Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik kan hun enige vriend, hun enige redding zijn, maar velen onder hen zullen Mijn Waarschuwingen negeren 18/10/2013

  Mijn dierbare dochter, Mijn grootste smart is dat diegenen die Mij het meest liefhebben, in hun missen, zullen weigeren om Mijn Stem te horen, nu, als Ik hen roep.

  Ik kan hun enige ware vriend, hun enige redding zijn, maar velen van hen zullen Mijn Waarschuwingen negeren. ZELFS DEGENEN DIE MIJN STEM HOREN ZULLEN MIJ NEGEREN EN MIJN WOORDEN AFDOEN ALS KETTERIJ. ZIJ ZULLEN DE TIJDEN WAARIN ZE LEVEN NIET HERKENNEN EN ZULLEN ENKEL DE WAARHEID GEDURENDE DE WAARSCHUWING REALISEREN. TEGEN DAN, ZULLEN VELEN ONDER HEN MIJ HEBBEN VERVLOEKT EN ZICH ZOVER VAN MIJ HEBBEN VERWIJDERD DAT IK NIET IN STAAT ZAL ZIJN OM IN HUN HART TE REIKEN OF HUN ZIELEN TE REDDEN.

  ONDERSCHAT DE HAAT NIET DIE DE DUIVEL VOOR MIJ HEEFT. HIJ BEDROOG MIJN VADER VERSCHRIKKELIJK, EN HIJ VERAFSCHUWT MIJ. DIT BETEKENT DAT HIJ MIJN KERK HAAT EN HET ZAL TUSSEN MIJN KERK OP AARDE GAAN EN DE DEMONEN GEZONDEN DOOR SATAN, DAT DE LAATSTE STRIJD ZAL PLAATSVINDEN. Deze strijd is begonnen en heeft reeds Mijn geliefde zielen gestolen, velen onder hen hebben gefaald te zien hoe ze God beledigen.

  Wanneer Mijn Aanwezigheid spoedig wordt gevoeld, onder al degenen die Mij liefhebben – ongeacht of ze geloven in deze Boodschappen of niet – Ik zal hun zielen overstromen met kennis door de Kracht van de Heilige Geest. Dat is Mijn Belofte aan de wereld. Ik zal jullie nooit in de steek laten en overlaten aan de macht van het kwaad, omdat Ik jullie allen zo graag zie. Jullie zijn zoals een ledemaat van Mijn Lichaam. Jullie zijn deel van Mijn Lichaam. Jullie zijn Deel van Mij.

  Of jullie Mij willen of niet, Ik zal jullie volgen tot de Grote Dag en Ik zal vechten om jullie ziel te redden. Jullie kunnen Mij de rug toekeren, maar Ik zal jullie niet in de steek laten, want Ik ben geduldig. Mijn vasthoudendheid en Goddelijkheid gaan jullie kennis te boven. Jullie mogen Mij, jullie Jezus, nooit vergeten, want Ik ben altijd bij jullie, wachtend op jullie om naar Mij te komen.

  Jullie geliefde Redder

  31-10-2013, 16:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elke nieuwe wet, die spoedig zal geintroduceerd worden door vijanden binnen Mijn Kerk, zullen spotten met de Waarheid 17/10/2013

  Mijn dierbare dochter, als meer mensen werkelijk zouden geloven in Mij, hun Jezus, dan zouden ze vrede vinden in hun hart. Waar er geen vertrouwen is, is er vrees. Vrees verhindert dat de Liefde van God binnendringt in je ziel en dan word je een gevangene. Niets, enkel Mijn Licht, zal de last opheffen.

  WANNEER IK JULLIE DE WAARHEID VERTEL, DOE IK DIT ENKEL OMDAT IK JULLIE GRAAG ZIE EN HUNKER NAAR DE DAG WANNEER WE EINDELIJK ZULLEN VERENIGD ZIJN. VREES DE WAARHEID NIET. Mijn Liefde zal jullie vullen met moed en de kracht om standvastig te zijn en Mij trouw te blijven in alle dingen. Ik bescherm al degenen onder jullie die Mij vragen, maar het is enkel de zielen die zich volledig overgeven aan Mij, die geen vrees zullen hebben.

  De slechtheid van het beest zal vermomd zijn als charmant en modern en het zal onthuld worden aan allen achter de facade van humanitarisme, naastenliefde en ‘zorg voor de armen’. Geloof niet, nog niet bijna, dat Satans volgelingen jullie ooit hun ware aard zullen tonen. Elke leugen die gepresenteerd wordt om de Waarheid te vervangen, zal logisch lijken en voor het gemeenschappelijk goed van allen. Elke nieuwe wet, die spoedig zal geïntroduceerd worden door vijanden binnen Mijn Kerk, zullen spotten met de Waarheid die ingesteld werd door Mijn Vader in de Tien Geboden, gegeven aan Mozes. Elk gebaar, hoe subtiel ook, zal gemaakt zijn om Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon te beledigen. DE BEDRIEGER, DOOR ZIJN DIENAREN, KAN HET NIET LATEN MIJ TE BESPOTTEN, WANT HIJ HAAT MIJ. HIJ ZAL IEDER LID IN MIJN KERK BELEDIGEN DOOR HANDELINGEN, WOORDEN EN DE TOEVOEGING VAN SATANISCHE SYMBOLEN. Enkel degenen die de Waarheid kennen zullen deze gruwelen zien en exact begrijpen wat dergelijke gebaren echt betekenen.

  De kracht van Satan kan verwarren, verstrooien en Mijn leerlingen kwellen. Satan zal je nooit in de steek laten, vooral wanneer je getuigenis aflegt van de Waarheid. Maar weet dit – hij kan overwonnen worden wanneer jullie volledig in Mij vertrouwen. Wanneer jullie je overgeven aan Mij, zal hij niet de kracht gegeven worden om jullie geloof in Mij te beinvloeden. Hij, Satan, is afgedaan. Zijn heerschappij, pijnlijk als het was voor de mensheid, is ten einde. Zijn laatste belediging voor Mij zal uitgevoerd worden door de antichrist, die Mij zal imiteren en de wereld voor de gek houden in het geloven dat hij Mij, Jezus Christus, is, en dat hij is gekomen om de wereld te redden.

  Wanneer jullie de Waarheid weten, zul je in staat zijn om deze verleiding te weerstaan. Wanneer je standvastig blijft in de Waarheid, die vervat is in de Allerheiligste Bijbel, zul je gered worden.

  De laatste aanval zal snel zijn en dan zal Ik de wereld de Waarheid tonen en enkel degenen die vol haat voor Mij zijn zullen de Waarheid ontkennen. Vrees niet, want Ik ben de enige Redder van de mensheid. Enkel Mijn Liefde zal jullie ondersteunen. Vrees enkel die arme zielen die Mij zullen bespuwen als Ik uiteindelijk naar hen reik, om hen in het Nieuwe Paradijs te nemen.

  Jullie Jezus

  31-10-2013, 16:30 Geschreven door Claudia  


  29-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De crash - Veronica Lueken

  Een goddeloze natie zal vallen…
  "Zonder Mijn Zoon zijn jullie verloren. Een goddeloze natie zal vallen. Een natie dat is weggevreten en verrot door zonde zal vallen. Een natie dat vervallen is in een staat van dierlijk leven, naast alle vleselijke zonden en onzuiverheid; zich overgevend aan alle manieren van het najagen van de dingen van deze wereld; macht, lust, nijd, haat, moorden, abortussen, aanbidding van valse idolen; geld, hebzucht en het gebrek aan instinct om te overleven terwijl overleving enkel kan bereikt worden door te smeken tot het barmhartig hart van de Eeuwige Vader." – OLV van de rozen 13/6/1981

  Een grote geldcrash…
  "Mijn kind en Mijn kinderen, wees in een voortdurende waakzaamheid van gebed. Blijf dit doen over heel de VS en al de naties van de wereld, want er is weinig tijd over. Spoedig zal in de plannen van de Eeuwige Vader een grote geldcrash zich voordoen over de mensheid. Op deze manier zal aangetoond worden dat de crash in de 1920s niets was in vergelijking met wat nu zal gebeuren. Ik spreek over een grote depressie die over de mensheid zal komen." - Jezus, 1/10/1988

  Vernietiging van de monetaire systemen over de wereld…
  "Jullie zullen begrijpen en de boodschap uitzenden dat er een grote vernietiging van de monetaire systemen in de wereld zal zijn. Het zal zowel de VS, Canada als alle grootmachten in de wereld treffen. En Ik herhaal nogmaals : Jullie zullen naar je winkels gaan en papieren geld meehebben die net zo goed nieuwsbladen kunnen zijn, want de waarde die ze zullen hebben om zelfs voedsel te kopen zal nihil zijn.
      "Hoe kan een groot land zoals de VS vallen, vraag je je af, Mijn kind?
  Je vraagt Me dat in je hart. Ik lees je hart. Ik zal je zeggen waarom. Omdat ze zich hebben overgegeven aan satan. Wanneer een land zijn moraliteit heeft verloren en zoekt naar de vleselijke pleziertjes, zich overgevend aan alle soorten van gruwelen, zoals homoseksualiteit, en dit door de vingers ziet tot de hoogste rangen van het land, dan zal dat land vallen." - OLV, 1/11/1985

  Verzameling van s’werelds geld om de massa te controleren…
  "De mens zal geen nieuwe wereld creeren als hij zoekt. Want er kan geen blijvende wereld zijn zonder Zijn God. En Ik spreek niet van de valse idolen en goden dat de mens creeert in zijn menselijke natuur! Er is enkel een Schepper.
      "Jullie die deze kennis opzij schuiven en ervoor kiezen jullie macht aan te meten en het verzamelen van s’werelds geld om de massa te controleren, jullie zullen ondervinden dat al jullie macht en al jullie goud en zilver de hemelen niet kunnen tegenhouden want ze zullen over jullie neerdalen in een rechtvaardige kastijding. De wereld, de aarde zal beven, angst zal over de mensheid komen als hij de vernietiging ziet naderen dat hijzelf heeft gekozen." - Jezus, 10/2/1978

  Duivelse macht zoals een octopus…
  "Er is een nu grote duivelse macht die jullie wereld overdekt; het is zoals een octopus die in alle richtingen rijkt om de wereld te verstrikken. Het is als een duivelse macht opgezet door satan. Er zijn vele armen aan de octopus die gecontroleerd worden door het geld van de wereld.
      "Want de liefde voor geld en rijkdom, zorgt ervoor dat velen hun ziel zullen verkopen om aan de top te geraken. O Mijn kinderen, wat win je als je al de rijkdom van de wereld verzamelt en je ziel vernietigt. Wanneer je over de drempel komt, en je zult over de drempel komen, wat het jullie zal brengen zal niets van dat alles zijn.
  Je moet nu je rijkdom verzamelen in de Hemel. Ze zijn bovennatuurlijk : de genaden, de verdiensten dat jullie toelaten om het Koninkrijk van jullie God binnen te treden." - OLV, 24/6/1976

  29-10-2013, 16:03 Geschreven door Claudia  


  28-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het serpent geeft de antichrist bijzondere boodschappen 16/10/2013

   

  MIJN DIERBARE DOCHTER, DE MEEST ONHEILIGE TRINITEIT, BESTAAND UIT MIJN DRIE VIJANDEN, DE VALSE PROFEET, DE ANTICHRIST EN DE DRAAK, DIE SATAN IS, ZAL NU OPKOMEN ALS UITDAGING TEGEN DE ALLERHEILIGSTE DRIE-EENHEID. Weet dat ze vele duizenden en duizenden van trouwe volgelingen hebben en als de tijd naderbij komt, zullen vele geheime en verachtelijke ceremonies plaatsvinden om het serpent te eren.

  Het serpent is zo voorzichtig om zijn ware zelf niet te onthullen, zijn echte goddeloze intenties tegen elk kind van God zijn vermomd, en hij presenteert zichzelf aan zijn verkoren minderheid als een charmante, mooie prins, waar hij zich aan hen manifesteert in de meest verleidelijke manier. Net als Mijn eigen uitverkoren profeten waarmee gecommuniceerd wordt, geeft het serpent bijzondere boodschappen aan de antichrist, die hij zorgvuldig documenteert en dan meedeelt aan zijn hierarchie op Aarde. DEZE BOODSCHAPPEN BEVATTEN INSTRUCTIES OM MIJN KERK TE ONTHEILIGEN, ALS VOORBEREIDING VOOR DE ANTICHRIST OM ZIJN TROON IN TE NEMEN EN DE WERELD VOOR DE GEK TE HOUDEN IN HET LATEN GELOVEN DAT HIJ DE CHRISTUS, DE REDDER VAN DE WERELD IS.

  Luister nu, jullie allen die deze waarschuwing afwijzen. Spoedig, zullen vele van Mijn volgelingen, die Mij liefhebben, maar die niet geloven in deze Boodschappen, met groot gevaar geconfronteerd worden. De plannen om jullie van Mij weg te nemen zijn begonnen, en tenzij jullie voorzichtig blijven en waakzaam, zullen jullie verleid worden tot in het hol van duisternis. Hij, de antichrist, zal elk aspect van Mijn Goddelijkheid nabootsen, hem kenbaar gemaakt door het serpent. Het serpent, keek naar Mijn Kruisiging en enkel hij heeft de kennis van de details, die deze verschrikkelijke gebeurtenis omringden. HIJ ZAL MET MIJ SPOTTEN DOOR ZIJN TOEGEWIJDE DIENAREN TE INSTRUEREN RITUELEN OMGEKEERD TE RECONSTRUEREN IN MIJN KERK. MIJN WOORD ZAL ONDER HANDEN GENOMEN WORDEN EN NIEUWE OBSCENE DELEN ZULLEN ERAAN TOEGEVOEGD WORDEN, OM HET BEEST TE EREN, EN VELEN ZULLEN DE BETEKENIS NIET BEGRIJPEN.

  Rotzooien met de duivel en jezelf ter zijner beschikking stellen en dat zal leiden tot grote beproevingen. De verachtelijke woorden herhalen die hij onder jullie zal planten en jullie zullen je ziel voor hem openen. Aanbid hem, door de antichrist lief te hebben wanneer hij trots en arrogant voor jullie stapt en jullie zullen hem in jullie harten plaatsen, in plaats van Mij. ALLES WAT IK JULLIE HEB GELEERD ZAL OMGEKEERD EN BINNENSTE BUITEN GEDRAAID WORDEN. Omdat er zovelen niet echt Mijn Leer begrijpen en omdat er zo weinigen onder jullie heel goed hebben geluisterd naar het Evangelie, met betrekking tot de gebeurtenissen die leiden tot Mijn Tweede Komst, zullen jullie niets wijzer worden.

  O wat breekt Mijn Hart om dit nieuws te moeten onthullen. Wat wens Ik dat jullie niet zo moesten lijden. Maar, Ik beloof, dat Ik jullie pijn zal verzachten en zijn heerschappij, zal wanneer het plaatsgrijpt, kort zijn.

  De zielen die onschuldig verstrikt raken in deze bespotting van Mijn Goddelijkheid zullen Mijn Barmhartigheid getoond worden. HELAAS, DEGENEN DIE GELOVEN DAT ZE ZULLEN REGEREN IN EEN PARADIJS, HEN BELOOFD DOOR DE BEDRIEGER, ZULLEN IN DE VUURZEE GEGOOID WORDEN WAAR ZE VOOR EEUWIG ZULLEN LIJDEN. Er zal niemand zijn om hen te helpen, want ze zullen de leugens geslikt hebben, die ontworpen werden om hun vertrouwen te winnen, wat zal resulteren in het verlies van vele zielen die blindelings hun valse leer zullen volgen.

  Bid om Barmhartigheid voor degenen die zullen bedrogen worden door de koning der duisternis.

  Jullie Jezus

  28-10-2013, 13:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De plannen werden opgesteld door de onheilige triniteit waar al wat Waar is zal verbannen worden 15/10/2013

   

  Mijn dierbare dochter, HET IS MIJN WENS DAT AL MIJN PRIESTERS, IN ELKE CHRISTELIJKE DENOMINATIE, BEGINNEN MET DE ALLERHEILIGSTE SACRAMENTEN TE BEHOEDEN. DEGENE IN DE KATHOLIEKE KERK ZULLEN DE EERSTE ZIJN DIE GETUIGE ZULLEN ZIJN VAN DE VERNIETIGING EN DE ONTHEILIGING VAN DE SACRAMENTEN. DEGENE DIE MIJ, JEZUS CHRISTUS, TROUW ZIJN, ZULLEN ZICH IJVERIG VOORBEREIDEN OP DEZE VERSCHRIKKELIJKE WILDERNIS WAARIN MIJN KERK ZAL GEDOMPELD WORDEN. JULLIE MOETEN JE NU VOORBEREIDEN, OMDAT HET DOOR JULLIE TROUW ZAL ZIJN DAT AL GODS KINDEREN IN STAAT ZULLEN ZIJN OM DE SACRAMENTEN TE ONTVANGEN IN HUN HEILIGE STAAT.

  Aan alle andere Christelijke kerken zeg Ik dit : Herinner je Mijn Belofte om terug te komen op de Grote en Glorierijke Dag van Mijn Tweede Komst. Weet ook, dat in de jaren die tot Mijn Tweede Komst leiden, dat al degenen die Mij volgen geconfronteerd zullen worden met verschrikkelijke beproevingen. DEGENEN DIE ZULLEN SLAGEN OM OP NIEUWE MACHTSPOSITIES TE RAKEN, BINNEN AL JULLIE DENOMINATIES, ZULLEN GELEID WORDEN DOOR DE VALSE PROFEET EN ALLEN ZULLEN ZIJN WOORDEN DECLAMEREN EN ZIJN HANDELINGEN NADOEN. 

  WEE DEGENEN DIE PARTIJ KIEZEN VOOR DE VALSE PROFEET WANT HIJ IS TEGENGESTEL AAN JOHANNES DE DOPER EN HIJ ZAL DE VOORLOPER ZIJN VAN DE ANTICHRIST DIE OVER JULLIE ALLEN ZAL HEERSEN.

  JULLIE ZULLEN DOOR MIJ BESCHERMD WORDEN, WANT SPOEDIG ZAL IK AL WAT JULLIE HEBBEN ZIJN OM JULLIE TE BEGELEIDEN. Enkel Ik kan vertrouwd worden om jullie de Waarheid te vertellen wanneer jullie zullen beinvloed worden door ketterijen, die jullie zullen gepresenteerd worden als de nieuwe vorm van moderne Christelijke theologie. Hoe sluw is Satan, want hij zal nooit schokken – in plaats daarvan zal hij, door degen die hem dienen – jullie naar een nieuwe verdraaide, omgekeerde interpretatie van Mijn Allerheiligste Woord voeren.

  De plannen werden opgesteld, door de onheilige triniteit, waar al dat Waar is zal verbannen worden. Al wat aantrekkelijk is voor de seculiere wereld, wanneer menselijke hebzucht en verlangen om zonde te negeren, zal door alle Christelijke Kerken gepresenteerd worden aan de gelovigen. Deze dag werd geschreven in steen en zal de laatste belediging zijn, toegelaten door God, voor Hij Mij, Zijn enige Zoon, zendt, om al degenen te verzamelen die trouw blijven aan het Woord van God. WANNEER DE LEUGENS AAN JULLIE GEPRESENTEERD WORDEN, ZULLEN ZE EEN GOEDE ZAAK LIJKEN. HET KENTEKEN VAN NEDERIGHEID ZAL ALGEMEEN ZIJN IN AL JULLIE KERKEN, ZOALS HET ZAL OVERGENOMEN WORDEN DOOR DIEGENEN ONDER HEN DIE JULLIE ZULLEN BEDRIEGEN.

  ELK KENMERK, GEASSOCIEERD MET MIJ – MIJN LIEFDE VOOR DE VERPAUPERDE; MIJN LIEFDE VOOR DE ZWAKKEN EN NEDERIGEN; MIJN AFKEURING VAN HEBZUCHT, GIERIGHEID EN LUST, ZULLEN GEBRUIKT WORDEN ALS DEEL VAN DE ARGUMENTEN GEBRUIKT OM JULLIE TE DWINGEN DEZE NIEUWE LEER TE AANVAARDEN – DEZE NIEUWE WERELDRELIGIE, OM DE WERELD VOOR TE BEREIDEN OP DE HEERSCHAPPIJ VAN DE ANTICHRIST. 

