Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  28-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vergelijk Mij met een moeder die gescheiden werd van haar kind bij de geboorte. 23/6/2014

  Mijn dierbare dochter, ik breng jullie en al Mijn geliefde volgelingen grote Zegeningen vandaag. Mijn hart barst van liefde voor jullie allen. IK REALISEER ME DAT JOUW TOCHT OM MIJ TE DIENEN ZEER MOEILIJK KAN ZIJN NU EN DAN, MAAR IK WENS JE TE LATEN WETEN DAT IK JE ELKE SECONDE LEID. Er is niet een beproeving dat je kunt tegenkomen die niet overwonnen kan worden. Daarom als je je hulpeloos en angstig voelt, mag je het niet opgeven en wanneer je op Mij vertrouwt zal alles gemakkelijker lijken. 

  Vergelijk Mij met een moeder dat gescheiden werd van haar kind bij de geboorte en die nooit dit kind kan zien gedurende haar leven. De moeder zal nooit dat kind vergeten en brengt elke dag door met heimwee naar haar vlees en bloed in de hoop dat ze zal herenigen met haar kind op een bepaald moment. Elke dag is dat kind in haar gedachten; ze bidt voor zijn of haar welzijn en voelt een permanente pijn, diep in haar hart voor haar verlies. Niets zal haar ooit bevredigen tot zij dat kind opnieuw in haar armen kan sluiten. Ze heeft een groot geduld, grote hoop en een diep verlangen om oog in oog te staan met het kind dat ze verdreven heeft uit haar schoot en ze let niet op de jaren ertussen. Al wat telt voor haar is dat zij en haar kind weer heel worden – de ene verstrengeld in de ander.

  IK BEN ZOALS ELKE OUDER DIE DERGELIJKE ANGST MOET VERDUREN. VOOR MIJ, IS HET WACHTEN BEDROEVEND. MAAR DE PIJN VAN VERLIES, ZOALS HET LANG VERLOREN KIND DAT WEIGERT OM TERUG TE KOMEN NAAR DE OUDER IS HET GROOTST VAN AL. DE PIJN DIE IK VOEL WANNEER IK VERWORPEN WORD DOOR GODS KINDEREN IS EEN VOORTDURENDE KWELLING VOOR MIJ. Ik zal alles doen om deze zielen in Mijn Boezem te trekken. Ik zal andere zielen gebruiken – hun broeders en zusters, die Mij willen troosten – in Mijn zoektocht om hun slapende zielen wakker te schudden. IK HEB MIJN GELIEFDE VOLGELINGEN NODIG, BROEDERS EN ZUSTERS VAN DEZE VERLOREN ZIELEN VAN GOD, VERSPREID OVER DE WERELD OM MIJN FAMILIE TE VERENIGEN.

  WE MOETEN ONS VERENIGEN TEGEN DE GEEST VAN HET KWAAD, DIE HET BIJNA ONMOGELIJK MAAKT VOOR DEZE ZIELEN OM DE WAARHEID VAN HUN GEBOORTE TE ONTRAADSELEN. Deze mensen moeten verteld worden van hun geboorterecht; hun erfenis en hun Eeuwige Redding. Want de tijd is nabij wanneer alle Waarheid zal onthuld worden. MET JULLIE HULP, MIJN GELIEFDE VOLGELINGEN, ZULLEN ZE NAAR MIJ KOMEN, TERUG IN MIJN FAMILIE, WAAR WE UITEINDELIJK ALLEN ZULLEN VERENIGEN. Zoals het bedoeld was.

  Ik houd van jullie allen met een diepe tederheid en Ik verheug Me wanneer jullie met liefde in jullie hart reageren op Mijn Oproep.

  Jullie Jezus

  28-06-2014, 19:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Om mijn Zoon waarlijk te dienen, moet je Hem eerst liefhebben. Om mijn Zoon lief te hebben, moet je Hem eerst kennen. 21/6/2014

  Moeder van Redding : Mijn lief kind, MIJN EIGEN LEVEN OP AARDE WERD GELEEFD DOOR MIJN ZOON, JEZUS CHRISTUS. MIJN ZIEL WERD GECREEERD IN DE HEMEL DOOR MIJN VADER, GOD DE ALLERHOOGSTE EN MIJN GEBOORTE WAS EEN BUITENGEWONE GAVE AAN DE MENSHEID. IK WERD DOOR GOD GEZONDEN MET ALS ENIG DOEL DE LANGVERWACHTE MESSIAS OP DE WERELD TE ZETTEN. MIJN ZOONS GEBOORTE WAS MIRACULEUS EN VAN HET MOMENT HIJ ZIJN EERSTE ADEM SLAAKTE WAS MIJN ENIG VERLANGEN HEM TE DIENEN BIJ ALLES HIJ NODIG HAD. 

  Ik vereerde mijn Zoon en erkende Hem met grote eerbied. ZIJN PRACHTIGE GODDELIJKE GEDRAG WAS VLUG EVIDENT BINNEN DRIE MAANDEN NA ZIJN GEBOORTE. ZIJN LACHT WAS STRALEND EN ZELFS ZO JONG ALS HIJ WAS; ZIJN DOORDRINGENDE BLAUWE OGEN HADDEN EEN BIJZONDERE DIEPTE EN MATURITEIT. Ik wist dat Ik er was om Hem op alle manieren te dienen, maar Hij betoonde mij grote Liefde op een zeer vroege leeftijd. Deze Liefde was niet alleen de liefde dat een kind heeft voor zijn moeder – het was veel grote dan dat. Hij troostte mij; streelde mijn gezicht wanneer Ik bezorgd was over de gevaren die wij, mijn echtgenoot St Jozef en ik mee geconfronteerd zouden worden.

  Na de uittocht uit Egypte, was het moeilijk voor mij om te ontspannen en ik bleef alert voor elk potentiele dreiging of gevaar, wat betekende dat ik weinig uren sliep ‘s nachts. Zelfs voor mijn Zoon Zich kenbaar maakte, waren de gevaren die Hij zou tegenkomen in de toekomst zeer duidelijk voor mij. Zijn Handen reikten altijd naar het volk in liefde en vriendschap. Als een jongen, trok hij velen aan, zelfs al hadden ze geen idee Wie Hij was. Hij kreeg ook ongerechtvaardigde kritiek van vrienden en mensen die Hij kende. Hij werd ook gepest en uitgelachten en ik werd ook door velen afgesnauwd. De Aanwezigheid van God trok zowel de goeden als degenen met duistere zielen aan tot ons klein gezin van de dag dat mijn Zoon werd geboren. Mijn liefde voor Hem was zeer krachtig. Ik hield van Hem voor Wie Hij was, maar Ik had Hem ook lief als een Moeder en die liefde blijft nu nog voortduren.

  Ik was enigszins overbeschermend over mijn Zoon en wanneer ik Hem verloor op de terugtocht van Jeruzalem was ik doodsbang. Mijn gevoel van verlies werd in ieder deel van mij gevoeld en ik kon niet rusten tot ik Hem vond. Op die dag, wanneer ik Hem vond sprekend en predikend aan de ouderlingen in de Tempel, realiseerde ik mij van dat moment af dat ik Hem enkel had te dienen en Hem gehoorzaam te zijn voor elk van Zijn Verlangens.

  Om mijn Zoon echt te dienen, moet je Hem eerst liefhebben. Om mijn Zoon lief te hebben, moet je Hem eerst kennen. OM MIJN ZOON TE KENNEN BETEKENT DIT ZIJN WOORD TE BESTUDEREN EN TE BEGRIJPEN WAT HIJ ZIJN LEERLINGEN VERTELDE GEDURENDE ZIJN TIJD OP AARDE. HET IS ENKEL DOOR ZIJN WOORD DAT JULLIE JEZUS CHRISTUS KUNNEN LEREN KENNEN. ALS JULLIE ZIJN HEILIG WOORD AANVAARDEN, DAN KUNNEN JULLIE HEM DIENEN. JULLIE KUNNEN HEM NIET DIENEN ALS JULLIE ZIJN WOORD NIET EREN OF ALLES DOEN WAT HIJ JULLIE LEERDE. Gehoorzaamheid aan het Woord van God is essentieel als jullie wensen te leven zoals ware Christenen. Als jullie Zijn Woord prediken dan moeten jullie in praktijk brengen wat mijn Zoon predikte – elkaar liefhebben; aan anderen doen wat je zou verwachten dat ze voor jou zouden doen; God eren, door de Heilige Sacramenten, zoals Hij jullie leerde.

  JULLIE MOETEN NOOIT GOD JULLIE VERLANGEN OM ZIJN WOORD TE VERANDEREN GEBIEDEN, OMDAT JULLIE DAT RECHT NIET HEBBEN. Onderdanigheid aan mijn Zoon kan enkel bereikt worden als jullie gehoorzaam blijven aan Zijn Leer. Ga in vrede en dien de Heer.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  28-06-2014, 18:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De deuren worden geopend om de heidenen toe te laten Mijn Kerk te ontheiligen. 16/6/2014

  Mijn dierbare dochter, aan degenen onder jullie die niet wensen dat Ik tot jullie spreek, weet dan dit. Jullie vrije wil betekent dat jullie vrij kunnen kiezen of jullie al dan niet aanvaarden wat Ik zeg en wat Ik wens. Of jullie geloven of niet geloven – dat is jullie keuze en wat jullie beslissen, Ik zal jullie nooit Oordelen omwille van dit.

  MAAR JULLIE MOGEN NOOIT ANDEREN OORDELEN IN MIJN NAAM. Daarmee bedoel Ik degenen oordelen die Mij verwerpen, evenals degenen die Mijn Interventie aanvaarden. NIET EEN ONDER JULLIE HEEFT HET RECHT OM EEN ANDERE PERSOON ALS BOOSAARDIG OF SCHULDIG TE VERKLAREN OF VAN WANGEDRAG TE BESCHULDIGEN. Degenen onder jullie die scherp oordelen – over de mensen waarvan jullie geloven dat ze verkeerd zijn, schuldig zijn aan wangedrag of ketterij – hebben dat recht niet. JULLIE MOETEN STIL BLIJVEN EN BIDDEN VOOR DEGENEN WAARVAN JULLIE GELOVEN DAT ZE GEKWELD ZIJN. Enkel Ik, Jezus Christus, heb de Macht om de mensheid te Oordelen.

  WANNEER JULLIE EEN PERSOON VERNEDEREN IN MIJN HEILIGE NAAM, ZIJN JULLIE SCHULDIG AAN ZONDE en zal Ik dit tegen jullie houden. WANNEER JULLIE ANDEREN SCHADE BEROKKENEN DOOR JULLIE TONG, ZAL IK JULLIE TOT ZWIJGEN BRENGEN. Wanneer jullie een persoon’s reputatie beschadigen, zal je eigen reputatie in vraag gesteld worden door anderen. HYPOCRISIE DOET ME WALGEN en wanneer jullie schuldig zijn aan laster, uitgevoerd in Mijn Naam, dan brengen jullie grote schaamte, niet alleen aan jezelf, maar op Mijn Heilige Naam.

  Elke mens die een andere persoon pijn doet en openlijk beweert in de Naam van God te spreken, bedriegt enkel zichzelf. Degenen die anderen straffen en zeggen dat ze slechts hun orders uitvoeren, omwille van hun toewijding en devotie tot God, zijn niet van Mij. Schaam jullie, want jullie kennen Mij niet. En TERWIJL JULLIE ONDERLING VECHTEN – CHRISTEN TEGEN CHRISTEN – DRINGEN DE HEIDENEN ONDER JULLIE MIJN KERK BINNEN. De vijand werkt heel bedreven. Zijn listig plan bestaat erin onenigheid te creeren binnen Mijn Kerk en als de ware aanhankelijkheid aan Mij verzwakt, zullen de deuren geopend worden om de heidenen toe te laten Mijn Kerken en de Heilige Eucharistie te ontheiligen.

  Schaam jullie, degenen die de Waarheid kennen – Mijn Heilig Woord gegeven aan jullie in de meeste Heilige Schriften. IEDER OFFER WERD VOOR JULLIE GEDAAN; DE PROFETEN VAN GOD TOT JULLIE GEZONDEN WERDEN GEWELD AANGEDAAN, VERVOLGD EN GEDOOD; DE VISIONAIREN, ZIENERS EN DE HEILIGEN – ALLEN VEREERD, ALLEEN NA HUN DOOD, MAAR GEGESELD DOOR JULLIE WANNEER ZE MIJN WOORD VERKONDIGDEN EN DAN MIJN EIGEN OFFER – WANNEER JULLIE MIJ KRUISIGDEN. WAT DOEN JULLIE NU? JULLIE LATEN DEGENEN TOE DIE VALSE GODEN AANBIDDEN OM HEN EER TE BEWIJZEN OP MIJN ALTAREN, DIE BEDOELD ZIJN OM MIJ TE EREN. Zouden deze heidenen dit toelaten als jullie hetzelfde deden in hun tempels?

