Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  30-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aliens zijn niet onze broeders of zusters

  Het Vaticaan heeft zijn leden verteld dat aliens heel waarschijnlijk bestaan en dat de Katholieken in hen kunnen geloven. Hun hoofdastronoom verklaarde dat aliens misschien geen verlossing nodig hebben en mogelijk geen erfzonde hebben. Hij zei dat we aliens als onze “broeders en zusters” moesten zien. Hij zei ook dat we de aliens moesten dopen en dat het niet uitmaakt hoeveel tentakels ze hebben, ze een ziel hebben.

  Wel, ik geloof dat het Vaticaan voorloopt op alles dat aliens betreft. Ze weten dat er een onthulling zal zijn en ze zijn de mensen langzaam aan het voorbereiden hierop. De hele alien agenda zal op een of andere manier gebruikt worden om te proberen het Christendom te doen instorten en Christus af te doen als een uitvinding van aliens. Aliens die de aarde contacteren zullen dan “nieuwe technologie” met zich mee brengen om het milieu te redden en Christenen die in de Bijbel geloven zullen dan zover gebracht worden dat ze de “evolutie van de mens en de aarde” door de strot krijgen geramd. Dit is natuurlijk maar mijn opinie over waar dit naartoe leidt.

  Ik weet een ding : aliens, als ze bestaan, zijn ze demonisch. Ze zijn geen buitenaards fenomeen, maar demonische entiteiten die door Satan worden gestuurd. Sommigen zeggen dat ze de Nephilim zijn uit Genesis 6 :

  Genesis 6: 1-6

  Toen de mensen talrijk begonnen te worden op de aardbodem en dochters kregen, zagen de zonen van God hoe mooi de dochters van de mensen waren, en zij kozen uit die dochters ieder een vrouw. Maar de heer zei: ‘Mijn levensgeest zal niet altijd bij de mens blijven, want hij is maar een nietig wezen; de duur van zijn leven zal honderdtwintig jaar bedragen.’ In die dagen – en ook nog daarna – leefden er reuzen op de aarde, doordat de zonen van God gemeenschap hadden gehad met de dochters van de mensen en zij hun zonen hadden gebaard. Zij waren de befaamde geweldenaars van de oude tijd.
  De heer zag hoezeer de slechtheid van de mensen op de aarde was toegenomen, en hoezeer de begeerte van hun hart de hele dag naar het kwade uitging. Daarom kreeg Hij spijt dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en Hij was er zeer verdrietig om.

  De duivel wil de aarde controleren en wil aanbeden worden en hij is bezig zijn koninkrijk op te richten.

  Efeziërs 6:12

  Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen.

  Als er nieuws is dat aliens de aarde aanvallen, weet dan dat ze niet onze broeders of zusters zijn, en dat ze komen om de geesten van de mensen in verwarring te brengen. Ze komen om de Ene Ware God en Zijn Woord te ontkennen en dat ze niets liever willen dat zoveel mogelijk mensen met hen naar de Hel willen voeren. (Sue)

  Jezus zei dat zoals het was in de dagen van Noah, zo zal het zijn in de dagen van de komst van de Mensenzoon. In Genesis 6 staat dat de “zonen van God” (de Hebreeuwse bene ha Elohiym = gevallen engelen) en de mensendochters samenleefden en een ras van mutanten, reuzen voorbrachten. We kennen dit ras als de Nephilim. Ze waren deels mens, deels geest. De gevallen engelen leerden de mensheid hoe de zogenaamde ‘transhumans’ voort te brengen (= avatars en chimera). Wanneer God de Zondvloed veroorzaakte verloren deze wezens hun fysieke lichamen. Ze zijn er nu nog altijd, en hebben geprobeerd om lichamen te scheppen om te bewonen, net zoals Jezus zei dat ze zouden doen. Deze demonische geesten hebben nog steeds lichamen nodig en daarom is bezetenheid aanwezig. Dat was al in Jezus’ tijd zo toen hij een legioen demonen uitdreef en ze in de zwijnen dreef die in het water sprongen en verdronken.
  Het Komende Grote Bedrog

  2 Tess. 2:9-12 : De komst van de wetteloze zal steunen op de kracht van de satan, en vergezeld gaan van allerlei machtsvertoon, van misleidende tekenen en wonderen, en van alle mogelijke misdadige verleiding, bestemd voor hen die verloren gaan, omdat zij zich hebben afgesloten voor de liefde tot de waarheid, die hen had kunnen redden. En daarom zendt God hun een kracht die hen verleidt om geloof te hechten aan de leugen, opdat allen veroordeeld worden die geen geloof hebben geschonken aan de waarheid, maar hebben gekozen voor de ongerechtigheid.

  Matteϋs 24:24 : Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan, en ze zullen grote tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen. 

  Grote tekenen en wonderen, zelfs de uitverkorenen? Wat zou de uitverkorenen kunnen misleiden? UFO’s, demonen of aliens in welke vorm dat ze kiezen om mensen te misleiden.

  Volgens 2 Kor. 11:14 : En geen wonder: de satan zelf vermomt zich als een engel van het licht.

  Gevallen engelen kunnen iedere vorm aannemen die ze willen tot zelfs een engel van het licht. Kunnen jullie je voorstellen dat gevallen engelen naar de aarde terugkeren in de vorm van aliens in UFO’s en beweren dat ze alle religies ineengestoken hebben? Ik denk dat er een groot deel van de uitverkorenen zouden misleid zijn en zelfs deze leugen zouden geloven. Men ziet het aantal UFO waarnemingen maandelijks toenemen. Waarom? Omdat Satans tijd kort is en hij bereid het komende Grote Bedrog voor, samen met zijn aardse volgelingen. (zijn volgelingen zijn voornamelijk geconcentreerd in de VN) 

  Jezus waarschuwt hen herhaaldelijk voor bedrog, als reactie op de vraag van zijn leerlingen over Zijn Tweede Komst en het Einde van het Tijdperk. Hij wees erop dat bedrog een serieus probleem zou zijn in de laatste dagen en dat vele mensen erin zouden lopen. Zo groot zou het bedrog zijn dat Hij ons allen toen waarschuwde.

  Openbaring 13:11-14 : Toen zag ik een ander beest. Dit rees op uit de aarde. Het had twee hoorns als een lam, maar het sprak als een draak. Alle macht van het eerste beest oefent het uit voor diens ogen. Het bewerkt dat de aarde en haar bewoners het eerste beest aanbidden, waarvan de doodwond genezen was. Het verricht grote tekenen; het laat zelfs vuur uit de hemel op aarde neerdalen ten aanschouwen van de mensen. Het misleidt de bewoners van de aarde, door de tekenen die het verricht in opdracht van het beest. Het haalt hen ertoe over om een beeld op te richten ter ere van het beest dat door het zwaard werd gewond maar in leven bleef.

  Zou het Vaticaan nog altijd zo graag deze wezens dopen?  In elk geval :

  2 Tess. 2:3-4 : Laat niemand u hoe dan ook iets wijsmaken! Eerst moet de geloofsafval komen en moet de mens van de wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God heet of verering ontvangt, zelfs zo zeer dat hij zich neerzet in Gods tempel en zich voor God uitgeeft.

  Zorg ervoor dat je geloof standvastig is en bedrog te boven gaat. Als Christenen vechten we niet tegen wereldse zaken maar zoals Efeziers 6:12 zegt : Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen.

  Zijn deze hemelse regionen een verwijzing naar het bedrog van de gevallen engelen? Zouden deze gevallen engelen in de vorm van aliens kunnen terugkeren? Het zou gemakkelijk kunnen.

  Winston Churchill werd beschuldigd van een cover-up van een ontmoeting tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen een UFO en een RAF vliegtuig omdat hij publieke paniek vreesde, volgens geheime documenten.
  Bill Cooper over een valse Alien aanval  - Vrij vertaald fragment door René Voogt: 23/3/2012

  Jaren geleden, vele jaren geleden in feite, in 1972, zat ik ‘s morgens om 4.30 uur aan mijn bureau van het hoofdkwartier van de commandant van de U.S. Pacific Vloot, waar ik bezig was met het sorteren van de binnengekomen informatie van de afgelopen 24 uur tot een logische volgorde, zodat we een briefing konden voorbereiden voor de Admiraal en zijn staf, die later die ochtend plaats zou vinden. Onder de documenten die ik op mijn bureau vond, zat een document genaamd “Operatie Majority”. Het betrof hier niet het complete papierwerk over die operatie, maar het was meer een samenvatting van de operaties en projecten, die daar weer onder vielen.  

  Eén van de betreffende projecten was project “Red Light”. Het doel, volgens dat document, was de wederopbouw van ingenomen E.T. (buitenaardse) technologie, zodat het in het ruimteprogramma van de VS gebruikt kon worden. Sindsdien geloof ik dat het gedeelte over buitenaards onzin is, maar dat de technologie echt is! Die is echt. Ik geloof dat in de afgelopen jaren velen deze documenten hebben gezien, zodat we er later over zouden praten. Ik bedoel, hoe kun je het bestaan van ET’s, als ze echt zijn, geheim houden? Hoe zou iemand kunnen zwijgen, wetend, dat ze documenten hadden gezien, officiële overheid documenten, bestempeld als “Top Secret”, die te kennen gaven dat deze buitenaardsen echt waren en dat ze deze planeet bezocht zouden hebben? Ik wilde weten HOE wáár dat dit allemaal was en begon een onderzoek om uit te vinden of ET’s ‘echt’ waren...  

  Het eerste wat ik deed, was alle documentatie verzamelen die ik maar vinden kon, uit zowel de “vrijheid van informatie” wet, maar ook elders, zoals boeken die gedrukt waren over UFO’s, en natuurlijk via mijn netwerk van vrienden en de inlichtingendienst gemeenschap.  

  En wat ik ontdekte was verbazingwekkend

  Wat ik ontdekte dames en heren, is dat er al een plan bestond, dat al bestaat sinds ongeveer 1917, en waarschijnlijk nog langer!, om een kunstmatige buitenaardse dreiging te creëren voor de aarde, om een één wereld totalitaire socialistische overheid te creëren. Een van de eerste documenten die ik vond op mijn zoektocht was deze, “THE IMPERIAL JAPANESE MISSION 1917” een verslag over een bezoek aan de Verenigde Staten over een speciale missie onder leiding van burggraaf Ishii. En toen deze keizerlijke afgevaardigden in New York waren, hadden zij een etentje, waarbij nogal prominente lieden spraken, en één van hen was John Dewey. John Dewey is de grondlegger van ons falende desastreuze publiekelijke onderwijssysteem, en dit is wat hij zei; luister aandachtig: (John Dewey, professor in Filosofie aan de universiteit van Columbia, die de volgende spreker zou zijn, luisterde naar een grote gerichtheid), hij zei, en ik citeer:

  “Iemand merkte op, dat de beste manier om alle volkeren op deze globe te verenigen, een aanval zou zijn, afkomstig van een andere planeet. In het licht van een dergelijke vreemde vijand zouden mensen reageren met een gevoel van eenheid, in het belang van, en voor het doel”. 

  Nu, denk eraan vrienden – dit was 1917!

  Een van de volgende documenten die ik vond, en ik vond er behoorlijk wat, maar één ervan is behoorlijk belangrijk, is genaamd: “Report from Iron Mountain – On the Possibility & Desirability of Permanent Peace”. Ik moedig u aan dit boek te zoeken, waar je het ook maar kunt vinden, en ik weet niet waar je het kunt vinden, maar vind het. 

  Pagina 66: “Geloofwaardigheid ligt in feite in het hart van het probleem voor het ontwikkelen van een politiek alternatief voor oorlog. Dit is waar voorstellen uit de ruimte race, die op vele manieren bruikbaar zijn, maar als economische substituten voor oorlog te kort schieten. Het meest ambitieuze en onrealistische ruimte project kan niet uit zichzelf een geloofwaardige externe bedreiging genereren. Er werd hevig over geargumenteerd, dat een dergelijke dreiging “de beste en laatste hoop op vrede zal bieden” etc., door de vereniging van de mensheid tegen het gevaar van vernietiging door wezens van andere planeten of vanuit de ruimte. Experimenten zijn voorgesteld om de geloofwaardigheid van een buitenaardse invasie op onze wereld te testen.”

  En het gaat verder op een andere pagina:

  “Niettemin, een effectief politiek substituut voor oorlog ZAL een alternatieve vijand nodig hebben, waarvan sommigen misschien vergezocht lijken in de context van het huidige oorlogssysteem. Het zou bijvoorbeeld kunnen inhouden, dat de bruto waarde van “de vervuiling van het milieu” uiteindelijk de mogelijkheid van massale vernietiging door nucleaire wapens kan overstijgen, als het belangrijkste substituut voor oorlog”.  

  Begint u de boodschap te begrijpen mensen?

  Het vergiftigen van de lucht, en de voornaamste delen van de voedsel- en watervoorzieningen, is al vergevorderd. En op het eerste gezicht lijkt het er in dit opzicht veelbelovend uit te zien; het vormt een bedreiging die uitsluitend aangepakt kan worden door een sociale organisatie en politieke macht. Maar gezien de huidige indicaties, zal het één tot anderhalve generatie duren voordat de vervuiling van het milieu, in ernstige mate bedreigend genoeg zal zijn, op mondiale schaal, om een mogelijke basis voor een oplossing te kunnen bieden.  

  Hoe onwaarschijnlijk een aantal van de mogelijke alternatieve vijanden die we noemden ook mogen lijken, we MOETEN benadrukken dat we er één MOETEN vinden, van geloofwaardige kwaliteit en omvang, wanneer er ooit een overgang naar vrede tot stand moet komen zonder sociale integratie. Het ligt meer voor de hand, naar ons oordeel, dat een dergelijke dreiging gefabriceerd moet worden, eerder dan ontwikkeld door onbekende omstandigheden. 

  Dames en heren, ze hebben zoveel alternatieve vijanden gecreëerd, om hun één wereld totalitaire socialistische staat te kunnen creëren, dat wij niet weten in welke vijand we zouden moeten geloven en of deze nou echt of vals is, en waarvan men zich er beter niet één van laat aanpraten.

  Ontwapening is geen toeval

  De wetten uit het congres die onze wapens afnemen, is geen toeval. De opzettelijke vervuiling van het milieu, onze meren, rivieren, beekjes, oceanen en grachten is geen toeval, zoals u daarnet gehoord heeft, werden deze plannen vele vele jaren geleden al gepland! Het bombarderen van het publiek met films over vliegende schotels in de jaren ‘50, net nadat het U.N. verdrag getekend was, en de medezeggenschapwet voor de U.N. door het congres werd gedrukt.  

  Alle incidenten sindsdien hebben de meerderheid van het Amerikaanse volk ervan overtuigd dat vliegen schotels “echt zijn”, en dat aliens ‘bestaan’, en dat de vliegende schotels van “buitenaardse oorsprong zijn”. Dit wordt op vele manieren verkondigd, door televisie reclames, in de films en in de kranten, door het creëren van echte of verzonnen incidenten. Ik geloof als gevolg van mijn onderzoek, en door de gigantische bult documentatie die ik vond, hetgeen ik ook vermeld in mijn boek, is dat dit hele scenario gecreëerd werd, om ons een kunstmatig gecreëerde bedreiging vanuit de ruimte te kunnen geven.

  Tijdens het kabinet Reagan hield Reagan 6 speeches, waarin hij specifiek sprak over een buitenaarde bedreiging door wezens van een andere planeet. Waarom zou de President hetzelfde zes maal herhalen, wat “door hemzelf” aan de speech toegevoegd werd? De speech schrijvers hadden het niet in de speech vermeld; Ronald Reagan heeft het uit zichzelf aan de speeches toegevoegd.  

  “Misschien hebben we een bedreiging nodig van buiten het universum. Ik denk soms, hoe snel onze verschillen wereldwijd zouden kunnen verdwijnen, als we geconfronteerd zouden worden met een bedreiging die afkomstig is van buiten deze wereld”. 

  Dit was een krachtige suggestie om in de geest van de mensen van de wereld te planten, dat er werkelijk een bedreiging door een ander soort zou bestaan, afkomstig van een andere planeet – voor deze wereld. Welnu, jullie daarbuiten hebben het UFO fenomeen veel te lang genegeerd. Het heeft alle kenmerken van de meest succesvolle, geavanceerde, mindcontrol operatie in de geschiedenis van de wereld. En JULLIE negeren het! Wat zou een betere manier zijn, om een plan te implementeren voor de totstandkoming van de één wereld regering, dan het creëren van een mogelijkheid - in de hoofden van de mensen van de wereld - dat we bedreigd worden door een soort van een andere planeet. Hetgeen ze doen op een manier, zodat als iemand vragen stelt, het betwist, of er openlijk over wil praten, dat hij belachelijk gemaakt zal worden. En het uiteindelijke doel is om de aarde erg klein te laten lijken, om de mensen van de wereld te behoeden voor een externe bedreiging voor deze wereld, door een superieur ras afkomstig van een andere planeet. Gigantisch superieur ten opzichte van ons intellect, filosofie en technologie, met het oog op “de ontbinding van naties en staten”, “de ontbinding van alle bestaande religies”, voor de vorming van een “totalitaire socialistische wereld regering”.


  30-06-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  29-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Amerikaanse CBS uitzending over Athos : deel 4

  Hoelang geleden viel het Byzantijnse Rijk?

  Vader Seraphin : 1453. Dat is een bekend feit.

  Voor vader Seraphin is het eergisteren. Dit schiereiland is de enige plaats in de wereld die nog altijd de Byzantijnse tijd aanhoudt.

  Vader S : Het is al zo’n 550 jaar zo gebleven.

                                    

  Het was oogsttijd toen we aankamen en een dozijn monniken waren hard aan het werk bij de olijfbomen op de heuvels die rond de abdij liggen. Daar kwamen we vader Nicandros tegen van Melbourne – Australië.

  Vader N : Deze plaats lijkt op een vakantieoord.

  Jazeker.

  Vader N : Maar dat is het niet. Het is een arena. Het onzichtbare waart hier rond.

  Het onzichtbare waart hier rond?

  Vader N : We vechten tegen de engelen der duisternis, tegen de demonen, tegen de duivel, Satan.

  Het gevecht tegen Satan en de duistere kant wordt hier iedere dag gevoerd.

  De spirituele leider van Vatopedi is abt Ephraim.

  Vader E : Hier ervaart men het leven van Christus op een werkelijke wijze. En dit gebeurt in niet veel plaatsen in de wereld. Waar ik het over heb is de levenskunst van de verlossing.

  Toen we daar waren vierden de monniken juist een uitvoerige 7 uur durende vigilie en de kerk was vol pelgrims. Eens per jaar worden de aartsengelen Gabriël en Michaël gevierd. Volgens de Bijbel leidden Gabriël en Michaël het leger van engelen die Satan uit de Hemel verdreven.

  De relieken van de kerk worden iedere dag getoond en pelgrims vragen om zegening van de heiligen. Het meest heilige reliek op het hele schiereiland is in deze doos. Christenen geloven dat het de ceintuur is dat door Jezus’ Moeder werd gedragen. Gelovigen zeggen dat de Maagd Maria de riem weefde uit wol van kamelenhaar en het droeg tot het einde van haar aardse dagen, tot ze de riem aan de apostel Thomas gaf.

  De ironie is dat hoewel de Moeder van God hier wordt gevierd, er geen andere vrouw zelfs maar toegelaten is om een voet op Athos te zetten. Het is reeds 1000 jaar zo.

  Wikipedia : Het fraai gelegen Athos wordt de tuin van Moeder Gods genoemd en is voor vrouwen verboden terrein. Ook vrouwelijke (huis-)dieren zijn verboden. Aan de 'grens', nabij het stadje Ouranopolis staan borden met de tekst: Verboden Voor Vrouwen. Bezoekers (mannen) vanaf 18 jaar kunnen het schiereiland alleen per schip bereiken.

  De reden hiervoor is, volgens de orthodoxe leer dat Christus dit schiereiland aan Zijn Moeder gaf en alle andere vrouwen werden uitgesloten om zo volledig de Maagd Maria te eren. Er wordt ook gezegd dat in de dagen ervóór, toen de vrouwen wel op het eiland kwamen de monniken afgeleid werden en zich niet volledig konden overgeven aan het gebed. Ze zeggen dat het heel wat gemakkelijker is geworden sedert de laatste vrouw het schiereiland verliet.

  Wikipedia : Volgens de Athonitische traditie : de H. Maagd Maria vaarde in het gezelschap van de H. Johannes van Joppa naar Cyprus om Lazarus te bezoeken, toen het schip van zijn koers raakte en moest aanmeren in het toen heidense Athos, bij de haven van Klement, dichtbij de huidige abdij Iviron. De Maria ging van boord en was overweldigd door de prachtige en ongerepte natuur van de berg en ze zegende het en vroeg aan haar Zoon dat het haar tuin mocht zijn. Een stem klonk : "Ἔστω ὁ τόπος οὖτος κλῆρος σὸς καὶ περιβόλαιον σὸν καὶ παράδεισος, ἔτι δὲ καὶ λιμὴν σωτήριος τῶν θελόντων σωθῆναι" ("Laat deze plaats jouw erfenis zijn en jouw tuim, een paradijs en een haven van redding voor diegenen die zoeken om gered te worden"). Van dan af werd de berg toegewijd als tuin van de Moeder van God en werden alle andere vrouwen er geweerd.

  Vrouwen weren was zeker geen probleem zo’n 300, 400 jaar geleden. Vind je dit problematisch tegenwoordig? Vader Ocineo : Ik denk het niet, want de abdij en al de grond errond is onze eigendom. En als we niet willen dat vrouwen binnenkomen op onze eigendom hebben we ieder recht om dat te doen.

  Athos is waarschijnlijk het allerlaatste bastion in de wereld dat helemaal van mannen is, en vader Ocineo zegt dat het zo moet blijven. Vader O : Hier zijn we bekommerd met zuiverheid en het eeuwige. Als vrouwen toegelaten worden brengen ze hun kinderen en gezinnen mee. Deze plaats zou een toeristische attractie worden en niet langer een plaats van stilte.

  Als we stilte wilden ervaren werden we aangeraden naar Stavronikita te gaan. Het is de kleinste abdij op de Heilige Berg, maar het heeft sommige opmerkelijke schatten. We ervoeren de stilte gewoon door binnen te gaan.

  Er is hier geen elektriciteit zodat de iconen en mozaïeken enkel verlicht worden door zonnestralen die binnenvallen en wat kaarsen.

                                                             

                                                            

                                                            

  St. Nicolas, de patroonheilige, Johannes de Doper en de H. Maagd Maria. We waren verbaasd door de prachtige kunst hier. Het is van onschatbare waarde. Het is daarom dat de abdijen over de eeuwen heen zoveel keer werden binnengevallen en geplunderd. De meest recente aanval in de geschiedenis gebeurde 70 jaar geleden. De Nazis kwamen naar Athos.

  29-06-2012, 21:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik openbaar Mijn toekomstige plannen voor de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde 27/6/2012

  God de Vader : Mijn dierbare dochter, vandaag openbaar Ik Mijn toekomstige plannen voor de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde aan al Mijn Kinderen.

  WANNEER ZE SAMENSMELTEN IN EEN GLORIERIJK PARADIJS ZULLEN ER TWAALF NATIES ZIJN.

  Deze naties zullen bestaan uit sommige naties in de wereld die hun trouw aan Mij, God de Vader, Mijn Zoon Jezus Christus en de Moeder van God, Koningin van de Hemel, hebben getoond.

  Diegenen die verspreid zijn zullen samengebracht worden om die andere naties te vervoegen als een geheel, verenigd als een Heilige Familie.

  Mijn Wil zal worden geëerbiedigd. JULLIE ZULLEN ALLEN DE GAVE VAN EEN VRIJE WIL HEBBEN MAAR HET ZAL VERSTRENGELD ZIJN MET DE MIJNE. Enkel dan zal de waarheid van het Paradijs echt geopenbaard worden.

  MIJN TWAALF NATIES WORDEN VOORGESTELD IN DE TWAALF STERREN OP DE VROUW IN HET BOEK OPENBARING.

  DE VROUW IS DE MOEDER VAN GOD EN ZIJ DRAAGT DE TWAALF STERREN OM TWEE DINGEN AAN TE DUIDEN.

  DE TWAALF APOSTELEN HIELPEN MIJN ZOON OM ZIJN KERK OP TE RICHTEN OP AARDE.

  DE TWAALF SPECIAAL GEKOZEN NATIES ZULLEN DE ENE WARE APOSTOLISCHE KERK OP DE NIEUWE AARDE VORMEN WANNEER HEMEL EN AARDE SAMENSMELTEN ALS EEN GEHEEL IN MIJN NIEUW GLORIERIJK PARADIJS.

  Dit is het moment waarop Ik geduldig heb gewacht.

  Mijn Goddelijke Wil, die het Paradijs voor Adam en Eva schiep en die opzij werd geworpen veroorzaakt door de verleiding van de boze, zal nu geschieden en het Paradijs –van deze keer- zal perfect zijn.

  Mijn Zoon, Koning van de Mensheid, Koning van het Universum, zal regeren over Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde.

  Hij zal leiders aanstellen in iedere natie, allen met elkaar verbonden door Mijn Goddelijke Wil.

  Het volk van die naties zullen Mijn Zoon eren op de manier zoals Hij moet geëerd worden, de enige manier, in vrede en liefde voor elkaar.  

  ZIJN GEZEGENDE MOEDER, DE MOEDER VAN REDDING, WERD GEKROOND TOT KONINGIN VAN DE HEMEL EN ZAL OOK REGEREN ALS KONINGIN VAN HET NIEUWE PARADIJS.

  Haar Kroning in de Hemel was een zeer speciale Goddelijke Manifestatie van haar rol in de toekomst van de redding van de wereld.

  Ze werd gekroond in grote eer en glorie voor de rol die ze speelde, niet enkel als de Moeder van God en als echtgenote van de Heilige Geest, maar als de Moeder van Redding, die de macht gegeven is om Satan te vernietigen.

  HET WAS MIJN GELIEFDE ZOON DIE LIEFDEVOL DE KROON VAN TWAALF STERREN OP HET HOOFD VAN DE MOEDER VAN GOD PLAATSTE OP HAAR KRONING.

  Het zal Mijn Zoon zijn die de kroon op haar hoofd zal plaatsen in het Nieuwe Paradijs als Koningin van al Gods kinderen.

  MIJN GODDELIJK PLAN OM DE MENSHEID TE REDDEN IS REEDS BEGONNEN.

  Het is Mijn wens dat deze Missie Mij zal helpen verloren zielen verzamelen in alle hoeken van de aarde en hen zal redden van de vijand voor het te laat is.

  Mijn Goddelijke tussenkomst zal Mijn liefde voor al Mijn kinderen bewijzen.

  Niets is onmogelijk. Niets is hopeloos in Mijn strijd tegen Satans leger.

  IK ZAL JULLIE EEN NIEUWE WERELD BRENGEN DAT JULLIE VERSTELD ZAL DOEN STAAN IN AL ZIJN PRACHTIGE GLORIE. HET IS KLAAR.

  ZIJN SCHOONHEID EN PRACHT GAAT JULLIE MENSELIJK VOORSTELLINGSVERMOGEN TE BOVEN.

  Wanneer jullie er getuige van zijn, zullen jullie het eeuwige leven hebben.

  Bid dat die arme kinderen van Mij die niet in Mij, God, de Allerhoogste, geloven, die Mijn Wetten niet gehoorzamen en die verschrikkelijke wreedheden tegen elkaar plegen, zich bekeren.

  Ik wil geen enkel kind van Mij verliezen.

  Help Me om hen deze prachtige glorierijke erfenis te brengen. Helaas moet het door hun eigen vrije wil zijn.

  Ik hou van jullie, kinderen, met een passie, onbekend voor de mensheid.  

  Kom naar Mij door Mijn Zoon als één.

  De tijd voor het Nieuwe Paradijs op aarde is zeer dichtbij maar jullie werd de tijd toegekend om te helpen de mensheid te bekeren door deze Missie van de 7de Engel op aarde, die met Mijn Zoon werkt om Mijn familie naar Mij te brengen.

  JULLIE LIEFHEBBENDE VADER

  SCHEPPER VAN ALLE ZICHTBARE EN ONZICHTBARE DINGEN

  GOD, DE ALLERHOOGSTE


  29-06-2012, 20:51 Geschreven door Claudia  


  28-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Nieuwe Paradijs : Jullie zullen gemaakt worden van een zuiver lichaam, onvergankelijk, vrij van ziekte, lichamelijke dood en veroudering. 26/6/2012

  MIJN DIERBARE DOCHTER, HET NIEUWE PARADIJS IS NU VOLTOOID IN ZIJN VOLLE GLORIE, KLAAR VOOR AL GODS KINDEREN OP AARDE.

  Het zal worden gepresenteerd, in al zijn glorie, net als het Paradijs dat door Mijn Eeuwige Vader voor Zijn kinderen werd geschapen in het begin.

  WAT ZINGEN EN JUICHEN DE ENGELEN, WANT DE TIJD OM DEZE GROTE PRACHT TE ONTHULLEN AAN EEN ONGELOVIGE WERELD IS HEEL DICHTBIJ.

  Het zal door Mij gepresenteerd worden wanneer het Nieuwe Jeruzalem neerdaalt op de aarde bij het luiden van Mijn Tweede Komst.

  JIJ, MIJN DOCHTER, ZAL BEVOLEN WORDEN OM DIT AAN TE KONDIGEN VLAK VOOR IK MIJZELF BEKEND MAAK.

  Enkel diegenen die Mij aanvaarden als de Messias zullen in staat zijn om zijn prachtige poorten binnen te gaan.

  Elke oproep zal gedaan worden door de Hemel om al diegenen die nog steeds Mijn grote gave weigeren te bereiken tot aan de allerlaatste trompet.

  Dan zal het te laat zijn voor die arme zielen. Zij zullen daarna niet geholpen kunnen worden, want IN REGELRECHTE AFWIJZING ZAL MIJN BARMHARTIGHEID IN MIJN GEZICHT TERUGGEWORPEN ZIJN.

  AL WAT NU TELT IS AL DIEGENEN TE WAARSCHUWEN, DIE GEVAAR LOPEN OM HUN ZIEL AAN SATAN TE VERLIEZEN.

  Verzamel ze, Mijn volgelingen. Overhaal ze voorzichtig naar Mijn kudde. Geef jullie gebeden nooit op om hen te redden.

  Oh Mijn geliefde volgelingen, als jullie het Nieuwe Paradijs konden zien, wanneer Hemel en Aarde zich als één zullen samenvoegen, zouden jullie op jullie knieën vallen en huilen van vreugde en opluchting.

  VOOR DIEGENEN ONDER JULLIE DIE BANG ZIJN VOOR DE EINDTIJD, WANNEER DE AARDE ZOALS JULLIE DIE KENNEN ZAL VERANDEREN, DAN MOETEN JULLIE MIJ TOELATEN OM JULLIE ZORGEN TE VERLICHTEN.

  Jullie zullen jullie familie meenemen en allen zullen zich verheugen in pure opperste liefde en harmonie.

  JULLIE ZULLEN GEMAAKT WORDEN VAN EEN ZUIVER LICHAAM, ONVERGANKELIJK, VRIJ VAN ZIEKTE, LICHAMELIJKE DOOD EN VEROUDERING.

  Jullie zullen allen jullie eigen woning hebben met gras, bomen, bergen, rivieren, beken en bloemen die jullie omringen in al hun glorierijke schoonheid.

  Dieren zullen tam zijn en in vrede en harmonie leven met al Gods kinderen.

  Jullie zien jullie kinderen trouwen, kinderen krijgen en het wonder van families, opgestaan uit de dood, zullen door allen gezien worden.

  Deze opstanding zal zoals geen enkele andere denkbare vreugde zijn.

  JULLIE ZULLEN HERENIGD WORDEN MET JULLIE GELIEFDEN DIE OVERLEDEN ZIJN IN DIT LEVEN EN NAAR DE HEMEL GINGEN.

  JULLIE ZULLEN LANDEN HEBBEN, TWAALF IN TOTAAL, ALLEN WEERGEGEVEN DOOR DE TWAALF STERREN IN DE KROON OP MIJN MOEDERS ONBEVLEKTE HOOFD, DIE ALLEN DOOR MIJ GEREGEERD ZULLEN WORDEN MET MIJN APOSTELEN EN PROFETEN.

  Dit is Mijn Koninkrijk, beloofd door Mijn Vader sinds Hij het Paradijs op Aarde schiep. Ieder die het verwerpt zal verloren gaan.

  Bid dat al Gods kinderen de zuiverheid van ziel zullen hebben die hen in staat stelt om naar huis te komen naar Mijn Vaders Koninkrijk op Aarde, zoals het was in het begin, nu en altijd zal de wereld zonder einde zijn, voor eeuwig en altijd.

  Jullie Jezus


  28-06-2012, 21:38 Geschreven door Claudia  


  27-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Amerikaanse CBS uitzending over Athos : deel 3

  Iedere dag om 3 uur ’s ochtends klinkt er een klok. Zo worden de monniken eraan herinnerd te stoppen met op zichzelf te bidden en in de Kerk te komen bidden. Op een typische dag, en iedere dag is een typische dag durende diensten 8 uur.

  De monniken zeggen dat het een 8 uur durend gesprek is met God. Een generale repetitie voor de eeuwigheid. En denk eraan, dit gebeurt niet enkel op zondag. Dit gebeurt iedere dag : 365 dagen op een jaar. Een monnik heeft nooit een vrije dag.

  Dit is de Goddelijke Liturgie. Het leven van Christus gevierd door mannen wier enige passie het is dichter bij Christus te geraken, iedere dag. De diepte van hun devotie omschrijft hun zoeken. Het leken niet dezelfde monniken die we tegenkwamen in de tuinen of werkplaatsen. Ze waren volkomen veranderd. Hun concentratie was zo diepgaand dat ze immuun waren voor afleiding.

  Er waren af en toe flitsen van extase.

  Deze monnik kon zo uit een Rembrandt stappen.

  Er zijn geen muzikale instrumenten in de Kerk, enkel gezangen. Gezangen zonder einde. We konden de woorden niet begrijpen, maar dat was niet nodig. Deze zin begrepen we : Kyrie Eleison : Heer, ontferm U over ons.


  Volgens wikipedia :

  De hoofdstad en het bestuurlijke centrum van het schiereiland Athos is Karies. Dit ligt in het midden ervan, en is in de 9e eeuw n. Chr. gesticht.

  Kloosters

  Op Athos bevinden zich twintig kloosters van de Orthodoxe Kerk. Ieder klooster heeft zijn eigen territorium. Er zijn niet alleen Griekse kloosters, er is ook een Russisch-orthodox klooster, en een Bulgaars en een Servisch klooster (Hilandar). Ook is er een nederzetting van Roemeense monniken (skiti). Woonden er vroeger soms tienduizenden monniken op en rond de berg, in 2011 nog 1830. De kloosters waren vroeger alleen per schip of over smalle paden te bereiken, de laatste jaren zijn er (zand-)wegen aangelegd. Dat heeft de natuur van Athos geen goed gedaan. Oude pelgrimspaden raken overwoekerd.

  Sommige kloosters zijn ongeveer 1000 jaar geleden opgericht, het laatste in de 16e eeuw. Het oudste, nog bestaande klooster is Megisti Lavra (963). Op Athos wonen enkel monniken, die hun leven volledig proberen toe te wijden aan God. De berg der stilte is de ideale plaats voor het leven in eenzaamheid en ascese. Daarnaast zijn er Griekse arbeiders werkzaam in de kloosters, waarvan er een aantal met EU-gelden wordt opgeknapt. Naast de kloosters zijn er ook kleine dorpsgemeenschappen (skites) waar monniken leven. De bekendste site is Agia Anna op de ZW-kust van Athos. In de skite Katounakia op de zuidpunt van Athos zijn iconenschilders bedrijvig.

  Administratie en organisatie

  De Heilige Berg Athos wordt bestuurd door twee bestuurslichamen. De Heilige Gemeenschap en de Heilige Administratie.

  CBS Programma : Het meest miraculeuze van Athos is simpelweg het feit dat het er nog is. Over de eeuwen is het binnengevallen geweest door Kruisvaarders, Ottomanen, huurlingen, piraten en Franken. De Nazis hadden hun oog er ook op laten vallen. De 2000 monniken danken hun overleven en dat is niet verwonderlijk, aan Goddelijke interventie. Maar ze waren ook behoorlijk geslepen. Sommige van de maatregelen die ze namen waren verbazingwekkend.

  Als je zou willen op bezoek gaan kan daar voor gezorgd worden, maar het is niet gemakkelijk. Eerst heb je een visum nodig dat uitgereikt wordt door de monniken. En als je geen orthodoxe pelgrim bent, kan dit eventjes duren.

  Wikipedia : Alle bezoekers moeten beschikken over een speciaal vierdaags visum, dat via het Athos Consulaat in Thessaloniki kan worden aangevraagd en als "diamonitirion" moet worden afgehaald in het Athosbureau in Ouranopolis. Per dag worden 10 niet-orthodoxe bezoekers en ongeveer 100 orthodoxe pelgrims toegelaten.

  CBS programma : Dan moet je het vliegtuig naar Athene nemen, en dan verder reizen naar een klein stadje Ouranoupolis in Noord-Griekenland, waar geen luchthaven is en waar de wegen wat riskant zijn.

  Dan moet je de ferry nemen, als die niet geannuleerd is wegens de ruwe zee. En dat gebeurt heel dikwijls. Maar op een kalme dag is het een heel plezante tocht. Monniken zeggen dat het jaren van gebed vergt en zoeken naar de ziel vooraleer je klaar bent om de wereld te verlaten en naar Athos te vertrekken. Voor ons, bezoekers, duurt het niet veel meer dan een uur.

  Het was in het begin van de vasten toen we deze beelden namen en de ferry zat vol pelgrims van over de hele orthodoxe wereld : Grieken, Bulgaren, Serviërs, Roemenen, Russen. Het duurde niet lang voordat de eerste abdijen in zicht kwamen. We dachten dat we naar Byzantium vaarden, naar een droomland, met kastelen en paleizen.


  We gingen naar Vatopedi. Een van de oudste en grootste abdijen op Athos.

  Het zag eruit als een middeleeuwse stad.

  Dit kan je zien aan de stenen, aan de fresco’s van de 10de eeuwse kerk, aan de marmeren vont voor gezegend water.

  Het middelpunt ziet er dan weer werelds uit. Er is niets opmerkelijks aan de klokkentoren van de Vatopedi abdij, behalve één ding. Kijk naar de tijd.

  Hier is het bijna 8u30. Op mijn uurwerk bijna  14u30. Dat is 6 uur verschil en er is niets verkeerd met hun klok of met mijn uurwerk. Het is omdat de monniken op Athos de Byzantijnse tijd aanhouden. De dag start met zonsondergang en niet om middernacht. De monniken gebruiken nog de tijd van het Byzantijnse Rijk.

  Wikipedia : Athos gebruikt de Juliaanse kalender die een tegenwoordig 13 dagen verschilt van de Gregoriaanse kalender. In 1923 liet een deel van de Oosters Orthodoxe Kerken de 13 dagen vallen, maar bijna al de abdijen op Athos weigerden de aanpassing door te voeren. Zodat ze allen de Juliaanse kalender blijven volgen. Ze volgen ook de Byzantijnse tijd. De dag begint met zonsondergang en ook de liturgische dag. Het verschil tussen de burgerlijke tijd en de Byzantijnse tijd varieert volgens het seizoen van het jaar. Dat komt omdat het tijdsinterval van zonsondergang tot zonsondergang niet constant is. Klokken die de Byzantijnse tijd aangeven moeten voortdurend handmatig bijgesteld worden. Dit wordt wekelijks gedaan, op zaterdag, als de lucht klaar is, wanneer de top van Athos zichtbaar is, 12:00 wordt gezet wanneer de laatste stralen zonlicht stoppen te schijnen van de top. Sommige abdijen hebben ook een klok die de burgerlijke tijd aangeeft voor pelgrims.

  En ze hebben ook nog altijd de vlag van het Byzantijnse Rijk.

  27-06-2012, 19:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Amerikaanse CBS uitzending over Athos : deel 2

  Vader Theodosius : Vele Christenen in de wereld zoeken naar de oorspronkelijke kerk, naar de vroegste kerk.

  Denk je dat dit de vroegste kerk benadert?

  Vader T : Ja. Als je hier komt vind je alles waar je op zoek was.


  Vader Evakoyos onderhoudt de oude paden. Hij houdt ze open. We waren bij hem maar het was voor ons een uitputtende tocht op de heuvels boven de abdij. Voor hem was het niet lastig. Hij zegt dat na tientallen jaren de wereld te verkennen, dit zijn pad is.

  Vader E : Ik ben op veel plaatsen geweest.

  Vertel eens waar?

  Vader E : Zwitserland, Zweden, Finland, Spanje, Portugal, Singapore, Australië, Texas…

  Texas? Hield je van Texas?

  Vader E : Ja, heel veel. Het meest van de mensen.

  Na al het reizen, hoe ben je hier geraakt?

  Vader E : Ik was een levensweg aan het zoeken. Ik kan me hier helemaal in vinden. En God, Jezus staat boven alles : geld, levensstijl, zelfs familie.


  De familie van Simonos Petras bestaat uit 54 monniken uit 8 landen.

  Vader Jacobos kwam hier 25 jaar geleden aan van Winthrop, Massachusetts.

  De berg is zo mooi als ze maar kan zijn.

  Vader J : Ik denk het.

  Hij nam ons mee op een rondleiding door de abdij.

  Ze waren sterk genoeg om een abdij te bouwen op de top van een rots. Tegenwoordig kan zoiets, maar hoe deden ze het in de 13e E?

  Vader J : Weet je, zelfs architecten van tegenwoordig zijn hierover verbaasd. Toen de bouwers de plaats zagen waar de Heilige Simon de abdij wilde oprichten zeiden ze : ben je gek geworden?

  Maar gek zijn is geen slechte zaak.

  Vader J : Nee, helemaal niet.

  Maar hoe kregen ze toen alle materialen boven?

  Vader J : Ze hadden ezels.

  Het duurt 15 minuten om door de abdij naar buiten te wandelen. Genoeg tijd om uit te vissen waarom Vader Jacobos zijn tocht naar Athos begon op de leeftijd van 6 jaar, toen zijn vader hem een foto toonde.

