Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pastor Enoc

   

  DE TOEWIJDING AAN MIJN ONBEVLEKT HART IS EEN GEESTELIJKE BURCHT VOOR GODS KINDEREN!

  7 January 2014  - 8:10 A.M.

  Maria, Mystieke Roos, roep Gods kinderen op

  Kleine kinderen van mijn hart, vrede van God zij met jullie.

  De gesel van oorlog zal zeer spoedig de mensheid slaan, de dagen van zuivering naderen; welk een verdriet vult mijn moederhart als ik de ondankbaarheid van velen zie. De overgrote meerderheid van de mensheid is geestelijk loom, en de dagen van beproeving zullen aanbreken, en er zullen velen zijn die zullen verliezen.

  Ik doe een dringend verzoek aan het hele volk van God om geestelijk voorbereid te zijn, omdat wanneer jullie het minst verwachten, zal alles losbreken. Wijd jullie toe, wijd jullie toe aan mijn Onbevlekt Hart, Ik vraag jullie om het zo vlug mogelijk te doen; degenen die reeds mijn toewijding gedaan hebben, doe het opnieuw. De toewijding aan mijn onbevlekt hart is de geestelijke burcht voor gods kinderen. Ik, jullie Moeder, wil dat jullie de toewijding aan mijn Onbevlekt Hart doen voor alles losbreekt, zodat jullie kunnen gewikkeld worden in mijn hart, en mijn moederlijke bescherming zal jullie bedekken.

  Jullie weten zeer goed dat Ik het hele volk van God zal beschermen, maar degenen die toegewijd zijn aan mijn Onbevlekt hart zullen dubbel beschermd worden, en mijn tegenstander en zijn volgelingen van het kwaad kunnen jullie niet pijn doen. Zonder de toewijding zullen jullie kwetsbaar zijn voor de aanvallen van mijn tegenstander. Om die reden, mijn kleine kinderen, doe Ik deze oproep zodat jullie het kunnen doen of hernieuwen. De toewijding aan mijn Onbevlekt Hart zou moeten gedaan worden, zodat jullie geestelijk gesterkt kunnen worden om mijn vijands aanvallen af te weren. 

  Kleine kinderen, er zijn vele afgezanten van het kwaad die gecamoufleerd zijn. Let goed op en vraag veel onderscheidingsvermogen aan de Heilige Geest van God; wees zeer voorzichtig met die mensen die jullie benaderen en jullie vriendschap bieden, omdat velen mijn tegenstander dienen en ze zoeken om jullie vertrouwen te winnen en dan (je ziel) te verliezen. Houd in gedachten wat Ik jullie vertel en open jullie hart aan iedereen zodat jullie geen onprettige verrassingen tegenkomen.

  Mijn tegenstander zoekt met alle middelen door zijn instrumenten om het grootste aantal zielen te doen verliezen. Ken en onderzoek zeer goed elke persoon die jullie naderen om vriendschap te sluiten. Let niet op degenen die zeggen: de Heer is hier, of daar, kom naar hen zien en kijk naar zijn mirakels. Wees voorzichtig, mijn kleinen, mijn zoon zal niet lichamelijk komen. Mijn zoon zal geestelijk komen als Koning der koningen met al zijn glorie en luister om te regeren in de nieuwe hemelen en op de nieuwe aarde met zijn trouw gebleven volk. Ik waarschuw jullie zodat jullie niet bedrogen worden. Wanneer mijn tegenstander zijn opwachting maakt zullen er velen zijn die de valse messias volgen, en zij zullen verloren zijn. Wees voorbereid want hij staat op het punt zijn verschijning bekend te maken. Jullie weten dat jullie niet naar hem kunnen zien of naar hem luisteren want hij is het wezen van ongerechtigheid die komt om de mensheid te verleiden met zijn bedrog en om zielen te stelen van degenen die geestelijk lauw zijn of degenen die ver van God zijn verwijderd.

  Zorg dat jullie je geestelijke wapens klaar hebben, hang mijn Maria banier in jullie huizen op; bid mijn heilige rozenkrans, zoek toevlucht in onze twee harten en vrees niet; Ik, jullie moeder, zal zorgen voor mijn Zoons kudde, want Ik ben de moeder van de eeuwige herder, Ik weid jullie en leid jullie naar de poorten van het Hemelse Jeruzalem, waar de Eeuwige Herder op jullie zal wachten. Dat de Liefde van God en mijn moederlijke bescherming in jullie moge blijven.

  Jullie Koningin en OLV, Maria, Mystieke Roos.                      

  Maak mijn boodschappen kenbaar, kleine kinderen van mijn hart.

  IN MIJN NIEUWE HEMELEN EN NIEUWE AARDE ZULLEN JULLIE GEESTELIJKE WEZENS ZIJN VAN EEN GELIJKAARDIGE NATUUR ALS MIJN ENGELEN!

  January 3, 2014 - 8:25 am

  JEZUS HEILIG SACRAMENT : OPROEP AAN ZIJN TROUWE VOLK

  Mijn vrede is met jullie, mijn kinderen.

  Alles staat op het punt te beginnen, mijn gerechtigheid is aan de deur aan het kloppen. Opnieuw zeg Ik, wees waakzaam, want jullie weten noch de dag noch het uur van de komst van de Mensenzoon. Toch zeg Ik, dat het zeer dichtbij is, maar vooraleer dit gebeurt moeten jullie gereinigd worden zodat jullie bij mij kunnen zijn in de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde.

  Mijn kinderen, de dagen van de grote beproeving zijn nabij. Tijdens die dagen zullen jullie getest worden in de oven van beproeving, want zonder zuivering kunnen jullie niet vertoeven in mijn nieuwe schepping. Als jullie  je houden aan mijn geboden en mijn barmhartigheid zal niets wat op jullie af komt jullie raken. Maar nee, jullie zullen eerder door de woestijn lopen, omdat jullie een koppig ras zijn. Jullie geestelijke doofheid heeft jullie niet toegelaten om mijn stem te horen. Jullie zullen in de wereld lopen zoals op hol geslagen veulens en de wereld meer liefhebben dan mij.

  In mijn oneindige liefde en barmhartigheid wil Ik jullie niet verloren zien. Ik ben trouw en mijn woord is leven, eeuwig leven dat Ik overvloedig wil laten stromen op al degenen die mijn stem horen en mijn woorden in praktijk brengen. Mijn waarschuwing is nabij en de laatste open deur van mijn barmhartigheid, voor mijn gerechtigheid komt. Als jullie niet veranderen en uit deze wereld terugkeren, verzeker Ik jullie dat jullie voor altijd verloren zijn. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om mijnentwil zal het vinden.

  Wat zou er van jullie worden, als Ik mijn Waarschuwing niet zou zenden? Jullie zouden verloren zijn, omdat geen sterfelijke in staat is om de dagen van mijn goddelijke gerechtigheid te boven te komen, zonder de genade die je zult ontvangen voor de eeuwigheid. De dagen worden steeds korter. Wanneer de lengte van tijd zijn limiet van 12 uur bereikt, zal alles worden geactiveerd. Jullie hebben duizendsten van barmhartigheid over, verspeel ze niet, kom terug naar mij, Ik ben leven, zodat jullie morgen eeuwig kunnen leven.

  Zoek het leven dat Ik ben; hang aan me vast zoals een rank aan de wijnstok. Want Ik zeg jullie waarlijk dat ieder die van mij afdwaalt zal vergaan. Mijn volk, jullie naderen de tijd van mijn volgende komst, wees gelukkig en verheug jullie in de Heer, want Hij komt om de wet en orde terug te brengen en te heersen over Zijn trouwe volk.

  Ik kom als de Koning der Koningen in al mijn glorie en luister. Ik zal bij jullie zijn en onder jullie, geestelijk zullen jullie mij zien, mij aanschouwen en mij prijzen tesamen met mijn Engelen. Velen onder jullie zullen zeggen: is dit mogelijk? Onthoud mijn kinderen, jullie zullen getransformeerd en gezuiverd worden zodat jullie kunnen bij mij blijven in mijn nieuwe schepping.

  Ouden zullen passeren met deze wereld, jullie zullen nieuwe schepselen zijn door de genade van mijn Heilige Geest, na zuivering. Anders kunnen jullie mijn nieuwe schepping niet binnengaan, omdat in mijn Hemelse Jeruzalem geen zonde binnenkomt. In mijn nieuwe hemelen en nieuwe aarde zullen jullie geestelijke wezens zijn van gelijkaardige natuur als mijn Engelen.

  Vandaar verheug jullie mijn volk, want de dagen wanneer jullie de Koning zullen zien in al zijn glorie komen eraan. Mijn Koninkrijk van vrede, liefde en vreugde wacht op jullie. Wees niet bang voor de komende dagen, vertrouw op mij: blijf in mijn liefde en heb lief. Liefde die alles kan doen, zal die dagen van zuivering doen passeren voor jullie als in een droom. Mijn vrede laat Ik jullie, mijn vrede geef Ik jullie. Heb berouw want het koninkrijk van God is nabij.

  Jullie Meester, Jezus Heilige Sacrament.

  Kinderen van mijn hart, maak deze boodschappen kenbaar.


  20 January, 2014 – 1:35 p.m.

  MARIA’S MYSTIEKE ROOS DOET EEN VERZOEK AAN SEDEVACANTISTEN.

  Opstandige kinderen, ga terug naar Mijn Zoons kerk.

  Ik doe een dringend verzoek aan al degenen die zich afgekeerd hebben van Mijn Zoons kerk, en ze hebben geen andere Vicaris van Christus aanvaard, na het Tweede Vaticaans Concilie! Opstandige kinderen de kerk is enkel een alleen, de andere zijn aftakkingen of afgescheiden delen van de kerk. Onthoud dat de kerk is gebouwd op een stevige rots die Mijn Zoon is, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

  Als jullie niet een van de vicarissen van de kerk die legitiem verkozen zijn door de handeling van de Heilige Geest, na het Tweede Vaticaans Concilie  aanvaarden, zijn jullie in opstand en ongehoorzaamheid met de kerk van Mijn Zoon, die Een, Heilig, Apostolisch, Katholiek en Rooms is. Ik zeg jullie, als jullie de Paus, die de opvolger is van Petrus en Herder van de kerk aanvaarden, kunnen jullie niet kudde van de Heer of schapen van Zijn kudde genoemd worden. Jullie zijn met Mijn Zoon of jullie zijn met mijn tegenstander, wie zich niet verzamelt met mijn Zoon, is verstrooid, en wie niet met mijn Zoon is, is tegen hem.

  Jullie dubbel-religieuze moraliteit is de katholieke wereld aan het verdelen en schaden Christus’ kerk!Jullie zijn Rooms Katholiek en Apostolisch of jullie zijn een opstandige sekte. Onthoud wat Gods Woord zegt:  Niet allen die tot mij zeggen: Heer, Heer, zullen het Koninkrijk van de Hemel binnenkomen, maar ieder die de Wil van mijn Hemelse Vader. (Matt 7,21). Opstandigheid is niet van god, als je de kerk en zijn Vicaris niet gehoorzamen; zijn jullie er ver van verwijderd.

  Mijn tegenstander is jullie aan het bedriegen, en hij zorgt ervoor dat jullie je ziel verliezen; jullie zeggen dat jullie God liefhebben en Zijn geboden vervullen, maar velen onder jullie wonen het Heilig Offer niet bij, noch ontvangen jullie het Lichaam en Bloed van mijn Zoon, zo overtreden jullie het derde gebod van mijn Vader : Heilig de dag des Heren. Ik zeg jullie, opstandige kinderen: als jullie de kerk, bruid van Christus hier op aarde niet liefhebben, en jullie zeggen dat jullie God liefhebben, dan gedragen jullie je zoals de Farizeeen in de tempel en jullie zullen, en jullie zullen niet gerechtvaardigd worden. Als jullie afgescheiden worden van de kerk, en jullie gehoorzamen haar vicaris niet, dan zijn jullie een sekte dat de leerstellingen van de mens volgt en niet van God.

  Wordt wakker en ga terug naar de kudde van mijn Zoon, bezoedel de Kerk niet meer; stop met het bekritiseren en oordelen van haar vicarissen! Wie zijn jullie, zonen van Adam, om mijn Vaders Wil in vraag te stellen? Wees niet hypocriet en gedraag jullie niet als Farizeeen, omdat mijn Vader dit alles verafschuwt! Word geen rechters van de Kerk want er is enkel een Rechter die kan oordelen, Hij die zit op cherubs en rechtmatig over de schepping en al zijn schepsels regeert. Blijf niets slechts doen aan de kerk van mijn Zoon met jullie opstandigheid; gedraag jullie als ware kinderen van God, en ga zo spoedig mogelijk terug naar de kudde van de Eeuwige Herder.

  Bereid jullie hart voor, omwille van de zegevierende terugkeer van mijn zoon is nabij.

  Uw Moeder, Maria Mystieke Roos.

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de hele mensheid. 

  DE ROZENKRANS EN TOEWIJDING AAN MIJN KOSTBAAR BLOED ZAL JULLIE GEESTELIJK STERKEN, EN JULLIE SOLDATEN VAN CHRISTUS HIER OP AARDE MAKEN! 

  15 January of 2014  -  8:55 A.M.

  JEZUS’ HEILIG SACRAMENT DOET EEN OPROEP AAN ZIJN TROUWE VOLK

  Vrede aan jullie allen, mijn kinderen.

  Mijn tegenstander is reeds begonnen zijn kudde te markeren met het merkteken van het beest, de microchip; aan hun vruchten zullen jullie hen kennen. Arme zielen, ze weten niet wat hen te wachten staat! Ze nemen dit alles op als grap en spotten met degenen die mijn woorden in praktijk brengen.

  Mijn tegenstander is sluw en kent de menselijke zwakheden zeer goed; hij is subtiel de grote meerderheid van de mensheid aan het bedriegen, ze weg van mij te sturen, ze laten denken dat het gebruik van de microchip onschadelijk is. Dat het hen een betere kwaliteit van leven bezorgd. O ondankbare en zondige mensheid, jullie noemen wat goed is kwaad en wat kwaad is goed! Jullie nemen dit op als een spel en jullie beseffen niet wat er gaande is. Op die manier verliezen jullie het leven van jullie geest. Al degenen die toelaten dat het merkteken van het beest wordt ingeplant, zal Ik van mij afkeren. Verheug jullie, feestende zonen des verderfs, terwijl het de laatste heerschappij van jullie meester is! Vervloekt zijn degenen die met werkelijke kennis me terug zullen geven en zullen toelaten om gemerkt te worden met het merkteken van het beest om hun ego’s te bevredigen of materiele goederen te behouden! Ik zeg: Adderengebroed, hellevuur zal jullie beloning zijn wanneer jullie aankomen in de eeuwigheid!

