Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  14-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scheid jullie niet af van Mij. Als je dit doet, zal er geween zijn. 5/9/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, laat het geweten zijn dat de dood geen macht heeft over de Mijne, wiens geloof hen ondersteunt heeft tot hun laatste adem. Deze zielen zijn niet bang van de fysieke dood omdat ze weten dat het Eeuwig Leven begint op dat tijdstip. Ik wacht op dergelijke zielen met open armen en zij lopen als kleine kinderen naar het Licht van Mijn Liefde. Ik omarm hen en neem hen in Mijn Koninkrijk, wachtend op elke dergelijke ziel in de aanwezigheid van de Hierarchie van Engelen en al de heiligen – dan vind grote vreugde plaats.

  Ik herenig hen met hun families en er is veel vreugde, liefde en opwinding. Geen tranen meer. Er zijn geen herinneringen van lijden die ze doorstonden op aarde meer. Alle zorgen, bedroefdheid en wanhoop zijn weggeveegd en vergeten in een oogopslag. De dood opent de deur voor degenen die sterven in staat van Genade als een nieuw leven begint. Want elke ziel die wordt verwelkomt in Mijn Koninkrijk zijn er verschillende niveaus en elkeen wordt hun loon gegeven, gebaseerd op de Glorie die ze God hebben gegeven.

  VOOR ZIELEN DIE STERVEN IN EEN STAAT VAN ZONDE, WEET DAT IK AL-BARMHARTIG BEN EN, NA HUN ZUIVERING ZULLEN ZE VERWELKOMD WORDEN IN MIJN KONINKRIJK. Bid altijd voor dergelijke zielen omdat ze niet kunnen bidden voor zichzelf in dat stadium. Jullie gebeden zullen gehoord worden en Ik zal op deze zielen wachten met open en liefdevolle armen. Het is belangrijk voor elk kind van God om een belangrijk ding te weten over het leven na de dood. Je moet Mij, Jullie Jezus vragen om je tekortkomingen; je zwakheden en je zonden te vergeven voor je sterft, want het is dan dat Mijn Barmhartigheid het grootst is. ALS JE NIET IN GOD GELOOFT, VERWERP JE HET EEUWIG LEVEN. ZONDER LIEFDE VOOR GOD KAN LIEFDE NIET VAN JOU ZIJN NA DE DOOD. Ik Ben Liefde en zonder Mij zul je niets dan pijn voelen. Afzondering van God moet gevreesd worden. Als je je verward voelt over Mijn Bestaan, dan moet je me eenvoudigweg Mij vragen om je een teken van Mijn Liefde te tonen, en dan zal Ik reageren.

  Scheid jullie niet af van Mij. Als je dit toch doet zal er veel geween zijn en kun je nooit getroost worden, want Ik zal niet in staat zijn je te helpen. Mijn Koninkrijk zal je Eeuwig Leven geven maar je moet Mij vragen om Mijn Hulp door dit gebed te bidden (165).

  Laat geen menselijke trots, intellectuele analyse of mening je van de Waarheid weerhouden. Als een kind van God zijn jullie zeer kostbaar voor Mij. Laat Mij jullie niet verliezen. Kom. Ik Ben Hier. Ik Ben het Echt. Laat Mij jullie ziel vullen met Mijn Aanwezigheid. Eens dat gebeurt zullen jullie het moeilijk hebben om Mij te negeren.

  Ik houd van jullie allen. Ik zegen jullie. Ik wacht op jullie antwoord. 

  Jullie Jezus

  14-09-2014, 21:31 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 165

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  165 Gebed voor de Gave van Eeuwig Leven  5/9

  Jezus, help me om te geloven in Uw Bestaan.

  Geef me een teken zodat mijn hart kan reageren op U.

  Vul mijn lege ziel met de Genade die Ik nodig heb om mijn geest en mijn hart te openen voor Uw Liefde.

  Heb erbarmen met mij, en reinig mijn ziel van elke wandaad, dat ik heb gepleegd in mijn leven.

  Vergeef me dat ik U verwierp, maar vul me alstublieft met de liefde dat ik nodig heb om geschikt te zijn voor het Eeuwig Leven.

  Help me U te kennen, Uw Aanwezigheid te zien in andere mensen en vul me met de Genade om het Teken van God te herkennen in elke mooie Gave die U het menselijk ras hebt gegeven.

  Help me Uw Wegen te begrijpen en red me van de afzondering en de pijn van duisternis dat ik in mijn ziel voel. Amen.

  Jullie Jezus

  14-09-2014, 20:53 Geschreven door Claudia  


  13-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Satan hunkert naar zielen, zijn honger is allesverslindend en zijn begeerte meedogenloos. 14/9/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, alle profetieën die zo lang geleden voorzegd werden, en die gegeven werden aan Gods profeten, zieners en visionairs, door zowel openbare als particuliere openbaringen, zullen zich nu ontvouwen.

  DE SCEPTICUS ZAL DE AUTHENTICITEIT VAN HET WOORD VAN GOD IN VRAAG STELLEN, MAAR WANNEER HIJ AL DATGENE WAT IN HET BOEK OPENBARING VOORSPELD WERD ZAL ZIEN UITKOMEN, ZAL HIJ STIL WORDEN, WANT WANNEER DEZE GEBEURTENISSEN DE MENSHEID TREFFEN, ZAL HIJ ENKEL TROOST VINDEN WANNEER HIJ MIJ OPZOEKT. Wanneer jullie hart vol verdriet zal zijn, omwille van de wrede daden die boosaardige mensen uitvoeren tegen Gods kinderen, zullen jullie tranen van angst schreien. Dan zullen jullie zien hoezeer het kwaad zich kan verspreiden in de zielen van hen die een hart van steen hebben. Wanneer jullie zien hoe weinig achting en eerbied deze vijanden van God hebben voor het menselijk leven, zullen jullie eindelijk begrijpen hoe veel macht de duivel over de mensheid uitoefent. IN ZIJN LAATSTE UREN ZAL SATAN, DIE ZICHZELF MANIFESTEERT IN DE ZIELEN DIE HIJ VERZADIGT MET ZIJN VERROTTE WEGEN, DE WERELD TONEN HOE INTENS ZIJN HAAT VOOR DE MENSHEID IS.

  Voor elke verontschuldiging die de mens geeft om het kwade te rechtvaardigen, zullen de plegers van boosaardige daden de haat verraden die zij in hun hart koesteren voor Gods kinderen. Zij zullen wrede gruwelijkheden uitvoeren in de Naam van God en zij zullen in hun ziel geen liefde hebben. Zij verwekken haat en de meesten van hen begrijpen niet waarom hun haat voor anderen zo intens is. Hoewel veel mensen niet in het bestaan van de duivel geloven, moeten jullie toch weten dat hij niet kan weerstaan om zichzelf bekend te maken door hen die hij in zijn greep heeft. Zijn uitwaseming verspreidt zich totdat ze elke natie, elke zwakke ziel  en machtige leiders verslindt wier eerzuchtige passie hen zal openstellen voor zijn invloed.

  Jullie zullen weldra wrede handelingen zien plaatsvinden in elk deel van jullie maatschappij, in vele landen en op verschillende manieren. Satan hunkert naar zielen, zijn honger is allesverslindend en zijn wil meedogenloos. Wanneer zijn haat zich echt in zielen manifesteert, zullen deze mensen niet in staat zijn hun daden te verbergen. Enkel in die situaties kunnen velen onder jullie zien wie de duivel werkelijk is en dat zal zijn door de daden van die arme zielen die zich aan zijn wil onderworpen hebben.

