Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Sabrina : 28/8/2011

  Ik ben hier om MIJN Woorden aan jou en aan de wereld te openbaren:

  MIJN Woorden zijn zuiver, rein en waarachtig. MIJN WOORD IS WAAR. Er is geen andere waarheid dan MIJN Heilige WOORD : DE BIJBEL.

  MIJN Heilig WOORD heeft al veel levens gered. MIJN WOORD is vol van levenservaring om anderen te redden, vol van wijsheid om aan anderen te onderwijzen, vol van getuigenissen. Het is MIJN BOEK van Getuigenissen, zodat er velen zouden gered worden.

  Ik heb MIJN BOEK beschreven, vol met Woorden van Liefde om jullie naar MIJN HART te trekken. Jullie zullen geen liefdevoller boek vinden. MIJN BOEK is uniek en er is geen ander. MIJN BOEK blijft voor eeuwig bestaan.

  MIJN profeten hebben ervaringen opgedaan en zij hebben dat met hun eigen woorden neergeschreven, onder leiding van MIJN HEILIGE GEEST, DIE werkzaam was in hun hart om dit mogelijk te maken. MIJN BOEK wordt door velen verworpen, geminacht en veracht.

  Het is MIJN BOEK, ONS BOEK van Getuigenissen, opgeschreven voor eeuwig en altijd. MIJN BOEK is zo kostbaar. Het bevat al de levenswijsheid, beleefd door velen van MIJN vroegere dienaren, leraars en profeten.

  Ik laat tegenwoordig nog steeds profeten opstaan, er is niets veranderd. Dit is een tijd van overvloedige genade, een tijd van dromen, visioenen, verslagen en getuigenissen in overvloed. Er is geen mens die niet kan gered worden op deze aarde.

  Ik manifesteer MIJZELF in niemand. Niemand heeft een excuus om zijn of haar GOD niet te kennen. Alles is beëindigd, alles is gedaan. Niets staat MIJN komst in de weg. MIJN komst is nu zeker heel dichtbij. Diegenen die luisteren, weten en kijken dag en nacht uit naar HUN GEZEGENDE BRUIDEGOM.

  Zij zijn MIJN gezegenden en zij zullen overvloedig gezegend worden in MIJN KONINKRIJK met HUN BRUIDEGOM. Luister naar MIJN profeten, MIJN kinderen! Ik zeg jullie, zij zijn niet uit zichzelf opgestaan, dit is MIJN werk, MIJN glorievol werk in ieder van hen.

  Ik waarschuw MIJN kinderen reeds vele jaren, jaar na jaar, steeds opnieuw. Toch wordt aan MIJN Woorden die verspreid worden door MIJN gezalfden geen aandacht geschonken. Ze worden veracht en verworpen. Toch werden de boodschappers door MIJ aangesteld in deze corrupte wereld, die vervuld is van de geest van de antichrist.

  Ze worden aangesteld om Mijn Woord op te schrijven en aan de Wereld te verkondigen, net zoals Ik MIJN profeten in vroegere tijden heb aangesteld om MIJN WOORD op te schrijven.

  Jullie hebben genoeg aan MIJN WOORD, maar door MIJN grote genade en dat van MIJN VADER’s werken, worden jullie nu overvloedig gezegend door MIJN Boodschappen, die Ik over de wereld zend. De vele Boodschappen, die Ik reeds heb gegeven, komen van MIJN Troon van Genade.

  MIJN kinderen, MIJN Genade is groot, maar de dag komt met rasse schreden dichterbij dat Ik kom om MIJN bruid op te pikken om haar eindelijk te brengen waar ze thuishoort. Ik verlang er oprecht naar om MIJN bruid mee te nemen. O, ze is mooi in MIJN Ogen, ze is aantrekkelijk voor MIJN Aangezicht, ze heeft zichzelf rein en mooi gemaakt voor haar GOD.

  Een Reine, Goddelijke Zuivere, ze draagt MIJN Mantel, een Mantel gedrenkt in MIJN BLOED. Dit is de enige Mantel dat Ik zal toestaan in MIJN KONINKRIJK, een Mantel van nederigheid, zonder schaamte voor haar GOD. Dit is MIJN MANTEL!

  Ik hou van MIJN bruid. Zij is MIJN uitverkorene, zij is MIJN geliefde. O MIJN geliefde bruid, Ik kom! Ik kom werkelijk. Alles is klaar gemaakt; iedereen verheugd zich om MIJN bruid te ontmoeten, degene die haar leven heeft neergelegd voor haar GOD, zoals Ik MIJN Leven heb neergelegd voor haar. Dat is MIJN geliefde.

  Zij is gewassen in MIJN vergoten Kostbaar BLOED. Zij weet wat het is om een leven te leiden van zelfopoffering, zonder compromissen te sluiten met deze wereld, gereinigd door MIJN WOORD, gewassen in MIJN BLOED, vervuld met MIJN GEEST.

  Een vriendin van MIJN GEEST, zij zijn ÉÉN. MIJN GEEST en MIJN BRUID zijn ÉÉN. Samen zullen zij in MIJN HEMELSE GEBIEDEN binnentreden, waar Ik alles in gereedheid heb gebracht om haar te ontvangen. O wat zal dat een glorierijk uniek moment zijn! Hoelang heb Ik toch naar dat moment uitgezien.

  Kom MIJN bruid, kom in je privé vertrekken en laat ME zielsveel van je houden. Nu wil Ik zielsveel van je houden, MIJN BRUID. Ik verlang naar deze gemeenschap : MIJN Bruid en Ik. Ik verlang naar deze momenten van pure aanbidding in geest en in waarheid, MIJN Bruid en Ik. O hoe een God toch naar ZIJN bruid kan verlangen!

  Kom MIJN geliefde, “IK BEN” er voor jou, kom. Nog een heel korte tijd en Ik neem je mee naar MIJN HEMELSE KONINKRIJK, MIJN KONINKRIJK is klaar om je te ontvangen, alles is klaar om de schoonheid van MIJN bruid te aanschouwen, het miraculeuze werk van MIJN vergoten BLOED.

  Jouw KONING wacht…

  2 Koningen 23:3 : De koning ging bij de zuil staan en hij sloot een verbond voor het aangezicht van de heer: zij zouden de heer volgen en met heel hun hart en heel hun ziel zijn geboden, verordeningen en voorschriften onderhouden, en zo de bepalingen van het verbond, die in het boek geschreven stonden, doorvoeren. Heel het volk trad toe tot het verbond.

  Handelingen 1:16 : ‘Broeders! Het schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de heilige Geest bij monde van David tevoren heeft gesproken met het oog op Judas, de gids van hen die Jezus arresteerden.  

  2 Petrus 1:21 : Want een profetie is nooit voortgekomen uit menselijk initiatief; door de heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Godswege.

  Jesaja 61:10 : Ik verheug mij uitbundig vanwege de heer, ik jubel en juich om mijn God, want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding, mij gehuld in een mantel van heil, zoals de bruidegom een kroon opzet en de bruid zich met haar juwelen siert.


  31-08-2011, 23:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de Sabbat / Dag des Heren

  Over de Sabbat / Dag des Heren :

  Hier zijn de Woorden van de Heer in het dik aangegeven :

  ‘Als iemand samenkomt op zaterdag of gelijk welke andere dag om Mij te vieren en te vereren in de kerk, dan is dat die persoon’s Heilige Dag. Maar dit wil niet zeggen dat ze de zondag mogen negeren. Streef ernaar om samen te komen in de kerk op zondag en Mij dan te vieren en te vereren. Het is MIJN Dag. GEEF IN GEEN GEVAL GELD UIT OP ZONDAG EN DOE GEEN WERELDSE ACTIVITEITEN. De Zondag is MIJN Heilige Dag. Breng deze dag door in gebed en aanbidding.’

  Vraag: Betreffende mensen die werken op zondag of hun kinderen naar school brengen op zondag (zoals in sommige Moslim landen):

  ‘Zelfs dan mogen ze geen geld uitgeven.  Dit is een corrupt wereldsysteem en het is aan MIJN kinderen om zich op te offeren en niet deel te nemen aan dit corrupte wereldsysteem.’

  Vraag: Mogen mensen werken op zondag? (Bijvoorbeeld : we hebben allen elektriciteit en water nodig, mensen die werken in ziekenhuizen, rusthuizen…)

  ‘Er zijn altijd uitzonderingen. Sommigen moeten werken op zondag, en zoals Ik reeds gezegd heb in MIJN Woord is het toegelaten om goed te doen op de Sabbat-dag. Wat Ik echter niet toesta is dat die mensen geld verdienen of uitgeven op die dag. Dit geld zou volledig besteed moeten worden  aan MIJN Koninkrijk als een offer. Als die mensen kiezen om naar de kerk te gaan op zaterdag in de plaats dan moet dit hun HEILIGE DAG zijn die ze moeten houden als MIJN Sabbat. Ik heb liever de zondag, maar Ik begrijp en weet heel goed dat er altijd uitzonderingen zijn. Daarom probeer MIJN Sabbat op zondag te houden, maar als je dit niet kunt voor de een of andere reden, zoals je job of als je geen kerk hebt die MIJN Dag op zondag houdt, maar op zaterdag, dan moet dit jullie Heilige Dag zijn en moet die gehouden worden als MIJN Sabbat. Is dat duidelijk?

  Ik aanzie MIJN Dag als een HEILIGE DAG, neem dit niet te licht op. Streef er daarom naar om dit op zondag te houden, en als het echt niet anders kan, hou MIJN Dag dan op zaterdag. Dan moet je naar de kerk en Mij daar eren en aanbidden. Ik kijk altijd naar het hart en de omstandigheden; Ik ben geen hardvochtige GOD. Diegenen die in de Hel zitten zijn degenen die doelbewust MIJN Sabbat niet naleefden als een HEILIGE DAG. Ze gingen niet naar de kerk of als ze aanwezig waren, was hun hart met wereldse zaken bezig. Ze waren aan het nadenken over wat ze konden doen op MIJN HEILIGE Dag. Zij zitten in de Hel omdat ze MIJN Woord niet gehoorzaamden. Laat er geen discussie meer zijn over MIJN HEILIGE Dag? Waarom zijn er zoveel problemen errond? Is het zo lastig om één dag voor MIJ te reserveren? Ik heb MIJN Leven voor jullie gegeven! Let erop en hou MIJN Dag in ere. Jullie weten in jullie hart dat dit het juiste is. Ik, GOD, ben HEILIG. Ik verwacht van MIJN volk dat ze heilig zijn. Jullie GOD heeft gesproken.’