  Als een liefhebbende God, worden jullie deze waarschuwingen gegeven om jullie te redden. Luister nu naar Mij. Al wat Ik vraag is een ding : Blijf trouw aan Mijn Heilig Woord. Mijn Heilig Woord werd aan jullie gegeven, in de Heilige Bijbel. Het kan nooit veranderen. Maar de vijanden van God zullen zijn betekenis verdraaien. Wanneer dit gebeurt, verwerp diegenen die je vertellen dat God dergelijke veranderingen zou goedkeuren. Niets zou verder van de Waarheid zijn.

  Jullie Jezus

  28-10-2013, 11:20 Geschreven door Claudia  


  25-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie kennen Mij niet omdat jullie Mij niet erkennen. 13/10/2013

   

  Mijn dierbare dochter, wanneer degenen onder jullie je in de steek gelaten voelen en onzeker van Mijn Liefde voor de wereld, moet je het nooit opgeven Mij te aanroepen om je te helpen. Je zult van tijd tot tijd een gevoel van hopeloosheid voelen, een gevoel van angst en een gevoel van eenzaamheid wanneer je Mijn Heilig Woord aanhangt, dat gegeven werd aan de wereld door het Heilig Evangelie. Zelfs nu, als Mijn Heilig Evangelie nog altijd aan jullie wordt gepresenteerd, zul je je zeer afgezonderd voelen, omdat weinig mensen in praktijk brengen wat Ik hen door Mijn Heilig Woord onderwezen heb.

  Als jullie zeggen dat je je naaste liefhebben en dan kwaadspreken over hen, zul je nog altijd bij Mij horen. Als jullie zeggen dat jullie geloven in de Tien Geboden, maar hen aanpassen om in jullie levensstijl te passen, dan zijn jullie blind voor de waarheid. Als jullie de Sacramenten aanvaarden die aan jullie werden gegeven door Mij, maar ze verbreken, beledig je Mij. Wanneer jullie Mijn Heilig Woord prediken aan anderen en dan jezelf voor anderen plaatsen door te zeggen dat je meer waard bent dan zij, in de Ogen van God, dan beledig je Mij. WANNEER JULLIE VERKLAREN DAT HET WOORD VAN GOD NIET LANGER EEN ROL SPEELT IN EEN MODERNE WERELD EN DAT HET MOET AANGEPAST WORDEN OM AANTREKKELIJK TE ZIJN VOOR EEN SECULIERE WERELD, DAN SPUW JE IN GODS GEZICHT. WANNEER JULLIE GELOVEN DAT JULLIE KENNIS VAN MIJ SUPERIEUR IS AAN MIJN HEILIG WOORD, ALS IK ZE NU AAN JULLIE GEEF DOOR DEZE BOODSCHAPPEN EN DAT ER FOUTEN IN DE BOODSCHAPPEN ZITTEN, ZIJN JULLIE ONWETEND OVER DE WAARHEID. JULLIE KENNEN ME NIET OMDAT JULLIE MIJ NIET ERKENNEN.

  Zelfs degenen onder jullie die tevreden zijn met jullie begrip van Mijn Heilig Woord en Mij nu verwerpen in deze Missie – jullie hebben Mij in de steek gelaten. Jullie vooral moeten Mijn Hulp inroepen want jullie zijn niets zonder Mij.

  Jullie Jezus

  25-10-2013, 16:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eens de hemelen en de aarde een worden zal er geen vagevuur zijn 12/10/2013

  Mijn dierbare dochter, Mijn Troon zal geplaatst worden op de vernieuwde Aarde en spoedig zullen allen leven in vrede en harmonie, in overeenstemming met de Wil van Mijn Vader.

  De wereld zal worden zoals het was in het begin en er zal geen onenigheid gevoeld worden. AL GODS KINDEREN, DIE GEKOZEN ZIJN OM DE ENGELEN EN DE HEILIGEN TE VERVOEGEN, ZULLEN EEN PERFECT BESTAAN BELEVEN. Maar weet dit : DIEGENEN DIE DE REALITEIT VAN HET NIEUWE PARADIJS NIET AANVAARDEN, WANNEER ZE ELKE KANS GEKREGEN HEBBEN OM TE BESLISSEN WELK PAD ZE WENSEN TE KIEZEN, ZULLEN GEEN TWEEDE KANS KRIJGEN. Eens de Hemelen en de Aarde een worden, zal er geen Vagevuur zijn. Het enige pad dat zielen zullen nemen, die weigeren Mijn Barmhartigheid te aanvaarden wanneer het hen vrij wordt gegeven, zal het pad zijn die naar de Hel leidt. Velen zullen zo koppig zijn, omdat ze bijna volledig steunen op intellectueel redeneren, dat ze onbewust zullen kiezen om de eeuwigheid in het vuur van de Hel door te brengen.

  DEGENEN DIE NIET IN GOD GELOVEN, OF DE WAARHEID NIET ACCEPTEREN, GELOVEN NIET IN HET BESTAAN VAN SATAN. HIJ, DE BEDRIEGER ZAL HUN GEEST VERDUISTEREN MET LEUGENS, TENEINDE ZE TE VERLEIDEN TOT IN DE KAMERS VAN MARTELING. EENS DAAR BELAND, DOOR ZIJN HAAT TEGEN DE MENS, ZAL HIJ HEN ONOPHOUDELIJK DOEN LIJDEN TOT IN EEUWIGHEID. Ik kan dan deze zielen niet helpen. Wat ween Ik van bittere smart voor de zielen van de arrogante mensen, de onwetenden en degenen met verstokte harten. Ze zijn zo vervuld van trots, dat ze Mij nooit zullen zien omdat ze het niet kunnen. Het is niet mogelijk voor een persoon om Mij te zien of vervuld te zijn met Mijn Ware Woord, als hij getroffen wordt door de zonde van hoogmoed. Aan de andere kant, zijn diegenen onder jullie, die Mij kennen, maar die Mij accepteren op hun eigen voorwaarden, ook jullie, verwijderen jullie je van Mij.

  Waarom zeggen jullie dat jullie Mij kennen en verdraaien jullie dan wat Ik jullie heb gezegd over het Mij volgen? Hoe kunnen jullie jezelf een Christen noemen en bereid zijn om valse theologie en leugens te aanvaarden, die jullie hebben verdraaid om het in je eigen levensstijl te doen passen? Wie ben je als je Mij niet volgt en de volledige Waarheid van Mijn Leer  aanvaardt? Je bent een verrader. Je verraadt Mij. Wanneer je Mij eenmaal verraadt, word je verleidt om het steeds opnieuw te doen, totdat je uiteindelijk, je niet langer meer een Christen bent in Mijn Ogen.

  IK MOET EEN BEROEP DOEN OP AL DEGENEN DIE IN MIJN WOORD GELOVEN EN JULLIE VRAGEN, WANNEER HEB IK OOIT ZONDE DOOR DE VINGERS GEZIEN? IK VERGEEF ZONDE, MAAR IK ZIE HET NOOIT DOOR DE VINGERS. ALS JE GELOOFT DAT IK ZONDE DOOR DE VINGERS ZIE, DAN RECHTVAARDIG JE ZONDE. Je zult lijden voor de fout van je wegen en je bent niet beter dan degenen die Mij hebben verraden, Mij bespotten, Me uitlachten en Mij kruisigden.

  Onthoud, Ik onderwees jullie de Waarheid. Niets dan de Waarheid zal je brengen tot het aanvaarden van de redding dat Ik nu kom brengen aan de wereld, in deze laatste stadium van Mijn Verbond om de mensheid te redden.

  Vergeet nooit dat Ik de Waarheid ben. Enkel de Waarheid komt van Mij.

  Jullie Jezus

  25-10-2013, 16:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aan de priesters in de katholieke kerk, ik verzoek jullie dringend mijn allerheiligste rozenkrans bij zich te dragen. 14/10/2013

  Moeder van Redding : Mijn dierbaar kind, geloof geen moment dat iemand van jullie sterk genoeg is, op je eigen, om de bekoringen te weerstaan waarmee jullie zullen geconfronteerd worden om de Waarheid – het Ware Woord van God - de rug toe te keren. ZONDER VOORTDURENDE GEBEDEN, ZULLEN JULLIE TOT DE BEVINDING KOMEN DAT JULLIE NIET IN STAAT ZIJN OM OP TE KOMEN EN DE WAARHEID BEKEND TE MAKEN WANNEER JULLIE MET LEUGENS GECONFRONTEERD WORDEN.

  JULLIE ALLEN MOETEN DE KRUISTOCHTGEBEDEN BIDDEN WANT DE DUISTERNIS IS REEDS BEGONNEN NEER TE KOMEN OVER MIJN ZOONS KERK OP AARDE EN JULLIE MOETEN IEDER MOMENT ERVOOR VOORBEREID ZIJN.

  AAN DE PRIESTERS IN DE KATHOLIEKE KERK, VERZOEK IK DRINGEND OM TE ALLEN TIJDE MIJN ALLERHEILIGSTE ROZENKRANS EN EEN KRUIS VAN BENEDICTUS BIJ ZICH TE HEBBEN. JULLIE MOETEN MIJN HEILIGE ROZENKRANS ELKE DAG BIDDEN EN UITKIJKEN NAAR DEGENEN IN HOGERE RANGEN BINNEN DE KERK OM TE ZIEN WIE MIJN HEILIGE ROZENKRANS IN HET OPENBAAR BIDT. Wanneer Ik wordt vereerd, moet mijn Heilige Rozenkrans voor mij gebeden worden door al de aanwezigen. Als zij, die zeggen, leid de gelovigen voor de Troon van God om mijn assistentie te zoeken, mijn Rozenkrans niet kunnen bidden, dan hebben we jullie gebeden nodig. Om voor mij te komen, mijn hulp zoekend, zonder mijn Rozenkrans te bidden, is zonder inhoud, vergelijkbaar met een soldaat die ten strijde trekt zonder enige wapenrusting.

  MIJN ROZENKRANS IS HET KRACHTIGSTE GEBED EN WANNEER HET DAGELIJKS GEBEDEN WORDT, ZAL HET DE MACHT VAN DE BOZE VERNIETIGEN. DIEGENEN WIENS ZIEL WERDEN VERDUISTERD DOOR SATAN ZULLEN HET TE PIJNLIJK VINDEN OM DIT GEBED TE BIDDEN. Door hun handelingen zullen jullie weten wie ze zijn en jullie moeten God vragen, door de Barmhartigheid van mijn Zoon, Jezus Christus, om hen te helpen tot het Licht van God te komen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  25-10-2013, 00:00 Geschreven door Claudia  


  24-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Relax, jullie allen, en weet dat God is altijd machtig 11/10/2013

   

  Mijn dierbare dochter, weet dat Ik naast je ben elke dag, elke minuut, wachtend op jouw respons. Er zijn tijden wanneer je teveel te doen hebt voor deze Missie, maar je moet altijd de juiste tijd opzij zetten voor Mij, je Jezus. Onthoud dat Ik altijd aanwezig ben en altijd antwoord op degenen die Mij aanroepen. Niets mag je ooit afzonderen van Mijn gezelschap omdat de tijd dat je opbrengt voor Mij je grote Genaden verleent.

  Vandaag vraag Ik dat al degenen die aanvaarden dat Ik nu spreek tot de hele wereld, door het Boek van Waarheid, zich voorbereiden. Laat nooit toe dat Mijn Boodschappen bezorgdheid of paniek veroorzaken. GELOOF NOOIT DAT IK JULLIE ZOU VRAGEN OM VAN JE HUIZEN NAAR TOEVLUCHTSOORDEN TE LOPEN, WANT DIT BEVEL KOMT NIET VAN MIJ. DE TOEVLUCHTSOORDEN WAAROVER IK SPREEK ZIJN DIE PLAATSEN WAAR JE MOET GAAN OM DE H. MIS EN DE SACRAMENTEN TE ONTVANGEN.

  Mijn trouwe dienaren bereiden zich nu voor, over heel de wereld, voor de dag die komt wanneer het dagelijkse Offer van de Mis niet meer zal zijn.

  JULLIE MOETEN ALTIJD HET GEZEGENDE ZEGEL VAN DE LEVENDE GOD IN JULLIE HUIS HOUDEN EN IN WELK FORMAAT OOK, OM HET OOK MET JULLIE MEE TE NEMEN. DIT ZAL JULLIE BESCHERMEN TEGEN ELKE VORM VAN VERVOLGING EN JULLIE ZULLEN AAN NOODZAKELIJKE KRACHT WINNEN OM TROUW TE BLIJVEN AAN GOD EN ALLES, WAT DUIDELIJK VERMELD IS IN DE ALLERHEILIGSTE BIJBEL.

  Relax, jullie allen, en weet dat God altijd machtig is en dat geen daad, hoewel goddeloos, niet kan met de voeten getreden worden door Hem.

  DEGENEN ONDER JULLIE DIE ERVOOR KIEZEN OM MIJN OPROEP TE BEANTWOORDEN ZIJN GEZEGEND. JULLIE ZULLEN OP JULLIE BEURT DOOR JULLIE LIEFDESDAAD VOOR JULLIE NAASTE HET ZEGEL VAN DE LEVENDE GOD VERSPREIDEN OVERAL WAAR JULLIE GAAN. Nu moeten jullie dit doen. Vertrouw op Mij. Voel jullie nooit onrustig, want Ik verspreid geen angst. Ik verspreid de waarheid, die voor sommigen overweldigend kan zijn. Ik Ben jullie Beschermer, jullie Redder, en Ik zal spoedig komen om jullie de laatste redding en de komende wereld, die geen kwaad zal hebben, te brengen. Wees in vrede. Ik zal jullie allen begeleiden en beschermen en jullie de Gave van volharding geven in al de komende beproevingen.

  Jullie Jezus

  24-10-2013, 16:19 Geschreven door Claudia  


  22-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie zullen spoedig verteld worden om jullie geloof te gebruiken 6/10/2013

   

  Mijn dierbare dochter, DE STEM VAN DE VALSE PROFEET BULDERT OVER ALLES WAT HEILIG IS IN MIJN KERK. WEINIG ECHTER ZAL GEZEGD WORDEN OVER HET BELANG VAN GODS LEER, SACRAMENTEN EN DE VERKONDIGING VAN DE WAARHEID. In de plaats zullen jullie afwijkingen zien, zoals het behartigen van de armen en hongerigen in de wereld, en dit zal geacht worden je eerste taak als dienaren van God te zijn.

  Als dienaren en volgelingen van God in de Kerk, is jullie eerste trouw aan de Waarheid die Ik je heb verteld. De armen en hongerigen liefhebben en hen helpen is een goede zaak, maar Mijn Kerk op Aarde speelt een veel grotere rol, die werd gezworen aan Mij. Dit met inbegrip van de leer van de Waarheid in alles wat Ik jullie leerde en jullie zullen dit doen, als je Mij werkelijk liefhebt.

  DE KERK HEEFT EEN MISSIE OM DE WAARHEID VAN MIJN LEER TE ONDERWIJZEN. EEN ASPECT VAN MIJN WOORD NEMEND OM DE ARMEN TE HELPEN IS BEWONDERENSWAARDIG, MAAR MISLEIDEND, WANT MIJN LEER GEEFT DUIDELIJK AAN DAT JE DE ARMEN VAN ZIEL MOET HELPEN. Help ze om hun ziel te genezen, vooraleer je hen helpt bevrijden van ‘s levens leed. Als Ik jou een arme man geef en aan jullie vraag om hem te helpen, hoe zou je dit doen? Hem kleren geven? Geld om zijn familie te voeden? Of, zou je eerst Mijn zijn ziel laten redden?

  Jullie zullen spoedig verteld worden om al jullie attentie te richten op de armen in de wereld. Jullie zullen om geld gevraagd worden – en dit zal van verschillende bronnen genomen worden om de armen, daklozen en werklozen in de wereld te helpen. JULLIE ZULLEN VERTELD WORDEN DAT IK, JEZUS CHRISTUS, ALTIJD VAN DE ARMEN HIELD. HET PROBLEEM IS HET VOLGENDE. IK ZOEK EERST NAAR DE ARMEN VAN GEEST – OM HEN TE BEVRIJDEN VAN HUN VERLOREN LEVEN. DE ARMEN VAN ZIEL - DEGENEN DIE WEINIG GEESTELIJKE FEELING VOOR GOD HEBBEN – ZIJN DEGENEN DIE IK BEGEER. Gezegend zijn degenen die arm zijn in dit leven, met weinig om te laten zien, maar die Mij liefhebben, want deze mensen zijn helemaal niet arm. De rijke man, die geen liefde voor Mij heeft, heeft meer Mijn Liefde, Mijn Barmhartigheid, Mijn Medelijden nodig, dan degenen die gedwongen zijn voedsel, kledij en onderdak te vinden. Hoe je Mij liefhebt en hoe je Mij vraagt om je te redden is waar je aandacht moet aan schenken. De Sacramenten zullen de reddende kracht zijn van diegenen die rijk en arm zijn, maar die geen liefde voor Mij hebben.

  Jullie zullen spoedig verteld worden om je geloof te gebruiken om een politieke campagne te creeren rond de wereld om de armen te redden door leiders in Mijn Kerken overal. Niets zal verteld worden om jullie aan te moedigen om je voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, want, want ze zullen het niet aandurven jullie voor te bereiden op deze Grote Dag. Ze zouden liever je aandacht van Mij wegnemen door te vragen dat jullie meer tijd doorbrengen met het vereren van de werken van de valse profeet.

  ZEER BINNENKORT ZULLEN HEILIGENBEELDEN, RELIEKEN, POSTERS, MOKKEN EN GROTE OPGEDRAGEN SCHILDERIJEN GEMAAKT WORDEN VAN DE VALSE PROFEET OM IN DE KERKEN OVERAL TE PLAATSEN. ZIJN BEELD, SAMEN MET DE ANTICHRIST ZULLEN MET TIJD VELE PUBLIEKE PLAATSEN, KERKEN, POLITIEKE CENTRA VERSIEREN, EVENALS IN LANDEN WAAR HUN PARLEMENTEN ZULLEN GEZIEN WORDEN IN HET OMHELZEN VAN DE KATHOLIEKE KERK IN EEN ‘NIEUW LICHT.’ Dit zal een nieuwe vorm van valse evangelisering creeren, en omdat het aantrekkelijk zal zijn voor een moderne seculiere maatschappij, zal het vereerders van de hele wereld aantrekken.

  Niet een woord zal het belang van de Heilige Sacramenten over het hoofd zien, want ze werden aan de wereld gegeven. Ook de belangrijke Genaden, die ze opleveren, zijn van belang. In de plaats zal elk gebagatelliseerd worden – extra betekenissen aan toegevoegd worden om aantrekkelijk te zijn voor degenen die de sacramenten ontkennen zoals ze zijn. Dit zal in de hoop zijn dat de gruwel van de ontheiliging van Mijn Sacramenten tot zoveel mogelijk mensen wordt aangeboden, om hen weg te nemen van God, zodat de vijanden van God hun pact met de duivel kunnen voltooien.

  De duivel zal velen bedriegen die tot Mijn Kerk behoren op dit moment in de geschiedenis. Hij zal dit doen op de meest charmante en overtuigende manier en hij zal leugens rechtvaardigen wanneer zijn dienaren zullen zeggen dat Ik deze nieuwe veranderingen goedkeur. Ik, Jezus Christus, zal onjuist aangehaald worden om zielen te overhalen MIJN LEER ZAL VERDRAAID WORDEN OM MIJN KERK TE VERNIETIGEN EN DIE ZIELEN DIE HET DICHTSTE BIJ MIJ ZIJN TE STELEN. Miljoenen in de wereld zullen de leugens accepteren, zonder zorgen. Jullie moeten bidden voor hen in de hoop dat ze met tijd zullen beseffen, dat er iets verkeerd is.

