Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De beving is NU aangebroken 21/12/2011

  Profeet : Wings of Prophecy

  De Tijd van de Beving is aangebroken

  Vele van Mijn kinderen hebben een TRILLING vanbinnen GEVOELD.
  Velen hebben visioenen of dromen gekregen van bevingen en zaken die dooreen geschud worden.
  Mijn kinderen, DE BEVING IS NU HIER EN IS NOG STEEDS KOMEND, want het tijdstip van de beving is aangebroken.

  ALLES DAT IN DE MENS IS ZAL DOOREEN GESCHUD WORDEN TOT IN DE KERN.
  Als hij een ongelovige is, dan zal hij trillen van angst.

  Diegenen die Mijn weg bewandelen zullen (wakker) geschud worden met de zalving van Mijn grote macht in hun leven en zullen in deze tijd opkomen en machtige daden stellen in Mijn naam.

  OOK DE WERELD ZAL DOOREEN GESCHUD WORDEN – regeringen zullen geschud worden, economieën zullen geschud worden, landen zullen op de rand van trillen staan, onzeker van wat de toekomst in petto heeft.

  De toekomst van iedere mens en ieder land ligt in Mijn hand en Ik spreek een oordeel uit volgens jullie daden.
  Diegenen die denken dat Ik hun zonden niet zie, hebben het verkeerd voor.
  Diegenen onder jullie die denken dat Ik er niets om geef, hebben het verkeerd voor.
  Ik zie jullie en jullie daden EN ik geef om jullie en jullie daden.

  Velen in de wereld zien de tijd op de geestelijke klok niet.
  Velen willen er niet afgeleid worden van hun werelds streven en plezier.
  Ze hebben geen tijd voor de God die hen geschapen heeft, die hun zegeningen bepaalt en hun volgende levensadem.

  Ze zien niet dat het Mijn machtige hand is dat hen toelaat te genieten van hun pleziertjes.
  O mens, die geen tijd heeft voor Mij, de wereld is jouw god geworden en ze zal je dienen, al zul je naar Mij verlangen in de dagen die komen!

  JE ZULT IN JE NOOD OM MIJ SCHREEUWEN en wensen om Mij te kennen maar de omstandigheden zullen het moeilijk voor je maken om Mij dan te leren kennen.

  Waarom volgen jullie goden van hout en steen na, die jullie niet kunnen redden en niet kunnen beschermen voor wat er komt?
  Waarom eren jullie wat jullie zien, wat vlug vergaat tot stof en wat jullie niet kan wegbrengen uit deze tijd?

  Lucas 21:25-26: Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken in paniek raken, radeloos door het gebulder van de zee en de golven. De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse machten zullen wankelen.

  Ezechiël 38:19: In mijn gloeiende jaloezie en in mijn ziedende toorn zweer Ik: Op deze dag zal er in Israël een zware aardbeving plaatsvinden.

  Romeinen 2:3: En jij die een oordeel velt over hen die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, reken jij erop dat je aan Gods oordeel zult ontsnappen?

  Jeremia 17:10: Ik, de heer, doorgrond hart en nieren, Ik beoordeel iedereen naar zijn daden,
  naar de vrucht van zijn werk.

  Daniël 5:23: maar u hebt zich boven de Heer van de hemel willen verheffen: u hebt het vaatwerk van zijn huis laten halen en u, uw rijksgroten, uw vrouwen en bijvrouwen hebben er wijn uit gedronken. Goden* van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen, die niet zien, niet horen en niet weten, hebt u geëerd, terwijl u de God in wiens hand uw adem en heel uw leven ligt, niet hebt geprezen.

  31-12-2011, 22:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Iedere vorm van Genade zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben 29/12/2011

  Mijn dierbare dochter, Mijn kinderen van overal ter wereld zullen binnenkort ontwaken van een diepe, lege slaap.

  Wanneer ze ontwaken in de Waarschuwing ZULLEN VELEN DOODSBANG ZIJN. Aan diegenen die bang zullen zijn heb Ik het volgende te zeggen.

  WEES DANKBAAR DAT JULLIE GEWEKT WORDEN UIT DE DUISTERNIS.

  Wees verheugd dat Mijn licht van Barmhartigheid aan jullie wordt getoond. Als jullie dit pijnlijk vinden, dan smeek Ik jullie deze zuivering nederig te ondergaan. Want zonder deze zuivering zullen jullie geen eeuwig leven, waar jullie recht op hebben, verkrijgen.

  Bid tot Mij om je te helpen tijdens deze moeilijke momenten en IK ZAL JE OPRICHTEN EN JE DE KRACHT GEVEN DIE JE NODIG HEBT.

  Als je Mijn Barmhartige hand afwijst dan zul je maar een korte periode krijgen om je te bekeren.

  AAN DIEGENEN DIE MIJN VADER NIET LIEFHEBBEN ZAL IEDERE VORM VAN GENADE BETOOND WORDEN. (= alles zal uit de kast gehaald worden om de verstokte zielen die God niet liefhebben toch over de streep te trekken en ze tot inkeer te brengen. Als dit geen genade is!!!!!) Maar denk eraan dat Zijn geduld ten einde loopt.

  Er zal een grote Daad van Mijn Barmhartigheid betoond worden. Het zal aan jullie zijn om nederig te worden en om genade te smeken. Jullie kunnen daartoe niet gedwongen worden.

  Bid dat als je deze zuivering niet aankunt dat anderen dan voor jouw ziel zullen bidden.

  Wees nooit bang van Mij. Wijs Mijn reddende hand nooit af. WANT ZONDER MIJ ZIJN JULLIE NIETS. Wacht niet om Mijn liefde te vragen, wanneer het te laat zal zijn om je te helpen.

  Jullie Redder
  Jezus Christus

  31-12-2011, 20:07 Geschreven door Claudia  


  30-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Rozenkrans kan naties/volkeren redden 29/12/2011

  De H. Maagd Maria : Mijn kind, mijn Heilige Rozenkrans bidden kan naties/volkeren redden.

  Mijn kinderen mogen nooit de kracht van mijn Heilige Rozenkrans vergeten.

  Het is zo krachtig dat het de bedrieger waardeloos maakt. HIJ KAN NIETS DOEN TEGEN JOU OF JE GEZIN/FAMILIE WANNEER JE DE ROZENKRANS DAGELIJKS BIDT.

  Vraag alsjeblieft aan mijn kinderen dat ze van vandaag beginnen met mijn Heilige Rozenkrans te bidden, zodat niet enkel hun gezinnen/families worden beschermd, maar ook hun gemeenschappen.

  De Rozenkrans is het KRACHTIGSTE WAPEN TEGEN de plannen van DE BOZE. Hij wil nog vernietigen wat hij kan in deze laatste dagen, zijn laatste dagen op aarde.

  Onderschap nooit de leugens die hij in de geest van de mensen plant, zodat mijn kinderen van de waarheid worden weggevoerd.

  Onder zijn invloed zullen zo velen tegenargumenteren en vechten tegen de waarheid van de Grote Barmhartigheid van mijn Zoon.

  Door het BIDDEN VAN MIJN HEILIGE ROZENKRANS kunnen jullie DEZE ZIELEN TEGEN LEUGENS BESCHERMEN.

  Hun harten kunnen en zullen geopend worden als jullie tijd uittrekken om mijn Rozenkrans te bidden.

  Bid nu voor mijn kinderen zodat ze hun harten openen voor de waarheid. Bid ook dat al mijn kinderen de kracht zullen vinden om de barmhartigheid van mijn Zoon te aanvaarden.

  Jullie geliefde Moeder
  Koningin van de Engelen

  30-12-2011, 22:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanvaard deze laatste kans of jullie zullen een verschrikkelijke kastijding meemaken 28/12/2011

  God de Vader : Mijn dochter, je hebt nu de plicht om Mijn kinderen overal op de hoogte te stellen van de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

  Omwille van Mijn grote barmhartigheid zend Ik nu Mijn Zoon om de mensheid een laatste kans te bieden om terug naar Mij, hun Hemelse Vader, te keren.

  Ik kan jullie onthullen dat de grote Barmhartigheid die Ik aan al Mijn kinderen betoon enkel EEN KEER ZAL PLAATS VINDEN.

  Mijn kinderen moeten deze laatste kans op redding aannemen of GECONFRONTEERD WORDEN MET EEN VERSCHRIKKELIJKE KASTIJDING DIE OVER DE WERELD ZAL KOMEN.

  Iedere ziel op aarde zal binnenkort getuige zijn van de tekenen van de VERLICHTING VAN HET GEWETEN.

  Ieder van hen zal tot op de knieën gebracht worden van schaamte wanneer ze, waarschijnlijk voor de eerste keer, zien hoe pijnlijk hun zonden in Mijn ogen eruit zien.

  Voor diegenen die een vriendelijk en nederig hart hebben, zullen deze grote genade met dankbaarheid en opluchting aannemen.

  Anderen zullen dit een heel moeilijke beproeving vinden, en velen zullen Mijn hand van liefde en vriendschap afwijzen.

  Mijn dochter, bid dringend voor deze zielen, want zonder gebeden kan hen geen tweede kans geboden worden.

  De wereld zal eindelijk de macht van hun Hemelse Vader erkennen WANNEER IEDEREEN OVERAL OP AARDE GETUIGE ZAL ZIJN VAN HET WONDER IN DE LUCHT.

  De geboorte van de nieuwe wereld is bijna daar. Grijp nu Mijn barmhartigheid, nu je kunt. Wacht niet tot de laatste minuut.

  Verenig jullie samen in verbondenheid met Mij om HET NIEUWE TIJDPERK VAN VREDE AAN TE NEMEN, DAT WACHT OP AL DIE GENADIGE ZIELEN DIE MIJ LIEFHEBBEN.

  Mijn Barmhartigheid is echter zo groot, dat het gebed voor immuniteit voor deze zielen, dat Mijn Zoon heeft gegeven aan de wereld door jou, Mijn dochter, zo krachtig zal zijn dat zielen die zich nog in duisternis bevinden kunnen en zullen gered worden. (zie hieronder het uittreksel van Kruistocht van Gebed nr 13)

  O Hemelse Vader, door de liefde van Uw geliefde Zoon Jezus, wiens lijden op het kruis ons heeft gered van zonde, red alstublieft al diegenen die nog steeds Uw Barmhartige Hand afwijzen.
  Lieve Vader, overspoel hun zielen met Uw teken van liefde.
  Ik smeek U, Hemelse Vader, verhoor mijn gebed en red deze zielen van de eeuwige vervloeking. Laat hen toe door Uw barmhartigheid dat ze als eersten het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde binnengaan. Amen.

  Kinderen, onthoud de KRACHT VAN GEBED en hoe het gebed de kastijding kan verminderen.

  Bid, bid, bid dat de wereld kan en zal gered worden en dat de GROTE VERDRUKKING KAN AFGEWEND WORDEN.

  Jullie Hemelse Vader
  God, de Allerhoogste

  30-12-2011, 22:19 Geschreven door Claudia  


  28-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moest van het hart...

  Nee, nee, nee, God heeft nog alle touwtjes in handen! Ook in de Kerk!

  Het lijkt erop dat de kwade krachten de bovenhand halen, maar dat is slechts schijn. Alles loopt perfect volgens Gods plan. Hij kan natuurlijk het enorme mooie cadeau van de VRIJE WIL niet afpakken voor sommige boosdoeners. Anders zou het geen cadeau zijn. Hij kan er ook niet voor zorgen dat ze geen schade aanrichten. Hij mengt zich niet in deze schepping. Adam en Eva hebben geloof gehecht aan wat Satan zei en waren God ongehoorzaam. Daar dragen we nog altijd de gevolgen van. Deze schepping moest zijn beloop kennen. Ondertussen kwam Jezus op aarde en door Zijn dood op het Kruis werden we gezuiverd van die ongehoorzaamheid en zijn we terug met God verzoend d.i. voor degenen die in Jezus geloven. Als we nu kiezen voor God en onze levensstijl aanpassen en Hem navolgen, en onze zonden belijden dan kunnen we naar de hervormde schepping van God op aarde overstappen. Het tijdperk van Vrede, waar Jezus de Koning zal zijn en Maria de Koningin. Al degenen die niet in dit Koninkrijk binnengaan zullen gestraft worden met de juiste strafmaat.

  God is niet tegen aardse strafmaatregelen. Met uitzondering van de doodstraf mag de juiste AARDSE STRAFMAAT NU AL TOEGEPAST WORDEN!!!

  Als voorbeeld : Roger Vangheluwe. Wat houdt of wie houdt de juiste strafmaat voor deze pedofiel tegen? Waarom zit hij niet in de cel? Laat hem een lange tijd in de cel zitten, met een heel streng regime.

  Mensen denken dan, we laten ons ongenoegen blijken door ons te laten ontdopen. Maar wat ze niet weten (door onvoldoende godsdienstonderricht) dat ze zichzelf ‘in de zak’ zetten. Dan worden ze niet geestelijk herboren, lopen ze de kwijtschelding van de erfzonde mis, geraken ze niet van hun zonden vanaf, zijn ze geen lid van Gods familie. Is dat nu niet erg? Eén rotte appel maakt de hele mand appels niet rot.

  28-12-2011, 19:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Geboortewee-en zijn begonnen 27/12/2011

  Mijn kind, DE GEBOORTEWEEЁN ZIJN BEGONNEN.

  De tijd is aangebroken voor de GEBOORTE VAN EEN NIEUWE WERELD, een nieuw begin.

  Vele veranderingen zullen nu op aarde plaatsvinden. Veranderingen zoals nog niet eerder meegemaakt.

  Mijn Hemelse Vader zendt Mijn geliefde Zoon Jezus Christus om opnieuw de mensheid te redden van zijn zondigheid.

  Mijn kind, jij zult getuige zijn van een reeks gebeurtenissen, die reeds aan jou werden geopenbaard.

  Je moet niet bang zijn want DEZE ZUIVERING IS ESSENTIEEL OPDAT DE MENSHEID ZOU WAKKER WORDEN, want hun ziel moet gered worden.

  DE TEKENEN ZULLEN BEGINNEN ZOALS VOORZEGD. Mijn kinderen moeten deze veranderingen aanvaarden met een nederig en berouwvol hart.

  Bid, bid voor de zielen dat ze de zonde van trots verwerpen en VERGIFFENIS ZOEKEN voor hun beledigingen tegen God de Vader.

  Als (de zielen) falen in het verlossen van zichzelf (door biecht en boetedoening) zal dit resulteren IN EEN STRENGE KASTIJDING.

  De barmhartigheid van Mijn Zoon is zo groot dat Hij mijn kinderen tijd zal geven om zich te bekeren.

  Maar jullie moeten nu bidden voor alle zielen zodat ze waardig worden bevonden om het Nieuwe Tijdperk van Vrede binnen te gaan.

  Jullie geliefde Moeder
  Maria Koningin van de Hemelen

  28-12-2011, 19:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toen Ik op aarde rondging werd Ik beschuldigd van ketterij en godslastering 16/12/2011

  Ik ben Jezus die jou nooit verlaat hoezeer jij ook lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, Zoon van God die mens werd, geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

  Mijn zeer geliefde dochter, zet je over deze plotse uitbarsting van lijden en vergeet nooit het aantal zielen dat jij door deze ontwikkeling redt. Mijn kinderen moeten de zuivering ondergaan opdat hun zielen zouden gereinigd worden in deze tijd. Dus moeten ze hieraan wennen. Vele van Mijn kinderen worden nog steeds gezuiverd voor De Waarschuwing plaatsvindt. Met de tijd zullen zij begrijpen waarom dit gebeurt, Mijn dochter.

  De engelen zijn voortdurend bij je, als nooit tevoren. Want, Mijn dochter, jij zal nu omwille van deze boodschappen het grootste aantal aanvallen aantrekken tot hiertoe. 

  ELK WOORD DAT IK ZEG ZAL NU UITEEN GERUKT WORDEN.

  Elke les en waarheid die Ik aan de wereld probeer mee te delen zal nu bevraagd en als godslasterlijk geoordeeld worden.

  MIJN HEILIG WOORD, dat Ik onderwees aan Mijn volgelingen, WERD OOK BEKRITISEERD TOEN IK OP AARDE RONDGING. Toen Ik onder Mijn volk wandelde werd Ik beschuldigd van ketterij en godslastering. Mijn woord werd op vele plaatsen NIET AANVAARD, en vooral niet bij de priesters en de Farizeeën.

  Mijn dochter, deze mensen, die vol eigendunk beschimpen door hun zelfverklaarde kennis van de schriften, zullen de ergste beledigers zijn. Zij zullen verwaand opwerpen dat hun gebrekkige opvatting van de Heilige Schrift belangrijker is dan de waarheid.

  HUN HOOGMOED BELET HEN MIJN STEM TE HERKENNEN, wanneer die in de wereld van vandaag meegedeeld wordt. Houd je nooit bezig met deze arme zielen, Mijn dochter, want zij zijn niet van het licht. Spijtig genoeg geloven zij dat van zichzelf wel. Onthoud dat zij die neerkijken op en spotten met anderen in Mijn naam, Mij niet vertegenwoordigen.

  Zij betonen geen liefde, begrip of nederigheid.

  Deze aanvallen stapelen zich op om jou te doen stoppen met dit werk en om nieuwe twijfels in jouw geest te brengen. Bid voor deze mensen. Negeer ze. Focus enkel op Mijn stem en laat niet toe dat dit heilig werk op deze manier aangetast wordt.

  Satan werkt zeer actief in deze zielen en zal elk sluw argument gebruiken om deze boodschappen die van Mijn lippen komen te ondermijnen. Door je in te laten met of te antwoorden op deze aanvallen, geef je Satan de macht die hij zoekt.

  Ga nu in vrede. Blijf vooruit kijken en wees altijd gehoorzaam aan Mijn verlangens. Herinner je dat jij Mij de gave van jouw vrije wil gegeven hebt. Sta Mij daarom toe je te leiden.

  Stel je volledig vertrouwen in Mij.

  Ik bemin je.

  Jouw Jezus

  28-12-2011, 18:55 Geschreven door Claudia  


  27-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 24-25/12/2011

  Hou het belang van het Gezin in ere  25/12/2011

  Mijn dochter, vandaag wordt Mijn geboorte gevierd. Het is ook een bijzondere dag voor gezinnen.

  Onthoud dat de Heilige Familie ook werd ‘geboren’ op deze dag. Deze Heilige Familie heeft tegenwoordig een invloed op alle mensen over de hele wereld.

  Net als alle zielen op aarde deel uitmaken van Mijn Eeuwige Vader, zo ook, zouden alle mensen het belang van het GEZIN IN ERE MOETEN HOUDEN.

  Het is enkel door het gezin dat ware liefde wordt geboren. Terwijl vele gezinnen in de wereld lijden onder verdeeldheid, woede en scheiding is het belangrijk om dit te begrijpen.

  ALS ER GEEN GEZINNEN WAREN OP AARDE, ZOU ER GEEN LEVEN ZIJN. Het gezin staat voor alles wat Mijn Eeuwige Vader wenst voor zijn kinderen op aarde.

  Gezinnen die samen blijven, scheppen een intieme liefde die enkel in de Hemelen is gekend. Als het gezin onder vuur komt te liggen dan beschadig je de pure liefde die in iedere ziel van dat gezin aanwezig is.

  SATAN HOUDT ERVAN VERDEELDHEID TE ZAAIEN IN GEZINNEN. Waarom? Omdat hij weet dat de kern van liefde, die essentieel is voor de geestelijke groei van de mensheid zal sterven wanneer het gezin in scheiding is.

  Kinderen, bid alsjeblieft voor de gezinnen, dat ze zich verenigen. Bid voor de gezinnen, dat ze samen bidden. Bid om Satan uit jullie gezin te houden en uit je thuis.

  Vergeet nooit dat jullie allen deel uitmaken van de Familie van Mijn Vader en dat jullie deze eenheid moeten nabootsen en navolgen waar mogelijk op aarde. Ik weet dat het niet altijd het geval is, maar streef er altijd naar om eenheid in het gezin te bewaren zodat jullie elkaar blijven lief hebben.

  Als je geen gezin op aarde hebt, onthoud dan dat je deel uitmaakt van de familie die Mijn Vader heeft gecreëerd. Streef ernaar om je te verenigen met de familie van Mijn Vader in het Nieuwe Tijdperk van Vrede.

  Bid om de genaden die je nodig zult hebben om je in staat te stellen je rechtmatige thuis te vinden in dit Nieuwe Paradijs, waartoe je zult uitgenodigd worden om binnen te gaan bij Mijn Tweede Komst.

  Jullie geliefde Jezus

  Redder van de Mensheid

  God de Vader: Mijn Zoon wordt gezonden om zijn rechtmatige Troon op te eisen   24/12/2011

  Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Verlosser in de wereld gezonden heb om de mensheid te redden, zo ben Ik nu klaar om Mijn Zoon, Jezus de Verlosser van de mensheid, nogmaals te zenden om die zielen te redden die anders niet gered zouden kunnen worden.

  Mijn kinderen moeten de betekenis begrijpen van het bitter zoete offer dat Ik voor de mensheid bracht toen Ik voor de eerste keer Mijn Zoon zond.

  Toen Ik besefte dat de enige manier om de mensheid te redden erin bestond een Redder te zenden, wist Ik dat Ik niet kon verwachten dat een of andere profeet of uitverkoren ziel zulk een offer kon doorstaan.  Ik besliste dat Ik, door de tweede persoon van Mijn Godheid,  een Zoon zou zenden om de mensheid te redden. Dat was de enige doeltreffende manier om Satans plannen te verijdelen want zo groot was Mijn liefde voor Mijn kinderen.

  Mijn Zoon te zien opgroeien tot een man was enerzijds verrukkelijk en anderzijds pijnlijk door de kennis van wat Hem te wachten stond. Maar omwille van de diepe, tedere liefde die Ik gevoel voor ieder van Mijn kinderen, was dit een offer dat bereidwillig werd ondergaan om zo Mijn familie veilig te stellen.

  Nu De Waarschuwing naderbij komt ben Ik weerom de Wereld aan het voorbereiden, door deze Heilige boodschappen, om Mijn Zoon voor de Tweede Maal te verwelkomen.

  De Tweede Komst van Mijn welbeminde Zoon is dichtbij, kinderen. Hij wordt gezonden om zijn rechtmatige troon op te eisen wanneer Hij zal heersen als Koning van de Mensheid.

  Deze glorierijke gebeurtenis zal spectaculair zijn en is het sluitstuk van het plan om het Menselijk Ras te redden van het kwaad dat in jullie wereld bestaat. Satan zal binnenkort verworpen worden. Zijn volgelingen en zij die boosaardig zijn van hart zullen geschokt en verbijsterd zijn. Zij zullen op dat moment een keuze moeten maken. Ofwel neervallen en smeken om barmhartigheid en gered worden. Ofwel de grote gave weigeren die hun zal aangeboden worden.

  Mijn kinderen, verenig jullie allen en vrees de spot niet. Jullie worden geleid door de Heilige Geest en de bescherming van de engelen en de heiligen in de Hemel wordt jullie verschaft. Het zal aan jullie zijn, Mijn volgelingen, om het woord en de belofte van Mijn Zoon te verkondigen die verlangt dat deze boodschappen over de hele wereld verspreid worden. Het zal ook door jullie gebeden zijn dat verloren zondaars uit de armen van de Duivel kunnen getrokken worden.

  Kinderen, jullie bevinden zich in de eerste fases van de laatste strijd. Jullie tweede kans op eeuwige redding wordt jullie gegeven door de barmhartigheid van Mijn welbeminde Zoon. Verkwansel deze gelegenheid niet. Voeg jullie samen als één man in vereniging met jullie familie in de Hemel om jullie broers en zussen op aarde te redden.

  Verheug jullie bij deze Kerstmis, want het zal een bijzondere viering zijn daar jullie nu moeten helpen om de zielen voor te bereiden op De Tweede Komst van Mijn Zoon, nadat De Waarschuwing heeft plaatsgevonden.

  Ik bemin jullie allen, kinderen. Aanvaard mijn Liefde. Omarm, Mij, jullie Eeuwige Vader die alles zal doen wat mogelijke is om jullie allen in het Nieuwe Tijdperk van Vrede op te nemen.

  God de Vader


   

  27-12-2011, 03:41 Geschreven door Claudia  


  25-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn kerstverhaal

  De verpleegster reed het bed van meneer de kamer binnen. Wat een tegenvaller : geen mooi uitzicht, maar alleen ramen met melkglas. Geen kamergenoot, maar alleen wc-stoelen, wat looprekken, een paar rollende kapstokken om de baxters aan te hangen… De kamer had geen deur. Er liepen bezoekers, verpleegsters en dokters voorbij. Niemand keek de kamer binnen. Meneer was kwaad. Luidop was hij de kliniek aan het verwensen en daar zou de directie nog van horen. Maar er was niemand die luisterde. Dan mompelde hij maar wat in zichzelf. Nu en dan kwam een verpleegster een plateau eten brengen. Maar hij kreeg geen kans om eraan te beginnen. Vooraleer hij zich moeizaam uit het bed had gehesen was het eten al terug in de rekken geladen, onaangeroerd. Hij bleef dan maar in zijn bed liggen. Wat een ellende. Zijn vrouw kwam niet langs en hij had veel te veel tijd om te piekeren. Hij had geen leuk karakter, was een mopperpot, en hij wist niet meer hoe tevreden zijn met de simpelste dingen. Na tijdloze uren en dagen begon de muur rond zijn hart barsten te vertonen. Meneer was zachtaardiger aan het worden. Hij woelde in zijn bed, had het warm en koud tegelijk.

   

  De verpleegster schudde meneer wakker… Meneer, het is tijd om wat bloed te prikken. Je was in een diepe slaap verzonken. De nachtmerrie was voorbij. Hij draaide zich gewillig op zijn rug en gaf de verpleegster een complimentje dat hij er niets van had gevoeld. De verpleegster ging glimlachend het bloed voor verzending klaarmaken voor het labo. Zijn vrouw zat naast hem in een reisbrochure aan het bladeren. Ze wilde met haar vriendin een reis maken naar Thailand. Meneer was naar haar aan het kijken, en zij bladerde verder. Hij had haar de laatste tijd teveel als vanzelfsprekend beschouwd. Het was tijd voor een ommekeer. Elly, schatje, ik zou graag meegaan naar Thailand. Mevrouw keek boven haar brochure naar hem en zag dat hij tranen in zijn ogen kreeg. Ze legde de brochure neer. Ze nam zijn hand, en vroeg : Maar man toch, je hebt zelf gezegd dat je niet graag reisde, met al dat gedoe… Maar meneer snikte het uit, ik wil meegaan en het beste ervan maken. Weet je ik heb de laatste tijd te weinig laten blijken dat ik je graag zie, en ik zie je oneindig graag!

  O ja, meneer kwam uit het ziekenhuis. Meneer en mevrouw werden in Thailand opgemerkt met een groep reizigers. ’t Was er zodanig leuk dat ze vrienden hebben leren kennen voor het leven. Ze deden nog veel dingen samen en meneer begon van het leven te genieten…

  25-12-2011, 21:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Geboorte van Jezus - mijmeringen

  De  Geboorte  van Jezus

  Jezus’ verjaardag is bij de belangrijkste feesten van het Kerkelijk Jaar, die is DE datum om te vieren!!! Daarom nog wat mijmeringen :

  Ik denk dat Gods Goedheid groter is dan wat ik denk, zelfs straffer, dan wat de hele wereld denkt. Laat U daarom niet ontmoedigen, als je iets mispekelt hebt, Jezus begrijpt het!!!

  Wees het uitroepteken, de onderlijning, het in ‘vet’ zetten, de Arial, de Times New Roman, het in ‘schuin’ zetten, de markeerstift, het kader, dingbats… voor de boodschappen van Jezus die de Waarheid bevatten!!!

   De maaltijd in hemel en hel :

  Een man verbaasde zich al sinds zijn jeugd over de dingen die de mensen elkaar vertelden over de hemel en de hel. Zo hoorde hij hen zeggen dat de hemel een goede plaats was en de hel een slecht oord. De hemel zat barstensvol engelen en heiligen, terwijl de hel overbevolkt was met duivels, kwade geesten en gemene lieden. De man wist niet goed wat hij hiermee moest. Volgens hem kon je slechts een oordeel over deze twee oorden hebben als je ze met eigen ogen had gezien.

  Op een nacht werd hij gewekt door een engel die hem vroeg: "Ben je er nog altijd zo op gebrand om het verschil tussen hemel en hel te weten?"

  "Ja," antwoordde de man, "ik wil niets liever weten dan waar ik terechtkom als ik doodga."

  Hierop nam de engel hem bij de hand en samen vlogen ze door een dichte, eindeloze duisternis tot ze bij een gesloten poort aankwamen. De engel duwde de zware deur open en zei: "Dit is de hel. Houd je ogen goed open en zorg er voor dat je geen detail mist."

  De man was zeer verbaasd. Er was, zoals hij verwachtte, geen duivel te zien in de hel, noch saters met bokkenpoten of eeuwige vuren waarin mensen brandden. Al wat hij zag was een gigantische zaal vol eettafels en elke tafel was volgeladen met de verrukkelijkste gerechten, schalen met het sappigste fruit, hoog opgestapelde taarten, de beste wijnen en de zachtste kazen. Zo ver hij kon zien zag hij mensen aan deze beladen feesttafels zitten. In eerste instantie benijdde hij hen, tot zijn blik op hun armen viel. Toen pas merkte hij op dat hun armen vanaf hun schouders veranderd waren in vorken. En deze vorken waren zo lang dat, hoezeer de feestgangers er ook hun best voor deden, ze niet in staat waren het voedsel naar hun mond te brengen. Hun vruchteloze pogingen waren zo frustrerend dat ze paars zagen van woede, haat en honger.

  De engel nam de man opnieuw bij de hand en leidde hem naar buiten. Voor de tweede keer vlogen ze door een dichte, koude duisternis, tot ze bij een andere poort aankwamen. De engel stopte, zwaaide de deur open en riep: "Mag ik je met vreugde presenteren: de hemel!"

  In eerste instantie raakte de man in grote verwarring, want de hemel zag er exact hetzelfde uit als de hel! Het was precies dezelfde gigantische ruimte, en ook hier stonden lange eettafels, volgeladen met de meest exquise gerechten uit alle delen van de wereld. Zelfs de feestgangers zagen er identiek uit: ook bij hen waren de armen veranderd in onhandige, lange vorken. Even dacht de man dat de engel een flauwe grap met hem uithaalde, totdat hij nog eens goed keek en het verschil opmerkte. De mensen in de hemel waren niet kwaad of hongerig, integendeel, ze lachten allemaal en waren goed doorvoed. Want deze mensen gebruikten allemaal hun lange gevorkte armen om hun buren te voeden. Ze werkten samen, ze hielpen elkaar en deelden het fantastische eten, zodat ze allemaal in gelijke mate aten, dronken en plezier hadden.


  25-12-2011, 00:34 Geschreven door Claudia  


  24-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zalig Kerstfeest!!!!

  Jezus,

  Gelukkige

  Verjaardag !!!  24-12-2011, 20:21 Geschreven door Claudia  


  23-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera : Pedro Regis

  Boodschap 3584 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 20/12/2011

  Lieve kinderen, Ik vraag jullie om in deze dagen te leven in de Heer en in de liefde van de Redder, en in alle dingen te proberen de goedheid van de Heer na te volgen. Open jullie hart voor het Licht van het Barmhartig Hart van Mijn Zoon Jezus, want enkel dan kunnen jullie Zijn genade ervaren. Verenig jullie met Jezus. Geef jullie hart aan Hem en Hij zal jullie leven omvormen. Hij is dicht bij jullie en Hij wil in jullie wonen. Verwelkom Jezus in de kribbe van jullie hart. Jullie zijn in Zijn Hart en Hij zal jullie nooit in de steek laten. Verrijk jullie met de schatten die Jezus jullie zal geven deze Kerstmis. Wees verzoend met Hem die jullie absolute Goed is en die jullie naam kent. Jullie zullen nog vele jaren op aarde rondlopen. Zoek kracht in Jezus. De dag zal aanbreken wanneer God de aarde zal omvormen. Geef jullie JA-woord aan God, dat zal voor altijd vrede op aarde brengen. Het is tijd voor de finale triomf van Mijn Onbevlekte Hart en al de rechtvaardigen zullen een gelukkig leven leiden. Verheug jullie want jullie zijn kostbaar in Gods ogen. Laat jullie missie niet in de steek. Wanneer alles verloren lijkt voor de mensheid zal een nieuw tijdperk van vrede en vreugde aanbreken. Ga verder zonder vrees. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3583 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 17/12/2011

  Lieve kinderen, heb de Liefde lief en wees vervuld van hoop. Jullie zijn gegrondvest in de Heer en Hij houdt enorm veel van jullie. Wees zachtmoedig en nederig van hart. Ik kom uit de Hemel om jullie te helpen. Open jullie hart en aanvaard Gods wil voor jullie leven. Laat de moed niet zakken door jullie problemen. Vertrouw op Jezus. Hij is jullie alles en enkel in Hem zullen jullie je ware verlossing en redding vinden. Vertel aan iedereen dat God gehaast is en dat jullie niet langer dit leven kunnen aanhouden. Laat het beste van je zien in de missie die jullie is toevertrouwd. Ik zal voor jullie bij Mijn Jezus ten beste spreken. Hou de moed erin. Wat er ook gebeurt, laat jullie geloofsvlam niet uitdoven. Ik ben jullie Moeder van Smarten en Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Haryana zal rouwen over de dood van haar kinderen. Het kruis zal zwaar zijn en er zal geen groter leed zijn. Bid. Jullie kracht ligt in oprecht gebed dat jullie naar de Heer brengt. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3582 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 13/12/2011

  Lieve kinderen, doe verder zonder bang te zijn. Ik wil jullie vertellen dat jullie belangrijk zijn voor de realisatie van Mijn plannen. Zeg altijd JA op de oproep van de Heer. Zorg dat Mijn oproepen kenbaar gemaakt worden in de wereld. Wees niet ontmoedigd. De glorie van de Heer zal geopenbaard worden ten gunste van diegenen die Mijn boodschappen naleven. Mijn uitverkorenen zullen geen verlies kennen. Verheug jullie omdat jullie namen reeds opgeschreven staan in de Hemel. Heb vertrouwen, geloof en hoop. Ik zal tot Mijn Jezus voor jullie ten beste spreken. Jullie leven in de tijd van de grote verdrukking. Wees trouw. Laat jullie geloofsvlam niet uitdoven. Zoek kracht in de woorden van Jezus. Zorg dat jullie de Eucharistie nuttigen en word sterker door perfect en oprecht gebed. Ik ben jullie Moeder van Smarten en Ik lijd onder hetgeen wat jullie te wachten staat. Een angstaanjagende gebeurtenis zal zich voordoen in Savannah en Mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis moeten dragen. Bid, bid, bid. De dood zal langs Barnako passeren en de vernieling zal groot zijn. Ik ben de Moeder die steeds hetzelfde liedje herhaalt : bekeer jullie, bekeer jullie, bekeer jullie. Mijn Heer houdt van jullie en wacht op jullie met open armen. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3581 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 11/12/2011

  Lieve kinderen, Ik ben jullie Moeder en Ik kom uit de Hemel om jullie te zegenen, jullie aan te moedigen. Neem jullie ware rol als Christenen op. Jullie zijn belangrijk voor de realisatie van Mijn plannen. Open jullie hart en aanvaard Gods wil voor jullie leven. Verlies de hoop niet. God is heel dicht bij jullie, maar jullie zien Hem niet. Vertrouw op Hem, Die in het verborgene ziet en die weet wat jullie nodig hebben. De mensheid is van God weggegaan en Mijn arme kinderen zijn als blinden die andere blinden leiden. Bekeer jullie en dien trouw de Heer. Verheug jullie, want jullie hebben een speciale plaats in Mijn Onbevlekte Hart. Wees zachtmoedig en nederig van hart. Mijn Jezus wil jullie redden, maar kijk niet werkloos toe. Ik lijd onder hetgeen wat jullie te wachten staat. Diegenen in Savarena zullen een zwaar kruis te lijden krijgen. Net zoals de inwoners van Ballet en Thumper. Kniel in gebed. Ik zal jullie altijd bijstaan. Ga verder zonder vrees. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3580 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 10/12/2011

  Lieve kinderen, hou de moed erin. God staat aan jullie zijde. De Hemel kijkt naar jullie. Voel je niet alleen. Wat er ook gebeurt, laat de geloofsvlam binnenin niet uitdoven. Jullie staan in de wereld, maar jullie zijn niet van de wereld. Wees vervuld met de liefde van God en wees groot in geloof. Maak het rustig in je hart. Luister naar Mijn oproepen, omdat Ik jullie naar Hem wil leiden, Hij die jullie Weg, Waarheid en Leven is. Ik vraag jullie om voor allen goed te doen. De mensheid moet genezen worden en vrede kan enkel bereikt worden in liefde. Ik hou van jullie zoals jullie zijn, en Ik ken ieder van jullie bij naam. Luister. Diegenen in Kara zullen een zwaar kruis te lijden krijgen. Net zoals de inwoners die in Viola leven. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Bid, bid, bid. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3579 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 8/12/2011

  Lieve kinderen, Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. Ik kwam uit de Hemel om jullie naar heiligheid te leiden. De mensheid is geestelijk arm geworden omdat de mensen de Schepper hebben uitgedaagd. Bekeer jullie, want de Heer houdt van jullie en wacht op jullie. Dit is de geschikte tijd om jullie te verzoenen met God. Kijk niet werkloos toe. Heb altijd lief. Enkel in liefde kunnen jullie vrede vinden. Wees volgzaam en volg in alles Mijn Zoon Jezus na. Ik ben jullie Moeder van Smarten en Ik lijd onder hetgeen dat jullie te wachten staat. In Amzacea zullen kreten van wanhoop te horen zijn en het lijden zal groot zijn voor Mijn arme kinderen. Kniel in gebed. Laat jullie missie niet in de steek. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3578 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 6/12/2011

  Lieve kinderen, hou moed. God heeft alles onder controle. Vertrouw op Zijn macht en je zult overwinnen. Er is geen overwinning zonder het kruis (= zonder je kruis op te nemen). Wanneer alles verloren lijkt, dan komt de grote overwinning van God eraan. Nagoya en Maioka : de dood zal komen en er zal grote vernietiging zijn. Kniel in gebed. Jullie stevenen af op een toekomst met grote en pijnlijke beproevingen, maar het is noodzakelijk dat alles gebeurt voor de zuivering van de mensheid. Keer terug naar de Heer voor liefde. Ik ben jullie Moeder en Ik sta naast jullie, maar jullie zien Me niet. Ga verder zonder vrees. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  23-12-2011, 16:31 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Satans Aanvallen zijn Toegenomen 21/12/2011

  Mijn kinderen, controleer jullie fundamenten, want de vijand van jullie ziel zal ze spoedig testen en zoeken naar een manier om in jullie leven te geraken.
  Hij heeft dit altijd gedaan, maar in de komende tijd, in tijd van nood en ellende, wanneer jullie je hoofd er niet bij houden, verschijnen er barsten die gemakkelijk zijn voor hem om binnen te dringen.

  Hij wil jullie doden, (je ziel) stelen of vernietigen, en anderen treffen die hij door jou bereikt.
  Mijn kinderen, wees op jullie hoede want ZIJN AANVALLEN ZIJN SINDS KORT TOEGENOMEN en zullen in het komende jaar nog meer toenemen (in 2012).

  WAAR HIJ KAN ZAL HIJ DEGENEN DIE DICHT BIJ JOU LEVEN TEGEN JE OPZETTEN – bid voor hen.
  Bid voor hen, nu er nog tijd is.

  Hij zal jullie huizen plunderen, jullie gezondheid proberen kelderen en jullie financiën aanvallen, maar DIEGENEN DIE IN MIJ GEBORGEN ZIJN MOETEN NIETS VREZEN.
  Diegenen die Mijn wil volbrengen en Mijn Weg bewandelen, zullen Mijn bescherming genieten.

  Mijn kinderen, Ik hou van jullie.
  DE TIJD DIE ZAL AANBREKEN ZAL GEVAARLIJK ZIJN, maar jullie hebben Mijn liefde en Mijn woord om de weg die zich voor jullie bevindt, te verlichten.

  Johannes 10:10 : Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten, en om verloren te laten gaan; Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed.

  Psalmen 11:2-3 : De bozen spannen hun boog, pas op; zij leggen de pijl op de pees om een eerlijk mens onverhoeds te treffen. Tot in zijn fundament wordt alles gesloopt, en de rechtvaardige staat machteloos.

  Lukas 6:47-49 : Iedereen die bij Mij komt, Mij hoort en doet wat Ik zeg – Ik zal jullie laten zien op wie zo iemand lijkt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en de fundering op de rots legde. Toen kwam er een overstroming en de rivier beukte tegen het huis, maar kon het niet aan het wankelen brengen, want het was goed gebouwd. Maar wie hoort en niet doet, lijkt op iemand die een huis zomaar op de grond bouwde, zonder fundering: de rivier beukte ertegen en meteen stortte het in, en dat huis werd één grote ruïne.

  2 Timoteϋs 3:1 : Besef wel dat er in de laatste dagen moeilijke tijden zullen aanbreken.

  Psalmen 119:105 : Uw woord is een lamp voor mijn voeten, uw woord is een licht op mijn weg.

  Door : Wings of Prophecy

  23-12-2011, 13:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dit zal niet het Einde van de Wereld zijn 3/12/2011

  Boodschap aan Uitverkoren Kind van Chicago :

  « Vandaag vraag Ik aan Mijn kinderen om naar het SACRAMENT VAN VERZOENING te komen.
  Het is voor vele van Mijn kinderen lang geleden dat ze nog hun laatste biecht hebben gehad.
  Dit sacrament is een geschenk om jullie te helpen om jullie zonden te belijden aan Mij, Jezus, door de gewijde priester.
  De zonden die jullie hebben begaan zijn reeds door Mij gekend, zodat jullie Mij niet kunnen storen met al jullie misnoegdheid tegen jullie medemens.

  Mijn dierbare kinderen, JULLIE ZULLEN AL DE GENADEN KUNNEN GEBRUIKEN DIE JULLIE KUNNEN KRIJGEN OM JULLIE TE HELPEN DOORHEEN DE MOEILIJKE TIJDEN DIE ERAAN KOMEN.

  Er is nog altijd tijd om jullie land (VS) te redden.

  Hoe meer mensen bewust kunnen gemaakt worden van deze boodschappen, hoe beter de kans is dat jullie erin slagen.
  O, Mijn kinderen, er is zoveel dat jullie nu zouden moeten doen OM VOORBEREID TE ZIJN VOOR DE TOEKOMST.

  Eerst en vooral ZORG ERVOOR DAT JULLIE ZIEL KLAAR IS door gebed en het ontvangen van de sacramenten.
  Maak offers..
  Zet de tv en de computer af voor een dag of zo en draag dat ongemak aan Mij op voor het welzijn van jullie land.  

  Zo vele van jullie medeburgers zijn ZICH NIET BEWUST van deze berichten en zij zullen VERRAST en geschokt zijn door wat ze zullen ervaren.

  Je moet zoveel mogelijk iedereen helpen dat ze zich bewust worden van wat er tegen jou is verteld ZODAT ZE ZICH OOK KUNNEN VOORBEREIDEN.

  SPOEDIG ZAL ER WEINIG VOEDSEL OP DE REKKEN VAN DE WINKELS TE VINDEN ZIJN DOOR BRANDSTOFTEKORT.

  Er zal GEEN MANIER ZIJN DAT VRACHTWAGENS OF TREINEN HANDELSWAAR KUNNEN VERVOEREN NAAR DE WINKELS.

  Het klinkt allemaal ongelooflijk, maar HET IS WAAR.

  DAAROM MOETEN JULLIE IEDERE INSPANNING DOEN OM VOEDSEL TE HALEN DAT BEWAART.

  ZORG DAT JULLIE OVER VEEL DRINKWATER EN WATER OM TE REINIGEN BESCHIKKEN en een voorraad ONTSMETTINGSMIDDELEN om ziektekiemen weg te houden.

  O, Mijn kinderen, Ik wil jullie niet bang maken met deze informatie maar JULLIE MOETEN DIT WETEN ZODAT JULLIE KUNNEN OVERLEVEN.

  Mijn geliefden, als jullie doen wat er in deze boodschappen gezegd wordt dan zullen jullie rust kennen doorheen dit alles.
  Probeer positieve gedachten te denken van wat er zal gebeuren NA DEZE BEPROEVING.

  Er zal vreugde en vrede zijn doorheen de wereld.
  Jullie zullen EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE ERVAREN.
  Jullie leven in de dagen waarover in de Bijbel gesproken wordt.

  DIT ZAL NIET HET EINDE VAN DE WERELD ZIJN, maar het zal EEN VOLLEDIG ANDERE WERELD ZIJN dan degene die jullie nu hadden.

  Jullie zullen deze woorden niet willen geloven, maar als je het nu goed vindt of niet HET ZAL GEBEUREN.
  Jullie moeten enkel onthouden dat jullie er niet alleen voor staan en dat Ik bij jullie ben samen met jullie Geliefde Moeder, de Heilige Maagd Maria, die zal troost brengen en hulp bieden.
  Ik hou van jullie, Jezus.

  23-12-2011, 13:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondaars die zich tot Mij wenden worden onmiddellijk begunstigd 20/12/2011

  Mijn dierbare dochter, waarom voelen Mijn kinderen zich op dit moment zo in de steek gelaten in de wereld ?

  Waarom wanhopen zij door leed en eenzaamheid, wanneer ZE ZICH ENKEL MAAR TOT MIJ, HUN JEZUS,  MOETEN WENDEN OM HEN TE TROOSTEN?

  Ieder van hen moet zich bekeren en Mij om hulp vragen.
  Ik zal ieder en ieder gebed verhoren. Niet één verzoek zal genegeerd worden en hun gebeden zullen verhoord worden volgens Mijn Heilige Wil..

  Zo velen vergeten dat wanneer ze zich tot Mij wenden, Ik voortdurend naast hen sta.

  Iedere ziel op aarde is kostbaar voor Mij.

  Als ze eens zouden beseffen dat het Mij grote vreugde geeft wanneer ze zich tot Mij wenden voor hulp!

  Het geeft Me zelfs MEER VREUGDE EN TEVREDENHEID, WANNEER ZONDAARS ME VRAGEN OM HEN TE VERGEVEN en spijt betonen voor hun zonden.

  DIT ZIJN DE ZIELEN DIE  ONMIDDELLIJK BEGUNSTIGD WORDEN. Zeg hen dat ze nooit bang moeten zijn om zich tot Mij te wenden, want Ik ben altijd barmhartig. De opluchting die ze na afloop zullen voelen is een genade die Ik schenk aan diegenen met een warm en oprecht hart.

  Dit is de tijd van het jaar wanneer Mijn barmhartigheid het meest wordt uitgestrooid over de hele wereld. Wend jullie daarom nu tot Mij voor de kracht en de genaden die nodig zijn om jullie beproevingen te kunnen doorstaan in de wereld.

  Jullie Jezus

  Redder en Verlosser van de Mensheid

  23-12-2011, 03:31 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden 21/12/2011

  Mijn liefste dochter, Ik ben het.

  Vanavond kom Ik om TROOST TE GEVEN AAN ZONDAARS die denken dat zij niet waardig zijn om voor Mij te staan.

  Ik richt Mij tot jullie allen, arme gekwelde zielen, die denken dat jullie zonden zo weerzinwekkend zijn dat Ik jullie niet zou kunnen vergeven. MAAR JULLIE VERGISSEN JE.  

  Weten jullie niet dat er niet één zonde is die Ik niet kan vergeven. Waarom zijn jullie zo bang? Weten jullie niet dat ZELFS DE ALLERZWAARSTE ZONDE VAN MOORD KAN VERGEVEN WORDEN ?

  Alle zonden kunnen en zullen vergeven worden indien OPRECHT BEROUW vanuit het hart getoond wordt. Ik wacht. Open jullie harten voor Mij. Verlaat jullie op Mij. Ik ben waarschijnlijk de ENIGE ECHTE VRIEND die jullie hebben, aan wie jullie alles kunnen zeggen zonder dat het Mij zal chockeren.

  Zonde is een onontkoombaar feit in het leven. ZEER WEINIG ZIELEN, ZELFS GEEN UITVERKOREN ZIELEN, KUNNEN VOOR EEN LANGE TIJD IN STAAT VAN GENADE BLIJVEN.

  Jullie moeten nooit het gevoel hebben dat jullie die zonden niet kunnen biechten, ongeacht hoe ernstig zij ook mogen zijn. Indien jullie Mij vrezen en jullie Mij je rug blijven toekeren, zullen jullie je nog verder van Mij verwijderen. Veel van MIJN KINDEREN VOELEN ZICH MIJN LIEFDE  ONWAARDIG.

  Toch bemin Ik iedereen, zelfs de meest verstokte zondaars. Ik vergoeilijk de zonde niet. Dat zou Ik nooit kunnen doen. Maar Ik bemin de zondaar.

  Het was omwille van de zonde dat Ik in de wereld werd gezonden, als een Verlosser opdat jullie zouden kunnen vergeven worden.

  Om te worden vergeven moeten jullie vergeving vragen. Wanneer jullie vergeving zoeken moeten jullie eerst nederig worden. Want zonder nederigheid is er geen oprecht berouw.

  Ik, jullie,Verlosser, VRAAG JULLIE OM HALT TE HOUDEN EN NA TE DENKEN OVER HET LEVEN DAT JULLIE LEIDEN. Ofwel beminnen jullie God door jullie goede daden en liefde voor jullie naaste ofwel doen jullie dat niet. Kinderen, jullie hoeven Mij niet te kennen om Mij te beminnen.

  Door jullie werken, jullie liefde voor elkaar, de vriendelijkheid en edelmoedigheid die jullie voor anderen betonen, bewijzen jullie je liefde voor Mij zonder het te beseffen. 

  Ook door de nederigheid van hart, wanneer jullie oprecht berouw tonen voor al hetgeen verkeerd was in jullie leven, bewijzen jullie je liefde voor Mij.

