Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ze zijn de Mijne. Ik Ben de hunne. Dat zal altijd het geval zijn. Ik houd van hen allen. Het is zo eenvoudig. 26/3/2014

  Mijn dierbare dochter, IK ROEP AL MIJN VOLGELINGEN VAN DE HELE WERELD OP OM ZICH TE VERENIGEN IN MIJ, TE BIDDEN VOOR DE ZIELEN VAN DEGENEN DIE ZICH AFGEZONDERD HEBBEN VAN MIJ. IK, IN HET BIJZONDER, ROEP MIJN KRUISTOCHTGEBEDSGROEPEN OVERAL OP, EN AL DEGENEN DIE GEANTWOORD HEBBEN OP MIJN OPROEP, DOOR HET BOEK VAN WAARHEID, OM ELKAAR LIEF TE HEBBEN ZOALS IK JULLIE LIEFHEB. Zet jullie verschillen opzij – als er zijn; negeer verdeeldheid als ze zou bestaan en schenk geen aandacht aan de haat dat Satan en de zielen die hij heeft bedrogen, aan jullie tonen, want dit is Mijn laatste Missie in voorbereiding op Mijn Tweede Komst.

  JULLIE MOETEN HET DOEL VAN MIJN PLAN OM DE WERELD TE VERLOSSEN DOOR HET BOEK VAN WAARHEID BEGRIJPEN. Het is om alle zielen van overal te redden ongeacht wie ze zijn, waar ze in geloven, hoe ze zondigen, wat ze elkaar aandoen en wat ook hun meningen zijn. Ze zijn de Mijne. Ik Ben de hunne. Dat zal altijd het geval zijn. Ik hou van hen allen. Zo eenvoudig is dat. Het kan niet anders zijn.

  Wanneer jullie ook vervolgd worden in Mijn Naam, overstijg dit alles en bid voor de zielen die jullie vervloeken, want Mijn Hart breekt voor hen. Ik lijd verschrikkelijk voor dergelijke zielen. Breng ze naar Mij, zodat ze hun hart kunnen openen voor Mijn Liefde voor hen. HELP ME NAAR HUN SMARTELIJKE EN GEBROKEN ZIELEN EN HUN VERHARDE HARTEN TE REIKEN, WANT ZONDER MIJ EN ZONDER MIJN INTERVENTIE ZULLEN ZE VERDORREN EN STERVEN. Dat is niet Mijn Wens. Kom, jullie allen. Ik doe een beroep op degenen die in Mij en met Mij zijn. Ik doe een beroep op degenen die Mij niet echt kennen, maar die denken dat ze Mij kennen. Ik doe een beroep op degenen die Mijn Leer ontrouw zijn. Ik doe een beroep op degenen die deze Missie verwerpen en het verklaren dat het vals is. Laat Mij niet in de steek, want Ik heb jullie niet in de steek gelaten. Vrees Mij niet, want Ik Ben jullie vijand niet en Ik verlang naar jullie ziel, zodat jullie deel kunnen zijn van Mij en dan zullen jullie vrede vinden in jullie hart.

  Mijn Tijd is nu, als Ik jullie begeleid, om jullie hart te openen en jullie aan de Waarheid van Mijn Woord te herinneren. Aan Mijn Woord dat nooit verandert. De Tijd voor Mijn Komst is dichtbij en het is belangrijk dat jullie je ziel voorbereiden en degenen met wie jullie in contact komen. MIJN TERUGKEER ZAL PLOTS ZIJN EN JULLIE ZULLEN GEEN VOORAFGAANDE WAARSCHUWING KRIJGEN. Negeer jullie zielen niet want jullie zullen klaar moeten zijn om het Licht van Mijn Gezicht te zien en dat jullie kunnen blijven staan voor Mij, als jullie Mijn Koninkrijk willen binnengaan.

  Ik zal jullie altijd liefhebben wanneer jullie Mij dienen met heel jullie hart. Ik zal jullie altijd liefhebben wanneer jullie Mij verwerpen, Mijn Missie aanklagen of anderen lasteren in Mijn Naam, want jullie weten niet wat jullie doen. Wanneer de Dag komt zal Ik jullie roepen, een per een, en dan jullie in Mijn Armen nemen om jullie de troost te geven dat jullie nodig hebben. Want op die Dag, zal Ik al die Mij liefhebben verenigen en Ik zal de Poorten voor geopend verklaren om ingang toe te laten aan al Gods kinderen, van over de hele wereld, met inbegrip van degenen die gestorven zijn en die opnieuw zullen opstaan – als een in Mij. Dan zal de Wil van Mijn Vader geschieden, uiteindelijk.

  Jullie Jezus

  31-03-2014, 21:06 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 143

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  143 Gebed om de Missie van Redding te beschermen 25/3

  O Moeder van Redding, bescherm deze Missie, een Gave van God, om Eeuwig Leven te brengen aan al Zijn kinderen overal. Intervenieer alstublieft namens ons door Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, om ons de moed te geven om onze plichten uit te voeren om God te allen tijde te dienen en vooral wanneer we daardoor lijden. Help deze Missie miljarden zielen te bekeren in overeenstemming met de Goddelijke Wil van God en de harten van steen om te vormen in liefhebbende dienaren van Uw Zoon. Geef ons allen die Jezus dienen in deze Missie de kracht om de haat en de vervolging van het Kruis te overwinnen en het lijden te verwelkomen dat ermee gepaard gaat, met een generositeit van hart en met de volledige aanvaarding van wat kan komen. Amen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  31-03-2014, 20:23 Geschreven door Claudia  


  30-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vraag me, jullie geliefde Moeder, om je de kracht te geven om verder te doen en om de Missie van Redding te beschermen. 25/3/2014

  Moeder van Redding: Mijn dierbare kinderen, wanneer God mij kiest als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik glorie aan God kon geven door Hem te dienen om te bevallen en zodoende de langverwachte Messias op de wereld te zetten. Ik was eenvoudigweg een nederige dienares dan, net zoals Ik nu ben.

  Onthoud altijd dat wanneer je God dient, in Zijn Plan om Eeuwige Redding aan de wereld te brengen, je eenvoudigweg Zijn dienaar bent. Om God te dienen vereist dit een diep gevoel van nederigheid. Het kan niet op een andere manier. DEZE MISSIE, DIE DE LAATSTE IS BEKRACHTIGD DOOR MIJN VADER IN ZIJN PLAN OM UITEINDELIJK REDDING TE BRENGEN AAN ZIJN KINDEREN, ZAL MILJOENEN ZIELEN NAAR HEM TREKKEN OM HEM TE DIENEN. ZE ZULLEN UIT ELKE HOEK VAN DE AARDE KOMEN. Velen zullen zich niet bewust zijn van hun roeping, tot ze de Kruistochtgebeden bidden. Het zal door het bidden van de Kruistochtgebeden zijn dat de Heilige Geest deze zielen zal in verrukking brengen en dan zullen ze klaar zijn om mijn Zoons Kruis te dragen.

  ALS JULLIE WERKELIJK MIJN ZOON DIENEN EN HEM TE HULP KOMEN, KAN HIJ REDDING BRENGEN NAAR ELKE ZONDAAR, DAN ZULLEN JULLIE HET GEWICHT VAN HET KRUIS MOETEN AANVAARDEN. Wanneer jullie mijn Zoon dienen, maar later het lijden kwalijk nemen dat het jullie zal brengen, zal dit de barriere verbreken die jullie beschermt tegen de boze.

  Satan zal nooit degenen lastig vallen die de valse visionairen of hun volgelingen volgen, omdat hij weet dat ze geen vruchten voortbrengen. Hij zal echter in het geval van authentieke missies aanvallen met ernstige wreedheid. Hij zal zwakke zielen gebruiken, getroffen met de zonde van hoogmoed, om ware leerlingen van mijn Zoon aan te vallen. Voor degenen die antwoorden aan mij, de Moeder van Redding, zal zijn haat het meest duidelijk zijn wanneer mijn Medaille van Redding beschikbaar is over de hele wereld.

  DE MEDAILLE VAN REDDING ZAL MILJARDEN ZIELEN BEKEREN EN DAAROM ZAL ELKE INSPANNING GEDAAN WORDEN DOOR DE BOZE OM HET TE STOPPEN. Jullie zullen het pure gif zien door dergelijke aanvallen dat zal stromen van de boze en elk van zijn agenten, want hij wil niet dat deze Medaille gegeven wordt aan Gods kinderen. KINDEREN, JULLIE MOGEN NOOIT ZWICHTEN VOOR DE DRUK OF DE GODDELOOSHEID DIE UITGAAT VAN DEGENEN DIE AFVALLIG ZIJN VAN MIJN ZOON. Dat doen is toegeven aan Satan. In de plaats moeten jullie mij, jullie geliefde Moeder, vragen om kracht om verder te doen en de Missie van Redding te beschermen op dit moment van de verjaardag van de Annunciatie.

  JULLIE MOETEN DIT KRUISTOCHTGEBED (143) BIDDEN OM DE MISSIE VAN REDDING TE BESCHERMEN.

  Mijn lieve kinderen, laat nooit vrees om God te dienen in de weg staan om Zijn Heilig Woord te verkondigen. Vrees komt van Satan – niet God. Moed en kracht, gecombineerd met nederigheid en een verlangen om de Wil van God aan te hangen, kunnen enkel van God komen.

  Ik bedank op deze verjaardag van de Annunciatie mijn geliefde Vader, God de Allerhoogste voor de Gave die Hij de wereld heeft gegeven wanneer Hij me vroeg om Zijn zeer geliefde Zoon ter wereld te brengen om de mensheid te verlossen en om de wereld in Zijn Eeuwig Koninkrijk te brengen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  30-03-2014, 00:00 Geschreven door Claudia  


  28-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De hongersnood, die de wereld in zijn greep zal houden als het Derde Zegel wordt geopend, zal niet beperkt blijven tot het gebrek aan voedsel. 24/3/2014

   

  God de Vader : Mijn dierbare dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal hebben als het Derde Zegel is geopend, zal niet beperkt zijn tot het gebrek aan voedsel voor het lichaam. DE HONGERSNOOD WAAR IK OVER SPREEK ZAL DE UITHONGERING ZIJN VAN DE GEEST, ALS ELK SPOOR VAN DE WAARHEID ZAL UITGEWIST WORDEN DOOR DE VIJANDEN DIE DE KERK INFILTREREN. DE KERK DIE OPGERICHT IS OP AARDE DOOR MIJN ZOON, JEZUS CHRISTUS, IN VERENIGING MET ZIJN LICHAAM. 

  SPOEDIG ZAL DE WAARHEID VERWARREND WORDEN EN DE HEILIGE GEEST ZAL VERVANGEN WORDEN DOOR DE GEEST VAN HET KWAAD. Degenen die de nieuwe vorm van valse evangelisatie zullen verspreiden zullen verantwoordelijk zijn voor het achterhouden van het Voedsel van Leven van Mijn kinderen. Wanneer jullie uitgehongerd zijn van de Waarheid, zullen jullie weinig hebben om jullie ziel te voeden en dan zullen jullie met tijd in heidendom vervallen. Ik intervenieer in elke stap van het proces waarin jullie in dwaling geleid worden. Elke inspanning zal door Mij gedaan worden en Ik zal door Mijn Zoons Barmhartigheid, vele van Zijn gewijde dienaren de Genaden brengen die ze nodig hebben om de Waarheid te onderscheiden van de fictie.

  Als Ik jullie wegtrek van de vijand, zullen velen onder jullie het moeilijk hebben om trouw te blijven aan het Woord van God. JULLIE ZULLEN GEKWELD WORDEN DOOR TWIJFELS, GEBREK AAN MOED OM HET HEILIG WOORD AAN TE HANGEN EN DE ANGST OM ALS VERRADER VAN DE KERK UITGEROEPEN TE WORDEN. De strijd om zielen zal even intens zijn als het was gedurende Mijn Zoons Tijd op Aarde. De grootste moeilijkheid zal liggen in het mislukken van Mijn Zoons gewijde dienaren om het bedrog te detecteren in hun eigen rangen. En zo zullen zij omwille van hun lauw geloof en gebrek aan onderscheiding velen van hun mede-geestelijken in ernstige fout leiden, zoals voorzegd.

  Ik meld jullie dat de tijd kort is. Er zal jullie niet de nodige tijd toegestaan worden om al Mijn kinderen in de Barmhartige Armen van Mijn Zoon te drijven. TOT DEGENEN ONDER JULLIE DIE BEVOORRECHT ZIJN OM DE GENADE TE ONTVANGEN OM DE GAVE VAN HET BOEK VAN WAARHEID TE ERKENNEN, AAN HEN ZAL DAAROM VEEL VAN VERWACHT WORDEN. Door jullie geloof en vertrouwen in Mij, jullie geliefde Vader, zullen jullie helpen om Mijn kinderen terug te leiden, zodat ze vlug de Interventie van de Waarschuwing aanvaarden, wanneer Mijn Zoon de wereld omhelst in de Stralen van Zijn Grote Barmhartigheid.

  Deze tijden komen eraan en het is tijd om je wapenrusting op te nemen en te vechten zodat het Ware Woord – de Waarheid – behouden blijft. Zonder de Waarheid is er geen leven.

  Jullie Vader

  God de Allerhoogste

  28-03-2014, 14:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat goed brengt het Mij als een man tegenstribbelend voor Mij gesleept wordt? Het is nutteloos. 23/3/2014

   

  Mijn dierbare dochter, het is belangrijk om de liefde uit te breiden die elk van jullie heeft voor zijn familie, tot buiten zijn familie. IK DRING ER BIJ JULLIE ALLEN OP AAN OM DEGENEN DIE JE KENT, DEGENEN DIE JE NIET KENT, JULLIE VIJANDEN EVENALS DEGENEN DIE JE NABIJ ZIJN TE AANZIEN ALS WAREN ZE JE NATUURLIJKE BROERS EN ZUSSEN. Zo vele mensen zijn vergeten hoe ze anderen moeten liefhebben, net zoals Ik jullie heb lief gehad. Het is niet gemakkelijk om vreemden lief te hebben, maar Ik zeg jullie – wees vriendelijk voor anderen en toon respect voor hen, zelfs als ze jullie verwerpen. Boven alles moeten jullie hen liefdadigheid betonen. Jullie moeten zorgen voor de noden van anderen, alsof Ik jullie direct zou zenden om voor hen te zorgen.

  Wanneer Ik jullie Mijn Woord gaf, was het Mijn Verlangen dat alle zielen zouden gered worden. Om gered te worden, mogen jullie niet egoistisch zijn en enkel zorgen voor jullie eigen zielen. MIJN GELIEFDE VOLGELINGEN, JULLIE HEBBEN EEN PLICHT AAN ANDEREN OM DE GAVEN TE DELEN DIE IK JULLIE NU BRENG, DOOR DEZE BOODSCHAPPEN. Deel Mijn Liefde met anderen en vooral met jullie vijanden. Bid voor al degenen die Mijn Interventie nodig hebben. Behandel hen met geduld. WANNEER JULLIE HEN MIJN GAVEN, MIJN GEBEDEN EN HET ZEGEL VAN DE BESCHERMING VAN DE LEVENDE GOD GEVEN, DAN MOET JE JE TERUGTREKKEN EN HEN DE TIJD GEVEN OM ZICH TOT MIJ TE KEREN. 

  Ik onderricht jullie niet om mensen te dwingen om het Boek van Waarheid te aanvaarden. Door hun vrije wil zal het hun eigen keuze zijn of ze al dan niet ze naar Mij willen luisteren. Verzeker die mensen dat elke Interventie door Mij, Jezus Christus, zal gedaan worden om hun zielen te winnen. De zwaksten onder hen zullen op een of andere manier reageren op Mijn Oproep. Degenen die in hun ziel Mij haten zullen op een bepaald moment een verzachting van hun hart ondervinden en ze zullen niet begrijpen hoe dit komt. Daarom moet je Mij altijd zielen brengen door liefde en geduld.