  De schanddaden en ontheiliging van mijn tempels is begonnen; zeer spoedig zal mijn dagelijks offer opgeschort worden om te vervullen wat is geschreven in het boek van Daniel. En van de tijd wanneer het dagelijkse offer afgeschaft is en de gruwel die troosteloosheid veroorzaakt wordt opgericht, zullen er 1290 dagen zijn. Gezegend degene die weet op wat te wachten en die het einde van de 1335 bereikt. (Daniel 12, 11-12)

  Mijn kinderen, de koningen van deze wereld die mijn tegenstander dienen zullen een campagne van vervolging leiden tegen allen die Christen zijn. In de laatste tijd van de heerschappij van mijn tegenstander zal het bloed van velen van mijn trouwe kinderen vloeien. Een globale volkstelling zal uitgevoerd worden waar jullie geloofsovertuiging zal nagezien worden, om mijn mensen te situeren voor latere vervolging, gevangenschap, marteling en verdwijning. Gezegend degenen die hun leven geven voor mij en mijn naam verheerlijken met hun bloed, omdat – Ik zeg jullie waarlijk – voor hen een plaats dicht bij het Lam van God is gereserveerd wanneer ze aankomen in de eeuwigheid.

  Mijn kinderen, mijn kudde, alles wordt vervuld zoals is geschreven: hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woorden zullen niet vergaan. Blijf in mijn liefde; laat je mijn vrede niet stelen, verlies het hoofd niet. Ik zeg het jullie opnieuw : aanroep de kracht van mijn Glorierijk Bloed te allen tijde, en Ik verzeker jullie dat mijn tegenstander zal weglopen van jullie. Wijd jullie toe aan de kracht van mijn Kostbaar Bloed, zodat tesamen met Michael, de aartsengelen en de engelen van het hemelse leger jullie alle kwade krachten kunnen bevechten. De Kracht van mijn Kostbaar Bloed zal jullie veranderen in geestelijke strijders. De kwade krachten kunnen degenen die toegewijd zijn aan Mijn Allerkostbaarste Bloed niet raken.

  Mijn tegenstander vreest de kracht van mijn Kostbaar Bloed, omdat hij weet dat mijn Glorierijk Bloed hem opnieuw zal verslaan in deze eindtijd. De Rozenkrans en de toewijding aan mijn kostbaar Bloed zal jullie geestelijk sterken, en jullie soldaten van Christus maken hier op aarde! Ga verder mijn strijders, de kracht van mijn Bloed zal jullie vrijheid geven!

  Wees in mijn vrede, mijn kudde. Heb berouw en bekeer jullie want het Koninkrijk van God is nabij.

  Jullie Bevrijder: Jezus, Heilig Sacrament.

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de hele mensheid.

  O HOEVEEL PIJN EN DOOD ZAL MIJN SCHEPSELS TREFFEN EN MIJN SCHEPPING DOOR HET MISBRUIK VAN DE MENSELIJKE TECHNOLOGIE!

  13 January 2014 – 8:10 A.M.

  God de Vaders oproep tot de mensheid

  Mijn mensen, mijn erfgenamen, vrede zij met jullie

  Hemelse fenomenen manifesteren zich. Jullie zullen dan weten dat de zegevierende terugkeer van mijn Zoon nabij is. Mijn schepping is in volle transformatie; wees niet bang voor wat jullie zullen zien, omdat vele hemelse manifestaties zullen komen en de aarde zal grote veranderingen te lijden krijgen. Wees kalm en bid; alles wat jullie zullen zien maakt deel uit van Gods plan om Zijn schepping en schepsels te zuiveren.

  De vogels zullen zeer spoedig migreren en het zeeleven zal beginnen te verdwijnen door het misbruik van de menselijke technologie. De mens zal het slachtoffer worden van zijn eigen uitvindingen en de transformatie van de schepping, dat geween en verdriet in vele naties zal brengen. De technologie van de dood zal zich keren naar de mensheid; de kerncentrales zullen gedestabiliseerd worden wanneer de aarde begint te kreunen zoals een vrouw in bevalling. O hoeveel pijn en dood zal het misbruik van de menselijke technologie brengen aan mijn schepsels en mijn schepping!

  Vele naties zullen verdwijnen gedurende de oorlog; de bezorgdheid van macht en expansionisme van de koningen van deze wereld zal dood en troosteloosheid brengen. O mensheid kom terug naar mij, jullie hebben  klokslagen van hoop en barmhartigheid; Ik verzeker jullie dat als jullie nu terugkeren zal Ik jullie niet straffen volgens jullie zonden! Gelukkig zijn degenen die vandaag rusten in de vrede van de Heer, gelukkig zijn degenen waar Ik hun zonden heb vergeven, en gelukkig zijn degenen die vertrouwen in de Heer, omdat ze Zijn Glorie zullen zien en zij zullen de inwoners zijn van Zijn nieuwe schepping.

  Mijn mensen vluchten voor vervolging, het bloed van mijn onschuldigen schreeuwt om gerechtigheid; het bloed van mijn martelaren schreeuwt om gerechtigheid, en het geween van mijn schepping schreeuwt om gerechtigheid. Vrees niet mijn mensen, zeer spoedig zal mijn gerechtigheid zal wet en orde herstellen, en de kwaaddoeners zullen weggewist worden van de van het aardoppervlak.

  O ondankbare en zondige mensheid, keer jullie ogen naar jullie Schepper, want de nacht komt! Blijf niet mijn oproepen niet negeren, omdat wanneer mijn Gerechtigheid komt zal Ik niet luisteren naar jou. Luister en laat jullie opstandigheid varen. Onthoud dat Ik niet tevreden ben met de dood van een zondaar. Verwelkom mij, en jullie zullen barmhartigheid verkrijgen. Hoor mijn profeten van deze laatste tijden omdat dit uw Vader is die spreekt tot jullie door mijn boodschappers. Laat jullie koppigheid en geestelijke doofheid omdat wat op het spel staat jullie redding is.

  Ik wacht met open armen zoals alle goede vaders wachten op hun kinderen. Negeer mijn uitgestrekte barmhartige handen niet : Ik wil jullie dood niet maar dat jullie met mij eeuwig leven.

  Jullie Vader Jahweh, Heer van Naties.

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de hele mensheid, mensen van goede wil.


  Mijn dierbare dochter, WANNEER MIJN MOEDER EEN LAATSTE VERSCHIJNING DOET,  OP DE MARIALE VERSCHIJNINGSPLAATSEN OVERAL, MOETEN JULLIE WETEN DAT DE WERELD DAN ZAL KEREN EN EINDELIJK NAAR MIJ ZAL KOMEN. Het is door Mijn geliefde Moeder dat meer zielen tot Mij gebracht worden. HAAR ROL WAS ALTIJD OM MIJ TE DIENEN VOOR HET GOED VAN DE MENS. En nu zal, Mijn Moeders rol als Mede-Verlosseres eindelijk goed en echt begrepen worden. 

  IK ZAL ELKE ZIEL DE KANS GEVEN OM MIJN MACHTIGE INTERVENTIE TE ZIEN, ZODAT IK HEN KAN BEKEREN. Door bekering kan Ik miljoenen redden. De Belofte van Redding werd door Mij gedaan en ze werd vervuld door Mijn dood op het Kruis. Nu zal Ik de zielen verzamelen die Ik tot Mij zal trekken door deze Missie en de Waarheid van Mijn Woord overal verspreiden.

  DEGENEN DIE NOOIT DE WAARHEID WERD GEGEVEN ZULLEN DE WAARHEID GEPRESENTEERD KRIJGEN VOOR DE ALLEREERSTE KEER. Degenen die de Waarheid werd gegeven maar die ze vergeten waren zullen herinnerd worden aan Mijn Belofte. Degenen die de Waarheid weten, maar die ze veranderd hebben om te passen in hun eigen verlangens, zullen er aan herinnerd worden dat er maar een Waarheid kan zijn.

  Ik breng de mensheid de Waarheid in een tijd waar hun geesten verward zijn, hun zielen verscheurd door twijfel - maar Ik zal hen van hun angsten bevrijden. Enkel Ik, Jezus Christus, hun Redder heeft de Kracht om zo te intervenieren. Enkel Ik het de Kracht om hen vrede te brengen en hen de redding te brengen die terecht aan hen behoort.

  ALLE DELEN VAN DEZE MISSIE WORDEN NAAR ELKAAR GETROKKEN OM EEN PATROON TE VORMEN. WANNEER DAN DE VERSCHILLENDE DELEN VERBONDEN ZIJN EN BIJ ELKAAR PASSEN, ZOALS DE STUKKEN VAN EEN PUZZEL, EN WANNEER AL DE STUKKEN SAMENKOMEN, ZAL HET GEHEEL DUIDELIJK WORDEN. Dan zullen jullie Mijn Aanwezigheid overal vinden – die verbonden is aan elke authentieke heilige missie die verleend wordt aan de wereld door Mijn Vader, totdat eindelijk de gehele Waarheid duidelijk zal worden voor iedereen.

  MIJN VADER BELOOFDE DAT HIJ DE WAARHEID ZOU ONTHULLEN AAN DE WERELD, DOOR HET BOEK VAN WAARHEID, ZOALS VOORZEGD DOOR DE PROFETEN DANIEL EN JOHANNES DE EVANGELIST. MIJN VADER BRENGT JULLIE DE WAARHEID NU OP DIT MOMENT, MAAR HIJ DOET HET STUK VOOR STUK, BEETJE PER BEETJE TOTDAT HET LAATSTE DEEL HET GEHEEL MAAKT. ENKEL DAN ZAL HET BOEK VAN WAARHEID ZIN HEBBEN. Enkel dan zullen de laatste hindernissen overwonnen worden, wanneer de meerderheid van de mensheid zal zingen en zich verheugen in afwachting van Mijn Tweede Komst. ENKEL WANNEER MIJN MISSIE IS VOLTOOID ZAL DE GROTE DAG AANGEKONDIGD WORDEN AAN DE WERELD.

  Ga in vrede en weet dat wanneer jullie al jullie vertrouwen in Mij stellen, dat Ik het laatste deel van Mijn Vaders Verbond kan voltooien en jullie meenemen in Zijn Almachtig Koninkrijk.

  Jullie Jezus

  29-01-2014, 13:11 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is begonnen. 26/1/2014

  Mijn dierbare dochter, laat nooit de visies toe van degenen met bitterheid in hun hart, tegen dit Werk, want het doet je aarzelen in Mijn Missie voor zielen.

  Wat doet het er toe als jij en Mijn geliefde trouwe zielen, die weigeren af te wijken van het Woord van God worden verworpen? Wat doet het er toe of ze al dan niet verachten? Hun menselijke opinies, die het Woord ontkennen, zijn van geen belang in jullie streven naar Eeuwige Redding. Wanneer jullie Mij verheerlijken en wanneer jullie Mijn Heilig Woord vereren, zullen jullie verleid worden aan alle kanten om Mij de rug toe te keren.

  Zovelen zullen deze Missie verwerpen tot de afschuwelijke waarheid begint door te dringen wanneer ze de godslasteringen zien die zullen rollen uit de mond van de valse profeet. WANNEER IEMAND DIE HET BESTAAN VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID TEGENSPREEKT, DURFT DE GEWADEN VAN EEN HOGEPRIESTER DRAGEN ONDER HET DAK VAN MIJN KERK EN PROBEERT JULLIE TE OVERTUIGEN DAT WAT JULLIE WISTEN DAT WAAR WAS TOT NU, NIET LANGER HET GEVAL IS. JULLIE ZULLEN DAN WETEN DAT DE GEEST VAN HET KWAAD MIJN KERK VAN BINNENUIT HEEFT OVERSPOELD.

  WANNEER JULLIE OMRINGD WORDEN MET NIEUWE IDEOLOGIEEN, NIEUWE LEERSTELLINGEN EN WANNEER JULLIE WORDT VERTELD DAT HET MENSELIJKE RAS VAN VANDAAG DEZE VERANDERINGEN VRAAGT, ZAL DAT DE TIJD ZIJN WANNEER GODS VERLANGENS NIET LANGER WORDEN BEANTWOORD. WANNEER DOOR DE MENS INEENGESTOKEN LEERSTELLINGEN, VOL VAN FOUTEN EN GEBREKEN, VERKLAREN DAT DE ZONDE NIET MEER BESTAAT, ZAL DE TIJD NABIJ ZIJN VOOR MIJ OM MIJN VIJANDEN ZOALS VOORZEGD TE VERNIETIGEN.

  Veel meer onder jullie zullen wakker worden voor de Waarheid en de verschrikkelijke oneer, die aan Mij, Jezus Christus, zal betoond worden in mijn Kerk op Aarde. De trouwe dienaren zullen de goddeloosheid herkennen en dan zullen veel onder hen vluchten. Maar wanneer de tijd aanbreekt en wanneer deze keuze voor geplaatst voor jullie allen zullen velen, jammer genoeg, Mij in de steek laten en deelnemen aan heidense praktijken.

  Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is begonnen. DE WAARHEID VAN MIJN WOORD ZAL VERBANNEN WORDEN IN JULLIE GRONDWET, JULLIE SCHOLEN, TOTDAT HET UITEINDELIJK AANGEKLAAGD ZAL WORDEN BINNEN MIJN EIGEN KERK. Degenen onder jullie die geloven dat dit nooit zou kunnen gebeuren – dat God deze dingen nooit zou toelaten – hebben het verkeerd voor. Deze gruweldaden werden toegelaten, in de laatste zuivering van de mens, voor Mijn Tweede Komst. ALS JULLIE NIET WAAKZAAM BLIJVEN, ONGEACHT HOEZEER JULLIE MIJ LIEFHEBBEN, ZULLEN JULLIE GELEID WORDEN IN EEN DEELNAME AAN EEN SERIE VAN CEREMONIEEN, DIE GOD NIET ZULLEN HULDIGEN. ALS ZE MIJ NIET VEREREN, DAN MOETEN JULLIE JE AFVRAGEN, WAAROM IS DIT? WAAROM WERDEN DEZE VERANDERINGEN GEDAAN EN WAAROM ZO OPEENS? HET ANTWOORD IS TIJD – WANT ER IS WEINIG TIJD OVER. 

  De race om zielen te winnen aan beide zijden zal resulteren in een hevige strijd. Een kant zal jullie overtuigen om het Woord van God te verwerpen ten gunste van verachtelijke praktijken, die Satan zullen aanbidden. Ze zullen zelfs degenen voor de gek houden die goed vertrouwd zijn met Mijn Woord. Zo sluw zal hun zaak gepresenteerd worden om Mij te verwijderen van Mijn Kerk. De andere kant zal lijden omwille van hun loyaliteit, niet enkel aan deze Boodschappen alleen, maar aan het Ware Woord van God, gegeven aan de wereld in Mijn Vaders Boek.

  Jullie Jezus

  29-01-2014, 00:00 Geschreven door Claudia  


  27-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze verschijningen zullen deze Lente beginnen, zoals mijn Zoon heeft opgedragen. 24/1/2014

   

  Moeder van Redding : Mijn dierbaar kind, laat het weten dat Ik nog een verschijning aan al de Maria grotten zal doen. Maria grotten die werden goedgekeurd door mijn Zoons Kerk over de eeuwen.

  IK ZAL MIJ KENBAAR MAKEN IN HEILIGE PLAATSEN, WAARONDER LOURDES, FATIMA, LA SALETTE EN GUADALOUPE. IK ZAL OOK VERSCHIJNEN IN GARABANDAL. Deze verschijningen zullen deze Lente beginnen, juist zoals mijn Zoon heeft opgedragen.