  Hoe zouden jullie anders dicht aan Mijn hart kunnen komen, denken jullie?

  Jullie moeten nooit bang zijn om Mij te benaderen. Ik ben nooit ver weg.

  KOM NU NAAR MIJ ZODAT IK JULLIE ZIEL KAN VOEDEN EN JULLIE DE VREDE KAN GEVEN WAARNAAR JULLIE HUNKEREN.

  Jullie geliefde Jezus

   

  23-12-2011, 03:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bid zoals jullie nog nooit eerder gebeden hebben 18/12/2011

  Mijn dochter, de mensen die zo ver van Mij verwijderd zijn, baren Mij de meeste zorgen.

  Mijn volgelingen moeten alle moeite doen om Mijn gebed tot Mijn Eeuwige Vader te verspreiden waarin gesmeekt wordt voor onschendbaarheid voor hun ziel. Het werd je gegeven als kruistocht van gebed 13. 

  O Hemelse Vader, door de liefde van Uw geliefde Zoon Jezus Christus, wiens lijden op het Kruis ons gered heeft van zonde, red alstublieft al diegenen die nog altijd Zijn Barmhartige Hand weigeren. Lieve Vader, overspoel hun ziel met Uw teken van liefde. Ik smeek samen met U, Hemelse Vader, mijn gebed te verhoren en deze zielen te redden van eeuwige vervloeking. Laat hen toe door Uw barmhartigheid om als eersten het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde binnen te gaan. Amen.

  Ik doe een dringende oproep tot alle gelovigen, die deze heilige boodschappen van Mij aan de wereld lezen, om te bidden als nooit tevoren.

  Ik heb jullie toewijding nodig om te garanderen dat al Mijn kinderen mijn gave met liefde en vreugde in hun harten aanvaarden.

  Zij moeten niet vrezen, want Ik kom met een geschenk van Liefde en Barmhartigheid.

  Jullie Jezus

  Redder en Verlosser van heel de Mensheid

  23-12-2011, 02:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Maagd Maria aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 16-17/12/2011

  De H. Maagd Maria : De hoop mag nooit geschuwd worden ten gunste van angst  17/12/2011

  Mijn kind, aan de wereld moet vlug verteld worden van de liefde en de barmhartigheid  die Mijn Zoon Jezus Christus heeft voor elke mens op aarde in het bijzonder.  Hij bemint iedereen, inclusief diegenen die lauw zijn van hart of die Hem niet kennen.

  Twijfel nooit dat diezelfde mensen die het zou ontbreken aan geest door Hem zeer bemind worden. Hun zal grote hoop geschonken worden wanneer Mijn Zoons barmhartigheid hen zal omhullen.

  De Hemel zal zich verheugen wanneer deze mensen hun ogen zullen openen voor de waarheid tijdens De Waarschuwing. Dat wil zeggen wanneer zij de liefde en de hoop aanvaarden die hun zal gegeven worden. Het zal de grootste gave zijn die zij ooit zullen ontvangen in dit leven op aarde.

  Mijn kind, mensen moeten diegenen die Mijn Vader niet eren nooit veroordelen. Zij moeten nooit de hoop opgeven voor diegenen die ook mijn Zoon verwerpen. Deze zielen worden allen door mijn Zoon met een innige tederheid bemind, Hij wil hen enkel redden.

  Hoop, mijn kind is een gave van God de Vader. Zij mag nooit geschuwd worden ten voordele van angst of negativisme. De barmhartigheid van Mijn Zoon kent geen grenzen. Zij zal weldra aan eenieder van jullie gegeven worden.

  Hoop en vreugde moeten op de eerste plaats komen in jullie gedachten, kinderen, omdat mijn Zoon op het punt staat zulk een grote genade te schenken aan zijn kinderen om de wereld te redden. Hij wil dat de hele mensheid deel uitmaakt van dit groot glorievol tijdperk van vrede dat jullie allen wacht.

  Bid, bid, bid opdat alle zielen op aarde deze liefdevolle gave met open en nederige harten zouden verwelkomen. Door De Waarschuwing zal Gods Barmhartigheid eindelijk aan de mensheid getoond worden. Er kunnen en zullen nadien geen twijfels mogelijk zijn omtrent hoezeer al zijn kinderen door Hem bemind en gekoesterd worden.

  Jullie geliefde Moeder

  Koningin van de Hemel

  De Maagd Maria : "de Eindtijdprofeet wordt door de Hemelen geleid"  16/12/2011

  Mijn kind, Ik kom om jouw hart wat troost te brengen. Jij, mijn sterk kind, zal van nu af in staat zijn om in zulke mate te lijden dat je het zal verwelkomen en daardoor je lijdzaamheid bewijzen terwijl je strijdt om het woord van mijn dierbare Zoon Jezus Christus te verkondigen.

  Mijn kind, jij bent verscheurd. Elke dag in dit werk brengt nieuwe en meer uitdagingen  waarvan vele moeilijk zijn.

  Nu is het tijd om je wapenrusting op te nemen zonder enige angst. Ga voorwaarts en vecht voor Mijn Zoon om te verzekeren dat dit heilig werk vlug gehoord wordt in de hele wereld. Zo vlug als je kan. Stel niet uit. Sta geen afleidingen toe.

  Ik bemin je, mijn kind. Je bent ten volle beschermd tegen kwaad. Merk je niet hoe weinig je getroffen wordt wanneer dit werk door anderen zo wordt aangevallen? Dit is de genade van beschutting.

  Lever slag tegen Satan met jouw leger van soldaten en help heel de mensheid te redden. Jij bent de ware eindtijd profeet die geleid wordt door de Hemelen om de wereld te helpen zich te bekeren. Er zal vlug hulp gestuurd worden. Wees voorbereid. Verheug je want dit is een grote gave.

  Jij wordt geleid bij elke stap die je zet, dus vertrouw alleen op Jezus en gehoorzaam Mijn Hemelse Vader ten allen tijde.

  Wees dapper, moedig en ga vooruit zonder vrees in je ziel.  

  Je hemelse Moeder

  Koningin van de Engelen

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  23-12-2011, 02:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 15

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  15  Dankzegging voor het geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid  19/12

  Mijn liefste dochter, hoe verlang Ik ernaar dat Christenen overal ter wereld Mijn geboorte zouden vereren vanuit het diepste van hun hart.

  Mijn geboorte moet vereerd worden voor wat ze weergeeft, wanneer Mijn geboorte wordt gevierd. Onthoud dat jullie Mijn geschenk van Verlossing vereren.

  Ik verlang vurig dat heel de mensheid Mijn Heilige Geest zal toestaan om door te dringen in hun hart en ziel in deze tijd.

  Mijn geboorte moet vereerd worden voor wat het zij tegenwoordig stelt wanneer Mijn geboorte gevierd wordt. Weet dat het Mijn gave van Verlossing is die jullie eren.

  Daarvoor werd Ik de eerste keer door Mijn Vader gezonden.

  Daarvoor zal Ik weerkeren, om de mensheid een tweede kans op verlossing aan te bieden.

  Ik wil dat Mijn kinderen deze Kerstmis de volgende kruistocht van gebed aanbieden:

  O, Mijn Hemelse Vader,

  We vereren U met een diepe waardering voor het offer dat U gebracht hebt wanneer U een Verlosser in de wereld zond. We bieden U in vreugde en dankbetuiging ons gebed aan in nederige dankbaarheid voor het geschenk dat U nu geeft aan Uw kinderen nl. het Geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid.

  O Allerhoogste God, zorg dat we waardig zijn om deze Grote Barmhartigheid met dankbaarheid te aanvaarden.

  Amen

  Jullie geliefde Verlosser Jezus Christus

  23-12-2011, 02:33 Geschreven door Claudia  


  22-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioen van Sabrina's echtgenoot, Jan gekregen op 20/12/2011

  Visioen van Jan (Sabrina’s echtgenoot). Jan heeft regelmatig open visioenen van de hemel waarin hij een man, de Heilige Geest, ontmoet die hem helpt of begeleid:

  Deze morgen toen ik in gebed was, gingen mijn gedachten terug naar de chalet op de berg. Ik vroeg de HEILIGE GEEST: ‘Waarom woont U in zo een oude houten berghut en niet in een prachtig huis of in een paleis? Dit is toch de plaats die U toekomt?’ De HEILIGE GEEST antwoordde: ‘IK hoef geen huis in de drukte van de stad en door mensenhanden gemaakt. IK verlang ernaar om bij MIJN kinderen te wonen, maar velen geven MIJ niet de plaats die MIJ toekomt. Dit kleine houten huisje kan je vergelijken met de plaats die velen MIJ geven in hun leven. Vaak kom IK op de tweede of de derde plaats. In jullie harten daar wil IK wonen. Jullie zijn MIJN tempel. Krijg IK daar de ereplaats…? Neem de tijd om MIJ te ontmoeten. Net zoals de weg naar de chalet lang en steil is. Het kost moeite om de berg te beklimmen, maar als je daar bent, zal IK woning maken in jullie harten. Alleen in de stilte daar kunnen jullie MIJ ontmoeten.’

  1 Korintiërs 2:12: Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.

  Efeziërs 3:16: opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens,

  22-12-2011, 22:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Sabrina 21/12/2011

  MIJN geliefde kinderen, de tijd nadert en komt voor MIJN komst naar deze aarde om MIJN bruid op te nemen. MIJN VADER en IK zijn klaar om het signaal te geven.

  WIJ zijn oververzadigd om Woorden uit te geven en uit te sturen door hen, die wel klaar zijn en wakker zijn. De tijd komt en is nu, dat MIJN VADER het signaal zal geven en heel spoedig zal het nu, plotseling zijn, zoals MIJN WOORD ook zegt, als een dief in de nacht.

  Voor hen echter die waken en wakker zijn ten allen tijde, zal MIJN komst niet als een dief in de nacht zijn, maar een verlossing uit hun lange verwachting. Een overgang van wachten in eeuwige Glorie met hun VADER en VERLOSSER. Met hun lang verwachte BRUIDEGOM.

  Zalig zal het zijn voor ONS, zalig MIJN geliefden. Eén groep wordt zwakker en valt af, zij die het beu en moe zijn om te wachten, zij die al hun verwachting en hoop zetten op één bepaalde dag. Zij vallen af en gaan terug naar de wereld. Zij hebben open deuren voor de vijand die nog moeilijk gesloten kunnen worden.

  Een andere groep daarentegen wordt sterker en sterker, zij die continu waken en uitkijken naar MIJN dagelijkse komst, zij die geen datums en dagen voorop zetten, want niemand weet de dag noch het uur, zegt MIJN WOORD.

  Zij zijn diegene die nu zichzelf bemoedigen en sterker worden in MIJ. Zij zijn diegene die komen bij MIJ in de Geheime Plaats, zoals WIJ jullie hebben aangemoedigd om te komen al die maanden. Zij zijn ONZE gehoorzame kinderen, ONZE gehoorzame geliefden, zij zijn klaar als de bruid.

  Nog een kleine tijd van genade geven WIJ jullie en dan zal het signaal klinken, het langverwachte signaal.

  Mensen zijn druk in de weer met allerhande situaties en toestanden. Velen hebben opnieuw een reden om te feesten en opnieuw een reden om MIJ uit te stellen. Altijd hebben mensen redenen om niet tot MIJ te komen en te feesten met MIJ in plaats van met de wereld, ook MIJN kinderen.

  Wie zal zijn tijd met MIJ doorbrengen de komende ‘feestdagen’?
  Wie? WIJ zullen zien en zijn verwachtende.
  Wie zal werkelijk klaar zijn?

  Wie zet MIJ en MIJN VADER continu op de eerste plaats in al hun feestgewoel? Indien dit tot jou hart spreekt, dan heb je nog kans om te komen, maar weet dat MIJN bruid door en door getest is dit jaar, velen kunnen en zullen dit beamen.

  Velen, heel velen zijn getest door allerlei omstandigheden en situaties in hun leven, door allerlei dingen en zaken die op hun pad kwamen. Hieruit is reeds een selecte groep van MIJN bruid geselecteerd.

  Niet allen zullen binnenkomen en dezelfde intimiteit met MIJ hebben of met MIJN VADER. Enkel zij die het waard zijn, enkel zij die de test van loutering, zuivering, vasten en gehoorzaamheid hebben doorstaan, enkel zij.

  Zij die weten wat het is om hun GOD te ontmoeten in die Intieme Plaats. Zij wiens tranen WIJ hebben opgevangen, tranen van puur berouw en gehoorzaamheid. Zouden zij het niet waard zijn om te komen?

  Tijd is kort en MIJN VADER is een zeer genadig GOD. Dus was jullie vlees met MIJN kostbaar BLOED en laat jullie reinigen en louteren in deze laatste uren.

  Dit zijn de laatste uren MIJN kinderen, werkelijk. Alles zal zeer spoedig veranderen in deze wereld. Nu is nog de tijd om te komen en om een plaats te verdienen in MIJN Koninkrijk. Denken jullie dat dit hooghartig is? Dat dit te moeilijk is?

  Jullie GOD is pure Liefde en Rechtvaardigheid, onthoud dat goed.

  Heb IK niet een lugubere dood gestorven aan dat ruwhouten kruis?
  Heb IK niet de striemen en slagen en verwondingen en afwijzingen en beschaamdheden voor jullie ondergaan?
  Heb IK niet MIJN Koninkrijk en de Heerlijkheid van MIJN VADER verlaten voor jullie? Opdat jullie zouden kunnen binnengaan?

  IK heb een duur OFFER betaald, een moeilijk en pijnlijk OFFER, maar wel een eeuwig OFFER dat nooit meer teniet kan gedaan worden. Maar ook dit heeft een prijs. Die prijs is: Een eigen vrij keuze. Het is geen verplichting, geen standaard iets dat op jullie wordt gelegd, alsof jullie niet zelf zouden kunnen kiezen voor of tegen ONS.

  Daarom, kom nu, nu dat de tijd nog kort is en ten einde loopt. Kies voor ONS en aanvaard dit OFFER van MIJ. Weet dat IK alles heb gegeven, IK heb MIJN Leven uitgegoten voor jullie, tot de laatste druppel.

  Een plaats in MIJN Koninkrijk als de bruid vereist dan ook hetzelfde: Een leven uitgegoten voor MIJ en MIJN VADER hier op aarde, net zoals IK heb gedaan voor jullie. IK dacht dat dit duidelijk was in MIJN WOORD. Maar blijkbaar lezen velen MIJN WOORD NIET zoals het er geschreven staat.

  Voor hen die twijfelen, lees MIJN WOORD, lees MIJN Leven hier op aarde en zie wat IK MIJN discipelen en diegene daar rond geleerd heb, ten voorbeeld voor jullie, opdat ook jullie zouden leven naar dat Woord.

  WIJ zijn een rechtvaardig GOD en WIJ zullen een ieder dan ook rechtvaardig beoordelen. Hoe WIJ dit zullen doen, wat de uitspraak zal zijn, dat ligt aan jullie, dat is jullie aandeel.

  Dus wees wijs en besteed jullie laatste uren wel, opdat jullie het zich niet zullen beklagen later in de eeuwigheid.

  Veel Liefde, JEZUS.

  Matteüs 24:42-44: Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. 43 Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

  Openbaring 16:15: Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.

  Prediker 9:12: Want ook de mens kent zijn tijd niet, evenmin als de vissen, die in het verraderlijke net gevangen worden, evenmin als de vogels, die in het klapnet gevangen worden. Evenals zij worden de mensenkinderen verstrikt ten tijde des kwaads, als dit hen plotseling overvalt.

  Jesaja 47:11: Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden hadt.

  Habakuk 2:7: Zullen niet plotseling opstaan zij die u bijten, en ontwaken zij die u schrik aanjagen, zodat gij hun worden zult tot een gewisse buit?

  Lucas 21:34-36: Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. 35 Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

  1 Tessalonicenzen 5:2-3: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

  Psalm 91:1: Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.

  Spreuken 14:35: Het welgevallen des konings valt een verstandig dienaar ten deel, maar hem die zich schandelijk gedraagt, treft zijn verbolgenheid.

  2 Samuël 22:20-27: Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij, omdat Hij welgevallen aan mij had. 21 De HERE deed mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vergold Hij mij, 22 want ik heb de wegen des HEREN gehouden en ben niet goddeloos afgeweken van mijn God. 23 Want al zijn verordeningen stonden mij voor ogen en van zijn inzettingen week ik niet af, 24 maar ik was onberispelijk voor Hem, en wachtte mij voor ongerechtigheid. 25 De HERE heeft mij vergolden naar mijn gerechtigheid, naar mijn reinheid vóór zijn ogen. 26 Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw, jegens de onberispelijke toont Gij U onberispelijk, 27 jegens de reine toont Gij U rein, maar jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander.

  Psalm 66:10: Want Gij hebt ons getoetst, o God, ons gelouterd, gelijk men zilver loutert;

  Jesaja 48:9-10: Om mijns naams wil vertraag Ik mijn toorn, ter wille van mijn lof bedwing Ik Mij, u ten goede, om u niet uit te roeien. 10 Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende.

  1 Petrus 1:7: opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

  Hebreeën 10:22: laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

  Hebreeën 9:14: hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

  Jesaja 53:12: Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

  22-12-2011, 22:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van God, de Vader aan Sabrina 19/12/2011

  Wie hoort de Roepstem van MIJN HART? WIE hoort de Roepstem van MIJN HART?

  Zij die horen, komen. Zij die horen, komen en zoeken MIJN HART in de Intieme Plaats. Anderen lezen deze woorden en laten het aan hen voorbij gaan. Zij hebben geen hart voor hun GOD, zij willen enkel zelfvoldoening en voedsel voor hun eigen vlees, dat zijn MIJN lauwe kinderen, die IK zal uitspuwen uit MIJN Mond.

  Pas op voor lauwheid MIJN kinderen, pas op voor lauwheid … Lauwheid is geen optie in deze laatste dagen, lauwheid is nooit een optie, maar zeker nu niet in deze laatste dagen, want wie lauw is, is vatbaar voor de infecties en bacteriën van de vijand. Zij zullen geïnfecteerd worden en niet kunnen standhouden wanneer hij komt en hen volledig inpalmt.

  Dan is het al te laat, nu is niet de tijd om lauw te zijn. Nu is de tijd om jullie te bekleden met jullie harnas, jullie geestelijke wapenrusting, zoals MIJN WOORD zegt. Dan zullen jullie kunnen standhouden tegen de verleidingen en leugens van de vijand, tegen zijn verleidelijke woorden en daden om jullie in te palmen.

  MIJN vijand is overal nu, hij en zijn trawanten zijn overal in deze wereld bezig om MIJN kinderen van MIJ af te trekken door hun wereldse bezigheden, door dingen die uiterlijk belangrijk zijn, maar geestelijk weinig te betekenen hebben. Door tal van zaken trekt MIJN vijand MIJN kinderen van MIJ af.

  Enkel zij die horen en zien naar MIJ, kunnen deze verleiding doorzien en weerstaan, enkel zij. Daarom bedroeft het MIJ dat zo velen nu nog worden afgetrokken van MIJ. Velen zijn geroepen, heel velen, maar oh zo weinig uitverkoren.

  Laat jullie niet van de goede weg afbrengen MIJN kinderen, nu is niet de tijd om te slapen en lauw te worden, nu is de tijd om volop uit te zien en jullie te verheugen in de komst van jullie MESSIAS, jullie BRUIDEGOM.

  HIJ is vol verlangen en wachtende om ZIJN kinderen op te nemen, hoelang moet HIJ nog wachten vóóraleer alle harten klaar zijn voor MIJ? En voor HEM, MIJN meest geliefde ZOON? Hoelang moeten WIJ nog wachten? Jullie testen het HART van jullie GOD wel zeer erg.

  Maar weet dat enkel zij met een oprecht, nederig hart, zullen worden opgenomen als de bruid. Weet dit zeer wel. Niet allen komen MIJN Koninkrijk binnen als de bruid, niet allen. Zij is zorgvuldig uitgekozen op basis van haar hart naar MIJ en MIJN ZOON. WIJ oordelen zeer rechtvaardig, WIJ zien heel rechtvaardig en WIJ horen zeer rechtvaardig. Weet dit zeer wel.

  Een oprecht hart wordt oprecht beloond. Een lauw hart wordt niet beloond. Enkel MIJN bruid zal genieten van haar Hemelse Zalige Geschenken die voor haar persoonlijk zijn weggelegd, tot de dag daar is, die vreselijke en zalige Dag.

  Vreselijk voor hen die achterblijven, maar zalig voor hen die ontsnappen door een Hemelse Opname die enkel één en al verrukking zal zijn. Wees ervan verzekerd of jullie deel uitmaken van die laatste groep, indien jullie nu niet klaar zijn als MIJN bruid, wanneer zullen jullie het dan zijn? Ooit?

  De tijd is al meer dan verstreken en IK, GOD, zal niet blijven wachten op hen die in het dal der beslissing zitten. Neem de beslissing NU en twijfel niet langer, want IK, GOD, zal ook niet langer twijfelen om MIJN geliefde op te nemen.

  Eens komt de dag en het uur voor iedereen, en iedereen zal weten en zien wat er gebeurd is. Eén groep zal overgaan in Glorie en een andere zal achter blijven in wanhoop en pure ellende.

  Alle hoop en licht zal verdwenen zijn. De realiteit zal verschrikkelijk zijn en jullie zullen weten waarom jullie niet overgegaan zijn in Glorie. Vervolging zal niet op zich laten wachten, daar de antichrist zijn plaats heeft ingenomen en precies weet welke stappen hij zal ondernemen. Hij heeft het allemaal uitgedokterd en hij zal geen seconde laten verloren gaan, wanneer zijn tijd van complete controle gekomen is.

  Weet MIJN geliefden, dat de bruid nu meegaat in de opname, zij is MIJN ware bruid en geliefde en die van MIJN ZOON. Eens dit Licht weg is in de wereld, is het ieder voor zichzelf. Koude en haat zullen de twee werktuigen zijn waarmee MIJN vijand deze wereld zal controleren.

  Elk sprankeltje liefde zal verdwenen zijn. Niet mijn zaak denken jullie? IK hoop en bid dat het niet jullie zaak zal zijn, maar dat jullie zullen meegaan in Eeuwige Glorie. Maar weet dat IK lauwheid en afval niet kan belonen. Het staat in MIJN WOORD en jullie weten dit ook in jullie hart.

  MIJN GEEST is nog steeds jullie wegwijzer, HIJ overtuigt jullie nog steeds van zonde. MIJN Wet staat in jullie hart geschreven, MIJN WOORD moet in jullie zijn. Zo niet is er weinig hoop voor MIJN volk. Weinig hoop …

  Denk niet dat jullie het wel zullen redden in de verdrukking. Jullie hebben er geen idee van hoe het zal zijn, de ergste film kan het nog niet weergeven.

  IK hoop en bid MIJN geliefden, dat jullie de juiste keuze zullen maken en jullie lauwheid van jullie zullen afgooien en de mantel van passie en pure nederigheid zullen aandoen. Dit hoop IK van harte.

  Deze brieven en woorden zijn niet eindeloos. Eens stopt alles.

  VADER GOD.

   

  Sefanja 3:2: Zij hoort naar geen roepstem, zij neemt geen tuchtiging aan; op de HERE vertrouwt zij niet, tot haar God nadert zij niet.

  Openbaring 3:16: Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.

  Efeziërs 6:11-17: Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

  Matteüs 22:14: Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

  1 Tessalonicenzen 5:3-6: Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: 5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.

  Daniël 9:14: Daarom was de HERE wakker om het onheil over ons te brengen; want de HERE, onze God, is rechtvaardig in al de werken die Hij doet, maar wij hebben niet geluisterd naar zijn stem.

  Joël 3:14: Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des HEREN in het dal der beslissing.

  Amos 5:18-20: Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht! 19 Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt hem; en hij komt naar huis en leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang! 20 Duisternis zal immers de dag des HEREN zijn en geen licht, ja donker en zonder glans.

  Jakobus 2:9: Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding.

  Romeinen 2:14-15: Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; 15 immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen,

  Kolossenzen 3:12: Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

  22-12-2011, 22:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Je moet Me volgen door wat ik tot jou zeg - Susan O'Marra 25/11/2011

  Jezus richt zich tot Susan maar ook tot al de gelovigen :

  (De boodschap is als een 3D beeld, zoals trouwens alle boodschappen van Susan O'Marra. Het is daarom nogal moeilijk te vertalen. Het is inhoudelijk 100% correct, alleen klinkt het soms wat ‘harkerig’, mijn excuses ervoor.)

  Je moet Me volgen door wat Ik tot jou zeg en wat Ik aan jou laat zien. Want Ik leid jou door Mijn Stem die uit jouw geest komt. Ik toon je ook wat Ik wil dat je ziet, binnenin je geest. Dan neem Ik die dingen uit je geest, en breng ze in je geheugen zodat je ze kunt overwegen. Door dit te doen kies je ervoor Mij erin al dan niet te gehoorzamen. Wanneer je ervoor kiest Mij te gehoorzamen en reageert op wat Ik je heb gezegd of wat Ik je heb getoond, kun je vertrekken in geloof. En Ik kan dan vervullen waarover Ik tot jou heb gesproken. Dit is wat Ik wil dat je doet. Vertrek van de dingen die Ik in jou heb gelegd. Handel volgens hetgeen Ik je heb gegeven, zodat Ik de beloften kan vervullen die in je besloten liggen.

  Je blijft Me vragen om de beloften te vervullen waarop je aan het wachten bent om in je leven vervuld te zien. Maar Ik zeg je, doe dan iets met ze, zodat Ik verder kan! Ik wil dat je verder beweegt in het vervullingsproces, maar je moet eerst op hen reageren. Want Ik sta klaar om voor jou te handelen. Geef Mijn Woorden vleugels zodat ze in je Leven van toepassing zijn. Je geloof doet de zaden uitkiemen die Ik in je heb gezaaid om uit te groeien. Dan kan Ik zorgen dat de takken van je levensboom vruchten draagt. Het is tijd dat je geest vruchtbaar wordt, en ook van buiten door je dagelijkse activiteiten en je leven. Kom naar buiten ermee en zie wat Ik voor jou zal doen. Het is tijd dat je beslist of je volledig in Mij en in Mijn Woord gelooft. En of je gelooft in de dingen die Ik in je geest heb bewaard. Het is tijd om te reageren, want Ik sta klaar om voor jou te handelen.

  Ik sta klaar om een einde te maken aan al de oude verwikkelingen, en een frisse visie voort te brengen in je geest en hart. Ik heb een nieuwe frisheid voor jou dat je nieuw leven zal inblazen en dit zal je innerlijke energie geven om een grotere hoogte in Mij te bereiken. Ik wil over veel meer dingen met je spreken, maar Ik kan dit enkel doen als je gehoor aan Mij zult geven. Ik heb een hogere weg dan deze die jij moet bewandelen. Ik wil je verder brengen in Mijn Plan voor jou, en dit zal Ik in orde brengen, als je je wil nog meer aan Mij zult overgeven. Ik wil niet dat je je tocht afmeet aan wat je anderen ziet doen of hoort zeggen. Ik leid ieder van Mijn Kinderen op een andere manier. Ik spreek tot ieder op een niveau waarvoor ze zijn bestemd, en bij wat Ik in ieder van hen heb gelegd om naar buiten te treden. Jij kunt hun weg niet bewandelen, of zoals hen zijn, maar je moet je eigen weg bewandelen. Je worstelt dikwijls met jezelf omdat je probeert je te meten aan dingen die Ik niet voor jou heb bedoeld. Je moet enkel Mij volgen binnen je eigen geest, want daar ben Ik aanwezig, en van daaruit spreek Ik tot jou.

  Ik ben altijd op aarde aan rondgaan. Ik ben altijd tot Mijn volk aan het spreken. Maar de meeste luisteren niet naar hun geest. Ze worden rondgeleid door wat ze buitenaf zien, door buitenaf horen, door buitenaf voelen en door buitenaf worden verteld. Dat bedoel Ik als Ik zeg dat ze vasthangen aan de wereld. Maar jij hangt niet aan de wereld vast zoals zij. Jij bent uit Mij geboren, jij hangt aan Mij vast. Je kunt niet blijven vasthangen aan de wereld, en blijven vasthangen aan Mij. Je moet beslissen welke weg je wil bewandelen in je leven: vasthangen aan Mij vanuit je geest OFWEL vasthangen aan de wereld door de natuurlijke invloeden van je zintuigen. Het is essentieel voor jullie om het op dit punt van jullie tocht ten volle te begrijpen. Jullie moeten beginnen om jullie van alle wereldse verwikkelingen en verstrikkingen, alle verleidingen en alle verlangens die vragen om bevestiging en bevrediging van buitenaf, te ontdoen. Jullie moeten volledig gegrondvest zijn in Mij alleen, en laat Mij al je verlangens vervullen, en Ik zal je bevestiging en je bevrediging zijn in dit leven. Ik zal ervoor zorgen dat jullie helemaal zien wie jullie zijn, en tot wie Ik jullie heb opgeroepen om te zijn. Jullie zullen tevreden zijn en jullie compleet voelen in je wezen. Jullie zullen in staat zijn om ongehinderd te stromen van die rustplaats binnen je eigen geest.

  Daar zul je Mij heel duidelijk horen en Mij zien zoals Ik ben. Ik woon in jullie, en Ik zal deze werkelijkheid buiten jullie geest brengen, en jullie zullen het merken in jullie alledaagse leven. Dan zullen jullie Mij meer in een geheel zien, waar jullie ook gaan en in alles wat jullie doen. Jullie zullen Mijn stem zelfs nog duidelijk horen en voelen dat Ik dichtbij ben, omdat jullie Mij eindelijk zullen toelaten om jullie volledig te leiden vanuit jullie binnenste en ook zonder Mij. Daar neem Ik jullie heen. Dit wil Ik bereiken van al Mijn Kinderen. Ik wil jullie Hoofd zijn en Ik wil met jullie op tocht, net zoals Ik met de Vader verder ga. Dan zullen jullie een veel diepere gemeenschap met Mij ervaren en ook met Mijn Vader, omdat Mijn Heilige Geest die in jullie is, ons in grotere mate kan openbaren aan jullie. Je bent naar een niveau aan het groeien waar we met je kunnen optrekken in een grotere dimensie en een grotere werkelijkheid, zelfs in je dagelijkse routines en in de gebeurtenissen die zich iedere dag zullen ontvouwen. Want je zult onze instructies aan jou in je leven toepassen.

  Het is tijd voor Mijn Kerk om de Kerk te zijn. Jullie zijn de Kerk, Mijn Tempel, en Mijn Woonplaats. Ik wil niet alleen Mijn Tempel vullen, Mijn Woonplaats. Nee, Ik wil ook erdoor leven en erdoor stromen. Ik wil uit jou stromen, meer dan Ik nu doe. Ik wil een grote rivier op aarde worden. Ik wil die grote rivier worden door jou, en door ieder van Mijn Volk, totdat Ik de aard heb overspoeld met de kennis van Mij. Het is reeds begonnen, Ik ben nu naar buiten aan het stromen. Maar jij zult de mate bepalen waarmee Ik uit je stroom, door de mate dat je reageert op Mij en ook handelt volgens hetgeen dat je Mij hoort zeggen. Wanneer je handelt volgens hetgeen Ik je zal zeggen of je zal tonen, dan kan Ik dat doen en zo zijn (de grote rivier op aarde).

  De Vloed van Mijn Geest is begonnen. Het is daarom dat je nu grotere strijd in jezelf ervaart, en ook strijd die buiten jezelf is. De Strijd voor het Woord is begonnen. Je zintuigen en je vlees zal tegen het Woord vechten, de wereld rond je zal tegen het Woord vechten, en de duivel die je tegenwerkt al tegen het Woord vechten. Maar dit zal altijd zolang duren als dat je op aarde leeft. Zorg er daarom voor dat je niet betrokken raakt in de Oorlog en in de activiteiten van de tegenstander. Je bent niet verantwoordelijk voor de oorlog, want dit is Mijn Oorlog. Je moet enkel verder gaan en Me laten doen in hetgeen Ik wil doen in de Oorlog. Je moet Mijn Stem volgen door dit alles, en hetgeen doen wat Ik voor jou heb voorbereid. Je hebt een Hoger Doel, dat Ik voor jou in kaart heb gebracht om te vervullen. Maar je zult het niet bereiken, als je niet leert om de stemmen en afleidingen van buitenaf eruit te ziften. Ik laat je dit nu zien zodat je voorbijgaat aan deze dingen en naar de hogere zaken beweegt, die op jou liggen te wachten. Ik wil dat je de frisse en vitale zaken aanvat die zich vóór je bevinden. Ik wil dat je reageert op Mij met je geest en Mij dan gehoorzaamt met je zintuigen en dat ernaar handelt.

  Het is nu tijd om te reageren. Want wat Ik begonnen ben in jullie dagen zal niet meer gestopt worden of verminderd. Ik ben een heel grote oorlog begonnen op aarde zoals Ik je getoond heb. Het zal zich op aarde uitbreiden door Mijn Hand. Dit moet je begrijpen. Je bent in het Nieuwe Tijdperk dat Ik je getoond heb, en je moet nu dichter bij Mij blijven en Mij in alles volgen. Ik zorg ervoor dat alles in het licht wordt gebracht en in Mijn handelingen. Ik breng een grote verandering op Aarde teweeg, en dit zal invloed hebben op ieder land, iedere regering, en iedere persoon . Daarom moet je Mij in alles gehoorzamen en doen wat Ik je zeg te doen, zodat je Mij doorheen deze nieuwe tijd kunt volgen. Je mag geen andere persoon volgen, je moet Mij volgen. Ik zal je leiden, en Ik zal Mijn Lichaam leiden, en als jullie allen gehoorzamen, zal Ik jullie allen er doorheen voeren, op Mijn Manier. Samen zullen jullie allen Mijn Doelstellingen vervullen en een groter HUIS worden dan jullie nu zijn op aarde. Jullie zullen Mijn Glorierijke KERK zijn.

  Mijn Ster kwam op 1-11-2011, zoals Ik je heb getoond in je droom. Sommigen zagen Mijn Teken en hebben gereageerd door dit gebeuren.

  Het is de blauwe ster Kachina. Ze was ook te zien op een lancering in China op 1/11/2011 (zie You Tube). De foto hieronder is deze blauwe ster Kachina.


  De meesten van Mijn volk hebben dit gemist, omdat ze niet luisteren naar hun geest. Maar zelfs dan kan Mijn volk het volgen, als ze nu leren van Mij te gehoorzamen. Ik geef Mijn Tekenen voor een reden : om jullie wakker te schudden voor Mijn Doelstellingen en Seizoenen (> op de Joodse kalender). Dan is het aan jullie om te beslissen wat jullie met het Teken dat Ik jullie geef, doen. Kies deze dag om Mij nog dichter te volgen dan ervoor. Kies er vlug voor om Mij te gehoorzamen in dit Uur, en stel het niet uit! Het Uur is laat op aarde, maar het is nog niet te laat voor jullie. Jullie zijn overgestoken in het Nieuwe. Jullie staan op een andere plaats dan de aarde. Jullie zijn van een Hogere Geboorte. Jullie lopen op aarde zoals Ik deed wanneer Ik op aarde was. Jullie lopen op aarde, maar jullie zijn ook gehecht aan de Hemel. Beweeg nu met de Hemel mee, geef jullie over aan Mijn Stem die in jullie is, en vervul jullie lotsbestemming  op aarde. Jullie zijn de Dragers van de Kennis van Mij. Het is tijd om die kennis nu uit te dragen, en dat Licht te zijn, want er zullen velen tot Mijn Licht getrokken worden dat in jullie schijnt, als jullie Mijn Stem gehoorzamen. Ik ben klaar om Mijn Oogst binnen te halen, maar het begint met jou. Jullie zijn Mijn Vissers. Ik heb jullie geleerd hoe Mij te volgen. Nu is het tijd om jullie om te keren en om te beginnen ‘vissen’. Ik zal jullie tonen wat jullie moeten doen, want jullie gehoorzamen Mijn Stem die binnenin jullie zit. Kijk nu in Mijn Woord. Daarom ging ik naar de volgende passages in de Bijbel :

  1 Petrus 1:11-13 : Zij vroegen zich af op welk tijdstip en welke omstandigheden de Geest van Christus doelde, die in hen werkzaam was en die het lijden van Christus en de daarop volgende verheerlijking voorspelde. Maar hun werd geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf diende maar voor u. En nu is die boodschap bij monde van de evangeliepredikers openlijk aan u verkondigd, in de kracht van de heilige Geest, die uit de hemel is gezonden. Dit zijn geheimen waarin zelfs engelen verlangen door te dringen. Doe daarom een gordel om uw middel, wees verstandig en nuchter, vestig al uw hoop op de genade, die uw deel wordt wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.

  1.    Ze hoorden de Heilige Geest in hun geest spreken.

  2.    Ze vroegen zich af wat ze de Heer hoorden zeggen die tot hen sprak.

  3.    Ze kregen de openbaring die voor hen was bedoeld : over Christus spreken aan anderen.

  4.    Ze maken zich klaar en stelden hun hoop op Hem om het te vervullen door hen.

  5.    Ze kregen de genade om de openbaring van Christus in hen te laten geboren worden, en te gaan waar de Heer hen naar toe zond.

  Lukas 4:16-19 : Zo kwam Hij in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen, en kreeg een boekrol van de profeet Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat: De Geest van de Heer rust op mij; daartoe heeft Hij mij gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen, om verdrukten in vrijheid te laten gaan, en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is.

  Romeinen 10:14-16 : Maar hoe kunnen zij iemand aanroepen in wie zij niet geloven? Hoe kunnen ze in iemand geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kunnen ze over iemand horen, als niemand Hem verkondigt? En hoe kunnen ze verkondigen, als ze niet zijn gezonden? Het is zoals de Schrift zegt: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goed nieuws brengen. Maar niet allen hebben aan het goede nieuws gehoor gegeven. Jesaja zegt: Heer, wie heeft geloof geschonken aan onze boodschap?

  Het is tijd om te beslissen in wie we geloven, en naar Hem te luisteren, en Hem dan te gehoorzamen!


   
  22-12-2011, 01:07 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Stem zal opnieuw op Aarde spreken -Susan O'Marra 30/11/2011

  (De boodschap is als een 3D beeld, zoals trouwens alle boodschappen van Susan O'Marra. Het is daarom nogal moeilijk te vertalen. Het is inhoudelijk 100% correct, alleen klinkt het soms wat ‘harkerig’, mijn excuses ervoor.)

  Mijn Stem zal opnieuw op aarde spreken, omdat Ik mijn gelovige vrouwen en mannen in vele landen laat opkomen. Een nieuw geluid zal luiden, en het zal over de hele wereld gehoord worden, omdat Ik op een nieuwe manier kom. Ik ben met een groot werk begonnen op aarde, en het heeft nog maar pas vorm gekregen en het wordt onder de volken nog maar pas onderscheiden. Maar dat plotseling veranderen, want Ik zal vlug al hetgeen dat overblijft en nu nog tegenhoud herschikken. Ik ben gekomen om tot Mijn Volk te spreken, en Ik zal ook door Mijn Volk spreken. Want Ik zal een plotselinge verschuiving teweeg brengen en wat jullie nu zien, zal zeker veranderen, want Ik wil hetgeen beëindigen wat Ik nu zal herschikken, en wanneer Ik klaar ben met deze fase, zal Ik uitbreken en een stem op aarde worden die de Hemelen zal doen dooreen schudden met een groot ‘schudden’ en jullie zullen een vernietiging zien over de hele wereld die ervoor zal zorgen dat de volkeren bang zijn en ze zullen zeggen : "God is hier zeker!"

  Ik zeg vandaag aan jou, "Ik ben hier." Ik ben begonnen over de aarde te bewegen, en iedere mens zal weten dat niets meer hetzelfde zal blijven. Ik doe het bewustzijn van de mens ontwaken om volledig wakker te zijn voor Mij en voor Mijn Werkelijkheid. Er staan de aarde grote veranderingen te wachten, en een grote oorlog zal uitbreken en zal het hart van de mensen op de proef stellen. Want Ik ben alles aan het breken dat Mij en Mijn Wil in de weg stond. Mijn Stem zal wijd en zijd weerklinken, en alle mensen oproepen om Mijn Bruid binnen te halen. Ik zal haar het hof maken. Ik zal een zuivere, vlekkeloze bruid hebben. Ik zal doorheen de volkeren (heidenen) vegen met Mijn Hand en ieder volk zal begrijpen dat IK BEN. Mijn Stem zal alles verbrijzelen dat is gebouwd op valse grondslagen en aanmatiging. Want Mijn Waarheid zal alles dat nog altijd verborgen en geheim gehouden is, openbaren. Mijn Stem zal galmen, en galmen, en galmen. De aarde zal wankelen, en wankelen, en wankelen. Maar niets wat de mens doet zal Mijn Stem doen zwijgen. Ik zal gehoord worden.

  Mijn Stem van Verlossing zal roepen tot de oogstvelden van de hele aarde.
  Ik heb de Dag van de Nieuwe Geboorte aangekondigd. Ik ben gekomen om Mijn Volk naar Mij te roepen. Mijn Trompetten zullen luid weerklinken, zelfs temidden van grote ellende, en Ik zal Mijn Licht onthullen aan allen die roepen in de nacht, en de ziel van de mensen zal een grote strijd moeten leveren, want hun vijand weet dat hij zal moeten vluchten. Mijn engelenscharen zijn gestationeerd over de velden en hun zwaarden zijn klaar om goed gebruikt te worden. Mijn Hand is reeds begonnen om de zielen binnen te halen, en spoedig zal Ik in een grote, grote geboorte komen!

  Mijn Genezende Stem zal ook terug beginnen weerklinken onder de volkeren. Ik zal ervoor zorgen dat Mijn Glorierijke Stem gehoord wordt, en de mensen zullen naar Hem, die hun Geneesheer is, lopen. En ze zullen leren om geen andere remedie dan Ik te zoeken, want Ik zal de gevangenen volledig bevrijden. Ik zal de wijsheid en de kennis van de mens verwarren en ze zullen heen en weer lopen en ze zullen zoeken naar wijsheid, genezing, antwoorden en oplossingen, maar ze zullen niets dan wanhoop en ellende vinden buiten Mij. Ik zal jullie Leven en jullie enige God zijn! Mijn Bloed heeft volledig verzoend (de mens met God verzoend), maar het hart van de mensen is verhard als steen. Er is niets dat vóór Mijn Woord, Mijn Bloed en Mijn Naam kan staan, en Mijn Volk zal opkomen en hen moedig aan de mensen verkondigen en Ik zal opkomen en de gebrokenheid van de gebondenen, die zullen binnenkomen genezen.

  Mijn Stem van Bevrijding zal toenemen, als Ik de vrede van de aarde volledig wegneem. Want ik zal al hetgeen dat de mens ten onrechte goedkeurt en dat waarop de mens vertrouwt en dat zich verheft tegen de kennis van Mij wegnemen. Ik zal bulderen bij iedere ijzeren poort en koperen deur. Ik zal hetgeen doordringen dat verzegeld was voor generaties, en Ik zal het verbrijzelen en breken tot op de grond. Mijn Stem zal dooreen schudden, en alles dat geheerst heeft breken zoals een harde leermeester over de volkeren. Ik zal zelfs nog meer op aarde verzetten, en velen zullen haastig hun posities in de steek laten en proberen zich te verbergen voor Mijn blik, maar het zal hen niet baten, want Ik zal alles blootleggen. De duisternis zal niet heersen over diegenen die van Mij zullen zijn. Ik ben gekomen om diegenen te bevrijden die Mij zoeken en tot Mij roepen in hun ellende. Ik zal wraak nemen op hun vijanden voor hun gezicht, en de mens zal weten dat Ik zijn Bevrijder ben en hij zal voor Mij buigen! Ik zal doorheen iedere natie vegen, en geen gesloten deur zal nog rechtstaan, maar zal vallen bij Mijn Bevel! Want Michael zal er staan, en Mijn engelenscharen zullen Mijn volk van alle landen bevrijden. De engelenscharen zijn gestationeerd voor de oorlog en Mijn strijders zullen brullen en brullen. Ik zal meer en meer bevrijden. Ik zal de velden vullen met bloed, want Mijn vijanden zullen vallen in de strijd over de landen, maar weet dat dit het Uur is dat Mijn Kerk stralend zal overeind staan.

  Mijn Stem van Wijsheid zal ook roepen aan het begin van iedere straat van kleine en grote steden. Ik zal tot ieder huis(gezin) spreken, en tot iedere plaats (waar er iemand is) die Mijn Gezicht zoekt. Ik zal diegenen antwoorden die voortdurend roepen, en Mijn Wijsheid zal als regen neervallen, en Ik zal het niet tegenhouden. Ik zal Mijn Volk vervullen met groot inzicht en ze zullen volledig in hun recht zijn/staan. Er zal niets zijn dat zich kan verbergen voor de Wijsheid die van Mijn Bruid zal stromen. Ze zal in het Licht staan en ze zullen zij aan zij strijden. De Wijsheid zal zich uitstorten en zal de harten van alle mensen zeven. Iedere valse gedachte en agenda zal als afwijkend gezien worden en zal in vergelijking met de Wijsheid verbleken. Want Ik zal alles blootleggen dat zich voordoet als Mijn wijsheid, en het zal als een vieze vod ver van hen weggegooid worden. Ik zal ervoor zorgen dat Mijn Stem van Wijsheid opnieuw gehoord wordt, gezocht wordt, onderwezen wordt en in ere gehouden wordt boven alle dingen. Mijn parels zullen blinken en Mijn diepe schatten zullen ontgonnen worden. Ik zal Mijn Opslagplaats opnieuw openen. Want wat er echt kostbaar is zal terug verlangd worden onder de mensen. De kennis van de Waarheid zal de mensen bevrijden en zal de diepere kennis van Mij openbaren.

  Mijn Stem van Lofprijzing en Dankzegging zal ook de zaken uitbrengen die onderdrukt werden en  door de mens werden ‘gestolen’ (= de lofprijzing die God toekomt). Want Ik zal al het lof ontvangen en dat werd gestolen zal opnieuw in harmonie zijn in deze tijd. Ik zal een groter heilig vuur eisen en dit zal al die mensen die spotten en versmaden volledig verbranden, en Ik zal al de hardheid van het hart en de afstomping van begrip verwijderen en het zal zorgen dat hun hart zich bekeert. Ik zal met een heel diep vuur in hun oppervlakkige en lege hart doen ontbranden en er zal terug een nieuw, zeer hevig vuur vanuit Mijn Volk branden. Want Ik zal een hartstochtig, oprecht en gelovig Volk hebben.
  Ik wil een zuiverder aanbidding in Mijn Huis hebben, maar ook in de wereld (= onder de mensen). Want het is tijd dat de aarde Mijn Huis volledig ziet schitteren. Het is tijd dat Geluiden van Aanbidding dagelijks weerklinken van waar Mijn Volk komt en gaat. Ik zal alles dat verborgen is en dat stil Mij binnenin aanbidt luidop doen klinken. Ik zal een Huis hebben dat op een heuvel is gezet, en een Licht dat klaar schijnt in de nacht. I zal hun hart opnieuw doen ontwaken. Ik zal opnieuw door hen vanbinnen klinken. Ik zal alle religie verwijderen en alle hoogmoed die Mijn stroom tegenhoudt en Mijn Bruid blokkeert. Ik zal opnieuw zingen, en Ik zal haar het hof maken, dat ze zich tot Mij keert. Er zal opnieuw een zoete smaak ontstaan, en Ik zal de lofprijzingen ontvangen van diegenen die ze doen. Ik zal het hart van de mensen tot Mij trekken. Lofliederen zullen iedere dam (= oppositie) doen breken en zullen de volle kennis van wie Ik ben inluiden. De mensen zullen vol ontzag zijn en zullen in Mijn Aanwezigheid verbaasd zijn.

  Mijn Stem van Oorlog zal opnieuw op aarde aan de mensen weerklinken. Ik zal hen naderbij doen komen , en ze zullen beven van grote vrees. En Ik zal Mijn Trompet, Mijn Stem laten weerklinken en ze zal ervoor zorgen dat ze hoger worden geheven. Ik zal alle werelds slijk verbranden. Ik zal hen uit het slijk halen en Ik zal hen hoger brengen naar vele plaatsen. Het is tijd voor de Mijnen om Mijn vollediger eindtijdplan te begrijpen. Mijn Brood zal enkel uit Mijn Hand gegeten worden. Hetgeen dat uitgezocht is onder de mensen, en dat werd gekoesterd van onderaf, zal de mensen nu doen oprijzen naar Mij en ze zullen volledig tot kennis komen. Ik zal spreken en Ik zal tonen, en Mijn Volk zal opstijgen en dalen en voortbewegen in Mijn hogere stroom. Grote oorlogen en debatten zullen op aarde woeden en ernaar streven om deel te nemen met hen, maar iedere stem die met mij wedijvert zal gebroken worden en vernederd worden. Want Ik ben de God die leeft door allen die Mij dienen. Een groot routing (pijpleiding?) zal op aarde tot ontploffing worden gebracht.Want Mijn Stem zal in de oorlogen, die zullen toenemen als de vrede op aarde wordt weggenomen, blijven weerklinken. Want Ik zal iedere stem die niet van Mij is in de kiem smoren en doen zwijgen in de strijd, zodat de mensen zullen zoeken naar wat rechtvaardig is. Ik zal de oren openen als ze zich oprecht bekeren met echte tranen, en plotseling zal Ik komen en de oorlog in een groot heilig gebulder omvormen. Het is tijd voor de oogst en de velden zijn rijp. Luister naar Mijn Stem en Ik zal jullie oren geven om te horen en ogen om te zien. Ik zal jullie volledig tot Mij doen naderen.

  In de Bijbel:
  Deuteronomium 5:24 : U hebt gezegd: “De heer onze God heeft ons zijn grote heerlijkheid laten aanschouwen en wij hebben Hem vanuit het vuur horen spreken. Wij hebben vandaag ervaren dat een mens in leven kan blijven als God tot hem spreekt.