  Vader J : Het maakte zo’n indruk op mij dat ik zei : Pa, ik kan niet geloven dat daar iemand in die gebouwen leeft tot ik zelf daar sta.

  Het lot…

  Vader J : Ja.

  Op een leeftijd van 6 jaar.

  Vader J : Ja.


  Vader Jacobos volgt niet wat gaande is in Winthrop of ergens anders. Er zijn geen kranten, geen radio, geen tv op Athos. Er zijn een paar telefoontoestellen en vader Jacobos kreeg een telefoontje vorig jaar.

  Zijn vader was stervende.

  Vader J : Hij vroeg me om te komen zodat ik hem nog een laatste keer kon zien.

  Een redelijke vraag.

  Vader J : Van een vader wel. Maar mijn antwoord was nee.

  Je ging niet…

  Vader J : Ik ging niet. Ik ging niet omdat monniken niet naar begrafenissen gaan van hun familieleden. Zij blijven hier in de abdij.

  Wanneer je vader vroeg om hem nog een laatste keer te zien, en je nee zei, was er geen gevoel van : ik laat mijn vader sterven?

  Vader J : Nee, helemaal niet. Ik weet dat we elkaar op een dag zullen terugzien in het Paradijs.

  Het hele idee op Athos is niet alleen om afgezonderd te leven van de buitenwereld, maar om alle herinneringen aan zijn vorig leven te laten varen.

  De bedoeling om hier te leven, zoals ik het begrijp, is gebed zonder verstoord te worden.

  Vader J : Ik ben nu niet verstoord.

  Vader J lacht.

  Waarom ben je aan het lachen? Zeg me eerst waarom je lacht.

  Vader J : Ik lach omdat de H. Paulus zegt : je moet onophoudelijk bidden.

  Wat is daar grappig aan?

  Vader J : Dat is niet wat er grappig is, wat er grappig is dat je je afvraagt dat ik kan stoppen met bidden.

  Je bidt iedere minuut van de dag.

  Vader J : Ook nu terwijl we aan het praten zijn.

  Echt?

  Vader J : Natuurlijk.

  Je ziet vader Jacobos niet bidden terwijl we aan het praten zijn. Maar kijk naar de andere monniken. Hun lippen stoppen niet met bewegen. Geen seconde. Ze blijven het Jezusgebed bidden, dag en nacht. Heer Jezus, ontferm U over ons. Het wordt zoals lezen. Sommige monniken zeggen dat ze kunnen bidden wanneer ze slapen. En ze krijgen niet meer dan 3 uur slaap per nacht.

  Maar Athos krijgt meer aanvragen dan ze aankunnen. Het is moeilijker binnen te geraken dan Harvard.


  De man komt binnen als novice. Het staat hem vrij te vertrekken als hij het niet ziet zitten, en de monniken kunnen hem vragen te vertrekken als ze met hem niet overweg kunnen.

  Wanneer een novice hier aankomt, kun je zeggen of hij het zal halen, dat hij geschikt is om een monnik te zijn?

  Vader Seraphin : Na een tijdje wordt het duidelijk of iemand ervoor geschikt is. Daarom hebben we een proefperiode van 3 jaar.

  Ik durf wedden dat je het eerder weet dan 3 jaar.

  Vader S : Zeker.

  Eens hij aanvaard is in de gemeenschap is het een levenslange verbintenis. En het leven verandert hier nooit. Nooit.

   

  27-06-2012, 15:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Amerikaanse CBS uitzending over Athos, de Berg der monniken

  Vandaag op deze Paaszondag gaan we u meenemen naar een plaats buiten onze wereld. Het is niet op Mars of Venus, maar het kon evengoed daar gelegen zijn. Het is een schiereiland in Noord-Griekenland, waarvan miljoenen geloven dat het de meest heilige plaats op aarde is. De plaats noemt Athos. Er wordt daar iedere dag zonder onderbreking gebeden, al duizend jaar. Het was zo bedoeld door vroegere keizers om de spirituele hoofdstad te zijn van het orthodox Christendom. En het is waarschijnlijk over de jaren minder veranderd, dan gelijk welke bewoonde plaats op aarde. De monniken komen van overal naar hier en doen wat ze kunnen om wat ze ‘de wereld’ noemen ver weg te houden.

  Het is dan ook niet te verbazen dat journalisten niet bepaald welkom zijn. Voor meer dan 2 jaar zijn we aan het corresponderen, bemiddelen en zeg maar smeken om een uitnodiging te bekomen van de ene abdij na de andere. Opeens, tot onze grote verbazing en genoegen, werden we enkele maanden geleden toch toegelaten. De monniken zeiden : OK, kom zien wie we zijn.

  Dit teken is de scheiding tussen de 21ste eeuw en het schiereiland Athos.

  De monniken komen hier zoals ze altijd deden voor de rust en de schoonheid en de afzondering. Maar het meest nog om de gebeden.

  Vader Jacobos is een van de weinige Amerikanen op de Berg Athos. Hij is hier al de helft van zijn leven.

  Vader J : de woorden die we in de tegenwoordige liturgie zeggen, zijn dezelfde woorden die Christus zei. Dezelfde woorden die de heiligen van de 1e,2e,3e en 4e eeuw.

  En er is niets veranderd in de orthodoxie sedert dan. Het is de enige tak van het Christendom die dat kan zeggen.

  Vader Alisayos is de abt van een van de twintig abdijen op Athos. Hij was degene die ons heeft uitgenodigd, en hij deed ons eraan herinneren wat een zeldzaam privilege het was. Het gebeurde een keer in 1981. De laatste keer dat een televisieploeg op bezoek kwam was in 1981.

  Vader A. : Juist, we gingen u uitnodigen, maar uw vastberadenheid overtuigde ons om u onmiddellijk uit te nodigen.

                                                             

  Als je de deur opent dan wordt het wonder van Simonos Petras duidelijk. Het is als een kroon op de top van de rots gebouwd, 250 meter boven de Egeïsche Zee. Het werd gebouwd in de 14de eeuw, en de monniken vertellen je dat het een mirakel is dat het niet in de zee is gevallen. Er zijn twintig abdijen op Athos. Sommige lijken op middeleeuwse burchten. Anderen zijn zo groot dat ze op kleine steden lijken. Ze liggen in bossen en op hoogten die gehuld liggen in de mist. Er is niets anders op deze 335,6 km2 schiereiland dan abdijen en monniken. Niets.

  We verwachtten dat Athos een stille plaats was, maar we konden ons niet voorstellen hoe stil, totdat we hier werden afgezet.

  De stilte wordt enkel verbroken door occasionele slagen op een klok of door slagen op een kastanjehouten stok. Het roept op tot gebed en werd gebruikt voor er klokken waren.

  De monniken hebben één doel en dat is dichter bij God komen. Vader Seraphin wilde ons laten begrijpen dat er geen plaats is op aarde die dichter bij de Hemel ligt.

  Vader S : Iedere dag worden 1000 goddelijke liturgieën opgedragen op het schiereiland. Het is uniek in de wereld en in de orthodoxe Kerk.

  Wat maakt het uniek?

  Vader S : Het is de absolute manier van leven van de monniken.

  Het is een Spartaanse manier van leven, maar de monniken waar we mee gepraat hebben zeggen dat ze nooit willen weggaan, zelfs niet voor één dag.

  Ze proberen dus in hun levensonderhoud te voorzien. Ze kweken hun eigen voedsel : groenten en fruit, maken hun eigen kledij, en als ze ziek worden is er een dokter in de abdij aanwezig : Vader Emolayos. Hij heeft het niet druk omdat de monniken in excellente gezondheid verkeren. Er is opvallend weinig kanker, praktisch geen hartklachten of alzheimer-gevallen. Ze moeten dus iets goed doen, bovenop het drinken van wijn om 9 uur 's morgens. Ze eten 2 maaltijden per dag. Ze hebben wat ze noemen : de eerste maaltijd die 10 minuten duurt en een tweede maaltijd : die ook 10 minuten duurt.

  Er is geen vlees, en geen conversatie tijdens de maaltijden. Het enige geluid is een monnik die heilige teksten leest. We waren verbaasd over hoe druk de monniken het hadden. Als ze niet bidden, dan werken ze.

  Vader Theodosius, een geboren Duitse lutheraan is een mechanische genie die de abdij van blijvende elektriciteit voorziet, en occasioneel van warm water.

  27-06-2012, 07:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De elites plannen WW3

  Goed opgemerkt :

  Waar was Amerika aanwezig met zijn troepen ? Irak en Afghanistan

  Waar werden nog oorlog en opstanden gestookt ? Libië, Egypte, Jemen, Jordanië, Syrië, Bahrein

  Welke landen blijven er over ? Saoudi-Arabië en Iran, en als Iran oorlog voert dan is Israël er ook bij

  27-06-2012, 07:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ken de Mijne en zij kennen Mij. 25/6/2012

  Mijn dierbare dochter, je mag nooit de enormiteit van deze missie vergeten.

  Vele keren zul je in valstrikken meegezogen worden die door de bedrieger werden gelegd om je te doen vallen.

  Meedogenloos zal hij, en al diegenen die zich gemakkelijk door hem laten leiden, zijn en ze zullen alles doen wat ze kunnen om Mijn Woord dat aan jou gegeven werd in diskrediet te brengen.

  Je moet opstaan en dergelijke beschimpingen negeren.

  Aangezien je jouw vrije wil hebt overgegeven, is het enige wat nu telt je totale gehoorzaamheid aan Mij.

  Laat Mij toe, in Mijn Goddelijke Wijsheid, om voor jou Mijn perfecte weg naar het Paradijs op Aarde uit te stippelen.

  Mijn volgelingen moeten ook letten op Mijn waarschuwing. Jullie zullen ook hevig onder vuur worden genomen, ieder van jullie, voor het verkondigen van Mijn Woord.

  Dit is een missie als geen ander.

  Jullie, Mijn leger, zullen de kudde van Mijn RestKerk begeleiden tot aan de poorten van het Paradijs.

  DIT ZAL ERTOE LEIDEN DAT JULLIE GECONFRONTEERD ZULLEN WORDEN MET PERSOONLIJKE VERVOLGING EN HET ZAL GEEN GEMAKKELIJKE TOCHT WORDEN.

  JULLIE MOETEN JULLIE VERENIGEN EN ELKAAR KRACHT GEVEN WANT DOOR JULLIE AANTAL ZULLEN JULLIE TROOST VINDEN IN ELKAAR.

  In alle hoeken van de aarde verzamelt Mijn leger zich nu.

  ALLE ZIENERS DIE DE GODDELIJKE WAARHEID WORDEN MEEGEDEELD, DOOR MIJN MOEDER, ZULLEN DE VLAM VAN DE HEILIGE GEEST ONTSTEKEN SAMEN MET MIJN PROFETEN ZODAT HET RESTLEGER VOLDOENDE IS VOORBEREID VOOR DE KOMENDE STRIJD.

  Twijfel nooit aan Mijn Liefde. Onthoud dat enkel diegenen die Mij volgen het Nieuwe Paradijs kunnen binnengaan.

  WANNEER ER ZIJN DIE NAAR JE KOMEN EN JE KWELLEN, ONTHOUD DAN DAT HET JOUW PLICHT IS OM HEN TE VERGEVEN EN DAN TE BIDDEN VOOR HUN ZIEL.

  Toon liefde aan diegenen die je kwellen in Mijn Naam. Op deze manier kun je Satan verslaan en verliest hij zijn macht over je.

  Ik zal je iedere stap van je tocht instructies geven.

  Ik ben altijd bij je.

  Ik ken de Mijne en zij kennen Mij.

  Jullie Jezus

  27-06-2012, 07:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer jullie haat verspreiden over profeten die van de Hemel gezonden worden, dan zijn jullie schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft. 24/6/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer breekt het Mijn hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen volgelingen van God te zijn, maar die met Zijn Geboden pronken. Zij zijn huichelaars.

  Zij zijn het die beweren dat zij Mijn Vaders Geboden navolgen, maar vinden dat zij anderen die zondigen kunnen veroordelen. 

  Door eerst al de Heilige Schrift als middel te gebruiken om een leugen te verkondigen en zogenaamde verdraagzaamheid te promoten, beledigen zij Mij ten zeerste.

  Dat zijn de mensen die zeggen dat het verkeerd is om in de Goddelijke Voorzienigheid te geloven.

  DAT ZIJN DE MENSEN DIE DE ZIENERS IN VRAAG STELLEN DIE IN DE LOOP DER EEUWEN DOR DE HEMEL GEZONDEN WERDEN, EN DIE DAN TRACHTEN OM HEN TE WEERLEGGEN AAN DE HAND VAN MIJN HEILIG WOORD, NEERGESCHREVEN IN DE HEILIGE SCHRIFT.

  Elke mens die Mijn Woord afwijst is Mij ontrouw.

  ELKE MENS DIE ZICHZELF AFZONDERT VAN ZIJN BROEDERS EN ZUSTERS ALS GEESTELIJK EN INTELLECTUEEL SUPERIEUR, MOET ZEER VOORZICHTIG ZIJN.

  ELKE MENS DIE DE HEILIGE SCHRIFT GEBRUIKT OM EEN VERDRAAIDE VERSIE VAN DE WAARHEID VOOR TE HOUDEN, ZAL GESTRAFT WORDEN.

  Elke mens die opstaat en de Waarheid verkondigt, maar Mijn Woord afwijst dat in deze eindtijden aan de wereld gegeven wordt, zal door Mij aan de kant gezet worden.

  JULLIE ZIJN SCHULDIG AAN SPIRITUELE JALOERSHEID EN DAARVOOR ZULLEN JULLIE GESTRAFT WORDEN. WANNEER JULLIE HAAT VERSPREIDEN OMTRENT DE PROFETEN DIE VANUIT DE HEMEL GEZONDEN WORDEN, DAN ZIJN JULLIE SCHULDIG AAN EEN ZONDE DIE ENORME GEVOLGEN HEEFT.

  WANT DAARDOOR VERKONDIGEN JULLIE NIET ENKEL EEN LEUGEN, MAAR JULLIE BELEMMEREN HET WOORD VAN GOD.

  Ik vraag om nu met jullie campagne van  laster en kwelling te stoppen. Jullie zullen nooit voorkomen dat Mijn Woord gehoord wordt.

  Waarom blijven jullie proberen deze Zending te hinderen? Weten jullie nu nog niet dat het vuur van De Heilige Geest niet zou kunnen verspreid geweest zijn zoals dat het geval is indien Mijn Boodschappen niet van de Hemel kwamen?

  Jullie worden gebruikt door de duivel die door niets zal weerhouden worden om te beletten dat Mijn Heilige Boodschappen aan de wereld gegeven worden.

  Boodschap voor de Clerus:

  Jullie die een plechtige gelofte hebben afgelegd, als een gewijde dienaar van Mijn Kerk op Aarde, luister nu naar Mij.

  Wanneer jullie openlijk Mijn Boodschappen afwijzen en Mij, jullie Jezus, in de weg staan in deze zending om zielen te redden, begaan jullie de grootste van alle zonden.

  Jullie zullen hiervoor lijden en jullie Vagevuur zal op aarde ervaren worden. Elke man, vrouw en kind zullen getuigen zijn van jullie belediging tegen de Hemel. 

  Jullie foute beoordeling van Mijn profeten zal jullie geestelijk leeg maken en jullie ziel zal een kwelling ondergaan als geen andere.

  Indien jij een gewijde dienaar van Mij bent en onzeker van Mijn Stem terwijl Ik nu tot je spreek, dan moet je stil blijven. Je moet bidden voor onderscheiding alvorens je overweegt Mijn Heilig Woord te verwerpen.

  Duizenden van Mijn gewijde dienaren zullen er niet in slagen Mijn Woord te (h)erkennen, dat door deze profeet voor de eindtijden gezonden wordt. Hoezeer breekt dat Mijn Hart.

  Velen zullen onder het bewind van de antichrist terechtkomen en Mijn Kerk op Aarde verlaten.

  VELE VAN MIJN GEWIJDE DIENAREN ZULLEN AAN DE ZIJDE STAAN VAN DE VERVOLGERS VAN MIJN KERK. DE VERLEIDING IS REEDS BEGONNEN.

  Jullie worden door de misleider voorbereid om Mij te verwerpen en jullie hoogmoed verhindert jullie dit te zien.

  Vele van Mijn gewijde dienaren zullen niet moedig genoeg zijn om Mijn Kerk op aarde te handhaven.

  Velen zullen zich aan de zijde scharen van de Valse Profeet en Mijn kudde verwerpen wier  geloof  hen in staat zal stellen de Waarheid te zoeken.

  WETEN JULLIE NIET DAT IK DE KERK BEN?

  WETEN JULLIE NIET DAT DE KERK HAAR EIGEN KRUISIGING ZAL LIJDEN NET ZOALS IK DEED?

  Zij zal gekweld worden. Het zal erop lijken dat zij gekruisigd werd en velen zullen denken dat zij dood is.

  Maar zoals Mijn Verrijzenis zal ook zij verrijzen en weerom leven want zie, zij kan niet verwoest worden.

  Ik waarschuw al Mijn gewijde dienaren die de tijden niet herkennen waarin jullie leven om alert te zijn nu Mijn Kerk op aarde de grootste vervolging ondergaat sinds haar begin.

  Jullie moeten je voorbereiden en je ogen openen.

  WANNEER DACHTEN JULLIE DAT IK ZOU KOMEN EN JULLIE WAARSCHUWEN? DACHTEN JULLIE DAT HET NOG WEL EEN TIJD ZOU DUREN, ERGENS IN DE TOEKOMST? DAT HET NOOIT ZOU GEBEUREN TIJDENS JULLIE LEVEN?

  DE TIJD VOOR MIJN TWEEDE KOMST IS ZEER NABIJ.

  WELDRA ZAL IK DE GOEDEN SCHEIDEN VAN DE SLECHTEN NADAT ELKE POGING ZAL ZIJN ONDERNOMEN OM HET GROOTSTE DEEL VAN DE MENSHEID TE BEKEREN.

  Het is jullie plicht en verantwoordelijkheid om jullie geest, hart en ziel open te houden.

  Ik heb jullie nodig om Mijn smeekbeden te beantwoorden en Mij te helpen zoveel mogelijk zielen te helpen redden.

  Volg Mij. Dat is jullie roeping.

  Daarom hebben jullie een plechtige gelofte afgelegd aan Mij, jullie Jezus.

  JULLIE HEBBEN JE GELOFTEN NIET AFGELEGD OP JULLIE EIGEN VOORWAARDEN.

  Jullie moeten Mij toestaan jullie te leiden en Mijn Kerk op aarde helpen verdedigen.

  Er is Mijn Kerk veel schade toegebracht. Mijn Kerk bestaat uit al diegenen die Mij liefhebben met inbegrip van al mijn gewijde dienaren.

  Jullie moeten sterk, moedig en trouw zijn. Jullie mogen geen angst hebben en het beest jullie zielen niet laten verslinden.

  Luister naar Mijn Woord alvorens Mijn profeten te veroordelen.

  Wijs nooit een van Mijn boodschappen af zonder eerst voor onderscheiding te hebben gebeden. En zelfs dan moeten jullie voorzichtig zijn dat jullie Gods kinderen het geschenk van de genaden niet weigert die Ik nu uitstort over deze arme zielen die dorsten naar de Waarheid van Mijn Leer.

  Zij die openlijk Mijn Woord verwerpen, gegeven aan deze profeet, weet dat jullie Mij om vergiffenis zullen smeken wanneer de Waarheid geopenbaard wordt.

  Dan zal het te laat zijn voor diegenen die er verantwoordelijk voor zijn dat zielen zich van Mijn Woord hebben afgekeerd.

  DIE VOOR MIJ VERLOREN ZIELEN ZULLEN GEEN EEUWIG LEVEN HEBBEN OMWILLE VAN JULLIE GEMELE TONG.

  Verwerp Mijn Woord nu, of beticht Mijn boodschap van fouten en jullie zullen opzij geschoven worden. Dan zijn jullie niet geschikt om Mijn kudde te leiden.

  Jullie Verlosser

  Jezus Christus

   

  27-06-2012, 06:16 Geschreven door Claudia  


  25-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rusland en China zullen Europa aanvallen

  Wanneer de Westerse landen in de oorlog met het Midden-Oosten zullen betrokken worden, zal het een reactie uitlokken van Rusland en China.

  Jezus zei aan de profeet Maria van de Goddelijke Barmhartigheid op 19/2/2012 : …Rusland en China zullen hun krachten bundelen…dit zal gebeuren als het beest met de 10 hoorns opstaat om hun lange lijden te domineren…onschuldige mensen. Het beest met de 10 hoorns is de Europese Gemeenschap…in het boek van Openbaring wordt de EG als Babylon aangeduid…Babylon (Europese Gemeenschap) zal vallen en gedomineerd worden door de grote Rode Draak, China en zijn bondgenoot de Beer, Rusland… Wanneer dit gebeurt zal het Communisme heersen en wee iedereen die zijn religie praktiseert in hun aanwezigheid…alle religies zullen verbannen worden, maar de Christenen zullen de grootste vervolging te lijden hebben…Rooms-Katholieken zullen niet getolereerd worden en zullen Missen in het geheim moeten houden…de tijd is aangebroken, kinderen, al Mijn volgelingen om jullie toekomst te plannen. Ik zal jullie te allen tijde begeleiden…Ik zeg het jullie opnieuw, gebed, veel gebed zal de kracht van het Beest, de Beer en de Rode Draak verminderen…Ze zullen voor een zeer korte tijd heersen. Want erna zullen ze vernietigd worden…Jullie Geliefde Redder JEZUS CHRISTUS

  25-06-2012, 22:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Foto's van de Hagia Sophia : deel 2

  Beeld van de koepel.

   

  De Comnenus mozaïeken. De Maagd Maria staat in het midden en is afgebeeld in een donkerblauw gewaad, zoals gebruikelijk in de Byzantijnse kunst. Ze houdt het Kind Jezus op haar schoot. Hij geeft Zijn zegen met Zijn rechterhand terwijl Hij een rol in Zijn linkerhand houdt. Aan onze linkerkant staat keizer Johannes II Comnenus. Hij heeft een gewaad aan dat ingelegd is met edelstenen. Hij houdt een geldbuidel vast, symbool van een milde donatie aan de kerk. Keizerin Irene staat aan de rechterzijde van de Maagd. Zij draagt ceremoniële kledij en biedt een document aan. De keizerin is van Hongaarse afkomst en dat zie je in de afbeelding : ze heeft gevlochten blond haar, roze wangen, grijze ogen.

                  

  De Deësis mozaiek dateert waarschijnlijk van 1261. Het duidt het einde van de 57 jaar Rooms-Katholiek geloof aan en de terugkeer naar het Orthodoxe geloof. Hier worden de Maagd Maria en Johannes de Doper afgebeeld. Ze smeken om de voorspraak van Christus Pantocrator voor de mensheid op de Dag des Oordeels.

        

  De Tympanon mozaïeken stellen verschillende heiligen voor. Ze stellen Johannes Chrysotomus en Ignatius de jongere voor. Allen zijn in witte gewaden gekleed met kruisen en houden rijkelijk bezette heilige bijbels vast. De naam van iedere heilige is rond de figuur gezet in het Grieks.

   

  Detail van een zuil.

  Jezus met aan zijn voeten Leo VI.

  Een reinigingsvat voor de moslims.

  25-06-2012, 17:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wereld is op zijn kop gezet door het heidendom. 23/6/2012

  De H. Maagd Maria : Mijn kinderen, ik roep jullie allen op om mee te bidden voor de bekering van zondaars en jullie dagelijkse gebeden verder te zetten.

  Vasten zal zoveel zielen redden en dat is een groot Geschenk aan mijn geliefde Zoon.

  Zoveel mensen in de wereld hebben zich afgekeerd van mijn Zoon.

  Wat huilt Hij op dit moment. Hij houdt zoveel van hen en het is hartverscheurend om, vooral de ontrouw van diegenen die aanvaarden dat Hij de ware Zoon van de Allerhoogste God is, te zien.

  DE WERELD IS OP ZIJN KOP GEZET DOOR HET HEIDENDOM. HET IS EEN PLAATS VAN VERWARRING, HAAT, BEROERING EN ONRUST.

  Dit is zoals de toestand van de Hel, hoewel niets zo angstaanjagend of zo pijnlijk. Toch heeft de kracht van de boze deze hatelijke spanning gecreëerd en het omringt al Gods kinderen.

  Er zijn er weinig die niet aangetast zijn door het vergif dat in elk land wordt verspreid door de duisternis. Zovelen zijn verblind door deze duisternis en voelen geen hoop.

  Velen die zich niet tot God richten en een pad blijven volgen die hen veel ongeluk brengt.

  Diegenen die God liefhebben, maar weinig aandacht besteden aan Hem door gebed, zijn net zo hulpeloos.

  ENKEL GEBED, TOEWIJDING EN OFFER KUNNEN JULLIE DICHTER TOT GOD BRENGEN. NIETS ANDERS ZAL JULLIE VREDE BRENGEN.

  Bid, bid, bid voor zielen die valse goden aanbidden. Ze hebben veel gebed nodig op dit moment.

  Bid voor diegenen die verleid worden door de boze en die ontbering veroorzaken voor diegenen onder hun controle staan.

  ZE HEBBEN WEINIG TIJD VOOR DE BIECHT (BELIJDENIS VAN ZONDEN), DE WAARSCHUWING. WANNEER DIE DAG KOMT DAN MOETEN ZE NEDERIGHEID TONEN WANNEER DE WAARHEID AAN HEN WORDT GEOPENBAARD.

  Het grote plan van Mijn Zoon om een groot deel van de mensheid te redden staat op het punt aan de wereld geopenbaard te worden. Velen zullen niet gered worden. Daarom hebben Zijn liefhebbende leerlingen nu zo’n grote verantwoordelijkheid om te bidden voor bekering om zoveel mogelijk zielen te redden.

  Ga in vrede, mijn kinderen, bemoedigd door de wetenschap dat Mijn Zoon immer barmhartig is. Hij wil allen redden en de biecht (belijdenis der zonden) is de gave die Hij de wereld aanreikt  om dat te doen.

  DE WAARSCHUWING IS DE GROOTSTE GAVE AAN DE MENSHEID SINDS ZIJN DOOD OP HET KRUIS. Wees blij want vele zielen die anders voor eeuwig in de hel zouden gekweld worden, kunnen nu gered worden en de gave van het eeuwig leven ontvangen.

  Ik dank u om deze oproep uit de hemel te beantwoorden.

  Jullie geliefde Moeder van God

  Moeder van Redding

   

  25-06-2012, 17:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Foto's van de Hagia Sophia : deel 1

  Hierboven zie je de koepel met de 4 engelen : Gabriel, Mikhael, Israfel en Azrael.

  Evliya Çelebi : Wanneer de profeet Mohammed ter wereld kwam spraken deze engelen met een mond die in het midden van hun buik stond. Gabriel kondigde aan wat in het oosten zou gebeuren. Mikhael gaf nieuws betreffende vijanden die kwamen, hongersnood en armoede. Israfel gaf nieuws wat in het noorden ging gebeuren, en Azrael gaf nieuws van de dood van verschillende leiders over de hele wereld. Na de geboorte van profeet Mohammed bestonden de magische kwaliteiten van deze afbeeldingen niet langer meer.

  Van de 4 engelen staan er 3 in de Koran vermeld : Gabriel, Mikhael en Israfel. Hoewel een engel des doods is vermeld, komt de naam Azrael niet voor in de Koran. De moslims namen de naam over van de Christenen en de Joden. Ze spraken nog over seraphim, maar ook dit is de Hebreeuwse versie van de naam Israfel.


  Hierboven een algemeen zicht op de binnenkant van de kerk.

  Deze mozaiek dateert van 944. De Maagd zit op een troon met haar voeten rustend op een verhoog dat ingelegd is met kostbare edelstenen. Het kind Christus zit op haar schoot en geeft Zijn zegen. Hij houdt een rol in Zijn linkerhand. Aan onze rechterzijde staat keizer Constantijn in ceremoniële klederdracht. Hij presenteert een model van de stad aan Maria. Op de inscriptie naast hem staat : Grote keizer Constantijn van de Heiligen. Aan onze linkerkant staat keizer Justinianus I. Hij biedt een model van de Hagia Sophia aan. Op de medaillons naast het hoofd van Maria staan de monogrammen MP en ΘY, een afkorting van Mētēr en Theou, dat Moeder van God betekent.
  Deze mozaiek werd ingehuldigd op 29 maart 867 door Patriarch Photius en de keizers Michael III en Basilius I. Deze mozaiek staat op de halve koepel van de apsis. Maria zit op een troon en houdt het Kind Jezus vast op haar schoot. Haar voeten rusten op een verhoog. Zowel de troon als het verhoog zijn ingelegd met kostbare edelstenen. De mozaïeken zijn tegen de originele gouden achtergrond van de 6de eeuw ingelegd.
  De Keizerin Zoe mozaïeken dateren van de 11de eeuw. Christus Pantocrator, in een donkerblauw gewaad (zoals gebruikelijk is in de Byzantijnse kunst) zit in het midden tegen een gouden achtergrond en geeft Zijn zegen met de rechterhand en met een Bijbel in Zijn linkerhand. Aan beide zijden van Zijn hoofd zijn de monogrammen IC en XC aanwezig, en ze betekenen Iēsous Khristos. Hij wordt geflankeerd door Constantijn IX Monomachus en Keizerin Zoe, beiden in ceremoniële klederdracht. Hij biedt een geldbuidel aan, een symbool van de donatie die hij aan de kerk gedaan heeft. Zij houdt een rol vast, als symbool van de donaties die zij heeft gedaan. De inscriptie boven het hoofd van de keizer zegt : Constantijn, vrome keizer in Christus, de God, koning van de Romeinen, Monomachus. De inscriptie boven het hoofd van de keizerin zegt : Zoë, de zeer vrome Augusta. De vorige hoofden werden afgeschraapt en vervangen door de drie huidige. Waarschijnlijk toonde de vroegere mozaiek haar eerste man Romanus III Argyrus of haar geadopteerde zoon Michael IV. Een andere theorie is dat deze mozaïeken waren gemaakt voor een vroegere keizer en keizerin, met de hoofden veranderd in de huidige.


  25-06-2012, 03:44 Geschreven door Claudia  


  24-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Hagia Sophia te Istanboel

  De Hagia Sophia of Aya Sophia (Grieks: Ἁγία Σοφία; "heilige wijsheid", Turks: Ayasofya) is een voormalige kathedraal en moskee in de Turkse stad Istanboel. Tegenwoordig is het een museum. De Hagia Sophia bevindt zich in het oude stadscentrum op het Europese deel, vlakbij de Sultan Ahmetmoskee, de Hippodroom en het Sarnici-waterreservoir. De wijk waar de Hagia Sophia ligt heet Sultanahmet.

  Het gebouw werd aanvankelijk opgetrokken als kathedraal van Constantinopel onder het Byzantijnse Rijk. Tien van de circa 18 meter hoge donkergroene pilaren zijn aan de Tempel van Artemis in Efeze onttrokken, die volledig afgebroken is nadat dit wereldwonder eerst nog zelf een tijd had dienst gedaan als kerk en gebruikt werd voor het aanvankelijk christelijk prestigieus kerkgebouw. Deze eerste kerk uit de 4e eeuw werd door brand verwoest, waarna onder keizer Justinianus I omstreeks 536 het huidige gebouw, centraalbouw in combinatie met axiaalbouw, werd geconstrueerd nadat hij daar in 532 de opdracht toe had gegeven. De architect was Anthemios van Tralles. Op 7 mei 558 stortte de koepel van de Hagia Sophia in, nadat zij het jaar ervoor getroffen was door een aardbeving. Daarna is de koepel met iets kleinere diameter herbouwd. De diameter bedraagt 33 meter.

  Vier zware bogen, die door steunberen worden gesteund, dragen de gemetselde koepel. De druk van de koepel wordt door pendentiefs op de gehele boog overgebracht. Deze bouwwijze, een koepel op pendentiefs, is later vele malen herhaald.

  De bouw was van grote betekenis voor de orthodoxe Kerk en het Byzantijnse Rijk en is het eerste voorbeeld van Byzantijnse architectuur. De Hagia Sophia was eeuwenlang de grootste kathedraal ter wereld. De kathedraal was zo rijk en kunstig versierd met iconen, dat keizer Justinianus zou hebben uitgeroepen "Salomo, ik heb je overtroffen!"

  Na de verovering van Constantinopel door het Ottomaanse Rijk onder Mehmet II in 1453 werd de Hagia Sophia een moskee en ging Aya Sofia heten. Hiervoor werd het gebouw voorzien van minaretten en werd het kruis op de centrale koepel vervangen door een halve maan. Binnenin werden zes platen met de namen van Allah, Mohammed en de vier rechtgeleide kaliefen aangebracht. De Byzantijnse muurschilderingen en mozaïeken werden met een witte pleisterlaag bedekt.

  In 1934 werd de moskee door Mustafa Kemal Atatϋrk tot een seculier gebouw gemaakt en werd het een museum. Oude mozaïeken werden opnieuw zichtbaar gemaakt.

  In 1985 werd het gebouw door de UNESCO tot werelderfgoed verklaard, samen met andere gebouwen in Istanboel.

  24-06-2012, 09:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het hoofd van de H. Johannes de Doper

  De laatste rustplaats van het hoofd van de H. Johannes de Doper, hangt af welke godsdienst je aanhangt. Er zijn maar liefst 8 plaatsen die aanspraak maken het echte hoofd van de H. Johannes de Doper te hebben. De bekendste plaatsen zijn : de Roomse kerk van San Silverstro in Capite voor de Christenen en de Umayyad Moskee in Damascus – Syrie voor de moslims.

  San Silvestro in Capite :

                   

  Umayyad Moskee :

                          

  Dit zijn de andere plaatsen : de kathedraal van Amiens – Frankrijk, de abdij van St Marienstern te Panschwitz-Kuckau – Duitsland, een kasteel dat eerst eigendom was van de Koningen van Bavaria, en nu een museum is te Mϋnchen – Duitsland, het Topkapi Paleis museum te Istanbul – Turkije, een Grieks-Orthodox klooster te Athos - Griekenland, en een orthodoxe kerk in Bulgarije.

  Amiens :

                    

  St. Marienstern :

                                   

  Mϋnchen :

                          

  Istanbul :

  Athos :

                                   

  Bulgarije :


  De overblijfselen (8 delen van het gebeente, waaronder delen van de schedel en gezicht en een tand) werden ontdekt op 28 juli 2010 tijdens de opgravingen van een 4e eeuwse abdij op het eiland  St Ivan bij Sozopol, Bulgarije’s kust aan de Zwarte Zee. Ze werden gevonden in een verzegelde reliekwieënkastje dat naast een kleine urne was begraven waarop de naam van de H. Johannes en zijn geboortedatum waren gegrift. Dit is een typisch 5e eeuws relikwieënschrijn, die hoogst waarschijnlijk rechtstreeks van het Heilig Land naar Sozopol werd gebracht.
  Volgens de leider van de opgravingen Prof. Kazimir Popkonstantinov zou de Griekse inscriptie op de kleine zandstenen doos (“God, bescherm uw dienaar Thomas. Aan St John. 24 Juni”) die onder het altaar van Sveti Ivan werd geplaatst, een zeer sterk bewijs vormen dat de relieken van Johannes de Doper echt zijn. Nu de relieken van de H. Johannes de Doper die onlangs gevonden werden in Bulgarije aan de Bulgaarse Orthodoxe Kerk werden overgedragen, zorgen ze nu al voor mirakels. Mensen in Sozopol zeggen dat een Russische vrouw die doofstom geworden was na Tsjecheense aanvallen, terug kon horen en begon te praten na het vereren van de relieken.

                                 


  24-06-2012, 09:23 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rozenkrans van Tranen

  ROZENKRANS VAN TRANEN

  Hoe de Rozenkrans van Tranen bidden

  De Rozenkrans van Tranen heeft 59 kralen. In de plaats van een kruis heeft de krans een grote medaille, dat gevolgd wordt door 3 kleine kralen, dan 1 enkele kraal en dan nog een medaille van OLVrouw van Lourdes. Daarop volgen 7 reeksen van 7 kralen die elk gescheiden worden door 1  individuele kraal (= 6 tussenkralen).

  Begin met het Kruisteken.

  Op de medaille bid je het volgende gebed :

  Gekruisigde Jezus!
  Geknield aan Uw voeten, bieden we U Haar tranen aan, die met innige, welwillende liefde U vergezelden op Uw pijnlijke Kruisweg.
  O goede Meester, verleen dat we de lessen die de tranen van Uw Allerheiligste Moeder ons verschaften ter harte nemen, zodat we Uw Heilige Wil op aarde mogen vervullen en dat we waardig mogen worden om U voor eeuwig in de Hemel te loven en zegenen. Amen.

  Op de 3 kralen die volgen op de medaille, bid je :

  O Jezus! Aanhoor onze verzoeken, omwille van de tranen van Uw Allerheiligste Moeder.

  Op de ene kraal dat volgt op de 3 kralen bid je :

  O Jezus! Kijk naar Haar tranen, van Degene die het meest van U hield toen U hier op aarde was, en die innig van U houdt in de Hemel.

  Op de ene kraal voorafgaand aan de 7 kralen, bid je :
  (Zie de meditaties hieronder voor elk geheel van 7 kralen)

  V. O Jezus, kijk naar Haar tranen, van Degene die het meest van U hield toen U hier op aarde was,         

  A. en die vurig van U houdt in de Hemel.

  Op elk van het geheel van de 7 kralen, bid je :

  V. O Jezus, aanhoor onze verzoeken,
  A. omwille van de tranen van Uw Allerheiligste Moeder.

  Na het geheel van 7 kralen bid je 3 keer :

  V. O Jezus, kijk naar Haar tranen, van Degene die het meest van U hield toen U hier op aarde was,
  A. en die vurig van U houdt in de Hemel.

  Besluit met het volgende gebed :

  O Maria, Moeder van liefde, verdriet en barmhartigheid,
  we smeken U om uw gebeden te verenigen met de onze zodat Jezus, Uw Goddelijke Zoon, tot Wie we ons richten, onze verzoeken mag verhoren in de naam van uw moederlijke tranen en ons bovendien de kroon van eeuwig leven mag geven.
  Amen.

  DE ZEVEN MEDITATIES


  Terwijl we ieder geheel van 7 kralen bidden, worden de gelovigen opgeroepen om de volgende gebeurtenissen te overwegen.

  1ste reeks van 7-kralen
  De tranen vergoten door onze Allerheiligste Moeder tijdens de profetie van Simeon, date en zwaard Haar hart zou doorboren.

  2de reeks van 7-kralen
  De tranen vergoten door onze Allerheiligste Moeder tijdens haar Vlucht naar Egypte.

  3de reeks van 7-kralen
  De tranen vergoten door onze Allerheiligste Moeder tijdens haar Zoektocht naar Jezus.

  4de reeks van 7-kralen
  De tranen vergoten door onze Allerheiligste Moeder tijdens Jezus’ pijnlijke Kruisweg.

  5de reeks van 7-kralen
  De tranen vergoten door onze Allerheiligste Moeder tijdens de Doodstrijd van Jezus op het Kruis.

  6de reeks van 7-kralen
  De tranen vergoten door onze Allerheiligste Moeder wanneer het Heilig Lichaam van Jezus van het Kruis werd genomen en in Haar armen werd gelegd.

  7de reeks van 7-kralen
  De tranen vergoten door onze Allerheiligste Moeder wanneer Jezus in het Graf werd gelegd.

  24-06-2012, 08:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ceintuur van de H. Maagd Maria

  De H. Maagd Maria overhandigde haar handgeweven, kameelharen ceintuur aan de Apostel Thomas net voor ze ten hemel opsteeg. Toen de ceintuur zijn weg vond naar Prato, Italië in de 14de eeuw, werd een bijzondere kapel gebouwd om de ceintuur in te bewaren. Tegenwoordig wordt de ceintuur, Sacra Cintola genoemd, vereerd als een reliek van de Maagd Maria en wordt ze vijf keer per jaar getoond : met Kerstmis, Pasen, 1 mei, 15 augustus en op Maria’s geboortedag 8 september.

  24-06-2012, 03:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het doek van Veronica

  De H. Veronica was een christen uit Jeruzalem die Jezus een doek aanbood om het zweet en bloed van zijn gezicht te vegen terwijl Hij Zijn kruis naar Golgotha droeg. De zesde statie van de Kruisweg is aan haar gewijd.

  Volgens de overlevering werd bij het afvegen het gelaat van Christus op miraculeuze wijze op de doek ingeprent. Haar naam is een samenstelling van vera en icon hetgeen waar beeld betekent. Men gaat ervan uit dat Veronica met haar doek keizer Tiberius van het Romeinse Rijk van een slepende ziekte genas, waarop de keizer Pontius Pilatus in ballingschap stuurde. Het doek is in bezit van Manoppello - Italië.

  Kenmerken :

  ·         het doek is 17 cm x 24 cm

  ·         doorzichtig – afbeelding op beide zijden

  ·         gemaakt uit zijde, Byssus genaamd

  ·         haar op het voorhoofd is gelijkaardig aan dat op de Lijkwade van Turijn

  ·         lang haar, baard, snor, lange neus zijn gelijkaardig aan deze op de Lijkwade

  ·         open ogen, asymmetrisch gezicht, geslagen

  ·         geen verf of verfresten onder microscoop

  ·         bloedklonters op de neus

  De route die het doek afgelegd heeft om tot in Manoppello te geraken.
  24-06-2012, 02:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wat diegenen, die niet in God gelove, zouden willen dat je gelooft. 21/6/2012

  Mijn dierbare dochter, sinds de tijd begon en wanneer de wereld werd geschapen door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de herkomst van het menselijk ras.

  Wanneer Mijn Vader de wereld schiep zodat Hij een familie zou kunnen hebben, ging er veel voorbereiding aan vooraf.

  Hij schiep de aarde, de zeeën, de planten, de bomen, de bergen, de rivieren, de dieren en dan, op de voorlaatste dag, wanneer alles op zijn plaats was in het Paradijs, schiep Hij de mens.

  DE MENS, HOEWEL BEVLEKT MET ZONDE, IS EEN HEILIG WEZEN. DE DIEREN ZIJN ER OM DE MENSHEID TE DIENEN.

  De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wat diegenen, die niet in God geloven, zouden willen dat je gelooft.

  EVOLUTIETHEORIEЁN DIE BEWEREN DAT DE MENS UIT DIEREN VOORTKWAM, ZIJN LEUGENS. ZE KUNNEN NOOIT BEWEZEN WORDEN.

