Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daniel 11

  De God van de Bijbel verklaart :

  “Herinner u wat vroeger gebeurd is in de oude tijd, want Ik ben God, niemand anders is God, niemand is aan Mij gelijk. Ik verkondig u het einde vanaf het begin, en vooraf wat nog niet is gebeurd. Jesaja 46:9-10

   

  Bijbelse profetie versus de geschiedenis :

  In de 6de eeuw voor Christus, tijdens de regering van Darius de Meden profeteerde Daniel :

   

  Daniel 11:2a  Nog drie koningen zullen over Perzië regeren;

  Darius de Meden was onderkoning in Babylon gedurende de regering van Cyrus II (550-530 v Chr). De drie koningen die Cyrus opvolgden waren : Cambyses II (530-521 v Chr). Smerdis (521 v Chr) en Darius I (521 -485 v Chr).

   

  Daniel 11:2b dan komt de vierde die alle anderen in rijkdom zal overtreffen. Omdat hij zich sterk voelt door zijn rijkdom, zal hij alles in beweging brengen tegen het koninkrijk Griekenland.

  De vierde koning Xerxes (486-465 v Chr) baadde in weelde en had macht. Hij organiseerde een grote veldtocht tegen Griekenland.

   

  Daniel 11:3 Maar dan zal er een heldenkoning verschijnen, van wie de macht zich ver zal uitstrekken en die doet wat hij wil.

  De “machtige koning” was Alexander de Grote (336 – 323 v Chr).

   

  Daniel 11:4 Nauwelijks heeft hij de macht in handen, of zijn rijk wordt in stukken gebroken en naar de vier windstreken verdeeld. Het komt niet aan zijn nakomelingen toe en het zal ook niet de macht vertegenwoordigen die hij bezat, want zijn rijk wordt uiteengescheurd en aan anderen gegeven.

  Kort na het verwerven van het Perzische Rijk, Alexander stierf abrupt op de leeftijd van 32.

  Het rijk was niet overgedragen aan zijn kinderen (die werden vermoord) maar werd in de plaats daarvan opgesplitst onder zijn generaals (de Diadochi). Vier kleinere koninkrijken kwamen voort uit de ruines van Alexanders imperium : Griekenland, Klein-Azie, Syrië en Egypte.

   

  Daniel 11:5 Hoewel de koning van het zuiden machtig zal zijn, zal toch een van zijn generaals hem overvleugelen: hij zal heersen en zijn macht zal zich ver uitstrekken.

  De eerste “koning van het Zuiden” was Ptolemaeus I (305-283 v Chr). Hij was de eerste om op Egypte’s troon te zitten na Alexander’s demise.

  Seleucus I (305 281 v Chr), die diende onder Ptolemaeus als “een van zijn prinsen” tijdens de Diadochi Oorlogen (die volgden op de dood van Alexander), verwierf de troon van Syrië voor zichzelf en werd de eerste “koning van het Noorden”. Syrië was veruit het grootste deel van Alexander’s verdeelde rijk en werd Seleucus’ dominion een groot rijk.

   

  Daniel 11:6a Na verloop van jaren zullen ze een verbond sluiten en de dochter van de koning van het zuiden zal naar de koning van het noorden gaan om de vrede te bevestigen.

  Ptolemaeus II (283 – 246 v Chr), Ptolemaeus I’s opvolger gaf zijn dochter Berenice in een huwelijk aan zijn rivaal Antiochus II (261 – 246 v Chr) die Seleucus I’s zoon, Antiochus I (281 – 261 v Chr) opvolgde.

   

  Daniel 11:6b Maar zij zal haar invloed niet behouden. Omdat ook zijn gezag geen stand houdt, wordt zij gedood: ook degenen die haar naar het noorden gebracht hebben, haar vader en haar man, komen in die tijd om het leven.

  Na de dood van Ptolemaeus keerde Antiochus terug naar zijn ex-vrouw Laodice (van wie hij was gescheiden om Berenice te huwen).

  Laodice maakte van de gelegenheid gebruik toen Antiochus terugkeerde naar haar om hem te vergiftigen en Berenice en haar kind te laten doden zodat haar eigen zoon Seleucus II (die ze had met Antiochus) de troon kon bestijgen.

   

  Daniel 11:7 In de plaats van haar vader komt een tak uit haar wortels. Die rukt op tegen het leger van de koning van het noorden, trekt zijn vesting binnen en laat hem zijn macht voelen.

  Ptolemaeus III (246 – 222 v Chr), Berenice’s broer (“een van de afstammelingen van haar stamboom”) die hoorde van de moord op Berenice lanceerde een succesvolle campagne tegen Seleucus II (246 – 225 v Chr) die vluchtte naar Klein-Azie.

   

  Daniel 11:8-9 Zelfs hun eigen goden en beelden, hun kostbare voorwerpen van zilver en goud, zal hij als buit naar Egypte voeren. Als hij dan jarenlang de koning van het noorden met rust heeft gelaten, valt deze het rijk van de koning van het zuiden binnen. Maar hij zal verslagen terugkeren.

  Ptolemaeus nam 40000 talenten zilver, 4000 talenten goud en 2500 idols van de Syriers vooraleer terug te keren naar Egypte in de tijd dat Seleucus Syrie het wat beter deed.

   

  Daniel 11:10-11 Dan rukt zijn zoon uit voor de strijd en brengt een grote legermacht op de been; hij valt binnen en overspoelt met zijn leger als een stroom het land. Hij bereidt zich weer voor en dringt door tot de vesting van de koning van het zuiden. Verbeten rukt deze dan uit om de strijd aan te binden met de koning van het noorden. Hoewel die een groot leger op de been brengt, zal dat toch in handen vallen van de koning van het zuiden

  Seleucus III (225 – 223 v Chr) volgde Seleucus II op, richtte een leger op en organiseerde een veldtocht tegen Attalus I (241 – 197 v Chr) van de Attalid dynastie. Hij was vermoord na een korte tweejarige heerschappij. Zijn jongere broer, Antiochus III of Antiochus de Grote genaamd regeerde van 223 – 187 v Chr, volgde hem op na zijn dood. Hij organiseerde een veldtocht tegen Ptolemaeus IV (221 – 205 v Chr) van Egypte. Hij was hierin succesvol totdat hij in Raphia in 217 v Chr werd verslagen, een nederlaag die zijn successen teniet deed.

   

  Daniel 11:12-13 en worden weggevaagd. Die zal dan trots worden maar ook al velt hij er tienduizenden, zijn macht houdt geen stand. De koning van het noorden zal opnieuw een leger uitrusten, groter dan het eerste, en na verloop van enige jaren met een machtig leger en een geweldige vloot tegen hem optrekken.

  Ptolemaeus die een hart onder de riem werd gestoken door zijn overwinning in Raphia in Palestina bracht “10 duizenden” ter dood.

  Na zijn nederlaag keerde Antiochus naar het oosten en volgde in de voetsporen van Alexander de Grote, en trok op tot de Kabul Vallei in Afghanistan, genietend van zijn grote succes en verwierf de titel “Antiochus de Grote”. Hij keerde terug om een oorlog te starten tegen de Ptolemaeen en in 198 v Chr, bijna 20 jaar na zijn nederlaag in Raphia, was Antiochus erin geslaagd bezit te nemen van Palestina. De oorlog van Panium (198 v Chr) betekende het einde van de Ptolemaeische heerschappij in Palestina. Op de terugkeer van de koning van het Noorden die volgde op zijn eerste nederlang van de koning van het Zuiden did not prevail.

   

  Daniel 11:14 In die tijd zullen velen in opstand komen tegen de koning van het zuiden; ook in uw eigen volk zullen misdadigers de kop opsteken en zo een voorspelling doen uitkomen, maar ze komen ten val.

  Egypte kwam in opstand tegen Ptolemaeus IV, een opstand die bleef duren tot in de heerschappij van zijn opvolger Ptolemaeus V (205-181 v Chr), en tijdens de heerschappij van Antiochus III en Filip V (221-179 v Chr) van Macedonië was akkoord om de Ptolemaeische interests buiten het rijk op te delen. Velen kwamen op tegen de koning van het Zuiden, maar uiteindelijk werd de opstand neergeslagen.

   

  Daniel 11:15-16 De koning van het noorden zal binnenvallen, een wal opwerpen en een vesting innemen. De strijdkrachten van het zuiden zullen geen stand houden, zelfs zijn keurtroepen zullen niet sterk genoeg zijn om weerstand te bieden. De aanvaller zal doen wat hij wil, omdat niemand hem kan tegenhouden. Zo zal hij, verwoestingen aanrichtend, vaste voet krijgen in het glorievolle land.

  De koning van het Noorden zoals eerder vermeld, keerde terug en routed de koning van het Zuiden in wie geen kracht uitging om een standpunt in te nemen. Het Mooie Land verwijst naar Palestina die uiteindelijk onder Seleuciaanse heerschappij kwam na meer dan een eeuw Ptolemaeische suprematie.

   

  Daniel 11:17 Zijn streven is erop gericht het hele rijk van de koning van het zuiden in zijn macht te krijgen. Ten behoeve daarvan zal hij een vredesverdrag met hem sluiten en hem een vrouw geven om zo zijn rijk te gronde te richten. Maar hij zal niet in zijn opzet slagen en zijn plan mislukt.

  Antiochus sloot vrede met Ptolemaeus en gaf zijn dochter Cleopatra ten huwelijk aan zijn jonge rivaal, hopend haar te gebruiken om Egypte te veroveren door een huwelijk in plaats van een oorlog. Maar Cleopatra kwam tegen haar vader op.

   

  Daniel 11:18-19 Dan zal hij zijn blikken richten op de kustlanden en een groot deel ervan veroveren, maar een generaal zal aan zijn hoogmoedig optreden een einde maken zonder dat hij die geleden vernedering kan wreken. Ten slotte zal hij zich keren tegen de vestingen in zijn eigen land, maar hij zal struikelen, vallen en verdwijnen.

  Antiochus keerde zich dan tegen Klein-Azie en ging tot Griekenland, maar keerde terug door de Romeinen in Thermopylae (191 v Chr) en uiteindelijk werd hij neergeslagen in Magnesia in 190 v Chr. Hij werd gedood tijdens een plundering van een heidense tempel bij Susa (187 v Chr) juist een jaar volgend op de vrede akkoorden met Rome in Apamea (188 v Chr); hij viel dood neer.

  Profetische symbolen in Daniel

  Beesten zijn koningen of koninkrijken (Daniel 7:17)

  Zeeën en wateren zijn volkeren of naties (Openbaring 17:15)

  Winden zijn vernietiging of conflicten (Jeremia 49:36,37)

  31-10-2012, 23:31 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De roos

  U kunt de lijst van Kruistochtgebeden en Litanieën tot en met 29/10/2012 downloaden op :

  http://users.telenet.be/pat357  filenaam is : de roos

  31-10-2012, 18:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het zal door hun hand zijn dat bliksems, aardbevingen en tsunamis de aarde zullen treffen. 27/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om te beginnen met een vloed van wereldwijde prediking.

  Deze prediking komt niet van God. In plaats daarvan zal zij een leugen verkondigen die stelt dat God niet bestaat en niet kan bestaan.

  Zij zullen beweren, met gebruikmaking van menselijke redenering en wetenschappelijke evaluatie, dat God slechts een verzinsel is van menselijke verbeelding.

  Deze prediking is geen toevalligheid want zij is een goed geplande en gecoördineerde campagne, beraamd door die atheïsten die de duivel zijn toegewijd.

  Hun hart, geest en ziel zijn gestolen door Satan die hun trots op het menselijk verstand gebruikt om op arrogante wijze leugens te verkopen om de Waarheid te blokkeren.

  Dit is een plan om overal aan de mensen harten van steen te bezorgen net zoals hun eigen harten koud en liefdeloos zijn. Daarna zal aangekondigd worden dat een nieuwe godsdienst bij wet als vervanging zal ingevoerd worden.

  De ene wereld religie zal eer bewijzen aan het beest omdat deze gruweldaad tot stand komt door bemiddeling van hen die slaaf zijn van de koning van de duisternis.

  DE ATHEISTEN DIE HET BREIN ZIJN ACHTER DIT PLAN ZIJN TOEGEWIJDE VOLGELINGEN VAN SATAN.

  Vergis jullie niet, zij verafgoden het beest en denken niet aan de schade en de kwellingen die hun daden zullen meebrengen.

  Hun opdracht bestaat erin om de trouw aan de ene Ware God te vernietigen. De God die elk van de kinderen die Hij schiep liefheeft. Zij zullen de inspanningen verwerpen die nu vanuit de Hemel gedaan worden om de mensheid te redden van de uiteindelijke vernietiging.

  HET ZAL DOOR HUN HAND ZIJN DAT BLIKSEMS, AARDBEVINGEN EN TSUNAMIS DE AARDE ZULLEN TREFFEN.

  ZIJ ZULLEN TEGENGEHOUDEN WORDEN.

  ZIJ ZULLEN VRESELIJK TE LIJDEN KRIJGEN EN HUN GEKWELD EINDE IS VOORZEGD GEWEEST.

  De strijd van Armageddon (nvdr: de plaats waar demonen zich verzamelen in de strijd tegen God)

  zal hevig zijn want God zal niet langer terzijde blijven en dergelijke teisteringen toestaan.

  VRESELIJKE KASTIJDINGEN VAN GROTE OMVANG ZULLEN DEZE HEIDENEN WEGVAGEN DIE HET WOORD VAN GOD VERWERPEN.

  Bidden tot God en verzoeken om barmhartigheid: dat is de enige weg om zulke kastijdingen te verzachten.

  Jullie gebeden, smekend om de vergiffenis voor hun zielen, zijn de enige weg waarop dergelijke zielen kunnen gered worden.

  Mijn dochter, grote vernielingen zullen het resultaat zijn van het boosaardig werk dat deze atheïstische groepen van plan zijn de aarde op te leggen.

  Velen beseffen de ernst van hun acties niet.

  Vele anderen echter weten exact met wat ze bezig zijn want zij zijn leugenaars.

  Zij geloven in God want zij hebben Zijn wraaknemer, de duivel, gekozen als hun god en wel uit eigen vrije wil.

  Het enige dat ze willen is zielen wegroven.

  God, Mijn Vader, zal met Zijn macht tussenbeide komen, niet zozeer om hen te straffen maar om zielen te redden vooraleer zij Hem ontstolen worden.

  Jullie Jezus

  31-10-2012, 16:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij die Mijn Woord ontluisteren dat aan jou gegeven is, Mijn dochter, snijden Mij tot op het bot in martelende pijn. 26/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, Mijn koninkrijk op aarde staat op het punt om werkelijkheid te worden.

  Zo lang beloofd al door Mijn geliefde Eeuwige Vader, is het nieuwe Koninkrijk, het Nieuwe Paradijs het grootste geschenk.

  Het geheim om Mijn Nieuwe Koninkrijk te begrijpen ligt in het mysterie van Mijn lijden in de Tuin van Gethsemane. Toen Ik gebroken ter aarde viel voor Mijn Vader, in grote smart wenend, dan was dat omwille van de verloren zielen in de toekomst die zouden branden in de vuren van de hel ondanks Mijn Offer op het Kruis.

  Mijn vernedering door Pontius Pilatus was voor Mij niet pijnlijk omwille van de publieke minachting, maar omdat Ik wist dat diezelfde zielen voor Mij zouden verloren gaan. En daarom weende Ik bittere tranen toen Ik hen zo zag misleid worden door Satan, een kwade kracht die zij niet konden zien maar die elke vezel van hun wezen aantastte.

  Wanneer je Mij bezorgd ziet, Mijn dochter, dan is daar een goede reden voor. Ik ween eveneens voor die zielen die deze boodschappen verachten. Zij zijn niet in een toestand van volledige vereniging met Mij. Door hun zonde van hoogmoed, arrogantie, gebrek aan kennis en aan nederigheid, beledigen zij Mijn woord.

  ZIJ PROBEREN DAN TE VERHINDEREN DAT DE HARTEN, VAN DIEGENEN DIE IK WIL BEREIKEN, MIJN HEILIG WOORD OMARMEN.

  Ook voor hen vergiet Ik tranen want zij beseffen de ernstige gevolgen van hun acties niet wanneer zij Mijn Ware Woord verraden zoals dat in deze tijd aangeboden wordt aan elk van Gods kinderen.

  VELE ZIELEN DIE VAN MIJN WOORD VERSTOKEN BLIJVEN DOOR DE ACTIES VAN DIEGENEN DIE BEWEREN DAT ZIJ MIJ IN DE WERELD VERTEGENWOORDIGEN, ZULLEN VERLOREN GAAN.

  Zoals Ik een vreselijke smart leed toen ik de beschimpingen aanhoorde van diegenen die naast de gouden troon stonden van Pontius Pilatus, zo lijd Ik vandaag. De pijn die Ik door jou lijd, Mijn dochter, is vandaag niet verschillend van die van toen.

  Zij die Mijn Woord ontluisteren dat aan jou gegeven is, Mijn dochter, snijden Mij tot op het bot in martelende pijn.

  ZIJ HEBBEN DE LAATSTE NAGELS INGEDREVEN IN MIJN LIJDENDE ZIEL TERWIJL IK NOGMAALS TRACHT OM HET MENSELIJK RAS TE REDDEN VAN DE VERNIETIGING.

  Bid dat Mijn Vader omwille van Zijn Barmhartigheid inschikkelijk zal zijn voor dergelijke zielen die ernaar streven, onder invloed van de verleider, om Gods Woord krachteloos te maken.

  Wees op jullie hoede Mijn Kinderen voor diegenen die zich hevig verzetten tegen Mijn woord in deze boodschappen.

  Jullie moeten bidden voor hun zielen.

  Jullie Jezus

  31-10-2012, 16:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beesten uit Daniel 7

  Beesten uit Daniel 7 :

  Daniël sprak: In mijn nachtelijk visioen zag ik dat de vier winden van de hemel de grote zee in beweging brachten en dat vier grote dieren eruit opstegen.

   

  1 Het eerste dier leek op een leeuw, maar had arendsvleugels. Ik zag dat zijn vleugels werden uitgerukt, waarna het van de aarde werd opgericht en als een mens op twee voeten werd gezet en een mensenhart kreeg.


  Het eerste dier (koninkrijk of rijk) in vers 4 was als een leeuw, vaak de "koning der dieren" genoemd, met de vleugels van een arend, de "koning der vogels". Dit dier komt overeen met het "hoofd van goud" van het beeld dat Nebukadnezar in zijn droom zag - het Babylonische Rijk. Het dier werd van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens en het werd een mensenhart gegeven.
  Toen Nebukadnezar weer bij zijn zinnen kwam, werd het hart van een "beest" dat hij tijdelijk bezat, vervangen door het hart (de mentaliteit) van een mens. Hij had zeven jaar als een dier moeten leven.
  Het Babylonische of Chaldeeuwse Rijk duurde van 625 tot 539 v.Chr. 

   

  2 Toen kwam een ander dier, het tweede, dat op een beer leek; het richtte zich aan een zijde op en hield tussen de tanden in zijn muil drie ribben. Men zei tegen het dier: ‘Op! Vreet veel vlees!’


  Het Perzische Rijk werd gesymboliseerd door een beer. De beer is berucht om zijn log optreden en het vermorzelen en verslinden van zijn prooi. Drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden: Hij verslond drie koninkrijken - Babylonië, Lydië en Egypte - de "drie ribben". Lydië was een gebied aan de westkust van Klein-Azië.
  Het Perzische Rijk: 539-330 v.Chr.


  3 Vervolgens zag ik nog een ander dier, dat leek op
  een luipaard; het had vier vogelvleugels op zijn rug en het had vier koppen. Het kreeg heerschappij.


  Vanuit Macedonië stichtte de geniale Alexander de Grote sedert 334 v. Chr. op de puinhopen van het Perzische rijk het kolossale Grieks-Macedonische Rijk dat zich uitstrekte van de Adriatische Zee tot Indië, het tegenwoordige India. De naam Hindoe werd later omgevormd tot India.
  De panter - in andere vertalingen staat luipaard - vertegenwoordigde het derde "dier"-rijk. De panter is snel. Deze was zelfs nog sneller dan normaal, daar hij uitgebeeld wordt met vleugels om mee te vliegen. Alexander de Grote rukte zó snel door Azië op dat de traag reagerende Perzen geen tegenstand konden bieden.
  Alexander overleefde de voltooiing van zijn snelle verovering echter kort. Vier van zijn generaals verdeelden zijn geweldige rijk in vier gebieden: 1. Macedonië en Griekenland, 2. Tracië en het noordwesten van Klein-Azië, 3. Syrië en het gebied ten oosten ervan tot aan de Indus en 4. Egypte. Daarom wordt dit dier ook voorgesteld met vier koppen, die tezamen de hellenistische wereld vormden.
  Het Macedonische Rijk: 334-31 v.Chr.


  4 Ten slotte zag ik in mijn nachtelijk visioen een vierde dier;
  het was afschrikwekkend, angstaanjagend en geweldig sterk; het had grote ijzeren tanden, waarmee het vrat en vermaalde, en wat het overliet vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle vorige dieren en het had tien hoorns.


  Het vierde dier was het Romeinse Rijk dat als een afschrikwekkend, gruwelijk en gewelddadig beest wordt voorgesteld en ... anders is dan al de dieren die ervoor geweest waren. Het zal de gehele aarde verslinden.
  Vergelijk deze verzen nu eens met Dan. 2:40.
  Dan. 2:40  en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen.
  Het Romeinse Rijk begon in Rome, breidde zich daarna uit en absorbeerde - het at en vermaalde - geleidelijk de vier koppen (delen) van het voorgaande Macedonische Rijk. Het bezette het grootste gedeelte van die gebieden en veroverde tevens grote delen van Afrika en Europa.


  De ram en de geitenbok

  Daniël werd in een visioen nog een profetie getoond, waarin hij de opkomst zag van het Perzische Rijk en de vernietiging ervan door de koning van Macedonië-Griekenland. De grote lijnen hiervan hebben we al gezien.
  Welk symbool gebruikte God hier om voor Daniël de dubbelmonarchie van het rijk der Meden en Perzen uit te beelden?
  Daniël 8:3-4:  Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik, en zie, een ram stond voor de stroom; hij had twee horens, en die horens waren hoog, de ene echter was hoger dan de andere, en de hoogste rees het laatst op. Ik zag de ram stoten naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden, en geen enkel dier kon tegen hem standhouden; er was niemand die redden kon uit zijn macht, en hij deed naar zijn welgevallen en maakte zich groot.
  Zelf speculeren heeft geen zin, in vers 20 staat wat die ram betekent.
  20  De ram die gij gezien hebt, met de twee horens, doelt op de koningen der Meden en Perzen, …
  De ram was een gangbaar symbool voor Perzië. Oude Perzische munten hebben aan de ene kant een ramskop en aan de andere een liggende ram. In het visioen illustreren de horens en de stotende bewegingen van de ram een karakteristiek van het Perzische regiem.
  De hoorn die het eerst opkwam vertegenwoordigde de Meden, die een groot aandeel hadden in de ondergang van Assyrië een eeuw daarvoor. De tweede hoorn die het hoogste werd, vertegenwoordigde de Perzen, die later meer overwicht hadden dan de Meden en het rijk domineerden.
  Maar wie deed een aanval op de ram terwijl Daniël toekeek?
  5-7  Maar terwijl ik nauwkeurig acht gaf, zie, daar kwam een geitenbok van uit het westen over de gehele aarde zonder de aarde aan te raken [vgl. de panter met vleugels]; en de bok had een opvallende horen tussen zijn ogen. En hij kwam tot de ram met de twee horens, die ik voor de stroom had zien staan, en rende op hem toe in zijn grimmige kracht; ik zag, dat hij tot vlak bij de ram kwam; verbitterd stiet hij de ram, brak zijn beide horens, en er was geen kracht in de ram om tegen hem stand te houden; hij wierp hem ter aarde en vertrad hem, en er was niemand die de ram uit zijn macht redde.
  Ook hier vertelt de Bijbel zelf wie die geitenbok is: vers 20 en 21.
  Daniël 8:20-21:  De ram die gij gezien hebt, met de twee horens, doelt op de koningen der Meden en Perzen, en de harige geitenbok op de koning van Griekenland, en de grote horen die tussen zijn ogen stond, dat is de eerste koning.
  We weten inmiddels dat die eerste koning Alexander de Grote is.
  De Griekse landen en eilanden liggen rond de Egeïsche Zee en worden daarom ook wel de Egeïsche landen genoemd. Egeïsch is naar verluidt afgeleid van het Griekse woord voor "geit". Vandaar geitenbok. Een geitenbok is even hardnekkig als een ram, maar actiever. Deze bok, die de aanval van Alexander de Grote voorstelde, drong zo snel op dat het leek of hij de aarde niet aanraakte. Hij brak de twee horens van de ram (het rijk der Meden en Perzen), wierp hem ter aarde en vertrad hem.
  Wat gebeurde er, toen de geitenbok uitermate groot geworden was met zijn ene hoorn (Alexander)?
  8  De geitenbok nu maakte zich bovenmate groot, maar toen hij machtig werd, brak de grote horen af, en vier opvallende horens rezen in diens plaats op, naar de vier windstreken des hemels.
  22  En dat die afbrak en er vier in zijn plaats kwamen te staan: vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch zonder zijn kracht.
  Toen de grote hoorn afbrak - Alexander stierf al vrij jong - werd het Grieks-Macedonische Rijk verdeeld onder vier generaals, de vier horens die daarvoor in de plaats kwamen. Cassander over Macedonië, Lysimachus over Tracië, Ptolemaeus over Egypte en Seleucus over Syrië.
  In 281 v.Chr. werd Lysimachus door Seleucus verslagen. Laatstgenoemde heerste toen over het gehele Noorden. Nadien bestonden de twee belangrijkste gebieden van het rijk uit het koninkrijk van het Zuiden onder de Ptolemeeën en het koninkrijk van het Noorden onder de Seleuciden. De oorlogen tussen deze twee koninkrijken, zowel als andere gebeurtenissen die in feite tot in onze tijd reiken, worden beschreven in Daniël 11. Hier zullen we volstaan met te zeggen dat Rome later het noordelijke rijk opslokte, de plaats ervan innam en volgens de strekking van deze profetie de "koning of het koninkrijk van het Noorden" werd.
  Dit gezicht van Daniël 8 reikte ook tot aan Christus' wederkomst.
  23-25  En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn (maar niet door eigen kracht) en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten
  [Jezus Christus] zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden. 

  Kleine hoorn

  We gaan terug naar vers 9.
  9  En uit één daarvan kwam weer een horen voort, die klein begon, maar die zeer groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het Sieraad, …
  Uit één der vier delen van het Macedonische Rijk zou een "kleine hoorn" voortkomen. Dat is uit de "koning van het Noorden".
  10-11  ja, zijn grootheid reikte tot aan het heer des hemels, en hij deed er van het heer, namelijk van de sterren, ter aarde vallen, en vertrapte ze.
  Zelfs tegen de vorst van het heer maakte hij zich groot, en Hem werd het dagelijks offer ontnomen en zijn heilige woning werd neergeworpen.
  De profetie van de "kleine hoorn" werd gedeeltelijk - en als type - vervuld door Antiochus IV Epiphanes, "koning van het Noorden" (175-163 v.Chr.).
  Behalve koning was deze man ook een machtig religieus leider. Hij gaf zichzelf de naam Epiphanes, wat "verschijning op aarde" betekent. Zijn slechte daden zijn opgetekend in Daniël 11:31. Volgens verschillende historische verslagen ging hij het joodse heiligdom in Jeruzalem binnen, ontwijdde het door er een afgodsbeeld op te stellen en varkensbloed op het altaar van God te offeren. Hij eiste van de Joden de invoering van de dienst van Zeus Olympus, vervolgde hun godsdienst en verbrandde de boekrollen van de wet - alles een type van wat iemand anders volgens de profetie in onze eindtijd zal doen!
  In het bijbelboek Openbaring komt in een beest dezelfde symboliek van deze dieren weer terug en wordt het einde beschreven.

  Zoals God heeft beloofd, houdt Hij zijn kinderen op de hoogte wat de mensheid zal overkomen. Dit schept een zeer bijzondere band met God als Vader.
  Toen Daniël de profetieën opschreef moesten er van de vier nog drie wereldrijken komen. Nog 2500 jaar geschiedenis. God laat zijn gezin niet in het ongewisse leven.

  Amos 3:7  Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.


  Uit : Gemeente van God van 2000

  31-10-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  30-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een kloppend hart
  Een kloppend hart

  30-10-2012, 22:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oh Sandy


  Bid voor de slachtoffers,

  bid dat Sandy geen zusje heeft

  dat naar ons toe komt.

  Het maakt niet uit van waar de miserie komt,

  als je het water ziet staan tot aan de

  achteruitkijkspiegel van je wagen

  of er zandzakjes voor de drempel

  van je huis liggen.

  30-10-2012, 21:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Soevereiniteit van God en verkeerd geloof

  Verkeerd geloof : God is soeverein, Hij kan alles doen wat Hij wil. Wat er ook gebeurt : het is Zijn wil.

  God is geen mens dat Hij zou liegen. God is soeverein, maar Hij maakte regels en Hij is een God met eergevoel, Hij volgt de regels die Hij heeft gemaakt. Hier zijn enkele van Zijn regels :

  1 God gaf de mens alle autoriteit en ZEI HEM TE heersen, onderwerpen en autoriteit uit te oefenen. (Gen 1:26-28)

  2 Je kunt hebben wat je zegt. (wat JIJ zegt, niet wat God zegt) Dat ieder zal zegen tot deze berg, verplaats je en werp je in de zee; en zal niet twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat deze dingen die hij zei zullen gebeuren; hij zal hebben wat hij zei.

  3 Je moet binden en ontbinden… Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je (= JIJ) op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ (Matt 16:19)

  4 God zei : Ook verzeker Ik jullie: als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde, om het even wat, dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel. (Matt 18:19)

  5 Jezus zei dat Hij alle macht over alle macht van de vijand heeft : Kijk, Ik heb jullie de macht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen en in te gaan tegen alle vijandelijke krachten; niets kan jullie deren. (Lucas 10:19) Jij bent in Hem.

  6 Weersta de duivel en hij vlucht van JOU weg. (Jacobus 4:7)

  7 De hele wereld (1Johannes 5:19) Wij weten dat wij bij God horen, terwijl de hele wereld in de macht van de boze is.

  30-10-2012, 20:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herschepping

  Boeiende lectuur vindt u ook bij herschepping, een cursus van Maarten te Hennepe. Met dien verstande dat hij een evangelisch christen is, en vanuit dat standpunt schrijft. Dus verwacht geen mariale diepgang of traditie. Maar een verdieping in Bijbelse zin zit er zeker in.

  30-10-2012, 18:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Steve Hudgins

  Een handig overzicht van plakkaten die allemaal te maken hebben hoe tot geloof komen, de Bijbel, God, Satan vind je op de website :

  executableoutlines.com/charts.htm  De plakkaten werden getekend door Steve Hudgins (1919-2011) die spijtig genoeg verleden jaar gestorven is en nu aangeboden worden door zijn schoonzoon Mark Copeland. Steve predikte het evangelie voor 65 jaar. Hij maakte ongeveer 300 plakkaten en tekende er meer dan 5000 voor predikers over heel de wereld. Het is impressionant, maar vooral het is een goede hulp bij kernachtige vragen. Het is in het engels, maar de taal van de Bijbel is met zijn verzen universeel.

  30-10-2012, 18:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij zullen Mijn Woord bevragen en analyseren uit vrees een verschrikkelijke vergissing te begaan. 26/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de teistering die zich als een laken verspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

  Zo velen dwalen in de wereld rond zonder enig gevoel voor richting. Zij zijn verstoken van spirituele gevoelens en onbekend met de Liefde van God. Dat zijn de zielen waarnaar ik smacht en die Ik verlang te omarmen met de Waarheid.

  Jullie, Mijn volgelingen, moeten naar hen toegaan en hun vertellen dat Ik, Jezus Christus, de Zoon van God, de Messias, spoedig zal komen. Zij moeten weten dat zij niet zullen achtergelaten worden want het is omwille van jullie, van deze generatie, dat Ik in deze tijd kom.

  Veel anderen die zich geestelijk bewust zijn van het bestaan van God, zullen nieuwsgierig zijn maar aarzelend in het aanvaarden van Mijn boodschappen.

  Nog anderen, die Mijn Woord verkondigen en vrome Christenen zijn, zullen bedachtzaam zijn en traag in het aannemen van al wat Ik zeg.

  ZIJ ZULLEN MIJN WOORD BEVRAGEN EN ANALYSEREN UIT VREES EEN VERSCHRIKKELIJKE VERGISSING TE BEGAAN. ZIJ ZIJN BANG LEUGENS VOORGESCHOTELD TE KRIJGEN.

  Dan zullen er de geestelijken zijn in de Christelijke kerken die zullen opstaan en Mijn oproep beantwoorden. Sommigen zullen snel reageren want zij zullen Mijn liefde door hun aderen voelen (stromen) wanneer zij Mijn boodschappen lezen.

  Anderen zullen een onmiddellijke roeping gewaar worden door Mijn Gave van de Heilige Geest die in Mijn Woord vervat zit. Sommigen zullen meer op hun hoede zijn dan anderen maar met de tijd zullen hun aantallen toenemen tot miljoenen.

  Daarom moeten jullie, Mijn volgelingen, volharden. Terwijl velen jullie in het begin in Mijn Naam zullen afwijzen, zal dat nadien veranderen. Wanneer de Waarheid wijd gekend en verwelkomd is, zal men jullie opzoeken. Mijn Woord zal met liefde en eerbied behandeld worden al zullen deze zielen daarbij lijden.

  HET IS VAN GEEN BELANG HOEVEEL TEGENKANTING ER TEGEN MIJ ZAL PLAATSVINDEN WANT MIJN ZENDING ZAL NIET MISLUKKEN.

  Verdraag die tegenkanting. Aanvaard dat omwille van deze boodschappen het misbruik aan jullie zal toegemeten worden.

  Dat is te verwachten wanneer het Woord van God over de aarde wordt uitgestort. Zij die in duisternis leven zullen Mijn Woord niet aanvaarden omdat het hun levens zal verstoren.

  Het zal hen dwingen hun geloofsovertuigingen, die ze niet willen onder ogen zien, opnieuw te evalueren .

  HET AANVAARDEN VAN MIJN WOORD ZOU BETEKENEN DAT ZIJ HUN GEWOONTEN MOETEN WIJZIGEN. JAMMERLIJK GENOEG HEBBEN ZIJ GEEN ENKEL VERLANGEN HUN LEVENSWIJZE TE VERANDEREN WANT DAT SPREEKT HEN NIET AAN.

  Ik zal niet rusten totdat Ik hun ogen voor de Waarheid geopend heb. Evenmin verwacht ik van jullie, Mijn leerlingen, op te houden vooraleer zo veel mensen als mogelijk verenigd zijn, als één man, in de ogen van God.

  Jullie Jezus

  30-10-2012, 18:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verschil tussen Oude en Nieuwe Verbond

  Verschil tussen :

   

  Het Oude Verbond = WET           en het Nieuwe Verbond = GENADE

  Een dode letter                              Geest geeft leven

  Gehoorzaamheid aan de Wet       Gehoorzaamheid aan GELOOF

  Geest van dood                             Geest van leven

  Kracht van zonde                           Geeft kracht om niet te zondigen

  Slavernij                                          Vrijheid

  Dood regeert                                  Leven regeert

  Leven aan de hand van de Wet    Leven naar God toe

  Slecht geweten                              Rein geweten

  Verordend om de Heer met al      Weten en geloven dat God liefde heeft

           je kracht lief te hebben         voor jou

  Buiten Gods hoven staan              Gods plaats waar Zijn troon staat

  (zie tempelstructuur)                      binnengaan

  Jaarlijks/dagelijks offer voor          Een offer EENS VOOR ALLEN

  zonden

  Jaarlijks verbond                           Eeuwig verbond

  Herinnert je aan je zonden            Maakt je perfect

  Werken van de wet                        Horen van geloof

  Slaven van zonde                          Slaven van rechtvaardiging

  Beschuldigd                                   Gezegend

  Wet dat resulteert in beschuldi-    Geloof dat door liefde werkt

  ging

  Schaamte, schuld en beschuldi-   Vrijheid, gevoel geliefd en veilig te zijn

  ging

  Vloek                                               Zegening

  Nam het eerste verbond weg        Richtte een nieuw verbond op en zorgde voor een Middelaar

  Beschuldigingen                            Leven in rechtvaardiging

  De wet en profeten                        Het Koninkrijk

  Geboden                                        Mijn Geest Mijn Woorden

  Wet van zonde en dood                De wet van de geest van leven

  Wet gegeven door Mozes            Genade en waarheid kwamen door Jezus

  Wet brengt toorn  met zich mee   Genade heeft vertrouwen in God

  30-10-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  29-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik verlang dat Mijn leger dit Kruistochtgebed zou bidden voor de Overwinning van de Restkerk. 25/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, je moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om verder overal gebedsgroepen op te zetten.

  De tijd is voor Mij gekomen om op te roepen en jullie allen te verzamelen om Mijn leger te vormen, zodat vandaag de mars naar de eeuwige overwinning kan beginnen.

  Op 9 november 2012, de tweede verjaardag van Mijn eerste oproep tot jou, Mijn dochter, verlang Ik dat Mijn leger het volgend kruistochtgebed nr 82 voor de overwinning van de Restkerk zou bidden.

  Ik vraag jullie, Mijn geliefde volgelingen, samen te komen, te groeien en Mijn heilig woord in elke natie te verspreiden. Ik vraag dat jullie zich altijd op Mij concentreren en met Mij werken naar de uiteindelijke overwinning van de verlossing.

  Jullie Jezus

  29-10-2012, 18:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 82

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  82 Gebed voor de overwinning van de Restkerk 25/10

  Jezus, Koning en Redder van de wereld,

  aan U beloven wij onze eer, onze trouw en daden,

  om aan allen Uw glorie te verkondigen.

  Help ons de sterkte en het vertrouwen te verkrijgen om op te staan

  en altijd te waarheid bekend te maken.

  Sta nooit toe dat wij wankelen of treuzelen in onze mars naar de overwinning en ons plan om zielen te redden.

  Wij beloven onze overgave, onze harten en al wat wij bezitten,

  zodat wij vrij zijn van obstakels, terwijl wij verder

  het doornige pad volgen naar de poorten van het Nieuw Paradijs.

  Wij beminnen U, liefste Jezus, onze geliefde Redder en Verlosser.

  Wij verenigen onszelf met lichaam, ziel en geest in Uw Heilig Hart.

  Overstroom ons met Uw genade van bescherming.

  Bedek ons met Uw Kostbaar Bloed,

  zodat wij gevuld worden met moed en liefde om op te staan

  en de waarheid van Uw Nieuw Koninkrijk te verkondigen.

  Amen.

  Jullie Jezus

  29-10-2012, 18:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De aangroei van de restkerk van Mijn Zoon zal voortgaan. 25/10/2012

  De H. Maagd Maria : Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze heilige boodschappen voor de hele wereld.

  Velen begrijpen het ware doel van de boodschappen niet. Wat zij moeten weten is dat zij een geschenk zijn aan de mensheid, om bekering teweeg te brengen.

  Zij worden aan de wereld gegeven om zielen te brengen tot de gewoonte van het bidden en tot deelname aan de heilige sacramenten.

  Bovenal bieden deze boodschappen een vorm van rust en vrede van de ziel zodat meer kinderen Gods waardig zouden worden om het Nieuw Paradijs binnen te gaan.

  Ten gevolge van de vruchten van deze boodschappen, zal men getuige zijn van het geloof van Gods kinderen.

  De aangroei van de Restkerk van Mijn Zoon zal voortgaan als gevolg van deze en andere heilige boodschappen, die aan ware zieners over de hele wereld gegeven worden.

  God bemint Zijn kinderen zozeer dat alles zal gedaan worden om te verzekeren dat de redding van alle zielen bereikt wordt.

  Mijn Zoon heeft alles goed voorbereid en Zijn plannen, bedoeld om door deze boodschappen verwezenlijkt te worden, zullen ook vervuld worden.

  Dat is de reden waarom jullie nooit mogen wanhopen.

  Hoop is al wat belangrijk is.

  Het vertrouwen in Mijn Zoon, in die mate dat jullie je totaal aan Hem overgeven, zal  betekenen dat Hij Zijn plannen om elke zondaar afzonderlijk te redden, tot een goed einde brengen kan door jullie toewijding aan Hem. 

  Kinderen, jullie moeten plechtig beloven Zijn instructies te aanvaarden en dan zal Zijn Liefde  jullie omhullen om jullie sterk te maken.

  Jullie Moeder

  Moeder van Redding

  29-10-2012, 18:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie mogen private openbaringen nooit verwerpen zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid. 24/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk niet te luisteren naar hen die Mijn heilig woord aanvallen.

  Sluit je oren voor de pogingen die nu zullen ondernomen worden, vooral door diegenen die beweren katholieke theologen te zijn, om Mijn heiligste boodschappen te verwerpen.

  Zoals Ik je gezegd heb, zullen de grootste aanvallen komen van diegenen binnen de katholieke Kerk die beweren Mij te kennen, maar die het Boek der Openbaring niet begrijpen, noch de geheimen die erin vervat zitten.

  Zij kunnen deze niet kennen omdat Ik, het Lam van God, ze nog niet allemaal geopenbaard heb.

  Hoezeer stellen zij Mij teleur. Hoezeer kwetsen zij Mij. Bij elke wrede spottende opmerking op Mijn boodschappen, kloppen zij een nieuwe nagel in Mijn Lichaam.

  Bij elke instructie die Ik geef voor het goed van alle zielen, die zij heftig verwerpen, kruisigen zij Mij opnieuw.

  Maar het maakt niet uit hoezeer zij Mij pijn doen, want Ik zou duizendmaal de dood willen ondergaan indien het nodig was om een andere ziel te redden.

  Zij mogen Mijn boodschappen verwerpen, jou belachelijke maken, Mijn dochter, en Mij afwijzen, maar zij zullen niet verhinderen dat de Wil van Mijn Vader uiteindelijk zal volbracht worden.

  Deze arme zielen geloven soms dat zij verantwoordelijk handelen door mensen te zeggen Mijn boodschappen niet aan te nemen. 

  Zij verhinderen dat het woord van God aan Gods kinderen wordt voorgesteld. Indien zij daarmee zouden voortgaan dan zullen zij tot zwijgen gebracht worden door de hand van Mijn Vader.

  Niemand zal Mij stoppen in Mijn zoektocht om zielen te redden.

  Jullie, gewijde dienaren die volharden in het blokkeren van Mijn woord opdat het niet gehoord zou worden, weet dit:

  jullie aanhoudende woorden en godslasterlijke beschuldigingen zullen jullie beroven van de genaden die jullie in jullie roeping werden geschonken. Tenzij jullie beroep doen op Mij, door het gebed, voor de antwoorden die jullie nodig hebben, kan Ik jullie niet helpen.

  Jullie mogen private openbaringen nooit verwerpen zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid. Zelfs dan kunnen jullie nooit over zulke aanspraken oordelen. Bewaar het stilzwijgen.

  Bid altijd voor de gave van onderscheiding. Anders zullen jullie schuldig bevonden worden aan de ergste misdaad in Mijn Vaders ogen - namelijk Hem te verhinderen zielen te redden door het heilig woord van Zijn Zoon. 

  Jullie Jezus

  29-10-2012, 18:37 Geschreven door Claudia  


  27-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik wens een oproep te doen aan al Gods kinderen in de VS. 23/10/2012/

  Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens een oproep te doen aan al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika om te bidden voor hun geloof.

  Net zoals in andere Christelijke landen zal jullie geloof aangevallen worden en elke poging zal ondernomen worden om elk spoor van Mij, jullie Jezus weg te vagen.

  Jullie moeten zoveel mogelijk Gebedsgroepen opzetten, zodat jullie verenigd door Mijn Heilig Hart de genaden zullen ontvangen om dergelijke vervolging te weerstaan.

  Het Christelijk geloof zal met de tijd verbannen worden, samen met andere religies die Mijn Vader eren.

  Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen door de Hemel beschermd worden, maar jullie moeten bidden om kracht, want de wisseling van de democratie zal haar stilaan op haar kop zetten.

  Aan jullie, als de grootste natie in de wereld die vrijheid verkondigt door middel van de democratie, zal het recht om Christen te zijn ontzegd worden.

  Dat recht, hoewel het jullie ontzegd zal worden, zal gezien worden als een democratische maatregel. Deze nieuwe wetten, die weldra in jullie natie zullen geïntroduceerd worden, zullen beschouwd worden als allesomvattende wetten, zodat iedereen beschermd is onder een één-wereld-religie.

  Deze wetten zullen Mijn Heilige Naam ontwijden, maar Ik zal jullie niet in de steek laten. Ik zal jullie alle hulp geven die jullie nodig hebben. Al wat jullie moeten doen is Mij erom vragen.

  Ik waak over jullie en bescherm jullie, want de tijd is nabij voor de omverwerping van de Christelijke Kerken.

  Zij mogen ze opheffen, Mijn kinderen, knoeien met Mijn Sacramenten zodat zij nutteloos worden, Mijn gewijde dienaren ontmoedigen en jullie intimideren, maar het zal geen zin hebben. Hun macht zal niet opgewassen zijn tegen jullie eenvoud van geloof, nederigheid van ziel en liefde tot Mij, jullie Jezus.

  Jullie geliefde Verlosser

  Jezus Christus

  27-10-2012, 22:10 Geschreven door Claudia  


  26-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst zich van jullie meester maakt want dat is niet Mijn verlangen. 21/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen die Mijn Boodschappen aanvaarden maken zich onnodig bezorgd in verband met de toekomst van de wereld. Dat is begrijpelijk.

  Zij mogen nooit het gevoel krijgen dat zij nu alles moeten laten vallen en hun dagelijks leven negeren, hun werk, hun familie, hun geliefden verwaarlozen en dat om zielen te redden.

  Ik, jullie Jezus, zal altijd voor de Mijnen zorgen. Jullie hebben niets van Mij te vrezen. Het enige wat Ik jullie vraag zijn jullie gebeden om zielen te redden.

  Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst zich van jullie meester maakt, want dat is niet Mijn verlangen.

  Toch verwacht Ik van jullie tijd voor gebed en offer zoals Ik jullie in deze Boodschappen geleerd heb.

  Ga door met jullie dagelijks leven, hoewel Mijn Heilig Woord jullie kijk op het leven voor altijd zal veranderen.

  Jullie zullen niet meer hetzelfde voelen omtrent wereldse goederen op de manier zoals jullie dat vroeger hadden. Terwijl zij deel van jullie leven zullen blijven uitmaken, zullen zij niet langer meer de meester van jullie leven zijn.

  Jullie moeten steeds in gedachten houden dat jullie geen twee meesters kunnen dienen, want er is er maar één, en dat is God.

  Ik verwacht van Mijn leerlingen niet alles op te geven en Mij te volgen. Ik verwacht van Mijn volgelingen niet dat zij zich afkeren van hun dagelijkse verantwoordelijkheden om Mijn Boodschappen te volgen. Neen, al wat Ik vraag is jullie liefde. Jullie moeten de wetten van God volgen. Leef jullie leven in overeenstemming met Mijn Leer. Eer de Sacramenten.

  Betoon liefde voor elkaar en bid voor de zielen van hen die zichzelf niet zullen helpen.

  Ga in vrede, in de wetenschap dat Mijn Barmhartigheid groot is, en Mijn Liefde voor de mensheid zal de daden van het beest en het verschrikkelijk lijden dat hij in de wereld teweeg brengt, overwinnen.

  Wees in vrede. Ik zegen jullie.

  Jullie Jezus

  26-10-2012, 21:06 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer zij in Mijn Kerken een Sacrament proberen te maken gebaseerd op een gruwel. 21/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, de visioenen van de zielen die in de hel storten, die Ik jou toestond te zien, waren niet bedoeld om jou angst aan te jagen. Integendeel, zij dienden om jou de realiteit te laten zien. Zo zal je nu begrijpen hoe Ik elke dag lijd wanneer Ik zie hoe zielen zich in de diepten van de hel storten.

  Ach, indien de mensen maar de verschrikking van de hel kenden, en de manier waarop het Beest zulke zielen verslindt, zouden zij tot elke prijs de zonde vermijden.

  Diezelfde zielen kunnen nog gered worden, Mijn dochter, door het gebed van de genade van vrijwaring. Door dat te doen zullen jullie, Mijn leerlingen, Mij verlichting schenken bij deze hartbrekende gesel.

  Zij die sterven in staat van doodzonde, zijn bestemd voor het vuur van de hel. Velen begaan zulke zonden, in de overtuiging dat indien er werkelijk een God is, Hij ook barmhartig is. En dus blijven zij zondigen, totdat zij uiteindelijk hun eigen zonden rechtvaardigen, zodat die ten slotte in hun ogen zonder gevolgen zullen blijven.

  Zij zullen zeggen dat zij geen keuze hadden omdat hun zonde nodig was ten bate van anderen.

  Bij de zonde van moord zullen zij zeggen dat het was om de dood van een ander te wreken. 

  Bij de zonde van prostitutie zullen ze zeggen dat het diende tot hulp van hun familie om brood op tafel te hebben.

  Bij de zonde van abortus zullen ze zeggen dat het was om ten goede te komen van het leven van de moeder en om haar leven gemakkelijker te maken. In het geval van seksuele afwijking zullen ze zeggen dat het slechts een natuurlijke zaak was.

  In het geval van hen die aan occulte praktijken deelnemen, zullen zij zeggen dat het om onschuldig vermaak gaat, maar wel vereren zij het Beest wanneer zij dat doen.

  Wanneer zij anderen vervolgen en niet alleen hun namen, maar ook hun bestaansmiddelen vernietigen, zullen ze zeggen dat dit een noodzakelijke bestraffing was voor de zonden van anderen.

  Wanneer zij andere personen door dictatuur vernietigen in geest, lichaam en ziel, zullen zij zeggen dat het voor hun eigen goed was.

  Wanneer zij in Mijn Kerken een sacrament proberen te maken gebaseerd op een gruwel, zullen zij zeggen dat het gaat om de rechten van koppels van hetzelfde geslacht.

  Wanneer zij Mijn Kerk van binnenuit vernietigen, zullen ze zeggen dat alle Kerken gelijk zijn.

  Zij zullen het voorwendsel gebruiken dat er slechts één God is, zodat zij een heidense kerk kunnen introduceren.

  Deze zondaars zijn de verloren zielen waarover Ik spreek.

  Om hen te helpen moeten jullie op de eerste plaats in hun ogen kijken. Denk over hen als over jullie kinderen of jullie broers en zussen. Zie hen door de ogen van God. Dan zullen jullie liefde voelen. Maar ontzetting zal jullie vervullen omdat jullie in je hart de verschrikking kennen die hen te wachten staat. Hoezeer moeten jullie bidden dat zij spoedig de waarheid zouden zien.

  Hoezeer moeten jullie bidden voor de redding van deze zielen.

