Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  29-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sombere Financiele Vooruitzichten 12/08/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, het is moeilijk om te weten waarmee je morgen zult geconfronteerd worden, maar jullie zouden op Mij moeten vertrouwen, dat Ik iedere dag jullie help.
  Sommige mensen zijn de laatste tijd bezorgd over de dramatische ups en downs in jullie aandelenmarkt.

  Er zijn de RIJKE ENE WERELD-MENSEN, die kunnen speculeren in jullie markten in een enorme neergang, die de mensen hun 401K pensioenfondsen kunnen stelen.

  Door KUNSTMATIG DE INTRESTVOETEN LAAG TE HOUDEN, PROBEREN ZE het geld van de mensen in aandelen TE DUWEN.

  Dan ZORGEN ZE ERVOOR DAT DE MARKT LAAG STAAT OM HET GELD TE STELEN.

  Ze herhalen dit proces door DE GOEDKOPE AANDELEN OP TE KOPEN om de prijzen te doen stijgen voor de volgende kill.

  De ene wereld-mensen WILLEN DE MASSA ARM MAKEN zodat ze hen kan controleren.

  Deze boosaardigen zijn JULLIE GOEDE JOBS AAN HET STELEN en ze buiten jullie land (VS) te brengen. Ze nemen jullie geld weg in de aandelenmarkt, en zorgen voor lage intresten in CDs, en jullie waarde van de huizen te doen dalen. (CDs =  Een Credit default swap is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij het kredietrisico van een derde partij wordt overgedragen. Uit : Wiki)

  Dit is een PLAN VOOR OVERNAME en ook om jullie regering failliet te doen gaan [VS] met voordelen die niet kunnen veroorloofd worden.

  Het huidige plan is niet alleen bedoeld om een financiële crisis van vrees te veroorzaken, maar om jullie dollar over te nemen met andere munteenheden.

  DE RIJKEN HEBBEN MATERIЁLE BEZITTINGEN IN GOUD EN GROND.

  Wanneer VS dollar denominated assets (geen aandelen, maar wel obligaties, schatkistcertificaten, CDs, levensverzekeringen, want hun waarde is gebaseerd op wat je ervoor krijgt in VS dollar) CRASHEN, zullen vele mensen bijna alles verliezen, maar de rijken zullen nog altijd zaken van waarde hebben.

  Dit BOOSAARDIGE KOMPLOT dient om jullie markten en jullie regering te doen crashen, zodat de ene wereld-mensen Amerika in de Noord-Amerikaanse Unie kunnen brengen met een nieuwe munteenheid, de AMERO voor de VS, Canada, en Mexico.

  VOORALEER DEZE OVERNAME GEBEURT, zal Ik Mijn getrouwen waarschuwen om te VERTREKKEN NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN..

  Diegenen, die niet het teken van het Beest willen aannemen, zullen gezocht worden om GEFOLTERD EN GEDOOD TE WORDEN.

  [Tenslotte] zal Ik Mijn KOMEET VAN KASTIJDING over deze goddelozen brengen, en hen in de Hel werpen.
  Mijn getrouwen zullen beloond worden in Mijn TIJDPERK VAN VREDE.
  Jullie moeten dus niet bang zijn want MIJN ENGELEN ZULLEN JULLIE BESCHERMEN.”

  Profeet: John Leary

   

  29-11-2011, 23:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wall Street heeft het contact met de realiteit verloren 16/08/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, dit visioen van een schot tussen de sterren geeft aan hoe WALL STREET HET CONTACT MET DE REALITEIT HEEFT VERLOREN.
  Jullie markten zijn zo geconcentreerd op hebzucht, dat ze jullie land of jullie volk niet helpen want ze zorgen enkel voor geld voor de rijken.

  Wanneer deze bedrijven geld investeren in jobs, is het gewoonlijk buiten de VS.
  Er zijn maar weinig goede jobs in de productiesector beschikbaar omdat jullie jobs en rijkdom te exporteren.
  Wanneer jullie (verkiezings)kandidaten en jullie President zeggen dat ze meer jobs in Amerika willen, wordt het HOLLE RETORIEK wanneer jullie bedrijven voor geen jobs in Amerika zorgen.

  Tenzij er belastingen of heffingen op inkomende goederen worden geheven, of sancties worden voorzien op de export van jobs, zijn er GEEN PRIKKELS voor de bedrijven om hun taktiek te veranderen.

  Er zouden meer studies moeten komen over hoeveel jobs naar het buitenland zijn gegaan om te kunnen uitleggen waarom jullie zo’n hoge werkloosheidscijfers hebben.

  Jullie mensen moeten de werkelijkheid onder ogen zien, dat jullie jobs naar het buitenland zijn gegaan en dat jullie nu gevangenen zijn die de meeste van jullie goederen uit China moeten laten komen.

  Jullie bedrijven zijn EEN COMMUNISTISCH LAND AAN HET OPBOUWEN door meer te investeren in China dan in jullie eigen land.

  De ene wereld-mensen orkestreren dit exporteren van jullie rijkdom, zodat jullie failliet zullen gaan, en dan zullen zij jullie overnemen voor een goedkope prijs.

  Het is bijna te laat om jullie regering te veranderen. BEREID JULLIE DAAROM VOOR OM NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN TE GAAN waar jullie zullen beschermd worden en waar voor jullie zal gezorgd worden.”

  Profeet: John Leary

  29-11-2011, 23:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertrek NU uit New York en San Francisco 11/09/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie zien VEEL ZONDE IN SAN FRANCISCO EN NEW YORK CITY.
  Deze seksuele zonden ROEPEN OM MIJN STRAF voor homoseksuele daden en overspel.

  Het visioen toont Mijn strenge straf over SAN FRANCISCO wanneer het OVERSPOELD ZAL WORDEN DOOR DE OCEAAN door een aardbeving omwille van de homoseksuele zonden..

  Er komen ook MEER STRAFFEN OVER NEW YORK CITY door stormen en andere soorten van vernietiging.
  Onlangs heeft de staat van New York het homoseksuele huwelijk goedgekeurd.

  DEZE ZONDEN ZIJN ALLEN GRUWELEN en DEZE STEDEN ZULLEN NIET ONTSNAPPEN AAN MIJN STRAF voor hun zonden.

  IK WAARSCHUW MIJN GETROUWEN OM DEZE STEDEN TE VERLATEN, net als Ik Lot waarschuwde om Sodom en Gomorrah te verlaten.

  Dit komt omdat DEZE STEDEN IN EEN KORTE TIJD TE LIJDEN ZULLEN HEBBEN ONDER MIJN TOORN.

  Ik heb de zonden van de mens te lang verdragen, maar NU roepen deze steden Mijn gerechtigheid over zich.

  Bid voor de zielen van de inwoners van deze steden omdat ER VELEN PLOTSELING ZULLEN STERVEN zonder dat ze klaar zijn om Mij te ontmoeten op hun oordeel.”

  Profeet: John Leary

  29-11-2011, 18:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mensen in tenten 18/08/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, Ik toon jullie in dit visioen dat jullie EEN KLEINE TENT KLAAR MOETEN HOUDEN waar tenminste 4 mensen in kunnen.

  Jullie moeten ook weten hoe jullie de tent moeten opzetten en het is misschien handig om eens te oefenen in het opzetten ervan.

  Dit visioen van mensen in tenten is wanneer jullie DE TENTEN ’S NACHTS NODIG ZULLEN HEBBEN OP WEG NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN.

  Het is mogelijk dat jullie de tenten ook nodig hebben in Mijn toevluchtsoord vooraleer jullie slaapzaal kan gemaakt worden. Jullie kunnen ze ook nodig hebben voor warmte als jullie in een grot zitten.

  Ik zou aan de ene kant aanraden dat Mijn getrouwen eens ‘s nachts kamperen in een park, enkel om eens te ervaren wat jullie behoeften zijn.

  Jullie oefenden in de zomer, maar jullie MOETEN HET OOK EENS PROBEREN ALS HET WEER KOUDER IS om te zien wat er nodig is.

  Jullie hebben misschien wat STERNO (ethanol brandpasta voor voedsel te warmen) of PROPAAN KACHELS nodig om het warm te maken in de kou.
  Dit is ook een goed moment om te zien dat jullie je tent kunnen vinden en DAT JULLIE ZE HEBBEN KLAAR LIGGEN SAMEN MET JULLIE RUGZAKKEN, VOEDSEL EN WATER zodat jullie deze dingen in korte tijd in jullie voertuig kunnen laden.

  Ik heb dit verschillende keren aangehaald : dat jullie klaar moeten zijn, maar SOMMIGEN ZIJN TE LUI om daadwerkelijk voor deze voorbereidingen te zorgen.

  Jullie zullen op de proef gesteld worden met DE KOMENDE VERVOLGING. Het zal dus geen kwestie zijn OF het zich zal voordoen, maar WANNEER het zal gebeuren.”

  Profeet: John Leary

  29-11-2011, 18:31 Geschreven door Claudia  


  28-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie zal de schulden afbetalen? 17/08/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, dit visioen van een afbrokkelend gebouw is een teken dat jullie Amerikaanse regering ook aan het afbrokkelen is.
  De belangrijkste reden dat jullie regering faalt, komt omdat het de oorspronkelijke Grondwet NIET NALEEFT.

  Op dit moment is de Uitvoerende tak teveel czars aan het benoemen voor verschillende commissies buiten de bevoegdheid van de President.
  Zelfs het Congres heeft zich de macht toegeëigend om oorlog te verklaren en geld te drukken met de controle door de Federale Reserve van de centrale bankiers.

  Het Congres gebruikt ook Verzoenings acts om geld te financieren in plaats van de normale begroting.

  Het Congres stelt een super commissie aan om bezuinigingen op de begroting te vinden, wanneer ze het zelf zou moeten doen.

  Jullie mensen worden eindelijk wakker. Jullie zien eindelijk in dat jullie te veel geld uitgeven, wanneer 40% van jullie budget moet geleend worden om het in evenwicht te houden.

  De vraag rijst : WIE ZAL AL DEZE SCHULDEN AFBETALEN?

  EUROPA HEEFT HETZELFDE PROBLEEM MET ITALIЁ EN SPANJE.

  Vorderingen (en leningen) nemen teveel van jullie inkomen in om te (kunnen) financieren.

  Amerika kan niet langer overheidsuitkeringen in het kader van welzijn veroorloven.
  Er zijn vele kostenplaatsen in het budget waar moet bezuinigd worden, waar er fraude is en agentschappen die niet langer hun functie vervullen.

  In plaats van de regering uit te breiden, moeten jullie ZE INKRIMPEN zodat jullie mensen niet zo hoog belast worden voor deze buitensporige uitgaven. (kijk maar naar België)

  Door terug te keren naar budgetten die in evenwicht zijn zoals jullie staten doen, dan zouden jullie schulden niet zo vlug mogen groeien.

  Lobbyisten en de ene wereld-mensen controleren jullie vertegenwoordigers in het Congres en daarom is het moeilijk om wetten erdoor te krijgen die de mensen helpen in plaats van de speciale belanghebbende groeperingen te helpen.

  JULLIE FINANCIЁN ZULLEN SPOEDIG CRASHEN, en dat zal de Boze in staat stellen om het over te nemen.

  Wanneer jullie HET BANKROET zien aankomen, DE KRIJGSWET, EN VERPLICHTE CHIPS in het lichaam, dan zullen jullie, Mijn getrouwen, MOETEN VERTREKKEN NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN waar jullie beschermd worden.”

  Profeet: John Leary

  28-11-2011, 23:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Landen worden in het bankroet geduwd 4/08/2011

  Jezus sprak : “Mijn volk, het meesterplan van de ene wereld-mensen is : over alle naties en unies te heersen door hun schulden.
  Een ander stuk van hun plan is om alle munten te ontdoen van enige steun door zilver of goud.
  Dit stelt de regeringen in staat om zomaar geld bij te drukken, zodat ze beheerst kunnen worden door hun schulden.
  Het is de vrees van landen, die hun obligatiehouders niet betalen, dat geleid heeft tot jullie recente beurs verkopen.

  HET IS ENKEL EEN KWESTIE VAN TIJD TOT VELE VAN JULLIE LANDEN IN HET BANKROET ZULLEN GEDUWD WORDEN.
  Het zal een domino-effect geven en een werelddepressie veroorzaken die de goddelozen in staat zal stellen om de macht over te nemen.

  Wees niet bang als dat moment komt, want IK ZAL MIJN GETROUWEN BESCHERMEN IN MIJN TOEVLUCHTSOORDEN.”

  Profeet: John Leary

  28-11-2011, 22:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie mogen het DNA niet manipuleren 2/08/2011

  Jullie mogen het DNA van planten en dieren niet manipuleren.

  Jezus sprak: “Mijn volk, de mens is altijd nieuwsgierig geweest naar andere planeten in het zonnestelsel, en dat is waarom jullie sondes sturen om ze te onderzoeken.
  Deze pogingen kunnen jullie kennis uitbreiden over deze materie, maar jullie zouden je meer moeten richten op het redden van jullie ziel en het helpen van jullie naaste in hun behoeften.
  Er zijn sommige takken waar de nieuwsgierigheid van de mens hem op het verkeerde pad brengt.

  Jullie hebben geleerd over het DNA en de genetische samenstelling van planten en dieren.
  Spijtig genoeg gebruiken jullie deze kennis om het DNA van planten en dieren te manipuleren voor jullie eigen gebruik en dat zorgt voor een verstoring van Mijn balans in de natuur.

  Deze wijzigingen veroorzaken vele van jullie kankers en ziekten. Ze zouden nooit mogen gewijzigd zijn.
  Het is de duivel die jullie misleidt en hij wil dat jullie denken dat jullie de zaken beter kunnen maken dan Mijn perfectie.

  Stop met het maken van deze dwaze fouten, en laat Mijn perfectie zoals Ik ze heb geschapen.
  De mens, is door de natuur van Adams val, nu onvolmaakt. Hoe kunnen jullie dan Mijn perfectie verbeteren?

  De wetenschappelijke hoogmoed van de mens leidt hem tot gevaarlijke fouten die zijn overleving zouden kunnen in gevaar brengen.
  Wanneer Ik terugkeer, zal Ik Mijn schepping moeten herscheppen omdat jullie het beschadigd hebben door jullie hoogmoed en nieuwsgierigheid.”

  Profeet: John Leary

  28-11-2011, 22:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Nieuwe Glanzende Tempel 29/07/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, dit visioen van een nieuwe glanzende tempel wordt beschreven in Ezechiël (hoofst. 40-48).
  De zeer veeleisende metingen worden gemeten met een staaf van een engel, en het heeft 3 poorten in alle 4 de richtingen, wat komt op een totaal van 12 poorten.
  Dit geeft de 12 stammen van Israël en de 12 apostelen weer.
  Dit is een mystieke tempel dat het Nieuwe Jeruzalem weergeeft in Mijn tijdperk van Vrede.
  Deze nieuwe tempel is door Mij gebouwd en niet door de mens.
  Ezechiël's geschriften zijn heel profetisch over de eindtijd, en deze stralende, glanzende tempel zal zich bevinden waar Mijn getrouwen zullen leven gedurende Mijn Koninkrijk van Vrede.
  Verheug jullie, Mijn getrouwen, want jullie leven in deze Eindtijd, en jullie zullen beloond worden in Mijn tijdperk van Vrede na de komende kastijding te hebben doorstaan.”

  Profeet: John Leary

  28-11-2011, 22:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zorg dat jullie Rugzakken klaar staan 27/07/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, het zou kunnen dat jullie je huis vlug moeten verlaten wanneer de tijd is aangebroken om te vertrekken naar Mijn toevluchtsoorden.
  Zorg dat jullie rugzakken klaar staan, met alle nodige zaken om te kunnen overleven erin.
  Jullie zullen tenten, slaapzakken, wat voedsel en water, lucifers, warme kledij, warme sneeuwboots (voor de winter), maskers, een schop, en jullie gewijde sacramentaliën nodig hebben.
  Jullie gedroogd voedsel is goed om te gebruiken vooraleer je naar je toevluchtsoord vertrekt.
  Het zou kunnen dat je meer hapklare maaltijden in je auto wilt laden omdat er minder werk aan is om dit voedsel klaar te maken.
  Als er wat van jullie voedsel over datum geraakt, kan het zijn dat je wat vers gedroogd voedsel en verse hapklare maaltijden wilt aanschaffen als ze beschikbaar zijn.
  Jullie militaire overheden en jullie regering [van VS] zijn deze benodigdheden aan het opkopen, daarom is het van belang vlug wat aankopen te doen.
  Voedsel zal meer waard zijn dan munten, en Ik zal jullie voedsel vermenigvuldigen wanneer het nodig is.
  Een voorraad water zal ook nodig zijn, waar jullie je ook bevinden.
  Brandstof zal van belang zijn gedurende de wintermaanden.
  Ik zal jullie beschermen tegen de boosaardigen, maar jullie zullen allen jullie overlevingsvaardigheden moeten ontwikkelen.
  Zorg voor een plaats waar jullie al de zaken dat je mee zult nemen kunt opslaan, zodat jullie snel jullie zaken kunnen inladen in jullie auto of busje.
  Vertrouw op Mijn hulp gedurende de kastijding en jullie zullen geen zorgen hebben.”

  Profeet : John Leary

  28-11-2011, 22:06 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De komende Hongersnood en Kastijding 8/08/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, Ik geef jullie NOG EEN HERINNERING OVER HET STOCKEREN VAN WAT VOEDSEL VOOR DE KOMENDE HONGERSNOOD EN DE TIJD VAN DE KASTIJDING.
  Als je er plaats voor hebt en geld OM EEN VOORRAAD VOEDSEL TE STOCKEREN VOOR 1 JAAR zou dit ideaal zijn.

  Maar wat je ook kunt aankopen en stockeren : IK ZAL VERMENIGVULDIGEN WAT JE DAN NODIG HEBT.

  Jullie gedehydrateerd voedsel zal warm water nodig hebben om eetbaar te zijn in normale toestand.
  Daarom is een watervoorraad nodig en een middel om het water op te warmen.

  Jullie zullen conserven nodig hebben en misschien sommige hapklare maaltijden als je niet over de mogelijkheid beschikt om de zaken op te warmen of als je over niet veel water beschikt.

  Zolang het niet gevaarlijk is om in jullie huis te blijven, kunnen jullie je opgeslagen voedsel gebruiken wanneer je merkt dat er weinig voedsel in de winkel ligt of als het verplicht is om een chip te laten inplanten in je lichaam om voedsel te kopen.

  Ik vraag jullie ook om nu jullie tenten, dekens, rugzakken en wat voedsel in een kleine oppervlakte samen te plaatsen zodat jullie ze vlug in jullie auto of busje kunnen laden om te vertrekken naar Mijn toevluchtsoorden wanneer de tijd is aangebroken.

  Daarom vraag Ik jullie om sommige hapklare maaltijden aan te schaffen, zodat jullie ze kunnen inladen in jullie voertuig.

  Voedsel zal niet altijd voorradig zijn in jullie lokale winkels.
  Ze hebben enkel 3 dagen stock, en als de leveringen stoppen, zullen ze vlug op geraken als er een ramp of stroomuitval is.

  Door voorbereid te zijn, zullen jullie in staat zijn om wat voedsel te delen met familie en vrienden.

  Ik dank diegenen die geluisterd hebben naar Mijn waarschuwingen en die zich hebben voorbereid.”

  Profeet : John Leary

  28-11-2011, 21:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over HAARP-machines 29/07/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, de ene wereld-mensen willen de mogelijkheden van de HAARP machine geheim houden.
  Daarom worden deze artikels over de HAARP machine dikwijls van het internet gehaald.
  Deze boosaardigen kunnen serieuze rampen met dit geheime wapen veroorzaken, en ze kunnen de natuur de schuld geven om zelf uit zich te blijven.

  HAARP kan microgolven gebruiken om aardbevingen te veroorzaken en slecht weer versterken tot hevige tornados en orkanen.
  Ze kunnen de jet stromen richten door de ionosfeer op te warmen. Dat stelt deze machine in staat droogte en overstromingen te veroorzaken.

  Het is het plan van de ene wereld-mensen om de bevolking te verminderen door rampen en pandemische virussen.
  Ze worden geleid door Satan die de mens haat, en hij wil zoveel mogelijk mensen doden als hij kan.

  Ik sta aan de kant van het leven, en Ik ben tegen de dood-cultuur beweging.
  Mijn volgelingen zouden ook het leven moeten steunen.
  Door de plannen van de ene wereld-mensen te ontmaskeren is één manier om te proberen hun plannen te dwarsbomen.”

  Profeet: John Leary

  28-11-2011, 21:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik maak geen datums openbaar 27/11/2011

  Mijn dierbare dochter, je moet rustig en bedaard blijven en al je vertrouwen in Mij stellen.

  HET IS BIJNA TIJD VOOR DE WAARSCHUWING en je moet geduldig zijn.

  Mijn dochter, bid dat de hele mensheid kan gered worden door Mijn geschenk.

  Alsjeblieft, jullie MOETEN NIET NAAR DATUMS RADEN want Ik heb jullie vele keren gezegd DAT IK GEEN DATUMS OPENBAAR MAAK.

  Ze zijn niet aan jullie om ze te kennen.
  Wees geduldig.
  De tijd voor de Waarschuwing zal aanbreken volgens Mijn Heilige Wil.

  Stel al je vertrouwen in Mij en laat alles in Mijn Handen.

  Jullie geliefde Jezus

  Profeet: Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  28-11-2011, 20:49 Geschreven door Claudia  


  26-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zorg tenminste dat je een bescheiden voedselvoorraad hebt aangelegd 3/8/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, velen onder jullie hebben jullie keldermuren geschilderd om te vermijden dat water doorsijpelt en schimmel vormt.
  Jullie ontvochtigers laten jullie toe dat je een vochtvrije kelder hebt.
  Ik wil jullie aantonen dat dit beeld van een kelder een ideale stockeerplaats is voor jullie voedsel.
  Sommige mensen hebben zelfs schappen gebouwd voor dit doeleinde.
  Wanneer je tekenen ziet van recessie en zwakte van de munt, dan hebben sommigen van jullie investeerders aandelen of goud en zilver uitgezocht voor veilige toevluchtsoorden.

  DE BESTE TOEVLUCHT IS OM WAT VOEDSEL TE STOCKEREN IN EEN MIX VAN GEDROOGD VOEDSEL, HAPKLARE GERECHTEN, EN WAT GERECYCLEERDE CONSERVEN.

  Als je geen werk hebt of krap bij kas zit, dan zou je met een bescheiden voedselvoorraad en wat rantsoenering je enige jaren kunnen redden.

  Je grootste behoefte zal water zijn, daarom is wat water opslaan om te drinken en water van regentonnen om te wassen aangeraden.

  Ik heb Mijn bouwers van toevluchtsoorden gevraagd te zorgen voor een onafhankelijke watervoorziening, wat voedsel om te vermenigvuldigen en wat slaapplaatsen om te vermenigvuldigen.

  Jullie kunnen voedsel nodig hebben voor de HONGERSNOOD DIE ZAL STARTEN VOORALEER JULLIE NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN KOMEN.

  Door een wijze maagd te zijn als het op voorbereiding aankomt, zullen jullie klaar zijn wanneer de Eindtijd moeilijk wordt.

  Ik dank al Mijn getrouwen om te luisteren en te reageren op Mijn advies.

  De belangrijkste voorbereiding is dat van jullie ziel, ga daarom regelmatig naar de Biecht.
  Daarom hebben jullie Mijn bescherming nodig in Mijn toevluchtsoorden tegen de goddelozen. Daar zal Ik jullie lichaam en jullie ziel voeden.
  Vertrouw op Mij en Mijn engelen om jullie te beschermen.”

  Profeet: John Leary

  26-11-2011, 21:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Beste Investering is VOEDSEL 2/8/2011 - John Leary

  Jezus sprak: “Mijn volk, de ene wereld-mensen die achter de Grote Depressie van 1929 zaten, zijn hetzelfde soort mensen die de Grote Recessie van 2008 creëerden. Door jullie geld en de werkgelegenheid te controleren veroorzaken de centrale bankiers, die ook in 1929 achter de Grote Depressie zaten, een trage groei zodat de gemiddelde burger het moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen.

  Ze staan op het punt om een nieuwe financiële crisis te veroorzaken die zou kunnen leiden tot het einde van de dollar als jullie munt.
  In verschillende commentaren in het nieuws, was er een investeerder die in goud, zilver en waardevolle goederen belegde.
  Dit is hetzelfde plan als dat de rijken hebben. Ze willen goud en zilver gebruiken als hun munt, en ze vermijden  papieren bezit (zoals geld, kasbons, obligaties...)

  HOEWEL DEZE EDELMETALEN GOED ZULLEN ZIJN VOOR SOMMIGE RUILHANDEL, IS DE BESTE INVESTERING VOEDSEL DAT BEWAART (zoals conserven).

  Voedsel is minder duur dan zilver of goud, en het zou jullie in staat stellen om de hongersnood te overleven en de komende geldcrisis door te komen.
  Vertrouw op Mij en Mijn instructies, dan zullen jullie beschermd worden in Mijn toevluchtsoorden van duivelse demonen en kwaadwillige mensen.
  Roep Mij NA DE WAARSCHUWING aan en vraag Mijn hulp. De gebeurtenissen zullen dan de tijd aangeven om naar Mijn toevluchtsoorden te komen.”

  Profeet : John Leary

  26-11-2011, 21:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitwijken naar de Bergen 18/11/2011

  In een visioen zag ik AMERIKANEN VLUCHTEN NAAR DE BERGEN.
  Vluchtelingen met hun gezinnen die niets bij zich hadden, dan enkel hun wagens en trucks en wat ze konden dragen en inladen in hun voertuig, stonden op de lange opritten van bergwoningen, en bleven er kamperen.
  Vluchtelingen kwamen binnen om te eten en de badkamer te gebruiken, maar in de eerste plaats waren ze aan het kamperen, zelfs in de koude en sneeuw.
  Vele vluchtelingen riskeerden doodgevroren te raken omwille van de koude harten van inwoners (die hen geen onderdak wilden geven).

  In een ander visioen zag ik STEDEN DIE IN DE AMERIKAANSE BERGEN WAREN GELEGEN NIEUWE POPULATIE AANNEMEN EN TE ETEN GEVEN.
  Cafetaria-achtige restaurants die gelegen waren in de hoofdstraat van de steden lieten grote aantallen vluchtelingen binnen.

  GEOLOGISCHE EN ECONOMISCHE VERANDERINGEN zullen ook in Amerika DEMOGRAFISCHE VERANDERINGEN teweeg brengen.
  OVERSTROMINGEN EN ARMOEDE zullen ertoe leiden dat mensen in grote getale wegtrekken van kuststeden naar steden die verder landinwaarts en hogerop zijn gelegen.
  Vele uitwijkelingen zullen alles verloren hebben en zullen afhankelijk zijn van de barmhartigheid van bergbewoners.
  Dit zal een testperiode zijn.
  GOD ZAL ONS ALLEN IN HET OOG HOUDEN ALS WE AL DAN NIET KIEZEN OM ONZE NIEUWE BUREN LIEF TE HEBBEN.

  Profeet: anno domini - American seeër

  26-11-2011, 19:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er komen nare gebeurtenissen - Bereid je voor om te overleven 18/11/2011

  In een visioen zag ik mensen die zich verzameld hadden op een terras van een café. Ze keken naar een enorme wind die in de verte schade aanrichtte.
  Terwijl de mensen genoten van het leven, van hun drankjes aan het nippen waren en gezellig babbelden, werden aan de horizon door de enorme wind daken van de huizen getrokken.
  Ik zat bij de mensen en ik kon zien dat deze mensen de daken konden zien vliegen, maar ze waren niet bezorgd.
  ZE BESEFTEN NIET dat de wind recht naar hen toe kwam en dat de wind ook het dak van het café ging treffen.

  “Zijn jullie niet wat bezorgd?” vroeg ik. “Heeft dit café geen kelder om te schuilen?”
  De café-gangers trokken enkel hun schouders op.
  Ik keek met droefheid naar de wind die eraan zou komen en de stem van de Heer zei me :
  “AMERIKA ZAL SPOEDIG TE MAKEN KRIJGEN MET DE GROOTSTE TORNADO OOIT.”

  ‘ILL WINDS ARE BLOWING’, LETTERLIJK EN FIGUURLIJK.
  AMERIKA ZAL TE MAKEN KRIJGEN MET HEVIGE WINDEN IN HET WEERPATROON EN MOET ZICH VOORBEREIDEN OP TORNADO'S EN STROOMUITVAL.

  Teveel moderne huizen, die gebouwd zijn door kostenbesparende ontwikkelaars, hebben GEEN KELDERS OF SCHUILPLAATSEN TEGEN STORMEN EN DERGELIJKE.

  De bewoners die geen kelder of schuilplaats tegen stormen en zo hebben MOETEN ZOEKEN naar de dichtst bijgelegen ondergrondse schuilplaats.
  BEREID JULLIE VOOR OM hoofd en lichaam TE BESCHERMEN tegen verstrooid puin.
  BEREID JULLIE VOOR OM de koude TE OVERLEVEN en te koken zonder stroom.

  EEN FINANCIЁLE STORM, NU NOG OP AFSTAND, ZAL AMERIKA VLUG BEREIKEN, EN DE BESCHERMENDE “DAKEN” VAN DE AMERIKAANSE INVESTERINGEN (spaargelden) AFRUKKEN, VOORAL DAN DE WONINGEN EN BEZIT VAN DE AMERIKANEN.

  Amerikaanse investeringen zullen onbeschermd zijn tegen PLOTSELINGE WAARDEVERMINDERING, SCHADE, VERLIES EN DIEFSTAL.

  Amerikanen BEREIDEN ZICH HET BEST VOOR om financieel te overleven door het STOCKEREN VAN VOEDSEL, BRANDSTOF, BAAR GELD, KOSTBARE METALEN IN MUNTVORM – GOUD EN ZILVER, EN RUILGOEDEREN AAN TE SCHAFFEN EN STOCKEREN.

  EN NOG HET BELANGRIJKST VAN AL : NAASTENLIEFDE EN GEBED!

  Profeet: anno domini - American seeër

  26-11-2011, 18:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Twee types van Kampen 4/11/2011

  In een visioen zag ik een grote cafetaria met rijen tafels en stoelen waar mensen konden zitten en eten.
  De cafetaria was ofwel ondergronds ofwel binnenin een groot gebouw gelegen, want er waren geen ramen.
  Mensen zaten aan tafels en waren druk tegen elkaar aan het praten..
  Op hun papieren zakken, waar fast food inzat, stonden tekeningen en boodschappen op.

  Het land (VS) leek IN EEN STADIUM TE VERKEREN, WAARIN EEN GROTE OORLOG WAS GEPLAND.
  Aan één van de tafels zat Dick Cheney, die bij (het departement) van verdediging zit.
  Op zijn witte lunchzak waren twee cirkel geprint, in verschillende grijstinten.
  Op de ene cirkel stond  “INTERNERING” en op de andere stond “VIJAND.”
  ER WERDEN TWEE TYPES VAN KAMPEN GEBOUWD en dat werd aan de mensen in deze cafetaria getoond.

  Na de maaltijd had een AANROEPINGSRITUEEL OF GEBED IN DE ZWARTE MAGIE plaats aan de andere kant van de cafetaria.
  Vele mensen droegen DOODSKOPPEN TEKENS, die door de SS werden gedragen gedurende de periode van Duitsland’s Derde Rijk.
  De energie (die ze opriepen) was OUD, DUISTER EN DUIVELS.

  AMERIKA, jullie herbergen een DODELIJKE PARASIET, die nu verborgen is zodat jullie die niet kunnen zien, maar het zal NIET VEEL LANGER MEER VERBORGEN BLIJVEN.

  Bid tot God om hulp OM DE PARASIET TE IDENTIFICEREN EN TE VERDRIJVEN vooraleer het jullie volledig overneemt.

  Profeet: anno domini - American seeër

  Noot : Dick Cheney is vice president geweest onder George Bush. Hij was ook Secretaris van Verdediging voor verschillende jaren. Hij is heel machtig en zit in vele duistere zaken verwikkeld.

  26-11-2011, 18:08 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over kannibalisme en de komende Wereldhongersnood 18/11/2011

  In een visioen was ik geshockeerd om een winnaar van de Nobelprijs, die tevens lid was van de werelds meest elitaire groep van power brokers (bemiddelaars die kandidaten aan verkiezingsmacht helpen). Hij besprak zijn VERBORGEN KANNIBALISME ronduit met gelijkgestemde collega’s.

  Deze door de wereld geroemde, maar innerlijk verdorven man, beschreef hoe kannibalisme zijn blik op de wereld en hoe die zou moeten functioneren, had veranderd.

  Zijn eerste deelname in het eten van menselijk vlees had uiteindelijk elke beslissing die hij sindsdien had genomen, beïnvloed.

  In een ander visioen zag ik een HONGERLIJDENDE WERELD waarin MENSELIJK VLEES langzaam, maar zeker zijn opmars deed in de handelszaken.