  SATAN, ZIJN GEVALLEN ENGELEN EN IEDERE DUIVEL DIE VOORTKOMT VAN GODS VIJAND, HEBBEN DE MENS VAN DEZE VERSCHRIKKELIJKE LEUGEN OVERTUIGD.

  De mens is een kind van God maar om het menselijk kind van God te verlagen, wil Satan verwarring zaaien in de harten van de mensheid.

  Waarom promoot hij deze leugen door valse leringen? Zodat hij kan bewijzen dat de mens evolueerde van apen en hen dan overtuigen dat ze niet geschapen werden door de Hand van Mijn Eeuwige Vader.

  Dit is één van de grootste leugens door de duivel ineengestoken waarbij hij de zielen van die mensen, die beweren intelligenter te zijn dan de rest van hun broeders en zusters, gebruikt.

  WETENSCHAPPERS VERKLAREN DAT DE MENS EVOLUEERDE UIT DIEREN, MAAR ZE WORDEN BEDROGEN.

  De wetenschap vertoont gebreken wanneer het probeert de waarheid te verklaren over de schepping van het universum.

  GEEN MENS BEGRIJPT HET MIRAKEL VAN DE GODDELIJKE SCHEPPING.

  ALS DE MENS GELOOFT DAT HIJ AL DE ANTWOORDEN KENT OVER DE HERKOMST VAN DE MENSHEID, GEBASEERD OP MENSELIJK REDENERING, DAN BEDRIEGT HIJ NIET ALLEEN ANDERE ARME ZIELEN, MAAR ZICHZELF.

  WANNEER ER GEEN LIEFDE VAN GOD AANWEZIG IS IN DERGELIJKE ZIELEN DIE GELOVEN IN DE SUPERIORITEIT VAN MENSELIJKE INTELLIGENTIE DAN VERSPREID HET ATHEISME ZICH ZOALS ONKRUID.

  Dit onkruid, dat in alle richtingen groeit, besmet en vernietigt elk gewas in zicht en creëert ziekte.

  De enige genezing is hulp te zoeken bij God door nederig gebed en te vragen dat de Waarheid geopenbaard wordt.

  Zo vele onwaarheden verspreid door atheïsten, die proberen te bewijzen dat God niet bestaat, hebben miljoenen zielen vernietigd. Hun slachtoffers hebben jullie gebeden nodig.

  ATHEÏSME IS DE GROOTSTE RELIGIE IN DE WERELD EN DIEGENEN DIE HUN LEVEN AAN DIT BEDROG HEBBEN GEWIJD ZIJN VOOR EEUWIG VERLOREN.

  Zij zullen geconfronteerd worden met het vuur van de Hel.

  Tenzij ze zich tot Mij richten, tijdens of na de Waarschuwing, zullen ze lijden onder een verschrikkelijke kastijding.

  Bid voor hen.

  Jullie Jezus  24-06-2012, 01:55 Geschreven door Claudia  


  23-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zegel

  Het Zegel van de Levende God is te downloaden in het Nederlands op de homepage van Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.

  http://www.thewarningsecondcoming.com/wp-content/uploads/seals/Seal_Dutch.pdf

  23-06-2012, 23:38 Geschreven door Claudia  


  22-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom tot Mij jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik verwacht jullie. 21/6/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik altijd het beste voor hen wil, zoals elke goede ouder

  Ik zal hun nooit alles geven wat wij vragen, tenzij het in overeenstemming is met Mijn heilige Wil.

  Ik zal hen nooit laten afdwalen van het pad van de Waarheid zonder hen te overreden tot Mij terug te komen.

  Ik zal hen altijd proberen te beschermen tegen elk kwaad.

  Ik zal hen ook straffen voor al wat zij fout doen.

  Ik zal, en kan, verbolgen worden wanneer zij kwaad doen aan anderen.

  Ik zal hen ook vergeven wanneer zij verkeerd handelen indien zij oprecht berouw hebben over hun foute wegen.

  Ik ben geduldig. Ik ben niet gemakkelijk geschokt en nooit zou Ik wrok kunnen koesteren.

  Daarom zouden diegenen die verloren ronddwalen en zich inwendig leeg voelen Mij moeten vragen hen vast te nemen, hen te beminnen en hun de Goddelijke Liefde te geven die hen de ware vrede zal schenken.

  Zoveel mensen zijn verloren en zijn Mij vergeten.

  Velen zijn afkerig om tot Mij terug te keren, omwille van het zondig leven dat zij geleid hebben. Zij voelen zich ongemakkelijk, weten niet hoe te bidden en geloven, ten onrechte, dat het voor hen te laat is. Hoe verkeerd hebben zij het voor. Zij mogen nooit vergeten dat Ik Mijn aardse leven geofferd heb voor ieder van jullie.

  Ik geef de zielen niet zo vlug op. Ik bemin al diegenen die door hun handelingen, daden en gedachten de wetten van Mijn Vader overtreden.

  Jullie zijn Mij dierbaar. Ik bemin jullie net zoals Ik al Gods kinderen bemin.

  Geloof nooit dat jullie minder geliefd zijn omdat jullie zondigen. De zonde, hoewel voor Mij afstotelijk, is de smet waarmee jullie geboren werden.

  Het is bijna onmogelijk voor gelijk welke ziel op aarde om niet te zondigen.

  Heb nooit het gevoel dat Ik jullie nooit zou kunnen helpen of in Mijn armen verwelkomen. Wanneer jullie je tot Mij keren zullen jullie op de eerste rij staan om binnen te gaan in Mijn Nieuw Paradijs op aarde dat 1.000 jaar zal duren.

  Al wat Ik jullie vraag is tot Mij te spreken met deze woorden: zie kruistochtgebed nr 62.

  Kom allen tot Mij, jullie die zich onwaardig voelen. Ik verwacht jullie. Al wat nodig is, is jullie hand uit te strekken en Mij te bereiken.

  Ik luister. Ik kijk. Ik ween. Ik bemin jullie.

  Ik zal nooit opgeven totdat Ik jullie in Mijn armen heb en Mijn Goddelijke Barmhartigheid jullie ziel overstroomt.

  Weldra zullen jullie eindelijk de Waarheid van Mijn Grote Barmhartigheid zien.

  Jullie twijfels zullen wegvallen als een buitenste schil om jullie ziel te openbaren die met het licht zal gevuld worden en jullie zullen naar Mij toelopen.

  Met grote hoop en vreugde zie Ik uit naar die dag.

  Alleen wanneer elke arme verloren ziel weet dat alleen Ik, Jezus Christus, hen kan redden, dan pas zal Mijn Hart genezen zijn.

  Onthoud dat Ik dan wel de zonde mag veroordelen, toch bemin Ik alle zondaars ongeacht wat zij gedaan hebben.

  Wees nooit bevreesd naar Mij toe te komen, tot Mij te spreken, want Ik bemin jullie te zeer om jullie af te wijzen wanneer jullie oprecht berouw tonen.

  Jullie geliefde Jezus

   

   

  22-06-2012, 06:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 62

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  62 Gebed voor verloren en hulpeloze zondaars  21/6

  O Jezus, help mij want ik ben een zondaar, verloren, hulpeloos en in duisternis.

  Ik ben zwak en het ontbreekt mij aan moed om naar U toe te komen.

  Geef mij de kracht om U nu te roepen zodat ik mij kan losmaken van de duisternis in mijn ziel.

  Breng mij in Uw licht, Lieve Jezus, vergeef mij.

  Help mij weer ongeschonden te worden en leid mij naar Uw liefde, vrede en Eeuwig Leven.

  Ik vertrouw U ten volle en vraag U mij op te nemen in geest, lichaam en ziel terwijl ik mij overgeef aan Uw Goddelijke Barmhartigheid. Amen.

  Jullie geliefde Jezus

  22-06-2012, 06:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Orthodoxe geestelijke Paisios over de eindtijd en 666

  Gelijktijdig komen de duidelijk antichristelijke leerstellingen van materialisme, socialisme, en Marxistisch communisme te voorschijn en worden ze gepropageerd in het Westen. En de sociale en politieke organisaties die in het geheim satan aanbidden spreiden hun netten nog verder uit. Ze handelen net zoals de antichrist zal handelen : met duivelse sluwheid en hypocrisie. “De leiders van deze organisaties, deze echte “vossen van hart en wolven in de ziel, “ nemen geleidelijk aan de controle over de hele wereld over, niet enkel van het openbare en politieke leven, maar ook het godsdienstige leven van de mensen.

  “Dit alles is op één doel gericht nl. de voorbereiding van een gunstige gelegenheid waar dat de mensheid de antichrist accepteert en hem aanbidt als hun koning en god.” - Aartsbisschop Averky 1906-1976, Russisch-Orthodoxe Kerk buiten Rusland

  Ik ben zeer bedroefd, omdat de mysteries, die de H. Johannes Theologos heeft voorzien, nu duidelijk worden. - Dit is een zeer sluwe manier door welk ze proberen dit nieuwe financiële systeem in te voeren en een valstrik te zetten voor de Christenen. - De Orthodoxe geestelijke Paisios van de Heilige Berg Athos

  In de tweede helft van de jaren ’80 was er veel discussie in Griekenland over een nieuwe nationale identiteitskaard waarop een UPC (Universal Product Code) streepjescode gemarkeerd is. Elke streepjescode bevat 3 gidsposten, op gelijke afstand van elkaar. Iedere  post was de UPC streepjescode van het nummer 6. Dit verborgen 6-6-6 symbool veroorzaakte schandaal en verwarring onder de Christenen. Daarom schreef de Orthodoxe geestelijke Paisios de volgende tekst. Hij stond erop dat de tekst in zijn handschrift werd verspreid, zonder verbeteringen, omdat hij vreesde dat kwaadsprekers de leugen zouden verspreiden dat hij de tekst niet had geschreven.

   

  Tekenen van de tijd 666

  Na de rampen die de duivel veroorzaakt, zal Gods zon schijnen.

  Achter de wereldse geest van de “vrijheid” van tegenwoordig en het gebrek aan respect voor de Kerk van Christus, oudere mensen, ouders en leraars die godvrezend zijn, is er een spirituele slavernij, angst en anarchie verborgen, die de wereld in een impasse leiden : de vernietiging van het lichaam en de ziel van de mens.

  Daarom is achter het perfecte systeem van gecomputeriseerde gebruiksvriendelijke kaarten, de universele dictatuur, de slavernij van de antichrist verborgen.

  Het maakt dat allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft, kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan, en het getal van die mens is 666.” (Openb. 13:16-18)

  De H. Andreas van Caesarea schrijft het volgende : “Over de valse naam van de antichrist. Tijd en ervaring zullen aan diegenen die waakzaam zijn de juistheid van de cijfers (666) en al de rest dat over hem werd geschreven onthullen… maar de Goddelijke Genade wenste niet dat de naam van de gesel in de Heilige Schrift werd opgenomen, er zal veel over het onderwerp worden geschreven…”

  Het is vreemd echter dat zelfs vele spirituele mensen, afgezien van het feit dat ze hun eigen interpretaties over dit onderwerp geven, bang zijn om door de cijfers te worden gevolgd. Ze zouden het spirituele moeten vrezen en de Christenen helpen door ze te waarschuwen over het onderwerp, om hun geloof te versterken, om de Goddelijke troost te voelen.

  Ik vraag me af : Vragen ze zich niet af wat er gaande is? Waarom plaatsen ze geen vraagteken naast hun interpretaties?  Wat als ze de antichrist (bewust of onbewust) helpen meer mensen te markeren? Hoe kunnen ze deze mensen dwingen tot het verlies van hun zielen?

  Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan en ze zullen tekenen en wonderen laten zien, om, als het mogelijk zou zijn, de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen.(Marcus 13:22)

  Degenen die hun eigen interpretatie geven zullen op een dwaalspoor worden gebracht. Het is heel duidelijk. Het “beest” met 666 in Brussel heeft bijna alle landen in zijn computers zitten. De kaart, de identificatiekaarten, de invoering van het teken : wat geven ze aan?

  Spijtig genoeg luisteren we alleen naar de radio wanneer we het weerbericht willen horen.

  Wat zegt Christus ons?

  “Hypocrieten! ’s Avonds zegt u: “Het wordt goed weer, want de hemel is vuurrood.” En ’s morgens: “Vandaag komt er storm, want de hemel is donkerrood.” De verschijnselen van de hemel weet u te beoordelen, maar met de tekenen der tijden kunt u dat niet?” (Matteϋs 16:2-3)

  Na de kaart, de identificatiekaarten en de oprichting van het dossierbeheersysteem zullen ze overgaan tot het markeren door op de tv aan te kondigen dat iemand de kaart van een andere persoon had gestolen en al zijn geld van zijn bankrekening had afgehaald.

  Aan de andere kant zullen ze het “perfecte systeem” adverteren : het markeren van de naam van de antichrist 666 op de hand en op het voorhoofd met laserstralen die van buitenaf niet detecteerbaar zijn.

  Spijtig genoeg zullen er opnieuw “sommige new agers” zijn die hun spirituele kinderen zullen bemoederen alsof het babies waren om ze te troosten door hen te zeggen : het maakt niet uit, het geeft niet, zolang jullie maar geloof in je hebben.” Terwijl we zien dat de H. Petrus Christus alleen maar in woorden verloochende en dat dit al een ontkenning was – zij ontkennen de Heilige Zegel van Christus, die hen werd verleend door het H. Doopsel, de “Zegel van de Gave van de Heilige Geest” door het teken van de antichrist te aanvaarden en zij beweren dat ze Christus in zich hebben (niet dus!) !

  Bepaalde “Gnostici” hadden een dergelijke logica tijdens de jaren van de Heilige Martelaren en probeerden om de toekomstige Martelaren op andere gedachten te brengen. De H. Basilius de Grote schrijft in zijn toespraak over Martelaar Gordios : “…vele mensen waren irrationeel door te proberen de Martelaar te overtuigen om Christus te ontkennen enkel met woorden, en zijn geloof in zijn ziel te behouden, in zijn innerlijke. Ze beweerden dat God geen aandacht schenkt aan onze woorden maar aan onze instelling. De Martelaar Gordios echter was standvastig in zijn geloof en antwoordde : “…de tong, die door Christus werd geschapen, kan het niet verdragen dat iets leugenachtig tegen de Schepper wordt geuit…laat je niet misleiden, met God kun je niet spotten. Hij oordeelt ons volgens onze mond, Hij rechtvaardigt ons door onze woorden, en door onze woorden veroordeelt Hij ons.”

  Ook Dekios had een decreet uitgevaardigd om Christenen de religie van het paganisme te belijden. Degenen die dit deden en offerden aan de afgoden kregen een certificaat en werden zo gered van het martelaarschap. Deze mensen die Christus ontkenden, samen met degenen die geld gaven aan het comité van heidenen en een certificaat kregen zonder Christus te ontkennen, de zogenaamde “liveloforoi” werden door de Kerk aanzien als afvalligen en zondaars.

  We hebben vele voorbeelden, zoals het mirakel van de H. Theodoros die ieder jaar gevierd wordt op de zaterdag van de eerste week van de Vasten. “Julian, de afvallige, wist dat de Christenen dan meer gezuiverd zijn door streng te vasten tijdens de eerste week van de Vasten, die om die reden Zuivere Week genoemd wordt. Hij beval daarom in het geheim dat het voedsel, dat werd bezoedeld door het bloed van de offers van de afgoden, op de markt aangeboden werden tijdens deze week. Door Goddelijke tussenkomst van de Martelaar Theodoros, die verscheen aan de Aartsbisschop van Constantinopel, Eudoxius, in zijn slaap. De Martelaar openbaarde de boodschap aan de Aartsbisschop en vroeg hem om de gelovigen onmiddellijk te verzamelen op de maandagmorgen, en hen te waarschuwen niet van het voedsel te eten. In de plaats daarvan bood hij hen “kollyva” gekookte tarwe aan, dat gegeven wordt op herdenkingen om het tekort aan voedsel op te vangen.

  Zo werd het doel van de afvallige teniet gedaan en werden de vrome mensen beschermd en zuiver gehouden.

  Zich onthouden van verontreinigingen van afgoden staat in de Handelingen van de Apostelen vermeld :

  “…dat ze zich onthouden van verontreiniging door afgoden, ontucht, verstikt vlees, en bloed.” (Hand. 5:20)

  Ondanks hetgeen ik juist heb gemeld, horen we tegenwoordig spijtig genoeg veel onzin van bepaalde hedendaagse “new agers”. Sommige mensen zeggen : “Ik zal de identificatiekaart met het nummer 666 aanvaarden, maar ik zal een Kruisje ernaast zetten.” Anderen zeggen : “Ik zal het merkteken op het voorhoofd met het nummer 666 aanvaarden, maar ik zal ook het Kruis ernaast plaatsen.” Ze denken dat dit de manier is waarop ze kunnen gered worden. Maar dat is een illusie.

  Enkel die dingen die aanvaard worden om geheiligd te worden, die dingen alleen kunnen geheiligd worden. Bijvoorbeeld, water kan gezegend worden en Heilig Water worden. Urine kan dat niet. Onzuiverheid kan niet geheiligd worden. Daarom wanneer het symbool van de duivel, de antichrist op je identificatiekaart staat, ons hoofd of hand, kan het niet gered worden door het Kruis ernaast te plaatsen.

  We hebben de kracht van het Heilig Kruis, van het Heilig symbool van de Goddelijke Genade van Christus enkel zolang als we het Heilige Zegel van het Doopsel hebben, wat betekent dat we de duivel hebben ontkend en de zijde van Christus kiezen en het Heilige Zegel ontvingen, de Zegel van de Gave van de Heilige Geest. Moge God ons verlichten. Amen.

  Berg Athos, Panagouda Cell van Koutloumousiou Abdij – zaterdag, eerste week van de Vasten, 1987

  Met veel pijn en liefde in Christus, Monnik Paisios

  22-06-2012, 06:29 Geschreven door Claudia  


  21-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rozenkrans van Jezus' Heilige Wonden

  Bid de Geloofsbelijdenis.

  Begin dan met de volgende aanroepingen te bidden :

  O Jezus, Goddelijke Zaligmaker, wees ons en de hele wereld genadig! Amen.

  Schenk ons genade en barmhartigheid in hedendaagse gevaren, en bescherm ons door Uw Kostbaar Bloed! Amen.

  O Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met de hele wereld! Amen.

  O Eeuwige Vader, wees ons genadig door het Bloed van Uw enige Zoon, Jezus Christus! Wij smeken U : wees ons genadig!

  Bid op de kleine kralen :

  Mijn Jezus, schenk ons vergeving en barmhartigheid door de verdiensten van Uw Heilige Wonden.

  Bid op de grote kralen :

  Eeuwige Vader, ik offer U op de Wonden van Onze Heer Jezus Christus om de wonden van onze zielen te genezen.

  Bid op het einde 3 x :

  V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,

  A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

  21-06-2012, 23:07 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kroontje van het Kostbaar Bloed

  Hoe het Kroontje van het Kostbaar Bloed te bidden :

  Deze devotie bestaat uit 7 mysteries waarin je de 7 voornaamste gebeurtenissen van het vergieten van het Allerkostbaarste Bloed van Jezus overweegt. Het Kroontje is verdeeld  in 7 groepen, elk bestaande uit 33 kralen ter ere van de 33 jaren van het leven van Jezus.

  Het Onze Vader wordt 5 keer gebeden na ieder mysterie, behalve het laatste, wanneer het 3 keer wordt gebeden. In het totaal worden 33 Onze Vaders gebeden ter ere van de 33 jaar van het leven van Onze Heer Jezus op aarde.

  1ste mysterie

  Ter nagedachtenis aan het bloedvergieten van Jezus’ Besnijdenis.
  Laten we vragen om kuisheid van ziel en lichaam.

  Bid 5 x het Onze Vader.

  Bid daarna: "Ik verzoek U mij te helpen, O God. O Heer, haast U mij te helpen."

  Bid daarna het Glorie zij.

  Bid dan het volgende gebed :

  V. "We bidden U, Heer, help Uw dienaren."
  R. "Die U hebt verlost met Uw Kostbaar Bloed."

  2de mysterie

  Ter nagedachtenis aan het bloedvergieten tijdens Jezus’ gebed in de Tuin van Olijven. Laten we vragen om de geest van gebed.

  Bid 5 x het Onze Vader.

  Bid daarna: "Ik verzoek U mij te helpen, O God. O Heer, haast U mij te helpen."

  Bid daarna het Glorie zij.

  Bid dan het volgende gebed :

  V. "We bidden U, Heer, help Uw dienaren."
  R. "Die U hebt verlost met Uw Kostbaar Bloed."

  3de mysterie

  Ter nagedachtenis aan het bloedvergieten tijdens Jezus’ geseling.
  Laten we vragen om de genade van versterving.

  Bid 5 x het Onze Vader.

  Bid daarna: "Ik verzoek U mij te helpen, O God. O Heer, haast U mij te helpen."

  Bid daarna het Glorie zij.

  Bid dan het volgende gebed :

  V. "We bidden U, Heer, help Uw dienaren."
  R. "Die U hebt verlost met Uw Kostbaar Bloed."

  4de mysterie

  Ter nagedachtenis aan het bloedvergieten tijdens Jezus’ doornenkroning.
  Laten we vragen om verachting van wereldse eer.

  Bid 5 x het Onze Vader.

  Bid daarna: "Ik verzoek U mij te helpen, O God. O Heer, haast U mij te helpen."

  Bid daarna het Glorie zij.

  Bid dan het volgende gebed :

  V. "We bidden U, Heer, help Uw dienaren."
  R. "Die U hebt verlost met Uw Kostbaar Bloed."

  5de mysterie

  Ter nagedachtenis aan het bloedvergieten tijdens Jezus’ kruisdraging.
  Laten we vragen om geduld.

  Bid 5 x het Onze Vader.

  Bid daarna: "Ik verzoek U mij te helpen, O God. O Heer, haast U mij te helpen."

  Bid daarna het Glorie zij.

  Bid dan het volgende gebed :

  V. "We bidden U, Heer, help Uw dienaren."
  R. "Die U hebt verlost met Uw Kostbaar Bloed."

  6de mysterie

  Ter nagedachtenis aan het bloedvergieten tijdens Jezus’ kruisiging.
  Laten we vragen om berouw voor onze zonden.

  Bid 5 x het Onze Vader.

  Bid daarna: "Ik verzoek U mij te helpen, O God. O Heer, haast U mij te helpen."

  Bid daarna het Glorie zij.

  Bid dan het volgende gebed :

  V. "We bidden U, Heer, help Uw dienaren."
  R. "Die U hebt verlost met Uw Kostbaar Bloed."

  7de mysterie

  Ter nagedachtenis aan het uitstorten van Jezus’ bloed en water toen Zijn zijde werd doorboord.
  Laten we vragen om de genade van standvastigheid.

  Bid 3 x het Onze Vader.

  Bid daarna: "Ik verzoek U mij te helpen, O God. O Heer, haast U mij te helpen."

  Bid daarna het Glorie zij.

  Bid dan het volgende gebed :

  V. "We bidden U, Heer, help Uw dienaren."
  R. "Die U hebt verlost met Uw Kostbaar Bloed."

  Als besluit van deze devotie bidden we het volgende gebed :

  Eeuwige Vader,
  ik bied U het Allerkostbaarste Bloed van Jezus Christus aan
  als voldoening voor mijn zonden,
  voor de noden van de Heilige Kerk
  en voor de verlichting van de zielen in het vagevuur.

  21-06-2012, 22:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik kan, met mijn Zoon, jullie de genaden geven en de cirkel van bescherming die geen gevallen engel kan doordringen 20/6/2012

  De H. Maagd Maria : Mijn kind, wat lijdt Mijn Zoon op dit moment en wat is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

  DIEGENEN DIE LIJDEN VEROORZAKEN AAN ANDEREN KRUISIGEN MIJN ZOON.

  WANNEER ZE VERSCHRIKKELIJKE DINGEN DOEN DIE ONTBERING, PIJN EN DOOD VEROORZAKEN AAN GODS KINDEREN, CREEREN ZE HET LIJDEN VAN MIJN ZOON OPNIEUW.

  Degenen die het pad van de bedrieger volgen worden elke seconde verleid door de gevallen engelen geleid door Satan.

  Velen van hen weten dit niet, daarom moet je voor hen bidden.

  Velen van hen beseffen niet dat ze gebruikt worden door de boze om zijn vernietiging van het menselijk ras te bereiken.

  Zeer binnenkort zullen ze verworpen worden door Satan wanneer ze niet meer kunnen dienen voor een verder doel.

  MIJN ZOON ZAL WACHTEN OM DERGELIJKE ZONDAARS TERUG TE VERWELKOMEN IN ZIJN GEZEGENDE ARMEN, ZO BARMHARTIG IS HIJ.

  De snode plannen die door Satan worden gepleegd, die voor allen onzichtbaar zijn, brengen verdriet tot stand bij mijn Eeuwige Vader. Door hun broeders en zusters pijn te doen, doen die verstokte zondaars God pijn.

  Denk nooit dat ze alles zullen bereiken wat ze gepland hebben te doen.

  Ik, de Moeder van God, heb als Mede-Verlosseres en Middelares de genaden gekregen om de slang te vernietigen.

  DOOR MIJ TE VRAGEN OM JULLIE TE HELPEN, KAN IK JULLIE BESCHERMING BIEDEN, KINDEREN, TEGEN ANGST.

  Ik kan jullie, met mijn Zoon, de genaden en de cirkel van bescherming geven waar geen gevallen engel kan doordringen.

  Satan kan niet al diegenen die elke dag Mijn Heilige Rozenkrans bidden schaden of aanvallen.

  Door drie of meer Rozenkransen te bidden kunnen jullie deze bescherming uitbreiden naar anderen. Als zelfs honderd mensen dit zouden kunnen doen, dan zouden zij hun land kunnen redden van verderf, verspreid door de boze.

  Jullie moeten je verzamelen, kinderen en bidden om je te beschermen.

  Jullie moeten edelmoedig zijn van hart en bidden voor jullie vijanden, want velen van hen beseffen niet wat ze doen.

  Door volledig te vertrouwen op mijn Zoon en de gaven te aanvaarden die Hij nu brengt naar jullie door Zijn leer en profetieën, kunnen jullie al jullie angsten uitwissen.

  SATAN JAAGT EN VOEDT ZICH MET ANGST. ZIE DE WAARHEID ONDER OGEN EN GEBRUIK GEBED OM DE KWAADAARDIGE PLANNEN TE BEPERKEN DIE ONDERWEG ZIJN DOOR DE GODDELOZE GROEPEN DIE DE MENSHEID WILLEN VERNIETIGEN.

  Voel de liefde van mijn Zoon door jullie hart te openen. Overhandig mij, de Moeder van Redding, jullie zorgen en ik zal ze naar mijn Zoon brengen.

  Dan zal ik jullie bedekken met mijn allerheiligste mantel en jullie zullen een kracht voelen die enkel van de Hemel kan komen.

  Alleen dan zullen jullie gevuld zijn met vrede, moed en de vastberadenheid om deel uit te maken van Gods leger. Dit leger, dat zich reeds vormt, bestaat uit menigten uit ieder land.

  Zij zullen tot het einde oprukken en kunnen niet verslagen worden.

  Dank je, mijn kind om te antwoorden op mijn oproep.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  21-06-2012, 15:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc - Alto de Guarne, Colombia : de spirituele oorlog zal uitbreken

  Mijn tegenstander vlucht wanneer hij luistert naar de droevige mysteries, want hij weet dat het bloed van Mijn Zoon de kracht heeft om hem te verslaan 14/6/2012

  Dringende boodschap van de H. Maagd Maria aan de Kinderen van God. ALTO DE GUARNE, Antioquia - Colombia.

  Kinderen van mijn hart, moge de vrede van de Heilige Drie-eenheid bij jullie zijn en de liefde en bescherming van de H. Moeder jullie altijd bijstaan.

  Mijn kinderen, alles is klaar, de spirituele oorlog zal uitbreken. Laat Mijn Rozenkrans niet liggen, bid ze dag en nacht en wanneer je voelt dat je wordt aangevallen. Mijn Heilige Rozenkrans betekent bescherming voor jullie en jullie families. Bid de Rozenkrans altijd. De droevige mysteries van Mijn Heilige Rozenkrans houden de demonen weg en versterken jullie in de geest. Wanneer mijn tegenstander luistert naar de droevige mysteries vlucht hij, want hij weet dat het bloed van Mijn Zoon de kracht heeft om hem te verslaan.

  Bid ook het Kroontje van het Kostbaar Bloed en de Rozenkrans van de H. wonden van mijn Zoon, en Ik verzeker jullie, mijn kinderen dat jullie aan de winnende kant zullen blijven. Vergeet jullie Spirituele Wapenuitrusting niet; ga het slagveld niet op zonder ze te dragen, want jullie zullen kwetsbaar zijn. De Wapenuitrusting is spirituele bescherming door God gegeven om jullie te beschermen tegen aanvallen en brandende pijlen van de boze. Gebed en Spirituele Wapenuitrusting moeten samengaan zodat jullie de spirituele aanvallen van mijn tegenstanden en zijn kwaadaardige agenten af te weren. Vergeet niet om de wapenuitrusting te dragen zodat de brandende pijlen van de boze jullie niet treffen.

  Kinderen, ik ben onder jullie aanwezig in gezelschap van jullie geliefde Michael, we wachten enkel nog dat Mijn Vader ons het bevel geeft om aan jullie zijde te vechten. De scheuring binnen de kerk moet nog gebeuren, maar ik kondig jullie aan dat deze gebeurtenis voor de deur van de mensheid staat. De scheuring in de Kerk van Mijn Zoon ontketent de andere ontbrekende gebeurtenissen en het zal de komst van de Waarschuwing en het Mirakel versnellen. De Liefde en Barmhartigheid van mijn Vader zullen jullie voorbereiden in de Waarschuwing om de komende beproevingen tegemoet te zien. Mijn Vader en Ik houden van jullie, en we willen jullie redding. Dit is de reden waarom de Hemel alles in het werk stelt om zoveel mogelijk zielen te redden. Kleine kinderen, al deze gebeurtenissen die op het punt staan te gebeuren, werden voorzien in de Goddelijke Wil voor het begin van deze eeuw, maar Ik, jullie Moeder, bemiddelde voor jullie voor Mijn Vader, dat Hij de tijd van Zijn Goddelijke Gerechtigheid stil zette. Mijn Vader luisterde naar Mijn smeekbeden en tranen en uit liefde voor Zijn Dochter stopte Hij Zijn gerechtigheid voor de mensheid zodat ze tijd hadden om zich te bekeren.

  Wat voelt mijn Moederlijk Hart droefheid voor de mensheid, te zien dat jullie geen voordeel deden met deze Tijd van genade! Kwaad en zonde werden heviger en ze doorboorden mijn pijnlijk Hart. Kleine kinderen, haal voordeel uit de Liefde en Barmhartigheid dat God zal zenden in de Waarschuwing en het Mirakel; wees klaar, mijn kinderen met jullie Wapenuitrusting en jullie lampen gevuld met olie van gebed, zodat jullie alle komende gebeurtenissen tegemoet kunnen zien. De vrede van God zij altijd met jullie en mijn moederlijke bescherming staat jullie bij. Jullie Moeder die van jullie houdt. Heilige Maria.

  Maak mijn boodschappen kenbaar, kleine kinderen van mijn Hart.

  21-06-2012, 06:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spirituele wapenuitrusting - pastor Enoc

  “SPIRITUELE WAPENUITRUSTING VOOR IEDERE GOEDE CHRISTEN TIJDENS DEZE TIJDEN VAN ZUIVERING”

   24 oktober 2005

  OPROEP AAN DE MENSHEID
  Mijn kinderen, kinderen van mijn kudde:

  Jullie zijn in tijden van verdrukking en schaarste; de pijnen zijn net begonnen voor de mensheid.
  Elke dag wordt meer en meer ingekort, tot de grens; het is dan dat de tijd van Mijn Gerechtigheid zal starten. Dit zal kwelling betekenen voor sommigen en hoop voor anderen. 

  Er is geen weg terug!
  Bij elke dag die voorbijgaat, komt mijn terugkeer dichterbij.
  Verheug jullie, schapen van mijn kudde; want na zoveel schande en pijn waarmee jullie zullen geconfronteerd worden, zal op het einde de zon van hoop schijnen, de zon van nieuw leven zal vrede en geluk brengen naar iedere hoek van de aarde.

  Bid, bid, bid voor de mensheid; het is tijd voor gebed en vasten; het is tijd voor smeekbeden, het is tijd om de Hemelse Vader om barmhartigheid te smeken, om deze dagen van verdriet en tranen vlugger te laten voorbijgaan. Het zal van jullie gebeden, smeekbeden, vasten, offers afhangen of de tijd wordt ingekort of verlengd.

  Onthoud dat Mijn Vader niet blij is met jullie lijden. Mensen van de aarde, jullie met jullie zonden, arrogantie en geestelijk overspel zullen oorlogen en dood brengen. Het leven zal afhangen van jullie gebeden.

  “Al diegenen die zich van Mij afkeren zullen vergaan. Nu al is de bijl aan de wortel van de boom, ieder die geen vruchten voortbrengt, zal omgehakt worden, in stukken geklieft en in het vuur geworpen worden.”

  De eerste trompetten hebben geklonken, als aankondiging dat de geestelijke strijd is begonnen; verzamel jullie in groepen, forten van gebed, om geïntegreerd te worden in Mijn Hemels Leger. Liefde, en gebed, samen in geloof, zullen de wapens zijn die elke kwade macht zullen vernietigen. Jullie moeten iedere aanval, die mijn tegenstander voor jullie zal plaatsen, afweren. Denk eraan dat je vlees en je geest een gemakkelijke prooi zijn voor de verleidingen van mijn vijand. Versterf aan jullie vlees en jullie zintuigen met gebeden en vasten; bid ieder moment zodat geen kwade kracht je van mijn liefde kan wegvoeren.

  Geestelijk de geesten van de lucht, afgunst, wraak en Izebel verwerpen. Iedere gebedsgroep en al degene die op Mijn Pad wandelen moeten versterkt worden met Spirituele Wapenuitrusting (Efeziers 6,10-18) en Psalm 91. Met de spirituele bescherming van mijn Psalm 91 zal je veilig zijn. Het zal je paspoort zijn om op straat te komen. Onthoud, je weet niet waar en wanneer de rampen je zullen verrassen. Jullie zijn gewaarschuwd! Zorg voor je spirituele wapenuitrusting met geloof, ook voor je kinderen, familie en verwanten; Mijn spirituele bescherming zal hen ook bereiken.

  Het uur van Goddelijke Gerechtigheid is begonnen, en diegenen die in het licht vertoeven moeten hun lampen aansteken om licht te werpen in de komende duisternis, en alle goddeloosheid en aanvallen van de tegenstander verblinden.

  Mijn kinderen, schapen van mijn kudde, dit zijn de verdedigingswapens :

  1 Spirituele wapenuitrusting : Efeziers 6:10-18

  Zoek uw kracht bij de Heer en zijn almacht. Trek de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen. Grijp daarom naar de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en staande te blijven, strijdend tot het einde. Stel u op, de waarheid als een gordel om uw middel, de gerechtigheid als een pantser om uw borst, de ijver voor het evangelie van de vrede als schoeisel aan uw voeten. Draag steeds het schild van het geloof, waarmee u alle brandende pijlen van het kwaad kunt doven. Draag ook de helm van de redding en het zwaard van de Geest, dat wil zeggen, het woord van God.
  Bid en smeek in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houd daartoe nachtwaken, waarbij u met volharding God smeekt voor alle heiligen. En bid ook voor mij dat mij het woord gegeven mag worden als ik mijn mond open, om vrijmoedig het geheim van het evangelie openbaar te maken, waarvoor ik een gezant ben in boeien. Bid dat ik het vrijmoedig mag verkondigen, zoals het mijn plicht is.

  2 Dagelijks de H. Rozenkrans bidden, verenigd met mijn Moeder

  3 Psalm 91 bidden

  Wie onder de hoede van de Hoogste woont, wie in de schaduw van de Almachtige vertoeft mag zeggen tegen de heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, in U stel ik vertrouwen.’
  Ja, Hij bevrijdt je uit het vogelnet, uit alle dreigende gevaren.
  Hij dekt je toe met zijn vleugels, onder zijn veren mag je schuilen,
  als een schild staat zijn trouw om je heen.
  Je hoeft niet bang te zijn voor de verschrikking van de nacht, of de pijl die suist overdag, of voor de pest die rondwaart in het donker, of voor de moordende plaag van de middag.
  Al sneuvelen er duizend aan je ene zij, tienduizend zelfs aan je rechter:
  niemand zal jou raken.
  Doe je ogen open, dan zul je zien hoe de straf zich aan de bozen voltrekt. Ja, U bent mijn toevlucht, heer!
  Omdat je bij de Hoogste naar onderdak zoekt, zal geen kwaad over je komen, geen plaag dringt door tot je tent.
  Zijn eigen boden zal Hij opdragen om je te beschermen, waar je ook gaat.
  Zij zullen jou op handen dragen, zodat je voet zich niet aan een steen stoot.
  Je zult adder en leeuw vertrappen, leeuw en slang met voeten treden.
  Omdat hij van Mij houdt zal Ik hem redden;
  Ik bescherm hem, want hij eert mijn naam.
  Als hij Mij aanroept, geef Ik antwoord, Ik sta hem bij in zijn nood, Ik maak hem vrij en schenk hem aanzien.
  Tot in lengte van dagen schenk Ik hem leven en hij zal zien dat Ik hem red.

  4 Vervulling van mijn voorschriften : Geboden van de wet van God

  5 Wees in staat van genade van God : Verzoening in het sacrament van de  Biecht, het bijwonen van de Eucharistieviering en ontvangen van de H. Communie : Ik wens dat mijn strijders dagelijks de H. Communie ontvangen)

  6 Spirituele Eucharistie voor die dagen van grote beproeving wanneer jullie niet in staat zullen zijn mijn Vlees en mijn Bloed te ontvangen.

  Volgens : H. Alfonsus van Liguori :

  Mijn Jezus, ik geloof dat U in het allerheiligste sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en ik verlang U in mijn ziel te mogen ontvangen. Omdat ik dit echter thans niet werkelijk kan doen, smeek ik U : kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik verenig mij geheel en  al met U. Sta niet toe, dat ik nog ooit van U gescheiden word. Amen.

  Algemeen :

  Ik zou U willen ontvangen, Heer, met die zuiverigheid, nederigheid en toewijding waarmee Uw allerheiligste Moeder U heeft ontvangen en met de geest en de vurigheid van de apostelen.

  7 Geloof, vertrouwen, hoop en liefdadigheid en liefde met je broeders en zusters; want jullie zullen daarin getest worden en nog het meest in LIEFDE.

  Constant en waakzaam gebed, zodat je niet verrast wordt door de aanvallen van de tegenstander.

  Iedere strijder moet klaar zijn en voorbereid zijn zodat hij niet verrast wordt door de vijand en dat hij zonder bescherming is. Wees dus alert en waakzaam, zodat je niet verrast wordt in de nacht en jezelf beklaagd, ga voorwaarts, de Overwinning behoort tot Jouw God.

  Verdedig Mijn Leer en Mijn Waarheid, zelfs ten koste van jouw leven, laat je niet misleiden, het subtiele wapen van leugen verwijdert velen van Mij, en zorgt ervoor dat ze hun geloof verliezen. Wees volgzaam als lammeren en sluw als adders, wees niet verward.

  Verenig je spiritueel met de kracht van gebed, samen met het Onbevlekte Hart van Maria, jullie Moeder, en het hemelse leger van Engelen en Aartsengelen. Dat zal je de overwinning bezorgen. Bid elk gebed in hemelse vereniging met mijn Moeder en haar Engelen.

  Zeg : “Ik verenig mij in gebed met het Onbevlekte Hart van Maria en de hemelse legers om al het kwade en slechte af te weren. Ik zeg dit gebed ook voor mijn familie, broeders en zusters, verwanten en voor de hele wereld. Jezus, Maria en Jozef, bescherm ons tegen alle kwaad.” 

  Moge Mijn Vrede met jullie zijn!

  Moge Mijn Moeder en Mijn Engelen jullie begeleiden!

  De Kracht van Mijn Geest begeleidt jullie!

  Ik zal bij jullie zijn tot het einde der tijden. Ik ben jullie Herder.
  Jezus, Redder van zijn volk.


  Voortekenen (Marcus 13:7-8,10)

  Wanneer jullie horen over oorlogen en oorlogsgeruchten, laat je dan niet bang maken. Dit moet gebeuren, maar het is het einde nog niet. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en op verscheidene plaatsen zullen er aardbevingen zijn, en hongersnood. Dat is het begin van de weeën.

  Aan alle volkeren moet eerst de goede boodschap verkondigd worden.

  De voorloper (Maleachi 3,23-24)

  Zie, Ik ga u de profeet Elia zenden
  voordat de dag van de heer komt, de grote, vreeswekkende dag.
  En hij zal het hart van de vaders naar de zonen keren en het hart van de zonen naar hun vaders keren, zodat Ik niet hoef te komen om het land aan de vernietiging te wijden.

  Maria, de Goddelijke Herder, geeft ons een reddingsstrategie:

  Zeg na de H. Mis, de H. Communie, H. Sacramenten, lezen van Gods Woord :

  Bedek ons met het Kostbaar Bloed van Uw Zoon Jezus, red ons door Zijn Heilige Wonden.

  Wat we moeten doen : gelovig zijn goddelijke en heilige Geboden volgen… de enige weg om gered te worden  is geloof en gebed, vooral het bidden van de H. Rozenkrans en de Kruisweg. 

  KROONTJE TOT AARTSENGEL MICHAEL

  Begin met de Geloofsbelijdenis en dan het Onze Vader, gevolgd door 3 x “Mijn ziel prijst en verheerlijkt Yahweh”.
  Zeg dan 3 x  Heilige Aartsengel Michael, Heilige Aartsengel Gabriel, Heilige Aartsengel Rafael, bid tot God voor mij en mijn familie”.