  Job 37:3-5 : het weerlicht onder de hemelkoepel, zijn bliksem reikt tot het einde van de aarde, zijn spreken wordt brullen, zwelt aan tot een geweldige donder.
  Toch bespeurt men Hem niet, ook al hoort men zijn stem nog zo duidelijk.
  Verbijsterend is die donder van God, overweldigend en niet te vatten.

  Psalmen 29:1-11 :

  Zonen van God, huldig de heer,
  huldig de glorie en macht van de heer,
  huldig de heerlijke naam van de heer,
  buig diep voor de heer
  als Hij verschijnt in zijn heiligheid.
  De stem van de heer over de wateren,
  de donder van de God van glorie,
  de heer over de machtige wateren,
  de heer met zijn machtige stem,
  de heer met zijn ontzagwekkende stem.
  De stem van de heer verbrijzelt de ceders,
  de heer verbrijzelt de ceders van de Libanon.
  De heer laat de Libanon dansen als een stier,
  de Sirjon als een jonge buffel.
  De stem van de heer slaat in,
  slaat in met vlammende schichten.
  De stem van de heer schokt de woestijn,
  de heer schokt de woestijn van Kades.
  De stem van de heer schudt de bomen,
  scheurt de schors los van de stam,
  en in zijn paleis zegt ieder:
  ‘Glorie de heer.’
  De heer troont
  op de bandeloze vloed,
  de heer troont
  als koning voor altijd.
  De heer schenkt kracht aan zijn volk,
  de heer zegent zijn volk met vrede.

  Psalmen 46:7 : Laat de volken tieren, koninkrijken vallen, laat de aarde beven op zijn donderstem. 

  Jesaja 6:4,8 : De deurpinnen in de dorpels schudden van het luide geroep en de tempel stond vol rook.
  Daarop hoorde ik de stem van de Heer: ‘Wie zal Ik zenden, wie zal in onze naam gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, zend mij.’

  Jesaja 30:30 : De heer zal zijn machtige stem laten horen en zijn striemende arm laten zien, in hevige toorn en in vlammen van verterend vuur, in wolkbreuken, stortregens en hagelbuien. Assur raakt in paniek bij het horen van de stem van de heer, als het wordt getuchtigd met zijn roede.

  Hebreeën 12:26 : Toen heeft zijn stem de aarde laten beven, nu geldt zijn belofte: Nog eenmaal zal Ik de aarde laten beven, en niet alleen de aarde, maar ook de hemel.

  Spreuken 8:1-3 :  Zie, de wijsheid roept, het inzicht laat zijn stem horen. Boven op de hoogten langs de weg, op het kruispunt van de paden, heeft zij postgevat. Naast de poorten roept zij luidkeels, bij de poortingangen verheft zij haar stem:

  Micha 6:9 Hoor, de heer roept tot de stad. Wie uw naam vreest wordt gered. ‘Luister! Er komt een zweep langs en u weet wie die gezonden heeft!

  Hebreeën 3:7,15 : Het is zoals de heilige Geest zegt:
  Vandaag, als u zijn stem hoort,
  De Schrift zegt: Vandaag, als u zijn stem hoort, maak dan van uw hart geen steen, zoals vroeger bij het oproer.

  Hebreeën 4:7 : Daarom stelt God opnieuw een dag vast, een ‘vandaag’, waarover Hij – zoals al eerder is opgemerkt – na zo lange tijd door David zegt: Vandaag, als u zijn stem hoort, maak dan van uw hart geen steen.

  Jesaja 51:3 : Want de heer bemoedigt Sion, al haar puinhopen troost Hij; Hij maakt haar woestijn tot een paradijs, haar dorre grond tot een tuin van de heer; vreugde en blijdschap zijn er te vinden, danklied en harpmuziek.

  2 Petrus 1:17-18 : Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, toen door de verheven majesteit dit woord tot Hem gericht werd: ‘Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.’ En deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met Hem op de heilige berg verbleven.

  Openbaring 21:3 : Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep: ‘Dit is de tent van God bij de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn.


  22-12-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  21-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er zijn toevluchtsoorden over de hele Wereld aanwezig 16/11/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, als jullie de tekenen van de winter merken, met de komst van koude en sneeuw, dan beginnen jullie je huizen en auto’s voor te bereiden tegen het winterse weer.

  Als jullie DE TEKENEN VAN DE EINDTIJD BEGINNEN TE ZIEN, zal Ik Mijn getrouwen inspireren OM TOEVLUCHTSOORDEN OP TE RICHTEN voor de rest van Mijn volk die er zal aankomen.
  Ik heb jullie in de Schriften verteld hoe Ik voor al Mijn trouwe gelovige zielen een plaats ga voorbereiden in de Hemel.

  Zelfs in deze wereld, BEN IK PLAATSEN AAN HET VOORBEREIDEN VOOR MIJN GETROUWEN IN TOEVLUCHTSOORDEN DIE ZICH OVER DE HELE WERELD BEVINDEN.

  Ik weet dat het moeilijk is om geconfronteerd te worden met het kwaad van de Antichrist, daarom zorg Ik ervoor dat JULLIE ENGELEN JULLIE LEIDEN NAAR MIJN DICHTSTE TOEVLUCHTSOORD.

  In het visioen zien jullie in deze behuizing een beschermd toevluchtsoord.

  WEES NIET BANG. Jullie zullen ONZICHTBAAR GEMAAKT WORDEN in Mijn toevluchtsoorden, en Ik zal ZORGEN VOOR JULLIE VOEDSEL EN ONDERDAK.

  Wanneer jullie MIJN WAARSCHUWING zien en de gebeurtenissen die leiden tot de KOMST VAN DE ANTICHRIST, roep Mij dan aan en jullie zullen begeleid worden naar Mijn beschermde plaatsen.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, het is NIET GEMAKKELIJK voor mensen om een toevluchtsoord op te richten en het te financieren.
  Ik weet dat mensen over BEPERKTE FONDSEN beschikken OM ENIG SCHUILPLAATSGEBOUW OP TE RICHTEN.

  Er zijn sommige mensen die geld hebben en de juiste inspiratie om een toevluchtsoord te bouwen, maar dit zijn zeldzame situaties.

  Ik bereid mensen voor om toevluchtsoorden op te richten MET ALLES WAT ZE VOORHANDEN HEBBEN.
  Een schuilplaatsgebouw moet enkel functioneel zijn : ONDERDAK bieden en WAT KEUKENS om de mensen eten te kunnen geven.

  Op Mijn toevluchtsoorden ZULLEN MIJN ENGELEN JULLIE SLAAPPLAATSEN, VOEDSEL EN DE NODIGE VOORRADEN VOOR HYGIЁNE EN BEDDEGOED VERMENIGVULDIGEN.

  Ik zal Mijn getrouwen beschermen. Jullie zullen gemeenschappen in geloof zijn, waar IEDEREEN EEN JOB ZAL HEBBEN om allen te steunen (in het overleven).

  Jullie zullen de eeuwigdurende Aanbidding hebben en gebedstijden voor jullie geestelijke ondersteuning.
  Mijn engelen zullen jullie de dagelijkse Communie brengen, als jullie geen Mis hebben.
  Priesters zullen moeilijk te vinden zijn voor ieder toevluchtsoord.
  Vertrouw op Mijn hulp gedurende de grote verdrukking, en wees niet bang voor de boosdoeners omdat MIJN ENGELEN JULLIE ZULLEN VERDEDIGEN.”

  Profeet: John Leary

  21-12-2011, 23:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Wapenindustrie schept Poen 5/10/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, in dit visioen zien jullie dat er wapens worden geproduceerd en op een transportband worden geleverd. De betekenis van dit visioen is dat de wapenindustrie veel poen schept.
  Het is geen toeval dat jullie Defensiebudget de grootste post uitmaakt in jullie jaarlijks overheidsbudget.

  Vele mensen halen voordeel uit oorlogen, en AMERIKA’S INDUSTRIЁLE DEFENSIECOMPLEX is één van de grootste wapenproducenten in de wereld.

  Om zo’n groot budget te rechtvaardigen, zijn de ene wereldmensen de ene oorlog na de andere aan het opzetten, zelfs wanneer het CONGRES er enkel een lauwe participatie in heeft.

  Jullie zijn permanent aanwezig in IRAK, AFGHANISTAN, EN LIBIЁ waar er GEEN ECHTE REDEN voor is om daar zo lang aanwezig te zijn.

  Als jullie kijken naar de oorzaak van het meeste van jullie Nationale Schuld, is die te vinden in de VLOTTENDE UITGAVEN voor oorlogen die geen echte bedreiging voor jullie land vormen.
  Deze oorlogen zijn VERZONNEN ALS EEN EXCUUS voor de rijken om geld te verdienen aan wapens, en de centrale bankiers zijn dollars van de belastingbetaler aan het verzamelen om de intrest op deze schulden te voldoen.

  De CENTRALE BANKIERS van jullie Federale Reserve die geld oppotten, zijn de derde grootste post in jullie overheidsbudget om de intrest op jullie schuld te betalen.

  De rijken zijn niet alleen geld aan het verdienen aan oorlogen, maar DIT IS BLOEDGELD voor al de onschuldigen die gedood worden in deze oorlogen.

  Een andere reden waarom de duivel deze oorlogen aanmoedigt is de VERMINDERING VAN DE BEVOLKING.

  De ene wereldmensen die op de HOOGSTE NIVEAUS van hun organisaties zitten (= Illuminati) AANBIDDEN SATAN, en zij VOEREN ZIJN ORDERS UIT.

  Daarom moeten Mijn getrouwen bidden voor vrede, en WEIGEREN OM OORLOGEN TE STEUNEN. Ze maken enkel de rijken rijker.”

  Profeet: John Leary

  21-12-2011, 23:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.You door Marisa

  Geniet…

  21-12-2011, 20:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Friends or Lovers door Marisa

  Are we friends?
  Are we lovers?
  Let's not look back on the things
  That don't sit well inside

  Can we struggle some more
  My life doesn't quite yet, resemble the war
  On the other hand, it might be destroying me inside

  Am I empty?
  Or just overflown?
  Maybe tomorrow this problem will dissapear
  Do you think of me often?
  I sit around wondering where you have been

  I don't think you understand me at all
  I don't think you understand me at all
  I don't think you understand me at all

  At all...

  Do you love?
  Or not feel a thing?
  How did we travel so far
  From naïve things we dream
  Could you steal some more time?
  Or maybe just drop me along with the dime
  With the drop of the dime
  Why do I even try?

  Ooohhh...

  Are we friends?
  Are we lovers?
  Let's not look back on the things
  That don't sit well inside.


  21-12-2011, 20:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Angel's Wings door Marisa : hemels!!!!

  Angel’s Wings by Marisa

   

  I dream I have Angel’s Wings

  And I fly all over town in the sky

  This world used to bring me down until now

  I fly

   

  I dream I sleep upon the clouds

  So warm as I wrap the cotton blankets around

  This world couldn’t really bring me down now

  Cause I fly

   

                          Refrein : And you made my life

  Yes you and I will never die

   

  I dream Jesus takes me to the father

  And I kneel before him with humble heart

  This world doesn’t bring me down anymore

  I fly

   

                          Refrein : And He has made my life

                                  Yes He gave me you and I

   

  Is there more I could ask for?

  Is there something I’m missing?

  Why doesn’t everyone feel the same as me?

  Is there something I could ask for?

  What am I missing?


  21-12-2011, 20:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat GEEN chips in het lichaam inplanten 16/11/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie regering [in de VS] probeert zijn BURGERS TE CONTROLEREN door VERPLICHTE SMART CARDS en SPOEDIG CHIPS in het lichaam te VERPLICHTEN.

  Jullie hebben reeds chips in jullie paspoort, rijbewijs, en Easy pass (= E-ZPass is een elektronisch tol-systeem).
  Deze chips zijn niet nodig voor transacties, maar hun ENIG ECHTE DOEL BESTAAT ERIN JULLIE VOLK TE CONTROLEREN.
  Jullie gebruiken deze chips in regeringsingangspassen, korting bij de kruidenier te krijgen en om benzine te kunnen kopen.
  Jullie hebben chips die aanwezig zijn in produkten die jullie kopen, en SPOEDIG ZULLEN JULLIE CHIPS IN JULLIE LICHAAM NODIG HEBBEN VOOR JULLIE GEZONDHEIDSVERZEKERING en andere regeringsprogramma’s.

  Sommige uitkeringsgerechtigden zijn verplicht om vingerafdrukken, irisscans, gezichtsherkenning of andere biometrische middelen te hebben om geldkaarten te krijgen. Ook om voedselzegels te krijgen.

  De volgende vereiste zullen de VERPLICHTE CHIPS ZIJN DIE IN HET LICHAAM zullen moeten ingeplant worden. Dit zal vereist worden om GELD VAN DE REGERING TE KRIJGEN (= een uitkering).

  Ik heb Mijn volk gewaarschuwd om GEEN ENKELE CHIP IN HET LICHAAM AAN TE NEMEN, VOOR WAT DAN REDEN OOK.

  Als en wanneer de chips in het lichaam zullen verplicht zijn om een uitkering te krijgen, of een gezondheidsverzekering, dan zullen JULLIE MOETEN OVERLEVEN ZONDER DEZE CHIPS.

  Deze verplichte chip in het lichaam draait allemaal rond CONTROLE OVER DE GEEST, OVER JULLIE VRIJE WIL, en als dit gebeurt zal het een TEKEN ZIJN OM TE VERTREKKEN NAAR JULLIE TOEVLUCHTSOORDEN.

  LAAT de ene wereld-mensen JULLIE LICHAAM NIET CONTROLEREN ZOALS EEN ROBOT MET CHIPS IN JULLIE LICHAAM omdat jullie ziel dan in gevaar is voor deze boosdoeners.

  VERWIJDER AL DEZE CHIPS ZODAT JULLIE NIET KUNNEN OPGESPOORD WORDEN (zoals in GSM, GPS).

  Roep Mij aan om jullie te leiden naar Mijn toevluchtsoorden WANNEER jullie gedwongen worden de verplichte chips in het lichaam aan te nemen.”

  Profeet: John Leary

  21-12-2011, 18:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op Weg naar de Wereldregering 15/11/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, wanneer er dictators zijn die hun eigen volk of hun buren doden, zijn er sommigen in jullie regering die de oorlogstrommels slaan, om te proberen dergelijke gevaarlijke dictators te verwijderen.

  Het vraagt een goed gefinancierde militaire machine, die door jullie volk wordt gefinancierd, om een deel van de tirannen die problemen in jullie wereld veroorzaken te verwijderen.

  Jullie hebben DICTATORS DIE OP DIE MANIER WERDEN VERWIJDERD in het vroegere JOEGOESLAVIЁ, in IRAK, en in LIBIЁ.
  Zelfs de ene wereld-mensen hebben HET MOSLIMBROEDERSCHAP GEBRUIKT om VERSCHILLENDE ARABISCHE LANDEN zoals EGYPTE EN ALGERIJE over te nemen.

  Jullie zien hoe de ENE WERELD MENSEN hun nieuwe wereld overname AAN HET ORKESTREREN ZIJN.
  Jullie hebben de EUROPESE UNIE gezien die (eerst) gevormd was als een handelsblok, en jullie zullen uiteindelijk zelfs een NOORD AMERIKAANSE UNIE tussen Mexico, Canada en de VS ingevoerd zien worden.

  Het plan van de Antichrist bestaat erin AL DEZE UNIES TOT EEN GROTE WERELDREGERING SAMEN TE VOEGEN waarover hij zal heersen.

  Ik zal MIJN GETROUWEN BESCHERMEN IN MIJN TOEVLUCHTSOORDEN, geloof dus en heb vertrouwen in Mijn bescherming.”

  Profeet: John Leary

  21-12-2011, 18:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Remedies in de Eindtijd aan Marie-Julie Jahenny gegeven 18/12/2011

  De Driedaagse Duisternis

  De driedaagse duisternis is door vele mystieken aangekondigd geweest zoals de Gezegende Anna-Marie Taigi, Elizabeth Canori-Mora, Rosa-Colomba Asdente, Palma d’Oria in Italie; Vader Nectou in Belgie; St Hildegard in Duitsland; Vader Lamy, Marie Baourdi, Marie Martel, Marie-Julie Jahenny in Frankrijk. Dit is geen beperkende lijst; er zijn veel meer mystieken geweest die de Driedaagse Duisternis hebben aangekondigd.

  DE REMEDIES IN DE EINDDAGEN ZOALS GEOPENBAARD AAN MARIE-JULIE JAHENNY (1850-1941) VAN BRETAGNE in Frankrijk VOOR DE DRIEDAAGSE DUISTERNIS.

  Hier volgen enige natuurlijke en bovennatuurlijke remedies om te gebruiken tegen de calamiteiten die de wereld zullen bedreigen, zoals geopenbaard aan Marie-Julie door onze Heer en de Heilige Maagd. (zie ook artikel van Marie-Julie van 23/4/2011 – Groeiende Lijst van Remedies)

  1. DRIE DAGEN VAN DUISTERNIS (27/5/1880)
  * ENKEL GEZEGENDE WASSEN KAARSEN zullen licht geven. Eén dergelijke kaars zal volstaan om ieder gezin licht te geven gedurende deze driedaagse duisternis. Ze zullen geen licht geven in de huizen van de goddelozen en de godslasteraars.

  2. DODELIJKE PLAGEN
  * De ene en enige remedie om zichzelf te beschermen is een stukje van heel dun papier (sigarette-blaadje) in te slikken met daarop geschreven :
  O, JESU CHRISTE, VICTOR MORTIS, SALVA NOS
  O, JEZUS, OVERWINNAAR VAN DE DOOD, RED ONS
  O, CRUX, AVE, SPES ÚNICA
  O, KRUIS, ONZE ENIGE HOOP, WE GROETEN U

  3. VOOR DIEREN
  * Men moet een St Benedictusmedaille rond hun nek hangen. Onze Lieve Vrouw waarschuwde trouwens alle mensen om een St Benedictusmedaille te dragen. (> deze medailles moeten gezegend zijn)

  4. GEDURENDE DE PERIODE VAN DE GROTE RAMPEN : zoals aardbevingen, oorlogen, overstromingen,…
  * Bid het volgende gebed vóór het Heilig Kruis:
  « Ik groet U, ik aanbid U, ik omhels U, O, Aanbiddelijk Kruis van mijn Verlosser, bescherm ons, behoud ons, red ons. Jezus hield zoveel van U, door Zijn voorbeeld heb ik U lief. Kalmeer mijn angsten, zodat ik alleen maar vrede voel en vertrouwen heb door Uw heilige afbeelding.»

  5. GROTE STORMEN
  * Bid het volgende gebed aan het Kruis, geopenbaard door Onze Heer :
  O, CRUX AVE, SPES ÚNICA
  O, KRUIS, ONZE ENIGE HOOP, WE GROETEN U
  ET VERBUM CARO FACTUM EST
  EN HET WOORD IS VLEES GEWORDEN
  O, JESU CHRISTE, VICTOR MORTIS, SALVA NOS
  O JEZUS, OVERWINNAAR VAN DE DOOD, RED ONS

  6. OORLOGEN EN REVOLUTIES
  * Onze Heer openbaarde tijdens een extase :
  om alle angst en schrik te verdrijven moeten jullie je voorhoofd aanraken met een gezegende of gewijde afbeelding of een medaille van de Onbevlekte Maagd Maria [de Wonderdadige Medaille]. Jullie geest zal kalm blijven. Jullie hart zal geen schrik hebben voor de komende terreur van de mensen. Jullie geest zal de effecten van Mijn Grote Gerechtigheid niet ondergaan.

  7. ONBEKENDE ZIEKTEN (gegeven gedurende een extase)
  * Een medaille van Mijn Goddelijk Hart, en een medaille waarop het Aanbiddelijke Kruis staat afgebeeld. (gewijd)
  Jullie zullen in een glas water de twee afbeeldingen dompelen – of ze nu gemaakt zijn van karton of metaal.
  Jullie zullen dit water uitdrinken dat tweemaal is gezegend en tweemaal is gezuiverd.
  Eén druppel in jullie voedsel, één kleine druppel, zal volstaan om niet één plaag, maar alle plagen van Mijn gerechtigheid te verdrijven. (de Wonderdadige Medaille alleen voldoet ook aan de vereiste voorwaarden).
  Jullie zullen een druppel van dat water aan de arme zielen geven die besmet zijn door de gesel van onbekende ziekten – diegene die het hart, de geest, het woord aanvallen.

  8. DIVERSE ZIEKTEN
  * Jullie zullen deze kruiden gebruiken door middel van infusie (indompeling, brouwen):
  - Het St Janskruid (Glechóma hederácea) – klimop die buiten groeit op bomen - vooral in kritieke omstandigheden en voor pijn in de borst en hevige hoofdpijn.

  - De Meidoorn (Cratáegus oxyacántha), voor het genezen van cholera (dat veelvuldig en weidverspreid zal voorkomen).

  Zie onderaan voor de precieze methode die moet gevolgd worden zoals de Heilige Maagd heeft opgedragen.

  * Tegen onbekende koorts : de nederige VIOLET (Víola odoráta), parfum en deugd van nederigheid, zal effectief zijn.

  9. EPIDEMIEЁN OF BESMETTELIJKE VEEZIEKTEN (14/05/1880)
  * De Heer geeft aan de grote St Benedictus de macht om deze grote ramp te verzachten.
  Een respectvolle processie van het beeld, niet uit angst of schrik georganiseerd, kan deze ramp tegenhouden.

  10. AARDS EN HEMELS VUUR (23/02/1938)
  * Het Heilig Hart van Jezus:
  De hitte zal verschrikkelijk zijn… een Kruisteken dat gemaakt wordt met heilig water (gewijd water) zal de hitte doen dalen en de ontbranding wegdrijven.
  Jullie moeten 5 keer kleine, met aflaten verbonden kruisen kussen… kleine kruisen die aangebracht zijn op de 5 wonden van de Gekruisigde Jezus op een heilige (gewijde) afbeelding.
  Van dergelijke bescherming kunnen zielen en arme zondaars voordeel halen, als ze Mijn Onbevlekte Moeder aanroepen, die de Moeder van Verlossing, Toevlucht en Verzoening van zondaars is.

  11. VOORWERPEN VAN BESCHERMING
  * De Heilige Maagd:

  "Zorg dat je altijd voorwerpen van bescherming bij de hand hebt : jullie gewijde wassen kandelaars, jullie medailles, jullie afbeeldingen en heilige of gewijde voorwerpen waar alle zegeningen uit voort vloeien."
  * De Heilige Maagd zegt : (15/04/1900)
  "Mijn kleine kinderen, het is geloof, het is vertrouwen, het mooiste van alle gebeden die het meest verkrijgt."

  12. TOEVLUCHTSOORDEN
  * Openbaring van het Goddelijk Hart van Jezus aan Marie-Julie:
  "Mijn geliefden, er zijn drie toevluchtsoorden (voor de tijd van de grote verdrukking): Mijn Goddelijk Hart, Mijn Goddelijk Kruis en Mijn Geliefde Onbevlekte Moeder."
  * De Heilige Anna zei dezelfde zaken aan Marie-Julie op 26/07/1923 :
  "Jullie hebben verschillende toevluchtsoorden op het moment van de kastijding: dat van het Kruis, het Aanbiddelijk Goddelijk Hart, en het Maagdelijk Hart van mijn Onbevlekte Dochter."

  13. HOE DE MEIDOORN TE GEBRUIKEN, ZOALS WERD OPGEDRAGEN DOOR ONZE GEZEGENDE MOEDER op 5/08/1880 :
  * "
  Er zal zich een ernstige ziekte voordoen waartegen de menselijke wetenschap niet zal tegen opgewassen zijn om ze te verzachten.
  Deze ziekte zal eerst het hart aanvallen, dan de geest, en op hetzelfde moment de tong.
  Het zal verschrikkelijk zijn.

  De koorts waarmee het gepaard gaat zal een ondraaglijk verslindend vuur zijn, dat zo intens zal zijn dat de getroffen ledematen rood zullen zien – ondraaglijke pijn, vurig rood.
  Aan het einde van 7 dagen zal deze ziekte, net zoals zaad dat in het veld is gezaaid (incubatieperiode), zich vlug overal verspreiden en enorm toenemen."
  * "Mijn kinderen, hier is de ENIGE remedie die jullie kan redden.
  Jullie zijn bekend met de Meidoorn die praktisch in alle hagen groeit. De bladeren van de Meidoorn, niet het hout, kan de toename van deze ziekte stoppen."
  * "Jullie zullen de bladeren verzamelen, niet het hout. Zelf gedroogd, zullen ze effectief zijn.
  Je moet ze in kokend water steken en ze 14 minuten laten trekken, bedek de pot zodat de stoom erin blijft.
  Bij het begin van deze ziekte moet men deze methode gebruiken, 3 keer per dag."
  * "Deze ziekte zal ervoor zorgen dat de zieke voortdurend overgeeft en zich misselijk voelt.
  Als de remedie te laat wordt toegepast, zal het besmette deel van het lichaam zwart worden en in het zwarte deel zal er een soort bleke, gele streep te zien zijn."
  ===================-

  NOOT: Print en bewaar deze informatie. Verdeel ze onder je vrienden en familie. Dat God jullie allen mag zegenen en behouden! In Gods Liefde, Walter & Wendy Cukierski en familie.

  BEWERKT door Jan A. A. van der Wulp -België
  ===================


  21-12-2011, 01:37 Geschreven door Claudia  


  20-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HAARP-machines zijn in het geheim actief 29/11/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie zijn bekend met dit WAPEN OP MICROGOLVEN DIE DE ‘HAARP-MACHINE’ wordt genoemd en dat gebruikt wordt door jullie regering om NATUURRAMPEN EN GROTE AARDBEVINGEN over de hele wereld te veroorzaken.

  Geen enkele van jullie voornaamste media spreekt over de HAARP machine of over de chemtrails in de lucht omdat ze BLACK OPERATIONS ZIJN DIE IN HET GEHEIM WORDEN UITGEVOERD DOOR JULLIE REGERING. (= Een black operation of black op is een geheime operatie waarbij activiteiten aan te pas komen die zeer clandestien, en vaak buiten het standaard militaire protocol zijn of zelfs tegen de wet indruisen.)

  De VOLGENDE aardbevingsdoelwitten zijn de NEW MADRID BREUK en de SAN ANDREA’S BREUK in Californië.

  Als deze aardbevingen 8.0 of 9.0 (op de Richterschaal) bereiken, dan zou er CATASTROFALE SCHADE kunnen zijn aan de beide breuklijnen en dat zou ertoe kunnen leiden dat de staat van beleg wordt afgekondigd.

  De ene wereld-mensen gebruiken dit wapen om HUN NIEUWE WERELDORDE TOT STAND TE BRENGEN die de ANTICHRIST aan het bewind zal helpen.

  JULLIE ECONOMIE IS NAUWELIJKS UIT DE RECESSIE TE HOUDEN.

  Een grote aardbeving of grote financiële crisis zou jullie IN EEN GROTE RECESSIE kunnen doen belanden, en dat zou dan zijn weerslag kennen in een FAILLISSEMENT (van banken, Wall Street) en de CRASH van de dollar.

  Pas op voor een aantal grote gebeurtenissen die ervoor zouden kunnen zorgen dat jullie NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN moeten vertrekken om jullie te beschermen naar lichaam en ziel.”

  Profeet : John Leary

   

  Wat te verstaan onder staat van beleg : (volgens Wikipedia)

  De noodtoestand of de staat van beleg is een buitengewone rechtstoestand op grond van een publiekrechtelijke bekendmaking van een overheid dat de normale toestand en wetgeving tijdelijk niet meer van toepassing is.

  Tijdens een noodtoestand kan een overheid zeer slagvaardig opereren, zonder eerst toestemming over iets te vragen of overleg met inwoners te voeren.

  Bij natuurrampen, zoals een overstroming, een aardbeving of een orkaan, kan de noodtoestand worden uitgeroepen. De noodtoestand bij oorlog heet "staat van oorlog". In nog ernstigere gevallen (bijvoorbeeld bevoorrading is afgesneden, stad omsingeld) kan een "staat van beleg" worden afgekondigd.

  De noodtoestand is, vanwege de versterkte overheidsbevoegdheden en verzwakte controle, een geliefd machtsmiddel van dictators gebleken. In sommige landen zoals Syrië is de noodtoestand jaren van kracht geweest. Hitler wist door het uitroepen van de noodtoestand in februari 1933 het parlement buiten spel te zetten. Om deze redenen mag volgens het BuPo-verdrag een noodtoestand maar 90 dagen duren, en moet deze gemeld worden bij de VN.

  20-12-2011, 23:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vereisten voor Toevluchtsoorden 1/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, één van de vereisten voor Mijn toevluchtsoorden is dat er EEN ONAFHANKELIJKE WATERBRON op het terrein aanwezig is.
  Sommige toevluchtsoorden hebben meertjes of rivieren, maar diegenen die dit niet hebben moeten BOREN OM EEN WATERBRON TE HEBBEN.
  Deze bron zal een MECHANISCH MIDDEL NODIG HEBBEN OM HET WATER OP TE POMPEN omdat jullie misschien GEEN ELEKTRICITEIT HEBBEN.

  Al de waterbronnen in Mijn toevluchtsoorden zullen MIRACULEUS ZUIVER ZIJN, en zullen niet OPDROGEN omdat Ik weet hoe belangrijk zuiver water is om te overleven.

  Zelfs als Mijn toevluchtsoorden geen bron hebben, zal Ik MIRACULEUZE BRONNEN DOEN ONTSTAAN zoals in Lourdes (Fr).

  Ik vertelde jullie dat IK ZOU VOORZIEN IN WATER, VOEDSEL, EN ONDERDAK in Mijn beschermde toevluchtsoorden.
  Geef eer en bedank Mij omdat Mijn engelen een ONZICHTBAAR SCHILD zullen voorzien zodat de boosdoeners niet in staat zullen zijn om jullie aanwezigheid op te sporen.

  Jullie zullen het gewoon moeten worden om GEEN communicatiemiddelen te hebben in Mijn toevluchtsoorden die voorzien zijn van CHIPS.

  VERMIJD HET NEMEN VAN ENIGE CHIPS IN JULLIE LICHAAM die jullie vrije wil kunnen controleren en beheersen.”

  Profeet : John Leary

  20-12-2011, 23:07 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Landelijker leven in de Toevluchtsoorden 5/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, Ik heb de mensen in Mijn toevluchtsoorden gevraagd OM WAT VOEDSEL OP TE SLAAN voor de mensen die gaan komen.
  Mijn toevluchtsoorden ZULLEN GEEN ELEKTRICITEIT HEBBEN, tenzij sommigen zone-energie hebben.

  Dit betekent dat jullie in staat moeten zijn OM VOEDSEL OP TE SLAAN ZONDER FRIGO OF DIEPVRIES.

  In het visioen zien jullie Mijn mensen EEN KELDER IN DE GROND UITGRAVEN, die steun nodig heeft zodat de grond niet verzakt of invalt.

  Noot : hier wordt de kelder Root cellar genoemd en de definitie ervan is een ‘koude’ kelder onder de grond, in huis of buiten, die groenten, voornamelijk wortelgewassen enkele weken tot een paar maanden kan bewaren.  

  Voedsel kan in grotten of in de grond bewaard worden op een temperatuur van 10°C of lager.(met een constante vochtigheidsgraad)

  Wanneer jullie je gewassen opslaan of jullie hertenvlees versnijden, zullen jullie hetgeen wat jullie niet opeten voor later moeten bewaren.

  Iedereen zal werk hebben om vlees te versnijden, gewassen te verbouwen, de gewassen te bewaren en kleding te verstellen.

  Al de mensen zullen hun VAARDIGHEDEN EN AMBACHTEN moeten aanwenden voor de overleving van hun gemeenschap.
  MIJN ENGELEN ZULLEN MIJN TOEVLUCHTSOORDEN BESCHERMEN TEGEN BOOSDOENERS.

  Verheug jullie dat jullie beschermd zullen zijn gedurende de grote verdrukking, maar jullie LEVENSOMSTANDIGHEDEN ZULLEN LANDELIJKER ZIJN, (met minder comfort) dan waar jullie nu aan gewoon zijn.”

  Profeet : John Leary

  20-12-2011, 22:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gevaarlijke Wetgeving in Amerika 1/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie zien GEVAARLIJKE WETTEN GESTEMD WORDEN in de senaat [van de VS], dat de Uitvoerende Macht de macht zal geven om jullie militairen te gebruiken OM MENSEN OP TE PAKKEN die zich verzetten tegen het overheidsbeleid.

  Ik heb jullie gewaarschuwd over hoe de ene wereld-mensen 25 MILJOEN CHRISTENEN EN PATRIOTTEN WILLEN UITROEIEN zodat ze de Noord Amerikaanse Unie kunnen invoeren.

  Door de mensen te dwingen CHIPS IN HUN LICHAAM TE LATEN INPLANTEN en ZICH MET GRIEPVACCINS TE LATEN INENTEN, willen ze een reden hebben om jullie burgers GEVANGEN TE NEMEN en HEN TE DODEN IN HUN DODENKAMPEN ALS ZE ER NIET MEE INSTEMMEN.

  Deze wet zal deze gevangenneming toelaten onder valse voorwendsels.
  Wees gereed om TE VERTREKKEN NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN wanneer deze gebeurtenissen zich voordoen.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, in de Health Bill van jullie regering was er EEN VERORDENING OM CHIPS IN HET LICHAAM TE PLAATSEN om verzekerd te zijn en een gezondheidskaart te hebben.

  Dit werd door de media verzwegen, maar het zal SPOEDIG INGEVOERD WORDEN.

  EENS de chips verplicht in het lichaam moeten ingeplant worden, voor welke reden dan ook, ZAL HET DE HOOGSTE TIJD ZIJN om naar Mijn toevluchtsoorden te komen.

  Laat GEEN chips in je lichaam inplanten omdat stemmen je vrije wil en je ziel zouden kunnen controleren en beheersen.
  De ene wereld-mensen willen totale controle over jullie hebben zoals robotten, en dit verzonnen GEZONDHEIDSPLAN is hun middel om deze chips op te dringen.
   

  Kijk uit voor dit Gezondheidsplan zodat jullie klaar zijn om te vertrekken naar Mijn toevluchtsoorden (als de chip wordt ingevoerd)”.

  Profeet : John Leary

  20-12-2011, 21:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europese Landen zullen mislukken 1/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, vele EUROPESE LANDEN zijn aan het wankelen en staan op instorten vanwege hun falende maatschappelijk welzijnssystemen.

  DEZE LANDEN ZULLEN MISLUKKEN. Het maakt niet uit hoeveel geld Amerika gedwongen wordt te betalen om hen te steunen door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat 70% door Amerika wordt ondersteund.

  De VERZWAKKING VAN DE DOLLAR door meer dollars in omloop te brengen is dezelfde ramp als jullie 'quantitative easing' (= definitie "Enkel meer geld drukken" – Duitsland probeerde dit na de Eerste Wereldoorlog. In het najaar van 1923 moest je 200 miljard "Duitse Mark" hebben om een brood te kopen door de devaluatie. En het volgende probleem is dat de Federale Reserve GEEN ENKELE keer de Economie juist heeft ingeschat noch passend gereageerd heeft in de voorbije 20 jaar. Van : You Tube), die alleen maar meer geld toevoegt aan jullie Nationale Schuld.  

  WEES VOORBEREID OM NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN TE VERTREKKEN WANNEER EUROPA VALT, EN AMERIKA ER ONMIDDELLIJK NA.

  Dit maakt allemaal DEEL UIT VAN EEN PLAN om een nieuwe wereldorde op te richten met de ANTICHRIST DIE DE WERELD voor een korte periode zal leiden.

  Vertrouw op Mijn hulp gedurende de komende kastijding.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, diegenen die MIJN TOEVLUCHTSOORDEN OPRICHTEN moeten voorbereid zijn EN BRANDSTOF EN BRANDERS AANSCHAFFEN die klaar zijn om warmte te geven, vooral in de NOORDELIJKE staten.

  IK ZAL JULLIE BRANDSTOF VERMENIGVULDIGEN wanneer het nodig is, maar JULLIE MOETEN WEL WAT BRANDSTOF IN VOORRAAD HEBBEN ZODAT ZE KAN VERMENIGVULDIGD WORDEN.

  HOUT, OLIE EN GAS KUNNEN WARMTEBRONNEN ZIJN OM JULLIE WARM TE HOUDEN. LAMPOLIE VOOR JULLIE LICHTBRONNEN.

  Mijn getrouwen hebben dergelijke brandstof in voorraad omdat jullie de STROOMONDERBREKINGEN HEBBEN GEZIEN DIE DOOR SNEEUWSTORMEN EN IJS KUNNEN VEROORZAAKT WORDEN.

  Door EXTRA WATER, VOEDSEL EN BRANDSTOF BIJ DE HAND TE HEBBEN zijn jullie klaar wanneer er een tekort zal zijn van deze zaken.”

  Profeet : John Leary

  20-12-2011, 21:07 Geschreven door Claudia  


  19-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vastenperiode - zuster uit Princeton, Texas

  Sabrina had een brief ontvangen van een zuster in de Heer, en God de Vader zei dat dit een hoge prioriteit heeft. Ik ga het artikel niet helemaal vertalen maar ik geef de hoofdpunten op. Het gaat over een vastenperiode inlassen.

  1/12/2011 : God de Vader had haar gevraagd haar vastenervaring met ons te delen. Ze had een 80-daagse vastenperiode erop zitten (met het meeste op water) op 30/10/2011. De Vader wilde dat Zijn volk in de Los Alamos streek zou vasten en bidden, en ernaar zoeken om Zijn Wil te volbrengen. (…) Al de bedienaars van God de Vader in Los Alamos werden opgeroepen voor een 10-daagse vastenperiode. Ook de Christenen werden opgeroepen om mede te vasten. Deze vastenperiode begon op 12/12 en eindigt op 21/12/2011. Er waren al 10 personen die zich erop hadden toegelegd om deze vasten te houden. Maar iedereen wordt opgeroepen mee te doen om zo God de Vader te gehoorzamen en Hem toe te laten te volbrengen wat Hij heeft gepland!

  God roept Zijn Kerk op in dit seizoen om te vasten en te bidden. Hij roept hen ook op zich aan Hem toe te wijden en Hem te gehoorzamen.

  Joel 2:12-15 : Oproep tot bekering : Maar ook nu nog – godsspraak van de heer: ‘Keer u om naar Mij met heel uw hart, vastend, wenend en rouwend.’ Scheur uw hart en niet uw kleren, keer u om tot de heer uw God, want Hij is genadig en barmhartig, toegevend en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil. Wie weet, zal Hij omkeren en krijgt Hij spijt, en laat dan zegen achter zich,  een huldigingsoffer en een plengoffer voor de heer uw God!

  God de Vader roept ons op om ons te bekeren van zonde, zowel individueel als lichamelijk. We moeten ons klaar maken voor wat Hij van plan is te doen en ons te zuiveren en rein te maken zonder vlek of rimpel. Er kan veel genezing, verlossing en bekering teweeg worden gebracht in tijden van afzondering, vasten en bidden met Onze Vader.  Hij wil met ieder van Zijn Herders en Zijn Schapen spreken. Maar we moeten ons ontvankelijk opstellen en ons willen opofferen om meer te ontvangen van wat de Vader voor ons heeft.

  Joel 2:15-17 : Blaas de bazuin op de Sion, kondig een heilige vastentijd af, roep een plechtige samenkomst bijeen. Verzamel het volk, beleg een heilige bijeenkomst, breng de oudsten samen en verzamel ook de kinderen en zuigelingen; laat de bruidegom zijn kamer verlaten
  en de bruid haar bruidsvertrek. Laat tussen de voorhal en het altaar de priesters, die de dienst van de heer verrichten, wenen en zeggen: ‘Spaar uw volk, heer, laat niet met uw erfdeel spotten, laat de heidenen het niet overheersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen:
  Waar is hun God?’

  (…) De Vader vertrouwde me gedurende mijn laatste vastenperiode toe dat Zijn laatste optreden over deze aarde heel dichtbij is en dat Hij dit “De Laatste Oproep” noemt.

  Gelieve er ook rekening mee te houden dat deze intense tijd van hele nachten wakker te blijven, iedere nacht met God de Vader voor 120 dagen en ook het vasten, Hij vele visioenen, dromen en hemelse bezoeken met mij deelde waar Hij duidelijk zei dat de Kastijding en Zijn Oordeel nakend waren, en ook de komst van Zijn Zoon Yahushua dichtbij was. De Bruid MOET wakker worden en zich klaar maken. Hij zei dat Zijn Laatste Grote Oogst ook gedurende deze tijd zal gebeuren. 

  Matteϋs 25:1-13 : Dan zal het met het koninkrijk der hemelen gaan als met tien meisjes, die met hun lampen op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom en vijf verstandig. Want de domme namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie. Maar de verstandige namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in. Midden in de nacht klonk er geroep: “Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet!” Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde. De domme zeiden tegen de verstandige: “Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” Maar de verstandige gaven ten antwoord: “Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en voor jullie; ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf.” Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom, en de meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft, en de deur ging dicht. Later kwamen ook de andere meisjes en riepen: “Heer, heer, doe open voor ons.” Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.” Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur.

  Dank je om je naar God Onze Vader te richten en ernaar te zoeken Zijn Wil te volbrengen in dit vastenseizoen en te bidden voor bekering, de Laatste Oproep en Zijn Geest te verspreiden in deze streek. We moeten allen vol olie zijn (= vol van de Heilige Geest) voor de terugkeer van de Messias! Ik bid dat je echt luistert naar deze boodschap en jezelf de vraag stelt : Ben je echt klaar voor Yahushua Ha-Mashiach – Jezus Christus, de terugkeer van de Messias? Ben je klaar om deel uit te maken van de grootste en laatste optreden van God over deze aarde?

  (…) Vele zegeningen en Shalom, In Yahushua Ha-Mashiach– Jezus Christus Gezegende Naam,

  Een Dienaar en Dochter van de Koning

  Ontsteek het Vuur van God-Ministries

  Princeton, Texas   75407

  19-12-2011, 23:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van God, de Vader aan Sabrina 14/12/2011

  Brief van God de Vader aan Sabrina  14/12/2011

  MIJN kinderen, de tijd van de antichrist is gekomen.

  Zovele Woorden van verwittiging zijn uitgegaan van ONS, van MIJN HEILIGE GEEST, van MIJN ZOON en van MIJZELF.

  En nog steeds lopen mensen in de duisternis, nog steeds wandelen zij met hun ogen dicht, alsof nooit iets zal gebeuren. IK zeg jullie, MIJN kinderen, dat veel, zeer veel staat te gebeuren binnenkort op zeer korte tijd, dus bereid jullie voor en wees klaar.

  Zij die klaar zijn, zijn MIJN ware kinderen, MIJN ware bruid. Zij heeft zichzelf gehuld in vasten en gebed om MIJN Aangezicht te zoeken, zonder dat IK er telkens om moet vragen.

  Zij is diegene die familie, vrienden en alles achtergelaten heeft om MIJNENTWIL. Zij is MIJN ware bruid. Al de rest volgt de wereld en loopt als een hond achter een dood been.

  IK ben het moe om uitnodigingen te geven en waarschuwingen voor hen die lauw zijn of verloren. IK heb zoveel verwittigingen en woorden gegeven de laatste jaren, de laatste maanden, de laatste weken, de laatste dagen.

  En indien jullie nu nog blind zijn, dan goed, loop dan maar de wereld na, en ondervind zelf op wat dit allemaal zal uitlopen. Denken jullie dat jullie MIJ kunnen paaien met een uurtje bijbel lezen, met een verplicht nummertje elke dag? Denken jullie dat dit MIJ behaagt en MIJN HART verwarmt? ??? Echt niet.

  Maar toch denken zij die dit doen, dat IK toch nog MIJN HART zal openen voor hen, omdat ze de naam ‘christen’ dragen. IK open MIJN HART inderdaad, maar ook IK, GOD, heb MIJN grenzen.

  Indien jullie na talloze verwittigingen en liefdevolle woorden en uitnodigingen nog steeds niet ten volle tot MIJ komen en alles achterlaten, dan zijn jullie het niet waard om MIJN kinderen, laat staan MIJN bruid, genoemd te worden.

  Dit zijn heel ernstige woorden en enkel zij die MIJ werkelijk volgen, zullen nu ‘AMEN’ zeggen, al de rest is al vervallen in hun eigen verderfelijke trots dat nu opnieuw de bovenhand neemt. Zij denken dat zij MIJ kennen. Zij denken dat zij hun GOD kennen.

  IK zeg jullie, NU is de tijd om op jullie aangezicht te liggen vóór MIJ, NU is de tijd om tot jullie GOD te komen met gejammer en geklaag over deze wereld, NU is de tijd om jullie hart te scheuren en met een verbroken en verbrijzelde geest voor MIJN Aangezicht te komen, NU IS DE TIJD !!!

  Oh IK ben het moe, zo moe om MIJN lauwe kinderen op te warmen … Wees gewaarschuwd lauwe kerk, lauwe kinderen van MIJ, de tijd is komende en is nu, dat de antichrist zal opstaan, en indien jullie NU niet IN MIJ zijn ten volle, en volledige overgave in geest, ziel en lichaam, zal hij jullie verslinden met angst en met zijn intimidatie.

  Denk niet dat jullie dan nog tijd zullen hebben om tot MIJ te komen, want Ik zeg jullie: NU IS DE TIJD !!! IK neem enkel MIJN GEHOORZAME kinderen op, beseffen jullie dat?

  Gehoorzaamheid is een teken van gewillige nederigheid aan jullie GOD, niet een geest van trots en eigengerichtheid en zelf-discipline! Laat MIJ jullie disciplineren!

  LUISTER, LUISTER, LUISTER!!! Zovelen die denken dat ze wel klaar zijn, die denken dat hun lieve GOD hen zal opnemen, zullen de grootste verrassing van hun leven beleven, eens ze beseffen dat ze achtergelaten zijn. Dit zijn geen woorden van angst, om jullie angst in te boezemen, maar in MIJN Grote Genade om jullie nog een kans te geven, oh lauwe christenen!

  IK NEEM GEEN KINDEREN OP DIE MIJ NIET IN ALLES GEHOORZAMEN !!! Is dit duidelijk MIJN kinderen? Markeer deze woorden in jullie hoofd en weet als jullie achterblijven, dat dit dan ook de enige reden zal zijn, waarom jullie lieve GOD jullie niet heeft opgenomen.

  MIJN HART is verscheurd om jullie, IK roep op tot vasten en gebed, en wat zie IK? Kinderen die zichzelf ‘christen’ noemen, die hun leventje maar gewoon verder gaan, want nu is niet de tijd om te vasten, zoveel staat immers op het programma!

  Wel, goed, geef jullie programma dan maar voorrang aan jullie GOD en zie wat er van komt. IK heb jullie gewaarschuwd en IK heb ook gezegd dat deze waarschuwingen korter en korter zullen worden, dus weet zeer goed wat jullie doen met elke minuut van jullie leven die jullie nu nog hebben.

  Eens IK MIJN bruid heb gehaald, zal jullie eigen agenda, jullie eigengerichtheid en jullie eigen zelf-discipline jullie niet meer kunnen redden. Wat zal jullie dan nog kunnen redden?

  Lees MIJN WOORD en zoek het uit.
  In Liefde geschreven,
  VADER GOD.

  2 Tessalonicenzen 2:7-8: Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

  Psalm 82:5: Zij weten niets en begrijpen niets, in duisternis wandelen zij rond; alle grondvesten der aarde wankelen.

  Matteüs 10:37-39: Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; 38 en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. 39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.

  Marcus 10: 28-30a: Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd. 29 Jezus zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, 30 of hij ontvangt honderdvoudig terug:

  Jakobus 4:4: Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

  2 Petrus 2:20-22: Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. 21 Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. 22 Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

  1 Johannes 2:15: Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

  Jeremia 15:6: Gij hebt Mij verworpen, luidt het woord des HEREN, gij zijt achterwaarts gegaan; dus strek Ik mijn hand tegen u uit en verdelg u: Ik ben het berouwen moe.

  Maleachi 2:17: Gij vermoeit de HERE met uw woorden. En dan zegt gij: Waarmee vermoeien wij Hem? Doordat gij zegt: Ieder die kwaad doet, is goed in de ogen des HEREN en aan hen heeft Hij een welgevallen; waar is anders de God van het recht?

  Openbaring 3:16: Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.

  Psalm 51:19: De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.

  Romeinen 15:18: Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad,

  19-12-2011, 22:11 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief aan Sabrina 11 en 13/12/2011

  Brief van God de Vader en de Heer Jezus aan Sabrina  13/12/2011

  MIJN dierbare kinderen, IK wil jullie een brief geven over Geloof. Geloof dat vast staat en zich door niets of niemand van stuk laat brengen. Heb Geloof MIJN kinderen! Heb Geloof!

  Geloof is de basis van alle dingen, door Geloof is de wereld ontstaan.

  Door Geloof heb IK een Woord uitgesproken en is alles ontstaan.
  Door Geloof heeft MIJN ZOON ZICHZELF geofferd aan het kruis, wetende de beloning die vóór HEM lag.
  Door Geloof worden deze brieven geschreven.
  Door Geloof wordt een woord van profetie uitgesproken.

  Geloof is de basis van alle dingen MIJN geliefden. HEB GELOOF !!!

  Vervolg brief door de HEER JEZUS:

  WIJ weten dat velen opnieuw ontmoedigd raken nu de dagen naderen en begin 2012 in zicht is. WIJ weten dat zeer wel. Maar weet dat het komende jaar een jaar is van enorme verandering MIJN kinderen. Veel staat op het punt te gebeuren.

  WIJ hebben ONZE kinderen tijd en kans gegeven om tot ONS te komen, zovele Woorden, Profetieën en Bemoedigingen zijn uitgegaan.

  Nu, zoals MIJN VADER al eerder vermeldde, is de tijd aangebroken van grote verandering. WIJ roepen iedereen op om te blijven waken, om te blijven vasten, om te blijven bidden.

  Houd jullie lampen brandende. Want jullie weten niet wanneer jullie BRUIDEGOM komt, vandaag, morgen of het volgende uur. Alles is in gereedheid gebracht MIJN geliefden om MIJN bruid op te nemen. MIJN VADER kan elk moment het sein geven.