  31-08-2011, 21:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wees vervuld van de HEILIGE GEEST

  Wees vervuld van de HEILIGE GEEST ofwel ZORG DAT JE EEN VOLLE OLIELAMP HEBT :

  Dit zijn de voordelen van een volle olielamp te hebben zoals duidelijk beschreven in de parabel van de tien meisjes in Matteüs 25 :

  Tien meisjes
  Dan zal het met het koninkrijk der hemelen gaan als met tien meisjes, die met hun lampen op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom en vijf verstandig. Want de domme namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie. Maar de verstandige namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in. Midden in de nacht klonk er geroep: “Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet!” Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde. De domme zeiden tegen de verstandige: “Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” Maar de verstandige gaven ten antwoord: “Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en voor jullie; ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf.”  Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom, en de meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft, en de deur ging dicht. Later kwamen ook de andere meisjes en riepen: “Heer, heer, doe open voor ons.” Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.” 
  Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur.

  Voordelen van een volle olielamp te hebben:

  1. Je bent klaar om de Bruidegom tegemoet te gaan!

  2. Jouw gebedsleven is beter omdat je in GODs wil vertoeft.

  3. Je wordt beschermd tegen de vijand wanneer je in GODs wil vertoeft.

  4. Je werkt GOD en ZIJN Koninkrijk niet langer tegen.

  5. JEZUS’ juk is zacht en Zijn last is licht. (Matteüs 11:30) want de HEILIGE GEEST is aan het werk en niet het vlees.

  6. Het zal niet zo veel moeite kosten om jouw getuigenis te verkondigen want de HEILIGE GEEST geeft je bovennatuurlijke durf dat je niet bezit in het vlees. (Handelingen 4,31) Na hun gebed beefde de plaats waar zij bijeen waren en werden ze allen vervuld van de heilige Geest en verkondigden met vrijmoedigheid het woord van God.

  7. Jouw aanbidding gaat beter als de HEILIGE GEEST je begeleidt hoe je moet bidden.

  8. Je bent niet langer somber over de toekomst omdat de HEILIGE GEEST je vertrouwen geeft. Als je in GODs perfect van de GEEST-vervulde Wil vertoeft dan ben je zeker dat je op goede weg bent.

  9. De HEILIGE GEEST zorgt ervoor dat je beter de doelstellingen van het Koninkrijk naar het individu begrijpt zodat je zult kiezen voor het Koninkrijk en niet het wereldse.

  De volgende drie punten zijn Woorden van de HEER over het hebben van een volle olielamp :

  10. De HEILIGE GEEST werkt doorheen het menselijk leven om de menselijke geest te vormen naar het beeld van CHRISTUS. CHRISTUS is de BRUIDEGOM van de Kerk.

  11. Wanneer MIJN GEEST in werking treedt dan breng Ik, GOD, jullie tot een groter begrip van MIJN Woord. (1 Korintiërs 2:13-14) En daarover spreken wij, geestelijke gaven uitleggend aan geestelijke mensen, met woorden die ons niet door menselijke wijsheid maar door de Geest zijn geleerd. Van nature aanvaardt de mens niet wat komt van de Geest van God; het is dwaasheid voor hem, hij kan het niet vatten, want het kan alleen beoordeeld worden in het licht van de Geest.

  12. Wanneer de HEILIGE GEEST verenigd is met de menselijke geest dan is er een kracht die de menselijke geest bezielt om de dingen te doen die God wil bereiken voor dat leven, want deze kunnen niet gedaan worden vanuit het vleselijke.

  Om volledig vervuld te zijn van de HEILIGE GEEST:

  Geef je ‘zelf’ totaal over, samen met al jouw toekomstplannen en streven aan JEZUS CHRISTUS zodat je volledig en totaal aan CHRISTUS toebehoort. Vraag dagelijks door gebed aan JEZUS dat je mag sterven aan je ‘zelf’ en het vleselijke kruisigen. Vraag dan aan de HEILIGE GEEST om je volledig te vervullen. Vraag de HEER JEZUS om het doopsel van de HEILIGE GEEST te ontvangen.

  Handelingen 1:5 : immers, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest, binnen enkele dagen.’

  Matteüs 3:11 : Ik doop u in water met het oog op bekering. Maar Hij die na mij komt, is krachtiger dan ik. Ik ben te min om Hem zijn sandalen te brengen. Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.

  Lucas 3:16 : maar Johannes gaf hun allen ten antwoord: ‘Ik doop u met water. Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.

  Handelingen 19 : Paulus in Efeze
  Terwijl Apollos in Korinte vertoefde, reisde Paulus door het binnenland naar Efeze. Hij ontmoette er enkele leerlingen en zei tegen hen: ‘Hebt u heilige Geest ontvangen toen u gelovig werd?’ Zij antwoordden hem: ‘Maar wij hebben nog nooit van het bestaan van een heilige Geest gehoord.’ Hij vroeg: ‘Wat voor doop hebt u dan gekregen?’ Zij zeiden: ‘De doop van Johannes.’ Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte een doop van bekering en wees het volk erop dat ze moesten geloven in degene die na hem zou komen, dat wil zeggen in Jezus.’ Na die woorden lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Paulus legde hun de handen op en de heilige Geest kwam op hen, en zij spraken in talen en profeteerden.
  Het waren in totaal zo’n twaalf man.

  31-08-2011, 20:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera - Pedro Regis

  Boodschap 3529 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 25/08/2011

  Lieve kinderen, geloof vast in de kracht van God. Hij kan alles bewerkstellingen. Sta open voor Zijn genade. Wees nederig van hart. Het Koninkrijk van God is voor diegenen die Zijn oproep met nederigheid en zachtmoedigheid verwelkomen. Bekeer jullie. Wees allen getuigen, over de hele wereld. Maar laat het wereldse niet over jullie heersen. Kniel in gebed. I heb jullie oprechte en moedige toezegging nodig. Kijk niet werkloos toe. Ik ben jullie Moeder van Smarten en Ik lijd onder hetgeen dat jullie te wachten staat. Komatsu zal de bittere lijdenskelk te drinken krijgen. Gelijkaardig lijden staat de inwoners van Calabria te wachten. Bekeer jullie snel. Mijn Jezus houdt van jullie en hij wacht op jullie. Doe zo verder. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3528 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 23/08/2011

  Lieve kinderen, wees niet bang. Heb moed, geloof en hoop. Mijn Heer wandelt naast jullie. Jullie hebben niets te vrezen. Ik kom uit de Hemel om jullie te helpen. Open jullie harten en volg Mijn oproepen na. Ik vraag jullie om trouw te zijn. Jullie loyaliteit zal Gods zegeningen over jullie brengen. De Mensheid is ziek en het is tijd voor een grote comeback. Keer jullie af van zonde en dien de Heer. Ik lijd onder hetgeen dat jullie te wachten staat. Tango zal om hulp roepen en mijn kinderen zullen de bittere lijdenskelk te drinken krijgen. Gelijkaardige miserie zullen de inwoners van Guadalajara te verwerken krijgen. Kniel in gebed. Enkel door gebed kunnen jullie overwinnen. Ik laat nu een buitengewone stroom van genaden over jullie komen. Doe zo verder, zonder vrees. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3527 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 20/08/2011

  Lieve kinderen, jullie zijn gegrondvest in de Heer. Richt je tot Hem en wees gered. Blijf niet in zonde leven. Dit is de juiste tijd voor jullie terugkeer naar de God van Verlossing en Vrede. De mensheid loopt gebukt onder zware spanningen en mijn arme kinderen weten niet waarheen te gaan. Ik kom van de Hemel om jullie de weg te tonen. Bid, bekeer jullie, zoek Jezus in de Eucharistie, luister naar Zijn Woord en ga naar het sacrament van de Biecht. Als jullie allen zich bekeren dan zal de mensheid spoedig vrede vinden. Kijk niet werkloos toe. Laat jullie missie niet in de steek. Hamburg zal de angst van een veroordeelde meemaken. Ik lijd onder hetgeen wat jullie te wachten staat. Kniel in gebed. Degenen die willen winnen, staan aan de zijde van de Heer. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  31-08-2011, 18:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Susan : 27/8/2011

  Dochter, We kunnen beginnen. Ja, deze Woorden zijn bestemd voor MIJN kinderen.

  Kinderen, nu is het uur. Het uur is op komst. Alsjeblieft, geloof MIJ. Ik ben de HEER GOD in de Hemel. Ik kom voor een reine bruid. Aanroep MIJ voor jullie redding! Jullie hebben enkel MIJ om te aanroepen. Niemand anders kan jullie redden.

  Er zijn grote veranderingen op komst. Vele veranderingen: veranderingen die vernieling met zich meebrengen; veranderingen die bankfaillissementen met zich meebrengen; veranderingen die hardheid van het hart met zich meebrengen en die komen van MIJN vijand; veranderingen die vernietigen. Jullie zien nog maar het begin van wat er staat aan te komen.

  Jullie hebben vrede en welvaart waar jullie nu zijn en jullie leven in ontkenning voor hetgeen jullie te wachten staat. Het wereldsysteem faalt. Jullie sluiten jullie ogen en oren omdat jullie de waarheid niet kunnen aanvaarden. MIJN kinderen, stop met in ontkenning te leven. Zien jullie niet dat Ik degenen die niet gezegend kunnen worden door hun zonden, niet kan zegenen zoals het nu is? Stop met te vragen in jullie gebeden dat Ik jullie landen zegen. Ik kan niet zegenen wat vervuld is met rebellie tegen MIJ, een Heilige GOD.

  Jullie moeten nu bidden voor jullie eigen persoonlijke redding. Jullie moeten bidden om klaar te zijn voor MIJN Reddingsoperatie door de zuivering van MIJN Kostbaar Bloed en de Werking van de Barmhartige en Wachtende HEILIGE GEEST DIE bij je zal komen en je zal redden door heiliging.

  Ik vraag jullie om jullie liefde voor deze wereld op te geven. Verwijder jullie verlangens voor deze wereld. Het is een wereld van vijandigheid tegenover MIJ, een Heilige GOD. Ik kan niet langer zo’n zonden aanzien. Ik kan niet langer zo’n kwaad tolereren. De wereld is betrokken bij een grootscheepse rebellie tegen GOD. Dit is laster, hekserij, egoïsme, trots, egocentrisme, boosheid, verbittering, opstandigheid tegen ouders, losbandigheid, antichristelijk gedrag.

  Alles is ongebreideld kwaad : zelfs in de kerken die MIJN Naam dragen. Er heerst haat onder de mensen, pornografie, ruzies, roddel, mensen die elkaar opstoken, mensen die kwade bedoelingen hebben tegen elkaar, zij die spotten met MIJN Heilige Naam, zij die duivelse plannen beramen, wraak nemen, onheilig oordelen over elkaar, waar Ik geen deel van uitmaak.