  Ik zal gezien worden, door uitverkoren zielen, met de zon achter mijn hoofd. Er zullen 12 sterren omcirkeld en geweven zijn rond de doornenkroon, die werd gedragen door mijn Zoon gedurende Zijn Kruisiging en geplaatst op mijn hoofd, als een teken voor allen om mijn voorbeeld te volgen. Mijn rol is al Gods kinderen te begeleiden op het Pad van Waarheid en hen naar mijn Zoon te brengen.

  WANNEER DEZE VERSCHIJNINGEN PLAATSGRIJPEN, ZAL ER GEEN TWIJFEL ZIJN, VOORAL NIET ONDER DEGENEN DIE MIJ HULDIGEN, DAT IK DE WAARHEID SPREEK WANNEER IK ZEG DAT SPOEDIG HET LAATSTE PAD, DAT JULLIE NAAR MIJN ZOON BRENGT IN DEZE EINDTIJD, ZAL ZIJN DOOR HET BOEK VAN WAARHEID.

  Wanneer jullie mij, jullie Moeder, volgen, zal ik jullie meenemen en begeleiden naar mijn Zoon. Mijn Zoon heeft vele mirakels beloofd, zodat Hij jullie ogen kan openen voor de profetieen die Hij de wereld gaf, door mijn eigen Missie. Velen aanvaarden niet dat Ik verscheen op deze bijzondere verschijningsplaatsen en wijzen hun belang in de redding van zielen af.

  WANNEER IK EEN LAATSTE KEER VERSCHIJN OP DEZE PLAATSEN EN MIJ PRESENTEER ALS DE MOEDER VAN REDDING, ZULLEN JULLIE DAN WETEN DAT DEZE MISSIE MIJN LAATSTE IS EN DAT ALLE VERSCHIJNINGEN LEIDEN TOT DEZE LAATSTE VERSCHIJNING OM DE WERELD REDDING TE BRENGEN, DAT HET GEBOORTERECHT IS VAN ELKE PERSOON.

  Verheug jullie, want deze dagen zijn dichtbij en wanneer jullie deze dingen vernemen, weet dan dat deze profetie, wanneer ze vervuld wordt, enkel van mij, jullie geliefde Moeder, Moeder van Redding, Moeder van God, kan komen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  27-01-2014, 14:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vrije wil die aan de mensheid werd gegeven, betekende dat vele van Mijn kinderen werden weggetrokken van Mij. 21/1/2014

  God de Vader : Mijn dierbare dochter, MIJN WIL ZAL GEDAAN WORDEN, NU DE TIJD VOOR DE MENS VRIJE KEUZE OM TE DOEN WAT VOLGENS ZIJN EIGEN VERLANGEN IS, TEN EINDE RAAKT.

  Ik gaf de mens zijn vrije wil. Het is een Gave. Ik liet deze Gave na, samen met andere Gaven, aan Mijn kinderen. Hoewel ze kiezen om hun eigen wil te volgen boven wat Ik voor hen verlangde, respecteer Ik nog hun vrije wil.

  Ik heb Mijn kinderen onvoorwaardelijk lief. Ik zou hen nooit liefde kunnen weigeren, hoewel ze Mij beledigen op zoveel manieren. De vrije wil, die gegeven werd aan de mensheid, betekende dat vele van Mijn kinderen werden weggetrokken van Mij, ten gunste van de schitterende beloften waar ze dagelijks mee verleid worden, wanneer ze schoonheid, rijkdom, roem en macht begeren, waar alle hen wegleiden van Mij.

  IK BEN HUN TOEVLUCHT, MAAR ZE BEGRIJPEN HET NIET. IN MIJ, ZULLEN ZE HET BEGIN VINDEN EN HET EINDE VAN ALLES DAT HEN PLEZIER, VREDE EN LIEFDE KAN BRENGEN.

  HOEWEL DE BOZE DE VRIJE WIL DIE IK AAN DE MENS HEB GEGEVEN,  HEEFT GEBRUIKT OM DE MENS TE VERLEIDEN, ZAL IK ALLE ZONDAARS TERUG BRENGEN IN MIJN KONINKRIJK, WANNEER ZE ZULLEN BESEFFEN DAT ALLES WAT ZE HADDEN GEZOCHT OM HEN VREDE TE BRENGEN HEEFT GEFAALD EN ZE NIET VERVULD WERDEN. De tijd is nabij voor Mijn Koninkrijk om volledig te zijn. IK BELOOF DAT ZIELEN ZICH ZULLEN GEDWONGEN VOELEN OM NAAR MIJ, HUN GELIEFDE VADER, TE KOMEN WANNEER DE TIJD AANBREEKT. Dan zullen ze de spinnewebben van voor hun ogen doen, de geharde schellen van hun harten en de duisternis in hun zielen en Mij zoeken.

  Mijn kinderen, vertrouw altijd in Mijn Grote Liefde voor elk van jullie, want hoe zou he took anders kunnen zijn? JULLIE ZIJN DE MIJNE, ZOALS EEN LEDEMAAT, EEN STUK VAN MIJN HART. JULLIE WEGDUWEN EN JULLIE VERBANNEN ZOU ZIJN ALS EEN DEEL VAN MIJZELF VERLIEZEN. Als Ik dus de laatste Oproep doe en na alle maatregelen te hebben genomen om jullie harten te winnen, haast jullie. Ik zal wachten. Ik zal jullie opnemen en jullie overstromen in Mijn Heilig Rijk, weg van alle kwaad.

  Op die Dag zullen jullie je wil vergeten en verstrengeld worden met de Mijne, omdat het van geen nut zal zijn voor jullie, van geen belang, omdat wanneer jullie thuis komen bij Mij, zullen we verenigd zijn als een geheel.

  Jullie geliefde Vader

  God de Allerhoogste

  27-01-2014, 11:36 Geschreven door Claudia  


  24-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Moeder van Eeuwigdurend Licht 29/7/2014

  Climax staat op punt te beginnen

   

  Boodschap van Moeder van Eeuwigdurend Licht  29/7/2004

   

  Ondanks hoe de wereld in Gods ogen daalt,

  Blijven jullie, lieve kinderen, de berg opgaan.

  Voor jullie, mijn lieve kinderen, is de toekomst schitterend

  Omdat niet de duisternis volgen, maar Gods Licht

  Omdat jullie standvastig blijven bidden,

  Jullie staan op mijn tegenstanders ‘meest gezocht’-lijst.

  Hoewel jullie onder de aangetasten (door de duisternis) lopen

  Kan mijn tegenstander jullie tocht niet verbreken.

  Hij blijft grote hindernissen op jullie weg plaatsen,

  En toch blijven jullie samenkomen en bidden.

  Hij weet dat het aantal die samenkomen klein is,

  En toch zullen degenen in de wereld zich hernieuwen.

  Satan is zich bewust dat op een dag hij zal vastgebonden worden,

  Maar hij laat geen moment liggen om nog een ziel in beslag te nemen.

  De climax, lieve kinderen, staat op het punt te beginnen,

  Laat niet toe dat mijn tegenstander je ziel wint.

  Op Satans lijst, mijn lieve kinderen, staan de mijne,

  Elke ziel moet nu kiezen bij wie zich te voegen.

  Bid voor al degenen die geketend zijn

  Zodat ook zij Gods Licht mogen zien in de tijd dat overblijft.

   

  Uw wil geschiede

  24-01-2014, 16:31 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze laatste Medaille, door mij aan jullie gegeven, door de Barmhartigheid van God, zullen miljarden zielen naar het Eeuwig Leven drijven. 20/1/2014

  Moeder van Redding : Mijn dierbaar kind, GOD WIL ELKE PERSOON, VAN ELK GELOOF, EVENALS DEGENEN DIE HET BESTAAN VAN GOD EN ZIJN ZOON, JEZUS CHRISTUS REDDEN. DIT IS WAAROM MENSEN VAN ELKE LEEFTIJD, ELKE CULTUUR EN ELKE DENOMINATIE EEN MEDAILLE VAN REDDING MOETEN ONTVANGEN.

  ELKE PERSOON DIE EEN MEDAILLE GEGEVEN WORDT, ZELFS AL KAN ZE NIET GEWIJD WORDEN ZAL EEN BUITENGEWONE GAVE GEGEVEN WORDEN. SPOEDIG ERNA ZAL GOD IN HEN EEN GENADE, EEN INWICHT IN HUN EIGEN HULPELOOSHEID EN EEN BEWUSTZIJN VAN GODS ALMACHTIGE LIEFDE INPRENTEN. Hij zal zelfs de meest koppige zielen en degenen met een hart van steen verlichten. Spoedig zullen zij de Waarheid zoeken en dan zullen ze God aanroepen, Hem smeken om hun te helpen hun harten verlichten en hen te vullen ,et Zijn Grote Barmhartigheid.

  Weiger de Gave van de Medaille van Redding niet, omdat deze laatste Medaille, door mij aan jullie gegeven door Gods Barmhartigheid, miljarden zielen naar het Eeuwig Leven zal drijven. Wanneer Mijn Vader mij de instructie gaf aan de wereld de Heilige Rozenkrans te presenteren door H. Dominicus waren er velen die het verwierpen. Ze doen dit nog steeds, want ze denken dat het door mij werd gecreeerd. Het werd aan mij gegeven zodat iedereen die het bad zich zou kunnen beschermen tegen de boze. Het is door mijn bemiddeling dat bijzondere Genaden en bescherming nagelaten werd aan zielen tegen de invloed van de boze.

  MAAK NIET DE FOUT VAN DEZE MEDAILLE TE VERWERPEN WANT HET IS VOOR DE HELE WERELD EN VELE MIRAKELS ZULLEN ERMEE IN VERBAND GEBRACHT WORDEN. Degenen die het verwerpen of proberen voorkomen dat anderen het aanvaarden zullen redding ontkennen vooral atheisten, die in de grootste nood zijn van Goddelijke Interventie. Jullie moeten altijd die mensen die God verwerpen voor Mijn Vaders Troon plaatsen en smeken om Barmhartigheid voor hun zielen.

  ZORG ER ALSJEBLIEFT VOOR DAT DE MEDAILLE VAN REDDING WORDT VOORZIEN VOOR ZOVEEL MOGELIJK MENSEN.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van redding

  24-01-2014, 16:13 Geschreven door Claudia  


  23-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Pastor Enoc

  2 januari 2014, 8.55 u

  GEBED IS JULLIE BESCHERMING EN HET BIDDEN VAN MIJN HEILIGE ROZENKRANS IS EEN GEESTELIJK SCHILD DAT SATAN EN ZIJN LEGERS VAN HET KWAAD VERBLINDT!
  OPROEP VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN AAN DE KINDEREN VAN GOD

  Lieve kinderen, Gods vrede zij met jullie.

  De moeilijke tijd zal weldra beginnen en jullie moeten geestelijk goed zijn beschermd, zodat je mijn tegenstander en zijn legers van het kwaad  moedig tegemoet kunt treden. Wanneer mijn tegenstander zich aan de mensheid bekend maakt, zullen de aanvallen op het volk  van God op alle manieren heviger worden; daarom lieve kinderen, vraag ik jullie om je toewijding aan mijn Onbevlekt Hart te hernieuwen, zodat jullie dubbel beschermd zullen blijven met het schild van mijn toewijding.

  In veel landen, mijn lieve kinderen, zullen de uitwerkingen van de verandering van de schepping al enigszins worden gevoeld. Wanneer de aarde begint te bewegen, blijf dan rustig, raak niet in paniek, maar zoek liever je toevlucht en bescherming bij mij, en bidt dit gebed, dat ik je geef voor de dagen waarop de aarde begint te schommelen.

  GEBED TER BESCHERMING TIJDENS DE TIJD VAN ZUIVERING VAN DE AARDE

  Onbevlekt Hart van Onze Moeder Maria, bescherm ons en sta niet toe dat paniek zich van ons leven meester maakt, schenk ons vrede en helderheid in deze tijd van beproeving. Wij behoren u toe, lieve Moeder, en vertrouwen erop dat ons niets zal overkomen, want u, lieve Moeder heeft ons bedekt met uw heilige mantel. Word niet moe voor uw kinderen te bemiddelen, zodat wij deze tijd van zuivering kunnen verdragen en alles zal worden vervuld volgens de goddelijke wil. Jezus en Maria, redt de zielen en geleidt hen tot de glorie van de hemel.
  Ere zij God, Ere zij God, Ere zij God(Bidt driemaal de Geloofsbelijdenis en driemaal het Magnificat).

  Lieve kinderen, blijft in deze dagen rustig, bidt voortdurend, dat is het beste dat jullie kunnen doen. Er zal jullie niets gebeuren als jullie verbonden blijven met onze twee harten; het licht van jullie  lampen, gevuld met de olie van het gebed, zal schijnen in de duisternis van die dagen. Vreest niet, de Goddelijke gerechtigheid zal aan jullie voorbij gaan bij het zien van het licht van jullie lampen.

  Alle gezinnen die toegewijd zijn aan mijn Rozenkrans zullen dubbel worden beschermd, want mijn Heilige Rozenkrans is het krachtigste wapen dat er is om de geestelijke strijd die komt te doorstaan

  De tijd van de Goddelijke gerechtigheid is onherroepelijk, maar jullie, kinderen, kunnen die tijd verkorten door jullie gebed, bedenk dat de kracht van het gebed, mits met geloof en om beurten gebeden, in staat is de terechte toorn van God te stillen. Gebed is jullie bescherming en het bidden van mijn Heilige Rozenkrans is een geestelijk schild dat Satan en zijn legers van het kwaad verblindt! Vergeet niet om tijdens het bidden van mijn Heilige Rozenkrans te verlangen naar de kracht van het Bloed van mijn Zoon, en om te vragen om de bescherming van deze moeder, die reeds bij jullie is.

  Kom, mijn kinderen, neem mijn hand en vorm kettinggebeden met mijn Heilige Rozenkrans en bidt tot de Vader om de redding van de zielen in duisternis. Weest paraat en op je hoede, mijn Mariale Leger, want jullie Vrouwe en Koningin is al op het slagveld. Ik wacht slechts op het teken van mijn Vader om te beginnen met de eindstrijd, die jullie blijvend zal bevrijden van de machten van het kwaad. Voorwaarts, Gods volk, geen stap terug, de hemel rekent op jullie! Wie is als God, niemand is als God. 

  Kinderen van mijn hart, maak deze boodschappen bekend.

  23-01-2014, 22:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn Lijdensbeker te aanvaarden, in alles wat ermee gepaard gaat. 19/1/2014

  Mijn dierbare dochter, welke mens onder jullie die van zichzelf verklaart dat hij een heilige volgeling van Mij is en die opschept over dit feit, zal Mijn Beker nemen?

  Wie onder jullie zouden sterk genoeg zijn om Mijn Lijdensbeker te aanvaarden, in alles wat het met zich mee brengt? HET ANTWOORD IS : ZEER WEINIGEN ONDER JULLIE. EN TOCH VOELEN JULLIE JE GERECHTVAARDIGD WANNEER JULLIE MIJ GESELEN DOOR MIJN UITVERKOREN ZIELEN DIE MIJN BEKER GEWILLIG HEBBEN AANVAARD.