  Eerst werden menselijke ribben geëtiketteerd als varkensribben.

  UITEINDELIJK WERD MENSENVLEES NIET LANGER MEER ONDER HET MOM VAN ANDER VLEES VERKOCHT.

  SATAN HAAT DE MENSHEID EN KANNIBALISME IS ÉÉN VAN DE DEMONSTRATIES VAN DEZE HAAT.

  Het overtuigen van ambitieuze wereldleiders om mensenvlees te eten, in loyaliteitstesten die in geheime genootschappen gebeuren, geeft Satan veel voldoening.

  Door OPZETTELIJK een toekomstige WERELDHONGERSNOOD TE CREЁREN DOOR ARTIFICIЁLE MIDDELEN, hoopt Satan zijn controle te versterken over een kleinere en wanhopige populatie.

  Satan WENST DE HEL NAAR DE AARDE TE BRENGEN en dit zal o.a. bestaan uit kannibalisme. Het zal uiteindelijk door de staten bestraft worden.

  Let op, volgelingen van Christus, voor de plannen van de Boze : hongersnood en voorliefde voor mensenvlees.

  Niettegenstaande dit geen plezant onderwerp is, is het belangrijk om toch genoeg over de Vijand en zijn gewoonten te weten om hem te herkennen.

  Wij Christenen weten dat GOD, ONZE VADER, VAN DE MENSHEID HOUDT (in tegenstelling met Satan). HIJ HOUDT ZOVEEL VAN ONS DAT HIJ ZIJN ENIGE ZOON GAF OM ONS TE REDDEN!

  Jezus offert Zijn kostbaar lichaam en bloed, in de Eucharistie, om ons geestelijk te steunen in deze tijden en degene die nog komen.

  JEZUS HOUDT ZODANIG VAN DE MENSHEID, dat Hij geleefd heeft als een van ons en stierf voor ons, zodat we eeuwig leven zouden hebben in het Koninkrijk van God.

  HET IS GOD DIE VOL LIEFDE ONS LICHAAM EN ONZE ZIEL VOEDT, OPDAT WE ELKAAR ZOUDEN LIEFHEBBEN ZOALS HIJ ONS LIEFHEEFT.

  VOED JULLIE MET GODS LIEFDE EN JULLIE ZULLEN ANDEREN VOEDEN IN DE  KOMENDE WERELDHONGERSNOOD.

  Profeet: anno domini - American seeër

  =================

  NOOT van de EDITEUR:
  De meeste ware Christenen zullen zich waarschijnlijk in toevluchtsoorden bevinden en daar voedsel krijgen.

  26-11-2011, 16:11 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Twee vulkanen aan de Afrikaanse Horizon 23/10/2011

  In een visioen zag ik in de verte de rookpluimen van TWEE VULKANEN DIE AAN HET UITBARSTEN WAREN.
  De beide vulkanen waren TEGELIJKERTIJD uitgebarsten.

  Ik vroeg de locatie van deze vulkanen aan de Heer, en ik hoorde een stem zeggen:
  “In de streek van BIAFRA. Dit land was vroeger een Duitse kolonie geweest.”

  In de toekomst zal men in die streek, niet één maar TWEE VULKANEN TEZELFDERTIJD ZIEN UITBARSTEN aan de horizon.
  Bid voor de mensen van deze regio, die nu al te lijden hebben, dat het lijden veroorzaakt door deze dreigende vulkaanuitbarstingen wordt verminderd.

  Profeet: anno domini - American seeër

  26-11-2011, 15:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meesters die Slaven waren 4/11/2011

  Profeet: anno domini - American seeër

  In een visioen zag ik een herenhuis waarin een groot feest werd georganiseerd voor rijke en machtige mensen.
  Er was weinig privacy in het herenhuis, en het was gemakkelijk om gemakkelijk om per ongeluk en ongepast de bevoorrechte overnachtende gasten in prive-momenten te treffen.
  Een rijke vrouw was eigenares van het pand en zij was de gastvrouw. Toch leek de plaats beheerst te worden door een andere kracht.
  Het herenhuis had boven VERBORGEN KAMERS die bestemd waren voor DUISTERE MAGISCHE RITUELEN en bijeenkomsten.
  In feite was het feest enkel een gebeurtenis die voor de buitenwereld bedoeld was.
  Vele evenementen gebeurden binnenskamers, in het geheim.

  Het merendeel van de mensen die aanwezig waren op het feest waren LEDEN VAN EEN GEHEIM GENOOTSCHAP. Ze hadden allen een plaats in de hiërarchie van dat genootschap.
  Toch was hun status zo geheim dat er maar heel weinig leden de echte plaats (in het genootschap) en identiteit van de anderen kenden.

  Dit zorgde ervoor dat iedereen zich VERSCHRIKKELIJK ONZEKER voelde, hoe uiterlijk machtig of prestigieus ze zich ook voordeden. Ze hadden het gevoel dat ze altijd in het oog werden gehouden.
  In feite waren meest van de mensen, ongeacht hoe opgewekt of opgedirkt ze ook leken, VANBINNEN SLAVEN VAN DE DUISTERE MACHT.

  Wat de situatie van de feestgangers nog slechter maakte en voor sommigen zelfs ondraaglijk, was dat zelfs HUN EIGEN KINDEREN AAN DEZE DUISTERE MACHT ZOUDEN GEGEVEN WORDEN.

  In werkelijkheid zou in een van de evenementen van het feest, die binnenskamers gebeurden, een “Schatje”-RITUEEL gebeuren waarin kinderen van een bepaalde leeftijd aantreden en/of geestelijk aan elkaar verbonden worden volgens de wens van de duistere macht.

  Er waren maar enkelen die op voorhand wisten welke persoon zou gekozen worden voor welk ritueel, want er waren vele rituelen.
  De betrokkene zou dan een klein wit kaartje ontvangen met instructies, waar hij verwacht werd en welk kind hij verplicht was mee te brengen.

  Degene van de duistere krachten, die de evenementen presenteerde, had de bijnaam : “De Archeoloog”.

  IEDEREEN die op het feest was, was een COMPLETE SLAAF VAN DEZE MAN. Zijn identiteit was bijna door niemand gekend.
  Niemand durfde hem tarten, uit vrees voor foltering, dood en geestelijke vervloeking.

  Toch was er een vrouw op het feest die er moedig voor koos om alles te riskeren. Het was een moeder die het niet meer kon verdragen om zichzelf en haar kind verder in gevaar te brengen.

  Ze had een uitnodigingskaartje ontvangen, maar ZE WEIGERDE TE GEHOORZAMEN.
  Zij en haar kind VERTROKKEN. Ze had een RADICAAL GELOOF dat er een andere manier was van leven.

  DOOR DE GENADE VAN GOD trok de vrouw zich los UIT HET DUISTERE WEB van bedrog.
  Ze was er eindelijk volledig van overtuigd dat God GENADE zou hebben met haar, haar zonden ZOU VERGEVEN en GEESTELIJKE BESCHERMING zou bieden.
  GOD DEED DIT ALLES EN NOG VEEL MEER!

  26-11-2011, 15:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria van de Goddelijke Barmhartigheid - een interview

  Interview met Maria Divine Mercy, de Zienster van de “Waarschuwing” op 2.11.2011

  De zienster was agnostisch, ze vond het moeilijk om een praktiserend geloofsleven te leiden omdat zij het niet gewoon was de H.Mis te bezoeken of te gaan biechten. Zij was een ambitieuze zakenvrouw die zich niet bekommerde over het religieuze leven. 

  Zij werd duidelijk voorbereid op haar grote taak in profetische dienst. Zij bezocht iemand in de kliniek. Daarna ging ze naar de kerk en bad er inderdaad de eerste keer na een lange tijd. Plotseling zag ze de Moeder Gods neerdalen van het altaar. Zij was enorm geschrokken en kon zich niet bewegen. De Moeder Gods was zeer majestueus en de verschijning begon te wenen. Maria, de zienster, was niet alleen in de kerk – een andere persoon bad daar eveneens en had dezelfde ervaring met de Moeder Gods zoals de zienster.

  Plotseling kwamen verschillende figuren uit de aanwezige beelden. Zij bewogen zich. Deze gebeurtenis duurde geruime tijd. Maria kon absoluut niets begrijpen, deze gebeurtenissen waren compleet nieuw voor haar. Zij wist hoegenaamd niet wie deze figuren waren. Deze gebeurtenissen vonden plaats één jaar vooraleer de eerste boodschap kwam want ze waren een voorbereiding voor haar grote taak aan de mensheid. Begin november 2010 ging zij samen met een rozenkransgebedsgroep naar een Mariagrot waar beelden stonden van de Moeder Gods, de H.Jozef, de overleden paus Johannes Paulus II, Zuster Faustina, Bernadette en twee voor haar onbekende heiligen die later de H. Benedictus en de H. Augustinus bleken te zijn. Ze zag ook de H. Familie. Deze figuren kwamen uit de genoemde beelden en werden levend.

  Na deze ongelooflijke gebeurtenissen vond Maria het zeer moeilijk terug te keren naar haar werk en in de nuchtere realiteit verder te werken.

  Merkwaardige feiten manifesteerden zich: ze dacht aan Jezus op het kruis en zag plotseling de kruisiging van Jezus. Ze beefde van schrik. De zienster is afkomstig uit Ierland en moeder van een gezin, succesvol in het beroepsleven, d.w.z. haar sociale en familiaire entourage geven haar stabiliteit en realiteitszin.

  Toen ze op 8 november 2010 de Rozenkrans bad, bewogen plotseling de lippen van de H.Maagd Maria – ze nam pen en papier, ze hoorde echter niets, geen stem was te horen, maar haar hand werd inderdaad geleid door de Heilige Geest zodat de Moeder Gods haar de eerste boodschap in liefde en tederheid kon geven. Ze wees erop, dat zij door God was uitgekozen om een verantwoordelijke taak voor de hele mensheid te bekomen en vanaf nu boodschappen van Haar goddelijke Zoon Jezus Christus evenals van Haar zou ontvangen.

  De Moeder Gods vroeg haar om sterk te blijven. Ze zag dezelfde heiligen terug die nu leken te spreken. Er werd haar meegedeeld dat deze heiligen haar bij deze grote en uiterst belangrijke opdracht van God zouden ondersteunen. De zienster las de eerste boodschap voor van de Moeder Gods van 8 november 2010. (Boodschap nr.1) Er werd haar gezegd dat deze boodschap overhandigd werd aan een zeer zieke maatschappij opdat zij zich tot God bekeren kon. Op 9 november 2010 werd zij ’s morgens vroeg om 3 uur plotseling gewekt – zij beefde over heel haar lichaam.

  Zij zag dat het beeld van Jezus, geplaatst naast het bed, plotseling levend werd. Hij keek naar haar, Zijn gezicht werd levend maar ze hoorde echter niets. Ze schreef de eerste boodschap van Jezus neer, en weer werd haar hand geleid door de Heilige Geest. Ze begreep van het hele gebeuren niets. De eerste boodschap van Jezus werd haar gegeven op 9 november 2010, waar Hij zich richt tot alle mensen en alle religies. (Boodschap nr.2) Heel haar lichaam beefde,  ze kon het amper vatten dat zij voor een dergelijke taak geroepen was. Ze telefoneerde naar haar beste vriendin omdat ze dacht dat ze gek werd. Ze begreep absoluut niet wat haar overkwam. Ze contacteerde een priester.

  Ze besefte plotseling dat God haar voor deze grootse taak geroepen had ofschoon zij bijna agnostisch was geworden. Ze maakte een volledige ommekeer door, zij kan dus begrijpen wat het betekent zijn leven te veranderen en een nieuwe geloofsweg met alle consequenties in te slaan wat ook het eigenlijke hoofdpunt is van de boodschappen en inderdaad door de ‘waarschuwing’.

  Deze boodschappen van barmhartigheid zijn aan heel de mensheid gericht. De zienster werd geleidelijk door haar opdracht gesterkt en onderricht. Ze onderging een grote verandering, alles werd anders. Voordien had ze geen weet over religie, ze had ook nooit een Bijbel gelezen. Jezus benadrukte dat Zijn komst een akte van barmhartigheid is voor de mensheid en dat Hij niet komt om de wereld nu al te oordelen. De boodschappen richten zich tot alle wereldreligies opdat ieder mens de mogelijkheid heeft de waarheid te herkennen en zich te bekeren.

  Hij sprak over de ‘waarschuwing’, de geestelijke komst van Jezus Christus in barmhartigheid. De zienster had geen besef over het begrip ‘waarschuwing’. Hij zei haar dat dit alles geschiedde uit barmhartigheid en liefde voor alle mensen en dat Hij ieder mens op deze wereld wou aanraken. Zij hoorde ook over Garabandal, waar deze boodschap over de ‘waarschuwing’ gegeven werd aan de zienertjes, maar dit was voor haar onbekend terrein omdat ze er nog nooit over gehoord had. Hij informeerde haar ook dat wij bij het ontwaken ’s morgens, de dag van de waarschuwing, twee sterren (kometen) zouden zien botsen met als gevolg een explosie – die de mensheid echter lichamelijk niet zou schaden.

  Vóór de waarschuwing zal een kruis verschijnen over heel het firmament. Voor de grote zondaars is heel de waarschuwing zeer belastend want zij zullen de pijnen moeten doorstaan en verdragen van de hel of van het vagevuur.  Aan ieder mens zal tijdens de waarschuwing heel zijn leven getoond worden – men voelt en beseft wat men goed of slecht gedaan heeft tijdens zijn leven. Het zal de mens ook getoond worden waar men – indien men op dit ogenblik zou sterven – heengaat.

  Dit is echter een unieke gelegenheid opdat ieder mens de waarheid zou herkennen en ervaren en zo de mogelijkheid heeft tot inkeer. Zonder de waarschuwing die de grootste akte van barmhartigheid is voor de mensheid sedert de dood en de verrijzenis van Jezus Christus, zou de mensheid verloren zijn omdat er amper nog geloof gevonden zou worden.

  Dit zijn zeer belangrijke boodschappen die weldra in vervulling gaan. De zienster heeft nooit een exact tijdstip bekomen, Jezus zei haar echter dat het jaar 2011 het jaar van de reiniging was. (bv. economische ineenstorting, klimatologische veranderingen, aardbevingen, tsunami’s enz.) Ieder mens die meer dan 7 jaar is, zal de ‘Waarschuwing’ voelen.

  Jezus somde ook op  – zij sprak over de zo-even ontvangen boodschap voor het Amerikaanse volk – de twee ergste zonden: abortus, ontucht en onzedelijkheid (onkuisheid)

  Jezus toont haar visioenen waar Hij zeer bedroefd is en weent over alle opgesomde zonden die vooral in de V.S. veel bedreven worden. De zienster vertelde dat zijzelf ook op veel gebieden het lijden van Jezus beleeft. Haar geestelijke leider verklaarde haar dat ze blijkbaar een offerziel is. Ze ging samen met de priester naar de kerk en wijdde haar leven aan Jezus Christus toe. Ze lijdt voortaan met Hem voor de bekering van de mensheid. Jezus vraagt ons vurig dat wij veel om vergeving en barmhartigheid bidden opdat de mensen zich tijdens of na de waarschuwing zouden bekeren en dan ook de waarheid aannemen om dan in het nieuwe rijk van vrede, in het Paradijs op aarde te geraken.

  De zienster vermeldt ook hoe krachtig zij de genade van medelijden en barmhartigheid ontvangen heeft om HEM en de mensen in deze omvang te beminnen. Zij benadrukt hoe ongelooflijk deze lijdensliefde is.  Vervolgens aansluitend na de waarschuwing volgt dan de tijd van nood en tuchtiging. Zij benadrukt ook dat Jezus zeer gelukkig is met het gebed van de mensen overal ter wereld – miljoenen mensen bekeren zich. Door deze gebeden zal de hevigheid van de straf ook iets gemilderd worden.  God de Vader wordt dikwijls in de boodschappen genoemd.

  HIJ werd door de Heilige Geest aan Maria, de zienster, aangekondigd; die kracht was reusachtig, ze beefde overal op haar lichaam. Ze kon God de Vader als een persoon zien ondanks de Drie-eenheid van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest zijnde de drie Personen in Eén. Op de vraag hoe Jezus en God de Vader eruit zien, antwoordde ze als volgt: Jezus is slank, zacht en liefdevol. Hij heeft gegolfd roodbruin haar.

  De Vader heeft niet – zoals dikwijls afgebeeld – witte haren, maar gekruld, donker haar. Hij is licht van gestalte maar krachtiger dan Jezus. Hij ziet er zeer liefdevol en majestueus uit. In de eerste boodschap van God de Vader voelde Maria de grote toorn over de mensheid en haar zonden. Deze gramschap was merkbaar en ze beefde helemaal daarbij. Zijn heilige verbolgenheid komt vooral voort uit het feit dat wij Zijn eisen en geboden, ondanks herhaalde aanmaningen en oproepen door de goddelijke wereld, steeds weer ignoreren.   

  Maria voelde bij de boodschappen van God de Vader meer kracht en ze was door Zijn persoonlijkheid overweldigd. Jezus bemint iedere zondaar, zelfs de meest verstokte – hij behoort Hem toe, Hij veroordeelt hem niet, Hij is barmhartig en liefdevol voor hem.  Wij moeten altijd tot God de Vader in de naam van Jezus Christus smeken, die daardoor alle gebeden verhoort. Tot nu toe heeft Maria, de zienster 250 boodschappen ontvangen, ook deels persoonlijk voor haar en voor priesters. Ze wordt steeds eraan herinnerd dat wij vrede in onze families en in onze buurt moeten brengen.

  Jezus toonde Maria hoe ze haar dagelijkse, soms urenlange gebeden moest bidden, dat ze ook dagelijks de H.Mis moest bijwonen en eveneens drie tot viermaal per week naar de Aanbidding moest gaat. Hoewel ze als moeder van een gezin en zakenvrouw hard werkt, heeft ze de kracht voor haar dagelijks, geestelijk Apostolaat  en ook de kracht om contacten met mensen te leggen. Het is goed dat ze met andere mensen contact houden kan om een evenwicht te bewaren. Ze kan haar liefde tot de naaste bewijzen; ze kan zachtmoedig zoals Jezus met de mensen omgaan en daardoor getuigenis afleggen van Zijn liefde. 

  Ze beklemtoont nogmaals dat het jaar 2011 het jaar van de reiniging is en dat de waarschuwing dus voor de deur staat. Er zullen nog veel catastrofen en omwentelingen plaats hebben die steeds heftiger en vlugger komen. Wij zijn in de geboorteweeën – de beproeving duurt reeds 3,5 jaar. Door het gebed worden de tribulaties (kwellingen en beproevingen in de Eindtijd) iets verzacht, hoewel er nog zware tijden de mensheid te wachten staat.  Wij zullen allen tijdens de waarschuwing lijden, toch moeten we geen angst hebben.  Voor de eerste keer staan wij van Aangezicht tot aangezicht voor Jezus Christus, de levende Zoon van God – onze Verlosser – hoe wonderbaar! Als gelovige mogen wij ons zeer verheugen op dit moment. Deze opwindende tijd zal veel in ons leven veranderen. De goddelijke Barmhartigheid is een ongelooflijk geschenk voor ons allen.

  Op het einde van het interview wordt Maria door Father Neil nog telefonisch ondervraagd over verschillende thema’s. Hij vraagt of het gemakkelijk was de juiste priester als geestelijke leider te vinden. Ze zei van neen en dat eerst de vijfde gecontacteerde priester uiteindelijk haar geestelijke leider is geworden en haar dagelijks begeleidt. Ze heeft aan hem een grote geestelijke steun. Zij bevestigde ook dat ze voor de priesters speciale boodschappen ontvangt en dat het geloof van de priesters op de proef wordt gesteld en getest als nooit tevoren. Maria benadrukt ook in welke moeilijke tijden wij – vooral in Europa – staan. Religie wordt amper in de EU nog getolereerd. Op de scholen wordt godsdienst niet meer gegeven. In Ierland, dat als zeer katholiek gold, wordt op openbare scholen de godsdienstles volledig weggelaten, zelfs heiligenbeelden worden in de kerken verwijderd! Het is politiek niet correct in de EU en de V.S. om zelfs maar over godsdienst te praten!

  Er heerst een zeer grote geestelijke duisternis, vooral in Europa. De zienster is voortdurend onderhevig aan geestelijke aanvallen, er is een geestelijke strijd tussen goed en kwaad; door de goddelijke bescherming waarin ze zich bewust moet begeven, is ze sterker geworden en kan ze precies onderscheiden wanneer ze aangevallen wordt. Nu verheugt ze zich in de aanvallen, vroeger voelde ze zich geterroriseerd. Jezus helpt haar – Hij glimlacht zelfs! Op het einde van het interview bidt Father Neil vooral voor de zienster en geeft haar een bijzondere zegen zodat ze de kracht heeft het zware kruis dat haar opgelegd werd, te dragen. Ja, het is een moeilijke missie en roeping die de volledige inzet van haar als mens – lichaam, ziel en geest vereist, zegt de zienster op het einde van het interview.

  26-11-2011, 09:16 Geschreven door Claudia  


  25-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wereld zal voor altijd veranderd worden 24/11/2011

  Mijn dierbare dochter, wees niet bang want de tijd is met jou en de hele wereld.

  Deze tocht is intens geweest voor jou, Mijn dochter. Het is ook zo’n korte periode geweest.

  Je hebt Mijn Heilige Wil gehoorzaamd vanaf het begin niettegenstaande je jouw twijfels had. Ondanks het feit dat je bespot werd in bepaalde plaatsen en vooral door diegenen die beweren Mijn heilige discipelen te zijn en deze van Mijn geliefde Moeder, heb je nooit geaarzeld om Mijn heilig woord aan de wereld mede te delen. Negeer al deze pijn want het is nu voorbij.

  Nu dat Ik kom met Mijn grote barmhartigheid zullen al Mijn kinderen met echt geloof in nederige dankbaarheid neervallen om Mij te verwelkomen en Mijn barmhartigheid te aanvaarden. De waarheid zal nu geopenbaard worden.

  Sta allen op en wacht met vreugde op Mijn komst.

  De wereld zal voor altijd veranderd worden.

  Onthoud dat het door Mijn diepe liefde voor jullie allen is, met inbegrip van diegenen die spotten met Mijn heilig woord of die Mij ontkennen, dat Ik opnieuw kom om jullie te redden.

  Jullie Redder en Verlosser

  Jezus Christus

  25-11-2011, 20:40 Geschreven door Claudia  


  24-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing betekent niet het einde van de wereld 22/11/2011

  Maria van de Goddelijke Barmhartigheid wil al diegenen die bezorgd zijn of angstig voor de komende Verlichting van het Geweten (de Waarschuwing) aanraden om de boodschap van 11/11/2011 die ze gekregen heeft van Jezus Christus nog eens te herlezen : Tekens zullen eerst aan de hemel verschijnen - de zon zal rondtollen  - Vrijdag 11 november 2011, 16.00 u.

  Veel gebed is nu nodig om zielen te helpen redden. Jij, Mijn dochter, moet je familie voorbereiden en aan diegenen die Mijn grote barmhartigheid nodig hebben, zeggen om gereed te zijn.

  Eens te meer zullen eerst de tekens verschijnen. Veel mensen zullen verbaasd opkijken en vol aandacht zijn wanneer zij de veranderingen in de lucht zullen zien. Zij zullen de zon zien rondtollen als nooit tevoren. Dan zullen zij het kruis zien. Dat zal gebeuren net voordat de sterren in de lucht zullen botsen en Mijn stralen van Goddelijke Barmhartigheid de aarde zullen bedekken.

  Vervolgens zal er stilte komen zodat elke ziel in een staat van absolute afzondering zal zijn wanneer zij voor Mij komt. Zeg Mijn kinderen waar zij moeten naar uitkijken want zij moeten geen angst hebben. Dit is geen te vrezen gebeurtenis. Integendeel, jullie moeten allen deze ontmoeting verwelkomen. 

  Al Mijn kinderen moeten geloven dat Ik het ben die nu voor hen kom. Zij moeten niet denken dat dit het einde van de wereld is. Want dat is het niet. Het is het begin van een nieuwe periode in de tijd waarin al Mijn kinderen uiteindelijk de waarheid zullen kennen.

  Ik verheug Mij en voel een grote tederheid voor elke ziel in het bijzonder die kan verlost worden indien zij Mij toestaan hun deze gave te schenken.  

  Bid, bid, bid nu voor alle zielen en in het bijzonder voor diegenen die zo vol vrees zullen zijn dat zij misschien niet sterk genoeg zullen zijn om Mijn hand van Barmhartigheid te aanvaarden.

  Jullie Verlosser

  Jezus Christus

  24-11-2011, 20:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van JNSR - 25/9/2011

  Daag God niet uit - Zondag 25 / 09 / 2011

  Christenen van alle landen – Vrienden van Christus Jezus en Zijn Heilige Moeder, laat de godslasteringen niet langer toe in de media maar ook in de straten. 

  Zoek niet in de sterren, ook niet in de diepte van de Aarde, wat GOD nog voor ons verbergt.

  GOD heeft alles opgeschreven in ieder wezen dat Hem toebehoort, sedert de schepping van de Wereld, voor iedere generatie en iedere eeuw.

  Al de Zielen kennen GOD als « hun VADER » en tot op heden hebben ze allen de Heilige Kennis van GOD, die hen moet dienen om te ontdekken… voor GODs Terugkeer !  We weten wat onze geest ons biedt als we naar de Kennis zoeken :

  « Waar of vals »  ?  We hebben geen ander antwoord dan het onze…tot op heden!

  De bergbeklimmer zoekt het absolute op de toppen van de hoogste bergen met zijn voeten, zijn handen, maar hij kan niet hoger geraken!

  Terwijl Jezus «Christus, Gezegende van GOD »  opgevaren is ten Hemel op Zijn Hemelvaart, waar niemand Hem heeft zien terugkeren naar de Aarde: Wij wachten op Hem!

  De diepte van de oceanen of vulkanen kan maar gemeten worden bij benadering. Terwijl «de Almachtige» het aantal haren kent die op ieders hoofd groeien.

  Hoe durven bedriegers en godslasteraars zich meten met GOD?En Hem provoceren op de meest hatelijke en oneervolle manier. Denken ze dat GOD zich zal tonen in een heftige reactie? Let op, het zullen enkel de elementen zijn die ons van antwoord zullen dienen. De hele menselijke familie is solidair en verantwoordelijk…

  We zijn aan elkaar verbonden, de een aan de ander (met GOD) die geen begin en geen einde heft.

  We zijn allen ÉÉN :  We lijden allen doordat er één enkele persoon de noodlottige fout gemaakt heeft en de anderen ertoe uitgenodigd heeft om te volgen.

  Missen die opgedragen worden voor Bekering van de Wereld zullen blijven opgedragen worden, de gebeden op voorspraak mogen niet meer gestopt worden…

  Zie ons allen, gemobiliseerd met de wapens van de Kerk in onze hand :

  Het Heilige KRUIS en de Rozenkrans. Heer, heb medelijden met diegenen die U lasteren,

  Ze weten niet wat ze doen.  ( Gebed van DOZULE )

  Vergeef het hun, Heer.

  De natuurelementen, zijn als waakhonden, ze antwoorden vroegtijdig als de mensen in de wereld hevig vechten tot de dood.

  De elementen protesteren tegen de misdaad van de mensen…  Ze reageren nog vlugger als de Schepper is beledigd, want GOD is de Redder van de Wereld en niemand heeft het recht om Onze Schepper-VADER te lasteren.

  Het is een reactie die tegen de Wetten van GOD ingaat en meerbepaald tegen de LIEFDE VAN GOD en Zijn naaste.

  Het is deze ernstige belediging die de furie van al de elementen kan ontketenen…

  Leg dit alles uit zoals je het denkt…

  Maar vergeet nooit dat de rust maar kan terugkeren als de mensheid een smeekbede tot GOD richt en Hem vraagt in te grijpen.

  Het zijn maar de Heilige Missen voor de Bekering van de Wereld, die gevraagd worden door Jezus en de gebeden van alle waarachtige harten die bidden om een lawine van Zegeningen te ontvangen voor vrienden als voor vijanden, die de Wereld kunnen veranderen. Voor de rust als voor de furie van de elementen, want iedere persoon behoort aan GOD zoals ieder element aan GOD behoort. En door in GOD binnen te treden zullen ze de rust terugvinden omringd door LIEFDE die GOD IS.

  Jezus-Maria-Jozef die een zegen zijn voor Uw NAAM.

  Voor diegenen die niet begrijpen hoeveel GOD van hen houdt en lijdt onder hun onverschilligheid.

  Let op Kinderen van de Wereld : Zegen GOD, in de Wereld die Hem nog niet wil erkennen!

  Zegen die Wereld die het dode Lichaam van de Zoon van GOD heeft ontvangen. Zonder enige Zegen van Hem, enkel de vrome zielen kunnen de uitwisseling van de  « Bandiet » begrijpen. (De Liefde van Johannes Paulus II heeft de bandiet vergeven die hem van het leven wilde beroven).

  Jezus vergaf de zondige Wereld op Zijn KRUIS :

  « VADER, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. »

  En ze bleven schreeuwen, aan het Kruis met Hem, aan het Kruis met Hem, met hun mond vol haat. 

  De Liefde zal de Wereld, die vol woede en wrok is, bevrijden…

  Daarom moeten we niet antwoorden gedreven door woede, zoals de elementen (die ontevreden zijn), maar moeten we ze begrijpen!

  Voor het bloedbad in onze Tijd, hen zegenen (voor hun Liefde voor GOD, zijn ze in opstand gekomen).

  Aan alle godslasteraars : «Vrees jullie godslasterlijke waanzin, stel jullie niet bloot aan het geweld van de elementen. Ze zijn even blind als jullie.»

  Ze reageren op jullie provocatie, die gericht is aan de Meester van het hele Universum.

  Bekeer jullie en doe boete.

  Wacht niet tot de elementen jullie antwoorden, want de provocatie die gericht is aan de  « Meester van de Natuur »  kan leiden tot de meest meedogenloze « Tsunami » die de Wereld tot nog toe gekend heeft en het zal het antwoord zijn van de hele Natuur die verontwaardigd is door de mens.

  U hoort dan in het begin een geluid, net als een symfonische akkoord, uitgroeien tot een oorverdovend lawaai, van het ene einde van de aarde tot aan de andere kant…

  Alle waterwegen van de Aarde, van de Oceanen, van alle Zeeën, van alle Rivieren, zullen overstromen en enkel diegenen die GOD voorbehouden heeft om Zijn Nieuwe Aarde te bevolken zullen gered worden. Zij zullen het Leven voortzetten dat GOD heeft voorbehouden aan de Rechtvaardigen!

  Hoe zult u gered worden?

  U die de Wetten van GOD respecteert en die de Enige en ECHTE GOD (VADER-ZOON-HEILIGE GEEST) die Is, aanbidt… 

  1) U keert u in uzelf (zoals een slak die in zijn slakkenhuisje kruipt om zich te beschermen). Niemand zal zien hoe GOD het doet…

  2)  Daarna, zal het zijn als na een lange slaap : «  een hereniging die zal zich voordoen van de Uitverkorenen, de geroepenen, de verrezenen, de rechtvaardigen, de onschuldige kinderen en alle personen die GOD heeft vergiffenis geschonken.»

  3)  Na het innerlijk Oordeel…

  4)  zullen het de verrezenen zijn en de Eerstgeborenen van deze Nieuwe generatie die geen zonde meer zullen kennen en ook geen dood. Jezus zal tot hen zeggen :  «Kom gezegenden van Mijn Vader »  en zij zullen dan de Meester van de Schepping zien schitteren, Hij zal aanbeden worden en geliefd zijn, door zelfs het kleinste kind van deze Nieuwe Aarde!

  5)  Deze Nieuwe Aarde die verenigd zal zijn met de Nieuwe Hemelen en met GOD, die altijd bij Zijn kinderen zal zijn.

  En wat betreft het Einde van de Wereld? Dat is pas nadat de Aarde nog duizenden jaren verder zal bestaan…  En… Het is pas nadat Alles in GOD zal zijn en, zoals vuurwerk, duizenden en duizenden vonken voor eeuwig in dit Licht binnenkomen, zoals voor hun vertrek naar de Aarde…

  Maar daar gaat het ons niet om!

  Het Licht zal blijven schijnen. 

  Want GOD is het Eeuwige Licht van de Wereld!

  Kinderen!   Herinneren jullie dit nog…

  Jezus Christus – WAARLIJK GOD en WAARLIJK Mens, is altijd in de VADER die Hem alle macht gegeven heeft om in Zijn NAAM te handelen.

  Het is Jezus Christus die we verwachten, dan komt Hij naar Zijn Aarde terug.

  Hij zal voor alle Naties de Gezondene van de VADER, de MESSIAS zijn, zoals de Oosterse Landen Hem noemen.

  De ZOON van GOD die het Woord is van GOD, die de Wereld geschapen heeft :

  Keert terug onder de Zijnen!