  Elk kind van God is geliefd, ook zij wier zielen zwart zijn.

  Hun zonden moeten vernietigd worden, vooraleer al Gods kinderen zich in Mijn Nieuw Koninkrijk als één familie kunnen verenigen.

  Aan jou, Mijn dochter, werden alle genaden geschonken en de munitie om zonden te vernietigen en niet alleen jouw eigen ziel, maar de zielen van anderen te redden.

  Dank je, Mijn dochter, om Mijn oproep te hebben beantwoord.

  Je hebt veel werk te doen.

  Jullie Jezus

  26-10-2012, 21:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De geheimen van de CIA : deel 6

  * 1975 Angola : De Angolese burgeroorlog begon in 1975 en eindigde pas 27 jaar later in 2002. Jarenlange gevechten tussen stammen eisten 750000 mensenlevens en nog 5 miljoen vluchtelingen. Er bestaat geen twijfel dat de CIA dit conflict bleef steunen en zo duizenden doden als gevolg had.

    

  En dit alles om Amerikaanse belangen in Afrika te behouden. Ook de Sovietunie was hier in betrokken. Na een oorlog tegen de Portugezen werd Angola in 1975 onafhankelijk. Maar vanaf 1975 waren 3 guerillagroepen tegen elkaar aan het vechten. De VS, Zaïre en Zuid Afrika steunden de FNLA en UNITA. De Sovietunie en Cuba steunden de MPLA. En het werd een grote impasse. Angola was een van de grote slagvelden van de Koude Oorlog. De Oostduitsers en de Soviets zorgden voor materieel. Ook de Cubanen waren er aanwezig en speelden een grote rol in het nieuwe Angolese leger tegen de Zuid-Afrikanen in het zuiden van het land. Dat zorgde ervoor dat de VS ongerust was. Het was heel moeilijk voor de VS om positief naar voor te komen zolang ze hun hand hadden in het Zuidafrikaanse apartheidsregime. Ze waren niet geliefd. De CIA zorgde opnieuw voor manipulatie van de propaganda en pompte geld in Angola. Miljoenen dollar gingen naar huurlingen en een honderdtal agenten werden naar Angola gestuurd. De mensen werden getroffen door antipersoonsmijnen zelfs tot op heden.


  De oorlog is voorbij, maar er sterven er nog dagelijks.

   

  * 1979 Iran : De CIA wordt verondersteld overal oren en ogen te hebben en te allen tijde te weten wat er gaande is. In 1979 laten de agenten de CIA in de steek in Iran. In de jaren ’50 installeerden ze de Shah in Iran en hadden ze spionnen over het hele land. Maar de spionnen deden hun taak niet naar behoren. Maar een van de grootste gebeurtenissen van de late 20ste eeuw deed zich voor in Iran.  In februari 1979 startte de eerste Islamistische revolutie die niet alleen het gezicht van Iran veranderde maar het gezicht van het hele Midden-Oosten. En de CIA had er geen idee van dat ging gebeuren. Iran was een grote waarschuwing, maar Iran was ook een CIA mislukking. De toenmalige CIA directeur Admiraal Stansfield Turner gaf de mislukking toe en zei ze niet te begrijpen. De sjiietische Ayatollah Khomeini die aan de macht kwam.


  Hij veranderde de politieke Islam voorgoed toen hij zei : Islam is politiek of helemaal niets. Deze oude geestelijke gooide zomaar 30 jaar westers bondgenootschap aan diggelen. Dat was moeilijk te begrijpen. De VS begreep niets van de religieuze kant van de zaak. Op 4 november 1979 werd de VS ambassade binnengevallen door Islamitische militanten. 65 Amerikaanse burgers waaronder vele CIA officieren werden gegijzeld voor 444 dagen. Dit zorgde voor een einde aan de president Carter-periode. Een geheime militaire missie om de Amerikanen te ontzetten liep uit op een sisser en zorgde voor de dood van 8 Amerikaanse soldaten. Het was een afgang van de werelds grootste supermacht en het impact ervan is tot op heden nog steeds gevoeld.

  26-10-2012, 20:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zet je voet maar op het water...
  Van Elly & Rikkert :

  26-10-2012, 14:53 Geschreven door Claudia  


  25-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De geheimen van de CIA : deel 5

  1970 : Door de oorlog in Vietnam kwam Cambodja als buurland in het vizier van de CIA.

  Prins Sihanouk, Cambodja’s leider wou niet meevechten met de VS tegen de Vietcong. Hij was vastberaden neutraal te blijven. Cambodja wou zijn grenzen niet openstellen voor Amerikaanse troepen. Dus deed de CIA zoals het altijd deed in zo’n situaties. De CIA vond iemand om hen binnen te laten en dan hen aan de macht te helpen. En deze persoon was Lon Nol, een Cambodjaanse generaal.

   

   

  In 16 maart 1970 pleegde Lon Nol en zijn leger een staatsgreep met goedkeuring van de CIA. Lon Nol was excellent in een oorlog runnen. Niettegenstaande Lon Nol de beste hulp kreeg die de CIA kon geven was hij niet goed in het regeren. De CIA had opnieuw een wankele leider gekozen en liet Cambodja in de steek. Met Lon Nol faalde de economie. Er heerste hongersnood. En het zuiden van het land werd gebombardeerd door de Amerikanen.

  Dit zorgde ervoor dat in het land de Rode Khmer meer en meer aan macht wonnen met de beruchte leider Pol Pot.

   

   

  In maart 1975 drong de Rode Khmer de hoofdstad van Cambodja binnen en haalde Lon Nol en zijn regering onderuit.

   

  Een elektriciteitsmast zonder draden, die werden gebruikt voor andere doeleinden. Met de Rode Khmer werd de vooruitgang teruggedraaid.

   

  Er leefden toen 2 miljoen mensen in de hoofdstad Phnom-Penh en ze moesten allen geëvacueerd worden binnen de 72 uur. De Rode Khmer wilde een utopische agrarische maatschappij creëren. Al degenen die geen boeren waren, waren een gevaar voor de maatschappij. Het waren politici, advocaten, ingenieurs, ambtenaren enz. Ze stuurden de soldaten over het land die deze mensen oppakten en ze in massa executeerden. De drie jaar van hun regime doodden ze 1,7 a 2 miljoen mensen (op een bevolking van 7 miljoen). Als de CIA de democratie daar wilden invoeren hebben ze glansrijk gefaald.

  Foto’s van de killing fields :

   

       

  25-10-2012, 21:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De miljarden zielen die zich reeds in de Hel bevinden, zijn degenen die Me schaamteloos verwierpen tijdens hun leven. 20/10/2012

  Mijn dierbare dochter, het visioen dat Ik je toeliet te zien vorige nacht, was om je godsvrucht te versterken en je de Waarheid van het leven na de dood te tonen.

  Tijdens de eerste uren na de dood zendt Satan zijn demonen om zielen te verleiden – zelfs in dat stadium.

  Hij verleidt hen om de staat van het Vagevuur te verwerpen. Hij doet hetzelfde met diegenen die in staat van genade zijn gestorven, die bestemd zijn voor de Hemel.

  Ik toonde je de snelheid waarmee zielen in de Hel worden geworpen en de afschuwelijke vervolging waarmee ze worden geconfronteerd, zodat je degenen die niet geloven dat het bestaat kunt waarschuwen.

  Miljarden zielen zijn reeds daar en er zijn er zoveel die er iedere seconde binnengaan dat het jou toescheen als een regen van gevallen sterren, zoals een hagelbui, vallend in de vuurzee.

  Ik toonde je ook de schok en de vreugde op die zielen hun gezicht wanneer ze op de laatste minuut worden weggerukt en gered. Dit is te danken aan het lijden aanvaard door offerzielen, voor de redding van dergelijke zielen van de Hel.

  Je zag eerst de verschrikking en dan de angst op hun gezichten als de Waarheid van hun laatste rustplaats bij hen binnendringt, Dan werd je de vreugde op hun gezichten getoond wanneer ze zich realiseerden dat ze werden gespaard.

  De miljarden zielen die zich reeds in de Hel bevinden, zijn degenen die Mij schaamteloos verwierpen gedurende hun leven op aarde. Velen waren keurige, intelligente mensen op invloedrijke posities in de wereld die veel moeite deden om ervoor te zorgen dat Gods Woord niet werd gehoord. Velen waren verantwoordelijk voor het bevelen van het doden van duizenden onschuldige mensen. Ze stelden Gods kinderen terecht zonder een greintje wroeging in hun harten. Ze voerden verachtelijke daden uit, met betrekking tot seksuele perversiteiten, die een belediging zijn voor God en door Hem verafschuwd.

  Velen veroorzaakten vervolging tegen Gods Kerken door wereldlijke activiteiten, en in sommige gevallen, zich aansloten bij de vijand in zware missen, waar ze het beest aanbaden. Deze zijn de zielen die je aan het redden bent, Mijn dochter. Diegene met zwarte zielen en harten van steen.

  Er zijn tien keer meer zielen in de Hel dan in het Vagevuur. De miljarden zielen in Hel, allemaal in verschillende niveaus, zijn talrijker dan diegenen in de Hemel : 33 zielen in de Hel voor iedere ziel in de Hemel.

  Het is niet gemakkelijk om naar de Hemel te gaan, en het vraagt veel inzet om jullie zielen voor te bereiden om de poorten binnen te gaan.

  Dit is de tijd van de Waarheid. De Waarheid is niet altijd aangenaam, maar het is noodzakelijk dat al Gods kinderen dit begrijpen.

  Mijn Barmhartigheid is hoedanook groot. Wanneer jullie zelf erom vragen, zullen jullie gebeden verhoord worden. Wanneer jullie vragen dat een andere ziel gered wordt , vooral in het stervensuur, zal je oproep gehoord worden. Als je niet om Mijn Barmhartigheid vraagt, kan Mijn Barmhartigheid niet gegeven worden.

  Op het tijdstip van de Waarschuwing zal Mijn Barmhartigheid over de hele aarde uitgestort worden. Dan moet je om Mijn Grote Barmhartigheid vragen om je te beschermen.

  Aan degene die Mijn Barmhartigheid verwerpen : dit zal door hun eigen vrije wil zijn.

  Mijn Barmhartigheid is er in overvloed, toch vragen zo weinig erom.

  Jullie Jezus

   

  25-10-2012, 18:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Joden zullen eindelijk aanvaarden dat de Ware Messias is gekomen. 20/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tweede Komst zal het laatste hoofdstuk zijn in de vervulling van Mijn Verbond. Dat Verbond zal de geboorte zien van het Nieuwe Jeruzalem.

  Dit Nieuwe Jeruzalem zal de eenmaking betekenen van al Gods kinderen die het Woord van de Heer aannemen.

  Wat betreft de Joden, zij zullen eindelijk aanvaarden dat de Ware Messias gekomen is om hen de redding te brengen waarnaar zij zo hunkeren.

  Ik, Jezus Christus, van het Huis van David, zal komen als Redder, in overeenstemming met de Heilige Wil van de ene Ware God.

  Zij verwierpen Mij, de Zoon van God, Die de eerste keer in het vlees (= als mens) kwam.

  Deze keer zal Ik vanuit de Hemel komen en Ik zal Mijn Uitverkoren Volk omhullen met de gave van Mijn Nieuw Koninkrijk.

  Zij zullen eindelijk in vrede zijn, want zij zullen de Waarheid zien en zij zullen het Bestaan van de Drie-Ene God erkennen. Er is maar één God. Er kunnen er niet meer zijn. Toch ben Ik in vereniging met Mijn Vader. Ik Ben God. Ik kwam in het vlees om de mensheid Mijn Barmhartigheid te tonen en haar te redden van de definitieve verdoeming. Ook Mijn Heilige Geest is in vereniging met de ene God terwijl Hij zich openbaart in de zielen van de profeten en de zielen van Gods kinderen in vuur en vlam zet.

  Vele mensen zullen hevige weerstand bieden tegen Mijn Tweede Komst, met inbegrip van hen die geloven in de ene Ware God. Zij willen, zoals in het verleden gebeurd is, het Woord van God niet aanvaarden zoals het geopenbaard wordt door de profeten. 

  Vele goede en vrome Christenen zullen tot het einde Mijn Woord blijven weigeren.

  Mijn Woord zal betwist en overhoop gehaald worden, in het bijzonder door de Katholieke Kerk. Maar weet dat de tijd voor Mijn Tweede Komst nabij is en dat zij die Mij blijven verwerpen evenals de belofte die Ik Mijn Vader deed om Zijn Koninkrijk op aarde tot stand te brengen, aan de kant zullen gelaten worden.

  Nadat Mijn Grote Barmhartigheid is geopenbaard, en wanneer elke gelegenheid geschonken geweest is aan al diegenen die de Waarheid niet willen aanvaarden, dan zal Mijn geduld opgebruikt  zijn.

  Jullie Jezus

   

  25-10-2012, 15:27 Geschreven door Claudia  


  24-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De geheimen van de CIA : deel 4

  * Vietnam 1968 – de Phoenix komt op :Wanneer de VS betrokken raakte in de Vietnam oorlog was iedereen in de VS ervan overtuigd dat het een korte, gemakkelijke oorlog zou zijn en dat ze de communisten zouden verslaan. Maar ondanks het feit dat ze meer geld, meer wapens en meer bommen hadden, konden de Amerikanen de oorlog niet winnen in Vietnam. Hun opponenten van de Vietcong speelden het niet volgens de regels. Zij pasten de regels van ‘insurgent fighting’ (= guerilla) toe. Nog steeds worden deze regels toegepast. (zoals Irak en Afghanistan)

  De Amerikanen wilden de rest van de wereld ervan overtuigen dat ze de communisten gingen verslaan en dat de vrijheid van democratie zou volgen. Ik denk dat ze er zelf in geloofden.

  De vijand doet meer en meer een beroep op geweld en terreur om hun macht en controle over de bevolking te houden.

  Gefrusteerd door het gebrek aan geluk in Vietnam wendde president Lyndon Johnson zich tot de toenmalige CIA-directeur Colby om top secret een beleid uit te werken.

    Lyndon    Colby

  Het idee van de CIA : ‘wet jobs’. Ze gebruikten de taktieken van de Vietcong tegen hen, en guerillaraids om sleutelfiguren van de Vietcong te doden. Het werd het Phoenix-programma genoemd. Het was een programma van vermoorden. Sommige van de strategieën werden door de Vietcong gebruikt : verdachten werden uitgehongerd, uit helicopters gegooid…

  Gezien de natuur van het conflict waren deze technieken ok bevonden. Maar het was duidelijk waarom zoveel Amerikanen zich niet konden vinden in het programma en waarom het een doelwit was voor vredesbewegingen.

        De CIA liet zelfs een 'handtekening' na op hun slachtoffers : een speelkaart.

  Hoedanook het programma werkte niet. De Vietnamese structuur was niet omvergegooid en een groot deel van de bevolking keerde zich tegen de VS toen ze zagen welke taktieken werden toegepast. Het tastte ons image aan.

  Colby gaf toe dat er meer dan 20000 extra doden waren door het Phoenix programma.

  Hij gaf toe dat er 28000 werden gevangen, 20000 gedood en 17000 gemarteld.

  Het Phoenix programma was een ramp op alle vlak. Het Amerikaanse publiek gruwde ervan en keerde zich tegen de oorlog. En het verminderde het militaire vermogen van de Vietcong niet. Het was de enige oorlog dat de VS echt verloor en dat was een schok voor het systeem. De grootste militaire machine in de wereld stond machteloos om een militaire oplossing te brengen. Het was een les. Een oorlog bereikt bijna nooit, eigenlijk nooit zijn doelstelling.

  * In 1973 Chili: nu keerde de CIA zich tot Chili, met desastreuze gevolgen.

  In 1970 maakte de bevolking van Chili een socialistische president te kiezen : Salvador Allende.

  Allende

  Allende was de keuze van de bevolking maar hij was niet de keuze van de CIA, dus spendeerden ze 8 miljoen dollar om van hem verlost te zijn. Hij was de eerste Marxist die democratisch werd gekozen in de Westerse wereld. Hij was de leider van de Chileense socialistische partij waar socialisten, communisten en radicalen inzaten. Hij ging alles gelijk herverdelen. De CIA pompten geld in anti-Allende propaganda en oppositiepartijen. Op 11 september 1973 zette generaal Augusto Pinochet de socialistische president Salvador Allende via een militaire staatsgreep af.


  Allende werd daarbij gedood. Met Pinochet verspreidde zich razendsnel geweld, corruptie en martelpraktijken over Chili. In documenten staat dat in enkele weken na de staatsgreep Pinochet en zijn leger ongeveer 130000 mensen opgepakt werden als vermoedelijke dissidenten en gevangen gezet werden zonder proces. Hij liet duizenden doden. Ze werden in voetbalstadia opgesloten, of in zee gegooid. Ook waren er concentratiekampen.

  Pinochet werd herhaaldelijk op de vingers getikt voor het schenden van de mensenrechten, maar toch bleef hij 17 jaar aan de macht met de hulp van de VS.

   

  24-10-2012, 22:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog cartoons...
    

    

    

    

  24-10-2012, 19:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gunsten die jullie verleend worden bij het ontvange van het Lichaam van mijn Zoon 19/10/2012

  (Ontvangen tijdens een verschijning van de H. Maagd Maria die 20 minuten duurde en waarbij een afbeelding van de Heilige Eucharistie op haar voorhoofd verscheen).

  De H. Maagd Maria : Mijn kind, de hostie die jij op mijn voorhoofd ziet is een symbool om aan al Gods kinderen het bewijs te leveren van de werkelijke Tegenwoordigheid van mijn Zoon in de Heilige Eucharistie.

  Mijn Zoon is in de wereld tegenwoordig en staat naast elk van Gods kinderen in de hoop dat zij Zijn Tegenwoordigheid zouden voelen.

  Kinderen, het is enkel door het ontvangen van het ware Lichaam van mijn Zoon, Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid, dat jullie zullen gezegend worden met bijzondere genaden.

  Toen mijn Zoon voor jullie zonden stierf, zodat elk kind van God in staat zou zijn om de dood te weerstaan, liet Hij jullie een belangrijke erfenis na.

  De Tegenwoordigheid van Christus in de Heilige Eucharistie is echt en geeft jullie bijzondere bescherming wanneer zij genuttigd wordt. Het brengt jullie dichter in de vereniging met Hem.

  Hij is het Brood des Levens. Deze gave aan jullie, mijn kinderen, moet nooit in vraag gesteld of verworpen worden.

  De gunsten die verleend worden aan hen die Zijn Lichaam en Bloed ontvangen sluiten ook de redding in van het Vagevuur, indien elke dag ontvangen. MIJN ZOON ZAL JULLIE OP HET UUR VAN DE DOOD IN ZIJN ARMEN NEMEN, WEG VAN DE VLAMMEN VAN HET VAGEVUUR.

  De Heilige Mis welke het Ware Lichaam van mijn Zoon offert ter ere van Mijn Vader, brengt eveneens grote weldaden mee.

  HOE MEER DAGELIJKSE MISSEN JULLIE BIJWONEN EN HOE MEER JULLIE HET LICHAAM EN BLOED VAN MIJN ZOON IN DE HEILIGE EUCHARISTIE ONTVANGEN, DES TE MEER ZAL JULLIE ONAANTASTBAARHEID VERLEEND WORDEN VAN DE ZUIVERING IN DE VLAMMEN VAN HET VAGEVUUR.

  Aan diegenen onder jullie die het bestaan van mijn Zoon in de Heilige Eucharistie verwerpen:  jullie ontzeggen jezelf een grote Gave. Jullie zullen niet veroordeeld worden om Zijn Lichaam in de Heilige Mis geweigerd te hebben, maar jullie zullen niet de genaden ontvangen die Hij over al Gods kinderen verlangt uit te storten.

  De Heilige Communie die jullie ontvangen moet op de juiste manier geconsacreerd worden.

  Wanneer jullie Zijn Lichaam ontvangen zal Hij jullie vullen met een diepe en nederige liefde die jullie geloof zal sterken en jullie het Eeuwig Leven zal schenken.

  De Heilige Eucharistie is de Gave die jullie het Eeuwig Leven zal schenken. Vergeet dat nooit.

  Mijn Zoon heeft buitengewoon geleden om die grote Gave aan de wereld te schenken, het paspoort voor de Hemel. Weiger dat niet. Stel Zijn grootmoedigheid niet op de proef. 

  Onderschat de Macht van de Heilige Hostie niet.

  Alstublieft, bid dit Kruistochtgebed (81) voor de Gave van de Heilige Communie

  Mijn kinderen, jullie moeten bidden opdat alle Christenen de Macht van de Heilige Eucharistie zouden aanvaarden en begrijpen. Zij is de vereiste wapenrusting om de zielen van al mijn kinderen te redden.

  Aanvaard haar met uiterste vriendelijkheid en edelmoedigheid van hart.

  Jullie Gezegende Moeder

  Moeder van Redding

  24-10-2012, 13:30 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 81

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  81 Gebed voor de Gave van de Heilige Communie 19/10

  O Hemelse Hostie, vul mijn lichaam met het voedsel dat het nodig heeft.

  Vul mijn ziel met de Goddelijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus.

  Verleen mij de genaden om de Goddelijke Wil te vervullen.

  Vul mij met de vrede en de rust die voortvloeien uit Uw Heilige Tegenwoordigheid.

  Laat mijn nooit twijfelen aan Uw Tegenwoordigheid.

  Help mij U aan te nemen in Lichaam en Ziel,

  en moge de Genaden die over mij worden uitgestort bij de Heilige Eucharistie,

  mij helpen de Glorie van Onze Heer Jezus Christus te verkondigen.

  Zuiver mijn hart.

  Open mijn ziel en heilig mij wanneer Ik de grote Gave van de Heilige Eucharistie ontvang.

  Verleen mij de genaden en de gunsten die zij over al Gods kinderen uitstort

  en verleen mij onaantastbaarheid voor de vlammen van het Vagevuur. Amen.

  Jullie Gezegende Moeder – Moeder van Redding

  24-10-2012, 13:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vergelijking
  Schematische vergelijking van het aardse tabernakel en de Hemelse troon


  De cherubs draaien op zichzelf rond en nog eens rond de troon van God.

  24-10-2012, 00:39 Geschreven door Claudia  


  23-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cartoons over God
                                               

                                              

                                             

                                            

  23-10-2012, 22:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over het gebed door de Pastoor van Ars

  We hebben geleerd dat bidden iets verhevens is, een toewijding van onze geest en ons hart aan God; om Hem van onze wensen op de hoogte te stellen en om Zijn hulp te vragen. Wij zien de goede God niet, maar Hij ziet ons wel. Hij hoort ons; Hij heeft graag dat wij Hem aanbieden wat in ons het edelste is, namelijk onze geest en ons hart. Als we aandachtig bidden, nederig van geest en van hart, dan komen we los van het aardse, dan stijgen we op naar de hemel, dan dringen we diep tot God door en gaan we praten met God en de heiligen. Door het gebed zijn de heiligen de hemel binnengekomen. Ja, het gebed is de bron van al het goede, de moeder van alle deugden; het is de doeltreffende en universele weg waarlangs God wil dat we naar Hem toe komen. 

  Hij zegt tegen ons:”Vraag en je zal ontvangen”. Niemand anders dan God zou zulke dingen kunnen beloven en het ook doen. Want kijk, de goede God zegt niet tegen ons:”Vraag dit of dat en dan krijg je het”, maar Hij zegt, heel in het algemeen: “Als je in Mijn Naam wat dan ook aan de Vader vraagt, zal Hij het je geven”. Zou deze belofte ons niet veel vertrouwen moeten geven en ons hevig aan het bidden moeten zetten, elke dag van ons armzalige leventje? Moeten we ons eigenlijk niet schamen voor onze laksheid, voor onze onverschilligheid ten opzichte van het bidden, terwijl onze Goddelijke Verlosser, de uitdeler van alle genade, ons er zulke aandoenlijke voorbeelden van gegeven heeft? Want jullie weten toch wel dat in het evangelie staat dat Hij vaak bad en zelfs de nacht in gebed doorbracht? Zijn wij even goed, even heilig als deze Goddelijke Verlosser? Hebben we helemaal geen gunsten die we hem zouden willen vragen.

  Laten we onszelf binnendringen; laten we nadenken. Zijn de voortdurende behoeften van onze ziel en ons lichaam niet een waarschuwing voor ons dat we Hem erbij moeten halen, omdat alleen Hij ze kan voldoen? Zoveel vijanden die verslagen moeten worden- de duivel, de wereld en onszelf. Zoveel slechte gewoontes die bestreden moeten worden; zoveel zonden die uitgewist moeten worden! Wat blijft er van ons over in zo’n pijnlijke, hachelijke situatie? Het wapen van de heiligen: het gebed, die onontbeerlijke deugd, onmisbaar zowel voor goede als voor slechte christenen… Het gebed, binnen het bereik van mensen die helemaal niets gestudeerd hebben en ook van geleerden, onmisbaar voor de eenvoudigen van geest alsook voor de scherpzinnigen, vormt de deugd voor de hele mensheid; het is de wetenschap voor ieder die maar gelooft! Iedereen op aarde die een hart heeft, iedereen die verstand heeft, zou God moeten liefhebben en tot Hem moeten bidden; zou zich tot Hem moeten wenden als hij zich ergert; zou Hem moeten bedanken als Hij zijn wensen vervuld heeft; nederig moeten zijn als Hij straft.

  We zijn arme mensen die geleerd hebben te bedelen en we bedelen niet. We zijn zieken aan wie behandeling beloofd is en ze vragen er niet om. De goede God vraagt vans ons geen fraaie gebeden, maar gebeden die komen uit het diepst van ons hart.

  De heilige Ignatius reisde eens met een paar vrienden; ze droegen ieder een tas op hun rug met wat spullen erin voor onderweg. Iemand, die een goed christen was, zag dat ze moe waren en bood aan om hun reistassen te dragen; omdat hij bleef aandringen, gaven ze die hem. Bij de rustplaats aangekomen, zag die man, die achter de priesters aan was blijven lopen, dat deze op een kleine afstand van elkaar waren gaan knielen en gingen bidden. Toen de priesters opstonden, zagen deze tot hun verwondering dat die man ook al die tijd voorovergebogen had gezeten en ze vroegen hem wat hij gedaan had. Ze waren blij verrast met zijn antwoord, want hij zei: “Nou, ik zei alleen maar, die mensen die daar zo vroom aan het bidden zijn, zijn heiligen en ik ben hun lastdier; o God, ik wil zo graag doen wat zij doen; alles wat zij zeggen, zeg ik tegen U!” Met deze zo eenvoudige woorden bereikte die man een heel hoog niveau van bidden. Zo zien jullie, er is niemand die niet bidden kan – op elk moment en overal; overdag of ’s nachts; tijdens de zwaarste arbeid of in rust; uit, thuis of op reis. De goede God staat overal klaar om naar jullie gebed te luisteren, tenminste, als jullie je nederig en met geloof tot Hem richten.

  Uit : Over God en over ons. Woorden van de Pastoor van Ars opgetekend door een toehoorder ISBN 90-72263-09-X

  23-10-2012, 21:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weldra zal Mijn Zoon gezonden worden om de Waarheid van de Schepping van de mensheid te onthullen. 18/10/2012

  God de Vader : Mijn liefste dochter, voor Mij is de tijd nabij om Mijn enige Zoon, Jezus Christus, terug te zenden om al Mijn kinderen in Mijn hart te verzamelen.

  MIJN HART, DE BRON VAN ALLE LEVEN, ZAL ZICH OPENEN OM AL MIJN KINDEREN TE VERZAMELEN ALS WARE HET EEN IEMAND.

  MIJN BELOFTE OM AL MIJN KLEINEN TE REDDEN IS BIJNA VERVULD.

  Mijn grootste verlangen is Mijzelf aan elke persoon afzonderlijk te openbaren, met inbegrip van diegenen die niet begrijpen waarom of hoe zij door Mijn Hand werden geschapen.

  WELDRA ZAL MIJN ZOON GEZONDEN WORDEN OM DE WAARHEID VAN DE SCHEPPING VAN DE MENSHEID TE ONTHULLEN.

  Die dag werd vele decennia lang voorbereid. Hij zou niet vroeger dan nu hebben kunnen plaatsvinden, want het verlies van zo vele van Mijn kinderen zou anders te groot geweest zijn.

  Weldra zullen Mijn kinderen de Waarheid zien van hun schepping, hun bestaan en de onsterfelijkheid van hun zielen.

  Terwijl deze gebeurtenis grote hoop en vreugde zal scheppen in vele zielen, zal het voor anderen een kwelling zijn die zij niet zullen kunnen dragen.

  Mijn Bron van Liefde en Barmhartigheid moet door Mijn Zoon, Jezus Christus over de hele mensheid uitgestort worden.

  DAARNA ZAL DE GROTE OPDELING KOMEN, WANNEER DE ZIELEN DIE ZIJN BARMHARTIGHEID BEANTWOORDEN ZULLEN TERZIJDE GEZET WORDEN.

  De overblijvende zielen zullen elke gelegenheid krijgen om Mijn oproep vanuit de Hemel te horen.

  Ik, hun Vader, zal Mijzelf kenbaar maken door de macht van het klimaat. Mijn Hand zal gezien worden wanneer Ik haar uitstrek naar elk van Mijn kinderen, om hen te redden van de dood.

  Mijn Roep zal gehoord worden, maar niet door allen. Aan die zielen zal Mijn Liefde door Mijn profeten getoond worden, in een laatste poging hen in Mijn Hart te trekken.

  Het hemeluitspansel zal zich ontvouwen en weer teruggetrokken worden. Zoals een boekrol zal het zich oprollen, totdat de tekenen van de Hemelen geopenbaard zijn. De muziek van Mijn Engelen zal deze arme kleine zielen van Mij verlokken tot het allerlaatste moment.

  Ik beloof nu dat Mijn Bron van Liefde de hele aarde zal bedekken, wanneer Ik Mijn Hart verenig met de harten van al Mijn kinderen.

  Mijn Goddelijke Tussenkomst zal door miljarden gezien worden en velen zullen opgelucht in Mijn Heilige Armen lopen.  De Waarheid van Mijn Goddelijk Plan en het mysterie van het leven op aarde zullen onthuld worden voor ieders ogen.

  Alleen dan zal de mens de Waarheid van het bestaan van Eeuwig Leven erkennen.

  Het einde van het lijden op aarde is nabij. De laatste vervolging, waarbij de duivel over Mijn kinderen regeert, is voleindigd. (*)

  Dan zal de vrijheid waarnaar Ik vanaf het begin zo gehunkerd heb voor Mijn kinderen, eindelijk van hen zijn.

  Kijk naar Mij, kinderen, jullie geliefde Vader, want Ik houd jullie in Mijn Handen. Ik kom, door Mijn Zoon, om jullie op te nemen in Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde.

  Dat is de nalatenschap die Ik Mijn Zoon beloofd heb. Dat is Mijn belofte aan al Mijn kinderen.

  De tijd voor deze grote wonderen komt zeer dichtbij.

  Ik zegen Mijn kinderen allemaal en ieder afzonderlijk.

  Ik bemin jullie.

  Ik bescherm jullie en verenig jullie in Mijn Hart.

  Jullie Vader

  God de Allerhoogste

  (*) "Diegenen die Satan volgen, zullen nu niet winnen. Hun vervolging van anderen is gestopt geworden, maar ze zullen gestraft worden. De tuchtiging door God zal beginnen en ze zullen gestraft worden voor wat ze anderen hebben aangedaan."

  23-10-2012, 18:22 Geschreven door Claudia  


  22-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Citaten

  Gezegden

  C.S. Lewis

  Een Christen denkt niet dat God van ons zal houden omdat we goed zijn, maar dat God ons goed zal maken omdat Hij van ons houdt.

  Als we een verlangen hebben dat niets in deze wereld ons kan bevredigen, dan is de meest waarschijnlijke verklaring dat we gemaakt werden voor een andere wereld.

  We twijfelen er niet noodzakelijk aan dat God het beste voor ons zal doen; we verbazen ons erover hoe pijnlijk het beste zal zijn voor ons.

  Een mens kan niet meer Gods heerlijkheid verminderen door te weigeren hem te aanbidden, dan een krankzinnige de zon kan uitdoven door het woord ‘duisternis’ op de muren van zijn cel te kribbelen.

  Een Christen zijn betekent het onvergeeflijke vergeven omdat God het onvergeeflijke in jou heeft vergeven.

  Moeder Teresa :

  Ik heb de paradox gevonden, dat als je liefhebt tot het pijn doet, er geen pijn meer kan zijn, enkel meer liefde.

  Ongewild zijn, ongeliefd, in de steek gelaten, door iedereen vergeten zijn is denk ik een grotere honger, een grotere armoede dan de persoon die niets te eten heeft.

  Ik weet dat God me niets wil geven wat ik niet aankan. Ik wou alleen dat Hij niet zoveel vertrouwen in me had.
  Als we geen vrede hebben, is het omdat we vergeten zijn dat we bij elkaar horen.

  Laat ons altijd elkaar ontmoeten met een glimlach, want de glimlach is het begin van liefde.

  Liefde begint thuis, en het is niet hoeveel we doen… maar hoeveel liefde we in die handeling steken.

  We moeten God vinden, en hij kan niet gevonden worden in lawaai en rusteloosheid. God is de vriend van de stilte. Zie hoe de natuur – bomen, bloemen, gras – groeien in stilte; zie de sterren, de zon en de maan, hoe ze bewegen in stilte… We hebben stilte nodig om in staat te zijn zielen te raken.

  Verspreid liefde waar je ook gaat. Laat niemand die naar je komt, ooit van je weggaan zonder dat hij gelukkiger is.

  Liefde begint door te zorgen voor degenen het dichtst rond je – degenen thuis.

  Wees trouw in kleine dingen omdat he in hen is dat je sterkte ligt.

  Zelfs de rijken hongeren naar liefde, om voor gezorgd te worden, om gewild te zijn, om iemand te hebben die ze de hunne noemen.

  Als je geen honderd mensen kunt voeden, geef er dan een eten.

  Eenzaamheid en het gevoel ongewenst te zijn is de verschrikkelijkste armoede.

  Laat ons de stervenden, de armen, de eenzamen en de ongewensten raken volgens de genaden die we hebben gekregen en laat ons niet beschaamd zijn en aarzelen om het nederig werk te doen.

  Laat ons meer en meer de nadruk leggen op fondsen van liefde van liefdadigheid, van begrip, van liefde verwerven. Geld zal toestromen als we eerst het Koninkrijk van God zoeken – de rest zal gegeven worden.

  Als je wilt dat een boodschap van liefde gehoord wordt, moet het uitgedragen worden. Om een lamp brandend te houden, moeten we er blijven olie in doen.

  Vrede begint met een glimlach.

  Wij voelen dat wat we doen een druppel in de oceaan is. Maar de oceaan zou minder zijn omwille van die missende druppel.

  Liefde is een vrucht van alle seizoenen en binnen het bereik van iedere hand.

  Intense liefde meet niet, ze geeft alleen maar.

  De grootste vernietiger van vrede is abortus, omdat als een moeder haar eigen kind kan doden, wat blijft dan nog over dat ik jou dood en jij mij doodt? Er is niets daartussen.

  Woorden die niet het licht van Christus geven vergroten de duisternis.

  Elk van hen is Jezus in vermomming.

  Laat ons niet tevreden zijn met alleen geld te geven. Geld is niet genoeg, geld kan verkregen worden, maar ze hebben jullie harten nodig om hen graag te zien. Dus, verspreid overal liefde waar je gaat.

  22-10-2012, 22:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat als de grootste landen ook de grootste bevolking hadden :

  Wat als de grootste landen ook de grootste bevolking hadden :


  22-10-2012, 21:11 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De feesten van God - Mark Biltz deel 14 laatste deel

  Hosea 4:6  Mijn volk verstomt omdat het niet van God wil weten, maar u, u bent diegene die de kennis van God verworpen heeft: daarom verwerp Ik u als mijn priester. U bent de wet van uw God vergeten: daarom vergeet Ik uw zonen ook

  Leviticus 23:42-43 De Olijfberg en de omringende plaatsen waren vol tabernakels en loofhutten opgetrokken.

  Johannes 1:14  Ja, het woord is vlees geworden! Hij is onder ons zijn tent komen opslaan en we hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.

  Jezus is geboren op het Feest van Tabernakels of Loofhuttenfeest.

  Lucas 1:5,8-9  In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester, Zacharias genaamd, die behoorde tot de afdeling Abia. Ook zijn vrouw stamde af van Aäron, en haar naam was Elisabet. Eens, toen Zacharias met zijn afdeling aan de beurt was om als priester dienst te doen voor Gods aangezicht, werd hij, volgens priesterlijk gebruik, door loting aangewezen om het heiligdom van de Heer binnen te gaan en het reukoffer te brengen.

  1 Kronieken 24:1,2,10,19  De zonen van Aäron waren als volgt ingedeeld. De zonen van Aäron waren Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. Nadab en Abihu stierven eerder dan hun vader en lieten geen kinderen na, zodat alleen Eleazar en Itamar het priesterambt bekleedden… het zevende op Hakkos, het achtste op Abia. Volgens deze indeling in dienstgroepen moesten ze aantreden in het huis van de heer voor het verrichten van hun taak naar de voorschriften die hun vader Aäron, in opdracht van de heer, de God van Israël, hun gegeven had.

  Lucas 1:23-24  Zodra zijn tempeldienst was afgelopen ging hij naar huis. Niet lang daarna werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Zij hield zich vijf maanden lang verborgen (tot november). Tijdens het feest van Pinksteren. (1e week van juni)

  Johannes de doper werd rond pesach geboren.

  Lucas 1:56  Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar; toen keerde ze naar huis terug.

  Lucas 2:6-7  Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken (priesterlijke gewaden die moesten dienen voor wieken voor de lampen, gekregen van Elisabeth)  en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Alles was volzet voor het feest van tabernakels.

  De schapen waren nog aan het grazen in de weiden en stonden nog niet op stal, anders kon Jezus niet in een stal geboren worden.

  Lucas 2:10-11 Maar de engel zei: ‘Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. (december) Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer.

  Lucas 2:1 In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren.

  Deuteronomium 16:14  U moet dan feestvieren met uw zonen en dochters, met uw slaven en slavinnen, met de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen binnen uw poorten.

  Psalm 118:24,25  Dit is de dag dat de heer zich laat gelden, een dag van jubel en vreugde. Ach, breng ons redding, heer, heer, breng ons toch voorspoed.

  Lucas 2:11-12 Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.

  Numeri 29:35 Op de achtste dag moet u het slotfeest houden; dan mag u niet werken. Ze zongen toen de halel en ze zongen over zijn geboorte zonder het te realiseren.

  Genesis 17:10  Dit is mijn verbond, dat u moet onderhouden, mijn verbond met u en uw nakomelingen: alle mannelijke personen moeten besneden worden (volgens Abrahams verbond).

  Lucas 2:21  Een week later, toen de tijd gekomen was dat Hij besneden moest worden, kreeg Hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen.

  Lucas 2:22-24  Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer, zoals in de wet van de Heer geschreven staat: Al het mannelijke dat de moederschoot opent, zal de Heer worden toegewijd, en om een offer te brengen, volgens de wet van de Heer: een koppel tortels of twee jonge duiven.

  Leviticus 12:6,8  Wanneer, na de geboorte van een zoon of dochter, de dag van haar reiniging is aangebroken, moet zij de priester bij de ingang van de tent van samenkomst een lam van nog geen jaar als brandoffer aanbieden, en een duif en een tortel als zondeoffer. Kan zij geen schaap betalen, dan mag zij ook twee tortels of duiven meebrengen, een voor het brandoffer en een voor het zondeoffer. Daarmee voltrekt de priester voor haar de verzoeningsrite, zodat zij weer rein wordt.’

  Maria en Jozef waren te arm en konden geen schaap veroorloven. Maar ze had toch een lam, Jezus. Het Lam Gods.

  22-10-2012, 20:52 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met een knipoog naar de Joodse keuken

  Jacobs groene bonen salade (4 pers)

  680gr groene bonen

  2 partjes look

  Sap van 1 citroen

  3 eetlepels olijfolie

  Wat verse peterselie

  1 theelepel komijnpoeder

  ½ theelepel zout

  ½ theelepel zwarte peper

  3 medium tomaten, in stukjes gesneden

  1 komkommer, pel eraf en in blokjes gesneden

  3 lenteuitjes

  Stoom groene bonen enkele minuten tot ze lichtjes krokant zijn. Koel ze af. Doe de partjes look in een knijper en doe ze in een kleine kom en mix ze met het citroensap, 2 eetlepels olijfolie en giet dit over de groene bonen. Snijd de peterselie fijn en voeg ze bij de andere specerijen en 1 eetlepel olijfolie. Giet het mengsel over de tomaten, komkommer en uitjes. Voeg het mengsel van de bonen eraan toe en laat koelen.

  Heifer Fondue

  1400 gr entrecote

  1 kop rode wijn

  1 eetlepel honing

  1 eetlepel mosterd

  1 Eetlepel lookpoeder

  3 kopjes aardnoot of sesamolie

  Snijd de entrecote in smalle blokjes en doe al het vet eraf.

  Doe in een smalle pan en warm de volgende ingredienten op : rode wijn, honing, mosterd, en lookpoeder en laat ze eventjes koken. Giet dit in een warme kom en plaats in het midden van een grote plateau.

  Vul een fondue pot met aardnoot of sesamolie en warm geleidelijk. Wanneer de olie begint te koken plaats een entrecote blokje op een vork in de pot en kook voor 1 a 2 minuten. (Je kunt dit ineen met meerdere vorken tezelfdertijd doen). Plaats het gekookte vlees op een plateau om de saus heen om te kunnen dippen in de saus.

  Hamentaschen (2-3 dozijn koekjes)

  ⅔ kop boter

  ½ kop suiker

  2 eieren

  ½ theelepel vanille extract

  ¼ kop sinaasappelsap (zonder pulp)

  1 kop witte bloem

  1 kop tarwebloem

  2 theelepers bakpoeder

  1⁄8 theelepel zout

  Verschillende soorten vulling : kers, abrikoos, aardbei vulling voor deze hamentaschen.

  Meng boter, suiker, eieren en vanilla-extract, Voeg er geleidelijk het sinaasappelsap aan toe en mix goed. Meng het met de droge ingrediënten en vorm een grote bal. Koel het een nacht af of toch tenminste enkele uren.

  Verwarm de oven op 190gr C. Rol het deeg zo dun mogelijk op een met bloem bedekte tafel. Snijd in cirkels, gebruik daarbij het bovenste van een glas. Smeer je favoriete vulling erop in het midden ervan. Vouw de zijkanten op tot je driehoekjes verkrijgt en in het midden de vulling zichtbaar is. Bak op een ongeoliede koekjesvel voor ongeveer 10-12 minuten of tot het deeg goudbruin ziet. Koel het af voor ongeveer 5 minuten vooraleer ze van het vel te verwijderen en te serveren.

  22-10-2012, 00:42 Geschreven door Claudia  


  21-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Edelstenen op de borstplaat van de hogepriester  Dit zijn de edelstenen die de hogepriester op zich draagt.

  Exodus 28:17 : Bezet ze met vier rijen edelstenen: een robijn, een topaas en een smaragd vormen de eerste rij, een karbonkel, een saffier en een jaspis de tweede, een hyacint, een agaat en een amethist de derde, een chrysoliet, een kornalijn en een onyx de vierde rij.

  Genesis 35:22  Jakobs zonen waren twaalf in getal. De zonen van Lea waren Ruben, Jakobs eerstgeborene, Simeon, Levi, Juda, Issakar en Zebulon. De zonen van Rachel waren Jozef en Benjamin. De zonen van Bilha, de slavin van Rachel, waren Dan en Naftali. De zonen van Zilpa, de slavin van Lea, waren Gad en Aser. Dat zijn de zonen van Jakob, die in Paddan-Aram geboren zijn.

  Jozefs vrouw Asnat schenkt hem twee kinderen, Mannasse en Efraim. Hun afstammelingen worden als aparte stammen van Israël beschouwd. Als Jakob de zoons op zijn sterfbed zegent, geeft hij de jongste zoon - Efraïm - de voorkeurspositie.

   

  ROBIJN              TOPAAS            SMARAGD

   

  Juda                    Issakar                Zebulon

   

  KARBONKEL     SAFFIER           JASPIS

   

  Ruben                 Simeon               Gad

   

  JACINT             AGAAT                AMETHIST

   

  Efraim                 Mannasse           Benjamin

   

  CHRYSOLIET    KORNALIJN       ONYX

   

  Dan                     Aser                   Naftali


  De Hebreeuwse woorden tonen dat elk van de edelstenen in de borstplaat van de hogepriester voor een deugd staat dat YHWH wil dat we zouden hebben. De enige manier dat we ze kunnen bereiken is door zijn wil te volgen en door al YHWHs 613 wetten te houden. Door Zijn wet te houden zorgen we ervoor dat deze deugden in onze geest en hart gegrift staan. De edelstenen van de borstplaat staan voor de rechtvaardige daden dat we moeten verrichten om deel te hebben aan de Familie van YHWH. Door ze na te volgen zal YHWH weten dat we zijn wetten voor de eeuwigheid zullen houden. Zo zijn we in staat om anderen te helpen om ook tot perfectie te komen. Wanneer we naar de borstplaat van de Hogepriester kijken zouden we moeten herinneren wat we moeten doen om tot perfectie te komen om in Yahwehs koninkrijk te komen.

  De H. Schrift vertelt ons ook dat de 12 stenen van de borstplaat van de Hogepriester ook het patroon van YHWHs Stad YHWH Shammah.

  Yahweh Shammah heeft 12 poorten : een poort voor elk van de stammen van Israel. Iedere Poort heeft een van deze stenen met de naam van een stam gegrift erop als een Zegel. (Openbaring 21:10-12)

  Karbonkel – Ruben – Onderwerping aan Yahweh

  Saffier – Simeon – Zuiverheid

  Jacint – Efraim – Licht uitdragen (Levi)

  Amethist – Benjamin – Yahweh is onze kracht

  Robijn – Juda – De wet van Yahweh

  Agaat – Mannasse – Ijver voor Yahweh (Jozef)

  Chrysoliet – Dan – De Heilige Schrift

  Smaragd – Zebulon – Eer betuigen aan Yahweh

  Onix – Naftali – Genezing

  Topaas – Issakar – Eenheid

  Kornalijn – Asher – Terugkeer naar Yahweh

  Jaspis – Gad – Yahweh’s Naam en autoriteit

  Yahweh’s plan zal slagen. Een groep van mensen zal heilig worden, degenen die de volledige Wet van Yahweh zullen houden. Het zullen degenen zijn die ieder van deze deugden in hen zullen hebben.

  Dat Yahweh je kennis mag zegenen!!


  21-10-2012, 21:17 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed van Maria van het Water

  MARIA VAN HET WATER


  Gebed Maria van het water

  O zuiver zoete Maria, Maria van het water.  

  In U vraag ik genade en breng het offer dat gevraagd wordt.  

  Laat mij in mijn leed 

  U brengen bóven het water. 

  Bescherm ons tegen het water,

  dat zich doordringt van vreugde maar ook van smart. 

  Lieve Jezus: breng ons het levenswater in overvloed. 

  Maar ....bescherm ons tegen de hoogte en verwoesting van het water. 

  Amen.

  1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader

  21-10-2012, 04:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het tij van veranderingen zal zeer spoedig beginnen. 17/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, het tij van veranderingen zal zeer spoedig beginnen.

  Zo veel mensen in de wereld zullen eindelijk de betekenis van hun leven begrijpen, wat belangrijk is en wat niet.

  Deze komende tijd moet beschouwd worden als de periode van voorbereiding op het Nieuwe Paradijs op aarde. Het moet niet gevreesd worden.

  Aan diegenen die Mij kennen: Ik heb jullie gezegd dat jullie volledig op Mij moeten vertrouwen. Aan diegenen die Mij niet kennen zal voor de eerste keer de Waarheid geopenbaard worden.

  Mijn leerlingen moeten nu Mijn Kruistochtgebeden beginnen te reciteren met inbegrip van nummer (43) om zielen te redden tijdens de Waarschuwing, opdat de vernieuwing van de aarde zal voltooid worden in overeenstemming met Mijn Allerheiligste Wil.

  43 Gebed om zielen te redden gedurende de Waarschuwing 3/4

  O Allerhoogste God, in naam van Uw geliefde Zoon Jezus Christus en in herinnering aan Zijn dood op het kruis om ons te redden van onze zonden, smeek ik U om de zielen te redden van diegenen die zichzelf niet kunnen redden en die misschien in doodzonde sterven tijdens de Waarschuwing.

  Als verzoening voor het lijden van Uw geliefde Zoon smeek ik U om die zielen te vergeven die niet in staat zijn om verlossing te zoeken omdat ze niet lang genoeg leven om Jezus, Uw Zoon om Barmhartigheid te vragen om hen van zonde te bevrijden. Amen.

  Van zodra de Waarheid geopenbaard is moeten Mijn Heilige Boodschappen overal verspreid worden. Wanneer dat gebeurt dan zullen velen gewaarschuwd zijn voor de misleidingen die zij in hun landen onder ogen zullen moeten zien. Zij zullen leren hoe zij de antichrist kunnen herkennen en zij zullen bekwaam zijn zich tegen deze kwelling te wapenen.

  Nu is het de tijd om jullie zelf te verenigen met Mijn Heilig Hart.

  Wanneer jullie verbonden zijn met Mij dan zullen jullie altijd beschermd zijn.

  Jullie Jezus.

  21-10-2012, 04:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is een moeilijke en eenzame tijd voor de talrijke zieners en profeten omdat elk van hen alleen werkt. 16/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik meedeel dat Ik mijn profeten in de wereld gezonden heb, dan wil dat zeggen dat aan elk van hen een specifieke taak gegeven werd. Geen twee missies overlappen elkaar.

  Jij, Mijn dochter, zoals Ik je gezegd heb, bent de laatste profeet. Om het even wie zich nu aanbiedt en beweert Mijn Woord te verkondigen, sinds jij jouw boodschappen ontvangen hebt, heeft die autoriteit niet van Mij ontvangen.

  Veel arme zielen hebben besloten om aandacht te zoeken en in sommige gevallen trachten zij afbreuk te doen aan deze Heilige Boodschappen die aan de wereld gegeven zijn om te helpen Mijn zielen te redden.

  Ik kom Gods kinderen dringend verzoeken om te luisteren naar wat Ik te zeggen heb, maar Ik kan hen niet dwingen naar Mij te luisteren.

  IK KAN GODS KINDEREN NOOIT BEVELEN IETS TE DOEN, WANT DAT IS NIET MOGELIJK AANGEZIEN ZIJ DE GAVE VAN DE VRIJE WIL HEBBEN ONTVANGEN.

  Al wat Ik vraag is dat jullie je harten openen en Mijn Liefde toestaan jullie zielen te vullen. Ik wil dat jullie allen weten dat Ik jullie bemin, ook diegenen die slechte daden stellen. Als zodanig is jullie redding Mijn prioriteit. Hoe dan ook, de profetieën die in het Boek van de Openbaring voorzegd werden, zijn begonnen.

