Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  29-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal ervoor zorgen dat bijkomend miljoenen meer Mijn Woorden zullen horen 20/8/2013

  MIJN ZEER GELIEFDE DOCHTER, MIJN LIEFDE EN MIJN ERBARMEN VOOR ALLE ZONDAARS GEBBEN MEEGEBRACHT DAT IK VANAF VANDAAG GROTE BARMHARTIGHEID VERLEEN AAN MILJARDEN ZIELEN. IK ZAL HUN OGEN OPENEN VOOR MIJN BOODSCHAPPEN AAN DE MENSHEID. Ik zal ervoor zorgen dat bijkomend miljoenen meer Mijn Woorden zullen horen, zodat Ik veel meer verloren zielen kan opnemen in het Nieuwe Paradijs. Al die zielen die uit koppigheid deze Boodschappen nooit zouden aanvaarden, zullen ze nu zien voor wat ze zijn: een daad van Barmhartigheid van Mijnentwege, zodat Ik hun zielen kan redden.

  Priesters die Mijn Boodschappen aan de kaak gesteld hebben en als woorden van de duivel verklaard, zullen zich vanaf dan bewust worden van de verschrikkelijke vergissing die ze gemaakt hebben door aan zielen de gelegenheid te weigeren om naar Mijn

  hemelse stem te luisteren.

  Ongelovigen die geworsteld hebben om vrede te vinden, zullen nu naar Mijn Boodschappen geleid worden en spoedig zullen zij vertroosting zoeken bij Mij. Ik wacht op hen en zo gauw zij naar Mij toekomen zal Ik hen vervullen met het verlangen naar Mijn Liefde zodat zij onmachtig zullen zijn om Mij te ontkennen.

  ZIJ DIE GELOVEN IN GOD DE ALMACHTIGE VADER MAAR DIE MIJ, ZIJN GELIEFDE ZOON NIET ERKENNEN, ZULLEN IN HUN ZIEL EEN BEWEGING ERVAREN. Zij zullen het uitschreeuwen om de Waarheid wanneer zij getuige zijn van de wijze waarop de wereld onherkenbaar zal veranderd zijn.

  En dan zullen diegenen die van Mij houden en die onwrikbaar blijven in hun geloof, maar die Mij niet herkennen wanneer Ik hun zielen oproep, overweldigd worden door de uiteindelijke erkenning wanneer Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid hun bekend gemaakt wordt.

  Ik geef deze Geschenken aan de wereld omdat Ik iedereen bemin. Verwacht dit Geschenk met liefde en dankbaarheid.

  Jullie Jezus

  29-08-2013, 18:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pelianito

  Heersers van de aarde, begrijpen jullie het niet? Ik geef jullie autoriteit zodat jullie kunnen werken aan rechtvaardigheid en welzijn…

  Psalm 2:10-12 Nu dan, koningen, kom toch tot inzicht, jullie vorsten van de aarde, laat je vermanen; onderwerp je aan de heer in diep ontzag, kus zijn voeten met schrik en beven, of Hij ontsteekt in woede en het is afgelopen met jullie; ja, zijn woede ontvlamt snel.

   “Mijn geliefde, wat is barmhartigheid? Om kwaad te laten gedijen? Nee! De Heer is rechtvaardig maar ook barmhartig. De arme en onschuldige roepen het uit naar mij. Hun bloed is zo kostbaar voor mij en Ik zie het op de handen van degenen die de macht hebben om voor rechtvaardigheid te werken. Heersers van de aarde, begrijpen jullie het niet? Ik geef jullie autoriteit zodat jullie kunnen werken aan rechtvaardigheid en welzijn. Wat zie Ik in de plaats? Corruptie, hebzucht, uitbuiting, dood. Bereid jullie voor! Want de God van gerechtigheid zal zijn dag hebben –spoedig! Verkondig vasten als jullie wijs zijn. De heerser van Nineve bezat wijsheid. En jullie? Mijn kinderen wachten niet op corrupte heersers om vasten te verkondigen, maar met gebed en smeekbeden smeken tot de Heer voor barmhartigheid op deze kwaadwillige generatie. Mijn oor is gestemd op mijn kleinen die bidden. Zorg dat Ik niet moet wachten. Veel hangt af van jullie gebeden en offers. Kinderen-bid!”

  Hemelse Vader, barmhartig en rechtvaardig, we smeken U door de heiligste wonden van Jezus, om barmhartigheid voor deze goddeloze generatie. Hoor de gebeden van Uw arme kleinen, die perfect gemaakt zijn in het Bloed van Christus. Help ons altijd te werken en te bidden voor rechtvaardigheid. Dat Uw koninkrijk moge komen – vlug moge komen! Red zielen O Heer, in het bijzonder degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.

  Veracht de afgedwaalde zondaar niet, maar bid voor hem…

  Romans 11:1 De vraag is nu: heeft God zijn volk verstoten? Helemaal niet.

  “Mijn kinderen, veracht de afgedwaalde zondaar niet, maar bid voor hem. Net als honing verborgen ligt in de honingraat, zo zijn ook degenen die zullen gered worden wanneer de raat gebroken is. In het proces van het raffineren van de honing, moet de raat gebroken worden. Eerst is het gemengd met de honing, maar dan wordt de honing eruit getrokken. Zo ook met de zielen waar jullie voor bidden. Wees niet gealarmeerd wanneer dingen slecht voor hen lijken te gaan, maar vertrouw in de Heer die hun zuivering en redding verlangt. Vertrouw in Mij, Mijn kinderen. Bid met vertrouwen. Dit is niet de tijd om toe te geven aan twijfel en ontmoediging. Ik ben zo dichtbij! Vertrouw op Mij!”

  Jezus, we vertrouwen op U om de genade van bekering te verlenen aan al degenen in Uw spirituele territorium. Verleen ons genade op genade om Uw hand te zien in alle omstandigheden, om in U te vertrouwen, en U dank te zeggen en altijd en overal te bidden. Jezus we vertrouwen in U. Amen.

  29-08-2013, 18:53 Geschreven door Claudia  


  28-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Instellingswoorden  Neemt en eet hiervan, gij allen,

  Want dit is mijn Lichaam,

  Dat voor u gegeven wordt. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,

  Want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,

  Dit is mijn Bloed,

  Dat voor u en alle mensen wordt vergoten

  Tot vergeving van de zonden.

   

  Blijft dit doen om Mij te gedenken.

  28-08-2013, 22:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is onze God groot
  Wat is onze God groot

  The splendor of a King, clothed in majesty
  Let all the earth rejoice
  All the earth rejoice

  He wraps himself in Light, and darkness tries to hide
  And trembles at His voice
  Trembles at His voice

  How great is our God, sing with me
  How great is our God, and all will see
  How great, how great is our God

  Age to age He stands
  And time is in His hands
  Beginning and the end
  Beginning and the end

  The Godhead Three in One
  Father Spirit Son
  The Lion and the Lamb
  The Lion and the Lamb

  Name above all names
  Worthy of our praise
  My heart will sing
  How great is our God

  How great is our God, sing with me
  How great is our God, and all will see
  How great, how great is our God


  28-08-2013, 19:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pelianito

  De duisternis zal inderdaad duister zijn, maar vreugde komt met de dageraad

  Droom : ik droomde dat een sinkhole vele gebouwen opslokte in een kleine stad. De mensen echter namen het niet ernstig. Een dame deed haar makeup temidden van puin en gevaar. Anderen stroomden nieuwsgierig toe, het gevaar negerend. Ik geloof dat deze droom de bedwelming beschrijft van zovelen en hun onwil om op de tekenen van de tijd te letten.

  Micha 1:3-4 Daar komt de heer uit zijn verblijf. Hij daalt neer en loopt over de toppen van de aarde. Onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen vaneen, zij smelten als was voor het vuur, zij splijten als water dat langs een bergwand gutst.

  “Kinderen, zie je het niet? Kunnen jullie het niet begrijpen? Keer terug naar Mij door vasten en wenen! Er is nog veel dat zal komen en het is er reeds. Hoe blind zijn jullie en traag in geloof! Laat je vasten voor zonden zijn, voor dat zal me glorie geven.

  “Kom binnen in mijn heilige wil. Aanvaarden wat jullie overkomt en bid voor zielen! Ik heb dorst! Leef in mijn wil, lieve kinderen. Het is het enige pad naar vreugde. De duisternis zal inderdaad duister zijn, maar vreugde komt met de dageraad. Laat de vreugde je dageraad te zijn!”

  Hemelse Vader, open onze ogen en onze harten. Laat Uw heilige Wil ons vervullen met vreugde en het enig verlangen erin te leven. Verleen ons genade O Heer, door Jezus, Maria en de voorspraak van de Gloriana. Amen.

  Is elk aspect van jullie zijn georienteerd op heiligheid?

  Leviticus 19:2 Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Wees heilig, want Ik, de heer uw God, ben heilig.

  “Mijn kinderen, zijn jullie heilig? Is elk aspect van jullie zijn georienteerd op heiligheid? Waarom het tegenhouden? Is het de boze die jullie verleidt te denken dat jullie iets verliezen door heilig te worden? Laat jullie niet bedriegen! Want wat je wint is niet in te beelden voor de menselijke gedachten. De vijand weet dit en hij vreest heilige zielen, daarom wil hij iedere list gebruiken om jullie af te raden om te groeien in heiligheid. Houd vast aan mijn Moeder. Zij zal jullie altijd leiden op het pad naar heiligheid. Houd vast aan de rozenkrans. Houd vast aan het kruis. Aanvaard alles als een geschenk van God, want de Heer kan alles gebruiken om het kwaad te verslaan. Een heilige ziel begrijpt dit. Mijn kinderen, wees heilig net als jullie hemelse Vader heilig is.”

  Lieve Vader, Abba, perfect en heilig, maak onze harten gelijk het Uwe. Hoe zwak zijn we! Maar in Uw heilige wil zijn we onoverwinnelijk. Verleen ons elke genade die nodig is om heilig te worden in alle aspecten van onze levens. We plaatsen al ons vertrouwen in U, geliefde Vader, door Jezus en Maria. Amen.

  28-08-2013, 19:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Pelianito 20/8

  Lieve vrienden, deze zijn de boodschappen die ik ontving tijdens een retraite die ik pas heb bijgewoond. Degene die de retraite organiseerde moedigde ons aan de Heer te vragen waar we moeten aan werken. De Heer in zijn barmhartigheid gaf me veel om te overwegen.

  Joel 2:12 Zelfs nu zegt de Heer, keer naar mij terug met ons hele hart, met vasten, wenen en rouwen.

  “Geliefd kind, je vereert mij met je lippen maar je hart is ver van mij. Verwijder de afgod! Keer naar mij vastend en wenend. Verpletter alles in jou dat niet tot mij leidt. Laat mijn heiligheid ongehinderd door jou stromen. Laat mijn heilige vreugde al je begeerten bevredigen. Laat mijn Geest in jou vertoeven als een enig kind, een favoriete zoon. Laat mijn vrede je vervullen en wees niet bang om alles los te laten waar je aan vasthangt. Wees er zeker van dat wat je bang bent te verliezen niets is en wat je te winnen hebt alles is. Ontledig jezelf! Ik wacht op een plaats om mijn hoofd te leggen.”

  O mijn Jezus, vergeef me voor alle keren dat ik een afgod in mijn hart heb geplaatst. Ik heb nederig berouw voor mijn gehechtheden en ik vraag U O Heer om mij te vullen met Uw heilige vreugde zodat ik nooit moge achterom zien. Jezus, U kent mijn zwakheid. Laat mijn hart niet afgezonderd zijn maar verleen me iedere genade die ik nodig heb om te handelen met matigheid in alle dingen. Jezus Ik vertrouw in U. Amen.