  De geschiedenis herhaalt zich. De heidenen namen Mijn Vaders Kerk over en zij werden verdreven. WANNEER JULLIE MIJN KERK EN MIJN LICHAAM ONTHEILIGEN, ZIJN JULLIE NIET LANGER GESCHIKT OM MIJ TE DIENEN en Ik zal elke gewijde dienaar van Mij verdrijven die Mij op deze manier bedriegt. JULLIE ZONDEN ZIJN ZWARTER DAN DEGENEN DIE JULLIE DIENEN IN MIJN NAAM, WANT JULLIE ZULLEN DE ZIELEN MET JULLIE MEENEMEN DIE JULLIE WEGNEMEN VAN MIJ. Het is tijd voor jullie te kiezen. Jullie aanvaarden Mij, Jezus Christus, zoals Ik Ben en niet wie jullie willen dat Ik ben of jullie ontkennen Mij. Er is niets tussenin.

  Jullie Jezus

  28-06-2014, 17:57 Geschreven door Claudia  


  27-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze Mirakels zullen gebeuren over een periode van drie jaar. 19/6/2014

   

  Moeder van Redding : Mijn kind, DE MIRAKELS BEVOLEN DOOR MIJN EEUWIGE VADER ZULLEN SPOEDIG KENBAAR GEMAAKT WORDEN IN ALLE DELEN VAN DE WERELD. DEZE MIRAKELS ZULLEN ALLE MENSELIJKE REDE, WETENSCHAPPELIJKE KENNIS EN ERVARING TARTEN. DE AARDE, DE ZON EN DE MAAN ZULLEN REAGEREN DOOR ZEER ONGEWONE SPEKTAKELS VOORT TE BRENGEN en velen zullen weten dat ze enkel mogelijk gemaakt zijn door de Hand van God. Deze Mirakels zullen gebeuren over een periode van drie jaar en ze gebeuren voor een reden. ZE HELPEN HET GELOOF VAN DE MENSHEID TE ONTSTEKEN ZODAT ZE ZULLEN REALISEREN DAT ALLES GECONTROLEERD WORDT DOOR DE HAND VAN GOD. 

  Wanneer goddeloze daden worden gepleegd door de mens kunnen ze onderschept worden door God. De strijd tussen de boze en God is moeilijk voor de mens om te begrijpen. Wanneer ongerechtigheden plaats vinden, worden ze toegelaten voor verschillende redenen, maar de hoofdreden komt voort uit de noodzaak voor zuivering. Dit mag oneerlijk lijken, maar het is niet aan de mens om te begrijpen, tot ze de Gave van Kennis gegeven worden, die komt van de Heilige Geest. Het is wanneer zielen worden gezuiverd dat ze zullen beginnen te realiseren hoe God werkt om Zijn kinderen in een staat te brengen waar ze Hem kunnen herkennen.

  DE MIRAKELS WAAROVER IK SPREEK ZULLEN GROTE DADEN VAN GOD BEVATTEN. HET ZAL GAAN OVER TRAGEDIES DIE ZULLEN AFGEKEERD WORDEN EN ONMOGELIJK ZULLEN LIJKEN UIT WETENSCHAPPELIJK OOGPUNT. HET ZAL OOK GAAN OVER GROTE TEKENEN IN DE LUCHT; DE BEWEGING VAN DE AARDE EN DE KLEUREN GEASSOCIEERD MET DE NATUUR. 

  MIJN EIGEN BETROKKENHEID BIJ DEZE MIRAKELS ZAL GEZIEN WORDEN DOOR DE TEKENEN DIE IK ZAL PLAATSEN OP MIJN VERSCHIJNINGPLAATSEN OVER DE HELE WERELD. Vrees deze Mirakels niet, want ze zijn een Gave van God. Wees dankbaar voor Zijn Barmhartigheid; want er is geen taak te groot dat Hij niet zal nemen om te verzekeren dat het menselijk ras kan ontwaken om Hem te aanvaarden. Dit is de Wil van God, want Hij houdt van elk van jullie.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  27-06-2014, 16:17 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor elke stap die je neem om dichter te komen tot mijn Kostbare Zoon, zul je twee stappen achteruit zetten. 18/6/2014

   

  Moeder van Redding : Mijn kinderen, VOLG MIJ, DE MOEDER VAN REDDING, EN NEEM MIJN HAND ALS IK JULLIE LANGS DE WEG VAN WAARHEID NAAR MIJN ZOON LEID. Het zal door mijn tussenkomst zijn dat velen onder jullie de moed zullen vinden om deze doornige en weg vol stenen naar Eeuwig Leven te bewandelen.

  Lieve kinderen, om mijn Zoon waarlijk te leren kennen, vereist het grote volharding. JULLIE MOETEN JULLIE GEEST, JULLIE HART EN JULLIE ZIEL OPENEN ZONDER EEN SPOOR VAN TWIJFEL OF TROTS, VOOR JULLIE IN STAAT ZIJN TE ZIEN. Wanneer de Waarheid onthuld is aan jullie in jullie harten, moeten jullie dit grijpen, want het zal het middel zijn waardoor jullie zullen bevrijd zijn.

  VOOR ELKE STAP DIE JULLIE NEMEN OM DICHTER TOT MIJN KOSTBARE ZOON TE GERAKEN, ZULLEN JULLIE TWEE STAPPEN ACHTERUIT ZETTEN, OMWILLE VAN DE MANIER WAAROP DE BOZE MET JULLIE ZAL SPOTTEN. Hij zal nooit ophouden met proberen en jullie wegtrekken van Christus, want het is zijn gemene missie om jullie naar de tegengestelde richting te trekken. WANNEER JULLIE VALLEN OP JULLIE TOCHT MOETEN JULLIE OVEREIND KRABBELEN EN HELEMAAL OPNIEUW BEGINNEN. Want elke keer je een stap achteruit neemt, weet dan dat alles wat Satan beinvloed altijd achterwaarts gebeurt – het tegengestelde van alles wat mijn Zoon nalaat aan het menselijk ras. JULLIE ZULLEN DAAROM EEN GROOT GEDULD NODIG HEBBEN, MAAR EENS JULLIE ELKE HINDERNIS HEBBEN OVERWONNEN, ZULLEN JULLIE SNELLER GAAN OP DE WEG NAAR MIJN ZOON. Elke terugslag die overwonnen is, zal jullie sterker in jullie geloof maken. En wanneer jullie geloof sterker wordt, zal niets jullie in de weg staan om een ware leerling van Jezus Christus te worden.

  Ga in vrede, lieve kinderen en LAAT ME, DE MOEDER VAN REDDING, TOE OM JULLIE TE HELPEN STERKER WORDEN IN JULLIE LIEFDE VOOR JEZUS CHRISTUS, OMDAT ZONDER HEM JULLIE NOOIT DE VREDE EN TROOST ZULLEN VINDEN DIE JULLIE ZOEKEN IN DIT LEVEN OF ERBUITEN

  Jullie liefhebbende Moeder

  Moeder van Redding

  27-06-2014, 15:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wereld hongert naar de Waarheid van Mijn Woord. 17/6/2014

  Mijn dierbare dochter, MIJN RESTLEGER IS IN GROTE GETALE VERZAMELD EN IS VERSTROOID IN ELK DEEL VAN DE WERELD. DE MIJNE KENNEN MIJ EN DOOR DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST HEB IK MIJZELF KENBAAR GEMAAKT DOOR DE KRACHT VAN MIJN WOORDEN DIE BESLOTEN LIGGEN IN DEZE HEILIGE BOODSCHAPPEN.

  MIJN WOORD ZAL SNEL DEGENEN TOT MIJ AANTREKKEN DIE REEDS GEZEGEND ZIJN MET DE HEILIGE GEEST. Voor deze zielen is er geen twijfel. De Heilige Geest zal door Mijn Woorden degenen die meer terughoudend zijn aantrekken en terwijl ze onzeker kunnen zijn of Ik, Jezus Christus, het inderdaad ben, Die hen wenkt om te reageren op Mijn Oproep, zullen ze voorzichtig naar Mij toekomen. Uiteindelijk zullen ze Mij volledig omhelzen. Dan zijn er ook degenen die in Mij geloven, maar die niet aanvaarden dat Ik hen roep. Ook wij, mettertijd op Mijn Oproep reageren. Maar WAT IS MIJN OPROEP? Is het eenvoudigweg om Mij te bewijzen? Nee, want dit is onnodig. MIJN OPROEP IS OM JULLIE TE VERZAMELEN OM JULLIE VOOR TE BEREIDEN, ZODAT ALLE CHRISTENEN MIJ ZULLEN HELPEN IN MIJN ZOEKTOCHT OM DE MENSHEID TE REDDEN. Het is door Mijn geliefde leerlingen dat Ik veel kan doen gebeuren.

  MIJN MISSIE IS OM ZIELEN TE REDDEN EN IK ZAL DIT DOEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE VRIJE WIL VAN DE MENS. De Wil van God is om leven te geven en al Gods kinderen onder Zijn Bescherming te brengen. DOOR DE GODDELIJKE WIL VAN GOD, kunnen alle zielen gered worden, maar de weg naar Eeuwige Redding ligt in de vrije wil, die door God gegeven wordt aan de mens. HET ZAL DOOR JULLIE VRIJE WIL ZIJN DAT ELK VAN JULLIE JE TOEKOMST ZULLEN KIEZEN. Jullie zullen niet gedwongen worden om de Barmhartigheid van God te aanvaarden, maar jullie zal gevraagd worden om Mij te volgen. Ik zal jullie nooit bevelen om dit te doen, want het is jullie recht – het recht van jullie vrije wil – want jullie beslissen zelf wat jullie willen doen.

  Sommige mensen zullen wijs kiezen, want ze zullen weten wat Ik aanbied, de weg van de Waarheid – de Weg naar Eeuwig Leven. Sommige mensen zullen onwijs kiezen en de verkeerde weg volgen. Ze zullen dit doen omdat ze de Waarheid, het Woord van God, niet begrijpen. Ze zullen de bekoorlijkheid van grote materiele aantrekkelijkheden, lusten en pleziertjes toelaten om hen van Mij weg te slingeren. Ze geloven niet in het leven na de dood en ze tonen geen spijt voor de zonden die ze plegen in het vervullen van hun eigen zelfzuchtige verlangens. Toch kunnen ze veranderen als ze de Waarheid getoond wordt en ze aangemoedigd worden door anderen om te luisteren naar het Woord van God en Mijn Belofte voor de toekomst. Ze kunnen door de Gave van Bekering in Mijn Koninkrijk wonen.

  MIJN OPROEP IS DAAROM ALLE ZIELEN AAN TE MOEDIGEN OM DE WAARHEID TE ZOEKEN. Door hun vrije wil – en het moet hun eigen keuze zijn – zullen ze Mij, hun geliefde Jezus, toelaten om hen te redden. IK ROEP NU ALLE CHRISTENEN OP OM JULLIE WAPENRUSTING OP TE NEMEN EN VOORWAARTS TE STAPPEN OM MIJ TE HELPEN DE ZIELEN TE VERZAMELEN DIE VERSTROOID EN VERLOREN ZIJN. DOOR JULLIE HULP KAN IK ALLE ZIELEN VAN ELKE GELOOFSOVERTUIGING, RAS EN KLEUR AANMOEDIGEN OM TOT MIJ TE KOMEN. WANNEER JULLIE TOT HEN REIKEN ZAL IK JULLIE MET DE GROTE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST BEDEKKEN ZODAT JULLIE KUNNEN SLAGEN EN MIJ DE VERLOREN ZIELEN BRENGEN VOOR WIE IK ELKE SECONDE PIJN VOEL. 

  Het is de Wil van God om iedereen te redden. Maar het is door de vrije wil van de mens die kiest om in Mijn Armen te komen, door zijn eigen vrije keuze, dat de Goddelijke Wil van God zal vervuld worden zoals het zou moeten. GA, JULLIE ALLEN, EN ONDERWIJS DE WAARHEID VAN HET HEILIG EVANGELIE. De wereld hongert naar de Waarheid van Mijn Woord. Mijn Woord wordt niet langer onderwezen op de manier zoals het zou moeten. Mensen moeten de Waarheid gegeven worden – dit is waar Ik Mijn Leven heb voor gegeven. Zonder toegang tot de Waarheid – Mijn Heilig Woord – kunnen jullie de juiste weg niet kiezen tot de Eeuwige Redding.

  DAT IS WAAROM IK NU KOM, OM JULLIE DE WAARHEID TE BRENGEN. Om jullie tot je zinnen te brengen, zodat jullie voorbereid zijn, klaar en wachtend voor de Grote Dag zonder angst of zorgen in jullie harten. Wanneer jullie Mij aanvaarden en volledig op Mij vertrouwen zullen jullie in vrede zijn.

  Jullie Jezus

  27-06-2014, 14:55 Geschreven door Claudia  


  25-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik Ben Zachtmoedig, Liefdevol en Geduldig. 15/6/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, MIJN PLAN OM DE MENSHEID TE VERLOSSEN EN OM MIJN NIEUWE KONINKRIJK BEKEND TE MAKEN, WORDT UITGEVOERD ZOALS VOORSPELD. Ik zal de wereld een groot Geschenk brengen en voor diegenen die dit overweldigend en beangstigend vinden, weet het volgende.