  UITVERKOREN ZIELEN, VISIONAIREN, PROFETEN EN ZIENERS AANVAARDEN MIJN BEKER OMDAT ZE MIJ HUN VRIJE WIL GEVEN OP MIJN VOORWAARDEN – NIET OP HUN VOORWAARDEN. WANNEER JULLIE VERKLAREN DAT JULLIE ALWETEND EN GOED OP DE HOOGTE ZIJN VAN MIJN HEILIG WOORD EN JULLIE AANVAARDEN HET LIJDEN NIET DAT IS GEDRAGEN DOOR MIJN ARME VERVOLGDE PROFETEN, DAN KENNEN JULLIE MIJ NIET. Als jullie Mij niet kennen, dan kunnen jullie Mij niet echt liefhebben. Als jullie Mij niet liefhebben, dan verspreiden jullie de Waarheid niet. In de plaats pikken jullie delen uit het Allerheiligste Evangelie die jullie passen en dan gebruiken jullie deze als maatstaf om Mijn Profeten en al de uitverkoren zielen die Mijn droevig Kruis dragen, te raken.

  Wanneer jullie op andere zielen trappen, hen wreedaardig behandelen in Mijn Naam, dan zijn jullie besmet door haat. Haat komt van Satan. Het komt niet van Mij. Wanneer jullie voor Mij komen te staan, gedurende de Waarschuwing – de Verlichting van het Geweten – zal Ik jullie tonen hoe jullie Mij hebben beledigd. TOCH, ZULLEN VELEN ONDER JULLIE, SCHULDIG VAN MIJN WOORDEN VAN LIEFDE TE VERDRAAIEN IN WOORDEN VAN HAAT TEGEN MIJN PROFETEN, ZULLEN UITDAGEND VOOR MIJ STAAN. WANT JULLIE ZIJN ZO VOL EIGENLIEFDE EN TROTS DAT ZELFS IK, JEZUS CHRISTUS, HET MOEILIJK ZAL VINDEN OM JULLIE TOT MIJ TE TREKKEN.

  Jullie haat voor anderen scheidt jullie van Mij.

  Jullie Jezus

  23-01-2014, 17:30 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elk woord die je uit in deze Missie komt van Mij. Elke daad die je doet komt van Mij. 17/1/2014

  Mijn dierbare dochter, WEES KALM IEDERE KEER DAT JE GECONFRONTEERD WORDT MET DE VELE HINDERNISSEN, WAARMEE JOU EN AL MIJN VOLGELINGEN DAGELIJKS TEGENKOMEN IN DIT WERK OM ZIELEN TE REDDEN.

  ONTHOUD ALTIJD DAT SATAN NOOIT ZAL STOPPEN DEZE EN ANDERE MISSIES, DIE AUTHENTIEK ZIJN, TE KWELLEN, WANT ZE KOMEN VAN GOD. De authentieke missies die Ik vandaag zegen en degene die Ik zegende door de eeuwen heen, leden altijd omwille van oppositie.

  Enkel de missies, die waarlijk van God komen, trekken dergelijke haat aan. Enkel ware profeten trekken haat aan. Mozes, Elia, Noah en Johannes de Doper en anderen zoals hen trokken haat aan, omwille van Satans invloed over zwakke zielen. Enkel Ik, Jezus Christus, een van de honderden profeten gedurende Mijn Tijd op Aarde, trok het type van haat aan die op Mij werd gepleegd. En nu, enkel jij, Mijn laatste profeet zal een soort haat aantrekken die niet gezien werd voor een lange tijd – door anderen, zoals jij, in recente tijden hebben geleden.

  WANNEER JE OPPOSITIE MOET VERDRAGEN, IN DE NAAM VAN GOD, WEER DAT, WANNEER DE HEILIGE DRIE-EENHEID HET WOORD AAN DE MENSHEID PRESENTEERT DOOR EEN PROFEET, ZAL HET DE ERGSTE SOORT OPPOSITIE ZIJN. Enkel door de Goddelijke Bijstand aan jou gegeven, zonder zou je vluchten in terreur. Mijn Vader beschermt jou, Mijn kleine, en zo moet je vooruit gaan, altijd in de wetenschap dat Hij zielen verlangt, voor elk woord die uit jouw mond komt, voor elk woord dat door je hand geschreven wordt en voor elke ziel naar wie je reikt. Al dit lijden zal Mij meer zielen brengen.

  WEES ER ZEKER VAN DAT DE TIJD VOOR MIJ OM TERUG TE KEREN OM MIJN TROON TERUG TE EISEN DICHTBIJ IS EN ALS DE DAG NABIJ KOMT ZULLEN VELE TACTIEKEN GEBRUIKT WORDEN OM JE TE DOEN STRUIKELEN IN DEZE MISSIE. ELKE LEUGEN ZAL NAAR JE HOOFD GESLINGERD WORDEN, ELKE STEEN GEGOOID, ELKE KWELLING JE LEVENSLOT EN ELKE VIJAND VAN GOD GEPLAATST OP ELK PAD JE OPGAAT. Maar, als de Verlosser van de mensheid, zal Ik ervoor zorgen dat elke doornstruik zorgvuldig is verwijderd, elke steen weggegooid wordt aan de kant, elke pad vrijgemaakt wordt, zodat je zult slagen in het brengen van Mijn Woord aan de wereld, in een tijd wanneer Ik alles zal zijn behalve vergeten.

  Ik zal met jou zijn, Mijn dochter. Ik laat Mijn Hand rusten op je linkerschouder, om je te behoeden tegen kwaad en Ik begeleid je op alle manieren. Elk woord die je uit in deze Missie komt van Mij. Elke daad die je doet komt van Mij. ELK LIJDEN DIE JE VERDRAAGT IS DE MIJNE. Jouw wil is de Mijne, want je gaf ze aan Mij en nu woon Ik volledig in jou. WANNEER ZE JE PIJN DOEN, BELEDIGEN ZE MIJ. WANNEER ZE JE BESPOTTEN, ONTKENNEN ZE DE WAARHEID. WANNEER ZE HET WOORD ONTKENNEN, ONTKENNEN ZE MIJ, MAAR WANNEER ZE MIJN WOORD AANVAARDEN DAT AAN JOU GEGEVEN WORDT, WORDEN ZE EEN DEEL VAN MIJ EN ZO ZULLEN OOK ZIJ MIJN BESCHERMING GEGEVEN WORDEN.

  GA NU, MIJN DOCHTER, EN PIEKER NOOIT WANNEER HAAT GETOOND WORDT IN DEZE MISSIE, WANT JIJ EN AL DEGENEN DIE MIJN OPROEP HOREN ZULLEN DAN NIET TWIJFELEN WIE HET IS DAT ZE TEGENWERKEN. HET IS NIET JOU, MAAR IK, JEZUS CHRISTUS, DIE ZE WEGDUWEN. Wanneer jullie voor Mij zijn, met Mij en in Mij en Mijn Woord spreken – zijn jullie waarlijk kinderen van God.

  Jullie Jezus

  23-01-2014, 16:21 Geschreven door Claudia  


  22-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze nieuwe en vlug gecreeerde hierarchie zal Mijn Kerk overnemen. 16/1/2014

  Mijn dierbare dochter, de Waarheid verdeelt. Dat heeft het altijd gedaan. Wanneer een mens zegt dat hij de waarheid kent, zal een ander het ontkennen. Maar wanneer de Waarheid van het Woord van God komt, zal het de grootste verdeeldheid veroorzaken. Velen vrezen de Waarheid, omdat het niet altijd plezant is, en toch zonder de Waarheid, zouden jullie in ontkenning leven. Wanneer jullie in ontkenning leven van het Woord van God, zullen jullie nooit ware vrede in jullie harten vinden.

  WANNEER JULLIE DE WAARHEID WETEN, DIE VERVAT IS IN MIJN VADERS BOEK, DAN WETEN JULLIE DE WEG VAN DE HEER EN MOETEN JULLIE DIT PAD VOLGEN, TOT JULLIE LAATSTE ADEMSTOOT. WIJK HIERVAN NIET AF. Maar als met Mijn Woord geknoeid wordt, het herschreven en vernietigd wordt, zouden jullie zeker het nooit aanvaarden. Dat is goed. Maar als nieuwe leerstellingen die verschillen van Mijn Heilig Woord, aan jullie worden voorgesteld, van binnenuit Mijn kerken, wat ga je dan doen?

  Zullen jullie een leugen aanvaarden, in plaats van de Waarheid? Zullen jullie een leer aanvaarden, die onheilig zal zijn in Mijn Ogen?

  Het antwoord moet nee zijn. Jullie mogen nooit Mijn Woord ontkennen – voor iemand. Niemand, zelfs als ze gekleed zijn in de gewaden van de elite binnen de hierarchie van Mijn Kerk, een arme, een koning of een prins – iemand die vraagt dat jullie een nieuwe leer aanvaarden met betrekking tot Mijn Woord komt niet van Mij.

  MIJN KERK WORDT DISCREET VERNIETIGD VAN BINNENUIT EN ELK DEEL WORDT ONTMANTELD. OMDAT DE NIVEAUS WORDEN NEERGEHAALD EN TROUWE DIENAREN OPZIJ GEZET – EN DAN GEACHT OM NIET LANGER NUTTIG TE ZIJN – ZAL DE WEG VRIJGEMAAKT ZIJN ZODAT DE LEERSTELLINGEN VAN DE HEL UITGESPROKEN ZULLEN WORDEN.

  Wee aan de priesters, bisschoppen en kardinalen, die het Woord van God durven te verdedigen, want zij zullen het meest lijden. Terwijl sommigen zullen geexcommuniceerd worden en beschuldigd van ketterij – zelfs al zullen ze enkel opkomen voor het Ware Woord van God – anderen zullen te zwak zijn. VELE ARME GEWIJDE DIENAREN ZULLEN INBINDEN ONDER DRUK OM DE WETTEN VAN GOD AAN DE KAAK TE STELLEN. ALS ZE NIET AKKOORD GAAN OM DE LEER VAN LEUGENS TE OMHELZEN, ZULLEN ZE VOOR DE LEEUWEN GEGOOID WORDEN. Degenen, wiens geloof reeds zal verzwakt zijn en die van wereldse dingen houden en die een vurige ambitie in hun zielen hebben, zullen de eersten in de rij zijn die trouw zullen zweren aan de nieuwe ‘gelofte’.

  DEZE NIEUWE EN VLUG GECREEERDE HIERARCHIE ZAL MIJN KERK OVERNEMEN. ZE ZULLEN VALSHEDEN BEKEND MAKEN IN DE NAAM VAN GOD EN MET HEN VELE ONSCHULDIGE ZIELEN VAN DE GELOVIGEN MEESLEUREN. De congregaties zullen onbewust een giftige beker gevuld met niets – enkel brood, aangereikt krijgen. De Heilige Eucharistie zal niet langer hun zielen vullen. Ze zullen spoedig preken voorgezet krijgen, die het Woord van God belachelijk zullen maken wanneer ze de mensenrechten zullen uitroepen tot de belangrijkste leer. En dan zullen ze de grootste ketterij bekend maken nl. dat de mens het Eeuwig Leven zal gegeven worden, of hij nu al dan niet berouw toont voor zijn zonden. Dit is hoe zij de zielen van miljoenen zullen vernietigen.

  ALS ZE BLIJVEN MIJN KERK UITEEN TREKKEN VAN BINNENUIT, ZULLEN MIJN TROUWE PRIESTERS EN TROUWE VOLGELINGEN MIJN KERK STEEN VOOR STEEN HERBOUWEN. MIJN KERK, ZIE JE, KAN NOOIT STERVEN WANT IK ZAL HET NIET TOELATEN. 

  Alle priesters, alle bisschoppen en alle kardinalen die onttroond zullen worden en die Mij trouw blijven, zullen de rechtvaardigen of Mijn volgelingen die gezegend zijn met de Gave van Wijsheid niet verlaten. Terwijl de valse kennis de harten van de zwakke dienaren in Mijn Kerk zal vullen, zal de Gave van de Heilige Geest niet enkel de zielen van Mijn RestKerk verlichten, maar zal voor het Licht zorgen voor al degenen wiens namen in het Boek van de Levenden zijn opgenomen, tot Mijn deur.

  Nooit eerder zullen Mijn leerlingen getest worden op de manier waarin ze zullen getest worden in de toekomst. ZE ZULLEN GODDELIJKE BIJSTAND GEGEVEN WORDEN OM HEN IN STAAT TE STELLEN HET LICHT VAN GOD BRANDEND TE HOUDEN IN EEN WERELD, DIE TRAAG EN PIJNLIJK ZAL GEDOMPELD WORDEN IN DUISTERNIS, VEROORZAAKT DOOR DE KOMST VAN DE VIJAND, DE ANTICHRIST. 

  Jullie Jezus

  22-01-2014, 21:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer Mijn Kerk het Woord van God ondersteunt, moeten jullie gehoorzaam blijven aan Mijn Kerk. 14/1/2014

  Mijn dierbare dochter, WANNEER MIJN DIENAREN, MIJN VOLGELINGEN EN AL DEGENEN DIE PROFETEREN VAN MIJ TE ZIJN, ZEGGEN DAT ZE MIJ LIEFHEBBEN, BETEKENT DIT TWEE DINGEN. ZE HOUDEN VAN MIJ OMDAT ZE MIJN WOORD AANVAARDEN EN ZE EREN MIJ DOOR DE WAARHEID TE PROFETEREN.

  WANNEER JULLIE MIJ LIEFHEBBEN, MOETEN JULLIE TROUW BLIJVEN AAN MIJN HEILIG WOORD. Dit betekent gehoorzaam zijn aan Mijn Woord in alle dingen met betrekking tot de Waarheid. Wanneer jullie de Waarheid van Mijn Woord profeteren, als Mijn gewijde dienaren, moeten jullie gehoorzaam blijven aan het Woord van God.

  WANNEER MIJN KERK HET WOORD VAN GOD ONDERSTEUNT, MOETEN JULLIE GEHOORZAAM BLIJVEN AAN MIJN KERK. MAAR WANNEER DE DAG KOMT WANNEER DEGENEN MET AUTORITEIT IN MIJN KERK NIET LANGER DE WAARHEID VERKONDIGEN, DAN MOETEN JULLIE ENKEL GEHOORZAAM ZIJN AAN MIJ. WANT IK BEN DE KERK. ZONDER MIJ, JULLIE JEZUS, IS ER GEEN KERK.

  Wanneer geknoeid wordt met Mijn Woord en dan aangepast, zal het niet langer Mijn Woord zijn. Jullie kunnen enkel gehoorzaam zijn aan het Ware Woord van God. ZOUDEN JULLIE EEN NIEUWE DOOR DE MENS GEMAAKTE LEER VOLGEN, DIE MIJN HEILIG WOORD IN MIJN KERKEN OVER DE HELE WERELD ZAL VERVANGEN, DAN ZULLEN DEGENEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DEZE HEILIGSCHENNIS MIJ ONTKENNEN. Blijf enkel gehoorzaam aan degenen die het Woord van God verkondigen, want dan is het niet Mijn Woord – het is niet van God.

  Het Woord van God is Onschendbaar. Het mag nooit door iemand veranderd worden. Gehoorzaamheid aan Mijn Kerk is belangrijk. Gehoorzaamheid aan het Woord van God is wat bepaalt of je een Christen bent. De dag wanneer je het Woord van God vervangt door een door mensen gemaakt substituut, is de dag dat je het Woord van God ongehoorzaam bent.

