Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  26-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pastor Enoc

  22 juni 2013 – 10.15u

  HET UUR  VAN MIJN WEDERKOMST NADERT EN MIJN VOLK IS NOG STEEDS VERDOOFD DOOR ZONDE!

  DRINGENDE OPROEP VAN GOD DE VADER AAN ZIJN TROUWE VOLK

  Mijn volk, de vrede zij met jullie.

  Het uur van Mijn wederkomst nadert en Mijn volk is nog steeds verdoofd door zonde! De zonde van de mensheid heeft de grenzen van menselijk gedrag overschreden; zonde heeft opgehouden een belediging van God te zijn en is zo gewoon geworden als het bestaan zelf. Het niet naleven van de voorschriften van de Schepper is een deel van het leven van de grote meerderheid van de mensheid; alles wordt bekeken en beoordeeld uit het oogpunt van menselijke beredenering. De voorschriften van God worden te schande gemaakt en als verouderd bestempeld; de hedendaagse mens ziet God niet meer; hij heeft zichzelf vergoddelijkt en verafgood tot het niveau waarop hij denkt dat hijzelf god is.

  Deze stoffelijke wereld heeft de zonde gemoderniseerd en al zijn verwording verspreid, zodat de zonde tot een gewoonte is gemaakt. De kanker van zonde, kwaad en verderf, heeft alle lagen van de samenleving vergiftigd en heeft de gave van deugden en menselijke waarden vernietigd. De keten van kwaadaardigheid en zonde komt in de mens via de moederschoot; als kinderen worden geboren zijn zij geestelijk gemerkt met de smet van kwaadaardigheid, opstandigheid en ongehoorzaamheid van hun ouders. Als Mijn Goddelijke Gerechtigheid niet komt om orde en gezag terug te brengen, zal alles wat geschapen is worden vernield door de mens.

  De zucht naar macht van de mensheid verbreekt het evenwicht in de schepping; de liefdeloosheid en het egoïsme van de huidige mens tasten het geestelijke evenwicht in het universum aan. De zonde verbreekt de harmonie van de schepping en tast de liefdescode aan waarmee mens en schepping werden geschapen. Vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen zijn grote zonden tegen het wezen van de Liefde van de Vader. Alle staten die genadeloos hun natuurlijke hulbronnen uitputten en niets doen om dat te herstellen zullen worden weggevaagd; hun land en natuurlijke hulpbronnen zullen naar andere volken gaan. De apocalyptische ruiters naderen, en het denderen van hun paarden zal ellende en dood brengen! Dat zal het loon zijn dat dit slechte en zondige geslacht zal ontvangen voor zijn opstandigheid tegen zijn Schepper en het bezoedelen van Zijn voorschriften, die betreffen: leven, vrede, harmonie voor een gezonde menselijke samenleving en evenwicht in de schepping.

  Mijn wederkomst is nabij, ontwaak, Mijn volk, zodat jullie niet verrast worden door mijn komst, want het zal veel te laat zijn voor hen die niet op Mij wachten.

  Uw Vader, Jahweh, Heer van alle Volken

  Maak Mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.


  19 juni 2013, 08.50u
  BIDT VOOR PAUS FRANCISCUS, OPDAT HIJ ZIJN ZWARE BEPROEVINGEN TIJDENS ZIJN PONTIFICAAT ZAL OVERWINNEN!

  OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN DE KATHOLIEKE WERELD

  Belangrijke gebeurtenissen staan de mensheid te wachten. Het opwekken van het bewustzijn door mijn Vader zal jullie de waarheid tonen en zal jullie het inzicht geven om met beide benen op de grond te staan en alle lopende opdrachten af te ronden. Ieder van mijn trouwe kinderen zal naar deze wereld terugkeren om een bijzondere opdracht te vervullen. Mijn vijfde dogma zal na de Waarschuwing worden afgekondigd, weest daarom niet bang, want alles zal geschieden volgens de wil van mijn Vader.

  Bidt voor Paus Franciscus, opdat hij zijn zware beproevingen tijdens zijn pontificaat zal overwinnen. De afgezanten van het kwaad, die zijn binnengedrongen in de Stoel van Petrus, zullen hem op de proef stellen. Zij willen de Kerk van mijn Zoon moderniseren en nieuwe wijzigingen in de viering van de Heilige Mis invoeren.

  Vorm kettinggebeden mijn lieve kinderen, opdat de Paus zulke veranderingen, die slecht zijn voor de katholieke wereld, niet doorvoert. Dergelijke veranderingen zouden de deur openzetten voor onechte oecumene, die een heidense leer in de Kerk zou brengen en daardoor de ineenstorting van de leer van de Kerk. Dit alles zou het begin zijn van het schisma, en jullie kennen de gevolgen daarvan voor de katholieke wereld. Bidt dat deze veranderingen niet zullen plaatsvinden tijdens het pontificaat van Paus Franciscus.

  De vijanden van de Kerk van mijn Zoon zullen spoedig bekend worden; aan hun vruchten zult u weten wie het zijn. Alles is voorbereid door de afgezanten van het kwaad binnen het Vaticaan, de Kerk van mijn Zoon begint aan zijn lijdensweg. De gebeurtenis die de fundamenten van de Kerk zullen doen schudden staat te gebeuren en zal velen doen wankelen in hun geloof en zich van mijn Zoon doen afkeren.

  Lieve kinderen, blijf ongeacht de hardheid van de zuivering van de Kerk, standvastig in het geloof en bidt daarvoor. De Kerk is mijn Zoon en jullie zijn Zijn mystiek lichaam; verlaat dat niet, vorm kettinggebeden, bedenk dat dit allemaal deel uitmaakt van de zuivering, die nodig is voor de wedergeboorte van een nieuwe kerk.

  Vandaag huil ik, mijn lieve kinderen, omdat de Kerk van mijn Zoon spoedig zal worden verraden door veel van haar leiders die gisteren nog trouw hebben gezworen. Het verraad dat mijn Zoon zal ondergaan door Zijn Kerk, zal erger zijn dan het verraad  van Judas. Alles zal geschieden zoals geschreven, maar ik ben ontzet door pijn en droefheid, als ik het bedrog en de schijnheiligheid zie van zoveel kardinalen. De zuivering van de Kerk is begonnen; dus mannen van Cyrene, help Hem Zijn kruis dragen, waardoor Zijn Kruisweg minder zwaar wordt. Na de storm komt de stilte en het begin van een nieuwe kerk, die arm, nederig, eenvoudig, maar vol genadegaven en volkomen in overgave aan de dienst van de zonen van God.

  Moge de vrede van mijn Vader met jullie zijn mijn trouwe kinderen.     Jullie Moeder, die van jullie houdt, Maria Mystieke Roos.

  Maak mijn boodschap bekend aan de hele mensheid.

   

  12 Juni 2013, 08.20u
  MIJN NIEUWE SCHEPPING ZAL EEN DEEL VAN DE HEMEL ZIJN OP AARDE!

  OPROEP VAN GOD DE VADER AAN ZIJN KINDEREN

  Mijn volk, Mijn erfgenamen, vrede zij met jullie.

  De dagen van Mijn koninkrijk naderen; Mijn gezuiverde volk zal Mijn erfgenaam zijn, Mijn grootste vreugde. De hele schepping zal in volkomen harmonie leven met zijn schepper, Ik zal hun God zijn, Mijn wil zal geschieden in de hemel en op aarde en Ik zal voor eeuwig met hen zijn. Alles zal worden als in het begin van de aarde; de aarde zal het Paradijs zijn dat Ik aan jullie vaders gaf, maar dat zij niet op prijs stelden; jullie zullen worden als kinderen die met de natuur leven en met andere schepsels, één in wezen van liefde, vrede en geestelijke vreugde.

  Mijn kinderen, het Paradijs wacht op jullie, het Eden, waar alles mogelijk zal zijn en niets grenzen of beperkingen zal hebben. In Mijn nieuwe schepping zullen jullie samen leven met Mijn engelen en veel gezegende zielen, jullie kunnen reizen naar plaatsen waarheen jullie willen met de snelheid van de gedachte. Mijn nieuwe schepping zal een deel van de hemel zijn hier op aarde! Jullie zullen allen broeders zijn en leven in liefde, harmonie en de volheid van jullie Vader; Mijn Heilige Geest zal al Zijn gaven en talenten over jullie uitstrooien en jullie tot geestelijke wezens vormen.

  Iedereen in Mijn nieuwe schepping zal jong zijn; de zuivering die jullie zullen ondergaan zal al het oude wegnemen, ziekten en zonden zullen voor altijd verdwenen zijn. In Mijn nieuwe schepping zal de geest meester zijn over de stof, jullie lichamen zullen geestelijk zijn en zullen niet langer stoffelijke behoeften kennen of dorst voelen of hongeren naar lijfelijk voedsel. Jullie voedsel zal het Lam Gods zijn dat te midden van jullie zal zijn; Ik zal Mijzelf aan Mijn kinderen geven, en Ik zal jullie voedsel zijn, niet stoffelijk, maar geestelijk.

  Na de zuivering, zal Mijn aarde worden verdeeld in de twaalf stammen van Israël, jullie hele wezen zal worden omgevormd en het verleden zal vergeten zijn. In de nieuwe wereld waarin jullie zullen leven zullen geen lichamelijke arbeid, zorgen en behoeften meer zijn, niets dat jullie van deze wereld kennen zal daar bestaan. Alles zal worden vernieuwd door de Wijsheid van Mijn Heilige Geest. In de geestelijke wereld met geestelijke wezens, gelijkend op de aard van mijn engelen, zullen jullie God dienen en aanbidden als het Opperwezen, de Heerser van het Universum. In Mijn nieuwe schepping zullen jullie de betekenis van liefde kennen, en Liefde zal met jullie zijn in eeuwigheid.
  Wees in Mijn vrede, Mijn volk, Mijn erfgenamen,
  Jullie Vader, Jahweh, Heer van alle volkeren

  Maar Mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

   

  3 juni 2013, 24.35u
  GEVALLEN ENGELEN, DIE JULLIE BUITENAARDSE WEZENS NOEMEN, ZIJN AL IN JULLIE MIDDEN

  DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN DE MENSHEID

  Lieve kinderen, de vrede van God zij met jullie.

  Gevallen engelen, die jullie buitenaardse wezens noemen, zijn al in jullie midden.

  Deze boze geestelijke wezens nemen het lichaam over van degenen die van God vervreemd zijn, het is hun missie om het strijdbare leger van de tegenstander hier op aarde op te bouwen. De koningen van deze wereld, die in dienst staan van de duisternis, kennen het bestaan van deze wezens en zij voorzien hen van alle medewerking om de aarde binnen te dringen en zo de grote Armageddon te beginnen.

  Lieve kinderen, ga niet van huis zonder jullie geestelijke wapenrusting, want jullie lopen het risico om te worden aangevallen door deze boze geestelijke wezens die al bij jullie zijn. Denk aan het Woord  van God: “Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen.” (Efeziërs 6, 12) En daar om moeten jullie goed beschermd zijn opdat jullie de aanvallen van deze helse wezens kunnen afslaan.
  Verslap niet in het gebed, omdat je weet dat jullie in geestelijke strijd verkeren; verzegel met het gebed van het Kostbaar Bloed van mijn Zoon jullie fysieke, psychologische, biologische en spirituele conditie, evenals jullie familie, jullie huis, verwanten, vrienden, buren werk, stoffelijke en geestelijke goederen, zodat alles is beveiligd met het Bloed van mijn Zoon en de macht van het kwaad jullie niet kan deren.

  Mijn lieve kinderen, deze boze wezens zijn al op aarde en proberen zoveel mogelijk zielen te treffen, zodat ze geen deel meer kunnen uitmaken van mijn Mariale Leger. Tijdens de nachtelijke uren zijn jullie gevoeliger voor aanvallen van deze boze wezens. Bidt en bekleed je met de geestelijke wapenrusting voor het slapen gaan en laat ook jullie gezin daaraan meedoen. Vraag jullie Engelbewaarder en andere bescherm-engelen om jullie bij te staan en te beschermen op alle tijden en vooral tijdens de slaap, zodat de macht van het kwaad jullie niet kan raken en jullie vrede verstoren.

  Bidt het exorcismegebed van onze geliefde Michaël, steeds wanneer je dat nodig vindt, en vraag ook om de voorspraak en de bescherming van de zielen die de goedertierenheid van God hebben verkregen, om te bemiddelen en jullie te beschermen in deze geestelijke strijd. Bedenk dat alleen zij die volharden in het geloof, de kroon van het leven zullen verkrijgen.

  Mijn Rozenkrans is het krachtigste wapen dat ik jullie geef, bidt hem elke dag, samen met de Rozenkrans van het Kostbaar Bloed en de Wonden van mijn Zoon, en de demonen zullen in verwarring vluchten. Vorm ketting-gebeden met jullie broeders en wees sterk met het Lichaam en Bloed van mijn Zoon, opdat jullie ware geestelijke strijders zult zijn en geen kwade macht jullie kan overwinnen.

  Lieve kinderen, ballen van vuur uit de ruimte zullen op aarde vallen en veel ellende, dood en verwoesting veroorzaken. De slechte naties zullen worden gestraft en velen zullen verdwijnen, al die landen waar het bloed van mijn geaborteerde kinderen wordt vergoten, waar seksuele onreinheid, ijdelheid, sodomie en andere verachtelijke zonden en slechte handelingen zijn toegestaan, zullen verdwijnen van het aanschijn van de aarde, zoals dat gebeurde met Sodom en Gomorra. Alleen de rechtvaardigen die daar wonen zullen gered worden, zoals dat gebeurde met Lot en zijn gezin.

  Wee de dwazen en dwaze zondaren die doorgaan met zondigen en zeggen: er is niets gebeurd, dus zal er ook niets gebeuren, ga door met zondigen en het leven gaat ook door. O, wat zitten jullie ernaast, jonge rebellen, Ik zeg jullie, tenzij jullie liever eerder dan later berouw zullen hebben en de weg van de redding inslaat, zullen jullie allemaal vergaan.

  Lieve kinderen, de zwaarste dagen van jullie zuivering zijn nabij, blijf verenigd met onze beider harten, want als jullie dat niet doen zullen jullie voor eeuwig verloren zijn. Bedenk dat de genade van God ten einde raakt om plaats te maken voor Zijn rechtvaardigheid. Houdt daar rekening mee en stel jullie redding niet uit tot het laatste moment. Volk van God, ontwaak uit jullie geestelijke ongeïnteresseerdheid, zodat jullie voorbereid zijn, want de zegevierende terugkeer is nabij.

  Maria, Mystieke Roos, jullie Moeder

  Maak deze boodschap met de hoogste spoed bekend aan de hele mensheid.

   

  28 mei 2013, 8.50u
  DE AARDE ZAL BEGINNEN TE KREUNEN ALS EEN VROUW TIJDENS DE BEVALLING, EN ZAL EEN NIEUWE SCHEPPING BAREN!

  OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN DE MENSHEID

  Lieve kinderen, de vrede van God zij met jullie.

  De aarde zal beginnen te kreunen als een vrouw tijdens de bevalling, en zal een nieuwe schepping baren! De wereld die jullie kennen zal spoedig voorbij zijn, maar wees niet bang, blijf rustig en vertrouw op God, en alles zal gebeuren overeenkomstig Gods Wil. Op verscheidene plaatsen is de aarde begonnen te scheuren en weg te zinken en holtes te vormen die de menselijke wetenschap niet kan verklaren. Dit is allemaal onderdeel van het overgangsproces waaraan de schepping nu onderhevig is.

  Lieve kinderen, ik vertel jullie over deze veranderingen die begonnen zijn in het binnenste van de aarde, niet om jullie bang te maken, maar dat jullie weten dat dit het begin is van de zuivering waaraan de schepping en de schepselen worden onderworpen. Ik zeg jullie nogmaals, tijden van schaarste naderen, dus maak reserves van voedsel en vooral van veel water, dat  jullie in kannen moeten bewaren, want de veranderingen  in de schepping zullen water- en voedseltekort veroorzaken. De veranderingen die in het heelal zullen plaatsvinden zullen hier op aarde van invloed zijn op de oogsten in de landbouw en het water vervuilen. Moeilijke tijden zullen aanbreken voor de mensheid, tijden waarin niemand nog ergens veilig zal kunnen zijn, het vertrouwen zal worden verloren en het geloof zal achteruitgaan in de zielen van velen, maar vreest niet; wanneer jullie in de genade van God blijven en verenigd in gebed zal  alles makkelijker zijn.

  Lieve kinderen, mijn moederhart lijdt als ik zie hoeveel huizen van mijn Vader verdwijnen. In veel landen is het geloof in God verloren en veel van Zijn huizen worden bij opbod verkocht. De afvalligheid wordt steeds groter; veel zielen gaan verloren omdat ze niet geloven in het bestaan van God. Bidt voor de zielen die leven met God noch Gebod, opdat ze niet voor eeuwig verloren zullen gaan. Bidt ook voor die landen die in duisternis leven en gelijken op Sodom en Gomorra en zullen verdwijnen door hun slechtheid en zonde.

  Of, zoals Paulus sprak: “Houd rekening met het feit dat er moeilijke tijden voor de deur staan, zoals te verwachten is in dit laatste beslissende tijdperk. De mensen zullen zelfzuchtig zijn en geldzuchtig, arrogant en hovaardig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, onverschillig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, vermetel, verwaand, meer aan genot dan aan God gehecht; de schijn van vroomheid zullen zij ophouden, maar haar wezen verloochenen.”  (2 Tim. 3, 1-5) Dit alles is letterlijk vervuld, zoals geschreven.

  Mijn lieve kinderen,  de liefdadigheid is begonnen te bekoelen, tegenwoordig zijn er weinig mensen die zich nog bekommeren om hun behoeftige naasten. Modernisme,  bovenmatig materialisme en de Ik-cultuur leiden tot ontmenselijking en het verlies van normen en waarden. Ik zeg jullie, wanneer de schepping begint aan haar overgangsproces zullen er rampen plaatsvinden die ongeluk, honger, epidemieën en verwoesting zullen brengen en, tenzij jullie elkaar helpen, zullen velen omkomen. Volk van God, verlies je geloof en hoop niet in de dagen van de beproeving, blijf steeds vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid en Mijn Vader zal jullie al het nodige verschaffen en Hij zal jullie behoud zijn in die dagen

  Bidt en hebt vertrouwen en mijn Vader zal jullie Manna sturen en zal stromen van levend water doen vloeien die jullie dorst zullen lessen, zodat jullie door de woestijn van de zuivering komen en jullie bij de Glorie van de nieuwe schepping  aankomen. Lieve kinderen, kom samen bij deze  Moeder, blijft verenigd in gebed en helpt elkander; jullie geloof houdt jullie sterk als de Ceders van de Libanon, zodat jullie de zuiveringsproef, die aanstaande is, kunnen doorstaan.

  Moge de Vrede en Liefde van God en mijn moederlijke bescherming altijd met jullie blijven.

  Jullie Moeder, Maria, Mystieke Roos.

  Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

  26-06-2013, 22:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn een en dezelfde zaak. 19/6/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, MIJN WENS OM DE KERN VAN MIJN LEGER OP AARDE TE VORMEN IS OP DIT OGENBLIK VERVULD. Als kleine mosterdzaadjes zullen zij zich rondstrooien en zij zullen groeien en zich overal verspreiden.

  Mijn dochter, DE FUNDERING IS HET BELANGRIJKE DEEL. Zoals bij een baby, gevormd in de moederschoot, vraagt het tijd en zorgzame aandacht om het welzijn van het kind te verzekeren, dat voedsel krijgt van de placenta. Het zal langzaam groeien maar volkomen gaaf, totdat het ten slotte uit de schoot verdreven wordt en klaar zal zijn om het leven te leiden dat Mijn Vader ervoor heeft weggelegd.

  De geboorte van Mijn restleger zal hetzelfde zijn. HET VRAAGT GROTE VOORBEREIDING ALVORENS HET KLAAR IS OM ZIJN PLAATS IN DE WERELD IN TE NEMEN, MAAR ZIJN FUNDERING IS STEVIG EN DE ZIELEN, DIE DE BOUWSTENEN ZIJN, ZULLEN SAMENSMELTEN ALS EEN GEHEEL OM EEN GEWELDIG LEGER TE VORMEN. Dan zal dit leger zich breed uitstrekken en overal groeien, plots en met zo’n kracht dat het moeilijk zal worden om er naast te kijken. ZIJ DIE DEEL UITMAKEN VAN MIJN RESTLEGER ZULLEN VERSTOKEN ZIJN VAN EIGENWAARDE, TROTS OF DE NOODZAAK OM TE STEUNEN OP DE WETENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN MIJN WOORD, DIE VAN HEN ZAL GEVRAAGD WORDEN OM DE WAARHEID VAN GOD TE BEWIJZEN.

  Wetenschap is een geschenk van God, maar wetenschap kan het mysterie van God niet verklaren. Dus diegenen die de hulp nodig hebben van logische verklaringen, zoals hoe Ik contact heb met Gods kinderen op aarde op dit ogenblik, zullen teleurgesteld zijn. Geen enkel antwoord zal hen tevreden stellen.

  Een van de grootste gaven aan de mens is de liefde. Liefde kan niet wetenschappelijk uitgelegd of bewezen worden, want zij komt van de Geest van God. Zij is in jullie allen aanwezig. Jullie voelen haar. Zij is de schakel die de mensheid samenhoudt en die door de macht van het kwaad niet kan ondermijnd worden.

  Ik ben Liefde. Ik ben God. Zij zijn één en dezelfde zaak. Zonder liefde zouden jullie nooit het leven kunnen hebben. Liefde zal jullie verenigen, jullie sterk houden, jullie samenhouden. Liefde zal jullie helpen om zielen naar Mij te brengen.

  Jullie Jezus

  26-06-2013, 19:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God is aanwezig in elke persoon die in deze wereld geboren is, ongeacht hun geloof of het geloof van hun ouders. 15/6/2013

  Ik Ben jullie geliefde Jezus, die werkt doorheen jouw ziel. Zelfs wanneer je Mij negeert, Ben Ik hier. Ik werk doorheen jouw ziel, want je hebt haar gegeven aan Mij en daarom zul je altijd voor Mij en met Mij lijden.  

  Vandaag, Mijn dochter, doe Ik een oproep tot al diegenen die zeggen niet in God te geloven. INDIEN JULLIE NIET IN GOD GELOVEN, MOET IK JULLIE NU UITLEGGEN HOE JULLIE WETEN DAT GOD ECHT BESTAAT. God is aanwezig in elke persoon die in deze wereld geboren is, ongeacht hun geloof of het geloof van hun ouders. GOD BRENGT MET ELKE LEVENSVORM EEN GEWAARWORDING MEE VAN ONTZAG EN WONDER, DIE NOOIT ZAL NALATEN OM IN ELKE ZIEL EEN GEVOEL VAN INTENSE LIEFDE OP TE WEKKEN VOOR ANDERE SCHEPPINGEN VAN GOD.

  Ieder van jullie is een schepping van God. Dat is een feit. Sommigen onder jullie zijn geboren met een grote schoonheid. Sommigen zijn geboren met gebreken. Anderen zijn geboren met vreselijke onvolmaaktheden. Toch zijn allen geboren omdat God het toestaat.

  Velen onder jullie zullen het verhinderen van leven in Gods kinderen die onvolmaakt zijn,  rechtvaardigen. Sommigen onder jullie zullen kinderen van God in de moederschoot vermoorden en het dan rechtvaardigen, en dat in de meeste gevallen om egoïstische redenen. Daarvoor zullen jullie veroordeeld worden, tenzij jullie Mij om vergeving vragen. Jullie zullen vergeven worden, maar enkel indien jullie oprecht vergeving vragen voor wat jullie gedaan hebben om Mijn Vader te lasteren.

  SOMMIGEN ONDER JULLIE ZIJN GEBOREN MET ONVOLMAAKTHEDEN, DIE IN JULLIE LEVEN EEN TRAUMA VEROORZAKEN. HOE HARD DIT OOK MAG LIJKEN, DIT LIJDEN WERD JULLIE GEGEVEN OM ANDEREN TE REDDEN, DIE ANDERS ZOUDEN OPHOUDEN TE BESTAAN. Zie, die zielen die Mijn Vader onteren en die nooit om vergeving zullen vragen voor hun zonden zullen hun einde vinden in het vuur van de hel, en dat voor alle eeuwigheid. JULLIE LIJDEN ZAL HELPEN OM HEN TE REDDEN, DAAR ZIJ ZICHZELF NIET KUNNEN OF WILLEN REDDEN. JULLIE HEBBEN DIT LIJDEN GEKOZEN VOOR JULLIE GEBOREN WERDEN. JULLIE MOGEN DIT NU AANVAARDEN OF MISSCHIEN LATER, MAAR JULLIE ZIJN VEILIG IN MIJN KONINKRIJK WANT HEMELSE GLORIE ZAL VOOR EEUWIG JULLIE DEEL ZIJN.