  Ja, er is een overvloed van zonde over de hele aarde. Waarom, kinderen, zien jullie dat niet? Denken jullie echt dat deze wereld zo nog vele jaren verder kan blijven draaien verwijderd van GOD? Verwijderd van MIJN Heilige instructies, richting, leiding, en liefde? Waarom twijfelen jullie zo? Waarom geloven jullie dat slechte leiders deze last nog vele jaren in de toekomst kunnen dragen zonder MIJN interventie?

  De mens wordt overal ter wereld meegezogen in alle soorten van kwaad en toch geloven jullie dat jullie gemakkelijk zonder MIJ kunnen leven. Jullie lezen MIJN Boek niet. Jullie zien de tekenen niet. Jullie zoeken MIJN GEEST niet! Jullie zien de Waarheid niet. Jullie zijn verblind door jullie kwalijke verlangens, agenda’s, plannen waarvoor jullie MIJ nooit geraadpleegd hebben! Ik bepaal geen plannen voor de toekomst die in het vooruitzicht ligt. Dit zijn niet MIJN Plannen. Het zijn jullie plannen.

  MIJN Plannen verlenen geen steun aan een wereld die GOD wil verwerpen. Als jullie dit geloven, MIJN kinderen, dan hebben jullie het mis. Jullie moeten jullie hart voorbereiden. Kom tot bij MIJ in berouw. Ik ben een Liefhebbende GOD, Waarlijk Liefhebbend. Ik wil jullie ontvangen. Aanroep MIJ in nederigheid. Maak je klein voor MIJ en Ik zal je verlossen!

  Het uur wordt afgesloten. Ik zoek berouw en bekering. Dit is wat Ik wil : een nederig hart, een nederige ziel, een nederige geest, nederigheid. Dit zijn degenen die Ik wil ontvangen in MIJN Koninkrijk : enkel de nederigen met een kinderlijk geloof. Deze Woorden zijn van kracht.

  Ja, Ik kan een nederige geest in je steken, als je MIJ aanroept. Aanroep MIJN Naam. Ja, Ik zal je redden. Aanroep MIJ dagelijks. Kom dagelijks bij MIJ. Steun dagelijks op MIJ. Sterf aan het vleselijke. Zoek MIJ, jullie Grote GOD. Ik kan jullie redden. Ik verlang dit te doen. Dit is de reden waarom Ik kwam en MIJZELF vernederde vóór de mensheid. Ik kwam voor de redding van de verlorenen!

  Er is steeds minder Tijd. Laat MIJ jullie redden. Op MIJN Naam kan Ik jullie redden.  MIJN Hart wil altijd redden. Kom nu naar MIJ. Leg jullie neer vóór MIJ en laat MIJ jullie bedekken met MIJN Bloed. Het is MIJN Bloed dat redding brengt. Als MIJN Bloed jullie zonden bedekt, dan maakt dat jullie aanvaardbaar bij MIJN VADER DIE alles ziet vanuit de Hemel. HIJ ziet jullie doorheen MIJN Bloedbedekking en dan kunnen jullie verenigd zijn met de Vader tot in eeuwigheid. Zonder MIJN Bloed zijn jullie verloren.

  Denk er goed over na, nu een belangrijk uur dichterbij komt. Dit betekent meer wanhoop voor de wereld. Sta toe bedekt te worden door MIJN Bloed en MIJN Redding te aanvaarden. Zuiver jullie naam van voorbije overtredingen/zonden. Laat MIJ jullie naam in het Levensboek van het LAM schrijven. Dit is MIJN wens.

  Dochters, zonen, kinderen: kom naar MIJ. Bekeer je van het kwade. Maak jezelf klein vóór MIJN Troon. Ik zal je ontvangen. Niet alles is verloren. Kom nu! Stel het niet uit.

  Als GOD voor jou is! Wie is er dan tegen jou!

  IK BEN VERLOSSER!

  DE GROTE KONING JEZUS

  NEDERIG LAM VAN GOD

  Johannes 14:6 : Jezus antwoordde: ‘Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader.

  Jesaja 2:11 : De hooghartige ogen van de mensen worden neergeslagen, de hoogmoedigen worden vernederd. De heer alleen blijft hoog verheven op die dag!

  Lucas 18:16-17 : Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen en houd ze niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God. Ik verzeker jullie, wie het koninkrijk van God niet als een kind aanvaardt, komt er beslist niet in.’

  Galaten 5:16-25 : Ik bedoel dit: leef volgens de Geest, dan zult u niet toegeven aan uw zondige begeerte. Want de zondige natuur begeert tegen de Geest in en de Geest tegen de zondige natuur in, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat u juist niet doet wat u zou willen doen. Maar als u zich door de Geest laat leiden, staat u niet onder de wet. De uitingen van een zondig leven zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, woede, intriges, ruzies, partijdigheid, jaloersheden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke dingen meer. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen richt de wet zich niet. Zij die Christus Jezus toebehoren, hebben de zondige natuur gekruisigd, met zijn hartstochten en begeerten. Als wij leven door de Geest, laten we ons dan ook gedragen volgens de Geest.

  Romeinen 8:31 : Wat moeten wij hieraan nog toevoegen? Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn?

  Johannes 3:16 : Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit.

  31-08-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  29-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.All to Christ I owe...

  All to Christ I owe… Ik heb alles aan Christus te danken…

  Dit liedje heb ik gevonden op internet en dateert van 1865. Woorden van Elvina Hall en muziek van John Grape

  Ik hoor de Verlosser zeggen,
  “Je kracht is inderdaad klein;
  Kind van zwakheid, wees waakzaam en bid,
  Vind in Mij jouw alles in allen.”

  Refr : Jezus heeft alles betaald,

  Ik dank alles aan Hem;
  De zonde had een vuurrode vlek nagelaten,
  maar Hij waste het terug wit als sneeuw.

  Want ik bezit niets goeds
  om Uw genade te eisen,
  Ik zal mijn gewaden wit wassen
  in het bloed van het Lam van Kalvarië.

  Nu ben ik helemaal in Hem
  Mijn gewaad is Zijn gerechtigheid,
  Dicht en beschermd aan Zijn zijde,
  ben ik goddelijk gezegend.

  Heer, nu ervaar ik inderdaad
  Uw macht, want Uw macht alleen,
  kan de plekken van de leproos doen verdwijnen
  en een hart van steen smelten.

  Wanneer mijn vrijgekochte ziel

  van mijn sterfbed zal rijzen,

  “Jezus stief om mijn ziel te redden,”
  zal de gewelfde hemel scheuren.

  En als ik voor de troon sta  
  helemaal in Hem,
  zal ik al mijn trofeeën neerleggen
  aan Jezus’ voeten.

  29-08-2011, 22:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

  +  Kruisteken : In de naam van de Vader…

  0   Ik geloof in God...

  0   Onze Vader...

  0   Wees gegroet...

  O   Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van uw Welbeminde

  Zoon, Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van heel de wereld.

  0   Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met heel de wereld.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  O   Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van uw Welbeminde

  Zoon, Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van heel de wereld.

  0   Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met heel de wereld.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  O   Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van uw Welbeminde

  Zoon, Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van heel de wereld.

  0   Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met heel de wereld.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Eindig na het 5de tientje met :

  O   O Bloed en Water, die uit het Hart van Jezus vloeiden, als bron van Barmhartigheid voor ons,

  ik vertrouw op U.

  0   Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met heel de wereld.

  0   Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met heel de wereld.

  0   Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met heel de wereld.

  AMEN

  ***

  Variante op 0 : Door zijn smartelijk lijden en dat van zijn moeder heb erbarmen met ons en met de hele wereld.

  Variante op O : Eeuwige Vader, ik offer U op het lichaam en het bloed, de ziel en de goddelijkheid van Uw boven alles beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus - en de tranen en de bitterheden van zijn heiligste moeder - , om vergiffenis te bekomen van onze zonden en voor de zonden van de hele wereld.

  29-08-2011, 21:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen tot Maria, 31 aug - 8 sept

  Uit : www.myriam-van-nazareth.net

  TOTUS TUUS, MARIA !

  Lieve zielen in Jezus en Maria,

  De Meesteres van alle zielen noemt augustus de maand van Haar verheerlijking. Deze maand wordt besloten (31/8) met de grote feestdag van Maria als Middelares van alle genaden, en krijgt als het ware een verlengstuk in de noveen naar 8 september toe, het geboortefeest van de Allerheiligste Maagd. Deze noveen is draagster van een heel groot symbool: de reis tussen de Middelares van alle genaden en de geboorte van Maria, nodigt de zielen uit om te bidden voor de genade van geboorte uit Maria, een wedergeboorte voor een leven van ware heiliging.

  Moge de Meesteres van alle zielen ieder van ons klaarmaken voor de genade van de totale vergeving en reiniging van allerlei sporen van zonden, fouten, zwakheden, verzuimen, ziekmakende herinneringen en uitingen van ondeugden uit ons hele leven, zodat wij daardoor uit Haar om zo te zeggen nieuw geboren kunnen worden. Er is geen grotere genade dan deze, uit Maria opnieuw geboren te worden voor een leven in innige eenheid met Haar, want Maria is diegene die de woorden van Jezus waar kan maken, toen Hij zei dat de mens opnieuw geboren moet worden, en wel uit de Geest. De Meesteres van alle zielen brengt de adem van Gods Geest in de ziel en “herschept” de ziel zodat deze de gaven die zij van God ontvangt, optimaal kan benutten voor haar eigen spirituele bloei en voor de bevordering van Gods Werken.

  De ziel moet met dit proces actief meewerken, in concreet beleefde dagelijkse toewijding aan de Koningin van Hemel en aarde. Een hulpmiddel daartoe is eveneens het noveengebed Novene tot Maria, Lelie van Hemelse zuiverheid, waartoe wij nu van 31 augustus tot 8 september worden uitgenodigd.

  Uw Apostolaat Myriam van Nazareth wenst U rijpe zomervruchten in de ziel.

  Novene tot Maria, Lelie van Hemelse Zuiverheid

  (door Myriam van Nazareth)

  Het is van doorslaggevend belang dat U tijdens de 9 dagen van deze novene een speciale inspanning doet om op elk gebied in volkomen zuiverheid te leven. Dit zet deze toewijding extra kracht bij en betekent een groot eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria, dat zwaar lijdt onder de verschrikkelijke onzuiverheid en zondigheid van de mensheid.