  WANNEER IK LEIDERS AANSTEL EN WANNEER EEN UITVERKOREN ZIEL WERD AANGESTELD OM MIJN HEILIG WOORD TE VERSPREIDEN, BINNEN MIJN KERK OP AARDE, IS DE WAARHEID ALTIJD LIJNRECHT, DUIDELIJK, BEKNOPT EN METEEN TERZAKE. Wanneer jullie worden voorgelogen, door de invloed van de geest van het kwaad, zullen jullie verward worden. Zinnen zullen niet zinvol zijn. Zogenaamde verbeteringen, gepresenteerd door vijanden binnen Mijn Kerk, betekenen dat de Waarheid niet ‘goed genoeg’ zijn.

  MIJN WOORD, MIJN SACRAMENTEN, MIJN LEER MOET NIET BETER GEMAAKT WORDEN, WANT ZE KWAMEN VAN MIJ. Ik ben God. Ik ben Perfect. Mijn Woord blijft voor altijd. Elke mens die knoeit met Mijn Allerheiligste Woord is een vijand van God. Mijn woede is groot op dit moment en elke man die Mijn Lichaam, de Allerheiligste Eucharistie, onrespectvol behandelt en zegt dat hij Mijn volk leidt, weet dat dit niet waar is. Ik zou nooit een leider in Mijn Kerk vragen om het Woord van God te veranderen, door nieuwe betekenissen of nieuwe interpretaties te introduceren. Dit zou nooit kunnen.

  Jullie Jezus

  22-10-2013, 15:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ontken zonde en je ontkent Mij 4/10/2013

  Mijn dierbare dochter, geen mens kan tegen Mij vechten en eeuwige redding verwachten, tenzij hij zich volledig aan Mij overgeeft. Al Gods kinderen moeten weten dat de tijd dichterbij komt wanneer de wereld moet weten dat Mijn Laatste Oproep hen bijna overkomt.

  Vrees nooit Mijn Oproep. Verwelkom het, want Ik breng jullie Liefde, Vrede en Redding. Negeer Mij op eigen risico, want enkel Ik geef jullie zoveel tijd om op Mijn Oproep van de Hemel te reageren.

  JULLIE, MIJN GELIEFDE VOLGELINGEN – HET MAAKT NIET UIT WIE JULLIE ZIJN – ZULLEN ZICH SPOEDIG GEISOLEERD VINDEN EN AFGEZONDERD VAN MIJN WARE AANWEZIGHEID. MIJN AANWEZIGHEID, MIJN WOORD EN DE WARE LEER VAN GOD ZULLEN VERBANNEN WORDEN EN JULLIE ZULLEN JE IN EEN ZEER EENZAME STAAT BEVINDEN. Degenen onder jullie die spotten met Mijn Heilige Boodschappen van Liefde tot de wereld, zullen zich afvragen hoe dit kan zijn, wanneer je het pad van bedrog volgt. Hoe verder je op dit pad loopt, hoe groter de afstand zal zijn tussen jullie zielen en Mijn Barmhartigheid.

  Wanneer jullie Mij liefhebben, zullen jullie geloven in Mijn Leer. Als je Mij kent, zul je Mijn Heilig Woord herkennen in de Schrift. Als je Mij kent en aanvaard dat Ik nooit zou toelaten dat Mijn Heilig Woord wordt veranderd in iets dat het niet is, zonder interventie van Mijn Kant, dan kun je niet zeggen dat je Mij kent. Als je gelooft dat Ik, de Mensenzoon, Die een brutale dood stierf, namens jullie, om jullie te redden van zonde, zou toekijken en dergelijke situatie zou door de vingers zien, dan ontkennen jullie het Woord van God.

  Ontken je zonde dan ontken je Mij. AANVAARD ZONDE ALS EEN GOEDE ZAAK OF GELOOF, VOOR EEN MINUUT, DAT IK HET ZAL RECHTVAARDIGEN, ZONDER VERZOENING, DAN KUNNEN JULLIE NIET LANGER EEN PLAATS IN MIJN KONINKRIJK OPEISEN. Ik waarschuw jullie dat deze komende periode, jullie zal leiden op het meest gevaarlijke pad van vernietiging, tenzij jullie trouw blijven aan Mijn Heilig Woord.

  Mijn Woord is Eeuwig. Mijn Koninkrijk is van jullie wanneer jullie Mijn Woord aanvaarden zoals het aan jullie werd gegeven. Durf ermee knoeien of aanvaard enige vorm van nieuwe aanpassing en je zult ervoor lijden. MIJN WOEDE IS NU AAN HET STIJGEN, ALS IK ZIE HOE WEINIG RESPECT VELEN ONDER JULLIE TONEN VOOR DE WAARHEID ZOALS HET WERD GESCHREVEN IN MIJN VADERS BOEK. ER KAN GEEN ANDERE WAARHEID ZIJN. ELKE VORM VAN AFWIJKING KAN NOOIT GEACCEPTEERD WORDEN DOOR GOD. GEEN ARGUMENTEN. GEEN MENSELIJKE REDE. GEEN UITZONDERINGEN. DE WAARHEID ZAL IN DE EEUWIGHEID LEVEN. LEUGENS ZULLEN JE IN DE ARMEN VAN HET BEEST DRIJVEN.

  Jullie Jezus

  22-10-2013, 07:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Satan en zijn demonen hebben een zeer groot leger gerecruteerd 8/10/2013

  God de Vader : Mijn dierbare dochter, Mijn Goddelijke Krachten werden aan al Mijn kinderen gegeven die zich tot Mij wenden, Mij vragend – door Mijn Zoon – om hen te steunen tijdens deze tijden van grote beproevingen op Aarde.

  DE ZONDE TIERT ZO WELIG DAT MIJN ZOON NU DEZELFDE DOODSTRIJD ONDERGAAT, DIE HIJ ONDERGING VOOR ELK VAN JULLIE OP HET KRUIS. De zonde is zo wijd verspreid dat jullie allen immuun tegen de zonde en het kwaad dat het ademt zijn geworden. Mijn kinderen, jullie moeten naar Mij komen en nooit jullie zoektocht voor vrede en liefde opgeven. Denk nooit dat Ik jullie stemmen nooit zal horen, als ze tot Mij roepen, het maakt niet uit hoe klein jullie zijn.

  Mijn Zoons Tweede Komst zal grote verwoesting, verdeeldheid, wantrouwen, haat en droefheid creeren, als de Waarheid van Mijn Heilig Woord aan de kant zal geworpen worden. SATAN EN ZIJN DEMONEN HEBBEN EEN ZEER GROOT LEGER GERECRUTEERD – EEN LEGER DAT ZO GROOT EN MACHTIG IS DAT HET JULLIE GELOOF TE BOVEN GAAT ALS JULLIE KONDEN ZIEN HOE HET IS GEVORMD. DIT LEGER CONTROLEERT WAT JULLIE, MIJN KINDEREN, WORDT VERTELD IN HET OPENBAAR. VAN NU AF AAN ZULLEN JULLIE ZEER ZELDEN DE WAARHEID VERTELD WORDEN. Daarmee bedoel Ik de Waarheid volgens Mijn Allerheiligste Verbond.

  Alle zaken met betrekking tot de wereld waarin jullie leven zullen niet echt onthuld worden aan jullie, als oorlogen, moedwillig gecreeerd om Mijn volk te vernietigen spoedig zullen gezien worden. Geen enkele van deze oorlogen zullen de mens ten goede komen noch zullen ze gerechtvaardigd zijn. Mijn Woord, dat aan de wereld is gegeven, sinds de eerste profeet Mijn Verlangens onthulde, zal niet langer serieus genomen worden. HET WOORD VOLGENS MIJN ZOON, JEZUS CHRISTUS, ZAL MISBRUIKT EN ONTHEILIGT WORDEN OM LEUGENS TE RECHTVAARDIGEN.

  HET IS TIJD VOOR AL DEGENEN DIE OPGEROEPEN ZIJN TOT DE DIENST VAN MIJN ZOON OM WAAKZAAM TE BLIJVEN. Jullie kunnen Mijn Oproep aan de mensheid niet negeren. Ik vraag jullie te allen tijde, door Mijn Zoon, om samen te blijven, in vereniging met Hem. Jullie, Mijn kinderen, zijn Satans eerste doelwit, want hij zal niet rusten tot hij Mijn Zoons Kerk op Aarde eerst grijpt. Zonder Mijn Zoons Kerk, zal hij falen in het naar zich toetrekken van de zielen die hij het meest begeert. Jullie, Mijn kinderen, zullen pijn gedaan worden en gekweld worden door het beest – de antichrist – als jullie ingaan op de druk die jullie dwingt de nieuwe valse leer te omhelzen, die nu zorgvuldig en meedogenloos voorbereid wordt.

  IK, DE VADER VAN JULLIE ALLEN, GOD DE ALLERHOOGSTE, WENS BEKEND TE MAKEN DAT DE ANTICHRIST OP HET PUNT STAAT OMHELST TE WORDEN DOOR MIJN VIJANDEN IN GEHEIME RITUELEN. HIJ WORDT BEEDIGD ACHTER GESLOTEN DEUREN, OP PLAATSEN DIE BEDOELD ZIJN VOOR DE AANBIDDING VAN MIJN ZOON. De kerkelijke vrijmetselarij die nu wordt gezien, spelt een belangrijke rol in deze gruwel. Helaas, moet dit alles plaatsgrijpen vooraleer Mijn Verbond om al Mijn kinderen te verzamelen, terug in het Paradijs dat Ik geschapen heb voor hen in de eerste plaats, is voltooid.

  HET ZAL AAN DIEGENEN ONDER JULLIE ZIJN, DIE GEKOZEN WERDEN DOOR MIJ, OM ALTIJD DE WAARHEID TE ERKENNEN, ZODAT JULLIE MIJN ZOON KUNNEN HELPEN OM DE ANDERE ZIELEN, DIE EEN EED ZULLEN ZWEREN OM HET BEEST TE VOLGEN, TE REDDEN.

  HET BEELD VAN MIJN ZOON, DAT VERTROUWD IS OVER DE WERELD, ZAL SPOEDIG VERVANGEN WORDEN DOOR HET BEELD VAN DE VALSE PROFEET. Zijn beeld zal eerst aanbeden worden, in plaats van het beeld van Mijn Zoon. DAN ZAL DIT GEVOLGD WORDEN DOOR GROTE BEELDEN, IN ELK SOORT FORMAAT, VAN HET BEEST, WIENS TEKEN 666 ZAL INGEWERKT WORDEN IN ELK MERKTEKEN HIJ MAAKT OP EEN ARGELOZE WERELD. JULLIE ZULLEN ZIEN DAT DIT TEKEN VERBORGEN IS IN DERGELIJKE GODDELOZE OBJECTEN, DIE ZULLEN GEBRUIKT WORDEN NET ALS IEMAND HEILIGE OBJECTEN ZOU DRAGEN. Een vorm van rozenkrans kralen zal gecreeerd worden om de nieuwe, spoedig verklaarde, unie van wereldkerken te verafgoden. De nieuwe wereldreligie zal gevierd worden door het nemen van heilige gebedsboeken, medailles, schapulieren, rozenkransen, Kruisen en hen te ontheiligen door er geluksbrengers van te maken.

  Iedereen zal de antichrist liefhebben, want hij zal aan de ene kant de wereld buiten religie vertegenwoordigen, maar aan de andere kant zal hij omdat hij omhelst zal worden door de valse bedrieger in Mijn Zoons Kerk op Aarde aanzien worden om alles wat heilig is in de wereld te vertegenwoordigen.

  Mijn kinderen, laat het nieuws van deze gebeurtenissen jullie hart niet raken, want wanneer jullie naar Mij luisteren, en het Pad van Mijn Zoon volgen, zal Ik jullie sparen van veel vervolgingen naar de geest, die nog komt. Jullie aanhankelijkheid aan deze Boodschappen zal zwakker worden van tijd tot tij, door aanvallen die door Satan werden opgezet. Sommigen onder jullie zullen weggaan. Sommigen onder jullie zullen twijfelen. De grote meerderheid onder jullie zullen trouw blijven aan Mij en Ik zal jullie grote Gunsten en Genaden verlenen voor jullie gehoorzaamheid.

  Ik houd van jullie, kinderen. Ik zal barmhartig zijn en wanneer jullie Mij vragen, door Mijn Zoon, om jullie harten te kalmeren en Ik zal jullie helpen om in vrede te blijven en met vertrouwen naar de Poorten van Mijn Nieuwe Paradijs te lopen, Ik zal jullie roep beantwoorden.

  Jullie liefhebbende Vader

  God de Allerhoogste


  22-10-2013, 00:00 Geschreven door Claudia  


  20-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 123

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  123 Gave van vrije wil aan God 2/10

  Mijn lieve Jezus, hoor dit gebed van mij, een meest onwaardige ziel, en help me om U liever te zien. Door mijn vrije wil, offer ik U deze Gave terug, lieve Jezus, zodat Ik Uw nederige ziel kan worden en gehoorzaam blijven aan de Wil van God.

  Mijn wil is Uw Wil. Uw bevel betekent dat Ik gehoorzaam ben aan al wat U verlangt.

  Mijn vrije wil is de Uwe. Doe ermee wat nodig is om alle mensen te redden, over de hele wereld, die afgescheiden zijn van U.

  Ik verleen deze Gave, die me werd gegeven bij mijn geboorte, aan Uw Allerheiligste Dienst.

  Amen.

  Jullie Jezus

  20-10-2013, 16:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er is een groot misverstand omtrent wat een man of vrouw heilig maakt in Mijn Ogen. 2/10/2013

  Mijn dierbare dochter, er is een grote misvatting omtrent wat een man of vrouw heilig maakt in Mijn Ogen.

  Vele mensen in de wereld vinden de praktijk van het Christelijk Geloof moeilijk te omhelzen wanneer het tot gebed komt. ZOVELE GOEDE EN GOED-MENENDE MENSEN VINDEN HET MOEILIJK OM STIL TE ZITTEN IN VREDEVOLLE CONTEMPLATIE OVER MIJN GROTE LESSEN DIE GEGEVEN ZIJN AAN DE WERELD OM HEN TE DOEN BEGRIJPEN WAT VAN HEN VERWACHT WORDT. IK STEL GEEN HOGE EISEN. IK DWING GEEN ZIELEN OM UREN EN UREN VOOR MIJ DOOR TE BRENGEN EN TOCH, BEN IK ZO GELUKKIG WANNEER NEDERIGE ZIELEN DIT DOEN – MAAR HET IS ZELDZAAM.

  Dit is hoe Ik een intieme relatie wil ontwikkelen met al Gods kinderen. Ik moet gewoon jullie klein stemmetje horen dat het uitroept naar Mij wanneer je jouw prive gedachten; je leed; je vreugde; je zorgen; je mislukkingen en je verlangen naar Mij zou willen delen, zodat Ik Mijzelf aanwezig kan maken en gezien door jullie.

  Nooit tevoren in de geschiedenis van de wereld wil God toelaten dat Hij gevoeld wil worden in de zielen van degenen die Hem nu willen zoeken – door Mij, Zijn enige Zoon. DOOR DE KRACHT VAN GOD, DE VADER, DE ALLERHOOGSTE – KOM IK ZELFS VOOR DE ALLERLAAGSTEN, DE MEEST ONWAARDIGEN, DE MEEST VERWARDEN, DE MEEST GEKWELDEN VAN GEEST, OM JULLIE DE GAVE TE GEVEN OM GETUIGE TE ZIJN VAN MIJN AANWEZIGHEID. Hoe doe Ik dat? Hoe zullen jullie weten dat Ik communiceer met jullie? IK ZAL JULLIE EERST VULLEN MET DE TRANEN VAN BEKERING. JE ZULT BEGINNEN MET GROTE DROEFHEID TE VOELEN ALS JE MIJN KRUISIGING HERBELEVEN. JULLIE ZULLEN BEGINNEN LEVEN TE ZIEN, ZELFS IN ALLEDAAGSE SITUATIES, DOOR MIJN OGEN. JULLIE ZULLEN TOT ANDEREN GETROKKEN WORDEN, DIE REEDS GEVULD ZIJN MET DE GAVE VAN DE HEILIGE GEEST.

  Ik kies niet degenen waarvan jullie geloven dat ze meer waard, heiliger, meer gezegend, meer gedisciplineerd zijn dan jullie. Ik kies enkel degenen die tot Mij komen in totale nederigheid, waar hun eigen vrij wil vrijwillig achtergelaten werd door hen, zodat het Mijn Wil kan worden.

  Als jullie Mij waarlijk liefhebben, zullen jullie ware vrede kennen. Als jullie Mij waarlijk liefhebben zullen jullie tot Mij zeggen:

  “JEZUS, UW WIL IS AL WAT TELT. MIJN VRIJE WIL IS DE UWE. DOE ERMEE WAT U SCHIKT.”

  Wanneer een ziel Me dit vertelt, zijn ze ware dienaren van Mij en zij zijn de reden dat Ik de rest van degenen die te koppig zijn om de betekenis van in vereniging met Mij te zijn kan redden.

  Ik kan vele dingen doen en vele mirakels bewerken, wanneer de vrije wil, die gegeven is aan elke person door Mijn Vader, terug aan Mij, Zijn Zoon wordt geofferd. Dit is de grootste kracht, dat de kracht van het beest zal elimineren wanneer hij aan de macht komt. Kom naar Mij en schenk jullie vrije wil aan Mijn Vader, om vrijheid te brengen aan het menselijk ras. Bid alsjeblieft dit bijzondere Kruistochtgebed (123).

  Hoe meer jullie Mij beginnen te kennen, hoe meer jullie twee dingen zullen begrijpen. Mijn Leer is nooit veranderd. Ik houd van alle zielen.

  Jullie Jezus

  20-10-2013, 16:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerkelijke vrijmetselarij heeft nu het hoogste niveau van macht bereikt in Mijn Allerheiligste Kerk op Aarde. 30/9/2013

  Mijn dierbare dochter, IK MOET AL MIJN GEWIJDE DIENAREN VRAGEN OM UIT TE KIJKEN VOOR DE OPROEPEN OM RETRAITES BIJ TE WONEN, DIE ZULLEN GEINTRODUCEERD WORDEN OM HEN TE OVERTUIGEN OM HET EENS TE ZIJN MET EEN NIEUWE EED VAN TROUW, DIE HUN ALLERHEILIGSTE GELOFTEN DIE ZE AAN MIJ, JEZUS CHRISTUS, GEBRACHT HEBBEN NUTTELOOS ZAL MAKEN, ALS ZE DAARTOE ZOUDEN INSTEMMEN.

  Kerkelijke vrijmetselarij heeft nu de hoogste niveau van macht binnen Mijn Allerheiligste Kerk op Aarde bereikt en HET ZAL SPOEDIG ZIJN NIEUWE LITURGIE DICTEREN, DIE IN STRIJD ZAL ZIJN MET MIJN ALLERHEILIGSTE WIL. HET IS GECREEERD DOOR DE VIJANDEN VAN GOD EN VERMOMD ALS EEN NIEUWE AANPASSING OM TE PASSEN BIJ DE POLITIEKE MACHTEN, DIE HET CHRISTENDOM WILLEN VERBANNEN. HET ZAL ZO VLUG GEPRESENTEERD WORDEN DAT VELEN BINNEN MIJN KERK ZULLEN VERBAASD ZIJN. Ze zullen bedroefd zijn om dergelijke gruwel te zien, maar de stemmen van Mijn trouwe dienaren zullen niet in het openbaar gehoord worden, want de Vrijmetselaar, controleren hu deze nieuwe liturgie zal waargenomen worden op alle vlak. Elk bezwaar dat gerezen wordt in diocesen in de wereld zullen verworpen worden en opzij geschoven worden. Het excuus zal zijn dat de Kerk nieuwe jonge zielen moet recruteren die afgevallen zijn van de Kerk. Door aantrekkelijk te zijn voor een seculiere wereld zullen ze zeggen dat door een nieuwe liturgie meer mensen zich zullen bekeren.