  Jullie kunnen enkel gehoorzaam blijven in Mijn Ogen, in Mijn Kerk op Aarde, als de Waarheid wordt gehandhaafd. Jullie moeten nooit bang zijn om de Waarheid te verkondigen, omdat enkel de Waarheid jullie zal bevrijden.

  Jullie Jezus

  22-01-2014, 00:12 Geschreven door Claudia  


  21-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik kom de gelovigen verzamelen. Mijn Tijd is spoedig, als Mijn Zoons Barmhartigheid bijna over jullie komt. 13/1/2014

  God de Vader : Ik Ben God de Vader. Ik Ben Die Ben. Ik Ben jullie Schepper – de Alfa en de Omega.

  Mijn dierbare dochter, HOOR MIJ, ALS IK MIJN INTERVENTIE AANKONDIG OM DE VERNIETIGING TE VOORKOMEN VAN HET MENSELIJK RAS OP HET PUNT STAAT OM PLAATS TE VINDEN.

  Wanneer jullie jullie geen kwaad horen – betekent dat niet dat het niet bestaat. ER IS EEN BOOSAARDIGE DAAD DAT GEPLAND WORDT OM OORLOG TE VEROORZAKEN MET ALS ENIGE OBJECTIEF ZOVEEL MOGELIJK MENSEN TE VERNIETIGEN ALS MOGELIJK. De mens zijn capaciteit om boosaardige daden te plegen tegen Mijn kinderen is nooit groter geweest. De mens bekwaamheid om technologie voort te brengen is nooit groter geweest, maar deze kennis wordt op grote schaal misbruikt en plannen om elk deel van jullie leven te controleren zijn in een gevorderd stadium.

  MIJN VIJANDEN WILLEN CONTROLEREN WAT JULLIE ETEN, DRINKEN EN ALLES WAT JULLIE DOEN OM DE WAARHEID TE PROMOTEN, ZOALS IK JULLIE GEGEVEN HEB. TOT DE DAG DAT ZE JULLIE LANDEN, JULLIE FINANCIEN EN JULLIE GEZONDHEID CONTROLEREN, ZULLEN ZE NIET RUSTEN. Terwijl deze plannen evident worden zullen ze ook alle religies overnemen. Omdat zovele mensen niet in Mijn Bestaan geloven, zal er weinig oppositie zijn voor hun sluw plan om zielen van Mij te stelen.

  WANNEER DE MENS GELOOFT DAT HIJ GOD KAN VERSLAAN, DAN WEET HIJ NIET ECHT WIE IK BEN. ALS HIJ NIET WEET WIE IK BEN, DAN WEET HIJ NIETS. ZIJN HART IS VERHARD, ZIJN INTELLECT AFGESTOMPT EN ZIJN ZIEL TOT LOOD GEMAAKT.

  Hij die zich van Mij verwijdert, is verloren. Hij die tegen Mij vecht, met de intentie de zielen van Mijn kinderen te stelen, is dood voor Mij en zijn lotsbestemming is vervloekt.

  IK ZAL NU TUSSENKOMEN OM DEZE VERSCHRIKKELIJKE, GODDELOZE GRUWEL TE STOPPEN VAN GEPLEEGD TE WORDEN. WANNEER IK DAN GEDAAN HEB, ZAL IK JULLIE OGEN OPENEN, AAN JULLIE HARTEN RUKKEN EN JULLIE TE VULLEN MET VERBAZING.

  Spoedig zal Ik de Waarheid onthullen, omdat zovelen onder jullie er niet langer in geloven.
  Ik Ben al dat is, en zal zijn. Ik Ben jullie Vader, Alwetend, Alziend, Vol Liefde en Vol Barmhartigheid. Ik kom de gelovigen verzamelen. Mijn Tijd is spoedig daar, als de Barmhartigheid van Mijn Zoon bijna over jullie komt.

  Jullie geliefde Vader

  God de Allerhoogste

  21-01-2014, 18:29 Geschreven door Claudia  


  20-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeer spoedig, zal de Hel formeel verklaart worden als een plaats die niet bestaat. 12/1/2014

   

  Mijn dierbare dochter, was het niet voor Mij, Jezus Christus, die op dit moment tot de wereld spreek, zouden vele zielen nooit de Poorten van het Paradijs binnentreden.

  Zovele ondankbare zielen gehoorzamen niet langer Mijn Wetten en zo creeren ze hun eigen interpretatie die Ik afstotelijk vind. Er werden regels met betrekking tot de Waarheid gegeven, als een Gave aan de mensheid, als een middel om de mens in staat te stellen het recht op redding te verdienen. Weten jullie niet dat jullie niet kunnen leven door jullie versie van de Wetten van God en dan verwachten om het Paradijs binnen te treden?

  De arrogantie van de mens heeft de geest van nederigheid overgenomen. De mens dient niet langer God op de manier waarop hij werd bevolen te doen. In de plaats creeert hij uit wijn eigen verbeelding een visie van wat hij gelooft dat de Hemel is. VANDAAG VERWIJST GEEN VAN MIJN DIENAREN – DEGENEN DIE AANGEDUID ZIJN OM MIJ TE DIENEN – OOIT NAAR HET BESTAAN VAN DE HEL. De loutere vermelding van het woord Hel brengen Mijn gewijde dienaren in verlegenheid, want ze vrezen de spot waarmee ze zouden geconfronteerd worden door een seculiere maatschappij, die werd bedrogen. DE HEL IS DE THUIS VOOR VELE ARME ZIELEN EN WAT DOET HET MIJ PIJN OM ARGELOZE ZIELEN IN DE AFGROND VAN TERREUR TE ZIEL VALLEN OP HET MOMENT DAT ZE HUN LAATSTE ADEM NEMEN.

  Gods kinderen moeten nu verteld worden van de dringendheid om te bidden voor zielen die blind zijn voor de Waarheid. Zeer spoedig zal de Hel formeel uitgeroepen worden als een plaats die niet bestaat. ZIELEN ZAL GEZEGD WORDEN DAT AL GODS KINDEREN, EENS ZE REDELIJKE EN WAARDIGE LEVENS LEVEN – ONGEACHT OF ZE IN GOD GELOVEN OF NIET – EEUWIG LEVEN ZAL GEGEVEN WORDEN. MAAR DIT ZAL EEN LEUGEN ZIJN. ER IS GEEN TERUGKEER UIT DE HEL. HET IS VOOR EEUWIG.

  Vele zielen die Mij klaarblijkelijk verwerpen, zowel prive als in het openbaar, kwijnen weg in de Hel. Hun bittere spijt wordt erger gemaakt door hun verschrikkelijk pijnlijk lijden en haat van Satan. EENS IN DE HEL ONTHULT SATAN ZICHZELF AAN HEN IN AL ZIJN BOOSAARDIGE EN VERACHTELIJKE VORMEN EN ZIJN HAAT TEGENOVER HEN VERVULT HEN IEDERE SECONDE. HUN AFKEER VAN HEM, OP ZICHZELF – HETZELFDE BEEST AAN WIE ZE EER BETUIGDEN GEDURENDE HUN LEVEN OP AARDE – IS DE OORZAAK VAN VEEL VAN HUN PIJN. MAAR HET IS HUN AFSCHEIDING VAN MIJ EN DE PIJN VAN DE DUISTERNIS DIE ZE ERVAREN DIE DE GROOTSTE ANGST CREEERT. 

  Elke mens die jullie vertelt, in Mijn Naam, dat de Hel niet bestaat heeft geen interesse om jullie te helpen je ziel te redden. Wanneer jullie overtuigd zijn dat de Hel niet bestaat dan nemen jullie verkeerdelijk aan dat zonde irrelevant is.

  Jullie kunnen Mij niet dienen als jullie geloven dat zonde niet bestaat. Je kunt geen glorierijk leven voor eeuwig leven in Mijn Koninkrijk, als jullie Mij niet vragen om jullie zonden te vergeven. DIT IS DE KERN VAN DE NIEUWE, SPOEDIG TE INTRODUCEREN LEER DIE JULLIE ZULLEN GEDWONGEN WORDEN TE SLIKKEN. Dit is wanneer jullie zullen bedrogen worden om de voorbereiding van jullie ziel na te laten voor de Grote Dag van de Heer, wanneer Ik kom om jullie op te eisen als de Mijne.

  Ik zeg jullie dit om jullie te waarschuwen – niet om jullie te beangstigen. Ik smeek jullie om zonde te aanvaarden als een deel van jullie leven, maar Ik dring er bij jullie op aan om de zeven doodzonden te blijven vermijden, want wanneer jullie dit doen, zullen jullie in Mijn Gunst staan. Jullie moeten altijd jullie zonden belijden. Doe dit dagelijks. Praat tot Mij en vraag Mij om je te vergeven. Voor degenen onder jullie die het Sacrament van de Biecht niet kunnen ontvangen – degenen die vele geloofsovertuigingen en religies volgen – dan moeten jullie de Gave aanvaarden die Ik jullie gaf van de Volle Aflaat.

  Gebed om een volle aflaat voor totale absolutie van zonden te bekomen door Jezus

  ZE MOETEN DIT GEBED VOOR ZEVEN OPEENVOLGENDE DAGEN BIDDEN en dan zal hen DE GAVE VAN TOTALE ABSOLUTE GEGEVEN WORDEN EN DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST :

  O Mijn Jezus, U bent het Licht van de aarde U bent de Vlam dat alle zielen raakt.
  Uw barmhartigheid en liefde kent geen grenzen.
  We zijn het offer dat U gedaan hebt door Uw dood op het Kruis, niet waardig. 

  Toch weten we dat Uw liefde voor ons groter is dan de liefde die wij voor U hebben.
  O Heer, verleen ons de gave van nederigheid zodat we Uw Nieuwe Koninkrijk verdienen.
  Vul ons met de Heilige Geest zodat we vooruit kunnen stappen en Uw leger leiden om de waarheid van Uw Heilig Woord te kunnen verkondigen en onze broeders en zusters voorbereiden op de Glorie van Uw Tweede Komst op aarde.
  We eren U. We prijzen U.
  We bieden U onszelf, onze zorgen, ons lijden aan als geschenk aan U om zielen te redden.
  We houden van U, Jezus.
  Heb Medelijden met al Uw kinderen, waar ze zich ook mogen bevinden. Amen.

  Zorg voor jullie ziel, want het is jullie ziel die voor eeuwig zal leven. Jullie zullen enkel in een van de twee plaatsen eeuwig leven – in de Hel of in Mijn Koninkrijk.

  Jullie Jezus

  20-01-2014, 19:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mensen die leven in de wereld van vandaag zijn niet anders dan degenen die duizenden jaren geleden leefden. 11/1/2014

   

  Mijn dierbare dochter, IK WIL DAT DE WERELD WEET HOEVEEL IK HOUD VAN DE MENS, WANT IK HOUD ZELFS VAN DE MEEST NEDERIGE, DE MEEST GEKWELDE EN DEGENE ZONDER VERDIENSTE. Wie ooit gelooft dat Ik enige mens voor een andere plaats kent Mij niet. Ik kan bepaalde zielen begunstigen, vooral uitverkoren zielen, maar Ik houd niet meer, of minder, dan de zielen van de verdrukten.

  Ik kijk naar elke ziel met Liefde in Mijn Hart. Ik hang aan elke van jullie, want jullie zijn van Mij – van Mijn Vader. TERWIJL IK BELEDIGD KAN ZIJN DOOR JULLIE ZWAKHEDEN EN BOOS OM JULLIE GODDELOZE INTENTIES EN VERLANGENS, STERFT MIJN LIEFDE VOOR JULLIE NOOIT. Alle zondaars worden geliefd door God – ongeacht wat ze hebben gedaan. God heeft de ultieme Macht over de lotsbestemming van elke ziel en deze Macht is de Zijne.

  IK HEB DE ENIGE AUTORITEIT OM TE OORDELEN. NIET EEN MENS ONDER JULLIE WERD DIT RECHT GEGEVEN. Wanneer hij een ander oordeelt schuldig te zijn aan zonde, mag hij enkel die persoon straffen door boete, niet de dood. Geen mens, rechter, politieke leider of lid van Mijn Kerk op Aarde, kan ooit een mens veroordelen te sterven, omwille van zijn zonden – ongeacht hoe boosaardig ze mogen zijn. Geen mens kan een ander tot de Hel veroordelen, want wanneer hij een ziel vervloekt verklaart, dan zal het hij in de plaats zijn die zal vervloekt zijn, ongeacht hoeveel heilige daden hij kan uitgevoerd hebben in Mijn Naam.

  JULLIE VERSPILLEN ZOVEEL TIJD IN HET OORDELEN VAN ELKAAR, IN PLAATS VAN DE GAVE TE AANVAARDEN DIE JULLIE GEGEVEN WERD _ DE GAVE VAN LIEFDE VOOR ELKAAR. Heb de Gave lief die jullie allen gekregen hebben door God en die jullie kunnen weggeven op alle manieren die jullie wensen – eens het volgens de Wil van Mijn Vader is. Toch geloven zovelen die Mij, Jezus Christus,  lief hebben, dat Ik elke daad die haat aanwakkert tegen elkaar, door de vingers zie. Jullie moeten in de plaats weten dat Ik eenvoudigweg wil dat jullie elkaar liefhebben en standvastig blijven aan het Woord van God, die vervat is in zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

  Het Woord is eeuwig – het verandert niet – nooit. Mensen die leven in de wereld van vandaag zijn niet anders dan degenen die duizenden jaren geleden leefden. Jullie kunnen meer kennis hebben en meer informatie, maar jullie zijn niet groter dan enige generatie, die voor jullie kwam. De mens is sterfelijk. Niets zal veranderen op dat vlak, tenzij Ik jullie Eeuwig Leven breng.

  STOP EN DENK NA. MIJN INSTRUCTIES ZIJN NOG ALTIJD DEZELFDE ALS DEGENE GEGEVEN AAN DE MENSHEID GEDURENDE MIJN TIJD OP AARDE. Het enige verschil nu is dat omwille van de vooruitgang in wetenschap, vele mensen geloven dat ze groter zijn dan God. Velen geloven zo zeer in hun onsterfelijkheid dat ze hebben beslist niet te aanvaarden dat ze werden geschapen door God. Velen denken dat ze de macht hebben om Gods Wetten te herschrijven.

  Velen hebben beslist om een nieuwe Toren van Babel op te trekken en wanneer ze dit doen, zal het neerkomen door juist een slag van Mijn Vaders Hand. Dan zal de mens beseffen dat leven enkel kan bestaan met God en voor God, volgens de Wil van God. Er is geen leven zonder God.

  Jullie Jezus

  20-01-2014, 17:39 Geschreven door Claudia  


  17-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Liefde voor de mensheid is volledig. 9/1/2014

   

  Mijn dierbare dochter, kijk eens rond je en wat zie je? Een wereld vol contradicties. Aan de ene kant zul je liefde, vreugde en goeie wil. Maar dit zal worden tegengewerkt, aan de andere kant, door de haat, die de boze heeft voor de mensheid.

  Elke onrust, leed, verwarring, gebrek aan trouw, boosheid, haat en kwaad die jullie zien plaatsgrijpen in de wereld : weet dat dit enkel kan komen van een bron. De gesel van de mensheid, dat Satan is, heeft hopeloos ongeluk gecreëerd onder Gods kinderen. Hun pijn wordt dan de Mijne en dit is waarom de boze dergelijke verwoesting aanricht – om Mij pijn te doen.