  Ik Ben Zachtmoedig, Liefdevol en Geduldig en alles zal geschieden door de Heilige Wil van Mijn Vader, Die aan geen enkel van Zijn kinderen pijn en angst wil brengen, ongeacht hoe verduisterd hun zielen zijn. Indien dat wel het geval zou zijn, dan zou Hij de wereld vernietigd hebben om alleen de uitverkorenen in het Nieuwe Paradijs op te nemen. En zo HEEFT MIJN VADER GEWACHT EN GEWACHT, TOTDAT DE WERELDBEVOLKING HAAR GROOTST MOGELIJKE AANTAL BEREIKTE. HIJ IS BEGONNEN MET HET LAATSTE DEEL VAN ZIJN PLAN ON DE MENSHEID TE REDDEN, ZODAT EEN GROTE MASSA IN EEN KEER KAN GERED WORDEN.

  DIT PLAN MOET NIET GEVREESD OF TEGENGEWERKT WORDEN, AANGEZIEN DE UITEINDELIJKE BELONING ER EEN IS  DIE JULLIE ALLEN DE GROOTSTE GLORIE ZAL BRENGEN. Jullie mogen het niet weerstaan, jullie mogen het niet belachelijk maken of verwerpen, want jullie zullen die beslissing in eeuwigheid betreuren. Laat niet één mens zich bemoeien met de Wil van God. OM DE MASSA’S TE REDDEN, ZAL MIJN VADER NIET AARZELEN OM DIEGENEN TE STRAFFEN DIE HEM IN DE WEG STAAN OM MILJARDEN ZIELEN TE REDDEN. En terwijl iedere ziel voor Hem kostbaar is en terwijl Hij op elke manier zal ingrijpen om zielen tot bezinning te brengen, ZAL HIJ DIEGENEN VERNIETIGEN DIE ER VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN HEM DE ZIELEN VAN MILJOENEN TE ONTZEGGEN. TWIJFEL ER NIET AAN DAT ZIJ DAARVOOR ZULLEN LIJDEN EN LAAT HET BEKEND ZIJN DAT JULLIE DEZE ZIELEN ZULLEN KENNEN DOOR HUN DADEN EN VERVOLGENS DOOR HUN STRAF. HUN STRAF ZAL OP DIT TIJDSTIP OP AARDE BEGINNEN, IN DE HOOP DAT ZIJ DE WAARHEID ZULLEN ZIEN. Als dat niet lukt, zal Mijn Vader hen verwijderen.

  De Kracht van God manifesteert zich op Aarde in deze tijd en jullie zullen zien hoe deze partijen zullen opduiken in de strijd om de zielen. Zij zullen diegenen omvatten die Mij waarlijk dienen, diegenen die Mij niet kennen en diegenen die Mij wel kennen maar verkiezen om een andere meester te dienen die niet van Mij komt. De enige winnaars zullen diegenen zijn aan wie, door de Barmhartigheid van God, de Sleutels tot het Koninkrijk van God zullen gegeven worden.

  Jullie Jezus

  25-06-2014, 17:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 29/5

  KINDERTJES, DIE IN VRIJE OF OVERSPELIGE RELATIES VERKEREN, STOP MET ZONDIGEN EN GOD BELEDIGEN. ALS JE WETTELIJK SAMENWOONT, HUW DAN, EN ALS JE IN EEN OVERSPELIGE RELATIE ZIT, ZORG DAN DAT JE GESCHEIDEN BENT, ZODAT JIJ EN JE GEZINNEN NIET VERLOREN GAAN IN DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID! 

  29 MEI, 2014  -  2:30 P.M.

  Heiligende Maria’s dringende oproep aan families

  Moge Gods vrede met jullie zijn en het blijft altijd!

  Kindertjes, in deze tijd toegewijd aan families, wil Ik dat je jullie bewust bent van dergelijke gave dat God jullie heeft gegeven want jullie kunnen een huis en gezin hebben, die een imitatie van het Gezin van Nazareth moet zijn. Ouders, richt je tot de hemel en let meer op jullie kinderen en jullie thuis; in deze tijden dat jullie in leven zijn moeilijk om jullie kinderen te laten opgroeien, maar als jullie in God geloven en jullie gezinnen toewijden aan onze Twee Harten zal niemand verloren gaan.

  Ik doe een oproep aan families zonder onderscheid van geloofsovertuigingen, rassen of religies, omdat de dagen van schaarste en geestelijke dorheid komen naderbij. Stel je vertrouwen in de unieke en ware God, Een en Drie-een, zo dat de Goddelijke Voorzienigheid voedsel voor je lichaam en licht voor je ziel betekenen. Ik wil als Moeder van de mensheid jullie vragen, mijn kindertjes, dat je jullie gezinnen en huizen toewijd aan onze Twee Harten, omdat mijn tegenstander in de laatste tijd van zijn heerschappij de kern van het gezin meer zal aanvallen, en hij zal ouders tegen kinderen en kinderen tegen ouders opzetten. Hij zoekt op die manier de gezinnen te vernietigen zodat hij de ziel van de gezinnen kan stelen.

  Het is dringend om deze toewijding te doen voor de nacht met zijn duisternis komt, zodat jullie gezinnen sterk staan tegen de aanvallen die je zult krijgen van mijn tegenstander en zijn kwade krachten. Het leger van mijn tegenstander heeft zich gericht op de vernietiging van gezinnen. Het is om deze redden, mijn kindertjes dat de hemel vraagt om de toewijding zodat de gezinnen die de zegening van het Heilig Sacrament van het Huwelijk ontvingen niet verloren gaan.

  Kindertjes, die leven in vrije of overspelige relaties verkeren, stop met zondigen en God beledigen. Als je wettelijk samenwoont, huw dan, en als je in een overspelige relatie zit, zorg dan dat je gescheiden bent, zodat jij en je gezinnen niet verloren gaan in de goddelijke gerechtigheid! Kindertjes, deze zonden leiden naar vervloeking, en het markeert jullie kinderen met een vloek die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Onthoud wat het Heilig Woord van God zegt :  “ Ik wreek de schuld van de vaders op hun kinderen, tot de derde en vierde generatie. Maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden ben Ik een God die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie.” (Exodus 20, 5-6).

  Overweeg opnieuw, kindertjes, die afgezonderd leven van de zegening van God, zie dat jullie zielen in gevaar zijn van veroordeling; blijf mijn Vaders geboden niet overtreden zodat jullie morgen niet moeten weeklagen.

  Jullie Moeder : Heiligende Maria.  Alto de Guarne (Ant.)

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de hele mensheid.

  25-06-2014, 17:00 Geschreven door Claudia  


  23-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 7/6

   

  DE GODEN VAN DE MENSELIJKE TECHNOLOGIE STELEN DE ZIEL VAN HET GEZIN EN DE ZIEL VAN DEZE ONDANKBARE EN ZONDIGE GENERATIE!

  07 Juni, 2014  -  8:15 A.M.

  JEZUS’, HET GEZEGENDE SACRAMENT, OPROEP TOT MENSHEID

  Mijn kinderen, moge mijn vrede met jullie allen zijn

  Ik voel grote droefheid om de spirituele, morele en sociale degradatie in deze wereld te zien. 

  De technologie van deze eindtijden maakt van de mens een automaat. Al deze technologie is plaats aan het stelen van menselijke samenleving. Vele mensen lijken op zombies die verstrikt zijn in technologie, technologie en modernisme die leiden tot geestelijke dood van velen.

  De jongeren zijn verloren. Men heeft idolen gecreeerd en deze verafgoding drijft hen weg van God en leidt hen naar de afgrond. Al deze technologie van de dood beeindigt de gezonde gewoonten en de geestelijke en morele fundamenten. De kinderen worden van jongsaf overstroomd door deze materialistische wereld. Ze worden bijna geboren met een computer in hun armen. Ouders hebben de opvoeding van hun kinderen veronachtzaamd, omdat de GSM en de computer belangrijker zijn dan het gezin.

  Gerobotiseerde maatschappijen worden gevormd. Al deze technologie is de kern van het gezin aan het vernietigen. Er is reeds geen ruimte meer in de huishoudens voor dialoog onderling en weinig voor gebed, omdat de GSM en computer de gezinnen in waardencrisis leidt. En ook het verlies in geloof en de vreze Gods. Technologie wordt misbruikt en als dit alles niet gecontrolleerd wordt zullen zeer spoedig gezinnen verdwijnen en huishoudens zullen kantoren worden en plaatsen die er enkel zijn om te slapen.

  Ouders, neem terug de controle en leiderschap over in jullie gezinnen, omdat jullie verantwoordelijk zijn voor Mij voor het verlies van jullie kinderen! Zie, deze technologie des doods vergiftigt jullie kinderen met het vergif van goddeloosheid, seks, geweld, pornografie, rebellie, occultisme en andere miserie en zonden van het vlees. Dit alles is het morele en spirituele voeding die jullie kinderen dagelijks ontvangen. De medeplichtigheid en het gebrek aan karakter van vele ouders leiden tot de geestelijke dood van vele jongeren.

  Mijn kinderen, verkeerd gebruikte technologie is de boomerang die zich tegen jullie zal keren, het is een tweesnijdend zwaard. Herzie je houding, o mensheid, herzie je houding ouders; herneem de controle over jullie huishoudens en stop met zo toegeeflijk te zijn zodat jullie en je gezinnen niet verloren gaan! Ik zeg jullie dat, in de onderwereld hele families zitten, die verloren zijn omdat ze tijdens hun leven ze mensen en goden verafgoden en ze geen tijd hadden voor te bidden en berouw te hebben. DE GODEN VAN MENSELIJKE TECHNOLOGIE STELEN DE ZIELEN VAN DE GEZINNEN EN DE ZIEL VAN DEZE ONDANKBARE EN ZONDIGE GENERATIE! DE GOD GSM EN DE GOD COMPUTER ZORGEN VOOR HET VERLIES VAN VELEN. MIJN KINDEREN, IK BEN HET LICHT VAN DE WERELD, EN IK BEN GEKOMEN OM JULLIE TE LEIDEN EN JE OVERVLOEDIG LEVEN TE GEVEN; VERVANG ME NIET DOOR DINGEN, KEER TERUG NAAR MIJ EN IK ZAL JE EEUWIG LEVEN GEVEN.

  Ouders, regel jullie huisgezinnen zodat jullie morgen niet moeten weeklagen omdat Ik jullie vertel dat jullie schuldig zijn voor het verlies van jullie kinderen!  Mijn vrede geef Ik jullie, mijn vrede geef Ik jullie. Toon berouw en bekeer jullie omdat het koninkrijk van God nabij is.

  Jullie Meester en Herder: Jezus, Gezegend Sacrament. De geliefde die niet geliefd wordt.

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de hele mensheid.

  23-06-2014, 15:45 Geschreven door Claudia  


  20-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 17/6

  EEN GROTE PANDEMIE DIE VEEL VAN DE WERELDBEVOLKING ZAL VERMINDEREN IS NABIJ!

  17 June, 2014  -  8:15 A.M.

  JEZUS’, DE GOEDE HERDER, ROEPT ZIJN KUDDE OP

  Mijn vrede is met jullie, schapen van mijn kudde.

  Een grote pandemie die veel van de wereldbevolking zal verminderen is nabij! Virussen worden verspreid in de lucht van vele naties. De koningen van deze wereld die mijn tegenstander dienen ondersteunen deze campagnes die als doelwit de Derde wereld landen hebben, en het is de bedoeling om de kinderen en ouderen te verminderen.

  In vele landen, met de goedkeuring van de regeringen, hebben de vrouwelijke bevolking gesteriliseerd zodat geen leven kan geboren worden. De hoogste cijfers van armoede van vele naties werden door sommige Vrijmetselaarsorganisaties aangehaald als excuus om sterilisaties en abortuscampagnes op te starten.

  Men test een vaccin en andere soorten van geneesmiddelen die dodelijk omdat het naast het steriliseren van de actieve vrouwelijke bevolking ook verschillende soorten van baarmoederkanker veroorzaakt. Voortplantingsorganen van vrouwen worden vernietigd met deze geneesmiddelen die erop uit zijn het leven te beeindigen en de bevolking in ontwikkelingslanden te verminderen.

  Regeringen en organisaties, die de vrijmetselarij dienen, geven financiele ondersteuning aan deze campagnes des doods, die erop gericht zijn om de bevolking van de armste landen te verminderen. Mijn kinderen, de geneesmiddelen die werden geproduceerd bieden niet de vruchten die men ervan verwachte. De gezondheid van de mens werd een business. Vele geneesmiddelen die worden geproduceerd zorgen voor zodanige negatieve neveneffecten dat het de conditie van zieke mensen verslechterd. De oudere bevolking zal verminderd worden. Dit alles werd gepland door de nieuwe wereldorde die zoekt om de mensheid te controleren gedurende de tijd van mijn tegenstander.  

