt van. Wel mensen die op hun sterfbed zeggen : Ik heb veel te laat voor hem gekozen. Ik ben veel te laat voor Hem gaan leven. Ik hoop dat er mensen zijn die zich volledig toewijden aan God. Ik wil Hem volgen kost wat kost. En als er mensen zijn die zeggen: Ik wil het heel graag maar ik weet niet hoe. Hoe moet ik daarvoor kiezen. Hoe moet ik me nu volledig aan Hem overgeven? Door de smalle weg op te gaan. Dus radicaal verkeerde dingen loslaten. Je moet je opnieuw toewijden aan de Here. Here, ik ben de laatste tijd een beetje van de smalle weg afgeraakt. Ik heb weer allerlei dingen vastgepakt, maar ik wil mij vandaag weer helemaal aan U geven.

  En weet je wat zo mooi is als Jezus iets vraagt van ons dan wil Hij ook geven. Hij wil voor ons de kracht in ons geven. Misschien zeg je: ik wil het wel, maar ik kan het niet. Dan ben ik blij dat je vandaag tot die ontdekking komt. Want dan zegt God als het ware: Ik wist dat je het niet kon, maar mag Ik het in je gaan doen. Ik wil het in jou gaan geven. Want als ik controle heb over die verslaving 1 dag, kan ik het ook voor een week, een jaar en voor heel je leven. Daarom geef jezelf aan Mij over zegt God vandaag. Ik zal het in jou gaan doen, want Ik vraag het van jou, maar Ik wil het ook in je leggen en het je geven. Ik geloof echt met heel mijn hart dat God wilde dat ik hierover sprak. Ik hoop dat er velen als een Orpa binnengekomen zijn en dan de kosten gaan berekenen en vannacht gaan slapen als een Ruth. God, ik geef me volledig aan U, U bent alles voor mij. Dat geve God. Amen.  

   

  15-01-2015, 20:51 Geschreven door Claudia  


  14-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mooie film over Dini een ex-moslima

  Dini – moslima die een visioen van Jezus krijgt :

  Als mensen die we hoogachten ons teleurstellen zijn we van slag. We zijn ontgoocheld omdat ze niet aan onze verwachtingen voldoen. Erger nog, we raken verbitterd. Hoe belangrijker iemand in ons leven is, des te groter de teleurstelling. De jonge Dini vond dat ze elk recht had om verbitterd te zijn. Boos en verbitterd tegenover haar ouders, tegenover haar tante Sundari en haar halfbroer Bambang en zelfs boos tegenover God.

  Toen volgde er een opmerkelijke verandering. Ze zocht Gods wil voor haar leven en was vastbesloten Hem te volgen waarheen Hij haar ook leidde. Toen kreeg ze een visioen van Jezus. Op een wijze die we als mensen niet kunnen begrijpen, verscheen Jezus in haar slaapkamer, strekte zijn hand uit en zei : Volg Mij. Tot Jezus komen is een geweldige eerste stap, maar zoals de echte Dini al zei is ons leven op aarde een reis met kronkels en wendingen. Er zijn onverwachte tussenstations en veel lessen onderweg. Als we Jezus vertrouwen zoals Dini, dan volgen we Hem waar Hij ook leidt en doen we wat Hij ook vraagt.

  Dini moest veel wegen bewandelen. Ze vorderde in haar christelijke wandel en besefte dat vooral 1 weg nauwgezet bewandeld moest worden namelijk de weg van vergeving. Geen gemakkelijke weg, maar Dini maakte de reist en werd gesterkt door liefde. Niet zomaar liefde, maar de liefde van God : onvoorwaardelijke liefde. Paulus schrijft over deze liefde in 1 Korintiers 13. Hij zegt dat ze geduldig en vriendelijk is. Ze wordt niet snel boos en rekent het kwade niet toe. Ze gelooft alles, hoopt alles en verdraagt alles. Het is een liefde die nooit faalt. Naar die liefde zocht Dini, zelfs toen ze verloren was.

