Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  29-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 128

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  128 Gebed om alle zielen te verzamelen en verenigen 20/11

  Liefste Jezus, help ons, Jullie geliefde leerlingen, de wereld in Uw Armen te verzamelen en U de zielen te presenteren die Uw Grote Barmhartigheid het meest nodig hebben.

  Machtig ons met de Gave van de Heilige Geest om ervoor te zorgen dat de Vlam van Waarheid, al degenen die gescheiden geraakt zijn van U, te overstromen.

  Verenig alle zondaars zodat aan elk alle kans op verzoening wordt gegeven.

  Geef aan ons allen de kracht om standvastig te blijven aan Uw Heilig Woord wanneer we gedwongen worden om de Waarheid te verwerpen, die aan de wereld werd verkondigd door het Allerheiligste Evangelie.

  We blijven in U, met U en voor U, elke stap van onze tocht naar redding.

  Amen.

  Jullie Jezus

  29-11-2013, 18:23 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer Ik kom als de Koning van Barmhartigheid, zal geen een ziel in enige twijfel verkeren over Wie Ik Ben en Wat Ik Ben. 20/11/2013

  Mijn dierbare dochter, vertel aan al Mijn volgelingen – al degenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat ze elke dag tijd moeten reserveren aan Mij in gebed, om de zielen te redden van degenen die verloren zijn voor Mij. Door de Genaden, die Ik jullie geef, verlang Ik dat jullie in ruil zullen helpen om Mij de zielen te brengen van degenen die Mijn Hart breken.

  Ik moet vragen dat jullie de pijn doorstaan die jullie zullen voelen, omwille van de scheiding van de mensheid van Mij, Jezus Christus. Dit zal veroorzaakt worden door de scheuring in Mijn Kerk op Aarde. Door het aanvaarden van dit lijden met volledige onderwerping, kan Ik de grip veroveren die de boze uitoefent over degenen die te zwak zijn om het Ware Woord van God te verkondigen. JULLIE MOETEN NOOIT BANG ZIJN VAN DEZE MISSIE, WANT HET IS AAN DE WERELD GEGEVEN DOOR DE GENEROSITEIT VAN MIJN GELIEFDE VADER. HIJ WIL EENVOUDIGWEG ZIJN SCHEPPING HERWINNEN, INTACT, ZODAT HIJ GEEN ENKEL KIND VAN HEM VERLIEST.

  HET MAAKT NIET UIT WIE JULLIE GESELEN, BESPOTTEN OF VERVOLGEN, ONTHOUD ENKEL DE STRAF, DIE ALLEN OVERKOMT DIE IN MIJN GEZICHT SPUWEN. DAN MOETEN JULLIE VURIG BIDDEN VOOR ELK VAN DEZE ARME ZIELEN, DE BESCHIMPINGEN NEGEREND. Wees genereus van hart en jullie zullen vervuld zijn met de Heilige Geest, zodat je dan zult vechten, naast Mijn Hemels Leger, om de wereld te redden van het kwaad. Jullie moeten daarom wachten, met liefde en vertrouwen, en Ik zal je grote Zegeningen brengen.

  Hoop moet nooit uitgesloten worden omwille van angst. Angst mag jullie nooit verblinden voor de taak die van jullie verwacht wordt, zodat Ik kom als de Koning van Barmhartigheid, geen een ziel over zal zijn die enige twijfel verkeert over Wie Ik Ben en Wat Ik Ben. Kom samen. Verenig jullie. Breng alle zielen in Mijn Barmhartige Armen. Om Mij te helpen dat te doen, moeten jullie dit bijzondere Kruistochtgebed (128) bidden om Mij te helpen alle zielen te verzamelen en te verenigen.

  WEES IN VREDE. VERTROUW OP MIJ. LAAT AL JULLIE GEBEDEN AAN MIJN VOETEN EN IK ZAL ELK VERZOEK BEANTWOORDEN DAT AAN MIJ GEDAAN WORDT OM ELKE ZIEL TE REDDEN WIENS NAAM AAN MIJ WORDT GEPRESENTEERD.

  Jullie Jezus

  29-11-2013, 18:10 Geschreven door Claudia  


  28-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op die dag, zal Ik de Levenden verzamelen. 19/11/2013

   

  Mijn dierbare dochter, in vele Christelijke levens, ben Ik zoals een genant familielid geworden Die van tijd tot tijd moet verzorgd worden, maar te allen tijd uit het zicht moet gehouden worden. Dit is hoe vele van degenen die geboren Christenen, en die van Mij zijn afgevallen, Me nu zien. Ik Ben van weinig belang, en toch wanneer ze in moeilijkheden verkeren, zullen ze Mij aanroepen, onvrijwillig, omdat het hun tweede natuur is.

  Waarom, oh waarom, kunnen ze Mij niet accepteren? Wat heeft de mens gescheiden van Mij? Waarom hebben Mijn gewijde dienaren gefaald in hen tot Mij te brengen? Mijn lijden is hetzelfde vandaag als het was gedurende Mijn Lijden en nu zullen degenen die Mij trouw bleven spoedig Mij verlaten. Ze zullen dit doen omdat ze zullen beginnen met hun begrip te  re-evalueren over Wie Ik precies Ben en wat Mijn Verbond echt betekent – allemaal door de komende ketterijen.

  Alle huldebetoon aan Mij, in Mijn Kerken, zal spoedig herleid worden tot louter een knik in Mijn richting. Ze zullen niet langer knielen voor Mijn Tabernakels. Ze zullen niet buigen of knielen voor Mij, noch zullen ze bidden voor Mijn Corpus op het Kruis, want het zal niet Mijn Afbeelding zijn die ze gevraagd worden te vereren. IK ZAL GEGESELD WORDEN EN TE KIJK WORDEN GEZET. MIJN WOORDEN ZULLEN OMGEZET WORDEN IN DE MEEST EIGENAARDIGE WOORDENSTROOM EN DE WAARHEID VAN MIJN DOOD OP HET KRUIS ZAL ERUIT GEGOOID WORDEN.

  MIJN AANWEZIGHEID IS NOG STEEDS OP AARDE OP DIT MOMENT. JULLIE MOGEN MIJ NIET IN DE STEEK LATEN? WANT ALS JULLIE DIT DOEN, ZAL MIJN LICHT UITGEDOOFD WORDEN EN DAN ZULLEN JULLIE OVERVALLEN WORDEN DOOR DE DUISTERNIS. ENKEL DEGENEN DIE TROUW BLIJVEN AAN MIJ KUNNEN MIJN VLAM HOUDEN EN WANNEER HET LICHT VAN MIJN KERK OP AARDE WORDT GEREDUCEERD TOT ENKEL EEN ZWAK SCHIJNSEL – DAN ZAL DE LAATSTE OPROEP GEHOORD WORDEN VAN DE HEMEL. OP DIE DAG ZAL IK DE LEVENDEN VERZAMELEN. DE OVERGEBLEVENEN ZULLEN ACHTERGELATEN WORDEN MET DE VIJANDEN VAN GOD, AAN WIE ZE HUN TROUW HEBBEN GEGEVEN. ZE ZULLEN GEEN VREUGDE MEER ERVAREN ACHTER DAT.

  Jullie Jezus

  28-11-2013, 20:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 127

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  127 Gebed om mijn ziel te redden en die van mijn geliefden  18/11

  O Jezus, bereid me voor, zodat Ik voor U kan komen zonder schaamte. Help mij en mijn geliefden (noem ze hier op…) om klaar te raken om al onze wangedragingen te belijden. Om onze tekortkomingen toe te geven. Om vergiffenis te vragen voor alle zonden. Om liefde te tonen aan degenen die we onrecht hebben aangedaan. Om Barmhartigheid af te smeken voor redding. Om ons te vernederen voor U, zodat op de Dag van de Grote Verlichting, mijn geweten en dat van (noem ze hier op…) rein zullen zijn en dat U mijn ziel zult overstromen met Uw Goddelijke Barmhartigheid. Amen.

  Jullie Jezus

  28-11-2013, 16:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik kom enkel als een God van Barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd waarlijk van elk van jullie. 18/11/2013

   

  Mijn dierbare dochter, ALLEN MOETEN ZICH VOORBEREIDEN ZODAT ZE GESCHIKT ZIJN OM VOOR MIJ TE KOMEN, WANT IK ZAL KOMEN ALS EEN DIEF IN DE NACHT EN VELEN ZULLEN NIET WETEN WAT ER GEBEURT. DAAROM IS HET BELANGRIJK DAT ELK VAN JULLIE NU TOT MIJ BELIJDT.

  De Waarheid van Mijn Allerheiligste Woord zal uitgesproken worden als verdraaide versies de Waarheid zullen vervangen door Mijn vijanden, die gedurfd zullen optreden in hun inspanningen om jullie te bedriegen. NU IS DE TIJD OM JULLIE TE RICHTEN OP JULLIE EIGEN ZIEL EN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN. Aan de mens die niet in Mij gelooft, zeg Ik : Wanneer Ik voor jullie kom, zullen jullie opgelucht zijn te weten Wie Ik Ben? Zul je met Mij mee komen? Ik zal je meenemen en je tranen wegvegen en je zult een glorierijk leven leiden, eens je tot Mij belijdt en Me vraagt om je op te nemen in Mijn Barmhartigheid.

  Aan de mens die in Mij gelooft : zullen jullie in staat zijn om voor Mij te staan zonder schaamte? Zul je voor Mij komen, wetend dat alles wat je doet, over wat Ik je geleerd heb, dat je dit doet met een reine ziel? Het maakt niet uit. Wanneer jullie tot Mij zeggen : “Jezus, vergeef me, Ik wil U volgen.”, zul je gered worden.

  Aan de mens die in Mij gelooft, maar die gelooft dat hij voorbeeldig is en geen belijdenis nodig heeft, zijn jullie ook geschikt om voor Mij te komen? Wanneer Ik jullie de staat van jullie ziel toon, gaan jullie redetwisten met Mij en zeggen dat jullie geschikt zijn om voor Mij te komen en jullie zijn het niet? Als je Mijn Geschenk van Barmhartigheid niet kunt aanvaarden en je wangedrag toegeven, dan zullen jullie gescheiden blijven van Mij en Ik wal je enkel een kans meer geven van uitstel.

  AAN DE HELE MENSHEID, IK VRAAG JULLIE OM EERST JULLIE ZIEL VOOR TE BEREIDEN. Je moet elk deel van jullie ziel repareren, voor jullie klaar zijn om volledig in Mijn Aanwezigheid te staan gedurende de Waarschuwing. Als je dit niet doet dan zul je een pijnlijke zuivering moeten doorstaan en jullie Vagevuur zal op Aarde moeten doorstaan worden, voor de Dag van Mijn Tweede Komst aanbreekt. Ik dring er bij jullie op aan dit Kruistochtgebed (127) te bidden voor elk van jullie eigen zielen en dat van jullie geliefden.

  Nu is de tijd om jullie te herinneren van alles dat Ik jullie geleerd heb. NU IS DE TIJD OM DE TIEN GEBODEN TE ONDERZOEKEN EN JE AF TE VRAGEN ALS JE WAARLIJK JULLIE LEVENS GELEEFD HEB VOLGENS DE TIEN GEBODEN.

  WEES EERLIJK MET JEZELF OMDAT ALS JE DIT NIET BENT, ZUL JE – HOE DAN OOK – GETOOND WORDEN HOE JE MIJ HEBT VERDRIET GEDAAN IN JE LEVEN. MAAR LAAT ME JE TROOSTEN.

  Ik kom alleen al seen God van Barmhartigheid. Ik kom niet om je bang te maken, want Ik hou waarlijk van elk van jullie, ongeacht wat jullie hebben gedaan, maar Mijn Geduld is beperkt. Enkel degenen die de pijnlijke natuur van hun zonden tegen God aanvaarden kunnen omhult worden in Mijn Goddelijke Barmhartigheid. Degenen die Mij verwerpen zullen weinig tijd hebben om zich te verlossen, want Ik zal de schapen van de geiten scheiden. Een kant zal met Mij komen. De andere kant zal achtergelaten worden en dan zal het Nieuwe Begin kenbaar gemaakt worden aan elk schepsel. Enkel degenen die Mij liefhebben zal Eeuwig Leven gegeven worden.

  LET OP MIJN OPROEP, WANT IK DOE DIT OM TE ZORGEN DAT ZOVEEL MOGELIJK VAN JULLIE GOED VOORBEREID ZIJN VOOR DE DAG VAN DE WAARSCHUWING.

  Jullie Jezus

  28-11-2013, 16:10 Geschreven door Claudia  


  26-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik kom om de Aarde te vernieuwen, om de mens van zijn miserie, leed en zonde te bevrijden. 17/11/2013

  Mijn dierbare dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, ziet in al Mijn Glorie, zodat ze in Mijn Goddelijke Barmhartigheid getrokken worden.

  Ik wil dat al degenen, vooral zij die niet in God geloven, Mij zien en eerst naar Mij lopen. Zij zijn mijn eerste bekommernis en Ik zeg hen dat. JULLIE KENNEN MIJ NIET. JULLIE ZIEN MIJ NIET. JULLIE WILLEN NIET IN MIJ GELOVEN, MAAR IK HOUD VAN JULLIE. IK WIL DAT JULLIE DEEL UITMAKEN VAN MIJN KONINKRIJK, ZODAT IK JULLIE UITBUNDIG ALLE GAVEN VAN MIJN NIEUW PARADIJS, MIJN NIEUWE WERELD, MIJN NIEUWE BEGIN, KAN STORTEN. IK WIL DAT JULLIE, JULLIE GEZIN, JULLIE FAMILIELEDEN EN VRIENDEN EEN ZIJN MET MIJ EN DE HELE MENSHEID. JULLIE MOETEN WACHTEN TOT DE GROTE GEBEURTENIS, DE DAG WANNEER DE WERELD ZAL VERLICHT ZIJN MET MIJN STRALEN EN WANNEER HET STIL ZAL BLIJVEN VOOR VIJFTIEN MINUTEN. Wanneer jullie dit zien, moeten jullie niet bang zijn. Weet dan dat Mijn Liefde Goddelijk is en dat de wereld van die dag af onherkenbaar veranderd zal worden.

  Probeer niet weg te lopen van Mij, want Ik kom met goed nieuws. Ik kom om de Aarde te vernieuwen, de mens te bevrijden van zijn miserie, leed en zonde. Ik kom om alle kwaad in de wereld te vernietigen door iedereen te voorzien van het bewijs van Mijn Bestaan. Wanneer dit aan jullie wordt gegeven, moeten jullie Mij toelaten om jullie voor te bereiden voor het Eeuwig Leven dat Ik beloofde. Eeuwig Leven is een leven waar je in lichaam en ziel met Mij zult leven voor altijd. Ik zal jullie uit jullie miserie plaatsen en de pijn verwijderen, die jullie moeten doorstaan omwille van het bestaan van Satan en hij zal verbannen worden voor eeuwig.

  VERWERP MIJ NIET, WANT IK WIL JULLIE NIET VERLIEZEN. IK BEN JULLIE xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />REDDING. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN JULLIE GELIEFDE JEZUS CHRISTUS EN IK ZAL EINDELIJK MIJ KENBAAR MAKEN AAN DE WERELD EN VOORAL AAN DEGENEN DIE NIET IN MIJ GELOVEN.

  Jullie Jezus

  26-11-2013, 11:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Barbara

  Mijn Liefde zal alles overwinnen!

   

  Gepubliceerd op 23/11/2013

   

  Als jullie vragen voor jullie deel van Mijn Wijsheid, zal het aan jullie gegeven worden, Mijn kinderen. Jullie kunnen het vlees niet vertrouwen om te onderscheiden, maar jullie hebben de belofte van Mijn Heilige Geest, in jezelf, die onderscheid maakt voor jullie. Jullie moeten leren om volledig te vertrouwen op Mijn Ruach Ha’Kodesh, Heilige Geest om jullie te begeleiden en jullie wijsheid te geven in deze laatste dagen.

   

  Laat Satan niet opkomen tegen jullie. Wanneer jullie voortdurend in de Geest bidden en in Mijn Woord blijven, heeft hij geen mogelijkheid om met succes tegen jullie op te komen. Maar, als jullie deuren openen naar hem, zal hij in staat zijn te slagen, tegen jullie. Jullie moeten nu in Mij blijven. Wees bedachtzaam in alle dingen die jullie doen. Doe alle dingen in de Geest, en waag jullie niet van Mijn pad, in de wereld, in jullie vlees. Dit is wat openingen creeert voor satan en zijn volgelingen om jullie wapenrusting te doordringen.