  Zij die luisteren naar Mijn richtlijnen en Mijn oproep beantwoorden kunnen vele zielen redden.

  MIJN WENS IS DAT ELKEEN VAN JULLIE TOT MIJ KOMT EN DEELT IN HET KONINKRIJK VAN HET NIEUWE PARADIJS.

  Ik veroordeel verharde zondaars niet, noch vraag Ik jullie hen te veroordelen want dat recht hebben jullie niet. Indien en wanneer jullie een ander veroordelen, spreken jullie niet in de Naam van God. Indien jullie anderen aanzetten om andere mensen te beoordelen door die te beschuldigen, dan verwerpen jullie Mij. Jullie Jezus.

  Ik vraag jullie allen in deze tijd slechts naar één stem te luisteren. Mijn Stem is de enige  waarop jullie je moeten concentreren indien jullie jezelf, jullie families, vrienden en buren verlangen te redden. Alle gebeden worden nu gevraagd om jullie en jullie geliefden voor te bereiden op Mijn Belijdenis, de Waarschuwing.

  De tijd is nu nabij.

  Jullie Jezus

  21-10-2012, 03:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Constructie van de tempel

  Constructie van de eerste tempel

  Salomo begon zijn bouw van het Huis van de Heer in Jeruzalem op Mount Moriah in de lente van 967 of 966 voor Chr en het was zeven jaar later af, in de herfst van 960 of 959. De tempel zelf zonder de rondliggende vertrekken die langs 3 zijden werden gebouwd, was 27 m lang, 9,1 m breed en 14 m hoog. De tempel stond in het midden van een binnenplaats met muren errond.

   

      

   

  In de binnenplaats stond een altaar bij de tempel waar offers werden verbrand. Het was 4,6 m hoog en 9,1 m lang en breed.

  Nog op de binnenplaats stond rechts vooraan van de tempel een metalen reservoir met water dat 2,3 m hoog was en 4,6 m in diameter. Er waren 44000 l water voor de priesters om te wassen. Het reservoir rustte op 12 bronzen ossen die per 3 waren geplaatst naar de 4 windstreken.

  Er stonden 10 rollende reservoirs die water bevatten voor de reiniging van delen van de dieren die gebruikt werden voor de brandoffers.

   

   

  Eerst moest je de vestibule van de tempel passeren en die was 9,1 m breed en 4,6 m diep. Er stonden daar aan beide zijden 2 holle bronzen pilaren. Deze ten noorden gelegen werd Boaz genoemd en deze ten zuiden werd Jachin genoemd. Dan waren er 2 deuren uit hout met goud belegd die de heilige plaats van de vestibule scheidden. Dan kwam je in het heilige van de tempel. Het heilige was 18 m lang en 9,1 m breed. Deze plaats bevatte het gouden wierookaltaar; de gouden tafel voor het toonbrood en 10 gouden kandelaars : 5 ten noorden en 5 ten zuiden.

   

   

  De plaats had ramen hoog in de tempel op de 2 zijkanten van de tempel.

  Om van het heilige naar het allerheiligste te gaan waren er opnieuw twee deuren die de plaatsen scheidden. Het allerheiligste was een 9,1 m kubusvormige plaats. Dergelijke ruimte werden dikwijls in tempels opgericht in het Oude Midden-Oosten. In de plaats stonden 2 massieve gouden cherubim en ze stonden aan beide zijden van de verbondsark die in het midden van het allerheiligste stond. Ze waren elk 4,6 m groot met 4,6 m vleugelwijdte.

  De tempel werd vernietigd in 586 v Chr toen de Joden in ballingschap waren in Babylon. Herodes de Grote liet de tempel herbouwen in 516 v. Christus.

   

   

  21-10-2012, 03:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Tabernakel in het echt

  Tabernakel model

     

  In de woestijn, 32 km ten noorden van Eilat staat in het Timna Park een replica van het bijbelse tabernakel. Hoewel er geen originele materialen werden gebruikt zoals goud, zilver en brons is het model heel nauwkeurig op andere gebieden en volgt ze de bijbelse beschrijving. De hele tent is 13,7 m lang, 4.6 m breed eb 4.6 m hoog. Het is een houten structuur, toen met goud belegd. Er is geen vast dak of muur. Er zijn 5 houten pilaren met goud belegd die door ringen passeren die aan elk geraamte waren vatgemaakt.


          gouden panelen
     

  Het buitenhof

  De bronzen waterreservoir en het bronzen altaar stonden in de buitenhof. Het oppervlak van het altaar was 2,30 m2 en 1,37m hoog. Het werd gemaakt van acaciahout met brons erover. Het had een hoorn op iedere hoek. Het vuur op het altaar moest altijd blijven branden en de dagelijkse offerdiensten werden in de morgen en namiddag gehouden.


        waterreservoir


         bronzen altaar

  De Heilige Plaats

  Deze plaats is 9.1 m lang, 4.5 m breed en 4.6 m hoog. De structuur was bedekt met 4 lagen kleed en dierenhuiden.

      

  In deze heilige plaats stonden de gouden kandelaar, het wierookaltaar en de tafel met toonbroden.

  De kandelaar of menorah


  Deze werd uit een blok goud gemaakt en had drie armen die uit elke zijde van de centrale schacht kwamen. De zeven lichten bovenaan de armen waren ronde schalen met dichtgeknepen randen die de wiek en de olijfolie bevatten.

  De tafel van de toonbroden


  Tegenover de menorah stond de tafel van de toonbroden. Ze werd gemaakt uit acacia hout met goud erover. De tafel had een oppervlakte van 0.91 m op 0.45 m.

  Twaalf ronde, platte stukken brood weerden op de tafel geplaatst op de Sabbat, en werden vervangen door vers brood de volgende Sabbat. De hogepriester at het vervangen brood op.

  Het wierookaltaar

     

  Het wordt ook gouden altaar of binnenaltaar genoemd. Dit 0.91 m hoge altaar was de plaats waar regelmatig wierookoffers werden gebracht. Iedere morgen en avond onder het licht van de menorah. De priesters offerden een mengsel van wierook en aromatisch hars. Op de Grote Verzoendag sprenkelde de hogepriester bloed op de horens van dit altaar.

  In het allerheiligste staat de ark van het verbond. Deze plaats is 4.6m2. Enkel de verbondsark staat op die plaats. Het was daar dat YHWH neerdaalde om zijn volk te ontmoeten in een goddelijke wolk. De hogepriester kon 1 keer per jaar op Grote Verzoendag daar binnentreden.

     

  Het enige object in het Allerheiligste, de heilige Ark bevatte de twee stenen tafelen met de Tien Geboden, de staf van Aaron die bloesems gaf en de pot manna. De ark was bedekt door de “genadedeksel” waarop de hogepriester zeven keer bloed van de geit sprenkelde op de Grote Verzoendag. De Ark vertegenwoordigde de voetbank van Gods troon.

  De hogepriester


        de borstplaat van de hogepriester

  21-10-2012, 01:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De feesten van God - Mark Biltz deel 13

  Exodus 15:1-2  Toen zongen Mozes en de Israëlieten ter ere van de heer dit lied: Ik wil zingen voor de heer, want Hij is de Hoogste: paard en berijder dreef Hij in zee. De heer is mijn sterkte en kracht, Hij is mijn redding geweest. Hij is mijn God en Hem wil ik loven; de God van mijn vader, Hem zal ik prijzen.

  Gedurende de feesten zong men de halel of psalmen 113-118.

   

   

  Psalm 118:14-15  De heer, mijn kracht, de heer, mijn beschermer, de heer is mijn redder gebleken. Hoor de juichkreten over mijn redding in de tenten (tabernakels) van de rechtvaardigen: ‘De rechterhand van de heer overwint,

  Het Hebreeuwse woord voor redding is Yehushua. Hij is daar in de tempel op het Feest van tabernakels (Johannes 7). Ze zingen dit. Ze bouwden allen kleine tabernakels. Yehushua, de rechterhand van God is aanwezig in al deze tabernakels.

  Jesaja 12:2-3  God is mijn redding! Ik vrees niet, ik ben vol vertrouwen:
  de heer is mijn sterkte en kracht, Hij is mijn redding geworden.’ En u zult vol vreugde water putten uit de bronnen van de redding (Yehushua).

  Johannes 7  Op de laatste dag (van het Loofhuttenfeest in de Tempel), het hoogtepunt van het feest, stond Jezus daar en riep: ‘Heeft iemand dorst, laat hij dan naar Mij toe komen, en laat drinken wie in Mij gelooft! Zoals de Schrift zegt: Uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien.’

  Hier zegt Yehushua zelf in het midden van het feest, dat iedereen over de redding (Yehushua) spreekt van het levend water te drinken, Hijzelf!

  Er waren drie groepen priesters :

           De eerste groep slachtte offerdieren.

           De tweede groep ging naar de bron.

           De derde groep ging wilgetakken halen.

   

   

   

  Alle priesters kwamen gelijktijdig tesamen in de tempel. Hier wordt de wind vertaald als ruah of geest. Dit is een voorafbeelding van de Heilige Geest.

  Deuteronomium 31:10-12  En Mozes beval hun: ‘Op het Loofhuttenfeest van ieder zevende jaar, het jaar dat voor de kwijtschelding is aangewezen, wanneer Israël voor de heer verschijnt op de plaats die Hij uitkiest, moet u deze Wet (Torah) in het bijzijn van heel Israël voorlezen. Roep dan het volk bijeen, mannen, vrouwen, kinderen en vreemdelingen in uw steden. Zij moeten ernaar luisteren, en de heer uw God leren vrezen, zodat zij al de bepalingen van deze Wet nauwgezet volbrengen.

  Als je nog nooit van de wet gehoord hebt, hoe kun je hem dan onderhouden.

  Jesaja 2:1-5  De openbaring over Juda en Jeruzalem, die Jesaja, de zoon van Amos, in een visioen ontving. Op het einde der dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van de heer gevestigd zal zijn als de hoogste der bergen, verheven boven de heuvels, en alle volken stromen naar hem toe; en zij zeggen: ‘Kom, laat ons optrekken naar de berg van de heer, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion komt de Wet, uit Jeruzalem het woord van de heer.’ Hij zal recht doen onder de volken, en machtige naties straffen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en oorlog leren ze niet meer. Huis van Jakob, kom, laat ons wandelen in het licht van de heer.

  Profetie : de naties zullen naar Jeruzalem gaan om de Wet te horen en te onderhouden. (het nieuwe Jeruzalem, waar Jezus en Maria zetelen op de tronen)

  Micha 4:1-2  Op het eind van de dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van de heer vast zal staan als de eerste van de bergen, verheven boven de heuvels. En de volken stromen naar hem toe, de vele natiën gaan op weg en zeggen: ‘Kom, laat ons naar de berg van de heer gaan, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Want in Sion ontspringt de Wet, en in Jeruzalem het woord van de heer.’

  Torah : betekenis

  Nehemia 8:1-3, 8  Alle Israëlieten die zich in de steden gevestigd hadden, stroomden samen op het plein voor de Waterpoort en verzochten Ezra, de schriftgeleerde, om het boek te gaan halen van de leer van Mozes, die de heer aan Israël opgelegd heeft. En Ezra, de priester, bracht de leer bij de vergadering van mannen en vrouwen en iedereen die de voorlezing kon volgen. Het was de eerste dag van de zevende maand. Vanaf de dageraad tot de middag las Ezra eruit voor op het plein voor de Waterpoort, verstaanbaar voor de mannen en vrouwen en iedereen die het kon volgen. Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing van het boek van de leer. Zij lazen voor uit het boek van Gods leer, legden het uit en verklaarden de betekenis, zodat iedereen de lezing begreep.

  Nehemia 8:13-15,18  De volgende dag kwamen de familiehoofden van het volk, de priesters en Levieten bij Ezra, de schriftgeleerde samen om zich te verdiepen in de woorden van de leer. En zij ontdekten dat er in de leer, die de heer via Mozes gegeven heeft, geschreven staat dat de kinderen van Israël tijdens het feest van de zevende maand in loofhutten moeten wonen en dat men overal in de steden en in Jeruzalem moet afkondigen: ‘Trek de bergen in, haal takken van olijf, oleaster, mirt, palm en loofboom en vier het Loofhuttenfeest zoals dat voorgeschreven is.’Dagelijks, van de eerste tot de laatste dag, werd er voorgelezen uit het boek van Gods leer. Het feest duurde zeven dagen lang, en op de achtste dag vierde men, volgens voorschrift, het slotfeest.

  Het einde van het feest, de achtste dag wordt Semini Atseret genoemd en de dag erna viert men de Torah op Simchat Tora : Vreugde om de Wet te hebben.

  Opm Simchat Tora is een vrolijke viering waarbij gedankt wordt voor de Tora (de Wetten), de eerste vijf boeken van de joodse bijbel. In de synagoge leest men eerst het laatste hoofdstuk van de Tora en daarna gaat men meteen verder met het eerste hoofdstuk. Dit geeft aan dat het lezen uit de Tora nooit stopt. Degene die het laatste hoofdstuk leest, wordt Bruidegom van de Wet, Chatan Tora, genoemd en degene die het eerste hoofdstuk leest, heet Bruidegom van het Begin, Chatan Bereesjiet.

  Tijdens de dienst worden ommegangen, hakafot, met de Torarollen gemaakt. Met de Tora op de arm gaat men dan al dansend door de synagoge. Ook kinderen doen hieraan mee. De allerkleinsten worden door hun vader op de schouders gedragen

  Deuteronomium 33:2-4  Hij zei: ‘De heer is van de Sinai gekomen, uit Seïr stralend over hen opgegaan, van het Parangebergte in luister verschenen. Ontelbare heiligen waren met Hem, machtigen gingen aan zijn zijde. Met liefde omringt U uw volk, de heiligen zijn in uw hand; en zij, zij zitten aan uw voeten en komen op uw woord omhoog. Mozes heeft ons een Wet gegeven, als bezit voor de gemeente van Jakob.

  De torah wordt vergeleken met water omdat torah als neerkomende regen betekent, vanuit de Hemel naar de aarde stroomt, van een hoger gelegen deel naar een lager gelegen deel. Het brengt genade en zegeningen.

  Psalm 72:6-8  Als regen daalt hij neer op het gras, als stromende regen die het land besproeit: de rechtvaardige kan in zijn dagen ontluiken in een wereld vol vrede, tot de maan niet meer glanst. En heersen zal hij van zee tot zee, van de Grote Rivier tot aan het einde van de aarde.

  Habakuk 2:14  Want de aarde zal worden vervuld met kennis van de glorie van de heer zoals de zee boordevol water staat.

  Hosea 6:3  Wij willen de heer liefhebben. Wij willen moeite doen om Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad verschijnt zo verschijnt Hij en komt Hij over ons als de regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.’

  Joel 2:23  En u, kinderen van Sion, jubel en verheug u om de heer uw God, want Hij geeft u de leraar der gerechtigheid en laat de regen voor u neerkomen; herfstregen en voorjaarsregen, zoals voorheen.

  Regen die gekregen is en bidden om de volgende regen.

  Hooglied 2:10-11  Nu roept mijn lief en zegt tegen mij: ‘Sta op, mijn vriendin, kom toch, mijn mooiste. Kijk maar, de winter is voorbij, de regentijd is afgelopen.

  Hooglied 2:16-17  Mijn lief is van mij en ik ben van hem die tussen lelies hoedt. Kom mijn lief, voor de morgenbries opsteekt en de schaduwen wegvluchten; wees als de gazelle of het hertenjong op de bergen aan de horizon.

  Hooglied 3:1  ’s Nachts op mijn bed zoek ik mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. 

  Hosea 5:6  Met hun schapen en runderen zullen zij komen om de heer te zoeken, maar zij zullen Hem niet vinden. Hij heeft zich van hen afgekeerd.

  Je moet de Heer zoeken nu Hij er is.

  Jeremia 7:13  Welnu, omdat u nog steeds dergelijke dingen doet – zo spreekt de heer – omdat u niet luistert, en omdat u niet antwoordt terwijl Ik steeds tegen u heb gesproken of u geroepen heb,

  Jeremia 29:13  Als u Mij zoekt, met heel uw hart zoekt, zult u Mij vinden,

  Hooglied 5:2-6 Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Ik hoorde mijn lief kloppen: Doe open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn mooiste. Mijn hoofd is nat van de dauw, mijn lokken zijn vochtig van de nachtelijke nevels. Maar ik heb mijn kleed al uitgetrokken, moet ik mij weer aankleden?
  Ik heb mijn voeten gewassen, moeten ze weer vuil worden? Daarop stak mijn lief zijn hand door de opening in de deur. Ik kreeg met hem te doen. Ik stond op om de deur open te doen voor mijn lief.
  Mijn handen dropen van mirre, van mijn vingers vloeide de mirre op de handgrepen van de grendel. Ik opende de deur voor mijn lief, maar mijn lief was weg, verdwenen. Ik ging achter hem aan; ik zocht hem, maar ik vond hem niet; ik riep hem, maar hij antwoordde niet.

  We moeten de Heer zoeken.

  Spreuken 1:23-28  Als jij weer aandacht schenkt aan mijn vermaning, dan zal ik mijn geest aan jou openbaren en je mijn woorden laten weten. Omdat jij, toen ik riep, hebt geweigerd, omdat geen mens, toen ik mijn hand uitstak, er acht op sloeg, omdat je al mijn raadgevingen hebt afgewezen en niet hebt willen weten van mijn vermaningen, daarom zal ik om jouw rampspoed lachen, zal ik spotten wanneer de schrik je overvalt, wanneer de schrik je overvalt als een onweer, jouw rampspoed als een stormwind aankomt, nood en benauwenis je overvallen. Dan zullen zij mij roepen, maar ik geef geen antwoord; dan zullen zij mij zoeken, maar zij vinden mij niet.

  Wijs de Heer niet af.

  Jesaja 55:6  Zoek de heer, nu Hij te vinden is, roep Hem aan: Hij is dichtbij.

  Hosea 10:12  Zaai rechtvaardigheid, oogst in liefde*, ontgin het braakliggende land. Het is nu de tijd om de heer te zoeken, totdat Hij komt en de gerechtigheid over u laat neerkomen.

  Johannes 7:37-38  Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest (van tabernakels), stond Jezus daar en riep: ‘Heeft iemand dorst, laat hij dan naar Mij toe komen, en laat drinken wie in Mij gelooft! Zoals de Schrift zegt: Uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien.’

  Johannes 7:40,47-49  Onder het volk waren er die bij het horen van deze woorden zeiden: ‘Dit is werkelijk de profeet.’ Waarop de farizeeën antwoordden: ‘Hebben jullie je ook al laten misleiden? Heeft een van de leiders Hem geloof geschonken? Of iemand van de farizeeën? Maar dat volk, dat de wet niet kent, vervloekt zijn ze!’

  Jeremia 2:8  De priesters vroegen niet: “Waar is de heer?” De kenners van de Wet erkenden Mij niet; de vorsten zijn Mij ontrouw geworden en de profeten werden profeten van Baäl: ze liepen goden achterna, die niet helpen.

  Degene die de Wet kennen zien niet waar de Heer is.

  Jeremia 2:12-13  Hemel, schrik hier heftig van, huiver en beef – godsspraak van de heer – want mijn volk heeft dubbele misdaden begaan. Ze hebben Mij verlaten, de bron van levend water, en ze hebben regenbakken gemaakt, die gebarsten zijn en die geen water kunnen houden.

  Johannes 7 : Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus daar en riep: ‘Heeft iemand dorst, laat hij dan naar Mij toe komen, en laat drinken wie in Mij gelooft! Zoals de Schrift zegt: Uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien.’  

  Farizeeën waren boos omdat Jezus zich de fontein van Levend Water had genoemd. De volgende dag brachten ze de overspelige vrouw bij Hem en ze wilden haar doden op Simchat Torah (vreugde om de Wet), en mits ze corrupt waren konden ze haar laten stenigen. In Jezus’ tijd waren vele hogepriesters corrupt en hadden ze huurlingen in dienst om roversbenden te vormen tegen de mensen die naar de festivals kwamen.

  Enkel het Sanhedrin kon de doodstraf uitspreken. Ze volgden voor deze zaak de Torah niet. Daarom was dit om Jezus te testen en te zien wat hij zou zeggen.

  Johannes 8:3-5  Nu kwamen de schriftgeleerden en de farizeeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor Hem en zeiden: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat U daar tegenover?

  Deuteronomium 19:16-19 Wanneer een valse getuige iemand van een misdrijf beschuldigt, moeten de twee partijen voor de heer verschijnen, bij de priesters en de rechters die op dat ogenblik het ambt bekleden. Blijkt na een zorgvuldig onderzoek door de rechters dat de getuige inderdaad onbetrouwbaar is en een valse aanklacht tegen zijn broeder heeft ingediend, dan moet u hem aandoen wat hij zijn broeder dacht aan te doen. Zo zult u het kwaad uit uw midden verwijderen.

  In de Torah staat : als ze valse getuigen zijn moeten zij op hun beurt worden gestenigd.

  Leviticus 20:10  Hij die overspel pleegt met de vrouw van een ander, met de vrouw van zijn naaste, moet ter dood worden gebracht: hijzelf en de vrouw met wie hij overspel heeft gepleegd.

  Bovendien moet de man die overspel pleegde ook ter dood worden gebracht.

  Daarom volgden ze niet de Torah, maar hun eigen wetten.

  Johannes 8:5-8  Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat U daar tegenover?’ Met deze vraag wilden ze Hem op de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen Hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek Hij op en zei: ‘Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.’ En weer bukte Hij zich om op de grond te schrijven.

  Door hun geweten gekweld dropen ze allen af.

  Wat schreef Jezus op de grond? De dag ervoor hadden ze de fontein van Levend Water afgewezen. Hij schrijft hun naam op de grond en waarschijnlijk het vers hieronder ook.

  Jeremia 17:13-14  Heer, hoop van Israël, iedereen die U verraadt staat beschaamd; zij die zich van U afkeren, zijn ten dode opgeschreven, want ze hebben de bron van levend water verlaten. heer, genees mij, en ik zal gezond zijn, red mij, en ik zal veilig zijn, want U komt alle eer toe.

  De laatste zin zal waarschijnlijk door de vrouw zijn gezegd : Heer, genees mij, en ik zal gezond zijn…

  Hosea 8:8-12  Israël wordt opgevreten. Zij zijn nu al onder de volken als rommel waar niemand naar omkijkt. Zij zijn naar Assur gelopen: een wilde ezel blijft bij zijn soort, maar Efraïm zoekt zijn liefde elders. Ook al zoeken zij het onder de volken, Ik drijf hen nu bijeen en laat hen een tijdlang zuchten onder de last van de koning van de vorsten. Want Efraïm heeft zijn altaren talrijk gemaakt, maar die dienden om te zondigen, altaren om te zondigen! Al schrijf Ik mijn wet ook nog zo vaak aan hem voor, zij geldt als de wet van een vreemde.

  21-10-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De feesten van God - Mark Biltz deel 12

  Zacharia 14:3-4,16-19  Dan trekt de heer uit en bindt Hij de strijd aan tegen die volkeren, zoals Hij gedaan heeft op de dag dat Hij heeft gestreden, op de dag van het handgemeen. Op die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg zetten, die tegenover Jeruzalem ligt, aan de oostkant; dan splijt de Olijfberg in tweeën, van oost naar west, zodat er een geweldig dal ontstaat; de ene helft van de berg wijkt noordwaarts, de andere helft zuidwaarts. (deze gebeurtenis moet zich nog voordoen) overlevenden van al de volkeren die tegen Jeruzalem waren opgetrokken zullen dan ieder jaar naar Jeruzalem gaan om zich neer te buigen voor de koning, de heer van de machten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Maar als er iemand uit de geslachten van de aarde niet naar Jeruzalem gaat om zich neer te buigen voor de koning, de heer van de machten, dan zal er voor die mensen geen regen vallen. En als het geslacht van de Egyptenaren niet gaat en niet in de stad komt, dan zal ook hen de ramp treffen waarmee de heer de volkeren slaat, die niet komen om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf van Egypte zijn en de straf van al de volkeren die niet komen om het Loofhuttenfeest te vieren.

  Het is dus belangrijk dat we in plaats van het feest van tabernakels te bestuderen het ook vieren. Mark B. gelooft dat de Olijfberg in twee zal splijten wanneer de Messias terugkomt op het Feest van Tabernakels. Hij krijgt een duizendjarige regering. Hij zal dan komen om te wonen tussen de volkeren. De aarde en onze lichamen zijn maar tijdelijke woonplaatsen (van God)

  Openbaring 21:3 Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep: ‘Dit is de tent van God bij de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn.

  2 Korintiers 5:1 Wij weten immers: als ons aardse huis, een tent, wordt afgebroken, heeft God voor ons een woning die niet door mensenhanden* is gemaakt, een eeuwig huis in de hemel.

  Johannes 2:19  Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Breek deze tempel (zijn lichaam) af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!’

  2 Petrus 1:13-14  Maar zolang ik nog woon in de tent van mijn lichaam, voel ik me verplicht om uw geheugen op te frissen. Ik weet dat deze tent weldra wordt neergehaald; onze Heer Jezus Christus heeft het mij gezegd.

  2 Petrus 1:16 Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn glorie.

  Wanneer was Petrus getuigen van Zijn glorie? Met de gedaanteverandering.

  Markus 9:1-2, 4-6  Ook zei Hij hun: ‘Ik verzeker u, er zijn er hier die de dood niet zullen proeven voordat ze hebben gezien dat Gods koninkrijk met kracht gekomen is.’ Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante. Elia verscheen hun samen met Mozes, in gesprek met Jezus. Petrus zei daarop tegen Jezus: ‘Rabbi, het is maar goed dat wij hier zijn; laten wij drie hutten (tabernakels) maken, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een.’ Want hij wist niet wat hij moest zeggen; zo vol ontzag waren ze.

  Dit was zoals voor het feest van tabernakels. De dag van de Heer is duizend jaar, en het was achter 6 dagen, 6000 jaar dat hij het koninkrijk tot stand zag komen.

  Het feest van tabernakels is een 7 dagen-feest. Op de 8ste dag is er terug een heilige ontmoeting, een generale repetitie voor wat nog moet komen.

  Leviticus 23:36  Zeven dagen achtereen moet u offers opdragen aan de heer. De achtste dag is een heilige dag; ook dan moet u offers opdragen aan de heer. Dat is het slotfeest; u mag dan niet werken.

  Leviticus 23:39-40  Op de vijftiende dag van de zevende maand, als de oogst van het land is gehaald, moet u zeven dagen het feest van de heer vieren. De eerste en de achtste dag zijn rustdagen. Haal op de eerste dag citrusvruchten (etrog), palmtakken, twijgen van loofbomen en wilgentakken (loelav) bijeen en wees vol vreugde voor de heer uw God, zeven dagen lang.

  Deze periode is een periode vol vreugde. God houdt van feesten, nog meer dan wij doen.

  De eerste en achtste dagen zijn sabbatdagen zelfs al vallen ze in het midden van de week.

   ***

  Opm : de loelav en de etrog

  Een ander voorschrift uit de Bijbel is het samenstellen van, het zegenen van en het zwaaien met de loelav. De loelav bestaat uit een bundel takken enerzijds en uit een etrog anderzijds. Één palm-, twee mirte- en drie wilgentakken worden gebundeld. Bovendien wordt een etrog, dit is een citrusvrucht, bewaard in een speciale etrogdoos, althans wanneer met de etrog niet dient te worden gezwaaid. Deze vier elementen representeren de mensheid die bestaat uit alle soorten mensen. De loelav wordt gezegend en er wordt verschillende keren met de loelav gezwaaid in de verschillende windrichtingen. Dit symboliseert onder andere de vreugde over de oogst.

  Gebed om regen voor later

  Gedurende dit feest werd in deze dagen door de priester kruiken water uitgegoten in de tempel als plengoffer die uit de poel van Siloam kwamen om Israels dankbaarheid uit te drukken voor de regen die gezorgd had voor de oogst en om terug regen te krijgen voor het komende jaar. Maar er is ook een spirituele les hier. De Kerk zou in een bijzonder gebed voor de regen van Gods Heilige Geest moeten vragen en de openbaring van de waarheid voor onze tijd.

  Zacharia 10:1 - Joel 2:23-25 - Deut. 32:2

  Het is interessant te weten dat het op deze bijzondere viering van de Tabernakels, gedurende het uitgieten van het water en gebeden dat we lezen :

  John 7:37-38  Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus daar en riep: ‘Heeft iemand dorst, laat hij dan naar Mij toe komen, en laat drinken wie in Mij gelooft! Zoals de Schrift zegt: Uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien.’

  Profetisch viert men in dit feest zowel de eerste komst van de Messias en Zijn laatste komst. De Rabbijnen hebben het feest “Messias’ feest” genoemd. Sinds de Kerk het “ware Tabernakel is die de Heer heeft opgericht, en niet de mens (Heb 8:2) en sinds onze Heer de dorstlesser is “levend water” (Joh 4:13-14) hebben gelovigen veel te vieren gedurende dit feest!

  Jezus komt terug! Als we deelnemen aan de aanbidding van de Koning zoals beschreven in Zacharia, is het belangrijk dat de Kerk een duidelijk begrip heeft van deze Bijbelse feestdag. Het is wenselijk dat al de Christenen nu beginnen dit feest te zien als een essentieel deel van hun gestelde tijden voor bijzondere Aanbidding en Dankzegging.

  ***

  2 Kronieken 5:1,3,11-14  Zo kwam al het werk dat Salomo voor het huis van de heer had laten verrichten gereed. Nu liet Salomo de offergaven van zijn vader David overbrengen, het zilver, het goud en al het vaatwerk, en hij plaatste het in de schatkamers van het huis van God. Alle mannen van Israël kwamen samen bij de koning op het feest in de zevende maand. Alle aanwezige priesters, ongeacht tot welke afdeling ze behoorden, hadden zich geheiligd toen zij uit het heilige der heiligen kwamen, en alle zangers onder de Levieten, Asaf, Heman en Jedutun, met hun zonen en broeders, stonden, gekleed in fijn linnen, met bekkens, harpen en citers, aan de oostzijde van het altaar, met de honderdtwintig priesters die op de trompet moesten blazen. Toen de priesters het heiligdom verlieten en blazers en zangers tegelijk het loflied ter ere van de heer inzetten, onder het geschetter van de trompetten, het gerinkel van de bekkens en de muziek van de andere instrumenten, en allen zongen: ‘Loof God, want Hij is goed, en zijn liefde kent geen grenzen’, toen vulde een wolk het huis van de heer. Door die wolk konden de priesters niet ter plaatse blijven voor het verrichten van hun dienstwerk, want de heerlijkheid van de heer vervulde het huis van God.

  Wanneer valt de heerlijkheid van de Heer? Op Passover/Pesach, Pinksteren, Feest van Tabernakels. Het plengoffer (van water) werd feestelijk gevierd.

  ***

  Opm. Over het Plengoffer Festival

  Een van de belangrijkste aspecten van het Sukkot feest of Feest van Tabernakels is het Bijbelse gebod uit Deuteronomium 16:14 : Inderdaad, de pelgrims die naar Jeruzalem kwamen, gingen naar de Tempel om feest te vieren. Ze kwamen naar het hoogtepunt van de viering nl. het gebod om water op het altaar te gieten ofwel het plengoffer van water. Tijdens deze gebeurtenis die voor het grootste deel plaats had in het Hof waar de Vrouwen kwamen, speelde de levieten muziek op vele muziekinstrumenten.

  De sagen van Israel bevestigen de viering van het plengoffer van water vanaf de dagen van de Tweede Tempel en beschrijven de grote vreugde tijdens deze ceremonie :

  Wie de viering van het plengoffer van water niet heeft gezien heeft het gevoel van echte vreugde nooit meegemaakt. Er stonden in de Hof van de vrouwen 4 grote staaf-vormige lampen van goud (23 m hoog) , met vier gouden schalen op de top van elke lamp. Vier jonge priesters-in opleiding klommen naar de top met immense oliekruiken op hun rug.

   

   

  Daarmee vulden ze de schalen. Eens verlicht was er niet een hof in heel Jeruzalem die niet scheen door het licht dat van de viering in de Tempelhof afkomstig was.

  Als de mensen zongen, dansten de vrome mannen voor hen terwijl ze met brandende toortsen jongleerden.

   

   

  De levieten die op de treden stonden die van het Hof van Israel naar beneden gingen naar de Hof van de Vrouwen speelden op lieren, harpen, trompetten en vele andere instrumenten. Twee priesters die zilveren trompetten bliezen stonden op de hoogste trappen aan beide kanten van de ingang tot het grote hof.

   

   

  Dit alles werd gedaan om het gebod te eren van het plengoffer van water.

  Er waren zoveel geboden om vervuld te worden in de Heilige Tempel tijdens de feestperiode van Sukkot dat en ze namen zoveel tijd in beslag dat de Talmoed beschrijft dat er praktisch geen tijd over was om te slapen!

  “Rabbi Yehoshua ben Chanina zei: Tijdens de dagen van het plengoffer van water, kunnen we nauwelijks slapen. Het eerste uur van de dag beginnen we met het dagelijkse offer, gevolgd door gebed en daarna het bijkomende offer. Dan eten we en dan is het reeds tijd om de namiddag dienst te beginnen. En dit is gevolgd door de viering van het festival van het plengoffer van water, die de hele nacht duurt en dan beginnen we terug” (Jeruzalem Talmud, Sukkah 5).

  Mannen, vrouwen en kinderen namen deel aan de immense vreugde van het wateroffer – sommigen waren direct betrokken, anderen keken toe. Speciale verhoogde balkonnen werden opgetrokken om de vrouwen van Israel in staat te stellen de wijzen van het Sanhedrin te zien dansen.

  In de morgen ging de hele groep priesters onder gezang en instrumenten naar de bron van Shiloach aan de voet van de omwalling van Jeruzalem. Een priester had een speciale gouden karaf bij en vulde het met bronwater of “levende water” (Mayim chayim). Zijn assistent droeg een zilveren karaf met wijn. Dan ging de groep terug naar de Tempel geleid door de priester die de gouden karaf bij had. Toen ze terug in de Tempel kwamen zette hij de karaf op het altaar en goot het water in de zilveren kop aan de hoek van het altaar. De andere priester met het zilveren karaf goot de wijn uit die uit aan de tegenovergestelde kop van het altaar.

  Deze ceremonie was verbonden aan de regenval van het komende jaar, en het was vergezeld door gebeden om zegen af te smeken over de aarde en zijn vruchten.


  21-10-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  20-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Recepten met een knipoog naar de Bijbel

  Salomon’s Brood (6 pers)

  1 ½ kop volkoren bloem

  13 koppen fijne bloem

  1 eetlepel olijfolie

  1 ½ theelepel zout

  ½ kop gekookte linzen

  1 eetlepel gierst, gemalen tot poeder

  1 ½ kop water

  1 theelepel uienpoeder

  ½ kop sesamzaad

  Meng bloem, volkorenbloem, olijfolie, zout, linzen, gierst en water tot een deeg, en eg ze plat (5 cm hoog) op een geoliede bakvorm. Bestrooi met uienpoeder en sesamzaad. Bak ongeveer 20 minuten op 175grC.

  Forel op mediterraanse wijze (8 pers)

  8 forel filets

  ½ kop gesmolten boter

  Citroenpeper

  1 grote tomaat in schijfjes

  1 kop verse basilicumblaadjes

  8 verse oregano takjes

  ½ kop gekruimelde feta kaas

  1 kop pijnboompitten

  1½ kop lenteuitjes in blokjes

  Maak de vis schoon. Plaats de filets in een bakvorm. Giet een betje boter over elke filet, bestrooi dan met citroenpeper. Plaats een tomaatschijfje, wat basilicumblaren en een klein takje oregano op een deel van de filet en vouw ze dan dicht op het andere deel van de filet. Leg bovenop elke filet een eetlepel feta kaas. Houd ze samen met een tandenstoker als de stuffing te hoog komt. Maal de pijnboompitten in een mixer of blender en bestrooi over de filets. Leg de blokjes lenteui rond de vis. Bak ongeveer 35 a 40 minuten.

  Bijbelcake (de ingrediënten staan in de Bijbel)

  1 kop boter (Rechters 5:25)

  2 koppen suiker (Jeremiah 6:20)

  6 eieren (Jesaja 10:14)

  3 ½ kop bloem (1 Koningen 4:22)

  ½ theelepel zout (Leviticus 2:13)

  2 theelepels bakpoeder (1 Korintiers 5:5)

  ¼ theelepel elk van de 3 kruiden : kaneel, nootmuskaat, piment (1 Koningen 10:2)

  1 kop water (Genesis 24:2)

  1 eetlepel honing (Exodus 16:31)

  2 koppen elk van rozijnen en vijgen (1 Samuel 25:18)

  1 kop fijngehakte noten (Genesis 43:2)

  Voeg boter en suiker samen. Voeg de eieren er een per een bij. Zeef zout, bloem, bakpoeder en kruiden. Mix de honing met water en voeg ze bij de eerste mengeling van droge ingrediënten. Voeg er rozijnen, vijgen en noten aan toe. Giet het geheel in een geoliede vorm. Bak op 190gr C tot de cake klaar is.

  20-10-2012, 17:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De feesten van God deel 11

  Feest van Tabernakels / Loofhuttenfeest / Sukkot / Oogstfeest / Feest van de naties

  Vijf dagen na Yom Kippur komt waar boetedoening moet gebracht worden voor Israel, komt het Feest van de tabernakels, Loofhuttenfeest of Feest van de naties, waar God zich met alle naties verzoent. In genesis 10 staat dat dit de generaties zijn van de zonen van Noach. Er worden 70 naties vermeld. Noach en de Zondvloed waren 1000 jaar voor Mozes.

           

  Deuteronomium 32:8  Toen de Allerhoogste bezit toewees aan de volken en Hij de mensen ieder hun deel gaf, heeft Hij de grenzen van de volken bepaald naar het getal van Gods zonen.

  Exodus 1:1-5  Dit zijn de namen van de zonen van Israël die in Egypte gekomen waren met Jakob, ieder met zijn familie: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Het aantal afstammelingen van Jakob bedroeg in totaal zeventig. Jozef was daarvoor al in Egypte gekomen.

  Exodus 19:6  U zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn. Deze woorden moet u aan de Israëlieten overbrengen.

  Israel wilde zich verzoenen met God zodat Israel ook boetedoening kon doen in de naam van de andere naties, als priesterlijk koninkrijk.

  Numeri 29:30-32  met het meeloffer en de plengoffers die daar volgens voorschrift bij horen, naar het aantal stieren, rammen en lammeren; verder een bok als zondeoffer. Dat alles moet u opdragen naast het dagelijkse brandoffer met het daarbij behorende meel- en plengoffer. Op de zevende dag zeven stieren, twee rammen en veertien gave lammeren van nog geen jaar

  Met de vernietiging van de tempel werd ook het zoenoffer vernietigd die gemaakt werd voor andere naties. Gedurende het Feest van Tabernakels doodden ze 70 stieren. Een voor iedere natie. Op het Feest van Yom Kippur maakten brachten ze zoenoffers voor zichzelf zodat ze op het Feest van Tabernakels zoenoffers konden brengen voor de andere naties. Het vers schapen van de bokken is bekend, maar het gaat hier over naties, niet over individuen.

  Matteus 25:31-33 Wanneer de Mensenzoon komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom Hem alle engelen, dan zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal Hij aan zijn rechterhand opstellen, de bokken aan zijn linkerhand.

  Ze zullen (ook) geoordeeld worden over hoe ze Israel als natie behandeld hebben.

  Zacharia 14:4  Op die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg zetten, die tegenover Jeruzalem ligt, aan de oostkant; dan splijt de Olijfberg in tweeën, van oost naar west, zodat er een geweldig dal ontstaat; de ene helft van de berg wijkt noordwaarts, de andere helft zuidwaarts.

  Zacharia 14:16-19  En alle overlevenden van al de volkeren die tegen Jeruzalem waren opgetrokken zullen dan ieder jaar naar Jeruzalem gaan om zich neer te buigen voor de koning, de heer van de machten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Maar als er iemand uit de geslachten van de aarde niet naar Jeruzalem gaat om zich neer te buigen voor de koning, de heer van de machten, dan zal er voor die mensen geen regen vallen. En als het geslacht van de Egyptenaren niet gaat en niet in de stad komt, dan zal ook hen de ramp treffen waarmee de heer de volkeren slaat, die niet komen om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf van Egypte zijn en de straf van al de volkeren die niet komen om het Loofhuttenfeest te vieren.

  Heb een Hebreeuws hart en bid ook voor de Joodse natie. (ons lot hangt aan hun lot samen)

  Leviticus 23:41-43  Ieder jaar moet u zeven dagen feestvieren voor de heer; dat is een blijvende wet, door al uw generaties heen. In de zevende maand moet u dat feest vieren. Zeven dagen achtereen moet u in loofhutten wonen; iedere geboren Israëliet moet in een loofhut wonen. Dan zullen de komende generaties weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten heb laten wonen, toen Ik hen uit Egypte leidde. Ik ben de heer uw God.

  Er wordt 3 keer over een loofhut gesproken. Ieder jaar werd een loofhut gebouwd. Een hutje met loof erbovenop zodat je de sterren nog kon zien. Vandaar het woord loofhut. Het is een tijdelijke woonplaats. Sukkot is een meervoud, dus loofhutten, tabernakels, tenten.

   

  Genesis 33:17  Jakob echter trok de richting van Sukkot uit; daar bouwde hij een huis voor zichzelf, en voor zijn vee maakte hij hutten. Daarom heet die plaats Sukkot.

  In Leviticus 23 staat opnieuw feest, maar er wordt bedoeld een aangeduid tijdstip van ontmoeting, op Gods kalender.

  Deuteronomium 16:16 3 maal per jaar moeten de Israëlieten samenkomen in Jeruzalem, in de tempel. Op Matze (lente), Sjavaot (zomer) en Sukkot (herfst).

  Exodus 23 staat opnieuw 3 keer per jaar moet een feest gehouden worden. Maar hier wordt het niet het feest van tabernakels genoemd, maar het feest van het binnenhalen (oogst).

  Exodus 23:14-17  Driemaal per jaar moet u ter ere van Mij feestvieren. U moet het feest van de ongezuurde broden vieren; zeven dagen lang moet u ongezuurd brood eten, zoals Ik u heb bevolen, en wel op de voorgeschreven dagen van de maand abib, want in die maand bent u uit Egypte getrokken. En u moet niet met lege handen bij Mij komen. Verder is er nog het feest van de oogst, wanneer de eerstelingen van alles wat u gezaaid hebt geoogst worden. Ten slotte het oogstfeest aan het einde van het jaar, wanneer u de opbrengst van uw werk van het land haalt. Driemaal per jaar moeten al uw mannen verschijnen bij God de heer.

  Thanksgiving is een verwijzing naar het Feest van Tabernakels en wordt ook in die periode gevierd.

  Matteus 13:38-41 De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. De vijand die het zaaide, is de duivel. De oogst is de voleinding van de tijd en de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid bijeen wordt gehaald en in het vuur verbrand wordt, zo zal het zijn bij de voleinding van de tijd. De Mensenzoon zal zijn engelen uitsturen en die zullen uit zijn koninkrijk allen bijeenbrengen die anderen ten val brengen en onrecht bedrijven,

  Openbaring 14:15-19  Een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tot Hem die op de wolk zat: ‘Sla uw sikkel erin en maai, want het uur om te maaien is gekomen; overrijp werd de oogst van de aarde!’ Toen wierp Hij die op de wolk zat zijn sikkel op aarde, en de aarde werd afgemaaid. Weer kwam een engel tevoorschijn uit de tempel in de hemel, en ook hij droeg een scherpe sikkel. Een andere engel, aangesteld over het vuur, kwam van het altaar, en riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel droeg: ‘Sla uw scherpe sikkel erin en oogst de trossen van de wijngaard van de aarde, want haar druiven zijn rijp!’ Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde en oogstte de wijngaard van de aarde. Hij wierp de trossen in de grote perskuip van Gods woede.

  Het maaien van de eindtijdoogst zal in de zevende maand gebeuren, de druivenoogst.

  God heeft altijd tussen de mensen willen wonen. Dat is Zijn ultieme plan.

  Ook al in de tuin van Eden, maar ze zondigden, dus dat plan ging toen niet door. In de tijd van Mozes ging God mee in de tent, het tabernakel. (Daarna werden tempels gebouwd. Maar met Jezus waren geen gebouwen meer nodig omdat Hij in de geconsacreerde hostie zit en onze lichamen zijn levende tempels.)

  Het eerste feest van tabernakels, was het bouwen van een tabernakel.

  Exodus 25:8-9  Dan kan men voor Mij een heiligdom bouwen en zal Ik in hun midden wonen. Bij de verblijfplaats en de hele inventaris moet u zich zorgvuldig houden aan het model dat Ik u tonen zal.

  Exodus 35:20-22  Daarop ging heel de gemeenschap van Israël weg van Mozes, en iedereen van wie het hart hem dat ingaf en iedereen die daartoe bereid was, kwam een bijdrage voor de heer brengen, voor de vervaardiging van de tent van samenkomst, voor de inrichting ervan en voor de heilige gewaden. Mannen en vrouwen snelden toe. Ieder die daartoe bereid was bracht broches, oorringen, vingerringen, halskettingen en andere gouden sieraden, ieder die de heer een gouden wijgeschenk wilde afstaan.


  20-10-2012, 14:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De feesten van God - Mark Biltz deel 10

  Je ziet dus niemand kan binnengaan tot dit vervuld is.

  Herinner je dat de martelaren aan het roepen waren : Wanneer wordt ons bloed gewroken? Hier zie je het antwoord : de Messias heeft het bloed van zijn dienstknechten gewroken over de grote hoer. Dit is het offer op de dag van Yom Kippur.

  Openbaring 19:2-3, want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen. Hij sprak het oordeel uit over de grote hoer, die met haar ontucht de aarde in het verderf stortte. Hij heeft het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken.’ Nogmaals riepen zij: ‘Halleluja! Haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheid.’

  13-15 Hij is gehuld in een mantel, gedoopt in bloed. Zijn naam luidt: Het Woord van God. Op witte paarden volgde het hemelse leger Hem, gekleed in smetteloos wit linnen. Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de volken zal neerslaan. Hij zal ze weiden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de grimmige toorn van God, de Albeheerser.

  Witte gewaden duiden op Yom Kippur. Op deze dag dragen alle Joden witte kledij. Op Yom Kippur wordt alle blindheid van de Israel als natie verwijderd en zullen ze zien dat Yehushua hun langverwachte Messias is.

  Jesaja 25:7-8  Op deze berg verscheurt Hij de bedekking die over alle volken ligt, de sluier die alle naties bedekt. De Heer god vernietigt de dood, en veegt de tranen van alle gezichten, op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit: de heer heeft het gezegd!

  Hier is vermeld dat alle volkeren blind zijn voor de komst van de Messias en niet alleen de Joden. God zal zorgen voor een gebeurtenis om deze sluier op te heffen. Het was enkel op Yom Kippur dat de hogepriester tot God kon spreken ‘onder vier ogen’.

  Leviticus 16:2  sprak de heer tot Mozes: ‘Zeg tegen uw broer Aäron dat hij niet op elke willekeurige tijd in het heiligdom mag komen, achter het voorhangsel bij het verzoendeksel van de ark; dat zou zijn dood betekenen. Want boven het verzoendeksel van de ark verschijn Ik in een wolk.

  Leviticus 16:34  Het is een blijvend voorschrift voor u om eens in het jaar de verzoeningsrite te voltrekken voor al de zonden van de Israëlieten’. Men deed het zoals de heer het Mozes bevolen had.

  Ezechiel 20:33-35  Zowaar Ik leef – godsspraak van de Heer god – met krachtige hand, met uitgestrekte arm, in ongebreidelde woede zal Ik als koning over u heersen. Met krachtige hand, uitgestrekte arm en in ongebreidelde woede zal Ik u terugvoeren uit de volken en samenbrengen uit landen waarover u verspreid bent. Ik zal u de woestijn inleiden die tussen de volken ligt en u daar vonnissen, van aangezicht tot aangezicht.

  Zacharia 12:10 Maar over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem zal Ik een geest van mededogen uitstorten, die hen tot bidden brengt. Dan zullen zij opzien naar hem die zij doorstoken hebben, en vanwege hem een rouwklacht houden, zoals men rouwt over de enige zoon; zij zullen om hem klagen, zoals men klaagt om de eerstgeborene.

  Wanneer Israel zich realiseert dat Yehushua de Messias is op Yom Kippur…

  Johannes 19:37  terwijl nog een ander schriftwoord zegt: Ze zullen opzien naar Hem die ze hebben doorstoken.

  Openbaring 1:7  Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen op aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen!

  Yehushua stierf en ging naar de Hemelen en Hij komt niet terug totdat Israel hun fout heeft ingezien en de Messias aanneemt. De dag van de Heer is duizend jaar. In 1948 zorgde Hij dat de natie Israel na twee dagen herleefde : 1948. De Verrijzenis van de doden valt op de derde duizend jaar. Bij Hem wonen verwijst naar de derde duizend jaar of het Duizendjarig Koninkrijk.

  Hosea 5:15-6:2-3  Ik wil teruggaan naar mijn woonplaats, totdat zij hun schuld bekennen en mijn aangezicht zoeken. In hun nood zullen zij naar Mij uitzien. Kom, laten we terugkeren tot de heer; Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons ook genezen; Hij heeft wonden geslagen, Hij zal ze ook verbinden. Na twee dagen maakt Hij ons weer levend, op de derde dag laat Hij ons weer opstaan om weer te leven in zijn nabijheid. Wij willen de heer liefhebben. Wij willen moeite doen om Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad verschijnt zo verschijnt Hij en komt Hij over ons als de regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.’

  Regen wordt hier als teken van zegening gezien.

  Matteus 23:37-39  Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en diegenen stenigt die tot haar gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen niet onder mijn hoede willen nemen, zoals een kip haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. Kijk, uw huis blijft onbewoond achter.

  Yehushua wacht tot Israel als een natie Hem terug welkom heet. (= de Waarschuwing)

  1 Korintiers 13:12  Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.

  Romeinen 11:25-29  Overschat uzelf niet, broeders en zusters. Ik wil u niet onkundig laten van dit geheim: de verstening die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de grote massa van de heidenvolken is binnengegaan. En zo zal tenslotte heel Israël gered worden, volgens de woorden van de Schrift: Uit Sion zal de redder komen en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen.(= Yom Kippur) Dit is het verbond dat Ik met hen zal sluiten, wanneer Ik hun zonden heb weggenomen. Al staan zij vijandig tegenover het evangelie omwille van u, toch blijven het Gods geliefden krachtens zijn uitverkiezing, omwille van de aartsvaders. Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roeping.

  Romeinen 10:1  Broeders en zusters, het is mijn vurige wens en ik bid tot God dat zij gered worden.