  Jezus Christus, die GOD is in de ZOON, kan het bevel geven over de golven om ze af te doen nemen, zoals aan de bergen om zich te verplaatsen of te doen verdwijnen.

  De Heilige Bijbel vertelt er ons over…

  De Openbaring is van St Johannes de Evangelist en hetgeen hij ons heeft verkondigd is voor onze tijd, wanneer hij spreekt over de Heilige Maagd die zwanger is en op het punt staat te bevallen (en Satan staat op uitkijk om de Geboorte te verhinderen) en dat GOD beschermt  (de Grote Arend om ze te beschermen en zorgt dat ze in de Woestijn belandt).

  (Uittreksel uit de Willibrordusbijbel betreffende deze passage : Zodra de draak (=Satan) zag dat hij op de aarde was neergeworpen, begon hij de vrouw die het mannelijk kind had gebaard, te vervolgen. Maar aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven, om naar de woestijn te vliegen, naar de voor haar bestemde plaats, waar zij buiten het bereik van de slang wordt gevoed, een tijd en twee tijden en een halve tijd.)

  De Heilige Moeder van GOD werd « in GODS Stilte » gehouden.

  Het is Zij die de zorg gekregen heeft over GODS kinderen van haar Zoon, aan de voet van het Heilig KRUIS.

  Waarom wordt Zij zo beschermd, omdat in deze plaats die verborgen blijft, houdt Zij binnenin Zichzelf « de hele Mensheid die opnieuw moet geboren worden in de Geest », die Jezus haar heeft toevertrouwd op het tijdstip van Zijn Heilige Dood.

  Ze heeft in Zichzelf « alle Zielen van de kinderen die klaar zijn om opnieuw geboren te worden in de Geest » die GOD Haar had gegeven.

  In deze tijden die zo door de Duivel zijn gegeerd, zijn we de Gezegenden van GOD onder de Heilige Bescherming van de Heilige Maagd Maria (die ons in Haar houdt) zoals Zij Haar Zoon Jezus in Haar Schoot heeft beschermd.

  In deze Tijd is alles wat we geestelijk kunnen noemen, zoals in de tijd van de Geboorte van Christus: "De Tijd van Gods genade".

  GOD verwacht dat al Zijn kinderen geroepen worden tot grote heiligheid door via MARIA te passeren die de perfecte vorm is die GOD heeft gekozen om zoals het kleinste kind te worden om ons te verzoenen met Hem.

  Hij maakt van ons Koningskinderen naar het beeld van Zijn Zoon Jezus Christus die Waarlijk GOD en Waarlijk Mens is. GOD IS LIEFDE.

  We zullen door GODS Wil, mannen en vrouwen zijn die Kinderen van GOD zijn geworden, Goddelijk zoals Onze Vader GODDELIJK is, en zoals Onze Moeder die : De Goddelijke Onbevlekte Ontvangenis is.

  MARIA die : GODS Dochter is (sinds de schepping van Haar Ziel),  die : Moeder van GOD is door de geboorte van de ZOON van GOD, die : Bruid van de Heilige Geest is, en de Heilige Geest is GOD

  MARIA, Moeder van « De Openbaring » is voor de Eindtijd…

  Zoals St JOHANNES aankondigt, is Zij onvermijdelijk en onontkoombaar…

  Zoals we het niet kunnen vermijden om erover te praten en het aan te kondigen : Dat wij binnenkort allemaal opnieuw geboren zullen worden uit de Geest en passeren door Maria, die de Bruid is van de Heilige Geest, en dat we zodoende dezelfde mama als Jezus Christus, Zoon van GOD, zullen hebben.

  Persoonlijke gebeurtenis van Fernande Navarro of JNSR :

  Voor GOD  -  Ik mag zeggen dat Jezus Christus mij een enorme Genade heeft gegeven (Ik was vergezeld van Onze Goede Paus Johannes Paulus II) en ik bevond me voor dat kleine Ding dat helemaal verlicht was door het Heilig Licht van GOD die feller scheen dan de Zon en er ging een wonderlijk parfum vanuit, het geurigste van de hele Wereld. Onze geliefde Paus knielde en boog zijn hoofd tot de grond om Haar te begroeten…

  Jezus zei me :

  «  Het is Mijn Moeder, je hebt zopas De Goddelijke Onbevlekte Ontvangenis van Mijn Heilige Moeder gezien  »

  Dit is opgeschreven tot herinnering aan de mooiste dag van mijn leven!

  Ik heb de «Goddelijke Onbevlekte Ontvangenis van Maria » gezien. Deze gebeurtenis heeft van mij, sinds ik het heb aangekondigd, tot een besmette iemand gemaakt. Ik word door mijn vrienden afgewezen…

  De uitgevers van boeken hebben mij behandeld als een ketter!

  Toen GOD me vroeg dit Grote Visioen van Openbaring te verkondigen :

  Heb ik al degenen die tegen mij waren gezegend en vergeven…

  En toch, heb ik Jezus duidelijk het horen bevestigen.

  De Openbaring heeft me ook gezegd :  Iedereen zal zich in Jezus Christus zien bij Zijn Wederkomst zoals in een spiegel, en zal kunnen lezen in GOD, die de spiegel van zijn eigen geweten wordt.

  Ieder zal al zijn fouten kunnen zien, zelfs al hetgeen dat hij verborgen heeft, zonder het ooit te hebben toegegeven!

  En na deze Zuivering zal er in niemand nog een kruimel Kwaad overblijven dat GOD van ADAM, de eerste Mens van de Schepping, scheidde.

  Jezus Christus, ZOON van GOD en GOD Zelf zullen zich laten aanbidden en liefhebben door al de Kinderen van de Wereld die Hem zullen herkennen als zijnde : 

                                       De GOD van Onze Voorvaderen.

  En in deze herkenning van LIEFDE voor Degene die tot MOZES heeft gesproken om de slavernij te beëindigen van al Zijn Kinderen…

  DE UNIVERSELE LIEFDE zal alle hindernissen opheffen, zal alle muren slopen die ECHTE communicatie van GOD met de mensen belet. Hij zal alle harten in vuur en vlam zetten, en op die manier een enige taal scheppen die allen kunnen spreken met dezelfde kennis.

  GOD is het Licht van de Wereld dat zich laat prijzen en aanbidden, want de Tijd komt dat het Kind zelf zal gevoed willen worden met alle Woorden die van GOD komen.

  Het Kind zal dan deze « Heilige Universele Wetenschap » kennen die men maar in GOD alleen kan vinden.

  JA, als jullie met Hem van aangezicht tot aangezicht staan wordt Zijn Liefde geopenbaard. Die Liefde die niemand zag verschijnen aan de voet van Zijn Heilig Kruis van Liefde in Golgotha. Het publiek was te druk bezig de bladzijde om te draaien van de bittere dood van de Onschuldige.

  Zoals het geval was met het KRUIS van DOZULE dat ongelegen kwam voor de Kerk!

  Maar GOD zal de mens, Zijn Kind vergeven…

  GOD liet zich kruisigen. Want het is enkel door in de aarde te vallen (en te sterven), dat het graan zich kan vermenigvuldigen.

  En ziehier nu « de vrucht van de Passie » dat op het punt staat de hele Aarde te bedekken van deze vruchten die smaken naar GODS Waarheid, en Jezus zal ons zeggen :

  «   U allen – U bent de Verrezenen van Mijn Eigen Verrijzenis -

  Dit Nieuwe Zaad dat Ik Mijn Eigen Identiteit als ZOON van GOD aanbied  »

  Heel binnenkort… Wees geduldig !

  Jezus stelt U voor aan Zijn Moeder. 

  Ziehier Uw Moeder -  Zij die U Mijn Identiteit zal geven.

  Woorden van de Heer Jezus Christus.

  24-11-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  22-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De voorbereidingen zijn nu compleet 16/11/2011

  Mijn dierbare dochter, luister nu.

  Verzeker al Mijn kinderen ervan dat geloof v oor hun redding zal zorgen.

  Dat is alles wat er nu van belang is.

   

  Liefde voor Mij en voor elkaar zal je weg naar het Paradijs zijn, als jullie elkaar liefhebben op de manier waarop Ik jullie liefheb. Het moet een onvoorwaardelijke liefde zijn.

  Jullie moeten elkaars fouten aanvaarden.

  Vergeef, kinderen.

  Vechten komt NIET voort van de Hemel.

  Het wordt veroorzaakt door de Bedrieger om te creëren.

   

  Kom nu op en bid, bid, bid voor Mijn Grote Barmhartigheid want HET IS BIJNA TIJD.

  DE VOORBEREIDINGEN ZIJN NU COMPLEET.

  JULLIE MOETEN EENVOUDIGWEG NU WACHTEN.

   

  Bereid jullie ziel voor en bid voor elkaar.

  Mijn dochter, je moet enkel Mijn Heilige Wil aanvaarden.

   

  Vraag niet om uitleg.

  Volg Mijn instructies op en gehoorzaam te allen tijde.

  Trap niet in valstrikken die voor jou zijn gezet om te zorgen dat je valt.

  Satan wil dat je valt zodat hij je kan vertrappen, maar Ik moet je er opnieuw aan herinneren om te zwijgen.

  Onderga iedere vernedering met ogen neerwaarts gericht, in complete nederigheid.

  Volg Mij na, dochter, in alles wat je doet.

  Eens je dit doet, kan Satan niet succesvol met jou in zee gaan.

  GA NU EN WACHT, WANT IK KOM BINNENKORT.

   

  Je Liefhebbende Jezus

  Redder en Verlosser van de hele Mensheid

   

  Profeet : The Warning – European seër

  Gekend als Maria van Goddelijke Barmhartigheid

  22-11-2011, 19:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Je zult het Nieuwe Tijdperk van het Paradijs fijn vinden 13/11/2011

  Bid, relax en verheug jullie want de tijd is nu kort.

  Mijn dierbare dochter, soms verwarren Mijn boodschappen je.

  Maar het is OK.

  Mijn wegen en de goddelijke plannen die door Mijn Eeuwige Vader georkestreerd worden zijn niet gemakkelijk te begrijpen.

  Hou Mij in je gedachten.

  Richt je enkel op gebed en vooral die gebeden die de verstokte zondaars zullen redden van het vuur van de Hel.

  Breng deze periode door IN STILLE CONTEMPLATIE en EENVOUDIG GEBED.

  Dat is waar al Mijn kinderen zich moeten op concentreren.

  Ze moeten ernaar streven om HUN GEZINNEN EN VRIENDEN TOT MIJ te brengen in voorbereiding tot Mijn komst.

  Bid, bid, bid Mijn Goddelijk Barmhartigheidskroontje om de redding te verzekeren voor die zielen die zo besmet zijn door het kwaad dat hun enige redding zal zijn door jullie gebeden.

  PROBEER DEZE TIJDEN NIET UIT TE LEGGEN AAN JULLIE KINDEREN want ze zullen het NIET begrijpen.

  Het zou bij velen onnodig angst kunnen veroorzaken.

  Ik zeg het opnieuw aan al Mijn dierbare kinderen : Ik kom OM JULLIE TE REDDEN.

  Onthoud dit.

  Als Ik niet op dit moment zou komen dan zouden jullie van Mij wegglijden, omdat de machten van het Kwade zo overvloedig aanwezig zijn in jullie wereld.

  Ik ben jullie redding.

  Ik ben Jullie uitweg van de horror die jullie nu zien in jullie wereld, veroorzaakt door Satanische invloed. Die is overal aanwezig waar jullie ook kijken.

  Kinderen, jullie moeten op Mijn liefde voor jullie vertrouwen.

  Weten jullie niet, dat Ik jullie niet zou toelaten om verder deze goddeloosheid te dragen.

  Voor ieder van jullie, mijn kinderen, BELOOF IK JULLIE DIT.

  JULLIE ZULLEN als Mijn uitverkoren kinderen HET NIEUWE TIJDPERK VAN HET PARADIJS FIJN VINDEN.

  Maar het zal aan jullie zijn (IEDERE man, vrouw en kind dat over de jaren van verstand beschikt) om te BESLISSEN of ze zich als 1 willen verenigen om van dit glorievolle bestaan te genieten.

  Bid, relax en verheug jullie wan DEZE TIJD IS NU KORT.

  Prijs Mijn Eeuwige Vader voor de glorie die Hij over al diegenen laat komen die Mijn Barmhartige Hand aanvaarden.

   

  Jullie geliefde Jezus

  Redder van de Mensheid

   

  Profeet : The Warning - European seeër

  22-11-2011, 06:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op vele plaatsen gehaat, en gevreesd in andere 7/11/2011

  Je zult gehaat worden op vele plaatsen en gevreesd in andere

  Mijn dierbare dochter, luister.

  Je moet voorzichtig zijn WANNEER MIJN PROFETIEËN ZICH ONTVOUWEN, wanneer naar Mijn Heilig woord zal geluisterd worden en wanneer men het zal beginnen aanvaarden.

  Jij, Mijn dochter, zal op vele plaatsen gehaat worden en gevreesd in andere.

  Mijn profetieën die aan jou zullen gegeven worden dienen ERVOOR TE ZORGEN DAT ER GEEN TWIJFEL MEER BESTAAT in de geest van al Mijn kinderen. Dat de belofte van eeuwige redding uiteindelijk zal gerealiseerd worden.

  Mijn dochter, je zult je geïsoleerd voelen, verworpen, gevreesd en je ZULT ONGENADIG LIJDEN in Mijn naam.

  Zonder jouw offer zou Ik Mijn belofte niet kunnen vervullen om de mensheid te redden. Iedere ziel moet volgens zijn mogelijkheid voordeel kunnen halen uit hun rechtmatig erfdeel.

  IK DOE EEN BEROEP OP MIJN GEWIJDE DIENAREN [de priesters] om je te beschermen, Mijn dochter, want het zal HUN HEILIGE PLICHT zijn.

  Mettertijd zullen ze begrijpen wat hun rol is.

  Intussen doe Ik een beroep op al Mijn dierbare volgelingen om te BIDDEN VOOR JOUW BESCHERMING tegen de duivelse krachten, die geleid worden door Satan, die de wereld wil vernietigen voor zijn voordeel.

  Wees sterk.

  Bid voor bescherming en roep te allen tijde de hulp in van Mijn Gezegende Moeder.

   

  Je Jezus

  Redder en Verlosser van de Mensheid

   

  Profeet : De Waarschuwing - European Seër

  22-11-2011, 06:30 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Nieuwe en Rechtmatige Thuis voor 1000 jaar 12/11/2011

  Jullie moment van glorie voor Mijn ogen - jullie moment van redding

  Mijn dierbare dochter, afzondering van Mij is pijnlijk vooral voor diegenen die Mij kennen.

  Eens zielen een glimp opvangen van de liefde die Ik voor hen koester, dan vinden ze de pijn van afzondering moeilijk te verdragen.

  Dit is zelfs nog nadrukkelijker aanwezig wanneer de zielen die beweren Mij graag te zien, door zonde in het Vagevuur belanden na hun dood.

  NIETTEGENSTAANDE ALLE ZIELEN IN HET VAGEVUUR UITEINDELIJK IN DE HEMEL BELANDEN, is de pijn van afgezonderd te zijn van Mij pijnlijk en ongelukkig.

  Voor vele zielen die in God geloven veroorzaakt alleen al het vernoemen van de Hel kwelling in hun hart.

  Diegenen die vinden dat HUN ZIELEN GEZUIVERD MOETEN WORDEN in het Vagevuur voelen een ellende die moeilijk te begrijpen is door diegenen die nu leven.

  Kinderen, jullie tijd op aarde is zo belangrijk omdat het gedurende deze tijd is dat jullie ernaar zouden moeten streven OM JULLIE ZIEL te zuiveren door vasten en boetedoening.

  Gebruik deze tijd, nu jullie kunnen, om jullie ziel te redden.

  Om dit te bewerkstelligen moeten jullie te allen tijde NEDERIGHEID WORDEN om ervoor te zorgen dat jullie klein worden in Mijn ogen.

  Enkel de kleinen kunnen door de smalle poorten van het Paradijs binnen.

  Verwelkom daarom het geschenk van het Vagevuur dat aan jullie zal aangeboden worden gedurende de Waarschuwing, WANT jullie moeten gezuiverd worden als boetedoening voor jullie zonden.

  JULLIE ZULLEN NIET MOETEN WACHTEN, kinderen, tot jullie dood om deze zuivering mee te maken.

  JULLIE ZIJN GEZEGEND, kinderen, want er zal geen litteken van zonde overblijven op jullie ziel.

  Dan kunnen jullie ONMIDDELLIJK TOEGANG VERWERVEN TOT HET NIEUWE TIJDPERK VAN VREDE waarover Ik spreek.

  Dat is WAAR AL MIJN KINDEREN DIE VERGEVING VOOR HUN ZONDEN ZOEKEN GEDURENDE DE WAARSCHUWING ZULLEN NAARTOE GEBRACHT WORDEN.

  Open jullie hart en verwelkom Mij wanneer Ik naar jullie kom gedurende de komende Waarschuwing, wanneer jullie Mij zullen kunnen omhelzen. Laat Me toe jullie vast te pakken en jullie te vergeven van jullie zonden, zodat jullie eindelijk de Mijne zullen worden in lichaam, geest en ziel en met de totale overgave dat Ik van jullie nodig heb.

  Dit zal jullie moment van Glorie zijn voor Mijn ogen.

  Dan zullen jullie klaar zijn voor de tweede fase, wanneer jullie in staat zullen zijn OM JULLIE BROEDERS EN ZUSTERS IN HET NIEUWE PARADIJS OP AARDE TE VERGEZELLEN. In het nieuwe paradijs zoals het in het begin werd geschapen door God, de Schepper van alle dingen.

  DIT ZAL JULLIE NIEUWE EN RECHTMATIGE THUIS ZIJN VOOR 1000 JAAR.

  Wacht op Mijn komst met liefde, hoop en vreugde.

  Er is niets te vrezen.

  Verheug jullie.

  Ik kom OPNIEUW jullie redden van de vijand van de mensheid.

  Deze keer is zijn kracht zo zwak, dat het moeilijk zal zijn om de zielen van diegenen die MIJ met open armen VERWELKOMEN gedurende de WAARSCHUWING, te grijpen.

   

  Jullie Jezus

  Verlosser van de Mensheid

  Profeet : The Warning - European seër

   

  22-11-2011, 06:07 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Pijn van het Vagevuur is een Boetedoening 9/11/2011

  Velen zullen de pijn van het Vagevuur ondergaan als een boetedoening

  Luister naar Mijn dringende smeekbede, kinderen, OM JULLIE TOE TE WIJDEN aan het onbevlekte hart van Mijn geliefde Moeder op dit moment.

  Zij is de MIDDELARES VAN ALLE GENADEN, en Zij werd aangewezen om jullie naar Mijn Heilig Hart te brengen zodat de mensheid van de ondergang te redden. Dat staat haar te wachten als ze zou falen om zich los te maken van Satans werken.

  Het is nu dringend, dat jullie allen veel bidden voor de redding van de zielen.

  ALLE ZIELEN ZULLEN VOOR MIJ KOMEN TE STAAN [gedurende de Grote Waarschuwing] en voor velen zal het moeilijk zijn.

  Velen zullen lijden onder de pijn van het Vagevuur, maar het zal hun enige weg naar eeuwige redding zijn.

  Nu jullie nog op deze aarde leven is het is veel gemakkelijker te voelen wat het betekent, dan dit te ervaren na jullie dood.

  Wanneer de zielen deze boete ondergaan zullen ze gezuiverd worden en ZIJN ZE KLAAR OM MIJN NIEUWE PARADIJS OP AARDE BINNEN TE TREDEN.

  ENKEL ZUIVERE ZIELEN ZULLEN KUNNEN BINNENTREDEN.

  Ik dring er bij jullie op aan dit geschenk aan te nemen en het tegemoet te zien met sterkte van geest, lichaam en ziel.

  Aanzie de Waarschuwing voor wat ze betekent nl. een weg naar eeuwig leven.

  Een kans om Mijn Goddelijke Barmhartigheid te begrijpen.

  HET IS NU TIJD OM JULLIE ZIEL VOOR TE BEREIDEN.

  Wanneer je vergeving van jullie ziel hebt gezocht (in de biecht) VOOR de Waarschuwing, dan moeten jullie [nu] bidden voor de anderen.

  Ze zullen de kracht nodig hebben.

  Bid het gebed van Mijn Goddelijke Barmhartigheid iedere dag van nu af aan.

  Jullie allen.

  Het zal die ARME ZIELEN helpen redden DIE MISSCHIEN STERVEN VAN DE SHOCK, gedurende deze bovennatuurlijke gebeurtenis.

  Dit zal nu BINNENKORT aan de wereld worden gepresenteerd.

  Kinderen, verlies nooit de hoop.

  Geloof in Mij wanneer Ik zeg dat Ik jullie graag zie.

  Ik breng jullie dit geschenk uit deze liefde.

  Jullie liefhebbende Redder

  Profeet : The Warning - European seer

  22-11-2011, 05:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor een laatste keer : een oproep aan atheisten 5/11/2011

  Een Laatste Oproep aan de Atheisten van God de Vader

  Mijn dochter, Mijn Barmhartige Hand zal nu aan de mensheid getoond worden, want de KOMST VAN MIJN ZOON [bij de Waarschuwing] IS NU IMMINENT GEWORDEN.

  Aan al die gekwelde ZIELEN DIE IN VERWARRING VERKEREN zeg Ik om jullie vertrouwen op Mij, God de Vader te stellen.

  Ik, die ieder van jullie heb geschapen met liefde en barmhartigheid, wil ieder dierbaar kind van Mij redden.

  Ik wil niemand verliezen, ook niet diegenen die Mij bespotten.

  Zorg ervoor dat jullie klaar zijn voor het grootste geschenk dat jullie werd toebereid.

  Ik zal Satan ervan weerhouden om jullie van Mij te ontnemen als jullie Mij toelaten.

  IK KAN JULLIE NIET DWINGEN om deze BARMHARTIGE DAAD [van de Grote Waarschuwing] te aanvaarden.

  Wat Me bedroefd is het feit dat velen van jullie Mijn Barmhartige Hand zullen afwijzen.

  Jullie zullen niet sterk genoeg zijn.

  Toch zullen jullie beseffen wanneer jullie DE GEOPENBAARDE WAARHEID ZIEN GEDURENDE DE WAARSCHUWING dat dit een reddingsdaad is.

  Jullie moeten Mij vragen om kracht om Mij toe te laten om jullie te redden van de eeuwige verdoeming.

  IK ROEP vooral DE ATHEISTEN nog een laatste keer OP.

  WEIGER DE WAARHEID NIET IN TE ZIEN wanneer die aan jullie wordt getoond.

  Als jullie dit doen, dan zijn jullie voor Mij voor altijd verloren.

  God de Vader

  Profeet : The Warning - European Seer

  22-11-2011, 05:11 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat jullie trots je niet belemmeren 31/10/2011

  Het ongeloof van diegenen die verklaren dat ze Mij kennen, doet Me het meest pijn.

  Mijn dierbare dochter, Mijn Heilig Woord dat gegeven werd aan een wereld die Mijn bestaan is vergeten, zal de zielen spoedig laten ontvlammen nadat de WAARSCHUWING heeft plaats gehad.

  Eindelijk zal de mensheid Mijn Woord horen. Het zal Mij in staat stellen hen te leiden naar MIJN NIEUW TIJDPERK VAN VREDE OP AARDE.

  Ik roep al Mijn kinderen van overal op de hindernissen te overwinnen en te luisteren naar jullie Redder.

  Niettegenstaande Ik jullie NOOIT DE DATUM VAN MIJN TERUGKOMT OP AARDE ZAL OPENBAREN, kan Ik  jullie wel vertellen dat Ik nu IN GEEST zal terugkeren.

  Ik kom nu om jullie opnieuw te redden GEDURENDE DE WAARSCHUWING zodat de mens zich zal bekeren.

  Laat Me alsjeblieft toe jullie te leiden en Mijn heilige missie over de wereld te verspreiden om Mijn kinderen troost te brengen.

  Hinder Me niet.

  Verwerp Mijn Barmhartige Hand niet.

  Laat niet toe dat je trots je belemmert.

  WORD WAKKER EN NEEM AAN dat Ik nu tot jullie spreek zodat Ik jullie naar het hart van Mijn grote barmhartigheid kan brengen.

  Jullie ziel zal eindelijk ontbranden door het vuur van Mijn Goddelijke genaden die over jullie allen zullen uitgestrooid worden.

  ALLE TWIJFELS ZULLEN VERDWIJNEN

  Satans macht zal vlug verzwakken, niettegenstaande hij zijn greep niet helemaal zal kwijt zijn en hij tot het allerlaatste zal verder doen.

  Voor degenen die nog niet overtuigd zijn  : terwijl jullie piekeren over Mijn smeekbeden, moeten jullie jezelf de volgende vragen stellen :

  - Als jullie in Mij geloven, waarom verwerpen jullie Me nu?

  - Waarom zijn jullie kwaad en haten jullie diegenen die in Mijn naam komen?

  - WAAROM VERHEFFEN JULLIE JE IN MIJN KERK, ten koste van Mijn kinderen?

  Onthoud dat jullie allen evenwaardig zijn in Mijn ogen.

  Kom nu naar Mij met een NEDERIG HART.

  Want zolang jullie dit niet doen, kunnen jullie geen voordeel halen uit Mijn Barmhartigheid of de genaden ontvangen die Ik jullie wens te geven.

  Mijn stem roept nu alle niet-gelovigen op om het bestaan van Mijn Eeuwige Vader te aanvaarden.

  Laat Mij NA DE WAARSCHUWING toe om jullie op weg te helpen naar eeuwig leven.

  Mijn hart doet pijn als Ik verloren zielen zie.

  Maar weet dit : het is het ongeloof van diegenen die beweren dat ze Mij kennen dat Mij het meest pijn doet.

  Jullie Liefhebbende Redder Jezus

  Profeet : The Warning - European seër

  22-11-2011, 04:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 1-4

  Profeet : The Warning - European seër

  1 Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden  17/11

  Mijn dierbare dochter, vraag Mijn kinderen om alsjeblieft DEZE GEBEDEN VAN NU AF AAN TE BIDDEN TOT DE WAARSCHUWING. Er wordt aan Mijn volgelingen gevraagd deze gebeden te bidden, die Ik jullie IEDERE DAG ZAL GEVEN om zielen te redden.

  Dit is het EERSTE GEBED :

  Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden :

  Mijn lieve Jezus, U die ons zo graag ziet, laat me toe U te helpen Uw dierbare zielen te redden op mijn nederige manier. Heb medelijden met alle zondaars, hoe zwaar ze U ook beledigd hebben. Laat me door gebed en opoffering toe die zielen te redden die misschien de Waarschuwing niet overleven. Zoek een plaats bij U in Uw Koninkrijk om ze daar te laten verblijven. Aanhoor mijn gebed, O lieve Jezus, dat U die zielen verkrijgt waar U zo naar verlangt. O Heilig Hart van Jezus, ik wijd me te allen tijde toe aan Uw Heilige Wil.

  2 Gebed voor de wereldleiders   18/11

  Mijn dierbare dochter, vandaag dring Ik er bij Mijn volgelingen op aan om dit gebed aan te bieden om die arme kinderen te redden, die GEKWELD WORDEN DOOR DE LEIDERS VAN HUN EIGEN LAND, die op hun beurt gedicteerd worden door de Wereldmachten, die niet tot God behoren.

  Mijn Eeuwige Vader, in de naam van Uw geliefde Zoon Jezus Christus, vraag ik U dat U Uw kinderen beschermt tegen vervolging, die door wereldmachten beraamd wordt over onschuldige naties. Ik bid voor de vergeving van zonden van zie zielen, die de oorzaak zijn van deze ellende, zodat ze zich tot U richten met een nederig en berouwvol hart. Geef alsjeblieft aan Uw kinderen die gefolterd worden, de kracht om het lijden te kunnen weerstaan en laat dit lijden dienen als boetedoening voor de zonden van de wereld door Christus, Onze Heer. Amen.

  3 Bevrijd de wereld van angst  19/11

  Mijn dierbare dochter, Ik geef je nu het gebed om de wereld van angst te bevrijden :

  O Mijn Heer Jezus Christus, Ik verzoek U om de wereld van angst te bevrijden. Angst die de zielen lostrekt van Uw liefhebbend hart. Ik bid dat de zielen die gedurende de Waarschuwing echte angst zullen ervaren deze zullen overwinnen en zullen toelaten dat Uw Barmhartigheid hun zielen vervult, zodat ze vrij zullen zijn om U lief te hebben op de manier waarop het zou moeten zijn.

  4 Verenig alle gezinnen  20/11

  Mijn dochter, dit gebed is belangrijk want het zal HELPEN GEZINNEN SAMEN TE HOUDEN zodat we als 1 geheel kunnen blijven in mijn Nieuw Koninkrijk, het Paradijs op aarde.

  Verenig alle gezinnen, Jezus, gedurende de Waarschuwing zodat ze eeuwige redding mogen ontvangen. Ik bid dat alle gezinnen samen blijven, verenigd met U, Jezus, zodat ze Uw Nieuwe Paradijs op Aarde mogen beërven.

  Uw liefhebbende Redder

  Verlosser van de Mensheid

  Jezus Christus

  22-11-2011, 04:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 5-8

  Kruistocht van Gebed 5-8

  5 God, de Allerhoogste zij geprezen  21/11/2011

  Mijn dochter, de wereld moet dit speciale gebed opdragen in eerbetoon en dankzegging tot God de Vader voor de barmhartigheid die Hij schenkt aan de hele wereld.“

  O Eeuwige Vader, we bieden U onze gebeden aan in vreugdevolle dankzegging voor Uw kostbaar geschenk van Barmhartigheid aan de hele mensheid. We verheugen ons en bieden U, glorierijke Koning, ons eerbetoon en aanbidding aan voor Uw liefdevolle en tedere barmhartigheid. God, de Allerhoogste, bent onze Koning en voor dit geschenk dat U naar ons brengt knielen we voor Uw voeten in nederige dienstbaarheid. God, heb alstublieft medelijden met al uw kinderen.

  Je Jezus

  6 Gebed om de Antichrist te stoppen  22/11/2011

  O Jezus, ik bid dat God in Zijn barmhartigheid de Anti-Christ en zijn verachtelijk leger zal beletten terreur en ontbering te veroorzaken aan jullie, kinderen. We bidden dat hij zal gestopt worden en dat de hand van de kastijding zal vermeden worden door de bekeringen die gedurende de Waarschuwing tot stand zullen komen.

   7 Gebed voor diegenen die Barmhartigheid weigeren  22/11/2011

  Mijn dierbare dochter, Mijn komst om de mensheid opnieuw te redden, vooraleer het Laatste Oordeel aanbreekt, is zo dichtbij. Mijn vreugde is getint met een diep lijden omdat er zielen zijn die Mijn Barmhartigheid zullen weigeren aan te nemen.

  Jij, Mijn dochter moet samen met Mijn legioen van geliefde kinderen van het Kruis, strijden om deze zielen te redden. Dit is het gebed dat ze moeten bidden om barmhartigheid af te smeken voor zielen die in duisternis verkeren. 

  Jezus, ik dring er bij U op aan dat U de zondaars vergeeft die zo’n duistere ziel hebben dat ze het licht van Uw barmhartigheid zullen weigeren aan te nemen.

  Jezus, ik smeek U hen te vergeven zodat ze kunnen verlost worden van de zonden waarvan ze zich zo moeilijk zich kunnen lostrekken.

  Vervul hun hart overvloedig met Uw stralen van barmhartigheid en geef hen de kans om terug te keren naar Uw kudde.

   Jullie geliefde Jezus

  8 De Biecht  22/11/2011

  Ik, Jezus, jullie Koning en Redder, presenteer nu Mijn gebed voor bekering.

  Dit gebed zou moeten gebeden worden om genade af te smeken voor de vergeving van zonden gedurende de Waarschuwing en erna. 

  Lieve Jezus, ik vraag Uw vergeving voor al mijn zonden en voor de pijn en verwondingen die ik aan anderen heb veroorzaakt.

  Ik bid in alle nederigheid om genaden om te vermijden dat ik U opnieuw beledig en voor de boetedoening die ik U wil aanbieden volgens Uw Heilige Wil.

  Ik smeek om vergeving van iedere toekomstige belediging waar ik deel aan heb en die U pijn en lijden veroorzaakt.

  Neem me met U mee in het nieuwe tijdperk van Vrede zodat ik in eeuwigheid deel mag uitmaken van Uw familie.

  Jezus, ik hou van U. 

  Ik heb U nodig.

  Ik breng U en alles waar U voor staat eer.

  Jezus, help mij, zodat ik waardig mag worden om Uw Koninkrijk binnen te treden.