  Bid dan het Onze Vader en zeg dan 10 x  “Wie is zoals God”, met 10 x het antwoord
  “Niemand is zoals God”.
  Begin dan opnieuw, tot het kroontje volledig is en dan bid je :
  “Eer aan God in den Hoge en vrede aan Zijn volk van goede wil. Heer God, Hemelse Koning, Almachtige God en Vader, we aanbidden U, we zeggen U dank, we prijzen U voor Uw heerlijkheid. Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon van de Vader, Heer God, Lam Gods, U neemt de zonden weg van de wereld, heb medelijden met ons. U zit aan de rechterhand van de Vader, hoor ons gebed. Want U alleen bent de Heilige, U alleen de Heer, U alleen bent de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader.
  Amen.”

  Na dit gebed 7 x “Geef Eer aan God in den Hoge”, met 7x het antwoord
  Want Zijn barmhartigheid is Eeuwig”.

  STRIJDERSGEBED VAN DE AARTSENGEL MICHAEL

  Bid eerst een Onze Vader en bid dan het gebed voor deze tijden :

  Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons vandaag in de strijd; wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig, dat God hem zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

  KROONTJE VAN DE GOEDE HERDER

  Begin met de Geloofsbelijdenis en het Onze Vader en bid erna :
  “Ik ben de Goede Herder en de Goede Herder geeft zijn leven voor Zijn kudde”
  In elk tientje bid je:
  “O goede Herder”, en het antwoord “Wees onze bescherming en onze toevlucht”.
  Aan het einde van ieder tientje bid je:
  “Ik ben de Goede Herder en de…”.
  Bid een Onze Vader en begin opnieuw.
  Aan het einde van het kroontje bid je Psalm 23

  De heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
  Hij laat mij in grazige weiden rusten,
  Hij voert mij naar vredig water, daar geeft Hij mij nieuwe kracht.
  Hij leidt mij op het rechte spoor, omwille van zijn naam.
  Al moet ik door dalen van duisternis en dood,
  ik ben voor geen onheil bang, want U bent bij mij:
  uw knots en uw staf geven mij nieuwe moed.
  Voor mijn ogen dekt U de tafel, zodat ook mijn belagers het zien;
  met olie zalft U mijn hoofd, mijn beker is tot de rand gevuld.
  Ja, uw goedheid en liefde blijven mij volgen alle dagen van mijn leven.
  Zo mag ik telkens weer wonen in het huis van de heer,
  tot in lengte van dagen.

  OF

  In ieder tientje bid je : “Gezegend en geprezen zij Jezus die ons Zijn Lichaam en Bloed door de Eucharistie geeft” en het antwoord “Moge Jezus’ Lichaam en Bloed die Hij door de Eucharistie geeft geprezen en gezegend worden”.
  Bid aan het einde van elk tientje een Glorie zij en een Onze Vader en begin opnieuw met  
  Ik ben het levende brood …”

   GEESTELIJKE COMMUNIE

  O Bloed van Jezus Christus, ik aanbid U in de Eucharistische aanwezigheid van het altaar.
  Ik geloof in Uw almacht en beminnelijkheid. Omhul mijn ziel, ontbrand en zuiver mijn hart. Kostbaar Bloed van Jezus, werkelijk aanwezig in de Heilige Hostie, verlicht mijn verstand, neem bezit van mijn geest, stroom door mijn aderen,
  moge al mijn zintuigen bezegeld worden met Uw goddelijke zalving,
  moge mijn hart alleen kloppen voor Uw glorie en moge mijn lippen U voor eeuwig verheerlijken.
  (Deze Geestelijke Communie, 3 keer gebeden, zal dienen als geestelijk voedsel tijdens de dagen van zuivering, wanneer jullie de geconsacreerde Hostie niet kunnen ontvangen)


  21-06-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  20-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Grieks-Orthodoxe geestelijke Paisios over gebed

  Oudere Paisios van de Berg Athos werd geboren als Arsenios Eznepidis (1924–1994), was een bekende Oosters Orthodox monnik van Farasa, Kappadocie. Hij is bekend voor zijn geestelijke leringen. Vele mensen, vooral in Griekenland en Rusland vereren Oudere Paisios en verwachten zijn formele heiligverklaring in de nabije toekomst.

  Oudere Paisios over gebed :

  Vraag om berouw in je gebed en niets anders : geen goddelijk licht, geen mirakels, geen profetieën, geen geestelijke gaven – niets anders dan berouw.

  Berouw zal je nederigheid brengen, nederigheid zal je de Genade van God brengen en God zal in Zijn Genade je alles geven dat je nodig hebt voor je redding, of alles dat je nodig hebt om een andere ziel te redden.

  De dingen zijn heel eenvoudig, en er is geen reden waarom we het moeilijk zouden maken. Als we de zaken op deze manier bekijken, zullen we het Jezus Gebed als een noodzaak aanvoelen en zullen we niet vermoeid worden. We zullen in staat zijn om het vele keren te herhalen en ons hart zal een zoete pijn voelen en dan zal Christus Zelf Zijn zoete troost in ons hart storten.

  Gebed is niet vermoeiend, maar geeft je kracht. Het is enkel vermoeiend als we niet ingaan op zijn betekenis en als we de zin niet begrijpen die aan het gebed werd gegeven door onze Heilige Vaders. Eens we de noodzaak van Gods Barmhartigheid begrijpen, het verlangen van deze honger zal ons dwingen, maar niet onder druk zetten om te bidden en om onze mond te openen zoals een kind die de borst krijgt, en we zullen gelijktijdig al veiligheid en vreugde van een baby in de armen van zijn moeder, voelen.

  20-06-2012, 18:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen profeet heeft zo massaal boodschappen door Mijn Geliefde Moeder en de Heilige Geest gekregen 18/6/2012

  Mijn dierbare dochter, je mag niet toestaan dat de wrede afwijzing van Mijn Heilige boodschappen door de volgelingen van Mij, waarvan je weet dat ze bijzonder toegewijd zijn aan Mijn Heilige Wil, je laat afleiden.

  Verwacht dat dit soort van afwijzing zal toenemen in intensiteit naarmate Mijn Woord in stukken zal gescheurd worden en weggegooid zal worden alsof het niets is.

  De pijn van afwijzing die je voelt, is Mijn pijn. De vernedering en spot die je wordt toegebracht is Mijn vervolging. In de plaats van dergelijke afkeuring toe te staan dat ze je treft, moet je het in stilte aanvaarden.

  Wees vreugdevol temidden van je tranen, want je weet nu dat Ik altijd afgewezen ben geweest, zelfs door Mijn eigen leerlingen.

  ALS JE DE AFWIJZING VAN MIJN WOORD TOELAAT OM JE TE VERTRAGEN IN HET VERSPREIDEN VAN MIJN BOODSCHAPPEN, DAN ZULLEN ER MINDER ZIELEN GERED WORDEN.

  ONTHOUD ALTIJD DAT MIJN GROOTSTE VERLANGEN HET REDDEN VAN ZIELEN IS.

  MIJN MISSIE MAG NIET BEZOEDELD WORDEN DOOR MENSELIJKE OPINIE DIE BEDOELD IS OM JE TE ONDERMIJNEN.

  De woorden die Ik je deze avond geef, gaan geen troost geven, maar ze benadrukken de dringende noodzaak van Mijn waarschuwingen aan de wereld.

  Veel van Gods boodschappers zijn vóór jou gekomen om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, Mijn dochter.

  Geen profeet heeft zo massaal boodschappen door Mijn Geliefde Moeder en de Heilige Geest gekregen.

  ENKEL DEZE BOODSCHAPPEN KUNNEN DE GEHEIMEN VAN TIJDEN DIE NOG KOMEN ONTHULLEN EN DE ZEGENINGEN BIEDEN DIE V OOR AL GODS KINDEREN NODIG ZIJN TOT DE LAATSTE DAG.

  Grijp de gave van Mijn Woord dat gegeven wordt aan de hele mensheid om jullie leven te geven.

  Zonder Mijn hulp zouden jullie het heel moeilijk vinden om de beproevingen te weerstaan die voor jullie liggen.

  AL MIJN WARE BOODSCHAPPERS ZIJN GODS KINDEREN AAN HET VOORBEREIDEN OP DE TWEEDE KOMST.

  WEET DAT DIT ZAL PLAATSVINDEN TIJDENS DE LEVENSDUUR VAN DEZE GENERATIE.

  NEEM MIJN BEKER, DRINK ERVAN, LAAT HET JE VULLEN MET DE GAVE VAN ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN, ZODAT JULLIE MIJ KUNNEN HELPEN ZIELEN REDDEN.

  Jullie Jezus


  20-06-2012, 06:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hun snode plannen bevatten ook een nieuwe globale vaccinatie die ziekte zal creeren over de hele wereld 17/6/2012

  MIJN DIERBARE DOCHTER, DE PLANNEN VAN DE VRIJMETSELAARSGROEPERINGEN OM DE WERELDMUNTEN OVER TE NEMEN NADEREN HUN VOLTOOIING.

  Hun snode plannen bevatten ook een NIEUWE GLOBALE VACCINATIE die ziekte zal creëren over de hele wereld om lijden te veroorzaken op een schaal die nog nooit eerder werd gezien.

  VERMIJD ELKE DERGELIJKE PLOTSELING AANGEKONDIGDE GLOBALE VACCINATIE WANT HET ZAL JE DODEN.

  Hun kwaadaardige plannen zouden al die onschuldige zielen, die geen idee hebben hoe machtig ze zijn, schokken.

  Gedreven door machtswellust, rijkdom en een verlangen om goddelijk te zijn in alles wat ze doen, geloven ze dat ze onoverwinnelijk zijn.

  ZE CONTROLEREN BANKEN, REGERINGEN EN ZE ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET VEROORZAKEN VAN TERREUR IN HET MIDDEN-OOSTEN.

  ZE CONTROLEREN EEN GROOT DEEL VAN DE MEDIA IN DE WERELD EN DE WAARHEID VAN HUN KWAADAARDIGHEID WORDT VERBORGEN ACHTER ZOGENAAMDE HUMANITAIRE ORGANISATIES.

  Spijtig genoeg zijn zeer weinig kinderen van God op de hoogte van hun plannen.

  Weet dat de hand van Mijn Vader zo plotseling en vlug zal neerkomen op die landen die zulke boosaardige leiders beschermen.

  ZIJ ZULLEN GETROFFEN WORDEN DOOR TSUNAMIS EN AARDBEVINGEN VAN ZULK EEN OMVANG DAT ZE ZULLEN WEGGEVAAGD WORDEN.

  Diegene die geloven dat ze zo machtig zijn ZULLEN VUUR UIT DE HEMEL ZIEN NEERKOMEN VLAK VOOR MIJN TWEEDE KOMST.

  DE ZEEЁN ZULLEN VUURPOELEN WORDEN EN ZE ZULLEN HET MOEILIJK HEBBEN OM ZICH TE VERBERGEN VOOR DE STRAFFENDE HAND DIE DE STRAFFEN LAAT NEERKOMEN OP DEZE VERDORVEN ZIELEN DIE MIJN BEKER ZULLEN WEIGEREN.

  Opstandig tot het einde zullen ze vechten tegen Mijn Eeuwige Vader en de macht van de Hemelen.

  De kant kiezend van de antichrist, van de groepen waaruit hij zal te voorschijn komen, ZULLEN ZE DE FOUT BESEFFEN VAN HUN WEGEN WANNEER HET TE LAAT IS VOOR HEN.

  Vele van deze groepen, waaronder leiders van banken, regeringen, degenen aan het hoofd van multinationals, allemaal onderling met elkaar verweven, en SAMENWERKEND OM VAN DE GEWONE MENSEN ARMEN TE MAKEN, zullen zich bekeren na de Waarschuwing. Dat is dus goed.

  De tijd voor Mij, om de zielen die Mij liefhebben te scheiden van diegenen die de kant kiezen van de boze is niet ver weg.

  Wees gewaarschuwd. Er zal slechts zoveel tijd zijn waarin zich te bekeren. De zielen die Mijn Barmhartigheid het meest nodig hebben behoren tot deze goddeloze groepen die geen respect hebben voor de wetten van God.

  Jullie moeten bidden dat ze de Waarheid inzien.

  Jullie moeten bidden dat ze stoppen met het toebrengen van ontberingen door de verschrikkelijke wetten die ze van plan zijn tot stand brengen.

  JULLIE MOETEN BIDDEN OM DE GENOCIDE TE STOPPEN DAT ZE PLANNEN, DIE ERGER IS DAN WAT HITLER DEED IN DE TWEEDE WERELDOORLOG.

  Deze groep, de grootste in aantal sinds hun oprichting in de middeleeuwen, is Satans leger. Zij zullen geleid worden door de antichrist. Zij hebben het tot stand komen van hun controle van banken al tientallen jaren lang aan het plannen geweest.

  Ze hebben de invoering van het TEKEN VAN HET BEEST voor 15 jaar(*) aan het plannen geweest, EEN CHIP DIE IEDERE MAN EN VROUW ZAL GEDWONGEN ZIJN TE LATEN INPLANTEN in hun lichaam om toegang te hebben tot voedsel. (* dit verwijst naar de VOORBIJE 15 jaar waarin dit werd gepland)

  Nu dat de tijd voor hen is aangebroken om hun NIEUWE WERELDMUNT te onthullen, weet dat gebed, veel gebed, een groot deel van hun plan kan helpen verminderen.

  Hier is een gebed om de Ene Wereld Controle af te wenden. Zie Kruistochtgebed nr. 61.

  Mijn dochter, Ik ben bedroefd om deze zaken te moeten onthullen. Mijn volgelingen moeten begrijpen wat er gebeurt.

  Diegene die niet geloven in deze boodschappen zullen niet meer twijfelen wanneer de antichrist hen hetgeen presenteert wat Ik heb voorzegd.

  JULLIE MOETEN JULLIE VERENIGEN IN GEBED, IN GROEPEN OVER DE HELE WERELD.

  Hoe meer van Mijn volgelingen dit doen, hoe sterker zal de aanwezigheid van de Heilige Geest zijn en hoe zwakker het leger van Satan zal zijn.

  PROBEER OM NIET BANG TE ZIJN, WANT ZULK EEN VERVOLGING KAN ZONDER VREES ONDER OGEN WORDEN GEZIEN.

  VAN ZODRA JULLIE JE GOED VOORBEREIDEN DOOR MIJN INSTRUCTIES OP TE VOLGEN EN JULLIE JE IN DAGELIJKS GEBED HOUDEN DAN ZAL DE TIJD SNEL GAAN.

  Vertrouw altijd op Mij.

  Onthoud dat Ik stierf voor jullie zonden. Het is alleen maar passend dat jullie Mij toelaten jullie te begeleiden in deze tijd naar het Nieuwe Koninkrijk op Aarde.

  Alleen Ik, Jezus Christus, kan jullie begeleiden. Onthoud dat zonder Mij jullie niets zijn.

  Jullie Jezus

  20-06-2012, 06:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De toekomst van Griekenland, Turkije, Rusland, Europa...

  De Heilige Orthodoxe geestelijke Paisios de Athoniet : De Russen zullen tussenkomen van bovenaf (luchtmacht) en het zal gebeuren zoals in de profetie van de H. Cosmas van Aetolia staat. De Grieken zullen over Constantinopel moeten waken en God zal het ons geven. God zal ons helpen omdat we Orthodox zijn. Op een andere keer beklemtoont hij dat Turkije zal ontbonden worden door zijn bondgenoten. Hey, Hey, ik zal er niet bij zijn wanneer het Griekse leger naar Constantinopel trekt, zei hij aan een luchtmachtofficier in 1992. De H. Cosmas van Aetolia had gelijk over wat hij zei over de examilia (6 mijl), omdat de examilia, zoals de Oudere Paisios toelichtte geen dorpen of steden zijn, maar de 6 zeemijlen, het gebied van 6 mijlen, die de Griekse kusten en al onze eilanden omgeven. Examili is ieder punt dat 6 mijl van de Griekse kusten, aan het vasteland of rond de eilanden is gelegen. Op een ander keer had de Oudere Paisios het over de Turkse vloot die naar Griekenland zou varen en de 6 mijl zou bereiken, dat ze dan inderdaad zouden vernietigd worden. Dit is Gods wil, examilia zal het begin van het einde zijn. Alle gebeurtenissen die hieruit zullen volgen zullen leiden tot het terugwinnen van de stad Constantinopel. De stad zal aan ons gegeven worden. Er zal een oorlog losbarsten tussen Rusland en Turkije. Eerst zullen de Turken denken dat ze winnen, maar dit zal hun vernietiging betekenen. De Russen zullen uiteindelijk winnen en de stad zal in hun handen vallen. Dan zullen we de stad terugkrijgen, de Russen zullen ze aan ons moeten geven. Hij verklaarde aan andere pelgrims : de Turken zullen vernietigd worden en voor altijd van de kaart geveegd worden, omdat het een land is dat niet het gevolg was van Gods zegen. 1/3 van de Turken zal teruggaan vanwaar ze gestart zijn nl. een gebied diep in Turkije gelegen, 1/3 zal gered worden omdat ze Christen geworden zijn en 1/3 zal in deze oorlog gedood worden. Hij verklaarde ook dat Turkije zal uiteenvallen in 3 - 4 stukken. De aftelling is reeds begonnen. We zullen onze gebieden terugkrijgen, de Armeniërs en Koerden ook. De Koerdische kwestie is al begonnen. Niets van dat alles zal nu gebeuren, maar spoedig, wanneer deze generatie van politiekers die over Turkije regeren zullen ophouden en de nieuwe aan de macht zijn. Dat is wanneer Turkije uiteen zal vallen. Heel spoedig, zullen de gebeden die gedaan zijn onder de oppervlakte van de aarde, op de aarde zijn en de kandelaren die aangestoken zijn beneden, boven zullen lichten. Er moet geloof en hoop zijn in God en velen zullen gelukkig zijn. Dat alles zal gebeuren in die jaren, de tijd is aangebroken. Hij gaf ook aan dat de Engelsen en de Amerikanen Constantinopel aan de Grieken zullen geven, niet omdat hen graag zien, maar omdat dit in overeenstemming is met hun belangen. De Turken zullen Griekenland enkel provoceren met betrekking tot de kustzone. Maar er zal hongersnood in Griekenland zijn. Hij zei ook : probeer een klein stuk land te houden en gewassen erop te kweken. Help diegenen die geen grond hebben. Hij zei ook : wanneer jullie op de tv zullen horen van de vergroting van de kustzone van 6 tot 12 mijl dan zal de oorlog starten en gevolgd worden door een Turkse provocatie. De Russen zullen naar de Bosphorus straat komen, niet om ons te helpen want ze hebben andere belangen. Maar zonder het eigenlijk te willen zullen ze ons helpen. Dan zullen de Turken meer troepen verzamelen om de straat te verdedigen die van strategisch belang is. Ze zullen ook troepen terugtrekken van bezette gebieden. Maar wanneer sommige van de EU landen (nl. Engeland, Frankrijk, Italie en 6-7 meer) dat Rusland gebieden inneemt zullen ze zeggen, waarom trekken we er ook niet op uit om een stuk in te nemen? Maar iedereen zal op zoek zijn naar een leeuwendeel en zo zullen de Europeanen in deze oorlog terechtkomen. De Griekse regering zal beslissen om geen troepen te zenden maar ze aan de nationale grenzen te houden, en dat zal een grote zegen betekenen dat Griekenland er niet deelneemt, want ieder die deelneemt aan deze Europese oorlog zal verliezen. De Turken zullen ons aanvallen maar Griekenland zal geen grote schade hebben. Niet lang na de Turkse aanval op ons land zullen de Russen de Turken aanvallen en hen vernietigen, zoals een stuk papier waar hard aan getrokken wordt en in stukken scheurt. 1/3 zal vernietigd worden, 1/3 zal Christen worden en gered zijn en 1/3 zal naar Kokkini Milia gaan (een plaats diep in Turkije gelegen). Het gebruik van de Eufraat stroom voor irrigatie zal een waarschuwing zijn van de Turken dat de voorbereiding van de nakende oorlog is begonnen.

  Rusland zal de oorlog voortzetten na de vernietiging van Turkije tot de Perzische Golf en de troepen zullen buiten Jeruzalem halt houden. Dan zullen de Westerse mogendheden aan de Russen vragen om hun troepen terug te trekken uit deze plaatsen. Zes maand zullen ze krijgen. Maar Rusland zal zijn troepen niet terugtrekken en dan zullen de Westerse mogendheden zich verzamelen om de Russen aan te vallen. De oorlog die dan zal uitbreken zal globaal zijn en zal resulteren in het verlies van de Russen. Er zal een slachting zijn op grote schaal, de steden zullen vernield worden. Wij, de Grieken zullen niet deelnemen aan deze wereldoorlog.

  De regering van Constantinopel zal een militaire en politieke zijn, zei hij in 1991. Jij, zei hij tot een jonge student van de universiteit van Xanthi, jij zult Constantinopel helpen heropbouwen als een burgerlijk ingenieur, omdat de stad helemaal heropgebouwd zal moeten worden.

  De Oudere Paisios drukte de wens uit om nog enige jaren in leven te blijven om zijn land te zien groeien, en het zal groeien! Turkije zal uiteenvallen, dit zal ons zeker bevallen en in het voordeel zijn van ons land. Onze dorpen en gebieden zullen bevrijd worden en Constantinopel zal bevrijd worden en terug Grieks worden. De heilige missen zullen opnieuw opgedragen worden in de Hagia Sophia.

  20-06-2012, 05:04 Geschreven door Claudia  


  19-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 61

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid


  61 Gebed om de Ene Wereld-controle af te wenden 17/6


  O Lieve Hemelse Vader, in nagedachtenis van de Kruisiging van Uw Geliefde Zoon Jezus Christus, smeek ik U om ons, Uw kinderen te beschermen tegen de Kruisiging die wordt gepland om Uw kinderen te vernietigen door de Antichrist en zijn volgelingen.


  Geef ons de genaden die we nodig hebben om het teken van het beest te weigeren en schenk ons de hulp die we nodig hebben om te vechten tegen het kwaad in de wereld, dat verspreid wordt door diegenen die de weg van Satan volgen.


  We bidden U, Lieve Vader, om al Uw kinderen te beschermen in deze verschrikkelijke tijden en maak ons sterk genoeg om recht te staan en te allen tijde Uw Heilig Woord te verkondigen.
  Amen.

  Jullie Jezus

  19-06-2012, 14:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe moet je verdriet, pijn en miserie doorkomen?

  Hoe moet je verdriet, pijn en miserie doorkomen? Hoe moet je met slechte ervaringen leven?

   

  Eerst en vooral is er een factor die niet met geloof te maken heeft, maar dat zeker hierin een rol speelt en dat is : TIJD. Vroeger had ik een spreuk in mijn kamer hangen met een mooie foto van een paaslelie. De spreuk was : Tijd alleen heelt alle wonden waarvan men nooit meer geneest. Ik vond er niets aan. Vooral ‘waarvan men nooit meer geneest’ klonk zo deprimerend. Maar met zelf tegenslagen en miserie tegen te komen kon ik me al meer in deze spreuk vinden. Niet alles in deze spreuk is waar, maar toch een deel. Het is niet alleen tijd dat wonden heelt, maar het helpt wel. Je gaat ze minder scherp voelen. En waarvan men nooit meer geneest is eigenlijk omdat je ze nooit helemaal vergeet. Mensen die bijvoorbeeld hun miserie in de drank willen vergeten, zien hun problemen terug als ze nuchter zijn. Mensen die na een zelfmoordpoging terug in het leven staan, zijn hun problemen niet vergeten, alles komt terug.


  Wat is er dan wel effectief?
  Jezus zegt het zelf : JE MOET JE VOLLEDIG OVERGEVEN AAN HEM. Je leven volledig in Zijn handen leggen.

   

  Wat is daarvoor nodig? GELOOF is het belangrijkste dat daarvoor nodig is. Zonder geloof kun je jouw leven niet in Zijn handen leggen. Je moet geloven dat Hij alles in handen heeft. Dat Hij jouw leven controleert en dat Hij Diegene is waar niets voor onmogelijk is. Je moet vertrouwen dat Hij het beste met je voor heeft en dat Hij niet wil dat je miserie kent of met slechte ervaringen moet leven.

  Geloof brengt HOOP voort in beterschap, in echte genezing.

  Een derde pijler is LIEFDE. Liefde is een krachtige en genezende energie. Liefde is niet alleen belangrijk naar God toe en de medemens, maar ook voor jezelf. Je moet jezelf leren graag zien. Dat is vaak hetgeen ontbreekt. De buitenwereld, de mensen rond je, je gezin, je familie enz. kunnen vaak liefdedodend zijn, zodat er geen beetje liefde in je hart kan binnenschijnen. Je hart is geen levenloos ding, het kan voelen, het kan breken, het kan barsten van geluk…Daarom is het belangrijk Jezus in je hart toe te laten. Hij ziet je graag, onvoorwaardelijk, laat je nooit in de steek. Richt je tot Hem. Zo vindt je vrede met jezelf.

   

  Wat verwacht Jezus, als je je volledig aan Hem overgeeft? Hij verwacht dat je probeert ZIJN GODDELIJKE WIL te doen, dat je de Tien Geboden volgt. Ik zeg wel ‘proberen’. We zijn zondaars. Zonden komen altijd tussen God en de mens te staan. Maar Jezus heeft het sacrament van de Biecht gegeven om van onze zonden verlost te geraken.

  Hij verwacht ook een innige band met jouw. Hij wil dat je alles met Hem deelt : zorgen, verdriet, miserie, geluk, verwezenlijkingen,… en dat alles in een kader van GEBED.

   

  Hoe doe je de overgave aan Jezus concreet? Je moet je aan Hem toewijden met een toewijdingsgebed aan Zijn Heilig Hart. 

  Akte van Toewijding aan Jezus’ Heilig Hart

  Door de Heilige Margaretha-Maria Alacoque naar het klooster van Moulins gezonden 15 september 1686 (verbonden aan de Heilig Hart verering)


  “Hij heeft mij beloofd, dat al degenen, die aan Hem zijn toegewijd en opgedragen, nooit verloren zullen gaan.”

  H. Margaretha Maria


  Toewijding
   

  Ik (naam/namen) geef en wijd U, o Heilig Hart van onze Heer, geheel mijn persoon en mijn leven ; mijn handelen, lasten en lijden, om mij voortaan van niets wat het mijne is te bedienen dan om U, o Heilig Hart, te beminnen, te vereren en te verheerlijken. Ja, dat is mijn onherroepelijk besluit, van geheel aan dit Hart toe te behoren, en alles te doen voor zijn liefde, uit geheel mijn hart verzakend aan alles wat het zou kunnen mishagen. Ik neem U dus, o H. Hart als het enige voorwerp van mijn Liefde, de beschermer van mijn leven, de waarborg van mijn zaligheid, het geneesmiddel voor mijn zwakheid en onstandvastigheid, de hersteller van al de fouten van mijn leven en mijn zekere schuilplaats in het uur van mijn dood. Wees derhalve, o Hart vol goedheid, mijn rechtvaardiging bij God, Uw Vader, en wend de pijlen van zijn billijke gramschap van mij af.


  O Hart vol Liefde, ik stel op U al mijn vertrouwen, want ik vrees alles van mijn zwakheid, maar hoop alles van uw goedheid. Vernietig dan in mij alles wat U zou kunnen mishagen of weerstaan en laat uw zuivere liefde zich zo diep in mijn hart inprenten, dat ik U nooit meer kunne vergeten, noch van U gescheiden worden. Ik bezweer U bij al Uw goedheid, dat toch mijn naam in U opgeschreven zij, omdat ik al leef en sterf als Uw getrouwe en in alles onderworpen dienaar.


  Uit : www.geestvangebed.nl

   

  19-06-2012, 08:27 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Examenperiode

   

  Dat God het verstand van allen die nu in de

  examenperiode zitten extra moge verlichten,

   

  en onthoud : Doe je best, God doet de rest !!!!

  19-06-2012, 07:16 Geschreven door Claudia  


  18-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het bloed van de H. Januarius / San Gennaro

  Volgens verschillende Christelijke legenden werd hij geboren in Benevento van een rijke patriciersfamilie. Toen hij 15 was werd hij priester in zijn parochie van Benevento. Op zijn 20ste werd hij bisschop van Napels en was hij bevriend met Juliana van Nicodemia en de Heilige Sossius. Gedurende de anderhalf jaar lange vervolging van de Christenen door Keizer Diocletus verborg hij mede-Christenen en zorgde hij ervoor dat ze niet opgepakt werden.

  Maar gedurende zijn bezoek aan Sossius in de gevangenis, werd hij ook gevangen genomen.

  Zijn collega’s en hij werden veroordeeld. Ze werden voor de wilde beren gegooid in het Amfitheater van Flavius in Pozzuoli. Maar de straf werd veranderd uit vrees voor rellen, en ze werden onthoofd. Andere legenden vertellen ons dat de wilde beren weigerden hen op te peuzelen en ook dat hij in een over werd geworpen maar er niet door verteerd werd.

  Zijn relieken werden overgebracht in opdracht van de Heilige Severus naar de Napelse catacomben “extra moenia”, buiten de muren. Nadien, gedurende de onrust ten tijde van Frederick Barbarossa, werd zijn lichaam opnieuw verplaatst, zonder het hoofd. Deze keer naar de Abdij van Montevergine waar het herontdekt werd in 1480.

  Onder aandrang van Kardinaal Oliviero Carafa werd zijn lichaam een laatste keer verplaatst in 1497, naar Napels, waar hij de patroonheilige van de stad is. Zijn rijkelijk versierde crypte, de Succorpo werd afgewerkt in 1506, en wordt beschouwd als een van de prominente monumenten van de renaissance in de stad.

  Er ontstond een heel sterke cultus rond hem. Voor de Italiaanse bevolking van Klein Italie, Manhattan, en andere New Yorkers is het feest van San Gennaro het hoogtepunt van het jaar, wanneer het beeld van de heilige rondgedragen wordt in de straten en er een markt wordt gehouden.

                                                      

  De Heilige Januarius is beroemd voor het terugkerende mirakel van de jaarlijks vloeibaar worden van zijn bloed, dat volgens de legende door een vrouw, Eusebia werd bijgehouden, net na de dood van de heilige. Het gedroogde bloed wordt bewaard in twee hermetisch verzegelde kleine ampullen. De kleinere cilindervormige ampul bevat enkel een paar roodachtige vlekken op de binnenkant van de ampul. De grotere ampul is ongeveer voor 60% gevuld met een donkerrode substantie. Op feestdagen houdt de Aartsbisschop de relieken omhoog en draait ze om, om te tonen dat de inhoud vastgedroogd is. Na intens gebed door de gelovigen wordt de inhoud van de grote ampul vloeibaar. Soms gebeurt het vloeibaar worden bijna onmiddellijk, maar het kan ook uren of zelfs dagen duren.

  Het eerste mirakel van bloed waarvan men weet was in 1389. Het is vreemd, maar de Katholieke Kerk heeft nooit een officiële verklaring gegeven aan het fenomeen, noch bevestigd als “echt” mirakel. Van de echtheid van het fenomeen zijn ontelbare getuigen. Het zou ook moeilijk als fraude kunnen afgedaan worden, gezien de lange geschiedenis van het fenomeen en de intensieve controle waaraan het onderhevig is. De eigenaars van de relieken staan niet toe dat de flesjes geopend worden, uit vrees dat het onherstelbare schade zou veroorzaken.

  Een interessant onderzoek dat in 1902 werd gedaan door twee Italiaanse wetenschappers beweert dat het spectrum overeenstemde met hemoglobine. Een ander onderzoek leidde tot gelijkaardige conclusies en werd in 1989 gedaan.

  Een recente theorie door Garlaschelli, Ramacinni en Della Salla is dat de flesjes een thixotropische gel bevat. In zulk een substantie verhoogt de viscositeit als het onaangeroerd blijft en vermindert als het verplaatst wordt.

  Onderzoekers hebben geopperd dat het een suspensie van gehydrateerde ijzeroxide was, dat de kleur en karakteristieken van bloed in het flesje reproduceert. De suspensie kan gemaakt worden van eenvoudige chemische stoffen die plaatselijk gemakkelijk verkrijgbaar waren.

  Wel, wat denkt u? Is het ook een leugen, ineengestoken voor lichtgelovige mensen?

  Ik denk, dat het afhangt van wat we willen geloven.

  Persoonlijk geloof ik in de kracht van Gebed, omdat Gebed niets anders is dan een krachtige gedachte. Gedachten zouden alles kunnen veranderen. Ik hoop dat ik erin geslaagd ben om u wat zekerheid te geven!! In wat precies? Dat wonderen nooit ophouden…..:)

  18-06-2012, 23:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het echte gezicht van Jezus : deel 5 - eind

  Jackson denkt dat het was om het doek aan het lichaam vast te maken, volgens Joodse begrafenisrituelen. De benen werden samengebonden.

  En ook de armen.

  Het was alsof iets van buitenaf alles samenhield, om het pakket samen te houden. Dat zou de strook kunnen geweest zijn.

                                               

  Dit helpt een van de belangrijkste passages in de Bijbel begrijpen. In 33 n. Chr. te Jeruzalem : Maria Magdalena gaat naar het graf en ziet de weggerolde steen aan de ingang. Ze ziet dat het lichaam verdwenen is en rent om Petrus en Johannes te vinden. Ze zegt hen dat iemand het lichaam heeft weggenomen. Haar eerste indruk was : iemand heeft het lichaam gestolen. Dan lopen Petrus en Johannes naar het graf. Johannes komt het eerst aan en ziet de Lijkwade. Hij zei : ik zag en geloofde dat Hij was verrezen, in tegenstelling met Maria. Wat zagen zij dat Maria niet zag? Als je zag dat het doek ergens opgerold lag in een hoek, dan kon je aannemen dat het gestolen was. Maar het lag onaangeroerd, ingepakt met strook errond gebonden, plat op een steen.


  Er moest iets gebeurd zijn dat het verstand te boven ging.

  Na zes maand te New York : Ray Downing is er met zijn team in geslaagd het gezicht te reconstrueren van Jezus Christus aan de hand van de gegevens van de Lijkwade. De resultaten zijn gewoonweg verbluffend zoals u kunt zien.

                                                                           


                                                                          


                                                                         


  18-06-2012, 22:23 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Luchten zullen teruggetrokken worden alsof een dak zich opende 16/6/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Woord wordt door miljoenen over de hele wereld gehoord terwijl Ik al Gods kinderen voorbereid op Mijn Goddelijke Barmhartigheid.

  Zij die gezegend zijn met de Heilige Geest, zij zullen onmiddellijk weten bij het lezen van Mijn Boodschappen, dat zij van Mijn Goddelijke Lippen komen.

  ZIJ DIE ZEGGEN MIJ TE KENNEN MAAR ER NIET IN SLAGEN MIJ TE HERKENNEN, KUNNEN NOG ALTIJD NIET WEERSTAAN MIJN WOORD TE LEZEN, HOEWEL ZIJ TEGEN MIJ VECHTEN.

  ZIJ VERWERPEN MIJ, MAAR TOCH WORDEN ZIJ ALTIJD NAAR MIJN BOODSCHAPPEN GETROKKEN.

  BESEFFEN ZIJ DAN NIET DAT DIT DE HEILIGE GEEST IS, DIE, HOEWEL SLAPEND IN HUN ZIELEN, HEN TOCH NAAR MIJ TOETREKT?

  Ik zeg dit tot hen. De tijd is gekomen want spoedig zullen jullie grieven jullie getoond worden tijdens De Waarschuwing.

  Jullie haat tegenover Mijn Woord zal jullie onthuld worden en dan zullen jullie de Waarheid kennen.

  WANNEER DAT GEBEURT MOETEN JULLIE JE VERENIGEN MET JULLIE BROEDERS EN ZUSTERS EN STRIJDEN OM HET RECHT MIJN KERK OP AARDE TE VERDEDIGEN.

  DE LUCHTEN ZULLEN WEGGETROKKEN WORDEN ALSOF EEN DAK OPENGAAT OM HET VUUR EN DE VLAMMEN VAN MIJN GODDELIJKE BARMHARTIGHEID TE OPENBAREN.

  DE AARDE AL MET ZULK EEN KRACHT GESCHUD WORDEN DAT NIEMAND ZAL ONTSNAPPEN AAN MIJN OGEN, MIJN GEEST OF MIJN GAVE.

  Velen zullen beven van angst omdat het dan pas zal zijn DAT VELEN ZICH VOOR DE ALLEREERSTE KEER BEWUST ZULLEN WORDEN VAN HUN ZIELEN.

  Zij zullen weten dat hun liefde voor hun lichamen en al de genoegens die zij zoeken te voeden, zonder betekenis zijn.

  Zij zullen elk deel van hun ziel zien, maar met zal niet met hun eigen ogen zijn dat zij zullen zien. Zij zullen naar hun zielen kijken door Mijn Ogen.

  ZIJ ZULLEN ZICH ZIEK EN WALGELIJK VOELEN NET ZOALS IK WANNEER IK DE AFSCHUWELIJKHEID ZIE VAN HUN BEKLAGENSWAARDIGE WANDADEN.

  Zij zullen zien hoe verdorven hun gedrag was tegenover anderen en het kwade dat zij gedaan hebben tegenover hun naasten, hun broeders en zusters.

  Dan zullen zij hun eigenliefde zien, de ijdelheid en de liefde voor valse idolen en weten hoezeer Mij dat beledigt.

  Diegenen wier zonden zo zwart zijn zullen zich ziek zullen, pijn hebben, niet in staat zijn zich staande te houden bij de verschrikkingen die zij moeten zien. Zij zullen al hun kracht nodig hebben om de zuivering te doorstaan die nodig is om hen in staat te stellen te overleven en het pad van de Waarheid te volgen.

  HET IS BELANGRIJK TE WETEN DAT DE WAARSCHUWING ALLEEN DAT IS, IK KOM OM GODS KINDEREN TE WAARSCHUWEN DAT HUN ZONDEN KUNNEN EN ZULLEN VERGEVEN WORDEN.

  Ik kom om hen te tonen hoe de Dag van het Oordeel zal zijn. Dat wil zeggen dat diegenen die in die fase om verlossing vragen, zullen gered worden.

  Zij die Mij nog steeds verwerpen zullen tijd krijgen tot inkeer, maar niet veel. Indien zij Mijn  Barmhartigheid blijven verbeuren, dan zal Ik Mij moeten terugtrekken.

  Dan zal Ik de rechtvaardigen aan een kant scheiden van de onrechtvaardigen aan de andere kant. Daarop volgt nog een laatste kans om verlossing te bekomen en wie dan Mijn Liefde en Barmhartigheid afwijst, zal in de Hel geworpen worden.

  Deze profetie werd sinds het begin al voorzegd.

  Let op De Waarschuwing en red jullie zielen terwijl jullie kunnen.

  Jullie Jezus

  18-06-2012, 22:07 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het gezicht van Jezus : deel 4

  Sommige geschiedkundigen vonden bewijs in sommige van de donkerste hoeken van de geschiedenis dat de Lijkwade reeds lang voor zijn eerste gekende verschijning in de 14e Eeuw in Lirey-Frankrijk bestond. Vele geschiedkundigen geloven dat de Lijkwade in Constantinopel was tot de stad werd vernield in 1204.

  Nieuw bewijs suggereert dat een geheime groepering van Heilige Kruisvaarders, gekend als de Tempeliers, de Lijkwade in hun bezit had, of tenminste van het bestaan af wist in 1287. Een Italiaanse expert diepte de memoires op van een Tempelier en in dit document stond dat een deel van zijn training als Tempelier erin bestond een lang linnen gewaad te kussen met het beeld van een man erop. En de Lijkwade dat in dit document te voorschijn komt is volgens de Vaticaanse onderzoeker het doek dat Constantinopel verliet en 150 jaar verdween, voor het in Frankrijk terug te voorschijn kwam.

  Verder geschiedkundig bewijs dateert de Lijkwade zelfs nog verder in de tijd : laat 1100. Een van de meest betekenisvolle documenten is het Hongaarse Pray Manuscript.

   

  Twee passages zin heel belangrijk. Het eerste toont de voorbereidselen om het lichaam te begraven. Jezus ligt op het doek. Het lichaam ligt gelijkaardig aan het lichaam op de Lijkwade. Wat nog meer fascinerend is : is de tweede tekening met de lege lijkwade.

  Het toont heel duidelijk de zigzaglijnen van het visgraatgeweven patroon,

  maar het zijn vooral de vier gaten in L-vorm gelegen dat te zien zijn die belangrijk zijn. Ze dateren van voor het vuur van 1532. Het document dateert van 1191, en dat wil dus zeggen van voor de koolstof 14 dateringen. Als je het doek voor 1532 in handen kreeg werd je aandacht eerst getrokken door de 8 brandgaten, 4 links en 4 rechts van de Lijkwade, gaten met errond een zwarte rand.

   

  De geschiedkundigen gingen nog verder in de tijd,  en volgden het spoor van het Sudarium van Oviedo,


  een klein met bloed bedekt doek dat teruggaat tot de 7de eeuw. In het Evangelie wordt melding gemaakt van 2 doeken. Het eerste was de Lijkwade, het grote doek. Maar het tweede was het kleine gezichtsdoek. Men neemt aan dat het Sudarium van Oviedo het kleed is dat over Jezus’ gezicht werd gelegd toen Hij op het kruis hing, maar gestorven was. Het was de traditie om het gezicht van een overledene te bedekken. Dat doen we nu nog. Het is ongeveer de grootte van een klein badkamerhanddoek. Het wordt in Oviedo-Spanje bewaard en was daar al sinds de vroege 7e eeuw (616). Dit Sudarium van Oviedo lijkt totaal niet op de Lijkwade. Het is een veel bloediger doek. Het werd als eerste gebruikt om het meeste bloed te absorberen. Maar als je de twee doeken opeen legt,

   

  Dan zie je dat de bloedvlekken overeenkomen met het gezicht van de Lijkwade. Dat suggereert dat de 2 doeken hetzelfde gezicht bedekten, op ongeveer hetzelfde tijdstip.

  Wat de 2 doeken nog gemeenschappelijk hebben zijn de sporen van pollen de zijn gevonden in hun vezels. Bewijzen van waar de doeken oorspronkelijk komen. Er zijn veel pollen die uniek zijn aan Israel. Er was 1 plant : Gundelia Tournefortii, een doornachtige plant met bloemen, dat in een straal van 50 mijl van Jeruzalem groeit.

   

  Wat het beeld op de Lijkwade betreft, ligt het aan de oppervlakte van het kleed. Wanneer je een scheermesje zou nemen en de bovenste laag van het kleed scheert dan zou de afbeelding verdwenen zijn. Enkel de bovenste 2 microvezels (geen draden, maar VEZELS) zijn van het beeld doordrongen.