  Maar ZIJN grote genade weerhoudt HEM elke dag om dit te doen. Maar er komt een moment, oh er komt een moment MIJN geliefden, dat dit moment er zal zijn: Plotseling! En plotseling is zonder verwittiging.

  Daarom is het belangrijk om jullie fakkels brandende te houden met goede Olie, rijke vette Olie van MIJN GEEST, ONZE GEEST. HIJ is jullie Olie. HIJ is Diegene die jullie verbonden houdt met ONS, ONZE GEEST. Indien jullie IN HEM blijven, blijft HIJ in jullie. En indien HIJ in jullie blijft, blijven WIJ verbonden met jullie.

  Houd dus jullie fakkels brandende MIJN geliefden aub! Wordt niet lauw en geef niet op, nu is de tijd als nooit voorheen om brandende en passioneel te zijn voor de komst van jullie GOD en voor het werk dat jullie doen voor HEM.

  ZIJN werk, ONS werk, tot de dag van MIJN komst, dan zal alles voorbij zijn, dan breekt totale complete chaos aan zoals nooit te voor. Mensen denken en geloven dat dit nooit zal komen, daar het lijkt alsof alles nog redelijk goed is.

  Maar niet alles is nog redelijk goed, MIJN geliefden, zovele dingen liggen klaar, weggelegd tot die fatale dag: MIJN komst: Een dag van Feest voor de bruid en een dag van Paniek en Chaos en Verwarring, Wanhoop en pure Horror voor hen die achterblijven.

  Dit is de Dag van de HEER, dit is MIJN Dag. Dus wees klaar MIJN geliefden, wees klaar. Wordt niet lauw omdat jullie GOD uitblijft, wordt niet lauw.

  2012 is een jaar van grote verandering, HET JAAR van verandering. Dus wees gewaarschuwd, wees bemoedigd, en luister naar de profeten. Zij zullen woorden geven van perfect verslag dat zal komen over deze wereld.

  MIJN GOD laat jullie niet in het ongewisse, HIJ maakt in ZIJN grote genade bekend wat zal geschieden. Maar deze tijden van aankondiging zullen korter en korter worden, MIJN geliefden, daar de tijd van de antichrist is aangebroken, zijn tijd is nu gekomen en hij werkt reeds vele dingen uit achter de schermen waar jullie zich niet van bewust zijn.

  Dus houd jullie ogen op MIJ en MIJN GEEST gericht. IK ben de Deur en zonder MIJ komt niemand tot DE VADER. Dus kom tot MIJ en laat MIJ jullie onderrichten en verfrissen. IK wil MIJN kinderen helpen en niet in het ongewisse laten.

  Nu is de tijd van waar en puur geloof, nu moet de generatie opstaan van waar en puur geloof, opdat velen mogen meegaan in de opname, wanneer IK kom om MIJN bruid. Niet lang meer MIJN geliefden, niet lang meer, dit is GEEN brief van uitstel, enkel een brief om jullie aan te moedigen om jullie geloof brandende te houden en wakker te blijven, elk moment van de dag.

  Want IK kom, als een dief in de nacht en enkel zij die wakker zijn, zullen niet verrast zijn, zij zullen weten wanneer hun BRUIDEGOM eraan komt. Hallelujah MIJN kinderen!

  IK ben komende, houd jullie lampen vol met de olie van MIJN GEEST, met MIJN waar en betrouwbaar WOORD, met de woorden die jullie horen van de profeten in deze laatste uren vóór IK kom.

  Houd jullie lampen vol en brandende. IK kom eraan, MIJN geliefde, IK kom eraan …

  HEER en MEESTER,
  wachtende BRUIDEGOM, jullie JEZUS.

  2 Korintiërs 1:24: Niet, dat wij heerschappij voeren over uw geloof; neen, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap, want door het geloof staat gij vast.

  1 Tessalonicenzen 5:1-8: Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: 5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. 7 Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, 8 maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid;

  Amos 3:6-8: Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. 8 De leeuw heeft gebruld, – wie zou niet vrezen? De Here HERE heeft gesproken, – wie zou niet profeteren?

  Habakuk 2:3-4: Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet. 4 Zie, opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.

  Matteüs 15:28: Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af.

  Handelingen 14:22: om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan.

  Romeinen 4:19-22: En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt, dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en dat Sara’s moederschoot was gestorven; 20 maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, 21 in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen. 22 Daarom [ook] werd het hem gerekend tot gerechtigheid.

  Romeinen 15:13: De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

  Kolossenzen 1:23: indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

  Hebreeën 6:11-12: Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, 12 opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beërven.

  Hebreeën 11:1-40

  1 Petrus 1:7-9: opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. 8 Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, 9 daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.

  Openbaring 14:12: Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

  Brief van God de Vader aan Sabrina  11/12/2011

  Hul jullie in vasten en gebed en rouw en ween over MIJN Aarde, MIJN volk!

  Ja, IK zeg jullie, hul jullie in vasten en gebed en rouw en ween over MIJN Aarde, als zij MIJN Oordelen nu ondergaat, MIJN gruwelijke Oordelen.

  Wees niet onverschillig en rouw met jullie GOD, van het ene einde der aarde tot het andere, ja van het ene einde tot het andere.

  Want zie, vele oordelen komen nu op deze planeet, zeer vele … De tijd is om en gekomen van MIJN Oordeel, de weeën zijn voorbij MIJN Aarde.

  Dus kom Oh MIJN volk en hul jullie in vasten en gebed. Bid en ween en pleit voor MIJN Aarde. Zij ondergaat grote gruwelijke oordelen. IK, GOD, sta het toe, omdat haar tijd gekomen is.

  Er is een tijd voor alle dingen, nu is de tijd gekomen van haar oordeel, omdat zij haar heeft afgewend van haar GOD, ja, van haar GOD.

  IK ben gehuld in rouwklacht, wie komt en rouwt met MIJ?
  Wie komt en vertroost MIJN HART?
  Wie komt en weent mee met het HART van GOD?

  Niet velen zullen komen, enkel zij die MIJ kennen, enkel zij zullen komen.

  Dit is een tijd van ommekeer, ommekeer van harten ook, terwijl MIJN Oordelen razen over deze wereld, zullen ook vele harten worden omgekeerd tot MIJ. Ja, dit is een tijd van ommekeer. Een ommekeer voor alle dingen, jullie zullen het zien.

  Houd jullie harten en levens dicht bij MIJ, want nu is de tijd gekomen om MIJN laatste Oordelen uit te storten vóór IK kom om de bruid. Vóór IK het sein geef voor de bruid.

  Hou vol MIJN bruid, hou vol, de tijd is nabij en zeer dichtbij voor jullie verlossing.

  Ga mee met het Hart van jullie GOD in deze tijden, ga mee met MIJ en voel en proef MIJN HART.

  Jullie rouw hebbende VADER,
  VADER van alle dingen.


  2 Petrus 3:7:Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.

  Openbaring 14:7: en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

  Jesaja 22:12: En de Here, de HERE der heerscharen, riep te dien dage tot geween en tot rouwklacht, tot kaalscheren en tot omgording met een rouwgewaad.

  Joël 2: 12-13a: Maar ook nu nog luidt het woord des HEREN: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht. 13 Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HERE, uw God.

  Ester 4:3: In elk gewest, waar het bevel en de wet des konings waren aangekomen, was bij de Joden diepe rouw, vasten, geween en geklaag: voor velen werd zak en as als bed uitgespreid.

  19-12-2011, 22:08 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brieven aan Sabrina van 5 en 7/12/2011

  Brief van God de Vader aan Sabrina  7/12/2011

  Aan MIJN geliefde kinderen:

  IK hou van jullie MIJN kinderen, IK hou van al MIJN kinderen op deze wereld. Jullie zijn allemaal geschapen naar MIJN Evenbeeld en met een eigen vrije wil.

  Die wil kunnen jullie gebruiken voor of tegen MIJ. Voor of tegen MIJN ZOON, jullie REDDER en MESSIAS. HIJ heeft het volmaakte perfecte OFFER gebracht aan het ruwhouten kruis van Golgotha, waar jullie zo graag over zingen.

  Dit was het OFFER van MIJN ZOON. Zoals IK al zei, jullie hebben een eigen vrije keuze. Helaas kiezen velen van MIJN schepselen tegen MIJ. Zij laten hun eigen vrije wil domineren boven die van MIJN GEEST.

  MIJN GEEST is uitgestuurd om jullie te leiden in MIJN Wegen en om jullie tot MIJ te brengen, tot het VADERHART van jullie GOD. IK ben jullie VADER. Ik ben jullie KONING. IK ben jullie Alles.

  IK wil niemand zien verloren gaan, maar IK heb MIJN Standaard gezet in MIJN WOORD, MIJN Heilige Standaard, namelijk, de basisbegrippen om tot jullie GOD te komen met een berouwvol hart. MIJN WOORD zegt dat eenieder die komt met een berouwvol hart en vergeving van zonden vraagt, dit ook zal ontvangen, hem of haar zal vergeving geschonken worden.

  Maar IK zie velen zelfs dit nog niet doen. Hoe kunnen jullie dan verlangen dat IK jullie in MIJN Koninkrijk zal binnenlaten? Hoe kunnen jullie dan proclameren dat jullie christenen zijn? Dat jullie wedergeboren kinderen van de ALLERHOOGSTE zijn?

  Dit is iets wat niet mogelijk is in MIJN Ogen, MIJN geliefden. IK wil niemand zien verloren gaan. Toch wordt de hel dagelijks gevuld met duizenden zielen en zelfs meer. Maar MIJN Koninkrijk blijft leeg. Hoe zielig en triestig.

  Zo weinig die MIJN Koninkrijk binnenkomen omdat ze proclameren christen te zijn, maar het eigenlijk niet zijn. En dit weten zij ook. Volledige overgave is alles overgeven in ziel, geest en lichaam aan jullie GOD.

  IK ben een rechtvaardig GOD en IK oordeel dan ook rechtvaardig. Indien iemand MIJ belijdt als zijn of haar GOD, als zijn of haar REDDER, dan zijn zij gered. IK en MIJN ZOON zijn één, hoewel HIJ het volmaakte OFFER heeft gebracht. Dus indien jullie geloven in ZIJN NAAM en OFFER en vergeving vragen met een berouwvol hart, zijn jullie gered.

  Maar dan begint de weg pas. Dan gaat het erom om in MIJN Wegen en Verordeningen te blijven wandelen. IK beoordeel iedereen zeer rechtvaardig. Niemand wordt aangezien naar de persoon. IK hou van iedereen, daar iedereen MIJN kinderen zijn, die IK geschapen en gemaakt heb.

  MAAR … Aan wie veel gegeven wordt, wordt ook veel gevraagd. Wie groeit IN MIJ, in kennis en waarheid, zal hier ook verantwoording moeten voor afleggen. Voor elk woord dat jullie spreken zullen jullie verantwoording moeten afleggen. Voor elke daad die jullie doen, zullen jullie verantwoording moeten afleggen.

  Daarom is het zo belangrijk om DAGELIJKS te komen onder de bescherming en wassing van het BLOED van MIJN ZOON. DAGELIJKS MIJN geliefden, dagelijks. Laat jullie rein wassen, na belijdenis van jullie zonden. Kom tot MIJ met een berouwvol open hart.

  Laat jullie niet tegenhouden door tal van situaties of omstandigheden. Geef de duivel niet de kans om tot jullie te genaken . Geef hem niet de kans. Velen weten niet hoe ze de vijand op een afstand moeten houden. Het staat nochtans in MIJN WOORD: Efeziërs 6: De Geestelijke Wapenrusting, heel belangrijk.

  Doe dit dagelijks aan, bekleed jullie met dit kleed, bescherm jullie met het BLOED van MIJN ZOON, kom tot MIJ met een berouwvol hart, … Vraag vergeving voor jullie zonden, bewust en onbewust, bid het gebed zoals MIJN ZOON jullie geleerd heeft in MIJN WOORD …

  Zovele dingen kunnen jullie halen uit MIJN WOORD en jullie gebruiken het niet. Hoe kunnen jullie dan beschermd zijn tegen de vijand? Dit is het belangrijkste van de dag, dit zou jullie eerste gebed moeten zijn, na vergeving gevraagd te hebben van jullie zonden, na de afwassing van jullie zonden.

  Hebben jullie nog niet gelezen dat jullie niet te worstelen hebben tegen wereldse machten, maar tegen geestelijke machten van de duisternis in deze wereld? Hoe denken jullie te overleven in jullie ziel en geest, indien jullie nu nog niet weten hoe dit te doen?

  Indien jullie de vijand volop kans en gelegenheid geven om in te vallen in jullie ziel en geest en lichaam? Terwijl MIJN WOORD de oplossing aanbiedt: De Geestelijke Wapenrusting.

  De tijden zullen er niet beter op worden, integendeel. MIJN vijand is overal aanwezig, bekleed jullie dus met MIJN Wapenrusting, opdat jullie mogen floreren in ziel, geest en lichaam.

  Opdat er opwekking mag ontstaan in deze duistere tijden,
  opdat er getuigenissen van overwinning mogen gehoord worden, in plaats van jammerklachten.
  Opdat er genezing mag zijn, in plaats van ziekte.
  Opdat er overwinning mag, zijn in plaats van nederlaag.

  Want IK ben de Grote KONING, zegt jullie ALMACHTIGE GOD.
  IK BEN die IK BEN heeft gesproken.

  Genesis 1:26-27: En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

  Handelingen 10:39: En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft in het land der Joden zowel als te Jeruzalem; en zij hebben Hem gedood door Hem te hangen aan een hout.

  Romeinen 2:29: maar híj is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.

  Handelingen 3:19: Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,

  1 Johannes 1:9: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

  1 Tessalonicenzen 5:23: En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.

  Romeinen 10:9-10: Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

  Filippenzen 2:12: Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven,

  Lucas 12:48b: Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden, en aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd.

  Matteüs 12:36-37: Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, 37 want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.

  Efeziërs 4:27: en geeft de duivel geen voet.

  Efeziërs 6:10-17:

  De geestelijke wapenrusting

  10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

  Lucas 11:2-4: Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; 3 geef ons elke dag ons dagelijks brood; 4 en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.

  Efeziërs 6:12: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

  Matteüs 5:34-35: Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren: bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is; 35 bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is; bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote Koning is;

   

  Brief van de Heer Jezus aan Sabrina  5/12/2011

  MIJN dierbare geliefden, weet dat de tijd van MIJN komst zeer nabij is nu. IK weet dat sommigen van jullie lang hebben moeten wachten en met veel geduld en volharding blijven jullie wachten, jaar in, jaar uit.

  Maar dit is MIJN seizoen MIJN geliefden, heel spoedig zullen dingen veranderen in deze wereld. En waar er hardheid en vijandigheid is, zal dit nog meer toenemen. Waar er ongeloof en geen liefde is, zal dit nog meer toenemen. Waar angst en twijfel is, zal dit nog meer toenemen.

  Want zij die niet IN MIJ zijn, kunnen de tijden niet onderscheiden en zijn dan ook niet klaar. Enkel zij die ten volle IN MIJ zijn, met complete overgave, in pure liefde voor hun GOD, enkel zij zullen meegaan in de opname, wanneer IK kom om MIJN bruid, enkel zij.

  Velen zijn blind en verblind door deze wereld. Zij hebben nog steeds niet geleerd om hun ogen op MIJ te houden, op MIJ, JEZUS, hun BEVRIJDER, REDDER en al wat ze nodig hebben. Veel leed zou kunnen worden gespaard indien mensen hun ogen op MIJ gericht hielden.

  Maar MIJN mooie bruid doet dit en IK vertel jullie, bruid, dat jullie absoluut niet teleurgesteld zullen zijn, wanneer jullie MIJ zien en MIJN Koninkrijk binnenkomen om Feest met MIJ te vieren. Een Feest waar IK reeds sinds Golgotha naar uitkijk.

  Dit was MIJN Verlangen, het Verlangen naar MIJN bruid. Zij was de reden van MIJN Offergave aan het kruis, zij was de reden waarom IK MIJN Leven heb afgelegd en het weer opgenomen, onder de kracht van MIJN GEEST.

  Vele Woorden hebben MIJN VADER en IK reeds gegeven in deze laatste dagen, vele vele Woorden. WIJ appreciëren diegene die deze Woorden ter harte hebben genomen, niets ontgaat ONS.

  Dus wees bemoedigd bruid, wees bemoedigd, en weet dat niets ontgaat aan jullie GOD, zelfs niet het kleinste detail. Alles wordt opgeschreven en bijgehouden en wanneer jullie voor MIJN TROON staan, zullen jullie loon ontvangen naar jullie geloof en werken IN MIJ.

  Zelfs jullie geduld en volharding wordt beloond, vele Kronen zullen worden uitgedeeld! Oh IK verlang naar dat moment, dat IK jullie kan belonen met mooie eeuwige Kronen. Loon dat eeuwigheidswaarde heeft, niets kan vergeleken worden van dit alles met deze wereld, waar de ‘beloningen’ enkel eigenbelang en vol verderf zijn, zij worden enkel uitgedeeld voor de lusten naar het vlees, alles draait om het eigen vlees.

  En hoe verderfelijk is dat vlees, dat eens zal afsterven. Maar MIJN Beloning is een eeuwige beloning dat nooit zal afsterven of verdwijnen. Niets hier in MIJN Koninkrijk is tijdelijk, alles is voor eeuwig! Begrijpen jullie dit MIJN geliefden?

  Oh zovele Beloningen zijn weggelegd, heerlijke dingen voor hen die volhardt hebben IN MIJ, voor hen die MIJ zijn blijven verwachten, ondanks vele tegenslagen en teleurstellingen. Deze teleurstellingen zullen spoedig verdwijnen, want MIJN seizoen is aangebroken.

  Houd jullie ogen op MIJ gericht, de BRUIDEGOM, houd jullie ogen en blik omhoog gericht, en blijf geloven en vertrouwen, IK kom spoedig, zodra MIJN VADER het Teken geeft. Wees verzekerd dat jullie dan klaar zijn en dat niets of niemand jullie nu nog zal ontnemen van jullie Kroon.

  Houd jullie Kroon vast, de Kroon voor het eeuwige Leven met MIJ in MIJN Koninkrijk, waar vele verrassingen en bijzondere en heerlijke dingen zijn weggelegd voor een ieder. Wees zeker dat jullie klaar zijn, indien niet, kom tot MIJ en zoek MIJ en vind MIJ. IK ben een GOD die Zich laat vinden door diegene die MIJ ernstig zoeken.

  Dus kom MIJN geliefden, kom, laat niets of niemand jullie tegenhouden. Leg alle zonde af, alle vuilnis af, en laat MIJN BLOED jullie rein wassen en ga in tot het eeuwige Leven met jullie GOD.

  Kom in MIJN WOORD, ontmoet MIJ in MIJN WOORD en laat MIJ jullie onderwijzen. Vraag wijsheid aan MIJN GEEST en HIJ zal het jullie geven. Oh MIJN geliefden , MIJN WOORD bevat alle waarheid, alle waarheid, dus kom en zoek en vind.

  IK hou van jullie allen, jullie geliefde BRUIDEGOM, wachtende op het Teken der tekenen!
  JEZUS CHRISTUS.


  Kolossenzen 1:11-14: Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld, 12 en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. 13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, 14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.

  Openbaring 22:11: Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

  Marcus 16:14: Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofden, die Hem aanschouwd hadden, nadat Hij opgewekt was.

  2 Petrus 1:5-11: Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, 6 door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, 7 door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen). 8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus. 9 Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. 10 Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. 11 Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.

  Hebreeën 12:2: Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

  Openbaring 2:19: Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste.

  1 Korintiërs 3:13-15: ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, 15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.

  Galaten 6:7-8: Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 8 Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

  Jakobus 1:12: Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

  Openbaring 3:11: Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

  Jakobus 1:5: Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

  19-12-2011, 22:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verdeeldheid omwille van New Age-Leer 18/11/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie zien in het Evangelie hoe ijver voor Mijn Kerk Mij ertoe bracht de geldwisselaars weg van Mijn heilige grond te jagen.
  Er is een ander GEVAAR DAT OP DE LOER LIGT IN MIJN KERK dat spoedig zal LEIDEN TOT EEN SCHEIDING in Mijn Kerk.
  Ik heb het over de NEW AGE DREIGING dat in Mijn Kerk komt.

  Diegenen die REIKI, AANBIDDING VAN KRISTALLEN voorstaan roepen KOSMISCHE MACHTEN VAN DE DUIVEL op, en alle andere AANBIDDING VAN DINGEN EN AFGODEN zou ook uit Mijn Kerk moeten geweerd worden. *

  LAAT GEEN WORKSHOPS VAN ENNEAGRAMMEN EN ANDERE NEW AGE PRAKTIJKEN TOE DAT ZE IN MIJN KERK KOMEN. **

  DEZE OOSTERSE MEDITATIES BRENGEN DE DUIVEL IN JULLIE KERKEN.

  VERMIJD IEDERE NEW AGE LEER, en als je er in je Kerk niet vanaf raakt, ga dan naar een andere geschikte Kerk.

  Dit is de DUIVELSE MANIER OM VERDEELDHEID onder Mijn getrouwen te zaaien.

  Wees dus op jullie hoede. Verwerp het in jullie Kerken, net zoals Ik de geldwisselaars uit de Tempel joeg.
  Ik bescherm jullie ziel van iedere duivelse afgodenverering.
  Let daarom op Mijn waarschuwende woorden.”

  Profeet: John Leary

  * Noot van Claudia : de Maagd Maria, de goede Engelen en de Heiligen zijn geen afgoden en mogen aanbeden worden. In de Hemel is niemand jaloers als de ene wat meer vereert wordt dan de andere. Jezus biedt zelf Zijn Moeder aan als ultieme schakel tussen mens en God. En als Hij het zegt, zal het wel w…

  ** Noot van Claudia : al die new age praktijken zijn gericht op het zelf : zelfkennis, zelfverwezenlijking, zelfverheerlijking, de plaats van het zelf in de toekomst, kortom ZELF. En zonder God in het zelf is het zelf LEEG.

  19-12-2011, 21:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eens een Persoon sterft, is Mijn Oordeel Definitief 19/11/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie komen aan het einde van het Kerkelijk Jaar en de lezing uit het Evangelie heeft het over het oordeel van zielen.
  EENS EEN PERSOON STERFT, IS HUN OORDEEL DEFINITIEF.

  Diegenen, die in de EINDTIJD leven, zullen een tweede kans krijgen omdat JULLIE EERST JULLIE WAARSCHUWINGSERVARING ZULLEN ONDERGAAN.

  Op het moment van de Waarschuwing zal iedereen zijn of haar levensoverzicht op hetzelfde moment zien.
  Jullie zullen een MINI-OORDEEL VAN JULLIE LEVEN ondergaan, en jullie zullen zien waar je zou belanden bij jullie oordeel als je op die dag was gestorven.

  De zegen van deze ervaring ligt erin dat DIT OORDEEL NIET DEFINITIEF IS, maar het laat je weten WAAR JE in Mijn ogen STAAT voor al je levensdaden.

  Jullie zullen een TWEEDE KANS krijgen wanneer jullie teruggeplaatst worden in jullie lichaam, om jullie leven te veranderen door de mensen meer lief te hebben en hen te helpen uit liefdadigheid.

  Zelfs de ergste zondaars zouden kunnen veranderen als ze op weg zouden zijn naar de Hel.

  Dit zal een OPROEP ZIJN OM WAKKER TE WORDEN , omdat jullie Mijn oordeel voor de Hel niet willen horen als definitief oordeel.

  Ik heb jullie verteld dat jullie zouden geoordeeld worden op de mate waarin jullie Mij en jullie naaste hebben lief gehad.
  Jullie moeten liefde voor iedereen in jullie hart hebben, zonder enige discriminatie.
  Ik heb jullie zelfs gevraagd om jullie vijanden lief te hebben. Gewoonweg iedereen onvoorwaardelijk lief te hebben.

  Het is beter om je te richten op de hogere niveaus van de Hemel, dan gewoon tevreden te zijn als je het tot het Vagevuur brengt.
  Richt je leven op Mij, en laat Mij de Meester van je leven zijn.
  Dan zul je zeker zijn dat je in de Hemel terecht komt zonder je zorgen te hoeven maken over je definitieve oordeel.”

  Profeet: John Leary

  19-12-2011, 21:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tekenen en Datums van de Eindtijd 22/11/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, Mijn discipelen waren AAN HET KIJKEN VOOR TEKENEN EN DATUMS van de eindtijd, net zoals de mensen van tegenwoordig.
  Maar zoals jullie in de Schriften hebben gelezen is het ENKEL DE VADER DIE DE LAATSTE DAG VAN DE WERELD KENT.

  Ik heb jullie gewaarschuwd dat jullie EERST MIJN WAARSCHUWINGSERVARING ZOUDEN MEEMAKEN VOORALEER DE GROTE GEBEURTENISSEN ERAAN KOMEN die zullen leiden tot de KOMST VAN DE ANTICHRIST.

  Jullie zullen DE KASTIJDING MOETEN DOORMAKEN, DIE MINDER DAN 3 ½ JAAR ZAL DUREN vooraleer Ik hem zal verslaan en Mijn Tijdperk van Vrede zal installeren.

  Jullie zien DAT ER ZICH OORLOGEN EN FINANCIЁLE PROBLEMEN VOORDOEN over de hele wereld als TEKENEN DIE ZULLEN LEIDEN NAAR DE KOMENDE GEBEURTENISSEN.

  Wees niet bang en richt jullie blik niet enkel op wat er gaat komen, omdat jullie verder moeten met jullie eigen missie totdat deze zaken gebeuren.

  Het is NIET BELANGRIJK OM DE DATUM VAN DE WAARSCHUWING TE KENNEN.

  Mijn volk zal BESCHERMD WORDEN IN MIJN TOEVLUCHTSOORDEN GEDURENDE DE KASTIJDING.

  Ik heb jullie gevraagd OM EEN VOORRAAD VAN VOEDSEL EN WATER AAN TE LEGGEN VOOR 1 JAAR voor de KOMENDE HONGERSNOOD DIE GEPLAND WERD (door de ene wereld-mensen).

  Dit komt omdat jullie CHIPS zullen nodig hebben om jullie voedsel te kunnen kopen en het voedsel kan niet meer voorradig zijn.

  Dit zal NODIG ZIJN VOORALEER JULLIE NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN VERTREKKEN.

  Ik heb jullie ook gevraagd om VOORBEREID TE ZIJN MET RUGZAKKEN, TENTEN, DEKENS, EN DINGEN die je nodig zou hebben voor een picknick.

  Jullie zullen ook SACRAMENTALIЁN NODIG HEBBEN, EEN GEZEGENDE KAARS, EN EEN JACHTMES.

  ZORG DAT JE DEZE ZAKEN KLAAR STAAN HEBT OM ONMIDDELLIJK TE KUNNEN VERTREKKEN NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN wanneer de krijgswet van kracht wordt en de chips verplicht worden, om in het lichaam te laten inplanten.

  Zorg dat je ziel klaar is door veelvuldige Biecht.
  Er zijn ZIJN KWADE TIJDEN VAN VERVOLGING OP KOMST, maar Mijn engelen zullen jullie beschermen met een onzichtbaar schild op weg naar Mijn toevluchtsoorden.

  DIT ZIJN DE VOORBEREIDINGEN DIE IK JULLIE HEB GEGEVEN zodat jullie zoals de wijze maagden zijn, met olie in jullie lampen, in plaats van de domme maagden die geen voorbereidingen hadden getroffen.”

  Profeet: John Leary

  19-12-2011, 20:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat je niet inenten tegen griep 28/11/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie GRIEP SEIZOEN begint nu ongeveer tot maart.
  Het griep virus blijft latent aanwezig in het koude weer totdat het tot leven komt in een warme gastheer.
  Gedurende de zomer, sterven de meeste griep virussen af van de hitte vooraleer ze mensen kunnen infecteren.

  Dit is de reden waarom CHEMTRAILS DIE GRIEP VIRUSSEN BEVATTEN griephaarden.

  Ik heb Mijn getrouwen gewaarschuwd OM MEIDOORN, VITAMINEN EN KRUIDEN IN TE NEMEN om zo hun IMMUUNSYSTEEM op te bouwen en bestand te zijn tegen de ZIEKTEKIEMEN VAN DE CHEMTRAILS.

  Vele mensen hebben geprobeerd om mensen ieder jaar te doen inenten tegen griep.

  Ik heb Mijn getrouwen ook gewaarschuwd OM GRIEPVACCINS TE VERMIJDEN omdat ze BIJWERKINGEN GEVEN, en de VERNIETIGING OP LANGE TERMIJN van hun IMMUUNSYSTEEM.

  Sommige van de CONSERVEERMIDDELEN en ANDERE COMPONENTEN verhogen de kans op de ZIEKTE VAN ALZHEIMER.

  Wanneer de tijd aanbreekt om te vertrekken naar Mijn toevluchtsoorden, zullen Mijn getrouwen GENEZEN WORDEN VAN AL HUN ZIEKTEN door te kijken naar Mijn LICHTGEVEND KRUIS in de lucht.

  Mijn genezing zal veel beter zijn dan gelijk welk Gezondheidsplan van de Regering ooit kan bereiken.

  Vertrouw op Mij OM JULLIE TE BESCHERMEN TEGEN AL DE DOOR DE MENS GECREЁERDE ZIEKTEN die jullie volk doden.”

  Profeet: John Leary

  19-12-2011, 19:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haast je om Al je Benodigdheden bijeen te krijgen 1/12/2011

  Boodschappen van Jezus gegeven aan een Uitverkorene in Chicago op 1/12/2011

  « Dit is wat Ik wil dat je aan Mijn geliefde kinderen vandaag vertelt.
  HAAST JE OM AL JE BENODIGDHEDEN BIJEEN TE KRIJGEN, DIE JE ZULLEN ONDERSTEUNEN IN DE KOMENDE WEKEN.
  SPOEDIG ZULLEN JULLIE NIET MEER VINDEN waar je naar op zoek was. Het kan ook zijn dat je het je nier meer kunt veroorloven.

  O, Mijn kinderen, de tijd nadert HEEL SNEL dat de zaken RADICAAL ZULLEN VERANDEREN in jullie land [VS] als jullie niet terugkeren naar de Heer en beginnen te bidden.

  JULLIE HEBBEN GEEN IDEE WAT ER JULLIE STAAT TE WACHTEN als jullie dit niet doen.

  JULLIE MOETEN BIDDEN MET JULLIE GEZINNEN en hen voorbereiden voor de kans op ZEER VERONTRUSTENDE TENDENSEN in jullie land.

  Jullie moeten iedere inspanning doen om deze boodschappen uit te dragen naar iedereen die je kent.
  Let niet op hun reactie, geef gewoon de boodschappen door.

  O, Mijn kinderen, Ik weet hoe verontrustend deze woorden zijn, maar jullie moeten je BEWUST WORDEN van deze zaken voor ze gebeuren.

  Het werd jullie reeds gemeld, maar als jullie in gebed blijven, dan zullen jullie de nodige rust vinden om doorheen  deze beproeving te komen.
  Blijf je richten op de Heer en niet op al de negativiteit rond je.
  Satan zal op de loer liggen om je van je (innerlijke) vrede te beroven, maar blijf je richten op de Heer en blijf in gebed.

  Er wordt zoveel gepland op dit moment om zeker te zijn dat hun kandidaat wordt verkozen [in de Presidentsverkiezingen].

  Luister niet naar al de GERUCHTEN EN LEUGENS die elke dag worden gegeven.  

  Ik vertelde je dat deze mensen Satan als hun gids hebben, zodat ALLES DEMONISCH is in dit verband. Daarom, Mijn dierbaren, ontkennen jullie nog steeds de authenticiteit van deze boodschappen?

  JULLIE ZULLEN DIEGENEN ZIJN DIE ZULLEN LIJDEN ONDER DE GEVOLGEN als jullie God niet in jullie leven hebben.

  Laat jullie zondige levensstijl varen, die jullie in Satans greep houdt.
  Zo velen van jullie weten dat ze IN ZONDE LEVEN EN GELEEFD HEBBEN EN VOELEN ZICH SCHULDIG EROVER.

  Wanneer komen jullie uit dat zondige leven? En wanneer keren jullie terug naar de Heer?
  Jullie zullen er geen spijt van krijgen en jullie zullen veel vrede en harmonie nodig hebben in jullie leven.
  Ik hou van jullie, Jezus.

  19-12-2011, 18:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Plaag van de Verborgen Schimmels 15/12/2011

  In een droom zag ik ’s nachts mensen rijden op een donkere weg.
  In het perifere licht van de koplampen van de wagen zagen de mensen iets vreemds.
  In de aarde aan de kant van de weg, groeiden ontelbare paddestoelen voor zo ver men kon zien. Sommigen waren ongeveer 60 cm groot.
  Dit was vreemd, omdat PADDESTOELEN normaal gezien niet in zo’n grote getale buiten groeien, blootgesteld aan zonlicht tijdens de dag.
  [NOOT: Latijn: Fungus, -i, m, paddestoel. Meervoud Nominatívus: Fungi]

  Het werd aan mij geopenbaard dat de donkere weg zowel UITERLIJK ALS INNERLIJK TERREIN WAS.

  Van de verschillende PLAGEN die de Duistere Machten hadden ontworpen en waarmee de mensheid zal worden geconfronteerd is er één KLEINE SCHIMMEL, EEN MYCOPLASMA, die leeft in het bloed en celvloeistof.

  Als de schimmelpopulatie in het lichaam groeit, dan combineert het als een cofactor met verschillende virussen OM HET IMMUUNSYSTEEM UIT TE SCHAKELEN en zodoende het lichaam waar de schimmels in huizen plat te leggen.
  De huidige geneeskunde identificeert het virus als oorzaak van de ziekte in het lichaam en dood, NIET de schimmel.

  DE ONDERLIGGENDE SCHIMMELINFECTIE IS NOCH GEIDENTIFICEERD NOCH BEHANDELD.

  Er bestaan vele SCHIMMELBESTRIJDINGSMIDDELEN om DEZE VERBORGEN SCHIMMELS TE COUNTEREN.
  In aanvulling op voorschriften van schimmelbestrijdingsmiddelen, zijn er ook MIDDELEN DIE NIET MOETEN VOORGESCHREVEN WORDEN OF NATUURLIJKE ANTISCHIMMELMIDDELEN zoals :

  1. look

  2. pau d’arco (Lapacho)

  Pau d'Arco bevat o.a. lapachol, xyloidine en bioflavonoïden. Gebruikte plantendeel: de binnenbast van een Braziliaanse boom.

  Pau d'Arco kan als ondersteunend middel worden toegepast bij leukemie en tumoren. Andere toepassingen: bacteriële infecties, virusinfecties (o.a. herpes, griep, polio, Epstein-Barr en HIV), gist- en schimmelinfecties (o.a. candida), ontstekingen van mond-, neus- en keelholte, aften, blaasontsteking, darmslijmvliesontsteking, colitis ulcerosa, ziekte van Crohn, zweren (in- en uitwendig), eczeem, wonden, fistels, steenpuisten, prostaat­ontsteking, koorts, syphilis, pijnklachten en bedwateren.

  Pau d'Arco is een natuurlijk antbioticum en heeft een bloedzuiverende, antivirale, schimmeldodende, ontgiftende, bloeddruk verlagende en hart versterkende werking.
  Pau d'Arco stimuleert de aanmaak van rode bloedcellen (noodzakelijk voor de zuurstofvoorziening in alle organen).

  3. biotine

  Biotine wordt ook met vitamine H of vitamine B8 aangeduid. Overigens wordt in Duitsland en de VS biotine vitamine B7 genoemd.

  Biotine is instabiel onder invloed van zuurstof en UV-licht.

  Beschrijving van de functie

  Biotine speelt bij mensen een belangrijke rol bij de vet- en suikerstofwisseling en de productie van vetzuren. Biotine is nodig voor de opname van vitamine C uit de ingewanden.

  Biotine heeft co-enzym-eigenschappen die het in staat stellen koolhydraten en eiwitten om te zetten in energie en deel te nemen in de productie van prostaglandinen uit essentiële vetzuren.

  Biotine is de co-factor (prosthetische groep) van de enzymen carboxylasen (specifieker: carboxytransferasen). De werking van dit enzym zorgt ervoor dat in het organisme kooldioxide gefixeerd wordt.

  Andere belangrijke toepassingsgebieden van biotine zijn groei en herstelprocessen van de huid, het haar, de nagels, de zenuwen en het beenmerg. Om die reden wordt het vaak ingezet bij haaruitval en haargroeiproblemen. Het wordt soms in shampoos verwerkt, maar het effect daarvan is twijfelachtig, aangezien biotine niet door de huid wordt geabsorbeerd.

  Voorkomen

  Hoewel dieren het vermogen missen om biotine aan te maken, wordt het wel aangemaakt door micro-organismen en planten. Daardoor komt het in veel verschillende voedingsmiddelen voor, maar in het algemeen in lage concentraties. Er zijn maar enkele voedingsmiddelen die biotine in grote hoeveelheden bevatten, zoals koninginnengelei en bakkersgist.

  De beste natuurlijke bronnen van biotine in de menselijke voeding zijn orgaanvlees, zoals lever en nieren, evenals eierdooier en sommige groenten. Lever bevat ongeveer 1 mg/kg biotine. Fruit, de meeste groenten en (spier)vlees zijn slechte bronnen en bevatten slechts ongeveer 0,01 mg biotine per kg.

  Voor wat betreft groenten zijn peulvruchten, sojabonen, pinda's, bieten, tomaten, sla en wortelen goede bronnen, alhoewel de concentraties daar ook relatief laag zijn. Verder nog havervlokken en rijst.

  Opgemerkt moet worden dat het biotinegehalte van voeding kan variëren. Het wordt onder meer beïnvloed door factoren als plantensoort, seizoen en raffinage (in geval van granen).[2]

  Biologische beschikbaarheid

  De biologische beschikbaarheid van biotine varieert enorm, maar is gemiddeld genomen minder dan 50%. In sommige granen, zoals maïs, is de biologische beschikbaarheid bijna 100%, terwijl deze in andere granen, zoals tarwe, niet meer dan 5% is.

  Darmbacteriën kunnen biotine samenstellen, maar de synthese van deze vitamine kan worden aangetast door antibiotica en andere medicijnen.

  Deficiëntie

  Biotinetekort kan optreden bij het eten van grote hoeveelheden rauw ei, omdat ei-eiwit avidine bevat, dat aan biotine bindt en de opname daarvan in de darm blokkeert. Verhitting inactiveert avidine, waardoor bij consumptie van gekookte of gebakken eieren geen gevaar meer bestaat voor biotinedeficiëntie. Biotine bindt aan avidine en aanverwante eiwitten (streptavidine en neuravidine), met een affiniteitsconstante K van 1015 M-1.

  Een biotinetekort uit zich in huidverstoringen, haaruitval, zwakke nagels, bloedarmoede, depressies, vermoeidheid, spierpijn, verhoogde cholesterol, ontsteking van de tong, etcetera.

  4. het EXTRACT VAN DE ZADEN VAN CITRUS VRUCHTEN (pompelmoes, citroen en limoen)

  5. nano-deeltjes van zilver (Colloïdaal Zilver).

  Schimmels prefereren een zure omgeving. Daarom is HET VAN BELANG HET LICHAAM GELEIDELIJK AAN TE ALKALISEREN DOOR DIEET EN GEBED.
  Ja, GEBED kan het lichaam alkaliseren.
  Schimmels worden vernietigd door ultraviolet licht.
  Er bestaan therapieën die het bloed zuiveren, door het te behandelen met dergelijk LICHT.

  LAAT ER LICHT ZIJN om de ontwerpen van het duistere bloot te leggen en uit te schakelen.
  Het genezende licht en de liefde van JEZUS CHRISTUS, DE GROTE GENEESHEER, zij met jullie allen.

  Profeet: anno domini - American seeër

  19-12-2011, 06:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gletsjers Glijden in de Oceaan 13/12/2011

  In een droom zag ik een televisiescherm die scènes toonde van de film “DE TITANIC”.

  Het was me bekend gemaakt dat mensen over de hele wereld zouden VERDRINKEN DOOR EEN REUSACHTIGE IJSBERG, een Antarctische gletsjer, net zoals die ongelukkige zielen op dat schip.

  In een andere droom zag ik de EILANDEN DIE OP DE EVENAAR LAGEN IN DE WESTELIJKE STILLE OCEAAN LIGGEN, HELEMAAL ONDERGESNEEUWD.
  Buiten hun koraalriffen dreven kleine ijsbergen.

  De GLETSJERS VAN DE ANTARCTISCHE IJSKAP WAREN IN DE OCEAAN GEGLEDEN, en waren gebarsten in VELE IJSBERGEN, die daarna rond de wereld dreven.

  De oorspronkelijke verplaatsing van zeewater veroorzaakte TSUNAMIS en daarna een SNELLE STIJGING VAN DE ZEESPIEGEL.

  AAN DE BEVOLKING VAN ALLE KUSTREGIO’S EN INSULAIRE STREKEN : BEREID JULLIE VOOR OP EEN SNELLE STIJGING VAN DE ZEESPIEGEL.

  Aan de gebieden aan de evenaar gelegen : bereid jullie voor op ONGEBRUIKELIJKE KOUDE.

  Bereid jullie volk voor, zowel naar LICHAAM ALS NAAR ZIEL.
  Bereid jullie voor op de komst van de Heer.
  Het lichaam beschermen tegen water en koude voor een korte tijd is één ding, maar de ziel voor eeuwig redden is eenandere zaak!

  GA BIECHTEN, BEKEER JULLIE!

  BEREID JULLIE VOOR OP HET KOMENDE STIJGENDE WATER met het levende water van Christus, in het doopselwater die van de Heilige Geest is doortrokken.

  DOOP SNEL DIEGENEN DIE NOG GEEN LID ZIJN VAN HET LICHAAM VAN CHRISTUS!

  Breid het Koninkrijk van God uit.
  BEREID JULLIE VOOR OP DE KOMENDE KOUDE met de warmte van de Heilige Geest, die jullie hart met LIEFDE doet ontbranden.

  Profeet: anno domini - American seeër

  19-12-2011, 06:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Tijd van Vervolging en Ontvolking 13/12/2011

  Geestelijke Keuze en Inzet in een Tijd van Vervolging en Ontvolking

  In een droom zag Ik wat leek op een OFFICIЁLE VERVOLGING van sectoren van de bevolking.
  Onschuldige mensen, met inbegrip van vrouwen en kinderen, vluchtten door de straten, OPGEJAAGD ALS DIEREN.
  Ze renden voor hun leven, te gehaast om zelfs maar aan voedsel of water te denken.
  Ze konden niet rusten.
  Helicopters VERGASTEN hele wijken, in een scène die net zo gruwelijk was als wat er gebeurde met de Irakese Koerden onder Saddam Hussein.

  Toch waren in andere sectoren OP HETZELFDE MOMENT rijke kosmopolitische mensen feestjes aan het houden.
  Deze goed opgeleide en welgestelde mensen spraken MEERDERE TALEN en DRONKEN CHAMPAGNE.

  Leden van een tijdelijk beschermde groep, dachten dat ze veilig waren en probeerden niet te denken aan wat er buiten gebeurde met de anderen.

  In sommige streken, voornamelijk CHRISTENEN EN PATRIOTTEN werden met VERVOLGING GECONFRONDTEERD.

  In andere streken, deed het er niet toe welke geloofsovertuiging iemand had, en was het de ALGEMENE BEVOLKING die te lijden had onder ONTVOLKINGSMAATREGELEN die met brede hand werden toegepast.

  Vanuit het perspectief van de vervolgers was het veel HANDIGER EN WENSELIJK OM ALLEN TE DODEN.
  Onderscheiden en verdelen van wat aanvaardbaar was en wat onaanvaardbaar, was lastig en nam teveel tijd in beslag.

  WORD WAKKER, CHRISTENEN.
  Word wakker uit je sluimer.
  Satan komt voor een korte tijd op.
  Hij onderscheidt de zijne. Hij is van plan onvoorbereide zielen MET MILJARDEN te stelen.

  Zorg voor je eeuwige toevlucht in Christus.
  Verbind je met Christus als je Heer en Meester.
  Christus stierf op het kruis voor jou om je te redden.
  De Goede Herder liet Zijn Leven voor Zijn Schapen.
  Wees Hem trouw, altijd dankbaar voor Zijn kostbaar geschenk.
  Help de Goede Herder Zijn verloren schapen terugvinden.

  IN DEZE TIJD VAN KASTIJDING WAAR VERVOLGING EN ONTVOLKING ZULLEN VOORKOMEN, zal God Zijn schapen van de bokken scheiden.
  Wie wil je zijn?
  Schapen, luister naar de stem van de Herder.
  Volg Christus door alles heen, want Hij is de poort.

  Profeet : Anne to Anno Dómini - American Seeër

  19-12-2011, 05:44 Geschreven door Claudia  


  18-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Amerika zal een Terugval meemaken door hun Decadente Levensstijl 14/11/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie lezen over de GRUWELEN die tegen Mij  werden bedreven in de tijd van de Makkabeeën.
  Je zag de AFGODSBEELDEN VAN DE KONING die werden geplaatst in de heiligdommen van de altaren, het weggooien van Schriftrollen en het IMMORELE WERELDSE GEDRAG van het volk.

  Zelfs diegenen die probeerden Mijn weg te volgen werden GEMARTELD EN GEDOOD.
  Als dit gedrag bekend klinkt is het omdat Amerika zal ondergaan OMDAT ZE DEZELFDE HEIDENSE WEG BEWANDELT.
  Jullie afgoden zijn : sport in de sportstadia, roem, rijkdom, en alle soorten bezittingen.

  Velen van jullie mensen komen niet naar de Zondagsmis en lezen zelden de Bijbel.
  Jullie plegen abortus op jullie kinderen, velen leven samen zonder gehuwd te zijn, en er zijn velen die homoseksuele daden tussen twee mannen of twee vrouwen accepteren.

  In de geschiedenis VERNIETIGDEN ZO’N DECADENTE BESCHAVINGEN ZICHZELF VAN BINNENIN, en AMERIKA IS AL DE SYMPTOMEN AAN HET MEEMAKEN die het Romeinse Keizerrijk deden vallen.

  Ik heb dergelijke levensstijl bestraft met een PLOTSELINGE VERNIETIGING door natuurrampen en aardbevingen.
  AMERIKA MAAKT EEN STEEDS DIEPERE TERUGVAL MEE omdat zee en decadente levensstijl erop nahoudt.
  Als jullie volk geen berouw toont, zich bekeert en hun levensstijl verandert, zullen jullie HETZELFDE LOT ONDERGAAN als vele mislukte beschavingen in de geschiedenis.

  Zelfs als jullie tegenstand en vervolging moeten trotseren, blijf toch trouw aan Mij en jullie zullen jullie beloning in de Hemel ontvangen.”

  Profeet: John Leary

  18-12-2011, 01:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Kwaad is even erg aan het worden als in de Tijd van Noach 11/11/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, in deze weken voor de Advent begint, zijn de lezingen uit het Evangelie gericht OP DE EINDTIJD.
  Ik heb jullie beschrijvingen gegeven in het Evangelie van deze komende tijden wanneer jullie HONGERSNOOD, PEST EN AARDBEVINGEN zullen zien.
  In het visioen zien jullie OVERSTROMINGEN VAN JULLIE RIVIEREN om jullie een ander teken te geven dat in Noachs dagen gebeurde, met de Zondvloed..

  WANNEER JULLIE HET KWAAD ZIEN TOENEMEN EN ZIEN DAT HET EVEN ERG IS ALS IN DE DAGEN VAN NOACH, dan zal dit voor jullie het TEKEN zijn dat de Mensenzoon zal TERUGKEREN.

  Jullie hebben gemerkt dat er voortdurend aardbevingen zijn, zelfs in Oost Turkije, waar je juist op reis bent geweest.

  Het zullen de GROTE AARDBEVINGEN IJN OP DE NEW MADRID BREUK en de SAN ANDREAS BREUK die het MEESTE SCHADE ZULLEN VEROORZAKEN IN AMERIKA.

  Jullie hebben gebeden voor de zielen die zullen sterven in deze tijd omdat er velen niet klaar zullen zijn om Mij te ontmoeten op hun oordeel.

  Jullie zien ANDERE TEKENEN, in potentiële bestuursgebreken en de realiteit van de verplichte chips in het lichaam waartoe jullie zullen gedwongen worden ze te laten inplanten door jullie regering.

  ER ZAL EEN TIJD VAN HEERSCHAPPIJ DOOR DE ANTICHRIST AANBREKEN EN DAN ZULLEN JULLIE HET BEST BESCHERMD ZIJN IN MIJN TOEVLUCHTSOORDEN.

  Wees niet bang, maar vertrouw erop dat Ik voor jullie zal zorgen in de komende grote verdrukking in de Kastijding.
  Ik zal terugkomen en de Antichrist verslaan. Ik zal Mijn getrouwen in Mijn Tijdperk van Vrede brengen. Vrede.
  Verheug jullie dat deze dingen zullen gebeuren tijdens jullie leven.”

  Profeet: John Leary

  18-12-2011, 01:10 Geschreven door Claudia  


  17-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een grote Golf van Kwaad, maar Mijn Wetten zijn niet veranderd 17/11/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, dit visioen is heel onheilspellend en toont jullie een GROTE GOLF VAN KWAAD dat IEDEREEN ZAL AANVALLEN door demonen.
  Jullie hebben een gezegde over een kikker traag in water koken, dat hij niet beseft dat het water warmer wordt tot het te laat is.

  DEZE GOLF VAN KWAAD zal niet ineens komen, maar het kwaad WINT GELEIDELIJK AAN MACHT in de hoge plaatsen die jullie geloof op de proef zullen stellen.

  Beetje bij beetje zijn de ATHEISTEN IN JULLIE MAATSCHAPPIJ ALLE WOORDEN VAN GOD AAN HET VERWIJDEREN van jullie volk [in de VS en elders].

  Jullie zijn begonnen MET HET GEBED uit de scholen te verwijderen door de scheiding van kerk en staat, die niet in jullie [Amerikaanse] Grondwet staat.