  Lucas 12:3 Want wat jullie in het donker zeggen, zal men in het licht horen; en wat jullie elkaar binnenskamers in het oor fluisteren, zal men van de daken verkondigen.

  “Geliefde, zie  je dat uit je mond komt moet opborrelen van een zuivere bron? Laat geen leeg geklets uit jou komen. Laat enkel licht door jou komen en verwijder iedere duistere gedachte. Houd iedere gedachte aan Christus vast en laat Hem ja of nee zeggen. Licht, mijn kind. Spreek enkel licht.”

  Jezus, je kent mijn zwakheid, mijn dwaasheid. Help me om U altijd in mijn zicht te houden zodat enkel licht uit mij komt. Laat enkel Uw licht door mij komen. Jezus help me! Ik geef mijn tong aan U voor Uw gebruik. Jezus help me! Amen.

  Handelingen 14:22 waar ze de leerlingen bemoedigden. Ze spoorden hen aan bij het geloof te blijven, en zeiden dat wij door veel ellende heen moeten om het koninkrijk van God binnen te gaan.

  “Mijn geliefde, tot nu hebben je problemen je getest en versterkt. Degene dat er nog komen zullen onoverkomelijk zijn buiten de genade. Ik zend je beproevingen om je sterkte op te bouwen en zo zul je leren om standvastig te zijn in geloof. Er komt een dag wanneer geloof alles zal zijn dat overblijft. Maar wanneer je geloof hebt, heb je alles. Daarom, vrees niet de komende tijd. Omhels het kruis zoals Ik deed, wetend dat wat het geeft aan genade hetgeen het kost ver overtreft. Kleine, wees in vrede.”

  Lieve Jezus, ik heb zo weinig om U aan te bieden. Ik ben zwak en onrechtvaardig, maar in U ben ik gerechtvaardigd. Jezus, ik plaats al mijn vertrouwen in U. Amen.

  28-08-2013, 18:07 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn kinderen overal - jullie moeten naar mij, je geliefde Moeder luisteren, in deze tijd van smart 19/8/2013

  Moeder van Verlossing: Mijn kinderen over – jullie moeten naar me, jullie geliefde Moeder, luisteren in deze tijd van smart. Ik roep in het bijzonder degenen onder jullie op, die een grote devotie voor mij, de Moeder van God hebben als Ik jullie troost in deze tijd van geloofsafval. Jullie moeten deze Interventie uit de Hemel enthousiast aanvaarden en dankbaar zijn om de grote Liefde van mijn geliefde Vader, dat jullie dit grote Geschenk gekregen hebben.

  Wanneer jullie geloven dat de zware golf van heidendom, die spoedig mijn Zoons Kerk over de hele wereld zal innemen, jullie uithoudingsvermogen te boven gaat, dan moeten jullie om mijn tussenkomst vragen. Wat er ook gebeurt, wanneer jullie trouw blijven aan mijn Zoon, hoewel iedere poging zal gedaan worden om jullie te verstrooien, zal alles in orde komen. HEB NOOIT HET GEVOEL DAT HET HOPELOOS IS, WANT DE GROTE GLORIE VAN MIJN ZOON EN DE WIL VAN GOD ZULLEN SPOEDIG ONTHULD WORDEN.

  Het maak niet uit hoevelen in de Kerk in grote dwaling worden geleid, het Woord van God zal zich verspreiden zoals een lopend vuur. DE TWEE GETUIGEN VAN HET WOORD VAN GOD – DE WARE CHRISTELIJKE KERK EN HET HUIS VAN ISRAEL ZULLEN DE TAND DES TIJDS TROTSEREN. VUUR ZAL UIT HUN MOND STROMEN IN DE VORM VAN DE HEILIGE GEEST.

  Met tijd, nadat de gruwel der verwoesting werd onthuld, zullen diegenen die trouw zijn aan de Waarheid opkomen en het Koninkrijk van Christus zal van hen zijn. Leugens zullen altijd opgehelderd worden, maar in het begin echter, zullen degenen onder jullie die gevuld zijn met de Gave van de Heilige Geest, zoveel lijden wanneer jullie de verschrikkelijke ontheiliging in mijn Zoons Kerken zien. De Waarheid zal gezien worden en al degenen die misleid waren in het begin, zullen tenslotte het kwaad begrijpen, dat voor jullie is geplaatst.

  Jullie moeten alleen vertrouwen in mijn Zoon gedurende deze kwellende tocht, waar jullie zullen behandeld worden zoals een crimineel voor het volhouden van trouw te blijven aan het Woord van God. Onthoud alsjeblief mijn Zoons tocht naar Kalvarie. AANVAARD DIT KRUIS, MET LIEFDE EN WAARDIGHEID, OMDAT JULLIE MIJN ZOON ZEER TEVREDENSTELLEN WANNEER JULLIE ZIJN LAST DRAGEN. DOOR JULLIE OFFER EN LIJDEN, ZAL HIJ DE MEEST ONWAARDIGE ZIELEN VERLOSSEN EN DAN ZAL HIJ IN STAAT ZIJN AL GODS KINDEREN TE VERENIGEN.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  28-08-2013, 16:15 Geschreven door Claudia  


  27-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Men zal hen vragen om door een nieuwe eed plechtig te zweren dat zij trouw zullen blijven aan de Kerk 18/8/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, het plan van de valse profeet om de clerus van de wereld te misleiden is begonnen.

  ONDER HET MOM VAN EEN VERNIEUWING EN HERSTEL VAN DE KATHOLIEKE KERK, ZAL HEEL DE CLERUS BINNEN DEZE KERK OP RETRAITE GEZONDEN WORDEN OM HEN AAN TE MOEDIGEN HET NIEUWE APOSTOLAAT TE AANVAARDEN. Deze zullen wijdverspreid worden en velen zal verteld worden dat het doel is iedereen in de wereld te verenigen in de naam van de gerechtigheid. Deze nieuwe missie zal, zo zal hun verteld worden, de armen van de wereld insluiten en ernaar streven eenheid tot stand te brengen. MEN ZAL HEN VRAGEN OM DOOR EEN NIEUWE EED PLECHTIG TE ZWEREN DAT ZIJ TROUW ZULLEN BLIJVEN AAN DE KERK. ER ZAL HUN NIET GEVRAAGD WORDEN OM HUN GELOOF TE BEVESTIGEN IN MIJ OF IN MIJN HEILIG WOORD. IN PLAATS DAARVAN ZULLEN ZIJ TROUW ZWEREN AAN DE NIEUWE ZELFUITGEROEPEN LEIDERS DIE DE STOEL VAN PETRUS HEBBEN OVERGENOMEN.

  Begrijp goed dat diegenen die de Gave van de Heilige Wijdingen ontvingen, zal gevraagd worden om deel te nemen aan een vervalsing waarbij Ik, Jezus Christus, niet op de voorgrond zal staan, terwijl het er toch op zal lijken dat dit wel het geval is. Geld zal een drijvende kracht zijn en een nieuwe financiële organisatie zal op het getouw gezet worden om het zoeken te controleren naar fondsen die verzekeren dat de armen van de wereld er voordeel bij halen.

  Wanneer jullie je Heilige Wijdingen op gelijk welke manier wijzigen en vervolgens jullie leven verpanden aan iemand die alle banden met Mij verbreekt, dan zullen jullie niet langer geschikt zijn om Mij te dienen. Alles zal gezien worden als eenvoudig in de Ogen van God. Het plan zal zijn om Mijn gewijde dienaren te overtuigen vrijwillig deel te nemen aan de gruwel, die de samenleving en de seculiere wereld zal verbinden met de Kerk die door Mij, Jezus Christus, werd opgericht.

  Dat is de wijze waarop Ik zal beledigd worden. Elke inspanning die men  zal doen om het secularisme te omarmen zal door ongelovigen op applaus onthaald worden en dat zal als iets goeds beschouwd worden voor de nieuwe, zogenaamde moderne maatschappij van vandaag.

  Het zal voor Christenen weldra vreemd lijken wanneer zij leden van de seculiere wereld de Katholieke Kerk zo enthousiast zien omhelzen. Maar velen zullen hun twijfels weg borstelen en hun bezorgdheden van zich afzetten, wanneer zij voor het grote bedrog zullen vallen. In de kern van dit plan om de Kerk radicaal te veranderen ligt de haat voor Mij en voor alles wat Ik aan Mijn Kerk gaf. Jullie moeten in de komende dagen alles in vraag stellen. Vraag antwoorden wanneer zij Mijn Leer veranderen en haar verdraaien om ze aan te passen aan de  heidenen. Geen enkele leerling door Mij aangesteld, zou ooit de toelating krijgen om dat te doen, want het komt neer op godslastering.

  Wee diegenen die toestaan dat Mijn Heilig Woord gemanipuleerd wordt en dat er ruimte wordt gelaten om respect te betonen voor hen die Mij ontkennen.

  Jullie Jezus

  27-08-2013, 18:52 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij zullen plaatsen van toevlucht moeten vinden zodat zij kunnen zorgen voor de dagelijkse Mis en de Heilige Eucharistie 17/8/2013

  Moeder van Verlossing : O, MIJN LIEVE KINDEREN, HOEZEER VERDRIET HET MIJN HART OMWILLE VAN HET LIJDEN DE PRIESTERS WELDRA BINNEN DE KATHOLIEKE KERK TE WACHTEN STAAT.

  Zoveel dierbare dienaren van mijn Zoon, wier enige verlangen het is God te dienen en zielen op het rechte pad van verlossing te brengen, zullen geconfronteerd worden met beproevingen van zulk een omvang dat velen uit vrees afvallig zullen worden. Velen zullen blind zijn voor de Waarheid en zullen de grote veranderingen binnen de Kerk aanvaarden en deze verwelkomen in de foute veronderstelling dat zij voor het welzijn van allen dienen. Zij die het bedrog zullen herkennen, dat de Katholieken zal aangeboden worden, zullen vluchten. Zo beangstigd omwille van hun lot, zullen zij de Kerk verlaten, want zij zullen te zwak zijn om in verzet te komen tegen dergelijk kwaad.

  DE PRIESTERS DIE ZULLEN WEIGEREN OM DIE VALSE LEER AAN TE NEMEN ZULLEN VAN KETTERIJ BESCHULDIGD WORDEN EN VELEN ZULLEN OPENLIJK BERISPT WORDEN OMDAT ZIJ NIET GEHOORZAAM ZIJN TEGENOVER HEN AAN WIE ZIJ VERANTWOORDING MOETEN AFLEGGEN. VELEN ZULLEN GEEXCOMMUNICEERD WORDEN. ANDEREN ZULLEN GEMARTELD WORDEN. DAN ZULLEN ER DE PRIESTERS ZIJN DIE DE KERK – DE KERK DIE DE WERELD DOOR MIJN ZOON GESCHONKEN WERD – IN HET GEHEIM ZULLEN LEIDEN.

  ZIJ ZULLEN PLAATSEN VAN TOEVLUCHT MOETEN ZOEKEN, ZODAT ZIJ KUNNEN ZORGEN VOOR DE DAGELIJKSE MIS EN DE HEILIGE EUCHARISTIE. Zij zullen door de Heilige Geest geleid worden en  gevolgd door mijn Zoons Restleger, dat vurig trouw zal blijven aan Zijn Leer en Sacramenten tot op de laatste dag.

