Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mysteries van het Jezusgebed : deel 2

   

  De ingang van het klooster en de muren in het zuiden en westen zijn nog oorspronkelijk, de andere muren zijn na een aardbeving in de 14e eeuw herbouwd. Het klooster wordt gedomineerd door de Kerk van de Transfiguratie, ook wel St. Catharinakerk genoemd. De heiligste plaats van het klooster is de Kapel van het Brandende Braambos, recht achter het koor van de kerk (basiliek). De struik die hier nog te zien is schijnt een stek te zijn van het bijbelse braambos. De begraafplaats ligt in de boomgaard. Na verloop van tijd worden graven geruimd en de beenderen en schedels overgebracht naar het knekelhuis, gevestigd in de kapel van St. Triphonius. De markante klokkentoren dateert uit 1871, de negen klokken zijn een gift van tsaar Alexander II.

  Tot de schatten van het klooster behoren handschriften en iconen uit de vroege geschiedenis van het christendom. De bibliotheek omvatte zo'n 3000 handschriften in het Grieks, Arabisch, Oudsyrisch, Georgisch en Slavisch. Het meest waardevolle handschrift, dat in het Katharinaklooster werd gevonden, is de Codes Sinaiticus, een bijbel uit de 4de eeuw. Vandaag bevindt zich een groot deel hiervan in het British Library in Londen. Wel bewaart het Sint-Catharinaklooster nog de Codex Syriaticus, een handschrift uit de 5de eeuw.

   

  Iconen : Het klooster heeft een uitzonderlijk mooie collectie iconen, waarvan sommigen uit de 6e en 7e eeuw. Deze oudste iconen zijn ondanks de iconoclastische periode bewaard gebleven. Sommige zijn uitgevoerd in encaustiek of wastechniek (niet in tempera) en doen denken aan Fayoem-portretten. Een voorbeeld is de Christus-icoon, welke op deze foto hieronder wordt weergegeven.

   

     

   

   

  We staan hier in de nieuwe sacristie van het klooster. En hier worden de oudste christelijke iconen die er zijn bewaard. Het is een schatkamer van Christelijke oudheid.

  Deze toont Jezus de Pantocrator van de Sinai. Ze toont het Oordeel. De strengheid van het Oordeel over de wereld maar ook het mededogen van God met de mens. De hand toont de zegening van de Heer. De hand maakt met de vingers het woord Jezus Christus. (foto’s zie hierboven)

   

  We vliegen naar Roemenie.

   

   

  Vader Theofiel :

  Dit is een bekommernis voor mensen die zich bezighouden met gebed om een verbinding te maken tussen geest en hart, tussen de kracht die denkt, en de kracht die liefheeft. De geest die verbindt met het hart is geen menselijke prestatie. Het is een werk van God. Wat we doen is we bidden tot God voor de eenheid van onszelf, ons hele wezen. Toen ik begon te bidden : Jezus Christus, Zoon van God, kwam ik de onreinheden in mijn ziel tegen. En ik was geschrokken. Ik had ook een positieve ervaring. Soms had ik zoveel vreugde dat ik er zeker van was dat ik geen additionele vreugde meer kon hebben. Het was een geschenk, een kostbaar geschenk van God.

   

  Hier zijn we in de abdij van St Ana – Rohia, Roemenie

   

  Rohia is een dorp in het hart van het prachtige land van Lapus, eenetnisch-culturele gebied gelegen in het zuiden Maramures.
  Klooster "St. Anna" - Rohia is een orthodoxe plaats van aanbidding, in het district Maramures. Het klooster werd ingewijd in 1926 door bisschop Nicolae Ivan uit Cluj. Het klooster werd gebouw ter nagedachtenis van de dochter van de priester, Ana, die op slechts 10-jarige leeftijd bij de Heer werd geroepen.

  Het wordt de heilige berg van het Noorden genoemd naar analogie van de berg Athos.

  In de kerk viel mijn oog op een oudere monnik. Het blijkt vader Serafim te zijn. Hij is nu de bibliothecaris van de abdij.

   

   

  Archimandrite Serafim : Gebed is de adem van het hart. Het is de mond van de Hemel, van het Paradijs. Het is de mond van de engelen. Wanneer we bidden, lijken we eigenlijk op de engelen, die in een staat zijn van onophoudelijk bidden tot God. Daarom wordt ons gezegd dat gebed onophoudelijk zou moeten zijn. De grootste vijand van gebed is de duivel. Wanneer we beginnen te bidden herinnert de duivel er ons onophoudelijk aan dat er andere dingen zijn, dingen die we moeten doen, taken die we moeten vervullen. Door gebed waren de Kerkvaders in een onophoudelijke contemplatie met God en ze realiseren zich dat alles rond ons, de omgeving eigenlijk spreekt over God. En dit brengt vrede met zich mee. We bidden voor de goede orde in het universum. We bidden tot God dat de aarde vruchten voortbrengt. Daarom zijn de abdijen in onze wereld een soort oases voor gebed. Speciaal toegewijd aan gebed. Wij, monniken zijn uit de wereld getrokken, maar we leven hier in het belang van de wereld.

   

   

  Zijne Eminentie Iustinian Chira Maramuredeanul : In het liturgische leven van onze kerk bestaat een zeer belangrijke hymne, die zegt : laat alle wereldse zorgen achterwege. Wanneer iemand gelovig de kerk binnenkomt, moet hij alle wereldse zorgen achter zich laten. Hij komt tot zichzelf en hij richt al zijn gedachten en attentie op het heiligdom, op de Heilige Tafel (altaar) en het woord van de priester en op de liturgie. Een leek, of een monnik of een heremiet, wanneer hij of zij beslist om tot God te praten, valt hij of zij op de knieën, zet alle gedachten opzij, en maakt volledige orde in zichzelf, en dan wordt de dialoog met God mogelijk. Dan pas is het gebed een echt gebed. Natuurlijk zijn er ook formele gebeden die we bidden gedurende diensten en ceremonies, maar die zijn formeel van vorm. Het echte gebed is : Wanneer je in jezelf reikt en je afstand doet van iedere menselijke bezorgdheid. Je richt al je geestelijke en intellectuele krachten en je lot in het bewustzijn dat je niet zomaar spreekt, maar dat je spreekt tot een persoon die God is. God is aanwezig in mijn ogen. Ik zie Hem niet maar ik ken Hem. Ik begrijp Hem dat hij luistert naar mijn gebed. Dat is wat de mensen van vandaag zouden moeten leren. En het meest dramatische is dat mensen vergeten hoe te bidden.

   

  Agapia – abdij Neamt – Roemenie : Agapia is een klein plattelandsdorp in Neamt, een district in het noordoosten van Roemenie.

   

   

  Agapia ligt aan de rand van het  Stanisoaragebergte (Munții Stânișoarei). Het dorp is bekend geworden om zijn klooster in Byzantijns-Gotische stijl, uit de 17de-18de eeuw.

  Zuster Maria :

  Wanneer je bent getonsuurd in het monnikendom krijg je naast andere kledij, habijt, krijg je een gebedskoord en het wordt ‘Neem het broeder, zuster, neem dit zwaard van de Heilige Geest.’ En altijd waar je ook gaat of staat en van de tijd dat je eet, en zelfs in je slaap, bid je altijd dit gebed : ‘Heer Jezus Christus, wees mij-zondaar genadig’.

   

  Kunnen leken dit gebed bidden? Natuurlijk, iedereen. Ik hoorde beroemde geestelijke vaders, zelfs op de radio, zeggen : iedereen zou dit gebed moeten bidden.

   

   

  Zou u ons alsjeblieft kunnen vertellen over uw ervaring in vereniging met God? Iedereen die dit ascetisch gebed, dit geestelijk gebed is zeer discreet. Het is niet mogelijk om het openlijk over de genoegdoeningen of zegeningen ervan te hebben. Het is een ontmoeting met de bruidegom. Is het zoals verborgen wijsheid? Ja, ik denk van wel.

   

   

  We bezoeken de centrale kerk in noord-Roemenie. We hebben een ontmoeting met de patriarch van de Roemeense orthodoxe Kerk Daniel Ciobotea.

   

   

   

   

  Na het zien van zoveel iconen op onze tocht vragen we de metropolitan hoe is het mogelijk geloof te verbinden met zoveel uiterlijke voorwerpen zoals iconen tot het einddoel van gebed?

  Gebed is zonder verbeelding, zonder uiterlijke vormen, zonder afbeeldingen en in tegenstelling zijn de abdijen vol van iconen.

  31-12-2012, 21:31 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedskoord maken
  Gebedssnoer van de Orthodoxe Kerk

  31-12-2012, 20:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weldra zal een nieuw licht, een nieuwe zon gezien worden. 27/12/2012

  God de Vader : Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

  DE TIJD IS GEKOMEN VOOR DE VERANDERINGEN, ZOALS VOORZEGD, WAARBIJ DE AARDE ZAL KANTELEN, DE PLANETEN ZULLEN VERANDEREN EN HET KLIMAAT NIET LANGER VOORSPELBAAR ZIJN.

  Mijn grote macht maakt zich nu kenbaar in de Hemelen zoals op aarde, naargelang Ik de strijd tegen Mijn vijanden leid. Satan en zijn demonen worden overwonnen, maar zij zetten een verschrikkelijke verdediging op. Zij sleuren Mijn arme kinderen mee, wier harten vervuld zijn van politieke en wereldlijke ambities, om een rol te spelen wanneer zij proberen Mijn kinderen te kruisigen.

  De mens is zwak. De mens wordt gemakkelijk verleid. Omwille van zijn blindheid voor de waarheid, die door Mij werd aangegeven vanaf het begin van de Schepping, gelooft de mens in leugens. Hij hecht geloof aan leugens die door de duivel worden uitgebraakt, omdat hij aangetrokken wordt door de beloften van macht en plezier.

  Mijn kinderen moeten het glorievol en schitterend Licht van Mijn Koninkrijk erkennen. Jij, Mijn dochter, hebt dat Licht gezien en jij weet hoe machtig het is. Jij kent de macht van God en hoe zij jou omhult. Kun jij je voorstellen hoe het zal zijn wanneer Mijn Nieuw Paradijs geopenbaard wordt? Jij, Mijn dochter, hebt slechts een klein deeltje van dit luisterrijk en schitterend licht eventjes waargenomen. 

  Het is belangrijk om het Licht van Mijn Zoon in jullie hart te verwelkomen. Wanneer jullie Hem uitnodigen jullie te redden en jullie in Zijn Heilig Hart op te nemen, zullen jullie dit Licht voelen.

  HET LICHT VAN DE NIEUWE DAGERAAD – HET NIEUW TIJDPERK – ZAL LANGZAAM, MAAR ZEKER DE WERELD VERLICHTEN.  WELDRA ZAL EEN NIEUW LICHT, EEN NIEUWE ZON, GEZIEN WORDEN. ZIJ ZAL GROTER ZIJN EN OORZAAK VAN VEEL WONDEREN.

  Dat is een teken van Mijn macht en majesteit. Het zal een wonder zijn en bewijzen dat de mens het geheim van de schepping niet helemaal doorgrondt.

  ALLEEN IK, GOD DE SCHEPPER VAN HET UNIVERSUM, BEHEERS AL WAT IS. AL WAT ZAL ZIJN. AL WAT KAN ZIJN. NIEMAND, GEEN ENKELE WETENSCHAPPER, KAN DEZE ALLERHEILIGSTE GEHEIMEN OPLOSSEN, OMDAT DIT NIET HET MOMENT IS VOOR DE MENS OM ZE TE BEGRIJPEN.

  De wonderen van Mijn Schepping en de kracht van Mijn macht, zal aan de wereld getoond worden. Laat niemand de vergissing begaan te geloven dat Satan en zijn goddeloze aanhangers, ook maar enige macht hebben om jullie de wonderen te schenken die Ik geschapen heb voor elk afzonderlijk schepsel. Ik heb beloofd de waarheid te openbaren zodat jullie, Mijn kinderen, de spinnenwebben kunnen wegvegen die jullie ogen bedekken.

  Wanneer de dag komt dat jullie de waarheid eindelijk zullen aanvaarden, zal Ik jullie de allerheerlijkste rijkdommen schenken, de genaden en een leven dat jullie zich nooit konden voorstellen, want het gaat jullie verbeelding te boven.

  Ik ben gelukkig deze boodschap van hoop vandaag mee te delen. Ik hoop dat zij jullie veel vreugde en vrede geeft.

  Mijn belofte, jullie naar je uiteindelijke erfdeel te brengen, wordt weldra een werkelijkheid.

  Jullie liefhebbende Vader

  God de Allerhoogste

  31-12-2012, 02:17 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mysteries van het Jezusgebed : deel 1

  Mysteries van het Jezusgebed

   

  Van onze thuis in de VS (New York) naar het thuisland in de Christenheid Egypte naar de Sinaiberg met het St Catharinaklooster naar de eilanden van Griekenland met Athos naar Oost-Europa, diep in de wouden van Roemenie met zijn ontelbare abdijen en conventen naar de Oekraine met de oude Pechersk Lavra en Rusland.

   

  de Amerikanen uit New York die de pelgrimstocht beginnen

   

  We beginnen onze pelgrimstocht zoals de mensen in de oudheid, de beschaving achterlaten en de wijsheid en stilte van de woestijn zoeken.

   

        woestijnfotos uit Egypte

   

  Aartsbisschop Youannes van Caïro : Egypte is de moeder van het monnikenleven. Het monnikenleven begon hier in Egypte. We voelen dat het monnikenleven de kerk ondersteunt. Natuurlijk iedere persoon in de wereld het de rust van de woestijn nodig. Niet alleen de monniken of de nonnen.

   

  Aartsbisschop Youannes

   

  In de drukte van de wereld zien we onszelf niet. En we zien God niet. Maar wanneer we in de rust vertoeven, voornamelijk in de heilige plaatsen, beginnen we naar onszelf te kijken en de diepte van onze relatie met God. Om God te voelen. Om God te horen.

   

  Klooster van Sint Antonius

   

  Het klooster van Sint Antonius (Deir Mar Antonios) is een Koptisch-Orthodox klooster in de Oostelijke Woestijn van Egypte. Het klooster is gelegen op een moeilijk toegankelijke plek in het Rode Zeegebergte en de Arabische Woestijn. Het klooster ligt op ongeveer 155 km ten zuidoosten van Caïro. Het claimt net als het Katharinaklooster in de Sinaï het oudste nog altijd gebruikte klooster ter wereld te zijn.

  Op deze plek leefde de heilige Antonius van Egypte en kreeg er vele volgelingen. Het klooster werd in 356 gebouwd op de plek waar Antonius' graf is. Er is weinig bekend over de eerste eeuwen van haar bestaan. Gedurende de zesde en zevende eeuw kwamen vele monniken naar dit klooster uit Wadi Natroen, om zo de aanvallen van de bedoeïnenen daar te ontlopen.

   

   

  Ook dit klooster werd meerdere malen aangevallen en geplunderd door de bedoeïnenen. Het bloeide opnieuw op maar werd in 1454 opnieuw aangevallen. In een antwoord op de aanvallen werd een verdedigingsmuur rondom het klooster gebouwd.

   

   

  Aan het begin van de 21e eeuw heeft het een groeiend aantal monniken. Begin februari 2010 was de acht jaar durende restauratie van het klooster voltooid. Toeristen kunnen het klooster bezoeken.

  We kregen een zeldzame invitatie om vespers te vieren samen met de monniken. Opeens fluisterde een van de monniken : Kom naar mijn plaats op de berg en breng jullie cameras mee. Maar het werd donker en daarom mochten we binnen in een oude kapel, recht voor de tombe van St Antonius.

   

  Vader Lazarus

   

  Vader Lazarus : Als ik de soort liefde had die overstroomt, Christelijke liefde, Agape, die overvloedig is voor iedereen. Als ik het reeds had als een zegening, als een genade, kon ik onder de mensen gebleven zijn. Maar ik was zwak. Ik had tijd nodig, ik had gebed nodig, ik had hulp nodig. Voor mij persoonlijk, om te stijgen. Ik was atheist vooraleer ik naar de abdij kwam, daarom had ik een lange tocht te gaan van Marxisme, atheisme en existentialisme, al die isme’s hielden me ver van God. Sommige mensen hebben deze tijd nodig om alleen te zitten aan de voeten van God en Zijn genade te voelen.

   

  Is stilte belangrijk voor u ? Vader Ruwais Antonius : Natuurlijk.

   

  Vader Lazarus en Vader Ruwais Antonius

   

  Wat hoor je? Wat zie je, wat voel je in stilte? Vader Lazarus : Wel eerst van al, er zijn soorten van stilte. Er is stilte dat kan betekenen niet spreken. Je blijft in een plaats die stil is. Het helpt. Het is plezant om in een mooi bos te zijn, of een mooie tuin.

   

  tuin van het klooster

   

  Waar je afgezonderd bent van verkeer. Het helpt je om stil te zijn. Maar dit is een exterieure stilte. Het helpt je om traag te ademen, van de schoonheid te genieten, de schoonheid van de schepping. Maar het is vergankelijk, het blijft niet. Er is een andere soort stilte : innerlijke stilte. Dit is veel moeilijker te vinden, maar ze blijft bestaan.

   

   

  Bijvoorbeeld : hier leven we in de woestijn. Ik leef hier op de berg. Voor lange, lange periodes, twee weken, drie weken, een maand. Ik zie geen mensen, enkel wanneer ik naar hier kom, hier beneden. Ik doe niet speciaal iets verkeerd. Ik bega geen dagelijkse zonden dagelijks. Ik zit daar in stilte, ik werk en bid en zit in stilte. Maar wat over mijn geest? Als ik geen innerlijke stilte heb, kan ik zo druk zijn in geest alsof ik in New York was.

   

     afbeelding van een heremiet

   

  Wat doe je? Hoe geraak je innerlijk in stilte? Door gebed, door het Jezus gebed. Zou je ons kunnen vertellen over het Jezus gebed? Het Jezus gebed is : Heer Jezus Christus, ontferm u over mij. Ontferm u over mij, vergeef me, help me. Of Heer Jezus Christus, Zoon van God, wees mij-zondaar genadig. Kort of lang gebed, het speelt geen rol. Als je dit gebed vele keren bid als je het gebruikt als een gebedskoord, als een discipline omdat als de dezelfde woorden herhaald en omdat het gericht is op de naam van Jezus.

   

    

   

  Dit gebed begint je gedachten, je verlangens, je plannen, je projecten te verminderen, vertragen en te stoppen. OK het zal terugkomen als je stopt met bidden, dan moet je terug bidden. De innerlijke stilte gaat erom om de stemmen te dimmen die in je aan het  spreken zijn en maar blijven spreken. Het meeste leven is een strijd. Ik moet vechten tegen verleidingen en zwakheden. Ik denk dat het ware spirituele leven geen permanente vrede is met kalmte en zonder zorgen, dit kan een waanvoorstelling zijn. Het ware spirituele leven, het beste spirituele leven is er een waar deze momenten van rust aanwezig zijn. De Heer staat ze toe omdat Hij van ons houdt. Maar een groot deel van de tijd strijden we. Daardoor tonen we de Heer dat we op weg zijn naar Hem, dat we iets voor Hem doen. Zoals Hij voor ons gestreden heeft.

   

     

   

  Vader Lazarus, bid wat gebeden voor onze tocht.

  St Catharinaklooster aan de voet van de

  Sinaiberg

   

  De volgende stop is het St Catharinaklooster op de Sinaiberg in Egypte.

  Het Katharinaklooster, Sinaï-klooster of Sint-Catharinaklooster - op het schiereiland Sinaï in Egypte - is een van de oudste en beroemdste kloosters ter wereld. Het is vernoemd naar de heilige Catharina van Alexandrië. Het klooster ligt in het hartje van de zuidelijke Sinaï woestijn, niet ver van het dorpje Milga, aan de voet van de twee hoogste bergen van Egypte: de Djebel Moesa (Mozesberg) en de Catharinaberg.

  Op de plek van het bijbelse Brandende Braambos, van waaruit God tot Mozes sprak, liet Keizerin Helena in 337 een kapel oprichten. In de 6e eeuw voegde Keizer Justinianus I van Byzantium een versterkt klooster toe, met hoge muren om de monniken en pelgrims tegen overvallen te beschermen. Sinds de Middeleeuwen is St. Catharina de patrones van het klooster. Catharina werd in de 4e eeuw vanwege haar Christelijk geloof gedood. Volgens de legende werd haar lichaam door engelen weggevoerd. Haar stoffelijke resten werden 6 eeuwen later gevonden door monniken bovenop de Catharinaberg.

  De oudste vermelding van monastieke leven op de plek van het huidige klooster is van de non Egeria die erover schreef in een reisverslag opgesteld tussen 381 en 384. Samen met het Klooster van Sint Antonius is het 's werelds oudste nog gebruikte klooster.

  Het klooster en het gebied er om heen vormt de Autonome Orthodoxe Kerk van de Berg Sinaï die jurisdictioneel valt onder het Grieks-orthodox patriarchaat van Jeruzalem. Het klooster wordt door Griekse monniken bewoond. Het hoofd van deze Kerk en de hegoumen van het klooster is aartsbisschop Damianos I, die meestal in Caïro verblijft.

   

    Vader Pavlos

  Vader Pavlos :

  St Dorotheos schrijft in zijn ascetische werken, dat de rust van de ziel de helft is van het spirituele leven. Met andere woorden : als een persoon de vrede en rust verliest van zijn ziel, dan heeft hij de helft van zijn geestelijk leven verloren. Hoe kan hij de helft van zijn spiritueel leven terugwinnen? Natuurlijk is dit mogelijk. Als het niet mogelijk was dan zou God het niet van ons vragen. Maar het vraagt aandacht (prosohi). Dat is het geheim. In andere woorden de mens moet uitkijken, zowel de monnik als de persoon die in de wereld leeft. Leven in Christus is iets innerlijk, niet exterieur. De persoon moet in zijn hart kijken. Daar ligt het geheim. En als de persoon innerlijke vrede heeft, dan zal hij ook vrede hebben met de wereld rond hem. Natuurlijk is de basis doelstelling de strijd om het hart van zonde te reinigen. Omdat wanneer er zonde is, is er ook agitatie en moeilijkheden in de persoon. Hoe meer hij voortuit komt in deugd en de verlangens doodt, dan komt de vrede in de ziel als een beloning van al zijn strijd.

  St Johannes van Klimakos zegt in zijn boek : hij ging naar een hut waar een asceten leefden en van buitenaf hoorde hij gediscusieer. Hij opende de deur en zei tot de groep asceten : hoe kan de woestijn jullie tot voordeel strekken? Jullie zouden beter terugkeren naar de wereld! Met andere woorden : als een persoon er niet op let, zelfs al leeft hij in de woestijn, zal hij zijn vrede verliezen. En omgekeerd als een persoon er op let, zelfs al leeft hij in de wereld zal hij deze vrede bewaren.

  31-12-2012, 02:08 Geschreven door Claudia  


  30-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vatopedi koor van Athos
  Vatopedi koor van Athos

  30-12-2012, 00:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ouderling Joseph van Athos

  Ouderling Joseph van Athos – de profetie (aug 2007)

   

  De mens die Mijn bevelen hoort en ze vervult is Mijn geliefde. De mens die Mij niet liefheeft, doet geen enkele van beide. Daarom is het verkeerd wanneer een mens zegt Ik ben Christen, maar hij kan het niet bewijzen. Daarom moeten alle christenen kunnen bewijzen wat ze beweren, door hun manier van leven! Wat zijn nu Gods bevelen? Zijn ze iets waar we niet mee om kunnen? Alle bevelen kun je samen groeperen in een betekenis. Al de bevelen proberen ervoor te zorgen dat we slechte zaken vermijden. Dit is het. Zo eenvoudig. Als we geen slechte mensen zijn en we zijn ook Christenen, dan is dat de oplossing! Ga altijd naar de kerk en ontvang de Goddelijke mysteries. En hou van elkaar. Haat geen andere mensen, veroordeel ze niet en sluit ze niet uit. De Heer zei : “Hou van je vijanden en bid voor hen.” En vooral moet er liefde toegepast worden in de gezinnen! O wee, als er geen liefde is. De vrouw is gemaakt uit een stuk van de man. Wees daarom altijd in de mood voor liefde. Zodat liefde in de huwelijksband wordt gezocht. Daarom moet de man zijn vrouw voorzien van zijn liefde. Man, vergeet haar naam en noem haar altijd, mijn liefje. Zodat de vrouw die luistert gelukkig is. Want een moeder zonder liefde bestaat niet!

  Blijf uit de buurt van sekten. De wereld is gevuld met sekten, occulte… let op. Wat kunnen we eraan doen? Gewoon geen sekten volgen. We moeten op de weg van Jezus blijven. Hij gaf ze aan ons om te volgen. Ik ben een Grieks Orthodoxe en ik verander niet van geloof. (…)

  Wees voorbereid, want er komen enorme verleidingen aan. Binnenkort zullen ze hier opduiken. Wees niet bang! Geloof. (profetie voor wat gebeurde in Griekenland in 2011) Welke verleidingen zijn in aantocht? Ja, verleidingen zullen in Griekenland komen… van Amerika en de Joden. Ze stellen hun wetten. Wie niet homoseksueel is en paranormaal, heeft geen recht te leven. Dit is de manier van regeren in de huidige maatschappij over heel de wereld. Zijn de eindtijden dichtbij? Ja.

  30-12-2012, 00:30 Geschreven door Claudia  


  29-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Nieuwe Jeruzalem -2

       

   

   

   

  De straten van de stad waren van zuiver goud, doorzichtig als glas.

   

   

  Maar een tempel zag ik er niet, want God, de Heer, de Albeheerser, is haar tempel, evenals het lam. De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en haar lamp is het lam. De volken wandelen bij haar licht, en de koningen van de aarde brengen haar hun rijkdom. Haar poorten zullen overdag nooit worden gesloten, er zal geen nacht meer zijn, en zij zullen daar de pracht en de schatten en de kostbaarheden van de volken brengen. Niets onreins zal er binnenkomen, en niemand die zich schuldig maakt aan de gruwelijke leugen, maar alleen zij van wie de namen geschreven staan in het boek des levens van het lam.

   

   

  Openbaring 22

  Toen toonde de engel mij een rivier met water dat leven geeft, helder als kristal, die ontsprong aan de troon van God en van het lam. Midden op het plein van de stad en omgeven door de rivier stond de levensboom, die twaalfmaal vrucht draagt, elke maand eens; en zijn loof brengt de volken genezing. Er zal geen banvloek meer zijn. De troon van God en van het lam zal daar staan, en zijn dienstknechten zullen Hem vereren. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam op hun voorhoofd dragen.

  Er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht meer nodig van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten, en zij zullen heersen tot in alle eeuwigheid.

  De Engel : Hij zei tot mij: ‘Deze woorden zijn betrouwbaar en waar. God de Heer, die de profeten inspireert, heeft zijn engel gezonden om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren.’

  Christus : ‘Zie, Ik kom spoedig. Gelukkig degene die de profetische woorden van dit boek trouw bewaart.’

  29-12-2012, 23:52 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kroontje van bevrijding

  Nieuwe devotie die gebeden wordt op de kralen van de Rozenkrans en die zorgt voor krachtige genezing en ‘bevrijding’ :

  Het vervangt geen Rozenkrans, maar de Rozenkrans kan gebruikt worden zoals het Kroontje van Goddelijke barmhartigheid wordt gebeden.

  Hoe wordt het Kroontje van bevrijding gebeden :

  De geloofsbelijdenis

  Als de Zoon u vrijmaakt, zult u echt vrij zijn. (Johannes 8:36)

  3 x Jezus, ontferm U over mij! Jezus, genees me! Jezus, red me! Jezus, bevrijd me!

  Als de Zoon u vrijmaakt, zult u echt vrij zijn.

  10 x Jezus, ontferm U over mij! Jezus, genees me! Jezus, red me! Jezus, bevrijd me!

  Als de Zoon u vrijmaakt, zult u echt vrij zijn.

  10 x Jezus, ontferm U over mij! Jezus, genees me! Jezus, red me! Jezus, bevrijd me!

  Als de Zoon u vrijmaakt, zult u echt vrij zijn.

  10 x Jezus, ontferm U over mij! Jezus, genees me! Jezus, red me! Jezus, bevrijd me!

  Als de Zoon u vrijmaakt, zult u echt vrij zijn.

  10 x Jezus, ontferm U over mij! Jezus, genees me! Jezus, red me! Jezus, bevrijd me!

  Als de Zoon u vrijmaakt, zult u echt vrij zijn.

  10 x Jezus, ontferm U over mij! Jezus, genees me! Jezus, red me! Jezus, bevrijd me!

  29-12-2012, 22:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toewijding aan de Heilige Geest

  TOEWIJDING AAN DE HEILIGE GEEST

  (door Myriam van Nazareth)  Beminde Heilige Geest, ik wijd mij aan U toe.

  Maak mij tot een kind van het Licht.

  Schenk mij de volheid van Uw Gaven.

  Zuiver de tuin van mijn ziel van het onkruid van mijn zonden, opdat de Boom van mijn leven vruchten moge dragen.

  Maak mijn hart tot een Tempel van reinheid, een oord van heiligheid waar ik zielen aan Maria en Jezus mag toewijden.

  Moge Uw Pinkstervuur alles verbranden wat dood is in mij. Wek in mijn ziel het Eeuwig Leven waarmee zij geschapen is, maar dat sluimert onder de vacht van de aardse duisternis.

  Bevrijd mij van alle wereldse verwarring. Open mijn ogen voor het Plan waartoe God mij heeft bestemd.

  Stort de onvergankelijke Liefde in mijn hart, opdat ik slechts behagen moge scheppen in geven, en door de totale gave van mijzelf tot volle rijkdom moge komen. Drenk mij aan de oceaan van Uw Genaden, opdat ook de bron van mijn vrijgevigheid nooit moge opdrogen, en ik moge worden tot de maan die Gods Licht aan de wereld doorgeeft.

  Heilige Geest, ik behoor U toe met heel mijn wezen. Bestraal mijn geest met de Goddelijke Wijsheid. Verlicht dag na dag mijn levenspad met het Goddelijk Vuur, opdat ik steeds Gods wegen zou vinden, opdat mijn ogen Uw Hemelse Bruid Maria mogen schouwen en ik Haar Leiding moge begrijpen.

  O Heilige Geest, verleen mij de kennis van de Eeuwige Waarheid. Laat mijn ogen zien wat werkelijk is.

  Amen.

  29-12-2012, 22:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed om een job te verkrijgen

  God Onze Vader en onze Schepper,

  U schenkt ons gaven en talenten om te ontwikkelen

  en te gebruiken volgens Uw wil.

  Verkrijg voor mij (naam) door de bemiddeling

  van de H. Jozef, de werkman, als model en gids,

  een job waar ik met waardigheid kan opbrengen

  voor degenen die afhangen van mij voor zorg

  en ondersteuning.

  Verleen mij de kans om mijn energie, mijn talenten

  en bekwaamheden te gebruiken voor het welzijn

  van allen en de glorie van Uw Naam.

  Amen.

  29-12-2012, 22:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wapenuitrusting van God : herhaling

  De wapenuitrusting van God

  Ten slotte, zoek uw kracht bij de Heer en zijn almacht. Trek de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen. Grijp daarom naar de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en staande te blijven, strijdend tot het einde. Stel u op, de waarheid als een gordel om uw middel, de gerechtigheid als een pantser om uw borst, de ijver voor het evangelie van de vrede als schoeisel aan uw voeten. Draag steeds het schild van het geloof, waarmee u alle brandende pijlen van het kwaad kunt doven. Draag ook de helm van de redding en het zwaard van de Geest, dat wil zeggen, het woord van God.
  Bid en smeek in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houd daartoe nachtwaken, waarbij u met volharding God smeekt voor alle heiligen. En bid ook voor mij dat mij het woord gegeven mag worden als ik mijn mond open, om vrijmoedig het geheim van het evangelie openbaar te maken, waarvoor ik een gezant ben in boeien. Bid dat ik het vrijmoedig mag verkondigen, zoals het mijn plicht is.

  29-12-2012, 20:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zuster Nazarena

  Op 7 februari 1990 kwam er ‘s middags uit een afgelegen cel van het vrouwenklooster van de camaldulenserinnen Antonius de Grote in Rome een roep om hulp. Er ging kort, bijna schuw, een belletje over, maar de dienstdoende portierster schrok. Nog nooit was zij of een van haar medezusters vanuit deze cel opgeroepen. Integendeel : deze plaats in het verste afgesloten deel van het klooster, aan het einde van een lange, donkere gang, was met geheimzinnigheid omgeven. Er waren er die er ‘een soort graf’ in zagen. Behalve de moeder-overste mocht niemand er binnenkomen, zelfs de paus niet. Alleen zeer betrouwbare zusters mochten er eenmaal per dag een dienblad met een karig maal heen brengen of afhalen. Maar zelfs zij kregen de bewoonster van deze eenzame cel nooit te zien. Ze klopten kort aan en zetten het blad voor de deur op de grond. Die ging pas open als de zuster alweer verdwenen was. Verder had de celdeur een raampje met een zwaar gordijn ervoor. Hier werden belangrijke, levensnoodzakelijke mededelingen doorgegeven. Maar het gordijn bleef altijd dicht en dempte de vrouwenstem die binnen te horen was. Behalve de moeder-overste was het enkel de priester die haar de dagelijke communie gaf toegelaten.

  De portierster was zo geschrokken van de hulproep, dat ze het niet waagde alleen naar deze kerker te gaan. Ze lichtte haar overste in, moeder Hildegard, die met haar op weg ging. Ditmaal klopten ze niet aan. Toen de overste de deur opende, lag zuster Maria Nazarena van Jezus in het halfdonker in elkaar op een kistvormig bed. De 83-jarige die al 44 jaar als recluse in dit klooster woonde, was aan het eind van haar krachten. Er klonk geen woord meer, alleen het beeld van totale uitputting, zwaar lijden.

   

  Haar naam is Julia Crotta. Ze werd op 15 oktober 1907 geboren in Glanstonbury, in de Amerikaanse staat Connecticut als het zevende kind van Italiaanse immigranten. Ze was heel devoot als het op Katholiek geloof aankwam. Ze studeerde dans in New York zeven dagen per week, maar ze miste nooit de zondagsmis. In 1926 ging ze naar het Hartford Conservatorium voor viool, piano en notenleer. In 1932 ontving ze een diploma van de Yale Muziekschool en ze was van plan om er nog twee jaar te blijven. In september van dat jaar hoorde ze een stem toen ze naar de Muziekschool op de campus ging. De stem zei haar om Yale te verlaten en naar het Albertus Magnus Vrouwencollege te gaan. Ze gehoorzaamde en ging aan het college Frans, Duits, Italiaans, Latijn en Grieks studeren.

  Tijdens de paasvakantie van 1934 laat Julia zich overhalen een retraite bij te wonen. Terwijl ze alleen was in de kapel van het convent hoorde ze een stem die haar naam riep. Ze keek rond, maar er was niemand te zien. De stem herhaalde haar naam. Dan zag ze een man wenen en zijn gewonde handen naar haar uitstrekken. Hij riep haar op tot de woestijn en hij beloofde haar zijn voortdurende aanwezigheid. Haar antwoord was “ja”. Nadat het visioen van de man was verdwenen huilde Julia van geluk. Daarna luisterde Julia naar de Zusters die in koor psalmen en klaagliederen aan het zingen waren. Later zou ze zeggen dat dit haar hele leven veranderde.

   

  Dadelijk werd er een dokter bij gehaald. Deze schrok toen hij de cel betrad en de zuster zag. Toen hij haar grijze habijt opende om met een stethoscoop haar pols en hartslag te controleren, wist hij direct dat de doodstrijd al was begonnen. Hoe discreet hij ook te werk ging, de bruin-achtig-blauwe wonden die de zuster aan haar hals en borst had, ontgingen hem niet. Het waren onmiskenbaar sporen van een cilice, een boetewerktuig dat uit Cilicische geitenharen en kleine ijzeren puntjes bestond. Toen de arts het onderkleed van de als een vogeltje zo vermagerde zuster opzij duwde, ontdekte hij een borstkruis van spijkers. Ontdaan verliet hij het vertrek.

  Hoewel men de hoop al heeft opgegeven, wordt er een zuurstoffles in de cel gebracht. Zuster Nazarena ademt dan rustiger. Tegen zeven uur ’s avonds gaat haar toestand zienderogen achteruit. Moeder Hildegard waarschuwt de overste van de orde, dom Anselmo Giabbani die zich toevallig in het naburige klooster San Gregorio in Coelio ophoudt. Hij was sinds zijn aankomst in Rome, in november 1945, de geestelijke vader van Nazarena. Diep geroerd betreedt hij voor het eerst haar cel. Wanneer de zuster hem herkent, probeert ze zijn hand te pakken. Dom Anselmo is verbaasd hoe verschrikkelijk veel kracht er nog in deze handdruk schuilt. Ze vraagt om zijn zegen.

   

  Nadat ze haar studie met succes heeft afgesloten, werkt Julia een tijdje op een architectenkantoor in New York. Maar ze wil naar de eenzaamheid van de woestijn in Palestina. Op advies van een priester gaat ze naar Rome. Pijnlijker kan het afscheid van haar familie niet zijn. In de nacht voor ze aan boord gaat, vraagt ze haar vader om zijn zegen, snikkend omarmt de oude man zijn vreemde kind. Ze zullen elkaar nooit meer weerzien. Rome aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog wordt voor de dertigjarige Amerikaanse eerst een hel. Haar poging in te treden bij de camaldulenserinnen op de Aventijnse heuvel mislukt, evenals de proeftijd in de Karmel van de goedmaking waar ze weliswaar in 1940 jaar tijdelijke geloften aflegt, maar alleen wanhoop ondervindt en na vier gekwelde jaren, innerlijk en uiterlijk aan het einde als ‘skelet’ weer uittreedt. Totdat moeder Angela van het camaldulenserinnen klooster Antonius de Grote op de Aventijnse heuvel zich bereid verklaart haar vroegere kandidate voor drie jaar in het afgesloten deel van het klooster of te nemen als privé-recluse. Daar vindt Julie haar plaats in de woestijn. De Vaticaanse congregatie voor religieuzen geeft hiervoor speciale toestemming; er wordt een voorlopige ‘leefregel’ opgesteld, die zelfs paus Pius XII naar aanleiding van een privé-audiëntie op 21 november 1945 ‘iets te streng’ vindt. Julia antwoordt dat ze wel een strengere regel had willen hebben; de heilige vader glimlacht..

   

  Wanneer het einde nadert, laar moeder Hildegard de kloostergemeenschap roepen. Dit is op zich in strijd met de strenge middeleeuwse regel voor reclusen waarin het betreden van de cel ook bij het sterven verboden is en zelfs de aanblik van de dode niet is toegestaan. Maar de camaldulenserinnen vieren juist vandaag een speciale feestdag : de overbrenging van het gebeente van hun stichter, de H. Romualdus van Val di Castro, naar de kerk van San Biagio in Fabriano. Zo staan ze dan dicht bij elkaar in de cel en op de gang. Velen van hen zien het gezicht van de recluse, met wie ze slechts door muren en deuren gescheiden tientallen jaren hebben samengeleefd, voor het eerst. Een monnik uit de naburige benedictijnenabdij San Anselmo geeft de stervende het laatste oliesel. Dan zingen de vespers van de H. Romualdus. Kort na tien uur treedt de dood in.

   

  Op 21 november 1945 treedt Julia Crotta binnen in de reclusecel en werd er zuster Maria Nazarena van Jezus. Aan de kale witte muren hing alleen een kruis. Op een klein altaar het beeld van de Moeder Gods. Als tafel dient een houten plank die ze op haar knieën legt wanneer ze hem nodig heeft. Het bed bestaat uit een eenvoudige houten kist, waarop een kruis is gespijkerd; deze kist is aan de zijkanten open en doet tegelijk als kast dienst.

  De vloer die ’s winters met een mat wordt bedekt, doet dienst voor knieval, metania (lichaamsbuiging) en prostratie (zich herhaald ter aarde werpen voor God.) In de buurt van het raam is een hoek voor handwerk, en ten slotte in de handere hoek een wasbekken en een toilet.

  Ze stond om een uur op voor het nachtofficie, op de vigilie volgde tot drie uur een persoonlijk gebed. Na een rustpauze stond we op voor de lauden en las verdeeld over de hele dag de getijden in hetzelfde ritme als de zustergemeenschap achter haar muren. De bijbel ligt steeds open voor haar.

  De recluse eet vlees noch vis, boter, pizza, deegwaren of zoetigheid. Op vijf weekdagen is er alleen brood en water. Op zon- en feestdagen en op donderdag, uitgezonderd in de advents- en de vastentijd, mag ze sla, groente, zout en vruchten gebruiken. Haar habijt is een japon van grijze stof en een kleine witte sluier. Aan haar blote voeten draagt ze houten klompschoenen. Ze slaapt zonder matras of strozak op het kruis van de houden kost en gebruikt daarbij een bedlaken van grof linnen en ’s winters naar behoefte dekens.

  Zes tot acht uur per dag wordt er lichamelijk werk gedaan. Zuster Nazarena ontwikkelde een bijzondere vaardigheid in het maken van vergulde takken voor de processies op Palmzondag in de naburige parochies.

  Niet eenmaal, erkent ze in haar late aantekeningen, is ze in de verleiding geweest haar cel te verlaten : ‘In deze 43 jaar heb ik geen gevoelens van verdriet of verveling gekend, maar eerder een steeds nieuwe vreugde, die zoals in de eeuwigheid haar frisheid niet verliest.’

  Toch spreekt ook zij over de woestijn ervaring van de ‘demonen’: deze zijn haar niet bespaard gebleven. Het is de oude geestelijke strijd met de oerkrachten van het kwaad. Aan het einde van haar leven merkt ze op: ‘Het leven als recluse staat vooral bloot aan de listen, dwalingen en tactieken van twee vijanden: de satan en het ik. Je moet lang en veel lijden, je weten te verdedigen en zonder enige hulp alleen in de nevel kunnen vechten om de genade te verkrijgen. Daarom leidt God hen die Hij tot de eenzaamheid wil brengen door duistere en pijnlijke beproevingen…’ Verder lezen we: ‘Hoe meer je het ik bevrijdt van zijn egoïstische instincten, hoe meer de Heilige Geest deze afgrond in bezit neemt.’

  Moeder Hildegard merkt in haar memoires op dat ze het gevoel heeft ‘dat ze naast een heilige woont.’

  In 1979 bezocht paus Johannes Paulus II het camaldulenserinnenklooster op de Aventinus. Hij ging maar de celdeur van Nazarena en zegende haar met het verzoek: ‘Bid voor de wereld en voor de Kerk, maar bid ook voor mij.’

  Uit: Freddy Derwahl - Kluizenaars ISBN 90-209-4310-3 / website : Secret Harbour - Jeffrey S.J. Allan / Thomas Matus - Nazarena, an American Anchoress


  29-12-2012, 20:23 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De dag waarop ik de Redder ter wereld bracht, veranderde het lot van de mensheid. 24/12/2012

  De H. Maagd Maria : Mijn kind, de dag waarop Ik de Redder ter wereld bracht, veranderde het lot van de mensheid.

  Ik beminde dit kind met een hartstochtelijke liefde net zoals elke andere moeder. Maar er was een bijkomende genade die Mijn Vader Mij verleende. Dat was de genade van bescherming. Ik beschermde Mijn Zoon vanaf het begin op een manier die verschillend was. Ik wist dat Hij de beloofde Messias was en daarom was mij een zeer speciale verantwoordelijkheid toevertrouwd, hoewel Ik geen idee had van de omvang die deze verantwoordelijkheid zou inhouden. 

  Het was Mij niet gegeven om vanaf het begin al te begrijpen dat Mijn Zoon, de Redder, door God gezonden om het menselijk ras te vrijwaren van het vuur van de hel, zou gedood worden.

  Dat deel van Mijn zending kwam als een verschrikkelijke shock en Mijn pijn kan met geen woorden beschreven worden, zo intens was ze.

  Ik leed door Mijn Zoon, in Hem en met Hem. Zelfs vandaag voel Ik Zijn pijn en verdriet omwille van het ongeloof omtrent Mijn Zoons bestaan in de wereld vandaag. Als de Moeder van Redding, is het Mijn verantwoordelijkheid Mijn Zoon bij te staan in Zijn plan om zielen te redden. DIT IS DE TIJD VAN DE ZONDVLOED, DIT IS DE TIJD VOOR SNELLE EN PLOTSELINGE VERANDERINGEN. TERWIJL OORLOGEN ZULLEN UITBREKEN, EN EEN GROTE OORLOG UIT DE PUINHOPEN ZAL OPRIJZEN, ZAL GODS PLAN ZICH SNEL UITBREIDEN OM HET BEWUSTZIJN VAN ZIJN TEGENWOORDIGHEID ONDER ALLE NATIES EN RASSEN OP TE WEKKEN. 

  Mijn kind, Ik smeek je om de zeer Heilige Rozenkrans te bidden terwijl Ik vandaag ween. Mijn tranen, die je zojuist gezien hebt zijn voor die zielen die Mijn Zoon niet zullen erkennen. Het zijn die Christenen die zeggen Jezus Christus als Redder te aanvaarden maar die Hem beledigen door niet tot Hem te bidden, wat Hem het meest bedroeft.

  De uitbreiding van het atheïsme is als een vreselijke epidemie die over de aarde raast. God is niet vergeten, in plaats daarvan wordt Zijn bestaan vrijwillig genegeerd. Zijn wetten worden uit jullie landen verbannen. Zijn Kerken worden niet geëerd. Zijn gewijde dienaren zijn te schuchter en niet moedig genoeg om Zijn heilig woord te verkondigen.