  Jullie Jezus

  26-06-2013, 19:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal oprijzen. 15/6/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen de trage en pijnlijke weg bewandelde naar de top van de Calvarieberg, zo zal ook Mijn restleger wandelen.

  TOEN IK DEZE KWELLENDE HEUVEL OPGING, WERD IK OMRINGD DOOR HONDERDEN ROMEINSE SOLDATEN OM DIEGENEN TE BLOKKEREN DIE LANGS DE WEG STONDEN EN MIJ WILDEN BEMOEDIGEN. Hoewel het helemaal niet nodig was zo’n groot aantal soldaten in te zetten om slechts één man te bewaken, beoogde hun aanwezigheid  verschillende zaken. Zij wilden Mijn volgelingen en ieder die probeerde om de waarheid van Mijn onderrichtingen te verspreiden, laten zien wie aan de macht was. Deze daad van agressie was bedoeld om hen die hun trouw aan Mij durfden te tonen te bedreigen en te intimideren.

  De Joden wezen Mij af en verraadden Mij vervolgens. De Romeinen kruisigden Mij en het was in Rome dat Mijn geliefde apostel Petrus de instructies ontving om Mijn Kerk op aarde te stichten, want Ik wilde dat Mijn Kerk zou gevormd worden onder hen die Mij vervolgden.

  NU MIJN TWEEDE KOMST WELDRA ZAL PLAATSVINDEN EN NU MIJN LAATSTE MISSIE ONTSLUIERD WORDT, OM TERUG TE KOMEN EN DE MENSHEID DE UITEINDELIJKE REDDING TE BRENGEN DIE IK BELOOFDE, ZAL DE GESCHIEDENIS ZICH HERHALEN. De Joden zullen Mij nog steeds afwijzen, totdat de Waarschuwing plaatsvindt. Overal zullen Gods vijanden tegen Mij opstaan. Zij die Mij liefhebben en zij die zeggen Mij te vertegenwoordigen, zullen Mij verraden.

  HET ZAL BINNEN HET ROMEINSE RIJK ZIJN DAT DE GROTE GRUWEL TEGEN MIJ ZAL OPRIJZEN. Babylon, huis van het Romeinse Rijk waar de naties gevestigd zijn die God verlaten hebben ten gunste van valse goden, zal de zetel zijn van waaruit alle leugens zullen uitgespuwd worden.

  HET BEEST MET DE TIEN HORENS IS EUROPA EN IN ROME ZAL ER EEN LEGER TEGEN MIJ OPSTAAN. ZIJ ZULLEN, EENS TE MEER, VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE KRUISIGING VOORAFGAAND AAN DE GROTE DAG. Zij zullen de laatste belediging voortbrengen, wanneer zij Mijn Mystiek Lichaam op aarde zullen kruisigen en vernietigen. Mijn Lichaam is Mijn Kerk. Zij die scheiden van Mijn Lichaam, door ervoor te kiezen om een nieuwe leer te volgen, zullen Mij verraden en toch zullen zij het lef hebben op te staan en te zeggen dat zij van Mij komen.

  Op die dag wanneer de nieuwe ene wereldreligie bekend gemaakt wordt, die zal goedgekeurd worden door afdelingen binnen de Katholieke Kerk, zoals voorzegd, zal de hemel verduisteren en een grote donder zal op de aarde neerkomen. Het zal zijn zoals het was op de seconde dat Ik Mijn laatste adem uitblies op het kruis, toen de toorn van Mijn Vader op de heuvel van de Calvarieberg neerkwam. Wanneer dat gebeurt en het teken plaatsvindt dat Mijn ene ware Kerk is weggenomen en een valse heidense gruwel ervoor in de plaats gekomen is, moeten jullie het volgende weten: op dat moment zullen de kastijdingen overal op het menselijk ras neerkomen.

  VANUIT DE HEMEL ZAL ELK DENKBAAR TEKEN GEGEVEN WORDEN OM DIEGENEN TE WAARSCHUWEN DIE PARTIJ KIEZEN VOOR DE VALSE PROFEET EN ZIJN SPOEDIG OPDUIKENDE TRAWANT, DE ANTICHRIST, DAT HUN DAGEN GETELD ZIJN. Er zal hun getoond worden wat het wil zeggen de toorn van Mijn Vader te ervaren. Vele bisschoppen en priesters zullen op dat punt de waarheid beseffen en ten strijde trekken tegen deze verdorvenheid. Zij zullen Mij niet verlaten en zullen Mijn ware Kerk op aarde blijven leiden. Helaas, velen zullen niet de moed hebben dat te doen en zij zullen als lammeren zijn die naar de slachter geleid worden, maar zij zullen troost vinden in de wetenschap dat Ik hen nooit zal verlaten. Ik zal hun veel hulp zenden en Mijn restleger zal oprijzen en overal de Evangelies verspreiden, wanneer die overal aan de kant geschoven zullen zijn. ZIJ ZULLEN IN ALLE HOEKEN VAN DE WERELD PREKEN EN ZIJ ZULLEN ONBEVREESD ZIJN. HUN LIEFDE VOOR MIJ ZAL HET WERK VAN DE ANTICHRIST OVERWINNEN. Hun gehoorzaamheid tegenover Mij en hun antwoord op Mijn kruistochtgebeden zullen miljarden zielen redden.

  En dan zal Mijn plan volbracht zijn.

  Jullie Jezus

  26-06-2013, 19:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God verwacht niet dat jullie je tijd besteden zonder aandacht te schenken aan dagelijkse zaken of tijd door te brengen met familie en vrienden. 14/6/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens begint te geloven in zijn onoverwinnelijkheid, is hij verloren.

  VEEL MENSEN, DIE NIET AANVAARDEN DAT HET LEVEN OP AARDE SLECHTS EEN KLEIN DEELTJE UITMAAKT VAN HUN GEESTELIJKE REIS OP WEG NAAR MIJN KONINKRIJK, VERLIEZEN ZOVEEL KOSTBARE TIJD. De tijd waarnaar Ik verwijs is die welke jullie door God gegeven wordt, waarin jullie moeten leven overeenkomstig Zijn geboden, indien jullie het Eeuwig Leven willen bekomen. Indien jullie God niet erkennen, dan snijden jullie jezelf van Hem af. Als jullie dat doen, zal jullie een kort leven beschoren zijn, en dus zal in plaats van de gave van Eeuwig Leven jullie leven eindigen wanneer jullie in deze (tijd) sterven. Jullie moeten de tijd die jullie in dit leven gegeven wordt niet verspillen door nutteloze dingen na te jagen, die met de tijd niets anders dan stof zullen zijn.

  GOD VERWACHT NIET DAT JULLIE JE TIJD BESTEDEN ZONDER AANDACHT TE SCHENKEN AAN DAGELIJKSE ZAKEN OF TIJD DOOR TE BRENGEN MET FAMILIE EN VRIENDEN. Het wil niet zeggen, dat wanneer jullie genieten van de vruchten van het leven op aarde, jullie de wegen van de Heer niet kunnen aanhangen. Dat kunnen jullie wel.

  Mijn dochter, Ik wil laten weten dat er veel verwarring heerst omtrent Mijn wensen voor de mensheid wanneer Ik verlang dat zij Mijn Leer volgen.

  LACHEN IS GOED. GEZELSCHAP IS BELANGRIJK. GENIETEN VAN EEN VERVULD LEVEN IS GOED, EENS JULLIE NEDERIGHEID EN EER BETONEN TEGENOVER GOD EN HEM DAN DANKEN VOOR ZELFS HET KLEINSTE GENOEGEN. Welke gaven jullie in dit leven ook ontvangen voor het welzijn van anderen, zij kunnen enkel van God komen. Hoe jullie deze gaven gebruiken zal belangrijk zijn voor de redding van jullie ziel, wanneer de gaven waarmee God jullie voorzien heeft met anderen gedeeld worden. Aan sommigen werden grote talenten geschonken, maar alle zielen hebben gaven meegekregen bij de geboorte. Zij zijn bedoeld om jullie te helpen om anderen te helpen. Zij die geboren werden met het talent voor zakendoen, hebben de verplichting ervoor te zorgen dat dit ten goede gebruikt wordt voor het welzijn van anderen. Anderen zullen hun gaven gebruiken om voor hun naaste te zorgen en vreugde te brengen in het leven van andere mensen. En dan zijn er de zielen die lijden. Hun lijden is ook een gave, want zij zullen de zielen van anderen helpen redden en daardoor de grootste gave van alle verwerven - Eeuwig Leven.

  Het leven is door God gegeven met een bedoeling. Namelijk om God glorie te geven en Zijn kinderen aan te moedigen zich uiteindelijk met Hem te verenigen, wanneer het leven zal veranderen. GODS KINDEREN WORDEN VOORBEREID OP DEZE VERANDERING, WANNEER EINDELIJK HET GLORIERIJKE EEUWIGE LEVEN DAT BELOOFD WERD AAN ADAM EN EVA, HET HUNNE ZAL WORDEN.

  Het is belangrijk dat jullie trachten om evenveel liefde en medelijden tegenover elkaar te betonen zoals jullie zouden verwachten door Mij behandeld te worden, wanneer Ik kom om te oordelen. Elke dag moeten jullie jezelf afvragen, bij elke daad die jullie stellen: zou dit God behagen? Doe ik voldoende om Gods geboden te volgen? Verbreek ik Gods wetten, en zo ja, wat zullen daarvan de gevolgen zijn?

  Negeer de noden van anderen en jullie noden zullen genegeerd worden. Kwets gelijk welk kind van God met voorbedachten rade en jullie zullen lijden. Dood  één van Gods kinderen en jullie zullen geen leven hebben. Het leven op aarde, hoewel het veel liefde, hoop en vreugde kan schenken, zit vol beproevingen. Elke beproeving moet onder ogen worden gezien en jullie moeten aanvaarden dat het een deel is van Gods plan in de zuivering van Zijn kinderen.

  Wanneer jullie leven zonder God te erkennen, leven jullie naar jullie eigen verlangens. Wanneer jullie geen rekening houden met maatstaven die door God zijn uitgevaardigd, zullen jullie je weg verliezen. Indien jullie zo ver afdwalen dat jullie je weg terug niet meer vinden, dan moeten jullie bidden om Gods genade om jullie te helpen.

  ELK AFZONDERLIJK VERZOEK AAN GOD, VOOR HET WELZIJN VAN JULLIE ZIEL EN VOOR DE NODEN VAN HEN DIE JULLIE BEMINNEN, WORDT ALTIJD BEANTWOORD.

  Jullie Jezus

  26-06-2013, 19:09 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woorden van de H. Teresia van Lisieux - deel 2


  Geef, geef altijd, zonder je te bemoeien met het resultaat.

  Jezus wil niets aannemen als wij het Hem niet geven en het kleinste is kostbaar in Zijn goddelijke ogen.

  Er zal niets gebeuren dat de goede God niet heeft gewild of toegelaten.

  Algehele overgave, dat is mijn levenswet.

  Mijn verstervingen bestonden hierin dat ik mijn wil, altijd bereid om zich te doen gelden, onderdrukte.

  Laten wij vόόr wij door het zwaard sterven, eerst sterven aan speldenprikken.

  De schepselen zijn trappen, instrumenten, maar het is de hand van Jezus die alles bestuurt. In alles moeten wij Hem alleen herkennen.

  Slechts voor één ding ben ik bevreesd: mijn eigen wil te houden. Neem hem, want ik kies alles wat U wilt.

  Meer dan ooit begrijp ik dat de kleinste voorvallen in ons leven door God geleid worden.

  Het religieuze leven kwam mij voor ogen te staan zoals het in werkelijkheid is, met zijn prijsgave van zichzelf en zijn kleine offers, in stilte gebracht.

  Mijn eigenliefde versterven, dat deed mij veel meer goed dan lichamelijke verstervingen!

  Het is ongelooflijk hoe groot ik mijn hart vind als ik de goederen van deze wereld beschouw, want allemaal samen zouden zij mij niet tevreden kunnen stellen.

  Het is goed om pijn te moeten lijden, daar word je mild door voor anderen.

  Het hart dat zich aan God geeft, raakt zijn natuurlijke tederheid niet kwijt. Integendeel, deze neemt toe en wordt zuiverder en goddelijker.

  De liefde wordt gevoed met offers. Hoe meer de ziel zich natuurlijke voldoeningen ontzegt, hoe krachtiger en belanglozer haar liefde wordt.

  De goederen van deze aarde heb ik vaarwel gezegd met de gelofte van armoede. Ik heb dus geen recht om mij te beklagen als mij iets wordt afgenomen dat mij niet toebehoort.

  26-06-2013, 18:57 Geschreven door Claudia  


  23-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Let op paus Franciscus

  Dit is nog een artikel over onze goede Paus Franciscus. Hij kan hopen heiligen laten verklaren, kan hij ook 2 Jezuitenpaters te voorschijn toveren?

  14 maart 2013
  Er zal ongetwijfeld een vreugdedansje hebben plaatsgevonden in de Horsten in Wassenaar toen er gisteravond witte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel kwam en even later bekend werd ,dat een goede vriend van onze toekomstige "vorstin" werd uitgeroepen tot paus. Waarom deze vreugde ? Omdat Maxima en Bergoglio oude "vriendjes" zijn.
  In februari 2011 berichten wij over het feit dat Maxima 200.000 dollar van belastingcenten persoonlijk tijdens een bezoek aan de Argentijnse hoofdstad aan de toenmalige kardinaal Bergoglio overhandigde. Lees hier ons artikel . Op de foto Maxima tijdens dit bezoek uitstappend uit de Nederlandse ambassade Volvo.
  Maar daar stopt het helaas niet.
  Een blik in ons archief toonde aan dat de man die gisteren door duizenden mensen werd bejubeld en in 2005 achter gesloten deuren reeds verhoord werd wegens zijn mogelijke rol in de verdwijning van 2 van zijn Jezuietenpaters.
  Dit in het kader van de de vuile oorlog die toen woedde tijdens het bewind van generaal Videla. Het onderzoek ging over de mogelijke betrokkenheid van Bergoglio aan misdaden tegen de menselijkheid, hetzelfde feit waarvan ook de vader van Maxima beschuldigd wordt en wat de vaderlandse overheid met alle macht tracht in de doofpot te stoppen door de verschillende klachten bij het O.M te traineren of zich niet ontvankelijk te laten verklaren. De reden hiertoe is uiteraard overduidelijk.
  Maar ook Bergoglio is er goed doorheen geslipt . Geheime krachten die dit soort mensen in zowel Argentinië enook in ons eigen land bijstaan zijn machtig en krachtig en hierbij wordt de gewone burger bij gebrek aan kritiek van de pers zo goed als onwetend gehouden of wordt e.e.a. afgedaan als complot theorie fantasiën.
  Uiteraard zullen wij nog uitvoerig op dit onderwerp terugkomen, maar als je ziet dat duizenden mensen naar een mogelijke oorlogsmisdadiger staan te wuiven, net zoals anderen dat deden toen Jorge Zorreguieta het concertgebouw bezocht, dan moeten wij ons zo langzamerhand afvragen door welke misleiding en gekte deze mensen getroffen zijn.
  Maar om even weer geheel bij te zijn leest u ook nog even al vast dit artikel
  Maar dat elke vorm van democratie of openheid hier met grof geweld de grond in getrapt en u gewoon in de maling genomen wordt moge overduidelijk zijn.

  Door : Henk Hollander

  23-06-2013, 19:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is de Liefde - Marie-Julie Jahenny

  10 oktober 1884

  Marie-Julie Jahenny zegt dat haar Jezus een gebed zal dicteren gedurende de extase en Hij vraagt dat wij het de donderdagavond rond 9 uur zouden bidden aan de voet van het Allerheiligste Sacrament en de Vrijdag in de namiddag. Hij belooft aan de zielen die dit gebed zullen zeggen, zelfs aan de kinderen die Hem dit groot bewijs zullen geven van hun liefde, Zijn plechtig geluk. "Zij zullen het zeggen en tegelijk in hun hart overwegen al hetgeen Ik gedaan heb uit Liefde. Als beloning zal Ik hen bij hun dood haast onmiddellijk tot Mij trekken in het eeuwig verblijf."

  Hij zegt mij: "Mijn slachtoffer, Ik kom u een middel brengen om Mij te vergoeden, een gemakkelijk middel, maak deze woorden aan Mijn goede vrienden bekend."

   

  Gebed

   

  O mijn zeer geliefde Jezus, wie heeft er U toe gebracht voor ons, een dodelijke doodsangst te lijden in de Olijfhof?

  't Is de Liefde.

  O mijn aanbiddelijke Jezus, wie heeft U er toe gebracht van Uw apostelen te scheiden gedurende die doodsstrijd?

  't Is de Liefde.

  O mijn Jezus, wie heeft U er toe gebracht U te laten binden en knevelen door de beulen en de Joden?

  't Is de Liefde.

  O mijn Jezus, wie heeft U er toe gebracht U te laten beroven van Uw kleren?

  't Is de Liefde.

  O mijn Jezus, wie heeft U er toe gebracht U te laten bekleden met een scharlaken mantel?

  't Is de Liefde.

  O mijn Jezus, wie heeft U er toe gebracht te verschijnen op de rechtspraak van Pilatus?

  't Is de Liefde.

  O mijn Jezus, wie heeft U er toe gebracht neer te dalen in het duister gevang van het pretorium van Herodes?

  't Is de Liefde.

  O heilig Slachtoffer, wie heeft U er toe gebracht U te laten slaan door de beulen en de soldaten zonder te klagen?

  't Is de Liefde.

  O heilig Slachtoffer, wie heeft U er toe gebracht te scheiden van Uw Allerheiligste Moeder om beledigingen te lijden?

  't Is de Liefde.

  O heilig Slachtoffer, wie heeft U er toe gebracht een blik te werpen op de H. Petrus bij het buitenkomen van het Pretorium?

  't Is de Liefde.

  O heilig Slachtoffer, wie heeft U er toe gebracht een kruis te nemen om te lijden?

  't Is de Liefde.

  O heilig Slachtoffer, wie heeft U er toe gebracht voor Uw vijanden te vallen onder het gewicht van het kruis?

  't Is de Liefde.

  O heilig Slachtoffer, wie heeft U er toe gebracht voor ons op een kruis te sterven?

  't Is de Liefde.

  O heilig Slachtoffer, wie heeft U er toe gebracht U aan onze zielen te geven in het Allerheiligste Sacrament?

  't Is de Liefde.

  O heilig Slachtoffer, wie heeft U er toe gebracht voor ons te verblijven in al de heiligdommen en tabernakels van heel de wereld?

  't Is de Liefde.

  O heilig Slachtoffer, wie heeft U er toe gebracht tot ons te zeggen : Kinderen, vrees niet, nader. Ik slaap maar Mijn Hart waakt?

  't Is de Liefde.

  Aanbiddelijk heilig Slachtoffer, wie heeft U er toe gebracht ons te laten naderen tot Uw Allerheiligste Tabernakelen om U te bezitten en weg te smelten in die genoegens?

  't Is de Liefde.

  O Allerheiligste Slachtoffer, wie heeft U er toe gebracht ons lief te hebben met een Liefde zo vol vurigheid en goedheid?

  't Is de Liefde.

   

  Dat is het gebed dat de Hemelse Bruidegom mij aangeleerd heeft en om te eindigen zegde ik Hem dit gebed :

  Heer, wie heeft U er toe gebracht bij ons te blijven tot de voleinding der eeuwen?

  Hij antwoordde mij : 't Is de Liefde. Ik zegen al degenen die tenminste eens per dag dit kort gebed zullen zeggen, Ik zal hen een plechtige zegen geven.

  23-06-2013, 18:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Main Core - deel 2


  De volgende informatie wordt blijkbaar zonder gerechtelijk bevel vergaard : e-mail adressen van inkomende en uitgaande mail en de onderwerpen van die mails; telefoonnummers die je belt, telefoonnummers van degenen die naar jou bellen, de duurtijd van de telefoongesprekken; de websites die je aandoet en de kernwoorden die je op webzoekmachines intikt; de bestemmingsoorden waar je vliegtickets voor koopt; het bedrag en de bestemming van je bankoverschrijvingen; en de goederen en diensten die je koopt met kredietkaarten. Al deze informatie wordt opgeslagen op supercomputers van de regering en volgens bronnen ook gebruikt in de Main Core gegevensbanken.

  Het is niet niks en er zijn al hints geweest dat dergelijke lijst tegenwoordig nog altijd bestaat.

  Er was laatst een getuigenis gepost van een anonieme insider van de regering op shtfplan.com : “We zijn al op de hoogte,” zei ik. Hij keek naar mij en werd ernstig en hij duwde zijn vinger tegen mijn borst. “Je weet helemaal niets,” zei hij, “dit is groter dan je je kunt inbeelden, groter dan iemand het zich kan inbeelden. Deze administratie vergaard namen van bronnen, klokkenluiders en hun families, namen van mediabronnen en iedereen waarmee ze praten en hebben gepraat en ze hebben reeds een enorme lijst. Als je niet werkt voor MSNBC of CNN, dan sta je waarschijnlijk op die lijst. Als je een druk bezochte website hebt en conservatief bent, sta je op die lijst. Het is een politieke dissidentenlijst!

  Zoals ik vermelde in een vorig artikel vergaart de NSA 2.1 miljoen gigabytes van data van ons allen ieder uur. De NSA bouwt nu een datacenter van 2 miljard dollar in Utah om al die gegevens te stockeren.

  Het is Big Brother is watching you in levende lijve. Als dit in Amerika gebeurt is het moeilijk indenkbaar dat dit niet in Europa zou gebeuren. Bovendien zullen de christelijke sites ook wel in de picture verschijnen omdat de overheid bestaat uit liberale-atheistische-vrijmetselaars consoorten.

  23-06-2013, 15:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ode to St Joseph - Rita Biesemans


  Met dank aan Rita Biesemans :

  ODE TO SAINT JOSEPH 

  Joseph, humble, silent vase 
  of splendor and abundant grace
  protector, defender of our Lord
  as a strong and flaming sword

  Joseph, most just, most pure
  what no man could ever ensure
  guardian of the holy house
  stronghold of your Holy Spouse

  Joseph, treasurer of the Heavenly King
  for Whom the angels in adoration sing
  so underestimated in the world's eyes
  with whom you never did compromise

  Joseph, without titles behind your name
  you never sought perishable fame
  you were an honest simple worker
  envied and attacked by the evil lurker

  Joseph, example of husband and father
  you never thought of yourself, but rather
  in obedience to God, with love and humility
  you shouldered the caring responsibility

  Joseph, assist us in our daily tasks
  never forsake us nor the one who asks
  to be non-judgmental and steadfast
  to obtain those virtues of yours at last.

  Rita Biesemans March 19, 2011

  23-06-2013, 15:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Danklied - Rita Biesemans


  D A N K L I E D

  Geen enkel woord volstaat
  om genoegzaam uit te drukken
  wat er in mijn ziel omgaat
  daarvoor loopt mijn tong op krukken

  Gij overstelpt mij met Uw gaven
  een hoorn des overvloeds gelijk
  Gij, mijn rustpunt, mijn veilige haven
  ik, Uw niets, doch door U rijk

  Ook al spreek ik engelentale
  ook al zing ik de mooiste wijzen,
  geen enkele lofzang kan het halen
  om U te loven, te danken en te prijzen.

  Rita Biesemans 24 November 1982

  23-06-2013, 15:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woorden van de H. Teresia van Lisieux


  Woorden van de H. Teresia van Lisieux

  Onze Vader die in het geborgene ziet let meer op de bedoeling, dan op de grootsheid van de prestatie.

  Ik zal in de hemel niet werkeloos blijven... God zal alles doen wat ik wil, want hier beneden heb ik nooit mijn wil gedaan. Ik zal mijn tijd in de hemel gebruiken om goed te doen op deze wereld. Ja, ik zal een rozenregen op de mensen doen neerdalen.

  Ik ken naar een middel om tot de volmaaktheid te komen en dat is liefde.

