Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RIP mijn computer
  Mijn computer heeft letterlijk de geest gegeven, daarom vraag ik wat geduld met de berichtjes.

  31-05-2013, 23:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.10 geboden van je leven

  10 Geboden van je leven

  1. Je was al Kind van God voor je aardse start, want God heeft je met veel liefde geschapen en een onsterfelijke ziel in je lichaam geplaatst. Je bent geschapen om Hem bovenal lief te hebben en je naaste als jezelf.

  2. Je bent door de erfzonde belast en je moet door het doopsel ervan gezuiverd worden. De erfzonde is de zonde die Adam en Eva over zichzelf en de hele mensheid getrokken hebben. Hun zonde bestond erin dat ze zelf de kennis van God wilden hebben. Hun hoogmoed dreef hen tot ongehoorzaamheid jegens God. Daarom werden ze uit het aards paradijs gezet door de Aartsengel Michael. Ze werden veroordeeld tot een aards leven van pijn, miserie, bewerken van de aarde voor hun bestaan en de dood die een einde maakte aan hun leven. Zo werden ook hun nakomelingen tot dit leven veroordeeld. Tot Jezus kwam om ons van deze zonde te redden door Zijn kruisdood als offer aan God aan te bieden. Er is voor ons enkel een doopsel en een standvastig geloof in Jezus Christus' verlossing nodig om ons van deze zonde te bevrijden. Het vormsel is een hernieuwing van onze doopbeloften. Dan krijgt de vormeling een helper om zijn leven bij te sturen naar God toe : de Heilige Geest of ook Geest van God genoemd. Dit sacrament mag ook niet over het hoofd gezien worden, net zoals het sacrament van de Biecht en de Eucharistie. De biecht moet ons van de dagelijkse begane zonden bevrijden, door met een oprecht berouw onze zonden te belijden, om zo kwijtschelding van zonden te verkrijgen. En dan de Eucharistie die ons altijd aan de opoffering van Jezus Christus herinnert en de daarbij horende herinnering aan het Laatste Avondmaal. De wijn en hostie worden door de priester geconsacreerd om voor ons Jezus Lichaam en Bloed te worden. De hostie helpt ons om noodzakelijke kracht en energie te hebben om ons te richten naar de geestelijke kant van ons leven, en die moet leiden naar Liefde voor God en Liefde voor de medemens in daden omgezet. Zonder dit voedsel kunnen we Gods tegenstander (Satan) moeilijk de baas. Want hij wil onze val bewerken door ons te strikken in aardse neigingen en begeerten. Wij hebben als levenstaak ertegen te vechten om onze ziel te redden vooraleer we door de dood van de aarde worden weggenomen. Er is geen tweede zit of 'bissen' mogelijk.

  3. Daarna een liefdevol leven leiden naar God en de medemens toe, om het kind-zijn terug te krijgen en bij God, jouw Hemelse Vader te kunnen wonen (na dit aardse leven). Want je ziel is onsterfelijk en zal dan een thuis nodig hebben. Ofwel thuis bij God de Vader, ofwel in een kerker bij Satan. En als je God en je medemens niet graag ziet, dan kan je niet bij God wonen, want God is Liefde. Zonder Liefde in je hart ben je reddeloos verloren!

  4. Al het aardse is nep en enkel verblinding. Bovendien is het vergankelijk. Denk eraan, dat zelfs materie Liefde is. Materie is verdichte Liefdesenergie en komt van God! Het is dus nutteloos om aardse schatten te vergaren!

  5. Een relatie, communicatie met God, jouw Vader vanop de aarde uitbouwen door te bidden. Het belangrijkste gebed tot God de Vader werd ons aangeleerd door Jezus Christus nl. het Onze Vader.

          Onze Vader, die in de hemelen zijt.

          Geheiligd zij Uw Naam.

          Uw Rijk kome,

          Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel.

          Geef ons heden ons dagelijks brood.

          En vergeef ons onze schulden,

          gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

          En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.

          Want van U is het Koninkrijk, en de Kracht en de

          Heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

  6. Omarm het lijden als een reinigingsmiddel voor je ziel. Bovendien maakt miserie de mens meer meegaand naar God toe en naar zijn naaste. Het doet hem nadenken over het leven zelf en via deze weg komt hij normaal gezien bij God, zijn op hem wachtende Vader uit. God wil niets liever dan hem helpen bij zijn weg door dit aardse leven en hem in Zijn armen sluiten. De verloren zoon of dochter is teruggekeerd. Het is feest!

  Hoe vlugger je terug naar God komt, hoe vlugger je miserie en lijden verzachten of zelfs ophouden. Want lijden treft de mens, opdat hij zou terugkeren naar God en zijn ziel redden. Het aardse leven is een leerschool waar je de ziel naar God moet doen keren en tonen dat je Hem liefhebt en ook dat je door daden van Liefde te stellen, je Liefde bewijst voor je medemens.

  7. Zet je Liefde om in daden naar je medemens toe en wees van goede wil.

  8. Streef naar een rotsvast geloof in God. Geloof bovendien ook in het verlossingswerk van Jezus Christus, m. a. w. zijn dood op het kruis om ons mensen te bevrijden van zonden. We moeten alleen in hem geloven om bevrijd te zijn van zonden en proberen ons leven te leiden zonder zonden.

  9. Gods tegenstander (Satan) is een mislukkeling en verliezer. Hij minacht en verdrukt de mens. Hij is het toppunt van egoisme en hoogmoed. Hij haat mensen omdat ze Gods creatie zijn.

  10. Bemin je vijanden. Zo verdrijf je het kwaad en hou je het kwaad op een afstand. Liefde in het algemeen verdrijft Satan.

  31-05-2013, 23:35 Geschreven door Claudia  


  28-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eintijd Rozenkrans

  De Eindtijd Rozenkrans

  Op 1 dec. 2009 ontvangen door de mystiek begenadigde Signore Silvano Marini uit Cascia, Italië.

  De Heilige Maagd smeekt onder tranen, deze Eindtijd Rozenkrans te bidden, om de verschrikkelijke tijd te verkorten en de triomf der Verenigde Harten en Haar Onbevlekte Hart te bespoedigen.

  Deze rozenkrans bestaat, net als de Tranenrozenkrans, uit een medaille met erachter drie kleine kralen. Er zijn vervolgens zeven groepen van elk zeven kleine kralen. Tussen elke groep bevindt zich een grote kraal.

  Als u deze specifieke rozenkrans niet bezit, kunt deze ook in onderstaande volgorde bidden op een zelfgemaakt snoertje van zeven kleine kralen met aan de uiteinden een grote kraal.

  Op de medaille bidt men de geloofsbelijdenis: Ik geloof in God ...

  Op elk van de drie kleine kralen bij de medaille bidt men:

  O God, kom met Uw engelen om mij te redden. Heer, haast U mij te helpen!

  Op de 1e grote kraal bidt men:

  O heilige Aartsengel MICHAEL, 'Wie is als God' ?, leid ons tot bescheidenheid, om de 'duivel van de hoogmoed' te bestrijden, opdat wij gaan lijken op de Eucharistische Jezus met een nederig en zachtmoedig Hart, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

  Bid op de zeven kleine kralen:

  O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

  Bid na de zeven kleine kralen:

  Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

   

  Op de 2e grote kraal bidt men:

  O heilige Aartsengel GABRIËL, 'Macht van God', leer ons royaal te geven, om de 'duivel van de gierigheid' te bestrijden, opdat wij op Jezus gaan lijken, de Schenker van het eeuwige leven, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

  Bid op de zeven kleine kralen:

  O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

  Bid na de zeven kleine kralen:

  Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

   

  Op de 3e grote kraal bidt men:

  O heilige Aartsengel RAFAEL, 'Geneesmiddel van God', genees ons van alle ziekten en alle zonden van onzuiverheid, om de 'duivel van de ontucht' te bestrijden, opdat wij op Jezus gaan lijken, de Heilige en Zuivere van Hart, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

  Bid op de zeven kleine kralen:

  O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

  Bid na de zeven kleine kralen:

  Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

   

  Op de 4e grote kraal bidt men:

  O heilige Aartsengel URIËL, 'Vuur van God', leer ons geduldig te zijn, om de 'duivel van de woede' te bestrijden, opdat wij op Jezus gaan lijken, het geduldige Lam, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

  Bid op de zeven kleine kralen:

  O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, uw goddelijke Bruidegom.

  Bid na de zeven kleine kralen:

  Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

   

  Op de 5e grote kraal bidt men:

  O heilige Aartsengel JEHUDIËL, 'Geloofd zij God', help ons de goddelijke geboden te erkennen, om de 'duivel van de afgunst' te bestrijden, opdat wij op Jezus gaan lijken, Die de geboden van de Vader volkomen heeft nageleefd, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

  Bid op de zeven kleine kralen:

  O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

  Bid na de zeven kleine kralen:

  Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

   

  Op de 6e grote kraal bidt men:

  O heilige Aartsengel SEALTIËL, 'Gebed tot God', leer ons matig te zijn, om de 'duivel van de gulzigheid' te bestrijden, opdat we op Jezus gaan lijken, Die volmaakt is in al Zijn handelingen, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

  Bid op de zeven kleine kralen:

  O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

  Bid na de zeven kleine kralen:

  Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

   

  Op de 7e grote kraal bidt men:

  O heilige Aartsengel BARACHIEL, 'Zegen van God', leid ons in de ijver voor de Heer, om de 'duivel van de traagheid' te bestrijden, opdat we op Jezus gaan lijken, Die de Wil van de Vader heeft vervuld, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

  Bid op de zeven kleine kralen:

  O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

  Bid na de zeven kleine kralen:

  Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

   

  Laat ons bidden:

  O almachtige Heer, Die Zich nederig in de Eucharistie toont, wij bidden U op voorspraak van Maria, de Mystieke Roos, en Uw zeven Aartsengelen, die U dag en nacht, staande voor Uw Troon, loven: verleen ons Uw zeven christelijke deugden, opdat onze zielen gesterkt worden door de Koninklijke zalving, zodat wij de oorzaken van onze zonden overwinnen kunnen, en verleen ons nu en altijd Uw goddelijke zorg.  Amen.

   

  Goddelijke beloftes die verbonden zijn aan de Eindtijd Rozenkrans.

   

  Degene, die deze rozenkrans met geloof en liefde bidt

   

  1.     zal van elke straf bevrijd worden, en vermijdt de eerste dood gedurende de tijd van de "Zeven Zegels" van de Apocalyps.

  2.     zal door degenen die gered worden, met de troost van de uitverkorenen opgericht worden.

  3.     zal de verrezen Jezus vanaf de wolken zien komen.

  4.     zal door de zeven aartsengelen een speciale bescherming hebben, hetzij vóór of tijdens de tijd van de Apocalyps.

  5.     zal eraan bijdragen elke soort duivel (van de aarde, onder de aarde, van de wateren, van het vuur en van de lucht) te verdrijven.

  6.     zal tot de bewoners van het hemelse Jeruzalem behoren, dat op Dozulé neerdaalt.

  7.     zal nooit het geloof aan Christus en aan de katholieke Kerk verliezen.

  8.     zal 21 familieleden uit het vagevuur bevrijden, waardoor dezen van de vreugden van het Paradijs kunnen genieten.

  9.     zal 21 familieleden, die in het atheïsme en ongeloof zijn vervallen, uit de handen van de duivels ontrukken.

  10.   zal de Heer en de engelen helpen, de rechtvaardigen van andere religies te redden.

  11.   zal de Heer en de engelen helpen, het aanschijn van de aarde te vernieuwen.

  12.   zal alle gaven van de tweede Pinksteren ontvangen.

  13.   zal uit de handen van de Madonna, 'Mystieke Roos', de rozenkrans ontvangen met zijn, in Haar handschrift geschreven, eigen edele titel.

  14.   zal naast de bescherming van de eigen engelbewaarder ook die van de zeven aartsengelen van de Apocalyps krijgen.

  15.   zal van eigen ziekten genezen worden, en zal de genade ontvangen ook anderen te genezen.

  16.   zal zijn eigen huis en die erin wonen beschermen, en hun eigen goederen zullen door niemand weggenomen worden.

  17.   zal speciale openbaringen krijgen om de Bijbel te begrijpen, alsmede de laatste gebeurtenissen, om niet in verwarring te raken en bang te worden.

  18.   zal hoger op de mystieke ladder komen en de geheimen van het hiernamaals leren kennen.

  19.   zal vriend van de engelen en aartsengelen worden en zijn beschermheiligen zien.

  20.   zal met speciale edele titels in het gouden Boek des Levens ingeschreven worden, wanneer hij deze rozenkrans verbreidt.

  21.   zal bij andere naties onder de uitverkorenen en onder de nieuwe Koning van de vernieuwde wereld een speciale plaats in het hemels Jeruzalem krijgen, als hij deze rozenkrans verbreidt.

  zie : www.geestvangebed.nl 

   

  28-05-2013, 21:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerst zullen al diegenen die behoren tot de christelijke kerken tot Mij komen. 20/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, naargelang deze missie vordert, ZAL MIJN WOORD IN VELE TALEN GESPROKEN WORDEN. Mijn boodschappen, die vandaag aan jou gegeven worden, ontvlammen  Mijn heilig Woord in het Nieuwe Testament. Mijn boodschappen brengen de wereld ook het Woord van God in herinnering, dat opgetekend staat in de allerheiligste Bijbel.

  IK HERSCHRIJF HET WOORD NIET, IK HERINNER JULLIE SLECHTS WAT HET VANDAAG WIL ZEGGEN. Ik spreek ook tot de wereld om hen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, want Ik wil niet dat zij verloren gaan. Met grote liefde en vreugde zie Ik hoe Mijn trouwe volgelingen Mij aanvaarden voor wie Ik ben. DIEGENEN DIE ONMIDDELLIJK WISTEN DAT I K HET WAS, JEZUS CHRISTUS, DIE IN DEZE BOODSCHAPPEN TOT HEN SPRAK, ZIJN GEZEGEND. Zij zijn het die nooit twijfelden. Zij konden Mijn aanwezigheid voelen. Mijn Woord doorboorde hun hart als een zwaard. Mijn Geest raakte hun ziel aan. Zij wisten. Zij herkenden Mij en hoe lijden zij hiervoor.

  Jullie, Mijn dierbare kinderen, weet dat WANNEER JULLIE MIJN OPROEP BENATWOORDDEN IK JULLIE EEN BIJZONDER GESCHENK GAF, EEN ZEGENING, die jullie zal helpen om dit pad naar het eeuwig leven te doorstaan. Jullie zullen deze geschenken nodig hebben, omdat JULLIE DE RUGGENGRAAT VAN MIJN RESTLEGER ZULLEN ZIJN en jullie zullen de anderen leiden, die jullie ten slotte zullen volgen.

  MENSEN VAN ALLE LANDEN ZULLEN JULLIE VOLGEN wanneer zij geen kant meer op kunnen en jullie zullen Mijn Leer met hen delen. Al diegenen die trouw zijn aan Mij, Jezus Christus, zullen nieuwe geschenken ontvangen om zich in heel de wereld te verenigen in eenheid met Mij. Eerst zullen al diegenen die behoren tot de christelijke Kerken tot Mij komen. Vervolgens zullen te zijner tijd de Joden terugkeren en Mij eindelijk aanvaarden. Alle andere religies zullen zich de waarheid van Mijn Leer bewust worden en ook zij zullen Mij volgen. Maar allemaal zullen zij de waarheid niet aanvaarden, zelfs niet wanneer die vlak voor hun ogen aangeboden wordt.

  Dan zijn er nog de ongelovigen, waaronder vele goede mensen. Zij gebruiken het menselijk verstand om alle redenen naar voren te brengen waarom God niet bestaat. Toch zullen zij, alsook velen van hun christelijke tegenhangers die lauw zijn in hun geloof, als eersten naar Mij toelopen. Hun harten zullen ontsloten zijn en omdat zij gewoon al zullen zien welke bewijzen Ik meebreng, zullen zij weten dat Ik hen roep. Zij zullen Mij niet weerstaan, in tegenstelling tot die koppige zielen die denken dat zij meer weten dan Ik omtrent de belofte die Ik deed om terug te komen om het Laatste Verbond aan te bieden.

  Elke taak die Ik jullie geef, zal tot gevolg hebben dat steeds meer naties Mijn kruis opnemen om het ene pad naar Mij tot stand te brengen. Twijfel nooit om aan Mijn zijde mee te wandelen wanneer Ik jullie roep, want wanneer jullie Mij antwoorden, zullen jullie de macht van het kwaad vernietigen. Het kwaad kan jullie pijn geven, maar wanneer jullie Mij toestaan jullie te leiden, kunnen jullie gelijk welke hindernis op jullie weg te boven komen.

  Ik hou van jullie en Ik leid jullie, net zoals Ik Mijn gebedsgroepen over de hele wereld bescherm.

  Jullie Jezus

  28-05-2013, 21:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En dan, net wanneer zij Mij zullen vergeten zijn, zal Mijn Kerk uit de dood verrijzen, net zoals Ik dat deed. 19/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, in Mijn Nieuw Paradijs zal de dood niet langer macht hebben over de kinderen van God die Hem liefhebben.

  Deze boodschappen zullen helaas onnodige angst voortbrengen bij diegenen die geloven dat wanneer deze aarde is afgedankt ten gunste van de Nieuwe Hemel en Aarde, zij de dood zullen tegemoet treden. Dat is niet waar. Zij die genade vinden bij Mij en Mijn hand van barmhartigheid aanvaarden zullen de gave van het leven ontvangen. Zelfs atheïsten, ongelovigen, mensen die geen Christenen zijn en die van elk ander geloof zullen zich tot Mij keren en Mijn geschenk aanvaarden, nadat de Waarschuwing heeft plaatsgevonden. Dat zal gebeuren wanneer Ik het Beest zal overwinnen, want Ik zal eeuwig leven geven aan miljarden zielen die vandaag in de wereld leven.

  DE ZONDE, DOOR HET BEEST AAN ADAM EN EVA BEKEND GEMAAKT, ZAL OPHOUDEN TE BESTAAN. MIJN BARMHARTIGHEID ZAL HAAR VERSLAAN. EN NET ZOALS DE ZONDE HET LICHAAM VERWOEST, ZAL MIJN LICHT AAN DE MENSHEID HET EEUWIG LEVEN BRENGEN. DOOD, ZIEKTE, OUDERDOM, ZULLEN IN MIJN NIEUW PARADIJS NIET LANGER BESTAAN. MIJN UITVERKOREN KINDEREN - MILJARDEN VAN HEN - ZULLEN EEN VOLMAAKT LICHAAM EN EEN VOLMAAKTE ZIEL HEBBEN, IN EENHEID MET DE GODDELIJKE WIL VAN DE VADER.

  Mijn Vader gaf aan Adam en Eva eeuwig leven en zij wezen het af. En zo werd aan hen en aan al hun afstammelingen het geschenk van het Paradijs en het eeuwig leven geweigerd. Nu zal dat eindelijk veranderen. Mijn leven, dood en verrijzenis moeten nu opnieuw voltrokken  worden in deze laatste fase van Mijn verbond. Mijn Kerk is, net zoals Ik, vervolgd geweest en zij zal nu een wrede afstraffing ondergaan, een pijnlijke aanval en een toestand die zal lijken op een verpletterende nederlaag. En wanneer zij zal gekruisigd zijn en aan de kant geschoven, zal het erop lijken dat zij verbrand en vergeten is.

  HET HEIDENDOM ZAL GEDIJEN. MAAR OMDAT HET ZAL BEINVLOED EN GELEID WORDEN DOOR DE DUIVEL, ZAL HET EROVER WAKEN ZIJN WARE AARD NIET TE LATEN ZIEN. HET ZAL AAN DE WERELD WORDEN VOORGESTELD ALS EEN NIEUWE VORM VAN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID – EEN NIEUWE VORM VAN HUMANISME, WAARBIJ INGESPEELD WORDT OP AL DE NODEN VAN DE MENS. Deze noden zullen het recht om te zondigen insluiten, maar deze zonden zullen, met minachting voor God, gezien worden als de morele rechten van de mens.

  HOE WEERZINWEKKEND ZAL DEZE VERDORVEN EEN-WERELDRELIGIE ZIJN VOOR MIJ, JEZUS CHRISTUS. ZIJ ZULLEN MIJ NIET ALLEEN DE RUG TOEKEREN, MAAR ZIJ ZULLEN OOK SATANISCHE SYMBOLEN OPNEMEN WAARBIJ MIJN KRUIS OP DE MEEST BELACHELIJKE MANIER ZAL TENTOONGESTELD WORDEN. Mijn Hostie zal afgedankt worden. Een ander soort offer zal op de altaren van de kerken gebracht worden. Het zal het Beest zijn dat zij openlijk zullen vereren en in ruil zal hij hun veel macht geven. Daarom zullen velen geloven dat diegenen die over deze gruwel heersen, over wonderlijke krachten beschikken. En terwijl het erop lijkt dat zij een goede en rechtvaardige Kerk volgen, zal zij niets anders dan duisternis voortbrengen.

  IN DEZE KERKEN, DIE GEBOUWD WERDEN TOT EER VAN MIJ, JEZUS CHRISTUS, ZAL MEN GETUIGE IJN VAN VIERINGEN EN AANSTOOTGEVEND GEDRAG, MAAR IK ZAL NIET AANWEZIG ZIJN. EN DAN, NET WANNEER ZIJ MIJ ZULLEN VERGETEN IJN, ZAL MIJN KERK UIT DE DOOD VERRIJZEN, NET ZOALS IK DAT DEED. Zij zal opnieuw levend worden in openbare plaatsen. Dan zal Ik al Mijn kinderen verzamelen die trouw bleven aan Mijn Woord en diegenen wier ogen geopend werden voor de Waarheid. Vervolgens zullen wij opstijgen naar het Nieuw Paradijs samen met hen die de Grote Dag verwacht hebben, maar die dood zijn. 

  Zij die Mij afwijzen, nadat Ik elke mogelijk poging heb ondernomen om hun ziel te redden, zullen buiten geworpen worden. Dan zal Mijn Rijk beginnen en het koninkrijk dat Mij door Mijn Vader beloofd was, zal vorm krijgen.

  Heb nooit vrees voor de toekomst, want alleen Mijn nieuw Koninkrijk zal jullie arme, bezorgde harten voldoening schenken. Alleen Mijn nieuw Koninkrijk zal jullie eeuwig leven geven.

  Jullie moeten voor ieder van jullie bidden, opdat jullie waardig gemaakt worden om dat grote geschenk te ontvangen.

  Jullie Jezus

  28-05-2013, 21:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer de H. Geest tegenwoordig is, zal Hij zich als een vuur verspreiden en het Woord van God in vele talen herhalen. 18/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, de gave van de Heilige Geest is erg onbegrepen. Het is een kostbare gave en zij wordt over de mensheid uitgestort vanwege Gods edelmoedigheid. Zij wordt aan allen met grote liefde gegeven, maar niet iedereen aanvaardt ze. Niet iedereen is in staat deze gave te ontvangen. Zij die geloven deze gave te verdienen omdat zij beweren Mij te kennen en die onderricht werden over elk aspect van de theologie, zijn daarom niet noodzakelijk voorbereid deze allerheiligste gave te ontvangen.

  TIJDENS DE TIEN DAGEN IN HET CENAKEL, WAS HET NODIG DAT MIJN GELIEFDE MOEDER GEDULDIG HET BELANG VAN DE NEDERIGHEID ONDERWEES AAN DE APOSTELEN. ZONDER NEDERIGHEID KAN MEN NIET MET DEZE HEMELSE GAVE VERVULD WORDEN. Sommige van Mijn apostelen dachten dat zij als uitverkoren leerlingen beter waren dan gewone mensen omdat zij dichter bij Mij stonden en dat anderen daarom automatisch aan hun voeten moesten neervallen. Maar dat is natuurlijk niet wat Ik hun leerde. Mijn Moeder had vele uren nodig om hen uit te leggen dat hoogmoed de Heilige Geest kan verhinderen om hun ziel binnen te komen.

  Wanneer de Heilige Geest een ziel binnenkomt, brengt Hij vele gaven mee. Het kan de gave van kennis zijn, de gave van talen, de gave van wijsheid, de gave van liefde, de gave van genezing of de gave van profetie. Wat Mijn apostelen betreft, zij beseften spoedig dat van zodra zij deze gave ontvingen, zij daarna de zonde van hoogmoed nooit meer konden toelaten hun zending te bezoedelen. WANT VAN ZODRA DE HOOGMOED DE KOP OPSTEEKT IN EEN PERSOON DIE DE GAVE VAN DE HEILIGE GEEST ONTVANGEN HEEFT, DAN VERDWIJNT DE GEEST VAN GOD EN IN ZIJN PLAATS ZAL ZICH DE GEEST VAN DUISTERNIS OPHOUDEN.

  Een duistere ziel kan het licht van de Heilige Geest niet over anderen uitgieten. Zij kan alleen duisternis verspreiden. Duisternis van de geest misleidt anderen. Het is vooral bedrieglijk wanneer het komt van iemand die beschouwd wordt als een heilige leerling of een deskundige in Mijn Leer. Al wat daaruit voortkomt zijn haat, ongemak en een gevoel van hopeloosheid.

  Om de gave van de Heilige Geest te ontvangen moeten jullie zielen gezuiverd zijn en vrij van de zonde van hoogmoed, anders zal zij jullie nooit worden verleend. WANNEER DE HEILIGE GEEST TEGENWOORDIG IS, ZAL HIJ ZICH ALS EEN VUUR VERSPREIDEN EN HET WOORD VAN GOD IN VELE TALEN HERHALEN. HIJ ZAL DE GENEZING VAN GEEST, LICHAAM EN ZIEL MEEBRENGEN EN TEGELIJK DE WIJSHEID DIE ALLEEN VAN GOD KAN KOMEN, HIJ ZAL WERELDWIJD BEKERINGEN TEWEEGBRENGEN.

  Dit dan zullen de vruchten zijn waardoor jullie zullen weten waar de Heilige Geest aanwezig is. De overvloed van elke mogelijke gave, inclusief wonderen van de Hemel, zijn nu duidelijk gemaakt in het Boek der Waarheid voor het welzijn van allen - het boek dat beloofd werd aan de hele mensheid voor deze tijden. Aanvaard het met een dankbaar hart en dank God voor één van de laatste hemelse geschenken voor de Grote Dag.

  Jullie Jezus

  28-05-2013, 21:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij zullen onmiddellijk vergeving ontvangen indien zij de moed zouden opbrengen Mij te roepen om hen uit hun ellende te bevrijden. 17/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, jij moet weten dat alle zondaars, vooral diegenen die verschrikkelijke dingen gedaan hebben, naar Mij moeten komen. Ik hunker naar hun aandacht en ik wil hen in Mijn Hart bergen want Ik bemin hen. ZIJ ZULLEN ONMIDDELLIJK VERGEVING ONTVANGEN indien zij de moed zouden opbrengen Mij te roepen om hen uit hun ellende te bevrijden. Zij mogen Mij nooit vrezen, want Ik Ben altijd barmhartig. Zij zijn Mij dierbaarder dan zij die beweren Mij op aarde te vertegenwoordigen, maar die eigenlijk schijnheilig zijn, net zoals de Farizeeën dat waren.

  Geef Mij jullie hand. ONGEACHT WELKE DINGEN JULLIE GEDAAN HEBBEN, IK ZAL OVER JULLIE NEERDALEN. MIJN GEBED DAT NU VOOR JULLIE GEGEVEN WORDT, ZAL JULLIE IN MIJN HART BRENGEN EN IK ZAL IN JULLIE  VERBLIJVEN EN JULLIE ZULLEN GERED ZIJN. 

  Ga in vrede Mijn kind, want Ik zal hen die Mij om vergeving smeken nooit in de steek laten.

  Jullie Jezus

  28-05-2013, 20:52 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 107

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  107 Gebed : Red mij van het vuur van de hel 17/5

  Ik ben een vreselijke zondaar, Jezus.

  Door mijn handelingen heb ik anderen vreselijk doen lijden.  

  Als gevolg daarvan ben ik uitgestoten.

  Nergens op aarde word ik nog verdragen.

  Red mij uit deze woestenij en behoed mij voor de greep van de duivel.

  Sta mij toe berouw te hebben.

  Aanvaard mijn wroeging.

  Vervul mij met Uw kracht en help mij op te staan uit de diepten van wanhoop.

  Lieve Jezus, ik overhandig U mijn vrije wil, om met mij te doen zoals U verkiest, opdat ik kan gered worden van het vuur van de hel. Amen.

  Jullie Jezus

  28-05-2013, 20:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belgie en Luxemburg - Elisabeth

  Jezus : Wie zal zich in uw land tegen Satan verzetten? Op wie mag Ik rekenen? De kracht van Mijn Liefde is grenzeloos. Ik vraag u, samen te werken met Mijn Engelen. Wees Mijn getuigen, waar gij ook zijt. Ik zal u de kracht geven, die gij nodig hebt. Blijf in Mij door Mijn genade. Zij zal u gegeven worden, wanneer gij doet wat Ik u zeg. België, het land waar Mijn Moeder zo vaak gekomen is!! Zij heeft u gevraagd: "Geef aan Mijn Zoon de eerste plaats in uw hart". Vrede en orde zullen heersen wanneer uw harten zullen omgevormd zijn.

  In Beauraing heeft Zij u gevraagd: "Houdt gij van Mijn Zoon?" Gij hebt het niet begrepen, dat Zij aan u een totale liefde voor Mij vroeg, een onverdeelde liefde. De liefde, die u het werkelijke geluk, de werkelijke vreugde, en een weldoende vrede verschaft, wordt in overvloed geschonken aan hen, die Mijn Wil volbrengen. Bemin Mijn Wil. Het is in deze Wil, dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest u zegenen.

  Jezus : Kind, denk eraan dat Mijn Heilige Moeder om u weent. Gij [in Luxemburg] - hebt uw God verwaarloosd en Hem vervangen door uw idool "het geld". Uw hart is even hard geworden als uw muntgeld. Gij bewaart uw waardepapieren achter slot en grendel. Ja, uw veiligheid [in geldzaken] zal vlugger aan het wankelen gebracht worden dan gij wel denkt. Pas maar op, dat gij door uw hoofd te verliezen [omwille van financiële moeilijkheden], ook niet uw ziel verliest. Het gevaar beloert u en gij rust op uw lauweren, denkend dat niets u kan overkomen. Gij zult moeten vluchten, en gij zult niet alles kunnen meenemen, want, anderen dan gij, zullen uw koffers wegnemen. Dan zult gij u Mij herinneren, en dan zult gij terug tot Mij komen, wanneer gij uw huis leeg gevonden hebt. Dan zult gij u herinneren, dat Ik uw Heer en God ben.

  28-05-2013, 20:41 Geschreven door Claudia  


  26-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 10 Geboden - 2

  5. Gij zult geen moord begaan :

  Als er aan de naaste in Liefde wordt gedacht, wordt dit gebod vanzelf nagekomen. Want de Liefde zal hem nooit schade berokkenen en nog minder hem naar het leven staan. Het gaat niet alleen maar om het leven ontnemen dat de mens op aarde leidt, maar het gaat ook om het ontnemen van de mogelijkheid zich positief te ontwikkelen. Want enkel op aarde kan de mens veranderen tot kind van God. Daarom laadt de mens een enorme grote schuld op zich, wanneer hij zich aan het leven van een ander vergrijpt, wanneer hij het met geweld afbreekt en daardoor van de ziel van die ander een genadegeschenk van Mij afneemt. Dan begaat hij een dubbele zonde, tegen de naaste en ook tegen Mij, zoals trouwens elke overtreding van het gebod van de liefde tot de naaste ook een overtreding is van de liefde tot Mij. Deze mens ontzegt zijn naaste op die manier ook Mijn Liefde die hem heeft geschapen.

  Het aardse leven ontnemen is nooit goed te praten, zelfs wanneer edele motieven de aanleiding zijn. Het leven van het lichaam werd alleen maar om reden van de ziel gegeven, zodat de ziel zich in dat lichaam in opwaartse lijn kan ontwikkelen. U mag het aardse leven van het lichaam niet als het voornaamste doel beschouwen en alleen daar aandacht aan schenken. Maar nog minder mag u het leven als onbelangrijk houden en menen dat u het naar willekeur mag beëindigen.

  Maar er zijn ook uitzonderingen :

  * waar dwang aanwezig is door aardse machthebbers (vb. soldaten in een oorlog)

  * waar de mens in nood handelt om zijn leven te behouden (zelfdefensie)

  * waar de mens zich innerlijk verzet, maar zich toch niet kan verzetten tegen het aardse gebod (vb. politie) Dan wordt alleen de instelling van die persoon, die een daad verricht tegen dit gebod, beoordeeld.

  opm. Waar de mens tegen het gebod zondigt vanuit zijn hart, wordt hij verantwoordelijk gesteld voor zijn daad.

  6. Gij zult geen echtbreuk plegen :

  Dit gebod omvat ALLES wat met vleselijke begeerten samenhangt.

  Het betreft : * De richting die de zinnen nemen.

                   * Het zich uitleven op seksueel gebied.

  Ik gaf daartoe het recht met de woorden : Ga en vermenigvuldig u. Ik heb de mensen zo geschapen dat het lichaam van man en vrouw verlangen naar vereniging. Het einddoel ervan is alleen de voortplanting, en omdat de mens een vrije wil heeft, staat het hem vrij zich te beheersen of zich ongeremd uit te leven.

  Elk uitleven en elk vervullen van de lichamelijke begeerten trekt de mens naar beneden en plaatst hem nog onder het dier, dat enkel zijn natuurdrift volgt, beantwoordend aan de natuurwet. De wil van de mens is vrij omdat hij zichzelf moet overwinnen. Hij moet zijn lichaam achterstellen om de ziel te helpen opwaarts klimmen.

  Zinnelijke driften zijn de grootste hindernis om de ziel te vergeestelijken. En nochtans heb Ik de mens zo geschapen dat de vleselijke begeerte hem erg kan aanpakken, wanneer hij zich door haar laat beheersen, als hij de wil niet heeft om weerstand te bieden aan de verzoekingen, waarachter steeds Mijn tegenstander staat. En echtbreuk is elke onkuise levenswandel, die een ongeoorloofd gedrag betekent tegen Mijn gebod om geslachtsdaden te stellen om menselijk leven te verwekken. Reine onzelfzuchtige liefde moet twee mensen de weg naar elkaar laten vinden, en de verwekking die in zo'n Liefde plaatsvindt, zal nooit zonde zijn, want ze beantwoordt aan Mijn eeuwige wet van ordening.

  Maar zonder Liefde is elke zinnelijke roes alleen maar het grootste gevaar voor de ziel. Het is de vleselijke lust van een eigenliefde van de hoogste graad, die elke onbaatzuchtige Liefde tot de naaste verstikt, want voor zo'n mens is niets heilig. Hij heeft geen respect voor de medemens en gebruikt hem alleen maar. Hij neemt wat niet van hem is en zondigt dus tegen het gebod van de naastenliefde.

  Degene wiens ziel er serieus naar streeft opwaarts te gaan, weet ook, dat hij zich niet ongeremd mag uitleven. Hij voelt dat de ziel omlaag wordt getrokken en dat ze ongelooflijk moet worstelen om weer een hoger niveau te bereiken. Een waar huwelijk zal nooit Mijn afkeuring ondervinden, anders zou Ik de mensen niet geschapen hebben om zich voort te planten. Maar de grenzen kunnen gemakkelijk overschreden worden en elk te buiten gaan is een inbreuk op de door Mij en door de natuurwet, gewilde echtverbintenis. Dus in het samenleven van man en vrouw met de voortplanting van het menselijk geslacht als doel. Maar Ik ken de geaardheid van de mensen. Ik ben op de hoogte van hun zwakheid van wil en de uitermate sterke invloed van mijn tegenstander. Ik verdoem hen niet die zondaars, maar Ik geef hun het gebod tot hun eigen voordeel en wie het naleeft, heeft ook de liefde tot Mij en tot de naaste. Hij zal de weg omhoog gemakkelijker beklimmen dan diegenen die hun lichamelijke driften de vrije loop laten tot schade van hun ziel.

  7. Gij zult niet stelen :

  U moet het eigendom van uw naaste eerbiedigen en het zelfs beschermen tegen zijn vijanden, omdat u anders geen liefde voor hem voelt. U moet uw naaste beminnen als uzelf en u zult diegene dankbaar zijn die uw eigendom eerbiedigt. U moet dus hetzelfde doen om ook de liefde van uw naaste te verwerven. Het betreft niet alleen aardse goederen. Ook geestelijk kunt u hem schade berokkenen, doordat u hem afpakt wat voor zijn ziel bevorderlijk is. Mijn genade komt aan alle mensen toe en wordt aan hen overgedragen.

  Wie dus in het bezit is van geestelijke goederen, heeft deze van Mij ontvangen. En ook de medemens komt hetzelfde recht toe zijn honger eraan te stillen. U mag hem dit recht niet onthouden door hem af te pakken wat ook voor hem is bestemd. U neemt hem af wat ook hem toebehoort, zelfs wanneer hij het nog niet in bezit heeft genomen. Door uw handelswijze bewijst u geen Liefde te betonen voor uw naaste en nog minder voor Mij. Elke vermindering van geestelijke of aardse goederen valt onder dit gebod en elk veronachtzamen van de Liefde tot de naaste valt op u terug. Want u zult ontvangen met de maat waarmee u meet en u zal ontnomen worden wat u de mensen ontneemt. Daarom zult u naar ziel en lichaam het loon ontvangen dat u verdient.

  8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen :

  Er moet steeds zuivere waarheid uit uw mond komen. Nooit mag u door een leugen uw naaste schade berokkenen in zijn aanzien en in zijn positie onder de medemensen. Elke lastere is dus een zonde tegen dit gebod. Door elke leugen over zijn naaste, brengt de mens zijn naaste schade toe en handelt hij zonder liefde en zonder rechtvaardigheid.

  Als u moet getuigen over uw naaste, wees dan waarheidsgetrouw en vol liefde jegens hem. Probeer zijn fouten te begrijpen en hem vol liefde erop te wijzen. Misbruik zijn zwakheid niet ten voordele van uzelf, doordat u hem probeert te kleineren tot uw eigen voordeel. Door een onbedachtzaam woord kunt u de naaste schaden en de gedachte om te vergelden wordt wakker in hem. Dit verstikt elke liefde en maakt de mens zondig. Elk oordeel over uw naaste dat niet volgens de waarheid is, is een grove schending van dit gebod. Er ontbreekt liefde en het strekt u, mensen niet tot eer.