  Jullie verwijderden MIJN TIEN GEBODEN uit jullie openbare gebouwen want de mensen willen niet herinnerd worden hoe ze zondigen.

  KERSTMIS ligt al jaren onder vuur OM MIJN KERSTSTAL TE VERWIJDEREN, en die te vervangen door Seizoen groeten, het rendier en sneeuwmannen.

  Zelfs in jullie kerken zijn er velen gestopt met naar de ZONDAGSMIS te komen, en velen WILLEN NIETS OVER ZONDE HOREN, NIETS OVER DE KERKLEER TEGEN ABORTUS, GEBOORTECONTROLE, OVERSPEL EN ONTUCHT, HOMOSEKSUELE ZONDEN.

  MIJN WETTEN ZIJN NIET VERANDERD, maar het jullie GROEIENDE IMMORELE MAATSCHAPPIJ die jullie religieuze overtuigingen zal op de proef stellen .

  In de lezing van vandaag wilde Matathias niet dat de koning dicteerde welke godsdienst dat ze moesten volgen.

   

  Noot van Claudia : het is interessant de voorgeschiedenis te lezen. De slechterik zou de Antichrist kunnen zijn.

  Antiochus Epifanes, de zoon van koning Antiochus, die in Rome gijzelaar geweest was. Hij werd koning in het 137e jaar van de heerschappij van de Grieken. Hij was een slecht mens. In die tijd kwam in Israël een generatie op die zich niet om de leer bekommerde en velen wist te winnen voor de gedachte om een verbond te sluiten met de volken uit de omgeving. ‘Want’, zeiden ze, ‘sinds we ons van hen hebben afgescheiden, hebben vele rampen ons getroffen.’ Overtuigd van de juistheid van deze redenering, verklaarden enige mannen uit het volk zich bereid om naar de koning te gaan. Deze verleende hun volmacht om de levenswijze van de heidenen in te voeren. Zij richtten in Jeruzalem een atletiekschool op, zoals bij de heidenen het gebruik was; zij lieten zich weer een voorhuid maken en braken met het heilig verbond; zij bukten zich onder het juk van de volken en boden zich aan om kwaad te doen.

  Toen Antiochus zijn heerschappij gevestigd zag, kwam het verlangen in hem op om koning te worden van Egypte; dan zou hij over de twee rijken regeren. Hij trok dus met een talrijk leger, met strijdwagens en olifanten en met een grote vloot naar Egypte en viel Ptolemeüs, de koning van Egypte aan. Ptolemeüs werd door angst bevangen en nam de vlucht, terwijl velen sneuvelden. Antiochus veroverde de versterkte steden in Egypte en plunderde dat land. Na zijn overwinning op Egypte aanvaardde hij in het jaar 143 de terugtocht.
  Met een talrijk leger trok hij naar Israël en ging hij naar Jeruzalem. Daar drong hij in overmoed het heiligdom binnen, legde beslag op het gouden reukofferaltaar, de luchter met alles wat erbij hoort, de tafel van de toonbroden, de plengschalen, de bekers, de gouden wierookschalen, het voorhangsel, de kransen en de gouden versierselen aan de voorgevel van de tempel en hij haalde overal de goudlaag af. Hij nam het goud, het zilver, het kostbare vaatwerk en de verborgen schatten die hij kon vinden in beslag en nam alles mee naar zijn land. Voor hij vertrok richtte hij een bloedbad aan en braakte schaamteloze taal uit.
  In stad en land van Israël heerste een grote verslagenheid: vorsten en oudsten zuchtten, jonge meisjes en jonge mannen kwijnden weg, de schoonheid van de vrouwen verwelkte. De bruidegom hief een treurlied aan, de bruid rouwde in haar bruidsvertrek. Het land schokte van het verdriet van zijn bewoners, heel het huis van Jakob was met schaamte overdekt.

  Twee jaar later stuurde de koning de hoofdambtenaar die belast was met het innen van de belastingen, naar de steden van Juda.
  Met een sterk leger verscheen hij voor Jeruzalem en op sluwe wijze wist hij door vreedzame onderhandelingen het vertrouwen van de inwoners te winnen. Maar onverwachts deed hij een aanval op de stad, trof haar zwaar en bracht veel Israëlieten om het leven. Hij plunderde de stad, stak haar in brand en liet de huizen en de stadsmuur omverhalen; vrouwen en kinderen werden gevangen weggevoerd en het vee werd in beslag genomen. De stad van David werd versterkt en voorzien van een grote, sterke muur met zware torens; ze werd een burcht. En zij plaatsten daarin een zondig volk, goddeloze mannen, en versterkten zich erin. Zij sloegen er wapens en levensmiddelen op en brachten er in veiligheid wat ze in Jeruzalem buit maakten. Het was een geduchte valstrik, een hinderlaag voor het heiligdom, een kwaadaardige belager, die Israël steeds in het oog hield. Onschuldig bloed vergoten zij rondom de tempel en zij ontwijdden de heilige plaats. Uit angst voor hen namen de bewoners van Jeruzalem de vlucht en werd de stad een woonplaats van vreemdelingen; zo vervreemdde Jeruzalem van haar eigen kroost, en lieten haar kinderen haar aan haar lot over.
  Haar tempel lag verlaten als de woestijn, haar feesten waren dagen van rouw geworden, met de sabbat werd de spot gedreven; vroeger eer, nu bespotting. Haar ontluistering evenaarde haar oude glorie, haar heerlijkheid was in ellende veranderd.

  Daarna vaardigde de koning voor heel zijn rijk het bevel uit dat allen één volk moesten worden, en dat ieder zijn eigen leringen moest opgeven. Alle naties voegden zich naar het woord van de koning. Zelfs onder de Israëlieten waren er velen die graag de godsdienst van de koning aannamen, aan de afgoden offerden en de sabbat onteerden. Ook naar Jeruzalem en de steden van Juda stuurde de koning boden, met het schriftelijk bevel dat de Israëlieten de leringen moesten overnemen  en op moesten houden met de brand-, slacht- en plengoffers in de tempel; dat ze sabbat en feestdagen moesten onteren en de tempel en de heilige personen ontwijden; dat ze altaren, tempels en kapellen moesten oprichten voor afgoden, en varkens en andere onreine dieren moesten offeren; dat ze hun zonen niet meer mochten besnijden, en zich moesten verontreinigen door allerlei onreine en onheilige praktijken, om zo de leer te vergeten en haar voorschriften te ontkrachten. Iedereen die niet zou gehoorzamen aan het bevel van de koning zou gedood worden. Soortgelijke bepalingen liet hij in heel zijn rijk afkondigen. Tegelijkertijd stelde hij over het volk beambten aan die erop moesten toezien dat er in elke stad van Juda offers werden opgedragen.
  Velen uit het volk richtten zich naar hun voorschriften en stoorden zich niet aan de leer. Zij stichtten zoveel kwaad in het land dat de Israëlieten gedwongen waren om zich te verbergen in alle mogelijke schuilplaatsen.
  De 15e kislew van het 145e jaar liet de koning de gruwel van de verwoesting bouwen op het brandofferaltaar; in de steden van Juda werden afgodsaltaren opgericht en voor de ingang van de huizen en op de pleinen brandde men wierook. Alle schriftrollen die men kon opsporen werden verscheurd en verbrand, en degene bij wie men een boek van het verbond aantrof, of die de Wet nog onderhield, werd volgens koninklijk besluit ter dood gebracht. De beambten lieten de Israëlieten hun macht voelen door maandelijks in hun steden degenen terecht te stellen die op overtreding betrapt waren.  De 25e van de maand werd er een offer opgedragen op het afgodsaltaar dat op het brandofferaltaar stond. De vrouwen die hun kinderen hadden laten besnijden, werden volgens het voorschrift van de koning ter dood gebracht, met de zuigelingen, vastgebonden aan de hals van hun moeder. Ook doodde men de familieleden en degenen die de besnijdenis hadden voltrokken. Toch bleven vele Israëlieten standvastig en waren zij vastbesloten geen onreine spijzen te eten; zij wilden liever sterven dan zich met verboden spijzen te besmetten en het heilig verbond te schenden. Ze werden dan ook ter dood gebracht. Zeer zwaar drukte Gods woede op Israël.

  In die tijd trok Mattatias, een zoon van Johannes en kleinzoon van Simeon, een priester uit het geslacht van Jojarib, weg uit Jeruzalem en vestigde zich in Modeïn. Hij had 5 zonen: Johannes, bijgenaamd Gaddi, Simeon, die Tassi genoemd werd, Judas, die de Makkabeeër genoemd werd, Eleazar, die Avaran genoemd werd, en Jonatan, die Affus genoemd werd. Bij het zien van de godslasterlijke dingen die in Juda en met name in Jeruzalem gebeurden, riep hij uit: ‘Wee mij! Ben ik geboren om getuige te zijn van de vernietiging van mijn volk en de verwoesting van de heilige stad; moet ik machteloos toezien hoe de stad aan de vijanden is uitgeleverd en de tempel in de macht van vreemdelingen is? Jeruzalems tempel is als een man zonder aanzien, zijn prachtig vaatwerk is als buit weggevoerd. Jeruzalems kleine kinderen zijn omgebracht op haar pleinen, haar jonge mannen zijn door het zwaard van de vijand gedood. Is er een volk dat geen deel van haar koninkrijk heeft gekregen en dat zich niet aan haar bezit verrijkt heeft? Al haar sieraden zijn haar afgenomen, van vrije vrouw is zij slavin geworden. Kijk eens hoe ons heiligdom, ons pronkjuweel, onze roem verlaten ligt, want de naties hebben het ontwijd. Waartoe leven we nog?’
  Mattatias en zijn zonen scheurden hun kleren stuk, hulden zich in zakken en gaven zich over aan bittere weeklachten.

  Op zekere dag kwamen de koninklijke beambten die de bevolking tot het afvallen van de wet moesten dwingen in de stad Modeïn, om er offers op te dragen. Veel Israëlieten gingen naar hen toe, maar Mattatias en zijn zonen hielden zich afzijdig.

  Koninklijke beambten (tot Mattatias) : U bent een man van gezag in deze stad. U geniet eer en aanzien en hebt de steun van zonen en broers. Stap dus als eerste naar voor om het bevel van de koning te volbrengen. Alle naties hebben er al gevolg aan gegeven en ook de Judeeërs, die nog in Jeruzalem wonen. Doe wat de koning vraagt, dan zullen u en uw zonen worden opgenomen onder de vrienden van de koning, dan zullen u en uw zonen geëerd worden met goud, zilver en allerlei andere geschenken.
  Mattatias (met luide stem) : Al gehoorzamen alle naties in het rijk aan de koning, al valt iedereen van de godsdienst van zijn voorvaderen af om zich naar zijn bevelen te voegen, ik, mijn zonen en mijn broers blijven trouw aan het voorvaderlijk verbond. Moge God ons ervoor behoeden de leer en haar geboden te verloochenen. Wij geven geen gehoor aan het bevel van de koning en we zullen in geen enkel opzicht afwijken van hetgeen onze godsdienst ons gebiedt.
  Nauwelijks had hij dit gezegd of voor hun ogen trad een Judeeër naar voor om volgens het bevel van de koning op het afgodenaltaar van Modeïn te offeren. Toen Mattatias dat zag, ontbrandde hij in hevige woede en hij trilde van verontwaardiging; hij gaf de vrije loop aan zijn rechtmatige woede, sprong naar voren en sneed de Judeeër op het afgodsaltaar de keel af. Daarna doodde hij ook de koninklijke beambte, die gekomen was om het volk tot offeren te dwingen, en vernielde het afgodsaltaar. Zo toonde hij zijn ijver voor de leer evenals Pinechas dat gedaan had met betrekking tot Zimri, de zoon van Sallum.

  Mattatias trok door de stad en riep met luide stem : Iedereen die zijn ijver voor de leer wil tonen en het opneemt voor het verbond, volg mij! Hijzelf en zijn zonen lieten have en goed in de stad achter en vluchtten het gebergte in.

  In die tijd waren velen die rechtvaardig en volgens de leer wilden leven, uitgeweken naar de woestijn en daar hadden ze zich gevestigd met hun zonen, hun vrouwen en hun vee; de toestand was voor hen ondraaglijk geworden. Toen werd aan de koninklijke beambten en het garnizoen dat in Jeruzalem in de Davidsstad lag gemeld, dat lieden die zich van het bevel van de koning niets hadden aangetrokken naar de schuilplaatsen in de woestijn waren uitgeweken. Zij achtervolgden hen met een groot leger. Zij troffen hen en sloegen hun kamp tegenover hen op. Op de sabbat ging het leger tot de aanval over, al roepend: ‘Nu is het genoeg! Kom tevoorschijn en doe wat de koning beveelt, dan zullen jullie in leven blijven.’ Maar zij antwoordden: ‘Wij komen niet tevoorschijn: wij zijn niet van plan om op bevel van de koning de sabbat te schenden.’ Onmiddellijk ging men tot de aanval over. Maar zij verweerden zich niet, slingerden geen stenen naar hen en sloten de toegang tot hun schuilplaats zelfs niet af. Zij zeiden: ‘Wij willen allen in onschuld de dood ingaan; hemel en aarde zijn onze getuigen dat jullie ons wederrechtelijk doden.’ Het leger viel hen op de sabbat aan en ongeveer duizend personen, mannen, vrouwen en kinderen, vonden met hun vee de dood. Toen Mattatias en zijn vrienden dit vernamen rouwden ze over hen. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Als wij allemaal doen zoals onze broeders en niet voor het behoud van ons leven en onze gerechtigheid strijden tegen de naties, zullen ze ons al heel gauw van de aarde verdelgd hebben.’ Nog diezelfde dag namen ze dit besluit: ‘Als men ons op sabbat aanvalt, zullen wij ons verdedigen om niet te sterven zoals onze broeders, die in hun eigen schuilplaatsen zijn omgekomen.’ In die tijd sloot de partij van de Chasideeën zich bij hen aan; het waren strijdvaardige Israëlieten die met hart en ziel voor de leer opkwamen. Ook al degenen die ten gevolge van de ellendige toestand de vlucht namen, kwamen hun gelederen versterken. Zij vormden nu een leger en in hun razernij sloegen ze de zondaars neer; in hun woede degenen die zich om de leer niet bekommerden. De overigen wisten zich te redden door naar de naties te vluchten. Mattatias en zijn vrienden trokken door het land, vernielden de afgodsaltaren, lieten onbesneden kinderen die ze in het gebied van Israël aantroffen, desnoods met geweld besnijden, en verjoegen de overmoedigen. Onder hun leiding kwam het verzet op gang; zij redden de leer uit de greep van de naties en hun koningen en gunden de zondaars geen triomf.

  Toen de laatste dagen van Mattatias gekomen waren, zei hij tegen zijn zonen: Nu versterkt zich de overmoed en de verachting, maar ook is er ellende en hevige woede.
  Geef nu, mijn zonen, jullie leven voor het verbond van onze voorvaderen, om jullie ijver voor de leer te tonen. Denk aan hetgeen onze voorvaderen generatie na generatie hebben gedaan, dan zullen ook jullie grote roem en een onsterfelijke naam verwerven. Is Abrahams trouw niet gebleken toen hij beproefd werd en rekende God hem dat niet als gerechtigheid aan? Jozef* hield zich aan het gebod, ook toen hij in het nauw gebracht werd, en hij werd heer van Egypte.
  Pinechas, onze vader, heeft zijn ijver getoond en daarom ontving hij het priesterschap voor eeuwig. Jozua vervulde zijn opdracht en daarom werd hij rechter over Israël. Kaleb heeft getuigd voor het verzamelde volk en daarom kreeg hij bezit in het land. Vanwege zijn vergevingsgezindheid verkreeg David voor altijd de koningstroon. Elia heeft zijn ijver getoond voor de leer en daarom werd hij opgenomen in de hemel. Chananja, Azarja en Misaël hadden vertrouwen en daarom zijn ze van de vlammen gered. Daniël werd vanwege zijn onschuld gered uit de muil van de leeuwen.
  Zo kunnen jullie nagaan van generatie op generatie, dat iedereen die op Hem vertrouwt niet bezwijkt. Wees dus niet bang voor het dreigen van de zondaar, zijn glorie is mest en wormen; vandaag verheven, morgen onvindbaar; teruggekeerd tot zijn eigen stof, zijn plannen zijn voorbij. Kinderen, wees moedig en sterk voor de leer, want daardoor zullen jullie glorie verwerven. Ik weet dat jullie broer Simeon een goede raadsman is: luister steeds naar hem, hij zal jullie vader zijn. Judas de Makkabeeër is van jongs af een dappere krijger geweest: hij zal jullie legeraanvoerder zijn en de oorlog van het volk leiden. Jullie moeten al degenen die de leer onderhouden rondom jullie verzamelen, dan kunnen jullie ons volk wreken en de naties vergelden. Houd je aan de voorschriften van de leer.’ Na zijn zonen gezegend te hebben werd Mattatias met zijn voorvaderen verenigd. Hij stierf in het 146e jaar en werd begraven in het familiegraf in Modeïn. Heel Israël treurde in diepe rouw over hem.

  HIJ WEIGERDE DUS OM DE AFGODEN VAN DE KONINGEN TE VEREREN en HIJ VLUCHTTE NAAR DE BERGEN VOOR BESCHERMING en hij liet zijn bezittingen achter.

  Zelfs in de komende grote verdrukking van de Antichrist, ZULLEN MIJN GETROUWEN HUN BEZITTINGEN MOETEN ACHTERLATEN in hun huizen zodat JULLIE NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN KUNNEN KOMEN VOOR BESCHERMING.

  Jullie zullen niet naar wapens moeten grijpen omdat Mijn engelen jullie zullen verdedigen door jullie onzichtbaar te maken op jullie weg naar Mijn toevluchtsoorden.

  Diegenen die in hun huis blijven zullen VERVOLGING EN MARTELAARSCHAP MOETEN ONDERGAAN in de DODENKAMPEN omdat ze de chip in hun lichaam weigeren te laten inplanten en omdat ze de WETTEN VAN DE NIEUWE WERELD ORDE weigeren te volgen.

  IK ZORG VOOR BESCHERMING OP MIJN TOEVLUCHTSOORDEN..

  Wanneer jullie DE WAARSCHUWING ZIEN GEVOLGD DOOR :

  1. HONGERSNOOD

  2. VERDEELDHEID EN SCHEIDING IN MIJN KERK

  3. VERPLICHTE AANNAME VAN CHIPS IN HET LICHAAM

  Roep Mij dan aan en Ik zal Mijn engelen de opdracht geven jullie te leiden NAAR MIJN DICHTSTBIJZIJNDE TOEVLUCHTSOORD.

  Jullie moeten niet bang zijn van dit kwaad omdat MIJN MACHT GROTER IS DAN DIE VAN DE DEMONEN.

  Vraag om Mijn hulp om over jullie ziel te waken tegen de demonen en het KWAAD DAT ERGER ZAL WORDEN.

  Wees alert voor het kwaad dat rond jullie aanwezig is, en laat door luiheid jullie ziel niet verliezen aan de Boze.”

  Profeet: John Leary

  17-12-2011, 23:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De aanhang

  Als je in een groot bedrijf of een administratie werkt dan kom tussen veel volk terecht, vele karakters. Dan gaat je mensenkennis met forse stappen vooruit. Vroeger op de schoolbanken stelde dat niet zoveel voor. Maar als je met de mensen samen (moet) werken of zorgen dat ze het beste uit zichzelf halen is het heel belangrijk hoe je ze vast hebt. Ik wil het eens hebben over de groep die zich bijna altijd ‘in de schaduw van’ bevindt : de aanhang. Dit is de stillere groep die de ‘haantjes’ volgt. Je zou denken dat zijn saaie mensen, die niets te vertellen hebben en die zich met de drukdoeners vereenzelvigen bij gebrek aan persoonlijkheid. Maar het tegendeel is waar. Als je die mensen eens uit de groep neemt, dan is het fascinerend dat ze een eigen verhaal hebben en dat ze allesbehalve saai zijn. Het kunnen best mensen vol humor zijn die het leven relativeren. Veelal zijn ze interessanter dan de ‘haantjes’-mensen. Ze kunnen LUISTEREN en zijn geïnteresseerd in de ANDER. Het zijn heel dikwijls aangename mensen, waarvan het spijtig is dat ze zich in de schaduw van de drukdoeners bevinden, want ze mogen gerust wat meer op de voorgrond treden.

  17-12-2011, 22:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal je hele leven herzien 10/11/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, Ik heb jullie reeds boodschappen gegeven over DE KOMENDE WAARSCHUWINGSERVARING, die iedereen tegelijk zal meemaken.

  Dit visioen van een paraplu betekent dat er EEN GROTE STORM VAN KWAAD NA DEZE WAARSCHUWING ZAL VOLGEN.

  Inderdaad, NA de Waarschuwing zullen jullie GEBEURTENISSEN zien DIE ZULLEN LEIDEN TOT DE KOMST VAN DE ANTICHRIST.
  Jullie zien dat er zich een reeks stormen en aardbevingen zullen aandienen, de ene na de andere.
  Jullie eerste grote sneeuwstorm [in de VS] heeft reeds vele stroomonderbrekingen veroorzaakt.

  DE WAARSCHUWING ZAL ALS EEN BIJNA DOOD ERVARING ZIJN, waar jullie uit het lichaam getreden, vóór Mij zullen komen, en IK ZAL DAN JULLIE HELE LEVEN HERZIEN.

  Dit zal zich concentreren op jullie onvergeven zonden, die zullen opgeslagen worden in jullie geheugen.
  Jullie zullen een sterk verlangen hebben om te Biechten, wanneer jullie begrijpen hoezeer jullie zonden Mij hebben beledigd.
  Jullie zullen een MINI-OORDEEL meemaken waar jullie heen zouden gezonden worden ALS jullie op dit moment zouden sterven – ofwel naar de Hel, het Vagevuur of naar de Hemel.

  Jullie zullen de kans krijgen om jullie leven te verbeteren wanneer jullie terugkeren naar jullie lichaam.
  Als jullie je geestelijke koers niet veranderen, dan zal dit mini-oordeel tonen waar je heen gaat als je sterft.

  Ik geef Mijn barmhartigheid aan iedere ziel als de kans bij uitstek om jullie leven te veranderen zodat jullie gered kunnen worden.
  Deze Waarschuwingservaring is OOK EEN VOORBEREIDING VOOR DE KOMENDE GROTE  VERDRUKKING.

  Jullie zullen het KWADE ZIEN TOESLAAN, ERGER DAN JE OOIT HEBT GEZIEN.
  Wees dus KLAAR OM NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN TE KOMEN waar jullie zullen beschermd worden tegen de boosdoeners.”

  Profeet: John Leary

  17-12-2011, 22:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vele van Mijn kinderen hebben geleden in 2011 15/12/2011

  Mijn kinderen werden kaal geplukt in dit jaar van zuivering.

  Mijn dierbare dochter, 2011, het jaar van zuivering is bijna compleet met als resultaat zijn Mijn kinderen VAN OVERAL OP AARDE NU VOORBEREID voor de Waarschuwing.

  Vele van Mijn kinderen hebben verschrikkelijk geleden in 2011.
  Oorlogen, geweld, moorden en haat, die allemaal voortkomen uit het brein van Satans leger. Zij hebben Mijn kostbare zielen verminkt en gedood.
  Deze boze machten zullen een vreselijke straf moeten lijden als ze zich niet bekeren nadat de Waarschuwing heeft plaats gevonden.

  Vele van Mijn kinderen werden VAN ALLE MATERIЁLE COMFORT ONTDAAN en hebben ONTBERINGEN GELEDEN die ze nooit tevoren hebben moeten verduren.

  Deze beproevingen werden door Satan gecreëerd en toegebracht, maar werden door Mij toegestaan om zielen te zuiveren.
  Mijn dochter, je kunt denken dat dit wreed is, maar het was noodzakelijk OM DE MENSHEID VOOR TE BEREIDEN EN NEDERIGHEID IN HUN ZIEL TEWEEG TE BRENGEN.

  Nu hun hart zuiverder is in Mijn ogen, is hun hart geopend om DE WAARHEID VAN HUN EEUWIG LEVEN TE AANVAARDEN.
  Dit betekent dat er minder gedurende de Waarschuwing zullen moeten lijden, omdat ze deze vervolging ondergaan hebben.

  Mijn kinderen zijn NU KLAAR OM MIJN GESCHENK VAN BARMHARTIGHEID (van de Grote Waarschuwing) TE ONTVANGEN.
  DE TIJD IS BIJNA AANGEBROKEN OP DE WERELD.

  Wees geduldig, Mijn dochter.
  Verwacht nooit van Mij dat ik de wereld een datum zal geven, want het is niet aan jullie om ze te kennen, zoals Ik je reeds vele keren heb gezegd.

  Vertrouw volledig op Mij en je zult rust kennen.

  WANNEER DE TIJD RIJP IS en wanneer Mijn kinderen HET MINST VERWACHTEN, zal Ik Mijn geschenk van de Waarschuwing brengen.

  Je geliefde Jezus
  Verlosser van de Mensheid

  17-12-2011, 14:22 Geschreven door Claudia  


  16-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Letters te groot?

  Er was iemand die me had gevraagd waarom de letters zo groot zijn op mijn blog. Het was voor die persoon lastig om te lezen.

  De reden hiervoor is simpel : ik kan het anders niet lezen. Voor mijn werk moet ik een hele dag voor een computerscherm zitten en als ik ’s avonds verder werk dan kan ik onder de 14 niets meer lezen. Bovendien moet ik de teksten kleuren om het duidelijker te zien. Vandaar… Computers zijn een zegen maar ook een vloek.

  16-12-2011, 22:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Diegenen die door Satan worden meegesleurd in de Hel 13/12/2011

  Ik kan het niet verdragen aan al diegenen te denken die door Satan worden meegesleurd in de hel.

  Mijn zeer geliefde dochter, voorbereidingen zijn belangrijk voor al mijn volgelingen terwijl  De Waarschuwing naderbij komt.

  AL DEZE GELOVIGEN MOETEN VURIG BIDDEN VOOR DE VERGEVING VAN HUN ZONDEN om zo de pijn van het VAGEVUUR TE VERMIJDEN die de meeste mensen in de wereld voor een korte tijdspanne vlak na de Waarschuwing zullen ervaren.

  Bid, bid voor al diegenen die getraumatiseerd zullen zijn bij het zien van de staat van hun zielen wanneer hun zonden hun tijdens De Waarschuwing zullen geopenbaard worden.

  Zij moeten BEGRIJPEN dat het NODIG is dat HUN ZONDEN WORDEN GEOPENBAARD vooraleer zij van al die zonden kunnen gezuiverd worden, opdat zij Mijn Nieuw Paradijs op Aarde kunnen binnengaan – het Nieuwe Tijdperk van Vrede, Liefde en Geluk dat ieder van Mijn kinderen moet erven.

  Mijn hart is vol vreugde omdat Ik dat grote geschenk naar de mensheid breng. Toch duurt Mijn verdriet voort DOOR DIEGENEN die de kans op dat nieuwe leven gewoonweg  zullen verwerpen. Kinderen, Ik heb zoveel GEBEDEN NODIG, ZODAT SATAN KAN GESTOPT WORDEN MET HET STELEN VAN HUN ZIEL. Hij zal dat blijven doen tot op de laatste minuut.

  Ik kan het niet verdragen aan al die zielen te denken die van Mij zullen worden weggetrokken, schreeuwend en uit protest om zich heen slaand, terwijl hij en zijn volgelingen hen zullen MEESLEPEN IN DE DIEPTEN VAN DE HEL.

  Kinderen, help Mij dit te voorkomen door jullie GEBEDEN.

  Kinderen, deze zielen moeten Satan en zijn wegen totaal verwerpen om het Nieuwe Paradijs te kunnen binnengaan. Zij moeten ofwel uit vrije wil tot Mij terug keren of helemaal niet.

  Zij hebben TWEE KEUZES : het Nieuwe Paradijs op aarde OF de diepten der eeuwige verdoemenis in het gezelschap van Satan.

  Kinderen, twijfel nooit aan het bestaan van de hel. Weet dat elke verduisterde ziel, bij de dood, door Satans demonen in de hel wordt gesleurd voor een eeuwige kwelling. Satan heeft met al zijn beloften voor dergelijke zielen een weerzinwekkende staat van foltering geschapen. Omwille van zijn haat voor de mensheid zullen deze zielen boven hun uithoudingsvermogen te lijden krijgen. Toch zullen zij dat VOOR DE HELE EEUWIGHEID moeten ondergaan.

  Weten deze zielen niet wat Satans beloften opleveren?

  Weten zij niet dat rijkdom, beroemdheid en verleidelijk materialisme een open weg zijn recht in de armen van de Duivel? 

  Jullie allen, word wakker nu het nog kan. Red jullie zelf en die arme misleide zondaars van dat verschrikkelijk einde van jullie bestaan.

  Jullie hebben niet veel tijd meer. 

  LAAT HET BIDDEN VOOR DIE ZIELEN VANDAAG BEGINNEN.

  Jullie Verlosser

  Jezus Christus

  16-12-2011, 21:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Tweede Komst vindt kort na de Waarschuwing plaats 14/12/2011

  Mijn liefste dochter, je moet altijd op Mij vertrouwen en weten dat niet één van de boodschappen die aan jou gegeven worden ooit zullen vervalst worden. Jij bent stevig geborgen in Mijn Allerheiligste Hart en je hand wordt door Mijn hand geleid.

  Alleen Mijn heilig woord kan en zal altijd door jou geschreven worden om Mijn boodschappen aan de hele mensheid mee te delen.

  Je moet niet voortdurend proberen de datum van De Waarschuwing vast te stellen. Ik kan die datum niet bekend maken omdat dat niet volgens de wil van Mijn Eeuwige Vader is. De WAARSCHUWING zal uiterst ONVERWACHT GEBEUREN en de mens onverhoeds overvallen.

  De tijd is zeer kort, dus neem de tijd om zoveel mogelijk VURIG BIDDEN OM ALLE ZIELEN TE REDDEN .

  De Kastijding werd tegengehouden en zal enkel plaatsvinden indien de mens, na De Waarschuwing,  het nalaat berouw te tonen en massaal terugkeert naar zijn verderfelijke wegen. Mijn Vader heeft de toestemming gegeven om Mijn Tweede Komst  binnen een zeer korte periode op aarde aan te kondigen. Het zal snel na De Waarschuwing gebeuren. Alle zielen moeten volledig voorbereid zijn.

  16-12-2011, 21:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 14

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  14  Gebed voor bescherming tegen een Nucleaire Oorlog  14/12

  Dit gebed werd door God de Vader aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid om iedereen tot gebed op te roepen om bescherming tegen een mogelijke Nucleaire Oorlog en om Verlossing te vragen.

  O Almachtige Vader, Allerhoogste God,

  Heb alsjeblieft medelijden met alle zondaars. Open hun hart zodat ze de verlossing aanvaarden en dat ze een overvloed van genaden ontvangen.

  Aanhoor mijn smeekbede voor mijn gezin en familie en zorg dat ieder genade zal vinden in Uw liefhebbend hart.

  O Goddelijke Hemelse Vader,

  Bescherm al Uw kinderen op aarde tegen een mogelijke nucleaire oorlog of andere daden die gepland zijn om Uw kinderen te vernietigen. Bewaar ons van alle kwaad en bescherm ons. Verlicht ons zodat we onze ogen openen om zien en onze oren om te horen, zodat we de waarheid aanvaarden van onze verlossing zonder enige vrees in onze ziel. Amen.

  Ga in Vrede. Uw Liefhebbende Redder Jezus Christus.

  16-12-2011, 21:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Naastenliefde

  Naastenliefde wordt dikwijls verkeerd begrepen. Het is meer dan alleen uit een gift doen voor een goed doel. Het is een levenswijze. Bovendien draait het helemaal niet om geld of goederen uitdelen alleen. Dan zouden mensen die het niet breed hebben nogal benadeeld zijn. Naastenliefde is ook : bidden voor je medemens (kost geen geld), een zieke bezoeken (kost alleen wat tijd), tijd met de kroost doorbrengen (in plaats van een carrièrejager te zijn), je partner helpen met boodschappen (in plaats van op facebook te chatten)… Eigenlijk is naastenliefde beoefenen niet moeilijk, je moet het alleen DOEN en BLIJVEN DOEN. Er zijn voor een ander in plaats van je te verbergen achter werk of hobby’s. Jezus heeft het al dikwijls gezegd om te investeren in naastenliefde. Dat is hetgeen wat echt telt. God ziet wat je doet voor de ander.

  Uittreksel uit Matteϋs 25, 35-36,40 : Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.

  Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een van deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan.

  En vooral : je moet niet opscheppen over wat je voor een ander doet. (Hoe ‘goed’ je toch bent…) Als God het weet, is het genoeg.

  16-12-2011, 21:16 Geschreven door Claudia  


  15-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik geloof in U : KOM HEER JEZUS - JNSR - 27/11/2011

  Mijn GOD, als we in U geloven…

  Alles is in ons met U.

  Dank U Heer.

  Ik geloof in U, Jezus, lang vooraleer Uw Kerk te kennen.

  Maar U bent het die me tot Uw Goddelijk Heilig Hart heeft doen naderen.

  U bent daar in Haar (Kerk), zoals zij in U.

  Zoals de Vader in Uw Hart is en zoals U, Heer, in de Vader bent.

  Hoe kan ik zeggen, zoals Philippe :  « Laat me de Vader zien»

  Als ik met U, Heer, wij in Hem zijn.

  U bent de Heer van het Universum.

  U bent geboren uit deze Heilige Geest die « Vader van het hele Universum » is.

  WAARLIJK GOD geboren uit de WAARLIJKE GOD door de HEILIGE GEEST.

  U bent Zijn Woord dat Hem niet kan bedriegen, want Hij is in U, zoals U in Hem bent…

  Zoals het kind in zijn moeder is voordat het op deze Aarde komt, maar lang voor dit kind (zijn Ziel), was hij ook in de Vader van Alle Goedheid.

  « Jij bent de Ziel geboren uit GOD – Jij, Mens  »

  Omdat de Vader van Allen de Hemelen heeft opengescheurd om al hetgeen naar het Universum te brengen. Al wat het tegenwoordig bevat van zichtbare en onzichtbare.

  Zijn kinderen geloven in « de Kerstman »  en wachten op hem met een naieve hoop…

  En waarom verwachten we Jezus Christus niet met dezelfde hoop en met dezelfde "Overmaat van goedgelovigheid" zoals kleine kinderen?

  Want HIJ KOMT ! KOM HEER JEZUS

  In het begin van Alles, was er de « Big-Bang » matrix van het toekomstige menselijke ras.

  Op een dag stond ik voor een schilderij dat ik had nageschilderd van het bekende « Déjeuner sur l’Herbe » van MONET. Ik ging op in de dynamiek van mijn schilderij, en ik riep uit : « Mijn GOD, wat zou ik graag temidden van deze mensen zijn in deze groene omgeving!». Op een dag was ik in de voorkant van een foto die ik een kopie van de beroemde beschilderde

  Ik hoorde : Waar bevind je je als je schildert?

  Ik antwoordde : « Buitenaf »

  Het enige antwoord dat ik hoorde was: 

  Wel, Ik kan in Mijn Werk binnentreden!

  Het was Jezus die me antwoordde…

  Ik heb dit antwoord altijd onthouden, en vandaag, dacht ik bij mezelf : om een « Big-Bang » te hebben gehad die al de Gaven van GOD op de Aarde wierp, moet het zijn dat GOD zich buiten dit Universum bevindt om ALLES per explosie van Zijn Schepping te zenden!

  Ja, ik denk dat als de Heer ons tegenwoordig leidt om «Hem beter te begrijpen », er veel van Hem en over Hem te leren valt!

  En van alles wat we moeten begrijpen voor deze Tijd, om Hem te vervoegen, zijn we Hem al aan het begrijpen…

  Dank U Heer !

  GOD is geen mysterie. Het is Zijn LIEFDE dat een mysterie is.

  Hoeveel houdt GOD toch van ons! Hij behoedt de grootste opstandelingen door Zijn LIEFDE.

  Want alles wat Hij ons tegenwoordig leert, is de weg dat we moeten volgen zodat we ons niet vergissen.

  Er is maar ÉÉN GOD voor Allen en voor Elk.

  Het is JEZUS van Nazaret « WAARLIJK GOD en WAARLIJK Mens »

  Hij is geen gewone profeet, Hij is de GOD van de Profeten  !

  Hij is GOD, geboren uit GOD de Heilige Geest, die Hem Al Zijn Machten en Krachten op Aarde van de mensen heeft overhandigd, met de mensen van deze Aarde. Want het is GOD die mensgeworden is die komt wonen tussen ons met als Zijn Kinderen.

  Wat formidabel avontuur  !  Hoe gaan we Hem onthalen ?

  Alles hangt af van ons onthaal van GOD op Zijn Aarde !

  Laten we de Missen en de Gebeden om de Wereld te bekeren niet vergeten  !

  De Heilige Geest die in GOD leeft is de essentie van het LEVEN van GOD. In deze Geest, leefde ook de ZOON in de Geest die Hem VADER noemde. De ZOON was natuurlijk zoals Zijn Vader : « door de Heilige Geest »

  Hij was het Woord van de Vader door hetwelk de Vader zich uitdrukte.

  Hij was Zijn Woord die we hoorden van de profeten.

  Dit Woord werd vlees door de Maagd Maria (Concilie van Nicea).

  Voortgekomen uit de Vader, niet gemaakt, één in wezen (of natuur) met de Vader en door Hem zijn alle dingen gemaakt: de Hele Schepping.

  Deze ZOON, die « Geest » was, nam het vlees aan door de Maagd Maria en door zijn Vader « Heilige Geest »,  werd Hij Jezus Christus.

  WAARLIJK GOD en WAARLIJK Mens, Hij is het die de schuld van de zonde heeft betaald.

  Zo verheerlijkte GOD zich in Zijn Zoon die Zijn eigen Geest was.

  En die Zoon werd de GOD van het Offer en stierf op Zijn KRUIS om de schuld te delgen van de zonde, die de hele mensheid beroofde van het Eeuwig Leven in de vriendschap van GOD.

  Verlosser van de hele mensheid, als zodanig erkend door GOD door Zijn Verrijzenis. GOD overhandigde Hem Al Zijn Krachten en Machten om zich bezig te houden met de overleving van de Hele Mensheid op de Aarde.

  Het Leven van de mens was de adem die GOD gaf aan Adam, door de Heilige Geest.

  Alle mensen zijn Kinderen van GOD.

  Wanneer de Geest van GOD het Uur van de Ontmoeting van GOD met de Mensen zal kennen : zal dat het Uur van de Grote Bijeenkomst zijn.

  Alle mensen hun geest zal ontwaken door geesten van de mensen zullen ontwaken door zo’n kracht, en zullen zich vóór GOD bevinden.

  De Ene WARE GOD van Alle Religies, want er zal maar Een GOD zijn.

  De Heilige Geest is het Leven zelf van GOD, zoals Hij ook : 

  De ademhaling van de Mens die het Leven van GOD in Hem heeft. 

  GOD is overal tegelijk.

  Maar, Hij heeft Al zijn Machten en Krachten aan JEZUS CHRISTUS overhandigd 

  WAARLIJK GOD en WAARLIJK Mens. 

  Amen.  15-12-2011, 23:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De overgangsperiode is volledig - Susan O'Marra 23/11/2011

  Ik heb jou op de nieuwe plaats gebracht, die Ik voor jou heb bereid om binnen te treden en nu moet je Mij vertrouwen dat Ik je zal leren om op dit hoger niveau te binnen te treden. Je kunt niet vertrouwen op wat je reeds hebt geleerd want dat is wat je verkregen hebt om tot hier te geraken, maar nu moet je jouw geloof in Mij heroriënteren om nog meer inzicht te verkrijgen en tot het hogere niveau door te groeien. Wat er op elk niveau vereist is, is altijd meer dan het niveau ervoor. En dat is de kostprijs om in het niveau binnen te treden. Je kunt geen vroegere en oude onzekerheden meebrengen op je nieuwe plaats, want je moet volledig op Mij vertrouwen. Ik heb je geleerd om Mij in iedere omstandigheid te zoeken en voor iedere beslissing dat er moest genomen worden. Dit zorgde ervoor dat je nog meer zocht om Mijn Wil te doen en het liet Mij ook toe om je denkwijze en je reacties om te vormen. Ik versnel nu je groei, en Ik ben je percepties aan het uitbreiden zodat je nog meer vat krijgt op Mijn Hart.

  Ik heb je dichter tot Mij gebracht en Ik heb je delen van Mijn Hart en Mijn lasten getoond, maar er was veel waar je nog niet klaar voor was, en je kon het gewicht ervan niet verdragen. Maar nu dat Ik je in Mijn Hogere doeleinden heb gebracht, kan Ik je verder in de kennis van Mijzelf en Mijn diepere Lasten brengen. Ik verlang ernaar meer aan jou te ontvouwen zodat je ook Mijn Kinderen kunt voeden die tot Mij zullen komen. Ik verlang dat al Mijn Kinderen Mij kennen en tot een grotere openbaring van Mij komen, en Ik bereid ieder van hen voor, voor hun tocht.
  Maar je moet verder met Mij meelopen. Ik heb je veel te tonen en te leren zodat je Mij en Mijn Woord vollediger kunt bekendmaken en verkondigen aan diegene die Ik tot jou zal zenden.
  Ik zal ervoor zorgen dat je enorm uit zal breiden en in staat zal zijn te schrijven over de diepere dingen waarnaar Ik verlangd heb om ze tot uitdrukking te brengen in deze generatie. Ik moest wachten tot Mijn volk rijper geworden was en voldoende naar Mij had verlangd om op zoek te gaan naar de diepere niveaus van Mijn Woord. Nu kan Ik meer vrijgeven, want Ik heb hen naar een nieuwe plaats gebracht. Het is tijd om op te staan en naar Mij te komen. En luister, want Ik zal tot jou spreken en je vertellen wat te doen.

  Haal elke dag je kracht uit Mij. Jouw tocht is tot elke prijs doorgegaan
  en je hebt behoefte aan verfrissing en versterking voor de hogere beklimming die eraan komt en het versnelde tempo van morgen. Laat je gedachten op Mij rusten en leer om Mijn Geest nog meer te vertrouwen. Dan zul je niet moeten vechten tegen de vermoeidheid die je nu voelt. Dit zal worden weggewassen als jouw overgave aan Mij groter wordt. Laat de rest van je omvorming los en ontvang vandaag Mijn Kracht. Zo waar Ik leef, zo zal jij leven, als je iedere dag meer van Mijn Leven zult nemen. Alles waarmee je vroeger worstelde zal weggenomen worden als je op tocht gaat en als je je volledig aan Mij overgeeft. Ik heb je door elke beproeving geloodst, maar je gedachten neigen er nog steeds naar om die dingen te herinneren waarvan Ik je heb bevrijd. Je moet afstand doen van jezelf voor Mij en Me toelaten het nieuwe in jou te ontvouwen, zodat je vanbinnen en vanbuiten kunt omgevormd worden. Dan kun je springen, schreeuwen en werkelijk uitbreken. Dit zal gemakkelijk zijn, als je zult zien waar Ik je heen bracht, en weet dat je veranderd bent. Je zult nooit meer terugvallen, als je Mijn Omvorming toelaat die in jou werd bereikt rond jou te verspreiden. Alles dat nu gezien wordt, zal dat worden dat Ik voor jou heb verordend. Ik ben blij met je, want je hebt Mij op de hele tocht al gezocht.

  Het is Mijn verlangen dat al Mijn Kinderen Mij zouden zoeken op hun tocht, dan zou niemand van Mijn Volk mislukken of van Mij wegvallen. Hoe hoger dat Ik jou breng, hoe dichter dat je met Mij samen bent. Er zijn er velen die met Mij in gemeenschap leven, maar weinig die in echte intimiteit met Mij leven. Maar Ik zeg je dat gemeenschap niet genoeg is in dit uur. Enkel de intieme zullen,
  dat wat ik nu zal doen, weten. Want enkel op de hogere wegen zullen jullie Mijn hoger plan begrijpen. Wat Ik doe om de oogst binnen te halen op de lagere niveaus, is niet hetgeen dat Ik op de hoogten of hogere niveaus net jou zal doen. Ik breng altijd Mijn Volk hoger en in diepere kennis van Mij. Ik loods jullie altijd door overgangen en geboorten. Want iedere openbaring brengt grotere vruchten voort. Iedere vrucht dat in jou is gevormd wordt dan gesnoeid zodat het meerdere keren vrucht kan dragen. Ik draag altijd Mijn Volk op Mijn borst. Ik heb voor jouw leven gepland dat je veel vruchten draagt.

  Je hebt Mijn Hand zien bewegen. Mijn Hand bracht je naar deze rustplaats en plaats van ontdekking. Kijk nu hoe Mijn Hand de aanpassingen vervolledigd die nodig zijn zodat je vrij vooruit kan bewegen en met grote oogsten als gevolg. Ik ben de dingen aan het aanpassen zodat ze in grotere eenheid met Mij zullen bewegen en ook in harmonie met Mijn timing voor jou. Ik zorg ervoor dat je je meer bewust bent van Mijn timing zodat je niet te vlug beweegt en zo uit de pas bent met Mij. Stel je tempo in door Mijn Gezicht. Wanneer je Mij zoekt, zul je weten wat te doen. Ik zal Mijn Geest aanmoedigen binnenin jou en je zult de getuigenis begrijpen die jou zal bevestigen wat je moet gaan doen. Wees nauwgezet in het begrijpen van Mijn Raad want de wereldse zaken zullen meer en meer onstabiel worden als Ik in de aarde beweeg, en je zult in de verleiding worden gebracht om zelf oplossingen te bedenken, of hulp te zoeken zonder om Mijn Raad te vragen. Doe dit niet. Je moet hetgeen je hebt geleerd onthouden en je moet Mij vertrouwen, ongeacht hoe zaken eruit zien of hoe ze klinken, vooral als je je hogerop beweegt.

  De prijs voor hoogmoed is groot op ieder niveau en zal ervoor zorgen dat je mislukt op dat niveau en valt, maar denken dat je het op je eentje rooit is zelfs nog dodelijker voor jou en je handhaving en voortzetting op de hogere wegen. Je moet onthouden dat Ik alleen je leven uitmaak. Als je jouw tocht verderzet en in toenemende mate leert om deel aan Mij te hebben, dan kun je alles wat ik voor je voorbereid heb dat je zou worden, begrijpen. Je zult opschrijven wat Ik je openbaar op je tocht. Het is tijd om te groeien. Ik heb je ruimte gegeven om te gedijen nu je opklimt, je zult de horizonnen die vóór je liggen, zien. Ik heb geen grens vóór je gezet. Hetgeen Ik heb, zal ook het jouwe zijn, want je groeit in Mij. Strek je geloof verder uit, en geloof in Mij. Zie de dingen, zoals Ik ze zie. Je wordt niet opgeroepen om de weg van de wereld te bewandelen, Mij te volgen. Je zult zelfs nog beter zien als je op Mij vertrouwt en als je leert om alles te zien vanuit Mijn ogen. Als je dit doet, zul je alles begrijpen waar Ik je heb doorgeloodst. Je zult ongehinderd vooruit kunnen en met vreugde de zielen oogsten. Ik heb het zo verordend. Het is tijd dat je dit weet.

  Hebreeën 9:16-17 : Waar een testament is, moet de dood van de erflater worden aangetoond. Een testament is immers pas bindend na overlijden; zolang de erflater leeft, is het nog niet van kracht.

  Zoals een testament dat pas bindend is wanneer iemand sterft, was het nieuwe verbond pas bindend bij Jezus’ dood. Zijn dood duidde de overgang aan van het oude plan naar het nieuwe. De oude verplichtingen en bijhorende zonden vervielen, en riep de erfgenamen op de eeuwige erfenis te ontvangen die hen was beloofd. Hij bracht God en zijn volk samen op deze nieuwe manier. -TM

  15-12-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  14-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belofte van vrijstelling van zonden 11/12/2011

  Belofte van vrijstelling van zonden voor degenen die bidden voor de intentie : redden van zielen die de Barmhartige Hand van Jezus Christus gedurende de Waarschuwing niet willen aannemen.

  Boodschap van God de Vader :

  Mijn dierbare dochter, dank je om deze belangrijke oproep vanuit het Hemels Koninkrijk te beantwoorden toen Ik je vroeg om de mystieke vereniging met Mijn dierbare Zoon Jezus Christus te aanvaarden.

  Ik ben aanwezig in Mijn Zoon Jezus Christus terwijl Hij in Mij verenigd is met de liefde van de Heilige Geest. Bijgevolg is jouw ziel nu verstrengeld met de Mijne en alles zal veel duidelijker voor jou worden.

  Mijn kind, jij werd gekneed tot het schepsel dat Ik zo verlang zodat jij ten volle waardig zou zijn voor deze goddelijke zending. Tranen van goddelijke tussenkomst werden je gegeven zodat jij onmiddellijk deze nieuwe onverwachte oproep zou herkennen. Nu jij je tranen vergoten hebt, ween niet langer want van nu af zal alleen blijdschap in jou ziel heersen.

  Mijn dochter, het maakt Mij zo bedroefd dat niemand Mij nog (h)erkent in de wereld. Velen zijn Mij helemaal vergeten. Ik beteken niets voor zo vele van Mijn kinderen.

  Jij moet Mij helpen, dochter, wanneer Ik Mijn tegenwoordigheid manifesteer zodat Ik (h)erkend wordt door gebed.

  Alstublieft, bid opdat de hele mensheid het geschenk van nieuw leven zal aanvaarden dat haar nu zal geschonken worden door Mijn Beminde Zoon Jezus Christus. Niemand begrijpt echt Mijn zorg voor die zielen die Mij verwerpen of het bestaan van de Verlosser die Ik in de wereld zend.

  Die arme zielen, zo vol logische uitleg die gebruikt wordt om Mijn bestaan op arrogante wijze te verwerpen, zijn op dit moment voor Mij verloren. Hun enige redding (daar velen het offer van Goddelijke Barmhartigheid tijden De Waarschuwing zullen verwerpen) zal het gebed zijn van die kinderen die de Vader beminnen.