   

  Mijn kinderen, Ik wil niets liever dan jullie naar de woning te brengen die Ik heb voorbereid voor jullie. Dit zal spoedig gebeuren, Mijn kinderen. Tot dan, schijn fel, gevuld met de Heilige Geest, Ruach Ha’Kodesh. Deel Mijn liefde op elke manier die Ik presenteer aan jullie. Wees jullie te allen tijde bewust wie het is dat Ik op jullie pad zet, en laat geen kansen liggen om Mijn liefde te delen ,et de verlorenen en degenen zonder hoop.

   

  Mijn liefde voor jullie verzekert jullie het gevoel van veiligheid dat samen met Mijn liefde komt. Voel de liefde die Ik heb voor jullie. Ik wil dat niemand omkomt, en allen naar Huis komen, naar Mij. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt en waar je geweest bent, Mijn kinderen. Jullie zijn gereinigd van zonde wanneer jullie Mij aanvaarden als jullie Redder. De zonde is weg, en jullie zijn een nieuwe mens, een nieuwe schepping, en jullie kunnen niet van Mij weggenomen worden.

   

  Heb nu een gevoel van veiligheid, als je van Mij bent. En als je Mij nog niet aanvaard hebt in je hart, doe het dan. Ik bied volledige vergeving en Liefde aan de verlorenen. En Ik verwelkom allen die Me eens kenden, maar afgedwaald zijn, Thuis. Verspreid nu Mijn liefde aan zoveel mensen je kunt. Laat jullie licht schijnen in de duisternis, Mijn kinderen. Ik zal voor jullie kansen creeren en voor alles zorgen wat jullie nodig hebben om de verlorenen en de afvalligen te bereiken. Mijn liefde zal alles overwinnen.

  26-11-2013, 10:47 Geschreven door Claudia  


  25-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kostbaar Bloed van Jezus Christus

  Gebeden van het Kostbaar Bloed van Jezus Christus


  Bloed van Jezus

  Het bloed van Onze Heer Jezus Christus heeft macht en daarmee zal ik zegevieren. Het Bloed van Jezus Christus bedekt mij, reinigt mij, geneest mij en bevrijdt mij, innerlijk en uiterlijk. Ga weg van mij, vijandelijke machten, want het Bloed van het Lam Gods is mijn schild en mijn redding.

   

   

  Het Kruis, ons heil
  Hemelse Vader, omwille van de last van het Kruis, die op de schouders van Uw Goddelijke Zoon lag:
  -geef, dat de zondaars de last van hun schuld tot gerechtelijke boete dragen en daarvan bevrijd worden;
  -neem de Wonden van Uw Zoon aan en open om hunnentwil de gevoelens van Uw genade;
  -laat de nagels, die de Handen en Voeten van Uw Zoon doorboorden, in de verharde harten doordringen, opdat ze tot boete bewogen worden;
  -geef, dat ze omwille van de indringende pijn van Zijn doornenkroon, met diep berouw over hun zonden doordrongen worden.

   

  Barmhartige Vader, zie de eenzaamheid van Uw Zoon aan het Kruis. Ik offer ze aan u op, opdat de zondaars de vrede van hun ziel terugwinnen en ware troost vinden in de boete van hun fouten.
  Omwille van de standvastigheid, waarmee Uw Zoon voor hen gebeden heeft die Hem kruisigden: geef de zielen standvastigheid in het goede en de liefde tot U en hun naasten.
  En hoe het lijden van Uw veelgeliefde Zoon in Zijn eeuwige heerlijkheid volbracht is: bekroon zo ook het lijden van de boetende zielen in Uw heerlijkheid.
  Eeuwige Vader, neem het kostbare Bloed dat Uw Zoon Jezus Christus bij Zijn lijden vergoten heeft.
  Omwille van Zijn Wonden, Zijn met doornen gekroonde Hoofd, Zijn Hart en Zijn oneindige verdienste: vergeef de zielen en red ze!

  Boete voor geestelijke blindheid
  Heilige God, voor Wie zelfs engelen en heiligen onwaardig zijn te verschijnen:
  -vergeef alle zonden die door gedachten en begeerten begaan worden;
  -neem als boete voor deze beledigingen het met doornen doorstoken Hoofd van Uw Goddelijke Zoon aan;
  -neem het zuiverste Bloed aan, dat zo overvloedig van Hem afstroomt;
  -reinig de geest van deze mensen van alle smetten;
  -verlicht hun donkere verstand, en laat dit Goddelijk Bloed hun kracht, hun licht en hun leven zijn!
  Heilige Vader, neem het lijden en de verdiensten van allen aan, die zich met het lijden en de verdiensten van Jezus Christus verenigen en zich met Hem en door Hem U als offer aanbieden, opdat U de wereld vergeving schenkt.
  God van barmhartigheid en liefde, wees de Kracht van de zwakken, het Licht van de blinden en de enige Liefde van de mensen!

  Litanie van het kostbaar Bloed
  Heer, ontferm U over ons! Christus, ontferm U over ons!
  Heer, onferm u over ons! Christus aanhoor ons! Christus, verhoor ons!
  God, Vader in de hemel, ontferm U over ons!
  God, Zoon, Verlosser van de Wereld, ontferm U over ons!
  God, Heilige Geest, ontferm U over ons! Heilige Drie-eenheid, één God, ontferm U over ons!
  Wij bidden U:
  -dat de geseculariseerde mensheid haar hart en verstand totaal veranderen moge. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat U door de genade van de Heilige Geest, allen die God zoeken wilt verlichten. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat U de zondaars de genade van bekering wilt schenken. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat U de zondaars voor het eeuwige verderf wilt beschermen. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat U de duivelse boosheid wilt vernietigen. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat U de ondergang van de goddeloosheid wilt versnellen en haar dragers wilt bekeren. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat U alle haat onder de volkeren en alle twisten in de gezinnen een halt wilt toeroepen. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat U de huidige bezetenheid van onze volkeren wilt wegnemen en de weg van de macht van de Geest wilt effenen. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat U allen die lijden, van harte wilt troosten. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat U ons de genade van een diepe innerlijkheid en een heilige bezinning wilt schenken. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat U ons met moed en onverschrokkenheid tegen elke vervolging wilt wapenen. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat U ons dagelijks opnieuw met de gezindheid van vergevende liefde wilt doordringen. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat U de lievelingen van Uw Zoon, de priesters, door bijzondere genaden wilt sterken. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat U de verdwaalde en lauwe priesters met Uw genade wilt terugleiden. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat wij het Sacrament des Altaars weer meer willen waarderen en vereren. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat U de zielen van jonge mensen wilt opwekken tot het priesterschap en het kloosterleven. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat U in ons het ware geloof wilt versterken en bewaren. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat U ons allen een zalig stervensuur wilt verlenen. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
  -dat U al onze weldoeners en hen, die U ons heeft toevertrouwd, wilt beschermen. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons!

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer!
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer!
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons!

  O Heer, U heeft ons verlost in Uw Bloed, en ons tot Uw Godsrijk gemaakt.
  Laat ons bidden:
  Hemelse Vader, ik offer U op het doorboorde onbevlekte Hart van Maria en het kostbaar Bloed van Jezus, opdat de aartsengel Michael met alle engelen en hemelse heerscharen de hele strijdmacht van de helse geesten mogen achtervervolgen en hun werken en plannen vernietigen, vooral in onze stad en in ons vaderland. Amen.

  25-11-2013, 15:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pastor Enoc

  20 november 2013, 14.35u

  BIDT VOOR DE PAUS EN VOOR DE KERK, WANT DE MACHTEN VAN HET KWAAD IN HET VATICAAN WILLEN MET HUN ONTHEILIGING BEGINNEN!

  Lieve kinderen, moge de vrede van God met jullie zijn.

  De Glorie van God is nabij; hebt berouw opdat je voor hem kunt verschijnen in een wit gewaad. Bidt voor de Paus en voor de Kerk, want de machten van het kwaad in het Vaticaan willen met hun ontheiliging beginnen. Het leven van de Paus is in gevaar; er is een complot tegen hem. Ik roep de Katholieke wereld dringend op om vuriger te bidden en de Hemelse Vader te vragen om de bescherming van Paus Franciscus.

  De besluiten die Paus Franciscus neemt brengen velen in het Vaticaan in verwarring. Sla geen acht op de lastercampagne die nu tegen hem plaats vindt. Hij is, als plaatsbekleder van Christus, het hoofd van de Kerk, door God aangesteld voor deze eindtijd; steun hem met jullie gebeden en houdt op hem te beoordelen; wie zijn jullie om Gods plan in twijfel te trekken?

  Bidt dat de wijzigingen die de plaatsbekleder van Christus wil doorvoeren niet worden beïnvloed door de kerkelijke vrijmetselarij, omdat velen in het Vaticaan het niet eens zijn met de op handen zijnde veranderingen. Veel kardinalen willen een kerk die open staat voor andere religies.

  De kardinalen zijn verdeeld, sommigen zijn vóór, anderen tegen de veranderingen en gedragslijnen die door Paus Franciscus zullen worden doorgevoerd. Het lot van de Kerk hangt af van het gebed van het Katholieke volk, jullie moeten de Paus met jullie gebeden steunen, zodat de bevrijdingsleer, die zovelen wensen, niet zal worden doorgevoerd tijdens zijn pontificaat

  Die veranderingen zullen de leer van de Kerk niet aantasten, evenmin als het Evangelie van mijn Zoon. Het dagelijkse Heilig Misoffer, moet het wezenlijke, zijn ritus, behouden; geen van de woorden van de consecratie mag worden gewijzigd, alles moet blijven zoals mijn Zoon het heeft ingesteld. Daarom, lieve kinderen, moeten jullie bidden dat de wijsheid en het licht van de Heilige Geest Paus Franciscus geleidt en dat de Kerk van mijn Zoon niet zal afwijken van de weg van het evangelie en zijn geloofsleer.

  Laat Paus Franciscus niet in de steek, steun hem met jullie gebeden, zodat de wil van God tijdens zijn pontificaat wordt volbracht en de Kerk van mijn Zoon het baken zal blijven voor het volk van God. Moge Gods wijsheid en de voorspraak van deze Moeder de Plaatsvervanger van Christus bijstaan bij de komende veranderingen voor de Kerk en de Katholieke wereld.

  Jullie Moeder, de Heilige Maria.

  Maak deze boodschap bekend aan de hele mensheid.

   

  17 november 2013, 14.15u

  DE BEWUSTMAKING VAN HET GEWETEN NADERT EN VELEN BLIJVEN SLAPEN, ZELFS ALS IK HEN ROEP, WILLEN ZIJ NIET WAKKER WORDEN!

  OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID

  Veel landen zullen lijden onder de gedaanteverwisseling van mijn schepping, de aarde is begonnen aan haar zuiveringsperiode en de landen waar meer zonde en slechtheid is, zullen worden getroffen door de kreten van mijn schepping. De winden worden heviger, de zeeën kolken en het binnenste van de aarde begint te koken. De continenten zullen bewegen, sommige meer dan andere en hun bewoners zullen ons hun smarten doen horen.

  O, wie zal de proef van mijn gerechtigheid doorstaan? De man met een eerlijk hart, die mijn stem hoort en zich aan mijn regels houdt, zal zijn als het huis dat op de rots gebouwd is, niets zal hem doen bezwijken. Maar degenen die zijn als de bladeren in de wind, die besluiteloos zijn, die noch koud noch heet zijn, degenen met een zwak geloof, zij zullen verwaaien als zandkastelen.

  Word wakker mijn volk, stel uw bekering niet langer uit nu de tijd van de gerechtigheid  nabij is, want daar is geen tijd meer voor! Mijn gerechtigheid komt en kent geen genade. Ik zeg u, zonen van Adam, dat jullie zonde en kwaad mijn gerechtigheid heeft afgeroepen. Wee u, die zich van mij afkeert en zich niet naar mij toewendt, want de werking van mijn gerechtigheid zal geen spoor van u achterlaten.

  Hele volken zullen verdwijnen, slechts tranen, pijn en wanorde zal alom worden aangetroffen! Het heeft geen zin om tijdens de periode van mijn rechtvaardigheid te klagen, want er zal niemand naar luisteren. Haast u en vereffen uw rekeningen met uw meester, want mijn parate ruiters zijn begonnen hun glazen leeg te storten en zij zullen mijn schepping veranderen in een tranendal! Let op mijn woorden en breng ze in praktijk; bedenk: “Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten; twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de andere achtergelaten” (Mt 24, 40-41)

  De bewustmaking van het geweten nadert en velen blijven slapen, zelfs als ik hen roep, willen zij niet wakker worden! De verdoving en verblinding stelt hen niet in staat om mijn pijnlijke smeekbede te horen of te zien. Ik zeg u, tenzij u op deze laatste klokken van genade afkomt, zult u voor eeuwig verloren zijn. Iedereen die voor mij verschijnt zonder het juiste gewaad, zal niet mogen aanzitten aan mijn bruiloftsmaal. Ik zeg u nogmaals: Hij die zijn leven wil redden zal het verliezen, maar wie  zijn leven verliest om mij zal het vinden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

  Kom met jezelf in het reine, zodat je, wanneer je voor mij verschijnt, onberispelijk bent; bemint en vergeeft uw broeders en weest niemand iets anders verschuldigd dan liefde. De nacht van mijn gerechtigheid komt eerder dan u  denkt. Bedenkt u en slaat onverwijld de weg van de redding in, opdat u morgen niet hoeft te klagen.

  Uw Vader Jahweh, Heer der Heerscharen, Heer van alle Volkeren.

  Maak deze boodschap bekend aan de hele mensheid.

   

  9 november 2013, 8.15u

  DE WERELDECONOMIE ZAL WELDRA INEENSTORTEN, DE DAGEN VAN DE GOD VAN HET GELD ZIJN GETELD!

  DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS, DE GOEDE HERDER, AAN DE MENSHEID

  Mijn vrede zij met u.

  De wereldeconomie zal weldra ineenstorten, de dagen van de god van het geld zijn geteld! Wee degenen die vertrouwen hebben in die god die door mensenhand werd gemaakt, want hun val zal enorm zijn! Miljoenen zullen het hoofd verliezen door de financiële ineenstorting! Iedereen die zijn geloof en hoop had gevestigd op deze god en zich veilig voelde door zijn financiële macht, zal rouwen en treuren, velen zullen hun lot vervloeken, anderen worden gek en anderen zullen zich van het leven beroven en hun ziel verliezen.

  Mijn kinderen, iedere regering op deze wereld heeft een begin en een eind, niets op deze tijdelijke wereld is eeuwig. Denk aan mijn woord: “Verzamelt u geen schatten op aarde . . .maar verzamelt u schatten in de hemel, waar ze niet . . . vergaan . . . Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” (Mt 6, 19-21) Ik ben uw schat, zoek mij en u zult eeuwig leven vinden.

  Doet goed voor uw broeders, lest de dorst van hen die dorst hebben, stilt de honger van hen die honger hebben en kleedt de naakten, helpt nu de weduwe en de wees, vóór de god van het geld ter aarde valt. Als u dit doet, verzeker ik u dat uw beloning in het koninkrijk van de hemel groot zal zijn. Bedenk dat wanneer u voor mij verschijnt, u zult worden geoordeeld naar uw daden. Het is vreugdevoller te geven dan te ontvangen en wat u doet voor één van mijn kinderen, doet u voor mij.

  Mijn kinderen, leer de betekenis van de barmhartigheid die ik wil en geen verplichte opofferingen; het vasten dat mij behaagt is het vasten uit liefde en omwille van de liefde die u heeft voor uw broeders, die morgen zal worden beoordeeld. “Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.” (Joh 15, 13)

  Ik doe een beroep op u, die gezegend bent met materiële goederen. Kijk, mijn kinderen, mijn volk sterft van honger en dorst. Stop met het blijven opstapelen van weelde, want u kunt er niets van meenemen; u bewaart alles, terwijl de grote meerderheid in armoede leeft. Dat het u niet moge vergaan als de rijke man, die weigerde mij te volgen, omdat hij geen afstand van zijn rijkdom wilde doen. (Mt 19, 20-22) Dat het u niet moge vergaan als de rijke man die door zijn hebzucht en gebrek aan liefdadigheid jegens Lazarus zijn ziel verloor. (Luc 16,19-31)

  Leef als Zacheüs, opdat, wanneer u morgen voor mij staat, ik zeggen kan: “Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham.” (Luc 19, 9)

  Mij vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Hebt berouw want het koninkrijk Gods is nabij.
  Uw Meester en Herder, Jezus van Nazareth, de Goede Herder van alle tijden.