  De heiligheid bestaat er niet in mooie dingen te zeggen, te denken of te voelen... Zij bestaat in lijden, lijden in alle omstandigheden. Men moet de heiligheid veroveren met geweld... men moet een doodsstrijd doormaken.

  Wacht nooit tot morgen met een begin te maken om heilig te worden.

  De goede God kan mij geen beproevingen laten overkomen die mijn krachten te boven gaan.

  Leven van liefde is alle vrees uitbannen, elke herinnering aan voorbije fouten.

  Boven alles is het Evangelie de steun van mijn gebed. Daarin vind ik alles wat mijn arme ziel nodig heeft.

  Als ik in de hemel zal zijn, moe je mijn kleine handen dikwijls vullen met gebeden en offers om me het genoegen te geven deze over de zielen uit te strooien.

  Ik heb begrepen wat de waarachtige glorie is. Hij wiens rijk niet van deze wereld is, toonde mij dat de ware wijsheid bestaat in onbekend te willen zijn en voor niets geteld.

  Velen zeggen : Ik heb geen kracht om zo'n groot offer te brengen. Maar laten ij dan doen wat ik gedaan heb: een ernstige inspanning.

  Van moment tot moment kan men veel verdragen.

  De grootste overwinning is de overwinning op zichzelf.

  Wat een geluk vernederd te worden! Dat is de enige weg om heilig te worden.

  Ik voelde toen dat het allerbeste wat Jezus ons kan geven het lijden is. Dat geeft Hij enkel aan Zijn uitgelezen vrienden.

  Mijn enige troost was het gebed.

  In de hemel zie je geen onverschillige gezichten, want alle uitverkorenen erkennen dat zij de genade van bekroning aan elkaar te danken hebben.

  Het getal van de kleinen is heel groot op aarde; zij kunnen onder vrezen naar U (Maria) opzien; langs de gewone weg gaat U hen voor op de tocht naar de hemel.

  Ik wil lijden uit liefde en zelfs genieten uit liefde...

  Ik weet het, o mijn God, hoe meer U wilt geven, hoe meer U ons laat verlangen. Ik voel in mijn hart onmetelijke verlangens.

  Eer is altijd gevaarlijk.

  Ik voel mij heel blij wanneer ze mij onvolmaakt vinden, maar vooral als ik zelf merk dat ik dat ben. Dat overtreft alle complimenten. Die hangen mij de keel uit.

   

  Uit : De kleine weg van het evangelie - J. Bots SJ  ISBN 90-74395-27-9

  23-06-2013, 15:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.St Michael


  Met dank aan Rita Biesemans :

  Feast Day of Saint Michael


  Saint Michael, my Hero
  stay at my side
  reduce satan to zero
  the one puffed up with pride

  Fight with me, Saint Michael,
  guide me in the Spiritual Battle
  help me in this reprisal cycle
  to silence the viper's rattle

  Satan is a murderer and a thief
  he steals away God's Creation
  he leads man to erroneous belief
  he is vicious, a vile abomination

  Saint Michael, "Who is as God" !
  let your battle-cry be heard
  using your sword as a prod
  you disperse all of satan's herd

  Safely protected under your wings
  we will defy his spiritual plunder
  we will escape his poisonous stings
  YOU,cast him forever,deep down under

  Saint Michael Pray For Us


  Rita Biesemans, 5-8-2013


  De strijd is hard en is reeds een paar jaar gaande, laten we als gelovigen elkaar steunen door gebed, vasten en offer om niet in wanhoop te verglijden.

  23-06-2013, 00:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Main Core - deel 1


  IntelliHub reported on June 11, 2013:

  Zul je opgesloten worden wanneer de staat van beleg wordt afgekondigd gedurende een nationale crisis? Dit is de vraag die Amerikanen zich zullen moeten stellen. Er is een lijst die de namen van tenminste 8 miljoenen Amerikanen bevat. Het project is gekend onder de naam Main Core en werd aan begonnen sedert de jaren '80. 

  Wat is nu Main Core. De VS regering is niet alleen informatie over al haar burgers aan het opslaan. De waarheid is dat de VS regering de informatie gebruikt om een lijst op te stellen van wie de nationale veiligheid in de weg staan. Gedurende een nationale crisis zouden deze personen in het oog gehouden worden, ondervraagd en zelfs aangehouden worden. Als je in het openbaar kritiek leverde op de regering is er een goede kans dat je op deze lijst vermeld staat.

  Het volgende is hoe Wikipedia Main Core omschrijft...

  Main Core is de codenaam van een database die opgesteld is sinds de '80ger jaren door de regering van de VS. Main Core bevat persoonlijke en financiële gegevens van miljoenen van VS burgers waarvan gedacht wordt dat ze een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. De gegevens die vergaard worden door de NSA, FBI, CIA, en andere bronnen worden opgeslagen zonder toestemming van justitie om dit te doen. De naam Main Core komt van het feit dat het kopieën van de main core bevat of de essentie van ieder item van intelligentie-informatie van Amerikanen door de FBI en andere agentschappen van het VS intelligentie-apparaat werden opgesteld.

  Volgens een regeringsambtenaar die hooggeplaatst was in vijf administraties bestaat er een gegevensbank van Amerikanen die dikwijls voor de kleinste en meest onbeduidende reden als onvriendelijk worden beschouwd, en die in een tijd van paniek opgepakt kunnen worden. De gegevensbank kan identificeren en kan bijna onmiddellijk 'staatsvijanden' localiseren. Hij en andere bronnen vertellen dat de gegevensbank soms wordt genoemd onder de codenaam Main Core. Een ingewijde bron beweert dat 8 miljoen Amerikanen op de lijst staan als potentiële verdachten. In tijden van een nationale ramp zouden deze mensen alles kunnen meemaken van verhoogd toezicht tot opgepakt worden voor verhoor en zelfs detentie.

  Natuurlijk is de federale wet wat vaag wat betreft een "nationale crisis". Uitvoerende orders over de laatste drie decennia omschrijven het als een natuurramp, militaire aanval, een technologische of andere crisissituatie, terwijl het departement van Defensie ook rellen, opstanden, gewelddaden, wanordelijkheden tegen openbare orde en wetten vermelde. Volgens een nieuwsrapport was zelfs de nationale oppositie tegen het militaire optreden van het VS leger in het buitenland een aanleiding.

  Als deze lijst 8 miljoen namen bevatte in 2008, hoe groot is ze dan tegenwoordig?

  Dat is een angstaanjagende gedachte.

  Er werd niet veel ruchtbaarheid aan de zaak gegeven omdat Obama de verkiezingen in 2008 won en de liberale media nam aan dat hij een einde zou maken aan de misbruiken die gebeurden onder Bush. Natuurlijk is dit niet gebeurt. Integendeel, Obama heeft de politiestaat verder uitgebouwd.

  Volgens de Wall Street Journal kan de regering nu elektronisch grote volumes van records van persoonlijke e-mails en internet opzoeken, net als bankverrichtingen, transacties met kredietkaarten, reisgegevens en telefoonrecords. De autoriteiten gebruiken hiervoor gesofisticeerde software programma's om de data te doorzoeken op zoek naar verdachte patronen. In essentie is het programma een massa catalogus van de private levens van de Amerikanen. En het valt op dat het artikel een hint geeft in de richting van programma's zoals Main Core. Vele van de programma's in de verschillende agentschappen begonnen jaren voor de 9/11 aanvallen.

  23-06-2013, 00:09 Geschreven door Claudia  


  22-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David en Batseba

  Op een avond stond Koning David van zijn rustbed op en liep wat op en neer op het dakterras van het paleis. Vanaf het terras zag hij een vrouw die aan het baden was; zij was heel mooi. David liet naar de vrouw informeren en er werd hem gezegd: Het is Batseba, de vrouw van Uria de Hethiet. David stuurde boden om de vrouw te halen; zij kwam bij hem en hij sliep met haar. Maar de vrouw was zwanger geworden en ze liet het David weten dat ze in verwachting was.
  Daarop stuurde David een boodschap naar Joab, zijn opperbevelhebber om Uria naar hem te sturen. Uria kwam bij Koning David aan en David informeerde hoe het met Joab ging, en met het leger en met de oorlog. Daarna zei hij tegen Uria om naar huis te gaan. Toen Uria het paleis verliet, werden koninklijke geschenken achter hem aan gedragen. Maar Uria overnachtte in het portaal van het paleis, bij de soldaten, en hij ging niet naar huis. Aan David werd gemeld dat Uria niet naar huis was gegaan.

   

  David : Uria, je hebt toch een hele reis achter de rug. Waarom ben je dan niet naar huis gegaan?

  Uria antwoordde plichtsbewust : De ark, Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten, en mijn baas Joab en de soldaten liggen in de open lucht. Kan ik dan naar mijn huis gaan om daar te eten en te drinken en bij mijn vrouw te slapen? Zowaar u leeft, dat doe ik niet.

  David : Blijf vandaag ook nog hier; morgen laat ik je vertrekken. Zo bleef Uria in Jeruzalem, die dag en de dag erna.
  David nodigde hem uit om aan zijn tafel te eten en te drinken en hij voerde hem dronken. Toch ging Uria ’s avonds weer slapen op zijn brits bij de soldaten.

  Uria ging daarna terug naar zijn eenheid. Ze moesten strijd leveren tegen een Ammonitische stad. De Ammonieten waren sterk en deden een uitval. De Israelieten dreven ze ten lange leste tot voor de poort van de stad maar daar begonnen de boogschieters vanaf de muur op de soldaten te schieten. Daarbij kwamen enkele mannen bij om. Ook Uria.

  Joab meldde zijn dood met een boodschapper aan koning David. Hij was bang dat David kwaad zou worden dat ze zo dicht tegen de stadsmuur waren gaan vechten. Maar David reageerde heel opgelucht omwille van Uria : Zeg tegen Joab dat hij zich dit voorval niet al te erg moet aantrekken. Zo gaat dat in gevechten. Zeg dat hij de strijd tegen de stad krachtig moet voortzetten en haar met de grond moet gelijkmaken.
      

  Na de veldslag had Koning David Joab uitgenodigd om een verslag te doen van de strijd tegen een opstandige stad.

  In de wandelgangen van David's paleis :

   

  David : Mijn beste Joab, dat heb je weer schitterend gedaan. Je rijgt de overwinningen aaneen.

  Joab : Sire, dank u voor de lofprijzingen.  

  David : Spijtig van Uria. Maar ik heb de dood van Uria zelf aan zijn vrouw Batseba gemeld. En ik kon haar niet aan haar lot overlaten en ik heb ze in het paleis opgenomen. Ze is nu mijn vrouw.

  Joab : Het is inderdaad een spijtige zaak van Uria. Hij was een goed soldaat en heel plichtsbewust. Maar ik heb uw orders gevolgd en hem in de frontlinie gezet.

  David : Magnifiek! Ik geef je een maand vrijaf om te bekomen en extra vergoeding.

  Joab : Dank u wel, sire !

   

  Een dienaar melde aan koning David dat de profeet Natan was aangekomen in de troonzaal.

  David kwam de troonzaal binnen en ging naar profeet Natan.

   

  David : Natan, wat voert je hierheen?

  Natan : Wel, ik ga waar Gods wegen me voeren.

  David : Laat me eerst mijn troon bestijgen dan kan ik luisteren naar wat je me te vertellen hebt.

  Natan : Luister eerst naar mijn verhaal.

  Er waren eens twee mannen die in dezelfde stad leefden. De ene was arm, de andere rijk.

  De rijke bezat veel schapen en runderen, de arme had niets, behalve een enkel lammetje dat hij gekocht had. Hij had het in leven kunnen houden en het was bij hem opgegroeid tussen zijn kinderen; het dier at van zijn bord, het dronk uit zijn beker en het sliep op zijn schoot. Het was hem eigen. Op een dag kreeg de rijke man bezoek, maar hij kon er niet toe komen om een schaap of rund uit zijn eigen kudde te nemen en dat klaar te maken voor de reiziger die bij hem was gekomen. Hij pakte het lam van de arme...

  David liet Natan niet uitspreken. Hij riep : Wat een schande. Hij kon toch een van zijn eigen kudde nemen om op te eten. Dat is echt grof. De man die dat gedaan heeft verdient de dood. En het lam moet hij vierdubbel vergoeden.

  Natan : Sire, die man bent u!

  David werd lijkbleek. Hij wist dat het over Uria ging. Natan vervolgde : Zo spreekt de heer, de God van Israël: “Ik heb u gezalfd tot koning over Israël; Ik heb u bevrijd uit de macht van Saul; Ik heb u het huis van uw heer geschonken en ook zijn vrouwen; Ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven en als dat te weinig was geweest, dan had Ik er nog evenveel aan willen toevoegen. Waarom hebt u dan het gebod van de heer in de wind geslagen en iets gedaan dat Hem misnoegd? Uria de Hethiet hebt u laten doden, zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen, en hemzelf hebt u vermoord door het zwaard van de Ammonieten. Daarom zal het zwaard nooit meer wijken van uw huis, omdat u Mij hebt geminacht, en de vrouw van Uria de Hethiet tot vrouw hebt genomen. Voorwaar, uit uw eigen huis ga Ik ongeluk over u brengen; Ik zal uw vrouwen onder uw ogen van u afnemen, en ze aan iemand geven die dichtbij u staat; op klaarlichte dag zal die met uw vrouwen gaan slapen. U hebt in het verborgene gehandeld, maar Ik zal voor de ogen van heel Israël handelen en op klaarlichte dag.”

  Toen barstte David in snikken uit : Ik weet het. Het was sterker dan mezelf. Ik houd zielsveel van Batseba. Ik ben slecht geweest. Ik heb Uria laten vermoorden uit jaloersheid. Hij was heel plichtsbewust en het was een van mijn beste strijdkrachten. Ik heb nog geprobeerd om hem om te kopen. Ik heb zwaar gezondigd.

  Natan zag dat David echt spijt had en dat het hem had getroffen.

  Natan : Dan heeft de Heer u deze zonde vergeven: u zult niet sterven. Maar omdat u door deze daad de vijanden van de Heer een reden hebt gegeven om kwaad te spreken, zal wel het kind dat geboren is moeten sterven.

  David : Is er geen andere manier om het kind te redden? Het is tenslotte ook mijn kind?

  Natan : Nee, sire, het is de wil van de Heer.

  Natan troostte David nog en vroeg hem nog boete te doen. Dan ging hij naar huis.

   

  De Heer trof het kind van Batseba en David met een zware ziekte. David bad tot God voor de jongen en hij vastte streng. 's Nachts ging hij op de grond slapen. De oudsten van het hof drongen er bij hem op aan dat hij niet langer op de grond zou slapen, maar hij wilde niet luisterde en hij weigerde ook met hen te eten. Na een week stierf het kind. De hovelingen durfden het David niet te vertellen dat het kind dood was.

   

  Oudste 1 (fluisterend): Ik hoorde van iemand die in de buurt van Uria woont dat het kind van Batseba dood is.

  Oudste 2 (fluisterend): Ik zou niet graag degene zijn die het nieuws moet melden aan David. Hij wilde al niet naar ons luisteren toen het kind nog leefde. Hoe kunnen we hem dan nu zeggen dat het kind dood is? Hij begaat een ongeluk!

   

  Maar toen David zijn hovelingen met elkaar zag fluisteren, begreep hij dat het kind gestorven was.

   

  David : Is mijn kind dood?

  Oudsten : Ja, sire.

   

  David stond op van de grond, hij waste zich, zalfde zich en trok andere kleren aan; hij ging het heiligdom van de Heer binnen en hij boog zich neer. Daarna ging hij naar huis, vroeg om voedsel en at wat hem werd voorgezet.

   

  Oudsten : Waarom die hele ommekeer? Toen het kind nog leefde, hebt u gevast en geweend maar nu het dood is, staat u op en eet!

  David : Zolang mijn kind nog leefde heb ik gevast en geweend, want ik dacht: Wie weet, misschien is de heer mij genadig en blijft de jongen in leven. Maar nu is hij dood, waarom zal ik dan nog vasten? Kan ik hem terughalen? Nee, zodus.

   

  Daarna troostte David zijn vrouw Batseba; hij ging naar haar toe en sliep met haar. Zij baarde een zoon en hij noemde hem Salomo. De heer had het kind lief en zond door de profeet Natan de boodschap dat hij omwille van de Heer het kind Jedidja (= lieveling van de Heer) noemde.

  22-06-2013, 21:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verontrusting - Berusting - Rita Biesemans


  VERONTRUSTING - BERUSTING 

  In het Aanschijn van Uw Almacht, Heer
  word ik rustig, ben niet bang meer
  ik, een stofje en een ademzucht
  Gij mijn burcht en sterke toevlucht.

  Slaapt Gij, voor mijn roepen doof ?
  is't door mijn wankel, klein geloof ?
  'k maak mij veel onnodige zorgen
  waar houdt Gij U toch verborgen ?

  Maar Gij waakt en zegt opnieuw "Ziet
  kleingelovige, weet gij  niet
  dat uw God u  nooit verlaat
  zo g'in Zijn Genade staat".

  De strijd is weer gestreden
  de berusting weergekeerd
  er werd wat scha geleden
  mijn ziel ietwat bezeerd.

  Wie zal mijn wonden helen
  en stillen mijn verdriet
  voorwaar onder zovelen
  geeneen is't die het ziet.

  Maar, Gij roept mij terzij
  "Kom hier, Mijn kind,
  vergeet toch niet dat slechts bij Mij 
  alleen, de troost gij vindt" .

  Rita Biesemans  Periode van 16 Mei tot 15 Augustus 1987

  22-06-2013, 19:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bij Jezus in het Tabernakel - Rita Biesemans


  Bij Jezus in het Tabernakel
  In de stilte kom ik U beminnen
  enkel onze zielen luisteren
  heel zachtjes hoor ik U vanbinnen
  geen spreken is't, veeleer een fluisteren

  Wanneer Uw Godheid mijn ziele raakt
  wil zij de vlucht naar boven
  zij kan nog niet, zij is nog naakt
  louter z'in Uw Liefdesoven

  Wanneer ik klein en nietig ben
  wendt Gij Uw Aangezicht naar mij
  dan weet ik Heer dat ik U ken
  dan voel ik U nabij

  Ik sluit mijn ogen, hoor Uw Stem
  'k durf U bijna niet aan te kijken
  "Ik ben niet waardig" zeg ik Hem
  "van zoveel liefdeblijken"

  Ik vraag niet langer meer
  naar het hoe en het waarom
  omdat ik zeker ben, O Heer,
  dat Gij rechttrekt wat was krom !

  Rita Biesemans 19 November 1986  Feest van Sint Elisabeth

  22-06-2013, 19:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doe dit nooit want het is de enige zonde die Mij doet walgen omwille van haar schijnheiligheid. 12/6/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, nu Ik met al Mijn macht probeer om de zielen te ontvlammen van gelovigen, eerst en vooral door deze heilige boodschappen van Mij voor de wereld, moet ik nogmaals diegenen waarschuwen die kwaadspreken over Mijn heilig Woord. Terwijl Ik op zoek ga naar de zielen van wie lauw zijn in hun geloof, waarom moeten dan diegenen onder jullie die beweren in Mijn Naam te spreken, de waarheid verwerpen wanneer die aan jullie gegeven wordt door het Lam van God doorheen deze boodschappen?

  Welke mens zou op die wijze tot jullie spreken in Mijn heilige Naam en het aandurven om voor jullie te staan? Niemand. Alleen door de macht van God kan Mijn Woord aan jullie bekend gemaakt worden in duidelijke taal.

  De mens zal blijven zondigen, of hij nu zonden begaat die jullie in de wereld allemaal begaan of zonden van een ernstige aard. Jullie zijn allemaal zondaars.

  De ene zondaar kan nooit een andere goedpraten in Mijn Naam, tenzij dat gebeurt onder Mijn gezag, door de biecht, die jullie bevrijdt van zonden, voor een korte periode. Geen enkele zondaar kan een andere veroordelen in Mijn Naam, want dat recht heeft hij niet. Wanneer jullie een andere zondaar veroordelen, zelfs indien die schuldig is aan de meest zwaarwichtige daad tegen God, dan zal jullie ziel even zwart zijn als bij die persoon die jullie openlijk in Mijn Naam veroordelen.

  Weten jullie niet hoe zeer jullie Mij pijn en smart veroorzaken wanneer jullie elkaar krenken? Hebben jullie Mij dan helemaal niet begrepen? Zijn jullie niet te weten gekomen waarom Ik voor jullie stierf? Diegenen onder jullie die nog steeds de waarheid niet begrijpen, moeten nu luisteren. Ik veroordeel jullie niet omwille van jullie zonden, want Ik bemin jullie en wil jullie elke zonde vergeven hoe vreselijk die ook moge zijn. Maar wanneer jullie jezelf, in Mijn Naam, als gelijk aan Mij verklaren en een andere zondaar oordelen met gebruikmaking van Mijn Naam, dan zal Ik ook jullie veroordelen.

  NIEMAND VAN JULLIE, HOEVEEL IK OOK VAN JULLIE HOU, KAN EEN ANDER OORDELEN. ALLEEN AAN MIJ, JEZUS CHRISTUS, HEEFT MIJN VADER HET GEZAG VERLEEND OM DE MENSHEID TE OORDELEN - EN AAN NIEMAND ANDERS. INDIEN JULLIE DEZE ZONDE BEGAAN, DAN ZULLEN JULLIE MIJN OORDEEL MOETEN ONDERGAAN. Doe dit nooit want het is de enige zonde die Mij doet walgen omwille van haar schijnheiligheid.

  DE TIJD IS NAGENOEG AANGEBROKEN VOOR DE MENSHEID OM GETUIGE TE ZIJN VAN DE WAARHEID. NIET VELEN, EVENMIN DIEGENEN DIE HUN TROUW AAN MIJ BELIJDEN, ZULLEN MIJN OPROEP BEANTWOORDEN TOTDAT MIJN VADER VELE BESTRAFFINGEN LAAT NEERKOMEN. Jullie zijn zo blind voor de waarheid van het eeuwig leven, zo ongevoelig om het Woord van God te aanhoren, dat de enige weg om jullie te doen luisteren bestaat in bestraffingen die jullie worden opgelegd.

  Wanneer de eerste van vele jullie overkomen dan zullen veel mensen zeggen dat het gaat om natuurrampen, maar wanneer die met zo’n snelheid op jullie blijven neerkomen, dat jullie nergens meer kunnen wegvluchten, dan pas zullen jullie beseffen dat het de hand van God is die op jullie neerkomt.

  MIJN VADER ZAL DE GANSE WERELD DOOREEN SCHUDDEN. Diegenen onder jullie die betwijfelen of Hij bestaat, zullen weten dat deze gebeurtenissen niet alleen aan de natuur kunnen toegeschreven worden. Diegenen onder jullie die in Mij geloven maar deze goddelijke boodschappen in het belachelijke trekken, zullen hun woorden inslikken en wensen hun tong uit te snijden, want jullie zullen zich spoedig realiseren hoe jullie gemene woorden Mij beledigen. Niet alleen vervloeken jullie God maar jullie beletten deze goddelijke missie om zielen te redden.

  VOOR ELKE ZIEL DIE JULLIE MIJ ONTZEGGEN, ZULLEN JULLIE EEN EEUWIGHEID LIJDEN. Wanneer jullie opstandig voor het Aangezicht van God staan, zal die houding jullie niet worden toegestaan. Denk eraan, hoeveel Ik ook van jullie hou, dat Ik zal tussenbeide komen indien jullie zouden pogen om het werk van God te saboteren in deze laatste missie om de mensheid te redden.

  De tijd om het Boek der Waarheid aan de wereld te geven is nu aangebroken. Indien jullie Mij volgen maar nu Mijn oproep niet aanvaarden, wees niet bezorgd, want Ik zal jullie niet veroordelen. Maar indien jullie trachten om Mij te verhinderen Gods kinderen te redden, dan zal Ik jullie neerslaan.

  Jullie Jezus

  Redder van de mensheid

  22-06-2013, 19:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 109

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  109 Gebed voor de gave van vertrouwen 10/6

  O mijn liefste Jezus,

  Help mij op U te vertrouwen.

  Vertrouwen te hebben in Uw belofte van wederkomst.

  Om de waarheid van Uw Tweede Komst te aanvaarden.

  Om te vertrouwen in de belofte van God de Vader toen Hij zei

  dat Hij U Uw Koninkrijk zou geven.  

