Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze nieuwe en obscene imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het eenvoudigweg een moderne geupdate versie van het Nieuwe Testament is. 23/12/2013

  Moeder van Redding: Mijn kind, DE DUISTERNIS ZAL ZO PLOTSELING NEERKOMEN OVER MIJN ZOONS KERK DAT VELEN INEENS STIL ZULLEN ZIJN, ZO GESCHOKT ZULLEN ZE ZIJN. MIJN ZOON, JEZUS CHRISTUS DE KONING, ZAL NIET LANGER KONING VERKLAART WORDEN. IN ZIJN PLAATS ZULLEN DE VERHEVEN HEIDENSE GODEN EN ALLE RELIGIES KOMEN, MET INBEGRIP VAN DEGENEN DIE NIET VAN GOED KOMEN EN ELLEN ZULLEN EEN PLAATS INNEMEN IN MIJN ZOONS KERK OP AARDE.

  Voor de wereld zal de nieuwe afkondiging van het zogenaamde Christendom goed nieuws lijken. De wereld zal zich verheugen, omdat velen wat zij zien als grote tolerantie voor elke soort daad die tot dan een zonde in de Ogen van God werd geacht, zullen verwelkomen.  

  Wanneer mijn Zoon op de Aarde liep, verwierpen de Farizeeen de Waarheid. Ze geloofden enkel in wat hen paste en ze geloofden in vele onwaarheden. Ze wilden mijn Zoons uitgestrekte Armen niet aanvaarden als Hij het Heilig Woord van God verkondigde. DE TIJD IS OPNIEUW AANGEBROKEN VOOR DEGENEN DIE BEWEREN DE WAARHEID TE KENNEN, OM MIJN ZOON TE ONTKENNEN. Daarbij bedoel Ik Zijn Heilig Woord zoals verkondigd is in het Allerheiligste Evangelie. SPOEDIG ZAL HET ALLERHEILIGSTE BOEK AFGEDAAN WORDEN EN EEN NIEUWE GODSLASTERLIJKE VERVANGING ZAL AAN ALLEN BEKENDGEMAAKT WORDEN BINNEN MIJN ZOONS KERK EN ERBUITEN. Velen zullen bedrogen worden.

  MIJN ZOONS VIJANDEN ZIJN ZO SLUW DAT DEZE NIEUWE EN OBSCENE IMITATIE VAN HET WOORD VAN GOD VELEN ZAL LATEN GELOVEN DAT HET EENVOUDIGWEG EEN MODERNE, GEUPDATE VERSIE VAN HET NIEUWE TESTAMENT IS. MIJN ZOONS WOORD ZAL GEBRUIKT WORDEN EN VERANDERD OM IETS NIEUWS TE BETEKENEN – IETS WAT HIJ NOOIT GEZEGD HEEFT. De boze zal altijd door de vijanden van mijn Zoon de wereld bedriegen door de Waarheid te gebruiken als een basis voor leugens. Ze zullen altijd aanvallen wat Waar is door te werken met de Waarheid, om mijn Zoons Woord te belasteren.

  Ze zullen eerst beginnen met Zijn Woord en het vernietigen – eerst, door het belachelijk te maken en dan door het opzij te schuiven, ten gunste van ketterij. Dan zullen ze Zijn Vlees aanvallen. Het Woord is Vlees geworden in de vorm van mijn Zoon. ZE KRUISIGDEN MIJN ZOON EERDER AL EN NU ZULLEN ZE DE HEILIGE EUCHARISTIE VERNIETIGEN, ALS HIJ OPNIEUW KOMT OM DE AARDE TE VERNIEUWEN. Al degenen met geloof moeten volhouden gedurende deze verschrikkelijke geboorteweeen, omdat wanneer het allemaal voorbij is, de Mensenzoon zal opkomen en zal komen om Zijn Koninkrijk op Aarde te herwinnen. Degenen die mijn Zoon liefhebben moeten Hem te allen tijde eren en Hem nooit ontkennen.

  Jullie moeten voorbereid zijn om te leven naar de Waarheid en nooit bezwijken om leugens te aanvaarden, die zullen verspreid worden over de hele wereld en de spoedig bekend te maken nieuwe wereldreligie. Wanneer jullie deze dingen zien gebeuren wees er dan zeker van dat de tijd dichtbij zal zijn voor de Tweede Komst van de Ene Ware Redder – Jezus Christus, de Koning van de mensheid.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  31-12-2013, 19:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spoedig zullen jullie Mij zien in Mijn hemelse Glorie en dan zullen jullie eindelijk het Mysterie van Mijn Goddelijkheid begrijpen. 22/12/2013

  Mijn dierbare dochter, wat zal de wereld spoedig rechtzitten en Mijn Aanwezigheid erkennen. MIJN AANWEZIGHEID ZAL IN ELKE NATIE, LAND EN THUIS GEVOELD WORDEN EN NIEMAND ZAL MIJN AANWEZIGHEID ONTKENNEN. TOCH ZULLEN SOMMIGEN MIJN INTERVENTIE NIET WILLEN GETUIGEN. JULLIE MOETEN ALLEN AANVAARDEN DAT WANNEER DE WAARSCHUWING PLAATSVINDT HET EEN GROOT TEKEN IS VAN DE HEMEL. Het zal de Liefde bevestigen die God heeft voor al Zijn kinderen.

  Jullie eenzame scheiding van God zal op die Dag ten einde zijn. Voor degenen die de Bescherming willen die ze verlangen van het leed die in de wereld vandaag bestaat weet dit. Ik zal jullie tranen wegwissen. Jullie zonden vergeven. Ik zal jullie allen Zegenen, met inbegrip van degenen die Mij de rug zullen toekeren, in de hoop dat ze terug zullen keren naar Mij zodat Ik hen kan redden.

  De wereld is de Mijne. Gods kinderen zullen verzameld worden en al degenen wiens namen in het Boek van de Levenden staan zullen meegenomen worden in Mijn Armen. Bid dat degenen die twijfels hebben ervan verlost zullen worden, dat degenen die zich in verschrikkelijke duisternis bevinden Mij zullen vragen om Barmhartigheid en dat degenen die Mij ontkennen Mij uiteindelijk zullen erkennen.

  Jullie moeten nooit toelaten dat lasteraars van Mijn Heilig Woord jullie wegtrekken van Mij, jullie geliefde Jezus. Spoedig zullen jullie Mij zien, in al Mijn hemelse Glorie, en dan zullen jullie eindelijk het Mysterie van Mijn Goddelijkheid begrijpen.

  Jullie Jezus

  31-12-2013, 17:16 Geschreven door Claudia  


  30-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Door het mirakel van de Verlichting van het Geweten, zal Hij, mijn Zoon vreugde, liefde en hoop aan de wereld brengen. 22/12/2013

  Moeder van Redding : Mijn kind, ALSJEBLIEFT LAAT HET GEWETEN ZIJN DAT MIJN ZOON ZICH VOORBEREID VOOR ZIJN GROTE INTERVENTIE VAN BARMHARTIGHEID. De wereld zal vernieuwd worden als resultaat en velen zullen zich verheugen in hun nieuw gevonden vrijheid van twijfel over het Bestaan van God.

  Hoe eenzaam zijn degenen die mijn Zoon niet kennen. Wanneer mijn Zoon op de berg stond, net voor Zijn Hemelvaart, waren Zijn leerlingen verward en bevreesd omwille van de scheiding waarmee ze zouden geconfronteerd worden zonder Hem. Velen onder hen panikeerden en smeekten mijn Zoon hen niet te verlaten. Hij troostte hen door hen geduldig uit te leggen dat deze scheiding enkel tijdelijk zou zijn en dat Hij hen hulp zou zenden. De hulp naar hetwelk Hij verwees was de Gave van de Heilige Geest. Dan zei Hij tot hen: “Vrees niet, want door de hulp van Hij Die Ik jullie zal zenden, zullen jullie niet alleen zijn. Ik zal altijd bij jullie zijn in de Vorm van de Heilige Geest.”

  Want, ondanks Hij iedereen vertelde dat die dag dat Hij zou wederkeren, begrepen ze niet echt wat Hij bedoelde. Sommigen dachten dat het weken zou zijn vooraleer Hij Zich kenbaar zou maken. Maar, onthoud, een dag in Gods Tijd kan elk moment zijn. NU KOMT DIE DAG DICHTERBIJ EN AL DE VOORZEGDE PROFETIEEN, WAT BETREFT DE TEKENEN VAN DE EINDTIJD, GEBEUREN. HEB GEEN ANGST IN JULLIE HARTEN, LIEVE KINDEREN, WANT DE TIJD OM JULLIE TE VERHEUGEN IS BIJNA AANGEBROKEN. ER ZULLEN GEEN TRANEN OF DROEFHEID MEER ZIJN, WANT MIJN ZOONS GROTE DAG ZAL PLOTSELING AANBREKEN EN HIJ ZAL AL DE ZIJNEN VERZAMELEN IN ZIJN HEILIGE ARMEN.

  Bid om Gods grote Zegeningen en voor de grote Barmhartigheid, die mijn Zoon in grote overvloed heeft voor elk van Gods kinderen. Dit omvat de goeden, de slechten en de onverschilligen. DOOR HET MIRAKEL VAN DE VERLICHTING VAN HET GEWETEN, ZAL HIJ, MIJN ZOON VREUGDE, LIEFDE EN HOOP BRENGEN AAN DE WERELD.

  Wees dankbaar voor zijn grote Barmhartigheid. Mijn Zoons Liefde voor jullie zal nooit sterven, vervagen of weerhouden worden, omdat jullie tot Hem behoren. Jullie zijn de Zijne. Jullie zijn de kinderen van God. Jullie behoren niet tot Satan.

  BID, BID, BID DAT DE MENSHEID ZAL KIEZEN VOOR DE BARMHARTIGE HAND VAN MIJN ZOON OVER HET BEDROG EN DE GODDELOZE MACHT DIE DE BOZE UITOEFENT OVER DE ZWAKKEN.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  30-12-2013, 20:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerk in doodstrijd

   

   

  THE    CHURCH    IN    AGONY

   

  De kerk in doodstrijd

   

  Penance   Penance   Penance

  to avoid His Divine vengeance

  for not showing any remorse

  and trying our will to enforce

   

  Boete, boete, boete

  om Zijn Goddelijke wraak te vermijden

  door het niet betonen van enig berouw

  en het proberen opdringen van onze wil

   

  The reign of the Impostor has arrived

  the Church, of TRUTH is being deprived

  the whole world hangs on his lips

  while being readied for a total eclipse

   

  De heerschappij van de Bedrieger is gekomen

  de Kerk van WAARHEID ontzegd

  de hele wereld hangt aan zijn lippen

  terwijl ze klaargestoomd wordt voor een algehele verduistering

   

  The true followers of Christ

  trying to pull off the heist

  are persecuted for non-compliance

  and being countered with defiance

   

  De ware volgelingen van Christus

  die proberen de roof af te houden

  worden vervolgd voor ongehoorzaamheid

  en worden tegengehouden door verzet

   

  When it will seem that all is lost

  everything sacred has been tossed

  God will deliver us from our agony

  and reign forever in all His Majesty


  Wanneer het zal lijken dat alles is verloren

  alles wat heilig is omgegooid is

  zal God ons bevrijden van onze doodsstrijd

  en voor altijd regeren in al Zijn Majesteit

   

  SO LET IT BE WRITTEN, SO LET IT BE DONE

  A M E N

   

  Laat het aldus geschreven worden, laat het aldus geschieden

  Amen

   

  Rita Biesemans, December 19  2013


  30-12-2013, 20:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria, de mystieke stad waar Jezus, onze Redder woont


  MARY,   THE   MYSTICAL   CITY

   

  Mary,  Mystical  City

  where Jesus, our Savior, resides

  look down on us with pity

  who are carried with the tides

   

  Will we ever fathom

  the greatness of Your being

  satan spitting his venom

  to prevent our souls from healing

   

  But You, Gods living Tabernacle

  are constantly pointing to Your Son

  to prevent us from sudden debacle

  to bring us the Victory already won

   

  We cry out to You, Oh Mystical City

  to pull us out of the dangerous sinkholes

  we are willing to be gritty

  to save our eternal souls

   

  Mary, our Mother spread Your Mantle over us to keep us safe in Your City.

   

  Rita Biesemans  11-29-2013


  30-12-2013, 19:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord - het Vlees - omdat het dan niet kan bestaan. 21/12/2013
  Mijn dierbare dochter, aan degenen die je door Mijn Heilig Woord beschuldigen van te vechten tegen de Autoriteit van Mijn Kerk moeten Mijn Oproep horen.

  De Kerk die door Mij, Jezus Christus, gecreeerd is, werd gebouwd op een stevige Rots en het maakt niet uit hoezeer Mijn Kerk – Mijn Lichaam – wordt aangevallen, de poorten van de Hel zullen de Kerk niet vernietigen. SATAN EN ZIJN AGENTEN ZULLEN ENKEL AANVALLEN WAT ZUIVER, WAT WAAR EN WAT VAN MIJ IS. Dat is waar al zijn energie op zal gericht zijn – Mijn Kerk. Ik Ben Aanwezig in Mijn Kerk, door Mijn Lichaam, de Allerheiligste Eucharistie. MIJN VIJANDEN ZULLEN ZICH ALTIJD RICHTEN OP DE ALLERHEILIGSTE EUCHARISTIE, OMDAT HET NIET SLECHTS EEN SYMBOOL VAN MIJN LIEFDE IS, MIJN BELOFTE OM DE WERELD TE VERLOSSEN – HET IS MIJN LICHAAM. Het leeft en ademt, want het is Ik, Jezus Christus, Die erin woont. Ik zal Aanwezig blijven in de Heilige Eucharistie tot dichtbij het einde, maar Mijn Kerk zal nooit sterven.

  Mijn Woord is Vleesgeworden en door Mijn Vlees, blijven jullie, Gods kinderen dicht bij Mij. Wanneer Mijn vijanden Mijn Kerk in het verleden aanvielen, verenigde Mijn Kerk zich en vocht tegen Zijn tegenstanders. Maar wanneer Mijn Kerk wordt aangevallen, door de geest van het kwaad van binnenuit, zal het geconfronteerd worden met zeer weinig obstakels van een seculieren wereld.

  SATAN VALT ZIJN EIGEN WERK NIET AAN. Als de Mensenzoon, zal Ik nooit Mijn Kerk in de steek laten, want Het is ondoordringbaar voor de duivel. Mijn volgelingen zullen trouw blijven aan Mijn Kerk tot op de laatste dag. HET AANTAL MENSEN ECHTER DIE DE AANVALLEN NIET ZULLEN BEGRIJPEN WAAR MIJN KERK ZAL ONDERGAAN VAN BINNENUIT, ZAL HOOG ZIJN. ZIJ ZULLEN VOOR HET GROOTSTE DEEL TEVREDEN ZIJN MET DE VELE AANPASSINGEN DIE GEINTRODUCEERD ZULLEN WORDEN IN DE HEILIGE SACRAMENTEN EN DE WETTEN VAN GOD. ZE ZULLEN DE LEUGEN SLIKKEN DAT HET MODERNE LEVEN ROEPT OM EEN MODERNE KERK; DAT DE MENSEN VAN VANDAAG IN STAAT MOETEN ZIJN OM KEUZES TE MAKEN GEBASEERD OP HUN EIGEN VRIJE WIL ONGEACHT OF ZE GOD BELEDIGEN OF NIET. Wanneer ze dan God beledigen en godslastering plegen, wanneer ze de Heilige Eucharistie ontheiligen, zullen ze niet langer deel uitmaken van Mijn Kerk. Mijn Kerk zal intact blijven. Mijn Kerk zal recht blijven staan, door degenen die trouw zullen blijven aan het Woord van God – het Woord, dat Vleesgeworden is. Want jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat Het dan niet kan Bestaan.

  Ik beloofde dat Ik Mijn Kerk zou beschermen tegen de poorten van de Hel en Ik doe dit nu door Mijn trouwe gewijde dienaren voor te bereiden om Mij bij te staan en trouw en standvastig te blijven tot de Grote Dag. Ik breek nooit Mijn Belofte.

  Jullie Jezus

  30-12-2013, 19:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op de Dag des Oordeels zullen jullie uiteindelijk de Macht van God begrijpen. 20/12/2012

  Mijn dierbare dochter, HET IS DOOR MIJN BEVEL DAT SATAN EN AL ZIJN DEMONEN ZULLEN BEDAREN. Want in al hun macht, zijn ze niets voor Mij, de Mensenzoon, Jezus Christus. Want in al Mijn Nederigheid, Mijn Offers, Mijn Smeekbeden aan het menselijke ras, om Mijn Liefde toe te laten ze naar Mij te trekken, MAG MIJN GODDELIJKHEID NOOIT ONDERSCHAT WORDEN. Mijn Macht mag nooit misverstaan worden, want Ik Ben Almachtig en Mijn Koninkrijk zal voor altijd heersen, met of zonder de mens, die een vrije wil heeft en daarom de keuze heeft Mij al dan niet te volgen.

  Terwijl de menselijke zwakheid, veroorzaakt door zonde iedere persoon kwetsbaar maakt voor de verleiding door Satan, moeten jullie nooit geloven dat hij alle macht heeft, want het is niet zo. ELKE DEMON, MET INBEGRIP VAN HUN MEESTER, HET BEEST, ZAL OP MIJN BEVEL NEERVALLEN VOOR MIJN VOETEN. Weten jullie dat niet? Want er is enkel Een Die de Goddelijkheid heeft om allen te onderwerpen aan Zijn Voeten en dat ben Ik, Jezus Christus.

  Om in de gunst te komen van God, moet elk van jullie naar Mij komen. Ik houd van jullie. Ik trek jullie naar Mij. Ik smeek jullie. Ik verneder Mij voor jullie. Ik liet Mijzelf toe om langs de grond gesleurd te worden, door de modder, voor jullie, voor Ik stierf. Spoedig zullen jullie tegenover Mij staan. OP DE DAG DES OORDEELS, ZULLEN JULLIE UITEINDELIJK DE MACHT VAN GOD BEGRIJPEN EN DAN ZULLEN JULLIE WETEN WAT HET IS OM OOG IN OOG TE STAAN MET MIJN GODDELIJK LICHT. Zo Krachtig is Mijn Licht dat enkel de zuiveren en nederigen het kunnen weerstaan. Het zal velen onder jullie op de grond dwingen, wanneer jullie je gezicht zullen bedekken voor Mij. Zeer weinigen onder jullie zijn geschikt om voor Mij te staan, en toch zal Ik jullie naar Mij trekken, tot jullie daar staan zoals bedoeld was, in volledige overgave en in totale gehoorzaamheid aan Mij. OP DIE DAG ZAL JULLIE VRIJE WIL TEN EINDE ZIJN.

  Jullie Jezus

  30-12-2013, 17:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pastor Enoc

  23 december 2013, 10.30u

  HOUDT OP GOD TE BELEDIGEN, JULLIE ZONDIGE ZIELEN, LAAT JE OPSTANDIGHEID VAREN, WANT HET GROTE OORDEEL IS NABIJ EN VELEN VAN JULLIE ZULLEN NIET OP DEZE WERELD TERUGKOMEN!

  OPROEP VAN SINT MICHAËL AAN DE MENSHEID

  Ere zij God, Ere zij God, Ere zij God en vrede aan de mensen van goede wil.

  Broeders in de liefde van mijn Vader, moge de vrede van de Almachtige met jullie zijn.

  Vandaag ben ik hier om jullie te vertellen dat de dag waarop jullie verantwoording aan mijn Vader moeten afleggen nadert. Loof de eer van God, broeders, want spoedig zal elke sterveling met verstand bij mijn Vader moeten afrekenen voor zijn gedrag op deze wereld.

  Gods oordeel zal jullie laten zien hoeveel je hebt bemind en hoeveel je dat niet hebt gedaan; wee de zielen die voor mijn Vader verschijnen zonder te hebben vergeven, want zij zullen lijden in het zuiverende vuur van het vagevuur en de pijn voelen van het gebrek aan vergeving! Wee de lauwe zielen, want zij zullen de hel leren kennen, waar zij uiteindelijk terecht komen als ze bij terugkeer volharden in die geestelijke lauwheid! En wee degenen die, verrast door Gods oordeel, in staat van doodzonde zijn, want zij zullen lijden in het vuur van de verdoemde zielen en alle pijn en wanhoop voelen van die arme zielen!

  Houdt op God te beledigen, jullie zondige zielen, laat je opstandigheid varen, want het grote oordeel is nabij en velen van jullie zullen niet op deze wereld terugkomen! Waar wachten jullie op? Kijk hoe de tijd korter wordt en aan haar eind komt. Stel je redding niet uit tot het laatste moment. Bedenk je en effen je pad opdat je morgen niet voor de eeuwigheid hoeft te jammeren.

  Broeders, de vleesgeworden ongerechtigheid, de prins van deze wereld, zal spoedig aan de wereld worden geopenbaard. Kom onder geen beding in de verleiding om hem te zien, want je weet heel goed dat hij de oude slang is, die er op uit is om je te verleiden met de kracht van zijn blik, waardoor je verloren bent. Volk van God, kijk of luister niet naar het wezen van ongerechtigheid! Onthoud dat nieuwsgierigheid niet van God komt en door die eigenschap al velen in de subtiele val zijn gelokt, die de prins van deze wereld zet om je ziel te veroveren.