  31 aug – Zuivering van het Lichaam

  O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

  O Maria, wier allerzuiverste lichaam Gods Zoon heeft gedragen en daarom nooit het bederf heeft gekend, ik wijd U mijn lichaam toe. Maak het tot Uw bezit en eigendom, opdat het niet ten prooi zou vallen aan enige onreinheid of onkuisheid.

  Sta niet toe dat het nog ooit het voorwerp zou worden van enige handeling of invloed die het zou ontwijden, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn lichaam Uw heilige tempel zou worden.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

  1 sept – Zuivering van de Geest

  O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

  O Maria, wier allerzuiverste geest elk ogenblik van Uw leven is bestuurd door de ingevingen, de Wijsheid en de volmaakte kennis van de Heilige Geest, ik wijd U mijn geest toe. Maak hem tot Uw bezit en eigendom, opdat mijn gedachten niet ten prooi zouden vallen aan enige onreinheid.

  Sta niet toe dat zij nog ooit beïnvloed zouden worden door enige onzuivere of duistere kracht, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn geest het instrument van Uw verheven gedachten, Uw volmaakte Wijsheid en Uw Hemelse kennis zou worden.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

  2 sept – Zuivering van het Hart

  O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

  O Maria, wier allerzuiverste Hart volmaakt één is geworden met het Hart van Jezus in het Liefdesvuur van de Heilige Geest, ik wijd U mijn hart toe. Maak het tot Uw bezit en eigendom, opdat mijn gevoelens niet ten prooi zouden vallen aan enige onreinheid.

  Sta niet toe dat in mij nog ooit gevoelens geboren worden die niet gelouterd zijn in het Goddelijk vuur, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn hart U voor eeuwig tot Bruid moge krijgen.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

  3 sept – Zuivering van de Mond

  O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

  O Maria, wier allerzuiverste mond nooit één enkel onrein woord heeft gesproken, ik wijd U mijn mond toe. Maak hem tot Uw bezit en eigendom, opdat mijn woorden nooit tot wapens van het kwaad zouden worden.

  Sta niet toe dat ik nog ooit woorden zou spreken die kwetsen, roddelen, lasteren of de leugen dienen, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn mond in eeuwigheid niets anders dan Uw woorden zou spreken.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

  4 sept – Zuivering van de Handen

  O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

  O Maria, wier allerzuiverste handen niets dan heilige daden hebben verricht, ik wijd U mijn handen toe. Maak ze tot Uw bezit en eigendom, opdat mijn daden en handelingen nooit door enige onreinheid besmet zouden worden.

  Sta niet toe dat zij nog ooit een medemens leed of kwaad berokkenen, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn handen voor eeuwig door U gezalfd en geheiligd mogen worden en niets dan Heil mogen brengen over alles en ieder die zij aanraken.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

  5 sept – Zuivering van Bestrevingen en Doelstellingen

  O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

  O Maria, wier allerzuiverste leven steeds ten dienste heeft gestaan van Gods Plan van Heil voor de hele mensheid, ik wijd U mijn bestrevingen en doelstellingen toe. Werk zodanig in mij dat zij aan de Uwe gelijk worden, opdat zij niet verdwalen door enige misleiding.

  Sta niet toe dat ik nog ooit iets nastreef dat mij of mijn naaste in onzuiverheid of in dwaling brengt, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn levensdoel de eeuwige dienst aan U moge zijn.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

  6 sept – Zuivering van de Wil, Verlangens en Wensen

  O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

  O Maria, wier allerzuiverste Wil geboren is in het Hart van de Eeuwige Vader, ik wijd U mijn wil, mijn verlangens en mijn wensen toe. Bevrijd mij ervan, en leg het heilige zaad van Uw Wil en verlangens in mij, opdat de haard van de zonde in mij vernietigd worde.

  Sta niet toe dat de wereld mij nog langer verleidt met behoeften die vergankelijk zijn, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen om slechts datgene te doen wat U van mij verlangt.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

  7 sept – Zuivering van de Levenshouding

  O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

  O Maria, wier allerzuiverste ingesteldheid de komst van de Messias op aarde bespoedigd heeft, ik wijd U mijn levenshouding toe. Wil ze volkomen beheersen, opdat ik niet meer besmet moge worden door het gif van materialisme en goddeloosheid.

  Sta niet toe dat de schijn der wereld ooit nog mijn ogen verblindt en mijn blik van de eeuwigheid afwendt, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen om door, met en in U te leven, elk ogenblik van elke dag, in woord en gedachten, in doen en laten.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

  8 sept – Zuivering van de Ziel

  O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

  O Maria, wier allerzuiverste ziel als enige zonder de erfzonde werd geboren en zonder enige zondesmet is gebleven, ik wijd U mijn ziel toe. Maak ze tot Uw bezit en eigendom, opdat zij beschermd moge worden tegen alle zonde en bekoring

  Sta niet toe dat in mij nog ooit het heilig Licht zou doven dat U in mij hebt ontstoken, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn ziel een vuur moge zijn dat zielen tot nieuw leven wekt en U door zijn heiligheid verheerlijkt tot het einde der tijden.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

  O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

  Voeg op het einde van het gebed op deze 9de dag de Litanie tot de Onbevlekte ontvangenis van Maria toe :

  Lieve Moeder Maria,

  zuiver als maagdelijke sneeuw, geurig als de heerlijkste bloem, allerheiligste van Gods schepselen, in Uw allerreinste Hart leg ik mijn zondige wezen, opdat U het zou verteren in de vuurzee van Uw volmaakte Liefde, en mij als een heilige zou baren uit de vergoddelijkte Tuin van Uw Schoot.

  Onbevlekte Maagd Maria , geschapen in het welriekende bad der Goddelijke Deugden, zuiver en heilig mij.

  OMM, allerzuiverste diamant van Gods Schepping, z&hm.

  OMM, Gods antwoord op alle onzuiverheid, z&hm.

  OMM, vlekkeloze Maan in de nacht der zondige zielen, z&hm.

  OMM, voorbestemd om de kop van de satan te verpletteren, z&hm.

  OMM, vrij van de erfzonde ontvangen, z&hm.

  OMM, wier leven door geen enkele zonde of gebrek is besmet, z&hm.

  OMM, allerzuiverste Tabernakel dat de Zoon van God heeft gedragen, z&hm.

  OMM, volmaakt heilig in ziel, geest, hart en lichaam, z&hm.

  OMM, hemelse Lelie die bloemen van heiligheid stort in mensenzielen, z&hm.

  OMM, zuiver Parfum van Hemelse Gelukzaligheid, z&hm.

  OMM, gouden Kelk van het Goddelijk Bloed van Jezus, z&hm.

  OMM, hemelse akker, vrij van het onkruid der zonde, z&hm.

  OMM, genadevolle Bron van Hemelse Bloemen voor de tuin van elk hart, z&hm.

  OMM, wier volmaakte hemelse schoonheid zondige zielen bekeert, z&hm.

  OMM, opperste verrukking van de Hemel, z&hm.

  OMM, aan wier voeten de engelen in vervoering zingen, z&hm.

  OMM, onder wier voeten de duivelen beven, z&hm.

  OMM, wier allerheiligste naam de hel doet sidderen, z&hm.

  OMM, bekleed met absolute macht over de krachten der duisternis, z&hm.

  OMM, onder wier voeten alle kwaad wordt vernederd, z&hm.

  OMM, onfeilbare Overwinnares van alle bekoringen, z&hm.

  OMM, wier vurige Liefde de harten van engelen en mensen ontvlamt, z&hm.

  OMM, wier zachte ogen elke zondige neiging uit de ziel wegbranden, z&hm.

  OMM, wier allerzuiverste Schoot Jezus heeft gevoed, z&hm.

  O allerheiligste Moeder, ik wijd mij toe aan Uw onbevlekte zuiverheid. Heers over mij, leef in en door mij, vernieuw mij, en maak mijn hele wezen tot een heilige spiegel van Uw volmaaktheid.

   

  29-08-2011, 21:40 Geschreven door Claudia  


  28-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toewijding van een Onweer aan Maria

  TOEWIJDING VAN EEN ONWEER AAN MARIA

  Lieve Moeder Maria, machtige Middelares van het Heil,

  In Uw handen leg ik dit onweer. Ik smeek om Uw tussenkomst, opdat het geen enkel levend wezen moge schaden.

  Ik geef U elke bliksem. Moge hij een ziel treffen met het Licht van Gods Waarheid en de warmte van de ware Liefde.

  Ik geef U elke donderslag. Moge hij een ziel doof maken voor het gebrul van alle leugen, misleiding en dreiging door de vijand van alle Licht.

  Ik geef U elke stortbui. Moge zij een ziel rein wassen van elke vervuiling door de werken der duisternis.

  Ik geef U elke rukwind. Moge hij de zachte bries van de Heilige Geest in een ziel brengen, en haar bevrijden van de stormen der bekoring.

  Machtige Koningin van de Hemelse Vrede, wil mij, mijn gezin, al mijn vrienden en vijanden onder Uw Hemelse bescherming brengen, en bevrijden van alle onrust die de zielen bedreigt.

  uit : www.myriam-van-nazareth.net

  28-08-2011, 01:34 Geschreven door Claudia  


  27-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe Romantiek huwelijken doet stranden

  Hoe Romantiek huwelijken doet stranden

  Romantiek is de echte, maar nog altijd onzichtbare oorzaak van zo vele Katholieke echtscheidingen.

  Waarom doet Romantiek huwelijken stranden?

  “Romantiek is in essentie opgebouwd met illusies, grillen, ongecontroleerde passies en hypothetische genegenheid voor mensen die alleen maar kan bestaan in droomwerelden."

  Met andere woorden, door de Romantiek bouwen mensen hun huwelijk op illusies. De romantische gevoelens die de enige “lijm” van hun huwelijk waren beginnen op te lossen.

  Vele koppels vragen zich dan af:

  “Wat ging er verkeerd?”

  Laat ons eerst eens stilstaan bij de soorten “helden” en “heldinnen” van de Romantiek.

  Er is een “gevoelig” type van held. Hij wordt voorgesteld als een jeugdig persoon (er is niets zo onromantisch dan een tachtigjarige) die er knap uitziet, met fijne eigenschappen. Je kunt verdwalen in zijn grote melancholische ogen. Zijn haar en kledij zijn verfomfaaid. Hij is ambitieus. Hij heeft ongedefinieerde gevoelens. Hij is op zoek naar het complete geluk in de ware liefde.