  Zo velen die Mij niet aannemen, weten nog altijd zeer weinig over Mij. Ik ben een God van Vaderlijke liefde, een Hemelse Vader die zorg draagt voor elk kind van Mij. Het sterke, het zwakke, het zieke, het goede en het gemene. Niemand wordt uitgesloten van Mijn oneindige liefde ongeacht hoe zwart hun ziel is. Ik smeek jullie dringend, kinderen, om tot Mij te bidden in de naam van Mijn Zoon als boetedoening voor al de zonden van de mensheid.

  Zie de boodschap : Kruistocht van Gebed 13

  14-12-2011, 22:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geestelijke jaloersheid is een verschrikkelijke zaak 12/12/2011

  Mijn liefste dochter, geestelijke jaloersheid is een verschrikkelijke zaak en teistert vele van Mijn zieners. Het teistert ook die volgelingen van Mij die zich geïsoleerd voelen en wat ontgoocheld zijn wanneer Ik bepaalde zielen kies om Mij te helpen de mensheid redden. In plaats daarvan moeten zij weten dat Ik hen allen evenveel bemin.

  Het breekt Mijn hart wanneer vooral uitverkoren zielen zich door andere uitverkoren zielen bedreigd voelen.

  Aan elke ziel die Ik uitkoos werd een verschillende taak gegeven en gevraagd om uiteenlopende  paden te volgen. Het gemeenschappelijk kenmerk is altijd hetzelfde. Ik verlang dat al Mijn visionairs, zieners en profeten een heilige zending ondernemen om zielen te redden.

  Ik gebruik verschillende zielen, die nederig van hart zijn, om Mijn doelen te bereiken.

  Satan zal altijd proberen om de harten van Mijn uitverkoren kinderen om te keren door hen te beschimpen. Hij weet hoe de zwakke plek in hun zielen te raken door hen te vertellen dat andere gekozen zielen belangrijker zijn dan zij.

  Vervolgens schept hij een gevoel van gekwetstheid in hun harten en jaloersheid. Dat wil zeggen dat zij in plaats van elkaar te beminnen en in deugd te bewaren, geneigd zijn op elkaar neer te kijken. In vele gevallen verwerpen zij elkaar onmiddellijk en staan zo de zonde van hoogmoed toe om hun zielen aan te tasten.

  Zo vele van Mijn volgelingen hebben niet enkel een afkeer voor mijn uitgekozen visionairs en zieners, maar kunnen hen ook met minachting behandelen.  Net zoals ook Ik behandeld werd door de eigengereide Farizeeën. 

  Gedurende mijn verblijf op aarde onderzochten en peilden zij elk woord dat van Mijn lippen kwam. Elke listige test werd opgevoerd om Mij te strikken zodat zij konden bewijzen dat Ik een leugenaar was. Zo zullen ook Mijn huidige profeten en visionairs behandeld worden.  Satan kwelt die volgelingen van mij door twijfels te zaaien in hun geesten omtrent Mijn boodschappers, omdat hij Mijn heilig woord in diskrediet wil brengen. Dat is zijn doel.

  Bid vurig opdat ieder van jullie de genade mag geschonken worden Mijn woord te eerbiedigen door de pen van Mijn dierbare zieners.

  Visionairs, loop nooit in de val van geestelijke jaloersheid. Het is ongepast en doorboort Mijn hart als een zwaard. Bemint elkaar.

  Toon respect en hou elkaar in ere in Mijn naam. Dat is de belangrijkste les.

  Indien jullie dat moeilijk vinden om te doen dan zal alle ander werk voor mij nutteloos zijn.

  Jullie leraar en verlosser

  Jezus Christus

  Van : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  14-12-2011, 22:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De presentatie van Maria 21/11/2011

  JNSR 

  Het betreft alle Mensen op Aarde 

  Jezus Christus roept jullie : Kom Heer JEZUS   

  De mensheid heeft niet veel tijd meer om te reageren, en deze totale vernietiging te vermijden, deze uitroeiing van het menselijke ras : Is dit mogelijk ?

  De Schepsels van GOD worden bedreigt met uitroeiing, samen met hun Aarde. Onder invloed van het Kwaad, die vrijwillig of onvrijwillig :

  «omdat zij die GOD verwerpen, met Hem spotten niet willen luisteren naar Hem. Ieder bevindt zich vóór het grote ongeluk dat onze Planeet en al zijn bewoners zal treffen. »

  De natuurelementen roeren zich meer en meer, ziektes breken uit en vermenigvuldigen zich, de armen worden nog armer…

  Het werk is net als het geld : zeldzaam. En begint in alle landen te verdwijnen. De gevechten blijven maar voortduren! 

  Ik herinner mij dat op het moment van de eerste geldcrisis, het is niet zolang geleden… ik de Heer gevraagd heb of we iets konden doen voor de banken. 

  God gaf mij ten antwoord 

  « Zorg voor de armen. Ik zal zorgen voor de rest. »

  Helaas !  Ze zijn doof. Geld fascineert Macht.

  Hoe kun je zorgen voor de armen?

  Helaas, de lijst van beschuldigingen tegen onze Maatschappij wordt alleen maar langer.

  Gelukkig degenen die hun «medelijdend hart» hebben behouden, om in deze tijd te weten hoe lief te hebben en hun dagelijks brood te delen.

  Want op het Grote Bord «van de Beloningen» schrijft de Heilige Aartsengel Gabriel nog altijd verder. De Engel van Maria’s Aankondiging schrijft alle Namen van diegenen op die terugkeren naar GOD. Samen met hen die trouw en actief gebleven zijn in het zoeken naar het laatste schaap dat verloren is geraakt, verstrikt tussen de doornen en dat de terugkeer naar God had uitgesteld. Hij schrijft de namen één voor één op. Want erna begint : de aankondiging van de Geroepenen.

  Terwijl in het hart van de Wereld het laatste deel zich afspeelde van de Heilige Verrijzenis van de GODmens. Van Zijn Heilig KRUIS kwam Zijn «VERRIJZENIS uit deze Verscheurde Mensheid».

  Maar de Mens heeft Hem, in zijn dwaze trots, verworpen. De Mens heeft Diegene die zijn Leven heeft betaald met het Zijne, niet willen erkennen! 

  « Bijna heel deze brullende menigte verwierp Hem lange Tijd geleden toen GOD tussen de kwaadwilligen leefde, die niet meer in staat waren om hun Redder te herkennen ! Die Tijd dat GOD bedoeld heeft in deze Tijd, en die alle Tijden verenigd : het verleden, het heden en de toekomst tot de Glorierijke terugkeer van de MensenZOON op Aarde.        

  Waar deze menigte van tegenwoordig, genoodzaakt zal zijn om terug te keren naar de mensgeworden GOD en in de persoon van « Jezus Christus, Zoon van GOD, WAARLIJK GOD EN WAARLIJK Mens », aan wie de Vader van de hele Schepping Al Zijn Macht heeft aan gegeven.

  Jezus Christus heeft Zijn Rijk verdient door Zijn KRUIS dat Glorierijk is geworden, komt terug onder de Zijne, om ze terug te voeren naar waar ze vertrokken waren : 

  Aan de voet van dit KRUIS van Lijden waar DE LIEFDE zich genageld en gekneusd heeft gegeven om jullie het Eeuwig Leven te kunnen aanbieden, samen met GOD, en dat nooit zal eindigen…  

  « Uw Kruis van lijden : Zet het neer naast het Mijne, zodat we samen kunnen zeggen :   ALLES IS VOLBRACHT. »      

  Jezus van Nazaret heeft de dood overwonnen. Zijn Rijk is Eeuwig. 

  Hij komt de Wereld en de Tijd overwinnen. 

  KOM Heer JEZUS! 

  GOD die in de Tijd gaat...

  Blijft stilstaan om samen met Zijn Aardse Kinderen te leven. 

  Jezus van Nazaret, Heer en Koning. (= JNSR in het Frans) 

  Amen.

  14-12-2011, 20:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Amerika heeft zich van Mij afgekeerd 10/12/2011

  Ik was vanavond thuis en plotseling overviel een diepe somberheid mijn geest en omdat ik niet wist wat dat betekende, begon ik mijn gebed en vroeg de Heer ernaar.

  «Er zullen vele veranderingen de VS treffen en het zullen GEEN GOEDE ZIJN.

  Zoals je weet komt Mijn hand van gerechtigheid neer OP DEZE NATIE en al zullen diegenen die aan de macht zijn proberen te verhelpen wat er verkeerd ging, zullen ze daartoe NIET IN STAAT ZIJN want Ik zit achter de veranderingen.

  Geen mens en geen land kunnen Mijn macht tegenhouden.

  Het is al lang dat de zonden van deze natie tot voor Mijn neus komen en het is een STANK voor Mij geworden.

  Een land van mensen die eens Mijn naam verkondigden, heeft probeert MIJ VER UIT HUN LAND TE GOOIEN. Maar dit zal NIET gebeuren, want Ik zal OVER AL DIEGENEN die dit proberen binnen zijn landsgrenzen OORDELEN. Jullie zullen HEN ZIEN VALLEN – ÉÉN VOOR ÉÉN.

  Wat eens van Mij was, kan nooit echt van Mij weggenomen worden, al kan het zich uit eigen beweging van Mij afkeren.

  Sinds lange tijd heeft Mijn volk om barmhartigheid en verandering geroepen.
  ER IS VERANDERING ONDERWEG, Mijn volk, al zal het NIET de verandering zijn waarnaar jullie verlangd hebben.  

  IK ZAL DE GENADEN IN DEZE TIJD UITSTROOIEN OVER DE MIJNE.

  De LIJN die getrokken wordt tussen Mijn volk en diegenen die de wereld aanhangen, ZAL DUIDELIJK voor allen TE ZIEN ZIJN, net als ze was ten tijde van de Farao in Egypte.

  Eens maakt Ik Amerika sterk tegen haar vijanden, maar ze heeft zich TEGEN MIJ, de Machtige van Israel, gekeerd.

  Nu zal Ik haar vijanden sterk maken tegen haar, maar Mijn barmhartigheid zal rusten op Mijn kinderen.

  Exodus 8:17-19 : Want als u mijn volk niet laat gaan, laat Ik steekvliegen komen over u, over uw hovelingen en uw onderdanen. Uw huizen, de huizen van alle Egyptenaren en de grond onder hun voeten zullen van de steekvliegen vergeven zijn. Maar voor het land van Gosen, waar mijn volk woont, zal Ik op die dag een uitzondering maken; daar zullen geen steekvliegen zijn. Zo zult u weten dat Ik, de heer, in uw land aanwezig ben, want Ik zal onderscheid maken tussen mijn volk en uw volk. Morgen zal dit teken zich voordoen.’

  Jeremia 34:20 : Ik lever hen uit aan de vijanden die hen naar het leven staan. De vogels en de dieren azen op hun lijken.

  Door : Wings of Prophecy - Glynda Lomax

  14-12-2011, 18:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 13

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  13  Gebed om immuniteit of vrijstelling van zonden te vragen 11/12

  Dit gebed werd door God de Vader gegeven aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid om tot gebed op te roepen voor diegenen die de Barmhartigheid van Jezus verwerpen. Deze Barmhartigheid zal aan hen getoond worden gedurende de Waarschuwing.

  De Vader : Mijn Zoon zal nu de hele mensheid omhullen. Wanneer de Verlichting van het Geweten voorbij zal zijn, zullen jullie gebeden in die fase echt wel nodig zijn. Kinderen, jullie gebeden zullen die mensen helpen redden die ondanks de Barmhartigheid van Mijn Zoon, dat Hij hen zal tonen, deze Barmhartigheid blijven verwerpen.

  Kinderen, het is Mijn plechtige belofte dat ieder van jullie, die Mij aanroepen in naam van Mijn geliefde Zoon Jezus Christus om zijn broeders en zusters te redden, dat zij van onmiddellijk immuniteit of vrijstelling van zonden zullen genieten. Er zullen bijzondere genaden gegeven worden aan ieder van jullie die een volle maand van gebed wijden aan de redding van hun zielen.

  Hier volgt wat Ik vraag jullie te bidden :

  O Hemelse Vader, door de liefde van Uw geliefde Zoon Jezus Christus, wiens lijden op het Kruis ons gered heeft van zonde, red alstublieft al diegenen die nog altijd Zijn Barmhartige Hand weigeren. Lieve Vader, overspoel hun ziel met Uw teken van liefde. Ik smeek samen met U, Hemelse Vader, mijn gebed te verhoren en deze zielen te redden van eeuwige vervloeking. Laat hen toe door Uw barmhartigheid om als eersten het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde binnen te gaan. Amen.

  Jullie Hemelse Vader

  God, de Allerhoogste

  14-12-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En als het een waarschuwing was dat God ons zendt? -JNSR 24/11/2011

  Alle voorgaande dagen, werd ik wakker op een goed uur, zowel om te schrijven als om na te denken over GODS wonderen. Je voelt de wonderen zo dichtbij dat het vanzelfsprekend wordt als men zegt :  « Ja binnenkort zal Men Hem zien komen op de Wolken en de vreugde zal de hoop van de dagen waarin we wachten vervullen! »

  Tijdens één van deze ochtenden, misschien waren het 4 of 5 ochtenden, wordt ik wakker en zie ik 5 u 30 op mijn kleine klok.

  Nochtans is het dag! Heb ik mij vergist?

  Ik kijk nog eens goed en ik zie nog altijd 5 u 30. De secondewijzer draait normaal… Ik ga dus kijken in de bureau waar de fax staat. Die geeft altijd het juiste uur aan.   Tot mijn verbazing is het daar 8 u 30  en het is zeker het juiste uur. De kleine klok en de fax functioneren allebei normaal, maar met 3 uur verschil?

  En ik heb dieper dan ooit geslapen…

  Ik vind dit alles vreemd, maar omdat ik al zoveel Tekenen gezien heb in dit appartement om me te verwittigen, wacht ik af.

  Er is sedert enige dagen diep in mijn hart een vreemd voorgevoel met betrekking op al deze kerncentrales…

  Het is als een angst die blijft bestaan…

  Heer, wat willen die 2 uurwerken, die elk een andere tijd aangeven, zeggen? Met 3 uur verschil!

  Dan hoor ik :

  «   Dat zelfs Satan GOD gehoorzaamt!  Enkele dagen na de nucleaire ramp in Japan, wilde Satan de ene (kerncentrale) na de andere vernietigen, al diegene die op de hele Wereld zijn ingeplant. Al de lucht zou dodelijk worden om in te ademen, voor de hele mensheid.

  Het is daarop dat GOD aan Zijn vijand toestond, om het uur dat de Heer aan Satan toestond om te handelen, niet mocht overschrijden. (aan Satan :) Maar als je iets doet of dat uur overschrijdt die de Heer je zal geven, zal er niets gebeuren en zul je jouw spel verliezen! »

  Dus was het noodzakelijk om dat verschil van 3 u te recupereren, zodat alles van dit akkoord verdwijnt. Het was de 3 u dat ik zag tussen de twee horloges (8u.30 5u.30). Toen begreep ik het, door het samenspel van deze twee horloges. Die dag toen alles « BOEM » zou doen, zette GOD op hetzelfde moment Zijn uur 3 uur vooruit...

  Bijvoorbeeld : als het akkoord dat aan Satan werd gegeven voor 5u30 was. 

  Leefde hij in werkelijkheid op 8u30 !  Hij had het uur, dat hij toegestaan kreeg, met 3 uur overschreden. Met als gevolg, dat alles geannuleerd werd (en Satan zijn plannen niet had uitgevoerd). 

  Inderdaad, het echte uur voor mij op die dag was 8u30 en ik had goed geslapen!

  Dit alles leek onwaarschijnlijk en dan kreeg ik van een vriendin ::

  Het verhaal van de genezing van Hizkia die 15 jaar toegevoegd kreeg aan zijn Leven, omwille van zijn emotionele Gebed!

  Hoe zit het met wat GOD me heeft laten zien?

  Is het een gelijkenis (parabel)? Zonder twijfel!

  Maar het is ook een Waarschuwing.

  GOD heeft het niet op het nucleaire begrepen.    (schadelijke energie voor het Leven).

  GOD voorziet in al onze behoeften.

  Waarom niet zijn vertrouwen in Hem stellen ?

  De armste landen kunnen deze dwaze droom niet betalen, die een nachtmerrie is geworden van alle volkeren, die concurreren om kernwapens te bezitten…

  Bedankt Heer om ons te blijven informeren door Tekenen en Gelijkenissen (parabels) die werkelijkheid worden.

  Laten we emotioneel bidden, juist zoals Hizkia…

  Dat GOD ons beschermt tegen dit gevaar.

  Door Zijn Waarschuwing !

  Bedankt Heer.

  Vervolg : Ziekte en genezing van Hizkia  (Jesaja 8 :1-8)

  In die dagen werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, ging naar hem toe en zei tegen hem: ‘Zo spreekt de heer: Zorg voor orde in uw huis, want u gaat sterven en u zult niet in leven blijven.’
  Toen keerde Hizkia zijn gezicht naar de muur en bad tot de heer:
  ‘Ach heer, bedenk toch hoe ik onder uw ogen geleefd heb met een trouw en toegewijd hart, en hoe ik gedaan heb wat U behaagt.’ En Hizkia weende luid.
  Het woord van de heer kwam tot Jesaja:
  ‘Ga tegen Hizkia zeggen: “Zo spreekt de heer, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, uw tranen gezien. Ik zal aan uw leven vijftien jaar toevoegen;
  Ik zal u en deze stad uit de greep van de koning van Assur redden en Ik neem deze stad onder mijn hoede.
  Dit is het teken dat de heer u zal geven om u te laten weten dat de heer inderdaad het woord zal nakomen dat Hij gesproken heeft.
  Ik laat op de trap van Achaz de schaduw die de zon al tien treden omlaag heeft doen gaan, tien treden omhooggaan.” ’ En de zon keerde tien treden terug op de treden die ze reeds afgedaald was.

  Zo liet de Eeuwige God weten door Jesaja, Gods Grote Profeet, dat Hizkia weldra ging sterven door zijn ziekte! Hizkia smeekte God om hem niet te laten sterven. GOD die alles kan, draaide de tijd van ze zieke met 15 jaar terug en voor de anderen was er niets veranderd.

  Hizkia haalde voordeel uit zijn emotioneel gebed en raakte Gods Hart. God gaf hem nog 15 jaar Leven erbij!

  Dit is geen verhaaltje… Het is een Bijbels feit die gebeurt is in de tijd van de profeet Jesaja. GOD is de Meester van de Tijd.

  Vele wonderbaarlijke feiten werden ook door Jezus gedaan in Zijn tijd! 

  JNSR

  14-12-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  13-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie is de Echte Maria? - JNSR 19/11/2011

  J.N.S.R :

  Het Kwaad voelt zijn einde naderen!

  Het stoort om over GOD te horen praten in dit huis…

  Hij (de duivel) heeft het Icoon van de  « Heilige Drie-eenheid » dat ik op een meubel in mijn kamer had geplaatst op de grond gegooid.

  Ik heb het Icoon op de grond gevonden, met de afbeelding naar de grond gekeerd, op meer dan 1 meter van zijn meubel verwijderd en ik heb het icoon in mijn armen genomen :« Mijn GOD, het spijt me » en ik heb het daarna terug op zijn gewone plaats gezet.

  Ik blijf opschrijven wat GOD me zegt om het aan allen te kunnen doorgeven.

  Als ik mijn kamer verlaat, hoor ik reeds het begin van de zin :

                                « De Tijd is een Boek »

  Ik neem een blad papier om verder te schrijven… 

  « De Tijd is een Boek, dat reeds door GOD werd opgeschreven sedert het begin van de Wereld en waarvan iedere dag een bladzijde wordt omgedraaid.

  Het werd opgeschreven in een heel ver verleden. Het boek opent zich nu nog in de huidige tijd en het zal binnenkort zijn Einde kennen door :

  «het Begin van het Ware Leven in GOD »

  Alsof het Boek verkeerd werd geopend in het begin en in de juiste richting werd gelegd, in heel zijn nieuwe werkelijkheid waar « de mensen naar het beeld van GOD zullen zijn ».

  De Mensen die met GOD zullen leven zullen Zijn beloofde Identiteit krijgen!

  Deze lectuur begint ons te onderwijzen over de Goddelijke Zielen die in de Hemel leven en wachten tot GOD hen een Moeder geeft die hen in Haar zal dragen, om vleselijke wezens te worden en daarna :

  «een Goddelijk Wezen».

  Dan gaat de Geschiedenis van de wereld verder… Ook als een vernieuwing en vertelt aan ons over de Moeder van GOD die de Mens gemaakt heeft.

  Geboren uit GOD die Haar de Wijsheid heeft gegeven. Deze Ziel is de eerste ziel, die uit al de zielen, die in GOD, zijn werd uitverkoren om « de Moeder van GOD de Zoon » te worden die de mensgeworden GOD zal worden :

  WAARLIJK GOD EN WAARLIJK MENS.

  Zij is de ziel van de kleine Maria die zal geplaatst worden in de moederschoot van haar mama Anna voor een Goddelijke geboorte.

  Al versierd met Haar maagdelijk vlees en Haar maagdelijk bloed dat Ze zal doorgeven aan Haar Zoon Jezus Christus om het Goddelijk Bloed te zijn, Bloed van Haar eigen Zoon.

  Het Mysterie dat nog niet opgelost is, geeft alle Glorie aan de VADER. Hij zal al lopend in de Toekomst, «  JEZUS op het KRUIS  » tegenkomen en het Goddelijk Bloed verzamelen ( dat LEVEN is ) van Zijn ZOON, want  het moet hetzelfde Bloed zijn dat in de embryo van Maria aanwezig is. Deze embryo zal groeien in de moederschoot van Anna met het Bloed van Haar eigen Zoon en Zij zal het doorgeven aan Jezus, want Zij zal het JA-woord geven aan de Heilige Geest!

  Ik heb « de Goddelijke en Onbevlekte Ontvangenis van Maria » gezien!

  Het is onmogelijk voor mij om te liegen voor GOD.

  De kleine Maria straalde en parfumeerde in heel mijn kamer en heel het appartement.

  Ik heb de Heilige Vader Johannes Paulus II op zijn knieën zien vallen voor Haar, en Jezus zei :

  «Het is Mijn Moeder» !

  «Je zag de Goddelijke en Onbevlekte Ontvangenis van MARIA,

      Mijn Heilige Moeder » 

  Het Bloed van Jezus en Maria is hetzelfde Bloed.

  GOD is geboren als WAARLIJK GOD EN WAARLIJK MENS door de Heilige Genade van de Heilige Geest die Zijn Vader is.

  MARIA is de Dochter van GOD, Moeder van GOD en Gemalin van GOD de Heilige Geest.

  Daarom zei Jezus Christus mij in een vorige boodschap : 

  « Ik geef Mijn Bloed aan Mijn Moeder, die Zij Mij teruggeeft op Mijn geboorte  » Jullie moeten passeren door Mijn Moeder. Het is de weg die GOD nam om Mens te worden. Zij is de Ark van het Verbond tussen de Hemel en de Aarde. Jullie moeten lang Haar passeren om GOD te worden onder de geroepen kinderen. Jullie moeten de GAVE VAN GOD erkennen die de Wereld van Zijn Holocaust heeft gered ».

  Jezus Christus Redder van de Wereld.

  Het beste bewijs dat Maria zonder zonde is ontvangen en dat Zij het Bloed van haar Zoon heeft, zoals Jezus het bloed van Zijn Goddelijke Moeder heeft.

  Ik zweer het voor GOD dat ik alles gehoord en gezien heb, wat ik zojuist heb opgeschreven. 

  Amen. 

  J.N.S.R 

  13-12-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  12-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Barmhartigheid bedekt alle rassen, kleuren, religies 2/12/2011

  Mijn geliefde dochter, blijf sterk en denk aan het goede nieuws dat Mijn Barmhartigheid de meeste van Mijn geliefde kinderen terug zal brengen in de boezem van Mijn Heilig Hart.

  Die arme betreurenswaardige zielen die hun leven verpand hebben aan verdorvenheid, hebben jouw lijden nodig zodat zij kunnen gered worden. Terwijl dat uiterst moeilijk is om te begrijpen en vanuit menselijk oogpunt zwaar om aan te nemen, toch moet jij Mij vertrouwen. Jouw eigen lijden en dat van Mijn toegewijde volgelingen leidt tot de redding van zielen. Niets gaat verloren. Dat offer is een gave aan Mij. Onthoud dat lijden ook Mijn last verlicht.

  Moe van Mijn eigen lijden kijk Ik uit om eindelijk Mijn kinderen als één te omarmen samen met Mijn Eeuwige Vader.

  Zie het zo. Wanneer een geliefd lid van een familie emigreert en na vele jaren terugkeert naar huis dan is er veel opwinding. Hoeveel blijdschap.  Denk aan het indringend verlangen dat een ouder heeft voor zijn zoon of dochter die zij al zoveel jaren niet meer gezien hebben en hoeveel de hereniging betekent.

  Ik bemin jullie allen kinderen, met een eeuwige liefde. Ik kijk uit naar onze vereniging, wanneer Ik elk van jullie heel dicht in Mijn armen kan sluiten en dicht tegen Mijn Hart drukken. Mijn familie is klaar om zich eindelijk voor het eerst te verenigen sinds het Paradijs voor Adam en Eva geschapen werd.

  Ik stort Mijn liefde en barmhartigheid uit zodat al Mijn kinderen in alle hoeken van de wereld ermee overdekt worden, alle rassen, alle kleuren, alle religies en alle zondaars.

  Verwacht dit grote moment in de tijd. Eindelijk zullen de verachtelijke haat, lijden, onzekerheid, wantrouwen, hebzucht, geweld en ander kwaad voorgoed verdwijnen. Beeld jullie eens in wat dat zal zijn, kinderen. Een nieuw heerlijk tijdperk van liefde en vrede in de wereld.

  Laat niemand dit leven van eeuwig geluk mislopen. Ik zou willen dat jullie verlangen dat niet één van je broeders of zusters uitgesloten wordt. Want bij uitsluiting zullen zij voor altijd de eeuwige duisternis ondergaan in de helse vuren. Onthoud dat, kinderen. In eeuwigheid. Van daaruit is nadien geen terugkeer mogelijk.

  Bid opdat alle zielen dit Paradijs zouden kunnen erven. Bid voor die zielen waarvoor jullie persoonlijk bezorgd zijn. Bid voor alle zielen.

  Jullie Jezus

  Verlosser & Redder van heel de Mensheid

  12-12-2011, 19:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 12

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  12 Gebed om de Zonde van Hoogmoed te vermijden  3/12

  Mijn dochter, Ik heb de gebeden van alle gelovigen nodig zodat ze de zielen van de boosdoeners kunnen redden. Velen zijn zo vol hoogmoed door hun zelf aangemeten kennis van Mijn leer dat hun gebrek aan nederigheid Mij doet lijden. Ze moeten bidden voor de genaden zodat ze terug klein worden en op Mij vertrouwen. Vraag hen om dit gebed te bidden :

  O, Mijn Jezus, help me om de zonde van hoogmoed te vermijden wanneer Ik in Uw naam spreek. Vergeef me als Ik ooit iemand heb gekleineerd in Uw Heilige naam. Jezus, help mij om te luisteren wanneer Uw stem spreekt en vervul me met Uw Heilige Geest zodat Ik de waarheid van Uw woord kan onderscheiden, wanneer U een oproep doet aan de mensheid. Amen.

  12-12-2011, 19:09 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Overgang naar het Nieuwe Paradijs zal snel gebeuren 11/12/2011

  De overgang naar het Nieuwe Paradijs zal snel en zonder lijden gebeuren.

  Ik kom vandaag naar je toe, met grote vreugde in Mijn Heilig Hart, als je gemaal.
  Mijn dochter, jij hebt dit heiligste verzoek om Mij te helpen zielen redden, aanvaard.

  Het zal door jouw nederige gehoorzaamheid zijn dat er nu veel van jou zal verwacht worden.
  Naarmate je verder vordert zal je angst worden uitgewist, als gevolg van Mijn speciale verzoek, om jouw leven toe te wijden aan Mijn vurige wens om de mensheid te redden uit de diepten van de Hel.

  Jouw werk, dat geleid wordt door Mijn Goddelijke Hand, is NU VOLLEDIG HEILIG en VRIJ VAN ENIGE VORM VAN INMENGING door de Boze.

  Je zult niet meer overvallen worden door twijfels, maar onthoud dit : Mijn woord dat aan jou wordt gegeven, zal geschonden worden en verscheurd.
  Er zal nu elke poging ondernomen worden OM DEZE HEILIGE BOODSCHAPPEN IN EEN SLECHT DAGLICHT TE STELLEN, zelfs door diegenen die beweren Mij te kennen.

  Je zult je lijden van nu af aan met volledige overgave en vreugde in je ziel, aanvaarden.
  Mijn kracht zal aan jou gegeven worden door de kracht van de Heilige Geest en zal je doen opschrikken. Je zult  met volle overtuiging in je hart opkomen en met EEN RUSTIG, MAAR VASTBERADEN VERTROUWEN om Mijn woord over de hele wereld te verspreiden.

  NIEMAND ZAL OF KAN JOU IN DIT WERK STOPPEN.
  Niemand kan voorkomen dat je deze heilige, pure roeping van de Hemelen volgt.

  Mijn dochter, jij bent klaar om een REDDINGSBOEI te zijn voor die zielen die ronddwalen in de woestijn.
  Zij zullen reageren op de oproep van deze boodschap, ongeacht hoe verhard hun harten zijn.
  Velen zullen niet weten waarom dit hun overkomt.
  Het zal door de kracht van de Heilige Geest zijn, dat er een liefde- en vreugdevlam zal ontstoken worden in hun ziel. Mijn dringende smeekbeden om Mijn kinderen terug in Mijn heilige armen te brengen, zullen hen tot Mij doen naderen.

  Dank je om te reageren op dit speciale verzoek om Mijn gemalin te worden in uiteindelijk vereniging met Mij.
  Wanneer je Mij jouw ziel volledig overhandigt, zal deze verbintenis Mij de vrijheid geven die Ik nodig heb om deze missie waarvoor je bent uitverkoren, succesvol te beëindigen.

  Mijn dierbare dochter, ga nu en help Mij om Mijn belofte aan de mensheid te vervullen.

  MIJN TERUGKEER IS BEDOELD OM MIJN DIERBARE KINDEREN TERUG TE WINNEN EN HEN IN HET NIEUWE TIJDPERK VAN VREDE TE BRENGEN.

  DEZE OVERGANG NAAR HET NIEUWE PARADIJS ZAL SNEL EN ZONDER LIJDEN GEBEUREN, omwille van je geschenk aan Mij.

  Vertel Mijn kinderen dat Mijn hart vol van vreugde is op dit moment, omdat de tijd om Mijn geboorte te vieren dichterbij komt.

  Ik hou van jou.
  Jullie geliefde Redder en Verlosser
  Jezus Christus

  12-12-2011, 18:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geladen woorden

  Er zijn woorden die direct een gewaarwording naar het hart sturen. De ziel registreert die. Woorden zoals liefde :

  Het is met veel liefde gemaakt.

  Ik ben verliefd op jou.

  Oude liefde roest niet.

  Simpele woorden zoals papa, mama :

  Papa… PAPA… Waar ben je?

  Het is mama aan de telefoon.

  Je moet je zakgeld aan papa vragen.

  Ze zenden een gewaarwording naar je hart. Niet zoals een schok die je krijgt van 220 Volt, maar toch. Het zijn geladen woorden. Het hart kan voelen. Je kunt je hart voelen kraken als je jouw woede uit in een scheldtirade. Als je het woord haat gebruikt dan brengt het een negatieve gewaarwording naar je hart. Je kunt je hart voelen breken als je overmand bent door verdriet en er bijna in stikt. Je kunt in woorden zoals liefde, eerlijk, zonnetje… een gewaarwording door je hart voelen gaan. Het hangt er natuurlijk vanaf hoe dicht je er bij betrokken bent, maar toch zijn dit geladen woorden.

  In geloof is dit ook zo. Jezus, Maria, God zijn geladen woorden. Je moet er natuurlijk voor open staan. Hoe meer je gelooft, hoe meer deze woorden je hart zullen raken. Er is geen tweede woord dat op Jezus lijkt. Het woord Jezus is apart geladen, net zoals Maria een aparte  gewaarwording teweeg brengt. Als je bidt moet je proberen die positieve gewaarwording in je hart zo lang mogelijk te bewaren. Door het gebed niet te vlug te bidden en je aandacht erbij te houden dan lukt het wel. Het gebed wordt op die manier geen aaneenschakeling van zinnen. Je hart moet erin zitten, je moet die gewaarwording voelen.

  In het Onze Vader is naast het woord Vader ook woorden zoals Rijk, brood, vergeven, verlos geladen. In het gewone Wees gegroet is naast het woord Maria ook woorden zoals genade, gezegend, Jezus, Moeder, zondaars, dood geladen. Het ene woord is al meer geladen dan het andere.

  Het is niet alleen in het Nederlands, maar in alle talen heb je geladen woorden. Zowel positief geladen als negatief geladen woorden.

  12-12-2011, 05:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maar wie is God? - JNSR - 15/11/2011

  Wanneer de Wereld GOD zal erkennen… ZAL HIJ KOMEN! 

  Nu, openbaart GOD zich aan Allen.

  GOD heeft zich nooit voor ons verborgen.

  Wij zijn het, ieder van ons, die zelf een beeld hebben gevormd van Hem, en Hij « De Almachtige » heeft zich niet getoond, (om ons te verwittigen Hem op geen enkele manier te beperken en nog minder op te sluiten in onze kleine geest).

  Alle menselijke wezens komen op de wereld in een vleselijk lichaam die het voornaamste van een mens verbergt.

  Dat wil zeggen, onder dit vleselijke lichaam zit een onzichtbaar lichaam : de ziel en in deze ziel ligt het levende deel verborgen die de belangrijkste Gave van GOD is : de Geest. 

  Bij hun geboorte werden onze eerste ouders Adam en Eva geschapen volgens GODS gelijkenis en zij waren volgens het beeld van Onze Schepper « pure Geest met Kennis»  onzichtbaar en zonder vlees en toch in leven.

  Ze hadden alle Gaven van GOD in hen en zij waren vrij…

  In alle dingen bevindt zich een tegenhanger : Het lichaam en de ziel.

  «Ga de wereld in, twee per twee »  zei Jezus tot zijn apostelen.

  Er is de dag en de nacht…  Een muntstuk is kop of munt…

  Er zijn ook twee belangrijke elementen : de waarheid en de leugen…

  Zoals de deugd en de ondeugd, en ook het goede en het kwade…

  GOD  en Satan!

  Deze mooi blauwe Planeet « de Aarde » behoort zoals alle geschapen dingen in deze Wereld toe aan GOD Onze SCHEPPER.

  Niet de kleinste zandkorrel is er per toeval gekomen, want voor GOD is er niets dat toevallig bestaat!

  GOD is het bestaan zelf van alle dingen…

  Je moet binnendringen in de Gedachten van de Gods Geest om dat alles te begrijpen!

  De hele Schepping komt van GOD, met inbegrip van Zijn grote Werk «de Mens» die werd geschapen naar Zijn Beeld!

  Zo is de hele schepping « Goddelijk » net zoals Haar Schepper, aan wie ze toebehoort : GOD is LIEFDE.

  GOD heeft dus niet zijn tegenhanger of zijn dubbel geschapen…

  Maar uit het niet aanvaarde goede is het slechte ontstaan, die het tegenovergestelde is van het Goede!

  Hij is het vleesgeworden kwaad : Satan. Hij is de manifestatie van zijn tegengestelde.

  Hij is het tegengestelde van Liefde: de haat…

  Hij is het tegengestelde van LEVEN: de dood…

  GOD is de God van de Vermenigvuldiging!

  Satan is de geest van de scheiding :  degene die de mensheid verdeelt…

  In een woord: Satan is de vijand van GOD en Zijn Schepping.

  En nochtans, werd hij geboren uit de Hand van GOD, in al zijn schoonheid en hij wist het!

  « LUCIFER »  was de mooiste Engel van deze eerste Schepping, die heeft gekozen voor de ongehoorzaamheid in hoogmoed en die alle nederigheid heeft verworpen om door zijn jaloersheid de Vijand van GOD en de Mensen te worden.

  Zijn hoogmoed heeft hem ertoe geleid zoals GOD te willen zijn en zijn eigen wetten op te leggen tegen GOD Zelf zodat de mens zijn kamp zou kiezen in de Eindtijd !

  «GOD volgen of kiezen voor de Duivel?» dit is de valstrik met het wapen van de Verleiding!

  Arme kinderen, de vrijheid gelaten door onze Schepper… Ze weten nog niet dat de keuze eeuwig zou kunnen worden! 

  Dat is het dilemma : de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Hemelen OF de Hel?

  Want er zal daarna geen weg terug zijn naar GOD.

  Het is nu de laatste keuze:  « Jullie zijn altijd gewaarschuwd geweest »

  Volg de weg van de LIEFDE -  Jullie herkennen GOD aan de Vreugde van je Ziel. Jullie geest zal de Heilige Geest ontmoeten die GOD is.

  Wacht in de Hoop dat Alles verwezenlijkt wordt volgens het Hele Plan van GOD die ons nu oproept in onze harten en binnenkort door de Oproep van de Trompet die het EINDE van deze TIJDEN en de Opening van het Eeuwig Koninkrijk van GOD zal doen weerklinken!  

  Zeg niet dat je een "Atheïst" bent, omdat dat woord "Geen" betekent en dat is een leugen. Ieder schepsel werd gemaakt om dezelfde aard van zijn Schepper, die de VADER van iedereen is, aan te nemen.

  Kies vlug voor het te laat zal zijn!

  Want de Hel van de Meester van het Kwaad blijft zijn reclame maken van het bedrog.

  Aan het Eind van deze Tijd waarin we leven, zal alles veranderen zoals aangekondigd…

  Het Kwaad met zijn Verleider en al diegenen die voor hem hebben gekozen, zullen niet meer bestaan, ze zullen voor altijd vernietigd worden.

  LET OP welke KEUZE je maakt!

  Het is al laat…

  Wat kan jullie nog scheiden van GOD?

  Het is het idee en de beschrijving die ieder van GOD heeft gemaakt, dat ervoor zorgt dat al de religies beschuldigd worden om de WARE GOD te hebben (mis)kozen.

  Deze verdeling heeft geen bestaansrecht en geen reden van bestaan, want het is « Satan » die  zorgt voor zijn laatste wereldwijde strijd onder dit valse voorwendsel…

  In Werkelijkheid is er maar Eén Enkele GOD.

  Hij is in de Hele Schepping aanwezig en Hij is Helemaal LIEFDE voor ieder van Zijn Kinderen uit alle Landen.

  GOD maakt geen verschil in huidskleur, het uiterlijke en zelfs niet tussen de goeden en de slechten.

  Want diegenen die de slechte weg volgen, zijn diegenen die GODS Waarheid niet kennen. 

  GOD IS Universeel. Hij is de voor mensenogen onzichtbare Goddelijke Geest.

  Hij heeft het Hele zichtbare en onzichtbare Universum geschapen en Alles wat in het Universum bestaat.

  Hij heeft de Mens geschapen naar Zijn Beeld, met andere woorden : een Onzichtbaar Geestelijk Lichaam nl. de ziel en de Geest, die voor GOD Zijn Heilige Geest is.

  Het vlees vormde de mantel die de Schepper op Adam en Eva had geplaatst om hen te bedekken (na hun zonde, zagen ze dat ze naakt waren).

  Zo hebben onze eerste Ouders ons reeds als erfenis de Handtekening van GOD nagelaten en het merkteken van Satan, de Verleider. (het Goede en het Kwaad).

  Maar waarom zijn ze toch ongehoorzaam geweest aan GOD, hun VADER? 

  GOD heeft het beter dan dat gedaan om de toekomstige Onsterfelijke Generatie te verkrijgen en ze volledig te genezen van zonde «Waarlijk volgens Zijn Beeld »  zuiver zoals de eerste Bron van de Goddelijke Schepping van Onze GOD.

  Hoe begrijpt een kind dat het vuur brandt?

  Door het aan te raken en door niet naar jou te luisteren, want het kind kan het niet begrijpen door zichzelf (op een dag, zal het kind het vuur willen aanraken. Zorg dat het buiten zijn bereik is.).

  Al de Gaven van GOD worden ons gratis gegeven. Er is maar een voorwaarde om het te krijgen : het verdienen of anders is het stelen…    Maar GOD heeft zowel de diefstal als de misdaad verbannen omdat deze twee samengaan, en de ene nodigt de andere uit…

  Om de Gaven van GOD te verdienen, moet men « Perfect » worden zoals GOD perfect is.

  De grootste Gave die GOD ons zal geven is deze « Nieuwe Schepping »  waar men een Eeuwigheid op wachtte!

  Op GOD gelijken, Kinderen van GOD zijn, Allen Broeders en Zusters zijn onder elkaar, herboren worden uit de Heilige Geest… Kinderen van dezelfde GOD worden.

  Kinderen die opnieuw geboren worden om volgens het Beeld van de Levende GOD te zijn met al Zijn kwaliteiten: een maagdelijk vleselijk lichaam, een even zuiver lichaam als hetgeen dat GOD zich heeft door bedekt via zijn Heilige geboorte naar de Hemel te gaan op de Aarde.

  Vlees van Maria en Bloed van Maria, Zijn Goddelijke Onbevlekte Moeder die door GOD, Haar Vader, werd uitverkoren.

  Maria is de Ark van het Verbond tussen GOD en de Mensen, tussen de Hemel en de Aarde!

  Maria werd ontvangen door de Heilige Geest (Zonder zonde).

  «Bid voor jullie kinderen dat GOD terugkeert naar Zijn Heilig KRUIS, want ze zijn bij GOD en ze keren terug naar GOD door dezelfde weg die GOD heeft genomen om naar hen als eerste te komen. »

  GOD zegt ons : 

  «Als jullie eens wisten dat Ik van jullie hou alsof jullie geboren werden uit GODS vlees, dan zouden jullie begrijpen dat als jullie doorheen het vlees van Mijn Moeder die Goddelijk is passeren, dit hetzelfde betekent als het passeren langs Mij.

  Want Zij en Ik, wij hebben hetzelfde Vlees en hetzelfde Bloed.

  Mijn kind, Ik laat je huilen voor Mij, want jouw Vreugde is de Mijne!

  Zoals GOD de Vader die de Heilige Geest is, Mij heeft gemaakt in Haar. Het is door Haar dat GOD jullie zal laten gaan, want Maria is Helemaal Geest. Maria is GODS dochter.

  Amen.

  Mijn kind, GOD is geen mysterie…  Alleen is het nu binnenkort dat ieders ogen zullen opengaan en dat zowel de ene als de anderen, van hier of van ergens anders, de Heilige Geest zal ontvangen waarmee Ik Mijn Heilige Waarheid in jullie zal schrijven.

  GOD is de Heilige Geest die in de Vader van Alle Goedheid is, die nog niemand gezien heeft dan Ik alleen, WAARLIJK GOD EN WAARLIJK Mens Die het Woord is van deze enige en WARE GOD , Die Jullie ZICHTBARE GOD is geworden DOOR Zijn Heilig KRUIS.

  IK BEN Degene die Is (zichtbaar geworden) zodat de Mens Mij zou kunnen liefhebben met zijn vleselijke ogen, Mij zien en Mij aanraken. Ja! 

  Ik ben het, Jullie Enige en WARE GOD.

  IK BEN DE ENIGE EN WARE GOD.

  IK BEN ALLES – Jullie zijn Mijn Eenheid.

  Zoek niet meer… IK BEN DE ENIGE EN ECHTE GOD.

  Ik ben geen mysterie.

  GOD is overal tegelijk en op alle plaatsen tegelijk.

  IK BEN ALOMTEGENWOORDIG.

  Aan het bed van de stervende, de troost biedende aan een moeder die huilt, en bij een vrolijk kind die graag geprezen wordt voor een goed uitgevoerd werk…

  Alle wetenschappen, alle uitvindingen, waar men mee bezig is of al afgerond, van minuut tot minuut, zijn in MIJ. Al de berekeningen… IK BEN ALWETEND.

  Ik zie overal, Ik doorzie overal, ja Ik ben Alwetend en Ik ga binnen en vertrek op dit moment, een bezoek brengend in het verleden, het heden, en ook DE TOEKOMST!

  IK BEN in ieder aanwezig.                                                                          

  IK BEN het LEVEN – IK BEN LIEFDE.

  Ik ben het Begin en het EINDE van ieder, en Ik ben ook het Eeuwige LEVEN dat over jullie zal komen

  Ik strek Mij uit tot in het oneindige en Ik ga door het oog van een naald.

  Ik verblijf in een persoon, waar Ik Mijn woning vestig.

  Ik ga zitten op de top van de hoogste berg.

  IK BEN DE HEILIGE GEEST DIE ALOMTEGENWOORDIG – ALMACHTIG – ALWETEND IS.

  IK BEN ALLES.

  Ik spreek tot Mijn kleine NIETIGE (=JNSR) : « Zeg aan ieder de Waarheid om de VREDE te kunnen vinden »

  J N S R (= Ik ben niets):    

  Ik wilde « de Waarheid » kennen om ieder met GOD te verzoenen en zien of ik Hem kon aankondigen. Heer, ik verlang om U te doen kennen en liefhebben. Ik weet dat er geen grotere LIEFDE bestaat dan « zijn Leven te geven voor degene die men lief heeft». 

  Ik wil, ik verlang, ik wens GOD lief te hebben zonder vrees, en de hele weg afleggen tot het einde om U te ontmoeten, mijn liefste Heer!

  GOD is Heilige Geest zoals de wind, zoals het water, zoals de lucht…

  Hij kan snel komen en overal binnendringen. Om begrepen en geliefd te worden door ieder en iedereen.  Hij is Vader, Moeder, ZOON en broeder, tezelfdertijd.

  Binnenkort, kom Ik jullie bezoeken. Ik zal aan ieder vertellen wat er hier is geschreven. (= sta je vermeld in het Boek des Levens?)

  Maar om  jullie te bezoeken  komt GOD in de (gedaante van de) Heilige Geest die jullie zullen verwelkomen en ontvangen in Jullie Hart.

  Ik zal jullie geest openen door Mijn Kennis.

  GOD mengt zich in alle lijdende menigten.

  IK BEN de broeder van iedere mens.

  Ik ren naar alle Moeders die huilen…

  IK BEN de Troostende ZOON.

  GOD is Vader over deze verscheurde mensheid.

  Maar HIJ IS nog meer dan dat.

  Want GOD is Mens geworden zodat de mens GOD kon worden!

  Eeuwig GOD   -  Jezus Christus  -  Redder van de Wereld.

  Amen

  Verenig jullie allen « tot Een Enkele Mens in GOD » om binnenkort de Heilige Geest te ontvangen.

  GOD  -       is een GEHEEL dat Goddelijk is. ALLES is Goddelijk in GOD.

                     ALLES en ALLEN zijn eigendom van GOD.

  GOD  -       is de VADER van de hele Schepping.

  GOD  -       is de HEILIGE GEEST die in HEM leeft.

  GOD  -       is ZOON, maar vooraleer het te worden…

  GOD  -       is het WOORD die zoals de Heilige Geest, leeft in de Vader.

  GOD  -       is DE ZIEL van MARIA, die geboren is zoals alle Zielen van GOD, maar zonder aangetast te zijn door erfzonde. Ze werd gespaard in het vlees van zonde, en het zou hetzelfde Vlees zijn van GOD die Mens is geworden. GOD heeft Haar het lichaam zonder zonde ook op Haar Geboorte gegeven. (net zoals Jezus)

  Maria zal niet hetzelfde vlees hebben als Haar menselijke moeder, de H. Anna.

  Want Maria was Zelf een Goddelijke Ontvangenis in de Heilige Anna.

  GOD is in Maria «Haar Schepper – Haar Gemaal en Haar ZOON ».

  GOD  -       is overal tegelijk, in Tijd en Ruimte.

  GOD  -       is het WOORD van GOD die Jezus Christus is geworden. GOD de Vader gaf Hem, Zijn Zoon, alle macht die in HEM, de VADER, is door de  « Verdiensten van het KRUIS ». 

  JEZUS CHRISTUS, WAARLIJK GOD EN WAARLIJK MENS, wacht op de « Hergeboorte » van alle mensen, want Hij werd geheiligd door GOD de Vader.

  GOD met al Zijn Machten en Krachten is de GOD die het verdient over de hele Wereld te regeren.

  Het hele Universum bevindt zich in Zijn Heilige Glorie door het KRUIS. GOD heeft alles overwonnen.

  Door het GLORIERIJKE KRUIS van CHRISTUS, WAARLIJK GOD EN WAARLIJK Mens, te erkennen, betekent voor ons allen dat we Onze Enige GOD erkennen en WAARLIJK in de persoon van JEZUS CHRISTUS Onze Redder!

  Jezus heeft altijd GOD, Zijn VADER, gehoorzaamd en Hij verwacht van al Zijn Kinderen dat ze klaar zijn om HERboren te worden in de HEILIGE GEEST VAN GOD

  Zo zal de GODDELIJKE Familie volledig zijn. 

  GLORIE AAN GOD van de Allerhoogste HEMELEN

   AMEN.


  12-12-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  11-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Kerk is de Ware Kerk 9/11/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, het is de PLICHT van diegenen die Mijn Kerk controleren om HET GELOOF TE BEHOUDEN VOOR MIJN VOLK.

  In het visioen is een boekentas te zien die al Mijn Kerkwetten, canons, en encyclieken bevat, evenals de Schriften van Mijn Woord.

  IK BEN DE HOEKSTEEN VAN MIJN KERK, want Ik heb ze opgericht met de Heilige Petrus als eerste Paus.
  De toewijding van de Aartsbasiliek van Sint-Jan van Lateranen op 9 november is ingevoerd omdat het de plaats was voor Mijn Pausen totdat de Sint-Pietersbasiliek werd gebouwd.