  Mijn kinderen, jullie lopen reeds in de zuiveringswoestijn rond; houd me vast en laat de hand van mijn moeder niet los. Vertrouw en bid en wees heel voorzichtig omdat het pad dat je moet volgen is vol valstrikken. Onthoud dat de strijd spiritueel is en het hangt van jullie gebed af dat alles volgens Mijn Vaders Wil gebeurt. Vergeet niet dat Mijn Vader jullie vrije wil respecteert en Zijn Heilige Wil is gunstig voor Zijn volk zolang als Zijn volk blijft bidden, vasten en boete doet.

  Mijn Vader zal jullie de overwinning geven volgens jullie gebeden. Als jullie de rozenkrans bidden, vasten en boetedoen zullen jullie overwinnen; maar als jullie het bidden negeren en je vertrouwt op jezelf zonder goddelijke hulp te vragen, dan verzeker Ik jullie dat jullie zullen vergeslagen worden en velen zullen verloren gaan. Mijn Vader schept geen behagen in jullie dood of in jullie lijden, omdat jullie goed weten dat de essentie van God Liefde is, en Liefde verlangt God in je leven, en leven in overvloed.

  Mijn kinderen, kijk eens en Ik zeg het opnieuw naar de boodschap van overleven gegeven aan ons instrument Mary Jane Even, voor vele pandemieen en ziekten die eraan komen zullen enkel geheeld kunnen worden met natuurlijke medicijnen die we kenbaar maakten door die boodschap. Ik herinner jullie eraan dat jullie je in tijden van zuivering bevinden, en dat jullie niet kunnen relaxen in jullie gebeden, omdat mijn tegenstander en zijn volgelingen niet rusten, ze zoeken wegen om jullie te doen vallen. Vergezel mij in de stilte van de vroege morgen om 3:00 ‘s ochtends en op 3:00 ‘s namiddags om samen het Goddelijke Barmhartigheidskroontje te bidden; de kracht van mijn barmhartigheid vernietigd alle daden van de boze en zijn boosaardige agenten; offer het op voor deze intentie en jullie zullen zien hoe al mijn tegenstanders plannen worden gedwarsboomd. Mijn vrede laat Ik jullie, mijn vrede geef Ik jullie. Toon berouw en bekeer jullie omdat het koninkrijk van God op handen is.

  Jullie Meester en Herder: Jezus, de Goede Herder.

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de mensheid.

  20-06-2014, 23:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal de tempels van deze sekten neerhalen en hen stoppen in hun verachtelijke daden tegen Gods kinderen. 15/6/2014

  Mijn dierbare dochter, de mate waarin Ik genegeerd word, opzij geschoven en gehaat gaat het begrip van de meeste mensen te boven.

  Er zijn groepen en sekten die toegewijd zijn aan de verering van Satan en zij plegen verschrikkelijke wreedheden onder de leiding van hij die Mij haat. DE ARME ZONDAARS DIE ERIN BETROKKEN ZIJN HEBBEN HUN ZIELEN VERKOCHT AAN DE DUIVEL EN VOOR DE BUITENWERELD ZIJN ZIJ EEN BRON VAN AMUSEMENT, MAAR LUISTER NU NAAR MIJ. ZE HEBBEN ENKEL EEN MEESTER EN DEZE MEESTER HEEFT GROTE MACHT OVER HEN OMDAT ZE HEM DE GAVE VAN HUN VRIJE WIL GEGEVEN HEBBEN. En net als Satan het menselijk ras veracht gebruikt hij deze zielen, zelfs al verstaan ze niet werkelijk dit feit. Hun haat voor Mij is even intens als het is tegen degenen die Mij, Jezus Christus, dienen.

  DE LAATSTE STRIJD VOOR ZIELEN ZAL GEVOCHTEN WORDEN IN ELK DEEL VAN DE WERELD EN HET ZAL MET DEZE GROEPEN ZIJN DIE ZEER HARD ZULLEN VECHTEN OM MENSEN WEG TE TREKKEN VAN MIJ EN DE LAATSTE REDDING DAT IK BRENG AAN GODS KINDEREN. OMDAT IK ALLEN LIEFHEB – WAARONDER DEGENEN DIE HUN LEVEN HEBBEN OPGEOFFERD EN HUN RECHT OP EEUWIGE REDDING VOOR DE LEGE BELOFTEN VAN DE KONING DER LEUGENS, IS MIJN PLICHT OM ALLE HINDERNISSEN TE OVERWINNEN OM HEM TE BEREIKEN, ZODAT IK HEN KAN REDDEN.

  Ik zal de tempels van deze sekten neerhalen en hen stoppen in hun verachtelijke daden tegen Gods kinderen. Degenen die bevrijd zijn uit deze gevangenissen van haat zullen, en Ik beloof het, Mij wachtend vinden. VOOR ELKE ZIEL DIE NAAR MIJ KOMT EN ZOEKT NAAR VREDE UIT DEZE GROEPEN – ZAL IK BEKEREN, TIEN KEER HUN AANTAL. IK ZAL DE DUIVEL VERSLAAN EN IK ZAL GODS KINDEREN MEENEMEN, ONGEACHT WAT ZE GEDAAN HEBBEN, AAN DE RAND VAN DE AFGROND VAN DE HEL. 

  Vrees nooit de kracht van de geest van het kwaad, eens je Mij volledig vertrouwt. Mijn Macht, de Macht van God, het Begin en het Eind, zal nooit vernietigd worden. Maar als een man die probeert de Macht van God te vernietigen, en de gevolgen kent, en die alle inspanningen door Mij weigert om zijn ziel te redden – zal hij voor eeuwig lijden.

  Jullie Jezus

  20-06-2014, 22:01 Geschreven door Claudia  


  19-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 157

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  157 Gebed voor zielen in gevangenschap  14/6

  O lieve Jezus, bevrijd de zielen die slaven zijn van valse goden en Satan. Help ons door onze gebeden hen verlichting brengen voor de pijn van bezetenheid.

  Open de poorten van hun gevangenis en toon hen de weg naar het Koninkrijk van God, voor ze gegijzeld worden door Satan in de afgrond van de Hel.

  We smeken U, Jezus, om deze zielen te bedekken met de Kracht van de Heilige Geest, zodat ze de Waarheid zoeken en help hen de moed te vinden zodat ze de valstrikken en de goddeloosheid van de duivel de rug toekeren.

  Amen.

  Jullie Jezus

  19-06-2014, 17:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie mogen nooit een andere god vereren, dan de Drie-ene God. 14/6/2014

  Mijn dierbare dochter, er is maar een God – God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest – alle verschillende Personen in Een. Er zijn geen drie afzonderlijke eenheden, want Wij zijn Een – God de Vader, Schepper van Alles; God de Zoon, als Hij zich manifesteerde om onder jullie te leven en God de Heilige Geest, aan de mensheid gegeven als de Gave door hetwelk de Waarheid jullie harten vult met kennis, nieuw leven en de Kracht van Mijn Liefde.

  Wanneer jullie tot Mij komen, komen jullie tot Mijn Vader. Wanneer de Heilige Geest jullie oproept, komt Het van de Vader. ALLES KOMT VAN GOD. JULLIE MOGEN NOOIT EEN ANDERE GOD VEREREN, DAN DE DRIE-ENE GOD. MAAR WEET DIT. OM DE VADER TE KENNEN, MOET JE GOD DE ZOON ERKENNEN, WANT ZONDER MIJ, JEZUS CHRISTUS, KUN JE DE VADER NIET KENNEN. 

  God houd van al Zijn kinderen, maar Zijn kinderen houden niet van Hem zoals ze zouden moeten. Dat is OK, omdat door Mij ze deel gaan uitmaken van Mijn Nieuw Koninkrijk op Aarde. Dan zijn er degenen die de boze volgen en die, bewust hem de gave van hun vrije wil geven. Het is dan dat ze niet langer controle hebben over hun daden, want de boze geesten in hen gebruiken hen om andere kwetsbare zielen te werven. Deze zielen vereren God niet – in de plaats vereren ze Satan. IK SMEEK JULLIE OM MIJ TE HELPEN DEZE ARME ONFORTUINLIJKE ZIELEN TE REDDEN, WANT ZE KUNNEN HUN EIGEN ZIEL NIET MEER REDDEN DOOR HUN VRIJE KEUZE. IK VERLANG DAT DOOR JULLIE GEBEDEN, JULLIE SMEKEN VOOR DE VERLICHTING VAN ZIELEN IN GEVANGENSCHAP, ZODAT ZE TERUG TOT MIJ ZULLEN KOMEN. 

  Het probleem dat men tegenkomt bij zielen die valse goden vereren, is dat ze zich openstellen voor de geest van het kwaad, dat slechts een fractie van hun vrije wil nodig heeft om hem te besmetten. VALSE GODEN LEIDEN ZIELEN IN VERSCHRIKKELIJK GEVAAR. HET GROOTSTE GEVAAR WAAR ZE MEE GECONFRONTEERD WORDEN IS DAT ZE GELOVEN DAT DERGELIJKE PRAKTIJKEN NORMAAL ZIJN, GEZOND VOOR HUN GEEST EN EEN MIDDEL OM VREDE EN KALMTE IN HUN LEVEN TE VINDEN. AL WAT ZE ZULLEN VINDEN IS PIJN EN LEED. 

  WEES GEWAARSCHUWD VOOR DE GEVAREN VAN HET VOLGEN VAN HET OCCULTE EN NEW AGE PRAKTIJKEN, WANT ZE ZIJN NIET VAN MIJ. Het is enkel door Mij, Jezus Christus, te volgen dat je Eeuwig Leven kunt hebben. Het tegengestelde van leven is dood. Dood van het leven betekent niet het einde van jullie bestaan. Jullie bestaan is voor eeuwig. Eeuwig Leven komt enkel door Mij. Eeuwig dood komt van Satan.

  Jullie Jezus

  19-06-2014, 17:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dat zal de Grootste Dag zijn sinds God Adam en Eva schiep. 13/6/2014

  Mijn dierbare dochter, MIJN TIJD IS ZEER DICHTBIJ EN DAARDOOR IS HET BELANGRIJK DAT ELKE PERSOON IN DE WERELD ZICH VOORBEREID, NET ALSOF ZE ELK MOMENT UIT DIT LEVEN KONDEN GENOMEN WORDEN. NEGEER MIJN OPROEP NIET, WANT DEGENEN DIE ZICH NIET VOORBEREIDEN OP DE GROTE DAG ZULLEN ACHTERGELATEN WORDEN IN GROOT LEED.

  OP DE DAG VAN MIJN TWEEDE KOMST, DAT ZAL VOORAFGEGAAN WORDEN DOOR DE WAARSCHUWING, WAAR IK ZAL BEWIJZEN AAN DE WERELD WIE IK BEN, MOET JE KLAAR ZIJN. Ik kom voor jullie allen om jullie in het uitgelezen nieuwe en glorieuze Paradijs te brengen. Ik wens niemand uit te sluiten. Elk van jullie is een gekoesterd kind van God. Degenen die zich niet bewust zijn van hun afkomst zullen, onmiddellijk weten Wie Ik Ben. Want het stamt van een ingeworteld menselijk instinct, net als een kind dat afgezonderd is van zijn natuurlijke ouder die zijn eigen vlees en bloed kent, zelfs al duurt het een leven om zich te verenigen. Het zal natuurlijk aanvoelen en voor degenen die een warm hart hebben zal het laatste moment gevuld zijn met een opwindende liefde. Jullie hebben niets te vrezen.

  Voor degenen die verkiezen te geloven in valse goden en die de Drie-ene God niet erkennen, zullen jullie Mij niet gemakkelijk aanvaarden, want jullie hebben Mij reeds verworpen. Toch zal Ik jullie naar Mij toe trekken en jullie omhelzen. De Macht van God zal over jullie neerdalen, door de Gave van de Heilige Geest, en jullie zullen het moeilijk hebben om Mij de rug toe te keren. Voor al degenen die Mij zien, met inbegrip van degenen die Mij verwierpen in dit leven, zullen de meesten onder jullie de Waarheid beseffen in dat stadium. Jullie zullen Mij toelaten om jullie in Mijn Heilige Armen te trekken.

  IK ZAL JULLIE ALLEN OPTILLEN, IN EEN OGENBLIK, IN MIJN NIEUWE KONINKRIJK. EN DAN ZAL HET BEGIN VAN HET EINDE BEGINNEN. DE ZIELEN DIE HET BEEST VERAFGODEN EN DIE ZICH LICHAMELIJK, GEESTELIJK EN NAAR ZIEL OVERGAVEN AAN SATAN, EN DIE ZIJN GEWILLIGE AGENTEN WAREN, ZULLEN NERGENS HEEN KUNNEN, NERGENS ZICH VERBERGEN EN ZE ZULLEN ACHTERGELATEN WORDEN ZONDER HULP, WANT SATAN ZAL HEN IN DE STEEK GELATEN HEBBEN. WANT TEGEN DAN ZAL SATAN IN DE AFGROND GEWORPEN WORDEN EN ZIJN MACHT ZAL OP DAT PUNT VOLLEDIG OPGEHOUDEN ZIJN. AAN DIE ZIELEN ZEG IK DIT. ZELFS IN DAT STADIUM ZAL IK JULLIE BARMHARTIGHEID BETONEN. JULLIE MOETEN JE TOT MIJ RICHTEN EN ZEGGEN : 

  “JEZUS, HELP ME. JEZUS, VERGEEF ME VOOR AL MIJN ZONDEN.” 