  Maar niemand begrijpt hem. In de diepe hoeken van zijn ziel zijn ontzagwekkende horizonnen. Er zijn onbeschrijflijke verlangens aanwezig die zoeken en smeken om te worden begrepen door een “tweelingziel”. Er moet in deze uitgestrekte wereld een wezen bestaan die hem begrijpt. Hij is op zoek naar haar, want enkel in haar zal hij het geluk vinden… Zo loopt hij triest door het leven tot hij haar ontmoet.

  Dan is er nog een romantische held van het “indrukwekkende” type. Moreel is hij identiek aan het vorige type, maar verschillend in aanblik. Hij straalt mannelijkheid uit, is atletisch gebouwd, en heeft een vrij donkere aantrekkingskracht, zoals een karakter van één van Wagner's opera's. Hij bezit een groot fortuin, heeft een hoge sociale status, is invloedrijk, kortom alles wat het leven te bieden heeft... Maar (en hier is de romantiek van het scenario) er is een diepe wonde in zijn hart : een brandende liefde, een enorme teleurstelling, een gewicht zo zwaar en koud als een grafsteen, hij zal nooit een liefde die zijn hart begeert vinden dat tegemoet komt aan de verlangens in zijn hart.

  Parallel hieraan is de figuur van de “heldin”.

  De eerste is het “fijngevoelige” type. Ze is innemend, teer van ziel en lichaam. Bij elke pijn begint ze te huilen. Wrijvingen die ze tot in haar ziel voelt, doen haar lijden. Eenvoudig als een kind, draagt zij in haar hart een enorm verlangen zich toe te wijden aan iemand en door die iemand geliefd te worden. Ze wil beschermd worden omwille van haar complete breekbaarheid. Een breekbaarheid die weerspiegeld wordt in de nederigheid van haar blik, in de zachte toon van haar stem, in de verfijnde trekken, in de fijnheid van haar gezicht.

  Het andere voorbeeld is dan de heldin van het “overweldigende” type. Een oogverblindende schoonheid met de gestalte en houding van een koningin. Ze is het natuurlijke middelpunt van aandacht, respect en toewijding. Een dominante en fatale aanwezigheid! Maar diep in haar hart is er een diep verdriet, een grote verborgen pijn. Het is de bitterheid van een ontgoocheling in het verleden, de angstige en hopeloze zoektocht naar iemand die echt begrijpt haar.

  Aan haar voeten liggen dichters, edelen en miljonairs die nutteloos smeken. Maar ze is ongeïnteresseerd. Met een hooghartige blik, maar die toch diepgaand en verdriet uitstraalt, zoekt ze in haar leven overal naar iets die ze nooit zal vinden. Wat zoekt zij dan? Het geluk van een grote liefde. Als ze de liefde begrijpt, volgens haar meest “nobele” en kwellende aspiraties. Ze draagt dit alles in haar hart als een geheim.

  De lezer zal hierom glimlachen. Is dit niet voorbijgestreefd? Zou iemand die een jongeman of een jonge vrouw die voorbij rijdt in een fel gekleurde wagen, in dit tijdperk van luchtigheid en recreatie, eraan twijfelen dat we lichtjaren verwijderd zijn van de romantiek? De jongeman is praktisch ingesteld, sterk, optimistisch, welgesteld in zijn leven en ambitieus.

  De jonge vrouw is ook praktisch ingesteld, onafhankelijk, ondernemend, en dikwijls enthousiast voor actie. Ze is gelukkig met haar leven en wil er ten volle van genieten. Wat heeft zij dan gemeen met de romantische heldin van vroeger die onze grootmoeders tot tranen toe bewoog?

  We zijn het erover eens dat de moderne utilitarisme (nuttigheidsprincipe) een klimaat van tolerantie voor huwelijken heeft gecreëerd, die geïnspireerd zijn door louter financiële motieven. We moeten ook niet ontkennen dat de menselijke berekening, gebaseerd op carrières en maatschappelijke posities tegenwoordig, meer dan vroeger, huwelijken beïnvloedt. Maar als de talrijke voorbeelden van zo’n huwelijken ons tegenwoordig doen besluiten dat dit de algemene regel is, dan zouden we ons sterk vergissen.

  “Het gevoel” blijft zeer invloedrijk, ondanks het utilitarianisme. En als we dit gevoel onderzoeken dan zullen we zien dat het eenvoudigweg een heel oppervlakkige up-dating is van de oude romantische thema’s.

  In ons democratisch tijdperk, zijn uitzonderlijke karakters niet langer aanvaardbaar. De tegenwoordige “held” is de populaire man, en aan de andere zijde de “betoverende vrouw”. Deze populaire mannen en betoverende vrouwen zijn allemaal net hetzelfde als zoveel anderen. Het moderne leven zorgt ervoor dat ze minder uitblinken dat de “helden” van weleer, en met minder droombeelden.

  Dit alles beperkt enigszins de ontboezemingen van de verbeelding en sentimentaliteit. Maar ondanks deze beperkingen, draait het in de liefde nog steeds om dezelfde zoete sentimentaliteit, dezelfde vage verlangens. Het zijn dezelfde misverstanden, dezelfde zoektocht naar affiniteit, dezelfde crises, dezelfde verlangens naar aanhankelijkheid en oneindig geluk, en dezelfde chronische onzekerheid van al dit "geluk".

  Om dat aan te tonen hebben we geen psychologische studie, een stationsromannetje of romantische film nodig die tegenwoordig overvloedig de geest van de massa vormt. Ik denk dat een beetje gezond verstand genoeg is om te zien hoe juist onze waarnemingen zijn. In feite is de grote meerderheid van de huwelijken het resultaat van “verliefdheid” en is gebaseerd op ideeën die doordrenkt zijn van romantisch sentimentalisme.

  En dat is het probleem. Er zijn sommige huwelijken die gebaseerd zijn op puur eigenbelang en anderen op genegenheid. En diegenen die gebaseerd zijn op genegenheid worden over het algemeen beïnvloed door romantiek. De stabiliteit van een huwelijk zal in grote mate afhangen van hoelang eigenbelang of romantiek de echtgenoten in staat zal stellen elkaar te verdragen.

  Er is geen reden om stil te staan bij eigenbelang, dat spreekt voor zichzelf. Laat ons daarom concentreren op de invloed van romantiek.

  We moeten vooral benadrukken dat romantiek in essentie frivool is. Het impliceert de grootste deugden in de “held’ en “heldin”. Maar uiteindelijk hebben deze deugden heel weinig impact op het overleven van de wederzijdse genegenheid. Bij sentimentalisme is men over het algemeen erg vergevingsgezind voor echte morele gebreken, ondankbaarheid, onrecht, en zelfs regelrecht verraad. Maar het vergeeft geen kleinigheden!

  Zal het bijvoorbeeld (en laten we onze voorbeelden uit het echte leven nemen), een luide manier van snurken ‘s nachts worden, of een stinkende adem, of een andere kleine menselijke ellende worden die de romantische gevoelens kan doden zonder enig recht op beroep. Romantische gevoelens, die zoals eerder gezegd, voorbijgaan aan de ergste redenen voor klachten.

  En het dagelijkse leven is juist een samenhang van kleinigheden. Er is niemand die er geen heeft die vrij moeilijk zijn om dragen. Hierdoor is het gemeengoed geworden om het over de teleurstellingen te hebben na de wittebroodsweken. Eens vertelde iemand mij : “Na deze periode was ik teleurgesteld in mijn vrouw, niettegenstaande ze me niet had bedrogen.”

  Romantiek bestaat in essentie uit illusies, grillen, ongecontroleerde passies, en hypothetische genegenheid voor mensen die alleen maar bestaan ​​in droomwerelden. Als gevolg daarvan beginnen op korte tijd de gevoelens te verdwijnen die de enige psychologische basis van de stabiliteit in het huwelijk vormen. Personen die in deze fase verkeren zullen de zaken niet diepgaand onderzoeken. Ze begrijpen niet hoe totaal onbereikbaar hun verlangens waren en ze nemen eenvoudigweg aan dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Ze besluiten daarom dat ze nog in iemand geluk kunnen vinden, wat in dit huwelijk niet het geval was. Door alleen en uitsluitend voor hun eigen geluk te leven en hun geluk uitsluitend te zien als de bevrediging van sentimenteel vermaak, zullen deze personen hun leven aanzien als een mislukking tenzij ze in staat zijn om deze illusies op een andere manier te bevredigen.

  Bovendien zullen zij net zo oordelen over de levens van de vele andere mensen, die in dezelfde situatie zitten. Daarom wordt de echtscheiding even noodzakelijk als de lucht die we inademen.

  Welke invloed heeft een serieuze argumentatie tegen echtscheiding, versterkt door statistieken, op een persoon in deze gemoedstoestand?

  Deze persoon zal elke vorm van argumentatie verafschuwen omdat hij gewoon is aan droombeelden, maar niet aan het nuchter denken. Cijfers zeggen niets voor zo iemand. En met deze persoon praten over de sociologie van het huwelijk en liefde zal hem evenzeer shockeren als spreken over de meest technische aspecten van plantkunde tegen een dichter die de schoonheid van een bloem bewondert.

  Zo kan men zien dat diegenen die de traditionele leer van de Kerk over de onverbreekbaarheid van het huwelijk handhaven het verkeerde doel zouden raken door argumentatie te gebruiken op basis van moraal of over het gemeenschappelijk goed tegen mensen die alleen in hun eigen geluk geïnteresseerd zijn in een wereld van dromen en fantasie.

  In het besluit van het onderzoek moeten we vaststellen dat romantiek puur egoïsme is.

  De romanticus zoekt niets anders dan zijn eigen geluk. Hij kan enkel aan liefde denken in termen van : de ander is een instrument voor zijn geluk. Hij verlangt zodanig naar dit emotionele geluk dat wanneer zijn gevoelens de vrije loop krijgen ze over alle obstakels van de moraliteit springen, alle overwegingen van algemeen welzijn negeren en dat hij zijn instincten bruut zal bevredigen. En er is niets gebouwd op egoïsme… vooral het gezin niet.

  Daarom is het noodzakelijk om een groot anti-romantiek offensief te beginnen. Het is belangrijk om het fundamentele verschil uit te leggen tussen Christelijke liefde (caritas) en het romantische sentimentalisme dat nog altijd in de mode is. Het is belangrijk uit te leggen dat Christelijk liefde iets is dat doordrenkt is met het bovennatuurlijke, vol gezond verstand en evenwicht; diep gelovig, authentiek en gul. Het triomfeert over alle verbeelding en rebellerende zintuigen, en over de sensuele, egoïstische liefde van ongeremde passies.

  Het is verkeerd te denken dat echte Christelijke echtgenoten de helden van een romance zijn die door een gelukkig toeval bouwen aan een authentieke huwelijk volgens kerkelijk recht, als een eerste stap naar het louter bevredigen van hun passies.