  Ze had die nodig om de verwerping door haar familie te verdragen. Ze had het nodig om de mensen die haar het diepst gekwetst hadden te vergeven. Vooral haar vader. Zo’n liefde heeft de hemelse Vader voor u. Hij houdt van u zoals u bent. Toen Dini het uitriep tot God om haar de weg te tonen had ze geen idee dat Jezus in een visioen aan haar zou verschijnen om haar zijn heerlijkheid te openbaren en haar te overweldigen met zijn liefde.

  Toch was dat wat er gebeurde. Misschien komt Jezus wel of niet tot u in een droom of een visioen. Waar het om gaat is: God houdt van u. Hij wil dat u zijn kind bent door het geloof in Jezus Christus. Hij wil u in zijn familie, zodat u voor eeuwig met Hem in de hemel zult zijn als uw levensreis ten einde is. Bent u klaar om uw hart voor Hem te openen, net als Dini?

  Als u Jezus als Redder wilt, bid dan de volgende woorden na: Heer, ik geloof in Jezus. Ik aanvaard Jezus als mijn God en Redder. Vergeef mij mijn zonden en maak mij tot uw kind. Dank U in de naam van Jezus. Amen. Nu hebt u eeuwig leven met God. U bent een van zijn kinderen. Prijs God.

  14-01-2015, 22:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Ned Dougherty 2/1/2015

  January 2, 2015

  St. Rosalie’s Eucharistic Chapel, Hampton Bays, New York, at 9:00am

  Aartsengel H. Michael

  Zie! Een Waarschuwing aan de Mensen van de Wereld!

  Jullie zijn nu volledig het Tijdperk van de Eindtijd ingestapt. Niets dat eens bestond in het verleden zal de veranderingen overleven die zullen plaatsgrijpen in deze eindtijd in jullie wereld. De zonden van de mensheid zullen wegen op de eeuwige weegschaal van gerechtigheid voor de mensheid en het gewicht van de zonden van de wereld hebben het plan dat God altijd heeft gepland voor de mensheid geherdefinieerd. Door de zonden van de wereld zullen nu grote veranderingen plaatsvinden voor de mensheid in de zeer nabije toekomst.

  Jullie werden gewaarschuwd op voorhand door de oude profetieen evenals de modern profetieen van degenen die Boodschappen uit de Hemel ontvangen – jullie waarschuwend voor de veranderingen die zullen plaatsvinden. In dit zeer nieuwe jaar zullen jullie zien hoe de eindtijdgebeurtenissen invloed zullen hebben op het aanblik van de Aarde op een manier dat de hele mensheid zal erkennen dat de toekomst van de mensheid onherroepelijk zal veranderen tegenover de mensheid uit het verleden op een manier dat de Vader in de Hemel heeft gepland, zodat het kwaad in de wereld eindelijk zal verwijderd worden van de Aarde.

  In het begin van dit nieuwe jaar zullen jullie getuige zijn van de vernietiging van de wereldeconomie, het kelderen van de dollar en een terugkeer naar een agrarisch bestaan door de aonden van de mensheid, maar vooral door de hebzucht en gierigheid van de volgelingen van satan die het plan van de Vader hebben gemanipuleerd en de individuele welvaart en vrijheden hebben aangetast gedurende vele jaren.

  Nu is het tijd voor de Vader in de Hemel om de stekker uit te trekken van de volgelingen van satan die de mensheid hebben gemanipuleerd en gecontrolleerd. Het is noodzakelijk om de macht te elimineren dat ze over jullie hebben gecreeerd om toe te laten dat de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde de nieuwe toekomst worden voor de mensheid.

