Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Pastor Enoc

  24 juli 2013, 8.30u
  EEN GROTE SPLITSING BINNEN MIJN KERK IS NABIJ

  DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS, HEILIG SACRAMENT, AAN DE KATHOLIEKE WERELD

  Mijn kinderen, vrede zij met jullie.

  Zware beproevingen staan mijn kerk en mijn Plaatsbekleder te wachten. De ketterse bevrijdingsleer, die veel van mijn prelaten beoefenen breidt zich uit in het Vaticaan. Een grote splitsing binnen mijn kerk is nabij. Mijn kardinalen zijn verdeeld in twee partijen; een ten gunste van de conservatieven en anderen ten gunste van de hervormingsgezinden. Mijn kerk zal verdeeld raken en mijn Plaatsbekleder zal moeilijke en harde besluiten moeten nemen, die zijn leven in gevaar brengen.

  De schandalen binnen mijn kerk zullen de Katholieke wereld in verlegenheid brengen. Het deksel zal van de stinkende put worden gelicht; pedofilie, homoseksualiteit, corruptie, losbandigheid en Vrijmetselarij binnen de kerk zullen aan het licht komen en aan het grote publiek worden getoond. Een groot aantal katholieken zal zijn geloof verliezen door al die schandalen, anderen zullen zich bij de rebellen voegen en veel anderen zullen trouw blijven aan de paus en de leer van de Kerk. Mijn Plaatsbekleder zal worden belasterd en aan de schandpaal worden genageld. Dat is allemaal deel van het plan om het fundament van mijn kerk te ontwrichten en velen hun geloof te doen verliezen en zich van de kerk af te keren.

  Mijn kinderen, steun mijn Plaatsbekleder met jullie gebeden, vasten en boete; hecht geen geloof aan leugens, en laat je niet beïnvloeden door de uitvoering van het plan om mijn Plaatsbekleder in diskrediet te brengen. Ik heb paus Franciscus het karakter van mijn Paulus gegeven, dus hij kan mijn Kerk leiden in deze tijden van verwarring en geloofsafval; ik heb hem als de hoeksteen geplaatst om richting en redding te zijn voor velen en struikelblok en ondergang voor anderen. De schandalen binnen mijn kerk zullen mijn huizen over de hele wereld laten lijden. Rome zal in verwarring raken; ongehoorzaamheid en wetteloosheid zullen mijn heilige plaatsen in bezit nemen en mijn Plaatsbekleder zal in ballingschap gaan. Dit zal de hevigste pijn zijn die mijn kerk zal lijden in deze laatste dagen. Vanuit zijn ballingschap zal mijn Plaatsbekleder het lot van mijn Kerk bepalen, veel kardinalen, bisschoppen, priesters en religieuzen, mannen zowel als vrouwen, zullen worden gemarteld omdat zij de leer van de Kerk verdedigen, hun bloed zal Mijn Bloed zijn, waarmee ik de Kerk zal reinigen.

  O mijn volk, trek het boetekleed aan, vast, bidt en doet boete, want mijn Kerk zal misbruikt en ontheiligd worden door veel van haar geliefde zonen, die gisteren trouw zworen en haar morgen zullen verraden en uitleveren aan mijn tegenstander. Alle verwarring binnen mijn kerk zal door mijn tegenstander worden benut om plaats te nemen op de Stoel van Petrus, en door de opstandelingen worden uitgeroepen tot de verwachte Messias.

  Mijn kinderen, besteedt geen aandacht aan de lastercampagne om mijn Plaatsbekleder te onteren, bedenk dat alles deel uitmaakt van het plan van de Vrijmetselarij om mijn Kerk te vernietigen. Steun mijn Plaatsbekleder opdat hij stand zal houden tegen de aanvallen die gaan komen en die mijn Kerk in een schisma zou brengen en het verlies van het geloof van miljoenen zielen. De grondvesten van mijn Kerk zullen beven, maar de kracht van het gebed van mijn trouwe kinderen en de macht van mijn Heilige Geest zullen hen stevig vasthouden, zodat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen.

  Veel van mijn geliefde kinderen zullen mij de rug toekeren en mijn huizen verlaten om zich aan te sluiten bij de rebellen en nieuwe kerken te vormen; ik zal daar niet zijn. Mijn huizen zullen voor een tijd worden gesloten en daarna in bezit worden genomen en bezoedeld door de rebellen in dienst van mijn tegenstander. Alles zal veranderen, mijn huizen zullen niet meer mijn verblijfplaats zijn en centra van veelgoderij worden waar heidense goden zullen worden aanbeden. Mijn overige kerken zullen plaatsen zijn waar ik verblijf, daar zullen jullie mij vinden en samen zullen we een nieuwe nederige, eenvoudige, arme en toegewijde kerk bouwen die geheel ten dienste zal staan van mijn volk. Mijn geliefde Kerk zal getooid en gekleed zijn als een bruid die haar redder ontmoet.

  Jullie Leraar en Herder, Heilig Sacrament

  Maak mijn boodschap van redding bekend aan de hele mensheid

  31-07-2013, 16:17 Geschreven door Claudia  


  30-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed tot Kindje van Praag

  Heer Jezus,
  wij zien U hier als kind
  en geloven dat U de zoon van God bent,
  die mens geworden is, ontvangen door de heilige Geest,
  in de schoot van de Heilige Maagd Maria.

  Zoals eens in Bethlehem
  aanbidden we u, samen met Maria, Jozef,
  de engelen en de herders en herkennen we in U
  onze enige verlosser.

  U bent arm geworden,
  om ons met Uw armoede rijk te maken.
  Laat ons dan ook nooit die armen
  en de mensen die lijden, vergeten.

  Behoed onze gezinnen,
  zegen alle kinderen in de wereld.
  Laat de Liefde, die u ons heeft gebracht
  en ons leven gelukkiger maakt,
  voor eeuwig heersen.

  Maak, oh Jezus, dat allen
  de waarheid van uw geboorte, zouden herkennen,
  opdat allen op de hoogte zouden zijn,
  dat u gekomen bent,
  om de gehele mensenfamilie,
  het licht, de vreugde en de vrede te brengen.

  U bent God en U leeft en heerst met God de Vader
  in de eenheid van de heilige Geest,
  in de eeuwen der eeuwen.

  Amen

  30-07-2013, 13:17 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het laatste geheim van Fatima werd niet onthuld, zo schrikwekkend was het 22/7/2013

  Moeder van Verlossing : Mijn kind, het bedrog waarmee de wereld zal te maken krijgen, zal zo moeilijk te onderscheiden zijn, dat alleen zij die zich overgeven aan God en al hun vertrouwen stellen in mijn Zoon, in staat zullen zijn de beproevingen  die op til zijn te verduren.

  Ik gaf de wereld de profetieën in 1917, maar het laatste geheim van Fatima werd niet onthuld, zo schrikwekkend was het voor personen binnen de Katholieke Kerk.

  Het laatste geheim van Fatima blijft nog steeds ongekend bij Gods kinderen, hoewel Ik reeds een gedeelte ervan aan jou openbaarde op 26 januari 2012. Zeer weinigen binnen de Kerk zijn hiervan op de hoogte. Nu moet het volgende deel van het laatste geheim van Fatima geopenbaard worden, zodat Ik de mensheid kan waarschuwen voor de gevolgen van het negeren van mijn tussenkomst om zielen te helpen.

  De Kerk werd van binnenuit aangetast door vijanden van God. Zij – en ER ZIJN ER TWINTIG VAN HEN DIE VAN BINNENUIT DE CONTROLE HEBBEN -  hebben het grootste bedrog opgezet. Zij hebben een man verkozen die niet van God is, terwijl de Heilige Vader, aan wie de Kroon van Petrus  werd verleend, omzichtig verwijderd werd.

  DE DETAILS, DIE IK BEKENDMAAKTE, ZIJN DAT ER TWEE MANNEN DE KROON VAN PETRUS ZOUDEN DRAGEN IN DE EINDTIJD. DE ENE ZAL LIJDEN OMWILLE VAN DE LEUGENS DIE UITGEBRACHT WERDEN OM HEM IN DISKREDIET TE BRENGEN EN DIE VAN HEM EIGENLIJK EEN GEVANGENE ZULLEN MAKEN. DE ANDERE DIE VERKOZEN WERD ZAL DE VERWOESTING AANRICHTEN, NIET ALLEEN VAN DE KATHOLIEKE KERK, MAAR VAN ALLE KERKEN DIE MIJN VADER VEREREN EN DIE DE LEER AANVAARDEN VAN MIJN ZOON, JEZUS CHRISTUS, VERLOSSER VAN DE WERELD.

  ER KAN MAAR EEN HOOFD ZIJN VAN DE KERK OP AARDE, GEMACHTIGD DOOR MIJN ZOON, DIE PAUS MOET BLIJVEN TOT ZIJN DOOD. OM HET EVEN WELKE ANDERE PERSOON ER AANSPRAAK OP MAAKT OP DE STOEL VAN PETRUS TE ZITTEN, IS EEN BEDRIEGER. Dit bedrog heeft één doel, de zielen uit te leveren aan Lucifer en er is maar weinig tijd over voor zulke zielen, die er niet wijzer zullen op worden, om gered te worden.

  Kinderen, jullie moeten nu slechts naar één waarschuwing luisteren. Wijk niet af van de Onderrichtingen van mijn Zoon. Bevraag elke nieuwe leerstelling die jullie kan aangeboden worden en die voorwendt van mijn Zoons Kerk op Aarde afkomstig te zijn. De Waarheid is eenvoudig. Ze verandert nooit. De nalatenschap van mijn Zoon is zeer duidelijk. Sta niet toe dat iemand jullie inzichten verduistert.

  Weldra zullen de profetieën van Fatima steekhoudend zijn. Alles vindt nu plaats voor een ongelovige wereld, maar, helaas, zeer weinigen zullen het begrijpen, totdat het te laat is. Bid, bid, bid mijn allerheiligste Rozenkrans, zo veel als mogelijk, elke dag, om het effect van het kwaad dat jullie omringt te verzwakken. 

  Jullie geliefde Moeder

   Moeder van Verlossing

  30-07-2013, 12:59 Geschreven door Claudia  


  29-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertrouw op Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de Waarheid van je glorierijke toekomst 22/7/2013

  Mijn dierbare dochter, Ik richt Mij tot al de jonge mensen, van alle geloofsovertuigingen en alle gezindten in de wereld.

  Ik Ben Jezus Christus, de Redder van de wereld, en IK ZAL MIJZELF SPOEDIG AAN JULLIE KENBAAR MAKEN. EENS DIT GEBEURT, GEDURENDE EEN BOVENNATUURLIJKE GEBEURTENIS, DIE OP HETZELFDE OGENBLIK OVER DE HELE WERELD ZAL ERVAREN WORDEN, ZUL JE DE WAARHEID WETEN.       

  Jullie kunnen Mijn Oproep tot jullie nu niet aanvaarden. Jullie kunnen Mij in je dagelijks leven niet verwelkomen, maar wanneer jullie Mijn Liefde voelen, zal niets anders er meer toe doen. DE TIJD VOOR DE TWEEDE KOMST IS DICHTBIJ. DEZE GEBEURTENIS, WANNEER IK KOM OM VREDE TE BRENGEN, ALS IK HET NIEUWE PARADIJS INLUID, ZAL JULLIE OVERSTELPEN MET VREUGDE, DIE JULLIE NOOIT ERVOOR HEBBEN ERVAREN. IK ZAL JULLIE EEN LEVEN BRENGEN DAT JULLIE DROMEN TE BOVEN GAAT – EEN LEVEN DAT WANNEER JULLIE ER EEN GLIMP VAN OPVANGEN ALLES ZAL ZIJN WAT JULLIE VERLANGEN. 

  De Tweede Komst moet niet gevreesd worden, omdat het de meest krachtige, vreugdevolle gebeurtenis zal zijn. Dit is Mijn Belofte. Jullie moeten je nooit zorgen maken of het gevoel hebben dat het leven voorbij is – dat de tijd die je voor lief neemt in de wereld je zal ontzegd worden – omdat het leven nog maar zal beginnen. In deze tijd zal er geen kwelling, pijn, boosheid, haat of verdeeldheid zijn. Enkel liefde zal gedijen en daarmee gepaard een leven van pracht, waar je zal leven in grote eenheid, in liefde en vrede met je geliefden.

  Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op deze grote gebeurtenis, die werd voorzegd. Om je voor te bereiden – zodat in een oogopslag, de wereld voorgoed zal veranderen – moeten jullie tot Mij komen. Om dit leven in het Nieuwe Paradijs te krijgen, waar je een perfect lichaam en ziel zult houden, moeten jullie Mij vragen om je ziel te reinigen. Jullie moeten Mij vragen om jullie zonden te vergeven, opdat Ik het zou kunnen verwezenlijken. Zo eenvoudig is het. Ik weet dat jullie zondaars zijn. Jullie weten dat jullie zondaars zijn, maar dit mag ons nooit scheiden.

  Als je verontrust bent of in vrees verkeert, vertel Mij dan je zorgen en Ik zal je pijn verzachten. Vertrouw op Mij en Ik zal je ogen openen voor de Waarheid van je glorierijke toekomst. Wanneer de Aarde hernieuwd wordt en de Tweede Komst is aangekondigd, zal Ik wachten om je te groeten. Ik zal je altijd liefhebben, omdat het voor jou was dat Ik Mijn Lichaam opgaf, wanneer Ik hen toeliet Mij te kruisigen. Als Ik zoveel van jullie houd, dan zou niets je in de weg mogen staan om Mij vandaag te aanroepen.

  Ik wacht op je oproep.

  Jullie Jezus

  29-07-2013, 14:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ze bereiden de antichrist nu voor, voor zijn grote intrede 21/7/2013

  Mijn dierbare dochter, IK HEB EEN BELANGRIJKE BOODSCHAP VOOR DE WERELD, waaronder degenen die in Mij geloven, degenen die niet in Mij geloven, degenen die misschien niet in Mijn Vader geloven, evenals degenen die niet geloven dat alle dingen van Mij komen.

  WANNEER HET BEEST EEN PLAN BERAAMDE TEGEN MIJ, CREEERDE HIJ EEN DUIVELS PLAN VOOR DE EINDTIJD, dat ontworpen is om de wereld voor de gek te houden met de grootste leugen, om hen met zich mee te kunnen nemen in het vuur van de Hel.

  Weet dat Ik dit plan reeds onthuld heb aan de wereld, maar er is een geheim dat moet onthuld worden, zodat jullie de Waarheid begrijpen. Zoals met elke oorlog, neemt de vijand de positie in en dit is gewoonlijk zeer zorgvuldig gepland, zodat het in het geheim gebeurt, uit vrees dat het doelwit weet waar zijn vijanden staan.