  Jullie mogen nooit zelfgenoegzaam zijn wanneer boze daden en handelingen, inclusief oorlogen en onrust, in de wereld oprijzen. Het is juist dan dat jullie gebeden het meest nodig zijn.

  Jullie Jezus

  13-09-2014, 20:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God zal de Zijnen nooit in de steek laten. 2/9/2014

  Moeder van Redding : Mijn lieve kind, je moet Mijn kinderen vertellen dat God de Zijnen nooit in de steek zal laten, want dat is totaal onmogelijk. Hij houdt van al Zijn kinderen, ongeacht hoeveel verdriet ze Zijn enige Zoon, Jezus Christus, aandoen.

  MIJN BESCHERMING ZAL IEDERE ZIEL ONDERSTEUNEN DIE HET WOORD VAN GOD VERKONDIGT EN DOOR DE MACHT VAN GOD ZAL IK DE KOP VAN DE SLANG IN AL ZIJN GEDAANTES VERPLETTEREN. Ik  zal de advocaat zijn die de leugens zal onthullen die uit de bek van het beest stromen en de wereld zal kennis nemen van de tegenstrijdige onwaarheden, die hij zal verspreiden onder diegenen die toelaten gewillige werktuigen van hem te worden, in volledige onderwerping aan zijn boosaardige wegen. DE KONING VAN DE LEUGEN ZAL ERMEE VOORTGAAN ZIELEN AF TE WENDEN VAN DE WAARHEID EN HIJ, DE BEDRIEGER, ZAL NOOIT ZWICHTEN TOT HET LAATSTE UUR.

  WANNEER LEUGENS GEBRUIKT WORDEN OM MENSEN VAN HET WARE WOORD VAN GOD AF TE LEIDEN, ZAL IK INGRIJPEN OM DE WAARHEID TE ONTHULLEN. De mensheid zal twee keuzes hebben – trouw te blijven aan de Waarheid ofwel leugens te aanvaarden als een vervangmiddel ervoor. Verwarring zal de harten aantasten van de kwetsbaren, de zwakken en van hen die de Geest van God niet in hun ziel dragen. Dus zal de strijd om de zielen worden uitgevochten, waar mensen ofwel in leugens ofwel in de Waarheid zullen geloven.

  Ik breng buitengewone berichten over de Barmhartigheid van mijn Zoon en ik ben Zijn instrument bij de redding van de zielen. Geen enkele ziel zal uitgesloten worden uit deze Missie van Verlossing. Jullie moeten bidden dat de mens de leugens zal ontwarren die verspreid worden door de vijanden van mijn Zoon om hen weg te trekken van de Waarheid, het Licht en de Liefde van mijn Zoon. Vertrouw mijn Zoon en aan jullie zal Zijn Grote Barmhartigheid getoond worden. Geloof in mijn Zoons Belofte om terug te komen en jullie zullen eeuwig leven hebben. Sta niet toe dat leugens jullie misleiden, want als jullie dat toelaten zullen jullie het erg moeilijk hebben om Trouw te blijven aan mijn Zoon.

  Jullie geliefde Moeder,

  Moeder van Verlossing

  13-09-2014, 20:27 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ned Dougherty 1/9/2014

  September 1, 2014

  St. John the Baptist Eucharistic Chapel, Costa Mesa, California, at 12:15pm

  Jezus van de Goddelijke Barmhartigheid

  Mijn lieve zoon,

  Ik kom naar jullie op deze Dag van de Arbeid met een boodschap aan het volk van de VS. Op deze dag van de viering van de viering van de arbeid van het volk van jullie natie vraag Ik jullie om jullie te herinneren aan jullie goddelijk geinspireerde missie op deze planeet en dat jullie letten op mijn boodschappen aan jullie.

  Jullie feest van arbeid wordt getemperd door het besef en de erkenning dat jullie arbeid belast en bezwaard wordt door onrechtvaardige wetgeving dat van de volgelingen van de boze komt om jullie vrijheden te beknotten en uiteindelijk jullie te onderwerpen aan een wereldwijde belasting dat enkel voor de massa bedoeld is die steeds armer worden door meedogenloze leiders en volgelingen van mijn gezworen vijand, die jullie verblind heeft in een massale misleiding van de mensen van jullie land. 

  Jullie hebben niet langer de vrijheden die jullie eens claimden als jullie geboorterecht, en de meesten onder jullie zijn verblind om het kwaad te herkennen dat achter de pogingen zitten om jullie nog verder te onderwerpen.

  Deze planners van jullie stijgende armoede en eventuele onderwerping worden geinspireerd door de boze om jullie te onderdrukken. Reeds vele jaren hebben de machthebbers jullie persoonlijke rijkdom doen afbrokkelen door wetgeving dat nooit deel was van Gods plan voor de mensheid.

  Wee de vijanden van de Heer en Redder die jullie vrijheid ondermijnen want met hen zal streng gehandeld worden mettertijd voor hun pogingen om jullie te controleren en te onderwerpen, want het koninkrijk van de Hemel is niet aan hen. Voor hen is er enkel straf en dood.

  Voor jullie mijn broeders en zusters, koester Ik de grootste liefde en affectie, voor jullie allen die de Vader in de Hemel eren en respecteren, evenals Ik als Zijn Zoon. Begrijpen jullie dat Ik de manifestatie ben aan jullie allen van Hem die Alles is?

  Ik kom vandaag naar jullie als Jezus van de Goddelijke Barmhartigheid, omdat Ik het grootste respect heb voor degenen onder jullie die hebben gekozen om mij te volgen op jullie tocht, want Ik weet dat de weg moeilijk is geweest voor jullie, met de valstrikken van de boze.

  Vrees niet, want jullie zijn de kinderen van God, beschermd tegen de werken van de boze, want Ik beloof jullie dat jullie altijddurende vrede in het koninkrijk van de Hemel zullen zien, zolang als jullie mij volgen.

  Vrees niet, want niettegenstaande de vier ruiters van de Apocalyps dichterbij komen, worden jullie beschermd door mijn mantel van Goddelijke Barmhartigheid.

  Vrees niet, want de H. Aartsengel Michael heeft zijn leger verzameld om de duistere in jullie tijd te verslaan.

  Vrees niet, want de Vader in de Hemel heeft in elk van jullie een onverwoestbare ziel gestort, en niettegenstaande er donkere tijden komen, zullen de regenbogen van licht schijnen door de donkere wolken om jullie te leiden naar de mantel van bescherming van mijn Goddelijke Barmhartigheid.

  Vrees niet, als jullie jezelf voorbereiden en ook jullie familieleden en vrienden voor de viering van deze gebeurtenis, want jullie gebeden zullen beantwoord worden van het koninkrijk van de Hemel en jullie zullen opgetild worden door de bescherming van de Heilige Geest en mijn Goddelijke Barmhartigheid.

  Jezus van Goddelijke Barmhartigheid  

   

  13-09-2014, 20:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 2/9

  MILJOENEN ZIELEN ZULLEN MIJN VADERS WAARSCHUWING ONDERGAAN ZONDER VOORBEREID TE ZIJN!

  2 September, 2014   -  8:25 A.M.

  De oproep van Jezus, de goede herder, aan zijn kudde

  Mijn vrede zij met jullie, schapen van mijn kudde.