  Wat goed brengt het Mij als een persoon tegenstribbelend voor Mij gesleept wordt? Het is nutteloos. DE KRUISTOCHTGEBEDEN DIE IK DE WERELD GEGEVEN HEB, ZIJN ZO KRACHTIG DAT DOOR GODS LIEFDE DE ZIELEN VAN AL DEGENEN WAARVOOR JULLIE BIDDEN GROTE LIEFDE, MEDELIJDEN EN BARMHARTIGHEID DOOR MIJ ZAL GETOOND WORDEN. Al wat je moet doen is hen de Gebeden te geven en Me dan vragen om deze zielen tot Mij te trekken. Want Ik verwerp nooit de zondaar die Mijn Barmhartigheid hard nodig heeft.

  Jullie Jezus

  28-03-2014, 13:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 142

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  142 Gebed om zich voor te bereiden op de dood 22/3

  Mijn lieve Jezus, vergeef me mijn zonden. Reinig mijn ziel en bereid me voor om Uw Koninkrijk binnen te treden.

  Verleen me de Genaden om mijn vereniging met U voor te bereiden. Help me elke vrees te overwinnen.

  Verleen me de moed om mijn geest en mijn ziel voor te bereiden, zodat ik geschikt ben om voor U te staan.

  Ik hou van U. Ik vertrouw op U. Ik geef U mijzelf in lichaam, geest en ziel voor eeuwig. Laat Uw Wil de mijne zijn en verlos mij van pijn, twijfel of verwarring. Amen.

  Jullie Jezus

  28-03-2014, 12:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eens een ziel geschapen is door Mijn Vader, blijft ze voor eeuwig. 22/3/2014

   

  Mijn dierbare dochter, de dood moet nooit gevreesd worden, als je Mijn dood op het Kruis aanvaard. DE DOOD IS ENKEL EEN MOMENT VAN OVERGANG VAN DEZE WERELD NAAR HET HUIS VAN MIJN VADERS KONINKRIJK. De dood vrezen is Mijn Barmhartigheid ontkennen, want Ik zal elke ziel redden die Mij erkent en die Mij vraagt zijn zonden te vergeven. 

  Eens een ziel geschapen wordt door Mijn Vader, zal de ziel voor eeuwig bestaan. Ze zal Eeuwig Leven hebben, als de ziel Mij toelaat ze op te eisen. Anders zal ze verloren zijn aan Satan als de ziel Mij zou ontkennen, wanneer ze weet Wie Ik Ben.

  De dood van een ziel op Aarde is even natuurlijk als de geboorte. WANNEER EEN ZIEL HET LICHAAM VERLAAT EN TOT MIJ KOMT ZAL ZE GEVULD WORDEN MET EEN OVERVLOED VAN GENADEN EN ZAL ZE OMRINGD WORDEN IN MIJN VADERS FAMILIE – ZIJN KONINKRIJK, DIE GEVULD IS MET GROTE LIEFDE, VREUGDE EN GELUK, DIE NOOIT KAN BEREIKT WORDEN OP AARDE. Velen onder jullie, die liefde, vreugde en geluk ervaren hebben in jullie leven, hebben enkel een klein stukje genoten van wat het Eeuwig Leven is. Jullie moeten er altijd naar streven, met vreugde in jullie hart naar het moment wanneer jullie Mijn Vaders Koninkrijk zullen binnentreden, want het moet verwelkomt worden niet gevreesd.

  ALS JULLIE DE DOOD VOOR OGEN ZIEN OF EEN GELIEFDE MOET DE DOOD VOOR OGEN ZIEN, RICHT JE DAN ALTIJD TOT MIJ, JULLIE JEZUS, OM HULP. Wanneer jullie dit doen zal Ik jullie optillen in geest, jullie tranen wegvegen, alle vrees bannen uit jullie hart wanneer jullie dit gebed (142) bidden.

  Ik verwelkom alle zielen die dit gebed bidden, zonder uitzondering. Mijn Barmhartigheid reikt vooral tot de zielen die de dood voor ogen zien, maar die niet geloven in Mij, wanneer ze dit gebed drie keer per dag bidden in hun laatste dagen.

  Jullie Jezus

  28-03-2014, 11:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc

  DE RUITER VAN MIJN GERECHTIGHEID RIJDT REEDS NAAR DE AARDE, EN AL DEGENEN DIE NIET DE VRIJGELEIDE VAN MIJN BARMHARTIGHEID GENIETEN ZULLEN WEGGENOMEN WORDEN VAN MIJ EN ZULLEN VOOR ALTIJD VERLOREN ZIJN!

  25 March, 2014 – 8:45 A.M.

  DE OPROEP VAN JEZUS VAN BARMHARTIGHEID AAN DE MENSHEID

  Vrede aan jullie, mijn kudde

  De boot van mijn barmhartigheid is klaar om te vertrekken en velen zullen de boot niet bereiken, omdat zoals de dwaze maagden die alles uitstellen tot het laatste moment, de ticketten bijna op zijn. De laatste oproep zal ‘de waarschuwing’ zijn. Wees dus voorbereid dat je niet moet jammeren wanneer het uur komt dat de boot de haven verlaat je er niet bent. Want er is geen terugkeer mogelijk.

  Duisternis en storm komen dichterbij en de stralen van gerechtigheid zullen op de schepping en zijn schepsels neervallen; vele dwazen zullen vergaan omdat ze mijn oproepen niet in hun armen hebben gesloten. De storm komt eraan, koop snel de ticketten van barmhartigheid, want je kunt op de boot en jezelf aanbieden voor de kapitein, die klaar is om te vertrekken. Stel het niet langer uit, er is geen tijd, het is je verlossing dat op het spel staat; ieder moment kan de storm losbarsten, alles zal schokken, en degenen die zich niet in de boot bevinden zullen vergaan.

  De ruiter van mijn gerechtigheid rijdt reeds naar de aarde, en al degenen die niet de vrijgeleide bezitten van mijn barmhartigheid zullen weggenomen worden van mij en ze zullen voor altijd verloren zijn!
  Kom tot inkeer! Kom tot inkeer! De beker, die mijn rechtvaardige paardrijder zal laten neerkomen is pijn, geween, dodelijke ziektes, oorlog, hongersnood, en dood en geen sterveling kan dit weerstaan als ze van mij weg zijn.

  Mijn kudde, volhard in geloof, moge je huis gebouwd zijn op rots, omdat er grote stormen zullen komen en alles zal bewegen; enkel de fundamenten van de huizen die gebouwd zijn op de rots die Ik ben en  die versterkte sloten hebben met gebeden, zullen intact blijven. De dag van de grote besnoeiing is nabij, en mijn oogsters zijn klaar om de oogst binnen te halen, kaf zal gescheiden worden van tarwe, onkruid zal opgeslagen worden, gedroogd en dan in het vuur gegooid dat eeuwig zal branden.

  Ik roep jullie, die kaf planten en jullie voeden met zonde; reinig jullie hele systeem van alle kaf en vuiligheid voor de besnoeiing begint, zodat jullie een goede oogst kunnen voortbrengen en het zal de Heer van het planten een genoegen doen. Hij zal het niet verwerpen en het in het vuur gooien. O ondankbare werkers die onkruid oogsten en de vruchten oogsten van een slechte oogst. Jullie die regen zaaien, zullen stormen oogsten! Kom naar mij! Neem een bad in de poel van liefde en barmhartigheid, die jullie zal reinigen van elke vlek en jullie zullen in staat zijn om de gepaste kledij te dragen omdat het banket klaar is en de Koning der koningen jullie verwacht in je doorsteek naar de eeuwigheid.

  Mijn vrede laat Ik jullie, mijn vrede geef Ik jullie. Toon berouw en bekeer je omdat het koninkrijk van God nabij is. Jullie Redder: Jezus van Barmhartigheid.

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de hele mensheid.

  HET ZULLEN MENSEN ZIJN MET TECHNOLOGIE DES DOODS, DIE GODDELIJKE GERECHTIGHEID ZULLEN ONTKETENEN!

  19 March, 2014 – 8:10 A.M.

  Jezus’, de Goede Herder, oproep aan Zijn kudde

  Vrede aan jullie, schapen van mijn kudde
  .

  De nacht van mijn gerechtigheid komt naderbij, en er zal geen terugkeer zijn; het verkorten van de dagen is het bekendst aan het worden; de duurtijd van de tijd bereikt zijn limiet, en de overgrote meerderheid lijkt deze tekenen niet te zien. De Tijd wordt korter zoals geschreven en de mensheid blijft zijn alledaagsheid verder zetten; velen blijven slapen en ze zullen niet in staat zijn om wakker te worden.

  Het grote oorlogsconflict tussen naties staat voor de deur en kan ieder moment losbarsten. De ruiter van dood en hongersnood komt naderbij, en de ruiter is gekomen om zijn beker van smart te ledigen over de inwoners van de aarde. De donkere dagen voor de mensheid staan op het punt te beginnen en kunnen niet omgekeerd worden; de mensheid zal Mijn Vaders Gerechtigheid kennen en zullen weten dat God barmhartig is en Rechtvaardig, en Hij geeft ieder volgens zijn werken. De vrede van de mensen staat op het punt te breken en zal onheilspellende gevolgen meebrengen voor de schepping en de mensheid. Arrogantie, machtswellust en expansionisme van de koningen van deze wereld zullen de oorzaak zijn van deze tragedie die de aarde en zijn inwoners zal in rouw brengen en onuitwisbare sporen van smart, hongersnood, dodelijke ziekten en dood voor de hele schepping zal meebrengen.

  Het zal de mens met technologie des doods zijn die de Goddelijke Gerechtigheid zal ontketenen! Zijn technologie van vernietiging zal zich verspreiden over de hele schepping en niemand zal ergens nog veilig zijn. Het grote militaire conflict zal gebruikt worden om de wereldbevolking te verminderen; de lucht van vele naties zal fumigeren met de stille dood en er zullen overal pijn en tranen zijn. Arme mensheid, ze weet niet wat te verwachten! Oorlog zal alles destabiliseren en chaos en anarchie zullen naties overnemen; de communistische rode draak zal zijn invloedssfeer verspreiden en zijn doctrine van vervolging en dood over de inwoners van de aarde en samen met mijn tegenstander zullen ze mijn volk onderwerpen.

  Mijn kudde, bid de rozenkrans over de wereld, enkel gebed, vasten en boete zullen de vloek van de gebeurtenissen die op het punt staan te gebeuren milderen. Wijd meer tijd aan gebed, omdat de dagen van de grote zuivering gaan beginnen en enkel de kracht van gebed kan jullie redden van verwoesting en dood die eraan komen. Mijn vrede laat Ik jullie, mijn vrede geef Ik jullie. Toon berouw en bekeer jullie omdat het koninkrijk van God op handen is.

  Jullie Meester en Pastor: Jezus, de Goede Herder van alle tijden.

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de hele mensheid!

  28-03-2014, 00:00 Geschreven door Claudia  


  25-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er zal een vreselijk leger opstaan, wiens gelijke nooit eerder werd gezien. 20/3/2014

   

  Mijn dierbare dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen en deze zullen een weerslag hebben op de snelheid waarbij de Kerk zal losbarsten. Het zal gedurende enige laatste vredesonderhandelingen zijn die plaats zullen vinden na veel slachting en vernietiging dat vele mensen zich hulpeloos zullen voelen, alleen, angstig en zonder enig echt leiderschap. Het zal omwille van de zwakke links zijn in de politieke wereld dat de wereld op zijn kwetsbaarst zal zijn. Omwille daarvan, ZAL ER EEN VRESELIJK LEGER OPKOMEN, WAARVAN GEEN GELIJKE OOIT WERD GEZIEN. ALS DE WERELD ZAL OPGEDEELD WORDEN, ZO ZULLEN VELE KERKEN OPGEDEELD WORDEN. WANNEER DAN ALLES HOPELOOS LIJKT ZAL EEN VERENIGDE GROEP, BESTAANDE UIT POLITIEKE LEIDERS EN CHRISTELIJKE KERKLEIDERS, GECREEERD WORDEN ONDER EEN WERELDORGANISATIE – WAARUIT EEN NIEUWE GRUWEL ZAL VOORTKOMEN – EEN NIEUWE WERELDRELIGIE.  

  AL DEZE GEBEURTENISSEN ZULLEN PLAATSGRIJPEN IN VERSCHILLENDE STADIA. Jullie plicht, Mijn geliefde volgelingen ligt bij Mij, als Ik jullie begeleid, want er is enkel een weg naar vrede en veiligheid en dat is door Mij, Jezus Christus. Ik zal jullie begeleiden door de doornen, de pijn en de horror van de gruwel der verwoesting. Jullie zullen veilig zijn wanneer jullie Mij aanhangen.

  Wees sterk, Mijn geliefde dochter, gedurende deze moeilijke beproevingen, want het zal door jullie kracht en moed zijn dat Ik in staat zal zijn om de Weg van de Waarheid te tonen, wanneer de wereld binnenste buiten wordt gekeerd door de goddeloosheid veroorzaakt door de machtswellust en corruptie, die deze oorlogen en dan de Grote Oorlog zullen veroorzaken.

  HANDEL VLUG EN ZORG ERVOOR DAT JULLIE JE LEVENS TOEWIJDEN AAN GEBED EN VOOR DE BESCHERMING VAN MIJN KERK OP AARDE. MIJN GAVEN ZULLEN ELK VAN JULLIE BESCHERMEN EN IK ZAL ALTIJD ANTWOORDEN AAN DEGENEN DIE MIJ ZOEKEN IN DEZE KOMENDE TIJD VAN GROTE BEROERING. WANNEER DEZE GEBEURTENISSEN ZICH ONTVOUWEN, ZAL MIJN LEGER OP AARDE AANGROEIEN. Degenen die tegen deze Missie gekant zijn zullen Mij volgen, want tegen dan zullen ze niet langer in staat zijn de Waarheid te ontkennen – wanneer ze vinden dat ook zij te lijden zullen hebben onder de vervolging die Christenen van overal zullen treffen, wanneer ze de heerschappij van de Draak moeten doorstaan. Hun enige hoop zal zijn Mij, hun Jezus, te volgen in dat stadium, want enkel door Mij zullen ze in staat zijn om tot Mijn Vaders Koninkrijk te komen.

  Jullie Jezus

  25-03-2014, 17:09 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Degenen die Mij vervloeken zullen vervloekt worden. 19/3/2014

   

  Mijn dierbare dochter, WANNEER IK VERWIJS NAAR MIJN VIJANDEN, BEDOEL IK ALTIJD DEGENEN DIE OP SLINKSE WIJZE, PROBEREN ZIELEN TE STELEN VAN MIJ. Ik verwijs in het bijzonder naar degenen die de façade van heiligheid gebruiken om opzettelijk zielen in zonde te leiden. Wanneer iemand probeert om een andere ziel te verleiden in het geloven van valsheden over Mijn Heilig Woord, dat gegeven werd aan de wereld door Mijn Vaders Boek, dan is hij Mijn vijand.

  DE MEESTE PIJN DIE IK DOORSTA IS DOOR DE HANDEN VAN DEGENEN DIE VERKONDIGEN TROUWE VOLGELINGEN TE ZIJN VAN MIJ EN DIE BOGEN OP HUN KENNIS VAN MIJ. Wanneer deze mensen proberen om anderen pijn te doen en niet anders denken dan dat ze hen vermanen in Mijn Naam, dan is dit zeer pijnlijk voor Mij. Ik vind zielen die dicht bij Mij staan en Ik trek hen op vele manieren naar Mij toe en dit is niet met inbegrip van degenen die reeds deel uitmaken van Mijn Kerk op Aarde. Ik volg altijd eerst degenen die verstrooid zijn, die verloren zijn en die niet kunnen zien. Ze zijn de eerste zielen die Ik zoek en zij zijn degenen die, in de verkeerde handen, kunnen en zullen misleid worden.

  Ik vraag jullie om altijd die naties, die religies, degenen zonder enig geloof in Mij te herdenken in jullie gebeden. Alsjeblieft verwelkom hen, net zoals Ik zou doen. Dring nooit jullie opinie op aan hen of dwing hen niet door vrees in Mijn Naam. Treed hen altijd tegemoet met liefde en generositeit, want ze zijn even belangrijk voor Mij als de meest toegewijde onder jullie. Het maakt niet uit wie je tegemoet treedt, weet dat niet een onder jullie meer verdienstelijk is dan de ander, want jullie zijn allen zondaars.