  IN DE LAATSTE STRIJD OM ZIELEN, HEBBEN SATAN EN ZIJN COHORTEN POSITIE INGENOMEN TEGEN GODS TWEE GETUIGEN. Dit heeft vele jaren in beslag genomen om dit te orkestreren, maar Gods kinderen moeten eerst weten wie de twee getuigen zijn, voordat ze begrijpen hoe het plan is uitgewerkt.

  De vijand heeft nu de positie ingenomen in Mijn Kerk. Hij doet dit als de vijand verborgen in een Trojaans Paard. De vijand – en onthoud dat er velen zijn en dat ze allen hulde brengen aan het beest – heeft ook zijn wortels in het Midden Oosten. Het echte doelwit is Israel, de thuis van de tweede getuige.

  DE TWEE GETUIGEN ZIJN DE CHRISTENEN EN HET HUIS VAN ISRAEL. Het Christendom is het eerste doelwit, omdat het van Mij kwam. Israel is het tweede doelwit, omdat Ik geboren werd als Jood en het is het land van het uitverkoren volk van God – de thuisbasis van Jeruzalem.

  Het is geen toeval dat Satan deze twee wil vernietigen, omdat hij hen haat en, door alle sporen van hen uit te wissen, doet hij de grootste verklaring – dat hij boven God staat. WAT ZULLEN DEZE TWEE GETUIGEN LIJDEN IN DE NAAM VAN GOD. ZE ZULLEN NIET STERVEN, MAAR HET ZAL LIJKEN DAT ZE BEROOFD ZIJN VAN ALLE LEVEN.

  De Sacramenten zullen de eerste zijn om vernietigd te worden – dan de Mis – dan de Bijbel en alle sporen van Gods Woorden. Gedurende deze tijd, zullen velen vechten om het Woord van God te verkondigen. Het zal gedurende deze tijden zijn dat Mijn Genaden overal zullen uitgestort worden, door de Kracht van de Heilige Geest, zodat God nooit vergeten wordt.

  DE ANTICHRIST

  Zeer spoedig zal de antichrist zichzelf kenbaar maken als de man van vrede, die het meest ambitieuze vredesplan in het Midden Oosten zal creeren.

  Ze bereiden de antichrist nu voor, op zijn grote intrede. Intussen blijft het duivels plan om onschuldigen te bedriegen door hen leugens te leren in Mijn Naam, voortduren. Aan degenen onder jullie die de Waarheid niet zullen aanvaarden, weet dat deze tijd eraan komt. Als je de Waarheid nu niet kunt aanvaarden, en als je Mij werkelijk liefhebt, dan zal Ik jullie de Genaden geven om te onderscheiden.

  ZOVELEN KUNNEN DIT SNODE PLAN, DAT ZO ZORGVULDIG GEHEIMGEHOUDEN IS, NIET INZIEN, maar, het ontvouwd zich voor jullie ogen, zoals voorzegd. De Heilige Schrift liegt nooit. Mijn Woord is de Waarheid. De Waarheid is jullie reddingslijn naar redding toe. Als jullie de leugens aanvaarden, aan jullie gegeven in Mijn Kerk, door diegenen die niet in Mijn Naam komen, dan zullen jullie in grote duisternis vallen en zullen jullie verslonden worden door zo’n goddeloosheid, dat als jullie deelnemen in zo’n occulte praktijken – aan jullie aangeboden in Mijn Naam – jullie voor Mij verloren zullen zijn.

  Zeer spoedig, wanneer de valse vrede wordt gecreeerd, zullen plannen starten om de Joden te vernietigen. Terwijl het beest Israel verwoest, zal de valse profeet Mijn Aanwezigheid bannen en niet alleen Katholieken, maar alle Christenen, alle religies bedriegen, om het beest te verafgoden onder het mom van de Ene Wereldreligie.

  Als deze Boodschap jullie treft met vrees in je ziel, weet dan dat het Mijn bedoeling is niets te verbergen voor jullie, dat jullie zou kunnen vernietigen. Al wat belangrijk is, is dat jullie trouw blijven aan Mijn Leer en bidden voor Mijn Bescherming. Wanneer jullie je overgeven aan Mij, jullie Jezus en Mij vragen om jullie te leiden, zal alles in orde komen.

  Ik zal jullie onder Mijn Bescherming houden – al degenen onder jullie die niet afdwalen van de Waarheid.

  Jullie Jezus

  29-07-2013, 13:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De twisten in Rome zullen tot gevolg hebben dat velen op een dwaalspoor zullen gebracht worden 20/7/2013

  Moeder van Verlossing: Mijn kind, terwijl de verwarring binnen het christelijk geloof toeneemt, zullen er nog altijd diegenen zijn die trouw blijven aan mijn Zoon en die, door de kracht van hun geloof, het Heilig Woord van God zullen bewaren en beschermen.

  De twisten in Rome zullen tot gevolg hebben dat velen op een dwaalspoor zullen gebracht worden en zich onopzettelijk van mijn Zoon, Jezus Christus, zullen afkeren. Zij zullen in dwaling vallen omdat zij nieuwe leerstellingen zullen aanvaarden die niet van God komen. Bid, bid, bid voor diegenen binnen de christelijke kerken die in de val zullen trappen leugens te geloven die hun worden aangereikt door diegenen die voorwenden door mijn Zoon gekozen te zijn om Zijn Woord te verkondigen.

  Al deze dingen werden eeuwenlang voorzegd aan zieners en toch zijn er velen onder jullie die weigeren om deze profetieën te erkennen. Ik heb de mensheid gewaarschuwd voor deze donkere dagen die op til zijn, omdat mijn Zoon wenst dat jullie je in acht nemen voor de gevallen engelen die de Kerk op aarde zullen teisteren. Mijn tranen vallen overvloedig omdat zo veel gewijde dienaars binnen de Kerk mijn verschijningen ontkennen. Deze verschijningen waren toegestaan door God om de mensheid bewust te maken van de gevaren die de zielen bedreigen, tenzij hun vooraf de Waarheid zou meegedeeld worden.

  DE PROFETIEEN DIE JULLIE GEGEVEN WERDEN IN xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />LA SALETTE EN FATIMA ZIJN VAN GROTE BETEKENIS. WAAROM NEGEREN ZOVELEN DIE BEWEREN VAN MIJ, HUN MOEDER, TE HOUDEN, WAT IK AAN DE WERELD HEB MEEGEDEELD? JULLIE HEBBEN NIET GELUISTERD EN JULLIE HEBBEN TOEGELATEN ZELF MISLEID TE WORDEN.

  Het is tijd om zich te herinneren dat de duisternis die mijn Zoons Kerk op aarde omhult, veroorzaakt wordt door de duivel die velen misleid heeft. DEZE DUISTERNIS KAN NIET VAN MIJN ZOON KOMEN EN DAAROM BLIJFT ZIJN MYSTIEK LICHAAM, ZIJN KERK, ONGEREPT. ZIJ DIE TROUW BLIJVEN AAN ZIJN MYSTIEK LICHAAM ZULLEN NIET AFWIJKEN VAN DE WAARHEID. Zij die de Kerk van mijn Zoon verraden en zijn Leer verwerpen door nieuwe praktijken te adopteren die beledigend zijn voor Jezus Christus, snijden zichzelf af van Zijn Barmhartigheid.

  Jullie moeten weten dat wanneer beslist wordt om het Kruis van mijn Zoon er anders te laten uitzien en wanneer het Offer van de Mis veranderd wordt in naam van de moderniteit, jullie dan het gebrek aan respect voor mijn Zoon zullen zien in de wijze waarop deze zaken voorgesteld worden.

  Verraad mijn Zoon nooit. Hij heeft zo veel geleden en toch zullen sommigen binnen Zijn eigen Kerk in dwaling vallen en Hem opnieuw kruisigen. Wanneer jullie deze gebeurtenissen zullen waarnemen zullen jullie weten dat de tijden veranderen en dat de laatste strijd tussen God en het beest gaande is.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Verlossing

  29-07-2013, 09:42 Geschreven door Claudia  


  26-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is zijn plan om zielen te verlokken in een web van bedrog door aan hun hart te rukken. 19/7/2013

  Mijn dierbare dochter, Ik wens je uit te leggen over het Restleger. Het Restleger groeit over de hele wereld op dit moment. Velen, die deze Boodschappen niet kennen, verzamelen zich reeds, als de kern van Mijn Kerk op Aarde in gevaar is om opgegeten te worden.

  Velen kennen de Waarheid en kunnen de pogingen zien die gedaan worden om Mijn Allerheiligste Woord te verflauwen. AL DEGENEN BEGUNSTIGD DOOR HET LICHT VAN DE HEILIGE GEEST ZULLEN DE GEEST VAN HET KWAAD HERKENNEN ALS ZE MIJN KERK VERZWELGT. DE GEEST VAN HET KWAAD KOMT INGEPAKT MET EEN LAAGJE NEDERIGHEID. Het is zijn plan om zielen te verlokken in een web van bedrog door aan hun hart te rukken.

  Onthoud, het plan van Satan is zielen te stelen. Weet daarna welke zielen die hij beoogt om eerst te strikken. Hij zal altijd proberen degenen te vernietigen die Mij liefhebben. Hij zal degenen negeren die hij reeds heeft besmet, want hij heeft hen reeds vernietigd.

  Geloof nooit dat het kwaad zich in de meest duidelijke manier toont. DEZE GEEST VAN KWAAD ZAL ZIELEN VERLOKKEN, DOOR EEN NEDERIGE, ZACHTE EN BEKOMMERDE FAÇADE TE PRESENTEREN, WANT HOE ANDERS ZOUDEN GOEDE ZIELEN KUNNEN OVERTUIGD WORDEN VAN LEUGENS. 

  Ik Ben de Redder van de mensheid en Ik kom nu tussen om jullie de Waarheid te brengen. Niets zal Me stoppen, maar elke goddeloze handeling zal gepleegd worden op deze Missie om de wereld te redden van verwoesting.

  Net als jullie, Mijn geliefde volgelingen, voorwaarts stappen, zullen jullie naar achter gesleept worden door diegenen die geloven dat jullie lasteren tegen het Woord van God. Wanneer jullie je dan terugtrekken in stilte en niet in de val van de demonen vallen, die ze zullen opstellen om jullie aan te moedigen dat jullie Mijn Woord verdedigen, zullen ze jullie beschimpen.

  DE GENADEN GEGEVEN AAN MIJN RESTLEGER ZULLEN SUBTIEL ZIJN, MAAR KRACHTIG, EN MET DE HULP VAN DE MOEDER VAN REDDING, ZULLEN ZIJ HET BEEST EN ZIJN COHORTEN AFMAKEN.

  De strijd om zielen zal niet plezant zijn, maar vergis je niet, de ware kleuren van de vijanden van God, die zeggen in Zijn Naam te komen, zullen met tijd onthuld worden, voor wat ze zijn. HELAAS, VELEN ZULLEN VERBLIND ZIJN VOOR DE WAARHEID EN ZULLEN, TEGEN DAN, DEELNEMEN AAN SATANISCHE RITUELEN WAARVAN ZE ONWETEND ZULLEN ZIJN, ZO GOED ZULLEN DEZE RITUELEN GECAMOUFLEERD ZIJN.

  Mijn Stem zal bulderen en bulderen onder jullie, want Ik zal nooit stoppen in Mijn Plan om jullie Eeuwig Leven te brengen.

  Geen menselijke redenering, hoeveel ook, die resulteert in de veroordeling van Mijn Heilig Woord door deze Boodschappen, kan de Kracht van God verflauwen..

  Jullie haat voor Mij zal toenemen en de woede die jullie zielen zal overstelpen komt van Satan, maar jullie zullen geloven dat het van God komt. Hoe kunnen jullie zo blind zijn? Welke verrotting heeft jullie binnenin geteisterd, dat jullie ertoe brengt anderen proberen schade toe te brengen? Bid dat jullie niet vervreemden tegen Mij. Bid dat jullie de Waarheid uitzoeken voordat de duivel jullie zielen bezit. Hij is zeer machtig en diegenen wiens zielen verzwakt zijn door de zonde van trots zullen een gewillig vat zijn, waarin Satan en zijn gevallen engelen zullen verblijven.

  Word wakker, jullie allen. De tijd dat het Boek van Waarheid moet geopend worden is aangebroken. Jullie moeten niet alleen de pagina’s openen, jullie moeten jullie harten openen.

  Jullie Jezus

  26-07-2013, 00:00 Geschreven door Claudia  


  25-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Ned Dougherty 1/05/2013

  1 mei 2013
  OLV Koningin van de Engelen Katholieke Kerk
  H. Sacrament Kapel,
  Newport Beach, California

  Een boodschap aan het Amerikaanse volk

  Ik ben de Aartsengel Michael en ik kom deze avond naar jou met een ernstige boodschap in het bijzonder voor het Amerikaanse volk, maar ook een boodschap dat belangrijk is voor de hele wereld.

  Het is een ernstige boodschap waarover ik deze avond spreek. Het is gericht aan de VS en zijn inwoners. Door jullie voorvaderen werden jullie een grondwet en een Bill of Rights verleend die geinspireerd werd door de Vader in de Hemel om een voorbeeld te stellen aan de rest van de wereld door een republiek te creeren voor de uitverkoren burgers die naar deze nieuwe wereld kwamen.

  De plannen van de Vader voor deze grote natie werden gedwarsboomd door de boze en zijn volgelingen vanaf het begin. Er waren mannen met hoge idealen die de woorden en de principes vorm gaven die bestemd waren voor dit land om de grootste in de wereld te worden in deze moderne tijd, en het was de taak van de inwoners van dit land om zich te houden aan de principes die de Vader in de Hemel bestemd had voor dit land.

  Door de eeuwen heen, sinds de start, heeft dit land zich verder en verder verwijderd van het plan van de Vader voor dit eens grote natie om te dienen als een voorbeeld voor de rest van de wereld.

  De boze zat achter zijn eigen demonisch plan van in het begin om Gods plannen voor deze nieuwe wereld te dwarsbomen. Maar de boze kon niet alleen handelen vanuit het duistere geestelijke rijk zonder zijn invloed en controle over de zielen die zijn volgelingen werden in het dwarsbomen van Gods plan voor jullie allen, inwoners van de VS.

  De plannen van de boze om Gods plan te dwarsbomen werden ingesteld nog voor de oprichting van dit land, met als resultaat dat het demonisch zaad was geplant binnen jullie grenzen vanaf het begin om Gods prachtig plan voor de nieuwe wereld te veranderen in het duistere en demonische plan van de boze om het tegengestelde van Gods plan te creeren en jullie allen te controleren en tot slaven te maken, net zoals de boze heeft gedaan in andere landen over de hele wereld en door de eeuwen heen.

  De boze heeft zijn succes in deze wereld gehad, omdat hij in zijn volgelingen hebzucht, macht en controle had ingeprent. Dat blijkt nu in jullie huidige wereldleiders in hun pogingen om de fundamenten te verzwakken en vernietigen waarop dit land werd gebouwd.