  Zolang sentimentele-romantische concepten invloed hebben op de vooruitzichten van de verloofden, zal elk huwelijk onzeker zijn, want het zal worden gebouwd op de vulkanische grond van menselijk egoïsme.

  Er wordt vaak gezegd dat het gezin de hoeksteen is van de maatschappij. Maar zoals St Augustinus onderwijst, zijn er twee soorten maatschappijen : de Stad van de Duivel die gebouwd is op de eigenliefde, met uitsluiting van God; en de Stad van God die gebouwd is op de liefde van God en de naaste, met uitsluiting van de eigenliefde.

  Huwelijken die gebaseerd zijn op romantische sentimenten en egoïsme zijn niet de fundamenten waarop de Stad van God werd gebouwd.




  27-08-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  25-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Sabrina : 18/8/2011

  Ik hou van al MIJN kinderen en Ik wil iedereen naar MIJN Hemels Rijk dragen wanneer Ik MIJN bruid kom halen. Spijtig genoeg zijn er maar weinigen klaar, niettegenstaande velen denken dat ze klaar zijn. Ze zijn het niet.

  MIJN Woorden zijn heel duidelijk. “IK BEN” duidelijk geweest in al MIJN Woorden die Ik in deze wereld heb verzonden. Het zijn Woorden van Correctie en Woorden van Liefde. Ik heb jullie met Koorden van Liefde proberen naar Mij te trekken, Maar jullie bieden nog steeds tegenstand.

  Laat jullie leven gaan! Het is NU tijd om alles te laten gaan en jullie over te geven in MIJN Handen. Dit wordt volledige overgave genoemd. MIJN bruid zal niet beschaamd zijn wanneer ze uiteindelijk dag en nacht in MIJN aanwezigheid vertoeft. Daar waar de tijd niet langer bestaat en dag en nacht in een moment zullen verweven zijn.

  Maar zij die op deze aarde blijven zullen beschaamd zijn. De misleiding en verwarring die hen leidde, zullen dan opgeklaard worden. Ze zullen er met hun neus op gedrukt worden.

  Zij zullen al de Woorden begrijpen die Ik al die jaren tot hun hart heb gesproken, al die tijd hier op aarde. Ze zullen rouwen, als een moeder die huilt om de dood van haar pasgeborene.

  Diegenen die dachten dat ze klaar waren, maar het toch niet zijn, zullen overspoeld worden door verdriet en wanhoop. MIJN kinderen, luister naar MIJN Woorden. Luister.

  Lees MIJN Heilig WOORD en onderhoud al MIJN Geboden. Zoek naar MIJN WOORD en vraag MIJN GEEST voor alle gaven, zodat jullie inzicht en wijsheid verwerven, zodat niemand in duisternis zal blijven wandelen, want zo wil Ik het niet.

  Ik wil dat MIJN WOORD heel duidelijk is voor alle mensen, daarom heb Ik het gegeven. Maar het is de hardheid van jullie hart dat ervoor zorgt dat jullie MIJN Woorden niet horen, niet opmerken.

  Dit noemt mentrots van hart’ zijn, eigenzinnig in het vlees, daden, gedachten en woorden. Eigen emoties eerst en enkel de kleine hoekjes zijn gevuld met het goede van MIJN WOORD. O dwaze mensen, dit wordt lauwheid genoemd.

  Ik zal geen andere keuze hebben dan jullie uit MIJN MOND te spuwen, Ik tolereer geen lauwheid. Ik kom enkel voor gedreven harten die zich totaal overgeven aan hun GOD. Geef jullie over in zuivere liefde, een overgave van MIJN HART, als MIJN HART in jullie leeft.

  Een pure, zuivere, eenvoudige overgave. Er is niets moeilijks aan, maar jullie laten je leiden door de antichrist in jullie hart. Hij zegt dat deze overgave onmogelijk is. Jullie moeten zelf beslissen waarin jullie je overgeven en waarin jullie zelf je leven in handen nemen.

  Vrijheid is wat jullie verkondigen. Vrijheid… Er is enkel vrijheid als jullie vrij van zonde, slavernij en ziekte zijn… vrij van pijn en verdriet… vrij van slavernij. Ik ben gekomen, heb geleefd, ben gestorven en verrezen voor al die dingen : jullie vrijheid.

  En jullie laten opnieuw het juk van slavernij opleggen, geleid door de antichrist in jullie hart. MIJN kinderen, open jullie ogen en hart voor MIJN HART. Open jullie ogen en hart voor MIJN Waarheid.

  MIJN Waarheid is MIJN WOORD, MIJN HEILIG WOORD. Verdiep jullie in MIJN WOORD en leer MIJ ontdekken, leer jullie GOD werkelijk kennen en laat alle valse doctrines van de antichrist in jullie kerken en hart los.

  MIJN WOORD is compleet en bevat alle waarheid, alle antwoorden. Kom daarom naar MIJ en vind MIJ terug in MIJN WOORD. Leef en handel volgens MIJN WOORD. Wat is het belangrijkst : Wat mensen je leren, wat de wereld je leert of wat MIJN WOORD jullie leert en onderwijst?

  Keer jullie af van de wereld en kom naar MIJ in volledige overgave. MIJN bruid, Ik kom voor MIJN bruid. De tijd is kort. Kom daarom naar Mij en laat jullie niet verrassen wanneer Ik kom.

  Wees ervan overtuigd dat jullie het signaal zullen horen, want zie, MIJN engelen staan klaar om op de trompetten te blazen, om MIJN bruid te komen halen. Het zal allemaal gebeuren in een ogenblik. Waarop wachten jullie?

  Maak jullie NU klaar om jullie GOD te ontmoeten. HIJ komt op de wolken, HIJ komt eraan…

  Jullie BRUIDEGOM en Eregast, de HEER JEZUS CHRISTUS.

  Hosea 11:4 : Met zachte leidsels heb Ik hen gemend, met teugels van liefde. Ik was voor hen als degenen die het juk optillen wanneer het tegen de kaken drukt. Ik gaf hem zijn voedsel.

  1 Petrus 2:6 : Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een kostbare hoeksteen, die door Mij is uitverkoren. En degene die op Hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld.

  Matteüs 19:17 : Maar Hij zei: ‘Waarom stelt u Mij die vraag over het goede? Eén is er goed. Als u het leven wilt binnengaan, houd u dan aan de geboden.’

  Marcus 10:19 : De geboden kent u: Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten, uw vader en uw moeder eren.’

  1 Korintiërs 7:19 :
  Het gaat er niet om of men besneden is of onbesneden, het gaat alleen om het onderhouden van Gods geboden.

  1 Johannes 2:3-4 : Hoe weten wij dat we God kennen? Doordat we ons houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij Hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar; in zo iemand woont de waarheid niet.

  Openbaring 14:12 : Nu komt het aan op de volharding van de heiligen, van hen die de geboden van God en het geloof in Jezus trouw bewaren.

  Kolossenzen 1:9 : Vanaf de dag waarop wij dit hebben gehoord, blijven wij dan ook onophoudelijk voor u bidden. Wij smeken God u alle wijsheid en geestelijk inzicht te schenken, zodat u zijn wil volledig verstaat.

  Jeremia 11:8 : Maar ze hebben niet geluisterd en Mij niet gehoorzaamd. Ze bleven volharden in de slechtheid. Daarom trof Ik hen met al de bedreigingen van het verbond. Zij hadden zich aan dat verbond moeten houden maar ze hebben zich er niet aan gestoord.’

  Matteüs 11:29 : Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel.

  Matteüs 15:9 : Hun verering stelt niets voor; wat ze als ware leer brengen zijn voorschriften van mensen.’



  25-08-2011, 19:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Susan 21/8/2011

  Ja, dochter, het is tijd voor Mij om je Mijn Woord te geven:

  Kinderen, Ik ben jullie GOD. Het is door MIJN Genade dat jullie gered worden, niet door jullie kracht. Het is door MIJN Wonderlijke HEILIGE GEEST DIE Mij deed verrijzen uit het graf en MIJ op de Hoogste Plaats naast de Rechterhand van MIJN VADER en jullie VADER bracht. 

  WIJ zijn ÉÉN. WIJ zijn ALLES in ALLEN. MIJN Macht en Glorie zijn ÉÉN met de VADER en de GEEST. WIJ zijn de ALMACHTIGE TANDEM. WIJ regeren Allerhoogst over het universum, over de hele mensheid, en erbuiten.

  Ik breng jullie de Eeuwigdurende Waarheid.  MIJN Waarheid faalt nooit. Het bezwijkt nooit onder menselijke deals.  De mensen kunnen zeggen wat ze geloven dat zal gebeuren, maar MIJN Waarheid heerst Allerhoogst. MIJN Waarheid zegt : IK KOM TERUG!

  Mensen denken te weten wat de toekomst voor hen in petto heeft. Ze voorspellen de toekomst en wat er gaat veranderen. Ze zeggen hoe ze denken dat de mensheid eruit zal zien binnen zoveel jaar. Ze denken dat ze het weten. Ze plannen maar, ze beramen plannen, ze voorspellen. MIJN kinderen, het is allemaal stof, stof dat Ik spoedig zal wegblazen met de adem van MIJN Neusgaten.

  Wat de mensen weten over de toekomst komt voort uit hun slecht hart. Maar het zal binnenkort uiteenvallen als de realiteit er is: MIJN Realiteit! MIJN Waarheid! MIJN Toekomstplannen!

  Ik zit op MIJN Troon in de Hemelen en kijk naar het gaan en staan van de mensheid, het streven van de mensen die MIJ niet kennen en die MIJN Gezicht niet zoeken, die MIJN Boek niet openen of MIJN GEEST niet zoeken. Ik wacht geduldig af als deze hun heidense, menselijke plannen formuleren. Plannen die MIJ doelbewust willen uit de geschiedenisboeken van de mensheid schrijven. 

  Ja, Ik hoor ieder gesproken woord, Ik ken iedere beweging die je voet maakt, iedere mus die op de grond valt doet dit niet zonder MIJ! Ik ben de Grote “IK BEN.” 

  De plannen van de boosdoeners om de geschiedenis te herschrijven zonder hun GOD zal spoedig in het water vallen, tot niets herleid worden, in het eeuwig niets verdwijnen. MIJN Woorden zullen voor eeuwig blijven bestaan, nooit veranderen, de eeuwigdurende Woorden van de HEILIGE GOD!