  Het leven van mijn plaatsvervanger is in gevaar, occulte machten binnen het Vaticaan plannen een aanslag op zijn leven.

  Mijn kinderen, bid zodat deze plannen ondermijnd worden, en dat mijn plaatsvervanger in staat is om zijn missie van mijn kerk te hervormen uit te voeren. Hij wordt zo in diskrediet gebracht en aangevallen zelfs door degenen die zich mijn dienaars noemen. Bid ook voor de heersers van de machtige naties die de oorlog plannen en de herverdeling van de buit. O wat een pijn voelt mijn hart voor het weeklagen die mijn schepping zal uiten in de komende dagen!

  De hoogmoed van de koningen van deze wereld en hun machtswellust en expansionisme zal een onuitwisbaar spoor van tranen, vernietiging en dood nalaten, dat als er geen goddelijke interventie zou zijn de hele schepping zal verdwijnen. De Hemel is bedroefd voor alle komende gebeurtenissen die zullen losgelaten worden op aarde. En wetend dat de overgrote meerderheid van de mensheid geestelijk niet klaar zijn en er vele zielen zullen zijn die verloren zijn, omdat ze meer inzitten met wereldse zaken dan met hun eigen redding.

  Miljoenen zielen zullen mijn Vaders waarschuwing ondergaan zonder voorbereid te zijn! Arme zielen, hun overgang naar de eeuwigheid zal zeer pijnlijk zijn en velen zullen niet terugkeren! Mijn kinderen, Ik ben bedroefd ook voor de zondige zielen die terugkeren van de eeuwigheid zullen blijven voortleven in hun goddeloosheid en zonde, en uiteindelijk zullen ze mijn tegenstander vervoegen om mijn mensen aan te vallen en neen te zeggen aan de God van leven. Ik zeg jullie, mijn kinderen dat de hel en zijn demonen verbaasd zijn van de goddeloosheid van deze generatie van de eindtijd! O goddeloze en zondige generatie die weigert te luisteren naar de stem van God door zijn profeten en die Zijn voorschriften ontkent en niet vervult. Demonen hebben niet de noodzaak om deze generatie aan te zetten tot boosaardigheid en zonde, omdat deze generatie het zo wel doet. O goddeloze generatie, jullie zullen zelfs geen herinnering zijn, de hel wacht op jullie!

  Mijn klein oordeel is nabij, wees klaar om door de eeuwigheid te gaan; herinner jullie dat Ik zal komen als een dief s’nachts, dat Ik jullie wakend vind en met jullie lampen aan zodat jullie in staat zijn om mij te ontvangen. Ik zal mijn trouwe zielen de hemel laten zien zodat ze als ze terugkeren naar deze wereld er getuigenis kunnen van afleggen, en vele zielen die hun getuigenis zullen horen zullen terugkeren, vooral degenen die lauw zijn zullen het verlossend pad terug afleggen. 

  De dag komt naderbij dat jullie rekenschap zullen afleggen voor al je dieptepunten in deze wereld; blijf in mijn genade; ontvang zoveel mogelijk mijn Lichaam en mijn Bloed, zodat bij het kloppen aan de deur van jullie zielen, ze zullen stralen in de smeltkroes voor alle communies ontvangen in staat van genade. Bereid jullie voor mijn kudde, want de gebeurtenissen die geschreven staan in mijn heilig woord komen er spoedig aan. Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woord zal nooit vergaan. Mijn vrede laat Ik jullie, mijn vrede geef Ik jullie. Toon berouw en bekeer jullie, omdat het koninkrijk van God nabij is.

  Jullie Meester en herder: Jezus, de Goede Herder.

  13-09-2014, 15:39 Geschreven door Claudia  


  11-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 25/8

  KLEINEN, VORM EEN GROTE KETTING VAN GEBED, VASTEN EN BOETE AAN MIJN VADER VRAGEND OM MEDELIJDEN EN BARMHARTIGHEID OVER DE GROTE AMERIKAANSE NATIE!

  25 Augustus, 2014  - 2:30 P.M.

  DE DRINGENDE OPROEP VAN HEILIGENDE MARIA AAN DE GROTE AMERICAANSE NATIE

  De vrede van mijn Heer zij met jullie, kleinen van mijn hart.

  Het uur komt naderbij waarin mijn Vader de beker zal uitstorten van Zijn Heilige Gerechtigheid over jullie, o Babylon van de eindtijd. O Amerikaanse natie die niet de oproep heeft verwelkomd dat mijn Vader heeft gedaan voor jullie bekering! Ik zeg dat het onschuldig bloed dat jullie vergieten roept om gerechtigheid; jullie sodomie, afgoderij en morele decadentie zijn beledigingen tegen de liefde van de Vader; het juk dat over vele naties hangt zal over jullie natie gesteld worden en jullie dubbele moraal zal onthuld worden. Jullie zullen niet opnieuw de grote natie genoemd worden, maar jullie zullen de grote ongelukkigen genoemd worden.

  Het vuur van de goddelijke gerechtigheid zal neervallen op jullie en vuur uit de mond van de gele draak zal zeer spoedig een groot deel van jullie territorium verwoesten en vernietigen. O natie van de arend, als jullie niet terugkomen naar God uit jullie hart, zullen jullie onttroond worden en enkel een herinnering van jullie zal overblijven! Laat jullie arrogantie en dominantie varen, stop het zondigen, stop met Gods wijsheid uit te dagen, omdat jullie het extreme geloof hebben dat jullie goddelijk zijn; en morgen zal dit alles jullie schande betekenen. O natie van de vijftig sterren, als jullie niet naar God terugkeren zoals de inwoners van Nineve, zal mijn Vader jullie van het aardoppervlak vegen!

  O Gods volk, reciteer een weeklacht voor de koningin van de naties zodat het zich zal bekeren en vermijd dat het gestraft wordt! Ga terug tot God, inwoners van de grote natie, stop het onderwerpen van naties, stop het vergieten van onschuldig bloed! Vast en doe boete voor al jullie zonden, vraag om mijn heilige voorspraak, zodat de strengheid van de Goddelijke Gerechtigheid draaglijker wordt, en jullie en je steden niet zullen verdwijnen door het passeren van Gods Heilige Toorn. Vandaag is mijn hart zo bedroefd voor het lot dat deze natie te wachten staat als het blijft zijn waanzinnige koers van losbandigheid en zonde aanhouden.

  Kleinen, vorm een grote ketting van gebed, vasten en boete, Mijn Vader vragend om medelijden en barmhartigheid over de grote Amerikaanse natie! Als Moeder van de mensheid, doe ik een dringende oproep aan de inwoners van deze natie om zo spoedig mogelijk de barmhartigheid van mijn Vader te verwelkomen. Ik doe een oproep aan zijn heerser om de oorlog te stoppen die enkel verwoesting brengt en dood aan de schepping. De oorlog zal de Goddelijke Gerechtigheid opwekken. Jullie arme kleinen, arm omdat jullie niet weten waarmee jullie geconfronteerd zullen worden. De oorlog zal de aard destabiliseren en het hele planetaire systeem zal geraakt worden door de technologie van de dood die nu heerst.

  Stop de oorlog, koningen van deze wereld, omdat mijn vader niet zal toelaten dat jullie vernietigen wat Hij geschapen heeft met zoveel liefde! Wees gewaarschuwd, stop het bloedvergieten, ga geen oorlog aan; wees niet machtswellustig en doe niet aan expansionisme, omdat het verwoesting en dood met zich mee brengt. Moge de vrede van God heersen in de harten van de heersers van deze wereld, zodat onrecht, geweld en oorlog zullen ophouden en recht en vrede zullen heersen onder de naties.