  Wanneer de Antichrist zijn optreden aankondigt, sluit dan alle apparatuur af waarmee hij kan worden gezien of beluisterd. Denk aan de goede raad die  mijn Vader en onze Vrouwe en Koningin hebben gegeven; verzegel alle communicatieapparatuur van deze wereld met het bloed van het Lam Gods; onthoud dat de slang listig is en over alle middelen beschikt om veel zielen verloren te doen gaan.

  Begin ermee om gewend te raken aan stilte in jullie huizen, laat de apparatuur zo lang mogelijk uitgeschakeld opdat, als de Antichrist komt, jullie, zonen van God en zaad van mijn Vader, al zijn voorbereid.

  Word het bidden nooit moe, blijf dat doorlopend doen, want in de dagen van duisternis die voor jullie liggen, zullen alleen de lampen van jullie gebed schijnen. Jullie zullen weliswaar kleine lampjes in de duisternis zijn, maar genoeg om jullie te beschermen; mijn Vader stuurt jullie engelen die jullie in het donker verzorgen en beschermen. Zij zullen jullie in hun armen nemen en verplaatsen, zodat je je voeten nergens aan stoot.

  Bereid je voor, broeders, want de tijd van zuivering komt nabij, versterk je zelf zoveel je kunt met het Lichaam en Bloed van het Goddelijke Lam; verspil deze tijd niet, deze korte tijd die jullie nog hebben dat jullie God kunnen prijzen en hem dank kunnen zeggen voor Zijn oneindige barmhartigheid, waardoor jullie spoedig in Zijn Aanwezigheid mogen zijn en Zijn Majesteit in volle Glorie mogen aanschouwen. Daardoor word je leven vervolmaakt en bij terugkeer op deze wereld zal je zijn Heilige Wil doen en morgen Zijn nieuwe schepping mogen bewonen.

  Breng eer aan de God van het leven, want Zijn liefde is eeuwig, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

  Jullie broeder en dienaar, Aartsengel Michaël.

  Mensen van goede wil, maak deze boodschap bekend.

   

  16 december 2013, 8.50u

  MIJN KINDERTJES, DUIVELS EN HEL BESTAAN ECHT EN DAARHEEN GAAN DE ZIELEN

  DIE ZICH OP DEZE WERELD VAN GOD HEBBEN AFGEKEERD!

  DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN DE MENSHEID

  Moge de vrede van God met jullie zijn, kudde van mijn Zoon.

  Lieve kinderen, ga met elkaar in gebed en verspil geen tijd meer aan dingen van deze wereld, want de tijd van zuivering komt naderbij en het is goed dat jullie al geestelijk voorbereid zijn om de dagen van de spirituele woestijn te doorstaan.

  Houdt moed, mijn kleintjes, ik zal bij jullie zijn en jullie met mijn mantel bedekken zodat jullie beschermd zijn en niets en niemand jullie kan deren. Breng deze laatste Kerstmis met familie door en vraag aan de vleesgeworden God, mijn Kleine Kind, dat Hij je zijn liefde, zijn vrede en zijn tederheid zal geven; moge Hij zijn nederigheid over jullie uitstorten, zodat geen pijl van trots jullie kan scheiden van zijn liefde. Aanschouw mijn Kind in zijn kribbe en volg zijn nederigheid, zijn armoede en de eenvoud van de familie uit Nazareth na.

  Kindertjes, de tijd van zuivering, die nodig is voor jullie geestelijke verandering, nadert. De schepping van mijn Vader begint aan de periode van verandering; weest niet bang, blijf verenigd in de Liefde van God, en alles zal geschieden volgens de plannen van mijn Vader. Zuivering is nodig omdat de boosaardigheid op deze wereld de grenzen van een vreedzame samenleving heeft overschreden en dat tast het evenwicht in het universum aan.

  Bedenk dat jullie spirituele wezens zijn in een spiritueel universum, dat is aangetast door de zonden van de mensheid van de laatste tijd.

  Weest erg voorzichtig. Want sekten nemen snel in aantal toe, en velen dienen  mijn tegenstander; blijf standvastig in het geloof, luister niet naar vreemde leerstellingen; bedenk dat de wolf vrij rondloopt en zijn afgezanten zijn uit op jullie nederlaag. Verwaarloos je gebeden niet, die zijn jullie sterkte; bidt mijn rozenkrans op vaste tijden en daarbuiten, om onder mijn moederlijke bescherming te blijven; slechts gebed, vasten, boete en de Heilige Eucharistie zullen jullie overeind houden in de geestelijke strijd van elke dag. Wie zich afkeert van het gebed en van God gaat verloren, want de beproeving die op handen is, zal van ongekende hevigheid op aarde zijn. Bedenk dat dit de eindtijd is van het bewind van mijn tegenstander en vóór hij zal worden verslagen zal hij proberen zo veel mogelijk zielen verloren te doen gaan.

  Het kleine oordeel van God van de naties klopt aan de deur; moge het jullie niet bij verassing overvallen, zodat jullie niet hoeven te weeklagen; bedenk dat velen niet zullen terugkeren, want hun zonden zijn te groot dat zij de aanwezigheid van God niet kunnen verdragen en voor eeuwig verloren zullen zijn.

  Opstandige kindertjes, de tijd van genade gaat voorbij, haast je, sla onze verontruste oproepen voor jullie bekering niet in de wind. Mijn kindertjes, duivels en hel bestaan echt en daarheen gaan de zielen die zich op deze wereld van God hebben afgekeerd! Begrijp dat wij niet willen dat jullie eeuwig zullen lijden; maak gebruik van de laatste klokslagen van de barmhartigheid die de hemel jullie schenkt, want als jullie in de eeuwigheid aankomen zal je daar slechts gerechtigheid ondergaan; denk er nog eens goed, maar wel zo gauw mogelijk, over na. Ga naar een van mijn geliefde zonen, een priester, en doe een goede levensbiecht, onthoud je van zonde en van je zondige leven, zodat wanneer je verschijnt voor het Hoogste Gerecht, je niet het wrange oordeel krijgt : “Ga weg van mij, zoon van de hel.”

  Het gebed van mijn mantel is een gift aan jullie, waarmee jullie je kunt bedekken, zodat jullie beschermd zijn tegen alle aanvallen van de vijand en zijn aardse handlangers van het kwaad op jullie ziel.

  GEBED TER BESCHERMING MET DE MANTEL VAN ONZE MOEDER MARIA

  O mantel van mijn moeder Maria, bescherm ons en verdedig ons dag en nacht tegen de vijand van onze ziel. Ik bedek mij met uw heilige mantel en ik bedek mijn familie en het hele volk van God; maak ons onzichtbaar voor de boze geesten en hun aardse handlangers van het kwaad. O heilige mantel van mijn geliefde moeder wees het beschermende schild voor het volk van God! Lieve Moeder laat ons geen ogenblik alleen in onze geestelijke strijd in de duisternis en verlicht het pad dat ons leidt naar de eeuwige Glorie.

  3x Weesgegroet, 3x Eer aan de Vader, en 3x Magnificat.

  Jullie Moeder, Maria, Mystieke Roos.

  Maak mijn boodschappen bekend, kindertjes van mijn hart.

   

  13 december 2013

  SCHEURT UW HART, WANT DE DAGEN VAN MIJN GODDELIJKE GERECHTIGHEID ZIJN NABIJ!

  DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS IN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT AAN DE MENSHEID
  Mijn vrede zij met u!

  Mijn ‘waarschuwing’ komt zonder het luiden van de klokken van genade om aan te kondigen dat alles in zijn geheel is verbruikt. Na de ‘waarschuwing’ en het ‘wonder’ komt de tijd van de zuivering, en slechts een handjevol zal overblijven en zal Gods volk genoemd worden.

  Mijn kinderen, wetenschappers die gelieerd zijn aan de koningen van de naties die mijn tegenstander dienen, zijn bezig met een onderzoek naar een dodelijk gas en een bacterie die via de lucht in veel landen kan worden verspreid met het doel een groot deel van de mensheid uit te roeien. In oorlogstijd zal deze volkerenmoord worden uitgevoerd.

  Luister goed, mijn volk, want ze zullen vaccins kweken en veel daarvan zullen niet ten bate van uw gezondheid zijn. Enkele van deze vaccins hebben ten doel om de bevolking van de armste en meest onderontwikkelde landen uit te roeien. De wereldbevolking zal worden verminderd, met name kinderen en ouderen. In veel landen zullen vrouwen worden gesteriliseerd  onder het toeziend oog van de regering met het doel dat jong leven niet meer geboren zal worden. O koningen van verdorven naties, uw dagen zijn geteld, gewogen en gemeten. Uw naties zullen van de aardbodem verdwijnen door het vuur van mijn Gerechtigheid dat uit de hemel op u zal neerkomen. Alle volkeren die onrechtvaardigheden begaan tegen mijn volk en mijn voorschriften schenden zullen worden weggevaagd en in vergetelheid blijven

  Mijn kudde, Ik kondig hierbij aan dat de Nieuwe WereldOrde weldra zal worden uitgeroepen; alle naties die dat systeem niet aanvaarden zullen worden gestraft en zullen sterven van honger en dorst. Hun land wordt in beslag genomen en haar bevolking tot slaven gemaakt; al hun middelen en goederen worden door buitenlandse regeringen geconfisqueerd en deze arme landen zullen hun identiteit verliezen. De Nieuwe WereldOrde zal mijn volk  onderwerpen, dat door de woestijn van de zuivering zal gaan.

  Mijn kinderen, de tekenen aan de hemel nemen toe; hemelse verschijnselen die nooit eerder door een mensenoog werden gezien tonen u dat u zich op mijn komst moet voorbereiden. Het hele universum zal worden geschokt door de verandering van mijn aarde. Scheurt uw hart, (Joël 2,13) want de dagen van mijn Goddelijke Gerechtigheid zijn nabij. Laat de man zijn leger en de vrouw haar sponde verlaten want de laatste trompetten zullen aangeven dat de tijd van Mijn Genade voorbij is. Mijn Genade raakt uitgeput; dolende schapen kom zo snel mogelijk bij mij terug; stop met zondigen, verwijder de banden met de zonde van uw ogen zodat u de weg van de redding kunt zien, opdat u niet voor altijd verloren zult zijn.

  Het is tijd voor gebed, verzoening, meditatie, vasten en boete; het is tijd om tot God terug te keren zodat u uw ziel kunt redden. Dolende schapen, het wordt laat, de avond valt en daarmee de duisternis. Ik wil uw dood niet, maar uw eeuwigdurend leven. Kom tot mij, kom tot mij, kom tot mij met een berouwvol en nederig hart en ik beloof u dat ik u niet los zal laten! Ik roep u, dolende schapen en opstandige schapen, sla mijn laatste roepen niet in de wind. Kom terug, kom dichter bij mij en u zult vrede, vergeving, liefde en troost vinden. Ik ben uw Vader en Verlosser die in de stilte van ieder tabernakel op u wacht.

  Haast u, weest niet bang, ik ga u niets verwijten; ik wil alleen uw Redding.

  Ik wacht op u, uw Vader en Verlosser, Jezus, in het Allerheiligst Sacrament.

  Ieder die mij ziet, ziet de Vader. (Joh. 14,9)

  Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

   

  6 december 2013, 08.10u

  GENIET MET JE GEZIN VAN DEZE LAATSTE TIJD VAN GENADE DIE DE HEMEL JE SCHENKT!

  OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN DE KINDEREN VAN GOD

  Lieve kinderen, moge de vrede van God en de liefde van deze Moeder met jullie zijn.

  Op het moment dat mijn tegenstander zijn verklaring aflegt en zich aan de wereld bekend maakt, beginnen de laatste drie en een half jaar van zijn bewind; die een een algehele zuivering van Gods volk zal zijn. Ik zeg nogmaals tot mijn lieve kinderen dat jullie niet bang hoeven te zijn, want deze Moeder, die zoveel van jullie houdt, zal niet toestaan dat de machten van het kwaad jullie zullen deren.

  Onthoudt dat alles heel snel zal gebeuren; als jullie verbonden blijven met onze twee Harten, zullen jullie wel lijden onder de zuivering, maar het zal beter te verdragen zijn. De economische zuivering zal het zwaarst zijn om te overwinnen, omdat niemand iets zal verkopen als je het teken van het beest niet hebt. Alles is gereed; naties in dienst van mijn tegenstander hebben alles gepland; het hele apparaat staat klaar om de komst van de valse messias aan te kondigen.

  De oorlog is al voorbereid, het wachten is alleen nog op de laatste seconde van de tijd van mijn genade en dan begint het laatste bewind van mijn tegenstander. Wees niet bang, kinderen van het licht, de hemel zal jullie niet in de steek laten, mits jullie volharden en trouw blijven aan God tijdens de moeilijke tijden. Hebt geen angst voor de verandering van de schepping, alles zal bewegen, maar jullie zullen overeind blijven als de wijze man die zijn huis op de rots had gebouwd.

  Landen die mijn tegenstander dienen zullen de strengste straf van de Goddelijke Gerechtigheid ondergaan. Gods kinderen, die in een van die landen wonen zullen door de hemel een week voor de Goddelijke bestraffing worden gewaarschuwd, zodat zij de tijd hebben om te ontsnappen en een schuilplaats te vinden die deze Moeder hun op haar manier zal tonen

  Geniet met je gezin van deze laatste tijd van genade die de hemel je schenkt! Deel met je gezin en versterk de banden die jullie verenigen; bemint en vergeeft elkander zodat morgen, als de tijd van de Goddelijke Gerechtigheid komt jullie verenigd kunnen blijven in de Liefde van God en niemand en niets jullie kan scheiden.

  Vergeet niet te bidden voor hen die de Goddelijke Genade in jullie familie het meeste nodig hebben opdat zij niet van het pad  van de redding afwijken tijdens de komende beproevingen.

  Leef in het heden, maak geen plannen voor de toekomst, want verleden en toekomst bestaan niet. God is een altijd aanwezige en dus moeten jullie ook op die manier leven; beminnen, vergeven, de Heilige Voorschriften naleven en geen angst hebben.

  Vertrouw altijd op Gods Liefde en Zijn Volmaakte Liefde, die alles kan, zal jullie helpen alle beproevingen te doorstaan. Verlies jullie geloof niet opdat jullie morgen kunnen zeggen: ‘Ik ben een burger van de hemel en achter de zon heb ik  een thuis, waar mijn Vader en Moeder op mij wachten, achter de zon.’

  Jullie Moeder, die van jullie houdt: Maria, Mystieke Roos.

  Maak mijn boodschappen bekend, lieve kinderen van mijn hart.

   

  29 november 2013, 8.15u

  BIDT HET KETTINGGEBED, MIJN KINDEREN, OPDAT IN MIJN KERK DE HANDCOMMUNIE EN HET UITDELEN VAN DE COMMUNIE DOOR LEKEN WORDEN AFGESCHAFT, WANT DIE HEILIGSCHENNIS GEEFT TREURNIS IN DE HEMEL EN MAAKT MIJN VADER BEDROEFD!

  DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS IN HET HEILIG SACRAMENT AAN DE KATHOLIEKE WERELD.

  Mijn kinderen, mijn vrede zij met jullie.

  Alles loopt ten einde, aldus is het door mijn Vader geregeld. De tijd van barmhartigheid verloopt en het scheelt nog maar weinig  of die tijd is helemaal voorbij. Weldra zal de tijd van de gerechtigheid komen en alles wat jullie nu in de schepping zien zal worden veranderd; met ‘de waarschuwing’ en ‘het wonder’ zal de tijd van barmhartigheid voorbij zijn.

  De hemel blijft de mensheid waarschuwen om voorbereid te zijn op deze belangrijke gebeurtenissen die jullie levens zullen veranderen. Wat jammer dat velen niet willen geloven en in hun dagelijks leven onze oproepen blijven negeren. Kinderen met een klein geloof, als de gebeurtenissen die in de Heilige Schrift zijn beschreven, en in de boodschappen die we aan de mensheid door de profeten van de eindtijd hebben gegeven, nog niet hebben plaatsgevonden, dan is dat te danken aan de Barmhartigheid van mijn Vader en aan de voorspraak van mijn Moeder dat dit is uitgesteld, maar wanneer de laatste seconde van de barmhartigheid  voorbij is, zal alles geschieden. Maar weet dat mijn Vader niet blij is met de dood van de zondaar.

  Bidt het kettinggebed, mijn kinderen, opdat in mijn kerk de handcommunie en het uitdelen van de communie door leken worden afgeschaft, want die heiligschennis geeft treurnis in de hemel en maakt mijn Vader bedroefd! Bedenk dat de kracht van het kettinggebed, vasten en boete nog alles kunnen veranderen.

  Voor mij is het pijnlijk en bedroevend om de zien hoe veel leken en priesters mijn goddelijkheid ontheiligen; sommigen nemen mij in de hand en anderen geven mij alsof ik een ding ben of een stukje brood, zij beseffen niet dat ik levend en het ware leven ben, die onder jullie komt in de eenvoud van een Geconsacreerde Hostie. Kijk eens hoe ik word beledigd; is dat mijn beloning die ik van jullie krijg voor mijn liefde? Veel zielen in de diepten van het vagevuur en anderen zijn veroordeeld wegens deze verachtelijke ontheiliging. “Noli Me Tangere!” Raak mij niet aan, want jullie handen zijn niet waardig om mij vast te houden en uit te delen. Die sacramentele taak is alleen gegeven aan mijn priesters, bisschoppen, kardinalen en de paus, alleen Geconsecreerde Handen, door zalving bij de priesterwijding, mogen mij aanraken.

  Biecht goed, kastijdt je zinnen en bidt psalm 51, die ik aan mijn dienstknecht David heb gegeven, alvorens mij in de communie te ontvangen. Als jullie niet deelnemen aan mijn Paasmaal kunnen jullie niet worden gevoed met mijn Lichaam en mijn Bloed. Ik zeg dit, omdat velen aan het einde van het  Heilig Misoffer mij ontvangen alsof het iets alledaags is; anderen ontvangen mij in staat van doodzonde, niet wetend dat zij de beker van hun eigen veroordeling drinken. Jullie moeten minstens elke maand biechten, maar als je ernstige fouten hebt begaan moeten jullie dat onmiddellijk doen, velen leven maandenlang zonder de biecht, omdat zij volgens hen geen zonde doen. Ik zeg jullie: jullie zijn allemaal zondaars, God alleen is Heilig. O wat zijn jullie misleid en wat is er gebrek aan evangelisatie in mijn Kerk! Ik herinner jullie aan de woorden van Psalm 51, 7: “Zie, als zondig mens ben ik geboren, in diė schuld bij mijn moeder verwekt.”

  Ik voel mij bedroefd als ik zie hoeveel van mijn kinderen mijn Lichaam en Bloed ontvangen zonder eerst te hebben gebiecht. Geloofsafval is mijn huis binnengekomen, veel van mijn huizen blijven leeg en andere zijn musea geworden en ik blijf vergeten in de stilte van de tabernakels. O wat een ondankbaarheid! Eenzaamheid en droefheid hebben mij overweldigd! Wat een pijn voel ik als ik de grote meerderheid van de mensheid zo verloren zie! Als de donkere dagen komen zullen jullie mijn huizen niet geopend vinden, en dan zullen jullie schreeuwen: Heer, Heer, waar bent u? red ons, maar niemand zal jullie horen.

  Kom bij mij op bezoek, laat mij niet alleen, ik ben jullie Vader en jullie Redder die op jullie wacht, verspil de bron van barmhartigheid niet die ik jullie aanbied; kom jullie honger stillen en jullie dorst lessen, ik wacht met open armen om mijn liefde, mijn vergeving en leven in overvloed te geven.

  Jullie geliefde Jezus, het Heilig Sacrament.

  Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

  30-12-2013, 16:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Enkel het Licht van God kan eeuwig geluk brengen. 18/12/2013

  Mijn dierbare dochter, het begin is zonder einde. Eens leven is geschapen door Mijn Vader en eens de mens voor het eerst ademt, zal hij in lichaam bestaan en dan in ziel voor eeuwig.

  HET GROOTSTE MYSTERIE VAN EEUWIG LEVEN IS DAT HET BESTAAT, OF DE MENS KIEST OF NIET. De mens heeft de Gave van vrije wil gekregen en tot de dag van zijn laatste adem op Aarde heeft hij een keuze. Hij kan zijn leven leiden, zo goed hij kan en volgens de Wetten van God, en zijn redding verdienen, of hij kan de Waarheid van het Bestaan van God verkwisten en zijn leven leiden volgens zijn eigen verlangens. Wanneer hij zijn eigen lusten, hebzucht en verlangens bevredigt in overtreding met het Woord van God, neemt hij verschrikkelijke risico’s, die gevolgen zullen hebben voor eeuwig.

  DE GELUKKIGEN DIE DE MEEST GLORIERIJKE REDDING VERWERVEN ZULLEN EEN EEUWIG LEVEN VAN GELUKZALIGHEID LEVEN IN GODS KONINKRIJK. ZIJ ZULLEN IEDERE VORM VAN GLORIE GENIETEN IN VERENIGING MET DE WIL VAN GOD EN ZIJ ZULLEN EEN PERFECT BESTAAN LEIDEN, DAT NOOIT ZAL EINDIGEN. Degenen die ervoor kiezen God de rug toe te keren, zelfs wanneer iedere inspanning zal gedaan worden door Mij om hun hun ellendige zielen te redden, zullen ook een eeuwig bestaan hebben. Helaas, zullen ze een verschrikkelijke foltering in eenzame en wanhopige troosteloosheid te verduren krijgen. Zij zullen ook opgewekt worden, samen met de levenden en de doden, maar hun bestaan zal een pijnlijk bestaan zijn, want ze zullen nooit het Licht van God zien. Enkel het Licht van God kan eeuwig geluk brengen.