  Hoe bedrieglijk zal deze gruwel zijn en hoevelen zullen vallen voor de leugens, die zovelen weg zullen leiden van de Waarheid. HET BOEK VAN WAARHEID WERD VOORZEGD AAN DE PROFEET DANIEL ZODAT GODS KINDEREN NOOIT DE WAARHEID ZOUDEN VERGETEN WANNEER ZE VERDRINKEN IN DE LEUGENS DIE MIJN KERK OP AARDE ZULLEN VERSLINDEN.

  Aanvaard de Waarheid die neergelegd werd door Mijn Kerk op Aarde. AANVAARD DE NIEUWE WETTEN NIET, DIE JULLIE ZULLEN OPGEDRONGEN WORDEN TE AANVAARDEN IN MIJN HEILIGE NAAM, DIE ZULLEN OPLOPEN TOT HEILIGSCHENNIS.

  Jullie Jezus

  20-10-2013, 01:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als de Kruisiging van Mijn Kerk op Aarde begint 3/10/2013

  Mijn dierbare dochter, als de Kruisiging van Mijn Kerk op Aarde begint, moet je uitkijken naar al de tekenen, die werden voorzegd.

  DE VIJANDEN VAN GOD ZULLEN ELK ASPECT VAN MIJN EIGEN KRUISIGING NASTREVEN, BEGINNEND MET DE ONTHEILIGING VAN MIJN LICHAAM. WANNEER IK VOOR MIJN BEULEN WERD GESLEEPT, ONTDEDEN ZE ME VAN MIJN KLEREN TOT IK NAAKT WAS OM MET MIJ TE SPOTTEN EN MIJ SCHAAMTE TE VEROORZAKEN. DAN KLEEDDEN ZE ME IN HET ROOD – DE KLEUR GEASSOCIEERD MET HET BEEST. DAN WAREN ZE AAN HET UITVECHTEN OVER WIE DE EERSTE NAGEL IN MIJN LICHAAM ZOU SLAAN. DAN KRAAKTEN ZE, ALS WILDEN MIJN LEDEMATEN AF EN TROKKEN MIJN ARMEN ZO VER DAT ZE ZE UIT DE KOM TROKKEN, OM MIJ EXTRA PIJN TE BEROKKENEN. OM MIJ MEER TE LATEN LIJDEN SLOEGEN ZE DE NAGELS DOOR DE PALMEN VAN MIJN HANDEN IN EEN HOEK ZODAT ZE DOOR MIJN POLSEN UITKWAMEN. MIJN TWEE ARMEN WERDEN GETROKKEN OP TWEE MOEILIJKE HOEKEN EN IK HING OP EEN PIJNLIJKE, ONGEWONE HOEK, ZO GEDAAN OM MIJ HET MAXIMUM AAN PIJN EN VERNEDERING TE VEROORZAKEN.

  ZE LOTEN ZODAT DE LAATSTE ACHT MANNEN DE LEIDING ZOUDEN KUNNEN HEBBEN OVER DE BLOEDIGE MARTELING DIE ZE MIJN LICHAAM TOEBRACHTEN. Ze zongen obsceniteiten, sloegen Mij, raakten Mij in de maag en brulden zoals wilden. Ze ontheiligden Mij op elke manier om al degenen die Mijn dood op het Kruis zagen dat Ik werd gestraft voor Mijn zogenaamde goddeloze leugens. Ik werd vermoord om Me stil te houden en te voorkomen dat het Woord van God zielen bereikte.

  HETZELFDE ZAL SPOEDIG GEBEUREN. Het zal niet genoeg zijn voor Mijn vijanden om de Presentatie van Mijn Eucharistie te veranderen – ze zullen Mijn Lichaam nog eens ontheiligen. Ze zullen Mij ontheiligen op gelijkaardige manieren. Het kleur rood zal gebruikt worden; ze zullen gebaren maken voor Mijn Kruis en Mij beledigen door hun nieuwe rituelen. Enkel degene die de tekenen herkennen zullen onderscheiden hoe deze heiligschennissen vol enthousiasme aan de wereld zullen gepresenteerd worden, temidden van grote pracht en praal.

  DE NIEUWE HOMILIES ZULLEN ONZIN ZIJN EN VEEL VAN DE NIEUWE LITURGIE ZAL GEEN STEEK HOUDEN. Aan degene die Mijn Leer kennen, wees jullie bewust van de verwarrende, onlogische en gecompliceerde verklaringen, die de introductie van de nieuwe, herziene leer en geloofsbelijdenissen van weleer zullen vergezellen. Ze zullen niet alleen verwarring zaaien en groot onbehagen in jullie ziel creeren, ze zullen ook vol contradicties en leugens zijn, die nooit van Mij, Jezus Christus zouden kunnen komen.

  Jullie werden de Waarheid gegeven sinds de tijd dat Ik op de Aarde liep. Jullie zullen nu de leugens gegeven worden, ontworpen om jullie weg te halen van God. Zorg ervoor dat jullie waakzaam zijn, want jullie zullen opgeslokt worden en meegenomen worden in de valse leer. De leer van duisternis, die minutieus gepland werd voor vele jaren, zal spoedig over jullie komen. Jullie mogen nooit beloften aanvaarden, die tegengesteld zijn aan Mijn Woord. Wanneer jullie deze dingen zien gebeuren zullen jullie weten dat ze tot jullie werden gebracht door de geest van het kwaad, om jullie kans op eeuwige redding te vernietigen.

  Jullie Jezus

  20-10-2013, 00:00 Geschreven door Claudia  


  19-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn ware Kerk zal uit Rome geworpen worden 28/9/2013

  MIJN DIERBARE DOCHTER, HERINNER ALTIJD DEGENEN DIE IN MIJ GELOVEN, MAAR DIE GEEN IDEE HEBBEN DAT MIJN TWEEDE KOMST NABIJ KOMT ERAAN DAT ZE ALTIJD MOETEN ALERT ZIJN VOOR DE TEKENEN DIE WERDEN GEPROFETEERD IN MIJN VADERS BOEK, VOOR DE TIJD DIE DE GROTE DAG VOORAFGAAT.

  DE GROTE GELOOFSAFVAL IS HET EERSTE TEKEN. DIT IS WANNEER GELOOF IN DE WAARHEID – HET WOORD VAN GOD – VERDWIJNT EN WANNEER ZONDE WORDT VERHEERLIJKT IN ELK DEEL VAN DE WERELD. Het teken van wanneer Mijn Tweede Komst zeer dicht nadert is wanneer de grote geloofsafval Mijn Kerk op Aarde van binnenuit grijpt. Wanneer je diegenen die zeggen dat ze door Mij werden aangesteld om Mijn Kerk op Aarde te leiden ziet zich engageren in de seculiere wereld om in de gunst te komen, zullen jullie weten dat de veranderingen zijn begonnen. Wanneer jullie zien dat over het Grote Offer – Mijn Kruisiging – wordt gedebatteerd en nieuwe betekenissen gehecht worden aan Mijn Eucharistie, zullen jullie weten dat Mijn Kerk in de woestijn zal geworpen worden.

  MET MIJN KERK, VERWIJS IK NAAR DEGENEN DIE NIET AFWIJKEN VAN DE WAARHEID EN DIE NET ALS ERVOOR HET WOORD VAN GOD BLIJVEN AANVAARDEN. MIJN WARE KERK ZAL UIT ROME WORDEN GEWORPEN EN ZAL EEN AANTAL JAREN VAN VERLATENHEID MOETEN VERDUREN. Ze zal op getrapt worden door de heidenen en zal lijden, maar door Mijn Genade, zal ze intact blijven en die moedige zielen die weigeren om Mij te verlaten zal ze buitengewone Gaven gegeven worden door Mij. Als de afschuwelijke, zogenaamde ‘mirakels’, genezingen en gebaren van valse nederigheid en liefde voor de mensheid worden gezien in de mantel van Mijn Kerk, zullen de ware miraculeuze tussenkomsten door Mij gezien worden. Ik zal door Mijn Kruistochtgebedsgroepen de Aanwezigheid van de Heilige Geest kenbaar maken aan diegenen die met hen spotten. Vele mirakels zullen geschonken worden aan Mijn Gebedsgroepen en diegenen die de Gebeden bidden als een geschenk om Mijn geliefde leerlingen te helpen het hoofd bieden aan godsdienstvervolging.

  De vervolging waarover Ik spreek is hoofdzakelijk een geestelijke vervolging. Mijn ware leerlingen, en Ik bedoel alle Christenen van elke denominatie, overal, zullen in grote droefheid zien wanneer ze moeten getuigenis afleggen aan het grote bedrog die zal neerdalen over de Katholieke Kerk. DE KATHOLIELE KERK ZAL DE SECULIERE WERELD OMHELZEN EN ZAL VERKLAREN DAT ER GEEN DOODZONDE MEER IS. Zonde zal niet erkend worden en om de onschuldigen te bedriegen, zal hen verteld worden dat het niet moeilijk is om Mijn Koninkrijk binnen te komen. DE BIECHT ZAL OPHOUDEN IN DE HUIDIGE VORM. Aan de mensen zal verteld worden om verlossing te vragen op hun eigen manier, en als zodanig zullen velen niet de moeite meer doen om Mijn Vergeving te vragen. Ze zullen dit niet doen omdat ze niet langer zullen aanvaarden dat zonde met opzet veroorzaakt wordt en daardoor dat God allen zal vergeven. Dit is de fout dat was voorzegd en die miljoenen in het vuur van de Hel zal leiden en ze zullen daar geleid worden door de valse profeet en de antichrist.

  SPOEDIG, ZULLEN ALLE HEIDENSE FEESTEN EN FESTIVALS GEINTEGREERD WORDEN IN DE KATHOLIEKE KERKEN OVERAL. HEIDENEN EN DEGENEN DIE GOD HATEN ZULLEN GEINVITEERD WORDEN AAN DE ALTAREN VOOR DE TABERNAKELS. Dit feest zal verklaard worden als de nieuwe vorm van Communie – al Gods kinderen die zich verenigen om elkaars geloof en mensenrechten te respecteren. Jullie, Mijn volgelingen, zal gevraagd worden om respect te tonen voor diegenen die  Mijn Aanwezigheid in de Heilige Geest willen vernietigen. Jullie zullen beschuldigd worden van anti-christelijk te zijn als jullie het heidendom niet omhelzen. Dit is hoe jullie allen zullen misleid worden. Dit is hoe Ik, Jezus Christus, zal ontheiligd worden. Ze zullen hetzelfde doen in scholen, om het Christendom te verbannen. Ze zullen hetzelfde doen in politieke kringen, wanneer alles in verband met Mij zal weggeveegd worden. Geen andere religie zal het doel zijn van dergelijke haat. Het Christendom, omdat het de Waarheid is, zal vernietigd worden.

  Wat jullie niet beseffen is, dat door gewillige deelnemers te worden in deze goddeloze ontheiliging, dat jullie zielen zullen verduisterd worden en met tijd jullie eigen redding in de steek zullen laten.

  Verraad Mij en Ik zal je vergeven. Ontken Mij en Ik zal je vergeven. Maar als je Mij ontheiligt en trouw zweert aan het beest, wordt je volledig afgezonderd van Mij en zal het onmogelijk zijn om Mijn Barmhartigheid te aanvaarden.

  Jullie Jezus

  19-10-2013, 21:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als Ik de steden moet vernietigen om het kwaad te stoppen met verspreiden, dan zal Ik dit doen. 26/9/2013

  God de Vader : Mijn dierbare dochter, Mijn Hand van Gerechtigheid is over de wereld gevallen en Ik zal diegenen straffen die Mijn kinderen pijn doen, in lichaam en ziel. Jullie moeten Mijn Toorn vrezen evenals Mijn Barmhartigheid aanvaarden.

  IK ZAL TUSSENKOMEN IN JULLIE NATIES OM OORLOGEN TE STOPPEN VAN ESCALEREN EN IK MOET STEDEN VERNIETIGEN OM HET KWAAD TE STOPPEN MET VERSPREIDEN, DAN ZAL IK DIT DOEN: Als de goddeloosheid van de mens zich verspreidt als een virus, zal Ik deze zielen in twee houwen en hen neerslaan. Wat doen de goddeloze zonden van abortus, oorlog, moord en het bedrog van diegenen die meehelpen in het verspreiden van zonde me walgen. Zij zullen de prijs voor dit nu betalen.

  DIEGENEN IN POLITIEKE POSITIES, DIE DE BESCHIKBAARHEID VAN ABORTUS CONTROLEREN, ZULLEN HET EERST GESTRAFT WORDEN. Wacht nu af, jullie zullen zien hoe ze zullen lijden voor de wreedheden die ze door de vingers zien voor Mij. Die groepen die de ondergang van de wereldbevolking beramen door abortus, zullen sterven in doodsangst door Mijn Hand. Gerechtigheid zal hun eindelijk bekomen, want Ik zal hen niet langer toelaten zulke goddeloosheid te plegen op Mijn kinderen. Hun arrogante beweringen dat ze handelen in het belang van de mensheid, zullen tot zwijgen worden gebracht, want ze hebben zich afgesneden van Mij en nu zullen ze weinig tijd hebben om hun ziel te verlossen.

  DEGENEN DIE DE VERANTWOORDELIJKHEID WERD GEGEVEN VAN MIJN KINDEREN DE WAARHEID VAN HET EVANGELIE TE LEREN ZULLIE OP DEZE BELOFTE MOETEN LETTEN: IK ZAL JULLIE OPTILLEN WANNEER JULLIE DE WAARHEID VERTELLEN, MAAR IK ZAL JULLIE IN DE AFGROND WERPEN, ALS EN WANNEER JULLIE DE HEILIGE EUCHARISTIE ONTHEILIGEN. En terwijl de leugenaars jullie zullen overtuigen van de behoefte om de Waarheid te veranderen en jullie zullen vervolgen, zal niet niets lijken op de duisternis die Ik over de hele Aarde zal werpen. Dan zal er geween en tandengeknars zijn, maar niemand zal jullie horen. Jullie zullen niet langer iets zien, noch iets horen, maar jullie zullen de pijn van die zielen voelen die je vernietigd hebt omwille van de geloofsafval, die je in de hand hebt gewerkt totdat het de zielen van die gewijde dienaren omhulde die je instrueerde.

  Vrees Mijn Toorn, want het zal plotseling over jullie neerdalen en dan zal het te laat zijn voor jullie. JULLIE ZULLEN NOOIT MIJN GEZICHT ZIEN. IK GEEF DE LEIDERS VAN AL DEGENE DIE MIJN KERKEN OP AARDE CONTROLEREN DEZE LAATSTE WAARSCHUWING.

  Het falen om het Woord van God te verdedigen of de Heilige Eucharistie hoog te houden zullen resulteren in dood en wanhoop. Ik zal jullie niet de tijd geven om de zielen te vernietigen die gemerkt zijn door Mijn vijanden.

  Jullie Vader

  God de Allerhoogste

  19-10-2013, 20:30 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Enkel weinigen zullen moedig genoeg zijn om openlijk het Woord van God te verkondigen gedurende de Kruisiging van mijn Zoons Kerk op Aarde. 25/9/2013

  Moeder van Redding : Mijn kind, de Kruisiging van mijn Zoons Kerk op Aarde is waarlijk en wel begonnen en al de tekenen zijn begonnen zichtbaar te zijn. Net als mijn Zoon op het Kruis werd genageld, bleef enkel een van Zijn apostelen bij Hem tot het einde en zo zullen ook WEINIGEN VAN ZIJN LEERLINGEN OP AARDE DURVEN GEZIEN WORDEN  ZIJN MYSTIEKE LICHAAM OP AARDE VERDEDIGEND ALS ZE GEPLUNDERD, VERVOLGD WORD EN DAN VERNIETIGD WORDT.

  Zeer weinig van degenen die trouw zworen aan mijn Zoon zagen Zijn geseling of klommen naast Hem de Calvarieberg op. Ik had enkel vier loyale leerlingen – mijn nicht Maria; Martha; Maria Magdalena en Johannes – om me te ondersteunen en me te helpen in mijn doodsstrijd als Ik getuige was van mijn Zoons verschrikkelijke marteling. Velen zullen mijn Zoons instructies volgen door deze heilige Boodschappen voor de wereld, maar enkel weinigen zullen moedig genoeg zijn om openlijk het Woord van God te verkondigen gedurende de Kruisiging van mijn Zoons Kerk op Aarde.

  Mijn smart op dit moment is groot als alles dat door Mij was voorzegd gedurende de verschijningen te La Salette en Fatima zich nu ontvouwen voor jullie allen, maar velen onder jullie zijn blind. Degenen onder jullie die uren toewijdden voor mijn allerheiligste heiligdommen moeten naar mij toekomen en mij, jullie Moeder vragen, jullie ogen te openen voor de Waarheid. Jullie moeten me vragen jullie hart en ziel toe te wijden aan mijn Zoon, anders zullen ook jullie Hem ontkennen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  19-10-2013, 19:25 Geschreven door Claudia  


  14-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pastor Enoc

  8 oktober 2013, 8.35u

  LAAT MIJN ROZENKRANS NIET LOS, BIDT TE ALLEN TIJDE, WANT MIJN TEGENSTANDER RUST NIET OM MANIEREN TE ZOEKEN DIE JE VERLOREN LATEN GAAN OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE  ROOS, AAN DE KINDEREN VAN GOD

  Kinderen van mijn hart moge de vrede van God en mijn moederlijke bescherming met jullie zijn.

  De mensheid zal zeer binnenkort voor de eeuwigheid staan, het wakker worden van het geweten zal gebeuren zonder veel geestelijke voorbereiding. Mijn kinderen, blijf waakzaam en in gebed omdat de geestelijke aanvallen zijn verhevigd. Mijn tegenstander valt de geest van de kinderen van God aan, zodat zij met hun gedachten niet bij het gebed zijn en dat kan hen leed berokkenen.

  Lieve kinderen, jullie moeten je geest en ieder gebed dat jullie doen afschermen met het Bloed van mijn Zoon, zodat mijn tegenstander zich er geen meester van kan maken; roep de hulp in van God de Heilige Geest om alle geestelijke aanvallen af te weren, want mijn tegenstander is er op uit jullie af te leiden en de gebeden te verstoren. Kwade geesten vallen de gedachten van het volk van God aan met waandenkbeelden, afleiding, onzuiverheden, godslasteringen, vloeken, angsten en wanhoop. Iedere keer dat jullie met bidden beginnen infiltreren deze kwade geesten jullie gedachten om jullie te verstrooien en af te leiden van het gebed. Daarom moeten jullie je afschermen met het Bloed van mijn Zoon, om de kwade geesten te bestrijden met wapens van de hemel die geestkrachtig zijn en vestingen kunnen doen instorten.

  Verfoei iedere kwade geest in naam van mijn Zoon en breng hem naar de voet van het kruis, zodat mijn Zoon hem naar de juiste bestemming stuurt. Bedenk dat jullie strijdbare krijgers zijn, verlies je hoofd niet en laat je niet beangstigen, moge jullie gebeden jullie kracht en jullie geloof en vertrouwen in Onze Twee Harten en jullie overwinning van iedere dag zijn. Laat mijn rozenkrans niet los, bidt te allen tijde, want mijn tegenstander rust niet om manieren te zoeken die je verloren laten gaan.

  De tijd, lieve kinderen, wordt kort en de geestelijke strijd wordt harder. Alleen gebed, vasten, boete en de Heilige Eucharistie kunnen jullie sterk houden in de strijd. Als jullie je van God afkeren, loop je het gevaar verloren te gaan, omdat de boze machten al hier op aarde zijn. Vele boze machten dolen door de ruimte en zoeken een manier om zoveel mogelijk zielen ten val te brengen, zodat, wanneer de onrechtvaardige op aarde zal verschijnen, er zo weinig mogelijk weerstand zal zijn.