  Jullie Verlosser

  Jezus Christus  22-11-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  20-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karaoke : A-Ha - Crying in the Rain

  Crying in the rain – A-Ha

  De eindtijd is nu een feit

  De laatste strijd valt in deze tijd

  Kies de hemel of verlies de strijd

  Raak je leven niet kwijt


  Richt je aandacht op Gods Rijk

   

  God ziet dat er gebeden wordt

  Maar het mensenhart schiet tekort

  De mens bezit een stenen hart

  Maak toch een nieuwe start

   

  Richt je aandacht op Gods Hart

   

  Inkeer kan de pijn verzachten

  Al je fouten en zonden zijn verdachten

  God is immer je vriend

  Hij die je schiep

  Bewijs hem je trouwe dienst

   

  Op een dag ben je blij

  Dat je gekozen hebt voor Gods Rijk

  Je bent voorgoed van zonde bevrijd

  Liefde zonder eind

   

  Richt je aandacht op Gods Rijk

   

  God is immer je vriend

  Hij die je schiep

  Bewijs hem je trouwe dienst

  Op een dag ben je blij

  Dat je gekozen hebt voor Gods Rijk

  Je bent voorgoed van zonde bevrijd

  Liefde zonder eind

   

  Richt je aandacht op Gods Rijk

  Richt je aandacht op Gods Rijk

  Richt je aandacht op Gods Rijk

  20-11-2011, 00:36 Geschreven door Claudia  


  17-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Door de zonde van hoogmoed 14/11/2011

  Mijn woord wordt niet verworpen uit vrees, maar door de zonde van hoogmoed.
  Mijn dierbare dochter, waarom maken mensen Mijn leer ingewikkeld?
  Zo vele van Mijn kinderen begrijpen Mijn Grote Barmhartigheid niet of onderschatten ze.
  Ondanks het aantal keren dat Ik Mijn kinderen vergiffenis beloof voor hun zonden, zijn ze nog altijd bang dat Ik niet alle zonden kan vergeven. Het maakt voor Mij nochtans niet uit hoe zwaar de zonden zijn.

  Het kwaad in de wereld wordt veroorzaakt door de haat die Satan heeft voor de mensheid.
  Die arme misleide zondaars die slaafs het pad van misleiding volgen zijn Mijn geliefde kinderen.
  Ik hou van ieder van hen en Ik zal blijven van hen houden ondanks de duisternis in hun ziel.
  Mijn liefde is eeuwig durend en zal nooit sterven als het gaat om alle zielen.
  Ik sta klaar om volledig te vergeven en allen te omhelzen.
  Ik ben bereid om alles te doen om alle zondaars terug naar Mijn schoot te brengen, het maakt niet uit hoe ze Mij beledigen.

  SATAN ZAL GESTOPT WORDEN IN HET STELEN VAN DIE ZIELEN.

  Maar dat zal ENKEL MOGELIJK ZIJN ALS HUN SCHILD VAN HOOGMOED IS OPZIJ GEZET, zodat ze zich naar Mij kunnen richten en terug kunnen deel uitmaken van Mijn geliefde familie.

  Begrijp dit niet verkeerd. Ik kan enkel zielen dichter tot Mij trekken. IK KAN HEN NIET DWINGEN om Mij lief te hebben. Ik ken hen niet dwingen om Mijn Paradijselijk Koninkrijk binnen te treden.
  Ze moeten eerst Mijn verzoenende hand aanvaarden door HUN EIGEN VRIJE WIL.

  Ik ben, zoals Ik je iedere keer opnieuw heb gezegd, Mijn dochter, eerst een God van Barmhartigheid.
  Mijn gerechtigheid zal werkelijkheid worden, maar ALLEEN wanneer iedere uitgebreide maatregel werd genomen om elke ziel op aarde te redden.

  Mijn dochter, dit werk was niet gemakkelijk voor jou, en zal het nog niet zijn.
  Omdat Ik jou deze heilige taak van dergelijke omvang heb gegeven, zal het een enorme kracht van jouw kant vereisen.
  Je bent gemaakt om sterk te zijn.
  Je bent opgeleid voor dit werk sinds je uit je moeders schoot kwam.
  Al je reacties op Mijn allerheiligste instructies zijn volgens Mijn goddelijk plan voor de mensheid.

  17-11-2011, 23:27 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alsjeblieft verenig jullie in gebed 15/11/2011

  God de Vader vraagt aan Zijn kinderen zich te verenigen in Gebed

  Ik kom vandaag, Mijn dochter, om Mijn dierbare kinderen te verzamelen en al diegenen die in Mij geloven, OM SAMEN TE BIDDEN om al de zielen op aarde te redden.

  Het is Mijn wens dat jullie je oneindige liefde voor de Gezegende Drie-eenheid laten blijken door NEDERIGHEID IN LIEFDE te betonen voor elkaar zodat de zonde kan vergeven worden voor de hele mensheid.

  Ik ben de God van Gerechtigheid maar Ik ben eerst en vooral de God van Liefde en Barmhartigheid.
  Mijn vaderlijke goddelijke liefde voor jullie wordt weerspiegeld in Mijn barmhartige goedheid.
  Want als zodanig is het Mijn bedoeling om alle zielen te redden in deze EINDTIJD, ZOALS JE DIE KENT op aarde.
  Wees NIET bang, kinderen.
  Het is niet Mijn bedoeling om jullie bang te maken, maar om jullie te omhelzen in Mijn allesomvattende liefde, die Ik voor ieder kind van Mij koester.

  Mijn kinderen, Ik roep jullie allen op, vooral die zielen die zo vol van liefde voor Mij, hun Schepper, zijn om zich te verenigen met jullie broeders en zusters en op te komen tegen het kwaad in de wereld.

  Satan en iedere demon van de Hel TREKKEN NU DE AARDE ROND in strijd tegen Mij gedurende DEZE EINDTIJD, kinderen.
  Ze zijn verspreid over de hele wereld en jagen zielen na en brengen ze aan de rand van waanzin.

  De invloed van het kwaad wordt op dit moment door bijna ieder van jullie gevoeld.
  Het is door het ontkennen, negeren en verwerpen van Mijn bestaan en dat van Mijn geliefde Zoon dat de DUISTERNIS NU jullie wereld BEDEKT.
  Zonder erkenning van de waarheid van jullie schepping op deze aarde zijn jullie, Mijn geliefde kinderen, ongewild een doelwit voor Satan geworden.

  Jullie zullen een aantal veranderingen in jullie leven opmerken, sinds deze PLAAG jullie wereld heeft aangetast.

  MOORD, HAAT, EEN AFKEER OM MIJN GLORIE TE VERKONDIGEN OF MIJN BESTAAN TE ERKENNEN, OORLOG, VERVOLGING, HEBZUCHT, MACHT EN MOREEL BEDERF.

  Al deze dergelijke goddeloosheid werd in jullie wereld gecreëerd door Satan en verspreid door zondaars die openstaan voor zijn valse lege beloften.

  Hij, Satan, verleidt eerst de op macht beluste zondaars en diegene die een zwak geloof hebben.
  Nadat hij ze verleidt heeft dan HEEFT HIJ HEN IN ZIJN MACHT.
  Op hun beurt besmetten ze anderen en veroorzaken ze verschrikkelijke pijn door hun medebroeders en –zusters te misbruiken.

  Jullie, Mijn lieve getrouwen, worden nu door Mij opgeroepen om op te komen en MIJN HEILIG WOORD TE VERDEDIGEN zodat de mensheid gered kan worden.
  Jullie zullen dit OP TWEE MANIEREN verwezenlijken.

  Ten eerste door VOORTDUREND GEBED en, ten tweede door Mijn Heilig Woord TE VERSPREIDEN.
  Gebed zal niet alleen de mensheid redden van de Hel en de volledige verlatenheid door Mij, maar het zal OOK Mijn Hand van kastijding VERMINDEREN IN NEERKOMEN. 

  Deze Hand van kastijding zal, EN WEES HIERVAN OVERTUIGD, NEERKOMEN OP AL DIE GODDELOZE ZONDAARS die de geest van duisternis hebben toegelaten om hun gedrag te beheersen naar die onschuldige afhankelijke personen over wie ze macht uitoefenen.

  Ik, God de Vader, roep Mijn kinderen van de Hemelen op om dringend aan Mijn smeekbede te voldoen.
  Verenig jullie in gebed door het volgende gebed te bidden :

  “Allerhoogste God, in de naam van Uw geliefde Zoon Jezus Christus, die U opgeofferd hebt om ons, Uw arme kinderen te redden van het vuur van de Hel, hoor ons gebed. Dat we onze nederige opofferingen mogen aanbieden en beproevingen mogen aanvaarden als een middel om de redding van alle zielen te bekomen gedurende de Waarschuwing. We smeken het U om de zondaars te vergeven die het moeilijk hebben om zich te bekeren en Uw barmhartige goedheid te aanvaarden om de nodige opofferingen te maken die U passend vindt om hen te verlossen in Uw Heillige Ogen.”

  Door te bidden tot Mij, jouw hemelse Vader, de Allerhoogste God, Schepper van het Universum en de mensheid, zal Ik jullie gebed verhoren en immuniteit toestaan aan al die zielen waarvoor jullie bidden.

  Mijn beminde kinderen, dank jullie om Mijn goddelijke oproep van de Hemelen te erkennen.
  Dank jullie voor jullie nederigheid van hart om Mijn stem te herkennen wanneer het wordt gesproken.

  Onthoud dat Ik een oceaan van naastenliefde ben, en Ik hou van jullie allen met een Vaderlijke tederheid.
  Ik streef er enkel naar ieder van jullie te redden uit de greep van de Boze zodat we verenigd kunnen zijn als één Heilige Familie.

  God de Eeuwige Vader

  Profeet: the Warning - European seeër

  17-11-2011, 21:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bid voor Paus Benedictus 16/11/2011

  De Maagd Maria : Bid voor Paus Benedictus
  Mijn kind, er zal een HEFTIGE STRIJD zijn wanneer de strijd om zielen losbarst.
  Bid voor al die arme zielen die de bescherming nodig hebben van de Barmhartigheid van Mijn Zoon.

  De Boze zal alles in het werk stellen om kinderen weg te trekken van Mijn Zoon z’n barmhartige Hand.

  Zo vele van mijn arme verloren zielen hebben geen idee van de strijd die reeds begonnen is en die geleid wordt door de Boze.
  Zijn dagen zijn nu kort, mijn kind, maar je moet alles doen wat in je bereik ligt om Mijn dierbare Zoon te helpen om deze mensen te redden voor het te laat is.

  Mijn kind, je moet Me blijven om bescherming vragen omdat je nu echt wel een doorn in het oog wordt van de Boze.
  Wees te allen tijde op je hoede.
  Gebed is belangrijk en je moet aan anderen vragen om voor jou te bidden.

  BID VOOR PAUS BENEDICTUS, VOORAL NU, WANT OOK HIJ WORDT AANGEVALLEN.
  Mijn kind, wankel nooit in je werk voor Mijn Zoon, want je moet tot het einde volhouden om DE PROFETIEËN IN VERVULLING TE DOEN GAAN die zolang geleden werden VOORZEGD.

  Onthoud dat Ik je te allen tijde bedek met mijn heilige mantel.

  Je hemelse Moeder
  Koningin van de Rozen

  Profeet: the Warning - European seeër

  17-11-2011, 20:50 Geschreven door Claudia  


  16-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal spoedig komen 24/10/2011

  MIJN KOMST ZAL EERDER ZIJN DAN JULLIE DENKEN

  Mijn dierbare dochter, laat diegenen die Mijn heilig woord blijven in vraag stellen en erover oordelen je niet van streek brengen.
  Negeer deze verhoringen.
  Zwijg.
  Bid voor hen en ga verder want ER IS NU NIET VEEL TIJD.

  Ik roep jullie allen op, lieve kinderen, om RUSTIG te gaan zitten en tot Mij te bidden voor barmhartigheid.
  Alsjeblieft, jullie moeten NIET PANIKEREN omdat Ik enkel kom om jullie te redden, niet om over jullie te oordelen.
  Weet je het niet?
  Er valt niet te vrezen.
  VERTROUW ALLEEN VOLLEDIG OP MIJ.

  MIJN KOMST ZAL EERDER ZIJN DAN JULLIE DENKEN, dus bereid jullie ziel alsjeblieft voor.
  Bid voor alle zielen die Mij zouden ontkennen of Mijn geschenk van goddelijke barmhartigheid verwerpen.
  Jullie, Mijn gekoesterde zielen, brengen ze zo’n troost, en verlichten de kwelling en het lijden dat Ik onderga, wanneer Ik de haat overal zie in jullie wereld.

  Kom dichter tot Mij, kinderen, en laat Mij jullie omhelzen om jullie de kracht en het vertrouwen te geven dat jullie nodig hebben om Mij te begroeten.
  Jullie, Mijn speciaal legioen, zijn in vereniging met Mij en of jullie je het bewust zijn of niet, je worden geleid door de Heilige Geest om te vechten om zielen te redden.

  Ga rustig zitten, Mijn kleintjes, en onthoud dat Ik ten allen tijde bij jullie ben.
  Verheug jullie en WACHT OP MIJN KOMST, wanneer Ik Mijn genaden zal uitstrooien om al Mijn geliefde volgelingen van overal te bedekken.

  Het maakt niet uit waar je bent, uit welk deel van de wereld je vandaan komt, jullie zijn de Mijne.
  Ik hou van jullie.
  Kijk met open hart en vertrouwen, nu WE DE WAARSCHUWING NADEREN.

  Jullie Jezus

  Profeet: the Warning - European seeër

  16-11-2011, 13:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Valse Profeten doen afbreuk aan Mijn Woorden 26/10/2011

  Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord
  Mijn dierbare dochter, vertel alsjeblieft aan Mijn kinderen om op te letten voor VALSE ZIENERS, die in Mijn naam spreken, maar die woorden promoten die NIET uit Mijn mond komen.

  Vele van deze zelf uitgeroepen zieners, die ZICH uiterlijk VOORDOEN ALS KATHOLIEKEN, met al de manieren die ermee gepaard gaan en andere Christelijke doctrines ZIJN IN FEITE NEW AGE VOLGELINGEN.

  New age volgelingen zullen NU INFILTREREN in de wereld om Mijn kinderen te overtuigen dat ze gezonden zijn om Mijn Heilig Woord te promoten.

  Hun woorden zullen AAN DE BUITENKANT WAARHEID LIJKEN TE ZIJN.
  De taal die ze gebruiken zal gesofisticeerd zijn, liefhebbend en wel doordacht, maar ze ZULLEN LEUGENS VERBERGEN.

  Dit is het TIJDPERK DAT VALSE PROFETEN op de voorgrond treden en vele van Mijn kinderen zullen het MOEILIJK VINDEN om de waarheid te ONDERSCHEIDEN van fictie.

  Mijn dochter, je bent nu het doelwit van deze zieners, die afbreuk doen aan Mijn Heilig Woord.
  LAAT dit NIET TOE want Mijn kinderen zullen in de duisternis gezogen worden waar ze moeilijk kunnen uitraken.

  Onthoud dit : deze valse profeten zijn ook Mijn geliefde kinderen, bid alsjeblieft voor hen.
  Spijtig genoeg zijn ze MISLEID en geloven ze in een DENKBEELDIGE HIERARCHIE en een universum dat NIET bestaat.

  Wees op jullie hoede voor diegenen die verwijzen naar OPGESTANE MEESTERS of die praten over een NIEUW TIJDPERK VAN LICHT, waar God de Vader eenvoudigweg gezien wordt als ENKEL een ander aspect. (= niet als de Almachtige, maar een onderdeel)

  DEZE ZIELEN NEMEN GEEN LEIDING AAN VAN MIJ.

  Ze nemen OVERTUIGINGEN aan DIE DOOR DE BEDRIEGER ZIJN INGEPRENT.
  In vele gevallen geloven deze MISLEIDE ZIELEN dat ze goddelijke boodschappen ontvangen.
  OP DIE MANIER WERKT SATAN.
  Zijn zachte, kalmerende woorden brengen een STRAKKE, KOELE MAAR OVERTUIGENDE LITANIE VAN WOORDEN met zich mee.
  Ze komen NIET van de Almachtige God.

  Zoals Ik je al eerder heb verteld, SPREEK IK TOT DE WERELD OP EEN EENVOUDIGE MANIER.
  Ik maak geen gebruik van kleurrijke taal in de gedaante van een koude superieure stem.
  Ik wil geen angst in jullie hart inprenten.
  Ik probeer eenvoudigweg om jullie naar de waarheid te leiden en jullie het belang van naastenliefde te doen inzien.

  Hoe moeilijk is het toch voor jullie kinderen in deze VERWARRENDE TIJD.

  Bid, bid, dat jullie GEEN SLACHTOFFER WORDEN van een reeks leugens die worden verspreid door valse profeten.
  Als hun boodschappen GEFORCEERD lijken, MOEILIJK TE BEGRIJPEN en ANGST in jullie hart teweeg brengen komen ze NIET van Mij.

  Kinderen, blijf enkel gericht op Mij.
  Ik heb jullie veel te vertellen.
  Laat je geen minuut afleiden. Jullie moeten die zielen redden, die jullie gebeden zo nodig hebben.

  Jullie Jezus

  Profeet: the Warning - European seeër

  16-11-2011, 12:42 Geschreven door Claudia  


  15-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het vierde geheim van Fatima

  Dit volgde in een rapport in het Duitse Katholieke Magazine ‘Stimme des Glaubens’ in oktober 1981 :

  November 1980 : Paus Johannes Paulus II verklaarde aan een kleine groep van Duitse Katholieken als antwoord op de vraag waarom hij het derde geheim van Fatima niet had uitgebracht :

  Als je leest dat de oceanen continenten zullen overspoelen, en miljoenen mensen plotseling zullen sterven in een paar minuten, als dit geweten is dan is het niet noodzakelijk om aan te sturen en over te gaan tot de publicatie van dit Geheim.

  Deze verklaring die Paus Johannes Paulus II deed in 1981 is het vierde geheim van Fatima, het deel dat de Kerk verborg voor ons. De Paus was slim genoeg om het te onthullen in een verklaring aan een selecte groep van Katholieken. Deze verklaring die Paus Johannes Paulus II deed is niet opgenomen in het derde geheim van Fatima. Het zegt niets over oceanen die hele continenten overspoelen en die miljoenen mensen in enkele minuten doden. Dit is het vierde geheim van Fatima, of het deel van het geheim van Fatima dat de Kerk voor ons verborg.

  In een ander interview zei hij ook dat het hele geheim van Fatima kon samengevat worden als volgt : de ROZENKRANS is de oplossing tegen alle soorten kwaad.

  De remedie om de wereld te redden is de ROZENKRANS.

  Onthoud ook dat OLVrouw zei : Op een dag zal Ik de wereld redden door de rozenkrans. Paus Benedictus 16 zei recentelijk nog dat de wereld afstevent op DOOD EN TERREUR.

  Het Boek der Openbaring vermeld ook dat “de engel een molensteen in de zee zwiert, in Openbaring 18:21, die heel Babylon met kracht onder doet gaan.” Dit is door een mogelijke komeet of meteoor. Dit kan oceanen continenten doen overspoelen en veroorzaken dat miljoenen mensen in enkele minuten sterven. In Openbaring staat ook een andere catastrofe vermeld dat er nog voor zou gebeuren : “ door de 3 wapens werd een derde van de mensheid gedood.” Conchita van Garabandal verklaarde dat “iedereen in de wereld zich zal moeten bekeren om de kastijdingen te stoppen.”

  De komende Grote Waarschuwing zou iedereen moeten bekeren! Ik bid dat het zo zal zijn!

  En laat je niet misleiden. IEDER WOORD IN DE BIJBEL ZAL VERVULD WORDEN – MET INBEGRIP VAN HET BOEK DER OPENBARING! We kunnen de komende kastijding verminderen door de ROZENKRANS.

  15-11-2011, 22:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 3 geheimen van Fatima :

  De 3 geheimen van Fatima en de Toekomst van de wereld door Elly Hancsak

  God gaf de 3 kleine kinderen, Francisco, Jacinta en Lucia 3 geheimen om aan de mensheid te verkondigen te Fatima. God zal de mensheid 3 tekenen geven voor de grote en verschrikkelijke kastijding : een verlichting (= de Grote Waarschuwing), een mirakel en 2 zichtbare tekens. Dus : 3 kinderen, 3 geheimen, 3 laatste tekenen aan de mensheid : een verlichting (van de ziel), een mirakel en 2 zichtbare tekens. Dan zal de voorwaardelijke grote kastijding losbarsten, het hangt allemaal af of we luisteren!

  De zon die valt in Fatima is een deel van de grote kastijding die over de mensheid komt. Het 13 oktober-mirakel of zonnewonder was ook een waarschuwing, wat er zal gebeuren als we niet luisteren…

  Het eerste geheim van Fatima gaat over de Hel. De Hel bestaat, vele zielen gaan erheen… De Fatima zieners zagen de Hel. Onze Lieve Vrouw toonde hen de Hel onder de AARDE.  De kinderen zeggen : Onze Lieve Vrouw toonde ons een grote vuurzee die onder de aarde leek te zijn. In dit vuur ploeterden demonen en zielen in menselijke vorm…zoals brandende kolen… OLVrouw zei : Kijk naar de zielen die naar de Hel gaan… Vele zielen gaan naar de Hel door zonden van het vlees… Velen beledigen GOD door de MODE… Het visioen van de Hel zorgde dat de kleine kinderen Francisco, Lucia en Jacinta bang waren.

  Het tweede geheim van Fatima gaat over Gods plan door Maria om de wereld te redden door de devotie aan haar ONBEVLEKT HART. OLVrouw zei : Ik zal komen om de toewijding van Rusland te vragen aan mijn Onbevlekt Hart, en de Communie van eerherstel op de EERSTE ZATERDAGEN… Rusland zal haar dwalingen verspreiden als mijn oproepen zonder gevolg blijven…

  Heb je de eerste zaterdagen-devotie al vervuld?

  Het volgende deel gaat over twee voorwaardelijke kastijdingen die over ons komen :

  1 de triomf van het communisme

  2 de grote kastijding

  OLVrouw zei : de goeden zullen vervolgd worden; de Heilige Vader zal veel te lijden hebben; verschillende naties zullen verdwijnen… maar op het einde zal mijn ONBEVLEKT HART TRIOMFEREN…

  Dit is het derde geheim van Fatima : het kan enkel begrepen worden met de profetieën van Garabandal. Daarom moest het derde geheim in 1960 bekend worden gemaakt, omdat de Garabandal profetieën ook in 1960 bekend werden gemaakt.

  Dit is het derde geheim van Fatima :

  We zagen een Engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand; flitsend, er kwamen vlammen uit en het was alsof ze de wereld in vlammen gingen zetten, maar ze gingen uit in aanraking met de luister dat Onze Lieve Vrouw uitstraalde naar hem vanuit haar rechter hand.

  De Engel met het zwaard openbaart DE GERECHTIGHEID VAN GOD – (dit zijn voorwaardelijke straffen) :

  1 de triomf van het communisme en 2 de grote kastijding.

  Volgens Zr Lucia van Fatima : Rusland is het instrument van de Hemel als we niet luisteren.

  De grote kastijding zal over ons komen als we niet luisteren naar de VERLICHTING (van de ziel) – die NA de TRIOMF VAN HET COMMUNISME komt volgens GARABANDAL.

  In het eerste deel van het derde geheim weerde OLVrouw het zwaard van de Engel af met naar rechterhand. In het visioen dat Lucia had in 1929 : OLVrouw houdt een ROZENKRANS in haar rechterhand – dit stopt het ZWAARD VAN GERECHTIGHEID waarmee de Engel zwaait.

  OLVrouw kon het zwaard van de Engel stoppen door de TOEWIJDING VAN RUSLAND dat gebeurde in 1984

  door Paus Johannes Paulus II en het gevolg geven aan de EERSTE ZATERDAGEN – Als mijn oproepen niet beantwoord worden zal RUSLAND ZIJN DWALINGEN VERMENIGVULDIGEN. (OLVrouw van Fatima)

  Het volgende deel van het derde geheim : Wijzend naar de aarde met zijn rechterhand riep de Engel met een luide stem : Boete, Boete, Boete!

  De Engel wijst naar de Aarde met zijn rechterhand – de rechterhand is de plaats waar de CHIP van de ANTICHRIST zal geplaatst worden (volgens Openbaring hoofdstuk 13).

  De Engel zegt Boete, Boete, Boete om de rechterhand van de Antichrist tegen te gaan. Diegenen die opkomen tegen de rechterhand van de Antichrist zullen niet kunnen kopen, verkopen of eten…

  In het visioen van Lucia in 1929 houdt Maria in haar rechterhand een rozenkrans vast, een andere manier van boetedoening, en een andere manier om tegen de chip van de Antichrist in de rechterhand op te komen.

  Lucia’s visioen in 1929 gebeurde 4 maanden voordat de grote beurscrash toesloeg.

  Het volgende deel van het derde geheim : En we zagen in een immens licht dat God is : iets dat gelijkaardig is aan hoe mensen verschijnen in een spiegel wanneer ze ervoor staan.

  Dit wijst op de komende verlichting (= de Grote Waarschuwing) van de mensheid. De mensheid zal licht ontvangen en een verbetering van de spiegel van waarheid dat God is. We moeten deze verlichting (van de ziel) opvolgen, anders krijgen we te maken met de grote kastijding.

  Er zullen 3 laatste tekenen zijn vooraleer de mensheid te maken krijgt met de grote kastijding (voorwaardelijke straf). Dit zijn ze : de verlichting (van de ziel), het mirakel en 2 zichtbare tekenen. (volgens Garabandal)

  Een voorwaardelijke straf komt voor de verlichting : een overwinning van het communisme. Een voorwaardelijke straf komt na de verlichting : de grote kastijding.

  Het laatste deel van het derde geheim toont ons wat er zal gebeuren als we haar oproepen voor de EERSTE ZATERDAG-DEVOTIE, BOETEDOENING weigeren en NIET LUISTEREN NAAR DE VERLICHTING (van de ziel).

  Een bisschop, gekleed in wit… (we hadden de indruk dat het de HEILIGE VADER was) –Dit kan zijn omdat de klederen afgepakt waren van de Paus- en andere bisschoppen, priesters, religieuze mannen en vrouwen gingen op een steile berg, en aan de top stond er een groot Kruis van ruw gehouwen stammen als van een kurkboom met de schors; hij bad voor de zielen van de (dode) lichamen dat hij tegenkwam op zijn weg; hij bereikte de top van de berg, op zijn knieën aan de voet van het grote Kruis. Hij werd gedood door een groep soldaten die kogels en pijlen op hem schoten. En op dezelfde manier stierven de ene na de andere : bisschoppen, priesters, religieuze mannen en vrouwen, en verschillende leken van verschillende rangen en posities. Onder de twee armen van het Kruis stonden twee Engelen elk met een kristallen aspersorium in hun handen, waarin ze het bloed van de Martelaren verzamelden en daarmee besprenkelden ze de zielen die hun weg naar God vervolgden.

  Daarmee wordt het derde geheim van Fatima beëindigd. Het toont aan dat de Kerk en zijn Leden veel te lijden zullen hebben door vervolging. OLVrouw waarschuwde ons dat dit zou gebeuren als de oproepen voor de EERSTE ZATERDAGEN niet werden opgevolgd. De Engel met het zwaard in zijn linkerhand dat hij zwaaide naar de aarde is voor de twee voorwaardelijke straffen: 1 de triomf van het communisme (door Rusland) en 2 de grote kastijding. De Engel waarschuwt ons niet de rechterhand van de Antichrist te nemen anders zullen we gestraft worden, niet enkel hier op aarde met de grote kastijding, maar met de eeuwige Hel. Daarom wijst hij naar de aarde met de rechterhand. De Engel gebruikt de rechterhand om de aandacht van de mensen op aarde te trekken : Kom tegen de rechterhand van de Antichrist op door boete te doen, boete, BOETE! Neem de chip niet aan in de rechterhand, zelfs al betekent het dat je van honger sterft of gedood wordt.

  OLVrouw van La Salette zei : Elia en Henoch zullen komen en gedood worden.

  Ze waarschuwde dat er vele oorlogen zouden komen tot de laatste die gevochten zou worden door de 10 koninkrijken van de Antichrist. Onthoud dat Fatima een Islamitisch woord is dat refereert naar de dochter van Mahammoud, de 12de Imam, de Islamitische profeet, die komt van Fatima.

  15-11-2011, 21:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tekenen des tijds : boodschappen van JNSR : 1/11/1999 - 16/7/2002 - 3/8/2007

  Tekenen des tijds

  Uit Profetische Stemmen Nummer 42 - februari 2000

  Onze Lieve Heer : Gij verkeert in de laatste dagen van de laatste tijd, en weldra zal de tijd van genadeloosheid, zonde en wangedrag beginnen, en zich over de ganse aarde uitstrekken. ... Ik zal echter Mijn gerechtigheid niet uitoefenen zonder Mijn barmhartigheid.

  Onze Lieve Vrouw:  ... Het kwaad, dat gedragen wordt door de haat en het geweld, zal enige tijd de overhand krijgen, juist vóór het einde van deze boze eeuw. (we hebben door de Hemel echter een verlenging van de genadetijd gekregen)

  Onze Lieve Heer:  ... De wereld zal kouder worden. Ik zeg u, niet slechts door de verkilling van de harten, maar ook omdat sommige gedeelten van de aarde zelfs veel kouder zullen worden dan de gletsjers zelf. Houdt er rekening mede, dat gij bijna overal een strenge winter zult beleven. Mijn hart lijdt er onder u in zulk een troosteloosheid te zien. De planeet is geworden als een scholier, die ongehoorzaam is geworden aan zijn meester. De meester weet, dat als hij alleen zou zijn met de leerling, hij deze van gedrag zou kunnen doen veranderen. Maar er zijn ook nog zo veel onruststokers en aanstichters van moeilijkheden aanwezig, dat hij niets voor hem kan doen, want hij zou slechts een offensief van haat ontketenen in alle delen van zijn instituut. Daarom zwijgt de meester.

  Tegenwoordig laat God, de Meester van het heelal, alles verloederen en achteruitgaan, want niemand zou de Hand van God zegenen indien alles ten goede zou worden gekeerd. ... Weest voorzichtig, want de hevige koude zal de aankondiging inhouden van de Leugenaar, die de Antichrist is.

  Ik heb het u in Dozulé al gezegd: "Indien de mensheid, de mensen, zich niet verzetten [tegen het kwaad], niet reageren, zolang er nog tijd voor is, dan zal Ik laten begaan." Vandaag is het te laat ! Ik heb u gewaarschuwd ! Gij hebt Mij verworpen door Mijn glorievolle kruis te verwerpen. Gij hebt geen rekening gehouden met de waarschuwingen van Mijn Heilige Moeder, die de ganse aarde heeft bezocht. 

  Gij hebt al gezien, dat de wateren zeer uitgestrekte gebieden hebben overspoeld, en dat zult gij nog heel wat meer zien. Stromen en zeeën zijn niet meer beheersbaar in hun blinde boosheid. Onder het gewicht van de sneeuw, of door de werking van de wateren, zullen de bergen wegglijden (zoals aardverschuivingen). Ik heb u gewaarschuwd, de aarde zal nog meer gaan beven ! De ellende zal zonder weerga zijn ten gevolge van allerlei epidemieën en van nieuwe ziekten ontstaan door die rampen (zoals een griepepidemie).

  Indien uw eigen deur nog schoon is gebleven en nog goed in zijn hengsels hangt, verheugt u dan niet, maar bidt voor de duizenden lijdende onschuldigen, die in feite martelaren zijn door de tirannie van de mannen zonder God. ... De liefde voor de naaste, en de Liefde voor God, hebben bijna alle huishoudens verlaten. De ware Christenen zullen weldra verplicht worden zich te verbergen, want de bozen zullen het roer overnemen. Uw kracht zult u vinden in uw Godsgeloof, en het gebed zal uw verdediging zijn. ...

  ... Tegenwoordig zal Ik nog sommige volkeren, sommige streken en sommige families, die bijeen wonen, sparen. De een zal Mijn gerechtigheid ondervinden, en de ander zal worden gespaard. ... Toen Ik u vroeg om gebedsgroepen te stichten, was het al dringend om echte toevluchtsoorden te stichten, alwaar alle kinderen, die werden geroepen, bijeen zouden komen om het rozenhoedje van uw Heilige Moeder te bidden. ...

  ... Het Grote Berouw (de Grote Waarschuwing) is heel nabij. ... Ik zal Mijn Kruis aan de hemel laten zien. ... Gij zult Jezus zelf uit de hemel zien nederdalen. ... En dan zal het Rijk van God op de [Nieuwe] Aarde beginnen.

  Uit Profetische Stemmen nummer 72 van februari 2003

  1. Jezus: « ... Zie toch de tekenen van de tijd waarin gij leeft ! De seizoenen worden niet meer gekenmerkt door de kalender, niet meer door maand en dag. Gij gaat en loopt voortdurend met uw hoofd gebogen naar de grond, omdat gij niet weet waar gij uw voeten neer moet zetten, omwille van het water, dat uw land heeft overstroomd,omwille van de aarde, die de bergen verslindt. Weldra zal dit gebogen lopen nodig zijn omwille van de schadelijke insecten,waaraan gij niet eens een naam zult weten te geven, en die gij niet zult kunnen verdelgen. En indien de rozenstruik wel buigt onder het geweld van de wind, maar niet breekt, zo zal het niet de mens vergaan: Woedende stormwinden zullen overal opsteken !»