  De aarde zal nu veranderen, zowel fysiek als geestelijk. De zuivering is begonnen. De strijd zal geleverd worden tussen hen die de duivel volgen en Gods Restkerk.

  Zij die Mijn Zoon trouw zijn moeten altijd een beroep doen op Mij, jullie geliefde Moeder van Redding, opdat Ik jullie aan Mijn geliefde Zoon kan toewijden om jullie de zeer nodige genaden te schenken. Jullie moeten voorbereid zijn als een soldaat van Jezus Christus. Jullie wapenrusting moet sterker gemaakt worden, want jullie rol is als die van een kruisvaarder en jullie zullen moeten optornen tegen grote wreedheid en ongerechtigheid.

  Ga in vrede, kinderen, en blijf in dagelijks gebed terwijl de veranderingen beginnen, zodat de redding van de mensheid tot een goed einde kan gebracht worden.

  Alles zal gedaan worden overeenkomstig de Heilige Wil van Mijn Vader, door Zijn enige Zoon, Jezus Christus. Aan jullie, Mijn kinderen, die Mij om hulp vragen, zal grote bescherming voor jullie naties verleend worden.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

   

  29-12-2012, 16:21 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Octaaf van Litanieen van de H. Jozef - zaterdag

  OCTAAF VAN LITANIEEN VAN DE H. JOZEF

   

  Z A T E R D A G : Litanie van de Heilige Jozef, vriend van het H. Hart

   

  Heer, ontferm u over ons

  Christus, ontferm u over ons

  Heer, ontferm u over ons

  Christus, hoor ons

  Christus, verhoor ons

  God, hemelse Vader, ontferm u over ons

  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm u over ons

  God, Heilige Geest, ontferm u over ons

  Heilige Drie-eenheid, één God, ontferm u over ons

  Hart van Jezus, ontferm u over ons.

  Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, bid voor ons

   

  Heilige Jozef, vriend van het H. Hart van Jezus, bid voor ons

  H J, maagdelijke Bruidegom, van O.L.V. van het H. Hart, bid voor ons

  H J, rechtvaardige man, volgens het Hart van Jezus, bid voor ons.

  H J, getrouwe Bewaarder van het Hart van Jezus, bid voor ons

  H J, vertrouweling van het Hart van Jezus, bid voor ons

  H J, getrouwe navolger van het Hart van Jezus, bid voor ons

  H J, na Maria, de eerste aanbidder van het Hart van Jezus, bid voor ons

  H J, voorbeeld van het verborgen leven in het Hart van Jezus, bid voor ons

  H J, voorbeeld van de vereniging met het Hart van Jezus, bid voor ons

  H J, voorbeeld van dankbaarheid tegenover het Hart van Jezus, bid voor ons

  H J, voorbeeld van gehoorzaamheid aan het Hart van Jezus, bid voor ons

  H J, voorbeeld van edelmoedigheid tegenover het Hart van Jezus, bid voor ons

  H J, slachtoffer van liefde tot het Hart van Jezus, bid voor ons

  H J, getroost voor uw beproevingen door het Hart van Jezus, bid voor ons

  H J, levende te Nazareth in de vrede van het Hart van Jezus, bid voor ons

  H J, bekleed met een vaderlijk gezag over het Hart van Jezus, bid voor ons

  H J, brandende van liefde tot het Hart van Jezus, bid voor ons

  H J, wiens hart klopte van liefde voor het Hart van Jezus, bid voor ons.

  H J, altijd aangroeiende in de liefde tot het Hart van Jezus, bid voor ons.

  H J, die de zachtmoedigheid hebt geleerd in de school van het Hart van Jezus, bid voor ons.

  H J, die de ootmoedigheid hebt geleerd in de school van het Hart van Jezus, bid voor ons.

  H J, die het inwendig leven hebt geleerd in de school van het Hart van Jezus, bid voor ons.

  H J, die de barmhartigheid hebt geleerd in de school van het Hart van Jezus, bid voor ons.

  H J, stervende in de liefde van het Hart van Jezus, bid voor ons.

  H J, die aan de Patriarchen de beminnelijkheid hebt verkondigd van het Hart van Jezus, bid voor ons.

  H J, in de hemel geplaatst naast het Hart van Jezus, bid voor ons.

  H J, medelijdende Voorspreker van de lijdende kerk, die zo genegen is aan het Hart van Jezus, bid voor ons.

  H J, verhaast door uw gebeden de triomf van de H. Kerk, o vriend van het H. Hart van Jezus.

  H J, schenk onze Paus-koning troost in zijn gevangenis, o vriend van het H. Hart van Jezus.

  H J, breng de vrede terug in de christelijke wereld, o vriend van het H. Hart van Jezus.

  H J, vraag voor ons de liefde tot het H. Hart van Jezus, o vriend van het H. Hart van Jezus.

  H J, bid voor al de leden van het Genootschap van het H. Hart van Jezus, o vriend van het H. Hart van Jezus.

  H J, bid voor de priesters en de zendelingen van het H. Hart van Jezus, o vriend van het H. Hart van Jezus.

  H J, bid voor al de leden van het Genootschap van OLVrouw van het H. Hart, o vriend van het H. Hart van Jezus.

   

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons Jezus.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons Jezus.

  Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons, Jezus.

  Bid voor ons, H. Jozef, vriend van het H. Hart.

  Opdat wij de beloften van Jezus Christus waardig worden.

   

  Laat ons bidden :

  Mijn God, die ons de H. Jozef voorstelt als het ware voorbeeld van godsvrucht tot het H. Hart van Jezus, en die ons deze grote Heilige geeft tot patroon in de beproevingen die de wereld en de Kerk onderdrukken, verleen ons door zijn gebeden en voorspraak de genade van ware vrienden te worden van het H. Hart van Jezus, uw Zoon. Dit vragen wij u door dezelfde Jezus Christus, onze Heer. Amen,

  29-12-2012, 00:33 Geschreven door Claudia  


  28-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er zal een grote zondvloed zijn. Jullie zullen ook getuige zijn van kleinere overstromingen in andere landen. 25/12/2012

  Mijn dierbare dochter, Mijn Reddingsplan voor de wereld begon in Mijn Tijd, op 22 december 2012.

  Deze tijd in de wereld is de Mijne want Ik verzamel al Gods kinderen tesamen, als één geheel, als de grote oorlog begint.

  Deze periode van grote vervolging zal enige tijd duren. DE OORLOGEN ZULLEN ESCALEREN TOTDAT DE GROTE OORLOG WORDT VERKLAARD EN DE WERELD ZAL VERANDEREN.

  Alle naties zullen getuige zijn van de veranderingen. Jullie moeten hiervoor voorbereid zijn en het accepteren, want al deze dingen moeten gebeuren vóór Mijn Tweede Komst.

  ER ZAL EEN GROTE ZONDVLOED ZIJN. JULLIE ZULLEN OOK GETUIGE ZIJN VAN KLEINERE OVERSTROMINGEN IN ANDERE LANDEN.

  Het klimaat zal beginnen te veranderen en jullie weer zal anders zijn, op een manier die jullie vreemd aandoet.

  Dit is een tijd voor al degenen die hun ogen hebben geopend voor de Waarheid, het pad voor mij te plannen zodat Ik allen kan verwelkomen in Mijn Heilige Armen.

  Wees niet bang want Mijn Liefde zal veel afzwakken en jullie gebeden kunnen, en zullen, veel van deze dingen milderen alsook de wreedheden die door het beest gepland zijn.

  Jullie Jezus

  28-12-2012, 23:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Barbara (278pikelk)

  28 december 2012

  Verklaar Mijn Koninkrijk aan hen

   

  Satan is de meester van het leven. De ultieme ontmoediger. Je moed kan niet komen van binnenin. Het moet van mij komen.  Laat mij de strijd leveren in jullie plaats. Je moet gewoonweg gehoorzamen en wachten op mijn instructies. Ik zie nu zovele van mijn kinderen ineen krimpen, geïntimideerd door zelfs hun eigen broeders en zusters. Ja, dit is de waarheid. Ze testen de geest niet en de profetische woorden tegenover mijn geschreven Woord. Wees niet zo beledigd erdoor. Ze hebben het recht dit te doen. Het is niet je job om erdoor beledigd te zijn of dit persoonlijk op te vatten. Er zullen vele wolven in schapevacht zijn. Blijf verder doen, mijn boodschappers. Verwacht het ergste. Verwacht spot en vervolging voor Mij. Soms gehaat. Ik weet dat je je voelt pijn gedaan. En ik bied je de gave van wetenschap aan jou. Ja, Ik weet het dat je je voelt pijn gedaan. Houd me als de wachter rond je hart. Breng alleen de boodschappen wat Ik van je verwacht. De tijd is kort mijn kinderen. Ik vraag toch niet zoveel van jullie, of wel? Gelet op de prijs die Ik betaald heb voor je verlossing. Je zou in staat moeten zijn enige oneffenheden op de weg aan te kunnen. Nu je tocht het einde nadert, zal het niet gemakkelijk zijn. Het zal een opwaartse klim zijn met vele valkuilen. Zolang je trouw blijft en gehoorzaam aan Mij, zal Ik je beschermen tegen deze dingen. Gehoorzaamheid betekent mijn boodschappen brengen en anderen laten uitmaken of ze al dan niet van Mij komen in hun hart. Ik ben de IK BEN. Wat is er buiten Mij. Wat ligt buiten Mijn controle. Ik plaats iedere ster en planeet in het Universum. Ik ben geweldig dat geweldig te buiten gaat. Ik denk dat je deze boodschappen iedere dag kunt ontvangen. Je zult ze ontvangen wanneer Ik dat wil. Maar je moet me gehoorzamen in ze te brengen. Blijf in gebed voor een gehoorzaam hart. Twijfel niet aan Mij. Ik zal jullie niet laten verdwalen, mijn kinderen. Ik ga jullie uit de duisternis leiden, zolang je in Mij blijft. Jullie zijn in de veiligheid van Mijn armen, en enkel jullie kiezen ervoor te vertrekken.

  28-12-2012, 23:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Barbara (278pikelk)

  27 december 2012

  Mijn Perfecte Verlossing

   

  Mijn Wet is perfect. Jullie zijn dat niet. Probeer eens voor 1 dag de 10 Geboden te volgen zonder mijn Ruach Hakodesh (= Heilige Geest). Zelfs al kon je het volhouden, zonder de Heilige Geest zijn jullie goede daden als vuile lompen voor mij. De waarheid van de Wet ligt in zijn perfectie. De perfectie van de Wet ligt in zijn waarheid. De waarheid en de perfectie van de wet is heilig. Ik geef jullie het verlangen ernaar te leven, wanneer je ernaar vraagt. De Ruach Hakodesh is de volger van mijn heilige en perfecte wet. Wanneer je de Ruach Hakodesh uitnodigt in je leven en hem je begeleider laat zijn, enkel dan kun je mijn heilige en perfecte wet volgen. Je goede werken zonder de Ruach Hakodesh zijn als vuile lompen voor mij. Je doel moet dus niet zijn mijn perfecte heilige wet te volgen, want in het vlees is het onmogelijk het te volgen. Je doel moet dus een voortdurende vervulling en aanwezigheid in je lichaam, geest en ziel van de Ruach Hakodesh. Laat hem heersen in je leven, je perfectioneren en je begeleiden bij iedere daad, woord, ieder verlangen. Laat hem je gids zijn. Je zult in puurheid leven als je gevuld bent door de Ruach Hakodesh. Een pure gerechtigheid dat gekocht is door het Bloed van het Lam. Volg dus niet de puurheid van de wet, als je in het vlees bent. Volg mijn perfecte Ruach Hakodesh. Je redding hangt van hem af. De Heilige Geest is een geschenk gegeven aan mijn kinderen zodat ze met mij kunnen leven en niet in deze wereld. Geef het op om mijn perfecte heilige wet te volgen in jullie vlees. Wanneer je in je vlees leeft is er niets dat je kunt doen om heiligheid te bereiken. Zo moet het zijn en is zo geweest sedert de zondeval. Je vlees is aangetast. Jullie aarde is aangetast. En in je vlees kun je niet verzoend worden met je Schepper. Je moet vervuld zijn met de Ruach Hakodesh of Heilige Geest. Dit zou je levenslange doel moeten zijn. Trek de perfectie van mijn heilige wet niet in twijfel. Mijn wet is perfect. En dat is een gegeven. Jullie zijn het niet. Daarom kwam de Zoon Jeshua Hamashia als het perfecte zondeloos offerlam. Zijn dood is jullie verrijzenis uit de zondeval, wanneer jullie in Hem geloven. In plaats van jullie te concentreren om zonde te mijden, ga op zoek om Jeshua Hamashia te vinden en gerechtigheid zal je vullen. Door eenvoudigweg in Jeshua Hamashia te blijven zul je gevuld worden met gerechtigheid dat voor jullie gekocht werd. Focus op de Zoon. Focus niet op je zonde. Zoek naar Zijn gerechtigheid en laat die door je stromen. Focus je niet op het volgen van zijn perfecte en heilige wet, maar focus je op de Ruach Hakodesh. Hij zal de heilige en perfecte wet in je vervullen. De tijd is kort nu, mijn kinderen. Verspreid nu het goede nieuws en het verlossingsplan aan de mensheid. De tijd voor je verlossing komt naderbij. Ik sta je altijd bij. Ik houd van jullie, mijn kinderen.

  28-12-2012, 22:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vernietiging van de familie-eenheid en zijn verwoesting, is de oorzaak van alles. 23/12/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, vele van Mijn gewijde dienaren zullen tegenover een vreselijke uitdaging komen te staan. Het zal er een zijn die hen zal overtuigen om een van twee verschillende wegen te nemen. Het zal ieders zaak zijn om, door eigen vrije wil, te kiezen welk pad zij moeten nemen. Want de gruwel zal zich binnenkort kenbaar maken.

  Vele van Mijn gewijde dienaren zullen niet onmiddellijk door hebben wat er gaande is. ZIJ ZULLEN HET PAS MOEILIJK KRIJGEN WANNEER ZIJ BRIEVEN LEZEN, DIE HUN VANWEGE HOOGGEPLAATSTE PERSONEN WORDEN BEZORGD.

  Diegenen die Mijn heilig woord hoog houden, dat aan de mensen gegeven werd door de gave van de heilige Bijbel, zullen uitgedaagd en verzocht worden om rechtzettingen te aanvaarden. Deze verbeteringen zullen hun meegedeeld worden en men zal verwachten dat zij die zullen slikken en als de waarheid aanvaarden. Zij komen neer op één ding.

  ZIJ ZULLEN MIJN GODGEWIJDE DIENAREN VERZOEKEN OM VERDRAAGZAAMHEID TEGENOVER DE ZONDE IN TE WILLIGEN.

  Er zal hun gezegd worden dat God een altijd barmhartige God is en dat Hij iedereen liefheeft. Ja, dat gedeelte is waar. Maar dan zal hun opgedragen worden om wetten door de vingers te zien die een gruwel zijn in Mijn ogen. De verwoesting van het gezin zal de oorzaak zijn van alles. 

  ANDEREN ZULLEN GEVRAAGD WORDEN OM EEN NIEUW MODEL VAN PLECHTIGHEID TE AANVAARDEN DIE DE MIS EN TE TEGENWOORDIGHEID VAN MIJN HEILIGE EUCHARISTIE ZAL VERVANGEN.

  Het zal beschouwd worden als een alomvattende stap om alle Christenen en andere religies in eenheid te verenigen. Dat zal het begin van het einde zijn.

  De dag dat het dagelijks Misoffer afgeschaft zal worden, zal het begin zijn van alle gebeurtenissen die zich zullen voordoen zoals voorzegd aan Johannes de Evangelist. Dat zal de tijd zijn waarin het Beest oprijst en zijn invloed zal groot zijn. Hij zal hart en ziel van vele priesters veroveren. Zijn doel is om alle Missen te blokkeren en de Heilige Eucharistie te ontheiligen.

  Hij doet dit reeds door zwarte missen die in vele katholieke kerken gehouden worden. De kern van ontrouwe dienaars spant samen tegen Mijn Kerk en zij zullen velen misleiden.

  Wees waakzaam. Open jullie ogen en smeek Mij om de kracht die jullie zullen nodig hebben, om in verzet te komen tegen dit gemeen en listig plan.

  Deze strijd binnen Mijn Kerk op aarde zal kwaadaardig zijn. PRIESTER TEGEN PRIESTER, BISSCHOP TEGEN BISSCHOP. KARDINAAL TEGEN KARDINAAL.

  Laat het bekend zijn dat diegenen onder jullie, Mijn gewijde dienaren, die Mij kennen en liefhebben, door Mij geleid zullen worden. Ik zal jullie gidsen. Ik zal jullie de kracht geven om deze vijanden van God tegemoet te treden. Jullie zijn niet alleen.

  Jullie moeten nooit naar leugens luisteren die jullie in Mijn heilige Naam gegeven of voorgesteld worden. Jullie kennen de waarheid alleen in jullie harten. Luister naar jullie hart.

  Blijf trouw aan alles wat jullie verteld werd als zijnde de wet van God.  

  Indien jullie iets voorgesteld krijgen wat in tegenspraak lijkt te zijn met Mijn Leer, dan moeten jullie dat de rug toekeren.

  Jullie Jezus

  28-12-2012, 03:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 90

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  90 Dankbetuiging voor Uw zeer glorierijke Tweede Komst 22/12

  O mijn Jezus, ik breng U lof en dank

  voor Uw zeer glorierijke Tweede Komst.

  U, mijn Redder, bent geboren om mij eeuwig leven te geven

  en mij te bevrijden van zonde.

  Ik bied U mijn liefde, mijn dank en mijn aanbidding

  terwijl ik mijn ziel voorbereid op Uw grote komst.

  Amen.

  Jullie Jezus

  28-12-2012, 02:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik overstelp jullie vandaag met deze bijzondere Zegening. 22/12/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, Kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dank zij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

  Ik, Jezus Christus, Redder van de wereld, heet jullie allen, Gods kinderen, welkom in het Koninkrijk dat door Mijn Vader aan Mij beloofd werd.

  Ik kwam in de wereld en slechts enkelen herkenden Mij. Mijn geboorte veranderde de toekomst. Mijn belofte werd door Mijn volgelingen aanvaard. Zij wisten dat Ik zou wederkomen, maar hadden geen enkel idee wanneer. Zij luisterden naar Mijn onderrichtingen, hoewel velen van hen geen geleerde mannen waren. Zij waren arm en leefden eenvoudig. Toch waren zij het die Mij verwelkomden. 

  Hetzelfde zal ook nu het geval zijn terwijl Ik jullie voorbereid op Mijn Tweede Komst. Het zullen de zielen zijn met een eenvoudige liefde tot Mij die hun hart voor Mijn oproep zullen openen. En diegenen onder jullie die nederig en zuiver van hart zijn, zullen Mijn leerlingen van vandaag worden. Het zal door jullie zijn, net zoals toen Ik op aarde rondging, dat Mijn woord zal gehoord en geloofd worden.

  Ik overstelp jullie vandaag met deze bijzondere zegening. Ik verlang dat jullie Mijn zegen van bescherming zouden aanvaarden door dit kruistochtgebed om Mij, de Messias, te verwelkomen wanneer Ik Mijn Nieuw Koninkrijk zal openbaren. Zie Kruistochtgebed (90)

  Ga nu en bereid jullie voor. Want de tijd is kort en er moet nog veel gedaan worden om elke ziel te redden. Ik breng jullie vrede, liefde en vreugde op deze bijzondere dag.

  Jullie Jezus

  28-12-2012, 02:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Barbara (278pikelk)
  December 26, 2012
  Gewaden van gerechtigheid

  Richt je nu op mij. Richt je niet zoveel op je toekomst en wanneer Ik kom, maar richt je nu op mijn aanwezigheid. Richt je nu op mij in je leven, want je bent in mijn aanwezigheid. Jullie Aarde is niet langer het paradijs dat Ik geschapen heb voor jullie, maar Ik geef je het geschenk van mijn aanwezigheid hier als je me zoekt. Ik kan vele stukken Hemel scheppen zelfs in jullie aangetaste wereld, maar je moet ervoor openstaan om het te ontvangen.

  Probeer niet iedere stressvolle situatie op je eentje te regelen. Probeer niet de puinhopen waarin je bent verzeild geraakt zelf op te lossen.
  Laat mij het doen. Als je maar eens de kracht kende die van mij komt door jou als je er niet aan begint of eenvoudigweg op mij alleen een beroep doet. Dan zou je de waarheid in Mijn Woord zien. Ik zal je nooit in de steek laten. Geen enkel van je problemen zijn te groot voor mij om op te lossen. Ik kan je mijn weg tonen door iedere uitdaging in je leven. Als je jezelf ingegraven hebt in een kuil al luisterend naar Satan of hem de gids in je leven laat zijn, denk je dan niet als je tot mij komt met een waar berouwvol hart, Ik geen mirakel kan scheppen om je uit de kuil te krijgen? SATANS TROTS KOMT VAN JULLIE ZORG, meer dan de zonde op zichzelf die jullie tot op het punt van schuldgevoel, schaamte en zorg brengt! Hij gedijt veel meer op jullie gevoelens dan de zonde doet. Hij is veel gelukkiger wanneer hij in je geest kan wonen en het te vullen met leugens. Hij houdt ervan wanneer hij kan helpen je zonde te rechtvaardigen. Er IS GEEN RECHTVAARDIGING VOOR GEEN ENKELE ZONDE, geen enkele VRIJHEID ervan.

  Maak een verandering in je leven dat je vrij zal maken van zonde. Maak vandaag een beslissing om met mij te leven en laat me leven voor jou. Je kunt niet leven voor mij, Ik moet leven voor jou.
  Als je in SCHULD staat, GEEF HET AAN MIJ!
  Als je een VERSLAVING hebt, GEEF HET AAN MIJ!
  Als je vast zit in EEN VOORTDURENDE ZONDE, GEEF ZE AAN MIJ!
  Als je in een ONGELUKKIG HUWELIJK zit, GEEF ZE AAN MIJ!
  Als je in een AFFAIRE zit buiten je huwelijk, GEEF HET AAN MIJ!
  WAT OOK JE ZONDE MAG ZIJN, GEEF ZE AAN MIJ!
  Ik ben groot. Ik wil je uit Satans helleput. GEEN PROBLEEM is te groot voor mij om op te lossen  -- GEEN ZONDE is te groot VOOR MIJ om te VERGEVEN!
  MIJN bloed bedekt alle zonde. Sta me nu toe om je weg te halen van Satans helleput en laat mijn liefde op je schijnen. Sta me toe je te kleden in mijn gerechtigheid zodat jullie verlangens je niet langer leiden tot zijn helleput.

  Laat me jouw veranderen, laat me je leven veranderen. Laat me een mirakel doen in je situatie, ongeacht hoe groot of hoe klein. Niets is te moeilijk voor mij. Ik verlang van jullie om dit kwaad uit je leven te halen en te vervangen door mij. Jullie maken de keuze met jullie vrije wil om Satans leugens te volgen. Jullie kunnen ook de keuze maken met jullie vrije wil om de Verlossers waarheid te volgen. Daarom noemen ze me de Verlosser. Ik verlos jullie van de helleput. Jullie zijn allen verloren zonen en dochters die naar huis keren in de liefdevolle armen van de Vader en Ik vier jullie thuiskomst. Ik kleed jullie in de fijnste gewaden van gerechtigheid en we feesten met een vetgemest kalf. Er is niets meer welgevallig voor de Vader dan wanneer zijn lang verloren kinderen terug op de drempel staan om hun gerechtigheid opnieuw op te eisen. Ik heb betaald voor deze gave van gerechtigheid. Welkom thuis!

  28-12-2012, 02:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Barbara (278pikelk)

  Dec 24, 2012

  Niemand die gelooft blijft in de duisternis!
  Blijf niet in de duisternis

  In alle dingen, weet dat Ik de slechtste omstandigheden, de domste zonden, de ergste fouten in goeds verander voor degenen die me liefhebben. Het is ingebakken in jullie menszijn om fouten te maken. Zonde is van jullie wanneer jullie in het vlees zijn. Zelfs als je stil zit en aan niets denkt, is de zonde nog altijd van jou in het vlees. Je kunt niets doen dat me behaagt in je vlees. Jullie vlees was eens perfect maar na de zondeval werd jullie vlees zonde. Jullie vlees werd zonde en jullie wereld werd zondig.

  De grote demon heeft jullie planeet overgenomen en Ik heb hem nu lang genoeg zijn ding laten doen met mijn creatie. Ik bied mijn hulp om ten volste te leven en zuivere levens te hebben met de Ruach Hakodesh (=Heilige Geest) als je gids. De stroom van de Ruach Hakodesh wordt geopend als je tijd met mij doorbrengt. Breng duurzaam tijd door met mij. Ik kan je niet vullen met de Heilige Geest als je gevuld bent met vleselijke gedachten en zorgen van deze wereld. Open de stroom van mijn Heilige Geest zodat je gevuld wordt en begeleid wordt. Hij maakt ruimte waar geen kwaad is en wanneer je gevuld wordt met de Heilige Geest dan leef je rechtschapen. Rechtschapenheid komt van de Heer. Je kunt niet rechtschapen zijn apart van de Ruach Hakodesh. Open de stroom van de Heilige Geest in je leven. Activeer en laat de Heilige Geest ontwaken door hem voedsel te geven : mijn Woord en door te bidden in de geest en dikwijls met mij te communiceren.

  Gebruik deze middelen als strijdwapens tegen de kwade machten waar je voortdurend mee geconfronteerd wordt. Je hart zal zich naar mij keren en weg van deze wereld als je de Ruach Hakodesh toelaat plaats in je hart te maken. Hij veroorzaakt het verlangen naar meer van hem, meer van mijn aanwezigheid in je leven en minder van je aanwezigheid in de kwade wereld rond je. Geen omstandigheid is moeilijk. Ik zal je door alle dingen loodsen als je jezelf toelaat de mijne te zijn. Ik zal de jouwe zijn, op je wenken bediend, in een ogenblik.

  Ik zal nooit van je zijde wijken. Ga vervuld met de Ruach Hakodesh, predik mijn naam aan allen. Predik de gave van redding. Predik mijn liefde. Leg je handen op de zieken. Drijf demonen uit. Gebruik de middelen die Ik je heb geschonken door de Heilige Geest.
  Wees de mijne nu, kinderen. ENKEL de mijne!

  28-12-2012, 02:07 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Octaaf van Litanieen van de H. Jozef - vrijdag

  OCTAAF VAN LITANIEEN VAN DE H. JOZEF

   

  V R I J D A G : Litanie van de smarten van de Heilige Jozef

   

  Heer, ontferm u over ons

  Christus, ontferm u over ons

  Heer, ontferm u over ons

  Christus, hoor ons

  Christus, verhoor ons

  God, hemelse Vader, ontferm u over ons

  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm u over ons

  God, Heilige Geest, ontferm u over ons

  Heilige Drie-eenheid, één God, ontferm u over ons

  Heilige Maria, koningin van de Martelaren, bid voor ons

   

  Heilige Jozef, die zo’n grote versterving hebt uitgeoefend, als u zich met Maria aan het bevel van keizer Augustus, onderwiep, bid voor ons

  H J, die zo’n diepe smarten hebt geleden, als de Moeder Gods door de inwoners van Bethlehem werd verstoten, bid voor ons

  H J, die zo’n bittere droefheid hebt geleden, als u met de Koningin van de Engelen in een arme stal moest overnachten, bid voor ons

  H J, die zo diep bedroefd was als u de Verlosser op een handvol stro hebt zien liggen, bid voor ons

  H J, die zuchtend de smarten vernam die Simeon aan uw onbevlekte bruid voorzegde, bid voor ons

  H J, die zo’n dodelijke angst hebt uitgestaan als het wreed bevel van Herodes u is bekend gemaakt, bid voor ons

  H J, die zo’n groot deel hebt genomen in de smart van de ouders van de onnozele kinderen, bid voor ons

  H J, die in uw hart al de smarten van Jezus en Maria hebt gevoeld als u ’s nachts uit Bethlehem moest vluchten, bid voor ons

  H J, die op uw reis naar Egypte al de ongemakken van armoede hebt ondervonden, bid voor ons

  H J, die in Egypte aankomend u van alles ontbloot hebt gezien te midden van een ongelovig volk, bid voor ons

  H J, die lange tijd een ellendige schuilplaats voor de H. Familie hebt moeten zoeken, bid voor ons

  H J, die in het zweet van uw aanschijn het brood voor Jezus en Maria en voor u hebt moeten verdienen, bid voor ons

  H J, die met schrik de misdaden van de Egyptenaren hebt gezien, bid voor ons

  H J, die geweend hebt over de onverschilligheid van dat volk voor Jezus en Maria, terwijl zij verachtelijke afgoden aanbaden, bid voor ons

  H J, die geweend hebt over het verlies van zovele zielen, bid voor ons

  H J, die na uw terugkeer uit Egypte ongerust was over het lot van Jezus en Maria, bid voor ons

  H J, die vreesde dat de haat van Herodes tot zijn zoon Archelaus zou zijn overgegaan, bid voor ons

  H J, die te Nazaret van de harde arbeid hebt moeten leven, bid voor ons.

  H J, die het lijden van de anderen niet kon aanzien, zonder het zelf in uw medelijdend hart te voelen, bid voor ons.

  H J, die zo bedroefd was, als u zag dat de Joden, Jezus als een gewoon kind aanzagen, bid voor ons.

  H J, die van smart meende te sterven als u het goddelijk Kind, drie dagen hebt gezocht, bid voor ons.

  H J, die terwijl u het Kind zocht, Maria probeerde te troosten, hoewel u zelf onder de last van het lijden gebukt ging, bid voor ons.

  H J, die zo dikwijls hebt geweend bij het zien van boetedoening van Jezus, bid voor ons.

  H J, die van medelijden bewogen was als u zag hoe zijn kleine handen, uw moeilijke arbeid wilde delen, bid voor ons.

  H J, die de vermoeidheid van Jezus zo levendig hebt gevoeld, als Hij hele nachten doorbracht in gebed, bid voor ons.

  H J, die uw hart, van droefheid vervuld, voelde breken als Jezus u en Maria onderhield over zijn toekomstig lijden, bid voor ons.

  H J, die zo dikwijls hebt geweend over de geringe vrucht welke de Joden uit de tegenwoordigheid van de Messias trokken, bid voor ons.

  H J, die bij uw dood met zoveel liefde Jezus aan Maria en Maria aan Jezus hebt aanbevolen, bid voor ons.

  H J, die dan met droefheid dacht aan de smart, welke uw dood aan Jezus en Maria zou veroorzaken, bid voor ons.

   

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons Heer.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons Heer.

  Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.

  Bid voor ons, H. Jozef.

  Opdat wij de beloften van Jezus Christus waardig worden.

   

  Laat ons bidden :

  O H. Jozef! Doe ons begrijpen dat de weg naar de Hemel vol distels en doornen is; en om met Jezus verheerlijkt te worden, wij zijn kruis moeten dragen en van zijn kelk drinken; boezem ons de onderwerping aan Gods wil in om met vreugde, als wij beproefd worden, de ellende en droefheden te verdragen en zo eens deel te mogen hebben in uw geluk en eeuwige glorie. Amen.

  28-12-2012, 02:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Octaaf van Litanieen van de H. Jozef - donderdag

  OCTAAF VAN LITANIEEN VAN DE H. JOZEF

   

  D O N D E R D A G : Litanie van de vertroostingen van de Heilige Jozef

   

  Heer, ontferm u over ons

  Christus, ontferm u over ons

  Heer, ontferm u over ons

  Jezus Christus, hoor ons

  Jezus Christus, verhoor ons

  God, hemelse Vader, ontferm u over ons

  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm u over ons

  God, Heilige Geest, ontferm u over ons

  Heilige Drie-eenheid, één God, ontferm u over ons

  Jezus, die gezegd heeft : Komt allen tot mij, die belast en beladen zijt, en ik zal u verkwikken, ontferm u over ons

  Heilige Maria, troosteres van de bedrukten, bid voor ons

   

  Heilige Jozef, die vol geluk was, als God u verkoos om de Bruidegom van de koningin van de maagden te worden, bid voor ons

  H J, die zoveel vertroosting voelde, als de Engelen u het geheim der menswording openbaarden, bid voor ons

  H J, die van blijdschap vervuld werd als u het goddelijk kind in de kribbe mocht aanbidden, bid voor ons

  H J, die zo verheugd was door het bezoek van de herders, bid voor ons

  H J, die zo gelukkig was door de aanbidding van de drie koningen, bid voor ons

  H J, die zoveel voldoening had wanneer u Jezus aan de wreedheid van Herodes kon onttrekken, bid voor ons

  H J, die met voldoening de genaden, die het Kind Jezus aan Egypte schonk, bid voor ons

  H J, die met zoveel troost het bericht ontving dat het heilig huisgezin naar Judea mocht terugkeren, bid voor ons

  H J, al de blijdschap van de hemel voelde als u Jezus in de tempel had teruggevonden, bid voor ons

  H J, die zo godsvruchtig al de wijze onderhandelingen van Jezus met Maria in het huis van Nazaret hoorde, bid voor ons

  H J, die zo dikwijls bezocht werd door de Engelen, bid voor ons

  H J, die, na Maria,de troostrijkste en heiligste dood bent gestorven, bid voor ons

  H J, die bij uw intrede in de hemel gegroet werd door de negen Engelenkoren, als de Voedstervader van de God van eer en glorie, bid voor ons

  H J, die de dag van de hemelvaart van Maria haar tegemoet ging, bid voor ons

  H J, die telkens dat een van uw kinderen in de hemel binnengaat, nieuwe vreugde voelt, bid voor ons

  H J, die zoveel belang stelt in de verheerlijking van onze moeder, de H. Kerk, bid voor ons

  H J, die met behagen onze ijver ziet om u te dienen en u te doen beminnen, bid voor ons

   

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, hoor ons Heer.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons Heer.

  Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.

  Bid voor ons, H. Jozef, onze liefdevolle Vader.

  Opdat wij de beloften van Jezus Christus waardig worden.

   

  Laat ons bidden :

  O liefdevolle H. Jozef! U kent de ellende die ons aan alle kanten omringt, gelieve altijd in onze harten uw vaderlijke vertroosting te storten; beziel ons met uw standvastige geduld, opdat wij ook vreugde vinden in de kruisen van dit leven; en na een kortstondig lijden, verkrijg ons, volgens uw belofte, u te volgen op de weg der glorie, zoals wij u op de weg van het lijden zullen gevolgd hebben. Amen.

  28-12-2012, 01:22 Geschreven door Claudia  


  26-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Woord zal zoals een zwaard zijn : het zal snijden door verwarring en leugens. 21/12/2012

  Mijn dierbare dochter, de tijd voor Mijn Leer en Mijn Heilige Boodschappen om verspreid te raken in iedere hoek van de wereld, is nu.

  Ik zal ervoor zorgen dat het Boek van Waarheid, dat beloofd is aan de wereld, klaar zal zijn in elke natie en in elke taal.

  Mijn leerlingen en Mijn Gewijde Dienaren zullen prediken van de vier hoeken van de aarde.

  Miljarden zullen Mijn Woord volgen en velen zullen, eindelijk, het Heilig Evangelie lezen.

  Men zal terugkeren naar Mijn Vaders Boek, de Heilige Bijbel en Mijn Woord zal terug gelezen worden.

  Nu, Mijn Boodschappen van vandaag, die vervat zijn in het Boek van Waarheid zullen voedsel zijn die zal gegeven worden aan Gods kinderen wanneer het illegaal zal worden beschouwd om het Heilig Woord van God te lezen in de toekomst.

  Jullie, Mijn leerlingen, moeten degenen bekeren die Mij niet kennen. Als ze niet weten Wie Ik Ben, kunnen ze zich niet goed voorbereiden voor Mijn Nieuwe Koninkrijk.

  Mijn Woord zal zoals een zwaard zijn, die zal snijden door verwarring en leugens. Het zal de geest, hart en ziel van allen raken.

  Sommigen zullen de tijd nemen om Mijn Woord te verteren, maar het meeste van de wereldbevolking zullen de Waarheid aanvaarden, eens ze het wordt gegeven.

  Bid alsjeblieft voor moed, sterkte en de wil om te doen wat Ik vraag van jullie. Herinner hen eraan dat Ik stierf voor hen. Vertel hen dat de tijd voor Mij om terug te komen spoedig is. Troost hen door aan hen het grote Geschenk van het Nieuwe Paradijs te onthullen dat Ik zal openbaren.

  Vertel hen dat Ik zal komen om hen te redden en een einde te maken aan hun lijden.

  Jullie Jezus

   

  26-12-2012, 17:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pesjonkelen

  Pesjonkelen

  Een traditie uit de tijd van het Rijke Roomsche Leven was het pesjonkelen. Dit is een verbastering van het Latijnse portiuncula, waarmee een kleine Mariakapel aan de rand van het Italiaanse Assisi werd aangeduid. Franciscus van Assisi, grondlegger van de kapucijnen, herstelde de kapel in 1208 en ieder bezoek aan die kapel leverde een volle Portiunciula-aflaat op.


   

  Later kon de aflaat worden verkregen door een willekeurige minderbroerderskerk te bezoeken, zij het op speciale dagen als 2 augustus en Allerzielen (2 november). Ook in Tilburg kende men die traditie op deze dagen. Met name de kapucijnenkerk was een geliefde plek om te pesjonkelen, zij het in een nogal oneigenlijke vorm. De Tilburgse gelovigen gingen de kerk in, baden wat, verlieten de kerk, gingen weer de kerk in, baden wat… Telkens als men dat herhaalde werd een volle aflaat verdiend met de intentie om die op overledenen in het vagevuur toe te passen en hen daar sneller te verlossen. De kapucijnen probeerden dit ‘aflaatjagen’ te temperen. Zo werden de gelovigen verplicht ook te biechten en ter communie te gaan. Desondanks was het zo druk dat het ritueel al op 1 augustus begon en dat de kapucijnen tot middernacht de biecht hoorden. Op 2 augustus werd van vier uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds constant de communie uitgereikt. Ook het pesjonkelen ging onophoudelijk door. Deze traditie eindigde aan het begin van de jaren zestig.

   

  Dit is een artikel uit Nederland. Maar ook hier werd aan Pesjonkelen gedaan. Mijn grootmoeder ging dan in de kerk bidden en ging daarna buiten een paar keer rond de kerk en dan terug naar binnen. Mijn grootmoeder is in 1988 overleden, ik kan haar spijtig genoeg niet om details vragen. Als er iemand is die dit nog gedaan heeft of doet mag die zijn of haar verhaal doen naar claudiabaert@gmail.com

  26-12-2012, 02:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Octaaf van Litanieen van de H. Jozef - woensdag

  OCTAAF VAN LITANIEEN VAN DE H. JOZEF

   

  W O E N S D A G : Litanie van de deugden van de Heilige Jozef

   

  Heer, ontferm u over ons

  Christus, ontferm u over ons

  Heer, ontferm u over ons

  Jezus Christus, hoor ons

  Jezus Christus, verhoor ons

  God, hemelse Vader, ontferm u over ons

  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm u over ons

  God, Heilige Geest, ontferm u over ons

  Heilige Drie-eenheid, één God, ontferm u over ons

  Heilige Maria, bid voor ons

   

  Heilige Jozef, bid voor ons

  H J, wiens hart een paradijs was waarin alle deugden verborgen waren, bid voor ons

  H J, wiens geloof wonderbaar was, bid voor ons

  H J, wiens hoop onwankelbaar was, bid voor ons

  H J, wiens liefde zonder grens was, bid voor ons

  H J, die Jezus met de vurigste liefde bemind hebt, bid voor ons

  H J, die Maria een bovennatuurlijke eerbied hebt bewezen, bid voor ons

  H J, die voor uw naaste altijd een tedere liefde hebt gevoeld, bid voor ons

  H J, die niet ophield te bidden en nog bidt voor de arme zondaars, bid voor ons

  H J, wiens leven in Jezus verborgens was, bid voor ons

  H J, die in alles de wil van de Zaligmakers hebt nagestreefd, bid voor ons

  H J, die stervende hebt kunnen zeggen: hemelse Vader, ik heb al volbracht wat U mij had bevolen, bid voor ons

  H J, zo geduldig in al uw ellenden, bid voor ons

  H J, die voor rijkdom enkel vroeg om Jezus en Maria te mogen dienen, bid voor ons

  H J, trouwe navolger van Jezus’ deugden, bid voor ons

  H J, wiens heiligheid de Engelen zelf hebben bewonderd, bid voor ons

  H J, die de kloosterorden, welke u met vurigheid aanroepen in hun oorspronkelijke heiligheid van geest bewaart, bid voor ons

  H J, die de zielen van de stervenden, welke u voor patroon gekozen hebben, de liefde Gods bekomt om in te sterven, bid voor ons

   

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, aanhoor ons Heer.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons Heer.

  Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.

  Bid voor ons, H. Jozef, ons voorbeeld en beschermer.

  Opdat wij de beloften van Jezus Christus waardig worden.

   

  Laat ons bidden :

  O H. Jozef! Wij kunnen uw ware kinderen niet zijn, zonder uw deugden na te volgen; wilt u ze daarom in onze harten prenten; help ons in de bekoringen, ondersteun onze moed om de moeilijkheden, die onze kwade driften, de duivel en de wereld ons in de weg zetten, te overwinnen. Door uw en Maria’s voorspraak bij Jezus, zullen wij volharden, en na dit leven van gevaren en moeilijkheden, de beloofde kroon van uw trouwe dienaar ontvangen. Amen.

  26-12-2012, 02:27 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Nieuwe Jeruzalem -1

  Een afbeelding van het Nieuwe Jeruzalem, de Heilige Stad, met zijn grote hoge muur en 12 parelpoorten. Er staat bij elke poort een engel.
  Een afbeelding van binnen het Nieuwe Jeruzalem, de Heilige Stad (van de hemel), zoals beschrijving in de Bijbel door de apostel Johannes terwijl hij op het eiland Patmos verbleef, in Openbaring 21:6,18,21-23 en 22:1,2,17. De levensboom, bron of rivier of levend water, de gouden straten net als de gouden stad zelf en de troon van God en het Lam.

  De verschillende afbeeldingen van Gods troon zijn voornamelijk gebaseerd op de vier belangrijkste visioenen (ieder van hen is verschillend) van Gods troon die beschreven zijn in de Bijbel in Jesaja 6, Ezechiel 1 en 10, Daniel 7 en Openbaring 4 en 5.
  Er is alleen maar één beschrijving van Gods troon in de Bijbel. Elk van de profeten hebben verschillende visioenen van Gods troon en vergezellende hemelse wezens en omgevingen. Maar toch zijn er gelijkenissen.

  "Dan zul je de waarheid weten en de waarheid zal je bevrijden." Johannes
  8:32

  Openbaring 21

  Toen kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen die gevuld waren met de zeven laatste plagen, naar mij toe en zei: ‘Kom! Ik zal u de bruid, de vrouw van het lam tonen.’


  Hij bracht mij in de geest op een grote, hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, terwijl zij vanuit God uit de hemel neerdaalde, stralend van Gods heerlijkheid: zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis. De stad was omringd door een grote, hoge muur met twaalf poorten

                            

  en aan de poorten stonden twaalf engelen; op de poorten waren namen gegrift, de namen van de twaalf stammen van Israël. Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden, drie op het zuiden en drie op het westen. De stadsmuur had twaalf grondstenen met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam.


  Hij die met mij sprak, had een gouden meetstok om de stad en haar poorten en haar muur op te meten.


  De stad was gebouwd als een vierkant, even lang als breed. Hij mat haar op met zijn meetstok: twaalfduizend stadiën; lengte, breedte en hoogte waren gelijk.


  De muur van de stad was honderdvierenveertig el hoog, gemeten naar onze maat, die de engel ook gebruikte.


  De muur was gebouwd van jaspis, de stad zelf was van zuiver goud, dat blonk als glas. De grondstenen van de stadsmuur waren vervaardigd van alle soorten edelgesteente: de eerste van jaspis, de tweede van saffier, de derde van chalcedon, de vierde van smaragd, de vijfde van onyx, de zesde van carneool, de zevende van chrysoliet, de achtste van beryl, de negende van topaas, de tiende van chrysopraas, de elfde van hyacint, en de twaalfde van amethist.

  De twaalf poorten waren twaalf parels: elke poort bestond uit één enkele parel.

                               
  26-12-2012, 01:15 Geschreven door Claudia  


  25-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Simonos Petra - psalm 135
  Simonos Petra abdij op Athos

  25-12-2012, 22:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klaagliederen van Roemeens Orthodoxe Kerk
  De Klaagliederen

  25-12-2012, 21:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hymn of the Cherubim - Tchaikovsky
  HYMN of the CHERUBIM

  25-12-2012, 21:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Barbara (278pikelk)

  Dec 23, 2012

  Win!
  De engelen verzamelen zich aan de poort, wachtend op het trompetgeschal. Ze wachten op de Bruidegom en zijn bruidsjonkers om een plechtige belofte te doen; een duidelijk teken van toelating voor de Zoon om zijn Bruid op te halen. De engelen voelen de gevoelens van de heiligen, ze verlangen om de heiligen bij hen thuis te hebben. Niet veel langer zullen mijn engelen nu moeten wachten, de voorbereidsels van de Hemelse Woning zijn compleet. Er zal niets zijn om bij te voegen bij hetgeen Ik heb voorbereid voor jou, mijn Bruid. De Vader zorgt ervoor dat alle dingen in orde zijn en dat alles op zijn plaats is. Dan zal hij me zenden om mijn Bruid, waar Ik op gewacht heb en verlangt heb om bij Haar te zijn, op te halen. Herken de tekenen van mijn Bruid en realiseer je hoe dicht we zijn om verenigd te zijn. Ga ondertussen verder met je zuiveringsproces om er wit uit te zien tot die tijd. Zuiver jezelf en zet niets in de weg voor je doelstelling om schitterend witte bruidskledij te hebben zonder vlek of  rimpel.