  Deze volgelingen van de boze hebben vandaag bijna volledig hun doelstellingen om Gods plan te dwarsbomen bereikt voor hun demonische redenen en voor hun hebzuchtige en egoistische motivaties.

  Wee degenen die partij gekozen hebben voor de boze in dit plan om de wereld te vernietigen, die God heeft geschapen voor jullie allen, zonen en dochters van de Vader in de Hemel. Wee jullie leiders die onbewust het slachtoffer zijn geworden, of degenen die in tegenstelling graag partij kozen van de boze in jullie wereld, want deze arme zielen zullen oneindig lijden wanneer het laatste trompetgeschal hun eeuwige vervloeking aankondigt.

  Er zijn vele redenen waarom de VS nu vervloekt is door zijn eigen leiders. Het is echter de flagrante minachting voor de waarde van menselijk leven die jullie land op het punt van vervloeking gebracht heeft in de ogen van de Vader in de Hemel.

  Jullie zijn je er allen zeker bewust van dat jullie hebben toegelaten dat dit land een cultuur van de dood is geworden. Jullie hebben filosofieën verkondigd en wetten uitgevaardigd om de waarde van het leven te verminderen in alle levensfasen, van het moment van conceptie tot het moment van de dood.

  Nu is het vanzelfsprekend dat jullie land niet langer aan de kant van het leven staat of dat jullie als een natie waarde hechten aan het menselijk leven. Jullie hadden allen schellen op jullie ogen en jullie hebben de voortdurende aanvallen op menselijk leven die uitgaan van jullie regering, jullie instellingen, en zelfs jullie scholen genegeerd. Jullie zijn een natie van moordenaars op jullie kinderen geworden, en jullie erkennen of respecteren de waarde van het leven niet.

  Tot wat zijn jullie gekomen als natie om de plannen van de Vader in de Hemel te dwarsbomen, om een land van hogere idealen en principes te creeren die voorgenomen waren zodat dit land een voorbeeld van vrijheid en andere hogere principes kon worden?

  Jullie leiders spreken in deze tijd voor zichzelf, maar wanneer je hen hoort spreken dan weten jullie dat jullie leiders hebben gesteund en verkozen die niet passen bij de plannen van de Vader in de Hemel. Ze passen niet alleen bij het plan van de boze, velen onder hen volgen de prins van de duisternis in het tot stand brengen van de vernietiging van jullie land. De woorden die ik in deze tijd nu spreek zouden niet schokkend mogen lijken, als jullie je realiseren hoe jullie land een pad van hedonisme en hebzucht, dood en vernietiging bewandelt.  

  Jullie zijn niet langer het schitterende voorbeeld voor de rest van de wereld dat jullie bedoeld waren te zijn. Jullie kunnen jullie leiders de schuld geven voor jullie uit de gratie vallen in de ogen van jullie Schepper, maar jullie moeten jezelf ook de schuld geven voor jullie falen, individueel en collectief, om de koers van gebeurtenissen ten beste te keren.

  Nu jullie land verder en verder in de afgrond is gevallen lijkt geen weg van verlossing in zicht zonder de directe interventie van de Vader in de Hemel door Zijn Zoon, de Heer, Redder en Verlosser, Jezus Christus.

  Deze Hemelse Interventie is reeds begonnen en zal voortduren totdat de duisternis van de boze is verwijderd van de Aarde. Deze periode zal echter niet plezant zijn voor velen onder jullie die niet voorbereid om te reageren op de manier die de Vader in de Hemel jullie heeft voorbereid, omdat jullie niet erkennen dat de Vader in de Hemel echt de leiding heeft en niet de leiders die duidelijk Gods werk niet doen in het redden van jullie land.

  Wees jullie ervan bewust dat jullie niet langer jullie leiders moeten vertrouwen, want het is vanzelfsprekend betreffende de heiligheid van het leven alleen dat jullie land op de vernietiging afstevent, tenzij jullie deze leiders in jullie land met godvrezende leiders vervangen die de nodige veranderingen teweeg kunnen brengen in overeenstemming met Gods plan voor jullie allen.

  25-07-2013, 15:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Ned Dougherty 1/06/2013

  1 juni 2013
  OLV Koningin van het Universum
  Costa Mesa, California

  Mijn lieve Zoon,

  Ik kom vandaag naar jou als Koningin van het Universum, want in deze tijden bid het hele universum voor de vele zielen die op jullie planeet leven. Al de zielen die de Vader in de Hemel heeft geschapen bidden in deze tijden voor jullie allen, mijn broeders en zusters, die leven op Aarde, want jullie planeet is in zo’n groot doodsgevaar en dat is te wijten aan al de zonden in jullie wereld.

  Velen onder jullie zijn zich bewust dat ze nu in de eindtijd leven. Het is niet letterlijk de bedoeling dat het ‘het einde van de wereld’ is, maar het einde van de wereld zoals je die eens kende. Het is ook een overgangstijd voor de Vader in de Hemel om tussen te komen onder jullie door de voorspraak van mijn Goddelijke Zoon, Jezus Christus, die de enige Redder van deze wereld is.

  Waarom heeft de Vader in de Hemel ervoor gekozen om tussen te komen in deze tijd? De beslissing om tussen te komen werd in steen gehouwen eonen  tijd geleden, want de Vader wist in Zijn oneindige kennis en wijsheid dat Zijn plan voor Zijn kinderen in deze wereld zou gedwarsboomd worden door de boze.

  Hij heeft dit plan gekozen voor elk van jullie – om ervoor te zorgen dat elk van Zijn met liefde geschapen zielen een individuele identiteit en personaliteit heeft (= vrije wil). Als resultaat van keuzes die je maakt gedurende je groei als mensen, is het de wens van de Vader dat je de boze en zijn wegen verwerpt en onvoorwaardelijk de Vader in de Hemel omhelst.

  Velen onder jullie zijn nu zeer bezorgd over de gebeurtenissen, op geopolitiek en geofysisch vlak, die plaatsgrijpen in de wereld, die duidelijke indicaties zijn dat jullie inderdaad in de eindtijd leven.

  Het is mijn wens als jullie Hemelse Moeder dat jullie je angsten, voor jullie gezinsleden en geliefden, voor jullie vrienden en naasten opzij zetten. Dit is de tijd dat je de eeuwige tocht moet aanvaarden. Het is jullie geboorterecht, aan jullie gegeven door goddelijk recht – dat jullie geestelijke wezens zijn die een menselijke ervaring hebben hier op Aarde, en dat wanneer jullie terugkeren van deze vreemde plaats waarin jullie nu wonen naar jullie Hemelse Thuis, zoals beloofd door de Vader, jullie zullen beseffen dat alles wat jullie ervoeren, zowel het goede als het slechte, een doel had in je groei en ontwikkeling.

  Wanneer je het einde van je tocht hier op Aarde bereikt, zul je beseffen dat de Vader je in Zijn liefhebbende armen heeft gehouden sinds je schepping als een geestelijke ziel in het Eeuwig Rijk. Want wanneer je overgaat door het proces dat jullie ‘dood’ heten, zullen jullie begrijpen dat alles wat je ervaart belangrijk was voor jou om het niveau van spirituele groei te bereiken dat je toelaat om over te gaan op je tocht naar huis, naar de Vader.

  Met deze kennis in het achterhoofd, wat heb je te vrezen gedurende je tocht hier op Aarde? Mijn antwoord is : ‘Er is niets te vrezen!’ Als je werkelijk gelooft in je schepping en lotsbestemming, en dat je in de handen van de Liefhebbende Vader in de Hemel bent, waarom zou je deze tocht moeten vrezen?

  Omwille van al de onrust en chaos dat in de wereld vandaag bestaat, begrijp ik jullie bezorgdheden voor jullie gezinsleden en vrienden. Zelfs als je misschien zegt dat je zelf niets vreest, omdat je standvastig gelooft dat je in de handen van de Heer bent, vrees je nog altijd voor je kinderen, je kleinkinderen, al je geliefden in deze wereld.

  Laat me toe je geest tot rust te laten komen. Al je geliefden zijn ook in de Liefhebbende Armen van de Heer, en Hij heeft deze tocht gekozen dat jullie allen moeten volgen om zo terug te keren naar je hemelse thuis. Vrees dus niets! Vrees niet voor je geliefden en vrienden, maar bid voor hun ziel tot de Vader in de Hemel; tot Mijn Goddelijke Zoon, de Verlosser van de Wereld; en bid om Mijn Moederlijke voorspraak voor al je intenties.

  Jullie moeten nu aanvaarden dat jullie gebeden zeer krachtig zijn en gehoord worden in het Hemelse Rijk. Het is het gebed dat jullie allen Thuis bij de Vader in de Hemel zal brengen. Daarom zeg ik opnieuw: Vrees niets!

  De tijd zal spoedig aanbreken dat de plannen van de Vader voor Zijn kinderen onweerlegbaar en vanzelfsprekend zullen worden voor al Gods kinderen hier op Aarde door een groot Spiritueel Ontwaken voor de hele mensheid!

  Ik bid vurig voor jullie allen, mijn kinderen, nu we ons voorbereiden op dit Bovennatuurlijk Gebeuren dat aan de mensheid wordt geschonken. De boze is te druk bezig geweest en hij was te vernietigend hier op aarde. De tijd komt er vlug aan dat hij zal verwijderd worden van de Aarde, en de mensheid zal dan in staat zijn om in een tijdperk van vrede en harmonie te leven zonder vrees voor de boze en zijn volgelingen, die in het vuur van de hel zullen geworpen worden.

  Daarom zeg ik jullie opnieuw: Wat moet je vrezen – als jullie leven in de volledige kennis en aanvaarding dat jullie Hemelse Vader belast is met alle broeders en zusters hier op Aarde?

  Hij zal Zijn kinderen niet in de steek laten. Dank aan God!

  25-07-2013, 11:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Ned Dougherty 2/07/2013

  2 juli 2013
  OLV, Koningin van de Engelen Church
  Blessed Sacrament Chapel
  xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Newport Beach California @ 9:11am

  Mijn lieve Zoon,

  Ik kom vandaag naar jou als jullie Vrouwe van het Licht, net zoals ik 29 jaar geleden kwam op de avond wanneer je eventjes tot in het Eeuwig Rijk kwam, zodat ik de mogelijkheid had om in jou je missie kon inprenten, want ik heb een zeer belangrijk plan dat je moet vervullen, sinds je geboortedag op 19 september 1946. Ik kom ook naar jou op dit tijdstip 9:11am, omdat dit een tijd en een getal is dat je kent als noodgeval “9-1-1”.

  Dit gevoel van een noodtoestand zou je bekend moeten zijn, niet alleen jou, maar ook al je broeders en zusters in Christus, die zich zeer bewust zijn van de crisis dat zich ontwikkelt in de Kerk van Mijn Zoon, Jullie Heer en Redder, Jezus Christus.

  Herinner je dat ik je begiftigde met mijn boodschap op de berg van La Salette op 1 november 2005, omdat ik wilde dat je aan de wereld de voortzetting van mijn boodschap aan de kinderen van La Salette op 19 september 1846 zou overbrengen – 100 jaar voor jou geboortedatum. Zie je nu hoe volledig mijn plan is in het brengen van mijn boodschappen en mijn waarschuwingen aan jou, evenals aan al je broeders en zusters?

  Herinner je dat wanneer ik tot jou sprak op de berg van La Salette, ik het had over het schandaal dat zich in de Kerk ontwikkelt. Ik waarschuwde eerst mijn kinderen van dit schandaal door de kinderen van La Salette, die dapper en moedig de boodschappen verder ontvingen, enkel om belasterd en geminacht te worden, omdat ze de waarheid hadden gesproken, zoals ik hen had gevraagd.

  Ik beschreef het schandaal dat zich zou ontwikkelen en profeteerde het probleem in de Kerk dat een toppunt zal bereiken gedurende de eindtijd als een schandaal waarin weerspannige priesters, bisschoppen, en kardinalen, die ‘beerputten van onzuiverheid’ zijn geworden, betrokken zijn.

  Mijn waarschuwingen in 1846 werden in de wind geslagen door Mijn Zoons uitverkoren priesters. Ze weigerden toen mijn waarschuwingen te aanvaarden, en zoals ik had voorzegd, werd het schandaal teveel, zelfs voor Mijn Zoon om te verdragen.

  Nu, vandaag, moet de Kerk dus stoutmoedig het hoofd bieden aan dit ongelukkig schandaal en ieder van jullie, mijn kinderen, mijn aardse broeders en zusters, moet de gelegenheid te baat nemen en zich verzamelen rond de Kerk om ervoor te zorgen dat de Kerk deze zeer moeilijke tijden overleeft om zo de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde te brengen dat de Vader in de Hemel plant voor de toekomst van de mensheid.

  Het is noodzakelijk voor jullie allen, volgelingen van Mijn Boodschappen, om meer te bidden voor de Paus in Rome, want ik geef hem de verantwoordelijkheid om de Kerk te reinigen en te zuiveren hier op aarde, terwijl iedereen in het Eeuwig Rijk, die verzameld is rond de Kerk, ook zijn inspanningen steunen om de Kerk te reinigen en te zuiveren, zodat jullie allen kunnen tegemoet zien op een toekomst als mede-vereerders in de Kerk – een Kerk dat vrij zal zijn van de invloed van de boze, die zijn eigen volgelingen in de Kerk heeft geplaatst om afleiding, chaos en verwarring te creeren, zodat de hierarchie van de Kerk verblind wordt voor de waarheden van jullie geloof in Jezus Christus, als de enige Verlosser van de hele mensheid.

  Het is de taak van de Paus in Rome, en aan al degenen binnen de hierarchie van de Kerk om zich rond de Paus te scharen om het kwaad te verslaan die de Kerk is binnengedrongen.

  Het is aan jullie allen, mijn kinderen, mijn aardse broeders en zusters, om zich te verzamelen in gebed om de machtige veranderingen tot stand te brengen die nodig zijn in de Kerk in deze tijd.

  Het is een belangrijk deel van het Plan van de Vader dat Zijn kinderen, die Hij zo graag ziet en die Hij heeft geschapen, machtige gebedsstrijders worden om de Vader in de Hemel, Mijn Zoon als de Verlosser van de wereld en jullie Hemelse Moeder te assisteren in het inluiden van de nieuwe wereld, zoals beloofd door de Vader – met de Kerk die sterker en energieker is dan ooit tevoren om de veranderingen tot stand te brengen die nodig zijn voor de verbetering van de mensheid.

  Maar wees eeuwig waakzaam nu, en vooral, kweek onderscheidingsvermogen, want de boze is nu zeer sluw in zijn laatste pogingen om de Kerk van Mijn Zoon te vernietigen. Hij is kwaadwillig geïnfiltreerd met zijn volgelingen op een manier dat hem toelaat zijn volgelingen op de hoogste plaatsen binnen de Kerk te plaatsen.