  2. « Zie hier het eerste teken. Probeert nogmaals het Hoofd van Mijn Kerk [de Paus] te treffen, en gij zult de hel op aarde ontketenen in al haar boze macht. »

  3. « Het tweede teken. Gij hebt de torens zien vallen. Gij kunt schreeuwen, gij kunt wenen, gij kunt heftig te keer gaan tegen dit niet-aanvaardbare geweld, maar gij hebt er nog niet het tweede grote teken van uw tijd in gezien. Wanneer de reuzen ineenstorten, zullen zij in hun val de kleintjes verpletteren. Hoeveel fabrieken, hoeveel werkplaatsen en ateliers, hoeveel andere productiegebouwen zijn niet daarna 'gevallen'. »

  4. « De kleinen kunnen niet meer leven, zij kunnen hun gezinnen niet meer het nodige levensonderhoud verschaffen, omdat niemand meer hen werk kan verschaffen. De groten vallen om, de kleinen sterven. Zie hier het tweede onweerlegbare teken: Dat is de verlamming van handel, nijverheid, en industrie ! »

  Hongersnood en ziekte

  5. « In die dagen zal het Grote Geld steeds haar slag slaan ten voordele van degenen, die zich de natuurlijke hulpbronnen van het oppervlak van Mijn aarde, en van de ondergrond, hebben toegeëigend. Echter, bidt, dat de toorn van God niet zou losbarsten tijdens de triomfantelijke versterking van de afgoden geld en macht, want de hongersnood, die de arme landen voortdurend zal teisteren, zal zich uitbreiden, en zal de grote aanklager worden, die boete en straf zal eisen. »

  6. « Toch heeft dit nog niet de afmetingen aangenomen, waarop de mensen in de rijke landen moeten rekenen, die landen, waarvan de rijkdom een aanfluiting is, gezien de armoede van de andere kinderen van God. Maar, neen, het is niet God die slaat, het is de mens, die zelf zot geworden is, en die stap voor stap de erfenis van God verwoest. Want, Ik heb u de allergrootste rijkdom geschonken, en wel: uw aarde, die u als een moeder voedt, die in haar schoot alles bezit, en die ophaar oppervlak alles heeft om al de volkeren te voeden, mits alles gelijkelijk wordt verdeeld. Wie kan er leven in overvloed,ja, wie kan verkwistend leven, en wie laat ondertussen zijn broeder sterven, die broeder, welke niet meer de kracht heeft om zijn hand op te houden, die hand, waar niets in wordt gelegd ? »

  7. « Welnu, Ik zeg het u: Dit is het derde teken: gij eigent uzelf een rijkdom toe, welke tenslotte de ganse wereld naar een verschrikkelijke hongersnood zal voeren. Door uw gebrek aan naastenliefde wordt als het ware een sluier geweven rondom elke persoon, die niet weet hoe hij zijn hulpbronnen en voorraden moet delen met degenen, die pal naast hem, een miserabel leven leiden. Indien gij uw ogen en uw deuren sluit om de skeletten van ellende niet te hoeven zien, zult gij ervaren, dat gij uzelf hebt opgesloten met de mijten en de wormen, die met u al uw voorraden zullen delen: Uw voedselvoorraad zal bederven en vergaan, en niemand zal u komen troosten of te hulp schieten. »

  8. « En het teken zal zijn: De verlamming van uw ledematen. Die ziekte zal vrijwel overal heersen, en zal zelfs de onschuldigen treffen, maar God zal Zijn volk komen redden. God zal de ingeslapen geesten wakker schudden,en zal leven geven aan hen, die zich bekeren. Honderden huizen van toevlucht zullen opengesteld worden. Ik zal die laten weten, hoe en waarmede men de zieke lichamen moet behandelen en verzorgen. Ik zal voor artsen en medicamenten zorgen. Ik zal het beschikbare voedsel vermenigvuldigen. Ik zal Mijn Kerk vestigen, want het is daar, dat de door Mij gekozen kinderen zullen leven,daar, waar men weet hoe de zielen te verzorgen. Een heilige ziel kan een gezond lichaam dragen, en kan zieke zielen en zieke lichamen verzorgen en beter maken. »

  9. « Want, aan degene, die heeft, zal Ik nog meer geven, en aan degene, die niets heeft, zal ik alles ontnemen. Amen, Ik heb het u gezegd: De tijd zal aanbreken, waarin ik de woestijnen zal doen bloeien, en Ik de geurende tuinen zal laten wederkeren, voor diegenen, die de door Mij gekozen zielen naar de catacomben hebben geleid om aldaar te kunnen blijven leven. In de volle macht en in de vreugde van Mijn heilige barmhartigheid, Ik ben Degene, die is, die was, en die zal zijn,in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Alleluia ! »

  Boodschap van 3 augustus 2007

  1. Jezus: « ... De heilige boeken [van de Bijbel in het originele Hebreeuws] worden van rechts naar links gelezen. Al Mijn beginselen zijn duidelijk en recht-toe-recht-aan. Alles is in Mijn heilige wet vastgelegd. Ik zal geen jota terugnemen, en Ik stel u niet voor een ander boek na te slaan. De Thora (1) geeft Mijn wet, en Ik ben in de Thora. Ieder, die Mij volgen wil, moet zich baseren op wat Ik heb geschreven, want, degenen, die het hebben neergeschreven waren niet alleen. Ik bevindt Mij in alles wat Ik heb gezegd, en eveneens in alles wat Ik heden zeg. (2) Leest dan toch, en gij zult Mij ontdekken. »

  2. « Lief kind, Ik deel u mede, dat gij de hedendaagse wereld moet vertellen over de reusachtige rampen en kastijdingen die weldra zullen geschieden. Want God wordt tegenwoordig onder alle omstandigheden totaal genegeerd. Ik zal met u spreken over deze tijd, waarin alles in gang wordt gezet, zonder dat gij het merkt. Dat is geen illusie. Ik wil, dat gij weet, dat hetgeen zal blijven, rechtstaande in stand moet blijven, en wat moet verdwijnen, binnenkort zal vernietigd worden. Want God zal slechts datgene in stand houden, wat niet door de hand van de mensen, die niet houden van God en Zijn werken, vervloekt is. »

  3. « Vreest niet. Datgene wat ineenstort, zal voor een leven met God zonder enige betekenis zijn. Ik zal alles, wat werd gesticht en opgericht, alleen maar uit belangstelling voor geld en macht, om te kunnen heersen over het geld en de mensen, van de aarde wegnemen. Wat zal blijven staan, zal datgene zijn, wat tot de eer van God, omwille van Zijn grootheid en pracht, werd opgericht. Ik wens, dat gij met het neerschrijven voortgaat. Gij zult zien, dat alles wat gij schrijft, waar is, en spoedig zal gebeuren. »

  4. « De kinderen zullen zich moeten verbergen. Steekt hen weg op een veilige plaats,wanneer dat alles gaat geschieden. Deze aarde zal zijn als een veroverde veste, onder bevel van de Boze, die al zijn krachten zal mobiliseren, om Mijn volk op de weg naar het allerveiligste toevluchtsoord, dat Ik voor hen voorbereid (3), te vernietigen. »

  5. « Luistert goed, en schrijft het onmiddellijk op: Dat alles zal rond de maand december geschieden, wanneer zich de tegenstand tegen God werkelijk overal zal verheffen. Allereerst zullen er moeilijkheden in het Vaticaan ontstaan. Daar zal een achterbakse en stiekeme strijd zijn. Als de wind, die overal doorheen dringt, zal het Vaticaan van alle zijden worden overweldigd, en de Paus zal geen weerstand kunnen bieden wegens de schade, die dit in zijn eigen stad met zich mee zal brengen. Hij zal niets zeggen, en alles goedvinden, wat men hem ook zal aandoen. »

  6. « Dit alles, wat in het Vaticaan werd bedacht, is het werk van de Boze. Zij zullen zeggen, dat het allemaal voor het welzijn van de wereld is, dat men hem - de Paus – zal willen afzetten. Alleen degene, die zijn plaats zal innemen, zal verantwoordelijk zijn, want die heeft alles zorgvuldig voorbereid. Hebt geen vrees voor de datum. »

  JNSR: « Het is juist, dat ik bang ben voor data. »

  7. Jezus: « En Ik zeg het nu tot u: Ja, gij kunt best nog wat doen. Ik zal u zodanig positioneren, dat gij deze informatie nog door kunt geven. De Kerk zal overleven,ongeacht wat er ook gebeurt, en juist wanneer men zal menen, dat zij dood is, zal zij herrijzen. Ik zal er zijn - hebt in het geheel geen angst daarvoor. Nee, Ik zal de Slang niet lang meer verder laten werken, want Mijn Vader, die Mij alle macht heeft gegeven,heeft het uur van Mijn zegepraal reeds ingeleid. »

  8. « De mensen zullen de ware identiteit van Maria, de Moeder Gods en de Moeder van de mensen, nog niet erkennen. Want God heeft Zijn Heilige Moeder in Haar ware identiteit in de hemel uitverkoren: Zij is Koningin, Moeder van de Kerk, Moeder Gods,en Moeder van de mensen. En de titel goddelijk [zoals in goddelijk moederschap] heeft Zij al lang ontvangen, omdat Zij die van God de Vader rechtstreeks ontvangen heeft,dat is van alle eeuwigheid her. »

  9. « Bidt en smeekt Haar om u te redden, want Zij is bereid de kop van de Vervloekte te vertrappen. Het is uw God, die hier tot u spreekt. Neemt deze woorden ter harte. Getekend: Jezus, Koning en Vredevorst. Weldra zullen wij allen in het Nieuwe Jeruzalem tesamen zijn. Amen. »

  10. NOOT: De ganse heilsgeschiedenis is van eeuwigheid her door God uitgedacht, en als God denkt en wil bestaat het. In de eeuwigheid van God is geen tijd en geschiedt alles tegelijkertijd. Omdat Maria de vlek van erfzonde niet kent, dáárom is Zij nooit verwijderd geweest van het goddelijk leven. In die zin is Zij goddelijk. En daarom kan zij ook Medeverlosseres worden genoemd, en Middelares van Alle Genaden, want dat is de wil van God de Vader. Daarom is het passend, dat Gods Kerk dit erkent en plechtig afroept. Hoe gezegend is Paus Benedictus 16 niet, dat hij dit mag doen. Het is de afkondiging van dit laatste Maria-dogma wat de opstand in de Kerk te weeg zal brengen. Mogelijk zal dat in december geschieden. En als dat dogma is afgekondigd, zal overal de haat tegen God en Kerk de overhand krijgen, en men zal volgens de bovenstaande boodschap de Paus dwingen af te treden.

  1. Omvat de Pentateuch, de eerste vijf boeken van de Bijbel, die worden toegeschreven aan Mozes. Zij geven gans het geopenbaarde richtsnoer voor het gehele godsdienstige en burgerlijke leven van het Joodse volk.

  2. Dit duidt op het door de Heilige Geest geïnspireerde karakter van de Schriften.

  3. Dit verwijst enerzijds naar de Extatische Opname, waarbij vele ware gelovigen door God op een veilige plaats zullen worden bewaard, en anderzijds naar de talrijke Refúgia (veilige toevluchtsoorden), die al op de aarde zijn ingericht.

  15-11-2011, 11:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van OLVrouw aan Darly Chagas : 1/10/2011

  Boodschap van OLVrouw – Maria, vol van genade
  De Komst van de Nieuwe Wereld – Woorden van OLVrouw
  DE TIJD VAN VOORBEREIDING VOOR DE ZUIVERING VAN DE MENSHEID

  1 oktober 2011 – eerste zaterdag

  Lieve kinderen, met liefde en affectie kom Ik jullie zegenen in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.

  Verenigd met de Heilige Drie-eenheid zullen we echte vrede voor de wereld halen.

  Mijn kinderen, Ik ben heel verheugd om jullie te ontmoeten hier samen in dit huis dat door God gezegend is om grote gebedsbijeenkomsten te houden om de wereld te helpen redden op dit moment. Nu dat er grote en verschrikkelijke dingen op het punt staan te gebeuren en de wereld is niet klaar om ze te overwinnen.

  Vandaag is het een dag dat toegewijd is aan de zielen in het Vagevuur, zodat ze kunnen vertrekken van het Vagevuur naar de Hemel, omdat ze geestelijke schulden uitgeboet hebben. Ze zijn vol vreugde omdat ze in hun Eeuwige Thuis kunnen binnen gaan. Ik ben jullie heel dankbaar voor jullie gebeden voor hen en Ik zeg jullie dat ze bidden voor jullie zodat iedereen zijn schulden op aarde uitboet en niet naar het Vagevuur moet.

  Iedere zondaar moet vechten om in de Hemel te geraken. Dit wordt niet geteld, men wil direct de trap nemen naar de Hemel. De beste plaats om de fouten uit te boeten en God om vergeving te vragen is hier op aarde. Op aarde is het klimaat gunstiger voor genoegdoening en herstel, maar de meesten wachten tot in het Vagevuur om hun fouten uit te boeten.

  Oh! Mijn kinderen, hoe triestig is de tijd in het Vagevuur! Doe nu moeite, doe boete, doe boete om te vermijden dat je naar het Vagevuur moet.

  Vandaag is ook een dag dat toegewijd is aan St Theresia, ze was zo jong, ze was in staat om in heiligheid te leven, ze is in de Hemel en helpt veel zondaars. Jullie moeten altijd hulp zoeken bij de heiligen. Doe niet zoals jullie broeders van andere geloofsovertuigingen die niet geloven in de macht van de heiligen die speciale gaven hebben. Zij laten hen niet toe diegenen in nood te helpen.

  Kijk naar de levens van de heiligen en zie dat het niet moeilijk is om heiligheid te bereiken. Het is genoeg dat jullie harten nederig en zachtmoedig worden.

  Mijn kinderen, Gods Heilig Woord neemt jullie vandaag mee om jullie missie te overwegen. Ze bestaat erin te reageren op Zijn Oproep en de werken te doen dat Hij wil dat iedereen doet vooraleer deze aardse wereld te verlaten richting God.

  God wil heilige daden, barmhartige daden, Hij geeft jullie de kracht om barmhartig te zijn voor elkaar, juist zoals Hij het is. Een egoïstisch persoon is niet barmhartig. Een persoon die alleen wil leven om te vermijden dat hij gestoord wordt door anderen is niet barmhartig. Je moet liefde kennen, weg kunnen geven, kunnen leven in een minder elektronische wereld en meer broederlijk leven.

  God geeft jullie zoveel Gaven, maar jullie vergeten dat omdat jullie leven in een tijdperk waarin de mens zoals een machine geworden is. Machines kunnen niet denken, hebben geen gevoelens, hebben geen hart. Maar er zal een dag komen dat God de technologie zal plat leggen en dat de mensen hun geest en hun handen zullen moeten gebruiken, ze zullen moeten van dag op dag leren dat ze de hulp nodig hebben van hun broeders. De rijke zal de bedelaar nodig hebben en de bedelaar zal de rijke nodig hebben. Alles wat jullie in jullie hart zullen ontdekken is dat jullie als broeders met elkaar zult moeten leven. Jullie zullen in de aarde moeten graven om iets te eten en te drinken te hebben.

  God zal de rebelsheid van Zijn kinderen verbeteren en ze zullen van hun voetstuk moeten komen en ze zullen evenwaardig zijn als diegenen die altijd arm waren.

  Ik kom iedere dag spreken tot de wereld, hetgeen wat God Me zegt. Vandaag kom Ik jullie vooral zeggen : wees trouw aan jullie missie, neem het Evangelie en weet dat het Eeuwig Geluk komt.

  Honger zal voorbij gaan, zo ook dorst, oorlog, ziekte, en een nieuwe mens zal geboren worden, een mens die gehoorzaam is aan God, nederig en eenvoudig.

  Het uur komt dichterbij, jullie moeten vechten voor vrede, laat niets in deze wereld jullie vrede wegnemen, wees gehoorzaam aan God en jullie zullen alles hebben wat jullie nodig hebben.

  Er komt een verschrikkelijke gebeurtenis over de wereld en diegenen die wensen om de arken te leiden, die gebouwd zijn om mensen te laten wonen die op gevaarlijke plaatsen wonen : zij kunnen beginnen met hun families voor te bereiden.

  Er zal een grote vraag zijn, maar daar moeten jullie niet bezorgd over zijn omdat diegenen die geloven in God zullen het lijden doorstaan, zelfs al moeten ze blijven waar ze zijn, omdat ze bescherming zullen krijgen.

  Eens de geheimen zijn geopenbaard zal de wereld uit balans (= er niet goed van zijn) zijn, behalve diegenen die deel uitmaken van Mijn Legioen. Wees trouw tot het einde, jullie moeten geen kwaad vrezen, God is bij jullie.

  Dit is wat Ik openbaar in deze boodschap van bekering.

  WANNEER HET GELOOF GROEIT, DAN VERMINDERT DE ANGST, jullie kunnen blijven bidden en God vragen om jullie geloof te doen groeien, en jullie hoop in Hem.

  Bid, bid, bid voor de Heilige Vader Benedictus 16, voor al het kerkpersoneel, religieuze mannen en vrouwen, voor de hele mensheid.

  Bid voor de atheïsten en heidenen, God zal jullie daarvoor belonen.

  Bid voor de Heilige Kerk gesticht door Jezus Christus, probeer om in staat van genade te blijven om de Heilige Eucharistie te ontvangen, de H. Hostie is het beste Voedsel dat jullie nodig hebben.

  Sta de Heilige Vader, de Paus bij, zijn uur van martelaarschap komt naderbij. Help hem zielen vinden voor God. De vervolgingen zullen toenemen, maar jullie moeten de Rozenkrans bidden om al de vervolgingen te verminderen.

  Ik hou zoveel van jullie en Ik bedek jullie met Mijn Mantel van Liefde. Wie bescherming wil kan onder Mijn Mantel komen. Brazilianen : bereid jullie voor, verschrikkelijke stormen komen naar jullie.

  Ik dank iedereen hier vandaag om te bidden voor wereldvrede, voor vrede in het gezin.

  Ik vraag dat jullie de verlorenen oproepen, de tijd is serieus, kom allen bidden met Mij om iedere veldslag en hindernis te winnen.

  Bid voor alle naties.

  Nu zegen Ik jullie in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, de Moeder van Jezus Christus, de Redder van de wereld,

  Maria, de Onbevlekte Ontvangenis.

  Jullie moeten het Evangelie van vandaag overwegen : Lucas 10: 17-24.
  15-11-2011, 03:26 Geschreven door Claudia  


  14-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van H. Aartsengel Gabriel : 9/9/2011 Darly Chagas

  De Engel van de Heer, de Aartsengel Gabriel kwam met mij spreken terwijl ik sliep. God had hem de opdracht gegeven om te openbaren.

  Ik sliep na de ochtendgebeden toen hij kwam. Hij was heel mooi met zijn kleding uit helder licht. Ik keek naar hem, maar zei niets omdat ik zijn schoonheid bewonderde. Zijn sereen gezicht gaf me rust, veiligheid en geluk. Ik ben niet bang om hier te zitten met hem, niet omdat ik zijn bezoeken ken, maar voor de zekerheid van God, omdat enkel God zoveel schoonheid kan schenken aan Zijn schepping. Dit bezoek kon enkel goed voor mij zijn.

  Hij sprak tot mij in mijn hart. Hij bewoog zijn mond niet als hij sprak, niettegenstaande hij vriendelijk glimlachte en me zijn tanden liet zien die recht waren en heel wit.

  In dit geestelijk visioen begreep ik meer over de Hemel. De Engel had een lichaam zoals het onze, maar het was een lichaam dat altijd heilig is geweest. Zijn licht scheen. Hij werd door niets aangetast, hij was een dienaar van God. Als hij (door zonde) was aangetast geweest dan kon hij niet bij God zijn.

  De Engelen die aangetast waren door het kwaad, Lucifer en zijn kompanen, werden in de Hel geworpen. Ze verloren het recht om in de Hemel te blijven.

  De Heilige Gabriel is altijd trouw geweest aan God, daarom gaf God hem een prachtige missie, de missie om waarschuwingen te brengen aan ons vanuit de Hemel en ons te helpen in vele zaken.

  Toen hij tot mij sprak, zei hij om trouw te zijn aan God, en Hem niet te bedriegen, omdat ieder die bedriegerij van boven op zijn lijst heeft staan in het vuur van de Hel zal geworpen worden.

  Later zei hij:

  Jezus Christus zal komen op een dag en een uur dat niemand weet. Het is een verrassing, en wie Hem bedrogen heeft zal verrast zijn. Berouw zal niet helpen op die dag. De tijd om zich te bekeren is nu. De bekering moet bij wijze van spreken gebeuren in de vroege morgen, als Hij zou komen op een namiddag.

  Wanneer je dus je ogen opent ‘s morgens, vraag dan God voor vergeving voor alles wat je verkeerd deed, zorg dat je het je later niet moet beklagen.

  Ik beloofde om mijn uiterste best te doen om altijd trouw aan God te zijn. God weet dat ik trouw ben. Ik hoop dat ik veel kracht krijg om trouw te zijn aan God tot mijn dood.

  Ik vroeg via de Engel aan God dat Hij me zou leren om steeds meer trouw te zijn aan Hem, mijn Heer en mijn God. Ik wil de genade om in de Hemel te geraken en aanvaard te worden door God.

  Nadat de Engel had onthuld wat God wilde dat ik aan de wereld openbaarde, zei hij dat hij me ging helpen zoals altijd.

  Hij herinnerde me ook aan een gebeurtenis:

  Herinner je dat de Bijbel zich zomaar opende op jouw bed?

  Ja, ik herinner het me.

  Ik opende die voor jou.

  Ik dankte hem : Dank je, St Gabriel, ik ben blij voor je hulp, laat me nooit in de steek zonder je hulp.

  Ik ben niet bang, want ik vertrouw altijd erop dat God engelen zendt om ons te helpen. Ik vertrouw op mijn beschermengel die altijd bij me is.

  De Engel zei me : Je beschermengel is je beschermer. Ik ben de Engel die de uren van vreugde en geluk aankondigt die dichtbij zijn voor de wereld.

  Ik dankte hem. Na gepraat te hebben over al deze zaken, vroeg hij me mijn plicht te doen en te letten op wat hij zei zodat wanneer ik wakker werd alles kon noteren en niet te vergeten het te verspreiden.

  Dan zag ik dat hij een perkament nam dat opgerold was zoals een buis. Hij nam het uit een zak dat over zijn rechterschouder hing. Hij opende het perkament waarin geschreven stond:

  Ik breng de Vrede dat de Heer me vroeg aan jou te brengen en aan allen die luisteren met hun hart, ziel en geest.

  Ik ben de Engel Gabriel, rijk in gehoorzaamheid aan God. Ik kom vandaag de wereld enkel dit vertellen :

  Alles begint voor de laatste tijd voor bekering.

   

  Maak je paden recht, blijf niet in ongehoorzaamheid aan God.

   

  Blijf niet in angst, zoek de kracht en vrede in je hart van onze God. Zorg dat je stevig in Zijn Handen bent.

   

  Wat niet eeuwig is zal voorbij gaan, maar wat eeuwig is gaat niet voorbij.
  De Trooster zal over de wereld komen, heel spoedig, Hij is God de Heilige Geest.

   

  Wees voorbereid om Hem te ontvangen, reinig jullie hart.

   

  Ik ben de ene die de Almachtige dient. Ik ben de Engel Gabriel.

  Dan nam hij afscheid en zei me dat hij niet terug zou komen in oktober, enkel in november en in december. In december zal de laatste boodschap zijn om op te schrijven. Hij zal enkel spreken, maar ik zal niets moeten noteren. Hij zei dat we de laatste waarschuwingen naar waarde moeten schatten. Het zijn waarschuwingen om de bekering te versnellen.

  We zullen ons alles herinneren wat God ons heeft geleerd, maar enkel nadat de Heilige Geest onze geest zal komen openen voor de realiteit.

  Hij ging langzaam weg, zonder zijn rug naar mij te keren. Het was een prachtig visioen vol van licht en ik dankte hem om mij te helpen en ik dacht hoe groot en geduldig de Liefde van God voor ons is. Hij geeft ons overschot van tijd om onze levens op rechte weg te brengen en ons niet bij Hem te brengen met lege handen.

  Laat ons meer barmhartigheid tonen, we weten niet welke waarde zal hebben voor God. Misschien zit er iets van waarde tussen voor God.


  14-11-2011, 23:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera - Pedro Regis

  Boodschap 3567 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 9/11/2011

  Lieve kinderen, heb lief en verdedig de waarheid. Mijn Zoon Jezus verwacht veel van jullie. Ik vraag jullie om de Geboden van God na te leven. Wees groot in geloof. Laat de duisternis van zonde jullie niet verwijderen van de Heer. Open jullie hart en ontvang het Evangelie van Mijn Jezus. Laat de woorden van Jezus jullie leven omvormen. Hij houdt van jullie en Hij wil jullie redden. Blijf niet in zonde steken. Nu is de tijd voor jullie terugkeer. Wees niet ontmoedigd. Ik ben jullie Moeder en Ik sta aan jullie kant. Wat er ook gebeurt, laat jullie geloofsvlam niet uitdoven. De mensen keerden zich af van God en werden geestelijk blind. Keer vlug naar God terug. De dood zal langs Bazarak passeren en de pijn zal groot zijn voor Mijn arme kinderen. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Kniel in gebed en God zal jullie redden. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3566 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 8/11/2011

  Lieve kinderen, kijk niet werkloos toe. God verwacht veel van jullie. Vertrouw op Hem. Hij die jullie alles is en die jullie naam kent. Doe jullie uiterste best in de missie die aan jullie is toevertrouwd. Toon iedereen door jullie voorbeeld en jullie woorden dat jullie gegrondvest zijn in de Heer. Luister. Luister naar Mijn oproepen, omdat Ik wil dat jullie heiligen worden. Wanneer jullie zouden vallen, wees dan niet ontmoedigd. Jullie kracht en jullie overwinning ligt bij Jezus. Zoek Hem, want Hij is alles wat jullie nodig hebben. Jullie tocht hier op aarde moet een bron van genade zijn voor jullie broeders en zusters: wees instrumenten van God voor al diegenen die veraf zijn. Ik ben jullie Moeder en Ik ben altijd dicht bij jullie, maar jullie zien Mij niet. Ik zal bij Mijn Jezus voor jullie ten beste spreken. Laat jullie hoop niet varen. De mensheid is ziek en moet genezen worden. Bid, bid, bid. Diegenen in Pucara zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Bid ook voor de inwoners van Tomazina. Hou moed. Ga door zonder vrees. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3565 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 7/11/2011

  Lieve kinderen, Ik ben jullie Moeder en Ik hou van jullie. Ik kwam uit de Hemel om jullie naar Mijn Zoon Jezus te leiden. Laat jullie missie niet in de steek. Laat niet tot morgen liggen wat je nu kunt doen. Ontwijk zonde en dien trouw de Heer. De mensheid heeft zich afgekeerd van God en dit is de tijd van de grote terugkeer. Kijk niet werkloos toe. God is gehaast. Heb goede moed en volg Mijn Zoon Jezus na. Jullie leven in slechter weer in de tijd van de Zondvloed. Ik lijd onder hetgeen dat jullie te wachten staat. Diegenen in Kaduna zullen momenten van groot verdriet meemaken en het kruis zal zwaar zijn voor mijn arme kinderen. Kniel in gebed. Ik kwam niet zomaar uit de Hemel. Wees berouwvol en bekeer jullie. God wacht. Wees volgzaam voor Zijn oproep. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3564 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 5/11/2011

  Lieve kinderen, Ik ben jullie Moeder en Ik ben onvermoeibaar. Ik kwam uit de Hemel om jullie naar Mijn Zoon Jezus te leiden. Open jullie hart en neem jullie rol als ware Christenen op. Ik vraag dat jullie je geloofsvlam brandend houden en dat jullie overal getuigen dat jullie waarlijk de Heer zoeken. Laat zonde je niet wegtrekken van de genade van Jezus. Jullie zijn de Heer en jullie moeten enkel Hem volgen en dienen. Jullie leven in een tijd van grote geestelijke verwarring. Wees voorzichtig en laat jullie niet bedriegen. Heb lief en verdedig de waarheid. Aanvaard het Evangelie en volg Mijn oproepen na. Ik wil jullie niet dwingen, maar luister toch naar Mij. Jaén en Neyriz zullen huilen en Mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Luister. Enkel door de kracht van het gebed kunnen jullie een rechtvaardige en broederlijke wereld opbouwen. Ga verder zonder vrees. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3563 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 2/11/2011

  Lieve kinderen, kniel in gebed voor wereldvrede en de bekering van zondaars. Bid voor de zielen in het Vagevuur. Ik lijd onder jullie ellende. Ik vraag jullie om vrijmoedig het Evangelie van Mijn Jezus na te leven en overal getuigenis af te leggen van jullie geloof. De mensheid is besmet door zonde en moet genezen worden. Keer jullie tot Jezus, want jullie redding ligt bij Hem. Zonder God is de mens nooit veilig. De dood zal Panuhat Burgel aandoen en Mijn arme kinderen zullen momenten van groot verdriet kennen. Bekeer jullie en verzoen jullie met God. Laat niet tot morgen liggen, wat je nu kunt doen. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3562 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 1/11/2011

  Lieve kinderen, jullie leven ligt in de Handen van de Heer. Hij schiep jullie naar Zijn beeld en gelijkenis en in Zijn ogen zijn jullie kostbaar. Jullie behoren tot God en Hij wacht op jullie met de grote liefde van de Vader. Wees de Heer dankbaar, want Hij is goed voor jullie en Zijn barmhartigheid is voor eeuwig. Ga de weg op van heiligheid. Laat zonde jullie niet wegtrekken van genade. Keer naar Mijn Jezus terug. Hij verwacht veel van jullie. Geef daarom het beste van jezelf in de missie die aan jou is toevertrouwd. De mensheid heeft de vrede verloren, maar jullie kunnen het halen en het ligt in jullie bereik. Dien jullie God. Wijk niet af van de weg die Ik jullie heb getoond over de jaren. Doe Gods wil. Laat de wereldse zaken jullie niet leiden tot geestelijke blindheid. Ik ben jullie Moeder en Ik kom uit de Hemel om jullie te helpen. Dagen van vreugde zullen aanbreken voor al diegenen die Mijn oproepen volgen. In de grote en laatste verdrukking zullen Mijn toegewijden beschermd worden en zal hun geen kwaad overkomen. Na jullie pijn zal grote vreugde aanbreken. De Heer zal een nieuwe aarde brengen waar iedereen gelukkig zal leven. Verheug jullie omdat jullie namen reeds staan opgeschreven in de Hemel. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3561 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 29/10/2011

  Lieve kinderen, dien de Heer met blijheid. Nu is de tijd van genade voor jullie leven. Open jullie hart en aanvaard Gods wil. Jullie zijn vrij omdat jullie de Heer zijn. Jullie hebben vrijheid, maar doe eerst een vooral de wil van de Schepper. De mensheid daagde de Heer uit en nu is ze als een blinde die andere blinden leidt. Ik ben jullie Moeder en Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Kniel in gebed, want enkel door gebed kunnen jullie het gewicht van jullie kruis dragen. Moeilijke dagen staan jullie te wachten. Mesquita (=moskee) e Zuia zal schreeuwen om hulp en mijn arme kinderen zullen weeklagen. Ik wil jullie helpen. Wees gehoorzaam aan Mijn oproep. Blijf niet in zonde leven. Toon berouw en keer terug naar Hem die in het verborgene ziet en die jullie kent bij naam. Ga verder zonder vrees. Wie met de Heer is zal geen nederlaag kennen. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  14-11-2011, 21:31 Geschreven door Claudia  


  13-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over demonische bezetenheid 6/11/2011

  Demonische bezetenheid en de zonde van haat

  Mijn dierbare dochter, mensen begrijpen NIET dat Ik Mijn kruisiging dagelijks opnieuw beleef.
  De pijn en het lijden dat Ik doorsta worden veroorzaakt door de zonden die de mensen iedere seconde van de dag begaan.
  Ik doorsta momenten van diep verdriet, wanneer Ik die zielen zie die Me enorm ergeren door de ZONDE VAN HAAT.

  Haat is doordrongen in het hart van velen en komt voort door de AANTASTING VAN SATAN.
  Vele mensen praten over DEMONISCHE BEZETENHEID als iets dat gemakkelijk te identificeren is.
  ZO VELE VAN MIJN KINDEREN ZIJN BEZETEN DOOR SATAN.
  Ze moeten niet spartelend gezien worden om demonisch bezeten te zijn.