  Al Gods kinderen zullen met tijd getuige zijn van de uiteindelijke Waarheid van Zijn Plan om Zijn Verbond te vervullen. Iedereen zal de Waarheid weten en ze zullen het gemakkelijker vinden om Mijn Hand van Barmhartigheid te aanvaarden. Op die Dag zullen mensen van alle religies, geloofsovertuigingen, ras en nationaliteit het bewijs van Mijn Bestaan zien. Zij die de barrières optrokken die ze geplaatst hebben tussen henzelf en hun Schepper, zullen wenen van dankbaarheid, omdat ze eindelijk getuige zullen zijn van de Liefde van God. En als jullie plannen en je voorbereiden voor de komende tijd, weet dat ongeacht welke hindernissen voor jullie worden geplaatst in deze mars naar de Eeuwige Redding, dat zeer streng met Mijn vijanden gehandeld zal worden.

  Degenen die Mij vervloeken zullen vervloekt worden. DEGENEN DIE VECHTEN TEGEN MIJN VADERS PLAN xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />OM ZIELEN TE REDDEN ZULLEN VERSLAGEN WORDEN. EN DEGENEN DIE GODS KINDEREN VERVOLGEN EN GODS WIL IN DE WEG STAAN, ZULLEN ZELF VERVOLGD WORDEN DOOR DE DIENAAR AAN WIE ZE HUN TROUW HEBBEN BETOOND. Niets zal in Mijn Weg staan, want dit is onmogelijk. Door de Macht van God zal elke vijand vernietigd worden en al degenen die de woorden, daden en handelingen van de antichrist verkondigen, zullen weggeworpen worden en Gods Koninkrijk zal dan volledig zijn.

  Jullie Jezus

  25-03-2014, 15:17 Geschreven door Claudia  


  24-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 141

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  141 Gebed om bescherming tegen vervolging 18/3

  Lieve Jezus, verdedig mij te allen koste in mijn strijd om trouw te blijven aan Uw Woord. Bescherm me tegen Uw vijanden. Bescherm me tegen degenen die me vervolgen om Uwentwil.

  Deel in mijn pijn. Verzacht mijn lijden. Til me op in het Licht van Uw Gezicht, tot de Dag dat U terugkomt om Eeuwige Redding van de wereld te brengen.

  Vergeef degenen die me vervolgen. Gebruik mijn lijden om te verzoenen voor hun zonden, zodat ze vrede kunnen vinden in hun harten en U verwelkomen met berouw in hun zielen op de laatste Dag. Amen.

  Jullie Jezus

  24-03-2014, 17:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is veel beter om pijn te doorstaan in Mijn Naam dan verheerlijkt te worden door zondaars voor het verkeerd doen in Mijn Ogen. 18/3/2014

  Mijn dierbare dochter, laat niemand zich schamen voor de vervolging waarmee hij kan geconfronteerd worden omdat hij Mij verdedigt als een Christen. Je moet nooit vervolging in Mijn Heilige Naam vrezen, omdat wanneer je ondervind dat je bekritiseerd wordt voor het spreken van de Waarheid, weet dan dat je een ware dienaar van Mij bent. 

  Enkel degenen die in Mij en met Mij zijn hebben te lijden onder spot of haat in Mijn Naam. Degenen onder jullie die werkelijk de Mijne zijn en wanneer jullie je wil overgeven zodat je wil de Mijne wordt zullen het meeste lijden. JULLIE MOETEN ALTIJD BEGRIJPEN DAT WANNEER HAAT TEGEN ELKE GELIEFDE VOLGELING VAN MIJ HET MEEST INTENS IS, JE ER ZEKER KUNT VAN ZIJN DAT DIT IS WAAR MIJN AANWEZIGHEID HET STERKST IS. Het is veel beter om pijn te doorstaan in Mijn Naam dan verheerlijkt te worden door zondaars voor verkeerd doen in Mijn Ogen.

  Mijn lieve volgelingen, LAAT ME JULLIE GERUSTSTELLEN DAT MIJN HAND JULLIE ELKE DAG BEGELEID IN DEZE, MIJN LAATSTE MISSIE OP AARDE. MIJN WOORD ZAL JULLIE ZIELEN BEROEREN EN DE ZIELEN VAN AL DIE MILJARDEN DIE JULLIE ZULLEN VOLGEN – WANT SPOEDIG ZAL DE WERELD MIJN STEM HOREN. Laat geen hindernis je in de weg staan wanneer je over Mij spreekt; wanneer je mensen aan Mijn Leer herinnert en wanneer je Mijn gewijde dienaren herinnert aan hun verplichting om trouw te blijven aan Mijn Woord, dat in het Evangelie staat.

  Wanneer jullie gevraagd worden om Mij aan te klagen, hetzij door de Heilige Eucharistie of door een gewijzigde versie van de Heilige Bijbel, moeten jullie weigeren om dit te doen, openlijk en zonder schaamte. Jullie moeten het Woord verdedigen door te weigeren leugens te aanvaarden in Mijn Naam. OM JULLIE TE BESCHERMEN TEGEN JULLIE VERVOLGERS, DIE WANDADEN TEGEN MIJN KERK ZULLEN PLEGEN EN TEGEN AL DEGENEN DIE TROUW BLIJVEN AAN HET WOORD VAN GOD : BID ALSJEBLIEFT DIT KRUISTOCHTGEBED. 

  Ga en troost jullie in de hoop dat Ik al Mijn vijanden en degenen die elk van jullie vervolgen in Mijn Naam mee zal nemen in de Schuilplaats van Mijn Grote Barmhartigheid.

  Jullie Jezus

  24-03-2014, 17:23 Geschreven door Claudia  


  20-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pelianito

  2 Korintiers 3:12 Een dergelijke verwachting koesterend treden wij dus met grote vrijmoedigheid op.

  “Geliefde, wat is er te vrezen? Ik houd je in de palm van mijn hand. Geloof je niet dat Ik dichtbij ben? Het is wanneer je mijn aanwezigheid het minst voelt dat Ik het meest nabij ben. Geloof dit! Heb vertrouwen! Laat niet wat aards is je verstrooien van te geloven in mijn nabijheid. Oefen dit vandaag zodat wanneer je echt op de proef gesteld wordt, je vertrouwen in mij niet zal verflauwen. Blijf standvastig. De dag van glorie komt eraan. Vertrouw in mij.”

  O mijn Jezus, vergeef me voor al de keren dat Ik heb gefaald om in U te vertrouwen. Uw liefde en Uw goedheid falen nooit. Verleen me sterkte, geduld, en de hoop dat kan enkel gevonden worden in U. Jezus ik vertrouw in U. Red de zielen! Amen.

  20-03-2014, 16:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Paradijs, geschapen door Mijn Vader voor Zijn kinderen, moet uiteindelijk aan hen teruggegeven worden, in al zijn oorspronkelijke glorie. 16/3/2014

   

  Mijn dierbare dochter, wanneer het Woord Mens geworden is, door Mijn geboorte, betekende dit dat het Heilig Woord van God materialiseerde, zoals geprofeteerd in Mijn Vaders Boek.

  Het Woord van God is zeer duidelijk en verandert niet. Het zal voor eeuwig blijven. Iedereen die het Woord van God verscheurt en het aanpast om zichzelf of anderen te schikken is schuldig aan ketterij. Wanneer Ik in de wereld kwam kenden Gods kinderen – en vooral Zijn geleerde dienaren in Zijn Tempels op Aarde – de profetieen die in Mijn Vaders Boek staan. Het was geen geheim dat Mijn Vader Zijn Messias zond om de mensheid te verlossen en dit feit werd geleerd in de tempels en was begrepen in iedere lezing van de Heilige Schrift. Alles wat van Mijn Vader komt is de Waarheid. Hij liegt niet. Het Woord van God is in stenen gegrift. Wat Mijn Vader in het begin zei zal gebeuren. Wat Hij beloofde zal vervuld worden, ongeacht de mensheid dit feit aanvaard of niet.

  Mijn Vader gaf de wereld Zijn Woord, dan Zijn Vlees, door Mijn geboorte – Zijn enige Zoon Jezus Christus – en dan beloofde Hij de mens Eeuwige Redding. Elk Woord begrepen in de Heilige Bijbel, zoals het werd gegeven in zijn originele vorm, met inbegrip van het Boek Openbaring, is de Waarheid. DAAROM ZOU MIJN VADERS BELOFTE AAN DE WERELD DAT HIJ ZIJN ZOON OPNIEUW ZAL ZENDEN – DIT KEER ENKEL OM DE LEVENDEN EN DE DODEN TE OORDELEN – NOOIT MOGEN VERWORPEN WORDEN. DE PERIODE VOOR DEZE GROTE DAG ZAL EEN TURBULENTE PERIODE ZIJN EN DETAILS VAN DE TIJD DIE LEIDEN NAAR MIJN TWEEDE KOMST ZIJN OPGENOMEN IN HET BOEK OPENBARING, ZOALS GEDICTEERD AAN JOANNES DOOR DE ENGEL VAN DE HEER.

  Zeggen dat jullie een deel van Mijn Vaders Boek aanvaarden en het andere deel niet is het Woord van God ontkennen. Jullie kunnen niet een deel van de Waarheid aanvaarden en de rest van het Woord van God afdoen als een leugen. HET BOEK VAN WAARHEID WERD VOORZEGD AAN DANIEL EN DAN IN DELEN GEGEVEN AAN JOHANNES DE EVANGELIST. VEEL VAN WAT OPGENOMEN IS IN HET BOEK OPENBARING IS NOG ONTRAFELD TE WORDEN. Vele mensen vrezen zijn inhoud en zo willen ze het ontkennen, want de Waarheid is een bittere pil om te slikken. En toch is de Waarheid, wanneer ze aanvaard wordt iets dat je veel gemakkelijker kunt begrijpen omdat met de Waarheid duidelijkheid komt. Duidelijkheid betekent dat jullie je gemakkelijker kunnen voorbereiden en met vrede in jullie ziel en vreugde in jullie hart, omdat jullie weten dat Ik kom om de wereld te vernieuwen. Jullie zullen weten dat het Paradijs geschapen door Mijn Vader, voor Zijn kinderen, uiteindelijk moet teruggegeven worden aan hen in al zijn oorspronkelijke Glorie.

  NIEMAND KAN WERKELIJK HET BOEK OPENBARING BEGRIJPEN WANT NIET ELKE GEBEURTENIS IS IN DETAIL OF ACHTEREENVOLGENS OPGENOMEN, NOCH IS HET ZO BEDOELD. Maar weet dit. Jullie kunnen er zeker van zijn dat dit de periode is wanneer Satans heerschappij sterft en als hij het einde bereikt zal hij elke straf plegen op Mij. Hij zal dit doen door Mijn Kerk op Aarde te infiltreren binnenin. Hij zal zielen stelen van Mij en Mijn Lichaam, de Heilige Eucharistie ontheiligen. Maar Ik ben de Kerk en Ik zal Mijn volk leiden. Satan kan Mij niet vernietigen, want dit is onmogelijk. Hij kan echter vele zielen vernietigen door hen te bedriegen door hen te laten geloven dat hij Mij is.

  Net als de wereld werd voorbereid op Mijn Eerste Komst, zo wordt ze nu ook voorbereid op Mijn Tweede Komst. Aan degenen die zich tegen Mij verzetten, in Mijn inspanning om zielen te redden en die Mijn vijanden omhelzen, weet dit: Jullie zullen nooit Gods Macht verslaan. Jullie zullen nooit het Woord vernietigen. Jullie zullen nooit Mijn Lichaam ontheiligen en toegelaten worden om te blijven staan.

  Wanneer de profetieen die opgenomen zijn in het Boek Openbaring, zich ontvouwen, moeten jullie nooit wanhopen want wees er zeker van dat de Liefde van God voor Zijn kinderen betekent dat Hij hard zal optreden tegen Zijn vijanden en streven om al Zijn kinderen, die Mij erkennen, Zijn enige Zoon, in Zijn Goddelijke Haven van Vrede te brengen. En terwijl de vijanden van God de zielen van velen zullen stelen, door een laag van charme en bedrog, zullen vele mensen spuwen op het Ware Woord van God.

  Voor degene die gezegend zijn met visie, vrees Mijn vijanden niet, maar Gods Toorn, als het neerkomt op degenen die proberen de zielen stelen van degenen die niet in de gaten hebben wat er gebeurt.

  Gods Liefde is Almachtig en Zijn Toewijding voor de overleving van elke persoon is oneindig. Maar Zijn Straf op Zijn vijanden is even fel als dat het definitief is.

  Jullie Jezus

  20-03-2014, 16:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het zal enkel zijn wanneer de Heilige Eucharistie wordt afgeschaft dat de antichrist Mijn Kerk zal binnentreden. 15/3/2014

   

  Mijn dierbare dochter, ALS DE GELOOFSAFVAL DOOR MIJN KERK KABBELT, ZAL DE GROOTSTE TEST VAN AL GEPLAATST WORDEN VOOR AL DEGENEN DIE MIJ DIENEN VAN BINNEN MIJN KERK. De crisis binnen Mijn Kerk op Aarde zal betekenen dat vele priesters zullen lijden aan een verschrikkelijk dilemma. HET GELOOF VAN VELEN ONDER HEN IS REEDS GESCHUD EN ZE ZULLEN MOETEN KIEZEN OF ZE AL DAN NIET EEN NIEUWE VERVANGINGSLEER WILLEN AANVAARDEN OF TROUW BLIJVEN AAN HET WARE GELOOF. Zelfs de meest toegewijde onder hen zal overweldigt worden door de luide stemmen van de bedriegers en ze zullen de relevantie van Mijn Leer in de wereld van vandaag in vraag beginnen stellen, waar zonde niet langer zal uitgeroepen worden van enige betekenis te zijn. 

  De weg wordt voorbereid voor de zaden om gezaaid te worden en de zoon van Satan zal spoedig klaar zijn om de nieuwe valse kerk te omhelzen. MIJN KERK ZAL EEN PERIODE VAN VERSCHRIKKELIJKE DUISTERNIS LIJDEN EN MIJN KRUISIGING ZAL DOOR ELKE ZIEL DOORSTAAN WORDEN DIE TROUW BLIJFT AAN MIJ. Mijn vijanden zullen radicale uitspraken doen dat alles wat beledigend is voor Mijn Heilige Naam aanvaardbaar zal verklaard worden in de ogen van Mijn Kerk. ZEER WEINIGEN VAN DE GEESTELIJKHEID ZULLEN VECHTEN TEGEN DE ONTHEILIGING OMWILLE VAN DE ZONDE VAN LAFHEID, maar weet dit. Als ze deelnemen aan valse offers, valse sacramenten en valse leerstellingen, die ze dan zullen proberen aanpraten aan Mijn trouwe volgelingen, zal Ik hen niet langer geschikt verklaren om voor Mij te staan.

  Veel van de schade dat zal veroorzaakt worden op de gewone mensen zal van de handen zijn van  degenen die Mijn Kerk zijn binnengekomen door valse middelen. WANNEER ZE JULLIE VERTELLEN DAT MIJN LICHAAM IETS ANDERS BETEKENT DAN MIJN FYSIEK LICHAAM, WEET DAN DAT DE HEILIGE COMMUNIE DIE JULLIE ZULLEN ONTVANGEN NIET VAN MIJ ZAL ZIJN. JULLIE MOETEN NOOIT TOELATEN DAT ZE DE BETEKENIS VAN DE HEILIGE EUCHARISTIE VERANDEREN. HET ZAL ENKEL ZIJN WANNEER DE HEILIGE EUCHARISTIE VOLLEDIG WORDT AFGESCHAFT DAT DE ANTICHRIST MIJN KERK ZAL BINNENKOMEN EN ZE OVERNEMEN. Dit is de dag dat jullie zullen weten dat de politieke wereld zal versmelten met de Christelijke kerken overal en dat Ik niet langer Aanwezig ben in de Christelijke kerken. Mijn Kerk, echter, kan nooit sterven en zo zal het Mijn Rest zijn die Mijn Licht branden zal houden en Mijn Aanwezigheid levend en velen zullen verborgen Kerken moeten zoeken en Mijn gewijde dienaren die door de Genade van God erin slagen Mijn Kerk intact te houden.