  9. Gij zult het huis van uw naaste niet begeren : zie hieronder

  10. Gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren :

  De mensen die nog de materie begeren, begeren die ook met al hun zinnen. Het doel van het leven op aarde is echter het overwinnen van de materie, het loslaten ervan en het doden van elk verlangen naar alles wat de wereld de mens biedt. Enkel door het overwinnen ervan, bereikt de ziel de rijpheid die nodig is om binnen te gaan in het geestelijke rijk. Het begeren van aardse zaken hindert mensen bij hun positieve ontwikkeling en kan gemakkelijk tot zonde leiden. Want de begeerlijkheid probeert het verlangde voorwerp te bezitten en vaak op onrechtmatige wijze. Hoe groter en sterker een hartstocht voor aken die het lichaam genoegen bereiden, hoe meer het denken en streven van de mens daarop gericht is. Het kan slechte driften en eigenschappen in de mens opwekken die schadelijke gevolgen hebben voor de medemens.

  Elk bezit van de medemens moet voor u heilig zijn en u mag niets proberen toe te eigenen wat uw naaste toebehoort. Alleen al de gedachte en het verlangen eraan, het van hem af te nemen is een zonde en verraadt zijn wil. In zijn ziel is er dan geen Liefde voor zijn medemens te bespeuren. Hetzelfde recht dat u tegenover hem handhaaft om uw rijkdom te eerbiedigen, moet u ook hen toekennen. U moet zich verheugen wanneer het uw naaste goed gaat en hem helpen zijn bezit te vergroten, dan voert u strijd om de materie te overwinnen met succes, dan verwerft u meer schatten dan u ooit van uw naaste zou kunnen nemen. Want de liefde tot de naaste wordt beloond door Mijn Liefde en deze geeft u een onvergankelijke schat aan genade die tegen alle aardse goederen en vreugden opweegt. Enkel door de Liefde wordt u zalig. Amen.

  26-05-2013, 22:44 Geschreven door Claudia  


  24-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overleden dierbaren  Voor de mensen die iemand hebben verloren :

  laat zoveel mogelijk H. missen opdragen voor hun zieleheil, is hun ziel in orde dan zijn de H. missen dienstig voor andere overledenen

  24-05-2013, 23:17 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pastor Enoc

  19 mei 2013, 15.25 u.
  BLIJF IN DE MOEILIJKE MOMENTEN DIE JULLIE MOETEN ONDERGAAN STANDVASTIG IN HET GELOOF, VERLIES NOOIT JULLIE VERTROUWEN EN HOOP OP GOD!

  OPROEP VAN SINT MICHAËL AAN DE KINDEREN VAN GOD

  Ere zij God, Ere zij God, Ere zij God, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

  Moge de vrede van de Almachtige met jullie allen zijn.

  Broeders, bidt voor de plaatsbekleder van Christus, want hij zal belangrijke beproevingen kunnen verwachten tijdens  zijn pontificaat. Op verzoek van  Onze Vrouwe en Koningin zal Mijn Vader niet toestaan dat de oorlog nu reeds zal uitbreken, alles zal worden vertraagd voor een korte periode, volgens jullie tijd. Verwaarloos jullie gebeden niet, bidt voortdurend, want het kwaad ligt op de loer en omsingelt jullie en zoekt naar manieren om jullie verloren te laten gaan. Bidt voor elkaar en vorm kettinggebeden om de bolwerken van het kwaad te verzwakken. De heerschappij van de prins van deze wereld loopt op haar eind, hun aanvallen worden heviger en daarom moeten jullie gesterkt worden in gebed, met jullie wapenrusting goed gesmeerd en sterk, zodat jullie de aanvallen van het leger van mijn tegenstander kunnen weerstaan.

  Broeders, de tijd van beproevingen staat op het punt te beginnen, jullie zullen worden beproefd in geloof, liefdadigheid, nederigheid en gehoorzaamheid, maar bovenal in liefde. Lees het Woord van God dikwijls en mediteer daarover, opdat jullie de beproevingen van het geloof, waaraan jullie zullen worden onderworpen, kunnen doorstaan. De uiteen gedreven kudde loopt het gevaar om verloren te gaan, blijft verenigd in gebed en standvastig in het geloof, omdat moeilijke dagen zullen volgen waar jullie de pijn van de zuivering, die jullie zullen voelen in lichaam, ziel en geest, zult moeten verdragen. Houdt vol, houdt vol, zodat jullie de kroon van het leven mogen verkrijgen.

  Aanvaardt alle tegenslagen die jullie ten deel zullen vallen en offer ze op aan God.  Houdt je hoofd koel, bedenk dat alles deel is van jullie zuivering. Wee de aardbewoners die weigeren de stem van God te horen, want hun rampspoed zal enorm zijn. Zonder God zijn jullie niets. Zonder Hem zullen jullie de beproeving niet kunnen doorstaan. Blijf in de moeilijke momenten die jullie moeten ondergaan standvastig in het geloof, verlies nooit jullie vertrouwen en hoop op God! Mijn Vader zal de mensheid testen en de tegenstander toestaan om jullie geloof op de proef te stellen. Liefde voor God en jullie broeders zal jullie kracht zijn in de dagen van de beproeving. Helpt elkaar wanneer de hongersnood komt en wanneer jullie geloof op de proef wordt gesteld, houdt dan stand en blijf trouw aan God. Wanneer jullie rampen en natuurgeweld doorstaan, loof dan God. Sta niet toe, als jullie worden beproefd met de microchip, het teken van het beest, te worden gemerkt, weet dat Mijn Vader jullie niet zal verlaten. Hij zal het voedsel zijn voor Zijn getrouwe volk. Blijf kalm wanneer de vervolgingen beginnen en laat je leiden door Onze Vrouwe en Koningin en door mij; er zal jullie niets overkomen wanneer je vertrouwt op onze bescherming. Bedenk dat alles in die periode geschiedt volgens de wil van mijn Vader.

  Geloof, Liefde, Nederigheid, Liefdadigheid, Gehoorzaamheid, Volharding en Vertrouwen op de Heer zijn de krachten, die jullie tot Gods Volk zullen maken. Erfgenamen van mijn Vader, reken op mij, wanneer jullie je zwak voelen, roep mij aan en ik zal jullie opbeuren; ik zal met mijn Vaders heerscharen komen om voor jullie te strijden. Wees daar zeker van!
  Broeders, we kennen jullie tere en zwakke menselijke gesteldheid, roep ons aan en wij komen jullie graag te hulp, wij zijn Aartsengelen en Engelen van de hemelse koren, Roep ons, dat is zeer krachtig in geestelijk oorlogsvoering; demonen vluchten bij iedere aanroeping, die jullie met geloof doen, wij zijn er om jullie van dienst te zijn, roep ons aan met dit gebed: “Heilige Aartsengelen en Engelen van de Hemelse Heerscharen, kom ons te hulp, wij vragen dit in de Heilige Naam van Jahweh, onze Vader en jullie Vader. Geef ons jullie bescherming en jullie hulp voor alle momenten, opdat wij mogen volharden in het geloof en de eeuwig glorie zullen bereiken. AMEN.”
  Wie is  als God. Niemand is als God.

  Jullie Broeder Michaël, en de Aartsengelen en Engelen van de Hemelse koren.

  Dank zij God, want Hij is Goed en Zijn Barmhartigheid is zonde einde. Alleluia, Alleluia, Allelluia, AMEN

   

  13 mei 2013, 9.45u

  BID VOOR DE GEESTELIJKE STRIJD DE DROEVE GEHEIMEN VAN MIJN HEILIGE ROZENKRANS, DE ROZENKRANS VAN HET KOSTBAAR BLOED EN DE ROZENKRANS VAN DE HEILIGE WONDEN VAN MIJN ZOON.

  OPROEP  VAN DE VROUWE  VAN ALLE VOLKEREN AAN DE KATHOLIEKE WERELD

  Lieve kinderen van mijn hart, de vrede van God zij met jullie allen.

  De afkondiging van mijn vijfde dogma zal het begin zijn van jullie vrijheid. Mijn vijfde dogma is de nederlaag van mijn tegenstander; dat is de reden, mijn kindertjes, waarom mijn tegenstander zoveel obstakels en belemmeringen heeft opgeworpen tegen mijn titel van Vrouwe van alle Volkeren,  omdat hij weet dat hij zal worden verslagen. Ik vraag jullie, mijn lieve kinderen dat jullie bij de intenties bij het bidden van de rozenkrans deze belangrijke smeekbeden voegen:

  1.   Voor de verkondiging van het vijfde Mariale dogma (Maria Middelares, Mede-verlosseres en voorspreekster, Vrouwe van alle Volkeren),

  2.   Voor de toewijding van Rusland,

  3.   Voor paus Franciscus en de Kerk,

  4.   Voor vrede op de wereld,

  5.   Voor de triomf van mijn Onbevlekt Hart.

  Op de hoogte van Megiddo zal jullie slavernij eindigen; op die plaats zal de eindstrijd plaatsvinden voor jullie vrijheid, en waar mijn tegenstander zal worden verslagen en met al zijn kwade strijders van het aanschijn van de aarde worden verdreven. Vermeerder jullie gebeden, want des te meer rozenkransgebeden, vasten, boeten en offers jullie zullen doen, des te groter zal de nederlaag van mijn tegenstander zijn. Bidt voor de geestelijke strijd de droeve geheimen van mijn Heilige Rozenkrans, de Rozenkrans van het Kostbaar Bloed en de Rozenkrans van de Heilige Wonden van mijn Zoon.

  De drie rozenkransgebeden breken de vernietigen de vestingen die mijn tegenstander op deze wereld heeft geplaatst en zij bevrijden jullie van zijn aanvallen op jullie wezen: lichamelijk, psychisch, biologisch en geestelijk. Het gebed  van deze rozenkransen bevrijd gepijnigde zielen en geeft het de vrede terug. Ik geef, mijn lieve kinderen, dit krachtige wapen om de worden verlost van de geestelijke ketenen waarmee mijn tegenstander jullie in slavernij heeft gebracht. Bidt deze drie rozenkransen en de legers van het kwaad zullen worden verslagen; vast, doe boete en ontvang het Lichaam en Bloed van mijn Zoon zo vaak jullie kunnen, opdat jullie zullen versterkt zullen worden om de aanvallen van mijn tegenstander en zijn leger van het kwaad moedig tegemoet kunnen treden. Volg deze aanwijzingen en breng ze in de praktijk om als overwinnaar in jullie geestelijke strijd van alle dag te voorschijn te komen.

  Telkens wanneer jullie bidden en de geestelijke strijd aangaan, vraag ik jullie om je te verenigen met:

  1.   De Heilige Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest),

  2.   Mijn Onbevlekt Hart en mijn allerzuiverste echtgenoot Jozef,

  3.   Jullie engelbewaarder en alle engelbewaarders,

  4.   H. Michaël, H. Gabriël, H. Rafaël en de hemelse legerscharen,

  5.   Het Zegerijk, Zuiverende en Strijdbare Leger.

  Verenigd in gebed, zullen wij het Grote Leger van God vormen dat de vijand en zijn leger van het kwaad zal verslaan. Het uur van jullie vrijheid is nabij, vreest niet, verzorg jullie aandeel, dat is bidden, en de hemel zal jullie de overwinnen schenken. Voorwaarts, mijn Grote Mariale Leger, en geen stap terug!

  Julle Moeder en Vrouwe leidt jullie naar de vrijheid. Moge de Vrede van God met jullie zijn en mijn Moederlijke bescherming jullie bijstaan.
  Jullie Moeder, Maria, Vrouwe van alle Volkeren.

  Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

  24-05-2013, 23:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 10 Geboden

  De Tien Geboden

   

  Alle geboden worden nagevolgd in deze 2 wetten en zijn dus belangrijker dan de 10 geboden, die slechts een beperkende lijst zijn :

   

  HEB GOD LIEF BOVEN ALLES EN

  DE NAASTE ALS JEZELF

   

  Achtergrond : de 10 Geboden werden aan Mozes gegeven om de mensen in alle duidelijkheid het verkeerde van hun levenswandel voor ogen te houden. De mensen waren toen zo verblind in die tijd dat elk gebod afzonderlijk moest worden gegeven om hun verkeerde levenswandel duidelijk te maken. Maar dit was een beperkende lijst. Jezus Christus heeft de algemene versie ingevoerd die door ieder mens moet worden vervuld, wil hij aan de Goddelijke Wil voldoen.

  De 10 Geboden zitten dus vervat in deze 2 wetten van Liefde.

   

  Uitleg van God bij de 10 Geboden :

  1. Gij zult naast Mij geen andere goden hebben :

  U moet uw volledige Liefde schenken aan slechts een Iemand en dat ben Ik, uw God, Schepper en eeuwige Vader. Want vanuit deze Liefde vormt zich uw levenswandel, uw wil en inzicht. Al het andere wat een mens nog begerenswaardig toeschijnt zijn afgoden, die de Liefde tot Mij, uw God, verminderen en daarom niet naast Mij kunnen worden geduld.

  Wie Mij boven alles liefheeft, heeft alles gewonnen :

  * Mijzelf

  * Mijn Liefde

  * Eeuwig leven in Mijn nabijheid

  Dit gebod omvat ook de Liefde tot de naaste, want ook de Liefde tot datgene wat Ik geschapen heb, is een getuigenis van de Liefde voor Mij.

   

  2. Gij zult de naam van de Heer uw God niet misbruiken :

  Ik wil dat u zich met Mij verenigt. Ik wil dat u naar Mij roept, omdat u daardoor uw wil voor Mij laat blijken. Ik wil dat u Mij nooit uit uw gedachten bant en dat Ik voor u het eerste en het laatste ben. Deel alles met Mij wat u bezig houdt en vraag Mij om raad. Vertrouw Mij alles toe en volg Mijn Wil op. Ik wil niet dat u Mijn naam in de mond neemt zonder dat uw hart erbij is betrokken, omdat Ik niet wil dat u een schijnleven leidt. Het is een schijnleven als u zich tegenover de mensen wilt voordoen als Mijn kinderen die Mij innig zijn toegedaan, terwijl u in werkelijkheid ver van Mij bent verwijderd. Ik wil niet dat u Mijn naam in het openbaar uitspreekt en de vereniging met Mij helemaal onmogelijk maakt door uw houding en levenswandel die niet overeenstemmen met Mijn Wil. Uw houding blijft daarom voor de medemensen verborgen, omdat u zich voortdurend van Mijn naam bedient om hen te misleiden.

   

  Het is beter voor u dat u zich dan duidelijk van Mij afkeert, omdat dan duidelijk is dat u geen inzicht heeft. Terwijl u door het noemen van Mijn naam toegeeft dat u wel degelijk beseft wie Ik ben, maar Mij in uw hart bestrijdt. U kunt Mij niet misleiden maar wel uw medemensen. Zo speelt u een spel van leugen en verraad tegenover Mij. U gebruikt Mij dan als dekmantel van uw verkeerde levenswandel. U sticht dan verwarring bij hen die nog geloven en voor wie Ik het hoogste en volmaakste Wezen ben. Daarom is elk noemen van Mijn naam zonder ernst, een aanleiding om gelovigen te tarten, waarvoor Ik verantwoording eis. Het is een minachting voor Mij. U erkent Mij niet en toch misbruikt u Mij om uw eigen (slechte) ingesteldheid te verdoezelen.

   

  Heilig de naam van Jezus :

  Vol van liefde en met volledige aandacht moet u de naam Jezus uitspreken, hij moet voor u het heiligste zijn, u moet hem in uw hart dragen, hij moet voor u de ster zijn die in de donkere nacht schijnt en de zon die helder straalt en u het leven geeft. Zijn naam moet geheiligd worden, want hij bergt een grote kracht in zich voor diegene die hem gelovig uitspreekt en deze kracht ontvangen wil. U zult krijgen wat u in Zijn naam vraagt, want Hij heeft u deze belofte gegeven, in Zijn naam zult u, die als Zijn volgelingen, de mensen de kracht van het geloof wilt bewijzen, wonderen verrichten. U zult in staat zijn het kwade uit te bannen onder het aanroepen van Zijn naam, want niets kan Hem weerstaan en de machten der duisternis trekken zich voor Hem terug, ze vrezen Hem en Zijn Macht.

   

  En als u gebruik maakt van Zijn naam, om voor Hem werkzaam te zijn, zal uw arbeid ook gezegend zijn, want Hij staat u terzijde en Zijn genade overstroomt u, Zijn naam al uw wapen zijn in de strijd tegen uw vijanden, die Zijn naam willen beledigen, die Hem niet erkennen en Hem openlijk de oorlog verklaren. En u zult dit wapen moeten gebruiken als u in erge nood terecht komt, waar aards ook geen hulp mogelijk lijkt, roep Hem dan aan, spreek Zijn naam gelovig uit, geef u aan Hem over en Hij zal u redden, want Hij is overal waar Zijn hulp wordt afgebeden en Zijn macht is groter dan de macht van Zijn vijanden.

   

  God laat niet met Zich spotten. Zijn Liefde is zonder grenzen, maar als de mensen tegen Hem Zelf ingaan, zijn hun harten verhard en zijn ze zelf een prooi van satan, die zich van hun wil bedient om Jezus Christus te bestrijden en tegen Hem en Zijn woord in te gaan. Maar Zijn Macht is groter en gaat ook op diegenen over die gelovig Zijn naam uitspreken als ze in nood zijn. Treed daarom op tegen hen die spotten en probeer ze te vermanen om dit te stoppen, zodat ze niet voor eeuwig verloren zijn.

   

  3. Gedenk de sabbat : heilig hem :

  Heilig de rustdag : uw aardse leven is u voor een bepaald doel gegeven nl. dat u er ernstig naar moet streven zich te verenigen met Mij. U moet de brug naar Mij betreden en de wereld achter u laten. U moet zich naar de geestelijke wereld verplaatsen door beschouwingen, door innig gebed, door een stille communicatie met Mij. U moet dus in uw hart een ware rustdag houden en een rustpauze inlassen in het jagen en jachten voor de wereld, waarin u leeft. U bent geen slaven van de wereld!

   

  U zult Mij als uw Heer moeten zien en Mij alleen dienen. Las daarom vaak een uur van rust in, een uur waarin uw gedachten bij Mij vertoeven, ook wanneer u uw aardse plicht vervult en ononderbroken bezig bent. Hoe meer u zich van de wereld los kan maken, hoe vaker u met Mij in gedachten bent verenigd. U erkent Mij dan als uw God en Vader van eeuwigheid en met dit gebod vervult u dus het heiligen van de rustdag en tevens ook het gebod van liefde tot Mij.


  4. Eer uw vader en uw moeder :

  U moet uw ouders eren en hun als kind uw liefde betonen en steeds hen gehoorzamen. U moet er steeds aan denken dat zij u in onbaatzuchtige liefde tot mensen vormen en het u dus mogelijk maken de gang door het aardse leven te gaan om u positief te kunnen ontwikkelen. Ze kregen van Mij deze taak toegewezen en u zult hen dus de liefde moeten geven die zij u overeenkomstig de natuurwet betonen en die hen in staat stelt lichamelijk en geestelijk voor u te zorgen. Aan hen dankt u uw leven en u moet dus hen eren en hun zorgen voor u, aan hen vergelden tot het einde van hun leven. Dan zal Ik u ook welgevallig met Mijn Liefde bedenken, want u bewijst door de liefde tot uw ouders dat u een warm en liefdevol hart hebt. Als u Mij dan herkent als uw hemelse Vader, van Wie alle schepselen zijn uitgegaan, zal uw hart ook voor Mij in Liefde kloppen.

  Ik wil u allen tot Mijn ware kinderen maken. Alleen de Liefde maakt u tot Mijn kinderen en wie zijn ouders liefheeft en eert zal ook Mij liefhebben en door Mij worden gezegend.

  Vergeet niet dat uw Liefde ook voor uw naaste moet gelden. En wie is uw naaste? Alle mensen met wie u in aanraking komt. Uw Liefde moet niet alleen uw ouders betreffen, maar moet allen toebehoren.

  24-05-2013, 16:44 Geschreven door Claudia  


  22-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wereld zal zich verheugen, want samen met Mijn Kerk te Rome zullen de Joodse naties geveld worden 17/5/2013

  Mijn liefste dochter, Ik openbaar jou in vertrouwen Mijn pijn en verdriet, nu Ik, helemaal opnieuw, de doodsangst herbeleef die Ik in de Hof van Olijven doorstond.

  Toen werd Mijn pijn, teweeggebracht door de duivel die Mij visioenen van de toekomst liet zien, veroorzaakt door het heidendom dat in jullie tijd over de aarde zou razen. Ik was Mij toen bewust, net zoals nu kan gezien worden, van de haat die in de wereld bestaat voor Mij, Jezus Christus.

  Mijn lijden is verergerd door het feit dat de mensheid nog steeds niet ten volle het offer begrijpt, dat Ik gebracht heb voor hun zielen. Mijn kruisiging diende om elke generatie te redden, inclusief die in de wereld van vandaag. Mijn pijn is groot in deze tijd en Mijn lijden, Mijn dochter, wordt in jou en andere slachtofferzielen gemanifesteerd, zodat Ik de meest geteisterde zielen onder jullie kan redden.

  Ik ween bittere tranen en Mijn Hart zwoegt omdat de zonde verspreid wordt in jullie landen door wetten, die onschuldige zielen in bekoring zullen drijven. ZIJ ZULLEN NIET ALLEEN VOELEN DAT ZONDE NU KAN GERECHTVAARDIGD WORDEN, OMDAT DE WETTEN IN HUN LANDEN ZE DOOR DE VINGERS ZIEN, MAAR ZIJ ZULLEN ER OOK VAN BESCHULDIGD WORDEN DE WETTEN VAN HUN LAND TE VERBREKEN WANNEER ZIJ MIJN HEILIG WOORD IN ERE HOUDEN.

  O hoe misleid zijn jullie. Hoe ver zijn jullie van Mij afgedwaald. Hoezeer beledigen jullie Mij. Zij die verantwoordelijk zijn voor het verkondigen van Mijn Woord, luister nu naar Mij. Het is jullie plicht om Mijn heilig Woord te allen tijde te beschermen. JULLIE GELOFTE IS MIJN WOORD EN MIJN LEER TE GEHOORZAMEN, ZOALS ZIJ VERVAT ZIJN IN DE STICHTING VAN MIJN KERK OP AARDE. WIJK NOOIT AF VAN DE WAARHEID. Bereid jullie zielen voor, want weldra zullen jullie tegen jullie wil gedwongen worden om Mij in de Sacramenten te ontkennen. Jullie moeten altijd waakzaam blijven voor de grote veranderingen die op komst zijn.

  Tot de hele mensheid doe Ik een oproep om Mijn stem te beantwoorden, de stem van de waarheid, de stem van liefde, de stem van jullie Meester. Weldra zullen jullie Mij zien. Dan zullen de spinnenwebben voor jullie ogen weggeveegd worden en dan zal de waarheid duidelijk worden. Wanneer de dag van Mijn barmhartigheid daagt, moeten jullie weten dat Mijn Tweede Komst zeer vlug daarna zal plaatsvinden. En terwijl Ik ernaar hunker dat jullie allen zich tot Mij zouden wenden, ween Ik tranen van verdriet voor de zielen die voor Mij verloren zijn.

  Ik moet diegenen verwittigen die Mij trachten te stoppen bij de redding van de zielen, dat Ik jullie zal straffen, indien jullie het Woord van God blijven tarten. Ik verwijs niet naar deze boodschappen, hoewel Ik verdrietig ben dat jullie niet naar Mij willen luisteren, maar naar de afschaffing van Mijn heilig Woord in jullie naties.

  Het Licht zal vechten met de duisternis. Het Licht van God houdt jullie in leven. De duisternis vernietigt jullie. Mijn Licht zal stralender en stralender worden totdat Mijn Heilige Eucharistie wordt verbannen. Dan zal het wegsterven. DAN ZAL MIJN KERK AFBROKKELEN EN LIJKEN TE STERVEN. DE WERELD ZAL ZICH VERHEUGEN, WANT SAMEN MET MIJN KERK TE ROME, ZULLEN DE JOODSE NATIES GEVELD WORDEN. Dat zal het grootste bedrog zijn dat de mensheid zal overkomen en zij die deze kwade vorm van heidendom aanvaarden, zullen in de vloed worden meegesleurd. Maar dan, na het vuur dat de aarde zal schoonvegen, zal Mijn Kerk opnieuw oprijzen in haar volle luister. Dat zal het einde zijn voor de zondaars die Mijn hand weigeren, maar het begin van eeuwig leven voor hen die Mij beminnen.

  Jullie Jezus

  22-05-2013, 17:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Mij alleen komt de liefde, niet de haat 16/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, HET ZAL DOOR DE KRACHT VAN DE LIEFDE ZIJN DAT DE MENSHEID KAN EN ZAL GERED WORDEN. De liefde waarover Ik spreek is Gods liefde, die in de harten van de mensen vloeit. Gods liefde is aanwezig in de harten van al Zijn kinderen, ook in hen die Hem ontkennen. Het zal jullie liefde voor elkaar zijn, die jullie zal steunen tijdens de beproevingen die  op komst zijn. Betoon liefde en barmhartigheid tegenover jullie naaste en wees vriendelijk voor de arme, de zwakke en de hulpeloze en Ik zal jullie voor eeuwig tot de Mijnen maken.

  Diegenen onder jullie die anderen wreed behandelen, die leed doen aan hen waarover jullie  heersen en die kwaad spreken over anderen, jullie zullen zoals lege vaten zijn met niets om Mij aan te bieden. Jullie moeten altijd Mijn Leer volgen. VAN MIJ ALLEEN KOMT DE LIEFDE, NIET DE HAAT. Zij die zeggen Mij te eren en kwaad spreken over anderen, hoewel zij beweren Mijn Woord hoog te houden en Mij Naam te beschermen – zij eren Mij niet. Zij beledigen Mij en hun schaamte zal duidelijk worden op de Grote Dag. Denk nooit, nog geen moment, dat jullie kunnen leven zonder liefde voor anderen in jullie hart, want indien jullie geen liefde hebben voor anderen dan ontkennen jullie de gave die vrijelijk aan al Gods kinderen gegeven is. Wanneer jullie Mij werkelijk beminnen, zullen jullie anderen met liefde en respect behandelen. Wanneer jullie wreed zijn tegenover anderen, kwaad over hen spreken of hen onterecht bekritiseren, dan verwerpen jullie de liefde die Ik in jullie heb uitgestort. In plaats daarvan is er haat. HAAT VOOR EEN ANDER MENS KOMT VAN SATAN. Wanneer jullie toelaten dat haat jullie ziel verhardt, dan verwijderen jullie je van Mij en zullen jullie in je ziel diep verontrust zijn.

  Wanneer jullie anderen in Mijn Naam liefhebben, zullen jullie dat doen door jullie woorden, jullie handelingen en daden van naastenliefde. Liefde tot God, beleefd overeenkomstig Zijn wensen doorheen Zijn kinderen, kan de mensheid redden. Liefde overwint het kwaad. SATANS MACHT WORDT IN EEN OOGWENK VERNIETIGD WANNEER JULLIE LIEFDE BETONEN AAN ANDEREN DIE JULLIE SLECHT BEHANDELEN. Jullie moeten veel moeite doen om toe te laten dat de liefde jullie omhult, zodat jullie deze grote genade aan anderen kunnen doorgeven.

  Liefde verwekt liefde in anderen. Liefde brengt liefde. Liefde brengt vergeving. Liefde vernietigt het kwaad. Zonder liefde zal het kwade welig tieren.

  Jullie Jezus

  22-05-2013, 17:21 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn grote tussenkomst om de mensheid te redden is begonnen en de snelheid van Mijn acties zal voor allen duidelijk zijn 15/5/2013

  God de Vader : Mijn liefste dochter, DE GEEST VAN GOD WORDT OVER DE AARDE UITGESTORT OP EEN WIJZE ZOALS NOOIT VOORDIEN GEBEURD IS.

  Om Mijn geliefde kinderen voor te bereiden op het Nieuw Paradijs, dat op hen ligt te wachten, omhul Ik hen met de Geest van waarheid. Sommigen zullen het met open armen aanvaarden en dankbaar zijn voor zulke zegeningen. Anderen zullen weigeren omdat zij hun hart niet willen openen.

  Mijn grote tussenkomst om de mensheid te redden is begonnen en de snelheid van Mijn acties zal voor allen duidelijk zijn. DE WONDEREN DIE DOOR MIJ, JULLIE ALMACHTIGE VADER, WORDEN TOEGESTAAN ZULLEN WIJDVERSPREID ZIJN EN ER ZAL OVER GESPROKEN WORDEN. Zij zullen meer bekeringen teweeg brengen. Vervolgens zullen, net zoals de Geest van Mijn liefde zich verspreidt, ook de inmengingen van de duivel en zijn cohorten toenemen.

  MIJN HAND ZAL DE BOOSAARDIGE DADEN TEGENHOUDEN VAN HEN DIE MIJN KINDEREN OORLOG, ZIEKTE, MOORD EN ABORTUS WILLEN OPLEGGEN. Mijn hand zal ook neerkomen op hen die de trouwe volgelingen van Mijn geliefde Zoon kwellen en op hen die Zijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie proberen af te schaffen.

  Luister nu naar Mijn oproep. Al Mijn kinderen zullen naar Mijn barmhartigheid getrokken worden. Zij die Mijn Zoon verwerpen, verwerpen Mij. Zij die Mijn Zoon beledigen kunnen niet tot Mij komen. Zij die Zijn Leer hekelen en de waarheid verdraaien, wijzen Mijn bestaan af. Jullie kunnen niet eigen wetten maken en tegelijk Mij gehoorzamen. Noch kunnen jullie de zonde verschonen en dan verwachten Mijn gelaat te aanschouwen. 

  Indien de zonde niet afneemt, zal Ik die naties straffen die verantwoordelijk zijn voor de zonden waarmee zij Mij beledigen. Net zoals Mijn Heilige Geest onverminderd verder gaat, zo zal ook Mijn tussenkomst plaatsvinden om te voorkomen dat de zonde zich verspreidt.

  Al deze veranderingen zullen tegelijkertijd gezien worden. Spoedig daarna, wanneer elke poging zal ondernomen zijn door Mijn Zoon, doorheen Zijn Kerk en Zijn leerlingen, om de waarheid te verspreiden, zal de dag komen dat Mijn Zoons grote barmhartigheid over de mensheid zal neerkomen. Dan, niet lang daarna, zal de Dag van het Oordeel komen.

  Bereid jullie NU voor, Mijn kinderen, want die dag kan op elke moment komen. Alleen zij die Mijn geboden onderhouden en berouw hebben over hun zonden, kunnen en zullen gered worden.

  Jullie geliefde Vader

  God de Allerhoogste

  22-05-2013, 17:15 Geschreven door Claudia  


  20-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God, Uw Vader - 2

  Ik voldoe al uw behoeften die u als Mijn kinderen hebt en dan kunt u ook de waarheid van Mijn Woord merken. Als je werkelijk Mijn kinderen bent zijn uw behoeften klein, terwijl de kinderen van de wereld grote eisen stellen. Ik moet ze dan weigeren omwille van henzelf.

  Maar Ik laat Mijn kinderen zeker geen gebrek lijden, want ze moeten altijd de Liefde van hun Vader in de hemel voelen. Ze moeten vertrouwd raken in het besef van Mijn Liefde en hun geloof moet zo'n kracht bereiken, dat Ik hun alles kan geven wat ze vragen omwille van hun diep geloof. Twijfel dus niet aan Mijn Liefde of aan Mijn Macht, want dan maakt u de verhoring van uw gebed onmogelijk. U hoeft echt niet te lijden of aardse noden te ondergaan, wanneer u over een geloofskracht beschikt die het gevolg is van onbaatzuchtig werken in de Liefde.

  Mijn kinderen, wees niet bang, dat Ik u Mijn Liefde ontneem en trek geen verkeerde besluiten, wanneer u rondom u tegenbewijzen lijkt te zien van Mijn Liefde. Alle mensen zijn Mijn schepselen, die Ik naar de gelukzaligheid wil leiden, maar alle gaan verschillende wegen en Ik moet hen dan ook verschillend bedenken. Mijn leiding is niet altijd hetzelfde, maar het doel is wel altijd en eeuwig hetzelfde: de mensen naar Mij trekken.

  Geloof dat Ik de Liefde, maar ook de Wijsheid en Geloof ben en dat Ik goed weet wat ieder afzonderlijk tot het heil brengt. Vergeet niet, dat Ik meer oog heb voor de ziel van de mens, dan aan zijn lichamelijk welzijn. Niettegenstaande Ik ook ieder bijsta in zijn aardse noden, als hij in vol geloof tot Mij komt en naar Mij vraagt. Dan zal hij een wonderbare gebedsverhoring vinden, omdat een gelovige alles bij Mij bereikt. Alleen: verzet u niet, trotseer Mijn Liefde niet, maar buig eerder voor Mij en Mijn Wil, want ik doe echt alleen het beste, alleen wat u tot zegen strekt.

  U kan zich steeds aan Mijn leiding toevertrouwen en u kan haar ook altijd bemerken als u er maar op let. Geen enkele stap gaat u alleen, zolang u Mij niet uit uw gedachten terzijde schuift en zolang u uw best doet et Mij en voor Mij te leven. Streef er altijd bewust naar om bij Mij te komen. Zie daarom in elke gebeurtenis Mijn leiding en verlaat u op Mij, want wie Mij tot zijn Vertrouweling uitkiest, vindt in Mij de trouwste Vriend, de liefdevolste Gezel, de zorgzaamste Vader en Beschermer, die door niemand op aarde kan worden vervangen. Daarom wil Ik door u bemind worden zoals Ik u liefheb. Ik wandel steeds naast u. Als u Mij eenmaal tot Leidsman hebt verkozen, leid ik u de juiste richting uit. Ik zal alles op u afsturen dat helpt uw ziel positief te ontwikkelen.

  Als u dit geloof levend kunt laten worden in uzelf, dan zult u waarlijk in zorgeloosheid en vrede uw levensweg gaan, want Ik zorg voor u en Ik heb alles uitstekend voor u geregeld. Alles dient tot uw voordeel, zelfs lijden en nood levert voordeel op voor uw ziel, als u Mij maar in uw hart draagt. Dat wil zeggen als uw gedachten met Mij verbonden blijven en u Mij niet zou willen verliezen. Want alleen dit willen maakt u dierbaar voor Mij. En wie eenmaal deze wil in zich heeft, zal Mij nooit meer kwijt raken en Ik zal voortdurend bij hem zijn. Hij zal voortdurend Mijn Liefde en zorg voelen. Nooit zal hij nog alleen en verlaten zijn, steeds zal hij in Mij de Vertrouwde vinden, bij Wie hij steeds zijn hart kan uitstorten. En Ik zal steeds woorden van liefde en troost hem inblazen. Bovendien sta Ik hem altijd met raad en daad bij.

  Kom dus in Mijn armen waar u een goed heenkomen kunt zoeken als u belast en beladen bent. Vertrouw Mij! Mijn Liefde wil u allemaal omringen! Ik zal niemand van Mij afstoten die in zijn nood tot Mij komt en Mij om hulp vraagt, zelfs al ploetert hij in zonden. Ik wil u vrij maken van zonde en schuld. U moet alleen maar naar Mij komen. Ik wil u kracht schenken, uw wonden helen en zwakken sterker maken. Ik wil in alle harten hoop en vertrouwen wekken. Ik wil Mijn genaden uitdelen, omdat de ziel niet gezond kan worden zonder genade. Aanroep Mij dat Ik erbarmen met u heb en Ik zal u verhoren. Ik zal u Mijn Handen toesteken, zodat de weg naar Mij voor u gemakkelijk wordt. Ik wil zieken en zwakken die zichzelf niet meer alleen kunnen helpen, gelukkig maken. U moet alleen in Mij Diegene herkennen die u heeft verlost, omdat Zijn Liefde voor u oneindig groot is.

  Als U Mij als Vader aanspreekt, dan bent u al overtuigd van Mijn Liefde. De Liefde die zich naar Mijn kinderen keert en hun hulp verleent in nood. Mensen zijn nog zwak in geloof en daarom zijn ze ook zwak in de Liefde.

  Zoek daarom steeds hulp bij Mij, zodat ik u sterker kan maken. Bid om van Mij kracht te ontvangen die u mankeert en om standvastig geloof dat Ik diegene ben die u kan helpen, omdat Ik u liefheb en ook uw liefde wil winnen. De innige vereniging met Mij door het gebed verzekert u ook bijstand van Mijn kant. Ik zal u steeds helpen op de voor u beste tijd.

  Denk eens hoe rijk u bent als u een Vader in de Hemel hebt, die sterker is dan alle machten op de wereld en die u kan beschermen tegen hetgene wat van de wereld op u afkomt en u verplettert. En omdat u zo'n Vader vol Macht en Liefde hebt, zal voor u ook niets onmogelijk zijn, omdat Ik u steeds met Mijn Kracht bijsta. U hoeft enkel en alleen maar een standvastig geloof in Mij hebben, om Mij een blijk van Mijn Macht te tonen. Zolang u ver van Mij bent, bent u onmachtig. Maar als u een innige band met Mij tot stand brengt, dan zal Mijn Kracht op u overgaan en dan kunt u alles aan en bestaan er voor u geen beperkingen meer. Want waar Mijn Kracht wordt gebruikt, vallen alle grenzen weg. Een rotsvast vertrouwen en diep geloof op de Liefde van uw hemelse Vader en alle zorgen zullen van u afvallen. De zorgen zullen steeds op het juiste moment verdwijnen omdat u zelf de tijd in handen hebt door de kracht van uw geloof.

  Bovendien wil Ik uw arbeid zegenen, stuur Ik uw gedachten in de juiste richting om zo te komen dat u handelt naar Mijn Wil. Laat daarom Mij en Mijn rijk voorgaan op uw aardse bezigheden. Als u zich eerst naar Mij wil omvormen dan zal Ik automatisch uw aardse arbeid zegenen. Daarnaast zend Ik u ook geestelijke ondersteuning, waar aardse kracht niet toereikend schijnt te zijn. Als Ik u zegen, zal alles lukken.