  Hij, de vijand van de mensheid, gebruikt zijn demonen om Mijn kinderen aan te vallen.
  Diegenen die in duisternis leven vormen voor hen een GEMAKKELIJKE PROOI omdat ze duivelse aanwezigheid AANTREKKEN.

  EENS BEZETEN, kinderen, is het HEEL MOEILIJK OM JULLIE ERVAN AF TE TREKKEN.
  Deze
  ongelukkige kinderen zullen door de sluwe en manipulatieve aantasting van de Boze op hun beurt andere zielen infecteren.
  En zo blijft het verder gaan.

  HET KWAAD WORDT GEWOONLIJK ALS GOED GEPRESENTEERD.
  Het zal hard zijn om onderscheid te maken, behalve voor dat.
  Het gedrag en daden van een AANGETASTE ZIEL ZULLEN NOOIT NEDERIG ZIJN van nature uit.
  Ze zullen NOOIT GENEREUS ZIJN van hart.
  Ze kunnen genereus lijken, maar er zal altijd een KEERZIJDE zijn.
  Deze keerzijde zal altijd over HET STELLEN VAN EISEN gaan, die je niet lekker zitten.

  BLIJF UIT DE BUURT VAN ZO’N ZIELEN.
  Bid voor hen.
  Laat NIET toe dat ze je in zonde meetrekken.
  WEES altijd WAAKZAAM voor de bedrieger omdat hij overal aanwezig is in deze tijd.

  BID ALTIJD om zo’n kwaad op afstand te houden.
  Gebed zal zijn greep en zijn kracht verzwakken en het zal jullie beschermen.

  Denk aan Satan en zijn duivelse werken als aan een BESMETTELIJKE ZIEKTE.
  NEEM ALLE VOORZORGEN om te vermijden dat je in contact komt met diegenen die de ziekte dragen.
  Weet je dat je geen keuze hebt, ZORG DAN DAT JE GEWAPEND BENT MET GEWIJD WATER, EEN GEZEGENDE CRUCIFIX en een ST BENEDICTUS MEDAILLE.
  Dit zal deze demonen op afstand houden.

  Dit is de tijd, kinderen, dat jullie en jullie huis MOETEN OMRINGD zijn met GEZEGENDE OBJECTEN die [echt] gezegend zijn.
  Velen zijn verlegen als ze gezien worden met dergelijke dingen uit vrees uitgelachen te worden.
  Maar deze zullen JULLIE BESCHERMING BIEDEN in jullie huis en zij bieden een grote steun gedurende het gebed.

  Onthoud dat de demon niet alleen in de Hel leeft, maar dat hij nu stevig ZIJN KONINKRIJK OP AARDE HEEFT GEVESTIGD.
  Gebed is het enige dat hem beangstigd en dat hem machteloos maakt.
  Gebed zal jullie ondersteunen in de komende tijd.

  Jullie liefhebbende Redder
  Jezus Christus

  Profeet: the Warning - European seeër

  13-11-2011, 01:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de Beschermengelen 11/11/2011

  De Gezegende Moeder spreekt over de Beschermengelen

  “Onze Lieve Vrouw van Alle Naties/Volkeren”

  Mijn Lieve Kinderen …
  Blijf alsjeblieft bidden voor vrede in de wereld …
  Er zullen zich MEER CONFLICTEN VOORDOEN MET DE VS …
  en een ander land of twee landen …
  wiens woorden die gezegd worden …
  kunnen leiden tot een volgende oorlog …
  Daarom vraag Ik uit heel Mijn Hart …
  Bid voor Vrede in de wereld …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Blijf alsjeblieft bidden dat de oorlogen stoppen …
  Bid dat abortus stopt …
  Dat Mijn dochters die naar de abortuskliniek gaan van gedacht veranderen …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Jullie weer is opnieuw veranderd …
  en op sommige plaatsen werd het aangevoeld als een vroege lente of een herfst dag …
  Maar dat zal NIET ZO BLIJVEN

  Alsjeblieft onthoud, opnieuw …
  HET ZAL EEN HEEL STRAFFE WINTER ZIJN … VOOR HET MEESTE VAN DE VS …
  De VS houden nu de TORNADO'S in het oog …
  die zijn begonnen in verschillende delen van het land …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Blijf alsjeblieft bidden voor Paus Benedictus 16 en voor Zijn missie.
  Bid voor jullie bisschoppen, jullie priesters, jullie dekens.
  En ja, bid alsjeblieft voor jullie Kerk dat ze verenigd blijft …

  Mijn Lieve Kinderen …
  De Advent komt eraan …
  en dan zal het Kerstseizoen beginnen …
  En dan zullen ook DE NIEUWE VERANDERINGEN IN DE [Engels gesproken] MIS hun intrede doen …
  Alsjeblieft, Ik vraag jullie OM HET EEN KANS TE GEVEN omdat vele van Mijn Kinderen de Nieuwe Veranderingen NIET GRAAG zullen hebben …
  Jullie moeten daarom niet veranderen van de eerste zondag …
  Maar als jullie geleidelijk aan veranderen …
  Dit is wat er was geschreven …
  en nu zullen jullie gewoon moeten worden aan VEEL VAN DIE VERANDERINGEN …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Mijn Zoon, jullie Heer en Redder, Jezus Christus en Ik verhoren altijd jullie gebeden …
  We verhoren gebeden voor genezing …
  We verhoren gebeden voor de zieken …
  Gebeden voor bekering …
  van kinderen die terugkeren naar de Kerk …
  Ja … We verhoren ieders gebeden …
  Maar alles zal ten gepaste tijde gebeuren …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Denk niet dat We jullie niet liefhebben …
  Denk niet dat We jullie niet helpen …
  We helpen jullie wel, maar het is wanneer ‘God Onze Vader’ zegt : Het zal geschieden …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Deze avond spreek Ik over de BESCHERMENGELEN …
  Jullie moeten allen weten dat IEDEREEN EEN BESCHERMENGEL HEEFT …
  Jullie Engel is altijd bij jullie …
  Behalve wanneer jullie tegen de Kerkorders ingaan …

  Als jullie vloeken, dan gaat jullie Engel weg …
  Jullie Engel probeert jullie naar het goede pad te leiden, waar je ook bent …
  Maar dat is alles wat jullie Beschermengel kan doen …
  Jullie naar het goede pad leiden …
  tot het punt waar je jouw VRIJE WIL gebruikt …
  en op dat moment heb je de VRIJE WIL om het juiste te doen … Of het verkeerde …

  BESCHERMENGELEN ZIJN ZO BELANGRIJK …
  Misschien raakte je ooit bijna betrokken in een auto-accident …
  en op het laatste moment om de een of andere reden draaide je aan het stuur …
  zodat je gered was …
  Dat kon je Beschermengel zijn, je weet het niet …
  Maar Wij wel…

  Of je raakt ergens verdwaald en je hebt geen geld om een telefoongesprek te betalen …
  en iemand komt naar je toe en geeft je genoeg geld om het belangrijke telefoontje te doen …
  Dat is een Beschermengel

  Zij zijn altijd bij jullie.

  En wanneer jullie je in een menigte bevinden, dan zijn ze naast jullie als een menselijke wezen …
  Bid daarom iedere nacht een gebed en dank jullie Beschermengel …

  Mijn Lieve Kinderen, Ik hou heel veel van jullie allen en Ik zegen jullie allen … In de Naam van Onze Vader … Mijn Zoon … en de Heilige Geest.
  Amen.

  Profeet: Michael DiBitetto

  13-11-2011, 01:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Kamer van Harmonie en de Eenheid van het Lichaam Visioen Susan O'Marra
  In het visioen zag ik een kamer die gevuld was met muzikale instrumenten. Ik zag daar een engel en hij was een cello aan het bespelen dat zo groot was als hijzelf en dat op de grond steunde. Het was een mooi instrument met een glimmend houtachtig uitzicht. Niettegenstaande ik wist dat het geen hout was, leek het erop. Het had een mooie fluorescente glans als hij erop speelde. De noten leken de lucht te vullen met zulk een rijkdom dat het precies was alsof ze leefden. Iedere noot leek zich in de lucht te vormen en gaf de lucht een diepere rijkdom. Er was een zodanig aangename volheid dat ik opging in het moment en ik voelde me alsof de noten door mij gingen en zich tegelijkertijd in en rond mij vormden. Ik sloot mijn ogen en ademde diep als Ik luisterde.

  Plotseling  was ik ergens anders. Ik zag een helder licht voor mij in de vorm en gestalte van een man. De vorm van de man leek te veranderen als ik keek. De gestalte van de man was verlicht van binnenuit. Ik begreep dat zijn levenskracht binnenin lag. Het licht begon te wervelen binnenin en nam een glans aan die begon te verdikken en waar leven in pulseerde. De glans was verbazingwekkend want je kon de lagen zien die gevormd werden. De lagen binnen de lichtglans werden geschikt als ze dikker werden. Dan begonnen de kleuren zich te vormen als de lagen tinten aannamen volgens de diepte waarin ze wervelden. De lagen smolten samen en ik kon de verschil tussen de samengevoegde lagen zien. De diepte van de kleuren werd dikker en nam effen kleuren aan en het licht begon nog meer te pulseren. Plotseling begreep ik wat ik zag. Ik keek hoe een mens werd geschapen! Ik was zo verbaasd als ik het licht in hem zag veranderen dat ik opsprong van vreugde.

  Dan begon de lichtgevulde vorm dikker te worden vanbinnen. Het werd troebel alsof een wolk het vulde. Ik zag de mist vanbinnen wervelen net zoals de lichten deden. De wolk veranderde in lagen en bleef wervelen.
  Ze werd nog dikker vanbinnen. Spoedig voegden het licht en de wolk zich samen en de lichtvorm scheen met al de kleuren van de regenboog. Het was briljant. De kleuren pulseerden en de vorm vibreerde als ze wervelden als één geheel. Spoedig werd het bewolkte vast want de wolk was nu één geworden ermee. De regenbooglicht man was nu één wervelende licht massa die pulseerde. Ik kon de lichtflitsen zien die wervelden door de massa zoals kleine stromen van elektriciteit door draden flitsen. Ik was benieuwd naar deze persoon voor mij. Ik kon de typerende kenmerken in de man nog niet zien, maar ik zag duidelijk dat het een man was. Dan begon de vorm van de man opnieuw te pulseren en het begon nog feller op te lichten van binnenin dan ervoor. Het werd zo fel dat ik nauwelijks er nog kon naar kijken. Het vibreerde ook van binnen uit en de lichtflitsen waren als bliksemflitsen. Dan werd alles stil. Ik keek terug en wat ik zag shockeerde me. Ik was naar mij aan het kijken. Het was niet ik, maar het was mij.

  Het wezen had mijn kenmerken maar ze waren niet samengesteld zoals ons lichaam nu is samengesteld.
  Het was verschillend. Het is levend. Het ging licht uit van zijn lichaam en het was gevuld met leven en kracht. Ik kon erdoor zien. Het haar op het wezen was gevuld met licht en het pulseerde met hetzelfde leven als het hele wezen. Toch was iedere haarlok uniek en perfect. Het lichaam bestond uit een textuur dat ik niet kende, maar het was me vertrouwd. Ik kon het niet volledig begrijpen, maar het leek alsof ieder van mijn cellen binnenin mij het begreep. Het was alsof ik keek naar een aanverwant en niet naar mijzelf. Ik stak mijn hand uit om het wezen aan te raken. Ik wilde zijn leven voelen en het wervelende licht aanraken dat wegflitsten doorheen zijn vorm. Als ik het wezen aanraakte, kwam ik onmiddellijk terug in de Kamer van Harmonie, luisterend naar de muziek dat de engel aan het spelen was.

  Ik was teleurgesteld want ik wilde zo graag de persoon die ik zag aanraken. Ik wilde weten waarom ik mijzelf zag in dat nieuwe licht-lichaam. Plotseling stopte de engel met spelen. Hij keek naar mij. Ik was mij opeens bewust van het feit dat ik hem op een of andere manier had gestoord. Hij stond recht en bleef naar mij kijken. Dan keerde hij zich om en ging de kamer uit. Ik voelde dat ik hem moest volgen. Toen ik achter hem ging, zag ik dat ik een andere kamer was binnen gestapt. Ik was nu in een ontmoetingskamer of een klaslokaal of zoiets. Er stonden stoelen geschikt in de kamer en er stond één enkele tafel vooraan. Dezelfde engel dat het instrument had bespeeld, stond nu achter de tafel vooraan. Ik stapte naar een stoel en ging zitten. Ik bemerkte dat er ook andere mensen in de kamer zaten. Er waren volwassen mannen en vrouwen aanwezig, maar er waren ook veel kinderen.

  De stoelen waren comfortabel en iedere stoel had een verschillend kleur. Mijn stoel was wit, maar het reflecteerde al de kleuren zoals een opaal steen zou doen. Ik keek naar de engel die vooraan stond. Hij wachtte tot iedereen naar hem keek. Dan begon hij te spreken. Ik kon hem horen, maar zijn woorden klonken als gemompel. Ze klonken vervormd en ik kon niet uitmaken wat hij aan het zeggen was. Ik keek naar een man die in mijn buurt zat. Hij glimlachte als hij hoorde wat de engel aan het zeggen was. Dan keek hij naar mij en knikte. Ik vroeg hem : “Verstaat u wat hij zegt?” De man zei : “Natuurlijk.” Ik zei dat ik de engel niet kon verstaan, dat zijn woorden dof en door elkaar klonken. De man zei me : "Je moet één worden met je stoel.” Ik keek verbaasd en zei : “Eén met mijn stoel?” Hij vervolgde : “Ja, je moet één worden met je roeping en je doel vooraleer je de waarheid kunt horen en de hogere hemelse communicatie kunt begrijpen die je aan de mensen zult brengen waar je naar toe zult gezonden worden." Dan keek hij terug naar de engel. Ik keek ook naar voor en dacht bij mijzelf, “hoe kan ik een worden met mijn roeping? Ik dacht dat ik mijn roeping volgde.”

  "Je bent in je roeping", zei een vrouw die links van mij zat. Ik keerde mij naar haar. Ze vervolgde :  
  "Je bent in je roeping.
  Maar je hebt je hemelse identiteit en je aardse identiteit nog niet samengevoegd met je roeping. Je hebt geleerd over je roeping als de Heer je heeft geleerd op aarde. Je bent veranderd omdat Hij je heeft getraind, en je hebt inzicht verworven in de manier waarop het hemelse rijk functioneert en draait. Maar nu moet je bewegen binnen Zijn bewegingen en je identiteit zoals je die kent in je menselijk denken en waarnemen, laten gaan. Er is een hogere realiteit. Deze realiteit is kijken zoals Hij kijkt, denken zoals Hij denkt, en leven met de volheid van leven dat Hij heeft voorgedaan op aarde. Dat is de reden waarom je hier bent. We zijn hier allen om meer over Jezus te leren. We zijn hier om Hem te leren kennen zoals Hij is, zodat we de volste vaten kunnen worden zoals Hij het wenst. We verwerven meer en meer kennis van Zijn Glorie. We worden iedere dag omgevormd door de kennis van Hem." Daarna keek ze terug naar de engel die de klas onderwees.  

  De engel was aan het spreken, maar zijn stem was nog altijd vervormd. Ik besloot dan maar van mijn ogen te sluiten omdat ik dacht dat ik hem dan duidelijker zou horen. Plotseling zag ik de engel spreken met mijn ogen dicht en kon ik zijn woorden begrijpen! Ik opende verbaasd mijn ogen en de engel sprak terug vervormd. Ik sloot mijn ogen en de engel sprak opnieuw duidelijk.
  Verbazingwekkend! Plotseling stopte de engel en hij keek mij glimlachend aan. “Ja, je kunt altijd duidelijk horen wanneer je kijkt met je geest. Wanneer je meer vertrouwt op wat je ziet met je mensenogen dan wat je ziet met de ogen van je hart zal je nooit in harmonie zijn met de Heer en zal Zijn Stem niet duidelijk zijn. Maar wanneer je niet vertrouwt op je natuurlijke mogelijkheden en je sluit ze af, dan opent je geest zich en ben je in staat te begrijpen, te zien en duidelijk te horen met de ogen van je hart. Je geest hoort altijd duidelijk, omdat de Heer daar verblijft. Maar je vertrouwt niet altijd je geest, of je laat Hem niet duidelijk weerklinken in jezelf zodat je Hem kunt horen. Je moet je van je angst bevrijden. Je moet de Heer vertrouwen met je geest. Je moet één worden met Hem en met jezelf.
  Jij en de Heer zijn ÉÉN. Wanneer je de Heer toelaat volledig in jou te leven zonder enig voorbehoud of aarzeling, kan de eenheid in jezelf starten. Je moet de Heer vertrouwen met je hele hart en niet steunen op je eigen verstand."

  "Wanneer je steunt op je verstand, dan beperk je Hem binnenin jezelf. De diepte en graden van wat Hij je wil openbaren kunnen niet geopenbaard worden vooraleer je hele wezen vervuld wordt met Hem, en je Zijn Licht toelaat om zijn werk in jezelf ten volle af te werken.
  Hoe dichter dat je tot Hem komt, hoe dichter dat je bij Hem en in Hem kunt verblijven, en Hij in jou. Dit wordt gemeenschap en eenheid genoemd.
  Je doet dit reeds tot het niveau dat Hij reeds in je leeft, maar er is veel meer te leren en te worden, als je groeit in Christus en in de kennis van Hem. De Heer heeft elk van jullie naar Zich getrokken. Hij heeft Zich aan jullie en in jullie geopenbaard, als jullie op Hem hebben vertrouwd en leerden met Hem lopen op aarde.
  Maar dit is een uur wanneer dit alleen niet kan volstaan voor waar je zult zijn in de dagen die nog zullen komen.
  Jullie moeten ieder één worden met jullie lotsbestemming. Jullie zijn de Zonen van God. Jullie hebben de Zoon die in jullie leeft, maar jullie moeten de Zoon toestaan om volledig door jullie te leven, om in staat te zijn deze generatie te beïnvloeden, waartoe jullie werden geroepen. Ieder kind van God is geroepen om zoals Hem te worden. Jullie levenstocht is voor dit doel gemaakt. Hij heeft gekozen om in Zijn Lichaam op aarde te leven. Jullie zijn Zijn keuze. Jullie zijn het Lichaam van Christus.”

  "Jullie moeten Zijn Glorie aannemen en Hem toelaten om jullie innerlijk ten volle te vormen. Het is tijd voor het Levend Lichaam van Christus op aarde om op te staan. Jullie zijn de nieuwe schepping. Jullie zijn de laatste Adam, net zoals Jezus Christus. Hij werd zonde en stierf zodat de mens nu zou kunnen leven. Leven door Hem en omwille van Hem. Het is nu jullie keuze of jullie Hem al dan niet ten volle wilt volgen tot het einde. Jullie werden ieder hoger gebracht zodat jullie konden leren dat jullie leven niet van jullie is. Jullie zijn gekocht met een prijs, en dat zorgt ervoor dat jullie je leven op aarde op een zodanige manier leven alsof jullie Hem iedere dag openbaren. Maar dit Licht moet sterker worden als jullie je weg gaan, want dit is de tijd voor de grootste Lichten en van Zijn Oogst. Het Licht van de Heer moet sterker worden, want diegenen die in de duisternis leven moeten naar het Licht van de Heer gebracht worden. Dat is de reden waarom ieder van jullie moet streven om één te worden met zijn lotsbestemming en met Hem. Jullie moeten meer leren over Hem. Daarom ben je hier. Zijn Licht is al gekomen, en het is zelfs meer beginnen schijnen dit jaar, maar wat op het punt staat verspreid te worden over de aarde zal veel groter zijn. Want de kracht van de duisternis is groot. Maar het Licht van de Heer door jullie zal nog groter worden dan de duisternis. Jullie moeten opkomen en schijnen met het Licht van de Heer. Maar jullie kunnen niet schijnen als er een deel van jullie in onenigheid is of niet in harmonie met Hem."

  "Alles wat jullie achterhouden voor Hem zondert jullie van Hem af. Alles wat jullie meer begeren dan Hem veroorzaakt onenigheid binnen jullie hart van Zijn hart. Alles wat jullie geloven naast Zijn Waarheid zorgt voor disharmonie met Hem en Zijn Koninkrijk. Dit zorgt ervoor dat jullie licht afneemt en dat Zijn Stem dof wordt en vervormt en dat jullie minder begrijpen. Alles waar jullie wil voor zwicht, zal datgene zijn dat jullie je achter scharen. Waar jullie je achter scharen zal uiteindelijk jullie beïnvloeden en jullie beheersen. Jullie mogen dit niet doen. Jullie moeten jullie nood naar Hem nog meer inzien. Jullie moeten iedere dag onvoorwaardelijk afstand doen van jullie zelf, zodat jullie licht feller zal schijnen en dat er harmonie met Hem tot stand komt. Dan zal het zelfs nog duidelijker worden en zullen jullie ten volle de volheid van Zijn Plan voor elk van jullie begrijpen en ook voor de anderen naar wie je zult gezonden worden. Zorg ervoor dat dit je geloof niet doet wankelen. Laat het je inspireren om de kern van je roeping te begrijpen. Je doel is Christus in jezelf te begrijpen."

  "Jij hebt reeds met Hem mee gelopen, en je hebt ervoor gezorgd dat het geloof van vele mensen standvastig werd. Want jullie zijn elk een deel van het Lichaam van de Heer, en wanneer een van jullie in miserie verkeert, is er disharmonie in dat Lichaam. Daarom voelen jullie de behoefte om elkander te helpen groeien, zodat jullie groeien in het Leven van de Heer en erin bewegen. Dit is in jullie voordeel. Maar zelfs dit is niet helemaal genoeg. Jullie moeten elk leren elkander te vertrouwen, zoals je eigen lichaam. Jullie moeten elk leren door elkander te zien, en door elkander te horen, en door elkander te leven, zoals je door en omwille van Christus leeft. Jullie moeten elk één roeping worden, één Lichaam, één Leven nl. het Leven dat in Christus is. Wanneer je één kan worden met je individuele roeping, je gezamenlijke roeping en je je helemaal kunt overgeven aan de Heer, zodat jullie samen zijn en samen bewegen, dan zal er niets onmogelijk voor je zijn. Want dan zul je het Stralend Lichaam zijn waardoor Hij kan leven op aarde tot de graad dat Hij wenst, en dan kunnen jullie de Oogst volledig binnenbrengen. Dit is de wens van de Heer. Dat jullie als Zijn Kerk, Zijn Lichaam, volledig leren om leden van elkander te worden; om van Hem te leren door elkander; en de kennis over Hem te verspreiden aan elkander. Dan zullen jullie de volle maat van Hem voortbrengen en zullen jullie de oogst binnenbrengen, en jullie zullen de eenheid en de harmonie van de hemel herstellen met het Lichaam en met de Heer. De Heer en Zijn Kerk, in gemeenschap en eenheid in de landen."

  "Het Licht en de Glorie staat op het punt dramatisch te stijgen in jou, en gezamenlijk in Zijn Volk, en ook in de aarde. Wanneer het grote Licht doorbreekt, zal de duisternis ook stijgen met dezelfde hevigheid en mate, en er zal een grote strijd zijn. Jullie moeten jullie doelstelling nu volledig begrijpen, en lopen in het pantser van Zijn Glorieus Licht. Dit is Zijn Glorie, de Kennis van Hem dat uit jullie zal komen en jullie ook zal bekleden. Het zal als een harnas in jullie wezen worden, als een wapenuitrusting aan de buitenzijde, als jullie met Hem mee lopen. Hij zal jullie bekleden met Hemzelf tot de graad dat jullie van Hem leren. De Bruid, de Kerk, moet wakker worden, zich herpakken en zich nu klaarmaken. Ze zal de grootste hindernissen en vijanden moeten overwinnen, en dat is haar eigen ziel om de strijd te winnen die voor haar staat. Wanneer ze dat doet, kan ze alle vijanden overwinnen en de dood dat in haar werkt met de voeten treden. Dan zal ze waardig haar eindtijd troon kunnen innemen. Jullie moeten elk aandacht schenken aan jullie roeping, en ervoor zorgen dat jullie nooit vallen."


  "Maak er iedere dag een prioriteit van om jezelf over te geven aan Hem op alle vlak. Zoek ijverig naar Zijn Gezicht en laat Hem toe om door jullie te leven. Want Hij is er om de aarde te overspoelen met de Kennis van Zichzelf door jullie. Maar wat zullen ze zien en wat zullen ze horen door jullie? Zal het gebrabbel zijn of duidelijke uitleg? Jullie zullen dat niveau bepalen, door de graad dat jullie duidelijk worden. Jullie moeten nu hoger komen in dit seizoen en Hem nu meer dan ooit toelaten om jullie te synchroniseren met Hem. Dan kunnen jullie nauwkeurig
  slingeren met de volle maat van Zijn Leven, en de helderste van Zijn
  Lichten zullen door je heen schijnen, en Zijn Glorieuze Stem zal gehoord worden, en Zijn Gezicht zal doorgegeven en begrepen worden, en het Woord
  zal zich sterk vermenigvuldigen over de Aarde, als je gaat ben je het Lichaam en het
  Licht van de Kennis van Jezus Christus.
  Het is tijd dat de grote vloed begint. Het is tijd om Vissers van Mensen te worden. Jullie zullen vissen met Hem tot het einde. Want het is tijd dat jullie hogere roeping en ultieme doel begint. Je kreeg deze waarheden te zien op deze manier zodat je de diepgang kon begrijpen van wat je moet vatten en wat er in je generatie moet verwezenlijkt worden. Het is tijd dat jij, en ieder van jullie volledig jullie hogere roeping volgen."

  Toen eindigde de Ervaring, maar nu begint de zoektocht naar het hogere...

  2 Korintiërs 4:
  Daarom geven wij de moed niet op, nu wij door Gods ontferming met deze dienst zijn belast. Wij laten ons niet in met laffe heimelijkheid, wij gaan niet met sluwheid te werk en wij vervalsen Gods woord niet. Door de waarheid openlijk te verkondigen bevelen wij ons aan bij het geweten van alle mensen, ten overstaan van God. En als er nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, dan toch alleen voor hen die verloren gaan, voor de ongelovigen; hun denken is door de god van deze wereld zo verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Wij verkondigen immers niet onszelf, maar wij verkondigen Jezus Christus als de Heer en onszelf als uw dienaren omwille van Jezus. Dezelfde God die gezegd heeft: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen’, heeft zijn licht laten schijnen in ons hart om de kennis te laten stralen van zijn heerlijkheid, die ligt over het gelaat van Jezus Christus. Maar wij dragen deze schat in aarden potten, en zo blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons. Van alle kanten worden wij belaagd maar we zitten niet in het nauw; we zijn radeloos maar niet ten einde raad; we worden opgejaagd maar niet in de steek gelaten; neergeveld maar niet gedood. Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaart. Voortdurend worden wij tijdens ons leven aan de dood uitgeleverd omwille van Jezus, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk bestaan openbaart. Zo is de dood aan het werk in ons, en het leven in u. Maar wij bezitten die geest van geloof waarover geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ook wij geloven en daarom spreken wij. Want wij weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus ten leven zal wekken en ons naar zich toe zal voeren, samen met u. Want alles gebeurt voor u, opdat de genade onder steeds meer mensen verbreid raakt en zij de dankbaarheid doet toenemen, tot eer van God. Nee, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, de innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag. De lichte kwelling van het ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende volheid van eeuwige glorie. Wij houden het oog niet op het zichtbare maar op het onzichtbare gericht; want het zichtbare gaat voorbij maar het onzichtbare duurt eeuwig.


  Efeziërs 4:
  Ik, de gevangene in de Heer, vraag u dus met aandrang om een leven te leiden dat beantwoordt aan de roeping die u van God ontvangen hebt, en altijd nederig te zijn, zachtmoedig en geduldig, en elkaar liefdevol te verdragen, [vol ijver om de eenheid van de Geest te behouden door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop, waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen, met allen en in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus’ gave. Daarom staat er: Door naar den hoge op te stijgen heeft Hij gevangenen meegevoerd en gaven uitgedeeld aan de mensen. Hij is opgestegen: wat betekent dit anders dan dat Hij eerst in de diepte is afgedaald tot op de aarde? Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen, om alles te vervullen.
  Hij ook heeft gaven uitgedeeld. Sommigen maakte Hij apostel, anderen profeet, anderen evangelist, weer anderen herder en leraar, om de heiligen toe te rusten voor het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volkomenheid van Christus. Dan zullen wij niet langer onmondig zijn, heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag. Ik doel op elke leer die door het valse spel van sluwe mensen tot dwaling verleidt. Nee, laten wij de waarheid spreken in liefde en zo volledig naar Christus toe groeien. Hij is het hoofd waaruit heel het lichaam, hecht verbonden en bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten, naar de kracht die elk deel is toegemeten zijn volle wasdom bereikt en zichzelf opbouwt in liefde.
  Dit zeg ik dus met een beroep op de Heer: leef niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid. Hun verstand is verduisterd, zij zijn vervreemd van Gods leven door de onwetendheid die onder hen heerst en door hun versteende hart. Zedelijk afgestompt als ze waren, hebben zij zich overgegeven aan losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei immorele praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! Want u hebt van Hem gehoord en u bent in Hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is: dat u de oude mens moet afleggen, die van uw vroegere levenswandel, die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten, en dat u zich moet vernieuwen naar geest en verstand. Bekleed u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid.


  25/10/2011


  13-11-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  12-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Sabrina : 9/11/2011

  3de Psalm van Smarten over de inwoners van deze aarde van GOD DE VADER :

  “Dit is een lied voor de inwoners van deze Aarde. Dit is een lied voor de inwoners van deze Aarde.

  Vele gruwelijke dingen komen nu op deze Aarde, vele gruwelijke dingen komen nu op deze Aarde, oh zovele gruwelijke dingen nu op deze Aarde.

  MIJN inwoners hebben niet geluisterd naar hun GOD, oh zij hebben niet geluisterd naar hun GOD en daarom, daarom, oh daarom, komen MIJN oordelen nu over deze Aarde.

  Oh Aarde luister, luister, naar het geruis van ellende, nu komende over deze Aarde, horen jullie het geruis der ellende, oh MIJN Aarde? Oh MIJN Aarde?

  Oh MIJN geliefde inwoners, jullie GOD komt met gedruis en gedreun, horen jullie ZIJN Voetstappen reeds? Oh horen jullie ZIJN Voetstappen reeds?

  Vlucht oh Aarde van het Aangezicht van jullie MAKER, oh vlucht weg van het Aangezicht van jullie MAKER! Want zie, jullie GOD komt met gedruis en gedreun, oh jullie GOD komt met gedruis en gedreun!

  Dus wees klaar oh Aarde en weet dat jullie GOD en KONING het is, oh wees klaar, en weet dat het jullie GOD en KONING is.

  Wees klaar, wees klaar … “

   

  12-11-2011, 21:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verschrikkelijke Beroering die overal heerst zal niet lang aanslepen 4/11/2011

  Wereldgroep die jullie banksysteem vernietigde zal uiteen vallen

  Mijn dierbare dochter, uit Mij komt echt leven, het enige leven dat de mens zal nodig hebben van hier tot de eeuwigheid.

  Kinderen, jullie moeten weten dat deze VERSCHRIKKELIJKE BEROERING dat jullie overal rond je zien gebeuren NIET LANG ZAL AANSLEPEN.

  God, Mijn Eeuwige Vader, zal NIET TOESTAAN dat Zijn dierbare kinderen nog meer moeten lijden.
  Jullie, Mijn kinderen, zijn de slachtoffers van het werk van de bedrieger.

  Hij die de Wereldgroep beheerst is aan het verzwakken.
  Zijn macht wordt getorpedeerd door de macht van Mijn Vader.

  Deze groep die OPZETTELIJK JULLIE BANKSYSTEMEN VERNIETIGDE om bedelaars van jullie te maken zal uiteen vallen.
  Jullie moeten je GEEN ZORGEN maken omdat de hand van Mijn Vader neer zal komen op hun goddeloze wegen.

  Bid dat al die misleide zielen die slaafs vasthouden aan de boosheid, die de kern uitmaakt van deze groep, zich zullen bekeren gedurende de Waarschuwing.

  Jullie mogen de hoop nooit opgeven, kinderen.
  Het zal door jullie liefde van de Allerhoogste God zijn dat jullie zullen terugkeren naar jullie thuishaven.
  De Gezegende Drie-eenheid is jullie thuishaven, kinderen.
  Diegenen onder jullie die dit feit dat tot stand gebracht werd door bekering, aanvaarden zullen het glorierijke tijdperk van het Paradijs op aarde beërven.

  Vertrouw altijd op Mij.
  Geef jullie zorgen, problemen en angsten aan Mij.
  Laat Mij toe jullie pijn en ellende te verlichten.
  HET ZAL NU NIET LANG MEER DUREN wanneer de wereld
  verlichting zal vinden  van de pijnlijke barensweeën die jullie te verduren krijgen in deze tijd.