  De Zoon was een perfect offer en Hij zal komen voor een perfecte Bruid. Het proces waar je gezuiverd wordt door de Heilige Geest is niet gemakkelijk maar de vrijheid die je krijgt door deze zuiverheid is verbazingwekkend. Wacht en zie, laat de Heilige Geest toe om je helper en je gids te zijn. Ik herinner je daar nu dikwijls aan want dit is nu het belangrijkste. Dit is waar je je zou moeten op focussen. Laat Hem toe je vlekkeloos te maken waar je je nog in zonde bevindt. Blijf in de liefde van de Zoon en laat deze liefde toe om je door de zware tijden te loodsen die eraan komen. Laat deze liefde toe om je te veranderen en je te vormen zoals klei, in wat de Vader in wat de Vader voor jou bedoeld heeft!

  De aarde is nu vol van kwaad, de Vader
  weet alle dingen. Hij is zeer bewust van Satans plannen Hij ziet alle dingen. Hij zal niet om de tuin geleid worden. Als je een voortdurende vulling van de Heilige Geest toelaat zal het kwaad van je vluchten! Beproevingen waar anderen mee geconfronteerd worden en voor hen onmogelijk lijken, zul jij alle beproevingen gemakkelijk aankunnen met volledig vertrouwen en met succes door de Ruach Hakodesh.

  Onthoud, Ik zal jullie nooit in de steek laten! Ik heb regels die Ik moet volgen. Ik kan mijn weg in je leven en in omstandigheden niet forceren. De Heilige Geest moet uitgenodigd om voortdurend in je aanwezigheid te zijn. Alle vleselijke gedachten overmeesteren hem. Deze wereld behoort nu tot het vlees en tot het kwaad, en er werd zelfs meer kwaad over jullie wereld uitgestort. Er is zelf nog meer op komst!

  Wees niet bang, mijn kinderen. Jullie bescherming is bij jullie maar jullie moeten je leven leiden omringd door deze bescherming. Leef in de Heilige Geest. Leef in de Ruach Hakodesh. Dit is wat Ik je nu altijd zal aan herinneren. Verwijder je je van mij en in je vlees en in je wereld vol kwaad en Ik kan je niet beschermen. Ik zal je nooit in de steek laten maar er zijn regels.

  Ik moet deze regels volgen tot
  dat Ik mijn schepping terug eis, want dat staat geschreven in het Woord. IK BEN HET WOORD. IK BEN de IK BEN. Ik ben het Woord die vlees geworden is, die geofferd is en verrezen. IK BEN de IK BEN. Ik ben de almachtige, de Vader, de Zoon en de Ruach Hakodesh. Alle dingen werden perfect geschapen door MIJN HAND. De schepping is nu aangetast door het kwaad. De schepping is lelijk geworden en zal nooit zijn schoonheid terughebben totdat het teruggeëist is en verzoend met de Schepper. Dit zal spoedig gebeuren mijn kinderen en jullie zullen MIJN MACHT zien DIE TOT LEVEN GEBRACHT WORDT.

  Leef nu niet in vrees mijn kinderen, vrees komt niet van mij. Leef in vreugdevol vertrouwen  dat je verlossing nabij is en spoedig zal de Schepper zich verzoend hebben met Zijn schepping. Jullie zullen de schoonheid zien die voor de zondeval was. Jullie zullen de vruchten plukken van het paradijs die perfect geschapen is voor jullie.

  Er zullen nu dingen gebeuren op jullie Aarde. Ze zullen bedoeld zijn om jullie schrik aan te jagen. Blijf in mij en onder de bescherming van mijn vleugel en wees niet bang. Je zult beschermd worden. Blijf juist in mijn liefde en leef in mijn aanwezigheid en vervang vrees door vrede en vreugde. Lees mijn Woord.
  Het is er voor jullie. Mijn WOORD IS EEN LEVEND DING en op het einde, WIN IK! Begrijp dat Ik altijd alles onder controle heb. Lees mijn Woord, IK WIN. Leef in mijn overwinning die reeds gewonnen is voor jullie. Jullie vechten een strijd die reeds gewonnen is. De overwinning is van mij en de buit van de overwinning is ook van mij. De nederlaag behoort altijd tot de vijand – hij weet dit. Hij weet dat zijn tijd kort is. Hij zal uit alle hoeken komen naar jullie, kijkend voor plaatsen van zwakheid tot hij een weet. Daarom moet je voortdurend in de Geest leven. Laat hem die zwakke plekken bedekken met zijn schild waar het kwaad niet door kan. Loop nu met je wapenrusting want spoedig zal Ik het vervangen met hemelse gewaden en je zult niet omringd worden door zijn kwaad. Wacht nu, nog eventjes.

   

   

  25-12-2012, 21:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van 278pikelk of Barbara

  Dec 22, 2012

  EEN OPROEP OM VOL TE HOUDEN
  Wanneer je rondloopt, ben Ik met jou waar je ook gaat, als je wilt dat Ik er ben. Ik kan je niet volgen als jij mij niet volgt. Ik moet uitgenodigd zijn in je leven. Als Ik niet uitgenodigd ben, kan Ik niet naar je komen. Je leven in deze laatste dagen moet nu bij mij zijn. Ik kan je niet helpen en je leiden en je van zonde weghouden en je beschermen behalve als Ik ertoe word uitgenodigd. Wanneer je vleselijk bent kan je gedrag je nobel toeschijnen maar de Vader erkent je vleselijke werken niet. Je kunt vriendelijk zijn, liefdevol en gul, maar de Vader ziet dit niet als je in het vlees bent. Al je goede werken zijn als vuile lompen voor hem als je in het vlees bent.

  De enige manier waarop je de Vader kunt behagen is door de Zoon te aanvaarden in je hart en in je leven. Laat de Zoon binnen in je leven. Niet enkel een deel van je leven – je hele leven. Al de donkere delen moeten nu verlicht worden door mijn liefde voor jullie, kinderen. Dit is zo belangrijk. Hoe meer je me toelaat de lagen van je hart af te pellen zodat ik er echt kan binnenduiken, hoe meer Ik kan zorgen dat jullie verlangens mijn verlangens zijn. Waar het vlees naar verlangt, moet het vlees soms hebben. In je vlees kun je niet vechten tegen je verlangens. Jullie hebben een veranderd hart nodig, mijn kinderen. Nodig me uit en laat me toe om je hart te veranderen. Als Ik niet uitgenodigd word en toegelaten word om verandering te bewerkstelligen in je hart, zul je geen kans hebben om de zondige verlangens van je vlees te overwinnen. Je moet deze verlangens van je vlees nu overwinnen! Je kunt dit alleen doen als Ik bij jou ben, zelfs al onderdruk je deze verlangens. Zelfs al onderdruk je het verlangen om van mijn pad af te wijken en in deze wereld. Het meestal, dat is niet genoeg. Blijf nu in mij en blijf uit je vlees. Sta me toe deze verlangens uit je vlees te nemen. Ik ben de enige weg die je moet volgen. Elke andere weg zal je leiden naar volledige leegheid. De beloning is zo groot wanneer je me volgt. Wanneer je de verlangens van je vlees volgt, is er geen beloning, alleen straf. Er is geen vreugde, geen vrede, geen veiligheid. Enkel leegheid aan het eind van de dag. Als je van de wereld bent en op dit moment in het vlees leeft, is het zo gemakkelijk om naar mij te komen.

  Keer nu terug naar mij, mijn kinderen. Mijn armen zijn open en klaar om je te aanvaarden en je te omhelzen! Wanneer je mijn liefde voor jou voelt, wanneer je werkelijk jezelf toestaat om de liefde en veiligheid van mijn omhelzing, zul je niet meer van deze warmte willen vandaan keren. Dit is de verandering die Ik maak in je hart. De wereld rond je zal zijn aantrekkingskracht verliezen, omdat je de ware liefde van je schepper hebt ervaren.

  Ik verlang ernaar om mijn schepping lief te hebben. Mijn schepping liefhebben, daarom heb Ik ze geschapen – Mij toelaten om je graag te zien. Sta me toe om de wensen van je hart te veranderen, sta me toe je te beschermen. Sta me nu toe om mijn vleugel over je te slaan als de dingen rond je op Aarde beginnen uiteen te vallen. Sta me toe om jullie door deze gevaarlijke tijden te loodsen.
  Volg me. Ik zal je nooit in de steek laten als je me uitnodigt in je leven om naast je te staan. Laat me toe en vraag me om je wapendrager te zijn. Ik houd van jullie, mijn kinderen. Spoedig zul je naar huis komen om mijn liefde voor de eeuwigheid te ervaren. Nu nog een klein beetje tijd.

  25-12-2012, 01:09 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Octaaf van Litanieen van de H. Jozef - dinsdag

  OCTAAF VAN LITANIEEN VAN DE H. JOZEF

   

  D I N S D A G : Litanie van de goede dood van de Heilige Jozef

   

  Heer, ontferm u over ons

  Christus, ontferm u over ons

  Heer, ontferm u over ons

  Jezus Christus, hoor ons

  Jezus Christus, verhoor ons

  God, hemelse Vader, ontferm u over ons

  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm u over ons

  God, Heilige Geest, ontferm u over ons

  Heilige Drie-eenheid, één God, ontferm u over ons

  Jezus, die voor onze zaligheid op het kruis hebt willen sterven, ontferm u over ons

  Heilige Maria, die in de volmaaktste liefde tot God bent gestorven, bid voor ons

   

  Heilige Jozef, die elke dag leefde, alsof het de laatste van uw leven moest zijn, bid voor ons

  H J, die zowel hebt begrepen, dat het leven op aarde ons maar gegeven is om onze zaligheid te bewerken, bid voor ons.

  H J, die uzelf op aarde voortdurend beschouwde als een pelgrim naar de eeuwigheid, bid voor ons

  H J, die de wereld hebt beschouwd als een voorbijgaande schaduw, bid voor ons

  H J, die nooit uw hart hechtte aan iets wat vergankelijk is, bid voor ons

  H J, die in uw laatste ogenblikken getroost werd door de gebeden van de Moeder der barmhartigheid, bid voor ons

  H J, die bij uw afsterven zo godvruchtig de namen van Jezus en Maria hebt uitgesproken, bid voor ons

  H J, die uw laatste ogenblikken aan God hebt opgeofferd om voor uw dienaren een zalige dood te bekomen, help ons, H. Jozef

  H J, die stervende de goddelijke Verlosser en de Troosteres van de bedrukten, voor hun zorgen hebt bedankt, help ons, H. Jozef

  H J, die als patroon van de stervenden bent aangesteld, help ons, H. Jozef

  H J, die in het uur van de dood degenen ter hulp komt, die u in hun leven aanroepen, help ons, H. Jozef

  H J, die nooit toelaat dat een van uw kinderen, een slechte dood sterft, door uw zalige dood, help ons, H. Jozef

  H J, als ons laatste ogenblik zal naderen, help ons, H. Jozef

  H J, als onze ogen de aardse dingen niet meer zullen kunnen aanschouwen, help ons, H. Jozef

  H J, als onze oren zich voor de gesprekken van de mensen zullen sluiten, help ons, H. Jozef

  H J, als ons haar door het doodzweet zullen doorweekt zijn, help ons, H. Jozef

  H J, als ons stervend hart voor de laatste maal zal kloppen, help ons, H. Jozef

  H J, als wij de laatste snik zullen geven, help ons, H. Jozef

  H J, als onze ziel, voor de opperste Rechter zal verschijnen, help ons, H. Jozef

  H J, indien onze ziel voor het vagevuur wordt verwezen, help ons, H. Jozef

   

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons Heer.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons Heer.

  Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.

  Bid voor ons, H. Jozef, patroon van de goede dood,

  Opdat wij de beloften van Jezus Christus waardig worden.

   

  Laat ons bidden :

  Help ons, o H. Jozef, alle dagen van ons leven, maar vooral in het uur van onze dood; bereid dan onze ziel om de laatste H. Sacramenten te ontvangen met een levendig geloof, een vaste hoop en een vurige liefde; wend door uw machtige bescherming de aanvallen van de duivels van ons af; laat ons sterven op uw liefderijk hart, opdat wij met u, Jezus en Maria mogen gaan zegenen, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

  25-12-2012, 00:27 Geschreven door Claudia  


  24-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Kerstverhaal

  Mijn Kerstverhaal

   

  Dit komt uit de tijd toen er nog echte stoomboten waren. Het kon in 1912 geweest zijn. Maar deze reis liep goed af. Er was een jonge man die voor de eerste keer in de keuken moest helpen. Hij was nog nooit op een schip geweest en als zijn dienst erop zat profiteerde hij ervan om eens naar de brug te gaan kijken. Daar keken ze verwondert op een keukenhulp die kwam kijken. Het was niet druk op de brug en een van de stuurmannen liep naar hem toe : Verdwaald zeker?

  Ik kwam eens een kijkje nemen. In de keuken zie je alleen het achterste van een varken, kippebillen en schaap. Ik wilde eens rondkijken.

  De stuurman lachte eens en zei : Ga met mijn complimenten maar eens naar opzichter van de hel.

  De jonge man begreep het niet direct.

  De stuurman zag het : Dat ligt in de buik van het schip, daar staan de stoommachines die met kolen worden aangedreven. De opzichter kan altijd wel wat hulp gebruiken.

  De jonge man : OK, t’ Beste nog.

  Hij ging naar de stoommachines gaan kijken. Amai, wat was dat een lawaai. En heet… het had zijn bijnaam niet gestolen: de Hel.

  Hij ging naar de opzichter. Toen de jonge man zijn verhaal had gedaan zei hij. Je dacht toch niet dat je hier zult moeten kolen scheppen. De jonge man wist niet beter en knikte.

  Nee, mijn jongen, er is volk genoeg hier. Ze hebben je naar hier gestuurd om je af te schepen. Hij keek eens op zijn horloge. Wel mijn beste het is 5 na 12 middernacht. En we zijn de 24ste december. Dat komt heel goed uit. We hebben een goddelijke geboorte te vieren. Ik zal mijn fles whisky erbij nemen en ik zal je wat bootverhalen vertellen.

  De volgende dag kwam de jonge man terug aan de brug. De stuurman zag hem en hij vroeg : Moeten scheppen zeker? Hahaha De jonge man lachtte mee en zei: Nog veel beter : kerstavond gevierd met whisky en bootverhalen. Wat keek de stuurman beteuterd!

  24-12-2012, 23:17 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zalig Kerstfeest gewenst


  Zalig Kerstfeest !!!

  24-12-2012, 22:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dringende boodschap van Jezus - Susan

  Woorden van de HEER:

  “Ik kom spoedig. Mijn Terugkeer is nu op handen.” 

  door Susan, December 21, 2012

   

  Kinderen, Ik ben het, jullie HEER. 

  Ik ben de ALMACHTIGE GOD.

  Ik ben de NEMER en BEWAARDER van lichten.

  Ik heb een grote last om te delen. MIJN Hart is gebroken. Ik verga van verdriet. Ik ben overweldigd tot het punt van groot verdriet. Jullie moeten luisteren als Ik spreek:  Ik kom spoedig. MIJN Terugkeer is nu op handen. Zo weinig mensen besteden er aandacht aan. Ze willen niet geloven dat Ik, GOD MIJN Woorden getrouw ben en dat MIJN Woorden zullen gaan gebeuren. 

  Er zullen velen verloren zijn in dit komende uur. Velen zullen MIJN Waarheid verwerpen. Velen kijken achterom naar de wereld. Ze willen niets (te maken hebben) met hun GOD. Ze hebben gekozen tegen MIJ. Ze verwijderen zich van MIJ. Ik ben radeloos, maar kan hen niet van het tegendeel overtuigen, hoewel Ik schreeuw.

  Ik spreek door MIJN mensen, MIJN boodschappers, MIJN tekenen, MIJN Woord. Al de boodschappen waren erop gericht de mensen te waarschuwen. De mensen weigeren gewoon om MIJ te geloven. Ik heb niets aan het toeval overgelaten. De waarschuwingen zijn overvloedig. Ik ben overvloedig genadig geweest in MIJN Waarschuwingen. Ik heb geprobeerd al diegenen die wilden luisteren, te waarschuwen. Ik heb gesproken door degenen van alle leeftijden, in alle naties.  Er kan niemand zijn met een excuus. Allen die ongehoorzaam waren en MIJN waarschuwende Woorden verwierpen door de verschillende middelen dat Ik heb gezonden, zullen daarvoor verantwoordelijk gehouden worden.

  Spoedig zal de wereld de realiteit van deze Woorden zien—MIJN Hart doet pijn van angst over de kinderen die zullen verloren zijn in eeuwigheid. Dit treurige uur nadert snel. Dit is een groot punt in tijd waarin MIJN Gesproken Woord zal plaatsgrijpen en de mensen zullen weten dat Ik, GOD getrouw ben aan MIJN Woord.

  Ik treuzel alleen voor diegenen die zich nog tot MIJ wenden voor de laatste overgebleven momenten dan moet Ik MIJN kinderen die trouw, gelovig en de tekens aan de wand zien, wegtrekken. Ja, het uiterst kleine aantal die niet afgeschrikt zijn door MIJ na te streven tegen de lusten van de wereld. Dit is slechts een handvol tegen de enorme zee van de mensheid. 

  Ik ben Getrouw aan MIJN Woorden en MIJN Woorden zullen nu geschieden, zoals Ik zei. Ik geef je een kans om MIJ te zoeken—geef je over aan MIJ. Ontzeg je vereniging met MIJN vijand en kom naar MIJN Kant. Ik zal niemand in de steek laten die aan MIJN kant wil komen. Jullie hebben niet veel tijd meer.

  Ik ben klaar om mijn Schitterende Heerlijkheid naar de aarde te brengen om MIJN uitverkorenen op te nemen, om ze daarheen te brengen en ze op hogere grond te zetten. Ik wil dat je voor de deur komt die nu open is, want ze zal gesloten worden voor altijd.

  Dit is jullie HEER en REDDER

  ALMACHTIGE GOD

  Philippians 2:15

  James 1:17

  Joel 2:28

  Romans 14:12

  Matthew 24:37-39

  1 Thessalonians 5:4-6

  Revelation 4:1 .

  Matthew 25:10

  24-12-2012, 22:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelukkige verjaardag, Jezus!!!

  GELUKKIGE VERJAARDAG,   

  JEZUS !!!

  24-12-2012, 18:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Woord is mens geworden...

  De heilige Geest zal over u komen

  en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen;

  daarom zal het heilige dat verwekt wordt

  Zoon Gods genoemd worden. (Lc 1:35)

   

  Maria en Jozef leven met een geheim. Er heeft een stem uit de Hemel geklonken. De zoon die zij verwachten heeft een ongebruikelijke oorsprong. Die zoon is niet de vrucht van de potentie van Jozef. Nee, Jozef is als verwekker geheel uitgeschakeld. Het is nog gekker dan wat Zacharias en Elisabet op hun oude dag gebeurt. Dit kind komt uit de hemel. Zijn oorsprong ligt in de adem Gods. Een mythische voorstelling van godenzonen? Vanuit de hemel wordt er een zoon geboren die leeft en sterft als een mens. Hij lijkt eerder op die mens die in het eerste verhaal van de bij vel op de zesde scheppingsdag te voorschijn wordt geroepen. Naar zijn beeld en gelijkenis. Een mens waarin de Hemel zijn ware gezicht laat zien. Het blijft vreemd. Legden ze godenzonen ook in een stal? Stierven zij ook aan een kruis?


   

  En het geschiedde in die dagen,

  dat er een gebod uitging van de keizer Augustus,

  dat de hele wereld moest worden ingeschreven.

   

  En zij gingen allen om te worden ingeschreven,

  een ieder naar zijn eigen stad.

  Ook Jozef ging op… met Maria zijn ondertrouwde vrouw,

  welke bevrucht was (Lc 2:1-5)

   

  Het nadeel van een overbekend verhaal is dat de lezer zich nauwelijks meer laat verrassen. Bij nader inzien is dit zogenaamde kerstverhaal een hoogst opmerkelijk bericht. Wat staat er ’s morgens te lezen op de voorpagina van alle kranten? Iedereen moet zich laten inschrijven! De hele wereld! De keizer wil zijn macht wegen. Het is van alle tijden en alle plaatsen. Een totalitair gebeuren: niemand ontkomt eraan. Van hoog tot laag. Op alle televisiezenders is het aan de orde. Extra uitzendingen. Deskundigen worden erbij gehaald om het uit te leggen. Het ene beeld schuift over het andere heen. De commentaren zijn niet van de lucht. Over wereldgeschiedenis gesproken! Iedereen heeft het erover.

  Maar dan zien we Lucas schrijven : ‘Ook Jozef ging op met Maria…’ Het lijkt even op een reportage van Man bijt hond. Een impressie van wat onder gewone burgers gebeurt. Het schijnt goede kijkcijfers op te leveren. Maar Lucas lijkt toch iets anders te willen zeggen.

   

  En het geschiedde als zij daar waren

  Dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou

  En zij baarde haar eerstgeboren zoon

  En wond hem in doeken

  En legde hem neder in de kribbe… (Lc 2:6,7)

   

  ‘En het geschiedde’, deze aanhef blijkt geen betrekking te hebben op de grote wereldgeschiedenis, waar iedereen door bezet wordt. Het is Lucas om een heel andere geschiedenis te doen. Tegen de achtergrond van dat totalitair wereldgebeuren een mini-geschiedenisje over een jong stel mensen dat een zoon verwacht. Er wordt met geen woord meer gesproken over de keizer, laat staan over de inschrijving. De dagen waar het Lucas om te doen is zijn ‘de dagen die vervuld werden dat zij baren zou’ en niet de dagen van de keizer. Alle aandacht wordt gevraagd voor de geboorte van een eerstgeboren zoon die, in doeken gewikkeld, wordt gelegd in een stal. Het milieu waarin deze eerstgeboren woon wordt geboren is het milieu van ‘schorremorrie’, naar het Hebreeuwse shor wechamor, os en ezel (Jesaja 1:3). Niet bepaald voorpaginanieuws.

   

  En de bode zei tot hen:

  ‘Vreest niet,

  want zie:

  ik verkondig u grote blijdschap

  die heel het volk ten deel zal vallen,

  dat u heden geboren is de Redder,

  welke is Christus de Heer,

  in de stad van David.’ (Lc 2:10,11)

   

  Een stille nachtwake is het niet. De Hemel laat van zich horen. Wat op aarde niet gezegd kan worden klinkt uit de mond van de bode van de Heer. Het is dezelfde bode die Zacharias in de tempel op zijn oude benen deed trillen. De heerlijkheid van de Hemel omschijnt de herders in de nacht. Heel de hemel is present om aan te kondigen dat die eerstgeboren zoon in de stal Christus de Heer is. Daar was op de aarde nooit iemand opgekomen. Dat moet wel vanuit de hemel klinken. Dit mini-geschiedenisje van dat jonge stel met dit kind blijkt te midden van wat wij gangbaar geschiedenis noemen de geschiedenis te zijn. In dat kind wordt aangekondigd wat de rebels geworden Maria krijgt te zingen: ‘Machtigen worden van tronen neergehaald en eenvoudigen verhoogd.’ Het is ‘een blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen’, niemand uitgezonderd! Niet bepaald een stille nacht, wel een heilige…


   

  En het geschiedde in die dagen…

   

  Laten wij heengaan naar Betlehem

  En laten wij zien dit Woord dat geschied is,

  Dat de Heer ons heeft bekendgemaakt. (Lc 2:1,15)

   

  ‘En het geschiedde in die dagen…’ Wie een beetje kerkelijk is opgevoed kan het begin van dit zogenaamde kerstverhaal wel dromen. Op pleinen en in kerken, aan dinertafels en bij kerststallen wordt dit verhaal waar ook maar ter wereld gelezen. Een plechtig begin is het. Echt bijbeltaal. Ook voor Lucas. Jammer dat sommige bijbelvertalingen dit ‘en het geschiedde’ hebben wegvertaald. Lucas schrijft dit niet voor niets tot driemaal toe op. Het is een oudtestamentische wijze van spreken. Lucas schrijft niet als een historicus. Maar er wil wat gebeuren! Iets dat historici niet kunnen traceren. De zin van deze aanhef treffen we aan in wat de herders tegen elkaar zeggen: ‘Laten we zien dit Woord dat geschied is.’ ‘Een Woord zien’ kan enkel in de bijbel. Er geschiedt een woord! Een woord gebeurt: hoorbaar, zichtbaar, tastbaar. Er is iets beslissends aan de hand. Iets dat een bevrijdingsgeschiedenis in gang zet. Er is een redder geboren! Dáár is het de evangelist om te doen.

   

  En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel,

  dat de herders tot elkaar zeiden:

  ‘Laten wij dan heengaan naar Betlehem

  en laten wij zien dit Woord dat geschied is,

  dat de Heer ons heeft bekendgemaakt.’

  En zij kwamen met haast

  en vonden Maria en Jozef en het kindje

  liggende in de kribbe.

  En als zij het gezien hadden

  maakten zij bekend het woord

  dat hun van dit kind was gezegd.

  En allen die het hoorden

  verwonderden zich over hetgeen hun werd gezegd door de herders;

  doch Maria bewaarde al deze woorden

  die overleggende in haar hart. (Lc 2:15-19)

   

  De herders zijn door het woord van de hemelse boodschappen in beweging gebracht. Als ware getuigen hebben zij haast. Ze komen en vinden het woord dat zij hoorden: een kind in de kribbe, het hemelse woord in een stal. Hoezeer misschien ook ontvreemdend bedolven onder rituelen van lichtfeesten, blijft het een absurd bericht dat verwondering oproept. Het hemelse bevrijdingsprogramma wordt op aarde zichtbaar.

   

  ‘Mijn zoon ben jij.

  Ikzelf heb je heden geboren doen worden.

  Vraag het van mij

  dan geef ik je de naties tot erfdeel

  tot je bezit de einden der aarde.’

  ‘Kust de zoon!’ (Ps 2:7,8,12)

   

  De tweede psalm gaat over het heersen van JHWH over alle rebelse naties der aarde – via de door hem geïnstalleerde koning op de Sion. JHWH spreekt over hem als zijn zoon die hij geboren heeft doen worden. Geen wonder dat de oude kerk deze psalm voor kerst reserveerde.

  ‘Kust de zoon!’ Het is een plechtig antieke wijze om de koning aanhankelijkheid te betuigen. Zo kust men in de Sint Pieter te Rome de teen van het beeld van Petrus.

   

  Uit : Scheurkalender van de Bijbel 2004

  24-12-2012, 18:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. 21/12

  Mijn dierbare dochter, om Mij lief te hebben is eenvoudig. Je hoeft niet onderlegd te zijn in de Heilige Schrift. Al wat je moet doen is dit :

  ROEP MIJ AAN, ZELFS IN TWIJFEL OM MIJN BESTAAN. IK ZAL JE ONVERWACHT VULLEN MET MIJN AANWEZIGHEID. JE ZULT EEN LIEFDE VOELEN ZOALS NOOIT VOORHEEN. EN DAN ZUL JE DE WAARHEID WETEN.

  Ik ben echt. Ik ben er en Ik houd van elk van jullie. Ware liefde doorboort je hart met een krachtige emotie van gehechtheid. Het is een geschenk in twee richtingen. Je zult Mij liefhebben en je zult je afvragen hoe dit kan zijn?

  Mijn Liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Helaas, diegenen die er niet naar zoeken zullen het niet vinden. Aan diegenen die nog steeds afdwalen van Mij : al wat je moet doen is Mij aanroepen, zodat Ik hun ziel kan verlichten.

  Mijn geboorte kondigde het bewijs aan van Mijn Vaders Liefde voor het menselijk ras. Hij zond Mij, jullie Redder, omwille van Zijn Liefde voor jullie.

  LIEFDE IS NIET IETS WAT JE OOIT VOOR LIEF ZOU MOGEN NEMEN. WANT HET IS DE GROOTSTE GESCHENK VAN GOD. HET OVERSTIJGT ELK ANDER GEVOEL EN KAN HET KWAAD OVERWINNEN ALS JE HET ALLEEN MAAR ZOU OMHELZEN.

  Mijn Geest van Liefde, Mijn Bescherming bedekt je in deze bijzondere tijd. Je bent de Mijne. Ik ben in jouw hart. Al wat je moet doen is Mijn Liefde toelaten dat ze jou vult omdat wanneer je dit doet zul je ware vrede voelen.

  Ik zegen jullie allen.

  Jullie Jezus

  24-12-2012, 17:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tijd voor grote veranderingen is aangebroken, voor het welzijn van allen. 20/12

  God de Vader : Mijn liefste dochter, Ik verzoek al Mijn kinderen om de Naam van Mijn enige Zoon, Jezus Christus, hoog te houden en Hem de eer te betonen die Hem onder de mensen toekomt.

  Mijn engelen in Mijn heilig Koninkrijk kondigen het aan en verheugen zich omwille van de barmhartigheid die door Mijn Zoon aan allen zal verleend worden. 

  Deze grote goddelijke gave zal gebruikt worden om de duisternis die de wereld bedekt, te overwinnen. Het zal door Mijn goddelijke tussenkomst zijn dat Ik de meeste van Mijn kinderen zal kunnen redden. 

  Deze Kerstmis, een tijd van grote vreugde wanneer jullie de geboorte vieren van de Verlosser die Ik de wereld gaf, is een keerpunt in de geschiedenis van het menselijk ras.

  Als jullie Vader zegen Ik jullie allen en geef jullie, met groot erbarmen, deze gave van barmhartigheid. Ik verzamel jullie, heel Mijn Schepping, zodat Ik jullie kan reinigen van elke twijfel, elke zonde en elke godslastering tegen de wetten van Mijn Koninkrijk.

  Deze grote zuivering van de aarde zal enige tijd vergen, maar Ik zal deze tijden van vervolging verhaasten. Jullie lijden door toedoen van corrupte regeringen, die Mijn wetten niet aanvaarden, zal moeilijk zijn maar niet al te lang duren.

  Ik zal al Mijn vijanden de tijd geven om hun ogen te openen voor de waarheid van het glorievol Paradijs dat Ik heb klaar staan om aan de wereld te onthullen.

  Verheug jullie. Prijs Mijn Zoon, want het is dankzij Hem dat Ik het Nieuw Paradijs aanbied  waar zich de heerschappij zal ontvouwen die Ik aan Hem beloofd heb.

  De tijd voor grote veranderingen is aangebroken, voor het welzijn van allen. Mijn macht zal in alle kracht en glorie getoond worden ten aanschouwen van de hele wereld.

  Ik Ben het Begin. Ik Ben het Einde. Mijn Nieuw Koninkrijk, het Nieuw Paradijs, zal eindelijk het oude vervangen. De aarde was bezoedeld door de zonde van Adam en Eva. De volmaakte schepping van de mens werd vernietigd toen de zonde een einde maakte aan de gave van onsterfelijkheid.

  Weldra zal Ik alles omkeren wat bevlekt werd door de besmetting, veroorzaakt door Satan en zijn demonen. Zij zullen niet langer meer de meesters van verleiding zijn. Ik zal nu Mijn Zoon zenden om de troon op te eisen, die voor Hem gemaakt werd.

  De strijd voor die troon is hevig, maar Mijn macht zegeviert en elk mirakel zal gebruikt worden om Mijn familie veilig terug te brengen in het goddelijk Heilig Hart van Mijn Zoon.

  Mijn kinderen, jullie zijn verloren en in smarten. Nu zend Ik Mijn Zoon om het proces te beginnen om jullie naar jullie rechtmatig thuis te brengen.

  Ik bemin jullie, Mijn lieve kinderen. Ik heb jullie nooit in de steek gelaten, ook wanneer het vergeeflijk zou zijn indien jullie zo gedacht hadden. Jullie worden nu opgeroepen. Geen mens zal uitgesloten worden van deze hemelse aankondiging. Bid, kinderen, opdat allen Mijn Zoons barmhartigheid zouden beantwoorden.

  Jullie geliefde Vader

  God de Allerhoogste

  24-12-2012, 16:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Pastor Enoc 12/12

  KOM EN DRINK UIT DE FONTEIN VAN MIJN BARMHARTIGHEID  EN IK VERZEKER JE DAT JE NIET TERUGKOMT OMDAT JE DORST HEBT. GEEF MIJ TOEGANG TOT JULLIE HART EN LAAT MIJ JE DE VREUGDE VAN EEUWIG LEVEN GEVEN!                         

  OPROEP VAN JEZUS VAN BARMHARTIGHEID

  Mijn lieve kinderen, vrede zij met jullie,

  Kom je baden in de fontein van Mijn barmhartigheid en wees niet bang, Mijn barmhartigheid is liefde en een oase van rust voor hen die er welkom zijn. Alles dat je Mij in dit heilig uur vraagt zal Ik je geven, als het goed voor je is en tot heil van je ziel strekt. De onuitputtelijke bron van Mijn barmhartigheid is de redding voor de zielen die er gebruik van maken. Mijn kinderen, geef Mij in dit uur de zondaars van de hele wereld en Ik zal ze bij Mij terugbrengen. Breng mij de stervenden en de zielen die gevaar lopen te worden veroordeeld en Ik zal zorgen dat zij niet verloren gaan.

  Geef Mij Mijn Kerk, Mijn Plaatsbekleder en Mijn Dienaren en Ik verzeker jullie dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen en geen van Mijn trouwe dienaren zal verloren gaan. Bedek je fysieke, psychologische, biologische en spirituele wezen met lichtstralen die uit Mijn liefdevolle hart komen, laat je door Mij leiden want Ik ben de weg, de waarheid en het leven en de vrede die je zoekt, zal Ik je geven.

  Mijn kinderen, doe je voordeel met de tijd die je nog rest om vergeving te krijgen voor jullie zonden en die van je familie, geef Mij in dit uur van Mijn barmhartigheid je stamboom en Ik zal al hun ellende reinigen. De bron van Mijn barmhartigheid is levend water dat de dorst lest van ieder die Mij zoekt met een oprecht hart. Kom tot Mij, allen die afgemat en uitgeput zijn en Ik zal jullie verkwikken. Kom en drink uit de fontein van Mijn barmhartigheid, en ik verzeker je dat je niet terug komt omdat je dorst hebt. Geef Mij toegang tot jullie hart en laat Mij je de vreugde van het eeuwig leven geven. Leer van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart: wandel met Mij en de vrede van Mijn Geest zal met jullie zijn.

  Mijn kinderen, mijn gebed om barmhartigheid dat ik gegeven heb aan Mijn dienares, zuster Faustina heeft grote kracht voor de redding van zielen, zeg voortdurend  en altijd: Eeuwige Vader, Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw innig geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot verzoening van onze zonden en de zonden van de hele wereld. Iedere keer dat je dit gebed zegt open je de deuren van Mijn barmhartigheid en vele zielen in gevaar van veroordeling worden gered door jullie gebed tot Mijn Vader. Daarom Mijn kinderen, bid de rozenkrans van Mijn Goddelijke barmhartigheid en Ik zal jullie Mijn vrede en Mijn redding voor de hele wereld geven.

  Mijn vrede laat Ik jullie, Mijn vrede geef Ik jullie. Heb berouw en bekeer je, want het Koninkrijk Gods is nabij.

  Jezus van Barmhartigheid.

  24-12-2012, 16:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Octaaf van Litanieen van de H. Jozef - maandag

  OCTAAF VAN LITANIEEN VAN DE H. JOZEF

   

  M A A N D A G : Vaderlijke bescherming van de H. Jozef

   

  Heer, ontferm u over ons

  Christus, ontferm u over ons

  Heer, ontferm u over ons

  Jezus Christus, hoor ons

  Jezus Christus, verhoor ons

  God, hemelse Vader, ontferm u over ons

  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm u over ons

  God, Heilige Geest, ontferm u over ons

  Heilige Drie-eenheid, één God, ontferm u over ons

  Heilige Maria, bid voor ons

   

  Heilige Jozef, beschermer van de mensen als Voedstervader van de Zaligmaker, help ons, Heilige Jozef

  Beschermer, van de goede naam van de onbevlekte Maagd, help ons H. Jozef

  B, van Maria op de reis van Bethlehem, help ons H. Jozef

  B, van de Moeder Gods in de stal van Bethlehem, help ons H. Jozef

  B, van het Kind Jezus toen het in de kribbe lag, help ons H. Jozef

  B, van de arme herders, toen zij het Kind Jezus kwamen aanbidden, help ons H. Jozef

  B, van de drie koningen op hun terugreis naar hun vaderland, help ons H. Jozef

  B, van de Zaligmaker tegen de wrede koning Herodus, help ons H. Jozef

  B, van het goddelijk Kind en van de H. Maagd in de vlucht naar Egypte, help ons H. Jozef

  B, van Jezus en Maria door uw harde arbeid, help ons H. Jozef

  B, van de Egyptenaren, door uw gebeden voor hun bekering, help ons H. Jozef

  B, van de Zaligmaker in uw terugkomst naar Galilea, help ons H. Jozef

  B, van Maria in het verlies van Jezus, help ons H. Jozef

  B, van de stervenden, door uw overlijden in de armen van Jezus en Maria, help ons H. Jozef

  B, van de zielen in het voorgeborchte van de Hel, door haar de tijding te brengen van de komst van de Messias, help ons H. Jozef

  B, van de zielen, door uw geduld in het lijden, help ons H. Jozef

  B, van de zielen, die medelijden hebben met het lijden van Jezus, help ons H. Jozef,

  B, van de zielen, die deel nemen in de droefheden van Maria, help ons H. Jozef

  B, van de zielen, die branden van liefde tot het H. Sacrament van het Altaar, help ons H. Jozef

  B,
  van de heilige kluizenaars Paulus en Antonius, door uw verblijf in Egypte, help ons H. Jozef

  B, van de priesters, door uw liefde tot Jezus, en uw ijver voor de zaligheid der zielen, help ons H. Jozef

  B, van de kloosterlingen door uw gebeden, uw verstervingen en uw ootmoedigheid, help ons H. Jozef

  B, van de maagden, door uw engelachtige zuiverheid, help ons H. Jozef

  B, van de Heilige Theresia, hervormster van de Karmelorde, help ons H. Jozef

  B, van de bejaarden, door uw lang leven, help ons H. Jozef

  B, van de echtgenoten, door de zoete vrede van uw heilig huisgezin, help ons H. Jozef

  B, van de ouders, door de last om Jezus en Maria te voeden, help ons H. Jozef

  B, van de jongeren, door uw gedurige zorgen voor het goddelijk Kind, help ons H. Jozef

  B, van de wezen, door uw tederheid voor Jezus, help ons H. Jozef

  B, van de armen, door uw diepe armoede, help ons H. Jozef

  B, van de liefdadige rijken, door uw medelijden met de ongelukkigen, help ons H.Jozef

  B, van de Christelijke Koningen, door uw koninklijke afkomst, help ons H. Jozef

  B, van de rechtvaardigen, door uw wonderbare onschuld, help ons H. Jozef

  B, van de boetvaardige zondaar, door uw verlangen naar de zaligheid van de zielen, help ons H. Jozef

  B, van de heilige Kerk, wier Patroon u bent, help ons H. Jozef

  B, van de christelijke koninkrijken, en patroon van ons vaderland, help ons H. Jozef

   

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons Heer.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons Heer.

  Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons Heer.

  Bid voor ons, H. Jozef, onze Beschermer,

  Opdat wij de beloften van Jezus Christus waardig worden

   

  Laat ons bidden :

  Almachtige God, die door een onuitsprekelijke voorzienigheid de H. Jozef hebt verkozen om de liefderijke Voedstervader van Jezus, uw goddelijke Zoon en de engelachtige begeleider van Maria te zijn, verleen ons de genade, bij U in de hemel als voorspreker te hebben, degene die wie onophoudelijk op aarde als onze voorspreker en beschermer aanroepen. Dit vragen wij U, door de oneindige verdiensten van Jezus Christus onze Zaligmaker. Amen.

   

  24-12-2012, 01:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Octaaf van Litanieen van de H. Jozef - zondag

  OCTAAF VAN LITANIEEN VAN DE H. JOZEF

   

  Z O N D A G : litanie van de H. Jozef

   

  Heer, ontferm u over ons

  Christus, ontferm u over ons

  Heer, ontferm u over ons

  Jezus Christus, hoor ons

  Jezus Christus, verhoor ons

  God, hemelse Vader, ontferm u over ons

  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm u over ons

  Heilige Drie-eenheid, één God, ontferm u over ons

  Heilige Maria, bid voor ons

   

  Heilige Jozef, zuivere Bruidegom van de onbevlekte Maagd en Moeder van God Maria, bid voor ons

  H. Jozef     , voedstervader van Jezus, bid voor ons

  H. Jozef     , beschermer van het Kindje Jezus, bid voor ons

  H. Jozef     , liefderijke gezel van Maria, bid voor ons

  H. Jozef     , vaderlijke steun van Maria, bid voor ons

  H. Jozef     , eerbiedwaardig door uw ootmoedigheid, bid voor ons

  H. Jozef     , beminnelijk om uw liefdadigheid, bid voor ons

  H. Jozef     , rechtvaardig genoemd door de Heilige Geest, bid voor ons

  H. Jozef     , door een Engel verwittigd over de menswording van het eeuwig Woord, bid voor ons

  H. Jozef     , die met Maria de eerste aanbidder was van de Godmens, bid voor ons

  H. Jozef     , die onder uw gezag een God zag, die onze broeder wilde worden, bid voor ons

  H. Jozef     , onze liefderijke voorspreker, bid voor ons

  H. Jozef     , onze trooster in alle ellende, bid voor ons

   

  Door uw onwankelbaar geloof, verhoor ons, Heilige Jozef

  Door uw vaderlijke zorgen, verhoor ons, H. Jozef

  Door uw zweet en vermoeienissen, verhoor ons, H. Jozef

  Door uw zoete en heilige dood, verhoor ons, H. Jozef

  Door de onuitsprekelijke vreugde, door Jezus die uw hart doet overstromen, verhoor ons, H. Jozef

  Door het geluk dat u meemaakt met Maria in de hemel te zijn, verhoor ons, H. Jozef

   

  Wij, die uw kinderen zijn, wij bidden u, verhoor ons, H. Jozef

  Dat u voor ons de vergiffenis van onze zonden bekomt, wij bidden u, verhoor ons, H. Jozef

  Dat u ons voortdurend aan Jezus en aan Maria aanbeveelt, wij bidden u, verhoor ons, H. Jozef

  Dat u in ons de engelen deugd van zuiverheid bewaart en vermeerdert, wij bidden u, verhoor ons, H. Jozef

  Dat u bekomt om zoals u in de armen van Jezus en Maria te sterven, wij loven u, verhoor ons, H. Jozef

   

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, hoor ons Heer.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons Heer.

  Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons Heer.

  Bid voor ons, H. Jozef, onze tedere Vader,

  Opdat wij de beloften van Jezus Christus waardig worden

   

  Laat ons bidden :

  Heer God, die de Heilige Jozef tot Voedstervader van Jezus hebt uitverkoren, en die hem met de titel van Bruidegom van de koningin van de maagden vereerd hebt, verleen ons door de verdiensteen van deze grote Heilige, de zuiverheid van het lichaam, de heiligheid van de ziel, ons dagelijks brood, de genade van een goede dood en het geluk van U in de Hemel te loven en te danken met Maria en Jozef in de eeuwigheid. Amen.

  24-12-2012, 00:24 Geschreven door Claudia  


  23-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Grote Kastijding

  HOE ZAL DE AARDE ERUIT ZIEN IN DE GROTE KASTIJDING?

  1. 1/3 VAN DE BOMEN EN GROENE GRAS ZAL VERBRAND ZIJN. BEDENK DAT 1/3 VAN DE BOMEN EN GROENE GRAS ZAL VERPULVEREN DOOR VUUR EN HAGEL VERMENGD MET BLOED.

  Openb 8:7 : En de eerste blies op de trompet. Hagel en vuur, met bloed vermengd, werden op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde verbrandde, en een derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.

  2. TIJDENS DE GROTE KASTIJDING ZAL 1/3 VAN DE ZEE BLOED WORDEN EN 1/3 VAN DE SCHEPSELEN IN DE ZEE ZAL STERVEN. BEDENK DAT 1/3 DEEL VAN DE VISSEN, EN WALVISSEN EN ALLE SCHEPSELEN UIT DE ZEE ZAL STERVEN.

  Openb 8:8-9 : En de tweede engel blies op de trompet. Het was alsof een grote berg, laaiend van vuur, in de zee geworpen werd. Een derde deel van de zee werd bloed, en een derde van de schepselen die in de zee leven, kwam om, en een derde van de schepen verging.

  3. IN DE GROTE KASTIJDING ZAL 1/3 VAN DE RIVIEREN EN BRONNEN OPDROGEN DOOR VUUR EN 1/3 VAN HET WATER ZAL BITTER WORDEN ZODAT NIEMAND ZE KAN DRINKEN.

  Openb 11-12 : En de derde engel blies op de trompet. Er viel een grote ster uit de hemel, brandend als een fakkel. Zij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster is Alsem. Een derde deel van het water werd alsem, en vele mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden.

  4. IN DE GROTE KASTIJDING, 1/3 VAN DE ZON ZAL OP AARDE VALLEN, 1/3 VAN DE MAAN ZAL OOK OP DE AARDE VALLEN EN 1/3 VAN DE STERREN ZAL OOK OP AARDE VALLEN. DEZE ZULLEN ZOVEEL MENSEN DODEN.