  WANNEER JULLIE JE LAATSTE ADEM OP AARDE NEMEN, BETEKENT DIT EENVOUDIGWEG DAT JULLIE DAN NAAR DE VOLGENDE FASE VAN JULLIE TOCHT IN DE EEUWIGHEID GEBRACHT WORDEN. ER IS MAAR EEN PAD DAT JE MOET NEMEN EN DAT IS HET PAD WAAR JE TOT MIJ KOMT. Enig ander pad zal je naar een verschrikkelijk bestaan leiden en toch geloven vele misleide zielen dat ze de Waarheid weten wanneer ze het bestaan van de eeuwigheid verwerpen.

  Jullie mogen nooit de Waarheid verwerpen want alleen de Waarheid kan jullie eeuwige redding brengen.

  Jullie Jezus

  30-12-2013, 16:12 Geschreven door Claudia  


  29-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Door het Sacrament van het Doopsel, wordt de kracht van het beest verzwakt. 16/12/2013

  Mijn dierbare dochter, WANNEER JULLIE DICHT BIJ MIJN HART ZIJN EN WANNEER ZIELEN ZICH VOLLEDIG OVERGEVEN AAN MIJ, GEBEUREN EEN AANTAL DINGEN.

  EERST ZAL ALLE VREES VAN MENSELIJKE INMENGING IN JULLIE LEVENS VERDWIJNEN. In de plaats zal er vrede en tevredenheid heersen, die van Mij komt wanneer Ik waarlijk in jullie hart en ziel woon. Geen misbruik, wreedheid of kritiek kan jullie ziel binnendringen, omdat jullie deze pijn zullen overgegeven hebben aan Mij. Dit is waarom jullie altijd moeten kalm blijven en zwijgen als jullie met dergelijke aanvallen geconfronteerd worden.

  DE VOLGENDE GENADE DIE JULLIE ZAL GEGEVEN WORDEN ZAL DE STERKTE ZIJN OM DE VERLEIDING TOT ZONDE TE WEERSTAAN. Deze verleiding die elke dag voor alle zielen wordt geplaatst door de duivel is zeer krachtig en zeer weinig mensen hebben de wilskracht om in zonde vallen te vermijden. Maar wanneer jullie je wil overgegeven hebben aan de Mijne, is het Mijn Wil die in jullie ziel zal wonen, die dan de verleidingen die voor jullie geplaatst worden zal overwinnen.

  ONDERSCHAP NOOIT WAT EEN WURGGREEP SATAN HEEFT OVER HET MENSELIJK RAS. Deze kracht is zoals een krachtige storm en net als een sterke, hevige windvlaag die je tegen de grond kan werpen. De verleiding die voor jou geplaatst wordt door de boze is te vergelijken met een kracht die je optilt in een paar seconden en je voorstuwt naar de zonde die je probeert te vermijden.

  De mens is geboren met zonde. Door het Sacrament van het Doopsel wordt de kracht van het beest verzwakt. Dan, als jullie door de vele beproevingen en verleidingen in het leven gaan wordt iedere persoon verleid tot alle soorten zonden. Enkel degenen die hard werken om zonde te vermijden zullen de felle strijd overwinnen die de boze zal intensifieren om hun zielen te verslinden. Regelmatige communicatie met Mij is belangrijk. Al wat je moet doen is tot Mij spreken in je eigen woorden. Vraag Mij regelmatig om je te vergeven voor de zonden waarvoor je berouwvol bent. Ontvang de Sacramenten regelmatig. Dan, uiteindelijk, vertrouw op Mij, want wanneer je dit doet, heb Ik de Kracht om jullie terug te trekken van de rand van zonde. Wanneer jullie je wil overgeven aan Mij, zal Mijn Wil de drijvende kracht worden om jullie te beschermen tegen Satan.

  Door jullie volledig over te geven aan Mij, zullen jullie je ziel perfectioneren.

  Jullie Jezus

  29-12-2013, 20:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoogmoed is een gevaarlijke karaktertrek omdat het de mens overtuigt dat hij groter is dan God. 15/12/2013

  Mijn dierbare dochter, de mensheid is onwetend van de Goddelijke Wetten en de Goddelijke Wil van Mijn Vader. DE MENS IS EEN SCHEPSEL VAN GOD EN HEEFT ALS ZODANIG DE GAVE VAN KENNIS NIET GEKREGEN IN VERBAND MET VELE GEHEIMEN ENKEL GEWETEN DOOR DE ENGELEN EN HEILIGEN IN DE HEMEL. Daarom kan een mens niet zeggen dat hij weet waarom Mijn Vader bepaalde gebeurtenissen toelaat om plaats te vinden in de wereld, terwijl een andere man beweert dat hij ingewijd is in het oorsprong van het universum. De mens is eenvoudigweg een dienaar van God, maar God verleende hem vele gaven en talenten, omdat Hij de mens wilde scheppen naar Zijn perfecte Beeld. HIJ GAF DE MENS NOOIT DE KENNIS VAN DE LEVENSBOOM EN DIT HAD EEN REDEN. De mens vernietigde zijn status in Gods Ogen, wanneer Adam en Eva zich afscheidden van Hem, omwille van de zonde van hoogmoed. De zonde van hoogmoed blijft vandaag duren en het is de oorzaak van veel afscheiding van God. Trots is een gevaarlijke karaktertrek omdat het de mens overtuigt dat hij groter is dan God. Trots verleidt de mens om zich te mengen met Gods Wetten van Goddelijkheid. Dit omvat het geloof dat de mens het recht heeft om te beslissen aan wie de Gave van Leven gegeven wordt en wie het recht heeft om ze weg te nemen.

  Trots overtuigt de mens ook dat hij wet hoe het universum werd geschapen, terwijl hij in feite onwetend is van dergelijk mirakel. ENKEL GOD HEEFT DE MACHT OM IETS TE SCHEPPEN. ENKEL GOD KAN BESLISSEN HOEVEEL HIJ ZAL TOELATEN DAT DE MENS EXPLOREERT OF ZIJN SCHEPPING SABOTEERT. Toch gelooft de mens dat hij alle antwoorden weet. WANNEER DE MENS GELOOFT DAT HIJ ZIJN EIGEN LOTSBESTEMMING, EN DE LOTSBESTEMMING VAN ANDEREN CONTROLEERT, GAAT HIJ SERIEUS IN DE FOUT OMDAT WANNEER HIJ DE ZONDE VAN LUCIFER IMITEERT, HIJ ZAL VERWORPEN WORDEN. Wanneer de mens weigert om te reageren op zijn Schepper, zal Hij er niet langer zijn om hem te troosten op de laatste dag.

  JULLIE MOETEN NOOIT TROTS TOELATEN OM JULLIE TE OVERTUIGEN DAT JULLIE ALLE DINGEN VAN DEZE WERELD EN ERBUITEN WETEN, WANT DIT IS ONMOGELIJK. In plaats daarvan moeten jullie luisteren, de instructies die in het Evangelie opgenomen zijn aanvaarden, zodat jullie in vrede kunnen leven en volgens Mijn Vaders Wil. Want als jullie jezelf vernederen voor Hem, zal Hij jullie grote glorie tonen en dan zullen jullie het grote mysterie van Zijn Glorierijk Koninkrijk op de laatste dag begrijpen.

  Jullie Jezus

  29-12-2013, 19:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie zijn nu drie jaar voorbereid. Sta op en neem jullie kruis op en volg Mij. 14/12/2013

  MIJN DIERBARE DOCHTER, DE VOORBEREIDINGEN ZIJN VANDAAG BEGONNEN VOOR MIJN INTERVENTIE VAN GROTE BARMHARTIGHEID OM DE HARTEN VAN DE MENS TE VERANDEREN VAN STEEN NAAR GOUD. DE TEKENEN IN HET WEER ZULLEN GEZIEN WORDEN DOOR DEGENEN MET OGEN DIE KUNNEN ZIEN EN DEGENEN DIE ALERT ZIJN VOOR MIJN BELOFTE DIE AAN IEDEREEN EEN GELIJKE KANS OP REDDING GEVEN. 

  Degenen wiens geloof verzwakt is zal hernieuwd worden met het Vuur van de Heilige Geest. Zo krachtig zal de Heilige Geest zijn, wanneer ze het Licht zien, de Stralen van Mijn Barmhartigheid, dat velen zullen op de grond vallen door de kracht.

  Degenen die een afkeer van Mij hebben en wiens zonden niets betekenen voor hen, zullen verder in geest sterven en wegkruipen van Mij in verschrikking. Sommigen zullen Mijn Interventie niet overleven, omdat het hen zal schokken dat het hun uithoudingsvermogen te boven gaat.

  IK BEREID AL DE UITVERKOREN ZIELEN VOOR, OP DIT MOMENT, DOOR HEN OPDRACHT TE GEVEN OM DE BIECHT OP TE ZOEKEN EN TE BIDDEN VOOR DE ZONDEN VAN ANDEREN. HET IS SPOEDIG MIJN TIJD. MIJN INTERVENTIE ZAL SNEL EN KRACHTIG ZIJN EN VAN DIE DAG AF ZAL DE WERELD IN TWEE VERDEELD ZIJN. Op die dag, zal de wereld binnenste buiten gekeerd worden en enkel degenen die in Mijn gunst blijven, zullen de beproevingen doorstaan die overal zullen gezien worden.

  Jullie werden nu voor drie jaar voorbereid. Sta op en neem je kruis op en volg Mij. Wees sterk. Ik zal jullie moed geven, want jullie zullen het nodig hebben als de duisternis van die zielen, die Mijn Barmhartigheid verwerpen, over de Aarde zullen vallen en zich dan verspreiden. Enkel degenen die gezegend zijn met de Heilige Geest zullen voor het licht zorgen, dat al degenen zal leiden die Mijn Koninkrijk willen binnenkomen, zodat ze de koers naar het Eeuwig Leven kunnen nemen.

  Jullie Jezus

  29-12-2013, 18:53 Geschreven door Claudia  


  25-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zalig kerstfeest

  ZALIG KERSTFEEST !


   

  25-12-2013, 20:52 Geschreven door Claudia  


  24-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Want wanneer jullie op die manier lijden, brengen jullie Mij zielen en degenen die Mij zielen brengen horen bij Mij. 11/12/2013

  Mijn dierbare dochter, als het bedrog binnen Mijn Kerk op Aarde stijgt, zullen veel meer zielen verleid worden door valse nederigheid en zogenaamde publieke daden van grote liefdadigheid voor de noden van de armen.

  Zo moeilijk zal het zijn en zo hard zal het zijn om de waarheid te onderscheiden, dat velen eenvoudigweg zich zullen laten meevoeren door een nieuwe leer die niet van Mij komt. Wanneer jullie, Mijn geliefde volgelingen, beginnen op te merken hoe mensen publiekelijk jullie afkeuren, jullie oneerlijk bekritiseren, zich met ongewone aggressie gedragen naar jullie toe en jullie kwellen, moeten jullie weten dat Satan alles in het werk stelt om twijfel te scheppen in jullie harten over deze Missie. Hij en zijn volgelingen vechten elke seconde tegen elk van jullie die gezegend zijn met de Gave van de Heilige Geest. NIET EEN ONDER JULLIE DIE VECHT OM ME TE HELPEN ZIELEN REDDEN ZAL GERUST GELATEN WORDEN. JULLIE ZULLEN GECONFRONTEERD WORDEN MET VELE HINDERNISSEN, ZO DAT JULLIE VAN DEZE MISSIE ZULLEN WEGLOPEN EN MIJN WOORD ONTKENNEN. IEDERE KEER DAT DIT GEBEURT, WEET DAN DAT IK JULLIE ZAL OVERLADEN MET MIJN BESCHERMING EN JULLIE ZULLEN JE BEWUST ZIJN VAN MIJN AANWEZIGHEID IN JE, WANT HET IS NIET TEGEN JULLIE DAT ZE VECHTEN, MAAR IK.

  WANNEER JULLIE PIJN GEDAAN ZIJN, OMWILLE VAN JULLIE LIEFDE VOOR MIJ, IS HET MIJN PIJN DIE JULLIE VOELEN. WANNEER JULLIE TRANEN VAN SMART LATEN, OMDAT JULLIE MIJ VOLGEN EN DAN GEKWELD ZIJN ALS RESULTAAT, ZIJN HET MIJN TRANEN DIE JE LAAT. WANNEER ZE JULLIE VERACHTEN EN MIJ BESPOTTEN, IS HET MIJ EN ALLES DAT MET MIJ IN VERBAND STAAT, DAT ZE BELEDIGEN – NIET JIJ. EN WANNEER ZE JULLIE LIEFDE OPZIJ SCHUIVEN EN JULLIE DE RUG TOEKEREN, BEN IK HET WAARVAN ZE WEGGAAN. Weet dan dat wanneer jullie dergelijke moeilijke en verschrikkelijk verontrustende beproevingen in Mijn Naam ondergaan, dat Mijn Aanwezigheid op zijn sterkst is. Wanneer Ik aanwezig ben op deze manier, zullen jullie met absolute zekerheid weten, dat enkel Mijn Werk dit soort lijden zal aantrekken. WEET DAN DAT IK JULLIE NOOIT IN DE STEEK ZAL LATEN WANT JULLIE LIEFDE VOOR MIJ ZAL JULLIE DE HOOGSTE BELONING IN MIJN KONINKRIJK VERDIENEN. Want wanneer jullie op die manier lijden, brengen jullie Mij zielen en degenen die Mij zielen brengen behoren tot Mij in lichaam, ziel en geest. Jullie zijn in Mij, met Mij en Ik leef in jullie.

  Ik houd van jullie.

  Jullie Jezus

  24-12-2013, 11:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al sinds Mijn jeugd wist Ik Wie Ik was. 12/12/2013

   

  Mijn dierbare dochter, NU DE TIJD VAN MIJN GEBOORTEDAG DICHTERBIJ KOMT, WENS IK DAT ALLE CHRISTENEN VAN OVERAL DE REDEN VAN MIJN GEBOORTE OVERWEGEN.

  MIJN GEBOORTE WAS GEPLAND DOOR MIJN VADER UIT ZIJN GROTE BARMHARTIGHEID EN ZIJN BUITENGEWONE LIEFDE VOOR ZIJN KINDEREN. Zijn grootste offer was Zijn enige Zoon, verwekt door Hem, te zenden in een ondankbare wereld, vol zondaars, die Hem niet wilden kennen onder Zijn Voorwaarden. Elke Interventie, door de profeten, werd gedaan om te proberen hun verstokte harten te veranderen om Zijn Glorie te zoeken. Maar ze keerden zich tegen Hem en doodden de profeten, die hen voedden met het Voedsel voor hun zielen.

  Door een onschuldig kind, Zijn enige Zoon in de wereld te zenden plaatste Hij Zichzelf als een nederige dienaar van vlees en bloed, voor degenen die bedoeld waren hun Meester te dienen. DE MEESTER WERD DAAROM DE DIENAAR IN WAT DE GROOTSTE VORM VAN NEDERIGHEID WAS. Toch hield Hij zo van Zijn kinderen, dat Hij bereid was alles te doen om hen terug te winnen van het bedrog en de verleiding van Satan.

  Al sinds Mijn jeugd wist Ik Wie Ik was en wat er van Mij verwacht werd. Ik was ook zeer bevreesd en overweldigd door de kennis van Wie Ik was en wat van Mij verwacht werd. Omdat Ik menselijk was, leed Ik onder angst. Ik was snel gekwetst. Ik hield van allen die met Mij in contact kwamen en Ik vertrouwde allen omdat Ik van hen hield. Ik wist niet dat ze Mij zouden doden, want Ik dacht dat Mijn Koninkrijk was gekomen. Er waren bepaalde dingen die Mijn Vader weerhield van Mij, want Hij communiceerde niet met Mij zoals je zou denken. In plaats daarvan ontving Ik een ingeprente kennis, wanneer Mijn Vader het wenste, in de toegewezen taak aan Mij, om redding aan allen te brengen.

  Er werd elk soort van Goddelijke Interventie gedaan om de zielen te overhalen van degenen die dachten dat ze de Wetten van Mijn Vader kenden, maar die ze verdraaiden om te passen in het kader van hun eigen verlangens en ego’s.

  IK BRACHT VELE JAREN DOOR SAMEN MET MIJN GELIEFDE MOEDER EN VADER, ST JOZEF, NET ALS ENIG ANDER GEZIN. IK HIELD ZOVEEL VAN HEN EN IK WAS GELUKKIG. WE HADDEN EEN HECHTE BAND EN MIJN MOEDER WAS BEGIFTIGD MET BIJZONDERE GENADEN DIE HAAR GEGEVEN WERDEN DOOR DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST. Dit betekende dat ze exact wat Mijn Missie inhield. Ze kende de moeilijkheden waarmee Ik geconfronteerd zou worden. De afwijzing. De spot. Maar ook zij wist niet dat Ik zou vermoord worden.

  Het was na de eerste twee jaar van Mijn Missie, twintig uur per dag de Waarheid verkondigend, dat Ik besefte dat de oppositie was gestegen. Al degenen die Mijn Woord hoorden waren waakzaam ervoor, zelfs wanneer ze niet exact konden begrijpen wat Ik hen probeerde te zeggen. Er waren velen die aanvaarden dat wat Ik hen zei de Waarheid was, maar het toch moeilijk hadden Mij te volgen omwille van de spot waar ze mee geconfronteerd waren. Hoedanook, MIJN VIJANDEN KONDEN MIJ NIET NEGEREN. IK WAS HET ONDERWERP VAN VEEL DISCUSSIE, VEEL GEREDETWIST EN VEEL ONENIGHEID.

  ZE VERSPREIDDEN VERSCHRIKKELIJKE LEUGENS OVER MIJ, WAARONDER MIJN MORALITEIT, MIJN GEESTESGESTELDHEID EN MIJN INTENTIES – EN TOCH KONDEN ZE NIET NEGEREN WAT IK DEED, WAT IK ZEI EN WAT IK HEN VERTELDE OVER MIJN VADERS KONINKRIJK.

  IK WERD VERRADEN DOOR DEGENEN DIE VAN MIJ HIELDEN, MAAR DIE DE MOED ONTBRAK OM MIJ TE VOLGEN.

  Door de Genade van Mijn Vader, doorstond Ik al deze Pijn, totdat de uiteindelijke realisatie duidelijk werd voor Mij. Ik wist dan dat ze Mij niet zouden aanvaarden. Ik kende de Waarheid, naar het einde toe, maar Ik wist ook dat Ik niet kon opgeven. En zodoende, door de grootste daad van Nederigheid, werd God, door Zijn Enige Zoon, een Slachtoffer en dit stelde de mens in staat op Hem een verschrikkelijk lijden, geseling en gewelddadige dood te plegen. Dit was schijnbaar een laffe daad door Mij, gezien door de ogen van Satan. Dit betekende dat hij twijfelde dat Ik in feite de Mensenzoon was. En zo was hij bedrogen. SATAN KON DAAROM DEZE GROTE DAAD VAN NEDERIGHEID NIET TEGENWERKEN, WANT ER WAS NIEMAND OVER OM TE VERLEIDEN. Wanneer Ik naar Mijn dood toeleefde, als een gewillig en stil slachtoffer, vol liefde voor de mensheid, kon Satan niet wedijveren met deze daad, want hij beschikt niet over enige vorm van nederigheid. Ik ging dus gewillig en met een brandend verlangen om zielen te redden heen en liet de wereld de erfenis van Eeuwig Leven na. Mijn Koninkrijk blijft echter, voor het grootste deel, onder het domein van Satan. Zielen, wisten echter de Waarheid.

  Om er nu voor te zorgen dat de mensheid de Waarheid begrijpt, KOM IK NU OM MIJN KONINKRIJK TERUG TE WINNEN. Door dit te doen, heb Ik de toorn van Satan op de hals gehaald. Zijn plannen om de Waarheid te verbergen zijn nauwgezet en gesofisticeerd. Hij heeft listig Mijn Kerk geinfiltreerd in zijn laatste poging om Mij de zielen te ontzeggen waar Ik voor gekomen ben. De zielen die het natuurlijk recht hebben op het Glorierijke Koninkrijk dat Ik hen beloofd heb. Deze keer zal hij niet winnen. Maar VELE ZIELEN ZULLEN BEDROGEN WORDEN EN DAARDOOR DE GROOTSTE GAVE DAT GEGEVEN WERD AAN DE MENSHEID DOOR MIJN GELIEFDE VADER AFHANDIG GEMAAKT WORDEN. Om een leven te leiden in de Glorie van God met een perfect lichaam en ziel voor eeuwig dat van jullie is. Van jullie allen. Verkwist het niet door jezelf toe te laten verblind te zijn voor het Ware Woord van God.