  Help mij te vertrouwen in Uw Leer, in Uw plan om de wereld te redden.

  Help mij Uw gaven te aanvaarden met dankbaarheid.

  Help mij in U te vertrouwen, zodat ik mijn angst verlies

  en ik Uw Liefde kan toestaan mijn hart en ziel te bevloeien.

  Amen.

  Jullie Jezus

  22-06-2013, 19:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie moeten niet bevreesd zijn, want wat Ik jullie beloof is van jullie en het is jullie erfdeel. 10/6/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, aan de wereld moet gezegd worden dat MIJN TIJD OM TERUG TE KOMEN NABIJ IS. Mijn tijd is reeds begonnen, nu Ik tracht om de mensheid naar Mij toe te trekken, vóór Mijn Grote Dag.

  IK BEN BEZIG JULLIE ALLEN VOOR TE BEREIDEN, hoewel velen er doof voor zijn. Ik doe dit met liefde, voor eenieder van jullie die Ik bemin, voor eenieder van jullie waarvoor Ik Mijn Lichaam prijsgaf. Jullie zullen getuige zijn van Mijn tussenkomst, wanneer Ik de ogen van de mensheid zal openen en wat duidelijk zal te zien zijn.

  Wonderen zullen plaatsvinden wanneer Mijn missie zal aanvaard worden. Mijn Tegenwoordigheid zal gevoeld worden en Ik zal Mijzelf bekend maken door daden van grote barmhartigheid. Dit plan dient om jullie terug te lokken, om diegenen onder jullie die niet langer in Mijn bestaan geloven te bekeren, op weg naar Mijn glorierijke zaligmaking.

  IK BEN DE KONING, DIE REGEREN ZAL OVER HET NIEUW PARADIJS DAT MIJ DOOR MIJN VADER BELOOFD WERD. Voor hen die Mij niet kennen, luister nu naar Mij. Jullie behoren Mij toe. Ik breng jullie leven, niet zoals jullie dat op aarde kennen, maar eeuwig leven.  

  Jullie moeten niet bevreesd zijn, want wat Ik jullie beloof is van jullie en het is jullie erfdeel.

  DIT KONINKRIJK IS WAARTOE JULLIE GEBOREN WERDEN, ZODAT GOD, MIJN GELIEFDE VADER, DE WERELD ZOU KUNNEN HERSCHEPPEN ZOALS DIE WAS IN HET BEGIN. Hij is het Begin, want Hij schiep het. Hij is het Einde, want wanneer de Grote Dag komt zal er niet langer lijden zijn, want het nieuwe begin – eeuwig leven – zal aangeboden worden aan hen die Gods Liefde aanvaarden. Jullie moeten vertrouwvoller worden, minder cynisch en de grote gave van het leven aanvaarden, dat enkel van een volmaakte God kan komen.

  God alleen kan zo’n wonder scheppen – de gave van het leven.

  God alleen kan jullie eeuwig leven geven, waar de dood zal overwonnen zijn, en met hem alle boosheid.

  Jullie moeten hoopvol naar de toekomst uitkijken. JULLIE MOETEN PROBEREN OM NAAR DEZE BOODSCHAPPEN TE LUISTEREN, WANT ZIJ ZULLEN DE LEVENSLIJN ZIJN DIE JULLIE NODIG HEBBEN WANNEER DE KOMENDE DAGEN DONKERDER WORDEN.

  Het is Mijn verlangen dan niemand van jullie zich zou ergeren, zich bezorgd, bevreesd of droevig zou voelen, want Mijn glorierijke dag wil zeggen dat Ik elke traan van jullie, elke droefheid,  treurnis en lijden zal wegwissen en jullie zal reinigen met Mijn grote glorie.

  JULLIE ZULLEN EINDELIJK ZUIVER, ALTIJDDUREND GELUK ERVAREN. Alles wat jullie ooit gedacht hebben als zijnde hemels, zal van jullie zijn.

  Indien jullie Mij nu niet kunnen antwoorden, door een gebrek aan vertrouwen, zal Ik jullie helpen als jullie Mij aanroepen. Vraag Mij om de gave van vertrouwen door dit kruistochtgebed 109.

  O, hoe hunker Ik ernaar jullie te troosten, jullie angsten, zorgen en bekommernissen te verlichten. Hoe verlang Ik ernaar de overgang zo pijnloos mogelijk te maken, zodat jullie niet hoeven te lijden door de hand van het Beest, wiens werk zal gezien worden in het handelen van de vijanden van God.  

  INDIEN JULLIE VOLLEDIG OP MIJ VERTROUWEN EN JULLIE AAN MIJN BARMHARTIGHEID OVERLEVEREN, BELOOF IK JULLIE PLECHTIG DAT MIJN BARMHARTIGHEID DE TIJD ZAL INKORTEN WANNEER HET MENSELIJK LIJDEN ZAL TOENEMEN DOOR DE BOOSAARDIGHEID VAN HEN DIE JULLIE LIJDEN WILLEN TOEBRENGEN.  

  Ik beloof dat Mijn tussenkomst, door wonderen, diegenen die de meeste hulp nodig hebben zal wakker maken – een bewustzijn opwekken van de waarheid.  Wanneer de waarheid van God aanvaard wordt door hen die Mijn belofte van wederkomst niet echt begrijpen, maar haar toch in hun hart aanvaarden, dan zal het lijden verminderen en zal Ik barmhartigheid betonen aan miljarden zielen.

  Jullie vertrouwen in Mij, zal jullie hoe dan ook helpen de waarheid te zien. Wanneer jullie de waarheid aannemen, aanvaarden jullie de sleutels van Mijn nieuw Koninkrijk.

  Jullie Jezus

  22-06-2013, 19:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer het Nieuwe Jeruzalem neerdaalt op de aarde bij het schallen van de bazuinen, zullen de lichten de luchten vullen en alles zal stil zijn. 9/6/2013

  Mijn geliefde dochter, de fysieke pijn die jij momenteel doorstaat, dient om zielen te redden, die zo ver van Mij verwijderd zijn, dat indien jij dit als een slachtofferziel niet aan Mij zou offeren, zij voor altijd voor Mij verloren zouden zijn. HERINNER JE ALTIJD HOEZEER HET MIJ KWETST EN MIJN HART BREEKT WANNEER IK SLECHTS EEN ZIEL VERLIES.

  MIJN LIEFDE VOOR DE MENSHEID BLIJFT ONGESCHONDEN, WANT NIETS ZOU MIJ OOIT KUNNEN TEGENHOUDEN ELKE KOSTBARE ZIEL LIEF TE HEBBEN. Ik bemin hen zozeer dat de gaven die Ik jou geschonken heb, Mijn dochter, om al Gods kinderen te zien op de manier zoals Hij ze ziet, met een zuiverheid van hart, nooit eindigen. Dat is de reden waarom jij zoveel lijdt, Mijn kleintje. Het is niet omwille van hen wier woede jou beledigen, maar het is omwille van die zielen die in verschrikkelijke duisternis verkeren en wier lot jou beangstigt, dat jij deze nieuwe fysieke kwellingen verduurt.

  Begrijp alstublieft dat wanneer jij ongeduldig wordt en angstig, omwille van deze pijnlijke beproevingen, deze echter niets zijn in vergelijking met het intense lijden dat die zielen tegemoet gaan die door het Beest zullen gegrepen worden. Het zal van geen betekenis zijn in vergelijking met de zielen die de pijnen van het vagevuur moeten ondergaan. Hoe weinig zal dit te betekenen hebben voor jou wanneer je ziet hoe Ik deze zielen zal wegtrekken die anders niet in staat zouden zijn zichzelf te redden uit de kwaadaardige greep van het Beest.

  Mijn dochter, ongeacht hoe pijnlijk dit lijden is, het zal van geen belang zijn wanneer Ik Gods kinderen verenig, wanneer het zeer Glorierijke Paradijs op de Grote Dag zal neerdalen. Wanneer het Nieuwe Jeruzalem neerdaalt op de aarde bij het schallen van de bazuinen, zullen de lichten de luchten vullen en alles zal dan stil worden voor het geluid van de engelen, wier gezang elke ziel zal bereiken voor het laatste ogenblik.  DAT ZAL HET LAATSTE UUR ZIJN WANNEER IK KOM OM DE LEVENDEN EN DE DODEN TE OORDELEN.

  Jullie Jezus

  22-06-2013, 19:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed tot de 5 heilige wonden


  Deze oefening tot de Gekruisigde Jezus werd opgesteld en verspreid door Fra Leopoldo, een Franciscaan van Turijn overleden in roep van heiligheid op 27 januari 1922.

  Deze godsvrucht is "Eerherstel" en "Apostolaat". Ze is een echo en een samenvatting van de liturgie van Goede Vrijdag en moet daarom beoefend worden met doorvoeld berouw en liefde, ingegeven door het overwegen van Christus' bitter lijden.

  Gebed tot de 5 heilige wonden:

   

  God, kom mij ter hulp!

  Heer, haast u mij te helpen!

  Eer aan de Vader...

   

  Mijn liefdevolle en gekruisigde Heer Jezus, met de allerheiligste Maagd Maria, met alle engelen en heiligen in de hemel, aanbid ik, in diepe eerbied neergeknield, de zeer heilige wonde van uw rechterhand.

  Ik dank U voor de oneindige liefde waarmee Gij zulke wrede pijnen hebt willen verduren tot uitboeting van mijn zonden die ik uit de grond van mijn hart verfoei. Ik smeek U, verleen aan uw H. Kerk de overwinning over al haar vijanden en geef dat al haar kinderen heilig de weg van uw geboden bewandelen.

   

  Onze Vader...

  Wees gegroet...

  Eer aan de Vader...

   

  Mijn liefdevolle en gekruisigde Heer Jezus, met de allerheiligste Maagd Maria, met alle engelen en heiligen in de hemel, aanbid ik, in diepe eerbied neergeknield, de zeer heilige wonde van uw linkerhand.

  Ik smeek uw oneindige barmhartigheid af, voor de arme zondaars en voor de stervenden, bijzonder voor hen die zich met U niet willen verzoenen.

   

  Onze Vader...

  Wees gegroet...

  Eer aan de Vader...

   

  Mijn liefdevolle en gekruisigde Heer Jezus, met de allerheiligste Maagd Maria, met alle engelen en heiligen in de hemel, aanbid ik, in diepe eerbied neergeknield, de zeer heilige wonde van uw rechtervoet.

  Ik smeek U dat de priesters en de U toegewijde personen allen heilig mogen leven. Heer, zend werklieden voor uw wijngaard.

   

  Onze Vader...

  Wees gegroet...

  Eer aan de Vader...

   

  Mijn liefdevolle en gekruisigde Heer Jezus, met de allerheiligste Maagd Maria, met alle engelen en heiligen in de hemel, aanbid ik, in diepe eerbied neergeknield, de zeer heilige wonde van uw linkervoet.

  Ik smeek U de zielen uit het vagevuur te verlossen, vooral zij die gedurende hun leven meer godsvrucht hadden tot Uw heilige Wonden.

   

  Onze Vader...

  Wees gegroet...

  Eer aan de Vader...

   

  Mijn liefdevolle en gekruisigde Heer Jezus, met de allerheiligste Maagd Maria, met alle engelen en heiligen in de hemel, aanbid ik, in diepe eerbied neergeknield, de zeer heilige wonde van uw zijde.

  Ik smeek U te zegenen en te verhoren al de personen voor wie ik bid, bijzonder allen die zich in mijn gebeden aanbevelen.

   

  Onze Vader...

  Wees gegroet...

  Eer aan de Vader...

  Zeer smartvolle Maagd, bid voor ons. (x 3)

  O Gekruisigde Jezus, geef kracht aan mijn gebeden door de verdiensten van uw Heilig Lijden, verleen me een heilige levenswandel, de genade de H. Sacramenten te ontvangen in het uur van mijn dood en zo tot de eeuwige glorie te komen. Amen!

  Pauselijke zegen

  Wij smeken de Heer, de Bestuurder en de Ingeschrevenen van de godvruchtige Vereniging van de Gekruisigde Jezus, te Turijn kerkelijk ingericht, met Zijn genaden te vervullen, opdat de priesters met woord en voorbeeld en de leken door hun heilige levenswandel het zich tot plicht achten steeds Jezus Christus te prediken en wel Jezus Christus de gekruisigde.  - Vaticaan 18 januari 1915 Benedictus P.P. XV

  De Vereniging van de Catechisten van de Gekruisigde Jezus en van Maria Onbevlekt is een wereldlijke congregatie met tweevoudig doel:

  1 de heiliging van haar leden die niet in kloosters maar in de wereld leven

  2 het apostolaat door Catechese en door Katholieke Sociale Actie

  De gelovigen die ertoe besluiten de gebeden tot de Gekruisigde Jezus te bidden en er toe willen bijdragen om mee te helpen aan de twee vernoemde goede werken van de Vereniging, kunnen opgenomen worden als ingeschrevenen of als ijverraars-sters. Ze kunnen de aflaten verdienen en delen in de geestelijke voorrechten aan de Vereniging verleend o.a. maandelijks een volle aflaat.

  De inschrijving is kosteloos. Contactadres : Br. Jozef, Oude Houtlei 13, B-9000 Gent.

  22-06-2013, 19:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.St Aldegondis - heilige vereert tegen kanker


  H. Aldegondis

  vereert tegen kanker te Zwevezele

  feestdag 30 januari

   

  Genees onze wonden.

  Geef ons genezende kracht

  in de donkerste nacht.

  Draag ons over 't water

  nu en ook voor later.

  Herbrand in ons het Licht.

  Geef ons terug wat

  toekomstzicht.

  Geef dat wij niet wank'len,

  ook in tijden van kanker.

  Vul ons met de hoop:

  dat de pijn ten einde loopt.

   

  Luk Brutin,

  pastoor Zwevezele

  22-06-2013, 18:31 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij en ik - Rita Biesemans


  Ik : Telkens als ik U verlaat
         welk een droefheid door mij gaat
         rust noch vrede kan ik vinden
         zichtloos ben ik, ben een blinde

         Zo 'k aan U voorbijga Heer
         word ik geslingerd heen en weer
         tussen luisteren naar Uw stem
         of een inblazing van hem

  HIJ:Kent gij dan Mijn Stem niet meer ?
         Ik, die u zozeer bemin
         dat Ik uw Dienaar werd, niet Heer
         Ik uw Eind' en uw Begin

         
  Ik had voor u Mijn Leven veil
         Ik bracht genezing, uw aller Heil
         wat had Ik dan toch misdaan
         dat men Mij aan 't Kruis liet slaan ?

  Ik :  O, mijn Jezus, O mijn God
         waarom ben ik toch zo bot
         om zo moeilijk te begrijpen
         dat mijn ziel langzaam moet rijpen

  HIJ:Laat u leiden door Mijn Hand
         steun niet op 't menselijk verstand
         uw thuis die ligt toch hier bij Mij
         Ik wacht op u, "kom", maak u vrij.

  Rita Biesemans  Maart 1983

  22-06-2013, 18:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Volk van Israel

  Voorspellingen uit het Oude Testament over het lijden van Onze Heer Jezus Christus

  indien de Joden dit zouden lezen en geloven zouden ze zich bekeren tot het Christendom !

   

  Psalm 22 : Waarom hebt Gij mij verlaten ?

  Voor de koorleider. Op de wijs van De hinde van de dageraad. Een psalm van David.

  Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
  U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.

  ‘Mijn God!’ roep ik overdag, en u antwoordt niet, ’s nachts, en ik vind geen rust.

  U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont.

  Op u hebben onze voorouders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en u verloste hen, tot u geroepen en zij ontkwamen, op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd.

  Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd: ‘Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen, laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?’

  U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd, bij mijn geboorte vingen uw handen mij op, van de moederschoot af bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij en er is niemand die helpt.

  Een troep stieren staat om mij heen, buffels van Basan omsingelen mij, roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen, mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, u legt mij neer in het stof van de dood.

  Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in, zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Zij kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. HEER, houd u niet ver van mij,
  mijn sterkte, snel mij te hulp. Bevrijd mijn ziel van het zwaard, mijn leven uit de greep van die honden. Red mij uit de muil van de leeuw, bescherm mij tegen de horens van de wilde stier. U geeft mij antwoord. Ik zal uw naam bekendmaken, u loven in de kring van mijn volk.

  Loof hem, allen die de HEER vrezen, breng hem eer, kinderen van Jakob, wees beducht voor hem, volk van Israël. Hij veracht de zwakke niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd, hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep. Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk, mijn geloften los ik in bij wie u vrezen. De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken, brengen lof aan de HEER. Voor altijd mogen jullie leven! Overal, tot aan de einden der aarde, zal men de HEER gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken. Want het koningschap is aan de HEER, hij heerst over de volken. Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Ook zullen voor hem knielen wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden. Een nieuw geslacht zal hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer; aan het volk dat nog geboren moet worden zal het van zijn gerechtigheid verhalen: hij is een God van daden.

   

  Jesaja 52 13-15 : De lijdende dienaar verheerlijkt

  Ja, mijn dienaar zal slagen,
  hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien.

  Zoals hij velen deed huiveren
  – zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik,
  zijn uiterlijk had niets meer van een mens –,

  zo zal hij veel volken opschrikken,
  en koningen zullen sprakeloos staan.
  En zij aan wie niets was verteld, zullen zien,
  zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen.

   

  Jesaja 53 1-10

  Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
  Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?

  Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
  als een wortel die uitloopt in dorre grond.
  Onopvallend was zijn uiterlijk,
  hij miste iedere schoonheid,
  zijn aanblik kon ons niet bekoren.

  Hij werd veracht, door mensen gemeden,
  hij was een man die het lijden kende
  en met ziekte vertrouwd was,
  een man die zijn gelaat voor ons verborg,
  veracht, door ons verguisd en geminacht.

  Maar hij was het die onze ziekten droeg,
  die ons lijden op zich nam.
  Wij echter zagen hem als een verstoteling,
  door God geslagen en vernederd.

  Om onze zonden werd hij doorboord,
  om onze wandaden gebroken.
  Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
  zijn striemen brachten ons genezing.

  Wij dwaalden rond als schapen,
  ieder zocht zijn eigen weg;
  maar de wandaden van ons allen
  liet de HEER op hem neerkomen.

  Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
  en deed zijn mond niet open.
  Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
  als een ooi die stil is bij haar scheerders
  deed hij zijn mond niet open.

  Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.
  Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?
  Hij werd verbannen uit het land der levenden,
  om de zonden van mijn volk werd hij geslagen.

  Hij kreeg een graf bij misdadigers,
  zijn laatste rustplaats was bij de rijken;
  toch had hij nooit enig onrecht begaan,
  nooit bedrieglijke taal gesproken.

  Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek.
  Hij offerde zijn leven voor hun schuld,
  om zijn nageslacht te zien en lang te leven.
  En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.


  22-06-2013, 17:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eli Eli lama sabachtani - Rita Biesemans


  Eli Eli

  lama sabachtani !

  Is that what you think, My child ?

  calm down, trust Me, don't be riled

  I am always at your side,

  don't forget, also for you I died.

  The world makes a lot of noise

  those who don't follow, it gladly destroys.

  I work in silence to open the doors

  I will provide you the perfect oars

  to steer your boat in My direction

  which will request a lot of circumspection.

  For you I don't set exorbitant expectations

  nor turn away when I see your frustrations

  I never promised you life would be easy

  more often than not it can be very cheesy.

  Stay with Me, My child, don't ever leave Me

  I hold you tight each time you want to flee

  you are so much Mine, I need you, I need you

  when it's difficult I pull you through.

  I promised you the victory

  which presently might seem contradictory

  but know My child that GOD NEVER LIES

  the way I will act will be a surprise.

  Come rest at My Heart while My Love is mounting

  and every hair on your head I have been counting.

  Walk in My footsteps it's your only security

  to continue your life in innocence and purity.

  This world is heading for total destruction

  'cause it surrendered to the evil one's seduction.

  Offer Me all your doubts and hardships

  and I will turn them into Divine Worships.

  I wait for you, My daughter

  to refresh your soul with My Salvation Water.

   

  Your Jesus, Your Lord and Savior who loves you more than you can imagine.

   

  Rita Biesemans  June 17th 2013

  22-06-2013, 16:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor het slapengaan - Rita Biesemans


  VOOR HET SLAPENGAAN

  Mijn Jezus, laat mij niet vergeten
  dat ik voor, door en in U leef
  dat de aarde is mijn keten
  dat ik de wereld wat hem toekomt geef.
  AMEN.

  Rita Biesemans  8 September 1987

  22-06-2013, 16:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christus onze Koning - Rita Biesemans


  Christus Rex vitae meae

  O, mijn Meester, O mijn Koning
  wees Gij Heerser in mijn woning
  wees Gij dan mijn Bruidegom
  Ik wacht op U, mijn Jezus, kom !

  Overvloedig Gij dan zegen
  al mijn werken en mijn wegen
  wees mijn Licht in duisternis
  mijn Trooster en mijn Lafenis

  Gans mijn leven geef ik U
  verleden, toekomst en het nu
  mijn kleinheid en mijn arme ziel
  wees Gij dan mijn sterke levenswil

  Ik voel me leeg en uitgeput
  zo moe en van geen enkel nut
  de wereld gaat aan mij voorbij
  kom mijn Redder, help mij

  Op wie kan ik dan nog bouwen ?
  op wie anders nog vertrouwen ?
  zo Gij 't niet zijt, wie anders dan
  mij sterken en mij helpen kan ?

  Wil Gij mij dan verhoren
  'k wil aan U toch toebehoren
  hoewel ik het niet verdien
  laat mij Uw erbarmen zien.

  Rita Biesemans 22 Mei 1983 Feestdag van Sin Rita

  22-06-2013, 16:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het schip van Petrus - Rita Biesemans


  Blij een nieuw gedicht van Rita Biesemans te kunnen plaatsen :

  DE KERK IN GETHSEMANI

  HET SCHIP VAN PETRUS SCHEURT EN KRAAKT
  GEMARTELD IN ZIJN HEILIGE LEER
  TOT BIJNA HET DE BODEM RAAKT
  ZINKT HET STEEDS DIEPER NEER

  DISSIDENTEN TREDEN BUITEN
  VERPESTEN ROME'S LUCHT
  IN HUN OPMARS NIET TE STUITEN
  VERWERPEN LEER EN TUCHT

  DOORBOORD WORDT WEER HET GODDELIJK HART
  DE ROTS VAN PETRUS STAAT ALLEEN
  GEBROKEN DOOR EEN GROTE SMART
  VERRADEN DOOR BIJNA IEDEREEN

  KOM OP, GIJ CHRISTEN BROEDER
  TOON NU UW WAAR GELAAT
  MET MARIA, ONZE MOEDER,
  BEREID DE NIEUWE DAGERAAD

  TROUW AAN ONZE HEILIGE VADER
  MET HEM VERENIGD IN 'T GEBED
  ONZE ENIGE, ECHTE LEVENSADER
  WORDT SATAN'S KOP VOORGOED VERPLET.

  Rita Biesemans  27 November 1987

  22-06-2013, 16:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 taal


  De babylonische spraakverwarring, waardoor de mensen elkaar niet meer kunnen verstaan omdat ieder zijn eigen taal spreekt, moet overwonnen worden door Gods taal die allen begrijpen en die het enige communicatiemiddel is waardoor de mensen elkaar weer kunnen verstaan; de kerk is de plaats waar dit moet gebeuren. Dit zijn diepe en belangrijke gedachten. - Dietrich Bonhoeffer

  22-06-2013, 16:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Homoseksualiteit


  Ik zal niet achter Mijn priesters staan die homoseksualiteit door de vingers zien en het toelaten in Mijn priesterschap! - Jezus, 18 juni 1982

  22-06-2013, 00:09 Geschreven door Claudia  


  21-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De pest


  Miraculeuze foto genomen met een Polaroid camera door Bernie Beyer van Great Neck, N.Y. op de vigilie van 25 maart 1978 die een rat afbeeldt die bij de neus wordt genomen. De boodschap was een geheim dat Veronica alleen kende. Maar de Hemel gebruikt gewoonlijk een rat als symbool voor de geestelijkheid die zoals knaagdieren de door God gestichte fundering van de Kerk aantasten. Ze zoeken de Kerk te herstructureren volgens hun eigen menselijke ideeën.

  Er is ook een "C" aan de mond van de rat en een "P" over de rat zelf en dat staat voor de Coughing Rat Plague of de pest. (coughing of hoesten : het virus wordt via het hoesten door de lucht verspreid)  Het veroorzaakt ook intestinale griep en diaree. De ingewanden zijn te zien op de foto.