  Handelingen 3:17-21 Welnu, broeders, ik weet dat u in onwetendheid hebt gehandeld, net als uw leiders. Zo heeft God in vervulling laten gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren had aangekondigd, namelijk dat zijn Messias zou lijden. Kom daarom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden worden uitgewist. Dan komen er van Godswege tijden van verademing en zendt Hij de Messias, die Hij u tevoren al had aangewezen, Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd van het herstel van alles, waarover God van oudsher heeft gesproken bij monde van zijn heilige profeten.

  Israel als natie moet zich eerst bekeren en dan pas zal God Jezus Christus terug naar de aarde sturen.

  Leviticus 4:13-14  Als de gemeenschap van Israël door onoplettendheid zondigt, zonder dat de gemeente weet dat zij iets doet wat de heer heeft verboden, en daardoor schuld op zich laadt, dan moet heel de gemeente, zodra de zonde aan het licht komt, een stier als zondeoffer aanbieden en die voor de tent van samenkomst brengen.

  Lucas 23:34  Jezus sprak: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’

  Hier worden hun zonden door Jezus ook aangeduid als zonden door onoplettendheid.

  Romeinen 11:15  Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden?

  Jeremia 31:31-36  Er komen dagen – godsspraak van de heer – dat Ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit; geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb, toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Want dit verbond hebben zij verbroken hoewel Ik hun meester was – godsspraak van de heer. Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de toekomst met Israël sluit – godsspraak van de heer: Ik schrijf mijn Wet in hun binnenste, Ik grif die in hun hart. Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten, noch tegen zijn broeder zeggen: “Leer de heer kennen.” Want iedereen, groot en klein, kent Mij al – godsspraak van de heer. Ik vergeef hun misstappen, Ik denk niet meer aan hun zonden.’ Zo spreekt de heer, die de zon heeft gegeven als het licht voor de dag, de maan en de sterren als het licht in de nacht; die de zee opzweept zodat de golven bruisen, die de heer van de machten heet: ‘Als deze orde ophoudt te bestaan
  – godsspraak van de heer – dan blijft ook Israël niet langer mijn volk
  .’ Zo spreekt de heer: ‘Evenmin als iemand de hemel boven kan meten of de grondvesten van de aarde beneden kan peilen, evenmin verwerp Ik ooit de nakomelingen van Israël, ondanks alles wat het misdaan heeft – godsspraak van de heer.’

  Kijk hier : het is niet met de Kerk dat Jezus een nieuw verbond sluit, maar met het huis van Israel en het huis van Juda. Er zijn ook vele christenen die zeggen God heeft de Joden verworpen omdat ze de Messias gekruisigd hebben, maar dit is niet zo. Het is een zonde van onwetenheid. (Ze mogen alleen na de Waarschuwing God niet verwerpen)

  Jozef was een voorafbeelding van Jezus.

  Genesis 42:8 Jozef had zijn broers wel herkend, maar zij hem niet.

  Waarom herkenden ze hem niet? Omdat hij eruit zag als een Egyptenaar.

  Genesis 37:3-4  Israël hield meer van Jozef dan van al zijn andere zonen, omdat hij hem nog op zijn oude dag had gekregen. Hij had voor hem een prachtig kleed laten maken. De broers merkten dat hun vader meer van Jozef hield dan van hen, en zij gingen hem zo haten dat ze geen goed woord meer voor hem over hadden.

  Johannes 15:25  Maar het woord dat in hun wet geschreven staat moest in vervulling gaan: Ze hebben Mij gehaat zonder reden.

  Genesis 37:18  Zij hadden hem al in de verte zien aankomen, en voor hij bij hen was, smeedden zij het plan om hem te doden.

  Matteus 26:4  Ze maakten plannen om Jezus met een list in handen te krijgen en ter dood te brengen.

  Genesis 37:26-27  Juda zei tegen zijn broers: ‘Wat hebben we eraan, die broer van ons te vermoorden en zijn bloed te bedekken! Laten wij hem liever aan de Ismaëlieten verkopen en niet de hand aan hem slaan; hij is toch een broer van ons, ons eigen vlees.’ Zijn broers stemden daarmee in.

  Matteus 26:15  en zei: ‘Wat wilt u me geven, als ik Hem aan u overlever?’ Ze telden dertig zilverstukken voor hem uit. 

  %%%FOTO6%%%

  Zacharia 11:12-13  En ik zei tegen hen: ‘Als het u goeddunkt, geef mij dan mijn loon; vindt u het niet goed, dan moet u het maar laten.’ En zij telden mijn loon uit, dertig zilverstukken. Maar de heer zei tegen mij: ‘Breng hem maar naar de smelter, die fraaie prijs, waarop Ik door hen geschat ben.’ Ik nam dus de dertig zilverstukken en gooide ze in het huis van de heer, bij de smelter.

  Genesis 37:23  Zodra Jozef bij zijn broers kwam, trokken zij hem het kleed uit, het prachtige kleed dat hij droeg,

  Matteus 27:35  Ze kruisigden Hem en verdobbelden zijn kleren.

  Genesis 39:17-18  Ook hem vertelde zij hetzelfde verhaal en zei: ‘Die Hebreeuwse slaaf die jij in huis gehaald hebt, is met oneerbare bedoelingen naar mij toegekomen. Maar toen ik luidkeels begon te roepen, liet hij zijn kleed bij mij achter en vluchtte naar buiten.’ (vals beschuldigd net zoals Jezus)

  Genesis 41:38  Hij vroeg zijn hovelingen: ‘Zou er wel iemand anders te vinden zijn die zo vervuld is van de geest van God als deze man?

  Genesis 41:55  Toen ook heel Egypte honger kreeg en het volk de farao om brood smeekte, zei de farao tegen alle Egyptenaren: ‘Ga naar Jozef en doe wat hij u zegt.’

  Dat is hetzelfde als Maria zegt op de bruiloft van Kana : doe wat Hij (Jezus) zegt. Hier is opnieuw een parallel tussen Jozef als Jezus.

  Genesis 42:7-8  Zodra Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij maakte zich niet aan hen bekend. Op strenge toon sprak hij hen toe: ‘Waar komt u vandaan?’ Zij antwoordden: ‘Uit Kanaän, om graan te kopen.’ Jozef had zijn broers wel herkend, maar zij hem niet.

  De Messias wordt zelfs nu nog niet herkend, in deze tijden.

  Genesis 42:21 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Helaas, wij hebben dit aan onze broer verdiend. Wij zagen hoe hij angstig om genade smeekte, maar wij hebben niet willen luisteren. Daarom treft ons dit ongeluk.’

  Genesis 43:3,9  Juda antwoordde: ‘Die man heeft ons uitdrukkelijk gewaarschuwd: “Kom mij niet onder ogen zonder uw broer.” Ik sta borg voor hem: u mag hem van mij terugeisen. Als ik hem niet bij u terugbreng en weer voor u zet, sta ik mijn verdere leven bij u in de schuld.

  Genesis 44:16, 33-34  Juda antwoordde: ‘Wat kunnen wij tegen onze heer zeggen, wat kunnen wij aanvoeren en hoe kunnen wij onszelf rechtvaardigen? God heeft de schuld van uw dienaren aan het licht gebracht. Wij zijn dus de slaven van mijn heer, wij allemaal, samen met degene bij wie de beker gevonden is.’ Laat dus uw dienaar als slaaf van mijn heer achterblijven in plaats van deze jongen; maar laat hèm terugkeren met zijn andere broers. Hoe zou ik zonder de jongen bij mijn vader durven terugkomen? Het verdriet dat mijn vader dan treft, zou ik niet kunnen aanzien.’

  Genesis 45:1-7  Nu kon Jozef zich voor alle omstanders niet langer beheersen en hij riep uit: ‘Stuur iedereen weg.’ Zo was er niemand meer bij, toen Jozef zich aan zijn broers bekendmaakte. (Yom Kippur : van aangezicht tot aangezicht) Hij weende zo luid, dat de Egyptenaren het hoorden; ook in het huis van de farao werd het bekend. Jozef zei tegen zijn broers: ‘Ik ben Jozef. Maakt vader het nog goed?’ Maar zijn broers konden geen woord uitbrengen, zo verschrikt waren zij. Jozef echter zei tegen zijn broers: ‘Kom toch dichterbij.’ Toen ze dichterbij gekomen waren, zei hij: ‘Ik ben Jozef, de broer die jullie aan Egypte verkocht hebben. Je hoeft niet zo terneergeslagen te zijn en jezelf niet meer te verwijten dat jullie mij hiernaartoe verkocht hebben, want God heeft mij voor jullie uit gezonden om jullie in leven te houden. Er heerst nu al twee jaar hongersnood in het land en er volgen nog vijf jaren dat het ploegen geen oogst oplevert. God heeft mij vooruit gezonden, om jullie voortbestaan op aarde te verzekeren en om velen het leven te redden.

  Ze herkenden Jozef niet van de eerste keer, ook Jezus herkenden ze niet. Het was pas toen ze schuld bekenden dat Jozef zich kenbaar maakte. Zo zal het ook met de Messias zijn.

  Voor Christenen is Yom Kippur een heuglijke dag. We zijn verlost door het bloed van het Lam. Maar het is ook een dag om te vasten voor de natie Israel om hun de ogen te openen voor wie de Messias is. Ze hebben het ware Lam gekruisigd.

  Exodus 12:6  U moet de dieren vasthouden tot aan de veertiende van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering.

  Exodus 12:21  Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en sprak tot hen: ‘Ga voor uw families de dieren halen en slacht het paaslam.

  Exodus 12:12-14 Deze nacht zal Ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, slaan. Aan alle goden van Egypte zal ik het vonnis voltrekken. Ik ben de heer. Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat u daar woont. Als Ik het bloed aan uw huizen zie, zal Ik aan u voorbijgaan. De vernietigende plaag zal u niet treffen als Ik Egypte sla. Deze dag moet u tot een gedenkdag maken, u moet hem vieren als een feest ter ere van de heer. Generatie op generatie moet u hem als een eeuwig voorschrift vieren.

  Juda was de oudere broer en had de verantwoordelijkheid om de voorschriften te houden wat God van hen verwachtte, Israel (wij) is de jongere broer.  20-10-2012, 11:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met een knipoog naar de Joodse keuken

  Bijbelse gerechten

  Gevulde eieren met mierikswortel (6 pers)

  6 eieren
  3 eetlepels. mayonaise
  theelepel Worcestershire saus
  2 eetl. fijngehakte rode ui
  1 theelepel droge mosterd
  1 eetlepel fijngehakte augurk
  2 theelepel verse fijngehakte peterselie, fijngehakt
  ¼ theelepel zout
  2 eetlepel witte mierikswortel
  Oude Bay kruiden (zie hieronder)
  6 met piment-gevulde olijven, in de lengte doorgesneden

  Kook de eieren in water en een beetje azijn tot ze hard zijn. Schrik ze onder koud water en pel ze. Halveer de eieren in de lengte en verwijdeer de dooiers. Prak de eierdooiers en voeg mayonaise en Worcestershire saus toe. Roer de ui, mosterd, augurk, peterselie, zout en mierikswortel onder elkaar.

  Schik de eieren op een schotel. Schep een flinke portie van het dooiermengsel in elk eiwit, en bestrooi met Old Bay kruiden. Plaats een halve olijf op elk ei. Dien koud op.

  OLD BAY SEASONING kruidenmix :

  4 gedroogde laurierblaadjes (fijn gemalen)
  2 theelepels selderijzout
  1 en 1/2 theelepel mosterdpoeder
  1 theelepel zwarte peper
  1 theelepel gerookte paprikapoeder
  1/2 theelepel selderij zaadjes
  1/2 theelepel witte peper
  1/2 theelepel nootmuskaat
  1/2 theelepel gemberpoeder
  1/4 theelepel all spice
  1/4 theelepel kruidnagelpoeder
  1/4 theelepel fijn gemaakte paprika vlokken
  1/8 theelepel gemalen foelie
  1/8 theelepel kardamompoeder

  Zorg dat alle kruiden goed zijn fijn gemalen
  Hussel alles door elkaar
  Bewaar in afgesloten potje tot gebruik

  Kippeborst met granaatappels en walnoten (volgens het aantal kippeborsten)

  2 kopjes fijngemaakte walnoten

  1 eetlepel knoflookpoeder

  ¼ kop walnootolie

  1 kop fijngesneden uien

  3 eetlepel boter

  2 eetlepels ketchup

  12 kippeborsten zonder been

  2 eetlepels vers citroensap

  3 koppen water

  1 eetlepel licht bruine suiker

  1 kop vers granaatappelsap

  Roer de walnoten en het knoflookpoeder onder een. Voeg dit dan toe aan de olie en sauteer in een pan voor 5 a 10 minuten. Doe dan de noten eruit. Gebruik dezelfde pan en sauteer de uien in boter, en voeg de ketchup toe en kook ze al roerend voor ongeveer 2 minuten. Zet de temperatuur wat lager en voeg de noten er terug bij. Kook ongeveer voor 5 minuten. Let op dat ze niet verbranden.

  Bak in een andere pan de kippeborsten. Plaats wat van het nootmengsel op de kip.

  Mix in een blender het citroensap, water, suiker en het granaatappelsap. Giet het over de kip en kook voor ongeveer 20 minuten totdat de borsten bruin zien en gemakkelijk te snijden zijn.

  Koning Davids Bruiloftscake

  1 groot blik ananas in schijven op siroop

  Water, zoveel als nodig

  ¼ kopje boter

  1 kopje donkerbruine suiker

  1 pakje witte cake-mix

  ¼ kopje melkpoeder

  Giet de ananas af van de siroop. Voeg er genoeg water aan toe om 1 1/8 kop siroop te hebben. Smelt de boter, haal ze van het fornuis en overstrooi ze met de bruine suiker. Doe de schijven ananas op de bruine suiker en de boter. Laat het staan. Kies een witte cakemix die melk nodig heeft; doe dit in een kom en mix met de melkpoeder (nonfat). Doe er 2/3 kop van de ananassiroop bij en mix ze 2 minuten. Voeg er 1/3 kop siroop toe en mix verder voor 1 minuut. Giet dit mengsel over de ananas die bleef staan. Doe alles in een vorm en bak in een voorverwarmde oven van 180grC 45–50 minuten of totdat de cake wegtrekt van de kanten van de vorm. Haal de vorm dan uit de oven en laat de cake voor 5 minuten staan en draai dan om op een schotel.

  Dit is een basisrecept en kan met ander fruit gebruikt worden zoals perziken, peren, kersen en abrikozen. Serveer met de onderstaande topping.

  Topping

  ½ kopje melkpoeder

  ½ kopje ijskoud water

  3 eetlepel citroensap

  3 eetlepel suiker

  Giet de melkpoeder in een kom. Voeg het ijskoud water erbij en mix ze tot het mengsel in pieken staat –ongeveer 2 minuten. Giet het citroensap erin en mix opnieuw en voeg er geleidelijk de suiker bij. Het is beter als het koud staat voor een half uur.

  20-10-2012, 01:03 Geschreven door Claudia  


  19-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij die de eindtijd overleven zullen geen fysieke dood sterven. 16/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om het geheim betreffende de opstanding van de doden te begrijpen.

  Toen Ik stierf, als een man in het vlees, vernietigde Ik jullie sterfelijkheid. Mijn dood bevrijdde jullie niet alleen van de dood, maar ook van de zonde, na de dood. Mijn dood op het kruis schonk jullie de gave van onsterfelijkheid in Mijn Nieuw Koninkrijk.

  OMDAT IK STIERF ALS MENS, STIERF IK EEN STOFFELIJKE DOOD. WANNEER MENSEN OVERLIJDEN IN EEN STAAT VAN GENADE, DAN WORDEN ZIJ ONSTERFELIJK.

  Toen Ik uit de doden verrees maakte Ik dat geschenk over aan diegenen die nu in de Hemel zijn en die gestorven zijn in staat van genade. IN MIJN NIEUW PARADIJS ZULLEN ZIJ VOLMAAKTE ONSTERFELIJKE LICHAMEN WORDEN. ZIJ DIE OP AARDE LEVEN ZULLEN IN EEN OGENBLIK ONSTERFELIJK WORDEN BIJ DE TWEEDE KOMST.

  Wanneer de trompet van Mijn boodschapper schalt, zullen de doden verrijzen alsook diegenen wier namen staan opgetekend in het Boek van de Levenden, om het Eeuwig Leven te bezitten in de 1000 jaren van Mijn Nieuw Koninkrijk dat Mij door Mijn Vader beloofd werd.

  Het wordt het Nieuw Paradijs genoemd en al wat sterfelijk is op het einde zal dat niet langer zijn. Jullie zullen met Mij, jullie Jezus, verenigd zijn.

  DE DOOD ZAL GEEN ROL MEER SPELEN, WANT HIJ ZAL NIET MEER BESTAAN.

  Nu Ik jullie het geschenk van Mijn definitieve redding breng, moeten jullie naar Mij luisteren.

  Let op en bemoedig hen die vandaag de dag, net zoals in de dagen van Noach, zo in beslag genomen worden door hun verlangen naar een leven vol vermaak, dat zij zo dwaas zijn om de tekens te negeren.

  NET ZOALS IN DE DAGEN VAN NOACH ZOUDEN ZIJ IN VERSCHRIKKING WEGGEVEEGD WORDEN WANNEER DE OVERSTROMINGEN KWAMEN. LAAT DAT DEZE KEER NIET GEBEUREN.

  Mijn volgelingen hebben grondige waarschuwingen gekregen, maar het is zinloos. Het probleem is dat zij die de waarheid aanvaarden in contact komen met diegenen die de waarheid niet aanvaarden en dat beïnvloedt hen.

  Jullie moeten wegblijven van wie heidenen zijn en voor hen bidden. Indien jullie niet wegblijven zullen jullie door leugens en onzuivere geesten verleid worden.

  Zij die Mij weerstand bieden zullen wegtrekken uit Mijn bescherming. Zij zullen snel ondervinden dat hun leven van ontaarding hen zal overmeesteren, eerst langzaam aan. Vervolgens zullen zij Mij uitsluiten en slaaf worden van leugens. Wanneer jullie in hun gezelschap blijven zullen ook jullie aangevallen worden.

  Dan zullen jullie jezelf verontschuldigen voor het spreken van de waarheid, het woord van God. In die fase zullen jullie helder de verdeeldheid in jullie wereld zien. De gave die jullie ontvangen hebben van de Heilige Geest, zal meebrengen dat jullie onmiddellijk  het gevaar zullen kennen waarin zij zich bevinden.

  Indien zij maar de waarheid kenden zouden zij naar jullie toe rennen.

  Omwille van al die valse goden die zij verafgoden en die gemaakt zijn van materiële dingen die door God geschapen werden, maken zij dezelfde klassieke vergissing.  Zij adoreren het wonder van materiële dingen, maar negeren hun Schepper.

  In het nieuwe Tijdperk van Vrede zullen ze zoveel meer hebben, zo veel volmaaktheid. Toch wenden ze zich af.

  Ik zal hen altijd liefhebben, maar hun gebrek aan liefde voor Mij brengt mee dat zij het nieuwe leven, dat Ik voor hen geschapen heb, niet zullen binnengaan.

  Dat nieuwe leven werd geschapen en mogelijk gemaakt om twee redenen.

  Toen Ik stierf in het vlees, vernietigde Ik de dood. Toen Ik tot leven werd gewekt uit de dood, gaf Ik jullie Eeuwig Leven, wanneer het lichaam geen macht meer over jullie heeft.

  Dat is Mijn belofte aan al Gods kinderen. Zij die de eindtijd overleven zullen geen fysieke dood sterven. Zij zijn gezegend. Zij zullen ogenblikkelijk veranderen in volmaakte fysieke lichamen, in mystieke vereniging met Mijn Glorierijk Lichaam.

  Op dat moment zullen zij diegenen ontmoeten die stierven in Mijn welbehagen, en die tot leven gewekt worden uit de dood.

  Zij zullen allen leven in Mijn Nieuw Paradijs.

  Jullie Jezus

  19-10-2012, 17:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ongezuurd brood of Matze recept

  Recept van het ongezuurd brood of matze

  Oorspronkelijk recept uit de tijd van de bijbel. Ongezuurd brood wordt gezien als het ′brood der smarten′. Het is het enige brood dat de joden gedurende de week van het Pascha mogen eten. Om te voldoen aan de huidige eisen voor het Pascha, mag er tussen het tijdstip dat het meel met water in aanraking komt en het matze-deeg gemengd, gekneed en in de oven geplaatst wordt, hoogstens 17 minuten verstrijken

  Ingrediënten

  * 200 ml water
  * 500 gr volkoren tarwemeel
  of:
  * 250 gr volkoren tarwemeel en 250 gr gerstemeel

  Bereiding : Roer het meel en het water goed door elkaar met een houten lepel. Bestuif de bovenkant van dit mengsel met een klein beetje meel. Wrijf de handen in met meel en kneed het deeg 3 minuten lichtjes. Verdeel het vervolgens in 6-8 ballen. (Voor kleinere matzes kun je kleinere deegballen maken).
  Vet een bakplaat in.
  Druk de deegballen met de hand of met een deegroller uit tot een platte schijf met een diameter van ongeveer 13 cm. Prik er met een vork gaatjes in om te voorkomen dat het deeg gaat bollen. Bak de matzes 10 minuten in de voorverwarmde oven van 250°C.
  Haal de matzes uit de oven en dien ze meteen op als ze zacht moeten blijven. Anders de oven uitdraaien en de matzes erin laten liggen tot de oven geheel afgekoeld is. De matzes zijn nu knapperig en kunnen in luchtdichte trommels heel lang bewaard blijven. Lekker bij soep en zachte kaas.

  19-10-2012, 17:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toch


  Mensen zijn dikwijls onredelijk en egoistisch.

  Vergeef hen toch maar.

  Als je vriendelijk bent, kunnen mensen je beschuldigen van onderliggende motieven te hebben.

  Wees toch maar vriendelijk.

  Als je eerlijk bent, kunnen mensen je bedriegen.

  Wees toch maar eerlijk.

  Als je geluk vindt, kunnen mensen jaloers zijn.

  Wees toch maar gelukkig.

  Het goede dat je vandaag kan doen kan morgen vergeten zijn.

  Doe toch maar het goede.

  Geef de wereld het beste van jezelf en het kan nooit genoeg zijn.

  Geef toch maar het beste van jezelf.

  Want zie je, op het eind is het tussen God en jij.

  Het was toch nooit tussen jou en hen.

   

  Moeder Teresa

  19-10-2012, 10:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde is...


  Cupcakes (voor 15 cupcakes)

  * 130 gr zelfrijzende bloem
  * 120 gr boter, laten zacht worden
  * 125 gr griessuiker
  * 1 pakje vanillesuiker of halve theelepel vanille-extract
  * 2 eieren

  Alles bij elkaar mengen, nog 2 eetlepels melk erbij, nogmaals goed door elkaar mengen. Vormpjes vullen.
  15 a 20 min bakken op 175°C.

  Glazuur (voor 20 cupcakes)

  * 200 gr poedersuiker

  * 1 eiwit

  * eventueel kleurstof

  Doe de poedersuiker in een kom. Meng er het eiwit onder. Eventueel een paar druppels kleurstof toevoegen en klaar!

  Slagroom

  * 250 ml room

  * 50 gr suiker

  * 1 pakje vanillesuiker

  Zorg dat de room goed gekoeld is. Klop de room samen met de suiker tot een stijve massa.

  19-10-2012, 07:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De feesten van God - Mark Biltz deel 9

  Je was afhankelijk van een andere persoon om je zonden te laten vergeven. Als de ceremonie niet correct gebeurde moest je een jaar wachten om je zonden te laten vergeven of je nu goed leefde of niet.

  Nu is het iemand die het voor ons doet : de Messias. Christus zorgt dat onze zonden vergeven worden (mits berouw en bekering van onze zonden en geloof in Jezus).

  In Jezus’ tijd : De meeste priesters hadden niet graag de hogepriester. Ze waren dikwijls slecht. Ze stamden zelfs niet af van de stam van Levi. Normaal was de ‘job’ voor het leven, maar in die tijd was het ‘postjes-politiek’. Er was eens een hogepriester vermoord zodat de dader hogepriester kon worden.

  De hogepriester deed geen dagelijkse offerdiensten en het was een positie die hij voor de Yom Kippur moest doen. Hij moest de correcte rituelen uitvoeren en de juiste verzen zeggen. Hij moest klaar gestoomd worden voor Yom Kippur. Hij mocht niet in slaap vallen gedurende een week voorbereiding op Yom Kippur  en daarom moest hij bv. blootsvoets over de koude marmeren vloer lopen.

  Wat met de twee geiten. Ze draaiden rode draad rond de hoorn van de geit die ze in de woestijn stuurden en dan draaiden ze ook een rode draad rond de deur van de tempel. Ze wisten dat ze vergeving hadden gekregen als een mirakel gebeurde. Ze stuurden de geit weg en als de draad wit werd dan waren ze vergeven. Bleef de draad rood dan waren ze niet vergeven.

  Jesaja 1:18  Kom, laten we de zaak afhandelen’, zegt de heer. ‘Zouden uw zonden, die als scharlaken zijn, wit kunnen worden als sneeuw? Zouden zij, rood als purper, als wol kunnen worden?

  De talmoed vermelde 4 verrassende gebeurtenissen vooraleer de tempel werd verwoest. De tempel werd verwoest 70 AD. Als je hier 40 jaar aftrekt dan kom je bij 30 AD, rond de tijd van Jezus’ dood. De Joodse geschiedkundige geschriften die beginnen van 30 AD. Dit waren de gebeurtenissen die werden beschreven :

  Hoe zou het zijn als je zag dat je zonden terugkeerden? Soms kwam de in de woestijn geleide geit terug. En we willen ook niet dat ze toekomen bij de geburen. Wat ze dan deden was de geit een 10-tal km verder leiden en zorgen dat ze van een berg viel in de afgrond.  Zo zorgden ze ervoor dat het probleem werd opgelost.

  Toen Solomon de tempel bouwde was er veel ceder erin verwerkt. De mensen wisten dit :

  Zacharia 11:1  Open uw poorten, Libanon, laat het vuur uw ceders verteren.

  De deuren van de tempel waren in ceder en ze waren enorm groot. Denk aan een gebouw met 8 verdiepingen (75 ft). En ze waren elk 50 ft breed. Er waren 25 man nodig voor elk van de poorten te openen of sluiten. En nu openden ze zich vanzelf…

  Leviticus 25:9-10  Na verloop van zeven sabbatjaren, zeven keer zeven jaar, tezamen negenenveertig jaar, moet u op de dag van verzoening, de tiende dag van de zevende maand, de bazuin luid laten klinken. In heel uw land moet u de bazuin laten schallen. Dat vijftigste jaar moet een heilig jaar zijn: dan moet u in het land afkondigen dat alle bewoners hun slaven vrijlaten. Het moet een jobeljaar voor u zijn; iedereen wordt hersteld in zijn vroeger bezit en keert terug naar zijn familie.

  Op Yom Kippur alleen werd de bazuin geschalt als een jubeljaar werd afgekondigd.

  Jesaja 61:1-2 De geest van de Heer god rust op mij, want de heer heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om gebroken harten te verbinden, om de gevangenen vrijlating te melden, en de geketenden de terugkeer naar het licht; om het genadejaar van de heer te melden, een dag van wraak voor onze God; om alle treurenden te troosten,

  Dit was ook evangelie, of goed nieuws.

  Lukas 4:1-2  Vol van heilige Geest keerde Jezus terug van de Jordaan. Hij bleef veertig dagen lang in geestvervoering in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld.

  Hij kwam terug van de woestijn op Yom Kippur.

  Lukas 4:14-21  Jezus keerde terug naar Galilea in de kracht van de Geest. Zijn faam verbreidde zich over heel die streek. Hij gaf onderricht in hun synagogen en werd door iedereen geëerd. Zo kwam Hij in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen, en kreeg een boekrol van de profeet Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat: De Geest van de Heer rust op mij; daartoe heeft Hij mij gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen, om verdrukten in vrijheid te laten gaan, en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is. Daarna rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. De ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. Toen begon Hij hen toe te spreken: ‘Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.’

  Dit was de gebeurtenis die gebeurde op Yom Kippur.

  Lukas 4:28-30  Toen ze dit hoorden werd de hele synagoge ziedend van woede; ze sprongen op, sleurden Hem de stad uit en dreven Hem tot aan de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd, om Hem in de afgrond te duwen. Maar midden tussen hen door ging Hij zijns weegs.

  Jezus werd behandeld zoals ze met de geit deden die ze van de afgrond duwden.

  Vergelijking tussen boek Leviticus en het boek Openbaring :

  Je hoort in het boek Openbaring veel over trompetten. Nu kun je de link maken met het Feest van Trompetten. Nu gaan we eens kijken of er een link is tussen het boek Openbaring en de Yom Kippur offers.

  Mozes werd opgedragen om een tabernakel te bouwen. Hij moest het bouwen volgens een bepaald patroon. Wat er op aarde gebeurt, gebeurt ook in de Hemelen. En zelfs al werden het tabernakel of de tempel op aarde vernietigd gebeurden de diensten nog altijd in de Hemelen. Als we het patroon op aarde besstuderen weten we wat er gebeurt en gaat gebeuren in de Hemelen bij de Wederkomst van de Messias. Het is ook belangrijk dat de hogepriester maar 1 keer per jaar in het allerheiligste kon komen, achter de voorhang, en dit was op Yom Kippur.

  Leviticus 16:12-14  Dan neemt hij (Aaron) van het altaar van de heer een wierookschaal vol gloeiende kolen en twee handenvol fijne, geurige wierook en brengt dit alles achter het voorhangsel. Voor de heer doet hij de wierook op het vuur, zodat de wierookwolk het verzoendeksel boven de verbondsakte omhult; anders zou hij sterven. Met zijn vingers sprenkelt hij zevenmaal bloed van de stier op de voorkant van het verzoendeksel.

  Psalm 141:2  Mijn gebed zal voor U als wierook zijn, mijn geheven handen als een offer in de avond.

  Gebeden zijn in de Hemelen een soort wierook.

  Openbaring 6:9-10  Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de zielen van hen die vermoord waren vanwege het woord van God en het getuigenis dat zij hadden afgelegd. Zij begonnen luid te roepen: ‘Hoe lang nog, heilige en waarachtige heerser, zult U het oordeel uitstellen en ons bloed niet wreken op de bewoners van de aarde?’

  Bij Jesaja 61 kondigde God een jubileejaar af en geen dag van wraak omdat dit nog moet komen in onze generatie. Hier vragen de martelaren wanneer hun bloed wordt gewroken. Wanneer gaat de Yom Kippur profetische oproep beginnen?

  Openbaring 8:3  En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Hem werd veel reukwerk gegeven, om het samen met de gebeden van al de heiligen te offeren op het gouden altaar voor de troon. De rook van het reukwerk steeg, samen met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel omhoog, voor het aanschijn van God. Daarna nam de engel het wierookvat, vulde het met vuur van het altaar en wierp het op de aarde. Toen dreunden er donderslagen, vergezeld van bliksemflitsen en een aardbeving.

  Wat we zien in Leviticus gebeurt nu in de Hemelen. Dan zien we de 7 engelen met de 7 trompetten beginnen te schallen.

  Jesaja 63:1-4  Wie komt daar uit Edom, uit Bosra in helrode kleren, gehuld in zijn gewaad, trots op zijn geweldige kracht? ‘Ik ben het, Ik oordeel rechtvaardig,
  en ben machtig om te redden.’ Waarom is uw gewaad zo rood, en zijn uw kleren als die van een druivenperser? ‘Ik alleen heb de wijnpers getreden en van de volken was er niemand bij Mij. In mijn woede heb Ik hen vertrapt, in mijn toorn heb Ik hen onder de voet gelopen. Hun bloed is op mijn kleren gespat en heel mijn gewaad heb Ik besmeurd.
  Want Ik beraamde een dag van wraak,
  het jaar van mijn bloedwraak was gekomen.

  Gedurende Yom Kippur komt veel bloed van de offers op de witte gewaden. Wanneer komt de wraak? Wel op Yom Kippur van een bepaald jaar zal die starten.

  Bosra : ligt in Jordanie en is Esau’s territorium, ten zuiden van de Dode Zee.


  Openbaring 11:15-19  En de zevende engel blies op de trompet. In de hemel klonken luide stemmen, die riepen: ‘Nu komt de heerschappij over de wereld toe aan onze Heer en zijn Messias; Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid.’ De vierentwintig oudsten, die op hun tronen zetelen voor het aanschijn van God, wierpen zich neer en aanbaden God: ‘Wij danken U, Heer, God, Albeheerser, die is en die was, dat u uw grote macht gegrepen hebt en uw koningschap aanvaard hebt. De volken waren in toorn ontstoken, maar ook úw toorn is ontbrand, en de tijd is gekomen om de doden te oordelen en om het loon aan uw dienstknechten, de profeten, te geven, aan de heiligen en aan hen die ontzag hebben voor uw naam, kleinen en groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigen.’ Toen ging de tempel van God in de hemel open, en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Het begon te bliksemen en te rommelen en te donderen, de aarde beefde en er viel zware hagel.

  Hoeveel keer kun je het Allerheiligste met de Verbondsark zien? 1 keer per jaar, en dat op Yom Kippur.

  Matteus 13:38-39  De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. De vijand die het zaaide, is de duivel. De oogst is de voleinding van de tijd en de maaiers zijn de engelen.

  Exodus 23:16  Verder is er nog het feest van de oogst, wanneer de eerstelingen van alles wat u gezaaid hebt geoogst worden. Ten slotte het oogstfeest aan het einde van het jaar, wanneer u de opbrengst van uw werk van het land haalt.

  Ze praten hier over de zevende maand, wanneer het feest van Yom Kippur is.

  De wereld is Gods veld.

  Openbaring 14:18  Een andere engel, aangesteld over het vuur, kwam van het altaar, en riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel droeg: ‘Sla uw scherpe sikkel erin en oogst de trossen van de wijngaard van de aarde, want haar druiven zijn rijp!’

  Pesach is een gerstoogst, en het werd vervuld. Pinksteren is een tarweoogst en het werd vervuld. Waarom druiven? Omdat het in de herst valt, in de 7de maand en dan zijn de druiven rijp.

  Leviticus 16:16-17  Zo voltrekt hij aan het heiligdom de verzoeningsrite, voor de onreinheid en de overtredingen van de Israëlieten, welke zonden dat ook mogen zijn. Zo zal hij het ook doen voor de tent van samenkomst, die ondanks hun onreinheid bij hen staat. Vanaf het ogenblik waarop Aäron de tent van samenkomst binnengaat om in het heiligdom de verzoeningsrite te voltrekken, tot hij weer naar buiten komt, mag niemand de tent betreden. Als hij de verzoeningsrite voor zichzelf, voor zijn familie en voor de hele gemeenschap van Israël voltrokken heeft,

  Openbaring 15:8  Toen vulde zich de tempel met rook vanwege Gods heerlijkheid en vanwege zijn macht, en niemand kon de tempel binnengaan voordat aan de zeven plagen van de zeven engelen een eind gekomen was.

  Je ziet dus niemand kan binnengaan tot dit vervuld is.

  19-10-2012, 05:25 Geschreven door Claudia  


  18-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De feesten van God - Mark Biltz deel 8

  Micha 7:19  Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen, Hij zal onze schuld onder zijn voeten verpletteren. Al onze zonden zal Hij verwijzen naar de bodem van de zee.

  Hij wil onze zonden vergeven en VERGETEN.

  Op de allerheiligste dag, Yom Kippur, hebben we de hogepriesteer die de allerheiligste plaats betreedt (eenmaal per jaar) om de heiligste Naam te verkonigen. Dit is een heilige dag. En dit wordt door bloed verzegeld op die dag (offers).  Job 9:30-33  Al was ik mij met sneeuw, al reinig ik mijn handen met loog, U dompelt mij weer in het vuil zodat zelfs mijn kleren vies van mij zijn. Hij is geen mens zoals ik, mijn aanklacht vindt nergens gehoor, tegen Hem kan ik niet procederen; er is geen rechter bevoegd om een uitspraak te doen over ons.

  1 Samuel 2:24-25a  Nee, mijn zonen, de verhalen die zich onder het volk van de heer verspreiden zijn niet fraai! Als een mens een misdaad pleegt tegen een ander mens komt God tussenbeide, maar als een mens een misdaad pleegt tegen de heer, wie komt er dan voor Hem tussenbeide?’

  God is geen mens en omgekeerd. Er is niemand die zijn hand op de mens en God kan leggen. Er moet een Godmens zijn die de verbinding moet maken tussen God en mens. Het is Yehushua die dit kan.

  Ps 49:8 Geen mens is in staat om zich vrij te kopen en aan God zijn losgeld te geven:

  We kunnen elkaar niet verlossen met geld. Enkel God kan de mens verlossen.

  Ps 49:15 Maar God koopt mijn leven vrij, Hij haalt mij terug uit de greep van het dodenrijk.

  Galaten 3:13-14  Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door zelf voor ons een vloek te worden – want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die hangt aan het hout – opdat in Christus Jezus de zegen van Abraham over de heidenvolken zou komen, opdat wij de beloofde Geest zouden ontvangen door het geloof.

  De Messias heeft ons verlost van zonde.

  Hebreeen 10:4-6  het is ook uitgesloten dat het bloed van stieren en bokken zonden zou wegnemen. Daarom zegt Hij dan ook, als Hij in de wereld komt: Slachtoffers en gaven hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen.

  De zonden werden bedekt, niet weggenomen, totdat de Messias kwam en de zonden wegnam.


  Verlossing is een gratis geschenk. Er werd een hoge prijs voor betaald. We kunnen niets doen uit onszelf om het goed te maken. Hoeveel goede werken we ook doen, uit onszelf geraken we niet uit de zonde. We hebben de Messias nodig.

  Leviticus 16:3-5  Alleen onder de volgende voorwaarden mag hij het heiligdom binnengaan. Er moet een stier zijn voor een zondeoffer en een ram voor een brandoffer. Hij doet de gewijde, linnen tuniek aan, slaat de linnen lendendoek om, doet de linnen gordel om zijn middel en zet de linnen tulband op zijn hoofd; dat zijn de heilige gewaden. Voordat hij die aantrekt neemt hij een bad. Van de gemeenschap van de Israëlieten neemt hij twee bokken in ontvangst voor een zondeoffer en een ram voor een brandoffer.

  Het verschil tussen Passover en Yom Kippur is dat Yom Kippur over de verlossing van zonden gaat van de hele natie Israel.


  De koninklijke gewaden werden vervangen door linnen gewaden.

  Jesaja 1:18  Kom, laten we de zaak afhandelen’, zegt de heer. ‘Zouden uw zonden, die als scharlaken zijn, wit kunnen worden als sneeuw? Zouden zij, rood als purper, als wol kunnen worden?

  Jesaja 53:4  Hij heeft onze ziekten op zich genomen, en onze smarten heeft hij gedragen; wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd.

  Yehushua wordt hier als offer vermeld. Hij heeft alle zonden op Zich genomen.

  Jeremia 2:22 Al wast u zich met loog en gebruikt u nog zo veel zeep, uw schuld blijft voor Mij onuitwisbaar – godsspraak van de Heer god.


  Onze zonden zijn in ons gekerfd, dus zeep en andere middelen kunnen ons niet reinigen van zonde.

  18-10-2012, 22:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koelbloedige moordenaars kunnen door jullie gebeden gered worden. 14/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, geloof nooit, zelfs geen ogenblik, dat zij die zware zonden begaan en wier boosaardige daden gruwelijkheden in de wereld veroorzaken, niet kunnen gered worden.

  Zij die koelbloedig moorden, hun landgenoten executeren of hun eigen kinderen doden die nog in de moederschoot zijn, kunnen door jullie gebeden gered worden.

  Vele van die zielen zullen bij Mij geen verlossing zoeken omdat zij geen kwaad zien in wat zij doen.

  Hun redding hangt af van jullie gebeden.

  Dat zijn de zielen die Ik met smart het meest verwacht.

  Deze verloren zielen zijn zover van Mij verwijderd dat zij alleen gered kunnen worden door het lijden van slachtofferzielen en de gebeden van Mijn leerlingen.

  Zelfs diegenen die willens en wetens Satan vereren en die weten dat Ik besta, maar die Mij blijven bespotten, kunnen ook van de eeuwige verdoeming gered worden.

  Ik verzoek jullie allen om Mij te aanroepen door dit kruistochtgebed om redding te verkrijgen voor deze zielen die moorden en dus in staat van doodzonde zijn. Zie kruistochtgebed 80.

  Onthoud, Mijn volgelingen, dat hoewel hun zonden jullie ziek kunnen maken, deze zielen jullie hulp nodig hebben.

  Zij werden besmet door de duivel en velen onder hen kennen het verschil niet tussen goed en kwaad.

  DEZE ZIJN DE ZIELEN DIE MIJ DE GROOTSTE SMART EN PIJN BEZORGEN. MIJN LIJDEN WORDT VERLENGD ZODAT ELK VAN HEN KAN GERED WORDEN.

  Ga, Mijn leerlingen, en sta toe dat Mijn Liefde en nederigheid jullie harten overstromen zodat jullie door jullie edelmoedigheid in het lijden, deze arme verloren kinderen van God helpen redden.

  Jullie Jezus

  18-10-2012, 17:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 80

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  80 Gebed voor de zielen van moordenaars  14/10

  O Lieve Jezus, ik smeek U om Barmhartigheid voor degenen die moorden begaan.

  Ik verzoek U om clementie voor degenen die zich in doodzonde bevinden.

  Ik offer U mijn eigen lijden en moeilijkheden zodat U Uw Hart kunt openen en hen hun zonden vergeven.

  Ik vraag dat U al degenen met kwaadwillige intenties in hun ziel zou bedekken met Uw Kostbaar Bloed, zodat ze gereinigd kunnen worden van hun ongerechtigheden.

  Amen.

  Jullie Jezus

  18-10-2012, 17:07 Geschreven door Claudia  


  17-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belangrijke Joodse feestdagen (2012- helft 2017)


  De andere helft van 2017 werd niet opgegeven omdat dit bij 2018 hoorde.

  17-10-2012, 22:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De feesten van God - Mark Biltz deel 7

  Yom Kippur of Grote verzoendag

  Dit feest volgt op het Feest van trompetten.

  Leviticus 23:27 ‘De tiende dag van de zevende maand is de dag van verzoening; het is een heilige dag. U moet dan vasten en een offer opdragen aan de heer.

  Het is terug een feest of een generale repetitie. Op het feest van trompetten zit het Hemelse Hof en worden de boeken geopend. Maar 10 dagen na dit feest wordt Yom Kippur gehouden. Dan worden de boeken gesloten en wordt de straf uitgedeeld.

  Leviticus 16: 33  Hij (= hogepriester) is het die de verzoeningsrite voltrekt voor het heiligste deel van het heiligdom (= achter het voorhangsel waar de verbondsark stond), voor de tent van samenkomst en het altaar, evenals voor de priesters en heel het samengeroepen volk.


  Leviticus 16:6-10  Eerst draagt Aäron voor zichzelf de stier als zondeoffer op, om de verzoeningsrite te voltrekken voor zichzelf en zijn stam. Dan brengt hij de twee bokken bij de ingang van de tent van samenkomst en werpt over deze dieren het lot: het ene is voor de heer, het andere voor Azazel. De bok waarop het lot “voor de heer” valt, wordt door Aäron als zondeoffer opgedragen. De bok waarop het lot “voor Azazel” valt, wordt levend voor de heer geplaatst (voor het tabernakel) om er de verzoeningsrite aan te voltrekken, door hem de woestijn in te sturen, naar Azazel. Aäron draagt voor zichzelf de stier als zondeoffer op, om de verzoeningsrite te voltrekken voor zichzelf en zijn stam. Dan neemt hij van het altaar van de heer een wierookschaal vol gloeiende kolen en twee handenvol fijne, geurige wierook en brengt dit alles achter het voorhangsel. Voor de heer doet hij de wierook op het vuur, zodat de wierookwolk het verzoendeksel boven de verbondsakte omhult; anders zou hij sterven. Met zijn vingers sprenkelt hij zevenmaal bloed van de stier op de voorkant van het verzoendeksel.

  Er wordt om zich schoon te maken voor YHWH geen water gebruikt maar bloed. Sommigen geloven dat Azazel Satan is. Maar het is voor Yeshua hier. Het staat voor de verschillende bedieningen (ministry) die hij volbrengt. De twee geiten zijn voor Yeshua. Satan wil niets te doen hebben met Yeshua, waarom zou er dan een offer bij zijn voor hem?

  Dit is de belangrijkste dag in het jaar. Dan moest het herinnert worden door te vasten. Er zijn in het judaisme veel vasten, maar veel zijn historisch gegroeid en niet opgelegd door YHWH. Deze wordt gevraagd door YHWH.

  Leviticus 23:32  Het is sabbat voor u en u moet vasten; vanaf de avond van de negende dag van die maand tot de volgende avond moet u sabbat houden.’ De dag begint op de zonsondergang van de negende dag

  Handelingen 27:9 Veel tijd was er verloren gegaan, de vasten was al voorbij en het varen werd gevaarlijk. Daarom waarschuwde Paulus hen.

  Het vasten was voorbij, hier wordt Yom Kippur bedoeld, sept-okt. Mozes was de eerste keer naar boven geweest om de wetten (torah) in ontvangst te nemen op pinksteren, maar toen hij terugkeerde aanbaden de Israëlieten een gouden kalf.

  Exodus 32:30-33 De volgende dag zei Mozes tegen het volk: ‘U hebt zwaar gezondigd. Maar ik zal weer de berg opgaan, naar de heer. Misschien kan ik verzoening bewerken voor uw zonden.’ Mozes ging weer naar de heer en sprak: ‘Helaas, dit volk heeft zwaar tegen U gezondigd door een god van goud te maken. Kunt U hun toch geen vergiffenis schenken? Als dat niet gaat, schrap mij dan uit het boek dat U hebt geschreven.’ De heer antwoordde Mozes: ‘Ik schrap uit mijn boek alleen wie tegen Mij zondigt.

  Mozes is zodanig aan het denken hoe hij deze zonde kan rechtzetten dat hij God vraagt om hem uit het levensboek te schrappen. Men gelooft dat Mozes voor een tweede keer omhoogging voor 40 dagen. Hij komt naar beneden op de dag van Verzoening of Yom Kippur. Hij zegt dan aan het volk : Jullie zonden zijn vergeven. Mozes had voor hen bemiddeld. Deze dagen zijn gekend als Teshuvah of terugkeer (naar God).


  Deuteronomium 18:15  Uit uw eigen broeders zal de heer uw God een profeet laten opstaan zoals ik, naar wie u moet luisteren.

  Mozes profeteert over Yehushua. Hij zal komen als profeet en naar hem zullen jullie luisteren. De eerste keer dat hij naar beneden kwam, 2000 jaar geleden, werd Israel op overspel betrapt, en hij steeg ook op naar God, net zoals Mozes. Hij deed dit om verzoening te doen bij God. Hij had toen ook bij hoe ze dit moesten doen met de wet.

  Exodus 34:30  Maar Aäron en de overige Israëlieten zagen de glans op het gezicht van Mozes wel, en zij durfden hem niet te naderen. Maar toen Mozes hen riep, kwamen Aäron en al de leiders van de gemeenschap naar hem toe. Mozes bracht hun verslag uit.

  Exodus 34:35 zagen zij de glans op zijn gezicht; dan deed hij de sluier weer over zijn gelaat, tot hij opnieuw naar binnen ging om met de heer te spreken.

  Toen Jezus terugkwam van de gedaanteverandering dan scheen Zijn gezicht ook. Mozes plaatste een sluier op zijn gezicht en nu heeft Israel een sluier over hun hart wat Yehushua betreft.


  2 Korintiers 3:15-16  Tot op heden ligt er een sluier over hun hart, telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich bekeert tot de Heer, wordt de sluier verwijderd.

  Exodus 35:1  Mozes liet heel de gemeenschap van Israël samenkomen en sprak tot hen: ‘Dit zijn de voorschriften die de heer u beveelt te onderhouden:

  Mozes liet heel Israel samenkomen en vertelde hen wat de voorschriften waren die ze moesten onderhouden. Wanneer de Messias komt zal hij ook de mensen verzamelen.

  Marcus 13:27  Dan zal Hij de engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel.

  Zacharia 6:12-13 Zeg dan tegen hem – zo spreekt de heer van de machten: “Daar is de man die de telg (Yehushua) heet; hij schiet omhoog waar hij is en hij bouwt de tempel van de heer. Hij bouwt niet alleen de tempel van de heer, maar hij zal ook met luister bekleed worden en als heerser op zijn troon zetelen. Ook een priester zal op zijn troon zetelen en er zal vrede zijn tussen die twee.”

  De Messias zal ook de tempel van de heer opbouwen (= Zijn lichaam, Zijn bruid halen). Het zal dus geen tempel zijn dat door mensenhanden wordt gebouwd!! Dus ook geen heropgebouwde tempel in Jeruzalem door mensen gebouwd.

  Exodus 35:4-7 Mozes sprak tot heel de gemeenschap van Israël: ‘Zo luidt de opdracht van de heer: Sta van uw bezit een bijdrage af voor de heer. Laat iedereen die daartoe bereid is, zijn bijdrage voor de heer komen brengen: goud, zilver en brons; paarse, karmijnrode en scharlaken wol, linnen en kleden van geitenhaar; gelooide ramsvellen, fijn leer en acaciahout;

  Dit alles was nodig om het tabernakel, de tent te bouwen.

  Leviticus 23:39-40  Op de vijftiende dag van de zevende maand, als de oogst van het land is gehaald, moet u zeven dagen het feest van de heer vieren. De eerste en de achtste dag zijn rustdagen (sabbat). Haal op de eerste dag citrusvruchten, palmtakken, twijgen van loofbomen en wilgentakken bijeen en wees vol vreugde voor de heer uw God, zeven dagen lang.

  2 Petrus 3:13  Maar volgens zijn belofte verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen.


  Na de dag van verzoening, die de 10de dag is, 5 dagen later, heeft men het feest van tabernakels. De dag van verzoening was een dag van genade zodat ze ieder jaar opnieuw een nieuwe start kenden. Dit is wat God later zal voor zorgen nl. dat de zonde niet meer zal bestaan, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

  Wat betekent verzoening? In het Hebreeuws wordt bedekken bedoeld met verzoenen. Vb. je kredietkaart, de kaart betaalt je schulden niet. Ze ‘dekt’ je tot je de schuld betaalt. Voordat de Messias kwam werden je schulden bedekt, maar ze nam ze niet weg.

  Johannes 1:29  De volgende dag zag hij Jezus, terwijl die naar hem toe kwam. ‘Daar is het lam van God,’ zei hij, ‘degene die de zonde van de wereld wegneemt.

  Psalm 103:12  Als van oost naar west, zo ver heeft Hij onze misdaden van zich af geworpen.

  Waarom staat er niet van noord naar zuid? Omdat je na zuid terug naar noord gaat, maar van oost naar west blijf je op de aardbol steeds west gaan. Je zonden worden dus volledig van ons afworpen.