  Maak deze boodschap bekend aan de hele mensheid.

   

  7 november 2013, 8.35u

  HET BLOED VAN MIJN ZOON IS EEN KRACHTIG GEESTELIJK PANTSER, BID VOORTDUREND  EN MIJN TEGENSTANDER EN DE MACHTEN VAN HET KWAAD KUNNEN JE GEEN KWAAD DOEN!

  OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN DE KINDEREN VAN GOD

  Lieve kinderen van mijn hart, moge de vrede van God en mijn moederlijke bescherming altijd met jullie zijn.

  Mijn kinderen, aanschouw Gods schepping en bedank de Almachtige voor al zijn weldaden, deel dit met jullie gezin en dank God voor al zijn zegeningen en voor de tijd dat hij je het leven heeft geschonken. Dit zeg ik, lieve kinderen, omdat de tijd nadert waarin alles verwarring, leed en verdriet zal zijn. Ik wil jullie niet bang maken, want dat is niet mijn opzet, ik wil jullie alleen maar liefdevol vragen om je voor te bereiden op de komst van alle gebeurtenissen die beschreven zijn in het heilige woord van God voor deze eindtijd. Blijft verenigd in Gods liefde, verlaat voor geen moment onze twee harten, want de komende grote verdrukking kan alleen maar worden doorstaan als jullie in liefde zijn verenigd.

  De kracht van liefde en vergeving is een geestelijk bolwerk, dat geen vuurpijlen van haat, boosheid, bitterheid, wraak en verdeeldheid zal toelaten, waarmee mijn tegenstander gezinnen uit elkaar wil spelen om binnen te dringen in jullie, in de maatschappij en in de hele wereld. Mijn tegenstander is begonnen met het loslaten van geesten van haat, boosheid en verdeeldheid. Deze geesten kunnen alleen worden overwonnen met liefde en vergeving. Houdt er rekening mee, lieve kinderen, dat jullie in de geestelijke strijd van elke dag kunnen zegevieren. 

  Voor je je huis verlaat, ouders, zegen jullie kinderen en zegen jezelf, zegen ook alle mensen waarmee je die dag te maken zult hebben, zodat de kracht van de zegening je beschermt en mijn tegenstander je dus niet kan deren. Verzegel allen met het Bloed  van mijn Zoon en dompel hen in zijn heilige wonden, want al deze kwade geesten hebben de controle, de macht en de heerschappij over deze duistere wereld; ontelbare geesten reizen nu over de wereld, opzoek naar een manier om je verloren te laten gaan.

  Wees niet dwaas, ga nooit de geestelijke strijd aan zonder hulp van de hemel, ik verzeker je, dat je je ziel zou verliezen. Wanneer je in de geest wordt aangevallen met pijlen van haat, boosheid, wraak, begeerte, jaloezie en allerlei andere zonden van het vlees, wees verstandig en maak onmiddellijk gebruik van het goddelijke tegengif, roep de kracht van de Heilige Geest van God te hulp en vraag mijn moederlijke bescherming.

  Het Bloed van mijn Zoon is een krachtig geestelijk pantser, bid voortdurend en mijn tegenstander en zijn legers van het kwaad kunnen je niet deren. Het Bloed van mijn Zoon is je redding, bedek jezelf ermee en wanneer de vuurpijlen van de boze je geest naderen, zeg dan: ‘Het bloed van Onze Heer Jezus Christus heeft macht en daarmee zal ik zegevieren. Het Bloed van Jezus Christus bedekt mij, reinigt mij, geneest mij en bevrijdt mij, innerlijk en uiterlijk. Ga weg van mij, vijandelijke machten, want het Bloed van het Lam Gods is mijn schild en mijn redding.’

  Leer deze gebeden van het Bloed van mijn Zoon uit het hoofd, zodat je de geestelijke aanvallen van mijn tegenstander en zijn boze geesten, die proberen je te kwellen en je te laten struikelen en vervolgens je ziel te nemen, kunt afslaan. Jullie zijn gewaarschuwd, wandel als kinderen van het licht, zodat je de komende duisternis kunt verlichten.

  Maria, Mystieke Roos, jullie Moeder die van jullie houdt.

  Maak mijn boodschappen bekend, lieve kinderen van mijn hart.

  25-11-2013, 15:23 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Hille Kok 7/11/2013

  Ouders, waak toch over uw kinderen

   

  Boodschap

  ·        Ga tot het Levend Brood vanuit de Hemel die Gij van Mij ontvangt!!! Ik, de Bron van al het Leven wil U allen Mijn Kracht en Liefde geven!! In Mij zult Gij Uw Redding vinden, zoek geen vervangingsmiddelen, dan komt Gij in grote problemen!! Door haat en pijnen wordt Gij omringd doordat Gij niet wilde luisteren naar God de Vader, Hij huilt om U!!! De Vader houdt van al Zijn kinderen. Hij wil niet dat Gij verloren gaat!!! De tijd is dringend!!!

  ·        Wees trouw en waakzaam, geloof in Mij, dan kunt Gij alle tegenwerking die velen zullen ondergaan doorstaan!! Vertrouw op Mij, geef Mij uw Hand!! Ik steun U vanuit Mijn Hart!!!

  ·        Luister naar Mij en de Vader!! Laat U niet misleiden door mooie misleidende woorden!! Bekeer U anders is er geen mogelijkheid meer voor redding!! Alleen op Aarde kunt Gij verdienen van wat U boven zult ontvangen!!

  ·        Bijna niemand kunt Gij nog vertrouwen!!! Ieder leeft voor zichzelf, zelfzucht, hebzucht!!! Ook daar zal een einde aan komen, dan staat Gij onverwachts voor het Goddelijk Gerecht!! Zij die dachten God Zelf te zijn zullen een zware teleurstelling ondervinden en hun strafgerecht voor God door hun zondigheid moeten ondergaan. Ook Gij die Mijn kinderen vermoorden door abortus en andere middelen zullen extra zware straffen ondergaan. Gij begaat de hoofdzonden door vernietiging van Gods Schepping!!! De Hel staat voor U open!!

  ·        Abortus : het is een levend wezentje dat U bij zich draagt met een zieltje ontvangen bij de conceptie!!! Denk goed na wat Gij doet, Uw leven is dan in gevaar!

  ·        Hel : Vreselijk als Gij kon zien van wat de Hel eigenlijk is en echt bestaat, dan zou U dood neervallen van schrik!!! Ik wil U daarbij helpen Uw ogen te openen voor wat Gij doet en voor wat U te wachten staat!!! De Hel is voor eeuwig!!! Iemand die zegt dat de Hel niet bestaat is een leugenaar!!! Luister niet naar hen; Ze horen niet bij Mij en de Vader!!! De Satan wil U te grazen nemen!!! Dan zijt Gij voor altijd verloren!!

  ·        Misbruik : De Aarde is overdekt door een zwarte schaduw van het kwaad!!! De losbandigheid is voor de Hemel schrijnend!!! Het misbruik van de ongerepte kinderen van God is ongekend!!! Door wellust gaan ze als beesten te keer!! Gij die deze praktijken bevordert en eraan meedoen : God zal U om verantwoording vragen!!! Wat een leed, wat een verdriet is er onder die stille ongelukkige kinderen die hun mond nog niet open durven doen van wat er in stilte met hun wordt gedaan!!! De Hemel huilt om die kleine kinderen!!!

  ·        Biecht : Uw straf zal groot zijn als Gij niet stopt en om vergeving zal vragen aan God de Vader in het H. Sacrament van de Biecht door een gezalfde Rooms-katholieke priester en door niemand anders!!! Het is een Sacrament!! Geen biecht kan worden aangehoord vanaf een commerciële media of TV, alleen in samenzijn met de priester!! Hij is een Dienaar van God!! Geen ander geloof kan de zonden vergeven, wel verwijzen naar een Rooms-katholieke priester!!! Het is een geschenk voor U allen!!

  ·        Priesters : Er zijn nog weinig goede priesters!!!

  ·        DRAAG TOCH HET HEILIG KRUISJE VAN DE VADER. Het is Uw bescherming tegen het kwaad!!!

  GOD IS LIEFDE

  25-11-2013, 15:19 Geschreven door Claudia  


  24-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Miljarden zullen zich bekeren en God erkennen, de Drie-ene God voor de eerste keer. 16/11/2013

  Mijn dierbare dochter, wanneer Ik naar de wereld kom in Mijn Goddelijke Barmhartigheid, zal de mensen de kans gegeven worden om Mijn Barmhartigheid te zoeken, want dit zal de eerste echte belijdenis zijn dat velen van hen aan deelnemen. 

  Iedereen en het maakt niet uit wie ze zijn, zal deze unieke openbaring van Mij ervaren, gezegend door de Autoriteit van Mijn Vader. DE VERLICHTING VAN HET GEWETEN ZAL VEEL PIJN MET ZICH MEEBRENGEN, OMWILLE VAN HET LEED DIE VERLOREN ZIELEN ZULLEN ERVAREN EN DIE VAN DIE AARD ZAL ZIJN DAT ZE NIET IN STAAT ZULLEN ZIJN DE SCHOK TE WEERSTAAN. VELEN ZULLEN IN ZWIJM VALLEN EN INEENSTORTEN, OVERLADEN VAN VERDRIET. Maar ze zullen beseffen hoezeer hun ziel eerst moet gereinigd worden, vooraleer ze klaar zijn om Mijn Eeuwig Paradijs binnen te gaan. DEZE MENSEN ZULLEN DAN WETEN WAT VERWACHT WORDT VAN HEN EN ZE ZULLEN BOETE TE LIJDEN KRIJGEN VOOR ENIGE TIJD, NA DE GROTE GEBEURTENIS. VELE MENSEN ZULLEN DENKEN DAT ZE AAN HET DROMEN ZIJN. SOMMIGEN ZULLEN DENKEN DAT DIT HET EINDE VAN DE WERELD IS, MAAR DAT ZAL NIET HET GEVAL ZIJN. HET ZAL ECHTER DE LAATSTE WAARSCHUWING ZIJN, DIE AAN DE MENSHEID GEGEVEN ZAL WORDEN OM HEN TE HELPEN ZICH TE VERLOSSEN VOOR GOD. 

  Miljarden zullen zich bekeren en God voor de eerste keer erkennen, de Drie-ene God, en ze zullen dankbaar zijn voor het bewijs die hen zal gegeven worden evenals het Bestaan van hun Schepper. SOMMIGEN ZULLEN EENVOUDIGWEG INEENKRIMPEN VAN MIJN LICHT EN DIT ZAL HEN ONGELOOFLIJKE PIJN BRENGEN EN ZE ZULLEN ZICH VERBERGEN EN HUN RUG TOEKEREN, ZONDER EEN GREINTJE WROEGING IN HUN ZIEL. Ze zullen Mijn Interventie ontkennen. DAN ZAL DE REST ZICH VERHEUGEN, WANNEER ZE MIJN STRALEN VAN BARMHARTIGHEID ERVAREN, WANT DEZE ZIELEN ZULLEN ZO DANKBAAR ZIJN ALS ZE GETUIGE ZIJN VAN MIJN AANWEZIGHEID DAT ZE ZULLEN ZONDER MOEITE AANGETROKKEN WORDEN NAAR MIJN LICHT EN MET EEN VERLANGEN NAAR MIJN AANWEZIGHEID, DIE HUN BEGRIP TE BOVEN GAAT, WANT DIT ZAL NIET DE TIJD ZIJN DAT DE POORTEN VAN MIJN NIEUW PARADIJS GEOPEND WORDEN. En zodoende zullen ze dan boete moeten als Mijn leerlingen, namens die zielen die Mijn Hand van Barmhartigheid zullen verwerpen.

  Na de Grote Interventie door God, om de mensheid de kans te geven om zich voor te bereiden voor Mijn Tweede Komst, zal de wereld zich vele vragen stellen. Sommigen zullen zo veranderd zijn binnen hun ziel dat ze veel tijd zullen wijden in het helpen bekeren van degenen die ze willen helpen redden van bedrog. Anderen zullen berouwvol zijn en het zal wat tijd in beslag nemen dat ze volledig de betekenis van hun presentatie voor Mij begrijpen en ze zullen veel aandacht besteden om zich te verzoenen met Mij.

  DE VIJANDEN VAN GOD ZULLEN DE WAARSCHUWING ONTKENNEN DAT ZE OOIT HEEFT PLAATSGEVONDEN EN ZE ZULLEN MILJOENEN VOOR DE GEK HOUDEN DOOR HET GELOVEN DAT HET EEN KOSMISCHE GEBEURTENIS WAS, WANNEER HET LICHT VAN DE ZON DE HELE PLANEET OVERVIEL DOOR EEN EENMALIGE GEBEURTENIS, VEROORZAAKT DOOR DE BEWEGING VAN DE AARDE OM HAAR AS. Niets zou verder van de Waarheid kunnen staan. En terwijl ze al deze oorzaken naar voren schuiven, zullen ze ontkennen dat God bestaat en leiden ze velen weg van Mij. Helaas, zullen velen niet terugkeren naar Mij en enkel met Gods Interventies, wanneer Hij zal gedwongen zijn om Zijn vijanden te straffen, om hen terug tot hun zinnen te brengen, kunnen zielen gezuiverd worden.

  WEES DANKBAAR VOOR DEZE BARMHARTIGHEDEN, WANT ZONDER DIT GESCHENK VAN GOD ZOUDEN ZEER WEINIG MENSEN IN STAAT ZIJN OM DE POORTEN VAN HET PARADIJS BINNEN TE GAAN.

  Jullie Jezus

  24-11-2013, 18:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie zullen alleen voor Mij staan - met niemand naast je. 15/11/2013

  Mijn dierbare dochter, DOOR DE AUTORITEIT VAN MIJN VADER, GOD DE ALLERHOOGSTE, WENS IK AL DEGENEN DIE IN MIJN NAAM LIJDEN, TE INFORMEREN DAT DE TIJD DICHTBIJ IS DAT DE WAARSCHUWING PLAATSVINDT.

  DEGENEN ONDER JULLIE DIE KENNIS VAN MIJN GROTE DAG VAN BARMHARTIGHEID GEGEVEN WERD ZULLEN SPOEDIG DE TEKENEN ZIEN. JULLIE MOETEN JULLIE ZONDEN VOOR MIJ BELIJDEN, ZODAT JULLIE VOLDOENDE VOORBEREID VOOR DEZE GEBEURTENIS ZULLEN ZIJN. EEN GEBEURTENIS DIE DE WERELD ZAL SCHOKKEN.

  Ik doe dit spoedig, zodat Ik die mensen kan redden die in de navelstreng hebben gesneden die hen met Mij verbindt, voor het te laat is. Jullie moeten in Mij vertrouwen en jullie verzamelen in gebed zodat zielen die zich in duisternis bevinden niet omkomen voor Ik hen immuniteit verleen voor hun zonden. KIJK NU IN JULLIE HART EN ZIEL EN ZIE ZE ZOALS IK JULLIE ZIE. Wat zie je? Zullen jullie in staat zijn om voor Mij te staan en zeggen “Jezus, Ik doe alles wat U verlangt van mij  om het leven te leven dat U van mij verwacht”? Zullen jullie zeggen “Jezus, Ik beledig U, omdat Ik het niet kan helpen, alstublieft heb Medelijden met mijn ziel.”? Of zullen jullie zeggen “Jezus Ik heb gezondigd, maar enkel omdat Ik mij moet verdedigen.”?

  Jullie zullen alleen voor Mij staan – met niemand naast je. IK ZAL JE JOUW ZIEL TONEN. JULLIE ZULLEN ELKE VLEK EROP ZIEN. JULLIE ZULLEN DE ZONDE HERBELEVEN EN DAN ZAL IK JULLIE DE TIJD GEVEN OM MIJ TE VRAGEN JOU MIJN BARMHARTIGHEID TE TONEN. NIET OMDAT JULLIE RECHT HEBBEN OP MIJN BARMHARTIGHEID – MAAR ENKEL OMDAT IK BESLISTE OM JULLIE DIT GESCHENK TE GEVEN.