  EN IK ZAL JULLIE OOK OPTILLEN IN MIJN NIEUWE PARADIJS. 

  Ik zal alle zielen redden die een beroep op Mij doet vooraleer de lucht sluit; de bergen invallen en de zee de Aarde overspoelt en dan zullen de Hemelen verdwijnen samen met de oude Aarde. Mijn Nieuw Paradijs zal rijzen, de Nieuwe Hemel en Aarde, net zoals het werd geschapen voor Adam en Eva, en allen zullen zich verheugen. Want dat zal de Grootste Dag zijn sinds God Adam en Eva schiep. Verlies nooit de hoop en herinner jullie nu Mijn Woorden tot jullie.

  MIJN BARMHARTIGHEID IS ZO GROOT DAT ZELFS DEGENEN DIE HUN ZIEL VERKOCHT HEBBEN AAN DE DUIVEL ZULLEN GERED WORDEN, ALS ZIJ HET WILLEN, DOOR EEN BEROEP TE DOEN OP MIJ OP DE LAATSTE DAG. Ook zij kunnen een Eeuwig Leven van grote heerlijkheid beleven, met al Gods kinderen. Dit Nieuwe Paradijs is jullie rechtmatige erfenis. Verkwist ze niet voor de valse en lege beloften van Satan.

  Ik houd van jullie allen. Houd altijd Mijn Liefde gesloten in jullie harten en Ik zal jullie altijd beschermen tegen kwaad.

  Jullie Jezus

   

  19-06-2014, 16:14 Geschreven door Claudia  


  18-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Kracht van de H. Drie-eenheid is buiten tussenkomst van de mens. 11/6/2014

  God de Vader : Mijn dierbare dochter, HET IS MIJN WENS DAT ELK VAN JULLIE REAGEREN OP DE OPROEP VAN DE ALLERHEILIGSTE DRIE-EENHEID OP DIT MOMENT. De Kracht van de Heilige Drie-eenheid gaat de inmenging van de mens te boven en door de Genade van Mijn Liefde, reik Ik tot de mensheid om de Waarheid bekend te maken.

  WEES NIET BANG VAN JULLIE VADER, WANT IK BEN VAN JULLIE EN JULLIE ZIJN DE MIJNE. ALLE MACHT IS IN MIJN HANDEN EN IK MAAK GROTE UITDAGINGEN OM DE WERELD TE VERENIGEN. Vele zielen zijn onverschillig voor Mij. Ze mijden Mij, ontkennen Mijn Bestaan en beledigen Mijn Goddelijkheid door valse goden, gemaakt van gesmolten goud, voor Mij te plaatsen. Al wat gemaakt is van klei zal vervangen worden door een vernieuwd bestaan. Niets op deze Aarde is eeuwig. Alles keert terug tot stof. Alles wat eeuwig is, is niet van jullie wereld. Ik schiep de mens naar Mijn Gelijkenis. Ik blies het leven voort en jullie werden adem gegeven en Ik Ben het dat het zal wegnemen. Alles begint en eindigt met Mij en geen mens kan of zal dicteren hoe Ik Mijn kinderen zal verenigen. Dat is Mijn taak – niet deze van jullie. MIJN PLANNEN OM ZIELEN TE REDDEN – DE GOEDEN, DE SLECHTEN EN DE ELLENDIGEN, ZULLEN NIET VERNIETIGD WORDEN. Beschadigd, misschien, maar nooit verwoest, want al dat Ik zeg zal zijn en al wat Ik wens zal geschieden.

  Ik ken elk van jullie, want jullie werden geboren uit Mijn Liefde. Wat ook jullie omstandigheden waren, ze ontwikkelden zich door Goddelijke Voorzienigheid en er is een redden voor alles. Degenen onder jullie die Mij niet kennen – jullie zijn ook de Mijne want Ik schiep jullie. Jullie ontwikkelden niet uit levende organismen. Door dat te geloven is jezelf te bedriegen en het dient enkel als middel, geplant door de bedrieger in jullie harten, om Mij te ontkennen. Door Mij, jullie Eeuwige Vader, te ontkennen, ontkennen jullie Eeuwige Redding. En door de Waarheid van Mijn Bestaan te ontkennen, zullen jullie je verwijderen van een bestaan van eeuwige glorie.

  Alle Barmhartigheid is van Mij. Ik ben kwistig met Mijn Barmhartigheid op die harten die puur zijn; die liefde hebben in hun zielen omdat ze Mij toegelaten hebben binnen te treden.   DE VOORNAAMSTE HINDERNIS OM EEUWIG LEVEN TE ONTVANGEN IS DE TROTS VAN DE MENSHEID. Trots is de allergrootste hindernis om je te verenigen met Mij. Jullie kunnen Mij kennen, door Mijn Zoon; Mijn Woord begrijpen, maar het niet in praktijk brengen wat je hebt geleerd. LIEFDE KOMT VAN MIJ. WANNEER ER TROTS IS IN DE ZIEL, STERFT LIEFDE BINNENIN EN WORDT HET VERVANGEN DOOR HAAT. TROTS KOMT VAN SATAN EN HET IS AFSCHUWELIJK VOOR MIJ, ZOALS HET OOK BEDROEVEND IS

  LAAT MIJ JULLIE LIEFHEBBEN DOOR MIJN WOORD TE AANVAARDEN EN DE GAVEN DIE IK DE WERELD GAF DOOR HET GROOTSTE OFFER VAN MIJN ZOONS DOOD OP HET KRUIS. IK GAF JULLIE LEVEN. IK GAF JULLIE MIJZELF, DOOR DE MANIFESTATIE VAN MIJN ZOON. IK VERNEDERDE MIJZELF, IN VERNEDERING VOOR JULLIE, OM DE ZONDE VAN TROTS TE VERNIETIGEN. Ik leerde jullie door de profeten. Ik gaf jullie de Gave van vrije wil maar jullie misbruikten het om jullie eigen lusten en verlangens te bevredigen. DE GAVE VAN VRIJE WIL HEEFT EEN TWEEVOUDIG DOEL – OM JULLIE DE VRIJHEID TE GEVEN OM TE KIEZEN, ZODAT JULLIE NIET TOT MIJ KOMEN UIT VREES, MAAR UIT LIEFDE EN OM DE KRACHT VAN DE DUIVEL TE VERSLAAN. Het is jullie vrije wil waar Satan het meest begeert en hij zal elk bedrog gebruiken om te zorgen dat je het hem geeft. Wanneer zielen dit doen, door de zonde van trots, new age praktijken en het occulte, worden ze slaven door de boze. Hij zal zich dan manifesteren, binnen de zielen die hem hun vrije wil geven, elk van zijn karaktertrekken. Jullie zullen hen kennen door hun gedrag. Maar HET ENE TEKEN DAT HUN VRIJE WIL HEEFT GEGEVEN AAN DE BOZE IS WANNEER DEZE ZIELEN CONSTANT ZOEKEN OM PUBLIEKELIJK TE SPOTTEN MET MIJN ZOON, JEZUS CHRISTUS, EN ZIJN MOEDER, DE ONBEVLEKTE MAAGD MARIA, MOEDER VAN DE WERELD. SATAN VERACHT HEN BEIDEN.

  Als je in de plaats je jouw vrije wil die Ik je gegeven heb voor het goed van jullie ziel en elkaar liefhebt is dit een krachtig middel om de kracht van Satan te verzwakken. Maar, HET ZIJN DIE ZIELEN DIE DE GAVE VAN HUN VRIJE WIL GEVEN AAN MIJ, DOOR MIJN ZOON, JEZUS CHRISTUS, DIE DE ALLERMACHTIGSTE GAVE VAN AL GEVEN. HET ZAL DOOR DEZE ZIELEN ZIJN DAT IK DE BOZE ZAL VERSLAAN EN HET MIDDEL DOOR HETWELK IK ZIELEN VAN DEGENEN KAN REDDEN DIE ZICH VOLLEDIG VERWIJDERD HEBBEN VAN MIJ.  

  Dat is Mijn Belofte. Ik zal de zielen redden van zelfs de meest hopeloze gevallen omwille van de offers van degenen die Mij deze gave van hun vrij wil geven, door Mijn Zoon, Jezus Christus.

  Jullie Eeuwige Vader

  God de Allerhoogste

  18-06-2014, 18:57 Geschreven door Claudia  


  17-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonder Mijn Licht is er niets dan duisternis van de ziel. Geen vrede. Geen liefde. Geen hoop. Geen Leven. 10/6/2014

  Mijn dierbare dochter, mensen kunnen vragen waarom het belangrijk is dat het Offer van de Heilige Mis ten alle koste behouden blijft? DE MIS IS HET BRANDPUNT VAN MIJN AANWEZIGHEID – MIJN WARE AANWEZIGHEID IN DE WERELD. MIJN AANWEZIGHEID BRENGT ZOWEL LEVEN ALS LICHT. HET BRENGT LEVEN AAN DE ZIEL EN VULT HET MET EEN UNIEKE GENADE. Het brengt Licht met zich mee – Mijn Licht – dat krachtiger is dan de zon. Een straaltje van Mijn Licht is genoeg om een kamer te verlichten dat donker is. Zolang als Mijn Heilige Eucharistie gehouden wordt in grote heerlijkheid op de altaren van Mijn Kerken, zal er leven zijn. Zonder dat zal er duisternis zijn. WANNEER IK NIET AANWEZIG BEN, IS ER GEEN LICHT. ZONDER MIJN LICHT IS ER NIETS DAN DUISTERNIS VAN DE ZIEL. GEEN VREDE. GEEN LIEFDE. GEEN HOOP. GEEN LEVEN. 

  WELKE NIEUWE REGELS OOK JULLIE ZULLEN OPGEDRONGEN WORDEN IN DE NAAM VAN EVANGELISATIE EN MODERNITEIT, IN MIJN NAAM, WEET DAT ALS MIJN EUCHARISTIE NIET LANGER VEREERD WORDT ALS HET ZOU MOETEN EN ZOALS HET BEDOELD WAS, JE ER ZEKER KUNT VAN ZIJN DAT HET NIET LANG MEER ZAL DUREN DAT HET HELEMAAL ZAL VERDWIJNEN. Op de dag dat dit gebeurt zal er een duisternis zijn die op aarde zal neerkomen. Je zult het niet zien, maar je zult het voelen in de koude harten van de mensen, want tegen dan zal de mensheid veranderd zijn. EENS MIJN AANWEZIGHEID VERMINDERD, ZULLEN DE POORTEN VAN DE HEL GEOPEND WORDEN EN ZAL DE ANTICHRIST MIJN PLAATS INNEMEN IN MIJN KERK. Het zal hij zijn die niet van Mij is, die zal op de troon zitten die rechtmatig Mij toebehoort. En het zal voor hem zijn dat Mijn Kerk aan de voeten ligt. Dat zal het grootste verraad zijn van Mij, jullie Jezus, sinds Judas Mij overleverde aan Mijn vijanden om gekruisigd te worden.

  Het is Mijn Kerk, dat eerst zal vervolgd worden en degenen die zwak van geloof zijn zullen eer betuigen aan het beest. HET ZULLEN DEZE MENSEN ZIJN DIE ZULLEN BEWEREN MIJN KERK TE VERTEGENWOORDIGEN DIE MIJ OPNIEUW ZULLEN KRUISIGEN. Wanneer de bedrieger verklaart dat hij Mij is zullen de uren beginnen tikken en dan met een oorverdovend geluid van de luchten die zich scheiden en donderslagen zal Mijn Terugkeer kenbaar gemaakt worden. De wereld zal dan de Waarheid van Mijn Belofte om Terug te keren om Mijn Koninkrijk terug op te eisen, eindelijk begrijpen, en om eenheid te brengen aan Mijn Kerk, Mijn Ware Kerk – degenen die Mij trouw bleven in alle beproevingen.

  Niets kan zegevieren tegen Mijn Kerk, want onder Mijn Leiderschap en leiding zal Het ondoordringbaar blijven voor het beest en al die verraders die Mij verraden zullen hebben voor hun eigen gewin.

  LUISTER NU NAAR MIJN BELOFTE. ALLES WAT IK JULLIE VERTELDE DAT ZAL GEBEUREN, ZAL GEBEUREN. Al wat Ik jullie beloofde zal vervuld worden. Al wat het Mijne is van jullie. JULLIE BEHOREN ALLEN TOT MIJ. HOUD JE AAN MIJ VAST WANT ZONDER MIJN BESCHERMING ZULLEN JULLIE IN DWALING  VALLEN EN DAT ZOU MIJN HART BREKEN. Laat Mij nooit in de steek, want hij haat jullie. Ik zal jullie nooit in de steek laten, omdat Ik jullie teveel liefheb. Ik trek jullie naar Mij en nog altijd trekken jullie je weg. Waarom? Waar zijn jullie bang voor? Weten jullie niet dat jullie van Mij zijn en dat dit een natuurlijk geboorterecht is? STEUN OP MIJ, MIJN GELIEFDE VOLGELINGEN, WANT SPOEDIG ZULLEN JULLIE VERLOREN VOELEN EN NIET WETEN TOT WIE JE TE KEREN. En Ik zal wachten, om je Mijn Liefde te brengen en bied jullie troost.