  Zo zal u zijn zoals u Mij behaagt: vol liefde en vertrouwen. Aan Mij al uw noden vertellend in alle kind-zijn. En Ik zal uw vragen verhoren en elk verlangen vervullen, omdat Mijn Liefde voor u zich zo kenbaar maakt, dat Ik u al op aarde gelukkig wil maken en eens in de eeuwigheid.

  Daarom zult u moeten luisteren naar Mijn woord, want door Mijn woord leert u Mij kennen. Als u Mijn woord in uw hart opneemt, erover nadenkt en zo gaat leven, dan bent u Mij welgevallig. Dan zult u Mij ook liefhebben en uw geluk zien in het bezitten van Mijn Liefde voor u. Dan kan Ik tot u komen en door Mijn nabijheid kan Ik u tijdelijk en eeuwig gelukkig maken. Naargelang u dit verdient, kan Ik u passend met geestelijke gaven bedenken. Ik zal u opnemen in Mijn rijk, als u het aardse leven hebt beëindigd en u gelukkig maken tot in alle eeuwigheid. Amen.

  20-05-2013, 16:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God, Uw Vader

  God, Uw Vader

  Eens zijn wij, mensen uit Gods Liefde voortgekomen en deze band blijft tot in alle eeuwigheid, want zonder deze band kunnen we niet bestaan. God is onze Vader en wij zijn Zijn kinderen. Hij zegt ons onophoudelijk: Kom allen tot Mij en Ik zal u verkwikken.

  De Vader heeft ons oneindig lief, Zijn Liefde verlangt vurig naar onze liefde, al vanaf onze val met Adam en Eva in het allereerste begin. Wij kunnen de Vader gelukkig maken door Zijn kind te willen zijn en Hem met alle kracht wat we in ons hart hebben lief te hebben. We mogen God aanroepen als Vader in Jezus, en Hem biddend vragen vol vertrouwen: Vader, Uw Wil geschiede. Dan krijgen we alles wat goed voor ons is.

  God spreekt:

  Ik wil voor u een liefdevolle Vader zijn, een wijze Leidsman en Raadgever, een trouwe Vriend en Broeder. Ik wil u alles geven wat u op aarde nodig hebt. Ik wil u zonder ophouden alles verschaffen voor ziel en lichaam. Ik wil voor u zorgen zodat u nooit meer denkt dat u door Mij verlaten bent. Ik wil u in elke nood bijstaan en u beschermen tegen alle aanvallen van uw vijanden, hetzij geestelijk of aards. Ik wil alle genadegaven over u uitstorten. Steeds zult u Mijn Liefde voelen die Ik van het allereerste begin voor u koester. Liefde, die nooit meer zal afnemen tot in eeuwigheid.

  Mijn Liefde brengt Mij ertoe om u nooit op te geven, zelfs wanneer u in de grootste onverschilligheid door het aardse leven gaat en u geen band met Mij zoekt. Maar Ik dwing uw wil niet om Mij te aanhoren en daarom zijn Mijn woorden maar zacht en dringen ze zich niet op. Wanneer u op Mij geen acht slaat, is het mogelijk dat u ze niet hoort. Ze klinken niet zo luid als de stem van de wereld. Daarom bent u voor het wereldse zo opmerkzaam. En omdat u zich op eigen beweging naar Mij toe moet keren, kom Ik nooit opvallend op de voorgrond. Toch neem Ik voortdurend contact met u op. Ik leid u zacht op wegen waar u eenzaam en zwak naar hulp omziet om dan te voorschijn te komen en u Mijn hulp aan te bieden.

  Ik verlang van u dat u zich aanbiedt aan Mij en dat u ernaar streeft om bij Mij te zijn. Heb Mij lief zoals een kind zijn vader liefheeft. Als Ik deze Liefde nu maar al had, dan kon Ik u vastpakken met de kracht van Mijn Liefde en u voor eeuwig helemaal verwerven. Ik streef ononderbroken om deze Liefde van u te ontvangen.

  Daarom probeer Ik u tot de waarheid te brengen, zodat u Mij en Mijn heilsplan van eeuwigheid kent en leert kennen. Eerst moet u weten dat u Mijn schepselen bent en dat u, als Mijn schepselen, met Mij, de eeuwige Schepper, bent verbonden. U zult zich bewust moeten worden van de grote verantwoordelijkheid tegenover Mij en in overeenstemming daarmee leven, zodat u genade vindt in Mijn ogen. U moet uw hart daartoe aanzetten, zodat Ik uw Liefde zie. Dan pas behoort u tot de Mijnen, die Ik Mijn Rijk heb beloofd. U zult Mij zoeken tot u Mij hebt gevonden, en Mij niet meer loslaten. U zult streven naar vereniging met Mij en Mij vragen om kracht, omdat u inziet dat Ik uw Heer en Schepper ben.

  Ik ben zo dicht bij u omdat u in staat zou zijn om Mij te horen als u naar Mijn stem in uw binnenste luistert. Ik spreek tot u zoals een liefdevolle Vader tot zijn kinderen spreekt: eenvoudig, gewoon en vervuld van liefde. Mijn totale Liefde zou zich heel anders uiten als u het zou kunnen verdragen, maar zolang u nog op aarde bent, is de klank van Mijn woord aangepast aan de toestand van uw ziel. Aangepast aan het vermogen om lief te hebben van ieder afzonderlijk. Het klinkt fluisterend in het hart als binnengewaaide gedachten. Ik ben aanwezig bij diegenen die Mijn stem vernemen. Ik spreek woorden van liefde, troost en aansporing. Ik onderricht u. Steeds zult u Mijn tegenwoordigheid bemerken als een toestromen van genade en kracht.

  Ik ben Liefde. Deze woorden zouden voor u een troost moeten zijn, ook in de moeilijkste levenssituatie. Zodra u in Mij als liefhebbende God gelooft, dan weet u ook dat Ik u niet zal laten stikken, want u bent Mijn kinderen. U zult dan ook de zekerheid hebben dat Ik, uw Vader, u voortdurend Mijn Liefde zendt. Geloof in Mijn aanhoudende Liefde, die naar u blijft uitgaan tot in eeuwigheid. Dan zult u getroost zijn in het lijden en de kracht hebben om vol te houden en al het moeilijke te overwinnen. Mijn Liefde zal u niet ten onder laten gaan.

  En wanneer het u moeilijk valt in de Liefde van een machtige God te geloven of wanneer u twijfelt aan Zijn hulp, denk dan aan de kruisdood van Jezus Christus. Hij is voor u gestorven aan het kruis. Hij heeft het alleen gedaan uit overgrote Liefde voor u, mensen. Hij kende uw leed, dat een gevolg is van de zonde. De zonde van het zich van Mij afkeren van weleer (Adam en Eva). Alleen Zijn overgrote Liefde voor u bewoog Hem tot Zijn verlossingswerk.

  Wie voor Mij zijn hart opent, verlangend naar Mijn Liefde, die zal het ook onmetelijk toestroomt krijgen door Mijn Woord. Ik geef Mijn Liefde weg en het Licht van het vuur van Mijn Liefde straalt in het hart van diegene die zich voor Mij openstelt en naar Mij luistert. Ik maak geen onderscheid bij het uitdelen van Mijn gaven, waar die van Mij worden verlangd en de liefde van een kinderhart Mij daarom vraagt. In Mijn woord vindt ieder wat hij nodig heeft voor de ontwikkeling van zijn ziel: bemoedigende woorden en troost, liefde en wijsheid, genade en kracht.

  Waarom maakt u zich zorgen over uw aardse leven dat Ik voor ieder van u vorm heb gegeven voor eeuwigheid. U bent niet bij machte er het kleinste aan te veranderen, want Mijn Wil heeft het bepaald, en Mijn Wijsheid heeft het voor u goed bevonden zoals het over u komt. Dat is voor u het allerbeste. Ga daarom zonder zorgen uw weg over de aarde, want elke dag verloopt volgens Mijn Wil en elke gebeurtenis is voorzien sinds eeuwigheid. Maar dat wil niet zeggen dat u zich laat leven en uw aardse taak verwaarloost, want ook deze behoort tot het lot dat voor u is bestemd. Elke bezigheid is zegenrijk.

  Over de afloop van hetgeen u doet, moet u zich geen zorgen maken. U mag Mij elke last opleggen en Ik zal die gewillig voor u dragen. U mag Mij elke wens toevertrouwen, alle bedenkingen uiten en alles wat u teneerdrukt. Ik wil dit met plezier van u afnemen. Ga blijmoedig de weg op. Wat er ook mag gebeuren, Ik ben op de hoogte van elke gebeurtenis, want die heb Ik zo voorbestemd. Wat Ik doe is voor jullie welzijn. Als u zich eenmaal aan Mij heeft overgegeven, is elke zorg onnodig. Vertrouw u toe aan Mij en Mijn genade. Dan neem Ik, als uw liefhebbende Vader, elke zorg van u over, Mijn kinderen.

  U moet enkel zorg dragen voor uw ziel. Deze zorg kan Ik niet van u afnemen. Ik kan u alleen raad geven en u de gelegenheid geven om deze zorg op u te nemen. U moet deze gelegenheid gebruiken voor het heil van uw ziel. Hoe meer u zich daarvoor inspant, hoe minder zorgen u zich hoeft te maken over het welzijn van uw lichaam, omdat Ik dit van u overneem, zoals Ik het u heb beloofd.

  20-05-2013, 15:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Elisabeth 5/4/1999
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Jezus: De wereld verkeert in duisternis. Maar Ik ben het Licht. De wereld heeft voor een andere weg gekozen, deze van de ondergang. Maar Ik kom hem bevrijden. De oorlogen en de strijd worden heviger. Maar Ik ben de zegevierende Koning. Ik kijk naar de lijken die over uw aarde uitgestrooid liggen, de lichamen, die verkoold zijn als gevolg van de haat.

  Doch Ik zal deze lichamen weer doen opstaan (verrijzen), want zij zijn verbrand wegens de zonden van de mensheid. Doch Ik, Uw God, zal hun beenderen bij elkaar brengen en hen tot leven wekken. Door Mijn Macht en Mijn Liefde zal Ik hen de nodige kracht geven om te getuigen, dat Ik de God van de Hemelse Legermachten ben, en dat niets Mij kan beletten, hun vlees te verzamelen, dat door de wraakzucht verkoold is. Ja, Ik zal die as nieuw leven inblazen, want alles behoort Mij toe.

  Ik ben uit de doden verrezen om hen het leven, ja, het eeuwige leven te geven. Gij kunt u de smart van Mijn Goddelijk Hart niet voorstellen bij het zien van deze rampen, die Mijn vijand [Satan] heeft veroorzaakt. De [boze] mens laat zich door hem manipuleren. Zeg Mij, heb Ik niet alles gedaan om de mensheid te redden? Antwoord Mij!

  Gij moet leren niet te delen in de gevolgen van de daden van deze duivels op aarde, door oorlogen, egoisme, en buitensporige hoogmoed af te wijzen. De huidige slechte toestand kan zich zeer vergaand doorontwikkelen, doordat de mens zelf de chaos veroorzaakt, die niet volgens Mijn Wil is. Want Mijn Wil omvat een plan van omschakeling in een geest van liefde en eenheid. Bid, het uur van Mijn Terugkomst zal niet lang meer uitblijven. Ik verkort de dagen van deze zuivering.

  Mijn Hart heeft de grens bereikt van wat een God kan verdragen. Het uur komt, het is er al, het uur waarop de mensheid Hem zal zien, die ZIJ verworpen heeft. Houd de wolven tegen, werp een dam op, verenig u, wees bereid om handelingen te stellen, die uw "eigen ik" doorbreken. Moge dit alles niet op het niveau van de geest blijven hangen, doch doordringen tot het niveau van het hart. Open de brandkast van de Liefde: en verspreidt allen tesamen datgene wat de wereld nodig heeft: verzoening en vergeving. Zonder vergeving onder de volkeren zal er geen vrede noch gerechtigheid zijn.

  Moge gij in Mijn Naam de duivels van de aarde verdrijven. Dat vraag Ik u, apostelen van de Eindtijd en van de Laatste Dagen. Beoefen deze naastenliefde tegenover uw broeders; zij lijden voor de zuivering van de aarde, help hen. Het is door Mijn Naam en door de Macht van Mijn Liefde dat gij zult meewerken aan de grote Overwinning van de Verrezene (door Mijn Glorierijk Kruis). Mediteer hetgeen ik u gezegd heb. Breng dan, met Moeder Maria deze woorden in de praktijk: "Doe alles wat Hij u zeggen zal". De brandkast van de Liefde, daar rust uw hart, de centrale plaats waar gij de beslissingen neemt om lief te hebben en te vergeven. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (Mattheus 6,21)

  20-05-2013, 01:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods Vaderliefde kent geen einde

  Gods Vaderliefde kent geen einde

  Mijn Liefde voor alle mensen kent geen grenzen. Maar de mens kan het slechts begrensd bevatten, omdat ze Mijn Liefde niet kan verdragen. De Liefde zou hem in Haar volle gloed treffen. Daarom laat Ik de straal van Mijn Liefde steeds alleen maar in die graad op u invallen die de graad van uw eigen liefde toelaat. Mijn Liefde is oneindig. Zelfs af verneemt u deze woorden, dan nog bent u niet in staat ze te begrijpen. Maar dat ene zult u toch uit deze woorden kunnen opmaken: Ik geef u niet op! Ik hou niet op tot Ik u voor Mij heb gewonnen, al zijn hier nog eeuwige tijden voor nodig! U meet altijd alleen met begrensde maat, omdat uzelf ook begrensd bent. Maar Ik, als hoogst volmaakt, zal Mijn Liefde, Wijsheid en Macht nooit beperken, als Ik daardoor ook Mijn doel kan bereiken. En Mijn doel bestaat erin om u tot Mijn kinderen te maken, die dan in alle volmaaktheid met Mij kunnen scheppen en werken. Maar Mijn Wijsheid ziet ook in, dat een onbeperkte mate van Liefde en Macht u schaadt, en daarom houd Ik zowel Mijn Liefde en Mijn Macht in. Maar u kunt zelf de mate bepalen, want zoals u erom vraagt, zult u ontvangen. Vraagt u veel dan ontvangt u ook veel en zult u ook onbegrensd worden bedacht zodra uw geloof en liefde voor Mij dit toelaten.

  Nu kunt u begrijpen, dat zelfs u in staat bent een onnatuurlijk schijnend iets tot stand te brengen, wanneer u daar Mijn Liefde en Macht om vraagt. Ik geef wat u wenst: als het om geestelijke goederen gaat, om zaken die u Mijn oneindige Liefde tonen en wanneer het om licht en kracht gaat. Datgene wat u, mensen mist, maar die u toch onbegrensd tot beschikking staat. De kracht van uw geloof en de diepte van uw liefde voor Mij, corrigeren u dan zodanig, dat een overmaat aan liefdekracht u niet meer schaadt. Integendeel, ze maakt u steeds volmaakter en dus ook om de liefdekracht te ontvangen. U weet nu dus ook dat Ik willens ben u onbegrensd te geven, maar het niet eerder kan, totdat u dit door een levend geloof aan de dag te leggen, toelaat. U kunt daarom niets beters doen, dan uw geloof tot leven wekken en dan naar Mij toe komen met een geopend hart dat nu onbegrensd kan ontvangen.

  De voorwaarde daartoe is de Liefde. Om deze in uzelf te ontsteken en steeds gloedvoller te laten worden is de opgave van de mens op aarde. Iedereen kan deze opgave vervullen wanneer hij wil. Van deze voorwaarde kan Ik geen mens ontheffen, want zonder Liefde blijft de mens onvolmaakt. Liefde is de kracht die hem in staat stelt alles te verrichten. Hij hoeft alleen maar te streven om in zijn oorspronkelijke toestand te komen: Liefde zijn. Want hij is voortgekomen uit de Eeuwige Liefde. Daarom kan alleen degene, die zich vormt tot Liefde, zijn doel op aarde bereiken. Hij kan dit bereiken omdat Mijn Liefde hem onafgebroken mogelijkheden verschaft waarop hij in de liefde werkzaam kan zijn. Bovendien sluimert in iedere mens een vonkje van Mijn Liefdekracht, zodat hij dus niet totaal gevoelloos is geschapen. Hij kan altijd Liefde voelen, wanneer hij niet eigenwillig dit vonkje in zich verstikt en zich niet verzet tegen elk warm gevoel dat in hem bovenkomt.

  Ieder mens wordt door Mij steeds zo geleid dat hij in het dagelijkse leven genoeg gelegenheden vindt waarbij zijn hart wordt aangesproken. Hij kan aan de impuls om liefde te beoefenen gevolg geven en daardoor het vonkje liefde doen ontbranden. Hij voelt zelf de weldaad van het werkzaam zijn in Liefde tot de medemens. Alleen totaal verharde mensen komen niet onder de indruk, maar kunnen zichzelf te allen tijde veranderen, omdat de kracht van de liefde van een medemens zoiets volbrengt. De Liefde is het ware leven en zolang de mens zonder deze Liefde is, is hij (geestelijk) dood. Maar Mijn Liefde is oneindig en zal dus ook niet eerder rusten tot de mensen het (ware) leven kan schenken. Mijn Liefde zal steeds iedereen bereiken en binnen proberen te komen in ieders hart. Maar ze zal altijd alleen in die mate werkzaam kunnen zijn waarin de mens het toelaat.

  De Liefde dwingt niet, ze is iets oneindig gelukkig makend, zodra ze op een eveneens liefdevol hart straalt, dan verbindt de eeuwige Liefde zich met de mens. Ik vervul Mijn schepsel, dat zich opent voor Mij, met stralen: dan is het weer zijn oorspronkelijke toestand binnengegaan. De mens is zelf tot liefde geworden en dus het goddelijk schepsel, dat nu echter in vrije wil tot deze goddelijkheid komt en daarom Mijn kind is geworden. Ik kan Mijn kind met Mijn onbegrensde Liefde doordringen. Dan kan dit kind scheppen en werken met Mij en Mijn Wil. En bovendien kan het eeuwig leven in gelukzaligheid. Amen.

  20-05-2013, 01:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Elisabeth 20/2/1999

  Jezus : Ja, de aarde zal een dood moment kennen.

  In zekere zin zal zij gedurende enige tijd in de hemelruimte stil blijven hangen.

  Er zal een gemeenschappelijk punt zijn waarnaar het oog van de mensen op aarde zal gericht zijn.

  HET IS MIJN KRUIS.

  Zij zullen de Liefde van de Vader jegens hen beleven door te kijken naar het Kruis. Zij zullen de toestand van hun ziel ontwaren [door een innerlijke verlichting]. Sommigen zullen sterven van angst, anderen zullen in vreugde verkeren. Maar allen zullen de macht van Mijn Liefde zien. Wanneer zij de werkelijkheid hebben gezien van de toestand waarin zij zich bevinden, zullen sommigen Gods Glorie bezingen en Hem prijzen, anderen zullen Mijn Macht vervloeken.

  Dat is wat Ik u vandaag te zeggen heb. En Ik zeg het u naar waarheid. Niemand zal ontsnappen aan deze grote komst van de Goddelijke openbaring. Geprezen zij de Heer, de God van het Heelal.

  20-05-2013, 00:31 Geschreven door Claudia  


  19-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij die het Woord van God volgden, dat door de profeten voor Mijn komst werd verkondigd, waren de eerste om op Mij te spuwen 14/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, tot diegenen onder Mijn leerlingen die lijden omdat zij in deze hemelse boodschappen geloven, zeg Ik het volgende.

  Hoe moeilijk jullie lijden ook is, jullie moeten weten dat jullie gezegend werden met Mijn gave die jullie gegeven werd om jullie te helpen jullie ogen voor de waarheid te openen. DE SMAAD DIE JULLIE IN MIJN NAAM MOETEN VERDUREN, OMDAT JULLIE TROUW ZIJN AAN DEZE BOODSCHAPPEN, ZAL KOMEN VAN HEN DIE JULLIE NABIJ ZIJN. IN HET BIJZONDER ZULLEN VELE VAN MIJN GEWIJDE DIENAARS, DIE WEIGEREN MIJ TE ZOEKEN IN DEZE HEILIGE WOORDEN VAN MIJ, jullie nog het meest in verwarring brengen.  Jullie zullen belasterd, gekleineerd, uitgedaagd, bekritiseerd en bespot worden, en toch belijden deze zelfde mensen dat zij spreken in Mijn heilige Naam.

  JULLIE MOETEN DEZE PIJN DOORSTAAN NET ZOALS MIJN APOSTELEN EN LEERLINGEN DAT MOESTEN DOEN. TIJDENS MIJN TIJD OP AARDE, WERD IK UIT DE TEMPELS VAN GOD GEJAAGD. Mijn leerlingen werden gewaarschuwd om van Mij weg te blijven of verbanning uit de Kerk te riskeren indien zij met Mij zouden gezien worden. Toen zij van Mijn heilig Woord getuigden en Mijn leer verspreidden, werden zij bedreigd en in sommige gevallen afgeranseld. Zij werden tot spektakels herleid. Zij die het Woord van God volgden, dat door de profeten vóór Mijn tijd verkondigd werd, waren de eersten om op Mij te spuwen. Hun woede werd veroorzaakt door het feit dat Ik de waarheid sprak, want zij wilden de waarheid niet horen. Dat beangstigde hen en maakte dat zij zich ongemakkelijk voelden.

  Vol van de kracht van de Heilige Geest, werden Mijn apostelen na Mijn hemelvaart gehaat door velen die in de tempels in aanbidding verzonken. Hoewel hun lijden groot was en de stemmen van tegenstanders in hun aanwezigheid luid weerklonken, maakte dat niets uit.

  NIETS KAN DE VERSPREIDING VAN MIJN WOORD TEGENHOUDEN. GEEN ENKELE STEM ZAL LUID GENOEG ZIJN. GEEN ENKEL ARGUMENT VOLDOENDE GELOOFWAARDIG. GEEN ENKEL VENIJN STERK GENOEG. MIJN MACHT IS ONMOGELIJK TE OVERWINNEN. Mijn Heilige Geest zal miljarden zielen in de veiligheid van Mijn Nieuw Paradijs trekken. Alle ontevreden stemmen zullen tot zwijgen gebracht worden en alle tegenstand onderdrukt, want de tussenkomst van Mijn Vader zal ervoor zorgen dat de doornstruiken en keien, die het pad van waarheid bezaaien, verwijderd worden.

  Alleen Mijn stem zal overblijven. Het zal de enige gezagvolle stem zijn die zal blijven doorklinken en dan zal de grote dag komen.

  Jullie Jezus

  19-05-2013, 21:32 Geschreven door Claudia  


  17-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doel van het aardse leven : streven naar het kind-zijn van God!

  Doel van het aardse leven : streven naar het kind-zijn van God!

  Om het kind-zijn van God op aarde te verkrijgen, moet de mens zich omvormen tot liefde en zichzelf daardoor in staat stellen om zich met God te verenigen, en dit terwijl hij nog op aarde is. Zo kan hij helemaal gerijpt in de lichtsferen van het hiernamaals binnengaan als hij de aarde verlaat. Hij moet dus door werken van liefde zijn ziel zo gelouterd (= gezuiverd)hebben, dat God kan wonen in zijn ziel en dat zijn geest zich verbindt met de geest van de Vader. Dan heeft de mens zijn opgave op aarde tot een goed einde gebracht en zijn doel bereikt. Hij mag dan als lichtwezen binnengaan in het geestelijke rijk, waar het dan schept en werkt.

  Maar deze graad van rijpheid vereist een volledige afstand doen van aardse goederen. Zolang de mens nog aan de materie vast hangt, is deze versmelting met de eeuwige Godheid onmogelijk, want het hart is nog niet helemaal vrij van de afvalstoffen die bestaan uit begeerten. Daarom is de mens nog niet voorbereid om de goddelijke Geest op te nemen, en dan moet de mens veel leed op zich nemen om de laatste loutering van de ziel te bewerkstelligen en daarom zullen ook de goede en vrome mensen veel leed krijgen opgelegd, opdat de loutering van de ziel kan plaats vinden.

  Waar een buitengewoon zwaar leed een mens teneerdrukt en er zich toch een dieper geloof openbaart, daar kan de ziel voor haar belichaming een bijzonder moeilijk leven op aarde voor zichzelf hebben uitgekozen, om het laatste doel ‘het kindschap Gods’, op aarde te bereiken. Want dit doel moet op aarde nagestreefd en bereikt. En altijd zal de ziel de zwaarste levensvoorwaarden eisen, omdat de ziel geheel rein en zonder afvalstoffen het rijk hierna moet binnengaan en dit verlangt een bijzonder doeltreffend louteringsproces. Het moet naar God leiden als de ziel nog van God is afgekeerd, of het moet de ziel louteren, dat ze als een geheel rein wezen in de nabijheid van God kan komen om de meest gelukzalige vereniging met Hem te kunnen binnengaan.

  Lijden en liefde moeten samenwerken om een mens op aarde te vergeestelijken en daarom moet de mens die in de liefde leeft, het lijden niet vrezen. Integendeel, hij moet het lijden met overgave op zich nemen, zijn gedachten gericht op het hoge doel dat hij op aarde kan bereiken, want hij heeft voor zichzelf zijn weg op aarde gekozen vanuit het inzicht dat deze hem helpt rijper te worden. Tot in de hoogste graad, wanneer zijn wil er zich natuurlijk niet tegen verzet.

  Toch kan het leed in het leven op aarde nooit opwegen tegen de verrukkingen van het kind-zijn van God. En daarbij is de tijd op aarde kort. Het is als een ogenblik in de eeuwigheid. En van zodra de mens een diep geloof heeft, kan hij ook steeds de kracht van God in ontvangst nemen om alles te verdragen wat hem is opgelegd, want zijn gebed zal dan innig op God zijn gericht en God zal hem sterken en hem tot de overwinnaar van zijn leven op aarde maken.

  God haalt Zijn kind Zelf tot Zich als het de proef van het leven op aarde heeft doorstaan en nu als een volledig rein wezen van de aarde scheidt. Maar steeds zal zijn weg over de aarde gekenmerkt zijn door liefde en leed, omdat zonder deze twee de ziel niet volledig rein wordt om God in het hart van de mens op te nemen. Bovendien moet deze innige band met God al op aarde plaatsvinden, omdat anders de ziel niet standhoudt tegen de verzoekingen van de wereld. Ook het leed kan haar anders niet de volledige loutering opleveren, omdat haar de kracht ontbreekt om dit leed zonder klagen of morren te dragen en zonder in verzet te komen. Een daarbij zal ook het volledige onderwerpen aan de Wil van God ontbreken.

  De ziel moet één worden met God. Ze moet een innigste band met Hem hebben. Ze moet het lijden zelf willen en dit als een geschenk van God dankbaar in ontvangst nemen. De mens moet inzien dat het lijden de laatste hinderpalen tussen God en zichzelf neerhaalt en dat alleen het overwinnen van het leed hem de hoogste gelukzaligheid zal opleveren. Deze gelukzaligheid bestaat erin een kind van God te worden.

  Dit is het streefdoel van alle mensen op aarde, maar slechts weinigen bereiken het. Slechts weinigen zijn door de liefde zo innig met God verbonden dat ze ook in het leed Zijn oneindig grote Vaderliefde herkennen, die hun het meest gelukzalige lot zou willen bereiden in de eeuwigheid. Hun lot op aarde is niet benijdenswaardig, maar in het rijk hierna staan ze op de hoogste trap. Ze zijn in de onmiddellijke nabijheid van God en daarom ook onuitsprekelijk gelukkig, want ze kunnen, als Zijn ware kinderen, naar believen handelen volgens hun wil, die ook steeds de Wil van God is. Ze kunnen scheppen en vorm geven en steeds weer bijdragen aan de verlossing van datgene, dat nog, ver verwijderd van God, de meest verschillende scheppingen nodig heeft om zich opwaarts te ontwikkelen. En dit is het meest zalige lot dat in overvloed schadeloos stelt en opweegt tegen het lijden van het aardse leven en daarom het streefdoel van alle mensen op aarde moet zijn.

  17-05-2013, 19:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn woord is het einde. 13/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, MIJN RESTLEGER ZAL IN DEZE TIJD ZEER SPOEDIG AANGROEIEN EN ZICH VERPREIDEN OVER ACHTENVIJFTIG LANDEN. Onder jullie zullen er leiders zijn en jullie moeten zich verenigen, waar jullie ook zijn, door de vorming van gebedsgroepen “Jezus tot de mensheid”.

  Breng eerst allen die Mij volgen in jullie kudde en ga dan voort met het binnenhalen van al diegenen die elke soort doctrine volgen. Ik zou nooit de ene ziel kunnen begunstigen ten nadele van een andere. Ik verlang dat jullie allen die niet in Mij geloven, vertellen dat Ik  beloof dat hun waarheid zal getoond worden tijden de waarschuwing. Zij zullen het moeilijk krijgen om Mij te ontkennen want Ik zal hun zielen overspoelen op een wijze die hen zal verrassen en schokken. MIJN HEILIGE GEEST ZAL NEERDALEN OVER ELKE NATIE WAARIN MIJN GEBEDSGROEPEN ZIJN OPGERICHT.

  IK ZAL HET AANTAL WONDEREN VERMENIGVULDIGEN, WAARVAN ER AL GEZIEN ZIJN, DAAR WAAR IK HET VERSTAND, DE GEEST EN DE LICHAMEN GENEZEN HEB VAN DE ONGELUKKIGE ZIELEN EN ZIEKEN ONDER JULLIE. Julie zullen Mij kennen door Mijn aanwezigheid die ik langzaam aan zal laten doordringen bij diegenen van jullie die vragen om Mijn gunst. Jullie zijn inderdaad gezegend, jullie, kinderen van deze generatie, die in zo’n grote menigten gekozen zijn om het eeuwig leven te genieten in Mijn koninkrijk dat geen einde kent. Jullie zullen de dood overwinnen. Het kwaad zal door de kracht van jullie vasthoudendheid verslonden worden en de zonden zullen jullie ziel niet langer aantasten.

  Mijn kinderen, er is veel werk te verrichten. Sta Mij toe jullie te gidsen met behulp van Mijn kruistochtgebeden want die zullen jullie ogen openen voor de waarheid. Eens jullie de waarheid kunnen zien, zullen jullie in je hart weten wat te doen. Een raadgeving: wanneer jullie geweigerd wordt om over de waarheid te spreken, bewaar dan de stilte. Bid voor die zielen, dat ook zij de genade mogen ontvangen om het Boek van Waarheid te aanvaarden.

  Mijn woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander woord zijn. GELIJK WIE DIE BEWEREN IN MIJN NAAM TE SPREKEN, SINDS DEZE MISSIE BEGON IN NOVEMBER 2010, HEBBEN DAARTOE NIET HET RECHT WANT ZIJ KOMEN NIET VAN MIJ. Maar de profeten die voordien kwamen, en die wel  in Mijn naam spreken, zijn gezegend en Ik zal hen blijven beschermen. Mijn stem spreekt tot de wereld doorheen deze boodschappen. Mijn geliefde Moeder, de Onbevlekte Maagd Maria, spreekt eveneens tot haar zieners en opnieuw zegen Ik haar missie.

  WEET DAT SATANS LEGER EEN AANTAL VALSE PROFETEN OMVAT DIE MET ZOETE WOORDEN SPREKEN. Geruststellend, liefdevol en verbloemd met loze beloften, zullen zij precies het tegenovergestelde zeggen van wat Ik jullie vertel. Weet dat alleen Mijn stem jullie de waarheid meedeelt. Alleen Mijn stem zal jullie spreken over komende gebeurtenissen, die  werkelijk plaatsvinden.  Aan niemand anders kan of zal het recht gegeven worden om te spreken voor Mij of voor Mijn geliefde Vader.

  Troost jullie met deze openbaring en besef dat alleen de Heilige Drie-eenheid op deze wijze communiceert met een vuur dat alle zielen overspoelt die ontdaan zijn van hoogmoed en vol van nederige liefde tot Mij.

  Jullie Jezus

   

  17-05-2013, 14:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wonderen die Ik de wereld beloofd heb, door middel van Mijn Kruistochtgebeden, zullen toenemen. 11/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, het geeft niet dat jij te lijden hebt door de manier waarop je verworpen wordt omwille van Mij, want Mijn Woord zal nooit vergaan. Het zal oprijzen en steeds luider klinken totdat het, zoals een krachtige wind, in hevigheid zal toenemen en het gebulder van Mijn stem als een donder over de aarde zal galmen. Er zullen maar weinigen zijn die Mijn stem niet zullen horen en zelfs zij die Mij verwerpen zullen van Mij blijven spreken. Zij zullen haar onmogelijk kunnen negeren.

  Zoals elk kind dat door zijn moeder is voortgebracht, zullen Gods kinderen – met inbegrip van hen die Hem weigeren te erkennen – naar Hem toegetrokken worden, want zij kunnen niet anders.

  Zoals een pasgeboren baby die verbonden is met zijn moeder, zo zal elk kind van God zichzelf herkennen door aanraking, geluid en geur. Gods kinderen zullen gewaar worden wanneer Gods Tegenwoordigheid hun zielen aanraakt. Net zoals Ik de Mijnen ken, zo zullen ook zij die Mij liefhebben Mijn oproep beantwoorden.

  Mijn dochter, DE HEILIGE WIL VAN GOD IS MACHTIG EN ZAL ALLEN OVERWINNEN DIE ZICH TEGEN HET WOORD VAN GOD VERZETTEN. Wanneer jullie voelen dat er zoveel tegenstand en zoveel haat is tegenover deze missie, wees dan altijd getroost door Mijn plechtige belofte: die is om alle zielen te redden, zodat Mijn Nieuw Paradijs weldra aan de mensheid kan aangeboden worden en wel met zo weinig mogelijk lijden. HET LIJDEN KAN VERMINDERD WORDEN DOOR DE GEBEDEN VAN MIJN RESTLEGER, OMDAT IK HEN MET SPECIALE GENADEN TOERUST.

  De wonderen die Ik de wereld beloofde, door middel van Mijn kruistochtgebeden, zullen toenemen en velen zullen getuige zijn van genezingen en bekeringen. Het zal door deze wonderen zijn dat Ik Mijzelf zal bekend maken, zelfs aan de meest verharde sceptici. Het zal door de kruistochtgebeden zijn dat aan de bedienaars van Mijn christelijke Kerken Mijn barmhartigheid zal duidelijk gemaakt worden en weldra zal aan velen van hen ook het bewijs geleverd worden van de echtheid van deze boodschappen.

  MIJN WIL ZAL GEDAAN WORDEN EN NIEMAND ZAL DAT VERHINDEREN. Velen zullen zich tegen Mijn Wil verzetten, schreeuwen dat Mijn Woord misbruikt wordt en spuwen naar jou, Mijn dochter, maar hun haat zal uitgeschakeld worden en weldra zullen zij hun harten openen, want zij zullen er niet meer aan twijfelen dat het hun Meester is die hen roept. Ik ben het werktuig waardoor zij zullen gezuiverd worden. Van Mij zullen zij de enig mogelijke bescherming ontvangen tegen de Antichrist. Mijn bescherming moet gezocht worden en het Zegel van de Levende God moet aan zoveel mogelijk zielen gegeven worden.

  Luister naar Mijn richtlijnen en alles zal goed zijn. Negeer Mijn waarschuwingen en tracht op eigen houtje te strijden tegen de ongerechtigheden, die wijdverspreid zullen zijn wanneer de wereld door de hand van het Beest geleid wordt, en jullie zullen niet sterk genoeg zijn. Neem Mijn geschenken aan en jullie zullen staande blijven, veilig in de wetenschap dat Ik jullie en jullie familie en vrienden bescherm.

  Jullie Jezus

  17-05-2013, 11:32 Geschreven door Claudia  


  13-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het enige water dat voor het overleven van Gods kinderen nodig is, zal komen van de Boom des Levens 10/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, gezegend zijn zij die het ware Woord van God beantwoorden, want zij zullen als eersten verrijzen en Mijn nieuwe Koninkrijk binnengaan.

  DIEGENEN AAN WIE MIJN HEILIG WOORD NIET WERD GEGEVEN, INBEGREPEN DIE LANDEN WAAR IK VEROORDEELD WORD, ZIJN DE EERSTE ZIELEN AAN WIE IK DE HAND MOET REIKEN. Zonder daar zelf schuld aan te hebben werden zij vanaf de geboorte opgevoed om God, de Maker en Schepper van al wat bestaat, te ontkennen. Ik zal ernaar streven hen door deze zending te bekeren en beloof dat eens zij de waarheid gezien hebben, tijdens de Waarschuwing, zij snel in Mijn barmhartigheid zullen getrokken worden. Ik zal hen die misleid werden door valse doctrines, nooit in de steek laten, want zij zijn hulpeloos en hebben nood aan Mijn liefde en barmhartigheid.

  Mijn verlangen is dat Mijn volgelingen zich nu voorbereiden om de ladder te beklimmen, een lange en moeilijke klim, naar geestelijke volmaaktheid. DIEGENEN ONDER JULLIE DIE MET DE GAVE VAN ONDERSCHEIDING GEZEGEND WERDEN DOOR MIJN STEM, VERVAT IN HET BOEK VAN WAARHEID, HEBBEN TEGENOVER MIJ EEN PLICHT. DIT IS WAT JULLIE MOETEN DOEN. GEBRUIK DE GAVE DIE IK JULLIE GEGEVEN HEB OM JULLIE VOOR TE BEREIDEN OP DE GEESTELIJKE VOLMAAKTHEID DIE VAN JULLIE VEREIST WORDT, NU IK MIJN RESTLEGER OP AARDE OPBOUW. Het is jullie verantwoordelijkheid om diegenen te helpen die te zwak, te trots en te koppig zijn om Mijn hand van barmhartigheid te aanvaarden. Het zal door jullie zijn dat Ik in staat zal zijn om alle zielen, inclusief diegenen die Mijn barmhartigheid niet waardig zijn, de redding te verlenen  die nodig is om voor altijd te leven in Mijn heerlijkheid.