  17-10-2012, 19:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dan zal wereldwijd de introductie komen van een vaccin dat jullie zal doden indien jullie het aanvaarden. 13/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën die te Fatima gedaan werden beginnen zich nu in de wereld te manifesteren.

  De ene-wereldregeringen, ontworpen in die naties die onvermoeibaar samenwerken, hebben hun werk bijna voltooid en het zal weldra aan de wereld voorgesteld worden.  

  In haar kielzog zal de nieuwe ene-wereldreligie zitten, een gruwel in Mijn Vaders Ogen.

  Mijn kerk werd besmet door vijanden binnenin die wolven zijn in schaapskleren. Zij misleiden allen met wie zij in contact komen.

  DAN ZAL WERELDWIJD DE INTRODUCTIE KOMEN VAN EEN VACCIN DAT JULLIE ZAL DODEN INDIEN JULLIE HET AANVAARDEN.

  Dit is een tijd waarin alleen het gebed, veel gebed, de impact kan verzachten van deze verschrikkelijke kwaadaardigheid die ontworpen is door een elitegroep van mensen in machtsposities.

  ZIJ ZIJN WERKZAAM IN ELK ONDERDEEL VAN JULLIE REGERINGEN EN ZIJ DIE ELKE DAG ZIJ AAN ZIJ MET HEN SAMENWERKEN WETEN WAT ZIJ DOEN.

  Ze zijn zo geslepen dat zij elke slechte daad zullen voorstellen als een grootse zaak, een grote dienst aan de mensheid. Zij zullen al doen wat mogelijk is om alles wat met God te maken heeft te ontwijden.

  ZIJ ZULLEN HET HEIDENDOM VERSPREIDEN EN PROMOTEN. GODS KINDEREN DIE HUN WETTEN EN HUN ONDERRICHTINGEN AANNEMEN ZULLEN BESMET WORDEN DOOR HUN BOOSAARDIGE WEGEN.

  Jullie moeten bidden om bescherming, maar bovenal moeten jullie bidden voor deze zielen. Want Mijn Vader heeft de intentie hen te straffen. Hij zal ieder van hen afzonderlijk selecteren en hen vernietigen. Zonder jullie gebeden zullen zij verloren zijn en in de vuurpoel geworpen worden.

  Jullie Jezus

  17-10-2012, 15:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In het Nieuwe Paradijs van 12 naties zullen er verschillende niveaus zijn. 12/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, MIJN LIEFDE IS ZO MACHTIG DAT ZIJ NU GEVOELD WORDT DOOR HEN DIE GOD NIET KENNEN.

  Ondanks het kwaad dat in de wereld aanwezig is, worden mensen in hun hart een liefde gewaar voor anderen, die niet strookt met de ontaarding welke in de zielen aanwezig is, en die hen zal verrassen.

  DIE LIEFDE ZAL ZO ONVERWACHT DOOR HUN ZIELEN STROMEN, DAT VELEN TOT TRANEN TOE BEWOGEN ZULLEN ZIJN. Deze tranen van liefde, zo zuiver in hun harten, zal hen in tweeën scheuren. Zij zullen niet weten waarom ZIJ ZICH ZO VOELEN TEGENOVER HUN BROEDERS EN ZUSTERS. ZIJ ZULLEN OOK DIE ECHTE EN UNIEKE LIEFDE VOELEN VOOR HUN SCHEPPER, GOD DE VADER. Toch zullen zij niet toegeven  dat Hij bestaat. In plaats daarvan zullen velen ronddolen en zichzelf vragen stellen:

  wat is die ongelooflijke, maar machtige liefde die ik in mijn hart voel? Hoe kan dat wanneer er geen God is? Hoe kan ik deze liefde voelen, indien ik slechts een product van evolutie ben; een product samengesteld uit deeltjes van de aarde?

  De Waarheid, Mijn kinderen, is de volgende. JULLIE ZIJN GEEN DEELTJE VAN DE AARDE, EEN OVERBLIJFSEL VAN DE TIJD. JULLIE ZIJN EEN LEVEND WEZEN, EEN LEVENDE ZIEL, DIE HET VERMOGEN HEEFT EEUWIG, ZONDER EINDE TE LEVEN.

  JULLIE LIJDEN OMWILLE VAN DE ZONDEN VAN ADAM EN EVA, JULLIE STAMOUDERS. Jullie mogen lachen, spotten of gekscheren met wat jullie menen dat een verzonnen verhaal is, maar de Waarheid is dat jullie een ONVOLMAAKT LEVEN leiden. Dit leven van lijden is te wijten aan de zonden van jullie stamouders. Besmet door hun zonde worden jullie blind gemaakt voor de Waarheid van God door dezelfde slang die hen bedrogen heeft.

  Jullie geloven dat jullie leven in een werkelijke wereld, een wereld van materie, die een begrensde levensduur heeft. Jullie leven op aarde is kort. Jullie lichamen verouderen. Jullie gezondheid neemt af. Met de tijd sterven jullie lichamen. VERWAARLOOS JULLIE GEEST, JULLIE ZIEL, EN JULLIE ZIJN NIETS.

  ERKEN DAT JULLIE EEN KIND VAN GOD ZIJN, en jullie leven op aarde zal zinvoller zijn, wanneer jullie leven volgens Gods wetten. Jullie leven zal voortduren en jullie zullen een groot Geschenk ontvangen: EEUWIG LEVEN.

  Mochten jullie maar een glimp van dat leven kunnen zien, al was het maar voor een uur, dan zouden jullie Mijn Vader nooit beledigen. Jullie moeten beseffen dat jullie volgende Geschenken zullen ontvangen:

  jullie zullen leven met HEEL JULLIE FAMILIE, met hen die gestorven zijn in staat van genade en met hen die Mijn overgebleven leger op aarde zullen vormen. 

  JULLIE LICHAMEN ZULLEN GEZUIVERD EN HERSCHAPEN WORDEN in een staat van volmaaktheid, gebaseerd op de leeftijd waarop jullie de Liefde van God hebben aanvaard.

  Jullie zullen IN LIEFDE EN VREDE LEVEN met jullie geliefden en buren. Het zal jullie aan niets ontbreken.

  In het Nieuwe Paradijs bestaande uit 12 NATIES zullen er verschillende niveaus zijn.

  Op het onderste niveau zullen er steden en dorpen zijn, waar allen werken in een bron van vrede, liefde, geluk en tevredenheid. Niemand zal het aan iets ontbreken. Ik zal hun Koning, hun Meester zijn en Ik zal onder hen regeren in een Mystieke Vereniging.

  Dan zijn er de hogere niveaus. Die zullen alle naties samenhouden in eenheid met Mijn Leer, en alle mensen zullen in volkomen harmonie met elkaar in contact komen en ook met de dieren van de aarde, zowel de grote als de kleine.

  Allen zullen overleven door te eten van de Boom des Levens. Niemand zal gebrek aan voedsel lijden.

  Vervolgens zijn er de regeringen van de naties. Zij zullen ervoor zorgen dat alles gebeurt in overeenstemming met Mijn Leer. MIJN REGERINGEN ZULLEN BESTUURD WORDEN DOOR MIJN HEILIGEN EN APOSTELEN.

  Dat alles zal voortduren tot het allerlaatste einde, wanneer de tweede verrijzenis van de doden zal plaatsvinden voor de definitieve confrontatie.

  Satan zal voor een korte periode weer losgelaten worden samen met zijn demonen. Dan zal alle kwaad vernietigd worden. Mijn Barmhartigheid zal tot slot aan de wereld aangeboden worden in de samengevoegde Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde.

  Dan zal alles geopenbaard worden, wanneer het mysterie van God voor allen zichtbaar wordt  in zijn volle en uiteindelijke Heerlijkheid.

  Jullie Jezus.

  17-10-2012, 15:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze nieuwe goddeloze wetten te aanvaarden. 11/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, de moeilijkheden waarmee Mijn leerlingen in deze tijd te maken hebben zijn tweevoudig.

  TEN EERSTE MOETEN ZIJ DE LEUGENS AANZIEN DIE VOOR HUN OGEN GEINTRODUCEERD WORDEN vanwege seculiere regeringen die hun worden opgedrongen.

  Deze leugens in de vorm van nieuwe voorgestelde wetten, nieuwe ideeën en nieuwe regels, bereiken slechts een ding: ze verbreken Gods wetten. Dat zijn de wetten van verdraagzaamheid, die toestaan dat zondige handelingen openlijk kunnen vastgelegd worden in jullie constituties en kerken.

  DE TWEEDE KWELLING ZAL VOORTKOMEN VAN DE DRUK DIE JULLIE ZULLEN ONVERVINDEN WANNEER JULLIE DE WAARHEID, HET WOORD VAN GOD DURVEN UITSPREKEN. Durf de waarheid te spreken, Mijn dochter, en jullie zullen hevig worden uitgedaagd. Vervolgens zullen jullie beschuldigd worden onchristelijk te zijn door gebrek aan verdraagzaamheid.

  Zien jullie hoe Satan werkt? Hij bedriegt de zwakke zielen door hen in leugens te laten geloven en zonde te aanvaarden, waarbij hij de zonde zo voorstelt alsof ze helemaal niet bestaat.

  Deze mensen, die zij aan zij staan doorheen alle naties, verhevigen de druk om de christelijke Kerken te vernietigen en zonden aanvaardbaar te maken. Zij trachten Mijn volgelingen tot zwijgen te brengen evenals hun bevoegdheid om openlijk de waarheid van Mijn heilig woord te verkondigen.

  Jullie zullen lijden door deze gruwel. Indien dat zo is weet dan dat Ik Mijzelf innig met jullie harten verenig.

  Alstublieft wees sterk, om Mijnentwil. Jullie moeten bidden voor deze arme misleide zielen, want zij zijn pionnen in een boosaardig spel dat beraamd werd door hen die Satan vereren.

  Laat jullie niet bedriegen, want net wanneer jullie denken dat hun boosaardigheid, onder het mom van verdraagzaamheid en liefde voor de rechten van anderen de mensheid overwonnen heeft, zal de strijd verhevigen.

  De hand van Mijn Vader zal met zo’n kracht neerkomen dat de daders zullen weggevaagd worden. Jullie moeten nooit wanhopen en denken dat deze groep Mijn leerlingen zal onderwerpen. Daartoe zullen zij nooit in staat zijn, al mag het er bij momenten zo op lijken.

  Word wakker, Mijn gewijde dienaren. Jullie moeten niet toelaten dat jullie worden bedreigd en meegezogen in dit listig plan, ontworpen om het woord van God te ontheiligen.

  Jullie moeten de Leer van Mij, jullie Redder, hoog houden en Mij nooit verloochen. Al zullen jullie daar wel toe bekoord worden. Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze goddeloze nieuwe wetten te aanvaarden.

  Als dat het geval is zal Ik jullie opwachten, want als jullie Mij roepen zal Ik jullie tegenhouden. Met Mijn goddelijke tussenkomst zal Ik jullie ondersteunen.

  Alstublieft, bid deze Litanie (3)

  Ga, Mijn leger, met kalmte en vrede, in de wetenschap dat Ik dicht bij jullie harten ben in deze beangstigende tijden. Wanneer jullie eenzaam zijn, jullie verloren voelen of verlaten, weet dan dat dit de momenten zijn waarop Ik het dichtst bij jullie ben. Dan is het dat jullie zwakheid zal veranderen in grote sterkte, net zoals jullie vijanden, sterk lijkend, tot niets zullen terugvallen.

  Jullie Jezus

   

   

  17-10-2012, 15:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het heidendom zal in al Gods Kerken opgedrongen worden. 10/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, zeg de mensen van de wereld op te staan uit hun slaap. Zo niet zullen zij er niet in slagen de kwaadaardige plannen te herkennen die tot ontwikkeling komen en die Ik enige tijd geleden voorzegd heb. 

  IK SPREEK OVER DE WERELDOVERHEERSING DIE GEORGANISEERD WORDT OM  HET CHRISTENDOM TE VERNIETIGEN.

  Mijn Kerk wordt gedecimeerd, steen na steen. Doelbewust wordt op Mijn gewijde dienaren onverdraaglijke druk uitgeoefend.

  MIJN KERK WORDT OOK ONTWIJD DOOR DIEGENEN DIE HET BEEST AANBIDDEN.

  Deze valse bedriegers zijn geen christenen. Zij praktiseren het occulte en infiltreren binnen alle organisaties, met inbegrip van verschillende kerken en verschillende religies. In het bijzonder hebben zij de katholieke Kerk in het vizier.

  Dat is de Kerk die zij het meest haten. Hun leugens hebben meegebracht dat katholieken zich schamen om op te staan en hun Kerk te verdedigen.

  Hun leugens hebben het voor alle christelijke Kerken zeer moeilijk gemaakt om de heilige sacramenten zoals door God ingesteld, te verdedigen.

  Het heidendom zal in al Gods Kerken opgedrongen worden en wee de man die opstaat om de waarheid van God te verdedigen.

  DE TIJD VOOR DE SCHEIDING VAN DE MENSHEID IS GEKOMEN. IK ZAL KOMEN EN DE MENSEN OP AARDE SCHEIDEN.

  Zij die trouw zijn aan Mijn Leer zullen in Mijn boezem opgenomen worden. Zij die God trotseren en godslasterlijk spreken tegen de waarheid, zullen alleen achterblijven.

  De strijd is reeds begonnen. De bewijzen liggen voor.

  Nog is er tijd om te kiezen tussen de leugens van deze satanische groep, die zich als lammeren voordoen, of de waarheid die men jullie voorhoudt als een leugen.

  Jullie moeten elk ogenblik waakzaam zijn. Houd jullie ogen open. Draai je rug wanneer Mijn Naam, Mijn Lichaam, Mijn woord belasterd worden.

  Jullie Jezus.

  17-10-2012, 15:12 Geschreven door Claudia  


  16-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het feesten van God - Mark Biltz deel 6

  De kastijding begint op het Feest van Trompetten, maar ook het vellen van een oordeel gebeurt op hetzelfde feest. Ze gebeuren op Gods Bijbelse kalender. Hier volgen bijbelverzen over het oordeel dat geveld wordt door de Heer.

  Openbaring 20:11-12  Toen zag ik een grote, witte troon, en Hem die daarop zetelde. De aarde en de hemel vluchtten weg van zijn aanschijn en hun plaats werd niet meer gevonden. Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. De boeken werden geopend. Nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. De doden werden geoordeeld naar hun daden, zoals die in de boeken beschreven stonden.

  Het boek des levens wordt geopend, de poorten gaan open, de shofar wordt geblazen, de Heer zit op de grote witte troon.

  Openbaring 4:1-2  Daarna had ik een visioen: ik zag een deur in de hemel die openstond, en de stem, luid als een trompet, die ik al eerder tot mij had horen spreken, riep: ‘Kom hier omhoog, dan zal Ik u tonen wat hierna gebeuren moet!’ Aanstonds raakte ik in geestvervoering. En zie: er stond een troon in de hemel en op de troon zetelde iemand.

  Psalm 24:7-9  ‘Hef uw hoofden omhoog, jullie poorten, aloude poorten, omhoog: de koning van de glorie komt binnen.’ ‘Wie is toch die koning van de glorie?’ ‘De heer, de dappere held, de heer, de held in de strijd.’ ‘Hef uw hoofden omhoog, jullie poorten, aloude poorten, omhoog: de koning van de glorie komt binnen.’

  Psalm 118:19-20  Open de poort die gerechtigheid heet, ik wil naar binnen en de heer danken. ‘Hier is de poort van de heer, hier mag binnen wie rechtvaardig blijkt.’

  Jesaja 26:1-3  Op die dag zal men in Juda dit lied zingen: ‘Wij hebben een sterke stad, haar muren en wallen zijn onze redding. Open de poorten: laat het volk binnen dat rechtvaardig is en de trouw heeft bewaard. Met standvastigheid handhaaft U de vrede, omdat men op U vertrouwt.

  Joel 2:1-2  Blaas de bazuin op de Sion, sla alarm op mijn heilige berg: laat al de bewoners van het land beven. Want de dag van de heer is gekomen; ja, hij is nabij, een dag van donker en van duisternis; een dag van wolken en verduistering breekt al aan: de dageraad strekt zich uit over de bergen. Een talrijk, machtig volk, een volk zoals er nooit een geweest is en er later nooit meer een zal zijn, tot in de verste generaties;

  Joel 2:11-13  De heer, aan de spits van zijn leger, verheft zijn stem; ja, zijn leger is zeer talrijk, en Hij die zijn woord nakomt is machtig. De dag van de heer is groot en zeer te duchten: wie zal hem doorstaan? Maar ook nu nog – godsspraak van de heer: ‘Keer u om naar Mij met heel uw hart, vastend, wenend en rouwend.’ Scheur uw hart en niet uw kleren,
  keer u om tot de heer uw God, want Hij is genadig en barmhartig, toegevend en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil.

  Wat verlangt de Heer? Berouw en bekering, vasten, Hem te zoeken voor de Dag van de Heer.

  Sefanja 1:14-16  De grote dag van de heer is nabij, hij is nabij en nadert snel, de klank van de dag van de heer. De held heft zijn bittere strijdkreet aan. Een dag van toorn is die dag, een dag van nood en tegenslag, een dag van vernieling en vernietiging, een dag van donker en van duisternis, een dag van wolken en van dichte mist, een dag van bazuinen en krijgsgehuil tegen de versterkte steden en de hoge hoektorens.

  De dag is verborgen of Yom HaKeseh.

  Sefanja 2:1-4   Kom tot uzelf en kom samen, losgeslagen volk, voordat u wordt weggeworpen als kaf dat op één dag verstuift, voordat de gloeiende toorn van de heer op u neerkomt, voordat de dag van de toorn van de heer op u neerkomt. Zoek de heer, u, dienaars van het land, die zijn geboden naleven. Zoek de gerechtigheid, zoek de bescheidenheid.
  Dan vindt u misschien een schuilplaats op de dag van de toorn van de heer. Ja, Gaza wordt een verlaten oord, Askelon een woestenij. Asdod wordt bij daglicht ontruimd, Ekron wordt uitgeroeid.

  Psalm 27:5  Op de dag van de grote gevaren zal Hij mij bergen onder zijn dak, mij diep in zijn tent verbergen en veilig op de rots laten staan.

  Jesaja 26:20-21 Kom, mijn volk, ga uw binnenkamers in en sluit de deuren. Houd u nog even schuil tot de toorn voorbij is. Want de heer verlaat zijn woning om de misdaden van de bewoners van de aarde te straffen. De aarde brengt al het vergoten bloed tevoorschijn en houdt hen die werden vermoord niet langer verborgen.

  De Bruiloft van de Heer gebeurt ook op het Feest van Trompetten.   

  Joel 2:15-16  Blaas de bazuin op de Sion, kondig een heilige vastentijd af, roep een plechtige samenkomst bijeen. Verzamel het volk, beleg een heilige bijeenkomst, breng de oudsten samen en verzamel ook de kinderen en zuigelingen; laat de bruidegom zijn kamer verlaten en de bruid haar bruidsvertrek.

  Jeremia 23:5-6  Geloof Mij, de tijd komt dat Ik een wettige telg van David laat opstaan – godsspraak van de heer. Hij zal met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. Dan wordt Juda bevrijd, en leeft Israël veilig. Dit is de naam die men het geeft: “heer, onze gerechtigheid.”

  De naam van de Heer is HEER, ONZE GERECHTIGHEID.

  Jeremia 33:15-16  In die dagen, in die tijd schenk Ik David een wettelijke afstammeling die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten “De heer, onze gerechtigheid”.’

  De bruid neemt de naam aan van de man, zodus zij wordt genoemd : HEER, ONZE GERECHTIGHEID.


  Het bruiloftsritueel :

  Genesis 24:53, 58  Daarna haalde de dienaar zilveren en gouden sieraden en gewaden tevoorschijn en gaf ze aan Rebekka; ook aan haar broer en haar moeder overhandigde hij kostbare geschenken. Zij riepen dus Rebekka en vroegen haar: ‘Wil je met deze man meegaan?’ Zij antwoordde: ‘Ik ga mee.’

  1 Petrus 1:8  Hem hebt u lief zonder Hem ooit gezien te hebben. U gelooft in Hem, hoewel u Hem ook nu niet ziet, en u zult vervuld zijn van een onuitsprekelijke en hemelse vreugde,

  Matteus 1:18-19  De herkomst van Jezus Christus was deze. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef, en voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest. Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden.

  1 Korintiers 6:20  U bent gekocht en de prijs is betaald. Eer God dus met uw lichaam.

  Jeremia 2:2  ‘Ga, roep het Jeruzalem in de oren: Zo spreekt de heer: Ik denk terug aan de welwillendheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidstijd; hoe u Mij bent gevolgd in de woestijn, het land waar niets gezaaid wordt.

  Hosea 2:21-22  Ik neem u als mijn bruid, voor altijd, als mijn bruid, in recht en gerechtigheid, in goedheid en mededogen, als mijn bruid, in trouw: dan zult u de heer leren kennen.

  1 Johannes 5:14-15  Ons vertrouwen in God geeft ons de zekerheid dat Hij naar ons luistert, als wij Hem iets vragen overeenkomstig zijn wil. En als wij weten dat Hij naar al ons vragen luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat we krijgen wat we Hem in onze gebeden hebben gevraagd.

  Romeinen 10:8-10  Nee, zegt de Schrift, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart, het woord namelijk van het geloof, dat wij verkondigen. Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond brengt de redding.

  We moeten onze toestemming geven, ons fiat.

  Exodus 24:3  Mozes kwam terug en stelde het volk in kennis van alle woorden en bepalingen van de heer. Eenstemmig betuigde het volk: ‘Alle woorden die de heer tot ons gesproken heeft, zullen wij onderhouden.’

  Efeziers 4:7-8  Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus’ gave. Daarom staat er: Door naar den hoge op te stijgen heeft Hij gevangenen meegevoerd en gaven uitgedeeld aan de mensen.

  1 Korintiers 12:1 Ook omtrent de geestelijke gaven, broeders en zusters, mag ik u niet in onwetendheid laten.

  Ezechiel 16:8-9  Toen Ik weer voorbijkwam, zag Ik dat voor u de tijd van de liefde was gekomen. Ik spreidde de slip van mijn mantel over u uit en bedekte uw naaktheid. Ik zwoer u trouw en ging een verbond met u aan; zo werd u de mijne – godsspraak van de Heer god. Ik waste u met water, reinigde u van het bloed en zalfde u met olie.

  Johannes 14:1-4  Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij! In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou* Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken? Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken, maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op, zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn. En waar Ik heen ga – de weg daarheen is jullie bekend.’

  Marcus 13:32  Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand, de engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader.

  Jesaja 62:5-7  Zoals een jongeman een meisje huwt, zo zal Hij, die u opbouwt, u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God blij zijn met u. Jeruzalem, op uw muren heb ik wachtposten uitgezet; heel de dag en heel de nacht, nooit mogen zij zwijgen. U die de heer alles in herinnering brengt, er is geen rust voor u. Gun ook Hem geen rust totdat Hij Jeruzalem herstelt en tot de roem van het land maakt.

  Lukas 14:16-18  Hij zei tegen hem: ‘Iemand gaf eens een groot feestmaal, waarvoor hij veel mensen had uitgenodigd. Tegen de tijd dat de maaltijd kon beginnen, stuurde hij zijn slaaf eropuit om tegen de genodigden te zeggen: “Kom, alles staat nu klaar.” Maar opeens begonnen ze zich allemaal te verontschuldigen. De een zei tegen hem: “Ik heb een akker gekocht en die moet ik dringend gaan bekijken; ik verzoek u mij te verontschuldigen.”

  Openbaring 19:7-9  Laat ons verheugd zijn en juichen en Hem eer bewijzen: de tijd is gekomen voor de bruiloft van het lam, zijn bruid heeft zich al klaargemaakt.’ Haar is het vergund zich te kleden in linnen, wit en smetteloos, want het linnen symboliseert de goede daden van de heiligen. En de engel zei tegen mij: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn zij die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het lam’. Hij voegde eraan toe: ‘Dit zijn de eigen woorden van God.’

  Openbaring 19:14-18   Op witte paarden volgde het hemelse leger Hem, gekleed in smetteloos wit linnen. Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de volken zal neerslaan. Hij zal ze weiden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de grimmige toorn van God, de Albeheerser. Op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren. Daarna zag ik een engel die op de zon stond. Met luide stem riep hij tot alle vogels die hoog in de lucht rondvlogen: ‘Kom, verzamel u aan de grote maaltijd van God, om het vlees te eten van koningen en legeraanvoerders, het vlees van helden, het vlees van paarden en ruiters, het vlees van allen, vrij en slaaf, klein en groot.’

  Matteus 22:1-5,8-11  Opnieuw sprak Jezus tot hen in gelijkenissen: ‘Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn slaven om de gasten te roepen die voor de bruiloft genodigd waren, maar ze wilden niet komen. Hij stuurde weer andere slaven met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: Kijk, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en het mestvee zijn geslacht, en alles staat gereed. Kom naar de bruiloft.” Maar ze trokken zich er niets van aan en gingen hun eigen weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel.

  Toen zei hij tegen zijn slaven: “Het bruiloftsmaal is klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen, en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit voor de bruiloft.” Die slaven gingen naar de wegen en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen, slechten en goeden; en de bruiloftszaal liep vol met gasten. Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag, merkte hij iemand op die geen bruiloftskleding aan had.

  Er is ook nog de kroning van de Heer.

  Hieronder volgen bijbelverzen over hoe de kroning van de Heer zal verlopen en hoe het ging bij de Joodse koningen.

  Psalm 98:6-9  Onder het schallen van ramshoorn en trompet: juich voor het aanschijn van de heer, onze koning. Laat de zee bulderen met alles wat erin is, de aarde dreunen met al haar bewoners. Laat onder handgeklap van rivieren de bergen samen met hen juichen voor het aanschijn van Hem, van de heer die komt, die komt om over de aarde te heersen. Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, de volken besturen naar rede en recht.

  Psalm 2:6-7  ‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op mijn heilige berg, op de Sion.’ Ik verkondig het besluit van de heer; Hij zei tegen mij: ‘Jij bent mijn zoon, vandaag heb Ik je verwekt.

  Genesis 49:10  Van Juda zal de scepter niet wijken, de staf zal niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt die hem leiden mag; hem zijn de volken gehoorzaam.

  Hebreeen 1:8  maar over de zoon: Uw troon, o God, staat voor altijd en eeuwig, en: De scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. Gerechtigheid hebt U liefgehad en onrecht gehaat; daarom, o God, heeft uw God U gezalfd met de olie van de vreugde, als geen van uw gelijken.

  2 samuel 5:3  Alle oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron, en koning David sloot met hen in Hebron een verbond ten overstaan van de heer, en zij zalfden David tot koning over Israël.

  1 Koningen 1:39-40,45-46  De priester Sadok liet de hoorn met olie uit de tent* halen en zalfde Salomo. Toen blies men de bazuin en heel het volk riep: ‘Leve koning Salomo!’ Daarna ging heel het volk achter hem aan. Ze speelden op fluiten en gaven uitbundig uiting aan hun vreugde, zodat de grond dreunde van het rumoer. En de priester Sadok en de profeet Natan hebben hem tot koning gezalfd bij de Gichon. Juichend zijn ze vanuit daar naar de stad getrokken en die is nu in rep en roer; dat is het lawaai dat u hoort. Bovendien heeft Salomo plaatsgenomen op de koninklijke troon.

  Openbaring 4:1-4,9-11  Daarna had ik een visioen: ik zag een deur in de hemel die openstond, en de stem, luid als een trompet, die ik al eerder tot mij had horen spreken, riep: ‘Kom hier omhoog, dan zal Ik u tonen wat hierna gebeuren moet!’ Aanstonds raakte ik in geestvervoering. En zie: er stond een troon in de hemel en op de troon zetelde iemand. Degene die erop zetelde, zag eruit als jaspissteen en carneool. En rondom de troon was een regenboog, die eruit zag als smaragd. Vierentwintig tronen omringden de troon en op die tronen zetelden vierentwintig oudsten*, in witte kleren en met gouden kronen op het hoofd. Telkens als de dieren heerlijkheid, eer en dank brengen aan Hem die op de troon zetelt en die leeft tot in alle eeuwigheid, vallen de vierentwintig oudsten neer voor Hem die op de troon zetelt, om Hem te aanbidden die leeft tot in alle eeuwigheid. Zij werpen hun kronen neer voor de troon, terwijl ze uitroepen: ‘Waardig bent U, onze Heer en onze God, de heerlijkheid en de eer en de macht te ontvangen; want U hebt het heelal geschapen: door uw wil ontstond het en werd het geschapen.’

  1 Koningen 1:34  Daar moeten de priester Sadok en de profeet Natan hem zalven tot koning van Israël. U blaast de bazuin en roept: “Leve koning Salomo!”

  2 Koningen 11:12  Jojada leidde de zoon van de koning naar buiten, zette hem de diadeem op, overhandigde hem de oorkonde, kroonde hem tot koning en zalfde hem. De soldaten klapten in de handen en riepen: ‘Leve de koning!’

  Psalm 50:4-6  De hemel daarboven en ook de aarde roept Hij op voor een oordeel over zijn volk: ‘Breng mijn getrouwen bijeen die zich met Mij verbonden voor het altaar.’ En de hemel verkondigt: ‘Rechtvaardig is Hij, God zelf is de rechter.’

  Psalm 47:1-9  Klap in de handen, alle volken, juich voor God, laat je stem horen, want de heer, de Hoogste, is ontzagwekkend, machtige koning van heel de aarde. Volken wierp Hij voor ons neer, naties legde Hij aan onze voeten. Hij heeft ons land voor ons uitgezocht, het heerlijke land van Jakob, zijn vriend. God trekt op, de strijdkreet klinkt, de Heer verschijnt, de ramshoorn schalt. Zing en speel voor onze God, zing en speel voor onze koning, want God is koning van heel de aarde; zing en speel een passend lied voor Hem, want God is koning over de volken, onze God op zijn heilige troon. De vorsten van de volken sluiten zich aan bij het volk van Abrahams God: aan God behoren de schilden van de aarde, zo hoog is Hij verheven.

  Psalm 102:13,16-18  Maar U, heer, zit voor eeuwig op de troon, uw naam blijft staan van generatie op generatie. De wind waait en weg is de bloem en niemand weet waar ze heeft gestaan. Maar van oudsher is de liefde van de heer, zij duurt eeuwig voor degenen die Hem vrezen; zelfs hun kleinkinderen ervaren nog zijn rechtvaardigheid. Dit geldt voor wie zijn verbond bewaren en zijn geboden metterdaad onderhouden.


  Openbaring 19:11-16  Toen zag ik de hemel open, en daar was een wit paard; zijn berijder heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog op rechtvaardige wijze. Zijn ogen vlammen als vuur; op zijn hoofd draagt Hij vele diademen met daarin een naam gegrift die niemand kent behalve Hij. Hij is gehuld in een mantel, gedoopt in bloed. Zijn naam luidt: Het Woord van God. Op witte paarden volgde het hemelse leger Hem, gekleed in smetteloos wit linnen. Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de volken zal neerslaan. Hij zal ze weiden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de grimmige toorn van God, de Albeheerser. Op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren.

  JOODS HUWELIJK

  Vele rituelen en tradities verbonden aan het huwelijk vinden hun oorsprong in het jodendom. De joodse huwelijksrituelen verschillen evenwel sterk van regio tot regio en van gemeenschap tot gemeenschap.

  De keuze van een partner

  Binnen de joodse gemeenschap behoort het huwelijk tot één van de voorschriften. Bij orthodoxe joden is het meestal de gewoonte dat een jongen, of zijn familie, op zoek gaat naar een geschikt meisje. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Er wordt bijvoorbeeld vaak beroep gedaan op vrienden, kennissen of andere tussenpersonen die ongehuwde meisjes of hun families kennen. Wanneer een meisje geschikt bevonden wordt, kunnen via zo’n tussenpersoon twee families met elkaar in contact worden gebracht. De ouders of andere familieleden proberen er sowieso altijd voor te zorgen dat de jongen en het meisje goed bij elkaar passen. Ze kijken ook of er een zekere aantrekkingskracht is tussen de jongen en het meisje, want dat is nodig als ze in het huwelijksbootje willen stappen. Bovenal wordt er nagegaan of zowel het meisje als de jongen afkomstig zijn uit een eerbaar gezin, of ze een goede opvoeding hebben genoten en of ze over een goede reputatie en deugdelijkheid beschikken. Steeds vaker echter gaan jongeren, zowel jongens als meisjes, zelf op zoek naar de ideale partner.

  De verloving

  Vooraleer officieel bekend wordt gemaakt dat het paar in de toekomst zal trouwen, gaat de familie van de jongen bij die van het meisje op bezoek. Dit is de gelegenheid bij uitstek voor beide families om hun toekomstige schoonzoon of schoondochter beter te leren kennen. De jongen wordt in sommige gevallen tijdens deze ontmoeting getest (op zijn kennis van de Thora) door zijn toekomstige schoonvader. Het meisje wordt op haar beurt beoordeeld op haar handigheid en kuisheid door de vrouwelijke familieleden van de jongen. De familie heeft echter niet het laatste woord, het is namelijk zeer belangrijk dat de jongen en het meisje elkaar leuk vinden. Daarom spreken de jongen en het meisje een aantal keer af om na te gaan of het wel klikt tussen hen.

  Een mogelijke verloving wordt in het algemeen confidentieel gehouden. In bepaalde gemeenschappen is het gebruikelijk dat de families een receptie organiseren om het huwelijk van hun kinderen officieel aan te kondigen. Om de verloving te voltrekken, wordt bovendien een bord gebroken. Een bord kan terug worden gelijmd, dus het koppel kan gedurende de verloving eventueel nog terugkomen op de beslissing om te trouwen. Soms wordt er ook een overeenkomst gesloten rond het huwelijk. Dit is een contract waarin de voorwaarden en de datum van het huwelijk worden vastgelegd. Bij de opstelling van dit contract zijn twee getuigen aanwezig en worden er soms ook objecten tussen de families uitgewisseld om de geldigheid ervan te verzekeren. Dikwijls betreft het een sjaal of een doek.

  Het bewerpen van de jongen

  Op de sabbat vóór de huwelijksceremonie wordt er in de synagoge in de thuisstad van de jongen samengekomen. Wanneer de jongen wordt opgeroepen bij de Thora worden door de aanwezige dames pakjes met snoep, rozijnen en amandelen naar de jongen geworpen. Alle aanwezige kinderen proberen dan zoveel mogelijk snoepgoed te verzamelen. Dit wordt het bewerpen van de jongen genoemd.

  De huwelijksceremonie

  Joodse koppels kunnen niet op eender welke dag trouwen. Huwen op feestdagen, in periodes van vasten of op sabbat is niet toegestaan. Ook andere elementen kunnen meespelen bij het kiezen van een huwelijksdag, maar dit is opnieuw afhankelijk van de gemeenschap en de regio waarin men trouwt. De ceremonie wordt telkens begeleid door een rabbijn, maar de plaats en het moment van de plechtigheid kunnen zoals vermeld verschillen. Een plechtigheid kan in een synagoge gehouden worden, maar dit is niet bij iedereen het geval. Wat wél vast staat, is dat ieder joods koppel trouwt onder een baldakijn of een choepa. Bij de orthodoxe joden zal de choepa bij voorkeur in open lucht opgesteld staan. Een choepa bestaat uit vier palen waarop een mooi kleed wordt gedrapeerd. Volgens sommige bronnen staat de choepa symbool voor de aanwezigheid en de bescherming van God. De choepa kan volgens andere bronnen ook als een symbool worden beschouwd voor het huis van het nieuwe echtpaar waar de vier deuren openstaan om iedereen welkom te heten. Sowieso benadrukt de choepa dat de jongen een meisje onder zijn hoede neemt door haar te huwen en haar in zijn huis te verwelkomen. Wanneer het koppel onder de choepa staat en de rabbijn de zeven zegens heeft uitgesproken, is de verbintenis officieel. Naast het bruidspaar, de getuigen en hun families zijn er standaard ook enkele mensen uit hun gemeenschap aanwezig bij de huwelijksceremonie. Verre familieleden en vrienden zijn uiteraard ook altijd meer dan welkom.

  Enkele rituelen op een rijtje

  Tijdens een joodse huwelijksplechtigheid vinden er heel veel rituelen plaats. Het is onmogelijk deze allemaal op te noemen, maar enkele mogen we toch niet over het hoofd zien. Een belangrijk moment voor de orthodoxe joden is het moment waarop de bruidegom de sluier van de bruid oplicht. Dit verwijst naar Jacob die dit niet deed en huwde met Leah, de zus van zijn aanstaande bruid Rachel. Om zeker te zijn niet dezelfde fout te maken en de verkeerde vrouw te huwen, kijkt de bruidegom sindsdien even onder de sluier van de bruid. Bij een ander ritueel loopt de vrouw met haar moeder en schoonmoeder zeven keer in een cirkel rond haar man. Hieraan worden verschillende verklaringen toegeschreven: de zoektocht naar elkaar die wordt afgerond, het nieuwe leven waaraan ze elkaar binden en een verwijzing naar de zeven dagen waarin God de wereld schiep. In andere kringen is het de gewoonte dat de man twee toeren rond de vrouw aflegt, waarna ze een laatste samen doen als symbool van eenheid. Na afloop van de plechtigheid verlaat het koppel het gezelschap en zondert zich af in een klein kamertje om aan te tonen dat ze werkelijk gehuwd zijn. Het is gebruikelijk dat het koppel iets eet terwijl ze zich afzonderen van hun gasten omdat ze vanaf ‘s ochtends tot aan de ceremonie hebben gevast.

  Mazzeltov!

  Een traditie van de bovenste plank is die waarbij de bruidegom een glas breekt. Hij doet dit door met één voet een drinkglas of een ander glazen voorwerp dat in papier of een doek gewikkeld is, op de grond kapot te trappen. Vroeger was glas heel kostbaar. Het verlies van een voorwerp met veel waarde, zoals glas destijds, staat symbool voor de vernietiging van de tweede tempel in Jeruzalem. Gebroken glas kan bovendien niet meer worden hersteld, wat verwijst naar het huwelijk dat niet meer kan worden ontbonden. Bij het breken van het glas roepen de omstanders luidkeels: ‘Mazzeltov!’. Met dit woord feliciteren ze het kersverse paar en wensen ze hen samen veel goed geluk toe.

  Een gouden ring

  Naar goede gewoonte draagt een joodse gehuwde vrouw een eenvoudige huwelijksring. In de minder orthodoxe kringen draagt ook de man een trouwring, hoewel dat niet vaak voorkomt. De eenvoud van de ring, die meestal gemaakt is van goud, maar niet versierd is met edelstenen of inscripties, staat onder andere symbool voor een huwelijk zonder al te veel moeilijkheden. De vrouw krijgt de ring van haar man tijdens de huwelijksceremonie die plaatsheeft onder de choepa en hij schuift de ring op haar rechter wijsvinger. Na de plechtigheid verschuift ze deze ring naar haar linker ringvinger, om aan te duiden dat ze gehuwd is. Bovendien wordt de bruid op haar huwelijksdag mooi uitgedost: haar haren worden getooid en haar gezicht wordt al dan niet gemaquilleerd. Net zoals in vele andere culturen draagt ze een wit trouwkleed. Bij de orthodoxe joden is ook een sluier gebruikelijk. De bruidegom draagt een wit gewaad boven zijn gewone kleren, dit wordt een ‘kittel’ genoemd. De witte kleur verwijst naar de zuiverheid en de vrijheid van zonde. Omdat het bruidspaar vast op hun huwelijksdag, verdwijnen de zonden die zij voordien begaan hebben. Op deze manier kunnen ze samen met een schone lei beginnen aan een nieuw leven. 

  Feest

  Na de huwelijksplechtigheid wordt er natuurlijk gevierd met een groot feest. Er wordt een receptie gehouden, gevolgd door een feestmaaltijd met traditionele gerechten die gepaard gaat met bepaalde gebeden. Er worden ook verschillende toespraken gehouden. Tijdens het feest wordt veel belang gehecht aan de maaltijd, maar er dient opgemerkt te worden dat er weinig alcohol wordt gedronken. De avond wordt uiteindelijk afgesloten met een danspartij waar iedereen al eens graag de beentjes losgooit. In orthodoxe kringen is het de gewoonte dat mannen en vrouwen apart dansen, op enkele dansen na. Bij deze laatste dansen wordt een zakdoek gebruikt om elkaar vast te nemen zodat er geen rechtstreeks contact nodig is. De bruid en bruidegom dansen evenwel zonder zakdoek, net zoals wanneer de bruid en bruidegom met de naaste familie dansen. Er zijn vele verscheidene dansen waarvan de bekendste de kroning van bruid en bruidegom tot koningin en koning is. Hierbij zitten ze allebei op een stoel, die nadien door de genodigden de lucht in wordt geheven en wordt rondgedragen. Achteraf kunnen er nog allerlei acts of dansen voor het royale paar worden opgevoerd. Typisch voor de joden van Oost-Europese origine is de klezmer muziek. Dit is harmonische muziek met vrolijke deuntjes en bijpassende Jiddische teksten. Met andere woorden onmisbaar op een bruiloft!

   

  Joodse maanden

  De joden volgen een maankalender met twaalf maanden van afwisselend 29 en 30 dagen. Dat aantal hangt samen met de omloop van de maan om de aarde die 29,5 dagen duurt. Iedere joodse maand begint en eindigt met de nieuwe maan.

  Twaalf (maan)maanden tellen 354 dagen. Het zonnejaar - dat is gebaseerd op de omloop van de aarde om de zon - heeft circa 365 dagen. Dus is er een tekort van elf dagen van het maanjaar ten opzichte van het zonnejaar. Om te voorkomen dat de joodse feestdagen, die seizoensgebonden zijn, gaan schuiven door het zonnejaar wordt zeven keer in de negentien jaar een maand toegevoegd aan het joodse jaar. Dat gebeurt in het 3e, 6e, 8e, 11e, 14e, 17e en 19e jaar. Op die manier blijft het joodse jaar in pas lopen met de maanstonden én met het zonnejaar. De schrikkelmaand krijgt de naam Adar I en de originele maand Adar wordt Adar II (Adar sjewi) genoemd. Dat betekent onder andere dat Poeriem (Lotenfeest) - dat op 14 Adar valt - dan wordt gevierd in 14 Adar II.

  Het jaar 5768 (2007/2008) is het elfde jaar in de cyclus van negentien jaren en dus een schrikkeljaar. Dat betekent dan dat Pesach (eind april) laat valt net als Rosj Hasjana (begin oktober).

   

  Nisan

  maart/april

  30 dagen

  Ijar

  april/mei

  29 dagen

  Sivan

  mei/juni

  30 dagen

  Tammoez

  juni/juli

  29 dagen

  Av

  juli/augustus

  30 dagen

  Eloel

  augustus/september

  29 dagen

  Tisjri

  september/oktober

  30 dagen

  Chesjwan

  oktober/november

  29/30 dagen*

  Kislev

  november/december

  30/29 dagen*

  Tevet

  december/januari

  29 dagen

  Sjevat

  januari/februari

  30 dagen

  Adar

  februari/maart

  29/30 dagen

  Adar sjeni

  maart (schrikkelmaand)

  29 dagen


  * Wanneer Chesjwan tot 30 dagen wordt verlengd noemt men dat een 'vol' jaar. Wanneer Kislev wordt verkort tot 29 dagen noemt men dat een 'kort' jaar. De joden veranderen de lengte van deze maanden i.v.m. Rosj Hasjana en Jom Kippoer. Deze feestdagen mogen niet op bepaalde dagen vallen (zie hieronder) en dat lost men op deze manier op.

  Berekening van de joodse kalender

  De berekening van de joodse kalender is vrij ingewikkeld, omdat sommige feestdagen niet op de sabbath mogen vallen.

  De maanden hebben afwisselend 30 (Tishri) en 29 (Elul) dagen, een jaar is dus in principe 354 dagen. Van iedere cyclus van 19 jaar zijn er 7 schrikkeljaren, en wel de jaren 3, 6, 8, 11, 14, 17 en 19 van een cyclus. In dat geval krijgt de maand Adar 30 dagen en wordt een 13-e maand Adar II toegevoegd met 29 dagen. Dus hiermee krijgen we een jaar van 354 of 384 dagen. Echter bij de werkelijke berekening zal blijken dat een jaar tussen 353 en 355 dagen heeft, en een schrikkeljaar tussen 383 en 385 dagen. Dit gebeurt als volgt:

  1.    Bereken de Molad (nieuwe maan) van Tishri van het jaar. Dat geschiedt door het aantal maanden voorafgaande aan deze Tishri vanaf het jaar 1 te vermenigvuldigen met 29 dagen, 12 uur en 793 chalakim (1080-ste delen van een uur). Daarbij tellen we op de tijd van de "Tolu" (de eerste nieuwe maan) die voorkwam 2 dagen, 5 uur en 204 chalakim na het begin van de schepping. Hierna zouden we behoren te weten wanneer "Rosh Hashana" (het begin van het jaar) zou moeten vallen. We moeten echter rekening houden met de volgende regels:

  2.    Rosh Hashana mag niet vallen op zondag, woensdag of vrijdag (die laatste twee in verband met feestdagen die een vast aantal dagen na Rosh Hashana vallen).

  3.    Als de Molad na 12 uur 's middags valt (dat is 18 uur volgens de Joodse telling), dan wordt Rosh Hashana uitgesteld tot de volgende acceptabele dag.

  4.    Een gewoon jaar heeft 353 tot 355 dagen en een schrikkeljaar heeft 383 tot 385 dagen.
  Uit het voorgaande kunnen de volgende regels afgeleid worden (ik zal dat niet in detail doen):

  5.    Als de Molad van een gewoon jaar valt op een dinsdag om 9 uur 204 chalakim of later dan wordt Rosh Hashana uitgesteld tot de volgende donderdag. (Omdat de volgende Molad dan op zaterdag valt zou Rosh Hashana dan twee keer uitgesteld worden waardoor het jaar 356 dagen wordt).

  6.    Als de Molad van een jaar na een schrikkeljaar valt op een maandag om 15 uur 589 chalakim of later dan wordt Rosh Hashana uitgesteld tot de volgende dinsdag. (Omdat de voorgaande Molad op of na dinsdagmiddag viel en Rosh Hashana uitgesteld werd tot donderdag, waardoor er een jaar van slechts 382 dagen zou overblijven).

  We kunnen nu de lengte van het jaar berekenen uit de Rosj Hasjana van het huidige jaar en de Rosj Hasjana van het volgend jaar. Als het jaar een dag korter is dan het standaard jaar, dan verliest Kislev een dag; is het jaar een dag langer, dan krijgt Marheshvan deze dag. Wel kunnen veel van de berekeningen verkort worden door het gebruik van tabellen.

  Bijzonderheden

  De joodse kalender kent vier nieuwjaarsdagen die betrekking hebben op verschillende aspecten van het leven. Net zoals in Nederland de opening van het parlementaire jaar of het begin van het schooljaar niet gelijk is aan het gebruikelijke, in oorsprong christelijke kalenderjaar.

  Het religieuze nieuwjaar wordt gevierd in de zevende maand Tisjri (meestal in september). Vanaf die maand begint ook de jaartelling. Dit heeft te maken met het bijzondere getal zeven; net zoals sjabbat de zevende dag van de week is. De eerste maand is echter Nisan (ongeveer overeenkomend met april). In vroeger tijden diende dit nieuwjaar onder meer voor het tellen van regeringsjaren van koningen. Er is nog een nieuwjaar dat valt op de 15e van de maand Sjevat: Toe Bisjevat (Bomenfeest - meestal januari). Dan is het 'nieuwjaar van de bomen', dat het begin van het nieuwe landbouwjaar markeert (in Israël).

  Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar) valt nooit op een woensdag, vrijdag of zondag. Dat heeft te maken met Jom Kippoer dat niet op een vrijdag of zondag kan vallen, omdat dan de overgang naar of na de sjabbat te gecompliceerd wordt. Hosjana Rabba (de zevende dag van Soekot) mag niet op een sjabbat vallen. Om dat voor elkaar te krijgen wordt de maand Tisjri soms verkort tot 29 dagen en de maand Kislev soms verlengd naar 30 dagen.

  Rosj Hasjana wordt overal, d.w.z. in en buiten Israël, twee dagen gevierd. Pesach en Soekot duren zeven dagen. In Israël en in liberaal-Joodse kring in de diaspora worden de eerste en de zevende dag Pesach, Sjavoeot, de eerste dag Soekot, Sjemini Atseret en Simchat Tora als jom tov (volledige feestdag met werkonthouding) in acht genomen.

  In orthodoxe kring buiten Israël duren deze jom tov-dagen een dag langer. In die kring wordt Sjemini Atseret twee dagen gevierd, waarbij de tweede dag de bijnaam heeft gekregen van Simchat Tora. In Israël en in liberaal-Joodse kring buiten Israël wordt de ene dag Sjemini Atseret ook wel Simchat Tora genoemd en wordt op die dag de cyclus vanTora-voorlezingen afgesloten met de bijbehorende feestelijkheden.

  De joodse kalender

  De eerste joodse kalender ontstond omstreeks 1500 voor de internationale jaartelling, nadat Mozes het joodse volk uit Egypte had geleid. De joodse week kende zeven dagen, overeenkomstig het scheppingsverhaal uit de Thora.

  De eerste joodse kalender is op de oude Babylonische kalender gebaseerd. Dat was een echte maankalender inclusief schrikkelmaanden. De namen van de maanden van de oude Babylonische kalender waren: Nisanu, Ayaru, Simanu, Du'uzu, Abu, Ululu, Tashritu, Arakhsama, Kislimu, Tebetu, Shabatu en Adaru. Indien daar behoefte aan was dan werd een extra maand toegevoegd, en wel hetzij Adaru II hetzij Ululu II. Verder is er weinig bekend over de oude Babylonische kalender.

  De huidige joodse kalender is waarschijnlijk door patriarch Hillel II in het jaar 358 n. Chr. - het joodse jaar 4119 - geïntroduceerd. De namen van de oude Babylonische kalender werden veranderd in Tisjri, Chesjwan, Kislev, Tevet, Sjevat, Adar, Nisan, Ijar, Sivan, Tammoez, Av en Eloel. Naar behoefte werd er een maand Adar II toegevoegd (dus na de laatste maand, maar halverwege het jaar).

  De joodse jaartelling begint bij de schepping, die volgens de joden in 3761 v. Chr. plaatsvond. De joodse dag begint met zonsondergang. Daarom beginnen sjabbat en alle feestdagen met het verdwijnen van het daglicht en eindigen zij bij het verschijnen van drie sterren aan de hemel.