  Jullie moeder: Heiligende Maria.

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de hele mensheid, kleinen van mijn hart.

  11-09-2014, 21:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij zullen Mijn Kerk nooit overwinnen. 1/9/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Geest is thans zeer aanwezig in Mijn Kerk op aarde, omdat Mijn vijanden meedogenloos tegen haar opkomen. Zij mogen Mijn Lichaam dat de Kerk is geselen, zij mogen het Ware Woord van God verachten, zij mogen de Wegen van de Heer bespotten, maar zij zullen Mijn Kerk nooit overwinnen. MIJN KERK BESTAAT UIT DIEGENEN DIE HET WARE WOORD VAN GOD VERKONDIGEN EN DIE DE SACRAMENTEN AAN GODS VOLK BEDIENEN, ZOALS BEPAALD DOOR MIJN APOSTELEN. ALLEEN DIEGENEN DIE TROUW BLIJVEN AAN MIJN LEER, MIJN WOORD, MIJN LICHAAM EN HET HEILIG OFFER VAN DE MIS, ZOALS HET DOOR MIJ WAS VOORGESCHREVEN, KUNNEN ZEGGEN DAT ZIJ TOT MIJN KERK BEHOREN. Mijn Kerk, zoals de situatie nu is, zal vermorzeld worden – haar gebouwen neergehaald en overgenomen, Mijn gewijde dienaren op straat geworpen, waar ze zullen moeten bedelen, en de praktijk van het Offer van de Heilige Mis zal afgeschaft worden. Toch zal Mijn Kerk intact blijven, al zal het slechts een zeer klein overblijfsel zijn van wat het eens was.

  De Heilige Geest van God zal Mijn Kerk leiden doorheen de beroering waarin ze zal terecht komen en zo zal de Waarheid overleven. ELKE VIJAND VAN MIJ ZAL TRACHTEN MIJN WARE KERK TE VERNIETIGEN. OM HAAR TE VERVANGEN DOOR EEN VALSE KERK. ZIJ ZULLEN NIEUWE SCHRIFTEN INVOEREN, NIEUWE SACRAMENTEN EN VEEL ANDERE GODSLASTERINGEN IN MIJN NAAM. Maar de Kerk die Mijn Lichaam is en Mijn ware volgelingen zullen één blijven in Heilige Verbintenis met Mij. Dan, wanneer het erop lijkt dat zij vernietigd is, afgebrand tot op de grond, dan zullen de sintels van Mijn Kerk nog steeds smeulen tot op de dag dat Ik terug kom. Op die dag, wanneer Mijn Kerk vernieuwd en stralend in grote heerlijkheid is opgerezen en wanneer de hele wereld haar uitroept tot de ene Ware Kerk – het Nieuwe Jeruzalem – dan zal elke goede mens van haar beker drinken. Al wat er in het begin was, zal er ook op het einde zijn. Alle leven door God geschapen zal vernieuwd worden net zoals het was toen het Paradijs geschapen was voor de mensheid.

  Mijn Geest is levend en kan nooit sterven want Ik Ben Eeuwig Leven – de Gever van al wat de mens nodig heeft om een leven te leiden waarin de dood geen plaats heeft. Vertrouw altijd op de Macht van God wanneer alles waarvan jullie getuige zijn in de wereld oneerlijk lijkt, wreed, onrechtvaardig en soms beangstigend. Mijn Macht zal de wereld omvatten en Mijn Liefde zal allen verenigen wier hart vol liefde is. Ik zal alle kwaad bannen en wanneer Mijn  Geduld uitgeput is zal Ik Mij ontdoen van al mijn vijanden. Ik Ben hier. Ik Ben niet weggegaan. Ik gids jullie nu op dit doornige pad naar Mijn Glorierijk Koninkrijk. ZODRA DIE DAG KOMT, WAAROP IK MIJN TWEEDE KOMST AANKONDIG, ZULLEN ALLE TRANEN WEGGEWIST WORDEN. Alle lijden zal plots ophouden en in plaats daarvan zullen de liefde, de vrede en de vreugde komen die alleen Ik, Jezus Christus, voor jullie kan meebrengen.

  Houd vol, Mijn kleintjes. Bid, bid, bid opdat de liefde kan overleven in de wereld en vrede kan gebracht worden aan al die arme, lijdende onschuldigen die over de wereld verspreid zijn in door oorlog verscheurde landen. Alle kinderen van God behoren Mij toe en Ik bemin elke ziel, elke natie en elke zondaar. Ik breng jullie het Geschenk van Mijn Kruistochtgebeden zodat jullie, door het bidden daarvan, Mij zullen helpen om zoveel mogelijk zielen te redden.

  Ga in vrede en liefde.

  Jullie Jezus

  11-09-2014, 20:09 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef geen gehoor aan het gebulder van de oppositie want de menselijke mening betekent niets in Mijn Koninkrijk. 30/8/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, volharding in het lijden brengt een ziel dichter bij Mij en daarom beloon Ik zulke beproevingen. Onderschat nooit op welke wijze Mijn Tegenwoordigheid in een ziel opgemerkt wordt door de Boze, die snel naar die zielen getrokken wordt waar Mijn Tegenwoordigheid het sterkst is. AANVAARD HET LIJDEN IN MIJN NAAM EN BEGRIJP DAT DE REDEN ERVOOR VANWEGE MIJ IS. INDIEN IK NIET TEGENWOORDIG ZOU ZIJN, ZOU DE BOZE JULLIE NEGEREN.

  De Genaden, die Ik overvloedig schenk aan diegenen die Mij het meest beminnen en die elk aspect van eigenliefde en trots hebben opgeborgen, omvatten de Gave van onderscheiding. Dat is een zeer speciale Gave vanuit de Hemel en gezegend zijn zij die de genade bezitten om de Waarheid te onderscheiden, want zij zullen nooit door onwaarheden worden beïnvloed. Diegenen onder jullie die deze Gave ontvangen zullen Mij zielen brengen. Maar bij iedere ziel die jullie Mij brengen, en vanwege jullie gebeden en lijden, zal de Boze proberen jullie tegen te houden. Weet dat de Glorie van God die aan jullie zijde aanwezig is een vreselijke boosaardigheid zal oproepen en jullie zullen in Mijn Naam vervloekt worden door die zwakke zielen, die als voer zijn voor Satan en voor elke boze geest die hij heeft losgelaten om zielen op aarde te vernietigen.

  Wees in vrede en weet dat wanneer jullie de Waarheid hooghouden – het Woord van God – in confrontatie met tegenspoed, al Mijn Kracht gebruikt wordt om zielen te redden. Voor elke ziel die jullie Mij brengen zal Ik jullie met meer Genaden overladen en zo zal het verdergaan. GEEF GEEN GEHOOR AAN HET GEBULDER VAN DE OPPOSITIE WANT DE MENSELIJKE MENING BETEKENT NIETS IN MIJN KONINKRIJK. Jullie moeten elkaar altijd als door Mijn Ogen zien. Heb Ik jullie dat niet eerder verteld? Begrijpen jullie de meest elementaire les niet die Ik tijdens Mijn Tijd op aarde onderwees? Bemin elkaar zoals Ik jullie bemin. Indien jullie je vijanden niet kunnen beminnen dan zullen jullie het moeilijker vinden om dichter bij Mij te komen. Indien jullie jezelf boven anderen plaatsen, dan kunnen jullie niet zeggen dat jullie Mij onvoorwaardelijk liefhebben, want indien jullie dat deden zouden jullie tegen Mij zeggen:

  “JEZUS, IK BEN NIET WAARDIG VOOR U TE STAAN, MAAR DOE MET MIJ WAT U WILT, AANGEZIEN IK ZAL DOEN WAT U VERLANGT.”