  Jullie moeten begrijpen dat indien jullie enige twijfel hebben omtrent de geldigheid van deze waarschuwing, dat Ik, de geliefde Moeder van Christus, zal gebruikt worden om de ware bedoelingen te verbergen van die krachten, die mijn Zoons Kerk op Aarde zijn binnengedrongen. Ik zal gebruikt worden als een boegbeeld van de Kerk om de mensen af te leiden van de ware intenties van deze goddeloze groep. Om Gods kinderen te overtuigen dat zij trouw blijven aan het ware Woord van God en aan de tradities van de Katholieke Kerk, zullen zij ceremoniën in het leven roepen, waarvan zij zullen beweren dat die mij eren. ZIJ ZULLEN DE PROFETIEEN VAN FATIMA GEBRUIKEN OM MIJN BEELD TE ONTWIJDEN DOOR DE WERELD EEN GROOT BEDROG VOOR TE HOUDEN. ZIJ ZULLEN MIJ GEBRUIKEN OM DE KERK VAN MIJN ZOON TE BEZOEDELEN EN AL WAT ZIJ ZULLEN DOEM ZAL OMGEKEERD GEBEUREN, IN OVEREENSTEMMING MET DE BEVELEN VAN DE DUIVEL.

  DOOR DE INDRUK TE WEKKEN DAT ZIJ DE MOEDER GODS VEREREN, ZULLEN VELE KATHOLIEKEN IN EEN VALS GEVOEL VAN VEILIGHEID GELEID WORDEN. DAT ZAL BETEKENEN DAT ELKE TWIJFEL, DIE ZIJ ANDERS ZOUDEN HEBBEN ALS GETUIGEN VAN DE VREEMDE NIEUWE WIJZIGINGEN AAN DE MIS EN DE SACRAMENTEN, ONMIDDELLIJK ZAL VERGETEN ZIJN. Wat een groot verdriet geeft mij dat. Mijn beeld zal vrijwillig gebruikt worden om mijn Zoon te beledigen.

  Satan veracht mij. Hij vreest mij ook. Om mijn Zoon te krenken, zal hij door de zielen die hij beïnvloedt, grote inspanningen doen om mijn beeld door vele geheime rituelen en zwarte missen te ontwijden. Mijn beeld zal opgeschikt worden met satanische symbolen en Ik zal op vele plaatsen ontheiligd worden door vrijmetselaarsgroepen die er de controle over verworven hebben. 

  Bid, bid, bid, kinderen, elke dag voor sterkte om deze verdorvenheid met moed tegemoet te treden. Vrees niet. Aanvaard dat Satans leger nu in vele landen de controle heeft, in elk deel van de wereld. Wanneer jullie dat erkennen, kan jullie de sterkte en de vastberadenheid geschonken worden die jullie nodig hebben. Wanneer jullie om deze genaden vragen door de Kruistochtgebeden, kunnen en zullen jullie helpen om deze verdorvenheid te matigen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Verlossing

  27-08-2013, 18:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij moeten de Heilige Misboeken bewaren, de liturgische gewaden, de Heilige Bijbel en de Heilige Kruisen. 17/8/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, velen van hen die gezegend zijn met een sterk geloof en liefde voor Mij, Jezus Christus, beginnen eindelijk Mijn stem te herkennen nu Ik tot de wereld spreek door deze boodschappen.

  Zij die hun leven doorbrengen met het slaafs dienen van het serpent, weten ook dat Ik het ben die spreek. En aldus begint de strijd aan de ene zijde om Mijn Heilige Wil te doen, en bij de vijanden van God het verlangen om Mij te bevechten.

  ZIJ DIE VAN PLAN ZIJN OM LIJDEN OVER DE MENSHEID TE BRENGEN, ALS DEEL VAN EEN VERBOND MET HET BEEST, ZULLEN ER ZORGVULDIG OVER WAKEN DEZE BOODSCHAPPEN NIET OPENLIJK AAN DE KAAK TE STELLEN, WANT ALS ZIJ DAT DOEN, ZULLEN ZIJ ER GELOOFWAARDIGHEID AAN VERLENEN. In plaats daarvan zullen zij op andere manieren de haat tegen Mij verspreiden, te beginnen met het vernietigen van het geloof van de gelovigen binnen Mijn Kerk. Zij zullen de harten van hen die Mij beminnen opzetten tegen hun medechristenen. ZIJ ZULLEN HEIDENEN IN DE ARMEN SLUITEN, NEW AGE HEKSEN EN VEREERDERS VAN HET BEEST, EERDER DAN CHRISTENEN DIE BEZWAAR ZULLEN MAKEN TEGEN DE BOOSAARDIGE HEIDENSE RITUELEN, WELKE IN DE KATHOLIEKE KERKEN ZULLEN OPGEVOERD WORDEN EN WELDRA OOK IN ANDERE CHRISTELIJKE KERKEN.

  Deze gebeurtenissen moeten nog komen. Alstublieft, denk niet dat de huidige Heilige Missen of sacramenten al veranderd zijn, hoewel zij zeer binnenkort anders zullen worden. Wanneer dat plaatsvindt, moeten jullie je afwenden en Mij verdedigen.

  VELE VERANDERINGEN WERDEN TIJDENS DE LAATSTE PAAR JAREN GEPLAND DOOR HET KWAAD VAN DE VRIJMETSELARIJ IN MIJN KERK OP AARDE. NU STAAN HUN PLANNEN, DIE REEDS BEKEND GEMAAKT ZIJN BINNEN DE HOOGSTE RANGEN IN DE KERKEN, KLAAR OM TE WORDEN AANGEKONDIGD. ZIJ ZULLEN ONTSLUIERD WORDEN MET DE AANKONDIGING DAT DE KATHOLIEKE KERK GEMODERNISEERD WORDT, ZODAT ZIJ IN DE HUIDIGE NIEUWE, RUIMDENKENDE, LIBERALE MAATSCHAPPIJ BETEKENISVOL KAN WORDEN. Die aankondiging zal zeggen, dat zij (de Kerk) het verleden achter zich zal laten en dan zal zij meedelen dat haar motto is, alle geloofsgezindten te omarmen, om te tonen dat zij niet eng van geest is. Deze aankondiging zal over de hele wereld gevierd worden en de media zullen dat grote nieuws op hun voorpagina’s zetten, daar waar zij voorheen de katholieke Kerk met afkeer beschouwden.

  Het zaad van Satan zal gebruikt worden en de nieuwe ceremonieën, waarbij de vorm van de Heilige Missen tegengesteld zal aangeboden worden, maar al de correcte zinnen die verwijzen naar Mijn Passie zullen vervangen worden door nonsens – lege woorden – lege vaten – lege tabernakels. Al Mijn kruisen zullen vervangen worden door de geheime symbolen van het occulte.

  Dat is de grote verwoesting waarvan sprake bij de profeet Daniël. DIT BETEKENT HET EINDE VAN MIJN HEILIGE EUCHARISTIE EN HET EINDE VAN DE MIS, ZOALS JULLIE ZE KENNEN, OP VELE PLAATSEN. MAAR MIJN GELIEFDE TROUWE DIENAREN ZULLEN NU DE VERVAARDIGING VAN DE HEILIGE HOSTIES VOORBEREIDEN. ZIJ MOETEN DE HEILIGE MISBOEKEN BEWAREN, DE LITURGISCHE GEWADEN, DE HEILIGE BIJBEL EN DE HEILIGE KRUISEN. Zij zullen alle vervangen worden.

  Jullie moeten snel samenkomen en plannen maken, want het zal jullie niet toegestaan zijn de Mis op te dragen overeenkomstig Mijn Wil.

  Ik zal jullie leiden, Mijn geliefde dienaren, wanneer de tijd komt. Aan die Christenen die geloven dat deze gruwel enkel de katholieke Kerk zal treffen: weet dat hij alle christelijke Kerken zal aantasten, totdat zij alle vermeldingen of alle tekenen van Mij verwijderd hebben. Met de tijd zullen jullie streng gestraft worden voor het noemen van Mijn Naam.

  Jullie zullen geschokt zijn hoe vlug de schijnbaar onschuldige, vernieuwde, maar bezoedelde Kerk zal afdalen tot een verdorven cultus. Zij zullen buitengewone moeite doen om diegenen te straffen die hun mensengemaakte, heidense, nieuwe wereldreligie het hoofd bieden.

  Christenen en Joden zullen het hoofddoel zijn van haat en zij zullen omwille van hun geloof vervolgd worden.

  In plaats van bang te zijn, roep Ik jullie op om bereid te zijn voor Mijn Naam te strijden. Vergeet nooit hoezeer Ik nog steeds gehaat ben. Weet dat wanneer jullie Mij volgen, in deze komende tijden, jullie kruis veel zwaarder zal zijn dan van diegenen die voor jullie kwamen.

  Jullie Jezus

  27-08-2013, 18:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Eerste Oordeel is nabij en IK zal de slechte mensen aan de kant zetten 15/8/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn leerlingen op, die de waarheid kennen, om moedig te zijn in deze moeilijke tijden voor de mensheid.

  De tijd dat in vele landen op hetzelfde moment oorlogen zullen uitbreken, is zeer dichtbij. Wanneer jullie horen van al deze oorlogen en getuigen zijn van de regelrechte wreedheid van die verdrukkers, die onafscheidelijk met elkaar verbonden deze oorlogen veroorzaken, dan zullen jullie weten dat de tijd voor Mijn Tweede Komst nabij is.

  Dan zullen er meer onder jullie zijn die de waarheid herkennen die staat in het Boek van Johannes – de Openbaring – zoals ze nu aan jullie geopenbaard wordt. Vrees niet, want al deze dingen moeten gebeuren. Velen die deze boodschappen niet aanvaarden begaan een grote vergissing, want het Boek der Waarheid bevat eenvoudig de details en de geheimen die opgetekend staan in het Boek Openbaring. Ik, het Lam van God, ben de enige Autoriteit: Ik alleen heb de toestemming van Mijn Vader om de Zegels die daarin vervat zijn te openen.

  INDIEN JULLIE NIET IN HET BOEK DER WAARHEID GELOVEN, DAN GELOVEN JULLIE EVENMIN IN HET BOEK OPENBARING. WEES GEWAARSCHUWD. ZIJ DIE HET BOEK OPENBARING VERWERPEN VERZAKEN AAN MIJN BARMHARTIGHEID. Maar de waarheid zal hun getoond worden tijdens Mijn Grote Waarschuwing door middel van Goddelijke Tussenkomst, want anders zouden velen Mij nooit kennen of Mijn grote barmhartigheid begrijpen die Ik de wereld breng. JULLIE MOETEN AAN HET BOEK OPENBARING NOOIT IETS TOEVOEGEN, TRACHTEN HET TE INTERPRETEREN OF ER IETS UIT WEGLATEN OM HET AAN TE PASSEN AAN JULLIE EIGEN VERLANGENS, WANT DAARVOOR ZULLEN JULLIE LIJDEN. WANNEER JULLIE ZULKE DINGEN DOEN, DAN KNOEIEN JULLIE MET HET WOORD VAN GOD. Dit boek werd jullie beloofd. God heeft Zijn 7de boodschapper gezonden om de waarheid te openbaren. Aanvaard dit met vertrouwen in Mij of jullie zullen alleen verdergaan, in onwetendheid omtrent het verschrikkelijk bedrog dat hen zal overvallen die het Woord van God verwerpen.  