  Feestdagen

  Rosj Hasjana – Joods nieuwjaar, Yom Teruah of Bazuinfeest, …     

  Yom Kipur – is de heiligste dag van het joodse jaar en daarmee de belangrijkste joodse feestdag. Op deze dag belist God over het lot van de mensen in het komende jaar. Men belijdt zijn eigen en gemeenschappelijke zonden. Op Jom Kipoer is het verboden om te eten en te drinken, zich te wassen en seksuele omgang te hebben. Ook mag de orthodoxe jood geen leren schoenen dragen. Zo laat hij zien dat hij de heiligheid van de aarde respecteert.
  De viering van Jom Kipoer is plechtig maar niet sober, want het nieuwe jaar geeft kansen om alles beter te doen. Er wordt gedurende meer dan een etmaal gevast, zowel wat eten als wat drinken betreft.

  Sukkot (Loofhuttenfeest) – is een joods feest dat 7 dagen duurt en waarbij herdacht wordt dat de joden 40 jaar lang in hutten in de woestijn rondzwierven.

  Sjemini Atseret (Slotfeest) – dit feest sluit het loofhuttenfeest af. Men bidt om regen in de hoop op een vruchtbaar jaar. Letterlijk betekent het de achtste dag van het samenkomen.

  Pesach – Joods Paasfeest of Feest van de ongedesemde broden. Het feest vindt zijn oorspong in de geschiedenis van het volk Israel, waarbij de uittocht van het joodse volk uit Egypte wordt herdacht.

  Sjavoeot of Wekenfeest – wordt 50 dagen ofwel 7 weken na Pesach gevierd. Sjavoeot is de Hebreeuwse naam voor Wekenfeest. Pecies 7 weken na Pesach – de uittocht uit Egypte – verzamelden de joden zich aan de voet van de berg Sinai, waar God hen de Tien Geboden gaf. In de joodse opvatting zijn de Tien geboden symbolisch voor de gehele Tora, vandaar dat het feest ook Matan Tora, de gift van de Tora, genoemd wordt. Tijdens Sjavoeot staat leren centraal. De traditie vertelt dat de Joden zich hadden verslapen op de ochtend dat zij de Wetten en Geboden ontvingen. Om dit te compenseren waken zij tegenwoordig tijdens de hele eerste nacht van Sjavoeot. Zij leren tot 's ochtends vroeg uit de Tora en de vele commentaren. Sjavoeot luidt voor sommige Joden ook het begin van de Joodse opvoeding van hun kinderen in.

  16-10-2012, 06:13 Geschreven door Claudia  


  15-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De feesten van God - Mark Biltz deel 5

  Ezechiel 33:2-7  ‘Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg tegen hen: “Als Ik het zwaard over een land laat komen en het volk wijst iemand uit zijn midden aan als wachter, dan moet hij, als hij het gevaar ziet aankomen, op de bazuin blazen en het volk waarschuwen. Als dan iemand wel het signaal hoort maar zich er niet aan stoort, en het zwaard komt en slaat hem neer, dan is alleen hij zelf schuldig aan zijn vergoten bloed. Hij heeft het signaal van de bazuin gehoord maar zich er niet aan gestoord. Had hij dat wel gedaan, dan had hij zijn leven gered; nu komt zijn bloed op hem neer. Maar als de bewaker het gevaar ziet aankomen en geen hoornsignaal geeft, dan wordt het volk niet gewaarschuwd; komt het zwaard en velt het iemand neer, dan eis Ik het bloed van de wachter op, ook al zou die man gevallen zijn vanwege zijn eigen schuld.” Mensenkind, Ik heb u als wachter over het volk van Israël aangesteld. Alles wat u van Mij te weten komt moet u hun in mijn naam meedelen.

  Jeremia 6:10-19  Tot wie moet ik mij richten, wie moet ik waarschuwen? Hun oren zijn onbesneden: niet tot luisteren in staat. Het woord van de heer is voor hen een verwijt
  dat ze liever niet willen horen. Ik ben vol van de toorn van de heer; ik kan hem niet meer bedwingen. Ik stort hem uit over de kinderen op straat en over de opgroeiende jeugd.
  Ook mannen en vrouwen worden gevangengenomen, grijsaards en ouden van dagen. Hun huizen worden door anderen overgenomen met akkers en vrouwen, ‘want Ik til mijn hand op tegen de bewoners van het land – godsspraak van de heer. Iedereen, groot en klein, is op eigen voordeel uit. Priesters en profeten, allen plegen bedrog. Ze genezen zogenaamd de kwaal van mijn volk, ze beweren: “Het gaat goed! Alles gaat goed!” Maar het gaat helemaal niet goed. En schamen zij zich over hun wandaden? Nee, ze schamen zich niet in het minst, ze weten niet eens meer wat schaamte is. Daarom vallen ze, de een na de ander; als de tijd van hun straf komt, struikelen zij’, zegt de heer. Zo spreekt de heer: ‘Ga op de kruispunten staan en kijk uit.
  Vraag naar de oude paden, vraag wat de goede weg is en volg die, dan zult u rust vinden. 
  Zie ook Matteus 11 :20 Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel.
  Maar ze zeiden: “Wij gaan niet!” Ik stelde wachters over u aan, die riepen: “Let op het teken van onze bazuin.” Maar ze zeiden: “Daar letten wij niet op.” Volken, luister dan, en weet wat er met hen gebeurt. Aarde, luister! Ik breng rampen over dit volk, de vruchten van hun ontrouw. Want ze letten niet op mijn woorden, mijn wet (torah) hebben ze geminacht.

  Het Feest van trompetten is ook de dag van de Awakening Blast : dit is de dag dat de doden zullen opgewekt worden. Men kan geen datum erop kleven, maar wel dat ze zullen opgewekt worden op het Bazuinfeest.

  Daniel 12:2  En velen van hen die slapen in het land van het stof zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om de vernedering van een eeuwige schande te ondervinden.

  Jesaja 26:19  Uw doden zullen herleven, mijn gestorven lichamen zullen opstaan. Allen die slapen in het stof, zullen vol vreugde ontwaken. Want de dauw die u bedekt, is een plichtende dauw: de aarde brengt de schimmen tot leven.


  1 Tessalonicenzen 4:16-17  Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel en de trompet van God weerklinken, dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden opstaan die in Christus zijn; daarna zullen wij die nog in leven zijn, tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.

  Het Feest van het ongedesemd brood viel midden in de maand, net zoals het Feest van de tabernakels : 15de Nisan – 15de Tissri

  Op onze kalender heeft het niets bijzonders te betekenen, maar in de Hebreeuwse kalender zijn deze dagen volle maan-dagen. Als deze festivals gevierd worden is dit steeds op volle maan. Het Feest van trompetten valt op de eerste van de maand. Dit is op een nieuwe maan. De Joden moesten dan niet naar Jeruzalem komen (vooral voor de diaspora belangrijk of de Joden die niet in Israel wonen) maar het feest wel vieren. Ze feesten dit Feest van trompetten voor 2 dagen en dit werd als 1 lange dag aanzien. Het begint op de zonsondergang van de nieuwe maan tot de volgende morgen. De dag werd in de Tempel gezien en daar opgemerkt worden door de watchmen. Als God zegt je weet noch dag, noch uur wanneer het zal gebeuren heeft God het over het Feest van Trompetten. Op de zonsondergang staken ze de vuren aan zodat iedereen verwittigd was door het vuur : dit is het feest van trompetten.

  Satan is bang voor wanneer het Feest eraan komt. Nu wordt nog ieder jaar de ‘generale repetitie’ gehouden, maar eens klinkt op dit Feest op een bepaald jaar de shofar, bazuin, trompet vanuit de Hemel en is het werkelijkheid.

  1 Korintiers 2:8  Geen van de machten van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.


  1 Tess. en 1 Korintiers 15:51-53  En nu vertel ik u een geheim: wij zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal van gedaante veranderen, opeens, in een oogwenk, bij de laatste trompet; want de trompet zal weerklinken en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid, en wij zullen van gedaante veranderen. Want dit vergankelijke moet met onvergankelijkheid worden bekleed en dit sterfelijke met onsterfelijkheid.

  Het laatste trompetgeschal verwijst naar dit Feest van Trompetten.

  Het hooglied van Solomon gaat eigenlijk over de festivals en over de profetie van de Tweede komst.

  Hooglied 2:10-11  ‘Sta op, mijn vriendin, kom toch, mijn mooiste. Kijk maar, de winter is voorbij, de regentijd is afgelopen.

  Hooglied 2:16-17  Mijn lief is van mij en ik ben van hem die tussen lelies hoedt. Kom mijn lief, voor de morgenbries opsteekt en de schaduwen wegvluchten; wees als de gazelle of het hertenjong op de bergen aan de horizon.

  Hooglied 3:1-2  ‘s Nachts op mijn bed zoek ik mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Ik sta op, doorkruis de stad, zoek op pleinen en in straten naar mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet.

  Hier zie het LICHAAM VAN JEZUS, de Kerkgemeente, die Jezus zoekt maar Jezus is al vertrokken. Het lichaam zoekt op de verkeerde plaatsen (brede straat) en in de verkeerde richting, en zo vindt ze Jezus niet.

  (Jezus klopt aan ieders deur, maar het is aan ons om ons hart te openen)

  Hooglied 5:2-6  Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Ik hoorde mijn lief kloppen: Doe open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn mooiste. Mijn hoofd is nat van de dauw, mijn lokken zijn vochtig van de nachtelijke nevels. Maar ik heb mijn kleed al uitgetrokken, moet ik mij weer aankleden? Ik heb mijn voeten gewassen, moeten ze weer vuil worden? Daarop stak mijn lief zijn hand door de opening in de deur. Ik kreeg met hem te doen. Ik stond op om de deur open te doen voor mijn lief. Mijn handen dropen van mirre, van mijn vingers vloeide de mirre op de handgrepen van de grendel. Ik opende de deur voor mijn lief, maar mijn lief was weg, verdwenen. Ik ging achter hem aan; ik zocht hem, maar ik vond hem niet; ik riep hem, maar hij antwoordde niet.

  In het Hebreeuws is dit slapen ook als ontslapen bedoeld. Ze is dood (dode kerk) maar haar hart klopt nog. Jezus bonkt hard op de deur als een reanimatie. Nu is het niet meer vragen om op te staan, nu is het bonken om te zorgen dat ze bijna uit een coma ontwaakt. Ze ligt niet alleen in bed, maar de deur is gesloten. Jezus is genaden aan het uitstorten als regen en daarom zijn haar lokken nat. Jezus wil haar buiten krijgen om de regen, dauw aan zegeningen te ontvangen.


  God wil ons altijd verwittigen.

  Numeri 13:24-25  Eskol heeft zijn naam te danken aan de druiventros die de Israëlieten daar hebben afgesneden. Na veertig dagen keerden zij van hun verkenningstocht terug.

  Veertig dagen is een belangrijk heilig getal in de Bijbel. Vb. De ark van Noah dobberde 40 dagen rond, Jezus vastte 40 dagen in de woestijn… Van het feest van trompetten is het 40 dagen naar Yom Kippur. Het is een tijd van testen.

  Wat de druiven betreft die komen in de herfsttijd. Dan zijn ze rijp.

  Openbaring 14:18  Een andere engel, aangesteld over het vuur, kwam van het altaar, en riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel droeg: ‘Sla uw scherpe sikkel erin en oogst de trossen van de wijngaard van de aarde, want haar druiven zijn rijp!’

  De oordeelsdag is ook op het feest van de trompetten, want op Yom Kippur worden de eventuele straffen uitgevoerd. Waaruit bestaat de 40 dagen ? 30 dagen onderhevig aan testen en 10 dagen om te bekeren.

  1 Korintiers 3:13-15  ieders werk zal aan het licht komen. De oordeelsdag zal het aantonen, want die verschijnt met vuur, en het vuur zal uitwijzen wat ieders werk waard is. Houdt het bouwwerk dat iemand optrok stand, dan zal hij loon ontvangen. Verbrandt het, dan zal hij schade lijden; hijzelf zal gered worden, maar, om het zo te zeggen, door het vuur heen.

  Het hangt af van de materie waar vuur schadelijk voor is. Goud wordt zuiverder door het vuur.

  Daniel 7:10-11  Een stroom van vuur welde op en vloeide voor Hem uit. Duizend maal duizenden dienden Hem en tienduizend maal tienduizenden stonden voor Hem. Het gerechtshof ging zitten en de boeken werden geopend. Toen zag ik dat het vierde beest vanwege de opschepperij van de hoorn gedood werd en dat zijn kadaver aan het vuur werd prijsgegeven en zo vernietigd werd.

  Openbaring 5:11-13  Terwijl ik keek, hoorde ik de stemmen van talloze engelen rondom de troon en de dieren en de oudsten; hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen; en zij riepen luid: ‘Waardig is het lam dat geslacht werd, de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, de eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen.’ En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in de zee, en alles wat daarin is hoorde ik roepen: ‘Aan Hem die zetelt op de troon en aan het lam lof en eer en heerlijkheid en kracht tot in alle eeuwigheid!’

  15-10-2012, 23:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus aan de Mensheid - Litaniegebed 3

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  3 Jezus aan de Mensheid Litaniegebed – Gebed om het Woord van God te verdedigen  11/10

  O lieve Jezus, bescherm ons tegen de leugens, die God beledigen.

  Bescherm ons tegen Satan en zijn leger.

  Help ons U meer lief te hebben.

  Steun ons in onze strijd.

  Verdedig ons in ons geloof.

  Leid ons naar Uw toevluchtsoord van veiligheid.

  Help ons op te komen en Uw Heilige Wil te verdedigen.

  Sterk onze vastberadenheid om Uw ware discipelen te zijn.

  Geef ons moed.

  Geef ons vertrouwen.

  Begeleid ons op het pad van de Waarheid.

  Verdedig ons tegen de vijand.

  Stort Uw genaden van bescherming over ons uit.

  Help ons om verleiding te mijden.

  Breng ons dichter bij Uw Heilig Hart.

  Help ons te allen tijde om trouw te blijven aan U.

  Amen.

  Jullie Jezus

  15-10-2012, 20:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De feesten van God - Mark Biltz deel 4

  Om het tijdstip van de kastijding te kennen moeten we luisteren naar het trompetgeschal voor deze gebeurtenis.


  Jeremia 30:6-7 Vraag eens of iemand ooit mannen zag baren? Waarom zie Ik ze dan allemaal met de handen op de heupen, als een vrouw in haar weeën? Waarom is hun gezicht lijkbleek? Wee ons! Dit is de grote dag, met geen andere te vergelijken. Het is een angstige tijd voor Jakob, maar hij wordt eruit gered.

  Deze tekst verwijst naar de kastijding ofwel Jakobs moeilijkheden.

  Jesaja 26:17  Zoals een zwangere vrouw die bij het baren kronkelt en kermt in haar weeën, zo waren wij voor U, heer.  

  Jesaja 13:6-8  Hef een klaaglied aan, want de dag van de heer is nabij, hij komt als een verwoesting door de Machtige. Daarom laat iedereen zijn handen slap hangen en ontzinkt de mensen alle moed. Zij zijn allemaal van streek, krampen en pijnen grijpen hen aan, zij kronkelen als een vrouw in haar weeën. Verbijsterd staren zij elkaar aan, hun gezichten gloeien als vuur.

  Daniel 12:1  In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw volk te beschermen. Want het zal een tijd van nood zijn, zoals er eerder nog geen is voorgekomen zolang er volken bestaan. Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend, zullen in die tijd worden gered.

  Zefanja 1:14-16  De grote dag van de heer is nabij (= kastijding), hij is nabij en nadert snel, de klank van de dag van de heer. De held heft zijn bittere strijdkreet aan. Een dag van toorn is die dag, een dag van nood en tegenslag, een dag van vernieling en vernietiging, een dag van donker en van duisternis, een dag van wolken en van dichte mist, een dag van bazuinen (= geblaas op de shofar) en krijgsgehuil tegen de versterkte steden en de hoge hoektorens.

  De kastijding begint is op Yom Teruah.

  Matteus 24:7-8  Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en er zullen op verscheidene plaatsen hongersnoden en aardbevingen zijn. Dat is allemaal het begin van de weeën.

  Opnieuw weeën.

  Amos 5:20  De dag van de heer zal duisternis zijn, geen licht,
  nachtelijk donker, van alle licht verstoken.

  Wie er zeker bij is op die dag : de grote hoer en het beest (10 landen) en de antichrist :

  Openbaring 17:5  Op haar (van de grote hoer op het beest met horens) voorhoofd stond een naam geschreven, een geheimzinnige naam: Babylon, de grote stad, de moeder van de hoeren en de gruwelen van de hele aarde.


  Over de antichrist :

  Daniel 11:32  Degenen die het verbond slecht onderhouden probeert hij door vleierijen tot afvalligheid te brengen, maar het volk dat zijn God kent is sterk en weerstaat de verleiding.

  Spreuken 7:1-3 Mijn zoon, denk aan mijn woorden en bewaar mijn geboden zorgvuldig. Houd je aan mijn geboden (= torah), dan zul je leven en behoed mijn lering als je oogappel. Bind ze om je vingers, schrijf ze op het schrijfplankje van je hart.


  Zonde = het teken missen, torah = het teken treffen (over de vertaling in Hebreeuws)

  Nogmaals over de antichrist, als de vleier :

  Spreuken 7:4-10  Zeg tegen de wijsheid: ‘Jij bent mijn zuster’, en noem het inzicht je bloedverwante, om je te behoeden voor de vreemde vrouw, voor de onbekende die gladde woorden spreekt. Want door het venster van mijn huis, door mijn tralies keek ik naar buiten. Daar bekeek ik het onervaren volk en merkte ik onder de zonen een jonge man zonder verstand op. Hij liep de straat over, vlakbij een hoek, en ging in de richting van haar huis, in de schemering, bij het vallen van de avond, op het ogenblik van het nachtelijk duister (kastijdingstijd, donkere tijd). En kijk, daar komt hem een vrouw tegemoet, als een hoer gekleed, boosaardig van hart;

  Spreuken 7:13-15  Zij grijpt hem vast, zij geeft hem een kus en zegt met een brutaal gezicht: ‘Ik moest nog een dankoffer brengen en vandaag heb ik mijn gelofte vervuld. Daarom ben ik uitgegaan om jou te ontmoeten, om jou te zoeken, en ik heb je gevonden.

  Ze is een godsdienstige hoer.

  Yehushua ging naar het buitenland, zijnde terug naar de Hemel voor 2000 jaar en liet zijn huis, de aarde over aan ons, zijn kinderen. Hij zei ons te werken en dat we zouden in het oog gehouden worden :

  Marcus 13:34  Het is als met iemand die naar het buitenland is, zijn huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak, en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn.

  Matteus 25:14-15  Het is als met iemand die naar het buitenland ging. Hij riep zijn slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan een ander twee en aan een derde één, overeenkomstig ieders bekwaamheid. En hij vertrok naar het buitenland.

  Wij krijgen de volledige verantwoordelijkheid.

  Matteus 20:1,11 Want met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een landeigenaar (= Yehushua) die ’s morgens heel vroeg eropuit ging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.

  Ze namen hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar:

  Spreuken 7:18-19  Kom, laten wij ons aan liefkozingen bedrinken, tot de ochtend toe, laten wij samen genieten van de liefde. Want mijn man is niet in zijn huis, hij is op reis gegaan, ver weg.

  Satan is heel goed op de hoogte van de tijden en de bijbelse feesten. Hij weet dat ze dan zullen gebeuren. Daarom zal de antichrist de bijbelse kalender in de war sturen zodat de mensen niet zouden op de hoogte zijn van de bijbelse feesten of wanneer het tijdperk van vrede begint. We moeten dus acht slaan op de bijbelse kalender. Voor degenen die niet voorbereid zijn zal Yehushua komen als een dief in de nacht (voor de dode kerk) :

  Openbaring 3:1-3  En schrijf aan de engel van de gemeente te Sardes: Zo spreekt Hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik ken uw daden: u hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Word wakker, versterk wat nog over is en dreigt te sterven. Geen van uw daden heb Ik volwaardig bevonden voor het oog van mijn God. Denk aan het woord dat u ontvangen en gehoord hebt; bewaar het en bekeer u. Als u niet ontwaakt, zal Ik komen als een dief, en u weet niet op welk uur Ik u zal verrassen.  Openbaring 3:17-18  U zegt: Ik ben rijk, want ik heb mij verrijkt en heb nergens gebrek aan, maar u beseft niet dat u meer dan allen ellendig bent, erbarmelijk, arm, blind en naakt. Volg mijn raad op en koop van Mij goud, in vuur gelouterd, om rijk te worden, en witte kleren om aan te trekken en de schande van uw naaktheid te bedekken, en zalf om op uw ogen te strijken, zodat u weer ziet.

  We moeten dus onze ogen open houden.

  Openbaring 16:15  ‘Pas op, Ik kom als een dief! Gelukkig de mens die waakt en zijn kleren aanhoudt, dan hoeft hij niet naakt te gaan en ziet men zijn schaamte niet.’ (gericht aan de kerk van Laodicea, de lauwe kerk)

  Matteus 25:8-13  De domme zeiden tegen de verstandige: “Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” Maar de verstandige gaven ten antwoord: “Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en voor jullie; ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf.” Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom, en de meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft, en de deur ging dicht. Later kwamen ook de andere meisjes en riepen: “Heer, heer, doe open voor ons.” Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.” Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur.


  Lucas 12:40  Houd je lendenen omgord en je lampen brandend. Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten wanneer hij thuiskomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en aanklopt, meteen te kunnen opendoen. Gelukkig zijn de knechten die de heer wakend aantreft bij zijn komst. Ik verzeker jullie dat hij zich omgordt, hen aan tafel nodigt en rondgaat om hen te bedienen. Gelukkig zijn zij als hij hen zo aantreft, ook al komt hij om middernacht of nog later. Bedenk wel: als de heer des huizes geweten had hoe laat de dief komen zou, dan had hij de inbraak wel verhinderd. Ook jullie moeten voorbereid zijn, want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.’

  ‘Heer, vertelt U deze gelijkenis met het oog op ons of voor iedereen?’ vroeg Petrus. (voor iedereen :)

  Lucas 12:42-46  De Heer antwoordde: ‘Ja, wie zou die trouwe, verstandige beheerder zijn, die de heer zal aanstellen om zijn werkvolk op tijd hun eten te geven? Gelukkig de knecht die daarmee (wakend) bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen. Maar als die knecht bij zichzelf zegt: “Mijn heer komt nog lang niet”, en de slaven en slavinnen mishandelt, en zelf gaat zitten eten en drinken, en zich gaat zitten bezatten, dan komt de heer van die knecht op een dag waarop deze hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent. Dan zal hij hem onthoofden en hem het lot van de trouwelozen laten delen.

  De slechte knecht zal dus niet wakend zijn. (verslaafd aan de wereld)

  De farizeeën snapten de tekens van de tijd niet.

  Matteus 16:3  En ’s morgens: “Vandaag komt er storm, want de hemel is donkerrood.” De verschijnselen van de hemel weet u te beoordelen, maar met de tekenen der tijden kunt u dat niet.

  Lucas 19:41,42,44  Toen Hij, vlakbij gekomen, de stad zag liggen, barstte Hij om haar in tranen uit. Hij zei: ‘Zag u op deze dag maar de weg naar de vrede; maar die is verborgen voor uw ogen. Ze zullen u tegen de grond slaan en ook uw kinderen, en ze zullen van u geen steen op de andere laten, omdat u, toen God naar u omkeek, dat niet hebt onderkend.’

  1Kronieken 12:33  Issakarieten, mensen die op de hoogte waren van hun tijd en wisten wat Israël te doen stond: 200 aanvoerders met al hun broeders over wie ze het bevel voerden.

  1 Tessalonicenzen 5:1-5  Over tijd (van de gestelde feesten) en uur echter hoeven wij u niet te schrijven, broeders en zusters. U weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Terwijl ze zeggen: ‘Er heerst vrede en veiligheid’, juist dan overvalt hen plotseling het verderf, zoals weeën een zwangere vrouw, en is er geen ontkomen aan. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. U bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis. (Ofwel : wij zijn op de hoogte)


  15-10-2012, 00:19 Geschreven door Claudia  


  14-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De feesten van God - Mark Biltz deel 3

  Psalm 119:53  Woede vlamt op, grijpt mij aan, als ik zie hoe de bozen uw wet verzaken.

  Dit zijn Davids woorden.

  Psalm 119:126  Heer, de tijd van handelen is daar: zij hebben uw wetten verkracht.

  Ruth 2:23  Ruth bleef dus bij de vrouwen die bij Boaz werkten tot het einde van de gerste- en tarweoogst om aren te lezen. Zij woonde bij haar schoonmoeder.

  De Joden lezen bij iedere Sjavoe’ot het boek Ruth. Zij begon met Passover en werkte verder tot na Pinksteren tot in de herfstfeesten. Ruth was een heidense.

  Openbaring 14:18  Een andere engel, aangesteld over het vuur, kwam van het altaar, en riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel droeg: ‘Sla uw scherpe sikkel erin en oogst de trossen van de wijngaard van de aarde, want haar druiven zijn rijp!’

  Passover/Pesach was een gerst oogst, Sjavoe’ot is de tarwe oogst. En nu praat openbaring over een druivenoogst. Dat komt omdat de herfstfeesten de grote oogst zijn. Dat zijn degene die nog moeten vervuld worden, de Messias tweede komst!!

   

  Yom Teruah of Rosh Hashana of Feest van Trompetten of Bazuinfeest

  Zijn we voorbereid? Realiseren we ons dat de Messias spoedig terugkeert? We moeten de feesten (aangeduide ontmoetingen) verkondigen :  Het eerste herfstfeest Yom Teruah handelt over BEROUW en BEKERING, het tweede herfstfeest Yom Kippur handelt over VERLOSSING en als laatste herfstfeest komt het Feest van tabernakels en dat handelt over VREUGDE. Deze drie feesten zullen net zoals de lentefeesten, die in volgorde kwamen, zich ook in volgorde voordoen.


  Yom Teruah of Feest van trompetten handelt verder over :

  ·        tijd van Jacobs moeilijkheden (Jacobs trouble)

  ·        tijd van Awakening Blast

  ·        Yom Hadin of de tijd des oordeels

  ·        Tijd van de opening van de boeken

  ·        Tijd van de opening van de poorten

  ·        Yom Hakase of de verborgen dag

  ·        Het is donker op die dag (nieuwe maan)

  ·       De bruiloft van de Heer, de bruilof zal plaatsvinden op het Feest van trompetten

  ·        Kroning van de Messias

  Dit kan allemaal gebeuren in achtereenvolgende jaren op het Feest van Trompetten en niet noodzakelijk in eenzelfde jaar, dan zijn er meerdere vervullingsmomenten. Je kunt er geen datum van een jaar opkleven.

  Genesis 1:14  En God zei: ‘Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden; zij moeten als tekens dienen, voor zowel de feesten als voor de dagen en de jaren,

  Tekenen als signalen, maar ook voor vastgestelde ontmoetingen op feesten als voor dagen en jaren. God zegt hier dus : de zon, maan en sterren waren signalen voor Zijn mensen voor Zijn Komst op vastgestelde tijden.

  De Hebreeuwse kalender worden jaren door de maansstanden bepaald en de maanden door de zonnestanden bepaald. In tegenstelling met onze Gregoriaanse kalender die enkel de zonnestand kent.

  Over de Antichrist : die wil de vast geplande feesttijden veranderen, zodat we de signalen niet zouden vatten.

  Daniel 7:25  Hij zal zich tegen de Allerhoogste richten, de heiligen van de Allerhoogste mishandelen en hij is van plan feesttijden en wet te veranderen. Ze zullen aan zijn macht zijn overgeleverd voor een tijd, tijden en een halve tijd.


  Leviticus 23:23-24  We moeten samen met God zijn, want Hij heeft de vastgestelde plaats en tijd bepaald, wij moeten volgen en anderen ervan verwittigen. De heer sprak tot Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: De eerste dag van de zevende maand is een sabbat, een heilige dag die gevierd wordt met trompetgeschal.

  De zevende maand is voor ons september-oktober.


      


  De eerste dag is dan de memorial-dag. Die dag is een herkenningsteken, zowel voor ons als voor de Heer.

  Lukas 13:27   En Hij zal tegen u zeggen: “Ik ken u niet. Waar komt u vandaan? Ga weg allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent!”

  Als we niet gekend zijn door de Heer, dan zullen we Hem opzij geschoven hebben.

  Numeri 10:9-10  Wanneer u in uw land ten strijde trekt tegen een vijand door wie u wordt onderdrukt, dan moet u met de trompetten een langgerekt signaal geven. De heer uw God zal dan aan u denken en u van uw vijanden redden. Ook op de dagen van vreugde, op de feesten en bij nieuwe maan moet u bij de brandoffers en slachtoffers op de trompetten blazen. Zij zullen de aandacht van God op u vestigen. Ik ben de heer uw God.’

  Hierboven zien we de betekenis van gekend te zijn door de Heer.

  Je moet dicht bij de Heer blijven zodat Hij je kent en herinnert.

  Maleachi 3:16-18  Toen spraken degenen die de heer vrezen met elkaar. En de heer heeft geluisterd en het gehoord. En voor zijn aangezicht werd een gedenkschrift opgesteld aangaande hen die de heer vrezen, hen die zijn naam eerbiedigen. Zij zullen mijn eigendom zijn – zegt de heer van de machten – op de dag die Ik ga maken. Dan zal Ik hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart, wanneer die hem dient. Dan zult u opnieuw het verschil zien tussen de rechtvaardige en de boosdoener, tussen degene die God dient en degene die Hem niet dient.

  Men gelooft dat op die dag ook het offer van Isaak plaats vond. Op die dag wordt de ramshoorn geblazen opdat God aan zijn genade voor ons herinnerd wordt.


  Numeri 29:1  De eerste dag van de zevende maand moet een heilige dag zijn; dan mag u niet werken. Dat zal een dag zijn die gevierd wordt met trompetgeschal.

  1 Korintiers 14:8  En als de trompet een onherkenbaar signaal geeft, wie zal zich dan gereed maken voor de strijd?

  Daarom moet je de shofar of ramshoorn of trompet herkennen en het verschillend geschal.


  Psalm 47:6 God trekt op, de strijdkreet klinkt, de Heer verschijnt, de ramshoorn schalt.

  1 Tessalonicenzen 4: 16  Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel en de trompet van God weerklinken, dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden opstaan die in Christus zijn;

  Zacharia 9:14  Dan verschijnt de heer boven hen; zijn pijlen vliegen als bliksemschichten. De Heer god blaast de bazuin; vanuit stormen uit het zuiden vertrekt Hij.

  Ps. 89:16  Gelukkig het volk dat de feestbazuin kent: zij leven, heer, in het licht van uw aanschijn.

  Gezegend zijn de mensen die het geluid van de Teruah kennen.

  Er zijn drie verschillende soorten geschal : de Teruah, de Shebariem en de Tekiah. Het geschal vormt een gebed op zichzelf. (zie www.betemunah.org/teruah.html)

  De tijd van kastijding zal beginnen op het Feest van de trompetten.


  Een gezegde om Yom Teruah aan te duiden is ‘de tijd van Jacob’s moeilijkheden’.


  14-10-2012, 19:09 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze nieuwe ene-wereldreligie zal hulde brengen aan het beest. 9/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, vele zielen zijn in deze tijd waakzaam, omdat zij zien hoe snel de veranderingen in Mijn katholieke Kerk zich beginnen te manifesteren.

  De tekens beginnen nu al datgene wat Ik door jou geprofeteerd heb, te laten zien. HET GEBREK AAN BESCHIKBARE H. MISSEN IS DUIDELIJK. De Heilige Eucharistie is niet langer gemakkelijk bereikbaar. Het sacrament van de biecht is in vele van Mijn kerken beperkt.

  Vele van Mijn kerken hebben geen priesters om hen te besturen. Er zijn er zo velen die Mijn Kerk verlaten in deze tijd van beproeving, dat deze kerken weldra zullen gegeven worden aan eigenaars met commerciële bedoelingen.

  Omdat het geloof van christenen op de proef gesteld wordt, is het daarom belangrijk om Mijn kruistochtgebeden te blijven bidden. Spoedig zullen nieuwe bedienaars in de katholieke en andere christelijke kerken geïntroduceerd worden.

  EERST ZULLEN RELIGIEUZE VERSCHILLEN AAN DE KANT GESCHOVEN WORDEN. DAN, NA EEN KORTE TIJD, ZULLEN JULLIE MIJN LEER NIET MEER HERKENNEN, WANT ZIJ ZAL OP EEN SUBTIELE MANIER VERDWENEN ZIJN. In plaats daarvan zal een serie van vage, maar poëtische uitspraken gesteld worden die het toelaten van de zonden promoten.

  De leugens, voorgesteld aan nietsvermoedende kerkgangers, zullen in het begin niet opgemerkt worden. Vervolgens zal bij Mijn volgelingen een verwarrend gevoel opkomen  dat er iets niet in orde is.

  HET BEDROG ZAL DAN HAAR EINDPUNT VINDEN WANNEER DE HEILIGE SACRAMENTEN ZULLEN VERVANGEN ZIJN DOOR HEIDENSE SURROGATEN.

  Dat alles zal plaatsvinden onder leiding van de Valse Profeet die van zichzelf zal beweren de hogepriester te zijn over alle religies, verenigd in één. Deze nieuwe, een-wereldreligie zal hulde brengen aan het Beest.

  Al diegenen die blindelings zullen volgen zullen door het Beest verslonden worden en voor altijd voor Mij verloren zijn.

  DE SNELHEID WAARMEE DAT ALLES ZAL GEBEUREN ZAL MIJN VOLGELINGEN VERSTELD DOEN STAAN.

  HET PLAN WERD ZORGVULDIG AANGEPAKT. DE CAMPAGNE OM DE VIJANDIGHEID VAN CHRISTENEN TE VERANDEREN IN DE AANVAARDING VAN SECULIERE WETTEN, WERD PROFESSIONEEL UITGEKIEND.

  Deze campagne wordt gepland in vele landen door een groep die persoonlijkheden, beroemdheden en boegbeelden gebruikt die allemaal door de meerderheid gerespecteerd worden, om hun boosaardige leugens te onderschrijven.

  Wees gewaarschuwd. Aanvaard geen leugens. Raak niet betrokken in het plan om Mijn heilige Naam te ontwijden.

  Jullie Jezus

  Koning en Redder van alle mensen.

  14-10-2012, 12:27 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De mededeling om Mijn Tweede Komst aan te kondigen zal plotseling plaatsvinden. 8/10/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen dringend op om sterk te zijn in deze tijd.

  Mijn heilig woord, Mijn geschenk dat aan de mensheid gegeven wordt door deze boodschappen, zal onderwerp zijn van veel kritiek.

  Jullie moeten sterk blijven wanneer Mijn woord verscheurd en gekleineerd wordt. Dat zal jullie zeer moeilijk vallen maar jullie moeten deze kwelling verdragen want dit is nog maar het begin.

  De vijand zal opstaan en Mijn boodschappen neerhalen die aan ieder van jullie gegeven worden opdat zielen zouden kunnen gered worden.

  Hij telt elke ziel die hij verleidt om ze dan weg te trekken van Mijn boodschappen. Hij doet dit door eerst de gelovigen te verleiden, zodat die niet met Mij zouden werken om hun broeders en zusters te helpen redden. Hij wil niet dat jullie bidden om hun zielen te redden.

  Elke dienaar van Mijn Kerk die jullie verbiedt om Mijn kruistochtgebeden te bidden, heeft jullie gebeden nodig.

  Zijn kunnen niet verhinderen dat Mijn gebeden verspreid worden. Wanneer zij dat toch doen hebben zij jullie hulp nodig.

  Helaas zullen vele zielen weggeleid worden van Mijn zending, de laatste van haar soort op aarde.

  Deze tijd zal de verdeeldheid in Mijn Kerk groter zien worden. Terwijl de ene partij lijdt om Mijn Evangelie te beschermen, probeert de andere partij Mijn Kerk heruit te vinden, Mijn leer te moderniseren en obscene wetten in Mijn Kerk binnen te brengen.

  Sta op met moed en verenig jullie want deze tijd is bijna daar waarop jullie zullen horen van die nieuwe praktijken, waarvan er geen enkele aanleunt bij Mijn ware Evangelie, Mijn leer of de waarheid.

  Deze beproevingen zullen opdoemen als grote barricades. Jullie, Mijn leerlingen, zullen jullie gevangen voelen. Jullie zullen je hulpeloos voelen en jullie tranen zullen vloeien.

  Jullie zwakheid zal jullie sterkte zijn. Het is door jullie lijden, wanneer jullie getuige zijn van deze vreselijke geseling, dat jullie sterk zullen worden.

  Want door elke beproeving die jullie doorstaan in Mijn Naam, zal Ik jullie nog sterker maken.

  Houd vol en Ik zal jullie zegenen met de genade van sterkte, moed en overtuiging.

  Jullie zijn Mijn leger, Mijn lichtstraal in de wereld. Elke poging zal ondernomen worden om dit licht uit te doven, maar het zal nutteloos zijn.

  De lichtstraal, jullie liefde voor Mij, zal oplichten zodat zij als een baken van licht zal worden en vervolgens als een groot vuur. Dat vuur van de Heilige Geest, dat ieder van jullie zal vasthouden, zal zijn vlammen verspreiden tot in alle uithoeken van de wereld.

  Jullie, Mijn dierbaar leger, zullen het zijn die dat zullen doen. Jullie zullen door de Hemel geleid worden. Jullie zullen voorop marcheren. Jullie zullen het boosaardig leger vertrappelen van arme zielen die door Satan beheerst worden en zij zullen machteloos zijn tegen jullie.

  Kort daarna zal de glorie van Mijn grote aankondiging zich in de wereld manifesteren.

  De melding om Mijn Tweede Komst aan te kondigen zal plotseling plaatsvinden. Het zal ook  onverwacht gebeuren, alhoewel jullie goed voorbereid waren.

  Tegen dan zullen jullie het grote geschenk van eeuwig leven verkregen hebben.

  Jullie Jezus

  14-10-2012, 12:22 Geschreven door Claudia  


  13-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebieden en steden die getroffen zullen worden (Anguera)

  Gebieden of steden die zullen getroffen worden

  3680 – 14/7/2012 : Abaza

  3681 – 16/7/2012 : Perugia

  3682 – 17/7/2012 : Viborg

  3683 – 21/7/2012 : Tartu

  3684 – 24/7/2012 : Odense

  3685 – 26/7/2012 : Lusaka en Moskou

  3688 – 31/7/2012 : Cundinamarca

  3691 – 7/8/2012 : Tui

  3692 – 10/8/2012 : Henan

  3693 – 11/8/2012 : Gaziantep

  3694 – 14/8/2012 : Weslaco

  3695 – 16/8/2012 : Adem

  3696 – 18/8/2012 : Toluca

  3698 – 24/8/2012 : Gunma

  3699 – 25/8/2012 : Garay

  3700 – 28/8/2012 : het hart van het Zuiden en Basly

  3701 – 30/8/2012 : Skien

  3702 – 1/9/2012 : Amber en Piura

  3703 – 4/9/2012 : Xinjiang en Lima

  3705 – 8/9/2012 : Pendik

  3706 – 11/9/2012 : Mabalane

  3708 - 15/9/2012 : Silopi en Van

  3710 - 18/9/2012 : Camarones

  3712 – 25/9/2012 : Tampere en Nome


  13-10-2012, 22:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De feesten van God - Mark Biltz deel 2

  Hier een woordje uitleg over het Hebreeuws als een taal met pictogrammen.
  alfabet


  ab of abba = vader
   Ezechiel bedoelde met TAV het teken van het kruis op het voorhoofd van de mensen.  Het woord Yahweh betekent letterlijk : de hand openbaarde, de nagel openbaarde (wat de apostel Thomas nodig had om te geloven)

  Johannes 6:35  Jezus antwoordde: ‘Ik ben het brood om van te leven. Wie naar Mij toe komt krijgt geen honger meer, en wie in Mij gelooft krijgt nooit meer dorst.

  Matteus 2:1  Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan.

  Betlehem betekent letterlijk het huis van brood.

  Numeri 33: 3-4  Zij vertrokken van Raämses op de vijftiende dag van de eerste maand. De dag na Pasen trokken de Israëlieten onder de machtige bescherming van de heer voor de ogen van de Egyptenaren weg, terwijl dezen bezig waren de eerstgeborenen die de heer bij hen gedood had, te begraven. Ook bij hun goden had de heer zijn vonnis uitgevoerd.

  Dit is dezelfde dag dat God de Vader Zijn Zoon Jezus, de Eerstgeborene begraaft.

  Psalm 16:10  want U geeft mijn leven niet aan het dodenrijk prijs, U laat uw vrome het graf niet zien.

  Jezus is niet uit zuurdesem (= zonde), hij zal niet vergaan.

  Leviticus 23:10-11  De heer sprak tot Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: Wanneer u in het land komt dat Ik u schenk, en er de oogst (eerstelingen) binnenhaalt, moet u de eerste schoof naar de priester brengen. Staande voor de heer zondert hij deze af als aandeel voor de priester; dan schept de heer behagen in u. Dit moet de dag na de sabbat gebeuren.

  Psalm 126:6  Degene die in tranen op weg gaat, de zaaizak om de schouder, zal blij zingend naar huis teruggaan met schoven op zijn rug.

  Matteus 28:1  Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag van de week, gingen Maria van Magdala en de andere Maria naar het graf kijken.

  Dit was precies op de zondag zowel in het OT als in het NT. Jezus is de eerst verrezene en is dus de eerstgeborene voor degene die zullen volgen.

  Openbaring 1:5  en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen van de aarde.

  Handelingen 26:23  dat de Messias zou lijden, dat Hij, de eerste van de doden die opstaat, het licht zou aankondigen aan mijn volk en aan de heidenen.’

  De mensen boden het beste aan van de eerste oogst of beste dier en God gaf ook het beste nl. Zijn Zoon werd opgeofferd. Daarom zei Jezus bij zijn verschijning aan Maria van Magdala dat ze Hem nog niet mocht aanraken omdat Hij het eerstgeborene offer was voor God.

  Leviticus 23:15,16  Vanaf de dag na de sabbat, waarop u de schoof hebt gebracht die voor de priester bestemd is, moet u zeven sabbatten tellen. En de dag na de zevende sabbat, op de vijftigste dag, moet u aan de heer vers graan een lam (omer) offeren.


  Waarom de omer tellen? God wil dat we ons verheugen en naar het feest toeleven door de dagen te tellen tot het zover is. Opklimmende telling. Om tot Pinksteren (Sjavoe’ot) te komen.

  Lukas 24:49-53  Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Jullie moeten in de stad blijven totdat je wordt toegerust met kracht van boven.’ Toen bracht Hij hen buiten de stad tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd Hij in de hemel opgenomen. Zij vielen voor Hem op de knieën en keerden daarna in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Zij bleven voortdurend in de tempel en prezen God.

  Wanneer je denkt aan al de verschijningen van Jezus tot Sjavoe’ot deze zijn allen vanaf de dag van het tellen van de omer. Vooral de 40ste dag dat de dag is van de hemelvaart van Jezus.

  Numeri 28:26  De dag van de eerstelingen, waarop u de heer een meeloffer van de nieuwe oogst aanbiedt, het Wekenfeest, moet een heilige dag zijn; dan mag u niet werken.

  Hier wordt Sjavoe’ot bedoeld of Pinksteren.

  Numeri 23:17  Van de plaats waar u woont, moet u als bijdrage twee broden (gedesemde broden) meebrengen van twee issaron bloem, met zuurdeeg gebakken, om die als eerstelingen aan de heer aan te bieden.

  Numeri 23:21  Diezelfde dag moet u vieren als een heilige dag; u mag dan niet werken. Dat is een blijvende wet, waar u ook woont, door al uw generaties heen.

  Deze heilige dag is een generale repetitie voor het Pinksteren van het Nieuwe Testament.

  Handelingen 2:1-5  Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf. Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.

  Handelingen 2:15  Want deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt – het is trouwens pas het derde uur van de dag –

  Het derde uur is in de morgen, dat is het uur van het morgenoffer. Dit is opnieuw een generale repetitie op het feest van Sjavoe’ot (= Feest van Weken) wordt de Heilige Geest uitgestort op de H. Maagd Maria en de apostelen.

  Handelingen 2:41 Zij die zijn woord aannamen, lieten zich dopen; en op die dag sloten zich ongeveer drieduizend mensen aan.

  De oogst wordt binnengehaald.

  Handelingen 4:4  Maar velen van hen die de toespraak hadden gehoord, kwamen tot geloof, en hun aantal steeg tot ongeveer vijfduizend man.

  De oogst wordt nog groter.

  Handelingen 21:20  Toen ze dat hoorden, verheerlijkten ze God en zeiden tegen Paulus: ‘Je ziet, broeder, hoeveel duizenden er onder de Joden tot geloof gekomen zijn, en allen houden ze zich strikt aan de wet.

  Dit waren allemaal Joden die tot het geloof in de Messias kwamen. De heidenen kwamen pas later aan de beurt. Ze hielden de Torah. Wat waren ze aan het vieren? Pinksteren is geen uitvinding van de christenen, maar de Joden vierden Sjavoe’ot op deze dag. Wanneer was de eerste ‘Pinksteren’? Ze lazen ’s avonds passages in de Torah. De allereerste Pinksteren was met Mozes de Sinaiberg op ging en de Torah kreeg. Ze lezen Exodus 19 over die gebeurtenis.

  Exodus 19  Drie maanden na hun vertrek uit Egypte, op de dag af, bereikten de Israëlieten de Sinaiwoestijn. Zij waren vertrokken uit Refidim en kwamen aan in de Sinaiwoestijn, waar zij dicht bij de berg hun kamp opsloegen. Mozes ging de berg op, naar God. Toen hij boven was, sprak de heer hem daar aan en zei: ‘Dit moet u zeggen tegen het huis van Jakob en moet u de zonen van Israël laten weten. Met eigen ogen hebt u gezien hoe Ik ben opgetreden tegen Egypte, hoe Ik u op arendsvleugelen heb gedragen en hier bij Mij gebracht heb. Als u naar mijn woord luistert en mijn verbond onderhoudt, dan zult u van alle volken mijn bijzondere eigendom zijn, want aan Mij behoort de aarde. U zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn. Deze woorden moet u aan de Israëlieten overbrengen.’ Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de heer hem had opgedragen. Eenstemmig gaf het volk dit antwoord: ‘Alles wat de heer zegt zullen wij volbrengen.’ Mozes bracht het antwoord van het volk weer over aan de heer. De heer sprak nu tot Mozes: ‘Ik kom naar u toe in een dichte wolk, zodat het volk Mij met u hoort spreken en voor altijd vertrouwen in u zal krijgen.’ Mozes bracht het antwoord van het volk over aan de heer. Toen sprak de heer tot Mozes: ‘Ga naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen en hun kleren wassen. Zij moeten zich gereed maken voor overmorgen, want overmorgen zal de heer voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinai. Baken voor de mensen een terrein af en zeg hun: Zorg ervoor dat u niet op de berg komt of zelfs de voet ervan betreedt; wie op de berg komt wordt ter dood gebracht. Zelfs met geen vinger mag zo iemand worden aangeraakt: hij moet gestenigd of met pijlen neergeschoten worden. Is het een mens of een dier, hij mag niet blijven leven. Pas als de ramshoorn weerklinkt mogen zij de berg bestijgen.’ Mozes kwam van de berg af en droeg er zorg voor dat de mensen zich heiligden en hun kleren wasten. Hij zei tegen het volk: ‘Maak u gereed voor overmorgen; niemand mag gemeenschap hebben met een vrouw.’ Op de derde dag, vroeg in de ochtend, begon het te donderen en te bliksemen. Boven de berg hing een dichte wolk, machtig bazuingeschal weerklonk, en alle mensen in het kamp beefden van angst. Toen voerde Mozes het volk uit het kamp naar buiten, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven zij staan. De Sinai was geheel in rook gehuld, omdat de heer in vuur was neergedaald. De rook steeg omhoog als de rook van een smeltoven. Heel het volk was met ontzetting geslagen. Bazuingeschal weerklonk, luider en luider. Mozes sprak, en de stem van God antwoordde hem. Want de heer was neergedaald op de Sinai, op de top van de berg. En de heer riep Mozes naar de top van de berg en Mozes ging naar boven. De heer sprak tot Mozes: ‘Ga naar beneden en waarschuw de mensen dat zij niet de afscheiding doorbreken om de heer te zien, want dan zouden er velen sterven. Ook de priesters, die anders tot de heer naderen, ook zij moeten op een afstand blijven; anders zal de toorn van de heer over hen losbarsten.’ Mozes antwoordde de heer: ‘Het volk kan de Sinai niet bestijgen. U hebt ons zelf immers opdracht gegeven de berg af te zetten en tot heilig gebied te verklaren.’ De heer sprak tot hem: ‘Ga naar beneden en kom dan weer boven met uw broer Aäron. Maar de priesters en het volk mogen niet naar boven, naar de heer komen; anders zal de toorn van de heer over hen losbarsten.’ Mozes daalde de berg af naar het volk en sprak het toe.

  Hier daalde God neer in vuur. Op Pinksteren daalt de Heilige Geest neer in vuur.

  Ezechiel 1:4  In mijn visioen zag ik hoe een storm uit het noorden kwam opzetten: een grote wolkenmassa waar vuur in opflitste en die omgeven was door een gloed. De wolkenmassa schitterde als blinkend metaal.

  Ezechiel 3:12-13  Toen tilde de geest van de heer mij op en ik hoorde achter mij een luid geroep:Gezegend is de heerlijkheid van de heer in zijn heiligdom.’ Ik hoorde het klapperen van de elkaar rakende vleugels van de levende wezens, het geratel van de wielen naast hen, en tegelijk het gedreun van een aardbeving.

  Ezechiel 36:26-27  Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten; Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal Ik in u uitstorten en Ik zal ervoor zorgen dat u mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt.

  Deze teksten zijn allen voorafbeeldingen van het christelijk Pinksteren.

  Jesaja 24:5,6  De aarde is ontwijd door haar bewoners: zij hebben de wetten geschonden, de geboden (= torah) overtreden, het eeuwig verbond verbroken. Daarom wordt de aarde door een vloek verteerd en boeten haar bewoners voor hun schuld. Daarom slinken de bewoners van de aarde in aantal en blijven slechts weinig mensen gespaard.

  Waarom gaat alles tegenwoordig verkeerd? Omdat we de torah overtreden. We braken zijn eeuwigdurende verbond.

  Psalm 119:1  Gelukkig degene die onberispelijk leeft, en de weg van de wet van de heer volgt.

  13-10-2012, 19:25 Geschreven door Claudia  


  12-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De feesten van God - Mark Biltz

  De Feesten van God – Mark Biltz

  Welke zijn ze?