   

  Nog meer raadselachtig is de illusie van schaduwen waar er geen zijn. Er zijn geen verschillende kleuren, enkel 1 soort informatie, 1 kleur dat herhaald is. Meer herhaald ziet het beeld donkerder, minder herhaald ziet het beeld lichter. Het lijkt op een geleidelijke continue gradatie op een afstand, maar van dichtbij is het gemaakt van punten. Met al deze punten samen kom je aan een 3D beeld, zoals de pixels op een computerscherm. Maar er blijft nog 1 mysterie over : hoe kwam het beeld daar? Misschien was het de kracht van de verrijzenis van Jezus van Nazareth die het beeld op het doek bracht.

  Wat is de verrijzenis? Een vrijkomen van energie. John Jackson gelooft dat straling het beeld creëerde, met andere woorden licht. Het lichaam was de bron van die straling. Maar hoe kon dat lichaam de bron zijn van dat intens licht? Voor gelovigen van het Christendom is het voor de hand liggend : de verrijzenis.

  Toen de ziel van Jezus terug in het levensloze lichaam kwam, was er een explosie van licht en lichaam was weg. Wetenschappelijk is er kennis nodig van hoe licht werkt. Wat de bron van het licht ook was, licht verplaatst zich op 2 manieren : ofwel in een rechte lijn, zoals een laser, ofwel diffuus, zoals een lichtbulb. Maar geen van beide kon het beeld op de Lijkwade creëren.

  In rechte lijn zou het een sterk afgelijnd silhouet zijn :

  Diffuus zou het een onduidelijk wazig geheel zijn :

  In de plaats daarvan is het dit : gedetailleerd en genuanceerd.

  Het is alsof veel licht van het lichaam niet op het kleed geraakte, informatie die niet op het kleed kwam. Maar waar ging het dan wel?

  Je hebt een lichaam dat verdween en partikels die niet op hun doel aankwamen. Het is mogelijk dat ze naar dezelfde plaats gingen. Maar waar is die plaats? Naar een plaats dat mensen niet kunnen zien, naar een andere dimensie. Bestaat zoiets? Ja. Het universum heeft verborgen dimensies, net zoals een hologram. Een hologram is zoals 3D informatie verzameld in een 2D beeld. Zijn al de tijd en ruimte die we ervaren ook een hologram? Zou het kunnen dat Gods Koninkrijk reeds op aarde is, en dat we het niet zien? Of is het gezicht op de Lijkwade een metafoor voor het universum : 2D met 3D informatie binnenin.

  Was de Lijkwade echt gewikkeld rond het gekruisigde lichaam van Jezus Christus? John Jackson gelooft van wel. Hij heeft de verborgen sleutel gevonden die het bewijst.

   

  We zien een vervorming aan de onderkant van de kin door iets van buitenaf.

   

  Dit mysterievol iets zou de 3inch brede strook onderaan de lange zijde van de Lijkwade kunnen zijn. De strook was eerst deel van de Lijkwade, dan werd ze verwijderd en daarna terug aan de Lijkwade genaaid. Waarom zou iemand een strook van de Lijkwade nemen?

  18-06-2012, 01:34 Geschreven door Claudia  


  17-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het echte gezicht van Jezus : deel 3

  Voor Ray is het belang nog groter. Het betekent dat de vlakke 2 dimensionale afbeelding op de lijkwade eigenlijk bedoeld is om in 3 dimensies te zien. Als Ray Downing erin slaagt zal dit de eerste keer in de geschiedenis zijn dat de man op de Lijkwade zal te zien zijn zoals de Schepper het bedoelde.

                                         

  Ray : Wanneer je naar de Lijkwade kijkt, heb je de indruk dat het een afbeelding is, maar het is helemaal geen afbeelding. Het is een gegevensbank van informatie.

  De 3D informatie op de Lijkwade is gedetailleerd. Het is doelbewust. Dat maakt het zo eigenaardig. Het is alsof het zo bedoeld was.

  Maar de code op het doek is niet zo gemakkelijk te ontcijferen. De oppervlakte van de Lijkwade is oneffen. Als het beeld vlak is, is het geen probleem, maar als je het omzet naar 3D zit het doek in de weg.

  Daniel : Er zijn problemen met het doek : het is vuil, er zitten watervlekken op, en er zitten onvolkomenheden in de weving van het doek.

  Er zitten grote schaduwen in die voor vervormingen kunnen zorgen in het beeld. Ray beslist om de techniek gekend als Fast Fourier Transformation (FFT) te gebruiken om het gezicht van het doek te scheiden.

  Ray : Dit betekent dat sommige informatie herhaald wordt (structuur van het kleed) en alle herhalingen kun je vinden met het programma FFT. De wevingen zijn herhaald, de computer zet dat om in getallen, zoekt voor repititieve nummers en gooit ze eruit. Zo wordt de weving eruit gegooid en krijgen we het gezicht.

                                                    

  De 3D gegevens die gecodeerd zijn in de Lijkwade hebben een groot impact op de creatie van het gezicht. In 1978 werd de start gegeven met de VP8-analyse die Jackson had gemaakt. Daarom was het niet moeilijk om interesse te wekken in de Lijkwade en meerdere wetenschappers warm te maken voor een grondige analyse van de Lijkwade. Toen liet de Kerk een 5-daagse analyse toe.

  Het is een 3 dimensionale informatie voor een 2 dimensionaal beeld. In de fysieke wereld komen doden niet tot leven, maar als Downing slaagt komt het beeld van de Lijkwade opnieuw tot leven.

  In 1988 gaf de Katholieke Kerk de toelating om een staal te nemen om de leeftijd van het doek te bepalen volgens de koolstof 14-methode. Na 6 maand was het resultaat bekend : de leeftijd lag tussen 1260 en 1390.

  Maar er waren bemerkingen daarbij : maakte dat deel van het uiteinde van de Lijkwade deel uit van de (oorspronkelijke) Lijkwade? (herstellingen)

  Anderen wijzen erop dat het veelvuldig vasthouden van het doek over de eeuwen het staal kon bezoedelen. Het staal was uit de buitenste hoek genomen, daar waar het telkens werd vastgenomen in publieke tentoonstellingen sinds 1418. Het staal kon dus op geen slechtere plaats genomen worden.

                                                                               

                                                                                

  De officiële positie van de Kerk is dat de Lijkwade mag vereerd worden als voorbeeld van Christus’ lijden, maar ze zegt niet of de Lijkwade echt is of vervalst.

  Iemand bedriegen met een vervalsing is niet zo moeilijk. Onze ogen bedriegen ons iedere dag. Het oog kan de 3D wereld niet zien, dat ze denkt dat ze ziet.

  Lawrence Krauss : Ieder menselijk oog is als een camera, het krijgt een 2D beeld van een 3D object. We hebben 2 ogen, die elk een iets ander beeld geven (doordat ze uiteen staan) en door de 2 beelden in de hersenen opeen te leggen krijgen we 3D informatie.

  Ray : Het is een mentale constructie. Je hebt de 3D informatie, maar de 3D niet ondervonden.

  De Lijkwade is een vlak 2D beeld, maar met een onzichtbare 3D binnenin. Het probleem is dat de informatie leidt naar een gezicht dat niet echt lijkt.

  Er is een verschil tussen het doek als het aan de muur hangt en het doek gewikkeld zien rond een lichaam. Het gezicht is verborgen, niet door het kleed, maar hoe het rond het lichaam was gewikkeld.

  Jackson : Bovenaan golft het doek mee.

  Leg je het plat dan krijg je 2D-vervormingen. (vb de overgang van het linker en rechterdeel aan het hoofd) Deze moeten gecorrigeerd worden.

  Dan drapeert het team van Downing het gezicht van de lijkwade over een hoofd om de vervormingen te kunnen zien.

  Daarna wordt een vorm gebruikt, een 3D negatief, vul je die dan krijg je een 3D vorm.

  17-06-2012, 21:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing, hoewel ze niet gevreesd moet worden, zal ze pijn veroorzaken in degenen die zich niet in staat van genade bevinden 14/6/2012

  Ik, jouw geliefde Jezus, wens jou, Mijn dierbare dochter,dat je al Mijn volgelingen vraagt om aandacht te schenken aan Mijn instructies.

  Kijk naar elk lid van je eigen gezin, diegenen in jullie midden, die Mijn leringen niet volgen.

  Kijk onder jullie voor die zielen die verloren zijn voor Mij, die Mij uiterlijk verwerpen. Dan vraag Ik dat jullie hard voor hen bidden op dit moment.

  Jullie moeten om genade smeken voor hun zielen. Jullie gebeden en offers kunnen hen redden van een verschrikkelijk lijden tijdens de Zuivering op de Waarschuwing.

  DE WAARSCHUWING, HOEWEL ZE NIET GEVREESD MOET WORDEN EN VERWELKOMD MOET WORDEN ALS MIJN BIJZONDER GESCHENK, ZAL PIJN VEROORZAKEN IN DIEGENEN DIE ZICH NIET IN STAAT VAN GENADE BEVINDEN.

  Bereid vooraf jullie zielen op voor, want gezonde zielen zullen de Waarschuwing een vreugdevolle gebeurtenis vinden.

  ZIJ ZULLEN NIET LIJDEN OMDAT ZE ZICH IN STAAT VAN GENADE ZULLEN BEVINDEN, VOORAL ALS ZE HET SACRAMENT VAN DE BIECHT REGELMATIG ONTVANGEN.

  Hun kracht zal diegenen, die door de pijn van het Vagevuur moeten, helpen na de Waarschuwing.

  Help diegenen die niet zullen luisteren door het dagelijks bidden van het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid.

  Bied Mij, jullie Jezus, een offer aan als eerherstel voor de zonden van jullie gezinnen.

  IK ZAL AAN IEDEREEN BARMHARTIGHEID TONEN, DIE DE ZWARTE STAAT VAN HUN ZIEL AANVAARD, WANNEER ZE HUN ZONDEN WORDEN GETOOND TIJDENS DE WAARSCHUWING.

  Enkel diegenen met echte nederigheid en een zuiver hart zullen vergeven worden.

  Diegenen, waaronder kinderen die Mij in de steek laten, hebben wanhopig jullie gebeden nodig.

  Hier is het gebed dat jullie moeten bidden voor hun bekering gedurende de Waarschuwing. (zie Kruistochtgebed 60)

  Kinderen van God, bereid jullie elke dag voor op de Waarschuwing want het kan op ieder moment gebeuren.

  Jullie Jezus


  17-06-2012, 18:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 60

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  60 Gebed voor bekering van gezinnen tijdens de Waarschuwing 14/6

  O Lieve Zoete Jezus, ik smeek om genade voor de zielen van mijn gezin : (noem ze hier op).

  Ik bied U mijn lijden, mijn beproevingen en mijn gebeden aan om hun zielen te redden van de geest van duisternis.

  Laat geen van deze, Uw kinderen, U afkeuren of Uw Barmhartige Hand  verwerpen.

  Open hun harten om zich te verstrengelen met Uw Heilig Hart, zodat ze de nodige vergeving kunnen zoeken om hen te redden van het vuur van de Hel.

  Geef hen de kans om het weer goed te maken, zodat ze kunnen bekeerd worden met de Stralen van Uw Goddelijke Barmhartigheid. Amen.

  Jullie Jezus

  17-06-2012, 18:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het echte gezicht van Jezus : deel 2

  Maar een Italiaanse fotograaf heeft een eeuw geleden dit schokkend geheim per toeval ontrafeld.

  1898 in Turijn : Secondo Pia wilde de Lijkwade fotograferen. Hij vroeg toelating aan de Turijnse autoriteiten. Dat was de eerste keer dat de Lijkwade werd gefotografeerd. Secondo had de Lijkwade nog nooit gezien omdat ze zo zelden werd tentoongesteld. Hij was 10 jaar als ze de laatste keer werd tentoongesteld. Hij nam een foto en bracht die maar de donkere kamer. Toen hij de negatieve plaat uit de ontwikkelvloeistof nam zag hij voor de eerste keer een beeld dat niemand ooit had gezien. De afbeelding was zoveel realistischer, klaarder, levendiger dan wat je op de Lijkwade ziet. Het was alsof hij naar het gezicht van de Heer keek. Deze foto ging de wereld rond en deed de devotie tot de Lijkwade ontbranden.

  Hoe is het mogelijk dat de afbeelding een negatieve afbeelding is op het doek? Want wat verschijnt op het fotonegatief is eigenlijk een positieve afbeelding. Hoe is dat mogelijk? Met dit begint het wetenschappelijk tijdperk.

  De exacte leeftijd van de Lijkwade blijft onzeker, maar er wordt aangenomen dat ze minstens van 1300 is. Dus als de Lijkwade een vervalsing is, dan had de kunstenaar een complex fotonegatieve afbeelding moeten maken tenminste 500 jaar voor de uitvinding van de fotografie.

  Voor het 3D animatieteam is duidelijk het gezicht zien een heuse stap voorwaarts. Maar zelfs de meest geavanceerde computertechnologie kan serieuze problemen tegenkomen, wanneer ze geconfronteerd wordt met een antieke fabricatie. Dit is een stuk linnen en bemoeilijkt de vraag hoe groot de man precies was. Het linnen kan al gauw enkele centimeters verschillen naargelang de vochtigheid waarin de Lijkwade wordt bewaard.

  Ray Downing doet daarom een beroep op het Lijkwade centrum in Colorado Springs dat geleid wordt door Dr John Jackson. Hij is iemand die meer de Lijkwade heeft bestudeerd dan gelijk wie in de geschiedenis. In 1978 ontmoette Jackson een team van Amerikaanse onderzoekers op een bijzondere missie naar Turijn om dit speciale linnen doek te onderzoeken. Het veranderde zijn leven. Hij bestudeerde niet alleen de afbeelding maar ook de contouren van het doek. Vervormingen die serieus invloed kunnen hebben op het gezicht van het doek.

  Ray heeft een team van 20 mensen om het gezicht van Jezus weer te reconstrueren, maar het is een ongelooflijk moeilijke opdracht. Het linnen doek is ver van onaangeraakt, er zijn brandplekken, bloedplekken en onverwachte vervormingen. Maar voor anderen zijn al deze obstakels bronnen van bewijs voor de authenticiteit van het doek.

  In 2009 ontcijferde een Italiaanse wetenschapper in het Vaticaan de  letters die verspreid stonden op het doek. Griekse, Latijnse en Aramese letters. Dit bewijst dat de Lijkwade echt 2000 jaar oud is. Maar nauwelijks twee maand eerder beweerde een scheikundige de Lijkwade te hebben nagemaakt met methodes die een kunstenaar in de Middeleeuwen ter zijner beschikking had. Eén voorbeeld van de lange lijst ontmaskertheorieën.

  In 1978 onderzocht een groep van geselecteerde wetenschappers de Lijkwade. Ze werden niet door de Kerk gekozen, maar door de VS. Ze kregen 5 dagen aan een stuk toegang met hoogtechnologische uitrusting om het doek te onderzoeken.


  Barrie : Er waren alleen vezels te zien die hier en daar wat donkerder waren aan het uiteinde. Op dat moment wist ik wat dit ook was, het niet geschilderd was.

  Maar hoe was de afbeelding daar gekomen? Na 30 jaar van intensief onderzoek hebben de wetenschappers die de Lijkwade onderzochten nog altijd geen idee. Het is niet vals, het is niet geschilderd, het is niet gefotografeerd. Ze kunnen zeggen wat het niet is, maar niet wat het wel is.

  Alles wat we op de Lijkwade zien met betrekking tot de wonden dat de man opliep is perfect gelijklopend met wat we kunnen lezen in het Evangelie. Je hebt een man die zowel gekruisigd is en gegeseld.

  In de Bijbel kunnen we lezen dat Pilatus Jezus niet wou doden. Daarom liet hij hem geselen in de hoop dat dit genoeg zou zijn voor diegenen die om Zijn kruisiging vroegen. We hebben nu een man die zowel zwaar gegeseld is en gekruisigd en dat is een unieke anomalie.

     flagella

     geselingen op de rug

     doorboord hielbeen door een spijkel van Givat ha-Mivtar

  De vreselijke wonden van het slachtoffer zijn met bloed aangegeven over de hele Lijkwade. Er is veel bloed op de Lijkwade. Veel bloed dat uit het hoofd vloeide. Er zijn geselwonden over het hele lichaam aanwezig. Bloed dat uit de wonde aan de zijde vloeide. Er is bloed aan de rugzijde te zien dat van de ene zijde naar de andere vloeide, afkomstig uit de wonde aan de zijde.


  Deze bloedvlekken vertellen een afgrijselijk verhaal. Het 3D team zal het beeld van de man moeten scheiden van de bloedplekken.

  Daniel : Het bloed werd getest en is duidelijk bloed. Meer nog : het is menselijk bloed.

  Ray : Het bloed werd roder gemaakt, de afbeelding geler, om een duidelijker onderscheid te maken.

  Zo kregen we een verbazingwekkend beeld van de hoeveelheid bloed op de Lijkwade. Het overtrof compleet mijn verwachtingen.

  Het gaf een beeld hoeveel bloed er eigenlijk aanwezig is. Ze moeten deze man verrot geslagen hebben.


  Het team verwijderde de vervormingen die veroorzaakt werden door het bloed.

  Na maanden het beeld van de Lijkwade te hebben onderzocht concentreerde Ray Downing zich op het meest verbazingwekkende van de Lijkwade. Iets wat John Jackson eerst zag 30 jaar geleden.

  1976 Sandia Nat. Labs. : Jackson was kapitein in de Luchtmachtbasis van New Mexico. Dat was zijn eerste opdracht, maar hij was ook geïnteresseerd in de Lijkwade. Uit nieuwsgierigheid legden Jackson en zijn collega’s een foto van het gezicht van de Lijkwade onder een VP 8-analyzer, een speciale computer die topografische kaarten van de maan en andere hemellichamen maakt. Deze machine maakt een reliëf door het verschil van licht en donker in het beeld te analyseren.

  Jackson : Ik kon opeens een 3D reliëf-presentatie zien van de intensiteitsstructuren van de Lijkwade.

  %%%FOTO12%%%

  Geen enkel schilderij of kunstwerk heeft dit, dit is totaal uniek. Dit bewees dat dit doek gewikkeld was rond een 3D menselijke vorm.  17-06-2012, 02:55 Geschreven door Claudia  


  16-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het echte gezicht van Jezus : deel 1

  Fr Jonathan Morris – theoloog : In het Christendom is men al eeuwen op zoek naar het gezicht van Christus om te weten hoe hij als mens was, omdat de incarnatie, God die mens wordt, het verhaal bij uitstek is van het Christendom. Men zoekt het echte gezicht van Jezus, omdat Christenen niet in een idee geloven maar in een mens.

  Niemand heeft tot nog toe de echte Jezus Christus vastgelegd. De computer graphics artist, Ray Downing is op een missie : het gezicht van Jezus Christus laten herrijzen als een levend, bewegend 3D beeld. Het is een taak waar hij al jaren mee bezig is.

  Ray : Ik wil Hem weergeven als een fysieke mens, want zo is Hij tot ons gekomen.

  Ray Downing bracht voorheen  al historische figuren tot leven zoals Abraham Lincoln.

  Ray : Maar deze taak was eenvoudiger omdat er 130 verschillende foto’s voorhanden waren van 31 fotografen en nog 2 maskers van zijn gezicht die genomen werden tijdens zijn leven. Iedereen heeft dus een goed idee over hoe hij eruit zag.

  Maar het gezicht van Jezus reconstrueren is een veel moeilijkere uitdaging, die leidt naar het hart van een van de meest controversiële mysteries van de geschiedenis. Het startpunt : een kapel in Italië en een wereldbekende lijkwade : de Lijkwade van Turijn. Miljoenen geloven dat dit het authentieke linnen is die rond Jezus dode lichaam werd gewikkeld.

  Ray : Dus als je het gezicht van Jezus wilt creëren, heb je maar 1 object waar enige geloofwaarde wordt aan gehecht, en dat is de Lijkwade.

  Russ Breault – Shoud of Turin Ed. Project : Het is een 14 ft lang linnen kleed, 3,5 ft breed, gemaakt van lijnwaad. Het is van een heel kenmerkende weving die de 3/1 herringbone patroon weving genoemd wordt.

  Daniel Porter – shroudstory.com : De weving is heel gelijkaardig aan het patroon dat je op een jeans ziet. Er zijn grote gaten in het doek door een brand in  1532, die de Lijkwade bijna vernietigde.

  Barrie Schwortz – fotograaf van STURP : Het brandde gaten door de Lijkwade en deze wijn beter te zien op de Lijkwade dan de beeltenis zelf. Het doek draagt aan de linkerzijde en rechterzijde het beeld van een menselijk lichaam waar het doek omheen werd gewikkeld.

  Fr Jonathan : De afbeelding hangt duidelijk samen met wat we weten van een Romeinse kruisiging.

  Die persoon werd geslagen,

  gemarteld,

  gegeseld,

                                 

  in de zij gestoken met een speer. 

                          

  Hij is duidelijk gekruisigd. Hij heeft een duidelijke wonde op de pols.

  Doordat de ene hand over de andere is gelegd zijn er geen duimen zichtbaar, enkel 4 vingers aan elke hand.

  En de grote wonde is duidelijk aan de pols. Wat forensisch perfect is.

  De linkervoet is tegen het linnen doek gedrukt, met de afbeelding van de rechterhiel ernaast. De ene voet werd op de andere geplaatst.

  Op de zijkant heb je de wonde waar Jezus door de lans werd doorboord volgens de Bijbel.

  En er vloeit nog bloed voort die afkomstig is van die wonde. Het lichaam is bedekt met ongeveer 120 geselwonden die veroorzaakt werden door de Romeinse geselpraktijken.

  Op de achterzijde van de persoon zijn wonden te zien over het hele hoofd veroorzaakt door de doornenkroon.

  Als je kijkt naar de voorkant van de afbeelding dan zie je dat een oog een beetje dicht zit.

  De twee wangen zijn gezwollen, de ene meer dan de andere.

  De neus is gekneusd, maar de neus is niet gebroken.

  Er is veel bloed op het gezicht : bloed op het voorhoofd, bloed aan de baard, bloed op het haar.

  Het is bijna als een autopsie. De autopsie van een man die ongelofelijk heeft geleden.

  Het is ongelofelijk moeilijk om met deze afbeelding te werken. Het is amper met het blote oog te zien. Het is een zwak beeld en niet duidelijk omlijnd.

  Maar er is meer te zien dan de afbeelding van een gekruisigde man. Het is een gecodeerde blauwdruk om zijn afbeelding te reconstrueren. Het is zoeken naar iets wat niemand heeft gezien in 2000 jaar : het echte gezicht van Jezus Christus.

  Er is iets bizar aan deze gecodeerde afbeelding : de huid van de man lijkt donker, terwijl de schaduwen die zijn ledematen voortbrengen licht lijken, alsof de afbeelding een fotografisch negatief is.

  Dit vreemde fenomeen heeft de onderzoekers honderden jaren geïntrigeerd. Maar een Italiaanse fotograaf heeft dit schokkend geheim ontrafeld.

  16-06-2012, 23:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreuk van de dag :

  Eenvoud siert de mens

  16-06-2012, 18:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De rijke jongeman

  Jezus duwde de micro weg. Hij had gedaan met zijn toespraak over Gods Koninkrijk. De toehoorders applaudiseerden. Uit de zaal kwam een man naar voor.

  De jongeman : Heer, wat moet ik verder doen om in Gods Koninkrijk te geraken? Ik ben gedoopt, heb een katholieke opvoeding genoten, ga iedere zondag naar de Mis. Ik geef aan goede doelen…

  Jezus : Wel, mijn beste, dat doe je goed… Maar er is een ding dat nog ontbreekt… Je hebt het bedrijf van je vader overgenomen… En vorige week heb je een alleenstaande moeder ontslagen. Je vond dat ze zich niet 100% voor de firma inzette, hoewel je wist dat ze ook voor haar twee kinderen moet zorgen. Bovendien heb je een werknemer ontslagen die nog vier jaar te gaan had voor zijn pensioen. Zogezegd wegens herstructureringen.

  Jezus haalde een euro uit zijn zak en hield die in zijn hand.

  Jezus : Kijk, mijn beste, je zult moeten kiezen : ofwel kies je hiervoor ofwel kies je voor Mij…

  Jezus gaf de euro aan de jongeman.

  De jongeman was verslagen. Hij had de boodschap begrepen. Hij dankte Jezus voor Zijn boodschap en ging naar de parking. Hij stapte in zijn Porsche en had nog nooit zo langzaam naar huis gereden…

  16-06-2012, 18:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vader redt de wereld - Hille Kok 28/5

  * Het gaat om de zielen!! Daar wordt u op geoordeeld… Denk toch na, het is voor het Eeuwig Leven!!! Zie hoe verdorven de wereld is, de losbandigheid leidt naar de ondergang!! Alles kan en mag, de 10 Geboden maken ze zelf!!

  * Denk eraan : iedere abortus is een MOORD, waar u zwaar wordt voor gestraft, als gij de Vader niet om vergeving vraagt!!

  * Aanroep de Vader en de Heilige Geest voor kracht in de Ware Liefde!! Hij is Barmhartig en Rechtvaardig, God is Liefde!!

  * Gij die kwaad spreekt van een ander, zullen het in dezelfde maat van de Vader in schaamte ontvangen, als gij uw tong niet in bedwang zult houden!! Het kwaad is dan in u aanwezig!! Dan is bij diegenen die kwaad spreken de Liefde van God de Vader niet in hen!! U zult dan niet in Zijn genade zijn!! De Satan spreekt dan door uw mond… Pas op, de Vader waarschuwt allen!!

  * De Vader zal de Goeden redden en over allen waken!! De Vader wil ook de ongelovigen redden, maar ze hebben een vrije wil!! Ga naar de Vader!!

  * Bekeert u in het heilig sacrament van de Biecht!! Gij die niet willen luisteren naar de Vader zullen in tranen blijven… De tijd is zo nabij!! Door meerdere rampen en tegenspoed!! Maak uw zielen in orde!!

  * God de Vader houdt zoveel van alle mensen, vandaar dat Hij velen waarschuwt!! Hij is Liefde!!

  * Bid toch de Liefdesrozenkrans!! Het wapen voor de strijd die zal komen door het Ware Geloof!!

  * Bid veel voor Paus Benedictus, die wordt belaagd in het Vaticaan door zijn tegenstanders!!

  Eindtijd :

  * De Antichrist zal de Paus verjagen en zijn plaats innemen met zijn duivelse trawanten!! Satan vermomt zich als de Paus, die later zichtbaar zal worden doordat hij het geloof zal ontheiligen!! Veel leed zal er onder de kinderen van de Vader komen!! Houd stand in de Waarheid!! Laat u niet misleiden!! Let op de woorden die ze spreken, dan kun je de Kinderen van de Vader herkennen in de Waarheid!!

  * De oorlog is zo nabij!!

  * Het geld zal zijn waarde verliezen!! Het zijn de machthebbers de mensen in verwarring brengen door hun valse regels die hen tot armoede leiden!! De Vader zal ook die valse machthebbers ontmaskeren, hun geld afnemen en tot schande brengen waardoor ze zich tot de Vader wenden!!

   

  16-06-2012, 01:42 Geschreven door Claudia  


  15-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Belofte van Trouw aan de Goddelijke Wil van God de Vader 13/6/2012

  Mijn dierbare dochter, net zoals Mijn Eeuwige Vader HET GROTE GESCHENK VAN ZIJN ZEGEL AAN DE MENSHEID nagelaten heeft, zo MOETEN ook ZIJN KINDEREN HUN TROUW BELOVEN AAN ZIJN GODDELIJKE WIL.

  Ik vraag aan al Gods kinderen die in Zijn leger zullen marcheren om de zielen van al Gods kinderen te helpen redden, met inbegrip van verstokte zondaars, om deze belofte te doen. (zie Kruistochtgebed 59)

  Jullie moeten jullie ziel aan Mijn Hemelse Vader verbinden als een teken van jullie Geloof en ter nagedachtenis van Mijn Dood op het Kruis zodat ieder van jullie van de Beker van Redding zal drinken.

  Jullie Jezus

  15-06-2012, 23:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 59

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  59 Een Belofte van Trouw aan de Goddelijke Wil van God de Vader 13/6

  O Allerhoogste God, O Hemelse Vader, ik beloof U mijn vaste trouw om U te eren en U in alles te gehoorzamen, verenigd met Uw Goddelijke Wil op aarde.

  Door het Heilig Bloed van Uw enige geliefde Zoon, de Ware Messias, bied ik U mijn geest, mijn lichaam en mijn ziel aan in naam van alle zielen zodat we ons als een kunnen verenigen in Uw komend Hemels Koninkrijk zodat Uw Goddelijke Wil geschiede op aarde als in de Hemel. Amen.

  Jullie Jezus

  15-06-2012, 23:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De test van een authentieke profeet ligt in de gebeden die aan hem worden gegeven voor de mensheid. 12/6/2012

  Mijn dierbare dochter, weet dat IK NOOIT DIEGENEN, DIE ZEGGEN DAT ZE IN MIJN NAAM KOMEN, MAAR DIE DAT NIET DOEN, ZOU VEROORDELEN.

  IK HOUD VAN AL GODS KINDEREN, MET INBEGRIP VAN DE VALSE PROFETEN DIE GESTUURD WORDEN OM DE MENSHEID OP DIT MOMENT IN VERWARRING TE BRENGEN.

  Veel van deze zielen zijn vol liefde voor Mij en voelen de behoefte om dichter te komen. Zij kunnen, niet door hun eigen schuld, zich verbeelden dat ze goddelijke boodschappen ontvangen. Jullie moeten bidden voor deze zielen. Je mag nooit over hen oordelen.

  DAN ZIJN ER DIEGENEN DIE ZEGGEN DAT ZE IN MIJN NAAM KOMEN MAAR DIE HET TEKEN VAN HET BEEST DRAGEN. Dit zijn wolven in schapenvacht, zij  worden ingezet om de zuivere zielen te strikken en hen te bezoedelen met de zonde van misleiding.

  DEZE ZIJN DE GEVAARLIJKE VALSE PROFETEN WIENS DOEL HET IS OM DE WAARHEID VAN MIJN LEER ZODANIG TE VERDRAAIEN DAT HET NIET WORDT OPGEMERKT.

  Zij zullen via valse bescheidenheid aan de buitenkant, ervoor zorgen dat jullie een leugen geloven in Mijn Naam. Zij zullen jullie een tolerant masker van bedrog voorhouden en jullie zullen ervan overtuigd zijn dat ze de Waarheid verspreiden.

  DE TEST VAN EEN AUTHENTIEKE PROFEET LIGT IN DE GEBEDEN DIE AAN HEM WORDEN GEGEVEN VOOR DE MENSHEID.

  BEKERING VERSPREIDT ZICH SNEL DOOR DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST WANNEER BOODSCHAPPEN VAN DE HEMEL KOMEN EN ZIJ OMVATTEN ALLE RELIGIES, ALLE GELOOFSOVERTUIGINGEN OM HEN TE VERENIGEN TOT EEN GEHEEL.

  Ik verzoek dringend om gebed op dit moment voor deze zielen die werden bedrogen in hun geloof dat ze spreken met de stem uit de Hemel. Bid voor hen zodat aan hen de kracht gegeven wordt om nederigheid te zoeken om hen in staat te stellen de Waarheid in te zien.

  Bid dat ze niet zullen toelaten dat hun ziel gebruikt wordt door de bedrieger om verwarring te zaaien onder Gods kinderen.

  BID, OOK, VOOR DIEGENEN DIE NIET IN DE NAAM VAN GOD SPREKEN, MAAR DIE OPZETTELIJK SPREKEN MET DE TONG VAN SATAN. Zij hebben ook jullie gebeden nodig, want ze worden genadeloos gebruikt door Satan als middel om leugens te verspreiden.

  Jullie geliefde Jezus

  15-06-2012, 20:03 Geschreven door Claudia  


  14-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onthoud dat dit een oorlog is die zal gewonnen worden door Mijn RestKerk op aarde. 11/6/2012

  Mijn dierbare dochter, zeer spoedig nu zullen die zielen die ontstoken zijn door de Kracht van de Heilige Geest, als gevolg van deze boodschappen, zich als één verzamelen in alle landen.

  Zij zullen zich samenvoegen in harmonie om Mijn Woord te verkondigen zodat iedere verloren ziel uit de klauwen van het beest kan gegrepen worden.

  MIJN RESTKERK ZAL ZICH VLUG VERZAMELEN EN GROEIEN OVER DE HELE WERELD EN GEBED ZAL HEN NAUW VERBINDEN TOT EEN HEILIGE KERK.

  Ik zal  hulp zenden naar elk van Mijn twee Kerken, Mijn Twee Getuigen op aarde. Dan zullen ze opstaan en moedig de Waarheid verkondigen in elke hoek van de wereld.

  MIJN STEM ZAL GALMEN ALS DE DONDER EN DIEGENEN DIE MIJ WERKELIJK LIEFHEBBEN ZULLEN NIET FALEN MIJ TE HERKENNEN.

  De genaden van de Heilige Geest zullen de zielen van Mijn soldaten ontvlammen en zij zullen voorwaarts marcheren en Mij helpen de mensheid redden.

  Verheug jullie, Mijn Leger, want jullie zijn gezegend om uitverkoren te zijn voor deze glorierijke taak.

  Door jullie liefde voor Mij, jullie Goddelijke Redder, zullen jullie helpen jullie arme broeders en zusters te redden van verloren te zijn aan de Boze.

  KOM NU, MIJN VOLGELINGEN EN LAAT ME TOE OM JULLIE TE BEGELEIDEN DOOR DE DICHTE EN DOORNIGE JUNGLE NAAR HET LICHT VAN MIJN NIEUWE KONINKRIJK OP AARDE.

  Wees nooit bang van Mijn hand, als Ik jullie nu zonder vrees begeleid in de strijd tegen de antichrist.

  ONTHOUD DAT DIT EEN OORLOG IS DIE ZAL GEWONNEN WORDEN DOOR MIJN RESTKERK OP AARDE.

  ONTHOUD OOK DAT HET AANTAL ZIELEN DIE KUNNEN GERED WORDEN ZAL AFHANGEN VAN DE STERKTE VAN JULLIE GELOOF, JULLIE EDELMOEDIGHEID VAN GEEST EN JULLIE BEREIDHEID OM TE LIJDEN IN MIJN HEILIGE NAAM.

  Ik hou van jullie.

  Ik zegen jullie.

  Ik geef jullie de genaden die jullie nu nodig hebben om jullie wapenuitrusting op te nemen en naar het Eeuwig Leven te marcheren.

  Jullie Geliefde Jezus

  14-06-2012, 20:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Lijkwade van Turijn : deel 2

  De Lijkwade van Turijn in de Bijbel :

  In de lijkwade van Turijn heeft het lichaam van Jezus gelegen tussen zijn graflegging (op Goede Vrijdag) en zijn verrijzenis (Paasmorgen). “Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen” (Joh. 19,40) en legden hem in een graf. Na de verrijzenis haasten Petrus en een andere leerling zich naar het lege graf. “Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek.” (Joh. 20,4-8) De mannelijke leerlingen van Jezus zagen Hem pas veel later. Het zijn in eerste instantie de vrouwen die de verrijzenisboodschap verkondigen.

  Beschrijving van de Lijkwade :

  De lijkwade van Turijn is 4,36 meter x 1,10 meter groot. Op de lijkwade is een afbeelding te zien van de voor- en achterkant van een naakte man, die zijn handen gekruist houdt boven zijn kruis. De man is gespierd, heeft een baard en een snor en lang haar. Hij heeft een lengte van zeker 1,75 meter. Als men er rekening mee houdt dat het lichaam mogelijk wat gebogen heeft gelegen (bepaalde anatomische details zouden daarop wijzen), kan Hij nog groter geweest zijn.

  Geschiedenis van de Lijkwade :

  De volledig gedocumenteerde geschiedenis begint in Frankrijk in de Middeleeuwen. Maar er is meer over de geschiedenis van de lijkwade te vertellen, maar later meer daarover.

  1354 : De volledig gedocumenteerde geschiedenis van de lijkwade begon in West-Europa waar het geopenbaard werd door de ridder Geoffroi de Charney in Lirey, Frankrijk, in de buurt van Troyes.

  1357 : De weduwe van de ridder de Charney liet de lijkwade zien in de kerk van Lirey, totdat de bisschop van Troyes de tentoonstelling verbood.

  1389 : De belangstelling voor de lijkwade leefde weer op, maar de lijkwade werd daarna door de Franse koning Karel VI in beslag genomen en naar Troyes gebracht. In dat jaar verklaarde de toenmalige bisschop van Troyes Pierre d'Arcis de lijkwade als een geschilderde vervalsing, hoewel hij de lijkwade nooit gezien had. Toen de tegenpaus Clemens VII een maand later aflaten beloofde voor iedereen die de lijkwade bezocht, begon de cultus opnieuw. Clemens VII stond verering van de lijkwade toe, zolang de lijkwade maar niet als authentiek werd erkend.

  1418 : In dook de lijkwade van Turijn opnieuw op, toen Humbert van Villesexel, graaf van La Roche, heer van Saint-Hippolyte-sur-Doubs die met de kleindochter van de Franse ridder Geoffroi de Charney (gestorven in 1356) getrouwd was. Hij was een veroordeelde en geëxecuteerde tempelier. Humbert liet de lijkwade overbrengen naar zijn kasteel in Montfort. Later werd de lijkwade verplaatst naar Saint-Hippolyte-sur-Doubs.

  Geoffroi de Charny’s oom (met bijna dezelfde naam), Geoffrey de Charney (gestorven 1314), was een Tempelier. Hij had een hoge post in de orde in Normandië en stierf in gezelschap van de laatste Grootmeester van de Orde van de Tempeliers, Jacques de Molay in 1314.

  1438 : Na de dood van Humbert werd geprobeerd de lijkwade terug te krijgen naar Lirey, maar vijf jaar later werd besloten dat de lijkwade in het bezit van de weduwe van Humbert, Margaretha, mocht blijven. Margaretha liet de lijkwade zien op tentoonstellingen in onder meer Luik en Geneve.

  1454 : In dat jaar verkocht Margaretha de lijkwade in ruil voor een kasteel in Varambon (bij Lyon gelegen) en een aanzienlijke hoeveelheid geld aan hertog Lodewijk van Savoye (1413 – 1465) en diens broer. Toen de geestelijken in Lirey hoorden van de verkoop van de lijkwade, dreigden ze Margaretha te excommuniceren als zij de lijkwade niet terugbracht of de kerk in Lirey niet financieel compenseerde. Margaretha stierf echter in 1460 zonder haar verplichting aan de kerk te volbrengen. In 1464 werd afgesproken dat Lodewijk van Savoye jaarlijks een bedrag aan de geestelijken in Lirey zou schenken, in ruil waarvoor zij zouden erkennen dat de lijkwade zijn eigendom was. Lodewijk van Savoye overleed een jaar later, maar zijn zoon Amadeus IX nam de verplichting over. Een groot deel van dit geld werd door de kerk in Lirey gebruikt om een nieuwe kerk te bouwen om uiteindelijk de lijkwade weer in tentoon te stellen. Hertog Lodewijk van Savoye bewaarde de lijkwade inmiddels in een nieuwe kapel, die korte tijd later door paus Paulus II tot kerk werd benoemd. De lijkwade was een bekende en populaire relikwie geworden.

  1471 : De lijkwade werd overgebracht naar Vercelli en in de volgende jaren naar Turijn, Ivrea, Susa, Chambery, Avigliana, Rivoli en Pinerolo.

  1481 : In dat jaar kwam de lijkwade weer terug in de kapel van Lodewijk van Savoye, waar de lijkwade in een kist werd opgeborgen die afgedekt werd met vuurrood fluweel, zilveren spijkers en een gouden sleutel.

  1532 : In dat jaar brak er brand uit in de kapel. Niet alleen het vuur zelf bedreigde de lijkwade, maar het deed ook het zilver smelten van de schrijn waarin het doek werd bewaard. Het gesmolten en kokendhete zilver zorgde voor een paar symmetrische brandgaten aan de randen van het opgevouwen doek. Bovendien zorgde ook het bluswater voor schade.

  1534 : De lijkwade werd door de zusters clarissen hersteld, die bedreven waren in het herstellen van textiel. De gaten die veroorzaakt werden door de brand werden versteld door er stukken over te naaien en het hele linnen kleed werd aan een ander doek vastgemaakt ter ondersteuning.

  1578 : De lijkwade werd naar Turijn verplaatst, waar zij tot op de dag van vandaag is.

  1940-1945 : De lijkwade werd in de Tweede Wereldoorlog verborgen in het klooster van Montevergine, Italie.

  1983 : Sinds 1983 is de lijkwade niet langer eigendom van het Huis van Savoye, de koninklijke familie van Italie maar eigendom van de Heilige Stoel. De Rooms-Katholieke Kerk gaf in 1988 toestemming aan een aantal wetenschappers om een vezel uit de lijkwade te halen voor wetenschappelijk onderzoek.

  1997 : In dat jaar werd de lijkwade opnieuw bedreigd door brand, mogelijk veroorzaakt door brandstichting in de Dom van Turijn. De Turijnse brandweerman Mario Trematore redde de lijkwade.

  2002 : In 2002 werd zij opnieuw tentoongesteld. De (meestal verborgen) achterkant werd bij die gelegenheid gescand en gefotografeerd. Een volgende tentoonstelling zal pas in 2025 gehouden worden.

  De geschiedenis voor 1354 :

  Volgens de legende zou Koning Abgar van Edessa (ergens tussen 4 voor en 50 na Chr.) naar Jezus geschreven hebben met het verzoek hem te genezen. Jezus stuurde hem een antwoord dat hij helaas verhinderd was, maar dat een van Zijn apostelen hem zou bezoeken. Tesamen met de brief stuurt Jezus hem een beeltenis van zichzelf: de Mandylion. Deze legende is bekend geworden door de bisschop Eusebius van Caesarea (275-339) die zelf claimt terug te gaan op documenten van Abgar zelf. Uiteindelijk is het de apostel Thaddeus die naar Abgar toekomt en hem op miraculeuze geneest. (nu Urfa, Turkije)

  Hoewel het in deze legende dus gaat om een doek met de afbeelding van de levende Jezus zijn er toch aanwijzingen te vinden die suggereren dat er wel degelijk een verband is tussen de ‘Mandylion’ (letterlijk : in drieën gevouwen) en de ‘Lijkwade van Turijn’. Uit de periode van voor de 14e eeuw zijn er meer dan 40 verschillende ‘ware afbeeldingen’ van Jezus in omloop. Deze beelden echter zonder uitzondering alleen het (ongeschonden) hoofd van Jezus af en niet – zoals de Turijnse Lijkwade – het gehele, gemartelde lichaam. Er is één uitzondering, de Doek van Edessa. Zoals de Griekse naam ‘Mandylion’ al suggereert, gaat het hier om meer dan alleen het hoofd.