  Het is nu de verantwoordelijkheid van de Paus, die ik heb gekozen om de Kerk te leiden in deze tijd, om degenen die het werk van de boze doen, eruit te vissen. Maar de Paus kan niet succesvol zijn zonder jullie gebeden voor hem, om het kwaad te verslaan die de Kerk van jullie Heer en Redder, Jezus Christus is binnengedrongen.

  Mijn Zoon heeft een grote barmhartigheid voor degenen die hun geloof zijn afgevallen en hun roeping om dienaren te zijn van de Heer, omdat Mijn Zoon weet hoe onbarmhartig de boze Zijn Uitverkoren Dienaren heeft aangevallen. Door Zijn Goddelijke Barmhartigheid, kunnen al deze uitverkoren dienaren vergeven worden door de Heer en Redder, de Verlosser, Jezus Christus.

  Satan alleen, de boze, was en blijft de speer die in de Kerk van Jezus Christus doorboord. Jullie zijn nu in de tijd dat de speer zal verwijderd worden uit de Kerk en de wonde zal genezen worden, zodat de Kerk zal blijven overleven en zal bloeien in de toekomst gedurende deze Eindtijd. Dank zij God!

  25-07-2013, 10:14 Geschreven door Claudia  


  24-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De laatste profeet is nu gezonden, dus alstublieft, verwerp dit Geschenk niet. 19/7/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jij je bezorgd en onbemind voelt omwille van deze Missie, dan moet je weten dat de Heilige Geest jou altijd sterk zal houden. Jij zal nooit in staat zijn om onwaarheden te verkondigen omdat dit niet is toegestaan door Mijn geliefde Vader. Jij bent de profeet van de eindtijd en omdat Ik weet dat dit jou beangstigt, weet dan het volgende.

  Door de Liefde van Mijn Vader verleen Ik grote Barmhartigheid aan de wereld. De laatste profeet is nu gezonden, dus alstublieft, verwerp dit Geschenk niet, want Mijn Vader verlangt al zijn kinderen vast te grijpen en hen te beschermen tegen het kwaad in de wereld. Dat is het Geschenk om jullie definitieve verlossing te brengen van een vreselijke bestraffing.

  VERWERP DIT GESCHENK VAN PROFETIE NIET, DE LAATSTE TUSSENKOMST VAN DE HEMEL, OM JULLIE TE REDDEN VAN ALLE KWAAD.

  Zij die Mijn Vader niet eren en die heidense goden vereren, jullie landen zullen van het aanschijn van de aarde weggeveegd worden indien jullie je niet tot de Ene Ware God keren. Jullie die valse goden aanbidden, die jullie een schitterende toekomst beloven en jullie ijdelheid aanspreken, jullie zullen van Mij weggejaagd worden en jullie zullen verdrinken in een eindeloze leegte – een afgrond waaruit jullie nooit meer zullen terugkeren.

  LUISTER NU, JULLIE ALLEN. IK DOE EEN OPROEP TOT DE MENSHEID VANUIT DE HEMEL. Mijn profeet zal gewoon doen wat Ik haar zeg. Zij gehoorzaamt Mij, de Zoon van God, de Mensenzoon, zoals voorzegd. Zij heeft geen stem. Haar woorden zijn Mijn Woorden. Haar gehoorzaamheid is zeer belangrijk in overeenstemming met het Bevel van God. Haar gehoorzaamheid betekent dat zij haar mond niet mag openen om het Woord van God te verdedigen.

  ALLE VOORZEGDE GEBEURTENISSEN ZULLEN SNEL PLAATSVINDEN. Indien jullie deze waarschuwing vanuit de Hemel niet willen kennen, dan zullen jullie meer lijden dan nodig. Belaster deze Woorden uit de Hemel en jullie zullen in al jullie schande aan de hele wereld getoond worden omdat jullie Mij vervolgen.

  Mijn Woord is waar. Mijn Woord is duidelijk. Mijn Woord wordt gegeven om jullie te beschermen en jullie te redden van het beest dat jullie levens vernietigt door zijn besmetting. Wees alstublieft sterk en loop weg van de boosaardige leugens die hij jullie vertelt. Indien jullie hart zwaarmoedig is, kom tot Mij en Ik zal het verlichten. Indien jullie hart droevig is, dan zal Ik jullie omsluiten en vrede brengen zodat de dood jullie nooit meer zal beangstigen.

  Indien jullie van woede vervuld zijn, die overgaat in haat jegens deze Boodschappen, weet dan dat jullie aangevallen zijn door de koning van de leugens. In jullie hart zullen jullie weten dat indien deze Boodschappen jullie pijn en lijden veroorzaken, dat zij van Mij komen.

  Jullie Jezus

  24-07-2013, 21:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 115

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  115 Gebed voor de Gave van Bekering 18/7

  O Moeder van Verlossing, bedek mijn ziel met uw tranen van Verlossing.

  Bevrijd mij van twijfels.

  Verhef mijn hart, zodat ik de Tegenwoordigheid van uw Zoon zal voelen.

  Breng mij vrede en vertroosting. 

  Bid opdat ik werkelijk mag bekeerd worden.

  Help mij de Waarheid te aanvaarden en open mijn hart om de barmhartigheid van uw Zoon, Jezus Christus, te ontvangen. Amen.

  Jullie Moeder – Moeder van Verlossing

  24-07-2013, 21:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Medaille van Verlossing biedt de Gave van Bekering 18/7/2013

  Moeder van Verlossing : Mijn kind, Ik verlang bekend te maken dat Ik vanaf heden aangesproken moet worden met de laatste titel, die Mij door mijn Zoon op aarde gegeven werd. In deze laatste Missie moet men zich altijd tot Mij wenden als Moeder van Verlossing

  MIJN BEELTENIS MOET ONTWORPEN WORDEN EN EEN MEDAILLE GESLAGEN, WAARBIJ IK OP DE ENE KANT GEPLAATST MOET WORDEN MET DE ZON ACHTER MIJN HOOFD EN WAAR TWAALF STERREN, VERWEVEN IN EEN KROON VAN DOORNEN, OP MIJN HOOFD STAAN. AAN DE ACHTERKANT VAN DE MEDAILLE, VERLANG IK HET HEILIG HART VAN MIJN ZOON AFGEBEELD TE ZIEN MET DE TWEE ZWAARDEN VAN VERLOSSING, DIE GEKRUIST MOETEN ZIJN AAN ELKE KANT.

  De Zwaarden van Verlossing zullen een tweevoudig doel hebben. Het Eerste Zwaard zal het beest dodelijk slaan en Ik heb de macht gekregen om dat te doen op de Laatste Dag. Het andere Zwaard zal de harten doorboren van de meest verharde zondaars en zal het Zwaard zijn waardoor hun zielen zullen gered worden.

  Deze Medaille moet massaal ter beschikking gesteld worden en dan, wanneer zij in handen zijn van diegenen die ze afhalen, moeten zij door een priester gezegend en gratis aan anderen uitgedeeld worden. De Medaille van Verlossing biedt het Geschenk van Bekering en Verlossing aan.

  Al diegenen die de Medaille van Verlossing ontvangen moeten dit Kruistochtgebed (115) bidden.

  Mijn kind, alstublieft, zorg ervoor dat deze Medaille ontworpen en geslagen wordt. Ik zal je bij elke stap van de weg begeleiden en vervolgens moet je ervoor zorgen dat ze beschikbaar gemaakt wordt over de hele wereld.

  Ga in vrede om mijn Zoon te dienen.

  Jullie Moeder

  Moeder van Verlossing

  24-07-2013, 21:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie kunnen Mij niet waarachtig volgen zonder de pijn van het Kruis te dragen. 17/7/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, HOE VERHEFFEN MIJ THANS DE GEBEDEN VAN AL MIJN GELIEFDE VOLGELINGEN. IK BEN AANWEZIG IN HUN HART EN ZIEL EN HUN ZIELEN ZIJN BEGUNSTIGD. Ik moet hen vragen om de spot te verdragen die ze zullen ontmoeten omdat zij Mijn Weg volgen en omwille van Mijn Kruis dat zij dragen, want te zijner tijd zullen zij begrijpen waarom dit zo moet zijn.

  Jullie kunnen Mij niet waarachtig volgen zonder de pijn van het Kruis te dragen. Wanneer jullie Mij beminnen, is er een Licht aanwezig in jullie ziel. Dat zuivere Licht is zoals een magneet omdat het bij andere mensen het slechtste oproept. Goed menende zielen worden dikwijls belaagd door de duivel om schade toe te brengen aan ieder die de Waarheid van Mijn Leer navolgt.

  Wanneer jullie zich openlijk uitspreken voor de Waarheid van God dan zullen jullie gehaat worden door diegenen die niet van God houden. Wanneer jullie Mij volgen, zelfs in stilte, zullen jullie dezelfde pijn ondergaan. Deze pijn wordt veroorzaakt door diegenen – gewoonlijk mensen die jullie dierbaar zijn en respecteren – die jullie aanvallen omdat jullie van Mij houden en trouw zijn aan Mijn Onderrichtingen.

  DE TIJD IS VOOR JULLIE GEKOMEN OM UIT TE GAAN EN OVER MIJN BOODSCHAPPEN TE SPREKEN. PRIESTERS EVENWEL ZULLEN DAT MOEILIJK ACHTEN OMDAT ZIJ GEHOORZAAM MOETEN BLIJVEN AAN HUN OVERSTEN. Velen in Mijn Kerk zullen bevreesd zijn om te getuigen van Mijn Boodschappen maar dat betekent niet dat zij de Waarheid van Mijn Heilig Woord niet kunnen verdedigen. Het Woord dat aan de Apostelen werd gegeven, leeft voort, al willen velen het tot zwijgen brengen. Jullie zullen opmerken hoe weinig Ik in het openbaar vereerd word – bijna nooit.

  Mijn Leer speelt niet langer een belangrijke rol in jullie maatschappij. Jullie moeten echter aandringen, tot welke christelijke kerk jullie ook behoren, dat Mijn dienaren niet vergeten Mijn Naam te noemen wanneer zij verwijzen naar het goede, want het goede kan niet van een steen voortkomen. Het goede kan alleen van God komen.

  Jullie Jezus

  24-07-2013, 21:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pastor Enoc

  16 juli 2013, 8.20u

  IEDEREEN DIE IN STAAT VAN DOODZONDE VERKEERT WANNEER DE WAARSCHUWING KOMT,  ZAL HET VUUR VAN DE HEL IN ZIJN ZIEL VOELEN EN DE PIJN VAN DE VERDOEMDE ZIELEN!

  DRINGENDE OPROEP VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA AAN GODS  KINDEREN

  Kinderen van  mijn hart, moge de vrede van God met jullie allen zijn.

  De dag waarop jullie verantwoording zullen afleggen aan mijn Vader voor al jullie doen en laten op deze wereld is dichtbij. Lieve kinderen, wijd je toe aan mijn Onbevlekt Hart opdat  jullie doortocht naar de eeuwigheid dragelijker zal zijn. Al mijn aanhangers en volgelingen rekenen op de voorspraak en bijstand van deze moeder bij hun aankomst voor het aanschijn van de Allerhoogste. Tijdens de grote beproeving zal ik mijn volgelingen, die zijn toegewijd aan mijn Onbevlekt hart, bedekken met mijn mantel; de toewijding zal jullie schild zijn. Geen van mijn toegewijde zielen zal verloren gaan, geen boze kracht zal hen deren. Dit is mijn belofte voor bescherming en bijstand op deze wereld en in de eeuwigheid aan alle kinderen die zijn toegewijd aan mijn Onbevlekt Hart.

  Lieve kinderen, als je je nog niet aan mijn hart hebt toegewijd, doe het dan zo spoedig mogelijk, want de tijd van de Grote Waarschuwing is heel dichtbij. Stel je toewijding niet uit en denk er aan dat ook door te geven aan je vrienden en bekenden, opdat mijn bescherming ook voor hen geldt. Aan hen die al zijn toegewijd, vraag ik die belofte te hernieuwen om jullie bescherming en geloften te versterken.

  Kinderen, veel zielen zullen de beproeving van de eeuwigheid niet doorstaan, bidt voor hen, opdat ze op deze wereld tot inkeer komen en genade vinden wanneer zij voor het aanschijn van God worden geroepen. Voor andere zielen zal de doortocht door de eeuwigheid erg pijnlijk zijn, omdat zij geen goede levensbiecht hebben gedaan; voor de overgrote meerderheid van de mensheid die geïsoleerd van God leeft, zal de doortocht door de eeuwigheid hun ergste nachtmerrie zijn. Iedereen die in staat van doodzonde verkeert wanneer de waarschuwing komt, zal het vuur van de hel in zijn ziel voelen en de pijn van de verdoemde zielen! Zij zullen de hel zien en zullen eindigen op de plaats van kwelling die overeenkomt met de toestand waarin ze verkeren als ze op dat moment zouden sterven. Zij zullen de zielenpijn kennen door de afwezigheid van God en zullen gekweld worden door de duivels om deze rampspoed. Arme zielen, ze weten niet wat hen in de eeuwigheid wacht; ze  gaan door met hun waanzinnige chaos van losbandigheid en zonde op deze wereld en als de oproep  van God komt, zullen zij voor altijd verloren zijn.

  Houdt er rekening mee, onhandelbare kinderen, kom zo snel mogelijk terug bij God, nu je nog leeft! Ga naar een van mijn geliefde kinderen en biecht al je zonden, hebt berouw vanuit je hart, zodat je genade kunt krijgen en je niet hoeft te klagen als je voor het gerecht verschijnt. Haast je om je rekeningen te betalen, want de rechtszaak van de volkeren is nabij. Stel je redding niet uit, bedenk dat velen niet zullen terugkeren naar deze wereld en jullie daarbij kunnen horen. Ik zeg jullie nogmaals, doe een goede levensbiecht, zodat je gerechtvaardigd kunt worden door de goddelijke gerechtigheid en dat je bij terugkeer deel kunt uitmaken van Gods uitverkoren volk.

  Lieve kinderen, kom mij bezoeken in mijn heiligdommen om overvloedige genaden te ontvangen die jullie morgen van pas kunnen komen op jullie pad door de eeuwigheid, jullie zullen volle aflaten ontvangen die jullie kunnen helpen voor jullie redding. Jullie moeder zal blij zijn om jullie te zien en jullie bedanken en er rekening mee houden wanneer jullie voor het Hoogste Gerecht verschijnen. Ik wacht op jullie in mijn heiligdommen en mijn hart springt op van vreugde om jullie gezelschap.

  Ik houd van jullie, het Onbevlekt Hart van jullie Moeder Maria.

  Lieve kinderen van mijn hart, maak mijn boodschappen bekend.

   

  7 juli 2013, 12.30u
  ALLE MANIEREN VAN ABORTUS DIE DOOR DE MENS ZIJN UITGEVONDEN ZIJN EEN ZWARE OVERTREDING VAN DE WETTEN VAN DE SCHEPPING EN DE LIEFDESWET VAN GOD!

  OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN DE MENSHEID

  Kinderen van mijn hart, de vrede van God zij met jullie.

  Deze slechte en zondige mensheid verkiest de dood boven het leven. Hoeveel onschuldige baby’s worden er niet dagelijks in de schoot van moeders zonder ziel vermoord? O gewetenloze moeders, die in jullie schoot de hoop doden, die de kringloop van het door God geschapen leven verbreken; ik zeg jullie, als jullie geen berouw hebben en boete doen, zal de schoot van de hel jullie eeuwige verblijfplaats worden.

  Alle wetgevers, bestuurders, mensen in de gezondheidszorg die direct of indirect abortus ondersteunen, aanmoedigen of uitoefenen zijn mede schuldig. Als zij geen berouw hebben en boete doen, zullen zij de beloning in de eeuwigheid ontvangen in de diepten van het dodenrijk, waar alleen maar geween en geknars der tanden zal zijn voor alle kwaad dat op deze wereld wordt gedaan.

  Ik wil jullie zeggen, zondige mensheid, dat het leven begint op het moment van de bevruchting van de eicel; daar en dan geeft de Heilige Geest een ziel aan het nieuwe menselijke wezen; iedere onderbreking of geknoei met de levensloop is in strijd met de Wet van God, die onveranderlijk en rechtvaardig is en niet kan worden veranderd door menselijke wetten of redeneringen. Iedere onderbreking vanaf het moment van de bevruchting is een misdaad tegen het Leven en zijn wetten; het is een doodzonde tegen de geboden van God, het vijfde gebod: ‘Gij zult niet doden’.

  Wat de mensen niet als zonde beschouwen is het wel voor God; de wetten van mensen zijn onvolmaakt, omdat er geen rekening wordt gehouden met de geboden van God die de Goddelijke Wet zijn, die gemaakt is om het leven van mensen te regelen. Leven moet worden gewaardeerd als een geschenk van God vanaf het ogenblik van de conceptie.Alle manieren van abortus die door de mens zijn uitgevonden zijn een zware overtreding van de wetten van de schepping en de liefdeswet van god! Wie denken jullie wel dat jullie zijn, kinderen van modder om te knoeien met de wetten van God en te doen of jullie goden zijn? Jullie eigen trots zal jullie bestraffing zijn en daardoor zullen jullie het eeuwige leven verliezen.

  O mensen, denk toch eens na en ga terug naar God, knoei niet met het leven, het werk van de Schepper, opdat Zijn Goddelijke Gerechtigheid jullie niet zal straffen. Dochters van Jeruzalem, bedekt jullie naaktheid, stop met zondigen, hebt eerbied voor het leven, het werk van God. In jullie schoot begint het menselijk leven, doodt dat niet en maakt van jezelf geen graven. Denk eraan: in de eeuwigheid woont de Goddelijke Gerechtigheid en de rechtvaardigheid van God en Zijn Hoogste Gerecht zal jullie daden op deze wereld beoordelen en als jullie geen berouw hebben en boete doen zal Zijn oordeel voor jullie de ‘eeuwige dood’ zijn. Denk er over na mensen. Houd je aan Gods geboden om het eeuwige leven te verdienen.

  Jullie Moeder, Maria, Mystieke Roos.

  Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

  24-07-2013, 21:32 Geschreven door Claudia  


  22-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 114

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  114 Gebed voor Priesters om de Gave van Waarheid te ontvangen 15/7

  Mijn Heer, open mijn ogen.

  Sta mij toe de vijand te zien en sluit mijn hart voor bedrog.

  Ik geef alles aan U over, lieve Jezus.

  Ik vertrouw op Uw Barmhartigheid.

  Amen.

  Jullie Jezus

  22-07-2013, 21:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De dag dat jullie zal gevraagd worden Mijn Godheid te ontkennen is niet meer veraf. 15/7/2013

  Tot priesters : Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet in contact komen met Mijn priesters, die nu beginnen te beseffen dat Ik in deze tijd, door deze Boodschappen, tot de wereld spreek.

  JULLIE MOETEN BEHOEDZAAM ZIJN. JULLIE MOETEN VASTHOUDEN AAN DE REGELS VAN MIJN KERK OP AARDE, ZOLANG ZIJ BLIJVEN ZOALS ZE GEWEEST ZIJN EN NIET VERANDERD WORDEN. Wees niet ontmoedigd, want jullie werden verrijkt met de Gave van de Heilige Geest. Wanneer jullie gevraagd wordt Mij te verloochenen, zal dat gedaan worden op een subtiele, maar dodelijke wijze. Er zal jullie gevraagd worden om de leer te omhelzen van alle religies buiten het Christendom. Er zal jullie gezegd worden dat dit voor het welzijn van allen is en dat die nieuwe, alomvattende benadering, een middel is tot een doel – waar de mensheid eindelijk kan verenigd worden door vredevolle middelen.

  Alle andere religies, gezindten, geloofsovertuigingen en doctrines, die Mijn Vader vereren, maar die Mij, Jezus Christus niet erkennen, zullen onder de vleugels van de antipaus genomen worden. Jullie zullen door de macht van het beest – zoals zijn gebruikelijke weg is – overgehaald worden om jullie medebroeders en -zusters te omarmen. Alle geloofsovertuigingen die God eren, zo zal men jullie vertellen, zijn in de Ogen van God als één verenigd. Wanneer jullie tegenwerpingen maken, zullen jullie uitgescholden worden. Wanneer jullie uitleggen dat de enige weg om tot God te komen, Mijn geliefde Vader, door Jezus Christus is, dan zal jullie het volgende gezegd worden:

  “Jij begrijpt niet dat God al Zijn kinderen liefheeft, daarom, door geen liefde en erbarmen te tonen voor Zijn Kerk door hen te omarmen – met inbegrip van hun geloofsovertuigingen – ben je een huichelaar.”

  Nu, weet dit. WANNEER JULLIE ERKENNEN DAT ALLE RELIGIES ALS EEN GEHEEL IN DE ARMEN MOETEN GESLOTEN WORDEN EN DAT JULLIE TERZIJDE MOETEN GAAN STAAN OM EERBIED TE TONEN TEGENOVER DEZE GEZINDTEN DIE DE MENSENZOON NIET ERKENNEN, ZAN ZULLEN JULLIE SCHULDIG ZIJN AAN EEN VRESELIJKE ZONDE. DAN ZULLEN JULLIE MIJ VERLOOCHENEN.

  Tot diegenen die tot dat bedrog zouden gebracht worden, weet dat andere tekens zullen opduiken, die slecht één ding beogen: dat Mijn Godheid niet langer zal verkondigd worden.

  JULLIE KERKEN ZULLEN NIEUWE KRUISEN ZIEN VERSCHIJNEN WAARIN DE KOP VAN HET BEEST ZAL VERWERKT ZIJN; JULLIE ALTAREN ZULLEN VERANDERD WORDEN EN ZULLEN MIJ BESPOTTEN. Telkens jullie nieuwe en ongebruikelijke symbolen in Mijn Kerk zien, let dan zorgvuldig op want het beest is arrogant en hij stalt zijn boosaardigheid uit door tekens te tonen die hem vereren.

  Diegenen onder jullie die niet op hun hoede zijn voor dit bedrog, jullie zullen meegezogen worden in praktijken die Mij niet vereren. Zij zullen de ware bedoeling vermommen, die erin bestaat eer te geven aan Satan en zijn kwade geesten.

  De aanwijzingen zijn begonnen. De activiteiten waarover Ik spreek moeten nog komen, maar de dag waarop jullie zal gevraagd worden om Mijn Godheid te ontkennen, is niet meer veraf. Jullie moeten je ogen open houden, want diegenen die beweren in Mijn Naam te komen, maar in plaats daarvan het beest vereren, die hebben hun vleugels al uitgespreid. Zij regeren in jullie midden, maar zo velen onder jullie zien de gruwel nog niet. Maar indien jullie Mij beminnen, zal Ik jullie de Genaden verlenen om de Waarheid te zien, want Ik zal jullie nooit in de steek laten. De tijd is nabij en jullie moeten je voorbereiden, want spoedig zal de duisternis neerdalen. Diegenen onder jullie die gezegend zijn met het Licht van God zullen lijden onder de handen van Mijn vijanden.

  Onthoud de volgende woorden, bid ze en Ik zal jullie de Waarheid openbaren, door de Gave van de Heilige Geest.

  Jullie Jezus

  22-07-2013, 21:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik hunker naar hen. Zonder hen voel Ik Mij niet heel. 14/7/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik jou de gave schenk om overal waar je gaat Gods kinderen te zien met de Ogen van God, dan heeft dat een reden.

  Telkens jij jonge kinderen ziet en Mijn Liefde door je aderen voelt opkomen, dan is dat Mijn Liefde voor hen. Wanneer je een tiener ziet wandelen en lachen met zijn vrienden en een golf van moederlijke liefde voor hem voelt, weet dan dat dit de Liefde van God is die je voelt. Wanneer je oudere mensen ziet en nog steeds deze liefde gewaarwordt, dan is dat opnieuw Mijn Liefde die je voelt.

  Wanneer je kijkt naar die zielen die anderen vreselijk leed aandoen door hun boosaardigheid, en je voelt medelijden met hen, besef ook dan dat dit Mijn Liefde is die door je heen stroomt.

  WEET DAT DIEGENEN DIE MIJ OP ELKE WIJZE TARTEN, MIJ NOG STEEDS MET LIEFDE VOOR HEN VULLEN, WANT HOE ZOU IK HEN KUNNEN VERLOOCHENEN? ZIJ BEHOREN MIJ TOE. IK HOUD VAN HEN. IK WEEN OM HEN. IK HUNKER NAAR HEN. IK BEN ZIEK VAN ZORGEN OM HEN. Hoe vreselijk ook de pijn die zij Mij bezorgen, voor deze erbarmelijke zielen zal ik de duivel bevechten tot hun allerlaatste ademhaling op deze aarde.

  Het leven door Mijn Vader gegeven, is van Hem. Wat van Hem is, is van Mij. Ik stierf voor hen, zelfs als zij Mij vervloeken. En dat doen ze nog steeds. Ik hunker naar hen. Zonder hen voel Ik Mij niet geheel. Dat is waarom ik graag en steeds opnieuw Mijn Kruisiging zou willen doorstaan indien Ik hen zo in Mijn Armen kon trekken.

  Hoe kan Ik rusten, Mijn dochter, zonder de zoetheid van hun bekering? Maar zij moeten tot Mij komen uit eigen vrije wil. Ik kan hen bedekken met Mijn Liefde en Genaden. Ik kan hun zielen met elke Genade overspoelen, maar om zulke geschenken te kunnen aanvaarden zullen zij moeten zwichten voor Mijn Heilige Wil en zich aan Mij overgeven. Ik kan Mijn Goddelijkheid niet benutten om hun Mijn Wil op te leggen, maar wat Ik wel kan doen - dank zij Mijn Vaders edelmoedigheid - is te vragen aan Mijn uitverkoren zielen om Mijn pijnen op zich te nemen in ruil voor deze zielen. Deze wonderbare tussenkomst zal een van de wegen zijn waardoor Ik het grootste deel van de mensheid kan redden.

  Bid tot Mij, jouw Jezus, Mijn geliefde dochter, om de kracht om Mij meer lijden aan te bieden. Indien jij dit bijzondere verzoek aanvaardt, dan beloof Ik plechtig dat Ik tientallen miljoenen zielen meer zal redden. Wees niet bevreesd. Jij zal sterk zijn en je zal dat deze keer doen met vreugde in jouw hart.

  Ga, Mijn dochter, aanvaard Mijn Verzoek. Vrees het niet want je zal Mij de grootste vreugde brengen indien je Mij deze nieuwe beproevingen overhandigt. Ik zal het zijn Die deze pijnen zal doorstaan,  jij niet. Jouw pijn zal van korte duur zijn, maar door ze te aanvaarden, kan Ik Mijn verlangen tot een goed einde brengen om Mijn arme kinderen te verlossen die van Mij gescheiden zijn.

  Dank je om Mijn Oproep te beantwoorden. Open jouw hart voor Mijn verzoek en Ik zal je helpen bij elke stap op die weg. Voor jou zal dit gewoon een nieuwe beproeving zijn die snel en gemakkelijk zal vergeten zijn. Voor Mij betekent het dat zielen die naar de Hel zouden gegaan zijn, van Mij zullen zijn in Mijn Koninkrijk.

  Jouw Jezus

  22-07-2013, 19:23 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het zal door jullie bidden van Mijn Kruistochtgebeden zijn dat Ik hen kan redden. 11/7/2013

  Mijn dierbare dochter, laat Mij je dichter trekken tot Mijn Heilig Hart, omdat wanneer je Mij dat toelaat, Ik in je ziel bijzondere Genaden zal inprenten. Dan zal Mijn Werk meer vruchten opleveren, die zullen rijpen en overvloedig losbarsten over de Aarde.

  DE VRUCHTEN, DIE VAN MIJ KOMEN, CREEREN BEKERING EN VERZACHTEN DE HARTEN VAN DE MEEST VERHARDEN, WANNEER ZE HET PROEVEN. WANNEER ZE ERVAN ETEN, ZAL HET HEN VERENIGEN MET MIJ, OP EEN MANIER DIE HEN GROTE VREDE ZAL BRENGEN. DE VREDE BELOOF IK AAN JULLIE ALLEN DIE NU NAAR MIJ LUISTEREN, ALS IK MET JULLIE SPREEK, EN ZE ZAL JULLIE WAPENUITRUSTING ZIJN TEGEN HAAT.

  Degenen onder jullie, waaronder die zielen die nooit van deze Boodschappen hebben gehoord en die Mij echt liefhebben, zullen gevuld worden met deze vrede en jullie zullen, als gevolg immuun worden voor de stemmen van degenen die tegen jullie schreeuwen omdat jullie van Mij zijn.

  Wanneer jullie één zijn met Mij, beloof Ik dat, voor elke belediging en pijn die je moet doorstaan omdat jullie Mijn Heilig Woord verkondigen, Ik je zal optillen, waken over je en je beschermen. Je zult genieten van een glorierijk leven in Mijn Nieuwe Paradijs, waar allen in vereniging zullen zingen, voor de liefde en de glorie van God.

  Jullie hebben niets te vrezen van Mij, maar Ik vraag dat je tijd doorbrengt in gebed voor de zielen van degenen die verward zijn en in sommige gevallen, verloren. Degenen die gescheiden zijn van Mij moeten terugkomen naar Mij en het zal door jullie bidden van Mijn Kruistochtgebeden zijn dat Ik hen kan redden.

  Ga, Mijn geliefde volgelingen, en weet dat jullie in Mijn Hart zijn en Ik Ben in jullie hart.