  Kom. Wees niet bang voor Mij. Ik kom enkel met liefde je Mijn Vrede brengen.

  Mijn Licht brengt je zicht.

  Mijn Liefde brengt je hoop.

  Mijn Hart brengt je troost.

  Mijn Handen helen je.

  Mijn Ogen zien je.

  Mijn Wonden trekken je aan.

  Mijn Lichaam voedt je.

  Mijn Pijn is deze van jou.

  Jouw pijn is de Mijne.

  Mijn Barmhartigheid zal je redden.

  Mijn Woord is je pad naar Mijn Koninkrijk.

  Jullie Jezus

  17-06-2014, 20:05 Geschreven door Claudia  


  14-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 156

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  156 Bescherming tegen haat  9/6

  Lieve Jezus, geef me Uw Liefde en open mijn hart om Uw Liefde te aanvaarden in dankbaarheid. Laat Uw Liefde op mij schijnen door de Kracht van de Heilige Geest, zodat Ik een baken van Uw Barmhartigheid kan worden.

  Omring me met Uw Liefde en laat mijn liefde voor U elke vorm van haat verzwakken. Haat die Ik tegenkom wanneer Ik het nieuws van Uw Woord verspreid. Stort Uw Barmhartigheid over ons uit en vergeef degenen die U verwerpen, U beledigen en die onverschillig zijn voor Uw Goddelijkheid en geef hen de Gave van Liefde.

  Laat Uw Liefde schijnen in tijden van onzekerheid, zwak geloof, in tijden van beproevingen en lijden. Help me door de Kracht van de Heilige Geest de Waarheid brengen aan degenen die Uw Hulp het meest nodig hebben.

  Amen.

  Jullie Jezus

  14-06-2014, 18:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde is de enige weg om haat te verslaan. Haat kan Liefde niet verslaan als het van God komt. 9/6/2014

  Mijn dierbare dochter, wat hunker Ik om degenen te bereiken die het geloof verloren zijn en degenen die niet langer in Mij geloven, evenals de onwetenden.

  DEZE BOODSCHAPPEN ZIJN VOOR DE WERELD – NIET ALLEEN DE UITVERKORENEN, die Mij groeten met alle eer en wiens zielen gevuld zijn met liefde voor Mij. IK HOUD VAN IEDEREEN, MAAR IK REKEN OP DE GELOVIGEN OM HET WOORD VAN GOD TE VERSPREIDEN, OM ZO HET VUUR VAN MIJN LIEFDE TE ONTBRANDEN IN DE VERHARDE, GESLOTEN HARTEN. 

  Als je Mij liefhebt, zul je aan anderen al de goede daden doen die Ik jullie heb geleerd. Jullie zullen anderen behandelen, zoals Ik jullie heb lief gehad. Jullie zullen geduldig zijn met degenen die jullie minachten voor het dragen van het kenteken van Christenheid. Jullie zullen de zwakkeren omhelzen: hen Mijn Liefde leren in alles wat jullie zeggen en doen. Een Christen zijn betekent Mijn Woord hoog houden op alle vlak. Jullie mogen nooit vergeten dat Mijn Liefde Goddelijk is. MIJN GODDELIJKHEID IS ONBESPROKEN EN OOK DAT DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST ONOVERWINNELIJK IS WANNEER HET AANWEZIG IS IN ENIG WERK DAT HET MIJNE IS. MIJN WERKEN ZIJN KRACHTIG EN ZULLEN GROEIEN EN ZICH VERSPREIDEN ZOALS EEN STERKE WINDSTOOT MET EEN SNELHEID DAT BUITEN VERSTAND TE BOVEN GAAT. Wanneer Ik Mijzelf kenbaar maak met Mijn Woord – Mijn Boodschappen aan de wereld – als jullie Mij omhelzen, zal Ik grote Barmhartigheid tonen aan allen die Mijn Beker goedschiks opnemen. Wanneer jullie de Gave aanvaarden die Ik jullie geef en hen gebruiken zoals Ik zou willen, voor het goed van anderen, dan zullen grote mirakels van bekering plaatsvinden. MIJN LIEFDE ZAL ZICH VERSPREIDEN NAAR ANDEREN, WANNEER JE DE LIEFDE VAN MIJ AANVAARD. Wanneer anderen je liefde ontvangen, zullen ook zij het herkennen waar het vandaan komt.

  WANNEER MIJN LIEFDE GEPRENT IS IN JULLIE ZIELEN, DOOR DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST, ZULLEN JE OP JULLIE KNIEEN BRENGEN VOOR MIJ, WENEND VAN VREUGDE. VERGIS JE NIET; JULLIE ZULLEN DE LIEFDE VAN GOD ONMIDDELLIJK HERKENNEN WANNEER HET JE HART DOORBOORT DOOR DE KRACHT VAN DE PARACLEET. DAN ZULLEN JULLIE DE KRACHT VAN LIEFDE BEGRIJPEN WANT IK BEN LIEFDE. Ik Ben de Kracht bij hetwelk elke demon, elke gevallen engel en Satan zelf op de grond vallen in foltering, want ze hebben geen macht over Mij.

  WANNEER JULLIE MIJN LIEFDE TOELATEN OM JULLIE ZIEL TE VULLEN, ZULLEN JULLIE OOK DE KRACHT HEBBEN IN JULLIE OM ELKE SOORT KWAAD IN DE WERELD TE VERSLAAN. MIJN LIEFDE VERNIETIGT DE KRACHT VAN SATAN EN AL ZIJN DEMONEN. Mijn Liefde zal je wapen zijn tegen de goddeloosheid waar jullie mee geconfronteerd zullen worden omdat jullie in Mijn Naam spreken. AANVAARD MIJN LIEFDE EN HOUD ALTIJD VAN MIJN VIJANDEN. Haat Mijn vijanden niet, want dat is exact wat de boze wil, zodat hij haat kan verspreiden. WANNEER LIEFDE ZICH VERSPREID, BRENGT HET LIEFDE VOORT IN ANDEREN, NET ALS HAAT TWIJFEL, ANGST EN WOEDE VOORTBRENGT. Liefde is de enige weg om haat te verslaan. Haat kan Liefde niet verslaan als het van God komt.

  Ik wens jullie dit Kruistochtgebed (156) te geven om jullie te beschermen tegen haat. 

  Mijn lieve volgelingen, jullie zullen Mijn Bescherming meer dan ooit nodig hebben als deze Missie groeit. MIJN LIEFDE ZAL ALTIJD JULLIE BEDEKKEN EN IK ZAL MIJZELF KENBAAR MAKEN TOT JULLIE DOOR MIJN WOORD, DE GENADE VAN DE HEILIGE GEEST EN DOOR DE BEKERING, DOOR GEBED, DIE DEZE MISSIE VAN REDDING DE WERELD ZAL BRENGEN. 

  Twijfel nooit aan Mijn Goddelijkheid of de Kracht van God, want zonder Mij ben je niets.

  Jullie Jezus

  14-06-2014, 18:15 Geschreven door Claudia  


  12-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 155

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  155 Gebed voor de bescherming van de Missie van Redding 8/6

  O lieve Moeder van Redding, hoor onze oproep voor de bescherming van de Missie van Redding en voor de bescherming van Gods kinderen. We bidden voor degenen die de Wil van God tarten in dit grote moment in de geschiedenis. We vragen dat U al degenen beschermt die reageren op Uw oproep en het Woord van God, om iedereen te redden van de vijanden van God. Help alstublieft die zielen verlossen die ten prooi gevallen zijn voor het bedrog van de duivel en open hun ogen voor de Waarheid.

  O Moeder van Redding, help ons arme zondaars geschikt worden om de Genade van vasthoudendheid te krijgen in onze tijd van lijden in de Naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus.

  Bescherm deze Missie tegen kwaad. Bescherm Uw kinderen tegen vervolging. Bedek ons allen met Uw Allerheiligste Mantel en begunstig ons met de Gave van ons geloof te behouden, elke keer we uitgedaagd worden om de Waarheid te spreken, voor het overdragen van het Heilig Woord van God, voor de rest van onze dagen, nu en voor altijd.

  Amen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  12-06-2014, 19:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik vraag degenen die deze Boodschappen volgen te bidden voor deze Missie. 8/6/2014

  Moeder van Redding : Mijn kind, mag Ik degenen vragen die deze Boodschappen volgen, te bidden voor deze Missie. Jullie Gebeden worden gevraagd zodat dit Werk beschermd is van alle boosaardige valstrikken en daden van de boze, door degenen die hem dienen en eren. NOOIT TEVOREN HEBBEN JULLIE GEBEDEN MEER NODIG GEWEEST DAN OP DIT MOMENT. Het werk van de boze tegen deze Missie van Redding is intens en zijn haat stijgt. Als jullie God niet vragen om zijn haat en invloed op de mensheid te verstrooien, zullen zijn werken gedijen en zielen vernietigen, wiens enkele hoop op redding door de Gaven zal zijn die God zijn kinderen geeft. 

  IK VRAAG JULLIE, LIEVE KINDEREN, TE BIDDEN VOOR AL DEGENEN DIE HUN LEVEN TOEWIJDEN AAN HUN ROEPING TOT GOD EN VOOR DEZE MISSIE. DIT GEBED (155) MOET GEBEDEN WORDEN VOOR AL GODS PROFETEN, VISIONAIREN EN GEWIJDE DIENAREN, ZODAT ZE BLIJVEN HEM DIENEN ALS HIJ HET LAATSTE VERBOND VERVULT. 

  Mijn geliefde kinderen, jullie moeten je Gebeden elke dag aanbieden aan mijn Zoon, voor de bescherming van deze Missie tegen de haat van Satan. Wanneer jullie dit doen zal elke Zegening jullie gegeven worden. AAN DEGENEN ONDER JULLIE DIE KUNNEN, LAAT MISSEN OPDRAGEN, ZO DIKWIJLS JULLIE KUNNEN VOOR GODS PROFEET MARIA VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID EN VOOR AL GODS DIENAREN, ZODAT DOOR GODS BARMHARTIGHEID ALLE ZIELEN VERENIGD ZULLEN ZIJN MET HEM IN ZIJN KONINKRIJK VOOR EEUWIG. 

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  12-06-2014, 19:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het geloof van de geestelijkheid zal vertrapt worden door de grootste vijand van God die ooit op de Aarde heeft rondgelopen - de antichrist. 7/6/2014

  Mijn dierbare dochter, de Geest van Waarheid die zegeviert door Mijn Kerk op Aarde moet ondersteunt, gevoed en hoog gehouden worden door de gewijde dienaren van Mij aan wie Ik de zorg van al Gods kinderen heb toevertrouwd.

  DE PRIESTERS IN MIJN KERK ZULLEN SPOEDIG MET UITDAGINGEN GECONFRONTEERD WORDEN DIE ZULLEN BETEKENEN DAT VELEN HET ZEER MOEILIJK ZULLEN HEBBEN OM MIJN WOORD HOOG TE HOUDEN. ALLES WAT NIET VAN MIJ IS ZAL GEPRESENTEERD WORDEN AAN HEN DOOR DE VERRADERS ONDER HEN.

  Wat verlang Ik ernaar hen troost te brengen en wat zal Ik alles doen dat in Mijn Macht ligt om hun zielen te vullen met het Vuur van de Heilige Geest. Ik zal dit doen zodat ze alert en kalm blijven en niet twijfelen wanneer ze gevraagd wordt deel te nemen in de leer, die niet van Mij zal zijn. ZE MOETEN ALS BEWAKERS VAN MIJN WOORD VOORBEREID ZIJN OM TROUW TE BLIJVEN AAN MIJ. MAAR ZE ZULLEN ERVAN OVERTUIGD WORDEN EEN NIEUWE INTERPRETATIE VAN MIJN WOORD NA TE STREVEN EN DIT ZAL LEIDEN TOT ZWARE DWALING. Zouden ze onschuldige zielen en degenen die toegewijd zijn aan Mij in dwaling leiden en in godslastering zullen ze schuldig zijn de leer van de Hel te omhelzen. Daarvoor zullen ze weten wat het is om de Toorn van Mijn Vader te voelen.

  DE PRIESTERS DIE VAN MIJ ZIJN ZULLEN HUN GELOFTEN VAN LIEFDE, NAASTENLIEFDE EN KUISHEID MOETEN HERNIEUWEN ALS ZE IN STAAT VAN GENADE WILLEN BLIJVEN OM MIJ TE DIENEN ZOALS ZE VASTBESLOTEN HEBBEN TE DOEN IN MIJN NAAM. Helaas zal de macht van het kwaad die zal heersen tegen hen van zodanige aard zijn dat velen de druk die op hen wordt uitgeoefend te zwaar zullen vinden om te weerstaan. ANDEREN ZULLEN DE NIEUWE LEER OMHELZEN EN ZIJ ZULLEN DEEL UITMAKEN VAN DE SPOEDIG UITGEROEPEN NIEUWE WERELD PRIESTERSCHAP – WAAR ZE NIET LANGER DE DRIE-ENE GOD ZULLEN DIENEN. ZE ZULLEN DAN VELE ZIELEN IN GELOOFSAFVAL LEIDEN. Slechts enkele zullen trouw blijven aan Mij en ze zullen de Christenen troosten die nooit zullen afwijken van de Waarheid. Degenen die Mij verraden zullen zelf de slachtoffers zijn van de antichrist en zijn leger, die hen zullen vervolgen op manieren die zullen betekenen dat tenzij een pact sluiten met het beest, ze zullen weggeschoven als criminelen en beschuldigd worden van misdaden die verwant zijn aan verraad.