  O HOE WONDERBAARLIJK IS DIT SCHITTEREND NIEUW KONINKRIJK VAN MIJ. Als jullie het maar eens konden zien, dan zou niemand van jullie nog ooit een woord opperen tegen Mij. DIT ZAL JULLIE NIEUWE THUIS ZIJN, DE PLAATS WAAR JULLIE EN JE FAMILIE ZULLEN GENIETEN VAN EEUWIGE VERVOERING, VREDE, LIEFDE EN VREUGDE, SAMEN MET AL DATGENE DAT DOOR MIJN VADER GESCHAPEN IS VOOR JULLIE GELUK. Beschouw het als een nieuwe woning, vergelijkbaar met de wijze waarop de aarde geschapen werd, alleen zal deze Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde geen zee hebben. Het enige water dat voor het overleven van Gods kinderen nodig is, zal komen van de Boom des Levens, waarmee alle leven zal in stand gehouden worden.

  Voor elke behoefte zal gezorgd worden en liefde zal in overvloed voorhanden zijn zodat er geen enkele ontevredenheid zal bestaan. Gelach, liefde, vreugde, kleuren en fijne dingen die niemand op aarde ooit gezien heeft, zullen voor het grijpen zijn. Gelukzaligheid die jullie verstand op aarde te boven gaat, zal een geschenk zijn voor ieder van jullie aan wie de sleutel tot Mijn Koninkrijk gegeven wordt.

  Het leven dat voor jullie ligt is getooid met grote geschenken en jullie zullen in een voortdurende staat van vrede blijven met liefde voor Mij. Ik zal regeren in eenheid met al Gods kinderen en niet één van jullie zal ook maar iets verlangen, zo groot is Mijn liefde. Dat is het enige leven waar jullie naar moeten streven, want er zal voor jullie geen ander leven bestaan na de grote dag waarop Ik kom.

  Jullie Jezus

  13-05-2013, 22:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 106

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  106 Gebed om barmhartigheid voor de jongeren die God niet erkennen 9/5

  Lieve Jezus, neem onder Uw bescherming de zielen van die kinderen van God die U niet kennen, die Uw liefde niet erkennen en die Uw belofte niet aanvaarden.

  Stort Uw genade van bekering uit en geef hun het eeuwige leven.

  Wees barmhartig voor al diegenen die niet in Uw Tegenwoordigheid geloven en die geen berouw zullen nastreven voor hun zonden. Amen.

  Jullie Jezus

  13-05-2013, 22:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is Mijn liefste wens dat jullie zich bekommeren om de zielen van de jongeren 9/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, MIJN LIEFDE VOOR DE JONGE MENSEN VAN ELKE NATIE, HUIDSKLEUR EN GELOOFSOVERTUIGING, DIE MIJ NIET ERKENNEN, IS ONEINDIG. Mijn verdriet om deze kleine zielen van Mij is diep. Er moet voor hen gebeden worden, vooral nu. Ik zal hen zonder aarzelen in Mijn barmhartigheid opnemen, als jullie er Mij door dit kruistochtgebed om vragen.

  Mijn geliefde restleger, het is Mijn liefste wens dat jullie zich bekommeren om de zielen van de jongeren, de agnostici en diegenen die niet in God geloven. Zij moeten vanwege jullie voorrang krijgen. IK VERZOEK JULLIE ALLE NATIES, GEZINDTEN, HUIDSKLEUREN EN RELIGIES ONDER MIJN BESCHERMING TE TREKKEN. WANNEER JULLIE MIJ ZULKE ZIELEN BRENGEN, ZAL IK HUN GROTE GAVEN SCHENKEN EN IK BELOOF HUN REDDING.

  Het is belangrijk dat jullie hen die geen belangstelling hebben in hun redding niet negeren. Zij zijn de verloren zielen waarnaar Ik hunker en Ik zal hen volgen in elke hoek, elke kloof en elk land totdat Ik hen in Mijn Koninkrijk kan binnenhalen.

  Onthoud dit verzoek. Onthoud dat het Mijn verlangen is om de hand uit te strekken naar hen die Mij niet kennen en naar hen die verlangen Mij te kennen.

  Jullie Jezus

  13-05-2013, 22:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De besmetting zal wijder verspreid zijn dan AIDS 7/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer ben je afgeleid geweest en heb jij jezelf toegestaan tijdens de laatste twee dagen uit Mijn gezichtsveld te zijn genomen. Weet jij niet wat deze afleidingsactie veroorzaakte? Door slechts één dag eucharistische aanbidding te missen, werd jij weggenomen en in Mijn Naam misbruikt, zonder jezelf te beschermen zoals Ik jou opgedragen heb. Mijn instructie is dat jij dagelijks voor Mij blijft komen en de allerheiligste Rozenkrans bidt, zodat Mijn Moeder jou de bescherming kan geven die jij voor dit werk nodig hebt.

  Velen die Mij nabij zijn verwerven een vertrouwen dat hen ertoe brengt te geloven dat een opstapeling van lijden hen niet zal beletten om Mijn missie uit te voeren, maar dat is alleen mogelijk wanneer jullie beroep doen op Mij om jullie te leiden.

  Mijn dochter, SPOEDIG ZAL HET BEGIN VAN EEN BESMETTING WAARGENOMEN WORDEN, wanneer Mijn Vader over de aarde een straf zal doen neerkomen op die naties die Hem beledigen en die toestaan dat arme onschuldige mensen slachtoffer zijn van boosaardigheid en ongerechtigheden. DEZE BESMETTING ZAL ZICHTBAAR ZIJN OP HET GEZICHT EN DE ZWEREN ZULLEN NIET GENEZEN TOT DE DAG VAN DE GROTE KASTIJDING VOORBIJ IS. DE BESMETTING ZAL WIJDER VERSPREID ZIJN DAN AIDS EN ZAL EEN VAN DE EERSTE TEKENEN ZIJN VAN DE KOMENDE KASTIJDING. Daaropvolgend zal er een hongersnood uitbreken over een derde van de aarde en die zal blijven gedurende de heerschappij van de Antichrist. 

  ZOALS HET BEWIND VAN DE ANTICHRIST ZICH UITBREIDT ALS EEN SPINNENWEB, ZO ZAL ER OVEREENSTEMMEND EEN REEKS STRAFFEN BIJ PASSEN DIE OVER DE VIER HOEKEN VAN DE WERELD ZULLEN NEERKOMEN DOOR TUSSENKOMST VAN MIJN VADER. Goddelijke tussenkomst zal helpen om te verhinderen dat zielen door het Beest worden weggerukt ten gevolge van de macht van de Antichrist. Zijn volgelingen zullen een kwellende straf ondergaan en het zal door de besmetting op hun gezichten te zien zijn. Zij zullen deze strenge straf niet ontlopen en evenmin diegenen die de verdorven misleiding uitdragen over Mijn Kerk op aarde.

  Deze waarschuwing wordt gegeven zodat zij die twijfelen aan Mijn hand van gerechtigheid, zullen begrijpen dat de mensen zullen lijden zoals in de dagen van Noach indien zij zich afkeren van God.

  DE LAATSTE BELEDIGING TEGEN MIJN VADER, DOOR DE ZONDE VAN OORLOG EN ABORTUS, ZAL ZIJN GROOTSTE BESTRAFFING OVER DE MENSHEID DOEN NEERKOMEN. HET LEVEN VAN HET ONGEBOREN KIND, DAT ZO WREED WORDT WEGGENOMEN EN ZONDER ENIG BEROUW, ZAL STRAFBAAR ZIJN DOOR DE DOOD VAN HET LICHAAM EN DE DOOD VAN DE ZIEL.

  Jullie Jezus

  13-05-2013, 22:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zending die jou gegeven werd is de laatste schakel met het laatste Verbond 7/5/2013

  Moeder van God : Mijn geliefd kind, Ik heb jou tijdens deze bijzondere verschijning vandaag het geheim van Mijn Hart geopenbaard en hoe het verstrengeld is met het Heilig Hart van Mijn geliefde Zoon. MIJN HART KLOPT IN EENHEID MET HET ZIJNE EN ALS MEDEVERLOSSERES. IK ZAL HANDELEN OM VELE VAN GODS KINDEREN IN HET NIEUWE TIJDPERK VAN VREDE BRENGEN.

  ALS MOEDER VAN GOD, WERD MIJ MACHT OVER HET BEEST GEGEVEN EN ALLEN DIE MIJN HULP INROEPEN ZULLEN GROTE BESCHERMING TEGEN HEM VERKRIJGEN. Omwille van die bijzondere macht, Mij door Mijn Zoon gegeven, zullen vele pogingen ondernomen worden om Mijn Naam te onteren gedurende het rijk van het Beest. Er zullen openbare manifestaties georganiseerd worden om te voldoen aan Mijn wens om al Gods kinderen te verenigen. Helaas zullen ze niet allemaal de waarheid eerbiedigen.

  Ik heb de waarheid bekend gemaakt te La Salette in Frankrijk en te Fatima in Portugal, toch zijn er velen die niet begrijpen wat Ik verklaard heb. Weldra zullen de voorzegde profetieën werkelijkheid worden en dan zal de haat die de duivel voor Mij heeft, in bijzondere ceremoniën duidelijk gemaakt worden, wat God zal beledigen. 

  Mijn Zoon heeft een zeer speciaal plan ontworpen, dat tot in het kleinste detail werd uitgewerkt, om ervoor te zorgen dat de waarheid omtrent Gods vijanden, aan de wereld bekend gemaakt wordt. Hij doet dit omdat alleen de waarheid het menselijk ras kan redden. Indien Gods kinderen leugens zouden volgen en betrokken geraken in bedriegerij, voortgekomen uit het plan van de Antichrist, dan zullen zij Mijn Zoon en hun eigen redding de rug toekeren.

  DE ZENDING DIE JOU GEGEVEN WERD IS DE LAATSTE SCHAKEL MET HET LAATSTE VERBOND, DAT MIJN ZOON MOET VOLTOOIEN IN GEHOORZAAMHEID AAN MIJN VADER, GOD DE ALLERHOOGSTE. Dat zal het middel zijn waardoor zielen zullen gered worden uit de greep van Satan en zijn boosaardig leger op aarde. Daarom zal de haat die jou betoond wordt door woorden, daden en acties van anderen, wreed en hevig zijn. De woede die jou betoond wordt zal onvergelijkbaar zijn en jij moet begrijpen dat dit te verwachten is. Het werk van Mijn Zoon zal in deze tijden heftig bestreden worden, Hij en Zijn Kerk op aarde zullen een laatste kruisiging moeten doorstaan alvorens de verrijzenis plaatsvindt die beloofd werd aan allen die in Mijn Zoon geloven.

  De haat is reëel en de duivel zal zelfs het gemoed van de uitverkoren zielen en zieners tegen jou doen keren, Mijn kind. Voel je nooit verdrietig over jezelf of die zielen, want het lijden van Mijn Zoon is tien keer erger. Het is Mijn Zoon, de Redder en Verlosser van de mensheid, die voor de zonden van de mensen gestorven is, Die nog steeds gehaat wordt met een passie die voortkomt uit woede en bewerkt wordt door Satan. Het is Mijn Zoon die het onderwerp is van zulke aanvallen en wanneer men jou beledigingen naar het hoofd smijt, Mijn kind, geselen zij Hem weer opnieuw. 

  JULLIE MOETEN OPSTAAN, JULLIE ALLEMAAL EN DOEN WAT MIJN ZOON JULLIE ZEGT, OMDAT JULLIE GEKOZEN WERDEN OM ZIJN RESTLEGER TE VORMEN. Wanneer jullie lijden in Zijn Naam, is dat voor Gods glorie en de redding van de mensheid. Wanneer de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde één worden, zal dat lijden stoppen en allen zullen Gods lof bezingen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van God

  Moeder van Redding

   

  13-05-2013, 22:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer jullie de waarheid gegeven werd, is het belangrijk dat jullie het woord van God blijven verspreiden. 6/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, zij die Mij niet opzettelijk beledigen, omdat zij onwetend zijn omtrent Mijn Woord, zullen weldra de leiding krijgen die zij nodig hebben.

  AAN AL DIEGENEN DIE DE WAARHEID KENNEN VAN MIJN WOORD, DAT 2000 JAAR GELEDEN AAN DE MENSEN GEGEVEN WERD: JULLIE MOETEN WETEN DAT TERWIJL JULLIE ONDERLING ZITTEN TE KIBBELEN, MILJOENEN ZIELEN VERLOREN GAAN. VELEN DIE SCHULDIG ZIJN AAN DOODZONDE, BEGAAN DEZE DADEN DOOR BINNENDRINGEN VAN DE DUIVEL. INDIEN ZIJ DE WAARHEID VAN MIJN BELOFTE VAN EEUWIG LEVEN KENDEN, ZOUDEN VELEN NIET AAN DEZE DADEN DEELNEMEN.

  Wanneer jullie de waarheid gegeven werd, is het belangrijk dat jullie het Woord van God blijven verspreiden. Jullie moeten dit doen door liefde en eerbied te tonen voor het leven van anderen. Dat wil zeggen Mijn Vaders gebod aanhangen: ‘Gij zult niet doden.’ Vervolgens is het jullie plicht om ervoor te zorgen dat het menselijk leven met eerbied behandeld wordt tot eer van God.

  Jullie moeten anderen herinneren aan die gave van het eeuwig leven, vooral op die momenten waarop jullie weten dat zij die God ontkennen jullie hulp nodig hebben. Jullie hulp, door gebed en leiding, kan deze zielen redden. Ik heb zoveel van jullie tijd nodig, Mijn geliefde volgelingen. Jullie moeten vrijgevig zijn in het schenken van jullie tijd om zielen te redden. Alstublieft, ga door met het bidden van Mijn kruistochtgebeden, want Ik beloof bekering van miljoenen zielen wanneer ze gebeden worden.

  Laat jullie niet afleiden door de aanvallen van de duivel, die zal voortgaan om een schaduw over deze boodschappen te werpen. Neem deze aanvallen voor wat ze zijn, een poging van Satan en zijn boze geesten die over de aarde ronddwalen, om te beletten dat Gods kinderen de heerlijke erfenis verkrijgen die hen wacht.

  Ik vraag jullie ook edelmoedig van hart te zijn en te bidden voor hen die zich tegen Mij gekeerd hebben in deze missie, Mijn laatste op aarde voor de grote dag.

  Jullie Jezus

  13-05-2013, 22:04 Geschreven door Claudia  


  12-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De strijd tegen Jezus Christus en de hoogmoedige zelfoverschatting van Satan - 2

  BELONING VOOR TROUWE VOLGELINGEN DIE TOT HET EINDE VOLHOUDEN

  ·        Bewoners van de nieuwe aarde

  ·        Leven in vrede en gelukzaligheid

  ·        Jezus zal onder hen vertoeven, want Hij keert terug naar de nieuwe aarde

   

  LET OP VOOR :

  Satan beinvloedt mensen vanuit het hiernamaals en ook nog wezens in het geestelijk rijk. Deze inwerking vanuit het hiernamaals op de mensen van deze aarde kan God vanwege de vrije wil van de mensen niet verhinderen. Satan beinvloedt ook die wezens die zich steeds al  verzet hebben tegen de verlossing door Jezus Christus.

  God is ook bezig door lichtwezens deze misvatting aan het licht te brengen, maar mensen onderscheiden geen ware van valse mededelingen. De fout ligt bij de mensen omdat ze ALLE boodschappen geloven uit het geestelijk rijk.

   

  KENTEKEN VAN VALSE BOODSCHAPPEN

  ·        Bestrijding van Gods menswording in Jezus Christus

  ·        Bestrijding van Jezus’ verlossingswerk

  Enkel de wil van de mens om voor dwaling behoed te worden werkt de tegenstander tegen. En het verlangen naar zuivere waarheid is de garantie om deze ook daadwerkelijk te ontvangen.

   

  STRIJD TUSSEN TWEE KAMPEN (iedereen moet kiezen tussen die 2)

  zuivere waarheid                         grofste leugen

  naastenliefde                                  ik-zucht, angst, egoisme

  armoede                                         welstand

  liefde                                               intimidatie en haat

  hart                                                  hard

  voor God                                        onderdanig aan Satan

  hulp, kracht en inzicht ontvangen  geen steun

  van Jezus en God de Vader en

  de Heilige Geest

  kamp van de overwinnaars            kamp van de verliezers

   

  Besluit :

  Verwacht in je hart de hemel of de nieuwe aarde en vertrouw je volledig aan God toe, aan Zijn Liefde en Zijn Genade. Dan komt alles in orde.

  12-05-2013, 18:06 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn soevereine aanwezigheid - Barbara

  Mijn soevereine aanwezigheid

  Apr 25, 2013

  Uittreksel uit boek: Jesus Calling- Sarah Young
  Kom naar Mij, en rust in Mijn liefdevolle aanwezigheid. Je weet dat deze dag moeilijkheden zal brengen en dat je probeert te denken hoe je door deze beproevingen zult raken. Als je denkt aan wat voor je ligt, dan vergeet je dat Ik bij je ben, nu en altijd.
  Je herhaalt je problemen en resultaten. Je ervaart ze vele keren, terwijl het de bedoeling is ze een keer te ondergaan als ze zich voordoen. Vermenigvuldig je lijden niet op deze manier. Kom in de plaats naar Mij en relax in Mijn vrede. Ik zal je versterken en voorbereiden op deze dag, je vrees omvormend in vertrouwen.

  Woord van de Heer:
  Dochter, Ik probeerde bij jou in te dringen.
  Leef vandaag en laat me zorgen voor morgen. Je kunt maar vandaag aan. Je hart wordt verward wanneer je vooruit denkt. Weet je niet dat Ik altijd alles in het werk stel voor Mijn glorie? Er zijn vele dingen aan het gebeuren achter de schermen waar je je niet van bewust bent. Je leven wordt geleefd op een zelfzuchtige manier.

  Je geeft me niet je ononderbroken tijd. Je bent egoistisch en maakt je enkel zorgen over de dingen in deze wereld. Zet je gedachten op Mij en de dingen van de Geest. Ik geef je vele, vele zegeningen, en je moet appreciëren wat Ik toegelaten heb dat je ontvangt, vooraleer Ik je meer geef. Vertrouw op Mij, je moet nu geduldig op Mij wachten.

  Geduld is een deugd. Geduld moet ook een verwachting van wonderlijke mirakels bevatten. Jullie verwachtingen van Mij moeten zo hoog gespannen zijn als maar mogelijk. Droom groots, en Ik zal nog grotere dingen bewerkstelligen dan je je kunt inbeelden. Breng geen tijd door met het gefocust zijn op wat je niet hebt. Je hebt zoveel. Om je te maken tot degene die Ik wil dat je wordt vraagt tijd. Je bent niet de enige aan wie Ik hier werk.

  Toon dankbaarheid in alle dingen. Wees dankbaar en tevreden in de kennis dat Mijn plannen voor jullie groter, veel groter zijn dan de plannen die je voor jezelf hebt. Ik blijf je op het hart drukken: leef elke dag ten volste met Mij vooraan en in het middelpunt. Je moet je best doen om Mijn wil voor jou te doen en er te blijven. Wat je verwacht of wenst of hoopt is tijdrovend. Het verstrooit je en houd je weg van Mij. Zorgen maken en plannen verstrooien je en houden je weg van Mij. Leg je problemen, lasten en hoop en dromen aan Mijn voeten. Ik kan je niet dragen doorheen de dingen als je Mij niet toelaat.

  De menselijke natuur geeft je het verlangen om de toekomst te weten. Je kunt de toekomst niet voorspellen, dus moet je leren om Mij te vertrouwen. Ik ken de plannen die Ik heb voor jou en ze zijn Mijn plannen, niet de jouwe. Je zult het graag hebben wat Ik in petto heb voor jou. Vertrouw op Mij. In je teleurstelling, druk je nog dichter tegen Mij aan. Nu heb Ik Mijn wil die zich voor jou zal ontvouwen in Mijn timing. Vertrouw op Mij. Wees je ervan bewust dat de dingen rond je gebeuren, maar raak nu niet erdoor geobsedeerd. Vertrouw Mij.

  12-05-2013, 00:02 Geschreven door Claudia  


  11-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pastor Enoc

  6 mei 2013, 8.30u
  MIJN TABERNAKELS ZIJN BRONNEN VAN LEVEN, ZOEK ZE, DAARIN ZULLEN JULLIE MIJ VINDEN

  OPROEP VAN JEZUS IN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT AAN DE MENSHEID

  Mijn kinderen, vrede zij met jullie.

  IK BEN het Levende Brood, dat uit hemel neerdaalt en bij jullie blijft in de stilte van het Heilig Tabernakel tot aan het einde der tijden. Mijn Lichaam is waarlijk spijs en Mijn Bloed is waarlijk drank van het Eeuwige Leven voor jullie geest. Komt tot Mij en weest niet bang, IK BEN  jullie redding, jullie voedsel, jullie toevlucht en jullie kracht. Komt tot Mij, zoek je toevlucht bij Mij, rust bij Mij uit. IK BEN hier om naar jullie te luisteren en al jullie problemen op te lossen. IK BEN hier om jullie te helpen het kruis van elke dag te dragen.

  Mijn kinderen, zoek de oplossing van jullie problemen niet bij de mensen en stel je vertrouwen niet op de dingen van deze wereld. Bedenk dat alles op deze wereld ijdel en vergankelijk is. Zoek de Wijnstok van het Leven, die IK BEN en Ik zal jullie de vreugde van het Eeuwig Leven schenken. Waarom zijn jullie bang om naderbij te komen? Ziet, IK BEN jullie Vader  en ken jullie. IK BEN hier om jullie te vergeven en niet om jullie te straffen. Mijn Liefde en Mijn Barmhartigheid zijn veel groter dan jullie zonden. Hebt vertrouwen in Mij. IK BEN jullie Vriend, Broer en Vader. Vertel Mij alles. Weest niet bang.

  Rust bij Mij uit en Ik zal jullie last verlichten, al jullie problemen oplossen en al jullie zonden vergeven, hoe groot die ook mogen zijn. Zoek de oplossing van jullie problemen niet buiten Mij. Zoek het Leven, dat IK BEN en alles zal worden opgelost volgens jullie geloof.

  Mijn tabernakels  zijn Bronnen van Leven, zoek ze, daarin zullen jullie Mij vinden. Jullie zien Mij niet, maar weet dat IK daar Ben in geest en leven, dat Ik jullie zie en naar jullie luister. IK BEN de God van alle tijden, die de armen nooit in de steek laat, of de hulplozen, de weduwen, de wezen, de bedroefden, de zieken en nog minder de berouwvolle zondaars.
  Komt tot Mij met een berouwvol en nederig hart en Ik beloof jullie dat Ik jullie vergeef en niet mee aan jullie zonden zal terugdenken. IK BEN waarachtige Liefde en de Liefde die van Mij uitgaat is een onuitputtelijke bron van vergeving en barmhartigheid.

  Komt tot Mij, prostituees, homoseksuelen, drugsverslaafden, dieven, alcoholisten, echtbrekers, ontuchtigen, wellustigen, moeders die hun kinderen hebben geaborteerd, heksen en tovenaars. Komt zondaars van alle soorten, rassen, culturen of godsdiensten en Ik verzeker jullie dat jullie niet teleurgesteld weg zullen gaan. IK BEN de weg die jullie zoeken, IK BEN de waarheid die jullie vrij zal maken. IK BEN het leven dat Ik over jullie wil uitstorten. Weest niet bang. Komt als de verloren zoon en Ik zal een feest ter ere van jullie thuiskomst geven. Ik wacht op jullie, weest niet te laat.

  Ik houd van jullie, jullie Vader, Jezus in het Allerheiligst Sacrament, de Vriend, die jullie niet in de steek laat.

  Maak mijn Boodschappen bekend aan de hele mensheid.

   

  30 april 2013, 8.45 u.

  MIJN KINDEREN, HELP MIJ ZIELEN TE REDDEN. BIDT VOOR HEN OP DEZE  WERELD DIE DE BARMHARTIGHEID VAN GOD HET MEESTE NODIG HEBBEN EN VOOR HEN DIE ZICH IN DE LAGERE REGIONEN VAN HET VAGEVUUR BEVINDEN.

  OPROEP  VAN JEZUS IN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT AAN DE MENSHEID

  Mijn kinderen, vrede zij met jullie.

  Mijn Vader heeft Zijn Barmhartigheid voor een korte tijd verlengd in afwachting van de afkondiging van het vijfde dogma van Mijn Moeder en de verwerkelijking van de toewijding van Rusland. Op verzoek van Mijn Moeder verlengt HIJ de tijd van Zijn Barmhartigheid, in de hoop, dat deze stappen worden gezet.

  Mijn kinderen, help Mij zielen te redden. Bidt voor hen op deze wereld die de Barmhartigheid van God het meeste nodig hebben en voor hen die zich in de onderste gebieden van het vagevuur bevinden. Draag het Heilig Misoffer aan hen op en Ik verzeker jullie dat velen gered zullen worden. De kracht van Mijn Heilig  Offer, dat in iedere Heilige Mis op onbloedige wijze plaats vindt, bevrijdt vele zielen uit het vagevuur en redt diegenen op deze wereld, die het meeste gevaar lopen om veroordeeld te worden. Er zijn zielen, die naar jullie tijd gemeten, eeuwen in het vagevuur doorbrengen en erop hopen, dat jullie voor hen een Heilige Mis laten opdragen of een Rozenkrans bidden, opdat zij de eeuwige heerlijkheid kunnen binnengaan.

  Mijn kinderen, wanneer jullie het Heilig Misoffer, de Rozenkrans met de droevige geheimen, de Rozenkrans van Mijn Wonden, de Rozenkrans van Mijn Kostbaar Bloed, jullie vasten en boete opdragen voor de zielen in het vagevuur en voor de zielen die op deze wereld de Barmhartigheid van God het meeste nodig hebben, verheft de Liefde en het Erbarmen van Mijn Vader velen tot de eeuwige heerlijkheid, verlost hen, die hier op aarde op sterven liggen en in staat van doodzonde zijn, van de ondergang, redt hen, die in duisternis rond dwalen en schenkt verlichting aan hen die het zwaarst lijden in het vagevuur.

  Ik heb jullie nodig, Mijn kinderen, om miljoenen zielen uit het vagevuur te bevrijden die vergeten zijn, omdat de grote meerderheid van de mensen niet bereid is om voor hen te bidden. Bidt voor de eeuwige rust van de zielen in het vagevuur en Mijn Vader zal jullie daarvoor belonen en daaraan denken wanneer jullie in de eeuwigheid komen. Voor iedere ziel die mede dank zij jullie hulp op deze wereld of uit het vagevuur wordt gered, ontvangen jullie strafvermindering voor jezelf of voor degenen van jullie verwanten, die dat het meeste nodig hebben, wanneer jullie in de tegenwoordigheid van God komen

  Iedere ziel, die door jullie gebeden en offers de eeuwige heerlijkheid  mogen binnengaan, wordt een voorspreker voor jullie op deze wereld, op jullie weg naar de eeuwigheid. Mijn Vader, die oneindig barmhartig is, vergoedt jullie honderdvoudig voor één, voor elke ziel, die mede door jullie hulp uit het vagevuur wordt bevrijd. De zielen in het vagevuur zijn grote voorsprekers. Bidt voor hen en zij zullen jullie in de geestelijke strijd helpen. Een Onzevader dat voor hen met geloof wordt gebeden, bevrijdt vele zielen uit het vagevuur en geeft aan degenen die het meeste lijden verlichting. Het gebed voor de zielen is van grote betekenis voor jullie zielen, want het verenigt jullie met de grote barmhartigheid van Mijn Vader.

  Bidt voor de zielen die op deze wereld de Barmhartigheid van God het meeste nodig hebben en voor diegenen in het vagevuur die het meest verlaten zijn en Mijn Vader zal jullie dat vergoeden en jullie daarvoor Zijn beloning geven.

  Mijn vrede laat ik jullie, Mijn vrede geef ik jullie. Hebt berouw en bekeer je, want het Rijk Gods is nabij.

  Jullie meester, Jezus in het Allerheiligst Sacrament, de vriend, die nooit teleurstelt.
  Maak Mijn boodschappen aan de hele mensheid bekend.

  11-05-2013, 23:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat anderen zien dat je voor Mij kiest - Barbara

  Laat anderen zien dat je voor Mij kiest!

  Apr 28, 2013

  Hoeveel ben je vergeven? Is er enige grens aan Mijn vergiffenis? Is er enige limiet aan Mijn liefde voor jullie? Zoals een ouder met een verloren kind, zoek Ik jullie. De dringendheid die Ik nu voel voor zoveel van Mijn kinderen is zeer reëel. Beeld je in hoe een ouder zich voelt wanneer zijn kind afdwaalt en de ouder niet weet waar het kind is. Dat is de dringendheid die Ik voel voor Mijn verloren kinderen. Ik ken het aantal haren op hun hoofd, maar zij kennen Me helemaal niet.

  Hun ware Vader die hen adopteert als zonen en dochters, kennen ze niet. De vader van leugens, de vader van deze wereld, heeft hun aandacht getrokken en hun harten in bezit. Zovelen waren door hun dagen zich niet bewust zijnde van Mijn liefde voor hen. Ze zoeken plezier en jagen lege beloften van jullie gevallen wereld na. Deze dingen zijn slechts tijdelijk en zullen jullie telkens weer leeg achterlaten. Er is een gat in jullie hart dat enkel Ik kan vullen.

  De dringendheid die Ik voel om die leegte in al Mijn kinderen te vullen vermeerdert elke dag. Keer je af van deze wereld, keer je af van je zonde en laat Me jullie lasten dragen. Laat Mij Mijn licht schijnen in jullie leven. Spoedig zal de tijd op zijn voor jullie en wanneer die tijd komt, zal het komen als een dief in de nacht. Er is geen andere weg naar het eeuwig leven dan door Mij. Ik ben de weg tot de Vader, Ik ben de waarheid dat zo weinigen geloven.

  Toon Mij aan de verlorenen, niet door te veroordelen, maar door de vreugde te tonen dat je hebt gevonden door Mij. Volg Me nu dichtbij, Mijn kinderen en jullie zullen rijkelijk gezegend worden in ieder opzicht. Wanneer de verlorenen je vrede en vreugde zien, als de wereld blijft zich ontrafelen, zullen ze willen wat jij hebt. De vrede en vreugde dat enkel Ik hen kan geven. Toon hen jullie leven met Mij. Dwing hen niet, laat enkel zien dat je voor Mij kiest.

  11-05-2013, 22:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verwittig hen! - Barbara

  VERWITTIG HEN!

  April 29, 2013

  Al Mijn dienaren, wees paraat. Let nu goed op. De lente komt over jullie eens grote natie. Als de bloemen bloeien, zullen de problemen zich ontvouwen. Vuur, wind, hagel, aardbevingen, tsunamis, epidemieen, overstromingen, droogte, massale diersterfte zullen nu exponentieel stijgen. Zodus moeten Mijn kinderen in Mijn bescherming blijven.

  Dat betekent zich niet wagen in de patronen van deze wereld. Jullie moeten nu dicht bij Mij leven. Wanneer jullie in je vlees lopen, wandelen jullie in jullie wil, niet in Mijn wil voor jullie. In het vlees zijn jullie niet beschermd, dan kan Ik jullie niet helpen. Ik zal jullie nu blijven waarschuwen. Luister naar het smeken van Mijn boodschappers. Ze smeken jullie in Mijn naam om onder de vleugels van Mijn bescherming.

  Deze tijden zullen gevuld zijn van gevaar, en als je niet in Mij bent, zul je je laten meeslepen en bedrogen worden. Jullie moeten je bewust zijn ervan. Velen denken dat ze op het juiste pad zijn, en ze zullen recht in de val lopen. Ze zullen recht in de muil van de leeuw lopen. Laat je niet bedriegen, onderzoek alles.
  Onderzoek alle leringen. Onderzoek alles aandachtig. Meer en meer van Mijn boodschappers ontvangen dromen en visioenen die hen waarschuwen van wat er gaat komen.

  Dit is wat er staat geschreven; het staat ook geschreven dat er spotters zullen zijn. Laat je niet inpakken door de spotters. Verkondig nu Mijn waarschuwingen Mijn boodschappers, laat je niet verleiden. Eenieder die Mij kent zal naar jullie luisteren. Eenieder wie oren heeft zal horen, en ogen zal zien.
  Blijf hen waarschuwen. Deins niet terug.

  11-05-2013, 21:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed om genezing

  Lieve Barmhartige Heer en Troostende Vader,

  U bent Degene tot wie ik me wend om hulp in zwakke momenten en in tijden van nood. Ik vraag U om Uw dienaar bij te staan in deze ziekte. Psalm 107:20 zegt : Eén woord van U en ze waren genezen. Zend dan ook alstublieft Uw helend woord aan Uw dienaar. In de naam van Jezus, drijf alle kwalen en ziekten uit dit lichaam.

  Lieve Heer, ik vraag U om deze zwakheid om te vormen in kracht, lijden in medelijden, droefheid in vreugde en pijn in troost voor anderen. Dat Uw dienaar mag vertrouwen in Uw goedheid en hoop in Uw trouw, zelfs temidden van dit lijden. Laat hem gevuld zijn met geduld en vreugde in Uw aanwezigheid als hij wacht op Uw helende aanraking.

  Herstel alstublieft Uw dienaar in goede gezondheid, lieve Vader. Verwijder alle vrees en twijfel uit dit hart door de kracht van Uw Heilige Geest, en dat U, Heer, altijd glorie gebracht moge worden.

  Als U Uw dienaar heelt, Heer, dat hij U moge zegenen en dankzeggen.

  Dit alles bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.

  11-05-2013, 21:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Om de demonen van ziekte te verwijderen

  Exorcisme van de heilige Michael tegen Satan en de opstandige engelen, gepubliceerd op bevel van Z.H. Leo XIII (vertaling uit het Latijn van het officiële liturgische boek van de Rooms-Katholieke Kerk het Rituale Romanum Tit.XI,Cap.III).

  Nota : Dit gebed mag enkel door een bisschop of door een priester, of een gewijde exorcist, gebeden worden met toestemming van de Ordinarius als het rechtstreeks over personen wordt uitgesproken.
  Indien niet rechtstreeks over personen, dan mag eenieder dit bidden indien hij op redelijke gronden mag vermoeden dat er duivelse invloeden aan het werk zijn. Hij moet dan wel in staat van genade zijn, dus: regelmatig biechten, de zonde willen vermijden en naar de volmaaktheid willen streven, zo niet 'zal zijn einde erger zijn dan het begin' (Matt 12:43). Want, 'alleen God door Onze Heer Jezus Christus is sterker dan de duivel'.

  Hier is dan het klein exorcisme, beginnende met : "In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen."

  Gebed tot de heilige aartsengel Michael (geknield te bidden):

  Heilige aartsengel Michael, glorievolle prins der hemelse legermachten, verdedig ons in de strijd tegen de satanische vorsten en machten, tegen de heersers van de wereld der duisternissen, tegen de boze geesten in de lucht (Ef. VI;) Kom de mensen ter hulp, die God naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft en tegen zo'n hoge prijs verlost heeft van de tirannie van de duivel. De heilige Kerk vereert u als bewaker en beschermer, gij aan wie de Heer de verloste zielen toevertrouwd heeft, om ze binnen te leiden in het hemelse geluk. Smeek dus de God van de vrede Satan onder onze voeten te verpletteren, opdat hij de mensen niet meer gevangen houdt in zijn kettingen en de Kerk niet meer vermag aan te vallen. Bied de Allerhoogste onze gebeden aan opdat Gods barmhartigheid snel over ons neerdaalt. Grijp gijzelf de draak, de oude slang - dat is de duivel of Satan - en werp hem geboeid in de afgrond, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden. (Apok.20).

  Nota : Dit gebed, dat opgesteld werd om de duivel te verdrijven, kan de familie en de gemeenschap voor grote kwalen bewaren als het vurig gebeden wordt, zelfs door de eenvoudigste gelovigen. Gebruik het vooral als ge verwacht dat de duivel optreedt het zij door middel van de boosheid van de mensen, het zij met behulp van bekoringen, ziekten, stormen en rampen van elk soort.

  Exorcisme (wordt rechtstaande gebeden):

  In de naam van Jezus Christus, onze God en onze Heer, en met de bemiddeling van de Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van God, van de heilige aartsengel Michael, van de apostelen Petrus en Paulus en van alle heiligen (voor priesters: "en steunend op de heilige macht die ons gegeven werd") ondernemen wij vertrouwvol de strijd tegen de aanvallen en de hinderlagen van de duivel.

  Psalm 67: God rijze op en dat zijn vijanden verstrooid worden, en dat zij die Hem haten op de vlucht gaan. Dat ze verdwijnen zoals rook. En zoals het was wegsmelt voor het vuur, zo mogen de zondaars ten onder gaan voor het aanschijn van God.

  V.: Ziehier het Kruis van de Heer, vlucht vijandige machten

  R.: De Leeuw uit de stam van Judas, de zoon van David, heeft overwonnen.

  V.: Dat uw barmhartigheid, Heer, over ons neerkome.

  R.: zoals wij gehoopt hebben op U.

  (maak bij iedere + het kruisteken)

  Wij bevelen u weg te gaan, onreine geest, wie ge ook zijt, duivelse kracht, invasie van de helse vijand, met al uw legioenen, verenigingen en sekten, in de naam en door de kracht van Onze Heer Jezus + Christus: wees weggerukt uit de Kerk van God, en verwijderd van de zielen die naar Gods beeld geschapen zijn en verlost werden door het heilig bloed van het Goddelijk + Lam. Van nu af aan, trouweloos serpent, zult ge het niet meer wagen het menselijk geslacht te misleiden, Gods Kerk te vervolgen en de uitverkorenen van God te zeven en te wannen, als tarwe +. Zo beveelt het u de Allerhoogste + God, die gij in uw onzinnige hoogmoed als uw gelijke beschouwt, Hij die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van der waarheid geraken. Zo beveelt u, God de + Vader, zo beveelt u God de + Zoon, zo beveelt u, God de Heilige +Geest. Zo beveelt u de Christus, het eeuwig Woord van God dat vlees + geworden is; die voor het heil van ons geslacht, verloren door uw afgunst, zich vernederd heeft en gehoorzaam geworden is tot de dood. Zo beveelt u, het teken van het Heilig + Kruis en de kracht van alle + mysteriën van het christelijk geloof Zo beveelt u, de machtige Moeder van God, de Maagd + Maria, die sinds het eerste ogenblik van haar Onbevlekte Ontvangenis, door haar nederigheid, uw hoogmoedige kop heeft verpletterd. Zo beveelt u, het geloof van de heilige Petrus en Paulus en van alle andere + apostelen. Zo beveelt u, het bloed van de martelaren en de godvruchtige bemiddeling van alle + heiligen. Welnu, vervloekte draak, en alle duivelse legioenen, wij bezweren u door de levende + God, door de ware + God, door de heilige + God; door God die de wereld zozeer heeft liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Houd op de mensen te misleiden en het vergif van de eeuwige verdoemenis over hen uit te storten; houd op de Kerk te schaden en haar vrijheid te belemmeren. Ga weg, Satan, uitvinder en meester in alle misleiding, vijand van het heil van de mensen. Maak plaats voor Christus, in wie ge geen van uw werken zult vinden: maak plaats voor de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk, die Christus zelf verworven heeft ten koste van Zijn bloed. Vernedert U onder de machtige hand van God. Beef en vlucht bij onze aanroeping van de heilige en schrikwekkende Naam Jezus, die de hel doet beven; aan wie de hemelse krachten, machten en heerschappijen onderworpen zijn; die de cherubijnen en serafijnen onophoudelijk loven met de woorden: "Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God van de heerscharen".