  Het vooraanzicht van St Jan van Lateranen

  Boven het hoofdaltaar

  Detail : Jezus Christus is het Levende Water

  Het hoofdaltaar

  Volgens Wikipedia : De Pauselijke Aartsbasiliek van Sint-Jan van Lateranen of voluit de Aartsbasiliek van de Allerheiligste Verlosser is een Lateraanse basiliek aan de Piazza del Laterano, dichtbij het Lateraanse paleis in de Italiaanse hoofdstad Rome. De basiliek is een van de zeven pelgrimskerken van Rome en de oudste en in kerkelijke rang voornaamste van de vier pauselijke basilieken in Rome.

  Geschiedenis : Keizer Constantijn de Grote stichtte de basiliek, waarvan de bouw in 313 begon en de inwijding in 324 plaatshad. In 869 werd dit gebouw door een aardbeving vernietigd.

  Het huidige gebouw dateert van 1589 maar omvat ook oudere gedeelten. Vroeger zetelde de Paus in deze basiliek maar deze functie is in de middeleeuwen overgenomen door de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Sinds 1929 is de Sint-Jan met het bijbehorende Lateraanse paleis, de voormalige residentie van de paus, in het bezit van de Heilige Stoel.

  Kathedraal van Rome : Deze kerk is de eigenlijke bisschopskerk (katedraal) van het bisdom Rome, waar de huidige paus Benedictus 16 bisschop van is en als zodanig belangrijker dan de Sint-Pietersbasiliek.

  Hoofdkerk van de wereldkerk : Voor Rooms-katholieken heeft de Sint-Jan van Lateranen een bijzondere betekenis. Als bisschopskerk van de bisschop van Rome (de paus) is zij formeel de hoofdkerk van de wereldkerk. Deze betekenis staat te lezen op de gevel van de kerk. Daarop staat "Sacrosancta lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput" (Allerheiligste kerk van Lateranen, moeder en hoofd van alle kerken van de stad en van de wereld). Het feest van de wijding van de basiliek op 9 november wordt dan ook in de gehele Latijnse kerk gevierd.

  Basilica major : De kerk heeft de titel van 'basilica maior'. Daarmee is de Sint-Jan van Lateranen een van de vier pauselijke basilieken van Rome. De andere zijn de Santa Maria Maggiore, de Sint-Paulus buiten de Muren en de Sint-Pieter.

  Patronen : De kerk is opgedragen aan Jezus Christus zelf. Maar ook is zij toegewijd aan de beide heiligen die Johannes heetten: Johannes de Doper en Johannes de Evangelist.

  Het is nog altijd erkend als de Kerk van Rome.
  IK HEB MIJN KERK BESCHERMD door de jaren heen, en Ik heb altijd zondaars willen bereiken, om hen evangeliseren door Mijn missionarissen.

  Jullie zijn allen op jullie tocht naar de Hemel, en MIJN KERK IS ER OM JULLIE TE LEIDEN en UITLEG TE GEVEN OVER DE SCHRIFT, OF BESLISSINGEN TE TREFFEN OVER GELOOFS- EN MORELE KWESTIES.

  ANDERE DENOMINATIES HEBBEN ZICH AFGESCHEIDEN VAN DE HOOFDSTROMING, EN MIJN KERK IS DE WARE KERK met Mijn sacramenten om jullie heilige te maken.”

  Profeet: John Leary

  11-12-2011, 23:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er komt een Sombere Tijd aan 9/12/2011

  Mijn volk, ER KOMT EEN SOMBERE TIJD AAN voor de AMERIKAANSE natie, want haar zonden zijn tot voor Mij gekomen.
  Ik heb jullie lang gesmeekt om je te bekeren, maar jullie wilden NIET. De eens grote AMERIKAANSE natie, die op Mijn naam is gebouwd, zal NU GEOORDEELD MOETEN WORDEN.

  Velen die zich de Mijne noemen, horen niet bij Mij.
  Er is inderdaad niets in hun leven dat zelfs maar op Mij lijkt.

  Heb Ik niet in Mijn heilig woord gezegd : Ge zult Mijn naam niet ijdel gebruiken?
  Waarom hebben jullie jezelf de Mijne genoemd, wanneer jullie tot de wereld behoren waarin jullie leven?

  Geloven jullie dat jullie oppervlakkig geloof in Mij overeind staat in Mijn oordeel?
  Spreken jullie de waarheid, wanneer jullie zeggen dat jullie Mij kennen?
  Hoe kunnen jullie Mij kennen, wanneer jullie nooit tijd voor Mij maken?

  WAT ER IN DE AARDE KOMT IS WERKELIJK TE KWAADAARDIG voor jullie geest om te begrijpen. Toch zijn er vele van Mijn mensen die NOG ALTIJD NIET GELOVEN DAT MIJN GERECHTIGHEID DICHTBIJ IS en zij zullen onvoorbereid zijn.

  WANNEER IK AMERIKA TREF, ZAL HET ZIJN INVLOED HEBBEN OP AL DE NATIES OP AARDE.
  HAAR MISERIE ZAL ECHOЁN OVER DE WERELD.

  Exodus 20:7 : U zult de naam van de heer uw God niet lichtvaardig gebruiken, want de heer laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft.

  Openbaring 3:15-17 : Ik ken uw daden: u bent noch koud noch heet. Was u maar koud of heet! Omdat u lauw bent en heet noch koud, zal Ik u uitbraken uit mijn mond. U zegt: Ik ben rijk, want ik heb mij verrijkt en heb nergens gebrek aan, maar u beseft niet dat u meer dan allen ellendig bent, erbarmelijk, arm, blind en naakt.

  1 Johannes 2:15-16 : Verlies uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld! Als iemand de wereld liefheeft, woont de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de hebzucht, de afgunst en het pronken met bezit, dat alles komt niet van de Vader maar van de wereld.

  Matteϋs 16:26 : Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zichzelf schade toebrengt? Of wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf?

  2 Korintiërs 5:10 : Want wij allen moeten voor Christus’ rechterstoel verschijnen, opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad.

  Door : Wings of Prophecy - Glynda Lomax

  11-12-2011, 22:07 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Door de Zonde van Adam en Eva 30-31/10/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie bezoeken Bethlehem, daar waar Ik ben geboren, zelfs al is het moeilijk om Kerstmis voor te stellen in oktober.
  De ster geeft de exacte plaats aan waar Mijn geboorte heeft plaats gevonden. Het is in een grotachtige structuur gelegen.
  In vele voorgaande eeuwen (voor Mijn geboorte) waren er mensen die gewacht hebben op hun Verlosser om naar de aarde te komen.
  DOOR DE ZONDE VAN ADAM EN EVA waren er veel zielen die moesten WEGKWIJNEN IN SHEOL, waar de mensen een hel-achtig bestaan doormaakten na hun dood.

  Enkel na Mijn dood op het kruis en nadat Ik het losgeld had betaald voor ieders zonden, konden de zielen die het waard waren verlost worden en naar de Hemel gaan.
  Tegenwoordig beschouwen vele van Mijn mensen het DOOPSEL als vanzelfsprekend. En het is het doopsel dat ZIELEN BEVRIJD VAN DE ERFZONDE.

  De mensen die voor Mijn geboorte leefden, kenden een ander lijden.
  Tegenwoordig moet Mijn volk zich verheugen dat jullie verlost zijn van de erfzonde,  en zelfs van jullie gewone zonden (doodzonde en dagelijkse zonde).

  Door Mijn vergeving te vragen in de Biecht, kunnen jullie je ziel zuiver houden en zijn jullie klaar voor jullie oordeel.
  In een ander maand zullen jullie de Advent beginnen met de nieuw vertaalde Mis.
  Dit zal een extra Kersttraktatie zijn OM TERUG TE KEREN NAAR DE OUDE MIS IN DE VOLKSTAAL.

  Jezus sprak: “Mijn volk, de EERSTE ADAM HAD EEN MOOI LEVEN IN DE TUIN VAN EDEN, en Ik zorgde zelfs voor een HELPER : EVA.
  De duivel verleidde hem met het verlangen om zoals een god te zijn in het kennen van goed en kwaad. Daarom viel hij in de zonde door het eten van de verboden vrucht.

  ALS GEVOLG VAN ZIJN ZONDE, WERDEN ADAM EN EVA VERDREVEN UIT DE TUIN VAN EDEN. Hij moest nu werken om te kunnen overleven.
  Hij kreeg te maken met pijn en ziekte, en hij had nu een STERFELIJK LICHAAM, dat zou sterven.

  Ik ben de nieuwe Adam en Ik nam al de gevolgen van het ‘gevallen’ zijn aan, BEHALVE ZONDE.

  Ik werd het onbevlekte Lam, dat zou worden aangeboden voor alle zonden van de mensheid.

  Vandaag brachten jullie een bezoek aan de nieuwe Tuin van Gethsemane waar Ik Mijn doodsangsten heb uitgestaan, met Mijn uitgezweette bloed.
  Ik werd ook door de duivel op de proef gesteld, maar Ik ben er niet voor gevallen. Ik verkoos Mijn Vaders Wil te volgen.

  HET WAS DOOR MIJN AANVAARDING VAN DE DOOD OP HET KRUIS, DAT HET VOOR IEDEREEN DE VERLOSSING MEEBRACHT.

  De eerste Adam bracht dood en miserie, maar de nieuwe Adam heeft iedereen de kans geboden om eeuwig te leven in de Hemel.

  Verheug jullie dat jullie Verlosser is gekomen om jullie zonden te genezen, en de genade in jullie ziel te herstellen.
  IK ZAL TERUGKOMEN OM ZIELEN TE OORDELEN. Daarom is het van belang om jullie ziel zuiver te houden door de Biecht zodat jullie klaar zijn om Mij te ontmoeten op jullie oordeel.”

  Profeet: John Leary

  11-12-2011, 21:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Heer keert terug in Zijn glorie - JNSR 23/10/2011

  Jezus Christus IS Degene die tot jullie praat.

  De Adem van de Heilige Geest leidde Hem naar ons, arme zondaars, verward in deze geleidraad. We kunnen niet bevrijd worden dan alleen door Het KRUIS van de Heer te volgen :

  Teken van Bevrijding uit de klauwen van het kwaad in de Wereld.

  Mijn Heilig KRUIS zal overwinnen !

  De storm is in volle gang, op GODS aarde.

  De mensen proberen zich te bevrijden op eigen houtje…

  Maar het Beest drijft hen ertoe dat ze elkaar vermoorden, hen in de overtuiging latend dat de Vijand  zich voor ieders neus bevindt !

  Het uur zal komen dat de dood zich voor ieders neus bevindt. Als je niet begrijpt dat niets werkelijk is, zul je op het verkeerde been worden gezet. Zonder GOD, die ons allen heeft geschapen om Zijn zonen en dochters te zijn en dat je enkel de Komst van Degene van je kunt wegduwen, die als Enige jou kan bevrijden, je redding : de Verrezen Jezus Christus !

  Jullie zijn zoals een vrucht die men doet rijpen voor een groot vuur, terwijl het enkel de Zon van GOD nodig heeft, die Jezus de Gezalfde van GOD wordt genoemd, de Gezegende van de VADER. Gezonden om de wereld te redden door Zijn Heilig KRUIS.

  Jullie zijn allen gevangenen van Satan, de vijand van GOD et de mensen. Hij de bedrieger, die op dit moment triomfeert met al diegenen die macht en geld zoeken. Hij laat de mensen geloven dat GOD niet bestaat en Dat Hij waarschijnlijk de GOD van de Christenen alleen is.

  Open jullie ogen en jullie oren!

  GOD de Enige, de Unieke, de WARE is reeds onder jullie.

  Hij behoort tot ieder van jullie.

  De verdeeldheid wordt opgezet door diegenen die enkel, net als toen, Hem willen kruisigen.

  Maar nu, roepen jullie niet meer naar Mij naar Mij kijkend « Aan het Kruis met Hem » Zelfs zonder Mij te willen ZIEN, zelfs met jullie blik verborgen in Mijn Goddelijk Licht, ZULLEN JULLIE MIJ ZIEN. Er werd gezegd dat ieder oog Mij zal zien.

  Ik zou er aan toe voegen, dat op die Dag, Ieder zal zien. Iemand die ziet met de blote ziel, want jullie ziel zal jullie «  Mijn NAAM  » toeroepen.

  Heel de Schepping zal als een Spiegel worden waarin GODS Gezicht zal weerspiegelen.

  Zijn Heilige Gezicht zal zich voor ieders neus bevinden, met GODS vraag erbij : « Kind, Hou je van Mij »?

  Het is jullie ziel die ondervraagd wordt en die zich zijn geboorte in Mij herinnert : Zijn GOD-Schepper.

  Hoe kan de ziel zich het niet meer herinneren? Aangezien jullie zielen altijd in Mijn Geheugen geleefd hebben.

  Denken jullie dat ze een ander Beeld in zich dragen dan die van Hun Schepper?

  Ik heb jullie nooit afgezonderd van Mij, en als het was voor een aantal (ontsnapt uit Mijn Huis), als ze helemaal vrij waren zouden ze genezen naar Mij terugkeren!

  Een VADER opent altijd Zijn armen voor een kind die terugkeert naar Hem.

  Jullie allen, van alle rassen, alle geloofsovertuigingen, jullie zijn uitgenodigd door de VADER van jullie ziel om terug te keren naar Huis.

  Jullie kennen de weg, de VADER verwacht jullie !

  Het is het moment van de Grote Bijeenkomst.

  Het is ook de Waarschuwing die jullie zal tonen dat jullie ver van Mij verdwaald zijn geraakt. En zoals het beste « drankje » jullie zal genezen, niet door een straf, maar eenvoudigweg door Mijn LIEFDE die jullie naar Hem brengt. Van zodra jullie het kloppen van Zijn Hart horen, zullen jullie zoals ijs smelten voor de zon, zodanig omgevormd door mijn tedere warmte die jullie zal willen doen smelten in Mij, om ervoor te zorgen dat jullie EEN worden met MIJ.

  Ja, Mijn Liefde geneest zonder enig « drankje », zoals je zintuigen nodig hebben. Mijn Liefde zorgt voor deze Omvorming die van ieder van jullie, oneindig goede wezens, want GOD is de genezing! 

  Ik ben het Leven dat ieder van jullie op wacht…

  Dit Leven dat als een muntstuk is. Jullie zullen zien dat de twee kanten, het zichtbare als het onzichtbare kunnen leven zonder jullie persoonlijkheid te veranderen.

  Alleen zal veranderen wat in jullie lichaam huist op dat moment : « Het Vlees » die zal gezuiverd worden en jullie geest die in jullie kijkt, zal jullie leiden zoals GOD alles ziet zonder te oordelen of te veroordelen, want GOD is de weg die altijd in jullie blijft. De weg die jullie hoger en hoger leidt naar het Licht waar zich «  de Hoge Kamer  »  van GOD bevindt waar enkel alle Uitverkorenen, die goed hebben meegewerkt aan de Eenheid van de Hele Wereld, binnengaan met de Vader et de Unie van Alles.

  Want jullie allen, zullen zoals de Zoon en de Geest, in de VADER zijn, het hart zijn van GOD die blijft kloppen voor allen die nog komen en nog komen… 

  Want met GOD, zullen jullie altijd allen dezelfde leeftijd hebben (jong).

  GOD is Eeuwige jeugd, met allen die in HEM leven. 

  Mijn kind,  zeg aan allen dat deze avond je voor allen :

  «Het geschenk hebt gekregen om te delen »

  GOD zal bij jullie komen wonen.

  Wacht in vreugde op Zijn Komst. 

  Nodig ieder uit om zich voor te bereiden…

  Leef in de Hoop! 

  GOD in Jezus Christus

  Zijn Veelgeliefde Zoon

  En zijn Heilige Geest

  Die GOD is. 

  Dit werd woordelijk opgeschreven door Jezus Christus.   

   

  11-12-2011, 01:07 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laten we nu naar de andere kant gaan - JNSR 1/11/2011

  Feest van Allerheiligen 

  Het LEVEN in GOD

  Alles is opgeschreven sinds het begin van de Wereld, in zijn oorspronkelijke Bron, daar waar zich de geheimen van de Wereld bevinden!

  Moet ik dan de Tijd terugdraaien om ze dan terug vooruit te doen lopen tot vandaag, om erachter te komen wat er morgen zal zijn?

  Maar voordat de pagina zich terugdraait; laten we allen kijken naar wat er vandaag is… 

  Onze geschiedenis speelt zich af op het toneel van dit immense Theater, dat onze planeet « de Aarde » is.

  Deze meesterlijke interpretatie speelt zich af in twee episodes, het omvat het Verleden en het Heden, die zich bewegen naar de Toekomst en die wordt genoemd : « de Toekomst van de Wereld » die niet langer op zich laat wachten !

  Het is de Geschiedenis van de Wereld die zich voor onze neus ontvouwd, en we stellen vast dat de acteurs, en ook de toeschouwers dezelfde personen zijn. En wat nog het vreemdst is : de « Auteur » en de Directeur van dit toneel dat we nog niet gezien hebben, zie je nooit en laat Zijn Stuk helemaal zelf afspelen, naar keuze van de «Grillen van de Acteurs » die zich niet van de wijs laten brengen door Zijn afwezigheid !

  De Wereld van vandaag vergeet de Identiteit van de Auteur die GOD is. 

  Dit stuk dat dramatisch is geworden, wordt gespeeld met de zorgeloosheid van het toeval. Soms is tragiek, wanhoop en dan opeens, daar zijn ze in een vermaak dat geen zin heeft... Het is allemaal warrig en onbegrijpelijk… 

  Maar het lijkt vooral allemaal onwerkelijk zoals een (nachtmerrie) en de meeste van de acteurs zijn voor deze heisa, net aan het wachten op iemand die hen leidt en hen redt van deze verkeerde situatie, dat al veel te lang heeft geduurd! 

  Plotseling  «Hoort men een Stem die kalmte brengt in deze verwarring ».

  Deze Stem die het geheel van acteurs doet opwinden van vreugde!

  Ze kondigt een opvallende gebeurtenis aan.

  Het is de impresario, de "Grote directeur" die tot de Hele Wereld zal spreken!

  «Mijn Kinderen, Ik moet met jullie spreken, maar jullie zullen Mij nog niet zien : IK BEN het Levend Woord van GOD, Jezus Christus.

  Jullie zouden gretig naar Mij moeten verlangen. Jullie hebben gezien wat de Wereld eruit zou zien zonder GOD!

  Ook de Vader stuurt Mij naar jullie, om jullie te waarschuwen en voor te bereiden…

  Jullie kunnen niet langer leven «Zonder Liefde», jullie vernietigen jezelf, jullie respecteren de wetten van de mens niet, en nog minder de Geboden van GOD.

  Het is tegenwoordig de Wet van de sterkste en van de meest oneerlijke die telt! Jullie hebben geen enkele richting waarnaar jullie te richten in deze duisternis waar jullie geprikkeld worden door de meest verachtelijke daden en waar jullie geconfronteerd worden met de laagste ondeugden en met de leugens die jullie ondersteunen in de ogen van een losgeslagen wereld…  

  Aanslagen, revoluties en al die haat, roepen op tot een nog grotere strijd. Zonder het zelfs maar te beseffen, zijn jullie in de val aan het lopen die zolang al werd opgezet door de Vijand van GOD en de Mens.

  SATAN is de acteur van «De Scheiding » en hij wil de Aarde vernietigen !

  Hij heeft de macht van het geld van de armen in zijn zak…    Die van hem het hoofd van alle  « Opstandelingen » maakt en hij beveelt alle slachtpartijen op onschuldigen…

  Hij heeft vandaag de dag ieder mens in zijn Macht (of ze het nu willen of niet), waardoor je een vijand ziet in een onschuldige die in je buurt zoekt om een beetje eten ...

  Jullie worden vijandelijke broers!

  De « Provocateur » vernietigt zo de hele Mensheid zonder moeite, en dat is het wat hij nastreeft : Dat jullie de Ene en Unieke Ware GOD ontkennen. Hij die de GOD van Abraham, Isaac en Jacob is en van het Hele zichtbare en onzichtbare Universum. 

  Jezus Christus is de Zoon die GOD, Zijn Vader gehoorzaamt, tot de dood op een KRUIS toe.

  «Hij die de hele Wereld Verlost door Zijn Leven te geven voor ons allen en aan Zijn Vader,  de Eer geeft om in Zijn Eigen Zoon,  Zijn eigen Holocaust te voltooien  »

  Broeders van alle Landen, denk na !

  Willen jullie in Vrede leven OF zoeken jullie gedood te worden in een nutteloze oorlog zonder einde?

  Voor het Hele Universum geldt dezelfde WET : LIEFDE,

  Dezelfde Unieke GOD.  Ieder Mens is volgens Zijn Beeld geschapen.

  Hij heeft zijn vlees en een geest om op Aarde te leven, en het is nochtans nog altijd dezelfde mens…

  Vergeten we niet dat GOD Allemachtig is en dat de Bergrede diende om ons te onderwijzen. Het zal ons helpen om aan de andere kant te geraken, om het Ware Leven in GOD te leven, samen met Hem. Hij biedt iedereen dit Koninklijke Geschenk aan, in ons Hart!

  « Jij bent Mijn kind door de Heilige Geest die ons leidt  » 

      Amen. 

  J.N.S.R  geleid door de Heilige Geest.


  11-12-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  10-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Volg de ontwikkelingen op de Canarische Eilanden 11/10/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, er is een GOEDE REDEN OM DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN OP DE CANARISCHE EILANDEN TE VOLGEN.
  Er is een GROTE VULKAAN dat verbonden is met de formatie van deze eilanden.
  Hoe langer de aardbevingsactiviteit blijft voortduren, hoe meer ze zal opzwellen en HOE GROTER DE KANS OP EEN GROTE EXPLOSIE.

  Als de ontlading traag is (als er een ontlading is), dan zal er een minimaal effect zijn op dit gebied.
  Als de activiteit echter in een VERSNELD TEMPO stijgt met grotere aardbevingen, zouden jullie een GROTE UITBARSTING kunnen zien dat TSUNAMIS ZOU KUNNEN TEWEEG BRENGEN NAAR DE OOSTKUST VAN DE VS.

  Bid dat deze vulkaan niet met geweld explodeert, want dit zou een hoop as in de atmosfeer kunnen blazen.
  Verricht wat zoekwerk om de grootte van de caldera van deze vulkaan te onderzoeken, en wat geschiedenis over zijn voorbije erupties.”

  NOOT: El Hierro vulkaan in de Canarische Eilanden is een schild vulkaan en het heeft al gassen van de oceaanvloer uitgelaten.
  Het is in een alarmfase met aardbevingen die blijven aanhouden, zelfs met minder dan 2.0 sterkte.
  Er is al een 4.3 aardbeving geweest. Dit is de eerste activiteit sinds 1971.

  Profeet: John Leary


  10-12-2011, 23:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elektriciteit is kwetsbaar om uit te vallen 13/10/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie hebben veel comfort in jullie huis omdat er ELEKTRICITEIT beschikbaar is.

  Bijna al de stroom dat jullie hebben, wordt geproduceerd door waterkrachtcentrales en stoomturbines die aangedreven worden door kolen, gas of olie.

  Kleine hoeveelheden stroom kunnen van windturbines en van zonnecellen komen.

  De meeste mensen weten niet welke installaties hun elektriciteit brengen omdat de elektriciteit van EEN COLLECTIEF NET komen.

  ALS DEZE INSTALLATIES OF TRANSMISSIELEIDINGEN BESCHADIGD WORDEN DOOR STORMEN OF TERRORISME, dan zou stroomuitval VOOR LANGE TIJD EEN PROBLEEM KUNNEN ZIJN.

  Jullie hebben [in de VS] stroomuitval meegemaakt in hete zomerdagen of wanneer de laatste orkaan huis hield.

  Ik heb Mijn volk zelf gewaarschuwd om RESERVE OLIELAMPEN bij zich te hebben voor LICHT, en ALTERNATIEVE BRONNEN VOOR BRANDSTOF TE HEBBEN OM ZICH TE KUNNEN VERWARMEN in de winter. Het zijn jullie elektrische apparaten zoals ovens, frigo’s en diepvriezers, en dompelpompen die meer elektriciteit nodig hebben.

  Wees dankbaar voor deze gerieflijkheden, maar jullie STROOM IS ZEER KWETSBAAR OM UIT TE VALLEN.

  Wanneer de ene wereld-mensen jullie de KRIJGSWET WILLEN OPLEGGEN, ZULLEN ZIJ JULLIE STROOMLEIDINGEN AFSNIJDEN zodat ze jullie kunnen controleren.”

  Profeet: John Leary

  10-12-2011, 22:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God gaf ons Kruidenremedies 7/12/2011

  Artikel van Mari Kochi, overgenomen door de Editeur van Profetische Stemmen
  God Created And Gave Us Herbal Remedies

  * We zouden altijd onze Hemelse Papa moeten danken voor de voortreffelijke remedies die Hij heeft gecreëerd en aan ons gegeven om ons immuunsysteem te helpen en om gezond te blijven.

  * Zorg er alsjeblieft voor dat jullie kruiden of vitaminen NIET nagemaakt zijn of NIET van China komen.

  * CURRY bevat KURKUMA en zorgt voor de productie in het lichaam van Prostandine 2 en een ontstekingsremmende stof die zenuwen hypersensitief maakt.
  Het geeft verlichting bij pijnlijke gewrichten.
  Je kunt het in bereidingen van bloemkool, pompoen, wortelen, mango’s, kip, rundsvlees en aardappelen.

  * ZWARTE PEPER verlicht maagzuur en verhoogt zoutzuur.
  Als je last hebt van maagzuur is het aangeraden om op je linkerkant te slapen.
  Deze substantie versnelt de afbraak van proteïnen.

  * KANEEL voorkomt infecties van de urinewegen.
  Maar wees er voorzichtig mee want het verlaagt ook de suiker in de bloedspiegel.
  Het heeft microbiologische eigenschappen. Het doodt CANDIDA ALBICANS, die schimmelinfecties veroorzaakt. Strooi op chili en volkorentoast, op veenbessen en chocolade, enz.

  * CAYENNE peper gaat verstopping tegen.
  Bevat CAPSAÏCIN (= pikante stof die ook in chilipepers voorkomt) die de werking tegenhoudt van een stof P. A. Neurpeptide dat verbonden is met de onstekingen van de sinussen.
  Het verdunt slijm.
  Strooi over eieren, alle groenten die onder aarde worden geteeld, groene groenten, mais, enz.
  Je kunt het ook in een glas warm water doen met honing en citroensap, je kunt er nog biologische appelcider bijdoen.

  * GEMBER verlicht misselijkheid, en kalmeert darmspasmen.
  Het helpt tegen wagenziekte.
  Strooi op zoete aardappelen, rijst, peren, broccoli en pompoensoep.

  * KOMIJN geeft energie.
  Het is rijk aan ijzer, een mineraal dat vermoeidheid tegengaat door rode bloedcellen te stimuleren.
  Gebruik het met rundsvlees, eieren, kip, aardappelen, bieten, groene groenten en vooral goed in bij witte of rode chilibonen.

  * PAPRIKA kalmeert hoofdpijn.

  * VENKEL zaden verlichten opgeblazenheid.

  * SELDERIJ zaden zijn een goed urine-afscheidend middel en een goed kalmeringsmiddel.

  * LOOK verhoogt de weerstand.

  * MOSTERD zaadjes helpen bij slapeloosheid.

  * KRUIDNAGEL doodt parasieten en versnelt het metabolisme.
  Het helpt vet verbranden, geeft extra energie en zorgt voor een beter humeur.

  * KORIANDER verlaagt de cholesterol.

  * NOOTMUSKAAT heeft ook goede kalmerende eigenschappen.

  * Om de hik tegen te gaan is het goed om een ijsklontje op en neer de keel te wrijven.

  * Maar opnieuw is het belangrijk om Jezus in Zijn Machtige Naam en Zijn Kostbaar Bloed te vragen om alles TE ZEGENEN EN TE ZUIVEREN.

  * Onthoud dat SUIKER SCHADELIJK IS voor je gezondheid.
  Het zorgt voor een verslechtering van je immuniteitssysteem en het verzuurt je lichaam.
  Dat laat kankercellen die bestaan op suiker floreren.
  In het lichaam wordt suiker omgezet in vet.

  Koolhydraten worden omgezet in suiker en zorgen dat de suiker wordt omgezet in vet.

  * SUIKER vernietigt je energie en zorgt ervoor dat je je de hele tijd moe voelt.
  Een theelepel suiker vermindert je immuunsysteem met 25%.
  DRINK GEEN SOFTDRINKS want die maken je beenderen broos.
  Ze zitten vol suiker, natrium en fosfor, die de kalk van je beendergestel aantast.
  Als je een SUIKERVERSLAVING hebt, eet dan fruit, met om de 4 uur een glas water.

  * Hopelijk helpen deze REMEDIES die gegeven werden door Onze Hemelse Papa.

  * LOOK, OLIJFBLAD en WILDE OREGANO doden parasieten, schimmels, bacteriën en virussen.
  Ze zijn allen goede natuurlijke antibiotica.
  Olijfblad en wilde oregano zijn twee kruiden die je altijd in huis moet hebben.
  Ze zijn beiden heel heilzaam.

  * Zo vele passages in de bijbel gaan over kruiden…

  * Spijtig genoeg is ZEEWIER nu verschrikkelijk aangetast door straling en dergelijke, maar het is een heilzaam kruid.

  * Probeer gestoomde groenten te eten zoals ASPERGES die anti-kanker eigenschappen hebben.

  * KURKUMA heeft ook anti-kanker eigenschappen. Maar er komt veel van China.

  * Daarom, wees alsjeblieft voorzichtig met kurkuma, look en gember, omdat veel van deze kruiden van China komen.

  * Hopelijk is er iets van deze remedies bij die je kunnen helpen.

  10-12-2011, 22:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een lagere Levensstandaard 12/10/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, velen van jullie hebben DE RIEM MOETEN TOETREKKEN omwille van de slechte VS economie.
  Studenten die naar de unief gaan, hebben het moeilijk om hun schoolgeld, levensonderhoud en boeken te bekostigen. Ouders betalen een grotere portie van levensonderhoud.
  Bij het afstuderen is het ook moeilijker om een goedbetaalde job te vinden.
  Omdat er zoveel werklozen zijn, is het gemiddelde gezinsinkomen over de jaren gedaald.

  Ik heb jullie verteld dat jullie een LAGERE LEVENSSTANDAARD zouden zien aanbreken, omdat er veel van jullie jobs naar het buitenland gaan.

  Zelfs diegenen die van een pensioen en sociale zekerheid leven worden getroffen omdat er geen verhogingen zijn, en sommigen hebben wat van hun investeringen in de aandelenmarkt verloren (zoals pensioenfondsen).
  Ondanks jullie voortdurende recessie, hebben jullie Amerikanen het nog steeds een stuk beter dan andere landen. Zolang jullie voedsel en onderdak hebben, zullen jullie
  Zolang uw mensen hebben voedsel en onderdak, zullen jullie met elkaar opschieten.

  Het zal pas zijn WANNEER JULLIE GELD CRASHT, en jullie UITKERINGEN FAILLIET GAAN dat jullie RELLEN EN WANHOOP ZULLEN ZIEN OM AAN VOEDSEL TE GERAKEN.

  Wanneer het leven MEER STRESSVOL ZAL WORDEN, zullen jullie NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN MOETEN KOMEN voor bescherming en voedsel.

  WEES GEDULDIG VOOR ENKELE JAREN en Ik zal jullie Mijn overwinning over de boosdoeners brengen.
  Het leven in Mijn Tijdperk van Vrede zal een welkome verandering zijn met jullie leven nu.”

  Profeet: John Leary

  10-12-2011, 20:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toevluchtsoorden op Verschijningsplaatsen en Heiligdommen 19/10/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, wanneer DE KRIJGSWET EN DE VERPLICHTE CHIPS in het lichaam eraan komen, zal Ik jullie beschermengelen inschakelen om jullie naar de dichtstbijzijnde toevluchtsoorden te leiden als bescherming tegen de boosdoeners.

  Deze TOEVLUCHTSOORDEN zullen zich op PLAATSEN BEVINDEN WAAR MIJN GEZEGENDE MOEDER IS VERSCHENEN, HEILIGE GROND en GROTTEN.

  Dit visioen van AURIESVILLE, N.Y. [VS] is gelegen op een plaats dat geëerd werd door Noord-Amerikaanse martelaren en het is waarlijk heilige grond.

  VELE HEILIGDOMMEN ZULLEN TOEVLUCHTSOORDEN ZIJN, NET ALS DEZE, ZELFS ALS er geen duidelijke maatregelen werden voorzien om voedsel op te slaan en schuilplaatsen te bouwen.

  Het zijn Mijn engelen die de GEBOUWEN MET SLAAPGELEGENHEDEN zullen oprichten.
  In het visioen kijken jullie vanuit een gebouw dat deel zal uitmaken van de reeks gebouwen dat voorzien zal worden.

  VOEDSEL EN HERT ZULLEN VOORZIEN WORDEN OM TE ETEN, net zoals de dagelijkse Communie. Er zal BRONWATER zijn, en een LICHTGEVEND KRUIS dat genezing brengt en jullie licht zal geven op jullie weg.
  Jullie zullen MIJN ENGEL VAN BESCHERMING zien, die ervoor zorgt dat Mijn getrouwen onzichtbaar zijn voor de boosdoeners.

  Verheug jullie dat IK DEZE VELE TOEVLUCHTSOORDEN TER BESCHIKKING STEL om jullie te beschermen GEDURENDE DE KOMENDE GROTE VERDRUKKING, die door de Antichrist ingesteld zal worden.

  Wees niet bang, maar jullie MOETEN jullie huis VERLATEN naar Mijn toevluchtsoorden wanneer Ik jullie oproep om te vertrekken. Het zal een RUSTIEK LEVEN zijn met mensen die werken voor hun overleving.”

  Profeet: John Leary

  10-12-2011, 18:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zorg dat het Leven behouden blijft voor Alle Mensen 7/10/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, het GEVECHT OM HET LEVEN TE BESCHERMEN IN ALLE STADIA VAN ONTWIKKELING is een ander luik van de strijd tussen goed en kwaad.
  Aan de ene kant heb je de mensen die het leven willen beschermen en die alles in het werk stellen om abortussen te stoppen, euthanasie te stoppen en de voortdurende oorlogen een halt willen toeroepen.
  Mijn getrouwen beseffen dat het leven kostbaar is en dat het tegen Mijn Vijfde Gebod ingaat om iemand te doden.

  Aan de ander kant van de strijd bevinden zich de mensen die enkel willen doden.
  Ze hebben gestreden voor het recht en voor de vrijheid om hun kinderen te doden, en bijna alle landen laten abortus toe.
  Deze mensen willen ook het recht invoeren om het leven te beëindigen van oudere mensen, die nog maar een korte tijd te leven hebben. Sommige staten staan dit doden van de ouderen toe.

  Oorlogen zijn heel vaag, maar de intentie is om de soldaten van de andere kant te doden.
  Een andere kwestie betreft de effectieve uitvoering van de doodstraf.
  Een consequente levensethiek zou zelfs de zogenaamde gerechtvaardigde doodstraf als straf voor moordenaars moeten stoppen.

  Het behoud van leven voor alle mensen zou jullie streefdoel moeten zijn, want iedereen zou de kans moeten krijgen om te leven.

  De strijd om het leven te beschermen wordt op alle niveaus van de regering verder gevoerd, en gewoonlijk brengt dit conflicten met zich mee over het steunen van organisaties die abortussen uitvoeren met overheidsgeld.
  Er is zelfs een strijd aan de gang om pro-leven kandidaten te verkiezen boven pro-dood kandidaten.

  Onthoud dat Satan de mens wil doden, en dat hij zijn volgelingen aanzet om deze manier van doden te sponsoren zodat de bevolking wordt verminderd.

  IK WIL DAT MIJN GETROUWEN OPKOMEN VOOR HUN CHRISTELIJK GELOOF EN HET LEVEN VAN ALLEN BESCHERMEN IN AL DE STADIA VAN ONTWIKKELING.

  Het zou zelfs kunnen dat jullie buiten je comfortabele zone moeten treden om echt actief te zijn in deze strijd tegen het kwaad.”

  Profeet: John Leary

  10-12-2011, 17:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Heerschappij van de Antichrist zal MINDER DAN 3½ JAAR duren 7/10/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie zien in het visioen de triomf van Mijn Gezegende Moeder als ze op de slang trapt, die de duivel vertegenwoordigt.

  Wanneer Ik op het Kruis stierf, was dit Mijn overwinning op zonde en dood.

  Wanneer IK TERUGKEER IN TRIOMF OVER DE ANTICHRIST, zullen jullie in het visioen zien hoe de duivel zal lijden onder de schande van vertrapt te worden door Mijn Gezegende Moeder. Daarna zal hij dan in de Hel geworpen worden.

  DE HEERSCHAPPIJ VAN DE ANTICHRIST ZAL MINDER DAN 3 ½ JAAR DUREN, en MIJN GETROUWEN ZULLEN MIJN BESCHERMING NODIG HEBBEN IN DE TOEVLUCHTSOORDEN, WAAR ZE HEEN ZULLEN MOETEN VERTREKKEN.

  Mijn Gezegende Moeder zal haar kinderen beschermen onder haar mantel, vooral die zielen die haar rozenkrans bidden en haar wonderdadige medaille dragen.

  De ROZENKRANS IS EEN KRACHTIG WAPEN tegen de Boze als ze gebeden wordt voor zondaars en ook voor de zielen in het Vagevuur.

  Bidden voor zielen om ze naar de Hemel te sturen is wat jullie wereld het meest nodig heeft.
  Er zijn vele lauwe zielen die zullen gered worden omdat hun gezin/familie voor hen bidden.
  BLIJF BIDDEN VOOR JE GEZINSLEDEN zodat ze gered worden van hun zonden.
  Jullie willen geen van hen verloren zien gaan in de Hel.”

  Profeet: John Leary   

  10-12-2011, 17:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oproep aan de ongelovigen 7/12/2011

  Oproep aan alle ongelovigen om zich te bekeren

  Mijn geliefde dochter, vandaag wens Ik een oproep te doen aan alle ongelovigen en diegenen die een zwak geloof hebben.

  IK DOE VOORAL EEN OPROEP aan diegenen die overspoeld worden in materialisme en diegenen die in een cocon van rijkdom leven en die geen tijd maken voor hun geestelijk welzijn.

  Mijn kinderen, Ik maak Mij het meest zorgen over jullie omdat JULLIE ZO VER VERWIJDERD ZIJN VAN MIJ.
  Toch koester Ik voor jullie een diepe liefde en hoop Ik dat wanneer DE WAARSCHUWING PLAATS VINDT jullie onmiddellijk zullen reageren op Mijn oproep.

  Kinderen, hoe verlang Ik er toch naar dat jullie Mij kennen en dat jullie begrijpen hoe jullie wereldse bezittingen EEN GEPANTSERD SCHERM HEBBEN GEPLAATST DAT JULLIE AFSCHERMT van het licht van de waarheid.

  Het zal voor jullie zijn, dat mijn offerzielen de grootste offers van lijden zullen ondergaan.

  Open alsjeblieft jullie geest en kom naar Mij zodat Ik jullie en al diegenen die jullie dierbaar zijn, kan meenemen met Mij, samen met de rest van de mensheid in het Nieuwe Paradijs.

  Jullie geliefde Jezus
  Verlosser en Redder van de hele Mensheid

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  10-12-2011, 16:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Maagd Maria : "Ik ervaarde hetzelfde lijden" 8/12/2011

  Mijn kind, toen ik het leven schonk aan Jezus Christus, de Verlosser van heel de mensheid, was ik zoals elke moeder. Mijn liefde voor dit kind was zo overweldigend, dat ik weende van grote vreugde toen ik voor het eerst zijn mooie gezichtje zag.

  Toch wist ik dat de rol die ik aanvaard had niet gemakkelijk zou zijn, al realiseerde ik mij op dat moment nooit, dat die reis zo moeilijk zou worden. Wanneer ik naar het geliefde gezichtje keek van mijn dierbaar kind was niets van belang, enkel het verlangen om Hem altijd te beschermen tegen elke prijs.

  Mijn hart was verbonden met dat van mijn Zoon, toen net zoals vandaag. Datzelfde hart leed in vereniging met Hem op elk moment van Zijn leven op aarde.

  Elke vreugde die Hij voelde, kon ook ik voelen. Zijn lach bracht een glimlach op mijn gezicht. Zijn verdriet trof mij pijnlijk.

  Zijn marteling tijdens Zijn kruisiging voelde ik in elk botje van mijn lichaam. Elke nagel die zijn vlees doorboorde, doorboorde het mijne. Elke vuistslag en stoot die Hij ontving door de handen van zijn vervolgers, voelde ik ook.

  IK ERVAARDE HETZELFDE LIJDEN AL WAS IK NIET AANWEZIG BIJ DE MEESTE MARTELINGEN DIE HEM WERDEN AANGEDAAN EN DIE VERBORGEN WAREN VOOR MIJ EN ZIJN LEERLINGEN.

  Vandaag lijd ik samen met mijn Zoon net zoals toen. Wanneer Hij vandaag in de wereld bespot  en openlijk belachelijk wordt gemaakt, in het toneel en in de media, vooral bij atheïsten, dan ween ik bittere tranen. Wanneer Ik mijn dierbare Zoon zie wenen over de zonden die Hij elke dag ziet, dan ween ook ik met Hem.

  Ik zie, voel en ben getuige van zijn voortdurend lijden voor de mensheid.

  JEZUS CHRISTUS, DE REDDER VAN DE MENSHEID HEEFT VOOR JULLIE ALLEN GELEDEN, EN BEMINT JULLIE ALLEN ZEEL VEEL.

  Ik zal al doen wat ik kan om zijn diepste verlangen te vervullen: OM IEDERE ZIEL OP AARDE TE REDDEN uit de klauwen van de duivel.

  Wanneer die zending volbracht is, en enkel dan, kan ik mij verheugen in definitieve vrede WANNEER MIJN KINDEREN ZULLEN VERENIGD ZIJN IN HET NIEUWE PARADIJS.

  Bid, mijn kind, dat bij al diegenen die bidden voor de redding van zielen niet een ziel wordt uitgesloten.

  Ga in vrede en ga verder met deze allerbelangrijkste zending voor mijn geliefde Zoon.

  Ik zal je ten allen tijde beschermen.

  Jouw geliefde Moeder

  Koningin van de Hemel

  [Deze boodschap werd ontvangen na de Mis en onmiddellijk na een private verschijning voor haar beeld die 20 minuten duurde en waarin de Maagd Maria plechtig bleef staan en wat wind haar sluier deed bewegen.]

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  10-12-2011, 16:07 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing betekent niet het einde van de wereld 22/11/2011

  NOOT: De zieneres Maria van de Goddelijke Barmhartigheid zou al die mensen, die bezorgd of beangstigd zijn voor de komende Verlichting van het Geweten (De Grote Waarschuwing), eraan willen herinneren om DEZE BOODSCHAP TE WILLEN HERLEZEN die ze ontvangen heeft van Jezus Christus op 11/11/2011.

  BOODSCHAP:
  Er is nu veel gebed nodig om de zielen te helpen redden.
  Mijn dochter, jij moet je gezin en diegenen die Mijn grote barmhartigheid nodig hebben, voorbereiden en zeggen dat ze ZICH KLAAR MOETEN HOUDEN.

  OPNIEUW ZULLEN DE TEKENEN EERST VERSCHIJNEN. Vele mensen zullen verbaasd zijn en AANDACHTIG DE VERANDERINGEN IN DE LUCHT VOLGEN.
  Dan zullen ze DE ZON ZIEN RONDTOLLEN als nooit tevoren.
  Dan zullen ze HET KRUIS ZIEN.
  Dat zal gebeuren net voordat de STERREN in de lucht zullen BOTSEN en Mijn stralen van Goddelijke Barmhartigheid de aarde zullen bedekken.

  Daarna zal er STILTE komen zodat elke ziel in een staat van ABSOLUTE AFZONDERING zal zijn wanneer zij voor Mij komt. Zeg Mijn kinderen waar zij moeten naar uitkijken omdat ZIJ NIET BANG MOETEN ZIJN. Dit is geen gebeurtenis om bang voor te zijn. Integendeel, jullie moeten allen deze ontmoeting verwelkomen. 

  AL MIJN KINDEREN MOETEN AANVAARDEN DAT IK HET BEN DIE NU VOOR HEN KOM TE STAAN. Zij moeten NIET denken dat dit het einde van de wereld is. WANT DAT IS HET NIET. Het is het begin van een NIEUWE PERIODE IN DE TIJD waarin al Mijn kinderen uiteindelijk de waarheid zullen kennen.

  Ik verheug Mij en voel een grote tederheid voor elke ziel, die kan VERLOST WORDEN, indien zij Mij toestaat dit geschenk aan haar te schenken.  

  Bid, bid, bid nu voor alle zielen en in het bijzonder voor diegenen die zo BEANGSTIGD zullen zijn dat zij misschien niet sterk genoeg zullen zijn om Mijn hand van Barmhartigheid te aanvaarden.

  Jullie Verlosser

  Jezus Christus

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  10-12-2011, 15:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pogingen om de wereldmunt in te voeren in Europa 9/12/2011

  Mijn dierbare dochter, Ik wens dat Mijn kinderen inzien, vooral diegenen die onder de verdrukking lijden in EUROPA dat ze zich enkel maar tot Mijn Vader moeten wenden om hulp.

  De kwaadwillige groep waar Ik van tijd tot tijd naar heb verwezen, zijn in dit deel van de wereld (Europa) verder geslaagd IN HUN POGINGEN OM AL MIJN ARME KINDEREN TE CONTROLEREN.

  Mijn arme kinderen zijn onschuldige pionnen in een MEEDOGENLOOS PLAN OM EEN WERELDMUNT IN TE VOEREN om zo HEEL EUROPA TE CONTROLEREN. Zij moeten nu veel bidden om hulp van God de Almachtige Vader.

  Kinderen, GEEF NOOIT TOE aan de VERVOLGING die achter gesloten deuren wordt beraamd en uitgevoerd.

  Bid om deze omstandigheden te milderen.
  Doe beroep op God de Vader, in Mijn naam, Zijn geliefde Zoon Jezus Christus, om deze crisis af te wenden en bid :

  “God de Vader, in de naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, smeek ik U om de gruwel om Uw kinderen te controleren, te stoppen. Bescherm alstublieft al Uw kinderen in deze vreselijke tijden zodat we vrede kunnen vinden en de waardigheid om ons leven te leiden, bevrijd van de Boze.”

  Mijn dochter, GEBED KAN EN ZAL deze onheilspellende plannen tot een einde brengen.

  Zoals Ik heb gezegd, zal God de Eeuwige Vader DIEGENEN STRAFFEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DIT DUIVELS COMPLOT, als ze zich niet bekeren tot geloof in hun Almachtige Schepper.

  Vertrouw op Mij.
  Vertrouw op Mijn Eeuwige Vader en bid dat DEZE VERVOLGING GESTOPT WORDT vooraleer het echte plan om de zielen te controleren, schade toe te brengen en te vernietigen uiteindelijk wordt geopenbaard.

  Jullie geliefde Redder
  Jezus Christus

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  10-12-2011, 15:15 Geschreven door Claudia  


  08-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera : Pedro Regis

  Boodschap 3577 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 3/12/2011

  Lieve kinderen, Ik hou van jullie. Ik kom uit de Hemel om jullie de weg van heiligheid te tonen. Open jullie hart en volg Mijn oproepen na. Ik ken ieder van jullie bij naam en Ik zal tot Mijn Jezus voor jullie ten beste spreken. Ik vraag jullie om trouw het Evangelie van Mijn Jezus na te leven. Wijd een deel van jullie leven aan gebed toe. Laat de wereldse zaken jullie niet afhouden van de Heer. Zoek kracht in de Eucharistie en getuig dat jullie gegrondvest zijn in de Heer. De mensheid stevent af op een grote afgrond. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. De dood zal Donskoy, Asker en Kerman aandoen en Mijn arme kinderen zullen rouwen. Laat jullie missie niet in de steek. Blijf standvastig het pad volgen dat Ik jullie over de jaren heb getoond. Ik wil jullie helpen, maar luister naar Mij. Laat de duivel jullie niet wegvoeren van de waarheid. Vertrouw op Jezus. In Hem is jullie volle geluk gelegen. Ga verder zonder vrees. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3576 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 29/11/2011

  Lieve kinderen, Ik vraag jullie om jullie geloofsvlam altijd brandend te houden. Zoek om Mijn Zoon Jezus na te volgen. Blijf niet in zonde steken en aanvaard met open armen de genade van heiligheid. Heb vertrouwen, hoop en geloof. Vertrouw volledig op Gods macht en leef met het blik op de Hemel gericht. Daar alleen zijn jullie voor geschapen. De mensheid heeft zich afgekeerd van God en moet genezen worden. Aanvaard Mijn oproepen met liefde. Ik wil jullie helpen. Laat jullie missie niet in de steek. Ik heb jullie volmondig JA nodig. Een pijnlijke gebeurtenis zal zich voordoen in Sanandaj en Mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Kniel in gebed. Ik kwam van de Hemel om jullie naar Mijn Jezus te leiden. Hij is jullie ene en enige ware Redder. Hou de moed erin. Stel niet tot morgen uit, wat je nu kunt doen. Ga verder zonder vrees. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  08-12-2011, 23:30 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Zeer Grote Gebeurtenis gepland voor het Einde van 2012 5/10/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, DE ENE WERELD BOOSDOENERS ZIJN EEN ZEER GROTE GEBEURTENIS AAN HET PLANNEN DIE VOOR HET EINDE VAN 2012 ZOU MOETEN PLAATS VINDEN.

  Sommigen zeggen dat er een PLAN BESTAAT OM DE DOLLAR EN DE EURO TE DOEN CRASHEN voor het einde van 2012.

  De meesten van de 10% bovenste inkomensklasse van de maatschappij [in de VS] betalen reeds 70% van de Federale belastingen, zodat zij reeds hun eerlijk deel betalen.