  Openb 8:12 : En de vierde engel blies op de trompet. Een derde deel van de zon werd getroffen, en een derde deel van de maan en een derde deel van de sterren, zodat een derde daarvan verduisterd werd, en de dag voor een derde deel geen licht meer had, en zo ook de nacht.  

  5. IN DE GROTE KASTIJDING ZAL DE BODEMLOZE PUT GEOPEND WORDEN EN DE DEMONEN ZULLEN OP AARDE VERSCHIJNEN EN ZULLEN GEZIEN WORDEN DOOR DE MENSEN. DE ANTI-CHRIST ZAL GEHOLPEN WORDEN DOOR DEMONEN OM UIT DE BODEMLOZE PUT (Hel) TE GERAKEN. DEMONEN ZULLEN LOSGELATEN WORDEN UIT DE HEL EN IEDEREEN VANGEN DIE WEIGERT HET MERKTEKEN VAN HET BEEST TE ONTVANGEN.

  - DE DEMONEN ZULLEN KWELLEN EN DE MENSEN PIJNIGEN GEDURENDE VIJF MAANDEN EN HET ZAL VERSCHRIKKELIJK ZIJN.

  Openb 9:1-10 : En de vijfde engel blies op de trompet. Ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was neergestort. Haar werd de sleutel gegeven van de put van de afgrond. Zij opende de put van de afgrond. Rook steeg op uit de put, als de rook van een grote oven. De zon en de lucht werden erdoor verduisterd. Uit de rook streken sprinkhanen op de aarde neer, en aan hen werd macht gegeven zoals de schorpioenen op aarde macht hebben. Hun werd aangezegd geen schade toe te brengen aan het gras van de aarde of aan gewassen en bomen, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd droegen. Hun werd niet de macht gegeven om hen te doden, maar wel om hen te pijnigen, vijf maanden lang; en de pijn was als de pijn die een schorpioen veroorzaakt wanneer die iemand steekt. In die dagen zullen de mensen de dood zoeken en hem niet vinden, en zij zullen willen sterven, maar de dood vlucht van hen weg.
  De sprinkhanen zagen eruit als paarden, voor oorlog toegerust. Op hun kop droegen ze iets dat leek op een gouden kroon; hun gezicht deed denken aan dat van een mens, hun haar aan dat van een vrouw en hun tanden aan die van een leeuw. Hun borstschilden leken op ijzeren harnassen, en het gedruis van hun vleugels was als het dreunen van wagens met veel paarden, die ten strijde snellen. Zij hadden staarten als schorpioenen, en ook angels; en in hun staart zat hun macht om de mensen kwaad te doen, vijf maanden lang. Als koning over hen hadden zij de engel van de afgrond; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, in het Grieks Apollyon.

  Vele andere verschrikkelijke zaken zullen zich voordoen in de grote kastijding. Je wilt niet achtergelaten worden. Bereid je voor op de opname om een vredevol eeuwig leven te hebben.

  AANVAARD JEZUS CHRISTUS NU EN LEEF IN GEHOORZAAMHEID EN HEILIGHEID 

  WORD WAKKER KERK, WEES BEROUWVOL EN KEER NAAR DE HEER TERUG EN IN INTIMITEIT MET DE HEILIGE GEEST. HIJ ZAL JE OPNIEUW ALS WIJZE MAAGD AANZIEN ALS JE BEROUWVOL BENT. ONTSTEEK TERUG HET VUUR VAN JE HART EN ZOEK DE HEER.

  OVERZICHT VAN DE GROTE KASTIJDING

  In de Grote Kastijding zal :

  · De mens zal zijn waarde verliezen en zal behandeld worden zoals dieren.

  · De mens zal opgejaagd worden zoals een prooi.

  · De mens zal de Hel op Aarde meemaken en alles zal de stank van de dood dragen.

  · De mens zal de grootste doodsstrijd, depressie en pijn zonder einde en hulp lijden.

  · Mensen zullen gebarbecued worden zoals vis.

  · De mensen die weigeren het Merkteken van het Beest te ontvangen : hun ogen zullen eruit gedrild worden terwijl ze het uitschreeuwen om te sterven.

  · Mensen zullen zoeken om overreden te worden en ze zullen lijden.

  · Er zal geen hulp meer zijn in de Grote Kastijding. Welzijnsorganisaties zullen in handen zijn van de Anti-christ en de zijnen.

  · De HEER zal wraak nemen op al degene die Zijn wegen in de steek lieten en Hij zal hen overleveren in de handen van hun vijanden.

  Jesaja 13:6-9 : Hef een klaaglied aan, want de dag van de heer is nabij, hij komt als een verwoesting door de Machtige. Daarom laat iedereen zijn handen slap hangen en ontzinkt de mensen alle moed. Zij zijn allemaal van streek, krampen en pijnen grijpen hen aan, zij kronkelen als een vrouw in haar weeën.
  Verbijsterd staren zij elkaar aan, hun gezichten gloeien als vuur. Daar komt de dag van de heer, ongenadig, een en al grimmigheid en hevige toorn, om dit land te veranderen in een woestenij, en Hij zal er de zondaars verdelgen.

  · De HEER zal de wereld straffen voor zijn kwaad en iedere mens voor zijn zondigheid.

  Jesaja 13:10-11 : De sterren en planeten aan de hemel geven geen licht meer; de zon is al bij haar opgaan verduisterd, de maan laat haar licht niet meer schijnen. Ik straf de wereld vanwege haar slechtheid, de zondaars vanwege hun misdaden. Ik maak een eind aan de trots van de hooghartigen en de hoogmoed van de geweldenaars sla Ik neer.

  · Er zal geen kans zijn om van het leven te profiteren of een plaats om in vrede te zijn. Je zult iedere dag in vrees zijn, iedere dag in kwelling en geen vrede omdat de Prins van Vrede en de Heilige Geest die vrede wekt in de ziel en ze versterkt weggenomen zullen worden met de Bruid van Christus.

  · De kinderen die boven de 7 jaar zijn die niet opgenomen werden en alle jonge mensen die niet gehoorzaam waren zullen verpletterd worden.

  Jesaja 13:16,18 ; Hun kinderen worden voor hun ogen verpletterd, hun huizen geplunderd, hun vrouwen onteerd. Met hun boog doden zij knapen, pasgeborenen schenken zij geen erbarmen, zij ontzien geen kinderen.

  · Enkel het Land van Israel zal veilig zijn.

  Jesaja 4:3-5 : Wie tot de rest van Sion behoort, wie in Jeruzalem gespaard bleef, wordt dan heilig genoemd: iedereen die in Jeruzalem bij de levenden staat opgeschreven. Wanneer de Heer het vuil van Sions dochters heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft weggespoeld in een storm van oordeel en een storm van verwoesting, dan schept de heer boven heel het domein van de berg Sion en boven degenen die er verzameld zijn een wolk bij dag, en rook met de glans van vlammend vuur ’s nachts. Want op alles zal de heerlijkheid rusten als een baldakijn,


  23-12-2012, 21:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een brief van Susan

  December 20, 2012

  Dierbare kinderen, Ik ben het, jullie Heer die jullie toespreekt:

  De tijd is gekomen om je te focussen op GOD—jullie HEER en REDDER. Er is geen andere plaats waar je heen kunt—geen andere plaats om antwoorden te vinden. De Waarheid in de wereld is uitgeput. De wereld is vol leugens en bedrog. Er is enkel verdriet, dood en verval komend over een wereld die verder ploetert van God verwijderd.

  Er staan donkere dagen te wachten. Jullie zien slechts een glimp van wat er zal komen—een wereld geleid door het kwaad: goddeloze leiders, immorele mensen, terreur door demonen ingegeven… Dat is wat er te wachten staat voor degenen die MIJN Waarheid weigeren en MIJ verwerpen als hun HEER en MEESTER en in de plaats naar MIJN vijand lopen.

  Scheur je af van de controle en leiderschap van het kwade. Enkel onder MIJN volledige HEERSCHAPPIJ en MIJN controle, die jullie Me geven door je VOLLEDIGE OVERGAVE, zullen jullie bevrijd worden van deze kwade controle. Enkel door je GEHEEL aan MIJ over te geven door een sterk verlangen in je hart om bevrijd te worden van de greep van de vijand, kan je geest en ziel aan MIJ toebehoren. En overgegeven worden aan de redding van je leven weg van een kwaad koninkrijk op aarde en een toekomst van oneindige kwelling, verwijderd van de ALMACHTIGE GOD, in de Hel.

  Jullie moeten kiezen. Wil je deel uitmaken van MIJN Eeuwig Koninkrijk of wil je de brede weg van vernietiging verder opgaan, een weg die je al volgt sinds je geboorte? Enkel jij kunt beslissen om af te stappen van de brede weg naar de Hel en je te bevrijden door naar de smalle weg te gaan, naar MIJN Eeuwig Koninkrijk.

  Er is enkel EEN MANIER om het op deze enige, smalle weg naar de vrijheid, eeuwige schoonheid—verrukking in MIJN Hemels Koninkrijk, te maken. Kom voor ME, geknield met een hart van berouw en een oprecht verlangen om MIJN Eeuwig Leiderschap en Gezelschap. Dit is waarlijk de keuze voor ALLE mensen. De meesten negeren deze keuze, vallen weg en zijn verstrooid door de wereld en MIJN vijand. De meesten worden bedrogen door tradities van de mensen en gebrek aan kennis omwille van hun rebelse harten en wensen om apart te leven van hun GOD, SCHEPPER en MIJN Instructie door MIJN Woord, MIJN Boek.

  Spoedig, zal Ik MIJN Ware kerk, ook gekend als MIJN bruid opnemen om ze in veilligheid te brengen uit deze kwade wereld terwijl de wereld zich keert naar goddeloosheid, terreur, en vernietiging van MIJN straf, terwijl Ik de wereld zijn zin laat doen: leven afgekeerd van MIJN Beschermende Hand.

  Kies om met MIJ voor eeuwig te leven en de gave van MIJN Eeuwigdurende Liefde of kies de eeuwige vervloeking.  Het leven is ingesteld voor jullie. Neem het aan. Ik kan het enkel voor jullie neus zetten. Ik kan jullie niet dwingen in Mijn Liefde.

  Voor degenen die MIJN Liefde kiezen zal er geen einde zijn aan de vreugde die ze ontvangen. Dit is MIJN Belofte—spreekt MIJN Woord niet voor zich? Spoedig zal enkel duisternis de aarde bedekken wanneer MIJN eeuwige lichten weggenomen worden—wees onder de eeuwige lichten die meekomen met hun HEER.

  Dit is de “TOEKOMSTIGE VERRUKKING” die Spreekt

  Matt 7:13

  Hosea 4:6

  Marcus 7:8

  Deuter 30:15

  Deuter 30:19

  Fillipp 2:15

  23-12-2012, 15:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hooglied


  Want zie de winter is voorbij

  de regen is over, verdwenen

  de bloemen vertonen zich op het veld

  de zangtijd is aangebroken…

  Sta op, kom, mijn liefste.

   

  Hooglied 2:11-13

  23-12-2012, 00:55 Geschreven door Claudia  


  22-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van 278pikelk

  Dec 21, 2012

  Wees op je hoede! Wees alert!

  Al mijn schapen, blijf nu bij me. Volg jullie herder in de wildernis. We zullen een pad volgen dat ons in het diepe woud brengt.

  Als mijn schappen hun ogen niet vast op mij richten, zullen ze zeker van het pad raken en zal het veel moeilijker zijn dan ooit om terug te keren.

  Neem geen enkel risico, richt nu je blik op mij. Bereid jezelf voor op wat er komen gaat. Je zult geconfronteerd worden met enige uitdagingen en jullie moeten je voorbereiden. Ik zal jullie beschermen en over je waken, maar de mensen moeten geestelijk en lichamelijk voorbereid zijn om hier voor een tijdje te zijn.

  Luister naar mijn leiding en stel hetgeen ik van je vraag niet uit. Ik kan je verzekeren dat je zult beschermd worden maar je moet me zoeken en luisteren naar mijn leiding.

  Ieders leven is van persoon tot persoon verschillen; sommige gelijkaardig, sommige niet zo gelijkaardig. Zoals het is geweest, zo zullen deze laatste dagen zijn. Sommige zullen opgeroepen worden om nu te rusten, terwijl anderen zullen opgeroepen worden om te strijden voor mij. De sleutel wordt voorbereid voor wat het ook is dat Ik van je vraag.

  Als je tijd spendeert om in de wereld rond te lopen en niet in mijn licht, zul je niet voorbereid zijn. De mensen om je heen zullen meer en meer in beslag genomen worden door deze wereld en steeds minder aandacht schenkel aan wat er zich rond hen heen afspeelt.

  Als de gebeurtenissen zich ontvouwen zullen ze rekenen op jullie regering (USA) voor informatie en zullen ze rekenen op hun regering voor hulp. Jullie regering is goddeloos en staat enkel aan de kant van Satan. Zij zullen alles doen om Satans plan te doen ontvouwen. Ze zullen je geen correcte informatie geven en ze zullen liegen tot de massa.

  Wees je daarvan bewust, mijn schapen. Niets dat jullie horen moet vertrouwd worden. Ze worden nu gecontroleerd door het kwaad en dit is al decennia lang aan de gang. Het is alleen dat het nu een heel nieuwe hoogte heeft bereikt. Vele mensen worden zo in beslag genomen door hun eigen kleine wereldje dat ze blind zijn voor het kwaad dat jullie natie en jullie wereld overneemt. Dit is Satans plan. Als hij je kan laten denken aan jullie wereldse verlanglijstje dan richten jullie je ogen niet op wat er werkelijk aan de gang is.

  Het is uiterst gemakkelijk voor Satan om het kwaad te doen voortduren en niemand stelt het in vraag. Wat vroeger taboe was is nu eerbaar en wat vroeger eerbaar was is nu taboe. Dit is de manier waarop hij de verlorenen hypnotiseert. Satan was zeer geduldig voor een heel lange tijd, maar nu ziet hij dat zijn tijd ten einde loopt. Hij versnelt de dingen in ijltempo nu.

  Geloof niets wat je ziet of hoort of leest in jullie media. Alle media worden nu gecontroleerd door Satan. Alles wat jullie zien of horen moeten jullie testen ten overstaan van mijn woord en vraag de Heilige Geest om onderscheidingsvermogen. Laat jullie niet misleiden.

  Jullie moeten op de waarschuwingen letten van de zieners en de zieners moeten letten op hun eigen waarschuwingen die van mij komen. Houd jullie gedachten vrij van al de rommel die Satan blijft gooien naar jullie en focus op mij. Ik zou moeten 100% zijn van jullie focus, 100% van de tijd. Laat me bij jullie zijn in alle dingen. Ik houd van jullie, mijn kinderen, mijn bruid die haar reinigt en spoedig zal mijn Vader toelaten dat Ik haar haal. Niet lang meer, mijn bruid. Ik verlang naar een zuivere bruid zo wit als sneeuw. Laat de Heilige Geest toe om in je hart te werken om je toe te wijden en je te zuiveren. Jullie zullen de vrijheid liefhebben die komt van mijn zuiverheid in jou.

  Wees alert en herken al de tekenen die geschreven staat in mijn woord als ze nu zich ontvouwen. Herken mij in de tekenen die van mij komen en herken Satan in de tekenen die van hem komen.

  Het zal nu niet lang meer zijn. De Vader is de plaats die Ik voor jullie heb voorbereid aan het keuren. Hij zal zeker spoedig toelating geven om mijn bruid naar huis te brengen. Spoedig, mijn kinderen, wees geduldig.
  Spoedig, spoedig, spoedig…

  22-12-2012, 23:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gianna, gered van abortus


  GIANNA, gered van abortus

  De film “October Baby” die in de maand maart 2012 uitgebracht werd in de Verenigde Staten vertelt het verhaal van Hannah, een overlevende van abortus. Hij is geïnspireerd op het aangrijpend  getuigenis van Gianna Jessen. De stem van een overlevende die activiste is geworden.

  Mijn naam is Gianna Jessen. Ik ben 25 jaar. Ik ben geaborteerd, maar ik ben niet dood. Mijn biologische moeder was 17 jaar en zes en een halve maand zwanger toen zij zich richtte tot “Gepland Ouderschap” (Planned Parenthood) in Californië, de grootste abortuskliniek ter wereld, waar men haar een abortus aanraadde met “salin tardif” (zoutoplossing bij een vergevorderde zwangerschap).  Hierbij injecteert men een zoutoplossing in de baarmoeder van de moeder. Het kind neemt die oplossing in zich op wat het verbrandt en de moeder bevalt van een dood kind binnen de 24 uren.

  Dat is mij overkomen! Ik heb 18 uren in deze oplossing gezeten en ik ben levend ter wereld gekomen op 6 april 1977 om 6 uur ‘s morgens in de abortuskliniek van de Staat te Los Angeles.

  Er waren in de kamer jonge vrouwen die juist hun injectie gekregen hadden en die wachtten om te bevallen van hun dode kind. Toen zij mij zagen, voelden zij de gruwel van de moord.


  De “levendgeborenen” beschermen

  Een verpleegster riep een ziekenwagen en liet mij overbrengen naar een ziekenhuis. Gelukkig voor mij, was de dokter die mij moest aborteren nog niet in de kliniek. Ik was vroeger gekomen, zij verwachtten mijn dood niet voor 09.00 u. Het is werkelijk een wonder, want tot in 2002 ruimde  men, in mijn land, de overlevenden van een abortus uit de weg door wurging of verstikking, ofwel liet men ze eenvoudigweg sterven.

  Maar sinds 5 augustus 2002, heeft president Bush de wet ondertekend voor de “bescherming van de levendgeborenen” opdat dit zich niet meer zou herhalen.

  Iemand heeft gezegd dat ik een “gemiste abortus” was! Ik werd gered door de macht van Jezus Christus, Heer der Heren; ik had blind moeten zijn, verbrand… ik had dood moeten zijn en ik leef! De geneesheer die belast was met mijn abortus heeft mijn geboorteakte moeten ondertekenen!

  Dus, ik weet wie hij is en wie mijn papieren ook maar wil nakijken kan er lezen: “geboren na een abortus met zoutoplossing”.  O, zij hebben niet gewonnen!


  Dank U, mijn God, voor het leven!

  Ik ben drie maanden in het ziekenhuis gebleven. Er was niet veel hoop, want ik woog slechts 900 gram. Eén van de artsen heeft mij gezegd dat ik een groot verlangen had om te leven en dat ik daar voor vocht. Vervolgens verliet ik het ziekenhuis en werd toevertrouwd aan adoptie. Door het gebrek aan zuurstof tijdens de abortus, had ik een hersenverlamming. Het enige wat ik kon doen was uitgestrekt blijven liggen. Mijn adoptiemoeder werd ingelicht dat ik niet zou kunnen kruipen noch lopen, of toch heel moeilijk. Dank zij het gebed en de ijver van mijn moeder, en zoveel andere mensen, heb ik geleerd om te zitten, op handen en voeten te lopen en mij rechtop te zetten. Ik liep, door mij te behelpen met een looprek en een orthopedische voogd voor de benen, tot de leeftijd van vier jaar.

  Ik volgde verder de kinesitherapie en dank zij vier chirurgische ingrepen, kan ik vandaag zonder hulp lopen. Dat is niet altijd gemakkelijk, want ik mank. Soms val ik, maar sinds de leeftijd van 19 jaar, heb ik geleerd om elegant te vallen. Ik ben dankbaar voor mijn hersenverlamming omdat die mij in staat stelt om helemaal afhankelijk te zijn van Jezus. Ik ben gelukkig dat ik leef, ik die bijna dood was. Elke dag opnieuw dank ik God voor het leven.

  Ik spreek in hun naam

  Ik heb andere abortusoverlevenden ontmoet. Enkele maanden geleden heb ik Sarah ontmoet die twee jaar is. Ook zij heeft een hersenverlamming opgelopen, maar de diagnose is niet rooskleurig. Zij is blind en heeft ernstige aanvallen. De geneesheer heeft de zoutoplossing niet enkel in de moeder geïnjecteerd, maar ook in de kleine Sarah die het product in haar hoofdje heeft gekregen. Wanneer ik spreek, dan spreek ik niet alleen voor mij, maar voor de andere overlevenden zoals Sarah, en voor hen die niet kunnen spreken…

  Vandaag is een kind een kind wanneer het ons uitkomt. Men spreekt over weefsel of iets anders wanneer het niet het goede moment is. Een kind is een kind wanneer er een bevalling plaatsvindt op twee, drie, vier maanden. Een kind wordt weefsel genoemd of een cellenmassa wanneer de abortus gebeurt bij twee, drie, vier maanden. Waarom? Ik zie het verschil niet. Wat denken jullie?

  De rechten van het kind om geboren te worden

  Ik heb onderzoek verricht en ik weet dat diegene die geprobeerd heeft mij te aborteren, de grootste keten van abortusklinieken in de Verenigde Staten bezit. Enkele jaren geleden het ik één van zijn interviews gelezen waarin hij zegt: “Ik heb meer dan een miljoen kinderen geaborteerd en beschouw dat als mijn passie.” Er staat een zin gegraveerd in het plafond van een gebouw van het Parlement van Californië: “Wat moreel fout is, is niet politiek correct.”

  Abortus is moreel fout. Ons land is bezig het bloed van onschuldigen te vergieten. Ons land is bezig zijn toekomst te vermoorden. Alle leven heeft een waarde. Elk leven is een geschenk van onze Schepper. Wij moeten de gaven die ons gegeven worden ontvangen en bewaren.  Wij moeten de gave van het leven eerbiedigen.

  Nu voel ik mij verplicht jullie te zeggen dat indien abortus alleen maar de rechten van de vrouw beoogt, hoe staat het dan met die van mij? Geen enkele feministe heeft op die dag voor mijn rechten betoogd en mijn leven zou uit de weg geruimd worden in naam van de rechten van de vrouw!

  Vandaag kom ik jullie spreken over die wet ten gunste van de bescherming van het leven. Ik wil spreken in naam van kinderen die dood zijn en voor hen die ter dood veroordeeld zijn.

  Wanneer de vrijheid van een groep burgers zonder verdediging verkracht wordt, zoals dat het geval is voor de kinderen die moeten geboren worden, voor de pasgeborenen of de gehandicapten die men ook “de gebrekkigen” noemt, dan begrijpen wij dat onze vrijheid als Natie en als Individu in groot gevaar verkeert.

  (vertaling uit « Feu et Lumiere », tijdschrift van de Communauté des Béatitudes)

  22-12-2012, 23:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van 278pikelk

  Dec 20, 2012

  Blijf nu standvastig mijn boodschappers. Verspreid jullie niet van Mij, mijn schapen. Net nu we moeilijke tijden krijgen, geef je zo gemakkelijk op? Blijf nu bij mij door deze dingen, mijn kind. Dit is voor MIJ! Er is geen glorie hier op deze Aarde, geen glorie tot de Hemel komt. Blijf op schema en blijf jullie boodschappen meedelen, mijn boodschappers. Velen komen tegen je op nu. Blijf standvastig in mij. Wees niet bang voor wat er komt. Satan valt aan uit iedere hoek; wees klaar – wees alert!

  Niets is niet zoals het hoort te zijn. Niets is niet zoals het is geschreven. Breng mijn boodschappen zo vaak als Ik vraag. Luister naar mijn stem en breng mijn boodschappen. Krimp niet ineen en faal niet om te brengen wat Ik tot je spreek! Wees bereidwillig en gehoorzaam met heel je hart. Deze tocht zal nu moeilijker worden. Ik zal je bescherming zijn en mijn licht zal op je schijnen. Hou nu je gezicht omhoog naar Mij gericht en maak je klaar.

  Blijf in mijn Woord en KIJK NAAR MIJN TEKENEN als ze uitgestort worden over jullie. Je bereidwilligheid is een gave en je kunt ze niet teruggeven. Wanneer de aarde beeft en meer vuur op jullie Aarde komt, zal jouw stem degene zijn die velen zullen horen. Krimp niet ineen want nu zal de tijd voor jou aanbreken. Wees afgestemd op mij en gehoorzaam mij. Denk nooit dat je genoeg gedaan hebt, omdat zolang je met me bent, kun je altijd meer doen!

  Bereid je nu voor op de oorlog. Ik zal je overeind helpen wanneer je begint te vallen. Jouw woorden komen niet van jou en ze moeten gedeeld worden. Verspreid het woord van mijn snelle terugkeer voor mijn Bruid.
  Mijn schapen moeten voorbereidselen treffen. Krimp niet ineen, denk niet ‘genoeg is genoeg’. Leef in mij en in mijn licht en wees niet bang. Je zult velen hindernissen tegenkomen op jullie weg, mijn boodschappers; werk je erdoor. IK BEN AAN JULLIE KANT. Werk je doorheen hindernissen en BRENG MIJN BOODSCHAPPEN en jullie zullen rijkelijk beloond worden.

  Het is gemakkelijk geweest tot nu, maar spoedig zullen de dingen niet zo gemakkelijk meer zijn. Ik zal manieren tonen voor jullie, mijn kinderen, maar jullie moeten vasthoudend zijn, jullie mogen niet opgeven!

  NU is het DE MEEST DRINGENDE TIJD voor MIJN BOODSCHAPPEN dat ze VELEN BEREIKEN!

  Geef niet toe, marcheer nu met mij, voorwaarts. Er is Glorie in mijn overwinning en je zult delen in deze Glorie, mijn boodschappers.
  Krimp niet ineen, wees niet bang. Gehoorzaam mij en geef mijn boodschappen door als ze tot jou komen. Stel het niet uit. Vele boodschappen komen nu naar mijn boodschappers. Ik sta bij jullie, mijn uitverkorenen; STEL mijn autoriteit NIET IN VRAAG. Ik ben altijd in controle, hoe slecht de omstandigheden er ook lijken uit te zien. Krimp niet ineen, wees niet bang.

  Ik ben het die je de WIL en Kracht verschaft om verder te doen. Aanroep mij, kom naderbij en jullie zullen sterk zijn in mij. Gebruik de middelen naar waar Ik je leid. Wees je overal van bewust en neem niets voor lief aan. VERHOOG JULLIE BEWUSTZIJN van de dingen naar waar Ik jullie leid. Let op – geen detail is onbeduidend.

  Je moet me voortdurend zoeken; anderen vertrouwen om je onderscheidingsvermogen en leiding. Wees niet egoistisch met de informatie die Ik geef. Deel ze. Doe nu zo verder, strijd voor mij. Blijf bij me en Ik zal je vele dingen tonen. De tijden zullen moeilijk worden maar Ik zal je nooit in de steek laten. REKEN OP MIJ – VERTROUW OP MIJ!

  22-12-2012, 22:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik stierf voor jullie. Daarom moeten jullie Mij nu vertrouwen. 19/12/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet je waarschuwen dat de kritiek zal toenemen op jou en op Mijn woord dat jou in deze tijd gegeven wordt.

  Jij moet niet toelaten dat afleidingen of twijfels je tegenhouden om elk woord dat Ik jou geef, mee te delen. De mens moet nooit twijfelen aan de profetieën die sinds de dag van Mozes verkondigd werden. Niet een profetie bevat onwaarheden.

  Keer jullie niet af, nu Ik aan de wereld de geheimen en Mijn plannen voor de mensheid openbaar, die jullie tot nu toe niet kenden. Want Ik stel jullie nu vele dingen voor die zullen komen en waarvan jullie, Mijn leerlingen, op de hoogte moeten zijn zodat jullie niet nalaten jullie voor te bereiden op Mijn glorierijke Wederkomst.

  Laat toch niemand voor zichzelf de gave weigeren van het eeuwig leven dat Ik breng.

  Diegenen onder jullie die zo gelukkig zullen zijn om het Nieuw Tijdperk binnen te gaan wanneer Hemel en Aarde één worden, moeten het pad van waarheid volgen.

  Nu is het de tijd voor jullie geloof in Mij, jullie Redder, om waarlijk op de proef gesteld en getest te worden. Spoedig zullen jullie bedreigd worden om Mijn boodschappen te verwerpen. Er zal geen moeite gespaard worden om jullie te dwingen Mijn woord af te wijzen en de waarheid te bestempelen als een ketterij.

  Richt jullie gedachten nu op Mijn geboorte. Op de Leer die Ik aan de mensheid gaf zodat zij konden leren hoe hun zielen voor te bereiden. Op het offer gebracht door Mijn dood op het kruis om zielen te redden. Ik stierf voor jullie. Daarom moeten jullie Mij nu vertrouwen.

  Ik ben het Licht, dat neerschijnt op het pad dat jullie moeten volgen. Aan elke kant van die weg, zullen boze geesten aan jullie trekken, jullie kwellen, proberen om jullie terug te laten gaan op dezelfde weg vanwaar jullie kwamen, de duisternis in. Zij zullen dat doen door de beschimpingen van anderen die jullie uit elkaar zullen trekken omwille van jullie trouw aan deze boodschappen.

  Jullie moeten in stille meditatie blijven, Mijn woord lezen en Mijn Tegenwoordigheid voelen.  Sta Mijn Heilige Geest toe jullie harten te bedaren en voel Mijn Liefde die jullie omhult.  Wanneer jullie pijn toeneemt, omwille van deze zending, weet dan dat jullie in volle vereniging zijn met Mij, jullie Jezus.

  Geef nooit op. Weiger nooit Mijn hand van barmhartigheid. Sta Mij toe jullie te omarmen om jullie de nodige moed te geven om verder te gaan op deze reis met Mij tot op de dag dat Ik kom om jullie te belonen.

  Jullie geliefde Jezus

  22-12-2012, 21:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Satan zal tijdens Mijn Heerschappij gebonden worden en zal Gods kinderen niet langer misleiden. 18/12/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, de wereld moet weten dat het tijdperk van vrede het hoogtepunt zal zijn van Mijn belofte, waar Ik zal regeren over de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

  Dat zal een geestelijk Rijk zijn en Mijn Kerk, het Nieuwe Jeruzalem, zal in vrede zijn en Mijn woord zal in alle naties gehoord worden.

  Satan zal tijdens Mijn heerschappij  gebonden worden en zal Gods kinderen niet langer misleiden. Dit rijk zal niet symbolisch zijn, maar één waar de Boom des Levens liefde en vrede zal uitademen, zodat al diegenen die gezegend zijn om van Mijn Nieuw Paradijs te genieten de dood niet meer zullen kennen, zelfs niet wanneer Satan zal losgelaten worden, zij het voor een korte tijd op het einde van die periode.

  Mijn plan is overeenkomstig de Wil van Mijn Vader en niemand heeft het recht de Wil van God te weigeren.

  Vergis jullie niet; jullie moeten het woord van God aanvaarden dat opgetekend staat in Mijn Vaders Boek, want indien jullie dat niet doen zullen jullie misleid worden wat betreft de profetieën die aan de mensen gegeven werden sinds de tijd begon.

  Volg alleen Mijn pad. Aanvaard Mijn beloften. Twijfel niet aan Mij, want dan zullen jullie Mij beledigen. Ofwel aanvaarden jullie Mij als jullie Redder en vertrouwen jullie Mij ten volle, of helemaal niet.

  Mijn woord is de waarheid. De waarheid zal, indien aanvaard door elke levende ziel, de sleutel zijn tot vrijheid en tot de poorten van Mijn Nieuw Paradijs.

  Jullie Jezus

  22-12-2012, 21:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Vlammen van Barmhartigheid zullen weldra, zoals Tongen van Vuur, neerdalen op elke ziel. 18/12/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd voor elk van Mijn volgelingen om te begrijpen dat Mijn barmhartigheid moet aanvaard worden zonder vrees.

  Ik kom niet om Gods kinderen te schaden of te oordelen tijdens de Waarschuwing. Ik kom enkel om hen voor te bereiden door hun de waarheid te openbaren in hun harten.

  Alleen door in Mijn Liefde en goddelijkheid te vertrouwen kunnen jullie  werkelijke vreugde en vrede voelen. Indien jullie toestaan dat vrees jullie harten omklemt, zullen jullie niet in staat zijn Mijn gave te aanvaarden. Wees blij, want Ik bemin jullie allen.

  De tijd om Mijn geboorte te vieren is belangrijk, nu steeds minder landen Mijn Naam verdragen. Wanneer jullie Mijn geboorte vieren, erkennen jullie je eigen redding.

  Ik heb jullie de gave van vrijheid geschonken. Deel nu de waarheid met anderen zonder vrees in jullie harten.

  Wanneer voor de hele wereld de tijd komt om getuige te zijn van de openbare gebeurtenis van Mijn Tweede Komst, zullen jullie spijt hebben Mijn woord niet te hebben verspreid aan verloren zielen.

  Alstublieft, maak jullie harten en zielen klaar zodat zij kunnen gezuiverd worden in afwachting van Mijn belofte om terug te komen. 

  Gebruik die tijd om te bidden. Breng tijd door met jullie familie en met hen die jullie dierbaar zijn. Help hen die verontrust zijn in lichaam en geest.

  Mijn vlammen van barmhartigheid zullen weldra, zoals tongen van vuur, neerdalen over elke ziel. Jullie moeten niet in vrees verstarren of bezorgd zijn. Al wat Ik jullie vraag is te allen tijde klaar te zijn.

  Jullie Jezus

  22-12-2012, 21:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al diegenen die abortus stimuleren en die verantwoordelijk zijn voor de introductie ervan, zijn schuldig aan doodzonde. 18/12/2012

  De Maagd Maria : Mijn lief kind, de heiligste schepping van Mijn geliefde Vader, het leven van die kleine baby’tjes in de moederschoot, wordt over de gehele wereld miljoenenmaal gedood.

  De duivel heeft regeringen in alle delen van de wereld beïnvloed om er zeker van te zijn dat abortus niet alleen aanvaard wordt, maar dat het als iets goeds zal beschouwd worden.

  Hoeveel tranen worden er nu in de Hemel vergoten? Alle engelen en heiligen buigen hun hoofden van verdriet.

  Gods kinderen zullen in grote aantallen vernietigd worden wanneer de tijd van de grote rampspoed begint.

  Oorlogen, hongersnoden, moorden en zelfmoorden zullen toenemen. Het is de zonde van abortus echter die, meer dan eender welke andere zonde, de toorn van Mijn Vader oproept.

  Landen die abortus verschonen zullen zeer te lijden hebben door de hand van God. Hun landen zullen wenen wanneer hun straf duidelijk wordt. Al diegenen die verantwoordelijk zijn voor de invoering van zo’n gemene daad zullen veel gebed nodig hebben.

  Mijn kind, het is belangrijk dat iedereen Mijn Heilige Rozenkrans bidt elke vrijdag tot en met  de laatste week van januari 2013 om de verspreiding van abortus te stoppen.

  Elk in de moederschoot vermoorde kind wordt een engel in het Koninkrijk van Mijn Vader.  Zij bidden elke dag voor elke moeder die welbewust en zonder aarzeling tussenbeide komt om een eind te maken aan het leven van het kind in haar schoot. Hun gebeden worden gebruikt om de zielen van hun moeders te redden. 

  Al diegenen die abortus stimuleren en die verantwoordelijk zijn voor de introductie ervan zijn schuldig aan doodzonde.

  Bid, bid, bid voor deze zondaars want zij hebben Gods barmhartigheid groot nodig.

  Jullie geliefde Moeder

  22-12-2012, 21:10 Geschreven door Claudia  


  20-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De deuren van Gods koninkrijk sluiten zich op 21/12/2012
  De deuren van Gods Koninkrijk sluiten zich op 21 december 2012 om middernacht!!!!
  Verzoen je met God nu je nog kunt!!!

  20-12-2012, 23:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van 278pikelk

  Dec 18, 2012

  Is het concept zo eenvoudig dat zelfs de grootste breinen versteld staan door zijn simpelheid? De wet werd uitgevaardigd voor jullie Menselijk ras, want ze kon het niet bereiken door haar vlees. Ze zijn niet in staat de wet te volgen – ze kunnen inderdaad het zeker volgen als ze niet een van de tien geboden breken, maar hebben ze nooit een zondevolle gedachte? Worden ze nooit boos, hoogmoedig, egoistisch of jaloers? De lijst kan langer worden. Je kunt nooit iemand vermoord hebben, nooit overspel gepleegd hebben, nooit iets gestolen hebben, maar IK VERZEKER JULLIE, JULLIE HEBBEN GEZONDIGD tegen de Vader!

  Soms zie je je eingen zonden niet. Waarom moeten we terugkeren naar de wet waarvan Ik jullie bevrijd heb? De Mensenzoon stierf op het kruis. Waarom? Zodat jullie nog altijd een slaaf van de wet zou zijn? Nee, de wet is volledig noodzakelijk omdat het jullie fouten toont. Het toont dat jullie een Redder nodig hebben. Wanneer jullie proberen de wet te volgen, ben je vleselijk. Wanneer jullie gevuld zijn en leven met de Ruach Hakodesh (= Heilige Geest), volgt hij niet automatisch zijn eigen wet? Kunnen jullie niet inzien dat de Vader 100% Heilig is en niet kan kijken naar werken gedaan in jullie vlees? Hij kan niet kijken op jullie menselijke werken, zelfs al zijn ze gedaan volgens jullie menselijke perfecties! De enige manier dat jullie zichtbaar zijn voor de Vader is door een sluier van het bloed van Zijn Zoon, en door dat bloed schijnen jullie wit als sneeuw. Er is niets, niets, niets dat jullie kunnen doen in jullie vlees om de Vader te behagen!

  Jullie zoektocht zou moeten zijn in het toestaan van de Ruach Hakodesh in je te doen leven. Laat de wet toe geschreven te staan op jullie hart. De Heilige Geest kan jullie helpen een vlekkeloos leven te leven wanneer jullie hem toelaten de verlangens van jullie vlees te doden. Je zult automatisch onder zijn wet leven wanneer jullie hem toelaten de verlangens van jullie vlees te doden. De Ruach Hakodesh is een heer. Hij werkt zorgvuldig in ons om ons te brengen waar hij wil wat ze zijn. We moeten ons overgeven aan hem want anders kan hij niet in ons werken. We moeten ons voeden met het Woord. Dit is hoe we de poorten openen voor de Ruach Hakodesh om in ons te werken.

  Jullie moeten jullie voortdurend overgeven aan hem en hem laten werken aan een nieuw hart in jullie. Hij zal jullie verlangens veranderen  -- hij zal de verlangens van je vlees onderdrukken en hij zal de verlangens van je vlees in een verlangen naar zijn aanwezigheid. Struikel niet in het proberen van Gods wet te volgen in jullie vlees. Jullen zullen enkel fallen en als je in staat bent zijn wet te volgen, zal het zekel niet in gedachte, woord en daad zijn! Zelfs als jullie in staat waren om enkele van zijn wetten te houden, hij ziet het niet, hij ziet geen werken gedaan in het vlees.

  De Vader ziet mensenharten, hij ziet in de diepte van jullie hart en al je goede werken gedaan in het vlees zijn als vuile lompen voor hem. De Ruach Hakodesh is een gave – een gave dat blijft geven! Laat hem werken en laat hem voortwerken, dat is een goede zaak in jullie leven. Wanneer jullie verleid worden, en zullen zullen verleid worden, is hij de eerste plaats waar je heen moet lopen. Hij kan jullie begeleiden bij iedere adem en iedere stap die je zet.
  Je moet hem gemakkelijk door je laten stromen. BLIJF IN HET WOORD! Bid in de Geest. Blijf dankbaar in alle omstandigheden. Draag je hart naar hem. Laat hem je enige gids zijn. Als je faalt en je geeft toe aan je vlees, doe hem dan geen verdriet aan door je te wentelen in je eigen menselijke schuld. Keer onmiddellijk naar hem terug, heb berouw en geef jezelf over aan hem, laat hem je herstellen. Onthoud, hij kan dit enkel doen in je leven wat je hem laat doen. Als je niets vraagt kan hij geen veranderingen in jou bewerken. Als jullie opereren in jullie vlees dan zijn jullie NIET beschermd. Blijf niet in je vlees rondlopen, mijn kinderen. Geef jullie met berouwvolle harten over aan de Ruach Hakodesh. Hij kan en zal jullie veranderen, hij zal je verfijnen, maar je moet hem laten doen. Streef naar hem, blijf in hem en laat zijn licht toe je te gidsen.


  20-12-2012, 23:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De macht van de dood over de mensheid zal uiteindelijk vernietigd worden. 17/12/2012

  Mijn dierbare dochter, de dag dat Ik kom om Mijn Erfenis, Mij beloofd door Mijn Vader terug te eisen, zal er plots zijn.

  Terwijl Ik de hele mensheid voorbereid op deze grote gebeurtenis zal de dag onverwacht komen. DE TIJD VOOR HET BEEST OM WEGGEWORPEN TE WORDEN IN DE AFGROND IS NABIJ, EN DAN ZULLEN DE TWAALF NATIE GENIETEN VAN VREDE EN EENHEID.

  Gedurende deze tijd zullen de heiligen in de Hemel en al degenen die stierven in Mijn Gunst verheven worden met de rechtvaardigen die de Beproeving zullen overleven. Allen zullen verrijzen en de Gave van perfecte lichamen gegeven worden, die de dood die de mensheid kent sinds de zonde van Adam, zal overwinnen. Ze zullen genieten van vrede en voorspoed onder Mijn Geestelijke Heerschappij tot Mijn Koninkrijk aan Mijn Vader wordt overhandigd.

  Dit zal de eerste opstanding zijn en zal gevolgd worden door een duizendjarige heerschappij van perfecte harmonie volgens de Goddelijke Wil van Mijn Vader.

  Gedurende deze tijd zullen zondaars die Mij ontkennen lijden. De Tweede Opstanding is niet gekend door de mensheid, noch zijn de details geopenbaard aan iemand anders dan aan de profeten Daniel en Johannes de Evangelist.

  Deze geheimen zullen met tijd geopenbaard worden, want ze zijn nu niet door jullie gekend te zijn.

  De Kracht van God zal zich manifesteren wanneer de strijd om zielen te redden zal slagen. De macht van de dood over de mensheid zal uiteindelijk vernietigd worden. Dit is Mijn Belofte. Ik zal de profetieen vervullen die door Mijn Vader zijn vastgelegd.

  Degenen onder jullie die verward zijn, wees niet bang. Alles is nu in Mijn Heilige Handen, maar wees er zeker van dat het enige wat telt de vergeving van zonde is. Dit is wanneer jullie allen Mij om de Gave van Verlossing vragen. Zo simpel is het.

  Jullie liefde voor Mij zal de Gave van Leven opleveren. De dood, zoals je die kent, zal niet opnieuw controle of macht over je hebben. Jullie toekomst is iets om te verwelkomen met vreugde in jullie harten want het is het grootste Geschenk van God en enkel de verdienstelijke zielen zullen dergelijke rijkdom nagelaten worden. Wees in vrede. Vertrouw op Mij. Houd van Mij. Dat is alles wat er telt.

  Jullie Jezus

  20-12-2012, 22:07 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik breng hoop. Ik breng Barmhartigheid. Ik breng redding. 16/12/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn leerlingen geen angst teweegbrengen in de harten van hun vrienden en families door Mijn Boodschappen aan jou in deze tijd.

  Ik kom in deze tijd tot jullie allen om met jullie te spreken vanuit de Hemel met de bedoeling jullie  voor te bereiden. Ik doe dat met liefde en vreugde in Mijn Hart.

  Ik kom om hen die in Mij geloven te helpen zodat zij klaar zouden zijn om Mij te ontvangen  in de staat van genade die vereist is om met Mij in Mijn Koninkrijk te heersen.

  Ik kom eveneens met een dringend verzoek voor hen die de bedoeling van Gods Schepping niet begrijpen, in het bijzonder die zielen die menselijke redeneringen gebruiken om alles in hun leven te verklaren. Zij geloven alleen in wat zij kunnen zien of aanraken. Diezelfde zielen zullen leugens aanvaarden van hen die zij als te respecteren mensen beschouwen in hun gemeenschappen en naties. Hoe gemakkelijk worden zij voor de gek gehouden door de leugens van mensen en hoe zwak zijn zij in hun afwijzing van de Waarheid van hun Schepping.

  Mijn taak is het jullie allen te helpen. Niet te bedreigen, maar jullie dichter naar Mij toe te trekken zodat jullie vertroosting zouden ontvangen.

  Mijn Koninkrijk is jullie thuis. Jullie mogen geen enkele druk voelen om jullie familie af te keuren opdat jullie je hart met het Mijne zouden kunnen verenigen. Breng Mij in plaats daarvan jullie familie door jullie gebeden. Velen zullen jullie kwetsen wanneer jullie de Waarheid van Mijn Woord verkondigen. Maar dat is niets. Daag hen niet uit en dwing hen niet tegen hun wil. Ik zal hen in Mijn Licht van Bescherming opnemen wanneer jullie Mijn Kruistochtgebed bidden voor de Genade van Vrijwaring.

  Ik ben vervuld van liefde voor jullie. Zij die in Mij geloven zullen overvloedig getroost worden bij Mijn Tweede Komst. Die andere zielen kunnen gered worden door jullie gebeden. Dat is de reden waarom Ik jullie nu voorbereid. Het is om jullie allen te redden zodat jullie kunnen genieten van de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde.  

  Ik breng hoop. Ik breng Barmhartigheid. Ik breng redding. Ik breng het laatste verbond, het  laatste tijdperk tot voltooiing, wat de vervulling van Mijn Vaders Wil zal zijn.

  Wees nooit bang voor Mij, want Ik Ben jullie familie, verbonden door Mijn Vlees en Bloed, door Mijn Mensheid zowel als door Mijn Godheid.