  VERONDERSTEL NOOIT DAT DE ZOON VAN SATAN, DE ANTICHRIST, AGGRESSIEF ZAL VERSCHIJNEN OF ALS EEN BOOSAARDIGE DICTATOR, WANT DAT ZAL NIET ZIJN STIJL ZIJN. IN DE PLAATS ZAL HIJ VELE VRIENDE HEBBEN. Hij zal geliefd worden door vele regeringen, evenals de vijanden binnen Mijn Kerk, die elke stap die hij doet hardop zullen toejuichen, tot hij een erefunctie binnen Mijn Kerk zal gegeven worden. Kardinalen, bisschoppen en andere leden van Mijn Kerk zullen voortdurend over hem spreken en hem prijzen in hun homilie. Zijn verleidingskracht zal zo groot zijn dat het hypnotiserend zal zijn. Hij zal door de bovennatuurlijke macht van Satan, al degenen aantrekken die beslissingen nemen in Mijn Kerk, tot ze zullen buigen voor hem alsof hij Mij is.

  Het zal door ambitieuze leden van de geestelijkheid zijn, die hun geloof afgevallen zijn, maar die nog steeds, gezegend zijn met de Gave van de H. Wijding, dat de antichrist extra macht zal verwerven. Hij zal van deze arme misleide verraders van Mij, het laatste segment van macht van binnen Mijn Kerk putten, totdat het klaar is voor hem om het binnen te treden als zijn nieuwe leider. Gedurende deze hele periode van duisternis, zullen Mijn vijanden op een zachte en charmerende manier een bijzonder vermogen hebben om leugens te presenteren als de Waarheid. Enkel degenen die blijven bidden voor bescherming en die Satan op alle manieren aanklagen die ze geleerd hebben zullen in staat zijn om weg te komen uit de klauwen van de antichrist.

  Jullie Jezus

  20-03-2014, 13:33 Geschreven door Claudia  


  17-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 140

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  140 Gebed om bescherming van de Hierarchie van Engelen 13/3

  Liefste Vader, God van de hele Schepping, God de Allerhoogste, verleen me Genade en Bescherming door Uw Hierarchie van Engelen. Zorg dat ik me focus op Uw Liefde voor elke van Uw kinderen, ongeacht hoe ze U beledigen. Help me om het nieuws van het Laatste Verbond om de wereld voor te bereiden op de Tweede Komst van Jezus Christus te verspreiden zonder vrees in mijn hart. Verleen me Uw bijzondere Genaden en Zegeningen om boven de vervolging te staan die gepleegd wordt door Satan, zijn demonen en zijn agenten op Aarde. Laat me nooit toe om Uw vijanden te vrezen. Geef me de kracht om mijn vijanden lief te hebben en degenen die me vervolgen in de Naam van God. Amen.


  God de Vader

  17-03-2014, 15:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Want dit is de laatste periode - het laatste hoofdstuk in de vervulling van Mijn Heilige Wil. 13/3/2014

  God de Vader : Mijn dierbare dochter, MIJN BESCHERMING IS NU OVER AL MIJN KINDEREN IN DE WERELD DIE MIJ LIEFHEBBEN UITGESTREKT. IK DOE DIT IN OVERVLOED, OMWILLE VAN DE BEDREIGINGEN DIE DE MENSHEID GEDURENDE DEZE TIJD IN DE GESCHIEDENIS MEE GECONFRONTEERD WORDT. 

  JULLIE, MIJN KINDEREN, MOETEN BIDDEN VOOR IEDEREEN VAN DEGENEN DIE VERLOREN ZIJN VOOR MIJ. Ik smacht naar hen. Ik begeer hun liefde. Ik ween om hen. Ik wacht op de dag wanneer ze Mijn Verbond zullen begrijpen dat door Mij in het begin werd geschapen. Want dit is de laatste periode – het laatste hoofdstuk in de vervulling van Mijn Heilige Wil. Het was door Mijn Verbond dat Ik de mens de nodige tijd gaf om tot zijn zinnen te komen en zichzelf te herkennen voor wat hij is en wat hij niet is. De mens werd geschapen door Mijn liefhebbende Hand, naar Mijn Beeld. Ik overstroom zijn ziel met Mijn Liefde, Ik gaf hem volledige vrijheid, door Mijn Gave van vrije wil en vrije keuze. Ik wilde nooit dat de mens’ liefde wederkerig was uit vrees voor Mij. Ik wilde enkel dat hij Mij liefhad, net als Ik hem liefhad. Ik schiep Mijn Engelen voor de mens, om Mij te dienen, maar omwille van Mijn Liefde voor hen, werd ook aan hen de Gave van vrije wil gegeven.

  Het was omwille van het bedrog van Lucifer dat de mens leed. Lucifer was geliefd en begunstigd door Mij. Hij werd nagelaten met buitengewone gaven en machten en vele Engelen dienden onder hem. Wanneer Ik de mens schiep, had Lucifer een jaloerse bui. Hij kon niet verdragen dat Ik Mijn kinderen zou liefhebben in zo’n grote mate en zo zocht hij Mij af te zonderen van Mijn kinderen. Hij verleidde Adam en Eva en dit betekende dat zij, door hun eigen vrije wil, Mijn Macht ontkenden en dachten – net als Lucifer – dat we Mijn Macht konden bereiken en een deel van Mijn Goddelijkheid konden opeisen.

  Samen met zijn trouwe engelen – die allen wreedheden tegen Mijn kinderen begingen – toen en nu – werd Lucifer in de afgrond geworpen voor eeuwig. Maar omwille van hun vrije wil – door Mij vrijelijk en met Liefde gegeven aan de mensheid, eiste Ik het nooit terug. Zo SCHIEP IK HET VERBOND OM HUN ZIEL TERUG TE WINNEN, DOOR MIJN PLANNEN OM HEN TE VERLOSSEN. Ze ontvingen grote gunsten van Mij. Ik zond profeten om hen te waarschuwen tegen de gevaren om toe te geven aan de verleiding van de duivel. Ik gaf hen de Tien Geboden om hen te begeleiden en hen te helpen leven volgens Mijn Wil. IK ZOND HEN MIJN ENIGE ZOON, UIT MIJN EIGEN VLEES GENOMEN, OM HEN VRIJHEID TE BRENGEN VAN DE HEL. Ze zouden dit niet aanvaarden, maar ZIJN DOOD OP HET KRUIS WAS HET KEERPUNT IN MIJN PLAN VAN HET LAATSTE VERBOND. 

  HET BOEK VAN WAARHEID IS HET LAATSTE DEEL VAN MIJN INTERVENTIE, VOOR DE LAATSTE DAG, WANNEER IK AL MIJN KINDEREN SAMENBRENG, TERUG NAAR HET PARADIJS DAT IK VOOR HEN IN DE EERSTE PLAATS HEB GESCHAPEN. Degenen die luisteren naar de Waarheid en die trouw blijven aan Mijn Heilig Woord zullen grote begunstiging vinden door Mij. Degenen die dit niet willen zullen nog steeds begunstiging vinden door Mij, door de levens die ze leiden, de liefde die ze betonen aan anderen en hun zuiverheid van ziel. Ik zal hen verwelkomen eens ze de Hand van Barmhartigheid erkennen en accepteren, die hen zal gereikt worden door Mijn Zoon.

  HET LAATSTE STADIUM VAN DE VERVULLING VAN MIJN VERBOND ZAL EEN PIJNLIJK ZIJN. Omwille van de invloed van Satan en zijn demonen zullen vele mensen bedrogen worden door hem en al zijn dienaren te aanbidden die onder jullie aanwezig zijn. Ik zal het lijden van zielen en de ontbering toelaten die gedragen worden door vele onschuldige mensen, maar enkel voor een korte periode. Dan zal Ik Mijn vijanden van het aardoppervlak vegen. Ik beloof jullie, lieve kinderen, dat Ik jullie pijn, verdriet en vrees, zal verzachten, door jullie machtige Genaden en Zegeningen na te laten. Jullie zullen beschermd zijn door de cirkel van Mijn Hierarchie van Engelen.

  Om Mij te vragen jullie angst en verdriet op te lossen en jullie de vrijheid van vervolging te verlenen, bid alsjeblieft dit gebed.

  Kinderen, jullie moeten sterk blijven op dit moment. Luister nooit naar haat en boosheid, die de Aarde zal bedekken, omwille van de komende teistering. Wanneer je het negeert, kun je Mij dienen in de meest voordelige manier, zonder enige boosaardigheid in jullie harten.

  Bereid jullie voor op veel boosheid, die op het punt staat uit te breken in de wereld, die zal gericht zijn tegen Mij, God de Allerhoogste en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Bid voor degenen die in een vacuum van leugens worden gezogen, die niets dan verdriet voor hen zullen brengen.

  Blijf in Mij, met Mij en voor Mij.

  Jullie geliefde Vader

  God de Allerhoogste

  17-03-2014, 14:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Tranen zullen tegen dan opgehouden zijn, maar Mijn Droefheid zal nooit eindigen. 12/3/2014

  Mijn dierbare dochter, WANNEER EEN MENS ZICH VAN MIJ AFZONDERT, VOLG IK HEM TOT HET EINDE VAN DE AARDE OM HEM TERUG TOT MIJ TE TREKKEN. HIJ KAN MIJ BELEDIGEN, VERSCHRIKKELIJKE WREEDHEDEN PLEGEN EN ZOVER GAAN DAT HIJ ALLE SOORTEN KWAAD VERAFGOOD, MET INBEGRIP DAT HIJ ZICH EEN SLAAF VAN DE DUIVEL MAAKT, MAAR IK ZAL NOOIT OPGEVEN. 

  IK ZAL TUSSENKOMEN IN ZIJN LEVEN OP VELE MANIEREN. Ik zal echte liefde in zijn leven introduceren; Ik zal zijn hart openen voor liefde aan andere mensen; Ik zal aan zijn geweten rukken; Ik zal hem toelaten te lijden door de handen van anderen – enkel om hem nederig te maken en daarom meer open tot Mij, Jezus Christus. Ik zal hem de eenvoud van de wereld in al zijn glorierijke schoonheid laten zijn, zoals geschapen door Mijn Vader, om hem weg te lokken van valsheden, die zijn leven vernietigen. Ik zal door kleine kinderen, hem het belang tonen van de noden van degenen die op hem steunen voor zijn noden te nemen. Ik zal hem gelach brengen, hem grote daden van goedheid door pure zielen tonen en Ik zal hem voorbeelden van zijn eigen zwakheid tonen, zodat hij weet dat hij niet groter is dan God. Ik kan hem toestaan om ziek te worden, als het hem doet overgaan naar Mij en in dergelijke gevallen, dan is Mijn Barmhartigheid het grootste. Want het zijn dergelijke zielen die hoogstwaarschijnlijk zich tot Mij richten en dan zullen en kunnen gered worden door Mij.

  HOEVEEL INSPANNING IS DOOR MIJ, JULLIE GELIEFDE JEZUS CHRISTUS, GEDAAN OM ELK VAN JULLIE IN DE VEILIGHEID VAN MIJN ARMEN – MIJN TOEVLUCHTSOORD TE NEMEN. EN HOEVEEL ONDER JULLIE KEREN ZICH NOG ALTIJD DE RUG TOE EN NEGEREN MIJ.

  Ik kom tussen door boodschappen, gegeven aan echte zieners en visionairen, en deze hebben miljoenen bekeerd. Ik zend tekenen; Ik stort Genaden uit de Hemel; Ik breng jullie Gaven door de Heilige Sacramenten en miljoenen hebben zich bekeerd. Helaas zijn er niet genoeg die zich tot Mij hebben gewend en daarom zal Ik niet rusten tot elk teken, elk mirakel, elke Gave, elke profetie en elke Interventie is uitgeput, vooraleer Ik kom om te oordelen.

  HET ZAL EEN TRIESTIGE DAG ZIJN ALS DEGENEN DIE MIJN GAVEN EN MIJN INTERVENTIE WEIGEREN VOOR MIJ KOMEN TE STAAN OP DE GROTE DAG EN MIJ NOG STEEDS ONTKENNEN. Zelfs dan, wanneer Ik hen de kans geef om hun trots opzij te zetten en naar Mij te komen, zullen ze nog altijd weigeren. Tegen dan, zal er niets meer zijn dat Ik kan doen om hen Eeuwig Leven te brengen, want ze zullen het niet verwelkomen. Jullie kunnen je afvragen waarom dit het geval is en daarom zal Ik het uitleggen.

  Wanneer de duivel de ziel verleidt, neemt het wat tijd in beslag vooraleer hij vaste voet heeft in een persoon. Maar eens hij hem verslindt, dicteert hij elke beweging dat die persoon maakt – hoe hij denkt, hoe hij communiceert met mensen, hoe hij zondigt en de zonde dat hij wil dat de ziel zich aan overgeeft. DE GROOTSTE GREEP DAT SATAN OVER HEN HEEFT IS HEN TE OVERTUIGEN DAT GOD KWAAD IS. SATAN ZAL DE ZIEL OVERTUIGEN DAT HIJ GOD IS EN DAT GOD, IN FEITE DE BOZE IS. Dat is hoe deze zielen zullen vernietigd worden door de slinkse sluwheid en manipulatie van de duivel. Zo duister zullen deze zielen worden, dat in Mijn Licht te staan ondraaglijk pijnlijk zal zijn voor hen en ze zullen hun gezicht verbergen voor Mij. Mijn Tranen zullen tegen dan opgehouden zijn, maar Mijn Droefheid zal nooit eindigen.

  Jullie Jezus

  17-03-2014, 11:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ze zullen een nieuw rood boek, met het hoofd van een geit ingewerkt in de kaft presenteren. 11/3/2014

   

  Moeder van Redding : Mijn lief kind, wanneer ik mijn Zoon ter wereld bracht, betekende dat niet alleen dat ik de Mensenzoon, de Redder van de wereld ter wereld bracht, maar ook een nieuw begin tot stand bracht. De wereld werd verlost door de geboorte van mijn dierbare Zoon en de mensheid werd een zeer bijzonder geschenk gegeven. Dit Geschenk werd verworpen, maar de mensheid haalt nog steeds voordeel eruit, omdat zo velen de Waarheid hebben aanvaard.

  DE GEBOORTE VAN MIJN ZOON LUIDDE DE GEBOORTE VAN ZIJN KERK OP AARDE IN, ALS BEIDE WERDEN GEBOREN UIT MIJ, EEN EENVOUDIGE DIENSTMAAGD VAN DE HEER. Het zal ik zijn, de vrouw gekleed met de zon, die verbannen wordt door de slang, samen met mijn Zoons Kerk, in de woestijn. IEDER SPOOR VAN MIJ, DE MOEDER VAN GOD ZAL WEGGEVEEGD WORDEN. VERSCHIJNINGEN DIE TOEGESCHREVEN WORDEN AAN MIJ, ZULLEN BELACHELIJK GEMAAKT WORDEN EN DE MENSEN ZULLEN ONDERRICHT WORDEN DOOR DE VIJANDEN IN MIJN ZOONS KERK OM ALLE GELOOF DAT ERMEE GEASSOCIEERD WORDT TE VERWERPEN. Dan zal mijn Zoons Kerk verbannen worden, samen met degenen die ware volgelingen zijn van Christus. DE HEILIGE MISSEN ZULLEN OPHOUDEN en terwijl dit alles gebeurt zal de slang zijn dienaren verspreiden en ze zullen hun zetels opeisen in iedere Christelijke kerk. De omvang van deze overname zal zodanig zijn dat vele mensen, ware gelovigen, verwonderd zullen zijn en ze zullen te bang zijn om op te komen en bezwaren te uiten tegen de ontheiliging waar ze getuige zijn, uit angst voor hun levens.

  Gedurende die tijd, zal mijn Zoons Rest verzamelen in elke natie over de hele wereld en de verlorenen en de verbijsterden, gedurende deze verschrikkelijke periode van kwelling. DIT LEGER ZAL GROTE MACHT GEGEVEN WORDEN OVER HET KWAAD, DAT ZAL GEZIEN WORDEN IN WAT EENS DE KERKEN VAN MIJN ZOON WAREN. Ze zullen door de Kracht van de Heilige Geest, de Waarheid prediken – het Ware Evangelie – het Ware Woord, gegeven aan de wereld in de Heilige Bijbel. De Bijbel zal openlijk uitgedaagd worden door bedriegers in Christelijke kerken en ze zullen elke Leerstelling in vraag stellen, die waarschuwt voor het gevaar van zonde. Ze zullen zijn inhoud verdraaien en ze zullen een nieuw rood boek met het hoofd van een geit ingewerkt in zijn kaft presenteren. Dit zal verborgen zijn in het symbool van het kruis.