  Jullie Jezus

  24-12-2013, 00:00 Geschreven door Claudia  


  22-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen aan Jennifer deel 2

  Mijn mensen, als jullie zien hoe deze scheiding gebeurt onder familie en vrienden, zovele onder jullie geloven dat deze tijd zal overgaan. Mijn mensen, deze scheiding is juist begonnen. Deze scheiding zal het tijdperk in de geschiedenis van Sodom en Gomorrah en de scheiding tussen Kain en Abel enorm overstijgen. Deze scheiding zal degenen tonen die in het licht wandelen en degenen die zich in de duisternis bevinden. Jullie volgen Mijn wegen of jullie volgen het neerwaartse pad van de wereld. Samen met deze scheiding zullen jullie de tekenen blijven zien dat de bladzijden in de geschiedenis op het punt staan omgeslagen te worden.

  Jullie zullen een teken zien dat uit de diepten van de aarde zal komen want de mens zal grote onderbrekingen hebben in zijn middelen van communicatie. De mens zal in een korte periode van tijd ondervinden dat hij niet kan vertrouwen in zijn medemens om hem naar het koninkrijk te brengen. De mensheid zal in een korte periode van tijd zien hoezeer de zegeningen die Ik op jullie heb laten neerkomen verloren zijn voor de trots van de wereld.

  Jullie zijn slechts een zandkorrel en Ik ben de warme zon. Ik ben de zon die jullie de kracht geeft om schijnend licht te zijn in de wereld. Mijn mensen, als jullie zien hoe de oceanen het land ver overtreffen; dan is dit hoe de diepten van jullie zonden jullie oordeel over een ander ver te boven gaan. Jullie zonden zijn groter dan jullie bereidheid om liefde te tonen aan jullie naaste. Jullie egoistische verlangens gaan jullie bereidheid om naar jullie naaste toenadering te zoeken ver te boven. Jullie zullen niet in staat zijn om het schijnende licht van Mijn liefde aan degenen rond jullie uit te dragen tenzij jullie berouw tonen en Mij volgen. Jullie egoistische en hoogmoedige wegen zullen jullie ziel blijven verteren.

  Dit is het uur, lieve kinderen, want de tijden veranderen snel. Omring jullie niet in dagelijks comfort want dit zal ten einde komen en de mensheid zal ontwaken. Het zal zo vlug gaan als het zetten van de ene voet voor de andere als je stapt. Zo zullen jullie ineens in Mijn aanwezigheid zijn en jullie oordeel ondergaan. Wees op jullie hoede, lieve kinderen, want de strijd is aan het woeden en de duivel zoekt jullie ziel.

  Verminder de verstrooiingen van de wereld en wees gefocust op Mij want deze verstrooiingen leiden jullie naar het verkeerde pad. Blijf waakzaam in jullie gebeden want het is enkel door gebed dat jullie kracht zullen vinden. Blijf jullie ziel dikwijls reinigen en blijf gehoorzaam aan Mijn geboden. Het uur staat vast. Jullie dagen zijn geteld, want Ik zeg het jullie opnieuw, vandaag, morgen, elke dag zijn jullie dichter bij de eeuwigheid. Elke dag zijn jullie dichter bij jullie eeuwig ontwaken. Ga nu verder en wees waakzaam. Blijf in vrede want de mensheid zal spoedig Mijn barmhartigheid zien en rechtvaardigheid zal overwinnen.

  *****

  Mijn mensen, vraag en jullie zullen ontvangen. Zoek en jullie zullen Mij vinden in Mijn Allerheiligste Sacrament. Klop en de deuren zullen geopend worden door jullie gebeden. Mijn mensen, niemand komt tot Mijn Vader behalve door Mij. Begin dus vandaag want jullie zijn in het laatste stuk van voorbereiding. Jullie dagen zijn geteld want zelfs de zon, de maan en de sterren gehoorzamen de wil van jullie Hemelse Vader.

  Geloof niet dat Ik deze woorden herhaal uit woede, Ik herhaal deze woorden uit liefde, omdat zovelen er niet op letten. Zovelen onder jullie geloven dat jullie de leider zijn van jullie leven. Daarom zeg Ik jullie, eis jullie leven op terwijl jullie op deze aarde zijn, want Ik ben de leider van jullie eeuwig leven. Tel het aantal keren dat je de ander valselijk oordeelt en dat is het aantal keren dat jullie Mij oordelen. Degenen onder jullie die bespot en vervolgt worden in Mijn naam en voor de waarheid staan, zullen in de gunst staan van Mijn Vader in de hemel. Degenen onder jullie waar het aan medelijden ontbreekt voor degenen rond jullie zullen zien hoe egoistische wegen ervoor gezorgd hebben dat hun hart een koude steen is geworden.

  Jullie behoren jezelf niet toe en tenzij jullie berouw tonen en Mijn wegen volgen, zullen jullie vergaan, want Mijn woorden zullen niet veel langer gegeven worden. Bereid jullie voor! Bereid jullie voor! Bereid jullie vandaag voor, want jullie bladzijden in de geschiedenis zullen omgeslagen worden, want jullie kunnen niet rusten in een wereld dat zo’n kerkhof is, maar jullie kunnen rusten in de wetenschap dat als jullie Mijn Woorden in acht nemen en Mijn geboden volgen dat jullie ziel voorbereid is om Zijn Schepper te ontmoeten. Het is beter om jullie nu te stellen in een eenvoudiger levenswijze, want het is een vals comfort dat spoedig zal weggespoeld worden.

  Dit is de tijd, het uur om op jullie knieen te vallen, jullie rozenkransen te nemen, en te bidden voor jullie geliefden. Bid voor een wereld waar zoveel zal van vernietigd worden omdat het zich zo gewillig tegen Zijn Schepper heeft gekeerd. Mijn mensen, word niet blind want in zeven dagen werd de aarde geschapen en in zeven dagen kan de wereld op zijn knieen gebracht worden en gereinigd van zijn vuil. Nu is het uur om Mijn wegen te kiezen of de wegen van de wereld. Ga nu verder, want Ik ben Jezus, de alfa, de omega, de eerste, de laatste, het begin en het einde, de eerste om jullie te scheppen, de laatste om jullie te oordelen.

  22-12-2013, 22:55 Geschreven door Claudia  


  20-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen aan Jennifer juli 2004

  Boodschappen aan Jennifer : 5 juli – 12 juli 2004

  Mijn mensen, waar zijn jullie? Waar zijn Mijn kinderen? Zo weinig onder jullie komen Mij zien in Mijn Allerheiligste Sacrament. Nu is de tijd lieve kinderen, want de bergen die sliepen zullen spoedig ontwaken en jullie communicatie zal snel stoppen. Zovelen hebben de bekwaamheid tot liefhebben verloren. Zovelen hebben de bekwaamheid verloren om Mij te danken voor de zegeningen die Ik over jullie heb doen komen. Maar oh hoe snel zullen de dagen van vereenvoudiging over jullie komen. Degenen onder jullie die overleven zullen beseffen dat ze vroeger hadden moeten reageren.

   

  Mijn mensen, kom naar Mij, kom naar Mij in de H. Mis, kom naar Mij in Mijn Allerheiligste Sacrament want jullie zonden beledigen Mij, maar jullie afwijzing doorboort Mijn hart. Luister naar Mij, want Ik ben Jezus, jullie Meester, de ene die spoedig Zijn mensen zal waarschuwen van hun zondige wegen (op de Grote Waarschuwing). De ene die barmhartigheid toont aan degenen die verloren waren, maar nu Mijn licht zien. Ik heb jullie gewaarschuwd geen welbehagen te scheppen in jullie wereldse dingen want jullie tijd van vereenvoudiging is nabij. Jullie dagen zijn geteld want jullie worden niet beschermd in een wereld dat vol dergelijk kwaad is, tenzij jullie je tot Mij wenden.

   

  Mijn mensen, jullie staan op het punt te zien, door jullie straf, hoe de wegen van de mens geen voorrang zullen hebben over Mijn wegen. Jullie zullen in een ogenblik zien hoezeer jullie op jullie Schepper moeten steunen. Want Ik Ben de Alfa, de Omega, de eerste, de laatste, het begin en het einde. De eerste om jullie te scheppen, de laatste om jullie te oordelen. En in een ogenblik zullen jullie zien dat de mens niet voor Mij stapt. Ga nu en bereid jullie vandaag voor, want de wereld zal niet rusten tot de mensheid de barmhartigheid ziet en dat gerechtigheid geschiedt.

   

  °°°°

  Mijn mensen, van het moment jullie in deze wereld kwamen, zorgden je moeder en je vader voor jullie en bereidden ze je voor op de tijd dat jullie op eigen benen kwamen te staan. Mijn mensen, het was door jullie zwakheid en jullie ongehoorzaamheid dat jullie moeder en vader hun instructies moesten herhalen. Vele keren moest je moeder je eerst verbeteren en als je niet gehoorzaamde en luisterde was je vader de laatste rechter van je daden en moest je straffen.

   

  Mijn mensen, jullie eeuwig oordeel is op dezelfde manier. Terwijl jullie op deze aarde zijn hebben jullie de mogelijkheid berouw te tonen en jullie zondige wegen te veranderen. Jullie ouders herhaalden hun instructies uit liefde voor jullie. Jullie moeder en vader willen jullie niet zien vallen en toch kan hun liefde niet vergeleken worden met de Mijne. Ik heb Mijn Moeder, jullie Hemelse Moeder gezonden om jullie te waarschuwen van jullie zondige wegen. Jullie Moeder heeft haar instructie herhaald uit liefde voor jullie.

   

  Mijn mensen, jullie hebben jullie Moeders liefdevolle smeekbeden genegeerd en nu is het oordeel en straf van jullie Hemelse Vader op het punt over de mensheid te komen. De natuurkrachten zullen rebelleren met enorme kracht en het vuur zal op deze aarde vallen. Jullie zullen het uur van waarschuwing zien want Ik ken degenen onder jullie die zullen vallen en degenen die ermee rekening zullen houden.

   

  Dit is nu het uur om te reageren op de woorden van jullie Hemelse Moeder. Dit is nu de tijd om te reageren en rekening te houden met Mijn Woorden van waarschuwing. Dit is het teken van de tijden waarin jullie leven want de mensheid heeft nooit het ontwaken ondergaan dat Mijn Vader op het punt staat over zijn zondige kinderen te laten komen. Deze wereld is dieper en dieper gevallen in doodzonde want zovelen geloven niet dat ze verantwoordelijk zullen gehouden worden voor hun zonden. Zovelen geloven dat ze voor Mij kunnen stappen en hun eigen zelfzuchtige verlangens kunnen vervullen.

   

  Naties die in vrede lijken te zijn zullen spoedig tegen elkaar opkomen. Deze wereldregering dat spoedig aan het licht zal komen is manieren aan het zoeken om Mijn mensen te controleren. Kom naar Mij! Kom naar Mij en bid, bid uit het hart want het enkel door Mij dat jullie deze veranderingen zullen weerstaan. Het is enkel door ermee rekening te houden en de boodschap van de Evangelie, de Geboden na te leven en dikwijls jullie ziel te reinigen dat jullie zullen weten dat jullie klaar zijn om jullie Schepper te ontmoeten.

   

  Degenen onder jullie die gelovig zijn gebleven en trouw aan de missie die jullie gekregen hebben, zullen hun beloning in Mijn Koninkrijk krijgen. Degenen onder jullie die verloren zijn zullen Mijn licht zien en het is jullie vrije wil om te beslissen om te reageren op de wil van jullie Hemelse Vader. Open jullie ogen! Open jullie hart, lieve kinderen, voor wat lijken dagen van rust te zijn. De kwade krachten liggen op de loer. De strijd is begonnen. Ik vraag jullie om dagelijks gebed, niet te verzinken in wereldse goederen, want jullie beseffen de strijd om jullie zielen niet. Ik heb jullie gezegd dat de duivel de geest bespeelt, het lichaam gebruikt om de ziel en het lichaam in een val te lokken.

   

  Pluk de dag! Grijp de kans die je gegeven werd want Ik zeg het nog eens, Ik ben jullie Heer en Redder Jezus en de wereld zal niet rusten tot de mensheid Mijn barmhartigheid en gerechtigheid ziet zegevieren. Amen! Amen, Ik zeg je, vandaag, morgen, jullie dagen zijn geteld want jullie eeuwig ontwaken is nabij.

   

  °°°°

  20-12-2013, 16:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ze zullen eredoctoraten verleend worden in de nieuwe gerenoveerde kerk van de valse profeet. 11/12/2013

   

  Moeder van Redding : Mijn kind, DE WERELD ZAL BEDROGEN WORDEN DOOR DE VELE WERKEN DIE GEACHT WERKEN VAN GROTE LIEFDADIGHEID TE ZIJN. Liefdadigheid tegenover anderen zal de grootste en meest gewenste eigenschap in de Ogen van God verklaard worden.

  Wanneer degenen die regeringen, kerk en staat controleren zich zullen verenigen zullen ze veel controle verkrijgen over Gods kinderen. Controle over de minder fortuinlijken in jullie maatschappij kan twee dingen betekenen. Ofwel is het een goede maatregel ofwel is het voor een verkeerde redden.

  Ik moet jullie allen vragen om gefocust te blijven, met al je aandacht, op het verlangen van mijn Zoon op deze moeilijke weg naar redding. Vele van Gods trouwe dienaren, hoewel ze goede intenties hebben, zullen te zwak zijn om op de weg naar redding te blijven. Zo sterk zal de druk op hen zijn, door de vijanden van God, om mijn Zoon aan te klagen, dat ze zullen wegvallen van de Waarheid.

  DE VALSE PROFEET ZAL EEN KRACHTIG EUCUMENISCH GELOOF INTRODUCEREN EN DIT ZAL ELKE KETTER TEVREDEN STELLEN. DE MEERDERHEID VAN DEGENEN IN MIJN ZOONS KERK ZULLEN BEDROGEN WORDEN, MAAR BIJNA DE HELFT VAN MIJN ZOONS GEWIJDE DIENAREN ZAL WEIGEREN OM DE LAATSTE EED TE ZWEREN, DIE VALSELIJK ALS EEN EED VOOR DE HEILIGE EUCHARISTIE ZAL VERKLAARD WORDEN. DE HEILIGE EUCHARISTIE EN ZIJN ONTHEILIGING ZULLEN IN HET HART STAAN VAN ALLE ONTEVREDENHEID EN ONENIGHEID. Als dan de valse mirakelen toegeschreven zullen zijn aan hem, zullen vele van ‘s werelds beroemdheden de valse profeet omringen, gunsten zoekend in zijn gevolg. Het zal dan zijn dat hij een erelijst zal opstellen en zij zullen eredoctoraten verleend worden in de nieuwe gerenoveerde kerk van de valse profeet, die maar een omhulsel zal zijn van de vroegere kerk. Allen zullen hun prijzen aanvaarden voor de grote liefdadigheidswerken, waar ze voorzitter over waren, onder de leiding van de bedrieger. Elk zal de ander lof toezwaaien, tot ze publiekelijk de valse profeet een levende heilige zullen uitroepen, omwille van de zogenaamde mirakelen die hij als Gods dienaar zal doen. En dan, ZULLEN HIJ EN DE ANTICHRIST EEN GROOT DEEL VAN DE WERELD CONTROLEREN, MAAR RUSLAND EN AZIE ZULLEN ER GEEN DEEL VAN UITMAKEN, WANT DEZE TWEE RIJKEN ZULLEN OPKOMEN TEGEN HET NIEUWE BABYLON TOT ROME IS VERNIETIGD     .

  Al deze gebeurtenissen zullen plaatsgrijpen en wanneer jullie hen de kerken zien gebruiken als plaatsen waar ze trots hun grootheid en hun liefdadigheidswerken verklaren, dan zullen jullie duidelijk zien hoe hun intentie wordt ingegeven door hoogmoed. Wanneer Rome is gevallen, zullen er meer beproevingen zijn, maar ze zullen kortstondig zijn. Dan zal de tijd rijp zijn voor de terugkeer van mijn Zoon, Jezus Christus.

  Jullie mogen deze profetieen niet negeren. Eens je partij kiest voor het nieuwe valse geloof, dat spoedig zal bekend gemaakt worden, zul je mijn Zoon, Jezus Christus opzij zetten en zul je je afkeren van Zijn Barmhartigheid. Geef nooit je recht op Eeuwig Leven op want ieder dat het probeert om je te misleiden verkeert in ketterij.

  Je liefhebbende Moeder

  Moeder van Redding

  20-12-2013, 14:31 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie kunnen de Waarheid niet meedelen wanneer jullie ego populariteit zoekt. 10/12/2013

   

  Mijn dierbare dochter, WAT DOET HET MIJ PIJN TE ZIEN DAT ZOVELE MENSEN VALSE NEDERIGHEID AANVAARDEN, DAT ACHTER HET HUMANISME LIGT, DAT ZO GEFAVORISEERD WORDT DOOR DEGENEN IN MIJN KERK.

  MIJN ROL ALS REDDER EN VERLOSSER VAN HET MENSELIJK RAS IS NU VERGETEN. De valse nederigheid, binnen Mijn Kerk, zal blijven gezien worden en allen zullen diegenen toejuichen die de noodzaak om te zorgen voor materiele welvaart van degenen in nood promoten. Dit alles zal resulteren in een valse religie.

  Wanneer beslisten jullie, die zich dienaren van God noemen, om het Ware Woord van God te vervangen door jullie eigen gebrekkige interpretatie ervan? WANNEER BESLISTEN JULLIE OM HET CHRISTENDOM TE VERVANGEN DOOR HUMANISME, WAAR GEEN MELDING GEMAAKT WORDT VAN MIJ? Weten jullie niet dat niets komt uit hetgeen niet van God komt? Wat hebben jullie weinig geleerd en hoe dwaas zijn jullie als jullie geloven dat jullie zogenoemde goede werken – geconcentreerd op materiele welvaart – ooit de Waarheid kunnen vervangen.

  Wanneer jullie je voornaamste rol negeren – de belangrijkste leer van de zielen van Gods kinderen redden – dan kunnen jullie nooit zeggen dat jullie Mijn dienaar zijn. Hoe gemakkelijk is het voor jullie om te roepen dat jullie de armen, de ellendigen en de economisch achtergestelde leden van jullie maatschappij redden. Door dit verkeerde spoor te volgen, waar jullie ‘s werelds bewondering zoeken voor jullie zogenoemde goede daden, vergeten jullie de voornaamste rol, waarvoor jullie geroepen werden. Dat is om Mij, jullie Jezus te dienen. Het is niet om persoonlijke populariteit te zoeken in Mijn Heilige Naam. WAT GOED IS HET VOOR IEDEREEN OM COMFORT IN HET LEVEN TE HEBBEN WANNEER ZE HUN ZIEL NIET KUNNEN REDDEN? Als jullie bewondering zoeken van de seculiere wereld, door publieke daden, die bedoeld zijn om jullie populair te maken, dan dragen jullie Mijn Kruis niet. Als jullie Mij niet navolgen, dan kunnen jullie niet voor Mij spreken. Jullie kunnen de Waarheid niet meedelen wanneer jullie ego populariteit zoekt.

  Wanneer jullie het Offer vergeten dat Ik bracht om jullie zielen te redden, dan kunnen jullie Mij niet dienen. WANNEER EEN PRIESTER DE REDEN VERGEET WAAROM HIJ MIJN DIENAAR WERD, IS ZIJN ZONDEVAL TIEN KEER (GROTER DAN) DAT VAN EEN GEWONE ZIEL. Want wanneer hij zich van Mij verwijderd neemt hij de zielen die hij beïnvloed en die zijn oordeel vertrouwen, met zich mee. LUISTER NU, MIJN DIENAREN, NAAR MIJN OPROEP OM DE ZIELEN VAN AL DEGENEN WAAROVER JULLIE WERDEN AANGESTELD DOOR HET SACRAMENT VAN PRIESTERWIJDING TE REDDEN. Wanneer jullie mislukken in het herhalen wat jullie geleerd werd, brengen jullie niet de Waarheid. Wanneer jullie humanisme promoten en de zielen binnen jullie diocese aansporen hetzelfde te doen, verwerpen jullie Mij. Jullie vervangen Mij, Jezus Christus, door het verlangen niet enkel sociale rechtvaardigheid te promoten, maar bewondering te zoeken voor jullie goede werken in de ogen van anderen. Hun bewondering en jullie verlangen om populair te zijn betekent dat jullie Mij niet langer dienen. Wanneer jullie Mij niet langer dienen, staan jullie jezelf toe in dwaling te vallen en spoedig zullen jullie Mij niet langer erkennen op de manier dat jullie verondersteld zijn te doen.

  ENKEL DE WEINIGEN, DE UITVERKORENEN, ZULLEN MIJ DIENEN TOT DE LAATSTE DAG. OP DIE DAG ZULLEN VELEN ONDER DEGENEN DIE ZICH DIENAREN IN MIJN KERK OP AARDE NOEMEN, WENEN EN SCHREEUWEN, ME SMEKEND OM HEN MEDELIJDEN TE TONEN. TEGEN DAN ZULLEN ZE MILJARDEN ZIELEN DIE VOOR MIJ VERLOREN ZIJN GEKOST HEBBEN EN  VELEN ONDER HEN ZULLEN ZO OPGAAN IN DE GRUWEL, DAT ZE DE WAARHEID VAN HUN LOTSBESTEMMING NIET ZULLEN BEGRIJPEN, TOT HET TE LAAT IS.