  Wees in vrede, Mijn geliefde volgelingen. Rust op Mijn Schouder want Mijn Liefde en Barmhartigheid zijn groter dan iemand van jullie weet. Dit is een tijd van vreugde, niet van verdriet, want Ik heb jullie de Gave van de Verlossing gegeven. Deze gave is zowel voor jullie bestemd als voor hen die verloren zijn. Zij is er voor iedereen.

  Jullie Geliefde Jezus.

   

  20-12-2012, 21:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van 278pikelk

  Dec 19, 2012

  We zijn de Bruid

  Als de Mensenzoon de zonde van de wereld op zich nam, wat is er dan over? Heeft hij niet gezegd ‘alles is volbracht’?
  Is er nog iets meer dat je daar kunt aan toevoegen, mijn kind? Is het aan jou om de Mensenzoon te helpen? Is het jullie mening dat hij een steen onomgekeerd liet en dat onder die steen onvergeven zonde schuilt?

  Vele mensen prediken de daad, het fysieke van berouw, het uiten van berouw.
  Woorden. Is het niet waar date en persoon nietszeggende woorden kan spreken? Richt je aandacht niet om je berouw uit te spreken voor ieder klein ding dat je verkeerd doet, want vele keren weet je niet wanneer je zondigd! Jullie zondige voortdurend wanneer jullie in het vlees zitten! Wanneer je leeft in het vlees, ben je niet Heilig. Ik roep jullie op om jezelf vlekkeloos en Heilig te presenteren, daarom is alle tijd die jullie doorbrengen verwijderd van mij en niet vervuld van de Heilige Geest, dan leven jullie in zonde. Want iedere keer je toegeeft aan welk vleselijk verlangen die je hebt, herinner je je dan om met het gezicht neer te liggen en door de fysieke gang van berouw te gaan? Vorige week toen je vloekte op de bestuurder in de rij terwijl je je kind afzette aan school, stapte je dan uit je wagen en viel je dan neer met je gezicht naar beneden en smeekte je mij dan voor vergeving? Nee, dat deed je niet! Was je in zonde? Ja. Als de opname zou gebeurd zijn wanneer je naar huis reed, zou je dan erbij geweest zijn? Ja!

  Jullie denken dat jullie alles weten, jullie denken dat het OK is. Hoogmoed is van de duivel, kind. De daad van berouw zou niet jullie focus mogen zijn; jullie zouden nooit in staat zijn om vlug genoeg berouw te hebben! Jullie zouden nooit in staat zijn om volledig berouw te hebben omdat jullie niet alles van jullie zonde zien. Richt je op MIJ en laat Mij jullie hart controleren. Richt je in de eerste plaats op de zonde te voorkomen. Richt je op de Ruach Hakodesh, de Heilige Geest die in je binnendringt. Zondigt de Heilige Geest zicht tegen zichzelf? Nee! Zie je niet dat het daarom is dat ze hem de "helper" noemen. Hij houdt je van zonde af in de eerste plaats. Hij verwijdert de verlangens van jullie vlees en vervangt ze met de verlangen van hemzelf; HIJ VULT JULLIE met het VERLANGEN om DE VADER TE BEHAGEN! Hij houdt in jullie voorhoofd de gave van redding die je hebt gekregen.

  WEE degenen die vinden dat ze kunnen bijdragen aan hem. Je moet uit jullie vlees stappen en uit jullie hoogmoed in de Ruach Hakodesh. Trots komt niet van de Mensenzoon! Jullie hart is waar berouw ligt. Niet in de voortdurende fysieke handeling van berouw. Als de fysieke daad van met je gezicht op de grond en luid te smeken om vergiffenis een mandaat is om de eeuwigheid door te brengen met mij dan zouden mijn kinderen op hun gezicht stof slikken tot mijn terugkeer.

  Jullie zouden in een voortdurende staat van berouw moeten verkeren. Jullie vlees zou nooit de Ruach Hakodesh mogen onderdrukken. Jullie zijn zo snel om me te zeggen dat jullie spijt hebben en berouw tonen, maar jullie hebben zelfs niet ervaren HOE jullie de Geest hebben verdriet aangedaan! Jullie kunnen niet enkel dingen "zeggen", jullie hebben een berouwvol hart nodig. Jullie hebben de Ruach Hakodesh nodig, hij IS jullie berouw! Jullie zouden jullie moeten richten op MIJN WOORD, je richten op de CONTINUE INSTORTING VAN MIJN GEEST. Berouw is enkel een offer aan mij wanneer het werkelijk van je hart komt, wanneer de zonde in zicht is gebracht en in het licht van de Ruach Hakodesh. Leg je neer met je gezicht op de grond de hele dag, maar als je geen berouwvol hart hebt dat gevuld is met de Ruach Hakodesh, heb je geen berouw! Jullie woorden en daden betekenen niet voor mij tenzij ze geleid zijn door de Ruach Hakodesh.

  Leef in een reine staat. Zie je niet dat je niets bijdraagt aan mij in je vlees. De Heilige Geest is de sleutel! De Heilige Geest houdt je weg van zonde om te beginnen wanneer je hem uitnodigd en hem toelaat om je hart te veranderen van binnenuit. Jullie oefenen jullie geloof uit wanneer je met mij communiceert. Jullie oefenen jullie geloof uit wanneer jullie handen leggen op de zieken. Jullie oefenen jullie geloof uit wanneer jullie duivels uitdrijven. Jullie oefenen jullie geloof uit als jullie bidden in de Geest en jullie weten dat Ik jullie zal stichten. Het is ook een oefening in geloof om te leven in gerechtigheid en te WETEN dat JULLIE VERGEVEN ZIJN!

  Ik zeg niet dat op je knieen vallen of met je gezicht op de grond liggen een slechte zaak is, het is goed. Wat Ik zeg is dat jullie moeten leven in het geloof dat wanneer de Mensenzoon stierf op het kruis en zei “alles is volbracht” – DAT HIJ DAT MEENDE! Jullie kunnen er niets aan bijdragen, jullie kunnen er enkel van ontvangen. Begrijp dit goed. Berouw is een levensweg, geen herhaalde handeling. Ik roep jullie op om in Mijn Woord te blijven, blijf weg uit deze wereld.

  Blijf gevuld met de Ruach Hakodesh en onderdruk hem niet met jullie vlees! Zo zegt de Heer!Hij


  20-12-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  19-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen tot de Heilige Jozef

  Noveen tot de Heilige Jozef

  1e dag : overweging op de reis naar Bethlehem, waar Jezus geboren werd.

   

  Jozef vertrok uit de stad Nazareth, in Galilea, naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem genaamd. Lucas 2,4

  Overweeg, godminnende ziel, Maria’s en Jozef’s zoete samenspraken, gedurende de reis, wegens Gods barmhartigheid, die zijn enige Zoon in de wereld zond om het menselijk geslacht te verlossen; en wegens de liefde van deze Zoon, die in dit tranendal kwam, om door zijn dood de zonden der mensen uit te wissen. Overweeg daarna de droefheid van de H. Jozef, wanneer hij, als Jezus moest geboren worden, samen met Maria te Bethlehem overal verstoten werd, en zich genoodzaakt zag in een stal een schuilplaats te zoeken. Maar hoe groot was daarna zijn troost, als hij op de uitnodiging van Maria het goddelijk Kind mocht komen aanbidden, en de engelenkoren die de nieuwgeboren Verlosser hoorde loven, en de herders en later de drie koningen hulde en liefde aan zijn Voedsterkind zag bewijzen.

  Overweeg en maak goede voornemens Jezus voortaan meer te beminnen, en zo Maria’s en Jozef’s hart te verheugen.

  Gebed : O mijn Heilige Aartsvader, door de smart die u gevoel hebt, wanneer u het eeuwig Woord in een stal, arm, zonder vuur of doeken hebt zien geboren worden; en als u Hem hoorde zuchten van koude, bid ik u, verwerf voor mij een ware droefheid over mijn zonden, die de oorzaak van zijn tranen zijn geweest. Door de troost welke u daarna voelde als u voor de eerste maal het goddelijk Kind in zijn kribbe zag, zo mooi, zo beminnelijk, dat uw hart van dat ogenblik af voor Hem begon te branden. Bekom mij de genade Hem ook hier op aarde te beminnen om Hem eeuwig te mogen bezitten in de hemel. Amen.

   

  2e dag : overweging over de reis naar Egypte

   

  De Engel des Heren verscheen aan Jozef in zijn slaap, en zei hem: Sta op, neem het Kind en zijn Moeder en vlucht naar Egypte. Matt 2,43

  Als de Wijzen niet terugkeerden naar Herodes, ontstak de goddeloze koning in woede, en gebood hij al de kinderen van twee jaar en jonger die zich rondom Bethlehem bevonden te doden. Een engel verscheen aan Jozef in zijn slaap en zei Hem te vluchten naar Egypte met het kind en zijn Moeder.

  Overweeg de gehoorzaamheid van de Heilige Jozef die spoedig opstond, het nodige timmermans gereedschap verzamelde en zonder morren met moed en gelatenheid zich op reis begaf.

  Wat moest gedurende die reis de smart van Jozef niet geweest zijn als hij zijn lieve Bruid, die haar welbemind Kind op de armen droeg, zoveel zag lijden. Want koude, honger, vermoeienis, waren hun deel. Hoewel de vluchtelingen helemaal aan Gods waren onderworpen, waren ze tevreden in hun smarten.

  Overweeg wat Jozef moest lijden gedurende zijn verblijf van zeven jaren in Egypte, temidden van een barbaars volk die afgoden aanbad. Zonder vrienden of familie. De H. Bernardus zegt dat de Heilige Jozef om de kost te verdienen voor zijn beminde Bruid en voor het goddelijk Kind genoodzaakt was dag en nacht te werken.

  Gebed : O heilige Beschermer, door die onmiddellijke gehoorzaamheid met dewelke u altijd aan Gods wil hebt beantwoord, bekom dan voor mij van uw lieve Jezus de genade om altijd volkomen gehoorzaam te zijn aan zijn heilige geboden. Maak dat mijn ziel, welke op haar reis naar de eeuwigheid temidden van haar talrijke vijanden, tot op het laatste ogenblik nooit het gezelschap van Jezus en Maria verliest. In dit gezelschap zullen alle smarten en de dood zelf mij zoet en licht vallen. Amen.

   

  3e dag : overweging op het werk van Jezus, in de winkel van de Heilige Jozef

   

  Jezus in deze staat van onderdanigheid naam graag deel aan de lichamelijke en moeilijke werken van de Heilige Jozef.  -H. Justinianus, Samenspraak

  Overweeg en bewonder hoe Jezus, de Heer van al wat bestaat, en aan Wie alles in de hemel, op de aarde en in de hel, gehoorzamen moet, zich gewaardigt Maria, zijn Moeder, in het huishouden en Jozef, zijn Voedstervader, in de werkwinkel bij te staan en te helpen.

  Wie zou de gevoelens van de Heilige Jozef kunnen uitdrukken als hij die goddelijke handen die de dageraad en de zon schiepen, de zaag, de schaal en andere gereedschappen zag hanteren; als hij dit hemels voorhoofd glinsterende van goddelijke glans en welk de Engelen nooit moe worden te aanschouwen, geheel met zweet ontwaarde?

  Dit voorbeeld leert u dat de volmaaktheid bestaat in alles de Heilige wil van God te volbrengen. Nu Gods wil is dat iedereen van ons de plichten van zijn staat volmaakt vervult : nemen wij het voornemen ons moedig daartoe op te leggen en onze heiligheid in enige gebeden of geestelijke oefeningen te stellen.

  Gebed : Doorluchtige Heilige Jozef! Ik heb mij spijtig genoeg van uw voorbeeld verwijderd. U die de weg der volmaaktheid toont. Ik erken de mijn dwalingen. Ik weet dat zij allen hun oorsprong vinden in mijn wil, in plaats van de Heilige wil van God te volgen, die tot het ware geluk leidt. Het is tot u, medelijdende Aartsvader, wiens wil diende om op deze wereld de Zoon van de hemelse Vader te begeleiden, dat ik met alle vertrouwen kom, opdat u voor mij de hulp zou verwerven die ik nodig heb om mij helemaal te schikken naar al wat de Heer van mij eist. Amen.

   

  4e dag : overweging op het verlies van Jezus in de tempel.

   

  Het Kind Jezus bleef in Jeruzalem, en zijn Ouders werden het niet gewaar. Lucas 2,43

  Overweeg de grote droefheid, welke Jozef en Maria troffen wanneer zij Jezus die toen twaalf jaar was in de tempel te Jeruzalem verloren. Jozef gewoon aan de zoetheid van genot van het gezelschap van zijn welbeminde Zaligmaker, moest vol smart geweest zijn als hij er zich drie dagen laten van beroofd vond zonder de oorzaak van Jezus verdwijning te kennen. Zijn ootmoedigheid deed hem vrezen dat hij er schuld van was, daarom was zijn hart overstelpt van droefheid. Voor een ziel die in God al haar liefde stelt is er geen groter verdriet dan te twijfelen of zij God ergens in mishaagde. Ook kenden Maria en Jozef gedurende deze drie dagen geen ogenblik rust. Wenend gingen zij langs alle kanten hun Welbeminde opzoeken zoals de H Maagd het daarna zei, als zij Jezus in de tempel weervond : Mijn Zoon, waarom heb je met ons zo gehandeld, je vader en ik hebben je met droefheid gezocht? Lucas 2,48

  Laat ons dan ook de blijdschap van Jozef overwegen, als hij na Jezus gevonden te hebben de oorzaak kende van zijn verdwijning nl. zijn ijver voor de glorie van zijn hemelse Vader.

  Gebed : Mijn Heilige Aartsvader, u weet over het verlies van Jezus, maar u hebt hem en Hij heeft u altijd bemind. Ja zozeer beminde Hij u, dat Hij u verkoos om zijn bewaarder en beschermer te worden. Mij past het eerder te wenen omdat ik zo dikwijls om de mensen en mijn ijdelheid te voldoen, Jezus in de steek heb gelaten en zijn genade met de voeten heb getreden. O goede Heilige Jozef, door de verdiensten van de smart welke u gevoeld hebt wanneer u Jezus verloren had, bekom mij de tranen om te wenen over de beledigingen die ik mijn goddelijke Meester heb aangedaan. En door de blijdschap die u smaakte als U hem in de tempel terugvond verkrijg mij het geluk van Hem terug te brengen in mijn ziel en Hem niet meer te verliezen. Amen.

   

  5e dag : Overweging over het geluk dat de Heilige Jozef had van voortdurend gezelschap van Jezus te genieten

   

  Jezus vertrok met hen en kwam te Nazareth, en hij was hun onderdanig. Lucas 2,51

  Overweeg het heilig leven dat Jozef in het gezelschap van Jezus en Maria leidde. In het huisgezin van Nazareth waren er geen andere gedachten, noch begeerten dan aan God te behagen, geen andere gesprekken dan over de liefde, God verschuldigd, en over deze welke Hij de mens toedraagt. O, met welke vloed van tranen moesten Maria en Jozef, door de Heilige Schrift voorkomen wegens het bitter lijden en de dood van Jezus Christus onderricht niet te spreken over zijn wrede geseling, zijn bespottelijke kroning en Zijn schandelijke dood op het kruis, waar hij bespot, gelasterd en van iedereen verlaten werd. Overweeg de gevoelens van droefheid, welke dusdanige folteringen, hoon en schande, die zijn goddelijk Kind uit liefde voor de mens zou lijden, in het hart van Jozef moesten doen ontstaan.

  Gebed : Heilige Aartsvader, door de tranen welke u hebt gestort wanneer u op voorhand het lijden van uw Jezus overwoog, verkrijg mij de genade om zijn lijden altijd te herdenken en innig medelijden voor Hem te voelen. Door de liefdevlammen welke die gedachten in uw ziel hebben ontstoken, ontsteek een vonk van liefde in mijn arme ziel, die door haar zonden de oorzaak van Jezus’ lijden is geweest. Amen.


  6e dag : Overweging op de liefde die Jozef voor Jezus en Maria had

   

  Jezus vertrok met hen en kwam te Nazareth, en hij was hun onderdanig. Lucas 2,51

  Overweeg de liefde welke Jozef voor zijn onbevlekte Bruid had, voor haar die, de ootmoedigste, zuiverste, gehoorzaamste, Gods meest beminde is. Zij was de genegenheid van Jozef waardig, want hij was degene voor wie de Heer ook zo tedere genegenheid had. Maria was daarnaast de welbeminde Dochter van God de Vader, de lieve Moeder van God de Zoon en de beminde Bruid van God de Heilige Geest. Daarom moest de liefde van het rechtschapen en minnend hart van Jozef voor een zo beminnelijke Maagd groot zijn.

  Overweeg ook de liefde van Jozef voor Jezus. God, die hem tot vader van zijn enige Zoon had bestemd moest in zijn hart de liefde van een vader voor zo’n beminnelijk Kind overvloedig zijn. Daarom was zij niet alleen natuurlijk zoals deze van andere vaders, maar ook nog bovennatuurlijk omdat hij in Jezus zijn God vond. Overweeg de vurigheid die Jozef bezat als hij eraan dacht dat hij Jezus tot beschermer mocht dienen. Wie zal de liefdegloed van zijn hart kunnen begrijpen als hij het geluk had Jezus op zijn armen te dragen, te omhelzen, door Hem omhelsd te worden; de woorden van eeuwig leven uit zijn mond te horen en het voorbeeld van alle deugden in Hem te zien! Onder beminden verflauwt de liefde naarmate men meer met elkaar omgaat, omdat men dan elkaars gebreken leert kennen. Dit was niet het geval bij Jozef. Hoe langer hij met Jezus leefde, hoe meer kende hij zijn heiligheid. En hij mocht ongeveer dertig jaar bij Jezus verblijven.

  Gebed : O Heilige Aartsvader, ik verkies u, om na Maria, mijn bijzonderste beschermer en voorspreker te zijn. Ik beloof u elke dag iets bijzonders voor u te doen en mij onder uw bescherming te stellen. Ik smeek u, om uw liefde die u had voor Jezus en Maria, opdat ik mij nooit van God verwijder en zijn genade verlies. Amen.


  7e dag : Overweging op de dood van de Heilige Jozef


  De dood van de Heiligen is kostbaar in de ogen van de Heer. Ps 115,15

  Overweeg het uur van de dood van de Heilige Jozef. Omringd door de Engelen, en door Jezus Christus, zijn Zoon en Maria, zijn Bruid bijgestaan, verlaat Jozef dit ellendig leven in vrede. Hij stierf zachtjes en gaf zijn geest in de armen van het ware leven! Wie zal het genoegen, de vertroostingen, de gelukzalige hoop kunnen begrijpen die het hart van de Heilige Jozef in dit zalige uur overstroomden, omringd door de tederste zorgen van Jezus en Maria? Voorzeker stierf die Heilige man uit zuivere liefde tot God.

  Gebed : O heilige beschermer, u verdiende een heilige dood te sterven, omdat uw leven zuiver en heilig is geweest. Ik van mijn kant zou een slechte dood verdienen tot straf van mijn zondig leven, maar indien u mij beschermt zal ik niet verloren gaan. Want u was niet alleen de vriend van mijn Rechter maar zelfs zijn Beschermer en Voedstervader. Indien u voor mij bij Jezus ten beste spreekt, dan zal Hij mij niet veroordelen. Omwille van Jezus en Maria, die u in uw stervensuur bijstonden, bescherm mij vooral in het uur van mijn dood, opdat ik u in de hemel moge loven en danken, en God eeuwig eren en beminnen. Amen.


  8e dag : Overweging op de glorie van de Heilige Jozef


  Welaan dan, goede en getrouwe dienaar, omdat je in kleine zaken getrouw bent geweest, ga binnen in vreugde van uw Heer. Matt. 25,21

  De glorie die God aan zijn Heiligen in de hemel schenkt is in evenredigheid met hun volmaaktheid op aarde. Nu om een gedacht van de heiligheid van de Heilige Jozef te hebben moet men enkel het woord van het H Schrift herinneren: Jozef, haar Bruidegom, was een rechtvaardig man Matt 1,19 Een rechtvaardig man betekent een mens die alle deugden bezit. Als de Heilige geest Jozef reeds een rechtvaardig man noemde, als hij tot Maria’s Bruidegom verkozen werd, welk een overvloed van goddelijke liefde moest onze Heilige uit het gezelschap van zijn onbevlekt Bruid, niet ontvangen want een enkel woord van Maria was genoeg om Johannes de Doper te heiligen en Elizabeth met de kracht van de heilige Geest te vervullen? En welke vermeerdering van deugden heeft de dagelijkse omgang met de Heiligheid zelf, Jezus Christus in de Heilige Jozef teweeg gebracht? En welke glorie zal God niet bereid hebben voor de Heilige Jozef die zijn Zoon gediend, gevoed, beschermd en uit de handen van Herodes verlost heeft? De Heilige Augustinus vergelijkt de andere Heiligen aan de sterren, maar de Heilige Jozef aan de zon.

  Gebed : O mijn heilige Aartsvader, nu dat u in de hemel op uw troon, naast uw welbeminde Jezus zit, die op aarde u onderdanig was, heb medelijden met mij. Ik ben omringd van vijanden; de duivels en mijn slechte driften, doen mij een gedurige strijd aan om mij de genade Gods te doen verliezen. Om het geluk dat u had om op aarde gedurig in het gezelschap van Jezus en Maria te leven, bekom mij de genade om gedurende mijn dagen met God verenigd te leven, te weerstaan aan de aanvallen van de hel, en in de liefde van Jezus en Maria te sterven, en met u hun gezelschap in de Hemel te genieten. Amen.


  9e dag : Overweging op het vermogen van de Heilige Jozef


  Wel dan, goede en getrouwe dienaar, omdat je in kleine zaken getrouw bent geweest, ga binnen in de vreugde van uw Heer. Matt 25,21

  Overweeg het vermogen van de Heilige Jozef: het is onmeetbaar. In de Hemel wordt hij als waardig Hoofd van het Heilig Huisgezin verheerlijkt, die op aarde de trouwe gezel van Jezus en Marias vreugde en lijden. Zo werd ook de oude Jozef in Egypte door zijne broeders eerbiedig vereerd en daardoor zullen zij aangespoord zijn de Bruidegom van de onbevlekte Maagd op aarde te vereren ter navolging van Jezus, Maria en al de Heiligen, die hem in het hemels Sion met glorie overladen. De Heilige Bernardinus van Senen zegt dat het zonder twijfel is dat onze Heer Jezus Christus Jozef in de hemel de eerbied niet weigert waarmee Hij hem op aarde als een eerbiedig Kind vereerde, maar ze veeleer vermeerderd heeft. Welke genade hebben wij dan niet te verwachten door zijn voorspraak!

  Gebed : O Heilige Aartsvader, ik verheug mij over de waardigheid waartoe u bent verheven. Ik verheug mij dat u geroepen bent om te gebieden aan degene aan wie hemel en aarde gehoorzamen. O welbeminde Heilige, een God heeft u gediend, zo wil ik ook uw dienaar wezen en u voortaan eren, dienen en beminnen als mijn heer en meester. Neem mij onder uw bescherming en gebied mij wat u wilt. Ik weet dat alles wat u mij bevelen zult, tot de glorie van mijn Zaligmaker en tot uw glorie zal strekken. O Heilige Jozef, bid voor mij. Degene die u op aarde in alles onderdanig is geweest zal u zeker niets weigeren. Vraag Hem dat Hij mij mijn misdaden vergeeft, vraag Hem ook dat Hij mij van de schepselen en van mijzelf onthecht en mij ontvlamt van liefde tot Hem. Amen.

  19-12-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  18-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria's vijf grote intenties :

  Maria’s vijf grote intenties :

  1. Goedmaking van de weigering van de opstandige engelen om Mij voor de eeuwigheid te erkennen als hun Meesteres, zich aan Mijn voeten neer te werpen en Mij te dienen in volmaakte gehoorzaamheid.

  2. Eerherstel voor alle zonden van alle tijden.

  3. Eerherstel voor alle heiligschennissen jegens God en Mijzelf.

  4. Bevordering van de totale toewijding van zielen aan Mij, en de strikte naleving van deze toewijding door deze zielen.

  5. Mijn erkenning door de zielen als hun machtige Meesteres.

   

  Uit : www.myriam-van-nazareth.net

  18-12-2012, 21:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik Ben een al-vergevende God, klaar om jullie vrijheid van zonden die jullie verstrikken te verlenen. 15/12/2012

  Mijn dierbare dochter, Ik verlang om degenen onder jullie die het lastig hebben in hun leven op dit moment te bereiken..

  Ik roep degenen onder jullie op die in diepe zonde zitten en die wanhopen om ooit troost te vinden omwille van de pijn waarin ze zich bevinden. Jullie kunnen schuldig zijn aan zware zonde, waaronder moord, abortus, geweld, seksuele verdorvenheid, of je kunt geliefhebberd hebben in het occulte, maar weet je niet dat al wat je moet doen is zich tot Mij te wenden en Mij vragen om je te helpen?

  Ik Ben een al-vergevende God, klaar om jullie vrijheid van zonden die jullie verstrikken te verlenen. Deze zonden kunnen uit jullie leven gebannen worden. Al wat er nodig is, is moed. Onthoud dat er niet een zonde is, behalve dan de zonde van lastering tegen de Heilige Geest, dat Ik niet zal vergeven.

  Het is niet dat zondaars niet in een staat van genade kunnen blijven voor lange tijd, dat jullie belemmert om Mijn Vergeving te zoeken. Het is de gedachte dat Ik nooit je zou kunnen vergeven dat jullie weghoud van Mij.

  Mijn Barmhartigheid is zo groot dat het zal gegeven worden aan degenen die er om vragen.

  Ik roep jullie allen die onzeker zijn van Mijn Bestaan op. Ik vraag dat jullie op Mij vertrouwen. Het is door Mij te vertrouwen, met Mij te communiceren en Mij te vragen je te vergeven dat je het antwoord zult ontvangen  waar je naar hunkert.

  Ik zal antwoorden en jullie zullen dit in jullie hart voelen wanneer jullie het Kruistochtgebed voor de Genade van Mijn Barmhartigheid voor ellendige zondaars bidden.

  Onthoud dat het niet omwille van de zielen is die waardig zijn om Mijn Koninkrijk binnen te gaan dat ze verzoening ontvangen. Het is omwille van Mijn Barmhartigheid die zo groot is dat Ik elke zondaar kan redden, als ze maar de moed zouden zoeken die ze nodig hebben om Mij om hulp te vragen.

  Ik houd van jullie allen met een blijvende passie. Verwerp nooit Mijn Liefde of Barmhartigheid want zonder Liefde of Barmhartigheid zul je verder zinken in zonde en verloren blijven voor Mij.

  Wanneer je dit gebed bidt, zal in op zo’n manier antwoorden dat je het moeilijk zult hebben om terug van Mij af te keren.

  Jullie geliefde Jezus

  18-12-2012, 21:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 89

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  89 Gebed voor ellendige zondaars 15/12

  Lieve Jezus, help mij, een arme ellendige zondaar met berouw in mijn ziel, om tot U te komen.

  Reinig mij van zonden, die mijn leven hebben vernietigd.

  Geef mij de gave van een nieuw leven vrij van de ketenen van zonde en de vrijheid die mijn zonden mij ontzeggen.

  Vernieuw me in het Licht van Uw Barmhartigheid.

  Omhels me in Uw Hart.

  Laat me Uw Liefde voelen zodat ik dicht bij U kan komen en dat mijn liefde voor U is ontstoken.

  Heb Medelijden met mij, Jezus, en houd me vrij van zonde.

  Maak me waardig om Uw Nieuwe Paradijs binnen te gaan.

  Amen.

  Jullie Jezus

  18-12-2012, 20:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nederigheid is meer dan alleen maar het lijden aanvaarden. 13/12/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, de gave van nederigheid moet verdiend worden. Zij mag nooit verward worden met lafheid.

  HET WAS DOOR MIDDEL VAN MIJN EIGEN NEDERIGHEID DAT SATAN WERD BEDOT EN DAARDOOR HET RECHT VERLOOR OM ALLE ZIELEN TE WINNEN EN HEN TE KWELLEN MET DE EEUWIGE VERDOEMING.

  Satan is arrogant, opschepperig, vol bedrog en vol van eigenliefde en haat. De strijd om zielen werd gewonnen door de Daad van Nederigheid toen Ik, de Koning van de mensheid, Mijzelf toestond te worden gekleineerd, gemarteld, veracht, bespot en gekweld door zondaars die met de haat van Satan besmet waren.

  VOOR HET BEEST IS HET ONMOGELIJK OM NEDERIGHEID TE VOELEN. Hij was op de hoogte van Gods Macht en hoe moeilijk zijn strijd tegen Zijn kinderen zou zijn. Hij verwachtte van Mij dat Ik niet alleen het Woord van God zou verkondigen, maar dat Ik Mijn Autoriteit onder de mensen zou demonstreren door Mijzelf aan hen bekend te maken op een verheven manier van Koninklijke waardigheid. Zelfs in dat geval vertrouwde hij erop dat hij Mijn Zending kon verslaan.

  WAT HIJ NIET VERWACHTTE WAS MIJN WEIGERING OM MIJN BEULEN TE VEROORDELEN, OF DE NEDERIGHEID DIE IK TOONDE.

  Mijn weigering om Mij in te laten met Mijn folteraars betekende dat zij geen macht over Mij hadden. Mijn verdraagzaamheid bij de geseling, de bespotting en vervolging, verzwakten de macht van de duivel nog meer. Dat had hij nooit verwacht en hij probeerde van alles, inclusief de fysieke marteling, om Mij zover te krijgen het menselijk ras op te geven.

  Het was door Mijn aanvaarding van Mijn dood, het offer door Mijn Vader gebracht om Mijn Kruisiging toe te staan, dat de mens werd bevrijd van zonde.

  Dat was de eerste strijd gestreden en gewonnen. Dit is hoe de tweede strijd zal bevochten worden om de mensheid terug in Mijn Koninkrijk te brengen, zodat zij kan genieten van eeuwig leven.

  Hij, het beest en al zijn gevallen engelen, bekoren vele zielen zodat velen misleid zijn en Mijn Bestaan niet aanvaarden. Velen van hen die dat doen vechten hard, door de verleidingen die voor hen geplaatst worden, om Mijn Oproep vanuit de Hemel in deze tijd te negeren.

  Vervolgens zijn er diegenen die zich voordoen als dienaars in Mijn Kerk die, samen met de elitegroep, plannen om miljoenen te vernietigen. Zij zullen dat doen door Mijn Woord te blokkeren en daarna door fysieke vervolging. Hun laatste daad van verraad tegen Gods kinderen zal door allen gezien worden.  

  De zielen waarover Ik het meest bezorgd ben zijn de atheïsten en de jonge mensen aan wie de Waarheid niet geleerd werd. Ik verzoek jullie allen die Mij, jullie Jezus, erkennen om hen tot Mij te brengen. Ik omgeef hen met Mijn Licht en Bescherming en Ik zal de duivel tot op de laatste seconde bekampen voor deze zielen.

  Jullie moeten verder opmarcheren, Mijn dappere leerlingen, en trachten om het kwaad dat  jullie omringt buiten spel te zetten. Wanneer jullie je inlaten met hen die vertwijfeld proberen om deze Zending te stoppen, zullen jullie Mij in de steek laten.

  Waarom, zo mogen jullie vragen, zijn deze mensen zo ten einde raad om Mijn Woord te blokkeren? Het antwoord is dat het altijd zo geweest is waar Ik wandel, waar Ik spreek en waar Ik tegenwoordig Ben.

  Kom in beweging en blijf dicht bij Mij. Mijn Macht zal jullie bedekken en jullie zullen beschermd worden. Maar sla jullie ogen niet van Mij af want er zijn er velen die jullie zullen bedreigen, beledigen, en proberen jullie te doen struikelen. Wanneer jullie de arrogante, maar wanordelijke hoogdravende taal aan jullie adres horen, zullen jullie weten wat te doen.

  Hoe vastberadener jullie tegenstanders zijn in hun pogingen om jullie ervan te overtuigen dat niet Ik het ben, Jezus Christus, de Koning van de mensen, die nu met jullie spreekt, hoe beter jullie zullen weten dat Ik werkelijk onder jullie ben.

  Ik wandel met jullie als jullie dicht bij Mij blijven. Jullie stilte en weigering om jullie in te laten met die beschimpingen, zal jullie sterk houden. Laat hen die schreeuwen over misbruik en Mijn Heilig Woord beschimpen, doen wat zij doen. Bid vurig voor hen, want zij hebben jullie hulp nodig. Denk erover als volgt.

  Bekijk al deze mensen alsof zij samen waren in een grote kamer en dat zij slechts kleine kinderen zijn. Wanneer jullie naar jonge kinderen kijken voelen jullie een diepe liefde omwille van hun kwetsbaarheid. Jullie zien het vertrouwen dat zij hebben voor hun ouders en behoeders en jullie worden overweldigd door de liefde die jullie voor hen in jullie harten dragen.

  Sommige van deze kinderen zullen zich gedragen naar wat hen geleerd werd als zijnde de juiste manier van zich te gedragen. Anderen zullen wreedheid tonen voor de andere kinderen.

  En hoewel jullie mogen ontsteld zijn door hun gedrag, weten jullie dat jullie hen moeten corrigeren, hen vervolgens moeten straffen wanneer zij blijven weigeren zich correct te gedragen. Boven al blijven jullie hen beminnen, ongeacht wat zij doen aangezien zij de dierbare kinderen van liefhebbende ouders zijn.

  Dat is de wijze waarop Mijn Vader voelt voor al Zijn kinderen. Het heeft geen belang wat zij doen want Hij bemint hen nog altijd. Maar Hij zal niet toestaan dat sommige van Zijn kinderen andere (van Zijn) kinderen vernietigen en Hij zal hen straffen, maar alleen zo dat Hij Zijn familie kan herenigen.

  WANNEER JULLIE BIDDEN VOOR HEN DIE GOD BELEDIGEN EN ZIJN KINDEREN PIJN DOEN, BEZORGEN JULLIE SATAN VERSCHRIKKELIJK LIJDEN, DIE ZO ZIJN GREEP VERLIEST OVER DE PERSOON VOOR WIE JULLIE BIDDEN.

  Nederigheid is meer dan alleen maar het lijden aanvaarden. Het is een machtig middel om het kwade te overwinnen. Door te bidden voor hen die jullie kwellen, brengen jullie Mij een groot geschenk van echte liefde. Een bijzondere liefde voor Mij, jullie Jezus.

  Ik zal jullie blijven onderrichten, Mijn leerlingen, zodat jullie sterk en trouw aan Mijn Leer zullen blijven. Het is in deze tijd van grote geloofsafval, dat Mijn Heilig Evangelie en Mijn boodschappen,  die nu gegeven worden om jullie voor te bereiden, over de hele wereld moeten verspreid worden in Mijn campagne om zielen te redden.

  Jullie Jezus

  18-12-2012, 20:07 Geschreven door Claudia  


  17-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.10 sleutels tot ontsluiting van de heiligheid in de ziel

  DE 10 SLEUTELS TOT ONTSLUITING VAN DE HEILIGHEID IN DE ZIEL

  Op 3 juni 2006, de vooravond van Pinksteren, verkondigde de Allerheiligste Maagd Maria in Haar hoedanigheid als de Meesteres van de zielen de volgende openbaring:

  Ik geef je Mijn Tien Sleutels tot ontsluiting van de heiligheid in de ziel om haar tot bron van Licht voor de wereld te maken. De ziel kan zich van deze Tien Sleutels bedienen door de richtlijnen te volgen die Ik haar voor ieder ervan geef. Het inbouwen van deze richtlijnen in het dagelijks leven, zal de ziel naar de volmaaktheid leiden en haar in staat stellen om het aanschijn van de wereld te helpen veranderen. Bedenk dat de volharding in het naleven van deze richtlijnen voor de ziel de ware Weg naar de Eeuwige Gelukzaligheid opent”.

   

  1.    Uitboeting van alle sporen van zonden van het hele leven. Elke zonde maakt een wonde in de ziel. Deze wonde kan pas genezen na vergeving in het Sacrament van de Biecht, individueel tegenover de priester. Na de vergeving laat de zonde echter nog een spoor in de ziel achter. Dit spoor is vergelijkbaar met een litteken. Dit litteken vormt als het ware een resterende hindernis in de doorstroming van Gods Liefde, de ware levenskracht in de ziel. Daarom moet Uw ziel zich van alle sporen van zonden trachten te ontdoen, opdat zij zich totaal zou kunnen ontplooien en al haar door God geschonken vermogens ten volle zou kunnen benutten.

  Hoe? Door oprecht berouw over elke zonde van Uw leven. Na een levensbiecht (eventueel in meer dan één maal) kan de uitwissing van al deze sporen pas volledig worden door:

  ·         het verrichten van eerherstellende boete;

  ·         het toewijden van offers met deze intentie aan Maria;

  ·         vurig gebed met deze intentie;

  ·         een veelvuldig en eerbiedig gebruik van de Sacramenten.

  2.    Vergeving aan, en verzoening met, alle medemensen die U ooit, vanaf Uw kinderjaren tot de dag van vandaag, op welke wijze dan ook schade, pijn of verdriet hebben berokkend, of U op één of andere wijze hebben gekwetst.

  Hoe?.U moet in Uw hart met al deze medemensen in het reine komen. Verder zult U:

  ·         steeds een geest van verdraagzaamheid en mildheid betrachten;

  ·         geen enkele medemens oordelen noch veroordelen;

  ·         geen enkele wrok koesteren over enige gebeurtenis of medemens

  ·         gebed, offers en boete verrichten als akten van vergeving en verzoening, en om de genade van deze gesteldheid te bekomen.

  3.    Loskomen van Uw eigen verleden. Door herinneringen, en door met Uw hart en geest te veel in het verleden te leven, kan Uw ziel verhinderd worden om vruchtbaar te zijn in Uw verdere leven. U moet Uzelf uit deze gesteldheid laten bevrijden.

  Hoe?.Door:

  ·         Uw verleden uitdrukkelijk en intens toe te wijden aan Maria (“Maria, wees de Meesteres van mijn hele leven, ik geef U al mijn voorbije uren, vanaf mijn geboorte tot vandaag”);

  ·         Uzelf ervan te overtuigen dat het verleden voorgoed voorbij is, dat het vandaag geen enkel belang meer heeft, en dat het slechts bestaat uit een reeks gebeurtenissen die God toen voor Uw leven en ontwikkeling nodig heeft geacht;

  ·         te bidden en offeren om deze beide intenties vruchtbaar te maken.

  4.    Onthechting van wereldse invloeden. Dit zijn alle gewoonten, behoeften die niet levensnoodzakelijk zijn, banden met de wereld, alle materialisme, alle overtollige aandacht voor het lichamelijke, alle genotzucht.

  Hoe?.Door:

  ·         een sober en eenvoudig leven waarin God en Maria centraal staan;

  ·         de contacten met de wereld (bezoeken, praatjes met mensen, televisie, kranten en andere media...) zoveel mogelijk te beperken;

  ·         via intens gebed en boetedoening tot Maria te smeken dat Zij al het overtollige van deze banden zou doorsnijden;

  ·         reclameboodschappen te leren zien als valstrikken voor de ziel en bronnen van misleiding en bekoring;

  ·         Maria te smeken dat Zij Zelf over Uw lichaam en zijn behoeften zou heersen en dat U een grote zelfbeheersing mag leren in materiële en lichamelijke verlangens.

  5.    Aanvaarding van alle kruisen en beproevingen. Al Uw kruisen, beproevingen, tegenslagen, pijnen, ziekten, vermoeidheden en lasten aanvaarden zonder protest of verzet, en ze uitdrukkelijk toewijden aan Maria, staat gelijk met het aanvaarden van alles wat Gods Voorzienigheid voor U beschikt.

  Hoe?

  ·         wees ervan overtuigd dat alle lijden, elke beproeving, elk kruis van Uw leven de ware dragers zijn van alle genaden voor Uw Eeuwige Gelukzaligheid;

  ·         leer elke van harte aanvaarde beproeving zien als een volmaakte akt van Liefde tot Jezus en Maria en als een genadevolle deelname aan de Kruisweg en Kruisiging van Jezus en de Smarten van Maria, die de ware vrijheid van de zielen voor de eeuwigheid mogelijk hebben gemaakt.

  6.    Bestrijding en bevrijding van eigen zwakheden. Tracht vooral in beproevingen Uw eigen gedrag, Uw eigen reacties, Uw gedachten en gevoelens te observeren. U zult veel leren over Uw gebreken of zwakkere kanten. Werk vervolgens aan hun uitroeiing.

  Hoe?.Door:

  ·         deze zwakheden met Vuur aan Maria’s voeten neer te leggen en Haar te smeken om de kracht om ze te bestrijden: (“Maria, Meesteres van alle deugden, schenk mij inzicht in mijn zwakheden, fouten en tekortkomingen, en wil deze samen met mij bestrijden”);

  ·         te bidden om een groter vermogen tot liefhebben. Elke zwakheid berust in de diepte op een tekortkoming in de Ware Liefde.

  7.    Bestrijding van alle uitingen van eigenliefde. Uw ziel leeft niet voor zichzelf, doch slechts voor het Heil van de zielen als geheel. Leer Uw eigen behoeften achter te stellen bij God en de medemens, door zelfverloochening en bestrijding van alle zelfzucht, egocentrisme en egoïsme.

  Hoe?.Door:

  ·         betrachting van nederigheid: leer Uzelf te beschouwen als minder belangrijk dan Uw medemens;

  ·         betrachting van gehoorzaamheid: leer U neer te leggen bij de beschikkingen van Gods Voorzienigheid in Uw leven. Door alle gebeurtenissen spreken God en Maria in Uw hart;

  ·         beoefening van zelfverloochening, door eerst te zorgen voor Uw medemens en pas daarna voor Uw eigen behoeften;

  ·         Uzelf totaal aan Maria toe te wijden. Diep doorleefde, totale toewijding aan Maria vormt een uitgelezen leerschool in zelfverloochening, want U leert Haar behoeften te zien en voor Haar te leven.

  8.    Bevorderen van het goede. Op elke ziel rust de verplichting om met Gods Plannen mee te werken.

  Hoe?.Door:

  ·         alle negatieve gesteldheden die in Uw hart naar medemensen toe heersen, te bestrijden. Vermijd alle laster, roddel, achterklap, verdachtmakingen, afgunst, jaloersheid, nijd, wrok, wrevel, haat en slechte gedachten (alles wat afwijkt van de ware naastenliefde);

  ·         Uw medemensen te stimuleren in het stellen van goede handelingen, het koesteren van goede gedachten en gevoelens, en het vermijden van negatief geladen woorden;

  ·         alle uitingen van het kwaad in Uw leven en in de wereld te bestrijden, bij voorkeur door gebed, boete, offers, verstervingen, en door toewijding van mistoestanden en dwalende mensen aan Maria.

  9.    Bevorderen van Vrede van hart bij Uzelf en bij de medemens.

  Hoe? Door:

  ·         een zon te zijn voor Uw medemensen, door hen te benaderen in oprechte blijmoedigheid en zachtmoedigheid in Uw hele optreden, spreken, en wijze van leven;

  ·         in alles een positieve ingesteldheid te betrachten: Bemoedig Uw lijdende of bezwaarde medemens, stel hem gerust, leer hem te geloven in God en in de macht van Maria, geef hem voortdurend nieuwe hoop. Zorg ervoor dat Uw aanwezigheid voor Uw medemens steeds een positief verschil maakt. Vermijd alle pessimisme;

  ·         door aanhoudend te bidden om vermeerdering van Uw Liefde:

  Naarmate Uw Liefde tot God en Maria vuriger wordt, wordt Uw hart rustiger,   vredevoller, vertrouwensvoller en vreugdevoller, en bedaren de hartstochten (alle gevoelens die onrustig maken omdat zij van Gods Plannen en verwachtingen afwijken). Bovendien zullen ook Uw geloof en hoop zo sterk worden dat alle onzekerheden en twijfels uit Uw eigen hart gebannen worden. Uw medemens zal zich aan Uw vertrouwen optrekken en zich ook zelf méér openen voor de genade om de weg van het Heil te volgen.

  10.                      Bevorderen van de eenheid en de Vrede. De ziel die eenheid en Vrede brengt, leeft in Christus. Wie verdeeldheid, onenigheid, ruzie en onvrede brengt, of mensen tegen elkaar opzet, dient slechts de plannen van de satan. Wees ook zeer waakzaam voor gedragingen of uitspraken waarmee U aanleiding kunt geven tot misverstanden, of die verwarring stichten: alle verwarring schept onvrede in de harten en kan een kloof tussen mensen veroorzaken. Vermijd het uitlokken of bevorderen van wantrouwen tussen mensen, en geef Uw medemens geen aanleiding om wantrouwig te worden tegenover een andere medemens (tenzij een waarschuwing in dit verband duidelijk noodzakelijk is – in dit geval mag U niet nalaten, deze ziel toe te wijden aan Maria: “O Maria, bevrijd deze ziel uit de duisternis”).

  Hoe?.Door:

  ·         een positieve instelling tegenover elke medemens te betrachten;

  ·         U niet te laten verleiden tot ruzies;

  ·         U niet te laten beïnvloeden door negatieve oordelen over een ziel;

  ·         inspanningen om elk misverstand klaar en duidelijk uit de weg te ruimen, elke onenigheid onmiddellijk bij te leggen, en verzoening te brengen tussen mensen die in verdeeldheid leven;

  ·         indien een rechtstreekse tussenkomst in dit verband moeilijk of niet zonder risico is: intens te bidden tot, en offers en boete op te dragen aan, Maria als de Koningin van de Vrede.

  Heiliging is de vrucht van:

  • een ononderbroken kruistocht tegen alles wat Uw ziel van God verwijdert, en van
  • een totale overwinning op Uzelf.