  Nu kinderen, met WIE/wie wil je je vereenzelvigen… jullie Eeuwige, Onveranderlijke, Alwetende, Almachtige GOD van de Hemelen en het universum OF mensen die kwaadwillig en niet meer zijn dan kortlevend stof wiens namen maar een ogenblik in tijd over de tong gaan?

  Ik kom eraan om MIJN eeuwige kerk, die voor altijd met MIJ wil vertoeven in Gerechtigheid, op te halen. Ze moet op dit moment de plaats delen met deze kortlevende boosdoeners die er prat op gaan de toekomst te kennen, maar eigenlijk niets weten. Spoedig zal ze weggehaald worden en in veiligheid worden gebracht, naar Eeuwigdurende Glorie samen met haar KONING der Koningen, HEER der Heren en diegenen die overblijven en hun duivelse daden beramen zullen dan geconfronteerd worden met MIJN Toorn voor de mensheid. 

  Kinderen, nu is het uur van beslissing. Gaan jullie deze mensen volgen, iedere opvatting die voortkomt van MIJN schepsels en die geïnspireerd wordt door MIJN vijand die jullie wil vernietigen OF gaan jullie naar MIJ, jullie GOD komen die alle wonderen ineen steekt?

  Verwissel jullie vleselijk leven en verlangen naar de wereld voor MIJN GEEST van Waarheid, MIJN Bloed stroomt bij de Bron van Levend Water, Fonteinen van Liefde, boordevol Liefde, Leven, Waarheid en Kracht! 

  De wereld is op een beslissend punt gekomen. Ze balanceert op de rand van de eeuwigheid, waar de boosdoeners de aarde willen overnemen en enkel MIJN Toorn zullen tegenkomen. Er staat een triestig uur te wachten. Blijf niet achter. Het zal een uur van groot overweldigend leed zijn.

  Ik smeek jullie, MIJN volk, kom tot jezelf. Word wakker en zie de veranderingen die zich voltrekken rond jullie. Stop met luisteren naar de uitleg van goddeloze mensen. Ze schrijven hun theorieën over wat komen gaat, vanuit hun goddeloze hart van steen. Het zijn geen mensen die vervuld zijn van MIJN GEEST. Als dit het geval zou zijn, dan zouden jullie MIJN Waarheid weten, dan zouden jullie horen dat alles wat in MIJN Boek is verteld nu eraan komt en dat nu het uur is om je hart voor te bereiden en te zorgen dat het klaar is voor MIJN op handen zijnde Terugkeer!

  Nu is de tijd. Niet ver weg in de toekomst gelegen. Het is nu… zo weinigen zijn waakzaam. Velen zoeken uitvluchten waarom het nu niet het uur kan zijn. Ik zeg jullie, zo velen zullen in absoluut ongeloof verkeren als MIJN Komst ze onverhoeds treft, net zoals toen de Zondvloed kwam op aarde zo lang geleden. Noach was in een veilig onderkomen, terwijl de anderen omkwamen in de vloedgolven.

  Er is een storm op komst, MIJN kinderen, van donkere wolken van kwaad. Zorg dat je in veiligheid bent voor de storm. Dit zal een volledige overgave vergen, een tijd dat je jouw volledige leven voor MIJ neerlegt. Laat MIJ je reinigen. Laat MIJ je redden. 

  Ik ben de enige REDDER. Ik ben de ENE DIE zal redden. Ren naar MIJ. Zie de stormwolken zich boven jullie vormen. Zorg dat je in veiligheid bent. Geef je leven aan MIJ over. Ik zal jullie reinigen en klaar maken. Nu is het uur van overgave. Geef je over en zorg ervoor dat je zo in veiligheid bent, eeuwige veiligheid.

  Ik ben de REDDER van de mensheid 

  Ja, MIJN Naam is JEZUS 

  EEUWIGE VERLOSSER

  Matteüs 10:29 : Twee mussen kosten toch maar een stuiver? En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie Vader om.

  Matteüs 24:37-39 : Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Want zoals in de dagen van de zondvloed de mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten, tot de dag waarop Noach de ark binnenging, en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam en hen allemaal wegrukte, zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon.

  Jeremia 2:13 : want mijn volk heeft dubbele misdaden begaan. Ze hebben Mij verlaten, de bron van levend water, en ze hebben regenbakken gemaakt, die gebarsten zijn en die geen water kunnen houden.

  Johannes 7:38: wie in Mij gelooft! Zoals de Schrift zegt: Uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien.’

  Openbaring 7:17 : want het lam midden voor de troon zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven, en God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’

  Lucas 9:23 : Met het oog op allen zei Hij: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen.



  25-08-2011, 06:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Sabrina : 23/8/2011

  MIJN kinderen, de tijd is nu werkelijk aangebroken. Alle wereldse plannen moeten nu opzij geschoven worden, want Ik ben klaar om MIJN bruid op te halen. Alle plannen die nu nog in jullie agenda staan, moeten MIJN KONINKRIJK betreffen.

  Namelijk : zielen redden, zorgen dat mensen klaar zijn voor MIJN Komst en hen van het vuur redden. Velen zijn nog niet klaar. Ik wil gedreven mensen die zonder ophouden bidden in deze laatste uren. Dit zijn de laatste uren. De dagen zijn al voorbij.

  MIJN VADER is klaar. Ik sta klaar om MIJN bruid op te halen. NU is het tijd!  NU is het tijd om naar MIJ te komen in volledige overgave. NU, MIJN kinderen! Wacht niet langer, stel het niet langer uit, want op een dag dat jullie allen niet verwachten, zal Ik komen en wie zal er klaar zijn?

  Waar zal Ik harten en zielen in gebed vinden, die wachten op MIJN Komst, die wachten voor de BRUIDEGOM. Waar? I zie nu maar weinig huizen, maar weinig plaatsen. Mensen worden lauw, als ze vergeten dat hun BRUIDEGOM nog altijd komt. En IK BEN kom nog altijd!

  Zie je het niet? Merk je het niet? Word wakker, mensen, word NU wakker! Het is NU tijd! Het is NU tijd! Geef alles aan jullie HEER en MEESTER, als Ik je MEESTER ben…

  IK BEN de grote ALMACHTIGE GOD, SCHEPPER van hemel en aarde. WIJ waren hier vóór de fundamenten van de wereld, zelfs vóór jullie mensen waren geboren, waren WIJ hier, MIJN GEEST, DE VADER en IK. WIJ waren altijd hier, in het universum.

  Kom daarom naar jullie MAKER, SCHEPPER van alles. WIJ hebben alles geschapen, met inbegrip van jullie mensen. Jullie zijn ONZE uitvinding. Jullie zijn perfect gemaakt, ieder van jullie, perfect in ONZE ogen.

  Maar ONZE vijand, vijand nummer één, heeft jullie allen verblind, zodat iedereen nu in zonde is geboren. Daarom heeft MIJN VADER een perfect plan voorzien : Ik deelde in jullie zonde. Zo nam Ik alle zonde op Mij  van alle mensen die geboren werden, geboren zijn en nog geboren zullen worden.

  Alle zonde is weggewassen door het vergieten van MIJN BLOED op het kruis. Ik heb allemaal op MIJ genomen, MIJN kinderen. Waarom richten jullie je tot dode goden, die niet meer dan idolen zijn, gemaakt van hout en steen?

  Waarom richten jullie je dan tot afgoden die in jullie leven, in jullie ziel, in jullie lichaam, afgoden die vermeld zijn in MIJN WOORD? Deze afgoden, die enkel hun richting gaan of willen gaan, zullen jullie vernietigen, als jullie NU niet tot MIJ komen in dit laatste uur.

  O, Mijn kinderen, open toch jullie ogen en oren voor MIJN GEEST! HIJ heeft jullie zoveel te vertellen. HIJ is altijd gewillig om tot jullie te spreken, maar jullie hebben geen tijd. Tijd voor wat?

  Geen tijd voor MIJN GEEST! Hoe jammer toch. Zo jammer. Velen kennen MIJN GEEST niet en zoals Ik al eerder heb gezegd in MIJN Brieven, zonder HEM is geen redding mogelijk. Geef HEM daarom de eer die HIJ verdient.

  HIJ is de Grote “IK BEN,” de ALMACHTIGE, de MAKER, de SCHEPPER van alles, de Adem dat jullie in- en uitademen, HIJ is één met ONS, ONZE GEEST, behandel HEM daarom als jullie ALMACHTIGE GOD en niet enkel als een hulp in tijden van nood.

  Wanneer MIJN GEEST weggenomen wordt van deze wereld, zullen er tijden van nood zijn, zoals nooit tevoren in de geschiedenis van deze wereld. Deze tijd staat op het punt aan te breken. Die tijd is rijp.

  Het is NU tijd om jullie gezin, vrienden te waarschuwen, kennissen, en iedereen op straat van de zaken die zullen gebeuren. Als je je nog altijd ervoor schaamt en je tijd vult met andere zaken, zal Ik ook beschaamd zijn als Ik MIJN bruid kom halen. Zij is niet beschaamd om MIJN NAAM : JEZUS CHRISTUS te vernoemen.

  De verrukkingen die wij voor jullie allen, die waardig zijn om MIJN koninkrijk binnen te gaan, bereid hebben, vallen buiten alle pracht en praal en geneugten van deze wereld. Wat van de wereld is stelt niets voor in vergelijking met MIJN HEMELS PARADIJS en KONINKRIJK.

  Het is een groot KONINKRIJK en er is plaats voor velen. Spijtig genoeg zullen velen de plaats van anderen innemen, omdat ze niet hebben gemaakt, door hun eigen koppigheid, hun eigen dwaasheid, hun eigen onhandelbaar gedrag. 

  MIJN kinderen, alsjeblieft luister naar deze Woorden. Dit zijn ernstige woorden van Liefde voor MIJN volk. Maak jullie NU klaar, waarschuw de wereld, en kom naar je vertrekken om MIJ te ontmoeten, waar Ik jullie al kan vervullen met MIJN Glorie, de Glorie van MIJZELF, Die eraan komt!

  Dit is jullie HEER en MEESTER, GLORIE voor EEUWIG en ALTIJD

  Lucas 22:29-30a : Zoals mijn Vader Mij het koningschap heeft aangeboden, zo bied Ik jullie een plaats aan in mijn koninkrijk om te eten en te drinken aan mijn tafel;

  Spreuken 24:11-12 : Red degenen die weggeleid worden om te sterven en behoed hen die wankelend naar de slachting gaan. En zeg jij: ‘Wij wisten het niet!’; Hij die de harten doorgrondt weet er alles van, en Hij die op je let, neemt het waar en vergeldt de mens naar zijn daden.