  V.: Heer, verhoor mijn gebed.

  R.: En mijn geroep komen tot U.

  V.: De Heer zij met U.

  R.: En met uw geest.

  Eindgebed: Laten wij bidden: God van de hemel, God van de aarde, God van de engelen, God van de aartsengelen, God van de aartsvaders, God van de profeten, God van de belijders, God van de Maagden, God die de macht hebt het leven te geven na de dood, de rust na de arbeid, want er is geen andere God buiten U: en er kan geen andere zijn buiten U; Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is, aan wiens Rijk geen einde zal komen; nederig smeken wij Uw goddelijke Majesteit, ons machtig te bevrijden en ongeschonden te bewaren voor elke macht., valstrik, bedrog en boosheid van de helse geesten. Door Christus, onze Heer. R. Amen. Van de listen van de duivel, verlos ons, Heer. Verleen aan Uw Kerk de rust en de vrijheid om U te dienen, wij smeken U, verhoor ons, Heer. Dat Gij U gewaardigt de vijanden van de Heilige Kerk te vernederen, wij smeken U, verhoor ons, Heer.

  (De plaats wordt met wijwater besprenkeld.)

  11-05-2013, 18:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stop hem! - Barbara

  STOP HEM!

  April 30, 2013

  Bid voortdurend in de geest en richt je dikwijls tot Mij. Deze dingen zijn noodzakelijk in deze laatste dagen. Onderscheid Mijn lichaam wanneer jullie je tot Mij richten. Ik gaf niet alleen mijn leven op het kruis maar Ik droeg iedere zwakheid van jullie vlees, alle ziekten, alle gebreken, Ik droeg pijn zodat jullie zonder pijn kunnen zijn. Er zullen velen zijn die genezing zoeken maar die het niet vinden, maar vele anderen die Mijn lichaam zullen onderscheiden en jullie genezing zal beginnen. Gewilligheid en een hart vrij van de demonen van jullie wereld zijn cruciaal, deze demonen moeten verwijderd zijn vooraleer Mijn genezing kan plaatsvinden. Verwijder deze demonen van ziekte uit jullie lichaam herhaaldelijk voor 3 dagen, leg je handen op de zieke en verwijder deze demonen 3 dagen lang. Na 3 dagen zullen de demonen vluchten.

  Ik spreek nu tot velen van jullie. Ik vraag jullie om te zwijgen en te luisteren. Meestal kom Ik tot jullie in een stille stem. Je moet zwijgen en heel aandachtig zijn om Mij te horen. Je moet nu luisteren naar Mij. Je hebt satans leugens lang genoeg geloofd. Ga weg van zijn leugens en stap in Mijn mirakels. Velen die niet genezen zijn geloven zijn leugens. Het neemt maanden of zelfs jaren in beslag voordat de leugens verwijderd zijn, zovele mensen ontvangen hun genezing niet. Het is wanneer mensen zijn leugens geloven dat de genezing wordt tegengehouden. Genezingen zijn gewone kost wanneer mensen niet onderhevig zijn aan zijn leugens. De wortels van jullie ziel zijn blootgesteld aan zijn leugens en werden nooit de waarheid verteld. Jullie geloven satans leugens. Verbreek de vloek van zijn leugens te geloven. Zijn leugens beroven jullie van alle goeds. Hij steelt jullie gezondheid, jullie geld, jullie tijd, jullie vrijheid, jullie vergeving, jullie genade, alles dat in de beloften ligt aan Mijn kinderen, hij steelt. Hij is in staat jullie te overtuigen dat jullie het niet waard zijn. Hij is in staat om jullie te overtuigen dat jullie arm, berooid, ziek zijn, pijn hebben, ongeliefd zijn, het niet waard zijn en de lijst gaat zo maar door. Gaan jullie hem geloven? Gaan jullie hem jullie gezondheid laten stelen? …jullie zegeningen? ...jullie rechtvaardigmaking? Als jullie niet op Mij gefocust zijn, zal hij erin slagen deze dingen van jullie te stelen. STOP HEM!

  11-05-2013, 18:15 Geschreven door Claudia  


  10-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De strijd tegen Jezus Christus en de hoogmoedige zelfoverschatting van Satan

  De strijd tegen Jezus Christus en de hoogmoedige zelfoverschatting van Satan

   

  De aanval wordt gericht op Jezus Christus juist omdat Hij God en Verlosser is. Hij is de God-mens.

   

  PROBLEEM

  ·        Mensen houden meer van hun leven dan van hun ziel

  ·        Geloof in bijstand van God is te klein → mensen vrezen teveel voor hun leven en hun vrijheid (als ze vervolgd worden omwille van hun christelijke godsdienst komt God op de laatste plaats)

  Dus : de mensen zullen maar weinig moedig en openlijk voor Jezus Christus opkomen

  In de laatste dagen zullen weinigen het aandurven te zeggen wat ze denken en maar weinigen zullen om Gods bijstand bidden bij het bekennen van hun christelijk geloof tegenover de wereld. Deze weinigen zijn sterk in hun geloof en hebben de kern van de boodschap begrepen. Zij vervullen Gods Wil op de eerste plaats : ze zullen zwaar op de proef gesteld worden, maar God zal hen helpen omdat Hij hun wil om Hem te dienen inziet. Wie met God ten strijde trekt zal elke tegenstand overwinnen, hij zal sterk zijn waar anderen zwak worden, spreken waar anderen zwijgen, rechtstaan als de anderen gaan zitten…

  Het zal een zware strijd zijn voor de gelovigen, maar met HOOP, want waar God strijdt is de zege.

   

  GELOOF IN CHRISTUS IS HET STERKSTE WAPEN, DAN VERLIEST MEN DE VREES VOOR DE VIJAND

  = Bescherming en Liefde van God

   

  KERN

  ·        Een band met Jezus Christus hebben.

  ·        In Jezus’ verlossingswerk geloven.

  ·        Christus als Verlosser van de wereld aanvaarden.

  ·        In Jezus geloven als de Zoon van God.

  Dus : GELOOF IN JEZUS CHRISTUS

  Door dit geloof kan de mens beter tegen de hardheid van het leven (= draagt zijn kruis door zijn geloof om Jezus Christus na te volgen). Dan pas kan hij genade krijgen door het verlossingswerk.

   

  GOD DE VADER EN JEZUS CHRISTUS ZIJN EEN!

  Om de boodschap te begrijpen moeten mensen liefde bezitten. Als ze geen liefde bezitten, dan kunnen ze de grootste Liefde niet inzien.

  Omwille van aardse goederen willen sommigen de aanhangers van Christus dwarsbomen en hun laatste houvast stelen. Elke maatregel die ze zullen treffen druist in tegen het goddelijk gebod van de liefde. Enkel Christus verschaft de mensen de kracht als ze Zijn verlossingswerk erkennen, Christus alleen heeft de macht over de Satan en Christus alleen sterkt de mensen om weerstand te bieden.

   

  BOODSCHAP = christelijke leer van Liefde

  ·        De mens Jezus is goddelijk door de Liefde.

  ·        Door de liefde wordt ieder mens een goddelijk wezen, een kind van God.

  ·        Door de liefde komt ieder mens tot buitengewone capaciteiten.

  ·        Liefde is een kracht die gevormd wordt door de eeuwige Liefde en werkzaam in ieder mens die de liefde in zich laat heersen.

  ·        Door liefde wordt het de mens duidelijk dat ze nooit Christus en Zijn leer mogen afwijzen en de 10 Geboden (= je moet deze in een breder kader plaatsen, want het is geen beperkende lijst; het zijn geboden van de Liefde) moeten onderhouden anders gaan mensen ten onder in de hel, het rijk der duisternis. De geboden onderhouden vereist alleen maar liefde. Christus is Brenger van de leer van de Liefde. Hij is een goddelijke wegwijzer naar Kracht en Licht.

  Ieder die in liefde leeft weet :

  o       welke kracht de liefde is

  o       dat de Godmens Jezus alleen over die buitengewone kracht beschikte, omdat Zijn Wezen pure Liefde was

  ·        Overwinnen van de krachten van de onderwereld. De strijder moet zich bij Christus scharen, daar wordt hij niet verpletterd.

  ·        De christelijke leer van Liefde door Jezus onderwezen blijft tot in alle eeuwigheid.

   

  AANEENSLUITING VAN VERSCHILLENDE GEESTESRICHTINGEN IN DE GELOOFSSTRIJD

           Vb. Protestanten, Orthodoxen en Rooms-katholieken samen.

  Door de vervolgingen komt de leer van Christus tevoorschijn :

  ·        Er zal een innerlijke band met Jezus Christus nagestreefd worden.

  ·        Liefde zal bevorderd worden en onderwezen worden.

  ·        Alle uiterlijkheden en ceremoniële handelingen zullen wegvallen door de grote vervolging en dat zal goed zijn voor de geestelijke ontwikkeling van ieder afzonderlijk. De kern van de zaak (= liefde) zal overblijven.

  Wat telt is : in liefde leven met een vaststaand geloof in de Vader, de Zoon en de H. Geest (= GOD). Christus erkennen voor al het aardse en vervuld zijn van Zijn Geest.

   

  ANTICHRIST

  Kenmerken :

  ·        Accepteert geen God van Liefde.

  ·        Wijst alle geestelijke af (niet bewijsbaar, dus niet bestaand). Hij eist dan ook het prijsgeven van elk geloof en geestelijk bezit. Bovendien eist hij ook de afwijzing van God en Schepper van Eeuwigheid. Hij gelooft niet in een liefhebbende en rechtvaardige God. Hij gelooft ook niet dat de mensen eens tot verantwoording zullen geroepen worden voor hun willen, denken en handelen. Voor de antichrist kan en mag alles onbeperkt.

  ·        Verwerpt het Wezen van Christus : gelooft niet in Zijn verlossingswerk en Zijn missie op aarde (Jezus = gewone mens).

  ·        Hij is buitengewoon begaafd en heeft een werkend plan voor de wereldorde, daarbij komt nog dat hij buitengewoon kan optreden tegenover hen die verantwoording dragen voor het welzijn van het volk. Maar alles is slechts schijn.

  ·        Hij zal naastenliefde voorstellen als een toestand van zwakte. Hij treft maatregelen die alle menselijkheid missen.

  ·        Hij sticht haat en onvrede tussen de mensen, om zo de liefde te verstikken.

  ·        Verzet tegen alle geestelijke stromingen die op Jezus Christus en Zijn leer gebaseerd zijn.

  Maar : God gaat ook op buitengewone wijze te werk om erkenning te krijgen. DUS AAN GOD HULP VRAGEN IN GEESTELIJKE EN LICHAMELIJKE NOOD !

   

  ACTIVITEITEN VAN DE ANTICHRIST

  Antichrist wil zelf op de troon zitten in plaats van Jezus. Hij wil zelf god spelen en daarbij de mensen onderwerpen. Hij wil alleen heerser zijn en alle macht voor zich hebben. Mensen zijn niets waard in zijn ogen.

   

  UITEINDELIJK MOET EEN SCHEIDING VAN GEESTEN ZICH VOLTREKKEN VOOR IEDEREEN : VOOR OF TEGEN GOD

  Er zal een zware definitieve geloofsstrijd zich voordoen, een regelrechte strijd tegen Christus. Daarom moeten ALLE mensen kiezen : VOOR of TEGEN Christus. Voor die vrije wil en gemaakte keuze moeten de mensen zich ook verantwoorden in het Laatste Oordeel.

  Satan kan zich niet eerder van zijn ketenen vrij maken als dan de mensen hem weer behulpzaam zijn en door hun valse liefde tot de materie de ketenen van Satan weer losser maken. Daarom is Satan in deze tijden zo sterk, en zal hij nog een tijdje sterker worden.

  Maar toch zal hij verliezen!

  Jezus zal nooit verdrongen kunnen worden. Hij zal overwinnen en Zijn leer zal alle liefhebbende harten vervullen. Zijn getrouwen zullen Zijn liefdeleer met zich meenemen als zij weggenomen worden en zo zal Zijn leer op de nieuwe aarde als geestelijke kennis hoog worden gehouden van generatie op generatie. Iedereen zal zich ten volle ontplooien. De mensen zullen de hoogste kennis bezitten en in de innigste liefde tot God ontbranden.

   

  HULPMIDDELEN

  God verlaat degenen die hulp vragen NOOIT ! Met dien verstande dat ze in God geloven en zich op God verlaten.

  Hij is Schepper en Beschermen. God heeft al Zijn kinderen lief, God zendt ook boden naar hen om hen in staat te stellen het Woord te leren kennen. De gelovige moet maar een korte tijd volhouden om zalig te kunnen worden. Hij moet standvastig blijven in levend geloof. Hij moet de band met Jezus Christus aanhalen.

  De uiterlijke Kerk is van geen tel. De echte gelovigen weten waar de WARE KERK van Christus te vinden is.

   

  JEZUS CHRISTUS

  Hij is DE WEG                      DE WAARHEID          EN HET LEVEN.

  = Hij is de enige weg            = Jezus wijst de juiste   = eeuwig leven

  Jezus alleen kan je het leven   weg naar het leven    in gelukzaligheid

  beloven. Hij heeft het voor   Er is geen andere          dicht bij God

  jou verworven aan het kruis. waarheid dan deze.

  De weg is gemakkelijk voor Jezus is voor de enige waarheid gestorven.

  mensen van goede wil.        Wie in Jezus gelooft zal die waarheid inzien.

  Het is de weg van nooit        Liefde doet de waarheid inzien. Enkel Jezus

  falende Liefde.                      kan de waarheid geven. Vraag ze Hem!

  Jezus leefde de weg van     Hij is de eeuwige Waarheid.

  Liefde voor.                           Hij is uit Liefde gestorven om degenen die geloven te redden van de zonden en van Satan.

  Opm. Wie Jezus volgt gaat de juiste weg (naar God en het eeuwig leven)

  en zal leven in eeuwigheid. Het is echter een smalle weg. Zoek de waar-

  heid niet waar de massa is, want die lopen de verkeerde kant uit.

   

  MENSEN ZULLEN GESTERKT WORDEN IN GELOOF EN ZIJ ZULLEN

  IEDERE ONRECHTVAARDIGHEID AANVAARDEN

  ·        De gelovigen zullen beseffen dat God alleen hen kan geven en waarlijk vergelden wat hun aards is opgelegd van miserie.

  ·        Ze zullen God zien en gesterkt worden in geloof, ze zullen zelfs met vreugde sterven voor God indien het nodig is.

  ·        God zal uiteindelijk Satans streven definitief beëindigen.

   

  GELOOFSSTRIJD

  ·        Gods volgelingen zullen zwaar vervolgd worden.

  ·        Dienaren van God zullen grote ondersteuning ondervinden van de lichtwereld (engelen en heiligen) : degenen die in God geloven en Hem liefhebben.

  ·        De volgelingen zullen de tegenpartij niet vrezen om hun geloof openlijk te belijden.

   

  TAAK

  Het komt erop aan :

  ·        tegen ongeloof en twijfel te vechten en zielen te winnen die bereid zijn zich toe te vertrouwen aan God. Hij zal Redder en Heiland zijn die de gelovigen uit de aardse nood en verdrukking zal bevrijden

  ·        de waarheid te verspreiden

  ·        moedig op te treden tegen degenen die de liefdeleer van Jezus vijandig gezind zijn

  ·        te strijden met wapens van liefde : door Gods Woord te verkondigen

  De kracht van het geloof kan zelfs tegenstanders bekeren om ze voor eeuwig te redden.

   

  VALSE CHRISTUSSEN EN VALSE PROFETEN DOEN GEEN WERKEN VAN LIEFDE EN HUN WONDEREN ZIJN VALS

  Echte wonderen kunnen enkel verricht worden door mensen die Jezus belijden voor de wereld = echte profeten. En de wonderen moeten bestaan uit werken van barmhartigheid voor de lijdende en verzwakte mens.


  TWEE PARTIJEN

  1 God : Hij staat voor een ondergang van al het wereldse. De mensen staan voor het einde en materiele goederen kunnen hen niet redden van de ondergang als ze Gods Woord niet aannemen.

  2 Tegenstander : Hij belooft een leven van aards welzijn en wereldse vooruitgang en aards succes.

   

  VERLOSSINGSWERK VAN JEZUS CHRISTUS

  De mensen moeten onverwezen worden over het verlossingswerk volgens de Waarheid → zo nemen de mensen de weg van het Kruis en vervullen ze hun belangrijkste taak = de vergiffenis van hun erfzonde en andere zonden.

  Deze Waarheid is te vinden bij de Goddelijke Verlosser Jezus Christus

   

  RESULTAAT VAN EEN LEVEN OP AARDE

  Doel van het leven : vrij worden van de erfzonde die door Adam en Eva over zichzelf en over de hele mensheid werd geroepen door hun hoogmoed om zoals God te willen zijn en vrij worden van de andere zonden die eigen zijn aan de mens zijn zondige natuur.

  Hoe te verwezenlijken :

  ·        door erkenning van Jezus en Zijn verlossingswerk

  ·        door het sacrament van het doopsel (vergeving van de erfzonde)

  ·        door het sacrament van de biecht (vergeving van andere zonden)

  Zo kan de liefde van Jezus naar je toe stromen. Zonder Hem is geen resultaat op aarde mogelijk.

  Verlossing door Jezus : Dit betekent zich helemaal losmaken van het aardse en vrij worden van de vijanden van je ziel. Inzicht in het verlossingswerk kan alleen geloofd worden als de Heilige Geest werkzaam is in de mens. Dit werd pas mogelijk door de Kruisdood van Jezus. Deze brengt alleen zuivere waarheid zodat de mens niet meer kan twijfelen in God en Gods Rijk.

  God zal eens rekenschap vragen voor de mensen hun levenswandel : dus moet je jouw vrije wil goed gebruiken.

  In de laatste tijd zullen gelovigen zich moeten verantwoorden voor de tegenstanders, maar eens zullen de tegenstanders zich moeten verantwoorden voor God.

  Gebruik het zwaard van de mond en wees een pijler van Gods Kerk die Jezus zelf op aarde grondvestte :

  ·        Leg getuigenis af van een levend geloof voor Jezus Christus. Schep een innerlijke band met Jezus.

  ·        Dien God en de medemens : help hen een sterk geloof te verkrijgen om ze zo te redden voor het definitieve einde van dit tijdperk.

  10-05-2013, 20:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik heb een hekel aan - Barbara

  Ik heb een hekel aan…

  May 2, 2013

  Vele van mijn kinderen worden op een dwaalspoor gebracht. Het is niet zozeer dat ze hun positie bij mij hebben verloren, maar ze brengen strijd teweeg in mijn gemeenschap van gelovigen. Ze brengen valse leringen naar de nieuwelingen in Christus en ze brengen hen in verwarring. Onderwijs geen combinatie van de wet en genade. Genade moet om genade te zijn de wet overtroeven. De wet werd gemaakt om gezien te worden, begrepen te worden en gekend te zijn door de mens. Deze wet is nog altijd van tel tegenwoordig, maar het is geschreven op de harten van mijn kinderen – niet door henzelf, maar door Mijn Heilige Geest. Zovele van Mijn kinderen geraken verstrikt. Ze worden in kleine meningsverschillen getrokken over dingen die onbelangrijk zijn. Velen wenden zich van elkaar af en brengen valse beschuldigingen tegen elkaar uit trots. Ik wil niet dat mijn kinderen elkaar neerhalen, maar elkaar optillen. Vraag me om wijsheid en het zal je gegeven worden. Elke persoon moet zijn eigen gang gaan en zijn eigen redding bewerkstelligen. Redding is veel groter dan wie de regels volgt en de Torah en welke sabbatdag vereert. Iedere dag is nu een sabbatdag in het hart van mijn kinderen. Zie je niet dat satan en zijn leger jullie afleiden van waar Ik wil dat je je op focust? Jullie bekritiseren broeders wanneer er een balk is in elk van jullie ogen.
  Genoeg! Focus je nu op me. Niet op rituelen. Niet op leringen van Farizeeën. Leer al wat je kunt over al de wegen van de Torah als dit is waar je toe wordt geleid. Als je de wegen van de Torah eert, is dit omdat Ik je ertoe heb geleid. Anderen zijn niet daartoe geleid en zullen misschien nooit daartoe geleid worden. Elk van Mijn kinderen volgt het pad dat Ik voor hen heb gelegd. Hun harten moeten op Mij gefocust zijn om dat gezicht (van Jezus) te volgen. Jullie gaan tegen jullie broeders en zusters in voor het niet doen van de dingen op dezelfde manier zoals jullie die doen. Dit is verkeerd! Zeker! Deel met hen wat je aan het doen bent en onderwijs hen. Deel met hen waarom je het doet. Maar veroordeel de anderen niet die deze roeping niet ontvangen hebben. Jullie brengen vervloekingen op jullie broeders en zusters en zonderen jullie van elkaar af. Nu is het de tijd dat je je bekrompen menselijke trots moet achter je laten en onze relatie tussen ons in stand te houden, en anderen te laten volgen wat Ik in hun hart plaats. Je kunt niet een andermans redding uitwerken voor hem. Deel Mijn perfecte boodschap van redding met anderen; maar buiten dat, vervloek de anderen niet die op verschillende plaatsen zijn op hun tocht. Allen hebben individuele relaties met Mij. Je hebt het recht niet om je wegen aan anderen op te dringen. Dit is menselijke trots. Kijk uit voor satan. Hij kijkt voor iedere kans om tweedracht te zaaien in de relaties onder mijn kinderen. Dit is een felle berisping.

  10-05-2013, 01:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Word zonen van licht - Barbara

  Word zonen van licht

  May 6, 2013

  Ik dring er bij jullie op aan, Mijn kinderen om nu nog dichter bij Mij te komen. Dit is cruciaal in deze laatste dagen. Ik kom spoediger dan de meeste denken. Mijn boodschappers en profeten blijven boodschappen zenden. Zovelen zijn nog altijd verloren of zonder kennis van Mijn terugkeer. Mijn Vader kan niet meer toekijken op de verdorvenheid dat over jullie wereld is gekomen. Mijn schapen doen hun best om zich ervan af te scheiden. Mijn bescherming is over jullie, Mijn schapen.

  Blijf met de blik op Mij gericht. Mijn schapen ontvangen Mijn bescherming en zegen, wanneer jullie ervoor open staan. Iedere gedachte, woord en daad zou moeten aangestuurd worden door Mijn Heilige Geest. Doe niets zonder je eerst tot Mij te wenden. Leef niet in je vlees, zelfs niet voor een moment. Ik dring er bij jullie op aan je in Mijn genade te begeven, en wanneer je er genesteld bent, er te blijven. Je kunt niet een voet in de wereld hebben en de andere op Mijn weg.

  Ik heb 100% nodig, de hele tijd. Dit zou je doel moeten zijn. Als je Mij je gedachten kunt geven zal Ik je leven vorm geven. Breek geen deuren open, Ik zal ze openen voor jou. Ik verheug me in het geven van alle goede dingen aan Mijn kinderen. Geloof de leugens niet die een schaduw op Mij werpen. Ik ben geen straffende God, maar Ik ben een God van liefde en barmhartigheid. Mijn barmhartigheid strekt zich uit tot allen die Mijn Zoon zullen ontvangen. Hij is de perfecte verzoening voor de zonde van de wereld. Jullie zonde. Blijf niet in het verleden hangen.

  Er is niets dat je hebt gedaan dat Mijn bloed niet bedekt. Ik zie je door de lens van zuiverheid, want je zonde is reeds vergeven, in het verleden, heden en toekomst. Kleed jezelf in de rechtvaardige gewaden die Ik voor jullie heb voorzien en jullie zullen op jullie beurt wandelen in Mijn rechtvaardigheid. Jullie zijn een in ere hersteld kind, jullie keren terug naar jullie Vader. Ik wil jullie bedekken met liefde en al Mijn zegeningen. Aanvaard en verwacht Mijn liefde voor jullie, Mijn kinderen. Open de stroom voor Mij, zodat Ik Mijn liefde , Mijn voedsel en Mijn zegeningen over jullie kan storten. Dit is wat een Vader wil doen voor Zijn kinderen.

  Wanneer jullie leven in de kennis van hoeveel Ik van jullie houd, kun je niet anders dan leven in Mijn rechtvaardiging en in Mijn licht. Jullie ontvangen de erfenis waar al Mijn kinderen recht op hebben. Ontvang de erfenis van Mijn liefde, bescherming en voorziening. Beperk Mij en wat Ik in staat ben te verwezenlijken voor en door jou niet.
  Beperk niet wat ik kan doen. Als je Mij helemaal beperkt, dan geloof je satans leugens, en bouw je een muur tussen ons. Verwacht alle goede dingen van jullie Vader, dit oefent jullie geloof in Mij.

  Leef in Mijn licht en je zult je erfenis niet alleen in de Hemel ontvangen maar ook hier op aarde. Ik kan zelfs de slechtste situaties ten goede keren als je Mij vertrouwt. Druk je nu stevig tegen Mij aan, laat Me je liefhebben, laat Me je beschermen, laat Me Mijn gezicht op jullie schijnen. Laat Me in jullie een gewijd leven scheppen. Je kunt alle dingen dingen doen door Mij, want Ik zal je sterken.

  Ik houd van jullie, Mijn kinderen.

  10-05-2013, 01:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Jezuietenorde en Paus Franciscus

  ALGEMENE INFORMATIE

  De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Ignatius van Loyola. Het aanvankelijke doel was hulp aan de naaste, vooral zieken.

  De sociëteit werd in 1540 goedgekeurd door Paus Paulus III in de bul Regimini militantis Ecclesiae. Van de mannelijke katholieke orden is het de grootste, met ongeveer 19.000 leden waarvan ruim 13.000 priesters. De sociëteit werd opgericht ten tijde van de Contrareformatie, de beweging die de Reformatie moest tegengaan.

  Jezuïeten vormen geen kloosterorde en leven niet noodzakelijk in kloosters. Net als veel andere orden zijn zij gehouden tot kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Zij onderscheiden zich van andere orden vooral door absolute gehoorzaamheid aan de paus, en vallen niet onder het gezag van een bisschop. De jezuïetenorde wordt geleid door de generaal-overste van de orde ook wel de zwarte paus genoemd. Sinds 19/1/2008 is dit de Spanjaard Adolfo Nicolas.

  Het motto van de sociëteit is Ad Majorem Dei Gloriam ('Tot meerdere eer van God'), dikwijls afgekort tot 'AMDG'. Het gezegde bedoelt het idee uit te drukken, dat elk werk dat niet duivels is, voor de hemel verdienstelijk is, als het met die bedoeling wordt gedaan, zelfs handelingen die normaal alledaags worden geacht, zoals het vullen van de benzinetank.

  De Jezuïeten wilden werken aan hun eigen zaligheid en die van de naaste. De middelen van de eigen voortgang waren: dagelijkse meditatie, het dubbele gewetensonderzoek en tweemaal in het leven de volledige geestelijke oefening (30 dagen lang) en jaarlijks de verkorte vorm van retraite (8 tot 10 dagen).

  De Jezuïeten leggen een vierde gelofte aan de paus af: zonder tegenspraak of reisgeld een missie of zending naar gelovigen en ongelovigen te doen als de paus dit beveelt, als keurkorps van de paus. De gehoorzaamheid en de tucht zijn dus zeer streng. De generaal (hoogste leider) heeft onbeperkte administratieve en uitvoerende macht.

  GESCHIEDENIS

  De Spanjaard Inigo Lopez de Loyola, beter bekend als Ignatius van Loyola was de zoon van een edelman en leidde een losbandig leven tot hij in 1521 tijdens de Franse belegering van de Noord-Spaanse stad Pamplona gewond raakte. Hij kwam tot inkeer en maakte in 1534 een pelgrimsreis naar Palestina. In 1540 keurde paus Paulus III de statuten van de orde goed. Bij de dood van Ignatius in 1556 had de orde al meer dan 1000 leden.

  In de 18e eeuw zetten vooral de Franse koningen en geestelijken de paus onder druk om de orde te verbieden. Zij vonden haar te machtig. Clemens XIV gaf toe aan die druk en hief de jezuïeten in 1773 op. De vorsten Frederik de Grote van Pruisen en Catharina II van Rusland trokken zich niets van het pauselijk besluit aan, waardoor de orde in hun vorstendom bleef voortbestaan. Bovendien kwam het verbod nooit aan in het Verre Oosten, India en China.

  In 1814 herstelde paus Pius VII de orde. Vooral de in Amsterdam geboren Jan Philip Roothaan heeft als 21e generaal-overste (1829-1853) zich zeer ingespannen voor de opbouw van de jezuïeten. Hij wordt wel de tweede stichter van de orde genoemd. Ook recentelijk stond een Nederlander aan het hoofd van de jezuïeten. Peter-Hans Kolvenbach was van 1983 tot en met 2008 generaal-overste. Hij kwam aan de leiding van de jezuïeten, nadat paus Johannes Paulus II zijn zieke voorganger Pedro Arrupe aan de kant had geschoven. De paus vond dat de jezuïeten te veel hun eigen weg gingen en plaatste twee paters aan het hoofd die hen weer in het gareel moesten brengen.

  IN HET BIJZONDER

  De Jezuïeten en de nieuwe wereldorde. Een rijk onder Lucifer.

  De Jezuïeten orde heeft een grote invloed gehad op de vorming van bijvoorbeeld de Bavariaanse illuminati. Een organisatie die wordt gebruikt als bliksemafleider voor het Vaticaan.

  Von Weishaupt, de oprichter van de illuminatenorde in 1776 was door Jezuïeten geschoold in Katholiek kerkrecht. Peter-Hans Kolvenbach wordt door velen gezien als een van de hoofdverantwoordelijken voor de aanslagen van 11 september 2001 op het WTC en het Pentagon.

  De Nieuwe Wereld Orde is het vierde rijk, een rijk onder het Vaticaan onder Lucifer. Lucifer, de gevallen engel, de lichtdrager. Sinds de reformatie doet de Luciferaanse sekte er alles aan om weer de volledige controle te verkrijgen. In het Vaticaan maakt de zwarte paus de dienst uit en niet de reguliere paus. De betrokkenheid van het Vaticaan en de Jezuïeten bij het NAZI regime is goed gedocumenteerd. H. Himmler heeft de SS opgericht naar het model van de jezuïeten orde. 

  De Jezuïeten, de inlichtingendienst van het Vaticaan.

  De jezuïeten zijn officieel opgericht door paus Paul III in 1540 zijn de militaire inlichtingendienst van het Vaticaan. Zij controleren grotendeels de acties van de zogenaamde “illuminati” en de hiërarchie binnen het Vaticaan.  

  Geen blanco strafblad en afkomstig uit een dubieuze orde.

  De eenvoudige man in de witte jurk is een man die Videla ontmoette en verhoord is inzake zijn kennis over de Junta. Achter gesloten deuren...

  Al tijden zwaait een zwarte paus de scepter in het Vaticaan. Nu zijn er twee pauzen, beiden uit de orde van de Jezuïeten... Een witte paus en op de achtergrond Adolfo Nicolas de zwarte paus... De profetie van Malachias is vervuld.

  Franciscus, een jezuïet en het verband met Lucifer.

  Om 20.13 uur op 13-03-2013 kwam Bergoglio naar buiten. Hij zal door het leven gaan als Franciscus. De profetie van Malachias is vervuld. De witte en zwarte paus heersen samen over het Vaticaan.

  De zwarte paus is werkelijk een feit.

  In 1963 werd een satanistisch ritueel in de Sint Pieter van Rome uitgevoerd door de Jezuïeten. Het ritueel werd “De op de troon plaatsing van de gevallen aartsengel Lucifer” genoemd. Bij dit ritueel werd satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. In Amerika vonden gelijktijdig rituelen plaats om deze “troonsbestijging” te bekrachtigen.

  Paus Paulus de zesde (1963-1978) zou dit hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”. Hiermee zou hij gedoeld hebben op het betreffende satanistische ritueel. 

  Dit schrijft Malachi Martin, een ex-jezuiet in zijn boek “Windswept House: a Vatican Novel.”

  Malachi Martin werkte nauw samen met Paulus VI en Johannes XXIII bij belangrijke zaken van het Vaticaan. Hij diende daar tussen 1958 en 1964. Hij was een ex Jezuiet die een Rooms-katholiek priester bleef tot zijn dood in 1999. Hij was een briljant student die meerdere talen sprak en in het bezit was van een doctoraar in de archeologie, Semitische talen en Oriëntale geschiedenis. Martin werd gezien als een vooraanstaand theoloog en professor bij het Bijbelse instituut van het Vaticaan.

  Steeds meer berichten van pedofilie in de Katholieke Kerk hebben ons de afgelopen jaren bereikt. Hiermee is de satanische aard van veel bisschoppen en priesters aan het licht gekomen.

  Aartsbisschop Emmanuel Milingo.

  Niet alleen Martin is met deze beweringen gekomen maar ook de Aartsbisschop Emmanuel Milingo.

  In 1996 zei deze in een toespraak “Satanisten aan het werk in het Vaticaan“ : “De duivel is op dit moment zó beschermd in de Katholieke Kerk, dat hij is als een door de overheid beschermd dier (...) De duivel die in de Kerk is, wordt vandaag de dag beschermd door bepaalde kerkelijke autoriteiten tegen de officiële duiveljager in de Kerk, de exorcist”. Op de vraag of men op het Vaticaan dan volgeling is van Satan antwoord hij: “Met zekerheid zijn er priesters en bisschoppen (die volgeling zijn)”.   

  IHS Isis Horus Seth: De triade van Lucifer in relatie tot het Vaticaan, de aanbeden slang.

  Als we het IHS uit het wapen zien als Isis, Horus en Seth (in plaats als de eerste drie letters van de Griekse naam van Jezus) in combinatie met het zonnesymbool zouden we het wapen kunnen zien als die van een zonnecultus... als de triade van Lucifer. 

  Iesus Hominum Salvator oftewel Isis Horus Seth

  De Zoon de vader en de heilige geest kunnen ook in een ander licht geplaatst worden en wel in Isis Horus en Seth. Dit instituut aanbidt de 'drie-ene-zonnegod' Marduk (ook bekend ondr de namen Astarte, Baal of Bel) en hun zoon Tammuz of 'IHS' van Isis, Horus, Seth.

  Een en ander is terug te vinden in het woord Vaticaan dat vergoddelijkte aanbeden slang betekent.

  Vatis= aanbeden / vergoddelijkt en Can = serpent/slang. Samengevoegd krijgen we dan 'aanbeden slang' of 'goddelijke slang' of wellicht 'slang die als God aanbeden wil worden.'

  De R.K als occult bolwerk met zwarte rituelen.

  In het geheim heeft de kerk zich officieel onder de macht van Satan gesteld. Na dit ritueel is het echter volkomen de demonische kant op gegaan. Oprechte priesters, bisschoppen weten hier niets van terwijl ze vastzitten in een bolwerk dat de sleutel speelt in de komende nieuwe Wereldorde.

  “De Rooms Katholieke organisatie had een permanente aanwezigheid van geestelijken die Satan aanbaden en daarvan hielden; bisschoppen en priesters die sodomie pleegden met jongens en met elkaar; nonnen die de “Zwarte Riten” van Wicca uitvoerden en die in lesbische relaties leefden... Elke dag, inclusief zondagen en Heilige Dagen, werden daden van ketterij en godslastering en aanranding en onverschilligheid gepleegd en toegestaan bij heilige altaren door mannen die geroepen waren om priester te zijn”. Martin

  De stroming van de Jezuïeten Orde en de vierde eed.

  Erik John Phelps heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze orde. Hij schreef hier het boek “Vatican Assassins” over. Aan de hand van deze orde waar de nieuwe paus lid van is toont hij hun invloed aan in grote oorlogen en beroeringen in de wereld

  Als gevorderde Jezuïet dient men een eed af te leggen. Deze wordt de vierde eed genoemd. Slechts twee procent van de jezuïeten legt deze eed af. De eed geeft toegang tot de duistere hogere graad binnen de orde. Qua hiërarchie is het te vergelijken met de vrijmetselarij.

   

  Wanneer een Jezuïet van een lagere rang moet worden bevorderd tot leidinggevende, wordt hij in de Kapel van het Klooster van de Orde geleid, alwaar slechts drie anderen aanwezig zijn, het hoofd of de Overste staat voor het altaar. Aan beide zijden bevindt zich een monnik, van wie één een geel en wit banier vast houdt, wat de Pauselijke kleuren zijn, en de andere een zwarte banier met een dolk en rood kruis boven een schedel en gekruiste knekels, en het woord INRI, waaronder de woorden IUSTUM, NECAR, REGES, IMPIOUS.

  De betekenis hiervan is: Het uitroeien of vernietigen van goddeloze of ketterse Koningen, Overheden, of Heersers is rechtvaardig.