  Verlies nooit de hoop.
  Vertrouw op Mij.
  Bid om Mijn genaden om jullie sterker te maken.
  Leg jullie hoofd op Mijn schouders en laat Mijn rust jullie ziel omringen.
  Enkel dan zullen jullie de waarheid van Mijn Glorierijke belofte van eeuwig leven begrijpen.

  Jullie Jezus
  Redder van de Mensheid

  Profeet: the Warning - European seeër

  12-11-2011, 21:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootste aanval op Mijn Kerk 28/10/2011

  Grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn dood op het Kruis

  Mijn dierbare dochter, de TROUW van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, zal BINNENKORT OP DE PROEF WORDEN GESTELD BOVEN HAAR WEERSTANDSVERMOGEN.
  Mijn Kerk heeft GESLAPEN en in haar slaap heeft ze zich NIET VOORBEREID voor de komst van de ANTICHRIST.
  Hij en zijn volgelingen zijn reeds IN ELK HOEKJE van Mijn Vaders kerken over de hele wereld binnengedrongen.

  DE KATHOLIEKE KERK IS DOEL NUMMER 1 VAN DE ANTICHRIST en hij zal niet stoppen tot dat hij tenminste de helft van Mijn Kerk op deze aarde tot hem heeft getrokken.

  MIJN KARDINALEN, BISSCHOPPEN EN PRIESTERS ZIJN ZO ONVOORBEREID dat ze de subtiele veranderingen niet opmerken dat plaats vinden in hun eigen rangen.
  HET ZAL NIET LANG DUREN VOORDAT DE SCHEIDING IN MIJN KERK EVIDENT WORDT.

  Dit is de GROOTSTE AANVAL op Mijn Kerk sinds Mijn dood op het kruis.
  Mijn arme geliefde dienaren.
  Velen van hen zijn onschuldige pionnen die overgeleverd zijn aan de genade van een duistere macht die voorzichtig is OM ZICH NIET TE VERRADEN.

  Ik vraag al Mijn dienaren om veel te bidden zodat ze kunnen weerstaan aan de gruwel die eraan komt.
  Zij moeten tot Mij bidden als volgt :

  O Mijn geliefde Jezus, ik roep Uw bescherming in en vraag Uw genade om mijn broeders en zuster binnen Uw Kerk te redden zodat ze niet het slachtoffer worden van de Anti-Christ. Geef me de genaden en bescherm me met uw krachtig pantser om tegen de duivelse daden op te komen, die gepleegd worden tegen Uw Heilige Naam. Ik smeek om Uw barmhartigheid en ik wijd mij voor alle tijden aan Uw Heilige naam toe.

  Mijn gewijde dienaren, kom op tegen dit kwaad en het Beest uit wiens muil deze OBSCENITEITEN EN LEUGENS zal spuien.

  KIJK UIT VOOR VERANDERINGEN in de manier waarop Mijn Lichaam en Bloed zullen GECONSACREERD WORDEN.

  ALS DE WOORDEN VERANDEREN die het bestaan van Mijn lichaam in de Heilige Eucharistie ontkennen, dan MOETEN jullie Mijn goddelijke belofte VERDEDIGEN. (De belofte dat Jezus na de consecratie van de hostie daadwerkelijk aanwezig is met Lichaam en Bloed, en dat Hij zo in ons en met ons blijft. Zo zullen we deel hebben aan het eeuwig leven.)
  Hij die Mijn lichaam eet en Mijn bloed drinkt zal eeuwig leven hebben.

  Wees dapper, mijn gewijde dienaren.
  Bid om kracht die jullie zullen nodig hebben als jullie GELOOF EN GEHOORZAAMHEID OP DE PROEF ZULLEN GESTELD WORDEN boven jullie weerstandsvermogen.

  Ik hou van jullie en Ik bescherm jullie ten allen tijde.
  ENKEL diegenen onder jullie die VOLGZAAM ZIJN VAN HART en NEDERIG VAN ZIEL zullen voordeel halen uit Mijn heilige bescherming.

  Bid voor AL Mijn gewijde dienaren, van overal, zodat ze het licht van de waarheid niet verwerpen in het voordeel van de geest van duisternis die OP HET PUNT STAAT NAAR VOOR TE TREDEN in Mijn Kerk.

  Jullie Redder en Beschermer
  Jezus Christus

  Profeet: the Warning - European seeër

  12-11-2011, 21:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het weer toont vreemde tekenen 2/11/2011

  Het weer zal vreemde tekenen beginnen tonen
  Mijn dierbare dochter, het weer zal VREEMDE TEKENEN BEGINNEN TONEN want de aarde beweegt naar een NIEUWE STAAT VAN VOORBEREIDING voor Mijn Daad van Goddelijke barmhartigheid [de Grote Waarschuwing] waar Ik jullie opnieuw kom redden.

  DE HAAT NEEMT TOE in iedere natie.
  Overal wordt ONVREDE gevoeld.
  De naastenliefde is ZWAK terwijl eigenliefde niet alleen getolereerd wordt, maar het wordt van essentieel belang geacht om te worden geaccepteerd in de wereld van vandaag.

  IK ZAL HAAT VERNIETIGEN.
  Ik zal STAMPEN op de plannen van de mens die TERREUR WIL TOEBRENGEN AAN ZIJN BROER.
  Ik zal DE ARROGANTIE in jullie zielen VERNIETIGEN.
  ALLE ZONDEN ZULLEN aan jullie GEOPENBAARD worden zoals het in zijn rauwe lelijkheid verschijnt in Mijn ogen.

  Waarom keren zovele goede zielen Mijn traditionele leer de rug toe?
  Waarom nu?
  Wat is er aan de liefde van God de Vader gelegen dat in hun ogen schandelijk wordt?
  IK ZAL HET JULLIE VERTELLEN.
  Het is omdat er zoveel van Mijn kinderen op een zijspoor zijn gebracht door de GENEUGTEN VAN DE WERELD.
  Niettegenstaande vele van de materiële goederen die ze uitzoeken nu BUITEN HUN BEREIK liggen verwerpen ze Me nog steeds.
  De ziel van de mensheid is IN EEN ZODANIG DIKKE DUISTERNIS GEHULD, dat het tijd in beslag zal nemen opdat Mijn licht erdoor kan schijnen en hun zielen kan doordringen.

  Wat huil ik bittere tranen van verdriet voor deze verloren zielen, die wanhopig op zoek zijn naar de rust van de verlossing waarnaar ze hunkeren.
  Ze beseffen niet dat ENKEL IK DEZE VREDE KAN BRENGEN in hun afgemat hart.

  Oh, wat is Mijn liefde allang vergeten.
  Ik ben maar een fragment in hun hoofd, met geen echt gevolg (eraan verbonden).
  Ze willen zielerust, maar ze willen het Mij niet vragen.
  Het is ENKEL WANNEER ZE VRAGEN dat Ik kan antwoorden.
  Weten ze dat dan niet?

  Voor diegenen onder jullie die Mij liefhebben, maar die hun broeder haten of wrok koesteren tegen hem, ook jullie hebben Mijn hulp nodig.
  Ik wil jullie trouw niet, als jullie anderen niet met goedheid behandelen.
  Wanneer jullie je broeders en zusters pijn doen voor welke reden ook, dan doen jullie Mij pijn.
  Het maakt niet uit hoe je jullie daden rechtvaardigen, onthoud dit : Ik voel de pijn van diegenen die jullie misbruiken en benadelen.
  Wanneer jullie Mij zo pijn doen, kunnen jullie Mij geen echte liefde van het hart betonen.

  Leer eruit.
  ZOEK NEDERIGHEID IN ALLE DINGEN vooraleer jullie bij Mij komen om jullie toewijding aan Mijn Heilige Wil te beëdigen.
  Op deze manier zullen jullie zuiver van ziel zijn en geschikt om Mijn Koninkrijk binnen te treden.

  Mijn kinderen, jullie hebben heel veel geluk want MILJOENEN VAN JULLIE ZULLEN DEEL HEBBEN AAN MIJN NIEUWE PARADIJS.

  Dit komt door de tijd waarin jullie leven.
  Kinderen, zovelen van jullie kunnen nu gered worden in de wereld van vandaag op een manier dat de voorgaande generaties niet konden.

  Verwelkom dit nieuws en maak van deze gelegenheid gebruik om Mijn Goddelijke Barmhartigheid te aanvaarden met OPEN EN BEROUWVOLLE HART terwijl jullie kunnen.

  Jullie Redder
  Jezus Christus

  Profeet: the Warning - European seeër

  12-11-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  11-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Eindtijd is NU gekomen 3/11/2011

  Mijn Boodschappers zijn nu onder jullie om jullie ziel voor te bereiden.

  Mijn dierbare dochter, voorzegde profetieën zullen beginnen bekend gemaakt te worden en getuigenis van gegeven worden over de hele wereld, zodat niemand ze zal kunnen negeren.

  Zo vele van Mijn kinderen zijn zich niet bewust van de inhoud dat in Mijn Vaders Boek, de Bijbel staat.
  Er wordt w
  einig aandacht besteed aan het boek van Johannes, HET BOEK DER OPENBARING waar de DETAILS VAN DE EINDTIJD WORDEN GEGEVEN aan de hele wereld.
  DEZE TIJD IS NU AANGEBROKEN. Bereid jullie allen voor.

  DE WAARHEID DAT IN HET BOEK DER OPENBARING STAAT is enkel dat – DE WAARHEID.
  Herkennen jullie de tekenen?
  De onrust in de wereld zal verder escaleren aan een heftig tempo.
  Jullie monetair systeem wordt bedreigd door een wereldgroep die niet alleen jullie geld, maar ook jullie ziel wil stelen.

  DE BOOSHEID VAN DE MENS IS EVIDENT, maar veel is er verborgen.
  Mijn boodschappers zijn nu onder jullie om jullie, kinderen, te helpen jullie ziel voor te bereiden.
  Of jullie hen wel of niet herkennen voor wat ze zijn, de Heilige Geest die in hun ziel heerst zal bekering verspreiden.

  Diegenen die Mijn pogingen om tot jullie te spreken aan de kaak stellen zullen de waarheid heel binnenkort verstaan.
  Het zal dan zijn dat Mijn kinderen zich ZULLEN VERENIGEN TEGEN deze goddeloze macht geleid door Satan.
  ZIJ ZULLEN NIET WINNEN.
  Ieder obstakel voor hen is geplaatst door de hand van Mijn Eeuwige Vader.
  Zijn barmhartigheid is zo groot dat Hij Zijn macht zal gebruiken OM ZIJN KINDEREN TE VERDEDIGEN en Hij zal diegenen vernietigen die blijven de weg van de bedrieger volgen.

  Wat jullie verschillende standpunten ook zijn, over Ik nu wel of niet nu tot jullie spreek, zal van geen belang zijn.
  Het is JULLIE GELOOF in Mij en Mijn geliefde Vader, de Almachtige God, dat UITEINDELIJK VAN BELANG ZAL ZIJN.

  GEBED is heel dringend, kinderen, WAAR jullie ook zijn, WAT jullie religie ook is, WAT ook jullie standpunten zijn.
  Doe allen mee en bid tot de Heilige Geest voor verlichting en onderscheidingsvermogen op dit moment.

  Satan probeert jullie zover te krijgen dat jullie Mij, jullie geliefde Redder, de rug toekeren.
  GEEF NIET TOE AAN TWIJFELS en ANGST die hij in jullie hart plaatst.
  Hij zal leugens gebruiken om ervoor te zorgen dat Ik jullie ziel niet kan vervullen met Mijn Goddelijk Licht.
  Mijn liefde is zo sterk voor jullie, kinderen, dat het niet uitmaakt hoe je Mij negeert of Mij de rug toekeert, Ik jullie zal blijven roepen.
  Ik zal dit doen door de kracht van de Heilige Geest.
  Jullie moeten bidden voor deze gave door te zeggen :

  O, Jezus, bedek mij met Uw kostbaar Bloed en vervul mij met de Heilige Geest zodat ik kan onderscheiden of deze woorden van U komen. Maak mij nederig van geest. Ontvang mijn smeekbeden met barmhartigheid en open mijn hart voor de Waarheid.

  Ik zal de meest verstokte zondaars verhoren wanneer ze dit gebed bidden.
  Geef Mij de kans je naar Mij te trekken zodat Ik zoveel mogelijk van Mijn kinderen kan verenigen VOOR DE GROTE WAARSCHUWING.

  Onthoud dat Mijn liefde voor jullie nooit zal uitgeblust raken, zelfs al luisteren jullie niet naar Mijn dringende oproep voor eenheid.

  Jullie Geliefde Redder
  Jezus Christus

  Profeet: the Warning - European seeër

  11-11-2011, 22:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pogingen worden ondernomen om verschrikkelijke vernietiging te veroorzaken 23/10/2011

  Ik wil een legioen van gebedsgroepen vormen

  Mijn dierbare dochter, maak kenbaar dat Ik een legioen van gebedsgroepen wil vormen over de hele wereld.
  Ik zal jullie, Mijn legioen, voorzien van gebeden die nodig zullen zijn om te bidden om zielen te redden.
  Deze gebedsgroepen zullen zich uitbreiden en in zijn rangen zal een echt legioen van toegewijde volgelingen de waarheid van Mijn goddelijke belofte van redding voor allen werkelijkheid doen worden.

  Deze groepen zullen het legioen vormen zoals gedicteerd door mijn geliefde Vader, die de duisternis van het kwaad zullen aanvallen dat wordt veroorzaakt door Satan en zijn aanhangers.

  Ja, Mijn dochter, het is moeilijk te begrijpen, maar er zijn veel mensen die Satan niet alleen erkennen, maar hem ook toegewijd zijn.
  Er zijn veel zielen in duisternis die de Koning van Duisternis vereren en verafgoden.
  Vele kerken, die verborgen zijn voor de ogen van Mijn kinderen van het Licht, zijn gebouwd ter ere van Satan.
  Ze buigen voor hem, houden ZWARTE MISSEN en beledigen Mij met elke vorm van godslastering en belediging zodanig dat jullie zouden geschockeerd zijn en met afschuw reageren.
  Hun aantal groeit en vele van Satans toegewijde volgelingen werken op
  zeer respectabele hoge posities in het bedrijfsleven, banken en politieke kringen.
  Ze verenigen zich als één OM GOD, Mijn Eeuwige Vader, met het volle besef van wat ze doen, TE TARTEN.

  Net als Satan de mensheid haat, omdat die werd geschapen door God de Vader, Schepper van alle dingen, haten ook deze Satans-toegewijden de mensheid.
  De haat dat ze voelen is zo diep geworteld, dat ze zullen proberen een elite leger te vormen om MILJOENEN LEVENS op aarde te VERNIETIGEN.
  In hun jacht naar macht en rijkdom zullen ze
  streven om de weg vrij te maken voor hun eigen behoeften en verlangens en zullen ze DE MENSHEID willen BEHEERSEN.

  Deze zitten bij de VERSTOKTE ZONDAARS waarvoor Ik jullie hulp zoek, kinderen.
  Ik heb jullie gebeden nodig om hun harten te openen voor de leugens die ertoe geleid hebben dat ze de bedrieger geloven.
  Zij zijn verloren voor Mij tenzij ze smeken voor Mijn barmhartigheid.
  Dit is de reden waarom gebed hun enige reddende genade kan betekenen.

  Dit machtige leger dat geleid wordt door de bedrieger zal PROBEREN OM VERSCHRIKKELIJKE VERNIETIGING TE ZAAIEN.
  Ze zijn reeds bezig om mijn kinderen TE PROBEREN VERGIFTIGEN op de meest sluwe manieren door jullie WATER, MEDICIJNEN EN VOEDSEL.
  Wees alsjeblieft ten allen tijde waakzaam.

  De hand van Mijn Vader zal SPOEDIG NA DE WAARSCHUWING op deze goddeloze zielen neerkomen, als ze Mijn barmhartigheid blijven verwerpen.
  Ondertussen kinderen, moeten jullie je verzetten en NIET AANVAARDEN dat jullie naties overheerst worden.
  Bid voor Mijn bescherming en hou jullie leven simpel.
  Bid en ontvang de sacramenten.
  Vraag om Mijn hulp in alle zaken en Ik zal jullie smeekbeden verhoren volgens Mijn Heilige Wil.

  Bid, bid, bid dat de DUIVELSE PLANNEN gemilderd worden OM DE WERELD TE BEHEERSEN. Dat is wat de GODDELOZE GROEP NU AAN HET VOORBEREIDEN IS.

  Ze zijn MACHT AAN HET VERWERVEN IN HET MIDDEN-OOSTEN en ze PROBEREN OM EUROPA TE BEHEERSEN vooraleer ze andere delen van de wereld zullen aanpakken.

  De vijanden dat ze in het nieuws en media voorstellen aan jullie zijn niet de echte vijanden.
  Ze creëren vijanden omdat ze vergelding willen rechtvaardigen, dat altijd dezelfde doelstellingen zal hebben.
  Controleren.
  Beheersen.
  Rijkdom te verwerven.

  Bid voor hen dat ze zich bekeren, want zonder bekering zullen hun goddeloze daden veel pijn en verdriet veroorzaken.
  Mijn Eeuwige Vader zal echter opletten in zijn straf,
  maar ze kunnen nog steeds schade toebrengen die onnoemelijk leed kan veroorzaken aan Mijn kinderen.

  Jullie geliefde Redder
  Jezus Christus

  Profeet: the Warning - European seeër

  11-11-2011, 22:06 Geschreven door Claudia  


  10-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wereldwijde Aanbiddingsdag van Jezus 11-11-11

  Een Heer – 24 tijdzones – ontelbare aanbidders!  De Wereldwijde Dag van Aanbidding is een oproep voor een verenigde wereldwijde aanbiddingsbeweging om de naam van Jezus Christus op te waarderen over de hele wereld. Het zal een dag zijn dat vele denominaties zich zullen verenigen binnen het Lichaam van Christus terwijl we de verschillen in onze expressies van liefde voor Jezus in onze armen sluiten en vieren. Door een verenigde viering en aanbidding van de naam van Jezus zal de wereld zien dat we Zijn discipelen zijn.

  Doe mee op 11/11/2011 – van 19:00 to 20:00 in iedere tijdzone – om een golf van lofprijzing en aanbidding te vormen dat de hele aardbol omspant en alle gelovigen verenigt als een Lichaam.

  Door het benutten van de 24 tijdzones zullen we ons aansluiten bij de 24 oudsten uit Openbaring 4, die Jezus nu al vereren rond de troon. Op 11 november, als deze hemelse aanbidding samen zal gaan met de aanbidding op aarde, zal het geestelijke klimaat in de landen -indien wij nu en in de toekomst getrouw Zijn terugkeer voorbereiden- veranderen.

  Op deze dag zullen wij geen dingen van de Heer vragen, maar eenvoudigweg zijn schoonheid aanschouwen, Hem danken voor Zijn liefde, en Zijn eigenschappen en goedheid uitroepen over onze levens, gezinnen, gemeenschappen en volken.

  We kunnen Jezus aanbidden door uitingen van liefde of luide, vreugdevolle viering. We kunnen liederen zingen en refreinen of ons in vrij vloeiende gepassioneerde aanbidding verliezen. We werden allemaal geschapen om Jezus lief te hebben en deze gebeurtenis zal ons toelaten om onze liefde uniek aan Hem te betuigen in eenheid over de hele wereld.

  Doe met ons mee in deze wereldwijde viering en aanbidding van Jezus!

  Johannes 12:32 " Ikzelf moet van de aarde omhoog geheven worden en zo haal Ik allen naar Mij toe."

  http://www.globaldayofworship.com/

  10-11-2011, 20:06 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarschuwing aan de Amerikaanse Bevolking 11/10/2011

  Boodschap aan Amerika :
  Sluit jullie broeders en zusters van alle denominaties in de armen

  Mijn dierbare dochter, Ik wens tot het AMERIKAANSE VOLK te spreken.
  Dit is Mijn boodschap aan hen.
  Mijn dierbare kinderen, jullie LIJDEN is GROOT in deze tijden.
  Jullie ervaren een ZUIVERING dat nodig is om jullie ziel te louteren.

  De GROTE ZONDEN IN AMERIKA die Me kwellen zijn ABORTUS EN DE IMMORALITEIT VAN HET VLEES.
  Velen van Mijn kinderen zijn AANGETAST door de bedrieger die in het verborgene, achter gesloten deuren heerst over jullie monetair en politiek systeem.
  Zo velen van jullie zijn er zich niet van bewust.
  Ik dring er nu bij jullie op aan te bidden voor de vereiste verlichting en mildering van hun slinkse plannen om jullie land te vernietigen.

  Mijn kinderen, gebed zal helpen de kastijding te milderen die Mijn Vader zal loslaten over de wereld tegen de zonde van abortus.

  Bid, bid en verenig jullie om Mijn Vader te aanbidden.
  Want door samen te komen kunnen alle religies die de Vader, God, Schepper van de wereld, vereren, jullie land helpen.

  JULLIE MOETEN BIDDEN VOOR VERGEVING en erop vertrouwen dat jullie gebeden zullen verhoord worden volgens Mijn Vaders goddelijk tijdstip.

  Sluit jullie broeders en zusters van alle religieuze denominaties, die geloven in God de Vader in de armen en bid als één geheel om de zonden van jullie land te verlossen.
  Mijn kinderen, jullie land is zo groot dat het belangrijk is dat Ik zoveel mogelijk zielen kan redden.
  Ik kan dit ENKEL bewerkstelligen DOOR BEKERING, die zal gebeuren GEDURENDE DE WAARSCHUWING EN DOOR JULLIE GEBEDEN en toewijding.

  Keer nu allen naar Mij terug.
  Jullie moeten elkaars religies niet discrimineren. Vertrouw enkel op God de Vader en Hij zal jullie gebeden verhoren.

  Jullie, Mijn dierbare kinderen zijn verloren.
  Jullie werden met ZOVEEL VERWARRING en VERDRAAIDE WAARHEDEN over het bestaan van God de Vader geconfronteerd.

  Jullie gebruiken religie als een façade om gif te spuiten op diegenen die onfortuinlijker zijn dan jullie.
  Het is tijd om DE WAARHEID TE AANVAARDEN dat het enkel door jullie naastenliefde zal zijn dat jullie als een natie kunnen terugkeren naar de armen van jullie Schepper, God de Vader.

  Ik hou van jullie met een verscheurend medeleven in mijn hele wezen.
  Ik streef ernaar om jullie te redden zodat jullie naar HET NIEUWE EN PRACHTIGE TIJDPERK VAN VREDE gebracht kunnen worden, dat op jullie wacht op deze aarde.

  Om dit Nieuwe Paradijs binnen te treden moeten jullie ZIELEN VRIJ VAN ZONDE ZIJN.

  Bid voor de genaden om vergeving te zoeken voor jullie eigen zonden en de zonden door jullie Regering begaan.

  Ik laat jullie in vrede en liefde
  Jullie geliefde Redder
  Jezus Christus

  Profeet: the Warning - European seeër

  10-11-2011, 18:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bewijs van bestaan van God zal gegeven worden 17/10/2011

  Mijn terugkeer om jullie te redden zal tot in iedere uithoek van de wereld gevoeld worden.
  Mijn dierbare dochter, DE TIJDEN ZIJN AAN HET VERANDEREN rond jullie allen.
  De wereld is in onrust veroorzaakt door de geest van duisternis.
  Jullie worden omringd met al
  het bewijs van wat het kwaad van zonde kan toebrengen aan de mensheid.
  In deze geest van duisternis zal de geest van Mijn goddelijke aanwezigheid schijnen, want IK KOM OPNIEUW DE MENSHEID REDDEN.

  Jullie, Mijn dierbare kinderen, die de waarheid kennen, moeten de anderen vertellen hoe gelukkig ze zich mogen prijzen om dit wonderlijke goddelijke geschenk te ontvangen.
  Mijn liefde zal de aarde raken op een manier waar jullie zullen neervallen in nederigheid en op jullie knieën zullen wenen van ellende voor het verdriet dat jullie hebben veroorzaakt door Mijn Eeuwige Vader te beledigen.

  Het is door de Allerhoogste God dat deze grote daad van barmhartigheid nu aan jullie wordt gepresenteerd. Verheug jullie want er is nu licht in de wereld die zielen zal voortstuwen in de armen van God de Vader.

  Ik kom opnieuw om jullie het leven te geven dat jullie nodig hebben om opnieuw jullie ogen te kunnen richten in aanbidding en lofprijzing van de glorie van God de Vader en Hem te danken voor de rechtvaardigheid die hij nu toont aan Zijn dierbare, maar verloren kinderen.

  Ik, Jezus Christus, zorg er nu voor dat je getuigenis kunt brengen van de waarheid van barmhartigheid voor iedere ziel, met inbegrip van de verstokte zondaars en ongelovigen overal.

  HET BEWIJS VAN MIJN BESTAAN EN DAT VAN GOD DE VADER ZAL ONTHULD WORDEN in al zijn Hemelse glorie aan iedere man, vrouw en kind [in de Grote Waarschuwing].

  Mijn aanwezigheid zal onthuld worden op een manier dat niemand kan negeren.
  Want DE HEMELEN ZULLEN ZICH OPENEN, de STER ZAL BOTSEN zodat Mijn terugkomst om jullie te redden zal gevoeld worden in iedere uithoek van de wereld op hetzelfde tijdstip.

  Oh, wat zullen Mijn kinderen zich verheugen wanneer ze getuige zullen zijn van Mijn goddelijke aanwezigheid.
  Zelfs diegenen die in duisternis verkeren zullen Mijn liefdesaanraking aan hun koude zielen voelen die opnieuw zullen ontbranden.

  Bereid jullie voor.
  Verwacht Mijn Glorierijke terugkeer.
  Bid voor diegenen die angst in hun hart hebben.
  Wees niet bang van Mij.
  Verwacht deze grote gebeurtenis met liefde en nederigheid in jullie hart.
  Ik hou van jullie, kinderen.
  Deze grote daad van Mijn barmhartigheid [de Grote Waarschuwing] zal dit aan jullie bewijzen.

  Jullie geliefde Redder
  Jezus Christus
  Koning van de Mensheid
  =================-

  NOOT: "De Hemelen zullen zich openen", and Mijn kruis zal aan de Hemel verschijnen zodat ieder het kan zien.
  "De Ster zal botsen", dat betekent: de passerende komeet zal uiteen vallen en een groot stuk zal in de oceaan vallen gedurende de Grote Waarschuwing, dat zal een hevige aardbeving tot gevolg hebben die gevoeld zal worden over de hele aarde.

  Profeet: the Warning - European seeër

  10-11-2011, 00:18 Geschreven door Claudia  


  09-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing is een vorm van globale biecht 21/10/2011

  Mijn dierbare dochter, schrijf dit op.
  Je bent nu een intens lijden aan het ondergaan om die duistere zielen die Mij en Mijn Vader verwerpen te kunnen redden.

  Die gesloten en verharde zielen zijn die zielen die ENKEL door gebeden van anderen en het lijden van offerzielen kunnen gered worden.
  Want ze zullen weigeren om verlossing te zoeken.
  Hun KOPPIGHEID zal hen stoppen om genoeg berouw te voelen om hun zonden te belijden en vergeving te vragen.

  DE WAARSCHUWING IS EEN VORM VAN WERELDWIJDE BIECHT.

  Het zal de tijd zijn wanneer van IEDEREEN verwacht wordt dat ze vergiffenis vragen voor hun zonden of dat ze anders worden afgewezen.

  Zo vele zielen in duisternis zullen Mijn uitgestoken hand van Barmhartigheid weigeren.
  Ze zullen zich van Mij afkeren.
  Jij, Mijn dochter kunt, samen met al Mijn toegewijde volgelingen, helpen om hun zielen te redden van eeuwige vervloeking.

  Ik zou Mijn kinderen nooit onder druk zetten om te lijden in Mijn naam.
  Maar voor diegenen die zich offeren aan Mij, als een geschenk, door hun hulp in het lijden kan Ik veel van de mensheid verlossen.

  Lijden komt voort uit de aanvallen van Satan wanneer hij zielen kwelt. Zielen, die dicht bij Mij zijn en ook die zielen die door Mij zijn aangeduid om een heilige missie te leiden om zielen te bekeren.

  Weet dat wanneer deze aanvallen je overkomen, je in vereniging met Mij bent.
  Je zult Me dan heel goed leren kennen.
  Je zult weten hoe Ik me voel – mijn vreugde, mijn verdriet, mijn ellende, mijn pijn en de verschrikking wanneer Ik een ziel aan Satan verlies.

  Wees niet bezorgd.
  ER ZIJN REEDS MILJOENEN ZIELEN GERED door deze boodschappen.

  De gebeden van Mijn toegewijd legioen zijn REEDS WERELDWIJDE RAMPEN en het VERTREK VAN MIJN HEILIGE PAUS VAN HET VATICAAN, AAN HET MILDEREN.

  Hun gehoorzaamheid in het bidden van Mijn Goddelijk Barmhartigheids kroontje is nu zielen aan het redden.

  Mijn dochter, zorg dat al Mijn kinderen begrijpen dat IK door deze boodschappen SPREEK TOT ALLE RELIGIES EN DENOMINATIES.

  IK SLUIT ER GEEN ENKELE UIT.
  Want ze zijn ALLEN kinderen van God.
  Er is ENKEL ÉÉN GOD en dat is Mijn Eeuwige Vader, de Allerhoogste God.

  Kom tesamen met Mij, kinderen en laat ons als één werken om Mijn zielen van over de hele wereld vlug te redden.
  Door gebed alleen kun je Mij de wereld helpen redden.

  Jullie Jezus
  Redder van de hele Mensheid

  Profeet: the Warning - European seeër

  09-11-2011, 23:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerst en vooral :

  Eerst en vooral :

  wil ik zeggen dat ik enkel boodschappen vertaal die in het katholiek kader vallen. Ik hou me niet vast aan profeten, maar aan boodschappen. Als ze niet tot het katholiek kader behoren, dan vertaal ik ze niet. De vaste waarden in het katholiek geloof zijn de volgende:

  1 Het rotsvast geloof in Maria, de Onbevlekte Maagd, Moeder van God de Zoon, Dochter van God de Vader en Bruid van de Heilige Geest. Haar ziel is onbevlekt gemaakt (door Maria in Lourdes verklaart) en immer en altijd onbevlekt gebleven. De rol van H. Jozef was voedstervader van Jezus te zijn. De Heilige Maagd en H. Jozef hadden geen geslachtsverkeer. Maria is na de dood van H. Jozef alleenstaand gebleven en heeft zich toegewijd aan het gebed. Ze is meegegaan naar Efeze met de H. Johannes en heeft zich teruggetrokken in een huisje op een berg nabij Efeze tussen de olijfbomen. Deze vaste waarde wordt nog altijd in twijfel getrokken en er worden nog altijd boodschappen verspreid waarin de rol van Maria wordt geminimaliseerd tot simpele huisvrouw, gehuwd met Jozef. Wat regelrechte onzin is.

  2 De Rozenkrans als wapen om de Duivel, Satan te kelderen. Maria heeft zelf in Fatima de Rozenkrans komen promoten.

  3 De Paus is de plaatsvervanger van Jezus hier op aarde. Paus Benedictus 16 is door de Hemel gewild. Wat hij zegt is bindend. Als hij een terugkeer wil naar de situatie van de Kerk vóór het Tweede Vaticaans Concilie kan dit alleen maar toegejuicht worden. De communie MOET geknield en op de tong ontvangen worden. Als de priesters, bisschoppen en kardinalen niet naar de Paus willen luisteren, zullen zij verantwoording moeten afleggen aan Jezus.

  Dit betekent echter niet dat er geen ANTIPAUS ten tonele zal verschijnen. Maar Jezus heeft hiervoor al gewaarschuwd. De ANTIPAUS zal de ANTICHRIST helpen om zoveel mogelijk zielen te ronselen door ze van het Katholiek geloof af te brengen. Het spreekt vanzelf dat de ANTIPAUS niet van de Hemel uit komt.

  4 De Hostie wordt na geconsacreerd te zijn door transsubstantiatie het Lichaam en Bloed van Jezus Christus. Er zijn al veel eucharistische wonderen gebeurd in de geschiedenis waar de Hostie doordrenkt werd met Bloed –van Jezus.

  5 De Bijbel is heel belangrijk als Gods Woord, maar ook de Traditie en de Kerkleer. Het is niet omdat Maria maar een minimale rol speelt in het Nieuwe Testament dat dit ook werkelijk zo is. De dogma's van de Kerk zijn bindend. Wat die minimale rol betreft, Maria heeft dit zo gevraagd. Ze wilde de opstart van de Kerk bespoedigen door de onverdeelde aandacht op Jezus te doen vestigen. Natuurlijk wisten de Apostelen wel dat de rol van Maria niet minimaal was. Toen Jezus naar de Hemel oprees, werd Maria degene waar ze alles konden aan vragen. Ze was niet voor niets bij de Apostelen aanwezig in het cenakel. Ze was er ook bij toen de Heilige Geest neerdaalde. Nu is de rol van Maria essentieel om het slagen van het Koninkrijk van God. Zij is degene die de Duivel onder haar hiel zal verpletteren. Hij heeft er dus alle belang bij om de rol van Maria te minimaliseren en haar dood te zwijgen.

  lees daarom de boodschappen op : http:/www.myriam-van-nazareth.net/

  Er zijn nog vaste waarden, maar dit zijn toch de voornaamste waartegen nep-boodschappen zijn. U moet in elk geval niet bang zijn dat u hier onjuiste informatie zult vinden. Ik ken de slechten maar al te goed. Er zijn nepboodschappen van Bertha Dudde waar Maria tot simpele huisvrouw werd gedegradeerd. Ook Susan en Sabrina hebben een nepboodschap op hun naam staan waar Maria tot simpele huisvrouw werd gedegradeerd.