  Kinderpest en zwarte pest. . .
  Jezus
  - OLVrouw vertelde verschillende jaren geleden dat er grote overstromingen zouden komen, en er waren grote overstromingen; dat er een grote hitte zou komen, en dat zal spoedig komen; en daarna zal er een grote pest komen.”

  Geringe plaag van ratten in het oosten van de VS 
  Ik moet je ook vertellen, Mijn kind, dat je de wereld op de hoogte moet brengen van het tweede deel van de pest: het eerste deel moet je voor een tijdje voor jezelf houden, Mijn kind. Ik zeg je dat er een geringe plaag van ratten zal zijn. Wees niet bang, Mijn kind, deze plaag zal enkel toeslaan in het oostelijk deel van de VS. (6-18-83)

  Aanvankelijk dacht iedereen dat de plaag in het oostelijk deel van de VS zou komen. Maar de pest kwam uit het oostelijk deel van de wereld. De pest zal uit de familie van het hantavirus komen. De Chinese vrachtschepen verspreiden het hantavirus over de hele wereld.

  Symptomen van griep . . .
  Eerst ontstaat er koorts. Dan komt de moeheid, pijn in de spieren en gewrichten. Wat dagen later hoofdpijn, misselijkheid, rillingen, diaree, net als de griep. Dan komt het hoesten en spoedig daarop een aanhoudende kortademigheid. In 24 u of minder kun je nog moeilijk ademen. Op het laatst ben je niet in staat nog zuurstof op te nemen en ga je in shock. Je bloeddruk daalt en uiteindelijk stopt het hart met kloppen. Je bent het slachtoffer geworden van het dodelijk hantavirus.

  Wikipedia : Hantavirussen maken deel uit van de familie der Bunyavirussen. Hantavirussen worden overgebracht door verschillende soorten knaagdieren. Van de 20 verschillende soorten hantavirus zijn er 11 voor de mens ziekmakend. Zij geven twee soorten syndromen:

  • hemorragische koorts met renaal syndroom (Europa en Azië)
  • cardiopulmonaal syndroom (Amerika)

  Het hantavirus werd bekend tijdens de Koreaanse Oorlog van 1951 tot 1953. Van de troepen van de Verenigde Naties werden toen 3000 mensen ziek, van wie 10% stierf.

  Hantavirussen zijn enkelstrengs RNA-virussen.

  Veelal vindt de virusoverdracht plaats door het inademen van in de lucht zwevende virusdeeltjes afkomstig van knaagdieren. Dit vindt met name plaats in gesloten ruimtes zoals huizen. Overdracht van mens op mens vindt waarschijnlijk niet of nauwelijks plaats. Tussen blootstelling en het optreden van symptomen zit 1 tot 6 weken. Niet iedere besmetting leidt overigens tot het optreden van ziekteverschijnselen. Soms wordt een seizoensgebonden voorkomen gezien.

  De pest wordt verspreid door veldmuizen, hert muis, katoenrat, rosse woelmuis en andere knaagdieren.

  Aanbevelingen om het hantavirus te stoppen...
  De hantavirus familie van virussen wordt gedragen in de urine en de uitwerpselen van knaagdieren. Een bleekmiddel kan gebruikt worden om de uitwerpselen en urine op te ruimen en het virus te doden. Vermijd alle contact met dode knaagdieren. Probeer de riskante plaatsen waar ze zich ophouden zoals garages, kelders, tuinhuisjes proper te houden. Zorg dat afval verwijderd wordt. Zorg voor vallen en rattenvergif. Geef knaagdieren geen kans om dichtbij de woning te komen. 

  21-06-2013, 23:40 Geschreven door Claudia  


  20-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.6 wegen

  6 Wegen om een goed leven te leiden en eeuwig geluk te bereiken door St Johannes Bosco...

  St Johannes Bosco werd geboren in 1815. Hij was een man van uitzonderlijke intelligentie, charme en fysieke kracht – gaven die hij exclusief gebruikte om zijn naaste te dienen in een onvermoeibare poging om zielen te winnen, vooral diegenen van jongeren. Hij stichtte het Oratorium van St Franciscus van Sales, een school en toevluchtsoord voor jongens en in 1859 een Christelijk onderwijs voor jongeren.

  Zijn manier van opvoeden was oprecht, eenvoudig, maar gevuld met wijsheid. We presenteren hier wat hij noemde “medicijnen” voor de ziel. De eenvoud en doeltreffendheid van deze “voorschriften” herinneren ons aan die authentieke remedies die onze moeders en grootmoeders voor ons maakten. Ze zijn een hulp voor de jongeren en de ouderen.

  Voorschrift #1:  Geef God de grootst mogelijke glorie en eer Hem met je hele ziel. Als je een zonde op je geweten hebt, verwijder die dan zo vlug mogelijk door middel van een goede Biecht.

  Voorschrift #2:  Beledig niemand. En wees bovenal gewillig om anderen te dienen. Eis meer van jezelf dan van anderen. 

  Voorschrift #3:  Vertrouw niet degenen die geen geloof in God hebben en die Zijn geboden niet gehoorzamen. Ook niet degenen die God beledigen en Hem niet de eer geven die Hem toekomt. Zij zullen minder scrupules hebben om jou te beledigen en zelfs te verraden wanneer het hen goed uitkomt.

  Voorschrift #4:  Als je niet wil geruϊneerd zijn, geef dan nooit meer uit dan je verdient. Dit zou je voor ogen moeten houden en altijd je mogelijkheden goed afwegen. 

  Voorschrift #5:  Wees nederig. Heb het niet hoog op met jezelf en prijs jezelf niet. Hij die zichzelf prijst, zelfs al heeft het echt waarde, loopt het risico om de goede mening van anderen te verliezen. Hij die enkel zoekt om geprezen te worden heeft zeker een leeg hoofd dat enkel gevoed wordt door wind… Hij zal geen vrede kennen en zal onbetrouwbaar zijn in zijn ondernemingen.

  Voorschrift #6:  Draag je kruis op je schouder en neem het zoals het komt, klein of groot, van vrienden of vijanden, uit wat hout het ook is gesneden. De intelligentste en gelukkigste is degene die, wetend dat hij gedoemd is om het kruis zijn hele leven te dragen, gewillig en zonder morren het kruis aanvaard dat God hem zend. 

  Belofte van geluk

  Don Bosco besluit:  “Beste vriend, ik ben een mens die houdt van vreugde en die daarom jou en iedereen gelukkig wil zien. Als je doet wat ik zeg zul je een vreugdevol en blij hart hebben.”

  20-06-2013, 20:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goede God


  Goede God,

  Hoeder van de mensen, die nooit

  slaapt of sluimert, wees ons nabij.

   

  Wij zijn als blinde bedelaars die vragen

  om leiding, die vragen om brood en

  roepen: Heer, heb mededogen.

   

  Wij zijn uw verstrooide kinderen op

  aarde, zoekend naar wat ons bindt,

  treurig om wat ons scheidt.

   

  Geef ons vandaag in dit uur van

  genade, te proeven van de tafel

  van uw woord, delend brood en beker.

   

  Wij geloven dat Hij steeds bij ons blijft,

  Christus, onze advocaat bij U.

                          Anton Houtepen

  20-06-2013, 19:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De obsessie van Mijn kinderen voor wereldse goederen en de ophemeling van persoonlijke rijkdom, scheidt hen van God. 8/6/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de mensheid steeds dieper in zonde wegzinkt, blijven zij zoeken naar materiële dingen, waarvan zij geloven dat die de ruwe pijn zullen bevredigen die zij inwendig voelen, want niets kan hun vertroosting schenken wanneer zij zo ver van Mij verwijderd zijn. Geen enkel ogenblik denken zij aan Mij, zo zeer zijn zij in beslag genomen door het najagen van wereldse goederen – nutteloze dingen – die hun niets te bieden hebben, alleen maar een verlangen naar steeds meer.

  Dan zijn er diegenen wier liefde voor wereldse aantrekkelijkheden tot gevolg heeft dat zij onverzadigbaar worden. Zij zoeken naar grotere bezittingen waarvan zij geloven dat zij meer waarde hebben. Ten slotte bouwen zij een heiligdom voor zichzelf. Dat gebeurt wanneer zij de wanhoop nabij zijn, want hoe meer weelde en luxe zij verwerven, hoe verwarder en meer afgeleid zij worden. Zij zullen interesse verliezen in andere mensen en spoedig zullen zij geïsoleerd geraken, terwijl zij gevangen raken in een spinnenweb, gesponnen door de geest van het kwaad om hen in de val te laten lopen en hun zielen te verwoesten.

  De obsessie van Mijn kinderen voor wereldse goederen en de ophemeling van persoonlijke rijkdom scheidt hen van God. JULLIE EIGENLIEFDE VOOR BEZITTINGEN VERWOEST JULLIE LIEFDE VOOR JULLIE NAASTE. JULLIE ZULLEN ZELFZUCHTIG WORDEN TOT OP HET PUNT DAT DE TEGENSPOED VAN ANDEREN JULLIE NIET MEER KAN SCHELEN. Zo zijn jullie niet langer gehoorzaam aan het Woord van God.

  Jullie moeten jullie jacht op rijkdom stopzetten. Dan zullen jullie zuiverder van hart worden. Maar GEEF DEZE SLINKSE ZONDE DE KANS JULLIE GEEST TE VERDUISTEREN EN JULLIE ZULLEN NOOIT ZUIVER VAN ZIEL ZIJN EN BIJGEVOLG ONGESCHIKT OM VOOR MIJN AANGEZICHT TE KOMEN. Zij die arm zijn hebben minder dat hen verleidt om zichzelf van Mij los te maken. ZIJ DIE RIJK ZIJN, ZIJN ARM IN DIE ZIN DAT ZIJ VEEL TE LEREN HEBBEN ALVORENS ZIJ ZICHZELF IN MIJN OGEN KUNNEN VERNEDEREN.

  Wanneer zullen jullie leren dat wanneer de mens wereldse genoegens verkiest boven Mij, hij niet in staat zal zijn om zijn ziel voor te bereiden om Mijn Nieuw Paradijs binnen te gaan?

  Jullie Jezus

  20-06-2013, 19:10 Geschreven door Claudia  


  19-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe mens


  DE NIEUWE MENS

   

  Bekleed mij met de liefde van Jezus,

  zo ben ik niet langer iemand van veel

  woorden maar een mens van grote

  dienstbaarheid, die met een warm hart

  anderen gelukkig maakt.

   

  Bekleed me met de vrede van Jezus,

  zo breng ik eenheid waar verdeeldheid

  heerst en in goede verstandhouding

  zal ik omgaan met iedereen

  en het beste van mijzelf aanreiken.

   

  Bekleed mij met de trouw van Jezus,

  zo zal ik nooit ontgoochelen wie op mij

  vertrouwt en ooit zal ik getuigen:

  ‘Ik deed steeds wat ik kon

  en heb niemand ooit verraden’.

                              Valeer de Schacht

  19-06-2013, 23:08 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.St Charbel Makhlouf

  De geboorte van St Charbel:
  Youssef Antoun MAKHLOUF werd geboren op 8 mei 1828 in Bkaakafra (Noord Libanon) uit Maronitische ouders: Antoun Zaarour Makhlouf en Brigitta Chidiac. Hij had twee broers: John en Beshara en twee zusters: Kawn en Wardeh. Youssef groeide op met het Christelijk geloof en gebed. Hij werd aangetrokken tot het monniken/heremietenbestaan naar het voorbeeld van zijn nonkels die heremieten waren en een solitair bestaan leefden in de kluizenarij van St Antonius van Kozhayah, waar ze hem de deugden doorgaven.
  Zijn vader stierf op 8 augustus 1831 in Gherfin, een dorp dicht bij Amchit, zo voedde zijn moeder hem op als een wees. Later trouwde ze met Lahoud Ibrahim die de priester van de parochie werd en de naam Abdelahad koos.
  Youssef studeerde Arabisch en Syrisch in de dorpsschool. Hij was zeer vroom, zodanig dat zijn dorpelingen hem de “Heilige” noemden. Hij nam zijn kleine kudde dagelijks naar de weiden en ging dan naar een grot waar hij knielde voor een icoon van de Maagd Maria en bad. Zo werd deze grot zijn eerste kluis die later een kapel voor gebed en een bedevaartsoord werd.         

  Zijn toetreding tot de Libanese Maronitische Orde:
  In 1851 verliet Youssef zijn ouders en zijn dorp. Hij ging naar de abdij van OLVrouw van Mayfouk om er monnik te worden. Hij bracht er zijn eerste voorbereidend jaar door. Daarna ging hij naar het St Maroun’s abdij-Annaya waar hij de naam Charbel koos, naar een van de martelaren van de tweede eeuw in de Antiochische Kerk. Hij legde zijn monastieke geloften af op 1 november 1853 in hetzelfde abdij. Hij legde de geloften van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede af. Hij legde verder zijn theologische studies af in de abdij van sint Kouberyanous & Justina, Kfifan-Batroun. Zijn leraar was de heilige Nehemtallah Kassab Elhardiny, die een levend voorbeeld was voor de monniken.

  Op 23 juli 1859 werd Charbel Makhlouf tot priester gewijd in Bkerky door Aartsbisschop Youssef ElMarid.

   

  Zijn leven in St Maroun’s Abdij-Annaya en in de St Petrus & Paulus hermitage:
  Fr Charbel leefde zestien jaar in de St. Maroun’s Abdij-Annaya. Hij gehoorzaamde zijn superieuren door zich nauwgezet aan de regels van het monnikenschap te houden. Hij leefde in strenge soberheid en versterving. Hij deed afstand van alle aardse goederen om de Heer te dienen en voor de redding van zijn ziel. 
  God inspireerde Fr Charbel gedurende het jaar 1875 om in de kluizenarij van St Petrus & Paulus te leven dat behoort tot de St Maroun’s Abdij-Annaya, hoewel de superieuren niet gemakkelijk afzondering toelieten. Terwijl de overste nog twijfelde, ontving hij een teken van de hemel door het mirakel van de lamp. Op een nacht vroeg Fr Charbel een dienaar om de lamp met olie te vullen, maar in de plaats vulde hij het met water. Maar de lamp gaf licht zoals gewoonlijk. Dit mirakel was het begin van nog mirakels.
  Op 15 februari 1875 verhuisde Fr Charbel definitief naar de Kluizenarij, waar hij het ideaal als een heilige en heremiet, hij bracht zijn tijd door in stilte, gebed, aanbidding en werk op het veld. Hij verliet nooit de Kluizenarij behalve met permissie van zijn overste. Hij volgde het levenspad van de heilige heremieten, knielend op een schaal van stokken voor de Eucharistie, fluisterend en in vervoering door de nachten heen.

  Hij bracht 23 jaar in de kluis door, zich toewijdend in dienst van de Heer volgens de regels van het heremietenleven.
  Op 16 december 1898 werd hij getroffen door hemiplegia (verlamming). Hij verdroeg nog 8 dagen helse pijnen. Hij aanvaardde kalm zijn lot en bad zich aanbiedend als offer.
  De geest van St Charbel werd bevrijd en keerde terug naar de Heer, net als een dauwdruppel die terugkeert naar de oceaan op kerstavond 24 december 1898.
       

  Het mysterieuze licht dat straalt uit zijn tombe : 
  Na zijn dood scheidde zijn lichaam zweet en bloed uit, daarom werd het in een speciale kist geplaatst binnen de abdij na permissie van de Maronitische patriarch. Groepen pelgrims begonnen zijn bemiddeling in te roepen. God zegende velen van hen door hen te genezen en hen andere geestelijke zegeningen aan te bieden.
  In 1925 werd een petitie ingediend om hen te canoniseren en zijn heiligheid uit te roepen voor Paus Bios XI, door vader Ighnatious Dagher Tannoury, & zijn Vicaris Fr Martinous Tarabay, waar het het werd aanvaard alsook deze van Fr Nehemtallah Kassab Elhardidni en Zuster Rafca Elrayess in 1927. In 1950 werd het graf van St Charbel geopend in aanwezigheid van dokters. Ze onderzochten het lichaam en schreven een medisch rapport dat bewaard werd in een doos binnenin de kist.

  De genezingen begonnen massaal toe te nemen. Tienduizenden pelgrims van verschillende geloofsgezindten kwamen in Annaya om bemiddeling van de Heilige.

  De deugden en mirakels van St Charbel wereldwijd :
  De mirakels van St. Charbel overschreden de grenzen van Libanon en de brieven die bewaard worden in de St Maroun’s abdij – Annaya zijn het bewijs van de wereldwijde verspreiding van zijn heiligheid over de hele wereld.
  Dit unieke fenomeen betekende een terugkeer van het geloof en een heropleving van deugden in de zielen van de mensen en St Charbel’s tombe werd het aantrekkingspunt van mensen van allerlei slag. Voor hem zijn ze allen Zonen en Dochters van God.
  Velen werden fysiek genezen maar nog belangrijker is de geestelijke terugkeer.

   

  De wonderdadige olie van St Charbel kan verkregen worden zowel bij de abdij als door het heiligdom in Nowra : Shrine of Our Lady of the Ark, PO Box 815, NOWRA NSW 2541, Australia

  Vermenigvuldiging van de Heilige Olie of St Josef’s Water van de bron in Nowra :

  1 Zorg voor een eenheid van zuivere olie (of water)

  2 Steek een kaars aan

  3 Bid de apostelbelijdenis, het onze Vader, drie weesgegroeten, het glorie zij…

  4 Voeg drie druppels van olie (of water) toe aan de eenheid terwijl gebeden wordt

  Voor de zegening moeten de personen de bovenstaande gebeden zeggen. Met het oog op de toekomstige nucleaire besmetting moeten drie druppels van de olie toegevoegd worden aan het voedsel dat klaargemaakt wordt.

  Van het water worden teugen genomen en iedere persoon moet zich zegenen met het water. Dit water (of gewijd water) moet toegevoegd worden aan alle voedsel als het gewassen wordt vooraleer het gekookt of gegeten wordt. Drie druppels volstaan om het voedsel te reinigen van nucleaire besmetting.

  Men raadt iedereen aan om een voorraad van de Olie en het Heilig Water in hun woning te stockeren.

  19-06-2013, 22:50 Geschreven door Claudia  


  17-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fr Joe Lacy

  De heroische Katholieke Aalmoezenier, Fr Joe Lacy op Omaha Beach...


  De mannen van het 5de Ranger Bataljon proestten het bijna uit toen ze voor de eerste keer hun aalmoezenier, Luitenant Joe Lacy zagen een week voor D-Day. Dit waren jonge mannen die in topvorm waren. Fr Joe Lacy was oud te noemen in Ranger standaards. Hij was bijna 40, had een overgewicht van zeker 30 kg, droeg dikke brilglazen en was klein. Hij werd door een Ranger beschreven als een “kleine dikke oude Ier”. Er was geen denken aan dat hij in staat zou zijn om de rest bij te blijven wanneer ze Frankrijk binnenvielen.

  Op de tocht over het Kanaal naar Frankrijk, vertelde Lacy de mannen: “Wanneer jullie landen op het strand, wil ik niemand zien knielen en bidden. Wanneer ik aankom zal ik opkomen en jullie op voet volgen. Laat het bidden aan mij over en jullie nemen het vechten voor jullie rekening.” Men begon te denken dat deze priester straffer was dan hij eruit zag.http://the-american-catholic.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

  Op 6 juni 1944 om 7:30 landde LCA 1377 met de Rangers op Omaha Dog Green Beach, de eerste landing aan land op dat deel van Omaha Beach. Fr Lacy was de laatste man die van boord stapte voordat artillerievuur de mannen onder vuur nam. Alles was chaotisch op het strand dat getroffen werd door Duits artilleriegeschut. Overal waren gewonde mannen, zowel op het strand als in het water, waar ze probeerden aan het strand te geraken. Fr Lacy aarzelde niet. Zijn eigen veiligheid vergetend waadde hij in het water om mannen uit de oceaan naar het strand te trekken. Hij begon de gewonden op het strand te verzorgen en de laatste Sacramenten toe te dienen aan degenen waarvoor geen hulp meer baatte. Mannen die materiaal leverden bemerkten deze kleine dikke priester die zijn best deed om onder de kogelregen zoveel mogelijk levens te redden. Terwijl zijn bataljon de weg vrijmaakte uit Omaha Beach, bleef Fr Lacy hun gewonden bijstaan en ook de gewonden van andere eenheden. For zijn daden werd Fr Lacy onderscheiden met het Kruis voor uitzonderlijke diensten, de tweede hoogste onderscheiding na de Medaille van Eer, in het VS leger.

  17-06-2013, 22:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Manieren om de woning te beschermen

  Ik kreeg begin juni een brief van Mevr Verbruggen die in Nederland woont onder de zeespiegel. Ik weet spijtig genoeg geen artikel waar een engel je meeneemt tijdens de hoge nucleaire vloedgolven. Maar wat zeker is dat als je een kruisje boven de deur hangt zal een engel, waarschijnlijk een beschermengel ervoor zorgen dat je op voorhand verwittigd ben, net zoals Jezus aan John Leary zei dat een engel hen op de hoogte zal brengen om hun huis te verlaten en naar de toevluchtsoorden te vertrekken. In elk geval zal Jezus je niet in de steek laten in de barre tijden.

  Een samenvatting van manieren van bescherming van de woning :

  1 Een kruisje (crucifix) boven de voordeur en achterdeur van de woning bevestigen

  2 De deuren en de raamstijlen van de woning insmeren met Heilige Olie of Was, en een St Benedictusmedaille moet tesamen met een kruisje op elk raam worden aangebracht

  3 Op de voordeur, achterdeur en ramen aanbrengen (label-machientje of met viltstift op doorzichtige kleefband schrijven) : Maria is zonder zonde ontvangen.

  4 Op de binnenkant van de voordeur : 20 + C + M + B + 13  (2013 en Caspar, Melchior, Balthasar)

  5 Vier groene schapulieren in de vier hoeken van de woning en daarbij een gebed van toewijding van de woning reciteren

  6 Het zegel van de Levende God (laten zegenen) in de woning bevestigen

  7 De omtrek van de woning buiten met gezegend zout strooien en waar de woning aaneengebouwen is of in geval het een appartement is binnen de muren met gezegend water besproeien

  8 Bij het aanbrengen van heilige olie op alle ramen en deuren van de woning in de vorm van een klein kruis, binnen en buiten, moet men zeggen : U bent onze God, God de Vader. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik beveel u, Satan, weg te blijven van ons en van ons hele gezin en vrienden en allen die binnenkomen, in de Naam van Jezus Christus, de Heilige Moeder Maria, de ware God de Vader en ook de ware Heilige Geest. We zullen allen gehoorzamen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd. Amen.

  17-06-2013, 20:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal wonderen verrichten over de hele wereld om aan de sceptici te bewijzen dat Ik het ben, Jezus Christus, die Mijn profeet gezonden heb om jullie allen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst. 7/6/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen die de Waarheid kennen en die de profetieën aanvaarden die vervat zijn in Mijn Vaders Boek, moeten erkennen dat Hij de wereld de grootste Barmhartigheid verleend heeft.

  NU DE TIJD VOOR MIJN TWEEDE KOMST NADERT, MOETEN ZIJ DIE MIJN STEM HERKENNEN EN DIE NAAR MIJ LUISTEREN, HUN TIJD BESTEDEN OM TE VERZEKEREN DAT ZIJ MIJN WOORD VERSPREIDEN EN BIDDEN VOOR DE REDDING VAN AL HUN BROEDERS EN ZUSTERS.

  Mijn geliefde leerlingen, Mijn Genaden worden over jullie uitgestort en jullie moeten blijven vertrouwen wanneer jullie anderen helpen in de voorbereiding op Mijn Tweede Komst. Zelfs wanneer zij gemeenheden naar jullie uitkramen, blijf kalm. DEZE MISSIE ZAL DE MEEST BELASTERDE ZIJN SINDS MIJN KRUISIGING, MAAR WEET DAT HET DE MISSIE IS DIE MILJARDEN ZIELEN ZAL REDDEN.