  Uit: www.myriam-van-nazareth.net

  17-12-2012, 23:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van 278pikelk

  Dec 16, 2012

  De prins van jullie wereld zal velen tegen jou opzetten. Zul je bezwijken? Zul je stoppen met mijn boodschappen door te geven? Ben je te zachtaardig dat hun kritiek je raakt? Het is niet anders dan vleselijk en trots, dochter. De boze kan deze dingen tegen je gebruiken. Weet je niet waarom Ik je koos, dochter? Je weet zo weinig, je hebt geen vooroordelen, Ik moet je niet overtuigen dat Ik gelijk heb omdat je een zuiver en eenvoudig geloof hebt met zeer weinig kennis. Anderen willen niet voor mij werken, ze weten teveel, teveel van de wereld, teveel van mijn Woord, en ze hebben hun gedacht gevormd over zovele zaken. Ze staan niet open voor mijn verbetering en hun meningen zijn niet gemakkelijk beïnvloed.

  Je liet je trots toe, die je eigenlijk niet zou mogen hebben, en nam de kritiek persoonlijk op. Dit gaat niet over jou, het gaat helemaal niet over jou, het gaat over MIJN boodschappen. JIJ bent een vat, enkel een vat. IK BEN die je vult en deze boodschappen zijn van mij. Wanneer anderen deze boodschappen bekritiseren ben Ik degene die met hun hart moet omgaan, niet jij. Je weet niet hoe, je weet niet wat te zeggen. Je kan mijn boodschappen brengen, maar laat Mij ze ondersteunen. Je leest een gesprek dat geschreven is door iemand anders.

  Je bent enkel een lezer, daarom zul je je misschien niet ergeren als mensen niet akkoord zijn met jou. Je behoort niet jezelf toe. Luister naar mijn stem en breng mijn boodschappen. Er zijn redenen voor waarom Ik wilde dat jij deze boodschappen doet. Je moet gehoorzamen en niet twijfelen. Je laat Satan erin en sluit mij buiten door niet te gehoorzamen.
  Gehoorzaam mij, mijn dochter.

   

  17-12-2012, 21:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De biecht : gebeden  Gebed tot een oprecht berouw

  Gedenk hoe eindeloos groot Gods liefde voor u is, hoe Hij u spaarde, terwijl Hij u, in zijn rechtvaardige toorn, in het diepste van de hel had kunnen storten.

  Kijk naar uw goddelijke Meester die het zware kruis draagt uit liefde voor u! Zie, hoe Hij tot uitboeting van uw zonden, de laatste druppel van zijn heilig Bloed vergoot!

  Luister naar zijn woord: “Ik heb dorst; ik heb dorst naar uw zaligmaking.”

  Zie hoe Hij de armen opent om u erin te ontvangen, vol verlangen naar het ogenblik dat u tot Hem zal terugkeren en zeggen : “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen U, ik ben niet meer waardig uw kind genoemd te worden.

  O dat deze overwegingen uw hart tot een onbeperkte liefde mogen bewegen voor Hem, die u zozeer heeft bemind en de kruisdood stierf voor uw zaligmaking. Uw liefde tot God zal u brengen tot oprecht berouw van uw zonden en u terugvoeren op de weg van de volmaking. Amen.


  Gebed tot de biecht

  Mijn Heer en mijn God, ik heb als een boos kind, U verlaten, maar ik wil tot U terugkeren; ik heb gezondigd, maar ik heb berouw over mijn fouten en misdaden; ik wil er mij in deze biecht in alle oprechtheid van beschuldigen en er vergiffenis over vragen. U schonk vergeving aan Maria van Magdala en aan de berouwhebbende moordenaar; U zult U ook over mij ontfermen en mij opnieuw in uw genade ontvangen, want U verstoot nooit een ootmoedig en vermorzeld hart. Indien ik, ondanks de droeve zwakheid en de onstandvastigheid van mijn hart, dat zo licht tot het kwaad overhelt, ondanks de hevige aanvallen van de vijanden van mijn ziel, in geen grotere of meerdere zonden ben gevallen, dan heb ik dat enkel aan de bijstand van uw genade toe te schrijven : dank u hiervoor, mijn goede God, ja, innig veel dank.

  O Heilige Geest, kom naar mij in uw barmhartigheid! Verlicht mijn verstand, opdat ik al mijn zonden in al hun boosheid zou kennen; versterk mijn wil, opdat ik ze rechtzinnig mag belijden en geef mij de genade om een oprecht berouw te verwekken.

  O Maria, mijn Moeder, onbevlekte Bruid van de Heilige Geest, toevlucht van de zondaren, help mij door uw voorspraak.

  Mijn heilige Patroon, smeek bij Jezus om barmhartigheid voor mij.

  En u, alle Engelen en heiligen van God, bidt voor mij. Amen.

  17-12-2012, 21:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie voor de zielen van het Vagevuur


  Litanie voor de zielen van het Vagevuur

  O Heer, erbarm U over de lijdende zielen en help :

  Mijn geliefde ouders en voorouders, mijn Jezus, barmhartigheid!

  Mijn broeders en zusters en naaste bloedverwanten, mijn Jezus, barmhartigheid!

   

  Al mijn geestelijke en lichamelijke weldoeners,

  Mijn vroegere vrienden, en ondergeschikten,

  Allen, aan zie ik liefde of gebed schuldig ben, mijn Jezus, barmhartigheid!

   

  Ook degenen, die aan mij misdaan hebben,

  Allen, die door U, o Heer, bijzonder bemind worden,

  Die het naast bij hun verlossing zijn,

  Die het vurigst naar U verlangen,

  Die het verst van hun verlossing zij, mijn Jezus, barmhartigheid!

   

  Die het minst hulp ontvangen, mijn Jezus, barmhartigheid!

   

  Die het meest aanspraak hebben op de hulp van de Kerk,

  De rijken, die daarginds de armsten zijn,

  De machtigen, die nu als geringe dienaars zijn,

  De verblinden, die nu hun dwaasheid inzien,

  De ijdelen, die hun tijd verbeuzeld hebben,

  De armen, die de rijkdom van God niet hebben gezocht, mijn Jezus, barmhartigheid!

   

  De lauwen, die het gebed weinig beoefend hebben, mijn Jezus, barmhartigheid!

   

  De tragen, die zo menig goed werk verzuimd hebben,

  De kleingelovigen, die de H. sacramenten veronachtzaamd hebben,

  De gewoontezondaars, die slechts door een wonder van de genade gered zijn,

  De ouders, die niet over hun kinderen waakten,

  De oversten, die zich om het zieleheil van hun ondergeschikten niet bekommerden, mijn Jezus, barmhartigheid!

   

  De arme mensen, die slechts naar geld en genoegens streefden, mij Jezus, barmhartigheid!

   

  De aardsgezinden, die hun geld of talent niet voor de hemel gebruikt hebben,

  De dwazen, die zovelen hebben zien sterven en toch niet aan hun dood gedacht hebben,

  Degenen, die hun huis niet bijtijds verzorgd en zich tot de grote reis niet tijdig hebben uitgerust, mijn Jezus, barmhartigheid!

   

  Allen, die Gij strenger het geoordeeld, naarmate Gij hun meer had toevertrouwd, mijn Jezus, barmhartigheid!

   

  De pausen, koningen en vorsten,

  De bisschoppen en hun raadgevers,

  Mijn onderwijzers en zielzorgers,

  De afgestorven priesters van dit bisdom.

  De priesters van de gehele katholieke Kerk, mijn Jezus, barmhartigheid!

   

  De verdedigers van het heilig geloof,

  De gevallenen op het slagveld,

  Hen, die begraven zijn op de bodem van de zee,

  Hen, die aan een beroerte gestorven zijn,

  Hen, die zonder de sacramenten overleden zijn,

  Allen, die op dit ogenblik sterven,

  Mijn eigen arme ziel, als zij eens voor uw rechterstoel verschijnen zal,

  V. Heer, geef allen de eeuwige rust,

  A. En het eeuwige licht moge hen verlichten.

  V. Eer aan de Vader, en de Zoon en de H. Geest, zoals het was, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

  17-12-2012, 20:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verraders van Mijn Heilig Woord 12/12/2012

  Mijn dierbare dochter, wat maakt het Me droevig om zoveel verdeeldheid te zijn, wat Mijn Heilig Woord dat door deze Boodschappen wordt gegeven, heeft veroorzaakt.

  Wanneer Mijn Woord dat gegeven wordt aan zieners en ware profeten aan de wereld wordt kenbaar gemaakt trekt ze onmiddellijk kritiek aan. Waarom is dit? Het is omdat Ik, jullie Jezus, Wiens Heilig Woord altijd zal in vraag gesteld worden en bekritiseerd zal worden, voor het afgedaan wordt als ketterij door zondaars.

  MENSELIJKE REDENERING, DAT BELANGRIJK IS OM ONDERSCHEID TE MAKEN, SPEELT ZEER WEINIG ROL IN HET HERKENNEN VAN MIJN WOORD.

  De Liefde, dat Mijn Woord ontsteekt in een ziel, die leeg is of boosaardig en een die zuiver en nederig is, zal niet of kan niet ontkend worden. Het is door deze zielen dat Ik de gave om Mij te kunnen herkennen, verleen. Deze zielen, samen met de profeet die Ik koos om Mijn Woord mee te delen, zullen Mijn Beker van lijden moeten aanvaarden.

  IK VRAAG JULLIE OM JE LOS TE MAKEN VAN DE VERLEIDINGEN VAN DE WERELD EN JULLIE TOE TE WIJDEN AAN MIJ, WANT DIT IS EEN ZEER HARD EN EENZAAM PAD WANNEER JE MIJ VOLGT.

  Wanneer je uitgedaagd wordt in Mijn Naam, of wanneer de stemmen van Mijn ware profeten worden belachelijk gemaakt of verklaard worden dat ze niet van God komen, zeg Ik dit aan jou :

  VERWAARDIG JE NIET AAN ZULKE AANVALLEN MET EEN OF ANDER ANTWOORD. BLIJF STIL IN JE LIJDEN.

  De Stem van God zal nu Heersen over de wereld en laat niemand je wegvoeren van de Waarheid, die zeer belangrijk is, zodat Ik jullie, arme hulpeloze zondaars in Mijn Heilige Armen kan nemen om jullie te kalmeren.

  Ik breng jullie Vrede. Argumenten, kritiek en publieke uitingen van gezag, door hen die Mijn Woord te verkondigen aan de ene kant, en anderen veroordelen in Mijn Naam aan de andere kant, mag niet worden aanvaard. Dit soort van gedrag komt niet van God. Dat komt van de geest van kwaad.

  ONTHOUD DAT HET NIET MIJN PROFETEN ZIJN DAT JE PIJN DOET. IK BEN HET DIE JE BELEDIGD.

  Jullie zijn schuldig aan het verspillen van tijd en het afbreuk doen aan het Werk van de Heilige Geest. Het zal jullie niet toegestaan worden om zielen te offeren, van degenen die je durft te misleiden in Mijn Naam.

  Jullie, die zondigen tegen Mij door te voorkomen dat het Woord van God wordt gehoord in deze tijden, zullen verstoten worden. Mijn geduld is uitgeput. Mijn zorgen intens. Mijn pijn ondraaglijk. Jullie proberen Mijn volgelingen, wiens rol het leiden van Mijn Restleger te leiden van het grootste belang is, te misleiden. Daarvoor zullen jullie gestraft worden.

  IK SMEEK JULLIE OM MIJ TE VRAGEN NAAR JULLIE TE KOMEN ZODAT IK JE TROOST KAN GEVEN, WANT VERGIS JE NIET, JULLIE ZIJN ONRUSTIGE ZIELEN EN JULLIE ZONDEN ZIJN MIJ BEKEND.

  Jullie arrogantie is beledigend voor Mijn Vader. Jullie bereidheid om jullie eigen ziel te offeren, omwille van jullie ambitie om gezien te worden als intelligente en gezaghebbende woordvoerders voor Mij, is walgelijk in Mijn Ogen.

  Verraders van Mijn Heilig Woord, dat gezonden is doorheen Gods profeten, zullen naar wat Ik ten stelligste beloof, resulteren in de Toorn van Mijn Vader. Jullie straf zal snel komen. Jullie tijd is beperkt. Jullie hebben maar een korte tijd waarin jullie kiezen wiens meester je echt dient.

  Jullie Jezus  17-12-2012, 19:35 Geschreven door Claudia  


  16-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van 278pikelk

  Dec 14, 2012

  De Heer legde dit in mijn hart deze morgen om de video te doen zonder het neer te schrijven. Weet je, ik volg veel mensen op YouTube en spijtig genoeg heb ik niet de tijd om hen allen te volgen, maar waar de Heer echt nadruk op legt is om mijn broeders en zusters in Christus te vertellen dat ZIJN BOODSCHAP VAN GENADE ECHT MOET GEPREDIKT WORDEN, omdat veel mensen DWALEN.

  Christenen dwalen en mensen die niet gered zijn denken dat het onmogelijk is omdat vele Christenen het eigenlijk over hellevuur en wet hebben. De ongeredde mensen kijken naar dat en zeggen gewoon ik kan dat nooit bereiken, ik zou dit nooit kunnen, ik zou dit nooit kunnen bereiken. De Christenen lopen rond en zeggen ik kan in deze wereld niet leven en perfect zijn. Maar weet je, mensen PROBEREN DIT TE DOEN DOOR HUN EIGEN WIL en mensen kunnen dit niet bereiken door hun eigen wil!

  Je moet de Heilige Geest ontvangen en je moet God laten werken in je hart en je leven. Niet alles is onmiddellijk te bereiken. Ja, er zijn verhalen van mensen die onmiddellijk kunnen stoppen met roken; dat is geweldig maar het gebeurt niet altijd! Er zijn mensen die verschillende verslavingen hebben dat het voor hun lichaam eventjes duurt om van de chemische verslaving door te komen. God IS in hen aan het werk.

  Er zijn mensen die rondlopen en denken dat ze NIET de genade, dat is tijd om te stoppen, gekregen hebben en ze worden afvallig!! Als God hun hart kent en hun hart is op de juiste plaats, en hun hart wil de verandering doen voor de Heer, worden ze de genade gegeven door de Heilige Geest en het vermogen om hun hart te veranderen en handelingen omdat hun hart verandert. De Heer kent hun hart.

  De Heer weet dat ze nog altijd in zonde verzeild kunnen zijn maar ze PROBEREN en WILLEN ZIJN HULP, ZE HEBBEN ZIJN HULP NODIG. Hij kan hun harten doorzien en kent hun ware verlangens. Voor ons om hier te zitten en iemand te hebben die zijn rol speelt van heiliger dan de paus te zijn, word ik onnozel van.

  Ik wilde deze boodschap vandaag uitbrengen omdat de Heer het echt in mijn hart gelegd heeft.

  Mensen prediken genade omdat dit is wat God is! Pure Genade. We moeten onze identiteit in Christus kennen, we moeten weten dat we rondlopen als vergeven gerechtvaardigde mensen! We STAAN NIET MEER ONDER DE WET! We staan niet onder de wet, we zijn ONDER GENADE. Als Christus STIERF OP HET KRUIS en we staan nog altijd onder de wet, wat voor zin zou zijn dood dan gehad hebben?? Niets! We zijn ONDER GENADE – onder ZIJN GENADE!!

  16-12-2012, 22:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opgeroepen tot strijd !!! - 278pikelk
  Lieve Broeders en Zusters in Christus,

  Ik ben als Ik ben zeker dat jullie allen er zo het hart van in zijn over deze laatste tragedie. Het lijkt dat Satan zijn spel heeft opgedreven. Onze pijn is verzacht wetende dat deze kinderen nu in de armen van Jeshua zijn. De reporters en de experten stellen allen dezelfde vraag… Wat drijft een mens om zoiets gruwelijks te doen? Als zieners in de eindtijd zijn we er ons allen bewust van dat dit Satan is maar de meerderheid van de mensen moet vertrouwen op hun menselijke rede om dit te kunnen vatten. Zij zullen de wapens en de ouders van de moordenaar de schuld geven, maar ze zullen hun ogen niet openen om de waarheid in te zien –dat het Satan is!

  Broeders en zusters, dit is een oproep van de VADER om te strijden! We moeten nu voor Hem strijden door gebed. We zijn de enige lichten in deze duisternis. Bidden is ons strijdwapen om voorwaarts te gaan. Onze gebeden zijn de sleutel in de strijd tegen de grote toename van kwaad dat nu is losgelaten. Bid om een muur van bescherming dat rond de kinderen van de wereld wordt gezet. De HEER zal onze gebeden verhoren, als we bidden. Tot we naar de ZOON worden gebracht moeten we het goede gevecht leveren en de zijde kiezen van Jeshua tegen Satan en zijn volgelingen. We kunnen niet zomaar toezien als hulpelozen om iets te doen! We zijn niet hulpeloos! We hebben het krachtigste wapen aan onze kant –Jeshua. We worden nu opgeroepen om zonder ophouden te bidden want Jeshua heeft ons bewust gemaakt van het feit dat het kwaad aan het vermeerderen is. We worden nu opgeroepen om te strijden!!!

  16-12-2012, 21:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Menselijk redeneren is zonder betekenis wanneer jullie het Eeuwig Leven proberen te omschrijven 11/12/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, nu de Advent gevierd wordt, roep Ik al Mijn trouwe leerlingen op om anderen de belangrijkheid van Mijn geboorte op aarde in herinnering te brengen.

  Mijn geboorte toonde de onpeilbare Liefde die Mijn Vader voor al Zijn kinderen heeft. Bereidwillig offerde Hij Mij, het Lam van God, opdat ieder van jullie eeuwig leven zou  kunnen hebben. Deze gave, die enorme pijn en lijden veroorzaakte bij allen die Mij nabij waren, werd met vreugde aan de mensheid gegeven.

  Dit was de enige weg om de mensheid vrij te kopen van de vernietiging die haar wachtte. Mijn Naam, Mijn Tegenwoordigheid is door allen gekend, maar weinigen in de wereld geloven werkelijk in Mijn bestaan. Mijn dood op het kruis, een barbaarse en wrede kruisiging, zelfs naar de norm van de gebruiken voor criminelen in die tijd, brengt jullie de vrijheid - zelfs vandaag.

  Aan ieder van jullie, krachtens jullie geboorte, werd de sleutel gegeven tot de vrijheid, tot Eeuwig Leven in Mijn luisterrijk Paradijs. Velen onder jullie beseffen niet wat dit betekent. Dat komt door de druk waaronder jullie vandaag staan om Mij openlijk te verloochenen.

  Hoeveel onder jullie zijn bang om te zeggen dat ze in Mij geloven? Indien jullie gevraagd werd om openlijk jullie geloof bekend te maken, zouden jullie dan bij Mij blijven en Mij jullie trouw betonen?

  Velen onder jullie zeggen dat jullie Mij niet kennen, maar dat jullie geloven dat Ik besta. Jullie geloven dat er na de tijd hier op aarde een leven is, dat jullie door Mijn Vader werd verleend. Weten jullie niet dat wanneer jullie Mij de rug hebben toegekeerd, jullie jezelf het recht ontzeggen tot Mijn Koninkrijk?

  MENSELIJK REDENEREN IS ZONDER BETEKENIS WANNEER JULLIE HET EEUWIG LEVEN PROBEREN TE OMSCHRIJVEN, WANT JULLIE HEBBEN NIET DE NODIGE KENNIS GEKREGEN OM DE MYSTERIES VAN MIJN VADERS SCHEPPING TE KENNEN.

  Toch hebben jullie Mijn woord ontvangen door Mijn Leer, en dat is alles wat jullie nodig hebben om door Mij toegelaten te worden tot een leven in eeuwige vrede, liefde en geluk. Dat nieuwe leven behoort jullie toe en omwille van Gods Liefde wacht het daar op jullie indien jullie Mijn oproep maar zouden beantwoorden.

  Ik, jullie geliefde Jezus, jullie Verlosser en Koning, bereid Mij voor om Mijzelf aan jullie voor te stellen wanneer Ik kom om jullie allen terug te winnen.

  Mijn Liefde is aanwezig in ieder van jullie. Kijk in jullie hart en vraag Mij het vuur van de liefde te ontsteken dat jullie, net zoals zuurstof, nodig hebben om in dit Nieuw Paradijs te leven. Het hoeft niet gevreesd te worden. Jullie moeten Mij verwelkomen want Ik kom om jullie eeuwig geluk te brengen. Ik roep jullie op om Mijn Tweede Komst te aanvaarden met vreugde in jullie hart.

  Jullie Jezus

  16-12-2012, 20:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstnoveen - variante
  Geheiligd en gezegend is het uur en het moment waarop de Zoon van God werd geboren uit een allerzuiverste Maagd in een stal te Betlehem om middernacht in de bijtende kou.


  Omwille van dat genadevolle uur, smeek Ik U, om mijn gebeden te aanhoren en mijn wensen te verlenen.  (noem je vraag) 

  Door Jezus Christus en Zijn Allerheiligste Moeder.

  16-12-2012, 14:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstnoveen


  Goddelijk Kind, na het wonder van Uw geboorte in Bethlehem, wilde U Uw oneindige Barmhartigheid aan de hele wereld schenken door de Drie Koningen naar Uw kribbe te leiden door hemelse ingevingen en die op deze manier ervoor zorgden dat Uw kribbe veranderde in een koninklijke troon. Je ontving deze heilige mannen heel innemend. Zij volgden de goddelijke oproep en haasten zich U te aanbidden aan Uw voeten. Ze erkenden en aanbaden U als de Prins van de Vrede, de Verlosser van de mensheid, en de Zoon van God.

  Toon ook aan ons Uw goedheid en Uw almacht. Verlicht onze geest, sterk onze wil en ontsteek onze harten om U te kennen, U te dienen en U lief te hebben in dit leven, dat we waardig worden bevonden om onze vreugde in U te vinden voor eeuwig.

  O Jezus, almachtig Kind, ik smeek U opnieuw om mij te helpen. (noem je vraag)

  Goddelijk Kind, grote almachtige God, Ik smeek U door de machtige bemiddeling van Uw allerheiligste Moeder, en door de grenzeloze barmhartigheid van Uw almacht als God, voor een gunstig antwoord op mijn gebed tijdens deze Noveen. Verleen me de genade van U eeuwig te bezitten met Maria en Jozef en U te aanbidden met Uw heilige engelen en heiligen. Amen.

  16-12-2012, 13:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verhaal van de zonde - laatst

  10 Je lichaam doet er ook toe!

   

  Het is ons bekend dat alle zieke mensen, waarmee Jezus in aanraking komt, genezen worden. Laten we één zo’n ontmoeting bekijken :

   

  10.1 De genezing van een lamme  Joh 5:1-18

           1 Hij was al 38 jaar ziek. (vers 5)

           2 Jezus vroeg : “Wilt u graag gezond worden?” (vers 6)

           3 Het probleem van deze patiënt was dat hij altijd net te laat kwam. (vers 7)

           4 Jezus beveelt hem : “Sta op, pak uw bed en loop!” (vers 8)

           5 De man werd meteen gezond. (vers 9)

  6 “U bent nu gezond,” zei Jezus, “Zorg dat u niet meer zondigt, anders zou u nog iets ergers

           kunnen overkomen!” (vers 14)

   

  10.2 “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”  Joh 14:9

  Jezus toont ons niet alleen een liefdevolle Vader, maar ook een rechtvaardige Vader!

  Een Vader die streng optreedt als het nodig is.

  Zo maakt God de mens weer in orde :

           1 De man wordt lichamelijk genezen,

           2 maar ook genezen van zonden.

   

  10.3 Op je gezondheid!

  Jezus maakte deze man gezond. Hij zegt tegen hem (zie boven) :

  “Zondig niet meer, opdat u niet iets erger overkomt,”

  DUS :

  Door zonde wordt een mens ziek!

  Staat de zonde, waardoor je lichaam ziek wordt, ook beschreven in de Bijbel? Ja : zie hieronder

   

  10.4 Je geesteshouding

  Spreuken 17:22 Een blij hart bevordert de genezing

  maar neerslachtigheid droogt de botten uit.

  Spreuken 18:14 Geestkracht houdt de mens overeind in zijn ziekte

  Maar wie kan een terneergeslagen gemoed opbeuren?

  Als christen heb je geen reden om depressief door het leven te gaan en daarmee ziekten op je hals te halen. Probeer altijd God voor ogen te houden en zijn belofte. Bid Hem voor kracht om de ziekte te bestrijden.

   

  10.5 Voedingsadvies

           1 Genesis 1:29

                     - alle zaadvormende gewassen

                     - alle bomen met zaaddragende vruchten

  (zelfs wilde dieren, vogels, wat over de grond kruipt kreeg het groene gewas als voedsel)

           2 Genesis 3:18,19

                     - veldgewas

                     - grondgewas

             Op dit menu is Adam 930 jaar geworden (Genesis 5:5)

           3 Genesis 9:3

             Na de zondvloed :     * alles wat leeft en beweegt

  * en erbovenop het groene gewas

  Natuurlijk is hetgene wat gegeven was aan de mens voor de zondvloed

  nog gegeven en kwam bovenop het bovenstaande

           4 Over vlees zijn heel wat bijbelse bedenkingen :

                     1 Genesis 7:2

                       Er zijn twee soorten dieren : de reine en de onreine

   2 Deuteronomium 14:3-20 : Dit zijn de landdieren die u mag eten: runderen, schapen, geiten, herten, gazellen, damherten, antilopen, gemzen en berggeiten. Ook alle herkauwende dieren met gespleten hoeven. Van de herkauwers en van de dieren met gespleten hoeven mag u de volgende niet eten: de kameel, de haas en de klipdas, want dat zijn wel herkauwers, maar ze hebben geen gespleten hoeven; zij zijn onrein voor u. Zo ook het varken, want het heeft wel gespleten hoeven maar het is geen herkauwer; het is dus onrein. Het vlees van deze dieren mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken.

  3 Leviticus 3:17 Nuttig nooit vet of bloed van dieren die mogen gegeten worden.

   

  10.6 Je lichaam is een offergave (een geschenk aan God):

  Romeinen 12:1-2 “En nu, broeders en zusters, vermaan ik u bij Gods ontferming : Wijd uzelf aan Hem toe als een levende, heilige offergave, Hem welgevallig. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt.

   

  Het devies : Houd je lichaam gezond, maak er geen rommelbak van!

   

  Alles, wat het lichaam kan verontreinigen, moet dus afgezworen worden. De volgende teksten worden in dit verband vaak geciteerd :

  1 Kor 3:16,17 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God ten gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig, en die tempel bent u.

  1 Kor 6:19,20 U weet het : uw lichaam is een tempel van de heilige Geest die in u woont, die u van God hebt ontvangen. U bent niet van uzelf. U bent gekocht en de prijs is betaald. Eer God dus met uw lichaam.

  1 Kor 10:31 Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God.

   

  Vandaag de dag zou een christen dus alcohol, tabak, drugs en ga zo maar door, moeten laten.

   

  10.7 Geen extremen

  Alhoewel alles ter ere van God dient te gebeuren, wil dat nog niet zeggen dat je tot het extreme gaat.

  Romeinen 14:17 Het koninkrijk van God is geen kwestie van spijs en drank, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.

   

  10.8 De gulden regel :

  Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

  16-12-2012, 00:52 Geschreven door Claudia  


  15-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verhaal van de zonde - 9

  9 En als we het nu fout doen?

   

  9.1 God wil dat niemand verloren gaat! 2 Petrus 3:9

  Hij wil ons dus ook graag zalig maken. Maar wij schieten tekort! Niemand voldoet aan Gods maatstaf. (zie les1) IEDEREEN ZONDIGT!

  En als we het fout doen, wat dan?

   

  2 Petrus 3:9 De Heer talmt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen die van vertraging spreken, maar Hij heeft geduld met u, omdat Hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat.

  DUS : Gods wil is dat iedereen tot inkeer komt en zodoende eeuwig leven verwerft!

   

  9.2 Bekering is :

  Bekering is de aandacht NIET vestigen op fouten MAAR op vergeving!

  Jezus zei: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ Joh 14:9

  Jezus schildert ons een vergevingsgezinde, begripvolle, barmhartige en liefdevolle Vader.

   

  9.3 Vergeving :

  De ‘verloren’ zoon Lukas 15:11-24

  1 “Vader, geef mij het deel van het vermogen, dat mij toekomt.” Vers 12

  2 Hij vertrok met zijn vermogen. Vers 13

  3 Hij verbraste zijn vermogen. Vers 13

  4 Hij begon gebrek te lijden. Vers 14

  5 Er brak een zware hongersnood uit. Vers 14

  6 Hij kwam tot zichzelf. Ves 17

  7 “Ik kom hier om van de honger.” Vers 17

  8 “Ik zal :    * terugkeren naar mijn vader,

                     * hem alles opbiechten

                     * en mijn spijt betuigen vers 18

  9 “Vader, ik heb gezondigd, ik ben niet waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een van uw dagloners.”

  10 VERGEVING IS : vers 20,22,24

           * de Vader zag hem van verre;

           * was ontroerd;

           * snel liep hij naar hem toe;

           * viel hem om de hals;

           * kuste hem;

           * liet de zoon de beste kleren aantrekken;

           * deed hem een ring om zijn vinger;

           * en schoenen aan zijn voeten,

           * liet een gemest kalf slachten,

           * gaf een groot feest.

           * “Mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden.”

   

  9.4 Is vergeving vragen moeilijk?

  Voor ons misschien wel, omdat het onze trots een knak geeft. Voor God betekent het dat Zijn gezin naar de oorspronkelijke grootte teruggaat. Daarom is Hij zo ontzaglijk gelukkig!

  Hij zal je altijd vergeven, ook al heb je zware zonden begaan en heb je hem voor lange tijd de rug toegekeerd. Het belangrijkste is dat je met een verse leid wilt beginnen. En terug wilt bidden tot Hem en een vriendschapsrelatie met Hem wilt opbouwen.

   

  Lukas 15:7 “Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap over een zondaar zijn die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben.”

  15-12-2012, 19:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verhaal van de zonde - 8

  8 “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”

   

  8.1 Even weten :

  De boeken van Mozes :

           1 Genesis

           2 Exodus

           3 Leviticus

           4 Numeri

           5 Deuteronomium

  Oftewel : DE WET

  Dus : Als Jezus het heeft over “de Wet”, bedoelt Hij dikwijls niets anders dan de eerste vijf boeken van de Bijbel.

   

  8.2 Jezus en De Wet

  1 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om ze op te heffen, maar om ze te vervullen. Want Ik verzeker jullie; eer hemel en aarde vergaan, zal er niet een punt of komma van de wet afgaan voor het allemaal gebeurd zal zijn. Matt 5:17,18

  DUS : NIET : ondergraven = van inhoud beroven, enkel en alleen voor de schijn;

           MAAR : toepassen volgens de inhoud en niet naar de letter.

  2 Johannes 1:17 Want is de Wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus.

  DUS : Jezus volgt de Wet;

           Door Jezus komt genade vrij;

           Door Jezus komt de waarheid en de vervulling.

   

  BESLUIT : Johannes 14:6,7 Jezus antwoordde : ‘Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader. Als jullie Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen.

  Dit is Jezus voor ons. Het is alsof Hij zei : Ik let op u, Ik geef u aanwijzingen voor de weg de u moet gaan; Ik wil u raad geven en met mijn ogen volgen. Psalm 32:8

   

  8.3 De Bergrede : Matteus 5

   

  Mozes zei :                              De Traditie leerde :                              Jezus zegt :

   

  ‘U zult niet doden’       ‘Wie doodt zal worden uitgeleverd aan            I vs 21-26 : DOODSLAG

                                     het gerecht’                                                     ‘Ieder die zijn broeder een kwaad

                                                                                                            hart toedraagt, zal uitgeleverd wor-

                                                                                                            den aan het gerecht’

   

  ‘U zult geen echtbreuk plegen’ Exodus 20:14                           II vs 27-30 : ECHTBREUK

                                                                                                            ‘Ieder die begerig naar een vrouw

                                                                                                            kijkt, heeft in zijn hart al echt-

                                                                                                            breuk met haar gepleegd.’

   

  ‘Al wie zijn vrouw weg- ‘Het is geoorloofd je vrouw te verstoten  III vs 31,32 : SCHEIDINGSAKTE

  zendt moet haar een          om een willekeurige reden’              ‘Ieder wie zijn vrouw verstoot,

  scheidingsbrief geven’    Matt 19:3                                                      behalve in geval van ontucht en met

  Deut 24:1                                                                                           een ander trouwt, pleegt echtbreuk.’

                                                                                                            Matt 19:8,9

   

  ‘U mag mijn naam niet gebruiken voor meineed, want dan                   IV vs 33-36 : EED

  Ontwijdt u de naam van uw God. Ik ben de HEER.’ Lev 19:12           ‘Laat je ja, ja zijn en je nee, nee.

                                                                                                            Wat daar nog bij komt is uit den boze!

   

  ‘Oog voor een oog,     ‘Ik zal het kwaad vergelden’                            V vs 38-42 : VERGELDING

  tand voor een tand’    Spreuken 20:22                                    ‘Als iemand jou een klap geeft op de

  Exodus 21:24              ‘Wat hij met mij heeft gedaan doe ik hem         rechterwang, houd hem dan ook de

  ‘Wraak en vergelding      aan’ Spreuken 24:29                                    andere voor’

  komt de goddelozen

  toe’ Deut 32:35

   

  ‘U zult uw naaste         ‘… en uw vijand zult u haten’               VI vs 43-47 : NAASTENLIEFDE

  liefhebben als uzelf’                                                                             ‘Heb je vijanden lief en bid voor wie

  Lev 19:18                                                                                          je vervolgen’

   

   

  DIT ZIJN                    DIT IS EEN KOELE REDENERING,           DIT IS EEN GODSDIENST VAN

  ALGEMENE              SOMS IN TEGENSPRAAK MET DE          HET HART

  REGELS                     WET

   

  8.4 God zien

  Filippus vroeg : ‘Toon ons de Vader, en het is genoeg.’

  Jezus antwoordde : ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ Joh 14:8,9

  Het komt erop aan dat we in Jezus God leren kennen. Hij behelst de volle waarheid. Hij sprak het niet alleen uit, maar LEEFDE er ook naar.

   

  8.5 Concrete toepassing van Jezus’ harts-regels is voor ons moeilijk

  Ik ben een leerling van Jezus.

  Maar geen beste : ‘Ik ontdek in mij deze wet: als ik het goede wil doen, dringt het kwade zich aan mij op.’ Romeinen 7:21

  Hoe kan ik nu behouden worden als ik mij niet aan de regels houd??? Zie vorig hoofdstuk

  15-12-2012, 18:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verhaal van de zonde - 7

  7 Gods weg

   

  7.1 Psalm 32:8-11

  ‘Ik let op u, Ik geef u aanwijzingen

  voor de weg die u moet gaan;

  Ik wil u raad geven en met mijn ogen volgen.

  Wees dan niet als een paard

  of als een reddeloze ezel (= ezel zonder verstand),

  welks men intoomt met bit en teugel :

  dan kan geen kwaad bij u komen.’

  Voor de boze is er overal ellende,

  maar geluk omarmt degene die op de Heer vertrouwt.

  Rechtvaardigen, wees opgetogen om de Heer

  en zing een lied, oprechten van hart.

   

  DUS : God laat het aan ons over om vrij te zijn;

           Hij houdt ons in het oog en waakt over ons;

           maar Hij bindt ons niet vast aan de ‘tafelpoot’!

   

  OUDERS STOPPEN HUN KINDEREN OOK NIET ONDER EEN KAASSTOLP! EN TOCH STELLEN ZE REGELS, “WEGEN”. DAT IS NODIG VOOR DE OPVOEDING.

   

  7.2 Heeft God ook algemene wegen bekend gemaakt waarover alle mensen moeten gaan?

  JA : Hij doet ons de regels en de wegen kennen, en het is aan ons om ze op te volgen.

  Denk na over de volgende teksten :

  1 Genesis 2:16,17 : En de Heer God gaf de mens dit gebod : ‘Je mag van alle bomen in de tuin overvloedig eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven.’

  2 Genesis 3:14-19 : Afkeuren van het kwaad en neigingen tot het kwaad (en ook begeleidend de straf indien men overgaat tot het kwaad); (= straf volgt op niet navolgen van God)

  3 Genesis 3:23 : Niet van de boom des levens eten;

  4 Genesis 26:1-6 : Niet elke ingesteldheid is acceptabel, en vooral niet tot welke daden dit leidt;

  5 Genesis 26:1-6 : Isaak kreeg belofte tot nakomelingen van zijn geslacht, grondgebied en zegen over alle volken van de aarde door God omwille van het naleven van de wetten en verordeningen door Isaaks vader Abraham. (= beloning op volgzaamheid)

  6 Exodus 20:1-17 : “Hier ben Ik (God) en dit is de weg die je moet gaan!” Dit zijn de 10 geboden, de leefregels volgens God.

  Toen sprak God al de woorden die hier volgen. ‘Ik ben de heer uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij. U zult geen beelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer, want Ik, de heer uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot de derde en vierde generatie. Maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden ben Ik een God die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie.
  U zult de naam van de heer uw God niet lichtvaardig gebruiken, want de heer laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft.
  Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn. Zes dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor de heer uw God. Dan zult u geen enkele arbeid verrichten: uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, evenmin als de vreemdeling die bij u woont. Want in zes dagen heeft de heer de hemel, de aarde en de zee en al wat ze bevatten gemaakt. Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt.

  Eer uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven op de grond die de heer uw God u schenkt.
  U zult niet doden.
  U zult geen echtbreuk plegen.
  U zult niet stelen.
  U zult niet vals getuigen tegen uw naaste.
  U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; u zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort.’

   

  De meest algemene code, die voor mensen geldt, die onder de zonde leven, is opgetekend in Exodus 20. De TIEN WOORDEN VAN GOD die daar staan bevatten regels, die geen mens mag overtreden. Laten we invullen waar de Tien Woorden van God over gaan :

   

  7.3 De 10 geboden

  Exodus 20

  De stenen tafelen :

   

  1 God is alleenmachtig en alleen-          5 Je ouders respecteren

  heersend  

  2 God als enige aanbidden en lief-        6 Niet doden, respecteer het

  Hebben                                                   leven

  3 Gods Heilige Naam respecteren        7 Geen echtbreuk plegen,

  4 Gods Heilige dag (de 7de dag)            aanzie je partner als je dichtste

  respecteren als rustpunt en gebeds-      medemens

  overwegingsdag om dichter naar God   8 Niet stelen

  toe te groeien – verbroederen               9 Niet vals getuigen tegen uw

                                                                    medemens

                                                                    10 Je zinnen niet zetten op iets of

                                                                   Iemand die bij je medemens hoort

   

  Deuteronomium 6:5                                Leviticus 19:18

  U zult de Heer uw God liefhebben met  Wees niet haatdragend, koester geen

  heel uw hart, met heel uw ziel en met    wrok tegen uw naaste. Maak u niet

  al uw krachten.                                         schuldig aan de zonde van een ander.

                                                                    Kortom : U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

  15-12-2012, 18:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verhaal van de zonde - 6

  6 “…een levende ziel”

   

  In dit hoofdstuk staan we stil bij de schepping van de mensen. We stellen eerst de vraag hoe de mensen geschapen zijn en staan dan ook stil bij het moeilijke woord ‘ziel’.

   

  6.1 Hoe is het gegaan?

  Zie Genesis 1:26-27 en 2:7. Dit zijn twee teksten die bij elkaar horen:

  1 De mensen zijn gemaakt naar Gods beeld, als Gods gelijken.

  Dit wil zeggen: heersen over de vissen van de zee + volgens van de lucht; heersen over de tamme en wilde dieren + gedierte dat over de grond kruipt.

  Met andere woorden : DE MENS KRIJGT VERANTWOORDING, IETS DAT GOED IS VOOR DE ONTWIKKELING VAN ZIJN KARAKTER.

  2 De mens is gemaakt van stof uit de aarde.

  Is dit alles?

  Nee, want : God blies de mens de levensadem in de neus.

  ZO werd de mens tot een levend wezen.

  DUS: “een ademend wezen die uit stof komt en tot stof teruggaat”

  Voor ADEM kunnen we levensgeest lezen (Prediker 12:7)

  Voor STOF kunnen we aarde lezen

  Voor WEZEN kunnen we mens lezen

   

  Wie is nu de mens? De mens is een eigendenkend, verantwoordelijkheidsgezind levend organisme, die gelijkt op God. Hij heeft een geweten, daardoor weet hij wat goed en kwaad is. Hij kan zijn daden zelf stellen en draagt verantwoording ervoor af. De mens is een geschapen wezen DOOR God en VAN God. De mens overstijgt Gods andere schepselen.

   

  6.2 De ziel is…

  1 Genesis 2:7 : samensmelting van lichaam en geest = levend wezen.

  2 Genesis 9:4 : alleen vlees met de ziel (vlees met het bloed er nog is) mag u niet eten.

  3 Johannes 12:27 : Nu het zover is, is mijn ziel ontsteld.

   

  Zielen kunnen zondigen : Micha

  Zielen kunnen liefhebben : Marr 22:37 Jezus zei tot hem: ‘U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.

  Zielen kunnen gedoopt worden: Handelingen 2:41

   

  De ziel keert bij de dood terug tot God.

   

  6.3 Onze ziel en de dood

  Zielen zijn onsterfelijk.

  Zielen kunnen misleid worden en zo eeuwig branden in de hel. Ezechiel 13:19

   

  Lees aandachtig de volgende twee teksten. Dit zijn namelijk de enige twee teksten in de Bijbel waarin het woord ONSTERFELIJK voorkomt:

  1 1 Kor 15:53 Want dit vergankelijke moet met onvergankelijkheid worden bekleed en dit sterfelijke met onsterfelijkheid.

  2 1 Tim 6:15,16 …Jezus Christus is de gelukzalige, de enige heerser, de koning der koningen en de Heer der heersers, Hij alleen bezit de onsterfelijkheid en Hij woont in ontoegankelijk licht. Geen mens heeft Hem gezien of is in staat om Hem te zien. Aan Hem de eer en de eeuwige macht! Amen.

   

  De Bijbel leert ons dus twee hoofdzaken over onsterfelijkheid:

  1 De ziel is onsterfelijk maar de staat waar ze zich na de dood zal bevinden hangt af van de levenswijze van de mens met de ziel, oftewel de verpakking rond de ziel en de ziel zelf. Ze kan voor eeuwig heil bekomen in de hemel door in Jezus Christus te geloven en Zijn levensweg te bewandelen. De andere zielen branden eeuwig in de hel door vuur.

  2 Jezus Christus is onsterfelijk.

   

  6.4 Begin en einde van het leven

  Er is sprake van een samenvoeging aan het begin van het leven en van een ontkoppeling aan het eind. Ons leven is dus een samenvoeging van het aardse en het hemelse. Van de hemel, of van God, komt de levensadem. Op die manier heeft God de mens levend gemaakt. Na zekere tijd vraagt God zijn ‘geest’ terug. Die geest is niet hetzelfde als de zogenaamde onsterfelijke ziel. De Bijbel zegt niets over los van het lichaam levende ‘delen’ van de mens. Er is ook niets in de mens dat onsterfelijk is. Gods adem, die Hij in genade aan ons verleend heeft, keert bij ons sterven gewoon terug. Daarmee moet ons leven stoppen. Het kan immers niet verder zonder de Goddelijke vonk, waarmee het van start is gegaan.

   

   

  15-12-2012, 12:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verhaal van de zonde - 5

  5 Niet als wezen

   

  Dit hoofdstuk gaat over de TROOSTER, de GEEST DER WAARHEID of de HEILIGE GEEST. En dan in het bijzonder over wat de Heilige Geest in ons bewerkstelligt.

   

  5.1 Het is voor jullie bestwil dat Ik wegga

  Want indien Ik niet wegga, dan zal de Helper niet komen. Maar als Ik heenga zal Ik Hem naar jullie toezenden. Joh 16:7

  Jezus garandeert dat Hij over Zijn leerlingen blijft waken. Hij zal ze niet verweesd achterlaten. Joh 14:18

  De belofte van de Heilige Geest is een feit.

   

  5.2 Jezus zegt dat de Heilige Geest het volgende zal doen:

  1 een Helper die altijd met jullie zal zijn Joh 14:16

  Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn Joh 14:17

  2 De Helper die de Vader jullie in Mijn naam zal zenden, Zijn heilige Geest zal jullie verder in alles onderrichten; Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb Joh 14:26

  3 En als Hij komt, zal Hij het ongelijk van de wereld aantonen : Joh 16:8-11

  Hij zal laten zien:

  ·        wat zonde is: dat ze niet in Mij willen geloven;

  ·        wat gerechtigheid is: dat Ik heenga naar de Vader, en dat jullie Me niet meer zullen zien;

  ·        wat oordeel is: dat de vorst van deze wereld is veroordeeld.

  4 Hij zal jullie leidsman naar de volle waarheid zijn (niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt) en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen. Joh 16:13

  5 Hij zal Mij verheerlijken, want wat Hij jullie zal meedelen, komt van Mij.

  Alles wat de Vader heeft is ook van Mij; daarom mag Ik zeggen dat hetgeen Hij jullie zal meedelen, van Mij komt. Joh 16:14,15

  Het moet voor de leerlingen rustgevend geweest zijn dat er vervanging komt voor de voortdurende liefde en zorg van hun Meester.

   

  5.3 Petrus herkent in de wonderlijke gebeurtenissen van Handelingen 2 de vervulling van Jezus’ belofte

  Handelingen 2:33 Verhoogd aan Gods rechterhand heeft Hij de beloofde heilige Geest van de Vader ontvangen en uitgegoten; en dit is wat u ziet en hoort

  Handelingen 2:38 Bekeer u! Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de heilige Geest ontvangen.