  Er zijn ook drie andere aanwijzingen die op een identificatie duiden. De christelijke monnik Johannes Damascus (676 – 749) schrijft in zijn geschrift ‘On Holy Images’ over de Doek van Edessa als een soort ‘strip’ (uitvouwbaar dus) die het gezicht van Jezus toont tijdens zijn leven.

  Over het Doek van Edessa of de Lijkwade van Turijn :

  70 n. Chr. : Jeruzalem werd vernietigd door het Romeinse Keizerrijk, en het de lijkwade werd naar Edessa (nu Urfa, Turkije) gebracht. De eerste kerk buiten het Heilig Land werd gebouwd in Edessa in het begin van de 2de eeuw. Later die eeuw werd het Christendom doorheen het Romeinse Keizerrijk vervolgd. Het mysterieuze doek werd verborgen in de versterkte omwalling rond de stad en werd voor 300 jaar vergeten.

  525 : Een hevige overstroming vernielde het grootste deel van Edessa. Gedurende de heropbouw van de omwalling werd een metalen doos gevonden waarin de lijkwade opnieuw werd ontdekt. Tegen de tijd dat Keizer Constantijn het Christendom als officiële religie van het Heilig Romeinse Keizerrijk (330 n. Chr.) had verklaard, was het terug veilig om het doek boven te halen zonder vervolging te moeten vrezen.

  944 : Het Byzantijnse Keizerlijk Leger viel Edessa binnen om de uitdrukkelijke reden de lijkwade uit de stad te halen die onder de Islam was gevallen. In ruil voor goud en 200 krijgsgevangenen, werd de lijkwade aan het leger overhandigd zonder strijd. Het werd naar Constantinopel (nu Istanboel) overgebracht en aan de Keizer overhandigd. Op 16 augustus 944 werd het kleed in een grote ceremonie over de Keizerlijke troon gedrapeerd en gekroond met zijn kroon. De preek werd die avond gehouden door Gregorius Referendarius de Aartsdeken van de Hagia Sophia, de grote kathedraal van Constantinopel. Volgens hem is niet alleen het gezicht maar het gehele lichaam van Christus te zien. Ook zijn er afbeeldingen van bloed te zien.

  1204 : Constantinopel werd binnengevallen door de Tempeliers van de vierde Kruistocht. Na een belegering van twee jaar slaagden ze er uiteindelijk in de omwalling te doorbreken. Bijna de helft van de stad werd platgebrand. In het bloedbad werd bijna alles van waarde gestolen. Al het zilver en goud werden door de Venetianen, die de campagne hadden gefinancierd, meegenomen. Maar de Fransen wilden de "relieken" en volgens een brief aan de paus die in 1205 werd geschreven was het "Meest heilige van alles, het doek waarin onze Heer na Zijn dood en voor de verrijzenis, was gewikkeld". Het Mandylion zoals het toen was gekend verdween en het meest waarschijnlijk in de handen van de Fransen.

  Volgens sommige auteurs is de Mandylion in bezit gekomen van een zekere ridder Otto de la Roche (hetzelfde gebied waar later Humbert van Villersexel graaf van is). Hij zou het doek vanuit het Oosten hebben meegenomen naar Europa. Later zou hij het kostbare relikwie aan de Tempeliers hebben gegeven.

  1204 tot 1353 : Barbara Frale, een Italiaanse experte in de Geheime Vaticaanse Archieven heeft in 2009 bewijs gevonden dat de Tempeliers ruim een eeuw lang de lijkwade in het geheim bewaarden en aanbaden. Eén van de bewijzen die Frale aandraagt, is een verslag van de kerkelijke rechtbank. Omdat de tempeliers te rijk en te machtig werden voor Rome, werd de orde verboden. Om het verbod legitiem te maken, moesten er natuurlijk personen worden ondervraagd. Eén van hen was Arnaut Sabbatier, een jonge Franse tempelridder. Hij verklaarde dat hij bij zijn inwijding in de orde naar een geheime plek was gebracht. Daar had hij de lijkwade gezien. Als onderdeel van zijn initiatie moest hij zelfs de voeten van de lijkwade kussen.

  De Orde van de Tempeliers : De orde van de Arme Medestrijders van Christus en de Tempel van Salomon werd in 1118 opgericht door Franse edelen die de christelijke bezittingen in het Heilig Land wilden verdedigen. De leden moesten leven als monniken en hun bezittingen vervielen aan de orde. Bovendien boden de Tempeliers bescherming in ruil voor goederen van kostbare waarde. Ze waren in heel Frankrijk en Europa aanwezig en hadden zich gespecialiseerd in het aanbieden van een veilige doorgang voor pelgrims die naar het Heilige Land reisden. Ze hadden een klein leger van "krijger-monniken" om de pelgrims te begeleiden op hun tocht over land of over zee. Zo werden de Tempeliers schatrijk. Ze bezaten land, kastelen en goud.  Dat riep de hebzucht op van koning Philips de Schone (1268- 1314). Hij had namelijk zwaar geleend van hen om zijn oorlog met Engeland te financieren. Het was beslist dat de Paus een besluit zou uitvaardigen om alle Tempeliers te arresteren en hun bezit te confisceren. Hij schakelde een valse getuige in, die verklaarde dat de ordeleden zich schuldig maakten aan ketterij, sodomie, hovaardij, idolatrie en ‘zuipen als een tempelier’. Op vrijdag de 13de, oktober 1307 werden 15000 tempeliers in Frankrijk gearresteerd. De Franse Kroon eigende zich hun bezit toe en zij werden in gevangenissen gegooid. Later eindigden ze op de brandstapel als deel van de Inquisitie, de kruistocht van de Katholieke Kerk tegen ketterij. Ze werden allen gedwongen ketterijen op te biechten onder martelingen. Een van deze ketterijen was dat zij een mysterieuze afbeelding aanbaden. De leider van de Tempeliers, Jacques de Molay en zijn rechterhand Geoffrey de Charney stierven op de brandstapel voor hun "ketterij".

  In het “Perkament van Chinon” van 1308 werden de ridders door Paus Clemens V vrijgepleit van de beschuldiging van ketterij, maar hij bevond ze wel schuldig aan immoreel gedrag en afvalligheid. Clemens wilde de orde hervormen en ging niet akkoord met de veroordeling tot de brandstapel. Maar levend in ballingschap in Avignon was hij afhankelijk van de Franse koning. Onder diens druk herzag hij zijn beslissing. In 1312 hief hij de orde op, waarna de vervolging werd ingezet.

  Het hoofddoek van Oviedo, Spanje :

  In het evangelie van Johannes wordt gesproken van “linnen doeken” (de Lijkwade), maar ook van “het doek dat Jezus’ gezicht bedekt had” en die “niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek.” Eén van de bekendste kandidaten voor dit doek is de ‘Lijkwade van het Spaanse Oviedo’. Op dit zwaar beschadigde doek is geen duidelijke afbeelding waar te nemen, alleen enkele donkere (bloed?)vlekken. Als beide lijkwaden over elkaar heen worden gelegd, overlappen de bloedvlekken elkaar precies.

  Diagram van de lijkwade gebaseerd op een fotonegatief beeld  :

  In 1898 fotografeerde de Italiaanse advocaat en amateurfotograaf Secondo Pia de lijkwade en bij het afdrukken ontdekte hij dat de afbeelding veel duidelijker zichtbaar was op het negatief van de foto. Op het negatief waren veel nieuwe details zichtbaar, die met het blote oog niet waarneembaar waren.

  De voorzijde :

  1 Wonden van de doornenkroon

  2 Vouw in het linnen kleed

  3 Brandplekken van het vuur in 1532

  4 Tekenen van de geseling

  5 Herstelling van de brandplekken

  6 Wonde in de zijde van de speer

  7 Waterplekken van het vuur te doven (1532)

  8 Bloed dat op armen stroomde

  9 Nagelwonden

  10 Nog waterplekken van het vuur te doven

  11 Nagelwonden in de voeten

  De rugzijde :

  1 Brandplekken

  2 Wonden van de doornenkroon

  3 Vouw in het linnen kleed

  4 Tekenen van de geseling

  5 Schouderwonde

  6 Wonde van het linkerschouderblad

  7 Herstelling van de brandplekken

  8 Bloed dat uit de wonde van de zijde stroomde

  9 Nagelwonde

   

  14-06-2012, 17:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Lijkwade van Turijn : deel 1

  Dit is een van de meest vereerde relieken in de wereld. De Lijkwade van Turijn is het linnen doek dat door sommigen wordt aangenomen rond het lichaam van Jezus te zijn gewikkeld nadat Hij werd gekruisigd. Een Italiaanse expert van de Geheime Archieven van het Vaticaan zegt nu dat ze kan aantonen dat er fragmenten van de overlijdensakte van Jezus op de lijkwade staan.


  Barbara Frale – auteur van ‘De lijkwade van Jezus van Nazareth : De inhoud van deze woorden verwijzen naar de dood van een persoon die genoemd wordt : Iesoys Nnazarennos, de naam dat we terugvinden in de vier Evangeliën. 

  In 1978 vond een groep experten letters rond het gezicht op het doek.

  Barbara Frale heeft nu de letters gedecodeerd. De gedeeltelijke woorden zijn in drie talen : Grieks, Latijn en Aramees. Om te begrijpen wat ze betekenen heeft Barbara Frale de Romeinse Wetgeving van Palestina bestudeerd, teruggaand tot 30 n. Chr.

  Barbara Frale : Het lichaam van een ter dood veroordeelde man kon enkel naar zijn familie terugkeren nadat een jaar verstreken was in een gemeenschappelijk graf, dat door een Rechtbank in Jeruzalem werd behandeld. Pas na dat jaar kon het lichaam aan de familie worden overgedragen en begraven worden in het familiegraf.

  In het geval van Jezus Christus vroegen Jozef van Arimatea en Nicodemus aan de gouverneur Pilatus het lichaam niet te begraven in een gemeenschappelijk graf, maar het familiegraf van Jozef van Arimatea te gebruiken.

  Barbara Frale : Toch moesten ze het lichaam nog kunnen identificeren, want in het graf konden nog familieleden van Jozef van Arimatea begraven worden. De overledene kon daar niet lang blijven na de twaalf maanden. Het moest teruggegeven worden aan de familieleden.


  Van zodra het lichaam in het linnen werd gewikkeld werden er stroken papyrus met grote letters erop op het hoofd aangebracht, om de overleden persoon te identificeren.


  Barbara Frale : De naam van de overledene, de datum van overlijden en de reden van de doodstraf werden erop geschreven, samen met de datum wanneer het lichaam terug kon gegeven worden aan de respectievelijke familie.

  Die gegevens stemmen overeen met deze in het Evangelie. Volgens de expert werden deze stroken papyrus vastgelijmd op de lijkwade voor eeuwen en na verschillende chemische reacties drongen sommige sporen van inkt in het linnen door.

  Barbara Frale : In de inkt die gebruikt werd, bevindt zich een soort metaal, en er was een chemische reactie met het celweefsel van het linnen en met de afbeelding op de lijkwade.

  Barbara Frale wilde haar hypothese bewijzen en deed een beroep op een groep paleografen. Zonder hen te vertellen vanwaar de letters kwamen bevestigden zij dat de letters in de eerste eeuw werden geschreven, uit de tijd van Jezus.

  Een ander mysterie die de Lijkwade omhult werd opgelost!

  14-06-2012, 01:21 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bid voor Christelijke Kerken zodat ze de genaden gegeven zullen worden om hun Geloof te verdedigen. 11/6/2012

  Moeder van Redding : Al Gods kinderen van de hele wereld worden opgeroepen om zich als één te verenigen om te smeken voor de Barmhartigheid van Mijn Eeuwige Vader op dit moment.

  KINDEREN, STORT JULLIE HART UIT AAN MIJN VADER EN VRAAG HEM OM JULLIE TE BESCHERMEN EN JULLIE TE BEDEKKEN MET HET KOSTBARE BLOED VAN ZIJN ZOON.

  Jullie moeten van nu af iedere dag aandacht besteden aan het bidden tot God de Vader in de naam van Jezus Christus, Redder van de Wereld, voor elke bescherming tegen de kwade krachten die nu in iedere hoek welig tieren.

  BID, BID, BID VOOR DE CHRISTELIJKE KERKEN OP AARDE ZODAT ZE DE GENADEN ZULLEN GEGEVEN WORDEN OM HUN GELOOF TE VERDEDIGEN.

  Geef nooit de hoop op, kinderen, want als jullie eenmaal trouw zweren aan Mijn Zoon en om kracht bidden, zullen jullie gebeden worden beantwoord.

  Vandaag vraag ik jullie om verder de KRUISTOCHTGEBEDEN VOOR BEKERING, de ALLERHEILIGSTE ROZENKRANS en het KROONTJE VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID te bidden.

  DEZE MAAND IS AANGEWEZEN VOOR DE BEKERING VAN VELE NATIES.

  HET VASTEN MOET BLIJVEN ZIELEN REDDEN EN HET MAG GEDAAN WORDEN VOLGENS IEDERS MIDDELEN.

  BLIJF BIDDEN VOOR BEKERING DIE ZO NODIG IS OP DIT MOMENT, KINDEREN.

  Dank je om te antwoorden op mijn oproep.

  Moeder van Redding

  14-06-2012, 00:16 Geschreven door Claudia  


  12-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal de Slag van Armageddon vechten met de Hierarchie in de Hemelen. 9/6/2012

  God de Vader : Mijn lieve dochter, vertrouw dat Ik, je Hemelse Vader, alles zal doen wat in Mijn macht ligt om al Mijn kinderen op aarde te redden.

  Hoewel Ik de gave van vrije wil moet respecteren, die door Mij geschonken werd als een van de grootste gaven om ervoor te zorgen dat de mensheid Mij zou liefhebben op eigen initiatief, en niet onder dwang, zal Ik wonderen doen en mirakels bewerkstelligen om Mijn kinderen naar huis te brengen, naar Mij.

  Hoewel een God van Gerechtigheid zijnde en Ik nooit kwaad zou kunnen goedkeuren of accepteren, zal Ik al diegenen vergeven, die terugkeren naar Mijn Zoon en verlossing zoeken wanneer ze zich bewust worden van de inhoud van het Boek van Waarheid.

  IK ZAL DE SLAG VAN ARMAGEDDON VECHTEN MET DE HIERARCHIE IN DE HEMELEN EN IK BELOOF, DAT IK DE VIJAND EN DE DUIVELS DIE DOOR DE HAND VAN LUCIFER ZIJN VOORTGEBRACHT, ZAL VERSLAAN.

  DE TIJD KOMT DICHTERBIJ VOOR SATAN OM VOOR 1000 JAAR VERBANNEN TE WORDEN EN WEE DE MENS DIE GEEN AFSTAND DOET VAN HEM OF ZIJN BOOSHEID.

  Aan allen zal de waarheid van Mijn Goddelijke Liefde getoond worden en Mijn verlangen om Mijn prachtig Koninkrijk, Mijn Paradijs, met allen te delen.

  Elke poging zal gedaan worden, door Mijn profeten, om hen in de armen van Mijn Zoon te drijven.

  MIJN KINDEREN, LAAT MIJ, JULLIE LIEFHEBBENDE VADER NIET IN DE STEEK.

  Kom luister naar Mijn Oproep.

  VERWERP JULLIE ERFENIS NIET.

  Jullie worden nu geconfronteerd met de grootste crisis sinds de schepping van het menselijke ras, want de tijd is aangebroken voor jullie om de definitieve keuze te maken.

  Wees ervan bewust dat elke leugen, elke verleiding om troost te zoeken in de armen van Satan en zijn duivels, zal gedaan worden om jullie zielen te stelen.

  ENKEL DIEGENEN DIE TIJD DOORBRENGEN OM HUN GELOOF TE BESCHERMEN, DOOR GEBED EN DE SACRAMENTEN, ZULLEN STERK GENOEG ZIJN OM HUN MACHT TE WEERSTAAN.

  Onthoud dat Satan niet kan winnen want hij heeft de macht niet. Hij zal nu allen aanvallen, zelfs heilige zielen, om Mij en Mijn Geliefde Zoon te verwerpen.

  In plaats daarvan zal hij jullie in een afgrond van duisternis en verwarring zuigen en zullen jullie gevangen worden in een netelig web van bedrog waarvan jullie niet in staat zullen zijn ze te ontwarren.

  Luister nu naar Mij. Het laatste gevecht is begonnen. Maak niet de fout deze oproep te verwerpen, die van de Hemelen komt, want het zal betekenen dat jullie verloren zullen gaan voor de eeuwigheid.

  O WAREN JULLIE GETUIGE VAN DE TRAGEDIE VAN ZIELEN, DIE DE BEKER VAN REDDING ZULLEN WEIGEREN.

  Zij zullen hulpeloos samen met Satan in de diepten van de Hel tuimelen, waarvan geen terugkeer is.

  Ik moet, als jullie Vader, wijzen op de gevaren waarmee jullie geconfronteerd worden.

  Waarom willen jullie niet luisteren?

  ALS JULLIE IN MIJ GELOVEN, WEET DAN DAT IK MIJN PROFETEN ZOU ZENDEN OM JULLIE TE WAARSCHUWEN.

  DEED IK DIT NIET VOORHEEN? LUISTERDEN ZE? NEE, VELEN DEDEN DIT NIET EN DAN ONTVOUWDE DE PROFETIE ZICH VOOR HUN ONGELOVIGE OGEN.

  DIT KEER KOM IK OM AAN TE KONDIGEN DAT DE TIJD VOOR MIJN ZOON, DE WARE MESSIAS, OM TERUG TE KOMEN DICHTBIJ IS.

  Satan weet dit. Zijn haat voor Mij is zo krachtig dat hij alles zal doen om Mijn kinderen van Mij weg te rukken.

  IK BEN JULLIE GOD, HET BEGIN EN HET EINDE.

  IK SCHIEP DE WERELD IN HET BEGIN EN HET ZAL DOOR MIJN HAND ZIJN DAT DE WERELD, ZOALS JULLIE DI KENNEN, TOT EEN EINDE ZAL KOMEN.

  MAAR VOOR MIJN GELIEFDE KINDEREN, DIE AFSTAND DOEN VAN SATAN, WACHT OP JULLIE DE NIEUWE WERELD, HET NIEUWE PARADIJS OP AARDE IN AL ZIJN GLORIE.

  Keer dit niet de rug toe.

  Laat niet toe dat gebrekkige menselijke redenering voorkomt dat jullie en jullie geliefden dit prachtige Paradijs, waar het jullie aan niets zal ontbreken, binnentreden.

  Kies Mijn Paradijs van liefde, vreugde en schoonheid, een speciale plaats waar je zal wonen in perfecte harmonie, in gedachten, lichaam en geest.

  Geen corruptie. Geen zonde. Enkel liefde waar jullie in eenheid zullen leven met Mijn Goddelijke Wil.

  Jullie liefhebbende Hemelse Vader

  God, de Allerhoogste


  12-06-2012, 01:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie vrije wil kan niet worden weggenomen. Ik kan niet eisen dat jullie Mij volgen. 8/6/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, velen die Mijn Heilige Woorden lezen, die uit liefde aan de mensheid gegeven worden, begrijpen Mijn intenties verkeerd.  

  Als de Mensenzoon is het Mijn plechtige belofte om de hele mensheid te redden.

  Mijn Kruisiging op het Kruishout was niet zomaar een moment in de tijd, of een moment in de geschiedenis.

  HET WAS EEN OFFER DAT GEBRACHT WERD OM AAN IEDER VAN JULLIE AFZONDERLIJK HET GESCHENK VAN HET EEUWIG LEVEN TE GEVEN.

  DAT IS EEN PLECHTIGE BELOFTE. HET LEVEN OP DE KOMENDE WERELD, MIJN KONINKRIJK OP AARDE, IS VOOR IEDEREEN. IK KOM NU OM JULLIE VOOR TE BEREIDEN.

  Ik heb jullie reeds eerder gezegd dat hoewel Ik kom om jullie te waarschuwen voor de gevaren die jullie lopen door Mijn Leer te verwerpen en de Tien Geboden die door Mijn Eeuwige Vader werden afgekondigd, Ik toch Gods kinderen niet kan bevelen of eisen om te luisteren. Want aan heel de mensheid werd een bijzonder gave geschonken, net zoals aan de engelen in de Hemel, de gave van de vrije wil.  De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet eisen dat jullie Mij volgen.

  IK KAN JULLIE WAARSCHUWEN, JULLIE DE VERGISSING VAN JULLIE WEGEN TONEN, MAAR IK KAN JULLIE NIET BEVELENMIJN OPROEP TE BEANTWOORDEN.

  Ik kan enkel vragen.

  De vrije wil, al is het een gave, kan ook een hindernis zijn wanneer hij gebruikt wordt door Satan om leugens in jullie geesten te zaaien.

  Hij kan eisen stellen van zeer dwingende aard die voor  jullie zeer moeilijk te bevechten zijn, dusdanig is zijn macht.

  MIJN GEDULD WORDT IN DEZE EINDTIJD BEPROEFD ALS NOOIT TEVOREN.

  Ondanks Mijn Dood op het Kruis, ondanks Mijn leven dat Ik met liefde gegeven heb om ieder van jullie te redden, hebben velen vergeten wat dit Offer werkelijk betekent.

  Ik gaf Mijn leven voor de redding van de mensheid, waarom luisteren Mijn kinderen niet?

  Indien zij nu langs deze boodschappen om niet naar Mij willen luisteren, dan is dat de keuze die zij maken met hun eigen vrije wil. Waarom gaan zij dan voort met de inhoud van de Heilige Bijbel verkeerd uit te leggen en te verdraaien?

  Ongeacht hoezeer Ik verworpen wordt, Ik zal nooit falen in Mijn plicht jullie te waarschuwen voor de komende gevaren.

  De gevaren waarover Ik spreek betreffen niet alleen de ellende die door Satans boosaardige aanhangers gepland wordt over jullie naties, de controle over jullie geld, jullie eten of jullie menselijke leven.

  Neen, de gevaren waarvan jullie je vooral bewust moeten zijn, betreffen het gevaar jullie ziel aan Satan en zijn gevallen engelen te verliezen.

  OF JULLIE NU ACHT SLAAN OP MIJN WOORD LIGT GEHEEL AAN ELK EN IEDEREEN VAN JULLIE.

  Al wat Ik jullie vraag is te luisteren. Het nalaten om te luisteren en om de bijzondere genaden te aanvaarden die Ik jullie nu verleen, betekent dat jullie misschien niet gepast toegerust zullen zijn om jullie ziel te redden van het beest.

  Ik zegen jullie allen. Aan diegenen die verward zijn, verzoek Ik dringend de gebeden te selecteren die Ik jullie door deze boodschappen gegeven heb.

  Die zullen jullie helpen Mijn Oproep vanuit de Hemel te beantwoorden.

  Jullie Jezus

  12-06-2012, 00:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Valse Profeet zal niet alleen de Katholieke Kerk overnemen, hij zal ook alle Christelijke Kerken bevelen. 10/6/2012

  Mijn dierbare dochter, Ik roep al Mijn volgelingen op om moed te tonen op dit moment.

  DIT IS NIET HET MOMENT OM NEER TE VALLEN EN TE HUILEN. HET IS TIJD OM TE VECHTEN VOOR JULLIE REDDING.

  Ik roep alle Christelijke Kerken op, Mijn geestelijkheid en al diegenen die hun leven aan Mij, hun Jezus, hebben toegewijd, om naar Mijn smeekbeden te luisteren.

  Verlaat nooit de waarheid van Mijn leer.

  Laat Mij nooit in de steek.

  Laat Mijn Kerk nooit in de steek. Want Ik ben de Kerk.

  Laat nooit Mijn Lichaam in de steek, want Ik ben het Brood des levens.

  Aanvaard nooit de leugens die spoedig zullen onder jullie verspreid zullen worden, om Mijn Kerk op aarde te verdringen.

  Het is tijd om voor te bereiden.

  SPOEDIG ZULLEN JULLIE EEN NIEUWE RELIGIE, DIE DOOR DE MENS WERD INEENGESTOKEN, MOETEN SLIKKEN.

  SPOEDIG ZULLEN JULLIE GEDWONGEN WORDEN IETS TOT JULLIE TE NEMEN WAT ZAL LIJKEN OP DE HEILIGE EUCHARISTIE, MAAR HET ZAL NIET MIJN LICHAAM ZIJN.

  HET ZAL LEEG, DOR WORDEN EN HET ZAL GEEN ECHT LEVEN OPLEVEREN.

  DE ENIGE HEILIGE EUCHARISTIE DAT BESTAAT, IS DE MANIER ZOALS HET NU IS, WAAROP MIJN AANWEZIGHEID BEKEND WORDT GEMAAKT IN HET HEILIG OFFER VAN DE MIS.

  Wijk daarvan nooit af, zelfs als jullie daartoe gedwongen worden door de heidenen die Mijn Christelijke Kerken zullen overnemen.

  Zij zullen Mijn Kerken ontheiligen en ze veranderen in niets meer dan uitgaansgelegenheden en als sociale uitingsmogelijkheden.

  Jullie moeten altijd de stappen volgen die Ik leerde aan Mijn Apostelen op het Laatste Avondmaal.

  Nu moeten jullie ervoor zorgen dat alles op zijn plaats is voor de aanval begint.

  Want spoedig zullen jullie je in de onmogelijkheid bevinden om een valse leer te volgen die jullie opgelegd wordt door de gruwel dat voor ons ligt.

  De Valse Profeet zal niet alleen de Katholieke Kerk overnemen, hij zal ook alle Christelijke Kerken bevelen die hij zal samenvoegen tot een geheel.

  MAAR HET ZAL NIET IK, JEZUS CHRISTUS, ZIJN WAAROP DE NIEUWE TEMPEL ZAL OP GEBOUWD ZIJN. HET ZAL EEN TEMPEL ZIJN, OM DE HEILIGE STOEL TE VERVANGEN, OM HET BEEST TE EREN.

  Let nu op Mijn woorden want jullie zullen spoedig de Waarheid zien.

  Aan diegenen die dapper genoeg zijn om op te staan tegen deze vervolging van jullie geloof : jullie moeten nu plannen.

  Aan diegenen die niet de kracht hebben om de heerschappij van de antichrist en de valse profeet te bestrijden : val nu neer op jullie knieën en smeek Mij jullie te helpen.

  Ik zal jullie begeleiden door Mijn nieuwe leiders die onder jullie zullen opstaan, geleid door Mijn Twee Getuigen.

  HENOCH EN ELIA, AANWEZIG IN MIJN CHRISTELIJKE KERKEN OP AARDE EN HET HUIS VAN ISRAEL, ZULLEN DE PREDIKING VAN HET EVANGELIE OVER DE HELE WERELD SPOEDIG BEÏNVLOEDEN.

  Niets zal de leer van de Waarheid stoppen.

  Dit keer zal het moeilijk zijn, maar sta op en volg Mijn Leger op aarde en er zullen meer zielen gered worden. Laat de kudde niet in de steek, die Ik jullie heb toevertrouwd om te leiden.

  Vrees nieet, want enkel door Mijn Pad tot Eeuwig Leven te volgen kunnen jullie gered worden.

  Volg het pad van de Valse Profeet en niet alleen jullie zullen voor Mij verloren zijn, maar jullie zullen ook onschuldige zielen naar het pad van de Hel leiden.

  WEES MOEDIG, MIJN GEWIJDE DIENAREN.

  Accepteer dat de tijd voor Mij terugkeer op handen is. Jullie hebben geen tijd te verliezen.

  Jullie Jezus

  12-06-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  10-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.600.000 gevallen engelen werden vorig jaar uit de Hel losgelaten. Er werden nu nog eens 5 miljoen losgelaten. 7/6/2012

  Mijn dierbare dochter, het is tijd om de wapens op te nemen in de Hemelse strijd die weer woedt met Satan en zijn gevallen engelen.

  Nu in ieder land Satans leger van engelen en hun toegewijde volgelingen op aarde ontketend zijn, zijn ze Gods kinderen in elk opzicht aan het kwellen.

  Er zijn zichtbare tekens. De crisis in Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, werd gecreëerd door de machten van het kwaad, wiens hoofddoel het was om ze op de knieën te krijgen. Niet tevreden met dit, willen de machten van het kwaad de Heilige Eucharistie vernietigen door ze te bezoedelen.

  DOOR MIJN KERK OP AARDE TE ONTMOEDIGEN WAS SATANS PLAN HET GELOOF VAN MIJN VOLGELINGEN TE VERNIETIGEN.

  Vele van Mijn volgelingen brengen niet langer eerbetoon aan Mij, hun Redder, omdat ze de zonden kwalijk nemen van diegenen die Mij in de Kerk vertegenwoordigen. Wat raakt het Mij wanneer ze Mij zo vlug in de steek laten.

  DE GELOOFSAFVAL IN DE WERELD VAN VANDAAG WAS OOK DOOR SATAN GEPLAND DOOR GODS KINDEREN TE VERLEIDEN OM HUN GELOOF TE ONTKENNEN.

  In de plaats daarvan gebruikt hij een nieuwe religie, meestal bekend als de New Age Religie. In de plaats van God, de Eeuwige Vader, te verheerlijken, verheerlijken zij het menselijk wezen als geestelijk superieur en de controle voerend.

  NET ZOALS LUCIFER DIE NIET ALLEEN WILDE ALS GOD ZIJN, MAAR DIE GOD WILDE WORDEN, wil deze zich snel ontwikkelende sekte Gods kinderen overtuigen dat ze de controle hebben over hun eigen lot.

  Dat alles kan worden gecontroleerd door een vals geloof in een metafysische wereld die niet bestaat.

  GELOOF IN VALSE GODEN, ZOALS DE BOEDDHA HEBBEN ZOVEEL MENSEN GESCHAAD EN HEN IN EEN DONKERE WERELD GEBRACHT, DIE BIJ HET EERSTE OPZICHT AANTREKKELIJK LIJKT TE ZIJN, MAAR DIE GEEN ZUIVERE LIEFDE VOOR ELKAAR DOET ONTBRANDEN.

  IN DE PLAATS DAARVAN DRAGEN AL DEZE NEW AGE RELIGIES BIJ TOT EEN DING : OBSESSIE VOOR HET ZELF EN LIEFDE VOOR ZICHZELF TEN KOSTE VAN EEN ANDER.

  De oorlogen die Satans vrijmetselaarordes creëren worden steeds talrijker en de grootste groep van alle zal het meesterbrein zijn achter de controle over het Midden-Oosten door een bloedbad aan te richten.

  In Europa zullen ze het meesterbrein zijn achter de invoering van een nieuwe wereldmunt om slaven van hen te maken.

  Satans greep is zo sterk dat het veel gebed zal vergen om de macht die hij hanteert ten val te brengen. Dan zal er de verleiding zijn om Gods kinderen van de Waarheid af te keren.  

  Hij, Satan, kan grote schade aanrichten in je geest. Maar hoewel hij niet de kracht heeft om te weten wat je denkt, kan hij toch gedachten en twijfels in je geest plaatsen.

  WANNEER JE EERST WEERSTAND BIEDT, DOOR TE BIDDEN VOOR DE GENADEN OM JEZELF TE BESCHERMEN, VERHOOGT HIJ ZIJN ACTIVITEITEN.

  Satan zendt zijn demonen naar gelovigen en kwelt hen. Als jullie hen zouden kunnen zien, dan zou het jullie schokken. Twee of drie kunnen jullie omringen en kunnen jullie doen struikelen, ervoor zorgen dat jullie verward raken, verdrietig zijn en dat jullie geest gevuld is met liefdeloze gedachten tegen een andere persoon.

  Alles wat te maken heeft met God, Zijn Kerken, Zijn kinderen en diegenen die Hem op aarde vertegenwoordigen, zijn de eerste doelwitten.

  Dan richt hij zich op diegenen op hoge posities, die de controle over het leven van miljoenen hebben. Hij verleidt hen met corruptie, manipulatie van macht en de introductie van slechte wetten die ontworpen zijn om pijn en ontbering te veroorzaken. En dan orkestreert hij oorlog.

  Kinderen, negeer de strijd niet, want ze is echt.

  600.000 GEVALLEN ENGELEN WERDEN VORIG JAAR UIT DE HEL LOSGELATEN.

  ER WERDEN NU NOG EENS 5 MILJOEN LOSGELATEN. DE TIJD VOOR GODS LEGER IN DE HEMEL, OM SATAN TE VERNIETIGEN, IS AANGEBROKEN. DE TIJD VOOR MIJN LEGER OP AARDE OM WAPENS OP TE NEMEN IS OOK AANGEBROKEN.

  DE TIJD IS KORT. WE HEBBEN VEEL WERK TE DOEN.

  Gebed is het wapen. Bekering is het doel. Ik kan enkel slagen in de redding van zielen als Mijn Stem gehoord wordt op dit moment.

  Satan weet dit. Hij heeft een vloek over deze Missie geplaatst en zal vele van Gods kinderen wegtrekken. Toch kan hij niet winnen. Want niemand kan stoppen dat het Boek van Waarheid wordt onthuld, want Ik ben het, Jezus Christus, die dit doet.

  Toch zijn er veel arme zielen die zullen overtuigd worden de andere kant op te kijken als Ik de Waarheid aan de hele wereld aankondig om het in te zien, zoals voorspeld in het Boek Openbaring.

  Laat nooit toe dat je je met hem inlaat. Je kunt dit doen door te weigeren deel te nemen aan beledigingen of spot door anderen, als je Mijn Heilig Woord verkondigt. Want door je met hem in te laten, geef je hem de munitie die hij nodig heeft om je uit te putten.

  Jullie Geliefde Jezus

  Redder van de hele mensheid


  10-06-2012, 20:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden worden jullie intiemer verenigd met mijn Zoon 6/6/2012

  De H. Maagd Maria : Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden worden jullie intiemer verenigd met Mijn Zoon.

  Lijden, hoe hard het ook is, schenkt genaden, vooral wanneer het vrijwillig omarmd wordt voor de redding van zielen.

  Wanneer jullie lijden, bedenk dan altijd hoezeer Mijn Zoon geleden heeft.

  Bedenk dat Zijn fysiek lijden zeer moeilijk om dragen zou zijn voor een mens. Toch kan geestelijk lijden dezelfde pijn veroorzaken. 

  Tot diegenen die worstelen met het lijden, jullie moeten aan Mij, jullie geliefde Moeder van Redding vragen jullie te helpen ermee om te gaan.

  IK ZAL JULLIE LIJDEN NEMEN EN HET IN JULLIE NAAM AAN MIJN GELIEFDE ZOON AANBIEDEN TOT REDDING VAN ZIELEN.

  Hij zal enkel nemen wat Hij nodig heeft en jullie vertroosting geven. Dan zal Hij jullie last verlichten.

  Lijden kan een manier van zuivering van de ziel zijn.

  INDIEN JULLIE HET VERWERPEN EN ERTEGEN VECHTEN, DAN ZAL HET JULLIE GEEN VERLICHTING BRENGEN. HET ZAL EEN NOG VEEL ZWAARDERE LAST WORDEN.

  Wanneer jullie het met liefde aanbieden zal jullie last verlicht worden en jullie zullen vreugdevol worden.

  Wees nooit bang voor het lijden want het brengt jullie dichter bij het Heilig Hart van Mijn Zoon.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  10-06-2012, 19:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkingen over het H. Evangelie door A. K. Emmerick

  De onderrichtingen die Jezus zo dikwijls in bijna gelijke bewoordingen herhaalde, zijn in het H. Evangelie samengeperst; en een feit dat voorviel wanneer Hij een of andere lering voor de eerste maal hield, wordt dikwijls verbonden met een latere gebeurtenis, waarin Hij dezelfde lering herhaalde, zonder dat de eerste lering vermeld wordt. Dikwijls worden sommige onderrichtingen, die door Jezus op verschillende plaatsen werden gehouden, in het H. Evangelie samengevoegd, als waren ze bij dezelfde gelegenheid uitgesproken zoals bv. de strafredenen tegen de Farizeeën. Zoals de Farizeeën steeds met dezelfde bezwaren voor de dag kwamen, zo herhaalde Jezus hun ook telkens nagenoeg dezelfde afstraffende weerlegging, en kleedde Jezus zijn gedachten meestal met dezelfde woorden in.

  Naar aanleiding van analoge, zich herhalende omstandigheden herhaalde Hij ook meestal dezelfde lessen en waarheden, om zijn leerlingen te onderrichten en in zijn leer te bevestigen. Hij bleef, zoals de waarheid altijd doet, bij zijn eerste woord.

  Het H. Evangelie is van alles slechts een zeer korte samenvatting, of beter nog, een uittreksel. Dikwijls herhaalde redevoeringen worden tot één redevoering samengevat en een reeks analoge wonderen (of bekeringen) zijn er vertegenwoordigd door één enkel geval. Daarom is het vaak volstrekt onmogelijk in het Evangelie een geschiedenis terug te vinden met dezelfde omstandigheden en bijzonderheden, waarmee ik ze zie en hoor. Tussen verschillende gedeelten van een onderrichting, die in het Evangelie één geheel vormen (bv. de zaligheden en het Onze Vader en de bergrede in haar geheel) zijn niet zelden maanden verlopen en tussen samen verhaalde gebeurtenissen liggen soms uitgestrekte gewesten.

  In het bijzonder heeft de H. Lucas, die slechts schreef wat hij had horen vertellen, het minst de tijdsorde van de feiten in acht genomen. Bij Johannes is de opeenvolging strikter, maar hij slaat vele gebeurtenissen over (omdat hij maar weinig herhaalt van wat de vorige evangelisten reeds hadden geschreven). Men leest dikwijls in het Evangelie: “En terwijl dit geschiedde, gebeurde dat”, maar dat betekent niet altijd: “Hierop volgde dit”, maar wel: “In die tijd, omstreeks die tijd”.

  10-06-2012, 18:08 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus' gedaanteverandering - A. K. Emmerick

  8 april / 21 nisan

  Jezus’ gedaanteverandering op de berg Tabor

  Te Kislot verzamelde zich weer een grote schaar van reizigers om Jezus, die van Jeruzalem kwamen. Hij onderrichtte hen en genas enige zieken. In de namiddag, om 14u of 15u, zond Hij de leerlingen rechts en links rond de berg op een nieuwe missie- en genezingstocht uit. Bij zich hield Hij alleen Petrus, Johannes en Jakobus de Meerdere en ging met hen de berg op. Hij volgde een kronkelpad dat zich zigzag langs de berghelling omhoog slingerde. Zij hadden veel eerder boven kunnen komen, maar zij deden ongeveer twee uur over deze bestijging, want Jezus vertoefde vaak op meerde plaatsen en bij spelonken, waarin profeten gewoond hadden, en Hij verklaarde dan menige bijzonderheid over die plaats en bad daar ook met hen.

  Zij hadden geen spijzen meegenomen, want Jezus had het hun verboden en gezegd dat wij overvloedig verzadigd zouden worden. Op de top van de berg had men een prachtig vergezicht. Daar was een open ruime plaats door een grasbegroeide omwalling en lommerrijke bomen omringd. De grond was met welriekende kruiden en bloemen bedekt. In een rots was een waterbak verborgen, en als men er een tap uittrok, vloeide er helder en zeer koel water uit. De leerlingen wasten Jezus en zichzelf hier de voeten en verversten zich.

  Jezus begaf zich daarna met hen in een ietwat dieper gelegen plaats, voor een rots die een spelonk vormde als een poort; ze leek op de spelonk van het gebed op de Olijfberg, maar men kon ook verder onder rotsgewelven afdalen en erin doordringen. Hier zette Jezus zijn onderricht voort en sprak met hen over het bidden op de knieën, en zei dat ze nu dringend met opgeheven handen moesten bidden. Hij herhaalde hun ook het Onze Vader met ingelaste plaatsen uit de psalmen, en zo baden zij, geknield in een halve kring.

  Jezus was met zijn gezicht naar hen geknield, terwijl Hij voor zich op een rots leunde, die boven de grond uitstak. Het gebed wisselde Hij af met wonderbare, diepzinnige en zoete onderrichtingen over de schepping en verlossing. Jezus sprak buitengewoon liefdevol en geestdriftig, zodat de leerlingen bedwelmd en dronken waren van de zoetheid van zijn woorden. In het begin van zijn lering had Hij gezegd dat Hij hun wilde tonen Wie Hij was, zodat zij Hem verheerlijkt gingen zien, opdat hun geloof niet zou wankelen, wanneer zij Hem later mishandeld, helemaal misvormd, zonder enige schoonheid in zijn lijden en dood zullen zien.

  De zon was ondergegaan en het werd donker, maar ze bemerkten het niet, zo ongewoon en wonderbaar was zijn voorkomen, zo verrukkelijk Zijn woorden. Jezus begon te schitteren en licht uit te stralen, hoe langer hoe klaarder. Ik zag verschijningen van hemelse geesten rond Hem. Ook Petrus zag die, want hij onderbrak Jezus in zijn woorden en zei: “Meester, wat betekent dit?” Jezus antwoordde: “Zij dienen Mij!” Hierop riep Petrus met geestdrift en vooruitgestoken handen: “Meester, wij zijn hier toch ook; ook wij willen U dienen en wensen niets vuriger!” Jezus’ antwoord weet ik niet meer, maar Hij ging door in zijn onderricht en ondertussen daalden met de verschijning van die engelen rond Jezus stromen van welriekende geuren in een rijke verscheidenheid neer; over de leerlingen kwam een bedwelmend hemels genoegen. De Heer schitterde hoe langer hoe glanzender en was eindelijk als doorschijnend. De kring rondom hen was in de donkere nacht zo verlicht, dat men elk grassprietje zo klaar als bij klaarlichte dag op de grond kon onderscheiden. Als nu de glans een zeer hoge graad bereikt had, waren de leerlingen er zodanig door verrukt en verkwikt, dat zij hun hoofd bedekten, met het gezicht ter aarde vielen en dronken van geest bleven liggen.