  Mijn dochter, overal waar je loopt en elk gezicht dat je ziet, van deze dag af, zullen zijn zoals Ik ze zie – elk een kind van God. Wat hou Ik van hen allen, wat wil Ik elk van hen koesteren – ongeacht hun fouten of hun zonden. Het maakt geen verschil uit wat ze hebben gedaan om Mij te beledigen; Ik houd nog altijd van hen – elkeen. Ik voel grote vreugde wanneer Ik de liefde zie stralen van hen – een liefde die ze hebben ontvangen als een Gave van Mijn Vader, Die hen heeft geschapen. Hun liefde is Mijn Liefde en het trekt andere zielen naar hen toe en dit verspreid dan de Liefde van God overal.

  Maar wanneer Ik pijn en lijden zie, in elke ziel, dan wordt hun pijn de Mijne. Hun pijn kan veroorzaakt zijn door verschrikkelijk lijden, veroorzaakt door een gebrek aan liefde voor anderen, die een gevoel van wanhopige troosteloosheid meebrengt. Hun eenzaamheid en isolement wordt ook door Mij gevoeld en dit doet Mijn Medelijden verder ontbranden.

  Dan zijn er zielen die al hun tijd doorbrengen mat zaken na te jagen, die niet van Mij komen. Degenen die Mij volledig verwerpen, breken Mijn Hart. Wat huil Ik vele Tranen van Bloed om deze zielen, want ze hebben de navelstreng doorgeknipt, dat hen verbindt met hun Schepper – hun enige hoop op Redding. Wanneer je deze zielen ziet, Mijn dochter, zul je een verschrikkelijk leed in je hart voelen, net zoals Ik die voor hen voel.

  Tenslotte zijn er degenen die zeggen dat ze Mij vertegenwoordigen, maar die niet waard zijn om Mijn Voeten af te vegen. Hun haat voor Mij wordt veroorzaakt door liefde voor zichzelf. Toch, maakt het niet uit hoe dikwijls ze Mij beledigen en Mijn kudde misleiden, Ik hunker nog altijd naar hun zielen.

  Mijn Liefde voor de mensheid is volledig. Ik houd van allen, met inbegrip van degenen die de meest goddeloze daden plegen. Zo zal het zijn tot het einde. Ik zal alle zielen omhelzen tot de laatste dag, wanneer na alle inspanningen door Mij om zielen te redden, uitgeput zijn, enkel degenen die lopen naar de afgrond van het beest en die Mij weigeren, ondanks ze weten hoeveel Ik van ze houd – zullen verloren zijn voor Mij, voor eeuwig.

  Houd altijd van elkaar, met fouten en alles – de manier Ik van je houd. Wanneer jullie iemand afkeuren, onthoud dan Mijn Liefde en blijf stil. Wanneer jullie een ander verachten weet dat deze haat niet van Mij komt. Wanneer je kijkt naar elkaar, zie hem alsof het door Mijn Ogen is. Niet een van hen zou door jou mogen gemeden worden. Toon in de plaats medelijden voor degenen die je mishagen, je beledigen of je schade berokkenen, want ze zijn geliefd door Mij. Als je Mij liefhebt, zul je liefde tonen aan al degenen met wie je in contact treedt.

  Liefde is besmettelijk omdat het van God komt. Enkel goeds kan komen van liefde.

  Jullie Jezus

  17-01-2014, 18:20 Geschreven door Claudia  


  15-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over moeilijke scheidingen 30/6/2004

  Over moeilijke scheidingen

  Boodschap van John Leary  30/6/2004

  Jezus zei : Mijn mensen, jullie levens zijn allen mogelijk gemaakt door jullie vrije wil en net als Ik jullie wil niet dwing, kunnen jullie een andere ziel niet dwingen om hun beslissingen te maken. Elke ziel is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Velen huwen met de goede intentie in liefde elkaar te helpen. Sommige huwelijken eindigen, zoals jullie weten, in scheiding. Er zijn vele redenen dat mensen scheiden en sommigen zijn verbitterd over deze gebeurtenis.

  Ik wil dat niemand zo verbitterd is dat hij of zij de behoefte om elkaar lief te hebben verliest. Wanneer jullie tekort werden gedaan of geweld werden aangedaan is het moeilijk om te vergeven. Maar in jullie binnenste kunnen jullie dit bitter onvergeven hart niet meedragen in jullie graf. Wanneer jullie Mij ontmoeten in het oordeel, zullen jullie je moeten verantwoorden voor elk gebrek aan vergeving. Zelfs als je gelijk hebt als iemand je misbruikt, moet jullie liefde je vervolgers overwinnen, zelfs in je eigen gezin. Reinig jullie onvergeven hart met Mijn liefde en jullie zullen zien dat Ik nog altijd vraag dat je iedereen liefhebt.

  Jezus zei : Mijn mensen, deze beelden van een koppel die trouwt in een Mis dient om jullie te tonen hoe mooi hun vereniging is gezegend met Mijn Sacrament van het Huwelijk. Wanneer een man en een vrouw trouwen, geven ze hun leven aan elkaar in volledige verplichting in een leven tesamen tot de dood. Degenen die samenblijven voor vele jaren, zijn een getuigenis van liefde voor hun kinderen, familieleden en vrienden.

  Echtgenoten dragen bij met hun gaven om het huwelijk te doen werken. Iemand kan goed de financien beheren, een ander door het huis in orde te houden. Het is dit onzelfzuchtig geven in liefde dat mooi is in Mijn ogen. Door de erkenning van Mij in gebed, kan Ik een deel zijn van jullie huwelijk als Ik kinderen voortbreng uit jullie vereniging.

  Kinderen die geboren zijn in dit gezin worden geboren in de beste omgeving voor hun opvoeding in geloof en training voor de volwassenheid. De ouders zijn de steun voor voeding en financiele noden. Soms kun je zelfs je kinderen moeten helpen in hun volwassen leven, of kun je je eigen ouders moeten steunen in hun oude dag. Echtgenoten moeten hun huwelijk levend houden met liefde en zorg voor elkaar.

  Het is dit beeld van liefde tussen man en vrouw dat Ik heb gebruikt om Mijn liefde te tonen voor Mijn Kerk op aarde. Als een koppel een nieuw leven start tesamen, bid voor hen en geef hen jullie steun zodat deze liefde kan groeien en vrucht kan voortbrengen.

  15-01-2014, 22:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer jullie deze nieuwe litanie bidden gedurende de tijden van grote beproevingen zal Ik jullie respijt verlenen. 8/1/2014

  Mijn dierbare dochter, het moet kenbaar gemaakt worden aan jullie allen, dat wanneer jullie het Woord van God verdedigen gedurende de tijd van duisternis, jullie elke Genade van Mij zullen nodig hebben, als jullie blijven staan. Wanneer jullie Mij aanroepen om jullie zielen te overstromen met Mijn bijzondere Genaden, zullen jullie het gemakkelijker ervaren om Mij te volgen.

  Ik laat nu aan al jullie moedige en trouwe zielen deze bijzondere genaden na. Wanneer jullie deze nieuwe Litanie (6) bidden tijdens tijden van grote beproevingen zal Ik jullie respijt verlenen.

  AAN DE ZIELEN DIE DEZE LITANIE BIDDEN TIJDENS TIJDEN VAN VERVOLGING, WEET DAT IK DEZE GENADEN OVER JULLIE ZAL STORTEN. JULLIE ZULLEN KALMER, STERKER EN MOEDIGER WORDEN, ALS JULLIE MIJN ZWAAR KRUIS NAAR DE POORTEN VAN DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE DRAGEN. MAAR VOORAL, JULLIE ZULLEN NIET BEZWIJKEN VOOR DE INTIMIDATIE WAARMEE JULLIE ZULLEN GECONFRONTEERD WORDEN IN MIJN HEILIGE NAAM.

  Jullie zullen op een standvastige en waardige manier lopen, als jullie blijven het Woord van God hoog houden. Want iedereen die zijn Oproep beantwoordt en deze bijzondere Litanie bid, zullen een vreugde in jullie hart voelen die er voorheen niet was. Jullie zullen je ook zelfverzekerd voelen in de wetenschap dat jullie gezegend zijn door de Kracht van de Heilige Geest en de Waarheid zal altijd in jullie hart heersen.

  Ik houd van elk jullie en zegen jullie nu – in de Naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.

  Jullie Jezus

  15-01-2014, 20:06 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed - Litanie 6

  Litanie (6) Gave van Genaden

  O lieve Jezus, mijn geliefde Redder,

  Vul me met Uw Liefde.

  Vul me met Uw Kracht.

  Vul me met Uw Wijsheid.

  Vul me met Uw Volharding.

  Vul me met Uw Nederigheid.

  Vul me met Uw Moed.

  Vul me met Uw Passie.

  Amen.

  15-01-2014, 18:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer Mijn volgelingen, die vallen voor het komende bedrog, Mij ontkennen, betekent dit niet dat ze zullen zeggen 'Ik geloof niet in Jezus'. 7/1/2014

  Mijn dierbare dochter, NET ZOALS DE GELOVIGEN UITROEPEN: “NIET MEER – WE KUNNEN HET NIET AAN OM HET KWAAD TE ZIEN TRIOMFEREN BOVEN HET GOEDE.” ZAL ALLE PIJN TOT EEN ABRUPT EINDE KOMEN. 

  HET ZUIVEREN VAN HET KWAAD VEREIST DAT HET TOEGELATEN WORDT OM ZICH EERST TE VERSPREIDEN. DIT IS EEN TEST VOOR DE MENSEN MET GODDELOZE HARTEN, die de eersten zullen zijn om (naar het kwaad) getrokken te worden. Als ze in een vacuum van kwaad duiken, zullen ze ofwel zich verzetten tegen de pijn dat in hun ziel zal gecreeerd worden ofwel zullen ze toelaten dat ze naar nieuwe diepten gebracht worden, steeds verder weg van het Rijk van God.

  DE ZIELEN VAN DE GELOVIGEN ZULLEN GETEST WORDEN TOT OP DE RAND EN ZE ZULLEN GEKWELD WORDEN DOOR DE VERWARRING, DIE VOOR HEN LIGT. Velen zullen in hun hart weten, dat wat ze geloofden dat waar is en hen nauw aan hun hart lag, niet langer geacht wordt de Waarheid te zijn. En zo zullen ze niet in staat zijn om te beslissen wat van Mij komt en wat niet. Hun geloof zal verscheurd zijn en velen zullen zich verwikkeld voelen in een nieuwe door de mens ineengestoken leer, die nooit een goed gevoel zal geven. Ze zullen een gevoel hebben van onbehagen en velen zullen niet in staat zijn hun angsten toe te vertrouwen aan degenen die benoemd zijn als Mijn gewijde dienaren. Ze zullen niet weten tot wie zich te wenden voor de Waarheid.

  Ze zullen de publieke bekendmaking moeten aanschouwen, die zonde zal verheerlijken, en waar zal verklaard worden dat de mensheid zwak is – God weet dat de mens, verzwakt door zonde, enkel een slachtoffer is. IN DE PLAATS VAN ZONDE TE MOETEN ZIEN IN AL ZIJN LELIJKHEID, ZULLEN ZE GEDWONGEN WORDEN HUN AKKOORD TE BETUIGEN EN DE NIEUWE WETTEN TE ACCEPTEREN, DIE ZULLEN GEINTRODUCEERD WORDEN IN DE KERK. Ze zullen verwacht worden om eer te betuigen en de nieuwe wetten te respecteren, die jullie allen zullen oproepen om de individualiteit van de mens te respecteren en jullie recht om te zijn wat jullie verlangen en doen wat jullie verkiezen.

  Wanneer Mijn volgelingen, die vallen voor het komende bedrog, Mij ontkennen, betekent dit niet dat ze zullen zeggen: “Ik geloof niet in Jezus.” Nee, het zal het volgende willen zeggen. ZE ZULLEN KIEZEN WELK DEEL VAN MIJN LEER ZE WILLEN GELOVEN. DAN ZULLEN ZE BESLISSEN WELKE DELEN ZE NIET AKKOORD MEE ZIJN. DAN ZULLEN ZE ZEGGEN DAT JEZUS ZOU AKKOORD GAAN MET DEZE NIEUWE INTERPRETATIE, ALS HIJ VANDAAG OP AARDE WAS. O hoe weinig hebben ze geleerd en hoe zal hoogmoed hen naar beneden halt. Wanneer de kastijding over hen heen valt en wanneer ze beseffen hoe ze Mij hebben beledigd, zullen ze schreeuwen van afschuw, wanneer ze oog in oog komen te staan met de gerechtigheid die hen zal toegemeten worden.

  Op die dag, wanneer de Waarheid wordt onthuld, zal het enkel door de gebeden van Mijn Restleger zijn dat degenen die ongenade over hen brachten en die tegen Mij streden, hun geliefde Jezus, Die hen enkel Barmhartigheid wilde brengen – dat ze zullen gered worden.

  Jullie Jezus

  15-01-2014, 17:36 Geschreven door Claudia  


  14-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie staan op het punt het grootste bedrog ooit op de wereld gepleegd door Satan, te zien. 7/1/2014

  Mijn dierbare dochter, Mijn Woord zal intact blijven, omdat Mijn geliefde trouwe volgelingen van over de hele wereld, die de Rest van Mijn Kerk zullen vormen, nooit zullen afwijken van de Waarheid.

  ZOVELE VAN MIJN VOLGELINGEN ZULLEN NAAR VOOR TREDEN OM MIJN RESTLEGER TE VORMEN IN ELKE NATIE IN DE WERELD, WAARONDER DE COMMUNISTISCHE REGIMES. DE HEILIGE GEEST WORDT GEZONDEN OM ELK FRAGMENT VAN DIT KLEINE, MAAR MACHTIGE, LEGER VAN MIJ TE BEDEKKEN. Spoedig zullen al Mijn leerlingen overal de Woorden van de profetieen verspreiden, die gegeven werden aan de wereld door deze Missie. Ze zullen nu uitgaan en het Evangelie, Mijn Woord en Mijn Beloften aan allen verspreiden. Ik zal nooit toestaan dat het geloof van Mijn volgelingen verdort en vervaagt. Toch zullen die zielen die trouw blijven aan het Woord, zoals het gegeven was aan de mensheid in de Bijbel, met weinig zijn.

  MIJN LICHT ZAL SCHIJNEN ZOALS DE ZON OP AL DIE PLAATSEN WAAR MIJN GELIEFDE LEERLINGEN REAGEREN OP MIJN OPROEP OP DIT MOMENT. DIT IS EEN OPROEP VAN DE HEMEL OM JULLIE UIT TE NODIGEN OM MIJN KRUIS OP TE NEMEN EN MIJ, JULLIE JEZUS, TE VOLGEN TOT DE UITEINDEN VAN DE AARDE. Ik verlang dat door het uitspreiden om de Waarheid van de Allerheiligste Drie-eenheid te verkondigen, dat jullie Mij zullen helpen om de verlorenen, de verwarden, de dwalenden en degenen die Mij niet kennen, te verzamelen.