  Mijn Dag zal aanbreken, onverwacht, door de tekenen die jullie zullen getoond worden op voorhand.

  Ik heb drie jaar besteed om te proberen jullie ogen te openen voor de Waarheid. Sommigen onder jullie hebben het aanvaard. Anderen hebben het terug in Mijn Gezicht geworpen. Nu is de tijd van Mijn Goddelijke Barmhartigheid en enkel degenen die hun harten openen voor Mij, en die Mij aanvaarden, zullen de kans gegeven worden zich te verlossen.

  Wees dankbaar voor Mijn onvoorwaardelijke Liefde.

  Jullie Jezus

  24-11-2013, 17:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 126

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  126 Gebed om religieuze vervolging te weerstaan 14/11

  Lieve Jezus, help me te weerstaan aan elke vorm van vervolging in Uw Heilige Naam.

  Help degenen die in dwaling zijn gevallen, in het geloof dat ze getuigenis dragen van Uw Werk.

  Open de ogen van al degenen die in de verleiding kunnen komen om anderen te vernietigen, door hun goddeloze handelingen, daden en gebaren.

  Bescherm me tegen de vijanden van God, die zullen opkomen om te proberen Uw Woord tot zwijgen te brengen en die zullen proberen U te verbannen.

  Help me degenen te vergeven die U verraden en geef me de Genade om standvastig te blijven in mijn liefde voor U.

  Help me om de Waarheid na te leven, die U ons leerde en om onder Uw Bescherming te blijven, voor altijd.

  Amen.

  Jullie Jezus

  24-11-2013, 16:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nooit tevoren zal hun geloof zo op de proef gesteld worden. 14/11/2013

  Mijn dierbare dochter, HET LICHT VAN GOD SCHIJNT NEER OP AL ZIJN KINDEREN, DIE IN VERENIGING ZIJN MET MIJ, JEZUS CHRISTUS, OP DIT MOMENT. AL DE CHRISTENEN IN DE WERELD DIE BIJ MIJN WOORD LEVEN, DIE MIJN LICHAAM ETEN EN MIJN BLOED DRINKEN, ZULLEN EEN SPIRITUEEL LIJDEN ERVAREN ZOALS GEEN EEN, OMWILLE VAN HUN GELOOF IN MIJ. Ik verwijs naar alle Christenen die leven naar de Waarheid, die zich gedragen zoals Ik hen heb geleerd en die Mijn Leer Woord voor Woord volgen.

  Al degenen, waaronder degenen die nooit gehoord hebben van Mijn Boodschappen voor de wereld, zullen spoedig begrijpen wat het is om in Mij en met Mij te leven. Nooit tevoren zal hun geloof zo op de proef gesteld worden en jammer genoeg zullen velen niet in staat zijn de druk te weerstaan waar ze zullen mee te maken hebben, omwille van de haat die hun zal betoond worden. Ze zullen alles doen wat ze kunnen om trouw te blijven aan het Heilig Evangelie, maar door dit te doen zullen ze verschrikkelijke haat aantrekken en ze zullen leugenaars genoemd worden. Het zal niet lang duren vooraleer alle Christenen, die Mijn Woord uitdagend zullen verkondigen, beschuldigd zullen worden van rechtsgezinde pesters te zijn, terwijl de ware schuldigen degenen zullen zijn die het misbruik naar hun hoofd slingeren.

  IK DRING ER BIJ JULLIE ALLEN OP AAN OM TE ZWIJGEN EN NOOIT TE REAGEREN OP DE PESTERS, DIE PROBEREN JULLIE GELOOF EN LIEFDE VOOR MIJ TE VERNIETIGEN. DEGENEN DIE VENIJN ZULLEN SPUWEN EN SCHREEUWEN NAAR JULLIE HEBBEN JULLIE GEBEDEN EN VERGEVING NODIG. DOOR TE BIDDEN VOOR DERGELIJKE ZIELEN, ZULLEN JULLIE SATANS INVLOED VERNIETIGEN EN HIJ ZAL HET MOEILIJK HEBBEN OM ZIJN WOEDE OP JULLIE TE LUCHTEN.

  Bid, bid, bid voor al degenen die zullen gebruikt worden als pionnen in het bittere gevecht om Mijn Kerk op Aarde te ontmantelen. Bid alsjeblieft dit Kruistochtgebed (126) om de religieuze vervolging te weerstaan.

  Ga, jullie allen die werkelijk Mij liefhebben en alles volgen dat Ik jullie geleerd heb. Heb elkaar lief zoals Ik jullie heb gezegd. Toon nooit haat voor anderen. Bid in de plaats voor degenen die jullie vervolgen. Toon liefde wanneer jullie haat getoond wordt, omdat dit je wapen zal zijn tegen de kracht van het kwaad.

  Jullie Jezus

  24-11-2013, 16:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het eerste teken zal zijn dat de Aarde vlugger zal draaien. Het tweede teken betreft de zon, die nadrukkelijker aanwezig zal zijn, klaarder zal zijn en beginnen draaien. 12/11/2013

  Mijn dierbare dochter, als Mijn Tijd nabij komt, zullen velen slapen, maar degenen die gezegend zijn met hun ogen open voor Mijn Licht, zullen de tekenen kennen. Ze zullen ook de zegeningen gegeven worden om zich voor te bereiden en enkel degenen die aan Mij vastklampen zullen in staat zijn de veranderingen te doorstaan.

  Hoe dichter de Dag van Mijn Grote Komst, hoe meer mensen, die zeggen dat ze God liefhebben, zullen wegtrekken van Mij. Zelfs degenen die zeggen dat ze heilig zijn en zichzelf verheffen in de hierarchie van Mijn Kerk op Aarde, zullen niet in staat zijn om de Waarheid te zien. Ze zullen de Waarheid niet zien omdat ze het zo druk zullen hebben in het bijwonen van aangelegenheden en bijeenkomsten, die beledigend zullen zijn voor Mij.

  HET EERSTE TEKEN ZAL ZIJN DAT DE AARDE VLUGGER ZAL DRAAIEN. HET TWEEDE TEKEN BELANGT DE ZON AAN, DIE ZAL NADRUKKELIJKER AANWEZIG ZIJN, KLAARDER EN BEGINNEN DRAAIEN. DAARNAAST ZULLEN JULLIE EEN TWEEDE ZON ZIEN. DAN ZAL HET WEER ZORGEN DAT DE WERELD BEEFT EN DE VERANDERINGEN ZULLEN BETEKENEN DAT VELE DELEN VAN DE AARDE ZULLEN VERNIETIGD WORDEN. Deze straffen – en het zullen er vele zijn – zullen de mensheid ontdoen van zijn arrogantie, zodat zielen zullen smeken voor de Barmhartigheid van God. Niets anders zal de stenen harten beroeren van degenen die de Liefde van God uit hun levens hebben buiten gesloten.

  De zonde van de mensheid zal snel escaleren en de zonde van afgoderij zal zich drievoudig rond de aarde wikkelen. Heidendom, gekleed zoals koninklijke monarchie zal Mijn Kerk op Aarde binnendringen. Wanneer de heidenen Mijn Kerk omhelzen, zal het niet zijn om God te aanbidden. Wanneer heidenen, atheisten en andere niet-gelovigen die klaarblijkelijk het Bestaan van God verwerpen, Mijn Kerk omhelzen, zal het niet voor Mij, Jezus Christus, zijn dat ze zullen knielen. WANNEER MIJN KERK VERKLAART DAT HET ALLEN VERWELKOMT, LAAT JULLIE NIET BEDOTTEN. HET ZAL NIET BETEKENEN DAT ZE HEIDENEN VERWELKOMEN IN MIJN KERK, ZODAT ZE KUNNEN BUIGEN VOOR MIJN TABERNAKEL. NEE, HET ZAL ZIJN OM MET AFGODERIJ TE PARADEREN VOOR MIJ, VEROORZAAKT DOOR DE ZONDE VAN HOOGMOED, OM DE HEILIGE EN GEWIJDE TABERNAKELS TE ONTHEILIGEN. ZE ZULLEN HEIDENSE SYMBOLEN PLAATSEN OP MIJN ALTAREN EN VRAGEN DAT NIETSVERMOEDENDE CONGREGATIES BUIGEN EN HUN MEDE BROEDERS EN ZUSTER ACCEPTEREN MET GENADE EN GENEROSITEIT. Allen zullen gevraagd worden om de Waarheid te ontkennen, om valse aanbidders te verwelkomen, die Mijn Altaren zullen vertrappen. Dan zal de Hand van God neerkomen.

  OORLOGEN ZULLEN ZICH VERSPREIDEN; AARDBEVINGEN ZULLEN DE VIER HOEKEN VAN DE AARDE DOEN BEVEN EN HONGERSNOOD ZAL DE MENSHEID IN ZIJN GREEP HEBBEN EN ELKE GODDELOOS GEBAAR EN BELEDIGING DIE VOOR GOD GEPLEEGD WORDT ZAL RESULTEREN IN EEN VERSCHRIKKELIJKE KASTIJDING. Wanneer degenen die Mijn Barmhartigheid aanvaarden, Mijn Kerk leiden – zal iedere demon deze kinderen van God vervloeken. Om hen te beschermen zal God tussenkomen en wee degenen die spuwen in het Gezicht van hun Schepper.

  DE TIJD IS GEKOMEN. Degenen die Mij vervloeken zullen lijden. Degenen die Mij volgen zullen leven doorheen deze vervolging, tot de Dag wanneer Ik om hen weg te vegen in Mijn Barmhartige Armen. En dan, zullen enkel degenen overblijven, die Mijn Hand van Barmhartigheid hebben geweigerd. Zij zullen overgegeven worden aan het beest die ze verafgoodden en aan diegenen bij wie ze plezier zochten.

  Zo vele mensen zullen Mij verwerpen, tot op het einde. Twee derden zullen Mij bespuwen, vechten tegen Mijn Interventie en alle soorten obsceniteiten Mij toeschreeuwen. Als de Dag steeds dichter komt zal de haat tegen Mij gezien worden door allen. Zelfs degenen die de wereld de indruk geven dat ze God vergeven zullen Mij stilletjes vervloeken.

  De dag wanneer het bedrog van het beest zal blootgesteld zijn voor het zicht van allen zal een dag zijn dat niemand zal vergeten. Want die dag, als de wereld de bedrieger, de antichrist zal zien, rijzend met Mijn Kroon op zijn hoofd – gekleed in rode gewaden – zal de dag zijn wanneer vuur uit zijn mond zal stromen. Als de horror uiteindelijk inslaat, zal vuur hem en al degenen die trouw aan hem beloofden, omhullen en ze zullen in de afgrond geworpen worden. En dan zal Ik komen zoals Ik jullie heb verteld. Ik zal Mijn Kerk oprichten en de wereld samen brengen in vereniging met de Heilige Wil van Mijn Vader en vrede zal uiteindelijk heersen.

  Al wat Ik jullie verteld heb is waar. Dat alles zal gebeuren zoals Ik jullie heb verteld. Het zal snel gebeuren, want ondanks Mijn Woede, die veroorzaakt wordt door de hypocrisie en ondankbaarheid van de mens, kom Ik enkel om dit lijden, eindelijk, ten einde te brengen. Ik kom alle zondaars te redden, maar velen willen niet gered worden.

  Wees sterk, Mijn geliefde volgelingen, want Ik zal alle zondaars beschermen, die Mijn Barmhartige Hand aanvaarden tijdens de Waarschuwing. Zo zal elke kind van God, gelovigen en ongelovigen, worden opgenomen in deze Grote Interventie van de Hemel. Maar na deze tijd, zal de engel van God de goede van de goddelozen scheiden. DE TIJD IS KORT.

  Jullie Jezus


  Mijn dierbare dochter, het is fout te geloven dat God niet Zijn Gerechtigheid zou uitdelen in de wereld op dit moment. Mijn Vaders straffen zijn begonnen en de wereld zal getuige zijn van veel meer ecologische veranderingen als de zuivering van de Aarde begint.

  De voorbereidingen zijn nu onderweg en spoedig zullen de vijanden van God uitgeroeid worden en gestraft, want ze zullen zich nooit bekeren en vragen om Mijn Barmhartigheid. MIJN VADERS TOORN IS GROOT EEN WEE DEGENEN DIE HET WOORD VAN GOD TARTEN, WANT ZE ZULLEN GEVELD WORDEN EN VERTRAPT, ALS DE LAATSTE REINIGING VAN DE AARDE ZAL IN BOTSING ZAL KOMEN MET DE TEISTERING VAN DE BOZE – ALLES OP HETZELFDE MOMENT.

  WANNEER JULLIE DE NATUURELEMENTEN HEVIG ZIEN TE KEER GAAN, ZULLEN JULLIE WETEN DAT DE HAND VAN GERECHTIGHEID IS GEVALLEN. DE TROTS VAN DE MENS, ZIJN OBSESSIE VAN HET ZELF EN ZIJN GELOOF IN ZIJN EIGEN GEBREKKIGE INTELLIGENTIE IN SPIRITUELE ZAKEN, HEBBEN HET UITSTORTEN VAN VUUR VAN DE VIER SCHALEN OP DE VIER HOEKEN VAN DE AARDE GEBRACHT.

  Jullie hebben de waarschuwingen genegeerd en zo is de strijd om de zonde te vernietigen wel degelijk begonnen.

  Jezus Christus

  Mensenzoon

  23-11-2013, 20:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Enkel door verzoening met God is redding van jullie. 10/11/2013

  Moeder van Redding : Mijn dierbaar kind, mijn rol als Moeder van Redding dient om jullie allen te herinneren aan hetgeen Ik jullie heb gezegd over de eeuwen heen. Heb elkaar lief zoals mijn Zoon jullie liefheeft. Toon medelijden met iedereen en vooral met degenen die jullie vervolgen. LUISTER NAAR WAT IK ONTHULDE AAN DE ZIENERS VAN LA SALETTE EN FATIMA EN BESTUDEER ZE TOT IN DE DETAILS. ZEER WEINIG VAN WAT IK OPGEDRAGEN HEB WERD DOOR JULLIE UITGEVOERD. MIJN WAARSCHUWINGEN WERDEN VERWORPEN EN DE GEVOLGEN VAN HET NEGEREN VAN WAT AAN JULLIE WERD GEGEVEN ZAL NU REALITEIT WORDEN.

  Wanneer de Hemel boodschappen aan de mensheid onthult, is het zoals communiceren met een grote stenen fort. Sommige van mijn openbaringen sijpelden door en werden nagevolgd. Velen werden eenvoudigweg opzij geschoven door degene met een klein geloof, en het fort werd ondoordringbaar tegen de interventie van de Hemel, gegeven aan jullie om jullie geloof te vermeerderen en jullie te veilig in Gods Armen te bewaren.

  MIJN ROL ALS MEDEVERLOSSERES BETEKENT DAT MIJN MACHT TEGEN DE DUIVEL VERSTERKT IS, OP EEN MANIER DAT NOG NIET EERDER DOOR GOD AAN MIJ WERD VERLEEND. NU IS DE TIJD WAAROP ALLE TOEWIJDING AAN MIJ ZORGVULDIG ZAL VERWORPEN WORDEN DOOR DE VIJANDEN VAN MIJN ZOON. WANNEER VERERING AAN MIJ OVERHAAST GEBEURT EN WANNEER HET VERZOEK OM LANDEN TE BESCHERMEN TEGEN HET COMMUNISME WORDT VERDRAAID, DAN ZULLEN MIJN WENSEN NIET WORDEN UITGEVOERD. IK ZAL VAN NU AF AAN EEN ZELDZAAMHEID ZIJN IN HET OFFICIELE PATRONAAT DAT NORMAAL AAN MIJ, DE MOEDER VAN GOD, IN MIJN ZOONS KERKEN OP AARDE GEBRACHT WORDT. Mijn macht tegen het beest zal vermeden worden door het weghalen van mijn afbeelding, mijn Heilige Rozenkrans en andere devoties aan me in vele Katholieke Kerken.