  Dit is Mijn tijd. Het is de tijd die Mijn geliefde Vader Mij heeft toebedeeld zoals overeengekomen. Het is de tijd voor Mijn Rijk wanneer de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde als één zullen versmelten. ZOALS DE WIL VAN MIJN VADER IN DE HEMEL GESCHIEDT, ZO ZAL HET OOK OP AARDE GEBEUREN. Allen zullen één worden. Haat, lijden en de macht van het kwaad zullen ophouden te bestaan. Elke inspanning die jullie nu maken om jullie eigen zielen in veiligheid te brengen en jullie gebeden om anderen te redden, zullen het waard zijn, om het even hoe moeilijk het is. Laat ze naar jullie brullen, jullie kwellen, mishandelen, jullie leugenaars noemen en wreed behandelen. Hoe meer jullie zullen lijden, hoe meer zielen jullie naar Mij zullen brengen.

  Ik heb dit pad gehakt en het wordt bewaakt door alle engelen in de Hemel. Elke kwade geest zal verdeeldheid veroorzaken, hindernissen opwerpen en trachten jullie te verhinderen naar Mij te wandelen, maar dat zal nutteloos zijn. Zij kunnen niet verhinderen dat Ik Mijn hand naar jullie uitstrek noch jullie dichterbij trek. Jullie zullen met miljarden zijn. Zij die nu weigeren om zich voor te bereiden, zullen dat mettertijd doen. Jullie mogen hen niet toestaan jullie af te remmen, want de tijd is kort.

  Aan elk van jullie in Mijn Restleger zullen bijzondere genaden geschonken worden en Ik zal wonderen verrichten over de hele wereld om aan de sceptici te bewijzen dat Ik het Ben, Jezus Christus, die Mijn profeet gezonden heb om jullie allen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

  Jullie Jezus

   

  17-06-2013, 19:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leugens komen zeer dikwijls verkleed als goede zaken. 6/6/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, hoe verlang Ik dat de liefde zou vermeerderen in de wereld, want dan zouden de mensen echt van hun naasten houden, zoals Mijn Vader verordende, en er zouden geen oorlogen zijn.

  Oorlogen zijn het gevolg van een gebrek aan geloof in de Ene Ware God. Zij worden veroorzaakt door vrees, haat en hoogmoed, die alle teweeggebracht worden door de macht van Satan. Daar meer mensen zich van God afkeren en de noodzaak verwerpen om hun zielen voor te bereiden op een prachtig eeuwig leven, zullen zij in vele dwalingen terechtkomen. Wanneer zij de Waarheid niet kunnen  zien, zullen zij vatbaar zijn om in leugens te geloven. Leugens komen zeer dikwijls verkleed als goede zaken. Zij vermommen zich als begerenswaardige daden, gerechtvaardigde handelingen, genoegens en als andere mogelijkheden voor wat natuurlijk is.

  HET KWAAD ZAL ZELDEN ALS ZODANIG BEKEKEN WORDEN, WANT DAT STROOKT NIET MET DE WIJZE WAAROP SATAN ZIJN MISLEIDING VAN DE MENSHEID UITKIENT. HIJ, DE DUIVEL, WIENS WERKEN ZICHTBAAR ZIJN IN DE WOORDEN, DADEN EN HANDELINGEN VAN ZWAKKE ZIELEN, IS OPLETTEND OM ZICHZELF NOOIT BEKEND TE MAKEN. HIJ ZAL, DOOR DE ARME ZIELEN DIE HIJ AANTAST, OVERKOMEN ALS ZORGZAAM, SYMPATHIEK EN HIJ ZAL ALTIJD EEN AANTREKKELIJKE AANBLIK TONEN. Op sluwe wijze zal hij door verlokking mensen ertoe brengen zondige handelingen te begaan en dat zal hij doen door in te spelen op hun meest kwetsbare zwakheden. Terwijl hij normalerwijze verleidt door middel van de zintuigen, zal hij eveneens een beroep doen op diegenen die de Waarheid zoeken in hun geloof. Dat gebeurt wanneer Satan zielen in een val lokt waardoor zij het kwaad aanvaarden als zijnde goed.

  Pas in een latere fase, wanneer zij zich niet op hun gemak en onbehaaglijk voelen, zullen zij gewaarworden dat er iets fout is. Op dat ogenblik zullen zich in hun ziel al haat en onverschilligheid tegenover hun naasten gemanifesteerd hebben. Zij zullen dan geloven dat deze handelingen waarmee zij zich hebben ingelaten in de Naam van God – maar die God beledigen – ter ere van God waren.

  Wanneer in Gods Naam oorlog gevoerd wordt, is het gewoonlijk niet aan God dat de legers van de wereld hulde brengen. Wanneer zij naties uitmoorden en zeggen dat zij God eren, verwijderen zij zich van God om partij te kiezen voor het beest.

  HET BEEST PLANT OP DIT TIJDSTIP DE VERNIETIGING VAN DE MENSHEID OP TWEE MANIEREN. TEN EERSTE VERNIETIGT HIJ HET LEVEN DOOR ABORTUS, MOORD EN OORLOG. TEN TWEEDE VALT HIJ MIJN KERK OP AARDE AAN ZODAT ALLE KERKEN VERWOEST WORDEN DIE MIJ, JEZUS CHRISTUS EN MIJN GELIEFDE VADER EREN. Op beide wijzen zal hij zielen ontrukken en hen beletten om de Waarheid te volgen en om Mijn Koninkrijk te erven.

  Jullie Jezus

  17-06-2013, 19:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het overige deel van Mijn gewijde dienaars zal trouw zweren aan de nieuwe ene wereldreligie. 5/6/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, EINDELIJK HEBBEN MEER VAN MIJN GEWIJDE DIENAARS MIJN OPROEP BEANTWOORD, ALHOEWEL ZIJ DOOR DAT TE DOEN VOOR EEN ZEER EENZAME REIS STAAN.

  Hun plicht gaat uit naar hun oversten, want Ik heb aan Mijn Kerk op aarde het gezag verleend zich te laten gelden over al Gods kinderen. MIJN GEWIJDE DIENAARS MOETEN ZICH HOUDEN AAN ALLE INSTRUCTIES DIE DOOR MIJN KERK GEGEVEN WORDEN, TOT OP DE DAG DAT MIJN SACRAMENTEN VERANDERD WORDEN. VANAF DAT OGENBLIK MOETEN ZIJ MIJ GEHOORZAMEN.

  Tot diegene van Mijn gewijde dienaars die geen geloof hechten aan de voorzegde profetieën dat Mijn Kerk op aarde van binnenuit zal vernietigd worden: jullie moeten bidden opdat Ik jullie in sterkte kan bewaren en trouw aan Mijn Leer, totdat de dag van duisternis elke aanwezigheid van Mij in de heilige tabernakels de wereld rond zal wegvagen. Want wanneer dat gebeurt zullen jullie alleen nog verplichtingen hebben tegenover Mij, Jezus Christus.

  Laat jullie hart zich geen zorgen maken, want eens jullie uitsluitend de waarheid van Mijn Leer verkondigen en de sacramenten toedienen zoals jullie dat werd aangeleerd, ligt daarin jullie reddende genade. INDIEN EN WANNEER JULLIE OPDRACHT KRIJGEN OM DE WAARHEID VAN MIJN KERK OP AARDE TE VERWERPEN, DAN IS DAT HET OGENBLIK WAAROP JULLIE MOETEN ONDERSCHEIDEN.

  DIE DAG IS NOG NIET GEKOMEN, MAAR WANNEER JULLIE DOOR PERSONEN IN JULLIE HOOGSTE RANGEN GEVRAAGD WORDEN OM DE HEILIGE EUCHARISTIE OPZIJ TE SCHUIVEN, DAN ZULLEN JULLIE WETEN DAT DE WAARHEID JULLIE GEGEVEN WERD.

  Wanneer men jullie, voordat die dag aanbreekt, verzoekt om bepaalde leerstellingen te aanvaarden, waarvan jullie in je hart weten dat die nooit door Mij zouden goedgekeurd worden, dan zullen jullie de ontzettende realiteit beseffen van de afbraak die de Kerk tegemoet ziet.

  ALLEEN DE DAPPEREN EN DE MOEDIGEN ONDER JULLIE, DIE ZULLEN OPKOMEN VOOR DE WAARHEID wanneer zij jullie trachten te overhalen om heidense leugens te aanvaarden, zullen Mij trouw blijven. Jullie zullen voortgaan met de bediening van de Sacramenten van Doopsel, Heilige Communie, Biecht, Vormsel, Huwelijk en Heilig Oliesel.

  Het overige deel van Mijn gewijde dienaars zal trouw zweren aan de nieuwe ene wereld religie. Op dat ogenblik zullen jullie in tweeën verdeeld worden: zij die de waarheid volgen en zij die wetten zullen erkennen die naar slechts één ding leiden, de bewieroking van valse goden en het goedpraten van zonden.

  Velen van jullie zullen Mij niet langer eren. Indien jullie Mij niet trouw blijven en Mijn kudde voeden met leugens, dan zullen velen voor Mij verloren zijn. Toch, wanneer deze zielen beseffen dat zij misleid werden, dan zal Ik hun grote barmhartigheid tonen. Jullie echter, terwijl jullie opgeleid werden om Mijn Leer te begrijpen, Mijn heilig Woord te eren en de allerheiligste sacramenten toe te dienen, jullie zullen Mij verraden.

  Jullie Jezus

  17-06-2013, 19:39 Geschreven door Claudia  


  15-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rusland is de gesel die de mensheid treft  Dit is een van de meest ongelofelijke miraculeuze foto's die ooit genomen werden in het OLVrouw van de Rozen schrijn te Bayside (New York). Het werd genomen op de vigilie van 7 mai 1976 door Mrs Ann Ferguson. Ze nam een foto met een Polaroid fototoestel van het beeld van OLV. Maar het gezicht van het beeld verdwijnt volledig in de foto. En een ander beeld van de Heilige Maagd verschijnt : dat van Fatima. Tussen de twee beelden van de Heilige Maagd verschijnt het hoofd van een roodbruine beer. Wat vertegenwoordigt deze beer? Rusland, communistisch Rusland. OLVrouw roept op om de boodschappen van Fatima te bekijken : haar verzoek om gebed, boetedoening, bekering en als we dit niet deden dan zou Rusland de gesel zijn die de mensheid treft.

  15-06-2013, 22:17 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 108

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  108 Gebed : Beklimming van de Calvarieberg 4/6

  Jezus, help mij om de moed, de dapperheid en de standvastigheid te vinden om op te staan en meegerekend te worden, zodat ik Uw restleger kan vervoegen en dezelfde Calvarieberg kan beklimmen die U hebt moeten doorstaan voor mijn zonden.

  Geef mij de kracht om Uw kruis te dragen en Uw last, opdat ik U kan helpen om zielen te redden.

  Bevrijd mij van mijn zwakheid.

  Verdrijf mijn vreesachtigheid.

  Vernietig mijn twijfels.

  Open mijn ogen voor de waarheid.

  Help mij en al diegenen die de oproep beantwoorden om Uw kruis te dragen, om U te volgen met een vurig en nederig hart en dat door mijn voorbeeld anderen de moed vinden om hetzelfde te doen. Amen.

  Jullie geliefde Jezus

  15-06-2013, 20:30 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Weg is zeer eenvoudig. Jullie mogen Mij volgen op gelijk welke weg jullie willen, maar jullie moeten Mij eren in Mijn christelijke kerken. 4/6/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, velen zullen dit moeilijke pad van de waarheid geestdriftig beklimmen, net zoals het was op de weg naar de Calvarieberg.

  Dit is een uitdagende reis, bezaaid met vele hindernissen. De meeste mensen zullen deze beklimming pijnlijk vinden terwijl zij vele ervaringen opdoen, inbegrepen het feit dat jullie veracht zullen worden omdat jullie Mij volgen. Anderen zullen trachten jullie tegen te houden met gebruikmaking van elk mogelijk argument om jullie terug te trekken, zodat jullie zich van Mij zullen verwijderen. Nog anderen zullen vreselijke zaken uitkramen en jullie ervan beschuldigen, geen soldaten van Christus te zijn maar werktuigen van Satan.

  DAN ZAL AAN DIEGENEN ONDER JULLIE DIE PRIESTERS EN DIENAARS ZIJN, BEVEL GEGEVEN WORDEN OM MIJ ALLEEN TE LATEN BIJ DIE LAATSTE BEKLIMMING NAAR DE TOP. DEZE BEKLIMMING IS SYMBOLISCH VOOR DE KRUISWEG.

  Allen die Mij volgen om te helpen opdat de waarheid van Mijn Leer zou herontdekt worden in de wereld van vandaag – waarin mensen blinddoeken dragen en geen onderscheid kunnen maken tussen feit en fictie – zullen een andere vorm van wreedheid te verduren krijgen. Zij, Mijn geliefde volgelingen, zullen gekweld worden met beschuldigingen dat zij tot een sekte behoren. Die bijzondere belediging suggereert dat zij misleid zijn en niet goed bij zinnen. Jullie moeten zich realiseren dat dit soort beschuldiging bedoeld is om twijfel in jullie geest te veroorzaken.

  Mijn weg is zeer eenvoudig. Jullie mogen Mij volgen op gelijk welke weg die jullie willen. Maar jullie moeten Mij eren in Mijn christelijke Kerken, overal, want Ik heb geen andere huizen op aarde. Sekten gebruiken andere huizen buiten Mijn Kerk. Wanneer jullie gevraagd wordt om Mijn Kerk te verlaten, dan verschilt dat niet met de tijd waarin Mijn apostelen, tijdens Mijn tijd op aarde, verzocht werden om hetzelfde te doen.

  Let niet op de beschimpingen en de bespottingen en negeer diegenen die Mijn Leer gebruiken en verdraaien zodat zij Mijn boodschappen die vandaag gegeven worden, kunnen hekelen.

  HOU HET HOOFD OMHOOG EN MARCHEER VERDER MET VERTROUWEN, WANT DEZE STRIJD ZAL HET KWAAD EN DE LEUGENS OVERWINNEN, DIE INGEBRACHT ZIJN DOOR DE MISLEIDER DIE EEN VRESELIJKE DUISTERNIS UITGIET OVER ONSCHULDIGE MENSEN DIE NIET KUNNEN ZIEN WAT ER GEBEURT.

  Zij die vinden dat zij noch de kracht noch de moed hebben om voort te gaan, alstublieft, vrees niet want Ik zal jullie bijzondere genaden schenken indien jullie dit Kruistochtgebed (108) bidden

  Jullie geliefde Jezus

  15-06-2013, 20:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de hel voeren. 3/6/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, DE GESELING DIE IK MOMENTEEL ONDERGA IS NIET ALLEEN EEN GEVOLG VAN HET AANSTAANDE VERRAAD JEGENS MIJ BINNEN MIJN EIGEN KERK, MAAR HEEFT OOK TE MAKEN MET DE VALSE, HEIDENSE AFGODEN DIE MIJ VANDAAG IN DE WERELD VERVANGEN.

  HET HEIDENDOM GROEIT ZEER SNEL EN WORDT OMHELSD ALS EEN NIEUWE, ALLEDAAGSE CULTUUR, EEN ALTERNATIEF VOOR HET GELOOF IN DE ENE, WARE GOD. Het neemt vele vormen aan. En zeer belangrijk: het zal worden voorgesteld als onschadelijk vermaak voor diegenen die in het rond ploeteren in new age-praktijken en als een gewichtig onderdeel van persoonlijke ontwikkeling – een vorm van humanisme en eigenliefde.

  Dit wereldwijde heidendom was voorzegd voor de eindtijd en veel mensen kunnen het niet beoordelen voor wat het is. Het is een liefde voor zichzelf en voor valse goden waarop velen hun vertrouwen hebben gesteld omwille van de zogenaamde magische voordelen die zij te bieden hebben, althans dat geloven zij.

  Velen die uit zijn op allerlei verstrooiingen om de leegheid in hun ziel te vullen, doen dat door de bewieroking van Boeddhabeelden, die een centrale plaats innemen in hun leven, in hun huizen, in hun arbeidsplaatsen. Zij worden in slaap gewiegd door gewaarwordingen van geestelijke rust wanneer zij new age-heidendom in praktijk brengen zoals yoga, reiki en zogenaamde meditatie. Spoedig daarna zullen zij aangetrokken worden door een vurig  verlangen en zullen zij voortgaan te geloven in alle valse beloften die gedaan worden door diegenen die deze gruwel in praktijk brengen. Want dat is waarom het hier gaat: een verschijningsvorm van het occulte dat vele miljoenen zielen blind maakt voor de waarheid van God.

  Welk beginsel ook, new age of een ander, jullie een grote geestelijke vertroosting belooft en bedoeld is om jullie tot egoïstische standpunten aan te zetten, weet daarvan dat zoiets nooit van God komt. Elke leer die voorschrijft dat jullie dergelijke beelden moeten eren, die niet van God zijn, of die jullie vragen om deel te nemen aan praktijken die het occulte impliceren, moeten ten koste van alles vermeden worden. Weten jullie niet wat deze aanrichten in jullie ziel, jullie geest en jullie lichaam? Zij vernietigen ze. Vele zielen worden besmet door deze praktijken die de deur naar jullie ziel openstellen en aan Satan en zijn demonen toestaan jullie te verslinden. Vergis jullie niet: dit zijn krachtige praktijken in die zin dat zij boze geesten aantrekken. Het gebruik van tarotkaarten, yoga, reiki en sommige vormen van meditatie, die te maken hebben met heidense praktijken, zullen jullie aantasten. Na verloop van tijd kunnen jullie ziek worden en vol duistere wanhoop wanneer de geesten van het kwaad, aan wie nauwelijks te ontsnappen valt, in jullie leven binnenkomen

  Dat zijn de tekenen van satanische invloeden in de wereld en veel demonen komen vermomd als engelen van het licht. Dat is waarom diegenen die geobsedeerd worden door kaartspel  met engelen en die geloven in zogenaamde opgestegen meesters binnen die engelencultuur, in feite de geest van het kwaad omhelzen die als onschadelijk vertier wordt aangeboden.

  DE ANDERE VORM VAN HEIDENDOM LIGT IN DE PRAKTIJK VAN HET ATHEISME. DIEGENEN ONDER JULLIE DIE TROTS ZIJN OP HUN ATHEISME EN DIE WELLICHT GOEDE LEVENS IN DE PRAKTIJK BRENGEN WAARIN JULLIE VRIENDELIJK EN LIEFHEBBEND ZIJN TEGENOVER ANDEREN EN JULLIE BUREN MET ACHTING BEHANDELEN, WEER DAT HET KONINKRIJK VAN DE HEMEL NIET VOOR JULLIE IS. Ik kan jullie nooit aanvaarden in Mijn Koninkrijk wanneer jullie eens je laatste adem uitblazen, hoezeer dat Mijn Hart ook zal breken. Indien jullie Mij niet smeken jullie te aanvaarden en wel voordat jullie sterven, kan Ik jullie niet helpen want Ik kan niet tussenkomen in jullie vrije wil. WIE JULLIE OOK MOGE VERTELLEN DAT ATHEISME ER NIET TOE DOET, IS EEN LEUGENAAR. De waarheid is dat alleen diegenen in Mijn Koninkrijk kunnen binnengaan die Mij aanvaarden en die God erkennen.

  Zo velen van jullie die zo’n verwarde levens leiden en geloven dat alles wel in orde komt, hebben veel te leren. Daarom heeft Mijn Vader toegestaan dat de Waarschuwing plaatsvindt want zonder dat zouden vele zielen recht in de vuren van de hel storten.

  Wees dankbaar dat de waarheid aan jullie gegeven is, want zeer weinige van Mijn aangestelde dienaars preken over de gevaren van de zondige levens die jullie vandaag leven en de vreselijke gevolgen die zij zullen meebrengen.

  Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de hel voeren. Jullie atheïsme zal jullie van Mij scheiden. Alleen berouw kan jullie redden. Luister en aanvaard de waarheid, hoe onaangenaam jullie die ook vinden, en aan jullie zal dan de gave van Eeuwig Leven geschonken worden – een leven waarnaar jullie nu terecht hunkeren maar dat nooit van jullie zal zijn indien jullie voortgaan valse goden te verafgoden en Mij, Jezus Christus, te verwerpen. De keuze is alleen aan jullie. Niemand anders kan deze keuze maken, want God heeft jullie de vrije wil gegeven om te kiezen tussen goed en kwaad en Hij zal die nooit van jullie wegnemen, zelfs niet wanneer jullie het verkeerde pad kiezen.

  Jullie Jezus

  15-06-2013, 20:21 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik Ben tegenwoordig in de Allerheiligste Eucharistie door de akte van transsubstantiatie. 2/6/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Gods kinderen herinneren aan de waarheid van Mijn belofte om aan de mensheid de gave te schenken van de Heilige Eucharistie.

  Ik moet jullie herinneren aan de kracht van de Allerheiligste Eucharistie en het feit dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus, die werkelijk aanwezig is. Ik heb Mijn Lichaam overgeleverd om jullie te redden van de eeuwige verdoeming. Ik gaf jullie Mijn Lichaam zodat Ik in jullie ziel zou kunnen blijven.

  Ik ben tegenwoordig in de Allerheiligste Eucharistie door de akte van transsubstantiatie. Ik heb dat zeer duidelijk tijdens het Laatste Avondmaal aan Mijn apostelen uitgelegd. Waarom aanvaarden dan zo velen onder jullie deze grote gave niet die jullie gegeven werd tegen zo’n grote prijs. Dit is Mijn gave aan jullie, Mijn Lichaam en Bloed zullen jullie ziel sterken. MIJN GODDELIJKE TEGENWOORDIGHEID STEUNT JULLIE ZIEL EN VOORZIET ALLEN DIE MIJN HEILIGE EUCHARISTIE AANNEMEN MET EEN BIJZONDERE GENADE, DIE JULLIE DICHTER BIJ MIJ ZAL BRENGEN.

  WANNEER JULLIE MIJ GEZELSCHAP HOUDEN TIJDENS DE EUCHARISTISCHE AANBIDDING, ZAL IK OVER JULLIE DE GROOTSTE GESCHENKEN UITSTORTEN. Spoedig zullen jullie het moeilijk vinden om jullie van Mij los te rukken en Ik zal jullie meer nabij worden. Jullie hart zal met Mijn Heilig Hart verstrengeld worden.

  JULLIE MOGEN DE KRACHT VAN MIJN HEILIGE EUCHARISTIE NOOIT VERGETEN, WANT ZIJ BEWAART HET LICHT VAN MIJN TEGENWOORDIGHEID IN DE WERELD. Zonder Mijn werkelijke Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie, zouden jullie verloren zijn en jullie zouden niet in staat van genade kunnen blijven.

  Wanneer jullie verstoken blijven van Mijn Lichaam, zullen jullie je beginnen leeg voelen. Jullie zullen van Mij gescheiden zijn en hoewel jullie Mij nog steeds mogen liefhebben, zullen jullie moeten worstelen om in vereniging met Mij te blijven.

  Jullie Jezus

  15-06-2013, 20:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wacht! Rust in Mij! - Barbara

  Wacht! Rust in Mij!  

  Gepubliceerd op 8 jun 2013

  Zovele van Mijn kinderen raken van Mijn pad af, willen luisteren naar hun vlees in plaats van op Mij te wachten. Ze lopen voorop, proberen Mijn plan voor hen te ontrafelen voor het tijd is. Mijn kind, je moet hen vertellen om in Mij te rusten. Blijf jezelf verwijderen van de wereld en groei in Mij, maar berust ook in de vervoleinding van Mijn plan. Zovelen streven om toe te voegen aan Mijn eenvoudig plan van redding. Ze denken dat door hun werken toe te voegen hun portie in de hemel zal verhogen.

  Mijn werken zijn vruchten van de Geest, geinspireerd door de geest. Jullie door het vlees geinspireerde werken maken geen indruk op Mij. Wanneer jullie rusten in Mijn voleindigde werken is dit wat er vereist is. Niets wat je doet in je vlees is zichtbaar voor Mij. Opererend in de Heilige Geest, de Ruach Ha'Kodesh, is de enige manier dat je Mij kunt behagen. Wanneer jullie opereren onder de Heilige Geest, de Ruach Ha'Kodesh, houden jullie werken op om vuile vodden te zijn en worden ze de vruchten van de Geest. Vele van Mijn kinderen moeten inzien dat niets van hun vlees heilig is.