  Vele, vele veranderingen zullen nu in de wereld plaatsvinden en het zal niemand ontgaan. Religies zullen tot dwaasheid worden, omdat miljoenen een heidens geloof zullen aannemen, waarvan hun zal gezegd worden dat het dient om God te eren. NEDERIGHEID EN LIEFDE VOOR DE ARMEN ZULLEN DE REDENEN ZIJN, ZO ZAL JULLIE GEZEGD WORDEN, WAAROM DE VERNIEUWDE EN VERLICHTE KERK EEN NIEUW BEGIN ZAL INLUIDEN. ZOALS LAMMEREN NAAR DE SLACHTER, ZO ZULLEN JULLIE NAAR DE VUURPOEL GELEID WORDEN. Wanneer jullie je bewust zullen worden van de verschrikkelijke gruwel waarin jullie zijn meegesleurd, kan het te laat zijn. Wanneer jullie eer betuigen aan het Beest, dan zal hij jullie besmetten en met de tijd zullen velen slaven worden.

  Grote veranderingen in de politieke en communicatie systemen van de wereld zullen een grote verdeeldheid tot gevolg hebben. Zij die God trouw zijn in alles wat aan de wereld gegeven werd door Mij, Jezus Christus, zullen leven. Zij die Mij afwijzen zullen geen leven hebben, want zij zullen onbekwaam worden om Mijn barmhartigheid te aanvaarden. Mijn Hart, hoewel het hierdoor in tweeën zal gesneden worden, zal verharden en Mijn gerechtigheid zal de overhand krijgen.

  HET EERSTE OORDEEL IS NABIJ EN IK ZAL DE SLECHTE MENSEN AAN DE KANT ZETTEN, WANT DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE ZAL ALLEEN DIEGENEN VERWELKOMEN DIE MIJN BARMHARTIGHEID AANVAARDEN. VELEN ZULLEN ZEGGEN: “GOD IS BARMHARTIG. HIJ ZOU NOOIT ZULKE WREEDHEID TONEN”. MIJN ANTWOORD IS DAT DE AARDE, ZOALS JULLIE HAAR KENNEN, ER NIET MEER ZAL ZIJN. In plaats daarvan zal een nieuwe en vernieuwde aarde oprijzen – veel groter, groter dan voorheen, waar twaalf naties zullen zetelen, zij aan zij, in liefdevolle harmonie.  Alleen zij die Mij trouw blijven en zij die Mij niet kennen, maar die Mijn hand aannemen, wanneer Ik hen bij de waarschuwing het bewijs lever van de waarheid, zullen de poorten binnengaan. Dan zal Ik ze sluiten. Niemand zal dan nog binnengaan, want Mijn oordeel zal voltrokken zijn. Alle verdriet zal vergeten zijn en de slechten zullen in de hel geworpen worden, waar zij een eeuwigheid zullen lijden. De mens moet Mijn grote Liefde, barmhartigheid en medelijden nooit onderschatten. Maar hij zou ook Mijn bestraffing moeten vrezen, want die zal definitief zijn wanneer de laatste bazuin weerklinkt op de Grote Dag van de Heer.

  En dan zal het voorbij zijn.

  Jullie Jezus

  27-08-2013, 18:21 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar Heiligdommen bezoeken en haar daar eer bewijzen 14/8/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, GEEN ENKELE LEVENDE PERSOON KAN TEN VOLLE BEGRIJPEN HOE LISTIG SATAN IS. Weet dat diegenen van wie hij zich meester maakt, jullie nooit de indruk van kwaad zullen geven. Integendeel, zij zullen heel aantrekkelijk zijn, humoristisch, gezaghebbend en overtuigend  wanneer zij hun zondige wegen aan jullie bekend maken, zodat jullie hun misleiding zullen aanvaarden.

  DIEGENEN, BINNEN MIJN KERK, DIE DE DUIVEL EER BEWIJZEN EN ZIJN BEVELEN SLAAFS VOLGEN, ZULLEN JULLIE BUITENGEWOON VERWARREN DOOR HUN HEILIGE MANIER VAN DOEN. Zij zullen velen van jullie voor hun wegen winnen, daar het jullie zal toeschijnen dat zij Mij en Mijn geliefde Moeder werkelijk eren. Maar weet dat elk gebaar en schijnbaar heilige handeling een belediging zal camoufleren voor de altaren die bestemd zijn om Mijn Naam te eren. Jullie moeten weten dat wanneer zij het Beest eren, ZIJ JULLIE SCHIJNBAAR HEILIGE AKTEN ZULLEN VOORHOUDEN, MAAR DIE ZULLEN HET OMGEKEERDE ZIJN. Hun intenties zullen zeer heilig en eerbiedwaardig lijken, maar wees niet misleid.

  ALS JULLIE MIJN MOEDER EREN, MOETEN JULLIE HAAR HEILIGDOMMEN BEZOEKEN EN HAAR DAAR EER BEWIJZEN. ZIJ DIE MIJ LIEFHEBBEN ZULLEN TOT HAAR GAAN. ZIJ MOGEN NOOIT AANVAARDEN DAT MIJN MOEDER NAAR HET HOF VAN DE VIJANDEN VAN MIJN KERK KAN BEVOLEN WORDEN.  

  De andere tekens die de wereld gevraagd zullen worden aan te nemen en die de schijn zullen hebben de Drie-ene God te eren, evenals Mijn Moeder en al de heiligen, zullen als goed voorkomen.  Maar de vijanden van God zullen ze jullie altijd op een afwijkende manier tonen. Wanneer het onverwachte gepresenteerd wordt, weet dat dit een duidelijk teken is van het Beest, dat de wereld voor schut zal zetten door de mensen te doen geloven dat hij en zijn aanhangers heiligen zijn.

  Jullie Jezus

  27-08-2013, 18:11 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spoedig zullen zij kerken gaan gebruiken als plaatsen om zaken te doen en er winst uit te halen 13/8/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, hoe ellendig zullen Katholieken en Christenen over de hele wereld zich voelen wanneer zij zien hoe hun kerken en plaatsen van verering zullen omgetoverd worden tot plaatsen van amusement.

  Vele evenementen zullen gehouden worden in kerken die bedoeld zijn om Mij te eren, maar die Mijn Naam zullen beledigen. Spoedig zullen zij kerken gaan gebruiken als plaatsen om zaken te doen en er winst uit te halen. Al deze zaken zijn onafwendbaar en diegenen die Mij beminnen zullen wenen in grote smart. Hoe zullen deze arme zielen lijden omdat zij de strijd moeten aangaan met dergelijke godslasteringen. De ketterijen die hun door de strot geramd worden zullen meebrengen dat aan die zielen weinig respect zal betoond worden gedurende de vele rituelen en plechtigheden die God beledigen. Er zal gezang zijn en gelach, luide stemmen en de voordracht van vertellingen die met Mij niets te maken zal hebben. Toch zullen al deze verachtelijke handelingen in Mijn Kerken gepleegd worden en voor Mijn Aanschijn.

  Mijn dochter, sla acht op Mijn belofte. Ik zal tot de uiteinden van de aarde gaan om elke zondaar te redden. Maar zielen kunnen zo aangetast zijn dat, ongeacht wat Ik ook doe, zij nooit Mijn barmhartigheid zullen aanvaarden, zelfs niet op het moment van de dood, al zullen zij weten dat de hel hen wacht.

  Daarom moeten jullie aanvaarden dat er zielen voor Mij verloren gaan, omdat hun boosaardigheid zo ingeworteld is in hun ziel dat geen enkele tussenkomst hen zal scheiden van het Beest.

  Wat Ik jullie moet zeggen is het volgende. Laat niet toe dat diegenen die aangetast zijn door de duivel jullie van Mij wegnemen door hun leugens. Wanneer jullie meegaan in de leugens die opgelegd worden door diegenen die Mij niet eren, dan verzwakken jullie je geloof – zelfs al is het er maar eentje, vanuit het oogpunt van Mijn onderrichtingen. Indien jullie toegeven aan slechts één verzoek, bedoeld om jullie begrip te wijzigen van wat Ik jullie heb geleerd, dan brengt dat mee dat jullie de duivel toestaan jullie nog krachtiger in verleiding te brengen om jullie van Mij af te keren.

  Bedek jullie oren met jullie handen wanneer de godslasteringen uitstromen uit de muil van het Beest. Neem helemaal niets aan van al wat Mijn sacramenten of Mijn Leer verraadt. Keer om naar de andere weg en volg Mij omdat er, wanneer al die dingen gaan gebeuren, slechts één pad zal zijn dat jullie kunnen bewandelen. Dat is Mijn weg, de weg van de waarheid. Alleen de volledige waarheid kan aanvaard worden. Een halve waarheid wordt een hele leugen.

  Jullie Jezus

  27-08-2013, 18:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overstromingen zullen dagelijks plaatsvinden en jullie zullen weten welke delen van de wereld Mijn Vader het meest vertoornen 12/8/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen overal, ook zij die niets afweten van deze boodschappen, zullen in deze tijd naar Mijn Kerken getrokken worden om Mij op te zoeken. Omwille van Mijn geschenk aan hen van de Heilige Geest, zullen zij in het Toevluchtsoord van Mijn Hart gebracht  worden. Zij zullen de onrust gewaarworden in de wereld en zij zullen beseffen dat zij Mijn hulp nodig hebben om sterk te blijven staan in Mijn Leer.

  Velen zullen de veranderingen bespeuren in de lucht zodra de vijanden van God hun haatplannen om de wereld te bedriegen beginnen bekend te maken terwijl (ook) hun verachtelijke daden, om de zonde in al haar verschijningsvormen goed te keuren, bekend worden. De wereld zal terechtkomen in een vloed van zielenleed en velen zullen geschokt zijn door de pogingen die zij overal tegenkomen om de zonde in elke vorm te verafgoden.

  Zonden van het vlees zullen toegejuicht worden. Verwaandheid en obsederende eigenliefde zullen overal in de wereld gezien worden. Bezetenheid van zichzelf zal als nooit tevoren een wezenlijke karaktertrek blijken. Zij die dergelijke genoegens niet zoeken zal men links laten liggen en zich als buitenstaanders doen gevoelen.  DE ZONDEN VAN DE DUIVEL ZULLEN VERHEERLIJKT WORDEN EN TERWIJL DE MENSEN ZICHZELF MEEGEZOGEN VINDEN IN DEZE WAANZIN, ZAL DE WERELD DE VLOEDGOLVEN VAN TOORN TE ZIEN KRIJGEN WANNEER MIJN VADER VELE DELEN VAN VELE LANDEN WEGVAAGT. DAGELIJKS ZULLEN OVERSTROMINGEN PLAATSVINDEN EN JULLIE ZULLEN WETEN WELKE DELEN VAN DE WERELD MIJN VADER HET MEEST VERTOORNEN, WANNEER DE WATEREN IN RAZERNIJ NEERSTROMEN OP DE LANDEN.

  Al jullie boosaardige landen zullen uit eerste hand ondervinden hoe de zonden van het vlees zullen gestraft worden. Mijn Vader zal de duivel tegenhouden bij het inpalmen van de zielen van diegenen die schuldig zijn aan deze zonde, om te voorkomen dat zij anderen zouden aantasten. Zij zullen  gestopt worden. Het zal hun niet langer toegestaan zijn om voort te gaan met hun besmetting. Dit kwaad zal aangepakt worden en overal, door de hand van God, zal men getuige zijn van Goddelijke tussenkomst.

  Bid om barmhartigheid, jullie die misschien in deze kastijdingen betrokken geraken. Ik zal diegenen beschermen die zich naar Mij wenden om bescherming.