  1 Lentefeesten

  * Pesach (Verlossing) op de 14 op 15 Nisan [avond/nacht]

  * Feest van de ongezuurde broden (Heiliging) vanaf 15de Nisan tot 21 Nisan

  * Eerstelingenfeest die zich aan God tonen (= Bikkurim of beweegoffer) op de zondag in feestweek 15-21 Nisan

  * Pinksterfeest (= Sjavuot of Oogstfeest/Wekenfeest) 50 dagen na de Eerstelingenfeest valt altijd zondags

  2 Herfstfeesten

  * Feest van de Bazuinen (= Jom Teruah) op de 1e dag van Tishri [7de bijbelse maand]

  * De Grote Verzoendag (= Yom haKippurim) op 10 de dag van Tishri

  * Het Loofhuttenfeest (= Loofhuttenfeest of Tabelnakelfeest) van 15 t/m 21 Tishri

  * De Laatste Grote Dag op 22 Tishri

  Voor de volledigheid worden ook de periodieke opgegeven. Dit zijn de Sabbat (Shabbat) en Nieuwe Maan (Rosh Chodesh)

  1 De Lentefeesten

  Leviticus 23:1-2  De heer sprak tot Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: De feesten ter ere van de heer, die u voor Mij tot heilige dagen moet uitroepen, zijn de volgende.

  Feest betekent hier een afspraak, een vastgelegde tijd. Ze verandert niet gedurende de geschiedenis. Een heilige dag betekent hier een oproep tot ontmoeting.

  Matteus 22:2-5  ‘Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn slaven om de gasten te roepen die voor de bruiloft genodigd waren, maar ze wilden niet komen. Hij stuurde weer andere slaven met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: Kijk, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en het mestvee zijn geslacht, en alles staat gereed. Kom naar de bruiloft.” Maar ze trokken zich er niets van aan en gingen hun eigen weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel.

  Feest kan ook een publieke ontmoeting betekenen maar ook een generale repetitie voor profetische gebeurtenissen die zullen gebeuren in de toekomst.

  Vb. Er komt een bruiloft van Jezus Christus met Zijn Restkerk.

  Genesis 1:14  En God zei: ‘Er moeten lichten (zon, maan en sterren) zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden; zij moeten als tekens dienen, voor zowel de feesten als voor de dagen en de jaren,

  Sterren zijn voor zijn feesten bedoeld om ze aan te duiden, er zullen dingen gebeuren op die dagen. Tekens zijn zaken die verschijnen op Gods vooraf afgesproken tijden.

  Nu hebben we een kalender die gebaseerd is op de zon nl. de Gregoriaanse kalender. Een moslimkalender is volledig gebaseerd op de maan. Maar de Bijbelse kalender is gebaseerd op zon en maan. De maanden zijn hier gebaseerd op de maan en de jaren op de zon. De zon, maan en sterren zijn tekenen voor Zijn verschijnen, Zijn tweede komst. De bijbelse kalender is nodig om God te begrijpen. God heeft zijn dagen al gepland : het wanneer, het hoe en zelfs welke muziek ze zouden zingen op de begraving van Zijn Zoon. Al de feesten zijn generale repetities voor de dag dat ze echt gebeuren! De lentefeesten zijn generale repetities voor Zijn eerste komst.

  Openbaring 13:8 Alle bewoners van de aarde zullen hem aanbidden, ieder wiens naam niet van de grondlegging van de wereld af geschreven staat in het boek* des levens van het lam dat geslacht is.

  Leviticus 23:1-2  De heer sprak tot Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: De feesten ter ere van de heer, die u voor Mij tot heilige dagen moet uitroepen, zijn de volgende.

  PESACH – feest van de ONGEZUURDE BRODEN – EERSTELINGENfeest -  PINKSTERfeest

  Exodus 12:1-2  De heer sprak tot Mozes en Aäron in Egypte: ‘Deze maand moet u beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van het jaar.

  Deze tijd ligt tussen maart en april, Nisan-maand.

  Leviticus 23:5-6  De veertiende dag van de eerste maand (Pesach), tegen zonsondergang, is het Pasen, ter ere van de heer. De vijftiende dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden, ter ere van de heer; dan moet u zeven dagen ongezuurd brood eten.

  Leviticus 23:10-11  De heer sprak tot Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: Wanneer u in het land komt dat Ik u schenk, en er de oogst binnenhaalt, moet u de eerste schoof naar de priester brengen. Staande voor de heer zondert hij deze af als aandeel voor de priester; dan schept de heer behagen in u. Dit moet de dag na de sabbat gebeuren.

  Leviticus 23: 15-17  Vanaf de dag na de sabbat, waarop u de schoof hebt gebracht die voor de priester bestemd is, moet u zeven sabbatten tellen. En de dag na de zevende sabbat, op de vijftigste dag, moet u aan de heer vers graan offeren. Van de plaats waar u woont, moet u als bijdrage twee broden meebrengen van twee issaron bloem, met zuurdeeg gebakken, om die als eerstelingen aan de heer aan te bieden.

   

  *-------------------------------------------------------------------------) *

  Dag dat je de schoof            7 sabbatten                  dag na 7de sabbat is de

  of dier om te offeren                                                  50ste dag of sjavoe’ot

  brengt

   

  Jezus is voorgesteld als het ongezuurde brood. Wij zijn in tegenstelling de zuurdesem.

  Deuteronomium 16:16  Driemaal per jaar moeten alle mannen voor de heer uw God verschijnen, op de plaats die Hij uitkiest (in de Tempel van Jeruzalem): op het feest van de ongezuurde broden, op het Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest. Niemand mag met lege handen voor de heer verschijnen;

  Welke zijn de drie gebeurtenissen?

  1 Matsot of ongezuurd brood (lentefeest)

  2 Sjavoe’ot of wekenfeest (lentefeest)

  3 Soekkot of feest van tabernakels of loofhuttenfeest (herfstfeest)

  Numeri 9:2-3  ‘De Israëlieten moeten op de vastgestelde tijd Pasen vieren. U moet het vieren op de veertiende dag van deze maand, tegen de avond, op de vastgestelde tijd, met inachtneming van al de daarbij geldende voorschriften en wetten.’

  Exodus 12:15  Gedurende zeven dagen moet u ongezuurd brood eten. Op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want als iemand één van die zeven dagen iets eet dat gezuurd is, dan zal die van Israël worden uitgesloten.

  Dat wil zeggen geen zuurdesem eten en niet in zijn bezit hebben. Zuurdesem is een voorafbeelding van de zonde.

  Men viert dan een ritueel. Het verborgen zuurdeeg (zonde) moet met de kandelaar gezocht worden (licht van God dat schijnt als een zoeklicht) en hetgeen je vindt moet zorgvuldig uit het huis worden (geen zonde in mens achterlaten) verwijderd.  Met een pluim moet de zuurdeeg in een houten lepel worden geveegd. (biecht) De pluim is de Heilige Geest die de zonden uit je lichaam veegt. Want je mag zelf niet aan de zonde roeren, laat de H. Geest de zonden wegvegen met zijn veren. Dan wordt een linnen doek over de houten lepel met zuurdesem gelegd en dan wordt die naar buiten gedragen en verbrand.

  Dus : zuurdeeg = zonde, kandelaar = licht van God, pluim = pluim van de H. Geest als duif, houten lepel = kruis van Jezus, linnen kleed = Jezus’ lijkwade van

  Kandelaar : Psalm 119:105  Uw woord is een lamp voor mijn voeten, uw woord is een licht op mijn weg.

  Pluim : Psalm 91:4  Hij dekt je toe met zijn vleugels, onder zijn veren mag je schuilen, als een schild staat zijn trouw om je heen.

  Houten lepel : Deuteronomium 21:22-23  Wanneer iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf waarop de doodstraf staat, moet u hem na de voltrekking van het doodvonnis aan een paal hangen. Maar ’s nachts mag u zijn lijk niet aan die paal laten hangen; u moet het diezelfde dag begraven. Want een gehangene is door God vervloekt, en u mag de grond die de heer uw God u in eigendom geeft, niet verontreinigen.

  Zuurdeeg : 2 Korintiers 5:21  Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods gerechtigheid zouden worden.

  Linnen kleed : Marcus 15:46  Deze kocht een linnen doek, nam Hem van het kruis af, en wikkelde Hem in het linnen; hij legde Hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen, en hij rolde een steen voor de ingang van het graf.

  Naar buiten genomen : Hebreeen 13:11-13  Zoals u weet, verbrandt men buiten de legerplaats de lichamen van de dieren, waarvan het bloed door de hogepriester in het heiligdom wordt gebracht. Daarom heeft ook Jezus buiten de stadspoort geleden, om het volk te heiligen door zijn eigen bloed.

  De Vader zegt de kinderen de gist niet aan te raken (= zonde) want de Heilige Geest veegt ze zorgvuldig op de houten lepel en dan wordt ze in linnen gewikkeld en uit het kamp gedragen als een offerande!

  Johannes 2:13-15  Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen. Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.

  Wat zien we : de zoektocht om de zuurdesem begint in Zijn Vaders Huis! Hij helpt Zijn Vader om Zijn huis te reinigen voor de dagen van Ongedesemd Brood! Nog een generale repititie! Jezus zorgt dat geen zuurdesem in Zijn Vaders huis is!

  1 Petrus 2:5  Laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel, tot een heilig priesterschap dat geestelijke offers opdraagt, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus.

  Wij zijn geestelijke tempels, we moeten de zuurdesem of zonde uit ons lichaam bannen.

  1 Korintiers 3:16-17  Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig, en die tempel bent u.

  1 Korintiers 5:1-2  Men hoort algemeen spreken van ontucht onder u, en wel van de soort die zelfs bij de heidenen niet voorkomt: dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En daar bent u ook nog trots op? Was maar liever in de rouw gegaan! Dan zou de man die zoiets heeft bedreven uit uw midden verwijderd zijn.

  1 Korintiers 5:7-8  Doe de oude zuurdesem weg, om vers deeg te worden. U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.

  De matse brood is dun brood met gaatjes erin, het doet denken dat Christus aan het Kruis was genageld om onze zonden te verdelgen.

  Exodus 12:3-6  Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend. Op de tiende van deze maand moet iedere familie een lam uitkiezen, ieder huis een lam. Als een familie te klein is voor een lam, dan moeten ze, rekening houdend met het aantal personen, samendoen met hun naaste buren. Bij het verdelen van het lam moet er rekening gehouden worden met ieders eetlust. Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en eenjarig. U kunt er een schaap of een geit voor nemen. U moet de dieren vasthouden tot aan de veertiende van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering.

  Ongedesemd brood-dag is de 10de van de maand en de 14de dag is Passover.

  Johannes 12:1-2  Jezus kwam zes dagen voor het paasfeest naar Betanië, de woonplaats van Lazarus, de man die door Jezus uit de doden was opgewekt. Men gaf daar een maaltijd ter ere van Hem; Marta trad op als gastvrouw en Lazarus was een van degenen die met Hem aan tafel zaten.

  Johannes 12:12  De volgende dag hoorde de menigte feestgangers dat Jezus toch naar Jeruzalem kwam, en in groten getale trokken ze Hem met palmtakken tegemoet. Ze riepen almaar: ‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer: de koning van Israël!’

  De intrede van Jezus in Jeruzalem viel op de 10de Nisan. Dan zongen de Joden uit de Hallel of Hymneboek.

  Matteus 26:59-60  De hogepriesters en heel het Sanhedrin zochten valse getuigenissen tegen Jezus om Hem ter dood te kunnen brengen. Maar ze vonden niets, hoewel er veel valse getuigen naar voren traden. Ten slotte kwamen er twee naar voren.

  De lammeren werden door de schaapspoort gebracht van de tempel van Jeruzalem om geofferd te worden. Deze poort lag ten noorden van de tempel. Gelijktijdig kwam Jezus langs de oostelijke poort binnen. Hij was het lam die zonder zonde was. De Joden kregen 4 dagen om een lam te houden dat voldeed om geofferd te worden. Voor Jezus, die zonder zonde was, te krijgen 4000 jaar.

  Lukas 23:13-15  Daarop riep Pilatus de hogepriesters, de leiders en het volk bij elkaar en zei tegen hen: ‘U hebt deze man bij mij gebracht omdat Hij het volk zou ophitsen. Wel, ik heb de man verhoord in uw bijzijn, en voor uw beschuldigingen tegen Hem heb ik geen enkele grond gevonden; en Herodes evenmin, want hij heeft Hem naar ons teruggestuurd. Kortom, Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat.

  Sederavond of Laatste avondmaal


  Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? Waarom wordt er ongedesemd brood gegeten, enkel bittere kruiden geserveerd, twee maal de matzah gedipt? Waarom wordt er aan tafel gelegen in plaats van te zitten?  Charoset is zoete appelspijs.Lucas 22:17-20  Hij nam een beker, sprak het dankgebed en zei: ‘Neem deze beker en laat hem rondgaan; want Ik zeg jullie dat Ik van nu af aan niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is.’ Hij nam een brood, sprak het dankgebed, brak het brood in stukken en gaf het hun, en zei: ‘Dit is mijn lichaam; het* wordt voor jullie gegeven. Blijf dit doen om Mij te gedenken.’ Na de maaltijd zei Hij zo ook van de beker: ‘Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed; hij wordt voor jullie leeggegoten.

  Er waren 4 kelken, waarom 4?
   

  Exodus 4:22-23  En dan moet u tegen de farao zeggen: Zo spreekt de heer: Israël is mijn eerstgeboren zoon. Ik had u bevolen om mijn zoon vrij te laten vertrekken om Mij te vereren, maar u hebt dat geweigerd. Daarom zal Ik uw eerstgeborene doden.’

  Je kunt geen twee meesters dienen zegt de Bijbel en daarom heeft God hen daar weggehaald. Hij wilde dat ze Hem eerden.
   

  Romeinen 6:16  Het is immers duidelijk dat men díé meester als slaaf moet gehoorzamen in wiens dienst men zich stelt: ofwel u dient de zonde – en dit loopt uit op de dood – ofwel de gehoorzaamheid – en die leidt tot gerechtigheid.

  God doet twee zaken : eerst het juk afnemen en daarna de ketenen breken die iemand vasthouden aan de wereld.

  Jeremia 32:17  “Ach, Heer god! U hebt de hemel en de aarde gemaakt in uw grote macht, met opgeheven arm. Niets is onmogelijk voor U die aan duizenden genade schenkt maar de ongerechtigheid van de vaders wreekt op hun kinderen. U bent een grote, sterke God, uw naam is de heer van de machten.

  Het kostte God niets om het universum ineen te steken, maar het kost God alles om jou te bevrijden. Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon gegeven die met uitgestrekte armen op het Kruis werd genageld.


  De Matzah Tosh is de zak met 3 Matzahs. De middelste matzah wordt uit de zak genomen en in twee gebroken. Een stuk wordt terug in de zak gestoken en het andere stuk weggedaan (= Afikoman of komt terug (net zoals Jezus)) en pas bij de 3de kelk teruggenomen. De Matzah vertegenwoordigt Jezus. Eerste matzah is God de Vader, de tweede God de Zoon en de derde God de Heilige Geest.

  Lucas 22:19  Hij nam een brood, sprak het dankgebed, brak het brood in stukken en gaf het hun, en zei: ‘Dit is mijn lichaam; het wordt voor jullie gegeven. Blijf dit doen om Mij te gedenken.’


  Efeziers 1:4-7  Want in Hem heeft Hij ons uitgekozen (eerste kelk), al voor de grondlegging van de wereld, om heilig en vlekkeloos voor Hem te staan in liefde (tweede kelk). Hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden door Jezus Christus (derde kelk), volgens zijn wilsbesluit, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begiftigd heeft in de geliefde. In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed (vierde kelk), de vergeving van de zonden, dankzij zijn rijke genade.

  Marcus 14:26  Na het zingen van de psalmen gingen ze de stad uit, naar de Olijfberg.

   Ps 118:21-23  (gezang op sederavond) U dank ik, U hebt mij verhoord, U bent mijn redder gebleken. De steen door de bouwers afgekeurd, die steen is hoeksteen geworden. at is het werk van de heer, een wonder is het in onze ogen.

  Marcus 15:21,25  Ze dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van zijn akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, om zijn kruis te dragen. Het was het derde uur, toen ze Hem kruisigden.

  Het derde uur was in de morgen en was het uur van het offer van het lam. En op hetzelfde moment stierf Jezus aan het Kruis. Ze zingen het Halel. Psalm 118:27  de heer is God, zijn licht zal over ons stralen. Vorm een feestelijke rondedans, groene twijgen in de hand, rond de hoeken van het altaar.

  Matteus 27:45-47  Vanaf het zesde uur viel er duisternis over het hele land, tot aan het negende uur. Rond het negende uur riep Jezus met luide stem uit: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij in de steek gelaten? Sommigen die daar stonden, hoorden dat en zeiden: ‘Hij roept Elia.’

  Het zesde uur was ’s middags en gebedsuur, ook het negende uur was het uur van gebed. Op het negende uur zongen ze Psalm 118:14-16  De heer, mijn kracht, de heer, mijn beschermer, de heer is mijn redder gebleken. Hoor de juichkreten over mijn redding in de tenten van de rechtvaardigen: ‘De rechterhand van de heer overwint, de rechterhand van de heer is hoog geheven, de rechterhand van de heer overwint.’

  Jezus naam betekent redding, daarom is deze tekst heel toepasselijk. Ook wie zit aan de rechterhand van de Heer is Jezus. Jezus wordt omhooggeheven. Deze tekst wordt gezongen als Jezus omhooggeheven is op Zijn Kruis.

  De Hebreeuwse naam van Yahweh wordt geschreven zoals hieronder.

  Op het Kruis was een plakkaat bevestigd met daarop in het Hebreeuws dat van rechts naar links wordt geschreven. Yeshua van Nazareth en de koning van de Joden. Maar zo werden de eerste woorden van het tetragammon van Yahweh of Jehovah gevormd!!!


  Waar bleef al dat bloed? Er waren 2,5 miljoen Joden het Pesachfeest aan het vieren en men zwom in het bloed van de 250000 lammeren.

   

  De tempel was op een heuvel gebouwd en het bloed ging onder de tempel naar beneden, naar de Genomvallei of Bloedvallei genoemd. Tussen de Tempelberg en de Olijfberg ligt de Kedronvallei. Samen met water dat ook van de Tempelberg kwam was het een rivier van water en bloed dat naar de Genomvallei kwam. Op hetzelfde moment dat water en bloed uit de zijde van Jezus stroomde.

   

  De gescheurde voorhang in de tempel was het teken dat het hart van God was getroffen en was een rouwritueel over Zijn gestorven Zoon.

  12-10-2012, 22:17 Geschreven door Claudia  


  11-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ween tranen van bloed voor hen en mijn Hart is bezwaard. 7/10/2012

  De H. Maagd Maria : Mijn kind, alstublieft bid voor mijn verloren kinderen die elke dag in aantal toenemen. Zij geloven niet en kunnen niet geloven in mijn Zoon en gaan de andere kant op.

  Ik ween tranen van bloed voor hen en mijn Hart is bezwaard. Hoe verloren zijn ze en hoe leeg voelen zij zich.

  Ik bid opdat God in Zijn Barmhartigheid spoedig hun verharde harten zal openen.

  De Waarschuwing is dichtbij, mijn kind. Mijn kinderen moeten zich voorbereiden. Diegenen die deze Heilige Boodschappen van mijn Zoon en mijn Eeuwige Vader schuwen, zullen aan God verantwoording verschuldigd zijn.

  Velen hebben deze Missie geschaad en zielen aangemoedigd zich af te keren. Vele van die zielen zijn sindsdien gestorven in doodzonde. Hadden zij de Kruistochtgebeden aanvaard die aan de mensheid gegeven werden, dan hadden zij kunnen gered worden.

  Zij die deze Boodschappen niet willen aanvaarden moeten niet samenwerken met de duivel om het Woord van God te ondermijnen. Jullie moeten bidden om de nodige hulp om binnen in jullie vrede te vinden.

  Het werd voorspeld dat de eindtijdprofeet niet zou aanvaard worden, hoewel veel bekeringen zullen bereikt worden door de verspreiding van het Woord van God.

  Het zal jullie eigen verantwoordelijkheid zijn wanneer jullie de hulp verwerpen die in deze tijd vanuit de Hemel geschonken wordt om te helpen jullie zielen te redden.

  Beledig mijn Zoon niet door te verzuimen om te luisteren. Jullie mogen dan doof zijn na het lezen van deze Boodschappen, maar eerst moeten jullie luisteren.

  Jullie vrije wil betekent dat jullie kunnen kiezen welk pad jullie wensen te gaan.

  Jullie vrije wil betekent niet dat jullie het recht hebben om opzettelijk godslasterlijk te spreken tegen de Heilige Geest.

  Wanneer de Waarschuwing plaats vindt zullen jullie met het Licht van Waarheid gevuld worden.

  Jullie ziel zal verlicht worden en jullie zullen de goede en de slechte daden zien die jullie doorheen jullie levens gedaan hebben. Op dat punt zullen velen van jullie de Liefde van God omhelzen. Helaas zullen velen te koppig zijn om hun verkeerde handelingen te erkennen. Zij zullen alleen achterblijven en vreselijk lijden.

  Wees altijd bereid. De tijd is kort.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van God

  Moeder van Redding

  11-10-2012, 20:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Licht van God is aanwezig in ieder van jullie 6/10/2012

  Mijn dierbare dochter, om Me echt lief te hebben, moeten jullie de anderen zien door Mijn Ogen.

  Wanneer jullie kijken naar een andere persoon, kijk dan goed en probeer Mijn Aanwezigheid te zien, want Ik ben in alle zielen aanwezig, zelfs in de duistere zielen.

  Ik ben daar. Kijk en je zult Mij zien. Dit is een van de meest buitengewone gaven gegeven door Mijn Eeuwige Vader aan elk van Zijn kinderen.

  Het Licht van God is aanwezig in ieder van jullie afzonderlijk.

  Dat is liefde en elke ziel heeft het vermogen om te beminnen.

  Wanneer jullie anderen zien door Mijn Ogen, zullen jullie liefde voelen en dat zal jullie zielen raken op een manier die jullie niet kunnen ontkennen. Die liefde is echt, al kunnen jullie haar niet zien of aanraken. Jullie zullen het ook moeilijk aan anderen kunnen uitleggen. Toch is zij daar.

  Indien al Gods kinderen Mijn Vaders Goddelijke Tegenwoordigheid in de wereld zouden kunnen eren in Zijn kinderen, zou er vrede op aarde heersen. Zoek liefde en jullie zullen liefde vinden.

  Neem de tijd om na te denken over wat Ik jullie nu zeg. Het Licht van Gods liefde is zoals een schitterende ster aanwezig in elke ziel. In sommigen straalt ze heel helder en jullie kunnen de liefde van die persoon voelen die jullie omhult. In anderen, is zij slechts een vaag schijnsel, moeilijk te vinden, niettemin is zij toch daar.

  Wanneer jullie naar elkaar kijken, denk dan het volgende. God schiep ieder van jullie. In Zijn ogen zijn jullie broers en zusters. Het geeft Hem zoveel vreugde wanneer Hij ziet dat Zijn kinderen liefde en respect voor elkaar tonen.

  Wanneer zij vechten onder elkaar, ontbering en lijden toebrengen aan anderen, voelt Hij een enorme pijn. Zoals elke ouder kwetst het Hem wanneer Zijn kinderen Zijn Liefde niet delen, de Liefde waardoor zij geschapen werden.

  Onthoud ook dat wanneer jullie elkaar pijn doen, jullie Mijn Vader pijn doen. Hij voelt de pijn die jullie Zijn kinderen aandoen.

  Denk de volgende keer twee keer na voordat jullie een ander scherp beoordelen of met haat bejegenen. Wanneer jullie dat toch doen, mishagen jullie Mijn Vader.

  Wanneer iemand jullie kwetst, bid dan voor hem. Want wanneer er spanning is of gebrek aan liefde tussen twee mensen, dan wordt dat veroorzaakt door boze geesten.

  Overstijg deze bekoring. Bemin de anderen. Behandel hen met respect. Kijk naar hen als door de Ogen van God. Wanneer jullie dat doen zullen jullie liefde vinden. Jullie zullen het dan gemakkelijker hebben om met elkaar te leven en elkanders fouten te aanvaarden.

  Jullie Jezus

  11-10-2012, 19:51 Geschreven door Claudia  


  09-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De geheimen van de CIA : deel 3

  * 1960-1965 : Laos, een klein land in Zuidoost Azie die begint met behulp van de CIA de verspreiding van het communisme voorkomen. Laos ligt tussen Thailand en Vietnam.


  Laos is de sleutel tot het winnen van de oorlog in Vietnam. Laos had een enorm strategisch belang. De Vietnamese communisten in het Noorden hadden een geheime route dat door Laos ging om wapens, troepen en voorraden om tegen de Amerikaanse troepen in het Zuiden te gebruiken.

  De Amerikanen konden Laos niet binnenvallen, daarom werd de CIA erbij betrokken om het probleem aan te pakken. In beboste heuvels van Noord-Laos legden de spionnen van de CIA contacten met de oude stammen. 30 000 van deze oude stammen werden betaald, getraind en opgeroepen om te vechten voor de CIA voor een geheime oorlog in Laos. De stammen waren blij dat ze konden vechten voor de CIA, zolang ze konden blijven ‘boeren’ en hun locale ‘groente’ konden blijven verkopen : opium.


                

  Opium en heroïne werden daar altijd al verbouwd, maar de CIA maakte het veel gemakkelijker. Niet alleen liet de CIA hen verder heroïne produceren, maar ze maakten het veel gemakkelijker voor hen. Er werd een luchtbrug opgezet met Air America die gebruikt werd om de drugs te vertransporteren naar de omringende landen, met inbegrip van Vietnam.

  Al McCoy (auteur van ‘The Politics of Heroin’) : Ik was daar in Laos bij de Opiumboeren. Ik vroeg hen hoeveel heb je vorig jaar geproduceerd en wat deed je ermee. Het was dikwijls hetzelfde verhaal dat je te horen kreeg. Ik produceerde 5 tot 10 kilo en een Amerikaanse helikopter landde, betaalde en nam het spul mee om dan verder te verspreiden.

  Het spoor van drugs volgt het spoor van de operaties dat de CIA deden.

  Het hoofdkwartier van de CIA had er geen idee van hoe de situatie was in Laos zelf. Hun agenten in Laos hadden de locale drugstrafikanten blij te houden in ruil voor hun steun. De CIA had zijn geheim leger door heroïne-trafiek oogluikend toe te laten. Maar wat de CIA niet aan dacht was waar de heroïne naartoe ging. Een hoge kwantiteit van de geproduceerde heroïne ging direct naar de Amerikaanse GI’s die gestationeerd waren in Vietnam.

  In 1969 waren de troepen gedemoraliseerd vooral in verdedigingsposities waar het hevig aan toe ging. Om 365 dagen de miserie te kunnen vergeten was er heroïne. Het was in Vietnam overal te krijgen. Het werd in plastieken zakjes verkocht in bars, op de basissen, aan 2 dollar het stuk. Het was 96% pure heroïne. Je moest het snuiven, niet injecteren. Het Witte Huis deed in 1971, na de oorlog in Vietnam een onderzoek : 1/3 van alle VS-gevechtstroepen die in Vietnam hadden gezeten waren drugsverslaafd. In 1969 waren in de VS 70.000 heroineverslaafden, maar in 1971 waren in de VS-gevechtstroepen die in Vietnam hadden gezeten 80.000 heroineverslaafden. Dit was meer dan in de VS zelf.

  * 1967 Bolivië : Che Guevara ging recht naar de top van de lijst van de CIA van meest gezochte personen door zijn organisatie van het militaire deel van de Cubaanse revolutie.


  Che wilde het communisme verspreiden over centraal Amerika. De CIA wilde hem stoppen. In 1967 waren hij en zijn guerillastrijders aan het vechten in Bolivië. De VS had er genoeg van : Che moest uit de weg geruimd worden.

  Mike Gonzalez ‘Encyclopedia of Latin American Culture’ : Het hele concept van guerilla-oorlog was gepersonifieerd in Che Guevara. Zolang hij vrij was, zolang zijn reputatie er was en die was groter dan zijn successen, bleef circuleren was hij gevaarlijk. Het idee van gewapend verzet tegen het Amerikaanse imperialisme bleef duren, zolang hij leefde bleef hij gevaarlijk voor de CIA.

  De CIA had eigenlijk schrik voor Che omdat hij klaarblijkelijk heel populair was. Hij was jong, zag er goed uit, de vrouwen vonden hem leuk. Opeens was het communisme niet zo strak meer. Hij kon omzeggens de vader van iemands kind zijn.


  De CIA was dus van plan om Che uit de weg te ruimen. Ze deden veel moeite om hem te vermoorden. In die dagen sponsorde de CIA moord in iedere uithoek van de aarde. Ze wonden hem tenslotte in Bolivië . Felix Rodriguez, de hoofdpersoon in de jacht naar Che Guevara heeft toegegeven dat hij de moord van Che orderde. Che werd uiteindelijk opgepikt door een Boliviaanse ranger van een goedgetrainde anti-guerilla macht die getraind was door de Amerikanen. Che werd naar een klein schoolgebouw gebracht. Felix Rodriguez die erbij was in de Varkensbaai in Cuba orderde de moord en een Boliviaanse sergeant kreeg de telefoonoproep van Rodriguez om hem te vermoorden. Op 9 oktober 1967 werd Che Guevara vermoord.


  Als men kijkt naar de wereld nu, in het begin van de 21ste eeuw ziet men dat het beeld van Che Guevara blijft verheerlijkt worden, het is zelfs het boegbeeld geworden van verzet en revolutie, anti-imperialisme. De CIA wilde juist dit beeld vernietigen, maar ze hebben gefaald.

  Een dode Che Guevara werd een groter probleem voor de CIA dan de levende. Ze hebben er ongewild een martelaar van gemaakt. Zijn gezicht werd een icoon in de hele wereld en het is nog steeds zo.


  Tom Mangold – oorlogscorrespondent : Ik denk dat Che Guevara geen echte bedreiging vormde voor de Westerse democratie. Hij was enkel een aantrekkelijke man, die over revolutie sprak en sigaren rookte. Maar in de gedachten van sommige CIA’ers vormde hij een bedreiging. In de trant van ‘Hij zou wel eens de jongeren kunnen aanzetten tot een Marxistische revolutie.’


   

  09-10-2012, 22:40 Geschreven door Claudia  


  08-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Hand van Gerechtigheid wacht om die regeringen te kastijden die samenzweren om Mijn kinderen schade toe te brengen. 4/10/2012

  God de Vader : Mijn liefste dochter, Ik wil dat je weet dat, terwijl de wereld mogelijks een grote zuivering moet doormaken die niet aangenaam zal zijn, Mijn Barmhartigheid groot is.

  Ik ben een oceaan van Barmhartigheid en zal grote veranderingen teweegbrengen om ervoor te zorgen dat Mijn kinderen zullen gered worden van de catastrofe.

  De catastrofe waarover Ik jullie spreek impliceert het werk van geheimzinnige kwade  krachten in de wereld, die proberen om elke natie te controleren voor hun eigen schandelijk profijt. 

  Zo vele van die soort zielen verwerpen de Barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon. Zo velen zullen Hem niet erkennen. Zij gaan door met het achteloos toebrengen van lijden aan diegenen waarover zij de controle uitoefenen en zij zijn niet in staat te aanvaarden dat hun zonden niet ongemerkt zullen voorbij gaan. Zij mogen dan wel strijden tegen de Macht van Mijn Hand, maar Mijn Hand zal op hen neerkomen en hen vernietigen.

  Zij zullen met de tijd de Macht van God erkennen, maar voor velen onder hen zal het te laat zijn.

  Elke Handeling van Mij, met inbegrip van grote mirakels, zal weldra door de hele wereld gezien worden. In Mijn Grote Barmhartigheid, die de hele mensheid zal verzwelgen als in een grote oceaan, zal Ik al doen wat Ik kan om de mensheid te redden.

  Geen mens zal door Mijn Geschenken onaangeroerd blijven.

  Wanneer dat gebeurt, zal Ik die mensen achtervolgen die Mij zullen wegduwen, ofschoon zij zullen weten wie Ik Ben.

  Dan zullen die leiders van de wereld neergeslagen worden die verzuimen Mijn Goddelijke Wetten toe te passen en die de aarde geselen door hun wreedheid tegenover Mijn kinderen. Tegen dan zal Ik niet toestaan dat zij Mijn Goddelijke Gerechtigheid ontlopen.

  Zij zijn gewaarschuwd, in deze Boodschap, om nu te stoppen. Zij moeten bidden om leiding, wanneer zij zich ongemakkelijk voelen of onder druk gezet, om hun landen wetten op te leggen die ontberingen zullen teweeg brengen.

  Ik geef hun nu de tijd om te stoppen met wat zij aan het doen zijn en Mij om hulp te smeken om in verzet te komen tegen de boosaardige regimes, die gepland worden tegen hun  landgenoten.

  Zij weten waarover Ik spreek.

  Ik ben de Schepper van het menselijk ras. Ik ken elke kind van Mij. Wat zij zien. Wat zij voelen. Hoe zij denken. Ik ken ook diegenen onder hen die trouw gezworen hebben aan handelingen die mensen over de hele wereld vreselijk zullen doen lijden.

  Mijn (Hand van) Barmhartigheid wacht om jullie terug te brengen in de schuilplaats van Mijn Koninkrijk.

  Mijn (Hand van) Gerechtigheid wacht om die regeringen te kastijden die samenzweren om Mijn kinderen schade toe te brengen. Het zal jullie niet toegestaan worden dit lijden te veroorzaken.

  Want van zodra jullie wetten invoeren, bedoeld om diegenen te controleren die jullie dienen, en die afstotelijk zijn voor Mij, dan zal Ik zo’n kastijding zenden dat geen mens nog enige twijfel zal hebben over wat de oorzaak was van zulk een straf.

  Jullie zijn Mijn kinderen en het is tot Mij dat jullie je moeten wenden voor bescherming.

  Zonder Mijn bescherming zullen jullie overgelaten zijn aan de willekeur van Satan.

  Mochten jullie het vergeten zijn, Satan haat jullie allen. Maar door zijn machtige en subtiele verleidelijke wegen volgen jullie zijn machtshonger als slaven.

  Kies voor macht op deze aarde, die jullie wellicht kan verheffen en groter waardering verschaffen dan de wegen van de Heer, en jullie zullen verworpen worden.

  Deze waarschuwing wordt gegeven om ervoor te zorgen dat jullie begrijpen dat er slechts één Schepper is. Slechts één, Hij die de mensheid schiep. Slechts één die de macht heeft om een einde te maken aan al wat op aarde bestaat.

  God de Allerhoogste

  Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is

  08-10-2012, 21:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De voornaamste reden waarom het Christendom wordt aangevallen. 3/10/2012

  Ik ben jouw geliefde mystieke bruidegom, de Mensenzoon, geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.  

  Mijn zeer geliefde dochter, elke gruweldaad waarvan Ik getuige was in de Hof van Gethsemane, toen Ik door de duivel getergd werd, is zich nu aan het ontvouwen in de wereld, vlak voor Mijn Ogen.

  Overal hebben mensen hun geloof verloren. Zij dobberen in een zee van verwarring, in een staat van geloofsafval, nooit eerder in de wereld op zo’n grote schaal gezien.

  De wederzijdse liefde is dood.

  Respect voor andermans noden wordt niet langer beschouwd als een bewonderenswaardige eigenschap.

  Hebzucht, begeerte en afgunst beheersen de geesten van velen in de wereld van vandaag. 

  Door de koude in hun harten schatten zij het leven zelf niet langer naar waarde en vinden moord niets bijzonders.  Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd.

  De voornaamste reden waarom het Christendom wordt aangevallen is omdat het wetten zou moeten toestaan die zonden vergoelijken welke nu gemakkelijk in jullie landen worden geïntroduceerd.

  De obsessie voor valse religies en bedrieglijke idolen is algemeen heersend.

  Mijn Kerk stort in, en Mijn gewijde dienaren beklemtonen in de meeste gevallen niet het gevaar van de zonde noch de waarheid van het eeuwig leven.

  Haat, oorlog, hebzucht, begeerte, afgunst en eigenliefde zijn allen samengeklit in een leugenachtige toestand, een toestand die geen gelijkenis vertoont met de Waarheid van Mijn Leer.

  Ik wist toen, in de Hof van Gesthsemane, dat Mijn Dood op het Kruis door deze generatie van vandaag niet zou gezien worden voor wat hij betekende. Dat was de pijn die Mijn Hart als met een zwaard verscheurde.

  Het Offer dat Ik voor de mensen bracht, hen in de Ogen van Mijn Vader te redden, wordt vandaag niet erkend. Hoeveel zijn zij vergeten. Hoeveel werd hun niet verteld. Dat alles heeft te maken met de zonde van verdraagzaamheid die aan de wereld wordt voorgesteld als iets goeds.

  De oorlogen en haat verspreiden zich als een virus, zoals gepland door de duivel. De pijn van Mijn volgelingen zal zich verenigen met Mijn pijn bij het zien van de obsceniteiten die zullen uitgebraakt worden door die Regeringsleiders die zich laten leiden door de leugens die door Satan in hun zielen verankerd werden. 

  Satan en zijn demonen zijn zeer machtig. Geloof niet één minuut dat het gemakkelijk is om de greep te verslappen die zij hebben op iemand die hen heeft toegestaan in hun zielen binnen te komen. Zij zullen niet gemakkelijk opgeven en zullen zielen die zich om hulp tot Mij willen keren, hun Jezus, weerhouden door hen hulpeloos te maken.

  Deze zielen zullen het een kwelling vinden om te bidden. De woorden willen niet uit hun mond komen. Zij zullen een totale afkeer voelen voor gedachten aan Mij. Hoe zij ook proberen, het zal een moeilijke taak zijn.

  Tot diegenen die zeggen dat zij goede mensen zijn, die anderen geen kwaad doen, maar die Mij, Jezus, niet in hun levens aanvaarden, weet dit. Jullie zijn geen volgelingen van Christus. Indien jullie niet tot Mij komen, kunnen jullie niet toegelaten worden in het Koninkrijk van Mijn Vader.

  Om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan is voorbereiding vereist. Satan kan zo snel  handelen om zielen te verwarren dat velen onbewust zijn meegenomen.

  Deze tijden van grote onrust in de wereld en gebrek aan bewustzijn van Mijn Vader, God de Schepper van alle dingen, kan slechts uitmonden in een ding.

  In een catastrofe. Kastijding zal over de wereld neerkomen om de mensheid te redden, om de mensheid te zuiveren.

  Als mensen weigeren te luisteren, zullen zij de Waarheid niet horen.

  De Waarheid zal redden, niet alleen hun levens op aarde, maar zij zal hun het Eeuwig Leven geven.

  Nalaten de Waarheid te aanvaarden, heeft als resultaat de dood, zowel naar lichaam als naar ziel.

  De tijd is gekomen voor de mensheid om een keuze te maken. Ik kan de mensen niet dwingen Mij te volgen. Want ondanks al de geschenken, de genaden en de wonderen die hun zullen gegeven worden, zullen zij toch nog hun rug keren.

  Ondanks al Mijn Grote Barmhartigheid zullen sommigen toch nog de dood verkiezen boven het leven.

  Jullie Jezus

  08-10-2012, 21:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vele leiders van de Kerk van mijn Zoon zeggen niets. Ze verdedigen de Heilige Naam van Mijn Zoon niet langer in het openbaar. 2/10/2012

  De H. Maagd Maria : Mijn kind, de manoeuvres om de Naam van mijn geliefde Zoon, Jezus Christus te beledigen, nemen toe.

  Het is niet genoeg Hem te ontkennen, velen willen Zijn beeld beschadigen in de geesten van hen die in Hem geloven.

  DE KRUISIGING VAN HET LICHAAM VAN MIJN ZOON, DE KRUISIGING VAN ZIJN KERK, ESCALEERT.

  Velen leiders van de Kerk van mijn Zoon zeggen niets. Zij verdedigen de Heilige Naam van Mijn Zoon niet langer in het openbaar. De moed ontbreekt hun om het Lichaam van mijn Zoon, Zijn Kerk op aarde, te verdedigen.

  Velen willen geen ongewenste aandacht trekken omwille van de zonden van priesters in het verleden. Velen hebben gewoonweg niet het sterke geloof dat vereist is om een ware getuige te zijn van de Waarheid vervat in de leer van mijn Zoon.

  Zo velen in de wereld geloven niet in het bestaan van mijn Zoon en dat doet Hem wenen.

  Zo velen die de Waarheid kennen, denken dat het volstaat om verontwaardiging te tonen wanneer zij een godslastering horen maar nog altijd blijven zij zwijgen.

  Kinderen, jullie moeten de Waarheid van mijn Zoons Kruisiging openlijk en zonder vrees bevestigen. Mensen zullen luisteren. Jullie zullen gehoord worden. Indien elke dienaar van mijn Zoon zou blijven zwijgen, wie zal er dan van mijn Zoon spreken?

  Wie zal Zijn Heilig Woord verspreiden in deze tijd waarin zoveel kinderen van God het bestaan van God ontkennen?

  Zeer spoedig zullen zij geen verontschuldiging meer hebben. Wanneer zij de staat van hun zielen zullen zien zullen zij voor het eerst begrijpen dat zij een ziel hebben.

  Bid opdat zij daarna sterker mogen zijn en dat zij ware soldaten van Christus worden.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  08-10-2012, 21:08 Geschreven door Claudia  


  07-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De geheimen van de CIA : deel 2

  * 1952 : verkeerde informatie, dubbelagenten maken allen deel uit van spionage. En in de CIA waren degenen die moesten beslissen wie de waarheid zegt en wie liegt een van de meest geheime departementen van de CIA nl. de contra-spionage.


    Angleton

  In 1952 werd dit departement gerund door James J. Angleton. Hij vertrouwde niemand. Hij zei : wetenschappers, diplomaten, dissidente groepen, toeristen, studenten, de CIA plannen allemaal hetzelfde. Angleton was ervan overtuigd dat iedere overloper van het Oostblok met informatie voor de CIA een spion was die werkte voor de KGB. Hij kon ze ofwel negeren of opsluiten. De CIA had dus een probleem : geen informatie van de veldwerkers in Rusland. Hun oplossing was revolutionair en hoog technologisch. Ze vonden het spionage-vliegtuig uit en vonden ook de UFO uit.


    soort spionagevliegtuig

  De VS En de Soviets waren paranoïde over elkaars nucleaire capaciteiten. De Soviet bomvliegtuigen en Soviet ICP-uitvinding waren voor Amerika van belang. Ze hadden geen enkele informatie daarover. Daarom vonden ze spionagevliegtuigen uit om de plaatsen te kunnen fotograferen en de informatie terug mee te nemen naar de VS. Een spionagevliegtuig verschilde grondig van andere types vliegtuigen. Het moet op grote hoogte kunnen vliegen om de verdediging eronder te kunnen omzeilen. Het moest ook lange afstanden kunnen vliegen. De grenzen moesten verlegd worden van wat een vliegtuig kon. Het project werd ‘the Skunk Works genoemd. Deze technologie moest top secret blijven om succesvol te zijn. Maar iets groot dat vliegt op grote hoogte en in metaal is gebouwd was moeilijk geheim te houden. Daarom zorgde de CIA voor een leugentje om bestwil. Wanneer Amerika deze vliegtuigen zal overvliegen moedigde de CIA de mensen aan dat ze een UFO hadden gezien. Dat werkte de UFO-verhalen in de hand.

  * 17/4/1961 : De mensen van Cuba werden geconfronteerd met een para-militaire aanval op grote schaal van de CIA. Het begon in de Varkensbaai. De CIA acties in Cuba waren erop gericht een revolutie te ontketenen tegen Fidel Castro die aan de macht kwam door zelf een revolutie gepleegd te hebben. Het was een revolutie tegen de Amerikaanse macht in Cuba. Dit was een gevecht : met aan de ene kant de underdog Fidel Castro en aan de andere kant J. F. Kennedy van de oppermachtige VS.

  Waarom was de CIA zo erop gebrand een klein land als Cuba binnen te vallen?

  Ten eerste kon een communistisch eiland op 90 miles van Florida niet getolereerd worden. Dat kon gewoon niet zijn. En ten tweede zolang het bestond moest Amerika er kunnen over heersen, maar zolang Castro er was bleef die uitdaging bestaan. Jongeren van tegenwoordig kunnen niet begrijpen wat de koude oorlog was. Het was een 30-40 jaar lange schrikwekkende periode.


    Fidel Castro

  Castro was nog maar 9 maand aan de macht voor de CIA op de deur van de regering bonkte met de boodschap hem omver te werpen. Ze moesten een plan bedenken want Castro liet zich niet controleren en de bevolking reageerde enthousiast op Castro. Het was echter een plan dat gedoemd was te mislukken. De Amerikaanse troepen mochten wegens politieke redenen Cuba niet binnenvallen. Dus schakelden ze huurlingen in. Ze vochten voor geld alleen. Een 1500 huurlingenleger werd opgetrommeld. Het waren allen anticommunistische Cubaanse bannelingen die in de VS woonden. Ze hadden geen ervaring in vechttechnieken en de CIA moest ze nog trainen. Ze maakten geen schijn van kans tegen het professionele Cubaanse leger in de Varkensbaai. De invasie was dan ook desastreus. Ze wisten niet hoe te vechten en ze landen op de verkeerde plaatsen. En het verstevigde de revolutie van Fidel Castro in plaats van ze te doen uiteenvallen. De CIA had geen flauw benul van het nationalisme van de Cubanen.

  Toch was de CIA geobsedeerd met het idee om Fidel Castro om te brengen. In de volgende 10 jaar hebben ze 8 keer geprobeerd hem uit de weg te ruimen. Maar Cuba heeft nog altijd Fidel Castro en is nog altijd communistisch.

  * 1965 in Indonesië : Indonesië was strategisch gezien belangrijk. Het had een grote populatie. En de CIA dacht dat de eerste minister Soekarno de grenzen ging openen voor het communisme.


    Soekarno

  Hij was te vriendelijk met de communistische partij van Indonesië. Hij was nochtans geen communist. Hij was democraat tot een zekere hoogte. Hij vond dat ze het recht hadden te worden opgenomen in de regering. Maar voor Washington was dit teveel. De CIA stelde een programma op. Het waren lastercampagnes die in Indonesische nieuwsbladen, oppositiepartijen, leger werden verspreid om de mensen ervan te verwittigen dat de communistische partij een overname van de regering planden. De CIA nam een bizarre beslissing. Ze probeerden Soekarno in een slecht daglicht te stellen. Ze maakten ’s werelds eerste beroemdheid pornofilm. Ze huurden een Soekarno dubbelganger en hij werd gefilmd bij een jonge vrouw, die niet z’n vrouw was. Maar ze hadden er geen rekening mee gehouden dat Soekarno al bekend stond als een rokkenjager. En de film had geen effect op zijn populariteit. Daarom moest de CIA straffere plannen uit de mouw schudden. Dan was het tijd voor de black operations. Dit zijn geheime en illegale missies die de CIA plegen voor de VS regering maar die niet openbaar worden gemaakt. In de nacht van 30 september 1965 kidnapte een soldaat 6 Indonesische generaals en vermoordde hen. De soldaat verklaarde dat hij de generaals vermoorde omdat hij dacht dat ze het land gingen overnemen in een door de CIA gesponsorde coup. In de verwarring die op deze moorden volgde gaf Soekarno en zijn leger de communistische partij de schuld. De CIA kreeg wat ze verlangde: Er volgde een militaire overname van de regering, Soekarno werd uit zijn functie gezet. Na de coup werkte de CIA samen met de generaals om ervoor te zorgen dat iedere communist in Indonesië werd vermoord. Ze gaven een lijst aan de regering van burgers die communistisch waren en deze lijst werd gebruikt na de coup om een bloedbad te starten die aan ongeveer een half miljoen tot een miljoen mensen het leven kostte. Om dit kracht bij te zetten gaf de CIA materiaal en geld om het bloedbad uit te voeren.

  07-10-2012, 23:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De geheimen van de CIA : deel 1

  Central Intelligence Agency : heeft een budget van 5 miljard dollar en 25000 mensen in dienst, is het machtigste dienst in de wereld

  ·        steunde in de tijd Augusto Pinochet en Saddam Hussein


    Pinochet  Saddam

  ·        ontwrichte regeringen en landen

  ·        steunde genocide regimes

  ·        liet oogluikend drugtrafiek toe

  Dat allemaal om Amerikaanse belangen te ‘beschermen’.

  De CIA wordt verweten JFK te hebben vermoord, tot het faken van de maanlandingen.

  Maar dit zijn de ware feiten :

  * 1946 : de eerste oorlogsvoering van de Koude Oorlog. Amerika moest de rode dreiging bevechten. En Europa was aan het bekomen van het Hitler tijdperk. Amerika had informatie nodig over de Soviets. Ze waren bereid iedereen binnen te halen die inside informatie had over de Soviets. Zelfs Nazis. Ook de politieke beweging in Hongarije en Tsjechoslowakije moesten gevolgd worden. Men keek niet naar de achtergrond van de informanten, wat ertoe leidde dat er oorlogsmisdadigers bij waren die ontsnapten aan het oorlogstribunaal. Reinhard Gehlen die bij Hitler de Russen moest controleren en hij had dus een massa aan informatie die in Amerikaanse handen viel.

    Gehlen als Nazi  Gehlen na de oorlog

  Amerika hielp honderden inlichtingendienst officieren binnen de CIA. Komen na de oorlog. Ze werden getraind om CIA spionnen te zijn.en werden terug gezonden naar Duitsland om de Russen te bespioneren. Er waren zeker een 100-tal oorlogsmisdadigers die onder Gehlen werkten en die gevangenisstraffen riskeerden. Zo konden ze hun straffen ontlopen. De CIA deed een geheime deal met de Nazis. De CIA zou ervoor zorgen dat ze niet gestraft werden voor oorlogsdaden ten tijde van Hitler.

  * 1958 : de Koude Oorlog werd nu op een ander vlak gevochten. Tegen 1958 was de CIA ervan overtuigd dat de Russen een nieuw geheim wapen hadden. De paranoia steeg ten top. Ze waren ervan overtuigd dat de Russen de gedachten konden controleren van de mensen. Ze deden een beroep op hun wetenschappers om een drug te vinden zodat ze de gedachten van de mensen konden controleren. Ze starten een drugtest programma onder de naam MK-ULTRA. Ze gebruikten daarvoor LSD-25. Het kwam erop neer dat ze aan psychische oorlogsvoering deden. LSD, PCP, uppers, downers, amfetamines, heroine en mescaline… alles probeerde de CIA uit om aan informatie te geraken. Ze kidnapten praktisch 100 personen en gaf hen een zware dosis LSD en probeerde ze te brainwashen door telkens hetzelfde te laten horen. Ze probeerden alles uit. Ze waren proefkonijnen. Maar na al die testen ontdekte de CIA dat drugs de gedachten van de mensen niet controleerden, ze waren enkel verward. Geen enkele van de drugs werkte. Maar sommige van deze technieken van MK-ULTRA worden nog steeds gebruikt zoals verhoortechnieken in Guantamo en Irak.