  Op de vloer is een rood kruis waarop de postulant of de kandidaat knielt. De Overste overhandigt hem een klein zwart kruisbeeld, welke hij in zijn linkerhand neemt en aan zijn hart drukt, en de Overste overhandigd hem tezelfdertijd een dolk, welke hij bij het lemmet aanpakt en de punt tegen zijn hart houdt, de Overste het nog vast houdend aan het handvat, en zodanig zich tot de postulant richt: "

  De Overste spreekt:

  Mijn zoon, eertijds is u onderwezen te handelen als een huichelaar: onder Rooms Katholieken een Rooms Katholiek, en om een spion te zijn zelfs onder uw eigen broeders; om geen mens te geloven, om geen mens te vertrouwen. Onder de Gereformeerden, een gereformeerde te zijn; onder Hugenoten, een Hugenoot te zijn; onder Calvinisten, een Calvinist te zijn; tussen andere Protestanten, in het algemeen een Protestant te zijn, en hun vertrouwen te verkrijgen, zelfs te willen prediken vanaf hun preekstoel, en met al de felheid welke in uw aard ligt onze Heilige Godsdienst en de Paus aan de kaak te stellen; en zelfs zo laag afdalen door een Jood onder de Joden te worden, zodat u in staat wordt gesteld om alle informatie te verzamelen ten voordele van uw Orde als gelovige soldaat van de Paus.

  U bent onderwezen om verraderlijk de zaden van jaloersheid en haat te planten tussen gemeenschappen, provincies, staten welke in vrede waren, en hen tot aan te sporen tot bloederige daden, hen te betrekken in oorlogsvoering met elkaar, en om revoluties en burgeroorlogen te creëren in landen welke onafhankelijk en rijk waren, kunsten en de wetenschappen tot bloei kwamen en genietend van de zegen van vrede.

  Om stelling te nemen met de strijders en in het geheim te handelen met uw broeder Jezuïet, welke mogelijk aan de andere zijde deelneemt aan de strijd, maar openlijk tegen datgene waarmee u zou kunnen worden verbonden, slechts zodat de Kerk aan het eind er voordeel aan zou kunnen hebben, middels de voorwaarden vastgelegd in de vredesverdragen en dat het eind de middelen rechtvaardigt.

  U bent onderwezen in uw plicht als spion, om al statistieken, feiten en de informatie in uw vermogen en uit elke bron te verzamelen; maak jezelf bemind in de vertrouwelijkheid van de familiecirkel van Protestanten en ketters van elk klasse en karakter, evenals dat van de handelaar, de bankier, de advocaat, onder de scholen en de universiteiten, in de parlementen en wetgevende machten, en de rechterlijke macht en de raden van staat, en wees alles aan alle mensen, voor het belang van de Paus, wiens dienaars wij zijn tot in de dood.

  U hebt al uw instructies eertijds ontvangen als nieuwkomer, een beginneling, en heeft gediend als mede-eedgenoot, biechtvader en priester, maar u bent nog niet uitgerust met alles dat noodzakelijk is om bevel te voeren in het Leger van Loyola in dienst van de Paus.

  U moet ter zijner tijd dienen als het instrument en beul zoals bepaald door uw meerderen ; want niemand kan hier bevelen wiens werk niet gezegend is met het bloed van de ketter; want " zonder bloedvergieten kan geen mens worden gered." Daarom, om uw voor te bereiden op uw werk en uw eigen redding zeker te maken, zult u, naast uw vroegere eed van gehoorzaamheid aan uw orde en trouw aan de Paus, na me herhalen--- De extreme Eed van de Jezuïeten:

  " Ik, _ nu, in aanwezigheid van Almachtige God, Heilige Maagdelijke Maria, heilige Michaël de Aartsengel, heilige St. Johannes de Doopsgezinde, heilige Apostelen St. Peter en St. Paul en alle heiligen en het hemelse hof, en aan u, mijn geestelijk vader, Generaal-oversten van de Sociëteit van Jezus, die door St. Ignatius Loyola in het Pontificaat van Paulus de Derde werd opgericht, en voortgezet tot heden, bij de schoot van de maagd, de matrix van God, en de staf van Jezus Christus, verklaart en zweert, die zijn heiligheid de paus is Christus plaatsbekleder en is het ware en enige hoofd van Katholieke of Universele Kerk over de gehele aarde; en dat krachtens de sleutels van het binden en het losmaken, die aan zijn Heiligheid door mijn Verlosser, Jezus Christus werden gegeven, hij macht heeft om ketterse koningen, prinsen, staten, gemenebesten en overheden af te zetten, allen zijnde onwettig zonder zijn heilige bevestiging en dat zij zonder angst kunnen worden vernietigd.

  Daarom, tot het uiterste van mijn vermogen moet en zal ik deze doctrine van zijne Heiligheid recht verdedigen en gebruik het tegen alle overheersers van het ketterse of enig ander Protestants gezag, vooral Lutheranen van Duitsland, Holland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, en het nu pretenderend gezag en de kerken van Engeland en Schotland, en de aftakkingen van hetzelfde welke nu in Ierland en op het Amerikaanse continent wordt gevestigd en elders; en alle betreffende aanhangers zodat ze worden overweldigd en verketterd, zich verzettend tegen de heilige Moeder Kerk van Rome. Ik doe nu afstand en verstoot enige eed van trouw aan enig ketterse koning, prins of staat genoemde Protestants of Liberalen, of gehoorzaamheid om het even aan welke wetten, magistraten of ambtenaren.

  Ik verder verklaar dat de doctrine van de kerken van Engeland en Schotland, van de Calvinisten, Hugenoten en anderen in naam Protestanten of Liberalen vervloekt zijn en zijzelf zijn vervloekten wie het niet verlaten.

  Ik verder verklaar, dat ik zal helpen, assisteren, en adviseren allen of om het even welke van zijne Heiligheids agenten in elke plaats waar ik me bevind, in Zwitserland, Duitsland, Holland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland, Ierland of Amerika, of in enig ander Koninkrijk of grondgebied waar ik zal komen, en doe mijn uiterste best om ketterse Protestantse of Liberalen doctrines uit te roeien en om al hun gepretendeerde bevoegdheden, vorstelijke of anderzijds, te vernietigen.

  Ik beloof verder en verklaar, ondanks dat ik het zonder kan stellen, mijn ketterse godsdienst voort te zetten, voor het propaganda belang voor de Moeder Kerk, om al haar periodieke agenten beraadslagingen geheim en voor mezelf te houden, zodat zij me kunnen toevertrouwen en niets wordt openbaar gemaakt, direct of indirect, door woord, het schrijven of welke omstandigheid dan ook; maar alles uit te voeren dat zal voorgesteld worden, waarvoor ik verantwoordelijke ben of aan me bekend is gemaakt, door u, mijn geestelijk vader, of iets van deze heilige overeenkomst.

  Ik beloof verder en verklaar, dat ik geen eigen mening of wil heb, of enige geestelijke terughoudendheid, gelijk aan een lijk of kadaver, maar zal zonder aarzelen elk bevel uitvoeren dat ik zal ontvangen van mijn meerderen in de Militie van de Paus en van Jezus Christus.

  Dat ik naar enig deel van de wereld ga waar dan ook ik naar toe mogen worden gezonden , naar de bevroren gebieden van het Noorden, het brandende zand van de woestijn van Afrika, of de oerwouden van India, naar de beschavingcentra van Europa, of naar de woeste verblijfplaatsen van de barbaarse wilden van Amerika, zonder mopperen of klagen, en zal volgzaam zijn in alle dingen welke dan ook aan mij worden medegedeeld.

  Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, een wurgtouw het staal van een dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen, ongeacht wat hun levensstaat mogen zijn, hetzij publiekelijk of privaat, zoals ik op enig moment kan worden op gedragen te doen door enig agent van de Paus of Overste van het Broederschap van het Heilige Geloof, de Sociëteit van Jezus.

  Hiermee in overeenstemming, stel ik hierbij mijn leven ten doel, mijn ziel en al mijn lichamelijke krachten, en met deze dolk welke ik nu ontvang, zal ik met mijn naam ondertekenen in mijn eigen bloed, als bewijs daarvan; en zal ik valselijk blijken te zijn of zwak in mijn beslissingen, mogen mijn broeders en mede soldaten van de Militie van de Paus mijn handen en mijn voeten afsnijden, en mijn keel van oor tot oor, mijn buik geopend en brandend zwavel erin, met alle straffen welke op aarde toegepast kunnen worden en mijn ziel voor altijd gemarteld door demonen in een eeuwige hel!

  Dit alles, zweer ik, _, bij de Zalige Drieeenheid en de gezegende Sacramenten, welke ik nu zal ontvangen, en van mijn kant uit te voeren en onschendbaar te houden; en roep ik al het hemelse en het prachtige hemels hof te getuigen bij het heilige Sacrament van de Eucharistie, en getuigen dezelfde verder met het schrijven van mijn naam en met het punt van de dolk gedoopt in mijn eigen bloed en bezegeld in aanwezigheid van dit heilig verbond.”

  (Hij ontvangt de hostie van de Overste en schrijft zijn naam met de punt van zijn dolk welke wordt gedoopt in zijn eigen bloed genomen over zijn hart.)

  De Overste spreekt: "U zult nu opstaan en ik zal u instrueren in de Catechismus noodzakelijk om u bekend te maken aan enig lid van de Sociëteit van Jezus behorend tot deze rang. In de eerste plaats, zult u, als Jezuïet broeder, met elkander wederzijds een gewoon kruisteken maken zoals elke gewone Rooms-katholiek doet; dan kruist één zijn polsen, de palmen van zijn handen open, en de ander kruist zijn voeten in reactie, één boven de ander; de eerste wijst met de wijsvinger van de linkerhand naar het midden van de rechterpalm, de eerste maakt vervolgens met zijn rechterhand een cirkel rond zijn hoofd, het aanrakend; de andere raakt vervolgens met de wijsvinger van zijn linkerhand de linkerkant van zijn lichaam net onder zijn hart; de eerste trekt vervolgens zijn rechterhand over de keel van de ander, en de laatstgenoemden trekt vervolgens een dolk over de maag en buik van de eerste. De eerste zegt dan Iustum; en de ander antwoord Necar; de eerste Reges. De ander antwoord Impious." (De betekenis hiervan is reeds gegeven.) “De eerste zal dan een klein stukje papier overhandigen gevouwen op een eigenaardige wijze, vier keer, welke de ander in de lengte zal snijden en bij het openen zal de naam Jezus drie maal geschreven gevonden worden aan de bovenkant en de armen van een kruis.

  U zult met hem dan de volgende vragen en de antwoorden geven en ontvangen:
  Vraag - waar vandaan komt u?
  Antwoord - het Heilige geloof.
  Vraag. - wie dient u?
  Antwoord. - de Heilige Vader in Rome, de Paus, en de Rooms-katholieke Kerk Universeel over de hele wereld.
  Vraag. - Wie beveelt u?
  Antwoord. - de Opvolger van St. Ignatius Loyola, de stichter van de Sociëteit van Jezus of de soldaten van Jezus Christus.
  Vraag. - Wie ontving u?
  Antwoord. - een eerbiedwaardige mens met wit haar.
  Vraag. - hoe?
  Antwoord. - met een naakte dolk, ik knielend op het kruis onder de banieren van de Paus en van onze heilige order.
  Vraag. - deed u een eed?
  Antwoord. - deed ik, om ketters te vernietigen en hun overheden en heersers, en noch leeftijd, geslacht noch conditie te sparen. Te zijn als een lijk zonder eigen mening of wil, maar impliciet mijn meerderen te gehoorzamen in alle dingen zonder aarzeling of mopperen.
  Vraag. - zult u dat doen?
  Antwoord. - ik zal.
  Vraag. - hoe reist u?
  Antwoord. - in de bark van Petrus de visserman.
  Vraag. - waarheen reist u?
  Antwoord. - naar de vier hoeken van de globe.
  Vraag. - met welk doel?
  Antwoord. - om de orders van mijn generaal en Oversten uit te voeren en de wil van de Paus uit te voeren en trouw de voorwaarden van mijn eed te vervullen.

  Ga u dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Laat hem, die hem niet zal accepteren als de Plaatsvervanger van Jezus en zijn plaatsvervangend bestuurder op aarde, vervloekt zijn en uitgeroeid worden.”

  Deze eed spreekt voor zich. Deze groepering van Bergoglio, Franciscus I schittert helemaal niet van eenvoud maar hebben zich tot doel gesteld de Protestanten uit de weg te ruimen. Onder “Protestant” verstaat men de Christenen die de Paus afwijzen.

  De zwarte paus, het hoofd van de Jezuïeten orde.

  De zwarte paus is volgens Nieuwe Wereld Orde kenners de machtigste man ter wereld. Nog machtiger dan de paus. Deze zwarte paus is het hoofd van de Jezuïeten orde. Hij wordt zwart genoemd omdat hij in het zwart gekleed gaat. De huidige zwarte paus is Adolfo Nicolas die de formele titel Superieure Generaal draagt. Het doel van de Jezuïeten om iedereen onder het gezag van de paus te brengen. Een paus, die nu dus ook een Jezuïet is, de eerste Jezuïet als Paus, want de Rooms Katholieke kerk is altijd bang geweest voor de macht van deze groepering. De Jezuïeten hebben de touwtjes van het Vaticaan nu geheel in handen.

   

  Uit : plazilla.com en wikipedia

  10-05-2013, 00:34 Geschreven door Claudia  


  09-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ziekte en leed - louteringsmiddelen van God

  Ziekte en leed – louteringsmiddelen van God


  Denk eraan :

  ·        Hou je vast aan Jezus en weet dat pijn en verdriet de ziel zullen louteren.

  ·        De Vader gaat in Zijn wijsheid met ons vaak andere wegen, dan die wij graag zouden nemen.

   

  Draag uw kruis geduldig : Heer, Uw wil geschiede :

  Kijk naar je zwakheden en vraag de Heer om Zijn bijstand :

  → je kracht zal versterkt worden

  → je zal erin slagen in zachtmoedigheid en geduld de beproevingen van het leven te dragen en dit tot voordeel van je ziel

   

  DOEL VAN HET LIJDEN :

  ·        TERUGKEER NAAR GOD DIE LIEFDEVOL DE MENS OPWACHT

  ·        OPVOEDING VAN DE ZIEL TOT DE BEVRIJDING VAN DE ZIEL EN DE BEVRIJDING VAN DE GEESTELIJKE NOOD VAN DE MENS

   

  Zonder tegenstribbelen lijden:

  ·        Dit is een gewillig onderwerpen aan Gods Wil. Het leed wordt uit liefde voor God gedragen.

  ·        Een erkenning dat dit het juiste is voor de redding van de ziel. Dagen van smart zullen de ziel oneindig gelukkig maken, want wat het lichaam geduldig verdraagt is afgenomen van de ziel en haar staat wordt steeds vrijer. Het lichamelijk leed is de grootste hulp voor de ziel, en draagt de mens zoiets met vreugde, dan is de ziel hem dankbaar en neemt van haar kant weer elke gelegenheid waar, waarin ze het lichaam kan bijstaan door innerlijke aanwijzingen te richten tot het welzijn van de mens bij aardse activiteiten.

  Uw ziel zal jubelen wanneer u op aarde gewillig was en u grote verdiensten hebt verworven door het dragen van het leed wat een uitermate weldadige uitwerking heeft in de geestelijke wereld. U zal inzien dat het alleen voor uw bestwil is, wanneer Hij u bedenkt met leed, en het bestaan op aarde zal u een rijk loon opleveren als u dit hebt ingezien. Bid daarom steeds uit het diepste van uw hart : HEER, UW WIL GESCHIEDE, en uw leed zal veranderen in vreugde en met dank zult u het loon in ontvangst nemen, dat u eens in eeuwigheid schadeloos stelt voor al het leed op aarde.

  Gewillig leed van de medemensen helpen dragen is deel nemen aan het verlossingswerk van de Heer : alleen door het leed kan de mensheid worden verlost.

   

  Schematisch :

  Liefde → liefde omgezet in daden → leed zorgt voor een arbeids-

  terrein waar liefde in praktijk kan

  worden omgezet

  Leed → werkzame liefde moet leed → daadwerkelijke liefde doet

              overwinnen en verminderen       het verlossingswerk

  Hart → 2 soorten mensen :

  ·        degenen die het leed van de medemens niet zien → niet verlossend

  ·        degenen die bereidwillig zijn om te helpen → zegenrijk, werk van de liefde, verlossingswerk van Jezus

  Opm. : Satan is machteloos bij mensen die werkzaam zijn in de liefde en deze mensen worden bovendien ondersteund door geestelijke zijde.

  Trouwens als de tegenstanders duidelijk gemaakt wordt dat ze het lot van Satan, hun meester gaan delen (in de Hel), zouden er waarschijnlijk toch zijn die er nog eens over zouden nadenken.

   

  SOORTEN LEED :

           1 Mensen tot God brengen wiens wil nog van God is afgekeerd :

  Deze mensen verzetten zich omdat ze nog niet willen buigen onder een Macht, Die hen beperkt in de genietingen van het leven.

  2 Mensen die ernaar streven bij God te zijn en die gelouterd (= gezuiverd) worden (zuiver van begeerten en aardse neigingen).

  Wanneer mensen werkzaam zijn in de liefde, dan dient het leed hen alleen nog tot het rijp worden van hun ziel. Zij wenden zich af van de wereld en sluiten zich steeds dichter bij God aan.

   

  GENEESMIDDEL TEGEN LIJDEN :

  ·        Liefde in zich dragen

  ·        Beoefenen van naastenliefde

  ·        Leed geduldig dragen en wachten op Gods hulp. Hij neemt elk leed af als de tijd gekomen is

  Het lijden is een genade, waardoor de ziel die zich op verre afstand van God bevindt, nog kan worden gered, en eeuwig haar bestemming kan bereiken. De ziel moet de afstand door God verkleinen door werken van liefde te doen. Het werkzaam zijn in liefde kan het gevolg van groot lijden zijn. God geeft de mens gelegenheid zich in de liefde te oefenen, want het leed neemt vormen aan om de mens tot werken van liefde (aan de medemens) aan te zetten zodat zijn hard niet verhard.

  Als er geen nood op aarde was zou de mens niet uit zichzelf hulp bieden. Nu kan hij nog uit innerlijke drang zijn medemens hulp bieden bij het zien van de overgrote nood. Hij kan zich het lot van de medemens aantrekken en hem helpend bijstaan, het vlammetje van de naastenliefde kan in hem worden ontstoken en dan heeft zijn ziel het grootste voordeel uit de aardse nood getrokken.

   

  EINDTIJD :

  Het is de bedoeling dat de mens uit zichzelf zich aansluit bij de kleine groep die volhoudt tot aan het einde in het geloof in Jezus Christus, de goddelijke Verlosser (= de Restkerk). Ze moeten bereid zijn om voor Jezus Christus te strijden. Als de mens door leed dit doel bereikt, dan is voor hem het leed de laatste redding, het is een genade, die hem nog kort voor het einde wordt verleend. Want zonder lijden blijft hij ver van God verwijderd, omdat de liefde in hem niet werkzaam werd. God is verplicht zware middelen in te zetten om de geestelijke blindheid van de mensen teniet te doen, want de tijd tot aan het einde is extreem kort. De mensen moeten de noodzaak en de zegen ervan inzien.

  Hoe eerder de mensen uit vrije wil de liefde beoefenen, hoe eerder ze kracht zullen ontvangen om het leed te dragen. En als door leed het eigenlijke doel is bereikt en de mens zich van deze genade heeft bediend dan zal het leed van hem worden afgenomen.

  God wil enorm graag de weg, die naar Hem leidt, verkorten voor de mensen. Hij wil de vrijwording van de mens. Daarom wil Hij helpen om op aarde het doel te bereiken en dat de mens zijn blik op God richt. Het lijden is het meest werkzame middel om de mens op te voeden om actief te zijn in de liefde.

   

  GOD MAAKT ZICH KENBAAR IN TIJDEN VAN GEESTELIJKE NOOD :

  ·        Elke gedachte die de mens tot God richt in geest en in waarheid neemt God aan en God zorgt er werkelijk voor de mens naar waarheid te antwoorden. De mens moet er wel voor openstaan en geen vooroordelen hebben.

  ·        Gods Liefde voor de mens is oneindig groot. Hij zal alle middelen aanwenden om de mens te helpen. Hij is de Vader en wij Zijn kinderen. Hij trekt zelfs degenen die nog niet oprecht voor Hem hebben gekozen naar Zich toe. Zorg ervoor dat je eigen wil niet van God is afgekeerd en dat je jouw hart voor Hem opent.

  ·        Satan : de mensen die niet serieus naar God streven hebben hem in de eindtijd een geweldige macht verleend zodat het hem ook zal lukken om nog veel mensen ten val te brengen. Sta dus recht in je schoenen en vraag Gods hulp!

   

  GOD IS LIEFDE :

  ·        Liefde voor Gods kinderen is nooit ver weg.

  ·        Liefde volgt Zijn kinderen voortdurend, ook wanneer zij zich nog op de grootst mogelijke afstand van Hem bevinden.

  ·        God is een Vader die Zich het lot van iedere mens aantrekt en die je daarom nooit ver moet zoeken.

  ·        Een innige gedachte (= gebed voor onszelf of voor de medemens) van Gods kind roept God bij Hem en Hij zal bij hem aanwezig zijn en blijven, omdat de liefde van het kind geen scheiding meer toelaat.

  ·        God spreekt alle mensen zelf aan, omdat Gods eindeloze Liefde Hem daartoe aanspoort en Hij nooit zal ophouden te spreken. Hij is bovendien altijd bereid te helpen.

  ·        God is gerechtigheid. Tegenstanders wordt uitleg gevraagd ter gelegener tijd.

  ·        Iedereen kan God horen want Gods Liefde en Macht is niet begrensd. Ieder schepsel is in staat God te vernemen als Zijn liefde naar God uitgaat. (= toestand van begin van de schepping, waar alle wezens Gods Woord hoorden en Gods Liefde de wezens doorstraalde en hen rechtstreeks licht en kracht gaf)

   

  DE WEG NAAR GOD VEREIST :

  ·        Weerstand tegen God opgeven

  ·        Vaste wil tonen om zich te veranderen naar liefde toe

  ·        Vaste wil op God richten

  ·        Geloof in God-Schepper herstellen

  ·        Nadenken en zich bezinnen over het eigen lot, lot van de medemensen, aardse leven → om een volledige ommekeer naar God mogelijk te maken

  ·        Leven in Liefde = zich losmaken van de materie (lichaam en aardse goederen)

  ·        Zich losmaken van wereldse verlangens en dit aardse leven niet als doel beschouwen

  09-05-2013, 19:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tracht niet met verstandelijke redeneringen Mijn bestaan te verantwoorden, want Ik ben niet van deze wereld. 5/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de scheiding van Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, is voor velen onbekend, maar als de dag komt waarop Mijn Licht naar het einde toe zal wegsterven, zal het duidelijk worden hoe ellendig de doodsangst is.

  Zij die Mij kennen en Mij liefhebben, weten wat de pijn veroorzaakt, wanneer de zonde een barrière vormt tussen de zondaar en God.

  ZIJ DIE MIJ NIET KENNEN EN ZIJ DIE MIJ VERWERPEN, ZULLEN DIE SCHEIDING ERVAREN TIJDENS DE DRIE DAGEN VAN DUISTERNIS, WANNEER DE TEGENWOORDIGHEID VAN GOD NERGENS ZAL TE VINDEN ZIJN.  Alleen wanneer het Licht van God verdwijnt, zal de mens eindelijk begrijpen dat er geen leven is zonder God. Al wat rest is een leegte, een woestenij en duisternis.

  Ik ben het licht dat de mens zoekt, zonder dat hij het weet, elke seconde van elke dag.

  Wanneer de mens zich inspant om vrede en geluk te vinden, zal hij trachten het overal te halen waar hij denkt het te kunnen vinden. Hij zal de jacht op wereldse materiële profijten gebruiken en de begeerte van het vlees om zijn noden te voldoen, die nooit kunnen vervuld worden en hij zal valse religies navolgen, die grote persoonlijke voldoening beloven. Geen enkele van al die zaken zal hem in het Licht van God brengen.

  Zelfs diegenen die antwoorden zoeken door intellectuele middelen en kennis, zullen nooit de vrede of de antwoorden vinden die zij zoeken, tenzij zij hun harten openen voor de ware liefde van God.

  Ik kom naar ieder van diegenen die Mij zoeken. Ik vind Mijn vreugde in zielen wier vurige eenvoud enkel Mijn liefde zoekt. Ik overstelp zulke mensen met de gave van de Heilige Geest. Om dichter tot Mij te komen moeten jullie Mij volledig vertrouwen. Het is slechts wanneer jullie je wil aan de Mijne overgeven, dat Mijn tegenwoordigheid kan gevoeld worden. Tot de mensen die pogen Mij te vinden, maar die dat als moeilijk ervaren, zeg Ik het volgende: TRACHT NIET MET VERSTANDELIJKE REDENERINGEN MIJN BESTAAN TE VERANTWOORDEN, WANT IK BEN NIET VAN DEZE WERELD. Verblind jullie zelf niet voor het bestaan van het eeuwig leven. Het wacht op jullie, indien jullie Mij maar konden vertrouwen en Mij toelaten in jullie hart en ziel binnen te komen. Dan zal Ik Mij aan jullie bekend maken. Al wat jullie moeten doen is Mij roepen. Jullie moeten Mij spoedig roepen, want wanneer Mijn tegenwoordigheid op aarde afneemt, zal het voor jullie onmogelijk zijn Mij te zoeken en dan zullen jullie ronddwalen in hulpeloze smart om Mij te vinden.

  DIEGENEN DIE DENKEN STERK TE STAAN IN HUN GELOOF EN MENEN DICHT BIJ MIJ TE ZIJN, MOETEN WETEN HOE SNEL ZIJ ZULLEN VALLEN WANNEER IK NERGENS MEER KAN GEVONDEN WORDEN IN DE TABERNAKELS VAN DE TOEKOMST. EENS DIE VERSCHRIKKELIJKE DAG VAN VERLATENHEID KOMT, ZULLEN ER KRETEN VAN WANHOOP OPSTIJGEN EN DE MACHT VAN HET BEEST ZAL DUSDANIG DOORDRINGEN DAT VELE ZIELEN TE ZWAK ZULLEN ZIJN OM MIJN HEILIG WOORD IN STAND TE HOUDEN.

  Jullie moeten Mijn hulp vragen en zij zal jullie gegeven worden. Roep Mij met een nederige geest en Ik zal jullie antwoorden. Smeek Mij jullie te beschermen en Ik zal jullie bedekken met Mijn kostbaar bloed zodat niets jullie zal tegenhouden op de weg van de waarheid, die naar de eeuwige redding leidt.

  Dien Mij op de wijze zoals Ik naar jullie eigen inzichten zou moeten gediend worden, en doe dat zorgzaam. Doe zoals Ik jullie gezegd heb. Leef jullie leven in overeenstemming met Mijn Woord en Ik zal jullie dragen. Onteer Mij door Mijn heilig Woord te gebruiken op een manier die anderen te lijden geeft, en jullie zullen de grootste pijn lijden door van Mij gescheiden te zijn.

  Jullie Jezus

   

  09-05-2013, 18:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het was de zonde van hoogmoed die veroorzaakte dat Lucifer viel en afgezonderd werd en in de afgrond geworpen. 4/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn Woord vele oren bereikt, kom Ik om diegenen te waarschuwen die niet naar Mij willen luisteren. Wat vrezen jullie? Is het Mijn Woord of zijn het de veranderingen die jullie zullen moeten meemaken terwijl de zuivering verdergaat? Weten jullie niet dat Ik jullie geen nieuwe Leer breng, want dat is niet nodig? Ik spreek enkel met jullie om jullie de waarheid in herinnering te brengen.

  VELEN ONDER JULLIE GELOVEN ZOVEEL OVER MIJ TE WETEN, MAAR JULLIE HEBBEN NIETS GELEERD. Wie zijn jullie om te zeggen dat jullie in Gods ogen beter zijn dan anderen wanneer het erop aan komt Mijn heilig Woord te verklaren? Wie zijn jullie om te geloven dat jullie het recht hebben om tegen Mij te lasteren en dan te zeggen dat jullie Mij beminnen? Jullie zullen Mij niet kunnen tegenhouden om door de profeten in contact te komen met Gods kinderen. Jullie moeten je afvragen waarom jullie Mijn stem haten?

  HOE KUNNEN JULLIE MIJ LIEFHEBBEN WANNEER JULLIE MIJN WOORDEN VERSCHEUREN, TERWIJL ALLES WAT IK DOE ERIN BESTAAT JULLIE TE HELPEN OM JE VOOR TE BEREIDEN OP DE GROTE DAG?

  De mens is zeer zwak. Zelfs de vrome zielen zijn zwak, hoewel hun liefde voor Mij sterk is. Laat niemand geloven dat hij ooit voor Mijn aanschijn kan wandelen zonder de schande van zonden op zijn ziel. Niet één onder jullie is waardig om voor Mij te staan, toch verleen Ik jullie de genade van Mijn liefde. Niet omdat jullie die verdienen, maar alleen omdat Ik ervoor kies jullie deze gave te schenken.

  Diegenen onder jullie die beweren te spreken met grote kennis over Mij en vervolgens met een vervloekende tong spuwen tegen Mijn profeet, weet dit: jullie geloof zal jullie niet redden wanneer jullie het Woord van God vervloeken. Jullie zelfbeweerde liefde voor God is zonder betekenis wanneer jullie een van Zijn kinderen voor Hem oordelen. JULLIE SNIJDEN DE NAVELSTRENG DOOR DIE JULLIE BINDT AAN MIJN VADER, WANNEER JULLIE GEBREK AAN RESPECT, WOEDE EN HAAT TEGENOVER MIJ BETONEN. Wanneer jullie op Mij spuwen, zullen jullie blind worden en nooit meer zien. Wanneer jullie woorden van haat spreken, zal jullie tong worden uitgesneden. Wanneer jullie opstaan en jullie zelfbeweerde kennis omtrent God aan allen zullen verkondigen, zullen jullie benen onder jullie weggesneden worden en zullen jullie vallen. Wanneer jullie Mijn profeet voor boosaardig houden, zullen jullie geen leven hebben.

  MIJN WOORD ZAL NOOIT STERVEN, HET ZAL LEVEN IN EEUWIGHEID. Het zal die zondaars vertrappelen die de barmhartigheid van God, door deze boodschappen, proberen te trotseren. Verwerp Mij deze keer en jullie verwerpen de vrijheid die Ik breng wanneer Ik kom om jullie eindelijk bijeen te brengen in Mijn Koninkrijk. Jullie hebben niet veel tijd meer om jullie zelf in Mijn ogen te verlossen vóór de grote dag. Verspil hem niet door de zonde van hoogmoed. Het was de zonde van hoogmoed die veroorzaakte dat Lucifer viel en afgezonderd werd en in de afgrond geworden. Allen die hem volgen, door de zonde van hoogmoed - de zonde die zoveel scheiding van God veroorzaakt - zullen vallen en nooit verrijzen in de tegenwoordigheid van God.

  Jullie Jezus

  09-05-2013, 18:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De waarheid is uit God - 2

  GODS GEEST SPREEKT TOT DE GEEST IN DE MENS DIE EEN DEELTJE IS VAN GOD

   

  IS DE BIJBEL AFGESLOTEN?

   

  Neen.

  God spreekt nog altijd tot Zijn kinderen. De Bijbel is niet voldoende. Er zijn voortdurend openbaringen (= kenbaar maken) van God. Het is het werkzaam zijn van Gods Geest. De zuivere waarheid wordt steeds weer van boven gegeven. De Geest van het Woord spreekt nog steeds in het innerlijk van alle mensen. Die onderwijst je en geeft opheldering over de geestelijke zin van het Woord.

  De inhoud van het Woord is belangrijk, niet de letter. Je moet bewijzen dat je de boodschap van liefde gesnapt hebt : GOD IS LIEFDE → JE MOET LIEFDE IN JE DRAGEN DOOR DADEN VAN LIEFDE TE STELLEN VOOR JE MEDEMENS EN VOOR GOD, JE HEMELSE VADER.

  Trouwens in de Bijbel staat dat Jezus Christus, Zoon van God, de mens heeft verlost van al zijn zonden = een uiterste daad van liefde voor de mensen. Het is alleen nog in kwestie van geloof in Jezus Christus en in God de Vader, die Jezus heeft gestuurd naar ons.

  Het grootste bewijs van liefde van de Vader voor al zijn schepselen is toch wel dat Hij onophoudelijk blijft proberen hun aandacht te trekken. Alle middelen die niet indruisen tegen de vrije wil van de mens, nog een geschenk van God. Dit is zowel voor degenen die vol geloof hun dienst aanbieden aan God, als voor diegenen die niet reageren.

  Als je jezelf naar God keert, zul je automatisch Zijn Stem horen.

   

  LEVEND CHRISTENDOM

  = werkzaam zijn in de liefde, verlichting van de geest nastreven, bijzondere hulp in tijden van geestelijke nood aanbieden aan de medemens

  1 God openbaart zich aan diegenen die Zijn geboden onderhouden → diegenen die een levend geloof hebben en liefde omzetten in daden

  2 Jezus kondigde de Trooster (= Heilige Geest) aan voordat Hij terug naar de Hemel   keerde bij Zijn Vader → Die leidt ons binnen in alle waarheid

  WANT : Gods Liefde voor Zijn schepselen zal nooit ophouden

   

  PROBLEMEN VAN DE HUIDIGE MENS

  ·        Mensen verlangen naar ongewone kennis (= New Age), maar dit is DODE kennis. Wat je in werkelijkheid licht geeft, nl. de juiste kennis over God en Zijn Wezen en over Zijn heilsplan van eeuwigheid is een licht dat God Zelf voor jou ontsteekt. Deze kennis doet je OVERLEVEN.

  ·        Misvorming van het Woord en valse profeten/leraars

  ·        Mensen dienen vele goden, maar niet de echt Ware God die leven geeft, zowel nu als na de dood

   

  GODS WOORD GEESTELIJK BEGRIJPEN EN GEESTELIJK NAKOMEN

           L       Voorwaarde om de eucharistie →          EUCHARISTIE 

           I        goed te ontvangen is :                    = zich laten voeden en

           E       * liefde voor God betonen             drinken door God en

           F       * liefde voor de medemens          ook Gods Woord ontvangen

           D         betonen                                        door het evangelie

           E       anders kan men geen genade

                     ontvangen

  Opm. bij de eucharistie :

           1 Gods Woord is geestelijk voedsel

  2 De hostie en de wijn zijn voeding om gesterkt te worden tegen geloofsafval, het doet de herinnering aan de kruisiging van Jezus Christus levendig houden : Hij is gestorven uit liefde voor ons, om ons beter te maken.

   

  Door de eucharistie behoor je bij Gods gestichte Kerk op aarde. Bovendien heeft de uitleg van Gods Woord geleid tot de heiligingsmiddelen nl. de sacramenten die alle heiliging moeten brengen bij de mensen.

  ·        Doop : vrij worden van de erfzonde die Adam en Eva over zichzelf en het hele menselijke ras hebben doen komen

  ·        Biecht : vrij worden van zonden en ervoor zorgen dat je God niet teleurstelt door geen berouw erover te hebben

  ·        Huwelijk : door ook sex mogelijk te maken buiten het voortbrengen van nieuw leven

  ·        Vormsel : door bijstand van Gods Geest (= de Heilige Geest) te vragen voor de rest van je leven en de hernieuwing van de doopbeloften

  ·        Eucharistie : Gods Woord, en het lichaam en bloed van Jezus Christus om het dagelijkse leven door te komen

  ·        Ziekenzalving : om Gods bijstand te vragen om de overstap naar Hem minder moeilijk te maken over de dood heen

  ·        Priesterwijding : er zijn plaatsvervangers van de apostelen nodig om het evangelisatiewerk voort te zetten, samen met de uitoefening van het ambt om de sacramenten te kunnen toepassen tot heil van de mensen

   

  SCHEPPINGSDAAD VAN GOD

  Verricht met liefde en wijsheid van God.

  Maar er was een afwijzing van de Kracht van Gods Liefde, hoewel de mens volmaakt was geschapen kwam alle ongeluk over hem. Hij verwijderde zich van God. Dit kan alleen ongedaan worden gemaakt doordat de mens in vrije wil God dichtbij wil zijn. (God is dan ook behulpzaam op de pelgrimstocht van de mens, als de mens van goede wil is en God wil zoeken tenminste)

  Voor het delgen van de grote zonde (= erfzonde die Adam en Eva over zichzelf en de mensheid hebben geroepen door te willen zijn zoals God, en Satans raad te hebben opgevolgd) van het afwijzen van de Kracht van Gods Liefde is het verlossingswerk van Jezus Christus vereist (= sacramenten : doopsel).

  Het doel van de mens is te allen tijde terug te keren naar de volmaakte staat waarin God de mens heeft geschapen, toen de mens automatisch kind van God was door zijn liefde voor God. Hij vertoefde in de directe nabijheid van God en had niets tekort. Hij leefde voor eeuwig tot de erfzonde hem sterfelijk maakte, ziekte hem aantastte en hij gedoemd was in miserie te leven op aarde.

   

  DE WAARHEID IS DAT ER MAAR 1 ECHTE WAARHEID IS!

  Bij alle dwaalleren ontbreekt het volgende :

  ·        werkzaam zijn van Gods Geest in de mens

  ·        kennis van het doel van de mens op aarde, m.a.w. dichter naar God toegroeien

  ·        liefde in de mens voor God en medemens ontbreekt

  ·        strijd tegen Gods tegenstander Satan ontbreekt

  ·        alleen het zichtbare telt, of de materie

  ·        het lijden aanvaarden als opvoeding van de ziel, om er voordeel mee te doen wordt afgestreden

  ·        een Vaderlijke God die kost wat kost Zijn kinderen bij Zich wil hebben en die het beste met hen voor heeft

  ·        eeuwig leven bij God in alle gelukzaligheid

   

  GOD, UW VADER

  Eens zijn wij, mensen uit Gods Liefde voortgekomen en deze band blijft tot in alle eeuwigheid, want zonder deze band kunnen we niet bestaan. God is onze Vader en wij zijn Zijn kinderen. Hij zegt ons onophoudelijk : Kom allen tot Mij en Ik zal u verkwikken.

  De Vader heeft ons oneindig lief, Zijn Liefde verlangt vurig naar onze liefde, al vanaf onze van met Adam en Eva in het allereerste begin. Wij kunnen de Vader gelukkig maken door Zijn kind te willen zijn en Hem met alle kracht wat we in ons hart hebben lief te hebben.

  We mogen God aanroepen als Vader in Jezus, en Hem biddend vragen vol vertrouwen : Vader, Uw Wil geschiede. Dan krijgen we alles wat goed voor ons is.