  Daarom let ik heel goed op wat ik vertaal en wat niet. Denk dus niet dat ik zomaar alles aanvaard en vertaal. Dit is niet zo!!!

  09-11-2011, 23:09 Geschreven door Claudia  


  06-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.10 redenen om socialisme te verwerpen

  1. Socialisme en communisme zijn dezelfde ideologie

  Communisme is een extreme vorm van socialisme. Vanuit ideologisch standpunt is er geen substantieel verschil tussen de twee. De communistische Soviet Unie noemde zich de Unie van de Soviet Socialistische Republieken (1922-1991) en het communistische China, Cuba en Vietnam definiëren zichzelf als socialistische naties.

  2. Socialisme tast persoonlijke vrijheid aan

  Socialisme zoekt "onrechtvaardigheid" te elimineren door rechten en verantwoordelijkheden van individuen en families over te hevelen naar de Staat. In dit proces schept socialisme eigenlijk onrechtvaardigheid. Het vernietigd echte vrijheid: de vrijheid om te beslissen over alle zaken die binnen onze competentie liggen en die het verloop volgen die door onze rede wordt getoond, binnen de wetten van de moraal, waaronder de voorschriften van rechtvaardigheid en naastenliefde.

  3. Socialisme tast de menselijke natuur aan

  Socialisme is anti-natuurlijk. Het vernietigt persoonlijk initiatief- de vrucht van ons intellect en vrije wil- en vervangt die door controle van de Staat. Het neigt naar totalitarisme, uitgeoefend door de regering en politierepressie, waar het ook wordt toegepast.

  4. Socialisme tast persoonlijke eigendom aan

  Socialisme roept op "de rijkdom te herverdelen" door van de "rijken" af te pakken en het aan de armen te geven. Het systeem legt belastingen op die diegenen straffen die kans hadden om een groter voordeel te doen uit hun productieve talenten, capaciteit om te werken of spaarzaamheid. Het gebruikt de belastingen om economische en sociaal gelijkheidsstreven (=egalitarisme), een doel dat volledig bereikt wordt, volgens het Communistisch Manifest, door de "afschaffing van privé-eigendom."

  5. Socialisme is tegen het traditionele huwelijk

  Socialisme ziet geen morele reden om seks enkel tot het huwelijk beperken. Een huwelijk in de betekenis van een onontbindbare verbintenis tussen een man en een vrouw. Bovendien ondermijnt het socialisme privé-eigendom, die Friedrich Engels, grondlegger van het moderne socialisme en communisme samen met Karl Marx, zag als het fundament van een traditioneel huwelijk.

  6. Socialisme is tegen ouderrechten in onderwijs

  In het socialisme heeft de Staat controle over het onderwijs van kinderen, en niet de ouders. Bijna vanaf de geboorte worden kinderen overgegeven aan publieke instellingen, waar ze worden geleerd wat de Staat wil, zonder rekening te houden met de mening van ouders. Het onderwijs leert de kinderen de evolutie-theorie. Schoolgebed is verboden.

  7. Socialisme promoot radicale gelijkheid

  Een veronderstelde absolute gelijkheid onder mensen is de fundamentele basis van socialisme. Daarom ziet het socialisme iedere ongelijkheid als onrechtvaardigheid. Werkgevers worden vlug aanzien als "uitbuiters" wiens winsten voor hun werknemers zijn bedoeld. Als gevolg daarvan, sluiten ze het systeem van loon verdienen uit.

  8. Socialisme promoot ateisme

  Het geloof in God, die oneindig, almachtig en alwetend is, druist regelrecht in met het principe van absolute gelijkheid. Socialisme verwerpt daarom het geestelijke, en beweert dat enkel het stoffelijk bestaat. God, de ziel, en het volgende leven zijn illusies volgens het socialisme.

  9. Socialisme promoot relativisme

  In het socialisme zijn er geen absolute waarheden of een geopenbaarde moraal die gedragsnormen vastleggen die gelden voor iedereen, overal en altijd. Alles evolueert, met inbegrip van goed en kwaad. Er is geen plaats voor de Tien Geboden, niet in de geest van de mens en niet in het publiek denken.

  10. Socialisme steekt de draak met religie

  Volgens Karl Marx, is godsdienst "opium voor het volk." Lenin, stichter van de Soviet Unie, deelde zijn mening : "Religie is opium voor het volk. Religie is een soort spirituele drank waarin de slaven van het kapitalisme hun menselijk beeld verdrinken, hun vraag voor een leven dat min of meer menswaardig is."

  Noot : Binnen een maatschappij is er altijd volgens wereldse normen een elite-klasse. Gelijk welk systeem wordt gebruikt. Bovendien wordt in elke maatschappij de ene uitgebuit door de andere. Gelijk welk systeem wordt gebruikt. Er heerst nergens absolute rechtvaardigheid. Gelijk welk systeem wordt gebruikt. Waarom? Omdat het in de menselijke natuur zit. Zolang Jezus Zijn regering niet op aarde vestigt zullen alle systemen falen. Maar socialisme is zeker niet het antwoord!!!

  06-11-2011, 21:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarschuwing van God betreffende Israel 2/11/2011

  BOODSCHAP VAN JEZUS CHRISTUS, ONZE VERLOSSER
  WAARSCHUWING VAN DE HEER BETREFFENDE ISRAEL
  Door Anna Marie

  JEZUS: Mijn dochter, de dagen naderen tot een ONVERWACHTE GEBEURTENIS zal gebeuren, één waarbij jullie natie naar adem zal snakken.
  Het zal niet gemakkelijk zijn voor allen om het te begrijpen, maar noodzakelijk om ze te aanvaarden.

  DE VREDE STAAT OP HET PUNT VERBROKEN TE WORDEN IN HET MIDDEN-OOSTEN
  daarom zal het noodzakelijk zijn voor allen om te bidden gedurende de volgende maanden.

  Wanneer jullie EEN STAD IN ISRAEL ZIEN BRANDEN, dan zouden jullie je moeten neerwerpen in diep gebed voor haar.
  Dit zal HET BEGIN BETEKENEN van de grote oorlogen die reeds voorzegd werden.

  Jullie MOETEN BIDDEN voor een spoedige beëindiging van deze betrokkenheid en de terugkeer van beschaving onder zijn mensen.
  Zo niet, dan zal een grotere en meer verwoestende oorlog volgen.

  JEZUS: Mijn dierbare, vraag alsjeblieft al mijn Apostelen om mijn oproep op te volgen en te BIDDEN VOOR GODS UITVERKOREN VOLK.
  Er zal veel verdriet zijn, dat op zijn beurt zal gevolgd worden door nog groter verdriet.

  JEZUS: EEN WAARSCHUWING VOOR DIEGENEN DIE VECHTEN TEGEN ISRAEL

  Weet één ding, IEDERE NATIE DIE DIT LAND AANVALT ZAL VERNIETIGD WORDEN door Mijn Vaders gerechtigheid.

  GEEN ENKELE NATIE, GROOT OF KLEIN, heeft de toestemming gekregen door Mijn Eeuwige Vader OM ISRAEL SCHADE TE BEROKKENEN.

  Jullie MOGEN NIET innemen, wat jullie NIET toebehoort; jullie MOGEN NIET vernietigen, wat jullie NIET toebehoort.

  Dit is MIJN VADERS UITVERKOREN VOLK EN UITVERKOREN LAND, en als jullie proberen het land te vernietigen of zijn inwoners, dan zullen jullie de door Mijn Vader vereiste prijs betalen voor jullie trots, arrogantie en ongehoorzaamheid.
  JULLIE ZIJN GEWAARSCHUWD !

  ANNA MARIE: Ja Mijn Heer, ik zal zeker deze boodschap doorgeven. Hebt U enige vermelding van Bijbelvers?

  JEZUS: Openbaring 16:10 : De vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest; zijn koninkrijk werd verduisterd en zij beten zich de tong stuk van de pijn.


  06-11-2011, 20:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de Antichrist en de komende Verschrikkelijke Winter 1/11/2011

  Allerheiligen

   “ONZE LIEVE VROUW VAN FATIMA”

  Mijn Lieve Kinderen …
  Het feest van Allerheiligen …
  Ze kwamen om jullie te tonen hoeveel ook zij van jullie houden …
  en niet noodzakelijk op de manier dat jullie denken dat St Michael achter Mijn

  Boodschapper Michael of St Jozef achter Mijn Zoon Jozef staat.

  Het kon evengoed omgekeerd zijn …
  Zie je, de Heiligen houden van iedereen …
  Net zoals Mijn Zoon, jullie Heer en Redder, Jezus Christus en ook zoals Ik …

  Wanneer je in de Hemel bent dan hou je van iedereen …
  en Ik wil iedereen danken die zich opgeofferd heeft om vandaag de Mis bij te wonen …
  Want het is een verplichte Heilige Dag …
  en de enigen die verontschuldigd zijn … zijn de zieken, en de bejaarden.
  Al de anderen zouden de Mis vandaag moeten bijgewoond hebben.
  Heb je dit niet gedaan … dan hebben jullie een doodzonde begaan.

  Mijn Lieve Kinderen …
  Blijf alsjeblieft bidden voor vrede over de hele wereld, dat de oorlogen stoppen …
  en zonder verdere gevechten nadien …
  Bid dat abortussen stoppen …
  Bid voor Paus Benedictus 16, bid voor jullie Bisschoppen, bid voor jullie Priesters, jullie Dekens …
  Bid dat de Kerk verenigd blijft …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Ik heb gezegd dat Ik zo nu en dan over verschillende onderwerpen zou spreken …
  en vanavond ga Ik het nogmaals over DE ANTICHRIST hebben …

  HIJ IS SLECHT …
  Hij wacht tot hij zijn opwachting kan maken …
  Hij trekt de wereld rond …
  Maar zijn tijd is NOG NIET AANGEBROKEN …
  Maar hij REKRUTEERT VELE MENSEN die in hem geloven …
  en zij zullen denken dat zij zijn discipelen zijn …

  JULLIE MOGEN NIET NAAR HEM LUISTEREN.
  JULLIE MOGEN NIET NAAR HEM KIJKEN …
  Hij zal kwaadaardige ogen hebben …
  en zijn ogen kunnen je in een trance brengen … LUISTER NAAR NIETS DAT

  IN VERBAND STAAT MET DE ANTICHRIST …
  LEES NIETS OVER HEM …
  KIJK NAAR NIETS WAAR HIJ TE ZIEN IS …

  HIJ ZAL JULLIE DOEN GELOVEN DAT HIJ DE ECHTE CHRISTUS IS …
  en nu zullen jullie waarschijnlijk vragen …
  Hoe weet je dat het Mijn Zoon Jezus Christus is, of de Antichrist …

  JULLIE ZULLEN HEM HERKENNEN …
  Eerst door de AURA rond Mijn Zoon, jullie Heer en Redder, Jezus Christus …
  Het zal wit of goud (-kleurig) zijn …
  De Antichrist zal geen aura hebben.
  Jullie Heer, Mijn Zoon Jezus Christus zal ENGELEN BIJ HEM HEBBEN …
  De Antichrist zal NIEMAND ANDERS rond zich hebben dan de mensen die hij rekruteert op aarde …
  Wees dus niet bang …
  JULLIE ZULLEN WETEN WIE DE ECHTE ZOON VAN GOD IS …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Morgen is ook een feest …
  Maar het is geen verplichte heilige dag zoals de Kerk heeft aangekondigd …
  Het is het FEEST VAN ALLERZIELEN …
  Vanaf vandaag tot de achtste november …
  zul je wanneer je een begraafplaats bezoekt voor een geliefde …
  en wat gebeden zegt …
  of tot je geliefde spreekt …
  een volle aflaat ontvangen.

  Mijn Lieve Kinderen …
  Binnenkort begint de Advent …
  Mijn Lieve Kinderen, Ik hou zoveel van jullie allen …
  en daarom ben Ik hier om jullie te helpen …
  om jullie te onderwijzen … over Mijn Zoon, jullie Heer en Redder Jezus Christus …

  Deze avond wil Ik jullie, Mijn Lieve Kinderen, ook zeggen:
  De OOSTKUST [VAN DE VS] had te kampen met een heel hevige storm.
  Sommigen kregen een pak sneeuw, anderen een beetje sneeuw …
  Maar de meerderheid van de mensen had te lijden onder de koude …
  En velen hadden geen stroom …
  En er zijn er nog steeds velen die nog altijd geen stroom hebben -
  En wanneer Ik spreek over stroom dan heb Ik het over jullie ELEKTRICITEIT.

  Een sneeuwstorm was TE VROEG voor de Oostkust [van de VS] …
  Want de bladeren waren nog niet gevallen …
  en de elektriciteitsdraden en bomen waren gevallen …
  DIT IS NOG MAAR EEN BEGIN …
  Jullie zullen wel zien …
  DE MENSEN ZULLEN OPNIEUW EEN VERSCHRIKKELIJKE WINTER HEBBEN [in de VS en mogelijks ook op andere plaatsen].

  Mijn Lieve Kinderen…
  Al wat Ik kan zeggen is bid …
  Bid dat jullie weer kalm blijft …
  en dat enige storm zou verminderd worden door jullie gebeden …
  Mijn Lieve Kinderen …
  Ik hou van jullie allen en Ik zegen jullie allen in de Naam van Onze Vader, Mijn Zoon en de Heilige Geest.
  Amen.

  Profeet: Michael DiBitetto

  06-11-2011, 19:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Sabrina : 1/11/2011

  Velen richten hun ogen, gedachten, emoties vandaag op hun geliefden die zij verloren hebben. Bloemen worden gekocht en graven versierd. Verhalen en gedachten worden uitgewisseld over hun verloren geliefden.

  Velen beseffen niet dat velen van deze geliefden heel spoedig zullen opstaan uit hun graf met een nieuw lichaam. Dit zal vooraf gaan op de komst van DE BRUIDEGOM.

  HIJ, DE BRUIDEGOM, IK, de HEER JEZUS CHRISTUS, is komende op de wolken om MIJN bruid te verwerven. De tijd is gekomen en bijzonder dichtbij. Kijk maar naar de tekenen rondom jullie in de wereld. Hier schijnt de zon, maar daar is het pure horror.

  Velen lijden reeds onder de oordelen die nu uitgestort worden en dit is nog maar pas het begin, van een hele reeks ellendige oordelen die nu over de wereld zullen komen. Het is begonnen en MIJN bruid staat op het punt om opgenomen te worden.

  Daarom, MIJN geliefden, houd jullie ogen op MIJ gericht, DE ALMACHTIGE SCHEPPER van hemel en aarde. IK en MIJN VADER zijn één en WIJ hebben deze wereld tot stand gebracht. WIJ hebben jullie tot stand gebracht en jullie gekend nog vóór de grondlegging van deze wereld. Alles was reeds bekend. Alles was reeds opgetekend.

  Dus kom nu tot jullie GOD en HEER en MEESTER, jullie Alles in alles. Wat is er buiten HEM? Wat is er buiten jullie GOD? Wat hebben jullie buiten jullie GOD? Niets, enkel een slaan in de wind en zelfs de wind zien jullie niet vanwaar hij komt, noch waar hij heengaat.

  Zo is MIJN GEEST, ONZE GEEST, DE HEILIGE GEEST Die jullie in alles tegemoet komt. Jullie zien HEM niet, maar toch voelen jullie HEM. Eer HEM, MIJN GEEST is jullie Leidraad in alle dingen. Vraag HEM naar alle dingen, HIJ spreekt tot jullie en HIJ leidt jullie.

  HIJ zal jullie meevoeren naar den Hoge, wanneer IK kom om MIJN bruid, indien HIJ in jullie woont. Indien HIJ HEER en MEESTER is over jullie geest, ziel en lichaam. Dan zal HIJ jullie meevoeren naar den Hoge, binnen MIJN Vertrekken in de Hemelse Gewesten.

  Glorieus zal het zijn MIJN kinderen, glorieus! Bereid jullie voor en verheug jullie, want jullie KONING is komende! IK ben wachtende en klaar om MIJN geliefde bruid op te nemen en samen met haar te vertoeven in MIJN Hemelse Vertrekken. Glorieus zal het zijn voor haar en MIJ.

  IK verlang ernaar om MIJN bruid op te nemen, om haar te verwennen, om bij haar te zijn, een eeuwigheid lang. IK verlang ernaar … Verlangen jullie ook zo naar jullie BRUIDEGOM? Wisselen ook Wij gedachten uit met elkaar over de toekomst? Over het verleden? Over wat er is en geweest is en nog zal komen?

  IK verlang ernaar om met MIJN bruid te communiceren, om Onze gedachten te wisselen. IK verlang ernaar … Dus kom MIJN geliefde en laten Wij beginnen aan Onze eeuwige tocht. KOM !

  Jullie wachtende en zeer spoedig komende BRUIDEGOM,
  de HEER JEZUS CHRISTUS,
  MESSIAS, VERLOSSER, REDDER.


  1 Tessalonicenzen 4:16-17: want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

  Efeziërs 1:4: Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

  Jesaja 45:5-6: Ik ben de HERE en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, 6 opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de HERE, en er is geen ander,

  Psalm 139

  06-11-2011, 17:21 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Profetische Voorspelling voor 2012 7/11/2011

  Ontvangen van Fr. Paul-Marie
  Profetische Voorspelling door Pastor Lindsay Williams en Fr. Paul-Marie
  PASTOR LINDSAY WILLIAMS kent de "Elites" die zijn diegenen die werken voor de ILLUMINATI, de satanische ene wereld heerschappij.

  Omdat we ZO DICHTBIJ HET EINDE zijn, vertellen insiders hem zaken en zelfs nog straffer, ze laten Pastor Williams toe erover te praten. Waarom? Omdat het als onvermijdelijk wordt beschouwd, en de Elites weten dat de meeste mensen DIT TOCH NIET GELOVEN.

  Jullie zullen zien dat dit de details zijn, die we weten door profetie – dit is de FINANCIËLE SITUATIE die leidt tot de MICROCHIP ONDER DE HUID = het Merk van het Beest – 666.

  Openbaring 13:16-18 : Het maakt dat allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft, kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan, en het getal van die mens is 666.

  ZIJN LAATSTE INFORMATIE STAAT HIERONDER SAMENGEVAT. Ik heb de informatie opgevangen door te luisteren naar een 100 minuten radioshow waar hij te gast was.

  "2012 IS HET GROOTSTE JAAR VAN VERANDERINGEN IN 2000 JAAR."
  Dit is hetzelfde algemene proces dat gebruikt werd gedurende de Grote Depressie in 1929 (in de VS), maar nu is het voor de hele wereld.
  Toen hadden de mensen meer moraal en waren ze meer zelfvoorzienend.
  Tegenwoordig, zullen ze daarom gemakkelijk ten prooi vallen onder de controle van de Elites, dat gebaseerd is op wanhoop en angst.

  De Elites hebben een campagne van angst gestart zodat de mensen de regering meer controle (en macht) geven.
  Valse rapporten van terroristische aanvallen worden algemeen gebruikt.
  Onthoud dat vele mensen hun rechten zullen ruilen voor "veiligheid."
  Angst verlamt het kritisch denken in de hersens -  "de hersens worden uitgeschakeld" volgens verschillende psychologen.
  De Elites gebruiken MEEDOGENLOZE TOTALE CONTROLE TAKTIEKEN in alles - media is het propaganda mechanisme.

  Elites stellen opzettelijk de wereldwijde crash uit tot ze een nog grotere schuldenberg kunnen creëren.
  GRIEKENLAND is de hoofdindicator, en de EURO (munt) verkeert daarom in moeilijkheden.
  Waarom?

  De Elites zijn reeds DE ENORME SCHULDENLAST AAN HET KOPEN aan astronomische obligatie intrestvoeten, vandaar dat zij eigenaar zullen zijn wanneer het faillissement plaatsvindt.
  ZIJ VEROORZAKEN DE CRASH, en zij zullen TOTALE CONTROLE OVER HET LAND HEBBEN in het reddingsproces.

  Dit operatie is gepland voor IEDER LAND op de planeet, en zelfs delen van landen, zoals CALIFORNIË.
  (We weten nu dat de Antichrist een "oplossing" zal voorzien voor de problemen, die deze reddingsoperatie is).

  ALLE PRIVÉFONDSEN die GEWAARBORGD ZIJN DOOR PAPIER zullen VERLOREN ZIJN BIJ HET EINDE VAN 2012.

  Dat betekent dat ALLES op bankrekeningen, pensioenfondsen (IRA, 401k, RRSP), aandelen, obligaties, verzekeringen, gemeenschappelijke fondsen, enz.

  AL JULLIE SCHULDEN zullen overgenomen worden zodat je jouw huis verliest als het afhangt van een lening.
  Je zult je wagen verliezen als je die met een lening hebt gekocht.

  (Dat betekent ook dat je NIET IN STAAT ZULT ZIJN om je huis te verkopen, en hoopt een huis te kopen na de crash.
  Niemand zal in de mogelijkheid verkeren om jouw huis te kopen.)
  Zorg dat je NU uit alle schulden geraakt!

  ALLE PRIVÉ-EIGENDOM zal NIET LANGER TOEGESTAAN WORDEN eens de Elites het controleren.
  Als je reeds je eigendom beheert, zouden die mensen genoeg goud en zilver (hard assets) hebben om JOUW BELASTINGEN voor de volgende 3-5 jaar TE BETALEN.
  Onthoud dat de regering eigendom zal overnemen ALS je jouw eigendomsbelastingen niet kunt betalen.

  PASTOR WILLIAMS zei dat het beste was een BOERDERIJ AAN TE SCHAFFEN.

  Goud zal gaan naar $3000 p/ ounce en zilver naar $75 p/ ounce om de nieuwe wereldmunt te financieren.
  De USdollar zal DOOD ZIJN TEGEN HET EINDE VAN 2012.

  Dat betekent ook dat papieren geld gestockeerd onder je matras waardeloos zal worden omwille van de NIEUWE WERELDMUNT.

  (Onthoud dat in Noord-Amerika de "AMERO" zal hebben,
  US$ en CAN$ gaan eruit)

  De regering in de VS zal blijven steken in zijn staatsschuld, dat nu ongeveer 15 triljoen dollar bedraagt.
  De uitkeringen –welzijn, voedselbonnen, sociale zekerheid (d.w.z. alle sociale bijstandprogramma's)- worden nog niet meteen afgesloten
  totdat de Amerikaanse regering in gebreke blijft op zijn schuld.
  Dan zullen AL DIEGENEN die ervan afhankelijk zijn ONDER DE CONTROLE van de Elites vallen.

  ER ZAL ZICH EEN GROOT CONFLICT VOORDOEN IN HET MIDDEN-OOSTEN.

  De Elites hebben hun eigen "denktank."
  Ze hebben hun plan klaar voor 2010, zoals al gezegd hierboven.
  Ze weten ook dat ER IETS SPIRITUEELS ZAL GEBEUREN in 2012.

  "Dit is zo veelzeggend."
  "de Duivelse Messias heeft een gepland programma voor 2012"

  (*** Dat noemen wij de Grote Waarschuwing en Antichrist ***)

  "we zullen Goddelijke Manifestaties zien ...

  Gods aanwezigheid met Zijn volk ...
  Meer dan in de voorbije 2000 jaar"
  (en we weten ook dat de duivel zijn eigen valse tekenen en wonderen zal hebben)

  DIT GEDEELTE IS MIJN BESLUIT VAN DIT ALLES - Fr. Marie-Paul :

  LITTLE PEBBLE zal zeker uit de gevangenis worden gelaten voor het einde van 2012, zodat hij zijn wereldtoer voor Waarheid kan doen.
  En realistisch gezien moet hij vele maanden eerder uit de gevangenis worden vrijgelaten.

  Onthoud dat de ANTIPAUS, DE VALSE PROFEET, de man is die van alle mensen eist dat ze het Teken van het Beest, de chip laten inplanten, en NIET de Antichrist !
  Dat betekent dat de ANTIPAUS BINNENKORT ZIJN OPWACHTING MAAKT, dat betekent dat PAUS BENEDICTUS 16 spoedig het DOGMA zal afkondigen dat MARIA MEDE-VERLOSSERES is, en DAN HET VATICAAN ZAL ONTVLUCHTEN, eens de Russen Italië binnenvallen.

  MAAK JULLIE KLAAR...

  Gods Zegen,
  Fr. Marie-Paul

  06-11-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  04-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ze kan nogal een zaag spannen...

  Ja hoor, ze is daar weer. En ik vraag het nog 1 keer. Als u nog geen kruisje hebt van Hille Kok, kunt u dat gratis krijgen van mij. Email naar claudiabaert@gmail.com Laatste kans!!!

  04-11-2011, 06:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is zonde? (Susan & Sabrina)

  Zonde : moedwillige ongehoorzaamheid aan de (gekende) wil van GOD

  Maar als je leest dat enkel de ‘zuiveren van hart’ God zullen zien - Matteüs 5:8 Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. - dan kun je zien dat GOD van ZIJN kinderen verwacht dat ze groeien naar zuiverheid. Zonde en onzuiverheid kunnen enkel succesvol worden bestreden met de kracht van de HEILIGE GEEST in ons leven en door een intieme relatie met CHRISTUS op te bouwen:

  Zacharia 4:6 : Hij zei me: ‘Het woord van de heer tot Zerubbabel luidt als volgt: Het gebeurt niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de heer van de machten.

  Eens de persoon vervuld is met de HEILIGE GEEST (doopsel van de HEILIGE GEEST) en ook een persoonlijke relatie met JEZUS aanknoopt, dan worden ze sterk tegengehouden om te zondigen tegen de HEER, want ze hebben Hem leren aanbidden.  Terwijl de andere die CHRISTUS nauwelijks kent door een relatie met HEM en ook de bovennatuurlijke kracht van GOD nog niet ervaren heeft door het uitstorten van ZIJN HEILIGE GEEST, zal erg ontmoedigd zijn in de poging om zonde te bestrijden door de kracht van het vlees. Daarom vinden we dat Hebreeën 10:16 het best de overgang beschrijft van het omgaan met zonde van de wet van GOD aan Mozes gegeven (= de Tien Geboden), naar de wet die voorgeschreven werd door de Liefde van een gekruisigde en verrezen CHRISTUS:

  Hebreeën 10:16 : Dit is het verbond dat Ik met hen zal sluiten na die dagen, zegt de Heer: mijn wetten leg Ik in hun hart en Ik grif ze in hun geest.

  Het nieuwe verbond is een zaak van het hart en niet alleen stenen tafelen met de Wet erop. We verlangen nu ons aan de Wet te houden omdat we JEZUS liefhebben en danken voor wat HIJ voor ons heeft gedaan. De Wet is niet geschrapt, maar is van stenen tafelen verhuisd naar het hart.

  04-11-2011, 06:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom biechten?

  Als mensen me zeggen dat ze in God geloven, dat ze naar de Eucharistieviering gaan, dat ze meegaand zijn, een zieke bezoeken, er altijd bij zijn om een gift te doen bij een ramp, de Paus volgen op tv, geabonneerd zijn op Tertio, enz. maar als je begint over biechten ze bijna verontwaardigd zijn dat je daarover begint.

  Ze zijn toch zo slecht niet, waarom dan biechten? Er zijn er die meer zondigen dan zij. Het is toch niet nodig. Trouwens, wat zouden ze moeten biechten? Ze zijn toch zo slecht niet? Spijtig genoeg is dat een typisch menselijk trekje. De arrogantie te denken dat ze veel te goed zijn om te biechten. Wat een dodelijke arrogantie! Denken ze nu echt dat alleen moordenaars zondigen? Er is een oneindig grote grijze zone vooraleer je tot moordenaars komt. Jezus kijkt in het hart, wat er uit komt in woorden en in daden EN IN GEDACHTEN. Denk eens goed na, je hebt al een heel leven achter de rug. Waar ben je uit de bocht gegaan? Waar heb je bij een conflict olie op het vuur gedaan? Leugentjes om bestwil zijn zonden. Heb je situaties gemanipuleerd en naar je hand gezet in het nadeel van anderen? En alle zonden die met seks en relaties te maken hebben. Deze laatste soort zonden doen velen in de Hel belanden. Denk eens diep na. Nu kun je nog naar de biecht om de volle pagina’s met zonden te laten verdwijnen. Wacht niet tot de Waarschuwing!!! Stel het niet uit. Nu kun je nog pastoors vinden die biecht horen. Er komt een tijd dat de Kerk vervolgd zal worden en dat pastoors gemarteld en gedood zullen worden, net als gelovigen. Als de Antichrist aan de macht komt, na de Waarschuwing, zal dit heel zeker de hoofdzaak van zijn beleid uitmaken.

  04-11-2011, 06:19 Geschreven door Claudia  


  01-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera - Pedro Regis

  Boodschap 3560 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 25/10/2011

  Lieve kinderen, loop naar Mijn Zoon Jezus om Hem te ontmoeten. Hij is de Veilige Haven en enkel door jullie geloof in Hem zullen jullie je redding vinden. Jullie leven in de wereld, maar vergeet niet dat jullie de Heer zijn. Laat niets jullie van de weg van verlossing afbrengen. Wees trouw. Wanneer jullie je zwak voelen, zoek dan kracht van de Eucharistie. Als je geloof wankelt door twijfels, zoek dan naar waarheid in de woorden van Mijn Zoon Jezus. Als je toch zou vallen, zoek dan barmhartigheid in het sacrament van de Biecht. Jullie staan er niet alleen voor. Mijn Heer loopt naast jullie. Ik moedig jullie aan je ware rol als Christenen op te nemen. Ik heb jullie JA-woord nodig. Open jullie hart en luister naar Mij. Ik ben jullie Moeder van Smarten en Ik lijd onder hetgeen dat jullie te wachten staat. Een pijnlijke gebeurtenis zal zich voordoen in Ger en zal zich herhalen in Victoria. Kniel in gebed. Dit zijn pijnlijke tijden voor Mijn arme kinderen. Laat jullie missie niet in de steek. Blijf standvastig op de weg die Ik jullie door de jaren heb getoond. Wees niet bang en doe zo verder. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3559 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 23/10/2011

  Lieve kinderen, heb moed, geloof en hoop. Ik sta aan jullie zijde maar jullie zien Mij niet. Jullie zijn gegrondvest in de Heer en Hij verwacht veel van jullie. Geloof sterk in de kracht van God met vreugde en hoop in Hem. Ik vraag jullie af te keren van alles dat jullie tegenhoud van de echte liefde van de Heer. Ik wil jullie niet verplichten, maar luister toch naar Mij. Ik heb jullie oprechte en moedige JA-woord nodig. Kniel in gebed. De mensheid is ziek en heeft genezing nodig. Dien de Heer en volg Mijn Zoon Jezus in alles na. Ik lijd om wat jullie te wachten staat. Een pijnlijke gebeurtenis zal zich voordoen in Monte Santo en zal zich herhalen in Qaliubia. Mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Zoek kracht in de Eucharistie en in de woorden van Mijn Zoon Jezus. Jullie redding is bij Hem te vinden. Zonder God zal de mens nooit compleet geluk en redding vinden. Bekeer jullie vlug. Stel niet uit tot morgen wat je nu kunt doen. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3558 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 22/10/2011

  Lieve kinderen, jullie zijn de uitverkorenen van God en Hij houdt van jullie. Open jullie harten en wees zachtmoedig en nederig van hart. Ik ben jullie Moeder en Ik kom uit de Hemel om jullie vrede te brengen. Zoek Jezus, want jullie complete geluk ligt in Hem. Verlies de moed niet door jullie problemen. Wanneer alles verloren lijkt zal de Heer naar jullie komen. Hij zal jullie tranen wegvegen. Jullie zullen de transformatie van de mensheid zien. Na de grote verdrukking en het einde, zullen jullie een nieuwe aarde zien. Dit zal de tijd zijn van de uiteindelijke triomf van mijn Onbevlekte Hart. De mensheid zal vrede vinden en de gelovigen zullen een gelukkig leven leiden. Wees niet ontmoedigd. De dag van morgen zal vreugde meebrengen voor de uitverkorenen van God. Ga verder zonder vrees. Keer jullie af van zonde en dien met blijheid de Heer. Ik zal bij Mijn Jezus voor jullie ten beste spreken. Hou moed. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  01-11-2011, 13:59 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  cullinair
  www.bloggen.be/cullina

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!