  Intussen zal als resultaat veel meer lijden en angst onder jullie allen zijn. Velen onder jullie zullen in het begin reageren met woede zelfs tegen de Vader in de Hemel, voor de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden. Maar de Verlosser, de Zoon van de Vader, zal Zich manifesteren op een manier dat jullie allen de inspiratie zal geven om deze eindtijd te overleven door jullie onderscheidingsvermogen dat jullie in staat zal stellen de wil van de Vader te zien in deze eindtijdsenarios. Jullie zullen zien dat al de duisternis zal geelimineerd worden door het Licht van de Vader in de Hemel door Zijn Zoon, de Verlosser van de Wereld.

  Het is aan jullie, machtige gebedsstrijders en gelovigen in de Goddelijkheid Barmhartigheid, de Verlosser, om de boodschappen van de Vader en de Zoon uit te dragen – boodschappen dat Gods uitverkorenen in staat zal stellen van de Aarde een plaats van vrijheid voor de mensheid zal maken – vrijheid tegen de onderdrukking van de boze en zijn volgelingen.

  De onderdrukking die de mensheid heeft geleden hier op Aarde zal niet langer bestaan. De volgelingen van satan zullen aangepakt worden door jullie Heer en Redder. De zonden van degenen die de mensheid hebben onderdrukt zullen gewogen worden op de weegschaal van eeuwige gerechtigheid die de Vader in de Hemel heeft gecreeerd om de goddeloosheid hier op Aarde op te lossen.

  Jullie moeten je voorbereiden op moeilijke tijden die zullen aanbreken. In dit Nieuwe Jaar zullen de tekenen van grote veranderingen zeer belangrijk worden op een manier dat impact zal hebben op levens en jullie economieen. Jullie moeten jullie voorbereiden op deze gebeurtenissen. Met het onderscheidingsvermogen en visie dat elkeen onder jullie zal ontvangen van het Hemelse Rijk zullen jullie, je gezin en vrienden in staat zijn de komende moeilijke economische strijd te overleven.

  Er zullen ook grote aardse en cataclysmische veranderingen in jullie milieu opduiken in de nabije toekomst. Opnieuw zeg ik jullie dat degenen onder jullie die het werk van de Vader en Zijn Zoon de Verlosser doen, zal het onderscheidingsvermogen en de visie gegeven worden hoe door deze eindtijd te komen.

  De volgelingen van satan, de wereldleiders die jullie onderdrukken, hebben hun eigen plannen hoe de komende tijden te doorstaan. Ze zijn reeds bewust bezig om het volk van God verder tot slaven te maken en hen restricties op te leggen, maar ze weten niet en zullen ook niet weten hoe het komt dat ze de nederlaag zullen ondergaan door de goede mensen op Aarde – want de Vader in de Hemel zal door Zijn Zoon de Verlosser van de wereld – innerlijk communiceren met Zijn uitverkoren mensen, en ze zullen het onderscheidingsvermogen hebben de plannen van de Vader niet aan de vijanden door te geven van al dat goed is.

  De Vader in de Hemel zal door Zijn Zoon de Verlosser de kracht van de Heilige Geest gebruiken om innerlijk te communiceren met elkeen van Zijn uitverkoren kinderen. Gedurende deze Eindtijd zal aan jullie gevraagd worden waakzaam te zijn en te bidden en jullie onderscheidingsvermogen te gebruiken door de macht van de Heilige Geest om enkel te handelen op manieren die de Eeuwige Liefde van de Vader in de Hemel weerspiegelen. Dit is de simpele instructie dat jullie allen moeten volgen!

  Op het einde zullen de kinderen van God het kwaad van de wereld overwinnen, en zullen de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde onthuld worden!

  God zij dank!