   

  5.4 Hoe de Geest de weg naar de volle waarheid wijst wordt waarschijnlijk het best uitgelegd door Paulus

  Jezus                                                        Paulus

  Joh 15:9                                          Galaten 5:13

  Met de liefde die de Vader Mij      Broeders en zusters, u werd geroepen

  toegedragen, heb Ik jullie lief-       tot vrijheid. Gebruik die om elkaar

  gehad. Blijf in die liefde met Mij    te dienen door de liefde

  Blijf in die liefde met Mij verbonden.      (Heb elkaar lief als uzelf)

  Joh 16:3                                          Galaten 5:16

  De Geest zal jullie leidsman naar  Leef volgens de Geest, dan zult u niet

  de volle waarheid zijn.                    toegeven aan uw zondige begeerte.

  Joh 14:19                                       Galaten 5:17

  Want nog maar een korte tijd en   Want de zondige natuur begeert tegen de

  wereld ziet Mij niet meer,               de Geest in en de Geest tegen de

  terwijl jullie Mij wel zullen zien,      zondige natuur in, want ze zijn

  want evenals Ikzelf zullen ook      elkanders tegenstanders, zodat u

  jullie leven.                                      juist niet doet wat u zou willen doen.

  5.5 Maar de gave of vrucht van de Geest is : DE GEEST VAN WAARHEID

  Galaten 5:22 :

   

  1 Liefde : ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’ Lukas 23:34

   

  2 Vreugde : ‘De Geest van de Heer rust op mij; daartoe heeft Hij mij gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen, om verdrukten in vrijheid te laten gaan, en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is.’ Lukas 4:18-19

   

  3 Vrede : ‘Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan de wereld te bieden heeft.’ Joh 14:27

   

  4 Geduld : Met deze vraag wilden ze Hem op de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen Hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. (overspelige vrouw) Joh 8:6

   

  5 Vriendelijkheid : Hij trok rond in heel Galilea, terwijl Hij in hun synagogen onderricht faf, de goede boodschap verkondigde van het koninkrijk, en elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas. Zijn faam drong door tot in heel Syrië, en ze brachten alle zieken bij Hem, die gekweld werden door allerlei ziekten en pijnen, mensen die bezeten waren door demonen, lijders aan vallende ziekte en verlamden, en Hij genas hen. Een grote menigte volgde Hem vanuit Galilea, de Dekapolis, Jeruzalem, Judea en van de overkant van de Jordaan. Matt 4:23-25

   

  6 Goedheid ; Hij zei tegen hem: ‘Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.’ (tegen de goede moordenaar) Lukas 23:43

  Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Joh 10:11

   

  7 Vertrouwen : Hij ging een eindje verder, wierp zich voorover en bad: ‘Mijn Vader, alss het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.’ Matt 26:39

  En weer, voor de tweede maal, ging Hij bidden: ‘Mijn Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink, laat uw wil dan geschieden.’ Matt 26:42

   

  8 Zachtmoedigheid : ‘Neem Mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel.’ Matt 11:29

   

  9 Zelfbeheersing : De beproever (duivel) kwam naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden.’ Matt 4:3

   

  De vrucht van de Geest is het karakter van Jezus. Dus door de Geest wordt Jezus in ons zichtbaar: ‘Ik ben in Mijn Vader, en jullie zijn in Mij zoals Ik in jullie ben.’ Joh 14:20


  15-12-2012, 12:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verhaal van de zonde - 4

  4 Jezus laat ons achter

   

  4.1 Jezus zegt:

  Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft –zoals Ik met hem- draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets. Joh 15:5

  En toch om de waarheid te zeggen: voor jullie eigen bestwil moet Ik weggaan; doe Ik dat niet, dan zal de Helper niet komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar jullie toezenden. Joh 16:7

  Hoe kan Jezus nu iets voor ons betekenen als Hij niet bij ons is?

  Voor zijn leerlingen een vraag, voor ons een weet.

  Hij zegt: ‘Ik laat jullie niet verweesd achter: Ik kom bij jullie terug.’ Joh 14:18

   

  4.2 Hoe kan Jezus, weggaande, tot ons komen?

  Er moet sprake zijn van twee bewegingen:

  1 Joh 14:2 ‘In het huis van Mijn Vader kunnen veel hun verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken?

  EN:

  Joh 16:10 Dit is finaal, want Hij zegt verderop: ‘…wat gerechtigheid is: dat Ik heenga naar de Vader…’

  2 Joh 16:7 : zie hierboven

  De Trooster wordt een paar verzen verder de Geest der Waarheid (= Gods Geest, de Heilige Geest) genoemd. Vers 13

  DUS :

  HEMEL      Ik ga heen om uw plaats gereed te maken

  AARDE     De Trooster naar ons sturen

   

  4.3 Teken deze voorstelling nu nog eens en verwerk ook Joh 14:3 erin:

           HEMEL      JEZUS                ---) Joh 14:3,4

           AARDE     TROOSTER       ---) Joh 14:3,4

                                                 Ik moet weggaan en voor jullie een plaats

                                                 gereed maken, maar Ik kom terug, en dan

                                                 neem Ik jullie bij Me op, zodat daar waar Ik

  ben, ook jullie zullen zijn. En waar Ik heenga -

  de weg daarheen is jullie bekend.

   

  Jezus laat ons niet als wezen achter. In de Trooster, die op andere plaatsen de Heilige Geest genoemd wordt, blijft bij ons. Er ontstaat zo een hechte eenheid: “Op die dag zul je inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en dat jullie in Mij zijn zoals Ik in jullie ben.” Joh 14:20

   

  4.4 Laat er geen verwarring over bestaan over de Heilige Geest en Jezus.

  Het is gemakkelijk te onthouden:

  God, de Vader is God boven ons. Jesaja 55:9

  God, de Zoon is God met ons. Matt 1:23

  God, de Heilige Geest is God in ons. Joh 14:20

   

  4.5 Nu zijn er twee open vragen:

  Waarom is Jezus weggegaan?

  Waarom komt de Trooster in Zijn plaats?

  De tweede vraag wordt in het volgende hoofdstuk besproken, maar de eerste vraag zullen we nu aanstippen:

  Er is een grote reden voor Jezus’ vertrek:

  Joh 14:2-4 In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken? Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken, maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op, zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn. En waar Ik heen ga – de weg daarheen is jullie bekend.’

   

  DUS : ALS JEZUS NIET WEGGEGAAN WAS ZOUDEN WE NOOIT BIJ HEM KUNNEN WONEN

   

  4.6 Wat doet Jezus in de hemel?

  Hebr 9:11-12 Christus is gekomen, de hogepriester van de komende goede dingen.

  Hij is door een verhevener en volmaakter tent (in dit geval wordt het voorhangsel van de tempel bedoeld die toegang heeft tot het allerheiligste, daar waar God ‘woont’)

  Die tent (deur) is niet gemaakt door mensenhanden.

  Ze behoort niet tot onze geschapen wereld.

  Hij is eens en voorgoed het heiligdom binnengegaan.

  NIET met het bloed van bokken en kalveren,

  MAAR met ZIJN EIGEN BLOED.

  Zo heeft Hij een EEUWIGE VERLOSSING verworven.

  Hebr 7:25 Daarom is Hij ook in staat om hen, die door zijn tussenkomst tot God naderen, voor altijd te redden, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

  15-12-2012, 11:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verhaal van de zonde - 3

  3 Jezus’ Opstanding en ons leven

   

  3.1 Alle mensen sterven

  Romeinen 5:12

  Daarom zoals door een mens de zonde in de wereld is gekomen en met de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, aangezien allen gezondigd hebben.

  Het Nieuwe testament zegt:

  ‘Dood, waar is je overwinning?

  Dood, waar is je angel?’ 1 Kor 15:55

  Waarom zegt Paulus dit?

  Vers 20-22: Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is de opstanding van de doden er ook door een mens. Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.

   

  3.2 Getuigenverklaring van de opstanding van Jezus:

  Na Zijn opstanding is Hij verschenen aan:

  1 Maria van Magdala en de andere Maria; Matt 28:1

  2 De twee reizigers naar Emmaus; Lucas 24:13-35

  3 De leerlingen en Tomas (ook een leerling); Joh 20:19-29

  4 Aan Kefas, aan de Twaalf, aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, aan Jakobus, aan alle apostelen, en tenslotte ook aan mijzelf (= Paulus). 1 Kor 15:5-8

  “Op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan.” Deut 19:15

   

  3.3 Jezus, Heer over het leven

  1 Hij is de Schepper van het leven. Joh 1:1,2,3,14,17

  2 Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef, om het daarna weer terug te nemen. Niemand neemt het Mij af, Ik geef het uit eigen vrije wil. Daartoe immers heb Ik de macht, zowel om het te geven als om het terug te nemen. Dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen. Joh 10:17,18

  3 Hij gaf de geest. Matt 27:50

   

  3.4 Jezus’ opstanding en verrijzenis

  Wat Jezus gedaan heeft voegt een nieuwe dimensie aan ons leven toe. Jezus is opgestaan, dus wij staan door Jezus ook op. 1 Kor 15:22

  Nu vragen we of er een voorwaarde aan de toekomstige opstanding gesteld wordt.

  Nee: “allen worden levend gemaakt.” 1 Kor 15:22

  Maar er is wel sprake van twee opstandingen: een ten dode en een ten leven.

  Joh 5:28,29 …er komt een uur waarop allen die in het graf liggen Zijn stem zullen horen en eruit zullen komen; wie goed hebben gedaan zullen opstaan om te leven, wie kwaad hebben gedaan zullen opstaan om veroordeeld te worden

  Om deel uit te maken van de opstanding ten leven geldt de volgende voorwaarde:

  “Wie in de Zoon gelooft, heeft het leven. Joh 3:36

   

  3.5 Maar hoe zit dat?

  We hebben het eeuwige leven, en TOCH sterft iedereen?

  Ga mee naar Johannes 11

  Jezus en Zijn leerlingen hebben het over hun zieke vriend Lazarus:

   

  Jezus zegt :                                                       Zijn leerlingen zeggen :       

  Vers 11                                                    Vers 12

  Onze vriend Lazarus is ingeslapen        Als hij slaapt, Heer, dan komt hij er weer bovenop.

  Vers 11                                                    Vers 13

  maar Ik ga erheen om hem wakker        De leerlingen dachten dat Hij de

  te maken                                                  gewone slaap bedoelde.

  Vers 14

  Lazarus is gestorven.

   

  “Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven; en iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.” Joh 11:25

   

  DUS : 1 Het eindpunt is niet de dood. Het is een startpunt.

  2 Onze levensgeest gaat terug naar God die hem schonk. Prediker 12:7

  3 We zullen de opstanding meemaken: ofwel ten leven ofwel ten dode. Joh 5:29

  4 Wij gaan drinken aan de bron des levens, die Jezus Christus is. Dan zullen wij de opstanding ten leven meemaken. Joh. 5:26 

   

  3.7 Dit vergankelijke moet onvergankelijk worden

  Ieder zal een gedaanteverandering ondergaan. Het vergankelijke heeft dan geen nut meer en alles wordt dan onvergankelijk. 1 Kor 15:50,52-53

  Dit is het ‘loon’. De Bijbel legt er de nadruk op dat wij dit niet verdienen, maar dat het GENADE is. Een cadeau dat van hierboven gratis wordt verleend zonder enige kunde. Het vraagt alleen een onvoorwaardelijke keuze voor God, Jezus Christus, Maria, de engelen en heiligen, de Kerk met aan het hoofd een rechtvaardige Paus.

   

  15-12-2012, 04:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verhaal van de zonde - 2

  2 Hoe Jezus ons van onze zonde verlost heeft


  2.1 Geen enkele daad van de kant van de mens zelf, kan hem redden

  Het gaat alleen bergafwaarts met hem:

  “Als ik het goede wil doen, dan dringt het kwade zich aan mij op.” Rom 7:21

  God heeft door het zenden van Zijn Zoon in redding voorzien. Joh 1:29

   

  2.2 Het oude testament over Jezus:

  Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gezicht verbergt;

  Hij was veracht en de wereld heeft Hem niet geacht!

  NOCHTANS,

  heeft Hij onze ziekten op zich genomen,

  en onze smarten gedragen;

  wij echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.

  MAAR

  om onze overtredingen werd Hij doorboord,

  om onze ongerechtigheden verbrijzeld;

  de straf, die bracht ons de vrede,

  en door Zijn striemen is voor ons genezing.

  Wij dwaalden rond als schapen,

  en zij gingen ieder onze eigen weg,

  maar de Heer heeft de schuld van onze ongerechtigheden op Hem doen neerkomen.

  Hij werd mishandeld, maar Hij liet zich verdrukken.

  Jesaja 53:3,7

   

  Boven Jesaja 52:13 staat als titel: De dienaar van de Heer!!!

   

  2.3 Het Nieuwe testament over Jezus:

  Vijf stappen naar beneden (Filippenzen 2:5-8)

  Eerst : Gestalte van God.

  Dan :          1 heeft zichzelf ontledigd

           2 heeft de gestalte van een slaaf aangenomen

           3 Hij is aan de mensen gelijk geworden

           4 Hij was gehoorzaam tot de dood toe

           5 tot de dood aan een kruis

  De kruisdood is het einde van Jezus’ leven.

  Aan het kruis is het volgende gebeurd:

  1 Jezus is de laatste regelingen aan het treffen, want Hij weet dat Zijn einde nabij is

           * Jezus sprak: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ Lucas 23:34

  * Hij zei tegen Zijn Moeder: ‘Vrouw, daar is nu je zoon.’ Vervolgens zei Hij tegen Johannes: ‘Daar is je Moeder.’ Joh 19:27

  * ‘Voorwaar, ik zeg je (de goedwillige moordenaar), vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs,’ Lucas 23:43

  2 Jezus door God verlaten

  * Rond het 9de uur (dit is 15u) riep Jezus met luide stem uit: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ (Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij in de steek gelaten?) Matt 27:46

  Wat dit kruiswoord betekent vinden we in een van de teksten van les 1: Jesaja 59:1,2 : De scheiding tussen God en Jezus is een feit vanwege de zonde der wereld. Joh 1:29 Jezus delgt alle zonden op de wereld.

  3 Alles is volbracht!!

  * Jezus wist dat alles thans volbracht was. Daarom zei Hij – want de Schrift moest ten volle in vervulling gaan – ‘Ik heb dorst.’ (dorst naar zielen) Joh 19:28

           * Toen Jezus van die wijn gedronken had, zei Hij: ‘Het is volbracht!’ Joh 19:30

  * Toen riep Jezus luidkeels: ‘Vader in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’ Na deze woorden stierf Hij. Lucas 23:46 Of : ‘Hij gaf de geest.’ Matt 27:50

  4 De schepping reageert hierop:

  Matt 27:51,52

  ·        het voorhangsel in de tempel scheurde

  ·        de aarde beefde

  ·        de rotsen spleten uit elkaar

  ·        de graven gingen open en de lichamen van veel heiligen die gestorven waren, werden (tijdelijk) tot leven gewekt

   

  2.4 Jezus’ missie als Zoon van God

  Johannes 3:16

  Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit.

   

  15-12-2012, 04:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verhaal van de zonde - 1

  1 Het verhaal van de zonde

   

  1.1 De volgende stappen geven aan wat er verkeerd ging :

   

  1 Van alle dieren, die de Heer God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tegen de vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?’ De vrouw zei tegen de slang: ‘Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd: “Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat mag je niet eten, je mag haar zelfs niet aanraken, anders zul je sterven.” Genesis 3:1,2,3

  2 Maar de slang zei tegen de vrouw: ‘ Je zult helemaal niet sterven! God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet, en dat je dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed en kwaad.’ Gen 3:4,5

  3 Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom,

  4 en dat hij een lust was voor het oog,

  5 en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen.

  6 Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond,

  7 en ook hij at ervan. Gen 3:6

  8 Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat ze naakt waren

  9 Daarom hechtten ze vijgenbladeren aaneen en maakten daar lendenschorten van. Gen 3:7

  10 Toen zij bij het opkomen van de middagwind de Heer God in de tuin hoorden naderen, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heer God tussen de bomen van de tuin. Gen 3:8

  Maar de Heer God riep de mens en vroeg hem: ‘Waar ben je?’ Hij antwoordde ‘Ik hoorde U in de tuin, en toen werd ik bang omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.’ Maar Hij zei: ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom die Ik verboden heb?

  11 De mens antwoordde: ‘De vrouw die U mij als gezellin gegeven hebt, heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten.’ Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw: ‘Hoe heb je dat kunnen doen?’ De vrouw zei: ‘De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.’ Gen 3:12,13

  De Heer God zei toen tegen de slang: ‘Omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt, onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten! Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, alle dagen van je leven!

  12 Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost en het hare. Het zal jouw kop bedreigen, en jij zijn hiel! Gen 3:15

  En tegen de vrouw heeft Hij gezegd: ‘Ik zal de lasten van jouw zwangerschap zeer zwaar maken: met pijn zul je kinderen baren. Naar je man zal je begeerte uitgaan, hoewel hij over je heerst.’ En tegen de man heeft Hij gezegd: ‘Omdat je hebt geluisterd naar je vrouw en hebt gegeten van de boom die Ik je had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van jou! Zwoegend zul je van hem eten, alle dagen van je leven. Distels en doorns zal hij voortbrengen, met veldgewas moet jij je voeden. In het zweet zul je werken voor je brood, tot je terugkeert naar de grond, waaruit je bent genomen: je bent stof en tot stof keer je terug.’ De mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder is geworden van alle levenden. En de Heer God maakte kleren van huiden voor de mens en zijn vrouw en kleedde hen ermee. De Heer God zei: ‘Nu de mens in de kennis van goed en kwaad als een van Ons is geworden, wil Ik voorkomen dat hij zijn hand uitstrekt en ook van de boom van het leven plukt. Door daarvan te eten, zou hij eeuwig blijven leven!’

  13 Daarom verwees de Heer God hem uit de tuin van Eden, en moest hij de grond gaan bebouwen waaruit hij was genomen. Gen 3:23

  14 Daarom, zoals door een mens de zonde in de wereld is gekomen en met de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, aangezien allen gezondigd hebben… Romeinen 5:12

   

  1.2 God had de wereld geschapen en toen zal alles er heel goed uit, volgens Gen 1:31. Het uiteindelijk resultaat van de eerste misstap staat in 1 Joh 2:16,17 : Want al wat in de wereld is, de hebzucht, de afgunst en het pronken met bezit, dat alles komt niet van de Vader maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid, maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid.

   

  1.3 In ons leven gaat het zo: volgens Jakobus 1:3,14,15

  1 Niemand mag zeggen, als hij beproefd wordt: Ik wordt door God beproefd. Want God, die niet door het kwaad wordt beproefd, beproeft ook zelf niemand.

  2 Wordt iemand beproefd, dan is het altijd zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt.

  3 Daarna als de begeerte bevrucht is, baart zij de zonde;

  4 en de zonde, eenmaal volgroeit, baart de dood.

  Jesaja geeft de situatie, waarin ze verkeren als volgt aan:

  Jesaja 64:4 : U ontmoet mensen die recht doen, en uw wegen gedenken. U bent kwaad, want wij zondigden. U bent kwaad op ons omdat we zondigden, toch worden wij gered.

  Jesaja 59:2 : …maar uw misdaden brengen een scheiding teweeg tussen u en uw God; door uw zonden is zijn gelaat voor u omhuld en hoort Hij u niet.

   

  1.4 Gods analyse van een verloren wereld:

  Er is geen rechtvaardige, zelfs niet een, niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen verdorven; niemand is er die het goede doet, zelfs niet een. Romeinen 3:11,12

   

  De Heer ziet neer vanuit de hemel, Hij speurt de mensen af of er ergens een wijze is, iemand die zoekt naar God. Maar iedereen zit op een dwaalspoor, het is een verdorven bende, een goed mens vind je niet meer, niet een. Psalm 14:2,3

   

  DUS HET OFFER VAN ONZE KANT HELPT NIET.

  We worden dan alleen maar naar het uiterlijke gereinigd en niet naar de geest.

  Hebr 9:13 Want als het bloed van bokken en stieren en het bestrooien met as van een vaars de verontreinigden kan heiligen zodat zij uiterlijk rein worden, hoeveel te meer dan het bloed van Christus. Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd als een smetteloos offer, dat ons geweten zuivert van dode werken, om de levende God te dienen.

   

  1.5 Wij zondigen; wij zouden dus moeten sterven; dood zou alom moeten heersen.

  Toch is dit niet het geval. Lees maar: “Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?” De angel van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. 1 Kor 15:55,56

  Vers 57: Maar God zij dank: Hij geeft ons de overwinning door onze Heer Jezus Christus.

   

  DUS de Gever : God de Vader

           De gift : kwijtschelding van zonden

  De ontvangers : allen die bezig zijn met het werk van de Heer, allen die Gods wetten naleven

  De Tussenpersoon : Heer Jezus Christus, door Zijn kruisdood kunnen zij bevrijd worden van onze dodelijke zonden

   

  1.6 Jezus Christus is het lam van God

  Hij neemt de zonde van de wereld weg! Joh 1:19

   

  Met andere woorden : De scheiding tussen God en ons (1.4) is weg! Dit betekent eeuwig leven! Dat betekent dat ze U, de enige waarachtige God, leren kennen, en ook degene die U gezonden hebt : Jezus Christus. Joh 17:3

   

  “WIE IN DE ZOON GELOOFT, BEZIT EEUWIG LEVEN, MAAR WIE NIET NAAR DE ZOON WIL LUISTEREN, ZAL HET LEVEN NIET ZIEN. INTEGENDEEL, GODS TOORN BLIJFT OP HEM RUSTEN.”

  15-12-2012, 03:08 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Susan

  Laat ONS beginnen:

  Ik ben hier om tot MIJN kerk te spreken.

  Er is een opschudding van grote properties op komst. Het zal voor de hele aarde zijn. Ik spreek over grote beproevingen. Deze wereld is aan het afwijken van de richting dat het zich beweegt—rondom jullie kun je de wereld zien afbrokkelen en uiteen vallen. De Waarheid is niet meer gewild. Er zijn er weinig die de waarheid willen en ze zijn verspreid.

  Ik sta op het punt om MIJZELF MEER DAN LEVENSGROOT te tonen aan degenen die sluimeren. Ze zullen opgeschrikt worden uit hun slaap. Spoedig zul je de furie van MIJN Toorn kennen. Ik zal mensen gebruiken, het weer, omstandigheden om MIJN punt duidelijk te maken. Zorg daarom dat je niet slapend betrapt wordt wanneer Ik om MIJN alerte bruid kom.  Niemand zal ontsnappen aan MIJN Toorn als ze achtergelaten worden. Niemand zal weerhouden wat er komt. MIJN Zegening weggenomen—MIJN Beschermende Hand weggenomen—MIJN vijands toorn uitgestort met volle kracht : dat is wat er komt.

  Bereid je voor wanneer Ik kom om MIJN ware kerk. Zeer weinig komen mee. Dit is een elite groep gekend om hun onbaatzuchtige liefde en toewijding tot MIJ : VOLLEDIG OVERGEGEVEN aan hun GOD-VOLLEDIG GEHOORZAAM—KLAAR OM TE DIENEN UIT EEN BLIJMOEDIG HART—GRETIG OM DE VERLORENEN TE VOLGEN EN ACHTERNA TE GAAN ALS MIJN BEKWAME HANDEN EN VOETEN.

  Nu is het uur voor jullie verlossing en achter anderen te gaan—morgen is het misschien te laat. Blijf zoeken naar GOD, redding en zorgen dat jullie gereed zijn voor de opname. Deze gaan hand in hand. Laat de verstrooiingen van dit leven je niet afleidingen. Richt je blik op je GOD. Geef je over aan MIJN Heilig Gezicht, toon spontaan en veelvuldig berouw.

  Zeer weinig zullen gered worden. Let op deze waarschuwing. Ik kan niet voor altijd wachten op MIJN bruid. Ze is mooi en Ik ben klaar voor MIJN Bruilofsfeest. Kom terwijl  “Komen naar je GOD” beschikbaar is. Mis MIJN Aanbieding niet. Velen zullen het niet maken. Dit is een Woord van waarheid. Ik wil je niet bang maken—enkel om je wakker te maken.

  MIJN Waarheid is bestand tegen de tand des tijds. Ik ben een GOD die getrouw is aan MIJN Woord. MIJN Woord staat te gebeuren. Negeer niet wat er reeds geschreven is en zelfs nu is het aan het gebeuren exact zoals Ik zei dat het zou gebeuren.

  Kom en ontvang MIJN Reddende Hand. Spijt zal groot zijn voor degenen die MIJN Redding konden ontvangen hebben maar kozen om het te negeren voor de wegen van de wereld. Wee degenen wiens liefde uitgaat naar de wereld en die hun GOD verwerpen.

  Ik kom eraan. Ben je er klaar voor?

  Dit is jullie HEER

  KONING der Koningen, HEER der Heren

  Matteus 7:14

  1 Petrus 4:18

  1 Korintiers 9:26-27

  2 Peter 2:20-22

  Matteus 7:13

  Psalmen 2:12

  Matteus 18:8

  Filippenzen 2:12

  15-12-2012, 01:42 Geschreven door Claudia  


  14-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van 278pikelk

  Dec 13, 2012

  Ik zal jullie weghouden van het uur van beproevingen  

  Geef me nu alsjeblieft jullie tijd en onverdeelde aandacht want jullie racen jullie leven door om wat er in jullie wereld gaande is bij te houden. Bid en aanbid mij; laat ME het LICHT zijn aan het EIND van jullie tunnel. Laat ME jullie ZACHTE PLAATS zijn om te landen op het einde van jullie dag en jullie VRIEND en VERTROUWENSPERSOON doorheen iedere dag!

  Zoek me in alle zaken. Luister naar mij in de stemmen van jullie kinderen. Luister naar mij in de wind en de golven.
  Zie mij in de sneeuwvlokken. Herken mijn gezicht die naar je start in de Spiegel want je leeft vol van de Ruach Hakodesh (= Heilige Geest) en giet me uit op de verlorenen in deze laatste dagen! Realiseer dat mijn hart voor je is en niet tegen je. Ik sta juist naast je in alles wat je doet. Zou je dit doen als Jezus over je schouder aan het kijken was, is een goede herinnering om aan jezelf te zeggen want Ik doe dat echt!

  Rust jezelf toe voor de wereld rond jullie, die verder in de duisternis gaat iedere dag. Het zal spoedig veel erger worden. Bereid jullie voor door mijn Woord te bestuderen, te vragen om mijn wijsheid en me jullie nodig hardop op te sommen. Ik zal jullie alle dingen geven, mijn kinderen. Dit beloof Ik aan mijn schapen die in mijn licht leven. Laat jullie blik nu niet afdwalen van jullie herder, kleinen. Nu is zo’n belangrijke tijd voor jullie om geëngageerd te blijven met mij. Nu wegvallen is gevaarlijk; doe jezelf dat gevaar niet aan! Wanneer jullie in MIJN LICHT LEVEN ZIE IK JULLIE, Ik kan jullie niet zien wanneer jullie in de duisternis wandelen.

  Houd jullie lampen gevuld met olie en wacht op de Vader’s toestemming dat de Zoon Zijn Bruid kan halen!
  Leef nu vrij van vrees want jullie huwelijksdag nadert. Houd jullie sluier aan zodat allen zullen herkennen dat je tot een bruidegom behoort  -- Yeshuah Hamashiac en dat jullie niet beschikbaar meer zijn voor de wereld!

  Jullie moeten jullie afzonderen van jullie zondige verlangens en jullie sterk houden met de Ruach Hakodesh. De Bruidegom komt voor een bruid die hem is toegewijd, rein en onbezoedeld. Maak jullie nu gereed mijn Bruid, de Vader is de plaats aan het inspecteren die Ik heb voorbereid voor jullie en Hij zou jullie opname te allen tijde kunnen toelaten. Spreek met mij, bid gedurig in de Geest, blijf in mijn Woord en AANBID MIJ. Ik wil zo tijd doorbrengen met jou en Ik zal de tijd zegenen die je voor mij vrij maakt. Mijn verwachting die leidt naar de opname van de Bruid is zelfs groter dan de verwachting van de Bruid van ons huwelijk. Ik verlang naar de dag wanneer Ik op mijn Bruid Hemelse zegeningen kan laten regenen. Ik verlang naar de dag wanneer Ik mijn liefde voor mijn Bruid kan uitstorten.

  Wees geduldig onder jullie sluier voor nog een tijdje nu. IK HOUD VAN JULLIE, MIJN KINDEREN!

  14-12-2012, 22:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij, die zo nederig is, zal komen in grote luisterrijke heerlijkheid 11/12/2012

  De Maagd Maria : Mijn lieve kleintjes, mijn Hart jubelt omdat het Rijk van mijn Zoon zeer nabij is.

  Ondanks al Zijn lijden, Zijn afwijzing door ondankbare mensen en de geloofsafval die de aarde bedekt, zal Hij de mensheid grote heerlijkheid brengen.

  Hij zal komen op een geweldige wolk en Zijn Majesteit zal elke ziel overweldigen die in extase aan Zijn Voeten zal neervallen.

  Hij, die zo nederig is, zal komen in grote luisterrijke heerlijkheid en Zijn Grote Barmhartigheid zal de aarde overstromen.

  Kinderen, jullie moeten je voorbereiden want jullie zullen veel kracht nodig hebben om voor Hem te verschijnen. Van jullie zal vereist worden om nederigheid te tonen en Hem te smeken jullie zielen te verlossen zodat jullie het Licht van de Waarheid zien.

  Zijn Grote Barmhartigheid zal door velen van jullie aangenomen worden. Anderen daarentegen zullen Zijn Tegenwoordigheid en de Grote Gave die Hij zal brengen, negeren. 

  Bid, bid, bid voor diegenen die het bestaan van het eeuwig leven weigeren te aanvaarden, want deze mensen hebben jullie hulp nodig. Het zal grote vreugde brengen wanneer jullie recht uit jullie hart mijn Zoon kunnen vragen om deze zielen te redden.

  Jullie, mijn kinderen, zullen spoedig het einde van jullie lijden zien omdat mijn Zoon, in Zijn Ontferming, grote plannen heeft voor elke mens die vandaag op aarde leeft.

  Wees dankbaar voor het Geschenk van het leven dat jullie gegeven werd toen jullie geboren werden.

  Wees dankbaar omwille van de Gave van Eeuwig Leven, dat mijn Zoon spoedig aan de wereld zal aanbieden. Dit Geschenk is bestemd voor elke zondaar afzonderlijk. Het zal van jullie eigen vrije wil afhangen of jullie het al dan niet zullen aanvaarden.

  Kom naar mij, kinderen, opdat ik jullie in de schuilplaats van mijn Onbevlekt Hart kan nemen en jullie kan voorbereiden zodat ik jullie naar Mijn Zoon kan leiden, klaar voor Zijn Tweede Komst.

  Jullie geliefde Moeder - Moeder van Redding

   

  14-12-2012, 21:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eucharistisch gebed
  Eucharistisch gebed
   Jezus, mijn Eucharistische Koning,
  Geliefde van mijn ziel,
  ik prijs U, ik aanbid U, ik dank U.
  En dat mijn onsterfelijke liefde voor U
  er mag voor zorgen dat anderen
  U prijzen en aanbidden
  nu en altijd.
  Amen.

  14-12-2012, 19:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap aan Ned Dougherty

  2 December 2012

  Jezus de Verlosser
  St. Peregrine’s Chapel, Mission San Juan
  Capistrano, California @ 2:00pm

  Mijn zoon, ik kom vandaag tot jou als Jezus, de Verlosser van de wereld, want in deze tijden heeft de wereld de verlossing van de Verlosser van de hele mensheid broodnodig.

  Ik heb je hier naar deze heilige plaats gebracht om deze zeer belangrijke boodschap aan de hele mensheid mee te delen dat de tijd nabij is voor Mij om Mij te presenteren aan alle zielen op de Aarde op een zeer krachtige manier.

  Mijn broeders en zusters, de Vadeer in de Hemel hoort de gebeden van zijn trouwe volgelingen, en Hij erkent de nood van Zijn Goddelijke tussenkomst in de zaken van de mensheid. Want jullie zijn nu in de tijden die werden geprofeteerd door de profeten vanouds uit de Bijbel, alsook door de tegenwoordige profeten van mijn Kerk, die de oproep gekregen hebben om het bericht van mijn imminente terugkeer en mijn verlossing voor de hele mensheid te verspreiden – een verlossing die niet langer kan uitgesteld of afgewend worden, omdat de zonden van de mensheid teveel worden voor de mensheid om te dragen, als de mensheid wil blijven bestaan hiet op Aarde.

  Dit komt omdat de boze te lang zijn wil heeft gedaan met de mensheid zonder de directe interventie van de Vader door Zijn Zoon. Jullie zijn geduldig geweest in jullie gebeden en jullie anticipatie en voorbereiding van mijn terugkeer naar Gods kinderen, en Ik ben hier om nu te zeggen dat jullie niet zullen teleurgesteld zijn in jullie tocht hier op Aarde, als de grote transformatie plaatsgrijpt om jullie allen terug te laten keren naar de weg die voor jullie gepland is door de Vader in de Hemel.

  Natuurlijk moet je erkennen dat jullie in zeer moeilijke tijden verkeren met al de gebeurtenissen die plaatsvinden hier op Aarde. Jullie moeten erkennen dat deze gebeurtenissen een oproep voor jullie zouden moeten zijn om wakker te worden en te erkennen dat jullie zwakheden tijdens jullie tocht hier op Aarde tegenkomen, maar helaas moeten jullie ook begrijpen dat jullie tijd hier maar tijdelijk is.

  Het is jullie lot om terug te keren naar de plaats vanwaar je kwam, van de Hemelse Rijken van de Vader in de Hemel, die ieder van jullie heeft geschapen.

  Jullie moeten ook erkennen dat jullie geliefd zijn door de Vader in de Hemel, alsook door Zijn Zoon, want Ik ben de Verlosser van de wereld, alsook nog door de Heilige Geest die de manier is waarop de Vader in de Hemel Zijn Liefde en Aanwezigheid manifesteert aan jullie allen hier op Aarde.

  Jullie moeten jullie voorbereiden op de komende tijd door terug te keren naar de plaatsen van aanbidding die voor jullie werden opgericht door mijn Aanwezigheid als Jezus van Nazareth hier op Aarde. Ik heb de ware Kerk voor jullie opgericht om het pad te volgen dat de Vader voor jullie heeft bestemd op jullie tocht, die hopelijk leidt tot jullie terugkeer naar de Hemelse Rijken.

  Terwijl jullie hier op Aarde zijn moeten jullie je verbondenheid met de Heilige Geest van de Heilige Drie-eenheid erkennen om door deze moeilijke tijden te geraken. De middelen van jullie geloof zijn zijn direct beschikbaar voor jullie allen om deel te nemen in de Kerk die opgericht werd tijdens mijn verblijf hier op Aarde.

  De belangrijkste gave die Ik voor jullie heb voorbereid is het ontvangen van het Heilig Sacrament van de Eucharistie, door jullie deelname in het nuttigen van het Lichaam en Bloed van mijn aardse en menselijke bestaan, zoals het is gemanifesteerd en beschikbaar gemaakt voor jullie door Mijn Keerk in de Eucharistische Hostie en door de ontvangst van Mijn Bloed in de Kelk. Beide van de Manifestaties zijn enkel door de Kerk beschikbaar die Ik heb opgericht voor jullie tijdens Mijn Aanwezigheid hier op Aarde.

  Nu dat de tijd nabij is voor mij om mij zeer krachtig te manifesteren onder jullie, is het de tijd voor jullie allen om jullie in te zetten en naar de Heilige Eucharistie te gaan, want het is de krachtigste verbinding die jullie met mij hebben als jullie Verlosser in de Hemel.

  Daarom onderricht Ik jullie nu om terug te keren naar Mijn Kerk en terug te keren naar het ontvangen van het Sacrament van de Heilige Eucharistie om ervoor te zorgen dat jullie voorbereid zullen zijn en klaar voor mijn terugkeer.

  Degenen onder jullie die hebben geweigerd om Mijn Aanwezigheid in de Heilige Eucharistie te erkennen zullen niet voorbereid zijn om mijn terugkeer naar jullie op een zeer krachtige manier te erkennen. Degenen onder jullie die het geloof behouden en Mijn Aanwezigheid in de Heilige Eucharistie erkennen zullen klaar zijn en voorbereid zijn op mijn terugkeer.

  Bovendien zullen degenen onder jullie die mijn rol als Zoon van de Vader ontkennen, en degenen die zelfs weigeren het bestaan van de Vader in de Hemel te erkennen doodsbang zijn en onvoorbereid zijn op mijn terugkeer.

  Daarom vraag Ik jullie nu om je beslissing te nemen. Zullen jullie terugkeren naar Mijn Kerk en de kracht van de Heilige Eucharistie erkennen in deze tijden of zul je een van de arme zielen zijn die getroffen worden van angst voor God, in plaats van Zijn Liefhebbende Aanwezigheid onder jullie?

  Jullie worden de keuze gelaten met jullie vrij wil, welke beslissingen jullie zullen nemen in deze Eindtijd om jullie voor te bereiden op mijn terugkeer naar jullie.

  Nu je mijn woorden hoort en mijn instructies aan jullie, welk is jullie beslissing?

  14-12-2012, 04:55 Geschreven door Claudia  


  13-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Lam Gods  Glorie aan God. (4x)

  Lof zij de Heer,
  Hem komt toe alle eer.
  Hij's het Lam dat regeert
  tot in eeuwigheid.
  Zijn woord is macht,
  heeft ons vrijheid gebracht.
  Wij aanbidden,
  wij knielen voor Jezus.
  Groot is zijn troon,
  eeuwig zijn kroon.
  Overwinnaar zal Hij zijn,
  over zonde, dood en pijn.
  Heel het rijk der duisternis,
  weet wie Jezus Christus is:
  Hij is de hoogste Heer!

  Glorie aan God. (4x)

  Kondigt het aan,
  door de kracht van zijn naam:
  Heel de aard' wordt vervuld
  van zijn glorie!
  Satan, hij beeft,
  want hij weet: Jezus leeft!
  Hij's verslagen,
  het Lam troont voor eeuwig!
  Jezus is Heer, Redder en Heer!
  Overwinnaar zal Hij zijn,
  over zonde, dood en pijn.
  Heel het rijk der duisternis,
  weet wie Jezus Christus is:
  Hij is de hoogste Heer!

  Glorie aan God. (4x)

  Heersen met Hem
  op de troon en zijn stem,
  spreekt van liefde,
  vervult ons met glorie.
  Heilig en vrij alle tranen voorbij.
  Eeuwig vreugde voor God,
  lof, aanbidding:
  waardig het Lam, waardig het Lam!
  Overwinnaar zal Hij zijn,
  over zonde, dood en pijn.
  Heel het rijk der duisternis,
  weet wie Jezus Christus is:
  Hij is de hoogste Heer!

  Glorie aan God. (4x)


  13-12-2012, 21:06 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lucia's derde geheim

  Het authentieke derde geheim van Zr Lucia, gemerkt met haar vingerafdruk

  4 januari 1944

  Nu zal ik het derde deel van het geheim openbaren;

  dit deel is de geloofsafval in de Kerk!

  Onze Lieve Vrouw toonde ons een visioen van iemand die ik omschrijf als de ‘Paus’, die vooraan een biddende menigte staat.

  Maar er was een verschil met een echte Paus, de boosaardige

  blik, deze had boosaardige ogen.

  Dan na enige momenten zagen we dezelfde Paus in een

  kerk binnengaan, maar deze kerk was zoals de kerk van de hel, er is geen manier om de lelijkheid van die plaats te beschrijven, het zag eruit als een burcht gemaakt van grijze cement, met gebroken hoeken en ramen zoals ogen, er was een bek (snavel) bovenop het gebouw.

  Wanneer we dan naar de Onze Lieve Vrouw keken zei ze :

  Jullie hebben de geloofsafval in de Kerk gezien, deze boodschap kan door de Heilige Vader, maar moet aangekondigd worden na Pius XII en voor 1960.

  Gedurende het pontificaat van Johannes Paulus II moet de hoeksteen van Petrus’ tombe verwijderd worden en naar Fatima gebracht worden.

  Omdat het dogma van geloof niet bewaard is in Rome, zal haar

  autoriteit verwijderd worden en aan Portugal gegeven worden.

  De kathedraal van Rome moet vernietigd worden en een nieuwe gebouwd in Fatima.

  Als 69 weken na dit bevel aangekondigd is aan Rome en ze blijft zijn gruwel verderzetten, zal de stad vernietigd worden.

  Onze Lieve Vrouw dat het geschreven staat in Daniel 9:24-25 en Matteus 21:42-44.

  Daniel 9:24-25 : Voor uw volk en voor uw heilige stad is een duur van zeventig weken vastgesteld om aan de misdaad en de zonde een eind te maken, om de ongerechtigheid uit te boeten, om eeuwige gerechtigheid te brengen, de openbaringen van de profeten te benadrukken en het hoogheilige te zalven.

  Prent dit goed in uw hoofd:
  vanaf het ogenblik waarop het woord gesproken werd over de terugkeer uit de ballingschap en de herbouw van Jeruzalem, tot aan het optreden van de uitverkoren vorst, zullen er zeven weken verlopen;
  eenmaal herbouwd met pleinen en wallen zal de stad tweeënzestig weken lang zo blijven.

  Matteus 21:42-44 : Jezus zei tegen hen: ‘Hebt u nooit in de Schriften gelezen: De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is de hoeksteen geworden. De Heer heeft dit gedaan; het is een wonder in onze ogen? Daarom zeg Ik u: Het koninkrijk van God zal u ontnomen worden en gegeven worden aan een volk dat de vruchten van het koninkrijk voortbrengt. Wie over deze steen valt, valt te pletter, en als hij op je valt, word je vermorzeld.’

  De andere kopie van de brief werd geopenbaard op 21 april 2010 vanuit Portugal. De 70ste week van Daniel begint op 17 augustus 2011. Dat is de laatste waarschuwing aan de Novus Ordo revolutie in 1959-1969 van het Tweede Vaticaans Concilie.

  13-12-2012, 19:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van 278pikelk

  Dec 12, 2012

  Laat Mij rijden!

  Ik hoor en voel jullie, mijn kinderen. Alsjeblieft, wanhoop niet. Ik weet dat jullie harten breken om de verlorenen. Ik voel jullie pijn, samen met de pijn van al mijn kinderen. Aanvallen tegen mijn kinderen zullen nu erger en erger worden. Je moet nu in de aanval gaan en op voorhand voorbereiden. Mijn wapenuitrusting staat geschreven in mijn Woord (Ef. 6). Het is zeer belangrijk dat je mijn wapenuitrusting aantrekt en jezelf voorbereid want Satan zal uit elke hoek aanvallen. Zijn doel is het je moeilijk maken om Mij te volgen, zoniet onmogelijk, en als je niet sterk staat in Mij zul je willen opgeven en van Me weggaan.

  IK VERZEKER JULLIE, Ik weet alle zaken waarmee jullie geconfronteerd worden en zullen geconfronteerd worden.
  IK BEN de IK BEN, de Schepper! Niets is te lasting voor Mij. Wanneer jullie Mij je hart geven, zal Ik jullie je hartswensen geven. Vraag er alsjeblieft om. Mijn zegeningen over jullie worden door anderen gezien en zijn een instrument om de verlorenen binnen te brengen. Om welke reden zou je liefde of zegeningen weerhouden van je kind! Je wil je kind onder een regen van je liefde en alle zegeningen zetten. Er is niets wat je kon doen, of hebt gedaan, geen zonde te groot dat het bloed van de Zoon niet bedekt heeft. Leef in die wetenschap, wees de Mijne en ontvang mijn zegeningen! Zegeningen van goede gezondheid, liefdevolle relaties, en jullie hartswensen.

  Wanneer jullie in Mij leven en niet in deze wereld, ZUL je gezegend worden. Hoe meer je in Mij en Mijn wil leeft, hoe meer je zult gezegend worden.
  Wil je in Mij leven omwille van de zegeningen? Nee! Ik wil dat jullie in Mij leven zodat je mijn liefde voor jou kan realiseren! Leef  in Mij en volg Mij zoals je zou doen met een ouder. Jullie Schepper, die een eindeloze, ongebonden liefde voor JOU heeft en een hoop op een toekomst in MIJN huis met al jullie broeders en zusters in Christus omringd door liefde. Als je Aardse zegeningen kunt ontvangen zonder in deze wereld te verzeilen, dan zijn ze gemakkelijk de jouwe. Ik kan, en verlang, jullie onder zegeningen te bedekken. Ik ken jullie hart, Ik ken jullie sterktes en Ik ken jullie zwaktes. Ik weet wat te geven wanneer en aan wie en Ik weet wanneer dingen weg te nemen!

  Leren op Mij te vertrouwen met jullie leven is de sleutel. Hoe eerder je op de achterbank gaat zitten en relaxt terwijl Ik rijd, hoe eerder je de vreugde en geluk zult vinden die Ik je wil geven. Wanneer je tegen Me vecht en probeert zaken op je eigen manier te doen, of wanneer je dingen doet om de goedkeuring van de mens te krijgen, dan beëindig je onze relatie. Dan laat je Me niet langer je gids zijn. Je beslist dat jij wilt rijden. Wanneer je zelf stuurt zal het leven niet gemakkelijk zijn voor jou. Wanneer je achter het stuur zit zul je automatisch wegrijden van mijn zegeningen. Wanneer Ik stuur dan rijd ik met jou naar mijn zegeningen..