  Jullie Jezus

  27-08-2013, 18:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weet dat de pijn van afwijzing net dezelfde zal zijn als diegene die Ik en Mijn apostelen te verduren hadden 10/8/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, niet één mens onder jullie is zo zuiver van ziel dat hij anderen in Mijn Naam kan oordelen. Maar weet dit, diegenen onder jullie die Mij trouw zijn en Mijn Leer volgen – jullie zullen veel verdriet moeten verdragen wanneer jullie getuige zullen zijn van de grootste boosaardige gruwel, die de wereld te wachten staat.

  IN NAAM VAN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN SOCIAAL MEDELEVEN, ZAL DE VALSE PROFEET HET PLAN OPSTELLEN, WAARVAN DE WERELD ZAL GELOVEN DAT HET DIENT OM TE EVANGELISEREN EN EEN MODERNE KERK TE STICHTEN. DEZE KERK ZAL DE HAND REIKEN AAN ALLE ZONDAARS EN DIE ZONDAARS OMHELZEN WIER ZONDEN DOOR MIJ NIET KUNNEN AANVAARD WORDEN.

  Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen beschouwd worden als een ketterse sekte, omdat jullie de waarheid zullen blijven verkondigen. Alle pogingen om Mij trouw te blijven zullen krachtdadig aangevallen worden. Jullie zullen uitgesloten en als extreem rechtse dissidenten bestempeld worden. Elke poging om de tradities van de heilige ceremoniën te bewaren zal genegeerd worden.

  De macht van hen die Mijn kerken op aarde zullen misleiden moet niet onderschat worden, aangezien miljoenen gewijde dienaren de nieuwe valse leer zullen omarmen. Zij zullen, onterecht, geloven dat deze nieuwe leer een vorm van evangelisatie is. Hun steun, als gewillige dienaren van de gruwel, zal het zeer moeilijk maken voor die Christenen die de waarheid kennen. Hun stemmen zullen als gefluister zijn te midden van het geschreeuw van hen die slaven zullen worden van leugens, ontworpen in Mijn Naam.

  Weet dat de pijn van afwijzing net dezelfde zal zijn als diegene die Ik en Mijn apostelen te verduren hadden tijdens Mijn tijd op aarde. De priesters van weleer, die beweerden God lief te hebben, aarzelden niet om de stemmen tot zwijgen te brengen van Mijn leerlingen, die hun het nieuws brachten van wie Ik was. In deze tijd, waarin Ik Mijn Tweede Komst aankondig, zullen Mijn profeten en Mijn leerlingen het schokkend vinden wanneer hun stemmen zullen afgewezen worden en men hen zal beschuldigen van godslastering.

  Terwijl Mijn volgelingen toenemen en groeien, zullen zij als bedelaars zijn en zij zullen de Calvarieberg beklimmen - naakt, met niets anders dan hun geloof. Terwijl zij de vlam van Mijn Licht in Mijn Kerk  - Mijn ware Kerk - zullen bewaren, zullen zij nooit van de waarheid afwijken en zij zullen op hun rug een zwaar kruis dragen. Dat is het kruis van verlossing, want op hun arme, vermoeide ruggen zullen zij de zonden dragen van hen die Mij verlaten hebben. Hun lot zal hard zijn. Omwille van hun geloof voor Mij, zullen zij veel lijden omwille van andere mensen om hun ellendige zielen te redden.

  DIE ZIELEN VERDIENEN HET NIET TE WORDEN GERED. ZIJ ZULLEN ALLEEN GERED WORDEN OMDAT IK VERKIES HEN TE REDDEN. ZIJ ZULLEN MIJ BELEDIGD HEBBEN, VRESELIJK LIJDEN VEROORZAAKT HEBBEN AAN MIJN TROUWE VOLGELINGEN EN MIJN RESTLEGER GEKWELD HEBBEN. TOCH ZAL IK HEN REDDEN OMWILLE VAN HET GELOOF VAN HEN DIE BEHOREN TOT MIJN RESTLEGER.

  Die andere mensen, die hun ziel aan het Beest verkocht hebben, weet dit. Jullie mogen dan wel niet in de hel geloven, maar Ik zal jullie openbaren welk lijden het jullie zal brengen. DE DAG WAAROP IK JULLIE DE NIVEAUS VAN KWELLING IN DE HEL ZAL TONEN, ZAL JULLIE ANGST AANJAGEN EN VELEN ONDER JULLIE ZULLEN SCHREEUWEN OM MIJN BARMHARTIGHEID. EN IK ZAL JULLIE REDDEN, ALS JULLIE MIJ VRAGEN JULLIE TE VERGEVEN. IK ZAL DAT DOEN TIJDENS DE DAG VAN DE GROTE WAARSCHUWING. Diegenen onder jullie die de brandende vuren van de hel zien, maar zich niet tot Mij keren: jullie zullen de Waarschuwing niet overleven en dat moment waarop jullie Mij verwerpen zal jullie laatste zijn.

  Al diegenen die Mij trouw blijven en trouw aan Mijn Woord - hoewel jullie zullen lijden -  jullie komende toekomst is er een van grote heerlijkheid.

  Zij die geen acht zullen slaan op Mijn Waarschuwing of niet luisteren naar de waarheid, zullen in groot gevaar zijn.

  Diegenen onder jullie die het Beest verafgoden en de Valse Profeet volgen in de nieuwe wereldreligie, zullen levend, met deze twee, in het brandend vuur van de hel geworpen worden. 

  De waarheid proeft bitter, maar wanneer jullie haar aanvaarden, zal zij jullie het Eeuwig Leven brengen, waar jullie voor altijd genieten van Mijn Koninkrijk samen met jullie geliefden.  Snijd de navelstreng van het Eeuwig Leven niet door, want dan zullen jullie zulk een verschrikkelijk lijden ondergaan en nooit zal jullie verlichting geschonken worden.

  Jullie Jezus

  27-08-2013, 17:56 Geschreven door Claudia  


  22-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Barbara

  Voel je wind?

  Gepubliceerd op 18 aug 2013

  De wind die je voelt in je gezicht is Mijn Ruach Ha'Kodesh. Hij omringt je nu. Wees je zeer bewust van deze wind. Mijn vlekkeloze bruid is klaar om naar haar nieuwe Thuis te komen. Velen begrijpen niet dat Mijn bruid die voortdurend blootgesteld wordt aan de gebeurtenissen die zich binnenkort zullen ontvouwen, velen zullen vallen en op hun kleren zouden vlekken komen.

  Ik wil een perfect reine bruid die leeft in Mijn gerechtigheid. Wanneer Ik Mijn bruid haal, zal er ook het weghalen van Mijn Ruach Ha'Kodesh zijn. Dit betekent dat velen die niet voorbereid waren met olie in hun lampen zullen moeten zoeken naar die olie. Wanneer ze hun lampen gevuld hebben, mogen ze ook komen naar de plaats die Ik heb voorbereid.

  Niemand weet de dag of het uur, maar sommigen van Mijn schapen hebben de volgorde van deze dingen gevonden door de details van Mijn profeten te bestuderen. Mijn Woord is een levend ding, en Mijn profetieen vertelden de sleutel van wat er gaat komen. Luister naar de profeten en onderscheid zorgvuldig wat ze je vertellen. Zwijg niet, maar verspreid deze woorden die Ik tot je spreek. Velen zullen zien dat eens Ik in de herfst de oogst binnenhaal, wat er zal gebeuren in de lente.

  Wees voorbereid Mijn schapen, met jullie lampen altijd gevuld. Ik houd van jullie allen gelijk, en Ik houd niet minder van jullie. Het verblijf van de Ruach Ha'Kodesh is de sleutel tot wanneer Ik jullie tot Mij zal brengen. Sommigen hebben hun lampen gevuld en anderen hebben hun lampen niet gevuld. Spoedig zullen zij de olie halen die Ik nodig heb. Schapen die Mijn woorden zorgvuldig bestuderen zullen gemakkelijk begrijpen en letten op Mijn Waarschuwing.

  Dingen zullen nu vlug veranderen op jullie Aarde en in jullie eens grote natie. Wees niet bang.
  Wees bezorgd met jullie lamp vol te hebben. Luister naar Mijn stem. Blijf dicht bij Mij, jullie Herder, en loop niet weg van de kudde. Houd jullie lamp vol. Plaats je lamp niet aan de kant en dwaal niet in de duisternis van deze wereld. Als je geen lamp hebt, word je achtergelaten in het vlees en heeft Mijn bescherming geen voordeel voor jou.

  Vul je lamp door te leren wie Ik ben door Mijn word, door dikwijls tot Mij te spreken en voortdurend te bidden in de Geest. Voel de wind van de Ruach Ha'Kodesh rond je. Je verlossing is nabij.

  22-08-2013, 01:48 Geschreven door Claudia  


  21-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Barbara

  Gepubliceerd op 16 aug 2013

  Ik wil de Mijn schapen weten hoe ze moeten leven en zelfs naar Mij toe lopen op hun tocht. Leer wie Ik ben en leef zoals Ik leefde wanneer Ik op jullie Aarde kwam. Als je Mij goed kent, zul je niets te vrezen hebben wanneer je geconfronteerd wordt met het kwade. Jullie hebben nog steeds tijd om dienaren te zijn voor jullie Vaders Koninkrijk, als je jezelf openstelt voor Mijn instructies. Tijd gaat voorbij en jullie moeten uitkijken voor de jobs die Ik voor jullie heb voorbereid.

  Dag na dag, nu Mijn kinderen, met jullie en jullie tocht, wordt het pad steeds ruiger en bergopwaarts, daarom moeten jullie voorzichtig zijn om je ogen te richten op de beloning en jullie stevig in Mijn Woord geplant en niet in jullie wereld. Het kwaad loert nu om iedere hoek. Wees jullie van jullie omgeving bewust en Ik zal jullie vele dingen tonen. Ik wil dat Mijn kinderen zich zeer bewust zijn en voorbereid voor wat komen gaat. Mijn kinderen moeten niets vrezen. Vrees komt niet van Mij en doet niets om Mijn koninkrijk te bevorderen.

  Mijn kinderen, jullie zullen daar op jullie Aarde sommige van deze rampen meemaken. Velen onder jullie hebben reeds geconfronteerd geweest met allerhande rampen en vernietiging. Jullie Aarde was eens Mijn mooie schepping, en is nu gevallen en platgewalst door de heerser van de lucht, Satan zelf. Er zijn bijbelverzen in mijn woord die over deze zaken spreken. Hoe de wereld nu is geworden net als voor Noah in zijn ark werd gezonden.

  Jullie wereld is gelijkaardig aan wanneer de Aarde moest gereinigd worden van zijn slechtheid wanneer Noah er was. De tijd is nabij wanneer Ik de gebeurtenissen in beweging zal zetten om het begin van het einde voor satan en zijn volgelingen te forceren. Ze hebben jullie Aarde veel te lang beheerst en Mijn volk onderworpen in duisternis en zonde.

  Wees gewillig om Mij te volgen!

  Gepubliceerd op 14 aug 2013

  Sorry voor dat geblaf! Goddank dat het een Jack Russell was en niet een wolf!!
  Mijn dochter, wanneer Ik zeg "spring", zeg jij "hoe hoog?." Vergeet niet dat Ik je Vader ben. Ik ben je verzorger, maar Ik kan er enkel voor jou zijn als je onder Mijn vleugels blijft. Jij stelt de regels niet op of zegt niet hoe Ik je kan gebruiken, en je mening, hoewel ze belangrijk is voor Mij, en soms zelfs door Mij gevormd, doet er niet toe. Je moet jezelf, je trots, je gevoelens, je emoties erbuiten laten.