  Word wakker diegenen onder jullie die zich onbehaaglijk voelen met een gevoel van troosteloosheid en verwarring, dat jullie omringt als Mijn dienaren op dit moment. Blijf te allen tijde standvastig in de Waarheid. Onthoud jullie rol als Mijn gewijde dienaren en dat is om Mijn Kudde te voeden met de Waarheid en ervoor te zorgen dat ze het noodzakelijke Voedsel te ontvangen om hun zielen te redden.

  Jullie job is Mij zielen te brengen.

  Jullie Jezus

  20-12-2013, 10:48 Geschreven door Claudia  


  17-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij, de antichrist, zal vele talen spreken, maar geen een woord Latijn zal van zijn lippen komen. 9/12/2013

  Mijn dierbare dochter, Mijn Tijd is dichtbij. Hoe dichter de Grote Dag komt, hoe meer tekenen door de wereld zullen gezien worden.

  DE MAN DIE ZE ZULLEN BEKEND MAKEN AAN DE WERELD ALS DE ‘MAN VAN VREDE’ WORDT VOORBEREID OM MIJ TE IMITEREN IN ELKE VOORSTELBARE MANIER. HIJ KENT DE HEILIGE SCHRIFT BINNENSTE BUITEN EN, OMWILLE VAN ZIJN AFKOMST, ZAL HIJ DE WOORDEN VAN ACHTER NAAR VOOR ZEGGEN, ZODAT HUN BETEKENIS OMGEKEERD WORDT. Uit zijn mond zullen godslasteringen, ketterijen, leugens en de ontheiliging van Mijn Woord stromen. Hij zal indruk maken op iedereen met zijn kennis van alle Heilige zaken. Hij zal passages van Mijn Leer reciteren, die hij geestdriftig zal verkondigen van elk seculiere platform in de wereld, tot de mensen zullen op het puntje van hun stoel zullen zitten en belangstelling in hem zullen stellen.

  Velen zullen zeggen:  “Wie is deze man die spreekt met zulk een wijsheid? Wie is hij die roept tot de wereld met liefde in zijn hart voor de massa? Is hij de Heer God, Jezus Christus?” zullen ze afvragen, wanneer vele wonderen zullen toegeschreven worden aan hem. En wanneer hij wandelt op de altaren met Mijn andere vijanden, die zullen gekleed zijn als heilige dienaren van God, zal hij volledig aanvaard worden door beide scheidingen in de wereld – de ware gelovigen en de heidenen.

  HIJ, DE ANTICHRIST, ZAL DE WAARHEID VERDRAAIEN EN DE LEUGEN BEKENDMAKEN DAT HIJ MIJ IS EN DAT HIJ KOMT OM JULLIE REDDING TE BRENGEN. DE LEUGEN ZAL BEKEND GEMAAKT WORDEN DAT HIJ KOMT IN HET VLEES. Hij zal nooit zinspelen op Jezus Christus – Die in het vlees kwam – door Zijn dood op het Kruis, want dit is onmogelijk. Nee, hij zal het feit in omgekeerde volgorde  verklaren. Hij zal zeggen dat hij eindelijk is gekomen, op dit moment, in het vlees. Velen zullen geloven dat hij de Christus is. HIJ, DE ANTICHRIST, ZAL VELE TALEN SPREKEN, MAAR NIET EEN WOORD LATIJN ZAL VAN ZIJN LIPPEN KOMEN.

  Het beest zal verafgood worden, terwijl Ik, de Ware Redder van de wereld, zal vergeten worden en op Mijn Woord getrapt. Jullie moeten nooit de leugens geloven, die zullen geuit worden door het beest, wanneer hij trots in de tempel zit, opgericht om hem te eren.

  Jullie Jezus

  17-12-2013, 23:37 Geschreven door Claudia  


  16-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst en velen zullen Mij daarom haten. 9/12/2013

   

  Mijn dierbare dochter, er is niets dat Mij meer beledigd dan degenen die Mijn Leer dat gegeven werd aan de wereld door Mijn Vaders Boek kennen, maar die het Woord van God interpreteren om in hun eigen verlangens te schikken. DEGENEN DIE WAARLIJK PROBEREN OM ANDEREN TE TIRANISEREN EN DIE HEN KWELLEN, DOOR MIJN HEILIG WOORD TE GEBRUIKEN, PLEGEN EEN DOODZONDE. ZE GEBRUIKEN NIET DE GAVE VAN LIEFDE OM DE WAARHEID MEE TE DELEN. IN PLAATS DAARVAN STROOMT HAAT DOOR HUN ADERS, WAT VEROORZAAKT WORDT DOOR DE ZONDE VAN HOOGMOED. Weten jullie niet dat Mijn Woord eeuwig is? Het is eenvoudig zodat alle mensen, waaronder degenen die geboren zijn met een klein intellect, evenals degenen zonder enige kennis van Mij, kunnen begrijpen wat Ik tot hen zeg. Waarom zou Ik een betekenis van Mijn Woord geven aan de ene en dan een andere aan iemand anders?

  Door de Opdracht van Mijn Vader, bereid Ik de wereld voor op Mijn Tweede Komst en velen zullen Mij daarvoor haten. Degenen onder jullie die jullie bij de elite, de uitverkorenen beschouwen en de zelf uitgeroepen profeten, zijn niet geschikt om Mijn Voeten af te vegen, zo vol van haat zijn jullie. Geprikkeld door de geest van kwaad en zo trots, jullie zijn verblind voor de Ware Stem van de Heilige Geest. De Heilige Geest kan nooit neerkomen op jullie verharde, met haat gevulde zielen, want jullie vertegenwoordigen Mij niet. VOOR DIEGENEN ONDER JULLIE DIE DE WAARHEID BEGRIJPEN DAT VERVAT IS IN HET ALLERHEILIGSTE BOEK, DE BIJBEL, WEET DAT JULLIE DEZE GROTE GAVE VAN KENNIS NIET MOGEN MISBRUIKEN. JULLIE MOGEN ER NOOIT VAN WEGLATEN OF AAN TOEVOEGEN. OOK MOGEN JULLIE NIET PROBEREN OM ENIGE NIEUWE INTERPRETATIES OF BETEKENISSEN TE CREEREN.

  IK BEREID JULLIE ALLEN VOOR, ENKEL OMDAT DE MEERDERHEID VAN JULLIE ANDERS MIJN GODDELIJKE BARMHARTIGHEID NIET ZOU AANVAARDEN. ALS IK JULLIE NIET BEHOORLIJK ZOU VOORBEREIDEN ZOUDEN JULLIE NIET KLAAR ZIJN. En toch, hoewel Ik nu tot jullie spreek, beledigen velen onder jullie Mij. Wanneer jullie kwaad doen aan anderen, zullen jullie veel te lijden hebben. Degenen onder jullie die kwaad doen aan anderen en dan zeggen dat ze dit doen in Mijn Naam, weten dat ze nooit Mij zullen vervoegen in het Paradijs. Wanneer jullie het Woord van God weigeren zullen jullie nooit de Waarheid aanvaarden. Zo koppig zijn jullie, zo vol van jullie zelf en zelfingenomenheid, dat jullie de Ware Liefde niet kunnen voelen dat enkel van Mij, Jezus Christus kan komen. Ga weg van Mij, Ik ken jullie niet. Jullie zijn niet van Mij.

  De geest van kwaad zal velen overtuigen dat Mijn Gerechtigheid zo barmhartig zal zijn dat allen zullen toegelaten worden in Mijn Nieuw Paradijs. SPOEDIG, ZAL ELKE WAARHEID DAT GEDOCUMENTEERD IS IN HET EVANGELIE HERZIEN WORDEN EN ZAL DAN GEINTERPRETEERD WORDEN VANUIT EEN VERSCHILLEND PUNT. VELEN ZULLEN BEDROGEN WORDEN EN VELEN ZULLEN ZICH NIET STOREN OM HUN ZIELEN VOOR TE BEREIDEN, WAARONDER DEGENEN DIE NIET GELOVEN IN MIJN TWEEDE KOMST. Dit vals gevoel van veiligheid zal het grootste bedrog zijn, dat bedacht werd om de mens zijn natuurlijk recht op het Koninkrijk van God te ontzeggen. Waar er geen verzoening is door de mens gezocht voor de vergeving van zijn zonden, kan er geen verlossing zijn in Mijn Ogen.

  Mijn Hand van Gerechtigheid zal neerkomen op het menselijk ras. Ik zal de ondankbare zielen – degenen die ervoor kiezen hun valse goden van goud, zilver en wereldlijke en trotse leiders te verafgoden, scheiden van de zachtmoedigen en nederigen. Ik zal Barmhartigheid tonen aan allen die Mij smeken om hen te beschutten, maar die luidruchtige en gulzige zelf uitgeroepen profeten, die Mij zielen hebben ontzegd, zullen nooit zoeken naar Mijn Barmhartigheid, want hun trots zal enkel dienen om hen te scheiden van Mij tot in eeuwigheid.

  Jullie Jezus

  16-12-2013, 15:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik Ben boven alles een God van Grote Barmhartigheid. 7/12/2013

   

  Mijn dierbare dochter, IK WIL JULLIE ALLEN DIE MIJ LIEFHEBBEN LATEN WETEN DAT IK JULLIE OP DIT MOMENT OPROEP OM NAAR MIJ TE KOMEN ALS KLEINE KINDEREN EN VOOR MIJ TE KNIELEN.  

  OPEN JULLIE HARTEN EN STEL JULLIE VERTROUWEN VOLLEDIG IN MIJ. VRAAG ME DAN DOOR MIJN LIEFDE VOOR JULLIE ALLEN OM BARMHARTIGHEID TE TONEN AAN DEGENEN DIE MIJ ZULLEN VERWERPEN, GEDURENDE DE WAARSCHUWING. Bid alsjeblieft voor deze arme zielen die zo verwijderd zijn van Mij, want ze zullen het extreme pijnlijk hebben om hun gezicht te tonen voor Mijn alziende Ogen, gedurende de Verlichting van het Geweten.

  Ik ben elke keer gepijnigd als Ik kijk naar deze mensen die Mij niet kennen of begrijpen wat er zal gebeuren in de wereld, als Mijn Tijd bijna over hen komt. Het zal bijna onmogelijk zijn om deze zielen voor te bereiden, want ze zullen nooit hun oren openen voor het Ware Woord van God. En zo moeten jullie door jullie gebeden om Barmhartigheid smeken voor hen. IK ZAL BARMHARTIGHEID STORTEN OVER HEN, MAAR HET ZAL EEN TAAK VOL BOCHTENWERK WORDEN.

  IK ROEP DE HELE WERELD OP OM DEZE OPROEP VANDAAG TE HOREN. Mijn Tijd, de Tijd voor God om Zich eindelijk kenbaar te maken aan de wereld, in de grootste manifestatie sinds het moment dat Mijn Hart ophield met kloppen wanneer Ik stierf op het Kruis, is bijna aangebroken.

  Wanneer degenen onder jullie die Mijn Belofte kennen om terug te komen voor Mij komen, verzoek Ik jullie om alsjeblieft te bidden, niet alleen voor jullie eigen ziel, maar voor de zielen van de vervloekten. Onthoud wat Ik jullie nu vertel. Op die dag, wil Ik dat jullie Mij vragen :

  “JEZUS, IK SMEEK OM BARMHARTIGHEID VOOR AL DEGENEN DIE U VERWERPEN EN DIE UW HULP HET MEEST NODIG HEBBEN. AMEN.”

  Wanneer jullie Mij vragen om anderen te helpen, kan Ik zeer bijzondere Genaden storten op dat moment op degenen wiens lotsbestemming is gedwarsboomd omwille van het bedrog van de duivel.

  Ik Ben, boven alles, een God van Grote Barmhartigheid. Vergeet nooit hoe groot Mijn Barmhartigheid is, want er is altijd hoop voor degenen die zijn weggevallen van Mij. Er is niets dat Ik niet zou doen om hen in Mijn Liefhebbende Armen te brengen. Help Me hen te redden.

  Jullie Jezus

  16-12-2013, 14:06 Geschreven door Claudia  


  14-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Zoon stierf om jullie ziel te redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze wereld. 5/12/2013

  Moeder van Redding : MIJN KIND, DE WERELD ZAL DE PROFETIEEN VAN LA SALETTE ZIEN ALS DE VIJANDEN VAN GOD, DIE GEKLEED ZIJN ALS WOLVEN IN SCHAAPSKLEDIJ, NU TROTS ZULLEN OPSTAAN BINNEN MIJN ZOONS KERK OP AARDE EN BEGINNEN DE KETTERIJEN BEKEND TE MAKEN WAAR IK DE WERELD VOOR GEWAARSCHUWD HEB. DIE TIJD IS GEKOMEN.

  Zoals voorzegd is de duisternis reeds neergedaald over de Kerk en het plan om de zielen van de getrouwen te verslinden zal voortduren totdat het Lichaam van mijn Zoon is ontheiligd overeenkomstig het plan van de antichrist. Wat vele mensen niet weten is dat de vijanden van God, geleid door de antichrist - die zich nog moet kenbaar maken - in God geloven. Niet alleen geloven ze in God, maar omdat ze alles verafschuwen wat God betreft, zullen ze samenzweren tegen Zijn Plannen om de wereld voor te bereiden op de Tweede Komst van mijn Zoon, Jezus Christus.

  Voor elk Woord dat mijn Zoon bekend maakt, door deze Boodschappen, zullen ze Hem tegenspreken door wat Hij zegt te imiteren. Als mijn Zoon zegt, bereid jullie nu voor door de Sacramenten en gebed, zullen Zijn vijanden gelijkaardige verklaringen doen, maar ze zullen verschillend zijn. De oproep om de mensheid - de armen - de vervolgden - te helpen zal hun belangrijkste focus zijn, niet de verkondiging van het Woord. Ze zullen jullie niet aansporen om te bidden voor jullie zielen of voor de redding van andere zielen. Nee, in de plaats zal jullie gevraagd worden om deze zielen te helpen vanuit een humanitair standpunt.

  Wanneer jullie niet de oproep horen om jullie zielen te redden van degenen die beweren de Kerk van mijn Zoon te vertegenwoordigen, dan zullen jullie weten, in jullie hart, dat er iets verschrikkelijk verkeerd is.

  Mijn Zoon stierf om jullie zielen te redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze wereld, die altijd zullen bestaan tot mijn Zoon Zijn Rechtmatige Troon terugeist, beloofd aan Hem door God de Allerhoogste. JULLIE MOGEN NOOIT HET WOORD VAN GOD VERGETEN. AL WAT NU TELT IS TE SMEKEN VOOR DE REDDING VAN ALLE ZIELEN - ONGEACHT ZE KONINGEN ZIJN OF ARMEN.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  14-12-2013, 23:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wee aan jullie allen, bedriegers, want jullie komen niet van Mij. 4/12/2013

  Mijn dierbare dochter, weet dat elk Woord dat uit Mijn Mond komt, komt uit de Mond van Hij Die Mij gezonden heeft. Elke waarschuwing dat gegeven werd aan de wereld, door deze Boodschappen, komt van Hem Die Almachtig is. Ik kom in Naam van Mijn Vader en Hij zend Mij om de weg voor te bereiden op het consacreren van de Aarde, voor de grote Dag van Mijn Tweede Komst.

  Enkel Mijn Stem brengt jullie het nieuws betreffend wat het is dat Mijn Vader wenst Zijn kinderen te weten. DIT ZIJN DE ENIGE WAARSCHUWINGEN, DIE PUBLIEKELIJK DE WAARHEID VERKLAREN VAN DE ONHEILIGE TWEE, DIE DE WERELD IN TWEE VERSCHEUREN DOOR DE GROTE GELOOFSAFVAL. JULLIE ZULLEN DE WAARHEID NERGENS ANDERS HOREN, IN VERBAND MET MIJN TWEEDE KOMST, WANT NIET EEN ONDER JULLIE WERD DE AUTORITEIT GEGEVEN OM TOT DE HELE WERELD IN NAAM VAN DE ENE DIE JULLIE GESCHAPEN HEEFT.

  Als de ware eindtijdprofeet de Waarheid aan jullie onthult, zo zal ook zal de valse profeet zijn stem verheffen, zoals een lam die zal spreken als hij het Ware Woord van God spreekt. Als de koning van de Aarde - de boze - dan vecht tegen de interventie van de Hemel, zullen honderden van valse profeten opkomen onder jullie en ze zullen jullie nooit de Waarheid vertellen. Hun visioenen en hun woorden, die ontspringen van hun eigen inbeelding - en in vele gevallen, van de geest van het kwaad - zullen jullie de goede dingen die jullie willen horen onthullen. Zij zullen jullie tevreden stellen wanneer jullie tevreden gesteld willen worden, maar ze zullen jullie misleiden. Ze zullen over vrede spreken, waar er geen vrede zal zijn – van Waarheid, wanneer er ketterij zal zijn – van overvloedige gewassen, wanneer er hongersnood zal zijn. Jullie zullen nooit de Waarheid horen, want deze leugenaars zullen jullie toorn willen opwekken.

  DE WAARHEID BEREID JULLIE VOOR OM HET HOOFD TE BIEDEN MET DE REALITEIT VAN MOEILIJKE TIJDEN, VOORZEGD IN HET BOEK VAN MIJN VADER. Het is aan jullie gegeven om jullie sterk te maken. Maar de valse profeten, die onder jullie dwalen, zullen jullie verwarren en jullie zeggen dat alle dingen goed zijn, wanneer ze slecht zijn, en heilig wanneer ze dat niet zijn. Ze zullen de wolven beschermen, die de zielen van Gods kinderen willen verslinden. Hun woorden van liefde en hun citaten uit de Heilige Schrift dienen enkel om jullie te bedriegen. Toch zullen velen onder jullie eerder hun leugens te omarmen dan de Waarheid onder ogen te zien.

  Wee aan al jullie bedriegers, want jullie komen niet van Mij. Wanneer jullie tot Mij komen en zeggen: “Maar, Jezus, al wat we wilden doen was het Goede Nieuws verspreiden.” Ik zal jullie verwerpen en jullie zullen verbannen worden. Jullie hebben Mij bedrogen door te liegen over missies, die nooit aan jullie werden gegeven. Jullie ontkennen Mij door Mij tegen te spreken en wanneer jullie publiekelijk verklaren dat Mijn Woord een leugen is.

  Probeer nooit in de weg te staan van Gods Evangeliebediening, want de Hemel zal zich openen en jullie zullen de eerste zijn om neergeslagen te worden met de valse profeet en het beest, op de laatste dag. Bestraffing zal over allen komen die beweren in Mijn Naam te komen en die enkel een doel dienen. Dat doel is te knoeien met het Woord van God en het te belemmeren. Als de Strijd van Armageddon dichterbij komt en als deze oorlog heviger woedt door Satans leger tegen Gods kinderen, moeten jullie nu opzij gaan, want als je dit niet doet, zullen jullie geconfronteerd worden met Gods Toorn en geen Barmhartigheid zal jullie getoond worden of aan degenen die de leugens slikken die uit jullie mond gespuwd worden, om de Waarheid te tarten.

  Jullie Redder

  Jezus Christus

  14-12-2013, 20:50 Geschreven door Claudia  


  10-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben het dichtst tot degenen die dicht bij mijn Moeder staan. Pelianito

  Psalm 118:9 O mijn kracht, Ik zal naar U uitkijken; want U, O God bent mijn burcht.

  “Geliefde kinderen, waarom maken jullie je zorgen? Waarom zijn jullie ongerust? Weten jullie niet dat mijn Moeder jullie in haar armen houdt? Geliefde kinderen, rust aan de boezem van de Maagd. Ze verlangt om degenen die getroffen zijn te troosten. Kom dichter naar haar net zoals Ik deed, zij wiens blijvend geloof me zo’n overweldigende vreugde gaf in al mijn beproevingen. Jullie weten niet wat haar liefde en trouw kochten voor de zondige mensheid. Zij is de Moeder van Barmhartigheid en de Koningin van Vrede. Overweeg haar titels, mijn kinderen, en jullie zullen haar perfecties en haar genade kennen. Wanneer jullie mijn Moeder beginnen te kennen, zullen jullie verwonderd zijn hoe ver jullie zijn gekomen in Mij te kennen. Rust in haar, kleine kinderen, en jullie zullen vrede, barmhartigheid en genade kennen. Ik ben het dichtst bij degenen die dicht bij mijn Moeder zijn.”

  O Jezus we danken U voor de gave van Uw heilige Moeder van de wereld! Gezegende Moeder, Ik plaats mijn hoofd op Uw Onbevlekte Hart. Ik rust in U net als Jezus deed. Koningin van Barmhartigheid, Koningin van Vrede, Vol van Genade, bescherm me en bemiddel voor mij. Trek me altijd dichter tot Jezus. Alleluia! Amen.

  10-12-2013, 16:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het teken van Jonah zal gegeven worden aan hen en wat een verschrikkelijke dag zal dat zijn. Pelianito

  Matteus 12:39-40 Maar daarop gaf Hij hun als antwoord: ‘Een slechte en overspelige generatie verlangt een teken, en geen ander teken zal hun gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in de schoot van de aarde zijn.