  Aan de buitenwereld van ongelovigen, zal dit lijken op een revolutie en het zal hen fascineren en degenen aantrekken die het Bestaan van God ontkennen. Grote vieringen zullen starten in vele naties. Ze zullen de viering van vrijheid verwelkomen, van alle morele verplichtingen, in de naam van globale eenheid en een viering van mensenrechten.

  Het Licht van mijn Zoons Aanwezigheid zal hoog gehouden worden, zoals een baken, door degenen die mijn Zoons Restleger zullen leiden. Dit Licht zal blijven zielen aantrekken, van overal, ondanks de verspreiding van paganisme over alle kerken, van alle geloofsovertuigingen, met uitzondering van de twee getuigen – de Christenen en de Joden, die trouw zullen blijven aan Gods Wil.

  WANNEER DAN DE GROTE DAG AANBREEKT EN NADAT DE DRIE VERSCHRIKKELIJKE DAGEN VAN DUISTERNIS VOORBIJ ZIJN, ZAL EEN GROOT LICHT VERSCHIJNEN OVER DE AARDE. DIT LICHT ZAL MIJN ZOON OMRINGEN EN DE ZON, DIE ZIJN GROOTSTE KRACHT ZAL KENNEN, ZAL OVER DE WERELD NEERDALEN – ALLEBEI OP HETZELFDE TIJDSTIP. Niet een persoon zal erin slagen dit bovennatuurlijke spektakel niet te zien. Het gebulder van de aankondiging zal gehoord worden door allen door elke vorm van communicatie door de mens gekend. Daarom zullen allen een grote gebeurtenis verwachten, maar ze zullen niet de tijd, het uur of de datum kennen. En dan degenen wiens namen vermeld staan in het Boek van de Levenden, zullen verzameld worden.

  Bid, bid, bid dat de wereld de voorbereiding niet zal verwerpen die nodig is voordat de mensheid het Licht van mijn Zoons Gezicht kan zien.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  17-03-2014, 10:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc

  DEZE MENSHEID VAN DEZE LAATSTE TIJD IS DE MEEST ZONDIGE EN DECADENTE GENERATIE VAN ALLE GENERATIES DIE HEBBEN BESTAAN, EN HET IS OOK WAARIN MEER ZIELEN WERDEN VEROORDEELD, VOORAL JONGEREN!

  11 March, 2014  -  8:10 A.M.

  MARIA’S, MYSTIEKE ROOS, OPROEP TOT HERDERS VAN HUISHOUDENS

  Kleine kinderen, moge Gods vrede met jullie allen zijn.

  O, wat is mijn hart triest als ik het moreel, sociaal en geestelijk verval zie van deze zondige en ondankbare generatie! Ouders in een gezin, jullie zijn de herders in huis; jullie kinderen raken verloren door jullie meegaandheid en gebrek aan karakter! Hoezeer zijn de huishoudens veranderd, kinderen hebben nu de leiding, omdat de ouders zijn vergeten van autoriteit uit te oefenen in hun gezin.

  Ouders, onthoud dat het gezin de eerste samenleving is, het is het gezin waar het fundament van liefde, respect, gehoorzaamheid, discipline, eerlijkheid en bovenal de vervulling van goddelijke voorschriften, die het fundament voor gezonde menselijke samenleving vormen.  O, ouders geef liefde, maar geen gematerialiseerde of neerbuigende die in een verlies van deugden resulteert! Onthoud dat liefde voornamelijk een set van kleine details is waar respect en gehoorzaamheid aan de ouders autoriteit het belangrijkst is.

  Ouders, conditioneer jullie liefde niet noch verwar het met materiele zaken! Liefde corrigeert ook, en jullie zouden morele en spirituele waarden moeten inprenten voor jullie kinderen. Ik zeg jullie, ouders van gezinnen, als jullie huishoudens geen spiritueel bolwerk van God zijn  en enkel nog plaatsen zijn om te rusten; als jullie, ouders jullie kinderen niet leren om de goddelijke voorschriften te vervullen, nog in hen een gezonde, morele en spirituele doctrine in te prenten en daarboven je hen geen goed voorbeeld heeft, dan vraag ik jullie: waar klagen jullie over? En waarom zijn jullie geschandaliseerd over hun gedrag wanneer jullie je niet moeien met jullie opvoeding? Het gebrek aan dialoog, liefde en begrip in jullie gezin zijn het resultaat van deze decadente maatschappij.

  Het gezin is het fundament waar de maatschappij wordt op gebouwd; als de morele en spirituele basis van jullie gezinnen zwak zijn, zal de nieuwe maatschappij van gezinnen, dat jullie kinderen in de toekomst zullen vormen, ook zwak zijn. Het falen van jullie kinderen, is jullie falen. Ouders, ik spoor jullie aan o, de controle in jullie gezin zo spoedig mogelijk op te nemen; ik smeek jullie uit de grond van mijn hart God in jullie gezin te brengen en de toewijding aan mijn heilige rozenkrans terug op te nemen, een goed voorbeeld voor jullie kinderen te zijn en niet langer toe te geven. Want door jullie toegeven en gebrek aan liefde is jullie mensheid decadent.

  Gebrek aan liefde en dialoog in jullie gezinnen, ouders, tast de gezonde menselijke samenleving aan. De mensheid van deze eindtijd is de meest zondige en decadente van alle generaties die hebben bestaan en het is ook degene waarin meer zielen zijn veroordeeld, vooral de jongeren!  Word wakker, ouders, van jullie morele en spirituele lethargie! Kom terug tot God, geef morele en spirituele waarden door in jullie gezinnen, heb jullie kinderen lief, en heb terug controle over jullie gezinnen. ‘Het ontwaken van het geweten’ is nabij en jullie zijn verantwoording schuldig aan mijn Vader voor jullie 'kudde'. Neem dit opnieuw in overweging ouders, omdat jullie Gods vertegenwoordigers zijn voor jullie kinderen. Vergeet niet dat liefde het fundament is van vergeving en gezonde samenleving. Zonder liefde is er geen leven.

  Jullie moeder, die van jullie houdt: Maria, Mystieke Roos.

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de hele mensheid. 

  HET HELE UNIVERSUM ZAL SPOEDIG DOOREEN GESCHUD WORDEN, EN VUUR VAN DE HEMEL ZAL OP AARDE VALLEN OP DE GODDELOZE NATIES!

  07 March,2014 – 8:10A.M.

  GOD DE VADERS DRINGENDE OPROEP AAN DE MENSHEID

  Vrede zij met jullie, mensen van goede wil

  Vuur van binnen de aarde zal zeer spoedig uitbarsten en het zal de Aardas verschuiven. De verschuiving zal de rotatie van de aarde vlugger doen verlopen en de dagen, maanden en jaren tot de triomfantelijke terugkeer van mijn Zoon, korter maken. De grote draak van het Land uit het Noorden staat op het punt te ontwaken, en het Babylon van de laatste tijden zal te lijden hebben. Zijn arrogantie en rebellie zullen neergeslagen worden; al zijn overwicht en zijn wetenschap zullen tot niets dienen. Vuur, zwavel, as, geween en pijn zullen rouw naar veel van zijn steden brengen. Een groot deel van het territorium die de pacific boord tot het zuidelijk eind van het continent uitmaakt, zal verdwijnen.

  Mijn schepping zal wiegen en kreunen zoals een vrouw die haar weeen heeft en haar ellende zal gevoeld worden aan alle uiteinden der aarde. Continenten zullen bewegen en tectonische platen zullen verschuiven om een begin te maken voor mijn Nieuwe Schepping. Wee! Wee de inwoners van de aarde, omdat ze geen veilige plaats zullen vinden wanneer mijn schepping begint te bewegen! Mijn kinderen, mijn erfgenamen, verlies jullie hoofd niet, laat de paniek jullie niet grijpen; het beste dat je kunt doen in de zuiveringstijd is te bidden, boete te doen, je Hemelse Vader smeken zodat deze dagen beter te verdragen zijn en dat alles volgens mijn Heilige Wil gebeurt.

  Ik zeg jullie opnieuw: de wetenschap van de mensen van deze eindtijd kunnen het passeren van mijn Gerechtigheid niet stoppen. Het hele universum zal binnenkort schudden, en vuur vqn de Hemel zal op de aarde vallen in de richting van goddeloze naties! Ze zijn al die naties die weg zijn van mij, waar het bloed van mijn onschuldigen wordt vergoten, waar de onrechtvaardige wetten van zijn heersers en wetgevers mijn mensen onderdrukken. Al die naties die abortus hebben toegestaan, en wetten hebben in het leven geroepen ten gunste van sodomie en andere zonden tegen de natuur; waar mijn volk wordt vervolgd, gemarteld en vermoord. Al deze naties zullen verpulverd worden door het vuur van mijn gerechtigheid, net als Sodom en Gomorrah, zullen ze voor altijd verdwijnen en ze zullen niet langer herinnerd worden.

  De tijd van mijn grote gerechtigheid is nabij, en de dwazen doen voort zonder te geloven, ze leiden iedere dag hun leven als in de tijd van Noah en Lot; de geschiedenis herhaalt zich en 2/3 van de mensheid van deze eindtijd zal verdwijnen door het passeren van mijn Goddelijke Gerechtigheid. O dwazen! Het uur komt eraan! Waarop wachten jullie om naar Mij terug te keren? Kijk naar de hemel, ze toont jullie tekenen dat alles op het punt staat te beginnen; zie de decadentie van deze wereld, en hoor de geruchten van oorlog hier of daar. Hoor de hemelse trompetten schallen en aankondigen dat de nacht komt, en dat de tijd van mijn gerechtigheid komt. En jullie dwazen die nog altijd slapen zonder te beseffen dat op elk moment alles zal veranderen en dat er geen terugkeer is.

  Wee degenen die de geldgod aanbidden, omdat hij zeer spoedig zal vallen! Wat een droefheid voel Ik om zovelen te zien die mij tekort doen en ze hebben hun vertrouwen en veiligheid in deze god gesteld, dat het werk is van mensenhanden! Arme afgodendienaars, omdat jullie wereldse goden op het punt staan te vallen en jullie zullen eeuwig verloren zijn! Richt jullie ogen op jullie schepper, rebelse mensheid; begrijp ineens dat Ik geen plezier schep in jullie lijden noch in jullie dood. Aanvaard mijn offer van leven en stel jullie redding niet langer uit, zodat jullie morgen niet wenen en jammeren in de diepten van de afgrond, omdat Ik jullie kan verzekeren dat niemand zal luisteren.

  Jullie Vader, Yahweh, Heer van naties.

  Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

  17-03-2014, 00:00 Geschreven door Claudia  


  13-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na de Waarschuwing zal een groot verlangen komen om God glorie te geven. 9/3/2014

  Moeder van Redding : Mijn kinderen, jullie zullen altijd onder mijn bescherming zijn wanneer jullie mij, de Moeder van Redding aanroepen door deze Missie. IK BEN EEN DIENAAR VAN GOD EN MIJN ROL IS MIJN ZOON, JEZUS CHRISTUS, TE DIENEN EN HEM TE HELPEN IN ZIJN ZOEKTOCHT NAAR ZIELEN DIE DE HELE AARDE ZAL BEDEKKEN. NIET EEN NATIE ZAL DOOR HEM UITGESLOTEN WORDEN. De plannen van mijn Zoon om de wereld voor te bereiden bevatten elk ras, natie, geloofsovertuiging en elke man, vrouw en kind zullen zich bewust zijn dat Hij komt om hen te helpen. Hij doet dit omwille van de diepe Liefde, die God heeft in Zijn Hart voor Zijn kinderen. 

  VELE MENSEN, DIE GEEN RELIGIE PRAKTISEREN ZULLEN NIET IN STAAT ZIJN OM DE INTERVENTIE IN DE WERELD DOOR MIJN ZOON, JEZUS CHRISTUS TE NEGEREN. ZE ZULLEN EERST VAN STREEK ZIJN EN NIET IN STAAT DE BUITENGEWONE SPIRITUELE ERVARING TE BEGRIJPEN DIE ZE ZULLEN VOELEN IN IEDERE VEZEL VAN HUN HART EN ZIEL. Wat een vreugde zal de Waarschuwing zijn voor vele mensen, want ze zal het bewijs van mijn Zoons Bestaan met zich mee brengen. Met deze Gave zullen velen gevuld zijn met een vrede die ze nooit tevoren gevoeld hebben, evenals een groot verlangen om in de aanwezigheid van Jezus te zijn.

  Terwijl alle twijfels over het Bestaan van mijn Zoon zullen wegvallen uit de geest van degenen die blind zijn voor de Waarheid van het Woord van God – zal voor velen geestelijke leiding nodig zijn eens de Waarheid van de Waarschuwing is onthuld. Na de Waarschuwing zal een groot verlangen zijn om God glorie te geven. Dit zal een periode van grote beproevingen zijn; omdat de vijanden van God alles zullen doen om de wereld ervan te overtuigen dat de Waarschuwing – de Verlichting van Geweten – niet heeft plaatsgevonden.

  Wanneer God Zich vernedert om Zijn kinderen op te roepen en wanneer Hij hen smeekt om naar Hem te luisteren, is dit is een van de grootste Daden van Generositeit van Zijn kant. KINDEREN, AANVAARD DE WAARSCHUWING MET GOEDE GENADE, OMDAT HET VOOR VELEN HET EEN LEVENSLIJN IS DIE ZE NODIG HEBBEN OM TE LEVEN IN EEN WERELD ZONDER EINDE. Verwerp nooit de grote daden of mirakels van de Hemel, omdat ze voor het goed zijn van allen, zodat redding verleend wordt aan de massa en niet enkel aan een paar.

  Bedank altijd voor mijn Zoons Grote Barmhartigheid. JULLIE HEBBEN GEHOORD HOE GENEREUS HIJ IS EN SPOEDIG ZULLEN JULLIE GETUIGENIS AFLEGGEN VAN DE GROOTTE VAN ZIJN BARMHARTIGHEID, DIE DE HELE WERELD ZAL OMVATTEN. 

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding 

  13-03-2014, 22:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 139

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  139 Gebed om kracht om het kwaad te verslaan  8/3

  Lieve Jezus, bescherm me van het kwaad van de duivel. Bedek mij en al degenen die zwak en weerloos zijn in zijn aanwezigheid. Geef me de moed om hem elke dag te ontkennen en help me elke poging van hem te mijden om me met hem op welke manier ook in te laten. Amen.

  Jullie Jezus

  13-03-2014, 21:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is door de invloed van de duivel dat jullie onrein worden in Mijn Ogen. 8/3/2014

  Mijn dierbare dochter, DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST IS OP ZIJN STERKST OP DIT MOMENT IN DE WERELD DOOR DEZE BOODSCHAPPEN. De haat die Satan heeft voor de mensheid over de hele wereld is intens geworden, zo is ook de Kracht van de Heilige Geest toegenomen en zal met grote kracht de kern van het kwaad vernietigen.

  ONTHOUD ALTIJD DAT DE STRIJD DIE BESTAAT TUSSEN GOD EN SATAN ER IS OM DE ZIEL VAN DE MENS. En terwijl elke macht en Genade over de mensheid wordt gestort door Mijn Vader – wordt elke goddeloze daad en handeling gepleegd door de boze over zielen. Vele mensen zijn niet doordrongen van wat er gebeurt en helaas geven velen zich goedschiks aan Satan door hun ziel te openen en hem toe te laten hun ziel binnen te komen.

  Het kan wat tijd in beslag nemen voor Satan werkelijk zich manifesteert binnen de zielen en voor degenen die voortdurend verzoening zoeken door Mij, Jezus Christus, zullen de Genaden gegeven worden om tegen hem op te staan om zich te beschermen tegen het bezwijken voor daden die kunnen leiden tot volledige verdorvenheid. IK VERZOEK DRINGEND DAT JULLIE ALLEN BIDDEN VOOR DE ZIELEN VAN DEGENEN DIE HET SLACHTOFFER WORDEN VAN SATANS GODDELOZE PLANNEN EN BEDOELINGEN. Bid alsjeblieft het volgende gebed (139).