  Jullie Jezus

  22-07-2013, 19:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De leugens die jullie voorgeschoteld krijgen over jullie economie zijn ontworpen om jullie om de tuin te leiden. 10/7/2013

  God de Vader : Mijn liefste dochter, oorlogen zullen uitbreken over heel het Midden-Oosten en spoedig ZAL MIJN GELIEFDE ISRAEL EEN VERSCHRIKKELIJKE GRUWEL TE LIJDEN KRIJGEN. Levens zullen op heel grote schaal verloren gaan in dit deel van de wereld, als de geest van het kwaad de levens verslindt en in vele gevallen de zielen van Mijn kinderen.

  De haat van Mijn kinderen voor elkaar zal uitdeinen in andere landen, als de Slag van Armageddon intenser wordt en groeit, tot het de wereld overal overspoelt. De haat, veroorzaakt als resultaat van de teistering van Satan en zijn demonen, zal een teken worden dat zo zichtbaar zal zijn dat zeer weinig zielen, ongeacht wat geloof ze hebben voor Mij, de Schepper van al wat bestaat, zullen falen om de geest van het kwaad te voelen, dat zich zal verspreiden zoals een dodelijk virus.

  Vele oorlogen, waaronder strijd binnen regeringen van alle naties, zullen alle op hetzelfde moment uitbreken. Als Mijn Handen reeds zijn neergekomen in milde straffen, weet dat Ik degene zal verpletteren die Mijn kinderen pijn doen. Dit is wanneer de strijd om zielen zal toenemen en het zal zich verspreiden in vele opzichten.

  De leugens die jullie voorgeschoteld krijgen over jullie economie zijn ontworpen om jullie om de tuin te leiden en jullie te ontdoen van wat jullie bezitten. Bid, bid, bid dat Ik degene zal stoppen die jullie valuta controleren om te vermijden dat ze alles wat jullie bezitten wegnemen. Weet dat terwijl Mijn Rechterhand kastijdingen neer laat komen op de goddelozen, Mijn Linkerhand je zal optillen en onder Mijn Bescherming zal plaatsen en voor jullie voorzien.

  DE VERANDERINGEN IN MIJN HEILIG BOEK VOORZEGD WORDEN NU AAN DE WERELD GEPRESENTEERD. Oorlogen zullen woeden, levens zullen verloren gaan, landen zullen ecologische beroering te lijden hebben, oogsten zullen mislukken en velen onder jullie zullen vervolgd worden door jullie regeringen. De ergste oorlog zal een spirituele zijn waar elke inspanning zal gedaan worden om jullie tegen Mij te keren.

  Jullie Vader

  God de Allerhoogste

  22-07-2013, 16:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 113

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  113 Gebed om het kwaad in ons land te verslaan 10/7

  O Moeder van Redding, kom in ons midden en bedek ons land met uw bescherming.

  Verpletter de kop van het beest en roei zijn goddeloze invloed onder ons uit.

  Help uw arme verloren kinderen op te staan en de Waarheid te spreken, wanneer we omringd zijn door leugens.

  O Moeder van God, bescherm alstublieft ons land en houd ons sterk, zodat we trouw kunnen blijven aan uw Zoon in onze tijd van vervolging.  Amen.

  Jullie geliefde Moeder – Moeder van Redding

  22-07-2013, 16:08 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mensen accepteren nieuwe wetten, die pretenderen voor het goed van allen te zijn. 10/7/2013

  Moeder van Redding : Mijn kind, je gebeden worden verhoord en mijn Zoon zal tussenkomen voor jouw bijzondere intentie. JE MOET BIDDEN VOOR AL DIEGENEN IN DE WERELD DIE MISLEID WORDEN IN HET GELOVEN DAT KWAAD GOED IS. DIT WEB VAN BEDROG HEEFT DE MENSHEID ZODANIG BEDEKT DAT VELEN NIET LANGER HET ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN DE WETTEN VAN GOD EN DE SLECHTHEID VAN DE BOZE WANNEER HIJ ZICH ONDER JULLIE MANIFESTEERT.

  Mensen aanvaarden zo gemakkelijk nieuwe wetten, die pretenderen goed – voor het goed van allen - te zijn, wanneer ze in feite doodzonde vermommen in de Ogen van God.

  De strijd woedt voort tussen degenen die de Wetten van God steunen en degenen die ze onteren. Degenen die openlijk de Wetten van God steunen worden tot demonen gemaakt en wreed en slecht verklaard. HET BEDROG EN DE LEUGENS, DIE DEGENEN VERVULLEN DIE ZEGGEN DAT ZE DE MENSHEID LIEFHEBBEN, WORDEN DUIDELIJK GEZIEN WANNEER ZE PUBLIEKELIJK DOODZONDE RECHTVAARDIGEN. Wat is de boze sluw. Zo weinigen begrijpen zijn invloed in hun leven of hoe hij hun redenering verdraait.

  Wees getroost, lieve kinderen, in de wetenschap dat Ik, de Moeder van Redding, de boze kan verslaan onder jullie midden. Jullie moeten mij aanroepen iedere keer dat jullie je overweldigd voelen door de macht die hij uitoefent in jullie naties. Ik zal zijn invloed vernietigen, wanneer jullie je vraag aan mij richten.

  Bid alsjeblieft dit Kruistochtgebed (113)

  JULLIE MOETEN NOOIT ARGUMENTEN AANVAARDEN, DIE GODDELOZE WETTEN TOELATEN WAARMEE GODDELOZE WETTEN TOT STAND WORDEN GEBRACHT, DIE BEPALEN HOE JE JE LEVEN LEEFT, VOLGENS HET WOORD VAN GOD. Wanneer de wetten jullie landen infiltreren, vernietigen ze zielen.

  Vertrouw op mij, de Moeder van Redding, om te helpen de zielen redden van diegenen die je liefhebt en diegenen waar je tussen werkt. Aanroep me en ik beloof dat ik jullie natie zal bedekken met mijn Allerheiligste Mantel.

  Jullie geliefde Moeder – Moeder van Redding

  22-07-2013, 16:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Tien Geboden, die aan de wereld gegeven werden door Mijn Vader door de profeet Mozes, worden door de mens herschreven. 8/7/2013

  Mijn dierbare dochter, telkens als je voelt dat er weinig hoop is voor zondaars, onthoud dan alsjeblieft dat Mijn Grote Barmhartigheid onophoudelijk is. Er is niet een ziel in de wereld die Ik niet wens te omhelzen en hen de Gave van Redding te brengen. Ik houd van jullie allen. Ik vergeef allen die Mij smeken om de Gave van Verlossing, maar dit betekent niet dat Ik niet degenen zal straffen die doodzonde begaan.

  De Tien Geboden die gegeven werden door Mijn Vader door de profeet Mozes, worden herschreven door de mens. Ze werden afzonderlijk genomen, verdraaid en een nieuwe betekenis gegeven, zodat de mens zonde kan vergoeilijken.

  Jullie verafgoden valse goden en rechtvaardigen het. Jullie leven een verschrikkelijke leugen wanneer jullie Mijn Vader op die manier beledigen en toch zullen wanneer de Waarheid getoond wordt aan heidenen, zij berouw tonen en Ik zal wachten om hen te omhelzen.

  Jullie doden elkaar en zeggen dat jullie eenvoudigweg medelijden tonen wanneer jullie dat doen. JULLIE LEGALISEREN MOORD, EXECUTIE, EUTHANASIE EN ABORTUS EN ZEGGEN DAT DEZE GOEDE ZAKEN ZIJN. DIT IS KWAAD OP ZIJN SLECHTST, WANNEER JULLIE DE AUTEUR VAN ALLE LEVEN – DE SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE – UITDAGEN DOOR TE KNOEIEN MET DE GODDELIJKE WETTEN VAN GOD. Toch zal ik ook wachten om jullie in Mijn Armen te sluiten, wanneer jullie echt berouw tonen.

  Jullie plunderen wat niet tot jullie behoort en jullie stelen van paupers, om jullie lust naar meer te bevredigen. Jullie plegen verschrikkelijke vleselijke zonden, die beneden de waardigheid van de mens zijn en jullie gedragen je als wilde dieren losgelaten in een put. Jullie ellendigheid is weerzinwekkend in de Ogen van God, maar toch als jullie Mij aanroepen en Mij smeken om Barmhartigheid, zal Ik er zijn, geduldig wachtend. Wanneer jullie God ontheiligen door te weigeren dat Hij bestaat en dan proberen Zijn kinderen in de afgrond met het beest mee te nemen, zal Ik nog altijd wachten wanneer jullie veranderen en Mij vragen om Mijzelf kenbaar te maken aan jou.

  DIEGENEN ONDER JULLIE, DIE DE WAARHEID AANVAARDEN, NIET LANGER DE TIJD NEMEN OM MIJ TE EREN OP DE SABBATDAG, OMDAT JE JE EIGEN NODEN VOOR MIJ PLAATSEN : Jullie doen Mij zo pijn, omdat jullie reeds weten dat jullie kinderen van God zijn. Jullie hebben je Vaders Huis verlaten en JULLIE ZULLEN ENKEL TERUGKOMEN WANNEER JE GEEN DANK BOVEN JE HOOFD HEBT. EN IK ZAL WACHTEN OM JE TE VERWELKOMEN.

  Jullie liefde voor God is verminderd, net als jullie liefde en respect voor jullie ouders. Jullie harten zijn zoveel verhard dat je hen niet de liefde of zorg voor hen toont op de manier waarop je zou moeten.

  Jullie vervloeken God en zweren, Mijn Naam gebruikend op de meest onrespectvolle manier, dagelijks, maar je wil niet met Mij spreken op de manier die Ik verlang. Wanneer jullie anderen lasteren, laster je Mij. Wanneer je de reputatie van iemand schade toebrengt, vernietig je Mijn Liefde. En toch zal Ik je vergeven wanneer je berouw toont.

  Jullie tonen geen respect voor de instelling van het huwelijk en gaan licht over het misbruiken van dit Allerheiligste Sacrament. Jullie beledigen God verder wanneer jullie blijven zoeken voor Zijn zegeningen over huwelijken, wanneer Hij ze niet erkent of niet kan erkennen. Toch blijven jullie Hem beledigen.

  Jullie zijn zo geobsedeerd met het zoeken naar wereldse goederen en jullie zijn zo vergeven van ongezonde ambities, dat jullie de mensen vernietigen die in jullie weg lopen. Ondanks dat zal Ik jullie Barmhartigheid betonen, als jullie naar Mij terugkomen.

  Er is geen zonde, met uitzondering van het lasteren tegen de Heilige Geest, zo erg dat ze niet kan vergeven worden. Ik smeek jullie allen je geweten te onderzoeken en je eens te meer te verzoenen met Mij.

  IK BEN GEDULDIG. IK BEN LIEFDE. IK BEN JULLIE REDDING. IK WACHT. KOM ALSJEBLIEFT SPOEDIG NAAR MIJ, WANT IK HOUD VAN JULLIE MET EEN ONDOORGRONDELIJKE PASSIE. IK ZAL NIET RUSTEN TOT IK JULLIE ALLEN GERED HEB.

  Jullie Jezus

  22-07-2013, 14:08 Geschreven door Claudia  


  21-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij zal de Waarheid van God gebruiken om zich achter te verbergen, tot het juiste moment. 7/7/2013

  Mijn dierbare echtgenote, wat doet het ertoe als ze roepen naar je of je vervloeken in Mijn Naam? Wat doet het ertoe als al degenen die Mijn Allerheiligste Woord verkondigen en die standvastig verenigd blijven in vereniging met Mij worden geboeid en geslagen? WETEN JULLIE NIET DAT MIJN MACHT ALMACHTIG IS EN DAT IK NIET KAN GEBROKEN WORDEN, ZELFS AL BREKEN ZE MIJN BEENDEREN.

  Wanneer een dokter vecht om het leven van een mens te redden, ongeacht de kost, zal hij al het mogelijke doen om te slagen. Als hij onderbroken wordt door anderen, die proberen hem te stoppen, zal hij – als hij een toegewijde dokter is – alle protesten en pogingen om tussen te komen in zijn wegen negeren, als hij in zijn hart weet dat hij dat leven kan en zal redden. En zo blijft hij verder doen tot allen de vruchten van zijn werk kunnen zien. Hij houdt vol tot dat leven is gered en dan, wanneer alles gedaan is, zal hij gegroet worden met liefde door de mensen die, voor wat hun reden ook was, probeerden tussen te komen in zijn inspanning om leven te behouden. En zo zal alle wrijving vergeten worden.

  Hetzelfde is waar voor deze Heilige Missie, beloofd door Mijn Vader om de levens van Zijn kinderen te redden in deze, laatste tijden, vóór Mijn Tweede Komst. Verwacht inmenging in deze Missie, want was het dat ze niet zo’n oppositie aantrok, dan zou je zeker weten dat Mijn Boodschappen aan jullie, nu, niet konden komen van je geliefde Jezus.

  WANNEER DE WAARHEID IS BEKENDGEMAAKT, WORDT HET NIET GEMAKKELIJK AANVAARD, HOEWEL HET HET WOORD VAN GOD IS. Toch worden wanneer leugens worden gepresenteerd ingekleed als de Waarheid, ze gemakkelijker geaccepteerd, en in de meeste gevallen begroet met warme en verwelkomende armen. Wees gewaarschuwd over de leugens, die zullen gepresenteerd worden door Mijn vijanden, die zich  bekendmaken als Mijn woordvoerders. Zij zullen jullie misleiden op vele manieren, uit angst dat je hen zal vangen in hun bedrog. Ze zullen hun tijd doorbrengen door zich te associëren met diegenen die door de wereld bekend zijn als goede en heilige, ware dienaren – velen waarvan nu in de Hemel zijn met Mij. DOOR ZICH TE ASSOCIEREN ZULLEN ZE AANZIEN WORDEN ALS TROUWE DISCIPELEN VAN DERGELIJKE HEILIGEN. DAN ZULLEN ZE DE WAARHEID VAN MIJN LEER HERHALEN EN DIT ZAL JULLIE VERWARREN. JULLIE ZULLEN ZEGGEN : “MAAR HOE KAN DIT ZIJN?” “DEZE MAN SPREEKT DE WAARHEID.”

  De sluwheid van het beest gaat jullie begrip te boven, Mijn geliefde volgelingen. Hij is voorzichtig zich nooit te onthullen en zo verbergt hij zich achter de Waarheid. Wanneer hij aanwezig is in arme, misleide zielen, zal hij de Waarheid van God gebruiken om zich erachter te verbergen, tot het juiste moment. Dan, uitgekomen zal hij obsceniteiten storten tegen het Woord van God, maar voor velen zal dit niet volledig duidelijk zijn. KIJK ACHTER DE WOORDEN, DIE NAUWGEZET GECONSTRUEERD ZIJN EN JULLIE ZULLEN DE LEUGEN ONTDEKKEN. Dit is de soort van macht, waar Gods kinderen mee te kampen zullen hebben.