  Ga jullie allen en herinner jullie zelf Wie Ik Ben. Alleen wanneer jullie leven volgens Mijn Onderrichtingen kunnen jullie echt zeggen dat jullie van Mij zijn. JULLIE KUNNEN NIET EEN DEEL VAN MIJN WOORD NEMEN EN HET LUID VERKONDIGEN EN VERVOLGENS ANDERE DELEN ONTKENNEN. Aan diegenen die hun superioriteit over anderen bekendmaken en die hun verwrongen versies van Mijn Woord presenteren, met als resultaat dat zielen van Mij worden weggetrokken, zeg Ik dit. Op de dag dat Ik Mijn Tegenwoordigheid in de wereld wegtrek zullen de machtige en de hoogmoedige mensen tranen van woede huilen, en vervolgens van wanhoop, want zij zullen dan weten hoe hun bedrog de val van veel zielen veroorzaakt heeft en de toorn van God zal hen doen beven. Er zal geschreeuw zijn en tandengeknars. Maar op dat ogenblik zullen zij  nergens meer heen kunnen. ZIJ ZULLEN NIEMAND HEBBEN OM ZICH TE VERANTWOORDEN WANT ZIJ ZULLEN NOOIT MIJN AANGEZICHT ZIEN.

  JULLIE JEZUS

  11-09-2014, 20:01 Geschreven door Claudia  


  08-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denk aan het leven als een stadium tussen geboorte en het Nieuwe Glorierijke Koninkrijk. 29/9/2014

  Moeder van Redding : Mijn lieve kinderen, dat geen een van jullie ooit bang is van deze Hemelse Interventie in deze Missie van Redding. Wees in de plaats dankbaar voor Gods Grote Barmhartigheid en Zijn onpeilbare Liefde voor het menselijk ras. Jullie moeten God Glorie prijzen, in de wetenschap dat alles begint en eindigt met Hem. Er is geen tussenoplossing. Zie het leven als een stadium tussen geboorte en het Nieuwe Glorierijke Koninkrijk, dat op jullie allen wacht, als jullie Gods Belofte aanvaarden dat Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus Christus, zal terugkeren om Zijn Koninkrijk terug te eisen.

  Zovelen geloven niet in Hem Die hen schiep. ZE KUNNEN GETUIGE ZIJN VAN ZIJN LIEFDE EN TOCH NOG ALTIJD NIET GELOVEN DAT LIEFDE VAN GOD KOMT OF DAT GOD LIEFDE IS. Degenen die het bestaan van kwaad erkennen geloven niet in Gods Liefde noch erkennen ze het bestaan van de boze. Enkel degenen die erin slagen om het kwaad in al zijn vormen te overwinnen begrijpen werkelijk de macht die het kwaad heeft over de mensen hun woorden en daden. Het is enkel wanneer een ziel ontsnapt aan de invloed van het kwaad dat hij bevrijd kan worden. Ware vrijheid kan enkel bereikt worden wanneer je de Waarheid erkent. Als je het Vleesgeworden Woord, dat mijn Zoon, Jezus Christus is, niet erkent, dan zul je nooit vrij zijn.

  Kinderen, jullie moeten tegen het kwaad in al zijn bedrieglijke vormen vechten, maar het is niet gemakkelijk om het duidelijk te identificeren. Satan is de koning van leugens. Hij is de bedrieger die erin slaagt de wereld te overtuigen dat hij niet bestaat. Hij presenteert altijd de Waarheid als een boosaardige zaak en hij zal de zwakkeren onder jullie overtuigen dat het kwaad altijd kan gerechtvaardigd worden. Jullie moeten jezelf nooit toelaten bedrogen te worden, want de Waarheid werd aan de wereld gegeven en is vervat in mijn Vaders Boek. Alles wat afwijkt van het Ware Woord van God, moet vermeden worden. Luister niet naar degenen die zeggen dat een boosaardige handeling iets goeds is, of dat het moet geaccepteerd worden omwille van de tijd waarin jullie leven.

  HET MENSELIJK RAS IS NIET VERANDERD. ZONDE IS NIET VERANDERD. ALLES WAT IS VERANDERD IS DE MENS TEGENZIN OM GOD TE ERKENNEN ALS ZIJN SCHEPPER. 

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  08-09-2014, 19:13 Geschreven door Claudia  


  06-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal tussenkomen op manieren die de wereld verstomd doen staan. 28/8/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij. Ze weten ook degenen die van Mij zijn, net als ze weten wie niet van Mij komt. Degenen die van Mij komen zijn teder van hart, vol van liefde voor alle zondaars met inbegrip van Mijn vijanden en vol nederigheid want ze weten dat we niets zijn zonder Mij. Hun zielen zijn vrij van boosheid, wrok en haat en ze lijden erdoor. Ze schijnen zoals bakens, hun zielen vol van het Licht van God.

  Het is dit Licht, dat Satan en elke gevallen engel als doelwit zijn met elke vorm van verleiding. Dit zijn de zielen die het meest gezocht worden door de boze en in de tijden die voor ons liggen, zullen ze ingepakt worden door leugens. SOMMIGEN ZULLEN VOLLEDIG WEGVALLEN VAN DE WAARHEID. ANDEREN ZULLEN ER ZICH AAN VASTGRIJPEN MAAR ZULLEN ERMEE WORSTELEN, TERWIJL DEGENEN DIE DE GENADE VAN DE GODDELIJKE WIL VAN GOD IN HUN HART HEBBEN, ZULLEN NOOIT DE WAARHEID IN DE STEEK LATEN.

  De wereld zal in een groot oorlogsveld veranderen, waar verwarring zal regeren, en het zijn de zielen die van Mij zijn die de grootste beproevingen zullen moeten doorstaan. Het is Satans wens om degenen die Mij niet kennen weg te nemen van Mij. Dit zijn de zielen die het dichtst bij Mijn Hart zijn , want ze vertegenwoordigen de grootste prijs. Het zullen dergelijke zielen zijn, als ze in dwaling zouden vallen, die voor Mij zullen getoond worden door Mijn grootste vijand.

  Ik zal bespot worden door hun verraad en Ik zal bittere tranen van spijt huilen voor deze arme kinderen van God. Maar weet dit. Ik zal vechten voor deze zielen. IK ZAL TUSSENKOMEN OP MANIEREN, DIE DE WERELD ZULLEN VERSTOMD DOEN STAAN ZODAT IK HEN KAN WEGRUKKEN UIT DE KLAUWEN VAN BEDROG EN ZE ZULLEN WETEN WANNEER IK DIT DOE. OP DIE DAG ZAL IK HEN OPNIEUW VRAGEN “BEN JE VAN MIJ OF NIET?”. DAN ZULLEN ZE WETEN DAT IK HET BEN EN IK ZAL HEN TERUGEISEN EN HEN MEENEMEN IN MIJN NIEUWE KONINKRIJK.