  09-05-2013, 00:59 Geschreven door Claudia  


  07-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schijnbaar geloofwaardige inzichten die zij zullen voorstellen, zullen gezien worden als een nieuwe vorm van katholicisme. 3/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, HET DUIVELS PLAN OM DE KATHOLIEKE KERK VANBINNEN UIT TE VERNIETIGEN IS AL IN UITVOERING. Al wat voor God heilig is zal aan de kant geschoven worden, en de hoofden van de pas vernieuwde moderne kerk, die spoedig aan allen zal worden voorgesteld, zullen liberaal zijn in hun inzichten maar zij zullen vijanden zijn van de waarheid. 

  DE SCHIJNBAAR GELOOFWAARDIGE INZICHTEN DIE ZIJ ZULLEN VOORSTELLEN, ZULLEN GEZIEN WORDEN ALS EEN NIEUWE VORM VAN KATHOLICISME. Vele Christenen zullen zeggen, wat heeft dat met mij te maken? Wanneer Mijn kerk, gegrondvest door Mijn apostel Petrus, op deze wijze ontmanteld wordt, zal dat allen die Mij volgen beïnvloeden. Wanneer Mijn woord en Mijn leer uit elkaar gehaald worden en vervolgens aanvaardbaar gemaakt in functie van de zelfzuchtige noden van de mens, zullen zij mettertijd, al zijn het leugens, beschouwd worden als de waarheid.

  De leugens die aan de wereld voorgesteld worden tengevolge van de duivelse besmetting, zullen door alle christelijke kerken als aanvaardbaar in hun ogen bejegend worden. GEEN ENKELE CHRISTELIJKE KERK ZAL ONTSNAPPEN AAN DEZE AANVAL – EEN AANVAL DIE DOELBEWUST EN NAUWKEURIG GEPLAND WERD GEDURENDE MEER DAN EEN EEUW.

  Vergis jullie niet, wanneer er met Mijn woord geknoeid wordt, zal de waarheid verscheurd  worden. Leugens tasten de ziel aan. Als dat gebeurt, zullen mensen onbewust een pad volgen dat in wanhoop zal eindigen. Ik verzoek allen die nu naar Mij luisteren dringend om altijd geconcentreerd te blijven op de waarheid. Jullie mogen geen enkele verandering aanvaarden die men jullie zal vragen te aanvaarden als onderdeel van een nieuwe kerk, die niet van Mij komt.

  Jullie Jezus

  07-05-2013, 23:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus. 2/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, de Kerk zal in de steek gelaten worden door velen in de hoogste posities, waarvan velen nieuwe valse doctrines zullen aannemen die hen in het rijk van de duisternis zullen brengen.

  Zij die Mij trouw blijven en zij die de gruwel afwijzen, zullen geleid worden door de apostel Petrus, die op de eerste Stoel van Rome zat. Hij zal Mijn geliefde Benedictus leiden, die hen zoals voorzegd, de waarheid zal helpen inzien. Hij zal de gruwel moeten aanschouwen, maar hij zal gesteund worden door hen die trouw gezworen hebben aan het ene ware Woord van God.

  En zo zal het schisma beginnen. Zij die de valse leer zullen volgen, waarin Ik, Jezus Christus, niet vereerd zal worden, zullen door het Beest en zijn demonen aan flarden gescheurd worden. Die onschuldige dienaars van Mij, die tot hiertoe deze boodschappen niet aanvaard hebben, zullen nu naar Mij toegesneld komen om troost. Mijn profetieën liegen niet, en zeer spoedig zullen vele van deze arme zielen weggejaagd worden van de Heilige Stoel. Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus en zij zullen publiekelijk vernederd worden in Mijn heilige Naam.

  Tot hen zeg Ik het volgende: blijf rustig en wees in vrede, want wanneer jullie de waarheid volgen zullen jullie gered worden. Jullie mogen nooit een verwaterde leer aanvaarden die verstoken zal zijn van Mijn gezag. Aan jullie die leugens geloven in de overtuiging dat jullie je plicht doen, jullie moeten begrijpen dat jullie een moeilijke weg zullen tegemoet gaan. Jullie hebben twee keuzes. In het licht van God blijven of Mijn heilige sacramenten de rug toekeren.

  Weldra zullen velen onder jullie duidelijk zien waarvoor Ik jullie gewaarschuwd heb. Het schisma zal kwaadaardig zijn en een strijd zal losbarsten tussen waarheid en leugens. Het zal de katholieke Kerk neerhalen, tot zij op een hoop stenen gelijkt, maar de ene ware Kerk zal rechtop blijven staan, wanneer Mijn trouwe dienaars Mijn restleger zal opbouwen. Zij zullen strijden tot het bittere einde om het heilig Woord van God in stand te houden.

  Jullie Jezus

  07-05-2013, 23:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zonde van abortus is een doodzonde en de verantwoordelijken zullen voor eeuwig branden in het vuur van de hel. 1/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, deze tussenkomst van Mij, het Lam van God, door aan de wereld deze boodschappen te openbaren, werd voorzegd.

  Diegenen onder jullie die het Woord van God volgen moeten in vrede zijn, omdat Ik niet wil dat jullie je op een afstand houden, want Ik hou van jullie. Jullie mogen Mijn liefde nooit vrezen, zelfs niet indien de zonde jullie van Mij scheidt. Ik open de ogen van al diegenen die willen zien en Mijn heilig Woord zal de ogen sluiten van hen die Mijn hand weigeren te aanvaarden. Ik reik jullie Mijn hand, Mijn geliefde kinderen, zodat Ik jullie in veiligheid kan trekken, weg van de gieren die jullie ziel willen verslinden.

  Elke dag, vanaf heden, zullen jullie vele stemmen horen roepen die jullie vragen om te luisteren. Zij zullen jullie duivelse leugens en argumenten voorstellen, vermomd met de zoetheid van honing. Met een nooit aflatend spervuur van argumenten zullen zij jullie blijven overreden om naar hun redenering te luisteren en in de naam van humanitaire motieven – die de zonde vergoelijken – zullen zij niet aflaten tot jullie aanvaarden wat zij jullie willen dwingen te slikken.

  ABORTUS, MOORD IN DE OGEN VAN GOD, ZAL IN ALLE LANDEN OPGELEGD WORDEN ALS EEN TEKEN VAN OPSTANDIGHEID TEGEN DE ALMACHTIGE VADER, GOD DE ALLERHOOGSTE. WANNEER JULLIE DIE VERSCHRIKKELIJKE GRUWEL VERGOEILIJKEN, ZIJN JULLIE SCHULDIG AAN EEN VRESELIJKE ZONDE. DE ZONDE VAN ABORTUS IS EEN DOODZONDE EN DE VERANTWOORDELIJKEN ZULLEN VOOR EEUWIG BRANDEN IN HET VUUR VAN DE HEL. 

  Tot hen die deze ernstige vergissing weigeren te erkennen: jullie hebben nog maar weinig tijd over om jullie verlossing veilig te stellen. Want wanneer de grote dag komt, tenzij jullie je hebben afgekeerd van deze verschrikkelijke daad, zullen jullie nooit het gelaat van God zien.

  Moord is één van de ernstigste daden van opstandigheid tegen God en zal met castratie bestraft worden. De grote splitsing onder het menselijk ras is begonnen. Zij die aan de kant staan van het Beest en al wat het Woord van God tart vergoelijken, zullen gescheiden worden van hun broeders en zusters. Onderschat Mijn waarschuwing niet. Aanvaard abortus en jullie aanvaarden de vrijwillige moord op een kind van God. Indien jullie geen berouw in jullie ziel kunnen vinden, dan zullen jullie Mij nooit zien. Ik zal jullie in de woestijn werpen.

  Mijn liefde en barmhartigheid mogen wel groot zijn: Ik zal de zwartste ziel vergeven, maar zonder berouw is Mijn gerechtigheid definitief. Mijn straf eeuwig. Bemin Mij en Ik zal jullie koesteren. Vernietig het leven van een ander mens, geschapen door de Liefde van Mijn Vader, en ook jullie zullen je leven verliezen.

  Jullie Jezus

   

  07-05-2013, 23:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De waarheid is uit God - 1

  De waarheid is uit God

   

  WAARHEID

  ·        komt uit God

  ·        is Jezus Christus alleen

  ·        is eeuwig, onvergankelijk en zuiver

  om ontvankelijk te zijn voor de waarheid :

           1 moeten we in liefde leven

           2 moeten we de zuivere waarheid willen weten

                     = streefdoel vanuit het hart gewenst en mits gebed tot God

   

  GODS WOORD

  ·        bevat de enige echte waarheid

  ·        zorgt ervoor dat de mens wijsheid vergaart

  ·        dient om Gods kracht erdoor te laten stromen

  ·        is geestelijk voedsel die geestelijke honger stilt

  ·        zorgt voor licht in de duisternis

  ·        zorgt ervoor dat ook het hart wordt gevoed (omdat daar het licht zal branden)

  ·        is geestelijk bezit (is rijkdom van de ziel en blijft tot in eeuwigheid)

   

  GEESTELIJK WETEN = GODDELIJKE WIJSHEID = DOOR GODDELIJKE GEEST

  ·        kan niet bewezen worden

  ·        heeft niets gemeen met aardse wijsheid en aardse kennis

  ·        kan alleen worden verkregen door werkzaam te zijn in de liefde

  ·        blijft eeuwig en is onveranderlijk

   

  WAAR

  In de bijbel te vinden. Het is noodzakelijk te bidden om genade om het geschreven Woord te begrijpen en inzicht erin te hebben.

   

  TAAK

  ·        goede wil hebben om God te dienen

  ·        besef van eigen onwetendheid

  ·        zelf voortdurend God om verlichting van geest vragen

  ·        liefde voor de medemens betonen

  ·        als je de zuivere waarheid bezit, deze aan verdwaalde zielen meedelen, kortom hen op de juiste weg zetten

  ·        liefde in je hart hebben

  Enkel de zuivere waarheid leidt tot de verlossing van de mens en doet de ziel opklimmen naar God toe.

   

  DOEL

  Omvorming van de ziel, los van haar onvrije staat die uitgaat naar de aardse neigingen en begeerten.

   

  LICHT DOOR DE WAARHEID

  ·        om een juist beeld van Jezus te krijgen en God de Vader door Jezus te kennen

  ·        God de Vader als liefdevolle Vader en Schepper van eeuwigheid te zien

  ·        te streven naar een onophoudelijke vereniging met God = thuis bij God

   

  VOORWAARDE OM TAAK UIT TE VOEREN

  Het is een genadegave van God, maar zelf moet je :

  ·        van goede wil zijn

  ·        een hart hebben dat tot liefde in staat is

  ·        de stem van de Vader herkennen

  ·        overtuiging hebben in geloof

  ·        opkomen voor God in de wereld

  ·        de genade op jezelf laten inwerken

  ·        luisteren naar God

  ·        leven volgens Gods Wetten

   

  PROBLEEM VAN TEGENWOORDIG

  ·        mensen aanvaarden geen kindzijn van God

  ·        wereldse zaken zijn in de ogen van verdwaalde mensen belangrijker

  ·        de zogezegd gelovigen, geloven niet (er is geen liefde in hun hart)

  ·        algemeen gebrek aan liefde overal

   

  KERN VAN DE BOODSCHAP

  ·        houd van God als kind tot zijn vader

  ·        onderhoud Gods geboden

  ·        vertel met vreugde over God (de Vader) aan de medemensen en maak Hem bekend, zelfs in lastige tijden

  ·        maak een vrije keuze om kind van de Vader in de Hemel te zijn, in plaats van een kind van de wereld

  ·        sta in verbinding met God door gebed en door werken van liefde, zo ontwaakt de geest in jezelf

  ·        laat je niet in met valse verkondigers

  ·        heb een eigen mening, en wees geen naloper en laat je eigen verstand werken (dat je niet de verkeerde mensen aanhangt)

  ·        heb een verlangen en een wil om juist te denken

  Maar : Hoewel de mens vrij is om te kiezen, wordt de mens door God vrij gelaten om zelfs verkeerd te kiezen. De mens is verantwoordelijk voor zijn keuze.

   

  Als de mens naar waarheid verlangt dan komt God te hulp. Maar de mens moet het onderzoek zelf doen in zijn binnenste.

           ONDERZOEK IN ZICHZELF IS NODIG !

  Roep daarom steun van Gods Heilige Geest in !

  UW ZIEL REDDEN MOET UZELF DOEN !

   

  AARDSE KENNIS               versus        GEESTELIJK WETEN :

  Verstand is geen garantie voor het        God beoordeelt enkel de liefde

  juiste weten – zonder kun je ook zalig    van het hart = sleutel tot de

  worden – Gods Rijk staat ook open           wijsheid – geeft inzicht in

  voor de eenvoudigste mens                            verborgen zaken – alleen

                                                                    liefde onderzoekt de diepten

  van de wijsheid

  Bovendien is het geestelijk weten niet hoogmoedig.      

   

  WERKING         

  Liefde → verlicht het verstand → door de H. Geest → God openbaart zich aan de mens door Liefde, Wijsheid en Zijn Almacht → de mens legt getuigenis van zijn geloof af (= dienstig zijn op aarde voor God en Zijn Rijk) en verkondigt de spoedige wederkomst van Jezus Christus.

  Tegenstand :

  ·        zuivere en goddelijke waarheid wordt altijd miskend door de wereld

  ·        er wordt steeds gestreefd naar genot in plaats van innerlijke verlichting

  ·        verkondigers van de echte waarheid zullen worden vervolgd

  ·        de grote massa mensen volgt de leugen

  Vraag altijd om raad bij God om de twijfels over leugen of waarheid weg te nemen. NOOIT blindelings alles aannemen, maar blijven onderzoeken en zorgen dat je met Gods leer bezig bent!

   

  VOORDELEN VAN GOD VOLGEN

  ·        warmte en geborgenheid

  ·        kind mogen zijn van God

  ·        een bekommerde Hemelse Vader hebben

  ·        een thuis hebben die nooit wegvalt

  ·        zich geliefd weten door een familie

  ·        je zult innerlijk geraakt worden door de christelijke leer en je beter voelen

   

  ALS JE DE MEDEMENSEN GOD WIL DOEN KENNEN

  ·        vragen om je geest te verlichten, om zo dwaling en waarheid te onderscheiden → om een zegen voor de mensen te zijn op aarde

  ·         besef dat Gods tegenstander ook dwalingen aan jou kan doorgeven → dus op je hoede zijn door te bidden en zo de waarheid te ontvangen

   

  AARDSE KENNIS IS GEEN WIJSHEID

  ·        aardse kennis is vergankelijk → u moet geestelijke kennis vergaren

  ·        je bereikt het doel van je aardse leven niet

  ·        leer innerlijk luisteren door je hart, dan zul je de wijsheid uit God ontvangen

   

  IEDERE MENS KAN DOOR EIGEN TOEDOEN TOT DE WAARHEID KOMEN, ONGEACHT IN WELKE GELOOFSRICHTING HIJ IS GEBOREN

  ·        iedere mens moet zelf tot het licht van de waarheid doordringen

  ·        iedere mens moet voor zichzelf de juiste bodem scheppen waarin de waarheid kan wortel schieten om zijn bezit te worden en te blijven (is dus niet afhankelijk van opvoeding)

  ·        denk niet als een fanatiekeling alle wijsheid in pand te hebben, wat telt is dit :

  o       de liefde tot God en tot de medemens

  o       geloof in het werk van verlossing door Jezus Christus

  o       geloof in Maria als Vrouwe van alle Volkeren

  Eerst moet de mens door een leven in liefde een ‘levende’ christen worden, want dan zal zijn geloof sterk worden en dan behoort hij dus tot de Kerk van Christus. De Kerk die Hij zelf heeft gebouwd op de rots van het geloof.

   

  VOLLEDIGE OVERGAVE AAN GOD NODIG

  ·        dat vereist nederigheid

  ·        dat vereist besef van eigen tekortkomingen

  ·        dat vereist streven om Gods Wil te vervullen

   

  ARBEID IN DE WIJNGAARD VAN DE VADER

  God geeft goed zaad aan de leraar → dit moet op de levensakker van

  om te zaaien                                            de mensen gezaaid worden

  = Gods Woord moet uitgedragen worden      = mensen moeten het

  volgens Gods Wil                                             evangelie ontvangen

  opm. de leraar moet ontvankelijk zijn en al een zekere rijpheid van de ziel hebben

  Het hart voelt de werkzaamheid van de Geest als je maar ernstig de waarheid wenst te ontvangen. God zal zich altijd zo uiten dat hetgene wat je verneemt een aanwinst is voor de ziel.

   

  AANBOD VAN WAARHEID

  ·        er moet gewezen worden op Gods geboden van de liefde (= toepassing van de 10 geboden, maar in een bredere zin)

  ·        er moet opheldering gegeven worden over het doel van je leven op aarde

  ·        het werk van verlossing door Jezus Christus moet op het voorplan komen, Hij is trouwens gestorven om alle schulden van onze schouders te halen

  ·        er moet gewezen worden op het aanvaarden van het lijden, je moet je kruis opnemen en het lijden aanvaarden als opvoeding van de ziel = je moet uit het lijden leren om je naar God te richten en dichter bij God te komen

  ·        er moet uitgelegd worden dat God zijn kracht doorgeeft door Zijn Geest over te brengen

  ·        er moet op gewezen worden dat God een liefhebbende Vader is die het allerbeste met Zijn kinderen voor heeft = God beter leren kennen

  ·        vragen die de mensen innerlijk bezig houden worden beantwoord

  ·        er moet uitgelegd worden dat de ziel van de mens door God geschapen is (lichaam door toedoen van de ouders) en na de dood van het lichaam enkel de ziel overblijft die oneindig graag naar God zou terugkeren

  ·        er moet uitgelegd worden dat de ziel niet automatisch naar God terugkeert, maar door de wil van de mens om naar God te gaan

  ·        er moet uitgelegd worden dat de terugkeer naar God op aarde moet gebeuren

  07-05-2013, 23:41 Geschreven door Claudia  


  06-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Makers van de crop-cirkels

  Eindelijk, vliegende bollen gefilmd bij het aanleggen van crop-cirkels die allemaal boodschappen bevatten die te maken hebben met de Illuminati agenda, de Nieuwe Wereldorde, aliens, het doen geloven dat aliens van andere sterrenstelsels komen enz. De meeste crop-cirkels zijn het werk van de demonen-tuigen en zijn niet door mensenhanden gemaakt.


  06-05-2013, 22:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Demonische sinkholes

  Susan had laatst een visioen waar ze demonen uit een sinkhole zag kruipen. OLV van de Rozen uit Bayside vertelde in een boodschap aan Veronica Lueken dat UFO vehikels van de demonen zijn en dat ze uit de aarde komen, uit schachten. Tegenwoordig zijn er over de hele planeet sinkholes te vinden. Sommige zijn aardverschuivingen of wegverzakkingen, maar de echte en veelal diepe sinkholes zijn door demonen gemaakt om naar de aardoppervlakte te komen.

  06-05-2013, 22:31 Geschreven door Claudia  


  05-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drie profetische inzichten van Paus Leo XIII - 3

  Probleem 3 : het toekomstig leven wordt vergeten


  Het derde kwaad waar een remedie nodig is, is hoofdzakelijk een probleem van deze tijd. Mensen die in vroegere tijden leefden hielden wel van de wereld maar verergeren hun zondige gehechtheid aan de dingen van de aarde niet door een minachting van de dingen van de hemel. Zelfs het deel van de heidense wereld erkende dat dit leven niet een plaats was maar een plaats op doortocht, niet onze eindbestemming. Maar de mensen van tegenwoordig, hoewel ze de voordelen hadden van een Christelijke opvoeding (ten tijde van paus Leo XIII) jagen zodanig valse zaken van deze wereld na dat de gedachte van hun ware Vaderland van eeuwigdurend geluk opzij wordt gezet, maar volledig verbannen wordt uit hun gedachten, niettegenstaande de waarschuwing van H. Paulus : (Hebr 13:4)

   

  Ik sta versteld van hoe weinig de meeste mensen tegenwoordig nog aan de Hemel denken. Zelfs praktiserende Christenen praten weinig over de Hemel, ook de priester predikt er weinig over. Onze belangrijkste bekommernis is deze wereld comfortabeler en plezanter te maken. Zelfs in ons zogenaamd spirituele leven drukken onze gebeden een wereldse bekommernis uit : Heer, zorg voor mijn financiën, zorg voor mijn gezondheid, geef me een betere job. Het is alsof we zeggen : Maak deze wereld goed genoeg, dan kan ik hier blijven. Het is niet verkeerd te bidden voor een betere gezondheid enz. Het is niet verkeerd om te werken aan een wereld om ze beter te maken. Maar uiteindelijk is onze thuis in de Hemel en moeten we streven om er te geraken. Het zou dikwijls moeten overwogen worden dat we dan voor altijd bij God zijn, het diepste verlangen van onze ziel. In de plaats vrezen we ouder te worden en verbergen we de dood in onze cultuur. Het zou moeten zijn dat we verwachtend uitzien om bij God te zijn. Het zou natuurlijk mooi zijn om wat dingen die we begonnen zijn te voltooien, maar als de Hemel en bij God zijn naderen, zouden we blij moeten zijn dat de jaren sneller gaan. Elke dag is een dag dichter bij God!

   

  Onze welvaart en comfort misleiden ons in de liefde voor deze wereld zodanig dat het ongezond is. Een vriend van deze wereld is een vijand voor God (Jacobus 4:4). We zijn verstrooid en vergeten te gemakkelijk dat deze wereld voorbijgaat. Het feit is dat we gaan sterven. Enkel een verlangen naar de Hemel kan de absurditeit opheffen dat een obsessionele liefde voor deze wereld in onze ziel achterlaat.

   

  Overweeg dikwijls het leven in de Hemel. Lees de Bijbel zoals Openbaring 1, 4-5, 20-21. Vraag om een dieper verlangen naar God.

   

  Paus Leo XIII raadt de Glorierijke mysteries van de Rozenkrans aan als medicijn voor de absurde gehechtheid aan deze voorbijgaande wereld en onze vergetelheid van de Hemel.

  ***

  05-05-2013, 23:28 Geschreven door Claudia  


  04-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Logica


  De dienaar staat nooit boven zijn meester.

  Jezus is de Meester.

  De mens staat nooit boven Jezus.

  Jezus droeg Zijn kruis.

  Wij moeten ook ons kruis dragen.

  04-05-2013, 22:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2 pausen onder 1 dak


  Voor het eerst in de geschiedenis wonen er twee pausen tegelijkertijd in het Vaticaan. De vorige paus, Benedictus XVI, is gisteren teruggekeerd, want hij gaat er in een klooster wonen. Dat ligt op amper enkele honderden meters van zijn opvolger. Tot nu verbleef Benedictus in Castel Gandolfo, het buitenverblijf van de paus.

  Mits we de profetie van St Malachias kennen hebben we een probleem:

  er zijn twee pausen in het Vaticaan en één ervan is de anti-paus. Ik denk dat we mogen aannemen dat onze nieuwe paus Franciscus een dubbelrol speelt: die van wolf in schapevacht. Ik hoop dat het niet zover komt dat we de tanden van de wolf zien.

  04-05-2013, 22:01 Geschreven door Claudia  


  03-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drie profetische inzichten van Paus Leo XIII - 2

  Probleem 2 : Afkeer van enig lijden

   

  Een tweede kwaad… wordt gevonden in de afkeer van lijden en het willen ontsnappen uit wat hard of pijnlijk is om te doorworstelen. Een groot aantal mensen zijn op die manier de vrede ontnomen en de geestesvrijheid die overblijft als beloning voor degenen die doen wat juist is ongeacht gevaren of moeilijkheden die daarmee gepaard gaan… Door dit gepassioneerd en ongebreideld verlangen om een leven van genot te leven raakt de geest van de mens verzwakt, en als ze er niet volledig aan bezwijkt, raakt ze gedemoraliseerd en krimpt ze ineen onder de ontberingen van de strijd des levens.

   

  Meer dan ooit is er tegenwoordig bijna een volledige intolerantie tegenover enig lijden. Dit wordt aangewakkerd door het feit dat we succesvol zijn geworden in het elimineren van veel soorten lijden.

   

  We hebben veel lichaamscomfort dat ons beschermt tegen de weersomstandigheden, medicijnen die fysieke pijn en ongemakken verlichten, apparaten en technologie die ons ongekend gemak bieden en die veel handenarbeid overbodig maken.

   

  Dit leidt tot verwachtingen die uiteindelijk onrealistisch zijn. Namelijk dat alle lijden zou moeten geëlimineerd worden. Er is bijna verontwaardiging te merken wanneer iemand suggereert dat sommige dingen zouden moeten verdragen worden of dat het onredelijk is om te verwachten dat de maatschappij, of dokters, of de wetenschap alle kwaad en lijden oplost.

   

  We schijnen het niet te aanvaarden dat ongeluk ons kan overkomen of dat ongelukkige omstandigheden zich kunnen voordoen. In de plaats daarvan vragen we dat er meer wetten komen die vaak indringend en onderdrukkend zijn en we spannen grote rechtszaken aan die dikwijls het risico ontmoedigen dat nieuwe ontdekkingen, medicijnen en medische technieken mogelijk maken.

   

  We houden dikwijls mensen verantwoordelijk voor zaken waar ze weinig kunnen aan doen. Economieën kennen een cyclus, het weer ook. Van de maatschappij, wetten en politici kan niet verwacht worden dat ze elk probleem kunnen oplossen of iedere last kunnen verlichten.

   

  We leven niet in een cocon. Hoewel we kunnen en moeten onnodige risico’s oplossen en ernaar streven de lasten van een ander te verlichten, is het leven hard. Lijden, zorgen, ongelukken en moeilijkheden zijn deel van dit aards tranendal. Aanvaarding van deze waarheid leidt tot een soort van paradoxale sereniteit. Het verwerpen van deze sereniteit en het vluchten in onrealistische verklaringen dat al het lijden onredelijk is lijdt tot ongenoegen en ontevredenheid.

   

  Hier raadt Paus Leo XIII ons aan de rozenkrans te bidden en in het bijzonder de droevige mysteries:

  …Als we van onze vroegste jaren opgevoed zijn om de droevige mysteries van het leven van Onze Heer te overwegen… kunnen we in Zijn voorbeeld al de lessen die Hij ons heeft geleerd om onze last van arbeid en zorgen te dragen terugvinden, en zien hoe Hij… het lijden omarmde met de grootste generositeit en goede wil. We zien hoe Hij overweldigd was met droefheid, zodat de druppels bloed zoals zweet van Zijn voorhoofd parelden. We zien dat Hij geketend was zoals een misdadiger, onderworpen was aan een onrechtvaardig oordeel, overladen met beschimpingen, bedekt met schaamte, bestormd met valse beschuldigingen, gegeseld, gekroond met doornen, op het kruis genageld, onwaardig om te leven bevonden… Ook hier overwegen we het verdriet van de Heilige Moeder… “doorboord” met het zwaard van verdriet…

  Zelfs al is het dat de aarde vervloekt is en distels en doornen voortbrengt, zelfs al is het dat de ziel bedroefd is door verdriet en het lichaam met ziekte, zelfs dan, zal er geen kwaad zijn die de afgunst van de man of de woede van duivels kunnen opwekken, noch een calamiteit die het ​​individu of de gemeenschap kan overvallen, waarover wij niet zullen zegevieren door het geduld van het lijden… Maar met dit geduld bedoelen we niet leeg stoïcisme in het verdragen van pijn dat het ideaal was van sommige filosofen, maar eerder… Het is het geduld die bereikt wordt door de hulp van Zijn genade; het geduld die zich niet onttrekt aan een beproeving omdat het pijnlijk is, maar die aanvaard en waardeert als groeiproces, hoe hard het ook mag zijn om te doorworstelen. [Geloofsmensen] getuigen niet met hun lippen, maar met hun leven de woorden van [de apostel] H. Thomas; ‘Laten wij ook maar gaan, dan kunnen we samen met Hem sterven’ (Johannes 11,16).

   

  Inderdaad, het kruis maakt deel uit van dit leven. Maar Christus heeft het duidelijk gemaakt dat het kruis uiteindelijk tot glorie leidt, als we het gewillig en gelovend dragen.

  03-05-2013, 20:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuwe vorm van het kruis zal ingevoerd worden. 30/4/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit verminderen, ze zal als een licht verbleken tussen de dikke mist maar altijd zichtbaar blijven, al mag ze dan gereduceerd worden tot slechts een zwak schijnsel.

  Wanneer de wereld weer verandert, terwijl de geest van het kwaad verdeeldheid op verdeeldheid zaait, zal alleen het licht van God jullie ondersteunen. Mijn Tegenwoordigheid zal gevoeld worden door hen die tot Mij komen om hulp, want Ik zal jullie nooit in de steek laten, vooral niet wanneer jullie het gevoel hebben dat het allemaal hopeloos is. Niets anders dan de waarheid zal jullie helpen het aan te kunnen, wanneer het gebrek aan naastenliefde zal toenemen, dat in de wereld van vandaag vanzelfsprekend is, omdat de harten van de mensen in steen zullen veranderen.

  De waarheid staat opgetekend in de heilige Bijbel. Het is het voedsel waardoor de mens vandaag en in de toekomst kan leven. ZEER SPOEDIG ZAL HET ONMOGELIJK WORDEN OM EEN BIJBEL TE KOPEN, OMDAT VELE LANDEN DE NIEUWE WETTEN ZULLEN AANHANGEN, VOORAL IN EUROPA, DIE ALLE BOEKEN ZULLEN BANNEN DIE HET WOORD VAN GOD PROPAGEREN.

  DE BRIEF WORDT MOMENTEEL GESCHREVEN OM ALLEN DIE IN DIENST ZIJN VAN DE KATHOLIEKE KERK EEN TEKEN TE GEVEN. Weldra zullen al Mijn gewijde dienaren over de veranderingen worden ingelicht, die, zo zal gezegd worden, voor het welzijn van de Kerk zullen zijn.

  DE NIEUWE REGELS, DIE VERBETERINGEN ZULLEN AANBRENGEN IN DE GEBEDEN TIJDENS DE HEILIGE MIS, ZULLEN ONSCHULDIG LIJKEN. VELEN ZULLEN DE BETEKENIS NIET OPMERKEN, MAAR HET ZAL IN VERBAND STAAN MET DE HEILIGE EUCHARISTIE EN MIJN TEGENWOORDIGHEID ERIN. HET WOORD ‘HERDENKEN’ ZAL GEBRUIKT WORDEN EN ALLE KERKEN ZULLEN SPOEDIG ONTDAAN WORDEN VAN HUN SCHATTEN. HET WEGNEMEN VAN KERKSCHATTEN, INCLUSIEF GOUDEN TABERNAKELS – DIE ZULLEN VERVANGEN WORDEN DOOR ANDERE VAN HOUT EN STEEN – ZAL ÉÉN VAN DE TEKENS ZIJN DAT ZIJ VERZAMELD WORDEN VOOR DE NIEUWE WERELDRELIGIE.

  Kerken zullen binnen hun muren veranderd worden en dat zal de ontwijding van de altaren meebrengen. De monstrans, die de Heilige Eucharistie bevat, zal beginnen verdwijnen en de dagen waarop Mijn Heilige Hostie is uitgesteld, zullen beëindigd worden.

  Misprijs Mijn Woord vandaag en jullie zullen wenen wanneer deze feiten zich voor jullie ogen zullen afspelen. Weldra, niet lang daarna, zullen de gewaden die door Mijn gewijde dienaars gedragen werden, gewijzigd worden en een nieuwe vorm van het kruis zal ingevoerd worden.  De nieuwe gruwel zal niet gebaseerd zijn op het eenvoudig kruis. In plaats daarvan zal het op discrete wijze de kop van het beest vertonen.

  Ik verzoek jullie Mijn heilige kruisen nu te verzamelen en in jullie huizen te bewaren, samen met wijwater. Ik roep jullie allen dringend op om vast te houden aan de waarheid van wat Ik jullie gezegd heb. Vervolgens wil Ik dat jullie volledig in Mij vertrouwen. Geloof nooit dat Ik jullie overlaat aan de macht van de duivel. Ik zal altijd dicht bij jullie blijven. Ik zal speciale zegeningen uitstorten over de hoofden van Mijn geliefde, trouwe, gewijde dienaren om hen met Mijn Heilig Hart verstrengeld te houden.

  Houd jullie harten dicht bij Mij en bij elkaar. Troost en sterk elkaar, want jullie moeten elkaar liefhebben, meer dan ooit, voor en tijdens de komende tijden. Ik ben jullie familie. Jullie behoren Mij toe. Wij zullen verenigd blijven, totdat de bazuinen zullen schallen en de aankondiging gebracht wordt dat Ik Mijzelf eindelijk zal openbaren in Mijn Tweede Komst. Dan zullen jullie de vreugde en vrede voelen die Ik jullie beloofd heb. Dan zal alle lijden eindigen.

  Jullie Jezus

   

  03-05-2013, 19:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Woorden die Ik nu tot jullie spreek zullen opnieuw gehoord worden op de Laatste Dag. Onthoud ze. 28/4/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, deze keer kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou omringen in deze missie. Velen zullen gedwongen worden om dit werk de rug toe te keren en jij moet hen nooit achternalopen. Ik ben hen die Mij vervolgden nooit nagelopen. In plaats daarvan offerde Ik Mezelf als een lam aan de slachter om zielen te redden.

  LET NU OP WANNEER AANGESTELDE PROFETEN, DOOR SATAN VOORBEREID, WELDRA ZULLEN OPGENOMEN WORDEN IN DE ARMEN VAN HEN DIE ZEGGEN DIENAREN VAN GOD TE ZIJN. Hun profetieën, die allen de waarheid ontkennen, zullen gebruikt worden om jou te schande te maken. Laat niemand er ook maar een ogenblik aan denken dat Mijn boodschappen, die aan de wereld gegeven worden om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, niet in stukken zullen gescheurd worden.

  Mijn dochter, je moet deze hindernissen negeren. Door jouw gehoorzaamheid zal Ik je sterker maken, want het is nu voor jou niet het moment om te verzekeren dat de genaden die Ik over de mensheid uitstort, door allen verkregen worden.

  MIJN WARE PROFETEN, VOOR HET MERENDEEL, ZIJN ONWETEND OMTRENT DE HEILIGE SCHRIFT OF DE PROFETIEEN DIE UIT MIJN BARMHARTIGHEID AAN DE WERELD GEGEVEN WORDEN. ZIJ HOEVEN GEEN STUKKEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT AAN TE HALEN OMDAT IK DAT NIET VAN HEN VRAAG. MIJN WOORD WORDT GEGEVEN ZOALS HET IS. MIJN HEILIGE SCHRIFT IS HEILIG. ER STUKKEN UITHALEN OM ENIGE GODDELIJKE OPENBARING TE BEVESTIGEN, IS NIET TOEGESTAAN. WANNEER EEN BOODSCHAP DOOR MIJ GEGEVEN WORDT, SCHRIJFT DE PROFEET WAT IK DICTEER, EN ER WORDT NOOIT GEVRAAGD OM PASSAGES TE HERHALEN DIE MIJN APOSTELEN AAN DE WERELD VERKONDIGD HEBBEN.

  IK BEN GROTER DAN ALLEN DIE MIJ DIENEN. MIJN WOORD IS HEILIG. Mijn gaven worden jullie gegeven om jullie zielen voor te bereiden en daarom worden aan alle echte profeten gebeden gegeven die de drang aanwakkeren om jullie met Mijn Hart te verenigen. 

  De vervolging die je zult ondergaan zal aanhouden en erger worden. En net wanneer je denkt het niet meer aan te kunnen, zal Ik de wereld het bewijs leveren van Mijn goddelijke Tegenwoordigheid. Lijd met waardigheid, Mijn kleintje. Verdedig Mijn Woord niet, hoe verleidelijk dat ook is, zelfs wanneer je met boze leugens te maken hebt.

  Zij die Mij kennen zullen ook weten wanneer woorden niet van Mij komen omdat Ik in hun hart verblijf. Toch is Satan zo sluw dat hij Mij kan imiteren met één uitzondering. Hij kan nooit erkennen dat Ik in het vlees kwam of dat Mijn Lichaam tegenwoordig is in de Heilige Eucharistie.

  Mijn Geest neemt toe nu en zal tegen de krachten van het kwaad blijven opkomen. Elke duivel zal door Mijn engelen uitgeschakeld worden tot er op de laatste dag niet één meer overblijft.

  Mijn Woorden die Ik nu tot jullie spreek zullen opnieuw gehoord worden op de Laatste Dag. Onthoud ze.

  Ik ben het begin en het einde. Ik kom, zoals beloofd om jullie het eeuwig leven te brengen. Sta op, jullie allen die in Mij geloven en aanvaard de waarheid. Kom tot Mij. Laat de Wil van Mijn Vader op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde regeren.  Wees blij want Ik breng vrede en eenheid voor al diegenen wier namen staan opgetekend in het Boek des Levens. Mijn laatste Verbond werd vervuld. Mijn Rijk is gekomen. Sta op en aanvaard de hand van God.

  De dag dat jullie deze woorden horen zal de dag zijn dat jullie de waarheid zullen kennen.

  Laat jullie niets wijs maken want alleen God en de gaven van goddelijke openbaring kunnen jullie de liefde, de vrede, de vreugde en de bekering schenken die over de wereld golven door deze boodschappen. Zij zijn een geschenk. Zij zijn bedoeld om jullie het ware pad te tonen naar jullie rechtmatige erfenis. Aanvaard ze minzaam en met dankbaarheid in jullie ziel.

  Jullie geliefde Jezus

  Verlosser van de mensheid

   

  03-05-2013, 19:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elke dag moeten jullie jezelf de vraag stellen - zou God mijn handelingen van vandaag goedkeuren? 27/4/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan alle mensen die vandaag op aarde leven het belang uitleggen van de tijd die hun gegeven wordt. Ik heb nooit de vrije wil van de mens belemmerd, want dat is één van de grootste gaven die de mensheid geschonken werd en die kan nooit worden weggenomen. Satan, daarentegen, bemoeit zich met de vrije wil van de mens en heeft reeds vanaf het begin aanhoudend getracht om het menselijk verstand te onderwerpen en zijn ziel te stelen.  