  DE GETROUWEN ZULLEN ELKAAR TROOSTEN EN DOOR MIJN GENADEN ZULLEN ZE GAVEN VAN GOD GEGEVEN WORDEN, DIE NODIG ZIJN OM ZICH TE BESCHERMEN TEGEN VERVOLGING, WAARONDER HET ZEGEL VAN DE LEVENDE GOD DIE HEN IN STAAT ZAL STELLEN OM DE OPPOSITIE WAARMEE ZE GECONFRONTEERD WANNEER HET CHRISTENDOM ZAL GEBRUTALISEREN TE OVERWINNEN. Degenen die voor Mij zijn en in Mij zullen veel moed in hun harten voelen want ze zullen in staat zijn om de Geest van Waarheid te onderscheiden van de geest van het kwaad. En gedurende al deze tijd zal het geloof van de geestelijkheid vertrapt worden door de grootste vijand van God ooit op Aarde rondlopend – de antichrist. Hij zal hen verleiden en hen in een groot web van bedrog en wanhoop voeren. Zijn invloed over hen zal lijken op een grote duisternis die over hen zal neerkomen en het Licht van hun zielen doven en velen zullen daarna hun zielen aan Satan verkopen.

  Al deze gebeurtenissen klinken alsof er een groot lawaai, zoals het klappen van de donder zal zijn, maar het is niet hoe het beest zal toeslaan. Nee, zijn missie zal gezien worden als een grote evangelisering van de wereld, die zich zal manifesteren op vele manieren. Het zal aanzien worden als zo aantrekkelijk dat het niet alleen de gewijde dienaren, de verlichten van God, gekozen om Zijn volk op Aarde naar heiligheid te brengen, die het slachtoffer zullen zijn van het bedrog. DE VIJANDEN VAN GOD ZULLEN OOK DE NIEUWE EVANGELISCHE BEWEGING OMHELZEN, DIE AANGEKONDIGD ZAL WORDEN IN  ETAPPES EN NIET MET GROTE TROM, WANT DAT ZOU ENKEL TE VEEL VRAGEN OPROEPEN. 

  Nieuwe wetgevingen zullen geintroduceerd worden die de levens van de armen in de wereld zullen verbeteren. Dan ZAL DE VERENIGING VAN LANDEN GECREEERD WORDEN DOOR HUN BANKEN, HANDEL, ALLIANTIES ALS BONDGENOTEN BIJ TOEKOMSTIGE OORLOGEN, POLITIEK EN UITEINDELIJK, RELIGIE TE VERENIGEN. Men is reeds in stappen begonnen en het plan is reeds meer dan zeven jaar gecoordineerd en in grote details uitgewerkt.

  Al wat Ik van jullie vraag is waakzaam te blijven en te bidden voor al Mijn priesters zodat ze de Genaden behouden die Ik op hen stort om Mij te dienen en zodat ze het Ware Geloof kunnen behouden.

  Enkel de Waarheid is eeuwigdurend.

  Enkel de Waarheid van Mijn Woord zal het leven in stand houden – leven van de ziel, evenals het leven van deze Aarde.

  LEUGENS, GEPRESENTEERD ALS DE WAARHEID KOMEN VAN SATAN, DIE VERVLOEKT IS VOOR EEUWIG. Degenen die Hem volgen, nemen zijn wegen over en worden zijn dienaren. Ze storten zich in de duisternis en brengen zichzelf in ernstig gevaar.

  ENKEL DE WAARHEID ZAL JULLIE REDDEN. IK BEN DE WAARHEID. Volg alleen Mij, want niet anders kan jullie liefde, vrede, eeuwige vreugde of geluk brengen. Enkel door Mij en Mijn Heilig Woord – zoals Ik het aan de wereld gaf, waar er niet mee geknoeid is, te volgen – kunnen jullie gered worden.

  Jullie Jezus

  12-06-2014, 17:44 Geschreven door Claudia  


  11-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het cijfer een zal gebruikt worden als een symbool in het nieuwe boek. 6/6/2014

  Moeder van Redding : Mijn lief kind, de wereld zal spoedig gepresenteerd worden met een goddeloos boek door de vijanden van mijn Zoon, die het nummer een ingewerkt zal hebben in zijn kaft in rood en zwart met de kop van een geit in zijn design verborgen. 

  Aan degenen die niets wijzer zijn zal men beweren dat dit boek een belangrijke publicatie zal zijn, die de wereld zal verenigen. Het zal aanzien worden als de grootste bron om wereldeenheid tot stand te brengen en het zal al degenen die het boek lezen aanmoedigen om een nieuwe manier van denken toe te passen; een nieuwe manier van geloven in jezelf; van lief te zijn voor jezelf; zodat jullie kunnen meedoen met anderen die dit pad volgen naar zelfverheerlijking. Dit boek zal een leer worden om alle naties; alle religies; alle politiek; alle wetten en economische standpunten te verenigen. Het zal gebruikt worden om een nieuwe wereldmaatschappij te creeren, verstoken van religies die mijn Zoon, Jezus Christus eren. Het zal een deel uitmaken van het leerplan van scholen en alle regeringen zullen aangemoedigd worden om zijn filosofie toe te passen als deel van de grondwet van hun landen.

  Het cijfer een zal gebruikt worden als een symbool in het nieuwe boek en de mensen zullen badges dragen om publiekelijk hun trouw aan deze wereldalliantie te tonen. Alles zal klaar zijn zodat wanneer de antichrist opkomt, het boek zal aanzien worden deel uit te maken van zijn dictatuur. Het boek zal elke valse doctrine ondersteunen; elke onwaarheid in de Ogen van God; onwaarheden en een gevaarlijke filosofie, die al degenen die zijn inhoud aanvaarden in doodzonde zal leiden. De mens’ bekwaamheid om goed van kwaad te onderscheiden zal erdoor verzwakt worden. Hun moraliteit zal in vraag gesteld worden en heidendom, vermomd als een religie die allen verwelkomt, zal listig verweven worden in elke paragraaf.

  Vele mensen zullen dit boek willen kopen, omdat het zo’n verbazingwekkend doorbraak zal verklaard worden in de wereld van politiek. Het zal een boek worden, die een vorm van communisme promoot, maar het zal aanzien worden als iets met een unieke spiritualiteit, die de harten van velen zal raken. Het zal alles zijn dat tegengesteld is aan het Ware Woord van God. Het zal een boek zijn dat tot doel heeft de wereld te evangeliseren in het geloven van het belang van humanisme. Het zal de mensheid verheerlijken; de mens’ intelligentie; de mens’ vooruitgang; de mens’ grote wetenschappelijke sterkte en het belang van alle landen op dezelfde manier te controleren.

  Alles is gepland om ervoor te zorgen dat de antichrist verwelkomt wordt temidden van grote vieringen. Want maak deze fout niet. Het brein achter dit boek zal hij zijn die zichzelf koning van de wereld verklaart. En alle mensen zullen opgewonden over een nieuwe wereld; een nieuw begin en een nieuwe leider. Met tijd zal hij verwelkomt worden in mijn Zoon’s Kerk met het ketterse boek. En wanneer hij op de troon zit in de nieuwe tempel zullen allen hem behandelen als de Christus. Spoedig erna zal hij de wereld voor de gek houden door de wereld te laten geloven dat hij mijn Zoon, Jezus Christus is.

  Dat zal de tijd zijn van vele tranen – tranen die zullen vallen uit de Hemel omwille van het bedrog dat zovele mensen zal meevoeren. Al deze voorbereidingen zijn begonnen en ook God bereidt zich voor op de strijd voor degenen die onder de invloed vallen van de antichrist. Bereid jullie goed voor, lieve kinderen, want jullie zullen elke hulp van de Hemel nodig hebben om jullie te helpen ondersteunen de komende tijd.

  Ga verder met hoop, want die periode zal kort zijn. God zal het beest niet toestaan langer te regeren dan nodig, volgens de Heilige Schrift. Vertrouw, hoop en wees dankbaar omwille van de Waarheid die jullie nu gegeven wordt, want dit is hoe jullie in staat zullen zijn voor te bereiden. Dank altijd God voor dergelijke Genaden, want Hij is zo Genereus dat hoe meer jullie op Hem beroep doen door Zijn geliefde Zoon, hoe meer Hij het impact van dergelijke beproevingen zal verminderen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  11-06-2014, 22:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 154

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  154 Feestdag van Moeder van Redding-gebed 4/6

  O Moeder van Redding, ik plaats voor U vandaag op deze dag, 4 juni, de Feestdag van de Moeder van Redding, de zielen van de volgende mensen (noem de namen).

  Geef mij en al degenen die U eren, lieve Moeder, en die de Medaille van Redding verspreiden, alstublieft elke bescherming tegen de boze en al degenen die de Barmhartigheid van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, en al de Gave die Hij de mensheid nalaat, verwerpen.

  Bid, lieve Moeder, dat alle zielen de Gave van de Eeuwige Redding verleend wordt.

  Amen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  11-06-2014, 11:06 Geschreven door Claudia  


  10-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ned Dougherty 2/6/2014

  June 2, 2014

  xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Costa Mesa, Orange County, California, at 11:00am

  Top of Form

  De Heer en Redder, Jezus Christus, heeft velen gekozen onder jullie om boodschappen te ontvangen. Denk je dat je de enige bent die deze boodschappen hoort of ontvangt?

  Er zijn er velen die opgeroepen zijn door de Heer en Redder, om het word te verspreiden dat de Zoon en Verlosser van de Wereld zeer spoedig komt om deze planeet en zijn inwoners te verlossen van de boze, die reeds duizenden jaren onder jullie werkt om te vernietigen wat de Vader in de Hemel heeft geschapen voor de mensheid.

  Dit is het begin van het nieuwe tijdperk dat werd beloofd aan de mensheid, sinds de zondeval vele millennia geleden. Nu leven jullie in deze eindtijd wanneer betekenisvolle veranderingen zullen tot stand gebracht worden voor de mensheid om te reageren op de Liefdevolle Vader in de Hemel en op Zijn instructies aan jullie allen om op al jullie broeders en zusters een beroep te doen in deze eindtijd om een Tijdperk van Vrede tot stand te brengen voor de hele mensheid.

  Wat kunnen jullie verwachten van de Krachten in de Hemel?

  Je kunt verwachten dat de boze en zijn volgelingen zullen verslagen worden in deze tijd. Jullie willen geen deel uitmaken van de machtsstructuur die nu regeert over de wereld, wanneer de Zoon en Verlosser op jullie allen een beroep doet om voor Hem te staan, en Hem bewijst dat jullie deel uitmaken van de Redders plan voor de wereld, en niet deel uitmaken van de bozes plan om de wereld te vernietigen.

  Dit is een tijd dat het koren zal afgescheiden worden van het kaf, en de ware helden van de wereld, Onze Heer en Redders krachtige gebedsstrijders zullen overwinnen over het kwaad.

  Er zal een eind komen aan de archetypes van macht die tegenwoordig in de wereld bestaan.

  Er zal een eind komen aan het bedrog dat de leiders van de mensheid plegen op de mensheid om hun invloed en controle over de volkeren van de wereld te vergroten.

  De ismen die werden gecreeerd door deze machthebbers om over de mensen te regeren en hen te controleren zijn zonder de kracht van de Heilige Geest gebeurt. Deze volgelingen van het kwaad zijn het slachtoffer geworden  van de valstrikken die geplaatst werden door de boze om jullie zelfaangeduide leiders te lokken om de macht en de invloed van de duistere om de wereld over te nemen, en traag maar zeker de volkeren van de wereld tot slaaf te maken in een valstrik opgezet door de boze.

  Wee aan de volkeren van de wereld die boosaardige leiders hebben toegelaten om jullie regeringen, jullie instellingen en jullie scholen, over te nemen. Scholen waar de jongste onder jullie, jullie eigen kinderen, gehersenspoeld worden door de volgelingen van de boze om zijn boosaardige doelstellingen te dienen. Deze jonge kinderen worden zelfs niet toegelaten te leren of te weten over de Heer en Redder, Jezus Christus, noch van Zijn Vader in de Hemel.

  Wee aan het Volk van de VS! Wee deze natie en zijn volk! Jullie hebben toegelaten dat jullie regering de Vader in de Hemel verwijderde uit alle aspecten van jullie leven, terwijl de volgelingen van de boze in jullie regeringen, jullie instellingen, en jullie scholen toegestaan worden om jullie kinderen te hersenspoelen naar de wegen van de boze.