  Mijn signaal aan mijn strijdbaar leger luidt: dat jullie voornaamste taak zal zijn de redding van zoveel mogelijk zielen voor de hemel: bidt, vast en doe boete voor de zielen die het verst van God zijn verwijderd, dat ze worden gekaapt van mijn vijand en dat ze barmhartigheid kunnen verkrijgen. Mijn Rozenkrans is een machtig wapen waarmee je mijn tegenstander kunt verslaan; hij haat en vreest mijn rozenkrans, omdat hij weet dat een Rozenkrans, die met geloof, nederigheid en overwegingen wordt gebeden, zijn plannen verstoort en dat veel zielen op hem herovert. Draag mijn Heilige Rozenkrans op aan de zielen die op deze wereld rond dolen en die Gods Barmhartigheid het meeste nodig hebben, en ik, jullie moeder, zal hen weghalen van mijn tegenstander, zodat ze niet in het vuur van de hel vallen. Voorwaarts, kinderen van God, hef mijn vaandel en laat Mijn Rozenkrans niet los, want de redding van de zielen staat op het spel.

  Jullie Aanvoerder en Vrouwe: Maria, Mystieke Roos.

  Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.


  Na het bericht van onze Vrouwe en Koningin te hebben ontvangen, was de H. Michaël aanwezig en dicteerde mij dit gebed voor alle volkeren van God.

  GEBED VAN DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAËL VOOR DE BESCHERMING VAN HET VOLK VAN GOD EN DE REDDING VAN DE ZIELEN IN NOOD OP AARDE

  O machtige en onoverwinnelijke leider, Heilige Aartsengel Michaël, overwinnaar van de helse draak. Kom, kom, kom en bescherm ons met uw wapenrusting, verlicht ons met uw licht, verberg ons onder uw vleugels en bescherm ons met uw roemrijke zwaard. Dat door het aanroepen van uw naam: ‘wie is als God?’ wij zullen worden beschermd en beschut door uw hemelse wezen.

  O heilige Michaël, wij voegen on bij de grote hemelse legerscharen en wij onderwerpen ons aan u, o machtige leider, om onze gids, onze verdediger en ons licht te zijn en voer ons, samen met onze Vrouwe en Koningin Maria, naar de poorten van het hemelse Jeruzalem.

  Wie is als God? Niemand is als God! (3 keer)
  (Bidt dit gebed ’s morgens en ’s avonds)

   

  30 september 2013, 8.20u

  ROEP MIJN MOEDER AAN DOOR HET ANGELUS TE BIDDEN EN ROEP MICHAEL AAN DOOR HET GEBED VAN PAUS LEO XIII TE BIDDEN, IEDERE KEER  DAT U BETROKKEN RAAKT BIJ GEESTELIJKE STRIJD!

  DRINGEND OPROEP VAN JEZUS DE GOEDE HERDER AAN ZIJN KUDDE

  Vrede zij met u, mijn kudde.

  Na de oorlog zal de Nieuwe Wereld Orde op aarde worden gevestigd. Bereid u van nu af aan voor, want mijn vleesgeworden tegenstander zich binnenkort aan de mensheid zal openbaren; onthoud dat u niet naar de valse messias zult kijken noch luisteren, want u loopt het risico verloren te gaan omdat hij de gave bezit om met zijn ogen en woorden te verleiden en de mensheid te bedriegen.

  Ik herinner u eens te meer dat u met mijn Bloed en met uw geestelijke wapenrusting, uw lichaam, uw ziel en uw geest moet afschermen. Scherm met mijn Bloed ook uw familieleden af, bijzonder degenen die het meest van Mij zij afgedwaald; scherm met mijn Bloed uw huizen, dieren en al uw bezittingen af, bijzonder radio’s, telefoons, televisietoestellen, computers, bandrecorders en alle overige apparatuur waardoor de stem van mijn tegenstander kan lekken. 

  Vanaf het ogenblik van de bekendmaking van mijn tegenstander begint het einde van zijn rijk, en de aarde zal het laatste slagveld zijn. Daarom, mijn kinderen, van nu af aan moet u, dag en nacht, geestelijk bewapend zijn met uw pantser, goed gesmeerd met uw gebed, zodat je alle aanvallen van de machten van het kwaad kunt afstoten. Wend je geen moment van mij af, bidt op alle tijden van de dag geestelijk, zodat je iedere dag de geestelijke aanvallen kunt weerstaan, die met de dag krachtiger worden en velen verloren doen gaan wegens gebrek aan gebed.

  U weet heel goed dat u in een geestelijke strijd bent verwikkeld en de vijand die u tegenover u heeft is niet van vlees en bloed, maar geestelijk, met macht en heerschappij over de duistere wereld. Ga daarom geen enkel geestelijk gevecht aan op eigen kracht, zonder goddelijke bescherming, want je kunt verslagen worden en je ziel verliezen.

  Roep mijn moeder aan door het Angelus te bidden en roep Michael aan door het gebed van paus Leo XIII te bidden, iedere keer  dat u betrokken raakt bij geestelijke strijd! De kracht van het Angelus verdrijft de demonen  en de kracht van het gebed tot onze geliefde Michael is een machtig beschermingswapen. Deze twee gebeden moet u uit het hoofd leren en ze vooral bidden, steeds als u in geestelijk strijd raakt.

  Mijn pleegvader Jozef verwacht dat je ook hem herinnert en hem aanroept met zijn verzuchting die duivels verjaagt en zegt: Heilige Jozef, schrik van de duivels, sta mij bij. Zijn rozenkrans, samen met de rozenkrans van mijn Moeder en de rozenkrans van de H. Michael, rukken veel zielen weg van mijn tegenstander. Vergeet ook niet de rozenkrans van mijn Engelen te bidden en Gabriel en Rafael aan te roepen, je Engelbewaarder, alle beschermengelen en de Zalige Zielen. Onderschat alle hulp die de hemel je biedt niet, op dat je iedere dag zult zegevieren en iedere macht van het kwaad zult overwinnen
  Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Hebt berouw en bekeert u, want het Koninkrijk van God is nabij.

  Uw leraar en Herder, Jezus van Nazareth.

  Maak mijn boodschappen bekend, schapen van mijn kudde.

   

  25 september 2013, 6.35u

  ER REST NOG MAAR WEINIG TIJD OF MIJN BARMHARTIGHEID  IS UITGEPUT!
  OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID

  Vrede zij met jullie, mensen van goede wil.

  De grote noordelijke natie zal op een bepaald moment een oorlog beginnen, want er staat geschreven dat Damascus zal verdwijnen en dat alleen zijn ruïnes zullen overblijven.

  UITSPRAAK OVER DAMASCUS

  Damascus zal geen stad meer zijn; er blijft slechts een puinhoop van over. De steden van Aroër liggen verlaten: de kudden hebben vrij baan; ze rusten er en niemand schrikt ze op. Het is gedaan met Efraïms versterkte steden en met Damascus’ koninkrijk. De rest van Aram zal het vergaan als Israëls zonen. (Jesaja 17, 1-4)

  De vrede van de mensen is voorbijgaand, want hij is onderworpen aan de menselijke wil, die altijd verandert: vandaag spreken ze over vrede en morgen voeren ze oorlog. De dagen komen dat alles dat geschreven is zal worden vervuld en er zal geen terugweg zijn. Er rest nog maar weinig tijd, of mijn barmhartigheid is uitgeput. Wee jullie stervelingen, die doorgaan met losbandigheid en zonde. Jullie zullen geen tijd meer hebben om tot inkeer te komen. Alles zal over jullie komen zonder waarschuwing, de ene na de andere gebeurtenis komt en de mensheid zal gek worden en tot de hemel om genade roepen en dan zal zij niet worden gehoord.

  De tijd voor gerechtigheid staat op het punt te beginnen en die zal de grote meerderheid van de mensheid onvoorbereid overvallen. Veel zielen zullen verloren gaan omdat zij geen gehoor wilden geven aan de oproepen van de hemel, die tijdens deze tijd van barmhartigheid zijn gedaan, die de mensheid opriepen en uitnodigden tot bekering. Wanneer alles zal losbarsten zullen de hartenkreten van allen die vandaag niet wilden luisteren worden gehoord. Dan zullen ze smeken: Heer, Heer, kom ons te hulp, want we wisten het niet; maar het zal voor deze zielen te laat zijn omdat niemand wilde luisteren.

  Zij hebben gescheiden van God geleefd ten tijde van zijn barmhartigheid en Hem de rug toegekeerd: hoe zouden zij van mijn oproepen kennis kunnen nemen, als het belangrijkste voor hen het volgen van de goden van deze wereld was? O, ondankbare en zondige mensheid, hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Het doet me pijn en maakt me bedroefd om jullie te verliezen, maar wat kan ik anders doen, als jullie niet willen luisteren?

  Mijn barmhartigheid loopt dagelijks verder ten einde. Dwazen, waarom wachten jullie om tot mij terug te komen? Als het geluid van de bazuinen stopt, zal de tijd van gerechtigheid, die een zuivering is, beginnen, en jullie zullen geen genade meer vinden tot de dag dat ik mijn nieuwe schepping betreed. Ik wacht op jullie, zondige mensheid; beslis nu eens en vooral, zodat jullie morgen niet hoeven te jammeren!

  Jullie vader, Jahweh, Heer van alle Volkeren.

  Mensen van goede wil, maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

   

  18 September 2013, 8.35u

  O MIJN GELIEFD COLOMBIA, DE TIJD VAN JULLIE REINIGING IS NABIJ OPROEP VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS AAN HET COLOMBIAANSE VOLK

  Mijn vrede zij met jullie, zonen en dochters van mijn geliefd Colombia.

  Mijn volk, bereid je geestelijk voor en verenig je in gebed, want de dag van de reiniging nadert. Amerika, continent van hoop, jou heb ik verkozen  omdat een van je dochters de kreet van de vrijheid zal slaken!

  O mijn Colombia, je bent mijn uitverkorene, in jouw land heb ik het zaad van de vrijheid gezaaid! Van hieruit zal ik mijn reddingsplan voor de laatste dagen uitvoeren. Mijn geliefd Colombia, je staat op het punt te worden gezuiverd; Ik zal je reinigen van elke zondesmet in je lijf, opdat morgen het nieuwe Colombia de baken van licht kan zijn, die ik nodig heb om in de duisternis van zovele volkeren te schijnen.

  O mijn geliefde, de dag van je gedaanteverandering is nabij! Ik zal je naaktheid bedekken met mijn mantel en je zult in het wit zijn gekleed, zodat je de schoonste aller bruiden zult zijn; de volkeren zullen weten dat jij mijn uitverkorene bent! Ik zal met je trouwen en je zult stralen als de stralendste van alle sterren; je zonen en dochters zal ik aannemen zodat ze mijn erfgenamen zullen zijn; nooit zal ik meer terugdenken aan je verleden.

  Bereid je voor mijn geliefde, want je minnaar is nabij, sta mij toe om je tot mijn uitverkorene te maken. Vrees de zuivering niet, want ik ben bij je; het is noodzakelijk om met je te kunnen trouwen. Wees niet bang, alles zal geschieden volgens mijn wil. Ik wil dat jij, als mijn vrouw, het licht van alle volkeren zult zijn, toevlucht en troost voor mijn volk, een onderdak en hoop voor de vluchtelingen, die uit andere landen komen om in jouw land vrede te zoeken.

  O mijn geliefd Colombia, het uur van je zuivering is nabij! Je moet worden gezuiverd om mijn reddingsplan te kunnen uitvoeren. Verheug je, mijn geliefde, omdat je uit vele volkeren bent uitverkoren om mijn vrouw te zijn; voordat je als volk werd geboren had ik je al uitverkoren. Vergeet niet dat ik mij het meest verheerlijk in harde en droge stenen, waaruit ik stromen van Levend Water laat ontspringen.

  Mijn vrede zij met je mijn geliefde.

  Je bruidegom: het heilig hart van je geliefde Jezus.

  Maak mijn boodschappen bekend aan de mensheid.

   

  12 september 2013, 8.30u

  DE BAZUINEN SCHALLEN WEER EN ROEPEN OP TOT BEROUW EN BEKERING

  OPROEP VAN DE H. MICHAËL AAN DE MENSHEID

  Ere zij God in de Hemel en vrede aan de mensen van goede wil.

  Broeders, de vrede van de Almachtige God zij met jullie allen.

  De dagen komen nabij dat de mensheid zal schreeuwen tot God en men hem gillend om Zijn hulp zal vragen, maar ze zullen niet worden gehoord, omdat het tijd is voor gerechtigheid. Aan de vrede onder de mensen komt een eind; koningen van deze wereld, los van God, zullen degenen zijn die met hun arrogantie, zelfzucht en machtswellust oorlogen en dood zullen brengen.

  Alles kan ieder moment losbarsten; alles wat geschreven staat in het Heilige Woord van God  zal naar de letter worden vervuld. Mijn Vader, die oneindig barmhartig is, wacht geduldig tot de laatste seconde van vergevensgezindheid, want hij is niet blij met de dood van de zondaar. Het is met de goddeloosheid en de zonden van de mensheid in deze eindtijd zo erg gesteld, dat mijn Vader, als hij de bestraffing zou zenden vóór  ‘de waarschuwing’, er maar weinigen, bar weinigen, zouden worden gered.

  Velen van jullie verlangen ernaar dat alle op handen zijnde gebeurtenissen spoedig zullen plaats vinden. Jullie denken als mensen, maar God denkt zo niet; voor hem is de zaligheid van de zondaar het voornaamste, daarom wacht hij geduldig totdat zijn barmhartigheid geheel uitgeput is, alvorens recht te doen. De bazuinen schallen weer en roepen op tot berouw en bekering! Stervelingen, wat belet jullie om tot God terug te keren? Verspil het kleine beetje tijd dat jullie nog rest niet met het zoeken naar de dingen en de zorgen van deze wereld; Kijk hoe de tijd steeds dichter het einde nadert, terwijl de grote meerderheid van jullie geen gehoor geeft aan de oproepen van God. Jullie horen het geluid van de hemelse bazuinen en zien de tekens die jullie gegeven worden, maar jullie willen niet veranderen. Jullie kunnen jezelf op de borst slaan en met de mond Gods naam aanroepen als er een groot onheil of natuurramp gebeurt, maar zodra dat voorbij is, zijn jullie het vergeten en gaan jullie door met zondigen.

  Wat een droefheid voelt de hemel om te zien hoeveel ondankbaarheid en hoe weinig inzet de overgrote meerderheid van de mensheid toont! Het geloof verflauwt per dag meer en meer, terwijl de zonde toeneemt; het niet nakomen van de geboden van mijn Vader is een gewoonte van de meerderheid; de wetten van mijn Vader worden als achterhaald beschouwd, dus deze mensheid loopt regelrecht naar de afgrond. Van alle geslachten is het geslacht van de laatste tijd het meest zondig, en het is ook van dit geslacht dat meer zielen worden veroordeeld. Dagelijks vallen er duizenden zielen in de hel, de lucht trilt en mijn Vader ziet met droefheid en pijn hoe zij verloren gaan, niet in staat om nog iets voor hen te doen.

  Denk er nog eens goed over na! O mensheid! En kom zo spoedig mogelijk terug op het pad van de redding, want alles staat op het punt te beginnen en zodra de tijd van Gods Gerechtigheid komt, zal er geen weg terug zijn! Vraag om onze voorspraak, vergeet ons niet, wij zijn er om jullie te dienen en onze hulp te geven; wij willen jullie helpen en leiden opdat jullie morgen de vreugde van het eeuwige leven kunnen bereiken.

  Jullie broeders, Aartsengel Michaël, alle aartsengelen en de engelen van het koninkrijk van God.

  Alleluia! Alleluia! Alleluia! Ere zij God! Ere zij God! Ere zij God!

  Mensen van goede wil, maak onze boodschappen bekend.

   

  7 september 2013, 8.15u

  OMDAT IK DE GOEDE HERDER BEN, ZAL IK TOT DE LAATSTE SECONDE WACHTEN OP DE TERUGKEEER VAN MIJN KOPPIGE SCHAPEN!

  OPROEP VAN JEZUS DE GOEDE HERDER AAN DE MENSHEID

  Schapen van mijn kudde, vrede zij met jullie.

  Het kwaad en de zonde nemen meer en meer toe, deze mensheid wandelt naar de afgrond, ondanks dat ik mij openbaar en jullie tekens geef, ontvang ik geen antwoord van het mensdom. Ze gaan door met hun dagelijkse levens en  weigeren gehoor te geven aan mijn oproepen. Mijn Moeder weent tranen van bloed op verschillende  plaatsen, hoopvol dat haar kindertjes alles nog eens zullen overwegen en de weg van de redding weer inslaan. Maar tevergeefs, deze mensheid heeft goddelijke gerechtigheid nodig om weer tot God terug te kunnen komen.

  Hoe bedroefd zijn onze twee harten als we de ondankbaarheid en de opstandigheid van deze generatie tijdens deze eindtijd zien en voelen. Omdat Ik de Goede Herder ben, zal ik tot de laatste seconde wachten op de terugkeer van mijn koppige schapen. Kijk, rebelse schapen, er staan gebeurtenissen voor de deur en jullie gaan door met zondigen, zonder te bedenken dat jullie het leven van de ziel kunnen verliezen. Hoeveel bloed moet er op aarde worden vergoten, opdat ze er nog eens over kunnen denken?  Wat droevig dat pijn en dood de enige dingen zijn die deze ondankbare en zondige mensheid kunnen doen ontwaken! Ze moeten de pijn in hun eigen vlees voelen om te geloven en tot inkeer te komen; o wat een smart als ik zoveel ongeloof en lijdzaamheid zie, zelfs bij hen die zeggen dat ze bij mijn kudde horen!

  Pijn en dood zullen weldra komen en velen van hen die erop wachten dat alles zal gebeuren, zullen niet wakker worden; de stilte van de dood zal hen overvallen en hun zielen zullen verloren gaan, want, zoals de dwaze maagden niet voorbereid waren en toen zijn naar het feest wilden gaan, was de deur al voor hen gesloten.

  Koppige schapen, luister naar mij: I wil jullie dood niet, ik wil dat jullie leven en alles zal spoedig worden vervuld, jullie blijven zo rustig terwijl jullie mij de rug toekeren en niet naar mij zijn toegewend. Wee u, Jeruzalem, ellende zal zonder waarschuwing over u komen! Als jullie niet bij mij terugkomen en je overgeven aan mijn barmhartigheid, zal ik jullie overleveren in handen van jullie vijanden. Bedek je met juten zakken uit berouw, vast en doet boete, opdat ook jullie kinderen bij mij terug komen met berouwvolle en nederige harten. Pas dan zal ik naar jullie luisteren en er van afzien om jullie mijn kastijding te sturen.

  Wee aan de valse profeten die mijn volk bedriegen met hun valse droombeelden en zeggen: ‘Er zal niets gebeuren, blijf kalm, God houdt van jullie en zal jullie niet straffen, want jullie zijn al gered door het bloed van zijn Zoon. Jullie zullen allemaal gered worden.’ Mijn volk, geloof die valse profeten niet, evenmin als hun waanbeelden, ze komen niet van mij, Ik heb niet tot hen gesproken en hun visioenen en dromen zijn slechts bedrog. Bedenk, de weg die naar mij leidt is smal en ruw, en hij, die zijn kruis niet draagt in navolging van Mij, zal het Koninkrijk van mijn Vader niet kunnen binnengaan.

  Lees Mijn Woord, dat leven is, het is voedsel voor jullie ziel en je zult er de waarheid in vinden die jullie zal leiden tot de vreugde van het eeuwige leven. Mijn kinderen, het uur is nabij, waakt en bidt met mij, want ik ben overmand door pijn en droefheid, laat mij niet alleen, houdt mij gezelschap in Mijn Gethsemane , want groot is mijn pijn en langzaam mijn doodstrijd. Verlicht de naderende duisternis met jullie lampen, goed geolied met gebed, zodat ook jullie, mijn leerlingen van deze eindtijden, van mij kunnen getuigen bij de mensen. Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Hebt berouw en bekeer je, want het koninkrijk Gods is nabij.

  Jezus de Goede Herder van alle tijden, jullie Meester en Herder.

  Schapen van mijn kudde, maak mijn boodschappen bekend.

  14-10-2013, 21:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wee aan die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van new age-heidendom 24/9/2013

  MIJN DIERBARE DOCHTER, IEDERE LEVENDE ZIEL HEEFT EEN KRACHTIG INSTINCT OM GOD TE ZOEKEN IN ZIJN LEVEN. DEGENEN DIE DE LIEFDE VAN GOD VINDEN IN ZIJN MEEST PURE VORM WORDT DEZE GAVE GEGEVEN OMWILLE VAN HUN NEDERIGHEID EN AANVAARDING VAN HET FEIT DAT ALLE GLORIE TOT GOD BEHOORT.