  “Mijn kind, ook dit is een goddeloze en overspelige generatie dat een teken zoekt. Ze zullen niet in mij geloven tot ze eerst een teken zien. Maar geloven ze ook wanneer Ik tekenen zend? Nee, ze zijn vlug om afbreuk te doen aan zelfs de meest wonderlijke tekenen. Ze sluiten hun ogen en stoppen hun oren dicht, niets willen ze geloven. Wat een dwaasheid! Het teken van Jonah zal hen gegeven worden en wat een verschrikkelijke dag zal dat zijn! Want Ik zal mijn aanwezigheid terugtrekken en de wereld zal ondergedompeld worden in duisternis—een duisternis dat geen aards licht zal binnendringen of verdrijven. Het zal een duisternis zijn, niet enkel van de ogen, maar van het hart. Enkel degenen die zich tot Mij gekeerd hebben in vertrouwen zullen getroost worden. Mijn kinderen zonder Mij zal het onmogelijk zijn om zo’n tijd te weerstaan. Houd jullie aan Mij vast, mijn kinderen. Houd jullie aan mijn Moeder vast. Zij is de tussenpersoon die Ik heb gekozen om mijn kinderen te leiden zoals Mozes de Israelieten leidde door de zee op droge grond. Wat er ook gebeurt, verlies het geloof niet, want het is waarlijk jullie enige bezit. Kinderen, Ik zeg jullie dat, niet om jullie bang te maken, maar dat jullie zouden geloven en Mij vertrouwen en zodat jullie niet bang zullen zijn. Kinderen, kom dichter. Mijn Moeder roept jullie tot haar. Kom dichter.”

  O Jezus en Maria, welke barmhartigheid verleent U ons! Welke liefde! Geliefde Moeder van onze harten, we rusten in uw armen en brengen met ons al degenen in Uw territorium van zielen, zodat allen zullen bekeerd worden en in de Goddelijke Wil zal niemand verloren gaan. Jezus en Maria, we vertrouwen in U! Red de zielen!

  10-12-2013, 15:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat er je ook overkomt, weet dat alles binnen de grens van de Goddelijke Voorzienigheid ligt. Pelianito

  Psalm 111:10 De grondslag van de wijsheid is ontzag voor de heer, iedereen die daarnaar handelt krijgt inzicht. Gods roem houdt stand, in eeuwigheid.

  “Geliefde, je weet niet wat de aarde staat te wachten. Houd aan niets vast dan mij en mijn Moeder. Er is niets dat je kan treffen indien je dit doet, als je aan ons vasthoudt met standvastig geloof. Het is waar, je kunt gevraagd worden om te lijden. Het kwaad dat je zult vermijden is geestelijk kwaad. Toch weet, wat er ook gebeurt, dat Ik je vasthoud in de palm van mijn hand. Wat er je ook overkomt, weet dat alles binnen de grens van de Goddelijke Voorzienigheid ligt. Vertrouw altijd in mij. Deze beproevingen worden gezonden om jullie vertrouwen te testen. Want het is gemakkelijk om te vertrouwen in tijden van comfort en voorspoed. Gemakkelijk te vertrouwen—maar vertrouwen in wie? In God of in jullie rijkdom? Nee, het is in de vuurproef van het lijden dat iemands geloof op de proef wordt gesteld. Welke koers ga je varen? Oefen nu door alle dingen te aanvaarden als komen ze van mijn liefhebbende hand. Oefen in kleine dingen om zo een spirituele spier te kweken. Mopper of klaag nooit, maar sloof je uit in liefde en dienstbaarheid. Begin met degenen die het dichtst bij je staan. Aanvaard hun fouten en tekortkomingen zoals Ik de jouwe aanvaard. Wees snel in het vergeving schenken zoals Ik ben. Er staat veel te gebeuren. Ik heb je dit reeds een lange tijd gezegd. Wees niet bang, maar laat geloof je leiding zijn in alle dingen. Ik ben dichtbij.”

  O mijn Jezus, help me om in U te vertrouwen in alle omstandigheden van mijn leven. In kinderlijk vertrouwen houd ik mij vast aan U en Uw Moeder. Verleen me de genade, O Heer, om altijd te triomferen in vertrouwen. Jezus Ik vertrouw in U! Red de zielen!

  10-12-2013, 14:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al dat Ik doe moet gebeuren zodat alles nieuw gemaakt wordt in de Geest. Pelianito

  Jeremia 33:7 Ik keer het lot van Juda en Israël en herstel hen weer in hun vroegere staat.

  “Geliefd kind, er is veel dat nog komt maar jullie moeten nooit de hoop verliezen. Want al wat Ik doe moet gebeuren zodat alles nieuw gemaakt kan worden in de Geest. Jullie Heer heeft genoeg zonde gezien op aarde; het toppunt is bereikt. Wees niet bang, maar bid voor degenen die plotseling zullen sterven. Jullie gebeden zullen het hele verschil maken voor de zielen waarvoor je bemiddelt. Houd jullie hart diep geworteld in de hoop waarvoor jullie zijn geroepen. Zoals de H. Paulus zullen jullie de kracht hebben om veel te doorstaan. Plaats al jullie hoop in Mij, mijn kinderen, en niets in jezelf. Ik ben met jullie en Ik zal jullie nooit in de steek laten. Ik ben dichtbij!”

  O mijn Jezus, help me te allen tijde in U te hopen. Laat me niet mijn geloof verliezen, maar geef me de kracht als ik met vreugdevolle hoop wacht op het Koninkrijk van de Goddelijke Wil. Amen.

  10-12-2013, 14:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vermoeid als jullie zijn, nu is de tijd om jullie wapenrusting op te boenen met olie van de sacramenten. Pelianito

  Lukas 19:26 Ik zeg jullie, aan al degene die hebben, zal meer gegeven worden; maar van degenen die niets hebben, zal zelfs hetgeen wat ze hebben weggenomen worden.

  “O mijn kind, de moedwillige blindheid van deze generatie is een banvloek voor God! Ik heb de aarde gevuld met bewijzen van mijn goedheid, barmhartigheid, perfectie en liefde. Ze kijken voorbij mijn bewijzen en willen Mij niet zien. Hoelang moet Ik deze generatie nog verdragen? Was het niet voor de gebeden van mijn trouwe kleinen, hun vertrouwen in mijn barmhartigheid, mijn Moeders bemiddeling, zou deze generatie al vernietigd zijn. Mijn uitstel is omwille van barmhartigheid. Daarom, laat jullie gebeden niet verminderen. De gebeurtenissen zijn nu in beweging gezet die het grote lijden in de wereld zullen veroorzaken. Mijn kinderen, mijn geliefden, vermoeid als jullie zijn, nu is de tijd om jullie wapenrusting op te boenen met de olie van de sacramenten, neem jullie wapens met de nieuwe kracht dat Ik aanbied, en ga dagelijks het gevecht aan. Er is veel meer dat komt, maar jullie, mijn kleine strijders, zal Ik ondersteunen met mijn eigen kracht. Wees niet bang! Ik ben dichtbij!”

  O mijn Jezus, we vertrouwen volledig in U. Verleen ons nieuwe kracht voor de strijd. Verwijder alles van ons dat U niet verheerlijkt. Gebruik ons als Uw gebroken instrumenten om Uw groot plan van barmhartigheid te vervullen. Gezegende Moeder, bemiddel voor ons! Amen.

  10-12-2013, 12:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie zijn Simon van Cyrene en Ik vraag jullie om mijn kruis te dragen Pelianito

  Judith 3:13 De Heer hoorde hun gebeden en had oog voor hun noden; want het volk vastte voor vele dagen in Judea en in Jerusalem voor het heiligdom van de almachtige Heer.

  “Geliefde kinderen, ween en jammer! Offer me alle dingen, groot en klein, zodat de rampen mogen verzacht worden. Ik heb jullie nu vele jaren aangespoord tot gebed en offer. Mijn woorden vallen te dikwijls in dovemansoren. Jullie die me horen en letten op mijn waarschuwingen moeten een groter deel van de last dragen. Jullie zijn Simon van Cyrene en Ik vraag jullie om mijn Kruis te dragen. Neem het niet op met tegenzin, maar met grote vreugde. Dank God voor de grote eer die jullie te beurt valt en het grote vertrouwen die hij in jullie heeft door jullie toe te staan om een zo kostbare schat te laten dragen als het kruis van Christus. Simon kon dit niet weten, maar jullie weten het wel. Daarom, wanneer Ik jullie vraag een last te dragen, omhels het met heilige vreugde. Offer het aan de Vader in de Goddelijke Wil in de naam van iedereen om goed te maken wat ontbreekt in degenen die hun missie weigeren. Doe je fiat verenigd met het mijne en dat van onze Moeder. Kinderen, geliefden, I reken op jullie. Jullie hebben er geen idee van wat jullie fiat kan kopen. Vertrouw op mij, mijn kinderen. De wereld heeft nood aan jullie fiat!

  O mijn Jezus, vergeef me voor al de keren dat Ik weigerde te helpen met het dragen van uw kruis. Hoe zwak ben ik! Maar uw barmhartigheid gaat mijn zwakheid ver te boven en daarom vraag ik u in de Goddelijke Wil om al mijn fouten en zonden te nemen en ze te herdoen in de Goddelijke Wil alsof ik hen goed had gedaan de eerste keer. Ik vraag dit zodat uw heilige wil. Ik vraag dit zodat uw heilige wil mag geschieden in de wereld en dat uw rijk mag komen. Ik geef u mijn fiat gelinkt aan het uwe en dat van uw Moeder. Jezus, ik vertrouw op u.

  10-12-2013, 12:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal nooit opnieuw in het vlees leven. 3/12/2013

   

  Mijn dierbare dochter, al degenen die zeggen dat ze in Mijn Naam komen en beweren dat ze de weg voorbereiden voor de Heer zullen van zich laten horen in elk deel van de wereld- vele stemmen, vele profeten, vele leugenaars – allen zonder de Autoriteit van God.

  Wees alert wanneer jullie, vooral de profeet, horen die jullie vertelt dat hij de taak heeft om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst. WANNEER JULLIE DEZE DINGEN HOREN EN WANNEER JULLIE WORDEN VERTELD DAT IK IN DE WERELD ZAL VERSCHIJNEN, IN ZOWEL LICHAAM ALS ZIEL, WEET DAT DIT NIET DE WAARHEID IS. IK HERHAAL NOGMAALS MIJN WAARSCHUWING AAN DE WERELD. IK ZAL NOOIT OPNIEUW IN HET VLEES TREDEN. IK KWAM DE EERSTE KEER IN HET VLEES, MAAR WANNEER IK TERUGKOM ZAL IK OP EXACT DEZELFDE MANIER KOMEN ALS WAAROP IK DE AARDE HEB VERLATEN – IN DE WOLKEN. 

  Spoedig zullen jullie grote daden getoond worden, die grote werken geacht worden in voorbereiding voor Mijn Tweede Komst. EEN AANTAL VAN NUMMER VAN ZORGVULDIG OPGEVOERDE MIRACULEUZE GENEZINGEN ZULLEN AAN DE WERELD GEPRESENTEERD WORDEN DOOR DE VIJANDEN VAN GOD DIE ZULLEN ZEGGEN DAT ZE VAN MIJ ZIJN. Velen zullen zo onder de indruk zijn dat ze zullen vallen voor dit goddeloos bedrog. Zo vele wonderen, grote daden – allen geacht door de Hand van God te zijn – zullen zelfs de sceptici overtuigen dat goddelijke mirakels hebben plaatsgevonden. GEWELDIGE LOFBETUIGINGEN ZULLEN DE VALSE VERTEGENWOORDIGERS TE BEURT VALLEN, DIE ZULLEN ZEGGEN DAT ZE MIJN MENSEN LEIDEN. SPOEDIG ZAL DE WERELD OPENLIJK VERKLAREN DAT DEZE BEDRIEGERS LEVENDE HEILIGEN ZIJN EN HET ZAL NIET LANG DUREN VOORALEER ZE DE ANTICHRIST INTRODUCEREN.

  Heel deze voorbereiding werd gepland voor zeven jaar en de snelheid waarin dergelijke radicale veranderingen worden geïntroduceerd is geen toeval. Mijn Tweede Komst zal een regelmatig discussiepunt worden. Allen zal gevraagd worden om zich voor te bereiden op deze Grote Gebeurtenis, maar fouten in de Christelijke leer zullen overvloedig zijn. Enkel degenen met open ogen, die de Waarheid kunnen zien en degenen die niet bang zijn om geconfronteerd te worden met de Waarheid, zullen deze valsheden doorzien. En voor hen zal dit een zeer zware last vormen. Temidden al het geschreeuw, het uitbundig lof, dat degenen zal bedelven die de Zetel van Wijsheid hebben gestolen, zal er weinig gesproken worden van Mijn Heilig Woord. Al waarover gesproken zal worden is het belang van goede werken. Niet een woord over het werk dat vereist is om redding te zoeken, volgens het Woord van God.

  Wanneer de seculiere wereld, eindelijk zwicht en de krachten bundelt met de valse bedriegers, die de Tempel van God zullen overnemen, zal de tijd spoedig aanbreken dat de grootste gruwel zal aanbreken en aanschouwd worden. Dat zal zijn wanneer de Tempel zal gecreëerd zijn om de zetel van de antichrist te worden. Tegen dan zullen degenen die de antichrist zullen vereren tot in de miljarden oplopen. Degenen die de Waarheid kennen zullen niet veel tijd moeten wachten, want de heerschappij van het beest zal echter zeer kort zijn. En dan zal de trompet gehoord worden. Op die dag zullen deze vijanden van God in de vuurzee geworpen worden, exact zoals voorzegd.

  Herinner jullie de profetieen. Ze zullen gebeuren net zoals ze voorzegd werden – die bedriegers, die zeggen dat ze in Mijn Naam komen, zullen geliefd zijn, toegejuicht en verafgood worden. Degenen die in Mijn Naam komen zullen veracht en gehaat worden. Maar van hun mond zal het Vuur van de Geest van Waarheid komen en door hun lijden zullen vele anderen gered worden die anders niet zouden gered worden.

  Jullie Jezus

  10-12-2013, 11:10 Geschreven door Claudia  


  09-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 130

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  130 Noveen van Redding 1/12

  Mijn geliefde Moeder van Redding, alstublieft verkrijg voor alle zielen, de Gave van eeuwige redding door de Barmhartigheid van uw Zoon, Jezus Christus.

  Door uw bemiddeling smeek ik dat jullie zullen bidden om alle zielen te bevrijden van de slavernij van Satan.

  Vraag alstublieft aan jullie Zoon om Barmhartigheid en vergeving te tonen voor die zielen, die Hem verwerpen, Hem pijn doen door hun onverschilligheid en die valse leerstellingen en valse goden vereren.

  We smeken u, lieve Moeder, om de genaden af te smeken om de harten van die zielen te openen die uw hulp het meest nodig hebben.

  Amen.

  Jullie Moeder – Moeder van Redding

  09-12-2013, 14:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik vraag dat jullie nu de Noveen van Redding beginnen. 1/12/2013

   

  Moeder van Redding : Mijn kind, ik ben de vrouw gekleed met de zon en het is de zon, die het Licht van God in de wereld vertegenwoordigd. Zonder de zon is er geen Licht. Zonder Licht, is er geen Leven. Zonder God is er enkel dood.

  Mijn rol als de Moeder van Redding, waar ik mijn Zoon zal bijstaan in Zijn laatste Missie, Zijn laatste Plan om Zijn Vaders Verbond om redding aan elke ziel te brengen, te voltooien, betekent dat Ik alles zal doen om Hem de zielen te brengen waar Hij zo naar verlangt. IK WENS HET KENBAAR TE MAKEN DAT IK WERD AANGEDUID, NIET ALLEEN ALS KONINGIN VAN DE HEMEL, MAAR KONINGIN OVER DE TWAALF STAMMEN VAN ISRAEL. TWAALF NATIES ZULLEN HEERSEN IN HET NIEUWE JERUZALEM. De twaalf sterren, op mijn kroon, die op mijn hoofd werden geplaatst door mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, gedurende mijn Kroning, betekent deze profetie. Elk van deze sterren vertegenwoordigt de twaalf naties, die zich zullen ontvouwen op de Dag des Oordeels.

  Alle zielen, waaronder degenen die zullen opstaan uit de dood, evenals degenen die leven in de wereld vandaag en die in het Licht van God blijven, zullen de overgang maken naar de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde. Ze zullen zich verenigen tot een geheel, in vereniging met mijn Zoon, en ze zullen herrijzen in een perfect lichaam en ziel, net als het was wanneer mijn Zoon verrees uit de dood. Deze staat van perfectie is het Grootste Geschenk van God en toont hoe barmhartig Hij is. Dit is de redding, die mijn Zoon beloofde, wanneer hij Zijn Doodsstrijd op het Kruis doorstond. En omwille van Zijn grote Liefde voor de mensheid, verlangt Hij elke ziel en vooral degenen die verloren zijn voor Hem te redden.

  IK GEEF JULLIE ALLEN NU EEN BIJZONDER GESCHENK, GEZEGEND DOOR MIJN ZOON, ZODAT ALLE ZIELEN IMMUNITEIT VAN HET VUUR VAN DE HEL EN REDDING VERLEEND WORDT. MIJN ZOON VERLANGT DAT ELKE ZIEL GERED WORDT, ONGEACHT HOE ZWAAR HUN ZONDE. IK VRAAG DAT JULLIE NU DE NOVEEN VAN REDDING BEGINNEN. JULLIE MOETEN DIT ONMIDDELLIJK BEGINNEN EN HET VERDER ZETTEN, ZOALS IK JULLIE ONDERRICHT, TOT HET EINDE VAN DE TIJD. JULLIE MOETEN DIT GEBED BIDDEN VOOR ZEVEN OPEENVOLGENDE DAGEN GEDURENDE EEN KALENDERMAAND BEGINNEND OP MAANDAGEN, ‘S MORGENS. JULLIE MOETEN HET DRIE KEER BIDDEN GEDURENDE ELK VAN DE ZEVEN DAGEN EN OP EEN VAN DEZE DAGEN MOETEN JULLIE VASTEN. OM TE VASTEN WORDT JULLIE GEVRAAGD OM ENKEL EEN HOOFDMAAL GEDURENDE DE DAG TE ETEN EN DAN BROOD EN WATER ALLEEN BIJ DE TWEE ANDERE HOOFDMAALTIJDEN.

  Dit is het gebed (130) dat jullie moeten bidden voor elk van de zeven dagen.

  Het is mijn belofte om mijn Zoon, Jezus Christus, bij te staan in Zijn Plan voor de mensheid om jullie allen, die mijn rol als Middelares van Alle Genaden en Mede-Verlosseres erkennen, samen te voegen, zodat de hele wereld zich kan verenigen tot een geheel in vereniging met Jezus Christus, jullie Redder en Verlosser.

  Ga in vrede. Ik zal altijd bidden voor jullie, lieve kinderen, en Ik zal altijd reageren op jullie oproep om de mensheid te verlossen in de Ogen van God.

  Jullie Moeder

  Moeder van Redding

  09-12-2013, 14:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Satans strategie is om gelovigen eerst te bedotten en te bedriegen, voor hij hen vernietigd. 30/11/2013

   

  Mijn dierbare dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Wat smacht Ik naar elke ziel die verloren is voor Mij op dit moment. Ik zal, Ik beloof, elke persoon uit te kiezen en proberen hem in Mijn Goddelijke Barmhartigheid te trekken. Ik wens Mijn Aanwezigheid, Mijn Liefde en Mijn Medelijden aan elk van hen kenbaar te maken. MIJN TRANEN WORDEN OP DIT MOMENT DAT IK AAN JOU ONTHUL, MIJN KLEINE, VERGOTEN VOOR DEGENEN DIE MIJN GODDELIJKE INTERVENTIE ZULLEN WEIGEREN EN DIE ZULLEN, ALS RESULTAAT, VOOROVER STORTEN IN EEN VACUUM VAN GODDELOOS BEDROG.

  Mijn Lijden zal nu herbeleefd worden, als Mijn Lichaam geconfronteerd zal worden met een nieuwe geseling wanneer de heidenen – die zullen komen met een valse façade van vrede, liefde en nederigheid – trappen op Mijn Kerk, voor ze Mijn Kerk kruisigen. De wijzen van geest zullen de Waarheid kennen. De strijd zal bitter zijn en de hoofdprijs, door Satans leger gezocht, zullen de zielen van al Gods kinderen zijn.

  DE ZIELEN VAN GELOVIGEN ZULLEN HET EERSTE DOELWIT ZIJN VAN SATAN EN DAAR ZAL HIJ AL ZIJN ENERGIE OP RICHTEN. Satans strategie is om eerst gelovigen te bedotten en bedriegen, vooraleer hij hen vernietigd. De ongelovigen zijn van weinig belang voor Satan, want hij heeft reeds hun zielen gewonnen en ze vormen een kleine uitdaging voor hem. Mijn Vader zal niet aan de kant staan en toekijken naar deze horror, die werd voorzegd. Elk mirakel, elke oproep van de Hemel en elke Interventie zal gezien worden als de laatste strijd – de grootste spirituele oorlog aller tijden – zich ontvouwd.