  DAN ZULLEN DE TEMPELS VAN GOD ALLE SPOREN VAN MIJN ZOON, JEZUS CHRISTUS WEGWISSEN ALS VOORBEREIDING VOOR HET BEEST, DIE ZAL KOMEN EN ZITTEN OP DE TROON IN DE HOOGSTE TEMPEL VAN GOD. Dan zal de ware betekenis van verzoening met Jezus Christus aangepast worden wanneer ze zullen zeggen dat het niet langer noodzakelijk is om God om vergeving te vragen voor je zonden, als je een goed leven leidt. Mensen zullen beginnen geloven in hun eigen zienswijzen over wat hen goed maakt in de Ogen van God. Maar jullie mogen nooit vergeten dat redding, een Geschenk aan iedere zondaar in de wereld, nooit de hunne kunnen worden tenzij ze God vragen om hen eerst te vergeven. Dit is de kern van het Verbond, die werd verworven voor het menselijk ras door mijn Zoons dood op het Kruis. Jezus Christus won voor de wereld, de redding van zonde en de Gave van Eeuwig Leven. Om dit Geschenk te ontvangen moeten jullie God vragen om jullie te vergeven voor jullie zonden.

  Enkel door verzoening met God, is redding van jullie.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  23-11-2013, 20:01 Geschreven door Claudia  


  21-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen wetenschappelijke evaluatie zal 10/11/2013

   

  God de Vader : Mijn dierbare dochter, Mijn Wens is al Mijn kinderen te verzamelen, zeer spoedig, om Mijn Belofte te zien. Mijn Groot Geschenk zal komen in het midden van de verschrikkelijke geestelijke vervolging, wanneer alles zat Ik Ben zal ontkend worden. Nieuwe goden, waarvan geen enkel zal bestaan, zullen gepresenteerd worden aan de wereld. Bedekt met een glitterende façade, zullen ze ontworpen worden om alle geloof in Mijn Bestaan te stoppen. Al deze ketterij zal het Licht van God uitdoven.

  SPOEDIG ZULLEN DE STERREN NIET LANGER IN HUN GROTE INTENSITEIT SCHIJNEN. SPOEDIG ZULLEN NIEUWE, ONVERWACHTE TEKENEN, DIE ALLE MENSELIJKE BEGRIP VAN WETENSCHAP TARTEN, DOOR MIJ GETOOND WORDEN AAN EEN ONGELOVIGE WERELD, ALS HET BEGIN VAN MIJN TUSSENKOMST ONTHULD WORDT. Geen wetenschappelijke evaluatie zal zinvol zijn wanneer twee zonnen worden gezien. Geen definitie, door de gelimiteerde kennis van de mens, zal zinvol zijn. TOCH, ZULLEN ZE IEDER TEKEN, DAT GEGEVEN WORDT AAN DE WERELD UIT DE HEMEL, AANNEMEN EN ZEGGEN DAT DIT ANDERE MENSELIJK LEVEN BESTAAT IN HET UNIVERSUM.

  Ik Ben de Schepper van alle leven. Ik schiep de mens. Ik schiep de wereld. Ontken dit nooit, want wanneer jullie dit doen volgen jullie een valse leer. IEDERE INTERVENTIE VAN DE HEMEL – EN HET ZULLEN ER VELEN ZIJN – ZULLEN WEGGEREDENEERD WORDEN. Wanneer jullie deze tekenen zien, weet dat de Dag van de Tweede Komst nabij is.

  Ik vraag jullie, lieve kinderen, om Mij of Mijn Belofte om de wereld de uiteindelijke vrede en verzoening te brengen, nooit te ontkennen. De uiteindelijke vrede en verzoening is van jullie als jullie ze zullen accepteren op Mijn Voorwaarden en niet deze van jullie. MIJN WIL STAAT OP HET PUNT EINDELIJK VERWEZENLIJKT IS. OM JULLIE VOOR TE BEREIDEN ZAL IK VELE MIRAKELS IN DE LUCHT, IN HET UNIVERSUM EN PLANETAIR SYSTEEM PRESENTEREN. Wanneer jullie deze gebeurtenissen zien wil Ik dat jullie blij zijn want jullie zullen dan weten dat Ik de terugkeer van Mijn Zoon aankondig om Zijn Belofte van eeuwige redding te voltooien.

  Veeg de tranen van jullie ogen. Ik weet hoe moeilijk jullie beproevingen zullen zijn. Ik verwijs naar al Mijn kinderen, met inbegrip van gelovigen en niet gelovigen, evenals degenen schuldig aan verschrikkelijke zonde – niemand van jullie is uitgesloten. Wanneer jullie verzoend worden met Mijn Zoon zullen jullie deel worden van Hem en zullen jullie met Hem regeren in het Paradijs, voor altijd.

  Jullie geliefde Vader

  God de Allerhoogste

  21-11-2013, 22:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Velen zullen spoedig hun wetenschappelijke kennis gebruiken om het Allerheiligste Evangelie te evalueren. 9/11/2013

   

  Mijn dierbare dochter, velen zullen spoedig hun wetenschappelijke kennis beginnen gebruiken om het Allerheiligste Evangelie te evalueren. In plaats van de Waarheid van Mijn Woord bekend te maken, dat van Gods Wijsheid komt, zullen ze het beginnen verdraaien om het zo een moderner imago te geven.

  AL MIJN WOORDEN, VERVAT IN HET HEILIG EVANGELIE, ZULLEN VERSCHILLEND GEINTERPRETEERD WORDEN. ZE ZULLEN ZEGGEN DAT MIJN WOORD IETS NIEUW BETEKENT, IETS DAT MEER RELEVANT ZAL ZIJN IN DE WERELD VAN VANDAAG. ZE ZULLEN PROBEREN OM VOORBEELDEN TE GEVEN OVER HOE IK JULLIE ZOU ONDERRICHTEN, ALS IK TEGENWOORDIG OP AARDE ZOU LOPEN. De eenvoud van het Woord van God, dat voor iedereen is, zal weg zijn. Degenen die intelligent, goed ingelicht zijn en die trots zijn op de vooruitgang van de mens in de wereld van de wetenschap, zullen dan beledigende verklaringen beginnen doen.

  DE KERK ZAL ZOGENOEMDE NIEUWE WETENSCHAPPELIJKE ONTDEKKINGEN OMHELZEN, DIE ZULLEN IN DISKREDIET BRENGEN WAT VERVAT IS IN DE HEILIGE BIJBEL. ZE ZULLEN ONTHULLEN WAT VOLGENS HEN NIEUW BEWIJSMATERIAAL IS. BEWIJSMATERIAAL DIE HOE DE WERELD WERD GESCHAPEN IN TWIJFEL TREKT. Ze zullen dan zeggen dat veel wat er in de Bijbel vervat is eenvoudigweg metaforen zijn ontworpen om vrede onder de mensen te creeren. ZE ZULLEN DE BOODSCHAP VAN HUMANISME, HEB ELKAAR LIEF, GEBRUIKEN, WAT BETREFT JE BEKWAAMHEID OM TE ZORGEN VOOR DE ARMEN, ONGESCHOOLDEN EN BEHOEFTIGEN, ALS VERVANGING VOOR DE WAARHEID DIE JULLIE GEGEVEN WERD IN HET EVANGELIE. Dan, zullen de valse nieuwe leerstellingen die lijken op de Waarheid, omhelst worden door de priesters, en enkel degenen die blijven vasthouden aan Mijn Woord zullen de Waarheid levend houden.

  Mijn geliefde volgelingen, wanneer jullie vinden dat zeer weinig meer zullen luisteren naar de Waarheid – het Woord van God – dan moeten jullie elkaar troosten. Jullie moeten blijven degene in Mijn Kerken eraan herinneren, die de ketterijen zullen toejuichen, die zullen geintrocuceerd worden, van de Waarheid want velen onder hen zullen niets wijzer worden. Ze zullen zo ver wegvallen van Mij, dat ze dadelijk dergelijke veranderingen aanvaarden. Het zal veel gemakkelijker zijn voor degenen met een klein geloof om het woord van degenen die reformatie vragen te aanvaarden, dan trouw te blijven aan het Woord van God.

  DE OPROEP VOOR DE EERSTE VERANDERINGEN ZAL SPOEDIG GEDAAN WORDEN. MET EEN BEMINNELIJKHEID DAT ZAL VERZACHTEN EN HARTSTOCHTELIJK SPREKEN OVER DE NOOD OM OP TE KOMEN ALS EEN VERENIGDE WERELD – OM LIEFDE EN TOLERANTIE TE BETONEN AAN ALLEN – ZULLEN JULLIE GELEID WORDEN IN DE GROOTSTE DWALING. Velen zullen geschokt zijn over hoe vlug Mijn Kerk zal lijken de seculiere wereld te omarmen. Velen zullen betoverd worden op de manier waarin verschillende religies, heidenen en ketters, zich verdringen om deze nieuwe ene wereld liefdadigheidskerk te vervoegen. Ze zullen zeggen : “Eindelijk een kerk die tolerant is, heeft allen bereikt.” Niet langer zullen ze zich beschaamd voelen om God ongehoorzaam te zijn. In plaats daarvan, zullen ze trots verkondigen dat hun ellendige zonden niet alleen aanvaardbaar zijn in de Ogen van God, maar ze zijn niet langer geacht zonden te zijn. Dit zal grote vreugde overal creeren.

  VOOR DE EERSTE KEER IN DE GESCHIEDENIS, ZULLEN DEGENEN DIE ?IJN KERK IN DWALING LEIDEN GELIEFT, AANBEDEN WORDEN EN VRIJWEL GEEN KRITIEK ZAL OP HEN GEUIT WORDEN.

  De grootste ketterij, niet gezien sinds Mijn dood op het Kruis, zal nu Mijn Kerk op Aarde verslinden. ZE ZULLEN MIJN KERKEN VULLEN MET BELEDIGENDE HEIDENSE SYMBOLEN EN IK ZAL NERGENS TE ZIEN ZIJN. En terwijl ze de gebouwen vullen, die ze creerden om Mij, Mijn Ware Kerk, te vereren, bestaande uit degenen die trouw blijven aan de Waarheid, zullen zij de enige Ware Tempel van God worden, want ze zullen nooit de ontheiliging van Mijn Lichaam aanvaarden. Hun geloof zal hen in staat stellen om het Evangelie te verspreiden en de Vlam van de Heilige Geest brandend te houden.

  Jullie Jezus

  21-11-2013, 13:52 Geschreven door Claudia  


  18-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer een missie, die beweert het Woord van God te spreken, vals is zal er geen haat ertegen betoond worden. 8/11/2013

  Mother of Salvation: When a mission, which professes to speak the Word of God, is false there will be no hatred shown towards it

  Friday, November 8th, 2013 @ 12:09

  Moeder van Redding : Mijn dierbare kinderen, als Gods gekoesterde kleinen, mogen jullie nooit onenigheden laten veranderen in haat voor elkaar. De boze creeert verschrikkelijk lijden onder jullie door het verspreiden van zijn kwaadaardige besmetting en vooral tegen Gods uitverkoren zieners en profeten.

  WANNEER GOD AANWEZIG IS IN EEN MISSIE, DIE BEKRACHTIGD IS DOOR HEM OP AARDE OM ZIELEN TE REDDEN, ZAL SATAN HET ALTIJD AANVALLEN. JULLIE ZULLEN GODS WARE PROFETEN KENNEN DOOR DE VERVOLGING EN HAAT, DIE HEN WORDT BETOOND. JULLIE ZULLEN HEN KENNEN DOOR DE PUBLIEKE VERWERPING VAN HUN MISSIES EN DE GODDELOZE ACTIES DOOR ANDEREN TEGEN HEN GEPLEEGD.

  Wanneer een missie, die beweert het Woord van God te spreken, vals is zal er geen haat ertegen betoond worden, omdat Satan nooit degene die hij bedriegt publiekelijk aanvalt. WANNEER MIJN ZOON ZICH KENBAAR MAAKT, ZAL HIJ ALTIJD GEWELD AANGEDAAN WORDEN, WANT DE ZONDE VAN DE MENS SCHEIDT HEM VAN GOD. WANNEER MIJN ZOON OP AARDE LIEP, SCHREEUWDE MEN OVERAL NAAR HEM. ZE VERVLOEKTEN HEM EN GOOIDEN STENEN NAAR HEM EN AL DEGENEN DIE HEM VOLGDEN. EN TERWIJL ZE HEM EEN BEDRIEGER VERKLAARDEN, VLEIDEN ZE OVER DE VELE VALSE PROFETEN DIE PROBEERDEN MET HEM TE CONCURREREN. HETZELFDE ZAL WAAR ZIJN ALS HIJ ZIJN LAATSTE TOCHT DOET OM AL DEGENEN TE VERZAMELEN DIE IN HEM EN BIJ HEM BLIJVEN. Hij zal al degenen verenigen die leven bij Zijn Leer en die trouwe en nederige dienaren blijven. Dan zal Hij met de hulp van Zijn Restkerk vechten tot het bittere einde om zoveel mogelijk zielen te verlossen, waaronder de zielen van al Zijn vijanden en al degenen die weigeren Hem te aanvaarden.

  Als jullie mijn Zoon liefhebben, mogen jullie Hem niet pijn doen door elkaar te haten. Mijn Zoon heeft jullie verteld dat jullie niet in vereniging met Hem kunnen blijven wanneer er haat is in jullie hart.

  Bid, bid, bid dat jullie allen die jezelf Christenen verklaren zullen het voorbeeld volgen dat mijn Zoon gesteld heeft.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  18-11-2013, 16:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al de omwentelingen waarvan jullie op het punt staan getuige te zijn 7/11/2013

   

  Mijn dierbare dochter, DE TIJD VOOR HET NIEUW BEGIN IS DICHTBIJ. ALS DE GROTE KASTIJDING BLIJFT GEVOELD WORDEN, ZULLEN VELE GEBEURTENISSEN PLAATSGRIJPEN.

  De vijanden binnen Mijn Kerk zullen, zonder enig schaamtegevoel, proberen te zeggen dat een nieuwe wereld-seculiere kerk, die alle zondaars en alle religies verwelkomt, goedgekeurd is door God. Wanneer degenen in Mijn Kerk de seculiere wereld verwelkomen, zullen ze niet langer de Waarheid volgen. WANNEER JE EEN WARE VOLGELING VAN MIJ BENT, ZAL JE GELOOF GEZIEN WORDEN IN JULLIE DADEN EN WERKEN. WANNEER JE DE MIJNE BENT, ZULLEN JULLIE TROUW BLIJVEN AAN HET WOORD VAN GOD.  WANNEER JE MIJN WOORD HOUDT, BEN JE GEHOORZAAM AAN ALLES WAT IK JE HEB GELEERD. WANNEER JULLIE NIET VAN MIJ ZIJN, ZULLEN JULLIE JE BROERS EN ZUSTERS VERVLOEKEN. WANNEER JULLIE NIET VAN MIJ ZIJN, ZULLEN JULLIE DEGENEN HATEN DIE VAN MIJ ZIJN. WANNEER JULLIE GELOVEN DAT JULLIE EEUWIG LEVEN ZULLEN HEBBEN ZONDER HET TE MOETEN VERDIENEN, DAN ZIJN JULLIE ZEER VERKEERD.

  Als jullie zeggen dat zonde natuurlijk is en dat enkel een rechtvaardige en eerlijke God elke zonde zou vergeven, dan is dit waar. Maar als jullie geloven dat eeuwig leven jullie natuurlijk recht is en dat jullie niet eerst berouw moeten tonen, dan ontkennen jullie de Waarheid. Ik houd van elk van jullie. IK ZOU NOOIT WREED, ONVRIENDELIJK, KWAADAARDIG, BELEDIGEND KUNNEN ZIJN, OF GODS KINDEREN PIJN DOEN. Maar Ik zal nooit de deur openen voor Mijn Koninkrijk aan een zondaar, tenzij ze echt berouw tonen voor hun overtreding. Wanneer Ik jullie begeleid naar redding, open Ik elke deur, zodat Ik jullie kan verwelkomen op de laatste dag. Vele deuren openen zich nu, maar weinigen gaan ze binnen. Niet een van jullie zal Mijn Koninkrijk binnenkomen, tenzij jullie Mijn Woord gegeven aan jullie in het Evangelie, gehoorzamen. Jullie geloof moet zuiver zijn. Jullie liefde voor elkaar moet echt zijn en jullie gehoorzaamheid aan Mijn Woord zal voor jullie de Gave van eeuwig leven behalen.