  JULLIE ZULLEN ALLE RELIGIES AANSPREKEN EN HEN MIJN WOORD GEVEN. Door de Gebeden die Ik jullie geef, zullen ze gezegend zijn. Degenen onder jullie die weten dat Ik het ben, Jezus Christus, Die jullie oproept in deze tijd van grote verandering, verheug jullie. Jullie zijn, inderdaad, gezegend. Weet dat Mijn Liefde voor jullie van die aard is dat Ik jullie zal begeleiden, jullie versterken en jullie de moed als leeuwen zal geven in jullie missie. JULLIE ZULLEN MET LIEFDE SPREKEN EN MET WELSPREKENDHEID EN HET VUUR VAN DE HEILIGE GEEST ZAL UIT JULLIE MOND STROMEN. Deze Gave zal miljoenen terug doen keren naar Mij. Ik Ben jullie nu aan het voorbereiden, want jullie staan op het punt het grootste bedrog te zien dat ooit gepleegd werd op de wereld door Satan.

  Wanneer jullie voor Mij zijn, zullen jullie in staat zijn om de wereld te verdedigen van overstroomd te worden door de goddeloosheid van de boze in deze laatste dagen. Jullie zullen niet falen. Jullie zullen lijden. Jullie zullen geconfronteerd worden met afkeuring, oppositie en beschuldigingen van ketterij, hoewel jullie allen eenvoudigweg mensen zullen herinneren aan hetgeen reeds opgenomen is in het Evangelie.

  Wees in vrede, want MIJN GAVEN ZULLEN JULLIE STEUNEN TIJDENS DEZE STRIJD. Jullie zijn nu klaar, voor Mijn vijanden, die hebben gewacht om zich stoutmoedig aan de wereld bekend te maken. Mijn vijanden zullen binnenkort gekend zijn. Dan zal de tijd aanbreken dat Mijn laatste Plan voor de redding van de mensheid voltooid wordt.

  Ik Ben in jullie, met jullie en Ik woon altijd in jullie hart en ziel.

  Jullie geliefde Jezus

  14-01-2014, 19:09 Geschreven door Claudia  


  13-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weiger de chip in jullie lichaam - John Leary

  Weiger de chip in jullie lichaam

  Boodschap van John Leary  22/6/2004

  Jezus : Mijn mensen, of jullie het nu geloven of niet, jullie worden gedomineerd door computerchips in alle niveaus van jullie leven. Velen gaan naar het werk en ze worden gegroet door computers die elektronisch boodschappen verzenden, data verzenden voor testresultaten, of worden gebruikt in documenten, spreadsheets en vele andere programma’s voor engineering en presentaties.

  Jullie zien chips in jullie telefonische communicaties, betaalmiddel in winkels, en in jullie banken. Elektronisch krediet beheerst jullie economie. Jullie zien chips en elektronica om alle vormen van entertainment in TVs, cameras, recorders, en films. Het idee van het merkteken van het beest in een computerchip in het lichaam is een openbaring, zelfs in het Boek van Openbaring.  

  De mens heeft de chips uitgevonden als een comfort, maar nu zijn deze chips een bron van macht in de handen van enkelen. Nu zijn jullie een gevangene geworden van jullie eigen technologie die kunnen gebruikt worden om jullie te controleren. Let op, aanvaard geen chips in het lichaam en weiger smart cards in elke vorm die eventueel zouden leiden tot verplichte chips in het lichaam.

  Wanneer jullie zien dat chips worden opgelegd aan mensen, weet dat dit een ander teken is om Mijn engelen te aanroepen om jullie te leiden naar de dichtst bijzijnde toevluchtsoord van Mijn Heilige Moeders verschijningsplaatsen of plaatsen op heilige grond. Weet dat Ik alle dingen controleer en de mensen van de nieuwe wereldorde zullen de nederlaag kennen wanneer Ik alle kwaad op aarde zal vernietigen.

  Mijn mensen, de mensen van de NWO bouwen reeds vele concentratiekampen om de miljoenen die de NWO niet zullen volgen onderdak te geven. Degenen die het merkteken van het beest of computerchip in hun lichaam niet willen nemen, zullen gezocht worden om te doden. Mijn mensen zullen Mij aanroepen en Ik zal elke ziel redden die gered wil worden. Sommigen zullen gered worden in martelaarschap, anderen zullen gered worden in Mijn toevluchtsoorden.

  13-01-2014, 20:27 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Louise Starr Tomkiel 2/8/2004

  GODS TIJD = 2004 = 2014

  De geldmarkt is op de rand van instorting

  Boodschap van Louise Starr Tomkiel  2/8/2004

  Louise : Jezus, bedek mij alsjeblieft met Uw Allerkostbaarste Bloed.

  God : Kijk naar jullie prioriteiten, VS! Jullie land is in terreur alarm en jullie waken over jullie hoge financiele instellingen in NYC, New Jersey en Washington, DC en dat toont aan dat jullie eerste liefde en jullie eerste zorg geld is!

  JULLIE HOOFDZORG ZOU DE REDDING VAN JULLIE ONSTERFELIJKE ZIEL MOETEN ZIJN! Jullie als land hebben jullie liefde voor geld voorop geplaatst in plaats van God en jullie hebben dus het eerste gebod verbroken.

  MIJN KERKEN ZIJN LEEG AAN LIEFDE, VERERING, RESPECT EN GEBED. SPOEDIG ZULLEN MIJN KATHOLIEKE KERKEN EN CHRISTELIJKE KERKEN GESLOTEN WORDEN. VELEN ZULLEN PLATGEBRAND OF GEBOMBARDEERD WORDEN, EN MIJN TROUWE GELOVIGEN ZULLEN GEEN PLAATS HEBBEN OM HUN AANBIDDING VAN JULLIE ENE WARE GOD TE PRAKTISEREN.

  DE GELDMARKT STAAT OP DE RAND VAN INSTORTEN. ALS JULLIE MIJ NIET GEHOORZAAMD HEBBEN, EN CASH GELD ACHTER DE HAND HEBBEN ZUL JE ZONDER ZITTEN. MAAR ZELFS MET CASH GELD, TENZIJ VLUCHT NA DE INEENSTORTING VAN DE MARKTEN ZAL VAN WEINIG NUT ZIJN ZONDER DE CHIP. ALLE FINANCIELE TRANSACTIES ZULLEN DOOR DE WERELDBANK GEBEUREN EN EEN GODDELOZE WERELDLEIDER AAN HET HOOFD, DOOR DE KRIJGSWET, EEN POLITIESTAAT – SATANISCHE WET – OVERAL.

  De noodzaak voor voorbereidingen is dringend! Alles verloopt zeer snel. Het uur is aangebroken wanneer de dief onaangekondigd zal komen in de duisternis of gedurende de nacht. Hij is zonder erbarmen! Zijn plannen zijn strategisch gepland voor eeuwen en nu is ALLES KLAAR OM UIT TE VOEREN.

  Doe vlug jullie voorbereidingen. Het uur is aangebroken. Alles zal zijn zoals Ik heb gezegd. Alles moet nu geschieden. Maak jullie ziel klaar! Geef jullie hart aan Mij! Gehoorzaam jullie God of lijd onder de gevolgen! Amen—het zij zo!

  Plagen en gesels nu 2/8/2004

  Boodschap van Louise Starr Tomkiel

  Louise : Jezus, bedek mij alsjeblieft met Uw Allerkostbaarste Bloed.

  God : Een grote muur van zwarte rook stijgt op naar Mijn Troon om het te verduisteren. Het is de rook die veroorzaakt wordt door de mens dagelijks breken van al Mijn Geboden. De mens kreeg de geboden en MOETEN daarom gevolgd worden door jullie – elkeen. Als jullie je ziel willen redden, moeten jullie ieder woord van jullie Vader gehoorzamen. Als jullie je Vader liefhebben, moet je gehoorzamen.

  Weinigen gehoorzamen Mij. Velen kennen Mij niet. Anderen zijn lauw. De meerderheid kruisigen Mijn Jezus dagelijks door hun eigen wil te leven en door te luisteren naar de mensen in plaats van Mij.

  JULLIE UUR IS GEKOMEN: HET UUR VOOR MIJ OM ALLE ZONDE TE VERNIETIGEN EN ALLE ZONDERS DIE ZICH NIET BEKEREN VAN MIJN AARDE TE VERWIJDEREN! De rook van de zonde vernietigt Mijn aarde, Mijn schepselen en alle leven. De rook verblind velen zodat Mijn weg niet langer gehoord, gezien, geleerd of geleefd wordt. Het is het vuur van Satan dat de zielen van zwakke mensen overal verbrand. De rook vernietigt gezinnen, zit in regeringen, de zakenwereld, kerken, maar vooral in Mijn Ware Heilige Katholieke Kerk. De rook van Satan leidt vele zielen naar de Hel.

  HET IS NU TIJD VOOR MIJ, JULLIE VADER, OM TE ZUIVEREN; OM ALLE ONZUIVERHEDEN TE VERWIJDEREN DIE GEMERKT ZIJN DOOR SATANS ROOK VAN DE MENSHEID EN DE AARDE VOOR ALTIJD.

  Als een liefhebbende God en geduldige Vader en na eeuwen van waarschuwingen en instructies moet Ik handelen volgens Mijn woord. Dat uur is inderdaad aangebroken. Vele zielen zullen voor eeuwig verloren zijn want ze kiezen ervoor Mij te negeren en zijn doof voor Mijn woorden, Mijn boodschappen, alles van de Hemel en voor de tekenen die voor jullie zijn.

  De straf zou geen verrassing mogen zijn. Jullie werden vooraf gewaarschuwd. NU ZULLEN DE PLAGEN EN DE GESELS DIE DOOR MIJN PROFETEN WERDEN VOORSPELD OVER DE AARDE EN AL ZIJN BEWONERS KOMEN (AMOS 3,7) MASSAVERNIETIGING ZAL OVERAL ZIJN. De grote strijd tussen God en Lucifer zal beginnen, is begonnen en zal blijven duren tot alles gezuiverd is en elke ziel is geoordeeld.

  Dit tijdperk zal voorbijgaan! Spoedig zal Ik regeren in de zuivere harten van Mijn overblijvende rest als Eucharistische Koning en Mijn glorierijke vrede zal regeren in de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde. Kwade rook en zonde zullen verwijderd worden en Mijn liefde zal de harten van alle mensen op aarde vullen. God, mens en dier zullen in harmonie leven. Alle tranen zullen weggewist worden. Wees standvastig in het Woord, God en ontvang de beloningen die op jullie wachten in de Hemel voor eeuwig. Amen – het zij zo!!!

  13-01-2014, 20:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als er maar een greintje trots in de ziel aanwezig is, zal de Heilige Geest nooit binnenkomen. 5/1/2014

  Mijn dierbare dochter, WANNEER HET VUUR VAN DE HEILIGE GEEST DE ZIEL VAN EEN PERSOON BINNENDRINGT, IS DE EERSTE REACTIE ER EEN VAN TRANEN. DE TWEEDE REACTIE IS ER EEN VAN VERBAZING. DE DERDE REACTIE IS HET BESEF DAT IETS WONDERBAARLIJK – EEN INNERLIJK BEGRIP VAN DE WAARHEID VAN GOD EN ALLES WAT HIJ VERLANGT – DIE BEPAALDE ZIEL HEEFT VERRAST. Plotseling komt een vrede neer, evenals een intens begrip van het mysterie van het Bestaan van God – de Liefde van God. Alle dingen, die volgens het Woord van God zijn, worden duidelijk.

  ENKEL DEGENEN DIE HUN WIL AAN GOD HEBBEN OVERGEGEVEN EN DIE ALLE MENSELIJKE TROTS EN INTELLECT HEBBEN AFGEWORPEN EN DEZE DINGEN AAN HEM HEBBEN GEPRESENTEERD, ZIJN IN STAAT OM DEZE GAVE VAN DE HEILIGE GEEST TE ONTVANGEN. Als er maar een greintje trots over is in de ziel, zal de Heilige Geest de ziel nooit binnenkomen.

  ENKEL DEGENEN DIE WAARLIJK GELOVEN DAT GOD ALMACHTIG IS EN DAT DE MENS NIETS EN ONWAARDIG IS OM VOOR HEM TE STAAN, KUNNEN HUN WIL OVERGEVEN. Enkel degenen die alles willen doen wat van hen verlangt wordt, die de Heilige Wil van God doen, volgens Zijn Woord, kunnen de Gaven gegeven worden om het Woord te verkondigen, Gaven die een echte invloed zullen hebben.

  ELKE MENS DIE BEWEERT DE WAARHEID TE VERKONDIGEN, EN ZEGT DAT HIJ GELEID WORDT DOOR DE HEILIGE GEEST, ZULLEN NOOIT OPSCHEPPEN OVER ZIJN EIGEN GROOTHEID. HIJ ZAL NOOIT DE AANDACHT VESTIGEN OP ZIJN EIGEN GAVEN, ZIJN TALENTEN, ZIJN KENNIS, ZIJN HEILIGHEID OF ZIJN NEDERIGHEID. Want wanneer een mens dit doet, in de Heilige Naam van God, is hij niet gezegend met de Geest van Vuur – de Vlam dat het hart van de mens ontsteekt, zodat het hart met liefde reageert op het Woord van God.

  Tijdens Mijn Tijd op Aarde, maakte Ik het aan jullie allen duidelijk dat hij  die zich voor Mij verheft in de woestenij zal geworpen worden. Hij die zich vernedert voor Mij zal verheven worden.

  Jullie Jezus

  13-01-2014, 18:57 Geschreven door Claudia  


  12-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We gingen eerst naar Judea en dan werd mijn Zoon naar India, Perzie, Egypte, Griekenland en Engeland genomen. 4/1/2014

  Moeder van Redding : Mijn kind, in de aanloop naar de geboorte van mijn Zoon, de weeen waren evident in alles dat ons overkwam. Ik vluchtte naar Elizabeth voor troost in de wetenschap dat zij was gezegend met inzicht, haar gegeven door de Heilige Geest. Ik, en mijn geliefde echtgenoot, zochten dit toevluchtsoord van vrede, op een tijdstip wanneer we zo overweldigd waren met de kennis van wat er komen zou.

  WANNEER MIJN TIJD NABIJ KWAM, WAS ELK OBSTAKEL DAT DOOR DE GEEST VAN HET KWAAD WERD GEPLAATST, VOOR ONS GEPLAATST BIJ ELKE STAP DAT WE DEDEN. DEUREN WERDEN TOEGEGOOID IN ONS GEZICHT; MENSEN DIE WE KENDEN MEDEN ONS EN WE WERDEN IN DE WOESTIJN GEWORPEN. En zo belandden we zonder een dak boven ons hoofd en in een schuilplaats die enkel voor dieren geschikt was, terwijl de Heilige Messias in de wereld kwam als een arme. Er waren geen ceremonieen, geen kroning, geen erkenning. Er waren maar weinig mensen over om mij te troosten in mijn eenzaamheid. Maar dan, wanneer mijn Zoon werd geboren, verdwenen alle gevoelens van bezorgdheid. Alles wat ik voelde was liefde van de Allergoddelijkste Aanwezigheid. Eindelijk heerste er vrede in mijn Hart.