  HEIDENEN, AAN DE ANDERE KANT, ZOEKEN IN HUN ZOEKTOCHT NAAR SPIRITUELE VREDE, EERDER NAAR DE SCHEPPING VAN DE WARE GOD, DAN HUN SCHEPPER. In de plaats van hen voor God, Mijn Vader, de Almachtige, Schepper van alle dingen neer te vallen, vallen ze voor valse idolen, met inbegrip van de wonderen Hij schiep voor de wereld – de Aarde, de zon, de maan en de sterren. Ze aanbidden deze grote wonderen en geloven dan door dit te doen dat hen grote krachten worden gegeven. Wat ze zoeken is een vorm van geestelijke verlichting, waarvan ze hopen dat het hen plezier en vrede brengt. VELEN OPENEN DAN HUN GEEST EN ZIEL DOOR MEDITATIE EN YOGA OM HEN TOE TE LATEN DAT DE GEEST VAN HET KWAAD HEN AANTAST. Ze geloven verkeerdelijk dat een andere kracht, een andere dan deze die van de Allerhoogste God komt, hen vrede kan brengen. Vrede die ze begeren.

  WEET NU DAT ER ENKEL EEN GOD IS. ENIGE ANDERE VORM VAN VLEIERIJ KOMT NEER OP HEIDENDOM. Het maakt niet uit wat ze zeggen of hoe ze hun handelingen rechtvaardigen, ze nodige Satan uit om hun ziel binnen te dringen en eens hij toegang verkrijgt, laten hij en de demonen die hij zendt die ziel niet gerust. Ze zullen deze zielen kwellen, hen vervullen met leugens en laten hen geloven dat ze een gave bezitten. SOMMIGEN GELOVEN DAT ZE ANDEREN KUNNEN GENEZEN, DOOR PRAKTIJKEN ZOALS REIKI, TERWIJL WAT ZE DOEN IN DE PLAATS IS ANDEREN KWELLEN WAARONDER DE ONSCHULDIGEN. WANNEER HEIDENEN ZINGEN, OM SPIRITUELE GAVEN AAN TE TREKKEN, ZEGGEN ZE DAT DIT HEN VREDE BRENGT. HOEWEL VELEN DIT GELOVEN, WEET DAT BINNEN EEN KORTE PERIODE – EENS DE GEEST VAN HET KWAAD HUN GEEST IS BINNENGEDRONGEN – ZE GEPRIKKELD ZULLEN WORDEN EN ZE GEEN RESPIJT ZULLEN VINDEN. Ieder plezier van de zintuigen wordt voortdurend door hen gezocht en alles dat ze zullen ontvangen op hun beurt zal een duisternis van de ziel zijn.

  Het heidendom brengt een verschrikkelijke onrust teweeg en in landen waar de heidenen de valse goden aanroepen, halen ze de Toorn van Mijn Vader op de hals. Vele dergelijke zielen begrijpen niet wat ze doen, maar herken hen door de wegen waarin ze hun lichamen zullen sieren, want ze beschouwen zichzelf als gewijde vaten in de ogen van de valse idolen die ze beweren te vereren. Liefde, nederigheid of persoonlijk offer voor het goed van anderen, zal ontbreken, want ze vereren enkel de zintuigen. Ze begrijpen niet dat hun zielen een Geschenk zijn van God en zo geven ze hun ziel weg in het najagen van perfectie, die nooit de hunne kan worden.

  Gedurende de Waarschuwing, zal Ik in deze zielen de Waarheid doen ontwaken, tot Wie ze behoren. Bid dat ze Mijn Hand van Barmhartigheid zullen aanvaarden. Wee aan de Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van new age heidendom. Zij zijn degenen die Mijn Barmhartigheid niet willen en zouden verkiezen te ploeteren in onzin, omdat het hun ego streelt wanneer ze geloven dat ze de kracht hebben om spiritele zaken te controleren. Terwijl ze persoonlijke perfectie zoeken op deze manier, snijden ze zichzelf volledig af van God. Door zo te doen, openen we de deur voor de boze, die hen zal verleiden en hypnotiseren door het appeal van bijgelovige beloften, die ertoe leiden dat hun zielen dor worden, waar de Liefde van God niet kan gedijen.

  Jullie Jezus

  14-10-2013, 17:02 Geschreven door Claudia  


  13-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend. 24/9/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zo velen, met inbegrip van hen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd doorbrengen in Mijn gezelschap.  Hoe hunker Ik naar hun aandacht, zij het slechts voor een moment in de dag. Zo velen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend. Weten jullie niet dat door met Mij te spreken, al is het maar voor een korte tijd, Ik Mijn genaden over jullie zal uitstorten? Zij die Mij troosten door met Mij te spreken – in om het even welke manier die voor hen het gemakkelijkst is – verwerven een innerlijke vrede die nergens anders ter wereld kan gevonden worden.

  IN JULLIE ZOEKTOCHT NAAR GENOT, BEHAAGLIJKHEID EN PRIKKELINGEN, ZIJN JULLIE UITBARSTINGEN VAN PLEZIER MAAR VAN KORTE DUUR. NIETS ZAL JULLIE VERVULLEN, ZELFS DE GROOTSTE WERELDSE SCHATTEN NIET. Het is omwille van Mij – Mijn grote barmhartigheid – dat jullie de grootste schat verleend werd – de gave van een leven vol van glorie, prachtige omgevingen, een volmaakt, mooi lichaam en de bekwaamheid een blijvende liefde te voelen, die jullie zal overweldigen, maar jullie onmetelijk geluk zal brengen. Dat is Eeuwig Leven en de tijd voor Mij om jullie over te brengen in Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde is nabij.

  WANNEER JULLIE MET MIJ SPREKEN EN MIJ VRAGEN JULLIE VOOR TE BEREIDEN OP DIE GROTE DAG, ZULLEN JULLIE KLAAR ZIJN, MAAR HET VRAAGT TIJD OM DE VERANDERINGEN TE REALISEREN DIE VAN JULLIE VEREIST WORDEN VOOR DE GROTE DAG VAN DE HEER.

  Zoals een bruid en bruidegom, moeten jullie alles klaar hebben voor de Dag van de Grote Zegening. Jullie moeten vooraf jullie familie, jullie vrienden en kennissen goed voorbereiden. Dan op de dag, wanneer Ik kom om die glorierijke overgang te zien, moeten jullie zowel naar lichaam als ziel voorbereid zijn, zodat jullie waardig zijn om binnen te gaan in het Nieuw Paradijs. 

  Van elke dag die jullie doorbrengen, bezig met de noden van anderen, moeten jullie ten minste tien minuten van die dag voorbehouden om voor jullie zonden verzoening te bekomen. Dat is zeer belangrijk, want Ik bemin jullie en verwelkom jullie. Om gepast met Mij te communiceren, moeten jullie altijd eerst als een nederige dienaar voor Mij komen. WANNEER JULLIE VOOR MIJ KNIELEN OF EENVOUDIG MET MIJ SPREKEN IN JULLIE HART, BEGIN DAN ALTIJD MET TE ZEGGEN:

  “JEZUS VERGEEF MIJ, WANT IK HEB GEZONDIGD.”

  DAARNA ZULLEN JULLIE MIJN TEGENWOORDIGHEID VOELEN EN IK ZAL IN JULLIE ZIEL LEVEN. Hoe meer jullie je naar Mij toekeren, hoe dichter jullie zullen komen. Spoedig zal Ik als een vriend zijn zonder wie jullie niet kunnen leven. Dan zullen jullie voor elke kleine aangelegenheid  naar Mij toekomen en Ik zal er zijn. Ik zal er altijd voor zorgen dat diegenen van jullie die tijd doorbrengen in Mijn gezelschap, grote gunsten ontvangen en Mijn zegeningen zullen zorgen voor een rustige ziel en een vredige geest. Vergeet niet dat Ik onmiddellijk antwoord geef aan hen die Mij opzoeken.

  Jullie Jezus

  13-10-2013, 19:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vier delen van de wereld waarnaar Ik verwees, zijn de vier grote rijken - de Verenigde Staten, Rusland, Europa en China 24/9/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, de vier delen van de wereld waarnaar Ik verwees, zijn de vier grote rijken – de VS, Rusland, Europa en China. Bij alle voorzegde profetieën zullen deze machten betrokken zijn, waarin al de omwentelingen in religieuze en politieke structuren zullen plaatsvinden.

  Syrië en Egypte, door de onrust in hun landen, zullen de katalysators worden tot een grotere oorlog, waarin de vier grote machten betrokken partij zullen zijn. Elk van deze machten zal  onderling verbonden zijn om tot een verenigd regeringsstelsel te komen, dat zal gebruikt worden om de wereldrijkdom en de bevolking te controleren.

  De religieuze oorlog zal centraal staan in deze controle en de aangestelde leiders in Mijn christelijke Kerken zullen overweldigd en vernietigd worden in voorbereiding op het Beest, dat de vier rijken zal besturen. GEEN VAN DE HEERSERS DIE HET WOORD VAN GOD TARTEN OF DIE ZIJN KINDEREN WILLEN VERNIETIGEN, ZAL VAN GOD HET RECHT KRIJGEN OM MET GEWELD DIEGENEN GEVANGEN TE NEMEN WIER NAMEN OPGETEKEND STAAN IN HET BOEK VAN DE LEVENDEN. En terwijl Ik spreek over Christenen en de noodzaak voor hen om Mij trouw te blijven, VERWIJS IK EVENEENS NAAR DE JODEN OMDAT HUN BESCHERMER, DE AARTSENGEL MICHAEL, OVER HEN ZAL WAKEN EN HEN ZAL HELPEN OM BESTAND TE ZIJN TEGEN DE VERVOLGING DIE ZIJ, ALS GODS UITVERKOREN VOLK, ZULLEN TE VERDUREN HEBBEN.

  Gods plan werd ontworpen en al de engelen en heiligen in de Hemel bereiden zich nu voor, om Mij bij te staan in Mijn zending om allen te verenigen en om diegenen die Mij beminnen te beschermen tegen het grote bedrog, dat uitgedacht is om de wereld te bedriegen. Nooit voorheen was de kwaadwilligheid tegen God zo door het menselijk ras gecoördineerd als dat vandaag het geval is. ZOALS ZICH DAT NU OP DIT MOMENT IN DE GESCHIEDENIS VOORDOET, WAS DE STERFELIJKE MENS NOOIT VOORHEEN IN STAAT OM ZOVEEL LIJDEN TOE TE BRENGEN DOOR HET GRIJPEN VAN DE MACHT MET DE BEDOELING TE CONTROLEREN. De grote vervolging tegen Gods kinderen, door Satan in het leven geroepen met de vrijwillige steun van boosaardige, machtsgeile  mannen en vrouwen die posities bekleden met grote bevoegdheden, ontvouwt zich voor jullie ogen. Toch kunnen velen van jullie dat niet zien omdat jullie misleid werden.

  Jullie Jezus

  13-10-2013, 19:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Om trouw te blijven aan de Kerk van mijn Zoon op Aarde, moeten jullie bereid zijn Zijn kudde te voeden. 23/9/2013

  Moeder van Verlossing tot de priesters : MIJN KIND, VELE TEKENS ZULLEN DOOR DE HEMEL GEGEVEN WORDEN BOVEN DE DAKEN VAN DE KERKEN VAN MIJN ZOON, WANNEER DE LAATSTE WIJZIGINGEN AANGEBRACHT WORDEN IN DE LITURGIE VAN DE HEILIGE MIS. Allen die hun ogen open houden en hun oren waakzaam, zullen de toorn van Mijn Zoon zien op een manier die zij niet kunnen negeren.

  MIJN ZOON HEEFT BELOOFD DAT HIJ ZIJN TOORN ZOU LATEN BLIJKEN WANNEER ZIJ HEM, BINNEN ZIJN KERK OP AARDE, OPNIEUW KRUISIGEN DOOR ZIJN LICHAAM EN BLOED TIJDENS HET HEILIG MISOFFER TE ONTHEILIGEN. Donder en bliksem, gevolgd door grote stormen, zullen de mensen overdonderen. Er zullen nog meer stormen komen wanneer de zonden van de mensen zullen weggeveegd worden terwijl zij de straffen van God beginnen te zien, die dan over de mensheid zullen neerkomen.

  Slaven van de zonde – zelfs diegenen die Mijn Zoon liefhebben en trouw blijven aan de Heilige Mis – en daarom zullen zij het verschil niet ontdekken wanneer de gruwel wordt aangeboden. Vergeet niet dat het gaat om de herdenking van de dood van Mijn Zoon dat de Heilige Mis gelezen wordt, waar de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon bekend gemaakt wordt. Weldra zullen zij de waarheid niet meer erkennen en de nieuwe mis zal een heidense ceremonie worden. Die dag moet nog komen en het zal plots en onverwacht gebeuren – zo vlug zal de Valse Profeet handelen. NU IS HET DE TIJD VAN DE VOORBEREIDING. AL DE GEWIJDE DIENAARS, DIE VAN PLAN ZIJN TROUW TE BLIJVEN AAN DE ALLERHEILIGSTE EUCHARISTIE EN DIE VASTHOUDEN AAN HET HEILIG WOORD VAN GOD, MOETEN NU MET HUN VOORBEREIDINGEN BEGINNEN.

  OM TROUW TE BLIJVEN AAN DE KERK VAN MIJN ZOON OP AARDE, MOETEN JULLIE VOORBEREID ZIJN OM ZIJN KUDDE TE VOEDEN MET HET LEVENSVOEDSEL, DAT IS ZIJN HEILIGE EUCHARISTIE. DIE GELOFTE HEBBEN JULLIE TEGENOVER JEZUS CHRISTUS AFGELEGD TOEN JULLIE ZEIDEN HEM TE WILLEN DIENEN EN ZIJN LICHAAM EN BLOED DOOR DE HEILIGE MIS TER BESCHIKKING TE STELLEN AAN ALLEN DIE NAAR VERLOSSING ZOEKEN. Die gelofte moet tot op de laatste dag in ere worden gehouden.

  Vrees de komende tijden niet, wanneer de vijanden van God zullen proberen om Zijn heilige Naam te misbruiken om zonde goed te praten en voor allen aanvaardbaar te maken en wanneer zij allen zullen beroven van Zijn Lichaam en Bloed. Dat zal geen rol spelen als jullie Mijn Zoon maar blijven dienen, hoe dan ook.

  Ga in vrede in de hoop dat jullie allen die Mijn Zoon liefhebben, gezegend zullen worden met de gave van de Heilige Geest, zodat jullie in staat zullen zijn om de waarheid te onderscheiden.

  Jullie gezegende Moeder

  Moeder van Verlossing

  13-10-2013, 19:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Velen zullen Mij verraden door het aanvaarden van leugens. 21/9/2013

  MIJN ZEER GELIEFDE DOCHTER, MIJN MACHT ZAL TOENEMEN IN DE HARTEN VAN DE GELOVIGEN WANNEER ZIJ NU, DOOR DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST, EEN GEVOEL VAN RUST ZULLEN ERVAREN ONDANKS DE GROTE AFVALLIGHEID DIE ZIJ STILAAN GEWAARWORDEN IN MIJN KERK.

  AAN JULLIE, MIJN DIERBARE LEERLINGEN, ZAL IK, DOOR DE MACHT EN DE HEERLIJKHEID VAN MIJN GELIEFDE VADER, GROTE, STERKTE EN MOED GEVEN TIJDENS DEZE BEPROEVINGEN. DEZE GESCHENKEN WORDEN JULLIE GEGEVEN DANK ZIJ DE KRUISTOCHTGEBEDEN, WANT ZONDER DEZE ZOUDEN JULLIE NIET IN STAAT ZIJN DE GODSDIENSTIGE VERVOLGING DIE ER AANKOMT TE WEERSTAAN. Jullie ontvangen deze geschenken opdat jullie de anderen kunnen redden die Mijn oproep vanuit de Hemel zullen weigeren en die argeloos in het hol van de leeuw zullen binnen wandelen, waar de ganse hel zal losbarsten. Eens in het hol van duisternis zullen zij meegesleept worden in heidense rituelen. Hun zielen zullen geopend worden voor de geest van het kwaad en binnen de kortste keren zullen zij blind zijn voor de waarheid – het heilig Woord van God, dat vanaf het begin der tijden is vastgelegd.

  Velen zullen Mij verraden door het aanvaarden van leugens. Toch werd hun de waarheid gegeven door Mijn dood op het kruis. Toen Ik op de aarde vertoefde hebben veel van Mijn leerlingen Mij verraden in de dagen die Mijn kruisiging vooraf gingen.

  In navolging van de Farizeeën schreeuwden zij deze woorden: “Ga weg! Jij verkondigt ketterijen. Jij bespot de Farizeeën die in de Naam van God spreken. Jij bent een leugenaar en je spreekt kwaad. Jij bent de zoon van Satan”.

  Terwijl Ik jullie allen voorbereid op Mijn Tweede Komst, zullen jullie opnieuw dezelfde beschuldigingen uitspuwen. Door deze goddelijke boodschappen van de Hemel kom Ik jullie nu de waarheid brengen, ofschoon jullie alles van Mij weten. Ik doe dat omdat de waarheid in Mijn Kerk zal afgeschaft worden. Spoedig zullen jullie leugens in Mijn Naam aanvaarden en de waarheid zal nergens meer gevonden worden.

  Vergeet deze woorden niet. Ik kom slechts om Mijn belofte aan Mijn Vader te vervullen. Ik kom om jullie de laatste verlossing te brengen die jullie beloofd werd. Satan wil niet dat dit gebeurt, maar hij kan Mij niet stoppen. Maar wat hij wenst te doen is te verhinderen dat veel van Gods kinderen Mijn uiteindelijke barmhartigheid zouden aanvaarden. Hij zal dat betrachten met de hulp van Mijn vijanden die hij thans binnen Mijn Kerk op aarde van het rechte pad heeft afgebracht.

  Word wakker, diegenen onder jullie die slapen. Ik zal komen als een dief in de nacht. Alleen diegenen die voorbereid zijn, zullen gered worden.

  Jullie Jezus

  13-10-2013, 19:24 Geschreven door Claudia  


  11-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Ned Dougerty 1/10/2013

  1 oktober 2013
  St. John the Baptist Eucharistic Chapel
  xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Costa Mesa, CA

  Boodschap van Jezus van Goddelijke Barmhartigheid

  “O Jezus van Goddelijke Barmhartigheid, hoor mijn smeekbeden aan U, want Ik ben hier om Uw wil te doen!”

  - Woorden gegeven aan Ned Dougherty om gebeden te worden door hem op het einde van elk tientje van de Rozenkrans. (1 mei 2011 – Jezus van Goddelijke Barmhartigheid, Heiligdom van OLV van het Eiland, New York)

  Mijn dierbare zoon, het is reeds enige maanden nu, sinds Ik je heb bezocht en om een heel goede reden. De Boodschappen van de Aartsengel Michael waren zeer belangrijk om te horen voor jullie allen in deze tijd, omdat jullie allen als mensheid door de belangrijkste tijd in jullie geschiedenis gaan.

  Dit is de tijd die geprofeteerd werd voor vele eeuwen, wanneer de altijd zo machtige Mensenzoon tot jullie komt om een tijd van verandering tot stand te brengen voor de hele mensheid. Daarom spreek Ik nu direct tot jou en al je broeders en zusters, die deze boodschappen horen.

  Ik spreek nu tot jou over de conditie van de wereld waarin je leeft. Zoals het door de Vader in de Hemel bevolen werd, ben Ik de Verlosser van de hele mensheid, en zoals je nu ziet, en hoort, ben Ik altijd zeer aanwezig bij jou, mijn zoon, net zoals Ik aanwezig ben bij al de zonen en dochters van de Vader in de Hemel, die ervoor openstaan in deze tijd om mijn zachte, maar toch besliste stem te horen die naar jullie allen reikt, omdat jullie de hulp van het Hemels Rijk nodig hebben, omwille van al de zonden die zich opstapelen in jullie wereld.