  VELEN DIE ZICHZELF CHRISTEN NOEMEN, ZIJN MIJN KERK ONTROUW. JULLIE ONTVANGEN MIJ IN DE HEILIGE COMMUNIE MET ZWARTE ZIELEN. JULLIE NEGEREN MIJN LEER EN ZIEN ZONDEN DOOR DE VINGERS WAARVAN JULLIE GELOVEN DAT ZE ONBEDUIDEND ZIJN IN JULLIE OGEN. JULLIE VERSPREIDEN LEUGENS MET EEN BOZE TONG OVER ANDEREN EN JULLIE VEROORDELEN VELEN IN MIJN HEILIGE NAAM. Jullie werden de Waarheid in het Heilig Evangelie gegeven, toch doen jullie niet wat ze jullie leren. Mijn Liefde voor jullie betekent dat, terwijl velen onder jullie de Redding dat Ik de wereld gaf door Mijn dood op het Kruis, niet zullen verdienen, zal Ik nog altijd jullie allen de kans geven om de Waarheid te zien gedurende Goddelijke Barmhartigheid wanneer Ik kom voor jullie om jullie te helpen beslissen of jullie ja dan neen Mijn Gave zullen aanvaarden.

  Al de omwentelingen die jullie op het punt staan te zien zullen teken zijn aan de Waarheid van de profetieen gegeven aan Mijn geliefde Johannes in het Boek Openbaring. Wanneer jullie de Kerk zien in vereniging treden met de seculiere wereld, zullen jullie weten dat de tijd is aangebroken voor Mijn Missie om zielen te verzamelen van over de hele wereld.

  Jullie Jezus

  18-11-2013, 15:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Licht van God zal op jullie schijnen en Ik beloof dat jullie je niet alleen zullen voelen. 5/11/2013

   

  Mijn dierbare dochter, God is reeds begonnen met de laatste voorbereidingen om ervoor te zorgen dat redding wordt gebracht aan al Zijn kinderen. Zovelen onder jullie zijn zich niet bewust van wat de Tweede Komst precies betekent en daarom bereiden jullie je niet voor. Velen onder jullie geloven niet dat het zal gebeuren, voor een zeer lange tijd. Enkel degenen die echt voorbereid zijn, zullen klaar zijn om Mij, hun Bruidegom te groeten, gekleed en gepresenteerd aan Mij zoals betaamt. Anderen zullen slapen, onvoorbereid en verward. Sommigen zullen niet in Mij geloven totdat Ik in elke deel van de wereld word gezien. Sommigen zullen sterven door de schok, maar de meesten zullen vervuld zijn van vreugde en verwondering. DEGENEN DIE TOELIETEN OM BEDROGEN TE WORDEN ZULLEN VERGEVEN WORDEN ALS ZE MIJ SMEKEN OM HEN IMMUNITEIT TE VERLENEN.  Helaas, zullen velen Mijn Grote Barmhartigheid weigeren omdat hun harten tot steen zijn geworden en niets zal hun harten openen.

  De komende tijd zal vol grote openbaringen en bijzondere Genaden zijn die uitgestort worden over jullie. Ik doe dit om jullie steeds sterker te maken, zodat jullie niet jullie ziel zullen verkopen in ruil voor wereldse aantrekkelijkheden. Steeds meer onder jullie zullen dichter tot Mij komen en als Ik tot jullie ziel spreek, zullen jullie je vredig voelen temidden de horror van de grote geloofsafval. Wanneer jullie deze horror zien, zullen jullie beter toegerust zijn om ze te weerstaan en anderen te helpen.

  HET LICHT VAN GOD ZAL SCHIJNEN OP JULLIE EN IK BELOOF DAT  JE JE NIET ALLEEN ZULT VOELEN, ZELFS ALS JE VERWORPEN WORDT DOOR DEGENEN DIE VAN NIET BETER WETEN. WANNEER IK OP AARDE LIEP, ZORGDEN DE FARIZEEEN ERVOOR DAT ZOVELEN ZICH AFKEERDEN VAN MIJ. HETZELFDE ZAL NU GEBEUREN. VELEN ONDER JULLIE ZULLEN ERTOE AANGEZET WORDEN, NIET ALLEEN MIJN OPROEP VAN DE HEMEL TE VERWERPEN, MAAR MIJN LEER TE VERWERPEN. MIJN LEER KAN NOOIT VERANDERD WORDEN OMDAT HET DE WAARHEID IS EN ENKEL DE WAARHEID KAN JULLIE REDDEN.

  Jullie Jezus

  18-11-2013, 14:22 Geschreven door Claudia  


  17-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Toorn van Mijn Vader zal toenemen naar mate Zijn ondankbare kinderen zich zullen verzetten tegen Zijn Almachtig Verbond. 4/11/2013

  The Anger of My Father will increase the more His ungrateful children rise in defiance of His Almighty Covenant

  Monday, November 4th, 2013 @ 16:00

  Mijn dierbare dochter, GODS KINDEREN MOETEN DE AFSCHUWELIJKHEID VAN DE GROTE STRIJD BEGRIJPEN, DIE PLAATSGRIJPT TUSSEN MIJN GELIEFDE VADER EN DE BOZE. Zo weinig onder jullie zouden ooit de intensiteit van deze grote strijd kunnen begrijpen, die reeds is begonnen.

  DE ENGELEN IN DE HEMEL HEBBEN DE LAATSTE STRIJD BEGONNEN OM MIJN VADERS VIJANDEN OP AARDE TE VERNIETIGEN. ALS DE STRIJD WOEDT, ZAL HET ZIELEN OVERAL VERZWELGEN. IN HET BIJZONDER ZAL HET DE ZIELEN VAN DIEGENEN DIE ZICH IN DUISTERNIS BEVINDEN EN DIE MIJ NIET ECHT KENNEN, VERLEIDEN, OM TE VECHTEN TEGEN DIEGENEN WIENS NAMEN IN HET BOEK VAN DE LEVENDEN STAAN. Diegenen die Mij niet kennen, die niet in Mij geloven, die niet in Mijn Vader geloven en die niet geloven dat Satan bestaat, zullen toekijken van de zijlijn als de twee Christelijke legers botsen op Aarde. Deze twee kanten zullen vervat zijn binnen de Christelijke Kerken. Christenen aan beide kanten zullen de grootste vervolging lijden en ze zullen naar alle kanten geduwd worden om hen aan te moedigen Mij te verlaten.

  Onschuldige zielen zullen pijn gedaan worden door de haat die aan hen getoond wordt door Gods vijanden en Satan zal beide kanten gebruiken als pionnen in een met haat gevulde agenda, die zal resulteren in een verschrikkelijke verwoesting op Aarde. De verwoesting zal veroorzaakt worden door de zonden van de mens en hun verraad van Mij. HUN VERWERPING VAN GOD, MIJN VADER, ZAL EVIDENT ZIJN WANNEER ZE BESLISSEN DE WETTEN VASTGESTELD DOOR ZIJN GEBOD TE VERANDEREN, ZODAT ZE HEN AANVAARDBAAR KUNNEN MAKEN IN HUN ZONDIGE LEVENS. Weet dat dit zal resulteren in een verschrikkelijke straf.

  Hoe meer Zijn ondankbare kinderen zich zullen verzetten tegen Mijn Vaders Almachtig Verbond, hoe meer Zijn Toorn zal toenemen. Degenen die zich voorbereiden op Mijn Tweede Komst zullen opgesloten worden in een gevangenis van soorten, wanneer ze gedwongen zullen worden om leugens te slikken. Als ze zouden weigeren om de ketterijen te aanvaarden, die hun in de strot geduwd worden, zullen ze uit hun kerken geworpen worden. Mijn Woord zal spoedig vergeten worden. ALLES, WAAR IK JULLIE VOOR GEWAARSCHUWD HEB, ZAL EXACT GEBEUREN ZOALS IK JULLIE HEB GEZEGD. Degenen die blind zijn voor de Waarheid zouden liever een leugen leven, omdat het gemakkelijker zal zijn leugens te aanvaarden, want op de manier waarop de leugens aan hen zullen gepresenteerd worden zullen ze zeer aantrekkelijk zijn.

  KETTERIJ ZAL AAN DE MASSA GEPRESENTEERD WORDEN ALS EEN DEEL VAN EEN NIEUWE CONSTITUTIE IN MIJN KERK, DIE NIETS VANDOEN HEEFT MET MIJ. Allen zullen schreeuwen om dit te aanvaarden, want ze bleven niet waakzaam voor de tijd, waar ze voor gewaarschuwd waren, betreffende de gebeurtenissen die leiden tot de Grote Dag. Nu moeten jullie je voorbereiden op deze Dag. Jullie moeten weggaan wanneer Mijn Goddelijkheid wordt betwist, want het zal op vele manieren gebeuren binnen Mijn Kerk op Aarde. LAAT JULLIE IN MET MIJN VIJANDEN EN JULLIE ZULLEN NIET WINNEN. NEGEER HEN. BID VOOR HUN ZIELEN EN BEREID JE EIGEN ZIEL VOOR, WANT SPOEDIG ZAL HET ALLEMAAL VOORBIJ ZIJN. 

  Jullie Jezus

  17-11-2013, 16:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik geef geen mens de autoriteit om een ander te oordelen, kwaad te spreken over een ander of laster te spreken over de spiritualiteit van een andere ziel. 3/11/2013

  Mijn dierbare dochter, DE MANIER OM EEN SATANISCHE AANVAL TE IDENTIFICEREN IS TE KIJKEN NAAR DE MANIER WAARIN ZIELEN, DIE ZIJN AANGETAST DOOR DE BOZE, ZICH GEDRAGEN. ZE ZULLEN NOOIT KALM ZIJN. IN PLAATS DAARVAN ZULLEN ZE MET EEN WOESTE RUSTELOOSHEID, OBSCENITEITEN SCHREEUWEN, LIEGEN EN BULDEREN VAN WOEDE NAAR HUN DOELWIT. Satan en zijn demonen zijn in een verschrikkelijke toorn op dit moment en ze zullen iedereen aanvallen op hun pad, die het Woord van God verkondigd gedurende deze tijden.

  ZIELEN DIE VOL ZIJN VAN DE TREKKEN, DIE GEASSOCIEERD ZIJN MET DE DUIVEL ZOALS TROTS, ARROGANTIE EN EEN OVERDREVEN RESPECT VOOR HUN EIGEN GEBREKKIGE MENSELIJKE INTELLIGENTIE, ZULLEN DE EERSTE IN LIJN ZIJN OM DEGENEN DIE MIJN RESTLEGER LEIDEN AAN TE VALLEN. ELKE TAKTIEK, ELKE DAAD, EN ELKE VERBALE AANVAL ZAL DOORWEVEN ZIJN MET EEN DIEPE EN BLIJVENDE HAAT VOOR DE ZIELEN DIE ZE ZULLEN AANVALLEN. Hun aanvallen zullen altijd resulteren alsof jullie, de slachtoffers, in de maag gestompt werden – een klassieke satanische aanval.

  Wanneer jullie getuige zijn van laster, valse beschuldigingen en kwaadsprekerij tegen jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen jullie dan weten dat dit nooit zou kunnen komen van Mij, jullie Jezus. Ik geef geen mens de autoriteit om een oordeel te vellen over een ander, om kwaad te spreken over een ander of laster te spreken over de spiritualiteit van een andere ziel, in de Ogen van God. Enkel Ik, Jezus Christus, kan de mens oordelen voor zijn zonden. Niemand anders heeft dit recht gekregen, want het behoort enkel Mij toe.

  WANNEER JULLIE EEN ANDER IN MIJN HEILIGE NAAM OORDELEN, MET HAAT IN JULLIE HART, ZULLEN JULLIE OOK GEOORDEELD WORDEN DOOR MIJ VOLGENS JULLIE WERKEN. WANNEER JULLIE EEN ANDER KIND VAN GOD PIJN DOEN EN HEN BOOSAARDIG VERKLAREN, DAN ZULLEN JULLIE OOK GEOORDEELD WORDEN ALS BOOSAARDIG IN MIJN OGEN. Oog om oog – dit zal je straf zijn. Jullie kunnen denken dat jullie gerechtvaardigd zijn, wanneer jullie een andere ziel belasteren in Mijn Naam, maar in de plaats zijn jullie een vijand in Mijn Ogen. Degene die zich verheft voor Mij, door te beweren dat zijn menselijke kennis van spirituele zaken hen superieur maakt, zij moeten weten dat ze niets zullen worden. WANNEER JULLIE MIJ ONTKENNEN EN VERKLAREN DAT MIJN HEILIG WOORD KOMT UIT DE MOND VAN DE BOZE, HEBBEN HUN LOT GETEKEND EN JULLIE ZULLEN NOOIT MIJN GEZICHT ZIEN. Geen Barmhartigheid kan de jouwe worden, want jullie hebben gelasterd tegen Mij.

  Mijn waarschuwing, aan degenen die Mij verraden is dit. Vecht tegen Mij en jullie zullen nooit winnen. Mijn Kracht is Almachtig. Geen mens zal Mij ooit verslaan. Toch breken velen Mijn Hart als ze proberen te wedijveren met Mij, zich groter dan Mij verklaren en zeggen dat hun kennis superieur is aan de Mijne. Weg van Mij, jullie ondankbare mannen en vrouwen – jullie zonden van godslastering zullen nooit vergeten worden.

  Jezus Christus

  Redder van de Mensheid

  17-11-2013, 15:09 Geschreven door Claudia  


  16-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grootste vervolging zal gepleegd worden door Christenen op Christenen. 2/11/2013

  Mijn dierbare dochter, Ik moet bij al Gods kinderen aandringen om zich te verenigen en te bidden voor Mijn Kerk op Aarde.

  Mijn Hart slaakt op dit moment, want er is grote haat betoond aan degenen die praktiserende Christenen zijn. De vervolging van Christenen zal blijven gebeuren in alle landen en dit met inbegrip van al degenen die op dit moment de vrijheid hebben om hun eer te betuigen aan Mij. De grootste vervolging zal door Christenen gepleegd worden op Christenen. DE GESELING VAN MIJN LICHAAM OP AARDE ZAL HET ERGSTE ZIJN BINNENIN, ALS BROEDER ZICH TEGEN BROEDER ZAL KEREN EN ZUSTER TEGEN ZUSTER. JULLIE ZULLEN SPOEDIG DE BEKENDMAKING VAN NIEUWE GEBEDEN ZIEN, DIE ZULLEN GEINTRODUCEERD WORDEN DOOR DE NIEUWE LITURGIE. 

  DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN ZULLEN VERWIJZEN NAAR DE HEILIGE COMMUNIE, WAAR HET ZAL GEPRESENTEERD WORDEN ALS IETS DAT  WEINIG GELIJKENIS HEEFT MET MIJN DOOD OP HET KRUIS, WANNEER IK MIJN LICHAAM GAF VOOR ALLE ZONDAARS. DOOR TE VERKLAREN DAT HEILIGE COMMUNIE BETEKENT HET SAMENZIJN VAN DE HELE MENSHEID, ALS EEN VOOR GOD, ZULLEN JULLIE MIJ BELEDIGEN, OMDAT DIT TEGENSTRIJDIG ZOU ZIJN AAN DE WAARHEID. De Waarheid betekent niet langer de Waarheid, omdat zovelen leugens verspreiden, overdrijven en niet begrijpen hoe gemakkelijk met de Waarheid kan geknoeid worden. Wanneer verdraaid, op een subtiele manier, zullen velen de veranderingen niet merken, wanneer de Waarheid niet wordt nageleefd. Leugens zullen de plaats innemen van de Waarheid, het menselijk ras verdelen en de scheiding van God creeren, dat zal leiden tot vernietiging.

  KOESTER ALTIJD DE WAARHEID, OMDAT ZONDER DE WAARHEID DE ZON ZAL VERDUISTEREN, DE MAAN ZAL NIET LANGER LICHT PRESENTEREN WANNEER DE NACHT VALT EN DE STERREN ZULLEN NIET LANGER SCHIJNEN IN DIE DAGEN DIE DE LAATSTE DUISTERNIS ZULLEN AANKONDIGEN, VOORDAT IK KOM OM MIJN KONINKRIJK TE HERWINNEN.

  Tegen dan zal enkel de Waarheid jullie redden.

  Jullie Jezus

  16-11-2013, 18:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn trouwe discipelen, waaronder priesters en de gewijde dienaren van alle Christelijke gezindten, zullen dicht aan Mijn Zijde blijven. 1/11/2013

  Mijn dierbare dochter, de geest van het kwaad verspreid zich en het heeft invloed op al degenen die zich boosaardig tegen deze Boodschappen verzetten. Dit zal leiden tot meer goddeloosheid, leugens en uitgebreide regelingen ontworpen om deze Missie te stoppen. Jullie moeten degenen met kwatongen en degenen die vol zijn van spirituele jaloersheid, die alles zouden doem om Mijn Missie op de proef te stellen en te vernietigen, negeren om redding te brengen aan allen.