  Door de Kracht van de Heilige Geest, werd ons hulp en troost gezonden, hoewel het weinig in aantal was. Hoewel de geboorte van Jezus Christus een nederige en bescheiden gebeurtenis was – er waren slechts weinig mensen bij betrokken – werd het woord verspreid. Dit is hoe de Heilige Geest werkt. Velen verwachtten de geboorte. Velen hadden gehoord van de gebeurtenis en velen spraken er toen over. WANNEER HET KENBAAR GEMAAKT WERD DAT JEZUS CHRISTUS, DE MESSIAS DAT AAN DE MENSHEID BELOOFD WERD, WERD GEBOREN BEGON DE OPPOSITIE TE VERMEERDEREN. De boosaardige aanval door Herodes en al zijn dienaren, toonde aan hoezeer de Aanwezigheid van God angst in de harten van de goddelozen brengt.

  VAN DIE DAG AF, WERD IK DE BESCHERMERES VAN MIJN ZOON EN MIJN GELIEFDE ECHTGENOOT, JOZEF, ORGANISEERDE DAARNA ONZE VEILIGHEID OP VELE GELEGENHEDEN. WE BRACHTEN VELE JAREN DOOR AL VLUCHTEND VAN DE ENE PLAATS NAAR DE ANDERE. We werden geconfronteerd met zoveel oppositie – zoveel angst, zoveel haat. Dat was ons lot. HET MOMENT DAT MIJN 12-JARIGE ZOON WERD GEVONDEN IN DE TEMPEL TOEN HIJ AAN HET PREDIKEN WAS, DOKEN WE MET HEM ONDER.

  JOZEFS FAMILIE WAS BETROKKEN IN HET ONS BUITENSMOKKELEN EN WE TROKKEN VOOR VELE JAREN ROND. We gingen eerst naar Judea en dan werd mijn Zoon naar India, Perzie, Egypte, Griekenland en Engeland gebracht. Overal waar we kwamen zorgde mijn Zoons Aanwezigheid voor vele mirakelen, hoewel Hij zich nooit openlijk presenteerde als de Messias. Er werd goed voor Hem gezorgd en we zagen veel van Hem. We leefden in vrede, liefde en harmonie en was het alleen voor mijn echtgenoot, Jozef, zouden we nergens moeten heen gaan om mijn Zoon te beschermen tot Zijn openbare Missie begon.

  EN NU DAT ZIJN TWEEDE KOMST OPHANDEN IS, ZAL ELK OBSTAKEL VOOR ZIJN AANKOMST WORDEN GEPLAATST. Elk Woord uit de mond van Zijn profeet zal uiteen gerukt en bespot worden. Enkel een handvol mensen zullen ingewijd zijn in de Waarheid rond deze Missie en vele deuren zullen dichtgegooid worden in de gezochten van degenen die Zijn instructies volgen. Deze Missie is een eenzame missie voor jou, mijn kind, en je wordt onderricht om gehoorzaam te blijven in alle dingen die je kenbaar gemaakt worden door God.

  Er zal hulp gezonden worden. De hulp zal ook ophouden wanneer het de Wens is van mijn Zoon. Terwijl weinigen opgemerkt worden om deze Missie te volgen, veel meer miljoenen geloven volledig in deze Missie. Want het Woord van God zal altijd de Zijnen aantrekken, door de Kracht van de Heilige Geest.

  De geboorteweeen zijn begonnen en het baren zal niet te lang duren. Spoedig zal de geboorte van een nieuw begin aanbreken en dan zal de Dag van de Heer eindelijk komen. Kinderen, wees in vrede, want al deze dingen moeten gebeuren voor de Aarde gezuiverd is van zonde.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  12-01-2014, 19:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal altijd reageren op degenen onder jullie die smeken om Genade voor andere zielen. 4/1/2014

  I will always respond to those of you who beg for Mercy for other souls

  Saturday, January 4th, 2014 @ 13:40

  Mijn dierbare dochter, hoewel Mijn Gerechtigheid moet gevreesd worden, zal Ik altijd reageren op degenen onder jullie die smeken om Genade voor andere zielen. IK BELOOF JULLIE, DAT DOOR HET BIDDEN VAN MIJN KRUISTOCHTGEBEDEN EN ANDERE GEBEDEN, WAARIN JULLIE MIJ VRAGEN OM CLEMENTIE TE TONEN, IK ZAL LUISTEREN EN ALDUS HANDELEN.

  Mijn Barmhartigheid is zonder grenzen en bedekt alle zondaars wanneer zij en anderen verlossing zoeken. Mijn Liefde is eindeloos. Mijn Medelijden is onophoudelijk. LAAT NIEMAND OOIT TWIJFELEN AAN MIJN BELOFTE EN MIJN VERLANGEN OM IEDEREEN TE REDDEN, MET INBEGRIP VAN MIJN VIJANDEN. Ik dring er bij jullie op aan, Mijn geliefde volgelingen, over de hele wereld – waaronder degenen die niet vertrouwd zijn met deze Boodschappen – om te bidden, bidden, bidden voor jullie eigen zielen en degenen van anderen. Dit omvat gelovigen, niet-gelovigen en degenen die de Waarheid niet kennen.

  Mijn Liefde voor jullie is er voor jullie allen. Om Mijn Liefde te zien, voelen en beleven. Jullie moeten enkel reageren zoals Ik jullie heb geleerd. Elkaar liefhebben zoals Ik doe. Wees barmhartig wanneer ze jullie geselen door voor hen te bidden. Wees gul in jullie tijd door hard te werken en te bidden om zielen te redden van degenen die ver verwijderd zijn van Mij.

  Dit is Mijn grootste Wens. Ga in vrede.

  Jullie Jezus

  12-01-2014, 18:17 Geschreven door Claudia  


  10-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bloedmaan

  Bloedmaan

  Als de maan donkeroranje wordt, is dit het teken dat er een speciaal soort maansverduistering aankomt. Dit fenomeen heet de bloedmaan of de jachtmaan. Maar waarom wordt hij rood?

  Als je midden in de nacht direct langs de schaduw van de aarde zou reizen tot 384.000 kilometer afstand – dat is de afstand waarop de maan om ons heen draait – en dan achterom kijkt, zie je iets ongelofelijks.

  Eén kant van onze planeet is in schaduw gehuld en omringd door een krans van rood licht. Vanaf dat verre uitkijkpunt zie je eigenlijk alle zonsondergangen van de wereld tegelijk: de helderrode tint van het zonlicht dat wordt verstrooid door moleculen in de dampkring.

  Als de maan zich tijdens een bloedmaansverduistering uit het zonlicht en in de schaduw van de aarde beweegt, komt hij in deze schemerzone. Daardoor is hij eventjes roestrood van kleur. Na ongeveer drie uur komt hij aan de andere kant weer in het zonlicht en kleurt hij weer wit.

  Uit : Know How

  Speciale data waar de vier bloedmanen te zien zijn en een zonsverduistering :

  10-01-2014, 22:30 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreuk van de dag


  ALLES GAAT VOORBIJ, BEHALVE GOD   Theresa van Avila


  10-01-2014, 22:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Louise Starr Tomkiel 31/7/2004

  Leer jullie God lief te hebben  31/7/2004

  Louise : Jezus, bedek me met Uw Allerkostbaarste Bloed.

  Jezus : Over de jaren hebben zovele dierbare kinderen zich van Mij afgekeerd. Jullie zoeken vrede waar het niet kan gevonden worden. Jullie zoeken geluk in materiele en aardse genoegens. Alles is vluchtig. Ik alleen BEN!

  Als jullie zouden leren om jullie God lief te hebben en Mij vertrouwen, zouden jullie vrede, geluk en vreugde voor altijd vinden in jullie hart. Geen mens kan stelen wat stevig in een hart van liefde wordt vastgehouden.

  Liefde is God! Liefde komt van God! Begin met volledige gehoorzaamheid aan Mijn hele Woord. Ik spreek tot alle mensen, alle naties om jullie te verlichten, om jullie te leiden omwille van Mijn grote liefde voor jullie.

  Ervoor kiezen Mij, jullie God te negeren en ongehoorzaam te zijn is een zekere weg om je te vervreemden van Mij voor eeuwig. Zoeken naar Mijn Wil voor jullie elke dag is een positieve manier om je ziel te redden en eeuwige redding te verkrijgen.

  Als de wereld en miljarden arme zielen kiezen om de zondige wegen van de wereld te volgen, kiezen ze de wereld gegeven aan jullie door onze tegenstander. Ik roep tot jullie – WORD WAKKER! Hoor Mijn laatste oproep voor de hele wereld wordt dooreen geschud. Zie en hoor Mijn tekenen evenals al de tekenen gegeven door onze tegenstander.

  LUISTER EN GEHOORZAAM! HEB LIEF EN BID! ZEER, ZEER SPOEDIG ZAL HET GROTE UUR VAN MIJN GODDELIJKE BARMHARTIGHEID EINDIGEN. ENKEL DE MENSEN IN WIENS HART IK WOON ZULLEN IN DE SCHUILPLAATS VAN MIJN HEILIG HART ZIJN. AL DE ANDEREN ZULLEN IN DE DUISTERNIS DWALEN EN DE PROOI ZIJN VAN AL SATANS LISTEN.

  Als het Uur van Barmhartigheid op zijn einde raakt smeek Ik al Mijn kinderen om terug te keren, om te eren, liefhebben en te gehoorzamen; om zich toe te wijden en ook jullie families aan de Heilige Drie-eenheid en de Heilige Familie; om te zoeken om enkel Onze Vaders Wil dagelijks te doen en elk woord en gebod van Hem te gehoorzamen.

  Heb elkaar lief zoals Wij je liefhebben! Vergeef! Bekeer jullie! Ik zeg jullie, degenen die NIET tot Mij behoren zullen met Satan geconfronteerd worden (niet in persoon) in de meest vreselijke vernietigende strijd ooit gevochten op aarde.

  Hoewel alle mensen de angst voor Satan zullen voelen, zullen degenen die bij Mij horen – Mijn kleine Rest – beschermd worden en onthoud, dierbaren, Mijn Engelen zullen jullie leiden. Luister en gehoorzaam Mij vandaag zodat jullie je Meesters Stem morgen zullen herkennen. Amen, kleinen, Amen – het zij zo!

  10-01-2014, 22:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Louise Starr Tomkiel 28/7/2004

  De natuur ontketent haar furie  28/7/2004

  Deze stormen die je ziet, hoewel formidabel, zijn maar een teken van wat komen gaat. De regens zullen verergeren, de winden zullen toenemen en de bliksem zal de Hemel in twee scheuren.

  Het is onvoorstelbaar het aantal mensen die nog altijd Mijn waarschuwingstekens weigeren te zien. Zoals de volkeren in het verleden zal de grote meerderheid niet geloven tot het te laat is. Je moet iedere minuut voorbereid zijn om je God te ontmoeten, want het leven zou in een flits kunnen eindigen. De Hemel smeekt het jullie – luister! Als jullie je niet gedragen conform de Wil van de Vader, God, is er weinig hoop over voor jullie eeuwige redding. Jullie moeten volgen met jullie hele hart en geest. Jullie moeten je van alles losmaken en alleen Zijn Wil voor jullie leven.

  Begin vandaag, kleinen, want als de natuur haar furie ontketent zullen velen sterven. Alle tekenen zullen vlugger komen en toenemen in kracht, allen zullen verrast zijn. Houd jullie vast aan Mij! Bereid jullie ziel voor! Leef elke dag in gebed! Wijd jullie zelf toe, je hele zelf, dagelijks aan Mij! Bouw een ark in jullie hart door het een tempel te maken voor de Heilige Geest, de Geest van Gods grote liefde voor jullie.

  Respecteer de elementen want ze komen van God in overvloed om zielen wakker te schudden en om zowel mens en aarde te zuiveren van alle zonde en puin.

  Vandaag zien jullie en leven jullie in het begin van de boosheid van de natuur. Zielen, gebouwen, zelfs hele steden zullen ten prooi vallen aan vele en verschillende stormen en bliksem, evenals de Hand van God die massavernietiging toelaat aan Zijn glorierijke schepping met als enig doel jullie te waarschuwen, Zijn schepselen, en om Zijn hele schepping te zuiveren van godslastering, ketterij, geloofsafval – alle zonden – die heersen in het hart van de mens vandaag.

  De trompetten schallen. De schalen zijn omgekeerd. Elke dag zal alles slechter worden tot het eindigt. Mijn Woord, Mijn Wil zal geschieden! Amen – zo zij het!

  Er zal ware horror heersen  28/7/2004

  Louise ontving een boodschap van God, Onze Vader en zei : Jezus, alsjeblieft bedek mij met Uw Allerkostbaarste Bloed.

  Dan sprak onze Vader : Wat je nu ook ziet, wat je nu ook hoort, wees niet bang. Dit alles moet gebeuren en veel erger moet nog komen. Blijf dicht bij Mij en Ik zal jullie beschermen. I beloof de Mijne NOOIT in de steek te laten.

  Ware horror zal zich ontvouwen voor jullie ogen en geluiden van rampen, geluiden van kwaad zullen je omringen. Mensen zullen schreeuwen van angst, flauwvallen en sterven waar ze zich bevinden.

  Bergen zullen vallen en afbrokkelen. De oceanen zullen aanzwellen. De aarde zal schudden en jullie zullen veel puin zien overal. Veel bloed zal vloeien als gevolg van goddeloze mensen, en omwille van de grote catastrofes.

  Stormen zullen dagen en zelfs weken duren, en alle energie zal plat liggen. De ene mens zal zich tegen de ander keren, en het zal lijken alsof je in de Hel leeft want al de duistere krachten uit de Hel zullen losgelaten worden op aarde. Weinig, zeer, zeer weinig zal overblijven.

  De stank zal afschuwelijk zijn en insekten zullen zich vermenigvuldigen samen met veel ziekten. Geen voedsel of water zal beschikbaar zijn – nergens!

  Wees klaar. Ik heb je jarenlang voorbereid. Steun op Mij! Vertrouw op Mij! Het uur is gekomen wanneer de Hemel de Hel zal ontmoeten voor de grootste strijd ooit op aarde.

  Jullie enige veiligheid is in Mij door jullie liefde, geloof, toewijding en gebed. Ik ben jullie toevluchtsoord! Ik ben het Leven! Ik ben de Waarheid! Ik ben jullie bescherming! Ik ben jullie God en Ik ben bij jullie! Ik woon in de harten van alle mensen die Mij aanvaarden, in Mij geloven, Mij liefhebben, en Mijn Wil voor hen volgen.

  Ik houd van jullie, Mijn kinderen, maar de meesten onder jullie negeren Mij. NU zullen allen weten dat IK GOD BEN! Ik ben met jullie tot het einde van de tijd. Geloof! O Mijn kinderen, geloof alsjeblieft en richt je NU naar Mij om jullie zielen te redden van de eeuwige vervloeking.

  Verwerp de wereld! Keer jullie af van zonde! Volg Mij! Bid! Heb lief! Gehoorzaam! Vertrouw Mij! Kom naar Mij voor dit grote uur begint want geliefden, het zal enkele jaren duren. Tenzij jullie Mij hebben, zullen jullie je geloof en je leven verliezen.

  Geloof de goddelozen niet! Keer je NU af van Satan! Luister naar Mij met jullie hele hart! Open jullie ogen! Open je oren! Herorienteer je pad vlug --- WANT HET UUR IS GEKOMEN!

  Houd je vast aan Mijn Barmhartigheid en Liefde, en smeek om meer Genaden om jullie te ondersteunen.

  AMEN, ZO ZIJ HET!