  Omwille van de zonden van de mensheid, loopt mijn beker over. De wereld is nu een gevaarlijke plaats geworden omdat de zonde welig tiert. Duistere krachten hebben al de volkeren van de Aarde gemanipuleerd op manieren die al jullie levens schade toebrengen, en Ik ben hier nu als de Verlosser van de wereld om de noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen om de Aarde terug in de richting te sturen die ingesteld werd door de Vader vanaf het begin van de schepping.

  Jullie moeten deel uitmaken van het plan van de Vader voor de mensheid, als je wil dat de Vader door Zijn Zoon de richting van de mensheid ten beste verandert. De uitdaging voor al de inwoners van de Aarde is te erkennen dat jullie allen zowel individueel als collectief een missie hebben in het leven, en dat deze missie voor elk van jullie in deze Eindtijd is de koers te volgen die uitgestippeld is door de Vader.

  Ik ben hier als Zijn Zoon om de nodige veranderingen tot stand te brengen, zodat jullie allen binnengeleid worden in een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde in de nabije toekomst.

  Ik moet nu een beroep doen op jullie om je gebedsleven te vermeerderen en je familie en geliefden, die aan de kant stonden en die hun leven leiden zonder zelfs erbij stil te staan wie ze zijn en waarom ze hier op Aarde zijn, erbij te betrekken. Ik vraag je om hen eraan te herinneren dat ze erkennen dat jullie allen in de Eindtijd leven, en dat het geen tijd is dat jullie Gods oproep om de Aarde te redden van verdere vernietiging negeren.

  Als de Mensenzoon gedurende mijn tocht op Aarde 2000 jaar geleden, richtte Ik de krachtigste vorm van gebed op : gebed in Aanbidding en Ontvangen van de Heilige Eucharistie. Ik doe een beroep op jullie allen om de kracht van de Heilige Eucharistie te erkennen, want het is door de Aanbidding en de regelmatige Ontvangst van de Heilige Eucharistie dat het tij van strijd tegen de duisternis en kwaad in de wereld overweldigend zal gekeerd worden in de richting van het goede dat de Vader in de Hemel heeft gepland voor de wereld.

  Het is daarom ook belangrijk dat jullie allen jullie geloof hernieuwen door terug te keren naar de biecht om jullie te ontdoen van de opgestapelde zonden, zodat jullie waarlijk machtige geestelijke strijders kunnen worden, vrij van schuld en schaamte, en de slavernij van zonde.

  Het is zo moeilijk voor mij jullie het belang van gebed in deze tijd te tonen. Jullie leven in een wereld, waar jullie allen gemakkelijk meegevoerd worden door wat jullie zien en ervaren in jullie levens, wat jullie kennis geeft die zichtbaar en waarneembaar is voor jullie.

  Maar jullie moeten erkennen dat alle gebed een krachtige energie is die misschien niet zichtbaar of waarneembaar lijkt voor jullie, maar luister nu naar mij, het is door de kracht van jullie collectieve gebeden dat de toekomst ten goede zal veranderen.

  Daarom vraag Ik aan jullie om jullie wereldse plannen en op jezelf gerichte bestaan opzij te schuiven om je te richten op jullie gebedsleven. Als jullie de veranderingen voor de bestwil van de mensheid willen laten plaatsgrijpen, moeten jullie resoluut jullie richten op jullie gebeden en de kracht van jullie gebeden.

  Ik beloof jullie dat de wereld reeds ten goede aan het veranderen is, hoewel je misschien niet zit hoe subtiel de veranderingen gebeuren, maar de boze ziet hoe het tij nu aan het keren is tegen hem door de Kracht van het Gebed!

  Ik verlaat je nu met deze Laatste Boodschap:

  De Grote Gebeurtenissen van de Waarschuwing en de Beproeving zullen spoedig plaatsgrijpen in jullie leven. Jullie zijn nu zo dichtbij tot de grote gebeurtenissen dat er nu geen tijd is om het werk van de Vader in de Hemel uit te stellen. Begin nu deel uit te maken van het Leger van de Vader hier op Aarde!

  11-10-2013, 15:02 Geschreven door Claudia  


  08-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Barbara

  Ik heb ze!

   

  Gepubliceerd op 29/9/2013

   

  Mijn dochter, Satan zorgt voor verwarring in alle dingen. Hij is de auteur van verwarring. Als je vragen hebt over deze dingen, vraag me om mijn bevestiging en je zal zeker antwoord krijgen. Je moet niet toelaten dat je geestelijk neergehaald wordt door wat mensen over je zeggen. Ja. Dat is je job. Dit is de job die Ik heb op dit moment voor jou. Ik heb dit nog niet van je weggenomen. En ja, het raakt je wat met iedere ziel die je op een of andere manier geraakt hebt door Mij. IK BEN de IK BEN, de schepper van alle dingen. Ik ontwierp jullie, en jullie gedachten zijn mijn gedachten, als je het toelaat. Wanneer je woede in je laat opkomen, dan is dit exact wat de vijand, Satan, de vader van jullie wereld wil. Ja, Ik zal handelen in gebieden waar Ik het nodig is, maar laat me handelen in andere gebieden waar Ik het nodig acht. Je moet mijn job niet in je handen nemen. Je zou het niet kunnen. Jouw angst, frustratie en woede komen niet van Mij. Stop. Je laat Satan binnensluipen en veroorzaakt twisten en het verloop van je conversaties is gekend. Shhhh. Laat Me de strijd strijden. Laat Mij aan het woord. Heb controle over je tong, mijn dochter, en wees een baken van licht voor anderen. Licht kan zich niet mengen met duisternis. Je hebt je eigen worstelingen in je dat je weigert vanaf te stappen. Weet alsjeblieft, mijn kind, je moet ervan afstappen voor Mij om door deze zaken te komen. Je voelt dingen; je zegt dingen, maar dan stop je daar, en je probeert om je aan je voortdurende zonde te ontsnappen op je eentje door je eigen wil, en dat zal altijd resulteren in een mislukking. Ontvang mij en Ik zal je hand vasthouden. Je hart is nog niet mijn hart, maar dit is een proces dat enkel kan voltooid worden door mijn hand. Jullie inspanningen in het vlees kunnen niets voltooien. Je moet geduldig zijn als een pottenbakker traag een stuk klei omvormt in een kunstwerk. Dit is hoe Ik je nu omvorm en jij bent net een stuk klei. Maar Ik verzeker je dat als je me toelaat Ik zal wegbeitelen tot je degene wordt die Ik schiep, een vat gevuld met enkel Mijn licht, afgezonderd van deze goddeloze wereld, vol chaos en twisten. Kom nu op in Mij. Laat mij de emoties van je vlees verzachten en je vrede brengen. Probeer niets toe te voegen aan mijn plan voor jou. Doe het niet. Je moet mij het schip laten besturen te allen tijde, en te allen tijde zul je wind ontvangen dat Ik je toezend. Soms zal het lijken dat we vlug reizen, en andere tijden zullen we stilzitten. De sleutel is dat Ik de kapitein ben van je schip, en niets dat je doet kan onze richting of bestemming veranderen. Stop dus met proberen. Ik heb je hulp niet nodig. Satan wil mijn kinderen in verwarring brengen over een punt aan het einde van een zin wanneer ze nog niet de woorden in de zin begrijpen. Zo werkt hij. Hij drijft mijn kinderen uiteen en zet hen tegenover elkaar. Ik zal erin slagen  zonder jou, mijn dochter, in het brengen van mijn kinderen tot het geloof. Jullie vlees kan niet van dienst zijn voor mij en zal meer slechts dan goeds veroorzaken. Probeer niet mijn job te doen. Ik heb ze!


  Ik zal mijn bruid in de schaapskooi brengen!

   

  Gepubliceerd op 28/9/2013

   

  Mijn dochter, je hebt het juist voor, er zal meer dan een opname zijn. Ik zal deze informatie nu naar Mijn bruid brengen. Velen die geen deel uitmaken van Mijn bruid zullen nog tot Mij komen, eens de moeilijkheden zich beginnen te ontvouwen. Ze zullen sterk in Mij moeten staan om de tijd waarmee ze geconfronteerd worden aan te kunnen. Velen zullen tot Mij komen omdat ze het merkteken van het beest niet zullen aannemen. Leven voor hen zal virtueel onmogelijk zijn voor hen zonder het merkteken.

   

  Dit is hoe het moet zijn. Sommigen zullen Mij niet aanvaarden in die tijd en zullen achterblijven. Er zal een beproeving zijn van de heiligen die overblijven op jullie Aarde in die tijd. Mijn woord opent zich niet in verwarring, het vertelt enkel de delen van het verhaal omdat jullie ogen nog niet zijn geopend voor de rest. Spoedig zullen jullie ogen opengaan, Mijn bruid en zullen de dingen ineen vallen en zal de zin ervan duidelijk worden. Wees nu geduldig, blijf dicht bij Mij. Ik zal je kansen tonen om te schitteren.

   

  De tijden zullen hard zijn, zelfs voordat Mijn Bruid weggehaald wordt, ja, maar Mijn bruid is beschermd. Ze moet zich geen zorgen maken en ze moet niet bang zijn. Zij is de reden dat veel meer mensen tot Mij zullen komen gedurende de tijden van beproeving die over de Aarde zullen komen. Velen hopen dat jullie de dingen kunnen verbeteren op jullie Aarde en in jullie eens grote natie. Ze zijn dwaas. Er is geen terugkeer. Ze denken dat hun politiek de zaken kan veranderen.

   

  Het is veel te laat daarvoor, de dingen zijn reeds in gang gebracht. Nu is het begin van ‘het begin van het einde’ voor jullie eens grote natie. Tekenen van de tijden waarin jullie leven zijn uitgestort over de hele aardbol, en mensen negeren deze tekenen. Spoedig zullen er tekenen zijn in jullie lucht, die door allen zullen gezien worden. Wanneer dit gebeurt zal Mijn Bruid in staat zijn te spreken tot velen over Mijn Plan van Redding. Velen zullen haar vragen stellen, en velen zullen hun ogen en oren openen om te horen.

   

  Raak niet gefrustreerd gedurende deze tijd van wachten. Blijf dicht bij Mij en laat de lusten van deze wereld je niet van de weg afbrengen. Focus op Mij en je zult naar Mijn mysteries geleid worden, dat Ik zal helpen te onthullen. Kijk niet weg van Mij. Jullie planeet is in barensweeën en spoedig zullen de dingen beginnen nog dichter bij jullie thuis. Alles wat is geschreven in Mijn wereld zal te pas komen. Ik verlang nu naar Mijn bruid om naar Huis te komen met Mij. Nog eventjes.

  Mijn Liefde overwint

   

  Gepubliceerd op 24/9/2013

   

  Mijn hoofdbekommernis voor mijn kinderen is nu dat ze weten hoezeer ze geliefd en beschermd zijn. Als je ieder moment vandaag beleeft en let op alles rond je, zal Ik je in Mijn liefde omringen. Je zult beelden zien, geluiden horen en gevoelens hebben die wijzen naar Mijn liefde voor jullie. Velen onder jullie gaan deze herinneringen voorbij zonder erbij na te denken. Het kan zijn door een lied dat je hoort, of door een persoon waarmee je in contact komt, maar Mijn liefde stroomt naar jullie. Want voor het te ontvangen, moet je het herkennen. Mijn liefde is de sleutel om je veilig te voelen in de komende dagen. Ik ben je Schepper, Ik ben je Vader, en nu moet je dit idee van Mij omhelzen voor de rampspoed in jullie land toeslaat en je bang wordt. Ik wil je wentelen in Mijn liefde. Wanneer je dit doet, geeft het Mij glorie. Wanneer je weet en aanvaard hoezeer Ik van jullie houd, brengt het Mij ultieme vreugde. Het is Mijn favoriete manier waarop jullie Mij vereren, door Me te laten weten dat jullie weten en voelen hoezeer Ik jullie liefheb. Haal de muren neer die Mijn liefde tegenhouden van diep binnen te dringen in je wezen. Mijn liefde, Mijn kinderen, is jullie veiligheid en bescherming, jullie vrede. En zonder Mijn liefde, zouden jullie niets van dit alles hebben. Wanneer jullie Mijn liefde voor jullie erkennen, zullen jullie in jullie wiel weten dat jullie beschermd worden. Angst is het tegengestelde van Mijn liefde.

  Satan wil niets liever dan dat jullie bang zijn. Door jullie af te zonderen van Mij, is het mogelijk dat vrees binnendringt. Als jullie je focussen op Mij, zal het onmogelijk zijn voor Satans hoofdwapen je te overwinnen. Ik ben de IK BEN, en Ik kan en zal alles wat deze wereld meebrengt voor jullie overwinnen. Blijf in Mij, blijf nu voortdurend in gebed. Dit is de laatste tijd van afzondering van Mijn kinderen van deze goddeloze wereld.

  08-10-2013, 16:53 Geschreven door Claudia  


  07-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Barbara

  Leef Mij, door Mijn liefde voor jou te voelen

   

  Gepubliceerd op 23/9/2013

   

  Mijn kinderen, richt jullie ogen op de prijs van jullie eeuwig leven met Mij. Wat er ook te pas komt op jullie Aarde, in jullie leven, richt jullie ogen onafgebroken op Mij. Ik ben jullie Vader, en jullie Schepper. Ik ben de Schepper van alle dingen. Maar Ik schiep jullie zodat Ik jullie kan liefhebben, en wanneer je Mijn liefde ervaart zal het alles waard zijn waarmee je nu geconfronteerd wordt op je Aarde.

   

  Satan komt nu tegen vele van Mijn kinderen op, Mijn kinderen moeten hun rechten kennen. Mijn kinderen moeten weten dat ze vechten tegen een verslagen vijand. Hij zal vluchten op het geluid van Mijn naam. Dit is waar vele van Mijn kinderen onwetend blootgesteld blijven aan Satans aanvallen. Velen geloven zijn leugens. Ze denken dat ze zelf tegen hem moeten vechten. En als je dit doet dan zul je zeker verliezen.

   

  Hij wakkert in de kleinste gedachten van verwarring mega-catastrofes aan. Als je hem erkent als je vijand, zul je ook erkennen dat hij reeds verslagen is. Hij is reeds een verslagen vijand, waar je de zege over behaald hebt. Velen van mijn kinderen beseffen hun overwinning niet, en ze blijven dezelfde strijd steeds opnieuw vechten, in plaats van hun overwinning op te eisen.

   

  Blijf niet de strijd vechten die Ik reeds gewonnen heb. Eis je overwinning op en leef ernaar. Bind satan en verwerp satan, in welke situatie ook, in angst, fysieke, financiele, familiale situatie. Welk deel van je leven hij achterna gaat, bind hem en verwerp hem en leef in Mijn overwinning.

   

  Deze overwinning kwam tot stand met een hoge prijs, maar als jullie het niet opeisen, als jullie nog altijd de leugens van satan geloven, schiet deze overwinning te kort, en werpt het geen vrucht af in jullie leven. Niet alleen, Mijn kinderen, wil ik jullie je zege zien opeisen, maar Ik wil de vruchten zien die zich beginnen te vormen van deze nieuwe plaats waar je staat.

   

  Jullie zegevieren en zijn klaar om Mijn vruchten voort te brengen als jullie de juiste visie hebben. Jullie zullen zien dat Ik jullie doorheen alle dingen naar de zege breng. De overwinning is de Mijne, en ook die van jullie.


  Mijn kinderen, kom naar huis!

   

  Gepubliceerd op 22/9/2013

   

  Mijn kind, wees niet bang om de woorden op te schrijven die Ik met je deel. Zelfs al ben je geneigd een spotter te zijn wanneer Ik dingen met je deel die spoedig te pas zullen komen - zeer spoedig. Twijfel niet aan je schepper, Ik ben de Ik ben, en het is zo belangrijk dat je weet dat Ik jou en al mijn kinderen vasthoud in de palm van Mijn Hand – jullie volledig afschermend van de problemen die op jullie aarde zullen komen. Zelfs met het aantal tragedieen, zowel natuurlijke als door mensen ineengestoken, die zich zullen ontvouwen, groter dan wat jullie in het verleden gezien hebben – zien sommigen nog altijd de tekenen niet.

  Ze denken nog altijd dat mettertijd niets op aarde zal veranderen; dit is een leugen van Satan en ze geloven het. Satan heeft een leger van wie velen leiders en hoge ambtenaren zijn. Velen, zelfs degenen die het beste met jullie voor hebben, zijn Satans lokaas. Laat jullie niet misleiden! Zelfs als een kind van Mij doorstoot tot de corrupte heersende klasse van jullie wereld, zullen ze nooit kans hebben tegen het kwaad dat deze regeringen overspoelt. Jullie, mijn kinderen, moeten onthouden, jullie zijn in de aanval, niet in de verdediging. Jullie vechten vanuit de winnende zone. Laat de demonen niet tegen jullie komen. Kom op tegen wat ze proberen om jullie klein te krijgen. Jullie zijn machtig in Mijn Naam. Gebruik Mijn Naam. Telkens jullie aangevallen worden. Gebruik Mijn Naam! Je hebt reeds gewonnen wanneer jullie Mijn Naam gebruiken. Bind het kwaad en drijf het uit in Mijn Naam. Strijd niet in jullie vlees maar in mijn Heilige Geest, Ruach HaKodesh. Doe dagelijks jullie wapenrusting aan. En vecht geen strijd daar waar er geen nodig is te vechten. Onderscheid en bid. Houd dat te allen tijde in gedachte. Wanneer jullie geloven in jullie gedachten dat jullie reeds zijn verslagen, is mijn koninkrijk niet verder van jullie verwijderd. Dit is de meest belangrijke strijd: eerst moet je je overwinning in Mij beseffen en ze opeisen. Jullie hebben niet alleen Mijn bescherming, maar ook Mijn zege. Leef en handel zoals een zegevierende. Lig niet neer en blijf Satans slagen incasseren. Sta recht en leef zegevierend. Aanvaard het, weet het en leef ernaar.


  Mijn kinderen, kom naar huis!

   

  Gepubliceerd op 20/9/2013

   

  Mijn dochter:

  Blijf mijn boodschappen verkondigen aan zoveel mensen als dat er oren hebben om te horen. Tijd is essentieel als jullie aarde op gebeurtenissen afstevent die jullie bestaan zullen veranderen. Zeg mijn kinderen niet bang te zijn. Leer de stappen van een oude Joodse bruiloft. Dit toont aan hoe Ik zal komen om mijn bruid weg te halen. Als jullie deze dingen weten zullen ze jullie troost en vrede brengen, mijn kinderen. Ik ben de auteur van perfectie. Zoals met alles, zal mijn timing perfect zijn. De verloren zielen zullen mijn schapen zien vasthouden aan Mij en de vrede en bescherming die Ik zal bieden. Zij zullen mijn kinderen verzameld zien onder de bescherming van mijn vleugels en zullen mijn kudde willen vervoegen. Ik roep nu tot jullie allen.

   

  Aanvaard en ontvang mijn liefde voor jullie. Word omgevormd door mijn Heilige Geest in degene die Ik heb ontworpen om te zijn. Houd je niet vast aan deze wereld en zijn tijdelijke vervulling, maar keer je nu af van zijn leegheid en keer je naar het gezicht van de ene levende God, jullie schepper en Vader. Velen zullen zeggen dat ze Goden zijn, maar ze zijn het niet. Ze hebben jullie niet geschapen. Ze houden niet van jullie en ze zoeken enkel jullie ultieme vernietiging. Zoek Mij, mijn verloren en verstrooide schapen. Kom naar huis, naar Mij, mijn zonen en dochters. Niets dat jullie hebben gedaan in jullie vlees sluit jullie uit van mijn liefde, als jullie geloven dat het offer dat Ik heb gedaan op het Kruis de betaling is voor je zonden en de zonde van de mensheid. Wat verlang ik dat de schuld en schaamte van velen van hen wordt verwijderd. Mijn licht en liefde zal hun harten doordringen en ze zullen mijn liefde en vergeving voelen en ervaren. Ze zullen levens van verlossing leven onder mijn vleugels van mijn liefde en bescherming. Kom nu eindelijk naar huis, mijn verlorenen. Zoek mij voor enkel een moment in de tijd en Ik zal jullie in eeuwigheid trekken waarvoor jullie geschapen zijn. Geloof niet in de leugens van Satan. Mijn armen zijn wijd geopend voor mijn schapen die verstrooid zijn.