  NEGEER ALSJEBLIEFT MIJN WAARSCHUWING OVER DE GEVAREN MET JE IN TE LATEN MET DE DUIVEL DOOR TE BEZWIJKEN VOOR ZIJN GODDELOZE WEGEN. Wanneer je zijn trekken nastreeft : liegen, genotzucht, pijn aan anderen toebrengen en roddelen over je naasten, dan zul je weten dat hij je heeft verslonden en het zal enkel door Mij zijn, en de Genaden die Ik jullie verleen dat jullie in staat zullen zijn te ontsnappen aan de greep die hij over je heeft.

  Aanroep Mij, Jezus Christus, altijd wanneer jullie weten in jullie hart dat het door de invloed is van de duivel dat jullie onrein worden in Mijn Ogen.

  Jullie Jezus

  13-03-2014, 21:27 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Om de rechten van de Christenen vragen zal gelijkstaan aan de wet breken. 10/3/2014

  Mijn dierbare dochter, ZEER SPOEDIG ZULLEN JULLIE EEN AANTAL AANKONDIGINGEN HOREN DOOR BEDRIEGERS, DIE MIJN HUIS OP AARDE HEBBEN GEINFILTREERD. De ketterijen die uit hun mond zullen rollen en door hun daden die zullen resulteren in nieuwe wetten die het Woord van God zullen belasteren, die zullen gedwongen worden aan allen die trouw zijn aan het Woord.

  DE SACRAMENTEN ZULLEN VERMINDEREN EN HET AANTAL MISSEN ZAL STILLETJES AAN VERMINDEREN TOT ZE ZELDEN GEHOUDEN WORDEN. Elk excuus zal aangevoerd worden, maar dit alles zal de echte reden achter hun motieven verbergen. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn getuige van alles dat Mijn geliefde Moeder voorspelde in La Salette en Fatima. Jullie moeten verstaan dat het plan is om elke Kerk van God te ontheiligen, vooraleer de antichrist op de troon zit in Mijn Tempel in al zijn verachtelijke glorie. Degenen die antwoorden verwachten zullen genegeerd worden en later belachelijk gemaakt om het aan te durven degenen die beweren Mijn Kerk op Aarde te leiden, in vraag te stellen.

  Elke zonde in de Ogen van God zal uiteindelijk opzij geschoven worden. NIET ALLEEN ZAL ZONDE VERWORPEN WORDEN, MAAR HET ZAL GEPRESENTEERD WORDEN IN ELKE VERACHTELIJKE VORM OP MIJN ALTAAR. DE AFSCHAFFING VAN ZONDE ZAL GEZIN WORDEN IN DE INDOCTRINATIE IN HET ONDERWIJS VAN DE KINDEREN. Vooral kinderen zullen gedwongen worden ketterijen te slikken. Ze zullen verteld worden dat als ze deze leerstellingen niet aanvaarden dat ze schuldig zijn van degenen, die zonde een goede zaak vinden, hard te beoordelen. Kinderen zullen geleerd worden om nooit openlijk het Woord van God te verkondigen in de aanwezigheid van anderen uit vrees beschuldigd te worden van tegen de mensenrechten te zijn.

  Elke poging om moraliteit te promoten, op alle manieren onder de jongeren, zal geweldadige tegenkanting en veroordeling ondervinden. Christenen en degenen die openlijk hun recht om Christelijke Leerstellingen uitvoeren zullen neergeslagen en tot zwijgen gebracht worden. Hun woorden zullen gefluister worden en mensen zullen beschaamd zijn om toe te geven dat ze Christenen zijn. En terwijl de rechten van niet-Christenen hoog gehouden zullen worden, zal het de rechten van de atheisten zijn die zullen uitgeroepen worden van allergrootste belang te zijn. Zoals Ik jullie heb verteld zal de haat tegen Christenen stijgen buiten Mijn Kerk. In Mijn Kerk zal het stuk voor stuk worden afgebroken tot er niet overblijft dan een huls. De stenen en mortel zullen nog op zijn plaats zijn, maar Mijn Kerk op Aarde zoals jullie ze kennen zal veranderd zijn dat het jullie begrip te boven gaat.

  MIJN VOLK IS MIJN VOLK – DEGENEN DIE HET HEILIG WOORD VAN GOD ZULLEN OMHOOG HOUDEN EN DIE BLIJVEN GEBRUIK MAKEN VAN DE HEILIGE SACRAMENTEN, DIE TOEGANKELIJK ZULLEN GEMAAKT WORDEN AAN JULLIE DOOR MIJN DAPPERE EN MOEDIGE GEWIJDE DIENAREN DIE MIJ NOOIT IN DE STEEK ZULLEN LATEN. 

  Wanneer jullie Mijn Woord horen – vervat in het geschreven Woord en eeuwenlang doorgegeven in Mijn Vaders Boek – in vraag gesteld en geanalyseerd met een verlangen om het te herschrijven, dan moeten jullie het volgende weten. Ik autoriseer dergelijke ketterij niet. Ik veroordeel deze bedriegers omdat ze zielen zullen op een dwaalspoor brengen. Ook jullie mogen nooit luisteren naar iemand die je vertelt Mijn Woord te ontkennen.

  SPOEDIG ZULLEN JULLIE ELKE WET IN JULLIE LANDEN EN KERKEN ZIEN VERANDEREN OM ELKE VORM VAN ZONDE TE VERWELKOMEN EN WETGEVING ERVOOR. Beide soorten wetten (Kerk en Staat) zullen zich vermengen tot een geheel, totdat het Woord van God niet zal besproken of nageleefd worden. Om de rechten van Christenen te vragen zal gelijkstaan aan het breken van de wet en het zal bestraft worden op vele manieren. Voor degenen die niet geloven dat deze dingen mogelijk zijn, dan zullen jullie helaas deze dingen in jullie leven nog getuige van zijn zoals voorzegd.

  Hoeveel onder jullie zullen trouw blijven aan Mijn Woord? Mijn Leer? Niet veel. Toch zijn het degenen die zeggen dat ze Mij nu vereren en zeggen dat ze toegewijd zijn aan Mijn Kerk, die de eersten zullen zijn die de Waarheid de rug toekeren.

  Jullie Jezus

  13-03-2014, 00:00 Geschreven door Claudia  


  10-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkeerd zal aanzien worden als juist en juist zal aanzien worden als verkeerd. 6/3/2014

   

  Mijn dierbare dochter, wanneer mensen proberen anderen aan te zetten tot zondigen, doen ze dit op verschillende manieren, die niet voor de hand liggend lijken.

  De bekoring om te zondigen is een verleidende manier en het slachtoffer zal het altijd moeilijk hebben om er vanaf te komen. In het geval van diefstal zal de zondaar aangetrokken worden tot de hoofdprijs, die de zijne zal worden als hij instemt te stelen. In het geval van fysiek geweld en lichamelijk letsel op een ander gepleegd, zal het slachtoffer verleid worden door haat, hem gepresenteerd als een goede zaak. Hij zal ervan overtuigd zijn dat hij eenvoudigweg betrokken is in een straf, die noodzakelijk is in de naam van rechtvaardigheid. In andere gevallen zal het slachtoffer getrokken worden om zonde te plegen en niets verkeerds erin zien, omdat de verleiding zo aanlokkelijk is.

  Zonde en de verleiding om zich te engageren in de handeling zullen altijd gepresenteerd worden als een goede zaak, onschadelijk, en in vele gevallen zal het beschouwd worden als juist. Verkeerd zal aanzien worden als juist en juist zal aanzien worden als verkeerd. Alles waar Satan bij betrokken is en in het bijzonder wanneer hij de mens verleid, met elke denkbare reden om God de rug toe te keren, zal van achter naar voor zijn. Overal waar Satan aanwezig is zal er verwarring zijn. Niets zal zijn als het zou moeten zijn. Niets goeds kan komen van zijn aantasting. Zielen die deelnemen aan zijn intriges zullen tijdens en nadat de zonde werd gepleegd, lijden aan een diep verontrustend geweten. De belangrijke les hier is om situaties te vermijden waar je geconfronteerd wordt met verleiding. Om dit te doen, moet je bidden voor de kracht om in een staat van Genade te blijven.

  LAAT NIEMAND OOIT GELOVEN DAT HIJ GENOEG WILSKRACHT HEEFT OM DE DRUK TE WEERSTAAN DIE GEPLAATST WORDT OP HEM DOOR DE GEEST VAN HET KWAAD. Wanneer jullie dit geloven, zullen jullie ineens en onderwacht vallen. Jullie moeten alert blijven, iedere minuut van iedere dag, want jullie weten nooit wanneer de boze aan het werk is. Hij is zeer sluw en zeer voorzichtig. Want velen hebben geen idee hoe Satan werkt, maar een ding is duidelijk. Hij zal jullie enkel miserie en leed brengen. JULLIE MOETEN DAAROM ELKE DAG HET GEBED BIDDEN TOT SINT MICHAEL. 

  Heilige Aartsengel Michaël,

  Verdedig ons in de strijd en wees onze beschermer tegen de aanvallen en de listen van de duivel.
  Wij smeken U, dat God zijn heerschappij uitoefent over hem.
  En gij, Prins van de Hemelse Legermachten, drijf Satan en de andere boze geesten,
  die over de wereld rondsluipen voor het verderf van de zielen,
  terug in de hel door de Goddelijke macht die U is toevertrouwd.
  Amen

  SATAN EN ELKE DEMON DIE RONDSLUIPEN OP AARDE WERKEN ZEER HARD OM JULLIE VAN MIJ WEG TE NEMEN OP DIT MOMENT – MEER DAN ENIG ANDER TIJD SINDS IK OP AARDE LIEP. Jullie moeten jullie ogen op Mij richten en luisteren naar Mij, zodat Ik jullie kan blijven beschermen.

  Jullie Jezus

  10-03-2014, 14:31 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben Al -Barmhartig. Ik zoek geen wraak. 4/3/2014

   

  Mijn dierbare dochter, onthoud dat God altijd oordeelt ten gunste van de verdrukten. Hij zal nooit degenen verheffen die zichzelf verheffen. Voor iedere mens dat wordt verheven, zullen de allerlaagsten van jullie wereld verheven worden in Mijn Koninkrijk. De verdrukkers in jullie wereld zullen de verdrukten worden op de Laatste Dag des Oordeels.

  Ik Ben Al-Barmhartig. Ik zoek geen wraak. Ik berisp jullie niet door het kwaad dat je aan anderen deed, de haat die je op anderen pleegde of de harde manier waarop je anderen oordeelde terug te doen. ZO GROOT IS MIJN LIEFDE, DAT IK JULLIE ALLE ZONDEN ZAL VERGEVEN, BEHALVE EEUWIGE ZONDE, DIE HET WOORD VAN GOD VERVLOEKT. Ik zal jullie altijd vergeven, ongeacht hoe je Mij of Mijn dienaars kruisigt, die gezonden werden om jullie te verlossen. DE MENSHEID HEEFT SEDERT MIJN KRUISIGING GEEN INTERVENTIE VAN MIJ GEZIEN, ZOALS NU, ALS IK JULLIE HET BOEK VAN WAARHEID BRENG.

  DE TIJD IS NU NABIJ, ALS IK ALLE NATIES VERZAMEL VOOR DE LAATSTE REUNIE. Ik zal degenen nemen die van Mij zijn door hun daden en hun woorden naar een nieuw begin, die de nieuwe wereld zal worden, het Nieuwe Paradijs. Mijn Koninkrijk zal dat van jullie zijn. Ik zal Mijn volk verzamelen van elke hoek van de Aarde. Sommige zullen de Mijne zijn, terwijl de anderen zullen gestraft worden voor hun goddeloosheid. Degenen die geroepen zijn evenals degenen onder jullie die gekozen werden van het begin der tijden, zullen als leeuwen zijn. MOED ZAL JULLIE GEGEVEN WORDEN VAN DE HEMEL EN JULLIE ZULLEN DIT NODIG HEBBEN ALS JULLIE DE HAAT WILLEN OVERWINNEN DIE TEGEN JULLIE ZAL GEBRUIKT WORDEN. 

  VREES ALSJEBLIEFT NOOIT MIJN VIJANDEN. NEGEER HUN BOOSHEID. HUN STEMMEN KUNNEN RAZEN EN HUN GESCHREEUW KUNNEN OORVERDOVEND ZIJN, MAAR ZE HEBBEN GEEN MACHT OVER JULLIE. Als jullie werkelijk de Mijne zijn, dan zullen de vuren van de Hel jullie nooit overweldigen.

  Jullie Jezus

  10-03-2014, 11:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oorlogen zullen escaleren, tot de Grote Oorlog wordt verklaard. 4/3/2014

   

  Mijn dierbare dochter, HET IS BELANGRIJK DAT MENSEN OVER DE HELE WERELD ZICH TOT MIJ RICHTEN EN MIJ VRAGEN OM HEN TE BESCHERMEN VAN DE GESEL VAN OORLOG, OP DIT MOMENT. 

  OORLOGEN ZULLEN ESCALEREN, TOT DE GROTE OORLOG WORDT VERKLAARD EN DAN ZAL DE GROOTSTE VIJAND, DAT HET COMMUNISME IS GROTE BEROERING CREEREN ONDER ALLE NATIES. Machtshonger wordt geboren uit egoisme. Degenen die macht zoeken zullen, mettertijd geen hebben wanneer ze voor Mij moeten staan. Degenen die de zwakken en kwetsbaren vervolgen zullen hun eigen vervolging te lijden krijgen, driemaal meer dan dat wat zij op anderen plegen.

  Deze oorlogen zullen eindigen in beroering. Levens zullen verloren gaan, maar dan ZAL DE OORLOG IN HET OOSTEN EEN ZELFS GROTE OORLOG MET ZICH MEEBRENGEN. Wanneer deze oorlog plaatsgrijpt zullen miljoenen levens verloren gaan. WANNEER ALLES HOPELOOS LIJKT, ZAL DE MAN VAN VREDE VERSCHIJNEN EN DAN ZAL HET BEGIN VAN HET EINDE GEZIEN WORDEN. 

  Mijn Leven, Mijn Aanwezigheid zullen ervoor zorgen dat hoop, liefde en gebed zullen blijven om de pijn van Gods kinderen gedurende deze tijd te verzachten. Alle oorlogen, verzeker Ik jullie, zullen kort zijn. Al deze verschrikkelijke gebeurtenissen zijn een kort leven beschoren, maar weet dat wanneer ze plaatsgrijpen, dat de timing van al wat is bedoeld te gebeuren in Mijn Vaders Handen ligt.

  Jullie Jezus

  10-03-2014, 09:43 Geschreven door Claudia  


  07-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bericht van Ned Dougherty

  2 maart 2014
  H. Johannes de Doper - Eucharistische Kapel
  xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Costa Mesa, Californie

  Boodschap van Onze Lieve Vrouw van Licht

  Mijn lieve zoon, Ik kom vandaag met een boodschap van groot belang voor de mensen in de wereld. Jullie wereldse leiders plannen om jullie, mijn kinderen te engageren in een andere bloedige wereldoorlog om hun slavernij van al Gods kinderen op Aarde te verstevigen.

  Ik roep jullie allen op de pogingen van de wereldleiders om deze bloedige oorlog te weerstaan. Ik roep jullie allen op om te weigeren om wapens te grijpen tegen jullie broeders en zusters over de hele wereld, die zo gemanipuleerd worden door deze duistere leiders die een verbond aangaan met de boze, die deze vernietigende oorlog op Gods kinderen wil doen neerkomen.

  Opnieuw, moet Ik een beroep doen op de kinderen van God om de wereld te redden van zijn eigen vernietiging. Ik roep de kinderen van alle leeftijden op om dit demonisch plan van de boze te weerstaan. Kinderen van alle leeftijden moeten opkomen in gebed om een Armageddon van vernietiging en oorlog die jullie allen treffen te voorkomen.

  Jullie moeten nu erkennen dat door de geschiedenis van de wereld het de overheersers aan het hoofd van verschillende machtige regeringen zijn die de aanstichters zijn en degenen die de middelen van vernietiging bewegen die de dood van miljoenen mensen door de moderne tijden, evenals in de vroegere tijden hebben veroorzaakt.

  Het was nooit het plan van de Vader in de Hemel dat er oorlog zou zijn onder Zijn kinderen. Deze oorlogen waren en blijven uitgevaardigd worden door de leiders van de wereld die dergelijke dood en vernieling zaaien.