  Het was nu 24u, toen ik zag dat die heerlijkheid haar hoogtepunt had bereikt. Van de hemel naar de aarde zag ik een schitterende lichtbaan en erop een gedurig veranderende beweging van engelen van de meest verschillende soorten. Enige waren klein, maar met een volledige gestalte; andere zagen er slechts als schitterende gezichten uit in het licht; vele waren in priestergewaad en weer andere in krijgsklederen. Allen verschilden in wezen en verschijning; en er kwamen verscheidene verkwikkingen, krachten en geneugten en een vloed van licht met hen; zij waren in voortdurende werkzaamheid en beweging.

  De apostelen lagen meer verrukt dan slapend op hun gezicht. Op dit ogenblik zag ik drie schitterende gestalten in de lichtkring tot Jezus naderen. Ik zag hen niet eerder dan toen ze in de lichtkring traden; zij schenen daar helemaal natuurlijk te komen, zoals iemand die uit de nacht of duisternis op een verlichte plaats komt. Twee van hen verschenen duidelijker omlijnd, lichamelijker en reëler; zij richtten ook het woord tot Jezus en hadden een gesprek met Hem; het waren Mozes en Elias. De derde verschijning sprak niet, was minder lichamelijk en deed meer denken aan een geest; het was Malakias.

  Ik hoorde Mozes en Elias Jezus begroeten, waarop Jezus met hen over zijn lijden en de verlossing sprak. Hun samenzijn kwam mij voor als iets geheel normaal en natuurlijk, omdat ik aan die bovennatuurlijke helderheid reeds gewoon was. Mozes en Elias verschenen niet zo oud en afgeleefd, zoals zij de aarde verlaten hadden; zij waren energiek en jong. Mozes, groter, ernstiger, majestueuzer dan Elias. Mozes droeg een lang gewaad en hij zag eruit als een zeer beslist en karaktervast man, als een strenge zedenleraar en wijs wetgever, zeer rein, edel, rechtschapen en eenvoudig.

  Mozes zei tot Jezus hoe verheugd hij was Hem te zien, die hem en zijn volk uit Egypte verlost en weggeleid had en nu een tweede maal wilde verlossen. Hij maakte gewag van vele voorafbeeldingen uit zijn tijd en sprak zeer diepzinnig over het paaslam en over het (erdoor voorafgebeelde) Lam van God.

  Elias verschilde veel van Mozes; hij was fijner van gestalte, aangenamer om te zien; maar beiden verschilden nog meer van de verschijning van Malakias, want beiden kon men iets menselijks, iets levends en natuurlijks in hun gezichten en gestalten bemerken. Maar met Malakias was het anders gesteld; zijn uitzicht verschilde veel van het hunne; in zijn voorkomen was iets meer geestachtigs, engelachtigs. Hij was rustiger, bovenmenselijker; meer dan de twee andere godsmannen had hij iets weg van een geest.

  Jezus vertelde hun alle smarten die Hij tot nog toe reeds geleden had, en het verdere lijden dat Hem nog te wachten stond. Punt voor punt verhaalde Hij hun de hele geschiedenis van zijn lijden, en Mozes en Elias spraken af ten toe hun ontroering en vreugde daarover uit. Hun woorden waren betuigingen van medelijden, van vertroosting, van verering jegens de Zaligmaker en tevens een gedurige lofprijzing van God. Zij noemde dikwijls de voorafbeeldingen van alles wat Jezus hun zegde, en loofden God, omdat Hij zich van eeuwigheid over zijn volk had erbarmd. Malakias evenwel bewaarde het stilzwijgen.

  De leerlingen ontwaakten nu uit hun verrukking, hieven het hoofd en aanschouwden lange tijd Jezus’ heerlijkheid; zij zagen ook Mozes en Elias. Of zij ook Malakias zagen, weet ik niet, maar ik vermoed dat Petrus hem gezien heeft, omdat hij even te voren wel de engelen gezien had. Toen Jezus in de beschrijving van zijn lijden aan zijn verheffing op het kruis gekomen was, strekte Hij zijn armen wijd uit, als om te zeggen: “Zo zal de Zoon des mensen verheven worden”, en zijn gezicht was naar het zuiden gekeerd. Dan werd Hij als geheel van licht doordrongen, Zijn gewaad schitterde wit en blauwgetint, en ik zag Hem, en ook de profeten, ja, ook de apostelen van de aarde omhooggeheven.

  Ondertussen gingen de profeten van Hem weg en verdwenen in de duisternis: Elias en Mozes naar het oosten en Malakias naar het westen. En Petrus sprak nu, buiten zichzelf van vreugde en bedwelming: “Meester, hier is het goed voor ons, hier zullen zij drie hutten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elias.” Hij meende dat zij geen andere hemel meer nodig hadden, omdat alles hier heus zo zalig en zo zoet was. En onder hutten verstond hij plaatsen van rust en eer, woningen der heiligen. Maar hij zei dit slechts in de overmaat van zijn vreugde en bedwelming en in een toestand van geestesverrukking waarvan hij nog niet heel bekomen was, zonder te weten wat hij zei.

  Toen zij hun normaal bewustzijn herkregen hadden, zag ik een witte lichtwolk, zoals een dauw die ’s morgens over de velden hangt, over hen komen. Ik zag de open hemel boven Jezus en het beeld van de allerheiligste Drie-eenheid. Ik zag God de Vader op een troon in de gedaante van een hoogpriesterlijke ouderling met aan zijn voeten allerlei hiërarchisch geschikte scharen van engelen en gestalten. Een stroom van licht stortte zich over Jezus uit en een stem kwam als een zoete, zacht suizende wind over de apostelen, die riep: “ Dit is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik mijn behagen vind; luister naar Hem!”

  Nu werden de apostelen met een eerbiedige vrees en een gevoel van schrik en ontzag bevangen en wierpen zij zich op hun gezicht ten gronde neer, en eerst nu drong het weer tot hen door, dat zij een grote goddelijke heerlijkheid hadden gezien. Zij waren vol ontzag voor Jezus, voor Wie zij de hemelse Vader getuigenis hadden horen geven.

  Jezus trad nu nader tot hen, raakte hen aan en sprak: “Sta op en wees niet bang.” Toen stonden de apostelen op en zagen alleen nog Jezus in zijn gewone toestand. Het was drie uur in de morgen geworden en men zag vanop de hoge berg het naderende daglicht zich wit aan de hemel aankondigen, en de vochtige dauwwolken zweefden over het gewest onder hen. Maar zij bleven nog lang onder de indruk, nadenkend en ernstig. Jezus zei hun dat Hij hun de Mensenzoon in zijn heerlijkheid had laten zien om hun geloof te versterken, opdat zij niet zouden wankelen en onstandvastig zijn wanneer zij Hem – hetgeen voor de zonden van de wereld moest geschieden – in de handen van misdadigers overgeleverd zouden zien; opdat zij geen aanstoot aan Hem zouden nemen in zijn vernedering en verguizing, waarvan zij later getuigen zouden zijn, en opdat zij dan de zwakken op hun beurt in het geloof zouden bevestigen. Hij maakte ook weer gewag van het geloof van Petrus, die reeds vroeger door een goddelijke ingestorte kennis in het mysterie van zijn Godheid mocht doordringen en die ook de rots was, waarop Hij zijn Kerk wilde bouwen.

  Daarna baden zij nog gezamenlijk en daalden dan met de dageraad langs de noord-westhelling van de berg af. In het afdalen onderrichtte Jezus hen nog over vele bijzonderheden van het visioen, en Hij verbood hen, aan wie dan ook, iets over dit gezicht bekend te maken, zolang de Mensenzoon niet van de doden was verrezen. Zij prentten dit verbod goed in hun geheugen en waren met ontzag en vrees vervuld en voortaan veel eerbiediger dan vroeger jegens Jezus; en zij dachten, sedert de stem: “Luister naar Hem!” met spijt terug aan hun vroegere twijfels en ongeloof.

  Nadat ze evenwel, met de terugkeer van het daglicht onder het afdalen van de berg, ook zij tot hun gewone gevoelens en gedachten waren teruggekeerd, deelden zij elkaar hun verwondering en benieuwdheid mee naar de betekenis van deze uitspraak: “zolang de Mensenzoon niet van de doden verrezen is”. Zij waagden het echter niet Jezus nu daarover uitleg te vragen.

  Nog had Jezus de voet van de berg niet bereikt, of daar trokken Hem reeds mensen met verscheidene zieken tegemoet, en Hij genas en troostte ze. Maar die mensen schrokken toen ze Hem zagen, want Hij zag er ongewoon, bovennatuurlijk, goddelijk en stralend uit. Jezus had nog een naglans van zijn verheerlijking.

  10-06-2012, 03:34 Geschreven door Claudia  


  09-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het woordje AMEN

  Leerrede over het woordje AMEN van de visioenen van A. K. Emmerick

  Jezus hield nu een slotrede over het woordje AMEN. Hij zei dat dit woord als het kort begrip, ja, de hele inhoud, de voltooiing van het gebed was. Wie het lichtvaardig uitspreekt, verklaarde Hij, vernietigt zijn gebed. Het gebed is een roep tot God; het verbindt ons met God; het opent voor ons de schat van Zijn barmhartigheid en met het woordje AMEN ontvangen wij, indien ons gebed goed was, de gaven uit Gods handen.

  Hij sprak zeer wonderbaarlijk over de kracht van het woord Amen; Hij noemde het woord het begin en het einde van alles, ja, Hij sprak schier alsof God de hele wereld en alles daarmee geschapen had.

  Commentaar : Het woordje AMEN is Hebreeuws en betekent: het zij zo, en ook: het is zo, waarachtig. Men geeft hiermee zijn instemming in iets te kennen of sluit zich bij iemand aan, bv. bij een voorbidder. Dicere amen subscribere est, zegt de H. Augustinus; amen is zoveel als een handtekening; men maakt ermee een gebed, een verzoek tot het zijne, men wenst verhoord te worden. Soms wordt amen vertaald door fiat. Dit fiat is als een scheppingsformule, want met dit Latijnse woord, vertaling van het Hebreeuwse Jehi, werden door God de elementen van het heelal geschapen: fiat lux, er ontsta licht. Daarom zegt Katarina “Hij sprak alsof God de hele wereld met dit woord heeft geschapen.”

  De wijze om plechtige verklaringen in te leiden met het woordje AMEN, in de zin van voorwaar, waarachtig, geloof Mij, enz. is Jezus geheel eigen. In zekere zin bezit Amen in de tweede betekenis ook een soort scheppingskracht, want Jezus wil erdoor zeggen: Voortaan zal dit zo zijn. Hij wil dat men Hem op Zijn woord zal geloven.

  09-06-2012, 21:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christendom en werk 3

  De Kerk en Werk
  Door de Christelijke eeuwen, brachten de leer en het voorbeeld van Christus een diepgaande en universele vernieuwing in de samenleving. We zullen hier in het kort vermelden wat de Kerk heeft gedaan voor het eerherstel van het werk en van de arbeiders.

  1 In een maatschappij waar nietsnutten aanwezig waren, leerde de Kerk vanaf het begin dat werken een plicht is. De H. Paulus schreef, in zijn brief aan de Christenen van Thessalonica, deze belangrijke woorden: "…wie niet werken wil, laat hem dan niet eten." (2 Thess 3:10)
  Men moet echter de betekenis van deze woorden niet overdrijven. De Apostel van de heidenen heeft het niet alleen over handarbeid, maar over gelijk welk werk, ook het intellectuele, dat op een of andere manier echt nuttig is voor de mensheid.
  Het gebod om te werken werd al aan de eerste mens door God Zelf gegeven, toen Hij zei: ". In het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten" (Gen 3:19) En God spreekt door Adam, tot alle mensen.


  2 De Kerk leerde dat het werk niet alleen een plicht is, maar ook een eer. Ze heeft altijd gepleit voor de waardigheid van handenarbeid. Ze herinnerde voortdurend op een speciale manier aan het voorbeeld van Christus en van de Apostelen, en op die manier heeft ze bijgedragen tot de afschaffing van de slavernij. Dat is een van haar meest opmerkelijke prestaties.
  De bisschop van Constantinopel, de Heilige Johannes Chrysotomus, gaf in een eeuw toen de slavernij nog steeds voorkwam, dit advies aan Christenen: "Als je een man hout ziet kappen of een ander staat in een mist van rook en is bij het smeden van ijzer met een hamer bezig, kijk dan niet op hen neer. Petrus was met de lendenen omgord, een net aan het optrekken, en werkte als visser na de verrijzenis van de Heer. Paulus zat, na een reis door vele landen en het bewerken van zoveel wonderen, in zijn winkel tenten te maken, terwijl de engelen hem vereerden en de demonen voor hem beefden."

  Onder de inspiratie van deze opvallende voorbeelden, werden een aantal Christenen die tot de adel behoorden arbeiders. Het voorbeeld van Crispinus en Crispinianus in de derde eeuw is bekend. Zij behoorden tot een adellijke Romeinse familie en waren opgevoed in weelde en waren niet gewoon om te werken. Nadat ze Christenen waren geworden, vluchtten ze naar Frankrijk om te ontkomen aan de christenvervolgingen en predikten ze daar hun geloof. Ze vestigden zich in de stad Soissons, waar ze werkten als schoenmakers en schoenen maakten voor de armen.

  3 De Kerk heeft altijd geleerd dat werk is niet alleen een middel van levensonderhoud, maar ook van boetedoening en heiliging. Het is een middel om in leven te blijven, zowel materieel als spiritueel.
  Wat is heiligheid, dan het navolgen van Christus, die zich aan ons voorstelde in de kledij van een arbeider. Dat is de reden waarom de Heilige Benedictus, de vader van het monnikendom in het Westen, zijn programma voor de monniken voorstelt met de volgende woorden: Ora et labora (bid en werk). De monnik moet zich heiligen op deze twee manieren: door te bidden en door te werken- het werk wordt omgezet in gebed.
  Werk kan en moet een middel tot heiliging zijn voor alle arbeiders, zelfs buiten de muren van kloosters en abdijen. Het maakt niet uit wat het werk ook mag zijn, wanneer het wordt gedaan met God en voor God, dat wil zeggen in de genade van God en voor de liefde van God, gaat er waardigheid van een rite vanuit en levert het een soort brood op voor deze wereld en voor de volgende wereld. Het zweet van het aanschijn wordt heilig. De werkplaats wordt omgezet in een klooster of abdij.

  4 In de moderne tijd heeft de Kerk, via de stem van de pausen, meer dan eens geprotesteerd tegen de misbruiken van het kapitalisme, die arbeid uitbuit door het als koopwaar te aanzien, ten koste van de waardigheid van de arbeider. Leo XIII schreef in zijn encycliek Rerum Novarum: "Religie leert dat de eigenaar en de werkgever de werkende mensen niet moeten behandelen als hun lijfeigenen, dat ze de waardigheid en waarde van elke man moeten respecteren als mens en als christen; dat arbeid niet iets is om je voor te schamen, als we ons richten tot gezond verstand en de christelijke filosofie. Het is een eervolle roeping, die de mens in zijn levensonderhoud ondersteund, rechtvaardig en verdienstelijk, en het is beschamend en onmenselijk de mensen te behandelen als roerend goed om geld te verdienen door hun arbeid en hen alleen als fysieke energie te bekijken."
  Pius XI betreurde het, in zijn encycliek Quadragesimo Anno, dat werkgevers hun werknemers behandelen als machines zonder zorg voor hun ziel, zonder een enkele gedachte aan hun hogere belangen.
  Pius XII had het in een lezing aan de leden van de Italiaanse christelijke arbeidersbeweging op 14 mei 1953 over "de zorg voor een constante en praktische menselijke relatie tussen werkgevers en werknemers, tussen de afdelingshoofden en werknemers in de industrie" en waarschuwde hen om "na te denken over wat de arbeider werkelijk is: Christus' broeder en mede-erfgenaam van de Hemel".

  Hoe kan nu een volgeling van Christus een broeder van Christus slecht behandelen?
  De Pausen steunden het recht om te werken. Leo XIII schreef: "Het behoud van leven is de plicht van allen, en daarin falen is een misdaad. Hieruit volgt dat eenieder het recht heeft  om aan te schaffen wat nodig is om in leven te blijven"(Enc. Rerum Novarum) en Pius XII verklaart in de uitzending  van de herdenking van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum:" Uit de persoonlijke plicht om te werken, dat door de natuur wordt bepaald, volgt overeenkomstig het recht van ieder individu om te voorzien in de middelen voor zijn eigen bestaan en dat van zijn gezin."
  Werk is dus iets heiligs, net als het leven, waarvoor zij de nodige middelen verschaft. Een praktisch en logisch gevolg van dit alles is de dankbaarheid van de arbeider aan Christus en aan Zijn Kerk. De arbeider is dubbel verlost door Christus : voor het huidig leven en voor het toekomstig leven. Als Christus niet op aarde was gekomen, dan zou de arbeider naar alle waarschijnlijkheid vandaag de dag zich nog steeds in de rampzalige toestand van heidense tijden bevinden.
  Arbeid kan daarom gerekend worden onder de veranderingen die de Christelijke wereld met zich mee heeft gebracht. We moeten erop vertrouwen dat de samenleving zal wandelen in het licht van de leer en het voorbeeld van Christus, anders wordt arbeid voorbestemd om weer weg te zakken in de afgrond van waaruit het is opgetild.

  09-06-2012, 21:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Satan wil de gedachten van sommige van Mijn uitverkoren zielen ten opzichte van deze missie, vergiftigen 5/6/2012

  Mijn dochter, het is niet verstandig voor degenen, die mijn zieners over de hele wereld volgen, te bezwijken voor het nieuwe plan van de Boze.

  Hij wil de gedachten van sommige van Mijn uitverkoren zielen ten opzichte van deze missie, vergiftigen.

  Hij zal de ene tegenover de andere opzetten.

  HIJ ZAL TWIJFEL ZAAIEN ONDER HEN TEGEN DEZE HEILIGE BOODSCHAPPEN EN HET ZAL JE VEEL LEED EN VERDRIET BEZORGEN.

  DE SPIRITUELE JALOERSHEID ZAL RIJZEN ALS EEN BEEST DAT OPKOMT VAN BENEDEN DE OCEAAN EN HET ZAL EEN VERSCHRIKKELIJKE ZONDVLOED VAN HAAT STORTEN NIET ALLEEN OP MIJN BOODSCHAPPEN, MAAR OP JOU.

  JE MOET BIDDEN WANT HET ZAL SPOEDIG GEBEUREN.

  Wacht deze gebeurtenissen af, in dagelijks gebed en laat deze reeks aanvallen je niet ontmoedigen.

  MIJN VOLGELINGEN MOETEN ERVOOR WAAKZAAM BLIJVEN WANT WANNEER HET BEGINT, IN DE KOMENDE MAAND, ZAL OOK JIJ VERLEID WORDEN OM MIJN HEILIG WOORD IN TWIJFEL TE TREKKEN.

  DEZE PROFETIE ZAL ZICH ONTVOUWEN VOOR JOU EN ZAL DE MEEST WREDE EN PIJNLIJKE AANVAL ZIJN OP DEZE MISSIE TOT NU TOE.

  Niet alleen zullen de aanvallen voortkomen van diegenen die de boodschappen bevorderen van diegene waarvan ze geloven dat het authentieke hedendaagse zieners en profeten zijn, ze zullen ook ondersteund worden door sommige van Mijn Gewijde Dienaren.

  Het gif zal vele zielen vergiftigen en velen zullen Mij verwerpen.

  Negeer deze aanvallen, Mijn dochter. Ga verder en geef de wereld zo snel als je kunt Mijn boodschappen.

  Het is belangrijk dat je Mijn Heilig Woord en Mijn gebeden verspreid, zelfs onder diegenen die niet naar Mij willen luisteren. Want velen zullen, wanneer ze deze boodschappen aangeboden krijgen, wroeging voelen om niet te willen luisteren en ze zullen dan de genaden gegeven worden om de Waarheid te zien.

  Onderschat nooit de kracht van Satans invloed op jou.

  Hij richt zich, in het bijzonder, op de zielen die Ik nodig heb om Mij te helpen in Mijn Missie om de mensheid te redden.

  Jullie geliefde Redder

  Jezus Christus

  09-06-2012, 02:08 Geschreven door Claudia  


  08-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Top 10 van de religieuze relieken - Time Magazine

  Top 10 van de religieuze relieken – Time Magazine Specials (april 2010)

  ·                     Lijkwade van Turijn

  ·                     Bloed van San Gennaro

  ·                     Doek van Veronica

  ·                     De ceintuur van de Heilige Maagd Maria

  ·                     Het hoofd van Johannes de Doper

  ·                     Zweetdoek van Oviedo

  ·                     De tuniek van de Heilige Maagd

  ·                     De Druivelaarskruis

  ·                     De Heilige Lans

  ·                     De ketenen van de H. Petrus

  In de oorspronkelijke lijst stonden de baard van Mohammed, een afdruk van zijn voetstap en een tand van Boeddha. Deze heb ik echter vervangen door het zweetdoek van Oviedo, het doek van Veronica en de heilige lans. Wordt vervolgd.

  08-06-2012, 00:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tanzwut - Signum Ignitum

  De mens kan zich oneindig keer uitroeien.

  08-06-2012, 00:47 Geschreven door Claudia  


  07-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gratis aanbod van San Damiano druiven

  Door de gezondheidstoestand van Mr Van der Wulp (Profetische Stemmen) is het niet mogelijk om druiven van San Damiano bij hem te verkrijgen, daarom wil ik de mensen die dit wensen, helpen door gratis een paar geheiligde San Damiano druiven op te sturen, samen met bijhorende brochure. Ik heb ze zelf destijds door Mr Van der Wulp verkregen. Het is een uitstekend middel, door de Hemel aangereikt om het hoofd te bieden aan voedselschaarste in de Eindtijd. Weinig opslagplaats vereist, bewaard eindeloos lang. Het is nu het moment, zolang er nog druiven te krijgen zijn om de heiliging van druiven te vermeerderen. Dit zal in de toekomst niet altijd het geval zijn.

  U kunt mij emailen op claudiabaert@gmail.com


  07-06-2012, 23:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christendom en werk 2

  Jezus Christus en Werk

  De herwaardering van het werk was zo'n moeilijke onderneming dat alleen de Godmens dit kon bereiken. In feite werd het werk geïdentificeerd als het ware, met slavernij. Het was één van de belangrijkste steunpilaren van de maatschappij en werd derhalve geacht legitiem en noodzakelijk te zijn, zoals door de grote filosofen werd gezegd.
  Jezus Christus bereikte deze grote zegen voor de mensheid door Zijn leer en Zijn voorbeeld.

  1 Door Zijn leer

  In het Oude Testament, onder de Joden, werd werk niet als iets oneervols aanzien, maar werd het als een plicht beschouwd. In Genesis wordt gezegd: "Daarop plaatste Jahweh God de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te bewaken." (Genesis 2:15)
  Jezus herstelde deze oude leer in ere, en geperfectioneerde ze.
  Maar vooral herwaardeerde hij de werkman door de prediking van een Goddelijk Vaderschap, het universeel broederschap van de mensen, en de natuurlijke gelijkheid van alle mensen. De patriciërs en de plebejer, de meester en de arbeider. Niettegenstaande ze verschillende rangen hebben op de sociale ladder, moeten ze dezelfde Vader, die in de hemel is, aanroepen. Deze leer legt de bijl aan de wortel van het kwaad van slavernij door het veroordelen van elke substantieel verschil tussen mensen.
  Toen de H. Petrus de leer van de Meester verkondigde, riep hij uit: "Bij God bestaat geen aanzien van personen." (Handelingen 10:34) En de H. Paulus zei: "…er is geen slaaf of geen vrije...Want allen zijt gij één in Jezus Christus." (Galaten 3:28).

  2 Door Zijn voorbeeld

  a. Maar het verbazingwekkende voorbeeld van Christus bleek nog effectiever te zijn dan Zijn leer. De Zoon van God werd "de zoon van de timmerman" Matteϋs 13:55. Bovendien werd Hijzelf een timmerman, een collega-werknemer van zijn pleegvader. De evangelist Markus vertelt ons dat als Hij voor het eerst predikte in Nazareth, Zijn geboortestad, Zijn medeburgers die Hem altijd aan het werk hadden gezien in Zijn winkel: "En op de sabbat begon Hij in de synagoge te leren. De vele toehoorders stonden verbaasd, en ze zeiden: Waar heeft Hij dit alles vandaan? Wat is dit voor wijsheid, die Hem is gegeven; en wat zijn het voor wonderen, die door zijn handen gebeuren? Is Hij niet de timmerman, de zoon van Maria, de broer van Jakobus en Josef, Judas en Simon; en leven zijn zusters niet hier onder ons? En ze ergerden zich aan Hem."(Markus 6:2-3)

  Sommigen verbazen zich erover dat de Verlosser dertig jaar heeft doorgebracht in de winkel te Nazareth, omdat ze geloven dat hij die jaren beter had kunnen spenderen. Ze vergeten echter één grote waarheid: in de winkel van Nazareth begon de grootste sociale revolutie die de wereld ooit gekend heeft: de herwaardering van arbeid. Een dergelijke onderneming, die een van de hoekstenen van de heidense maatschappij, dat slavernij was, moest afbreken was veel te moeilijk om bereikt te worden door het prediken van een doctrine alleen, hoe subliem en gezaghebbend die ook mocht zijn. Het moest een schokgolf teweegbrengen van een verheven voorbeeld: dat van de Godmens.
  Nadat Christus bezig geweest was met bijl en zaag, kan er geen enkele arbeider ooit nog het voorwerp van minachting zijn. Integendeel, hij zal het ​​voorwerp van bijzondere aandacht zijn, want voortaan zal elke arbeider in staat zijn om Christus te aanroepen bij Zijn intieme naam van collega-werknemer. Hij zal als zijnde een werkman, dit gemeen hebben met de Koning van Hemel en Aarde.

  b. Jezus begon, na het verlaten van de winkel te Nazareth zijn publieke taak en Hij koos meteen Zijn medewerkers, de apostelen. Waarom koos Hij hen? Ze waren bijna allen werklieden. De eerste vier van hen –Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes- waren vissers.
  De evangelist Matteüs beschrijft voor ons de oproep van de twee meest prominente leerlingen: "Terwijl Jezus langs het meer van Galilea wandelde, zag Hij twee broers het net uitwerpen in het meer: Simon, die Petrus wordt genoemd, en Andreas zijn broer; want ze waren vissers. Hij zei hun: Volg Mij, en Ik zal mensenvissers van u maken.
  Aanstonds verlieten ze hun netten, en volgden Hem.” (Matt. 4:18-20)

  07-06-2012, 18:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opfrissing van de erfzonde

  In welke staat heeft God Adam en Eva geschapen ?

  God heeft hen geschapen in een staat van genade en van geluk naar ziel en lichaam, en Hij heeft hen geplaatst in het Aards Paradijs.

  Welke bovennatuurlijke gave schonk God aan Adam?

  God schonk aan Adam de heiligmakende genade, waardoor hij kind van God was, bestemd om Hem eeuwig te aanschouwen en te genieten in de Hemel.

  Welke gaven schok God nog aan Adam?

  Bovenop de heiligmakende genade schonk God nog aan Adam de vrijwaring van onwetendheid, van kwade begeerlijkheid, van lijden en dood.

  Heeft Adam deze uitmuntende gaven alleen voor zichzelf ontvangen?

  Nee, niet alleen voor zichzelf : hij moest ze op al zijn nakomelingen overdragen, als een voorrecht door God aan de menselijke natuur geschonken.

  Maar Adam is God niet trouw gebleven : hij heeft een streng gebod van God overtreden en zo een doodzonde bedreven van ongehoorzaamheid en hoogmoed.

  Wat verloor Adam door zijn zonde?

  Hij verloor de heiligmakende genade, de vriendschap van God en het recht op de Hemel; zijn verstand werd verzwakt, zijn wil geneigd tot het kwaad, en hij werd onderworpen aan lijden en dood.

  Is de zonde van Adam overgegaan op al zijn nakomelingen?

  Ja, zijn zonde is overgegaan op zijn nakomelingen; daardoor zijn alle mensen, bij hun geboorte, beroofd van de heiligmakende genade, van de vriendschap van God en van het recht op de Hemel; zij zijn onderworpen aan onwetendheid, kwade begeerlijkheid, lijden en dood.

  Deze zonde noemt men de erfzonde.

  Is er een menselijk schepsel vrij gebleven van de erfzonde?

  Alleen de Heilige Maagd Maria, de Moeder van God, is vanaf het eerste ogenblik van haar bestaan, vrij gebleven van de vlek der erfzonde, door het voorrecht van haar Onbevlekte Ontvangenis.

  07-06-2012, 00:09 Geschreven door Claudia  


  06-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christendom en werk

  Christendom en werk (vertaling uit How Christ Changed The World – The social principles of the Catholic Church – door Msgr Luigi Civardi)

  Enkele opmerkingen vooraf
  1 Leo XIII omschreef in zijn encycliek Rerum Novarum werk als een "menselijke activiteit met als doel te voorzien in de levensbehoeften en vooral voor het behoud ervan".
  In de definitie zijn de essentiële kenmerken van werk vastgelegd. Het is tegelijkertijd persoonlijk en noodzakelijk.
  Het is persoonlijk, want het is de activiteit van een persoon, een intelligent en vrij wezen, superieur aan alle andere aardse schepselen. Vandaar dat de waardigheid van de arbeid in de verste verte niet te vergelijken is op het productieve niveau, om wat voor activiteit ook, of het nu van dieren of van mechanische instrumenten komt.
  Bovendien werk is nodig, omdat het gewijd is aan "het voorzien in de levensbehoeften." Na de zonde van Adam, was de aarde vervloekt door God, ze bracht geen vruchten meer voort zonder de pijnlijke arbeid van de mens. In feite zei God tot de zondige mens: "Om u is de aardbodem vervloekt, alleen door levenslang zwoegen zult ge ervan eten." (Gen 3:17) Vanaf dan werd werk een noodzaak en een manier van leven voor de mens.

  2 Helaas werden de waardigheid en de noodzaak van het werk in de loop van de eeuwen door de mens verkeerd begrepen. Christus heeft ook het werk en de werklieden in ere hersteld. De werklieden hebben alles te danken aan de Verlosser, niet alleen gaven van het bovennatuurlijke leven, maar ook van het natuurlijke leven.
  Laten we dit immense voordeel overwegen door een vergelijking te maken tussen wat het werk betekende in de heidense en in de Hebreeuwse wereld en wat het door het verlossende werk van Christus geworden is in de christelijke wereld, zoals blijkt uit Zijn voorbeeld. Een dergelijke vergelijking zal de grootheid van Zijn werk openbaren en onze plicht Hem daarvoor te danken.

  Werk in de Heidense en Hebreeuwse Wereld
  We spreken van handenarbeid, arbeid die fysieke energie vergt bij de uitoefening. In de heidense wereld, toen Christus op aarde kwam, was handenarbeid zowel in theorie als in praktijk veracht en als onwaardig aanzien voor een vrij man.

  1 In theorie

  a. De grootste filosofen Plato, Aristoteles, Cicero-hoewel ze in staat waren om verheven waarheden te ontdekken door hun intellect, hadden ze een verfoeilijke theorie over handenarbeid: Plato leert dat arbeiders moeten worden beroofd van alle politieke rechten. Aristoteles beschouwt het werk van arbeiders "als vernederend en in strijd met de deugd." Cicero schrijft: "Alle handwerk van arbeiders moet als verachtelijk worden beschouwd, en er is niets verhevens aan dat werk."

  b. Dit waren niet alleen de standpunten van mannen van de wetenschap, maar ook van de religie. De historicus Suetonius vertelt ons dat arbeiders werden uitgesloten van het forum, samen met de slaven, als de hogepriester in Rome offerde.

  2 In de praktijk

  a. De praktijk is in overeenstemming is met de theorie, zo niet erger. De mechanische kunsten die in het uitgestrekte Romeinse Rijk op het moment van Christus kunnen bewonderd worden, werden bijna volledig door slaven beoefend, zodat handenarbeid gelijk kon gesteld worden aan slavenarbeid.
  De slaven werden niet als mensen maar als beesten behandeld, of erger nog, als machines of roerende zaken. Ze werden onderworpen aan de meest uitputtende arbeid, zonder vergoeding. Hun enige compensatie was een zeer karig leven, dat hen net genoeg kracht gaf om opnieuw ingezet te kunnen worden in nieuw en eindeloos zwoegen.

  b. De slaaf had geen rechten voor de wet. Hij was eigendom van zijn meester, die gebruikte hem als hij verkoos. Hij kon hem verhuren, of aan iemand verkopen aan of hem zelfs ter dood brengen. Inderdaad, er waren veel burgers die hun slaven verhuurden net zoals lastdieren, net zoals voertuigen tegenwoordig.
  De geschiedenis vertelt ons over ontstemde minnaressen die hun slaaf ter plaatse met een stiletto doodden omdat ze hun haar niet hadden gedaan zoals ze het wilden. De geschiedenis vertelt nog meer gruwelijke feiten : slaven die ter dood werden gebracht om als voer voor hun vissen te dienen.

  c. De slaaf was zelfs niet toegestaan ​​om te trouwen en een gezin te stichten, of liever, hij kon dit alleen doen als de menselijkheid of de belangen van zijn meester hem dit toestonden. Het was echter een schijnhuwelijk, dat volledig afhing van de wil van de meester, die de echtgenoten kon scheiden naar goeddunken.

  Het gebeurde dikwijls dat na de dood van de meester, of omwille van andere omstandigheden, de man en de vrouw werden verkocht. Als het twee verschillende kopers waren werd hun scheiding door contract teweeggebracht.
  Bovendien was de vereniging van twee slaven ontdaan van alle waardigheid en van alle veiligheidsvoorzieningen. Het Romeinse recht verklaarde uitdrukkelijk dat er tussen de slaven geen overspel mogelijk was, iedereen was vrij om hun contubernium, dat was de tent waarin de twee slaven samenleefden, te schenden. De vrouw van de slaaf kon door iedereen worden misbruikt en de man had hier geen verhaal tegen.
  De nakomelingen van de slaven behoorden tot de meester, zoals vruchten van een boom of de jongen van een huisdier. Niet zelden werden zij gescheiden van hun ouders. "Kan iemand die een slaaf is, vader zijn?" vroeg Plautus, een dichter in die tijd, zich af. En een andere schrijver, Ulpian, schreef met betrekking op de meesters dat ze hun slaven het best konden aanmoedigen door tot hen te zeggen: "Werk, werk hard en in mijn testament zal ik zorgen dat mijn zoon erop toeziet dat jouw kinderen je een geschenk zullen geven."

  06-06-2012, 23:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Net zoalls Ik verworpen was de eerste keer, zal Ik verworpen worden de tweede keer 4/6/2012

  Mijn dierbare dochter, heel weinig van Mijn uitverkoren volk, de Joden, aanvaardden Mij als de ware Messias wanneer Ik in de wereld kwam en stierf voor de zonden van de mensheid.

  DIT KEER ZULLEN ZEER WEINIG CHRISTENEN BESEFFEN DAT IK HET BEN DIE NU TOT HEN SPREEK VOOR IK DE TWEEDE KEER KOM.

  ZIJ ZULLEN DE LEUGENS GELOVEN DIE ONTSPRUITEN UIT DE MOND VAN LEUGENAARS, DE VALSE PROFETEN DIE ZE ZULLEN LIEFHEBBEN, TERWIJL ZE MIJ ZULLEN VERWERPEN MET EEN HAAT DIE HAAKS STAAT MET HUN LIEFDE VOOR GOD.

  NET ZOALS IK VERWORPEN WAS DE EERSTE KEER, ZAL IK VERWORPEN WORDEN DE TWEEDE KEER.

  Je moet je niet verdrietig voelen voor de manier waarop Ik bespot, geschopt, geslagen en Mijn boodschappen belachelijk gemaakt worden. Want dergelijke haat tegen Mijn Heilig Woord kan enkel van Satan komen. Als Satans woede intens wordt zoals het nu is, dan kan je er zeker van zijn dat hij zich zorgen maakt over de zielen die Ik van plan ben te redden uit zijn klauwen.

  STOP JULLIE OREN DICHT. KIJK RECHT VOOR JULLIE EN RICHT JULLIE ALLEEN OP MIJ.

  Elke vorm van aanval zal naar jullie gericht zijn, Mijn volgelingen, om jullie te stoppen van Mij te volgen.

  Elk argument tegen Mijn Woord door diegenen die opscheppen over hun deskundigheid in Heilige Spirituele zaken moet opzij geschoven worden.

  Ze hebben de Heilige Geest niet in hun ziel want ze zijn het niet waard vanwege de zonde van trots.

  NET ZOALS IK LEED ONDER DE GESELING AAN DE PILAAR, ZO ZAL IK OPNIEUW LIJDEN ALS MIJN HEILIG WOORD NU VERSCHEURD WORDT DOOR HAAT DOOR DIEGENEN DIE ER WILLEN VOOR ZORGEN DAT MIJN WOORD WORDT VERWORPEN.

  Ik zeg nu tegen deze zielen : als jullie Mijn Barmhartige Hand niet zullen aanvaarden om de mensheid te redden, waarom houden jullie een dergelijke haat in jullie hart?

  Weten jullie niet dat jullie verleid worden door de Boze die jullie wil verblinden voor de Waarheid?

  HAAT, GERODDEL EN LASTER KOMEN NIET VAN MIJ. WANNEER JULLIE TOELATEN DAT DIE VERACHTELIJKE ZONDEN JULLIE OVERWINNEN, HOUDEN JULLIE NIET VAN MIJ.

  Jullie zullen terugkomen naar Mij wanneer jullie vóór Mij komen te staan gedurende de Waarschuwing als jullie de nodige nederigheid hebben om Mij om vergeving te vragen.

  Als jullie nu niet stil blijven, zullen jullie lijden en zal jullie berouw jullie zwak en bevend overlaten vóór Mij.

  Wat grieven jullie Mij.

  Wat doen jullie Mij lijden.

  JULLIE GESELEN MIJ NET ZOALS IK WERD GEGESELD DE EERSTE KEER. TOCH ZEGGEN JULLIE DAT JULLIE EEN HEILIGE LEERLING ZIJN VAN MIJ.

  JULLIE ZIJN EEN OORZAAK VAN VEEL VERDRIET VOOR MIJ.

  Aan Mijn volgelingen zeg Ik : negeer deze beschimpingen.

  DOE JULLIE MOND NIET OPEN (OM TE REAGEREN) OF HOUD JULLIE NIET BEZIG MET DIEGENEN DIE WOEDE, HAAT TONEN EN DIE TEGELIJKERTIJD  BEWEREN DAT ZE MIJ LIEFHEBBEN.

  Hoe kunnen jullie Mij liefhebben, wanneer jullie geen liefde of geduld tonen voor elkaar.

  JULLIE ZIJN HYPOCRIET ALS JULLIE EEN ANDER IN MIJN NAAM KWELLEN.

  NU IS DE TIJD RIJP VOOR DE TWEEDE VERWERPING, DIE NIET ANDERS IS DAN DE EERSTE KEER.

  De spot zal betekenen dat deze zelfverklaarde Heilige leerlingen Mijn profeten zullen bespotten door te proberen hen te doen struikelen in hun kennis van de Schrift door hen daarover vragen te stellen.

  MIJN PROFETEN BEGRIJPEN DE SCHRIFT NIET EN ZE ZULLEN MIJN WOORD NIET VERDEDIGEN.

  Toch zullen deze zogenaamde Heilige leerlingen, net zoals het was gedurende het plaatsen van de Doornenkroon op Mijn Hoofd, proberen om Mijn profeten dom en onwaardig te doen lijken.

  DAN ZULLEN ZE TOT HET UITERSTE GAAN OM HEN EEN SLECHTE NAAM TE GEVEN EN IN VERLEGENHEID TE BRENGEN TERWIJL ZE AAN HET VERKONDIGEN ZIJN, EN TEGELIJKERTIJD TONEN HOE DESKUNDIG ZE ZIJN VAN MIJN LEER.

  Het pesten zal doorgaan tot het verzacht zal zijn na de Waarschuwing, wanneer deze zielen de fout die ze gemaakt hebben, zullen beseffen.

  ZE ZULLEN HIERDOOR HUILEN EN LIJDEN, MAAR IK ZAL HEN VERGEVEN WANT IK HOUD VAN HEN.

  Maar daarna zullen velen zich niet bekeren. Zij zullen verschrikkelijk lijden en vervolging toebrengen aan Mijn eindtijdprofeten. Ze zullen geen moment opgeven.

  Elke pijn, belediging en mishandeling zullen aan hen gericht zijn in Mijn Naam, Jezus Christus, Mensenzoon.

  Zij zullen Mij tot aan het einde ontkennen, door Mijn Heilig Woord dat hen vandaag wordt gegeven.

  DAN ZULLEN ZE NOG EEN KEER KRIJGEN OM HET BOEK VAN WAARHEID TE AANVAARDEN. ZE ZULLEN OFWEL MIJ AANVAARDEN OFWEL MIJ VERWERPEN.

  Dan zal ik al die nederige zielen verzamelen die Mij liefhebben en de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde zullen samensmelten.

  Diegenen die Mij nog altijd verwerpen zullen in het Vuur van de Hel geworpen worden.

  Ik kom een laatste keer om jullie te redden.

  Open jullie hart en zie dat Ik het ben, Jezus, die jullie nu roept.

  Als jullie dit niet kunnen zien, dan heb je veel gebed nodig om te zorgen dat de Heilige Geest werkelijk jullie ziel binnenkomt.

  Onthoud diegenen die gezegend zijn met de Heilige Geest beledigen anderen niet, plegen geen laster of verspreiden geen haat tegen Gods kinderen.

  Zij willen Gods kinderen niet controleren.

  Zij breken de Tien Geboden niet.

  Jullie Jezus  06-06-2012, 21:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Breng de maand juni dor in rustige contemplatie zoals opgedragen door Mijn Geliefde Moeder 3/6/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten DE MAAND JUNI DOORBRENGEN IN RUSTIGE CONTEMPLATIE ZOALS OPGEDRAGEN DOOR MIJN GELIEFDE MOEDER.

  Deze maand is de tijd waarin VEEL MENSEN, DOOR DE KRUISTOCHT VAN BEKERING, DE GENADEN  VAN ONMIDDELLIJKE BEKERING KUNNEN ONTVANGEN dank zij de offers die gebracht worden door diegenen onder jullie die de vraag van Mijn Moeder, de Moeder van Redding, beantwoorden.