  HET IS DAAROM DAT DE VRIJE WIL DIE DE MENS GESCHONKEN WERD, OPGEZOCHT ZAL WORDEN DOOR BOZE GEESTEN. MAAR HET IS OOK DOOR DE VRIJE WIL VAN DE MENS DAT DE DEUR TOT MIJN KONINKRIJK KAN OPGEMAAKT WORDEN. Omdat jullie vlees zijn en dus sterfelijk, is de enige tijd die jullie hebben om jullie voor te bereiden op het eeuwig leven, de huidige tijd. Dat mogen jullie nooit vergeten. Jullie moeten altijd voorbereid zijn, want net zoals Mijn Vader jullie het leven gaf, zo kan Hij het ook op elk moment en op elke dag weer wegnemen.

  INDIEN JULLIE NU ZOUDEN STERVEN, VANDAAG, ZOUDEN JULLIE DAN KLAAR ZIJN OM VOOR MIJ TE VERSCHIJNEN? Weten jullie welke fouten en welke daden jullie begaan hebben, en welke haat jullie je medemens hebben betoond, die voor Mij zal geopenbaard worden? Om het eeuwig leven te ontvangen, moeten jullie weten wat nu, vandaag, gedaan moeten worden om jullie te zuiveren in Mijn ogen.

  Tot diegenen die enerzijds de zonde goedpraten en anderen kwetsen en anderzijds bidden en een leven leiden waarvan zij zeggen dat het aan Mij is toegewijd, zeg Ik het volgende: jullie schijnheiligheid doet Mij elk uur opnieuw pijn. Elke dag verwijdert jullie ziel zich verder van Mij. JULLIE MOETEN DE TIEN GEBODEN NAVOLGEN PRECIES ZOALS ZIJ DOOR MIJN VADER GEGEVEN WERDEN, ANDERS KUNNEN JULLIE NIET ZEGGEN MIJ TOE TE BEHOREN.

  Vele zielen komen de hemel niet binnen en velen moeten de zuivering ondergaan die vereist is om hen geschikt te maken om Mijn koninkrijk binnen te treden. Maar veel meer zielen worden in de eeuwige duisternis geworpen. Velen beseffen binnen de minuten van hun dood op aarde, hoezeer zij God beledigd hebben. Hoe angstig en verdrietig zijn zij dan. Zij realiseren zich dat hun tijd voor berouw voorbij is en dat het in die fase te laat is voor hen.

  WAAROM BEGRIJPEN JULLIE NIET DAT DE DOOD OP ELK MOMENT KAN TOESLAAN? Dit moeten jullie weten: wanneer jullie God beledigen, moeten jullie - om vrede te vinden - zich inspannen om de manier waarop jullie je gedragen te veranderen. Wanneer jullie de zonde vermijden en voortdurend proberen de wijze van omgaan met de anderen te verbeteren, dan pas zullen jullie echte vrede vinden. Wanneer jullie vrede hebben in jullie ziel -  die enkel kan komen wanneer jullie de zonde bestrijden en berouw hebben over jullie boze daden – dan komen jullie dichter bij God. 

  Elke dag moeten jullie jezelf de vraag stellen -  zou God mijn handelingen van vandaag goedkeuren? Jullie zullen het antwoord in jullie hart kennen.

  Jullie Jezus

  03-05-2013, 19:18 Geschreven door Claudia  


  02-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Auschwitz mag niet worden vergeten

  Met enige aarzeling stuur ik dit door. Maar, het stemt ook tot nadenken en zeker niet veralgemenen.

  Hieronder vindt u een artikel van de Spaanse schrijver Sebastián Rodríguez
  Vilar, dat op 15 januari 2008 werd gepubliceerd in een Spaanse krant.
  Er is niet veel verbeeldingskracht nodig om de boodschap uit te breiden tot
  de rest van Europa - en van de wereld.

  Het is nauwelijks propaganda, de feiten spreken voor zichzelf.
  Om over na te denken!

  Heel Europa is gestorven in Auschwitz

  Door Sébastien Vilar Rodrigez

  Ik wandelde in Barcelona over straat, en ontdekte plots een verschrikkelijke
  waarheid - Europa is gestorven in Auschwitz... We hebben er zes miljoen
  Joden gedood en ze vervangen door 20 miljoen moslims.

  In Auschwitz hebben we een cultuur verbrand, het denken, de creativiteit,
  het talent. We hebben het uitverkoren volk vernietigd, dat werkelijk gekozen
  was want ze hebben formidabele mensen voortgebracht die de wereld hebben
  veranderd.

  De bijdrage van dit volk is voelbaar in alle domeinen van het leven :
  wetenschap, kunst, internationale handel, en vooral als het geweten van de
  wereld. Dat zijn de mensen die wij hebben verbrand.

  Onder het voorwendsel van de verdraagzaamheid en omdat we aan onszelf wilden
  bewijzen dat we genezen zijn van de kwaal van het racisme, hebben we de
  deuren wijd opengezet voor 20 miljoen moslims die ons domheid en
  onwetendheid hebben gebracht, religieus extremisme en onverdraagzaamheid,
  criminaliteit en armoede als gevolg van het ontbreken van de wil om te
  werken en van de trots om zelf hun gezinnen te onderhouden.

  Ze hebben onze treinen opgeblazen en hebben onze fraaie Spaanse steden
  veranderd in een onderontwikkeld gebied, tenondergaand in rotzooi en
  misdadigheid.

  In de appartementen die ze gratis van de regering krijgen, maken ze plannen
  om hun naïeve gastheren te vermoorden en te vernietigen.

  En zo hebben wij in onze ellende cultuur ingeruild voor fanatieke haat;
  creatieve kunde voor kennis van de vernietiging, intelligentie voor de
  terugkeer naar het bijgeloof. Wij hebben het streven naar vrede van de
  Europese Joden en hun streven naar een betere toekomst voor hun kinderen,
  hun vastberadenheid om zich vast te klampen aan het leven (want het leven is
  heilig) ingeruild voor een streven naar de dood, voor diegenen die verteerd
  worden door doodsverlangen voor zichzelf en voor anderen, voor hun eigen
  kinderen en de onze.

  Wat een verschrikkelijke vergissing heeft het ellendige Europa begaan...

  De wereld telt ongeveer 1,2 miljard moslims of 20% van de wereldbevolking.

  Ze hebben de volgende Nobelprijzen ontvangen:

  Literatuur :
  1988 - Najib Mahfouz

  Vrede :
  1978 - Mohamed Anwar El-Sadat
  1990 - Elias James Corey
  1994 - Yasser Arafat:
  1999 - Ahmed Zewai

  Economie :
  (geen)

  Fysica :
  (geen)

  Geneeskunde :
  1960 - Peter Medawar Brian
  1998 - Ferid Mourad

  TOTAAL : 7 (zeven)  De Joden zijn wereldwijd ongeveer met 14 miljoen, hetzij ongeveer 0,02% van
  de wereldbevolking.

  Zij ontvingen volgende Nobelprijzen:

  Literatuur :
  1910 - Paul Heyse
  1927 - Henri Bergson
  1958 - Boris Pasternak
  1966 - Shmuel Yosef Agnon
  1966 - Nelly Sachs
  1976 - Saul Bellow
  1978 - Isaac Bashevis Singer
  1981 - Elias Canetti
  1987 - Joseph Brodsky
  1991 - Nadine Gordimer mondiale

  Vrede :
  1911 - Alfred Fried
  1911 - Tobias Michael Carel Asser
  1968 - René Cassin
  1973 - Henry Kissinger
  1978 - Menahem Begin
  1986 - Elie Wiesel
  1994 - Shimon Pérès
  1994 - Yitzhak Rabin

  Fysica :
  1905 - Adolph von Baeyer
  1906 - Henri Moissan
  1907 - Albert Abraham Michelson
  1908 - Gabriel Lippmann
  1910 - Otto Wallach
  1915 - Richard Willstaetter
  1918 - Fritz Haber
  1921 - Albert Einstein
  1922 - Niels Bohr
  1925 - James Franck
  1925 - Gustav Hertz
  1943 - Gustav Stern
  1943 - George Charles de Hevesy
  1944 - Isidor Rabi Issac
  1952 - Felix Bloch
  1954 - Max Born
  1958 - Igor Tamm
  1959 - Emilio Segre
  1960 - Donald A. Glaser
  1961 - Robert Hofstadter
  1961 - Melvin Calvin
  1962 - Lev Davidovich Landau
  1962 - Max Ferdinand Perutz
  1965 - Richard Phillips Feynman
  1965 - Julian Schwinger
  1969 - Murray Gell-Mann
  1971 - Dennis Gabor
  1972 - William Howard Stein
  1973 - Brian David Josephson
  1975 - Benjamin Mottleson
  1976 - Burton Richter
  1977 - Ilya Prigogine
  1978 - Arno Allan Penzias
  1978 - Peter L Kapitza
  1979 - Stephen Weinberg
  1979 - Sheldon Glashow
  1979 - Herbert Charles Brown
  1980 - Paul Berg
  1980 - Walter Gilbert
  1981 - Roald Hoffmann
  1982 - Aaron Klug
  1985 - Albert A. Hauptman
  1985 - Jerome Karle
  1986 - Dudley R. Herschbach
  1988 - Robert Huber
  1988 - Leon Lederman
  1988 - Melvin Schwartz
  1988 - Jack Steinberger
  1989 - Sidney Altman
  1990 - Jerome Friedman
  1992 - Rudolph Marcus
  1995 - Martin Perl
  2000 - Alan J. Heeger

  Economie :
  1970 - Paul Anthony Samuelson
  1971 - Simon Kuznets
  1972 - Kenneth Joseph Flèche
  1975 - Leonid Kantorovitch
  1976 - Milton Friedman
  1978 - Herbert A. Simon
  1980 - Laurent Robert Klein
  1985 - Franco Modigliani
  1987 - Robert M. Solow
  1990 - Harry Markowitz
  1990 - Merton Miller
  1992 - Gary Becker
  1993 - Robert Fogel

  Geneeskunde :
  1908 - Elie Metchnikoff
  1908 - Paul Erlich
  1914 - Robert Barany
  1922 - Otto Meyerhof
  1930 - Karl Landsteiner
  1931 - Otto Warburg
  1936 - Otto Loewi
  1944 - Joseph Erlanger
  1944 - Herbert Spencer Gasser
  1945 - Ernst Boris Chain
  1946 - Hermann Joseph Muller
  1950 - Tadeus Reichstein
  1952 - Selman Abraham Waksman
  1953 - Hans Krebs
  1953 - Fritz Albert Lipmann
  1958 - Joshua Lederberg
  1959 - Arthur Kornberg
  1964 - Konrad Bloch
  1965 - François Jacob
  1965 - André Lwoff
  1967 - George Wald
  1968 - Marshall W. Nirenberg
  1969 - Salvador Luria
  1970 - Julius Axelrod
  1970 - Sir Bernard Katz
  1972 - Gerald Maurice Edelman
  1975 - Howard Martin Temin
  1976 - Baruch S. Blumberg
  1977 - Roselyn Sussman Yalow
  1978 - Daniel Nathans
  1980 - Baruj Benacerraf
  1984 - Cesar Milstein
  1985 - Michael Stuart Brown
  1985 - Joseph L. Goldstein
  1986 - Stanley Cohen [& Rita Levi-Montalcini]
  1988 - Gertrude Elion
  1989 - Harold Varmus
  1991 - Erwin Neher
  1991 - Bert Sakmann
  1993 - Richard J. Roberts
  1993 - Phillip Sharp
  1994 - Alfred Gilman
  1995 - Edward B. Lewis
  1996 - Lu RoseIacovino

  TOTAAL : 129

  Joden promoten het hersenspoelen van kinderen in militaire trainingskampen
  niet.

  Ze leren hen niet om zichzelf op te blazen en een maximaal aantal Joden en
  anderen te doden.

  Joden kapen geen vliegtuigen, doden geen atleten tijdens de Olympische Spelen
  en blazen zichzelf niet op in Duitse restaurants. Geen enkele Jood heeft
  ooit een kerk vernield. Geen enkele Jood uit zijn ongenoegen door mensen om
  te brengen. Joden doen niet aan slavenhandel en hebben geen leiders die
  oproepen tot de Jihad en het doden van alle ongelovigen.

  Misschien zouden de moslims van deze wereld moeten overwegen om zich meer in
  te spannen op gebied van het gewone onderwijs en minder te klagen dat de
  Joden de oorzaak zijn van al hun problemen. Moslims zouden zich eens moeten
  afvragen wat zijzelf voor de mensheid kunnen betekenen alvorens te eisen dat
  de mensheid hen respect betuigt.

  Onafgezien van hoe u staat tegenover de crisis tussen Israël, de Palestijnen
  en de omringende Arabische landen, en zelfs als u gelooft dat Israël daar de
  meeste schuld aan heeft, zeggen de volgende twee zinnen werkelijk alles :
  «Als de Arabieren vandaag de wapens neerleggen, is er geen geweld meer.

  Als de Joden vandaag de wapens neerleggen, is er geen Israël meer.»
  Benjamin Netanyahu

  Generaal Eisenhower heeft ons gewaarschuwd: het is een historisch feit. Toen
  de opperbevelhebber van de geallieerden, generaal Dwight Eisenhower, de
  slachtoffers van de uitroeiingskampen aantrof, gaf hij de opdracht om zoveel
  mogelijk foto's te laten maken door het Duitse volk uit de omliggende
  dorpen, om hen de kampen te laten bezoeken en zelfs de doden te laten
  begraven. Hij deed dit met woorden van de volgende strekking: « Verzamel nu
  alle dossiers en alle documenten - neem de films in beslag - laat de
  getuigen spreken - want ooit in de loop van de geschiedenis zullen er
  smeerlappen opstaan die zullen beweren dat dit alles nooit is gebeurd…»

  Onlangs werd in het Verenigd Koninkrijk de discussie gevoerd of de Shoah uit
  de schoolboeken moest worden geschrapt, daar dit «beledigend» was voor de
  moslimbevolking die volhoudt dat dit alles nooit heeft plaatsgevonden. Het
  is voorlopig niet geschrapt... maar het is een angstaanjagend teken van de
  vrees die de wereld verlamt en van hoe gemakkelijk ieder land zich daardoor
  laat verlammen. Het is maar iets meer dan 60 jaar geleden dat er een einde
  kwam aan WO II in Europa...

  Deze e-mail is bedoeld als een herdenkingsketting,

  ter herinnering aan 6 miljoen Joden,

  20 miljoen Russen,

  10 miljoen christenen,

  en 1900 katholieke priesters

  die werden vermoord, verkracht, verbrand, uitgehongerd, vernederd en als
  proefdieren gebruikt

  terwijl het Duitse volk de andere kant op keek.

  Nu meer dan ooit, nu onder meer Iran volhoudt dat de holocaust  «een mythe»
  was, moeten wij ervoor zorgen dat de wereld nooit vergeet.

  Deze boodschap zou 400 miljoen mensen moeten bereiken… Weest een schakel in
  deze ketting en help deze boodschap wereldwijd te verspreiden.

  Hoeveel jaar zal het nog duren voor de aanslagen op de WTC-torens «nooit
  zullen hebben plaatsgevonden» omdat dit beledigend is voor de moslims in de
  VS?

  Stel u niet tevreden met het wissen van deze boodschap, het duurt maar
  enkele ogenblikken om ze door te sturen.

  02-05-2013, 21:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drie profetische inzichten van Paus Leo XIII

  Drie profetische inzichten van Paus Leo XIII die nog niets aan kracht hebben ingeboet

   

  Washington 21/4/2013

  Een lezer maakte mij attent op een interessante en inzichtrijke analyse door Paus Leo XIII inzake drie tendensen die hem alarmeerden en wezen op toekomstige problemen. De Paus schreef deze drie zaken in 1893 in zijn encycliek betreffende de Heilige Rozenkrans, Laetitiae Sanctae (Heilige Vreugde). De Paus uitte zijn bezorgdheid erover en schoof de geheimen van de Rozenkrans naar voor als een noodzakelijke remedie ertegen. Laten we eens kijken hoe de Paus de problemen omschrijft en dan stilstaan bij de oplossingen die hij aanbiedt.

   

  Er zijn drie invloeden die de hoofdzaak vormen in de neerwaartse beweging van de maatschappij. Deze zijn :

  1 de afkeer voor een eenvoudig werkend leven

  2 afkeer voor het lijden

  3 het uit het oog verliezen van het toekomstig leven


  Eerste probleem : De afkeer voor een eenvoudig werkend leven.

  We betreuren de groeiende minachting voor de huiselijke plichten en deugden die samen de schoonheid van het nederige leven uitmaken. Deze oorzaak kunnen we vaststellen in het huis waar hinderen zich willen onttrekken aan de natuurlijke plicht van gehoorzaamheid aan de ouders, en hun ongeduld los van elke vorm van opvoeding. De werkman ziet men van beroep veranderen, terugdeinzen voor hard werk, ontevreden zijn met zijn lot, zijn blik richten op zaken die boven hem staan en een blik vooruit te werpen met de hoop op een toekomstige gelijkschakeling van bezit. We kunnen dezelfde tendens vaststellen bij de grote massa die met gretigheid het landelijke leven ruilt voor de opwinding en de geneugten van het stadsleven.

   

  Een van de waarheden is het eenvoudigweg realiseren en aanvaarden dat het leven hard is. Het leven brengt beproevingen mee, zwaar werk en tegenslagen bovenop de enige vooruitgang die we kunnen ervaren. Er vallen ons zeer weinig dingen van echte waarde ten deel zonder een aanzienlijke prijs die we moeten betalen. Eenvoudig uitgedrukt : het leven is hard. Dit aanvaarden is een bevrijdende zaak die voor een groot deel onze ongenoegens doet verminderen of verdwijnen. Het feit is dat er velen tegenwoordig verwachten dat het leven rozengeur en maneschijn is. En wanneer het tegenvalt dan is er een gevoel van wrok, woede. Velen denken tegenwoordig dat geluk een recht is dat door God werd gegeven. Onze voorvaderen stelden het nastreven van geluk als doel. Maar tegenwoordig verwachten dat geluk de norm is en het wordt aanzien als een recht. Wanneer het niet voor hen is weggelegd, is het een mankement in het systeem. Velen verwachten tegenwoordig een leven in zekerheid en waarbij alles gemakkelijk te realiseren valt. Dit is een van de factoren die de groei van het welzijnssysteem in de hand heeft gewerkt. Als een comfortabel leven groeit en hard werk lijkt onredelijk dan verwachten we dat de maatschappij voor meer comfort en geluk gaat zorgen, en zijn we minder bereid ervoor te werken. Dan vinden we dat we recht hebben op geluk en comfort.

   

  Met dikwijls onrealistische verwachtingen raken mensen dikwijls ontevreden. Onze voorouders hadden verschillende opvattingen. Ze streefden geluk na, maar verwachten dat te vinden in de Hemel. Vele van de oude katholieke gebeden spreken over een visie dat deze wereld een ballingsoord is, een tranendal waar we verzuchten en verlangend uitzien om bij God te zijn. In die dagen hadden ze een hard leven en leefden ze niet lang. De meesten waren landbouwers die in veel slechtere omstandigheden leefden dan wij. Er was geen elektriciteit, geen stromend water, er waren weinig medicijnen en ze waren veel minder effectief. Entertainment was beperkt, de huizen waren kleiner en het transport was beperkt.

   

  We leven zo goed in vergelijking met vroeger. Hoewel we het comfortabeler hebben dan hen is er weinig bewijs dat we gelukkiger zijn. We zijn ontevreden omdat we meer verwachten, heel wat meer. Zoals de Paus opmerkt zijn jonge mensen tegen discipline en verwachten ze in de watten gelegd te worden. De meerderheid van de ouders geven toe en gaan terechtwijzing uit de weg omdat het moeilijkheden met zich meebrengt en spanningen oproept.

   

  De waarde van hard werk en de voldoening dat eruit voortvloeit lijkt voor velen tegenwoordig verloren. Kardinaal McCarrick gaf de raad aan ons priesters dat als we niet moe naar bed gingen, er iets verkeerd was. We hebben allen rust nodig, dat wel, maar hard werk brengt grotere voldoening met zich mee in tijden van rust.

   

  Hoge verwachtingen van deze wereld zoals we tegenwoordig hebben, brengen ontevredenheid en misnoegdheid mee. Door deze onrealistische en hoge verwachtingen, leven we in een fantasie dat deze wereld is, of een paradijs kan zijn. Maar het kan niet. Het is een betere strategie te aanvaarden dat het leven moeilijk is en hoewel het zijn leuke momenten heeft, heeft het moeilijkheden voor ons in petto dat we moedig moeten dragen en aanvaarden. Hoewel dit de harde waarheid is brengt het vrede wanneer we het aanvaarden.

   

  Op de eerste opmerking raadde Paus Leo XIII de blijde mysteries aan te bidden, en vooral de overweging op de lessen die we kunnen trekken uit het huis te Nazareth:

  Laten we kijken in het aardse en goddelijke huis van heiligheid, het Huis van Nazareth. Hoeveel kunnen we leren van het dagelijkse leven die tussen die muren afspeelde! Wat een perfect model van huiselijk leven! Hier zien we de eenvoud en zuiverheid van houding, de perfecte harmonie, wederzijds respect en liefde…Hier is de geduldige arbeid die voorziet in voedsel en kledij, arbeid in het zweet des aanschijns, waar men tevreden is met weinig… Dit zijn kostbare voorbeelden van goedheid, bescheidenheid, nederigheid, hardwerkende duurzaamheid, vriendelijkheid betuigt aan anderen, ijver in kleine plichten van het dagelijks leven, en andere deugden… Dan zal ieder zijn werk dankbaar en minder zwaar aanvoelen, en zal een zekere blijmoedigheid ervaren bij het vervullen van zijn plicht en daarnaast in het huiselijk leven dat geliefd zal zijn en naar waarde geschat.

  02-05-2013, 19:17 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van OLVrouw van de Rozen

  Ja, Mijn kind, veel bloed zal vergoten worden op aarde. Velen zullen gemarteld worden voor de zaak van Mijn Zoon vooraleer deze strijd over zal zijn. Ik ben hoopvol, Mijn kind, en ik heb een groot vertrouwen dat de legers van het licht die opkomen in jullie wereld in staat zullen zijn om voort te marcheren en de wereld te bereiken met de waarheid, zodat jullie generatie het grootste deel van de kastijding kan vermijden die ze te wachten staat. De kastijding zal de mensheid overkomen als jullie wereld zich niet afkeert van het kwaad en de beledigingen die begaan worden – beledigingen die niet door de vingers zal worden gezien door de Vader, want jullie hebben jezelf, als perverse generatie, overgegeven aan satan. OLVrouw van de Rozen 15/6/1974

  Jullie hebben maar twee laatste lotsbestemmingen: Hemel en Hel. Weet dat satan zal proberen om de realiteit van zijn rijk, de Hel voor jullie te verwijderen. Als hij een klucht maakt van zijn bestaan onder jullie, zal hij jullie bedriegen zodat jullie zondigen en jullie wegtrekken van de Geest van Licht. En wanneer jullie je wegtrekken van de Geest van Licht dan trekken jullie je weg van eeuwig leven in het Koninkrijk van jullie Vader, de Allerhoogste God in de Hemel. OLVrouw van de Rozen 1/2/1975

  02-05-2013, 17:19 Geschreven door Claudia  


  01-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De antichrist zal van het Oosten zijn, niet van het Westen. 26/4/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt klaargestoomd voor de intrede van de Antichrist. Hij is voorbereid geworden door een aantal machtige politieke krachten om zijn grote entree te maken.

  De Antichrist zal van het Oosten zijn, niet van het Westen, maar hij zal door beide en in alle hoeken van de wereld geliefd, geëerd en bewonderd worden. Het zal als volgt beginnen.

  DE ANTICHRIST ZAL, MET DE HULP VAN GODS VIJANDEN, SNEL EEN OORLOG BEWERKSTELLIGEN TUSSEN TWEE NATIES DIE GELEID WORDEN DOOR TWEE ONBUIGZAME EN MACHTIGE LEIDERS. Deze oorlogen zullen verhevigen en dan overslaan naar andere landen. Wanneer de dreiging zo ernstig wordt dat zij de machtigste naties begint aan te tasten, dan zullen vredesonderhandelingen beginnen.

  UIT HET NIETS, ZAL HET BEEST TE VOORSCHIJN KOMEN. EN MET EEN BEKWAAMHEID DIE DE WERELD ZAL IMPONEREN, ZAL HIJ EEN EINDE MAKEN AAN DE OORLOGEN. Hij zal een machtige stem hebben. Hij zal in hoge mate intelligent zijn en zich een indrukwekkend charismatisch imago aanmeten. Zijn knappe uiterlijk, charme en gevoel voor humor zullen werken als een krachtige hypnotiserende magneet. Hij zal grote lof oogsten van zeer bekende wereldleiders en de media, en hij zal een beroemdheid worden. Zijn optreden zal zakenlui aantrekken, die hem zullen beschouwen als helpende hand om welvaart te scheppen, wanneer de economieën zullen beginnen te groeien.

  DE ANTICHRIST ZAL ZO BIJZONDER LIJKEN, DAT DE NATIES ELKAAR LUIDKEELS ZULLEN OVERSCHREEUWEN OM HEM AAN TE MOEDIGEN HUN LANDEN TE BEZOEKEN. Hij zal geliefd zijn en tot het laatste detail elk moment kopiëren van Mijn zending toen Ik op de aarde rondging. Terwijl hij preekt over het belang van liefde, vrede en eenheid onder de naties, zal men hem grote wonderen zien teweegbrengen, waarheen hij ook gaat. Dit is geen man zoals een ander. Dit is geen man zoals gelijk welke andere charismatische leider. Zijn ster zal stralen en schitteren, zoals geen andere voor hem. Hij zal gezien worden als een boegbeeld van de ene menslievende wereldreligie. Het zogenaamde succes van deze gruwel zal aan hem toegeschreven worden. Iedereen zal aan zijn voeten neervallen. Overal zullen er afbeeldingen van zijn gezicht te zien zijn. Hij zal gezien worden met de leiders van vele religieuze gezindten. Spoedig zal er gezegd worden dat mensen in zijn tegenwoordigheid spontaan zullen genezen. Door de kracht van Satan zal hij in staat zijn om handelingen te stellen die velen zullen verstommen en die als mirakels zullen beschouwd worden.

  Tegen dan zal hij door de onwetenden als de Messias aangezien worden. Dan zal hij laten doorschemeren dat hij door God gezonden werd om de wereld te redden. Velen, met inbegrip van diegenen in de wereld die Mijn bestaan niet aanvaarden, zullen overtuigd zijn dat deze man de Mensenzoon is, Jezus Christus. Zij die hem eren, gehoorzamen aan wat hij van hen vraagt, en die hem aanbidden, zullen van zo’n kwaad doordrongen zijn dat hun zielen in een leegte gezogen worden, waaruit zij onmogelijk uit zichzelf zullen kunnen weg geraken.

  ZIJ DIE DE WAARHEID VAN MIJN LEER KENNEN, ZULLEN HET BEDROG INZIEN WAARMEE HET MENSELIJK RAS GECONFRONTEERD WORDT EN ZIJ ZULLEN ZICH (MET SUCCES) VERZETTEN TEGEN DEZE GRUWEL. Zij die beweren God te kennen en die praktiserende Christenen zijn, zullen er niet in slagen Mijn belofte van terugkeer te begrijpen. Wanneer Ik terugkom zal het zijn om te oordelen. Ik zal nooit een tweede keer op de aarde rondwandelen. Ondanks al hun kennis omtrent Mijn Leer begrijpen zij niet wat Ik zei. Ik doe hen er nu aan denken. Ik zal niet in het vlees rondgaan. Gelijk welke man die beweert dat hij Mij is, is een leugenaar.

  Jullie Jezus

  01-05-2013, 20:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij zullen voortdurend liegen en hun openbare preken zullen kletspraat zijn in de ogen van God. 25/4/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, HET ZAL NIET LANG MEER DUREN VOOR DE AFVALLIGEN BINNEN DE KATHOLIEKE KERK, DIE HUN GEHOORZAAMHEID TEGENOVER GOD HEBBEN OPGEGEVEN, ZICH ZULLEN VERZAMELEN OM EEN KWAADAARDIGE AANVAL IN TE ZETTEN TEGEN DE GEWIJDE BEDIENAARS DIE TROUW ZIJN AAN DE WAARHEID.

  ZIJ DIE NIET TROUW ZIJN AAN MIJN LICHAAM ZULLEN VELE WETTEN VERANDEREN EN NIEUWE INTERPRETATIES INVOEREN INZAKE DE BETEKENIS VAN DE HEILIGE EUCHARISTIE. Vele heilige bedienaars van God en vele leken in alle christelijke gezindten, zullen zien hoe de Heilige Geest zal worden aangevallen. Velen zullen geschokt zijn door de manier waarop Mijn heilige Naam en Mijn Leer zullen geherinterpreteerd worden, in die zin dat de klemtoon zal gelegd worden op de verplichting van de mens tegenover de medemens. De mensen zullen aangemoedigd worden om van elkaar te houden en hun noden voor Gods altaar te brengen.

  Van buitenaf zal deze benadering van het Christendom als iets goeds beschouwd worden. Zij zal het belang van de liefde promoten, maar niet op de wijze zoals God het voorgeschreven heeft. Mensen die hoge posten bekleden zal men elkaar openlijk zien prijzen terwijl zij religieuze diensten verrichten. Zij zullen eerbiedig voor elkaar buigen en zichzelf in kruiperige vleierij neerwerpen aan de voeten van Gods vijanden.

  Al die prachtige riten zullen de wereld voor de gek houden en velen zullen zich de bedoeling van deze ceremonies niet bewust zijn. Deze handelingen, deze nieuwe preken en nieuwe ceremonies, schijnbaar om Mij, Jezus Christus, te eren, zullen daarentegen zwart van aard zijn, want zij zullen het Beest verheerlijken.

  DE KONING VAN DE DUISTERNIS MET ZIJN BOZE GEESTEN BEWEGEN ZICH SNEL BINNEN IN DE HARTEN VAN VELEN DIE DE VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN OM MIJN VOLGELINGEN TE LEIDEN. Sommige van deze bedienaren beseffen niet dat zij door de duivel in verzoeking gebracht worden. Tot hen zeg Ik – kom nu. Kom tot Mij door het sacrament van verzoening. Indien jullie je zorgen maken inzake jullie geloof, zal Ik jullie verlichten, maar jullie moeten jullie ziel vrijmaken van hoogmoed. Het is de hoogmoed, die jullie wijsmaakt te geloven dat jullie intelligentie superieur is aan die van God.

  ANDEREN HEBBEN, ZOALS WOLVEN IN SCHAAPSKLEREN, HUN ZIELEN VERKOCHT AAN SATAN. En net zoals hij handelt, zullen ook zij listig tewerk gaan in de wijze waarop zij Gods kinderen zullen misleiden. Zij zullen anderen in verleiding brengen door hun bedienaars als heiligen te prijzen en dat zal die bedienaars aantrekken die vol eigenliefde zijn en opgeblazen van hoogmoed, en die als schapen zullen volgen. Zij zullen voortdurend liegen en hun openbare preken zullen kletspraat zijn in de ogen van God. Geen grammetje echte nederigheid zal men in hun woorden tegenkomen, hoewel zij grote inspanningen zullen doen om ervoor te zorgen dat zij zich in het openbaar gedragen als nederige bedienaars van God. De kracht van de Heilige Geest zal in hun tegenwoordigheid afwezig zijn, en de Mijnen die Mij echt kennen, zullen daarvan getuigen zijn. 

  Zo vele van Mijn arme gewijde dienaars zullen in deze leugens worden meegezogen, wat zal leiden tot de ontheiliging van Mijn Lichaam, en velen die prat gaan op hun liefde voor Mij, zullen de eersten zijn om de volgende nagel in te kloppen terwijl zij Mij opnieuw kruisigen.

  Mijn dochter, de haat die jou ten deel valt zal van twee kanten komen, als een onmiddellijk gevolg van de ineenstorting van Mijn Kerk op aarde. De ene kant zal diegenen zijn die zeggen Mijn Kerk op aarde te vertegenwoordigen, maar die dat helemaal niet zijn, omdat zij een andere leer vertegenwoordigen. De andere kant zullen Mijn trouwe dienaars zijn die jou niet zullen geloven.

  Jullie moeten weten dat de waarheid angst en woede veroorzaakt. De waarheid die aan de ware profeten van God gegeven wordt, brengt niet alleen woede teweeg – omwille van angst, zij veroorzaakt ook geweld. Geweld en woede komen van de geest van het kwaad. De duivel zal, door de harten van de mensen, buitengewone inspanningen doen om het Woord van God te stoppen.

  Woede tegen de profeten is haat tegenover God.

  Jullie Jezus

   

  01-05-2013, 19:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze afschuw verwekkende handelingen moeten plaatsvinden omdat de aarde nu gezuiverd wordt. 24/4/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik voortga de wereld te zuiveren met de gave van de Heilige Geest, zwelt de haat aan tegen Mij, Jezus Christus.

  Terwijl Mijn Tegenwoordigheid toeneemt in de harten van de mensen, zal de groeiende haat zichtbaar worden in de handelingen van diegenen die Mijn zeer heilig Woord tegenspreken.

  ZIJ DIE VOORTGAAN WETTEN IN TE VOEREN DIE GOD LASTEREN, ZULLEN ELKE POGING VERSTERKEN OM HET WOORD VAN GOD TE BEZOEDELEN. Deze afschuw verwekkende handelingen moeten plaatsvinden omdat de aarde nu gezuiverd wordt. Terwijl de zuivering versterkt, zal zo ook het kwaad van de zonde voor jullie ogen uitgestald worden. Jullie zullen opmerken dat elke denkbare handeling die tegen God ingaat, door Mijn vijanden gepropageerd wordt. Velen zullen verklaren van niets af te weten, maar die handelingen zullen niet aanvaard worden door diegenen van Mij die de waarheid kennen. De gave van onderscheiding, die Ik aan vele zielen verleen, houdt in dat de boze daden die gepleegd worden door mensen die over macht beschikken en de controle hebben over de naties, herkend zullen worden voor wat ze zijn: het werk van Satan.

  DE BOZE GEESTEN VAN SATAN HEBBEN HUN AANWEZIGHEID VERSTERKT IN DE ZIELEN VAN DIEGENEN DIE NIET IN GOD GELOVEN. Niet tevreden dat deze zielen alleen maar hun rug naar God toekeren, zetten deze kwade geesten die mensen aan om de smerigste zonden te stimuleren. Met de tijd worden deze zielen zo verdorven en vol haat jegens God, dat zij wegzinken in een duisternis die nooit in staat zal zijn om het Licht van God te verdragen.

  Denk eraan dat Mijn barmhartigheid groot is. ALLEEN DOOR MIJN BARMHARTIGHEID KUNNEN DEZE MENSEN GERED WORDEN. Er is geen andere hoop voor hen want vele van deze gekwelde zielen zijn uit eigen vrije wil niet in staat om naar Mijn hand van barmhartigheid te vragen, zozeer zijn zij besmet.  JULLIE DIE MIJ KENNEN EN MIJ BEMINNEN MOETEN DEZE ARME MENSEN HELPEN DOOR TE SMEKEN OM DE VERLOSSING VAN HUN ZIELEN. Jullie moeten vragen dat zij zich nu naar Mij keren zodat Ik kan tussenkomen om de vervolging te stoppen die zij aan de wereld willen opleggen. Jullie moeten Mij smeken, door persoonlijke offers, dat zij gestopt worden in hun plannen tot volkerenmoord. De ergste vormen van volkerenmoord zullen zich voordoen door onrechtvaardige oorlogen en door de moord op onschuldige kinderen in de moederschoot.

  Jullie Jezus

  01-05-2013, 19:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opdracht aan Nederland en Belgie - Marie-Elisabeth 21/6/1998

  Jezus : Zeer geliefde kinderen van Nederland en België, gij zijt de kleine kudde van Mijn Goddelijk Hart. Ik heb u geroepen en gij zijt gekomen om Mij te vragen, u te zegenen en u met Mijn Goddelijk Hart lief te hebben. Kinderen, vandaag krijgt gij een grote opdracht : “Verkondig ook gij Mijn Wederkomst”. Mijn zeer geliefde kinderen, verkondig dit grote Nieuws…Samen met de Vrouwe van Alle Volkeren ontvangt gij nu vandaag deze uitnodiging. Zult gij dit geschenk van Liefde die ik u geef, beantwoorden? Uw bevrijding staat werkelijk voor de deur. Kijk niet achterom, maar stap verder met Mij. Gij gaat naar het Beloofde Land. Dit betekent niet, dat gij uw kleine kruisen niet meer zou moeten dragen, want gij moet het evenbeeld van Mijn Goddelijk Hart worden. Gij wordt gevormd door de Heilige Geest. Gij zijt in Mij en Ik in u. Wees allen kleine lichtjes van Mijn Liefde, want het is wegens Mijn Liefde, dat gij de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Hemel zult binnengaan. Wees moedig. Ik blijf in u. Wees geduldig in Mijn Liefde in de verwachting om Mij straks te zien, samen met Onze Lieve Vrouw van Alle Volkeren.

  01-05-2013, 19:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen en Wallonie - Marie-Elisabeth 23/4/1995

  Jezus : Uw land [België] zal verdeeld worden. Zij werken er dag en nacht aan. Deze verdeling zal veel lijden en veel verwarring veroorzaken. Gij ziet in de wereld wat al die verdelingen teweegbrengen! Vraag dat men bidt voor uw land. Mijn Heilige Moeder strekt Haar Armen uit, en spreidt haar Mantel uit om u te beschermen tegen de vijand, die maar steeds tweedracht wil zaaien.

  Het Noorden (Vlaanderen) en het Zuiden (Wallonië) zullen gescheiden worden. De machtsduivel maakt het Noorden en het Zuiden agressief, terwijl Ik niet ophoud, hen met alle middelen te tonen welke gevolgen dit zal hebben. Gij zijt allen kinderen van eenzelfde Vader. Een familie willen verdelen, is tegengesteld aan de liefde. Gij zult verwonderd staan over Mijn tussenkomst. Mijn Moeder laat de wapens niet vallen. Uw kleine grondgebied is ook het hare.

  01-05-2013, 19:13 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  parkinson_vincent
  www.bloggen.be/parkins

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!