  Ik ben verschenen aan velen onder jullie door de eeuwen heen om te waarschuwen van de dood en vernietiging door jullie boosaardige leiders veroorzaakt, en nu verschijn Ik aan jullie opnieuw. Dit keer zijn de waarschuwingen van Jullie Hemelse Moeder ernstiger dan ooit tevoren, omwille van de technologie van de moderne wereld die nu het hele menselijk ras kan vernietigen in een ogenblik. Dit is het ultieme plan van de boze om jullie allen te vernietigen. Maar jullie zijn nu wijzer betreffende jullie leiders en hun plannen; meer dan ooit tevoren.

  Zoals Ik de kinderen van Fatima voorheen gewaarschuwd heb, dat de Toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart noodzakelijk is in deze tijden om er zeker van te zijn dat de boze gebroken zal zijn en een Tijdperk van Vrede in te luiden zonder de onvermijdelijke oorlog dat zal gevoerd worden, als de boze en zijn volgelingen hun oorlog krijgen.

  Ik roep jullie allen op nu in deze Eindtijd om de Heilige Vader, die terecht gekozen werd door de Vader in de Hemel, te smeken, om volledig de Toewijding aan Rusland en het volk van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart uit te voeren in deze tijden. Laat geen verwarring bestaan over wat mijn intenties zijn voor Rusland en zijn volk, die Ik graag zie.

  Maar erken dat het niet alleen de strijdende leiders van het Russische volk zijn die de schuld hebben in deze tijden. Al de leiders van de wereld worden gelokt, meestal bewust, sommigen onbewust, in het uitvoeren van een serie van gebeurtenissen die uiteindelijk leiden naar een andere wereldoorlog – een derde wereldoorlog die alle andere wereldoorlogen zal overstijgen.

  Jullie, mijn volk, willen deze oorlogen niet, want ze creeren niets meer dan vernietiging en dood over de hele wereld. Ik weet dat het moeilijk is voor velen onder jullie om te aanvaarden dat er wereldleiders zijn en een wereld-elite met zelfingenomen interesses, die dit plan van wereldoorlog uitvoeren omdat het in hun belang is om altijd hun macht en controle over de wereldbevolking te verhogen.

  Nu dat jullie dit weten, jullie moeten de Paus in Rome verzoeken om een standpunt in te nemen namens de wereldbevolking, die trouw zijn aan Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de wereld. De Paus in Rome moet de Toewijding van het volk van Rusland bevestigen en herbevestigen, evenals de wereldbevolking, aan mijn Onbevlekt Hart, zodat er geen twijfel is dat de Kerk van de Zoon van God standvastig is tegen de wereldleiders, die deze wereldoorlogen uitvaardigen.

  De mensen van de wereld moeten zich verenigen in vredevol gebed om het tij van kwaad te keren dat jullie doet afstevenen in een eeuwige vuurzee. De wereldbevolking heeft de kracht door hun gebeden om alle oorlogen te stoppen en een Tijdperk van Vrede in te luiden – bevrijd van de slavernij gecreeerd door de boze en zijn volgelingen.

  Ik vraag jullie in deze tijd om mijn woorden te herinneren in gebed tot St Dominicus acht eeuwen geleden, wanneer het meest krachtige gebed van de Rozenkrans werd bekend gemaakt aan jullie allen, de kinderen van God. Doorheen deze vele eeuwen, waren degenen onder jullie die zich richtten tot de krachtige gebeden van de Rozenkrans dienstig in het voorkomen van oorlogen en het beeindigen van andere oorlogen die de boze zeer listig uitvoerde. Nu is de boze de grootste oorlog aan het plannen die ooit de mensheid overkomt, en jullie moeten je bewust zijn van zijn plannen.

  Wees altijd waakzaam van de Eindtijdgebeurtenissen die plaatsvinden, zoals ik altijd heb gewaarschuwd en geprofeteerd aan jou. Nu hoor je en zie je de oorlogsgeruchten en de oorlogsdreigingen door jullie leiders, velen van wie volgelingen van Satan zijn.

  De Paus in Rome moe jullie allen leiden door de kracht van de Rozenkrans, die krachtiger is dan enig ander van hun vernietigende wapens.

  Daarom roep ik jullie aan om mijn smeekbede te horen aan jullie, aan de Paus in Rome. Ik roep jullie op om te bidden voor de Bekering van Rusland en zijn mensen evenals de bekering van de hele wereld. Als mijn gebeden en smekingen niet beantwoord worden, zullen dood en vernietiging volgen, net zoals ik heb gewaarschuwd in het verleden.

  Toch weet ik, mijn kinderen dat deze keer jullie je Hemelse Moeder, mijn Zoon de Verlosser in de wereld en de Vader in de Hemel niet in de steek zullen laten.

  We zullen jullie niet in de steek laten in jullie nood. We vragen dat jullie je toewijden om de wereld te redden van zijn eigen vernietiging. Jullie moeten succesvol zijn in jullie gebeden in deze tijden. Dan zal de wereld een globale transformatie ervaren voor het welzijn en goed van alle zielen die leven hier op Aarde.

  De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde is mijn belofte aan jullie voor de toekomst.

  Het zij zo! Volgens de Vader in de Hemel!

  07-03-2014, 15:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde kan elke ellende verslaan dat door het menselijk ras wordt geleden. 3/3/2014

   

  Mijn dierbare dochter, DENK AAN MIJ, MET LIEFDE IN JE HART, WANT HET IS ENKEL DOOR LIEFDE DAT IK AAN DE WERELD COMMUNICEER, DOOR HET BOEK VAN WAARHEID. 

  IN OPDRACHT VAN MIJN VADER VERZAMEL IK AL ZIJN KOSTBARE KINDEREN, ALS EEN MET HEM EN IN HEM. HET IS LIEFDE, DIE DEZE GODDELIJKE INTERVENTIE TOELAAT. Mijn Vader doorstaat Pijn, Boosheid, Ongeduld en Frustratie, omwille van de smet van zonde, die de ziel van elk van Zijn kinderen verderft. Maar het is Zijn eeuwige Liefde voor jullie allen dat het Licht van God doet branden op Aarde.

  Zonder dit Licht, zou er enkel duisternis zijn, niet enkel van geest, maar op Aarde zelf. Daglicht zou niet bestaan. De zon zou niet schijnen, noch zou de maan de nacht klaarder maken. De sterren zouden verdwijnen. Toch blijven al deze Gaven op zijn plaats door de Liefde van God. WANNEER DEZE LIEFDE WORDT BEANTWOORD BRENGT DIT GROTE VREUGDE AAN MIJN VADER, WANT HIJ WEET DAT EENS DE GEEST VAN LIEFDE AANWEZIG IS IN ZIELEN, HET ALLE DUISTERNIS VAN DE ZIEL KAN OVERWINNEN

  Liefde xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />kan elk leed dat geleden wordt door het menselijk ras verslaan. Liefde voor elkaar zal het kwaad vernietigen. Liefde voor God zal Satans macht over de mens vernietigen. Trouw aan de Geboden van God zullen de ziel perfectioneren en op hun beurt het menselijk ras redden van verbanning en afzondering van God.

  Wanneer het Licht van God wordt behouden in jullie harten en de Liefde van God voor een ander aanwezig is in jullie zielen, dan kan en zal elk kwaad overwonnen worden. Wanneer je God liefhebt, zul je een diepe vrede voelen in je, want wanneer je jouw liefde voor Hem toont wal Hij je vullen met Zijn Genaden. Jullie moeten altijd troost zoeken in de krachtige Liefde, die God in Zijn Hart houdt voor elk van jullie. WIE JE OOK BENT, WELK GRIEF JE OOK HEM AANGEDAAN HEBT EN ONGEACHT HOE GODDELOOS JULLIE ZONDEN OOK ZIJN, HIJ ZAL JE VERGEVEN – ALTIJD. AL WAT JE MOET DOEN IS HEM AANROEPEN, DOOR MIJ TE VRAGEN, ZIJN GELIEFDE ZOON, JEZUS CHRISTUS, OM NAMENS JULLIE TUSSEN TE KOMEN DOOR VERZOENING.

  KOM NAAR MIJ MET JULLIE GEBED EN ZEG : JEZUS, NEEM MIJ ONDER UW TOEVLUCHT NAAR MIJN VADER EN BRENG MIJ EEUWIGE REDDING. 

  Wanneer jullie naar Mij komen, met een waar berouw in jullie ziel, zal het Koninkrijk van de Hemel van jullie zijn.

  Jullie Jezus

  07-03-2014, 10:54 Geschreven door Claudia  


  06-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eens je Mij hebt, heb je alles. 2/3/2014

   

  Mijn dierbare dochter, er zijn tijden van strijd wanneer mensen zich hulpeloos kunnen voelen. Er zijn tijden van tragedie wanneer ze angstig kunnen zijn. En er zijn tijden wanneer de mens wanhoopt en alle hoop uit zijn leven verdwijnt. Dan zijn er tijden van ellende wanneer de mens zich afsluit van degenen die hij liefheeft – wanneer hij voelt dat het leven gewoon te moeilijk is om te doorstaan. Ik zeg tot degenen die dergelijke pijn doorstaan om Mij te aanroepen en Mij te vragen, jullie Jezus, om al je lijden weg te nemen. Bied Mij al jullie beproevingen aan wanneer ze teveel worden om te dragen. Het is op dat moment, wanneer jullie je verschrikkelijke angst overgeven, dat Ik de wolk die jullie ziel verduistert en die jullie geest verwart, op zal heffen.

  Geef nooit toe aan lijden. Heb nooit het gevoel dat alles hopeloos is, want eens je Mij hebt, heb je alles. Ik Ben jullie steun in dit leven en enkel Ik kan jullie helpen. De mens moet altijd streven om te overleven, tegen onrecht te vechten, deugd hoog houden en nooit bang zijn om de Waarheid te verkondigen. Maar wanneer dat wat je ziet je grote pijn en lijden brengt, omwille van onrecht, kan enkel Ik jullie ondersteunen gedurende dergelijke beproevingen.

  NIETS WAT DE WERELD HEEFT AAN TE BIEDEN KAN JULLIE ECHTE TROOST BRENGEN IN JULLIE TIJDEN VAN NOOD. ENKEL IK, JEZUS CHRISTUS, KAN JULLIE DE GEMOEDSRUST EN DE KRACHT EN MOED GEVEN OM TE WEERSTAAN AAN HAAT, ONRECHT, VERVOLGING EN ISOLEMENT. Ik moet jullie eerste keus zijn in jullie tijden van nood, wanneer jullie Mij moeten aanroepen. ENKEL IK ZAL JE KALMTE, VREDE EN VRIJHEID VAN ANGST BRENGEN, WANT IK BEN LIEFDE EN WANNEER LIEFDE IN JE ZIEL WOONT KAN JE ALLES AAN. 

  Jullie Jezus

  06-03-2014, 14:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wereld zal knielen op twee knieen en het beest verafgoden. 28/2/2014

   

  Mijn dierbare dochter, IK GEEF AAN MIJN RESTLEGER EN AL DEGENEN DIE NOOIT AFWIJKEN VAN MIJN HEILIG WOORD, DE AUTORITEIT OVER NATIES, WANNEER DE GELOOFSAFVAL ALLEN VERBLIND IN DE NAAM VAN EENMAKING.

  JULLIE ZULLEN GROTE GUNSTEN, GROTE GENADEN EN DE MACHT OM DE GELOVIGEN TE LEIDEN, GEGEVEN WORDEN. JULLIE ZULLEN OOK DE ZWAKKEN EN DEGENEN DIE VERLOREN RAKEN IN EEN DORRE WOESTIJN LEIDEN. JULLIE ZULLEN DE WARE GEEST WORDEN, DE ENIGE OVERBLIJVENDE REST VAN DE GEEST VAN DE HEER IN EEN KERK, DIE BEROOFD ZAL ZIJN VAN MIJN HEILIGE AANWEZIGHEID. Mijn Aanwezigheid zal enkel in degene wonen die de autoriteit zal gegeven worden om het Woord van God te dicteren en dorstige zielen te leiden naar de Fontein van het Leven.

  Wanneer de valse boodschappers die zeggen dat ze woorden en leiding van de Hemel ontvangen spoedig opstaan, zullen ze worden als prinsen op de troon, die spoedig zullen onthuld worden in de nieuwe tempel van afschuw. Dit nieuw heersende centrum zal opgesmukt worden met zijn eigen toegewijde dienaren, waarzeggers en degenen die vervuld zijn met de geest van duisternis – allen die zullen vleien over de antichrist.

  De wereld zal buigen, knielen op beide knieen en het beest verafgoden. Niet een greintje van pure liefde zal in hun harten overblijven – maar weet dit. Wanneer jullie je rechterarm van God afsnijden, zullen jullie met jullie linkerhand, het beest de hand schudden die je tot hem zal trekken en je verzwelgen in zijn boosaardige greep. Wanneer jullie je ziel openen voor de boze, zal hij binnenkomen en hij zal je nooit een moment van vrede toestaan. Omwille van je vrije wil zullen jullie proberen tegen hem te vechten, maar je zult niet sterk genoeg zijn.

  Mijn Rest zal opkomen, onbevreesd en gemarkeerd met het Licht van Mijn Gezicht, als ze miljoenen van de vier hoeken van de Aarde zullen verzamelen, om hen de Waarheid te brengen. Zij zullen het Evangelie verkondigen, Mijn Woord verkondigen en nooit afwijken van de Waarheid. Ze zullen geminacht, bespot, vervolgd, verraden worden – zelfs door degenen het dichtst naast hen – en toch, zullen ze nooit hun ogen afwenden van Mij.

  De wereld zal de Waarheid niet verwelkomen, wanneer het werd geindoctrineerd met valse vroomheid en de voldoening dat het zal voelen, tegen dat stadium, zal de zonde ontkend worden in al zijn vormen.

  In elke oorlog kan er enkel een overwinnaar zijn. Wanneer de mens tegen God vecht, zal hij altijd falen. Wanneer hij partij kiest voor de bedrieger, zal hij weggeworpen worden en nooit het Licht van Mijn Gezicht zien.

  Bid, Mijn geliefde Rest, voor degenen die zullen voor de gek gehouden worden door de antichrist. Ik verlang dat deze zielen onder Mijn Bescherming worden gebracht. Ze zullen Mij niet op zoek gaan naar Mij, maar door jullie gebeden, zal Mijn Vader tussenbeide komen, zodat ze kunnen komen onder Mijn Grote Barmhartigheid.

  Jullie Jezus

   

  06-03-2014, 13:59 Geschreven door Claudia  


  05-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 138

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  138 Gebed : om bescherming tegen haat  27/2

  O Moeder van Redding, bescherm me tegen elk soort van haat. Help me om te zwijgen wanneer ik geconfronteerd word met haat. Houd mij sterk in mijn trouw aan Jezus Christus, wanneer ik op mijn zwakst ben. Verzegel mijn lippen. Help me om degenen de rug toe te keren die mij engageren met woorden die de Leer van uw Zoon ontkennen of degenen die me beschimpen omwille van mijn geloof. Bid voor deze zielen, lieve Moeder, zodat ze Satan zullen verzaken en de vrede van uw liefde en de Heerschappij van de Heilige Geest zullen voelen in hun zielen. Amen.

  Jullie Geliefde Moeder – Moeder van Redding

  05-03-2014, 22:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde en alleen Liefde komt van God. Haat alleen komt van Satan. Er is niets tussen. 27/2/2014

  Moeder van Redding : Mijn kind, er is veel haat tegen deze Missie van Redding, omdat de boze niet een ziel wil verliezen aan God. WANNEER GOD DOOR EEN PROFEET SPREEKT, SCHEPT DIT VERONTWAARDIGING IN DE HEL. Elke inspanning wordt gedaan door de boze om het Woord van God tot zwijgen te brengen, in deze omstandigheden. Satan zal al het mogelijke doen om een schadelijke invloed op mensen uit te werken tegen alles die de zielen van de mensheid zal redden. 