  Jullie moeten stil zijn deze maand.

  ALSTUBLIEFT, IK VERZOEK JULLIE OM JULLIE KERKEN ZO DIKWIJLS MOGELIJK TE BEZOEKEN OM 15.00 U OM DE BARMHARTIGHEIDROZENKRANS TE BIDDEN.

  KATHOLIEKEN, ALSTUBLIEFT, ONTVANG MIJN HEILIGE EUCHARISTIE INDIEN MOGELIJK ELKE DAG VAN DEZE MAAND.

  WANT IN DEZE MAAND WORDEN DE PLANNEN AFGEROND DIE IN ALLE STILTE ONDERWEG ZIJN OM DE ONRUST IN HET MIDDEN-OOSTEN OP TE DRIJVEN.

  Wees sterk. Wees geduldig. Wees nederig van hart.

  Onderwerp jullie wil aan Mij en offer jullie beproevingen en offers op voor de bekering van alle zondaars.

  Ga in vrede, Mijn geliefde volgelingen.

  Mijn Heilige Geest bedekt jullie allen in deze tijd, nu Ik jullie uitnodig tot deze bijzondere devotie.

  Jullie geliefde Jezus

  06-06-2012, 20:18 Geschreven door Claudia  


  05-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De meest controversiele pausen : Top 10 - deel 2

  7 Nicolaas III

  Het is altijd goed om Paus te zijn. Maar in de drie jaren van Nicolaas’ pausschap (1277-1280) was het zelfs beter om de broer van de paus te zijn. Of de nonkel. Of de neef. Nicolaas III verdeelde de prinsdommen van de Pauselijke Staten onder de leden van zijn familie, en gaf hen aldus grond en politieke macht. Dit nepotisme bezorgde hem een plaatsje in Dante’s achtste niveau van de Hel.

  8 Clemens V

  Paus Clemens V (1305-1314) maakte Bonifatius VIII's anti-Franse decreten ongedaan en stelde 23 Franse kardinalen aan, maar zijn pogingen om verbeteringen in te voeren waren maar kortstondig. Toen de Franse koning Filip IV de Tempeliers beschuldigde van ketterij, hief Clemens V dit op vooraleer de koning dit kon (een handhaving van schijn van opperste macht). Hij speelde de landen tegen elkaar uit, voerde hoge belastingen in om druk uit te oefenen en gaf openlijk grond aan zijn aanhangers en familie. Clemens V had er blijkbaar geen moeite mee zich te laten omkopen, en om die reden plaatste Dante hem ook in zijn Hel.

  9 Leo X

  Paus Leo X had een dure smaak. Als een ware Renaissanceman bouwde hij de Vaticaanse Bibliotheek op, versnelde hij de bouw van de St Pietersbasiliek en gaf kwistig geld uit aan kunst. Maar zijn inspanningen om Rome’s positie te vernieuwen als cultureel centrum vergden veel geld. Zoveel geld dat hij binnen de twee jaar de pauselijke schatkist volledig had leeggeplunderd, en ook een groot deel van zijn eigen fortuin. Om dit te compenseren begon Leo X delen van het Vaticaans paleis te verkopen : meubels, tafelgerei, juwelen en beelden van de apostelen. Hij gaf ook aflaten uit als middel om de verloren fondsen te recupereren. Dit stelde zondaars in staat om hun verdoemenis af te kopen.

  De aflaten hielpen, maar uiteindelijk zouden ze Leo X veel meer kosten. Maarten Luther trok fel van leer tegen wat hij aanzag als het kopen en verkopen van redding. Zijn spreekwoord was : Als het muntstuk in het kistje klinkt, het zieltje in de Hemel springt. Leo X verwierp Luthers beweringen. Door deze kritiek niet ernstig te nemen werkte hij mee aan de ontbinding van de Westerse kerk en de opkomst van de Protestantse Reformatie.

  10 Sergius III

  De waarheid over Sergius III is verloren geraakt in de mist van de tijd – hij leefde meer dan duizend jaar geleden. Maar er wordt aangenomen dat hij de twijfelachtige eer had om de enige Paus te zijn die de dood van een andere Paus op zijn kerfstok had. (Noot : er kunnen er nog zijn, natuurlijk)

  Men denkt dat de tegenpaus Christophorus in 904 gewurgd werd in opdracht van Sergius III, die het pausschap in dat jaar op zich nam. Maar zijn duistere daden gingen nog verder dan dat.  Het gerucht gaat de ronde dat Sergius III flirtte met Marozia, de dochter van Theophylactus, een machtige graaf die de Paus hielp zijn grondgebied uitbreiden, en haar zoon te hebben verwekt. Die zoon werd later Paus Johannes XI.


  05-06-2012, 19:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus : Aarzel nooit. Twijfel nooit aan Mijn beschermende Hand. 2/6/2012

  Mijn dierbare dochter, wanneer Mijn volgelingen Me toelaten hun zielen te overstromen met Mijn onvoorwaardelijke liefde zal Ik in hen een kracht ontsteken die ze zal opschrikken.

  KOM TOT MIJ ZOALS KINDEREN DIE VERTROUWEN MET EEN EENVOUDIG EN OPEN HART, ZONDER VERWACHTINGEN, EN IK ZAL JULLIE VREDE BRENGEN DIE JULLIE NERGENS ANDERS VINDEN.

  Hoewel ik huil bij de manier waarop het kwaad en de hebzucht de wereld in hun greep hebben, ben Ik ook vol vreugde omwille van de zuivere liefde die Mijn volgelingen Mij, hun Jezus, tonen.

  Wat brengen ze Mij soelaas en troost, en wat zou Ik hen willen in Mijn armen sluiten.

  Wat zou Ik willen dat ze Mij hoorden vertellen hoeveel Ik van hen houd.

  Wat verlang Ik naar de dag dat Ik Mijn hand uitsteek, hun hand in de Mijne pak en hen in Mijn Nieuwe Koninkrijk breng wanneer ze eindelijk naar huis komen, naar Mij.

  DIE DAG IS NIET VER WEG.

  AAN AL MIJN VOLGELINGEN : JULLIE MOETEN LUISTEREN NAAR MIJ OP DIT MOMENT.

  JULLIE MOETEN STERK ZIJN EN VOLHARDEN GEDURENDE DE KOMENDE BEPROEVINGEN EN NOOIT DE MOED VERLIEZEN.

  Wandel langs het pad dat voor jullie uitgehakt is naar Mijn Koninkrijk zal pijn doen. Velen onder jullie zullen struikelen.

  Sommigen onder jullie zullen teruglopen naar de weg waar ze vandaan kwamen.

  Anderen zullen gaan zitten, opgeven en blijven steken tussen het begin van hun reis en de poorten tot het Eeuwig Leven. Hun geloof zal zo zwak worden door de hindernissen waarmee ze zullen geconfronteerd worden.

  DE STERKEREN ZULLEN ONBEVREESD ZIJN. ZIJ ZULLEN GESTAAG VOORTUITGANG WILLEN BOEKEN EN ELK GREINTJE ENERGIE IN HET NIEUWE TIJDPERK VAN VREDE STEKEN.

  Niets zal hen in de weg staan. Ze zullen weten hoe het komende lijden te weerstaan. Ze zullen weten hoe ze tegen de vijand moeten vechten. Met weinig angst in hun hart zullen ze luisteren naar iedere instructie dat door Mij aan hen wordt gegeven.

  Ze moeten er altijd naar streven terug te gaan en diegenen die zwakker zijn te dragen. Diegenen die bang zijn. Ze moeten diegenen op hun schouders dragen die niet over de wil en de moed beschikken om op te komen in Mijn Naam.

  DIEGENEN DIE JULLIE HULP WEIGEREN ZULLEN ACHTERGELATEN WORDEN EN ZULLEN DEEL UITMAKEN VAN HET KONINKRIJK VAN HETT BEEST WAARVAN ER GEEN ONTKOMEN IS.

  Aarzel nooit. Twijfel nooit aan Mijn Beschermende Hand.

  Als jullie alles overgeven aan Mijn Heilige Wil zal Ik voor alles zorgen.

  Vertrouw op Mij. Volg Mij.

  DE TIJD IS KORT, MAAR ER IS RUIM TIJD OM JULLIE VOOR TE BEREIDEN VOOR DE STRIJD DIE JULLIE TE WACHTEN STAAT.

  Ik houd van jullie allen. Vergeet nooit de kracht van Mijn Liefde.

  Jullie geliefde Redder

  Koning van Redding

  Jezus Christus
  05-06-2012, 19:16 Geschreven door Claudia  


  04-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik openbaarde deze wreedheden aan de kleine kinderen Melanie en Maximin in La Salette 2/6/2012

  De H. Maagd Maria : Mijn kind het is belangrijk dat al diegenen die mijn Zoon liefhebben BIDDEN VOOR DE GENADEN VAN KRACHT EN DOORZETTINGSVERMOGEN OP DIT MOMENT.

  De kennis die aan jullie geopenbaard wordt, kinderen, door deze boodschappen dient om jullie te helpen voorbereiden.

  HEB NOOIT HET GEVOEL DAT JULLIE ALS GODS LEGER, NIET IN STAAT ZULLEN ZIJN OM HET KWADE REGIME, DAT OP HET PUNT STAAT ZICH BINNENKORT AAN DE WERELD TE TONEN, TE WEERSTAAN.

  ONTHOUD ALTIJD DE KRACHT VAN MIJN HEILIGE ROZENKRANS.

  Onthoud altijd dat de kracht van Mijn Vader de grootste kracht van alles is.

  GEEN KRACHT IS ZO STERK DAT HET DE MEEST GLORIERIJKE KRACHT VAN GOD KAN VERSLAAN.

  Wanneer jullie een echt kind van God zijn, wanneer jullie tot de Vader komen door mijn Zoon, zullen jullie beschermd worden.

  ANGST WORDT VEROORZAAKT DOOR HET ONBEKENDE MAAR HET KAN OOK BEROORZAAKT WORDEN WANNEER DE WAARHEID WORDT GEOPENBAARD.

  Laat de genaden toe die jullie worden gegeven door de Kruistochtgebeden om jullie gemoedsrust en zielenkracht te geven om op te komen voor de redding van zielen.

  Hoe meer zielen bekeerd worden tot de liefde van mijn Zoon, hoe sterker jullie Kruistocht zal zijn.

  HEB ELKAAR LIEF EN NEEM DEEL AAN GEBED OM TE HELPEN GODS KINDEREN REDDEN VAN DE ANTICHRIST.

  Bid, bid, bid dat iedere ziel moedig genoeg zal zijn om zijn giftig teken te verwerpen.

  IK HEB DEZE WREEDHEDEN ZO LANG GELEDEN GEOPENBAARD AAN DE KLEINE KINDEREN MELANIE EN MAXIMIN IN LA SALETTE. DE TIJD WAAR DEZE PROFETIEЁN ZICH ZULLEN ONTVOUWEN IS BINNENKORT.

  Deze kinderen kregen de kwade plannen te horen en aanvaarden wat Ik ze vertelde. Nu moeten jullie, kinderen, aanvaarden dat deze gebeurtenissen moeten plaatsgrijpen.

  JULLIE MOETEN HARD BIDDEN OM VEEL VAN DE PIJN DIE DOOR DE MENSHEID ZAL MOETEN DOORSTAAN WORDEN TE VERMINDEREN EN TE VERZACHTEN.

  Wees moedig kinderen.

  Vertrouw op mijn Zoon en laat Hem de vrijheid jullie te begeleiden want Hij moet dit doen zodat zielen kunnen gered worden uit de klauwen van het beest.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding


  04-06-2012, 21:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.666 zal worden ingeplant, zijn nummer is verborgen in een chip die jullie zullen gedwongen worden te aanvaarden 1/6/2012

  Mijn dierbare dochter, DE ANTICHRIST IS ZIJN VREDESPLAN REEDS AAN HET VOORBEREIDEN dat hij zal introduceren spoedig nadat de oorlogen zich verder verspreiden in het Midden Oosten en wanneer de pijn en verschrikkelijk leed betekenen dat er geen teken van hoop is.

  Dan zal hij plotseling verschijnen en zichzelf aankondigen aan de wereld als een man van vrede, een helder juweel dat zal schitteren middenin de duisternis.

  Als hij naar voren treedt zal hij aanzien worden als een van de MEEST CHARISMATISCHE POLITIEKE LEIDERS VAN ALLE TIJDEN.

  ZIJN KNAPPE, AANTREKKELIJKE EN ZORGZAME PERSOONLIJKHEID ZAL HET MERENDEEL VAN DE MENSEN MISLEIDEN.

  Hij zal liefde en mededogen uitstralen en zal als Christen aanzien worden. Na verloop van tijd zal hij vele volgelingen aantrekken die zullen groeien in aantal zodat HIJ ZOALS MIJ, DE MESSIAS, WORDT.

  Hij zal gezien worden dat hij eenheid promoot onder alle volkeren en hij zal geliefd zijn in bijna ieder land in de wereld.

  Dan zal gezien worden dat hij over bovennatuurlijke vaardigheden beschikt. Velen zullen geloven dat hij gestuurd is door Mijn Vader en dat  hij Mij, Jezus Christus, Redder van de Wereld is.

  Ze zullen tot hem bidden, hem liefhebben, hun levens opgeven voor hem en hij zal lachen en met hen spotten als ze hem niet kunnen zien.

  Dit zal het grootste bedrog aller tijden zijn en het plan bestaat erin jullie zielen te stelen, om jullie van Mij weg te nemen.

  HIJ EN DE VALSE PROFEET, DIE ALS EEN KONING OP DE STOEL VAN PETRUS ZAL ZITTEN, ZULLEN  HEIMELIJK EEN WERELDRELIGIE BERAMEN.

  Het zal lijken op een soort Christelijke religie, die liefde bevordert. Het zal echter geen liefde voor elkaar, dat van God komt, bevorderen. In de plaats daarvan zal het liefde en trouw aan de antichrist en liefde voor zichzelf bevorderen.

  De gruwel houdt daarmee niet op want wanneer ze Gods kinderen hebben verleid, zal de aanval beginnen.

  Plotseling zal aan allen gevraagd worden om het ene wereld Teken van Trouw te aanvaarden. Een verenigde wereld waaraan alle mensen zullen moeten deelnemen.

  HET ZAL JULLIE GELD CONTROLEREN, JULLIE TOEGANG TOT VOEDSEL EN HOE JULLIE LEVEN.

  Voorschriften, veel voorschriften, zullen betekenen dat jullie gevangenen worden. DE SLEUTEL VAN JULLIE CEL, DIE JULLIE ONDER HUN CONTROLE HOUDT, ZAL HET TEKEN VAN HET BEEST ZIJN.

  666 ZAL INGEPLANT WORDEN, ZIJN NUMMER VERBORGEN IN EEN CHIP DIE JULLIE ZULLEN GEDWONGEN WORDEN TE AANVAARDEN NET ZOALS JULLIE ENIGE VACCINATIE ZOUDEN AANVAARDEN.

  Eens ingeplant zal het vergif zijn, niet alleen voor jullie geest en ziel, maar voor jullie lichaam. Want het zal een plaag veroorzaken, die ontwikkeld werd om een groot deel van de wereldbevolking uit te roeien.

  Jullie moeten het Teken niet aanvaarden. In de plaats daarvan zal Ik jullie opdragen wat te doen.

  Velen zullen het Teken aanvaarden omdat ze zich hulpeloos zullen voelen.

  HET ZEGEL VAN DE LEVENDE GOD IS JULLIE REDDINGSLIJN.

  O Mijn God, Mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van Bescherming.

  Uw Goddelijkheid omgeeft mijn lichaam en ziel voor eeuwig. Ik buig in nederige dankbaarheid voor U en bied U mijn diepe liefde en trouw aan, mijn Geliefde Vader.

  Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit speciale Zegel en ik wijd mijn leven voor eeuwig en altijd aan Uw dienst toe. Ik houd van U, Lieve Vader. Ik troost U in deze tijden, Lieve Vader.

  Ik bied U het Lichaam, Bloed, Ziel en Goddelijkheid van Uw zeer geliefde Zoon aan in verzoening voor de zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.

  WANNEER JULLIE MIJN ZEGEL VAN BESCHERMING, AAN JULLIE GEGEVEN DOOR MIJN EEUWIGE VADER, ONTVANGEN ZULLEN JULLIE HET TEKEN NIET MOETEN AANVAARDEN.

  ER ZAL AAN JULLIE NIET WORDEN GERAAKT. JULLIE HUIS ZAL NIET GEZIEN WORDEN, NAAR GEZOCHT WORDEN OF EEN DOELWIT ZIJN WANT HET ZAL ONZICHTBAAR GEMAAKT WORDEN IN DE OGEN VAN SATANS LEGER.

  Jullie zullen voedsel, dat enkele jaren bewaard, moeten verborgen houden. Jullie zullen jullie eigen gewassen moeten telen, jullie eigen water opslaan en alle Heilige voorwerpen om jullie heen moeten houden.

  Mijn RestKerk zal groeien en zich verspreiden en jullie zullen onderdak gegeven worden als dat nodig is.

  Er is nu veel planning nodig.

  Diegenen die lachen om wat je doet, of zeggen : Jezus zou toch niet vragen om dat te doen? Zorgt Hij niet voor al Zijn volgelingen in hun tijden van nood?

  ZELFS EEN BROOD EN EEN VIS KUNNEN VERMENIGVULDIGD WORDEN. Het maakt dus niet uit als jullie maar wat eten hebben want Ik zal jullie beschermen en jullie zullen veilig zijn.

  Bid hard voor die zielen die niet in staat zullen zijn om het Teken te vermijden.

  Die onschuldige zielen zullen gered worden als ze in staat van genade verkeren op het moment dat ze gedwongen worden om de chip te aanvaarden.

  DE REST ONDER JULLIE MOETEN PLANNEN OM HUN GEZIN TE BESCHERMEN EN JULLIE TROUW AAN DE HEILIGE EUCHARISTIE EN DE MIS TE TONEN.

  Wanneer de antichrist alle religies verzwelgt ZULLEN DE ENIGE WAPENS WAARTEGEN HIJ MACHTELOOS ZAL ZIJN : DE HEILIGE MIS EN DE TRANSSUBSTANTIATIE VAN BROOD EN WIJN ZIJN, IN MIJN LICHAAM EN BLOED IN DE HEILIGE EUCHARISTIE.

  Mijn Missen moeten voortgezet worden. Diegenen onder jullie die dit weten moeten zich nu in aantal verzamelen en beginnen met de voorbereidingen.

  Hoe vroeger jullie je voorbereiden hoe meer genaden zullen jullie gegeven worden om de gelederen over de hele wereld te laten aangroeien.

  DE ROTS(KOEPEL IN JERUZALEM) ZAL BELAST WORDEN MET EEN NIEUW GEBOUW WAARVAN ZE ZULLEN ZEGGEN DAT DIT MIJN NIEUWE TEMPEL ZAL ZIJN. MAAR DIT IS NIET WAAR.

  Maar wanneer de vervolging eindigt ZULLEN MIJN RESTKERK EN MIJN UITVERKOREN VOLK DE TEMPEL HERBOUWEN EN ZAL MIJN NIEUWE JERUZALEM NEERDALEN UIT DE HEMEL.

  Zij zal neerdalen in glorie. De trompetten zullen tezelfdertijd gehoord worden in de Hemel en op aarde.

  En dan zal Ik komen. Jij, mijn dochter zal mijn aankomst aankondigen en velen zullen op de grond vallen en huilen van opluchting, liefde en vreugde in extase.

  Want eindelijk breekt het moment aan waarop ze hebben gewacht. De lucht zal oplichten, de donder zal weerklinken en de engelenkoren zullen zingen in lieflijke harmonie als al Gods kinderen de Ware Messias zullen verwelkomen.

  IK, JEZUS CHRISTUS, ZAL KOMEN OM TE OORDELEN. EN DE HEMELEN EN DE AARDE ZULLEN ÉÉN WORDEN.

  De Nieuwe Glorierijke pracht, de vernieuwde aarde, zal ontstaan en het Nieuwe Paradijs zal al diegenen wiens namen in het Boek van de Levenden staat omarmen en ze zullen zich verenigen.

  En terwijl het einde van de oude aarde, bevuild met de smet van zonde, zal eindigen, zal het Nieuwe Tijdperk pas beginnen.

  Dit is waarnaar jullie moeten streven. Dit is waar jullie recht op hebben, als deel van jullie natuurlijk erfgoed.

  Richt jullie alleen op het redden van alle zielen.

  Dit is waarom jullie de hindernissen moeten negeren die voor jullie opduiken. De vervolging. De pijn. De horror van het kwaad door de handen van anderen. Al wat telt is het redden van zielen.

  Jullie Redder Jezus Christus  04-06-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  03-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De meest controversiele pausen : Top 10

  Uit Time Magazine Specials : Top 10 van de meest controversiële pausen (april 2010)

  1 Stefanus VI

  Over wrok gesproken. Paus Stefanus VI (ook wel bekend als Stefanus VII) verachtte zijn voorganger, paus Formosus, zo erg dat zelfs zijn dood hem niet kon voldoen. In de Kadaver Synode – die "de vreemdste en meest verschrikkelijke beproeving in de menselijke geschiedenis" wordt genoemd en "een van de akeligste gebeurtenissen in de pauselijke geschiedenis" liet Stefanus VI het 9 maand oude rottende lijk van Formosus opgraven, het in zijn pauselijke gewaden herstellen en op de troon zetten, zodat hij kon worden berecht. Het lijk had geen doeltreffende verdediging en Formosus werd schuldig bevonden aan wat waarschijnlijk nepbeschuldigingen waren. Als straf werden drie van Formosus 'vingers afgesneden (de drie vingers van de rechterhand die gebruikt wordt om de zegeningen te geven). Het lijk werd vervolgens ontdaan van zijn heilige gewaden, verkleed als een leek, door de straten gesleurd en in de Tiberrivier gedumpt - waar hij was eindelijk in vrede kon rusten.

  2 Urbanus VI

  Het pausdom van Urbanus VI (Bartolomeo Prignano) kende een slechte start. Hij was een Italiaan en werd verkozen om paus Gregorius XI op te volgen in april 1378 in een beweging om de Romeinen gunstig te stemmen na de tientallen jaren van Franse overheersing in het pausdom. Maar eenmaal aan de macht Urbanus VI dreef hij een harde stijl van leidinggeven door. Dertien Franse kardinalen vluchtten uit Rome omdat ze vreesden dat hun nieuwe leider zijn collega-Italianen zou bevoordelen. Zij verklaarden een paar maanden nadien dat de verkiezing van Urbanus VI nietig was omdat ze onder dwang was gebeurd. Op 20 september 1378, kozen ze hun eigen paus, de Franse kardinaal Robert van Genève, die tegenpaus Clemens VII werd. De concurrerende pauselijke heerschappijen zorgden voor het Westers Schisma, dat voor vier decennia een doorn in het oog van de Kerk was.

  3 Alexander VI

  Corrupt, controversieel en door sommigen verdorven genoemd : Alexander VI was geen toonbeeld van pauselijke zuiverheid. Als lid van de vooraanstaande en rijke familie Borgia, kocht hij zijn weg naar St. Pieter's. Eenmaal op die positie benoemde hij familieleden op hoge functies, met inbegrip van zijn zonen en familieleden van zijn maîtresse, Vannozza Catanei. Terwijl sommige geruchten rond Alexander VI gegrond zijn, kunnen andere gewoon geruchten zijn zoals het regelen van moorden of het organiseren van wilde orgieën in het pauselijke paleis. Hij heeft echter vier kinderen bij Catanei gehad. Hij maakte van zijn dochter Lucrezia een politieke pion. Hij huwelijkte haar drie keer uit in de hoop allianties en macht veilig te stellen. Sommigen speculeren zelfs dat Alexander VI één van Lucrezia’s kinderen verwekt heeft.
  Hij had wel een kwaliteit: zijn mecenaat van kunst. Hij overtuigde Michelangelo tot het opstellen van plannen voor de wederopbouw van St. Pieter’s Basiliek. Hij verfraaide de Vaticaanse paleizen en herstelde het Castel Sant'Angelo.

  4 Pius XII

  Pius XII werd paus in 1939 en diende het Vaticaan tot in 1958. Hoewel hij tijdens zijn tijd heel populair was is hij het onderwerp van verhit debat in de decennia nadien. Als hoofd van de katholieke kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd Pius aan de schandpaal genageld in sommige kringen voor het niet krachtiger innemen van een standpunt en zich uit te spreken tegen de gruwelen van de Holocaust. In januari 2010 heeft het hoofd van de joodse gemeenschap van Rome Paus Benedictus XVI geconfronteerd met stilzwijgen van Pius XII tijdens de oorlog. De Kerk heeft echter lange tijd aangenomen dat Pius actief was in het redden van Joden van de nazi's, een bewering die naar ze zegt zal worden ondersteund wanneer het Vaticaan documenten met betrekking tot de oorlog zal vrijgeven aan het publiek in de volgende vijftal jaren.

  5 Benedictus IX

  Paus Benedictus IX was niet bepaald geliefd. St. Petrus Damiani onder andere noemde hem een ​​“demon uit de hel in de vermomming van een priester”. In zijn derde boek van Dialogen, schreef paus Victor III over Benedictus IX dat hij een "leven leidde als paus dat zo verdorven, zo afschuwelijk was, dat ik huiver bij de gedachte eraan." Geen wonder dat Benedictus IX besloot om af te treden in 1045 - en hij werd daarmee de eerste man in de geschiedenis die het pausdom verkocht. De koper: de priester Johannes Gratianus (paus Gregorius VI). Benedictus IX weigerde later de beschuldiging van simonie onder ogen zien en werd geëxcommuniceerd.

  6 Bonifatius VIII

  Paus Bonifatius VIII (1294-1303) wilde niet je ziel redden, hij wilde je leven regeren. Bonifatius VIII was één van de meest fervente aanhangers van de pauselijke autoriteit. Wat begon als een kleine ruzie met koning Filips IV van Frankrijk over de bevoegdheid van een regering om geestelijken te belasten, escaleerde tot Bonifatius VIII de koning excommuniceerde. Bovendien bracht hij een decreet uit waarin staat dat "elk menselijk schepsel ondergeschikt was aan de paus van Rome." Bonifatius VIII stuurde huurlingen om de kastelen van anderen te vernietigen, liet de eigendommen van de vooraanstaande Italiaanse Colonna familie verbeurd verklaren en liet hun land verdelen onder zijn familieleden. In september 1303, liet een leger onder leiding van de Colonna familie de paus ontvoeren en eiste dat hij moest aftreden. Hij werd voor meerdere dagen in gevangenschap gehouden, maar toch weigerde hij. Hij overleefde de aanval en keerde terug naar Rome, om een maand later te sterven.
  Hoewel Bonifatius VIII nog in leven was toen Dante - die persoonlijk werd verbannen door de paus voor de ondersteuning van pauselijke beperkingen - zijn beroemde La Divina Commedia (De Goddelijke Komedie) schreef, plaatste de Italiaanse schrijver hem toch in zijn versie van de Hel.

  03-06-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  02-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Juni : Kruistocht van Bekering-maand 31/5/2012

  De H. Maagd Maria : Mijn kind, Satan en die zielen die hij heeft besmet doen iedere inspanning om het Allerheiligste Woord van mijn Zoon te ondermijnen.

  Onthoud altijd dat Satan de eerste zaden van twijfel plant in de harten van uitverkoren zielen.

  De ergste veroordeling zal op deze Heilige Boodschappen gestort worden door diegenen die nauw verbonden zijn met mijn Dierbare Zoon.

  Wanneer Satan dit doet wint hij zielen.

  Laat hem dit niet doen, Mijn kind. Ga ervan weg en houd je niet met hem bezig.

  MIJN ZOON VERDEDIGDE NOOIT ZIJN HEILIG WOORD EN JIJ MAG OOK NIET BEZWIJKEN VOOR DEZE VERLEIDING.

  De omvang van de satanische invloed groeit en verspreid zich over de wereld.

  Mijn arme kinderen lijden zo en Ik huil tranen van verdriet wanneer Ik hun wanhoop en verdriet zie.

  Bid, mijn kinderen voor vrede op dit moment zodat Gods kinderen overal zich zullen tot mijn Zoon keren voor kracht.

  Enkel goddelijke tussenkomst, die gegeven wordt door de genaden via jullie gebeden, kunnen jullie pijn en lijden verzachten.

  Mijn Zoon verlangt naar zielen die zich tot Hem wenden, want Hij alleen kan hen de bemoediging geven die ze nodig hebben. Niets anders zal voor verlichting zorgen voor de kwelling die jullie nu doorstaan.

  IK SMEEK JULLIE, KINDEREN, OM DE MAAND JUNI TE WIJDEN AAN DE BEKERING VAN DE MENSHEID EN ERVOOR TE ZORGEN DAT ZE REDDING ZULLEN ZOEKEN.

  ROEP DEZE MAAND UIT TOT KRUISTOCHT VAN BEKERINGSMAAND EN BID VERENIGD, DOOR GEBEDSGROEPEN VAN OVER DE HELE WERELD.

  Zie : Kruistochtgebed nr 58 voor de Kruistocht van Bekering.

  KINDEREN, JULLIE MOETEN VASTEN VOOR ÉÉN DAG IEDERE WEEK VAN DE MAAND JUNI.

  Jullie moeten Mijn Rozenkrans en het Kroontje van Goddelijke Barmhartigheid iedere dag bidden.

  DOOR DIT TE DOEN, KINDEREN, ZULLEN JULLIE DE ZIELEN VAN MILJOENEN REDDEN DOOR DE BARMHARTIGHEID VAN MIJN ZOON JEZUS CHRISTUS.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  02-06-2012, 18:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Bekering-gebed 58

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  58 Kruistocht van Bekeringsgebed 31/5

  O Lieve Jezus, ik verzoek U om al Gods kinderen te omarmen en hen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed. Laat iedere druppel van Uw Bloed iedere ziel bedekken om hen te beschermen tegen de Boze.

  Open de harten van allen, vooral de verharde zielen en diegenen die U kennen, maar die bezoedeld zijn met de zonde van hoogmoed, om neer te vallen en te smeken om het licht van Uw Liefde, dat het hun ziel kan overstromen.

  Open hun ogen om de Waarheid te zien zodat het gloren van Uw Goddelijke Barmhartigheid over hen uitgestort wordt zodat ze bedekt worden met de Stralen van Uw Barmhartigheid.

  Bekeer alle zielen door de genaden waar ik U nu om vraag, Lieve Jezus. (vermeld hier uw persoonlijke intentie)

  Ik smeek U om Barmhartigheid en ik bied U deze gave aan van één dag iedere week van deze maand juni te vasten als verzoening voor alle zonden. Amen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  02-06-2012, 17:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik herbeleef nogmaals Mijn Doodstrijd in de Hof en de lijdenspijn is dubbel zo groot 30/5/2012

  Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling die jou wordt aangedaan door diegenen bij wie het ontbreekt aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu verhevigen.

  Luister naar geen andere stem dan de Mijne. Laat je niet in of geef geen antwoord aan wie Mij beledigen.

  ZIJ HEBBEN TOEGELATEN DAT MENSELIJKE HOOGMOED MIJ BLOKKEERT, DAT ALLEEN IS NOG NIET GENOEG, OOK VERVOLGEN ZIJ MIJ.

  Mijn Tweede Komst zal vergelijkbaar zijn met gebeurtenissen die de eerste keer plaatsvonden tijdens Mijn leven op aarde.  Mijn Heilig Woord zal in vraag gesteld worden, bekritiseerd, afgewezen en dan verworpen.

  DE EERSTEN OM MIJ TE VERWERPEN ZULLEN DE MIJNEN ZIJN, DIE ZIELEN DIE MIJ HET MEEST LIEFHEBBEN. ZIJ ZULLEN OP DE EERSTE RIJ STAAN OM DE EERSTE STEEN TE WERPEN.

  Ik herbeleef nogmaals Mijn doodstrijd in de Hof (van Gethsemani) en de lijdenspijn is dubbel zo groot.

  Ik brak mij het hoofd over de zonden van de mensen, niet enkel van diegenen die toen leefden, maar van diegenen die Mij vandaag verwerpen. Zij die Mij vandaag verwerpen kwetsen Mij meer, omdat Ik stierf voor hun zonden. Zij hebben niets bijgeleerd.

  ZIJ DIE MIJ TOEN BESPOTTEN EN MIJN OOG UITSCHEURDEN MET DE DOORN, DE SCHERPSTE VAN DE DOORNENKROON, ZIJN DE VERANTWOORDELIJKEN VAN MIJN KERK OP AARDE.

  Zij willen Mijn Tweede Komst niet aanvaarden, noch de waarschuwingen die Ik hun nu openbaar. Elk woord dat van Mijn lippen komt wordt door de nederige zielen verslonden zoals kinderen die honger hebben.

  TOCH DRAAIEN OOK ZIJ DIE GEVOED ZIJN DOOR DE KENNIS VAN DE WAARHEID VAN MIJN LEER HUN HOOFD DE ANDERE KANT OP.

  In de zielen van veel van Mijn volgelingen is de nederigheid niet langer aanwezig zodat zij onmachtig zullen zijn om van Mijn bijzondere genaden te genieten.

  ZOLANG JULLIE NIET KLEIN WORDEN IN DE OGEN VAN GOD, KUNNEN JULLIE MIJ NIET HOREN.

  ZOLANG JULLIE TROTS EN ARROGANTIE NIET OPGEVEN ZULLEN DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST NIET VOELEN.

  WANNEER JULLIE MIJ VANDAAG VERWERPEN, DAN SLAAN JULLIE DE EERSTE NAGEL IN MIJN POLS.  

  Wanneer jullie, Mijn gewijde dienaren, Mijn Heilig Woord afwijzen dat jullie nu gegeven wordt, dan DRIJVEN JULLIE DE TWEEDE NAGEL IN MIJN ANDERE POLS.

  Wat betreft de arme zielen die geen interesse hebben voor Mijn Leer of voor de Verlossing  die Ik aan de wereld gaf door Mijn dood op het kruis, zij hebben niemand om hen te leiden.

  ZIJ ZIJN HIER DE SLACHTOFFERS. ZIJ WORDEN NIET NAAR MIJ GELEID. HUN WORDT DE KANS ONTZEGD OM ZICH VOOR TE BEREIDEN OP MIJN TWEEDE KOMST.

  Nu roep Ik al Mijn volgelingen op zich voor te bereiden. De strijd onder gelovigen zal spoedig losbarsten. De helft zal deze boodschappen niet alleen afwijzen, maar proberen ze te verbieden. De andere helft zal ze gebruiken om anderen te bekeren.

  DIE EENVOUDIGE VERLOREN ZIELEN DIE MIJ IN HET GEHEEL NIET KENNEN, ZULLEN MIJ WELDRA WEL KENNEN ZODRA IK HUN DE WAARHEID OPENBAAR TIJDENS DE WAARSCHUWING.

  Voor hen zal het gemakkelijker zijn om de waarheid te zien dan voor hen die zeggen van Mij te houden, maar Mij nu afwijzen.

  Daarom is het nodig dat jullie bidden om de genaden die jullie in staat zullen stellen Mij te zien, Mij te horen en Mij toe te laten jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

  Geloof nooit dat het gemakkelijk zal zijn Mij oprecht te volgen, vooral nu in deze eindtijd.

  WANT NU ZAL STILTE HULDE AAN MIJN HEILIG WOORD NIET MEER VOLDOENDE ZIJN.

  Jullie zullen zoals een nieuwe rekruut  zijn in een leger. Jullie zullen moeten trainen, jullie zielen vernieuwen en tot Mij komen door de sacramenten, voordat jullie sterk en moedig genoeg zullen zijn om Mijn Heilig Woord te verspreiden.

  De verspreiding van Mijn kruistochtgebeden zal jullie eerste taak zijn. Jullie, Mijn leger, zullen de grootste kruistocht ooit leiden van Mijn heilige missie op aarde. Jullie zullen klein beginnen, maar aanzwellen tot 20 miljoen.

  De gebeden en het lijden van Mijn Restkerk kan voldoende zijn om heel de mensheid te redden. Vergeet nooit dat jullie gebeden de zielen kunnen redden van de meest afschuwelijke zondaars, zo krachtig is het gebed. Bereid jullie dus voor om samen te komen. Bereid jullie goed voor want er zullen stappen ondernomen worden om jullie te stoppen. Aanvaard de ruwe beledigingen waarmee zij jullie zullen bestoken.

  WEET DAT ALLERLEI ARGUMENTEN JULLIE ZULLEN VOORGESTELD WORDEN OM JULLIE TE STOPPEN IN JULLIE ZENDING. MAAR WEET DAT IK JULLIE LEID, STUUR EN STERK MAAK.

  WEET OOK DAT JULLIE, MIJN LEGER, VERANTWOORDELIJK ZULLEN ZIJN VOOR DE REDDING VAN MILJOENEN ZIELEN, ZIELEN DIE GEEN ENKELE HOOP ZOUDEN GEKEND HEBBEN.

  Laat Mijn liefde jullie ziel aanraken en jullie als een geheel samenbinden, in vereniging met Mij, jullie Jezus.

  Sta Mij toe jullie te bedekken met Mijn Kostbaar Bloed en jullie Mijn gaven te verlenen om jullie te helpen trouw te blijven aan Mij, zodat jullie nu Mijn oproep aan jullie nooit verloochenen, hoe sterk de bekoringen ook mogen zijn.

  Ik zegen jullie allen, Mijn sterk leger.

  IK ZAL JULLIE LEIDEN OP ELKE STAP VAN DE WEG IN JULLIE OPMARS NAAR HET NIEUW TIJDPERK VAN VREDE.  

  Jullie geliefde Redder

  Verlosser van de Mensheid

  Jezus Christus

  02-06-2012, 17:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De reine en onreine dieren :

  Een duidelijke lijst van reine en onreine dieren, of beter wat je volgens de Bijbel mag eten en wat niet (volgens Leviticus 11 en Deuteronomium 14). Dit is door God zo voorzien en niet om de mens te pesten. Mensen die denken dat door alles voldoende te koken de dieren van de onreine lijst naar de reine lijst verhuizen, hebben het verkeerd voor, ze blijven in de onreine lijst staan :

  De reine landdieren :

  reine landdieren die zoogdieren zijn, herkauwers met gespleten hoeven (Lev. 11:1-3 & Deut. 14:4-6) :

  hert

  geit

  schaap, lam

  antilope

  bizon

  buffel

  eland

  rendier

  kariboe

  gazelle

  steenbok

  rund, kalf

  giraf

  De onreine landdieren :

  onreine landdieren die zoogdieren zijn en ook viervoetige dieren met klauwen (Lev. 11:4-8,27 & Deut. 14:4-6) :

  zwijn, varken (= varkensvlees,       paard

  spek, reuzel, varkensworst,           hyena

  pepperoni)                                      zebra

  das                                                  jakhals

  beer                                                 kangoeroe

  kameel                                            luipaard

  kat                                                    leeuw

  jachtluipaard                                   lama

  konijn                                               aap

  prairiewolf                                       muilezel

  hond                                                buidelrat

  ezel                                                 panter

  olifant                                              stekelvarken

  fret                                                   wasbeer

  vos                                                  neushoorn

  gorilla                                              stinkdier

  haas                                                eekhoorn

  nijlpaard                                          tijger

  wallaby                                             wolf


  Rein waterleven :

  enkel vis met schubben en vinnen (Lev. 11:9 & Deut. 14:9)

  witte tonijn

  ansjovis

  baars, zeebaars, gestreepte zeebaars, blauwbaars, tandbaars, zaagbaars, snoekbaars, zonnebaars

  boniter, echte bonito                               perca, brasem

  karper                                                       snoek

  kabeljauw                                                  zalm                   

  bot                                                            elft

  geep                                                         tonijn, gestreepte tonijn

  knorvis                                                      spiering

  schelvis                                                    tong

  heilbot                                                       tarpon

  zeekatvis                                                  snapper

  haring                                                        forel

  makreel                                                    mahimahi

  witvis

  Onrein waterleven : (Lev. 11:10-12 & Deut. 14:10)

  rivierdonderpad                                        walrus                                   

  zeeoor                                                      mossel

  inktvis, pijlinktvis                                       walvis

  dolfijn                                                        haai

  meerval                                                    scampi

  tweekleppig schelpdier (gortschelp,      stekelbaars

  grote strandgaper, slijkgaper,                 oester

  venusschelp…)                                        sint-jakobsschelp

  kwal                                                          steur, lepelsteur, zwaardsteur

  otter                                                          garnaal

  paling                                                        zwaardvis

  krab                                                           zeekreeft

  zeeslak                                                     marlijn

  bruinvis                                                     zeehond, zeeleeuw

  tarbot                                                        octopus

  rivierkreeft, langoest


  Rein gevogelte : (Deut. 14:20)

  kip                                                    pauw

  duif                                                  gans

  fazant                                              taling

  eend                                                prairiehoen

  patrijs                                              alpensneeuwhoen

  korhoen                                           kalkoen, pauwkalkoen

  parelhoen                                        mus

  kwartel, kuifkwartel, boomkwartel

  Onrein gevogelte : (Lev. 11:13-20 & Deut. 14:12-19)

  albatros                                           kievit

  vleermuis                                        duiker, fuut

  kraai                                                 lammergier

  roerdomp                                        pinguïn

  arend, visarend, adelaar                struisvogel

  condor                                             uil

  aalscholver                                     pelikaan

  kraanvogel                                      raaf

  buizerd                                            pluvier

  koekoek                                          specht

  reiger                                               ooievaar

  flamingo                                          gier

  wouw, rode wouw                           waterhoen

  meeuw                                            zwaluw, gierzwaluw, boomgierzwaluw,

  havik                                                         boerenzwaluw

  sperwer


  Reine insecten : (Lev. 11 : 21-23)

  sprinkhaan

  krekel

  Onreine insecten en kruipende landdieren : (Lev. 11:29-30, 41-43) :

  alle insecten behalve de familie van sprinkhanen

  alligator                                           rat

  krokodil                                           kikker

  kameleon                                        slak

  fret                                                   schildpad

  muis                                                naakte slak, wijngaardslak

  pad                                                  salamander, watersalamander

  hagedis                                           wezel

  mol                                                  slang

   Onrein zijn ook ALLE dieren die een natuurlijke dood stierven.

  02-06-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  bajadera
  www.bloggen.be/bajader

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!