  De geest van het kwade is zoals een donkere wolk en wanneer ze volledig neergedaald is over de mensheid, zal het moeilijk worden om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Maar Ik beloof jullie dat deze wolk zal opgeheven worden en wanneer het Licht van God erdoorheen schijnt, zullen jullie de slechtheid in al zijn lelijkheid zien, zoals het gezien wordt in de Ogen van God.

  Het vechten zal voortduren onder de mensen die trouw zijn aan de Ene Ware God, als de boze verwoesting aanricht onder hen. Als deze groep zich in twee deelt, zijn er anderen voor wie je moet bidden. Het zijn die zielen die zo verwijderd zijn van God dat ze Hem in elk stadium niet erkennen. Zij zijn Mijn verloren zielen, voor wie Ik deze Heilige Missie opdraag. Wanneer Ik degenen red die volledige verloren zijn, zal Mijn Tussenkomst ook de anderen redden die eenvoudigweg verward zijn.

  Kom, verzamel, jullie allen, voor Mij, want Mijn Tijd is heel spoedig. Laat niemand van jullie het bidden voor de zielen die jullie hulp het meest nodig hebben, uitstellen.

  Jullie Jezus

  21-07-2013, 20:23 Geschreven door Claudia  


  19-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed van Bescherming

  In de naam van Jezus, bedek ik (naam) met de mantel van Maria, de mantel van St Jozef, het schild van St Michael, de Vleugels van de Heilige Geest en het Kostbaar Bloed van Jezus. Samen met alle activiteiten die hem/haar omringen. Ik plaats ook een spirituele beschermende haag rond hem/haar gemaakt van de doornen van de Doornenkroon van Jezus! Ik plaats een kring van vuur rond hem/haar, het vuur van Heilige en Goddelijke Liefde! Dat er een spiritueel schild van de Engelen hem/haar mag omvatten. Geprezen zij de Naam van Jezus Christus, Heer, Redder en Overwinnaar van de hele wereld! Amen.

  19-07-2013, 15:18 Geschreven door Claudia  


  18-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen van de H. Martha

  9 dinsdagen tot de H. Martha bidden terwijl er een gewijde kaars brand. Dit gebed is zo krachtig dat wat je gevraagd hebt je voor het einde van deze 9 dinsdagen gegeven zal worden, gelijk hoe moeilijk het ook moge zijn. 

  O, Heilige Martha, Gij Wonderbare, ik neem mijn toevlucht tot uw hulp.

  Mij helemaal op U verlatend dat Gij mij in mijn nood zult helpen

  en in mijn beproevingen zult bijstaan.

  Als dank beloof ik U, dit gebed overal te verspreiden.

  Troost mij in mijn zorgen en moeilijkheden, smeek ik U nederig. 

  Door de grote vreugde, welke uw hart vervulde toen gij de Verlosser van de wereld in uw huis in Bethania herbergde, smeek ik U, bid voor mij en mijn familie dat wij onze God in onze harten bewaren en zodoende het heilmiddel voor onze behoeften zouden kunnen verdienen vooral voor al deze zorgen die mij tegenwoordig bedrukken. 

  Ik smeek U, Gij helpster in alle nood, overwin deze moeilijkheden (noem ze) zoals U de draak overwonnen hebt tot hij aan uw voeten lag! 

  Onze Vader…..

  Weesgegroet….

  Glorie zei de Vader….

  3 x H. Martha bid voor ons.

  18-07-2013, 14:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heerlijkheid

  De heerlijkheid van God

   

  In Efeziers 1 staat tot driemaal toe dat wij gered zijn en geestelijk opgebouwd worden tot lof van Gods heerlijkheid. Wat betekent dat nu precies?

   

  Het woord heerlijkheid betekent zowel in het Hebreeuws als in het Grieks volgens de commentaren: eer, waardigheid, dat wat iemand gewichtig maakt; het imponerende van iemand.

   

  Als we in de Bijbel lezen over Gods heerlijkheid, dat wat God eert, wat Hem tot een imponerend en gewichtig Iemand maakt, dan heeft het allereerst te maken met Zijn karakter. In Exodus 34 laat God iets van Zijn heerlijkheid aan Mozes zien. Hij noemt Zichzelf bij die verschijning: barmhartig en genadig, lankmoedig, rijk van goedertierenheid en trouw. Gods heerlijkheid bestaat dus bovenal uit wie Hij is.

   

  God openbaart Zijn heerlijkheid echter ook door wat Hij kan. Hij doet grote dingen, wonderen. In Jeremia 32 zegt God: “Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?” Gods heerlijkheid bestaat dus ook hierin, dat Hij almachtig is.

   

  Tenslotte wordt Gods waardigheid ook bepaald door wat Hij bezit. In Psalm 50:12 zegt Hij: “Mij behoort de wereld en haar volheid.”

   

  Onze God is dus geweldig imponerend, buitengewoon gewichtig, om wie Hij is, om wat Hij kan en wat Hij bezit. Dat is Zijn heerlijkheid.

   

  Het is dan ook uiterst vernederend voor God wanneer we met Hem geen rekening houden, Hem niet erkennen als onze Schepper, uit Wie, door Wie en tot Wie wij bestaan. Of wanneer we Hem als een onaanzienlijk godje beschouwen, voor wie men geen respect hoeft te hebben en die ook onmachtig is om iets te doen.

   

  Dat was de zonde van het volk Israel. Ondanks alle wonderen die God gedaan had om te laten zien hoe heerlijk, hoe gewichtig en imponerend Hij was, hebben ze zich van Hem afgewend en zijn ze afgoden gaan dienen. In Zefanja 1:12 zegt God van de mannen van Juda: “Zij denken bij zichzelf: De Here doet geen goed en Hij doet geen kwaad.” Het vernedert God als mensen zo weinig respect voor Hem hebben. Helaas leven wij in een tijd waar de meeste mensen precies zo denken als de mannen uit Zefanja. Men vindt het niet de moeite waard om God te leren kennen. Dat is heel ernstig.

   

  Uit : www.ontmoeting-groningen.nl

  18-07-2013, 11:35 Geschreven door Claudia  


  17-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waar kies je voor?
  Waar kies je voor? Openbaring 21:8

  17-07-2013, 17:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vergeef en zegen uw vijanden - David Wilkerson

  Vergeef en zegen uw vijanden – David Wilkerson

  30-07-2009

  Paulus schrijft “Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn” (Romeinen 12:19). Hij zegt hier “Onderga de onrechtvaardigheid, leg het naast je neer en wandel verder. Krijg een leven in de Geest”. Maar als we weigeren om hen te vergeven die ons pijn gedaan hebben, dan zijn wij het die daar de gevolgen van moeten ondergaan.

  1. We worden schuldiger dan de persoon die ons iets heeft aangedaan
  2. Gods genade wordt voor ons afgesneden. Wanneer er zaken mis gaan in onze levens zullen we het niet begrijpen, omdat we leven in ongehoorzaamheid
  3. Onze aanklagers en vervolgers blijven ons van onze vrede beroven, zij worden de overwinnaar omdat ze ons een blijvende wond hebben gegeven
  4. Omdat satan er in geslaagd is onze gedachte af te laten wijken naar wraak, is hij in staat om ons te verleiden tot nog grotere zonden. En we zullen nog grotere overtredingen begaan als voorheen

  De schrijver van spreuken adviseert: “Een verstandig mens houdt zijn woede in toom, het siert hem als hij fouten door de vingers ziet” (Spreuken 19:11). Met andere woorden we moeten niets ondernemen totdat onze woede verdwenen is. We dienen nooit en te nimmer een beslissing te maken of te handelen op wat voor manier dan ook terwijl we nog steeds woedend zijn (boosheid is een slechte raadgever).

  We brengen glorie aan onze hemelse Vader wanneer we de zonden die tegen ons zijn begaan vergeven. Door dit te doen wordt ons karakter opgebouwd. Wanneer wij vergeven zoals God vergeeft, zal Hij ons een gunst en zegen openbaren zoals we die tot nu toe nooit gekend hebben.

  De Heere Jezus draagt ons op om onze vijand lief te hebben door de drie volgende zaken te doen:

  1. We dienen hem/haar te zegenen
  2. We dienen goed voor hem/haar te doen
  3. We dienen voor hem/haar te bidden

  In Matteus 5:44 zegt Jezus: “Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen”. De King James vertaling is zelfs nog uitgebreider in dit vers, daar staat geschreven “Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you”. Vertaald betekent dit: “Heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed voor hen die u  haten en bid voor hen die u gebruiken en u vervolgen”.

  Uit : davidwilkerson.teenchallenge.nl

  17-07-2013, 17:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De smartvolle tranen om haar kinderen - Hille Kok

  De smartvolle tranen om haar kinderen –  8/7/2013

  ·        Zovele mensen zullen het paradijs niet bereiken door ongehoorzaamheid. Ze willen God niet meer in hun midden!! Ze zijn zelf God geworden. Maar o wee als de tijd aan zal breken dat ook over hen de duisternis zal komen en hen bedekken door pijnen en droefenis!! O de tijd is zo nabij!! Bekeer u toch voor het te laat is!! Hier (op aarde) kunnen de mensen zich nog bekeren, boven (in de hemel) is er geen kans meer voor vergeving!!

  ·        De Hel is overvol!! Het lijden is daar ondraaglijk!! Ze zullen daar voor eeuwig blijven!! Nooit komt iemand daar nog uit. De weg van Satan is breed van genot en zelfzucht hier op aarde.

  ·        Red die zondaars, bid voor hen die niet kunnen en willen begrijpen dat hun geestelijk leven op het spel staat!!

  ·        Gods geboden zijn voor allen hetzelfde en zullen nooit door iemand veranderd kunnen worden!!! De mensen hebben nu hun eigen geboden gemaakt… Wat een verschrikking en wat een lijden staan velen te wachten door hoogmoed!! Maar de Vader zal de verstokte zondaars die Zijn wetten niet aannemen te grazen nemen!! De tijd is zo nabij!! De verschrikking die u zal overvallen zal velen verstijven van verbazing dat zoiets (wat staat) te gebeuren de mensheid kon overkomen!!

  ·        Wees op uw hoede en verslap niet in uw geloof. Blijf trouw aan de regels van de Kerk!! Verander die niet!!! Die zijn dan niet van God de Vader!! Wat een verdriet staat velen te wachten, maar het Goddelijk Licht zal u, die God trouw zijn gebleven in de Waarheid en het Rooms Katholieke Geloof, beschermen!!

  ·        Weet dat de Moeder Gods, de Moeder van de Wereld, u ook nabij is!!! Ze heeft zoveel pijn door het verdriet die de Mens zal overvallen!! Bid tot Haar, Maria is de Liefste Moeder!! Haar tranen zijn ook voor de Mensheid!!

  ·        Bid voor de afgedwaalden de Rozenkrans!!

  ·        Heb elkaar lief, de Liefde is Gerechtigheid!!

  ·        Bescherm u met het H. Liefdeskruisje van God de Vader die u zal beschermen tegen het Kwaad!! Het is Zijn Liefde die u in deze moeilijke tijden kan ontvangen en dragen!!

  ·        Belijd ook uw zonden in het H. Sacrament van de Biecht!!

  ·        Wees nederig van hart, wees zuiver, dan zult gij God zien in heel Zijn Glorie, in de Eeuwige Vreugde en Zijn Goddelijk Licht!! Gods Liefde is oneindig!!

  17-07-2013, 17:04 Geschreven door Claudia  


  16-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanleiding tot WWIII

  Aanleiding tot de 3de Wereldoorlog

  God gaf aan Abraham het land van de Rivier van Egypte en de Mediterraanse Zee tot de grote rivier Eufraat, met inbegrip van de Gazastrook en meest van de Arabische landen die rond Israel liggen. De Palestijnen en Hamas terroristen verblijven illegaal op de Gazastrook, dat deel uitmaakt van het Beloofde Land dat door God aan Abraham, Isaak en Jacob (Israel) en hun nakomelingen werd gegeven.  

  Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. ‘Dit land,’ zei hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat:  Genesis 15:18

  De Arabische landen die hieronder zijn opgesomd hebben een akkoord, en een plan om Israel van de kaart te vegen zodat ze niet meer herinnerd zouden worden.

  Ze (de Arabische landen) zeggen: ‘Vooruit, dood dat volk (Israel) en niemand rept nog van Israëls naam.’

  Hoe spannen zij samen, eensgezind, tegen uzelf tot een verdrag verbonden:

  de stammen van Edom (Palestijnen en zuidelijke Jordanie), de zonen van Ismaël (Saoudi Arabie), Moab (Palestijnen en centraal Jordanie) en ook nog de Hagrieten (Egyptenaren),

  Gebal (Noord Libanon), Ammon (Palestijnen en Noord Jordanie) en Amalek (Arabische Zuid Israel), Filistijnen (Palestijnen en Hamas van de Gazastrook) en de burgers van Tyrus (Hezbollah en Zuid Libanon).

  Daarbij sluit Assur (Syrie en waarschijnlijk Noord Irak) zich aan als de sterke arm achter de kinderen van Lot (Moab en Ammon zie boven).  Psalm 83: 5-9

  Op die dag zal Ik van Jeruzalem een zwaar te tillen steen voor alle volken maken; al degenen die hem optillen zullen zich eraan snijden. Tegen hem zullen alle volkeren van de aarde samenspannen. Zacharia 12:3

  Dagen van vergelding zijn dit, waarin alles wat er geschreven staat in vervulling gaat.  Wee de vrouwen die zwanger zijn in die dagen, of een kind aan de borst hebben, want het land zal in diepe nood verkeren en dit volk zal door Gods toorn worden getroffen. Ze zullen vallen door het scherp van het zwaard en als gevangenen worden afgevoerd naar alle heidense volken; en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijd van de heidenen voorbij is. Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken in paniek raken, radeloos door het gebulder van de zee en de golven. De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse machten zullen wankelen.   Lukas 21:22-26

  De adel is er niet meer, er zijn geen mensen over om iemand tot koning uit te roepen, alle leiders zijn verdwenen. Jesaja 34:12

  Hier wordt over de prinsen van Edom gesproken, die de Palestijnen zijn van vandaag. Daarom is al wat de Schrift vereist een Palestijnse staat dat zal worden uitgeroepen door haar leiders. Deze nieuwe Palestijnse staat moet niet noodzakelijk een echte staat worden en in voege treden voor de staat en zijn leiders verdwijnen.

  En ik keek omhoog en zag: vier hoorns. En Ik zei tot de engel die tot mij sprak: Wat zijn deze? En hij zei tot mij: dit zijn de hoorns die Juda, en Israel en Jeruzalem hebben verdreven. Zacharia 1:18-19

  De vier hoorns zijn het kwartet van naties : Verenigde Staten, Groot-Brittannie, de Europese Unie en Rusland. En wat is hun doel dat ze van het begin van hun bestaan voor ogen hadden? Israel verdelen en Juda, Israel en Jeruzalem verdrijven. Dit begrip van de Schrift is van vitaal belang in het begrijpen van de gebeurtenissen als ze zich voor onze ogen ontrafelen in het dagelijkse nieuws.