  Degenen die sterk blijven, door hun onwankelbare geloof in Mijn Heilige Woord, zullen degenen leiden die van Mij zijn. HET ZAL DOOR DEZE ZIELEN ZIJN – MIJN REST – DAT MIJN BARMHARTIGHEID VER ZICH ZAL UITBREIDEN EN BOVEN WAT ZICHTBAAR IS VOOR HET OOG.

  Ik roep nu tot jullie die Mij kennen. Ik wens dat jullie elke dag leven alsof er geen morgen is. Vertrouw op Mij. Vraag Mij om bescherming en doe een beroep op Mij voor bijzondere gunsten op jullie tocht naar Mijn Nieuwe Tijdperk van Vrede. Ik zal jullie elke keer te hulp schieten en bijzondere Genaden over jullie doen komen. Dan zullen jullie niets vrezen want jullie zullen weten dat Ik bij jullie ben. Ik zal je hand vasthouden als Ik jullie begeleid naar het Toevluchtsoord van Mijn Vrede en Mijn Grote Glorie. KOM NAAR MIJ EN VREES MIJN GROTE DAG NIET DAT ONVERWACHT EN OPEENS ZAL AANBREKEN, EN NIET EEN TRAAN ZUL JE LATEN WANT JE ZULT VERENIGD ZIJN MET DE GODDELIJKE WIL VAN GOD VOOR EEUWIG. Aanvaard Mijn Liefde, Mijn Zegeningen en Mijn Grote Barmhartigheid want wanneer je dit doet kun je waarlijk beweren van Mij te zijn.

  Jullie Jezus

  06-09-2014, 19:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer een persoon zegt dat hij Mij lief heeft, zal hij alles doen volgens Mijn Heilige Wil. 25/8/2014

  Mijn zeer lieve dochter, wanneer een persoon zegt dat hij Mij lief heeft, zal hij alles doen volgens Mijn Heilige Wil. Hij zal alles in Mijn Heilige Handen leggen en hij zal zijn eigen noden en verlangens vergeten. Dan zal hij tot Mij zeggen “JEZUS, ALLES WAT IK ZEG EN DOE IS VOLGENS UW HEILIGE WIL – DOE MET MIJ VOLGENS DE WIL VAN GOD.”

  De mens die in Mij leeft en Ik, in hem, zal alles overleveren volgens wat Glorie aan God geeft. Hij zal geen egoistische motieven hebben; geen verborgen verlangen om zichzelf te plezieren en zal alles doen wat hij kan in dit leven zodat hij in volledige eenheid met Mij is. Hij zal elk gedacht; elke beweging; elke stap en elke handeling aan Mij geven zodat Ik kan handelen binnen zijn ziel. Hij zal volledig in Mij vertrouwen en hij zal weten dat alles wat Ik doe, alles wat Ik toelaat en alles wat Ik uitvoer, om de aarde te zuiveren enkel een doel heeft en dat is God Glorie te geven.

  De mens, op zijn eigen, kan Mij nooit een dergelijk geschenk geven tenzij hij Mijn Heilige Geest toelaat om in hem te wonen. Enkel dan kan hij perfectie bereiken, die hem zal transformeren zodat zijn hart en ziel verstrengeld worden met Mij. IK KAN DAN DOOR MIJN GODDELIJKHEID GROTE MIRAKELS CREEREN IN DEZE ZIEL DIE VOLLEDIG IN MIJ VERTROUWT, NOG ALTIJD ZIJN GOD GEGEVEN RECHT HOUDT – DAT VAN ZIJN VRIJE WIL.

  Door Mij, Jezus Christus, toe te staan om in jou te wonen, zal het een groot offer van jouw kant vragen. Je moet elke verheven gedachte van jullie afwerpen; elke zwakheid en elk grammetje zelfmedelijden. Wanneer je tot Mij komt en Mij vraagt om je te begeleiden dan zal elk lijden die jouw lot was ervoor, weggedaan worden. Niets zal je beroeren. Je zult niet in staat zijn haat te voelen voor anderen, met inbegrip van degenen die je grote schade berokkenen of leed. Je zult gemakkelijk vergeven, geen wrok koesteren in je hart, want in welke moeilijke omstandigheden je je ook bevindt, zul je de dingen zien zoals Ik ze zie.

  OM JE VOOR TE BEREIDEN OP LEVEN IN MIJ MOET JE ONTHOUDEN DAT AL WAT GOED IS VAN GOD KOMT. De mens kan nooit door zijn eigen intellect en vastberadenheid vrede bereiken tot de dag hij zich opoffert aan God, in geest, lichaam en ziel. Door Mij, Jezus Christus, het geschenk van zijn volle vertrouwen te bieden zal Ik in die ziel wonen en hij zal deel worden van al Mijn Glorie. Ik zal dergelijke zielen verheffen. Welke vreugde zal hun harten overstromen! Angst voor het onbekende zal hen niet meer raken. Op deze manier zal Ik de wereld voorbereiden voor Mijn Grote Glorie – Mijn Nieuwe Glorierijke Koninkrijk, waar alle leven geleefd zal worden volgens de Wil van God op aarde als in de Hemel.

  Wanneer Mijn Wil geworteld raakt in de zielen van degenen die hun leven leiden volgens al  Mijn wensen, zullen nooit opnieuw enige vorm van haat in hun harten ervaren. Want dit is onmogelijk. Ik Ben niet in staat van haat te voelen en als Ik in je ziel mag wonen, dan kan niets in jou blijven, dat niet van Mij komt.

   

  Jullie Jezus

  06-09-2014, 18:52 Geschreven door Claudia  


  03-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 14/8

  STEUN MET JULLIE GEBEDEN DE PAUS ZODAT DE VERNIEUWING DIE GEGEVEN WORDT IN DE KERK VAN MIJN ZOON, IN OVEREENSTEMMING IS MET GODS WIL!

  14 Augustus 2014  - 8:10 A.M.

  MARIA’S, MYSTIEKE ROOS, AAN GODS KINDEREN

  Kleintjes, moge de vrede van de Almachtige God met jullie zijn en mijn moederlijke bescherming jullie altijd vergezellen.

  Kleintjes, wees voorbereid op een mega zonnestorm die de aarde nadert en het zal voor een tijdje alle communicatie en financiele diensten onderbreken. Het klimaat zal grote veranderingen ondergaan en de economie van vele naties zal vallen; een financiele depressie is nabij, en de god geld zal voor altijd verdwijnen. De tijd van de microchip is op het punt zich voor te doen en alles zal gebeuren door kredieten. Munten en biljetten zullen niet langer circuleren, zwakke economieen zullen bezwijken en vele naties zullen bankroet zijn.

  Machtige naties zullen de zwakste onderwerpen, en de nieuwe wereldorde zal zijn heerschappij beginnen. Enkel de komst van oorlog mankeert zodat de tijd van grote zuivering zijn vervulling zal kennen.

  Ongeluk zal onverwacht op de mensheid neerkomen, gejammer zal niet eindigen wanneer het ene ongeluk na het andere volgt; alles zal gedestabiliseerd worden in een kettingreactie; dit is de redden, mijn kleintjes dat we dringende oproepen doen tot bekering, omdat in angstige tijden niemand naar jullie luistert en jullie het risico lopen om eeuwig verloren te gaan.