  Schapen zijn geen goede bestuurders; herders wel! Laat alsjeblieft mijn Heilige Geest nu in ieder deel van jullie leven infiltreren; dit is ZO belangrijk! Het kwaad is nu zo sterk op Aarde. Mijn schapen lopen zoveel gevaar. Wees niet bang, mijn schapen, want als je Mij in je hart draagt, heb je mijn bescherming. Draag Me zodat Ik jou kan dragen.

  Weet dat je hier bent gezet op een bijzondere tijd in de geschiedenis! Jullie zijn waar Ik wil dat jullie zijn. Wees sterk en luister naar Mijn stem. Richt je naar Mij op het moment dat je verleid wordt om het stuur te nemen en je jouw weg rijdt. Wees stil wanneer Ik vraag aan je om stil te zijn, herlaad wanneer Ik je vraag om te herladen en heb ALTIJD je WAPENUITRUSTING AAN!

  Leef in de wetenschap van mijn liefde voor jou. Wat er vanbinnen zit ziet men aan de buitenkant. De verlorenen zullen willen wat jij hebt. In Mij heb je de kracht om al wat je verleidt te overwinnen. Ik weet dat er veel in deze wereld is dat verleidt.
  Het is geen zonde om verleid te worden. Allen worden verleid. Als je valt, steek dan geen tijd in jullie schuld en schaamte. Kom recht naar Mij; Ik zal in jou een nieuw hart maken. Ik zal je versterken als je Mij laat doen. Vraag! Vraag om bevrijding van welke zonde ook, waar je bent in verzeild geraakt. Ik zal je erdoor loodsen, kind.

  En nu in deze laatste dagen, als meer en meer zich zal ontvouwen, leef dan niet in je eigen begrip maar vertrouw op Mij om de dingen duidelijk te maken aan jou door mijn Woord. IK WIL JE TIJD EN JE MOEITE! Ik kan j eleven niet besturen als je geen tijd in mijn Woord, in gebed en aanbidding spendeert. Richt je op Mij en laat met je brengen waar Ik wil dat je gaat. LAAT MIJ RIJDEN!  13-12-2012, 18:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De waarheid

  Zr Maria Faustina kreeg een visioen op 13 september 1935, in haar cel. Ze zag een engel. Deze kwam om de wereld te tuchtigen voor de zonden der mensen. Toen zij dit teken van Gods toorn zag, begon ze de engel te smeken om zijn opdracht nog niet uit te voeren, ten einde de wereld boete te laten doen. Toen ze echter voorgeleid werd voor de Almachtige Heilige Drie-eenheid, herhaalde ze haar pleidooi niet. Ze voelde de kracht van Jezus genade in haar vloeien en begon te bidden met woorden die ze van binnen hoorde. Ze zag dat de tuchtiging van de wereld was wegenomen. De volgende dag toen ze de kapel binnenging gaf Jezus aan haar gedetailleerde aan- wijzingen hoe het gebed uit te spreken. Ze gebruikte hiervoor de reguliere rozenkrans. Deze rozenkrans wordt gebeden op de dag van de Goddelijke Barmhartigheid om 15:00 uur.

  Voor deze eindtijd is het belangrijk een beroep te doen op Gods Barmhartigheid tegenover Gods gerechtigheid en toorn.

  De H. Maagd in Medjugorje vroeg 4 zaken die belangrijk zijn om tot vrede te komen. Het eerste is GELOOF. Zonder geloof is niets mogelijk. Het tweede is GEBED en dan specifiek te bidden vanuit het hart, verenigd met de twee harten van Jezus en Maria. Doorheen het gebed kun je alles verkrijgen. Ze vroeg specifiek iedere dag de Bijbel te lezen en gezamenlijk gebed met de familie : de rozenkrans. Bid totdat bidden een vreugde wordt. Het derde punt is VASTEN. Mozes vastte, Elia vastte, Daniel vastte, de apostelen vastten… De vroege Kerk vastte op woensdag en vrijdag. Maria vraagt ons om ons zo te zuiveren en ons van de wereld af te keren. Vasten door brood en water om zelfdiscipline te hebben. Ze roept ons tenslotte op tot TOTALE BEKERING of totale omvorming tot Jezus en Maria. Kies voor God in plaats van tot Satan. Bovendien is de maandelijkse biecht een noodzaak en een remedie voor de Kerk van het Westen. Deze punten zullen ons uiteindelijk tot een leven van vrede leiden. En dit zal zich verspreiden over de hele wereld.

  13-12-2012, 02:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een vals mirakel
  Het project BLUE BEAM in actie - een Japanse godin verschijnt aan de hemel, dit is een vals mirakel...

  13-12-2012, 00:27 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Valse Zr Lucia

  DUBBELGANGSTER VAN ZUSTER LUCIA


   

  Vraag : Wat met de verklaringen van Zuster Lucia na 1960? Sommigen melden dat Zr Lucia zei dat Johannes Paulus II  Rusland succesvol had toegewijd aan Maria’s Onbevlekte Hart. Anderen zeiden dan het tegenovergestelde. Sommigen melden dat het derde geheim nooit moest onthuld worden en dat niemand naar de hel gaat, terwijl anderen zeiden dat de Kerk de duivelse richting aan het opgaan was. 

  Antwoord : Na 1960 kregen we ontegensprekelijk te maken met een complot en een dubbelgangster van Zr Lucia. Er is bewijs dat gedurende de heerschappij van Vrijmetselaar Johannes XXIII ze een dubbelgangster van Zr Lucia gezet hebben. Van toen af was niets meer betrouwbaar.

  We weten dat er een complot aan gang was in 1959. In 1957 gaf Zr Lucia haar beroemde interview aan Pr Augustin Fuentes, postulator van de zaak voor de zaligverklaring van Jacinta en Francisco. In dit interview zei Zr Lucia dat ze vaststelde dat we in de eindtijd leefden en dat er straffen zullen zijn voor de wereld. Zr Lucia zei ook niet te wachten op de hierarchie voor de oproep tot boete. Volgend op dit interview in 1959 gaf het Diocees van Coimbra een nota uit. Deze nota verklaarde dat Pr Fuentes zelf de verklaringen had gegeven over Zr Lucia en het niet over Jacinta en Francisco gehad te hebben.

  Nota, 2 juli 1959, over het Fuentes interview: “Pr Augustin Fuentes, postulator van de zaligverklaring van de zieners van Fatima… ontmoette Zuster Lucia in de Carmel van Coimbra en sprak tot haar exclusief over zaken betreffende het proces in kwestie. Maar na teruggekeerd te zijn naar …eigende deze priester zich het recht toe sensationele verklaringen te doen van een apocalyptische, eschatologische en profetische aard, waarvan hij verklaart dat hij het hoorde van Zr Lucia zelf. Wegens de ernst van dergelijke verklaringen gelooft de kanselarij van Coimbra om een streng onderzoek in te stellen over de authenticiteit van dergelijk nieuws… maar ook met het oog op zaken die verklaard zijn geweest die door Zr Lucia heeft gezegd, het Diocees van Coimbra heeft beslist deze woorden van Zr Lucia te publiceren, als antwoord op eventueel gestelde vragen.

  [Zr Lucia]: ‘Pr Fuentes sprak tot mij in zijn bevoegdheid van  Postulator voor de zaligverklaringen van de dienaren van God, Jacinta en Francisco Marto. We spraken enkel en alleen over zaken die verbonden zijn tot deze zaak; daarom is alles waar hij heen verwijst noch exact, noch waar. Ik verschuldig me ervoor, want ik begrijp niet wat voor goeds kan gedaan worden voor zielen wanneer het niet gebaseerd is op God, Die Waarheid is. Ik weet niets, en zou daarom niet kunnen zegen over zulke aantijgingen, die valselijk aan mij werden toegeschreven.’ 

  De  kanselarij van Coimbra is in een positie om te verklaren dat sinds de huidige (nu ook gestorven) Zr Lucia het haar taak is over Fatima te zeggen dat er niets nieuws is, en ze daarom niemand de bevoegdheid heeft gegeven, ten minste sinds februari 1955 iets nieuws te publiceren dat gewijd is aan het onderwerp van Fatima.” (WTAF, Vol. 3, pp. 550-551)

  Pr Gruner’s apostolaat aanziet het Fuentes interview als authentiek, en deze verklaring van het Diocees van Coimbra waarin  Zr Lucia veel van het Fuentes interview verwerpt, als een leugen. We hebben dus te maken met een complot rond Zr Lucia van ten vroegste 1959. Het diocees doet valse verklaringen en publicaties in Zr Lucia’s naam om een belangrijke waarschuwing aan de wereld te verbergen. Gelijktijdig was het gepast te verklaren dat Zr Lucia alles had gezegd wat haar plicht was over Fatima.”; met andere woorden : Zr Lucia heeft niets meer te zeggen over Fatima . Na het Fuentes interview was het aanzienlijk moeilijker om toegang te krijgen tot Zr Lucia, ze werd “onzichtbaar.”

  Wel, we geloven dat de volgende foto’s (bovenop de andere bewijzen) onthullen waarom Zr Lucia na het Fuentes interview een hardnekkig stilzwijgen aanhield, waarom ze “onzichtbaar” werd. Het komt omdat na dat tijdstip het Zr Lucia niet meer was, maar een dubbelgangster die zich voordeed als Zr Lucia. Hier volgen foto’s van de ware Zr Lucia uit 1945, toen ze 38 jaar was. Wat met Zr Lucia gebeurt is. Er zijn geruchten dat ze vermoord werd in oktober 1958 door vrijmetselaars.
  De echte Zr Lucia :

  Op 15 juli 1946 ontmoette William Thomas Walsh Zr Lucia in een interview die drie uur duurde. In zijn boek schreef hij hierover: “[Lucia’s tanden] waren groot en onregelmatig en zorgden dan de bovenlip wat vooruitstak. En haar neustopje stak wat in de hoogte. Haar donkere gezicht zou haar nors, koppig en opstandig doen overkomen. Maar de verschijning was bedrieglijk. De lichtbruine ogen konden stralen of twinkelen en er vertoonden zich lichte kuiltjes in haar wangen als ze glimlachte en dat gaf haar een charmerende uitdrukking.

  "Ze leek eerst niet op haar gemak, want ze heeft een grondige hekel aan dergelijke interviews en doet dit enkel als ze ertoe bevolen wordt. Ze wrong nerveus haar handen. Haar lichtbruine ogen waren op hun hoede en onvriendelijk. Er was niet veel overtuiging in de hoge angstige stem. Maar enkele momenten later was ik bijna de eerste indruk vergeten. Ze voelde zich op haar gemak. Ze lachte en waren haar kuiltjes in haar wang zichtbaar. De stem klonk nu gewoon en oprecht. Er was intelligentie in haar gezicht, en charme. Het was onmogelijk haar niet te mogen en te vertrouwen" (p. 218)


  De valse Zr Lucia vond interviews helemaal niet erg. Hiet is ze in gesprek met Paulus VI.


  De echte Zr Lucia deed alleen interviews als ze moest.

  De boodschap

  Pr Gruner,  Kruisvaarder 71: “‘In het Derde Geheim werd onder andere voorzegd, dat de grote geloofsafval in de Kerk zal beginnen aan de top.’ Dit zijn de woorden van Kardinaal Ciappi (persoonlijke theoloog van Paus Johannes Paulus II). Het resultaat van de "grote geloofsafval" die start "aan de top" is corruptie van de geestelijkheid en de liken in leer, in moraal en in de liturgie… God is zeer boos op Zijn volk omdat Hij ons niet alleen slechte priesters stuurt, Hij heeft ons klaarblijkelijk ook slechte bisschoppen en slechte kardinalen gestuurd… Paus Johannes Paulus II zei ons op 13 mei 2000 in Fatima dat de boodschap van Fatima een oproep tot bekering is en als waarschuwing dat de mensheid niets te doen mag hebben met de ‘draak’ wiens ‘staart een derde van de sterren van de Hemel veegt en ze op aarde werpt.’ (Openb 12:4) Om het ronduit te zeggen : Volg niet een derde van de Kardinalen, een derde van de Katholieke bisschoppen, en een derde van de Katholieke priesters, die neergehaald zijn door de duivel van hun verheven positie om de gelovigen te leiden naar de Hemel. Hij vertelt ons wat de Boodschap van Fatima over gaat : een derde van de geestelijkheid die de sterren aan de Hemel zijn zijn neergehaald door de duivel en zijn gevolg — de Vrijmetselaars, communisten, homoseksuele netwerken en ze werken nu voor de duivel zelf, niet voor God, Niet voor de Kerk van Christus, maar voor de duivel..” (fatima.org)

  Valse Zr Lucia :


  Hier was Zr Lucia 38 jaar.  De Dubbelgangster van Zr Lucia.

  In 1992 was er een twee uur durend interview met de dubbelgangster van Zr Lucia door Kardinaal Padiyara van Ernaculam in India en Bisschop Francis Michaelappa van Mysore, India en Priester Francisco V. Pacheco van Fort Ce in Brazilie. Mr. Carlos Evaristo, een journalist, was ook aanwezig op het interview, en hij was ook de officiële vertaler. In dit interview zei Zr Lucia onder andere dat het nooit de bedoeling was geweest het derde geheim te onthullen in 1960, en dat het daarna ook nooit mocht onthuld worden. Dit druist regelrecht in tegen wat we als pre-Vaticaan II kennen. In het interview zegt deze dubbelgangster ook dat de toewijding van Rusland door Johannes Paulus II was aanvaard in de hemel. Hier is een stuk van het interview:

  "Kardinaal Padiyara: 'En was deze toewijding door Paus Johannes Paulus II op 25 maart 1984…'
  Zr Lucia: 'Ja, ja, ja (ze had deze vraag verwacht)…

  Carlos Evaristo: 'Was deze consecratie aanvaard door OLVrouw?'
  Zr Lucia: 'Ja.'
  Carlos: 'OLVrouw is ermee tevreden en heeft het aanvaard?'
  Zr Lucia: 'Ja.'…
  Kardinaal Padiyara: 'Willen God en OLVrouw nog altijd dat de Kerk het Derde Geheim onthullen?'
  Zr Lucia: 'Het Derde Geheim was niet bedoeld om onthuld te worden. Het was enkel bestemd voor de Paus en de onmiddellijke Kerkhierarchie.'
  Carlos: 'Maar heeft OLVrouw niet gezegd dat het onhuld moest worden aan het publiek, ten laatste in 1960?'
  Zr Lucia: 'OLVrouw heeft dit nooit gezegd. OLVrouw zei dat het voor de Paus was.'
  Pr Pacheco: 'Heeft het Derde Geheim te maken met het Tweede Vaticaans Concilie?'
  Zr Lucia: Dat kan ik niet zeggen.'
  Carlos: 'Kan de Paus het Derde Geheim onthullen?'
  Zr Lucia: 'De Paus kan het onthullen als hij dit wilt, maar ik raad hem aan dit niet te doen. Als hij dit toch doet, raad ik hem aan heel voorzichtig te zijn.
  Hij moet voorzichtig zijn.'"

  Naast het interview in 1992 waren er veel andere verklaringen van de valse Zr Lucia waar zij het Tweede Vaticaans Concilie over Fatima bekrachtigd en zo dus toegeeft dat ze een dubbelgangster is. In een artikel van L’Osservatore Romano in 2001, werd “Zr Lucia” specifiek gevraagd naar de toewijding van Rusland en zelfs naar Pr Gruners pogingen om het vooralsnog te doen doorgaan. Dit interview werd over de hele wereld verspreid :

  VATICAANSTAD, 20 DEC, 2001 (Vaticaanse infodienst): “Met betrekking tot het derde deel van het geheim van Fatima, bevestigde zij [“Zr Lucia”] dat ze zorgvuldig het boek gepubliceerd door de Congregatie van Geloofsdoctrine had gelezen en nagedacht en ze bevestigde dat alles erin was opgenomen. Aan ieder die dacht dat een deel van het geheim was verborgen gehouden zei ze: ‘Alles werd gepubliceerd; er blijft niets geheim meer.’ Aan diegenen die nieuwe openbaringen schrijven zei ze: "Er is geen waarheid daarin. Als ik nieuwe openbaringen had gekregen zou ik ze aan niemand verteld hebben, maar zou ik ze onmiddellijk aan de Heilige Vader overgemaakt hebben." Aan Zr Lucia werd gevraagd: ‘Wat zegt u over de aanhoudende bevestigingen van Pr Gruner die handtekeningen aan het verzamelen is zodat de Paus eindelijk Rusland toewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria, wat nooit werd gedaan?’ Ze antwoordde: ‘De Karmelitaanse Gemeenschap heeft de formulieren om handtekeningen te verzamelen afgewezen. Ik heb reeds gezegd dat de toewijding die OLVrouw verlangde gebeurd is in 1984 en werd aanvaard in de Hemel.’"


  De echte Zr Lucia.


  De valse Zr Lucia.

   

  13-12-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  12-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Vuur van de Heilige Geest zal gevoeld worden in de harten van iedereen. 9/12/2012

  Mijn dierbare dochter, het is Mijn verlangen Mijn volgelingen niet te beangstigen, maar eerder om de Liefde en Medelijden te tonen die Ik in Mijn Hart houd voor iedere man, vrouw en kind.

  HET IS OMWILLE VAN MIJN LIEFDE VOOR IEDEREEN VAN GODS KINDEREN, MET INBEGRIP VAN DIEGENEN DIE HET WOORD VAN GOD TARTEN, DAT IK WENS HEN TE BEDEKKEN MET MIJN VLAM VAN BARMHARTIGHEID.

  Wees voorbereid jullie allen, want spoedig zullen jullie de Kracht van God en Zijn Goddelijke Interventie zien in de wereld. Het zal vijftien minuten duren, wanneer Hij dat alles zal stoppen.

  HET VUUR VAN DE HEILIGE GEEST ZAL GEVOELD WORDEN IN DE HARTEN VAN IEDEREEN.

  Voor degenen die in staat van genade zijn, zal het een gevoel van vreugde, liefde en barmhartigheid voor Mij, jullie Jezus zijn.

  Voor degenen die in een staat van dagelijkse zonde zijn, jullie zullen de pijn van het Vagevuur voelen, maar jullie zullen spoedig gezuiverd zijn en dan zullen jullie een diepe vrede en liefde in jullie harten voor Mij voelen.

  Voor degenen onder jullie die in doodzonde verkeren, jullie zullen de ellende en pijn ervaren alsof jullie in het vuur van de Hel werden ondergedompeld.

  Sommigen onder jullie zullen in die staat van zonde, smeken om Mijn vergeving en gunst om jullie innerlijke lijden te stoppen. Dit zal Ik jullie verlenen als jullie een waar berouw in jullie hart kunnen vinden en aanvaarden dat jullie zonden Mij zwaar kwetsen en pijn doen, want ze beledigen God.

  Dan zullen er de arme betreurenswaardige zielen zijn die naar Mij zullen spuwen, met Mij vechten en dan hun rug toekeren. De verschrikking die ze zullen voelen, zal veroorzaakt worden doordat hun zielen gekweld worden door Satan.

  Ze zullen niet in staat zijn de pijn te verdragen wanneer ze Mijn Licht zien en ze zullen naar de omhelzing van de boze lopen wiens duisternis hen troost brengt.

  Als laatste zullen er degenen zijn die onmiddellijk sterven omwille van de schok die ze zullen ervaren. Bid alsjeblieft iedere dag voor deze zielen, want jullie gebeden zullen voor hen ingang in Mijn Koninkrijk verwerven.

  Dit is een van de grootste mirakels ooit toegekend aan Gods kinderen.

  Mijn Openbaring aan jullie, tijdens deze gebeurtenis, zal jullie wakker maken voor het feit dat Mijn Belofte, om terug te komen om het menselijk ras te redden zodat ze het komende Glorierijke Leven beërven, spoedig zal gerealiseerd worden.

  Jullie Jezus

  12-12-2012, 22:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van 278pikelk

  Dec 11, 2012

  Velen slaan geen acht op mijn waarschuwingen. Sommige van mijn eigen kinderen slaan geen acht op mijn waarschuwingen en het is zeer zeldzaam dat ongelovigen zullen luisteren naar mijn waarschuwingen. Velen vragen zich af waarom "nu" anders is dan in het verleden. Wat is nu anders.

  Mijn zieners moeten nu strijders zijn. De staat Israel werd opgericht op15 mei 1947. Dit is het beginpunt en de profetie waar mijn zieners moeten naar kijken. Dit stelt de dingen in een ander daglicht. Dit startte een aftelling en niets van de dingen die sedertdien gebeurd zijn of gebeurd zijn in het verleden, zullen in de toekomst gebeuren. Dit is jullie beginpunt voor jullie tijd. Dit is de maatstaf voor alle komende zaken, omdat zonder de staat Israel die op een dag werd opgericht, kon de rest van de profetieën niet vervuld worden.

  Als jullie in mijn Woord blijven zullen deze dingen aan jullie geopenbaard worden. Er zijn vele zaken die nu gebeuren en die gealigneerd zijn met mijn woord. Als jullie ogen hebben om te zien, dan zul je het zien. De tijd is kort en wat misschien op een chaos lijkt is een georkestreerd plan. Al de zaken die binnenkort zullen gebeuren staan in mijn boeken. Ik laat de wetenschappers het uitvissen tot op een bepaald punt, maar er zijn ontbrekende verbanden, vragen over zaken die nog moeten geopenbaard worden. Als de volheid van de Heidenen naderbij komt, zul je de profetieën herkennen en zien gebeuren. En je zult zonder twijfel weten dat het geschreven staat.
  Het werd duizenden jaren geleden geschreven.

  Je geduld en doorzetting is de sleutel en wanneer je de zaken ziet gebeuren, regel per regel van mijn Woord, zul je een nieuw niveau van opwinding bereiken omdat je zult weten dat Ik aan de poort sta! Wanneer mijn zieners gericht blijven op mijn Woord en de huidige situatie in de wereld, zullen ze openbaringen ontvangen zoals nooit tevoren. Wees niet gealarmeerd, want deze waarschuwingen zijn bedoeld om jullie voor te bereiden.

  Je zult nu duidelijker en bondige boodschappen krijgen. Ik heb geen reden om dingen achterwege te laten voor jou. Jij bent de spreekbuis naar de wereld op dit moment en deze boodschap is de meest belangrijke boodschap ooit gedaan aan de Wereld!

  Wijk niet van mijn pad, mijn ziener, velen vertrouwen op jou wanneer je jouw boodschappen ontvangt met mysterieuze details, je zult weten dat – er geen plaats is voor twijfel. Je bent geplaatst waar je nu bent, voor een reden. Wees alsjeblieft gehoorzaam in het verspreiden van mijn waarschuwingen. Soms moeten boodschappen vele keren gegeven worden en op vele manieren vooraleer mensen ze horen en begrijpen. Wees stil in mij en laat me je de boodschappen brengen. Alle dingen beginnen nu samen te komen. Je zult zien en versteld staan door het aantal mensen die interesse beginnen te tonen in wat je meedeelt. Raak niet ontmoedigd, wees gehoorzaam, wees stil, luister en deel mee. IK HOUD VAN JULLIE, MIJN KINDEREN!

  12-12-2012, 18:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Versterving

  Versterving volgens Josemaría Escrivá

  Als je geen versterving doet, word je nooit een mens van gebed.

  Dat treffende woord, die grap die je binnensmonds hebt gehouden; een vriendelijke glimlach voor wie je lastig valt; dat stilzwijgen tegenover een onrechtvaardige beschuldiging; een welwillend gesprek met vervelende en ongelegen komende mensen; inschikkelijkheid ten aanzien van de lastige gewoonten van degenen met wie je dagelijks te doen hebt en die op je zenuwen werken…, dit alles, met volharding beoefend, is degelijk innerlijke versterving.

  Zeg niet : die mens werkt me op de zenuwen. – Denk: die mens heiligt mij.


  Geen ideaal wordt verwezenlijkt zonder offer. – Verzaak aan jezelf. Het is zo mooi om slachtoffer te zijn!

  Hoe dikwijls neem je je niet voor, God in iets te dienen…, en moet je je in je armzaligheid er tevreden mee stellen, Hem de ergernis aan te bieden, het gevoel dat je zo’n makkelijk voornemen niet hebt kunnen uitvoeren!

  Laat geen gelegenheid onbenut om je eigen oordeel prijs te geven. – Het kost moeite…, maar, hoe aangenaam is het in de ogen van God!

  Als je soms een arm, houten kruis ziet, eenzaam, verachtelijk en zonder waarde… en zonder Gekruisigde, vergeet dan niet dat dát kruis jouw kruis is: het kruis van iedere dag, het verborgene, zonder glans en zonder troost…, dat wacht op de Gekruisigde die eraan ontbreekt: en die Gekruisigde moet jij zijn.

  Zoek verstervingen die voor anderen geen versterving met zich brengen.

  Zonder versterving bestaat er geen deugd.

  Innerlijke versterving. – Ik geloof niet in je innerlijke versterving als ik zie dat je de versterving van de zintuigen veronachtzaamt en niet beoefent.

  Laten wij in dit arme leven van nu de kelk van pijn en smart tot de laatste druppel leegdrinken. – Wat maakt het uit om tien, twintig, vijftig jaar te lijden…, als daarna voor altijd de hemel komt, voor altijd…, voor altijd! En bovenal – beter nog dan om de hierboven neergeschreven reden: propter retributionem, vanwege het loon -, wat geeft het te lijden als men dat doet om te troosten, om welgevallig te zijn aan God onze Heer, in de geest van herstel, verenigd met Hem in het dragen van Zijn Kruis; kortom: als men lijdt uit Liefde?...

  De ogen! Door hen heen komt heel wat verdorvenheid de ziel binnen. – Hoevelen moeten niet ervaren wat David overkomen is!... – Als jullie je blik bewaken, heb je de bewaking van je hart zeker gesteld.

  Waarom rondkijken, als je “je wereld” in je draagt?

  De wereld bewondert alleen maar het offer dat opzien baart, omdat zij de waarde niet kent van het verborgen en stille offer.

  Je moet je helemaal geven, je moet jezelf geheel wegcijferen: het offer moet een brandoffer zijn.

  Paradox : om te leven moet je sterven.

                                                                                            
                                                                                                                             

  Let op, het hart is een verrader. – Houd het gesloten met zeven grendels.

  Alles wat jou niet naar God voert, is een hindernis. Ruk het uit en gooi het ver weg.

  De Heer gaf iemand, wiens meerdere opvliegend en grof was, deze woorden in: dank, mijn God, voor deze waarlijk goddelijke schat. Waar vind ik een ander, die iedere vriendelijkheid beantwoordt met een trap?

  Overwin jezelf iedere dag vanaf het eerste moment, door op tijd op te staan, op een vast tijdstip, zonder ook maar één minuut toe te geven aan je luiheid.

  Als je jezelf, met de hulp van God, weet te overwinnen, heb je al veel gewonnen voor de rest van de dag. Het is zo ontmoedigend zich bij de eerste schermutseling al overwonnen te voelen!

  Altijd delf je weer het onderspit. – Stel je iedere keer de redding van een ziel ten doel, of haar heiliging, of haar roeping tot het apostolaat… - Op deze manier ben ik zeker van je overwinning.

  Wees niet slap en week. – Het is nu toch wel tijd dat je dat rare medelijden met jezelf van je afzet.

  Opdat je ze je niet zult laten ontglippen, zal ik je zeggen welke de schatten van de mens op aarde zijn: honger, dorst, hitte, koude, pijn, smaad, armoede, eenzaamheid, verraad, laster, gevangenis…

  Terecht zei iemand dat de ziel en het lichaam twee vijanden zijn die niet van elkaar kunnen scheiden, en twee vrienden die elkaar niet kunnen uitstaan.

  Aan het lichaam moet men iets minder geven dan het strikt nodig heeft. Zo niet, dan pleegt het verraad.

  Als ze getuigen zijn geweest van je zwakheden en fouten, wat geeft het dan dat ze het ook zijn van je boetedoening?

  Dit zijn de heerlijke vruchten van de verstorven ziel: begrip en inschikkelijkheid voor de zwakheden van anderen, onverbiddelijkheid voor de van haar zelf.

  Als de graankorrel niet sterft, blijft hij onvruchtbaar. – Zou jij geen graankorrel willen zijn, en willen sterven door versterving, om volle aren voort te brengen? – Moge Jezus je akker zegenen!

   

  Uit : De Weg - ISBN 90-6257-017-8

  12-12-2012, 17:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed van de H. Bloedkapel te Brugge
  Heer Jezus Christus,

   

  Laat mij inzien wat uw leven is geweest

  en hoe Gij het leven doorgemaakt hebt

  tot in zijn diepste kern.

  Raak mij, zodat ik sterk mag worden om

  de pelgrimstocht van het leven te gaan.

  Doe mij begrijpen dat liefde

  de enige levensweg is,

  die leidt naar echt geluk,

  nu en over de dood heen.

  Amen
  12-12-2012, 02:09 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.26 tekenen voor de spoedige terugkeer van de Heer

  26 TEKENEN VOOR DE SPOEDIGE TERUGKEER VAN DE HEER:

  1. Valse Bijbelleraars die geld ruiken. Ze zijn gladde praters, die veel volgelingen hebben en die het Christelijk geloof blameren (2 Petrus 2:1-3)

  2. Homoseksualiteit dat doodgewoon wordt aan het einde van het tijdperk (2 Timoteus 3:3)

  3. Aardbevingen komen op verschillende plaatsen voor (Matteus 24:7)

  4. Stress maakt deel uit van het leven (2 Timoteus 3:1)

  5. Vele oorlogen die uitbreken (Matteus 24:6)

  6. Mensen stappen af van de Tien Geboden als morele code, en ze plegen overspel, diefstal, liegen, en doden.(Matteus 24:12)

  7. Er is een koel religieus systeem, dat Gods kracht ontkent. (2 Timoteus 3:5)

  8. De mens vervangt Christelijke waarheid door fantasie (2 Timoteus 4:4). Het is zo evident op Kerstmis dat de geboorte van de Verlosser verloren geraakt is achter de mythe van de Kerstman.

  9. Dodelijke ziekten nemen toe (Matteus 24:7). De wereldwijde toename van AIDS is bijna niet in te schatten. Kanker is de voornaamste doodsoorzaak.

  10. Het feit dat God eens de aarde onder water zette (de Zondvloed) wordt ontkend (2 Petrus 3:5-6). Er is een massa aan fossielen om dit feit te staven, toch wordt het gewoonweg genegeerd door de wetenschappelijke wereld omdat ze nare gevolgen heeft.

  11. Het sacrament van het huwelijk wordt door velen niet meer naar waarde geschat. (1 Timoteus 4:3)

  12. Er is een toename in hongersnood in de wereld (Matteus 24:7)

  13. Er is een toename van vegetarianisme. (1 Timoteus 4:3-4)

  14. Er wordt geschreeuwd om vrede. (1 Tessalonicenzen 5:3)

  15. Het bezit van Jeruzalem staat in het centrum van internationale beroering (Zacharia 12:3)

  16. Kennis vermeerdert. (Daniel 12:4)

  17. Er zijn hypocrieten binnen de Kerk (Matteus 13:25-30)

  18. Er is een toename van religieuze culten/valse leraars. (Matteus 24:11 & 24)

  19. De toekomst ziet er bangelijk uit voor velen. (Lucas 21:26)

  20. De mensheid is materialistisch geworden. (2 Timoteus 3:4)

  21. Er wordt veel gereisd. (Daniel 12:4)

  22. Het Christelijk Evangelie zal gepredikt worden als een waarschuwing voor alle naties. (Matteus 24:14)

  23. Jezus zei dat Christenen zouden gehaat worden om Zijnentwil. (Matteus 24:9)

  24: Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken in paniek raken, radeloos door het gebulder van de zee en de golven. De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse machten zullen wankelen. (Lucas 21:25-26).

  25: De jeugd is opstandig. Want de mens zal eigenliefde koesteren, gierig zijn, hoogmoedig, vloeken, ongehoorzaam zijn aan de ouders, ondankbaar zijn, onheilig (2 Timoteus 3:2)

  26: De mens zal spotten met de tekens van de waarschuwing aan het einde van het tijdperk en vragen: ‘Waar blijft nu de komst die Hij heeft toegezegd? Onze vaderen zijn al gestorven, maar alles blijft zoals het vanaf het begin van de schepping geweest is.’ (2 Petrus 3:4). De Bijbel openbaart zelfs hun motivatie : mensen die leven naar hun eigen begeerten. (vers 3). Ze begrijpen niet dat een dag voor de Heer is als duizend jaar voor ons. God is niet onderhevig aan de tijd die Hij schiep. Hij kan doorheen de tijd reizen zoals wij de bladzijden van een geschiedenisboek omdraaien. De reden dat Hij lijkt te zwijgen is omdat Hij geduldig wacht zodat niemand verloren gaat en allen berouw tonen en zich bekeren.

  12-12-2012, 01:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal oordelen over de Levenden en de Doden en enkel diegenen die geschikt zijn kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan. 10/12/2012

  Mijn dierbare dochter, vertel alsjeblieft aan al degenen die Mijn Leer volgen om zich te herinneren aan Mijn Belofte.

  Ik heb het duidelijk gemaakt dat Ik terug zal komen om Mijn Koninkrijk te redden.

  Mijn Tweede Komst wordt verwacht en degenen die verkondigen de Waarheid te weten, die in Mijn Vaders Boek staat, zullen weten dat het geen onwaarheden bevat.

  Ik zal terug komen, zoals voorzegd, en die tijd is bijna daar.

  Ik zal oordelen over de Levenden en de Doden en enkel diegenen die geschikt zijn kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan.

  Het is ook voorzegd dat de Boze een oorlog op aarde zal voorbereiden om tegen Mijn Vader te vechten voor zielen.

  Dit is een oorlog die hij niet kan winnen, en toch zijn er velen van diegenen wier leven gebaseerd is op valse beloften, die geloven dat al wat van belang is hun aardse leven is. Het bedrog dat vele mensen in zijn greep houdt, zal hun ondergang worden.

  Oh hoe verlang Ik dat deze zielen op tijd hun ogen openen voor de Waarheid, vooraleer het te laat is voor hen.

  Mijn pijn en angst, als Ik die arme misleide zielen zie die verloren zullen zijn voor Mij, is nooit zo intens geweest als nu. Dit is waarom offerzielen, uitverkoren zielen en degenen die dicht bij Mijn Heilig Hart zijn, zo’n pijn voelen op dit moment. Ik lijd door hen als de tijd nadert.

  Al de plannen door Mijn Vader om Zijn kinderen te omhullen en Hen te bedekken met Zijn Zegel van Bescherming zijn op zijn plaats.

  Iedere ziel wordt door Hem gezocht. De Heilige Geest bedekt zoveel zielen, op dit moment in de geschiedenis, zodat ze overhaalt worden in Mijn Heilige Armen.

  Alsjeblieft weiger Mijn Belofte niet. Aanvaard dat Mijn Tweede Komst door jou, deze generatie zal gezien worden.

  Het is goed nieuws. Mijn Terugkeer zal het moment zijn van Mijn Verheerlijking, die al degenen die Mij liefhebben zal vernieuwen en ze zullen een nieuw leven beginnen, een tijd van grote luister, waar ze zich zullen verheugen in Licht en Liefde.

  Wees alsjeblieft niet bang.

  Ik kom met Grote Liefde.

  Ik kom met een Groot Geschenk.

  Je zult in je ware thuis worden gebracht en je zult verenigd worden met je eigen familie.

  Al Gods kinderen, die begunstigd werden om dit nieuwe Glorievolle Bestaan binnen te gaan, zullen als één worden.

  Liefde zal overal zijn. Vrede, vreugde, gelach, kameraadschap, wonderen en de Aanbidding van God, zal een deel zijn van elk moment.

  De dood zal niet bestaan. Haat zal dood zijn.

  Het kwaad zal verbannen zijn.

  De hele mensheid zal niet langer lijden of pijn ervaren of enig soort van onvolmaaktheid lijden. Dit is Mijn Nieuwe Paradijs. De tijd voor tranen zal er niet meer zijn.

  Vertrouw op Mij, Mijn volgelingen, want de pijn en lijden die jullie ervaren is bijna voorbij. Ik weet hoe jullie lijden omwille van de onrechtvaardige regimes waaronder jullie moeten leven. Dit is de laatste periode, want de Hand van Mijn Vader zal nu tussenkomen.

  De wereld zal veranderen. Het oude zal weggeworpen worden en een Nieuwe Dageraad zal zich ontwikkelen in al Gods Glorie wanneer Zijn Macht zal Regeren, zoals het moest zijn, zinds de Schepping van de wereld.

  Jullie Geliefde Jezus

  12-12-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  11-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing
  De  Waarschuwing

  11-12-2012, 21:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Tweede Komst van Christus
  De Tweede Komst van Christus

  11-12-2012, 20:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van 278pikelk

  Dec 7, 2012

  Aan mijn schapen, omhels me nu. Wandel op mijn wegen; vraag om mijn wijsheid. Leef niet in vrees. Kijk nu uit naar mij. Wacht geduldig en kijk uit naar mij. Ik zal verschijnen IN en ALS vele zaken. In veel opzichten ZULLEN JULLIE MIJ ZIEN en WETEN dat IK HIER BEN!

  Jullie taak is nu je tegen mij aan te drukken en mij te blijven leren kennen door tijd door te brengen in mijn Woord. Vraag om wijsheid en inzicht want deze zaken jullie je verleend worden. Wijk nu niet van mij, mijn schapen. Wanneer jullie in mij blijven, zullen jullie zeker mirakels zien. Luister naar me, behandel me niet als tweede keus! Wanneer jullie me horen iets vertellen aan jullie om te doen, TWIJFEL NIET – DOE HET GEWOON! Ik zal mirakels doen voor jullie neus, maar om ze te manifesteren moeten jullie de deuren openen. Zorg dat je op dezelfde golflengte zit als ik, zorg dat je op dezelfde golflengte zit als de Ruach Hakodesh (= Heilige Geest). Wees stil in jullie gedachten; sluit je af van de gekte.

  Al de zaken waarvan jullie denken dat ze moeten gedaan worden zijn nog bijlange zo belangrijk niet als STIL ZIJN en wachten op Mij. Wanneer jullie wachten op mij en je luistert naar de ingevingen van de Ruach Hakodesh, zal hij de deur openen voor mirakels. Zoals het kwaad is vermeerderd, zo zal ook mijn Heilige Geest vermeerderen. Zo vele dingen zal de Heilige Geest jullie leren als jullie stil zijn en TIJD spenderen IN MIJN WOORD. Zo vele verhalen en parabels in de Bijbel zijn parallel aan de tocht van de mensen op aarde door de tijd, van het begin tot het einde.

  Vind deze verhalen.
  Vraag om openbaring en wijsheid. De offers behaagden God nooit. De offers konden nooit verzoening brengen voor de zonde. Christus, in ZIJN PERFECTIE was het PERFECTE OFFERLAM om verzoening te brengen voor onze zonden. Het bloed van stieren en geiten konden onze zonde niet wegnemen, enkel het bloed van het zuivere en perfecte offerlam, de Zoon van God!

  De Vader vond geen vreugde in het offer van Zijn Zoon. Waar hij vreugde in vond was de gehoorzaamheid van Zijn Zoon. Yeshua's gehoorzaamheid is de poort voor jullie om binnen te gaan. Yeshua heeft zijn rustplaats gevonden aan de rechterhand van de Vader. Jullie kunnen ook die rust vinden wanneer jullie rusten in de Zoon. Laat de Vader vreugde in jullie vinden en de manier waarop jullie je leven leiden als jullie wachten op de terugkeer van Yeshua. Brengen jullie vreugde aan de Vader in de manier waarop jullie leven of brengen jullie alleen vreugde aan jezelf? Yeshua behaagde de Vader en bracht vreugde aan de Vader door zijn gehoorzaamheid. Wanneer we de Ruach Hakodesh laten werken door ons, en wanneer we sterven aan het vlees en we sterven aan deze wereld, behagen we de Vader en brengen we vreugde aan de Zoon.

  Totdat de Zoon ons brengt tot Zich, laten we Hem vervullen met vreugde, onze verlossing is nabij.

  11-12-2012, 01:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kies om lief te hebben...
  Kies om lief te hebben!

  11-12-2012, 00:15 Geschreven door Claudia  


  10-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De weerhouder

  Dec 10, 2012

  Aan mijn gekozen bruid, Ik ben het Jehovah God die spreekt in dit late uur. De weerhouder staat op het punt elk moment te vertrekken. Blijf in mijn wijsheid. Blijf in mijn bescherming onder de vleugels van mijn Zoon, jullie Heer en jullie Meester. Er is geen tijd voor fouten. Dit is het uur dat Ik naar voor zal komen om de mijne op te halen. Dit is de boodschap die Ik heb gesproken en die spoedig te pas komt. Ik waarschuw degenen die deze boodschap verwerpen. Ik zal vlug komen, zoals een dief in de nacht en mijn veroordelingen en mijn vurige toorn zullen jullie smaken en niet ontsnappen! Er zal geen medelijden zijn voor de goddelozen, die liever de duistenis hebben dan het licht. Duisternis zullen jullie krijgen en Ik zal het jullie geven omdat jullie gekozen hebben je erin te koesteren! Wee degenen die ervoor kiezen! Ik zal hen de tweede dood in de vuurpoel geven. Jullie plezier zal over zijn. Helemaal alleen. Ik zal jullie kreten niet horen. Denk je dat dit mij geen pijn doet? Maak je van mij wat je denkt van mij? Ik heb gewaarschuwd door mijn profeten in het verleden tot nu. Ik gaf jullie Jezus, maar jullie verwierpen Hem. Aan degenen onder jullie die zich Christenen noemen, maar nog altijd duisternis praktiseren : Ik zal jullie uit mijn mond spuwen! Jullie hebben mij geen waar berouw gebracht! Daarom zullen jullie lijden met de rest van de goddelozen nadat Ik degenen van de aarde genomen heb die me echt volgen. Het is nu aan jullie om me te horen spreken en op te letten voor jullie eigen goed want Ik zal naar jullie komen als jullie het niet verwachten. Ik laat niet met me spotten! Zie Ik kom eraan op een uur dat je niet verwacht, MIJN DIERBAREN, kijk naar omhoog; Ik kom!

  10-12-2012, 23:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren als voorbereiding op Mijn Tweede Komst. 8/12/2012

  Mijn dierbare dochter, net als Mijn Vader de wereld voorbereidde op Mijn Eerste Komst, zo bereid Hij ook nu Zijn kinderen voor op Mijn Tweede Komst.

  De hele Hemel verheugde zich wanneer Ik werd geboren, want ze wisten dat Ik was gezonden om de mensheid te redden van eeuwige vervloeking. Nu verheugen de hiërarchie van alle engelen en alle heiligen zich want nu zijn de voorbereidingen onderweg om de wereld voor te bereiden om Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon opnieuw te verwelkomen.

  ENKEL MIJN VADER KENT DE DATUMS MAAR IK KAN JULLIE VERTELLEN DAT HET ZAL PLAATSVINDEN NIET TE LANG NADAT DE WAARSCHUWING HEEFT PLAATSGEVONDEN.

  Dit is de tijd waarop Mijn Vader geduldig heeft gewacht. Hij kan eindelijk het beest en zijn demonen die op aarde rondlopen en Zijn kinderen kwellen, in de afgrond gooien.

  DE WAARSCHUWING ZAL GODS KINDEREN ZUIVEREN ALS VOORBEREIDING OP MIJN TWEEDE KOMST.

  Het is noodzakelijk omdat het zal betekenen dat vele mensen nu vergeving voor hun zonden zullen zoeken; die anders dit niet zouden gedaan hebben.

  De aardbevingen, de stormen, de overstromingen en niet seizoensgebonden weer zullen gecombineerd worden om de aarde van vergif te zuiveren. Het land, de zee en de lucht zullen ook gezuiverd worden in gereedheid voor het Nieuwe Paradijs, wanneer de Hemelen en de Aarde zich zullen verenigen.

  Alles is zorgvuldig georganiseerd, volgens de Goddelijke Plannen van Mijn Vader. Er is zeer weinig geweten van de Goddelijke Wetten onder de mensen. De Goddelijke Wetten die heersen in Mijn Vaders Koninkrijk op aarde en in de Hemelen.

  Er werd veel jullie onderwezen door de profeten en door Mijn Leer. Toch blijft veel een geheim voor jullie. Wanneer de geheimen met tijd aan jullie geopenbaard worden,  zullen jullie dan de reden voor het menselijk lijden begrijpen.

  VELE VAN JULLIE THEOLOGEN, HOU JULLIE ZO GOED MOGELIJK AAN DE WETTEN DIE IK INGESTELD HEB.

  WEET DAN DAT DE LIEFDE DIE GOD HEEFT VOOR ZIJN KINDEREN ALLE THEOLOGISCHE REDENERING TE BOVEN GAAT.

  HETZELFDE IS WAAR VOOR DE EENVOUDIGE ZIEL DIE EEN ECHTE LIEFDE VOELT ZONDER TE ANALYSEREN WAAROM, VOOR MIJ HUN GELIEFDE JEZUS.

  Door op Mij te vertrouwen, en te aanvaarden dat Mijn Liefde Barmhartig en Geduldig is, weet dan dat Ik de Beloften door Mijn Vader gedaan zal vervullen.

  Zijn Goddelijke Wil zal eindelijk geschieden. Enkel Zijn Wil kan zorgen voor vrede onder Zijn kinderen. Dit zal de manifestatie zijn zodat Zijn hele Schepping Hem zal liefhebben, Zijn Liefde en de Gaven aanvaarden die Hij wenst uit te storten over Zijn kinderen.

  De wereld heeft slechts een glimp opgevangen van een fractie van de wonderen die geschapen werden door Mijn Vader.