  * 1953 : de CIA zorgde voor zijn eerste inval in een land om zijn olie te controleren. In 1953 sponsorde de CIA de eerste coup in Iran om olie. Zo bleef Amerika een van de grootste olieproducenten in de wereld controleren. Iran was om twee redenen interessant : het had olie en een 1000 mijl grens met de Sovietunie. De CIA kon zo de Sovietunie bespioneren en haar raketten aan de grens opstellen. De Britten waren ook van de partij. In 1951 werd Mohammad Mosaddegh de eerste democratische leider. Zijn eerste werk was de olieindustrie nationaliseren en zijn tweede werk was praten met de Sovietrussische buren. Dat was populair bij de Iranezen, maar de CIA had het zo niet begrepen. Ze dachten dat Mosaddegh een communist was die de achterdeur zou openzetten voor de Russen. In april  1953 zette de toenmalige directeur van de CIA, Alan Dallas, 1 miljard dollar opzij om  Mosaddegh omver te werpen op een of andere manier. De CIA deed wat ze altijd heeft gedaan : omkopen van de media, omkopen van legerofficieren, omkopen van de inlichtingendienst. De CIA heeft nooit een tekort aan geld gehad en zo konden ze hun doel bereiken.

    Mosaddegh     Shah van Iran

  Ze zorgden voor mensen die door de straten gingen en opriepen om Mosaddegh omver te werpen. Ze pompten geld in de oppositie, en samen met de Britten zorgden ze ervoor dat het werkte. Mosaddegh werd omver geworpen door een menigte in 1953, die loyaal was aan de Shah. De CIA had succesvol zijn eerste regering omver geworpen. De eerste minister werd vervangen door de Shah van Iran, die het land zou besturen voor de volgende 25 jaar. Maar dit had gevolgen waar de CIA niet aan gedacht had. Het land werd zowaar een Amerikaanse basis onder de Shah, en de Shah een Amerikaanse stroman. Alle oppositie, alle nationalisme werden de kop in gedrukt. Bijna het hele leger werd ingezet om mensen te onderwijzen. Het wierp zijn vruchten af. Een multi kracht werd op die manier gecreëerd, en die kracht was de Islam. De mensen realiseerden de kracht van de massa. Later werd de Shah afgezet en kwam Ayatollah Khomeini aan de macht.


    Khomeini

  * 1960 : Congo. De CIA wilde ervoor zorgen dat Rusland geen basis kon verwerven in Afrika. En men richtte zich op een land in het midden van Afrika nl. Congo. In de dagen van de onafhankelijkheid was Congo in een staat van beroering. Patrice Lumumba was de eerste minister toen op dat moment. Hij vroeg aan de Soviets om te helpen. Er waren honderden Russische adviseurs die kwamen overgevlogen en die propaganda maakten aan het leger. Lumuba’s gedrag was compleet onacceptabel voor de CIA. Daarom begon de inlichtingendienst in Congo te zoeken naar vervanging. Ze vonden die in een jonge man: Mobutu.

  Lumumba     Mobutu

  De CIA richtte hun pijlen op Mobutu als een potentiële collaborateur in 1960. Ze slaagden erin. Lumumba werd gevangen genomen en vervangen door Mobutu. In januari 1961 werd Lumumba in de jungle gesleept, geslagen en vermoord door troepen die loyaal waren aan Mobutu. Mubutu was nu leider van Congo. Soviets waren er nu niet langer welkom meer. Congo werd zijn achtertuin. Hij regeerde met ijzeren hand en werd een van de rijksten ter wereld. Hij had bv. een eigen luchthaven waar de concorde kon landen voor shoppingtrips naar Parijs. De mensen moesten een hoge prijs betalen voor zijn 32 jaar leiderschap. De mensen waren heel bang voor Mobutu. Oppositie werd met de dood betaald. Hoewel zijn wandaden bleef de CIA Mobutu steunen tot in de jaren ’90. Nu is Congo een heel onstabiel land, die een burgeroorlog heeft gekend die 3.7 miljoen mensen het leven heeft gekost. Tegenwoordig is Congo een van de meest onstabiele en armste landen in Afrika.

   

  07-10-2012, 12:10 Geschreven door Claudia  


  06-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods Liefde is, eens ze gevoeld wordt door de mens, iets dat niemand zonder kan leven. 1/10/2012

  Mijn dierbare dochter, je moet accepteren dat wanneer Mijn volgelingen in deze Boodschappen geloven, het hen van tijd tot tijd een kwelling van de ziel zal brengen.

  Velen zullen zich verheugen wanneer ze Mijn Heilig Woord lezen en zullen het accepteren als een mirakel.

  Anderen zullen Mijn Boodschappen ook accepteren, maar op bepaalde dagen zullen ze verscheurd worden door de twijfels, die hen zullen overvallen. Deze twijfels zijn natuurlijk.

  Sommigen zullen ze in twijfel trekken en zich afvragen of ze echt van de Hemel komen.  Dan zullen ze vol angst zijn omdat ze weten dat hun leven op het punt staat te veranderen en dat ze de Tweede Komst zullen zien.

  Dit betekent dat het leven dat ze tot nu toe hebben geleid, onherkenbaar zal veranderen.

  Dit is beangstigend voor velen omdat ze willen vasthangen aan hun oude zelfgenoegzaam leven, ze waren echter ongelukkig.

  Angst voor de toekomst, angst voor de Hand van God en angst voor Satans leger kwellen hen. Toch kan, terwijl Mijn Boodschappen hen angst kan aanjagen in hun hart, hen ook nu en dan troost brengen.

  Want een ding is zeker. Ze zullen Mijn Heilige Geest in hun ziel voelen en eens dit gebeurt zullen ze vertrouwd raken met Gods Liefde.

  Gods Liefde is, eens ze gevoeld wordt door de mens, iets dat niemand zonder kan leven. Het brengt vrede. Mijn volgelingen, het maakt dus niet uit hoe bang jullie kunnen zijn, je moet onthouden dat Ik, jullie Jezus jullie nooit in de steek zal laten.

  Jullie zijn de Mijne.

  Ik ben het Leven in jullie ziel. Door Mij zullen jullie gered worden. Ik ben vol Barmhartigheid voor zielen die zich tot Mij wenden om hulp. Ik zal jullie niet laten lijden door de hand van Satans volgelingen. Ik zal jullie bedekken met Mijn Kostbaar Bloed. Jullie hebben niets te vrezen.

  In de plaats worden jullie genaden gegeven om jullie voor te bereiden. Nu moeten jullie moedig zijn, laat geen twijfels jullie liefde voor Mij verduisteren of jullie verblinden voor de Waarheid van deze Boodschappen.

  Ze zijn Mijn Geschenk voor jullie. Ze worden aan jullie gegeven zodat jullie beschermd zullen zijn en bewaard tegen kwaad.

  Vraag Me altijd om jullie angsten te verlichten, want ze worden door de boze als zaden van ontevredenheid in jullie geest geplant zodat jullie afgeleid worden.

  Ik zegen jullie. Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie Mijn Bescherming. Vertrouw altijd op Mij.

  Jullie Jezus

  06-10-2012, 11:30 Geschreven door Claudia  


  05-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoveel mensen zijn tegenwoordig geobsedeerd door het streven naar roem en zelfverheerlijking 29/9/2012

  Mijn dierbare dochter, waarom komt het dat zo veel mensen in de wereld geloven dat hun sterfelijkheid onbegrensd is?

  Zoveel mensen zijn tegenwoordig geobsedeerd door het streven naar roem en zelfverheerlijking. Zo velen van diegene die zoeken om grote erkenning en succes te krijgen en ze bereiken, worden verafgood door diegenen die geloven dat dit de heerlijkheid is en dat dit hetgeen is waar ze moeten naar streven en dat dit hetgeen is dat hen zal voldoen.

  Ze spenderen zeer weinig van hun tijd aan wat echt belangrijk is. Ze gaan over lijken om te krijgen wat ze willen omwille van hun onverzadigbaar verlangen om in glorie te schitteren voor de wereld.

  Hun ijdelheid wordt gevoed door de wereld van entertainment, de media en hun streven naar zelfperfectie wordt toegejuicht.

  Dit is waar de gewone mensen tegenwoordig naar streven. Ze hebben openlijk bewondering voor dergelijke ambitie en dit wordt zoals een religie. Ze verafgoden diegenen die dergelijke hoogten bereiken en imiteren vervolgens hun levens.

  Niet een keer staan ze erbij stil dat dergelijke dingen geen echte gevolgen met zich meebrengen. Ze staan er nooit bij stil om zich af te vragen : “Is dit nu waar mijn leven zoal uit bestaat?”

  In de meeste gevallen geloven ze niet in God, want als ze dat deden zouden ze weten hoe onaangenaam het is in de Ogen van God om bewondering te zoeken op die manier.

  Wanneer een persoon voortdurend aandacht, bewondering zoekt en geobsedeerd is met het beeld dat ze uitschijnen naar de wereld toe, begrijpen ze niet hoe kort deze weg is. Het zal verdwijnen met tijd en ze zullen zich leeg voelen en zonder liefde om te delen met anderen.

  Ze brengen zoveel van hun tijd door met zichzelf lief te hebben dat ze geen ruimte zullen hebben voor een andere liefde. Ze plaatsen hun eigen noden voor die van anderen. Ze zullen alles doen, met inbegrip van handelingen te stellen die God beledigen om hun zelfverheerlijking te bereiken.

  Deze generatie is zoveel leugens verteld over de manier waarop ze hun levens moeten leiden. Ze worden aangemoedigd door een wereld, die gelooft dat materieel gewin, beroemdheid, cultuur en een ambitie die grote bewondering zal brengen, de belangrijkste dingen zijn om naar te streven.  

  Wat weten ze weinig. Wat zullen ze geschokt zijn wanneer ze ontdekken hoe verkeerd ze waren.

  Mensen die dergelijke levens leiden zullen geconfronteerd worden met teleurstelling wanneer hun lusten niet zullen bevredigd worden. Elke daad om hen meer plezier te bezorgen, door een op het zelf-geobsedeerde ambitie, zal er niet in slagen hen vrede brengen.

  Bid opdat mensen spoedig zouden beseffen dat het najagen van roem en zelfverheerlijking slechts voor een korte tijd voldoening schenkt.

  Er is slechts één doel waarnaar jullie zouden moeten streven en dat is het volgen van de Onderrichtingen van de Heer.

  Wanneer jullie dat doen zullen jullie in vrede zijn.

  Dan kunnen jullie nog altijd genieten van de aangename dingen in de wereld, maar jullie zullen begrijpen wat werkelijk belangrijk is.

  Veel jonge mensen hechten toch zoveel waarde aan hoe zij bij anderen overkomen. De druk die zij ondervinden om hun levens te leiden met het najagen van dezelfde doelen als die van beroemdheden die zij bewonderen, beschadigt hun zielen.

  Het sluit de werkelijkheid uit van wat God behaagt.

  Het sluit de Waarheid uit.

  Alleen de Waarheid zal ervoor zorgen dat zij zich tevreden voelen en zal hun vrede, liefde, vreugde en geluk schenken.

  Ik Ben het Leven dat zij zoeken.

  In Mij zullen zij een Glorierijk leven vinden.

  Dat is de Glorie die zij moeten zoeken.

  Want indien zij zich tot Mij keren zullen zij een leven van Grote Glorie vinden in het Nieuwe Paradijs.

  Dat is de enige glorie die hun onuitsprekelijke vreugde zal brengen.

  Jullie Jezus

  05-10-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  04-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag Hammarskjold : was zijn dood een crash of een complot ?

  Dag Hammarskjold: was zijn dood een crash of een complot? 17/9/2011

  Exact 50 jaar geleden stierf de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties Dag Hammarskjold in een vliegtuigcrash op een missie om burgeroorlog te vermijden in het pas onafhankelijk geworden Congo. Er zijn steeds vermoedens geweest dat het vliegtuig werd neergeschoten en ze zijn er nog steeds.

  Na zijn dood werd Mr Hammarskjold omschreven als de “grootste staatman van onze eeuw” door de Amerikaanse president John F Kennedy. Hij was een man met een visie van de VN als een “dynamisch instrument” die de wereldgemeenschap organiseerde, een beschermer van kleine naties, onafhankelijk van de grootmachten, en die alleen de vrede diende.

  De enige persoon die een Nobelprijs voor Vrede kreeg na zijn dood, hij richtte de eerste gewapende VN vredesmacht op in een missie die volgde op de crisis in de Suez.

  Juist na middernacht op 18 september 1961 was hij op weg om een staak het vuren te bemiddelen in een afgescheiden regio van Congo dat rijk was aan mineralen. Daar waar een ander van zij vrede missies was blijven steken in de complexe politiek van dekolonisatie en de Koude Oorlog.

  Maar zijn DC6 vliegtuig crashte in de duisternis kort voor zijn landing in een woud dicht tegen Ndola in Noord Rodesië – nu Zambia.

  Zijn neef, Knut Hammarskjold, bezocht de plaats van de crash. Hij zei : De brokstukken van het vliegtuig lagen overal verspreid. Ik zag geen lichamen, ze werden al verwijderd..

  Hij herinnert zich de reactie in Zweden, waar zijn nonkel een nationale held was.


  Iedereen was zo geschokt. Heel Zweden was erdoor getroffen. Al de winkels hadden zijn foto hangen en hij heeft een staatsbegrafenis gekregen wat zeer ongebruikelijk was voor een persoon die op een buitenlandse dienst zat.

  Ijzeren wil

  Er is een massa aan bewijs dat wijst in de richting dat het vliegtuig werd neergeschoten door een tweede vliegtuig.

  Susan Williams : auteur van Wie vermoorde Hammarskjold?

  Acht jaar eerder, toen de leden van de Veiligheidsraad de bescheiden Zweedse secretaris general benoemden, konden ze niet voorspellen met welke ijver hij zijn job zou uitoefenen.

  "Hij was een zeer religieus, intellectueel en gecultiveerd man, en dat maakte allemaal deel uit van zijn mystieke benadering van het leven," zegt Margaret Anstee, de eerste ondersecretaris in de Verenigde Naties, die een carrière van 40 jaar op de VN uitbouwde. "Hij had een zekere terughoudendheid, en een zekere unieke waardigheid."

  Maar hij kreeg spoedig een reputatie van onafhankelijkheid en durf, en in de plaats van in zijn kantoor te zitten in New York, ging hij te velde om de toestand in te schatten. Hij onderhandelde persoonlijk om de vrijlating van 15 Amerikaanse piloten vrij te krijgen. Zij waren gevangen genomen in China op een moment dat China niet vertegenwoordigd werd in de VN.

  "Hij had de vaardigheden van bemiddeling en overtuiging, gecombineerd met zijn bijna ijzeren wil om op zijn doel af te gaan," zegt Margaret Anstee.

  "Maar natuurlijk bracht hem dat in conflict met degenen die de VN wilden gebruiken voor hun eigen doeleinden."

  Er was in Congo een probleem : wie zou de controle krijgen over de zuidelijke provincie Katanga die rijk was aan koper, uranium en tin. Belgie, de ex-koloniale macht steunde een separatische beweging die geleid werd door Moise Tshombe, en die kreeg ook steun van Groot-Brittannie en de VS die belangen had in regio inzake mijnbouw. 

  Maar Hammarskjold steunde van de start de kandidaat die door Congo’s centrale autoriteiten werd verkozen. Dit was het door de Sovietunie gesteunde regering van eerste minister Patrice Lumumba en later nadat Lumemba werd afgezet en vermoord, premier Cyrille Adoula.

  Dag Hammarskjold streefde naar een oplossing door bemiddeling tussen Tshombe en de centrale regering, een doel dat nog dringender werd nadat de VN vredestichters werden uitgerangeerd gedurende een gewelddadige operatie om de buitenlandse huurlingen uit Katanga te drijven.

  Tshombe was op hem aan wachten op de nacht dat hij stierf.

  Gemanipuleerde foto’s

  De crash van zijn vliegtuig werd nooit volledig uitgelegd. Twee onderzoeken werden gehouden in de door Britten gerunde Centraal Afrikaanse Federatie, waarin ook Noord Rodesië zat. Daarna werd ook nog eens een officieel VN onderzoek gepleegd die concludeerde dat een complot niet mocht uitgesloten worden. Daarom zijn steeds opnieuw nieuwe zaken naar voor gekomen die het een en ander in een nieuw licht brachten.

  Onbeantwoorde vragen :

  • Waarom werd er niet onmiddellijk een zoektocht en reddingsoperatie gestart?
  • Waarom kwamen de autoriteiten officieel pas na 15:00 op de 18de aan?
  • Waarom van al degenen aan boord was het lichaam van Dag Hammarskjold het enige lichaam dat niet door het vuur werd verteerd?
  • Waarom was er een speelkaart, er wordt gezegd dat het een schoppenaas was, gevonden dat in zijn kraag zat?

  Door Brian Urquhart – heeft biografie geschreven over Hammarskjold (1972)

  De dramatische natuur van zijn dood tegen het geweld in de Congo crisis en de eenzame strijd van zijn laatste maanden hebben een populair beeld van Hammarskjold gemaakt, maar het is tot op zekere hoogte ongenuanceerd.

  Hammarskjöld wordt nu soms herinnerd als een soort superman waarvoor regeringen beefden en dat de wereldproblemen werden weggetoverd. Hij werd net als zijn voorgangers geconfronteerd met onoplosbare problemen en hij probeerde ze te verzachten en in de hand te houden. Hij bood oplossingen aan die regeringen soms accepteerden en dikwijls niet. Zijn laatste jaar werd overschaduwd door een complete breuk in de relaties met Khrushchev en de Gaulle. Een verlammende belemmering voor een Secretaris-Generaal die in staat moet zijn constructief om te gaan met de permanente leden van de Veiligheidsraad. De Congo kwestie die zijn hoogtepunt bereikte toen hij stierf in september 1961, had al een fundamentele constitutionele crisis teweeg gebracht in de VN. Het was aan Hammarskjold's ondergewaardeerde opvolger, U Thant, om een weg te zoeken in deze problemen.


  Nu wordt algemeen aangenomen dat Hammarskjöld werd toegejuicht en enthousiast onthaald door de meerderheid van de regeringen die lid zijn van de VN, en vooral dan van de Westerse landen. Dit is een aanzienlijke verdraaiing van de waarheid. Hij werd oorspronkelijk door de Westerse permanente leden van de Veiligheidsraad voorgedragen met de verkeerde veronderstelling dat hij als Secretaris-Generaal een veilige, kleurloze en niet politiek gebonden technocraat zou zijn. Maar dit bleek een misrekening. Zijn doelbewuste aanpak op internationaal vlak en zijn integriteit waren niet echt populair bij de Westerse regeringen., behalve dan de Amerikaanse gevangenen in China, de Suez crisis in 1956 of Libanon in 1958 bijvoorbeeld. Dikwijls vonden ze hem te hoogdravend voor hun smaak en koppig zijn tijd vooruit.


  04-10-2012, 20:31 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelovigen mogen zich nooit veilig voelen in de wetenschap dat zij de Waarheid kennen. 29/9/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet allen die geloven in Mij, Jezus Christus, zeggen dat zij nu moeten wakker worden en hun levens in Mij leven.  

  Deze boodschappen zijn niet enkel gegeven voor diegenen te waarschuwen die niet in Christus de Verlosser van de mensheid geloven, zij zijn ook voor diegenen bestemd, die in God geloven.

  Gelovigen moeten zich nooit veilig voelen in de wetenschap dat zij de waarheid kennen.

  Jullie die zeggen de waarheid van Mijn Leer te kennen, jullie mogen nooit zelfgenoegzaam worden. Indien jullie dat wel doen dan kan dat betekenen dat jullie het werk verwaarlozen dat nodig is om jullie zielen te heiligen.

  Gelovigen kunnen verward zijn in verband met Mijn Leer. Zo velen begrijpen de betekenis niet van Mijn Tweede Komst.

  Velen van Mijn volgelingen denken dat die inhoudt dat heel de mensheid waar dan ook ervan op de hoogte zal zijn en dat zij door Mijn barmhartigheid zullen gered worden.

  O, hoe verlang Ik dat dit zou waar zijn. Hoe zou Mij dat eindelijk verlichting geven.

  Helaas, velen zullen niet voorbereid zijn. Velen zullen weigeren om naar Mijn waarschuwingen en instructies te luisteren. Zodoende zullen zij verzuimen zich gepast voor te bereiden. 

  Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden. Jullie gelovigen die zeggen te geloven in de waarheid die opgetekend staat in de Heilige Bijbel, weet dit: het was gemakkelijk voor jullie om te geloven wat daarin werd geprofeteerd en reeds gebeurd is. Het is echter niet zo gemakkelijk om de profetieën van de toekomst te erkennen waarvan de mensheid nog getuige moet zijn. 

  Aanvaard eveneens het feit dat goddelijke boodschappen zullen gegeven worden om jullie voor te bereiden. Geloof erin dat die voorbereiding juist nu plaatsvindt.

  Wees te allen tijde waakzaam. Verwerp Mij in deze tijd niet want dit is de tijd van de voorbereidingen.

  Wees dankbaar dat jullie dat grote geschenk gegeven wordt.

  Jullie geliefde Jezus

  04-10-2012, 17:41 Geschreven door Claudia  


  03-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezegden van Dag Hammarskjold

  Vergeving is het antwoord op de kinderdroom van een mirakel waarbij wat gebroken is terug heel wordt, wat is bevuild terug gereinigd.


  Vriendschap heeft geen woorden nodig – het is eenzaamheid bevrijd van de angst van eenzaamheid.


  Het is op veilig spelen dat we een wereld creëerden van uiterste onzekerheid.


  Wat eenzaamheid tot een angst maakt is niet dat ik niemand heb om mijn last mee te delen, maar dit : ik heb alleen mijn eigen last te dragen.


  Het streven naar vrede en vooruitgang kan niet eindigen in enkele jaren in overwinning of nederlaag. Het streven naar vrede en vooruitgang, met zijn beproevingen en zijn dwalingen, zijn successen en zijn terugval, kan nooit versoepelen en nooit verlaten worden.


  Bid dat je eenzaamheid je kan aansporen tot het vinden van iets om voor t eleven, groot genoeg om ervoor te sterven.


  God sterft niet op de dag wanneer we stoppen te geloven in een persoonlijke godheid, maar we sterven op de dag wanneer onze levens stoppen verlicht te worden door de constante uitstraling, die dagelijks wordt vernieuwd, van een wonder, de bron van wat voorbij alle reden is.


  Voortdurende aandacht door een goede verpleegster kan even belangrijk zijn als een grote operatie door een chirurg.


  Kijk nooit naar beneden om de grond te testen vooraleer je volgende stap te nemen; enkel hij die zijn oog gericht houdt op de verre horizon zal de juiste weg vinden.


  Als ik maar standvastiger, eenvoudiger, stiller, warmer kan groeien.


  Je positie geeft je nooit het recht om te bevelen. Het legt je alleen de plicht op om je leven zo

  te leven dat anderen jouw orders kunnen ontvangen zonder vernederd te worden.


  Meet nooit de hoogte van een berg totdat je de top hebt bereikt.
  Dan zul je zien hoe laag het was.


  Het is meer nobel om jezelf volledig aan een persoon dan ijverig te werken voor de redding van de massa.


  Een taak wordt een plicht van het moment dat je denkt dat het een essentieel onderdeel van die integriteit, die alleen het recht heeft dat een mens verantwoordelijkheid op zich neemt.


  Het leven vraagt enkel de sterkte van jou die je bezit. Enkel een daad is mogelijk; niet te vluchten.

  03-10-2012, 22:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze mens zal de wereld zeggen dat hij de messias is en hij zal door vele leidinggevende boegbeelden in de wereld worden toegejuicht. 28/9/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, de grote veranderingen in de wereld die voorzegd werden in afwachting van Mijn Tweede Komst, zullen zich nu één voor één ontvouwen.

  De tijd van de bedriegers die zullen beweren in Mijn Naam te komen en zichzelf aan de wereld bekendmaken is zeer nabij.

  Veel mensen zullen bedrogen worden door te geloven in deze valse profeten want zij zullen zichzelf met grote praal aankondigen.

  MAAR EEN ONDER HEN ZAL VELEN MISLEIDEN WANT HIJ ZAL ZICHZELF OP EEN NEDERIGE WIJZE VOORSTELLEN ALS DE KONING, OM ZO DE MENSEN ERVAN TE OVERTUIGEN DAT HIJ MIJ IS, JEZUS CHRISTUS.

  Deze man zal de wereld zeggen dat hij de Messias is en hij zal door vele leidende boegbeelden in de wereld worden toegejuicht.

  Zij zullen hem eerst voorstellen als een buitengewone en meelevende politieke leider.

  Hij zal beschouwd worden als een begaafde vredestichter zoals Ik jullie gezegd heb. Zijn mooidoenerij zal een mystiek imago vertonen dat van goddelijke oorsprong lijkt te zijn.

  Zijn knappe uiterlijk en zijn aantrekkelijke persoonlijkheid zullen de massa aanspreken.

  HIJ ZAL WELDRA AAN DE WERELD GEOPENBAARD WORDEN EN ZIJN OPTREDEN ZAL PLOTSELING GEBEUREN.

  Die leiders die hem zullen voorstellen als een redder, als de man die een einde zal maken aan de oorlog in het Midden-Oosten, worden in vele delen van de wereld gerespecteerd. Dat is de reden waarom deze valse messias zo gemakkelijk zal aanvaard worden.

  NA EEN TIJDJE ZAL ZIJN AANTREKKINGSKRACHT ZICH VERSPREIDEN. DE MEDIA ZULLEN ZIJN DIPLOMATIEKE BEKWAAMHEDEN PRIJZEN EN ZIJN AANHANG ZAL GROOT ZIJN.

  Dat is de man die zeggen zal dat hij de messias is. Hij zal iedereen zeggen dat hij Jezus Christus is die teruggekomen is om zijn tweede komst aan te kondigen.

  HIJ IS DE ANTICHRIST.

  Laat jullie geen moment voor de gek houden. Ik, Jezus Christus, kwam de eerste keer in het vlees om de mensheid te redden. Maar weet dit: deze keer zal Ik niet in het vlees terugkomen. Ik zal komen als een dief in de nacht. Ik zal de wereld voorbereiden door deze boodschappen, maar Ik zal jullie dag noch uur meedelen, want die ken Ik niet. ALLEEN MIJN VADER KENT DE TIJD.

  IK ZAL MIJN TWEEDE KOMST AANKONDIGEN VOOR HET TEKEN VAN MIJN (AAN)KOMST DAT IN DE LUCHT ZAL VERSCHIJNEN OVER DE HELE WERELD.

  OM HET EVEN WIE BEWEERT JEZUS CHRISTUS TE ZIJN EN DIE OP AARDE RONDWANDELT ALS MENS, IS EEN LEUGENAAR.

  Ga weg want hij zal onnoemelijke ellende en lijden brengen. Zijn bedrog zal zielen sussen in een valse liefde voor God. Hij zal de Waarheid verdraaien. Zij die hem volgen verkeren in groot gevaar.

  Jullie Jezus

  03-10-2012, 11:16 Geschreven door Claudia  


  02-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.C.H. Spurgeon : laatste deel

  Er is nog een andere betekenis die ik zou willen geven aan deze uitdrukking : er is een Koninklijke wil, die we moeten proberen te vervullen. Die wil is, dat Gods volk moet worden gered en moet komen tot de kennis van de waarheid. Op die manier, als dienaren van de Allerhoogste, gaan we er op uit om dit of dat te doen, de grote wil van God kunnen vervullen in de verlossing van mensen. Ik zou willen, dat dit het hoogste doel was van alle christenen. Dat we allemaal gewillig zouden zijn om te zeggen:  Ik wil een tijd in die stad doorbrengen als er zielen zijn om gered te worden. Ik wil een huis kopen in zo’n straat als ik, door daar te gaan wonen, Mijn God en Meester van dienst kan zijn. Ik zal naar China gaan of  naar Afrika of naar de einden der aarde, als God het wil; als ik door daar naartoe te gaan, kan meehelpen aan de vervulling van deze bede : Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel.

  Beste Christenvrienden, stelt u zichzelf geheel ter beschikking van God? Bent u werkelijk de Zijne of hebt u iets achtergehouden bij de overgave aan Hem? Als u een deel voor uzelf hebt achtergehouden, zou die kleine reserve wel eens het kanaal kunnen zijn waardoor uw leven wegbloedt. U zegt : We zijn niet van onszelf, we zijn gekocht voor een hoge prijs. Maar meent u dat werkelijk? Ik ben bang dat er op sommige Christenen een soort hypotheek ligt. Ze stellen zich voor dat een deel van wat ze moeten afgeven voor henzelf bestemd is. Ze zijn niet geheel voor Christus. Moge de Heer ons allen met onverdeelde toewijding aan Zijn voeten brengen, zodat  we zeggen : We zullen heden of morgen niet naar de stad X reizen tenzij we God daar kunnen dienen. We zullen er geen handel drijven en winst doen, tenzij we God kunnen eren ,et ons kopen en verkopen. En we wensen zelfs geen grote winst uit onze handel te halen, tenzij we daardoor de wil van God kunnen bevorderen. Onze hoogste winst bestaat in het doen van Gods wil. Een man kan net zo goed God dienen door het afmeten van katoenen stoffen, of door het afwegen van kruidenierswaren, als door het prediken van het evangelie, als hij daartoe geroepen is en het doet met de goede ingesteldheid. Dit wou altijd ons streven moeten zijn en we zouden dit altijd op de voorgrond moeten zetten in ons leven : Ik ga, of ik blijf, ik stijg op of ik daal af, indien de Heer het wil. De wil van God geschiede in mijn sterfelijk lichaam in leven en in sterven.

  Moge dit dan uw vast besluit zijn. Laten de woorden ‘zo de Heer wil’ als een rode draad door uw leven lopen en laten we ons richten op de erkenning van God in de toekomst. Het is een geweldig ding te kunnen zeggen : Waar ik ook ga, en wat er ook met me gebeurt, ik behoor God toe. En ik kan zeggen dat God mijn weg zal bereiden, zowel in mijn ouderdom en grijsheid als toen ik nog een jongen was. Hij zal mij geleiden op heel de weg naar de eeuwige woonplaats waar ik zal zijn in Zijn glorie. Hij was de Gids van mijn jeugd, Hij zal mij ook geleiden in mijn ouderdom. Ik zal alles aan Hem overlaten op heel mijn weg van de aarde naar de hemel. En ik zal ermee tevreden zijn bij de dag te leven. En mijn blijde lied zal zijn :

   

  Niet voor de zorg van morgen is ‘t

  Dat ik U vraag

  Maar help mij, leid mij, steun mij, Heer,

  Slechts voor vandaag.

   

  En nu, in de vierde plaats : ROEMEN IN DE TOEKOMST IS ZONDE. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed: alle zodanige roem is kwaad. Ik zal niet veel zeggen over dit punt, maar u in het kort vragen de diverse manieren waarop men in de toekomst kan roemen op te merken.

  Iemand zegt over een bepaalde zaak : Ik wil dit of dat doen, ik ben daartoe vast besloten. En hij denkt: U kunt me niet tegenhouden. Ik ben een man, die als hij ergens zijn voet heeft neergezet, niet meer van zijn plaats is te krijgen.’ Dan lacht hij en is trots op zijn wilskracht. Maar zijn hoogmoed is pure arrogantie. Toch roemt hij erop en het Woord van God is waarheid betreffende zo iemand : Alle zodanige roem is kwaad.

  Een ander zegt : Ik zal dit of dat doen, dat is zeker. En als er op een probleem wordt gewezen antwoordt hij : Tuttut, je hoeft me niet te vertellen dat de mens wikt, maar God beschikt. Ik wik en ik beschik ook. Ik zie daar geen probleem in. Ik zal het uitvoeren, dat zal ik je vertellen. En ik zal slagen ook! En dan lacht hij in zijn dwaze trots en roemt op zijn trotse dwaasheid. Al dergelijk roemen is kwaad. Ze zijn dwaas, maar wat erger is, ze zijn nog goddeloos ook. Indien ik op dit moment spreek tot iemand die denkt deze wereld volkomen meester te zijn en daarom praat op de manier die ik heb aangegeven en in zijn denken zich erop beroemt dat hij groot is, dan zou ik tot hem in alle ernst willen zeggen : Alle dergelijke roem is kwaad.

  Ik hoor een derde man zeggen : Ik kan het. Ik ben er bekwaam toe. Voor hem is dezelfde boodschap bestemd. Zijn roemen is kwaad. Hoewel hij bij zichzelf denkt : Wat er ook op mijn weg komt, ik ben er altijd klaar voor, maakt hij een grote vergissing en dwaalt verschrikkelijk. Ik ben vaak in het gezelschap geweest van zo iemand, maar slechts voor een korte tijd. Want over het algemeen maakte ik dat ik wegkwam. Hij weet wel het een en ander. Hij heeft het grote geheim ontdekt, waar velen vruchteloos naar zoeken. Alle gewone mensen boort hij de grond in. Als u wat meer gezond verstand had en zou doen zoals hij – wel, dan zou u even goed af zijn als hij. Een arme man? Niemand hoeft arm te zijn, zegt hij. Ik ben het zelf ook een poosje geweest, maar ik besloot dat ik niet arm wilde blijven. Ik zocht mijn eigen weg en ik had het lef opnieuw te beginnen en ik heb mezelf opgewerkt. Merk op, hoe vaak hij het woordje ‘ik’ gebruikt! Maar ach, waarde heer, God heeft bliksemflitsen tot zijn beschikking om al die ‘ikken’ te verteren! Ze beledigen Hem en ze zijn als rook in Zijn neus. Trots is een van de dingen die Zijn ziel haat. Geen mens behoort op die manier te spreken: Alle zodanige roem is kwaad.

  Maar die jonge man daar praat op een heel andere toon. Hij heeft plannen gemaakt voor wat hij gaat doen als hij slaagt. Want natuurlijk slaagt hij. Wel, ik hoop het met hem. Hij gaat handel drijven en winst doen en dan zegt hij: Zo en zo ga ik doen als ik rijk ben. Hij is van plan het er dan van te nemen en plezier te hebben. Hij lacht en denkt eraan wat hij zal gaan doen als het moeizame begin voorbij is en hij kan doen wat hij wil. Ik zou hem willen vragen om even stil te staan en zijn leven eens ernstig te onderzoeken : Alle dergelijke roem is kwaad.

  Natuurlijk is er ook een toekomst waarvan u zeker mag zijn. Er is een toekomst waarop u zich mag verheugen. God heeft voor u de koon des levens bereid en door nederig daarop te vertrouwen mag u die kroon nu al dragen. U mag door stil te staan bij zulk een rijke zegen reeds nu genieten van de hemelse vreugde. En dat zal u geen kwaad doen. Integendeel, het zal uw hart betreffende uw korte verblijf op aarde tot rust brengen, want wat kan het u dan nog schelen of uw leven bewolkt is of helder, kort of lang, als de eeuwigheid zeker is? Maar als u zich verheugt in de onzekerheden van dit voorbijgaande leven : Alle dergelijke roem is kwaad.

  Dat brengt me, tenslotte tot mijn laatste en meest praktische punt : GEBRUIK MAKEN VAN HET HEDEN IS ONZE PLICHT: ‘Wie dan weet goed te doen en niet doet, zondigt.’ Deze tekst moet worden gelezen in zijn context. Ze betekent dat hij die weet wat hij behoort te doen en het niet meteen ook doet, zondigt. De tekst betreft niet mensen die leven in de schuldige wetenschap van nalatigheid en die desondanks hun plicht niet doen. De boodschap is voor mensen die hun huidige plicht beseffen en denken dat ze het straks nog wel eens zullen doen.

  In de eerste plaats is het zondig te dralen met gehoorzaam te zijn aan het evangelie. ‘Wie dan weet goed te doen en niet doet, zondigt. Zegt u : Ik zal zeker berouw tonen? Het is uw plicht dat berouw nu te hebben. Ik ben op weg om te gaan geloven, zegt u? Het bevel van Christus is : Geloof nu! Als ik tot geloof gekomen ben, zegt iemand, wil ik nog een tijdje wachten voordat ik biecht. Weer een ander zegt : Ik ben een gelovige en op een dag zal ik worden gedoopt. Maar als die doop overeenkomstig de wil van God is hebt u niet meer recht om die uit te stellen dan u er recht op hebt uw eerlijkheid en matigheid uit te stellen. Al de door God gegeven bevelen komen als een bevel voor het huidig leven. Gehoorzaam ze nu. En als hier iemand aanwezig is, die weet dat God hem gevraagd heeft om te geloven, maar die weigert dat te doen, en zegt dat hij hoopt nog wel eens een keer op Christus te gaan vertrouwen, voor hem zal ik deze woorden nog eens zeggen : Wie dan weet goed te doen en niet doen – tegenwoordige tijd! – die zondigt.

  In de tweede plaats is het ZONDIG TE DRALEN MET DE GEWONE DAGELIJKSE PLICHTEN, met de gedachte dat we het nog wel eens een keer zullen doen. U bent uw ouders niet gehoorzaam, jongeman, en toch wilt u voorganger (predikant) worden? Een mooie voorganger zult u zijn! Als leerjongen bent u nogal laks en slordig en uw baas ziet u liever gaan dan komen en hij zou uw leercontract dan ook graag in de kachel gooien. En toch loopt u met het idee rond zendeling te worden, meen ik? Mooie zendeling zou u zijn! Er is een huismoeder die haar kinderen verwaarloost terwijl ze met de buren praat. Maar als haar kinderen het huis uit zijn is ze van plan een echte moeder Israëls te worden en zich in te zetten voor de zielen van anderen. Zulk gedrag is zonde. Zorg voor uw kinderen en behartig uw huiselijke plichten. En als u dat hebt gedaan, praat dan eens over iets doen op andere plaatsen. Als u uw plichten die voor het grijpen liggen verwaarloost, kunt u dat niet goedmaken door als een Don Quichotte dingen te gaan doen die u niet gevraagd worden. Als we allemaal stil genoeg zouden zijn om de klok te horen tikken, zouden we horen dat ze zei : NU! Nu! Nu! Nu! Nu! De klok is daarin te vergelijken met de oproep van God over onze dagelijkse plichten van uur tot uur. Wie dan weet goed te doen en niet doet, zondigt, zelfs voor hem die droomt over hoe hij in de jaren die nog zullen komen goed zal maken wat hij in het heden heeft nagelaten. 

  Verder, beste vrienden, is het ZONDIG WERKZAAMHEDEN IN DE DIENST VAN DE HEER UIT TE STELLEN. Als u een groots doel en heilig voornemen hebt zou ik u willen vragen daarmee niet te talmen. Mijn beste vriend, Mr William Olney, wiens afwezigheid vanavond ze allen betreuren, was een erg nauwgezet en energiek man. Hij was hier, hij was daar, hij was overal, dienende zijn Heer en Meester. En nu hij zo zwaar getroffen is, kan niet worden gezegd dat er iets in zijn leven nog niet klaar is. Er is niets dat nog moet worden gedaan in zijn bedrijf, er is niets dat gedaan moet worden in relatie tot zijn werk voor de kerk, er is niets ongedaan met betrekking tot wie dan ook. Het is allemaal klaar, alsof hij wist dat hij getroffen zou worden. En dat is, volgens mij, de manier waarop wij allen behoren te leven. Whitefield heeft eens gezegd dat hij niet naar bed ging voordat hij zelfs zijn handschoenen op de juiste plaats had neergelegd. Als hij ’s nachts zou sterven wilde hij niet dat iemand zou moeten vragen: Waar heeft hij zijn handschoenen gelaten? Dat is de manier waarop een Christen behoort te leven. Heb alles altijd in orde, zelfs als het een paar handschoenen betreft. Maak uw werk elke avond gereed. Nee, zorg ervoor dat het elke minuut klaar is. Ik het dagboek van Wesley gezien, hoewel het niet echt een ‘dagboek’ is. Hij gaf geen verslag van wat hij in een dag had gedaan, en zelfs niet wat hij per uur deed. Hij verdeelde zijn tijd in porties van 20 minuten; en ik heb het boek gezien waarin elke 20 minuten van elke dag werk voor zijn Heer en Meester verslag wordt gedaan. Hij leefde zo precies, dat er nog geen halve minuut leek te worden verspild. Ik wilde dat we allemaal op zo’n manier zouden leven, zodat we niet zouden kijken naar doelen in een al dan niet verre toekomst die toch niet zullen worden gerealiseerd, maar naar iets dat NU moet worden gedaan. Toen ik vorige week donderdag sprak, zei ik, dat sommige Christenen nog nooit het verhaal van het kruis aan andere hadden verteld en ik drong er op aan dat ze daar meteen mee moesten beginnen. Een jonge vriend die op zijn gewone plaats zat boog zich over de kerkbank heen , stootte een dame aan die daar zat en zei tegen haar: Daar zou ik graag eens met je over praten. Hij had voordien nog nooit met haar gesproken, hij kende haar zelfs niet eens en toch sprak hij haar aan tijdens de dienst. Een ander lid van de gemeente dat naast haar zat en hoorde wat de jongeman zei was zo blij verrast door die prompte reactie, dat zij na de dienst bleef zitten om mee te leven en te helpen bij het uiteenzetten van de weg van de verlossing. De jonge vrouw tot wie hij had gesproken kwam afgelopen dinsdag bij me om me te vertellen dat ze daardoor haar Verlosser gevonden had. Beste vrienden, dat is de weg om de Heer te dienen. Als we de dingen eens deden op het moment zelf! Maar o, hoeveel mooie dingen bent u al niet van plan geweest te gaan doen, waarvan niets terecht is gekomen. De plannen die in uw geest geboren werden zijn al in hun vroege jeugd gestorven. U hebt ze niet de kans gegeven op te groeien tot de mannelijkheid van echte daad. De eerste gedachten in de dienst van God zijn de beste en het uitvoeren ervan zou zeker grote winst schenken aan anderen en vruchtbaar zijn voor uzelf. Wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. God helpe ons als we gered zijn, om aan de slag te gaan in de heilige dienst van Christus, onze Heer. Die dienst gaat kopen, verkopen en winst behalen zo ver te boven als de hemelen hoger zijn dan de aarde.

  Laten we onmiddellijk iets voor Christus gaan doen. Jullie jonge mensen die nog maar pas bekeerd zijn, als jullie niet heel gauw beginnen met voor Christus aan de slag te gaan, zullen jullie opgroeien tot nutteloze Christenen, die nauwelijks meer Christen kunnen genoemd worden. Maar ik geloof dat wanneer jullie meteen iets aanpakken dat past bij de bekwaamheid die God je heeft gegeven dat dat je op de weg zal zetten van een nuttige carrière, God zal jullie zegenen en bekwamen om steeds meer te doen in de komende jaren.

  Dit moet ik nog kwijt : Wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. Dat betekent : het is zondig naar de mate van onze kennis. Als hier een broeder is, in wiens geest God iets fris, iets goeds heeft gelegd, dan smeek ik hem om die gedachte meteen om te zetten in daden. O, maar dat heeft nog nooit iemand eerder gedaan! Iemand moet de eerste zijn en waarom zou u die eerse niet zijn als u er zeker van bent dat het om iets goeds gaat en dat het in uw hart is opgekomen door de werking van de Heilige Geest? Maar als u weet goed te doen en niet doet, zal het zonde zijn elke minuut dat u het ongedaan laat. Pak het daarom meteen aan. En u, mevrouw, die vanavond hebt zitten denken over iets dat nog niet klaar was, doe het meteen. Laat de zon niet opnieuw opkomen voor u als het maar enigszins kan bent begonnen aan uw heerlijke en gezegende dienst. De tijd is kort. De gunstige gelegenheden gaan maar al te snel voorbij : Want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. Wees wakker en blijf aan het werk. Spoedig zullen we er niet meer zijn. Moge het zijn dat we niet opgeroepen worden om naar Huis te gaan als er nog iets is overgebleven om te doen voor onze Heer en Meester!

  Ik ben bang dat ik erg zwak en onvolmaakt heb gesproken. Maar weet u, mijn hart was zwaar vanwege de zware beproeving die ons getroffen heeft door de slag die gevallen is op onze geliefde diaken, William Olney, en als het hart zo bedroefd is kan de geest niet levendig zijn. Moge God deze woorden zegenen, om Jezus wil! Amen.

            

  02-10-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karaoke : Gossip - Move in the right direction

  Gossip – Move in the right direction

  Een stap dichter bij een goed gevoel

  Het wordt beter, elke dag

  Ik richt me op jouw gezicht

  Ik richt me op jouw barmhartigheid


  Want ik huil nu niet meer

  Ik loop in de juiste richting

  Want ik ken mezelf

  Ik loop in de juiste richting

  Ik doe het goed

  Een stap dichter, elke dag

  Ik trap niet meer in de val  ah ha


  Motivatie is een krachtig gevoel

  Toewijding mijn ultieme doel

  Ik charmeer nu met wat ik kreeg

  Alle liefde die ik hebben kan


  En ik huil nu niet meer

  Want ik loop in de juiste richting

  Want ik ken mezelf

  en ik loop in de juiste richting

  Ik doe het goed, een stap dichter, elke dag

  Ik trap niet meer in de val ah ha

  Met hoofd hoog naar mijn doel

  Hij heeft me een goed gevoel

  Het leven is waard te leven

  Het is niet perfect maar het wordt beter


  En ik huil niet meer

  Want ik loop in de juiste richting

  Want ik ken mezelf

  En ik loop in de juiste richting

  Ik doe het goed

  Een stap dichter, elke dag

  Ik trap niet meer in de val  ah ha


  02-10-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  01-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Twee miljard zielen, die Mijn Barmhartige Hand zullen weigeren 27/9

  Mijn dierbare dochter, de Missie om die twee miljard zielen, die Mijn Hand van Barmhartigheid zullen weigeren, te redden moet deel uitmaken van het dagelijks gebed voor al diegenen die zich een Kruisvaarder van God noemen.

  Zo vele mirakels zullen als gevolg hebben date en groot deel van de mensheid de Gave van Redding wordt gegeven en binnengaan in het Nieuwe Paradijs.

  De pijn in Mijn Heilig Hart is pijnlijk door deze verloren zielen. Dit is waarom Mijn leerlingen hard moeten bidden zodat ze kunnen verenigd worden als een familie in het Nieuwe Tijdperk, want als Mijn familie is, want als mijn familie niet meer samenhangt dan zal Me dat verschrikkelijke pijn bezorgen.

  Ik roep jullie allen op om die zielen, die koppig het aannemen van God weigeren, te redden door dit Kruistochtgebed 79.

  Het is moeilijk voor vele mensen om Gods Barmhartigheid te accepteren. Dit komt door de macht die Satan over hen heeft; alleen weten ze dit niet in veel gevallen.

  In sommige gevallen echter, verkeren ze niet in twijfel over het Bestaan van God, toch kiezen ze Satan in de volle wetenschap dat God bestaat en dat Hij hen heeft geschapen. Ze keren Gods Koninkrijk de rug toe.

  Het koninkrijk dat ze kiezen is het koninkrijk dat aan hen beloofd is door Satan. Ze geloven dat dit koninkrijk op het eind der tijd hen grote weelde, grote wonderen biedt en dat het een wereld zal zijn dat schittert. Alleen is het niet zo. Al wat ze zullen vinden zal een grote vuurzee zijn waar ze zullen afzien door de hand van de boze. Hij zal hen kwellen tot in eeuwigheid en ze zullen iedere seconde deze pijn lijden want het kan nooit eindigen.

  Nu weten jullie waarom Ik zo’n foltering lijd, om de gedachte van het lijden dat voor dergelijke zielen voor hen ligt, is teveel om dragen.

  Enkel jullie gebeden, Mijn volgelingen, en Mijn Barmhartigheid kan hen enige hoop bieden.

  Help Me om hen te redden.

  Jullie Jezus

  01-10-2012, 23:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 79

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  79 Gebed voor 2 miljard verloren zielen  27/9

  O Lieve Jezus, ik smeek U om Uw Barmhartigheid uit te storten over de verloren zielen.

  Vergeef hen hun afwijzing van U en gebruik mijn gebed en lijden zodat U door Uw Barmhartigheid, kan de Genaden over hen storten die ze nodig hebben om hun zielen te heiligen.

  Ik vraag U om de gave van clementie voor hun zielen.

  Ik vraag U om hun hart te openen zodat ze naar U zullen gaan en Ik vraag U om hen te vullen met de Heilige Geest zodat ze de Waarheid van Uw Liefde kunnen accepteren en voor altijd leven met U en heel Gods familie. Amen.

  Jullie Jezus

  01-10-2012, 22:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonde kan vergeven worden wanneer je leeft. Niet na de dood. 26/9/2012

  Mijn dierbare dochter, Ik sta jou dit intense lichamelijk lijden toe om vandaag meer zielen te redden. Offer deze pijn op voor de geselecteerde zielen, voor hen die je Mij moet helpen te redden. Deze pijn zal niet lang duren maar wanneer je ervan ontlast bent, weet dan dat vele zielen werden gered van het vuur van de Hel en ze zijn nu in het Vagevuur in afwachting van zuivering.

  Als een offerziel moet je accepteren dat Ik momenten van lijden kan toestaan om te helpen zielen van Gods kinderen redden. Je zult op een dag deze zielen ontmoeten en dan zul je begrijpen hoeveel geluk dit brengt voor Mijn Vader. Weet dat wanneer je lijdt, Ik lijd met jou om je pijn te verzachten. Je bent niet alleen. Wanneer je voelt dat je niet kunt ademen is dit hetzelfde gevoel van verstikking die gevoeld wordt door zielen die na de dood geconfronteerd worden met de rook van het vuur van de Hel.

  Als de mensen maar de Waarheid wisten van het leven na de dood. Nadat de ziel het lichaam verlaat, of het in een staat van Genade is of niet, Satan kwelt door de kracht van verleiding. Hij probeert, zelfs dan, zielen tot hem te drijven. Gebed voor dergelijke zielen is zeer belangrijk.

  Ik drijf zielen naar Mij Licht. Maar enkel diegenen die in een Staat van Genade zijn kunnen de Kracht van Mijn Licht van Barmhartigheid weerstaan. Als ze niet puur van ziel zijn dan moeten ze gezuiverd worden in het Vagevuur.

  Mijn dochter, er zijn vele niveaus in het Vagevuur en het hangt van de zonden af die door de ziel werden gepleegd dat ze zullen gevuld worden met het reinigende Vuur van de Heilige Geest.

  Het Vagevuur is pijnlijk voor de ziel en degenen die daar hun tijd moeten doorbrengen voelen het aan zoals een lichamelijke pijn alsof ze nog steeds leven.

  Laat niemand de offers onderschatten die nodig zijn om hun zielen in een staat dat Mijn Vaders Koninkrijk waardig is, te houden.

  Mijn Vader houdt van al Zijn kinderen maar de zielen moeten het recht verdienen om geschikt te zijn om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan. Om het waard te zijn moeten ze zich verlossen in Mijn Ogen terwijl ze nog leven. Ze moeten zich verzoenen voor hun zonden met een oprecht hart.

  Zelfs op het punt van de dood kan een zondaar gebruik maken van Mijn Grote Barmhartigheid door Mij te vragen om hem zijn zonden te vergeven. Ik zal hem grijpen en hem in Mijn Armen nemen. Ik zal dan Mijn Barmhartigheid uitstorten over hem en hem bij de hand nemen naar de Poorten van het Paradijs.

  Zonde kan vergeven worden wanneer je leeft. Niet na de dood.

  Jullie Jezus

  <