  Als Ik je een job gegeven heb, moet je die doen. Er is geen ruimte voor discussie. Richt je op Mijn boodschappen met jou. Deze boodschappen zij ook voor anderen, maar ze zijn ook voor jou, behandel ze ook zo. Deze laatste dagen zullen verstrooiingen brengen. Een moment van Mij wegkijken kan betekenen van het pad afstappen in de zone van vernietiging. Ik vraag aan Mijn schapen in hun kudde te blijven.

  Er zijn wolven, wees daar zeker van. Ze proberen om Mijn schapen af te zonderen van de kudde zodat ze gemakkelijk kunnen verslonden worden. Waarschuw de kudde. Kijk uit voor de wolven en laat gekibbel onder jullie niet de verstrooiing zijn dat iemand doet afdwalen.
  Til elkaar op in gebed en steun. Heb elkaar lief en gooi geen stenen, laat de eerste steen jezelf treffen. Heb elkaar lief en steun elkaar en laat de harten van de anderen aan Mij.

  Bid voor de verlorenen en voor de gevonden, en verhef niemand, ook jezelf niet tot een hoger niveau in jullie gedachten. Alle worden van profeten en klokkenluiders zijn gelijk en elk woord moet onderscheiden worden door gebed en zorgvuldig nageleefd worden eens je weet dat het een boodschap is dat gezegend werd met de Ruach Ha'Kodesh, Heilige Geest. Jullie vlees trekt jullie in vele richtingen.

  Vraag de Ruach Hakodesh om je standvastig te doen blijven, en vertrouw op Hem dat hij je leidt op het gemakkelijk stuk. Zeker, jullie zullen nog steeds problemen zien, Mijn kinderen, maar Ik ben volledig uitgerust om jullie te begeleiden en jullie te bemoedigen eens deze problemen opduiken. Jullie zijn de mijne, en jullie zijn niet van jezelf.

  Offer jezelf aan Jezus

  Gepubliceerd op 10 aug 2013

  Vele van Mijn kinderen oordelen over hun broeders en zusters. Mijn kinderen, jullie plaats is niet te oordelen, want dan zul je geoordeeld worden. De erfzonde die aan al Mijn kinderen kleeft is dezelfde. Het is de doodzonde dat op jullie is geplaatst wanneer jullie geboren worden in deze gevallen wereld. Jullie levens, eens jullie bewust in staat zijn duidelijke beslissingen te nemen, zijn alle verschillend van elkaar, maar wat jullie ook doen, de zonde van de mens kleeft aan jullie vast en zal jullie nooit verlaten zolang je op je gevallen Aarde rondloopt.

  De manier dat deze zonde wordt weggenomen van jullie is door verlossing, door het verlossend bloed van de Zoon op het kruis. Zolang jullie een menselijk lichaam hebben zal de erfzonde een deel van jullie zijn. Kennis vergaren van Mijn woord en leren hoe Mijn Heilige Geest jullie leven leidt is de sleutel om jullie gekaapte menselijke natuur te verzachten. Er is een definitieve strijd van de wil bezig tussen goed en kwaad in alle mensenharten en gedachten.

  Het vlees op zich is neutraal, de zonde komt van Satan. Satan verleidt het vlees. Het vlees op zich is neutraal, de Heilige Geest veroordeelt het vlees. Het vlees maakt keuzes tussen veroordeling en verleiding. Als Mijn kinderen zijn jullie eigenlijk veroordeeld om het goede te doen, en om de juiste beslissingen te maken, maar vele van Mijn kinderen geloven ten onrechte dat ze veroordeeld worden door de Vader voor de slechte keuzen en de zonde dat ze toelaten in hun levens.

  Nee, dit is niet zo. De aanklager klaagt hen aan om zich veroordeeld te voelen. Dit gevoel van veroordeling kan, als er niets aan gedaan wordt leiden tot schuld en zelfs nog meer zonde. Wanneer je in de Heilige Geest leeft, wordt Hem toegelaten om je te veroordelen om het juiste te doen, niet te beschuldigen om het slechte te doen. Onthoud dat jullie vlees, eens het perfect geschapen is, onderworpen is om te leven in een staat van gebrokenheid. De manier om dan te leven, Mijn kinderen, is te leren hoe en waarom Ik jullie gebrokenheid wil repareren.

  Ieder hart is verschillend, ieders tocht is verschillend. Ieders zonde is verschillend: in het verleden, heden en toekomst. Wat hetzelfde blijft is Mijn liefde voor jullie, Mijn kinderen. Mijn bloed bedekt alle zonde, in het verleden, heden en toekomst. Wanneer jullie leven in de belofte van de overwinning, dan verliest de zonde zijn macht over jullie. Jullie hebben reeds de zonde overwonnen. Dit is een openbaring waar velen een leven nodig hebben om te realiseren. Zo vele van de wegen van Mijn kinderen zouden gemakkelijk worden als ze zich ervan konden realiseren en hun overwinning ontvangen.


  Verlost

  Gepubliceerd op 3 aug 2013

  Mijn dochter, Mijn liefde voor jou kan je niet inbeelden. Ik houd zoveel van Mijn kinderen en Ik kan niet wachten om jullie allen met Mijn liefde te bedekken wanneer jullie bij Mij zullen zijn. Ik heb een plaats voor jullie gecreeerd en Ik zal jullie daar brengen om me zeer zeer spoedig met jullie te onderhouden en met jullie te vieren. Je hebt nu echter een job te doen, laat Me niet wachten. Het is belangrijk dat je de relevantie van de timing van de gebeurtenissen begrijpt die zich rond je ontvouwen. Maar je moet ook geworteld zijn in het leren wie Ik ben en het tijd spenderen met Mij en Mijn woord.

  Ik geef je deze boodschappen en jij gehoorzaamt door ze door te geven. Luister naar je eigen boodschappen als je dit niet inziet. Het is belangrijk dat Mijn schapen leren om Mij te vertrouwen als ze geconfronteerd worden met moeilijke tijden. Je boodschappen bieden een levenslijn voor velen en je moet gehoorzaam zijn. Onze tijd tesamen verwaarlozen zal geen vruchtbare manier zijn om deze tocht te bewandelen naar jouw eeuwigheid. Je moet luisteren en gehoorzamen als Ik je leid.

  Je moet alles van je afwerpen in je leven dat je van Mij weghoudt. Zaken van deze wereld die je tijd in beslag nemen. Maak een onderscheid tussen de passies die Ik in je hart plaats en de passies van deze wereld. Sommige zijn tijdverlies-valstrikken. Ik weet dat je passies hebt omdat Ik ze in je hart plaats, het zijn zegeningen van Mij. Maar tijd verliezen door dingen van deze wereld te doen, onvruchtbaar tijdverdrijf, moet uit je leven gezet worden, om toe te laten dat Ik meer in je leven kom. Mijn kinderen hebben Mijn aanwezigheid in hun leven nu meer dan ooit nodig.

  Moeder van Verlossing : Mijn kind, de duivel zal geen inspanning schuwen om alle zielen aan te moedigen om Zijn Tweede Komst te verwerpen en te ontkennen, vooral zij die het dichtst bij het Hart van Mijn Zoon vertoeven.

  NET ZOALS DE GEEST VAN HET KWAAD STREED TEGEN MIJ, DE MOEDER VAN GOD, IN DE TIJD DIE VOORAFGING AAN DE GEBOORTE VAN JEZUS, ZO ZAL DEZELFDE TEGENSTAND ERVAREN WORDEN NU ZIJN TWEEDE KOMST DICHTERBIJ KOMT.

  Veel mensen zijn blind voor de belofte van Mijn Zoon toen Hij zei dat Hij terug zou komen. Velen die niet aanvaarden dat Zijn Tweede Komst spoedig zal plaatsvinden, zijn onvoorbereid omdat zij niet kunnen aannemen dat het tijdens hun leven zal gebeuren. Terwijl Zijn apostelen, in de dagen kort na Mijn Zoons dood op het kruis, dachten dat zij nog getuigen zouden zijn van Zijn Tweede Komst. Dat geloof was ook wijd verspreid in de geesten van de Christenen vele honderden jaren later. Maar dat is vandaag niet (meer) het geval. Sommigen menen dat de Tweede Komst verwijst naar een oud gedeelte van de Heilige Schrift en dat het om een gebeurtenis gaat die deel uitmaakt van de toekomst. Zij geloven niet dat de Tweede Komst enige betekenis voor hen heeft in de moderne wereld vandaag. ALLES IN DE WERELD VAN VANDAAG HEEFT ALS BASIS HET MATERIALISME, DE MODERNE MENSELIJKE BEGRIPPEN EN DE BELANGRIJKE WONDEREN DIE VOORTKOMEN VAN DE GROTE VOORTUITGANG IN DE WETENSCHAP.

  Kinderen, bereid jullie voor. Wees niet bevreesd. HET IS OMDAT JULLIE TEN ZEERSTE BEMIND WORDEN DOOR MIJN ZOON DAT HIJ SPOEDIG TERUGKOMT OM JULLIE EEN GROTE VREDE TE BRENGEN, EEN GROTE BEVRIJDING VAN DROEFHEID EN WANHOOP – DIE VEROORZAAKT ZIJN ALS RECHTSTREEKSE GEVOLGEN VAN DE ZONDEN IN DE WERELD.

  DE TWEEDE KOMST VAN CHRISTUS IS WAT DE MENSHEID NODIG HEEFT OM TE OVERLEVEN. INDIEN JEZUS NIET SPOEDIG ZOU KOMEN, ZOALS VOORZEGD, DAN ZOU DE WERELD VERNIETIGD WORDEN EN DE MENSEN IN DE STEEK GELATEN. Deze gave zal jullie een nieuw leven brengen, een nieuw wonderlijk en schitterend begin in het Nieuw Paradijs. Het zal de grootste vernieuwing zijn van de aarde en Eeuwig Leven meebrengen. Welke mens zou ooit dit nieuwe volmaakte bestaan kunnen verwerpen. Niemand zou er zijn rug naar keren indien volledig kennis zou verstrekt worden over dit nieuwe Tijdperk van Vrede, waarin het Paradijs zal hersteld worden. Geen enkele afzonderlijke zondaar zou uitgesloten willen worden, maar jammer genoeg zullen de geesten van velen verblind zijn voor de waarheid. In plaats daarvan zullen zij geloven dat zij vrede zullen hebben wanneer zij de leugens slikken die hun spoedig zullen aangeboden worden, in het verkeerde geloof dat zij van God komen.

  Bid, bid, kinderen, dat jullie gezegend mogen worden met de gave van het zien, die geschonken wordt aan diegenen die waardig zijn om bekleed te worden met de gave van de Heilige Geest. Alleen diegenen die de barmhartigheid van Godswege aanvaarden, zullen in een eeuwig leven worden opgenomen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Verlossing

  21-08-2013, 17:01 Geschreven door Claudia  


  19-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Pelianito 12/8/2013

  DROOM : Ik droomde dat een sinkhole vele gebouwen opslokte in een kleine stad. De mensen namen het echter niet serieus. Er was een dame die haar makeup aandeed temidden van het puin en het gevaar. Anderen waren zich aan het verdringen van nieuwsgierigheid, het gevaar negerend. Ik geloof dat deze droom de verdoving van zovelen beschrijft en hun onwilligheid om op de tekenen van de tijd te letten.

  Micha 1:3-4 Daar komt de heer uit zijn verblijf. Hij daalt neer en loopt over de toppen van de aarde. Onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen vaneen, zij smelten als was voor het vuur, zij splijten als water dat langs een bergwand gutst.

   “Kinderen, zien jullie het niet? Kunnen jullie het niet begrijpen? Keer terug naar Mij door te vasten en te huilen! Er staat veel aan te komen en het is er reeds. Hoe blind zijn jullie en traag in geloof! Laat je vasten zijn van de zonde afgekeerd, want dat is wat Me glorie zal geven.