  Ik zeg aan jullie allen die Mij volgen, deze Boodschappen zijn te belangrijk voor jullie om enige aandacht te schenken aan degenen die jullie haten in Mijn Naam. Want het is Ik, Jezus Christus, waar ze zich op richten. Onthoud dat. Hun trots echter laat hen geloven dat ze zo handelen omdat ze Mij liefhebben. Ze moeten weten dat Ik nooit iemand dergelijke leugens of verachtelijke geruchten zou laten zeggen in Mijn Naam over een andere ziel.

  IK, JEZUS CHRISTUS, HET LAM VAN GOD, ALLEEN HEB DE AUTORITEIT OM DE WAARHEID AAN JULLIE TE ONTHULLEN IN DEZE TIJDEN. DE WAARHEID ZAL VELEN VAN STREEK MAKEN EN DE WAARHEID ZAL BITTER ZIJN OM TE SLIKKEN, WANT HET IS VAN ZO’N OMVANG DAT ENKEL DEGENEN DIE STERK STAAN IN HUN LIEFDE VOOR MIJ IN STAAT ZULLEN ZIJN OM HET TE ACCEPTEREN. DE WAARHEID ZAL JULLIE BEVRIJDEN, HOE MOEILIJK HET OOK IS VOOR JULLIE OM TE VERWERKEN. HET ZAL JULLIE OGEN OPENEN VOOR HET KWAAD WANNEER HET VERMOMD IS ALS GOED; VOOR GODDELOZE MENSEN DIE LASTER VERSPREIDEN WANNEER ZE ZEGGEN DAT ZE MIJN WOORD SPREKEN EN VOOR MIJN VIJANDEN DIE GODS KINDEREN WILLEN VERNIETIGEN.

  Vele valse profeten, verspreid in elke natie, zullen opkomen om te verkondigen dat de leugens die uit de mond van de antichrist rollen, de waarheid zijn. Ze zullen ook zeggen dat de antichrist Mij is. Ze zullen alles zeggen over het Evangelie, dat accuraat zal lijken en ze zullen uittreksels gebruiken uit de Heilige Bijbel, waaronder citaten van Mij, om hun verachtelijke missie te rechtvaardigen. Maar voor degenen die Mij kennen, jullie zullen altijd de leugen en de ketterij vinden dat besloten ligt in hun zogenoemde profetische woorden. Ze willen deze Boodschappen tegenspreken en Mijn Woord bekend maken als ketterij. NU IS DE TIJD OM AL DEZE STEMMEN TE UIT TE SLUITEN, DIE BIJ JULLIE AANDRINGEN OM NAAR HEN TE LUISTEREN, IN PLAATS VAN MIJ. Jullie moeten je blijven herinneren van de Waarheid dat in het Evangelie staat. Jullie moeten naar Mij luisteren, als Ik jullie onderricht.

  Spoedig zullen al degenen die Mijn Kerk geleid hebben in het verleden, al degenen die Gods kinderen voorzien van het Ware Woord van God binnen Mijn Kerk en al degenen die trouw willen blijven aan de Waarheid opzij worden geschoven. DE KATHOLIEKE KERK ZAL EEN AANTAL ALARMERENDE VERKLARINGEN DOEN, OVER WAAROM HET IEDER DEEL VAN ZIJN STRUCTUUR MOET VERANDEREN EN AANPASSEN. Het zal de zonden van degenen in Mijn Kerk en degenen die Mij hebben verraden gebruiken als rechtvaardiging om Mijn Kerk binnenste buiten te keren. VELEN VAN MIJN GEWIJDE DIENAREN ZULLEN VERWIJDERD WORDEN EN TOT ZONDEBOK GEMAAKT WORDEN. VELEN ZULLEN OPGESPOORD WORDEN EN LEUGENS, EVENALS ANDERE BEWERINGEN ZULLEN TEGEN HUN GOEDE NAAM INGEBRACHT WORDEN VOORDAT ZE AFGEWEZEN WORDEN. DIT IS HOE VELE GEWIJDE DIENAREN ZICH ZULLEN AFKEREN VAN MIJN KERK OM DE VIJANDEN VAN GOD TOE TE LATEN VOLLEDIGE CONTROLE VAN BINNENUIT TE GRIJPEN. Elke laster gepleegd door de vijanden van God tegen Mijn gewijde dienaren zal openlijk toegejuichd worden en voorgedaan worden als een goede zaak, zodat de goede naam van de Kerk intact blijft.

  O hoe zullen jullie allen bedrogen worden en hoe zal de Waarheid bedekt, verborgen en dan genegeerd worden. Al deze veranderingen zullen snel gebeuren, in de toekomst, en de verspreiding van deze zaken zullen velen verbazen. Temidden van dit alles zal er verwarring, vrees, verdriet en grote benauwdheid heersen. MIJN KERK ZAL ZO VERSNIPPERD RAKEN DAT ALLE VERTROUWEN BINNEN ZIJN MUREN ZAL GEBROKEN ZIJN. DIT ZAL EEN GROTE VREES CREEREN EN DAN, OP EEN MANIER DIE IN HET BEGIN NIET DUIDELIJK ZAL LIJKEN TE ZIJN, ZAL DE KATHOLIEKE KERK EEN LEIDENDE KRACHT WORDEN IN DE NIEUWE WERELDRELIGIE. Deze nieuwe gruwel zal een grote liefde voor de armen en hongerigen in de wereld verklaren. Maar het zal Mijn Woord niet prediken, noch zal het trouw blijven aan Mijn Kerk. Mijn Kerk, echter, zal blijven leven.

  Mijn trouwe discipelen, waaronder priesters en de gewijde dienaren van alle Christelijke gezindten, zullen dicht aan Mijn Zijde blijven. Mijn rest zal de tand des tijds doorstaan en het kan nooit sterven, want Ik Ben de Kerk. Ik kan nooit vernietigd worden.

  Jullie Jezus

  16-11-2013, 18:08 Geschreven door Claudia  


  15-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer jullie nederigheid ontbreken, zal trots jullie zielen overspoelen en jullie zullen zondigen tegen Mij. 31/10/2013

  Mijn dierbare dochter, zovelen zullen niet luisteren naar Mijn Stem, omdat ze niet weten Wie Ik Ben. Velen beweren Mij te kennen, maar het is enkel door hun gebrekkige menselijk interpretatie dat ze overtuigd zijn dat ze Mij begrijpen en wat Ik deed om ze te redden van de afgrond, waarmee al Gods kinderen geconfronteerd zijn die Mij niet zullen vragen om hen te vergeven.

  Vrije wil is een Gave van Mijn Vader. Vrije wil kan, echter, de zoektocht van de mens om de Liefde van God storen. Toch gaf Mijn Vader Zijn kinderen deze Gave. Dit is hoe genereus Hij is. Dit is hoe zeer Hij Zijn kinderen liefheeft. Dit is de Gave dat hen de vrijheid gaf om de Aarde rond te trekken, zijn vruchten te genieten en zijn schoonheid te omhelzen. Maar de mens, verleid door Satan, misbruikte het vertrouwen van Mijn Vader. Hij werd dan slaaf van Satan en smeedde een pact met hem, waar zonde al Gods kinderen van God zal blijven scheiden.

  De Gave van Mijn dood aan het Kruis betekende dat Ik deze onnatuurlijke band tussen de mens en Satan zou breken. Ik stelde dus de mens in staat om redding te zoeken door de vergeving van zonde, door Mijn dood op het Kruis. Dit betekent dat de mens het vermogen heeft om aan de greep van Satan te ontsnappen, maar enkel degenen die Mij volgen, in volledige nederige dienstbaarheid, kunnen echt redding verkrijgen. TENZIJ JULLIE IN STAAT ZIJN OM AAN MIJ, JEZUS CHRISTUS, OPENLIJK JULLIE ZWAKHEDEN, JULLIE ZONDEN EN JULLIE HAAT TEGEN ELKAAR, TE VERKLAREN DOOR VERZOENING, ZULLEN JULLIE NIET ZUIVER BLIJVEN. ZONDER ZUIVERHEID VAN ZIEL, ZIJN JULLIE NIET IN STAAT NEDERIG TE WORDEN IN MIJN OGEN. WANNEER JULLIE NEDERIGHEID MISSEN, ZAL TROTS JULLIE ZIEL OVERSTROMEN EN ZULLEN JULLIE ZONDIGEN TEGEN MIJ. WANNEER JULLIE ZONDIGEN TEGEN MIJ, DOEN JULLIE DIT OP EEN AANTAL MANIEREN.

  JULLIE ZULLEN JULLIE LUSTEN, HEBZUCHT EN TROTS EERST VOEDEN. DAN ZULLEN JULLIE JE GEDRAGEN ALSOF JULLIE ALLE KENNIS HEBBEN, SLIMMER EN BETER ZIJN DAN ANDEREN. DAN ZULLEN JULLIE ANDEREN OORDELEN. DAN GAAN JULLIE OVER NAAR HET VOLGENDE STADIUM. JULLIE ZULLEN SPOTTEN MET DEGENEN DIE IN WARE VERBINDING ZIJN MET MIJ, EN HEN ONVOLMAAKT VERKLAREN. DAARNA ZULLEN JULLIE  LASTER CREEREN TEGEN AL DEGENEN DIE MIJ TROUW BLIJVEN. TOCH ZULLEN JULLIE JEZELF OVERTUIGEN DAT JULLIE VERVULD ZIJN MET DE HEILIGE GEEST. MAAR, HET ZAL NIET DE HEILIGE GEEST ZIJN DIE JULLIE INSPIREERT. IN DE PLAATS DAARVAN ZAL HET DE GEEST VAN HET KWAAD ZIJN DIE JULLIE ZIEL BINNENDRINGT, EN JULLIE ZULLEN GELOVEN DAT JULLIE GELEID WORDEN DOOR DE HEMEL.

  Wanneer jullie zeggen dat jullie Mij vertegenwoordigen en dat jullie beter geplaatst zijn dan anderen om deel uit te maken van Mijn Koninkrijk en dan liegen over Mij, hebben jullie de gebeden van anderen nodig. In dat stadium zijn jullie halfweg in de diepten van de Hel en zonder Mijn Tussenkomst zullen jullie verloren zijn.

  NEEM MIJN BOODSCHAP. DRUK HET DICHT TEGEN JE HART EN VRAAG :  “JEZUS, IS DIT U? HEB IK WERKELIJK UW HULP NODIG?” EN IK ZAL JE HET ANTWOORD GEVEN.

  Jullie Jezus

  15-11-2013, 19:18 Geschreven door Claudia  


  13-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eens de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal ze stijgen, onmiddellijk getrokken worden naar de Wil van Mijn Vader en antwoorden in totale overgave. 30/10/2013

  Mijn dierbare dochter, wanneer Mijn Heilige Geest neerdaalt op een persoon, gebeuren een aantal dingen. De eerste is een gevoel van verbijstering en ongeloof. De tweede is het gevoel van overweldigd te zijn door iets zo krachtig dat het de persoon volledig afhankelijk maakt van de Heilige Wil van God. Het geloof in zijn eigen superieure menselijk intellect zal verdwenen zijn, want het intellect heeft niet langer enige betekenisvolle rol te spelen. In de plaats zal de ziel toegediend worden met kennis, inzicht en begrip dat hun eigen zwakke menselijke interpretatie te boven gaat.

  EENS DE HEILIGE ZIEL EEN ZIEL OVERSPOELT, ZAL HET STIJGEN, ONMIDDELLIJK GETROKKEN WORDEN NAAR DE WIL VAN MIJN VADER EN ANTWOORDEN IN TOTALE OVERGAVE. Eens de aanvankelijke vrees is verdwenen, zal een diepe vrede gevoeld worden. Ook de vrees van een persoon om gezien te worden bij het verkondigen van Gods Woord zal verdwijnen. Ze zullen zich geen zorgen maken over de opvattingen van de mensen want uit hun mond zal de Waarheid rollen. De personaliteit van een ziel, of ze nu extravert, schuchter of verlegen is, zal op de achtergrond treden en ondergeschikt raken, inzake de manier waarin ze het Woord van God verkondigen.

  ALLE ZIELEN, DIE DE GAVE VAN DE HEILIGE GEEST ONTVANGEN ZULLEN – ZONDER ENIGE UITZONDERING – HUN EIGEN VRIJE WIL OVERGEVEN AAN DE WIL VAN MIJN VADER. Voor zielen die waarlijk gezegend zijn met de Gave van de Heilige Geest, zal hun rol het verspreiden van het Woord van God zijn en voor dit, zullen ze lijden. De Mantel van Gods Liefde, echter, bedekt dergelijke zielen als ze voort marcheren, zonder angst en met moed om de Waarheid te verkondigen. Degenen die de Waarheid van Mijn Leer verkondigen, in deze tijden van heidendom en wanneer Mijn Kerk zal wegvallen van het Ware Geloof, zullen extra kracht gegeven worden om ervoor te zorgen dat Mijn Stem wordt gehoord. Die kracht zal van God, Mijn geliefde Vader komen. Het zal door de Kracht van God zijn dat velen van Satans leger zich zullen bekeren, terwijl het restant zal worden vernietigd.

  DE HEILIGE GEEST ZAL ZOALS ZWAARDEN VAN BRANDENDE VLAMMEN. SNIJDEN DOOR DE HARTEN VAN AL DEGENEN DIE LUISTEREN EN DIE DE WAARHEID AANVAARDEN.

  Jullie Jezus

  13-11-2013, 17:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 125

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  125 Gebed om het Allerheiligste Woord van God te verdedigen 29/10

  O Moeder van Redding, help mij, een nederige dienaar van God, om Zijn Allerheiligste Woord te verdedigen in tijden van kwelling. Wijd mij toe, lieve Moeder, aan uw Zoon, zodat Hij mij kan bedekken met Zijn Kostbaar Bloed.

  Verleen me, door de Tussenkomst van uw Zoon, Jezus Christus, de genade, de kracht en de wil om trouw te blijven aan de Leer van Christus in de tijden van Beproeving, die zijn Allerheiligste Kerk op Aarde zal verslinden. Amen.

  Jullie geliefde Moeder – Moeder van Redding

  13-11-2013, 15:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel worden van de antichrist. 29/10/2013

  Moeder van Redding : Mijn lief kind, HEEL DE HEMEL VOEGT ZICH SAMEN, IN VERENIGING MET MIJN ZOON, OM DE HEILIGE PRIESTERS TE HULP TE KOMEN DIE ZICH TEMIDDEN VAN EEN GROTE STRIJD BEVINDEN. ZOVELE VAN DEZE KOSTBARE ZIELEN ZULLEN VERSCHRIKKELIJKE PIJN EN LIJDEN MOETEN DOORSTAAN WANNEER ZE ZULLEN GETUIGE MOETEN ZIJN VAN DE KETTERIJEN, DIE ZULLEN VOORTKOMEN VAN BINNEN DE KERK. Ze zullen verward, bang zijn en velen zullen voelen dat ze nergens heen kunnen. DIT IS WANNEER ZE ZICH MOETEN TOT MIJ KEREN, ME VRAGEN OM HEN TOE TE WIJDEN AAN MIJN ZOON, ZODAT HIJ ELKE DRUPPEL VAN ZIJN KOSTBAAR BLOED OVER HEN KAN STORTEN. WANNEER ZE BEDEKT ZIJN MET DEZE GAVE, ZULLEN ZE WETEN WAT TE DOEN. ZE MOETEN WETEN DAT IK MIJN KINDEREN HEB GEWAARSCHUWD, DOOR DE EEUWEN HEEN, VAN DEZE BOZE GELOOFSAFVAL, DIE GEPLAND IS DOOR DE BOZE. 

  De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de antichrist worden en nu dat de Waarheid wordt onthuld, zullen velen zich bang voelen en zullen zij de pijn van mijn Zoons Geseling lijden. De Kerk van Mijn Zoon zal vervolg, vernietigd, ontheiligd worden – totdat uiteindelijk, het de troon waarop de antichrist zal zitten, zal huisvesten. Het zal van hieruit zijn dat hij, de antichrist, zal bekendmaken dat hij de Christus is en dat de wereld zal gered worden door hem.