  Degenen die werden geboren met intelligentie zullen niets wijzer zijn van de Waarheid, want ze zullen de realiteit van hun schepping analyseren door menselijke logica. Degenen die geboren zijn met een zuivere liefde in hun harten voor God zullen de Waarheid accepteren, zelfs als het hen verwart, omdat hun harten tot God behoren en ze zullen gezegend zijn met de Gave van onderscheidingsvermogen. Degenen die vechten tegen het Woord van God en de Interventie van Mijn Vader om zielen te redden en die proberen Hem tegen te houden om Hem zielen te redden, zullen streng geoordeeld worden.

  Als de strijd om zielen voortduurt, moeten jullie altijd je tot Mij richten en vragen om jullie te steunen, beschermen en troosten. WANNEER JULLIE MET MIJ ZIJN, ZULLEN JULLIE DEZE VERSCHRIKKELIJKE VERLATENHEID DOORSTAAN MET EEN KALMTE DIE JULLIE ZAL VERRASSEN. MAAR ALS JULLIE NIET OP MIJ KUNNEN VERTROUWEN EN VOLLEDIG JULLIE KUNNEN OVERGEVEN AAN MIJ, ZULLEN JULLIE DEZE BEPROEVINGEN, DIE VOOR JULLIE LIGGEN IN MIJN KERK, MOETEN DOORSTAAN EN ZE ZULLEN BIJNA ONMOGELIJK ZIJN TE VERTEREN, ZO PIJNLIJK ZULLEN ZE ZIJN.

  Jullie mogen nooit vergeten dat God Almachtig is en dat Satan deze strijd om zielen niet kan winnen. Jammer genoeg, zullen velen niet sterk genoeg zijn in hun geloof of hebben ze niet de bekwaamheid om het bedrog te herkennen, waarmee ze zullen geconfronteerd worden in Mijn Naam en zullen ze nooit in staat zijn zich te verlossen voor Mij.

  Dit zijn de zielen die Me zo’n bittere smart veroorzaken op dit moment.

  Jullie Jezus

  09-12-2013, 11:52 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pijn, vervolging, lijden en spot zullen altijd het lot zijn van de uitverkoren zielen van God. 29/11/2013

   

  Mijn dierbare dochter, wanneer je je afvraagt waarom Ik, Jezus Christus, lijden zou toelaten in de wereld, dan moet je de Wil van God begrijpen. Vele mensen lijden in de wereld en hebben dit altijd gedaan. Het lijden wordt veroorzaakt door het feit dat zonde verdeeldheid schept onder de mensen. De zonde verdeelt de mens van God en als zodanig zondigt de mens tegen de mens. Ik sta lijden toe omdat het zielen dichter tot Mij brengt, door de zuivering die dergelijke zielen doorstaan. Ik schep geen plezier in lijden. In plaats daarvan BEN IK AANWEZIG IN ELKE ZIEL DIE PIJN EN ANGST MOET DOORSTAAN. HET IS DE WIL VAN GOD DAT BEPAALDE ZIELEN MEER LIJDEN DAN ANDEREN, OMDAT HET DOOR DERGELIJKE SLACHTOFFERS KOMT DAT ANDERE ZIELEN, DIE MIJN BARMHARTIGHEID MINDER VERDIENEN, KUNNEN GERED WORDEN.

  Ik leed goedschiks, gedurende Mijn Lijden maar Mijn Pijn en Nederigheid versloeg een groot deel van Satans macht. Satan kan zich nooit vernederen, omdat dit onmogelijk is. En daarom is het door nederigheid, die volgt uit de pijn van het lijden, dat zielen zijn macht over anderen kunnen afzwakken. PIJN, VERVOLGING, LIJDEN EN SPOT ZULLEN ALTIJD HET LOT ZIJN VAN DE UITVERKOREN ZIELEN VAN GOD. DERGELIJKE ZIELEN ZIJN HET DICHTST BIJ MIJ EN IK ZAL HUN OFFER GEBRUIKEN OM ANDERE ZIELEN, DIE MIJN BARMHARTIGHEID HET MEEST NODIG HEBBEN, DICHTER TE TREKKEN IN HET TOEVLUCHTSOORD VAN REDDING.

  Deze les is zeer moeilijk voor jullie allen die Mij liefhebben en het kan oneerlijk lijken. Maar weet dat lijden jullie je nog dichter bij Mij brengt en dat het Eeuwig Leven met Mij in het Paradijs zal opbrengen. GEEF NOOIT GOD DE SCHULD VOOR HET LIJDEN IN DE WERELD, WANT HET WERD IN DE EERSTE PLAATS VEROORZAAKT DOOR DE VAL VAN HET MENSELIJK RAS, WANNEER GODS KINDEREN BEZWEKEN VOOR DE ZONDE VAN HOOGMOED. 

  TROTS IS DE WORTEL VAN ALLE ZONDE EN HET IS DE OORZAAK VAN EEN GROOT DEEL VAN HET LIJDEN IN DE WERELD. Trots leidt tot elke andere zonde en dit schept verdeeldheid in de wereld en een gebrek aan rechtvaardigheid. Wees er zeker van dat zeer spoedig de wereld eindelijk de ware betekenis van de Wil van God zal begrijpen. Tegen dan zal de wil van de mens buigen in eerbied voor de Heilige Wil van Mijn Vader. Tot die dag komt, wanneer de mens zich ontdoet van trots en zich vernedert voor de Heer God, de Allerhoogste, kan er geen einde komen aan het lijden.

  Wanneer de wereld eindelijk de Waarheid en de Belofte door Mij gedaan om terug te komen, aanvaard, zal Ik elke traan wegwissen van jullie ogen. Ik zal de levenden en doden verheffen in glorie en ze zullen regeren in grote luister in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, wanneer de twee een worden in Mij. Wanneer jullie lijden doorstaan, wees dan in vrede, want het zal spoedig eindigen.

  Jullie Jezus

  09-12-2013, 10:44 Geschreven door Claudia  


  07-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ned Dougherty : boodschap van december

  Boodschap van de Aartsengel Michael :

  Zie! Ik ben de Aartsengel Michael, de Beschermer van de Kerk van jullie Heer en Redder Jezus Christus, en Ik ben hier vandaag om alle ware volgelingen van de Kerk van Jezus Christus te waarschuwen. Een grote wolk van duisternis komt neer op de Kerk van jullie Heer en Redder. Het is een grote wolk van duisternis vooraleer een duistere storm van omwenteling, chaos en geweld dat gepleegd wordt op de ware Kerk van Jezus Christus door de duistere vijanden uit het duistere rijk evenals hun volgelingen hier op aarde.

  Het Vaticaan, die de autoriteit is van de Verlossers Kerk, ligt nu onder vuur van de duistere krachten en hun aardse demonen:

  * Want jullie zijn nu in de Eindtijd van deze beschaving - dat niet de einde van de wereld is - maar het einde van de wereld zoals die eens kenden.

  * Want de Grote Veranderingen en Grote Gebeurtenissen van deze Eindtijd zullen zich spoedig voordoen, die jullie allen zullen doen beven van angst en zelfmedelijden, maar niet als jullie waarlijk Krachtige Spirituele Strijders van de Heer zijn.

  * Want de ware gelovigen in de Heer Jezus Christus zullen niets te vrezen hebben gedurende deze verschrikkelijke tijden, want de volgelingen van het kwaad zullen geen macht hebben over degenen die de ware volgelingen zijn.

  * Want een mantel van bescherming door de kracht van de Heilige Geest is nu altijd aanwezig onder jullie allen, die ervoor kiezen deze bescherming te zoeken in deze Eindtijd, en Ik smeek jullie om de bescherming van de Mantel van de Heilige Geest in deze moeilijke tijden te zoeken.

  Het is nu belangrijk dat de ware gelovigen van de Kerk hun trouw betuigen aan de Pauselijke Autoriteit van het Vaticaan en aan de Zoons gekozen opvolger, de leider van de Kerk in Rome.

  De Gekozen Paus om de Kerk te leiden door deze Eindtijd staat onder enorme druk van verschillende bronnen, zelfs binnen het Vaticaan om een koers te voeren voor de Zoons Kerk dat niet in het plan staat van de Vader in de Hemel, noch van Zijn Zoon. Er zijn degenen binnen de hierarchie van de Kerk, die op de vernietiging van de Kerk uit zijn die de Heer en de Redder jullie heeft beloofd - een Kerk dat niet in stukken zal worden getrokken.

  Er zijn krachten die op een lijn staan met de boze die vastbesloten is in zijn laatste dagen van walging om een laatste aanval op het pausdom en de Verlossers Kerk, omdat de duistere krachten weten dat enkel de Kerk van de Vaders Zoon de vele zielen hier op Aarde zal redden van de toorn en de furie van de boze.

  Het is nu belangrijk voor jullie allen om de inspanningen van de Vaders Uitverkoren Paus te steunen om de Kerk te leiden door deze eindtijd. Enkel de kracht van jullie gebeden verenigd met de Plannen van de Verlosser, de Heer en Redder, die de Paus inspanningen zullen begeleiden om de Kerk door deze turbulente tijden te loodsen.

  Kijk niet tegen de toekomst aan met angst en speculatie betreffende de gebeurtenissen die nog moeten komen. De gebeurtenissen zullen zich ontvouwen in de tijd die noodzakelijk zijn om een grote transformatie tot stand te brengen voor het welzijn van de mensheid. Ook jullie deelname in het plan van de Vader is een noodzakelijk deel van jullie redding, evenals de redding van jullie gezinsleden en vrienden.

  Wees op jullie hoede voor degenen die vlug de Kerk, de autoriteit van het Vaticaan, en de intenties van de Paus aanvallen. Hij is gekozen in deze tijd, want Hij is geinspireerd door de kracht van de Heilige Geest.

  Hij zal de Kerk leiden hier op Aarde, omdat hij werd geinspireerd door de kracht van de Heilige Geest.

  God zij dank!

  Aartsengel Michael

  07-12-2013, 19:42 Geschreven door Claudia  


  05-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3 dagen van duisternis

  17 oktober 2013 : 3 dagen van duisternis

   

  Ik zal barmhartigheid betonen aan mijn uitverkorenen. Mijn schepping is gestruikeld, toch zullen jullie mijn barmhartigheid ontvangen- tenzij je mij verwerpt. Problemen komen spoedig, mijn kinderen, de feesten gaan voorbij, de tijd gaat voorbij. Velen horen in hun hart de roep van de Ruach ha-Kodesh die hen waarschuwt. We waarschuwen steeds opnieuw, want Ik moet jullie waarschuwen dat dit mijn woord is en dit is wie Ik Ben.

  Ik wil dat niemand van mijn schepping vergaat. De mensheid is mijn meesterwerk en Ik ken het aantal haren op elke mens’ hoofd. Velen zullen mijn liefde weigeren. Velen zullen deze waarschuwingen verwerpen. Ik zal waarschuwen tot de dag dat de catastrofe jullie aarde treft.

  Vele tekenen hebben zich voorgedaan, maar deze gebeurtenis waar Ik over spreek tot mijn dienaar zal zich ontvouwen in 1 uur tijd. Ik waarschuw jullie nu klaar te zijn voor de 3 dagen van duisternis. Bereid jullie voor en ook jullie gezinnen. Ik heb veel van mijn boodschappers gewaarschuwd van deze gebeurtenis. Dit komt eraan als jullie de tekenen in de lucht en in de hemel zien.

  Neem deze waarschuwing niet licht op maar wees waakzaam. Zelfs mijn bruid zal geconfronteerd worden met sommige beproevingen maar ze zal beschermd worden tegen toorn en beschermd tegen pijn en kwaad.

  Blijf in geloof mijn bruid. Zo vele verlorenen leunen op jou.

  Ik zal mijn bruid in een beschermende doos steken. Ze zal glimmen en een prachtig licht geven. Niemand zal aan mijn bruid komen en ze zal weten wanneer haar tijd om te schijnen aanbreekt. De tijd die je doorbrengt in mijn woord geeft jullie kracht. Het is als voedsel voor de hongerigen. Eet nu, mijn kinderen om te overleven. Eet nu.

  Luister goed naar al de waarschuwingen die door mijn boodschappers worden gebracht.

  Wees niet bedrogen want het is gemakkelijk te zien wie niet Yeshua Ha-Mashiach verkondigt als de enige Heer en Redder.

  Bid. Vele van mijn boodschappers krijgen hun instructies nu en brengen hun waarschuwingen uit voor me. Wees mijn boodschappers en luister naar mijn stem. Luister en Ik zal jullie gids zijn.

  05-12-2013, 16:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Barbara

  1 november 2013

   

  Mijn kind breng deze boodschap aan mijn boodschappers:

  Er zijn veel afschuwelijke dingen die jullie eens grote natie heeft gedaan over de jaren van haar bestaan. Haar zonde reikt tot aan de Hemel en is een stank voor mijn neus.

  Zij heeft haar keuzes gemaakt en het waren niet de juiste. Ik zal nu de straf loslaten dat haar past. De sterren en strepen zullen nu door de mot worden opgevreten en onherkenbaar verbrand. Satan heeft zich opgesteld onder haar banier. Ze zal behandeld worden als de hoer dat ze is en dat ze gewillig is geworden. Er zal geen een plaats onaangeraakt blijven door wat haar staat te wachten.

  Ik heb velen gewaarschuwd van de komende en plotselinge vernietiging maar velen hebben ogen om te zien en zien niet en oren om te horen en horen niet.

  Mijn Bruid weet wat er op komst is voor zover mijn Bruid wordt toegestaan om te weten en begrijpen. Ze begrijpt het. Praat met elkaar, mijn Bruid, beantwoord elkaars vragen. Er zal niet een zijn in mijn Bruid die niet voorbereid is voor wat zal gebeuren. Luister naar mijn boodschappers, mijn Bruid. Vraag om mijn kennis te geven en Ik zal het niet nalaten.

  Jullie eens grote natie ‘de Hoer’ zal het begin van het begin van het eind spoedig te lijden krijgen, mijn Bruid.

  Ze heeft me verwijderd van haar, ze heeft haar keuzes gemaakt en haar Schepper is verworpen. Haar tweede kansen heeft ze uitgeput en ze zal nu zien dat Ik Ben die zegt Ik Ben en mijn toorn zal komen over degenen die werken voor de boze. De goddelozen zullen nu een strijd moeten vechten, niet tegen vlees en bloed maar tegen mijn macht die is gegeven aan mijn heiligen. Ik zal niet langer toekijken en toekijken hoe de Verdorvene alles verderft. Ik zal niet langer toekijken hoe mijn kinderen lijden. Ik zal niet langer toekijken naar de vernietiging van mijn schepping.

  De Hoer zingt en danst en viert maar haar viering zal kort gehouden worden. De heerser van de lucht gelooft dat hij velen van mij zal stelen.

  Eens dat de mensen zien dat Ik de Ik Ben en Schepper ben, zullen hun harten zich naar mij keren en ze zullen onder mijn vleugels gebracht worden.

  Wees niet bedrogen door de ultieme bedrieger. Hij zal zich voordoen als een engel van licht die mirakels en spektakel brengt, dat jullie nog nooit gezien hebben. Velen zullen bedrogen worden maar meer nog zullen zijn kwaad voelen en terugkeren naar hun Schepper.

  Wees klaar, mijn Kinderen. Schijn jullie licht in de duistere plaatsen.

  Strijd tegen Satan en zijn volgelingen in mijn naam. Door mijn naam slaan ze op de vlucht. Wees waakzaam. Blijf bij mij. Met 100% vertrouwen in mij is de enige weg om te vechten. Sla alarm aan mijn boodschappers nu want deze strijd is reeds begonnen en zal heviger worden. Wees constant vervuld met mijn Heilige Geest. Tot jullie omgevormd zijn, mijn Kinderen. Ik ben jullie enigste kans, wees klaar om de mijne te worden.

   

  31 oktober 2013

   

  Mijn dochter, vandaag kom Ik naar jou met een andere boodschap : vertel alsjeblieft aan mijn kinderen deze boodschap. Ik houd van jullie mijn kinderen en hoewel de boze probeert schade aan te richten in de levens van veel van mijn kinderen, is hij reeds verslagen. Mijn kinderen moeten leven in de overwinning die Ik voor hen heb gekocht. Iedere stap van de weg in vreugde en in vertrouwen wandelend. Vertrouwen komt uit de wetenschap hoeveel Ik van jullie houd. Weten hoeveel Ik van jullie houd komt door mijn woord te lezen en te horen. Bestudeer mij en jullie zullen vinden dat er geen grotere liefde voor jullie is dan de liefde dat Ik heb voor jullie.

  Ik ben alleen in staat om al mijn kinderen lief te hebben, individueel, want ze zijn mijn kinderen. Ik houd van elk kind verschillend omdat ze elk verschillen, maar mijn liefde voor hen is allemaal hetzelfde : eeuwig, nooit eindigend en onpeilbaar. Onvergelijkbaar tot de liefde die jullie ervaren op jullie aarde. Jullie geest kan het niet vatten. Wanneer jullie iemand liefhebben vergt het energie. Maar het brengt je vreugde. Beeld je mijn vreugde in wanneer het komt dat ik al mijn kinderen liefheb. Ik houd van hen zonder vraag, terughoudendheid, verborgenheid. Ik zie hen op de manier dat Ik mijn Zoon zie. Er is geen zonde dat me belet 100% puur lief te hebben. De zonde werd bedekt met het schitterendste wit met het bloed van mijn Zoon. De zonde is onzichtbaar. En al wat Ik zie als Ik naar jullie kijk is de liefde van mijn leven, mijn schepping die Ik graag zie. Niets verhindert mijn liefde voor jullie. NIETS. Jullie zijn vergeven zoveel als oost ten opzichte van west. Eeuwig vergeven. Mijn beeld van jullie is door een perfecte lens van liefde dat niets of niemand kan veranderen.

  Ik verlang naar de dagen die spoedig zullen aanbreken wanneer jullie in staat zullen zijn om volledig mijn liefde voor jullie te ervaren. Tot dan focus op het ontvangen van de liefde die Ik nu voor jullie heb. Ervaar de vreugde en de zegeningen die Ik voor jullie klaar heb.

  Ontvang Me in alles dat Ik voor jullie plaats. En spoedig mijn kinderen zal Ik jullie verzamelen en jullie zullen mijn omhelzing voelen.

  Tot deze tijd, mijn kinderen, wandel in vreugde, wandel in mijn vrede en wandel in mijn liefde. Ik houd van jullie.

  05-12-2013, 16:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Hemel zal spoedig het laatste deel van Gods Grote Plan om de mensheid te redden bekend maken. 26/11/2013

  Mijn dierbare dochter, aan al degenen die vervolgd worden in Mijn Naam, Ik wil dat ze begrijpen waarom dit gebeurt. Herinner Mijn dood op het Kruis en het lijden dat Ik doorstond was zo dat Ik de mensheid kon bevrijden van slavernij aan het beest. Weet dat Mijn Kruis, wanneer je het moet dragen, het een zeer moeilijke last is. Je zult gehaat worden, niet alleen door de goddelozen, maar ook door de heilige mensen, die Mij oprecht liefhebben, maar die onderscheidingvermogen ontbreken, wanneer je Mijn Kruis opneemt.

  Wanneer je Mijn Kruis opneemt en Mijn Leer uitvoert zul je veracht worden. Wanneer je Mijn Kruis opneemt door de Waarheid te verkondigen, die bevat is in deze Boodschappen, zul je belastert en gehaat worden, meer dan enige andere discipel van Mij die voor jou kwam. Geen andere missie, sinds Mijn dood op het Kruis, zal vergelijkbaar zijn met deze, de allerlaatste, bekrachtigd door Mijn Vader in de Hemel. Was dit niet het geval, dan zou deze missie genegeerd worden. In plaats daarvan zal Mijn Woord gehoord worden in elke hoek van de Aarde en door de Kracht van de Heilige Geest zal Mijn Woord gehoord worden door allen, waaronder Mijn vijanden. NIEMAND ZAL MIJN WOORD NEGEREN, OMDAT DIT NIET KAN. WANT WANNEER HET WOORD VAN GOD WORDT GEHOORD, GEEN MENS, ONGEACHT DE STAAT VAN ZIJN ZIEL, ZAL NALATEN EROP TE REAGEREN OP EEN BEPAALDE MANIER. Degenen die Mij toelaten in hun hart te reiken zullen overweldigd worden met liefde voor Mij, maar ze zullen ook overweldigd worden omdat enkel de Stem van God in staat is om dergelijke aantrekkingskracht te veroorzaken.

  Degenen onder jullie die Mij horen moeten nu luisteren. Aanvaard alsjeblieft het gewicht van Mijn Kruis, ongeacht hoe zwaar jullie last is, als gevolg ervan. Dit Kruis zal jullie uitputten, maar zal de vruchten van vergeving opbrengen voor Mijn vijanden, wiens zielen Ik wens te redden. Jullie vervolging kan groot zijn, het kan jullie leed en smart berokkenen, maar weet dat het veroorzaakt wordt door het feit dat dit Mijn Werk is. My Work, when untainted, creates terrible suffering amongst those who respond to Me. Know, however, that your suffering will be short-lived and soon forgotten, as Heaven will soon declare the final part of God’s Great Plan to save humanity. Then the world will be renewed and the Love of God will spread until the Will of God is completed.

  Jullie Jezus

  05-12-2013, 07:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Barbara

  22 november 2013

  Umm… Ik had werkelijk een gebroken hart! Ik had twee open hart operaties!! God heeft een wonderlijke zin voor humor! Hij is zo’n wonderlijke vader! Soms doet Hij ons door dingen gaan zodat we recht naar Hem hollen en dat we weten hoezeer we Hem nodig hebben!!!