  Message ended 9:22am

  14-01-2015, 21:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonder Mij, zou de dood van het lichaam en de ziel het hele menselijke ras opeisen 6/1/2015

  Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens Me de rug toekeert ween Ik van grote smart, maar Ben Ik Geduldig en Vergevend. Als hij Mijn Woord verwerpt en niet langer liefde aan anderen betoont, die hij zou betonen als hij in Mijn Voetsporen zou lopen, veroorzaakt Mij grote pijn. Toch Ben Ik Geduldig in de hoop dat hij tot Mij terugkeert. Het is wanneer hij zielen van Mij steelt en hen in eeuwige duisternis leidt dat alle vergelding van Mij is en Ik zal hem een grote straf opleggen. Deze straf kan in de vorm van lijden zijn die als hij geluk heeft door zijn lot met nederigheid te aanvaarden, hem kan redden.

  Mijn Barmhartigheid is grenzeloos, maar wanneer Ik zwart gemaakt word door daden van grote wreedheid, gepleegd tegen Gods kinderen, moet Mijn Woede gevreesd worden. Weet dat Ik Mijn vijanden zal straffen, maar dit is voor hun eigen goed en voor de redding van al degenen met wie ze contact hebben. Komt er enig einde aan degenen die Mij, Mijn Woord en Mijn Plan van Redding, minachten; waar de hoogmoedigen, arroganten en de onwetenden zich toe verlagen? Het antwoord is dat hun goddeloosheid onuitputtelijk is.

  NOOIT TEVOREN IS ER ZO’N TEKORT AAN LIEFDE ONDER DE MENSEN ALS NU. NIET EEN LEVENDE ZIEL IN DE WERELD IS IMMUUN VOOR DE INVLOED VAN SATAN. DEGENEN DIE VERKEERDELIJK GELOVEN DAT ZE IN MIJN GUNST VERKEREN, MAAR DIE ANDEREN WREED BEHANDELEN ZULLEN DE DRUK VAN MIJN HAND VOELEN. MIJN GEDULD WORDT KLEINER; MIJN HART ZWAARDER EN MIJN VERLANGEN OM DEGENEN TE REDDEN DIE ANDEREN PROBEREN TE VERNIETIGEN, VERMOEIENDER.

  De sluwheid van de boze gaat jullie begrip te boven. Hij zal zelfs degenen met het sterkste geloof overtuigen om Mij te beledigen door zware zonde en degenen met een klein geloof verder in de diepten van wanhoop storten. Niemand is veilig voor Satan en tenzij jullie bidden om Mijn Barmhartigheid, Mij persoonlijke offers aanbieden, zal de vernietiging van zielen escaleren.

  Miljoenen zullen verloren gaan voor Mij op dit moment en nog altijd begrijpen nog vele Christenen de noodzaak van gebed niet. Gebed alleen zal de invloed van de duivel vernietigen en Ik vraag dat jullie de tijd dat jullie doorbrengen in gebed vermeerderen om de greep van Satan die hij over het menselijk ras heeft te verzwakken.

  ZONDER MIJN INTERVENTIE ZOUDEN VELE MILJOENEN ZIELEN MEER VERLOREN GAAN. ZONDER MIJN BARMHARTIGHEID ZOUDEN VELEN DIE BESTEMD WERDEN VOOR DE EEUWIGE DUISTERNIS NOOIT MIJN GEZICHT ZIEN. ZONDER MIJN AANWEZIGHEID IN DE HEILIGE EUCHARISTIE ZOU ER GEEN LEVEN ZIJN – LEVEN VAN HET LICHAAM EVENALS DE ZIEL. ZONDER MIJ ZOU DE DOOD VAN HET LICHAAM EN DE ZIEL HET HELE MENSELIJKE RAS OPEISEN MAAR OMWILLE VAN MIJ ZAL DE DOOD NIET LANGER AANWEZIG ZIJN IN DE KOMENDE NIEUWE WERELD. OMDAT IK DE DOOD VERSLOEG DOOR MIJN VERRIJZENIS ZULLEN JULLIE HET OOK VERSLAAN. DE DOOD ZAL NIET BESTAAN IN MIJN NIEUWE KONINKRIJK OP AARDE. HET LICHAAM EN DE ZIEL ZAL EEN LEVENDE EENHEID ZIJN – EEN GAVE DAT NIET VERWORPEN MAG WORDEN.