   

  Ik houd van jullie mijn verloren schapen, en mijn hart verlangt dat jullie de kudde vervoegen en een tocht met mij gaan. Ik wens dat niemand vergaat en in de brandende putten in Satans hol voor eeuwig belandt. Keer je naar mij zelfs al is het voor een moment en je zult een visioen van licht en warmte van je hart en ziel ondervinden die onverklaarbaar is jullie rijk. Ik zal de deur openen wanneer jullie kloppen en jullie voor eeuwig omhelzen. Ik houd van jullie, verlorenen, en Ik wacht op jullie dat jullie een blik zouden werpen in mijn richting. Kom nu naar huis, mijn geliefden. Mis jullie eeuwigheid niet met jullie echte Vader. Kom naar huis.

  07-10-2013, 15:16 Geschreven door Claudia  


  06-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vier machtige rijken zullen te voorschijn komen als de hoofdbron van waaruit oorlogen zullen overwonnen worden 21/9/2013

  Mijn dierbare dochter, veel zal gebeuren in de wereld als de macht van de valse profeet toeneemt en ieder die hem durft uit te dagen zal genegeerd worden, zelfs op de hoogste plaatsen binnen Mijn Kerk.

  Politieke onenigheid zal het gevolg zijn in de vier delen van de Aarde. Vier machtige rijken zullen te voorschijn komen als de hoofdbron van waaruit oorlogen zullen overwonnen worden. Als deze rijken in macht toenemen, zullen ze vele delen in de wereld controleren, maar niet alle, want dit zou niet toegelaten worden door Mijn Vader.

  Elk van deze naties zal onderling strijden, hoewel ze zullen beweren samen te werken. Als  wantrouwen zich opstapelt, zullen ze elk proberen de ander te overtreffen en dan zal het strijden verder gaan. Ze zullen vele delen vernietigen van hun arme naties. De mensen over wie ze zullen regeren zullen weinig macht overhouden waar de democratie aan een draadje hangt. HET ZIJN DEZE ONSCHULDIGE EN LIJDENDE MENSEN DIE DE BESCHERMING VAN GOD ZAL GEGEVEN WORDEN ALS ZE HET ZEGEL VAN DE LEVENDE GOD HEBBEN.

  ONDERSCHAT NOOIT DIT GRATIS GESCHENK VAN GOD. HET ZEGEL VAN DE LEVENDE GOD ZAL JULLIE BESCHERMEN TEGEN FYSIEKE EN GEESTELIJKE DOOD GEDURENDE OORLOGEN. VERSPREID DIT AAN ZOVEEL MOGELIJK MENSEN IN ELKE NATIE.

  Egypte en Syrie zullen verwikkeld zijn in een machtsstrijd, die een terugslag zal hebben op Israel. Er zijn veel vijanden van de Joden. Alle oorlogen zullen deze twee landen tot doel hebben en betrekken en dit zal resulteren in een laatste oorlog, waarbij Israel zal betrokken raken en ze zullen de ergste genocide te lijden krijgen sedert de Tweede Wereldoorlog.

  De val en opkomst van Jeruzalem is voorzegd en deze oorlogen moeten plaatsvinden voordat de profetieen vervuld zijn.

  Jullie Jezus

  06-10-2013, 19:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus heeft de bevoegdheid om het Woord van God te herschrijven. 19/9/2013

  Mijn dierbare dochter, Mijn arme gewijde dienaren zullen, nadat met de liturgie geknoeid is en ontheiligd wordt voor Mij, naar Mij toe komen gerend in grote smart. Enkel wanneer dat gebeurt, zullen ze beseffen dat het Woord van God wordt bekend gemaakt door Gods profeet, en dat is de Waarheid. Het Woord van God is de Waarheid. Het kan enkel de volle Waarheid zijn of niets, als de profetieen gegeven aan Gods kinderen van Hem komen.

  Velen zullen samen komen en zich verenigen om Mij eer te bewijzen, op de manier die Mij eer brengt, want niets zal in hun weg staan om Mijn Heilig Woord; Mijn Heilige Sacramenten; Mijn Heilige Mis en de Allerheiligste Eucharistie hoog te houden. Maar zelfs dan, zullen velen de fouten niet zien, die zullen gepresenteerd worden aan nietsvermoedende zielen.

  ENKEL WANNEER DE KERK VAN GOD IN EENHEID MET HEIDENEN EN HUN BELACHELIJKE PRAKTIJDEN WORDT VERKLAARD, ZULLEN MEER VAN MIJN GEWIJDE DIENAREN WERKELIJK BEGRIJPEN WAT ER GEBEURT. Enkel wanneer de heidense symbolen en satanische tekenen zich beginnen te tonen binnen, boven of op de in– en uitgangen van Christelijke Kerken, zullen ze rennen voor hun leven. Er zal grote angst zijn in hun harten, omdat velen onder hen, in dat stadium, nergens zullen terecht kunnen, want ze hebben zich niet voorbereid op deze dag. Dit zullen degenen zijn die zullen opgejaagd worden omdat ze Mijn Oproep niet beantwoordden. Hun trots en hun ego zorgden ervoor dat ze Mijn Stem niet herkenden. Zo vele van Mijn gewijde dienaren zullen overrompeld worden en velen zullen machteloos zijn tegen de heerschappij van de valse profeet en zijn cohort, de antichrist. Deze twee zullen meedogenloos zijn in hun zoektocht om alle naties te controleren en ieder die in hun weg durf te staan zal vernietigd worden.

  Terwijl de gewijde dienaren binnen Mijn Kerk op Aarde zullen verstrikt raken, tenzij ze voorbereid zijn, zijn het de zielen van de gelovigen, de trouwe volgelingen van Mij, Jezus Christus, die zullen misleid worden in ernstige fout, die Mij zoveel bittere smart veroorzaakt. Velen zullen bang zijn om hun ontrouw aan de Kerk te tonen, zelfs wanneer Mijn Leer, Mijn Heilige Leer, en al de Sacramenten zullen gewijzigd zijn. Laat hen nu weten dat geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus de bevoegdheid heeft om het Woord van God te herschrijven. Wanneer ze dit doen, hebben ze Gods Wet verbroken. Enkel de Kerk van God, die trouw blijft aan Mijn Leer, is onfeilbaar. Eens het verbond – het verbond waar enkel de Waarheid in Mijn Naam is bekendgemaakt – is verbroken, worden ze afgescheiden van Mij. Ik Ben de Kerk. Jullie, Mijn volgelingen, Mijn gewijde dienaren, zijn een deel van Mij wanneer jullie Mijn Heilige Leer aanhangen.

  DE KERK – MIJN KERK – ZAL INTACT BLIJVEN, WANT DE WAARHEID KAN NOOIT VERANDEREN. DEGENEN DIE ZICH AFSCHEIDEN VAN MIJ KUNNEN GEEN DEEL UITMAKEN VAN MIJN KERK OP AARDE.

  Jullie Jezus

  06-10-2013, 19:27 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 122

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  122 Gebed voor de toewijding aan het Kostbaar Bloed van Jezus Christus 18/9

  Lieve Jezus, ik vraag U om mij, mijn familie, vrienden en natie toe te wijden aan de Bescherming van Uw Kostbaar Bloed.

  U stierf voor mij en Uw Wonden zijn mijn wonden als ik welgevallig het lijden aanvaard, die ik zal doorstaan in de aanloop tot Uw Tweede Komst.

  Ik lijd met U, lieve Jezus, als U probeert al Gods kinderen te verzamelen in Uw Hart, zodat we Eeuwig Leven zullen hebben.

  Bedek mij en al degenen die Uw Bescherming nodig hebben met Uw Kostbaar Bloed.

  Amen.

  Jullie Jezus

  06-10-2013, 18:27 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bid dit bijzondere Kruistochtgebed om al degenen die dicht bij jullie staan toe te wijden zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed. 18/9/2013

  Mijn dierbare dochter, Ik vraag dat je dit bijzondere Kruistochtgebed (122) bid om al degenen die dicht bij je staan toe te wijden, zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed.

  Al wat je moet doen is Mij vertrouwen Ik zal degenen beschermen die een beroep doen op Mij voor de redding van hun eigen en andere zielen.

  Ga en bereid je voor op de Dag des Oordeels. Ik zegen jullie allen en Ik verleen je de kracht om verder te doen met je devotie voor Mijn Kruistochtgebeden.

  Jullie Jezus

  06-10-2013, 18:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bij Mijn Tweede Komst zal Ik alle mensen die op dat moment nog leven op de Aarde, oordelen overeenkomstig met wat zij gedaan hebben voor de Glorie van God. 18/9/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik zei dat Ik zou terugkomen om de levenden en de doden te oordelen, dan bedoelde Ik juist dat. Het Eerste Oordeel moet vervuld worden en hiermee bedoel Ik dat Ik bij Mijn Tweede Komst alle mensen die op dat moment nog leven op de Aarde, zal oordelen overeenkomstig met wat zij gedaan hebben voor de Glorie van God. Mijn Oordeel zal hard zijn, want Mijn Barmhartigheid zal in die fase reeds over de Aarde uitgestort geweest zijn.

  Diegenen onder jullie die tot het einde toe opstandig zullen blijven, door jullie afwijzing van Mij – hoewel de Waarheid jullie zal bekend gemaakt zijn – jullie zullen van Mij  weggeworpen worden. Jullie zullen Mijn Barmhartigheid nooit aanvaarden, ongeacht hoezeer Ik voor jullie redding pleit. Jullie verwerping en haat tegenover Mij zal jullie eeuwig lijden brengen en Ik zal bittere en treurige tranen voor jullie vergieten. O HOE ZULLEN JULLIE HUNKEREN NAAR HET COMFORT VAN DE AARDE, HOEWEL JULLIE DAAR JE TIJD VERSPILDEN MET HET BOOSAARDIG NAJAGEN VAN ZONDIGE GENEUGTEN EN MACHT EN WAAR JULLIE ANDEREN VERDRUKTEN. DE AARDE ZAL EEN LANG VERLOREN PARADIJS LIJKEN WANNEER JULLIE IN DE DIEPTEN VAN DE DUISTERNIS SCHREEUWEN OM MIJN HULP. 

  Diegenen onder jullie die Mij liefhebben, maar wier zielen zwaar aangetast zijn door de zonde, jullie moeten niet vrezen want Ik zal jullie met Mijn Barmhartigheid verteren wanneer jullie hierom vragen. Alle zondaars zullen verlost worden eens zij zichzelf in Mijn Ogen bevrijd hebben, ongeacht hoe zwaar hun zonden zijn.

  DE LEVENDEN DIE IN MIJN GUNST STAAN, ZULLEN OPGENOMEN WORDEN IN MIJN SCHITTEREND PARADIJS. ZIJ OMVATTEN ALLE ZONDAARS, VAN ELKE GELOOFSOVERTUIGING EN VAN ELK RAS, DIE MIJ, HUN VERLOSSER, DE MENSENZOON, HEBBEN GEROEPEN EN AL DIEGENEN DIE MIJ VRAGEN OM HEN TE REDDEN.

  Ik zal de doden doen opstaan, zij die gezuiverd werden in de diepten van het Vagevuur, zowel als diegenen die geduldig wachten in de Hemel op de komst van die Grote Dag. De anderen zullen verbannen worden.

  Jullie tijd op Aarde werd vastgesteld door Mijn Vader en die dag is voor Mij nog steeds onbekend, maar Ik zeg jullie dit. Jullie, van deze generatie, jullie zullen bijeengebracht worden en in Mijn Nieuw Paradijs worden opgenomen wanneer de Hemel en de Aarde één zullen worden. JULLIE HEBBEN DE TIJD GEKREGEN OM JULLIE VOOR TE BEREIDEN, DUS GEBRUIK HEM TEN GOEDE, OMDAT JULLIE HET EEUWIG LEVEN KUNNEN HEBBEN OM SAMEN TE DELEN MET JULLIE GELIEFDEN. IK VRAAG JULLIE NU OM ELKE GELIEFDE, JULLIE FAMILIE, JULLIE VRIENDEN EN JULLIE LANDEN AAN MIJ TOE TE WIJDEN, ZODAT IK HEN KAN BEDEKKEN MET DE BESCHERMING VAN MIJN KOSTBAAR BLOED.

  Jullie Jezus

  06-10-2013, 18:07 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik kom omwille van jullie om jullie mee te nemen naar Mijn Vader. 17/9/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je dit Werk moeilijk vindt en aarzelt om de wereld slecht nieuws te brengen, dan moet je begrijpen dat jij enkel de boodschapper bent. Jij bent een instrument van de Heilige God, de Allerhoogste, en het is jouw plicht om Zijn Oproep te beantwoorden. Jouw gehoorzaamheid is noodzakelijk en je mag geen vrees hebben voor de onaangename gevolgen die jou  als profeet van de Heer kunnen overkomen.

  ALLE VOORZEGDE GEBEURTENISSEN WERDEN IN HET BEGIN VASTGESTELD EN MAKEN DEEL UIT VAN GODS PLAN TOT VOLTOOIING VAN HET VERBOND OM EINDELIJK AL ZIJN KINDEREN TE VERZAMELEN, ZODAT ZIJ IN HARMONIE KUNNEN LEVEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL. De laatste strijd tussen de hiërarchie van Mijn Vader en de duivel betekent dat veel mensen, die zichzelf blootstellen, aangetast zullen worden door de zonde en zich tegen hun broeders zullen keren die trouw blijven aan God.

  Wanneer de strijd gestreden wordt zullen veel gemene gruwelijkheden door de vijanden van God uitgevoerd worden tegen Zijn geliefde kinderen. Maar zoals Ik jullie vroeger reeds zei: verder kunnen zij niet gaan, omdat zij niet de macht hebben de mensheid te vernietigen, hoewel zij geloven van wel.

  WEES GETROOST, JULLIE ALLEN, WANT MIJN VADER ZAL TUSSENBEIDE KOMEN IN DE BOOSAARDIGE DADEN VAN HEN DIE ALLE NATIES ONDER HUN CONTROLE WILLEN HEBBEN EN HIJ ZAL HEN DOODSLAAN – DIEGENEN DIE ZIJN KINDEREN DURVEN PIJN DOEN. Veel arme zielen zullen tijdens zulke vervolgingen lijden, maar Mijn Vader is altijd barmhartig. Aan Zijn Macht kan niet geraakt worden. Zijn Hand is Almachtig. Hij kan Zijn vijanden op gelijk welk moment verjagen. Maar de voorzegde profetieën die voor Mijn Tweede Komst moeten plaatsvinden, zijn werkelijkheid. Zij zullen zich ontvouwen op een wijze die wellicht niet voor jullie allen duidelijk zal zijn, maar weet dit: het gebed is jullie wapen. Gebed zal jullie voorzien van de wapenrusting die jullie nodig hebben om de duivel te verslaan. Gebed zal de impact van oorlogen verzachten, zowel als van het lijden en van elke vorm van vervolging die door de vijanden van God over het menselijk ras zullen gebracht worden. Gebed zal jullie redden samen met al diegenen voor wie jullie bidden. Jullie gebeden zullen het kwade vernietigen en wanneer de Grote Dag aanbreekt zullen jullie wenen van vreugde bij het zien van de Nieuwe Generatie, deze miljarden  mensen die gered werden door jullie beantwoording van Mijn Oproep.

  Terwijl Mijn Boodschappen een mengeling brengen van verdriet, angst, teleurstelling – toch brengen zij ook hoop omdat zij veel bekeringen meebrengen. Het Plan van Mijn Vader is voor de meesten onder jullie onbekend. Wat jullie moeten begrijpen is dat Zijn Plan al Zijn vijanden zal vernietigen. Door toe te laten dat al deze beproevingen plaatsvinden, zal Hij de mensheid eindelijk vrij maken van haar onderworpenheid aan de zonde. Wees geduldig. Wees rustig. Want weldra zullen vreugde, liefde en vrede eindelijk jullie deel zijn voor eeuwig.

  Ik kom alleen omdat wij als één zijn – één heilige familie in Gods Koninkrijk.  Ik kom omwille van jullie om jullie mee te nemen naar Mijn Vader. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en het Verbond te voltooien. Ik kom om jullie de Waarheid te brengen.

  Jullie liefhebbende Verlosser

  Jezus Christus

  06-10-2013, 17:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie die geboren zijn in heidense families zonder dat jullie zelf schuld treft, Ik zal jullie Barmhartigheid verlenen 16/9/2013

  God de Vader : Mijn liefste dochter, het menselijk ras is in grote mate onontvankelijk voor Mijn Bestaan. Zo velen weten weinig over Mij, hun Vader, hun Schepper. Mijn gewijde dienaren, met inbegrip van allen die geloven in Mij, de Schepper van al wat bestaat, zijn er niet in geslaagd om de mensen voor te bereiden op de bestraffing die hen wacht indien zij de dwaling van hun wegen niet erkennen.

  DE WENS OM TE GELOVEN DAT “ALLES WEL GOED KOMT” HEEFT MEEGEBRACHT DAT VELE VAN MIJN KINDEREN NIET GELOVEN IN HET BESTAAN VAN DE HEL. DAT IS DE PLAATS WAARHEEN DE MENSEN GAAN DIE MIJN BARMHARTIGHEID WEIGEREN EN MIJN TUSSENKOMST OM DE ZIELEN TE REDDEN. EEN DOODZONDE, TENZIJ ZIJ UITGEWIST WERD DOOR VERZOENING (BIECHT), ZAL DE ZIEL NAAR DE AFGROND VAN DE HEL LEIDEN. Zij die wellicht niet schuldig zijn aan doodzonden maar die niet in Mij geloven en in plaats daarvan wel geloven in een bestaan dat in hun hoofden veroorzaakt en verzonnen is door valse afgoden, hebben veel te vrezen.

  Verwerp Mij, jullie Schepper, en jullie zullen zich tegen Mij keren. Jullie zullen jezelf afsnijden. Vele van jullie zullen zich hevig tegen Mij verzetten wanneer de Waarheid van Mijn Godheid aan jullie geopenbaard wordt, en niets van wat Ik doe zal jullie redden van de vuren van de hel. Ik kan elke Goddelijke Macht gebruiken, maar Ik kan jullie nooit dwingen om Mijn Barmhartigheid te aanvaarden. Niets zal jullie helpen, alleen de gebeden van uitverkoren zielen. Dat betekent dat jullie nooit Mijn Aangezicht zullen aanschouwen. GELIJK WIE JULLIE VERTELT DAT HET NIETS UITMAAKT OF JULLIE MIJN BESTAAN ERKENNEN OF NIET, LIEGT. Alleen diegenen die Mij erkennen kunnen, dank zij de Barmhartigheid van Mijn enige Zoon, Mijn Koninkrijk binnengaan. Indien jullie een vriendelijke en liefhebbende ziel zijn en Mij toch verwerpen - zelfs wanneer de Waarheid jullie is bekend gemaakt – dan zullen ook jullie weg van Mij verdreven worden. Eeuwig Leven zal niet voor jullie bestemd zijn.

  Ik verleen de Gave van Zuivering nu aan jullie allen, maar in het bijzonder aan atheïsten en heidenen. Deze zuivering zal pijnlijk zijn maar zal in vele gevallen de ogen openen voor de Waarheid. Jullie die geboren zijn in heidense families zonder dat jullie zelf schuld treft, Ik zal jullie Barmhartigheid verlenen. Maar voor diegenen onder jullie die de Evangelies ontvangen hebben en die kennis hebben van het Bestaan van de Drie-enige God maar die Mij nu verwerpen, voor jullie zal er weinig hoop zijn totdat jullie omkeren en boete doen voor jullie zonden. Vervolgens moeten jullie smeken om de verlossing van jullie ziel.

  Jullie Vader

  God de Allerhoogste

  06-10-2013, 17:52 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  filiph2009
  www.bloggen.be/filiph2

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!