  Hij zal haat verspreiden tot de zielen, die gevuld zijn met deze haat, gewillige agenten van hem zullen worden en tot ze niet langer controleren wat ze doen. Gevuld met deze verbolgenheid zullen ze zich in de onmogelijkheid bevinden om liefde te voelen in hun harten voor degenen, waarvan ze geloven dat ze hun vijanden zijn. Dan zullen ze beginnen zichzelf te haten. En hoe meer ze zondigen tegen God, hoe meer ze gevuld worden met een verschrikkelijke kwelling. Wanneer dit soort haat uiteindelijk de ziel overneemt, zullen ze niet in staat zijn zich te bevrijden van Satan. Er is veel gebed is nodig voor dergelijke zielen. Als een ziel lastert tegen Gods Woord zullen ze geconfronteerd worden met een strijd tegen het beest, die zo fel zal zijn dat het onmogelijk zal zijn om zich vrij te maken van zijn macht. Hun vloek tegen God wordt hun eigen vloek en er kan niets gedaan worden voor hen in dat stadium.

  Zielen die gevuld zijn met haat spreken het Woord van God niet, want dit kan niet zijn. Haat zal nooit van de lippen rollen van degenen die werkelijk God liefhebben. Jullie moeten nooit de macht van Satan onderschatten, want hij kan elke ziel strikken, ongeacht hoe goed ze zijn. Eerst zal de boze zeer overtuigend zijn wanneer hij het slachtoffer vult met leugens. Hij zal zelfs een geestelijk gevoel creeren dat ik, de Moeder van God, het ben die met de ziel communiceert. Hij zal de ziels’ liefde van God gebruiken om binnen de ziel een gevoel van verbolging in te prenten tegen wat de ziel waarneemt als een boze handeling, daad of woord. Hij lokt de zielen in de val die kunnen, soms trouwe dienaren van God zijn. Maar eens een ziel de boze toelaat de ziel te vullen met enige vorm van haat, zal hij of zij het onmogelijk vinden om vrij van hem te komen. Enkel gebed en grote daden van boete en nederigheid kunnen hem wegdrijven. Na een tijd zal de ziel weten dat iets verontrustend is, wanneer de boosheid, ongemak, angst en volledig gebrek aan vrede de ziel overneemt. De boze zal niet rusten totdat de ziel eindelijk zich tegen God keert en Hem lastert.

  Kinderen, jullie moeten je nooit inlaten met degenen die twijfels zaaien in jullie ziel over de Perfectie van God. Wanneer jullie je inlaten met degenen die God lasteren, zullen jullie besmet worden. Wanneer jullie dit doen, zullen jullie ook gevuld worden met een haat, die jullie nooit tevoren hebben gevoeld. Dan zullen jullie veel hulp en interventie nodig hebben, vooraleer je opnieuw geschikt kunt worden gemaakt om in de Aanwezigheid van God te staan.

  Negeer elke vorm van haat want het kan nooit van God komen. Er is enkel een bron van waaruit haat voortkomt en dat is Satan. Laat je in met Satan en degenen wiens hart hij met haat vult, dan zal hij dit gif in jullie ziel storten. Negeer deze situatie. Zwijg. Bid voor die zielen die anderen haten. Jullie moeten mijn Heilige Rozenkrans bidden om je te beschermen tegen deze verleiding.

  Ik waarschuw jullie voor deze dingen, want de macht van Satan is zo sterk op dit moment, want hij probeert de zielen te stelen van al die mensen over de hele wereld die geloven in mijn Zoon, Jezus Christus, en degenen die trouw zijn aan mij, Zijn geliefde Moeder. ALSJEBLIEFT WEES BEHOEDZAAM, OP DIT MOMENT, DOOR DIT GEBED TE BIDDEN OM JE TE BESCHERMEN TEGEN HAAT.

  Liefde en alleen Liefde komt van God. Haat alleen komt van Satan. Er is niets tussen. Niets in het midden. Jullie zijn ofwel voor mijn Zoon ofwel tegen Hem.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  05-03-2014, 22:10 Geschreven door Claudia  


  02-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Perfectie van het verloren Paradijs zal vernieuwd worden tot zijn vroegere Glorie. 26/2/2014

  God de Vader : Mijn kinderen, luister naar Mij, als Ik jullie oproep en Mijn diepe en blijvende Liefde voor jullie allen verklaar. Temidden van de beproevingen, het verdriet, de wreedheid, de goddeloosheid en inderdaad, de vreugde en vrede, Ik voer het Bevel over alles.

  DE TIJD IS RIJP DAT DE ZUIVERING VERSTERKT WORDT, MAAR NIETS, ENKEL HET GOEDE, ZAL UIT DEZE TIJD VOORTKOMEN. Denk aan deze tijd alsof een ziek kind bedlegerig is en geveld is door een ziekte, die het zwak maakt, krachteloos, gebrek aan energie heeft in voedingstoffen en met een zeer hoge koorts. Hij zal niet herstellen totdat de koorts is verdreven en toch is het de koorts die het van de ziekte bevrijdt.

  De Zuivering van de mens werd voorzegd en Ik laat het toe, zodat Ik de mensheid van de ziekte kan bevrijden, die de harten en zielen van degenen die Mij niet werkelijk kennen geselt. De verdeling in de wereld zal toenemen, tot ze uiteindelijk op is. OORLOGEN, UITGEBARSTEN EN VERNIETIGD, ZULLEN VERDWIJNEN EN ER ZAL VREDE HEERSEN. De geloofsafval zal vele zielen omhullen, maar nadien zullen de meeste van Mijn kinderen de Waarheid zien en naar Mij komen lopen, door de liefde die ze zullen ervaren voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

  Mijn Schepping zal perfect worden, wanneer Satan en elke demon die de Aarde teistert zal verbannen zijn. Het Licht zal klaarder worden, de Perfectie van het verloren Paradijs zal vernieuwd worden tot zijn vroegere Glorie en de mensheid zal Een in Mij worden.

  MIJN BELOFTE OM JULLIE TERUG IN HET PARADIJS TE BRENGEN, DAT IK SCHIEP VOOR ELK VAN JULLIE, ZELFS VOOR JULLIE HET EERST ADEMDEN, STAAT OP HET PUNT AANSCHOUWD TE WORDEN. Elk van jullie werd dit geboorterecht gegeven. BEREID JULLIE VOOR. Jullie zullen in Mijn Paradijs getrokken worden door de liefde, die Ik zal plaatsen in jullie harten en door de Genaden, die jullie verleend zullen worden in jullie zielen. Niet een ziel onder jullie zal in staat zijn te zeggen dat Ik jullie niet elke kans, elk teken, elk uitstel heb gegeven. BID DAT JULLIE DE MINZAAMHEID ZULLEN HEBBEN OM HET GLORIERIJKE LEVEN TE AANVAARDEN DIE IK KLAAR HEB VOOR JULLIE, VAN EEN WERELD ZONDER EINDE.

  Jullie geliefde Vader

  God de Allerhoogste

  02-03-2014, 15:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De god die ze zullen verkondigen zal niet Mijn geliefde Vader zijn. 25/2/2014

  Mijn dierbare dochter, HET WERD VOORZEGD DAT DE HAAT VAN DE MENSHEID VOOR GOD ONGEKENDE PROPORTIES ZAL BEREIKEN IN DE EINDTIJD. Mensen zullen dan niet in staat zijn een onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Veel verwarring zal een verwoestende invloed op hen hebben en er zal in hen een duisternis van de ziel heersen die hen weinig vrede zal brengen.

  God zal ontkend worden. Ik, Zijn enige Zoon, zal bespot worden en Mijn Goddelijkheid verworpen. ALLEN DIE MIJ LIEFHEBBEN ZULLEN VERLEID WORDEN OM ZICH AF TE KEREN VAN ALLES WAT IK HEN GELEERD HEB. Elke persoon die Mij ontkend, zal proberen hun reden om dit te doen te rechtvaardigen. Hun redenen zal dit zijn. “Jezus – zullen ze zeggen – is eenvoudigweg een boegbeeld, een profeet, gezonden om mensen de Waarheid te leren.” ZE ZULLEN SPOEDIG GELOVEN DAT MIJN GODDELIJKHEID EEN LEUGEN WAS EN DAT ENKEL TROUW AAN GOD – EEN GOD VAN GOEDHEID – IS AL WAT NODIG IS, VOOR ALLE RELIGIES, ZODAT ZE KUNNEN VERENIGD WORDEN TOT EEN GEHEEL.

  De ‘god’ die ze zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn. In de plaats, ZULLEN ZE VALSE GEESTEN VERAFGODEN, VERMOMD ALS ENGELEN VAN GOD. Als de wereld zich verheugd, samen met de Christenen, die trouw blijven aan Mij, en de Joden, die trouw blijven aan Mijn Vader zal de Tijd voor Mijn Tweede Komst zo plotseling neerdalen dat zeer weinigen klaar zullen zijn. Dan zullen de vervolgers tot zwijgen gebracht worden, de goddelozen vernietigd en degenen wiens namen in het Boek van de Levenden staan zullen zich verenigen en een leven leiden van eeuwige glorie.

  Jullie Jezus

  02-03-2014, 14:53 Geschreven door Claudia  


  01-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een bezetene wordt verlost

  Man van God, help me!

  Mijn naam is Martha en ik kom uit Z-Afrika. Ik ben verslaafd aan het eten van grond, maismeel, papier, gommen en stoffen.

  Alsjeblieft, Man van God, help me!

  Het begon toen het buiten aan het regenen was en ik smaakte de geur van de grond, ik voelde het aan als ik het aan het eten was.

  Dit zijn de dingen die ik eet, man van God. Alsjeblieft, help me!

  Hoelang ben je dit alles aan het eten?

  Het is nu 10 jaar, mijnheer.

  Welke inspanningen heb je gedaan om het te beeindigen?

  Ik probeerde vele dingen, maar niets hielp.

  Toon nu aan ons hoe je dat alles opat.

  Er is nooit een probleem dat Jezus Christus niet kan oplossen.

  Amen.

  Eens je gelooft, zul je verlossing ontvangen en vrijmaking van deze boze geest.

  Ik geloof, mijnheer.

  In de machtige naam van Jezus Christus!

  Zeg wie je bent. Wie ben je?

  In de machtige naam van Jezus Christus! Spreek!

  Ik ben Lucifer. Ik ben Leviathan. Ik ben numeriek.

  Hoevelen van jullie zijn in haar?

  Wij zijn velen.

  Hoe werken jullie in dit lichaam.

  De vader gaf haar aan ons.

  Spreek.

  De vader gaf haar aan ons. Kun je het niet zien?

  Sta recht en spreek.

  Wat heb je met haar gedaan tot nu toe?

  Kom hier en antwoord. Kom hier.

  Wie ben jij?

  Doe je hand naar beneden en antwoord.

  Wat heb je gedaan met haar?

  We namen haar sinds ze werd geboren en ze diende ons. Ze dient Satan; ze is een hogepriesteres. Wie wordt veronderstelt die positie te vervullen?

  Kom terug! Stop!

  Wat heb je gedaan met haar carriere en gezondheid?

  Niets is in petto voor haar.

  Hoe ben je haar lichaam binnengedrongen?

  We namen haar wanneer ze werd geboren.

  Wat is je missie in dit lichaam?

  Ze moet terugkomen.

  Naar waar?

  Ze brak de code van het occulte!

  Waar wil je dat ze terug heen gaat? Waar woon je?

  We zijn in de ether.

  Wat zijn de kwade dingen die je hebt gedaan tot nu toe? Som ze op.

  We veroorzaken verwarring. We gaven haar ziekten. We veroorzaken afwijzing. We stelen alles.

  Wat heb je gedaan met de familieleden?

  Ik heb hen gedood; ik heb alles van hen weggenomen.

  Wat zijn de dingen die je hebt weggenomen?

  Ik brak hun financien; ik gaf hen ziekten. Ik veroorzaakte verwarring; ik veroorzaakte haat. Ik veroorzaakte alles en ik zorgde ervoor dat ze God niet zullen dienen. Ze zullen ons dienen.

  Dit lichaam was verslaafd aan sommige dingen. Wie veroorzaakte dat?

  Ik, natuurlijk.

  Wat wil je bereiken?

  Ofwel dient ze ons, ofwel dient ze satan of ze gaat dood.

  Hoe wil je dit doen?

  Ik zal ervoor zorgen dat ze altijd verward is. Ze zal nooit haar mannetje staan. Hoor je?

  Apart van dit lichaam, welke andere boze dingen heb je gedaan aan andere mensen?

  We vernietigden hen – de zogenaamde pastors, Christenen, zakenlui, huwelijken, alles – som jij ze op!

  Hoe vernietig je zogenaamde pastors?

  We gebruiken haar lichaam.

  Hoe?

  Waarom zou ik mezelf uitleggen aan jou?

  In de naam van Jezus, spreek!

  We gebruiken haar ogen.

  Hoe gebruik je haar ogen en wat gebeurt er wanneer je ze gebruikt?

  Zodat wanneer ze dingen ziet, wij ze ook zien. Elke keer ze een plaats binnenstapt zijn we daar; we kijken met haar mee. Alles wat ze ziet, zien we met haar mee. Als ze plannen heeft, als ze in een winkel binnenstapt, als ze ergens gaat, zien we haar.

  Je spreekt over pastors. Hoe gebruik je hun lichaam?

  We gebruiken hen. We sluiten hun ogen.

  En wat gebeurt er met hen?

  Ze kunnen God niet dienen; ze kunnen ons niet zien.

  Ze kunnen jullie niet zien?

  Nee, ze kunnen het niet. Ze zullen enkel licht zien. We zullen verschijnen als licht en haar gebruiken, maar tegen de tijd dat we hen vatten, weten ze het niet.

  Je hebt gezegd dat je zakenlui vernietigde; hoe doe je dat?

  Telkens we in hun zaken binnenstappen nemen we het geld; we kopen ermee.

  Hoe ga je naar hun zaken?

  We gebruiken geesten; we transporteren hen. We gebruiken lichamen; sommigen van hen zien ons niet. We gebruiken hen, indirect.

  Wat gebeurt er met hun zaken en financien?

  Wat denk je?

  Ze vallen!

  Wat bereik je met dat te doen?

  Het is ons koninkrijk. Hoe meer we mensen doden, hoe meer we vernietigen, hoe meer we winnen.

  Wat win je?

  We winnen hun geesten, we nemen bezit van hen.

  Wat is je missie hier?

  Ik weet niet hoe deze vrouw kwam. We probeerden haar in de lucht te doden, maar we konden niet.

  Hoe probeerde je haar in de lucht te doden? Wat deed je?

  We verzamelden de principaliteiten wanneer ze de zee bereikten om haar te doden.

  Waarom is het dat je de naam Jezus niet graag hebt? Wat heeft die naam aan jullie gedaan?

  Omdat we duisternis zijn, we mengen niet met licht. Elke keer dat je deze naam vernoemt maakt ze ons kapot, we kunnen niet werken.

  Dus, die naam is licht?

  Ja!

  En het vernietigt jullie?

  Het is vuur en het is mij aan het verbranden!

  Waarom is het dat je De Synagoge, Kerk van alle naties niet graag hebt?

  Deze vrouw is de profeet T.B.Joshua sedert 1998 aan het volgen. Ze wilde naar hier komen maar we stopten haar. Dit jaar was er een domme man die haar geld gaf. Ze keek naar Emmanuel TV de hele nacht en we konden niet werken. Hoe kunnen we werken! Ze bad en ze deed alles. Ze stopte hem in haar telefoon.

  * * *

  Nu, dat ze naar hier is gekomen, wat wil je doen?

  We gaan haar doden.

  Hoe?

  Ze zal het geheim nooit lossen.

  Wat is het geheim?

  Zeg het!

  We stopten een slang in haar.

  Wat is het doel van de slang?

  Het is een deel van lucifer in haar; we kunnen haar overal lokaliseren. Maar nu ze hier is gaat de slang eruit.

  Wanneer de slang eruit gaat wat gaat er dan gebeuren?

  Ze zal vrij zijn.

  Hoeveel waren er aan het werk met haar?

  Miljoenen. En we blijven uitnodigen. We houden enkel op als ze met jullie mensen bidt.

  Wat gebeurt met jullie wanneer ze bidt met Emmanuel TV?

  We kunnen niet werken. Ik zei het al, we kunnen niet werken. We zitten vast; we kunnen niet zien.

  Wie ben je?

  Ik ben numeriek. Ik ben lucifer. Ik ben leviathan.

  Jouw einde is gekomen.

  Let op. Ik heb velen van hen vernietigd die geprobeerd hebben (mij uit te drijven)

  Wees vrij in Jezus’ naam.


  01-03-2014, 21:58 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  love_life_and_luna
  www.bloggen.be/love_li

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!