  Door leugens te aanvaarden, ontkennen jullie de Waarheid. Door de Waarheid te negeren, zullen jullie geloven in een gefabriceerd web van bedrog, gesponnen door de boze en dit zal jullie in de val lokken. Eens verstrikt, zullen jullie verleid worden om de massa te volgen, in iedere natie, die groot respect zal brengen aan de antichrist. Kinderen, alsjeblieft bid dit Kruistochtgebed (125) om de ketterij te bevechten die de Kerk van mijn Zoon op Aarde zal bedekken.

  GA TOT MIJN ZOON, DIERBARE DIENAREN VAN CHRISTUS. JULLIE BEHOREN TOT HEM. HIJ ZAL JULLIE HELPEN GEDURENDE DE VERVOLGING. HIJ ZAL JULLIE NOOIT IN DE STEEK LATEN IN JULLIE TIJD VAN NOOD.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  13-11-2013, 15:42 Geschreven door Claudia  


  11-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Kerk werd gebouwd op de Waarheid en niets dan de Waarheid zou van haar lippen mogen rollen. 27/10/2013

  Mijn dierbare dochter, WANNEER MIJN KERK OPENLIJK WORDT TOEGEJUICHD DOOR EEN TROTSE EN SECULIERE WERELD, WEET DAN DAT DE TWEE GESCHEIDEN ENTITEITEN DICHTBIJ ZIJN OM ZICH TE VERENIGEN. WANNEER MIJN KERK DE SECULIERE WERELD OMHELST, POLITIEK GEMOTIVEERD WORDT ERDOOR, EN ERKENNING ZOEKT IN DE BEDRIJFSWERELD EN POLITIEKE WERELD, WEET DAN, DAT IK NOOIT DERGELIJKE DAAD DOOR DE VINGERS ZOU ZIEN.

  Mijn Kerk werd gebouwd op Mijn Woord. Mijn Kerk werd gebouwd op de Waarheid en niets dan de Waarheid zou van haar lippen mogen stromen. Wanneer Mijn Kerk spreekt, met Mijn Autoriteit, tegen zonde, zal het altijd kritiek lijden, want de mens zal altijd zonde verdedigen. Zonde maakt zijn leven meer aanvaardbaar voor hem en anderen en hij zal elke inspanning doen om de Hel als nonsens af te doen. WANNEER MIJN KERK ENKEL VAN DEZE WERELD SPREEKT, ZIJN ELLENDE, ZIJN PROBLEMEN, HET LIJDEN VAN DE MENS EN NIET HET WOORD VAN GOD PREDIKT, SCHEIDT ZE ZICH VAN MIJ AF. Enkel degenen binnen de Kerk die trouw blijven aan wat I hen leerde kunnen echt zeggen dat ze tot Mijn Kerk behoren. Mijn Kerk bestaat enkel uit degene die de Waarheid spreken.

  Wanneer degene binnen Mijn Kerk Mij, Jezus Christus, afwijzen, dan heeft de geest van het kwaad zijn domein binnen getreden. Ik word uit Mijn Kerk gedrongen. Ik Ben niet langer vereerd als Ik eens werd vereerd. Mijn Eigen Woorden worden niet langer gebruikt om de Waarheid bekend te maken. Ze worden verdraaid om woorden en daden door de vingers te zien die niet van Mij komen, noch zullen ze ooit van Mij komen. MIJN WOORD KAN NOOIT VERANDERD WORDEN EN ELKE MENS DIE MIJN WOORD NEEMT EN HET ONTHEILIGD ZAL EEN EEUWIGE STRAF TE LIJDEN KRIJGEN.

  Jullie Jezus

  11-11-2013, 22:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal niet blijven staan en kijken terwijl jullie je levens vernietigen, die van jullie kunnen zijn voor eeuwig. 26/10/2013

  Mijn dierbare dochter, wanneer mensen proberen na te gaan welk van Gods kinderen Ik wens Mijn Barmhartigheid naar te brengen – is het antwoord, hen allen. IK DISCRIMINEER NIET, OMDAT IK IEDERE GEBOREN ZIEL LIEFHEB, ELK VAN HEN WERD GESCHAPEN DOOR MIJN VADER. GEEN ZIEL KAN UITGESLOTEN WORDEN VAN DEZE LAATSTE MISSIE VAN MIJ OM DE MENSHEID TE REDDEN. IK KOM REDDING BRENGEN AAN ALLEN.

  Vraag elke goede ouder als ze een kind eerder zouden opofferen dan de ander en ze zouden je dit vertellen, “Het maakt niet uit hoe slecht ze zich gedragen of mij pijn doen, Ik kan hen nooit verwerpen, omdat ze deel zijn van mijn vlees.” Hetzelfde is waar van de vijanden van God. Ze beledigen Hem en ze veroorzaken Hem groot verdriet, maar Hij houdt nog altijd van hen, want ze kwamen van Hem, hoewel ze wegkwijnen, door de zonde van de mensheid.

  Hoe komt het, kun je je afvragen, dat Ik degenen die Mij het meest pijn doen kan vergeven? Die anderen teisteren en hen pijn en lijden veroorzaken? Het komt omdat Ik hen liefheb. IK ZAL ALTIJD DE ZONDAAR GRAAG ZIEN. Hun zonden doen Me walgen, maar Ik zal altijd op hen wachten om hen te omhelzen.

  DEZE MISSIE GAAT OVER VERGEVING. HET GAAT ALLEMAAL OVER JULLIE ZIEL REDDEN. Hoewel Mijn Woorden soms hard kunnen zijn, ze worden jullie gegeven omdat Ik jullie liefheb en Ik kan de gedachte niet verdragen van jullie te verliezen. Diegenen die Mij hebben verraden, omwille van ambities in het leven, moeten nooit bang zijn om naar Mij te komen en Mijn hulp te vragen. Ik mis jullie. Ik Ben treurig, maar Ik zal elke interventie gebruiken zonder Mijn Vaders Verbond van vrije wil te schenden. Het zal altijd het jouwe blijven tot het nieuwe begin. Niets wat jullie doen zal jullie scheiden van Mij wanneer jullie Mij vragen om jullie te vergeven.

  Ik zal de wereld opslokken in Mijn Barmhartigheid en voor elke goddeloze daad uitgevoerd door Mijn vijanden, om jullie in de fout te slepen, beloof Ik dat Ik zal ingrijpen. Ik zal jullie niet aan de wolven, die jullie willen verslinden, werpen. Ik zal niet blijven staan en toekijken terwijl jullie je levens vernietigen, die voor eeuwig van jullie kunnen zijn. Ik zal jullie omhoog houden, rechtop tot de tijd wanneer jullie de laatste beslissingen moeten maken. Ik zal jullie ziel niet zo gemakkelijk loslaten. Ik stierf een wrede dood om jullie te redden. Dit keer, zullen jullie getuige zijn van een allerkrachtigste Goddelijke Interventie om jullie terug te winnen. JULLIE ZIJN DE MIJNE. IK BEN VAN JULLIE. HET BEEST ZAL NIET GEMAKKELIJK ZIELEN WINNEN, WANT IK BEN GOD, EEN ONTZAGWEKKENDE KRACHT. IK BEN ALMACHTIG. SATAN HEEFT NIETS, DAN ZIJN SLUWE WIL DIE DE ZWAKKEREN ONDER JULLIE ZAL AANTREKKEN. Ik dring er bij jullie allen, die Mij liefhebben, op aan te bidden dat de zwakkeren Mijn Goddelijke Interventie zullen aanvaarden met liefde in hun harten.

  Jullie Jezus

  11-11-2013, 19:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Grote Dag zal aanbreken en spoedig zal de wereld zonder einde beginnen. 26/10/2013

  Mijn dierbare dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welke denominatie zij behoren, is zo zwak dat velen van degenen die de Waarheid weten, het zeer moeilijk zullen hebben om hun religie openlijk te praktiseren, zonder kritiek.

  ZO VELEN IN DE WERELD VERWERPEN MIJ, JEZUS CHRISTUS, OP DIT MOMENT IN DE GESCHIEDENIS, DAT HET NIET LANGER AANVAARDBAAR IS, IN DE MEESTE NATIES OM OVER MIJ IN HET OPENBAAR TE SPREKEN. ZEER ZELDEN ZUL JE MIJN HOREN SPREKEN IN DE MEDIA,  TENZIJ HET IS OM MIJN BESTAAN IN TWIJFEL TE TREKKEN. Zelden zul je mensen openlijk hun liefde voor Mij verkondigen in het openbaar verkondigen, want ze zouden dit te genant vinden. Zelfs die gewijde dienaren van Mij zijn niet langer bereidwillig om de Waarheid te verkondigen uit angst om belachelijk gemaakt te worden. Degenen die Mij volgen zullen het in toenemende mate moeilijk hebben om Mijn Heilig Woord te verkondigen. Zovelen, die Mij eens liefhadden, doen dit niet langer en Mijn troosteloosheid en droefheid snijdt in Mijn Hart, alsof aan zwaard door Mijn Hart werd gedreven.

  WAAROM, O WAAROM HEBBEN JULLIE MIJ IN DE STEEK GELATEN? WAAROM DOEN DEGENEN ONDER JULLIE, DIE IN MIJ GELOVEN EN DIE MIJ KENNEN, ZOVELE VAN JULLIE BROEDERS EN ZUSTERS PIJN? WAAROM GEDIJT HAAT IN JULLIE HARTEN? WAAROM VOELEN JULLIE DE BEHOEFTE OM NU HET EVANGELIE IN VRAAG TE STELLEN? WIE GAF JULLIE DE AUTORITEIT OM MIJN WOORD VERKEERD TE INTERPRETEREN DAT GEGEVEN WERD AAN MIJN APOSTELEN? WAAROM VERDRAAIEN JULLIE HET EN WAAROM GELOVEN JULLIE NIET WAT IK HEB GEZEGD? MIJN WOORD IS ZEER DUIDELIJK. WANNEER IK SPREEK, MEEN IK WAT IK ZEG. ALS IK EEN DING ZEG, BEDOEL IK NIET EEN ANDER. WAAROM ZOU IK, BIJVOORBEELD, MIJZELF TEGENSPREKEN, VOORAL NU IN DEZE MISSIE?

  WAT GEGEVEN IS AAN GODS PROFETEN IS DE WAARHEID. ALLES WAT DEZE BOODSCHAPPEN TEGENSPREEKT, VAN DE MOND VAN DEGENEN DIE BEWEREN DAT IK TOT HEN SPREEK, MOET DOOR JULLIE VERWORPEN WORDEN. IK ZOU NOOIT CONCURREREN MET MIJN EIGEN STEM, OMDAT IK ERVOOR MOET ZORGEN DAT JULLIE DE WAARHEID WORDT GEGEVEN.

  Wat moet Ik doen om jullie te doen luisteren? Wat moet Ik doen om jullie omzwerving en zoeken naar andere vormen van prikkeling te stoppen? Waarom willen jullie Mij niet vertrouwen? Jullen verspillen zoveel kostbare tijd zoekend naar waarzeggerij, die zoals gif vloeit uit de mond van zogenaamde mystici en sensatiezoekers, dat jullie Mij beledigen door je af te keren van Mij. Ik Ben hier. Dit zijn Mijn Woorden. Wat anders zoeken jullie, want jullie zullen enkel de Waarheid vinden uit Mijn Mond? Ik sprak de Waarheid wanneer Ik op de Aarde rondliep. Ik liet een erfenis achter van grote hoop en redding. Ik spreek de Waarheid nu, als Ik jullie Mijn Laatste Woorden breng, op dit moment, want de Grote Dag zal aanbreken en spoedig zal de wereld zonder einde beginnen.

  Wanneer Ik spreek, wens Ik dat jullie luisteren. Ik kan jullie niet dwingen. Jullie kunnen overal rondzien en proberen Mijn Boodschappen te vinden, gegeven aan de wereld om zich voor te bereiden op Mijn Tweede Komst op dit moment, en jullie zullen ze niet vinden. Mijn openbare Boodschappen om jullie voor te bereiden op dit, het laatste stadium voor Mijn Verbond is vervuld, kan enkel gevonden worden in het Boek van de Waarheid.

  Het Woord is van Mij. Mijn Woorden zullen gehoord worden in elke natie. Niemand zal Mij stoppen, want Mijn Kracht is Almachtig.

  Jullie Jezus

  11-11-2013, 16:50 Geschreven door Claudia  


  10-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeer weinig mensen in de wereld vandaag hebben enig geloof in God. 25/10/2013

  Mijn dierbare dochter, wanneer mensen jou beschuldigen van angst te verspreiden, door deze Boodschappen, dan moeten ze Mijn ware intentie begrijpen. Angst komt van de goddeloosheid van degenen die doordrenkt zijn van de duisternis van de ziel, die onder jullie leven. Jullie vijanden zijn Mijn vijanden. Ze zullen dergelijke valse spiritualiteit creeren in elke natie en het zal niet van Mij komen. Zo charmant zullen zij zijn, ze zullen geinfiltreerd worden onder diegenen met hoge profielen om de valse leer van new age, satanische oorsprong, te verspreiden. Velen zullen deze verschrikkelijke handelingen beschouwen als onschuldig plezier, maar achter de onschuldig lijkende façade ligt een sluw plan om de wereld te ontdoen van zijn geloof in de Heilige Drie-eenheid.

  Zeer weinig mensen in de wereld van vandaag hebben enig geloof in God en wanneer de dienaren van Satan hen valse waarden, valse spiritualiteit en heidendom presenteren, zullen velen verleid hebben. Ze zullen aangetrokken worden tot de valse, liefdadige verlokkingen voor de rechten van degenen die aanvaarding zoeken voor hun eigen levens, die de Wetten tarten ingesteld door Mijn Vader. Omdat hun geloof in God zwak is, zullen ze openstaan voor leugens. Ze zullen een valse god, de antichrist, aanbidden in de plaats.

  Ik vertel jullie deze dingen, want ze zijn de Waarheid. Waarom zou Ik jullie niet waarschuwen voor deze dingen? Ik Ben jullie Redder en Ik bereid Me voor om jullie allen te redden, uiteindelijk, na deze lange en pijnlijke tijd. DE MENS HEEFT ONNOEMLIJKE ONTBERINGEN GELEDEN DOOR SATAN. ZOVELE MENSEN BEGRIJPEN NIET HOEZEER HIJ LEVENS VERNIETIGD. HIJ VERNIETIGT JULLIE RELATIES MET ANDERE MENSEN, VERLEID JULLIE TOT ONDEUGDEN, DIE JULLIE VERNIETIGEN, JULLIE VERANDEREN EN JULLIE IN DE VAL LOKKEN. HET MAAKT NIET UIT WAT HIJ JULLIE GEEFT, JULLIE ZULLEN JE ALTIJD LEEG VOELEN. Jullie zullen blijven vallen totdat jullie betrokken raken met verdorven en onnatuurlijke daden en jullie zullen geen voldoening vinden. Enkel, Ik, Jezus Christus, kan jullie ware vrede, liefde en redding brengen. ALS JULLIE LEVEN OP AARDE ZAL VERANDERD WORDEN DAT HET JULLIE BEGRIP TE BOVEN GAAT, DOOR DE ANTICHRIST, MOET IK JULLIE WAARSCHUWEN. IK DOE DIT, NIET OM JULLIE BANG TE MAKEN, MAAR OM JULLIE VOOR TE BEREIDEN OP DE WAARHEID. ENKEL DE WAARHEID ZAL JULLIE BEVRIJDEN VAN DE GODDELOOSHEID VAN DIEGENEN DIE LEVEN, ADEMEN EN DIE ZULLEN STERVEN OMWILLE VAN HUN TROUW AAN SATAN EN ZIJN DEMONEN. 

  Enkel Ik, Jezus, Ben jullie Weg om verlichting te zoeken voor de vervolging, die deze goddeloze, sluwe en bedrieglijke mensen zullen brengen om de wereld te ondergaan.

  Jullie Jezus

  10-11-2013, 18:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 124

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  124 Gebed : Hoor mijn smeekbede voor vrijheid 24/10

  O God, mijn Barmhartige Vader, Schepper van al wat is, hoor mijn smeekbede voor vrijheid. Bevrijd mij van de ketenen van slavernij en bescherm mij van goddeloze vervolging. Help me om de Waarheid te onderscheiden en kom mij te hulp, zelfs al ben ik verward en kan ik twijfelen aan Uw Woord. Vergeef me als ik U beledig en neem me in het toevluchtsoord van Uw Nieuw Paradijs op Aarde. Amen.

  Jullie Jezus