  De enige manier dat ze heilig voor Mij worden is door zich een vat te laten zijn voor de Ruach Ha'Kodesh, de Heilige Geest. Eenvoudig gezegd : jullie werken van het vlees kunnen nooit heilig zijn. Jullie werken, om een aanvaardbaar offer voor Mij te zijn, moeten voorbeschikt zijn door de Ruach Ha'Kodesh, de Heilige Geest. Dit is hoe je opereert in Mijn wil voor jullie. Jullie ontvangen al wat jullie nodig hebben : leiding, kennis, vrede en Mijn liefde, wanneer jullie rusten in de Ruach Ha'Kodesh, wanneer jullie rusten in Mijn voleindigde werken.

  Wanneer jullie rusten in de Ruach Ha'Kodesh, dan groeien jullie automatisch in Mij. Jullie verwijderen je automatisch van de oude zondige natuur. Ik schep een nieuwe creatie in jou. Wanneer jullie in Mij rusten zullen jullie goede dingen zien ontvouwen in jullie leven. Wanneer je de dingen probeert te forceren, zul je slechter eindigen dan als je startte. Vele van Mijn kinderen onderschatten de plannen die Ik heb voor hen. Ze geloven al de leugens van Satan en leven met enkel een glimp van wat Ik wil doen met hun leven.

  Ik zal jullie inspireren door Mijn Heilige Geest, de Ruach Ha'Kodesh, om het pad te starten dat naar Mij leidt. Als je op je eentje start en in je vlees, zul je zeker niet in Mijn wil zijn en niets groots voor Mijn koninkrijk voortbrengen. In je trots denken jullie dat je Mij iets kunt aanbieden en iets toevoegen aan Mijn eenvoudig plan van redding. Ja, het plan is eenvoudig, maar het is perfect en er kan niets aan toegevoegd worden.

  Enkel menselijke trots laat Mijn kinderen toe te denken dat ze iets kunnen toevoegen aan Mijn perfect plan.
  In vele gevallen is jullie trots de grootste vijand. Ga je trots nu tegen, word nederig voor jullie Koning.

  15-06-2013, 20:08 Geschreven door Claudia  


  14-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stop met aan Mij te twijfelen - Barbara

  Stop met aan Mij te twijfelen

  Gepubliceerd op 10 jun 2013

  Mijn kinderen, laat jullie harten niet afgemat worden. Mijn kinderen zijn bijzonder en zouden niet mogen leven zoals de verlorenen in deze wereld. Houd je vast aan de bijzondere autoriteit die jullie hebben in Mijn naam. Jullie zijn niet van deze wereld en zouden jullie niet als zodanig mogen gedragen. Ik zal voor jullie degenen plaatsen naar wie je zou moeten reiken. Jullie zullen nu gezegend worden zoals nooit tevoren. Mijn dienaar zal bekritiseerd worden om Mijn boodschappen uit te dragen maar ze zal gehoorzamen. Aanvaard nu Mijn zegeningen, Mijn kinderen.

  Jullie leven zal nu gemakkelijk zijn wanneer jullie op Mij focussen. Zeker, jullie zullen nog kleine probleempjes hebben onderweg, maar wanneer jullie in Mij rusten zullen ze klein zijn. Jullie kunnen alle dingen door Mij doen want Ik ben de IK BEN. Ik ben jullie kracht als je Mij toelaat. Velen zullen hun godsdienstige denkpatronen verliezen en hun door mensen ineengestoken doctrines en zullen een relatie met Mij aangaan. Er zou niets onze directe relatie mogen belemmeren, het zou direct moeten zijn zonder dat iets de stroom onderbreekt.

  Wanneer je jouw menselijke ideeen en menselijke regels toevoegt dan stop je Mij om te werken in jullie levens. Jullie creeren een luchtbel waarin ik word geplaatst, jullie beperken Mijn vermogen. Wanneer je dit doet onderdruk je Mijn vermogen om je in Mij te laten groeien, maar je beperkt ook Mijn vermogen om je te voorzien in spirituele en aardse zegeningen. Zie je niet dat Ik jullie overvloedig wil zegenen. Ik heb een prijs betaald om je te bevrijden van de heerser van jullie wereld. Jullie moeten niet langer zijn regels volgen.

  Jullie zijn vrij om nu van het leven in Mij te genieten. Waarom beperk je wat Ik kan en wil doen in jullie leven? Ik wil dat mensen jaloers zijn van wat je in Mij hebt; jaloers dat je een liefhebbende hemelse Vader hebt die er alles aan doet om je te bedekken met liefde, goedheid  en zegeningen van vrede. Niets was Mij teveel : Ik gaf Mijn leven. Wees rijk in Mij en loof Mij in alles wat je doet en Ik zal ervoor zorgen dat je hart is gezegend in Mijn vrede.

  Ik nam je noden en lijden zodat je kunt leven in Mijn rechtvaardiging. Sommigen, zullen van Mijn pad afwijken en in deze wereld vallen wanneer ze teveel krijgen.
  Hun hart is niet klaar. Als ze teveel ontvangen  worden ze gemakkelijk weggekaapt. Je krijgt in zegeningen wat je klaar bent om te ontvangen. Begin met Mijn vrede te ontvangen waar je bent. Wanneer je in vrede kunt zijn waar je bent, zul je een doorbraak ontvangen.

  Verwacht dat Ik grote dingen zal doen in je hart en in je leven. Wees stil en erken dat je bent waar je bent omdat Ik wil dat je daar bent. Je bent exact waar je moet zijn voor Mij om je voort te helpen. Maak geen omweg in het voort gaan, maar vertrouw 100% op Mij. Blijf op Mijn pad. Twijfel niet aan wat Ik aan het doen ben in je leven. Stel waar we heen gaan niet in vraag, of wanneer we daar zullen geraken.

  Wees geduldig en ga rustig zitten, geniet van de rit. Door jezelf op de voorgrond te brengen zul je falen.
  Ik ken de plannen die Ik heb voor jou. Laat Me ze ontrafelen. Onderschat Me niet en de plannen die Ik heb voor je leven. Ik ben je Schepper. Ik ben de IK BEN.


  Vuurtongen

  Ook de beschrijving 'er is louter vuur op de grond te zien' komt van Irlmaier. Of het nu werkelijk vlammen zijn, wist hij niet eenduidig te zeggen. Hij zag vuur, maar hij meende, dat het toch iets anders was, een of ander vernietigend middel, dat geen menselijk, noch dierlijk, noch plantaardig leven mogelijk laat zijn, daar waar dat 'vuur'neergekomen of omhoog gekomen.

  Van K. (Klagenfurt, Kärnten?) uit vliegen de vuurtongen onmetelijk wijd naar het Noord-Westen, naar het Westen, en naar het Zuiden. Ik ie ze als kometenstaarten. Wij hebben echter niets te duchten. Slechts één keer komt een vuurtong te kortbij neer en dan brandt er een kleine stad ten Noorden van Saurüssel af. Op een keer meende Irlmaier weliswaar dat hij deze vuurtongen die als kometenstaarten komen aangejaagd, uit het Oosten zag komen (uit Kiev?).

  Laatste slag

  Dan stort bij de herwaartse legertrossen (rode troepen in West-Duitsland en verder naar het Westen) alles in elkaar. Zij moeten allen naar het Noorden. Wat zij bij zich hebben, smijten zij allemaal weg. Niemand zal meer terugkomen./ Door een natuurcatastrofe of zoiets trekken de Russen plotseling naar het Noorden. / De Russen moeten naar het Noorden, omdat de natuur ingrijpt.

  In de buurt van Keulen ontbrandt de laatste veldslag.

  De hele zaak zal niet lang duren, ik zie drie strepen, drie dagen, drie weken, drie maanden, ik weet het niet precies maar lang duurt het niet.

  De stedelingen gaan naar het land, naar de boeren, en halen het vee uit de stal. / De stedelingen trekken naar het land en willen de boeren het vee ontstelen, dan moet de boer zijn spullen goed vast houden, anders stelen zij het hemd onder zijn gat weg. Maar die slechte tijd gaat gauw voorbij. En daarna komt er een mooie tijd.

  Rampen door het water

  De eilanden voor de kust gaan ten onder, omdat het water zeer wild is. Ik zie grote gaten in de zee, die vallen dan weer dicht, als de reusachtige grote golven terug komen. (Door ontploffing van een zware kernbom op de bodem van de zee, of door een zware zeebeving, wordt het water omhoog geworpen en ontstaat er als het ware een gat in het water van de zee. De vloedgolf plant zich vandaar voort, overspoelt het nabije land, waarna het water terugvloeit en het gat weer opvult.)

  De schone stad aan het blauwe water verzinkt bijna geheel in de zee en in het vuil en het zand, dat de zee omhoog werpt. Drie steden zie ik in de zee verzinken, ergens in het Zuiden, ergens in het Noord-Westen en ergens in het Westen.

  Een deel van Engeland verdwijnt, wanneer dat ding in zee valt, dat de vlieger naar beneden smijt. Dan komt het water als een vast blok omhoog en valt weer terug. Wat dat is, weet ik niet. (H-bom)

  In een andere voorzegging van Irlmaier staat :

  Een enkel vliegtuig, dat uit het Oosten komt, werpt een ding in het grote water. Dan verheft het water zich als uit een stuk torenhoog en valt weer naar beneden. Alles wordt overstroomd. Er is een aardbeving. Het Zuidelijk gedeelte van Engeland glijdt in het water weg. Drie grootsteden zullen ten onder gaan: een zal in het water verzinken, de tweede staat zo diep als een kerktoren in de zee, en de derde stort ineen.

  In een andere lezing is dit gedeelte :

  De landen aan de Zee (Nederland, Belgie, de Duitse kust, Denemarken?) worden door het water zwaar bedreigd, de zee is zeer onrustig, de golven gaan huizenhoog, het schuimt er, alsof het onder de aarde kookte. (De in de Noordzee exploderende kernbom kan een zeebeving in gang wetten, waarmee mogelijk een onderaardse vulkaanuitbarsting is verbonden. 'Het kookte' wijst op de hoge temperatuur die gewoonlijk met vulkanen is verbonden.) Eilanden verdwijnen en het klimaat verandert. Een deel van het trotse eiland (Engeland) verzinkt, als dat ding in het water valt, dat de vlieger erin gooit. Dan verheft het water zich als uit een stuk en valt weer terug. Wat dat is, weet ik niet. Wanneer het komt, weet ik niet.

  Mobilisatie in Duitsland

  Over de omvang van de mobilisatie van de strijdkrachten in Duitsland en over de aansluitende bezetting van de Oostelijke gebieden zei Irlmaier het volgende :

  Onze jonge mensen moeten nog opkomen, vrijwilligers worden nog in de strijd betrokken, de anderen moeten er heen gaan om ze (de landen in het Oosten) te bezetten, en zullen drie zomers daar blijven tot zij weer naar huis komen. Dan is het vrede, en ik zie de Kerstboom branden... In Duitsland moet alles nog in dienst, de jongen mensen worden nog soldaat. Zij zullen echter niet meer hoeven te vechten, maar als bezetters daar blijven, of daar worden ingezet. (waarschijnlijk Oost-Europa) Door een natuurramp of iets dergelijks trekken de Russen plotseling naar het Noorden. In de buurt van Keulen ontbrandt de laatste veldslag.

  Na de overwinning wordt een Keizer door de vluchtende Paus gekroond en dan komt de vrede.

  Ook elders is het oorlog

  De gele mensen zullen over Alaska komen en Canada en de Verenigde Staten binnenvallen. Zij zullen echter worden terug geslagen. Er zal een grote stad door een rakettenaanval worden vernietigd. De vraag of dat New York zou zijn, kon hij niet beantwoorden.

  In Rusland breekt een revolutie uit en een burgeroorlog. De lijken zijn zo talrijk dat men ze niet meer kan wegbrengen van de straten. Het kruis komt weer tot eer. Het Russische volk gelooft weer in Christus. De groten onder de partijleiders brengen zichzelf om en in bloed wordt de oude schuld afgewassen. Ik zie een rode massa, gemengd met gele gezichten, er is een algemene oproer en er zijn gruwelijke moordpartijen. (oorlog tussen Rusland en China?) Dan zingen zij het Paaslied en branden kaarsen voor zwarte Mariabeelden. Door het gebed van de christenheid sterft het monster uit de hel. Ook de jonge mensen geloven weer in de voorspraak van de Moeder Gods.

  Ginds in het Oosten gaat het er wild aan toe, daar vechten de mensen en het kruis komt weer in aanzien.

  Terugkeer van de Paus

  Na korte tijd keert hij (de Paus) echter weer terug, als de rust weer is hersteld. Hierna zal hij de kroning vieren. Na de zege wordt een Keizer door de vluchtende Paus gekroond.

  De Paus, die niet lang vluchten moest over het water, keert terug. Bloemen bloeien op de weiden, dan komt hij terug en treurt om zijn vermoorde broeders.

  Dan komt de Paus weer terug en hij zal nog drie koningen kronen, de Hongaarse, de Oostenrijkse en de Beierse. Hij is heel oud en heeft sneeuwwit haar, hij heeft een leren broek aan en is onder de mensen als zijn gelijken. (in burgerkledij)

  Korte tijd van vrede

  Eerst is er nog hongersnood, maar dan komen over de Donau zo veel levensmiddelen naar boven (stroomopwaarts) dat allen zich vol zullen eten. De mensen, die er overgeschoten zijn (landlozen) trekken dan daarheen, waar een leegte is ontstaan, en ieder kan zich vestigen waar hij wil en land nemen zoveel hij kan bebouwen.

  Het land ten Oosten en ten Noorden van de Donau wordt opnieuw bewoond.

  Wanneer alles voorbij is, dan is een deel van de bewoners dood, en de mensen zijn weer godsvruchtig. De wetten die de kinderen de dood brengen zullen ongeldig worden na de opruiming. (abortuswetten)

  Vrede zal het dan zijn. Een goede tijd. Drie kronen zie ik schitteren. En een lange magere grijsaard zal onze Koning zijn. Ook de oeroude kroon in het Zuiden komt weer tot eer. (Frankrijk, Duitsland, Spanje?)

  Wanneer het herfstig wordt verzamelen de volkeren zich weer. Na de Oorlog is het geen echte winter meer. Het is warmer geworden. In latere tijden zie ik wijnbergen en zuidvruchten bij ons groeien, of gij het nu gelooft of niet.

  Wie het beleeft, die gaat het goed, hij kan zich gelukkig prijzen, maar de mensen moeten weer beginnen, daar waar hun betovergrootvader is begonnen. (primitieve leefwijze)

  Lange tijd van Vrede

  Hoe lang dat alles duurt weet ik niet. Ik zie drie negens. De derde negen brengt vrede.

  Na deze gebeurtenissen komt een lange, gelukkige tijd.

  Mij geloven doen er niet veel, ik weet het ook niet, wat de Heer God doet, maar wat ik zie, dat moet ik zeggen zonder dat ik een profeet wil zijn. Uiteindelijk zijn wij allemaal in Gods hand. Maar wie in het kruis niet gelooft, die zal verpletterd worden.

  Uit : Alois Irlmaier over de derde grote oorlog - Jan A. A. van der Wulp en rense.com

   

  14-06-2013, 18:36 Geschreven door Claudia  


  13-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alois Irlmaier's visioenen - deel 1

  Alois Irlmaier's visioenen  Revoluties

  In het land van de laars (Italie) breekt een revolutie uit, ik geloof een godsdienstoorlog, omdat zij alle geestelijken ombrengen. Ik zie priesters met witte haren dood op de grond liggen. Achter de Paus is een bebloed mes maar ik geloof dat hij ontsnapt in een pelgrimskleed. Hij vlucht naar het Zuid-Oosten, of over het grote water, precies kan ik het niet zeggen.

  En in Italie gaat het er erg aan toe. Daar brengen ze veel mensen om en de Paus weet aan hen te ontsnappen, maar veel geestelijken worden omgebracht, vele kerken storten in elkaar.

  Irlmaier schilderde ook sociale onrust in een land over het water (VS) met zware strijd in het Westen, die tot een grote brand in de hoofdstad voert.

  In de tekst van een andere ondervrager :

  Ik zie een rode massa (communisten), en gele gezichten zie ik daartussen, en zij trekken op tegen het Zuiden. De Paus weet echter uit hun handen te blijven en vlucht verkleed over het water.  Wij moeten veel bidden dat de gruwel wordt verkort.

  De stad met de ijzeren toren (Parijs) zal ten offer vallen aan de eigen mensen. Ze steken alles in brand. Revolutie is het, en het gaat er wild aan toe. / De grote stad met de hoge ijzeren toren staat in brand. Maar dat hebben de eigen bewoners aangestoken, niet diegenen, die vanuit het Oosten zijn binnen gemarcheerd. En de stad wordt met de aardbodem gelijk gemaakt, dat zie ik heel goed.

  Op een keer zullen er in de (Duitse) steden onlusten uitbreken, dan wordt er gestolen en geplunderd.

  Twee mannen brengen een derde hoog geplaatste om. Zij zijn daarvoor door andere mannen betaald geworden.

  Het gaat om drie moorden op hoog geplaatste personen, politici of regeringsleiders. Deze drie moorden zijn voortekenen van de oorlog. Tenminste de derde en laatste moord zal kort voor het uitbreken van de oorlog geschieden.

  De ene moordenaar is een kleine zwarte man, de andere is wat groter, met licht gekleurd haar. Ik denk, dat het op de Balkan zal zijn, maar ik kan het niet precies zeggen. / De derde moord is dan geschied. Dan is het oorlog.

  Januari is dan zo warm, dat de muggen dansen. Het kan zijn dat wij al in een tijd zijn terechtgekomen, waarin het bij ons helemaal geen echte winter meer is.

   

  Russische inval

  Aan de oorlog gaat een vruchtbaar jaar vooraf met veel ooft en koren. Na de moord op de derde gaat er 's nachts op los. Ik zie duidelijk drie cijfers, twee achten en een negen. Wat dat betekent weet ik niet, een tijd kan ik niet zeggen. Er mee beginnen zal hij bij zonsopgang. Hij komt er snel aan. De boeren zitten bij het kaartspelen in het cafe, en dan kijken de vreemde soldaten door deuren en vensters naar binnen. Geheel zwart komt er een legertros binnen vanuit het Oosten, het gaat echter allemaal heel vlug. Ik zie een drie, weet echter niet, zijn het drie dagen of drie weken. Van de Gouden Stad (Praag) gaat het uit. De eerste zwerm gaat van het blauwe water (Donau) naar het Noord-Westen tot aan de Zwitserse grens. Tot Regensburg toe staat er geen brug meer over de Donau, ten Zuiden van het blauwe water komen zij niet. / Over de Donau gaat de vijand niet, want hij buigt af naar het Noord-Westen. In het dal van de Naab, in de Bovenpals ziet Irlmaier zijn hoofdkwartier. De stad Landau aan de Isar lijdt zwaar door een verdwaalde bom.

  De tweede stoot komt over Saksen westwaarts op het Roergebied aan, evenals de derde legerzwerm, welke van het Noord-Oosten naar het Westen gaat over Berlijn.

  Dag en nacht rennen de Russen onweerstaanbaar, hun doel is het Roergebied.

  Aan een andere ondervrager heeft Irlmaier het volgende gezegd :

  Drie aanvalswiggen zie ik aan komen stormen: de onderste legertros komt er aan door het Beierse woud, trekt dan echter Noord-Westelijk van de Donau naar boven. De lijn is ongeveer Praag, Beiers woud en naar het Noord-Westen. Het blauwe water (Donau) is de Noordelijke grens. De tweede aanvalswig gaat van het Oosten naar het Westen over Saksen, de derde van het Noord-Oosten naar het Zuid-Westen. Nu zie ik voor mij de aarde als een bol waarop de lijnen zichtbaar worden van de vliegtuigen, die nu als zwermen witte duiven uit het zand omhoogvliegen. De Rus rent in zijn drie stootkeggen daarheen, zij houden nergens halt. Dag en nacht rennen zij tot in het Roergebied, waar de vele (hoog)ovens en schoorstenen staan.

  Over de tijd van het jaar zei Irlmaier : Dat kan ik slechts aan de tekenen aflezen. Op de toppen van de bergen ligt sneeuw. Het is druilerig en regenachtig en het sneeuwt, alles door elkaar. Daar beneden is het onbedekt. Het ziet er geel uit (gras is nog niet groen, in het voorjaar). De oorlog in Korea is al lang gedaan. Tijdens de (Derde Grote) oorlog komt de Grote Duisternis die 72 uur duurt.

   

  Aanval gestopt

  De vliegtuigen zullen volgens andere ondervragers uit het Zuiden komen.

  En dan regent er een geel stof in een lijn. De Gouden Stad wordt vernietigd, daar begint (de strook). Als een gele streep/strook gaat het naar boven tot aan de stad in de Bocht. Een heldere nacht zal het zijn als zij beginnen met het afwerpen. De tanks rijden nog, maar die daarin zitten zijn al dood, zijn geheel zwart geworden. Daar, waar het neerkomt, leeft er niets meer, geen boom, geen struik, geen vee, geen gras, dat verwelkt en zwart wordt. De huizen staan nog overeind. Wat dat is weet ik niet, en ik kan het niet zeggen. Het is een lange strook. Wie erover gaat, sterft. Die erover heen zijn, kunnen niet achteruit, en die daar ergens zijn, kunnen er niet over.

  Van de Donau tot aan de kust heerst er afgrijzen.

  Bij een andere ondervrager staat :

  Dan komen de witte duiven er aan, en het regent opeens helemaal geel uit de hemel naar beneden. Het is een lange streep. Van de Gouden Stad gaat het naar boven tot aan het grote water (Oostzee) tot aan de Bocht. In deze streep is het met alles gedaan. Daar, waar de streep begint, is de stad een puinhoop. De naam mag ik niet zeggen. (Dit moet wel Praag zijn)

  Bovenop het hoofdkwartier (van het rode leger) smijten zij wat naar beneden. Ik zie een kerk op een berg. Het altaar staat naar het Noorden gericht. Ik zie de kerk branden.

  Elders staat :

  Zwermen duiven (vliegtuigen) stijgen op uit het zand. Twee eskaders bereiken het gebied van de strijd van het Westen naar het Zuid-Westen. De eskaders wenden zich naar het Noorden en snijden de derde legertros af. Van het Oosten uit wemelt het op aarde van de rupsvoertuigen. Maar in de pantser- en rupsvoertuigen zijn allen al dood, hoewel de voertuigen voortrollen, om dan langzamerhand vanzelf te blijven staan. Ook hier -zoals voordien op het hoofdkwartier- werpen de vliegers hun kleine zwarte kastjes af. Zij exploderen alvorens zij de bodem raken, en verspreiden een gele of groene rook of stof. Wat daaronder komt is dood, zij het mens of dier of plant. Een jaar lang mag geen enkel levend wezen dit gebied betreden, zonder zich aan groot levensgevaar bloot te stellen. Aan de Rijn wordt de aanval tenslotte afgeslagen. Van de drie legertrossen komt geen enkele soldaat meer naar huis.

  In gewone spreektaal :

  Dan stijgen zoveel vliegtuigen op uit het zand (Afrika?) dat ik ze niet kan tellen. Die vliegen over ons heen. Men moet echter geen angst hebben, bij ons werpen ze niets naar beneden. Maar daar waar het hoofdkwartier is, smijten zij de zwarte dozen naar beneden, daar is alles kapot. Dan vliegen zij naar het Noorden. In het midden staat een vlek, daar leeft helemaal niets meer, geen mens, geen vee, geen gras. Zij vliegen helemaal naar boven waar de derde legergroep is binnengevallen en snijden alles af. Dan worden zij allen omgebracht, thuis komt er geen een meer van de drie legertreinen.

  Over de kleine zwarte kastjes : Hij duidde de grootte aan als 25 bij 25 cm. Het zijn duivelse dingen. Als zij ontploffen ontstaat er een gele of groene rook of stof, wat erin komt is er geweest, of het nu mens, dier of plant is. De mensen worden helemaal zwart en het vlees valt van hun botten, zo scherp is het gif.

  Een andere versie geeft :

  De vliegtuigen werpen tussen de Zwarte Zee en de Noordzee een geel stof af. Daardoor wordt een dodelijke streep gemaakt, recht als een pijl gaande van de Zwarte Zee naar de Noordzee, zo breed als half Beieren. In deze zone kan geen grashalm meer groeien, laat staan een mens leven. De Russische aanvoer van voorraden naar het front is onderbroken.

  13-06-2013, 21:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Actie  Actie : toon aan iedereen dat je christen bent, in plaats van dobbelstenen, poppetjes, dennegeurstrips of andere stuff hang een rozenkrans of kruisje aan je achteruitkijkspiegel!!