  “Kom binnen in mijn heilige wil. Aanvaard wat over jullie komt en bid voor zielen! Ik heb dorst! Leef in Mijn wil, lieve kinderen. Het is het enige pad naar vreugde. De duisternis zal inderdaad duister zijn, maar vreugde komt met de dauw. Laat je vreugde je dauw zijn. Kinderen, Ik ben dichtbij!”

  Hemelse Vader, open onze ogen en onze harten. Laat je heilige wil ons vullen met vreugde en het verlangen om erin te leven. Verleen ons genade O Heer, door Jezus, Maria en de tussenkomst van de Gloriana. Amen.

  19-08-2013, 14:19 Geschreven door Claudia  


  18-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ziel kan niet opnieuw heel gemaakt worden tenzij ze de Grootheid van God erkent 9/8/2013

  Mijn dierbare dochter, mensen begrijpen niet ten volle wat het betekent om in vereniging te zijn met Mijn Hart. Ik, Jezus Christus, kwam om de mensheid te bevrijden van zijn slavernij aan zonde. Zonde werd gecreeerd wanneer Lucifer geloofde dat hij groter was dan God. Door zijn goddeloze jaloersheid, verleidde hij de mens – Gods eerste kinderen, Adam en Eva – om zich van Hem af te keren.

  Mijn dood gaf aan al Gods kinderen het Geschenk van redding. Vele mensen in de wereld, van alle geloofsovertuigingen, waaronder degenen die niet in God geloven of degenen die God ontkennen en afgoden voor Hem plaatsen, krijgen allen het Geschenk van redding. Niet allen zullen dit Geschenk aanvaarden. Ik kom tot elk van jullie als een Redder. Ik zal tot elk van jullie komen, om jullie de Waarheid te bewijzen, voor de laatste dag. Ik zal komen om het Geschenk van Eeuwig Leven aan te bieden, zelfs aan degenen die zwaar gezondigd hebben in Gods Ogen.

  De Glorie van God is jullie weg voorwaarts en om dit Geschenk te ontvangen is alles wat jullie moeten doen het aanvaarden van Mijn Barmhartigheid. God is Almachtig, Sterk en Perfect op alle vlak. Hij is zeer geliefd door al de engelen en heiligen in de Hemel. Hij is zeer geliefd door vele zielen die in de wereld leven op dit moment. Allen zullen getuige zijn van Zijn Grote Glorie in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

  GOD HEEFT DE MENS NIET NODIG. HET IS ENKEL OMWILLE VAN ZIJN LIEFDE VOOR DE MENS DAT HIJ MIJ, ZIJN GELIEFDE ZOON OPNIEUW ZENDT, OM HEM HET EEUWIG LEVEN, DAT HIJ HEEFT BELOOFD TE BRENGEN. DIT IS WAAROM HIJ GEDULDIG IS. Dit is waarom Hij zonde door de vingers ziet, in de hoop dat Zijn kinderen zich tot Hem keren en Zijn Liefde aanvaarden.

  Liefde is sterk wanneer het zuiver is en van God komt. Wanneer de ziel zuiver is, zal het gemakkelijk in de Liefde van God gedreven worden. Zielen, die moeten gezuiverd worden, zullen de Liefde van God aanvaarden, als ze het lijden aanvaarden dat nodig is om hen terug heel te maken. EEN ZIEL KAN NIET OPNIEUW HEEL GEMAAKT WORDEN TENZIJ ZE DE GROOTHEID VAN GOD ERKENT EN BUIGT VOOR HEM IN NEDERIGE DIENSTBAARHEID.

  De dag wanneer jullie allen de weg tot redding getoond zal worden is nabij. Iedere zondaar zal de kans gegeven worden om naar God te reiken. Degenen die dit doen zullen overladen worden met Mijn Barmhartigheid.

  Jullie Jezus

  18-08-2013, 21:00 Geschreven door Claudia  


  16-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De antichrist is nu klaar om zich kenbaar te maken 7/8/2013
  God de Vader : Mijn dierbare dochter, DE WERELD MOET ZICH VOORBEREIDEN OP DE KOMST VAN DE GROOTSTE VIJAND VAN DE MENSHEID SINDS MIJN KINDEREN OP DEZE AARDE WERDEN GEPLAATST.

  De antichrist is nu klaar om zich bekend te maken en dit is zijn plan : HIJ ZAL WACHTEN TOT DE OORLOGEN OVERAL WOEDEN. DAN ZAL HIJ ZIJN INTREDE DOEN EN EEN VALSE VREDE CREEREN IN DE STAAT ISRAEL DOOR ZICH MET HEN TE VERENIGEN MET DE PALESTIJNEN IN EEN ONWAARSCHIJNLIJKE ALLIANTIE. Iedereen zal hem uitbundig lof toezwaaien. Hij zal daar niet stoppen, want hij zal voortdoen in een tempo die velen zal verbazen en hij zal in vele door oorlog verscheurde naties vredesakkoorden onderhandelen. Hij zal opnieuw geprezen worden en dan bewonderd worden, met een buitengewone toewijding door miljarden mensen over de hele wereld.

  Dan zal alles in orde lijken. Zeer spoedig zal hij zich inlaten met filantropie en hij zal zich verbinden met de voornaamste wereldbanken om een nieuwe, machtige, financiële instelling te creëren. Vele bedrijven en politieke leiders zullen verwikkeld raken met zijn vele plannen. SPOEDIG ZAL EEN NIEUWE MONSTERLIJKHEID GECREEERD WORDEN, IN NAAM VAN HET STIMULEREN VAN DE WERELDECONOMIE.  DIT ZAL HET NIEUWE BABYLON, HET CENTRUM VAN ALLE MACHT, ZIJN, VANWAAR DE WERELDELITE EN RIJKEN ZULLEN HANDEL DRIJVEN. Het zal aanzien worden als de bron van belangrijk nieuws, zodat de mensen er op alle vlak voordeel zullen uithalen van jobs tot de huizen waarin ze leven en het voedsel waar ze hun gezinnen mee voeden.

  Alle glorie zal de antichrist omringen. DAN ZAL HIJ, SAMEN MET DE VALSE PROFEET, EEN WERELDWIJD PARTNERSCHAP CREEREN, DIE HIJ ZAL PRESENTEREN ALS HET GROOTSTE HUMANITAIRE INITIATIEF. De wereld zal dit nieuwe Babylon toejuichen en iedereen zal veel misbaar maken om te proberen, zelfs maar een kleine plaats in zijn centrum te bemachtigen.

  Aan allen zal verteld worden dat het nieuwe Babylon dient om de grote ene te verheerlijken, om het milieu te promoten, om moeder aarde te omarmen en de wereld van armoede te bevrijden, uit de rijkdom, die hij zal uitstorten van zijn verachtelijke mond.

  WANNEER DIT PLAATSVINDT ZAL DE HAND VAN MIJN INTERVENTIE DE WERELD DOEN DRAAIEN OM ZIJN AS. Ik ga niet werkloos toezien zonder Mijn kinderen te waarschuwen voor de gevolgen van het omarmen van deze gruwel, gecreëerd in de diepten van de Hel en opgelegd aan de mensheid. Mijn grote tekenen zullen gegeven worden om al degenen die deze belediging in Mijn Heilige Naam omarmen en aanvaarden dit te laten zien.

  IK ZAL DE WERELD DOEN BEVEN EN DE WERELD ZAL KANTELEN. Niemand zal in staat zijn om Mijn interventie te negeren. DAN ZAL IK VUUR WERPEN OP EEN DERDE VAN DE AARDE. Spoedig zal er hongersnood heersen, maar niet door Mijn Hand – het zal door de opzettelijke besmetting van de Aarde zijn door de antichrist. Als hij en zijn trawanten slechtheid plegen op de argeloze mensen in vele naties, zal Ik terugslaan.

  Hoewel dit lijden zwaar te verduren zal zijn, moeten jullie niet bang zijn, kinderen, want het zal kort zijn. Mijn Liefde is groot voor jullie allen, maar Mijn Rechtvaardigheid is snel en Mijn straf groot.

  Jullie mogen niet aanvaarden wat voor jullie gebracht wordt. WANNEER JULLIE DE MAN VAN VREDE, DE ANTICHRIST, ZIEN EERBETUIGINGEN EN ONDERSCHEIDINGEN ONTVANGEN VOOR ZIJN GROTE WERKEN IN LANDEN DIE DOOR OORLOGEN VERSCHEURD ZIJN, WEET DAT MIJN INTERVENTIE DICHTBIJ IS.

  Jullie moeten te allen tijde in vereniging blijven met Mijn Zoon, Jezus Christus, en bidden dat de Sacramenten beschikbaar zullen worden gesteld aan jullie door trouwe priesters en geestelijken tijdens de beproevingen die voor jullie liggen.

  Mijn Wil, zal geschieden.

  Niets kan, noch zal het Laatste Verbond waarbij Mijn Zoon zal Regeren in Vrede, stoppen van vervuld te worden.

  Jullie geliefde Vader

  God de Allerhoogste

  16-08-2013, 18:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed voor de wederkomst van Jezus Christus - Leon Theunis

  Gebed voor de wederkomst van Jezus Christus

  Hemelse Vader, Uw zeer geliefde Zoon Jezus zegt ons: “Gij allen die de mijnen zijt, houd u gereed, de tijd is aan zijn eind toe.” Wij smeken U daarom, Eeuwige Vader, doe ons volharden in het gebed, bewaar in ons het ware Geloof van Jezus Christus, laat ons vurig beminnen in de Liefde van de Heilige Geest, met een rein kinderhart, in de vereniging met de Maagd Maria, om Jezus bij zijn Tweede Komst op aarde jubelend als zijn getrouwen te begroeten. Doe ons elke dag hoopvoller uitzien en verlangen naar die Dag, waarop Hij, met goddelijke macht, al het kwaad ten goede zal leiden en de Heilige Kerk uit haar zondige puinen nieuw doet herrijzen.

  Almachtige Vader, laat ons spoedig in dit tranendal, met de zucht die opstijgt uit heel de schepping, het ogenblik van onze Verlossing aanschouwen.

  Geef dat de getekende zielen, het uitverkoren Volk van God, biddend blijft opkijken naar de wolken, waarop Uw Zoon als Messias en Zoon van God, met ongekende majesteit, krachtiger dan de zon zal verschijnen. Dat de engelen ons beschermen en geleiden naar dit nieuwe Rijk van Liefde, Vrede en Vreugde dat Jezus zal vestigen op een nieuwe aarde en onder een nieuwe hemel. Amen.

  Maranata, Heer Jezus, kom spoedig.

  Maranata, Heer Jezus, Uw Rijk kome.

  Maranata, Heer Jezus, daal neer in heerlijkheid. Amen. Amen.

  16-08-2013, 16:27 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Derde geheim van Fatima - aan Leon Theunis gegeven

  Uit het derde geheim van Fatima (aan Leon Theunis gegeven door Maria om te verspreiden)

  Wanneer men niet luistert naar mijn oproepen en vermaningen, gebed, boete en bekering voor de hele wereld,

  Dan zal er een plaatsvervanger van mijn Zoon komen, die een naam zal kiezen. Hij zal de zesde zijn die die naam zal dragen.

  Na een zware strijd en veel lijden zal hij gedwongen door zijn omgeving, de leer van mijn Zoon aan de tegenstanders van die leer overleveren.

  Dan zal Gods schepping gaan ervaren alles wat door Johannes in het Boek der Openbaring beschreven staat.