  Zien jullie, Volk van de VS, niet wat gebeurd is met jullie land?

  Beseffen jullie niet dat jullie kinderen gecoopteerd worden door een staat die een schitterend voorbeeld is van het success van de boze in deze wereld?

  Herkennen jullie niet dat de boze over jullie regering regeert, vooral wanneer het op hersenspoelen aankomt en complete slavernij van jullie kinderen door jullie nieuwe demonische staat?

  Waarom is het Amerikaanse volk niet opgekomen tegen het kwaad dat jullie eens grote natie heeft overgenomen?

  Het is eenvoudigweg omdat jullie natie en jullie burgers rijk geworden zijn en een comfortable leven leiden. In jullie nieuwe levensstijl hebben jullie de Vader in de Hemel de rug toegekeerd in het nastreven van jullie nieuwe wereldse pleziertjes.

  Nu is het evident dat gedurende deze tijden je de verkozen machthebbers niet langer verantwoordelijk houdt voor het volk. Nu regeert satan over jullie land en hij is jullie kinderen aan het vernietigen voor jullie ogen.

  Niets is meer evident in dit opzicht dan jullie steun van geestverruimende en verslavende drugs die nu op jullie jeugd wordt losgelaten door de demonische leiders en machthebbers, die niet alleen in de middelen voorzien door drugs om jullie kinderen te beschadigen en tot slaaf te maken, maar uiteindelijk leiden tot vroegtijdige dood van jullie kinderen, met als doel de bevolking te doen dalen niet alleen in de VS, maar jullie hele wereld.

  Niets kon meer voor de hand liggend zijn. Jullie erkennen niet dat een plan bestaat om jullie kinderen tot slaven te maken met de drugs dat jullie regering toelaat te stromen door jullie buurten en straten en in jullie scholen en huizen die resulteren in de verslaving van jullie kinderen. Dodelijke substanties die nooit bedoeld werden voor menselijke consumptie.

  Nu heeft jullie regering een draconisch systeem opgericht dat jullie kinderen toelaat om verslaafd te raken aan illegale substanties. Het wordt verondersteld jullie kinderen van de illegale substanties te redden door hen te voeren in een systeem van legale drugs – een systeem dat macht, controle en enorme winsten verzekert voor degenen die controle over het systeem hebben, ten koste van jullie kinderen, die vermoord worden door jullie leiders!

  O, Volk van de VS, hoe konden jullie je regering en jullie leiders jullie kinderen wegnemen op deze manier?

  Het is omdat jullie als natie lui en vet, en veel te comfortabel zijn geworden, terwijl jullie satans volgelingen toelaten jullie kinderen te verteren in een nachtmerrie van drugs. De boze is enorm trots op het bedrog die zo’n gesel heeft geworpen niet alleen op de kinderen van Amerika, maar op de hele wereld.

  De Aartsengel St. Michael

  10-06-2014, 15:35 Geschreven door Claudia  


  09-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Feestdag van de Moeder van Redding zal de laatste dag zijn dat mij is toegestaan, de Moeder van God. 4/6/2014

  Moeder van Redding : Mijn lieve kinderen, REDDING KAN ENKEL NAGELATEN WORDEN DOOR MIJN ZOON, JEZUS CHRISTUS, AAN ZIELEN DIE ZIJN GODDELIJKE BARMHARTIGHEID AANVAARDEN. 

  DE MEDAILLE VAN REDDING ECHTER, IS EEN BUITENGEWONE GAVE VAN DE HEMEL GEGEVEN AAN DE WERELD DOOR DE GROTE LIEFDE DIE MIJN ZOON HEEFT VOOR AL GODS KINDEREN. DOOR DE KRACHTEN GEGEVEN AAN MIJ, DOOR HET BEVEL VAN MIJN EEUWIGE VADER, ZAL DEZE MEDAILLE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE REDDING VAN MILJARDEN ZIELEN. Dit is mogelijk gemaakt doordat eens een ziel deze Medaille aanvaard met een open hart dit zal resulteren in bekering.

  MIJN ROL ALS MEDEVERLOSSERES, IN HET BIJSTAAN VAN MIJN ZOON IN ZIJN GROOT PLAN OM IEDEREEN TE VERENIGEN EN HEN EEUWIG LEVEN TE BRENGEN, IS VASTGESTELD. ALS DE MOEDER VAN REDDING HEBBEN ALLE KRACHTEN DIE MIJ ZIJN TOEGEKEND OM DE KOP VAN DE SLANG TE VERPLETTEREN BETEKENT DAT ZIJN MACHT VLUG ZAL AFNEMEN. DIT IS WAAROM HIJ, DE BOZE, DEZE MEDAILLE VERACHT EN HIJ ZAL ELKE ZIEL DIE HIJ TEISTERT GEBRUIKEN OM OBSCENITEITEN TE SCHREEUWEN EN HET TE BEVECHTEN. Jullie moeten de geest van het kwaad te allen tijde negeren en tot mij, jullie geliefde Moeder bidden, op deze speciale dag in de komende jaren voor bijzondere Genaden. IK VERKLAAR DEZE DAG, 4 JUNI 2014 ALS DE FEESTDAG VAN DE MOEDER VAN REDDING. OP DEZE DAG, WANNEER JULLIE DIT GEBED BIDDEN, zal ik voorspreken in naam van alle zielen voor de Gave van Redding, vooral voor degenen die in grote spirituele duisternis van de ziel verkeren.

  Kinderen, herinner jullie wat ik jullie heb verteld om altijd een beroep te doen op mij, jullie Moeder, om jullie te hulp te komen in tijden van grote nood. Ik zal altijd voorspreken in jullie naam om jullie vrede en troost te brengen te allen tijde in jullie zoektocht om dicht tot mijn Zoon te komen.

  VANDAAG, DE FEESTDAG VAN DE MOEDER VAN REDDING, ZAL DE LAATSTE DAG ZIJN AAN MIJ TOEGEKEND, DE MOEDER VAN GOD. Verheug jullie want al de engelen en heiligen verenigen zich op dit moment, omdat de zielen die nu zullen beschermd worden tegen de boze en wiens lot zullen nu rusten bij mijn Zoon.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  09-06-2014, 20:11 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik beloofde Mijn Vader dat Ik elke ziel zou volgen voor wie Ik Mijn Leven offerde. En Ik zal dit doen. 3/6/2014

  Mijn dierbare dochter, HET IS MIJN INTENTIE OM BEKERING TOT STAND TE BRENGEN IN ELKE NATIE IN DE WERELD EN HET SNEL TE DOEN. Mijn Liefde voor jullie allen is zo groot dat Ik zal tussenkomen, zelfs in gevallen waar verwarring heerst in de harten van degenen die Mij niet kennen. En Ik zal tussenkomen op manieren die tot nu niet gekend zijn voor de mensheid.

  Mijn Vrede zal gegeven worden aan elke ziel die het Licht van de Waarheid ziet. Mijn Liefde zal hen een kalmte van geest brengen, die dergelijke zielen nooit echt gekend hebben. DE GEEST VAN WAARHEID ZAL MIJN GAVE AAN DE WERELD EN DE MENSHEID ZIJN DIE MIJ NIET ERKENNEN. ENKEL DAN KAN DE MENS OPEN STAAN VOOR DE GODDELIJKE INTERVENTIE, DIE ER IS DOOR HET BEVEL VAN MIJN GELIEFDE VADER, ZODAT HIJ ELK VAN ZIJN KINDEREN KAN OMHELZEN. 

  De Liefde van God zal spoedig aanschouwd worden door dorre zielen – zielen die stevig gesloten blijven voor de invloed van de Heilige Geest. DE VLAM VAN DE HEILIGE GEEST ZAL ZOALS EEN ZWAARD DOOR HUN HART SNIJDEN EN ERUIT ZAL EEN INGEBOREN BEGRIP HOE ELKE ZIEL GEKOESTERD IS IN DE OGEN VAN GOD STORTEN. 

  De Geest van Waarheid zal de zielen ontwaken van degenen die Mij ontkennen, die verachting hebben op degenen die in Mij geloven en degenen die geloven in hun eigen onoverwinnelijkheid. Het zal de harten van hooghartigen, hoogmoedigen, arroganten raken alsook de onwetenden, de geharde zondaars die haat in hun hart dragen alsook de nederigen. Niet een onder jullie zal buitengesloten worden van dit grote Mirakel. Ik beloof Mijn Vader dat Ik iedere ziel zou volgen voor wie Ik Mijn Leven heb opgeofferd. En Ik zal dit doen. WAT GOED ZOU MIJN DOOD BETEKENT HEBBEN ALS ZELFS MAAR EEN ZONDAAR NIET ZOU KUNNEN GERED WORDEN? Ik kom spoedig om jullie allen voor te bereiden op Mijn Redding. Verheug jullie, want Mijn Tijd is nabij.

  Ga, Mijn geliefde volgelingen, en blijf in liefde, hoop en verwachting voor Mijn grote Barmhartigheid. Ik zal Mijn Belofte vervullen voor ieder van jullie en jullie zullen de beloning oogsten van Mijn Koninkrijk als jullie met nederigheid Mijn grote uitstorting van Liefde zullen aanvaarden.

  Jullie Jezus

  09-06-2014, 13:56 Geschreven door Claudia  


  08-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 153

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  153 Gave van Bescherming voor kinderen  31/5

  JULLIE MOETEN DIT GEBED BIDDEN EEN KEER PER WEEK VOOR EEN AFBEELDING VAN MIJ, JULLIE GELIEFDE MOEDER, EN ZEGEN JEZELF MET HEILIG WATER VOOR JE HET BIDT. 

  O Moeder van God, Moeder van Redding,

  Ik vraag dat U de zielen van deze kinderen (noem ze op) toewijdt en hen aanbiedt aan Uw geliefde Zoon.

  Bid dat Jezus, door de Kracht van Zijn Kostbaar Bloed, deze kleine zielen bedekt en beschermt met elke vorm van bescherming tegen het kwaad.

  Ik vraag U, lieve Moeder, om mijn familie te beschermen in tijden van grote moeilijkheden en dat Uw Zoon gunstig zal reageren op mijn verzoek om mijn gezin te verenigen met Christus en ons Eeuwige Redding te verlenen.

  Amen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  08-06-2014, 12:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze Gave van Bescherming voor kinderen werd bevolen door mijn geliefde Vader. 31/5/2014

  Moeder van Redding : Mijn lief kind, IK WENS EEN OPROEP TE DOEN AAN ALLE OUDERS VAN KINDEREN EN JONGEREN OVER DE HELE WERELD OM HEN TOE TE WIJDEN AAN MIJN ONBEVLEKT HART. 

  MIJN DIERBARE ZOON, JEZUS CHRISTUS, WENST DAT IK DIT DOE, WANT HIJ ZAL HEN BEDEKKEN MET ZIJN KOSTBAAR BLOED OM HEN TE BESCHERMEN. Hij wil dat jullie, lieve kinderen, dit doen omdat Hij grote Genaden aan hen zal verlenen. DEZE GAVE VAN BESCHERMING VOOR KINDEREN WERD BEVOLEN DOOR MIJN GELIEFDE VADER. DOOR ZIJN ZOON, JEZUS CHRISTUS, BELOOFT HIJ GROTE GENADEN EN DIE KINDEREN DIE AAN MIJ GEPRESENTEERD WORDEN ZULLEN BESCHERMD WORDEN TEGEN DE INVLOED VAN DE GEEST VAN HET KWAAD. 

  Mijn Zoon zal alles doen wat nodig is om alle families te verzamelen in Zijn Nieuw Paradijs en door jullie kinderen aan mij, de Moeder van Redding, toe te wijden, en dan zal een grote Bescherming gegeven worden aan elke familie wiens namen van de kinderen aan mij worden aangeboden.

  Mijn liefde voor Gods kinderen is zeer bijzonder, want Ik ben de Moeder van al Gods kinderen. HET ZAL DOOR MIJ ZIJN, DE MOEDER VAN REDDING DAT ZIELEN DIE TOEGEWIJD ZIJN AAN MIJ, GERED ZULLEN ZIJN DOOR DE BARMHARTIGHEID VAN MIJN ZOON. Deze zielen zullen niet verleid worden door het bedrog dat gepresenteerd zal worden aan de wereld door de antichrist.

  Ga en wees dankbaar voor de Liefde die God heeft voor Zijn kinderen. Grote Barmhartigheid en Zegeningen zullen verleend worden aan elk kind en jongere wiens naam je presenteert aan mij voor de toewijding aan mijn Zoon.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  08-06-2014, 12:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 152

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  152 Gebed: help me in mijn uur van hulpeloosheid  31/5

  Lieve Jezus, help me in mijn uur van hulpeloosheid.

  Bevrijd me van zonde en open mijn ogen, mijn hart en mijn ziel voor het bedrog van de duivel en zijn boosaardige wegen.

  Vul me met Uw Liefde wanneer ik haat voel in mijn hart.

  Vul me met Uw Vrede wanneer ik verdriet voel.

  Vul me met Uw Kracht wanneer ik zwak ben.

  Red me van de gevangenis waarin ik mi