  Opnieuw vraag Ik jullie, kleintjes, om Paus Francis te gedenken in al jullie gebeden, omdat er een complot is tegen zijn leven. Ik vraag jullie ook te bidden voor de hervorming die spoedig in de kerk zal plaatsvinden. Steun met jullie gebeden de paus zodat de hervorming die zich in de kerk van mijn zoon zal voordoen in overeenstemming is met Gods wil! Ik zeg dit omdat er vele paarsen zijn binnen het Vaticaan die de theologie van bevrijding aanhangen en ze willen deze hervorming manipuleren en rebelleren. De katholieke wereld zal geraadpleegd worden om te participeren in deze hervorming; vraag dus aan de Heilige Geest van God om de Paus te verlichten en zijn groep van kardinalen die deze grote missie zullen uitvoeren.

  Kleintjes, Ik manifesteer me op vele plaatsen, vooral in die naties die ver weg zijn van mijn Zoon en die andere goden dienen. Ik wil als moeder van de mensheid jullie wakker maken en jullie de Ene Enige en Ware God, Een en Drie-een laten kennen; zodat wanneer mijn Zoon geestelijk terugkeert naar het Nieuwe Jeruzalem, er een kudde en enkel Een Herder, mijn geliefde Zoon Jezus zullen zijn.

  Het korten van de dagen bereikt zijn limiet, de tijdsduur is meer en meer aan het inkorten, wees niet bang; weet dat dit alles deel uitmaakt van Gods Plan voor zijn eindtijd en laatste dagen. Na ‘de waarschuwing’ zal mijn Vader de dagen van Goddelijke Gerechtigheid beginnen. Er komen 1290 dagen van harde beproeving, die nodig zijn voor jullie zuivering; verlies jullie geloof niet; blijf in de liefde van God, verenigd in gebed en mijn hand nemend zodat wanneer jullie ontwaken na de test jullie in staat zijn het licht te zien van een nieuwe dageraad die met mijn Zoon, Jezus, vol luister en Glorie, wachtend op jullie met open armen om jullie te verwelkomen in het Nieuwe Hemelse Jeruzalem.

  Moge God jullie zegenen en bewaren, mijn kleintjes.  Jullie Moeder: die van jullie houdt; Maria Mystieke Roos.

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de hele mensheid.

  03-09-2014, 21:09 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 18/8

  KOM EN WEES NIET BANG, PRAAT MET MIJ, OMDAT IK OP JE WACHT OM JE MIJN VREDE EN TROOST TE GEVEN!

  18 Augustus 2014  -  4:15 P.M.

  DE OPROEP VAN JEZUS, HET HEILIGE SACRAMENT AAN DE MENSHEID

  Het Heiligdom van de ‘Gevallen Jezus’. Girardota, Antioquia

  Mijn kinderen, mijn vrede zij met jullie

  Ik ben de uitgeteerde Christus die wacht op jullie met liefde voor al Zijn kinderen; kom, prijs me, maar eerst zouden jullie me moeten groeten voordat jullie vragen om jullie problemen op te lossen. Voor mij is het meest belangrijk de redding van jullie ziel, de rest zal erbovenop gegeven worden. Jullie vragen niet, mijn kleintjes, velen komen naar mij enkel voor het oplossen van wereldse problemen en ze hebben niet het welzijn en medelijden om mij te groeten en te prijzen voor alle zegeningen die Ik hen dagelijks geef. Want elke dag ontvangen jullie de gave van leven en enkel dit is genoeg om dankbaar te zijn aan Mijn Vader voor zo’n prachtig geschenk.

  O mijn kleintjes, jullie kunnen niet begrijpen dat Ik leef en werkelijk aanwezig ben in de stilte van elk Tabernakel! Ik woon ook in elk berouwvol en nederig hart, in elk zuiver en puur hart.  Waarom dan zijn jullie mij aan het zoeken in den hoge, als Ik in jullie woon? Kom en wees niet bang, praat met mij, omdat Ik op je wacht om je mijn vrede en troost te geven!

  Mijn kinderen, Ik ben je Geliefde, je Vader, je Vriend, je Verdediger, degene die je ondersteunt en troost biedt. En bovenal, Ik ben je God! Kom, kom dichter tot mij; praat tot mij en vertrouw me al je problemen toe, je lijden en angsten; dat als je geloof hebt Ik het onmiddellijk kan oplossen. Kom met een gebroken en oprecht hart en Ik verzeker je dat je niet zal bedrogen worden. Ik heb meer te geven dan je mij kunt vragen.   

  Ik ben in de stilte van elk tabernakel te vinden, het gewicht van jullie zonden dragend; Ik houd zoveel van jullie, mijn kleintjes, dat Ik opnieuw voor jullie zou sterven, en Ik zou het met alle plezier doen. Mijn liefde is zo groot dat het alles vergeeft; kom en laat al je zondenlast en miserie achter, Ik zal ze voor jullie dragen; kom naar mij al de bedroefden en gekwelden, dat Ik jullie kan troosten; kom naar mij al de zieken in lichaam en/of ziel, dat Ik jullie mijn genezing kan geven. Ik wacht op de zondaars van alle rassen, geloofsovertuigingen en religies om jullie mijn vergeving en redding te geven. Kom naar mij, omdat Ik de Eeuwige Herder ben die zijn leven geeft voor zijn schapen en vooral voor die schapen die mij niet kennen of die mij niet liefhebben.

  Ik wacht op mijn kinderen, omdat Ik de bron van Eeuwig Leven ben die wenst jullie Leven in overvloed te geven. Prijs me en vraag mij om geloof, kom en praat tot mij als vrienden en Ik verzeker jullie dat Ik jullie alles zal geven wat je vraagt als het goed voor je is en voor de redding van jullie ziel. Mijn vrede geef Ik jullie, en mijn vrede laat Ik jullie. Toon berouw en bekeer je want het koninkrijk van God is nabij.

  Jullie geliefde: Jezus het heilig Sacrament.

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de hele mensheid.

  03-09-2014, 20:23 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal jullie tranen wegvegen; de wereld verenigen en vrede brengen. 24/8/2014

  God de Vader : Mijn lieve dochter, weet de mens werkelijk de draagwijdte van Mijn Liefde voor Mijn kinderen? Weet hij dat met liefde een verschrikkelijke pijn kan komen? Liefde die puur is kan een grote pijn creeren wanneer deze liefde wordt afgewezen.

  Ik houd van Mijn kinderen, Mijn Schepping, Mijn Vlees en Bloed. Daarom voel Ik grote pijn door de manier waarin zonde verdeeldheid heeft gecreeerd tussen Mijn kinderen en Mij, hun Eeuwige Vader. Ik huil wanneer Ik de haat zie, die kan woekeren in hun harten voor elkaar. Ik huil wanneer Ik de zonden van lust, jaloezie, trots, hebzucht en hun verlangen zie om elkaar de loef af te steken en de pijn en de angst zie die ze elkaar aandoen.

  Wanneer ze het Leven dat Ik aan de mens naliet wegnemen, is Mijn Pijn zo groot dat Ik het uitroep met zulk een smart dat de hele Hemel tranen van smart met Mij weent. MIJN TIJD KOMT SPOEDIG EN WANNEER JULLIE HOREN VAN OORLOGEN; EPIDEMIEEN; HONGERSNOOD EN DE AARDBEVINGEN FREQUENTER VOORKOMEN, WEET DAN DAT DAT HET UUR ZAL ZIJN WANNEER IK ZEG – GENOEG!