  46% van de mensen betalen geen belastingen, en enkel een klein percentage van de rijken betalen geen belastingen.

  Als de rijken er niet waren, zouden de armen geen bijstand, geen voedselbonnen of Medicaid genieten. (= gezondheidsprogramma voor mensen met lage inkomens en gehandicapten).

  De President en zijn partij proberen in een recessie meer belastingen te heffen op de rijke klasse.

  DOOR RELLEN EN PROTESTEN TE CREЁREN tegen de rijken, is er hoop dat diegenen die nu aan de macht zijn hun macht zullen behouden, zelfs als ze een overname via de krijgswet moeten veroorzaken.

  Jullie zullen een strijd meemaken om een NATIONALE GEZONDHEIDSWET te stoppen, die ieder van jullie VERPLICHT een CHIP in te laten planten om nog van EEN GEZONDHEIDSVERZEKERING te kunnen genieten.

  WEIGER OM EEN CHIP in jullie lichaam te laten inplanten en WEIGER VERPLICHTE GRIEPINJECTIES.

  DEZE CHIPS ZULLEN JULLIE GEEST CONTROLEREN en jullie ziel bedreigen door JULLIE VRIJE WIL WEG TE NEMEN.

  Wanneer jullie de krijgswet ingevoerd zien worden, faillissementen (van banken), of verplichte chips in het lichaam, zal het tijd zijn om te VERTREKKEN naar Mijn toevluchtsoorden.

  Ik heb het reeds gezegd : jullie zullen gelukkig zijn om jullie regeringsvorm verder te kunnen zetten na het einde van 2012.

  Roep Mijn hulp in om jullie te beschermen tegen de ene wereld-mensen, die alle Christenen en patriotten WILLEN DODEN.”

  Profeet: John Leary

  08-12-2011, 23:11 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Groeiend Wees Gegroet

  Mijn groeiend Wees Gegroet

  Jaren geleden dacht ik bij mezelf eens een ‘aangekleed’ Wees Gegroet te maken waar instond wie Maria is. Het is een groeiend gebed geworden waar het skelet van het Wees Gegroet inzit, maar ook wie Maria is en wat haar taken zijn. Er zit zelfs een kleine toewijding in aan het einde ervan. In mijn vorige blogs kon u al mijn Wees Gegroet lezen, maar het was telkens nog niet af. Ik denk dat het nu compleet is en wil het zelfs in een rots beitelen. Als ik nu mensen het gewone Wees Gegroet hoor aframmelen, vind ik het telkens opnieuw spijtig dat Maria tekort wordt gedaan. Ze is zoveel belangrijker dan dat. Het gebed is gemakkelijk te onthouden doordat vele woorden met dezelfde letter beginnen. Hier het skelet met vlees voorzien :

  Wees gegroet, Maria, immer Goddelijke Maagd, zonder zonde ontvangen.

  Vrouwe van alle Volkeren, vol van genade. De Heer is met U.

  Gezegend zijt Gij boven alle mensen en gezegend is de vrucht van Uw Hart : Jezus.

  Jezus, geef ons Uw Hart, zodat we Uw Moeder kunnen beminnen zoals U dat doet.

  Heilige Maria, Moeder Gods, Moeder van de Eucharistie.

  Leer ons U te beminnen, Meesteres van alle Zielen.

  Middelares van alle Genade, Mede-Verlosseres en onze Voorspreekster.

  Bid voor ons, arme zondaars.

  Overstelp ons allen met de zegeningen van Uw Liefdevlam,

  nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen.

  Maria, ik ben geheel de Uwe.

  Amen.

  08-12-2011, 22:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er zijn Grote Veranderingen Vereist 17/11/2011

  De Heer sprak :
  « In dit nieuwe jaar [2012] als veranderingen over de hele aarde worden ontvouwd, zullen er velen ervaren dat ze niet langer hun oude leventje kunnen verderzetten.
  VERANDERING ZAL VEREIST ZIJN  OM TE KUNNEN OVERLEVEN.
  Mijn volk zal vooraf geleid worden tot verandering en omvorming.

  Mijn volk zal gedijen in deze verandering, alsof ze het verwacht hebben, want Ik zal HEN VOORAF VOORBEREIDEN voor hetgeen wat te wachten staat.
  Diegene die dicht bij Mij zijn, en Mijn wegen volgen, zullen voorbereid zijn.
  ER IS INDERDAAD VEEL VERANDERING OP KOMST, grote veranderingen waar jullie nog geen benul van hebben..

  Het is van het allerhoogste belang dat Mijn volk MIJ VOLKOMEN GEHOORZAAMD op dit moment.
  Er is geen tijd om te aarzelen, of om de veranderingen tegen te houden, wanneer Ik ze in jullie leven teweeg breng.
  Mijn volk, IK BEN JULLIE AAN HET VOORBEREIDEN VOOR WAT ER KOMT, en als je tegenwerkt dan zul je niet klaar zijn wanneer je gedwongen bent te veranderen.
  Geef jullie over aan Mijn zachte leiding.

  ER NADERT EEN TIJD VAN VEEL CHAOS in de wereld.
  STABIELE SYSTEMEN ZIJN NIET LANGER STABIEL, leiders hebben niet langer het bewind in handen, maar vallen zelf in de val die de vijand voor hen heeft voorbereid.

  Sommigen van die leiders zullen vallen, anderen zijn verleid en GEVEN TOE aan wat ze weten dat verkeerd is. Ze zullen wel gevonden worden.
  De tijd dat systemen betrouwbaar werkten is NU VOORBIJ om plaats te maken voor verandering.

  VERANDERING IS IN ZICHT, en diegenen die het ontkennen zullen bedrogen uitkomen.
  Diegenen die het tegenhouden, zullen gedwongen moeten veranderen en zullen er niet klaar voor zijn.

  Diegenen die ZICH OVERGEVEN AAN MIJ EN MIJN LEIDING zullen verborgen zijn in Mij als de veranderingen komen.
  Ze zullen VOORBEREID zijn EN KLAAR zijn, zodat ze NIET GETROFFEN zullen ZIJN door de gebeurtenissen die zich spoedig zullen voordoen.

  De weg is geëffend en alles is nu klaar om te gebeuren zoals Mijn Woord heeft voorzegd.
  De man van verderf [de Antichrist] zal SPOEDIG VERSCHIJNEN.

  Hij komt om de mensheid TE BEDRIEGEN EN TE VERNIETIGEN.
  Hij zal met velen zijn zin kunnen doen.

  Er zijn er velen in de wereld die willen bedrogen worden voor rijkdom, voor plezier, of om boven de anderen verheven te zijn.
  Ze GELOVEN NIET IN WAT ER NU TE GEBEUREN STAAT. Ze beschouwen het als een soort sprookje dat bedacht werd door de zwakken.
  Ze zullen op het einde weten dat ze werden BEDROGEN.

  Mijn Kinderen, blijf dicht bij Mij want wat er in de wereld zal gebeuren ZAL ER VELEN MET ANGST VERVULLEN.
  Het is niet Mij wil dat jullie bang zouden zijn, maar deze dingen moeten gebeuren. »

  2 Tessalonicenzen 2:1-4: Wij moeten u echter verzoeken, broeders en zusters, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem, om niet zo gauw uw bezinning te verliezen en u niet te laten opschrikken door een geestesuiting, een uitspraak of een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van de Heer aangebroken zou zijn. Laat niemand u hoe dan ook iets wijsmaken! Eerst moet de geloofsafval komen en moet de mens van de wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God heet of verering ontvangt, zelfs zo zeer dat hij zich neerzet in Gods tempel en zich voor God uitgeeft.

  Door : Seeër Wings of Prophecy

  08-12-2011, 21:09 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Tijd van Mijn Tweede Komst is dichtbij 5/12/2011

  Mijn Tweede Komst is bijna zover

  Mijn dierbare dochter, DE VOORBEREIDINGEN VOOR MIJN WAARSCHUWING OM DE MENSHEID VOOR TE BEREIDEN ZIJN COMPLEET KLAAR.

  Ik wil Mijn dierbare volgelingen danken die door hun liefde voor Mij, geholpen hebben zo veel miljoenen zielen te redden.

  DE TIJD VAN MIJN TWEEDE KOMST IS BIJNA AANGEBROKEN VOOR DE WERELD.
  Zo velen zijn echter nog altijd niet voorbereid, maar Mijn barmhartigheid zal hen beschermen.

  MIJN AANKOMST ZAL EEN GLORIERIJK GEBEUREN ZIJN. Mannen, vrouwen en kinderen zullen op hun knieën vallen van vreugde, verwondering en ze zullen liefde in hun hart hebben voor Mij, hun Goddelijke Redder.

  Velen zullen PURE OPLUCHTING ERVAREN want de mens zou de kwellingen niet kunnen overleven die Satan en zijn miljoenen donkere engelen op hem plegen. Zij houden zich verborgen in iedere uithoek van de wereld en zij veroorzaken verschrikkelijke pijn.

  Satans demonen worden door vele van Mijn kinderen genegeerd, eenvoudigweg omdat ze niet geloven dat ze bestaan. Maar zij veroorzaken wanhoop en ongeluk in de wereld.

  Ze creëren haat tussen mensen, nijd, jaloersheid en drang om te doden.
  Kinderen, ze hebben niet veel tijd meer, omdat IK, JULLIE REDDER, SPOEDIG ZAL TERUGKEREN, ZOALS BELOOFD.

  Bid allemaal om alle zielen in de wereld te redden zodat, ook zij klaar zijn voor het Nieuwe Paradijs op Aarde.

  Jullie Redder
  Jezus Christus

  Profeet: Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  08-12-2011, 20:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sta je op de rode of de blauwe lijst? 6/10/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, de ene wereld-mensen werken samen met SATAN EN DE ANTICHRIST VOOR DE OVERNAME VAN DE WERELD.

  Hun doelstellingen zijn HET UIT DE WEG RUIMEN VAN CHRISTENEN EN PATRIOTTEN die hun nieuwe wereld orde zouden kunnen in de weg staan.

  Er zijn REEDS HONDERDEN DETENTIECENTRA-DODENKAMPEN over heel Amerika verspreid en die onder de bevoegdheid van FEMA vallen. (= Federal Emergency Management Agency is een agentschap van het Amerikaanse departement van binnenlandse veiligheid.)

  Deze boosdoeners WILLEN ALLE CHRISTENEN EN PATRIOTTEN DODEN DOOR ZE IN DEZE DODENKAMPEN TE STEKEN voor dat doel.

  Sommigen willen ze DODEN VÓÓR DE KRIJGSWET VAN KRACHT IS, ZIJ STAAN OP EEN RODE LIJST.

  Anderen willen ze DODEN NA DE KRIJGSWET, EN ZIJ STAAN OP EEN BLAUWE LIJST.

  OM DIE REDEN BOUWEN MIJN MENSEN TOEVLUCHTSOORDEN, die zullen beschermd worden door Mijn engelen tegen deze boosdoeners.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, de WAARSCHUWING OF VERLICHTING VAN HET GEWETEN ZAL ZICH EERST VOORDOEN en daarna ZULLEN VERDERE GEBEURTENISSEN LEIDEN TOT HET BEGIN VAN DE GROTE VERDRUKKING wanneer de ANTICHRIST ZICH ZAL BEKEND MAKEN.

  DAAROM MOETEN TOEVLUCHTSOORDEN GEBOUWD WORDEN, omdat Mijn engelen jullie zullen verdedigen tegen de boosdoeners die jullie proberen te doden.

  Vertrouw op Mijn Woord wanneer Ik jullie waarschuw OM JULLIE HUIS TE VERLATEN en te vertrekken naar Mijn toevluchtsoorden.

  De boosdoeners zullen niet in staat zijn om jullie te vinden in Mijn toevluchtsoorden omdat ze JULLIE NIET ZULLEN KUNNEN DETECTEREN.

  Betuig Mij eer en dank om jullie te beschermen doorheen deze korte tijd van de verdrukking.”

  Profeet: John Leary

  08-12-2011, 19:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 9 - 11

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  9 Het offeren van Lijden als een geschenk  28/11

  O, Heilig Hart van Jezus,

  Leer me om beledigingen in Uw Heilige naam te aanvaarden, wanneer Ik Uw woord verkondig met nederige dankbaarheid.

  Leer me om te begrijpen hoe vernedering, pijn en lijden me dichter tot Uw Heilig Hart brengen.

  Laat me toe om dergelijke beproevingen te aanvaarden in liefde en edelmoedigheid van geest, zodat Ik ze U kan aanbieden als geschenken. Voor U zijn deze kostbaar, omdat ze zielen kunnen redden. Amen.

  10 Het uitdragen van Uw liefdesvlam  29/11

  Help ons, Lieve Jezus, om zonder vrees voor U op te komen en in Uw naam Uw liefdesvlam uit te dragen in alle naties/landen. Geef ons, Uw kinderen, de kracht om het misbruik waarmee we zullen worden geconfronteerd onder al diegenen die geen ware gelovigen in Uw barmhartigheid zijn, te dragen Amen.

  11 Stop het haten van zieners en zieneressen  30/11

  O Heilig Hart van Jezus, stop alstublieft de haat en de jaloersheid die in deze tijd bestaan onder Uw volgelingen naar de ware zieners en zieneressen toe. Ik bid dat U mijn gebed zult verhoren om de zieners en zieneressen de kracht te geven die ze nodig hebben om Uw Heilig Woord te verkondigen aan een ongelovige wereld. Amen.

  08-12-2011, 19:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Iran heeft nucleaire wapens 6/12/2011

  “Onze Lieve Vrouw van Fatima”
  Mijn Lieve Kinderen …
  We zijn nu … in de Tweede Week van de Advent …
  En de Geboorte van Mijn Zoon, Jullie Heer en Redder, Jezus Christus komt nu dichterbij.

  Mijn Lieve Kinderen …
  Blijf alsjeblieft bidden voor Vrede in de Wereld, dat de Oorlogen mogen ophouden …
  En bid vooral een extra gebed voor Iran …
  WANT IRAN IS – zoals Jullie op Aarde zeggen – DE BOEL AAN HET OPJUTTEN …
  Traag maar Zeker zijn ze de zaken ten top aan het drijven …
  Ze zitten – zoals jullie zeggen – TE SPRINGEN OM OORLOG TE VOEREN –
  Maar Niemand twijfelt eraan dat Iran nucleaire wapens heeft …
  Ze denken allen, met inbegrip van de VS, dat Iran geen nucleaire wapens heeft, tot nu toe …
  En welk land dat dit ook mag denken …
  Zeg Ik : ZE ZIJN VERKEERD … IRAN BESCHIKT OVER NUCLEAIRE WAPENS …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Jullie Land, de VS en andere Landen, die Bondgenoten zijn van de VS, MOETEN VOORZICHTIG ZIJN MET IRAN …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Blijf alsjeblieft bidden voor Paus Benedictus 16 …
  Bid voor Zijn Intenties …
  Bid voor Jullie Bisschoppen, Jullie Priesters, Jullie Dekens …

  Mijn Lieve Kinderen …
  En blijf alsjeblieft bidden dat de Kerk verenigd blijft.

  Mijn Lieve Kinderen …
  Zoals Ik al eerder heb gezegd : dit is de Tweede Week van de Advent …
  De Geboorte van Mijn Zoon, die Jullie Heer en Redder is, Jezus Christus komt opnieuw dichterbij …
  Maar spijtig genoeg zijn de Mensen bang, vandaag en iedere dag van deze Advent, om “Zalig Kerstfeest” te zeggen. In de plaats daarvan zeggen ze : Gelukkige Feestdag …
  Waarom … WAAR MOETEN MENSEN BESCHAAMD OVER ZIJN … ?

  De Geboorte van Jezus Christus, Mijn Zoon en Jullie Heer en Redder …
  Het doet pijn wanneer Ik Mijn Kinderen hoor zeggen : Gelukkige Feestdag …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Gedurende deze Advent zijn er vele, vele van Mijn Kinderen die Moeilijke Tijden meemaken …
  Of die Gelukkige Tijden meemaken …
  Degenen die afzien door pijn, degenen die ziek zijn …
  En degenen die vreugde kennen …
  Maar Jullie mogen je niet vergelijken met een Ander en jaloers zijn op die Ander …
  Jullie moeten enkel Bidden en Vertrouwen hebben

  WANT WAT ER OP JULLIE ALLEN WACHT (van goeds), KUNNEN JULLIE NOOIT BEGRIJPEN …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Ik ben bedroefd omdat er vele, vele van Mijn Kinderen beslist hebben om niet meer te bidden …
  Ik ben ook bedroefd om degenen die naar de Trust Gebedsgroep of andere Gebedsgroepen kwamen en dit niet meer doen … Noch hier, noch ergens anders …
  ZE LEZEN MIJN WEKELIJKSE BOODSCHAPPEN NIET …
  Ze zijn verloren …
  Ze hebben Leiding nodig … om terug te komen …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Opnieuw zeg Ik : onthoud wat de Advent betekent …
  Waar het voor staat …
  En onthoud dat Mijn Zoon, Jullie Heer en Redder, Jezus Christus …
  Opnieuw zal geboren worden …
  Om de Schriften van God Onze Vader te vervullen …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Ik hou zoveel van Jullie Allen en Ik zegen Jullie in deze Advent …
  in de Naam van Onze Vader, Mijn Zoon, en de Heilige Geest.
  Amen.

  Profeet: Michael DiBitetto

  08-12-2011, 19:10 Geschreven door Claudia  


  07-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Grote Waarschuwing komt VÓÓR de heerschappij van de Antichrist 11/09/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, deze trompetten uit de Hemel kondigen de aarde aan dat de komende gebeurtenissen van de eindtijd op het punt staan aan te breken, in de komende grote verdrukking.
  Zorg dat jullie ziel klaar is door regelmatig naar de Biecht te gaan zodat jullie klaar zijn om Mij te ontmoeten in de Grote Waarschuwing of bij jullie overlijden.
  Velen vragen zich af of vragen Mij wanneer de Waarschuwing zal gebeuren.
  IK VERZEKER JULLIE DAT HET ZAL GEBEUREN VOORALEER DE ANTICHRIST AAN DE MACHT KOMT.
  Hoe meer jullie je ziel hebben in orde gebracht, hoe minder dat jullie zullen lijden in jullie Waarschuwingservaring.
  Vertrouw erop dat Ik Mijn Waarschuwing zal brengen zodat jullie bekeerlingen hebben ter voorbereiding van de grote verdrukking.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, Ik heb jullie verteld hoe belangrijk het zal zijn om een ONAFHANKELIJKE WATERBRON in ieder toevluchtsoord te hebben voor drank, koken en baden.
  Sommige toevluchtsoorden hebben vijvers, meren, rivieren, of putten die door mensen werden aangelegd.
  Als er geen waterbronnen zijn, zal Ik bronnen doen ontspringen zoals in Lourdes (Fr).
  Ik zal jullie voedsel vermenigvuldigen, en Ik zal ook genoeg water vermenigvuldigen om tegemoet te komen aan jullie noden.
  Water is belangrijk voor jullie overleving, en daarom is er een goede waterbron nodig.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, in Mijn toevluchtsoorden zullen jullie wat fruitbomen treffen die vol fruit hangen.
  Jullie kunnen ook groenten planten met jullie ‘heirloom’ (Amerikaans merk) zaden (zaden die niet gemanipuleerd werden), dat Ik jullie gevraagd heb om aan te schaffen.
  Door verschillende soorten voedsel te vermenigvuldigen en herten te voorzien, krijgen jullie evenwichtige maaltijden om jullie gezond te houden gedurende de grote verdrukking.
  Ik ken jullie noden, en Ik heb de leiders van jullie toevluchtsoorden geadviseerd wat ze moesten opslaan voor jullie overleving.
  Iedereen zal werk hebben in jullie toevluchtsoord-gemeenschap zodat jullie je vaardigheden en handwerk kunnen bundelen om de mensen te helpen overleven.
  Er zal niemand werkloos toezien of hun tijd verdoen.
  Ik zal jullie voedsel vermenigvuldigen zodat jullie in jullie toevluchtsoorden kunnen blijven.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, het doel van de boosdoeners gedurende de grote verdrukking zal zijn ALLE CHRISTENEN EN PATRIOTTEN [in de VS] TE DODEN.
  Diegenen die gevangen worden genomen, zullen GEDOOD WORDEN IN GASKAMERS EN GUILLOTINES DIE IN DE VELE DETENTIECENTRA die zich in heel Amerika bevinden, AANWEZIG ZIJN.
  Ik zal Mijn volk waarschuwen om te vertrekken naar Mijn toevluchtsoorden vooraleer de MANNEN DIE IN HET ZWART ZIJN GEKLEED naar jullie op zoek zullen gaan.
  Betuig Mij eer en dank om jullie te beschermen in Mijn toevluchtsoorden en om jullie zielen voor te bereiden voor de eindtijd.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie zullen WAT TENTEN EN DEKENS KLAAR MOETEN HOUDEN om mee te nemen naar Mijn toevluchtsoorden.
  Wanneer jullie naar Mijn toevluchtsoorden komen, kan het noodzakelijk zijn om jullie tenten te gebruiken tot de engelen jullie gebouwen klaar hebben om erin te verblijven.
  Ik heb jullie reeds verteld dat wanneer de mensen naar Mijn toevluchtsoorden komen ze ongerust kunnen zijn over het aanwezig zijn van het nodige voedsel en schuilplaatsen.
  MAAR EENS ZE MIJN MIRAKELEN VAN VOEDSELVERMENIGVULDIGING ZIEN EN DAT GEBOUWEN VERMEERDERD WORDEN, zullen ze gerustgesteld zijn.
  Het is belangrijk om rustig te blijven en dat iedereen op Mij vertrouwt zodat iedereen kan samenleven.”

  Profeet: John Leary

  07-12-2011, 20:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Grote Koude 5/12/2011

  In een visioen zag ik VIRGINIA langs de kustvlakte liggen in het oosten van de VERENIGDE STATEN.
  Ik zag een hedendaags gezin hun huis decoreren voor Kerstmis. Hun huis lag in een buitenwijk. Ze hadden hun gewone gezinsconversaties en meningsverschillen.

  Dan zag ik opeens dezelfde plaats, van leven verstoken ONDER VELE METERS VAN VRIEZEND KOUD WATER.
  Ver erboven, dreven ijsschotsen in een landschap waar de temperatuur ONDER NUL bleef.
  DE KUSTLIJN WAS VERSCHOVEN VERDER HET BINNENLAND IN.
  Er was WEINIG menselijk en dierlijk leven OVERGEBLEVEN.

  Wat zou deze grote koude op gang gebracht hebben ?
  De tol van onze zonden.
  De dwaze, lichtzinnige omzwervingen van de mensheid zonder God.
  De doodscultuur van oorlogen in het voordeel van enkelen, abortussen en ontvolking door menselijk ontworpen plagen.
  De manipulatie van de Aardse atmosfeer en geomagnetisme met technologie om het weer te veranderen, het menselijk gedrag, seismologie en nog meer. (HAARP-antennes)

  Wanneer wat kwaad goed wordt verklaard en wat goed is kwaad, dan VERSCHUIFT DE AARDAS en dat zal zich weerspiegelen in een geestelijke onevenwicht.

  Heroriënteer je ziel naar de ware poolster : GOD.
  Voel de warmte en het stralende licht van Zijn liefde, het evenwicht van Zijn vrede.

  Verdrijf de kilte in jullie hart en doe jullie deel om de grote koude op Aarde te voorkomen.

  Profeet: anno domini - American seeër

  07-12-2011, 14:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waar de Lava zal stromen 5/12/2011

  In een visioen zag Ik lava stromen onderaan in een rivier.
  Het was een vreemd zicht om VUUR EN WATER SAMEN TE ZIEN STROMEN.
  Men toonde mij dat in de KOMENDE TIJD VAN VULKANISME de lava dikwijls de loop van de rivieren zal volgen.
  Men vertelde ook dat rivieren zich voordoen op NATUURLIJKE BREUKLIJNEN in de Aardkorst en als deze verschuiven en verder breken, de lava NIET ALLEEN onderaan sommige van deze breuklijnen zal stromen, maar OOK uit de diepte te voorschijn zal komen.

  Let op : Als de Aarde beeft, KUNNEN DE RIVIEREN WATER MAAR OOK VUUR MET ZICH MEEVOEREN.

  Bid tot God dat Hij zijn kastijdingen verminderd in intensiteit en ze verkort in duur.
  Bid dat als vuur en water mensenlevens eisen, het God de Vader is en Zijn Zoon Jezus die de zielen van deze mensen opeisen.

  Profeet: anno domini - American seeër

  07-12-2011, 14:26 Geschreven door Claudia  


  06-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voedsel, Water en Voorraden zullen vermenigvuldigd worden 24/09/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, Ik heb jullie verteld dat MIJN ENGELEN JULLIE WONINGEN IN DE TOEVLUCHTSOORDEN ZULLEN VERMEERDEREN als er meer mensen aankomen om beschermd te worden.

  Zelfs als er toevluchtsoorden zijn die nog niet werden voltooid, of nog niet gebouwd werden. Jullie kunnen in het visioen zien hoe de Engelen het materiaal zullen aanvoeren en het voor jullie ineen zullen zetten.

  Ik weet dat sommige mensen NIET OVER DE NODIGE FONDSEN BESCHIKKEN om te bouwen wat er nodig is, daarom : ROEP MIJ AAN EN MIJN ENGELEN zullen zorgen voor alles wat jullie nodig hebben.

  Als jullie in Mijn toevluchtsoorden verblijven, zullen jullie de NODIGE BESCHERMING KRIJGEN tegen de boosdoeners.

  Mijn getrouwen zullen EEN MEER RUSTIEKE LEVENSSTIJL (terug naar het essentiële) kennen dan wat de meesten van jullie nu kennen.

  Het zal een verfrissende verandering zijn omdat jullie MEER TIJD ZULLEN HEBBEN OM TE BIDDEN EN MIJ TE AANBIDDEN in plaats van jullie bezig te houden met al jullie aardse beslommeringen.

  Jullie zullen nog altijd samen wat werk te doen hebben om ieder te helpen overleven, maar JULLIE VOEDSEL, WATER, EN VOORRADEN ZULLEN VERMENIGVULDIGD WORDEN..

  Geef Mij eer en dank voor alle bescherming en alle voorzieningen die Ik jullie zal brengen.”

  Profeet: John Leary

  06-12-2011, 21:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het rustgevend effect van Mijn Werkelijke Aanwezigheid 23/09/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, DE HEILIGDOMMEN TOEGEWIJD AAN MIJN HEILIGE MOEDER EN MIJ ZIJN HEILIGE GROND. ZIJ ZIJN BESCHERMDE TOEVLUCHTSOORDEN, zelfs als mensen GEEN voorbereidingen hebben genomen.

  Mijn zoon, wanneer jullie je voorbereiden om te vertrekken naar jullie uiteindelijke toevluchtsoord, dan zijn ER SOMMIGE ZAKEN DIE JULLIE AAN JULLIE LIJST MOETEN TOEVOEGEN.

  Vergeet niet je MONSTRANS mee te nemen samen met je RELIEKEN, een koffer om een MIS te kunnen opdragen in geval er een priester aanwezig is, en WAT HOSTIES EN WIJN om de Mis te kunnen opdragen.

  Bovendien kun je een PAAR KLEINERE RELIGIEUZE BEELDEN meebrengen om een NIEUWE GEBEDSRUIMTE op te richten in je toevluchtsoord.

  Het is mogelijk dat je in je huis kunt blijven voor een korte periode totdat het gevaarlijk begint te worden omdat er mensen naar jou op zoek gaan.

  Eens jullie aangekomen zijn in jullie toevluchtsoord, kunnen jullie een AANBIDDINGSPLAATS OPRICHTEN MET JULLIE MONSTRANS EN GECONSACREERDE HOSTIE, die geconsacreerd werd door een priester of door Mijn engelen.

  Als jullie Mij te allen tijde kunnen aanbidden zal dit DE GELOVIGEN VREDE in hun hart en ziel BRENGEN, zelfs als alle kwaad verder gaat.

  Het is DIT RUSTGEVEND EFFECT VAN MIJN WERKELIJKE AANWEZIGHEID dat de leden van jullie gemeenschap op hun gemak zal stellen. Zo kunnen ze op Mij vertrouwen dat Ik hen zal helpen.”

  Profeet: John Leary

  06-12-2011, 20:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Grote Gebeurtenissen staan te gebeuren 1/12/2011

  Boodschap van de H. Aartsengel Michael aan Ned Dougherty

  Zie, de dagen zijn nu heel kort !
  DE GROTE GEBEURTENISSEN STAAN TE GEBEUREN.
  Jullie zijn door de eeuwen heen gewaarschuwd dat de zonden van de mensheid op de hele mensheid zouden gaan wegen, en NU zijn de zandkorrels van de tijd gevallen (van de zandloper), en dat het geduld van jullie Almachtige Vader in de Hemel bijna op is.

  DE TIJD IS AANGEBROKEN DAT DE GROTE GEBEURTENISSEN ZULLEN BEGINNEN.
  Jullie, volgelingen van de Vaders Zoon, de Verlosser van de Wereld, BEREID JULLIE ALLEN VOOR.

  VERWACHT DAT DE GROTE GEBEURTENISSEN NU ZULLEN PLAATSGRIJPEN EN BEREID JULLIE VOOR, zoals de Heer en Redder aan velen van jullie heeft onderricht.

  Het is nu tijd dat de grote goede krachten van de Eeuwige Gebieden oorlog gaan voeren tegen het kwaad dat gepleegd is door de Boze en zijn volgelingen op de mensheid.
  Voor diegenen, die zich de boosaardige wegen van de duisternis eigen hebben gemaakt, zal de toekomst  inderdaad VERSCHRIKKELIJK zijn.

  Voor diegenen die volgelingen van Christus zijn, jullie zullen een PERIODE VAN GROTE ONRUST ervaren over de hele wereld, maar ook binnen jullie gezin/familie en gemeenschap.

  GEEN ENKELE PERSOON, GEZIN, FAMILIE, GEMEENSCHAP OF NATIE ZAL ONTSNAPPEN AAN DE REALITEIT dat op het punt staat aan te breken voor de mensheid.

  Vóór HET BEGIN VAN DE GROTE VERANDERINGEN zal noodzakelijkerwijs een OMVORMING van het bewustzijn van alle zielen op Aarde plaats vinden.
  Voor diegenen die erkennen dat Jezus Christus de Zoon en Verlosser is, zal het begin van de omvorming jullie rechtstreeks BEÏNVLOEDEN en zal het jullie innerlijk ten goede komen.

  Voor diegenen onder jullie die geprobeerd hebben om niet alleen de Zoon te verloochenen, maar ook het bestaan van de Vader in de Hemel te ontkennen, zullen de veranderingen BEANGSTIGEND EN ANGSTAANJAGEND zijn.

  De OPROEP die zal plaats vinden om jullie de realiteit te doen inzien, zal velen van jullie kracht geven. Diegenen die de situatie van de mensheid hier op Aarde negeerden, zullen met hun neus op de feiten gedrukt worden.

  JULLIE WERDEN GEWAARSCHUWD dat verschrikkelijke gebeurtenissen over de mensheid zouden komen indien jullie gezinnen, families, gemeenschappen en naties niet zouden terugkeren naar God.
  Toch hebben velen van jullie GEWEIGERD TE LUISTEREN.

  Jullie hebben scholen en instellingen, leiders en regeringen gesteund die niet alleen het bestaan van God weigeren te erkennen, maar jullie hebben God uit jullie hart en geest gebannen, net als uit jullie scholen en instellingen, regeringen en naties.

  Jullie hebben de zogenaamde elites en machthebbers van de wereld (Illuminati) toegelaten om hun plan uit te voeren. Een draconisch plan om jullie allemaal tot SLAAF TE MAKEN en al Gods kinderen te onderdrukken en te dwingen tot een goddeloos en hedonistisch bestaan.

  Dit is het plan van de Boze, en de heerscharen van Gods Engelen werden opgeroepen door de trompetten van de Hemel om het finale gevecht te leveren tegen de machten van het kwaad.

  DIT ULTIEME GEVECHT, HET FINALE GEVECHT voor de redding van alle zielen, STAAT OP HET PUNT UIT TE BREKEN.

  VELEN ONDER JULLIE HEBBEN ZICH AL VOORBEREID voor de gebeurtenissen die zullen van start gaan in de heel nabije toekomst, en het is jullie VERANTWOORDELIJKHEID OM JULLIE GEZINSLEDEN, FAMILIELEDEN, VRIENDEN, en gemeenschap TE WAARSCHUWEN dat het tijd is om ZICH VOOR TE BEREIDEN VOOR DE KOMST VAN DE HEER.

  Want de Boze zal in deze tijden vergeefs zijn aanvallen op al Gods kinderen versnellen, daarom moeten jullie bereid zijn om zijn duivels plan om de mensheid te domineren en te onderdrukken, te dwarsbomen.

  Jullie zullen GERUCHTEN VAN OORLOG horen.
  Deze geruchten zijn WAAR; want de machthebbers van de wereld (Illuminati), die Satans slaafse volgelingen zijn, bereiden een OORLOG IN HET MIDDEN-OOSTEN VOOR en willen jullie erin meeslepen om hun macht en controle over de mensheid te vermeerderen en door beslag te leggen op de rijkdommen van de wereld. (in dit geval olie)

  Wees op jullie hoede voor de plannen van de boosdoeners die beslag willen leggen op jullie natuurlijke rijkdommen, voedselbronnen en watervoorraden. Ze willen door het hamsteren van deze middelen de mensheid verder onderdrukken en controleren en op die manier jullie dwingen tot een VORM VAN AARDSE SLAVERNIJ. Dat is hun ultieme doel.

  De Vader in de Hemel zal NIET TOESTAAN dat deze boosdoeners hun wil met Gods kinderen kunnen doordrijven. Daarom is het nu tijd dat de trompetten van de Hemel weerklinken en dat Gods Engelen opgeroepen worden tot de strijd.

  DE GROTE DAGEN VAN GEVECHT STAAN OP HET PUNT AAN TE BREKEN tussen de machten van goed en kwaad.
  BEREID JULLIE VOOR door gebed en meditatie (= overweging, geen oosterse meditatie) om jullie van een spiritueel harnas te voorzien en zo gerekend te worden onder de soldaten van Gods legioenen om te strijden tegen de machten van het kwaad.

  Jullie zullen BELOOND WORDEN IN DE HEMEL voor het volgen van de plannen van de Vader om zijn vijanden te verslaan, zowel in de spirituele wereld waar Satan en zijn demonen nu kronkelen van de pijn in hun laatste adem, maar ook in jullie wereld, waar de slaafse volgelingen van de Boze zijn werk doen.

  UITEINDELIJK ZAL DE VADER IN DE HEMEL OVER ALLEN ZEGEVIEREN, en jullie zullen vervuld worden door de Genade van God om in actie te treden op Zijn Oproep!


  06-12-2011, 20:21 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een leven plannen op een toevluchtsoord-boerderij 21/09/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, er zal moeilijk grond te vinden zijn OP EEN TOEVLUCHTSOORD BOERDERIJ omdat er grond zal nodig zijn voor slaapgelegenheden, en andere grond zal nodig zijn om voedsel te bebouwen voor koeien en ander vee.

  Als de grond beperkt is, en er minder land is om voedsel op te bebouwen, zullen er maar een paar grote dieren gevoed kunnen worden.

  ALS jullie Mijn hulp inroepen, kan Ik het dierenvoedsel vermenigvuldigen net zoals het voedsel voor de mensen die in de toevluchtsoorden verblijven.

  Jullie zullen ook herten hebben die naar jullie toevluchtsoorden komen, en zorgen voor vlees.

  Afhankelijk van hoeveel mensen naar deze toevluchtsoorden komen, zal er EEN GOEDE PLANNING nodig zijn over hoe in voedsel zal voorzien worden, de bereiding van het voedsel, het wassen van kledij en dergelijke, naaien, baden en douchen, brandstof voor de winter, water voorzien en de Aanbidding rond de klok bijwonen.

  Iedereen zal werk hebben om in de behoeften van de mensen te voorzien.

  Jullie zullen JULLIE EIGEN SCHUILPLAATS HEBBEN, maar om te eten zullen jullie waarschijnlijk in GROTE CAFETARIAS samen zitten.

  Jullie zullen beschermd worden door Mijn engelen. JULLIE ZULLEN MINDER DAN  3 ½ JAAR IN JULLIE TOEVLUCHTSOORD-GEMEENSCHAPPEN VERBLIJVEN.

  Pas jullie (geduldig) aan deze nieuwe levensstijl aan en IK ZAL JULLIE ALLEN IN MIJN TIJDPERK VAN VREDE OPNEMEN, en daarna in de Hemel.”

  Profeet: John Leary

  06-12-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  05-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De duivel zit achter de vernietiging van de schepping 26/09/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie kunnen het contrast zien tussen de dingen die door Mij zijn geschapen uit liefde en de dingen van de mens, die hij gemaakt heeft uit hoogmoed.

  Alles wat Ik geschapen heb is volmaakt, maar alles dat de mens gecreëerd heeft is onvolmaakt.

  Wanneer de mens denkt dat hij Mijn perfectie kan verbeteren, is het vanuit zijn wetenschappelijke hoogmoed dat hij dit probeert.

  ONVOLMAAKTE ZAKEN ZULLEN NOOIT VOLMAAKT ZIJN.

  Het is daarom dat jullie medicijnen NEVENEFFECTEN hebben. En jullie genetisch gemanipuleerde planten en dieren VERNIETIGEN HET EVENWICHT in de natuur.

  Jullie VOEDSEL IS ZO VERSLECHTERD VAN KWALITEIT door onnatuurlijke middelen dat HET MEER EN MEER ZIEKTEN EN KANKER VEROORZAAKT.

  Daarom zal Ik DE AARDE MOETEN HERSCHEPPEN wanneer Ik Mijn TIJDPERK VAN VREDE OPRICHT, om het te ontdoen van al jullie gruwelen die Mijn perfecte schepping heeft ondergaan.
  DE DUIVEL ZIT ACHTER DEZE VERNIETIGING VAN MIJN SCHEPPING, maar uiteindelijk zal Ik overwinnen door de aarde te herschepping zoals het was in het begin.”

  Profeet: John Leary

  05-12-2011, 19:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Enkel zes weken van bekering 29/09/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, Ik heb verschillende boodschappen gegeven om jullie te waarschuwen WANNEER het tijd zal zijn om naar Mijn toevluchtsoorden te komen.

  EERST ZULLEN JULLIE MIJN [GROTE] WAARSCHUWING DOORMAKEN die vele zielen terug zal brengen naar de Biecht en DE MENSEN ZAL VOORBEREIDEN voor de komende verdrukking.

  NA ONGEVEER ZES WEKEN VAN BEKERING zullen jullie het volgende zien :

  1. een hongersnood op wereldvlak,

  2. een scheiding in Mijn Kerk,

  3. de krijgswet, en

  4. verplichte inplanting van chips in het lichaam.

  EENS jullie deze zaken zien gebeuren, of ZELFS EERDER, dan zal Ik jullie waarschuwen dat de TIJD IS AANGEBROKEN OM TE VERTREKKEN naar Mijn toevluchtsoorden.

  Dan moeten jullie Mij aanroepen, en Ik zal jullie beschermengel jullie leiden met een FYSISCHE (voor jullie zichtbare) VLAM naar Mijn DICHTSTBIJZIJNDE TOEVLUCHTSOORD.  

  Eens jullie je huizen verlaten, zullen Mijn engelen een ONZICHTBAAR SCHILD rond jullie plaatsen om jullie te beschermen tegen de boosaardigen.”

  Profeet: John Leary

  05-12-2011, 19:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie hebben een KRUIS op jullie Voorhoofd nodig 29/09/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, Ik heb jullie grote engelen getoond in Mijn toevluchtsoorden om jullie de macht van deze goede engelen te tonen.
  Net zoals Ik iedere ziel een beschermengel heb toegewezen, zo wijs Ik ook speciale engelen toe aan ieder van Mijn toevluchtsoorden.

  Wanneer jullie naar Mijn toevluchtsoorden komen, zullen Mijn mensen een grote engel zien die jullie daar zal beschermen en hij zal ENKEL DE GETROUWEN TOELATEN die EEN KRUIS OP HUN VOORHOOFD HEBBEN.

  Diegenen, die het merkteken van het beest dragen zullen NIET toegelaten worden.

  In Mijn toevluchtsoorden zullen jullie GENEZEN WORDEN van jullie kwalen door te kijken naar Mijn LICHTGEVEND KRUIS of drinken van Mijn MIRACULEUS BRONWATER.

  Als er meer pelgrims komen, zullen jullie andere engelen zien SCHUILPLAATSEN BIJBOUWEN DIE NODIG ZIJN om iedereen die toekomt een onderkomen te bieden.

  Wees niet bang wanneer jullie deze hemelse strijders zien, want ze zullen JULLIE VERDEDIGEN zonder dat er wapens aan te pas komen.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, Ik heb vele mensen opgeroepen om toevluchtsoorden op te zetten zodat Mijn getrouwen een beschermd onderkomen zullen hebben.

  Het is niet gemakkelijk om een toevluchtsoord op te richten met alles wat nodig is om de getrouwen die er zullen verblijven een onderkomen te bieden.

  De toevluchtsoorden hebben een plaats voor Aanbidding en Missen nodig, als er priesters beschikbaar zijn.

  Ik heb Mijn getrouwen ook gevraagd deze toevluchtsoorden financieel te steunen in hun noden, en hen te helpen in hun werk als ze weten waar de toevluchtsoorden zijn gevestigd.

  Eens Mijn mensen toekomen, zullen jullie een gemeenschap van werkers moeten oprichten die allen toegewezen taken krijgen om iedereen te helpen overleven met hun noden.

  VOEDSEL, WATER, BRANDSTOF, EN SCHUILPLAATSEN ZULLEN VERMENIGVULDIGD WORDEN, maar iedereen zal moeten werken voor hun maaltijd en iedere dag bidden.”

  Profeet: John Leary

  05-12-2011, 19:11 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Riskeer GEEN martelaarschap in een dodenkamp 3/10/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, Ik heb jullie vele keren verteld dat jullie betrokken zijn in een strijd tussen goed en kwaad, en dat de prijs zielen zijn.

  Aan de ene kant heb je Mijn getrouwen die geholpen worden door Mij en de goede engelen.
  Aan de andere kant heb je de aanhangers van de dood-cultuur die geholpen worden door Satan en zijn demonen.
  Jullie strijden altijd tegen de verleidingen van de Boze, maar jullie moeten standvastig in Mijn genade blijven om Mijn Geboden te volgen.

  Mijn getrouwen mogen niet bang zijn om zich te verzetten tegen abortus en euthanasie. Ze moeten durven opkomen voor het ware huwelijk. Ze moeten zich tegen de sociale onrechtvaardigheden van de ene wereld-mensen verzetten, die proberen jullie te controleren.

  Als het kwaad erger wordt, zullen jullie de vervolging van diegenen die in Mij geloven openlijk zien gebeuren.

  Eens dit kwaad JULLIE LEVEN OF JULLIE JOB BEGINT TE BEDREIGEN, dan moeten jullie Mijn hulp inroepen omdat het dan STILLETJES AAN TIJD om te vertrekken naar Mijn toevluchtsoorden.

  EENS Ik jullie zeg dat jullie beter ineens vertrekken, AARZEL DAN NIET want jullie zouden dan HET MARTELAARSCHAP RISKEREN IN EEN DODENKAMP.

  Vertrouw daarom op Mij. Ik zal jullie helpen in deze strijd.

  Jullie zitten in een voortdurende strijd tussen goed en kwaad, zelfs al zie je het geestelijk niet.”

  Profeet: John Leary

  05-12-2011, 18:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Roomse Katholieke Kerk is Heilig 23/9/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, het doel van Mijn getrouwen is met Mij aan te zitten aan Mijn Bruiloftsmaaltijd in de Hemel, en dat is wat het bruiloftsboeket betekent.
  De onscherpe scène van het altaar staat voor die zielen die niet geloven in Mijn Werkelijke Aanwezigheid in Mijn geconsacreerde Hostie. Sommige van jullie opiniepeilingen bij Katholieken hebben aangetoond dat de meerderheid niet meer gelooft in Mijn Werkelijke Aanwezigheid in de communie.
  Hun geloof laat het hier afweten.

  Een deel van het probleem ligt eraan dat de mensen niet altijd opgevoed werden met deze leer, noch door de priesters in de preek.

  HET ZOU DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PRIESTERS, EN DE OUDERS MOETEN ZIJN DAT HUN KINDEREN ONDERWEZEN WORDEN IN DIT GELOOF IN MIJN KERK.

  Mijn getrouwen zouden zich meer moeten bezighouden met hun geloof en meer leren wat Mijn Kerk over dit onderwerp onderwijst.

  MIJN WERKELIJKE AANWEZIGHEID IN DE HOSTIES VAN MIJN TABERNAKEL MAKEN EEN ROOMSE KATHOLIEKE KERK HEILIGER dan enige andere denominatie.

  Diegenen, die geloven in Mijn Werkelijke Aanwezigheid, aanbidden Mij in de kapel van Aanbidding.
  Ze zouden de lauw gelovigen ertoe moeten aanzetten om deze leer van Mijn Kerk te aanvaarden.

  Ik heb jullie dit geschenk van Mijzelf in Mijn Eucharistie gegeven, zodat het ALLE KATHOLIEKEN BETAAMT OM TE GELOVEN IN MIJN WERKELIJKE AANWEZIGHEID, IN MIJN GECONSACREERDE HOSTIES.

  Dit betekent ook RESPECT EN EERBIED te betonen aan Mijn Heilig Sacrament door te knielen aan Mijn tabernakels, MIJ TE ONTVANGEN OP DE TONG in de Heilige Communie na te buigen of geknield te hebben.”

  Profeet: John Leary

  05-12-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  02-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Honingraat van Tunnels 16/09/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, Ik heb jullie deze 40 voet (ongeveer 12 meter) wijde tunnels getoond. Ze verbinden de ondergrondse steden.
  Het is waar dat de ene wereld-mensen NOG ALTIJD MEER TUNNELS BOUWEN rond DENVER, zoals jullie de bouw ervan zagen.
  Ze hebben GROTE HOEVEELHEDEN VOEDSEL OPGESLAGEN IN DEZE STEDEN voor de ene wereld-mensen die van plan zijn zich daar te verbergen voor een komende gebeurtenis dat zij zullen ensceneren.

  Er is een HONINGRAAT VAN DEZE TUNNELS DIE DE MEESTE VAN DE WESTERSE STATEN IN DE VS BEDEKT.
  Er is ook een bijkomende reden waarom deze tunnels werden gebouwd.
  Wanneer de geplande krijgswet van kracht wordt, dan zouden ze hun plannen tonen als de mensen vrachtwagens met troepen, tanks, en gewapende voertuigen door hun straten zouden zien rollen.
  Door DEZE GEWAPENDE VN TROEPEN DOOR DEZE TUNNELS TE ZENDEN, kunnen ze in vele gebieden vooraf hun posities innemen, en klaar staan om onmiddellijk de krijgswet uit te voeren zonder dat iemand weet waar ze vandaan kwamen.

  DEZE PLOTSELINGE AANVAL EN CONTROLE over de autosnelwegen zullen al JULLIE [VS] BURGERS VERSTOMD DOEN STAAN.

  Ik ken al de plannen van deze goddelozen, en Ik zal Mijn getrouwen OP VOORHAND op de hoogte brengen om te vertrekken naar Mijn toevluchtsoorden, zodat jullie veilig zijn eens de goddelozen jullie proberen te grijpen.

  De goddelozen hebben een beveiligd netwerk van communicatie, maar MIJN GEESTELIJKE COMMUNICATIE ZAL IEDERE GELOVIGE PERSOON OP HETZELFDE MOMENT BEREIKEN in weerwil van hun plannen.

  Vertrouw op Mij. Ik zal voor jullie zorgen, maar jullie MOETEN KLAAR ZIJN OM VLUG TE VERTREKKEN eens jullie op de hoogte zijn gebracht of het gevaar voelen aankomen.”

  Profeet: John Leary

  02-12-2011, 22:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sommigen zullen misschien sterven gedurende de Waarschuwing 21/09/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, dit visioen van een ronddraaiend tandwiel is een referentie naar de WAARSCHUWING, en het getik betekent dat de tijd van de Waarschuwing DICHTERBIJ KOMT, ZELFS IN JULLIE TIJD(SEENHEID).

  Al de gebeurtenissen van het weer, aardbevingen en het bijna bankroet gaan van de regeringen tonen jullie dat DE ZAKEN TEN TOP ZULLEN WORDEN GEDREVEN als de Antichrist alles zal overnemen.

  Ik heb jullie gezegd dat de WAARSCHUWING ZICH EERDER ZAL VOORDOEN DAN DAT DE ANTICHRIST ALLES OVERNEEMT. De Waarschuwing zal vele mensen beangstigen en SOMMIGEN ZULLEN MISSCHIEN STERVEN ALS ZE DE GEBEURTENISSEN IN DE LUCHT ZIEN, EN HUN ZONDIGHEID.

  Deze [Waarschuwings-] ervaring zal jullie ziel uit jullie fysisch lichaam doen treden vóór Mij, en jullie zullen je buiten de tijd bevinden.

  Jullie zullen een VERLICHTING VAN JULLIE GEWETEN ERVAREN wanneer Ik jullie je hele leven zal tonen met de nadruk op jullie zonden die nog niet werden vergeven.

  JULLIE ZULLEN de Hemel, de Hel of het Vagevuur zien, waartoe jullie geoordeeld zijn.

  Dan zullen jullie terugkeren in jullie lichaam, en zullen jullie een sterk verlangen hebben om te BIECHTEN.

  Mijn getrouwen zullen vele zielen evangeliseren in die tijd.

  Deze Waarschuwing is bedoeld OM ZIELEN VOOR TE BEREIDEN VOOR DE KOMENDE GROTE VERDRUKKING.

  Bereid daarom jullie ziel voor door geregeld naar de Biecht te gaan.”

  Profeet: John Leary

  02-12-2011, 21:55 Geschreven door Claudia