  Geprezen zij mijn Vader!!! Hij houdt zoveel van ons!!!

  Mijn kind, je twijfelt aan Mijn liefde voor jouw. Onthoud dat je aan Mij antwoordde. Vergeet je vanwaar je komt en waar je nu bent. Zou ik je door deze dingen loodsen als Ik geen plannen had om je te gebruiken. Ik bracht je hier, Mijn kind, Ik heb je exact waar Ik je hebben wil. Ik heb je gebroken hart gemaakt en bracht je ertoe dit werk voor Mij te doen. Je zou niet deze weg gekomen zijn op eigen kracht. Geen ruimte om nu aan Mij te twijfelen, Mijn dochter. Wanneer Ik je vraag om te schrijven, schrijf. Dit is Mijn oproep voor jouw nu. Breng Mijn boodschappen. Laat Satan je niet tot twijfel brengen. Laat Satan je niet struikelen. Vind je kracht in Mij. Ik ben je Verlosser, en je bent gekocht en betaald door Mijn Bloed en zuiver gewassen en wit als sneeuw. Jouw verleden is het bewijs van verlossing omdat jullie nu wandelen in Mijn Gerechtigheid. Enkel jij weet waar je van komt. Ik houd zoveel van jou, Mijn dochter en zou je niet misleiden op enige manier. Stop niet met het brengen van Mijn boodschappen want je verzoening komt met de dag dichter. Ik wil dat allen Mijn boodschappen horen. Sommige mensen zullen enkel reageren op waarschuwingen. Elke mens’ hart  is het zijne tot hij het overgeeft aan Mij. Elke mens neemt een verschillend pad om bij Mij te geraken. Sommigen kunnen op Mijn liefde reageren, bij anderen kan het een reactie zijn op angst. Jullie twijfel kan niet in de weg staan om Mijn boodschappen nu opzij te zetten. Het is jullie eigen trots dat is geraakt. Sta in Mij en doe verder. Nu is niet de tijd om ineen te krimpen. Roep tot de vele schapen die boodschappen mee te delen hebben. Jullie kunnen zien wat Satan doet om Mijn schapen te kraken en Mijn boodschappers van de kudde af te snijden. Verenig jullie nu, Mijn kinderen. Dit is een oproep voor jullie om jullie te verenigen en de Verslagene te verslaan. Vast en bid en sla de Verslagene neer. Mijn kinderen, Ik houd zoveel van jullie en Ik wil dat jullie nu gezamenlijk voorwaarts marcheren. Sta samen in Mij. Ik houd van jullie, Mijn kinderen en spoedig zal Ik jullie dicht bij Mijn boesem vasthouden.


  21 november 2013

   

  Dochter, je bent gewassen in Mijn Bloed, geen mens die je tegenwerkt kan dit veranderen. Ja, er is een scheiding aan de gang. Een scheiding van degenen die werkelijk Mijn Stem horen en degenen die dit niet doen. Het is normaal voor jouw om twijfel van het zelf te ervaren in je vlees. Je wordt opgeroepen om erboven te staan. Je wordt opgeroepen om anderen naar de kudde te roepen op dit moment.

  Dit is verwant aan de genezing op de Sabbat. Zouden we geen genezing aanbieden op de dag van de Heer. Laat je niet vangen door je vlees, luisterend naar de leugens van satan. Ik heb je geroepen en Ik heb je van zoveel bevrijd om je naar deze plaats in Mij te brengen. De weg van satan is dat je het zou opgeven en weggaan in nederlaag. Geef niet toe aan deze weg. Blijf met Mij leven, Ik zal je niet op een dwaalspoor brengen. Deze aanvallen op jou waren ernstig en Ik verbeter Mijn kinderen niet op die manier. De pijn in je hart was daar geplaatst door de Boze. Ik verbeter en leid je in liefde want de straf voor zonde werd reeds gedragen op het kruis. Wees niet misleid door wolven in schapevacht. Ze zullen zo goed vermomd zijn en zelfs Mijn uitverkorenen zullen vallen voor hun bedriegerij. Plaats jezelf in Mijn Ruach ha Kodesh en in Mijn Woord. Vertrouw nu daarop om je voorwaarts te leiden. Spreek tot al mijn kinderen en richt Mijn licht op hen in liefde. Leg hen Mijn liefde voor hen uit. Ik Ben de Ik Ben. Ik schiep hen allen en Ik houd zoveel van hen. Ik weet het aantal haren op elk van hun hoofden. Is er maar een schaap verloren, verlang Ik er nu naar om het naar huis te brengen. Vertel de verlorenen van Mijn liefde : want er zullen gebeurtenissen volgen dat hen zullen doen zoeken. Het is zeer belangrijk voor Mij dat jullie nu dicht bij Mij blijven, Mijn kinderen. Wanneer jullie dicht zijn bij Mij kunnen angst en twijfel niet binnensluipen. Ik houd zoveel van jullie allen, Mijn kinderen. Blijf nu in Mij en rust in Mijn liefde voor jullie. Verhef elkaar en bid voor elkaar. Het allerbelangrijkste om te delen is Mijn liefde omdat met Mijn liefde, komt er Redding. Mijn liefde is de reden dat er Redding is. De tijd komt nabij, spreek dus altijd van Mijn liefde, Mijn dochter. Jullie zonde werd eens geoordeeld op het kruis en jullie zijn rein gewassen in Mijn Bloed. Twijfel nooit daaraan, Mijn kinderen. Jullie kunnen niet uit Mijn hand gegritst worden. Ik houd zoveel van jullie.

  7 november 2013

  Mijn dochter, je moet niet kniezen, degenen die oren hebben om te horen, zullen horen. Deze dingen moeten gebeuren zodat anderen hun oren openen en dat de schellen van de ogen van de blinden vallen. Mijn dochter, nu is de tijd voor de spotters die nu zullen komen naar elke boodschap van jou. Negeer hen en doe voort in het werk dat Ik je heb toebedeelt. Al mijn kinderen hebben jobs. Ze moeten luisteren om hun instructies te ontvangen. De boodschappers moeten mijn boodschappen verkondigen. De catastrofale gebeurtenissen die spoedig op jullie aarde zullen komen zullen van vele verschillende bronnen komen. Deze dingen moeten Mijn Bruid geen schrik aanjagen. Ze moeten gebeuren want ze zullen de oorzaak zijn dat velen oren horen en vele ogen zien. Mijn Bruid is nu genesteld onder de vleugels van mijn bescherming. Het is mijn belofte aan jullie en jullie gezinnen zullen beschermd worden. Ik wil dat niemand omkomt maar dat allen nu naar Mij komen. Jullie gezinnen zullen verzameld worden en jullie zullen mijn bescherming over hen uit eerste hand zien. Dit zal de tijd zijn dat mijn Bruid zal oplichten en de bron van licht zal zijn voor de achtergeblevenen en verlorenen. Deze gebeurtenissen zullen een wereldwijd ontwaken met zich meebrengen. Een wereldwijde gebeurtenis die de attentie van iedereen op de Schepper van het Universum zal trekken.

  4 november 2013

  Mijn dochter, verspreid Mijn boodschappen. Het is zeer belangrijk dat de mensen weten wat te verwachten. Als de mensen onvoorbereid en onbewust zijn van de komende gebeurtenissen zullen ze zeer zeker bang zijn. Mijn boodschappers, velen worden nog altijd geroepen, brengen vele boodschappen die elkaar bevestigen. Deze boodschappen zullen elkaar aanvullen, en zo zullen jullie een volledig beeld krijgen.

  Ik roep nu vele boodschappers op. Je weet wie je bent, en dat de boodschappen die Ik geef belangrijk zijn voor allen om ze te horen. Wees niet bang, wees sterk in Mij, en alsjeblieft geef Mijn boodschappen door. Ik houd zeer veel van al Mijn kinderen. Mijn hart verlangt om jullie allen te verenigen bij Mij, maar de tijd is nog nodig zodat veel meer van de verlorenen hun weg naar huis bij Mij zouden vinden. Gebeurtenissen zullen zich nu voordoen in jullie eens grote natie dat ervoor zal zorgen dat vele mensen zullen sterven. Mijn kinderen moeten niet bang zijn als deze gebeurtenissen zich voordoen.

  Mijn kinderen zullen een licht zijn voor de rest van de wereld als de tijd vordert. Wanneer jullie met Mij leven, leven jullie in vrede, zonder vrees. Mijn liefde doodt angst, zolang Ik jullie nummer een ben, beloof Ik jullie dat jullie veilig zullen zijn en veilig bewaard zullen zijn onder Mijn vleugels van bescherming. Ik weet het aantal haren op jullie hoofd. Maak jullie geen zorgen. Wees niet onrustig voor niets. Ik houd van jullie, Mijn kinderen.

  Amos 3:7

  Mijn kind, enkel omdat je geen tijd uittrekt voor Mij, betekent dit niet dat de komende gebeurtenissen zullen uitgesteld worden. Je mist je roeping. Je hoort me niet zelfs al heb je oren. Luister nu heel goed. Mijn boodschappers zijn belangrijk en jij bent een boodschapper. De boodschappen die je ontvangt zullen andere boodschappen bevestigen. Schuif Mij niet terzijde. Luister constant naar Mij en laat je niet verstrooien.

  In de komende weken zul je dingen zien die beginnen zich voor te doen die niet zijn zoals je gezien hebt in het verleden. Jullie steden zullen aangevallen worden en vele mensen zullen hun leven verliezen. Jullie regering doet dit zodat ze de populatie kan ontwapenen. Dit is een tijd waar mijn kinderen naar Mij moeten kijken voor hun vrede en kijken wat er gebeurt. Jullie kunnen niet reageren en proberen dit te veranderen want als je dit doet, zul je vechten tegen de bierkaai. Deze dingen moeten gebeuren. Ik heb mijn kinderen reeds een lange tijd gewaarschuwd, toch zijn er nog velen die niet luisteren.

  Deze komende gebeurtenissen zullen de verlorenen wakker schudden en velen die Mij niet kennen en niet op mijn pad wandelen, zullen terugkeren naar Mij. Dit zal een tijd van beslissing zijn voor velen. Mijn schapen die reeds dicht bij Mij zijn : het is belangrijk voor jullie om standvastig te zijn zonder vrees en getuigen te zijn van de vrede die jullie begrip te boven gaat dat Ik voor jullie breng. Jullie zijn mijn lichaam en zullen opgeroepen zijn om deze komende gebeurtenissen moedig te doorstaan. Velen zullen naar jullie komen met vragen over Mij. Wees voorbereid om te antwoorden met mijn zuiver en eenvoudig evangelie. Laat de velen die proberen mijn vrede binnen te dringen door jullie in mijn kudde met open armen. Velen zullen in angst verkeren en Ik zal de enige vrede zijn die ze kunnen vinden in de verwarring. Deze dingen moeten gebeuren als velen hun weg naar huis bij Mij nu zullen vinden. Ik wil niemand verliezen. Ik verlang zoveel mogelijk schapen in de kudde te brengen als er willen.

  Bereid je voor, mijn boodschappers. Wees in vrede en wees niet bang. Jullie roeping is individueel voor elk van jullie. Ik zal jullie je instructies brengen. Luister nu naar Mij, mijn kinderen. Luister.

  05-12-2013, 06:54 Geschreven door Claudia  


  04-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot ze de Tabernakels hebben ontheiligd. 25/11/2013

  Moeder van Redding : Mijn kind, wanneer mijn Zoons Kerk gegrepen wordt, zullen de serie van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen exact hetzelfde zijn als deze die gebeurden tijdens Zijn Kruisiging. 

  Het lawaai zal oorverdovend zijn als de vijanden van God Zijn Lichaam overnemen en Het ontheiligen. Ze zullen zich verheugen en grote proclamaties schreeuwen temidden van groot applaus voor de bedriegers, die overal zullen gehoord worden, want dit zal een gelegenheid zijn die vele koppige vijanden en vroegere vijanden van mijn Zoons Kerk zal winnen. ELK NIEUW TYPE VAN VERKLARING WAT BETREFT DE BETEKENIS VAN MIJN ZOONS HEILIG WOORD ZAL UIT ZIJN MOND STROMEN. ELKE LEUGEN, SLUW GECAMOUFLEERD, ZODAT HET ZINNIG LIJKT, ZAL GEBRUIKT WORDEN OM GODS KINDEREN TE VERLEIDEN IN DEZE NIEUW GERESTAUREERDE KERK. ELKE ZONDE IS GERECHTVAARDIGD, ZODAT MEER BUITENSTAANDERS VERWELKOMD ZULLEN WORDEN IN DE TEMPELS VAN GOD, TOTDAT MEN UITEINDELIJK VOLLEDIGE VERWARRING ZAL ZIEN BINNEN ZIJN MUREN.

  TERWIJL ZE MIJN ZOONS KERK NEERHALEN, STEEN PER STEEN, ZAL MIJN ZOONS REST GEDWONGEN ZIJN TE VLUCHTEN. Elk argument, elke daad en elk verweer, die degenen die trouw blijven aan mijn Zoons Kerk tentoon spreiden, zal afgewezen worden. DIT ZAL EEN STILLE KRUISIGING ZIJN, NET ALS DEZE DIE MIJN ZOON DOORSTOND WANNEER HIJ LEED MET WEINIG MEER DAN EEN ZACHT GEJAMMER. De stemmen van degenen die zullen blijven de Waarheid verkondigen zullen geen media belangstelling ontvangen. Geen aandacht. Zelfs als ze erin slagen om hun stemmen gehoord te laten worden, zullen ze ervoor gedemoniseerd worden.

  Ik verzoek dringend al degenen die mijn Zoon liefhebben en die begrijpen dat deze tekenen werden voorzegd, dat ze mijn Zoon moeten blijven dienen. Vele priesters, zullen in plaats van te vechten voor hun geloof, en trouw te blijven aan mijn Zoon, weggaan. Anderen zullen niet toegeven en ze zullen zorgen voor het Voedsel van Leven aan al degenen die zoeken naar mijn Zoons Ware Aanwezigheid.

  De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen, tot ze de Tabernakels hebben ontheiligd. Wanneer ze dit hebben bereikt, zullen ze de troon voorbereiden waarop de antichrist zal zitten.

  Bid, bid, bid dat degenen onder jullie die de Waarheid weten in staat zullen zijn om troost te bieden aan degenen die veel zullen afzien omwille van de grootste geloofsafval ooit om de Kerk van mijn Zoon, Jezus Christus te verslinden die zich zal ontvouwen voor jullie.

  Mijn smart is groot en mijn Hart is zwaar, omwille van het goddeloos bedrog, dat zelfs degenen die mijn Zoon innig liefhebben zal overkomen. Hun lijden zal het allergrootst zijn.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  04-12-2013, 22:16 Geschreven door Claudia  


  03-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Miljarden mensen zullen een leven van eeuwige glorie genieten in de Aanwezigheid van God. 24/11/2013

   

  Mijn dierbare dochter, wanneer Ik kom om verlichting te brengen aan de mensheid van de pijn die ze heeft doorstaan, door haar scheiding van God, moeten allen dankbaar zijn voor deze Grote Barmhartigheid. Omwille van dit, zullen miljarden mensen een leven van eeuwige glorie in de Aanwezigheid van God genieten.

  Ik breng groot nieuws van de glorierijke Belofte door deze grote Daad van Barmhartigheid, wanneer Mijn Tweede Komst – die spoedig volgt na de Waarschuwing – Gods Plan voor Zijn kinderen zal voltooien. Aan alle zielen zal de Gave van Mijn Barmhartigheid gegeven worden, maar niet allen zullen het aanvaarden. Degenen die het niet aanvaarden zullen enkel een korte tijd gegeven worden waarin ze beslissen wat soort leven ze willen. Ze kunnen een leven kiezen waar ze een vol en perfect leven in lichaam en ziel zullen leven in Mijn Nieuwe Paradijs of een leven zonder God. Degenen die begrijpen wat het is dat Ik aanbied mogen nooit dergelijk Geschenk verwerpen. Toch zullen degenen die Mij afwijzen, tevreden zijn om zich in de duisternis te wentelen, in het geloof dat het er niets toe doet. Wat ze niet weten is dat ze een verschrikkelijke pijn zullen voelen wanneer ze eindelijk van Mij gescheiden zijn. Ze zullen zich bevinden in een pikzwarte afgrond, waar ze niets zullen zien. Ze zullen niets hebben. Alles wat ze zullen voelen zal een vuurzee zijn dat hen zal openrijten als een zwaard, dat ze zullen moeten doorstaan in eeuwigheid.

  De afzondering van God deed zich voor wanneer Lucifer Adam en Eva verleidde door de zonde van hoogmoed. De zonde van hoogmoed is de hoofdoorzaak van alle zonde en een zonde die de mens aan Satan bindt. Wanneer Ik kom om Mijn Troon terug te eisen, zal deze afzondering niet meer zijn. Degenen die voor Mij, met Mij en in Mij zijn, zullen zich verenigen. Maar op de dag wanneer Ik eindelijk kom en wanneer Ik de wereld zal oordelen, zullen degenen die zich afgescheiden hebben van Mij en die Mij zullen blijven verwerpen, het laatste einde ervaren waar Ik niet langer aanwezig zal zijn. Waar Ik niet in staat zal zijn om hen troost te bieden. Om hen terug te trekken. Dan zullen ze eeuwige pijn en lijden ervaren met het beest en al zijn demonen in het vuur van de Hel.

  Ik wil jullie niet bang maken, schokken of jullie lijden veroorzaken, maar Ik moet jullie de Waarheid vertellen zodat jullie de gevolgen begrijpen. Zovelen onder jullie geloven niet in de Hel. Jullie geloven er niet in, omdat jullie zo lang werden misleid. De Hemel, de Hel en het Vagevuur bestaan. Op de laatste dag, zullen enkel twee entiteiten bestaan – het Nieuwe Paradijs wanneer de Hemel en de Aarde een worden en de afgrond, dat is de Hel.

  De Waarheid is hard om te aanvaarden, maar zonder de Waarheid te weten kunnen jullie je lotsbestemming niet kiezen.

  Jullie Jezus

  03-12-2013, 15:29 Geschreven door Claudia  


  01-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 129

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  129 Gebed om de Gave van Liefde 23/11

  O God, vul me alstublieft met Uw Liefde.

  Help me om de Gave van Liefde te delen met al degenen in nood van Uw Barmhartigheid.

  Help me om U meer lief te hebben.

  Help me om al degenen in nood van Uw Liefde lief te hebben.

  Help me Uw vijanden lief te hebben.

  Sta me toe dat de liefde waarmee U mij zegent gebruikt wordt om de harten van iedereen waarmee ik in contact kom te overstromen.

  Help me met de Liefde, die U in mijn ziel inprent, om alle kwaad te overwinnen, zielen te bekeren en de duivel en al zijn goddeloze agenten die proberen de Waarheid van Uw Heilig Woord vernietigen, te verslaan.

  Amen.

  Jullie Jezus

  01-12-2013, 16:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde bloeit omdat het een Gave is van God en heeft de kracht om het kwaad te vernietigen. 23/11/2013

  Mijn dierbare dochter, Ik wens het belang van liefde uit te leggen en hoe je ermee het kwaad kan verslaan en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreid.

  Satan is onbekwaam in liefde, maar is in de plaats geobsedeerd met wat hij gelooft zijn macht en grootheid te zijn. Wanneer hij zielen teistert is het eerste ding dat hij doet de liefde binnen de ziel te vernietigen. Wanneer hij dit bereikt, zal hij een verschrikkelijke haat inprenten in die ziel en het is deze haat die verdeeldheid veroorzaakt. Verdeeldheid en onenigheid, geinspireerd door haat, kunnen leiden tot wanhopige daden uitgevoerd door de ene ziel tegen de andere. Deze van haat vervulde daden kunnen zeer dikwijls leiden tot verschrikkelijke wreedheid en zelfs moord. De zonde van trots wordt ingeprent in zielen die zichzelf openstellen voor de duivel en dit leidt tot meedogenloze ambitie en hebzucht. Maar waar er liefde is, is er de Aanwezigheid van God.

  Liefde bloeit omdat het een Gave is van God en het heeft de kracht om het kwade te vernietigen. Liefde is niet zelfzuchtig. Liefde is genereus, vergevend en onbezoedeld door de zonde van trots. Jullie moeten God elke dag vragen om de Gave van Liefde en wanneer je dit gegeven wordt, gebruik het als jullie wapenrusting tegen haat. Liefde, wanneer het aanwezig is in een zuivere ziel, trekt ze haat aan van die zielen die God verbannen hebben uit hun leven. Ze kunnen het Licht van God niet verdragen, dat schijnt uit de zielen van degenen die gevuld zijn met Gods Liefde.

  Ga nu in de wetenschap dat Liefde moet gebruikt worden om de zielen te helpen van al degenen die in grote nood zijn van Mijn Hulp. Bid alsjeblieft dit Kruistochtgebed (129) voor de Gave van Liefde.

  Ik Ben Liefde. Wanneer jullie Mij waarlijk liefhebben, zal Ik jullie ziel overstromen met meer liefde en met deze liefde, zullen jullie Mij helpen de wereld redden.

  Jullie Jezus

  01-12-2013, 16:21 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  adverteren
  www.bloggen.be/adverte

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!