  De mens zal rede en verstand ontnomen worden,

  De mens zal aan dier, en dier zal aan mens gelijk zijn,

  De mens zal als een dier, vechtend voor zijn behoud, zijn medemens afslachten,

  De mens zal geen notie meer hebben van tijd en ruimte,

  Wat leeft en beweegt zal voor geruime tijd onbeweeglijk blijven,

  Zon, maan en sterren zullen verduisteren,

  De lichamen zullen barsten tot bloedens toe, ter plaatse verdorren en vergaan,

  In de hevigste pijn zal de doodsstrijd zijn,

  De levenden zullen de doden benijden,

  Ten laatste zal de aardkorst opensplijten, en als een wild dier met opengesperde muil, alles verslinden en verzwelgen.

  16-08-2013, 16:16 Geschreven door Claudia  


  15-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanvaard geen tolerantie voor heidenen die de kerken van God overnemen 6/8/2013

  Moeder van Redding : Mijn kind, je mag nooit luisteren naar degenen die deze Boodschappen van de Heilige Drie-eenheid aanvallen, want ze zullen je afleiden van dit Werk. Onthoud, DEZE MISSIE ZAL MEER AANGEVALLEN WORDEN DAN ENIGE ANDERE MISSIE, OMWILLE VAN ZIJN ERNST. DE SPOT EN DE KRITIEK ZULLEN BLIJVEN DUREN TOT OP DE LAATSTE DAG WANNEER JE DE LAATSTE BOODSCHAP ONTVANGT.

  Het plan om deze Boodschappen in diskrediet te brengen zal intenser worden en de haat zal stijgen, wees daarom alsjeblieft voorbereid. Deze Boodschappen kunnen niet genegeerd worden door gelovigen, of ongelovigen, want het Woord van God zal nooit onopgemerkt zijn. De haat tegen God in de wereld op dit moment is overall en degenen die Zijn Woord verkondigen in deze tijd zullen lijden.

  DE WAARHEID WERD ALTIJD VERWORPEN SINDS GOD ZIJN PROFETEN ZOND IN HET BEGIN OM ZIJN KINDEREN TE WAARSCHUWEN TEGEN DE GEVAREN VAN HET HEIDENDOM. HET HEIDENDOM IS HET TEGENGESTELDE VAN DE WAARHEID – HET WOORD VAN GOD. Die arme zielen die afgoden vereren, vertoornen Mijn Vader zeer. Hij is een jaloerse God, want het was door Hem dat alle dingen begonnen. Hij is Almachtig. Hij is een liefhebbende God, maar Zijn Toorn moet gevreesd worden wanneer heidenen degenen die Hem liefhebben kwellen.

  Wanneer Gods kinderen – degenen die in Hem geloven, en die Hem vereren, door Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus – proberen zich te verenigen met alle zielen, alle religies, moeten ze zeer voorzichtig zijn. GOD WIL DAT AL ZIJN KINDEREN ELKAAR LIEFHEBBEN, ONGEACHT RAS, GELOOFSOVERTUIGING OF NATIE. WAT HIJ NIET ZAL TOELATEN IS DAT CHRISTENEN HEIDENEN OMARMEN, BINNEN HUN KERK. Wanneer dit gebeurt zullen de heidenen alle sporen van het Christendom wegvegen. Het is beledigend voor God, om de Waarheid – het Woord van God – te nemen en ruimte te laten voor leugens die de Waarheid aantasten.

  Gods profeten waarschuwden de mensheid voor de gevaren van het omarmen van het heidendom, want het leidt tot volledige vernietiging. Wanneer dit gebeurt, zullen de naties die deze gruwel in hun kerken toelaten weggeveegd worden, en er zal weinig Barmhartigheid betoond worden.

  AANVAARD GEEN TOLERANTIE VOOR HEIDENEN DIE DE KERKEN VAN GOD OVERNEMEN. Jullie mogen nooit het grote Offer vergeten dat God gedaan heeft wanneer Hij Zijn enige Zoon zond om  jullie redding te brengen. DE DAG DAT JULLIE DE PRAKTIJKEN VAN ANDERE KERKEN, DIE NIET VAN GOD ZIJN AANVAARDEN, OF WANNEER JULLIE RESPECT TONEN VOOR HEIDENEN, IS HET DE DAG DAT JULLIE DE WAARHEID DE RUG ZULLEN TOEKEREN.

  Houd jullie ogen open en bid dat jullie kerken je niet zullen dwingen af te zien van jullie trouw aan Jezus Christus.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  15-08-2013, 23:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, zullen jullie geacht worden wreed, onvriendelijk te zijn en een gebrek aan sympathie te hebben voor degenen die niet in God geloven 5/8/2013

  Mijn dierbare dochter, wat ween Ik met droefheid wanneer Ik de verschrikkelijke scheiding zie die opdoemt binnen Mijn Kerk op Aarde. De bitterheid van Mijn Kwelling wordt echter verzacht, door diegenen die Mij werkelijk liefhebben en die reeds bezorgdheid voelen voor de manier waarop Mijn Lichaam wordt behandeld.

  Jullie mogen nooit de noodzaak voelen om enige daad, handeling of woorden te aanvaarden die tegen Mij zijn. ALS JULLIE JE ONBEHAAGLIJK VOELEN MET WAT JULLIE ZIEN, BINNEN MIJN KERK, DOOR DIEGENEN DIE ZWEREN DAT ZE VERENIGD ZIJN MET MIJ, WANNEER ZE MIJN LICHAAM ONTHEILIGEN, MOETEN JULLIE JE HART VOLGEN. Ik Ben met jullie iedere seconde van deze grote geloofsafval en voor diegenen die zullen blijven Mij aanroepen, zal Ik jullie ogen openen voor de Waarheid, zodat jullie Mij trouw blijven.

  De tijd is nu voor jullie bijna aangebroken. DE DEUREN VAN MIJN KERK ZULLEN SPOEDIG GESLOTEN ZIJN VOOR DIEGENEN DIE ER ZULLEN OP STAAN TROUW TE BLIJVEN AAN DE TRADITIONELE PRAKTIJKEN VAN HET CHRISTENDOM. Deze deuren zullen in jullie gezicht dichtgegooid worden wanneer jullie van Mij getuigen. JULLIE GELOOF ZAL BELACHELIJK GEMAAKT WORDEN, OP DE MEEST SLUWE MANIER, ZODAT WANNEER JULLIE MIJN WOORD VERDEDIGEN, JULLIE WREED, ONVRIENDELIJK ZULLEN GEACHT WORDEN EN EEN GEBREK AAN SYMPATHIE VOOR DIEGENEN DIE NIET IN GOD GELOVEN.

  Jullie zullen uitgescholden worden als jullie een gewijde dienaar van Mij bent en jullie zullen gedwongen worden een antwoord te geven voor jullie trouw aan Mij. Verzamel jullie allen nu. Ik eis dat jullie Mij niet ontkennen. Ik zal jullie beschermen, zodat jullie Mij kunnen dienen. Ik zal jullie helpen door jullie last op te heffen. Al de Genaden van de Hemel zullen over jullie gestort worden.

  WAARSCHUWING AAN PRIESTERS :

  Ik zal al diegenen onder jullie die de valse kerk – de kerk van het beest – vellen wanneer het aan jullie wordt voorgesteld. VOLG DEZE NIEUWE KERK EN JULLIE ZULLEN JULLIE ZIELEN VERKOPEN AAN HET BEEST. In plaats van zielen te redden, in Mijn Naam, zullen jullie verantwoordelijk gesteld worden voor het overleveren van de zielen aan de eeuwige Hel.

  Ik zeg jullie nu de Waarheid, zodat jullie ruim de tijd gegeven wordt om jullie voor te bereiden op deze dag, want het is niet ver weg.

  Jullie Jezus

  15-08-2013, 17:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze oorlog, om het Woord van God hoog te houden, zal betekenen dat die priesters die Hem trouw blijven een toevluchtsoord zullen moeten zoeken 5/8/2013

  Moeder van Redding: Mijn dierbare kinderen, dit zal een tijd zijn van grote beproevingen in jullie geloof. DE KATHOLIEKE KERK ZAL DE KERK ZIJN WAARIN DE GROTE SCHEIDING ZAL BEGINNEN. Het zal in deze Kerk zijn dat Mijn Zoons priesters het meest zullen lijden, gedurende de grote geloofsafval, die ze zeer spoedig zal moeten doorstaan van binnenuit.

  AAN DEGENEN ONDER MIJN ZOONS TROUWE PRIESTERS, DIE ZULLEN VERSCHEURD WORDEN DOOR BESLUITELOOSHEID : JULLIE MOETEN JE BEWUST ZIJN VAN DE NOODZAAK OM IN VERENIGING TE BLIJVEN MET DE BARMHARTIGE CHRISTUS. Jullie moeten je nooit in de verleiding voelen om Zijn Kerk te verlaten, door onwaarheden te aanvaarden van degen onder jullie die in ernstige fout zijn gevallen. Jullie moeten mijn Zoon ten alle koste vereren en Zijn volk op het pad naar heiligheid leiden, ongeacht hoe moeilijk dit voor jullie zal zijn.

  DIEGENEN ONDER JULLIE DIE ZULLEN BLIJVEN DE TRADITIONELE MIS OPDRAGEN ZULLEN GEKWELD WORDEN TOT JULLIE ERMEE INSTEMMEN HET VOLLEDIG OP TE GEVEN. VELEN ONDER JULLIE RELIGIEUZE ORDEN ZULLEN JULLIE VERRADEN AAN DE VIJAND ACHTER JULLIE RUG. Jullie zullen, net zoals mijn Zoon voor jullie, voor degenen gebracht worden die beweren jullie gelijke te zijn en jullie zullen beschuldigd worden van ketterij, voor het volhouden van respect te tonen voor het Allerheiligste Offer van de H. Mis.

  De nieuwe woorden, die zullen oplopen tot de meest verachtelijke ontheiliging van mijn Zoons Lichaam, zullen opgelegd worden aan die gewijde dienaren die durven hun afkeuring laten blijken.

  Het zal binnen de Katholieke Kerk zijn dat broeder zal vechten tegen broeder, zuster tegen zuster, vader tegen zoon, kinderen tegen ouders, tot er twee kanten zijn.

  DEZE OORLOG, OM HET WOORD VAN GOD HOOG TE HOUDEN, ZAL BETEKENEN DAT DIE PRIESTERS, DIE TROUW BLIJVEN AAN HEM, ZULLEN MOETEN EEN TOEVLUCHTSOORD ZOEKEN. OM DIT TE DOEN MOETEN JULLIE BEGINNEN VOORBEREIDEN EN DERGELIJKE PLAATSEN VINDEN WAAR JULLIE IN STAAT ZULLEN ZIJN OM DE HEILIGE MIS OP TE DRAGEN EN GODS KINDEREN TE VOORZIEN VAN DE SACRAMENTEN.

  Ik, de Moeder van Redding, zal dergelijke toevluchtsoorden beschermen en door de plaatsing van het Zegel van de Levende God, dat gegeven werd aan de wereld door Mijn Vader, op de binnenmuren, zullen ze onzichtbaar blijven voor de vijanden van God.

  Wees niet bang voor deze dingen, omdat als jullie je goed voorbereiden, jullie Gods kinderen naar de redding zullen leiden. Zouden jullie deze waarschuwing in de wind slaan, dan zullen jullie gevangen genomen worden in gedachten, lichaam en ziel, door de vijanden van mijn Zoon en zullen jullie niet gered zijn.

  Degenen die de bevelen uitvoeren van de