  Ik zal de goddelozen verwijderen in een adem; de moordenaars met enkel een fluistering en Mijn vijanden in een ogenblik. Dan zal Ik het uur bekend maken, de tijd voor Mijn Zoon om Zijn Rechtmatig Koninkrijk terug te eisen.

  Ik zal jullie tranen wegvegen; de wereld verenigen en vrede brengen; degenen verbannen die Mijn kinderen vervolgden en in het Licht van Mijn Koninkrijk brengen degenen die geleden hebben in Mijn Naam want ze zullen verheven worden in Mijn Nieuwe Koninkrijk op aarde.

  Bereid jullie voor, Mijn kinderen voor het vreugdevolle leven in Mijn Nieuwe Paradijs dat spoedig van jullie zal zijn. Het lijden op deze aarde zal uitgestorven raken en de tranen van smart zullen vervangen worden door tranen van vreugde. Dat is Mijn Belofte. Wanneer je voelt dat je het niet meer aankunt weet dat de tijd dichtbij is voor een Nieuw Tijdperk om aan te breken. 

  Jullie Eeuwige Vader

  God de Allerhoogste

  03-09-2014, 18:08 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 164

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  164 Gebed van Vrede voor de Naties  24/8

  O Jezus breng mij vrede.

  Breng vrede in mijn natie en in al die landen die verscheurd worden door oorlog en verdeeldheid.

  Zaai de zaden van vrede in die versteende harten die anderen doen lijden in de naam van gerechtigheid.

  Geef al Gods kinderen de Genaden om Uw Vrede te ontvangen zodat liefde en harmonie kunnen bloeien, zodat de liefde voor God zal triomferen over het kwaad en dat zielen kunnen gered worden van het bederf van leugens, wreedheid en boosaardige eerzucht.

  Laat vrede heersen over al diegenen die hun leven toewijden aan de Waarheid van Uw Heilig Woord en over hen die U helemaal niet kennen.

  Amen.

  Jullie Geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  03-09-2014, 17:06 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bid om vrede in de wereld. 24/8/2014

  Moeder van Verlossing: Bid om Vrede in de Wereld
  Zondag 24 augustus 2014, 17.00 u.

  Moeder van Redding : Mijn lieve kinderen, Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor vrede in de wereld, want zeer spoedig zullen vele landen verwikkeld zijn in oorlogen, die moeilijk onder controle te houden zijn en vele onschuldige levens zullen verwoest worden.

  De vrede die Ik jullie vraag af te smeken van Mijn Geliefde Zoon is bedoeld om de impact van de haat te verminderen die in de harten van de misleide zielen gezaaid werd, en die anderen gruweldaden doen ondergaan. Vrede, wanneer die op de aarde wordt uitgestort door de Kracht van God, zal een inzicht geven over hoe jullie elkaar moeten behandelen met liefde en respect, ongeacht jullie verschillen. Ik vraag jullie om elke dag dit Kruistochtgebed (164), het Gebed van Vrede, te bidden.

  Vrede zij met jullie, lieve kinderen, en denkt eraan dat jullie zonder liefde tot God nooit ware vrede kunnen vinden.

  Jullie Geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  03-09-2014, 17:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal Mijn Engelen en uitverkorenen bewapenen om de strijd aan te gaan met diegenen die Mij veroordelen. 23/8/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, twee tekens zullen duidelijk worden naargelang de grote schare  van uitverkoren zielen oprijst om Mij te helpen bij het terugwinnen van Mijn Koninkrijk op aarde. Het eerste teken heeft betrekking op de hooghartigheid van zielen in Mijn Kerk op aarde, waar menselijke redenering, intelligentie en ambitie het ware geloof van Mijn gewijde dienaren zullen vernietigen. Trots en arrogantie, in combinatie met een aangeboren verlangen om een dieper geloof te beleven, dat altijd net buiten hun bereik zal zijn, zullen leiden tot een valse kerk der duisternis. Dat zal een opgeblazen hiërarchie tot gevolg hebben die onwaarheden en een onvruchtbaar geloof zal voortbrengen.

  Het tweede teken heeft betrekking op de armzalige lichamen wanneer het menselijk lichaam – een heilig Geschenk van God – zal worden teruggebracht tot slechts een vehikel gebruikt als wereldse opschik, waarvoor geen respect zal getoond worden. Gebrek aan moraliteit zal resulteren in een gebrek aan respect voor het menselijk lichaam, met inbegrip van het misbruik van het lichaam waar het wordt gebruikt als een middel om deel te nemen aan  zware zonden van het vlees. Het gebrek aan respect voor het menselijk leven zal ook betekenen dat moord zo gewoon zal worden dat velen, uiteindelijk, volledig immuun zullen worden voor de gruwel van de fysieke dood door de handen van slechte mensen.

  De zuivering van de mens gaat door, want zonder het lijden van bereidwillige zielen, zouden veel mensen verloren zijn. Alleen dan, wanneer alle dingen ondraaglijk lijken, zal aan diegenen met het Zegel van de Levende God, de verlichting geschonken worden van hun lijden, dat de mensheid zal te gronde richten door zonden, oorlogen, hongersnood en ziekte. Jullie mogen oorlogen nooit negeren – hoe klein ze ook zijn – want zij zullen zich verspreiden. Negeer nooit het gebrek aan waar geloof in Mijn Kerk want ook dat zal uitdeinen. Negeer nooit de haat tussen de volkeren, die gebruik maken van de religie om hun vijanden te terroriseren, want ook die haat zal om zich heen grijpen om de zielen te verslinden van diegenen die Mij liefhebben. Negeer nooit de haat tegen Gods zieners of gekozen profeten want indien zij deze zielen haten dan haten zij Mij. Jullie mogen hun boosaardige tongen niet toestaan jullie te verleiden om bij hen aan te sluiten in hun snode pogingen om de klank van Mijn Stem te smoren. Indien jullie dat doen, dan zullen ook jullie even besmet worden als zij.

  En terwijl al deze verstoringen plaatsvinden, zal Ik Mijn Engelen en uitverkorenen bewapenen om de strijd aan te gaan met diegenen die Mij veroordelen. Dan, net wanneer de wereld elk grammetje verliest van de waardigheid die de mens eigen is, zal het beest de afgrond openen en vervolgens zal elke vijand van God Mijn Kerk infiltreren. Maar het zal volgens de vrije wil van de mens zijn of hij, al dan niet, bereid is om dergelijke onrechtvaardigheden te tolereren.

  Diegenen die opstaan en de Wil van God verdedigen zullen met grote Genaden worden gevuld en zullen door hun geloof boeten voor de zonden van diegenen die te koppig of te bang zijn om al wat het Woord van God tegenspreekt te weerstaan. Wanneer alle kwade wreedheden toenemen en wanneer de mens beseft dat hij niet beschikt over het vermogen om te vechten of om zulke boosheid te beheersen, moet hij zich tot Mij wenden en zeggen:

  "JEZUS, VERLOS ONS HULPELOZE ZONDAARS VAN UW VIJANDEN."

  Alleen dan kan Ik ingrijpen om de impact af te zwakken van geweld, moord, haat en oorlogen veroorzaakt door de zonde van de mens. Wend jullie elke dag tot Mij en roep om Mijn Barmhartigheid. Ik zal nooit diegenen in de steek laten die zich naar Mij uitstrekken.

  Jullie Jezus

  03-09-2014, 16:58 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  tilloenk
  www.bloggen.be/tilloen

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!