  Jullie mogen nooit Mijn Belofte vergeten – al degenen die met Mij zijn en in Mij, zullen eeuwig leven hebben. 

  Jullie Jezus

  14-01-2015, 20:03 Geschreven door Claudia  


  13-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het begin van liefde...
  Het begin van liefde...  13-01-2015, 21:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Triestig...

  Joden vluchten massaal weg uit Parijs en Frankrijk

  10-01-2015


  Vorig jaar verkasten een record aantal Joden uit Frankrijk naar Israël vanwege het snel groeiende antisemitisme, vrijwel uitsluitend veroorzaakt door moslims. Na de aanslagen en gijzelingen in Parijs blijken nog meer Joden hun biezen te pakken. ‘Echt iedere Jood die ik ken heeft Parijs verlaten,’ verklaarde Stephen Pollard, de redacteur van de Britse Jewish Chronicle. Met andere woorden: de jaren ’30 van de vorige eeuw zijn weer helemaal terug. Toen werden de Joden in Europa vervolgd en uiteindelijk bijna uitgemoord door het Nazisme, nu is de islam de boosdoener.

  Sinds 2013 meer dan 100.000 Joden weg uit Frankrijk

  Nadat bleek dat een Franse moslim zes mensen in een Joodse supermarkt had gegijzeld, gaf de politie het bevel om uit voorzorg alle Joodse winkels in de bekendste Joodse wijk in het centrum van Parijs te sluiten. Het kantoor van het magazine Charlie Hebdo bevindt zich op slechts anderhalve kilometer afstand van deze wijk.

  Volgens Pollard is het geen toeval dat de terroristen een Joodse winkel aanvielen. ‘Wat er in Frankrijk gebeurt, gewelddaden die al jaren steeds erger worden, plaatst onze (Britse) problemen met antisemitisme in perspectief.’

  Nog maar 18 maanden geleden woonden er 500.000 Joden in Frankrijk, destijds de grootste gemeenschap in de EU. Nu is hun aantal gedaald tot onder de 400.000. Sinds 2013 vluchtten er dus ruim 100.000 Joden weg voor het toenemende moslimgeweld in Frankrijk. ‘Sinds de oorlog is dit de grootste emigratie van Joden waar dan ook. Dat is een simpel feit.’

  ‘Joden vermoord omdat ze Joden waren’

  Vorig jaar zomer gaf de nieuwe hoofdrabbijn van Frankrijk, Haim Korsia, toe dat er een massale exodus van Joden plaatsvindt. De meesten gaan naar andere delen van Europa, Israël en Noord Amerika. Korsia noemde dit een duidelijke waarschuwing dat het de verkeerde kant op gaat in Frankrijk.

  ‘Joden zijn vermoord, en er waren schietpartijen in Toulouse en Brussel. Over het algemeen voelen de Joden zich kwetsbaar in onze samenleving. De Joden die werden vermoord waren speciaal om die reden het doelwit, namelijk omdat ze Joods waren. Dat houdt in dat Frankrijk niet in staat is geweest om hen met woorden en daden gerust te stellen.’

  Joel Mergui, voorzitter van de Nationale Unie van Franse Synagoges, bevestigde dat ‘in sommige synagoges hele banken plotseling leeg zijn’. Myriam Amsellem, medewerker bij een bank, verhuisde naar Londen omdat ‘het hier veiliger en vrijer’ is dan in Frankrijk, waar ‘de Joodse tradities zijn gestopt.’ Maar ook in Groot Brittannië moet de 260.000 leden tellende Joodse gemeenschap vanwege het toenemende antisemitisme inmiddels extra worden beschermd. (1)

  Uit : Xandernieuws.punt.nl

  (1) Daily Mail