  13-06-2013, 20:27 Geschreven door Claudia  


  12-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God is niet opschepperig. God is niet trots. God is teder, liefdevol en toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid. 31/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, DE WEG WAARLANGS IK MIJZELF LAAT ZIEN AAN GODS KINDEREN OP DEZE AARDE, BESTAAT UIT SLECHTS EEN BRON EN DAT IS DE HEILIGE GEEST. Op geen enkele andere wijze kan Ik Mijzelf aan hen bekend maken.

  ZONDER DE AANWEZIGHEID VAN DE HEILIGE GEEST KAN MIJN STEM NIET GEHOORD WORDEN. Indien dus de Heilige Geest neerdaalt op een uitverkoren ziel dan kan Mijn stem hoorbaar gemaakt worden. Maar let op. De Heilige Geest kan alleen verblijven in zielen die luisteren en gewoon doorgeven wat hun is meegedeeld.

  De Heilige Geest kan wel mensen inspireren om Gods Woord te spreken, maar die zielen mogen daar niet van afwijken. Welke persoon ook schrijft, meedeelt, spreekt en zegt dat hij het Woord van God vertegenwoordigt, hem geschonken door de kracht van de Heilige Geest, hij mag nooit zijn eigen interpretatie geven van Mijn Allerheiligste Woord.

  GELIJK WIE GODS WOORD VERKONDIGEN EN DAARTOE IN STAAT GESTELD ZIJN DOOR DE HEILIGE GEEST, ZULLEN DAAROVER NOOIT OPSCHEPPEN. ZIJ ZULLEN NOOIT EEN ANDER IN MIJN NAAM VEROORDELEN, KWAAD SPREKEN VAN ANDEREN OF HEN BELASTEREN. WANNEER JULLIE ZIEN DAT DIT TOCH GEBEURT DAN WETEN JULLIE DAT DE HEILIGE GEEST NIET AANWEZIG IS.

  Veel valse profeten schreeuwen het luidkeels uit, opscheppend over het feit dat zij de gave van de Heilige Geest ontvangen hebben, maar dat is een leugen. Herken de leugenaar wanneer hij zegt dat hij een kenner is, geweldig geschoold in godgeleerdheid – en op grond daarvan meer weet over Mij dan anderen – en die er dan aanspraak op maakt de autoriteit ontvangen te hebben om anderen te veroordelen die zeggen dat zij in Mijn Naam spreken. Die aanmatiging kan nooit van God komen.

  God is niet opschepperig. God is niet trots. God is teder, liefdevol en toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid. Hij zou aan geen enkele echte profeet, ware leerling of heilige dienaar ooit toelating geven om een ander in Mijn Naam te schaden of te beledigen.

  Hoed jullie voor de valse profeten die de gave van de Heilige Geest niet bezitten, want zij zullen jullie op een dwaalspoor brengen. Zij zullen jullie in de tegengestelde richting leiden van het pad dat Ik voor ieder van jullie gekozen heb.

  Jullie Jezus

  12-06-2013, 21:19 Geschreven door Claudia  


  09-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal elke natie treffen overeenkomstig de omvang van het aantal onschuldigen die zij vermoord hebben. 29/5/2013

  God de Vader : Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. In Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. IK BEN DE MEESTER OVER LEVEN EN DOOD. NIEMAND BESCHIKT OVER DE AUTORITEIT OM TUSSENBEIDE TE KOMEN IN LEVEN OF DOOD ZOALS ALLEEN IK, JULLIE ALMACHTIGE VADER, IN BEIDE KAN TUSSENKOMEN.

  Wanneer de mens begint te geloven dat hij even goed, zo niet nog machtiger is dan Ik, zal hij trachten Mij te evenaren. Wanneer de mens de controle wenst over Mijn Schepping, wordt hij door Satan bekoort tot zonde. Wanneer de zonde van hoogmoed de ziel in dergelijke mate besmet, zal de mens Mij trotseren door het leven op Aarde te vernietigen.

  Waarom zou de mens dat willen doen? Hij wil macht verkrijgen over wat hem vrijelijk door Mij gegeven werd, wanneer hij het leven van een kind in de moederschoot vermoordt. Wanneer hij de bevolking onder controle wenst te houden, zal hij het leven voor de geboorte vernietigen en diegenen doden waarvan hij vindt dat die niet langer moeten blijven leven.

  MIJN DOCHTER, ER BESTAAT EEN PLAN BIJ EEN GROEPERING OM DE GROEI VAN DE WERELDBEVOLKING AF TE BREKEN. En dat gebeurt door het verschrikkelijk kwaad dat teweeggebracht wordt door abortus. DE TOENAME VAN ABORTUS EN DE SNELLE INTRODUCTIE ERVAN OVER DE HELE WERELD IS NIET TOEVALLIG. Hij wordt over alle landen verspreid. Die naties die bezwaar maken tegen abortus zullen door het beest met de tien horens aan de kant geschoven worden en gedwongen om deze gruwel in te voeren.

  DOOR MIJN HAND ZAL IK EEN STRENGE STRAF LATEN NEERKOMEN OVER DE NATIES DIE ABORTUS HEBBEN INGEVOERD. Jullie zullen dat zien gebeuren van zodra zulke wetten geïntroduceerd worden en door de straf die Ik zal toebrengen. Jullie zullen weten dat het Mijn Hand is, die zal neergekomen zijn op dergelijke verdorvenheid. Diegenen onder jullie die menen het recht te hebben om te moorden, weet dat dit recht niet bestaat. Dood iemand en jullie zullen geen leven hebben. Het eeuwig leven zal niet jullie deel zijn, indien jullie deelnemen aan gelijk welke handeling die zo’n goddeloze wetten in het bestaan roepen. DEZELFDE STRAF ZAL NEERKOMEN OP DIEGENEN DIE EUTHANASIE DURVEN RECHTVAARDIGEN.

  Mijn Barmhartigheid is overvloedig en Ik zal diegenen vergeven die het verschil tussen goed en kwaad niet begrijpen. Maar wanneer jullie vrijwillig deelnemen in het wereldplan om het leven te vernietigen, als deelgenoot van een satanische groep, dan zijn jullie verdoemd. Jullie toekomst is bezegeld door de belofte die jullie het beest gedaan hebben, en weldra door jullie verbintenis met de antichrist.

  Door onschuldig leven te doden en de wetten daarvoor af te dwingen, overtreden jullie openlijk een van Mijn belangrijkste geboden – gij zult niet doden. Wanneer jullie dergelijke  genocide plannen op zulk een wereldwijde basis, dan voeren jullie het werk uit van de duivel en daarvoor zal Ik jullie vernietigen.

  Ik geef jullie vooraf waarschuwingen, maar indien dan deze gemene wetten niet beknot worden, laten jullie Mij geen keuze. DE AARDE ZAL BEVEN MET ZULK EEN KRACHT DAT ZIJ JULLIE ZAL VERZWELGEN. IK ZAL ELKE NATIE TREFFEN OVEREENKOMSTIG DE OMVANG VAN HET AANTAL ONSCHULDIGEN DIE ZIJ VERMOORD HEBBEN. Als Ik niet tussenbeide kom, zullen jullie landen spoedig door het beest verslonden worden en niemand zal overblijven. Jullie moeten weten dat de zonde de Aarde in zulke mate besmet heeft dat er slechts een sprankje Licht overblijft. Dat Licht is het Licht van God en het is aanwezig in Mijn Zoon en Zijn Mystiek Lichaam. Jullie zonden blijven Hem geselen en dat zal toenemen tot op het punt dat Zijn Kerk zal gekruisigd worden. Wanneer dat gebeurt, zal de duisternis neerdalen en dan zal het einde komen.

  Mijn Toorn heeft zijn limiet bereikt. Jullie gebeden zullen helpen om sommige bestraffingen te matigen, die Ik over deze ondankbare wereld en over die boosaardige zondaars zal doen neerkomen, maar niet alle bestraffingen want deze moeten plaatsvinden, zodat Ik de plannen om jullie te verwoesten, kan stoppen. Indien Ik niet zou trachten om een halt toe te roepen aan de verspreiding van zulke gruwelen, dan zou er geen berouw zijn. Geen schaamte. Geen besef van het feit dat Ik, God de Allerhoogste, leven schep en het wegneem overeenkomstig Mijn Wil. Niemand anders heeft de macht zo te handelen.

  Mijn Toorn heeft zich de eeuwen door aan Mijn kinderen getoond, maar tot nu toe hebben jullie de straffen getrotseerd, die Ik nu zal laten neerkomen op diegenen die schuldig zijn aan de invoering van de abortus.

  Jullie Vader

  God de Allerhoogste

  09-06-2013, 21:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Stem zal, naarmate zij luid weerklinkt, in de volgende fase miljoenen naar Mij toetrekken en vervolgens in de laatste fasen miljarden. 28/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben net nu alle delen van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie meeslepen – niet één zal uitgesloten worden - in Mijn armen van barmhartigheid, zodat Ik hen in Mijn Koninkrijk kan brengen.

  MIJN PLAN IS ZEER GEDETAILLEERD EN TOCH IS HET EENVOUDIG. MIJN STEM ZAL, NAARMATE ZIJ LUID WEERKLINKT, IN DE VOLGENDE FASE MILJOENEN NAAR MIJ TOETREKKEN, EN VERVOLGENS IN DE LAATSTE FASEN MILJARDEN. Veel meer mensen zullen de waarheid horen, maar zij zullen haar niet aanvaarden, totdat plaatsvindt wat Ik jullie gezegd heb. Mijn missie zal zich vlug uitbreiden en dan, wanneer iedereen weet dat Ik het ben, Jezus Christus, die deze hemelse oproep doe, dan zullen zij Mij vervoegen. Mijn missie zal beantwoord worden, zelfs door hen die deze boodschappen afwijzen.

  Jullie, Mijn volgelingen, mogen dan wel ontmoedigd zijn omwille van de beschimpingen die jullie voor Mij zullen moeten verduren, maar het zal niet lang duren.  Mijn Liefde voor Gods kinderen is zo groot dat zij kan vergeleken worden met die van een ouder die vele kinderen heeft. Sommige kinderen zullen hun moeder en vader eren en de liefde die zij ontvangen, beantwoorden. Andere kinderen zullen hun ouders wegduwen, hun zusters en broers slecht behandelen, alvorens uiteindelijk alle banden te verbreken. Omwille van de bloedbanden en de liefde, zal alle moeite gedaan worden, niet alleen door de ouders, maar door de broers en zussen, om die verloren kinderen terug te brengen in de schoot van hun familie. En wanneer dat gebeurt, zullen alle zonden, woede en afwijzing vergeten zijn.

  Mijn volgelingen, terwijl jullie de toorn van anderen moeten tegemoet zien, moeten jullie toch rustig en geduldig blijven. Jullie doorzettingsvermogen zal op de proef gesteld worden en sommigen onder jullie zullen afvallen. Wanneer dat het geval is, zullen Mijn trouwe volgelingen alles in het werk stellen om jullie terug te brengen, zodat jullie Mijn oproep kunnen beantwoorden.

  Jullie geliefde Jezus

  09-06-2013, 21:45 Geschreven door Claudia  


  07-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vuur regent het - Barbara

  Vuur regent het, een aardbeving die mensen doet ontwaken

  Gepubliceerd op 30 mei 2013

  Ik wil jou. Ik wil je hart nu. Zie je leven zoals je het kent als voorbij, en kom onder mijn 100% leiding. Maak radicale veranderingen in wie je bent en word zoals Ik je gemaakt heb om te zijn. Nu gaan de dingen niet meer over jou. De omvorming van je hart kan nog altijd plaats vinden, maar de grootste uitstorting van Mijn genade en de aanwezigheid van Mijn glorie komt naar jullie toe, Mijn kinderen, op jullie aarde zoals nooit tevoren. Open jezelf voor de radicale veranderingen die Ik nu jullie zal voorzetten.

  Mijn kinderen, doe wat Ik jullie oproep te doen, wanneer Ik jullie oproep het te doen; wees niet bang. Ik ben de IK BEN, en wanneer Ik vraag aan jullie om dingen te doen zal Ik zorgen voor de manier waarop het te doen. Ga weg van jullie wereld en zie de dingen door Mijn ogen. Bid om de dingen door Mijn ogen te zien. Neem de focus op jezelf en je tocht nu af en focus op Mijn liefde en wat je kan zien door Mijn ogen. Als ik je vraag om te gaan, ga.

  Ik doe nu wat extreme dingen in de levens van Mijn kinderen. Wie zal luisteren en open staan voor wat ik wil dat ze doen? Grote dingen beginnen nu aan te breken rondom jullie. Ik wil soldaten die voorbereid zijn om tegen de vijand op te komen omwille van Mijn liefde. Vraag dat Ik jullie verteer (van liefde), en Ik zal dit doen. Wanneer Ik jullie verteer en al wat je doet is gemotiveerd en bevolen door Mij dan zullen de mirakels nooit ophouden. Verwacht alsjeblieft grote dingen van Mij. Verwacht mirakels, verwacht mensen dat ze tot de reddende wetenschap komen van de genadevolle boodschap. Verwacht mensen dat ze beseffen dat Ik, de God van Abraham, Isaak en Jacob en de enige ware God en Schepper van het universum ben.

  Het maakt niet uit hoe slecht de dingen kunnen eruitzien, verwacht Mij nu dat ik beweeg in miraculeuze en grote wegen. Blijf je zuiveren, afzonderen en reinigen, ja, maar haal je gezichtspunt van jezelf af en richt je focus op Mij. Focus jezelf nu hoe Ik de dingen zie. Ik zal je ogen geven om de pijn te zien, maar Ik zal je ook de mogelijkheid geven er iets aan te doen.

  07-06-2013, 16:55 Geschreven door Claudia  


  06-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoek de stille en rechte paden - Hille Kok 22-5-2013

  Zoek de stille en rechte paden

  * Bescherm u door het H. Kruisje te dragen van de Vader!! Keer terug naar de Rooms Katholieke Kerk, vraag om vergeving voor uw zonden in het H. sacrament van de Biecht!!

  * De treurenden zullen getroost worden !! De Liefde zal hun overschaduwen in deze moeilijke tijden!!

  * De mensen zullen zichzelf niet meer kunnen helpen zonder de hulp van God de Vader!!! Blijf toch dicht bij Hem!!! Hij IS de Waarheid!! Hij zal u helpen en beminnen en Zijn Waarheid in uw hart laten voelen!! Volg Hem ook op de smalle paden!! Het is nog maar het begin van alles wat er staat te gebeuren!! Hoe trouwvol zal u moeten zijn om dit te kunnen ondergaan!! Nog vele malen zal de Vader u allen moeten troosten, maar de overwinnende vaandel zal dan voor de overgebleven trouwe volgelingen zijn!!

  Nu zullen er nog velen in paniek geraken door die valse regels en misleidingen!! Satan misleid zovelen waardoor ze in wanhoop geraken. Het is een tijd van droefheid die de mensheid zal ondergaan!! Veel zal er in de natuur veranderen zoals velen dit zullen ondergaan!! De dieren zullen u aanvallen!! Ook de natuur zal uitgeput raken!! Sneeuw, Hagelstenen zo groot als ijsballen zullen de aarde bedekken!!

  Dit alles door de verdorvenheid waarin de wereld zich bevindt. Door de sexuele ontaardheden zullen vele zielen verloren gaan!!! De wereld is een poel van verderf geworden!! De geestelijke vrijheid zal uw zielen verloren doen gaan : alles mag en alles kan in deze tijd van geloofsafval!! Wat een boosaardige zet die valse vrijheid die de mens wordt aangereikt!!! Zovele zielen zal de Satan weg gaan nemen van de Vader!!! God de Vader ziet met droefheid toe hoe de mensen zo blind kunnen zijn en zich gedragen als beesten!! Wat een teleurstelling als hun de dood onder ogen gaan zien!! De Hel staat dan voor hun open!! Hoeveel zelfmoorden zullen er komen!!

  Hoe graag wil de Vader u allen helpen en troosten, maar Zijn Liefde wordt afgewezen!! Het leven dat zij leven van genot en hebzucht is de weg van de valse vrijheid van de Satan!! De wereld van mannen met mannen!! Vrouwen met vrouwen zijn ongehoord en godslasterlijk!! Vrouwen die aanleiding geven door te verklaren dat het Liefde is, zijn leugenaars, de leugen komt van de Satan en niet van God!!! Het is een valse Liefde die wordt bedreven!! Uw kinderen zullen u na gaan doen en ook in de zonde leven!! Ze spreken de woorden na van de ouderen en hun daden na gaan doen!!

  God heeft de schepping met zoveel Liefde gemaakt, niet door een oerknal, maar uit Liefde en zachtheid!!

  * Wees voorbereid op datgene van wat er staat te gebeuren!!! Blijf bij het Ene Ware Katholieke Geloof!! Laat u niet misleiden!!

  * Zoek de plaatsen waar Moeder Maria u staat op te wachten!! Zoek de waarheid, de Liefde, de stilte...

  06-06-2013, 22:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik beloofde de wereld het Boek van Waarheid en Ik kom nooit terug op Mijn Heilig Woord 26/5/2013

  God de Vader : Mijn liefste dochter, Mijn geliefde kinderen zijn momenteel in verwarring. Ik verlang hun te zeggen, en vooral aan diegenen die twijfels hebben omtrent deze goddelijke boodschappen aan jou omdat Ik hen liefheb, dat zij niet moeten vrezen.

  Vrees veroorzaakt twijfel. Twijfel brengt verwarring. Verwarring kan leiden tot bezorgdheid en ten slotte zullen jullie blind worden voor de waarheid. De waarheid zal nooit gemakkelijk zijn om te aanvaarden, want de waarheid openbaart zowel het goede als het slechte. Niemand wil het slechte horen en liever dan de leiding te aanvaarden die de wereld geschonken wordt naar Mijn verlangen, zal de mensheid uit angst terugdeinzen.

  IK ZEND MIJN PROFETEN OM JULLIE TE HERINNEREN AAN MIJN ONEINDIGE LIEFDE VOOR IEDER VAN MIJN DIERBARE KINDEREN. Ik stuur hen ook om jullie te waarschuwen voor de hindernissen, die voor jullie zullen geplaatst worden door de duivel om jullie van Mij weg te trekken. Wanneer Ik deze dingen openbaar, is dat niet bedoeld om jullie te verontrusten, maar om jullie te redden en te beschermen tegen kwaad.

  De waarheid die jullie gegeven is in Mijn heilig boek, de Bijbel, is er voor jullie om te lezen. Neem haar niet om er jullie eigen versie van te maken, want het is niet Mijn wens dat jullie de waarheid verdraaien.

  IK BELOOFDE DE WERELD HET BOEK DER WAARHEID EN IK KOM NOOIT TERUG OP MIJN HEILIG WOORD. Dat boek geef Ik jullie nu, zodat Ik Mijn kinderen kan verzamelen vanuit de vier hoeken van de wereld. 

  Mijn vijanden zullen proberen om de verspreiding van de inhoud van het Boek der Waarheid te stoppen. Sta hen niet toe jullie hiervan af te leiden, want wanneer dat gebeurt zullen zielen voor Mij verloren gaan.

  Wees dankbaar dat Ik, jullie geliefde Vader, jullie dit grote geschenk geef, want jullie zullen Mijn leiding nodig hebben, vooral op dit moment, daar de Antichrist nu aan de hele wereld zal voorgesteld en zichtbaar worden. Door het Boek der Waarheid zal jullie getoond worden hoe jullie je zielen kunnen beschermen tegen de besmetting die hij gepland heeft om aan de wereld toe te brengen.  Elke bescherming wordt jullie gegeven om jullie te helpen om niet alleen jullie eigen ziel te redden, maar de zielen van miljarden.

  AAN HET RESTLEGER ZULLEN DE GROOTSTE KRACHTEN GEGEVEN WORDEN OM HET BEEST TE VERSLAAN. HET ZAL STERK GENOEG ZIJN OM DAT TE DOEN, WEES DUS NOOIT ONTMOEDIGD WANNEER MIJN VIJANDEN PROBEREN TE VERHINDEREN DAT JULLIE JE OVER DE WERELD VERMEERDEREN. Hun macht zal vernietigd worden en zij die zwak zijn en de leugens geloven die hen weldra zullen voorgesteld worden in de Naam van Mijn Zoon, zullen voor Mij verloren zijn. Alleen door jullie liefde voor Mij en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, en door de kracht van de Heilige Geest kunnen al Mijn kinderen gered worden.

  Ik zal jullie altijd beschermen en bewaken. Verhef jullie zielen tot Mij door jullie trouw aan Mijn Zoon en aan jullie zal de meest prachtvolle gave van Mijn Nieuw Paradijs geschonken worden.

  Laat niemand jullie verhinderen om jullie rechtmatige erfdeel op te eisen. Laat niemand jullie tegenhouden om te strijden voor de zielen van al Mijn kinderen, want jullie hebben de nodige genaden gekregen om zelfs de zielen te redden van diegenen die Mij het meest beledigen. Ik bemin jullie, kinderen. Ik wacht op jullie antwoord op deze oproep uit de Hemel. 

  Jullie geliefde Vader

  06-06-2013, 22:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik, de Moeder van God, zal de macht van de duivel vernietigen in de harten van hen die beroep doen op mij 26/5/2013

  Mijn kind, je moet nooit luisteren naar hen die proberen jou te doen stoppen met deze heilige missie. Het is belangrijk dat je in vereniging blijft met mijn geliefde Zoon en weet dat deze stemmen, die tegen mijn Zoon lasteren, zich zullen blijven vermenigvuldigen. De haat die uit hun mond vloeit, is niet tegen jou gericht, maar tegen het Heilig Woord van mijn Zoon. Nu weet je hoeveel vijanden mijn Zoon in de wereld heeft. ZIJ DIE HEM HET MEEST KWETSEN ZIJN DIEGENEN DIE ZEGGEN VAN HEM TE HOUDEN, MAAR HEM NU VERWERPEN, TERWIJL HIJ SPREEKT DOOR GODS UITVERKOREN PROFETEN.

  ZIJ DIE MIJ, DE HEILIGE EN ONBEVLEKTE MOEDER VAN GOD, GEBRUIKEN OM ZICH TE VERBERGEN, TERWIJL ZIJ SCHUNNIGHEDEN UITSCHREEUWEN, VULLEN MIJ MET TRANEN VAN GROOT VERDRIET. Hun harten zijn zo verhard en vol woede, dat de haat tegen deze boodschappen velen zal choqueren. Zij die geloven dat zij het Woord van God verdedigen maar diegenen afwijzen die in Zijn Naam komen, mogen nooit hen goedpraten die haat betonen of die anderen in Zijn Naam belasteren. Wanneer dat gebeurt en wanneer zij die beweren profeten te zijn dat doen, weet dan dat deze bittere aanvallen niet van God komen, want dat is onmogelijk.

  Ik, de Moeder van God, zal de macht van de duivel vernietigen in de harten van hen die beroep doen op mij. Als zij mij niet roepen, kan ik hen niet helpen. Als Mede-Verlosseres zou Ik nooit de waarheid kunnen ontkennen die mijn Zoon aan de wereld wil openbaren. Mijn plicht gaat uit naar mijn Zoon. Ik zou jullie nooit zeggen de duivel te verwerpen of aan te klagen om jullie vervolgens te misleiden door er aanspraak op te maken de Moeder van God te zijn.

  ZIJ DIE BEWEREN MIJ TE EREN DOOR MIJN HEILIGE ROZENKRANS MAAR GEMENE DINGEN ZEGGEN OVER MIJN ZOON, DOOR TE VERKONDIGEN DAT ZIJN BOODSCHAPPEN LEUGENS ZIJN, BELEDIGEN MIJN ZOON EN ONTEREN MIJ. Mijn zeer heilige rozenkrans, wanneer hij traag en vanuit het hart gebeden wordt, zal jullie harten voor de waarheid van deze missie openen. Jullie mogen nooit de hoop opgeven, zelfs niet indien de gave van onderscheiding jullie niet gegeven is. Zij zal jullie geschonken worden wanneer jullie mij vragen jullie ziel toe te wijden aan de zorg van mijn Zoon. Wanneer dit met een eenvoudige en nederige geest gedaan wordt, zal mijn Zoon jullie belonen met de gave van de Heilige Geest.

  Kinderen, jullie mogen de profeten van mijn Zoon nooit beledigen, zelfs niet indien jullie niet in hen geloven. Jullie moeten zwijgzaam blijven en voor hen