  Damascus in Syrie zal total verwoest worden in de toekomst. Uitspraak over Damascus. ‘Damascus zal geen stad meer zijn: er blijft slechts een puinhoop over.  Jesaja 17:1 Damascus, de hoofdstad van Syrie is een van de langste bewoonde steden op de planet, maar dat zou iedere dag kunnen veranderen. Zoals je kunt lezen hierboven zal Damascus vernietigd worden in de nabije toekomst. De Syrische schatten en artifacten die in Damascus waren gehouden werden reeds verplaatst naar andere delen van Syrie. De wapencontracten tussen Rusland en Syrie zouden de vernietiging van Damascus kunnen versnellen.

  OLVrouw : Oorlogen zijn een straf voor de zonden van de mens. Syrie houdt nu de sleutel van vrede vast. Ik plaats voor jullie, Mijn kinderen, een afbeelding zodat jullie het kunnen begrijpen. Het zal een parabel zijn voor sommigen, en sommigen zullen niet willen luisteren wat de Hemel heeft te zeggen in deze wanhopige tijden.
  Veronica – OLVrouw wijst met haar vinger naar haar rechterzijde en hoog boven haar opent de hemel zich – al de wolken drijven weg en de hemel wordt klaar en ik zie een kaart van het Midden-Oosten. En dan wijst OLVrouw verder naar boven waar een kaart van China en Rusland is.
  OLVrouw – Mijn kind en Mijn kinderen, er zijn spotters die zullen zeggen dat er geen Derde Wereldoorlog komt. Ze weten het niet en kunnen het plan van de Eeuwige Vader niet vatten. Laat het geweten zijn dat de Vader een groot hart heft voor al Zijn kinderen, maar wanneer de zonde een hoogtepunt bereikt dat enkel gekend is door de Vader, de hoeveelheid zonde onder de mensheid, dan zal de Vader actie ondernemen. 28 mei 1983 

  De kostprijs van leven betekent niets voor hen, zoals je kunt zien in alle landen over jullie wereld die door Rusland werden binnengevallen, of Rusland is de geheim agent die wapens en raketten geeft om de Verenigde Staten en Canada te vernietigen. – OLVrouw van de Rozen,14 september 14, 1985

  Syrie heeft de sleutel tot de oplossing ofwel de Derde Wereldoorlog. – OLVrouw van de Rozen, 30 mei 1981

  Vele landen zullen betrokken zijn in oorlogen, tot we de grootste oorlog hebben die ooit is gezien, of ooit zal gezien worden, de Derde Wereldoorlog die de naties zal overspoelen. En vele naties zullen verdwijnen door de kracht van de wapens die vergaard worden door Rusland. OLVrouw van de Rozen, 21 augustus  1985

  16-07-2013, 16:16 Geschreven door Claudia  


  15-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spirituele droogte

  Wat adviseer je iemand die spiritueel steeds droger komt te staan?

  Abdij Downside,

  Stratton-on-the-Fosse,

  Bij Bath.

  Zaterdag, 23 februari 1929.

  Beste Juffrouw Ashcroft,

  Al wat je in je brief zegt is volkomen normaal, en erg juist en bevredigend. Ik kan werkelijk alleen maar herhalen wat ik naar uw zeggen vroeger gezegd heb (ik heb het dikwijls gezegd, zo durf ik beweren dat ik het deed): nl. als je gedragen wordt in de armen van Ons Heer, zul je zelden zijn gelaat zien!

  Ik beveel je aan zo weinig mogelijk te denken tijdens het gebed, en zo weinig mogelijk te zeggen. Blijf nu en dan erg lui, om het zo te zeggen – en maak je de gewoonte eigen dit te doen (een soort buiten spel zetten van de vermogens) als het gemakkelijk gaat, op eender welk ogenblik van de dag. De enige devotie is eenvoudig Gods wil. En wanneer je die verlangt en alleen die, dan is alles daarin besloten.

  We moeten worden als kleine kinderen. We hebben juist de gevoelens die God ons geeft; en we danken Hem daarvoor, of het nu vreugdes zijn of bekoringen. We moeten niet bezorgd zijn voor onze ziel. We kunnen niet veel doen. We moeten hindernissen opruimen (vooral door voortdurend onszelf te vernederen en door klein te zijn) en God doet de rest.

  Heb daarom een absoluut vertrouwen in God, en geen in jezelf. Bid ook, zeer bepaald en absoluut, voor al waarvoor God naar je mening wenst dat je zou bidden, voor jezelf of voor anderen; en overtuig jezelf dat je het krijgen zal (niet omdat jij het verdient, maar omdat God goed is).

  Je staat op de uitkijk naar ‘consolatie’, enkel en alleen omdat je je nog voorstelt dat je God eigenlijk niet dient wanneer je in droogte verkeert. Overtuig jezelf eens voor al dat droogte het best is, en je zult ontdekken dat je angstig bent wanneer je iets anders hebt! Omhels dorheden en verstrooidheden en bekoringen, en je zult ontdekken dat je graag in de duisternis bent, en dat er een bovenzinnelijk licht is dat gewoon gedoofd wordt door de consolatie!

  Je vraagt naar uitleg over het juiste gebruik van rede en gevoelens.

  1.   Gevoelens: de protestanten zijn eraan gehecht. Ze zijn nuttig voor beginners. Men moet er niet aan gehecht zijn.

  2.   Rede: nodig in de theologie, in het onderwijs. Nuttig om te tonen dat het geloof redelijk is. Nodig voor het gewone bedrag. Maar in het gebed alleen nuttig voor beginners. We hoeven niet te beredeneren dat God moet bemind worden (tenzij in vroege stadia); of dat de Passie van Christus, God en mens, de wonderlijkste gebeurtenis in de geschiedenis is; evenmin hebben we te beredeneren dat we onze fouten moeten corrigeren.

  3.   Maar we krijgen de middelen om onze fouten te corrigeren, en om God te beminnen en te verheerlijken door puur gebed – gebed van de wil – pure intentie zonder woorden. Dit gebed zet zich door in verstrooidheden, en wordt stilaan ‘gebed zonder ophouden’, -- een intentie van altijd met Gods wil verenigd te zijn op elk ogenblik.

  Feitelijk zijn wij altijd in aanraking met God; al wat gebeurt is zijn regeling, zijn Voorzienigheid, en een genademiddel, een duw naar de hemel toe; alleen, de meeste mensen trachten hun eigen weg te gaan en verhinderen zo Gods werking. Geef jezelf ineens helemaal aan Hem, en je realiseert je dat Hij buiten jou altijd aan het werk is door de omstandigheden, en binnen in jou door je gedachten en verstrooidheden – tenzij je weerstand biedt. Dat is de weg van de pure liefde. Hij is zeer donker en pijnlijk aan de oppervlakte; maar er zit iets achter dat sterkte en vrede is (alleen, dit zijn niet de juiste woorden – er zijn geen woorden – wanneer je erover denkt is er helemaal niets! Maar denk niet – en het draagt je voort!).

  Altijd de jouwe in de Heer,

  H.  John Chapman

  15-07-2013, 22:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Zoon nam de beker - Barbara

  De Zoon nam de beker

  Gepubliceerd op 12 jul 2013

  Aftelling naar de eeuwigheid. De kans zit erin dat als jullie niet collectief de tekenen van de tijd waarin jullie leven herkennen, jullie hart zonder Mijn geest is. Open jullie ogen. Reik naar Mij, grijp Me vast, en blijf Me vasthouden als de rit begint en zal blijven verder gaan op de weg van vernietiging. Allen zullen weten dat IK BEN. Allen zullen buigen voor Mij. Allen zullen zien dat IK het begin en het einde BEN, en opnieuw het begin. De tijd zoals je die kent is kort.

  Waarschuw de geiten hoe hun wereld zal zijn onder Mijn toorn. Mijn schapen zullen beschermd worden, dicht bij Mij gehouden en dierbaar voor Mij, tot ze aan Mijn zoon worden gegeven voor wie ze waren geschapen en tot wie ze behoren. Roep Zijn lofprijzingen en besef Zijn liefde voor jullie.
  De Schepper zal verzoend zijn met Zijn schepping. Degenen die zich niet vermengd hebben met de slang, degenen die zich rein gehouden hebben voor zijn gif.

  Degenen die reeds hun smetteloze trouwkleren aan hebben, en helemaal klaar zijn om te gaan.
  Nu zeg Ik wie en wanneer. Ik zeg wie en wanneer, niet satan. Hij heeft niets te zeggen, hij zegt niets en kan de Almachtige niet in verwarring brengen of verrassen. Geloof zijn leugens niet, Mijn kinderen. Hij barst in woede uit omdat hij weet dat zijn tijd kort is en de macht die aan hem gegeven wordt in deze korte tijd is groot. Maar in een korte tijd zal dit voorbij zijn. Ik zal Mijn schepping redden, Ik zal Mijn kinderen redden.

  Ik zal hen in veiligheid brengen van Mijn liefhebbende armen en ze zullen Mijn woede niet zien, ze zullen Mijn toorn niet zien. Geloof de leugens van de slang niet, hij zegt dat je hetzelfde zult doormaken als de geiten. Dit is zijn leugen, geloof zijn leugens niet. De Zoon heeft de beker van jullie genomen, en Ik nam de beker niet van hem.

  15-07-2013, 22:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 112

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  112 Gebed om de genade van verlossing 5/7

  Liefste Jezus, ik roep U aan om met Uw bijzondere genade van verlossing de zielen te bedekken van diegenen die helemaal in de greep van Satan zijn.

  Bevrijd hun arme zielen van de boosaardige gevangenschap waaruit zij niet kunnen ontsnappen. Amen.

  Jullie Jezus

  15-07-2013, 18:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Ene Wereldorde is de grootste karikatuur tegen de Ware Drie-enige God. 5/7/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, ER IS EEN RELIGIE DIE MIJ HET GROOTSTE LIJDEN VEROORZAAKT EN DAT IS DE VALSE RELIGIE DIE HET BEEST AANBIDT. De Ene Wereld Orde is de grootste karikatuur tegen de Ware Drie-ene God en diegenen die het huis van Satan toebehoren hebben zeer veel gebed nodig. Zij werden misleid in het geloof dat er een andere God is die van hen houdt. Hun werd verteld dat de gezegende Drievuldigheid een vervalsing is en dat Mijn geliefde Vader het kwaad vertegenwoordigt. Zij aanvaarden niet dat Hij hen geschapen heeft en hun hoofden zijn  gevuld met zo veel leugens dat zij hun geest nooit zullen openen voor de waarheid. Als gevolg van hun toewijding aan het occulte, zijn zij verstrikt in satanische krachten die hun zielen verslonden hebben, die nu met haat gevuld zijn, niet alleen tegenover God maar tegenover al Gods kinderen.

  ZIJ HOUDEN ALLEEN VAN ZICHZELF EN HUN BEGEERTE NAAR GENOEGENS VULT HEN MET EEN ONVERZADIGBAAR VERLANGEN NAAR MEER. GEEN WERELDSE PLEZIERTJES, HOE VEEL OOK, ZULLEN HEN BEVREDIGEN EN DAT IS WAAROM ZIJ HUNKEREN NAAR ANDERE OBSCENITEITEN. Zij scheppen er genoegen in te moorden en hebben geen enkel berouw in hun ziel over de meedogenloze slachtingen waaraan zij schuldig zijn. Hun invloed verspreidt zich over de aarde in elke natie en de aanhangers van de duivel mengen zich onder de rijken, de zakenlieden, regeringen, koningshuizen, organisaties met inbegrip van de media en de bestuurlijke en rechterlijke macht en de Kerk.

  Alstublieft, onderschat hun macht niet. Alhoewel zij klein in aantal zijn en niet in elk onderdeel van jullie gemeenschappen infiltreren, zullen zij toch vreselijke schade toebrengen. Zij hebben niet alleen hun zielen verkocht aan de duivel, maar zij zullen andere onschuldige zielen meesleuren in de afgrond samen met het Beest en zijn demonen.

  AAN ALLEN DIE VAN MIJ HOUDEN SCHENK IK DE GENADEN OM DEZE DUISTERE EN MACHTIGE GROEP, DIE MIJ ELKE SECONDE VAN DE DAG VERVLOEKT, TE VERSLAAN WANNEER JULLIE DIT KORTE KRUISTOCHTGEBED (112) UITSPREKEN.

  Deze arme zielen zullen de eersten zijn om het Beest als eigen bezit op te eisen en zij zullen plat op hun gezicht vallen om de Antichrist te aanbidden. Jullie moeten krachtig bidden, jullie allen, opdat de macht die Satan over hen heeft, kan gebroken worden en opdat hun harten zullen geopend worden voor Mijn grote barmhartigheid.

  Jullie Jezus

  15-07-2013, 18:48 Geschreven door Claudia  


  14-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van vervloekingen naar zegeningen - Barbara

  Van vervloekingen naar zegeningen -10/7/2013

  Je hartzeer zal verzachten, je moet enkel vragen wat je wil dat Ik doe. Lijd niet alleen, daar ben Ik voor, vraag enkel. Je denkt dat je dingen alleen kunt, maar alles moet op Mijn manier gedaan worden. Het ondenkbare zal werkelijkheid worden op vele manieren erop vooruit gaand. Nu ben je zo verwikkeld in je aardse leven dat je eenvoudigweg vergeet Mij te aanroepen, of op Mij te vertrouwen, tot de crisis je overkomt. Dit is niet hoe Ik onze relatie wil.

  Je relatie met Mij zou moeten zijn als een klein kind, die Zijn Vader vereert, niet als een tiener die langskomt voor geld en de sleutels van de auto. Jullie doen Mij goed en zegenen Mij wanneer je Mij toelaat je te zegenen, wanneer je op Mij vertrouwt zoals een klein kind, Me vererend, Me voortdurend vragen stelt en toelaat dat Ik je in Mijn armen neem, Mij laat verantwoordelijkheid voor je nemen en voor je noden, zowel fysieke als emotionele noden.

  Ernaar streven om deze noden zelf te vervullen, je leven vullend met de rommel van deze aarde, zal niets opleveren dan verwijdering tussen ons. Kom naar Mij, Mijn kind, kruip op Mijn schoot en laat Mij je omarmen. Laat je zorgen van deze wereld wegwassen. Laat Mij je tranen wegvegen, laat Me je rots zijn, laat Mij je vertrouwen zijn in een wereld dat op zijn kop staat.

  Laat Me je liefhebben, laat Me je kleden in fijn wit linnen, en je tranen wegvegen, laat Me alsjeblieft je Vader zijn. Kom van de stormen des levens in Mijn veilige, warme omhelzingen, en geef alles aan Mij nu.