  Judas 1:22-23 : Sommigen twijfelen; met hen moet u medelijden hebben. Anderen moet u redden door hen aan het vuur te ontrukken. Bij weer anderen moet uw medelijden gemengd zijn met vrees en met afschuw, want zelfs hun kleed is door de zonde bezoedeld.

  Lucas 12:40 : Ook jullie moeten voorbereid zijn, want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.’

  Genesis 1:26 : En God zei: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’

  Johannes 17:24 : Vader, diegenen die U Mij hebt toevertrouwd, zou Ik graag bij Mij hebben waar Ik ben, zodat ze de heerlijkheid zien waarin U Mij hebt laten delen, want vóór de grondvesting van de wereld had U Mij al lief.

  Efeziёrs 1:4 : Want in Hem heeft Hij ons uitgekozen, al voor de grondlegging van de wereld, om heilig en vlekkeloos voor Hem te staan in liefde.

  Openbaring 21:8 : Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoerenlopers, de tovenaars, de afgodendienaren en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood.’

  2 Tessalonicenzen 2:7-8 : Het geheim van de wetteloosheid doet zijn werk al; alleen moet degene die dat nu tegenhoudt, nog van het toneel verdwijnen. Dan zal de wetteloze zich openbaren; en de Heer Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond en hem machteloos maken door de schittering van zijn komst.

  Lucas 9:26 : Want over ieder die zich voor Mij en mijn woorden schaamt, zal de Mensenzoon zich schamen wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen.

  Johannes 14:2-3 : In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken? Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken, maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op, zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn.

  1 Samuel 15:23 : Opstandigheid staat gelijk met de zonde van toverij, ongehoorzaamheid met afgodendienst.
  Omdat u het woord van de heer verworpen hebt, heeft de heer u verworpen en zult u geen koning meer zijn.’


  25-08-2011, 06:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom verlaten hervormingsgezinde Katholieken de Kerk niet?

  Waarom verlaten de hervormingsgezinde Katholieken de Kerk niet?

  "Er is een beweging in Mijn Huis die Ik omschrijf als de boosdoeners van het kruis. Het zijn bedriegers. Ze zijn binnengedrongen om te vernietigen. Ze hebben de hoogste regionen in Mijn Huis op aarde bereikt. Ze zijn Mij opnieuw aan het kruisigen in Mijn eigen Huis." - Jezus 22/11/1976

  In de VS : verslaggeving van de What Does the Prayer Really Say Blog van 17/8/2011:

  Van een lezer : Waarom blijven de hervormingsgezinden in de Kerk?  Zou het niet zinniger zijn naar een andere kerk over te stappen zoals de Anglikanen? Ze zouden alle gekheid die ze graag zouden willen introduceren daar kunnen doen in plaats van die door te willen drukken aan trouwe Katholieken.

  Commentaar : Goed punt. Ik heb me dat ook al afgevraagd. Als ze zo ongelukkig zijn met de huidige gang van zaken, waarom dan blijven?

  Maar Ik denk dan we anders tegen hen aan moeten kijken. Zij denken dat ze de rechtvaardige hervormingsgezinden zijn. Ze bekijken de vele discussiepunten vanuit hun politieke standpunten.

  Om ze te begrijpen, kan het misschien helpen om het boek Regels voor Radicalen door Saul  D. Alinsky te herbekijken. Alinksy, die een Machiavelli zou betwijfelen, schreef dit boek om tactieken aan te reiken aan leiders over hoe je de karakterneiging van mensen om hun gezond verstand te gebruiken de kop indrukt. Hoe hun conservatisme en traditie doet vergeten en hoe je ze door op hun gevoel te werken en desinformatie te geven naar een linkse agenda sleept.

  Alinsky droeg dit boek op aan Satan. Die vermelding verscheen in de eerste edities van het boek, maar werd later weggelaten.

  Hier volgt een citaat uit het boek:

  Hier is nog een reden om binnen het systeem te werken. Dostojevski zei : wat de mensen het meest vrezen is het nemen van een nieuwe stap. Iedere revolutionaire verandering moet voorafgegaan worden door een passieve, bevestigende, niet-uitdagende houding tegenover veranderingen door de massa van je volk. Ze moeten zich zo gefrustreerd voelen, zo verslagen, zo verloren, zo toekomstloos in hun huidig systeem dat ze het verleden willen loslaten en de toekomst veranderen. Deze aanvaarding is de reformatie die essentieel is vóór gelijk welke revolutie. Om deze reformatie op gang te brengen moet de organisator binnen het systeem werken, […] In dit systeem wordt onder andere de midden klasse bedoeld. Zij zullen niet relatief passief blijven en iet of wat uitdagend. Als we erin falen met hen te communiceren, als we hen niet aanmoedigen allianties met ons te vormen, dan zullen ze rechts worden. Misschien zullen ze toch rechts worden, maar laat het niet zomaar gebeuren.

  Het zou sommigen kunnen helpen als ze de Regels eens lezen. Het zou nog beter zijn als je ze kunt gebruiken. […] Ik denk dat we de tactieken van de vijand moeten bestuderen zodat we weten wat we nog te verwachten hebben.

  Ik vond een geweldige samenvatting van Alinsky’s punten. Hier is een eerste reeks van regels:

  Regels voor Machtstactieken:

  1. Macht is niet alleen wat je hebt, maar wat de vijand denkt dat je hebt.
  2. Zorg altijd dat je volk de situatie al heeft meegemaakt of ervaren.
  3. Zorg dat de vijand de situatie nog niet eerder heeft meegemaakt, wanneer het mogelijk is.
  4. Zorg dat de vijand zijn eigen stelregels naleeft.
  5. Spot is het krachtigste wapen van de mens.
  6. Een goede tactiek is er één die je volk graag heeft of doet.

  7. Een tactiek die te lang aansleept, wordt een rem op de zaak.
  8. Blijf druk uitoefenen door verschillende tactieken te gebruiken. Gebruik alle acties en gebeurtenissen van die periode voor jouw doelstelling.
  9. De dreiging is gewoonlijk meer beangstigend, dan wat het inhoudt.
  10. Het voornaamste uitgangspunt van tactiek is de ontwikkeling van activiteiten die een constante druk blijven uitoefenen op de oppositie.
  11. Als je een negatief punt hard en diep genoeg doordrukt, dan zal het tegengestelde doorbreken.
  12. De prijs van een succesvolle aanval is een opbouwend alternatief.
  13. Kies het doel, bevries het, personaliseer het, en zorg dat er tegenstellingen onstaan.

  Lees nu de hervormingsgezinde websites en publicaties. Komen deze punten je bekend voor? Wat denk je.

  In het commentaar van St Augustinus op 1 Johannes zien we dat Augustinus het over drie liefdes (amor, dilectio en caritas) heeft. De meest perfecte liefde is caritas-naastenliefde, waarin de liefde voor de tegenstander is begrepen. We kunnen terechtwijzen, verbeteren, tegenwerpingen maken, en dat zelfs doen door harde woorden te gebruiken. Maar we kunnen niet stoppen met proberen hen lief te hebben.

  We proberen volgens Augustinus onze vijanden lief te hebben zodat ze op een dag misschien gemeenschap met ons zouden hebben.

  We moeten hen op tijd tegenhouden en ervoor zorgen dat ze de Kerk en het Geloof geen schade zouden toebrengen. Maar als we dit doen, moeten we zorgen dat wat we zeggen en schrijven niet door haat wordt gevoed.


  25-08-2011, 03:05 Geschreven door Claudia  


  24-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen Mens kan beweren Mij te zijn 17/7/2011

  Eenieder die beweert dat hij Mij is, liegt want Ik zal mijzelf nooit manifesteren in de mens.

  Mijn dierbare dochter, BINNENKORT ZAL één van de MEEST VERWARRENDE TIJDEN AANBREKEN. Er zullen er zijn die beweren in Mijn naam te komen, en er zullen er ook zijn die beweren dat ze Mij zijn. Eén ding : ze zijn allen VALS.
  Mijn kinderen moeten dit begrijpen.
  Ik kwam de EERSTE KEER ALS MENS om de mensheid te redden van de zonde.
  DEZE TWEEDE KEER ZAL IK KOMEN OM TE OORDELEN.

  Velen zullen OOG IN OOG MET MIJ komen te staan GEDURENDE DE WAARSCHUWING. Maar Ik zal de tweede keer niet komen VÓÓR DE DAG DES OORDEELS [d.w.z. op de herschepping van de aarde en de start van de Nieuwe Aarde met het 1000-jarig tijdperk van Vrede].

  Eenieder die beweert dat hij Mij is, is een leugenaar.
  Mijn dochter, dergelijke zielen, en er zijn er velen, bedoelen het NIET slecht.
  Ze zijn zo misleid door de bedrieger die dergelijke zielen overtuigt, dat ze niet alleen goddelijke kracht hebben, maar dat ze de incarnatie van Gods Zoon zijn.
  MAAR DAT IS NIET WAAR.
  Want Ik zal Mijzelf NOOIT manifesteren in een andere mens op deze aarde.
  Dat zou nooit kunnen gebeuren.
  GEEN MENS IS zo’n eer WAARD. Dit werd nooit voorzegd.

  Velen zullen nu op de voorgrond treden en beweren dat ze Mij, Jezus Christus, de Zoon van God zijn.
  Dit zijn arme zielen. Ik zeg jullie dit : kniel NU en vraag aan God de Vader OM JULLIE TE BESCHERMEN TEGEN DE BEDRIEGER.

  Hij wil verwarring stichten zodat jullie, op jullie beurt, niet alleen verwarring stichten bij Mijn kinderen die wachten op Mijn terugkeer op aarde, maar ook zorgen dat atheïsten meer en meer de spot zullen drijven.

  Jullie brengen dan niet alleen schande over Mijn naam, maar jullie zorgen dan ook onbewust dat mensen zich tegen hun geloof in God de Almachtige Vader beginnen te keren.

  Ik wil ook diegenen WAARSCHUWEN die beweren dat ze mirakels kunnen doen.
  EENIEDER DIE BEWEERT OVER ZO’N MACHT TE BESCHIKKEN, ZAL NIET VAN GOD KOMEN. Want er is maar één God en Hij alleen, of Ik, Zijn geliefde Zoon Jezus Christus, kan zo’n zaken tot stand brengen.

  Aan de andere kant bezit OOK Satan macht.
  Hij kan ILLUSIES CREËREN.
  In het geval van miraculeuze genezingen, die Satan kan bewerkstelligen, door de ZOGENAAMDE GEBEDSGENEZERS, wiens krachten gezocht moeten worden in het OCCULTE, zijn TIJDELIJKE OPLOSSINGEN. Het LIJKT er misschien op dat mirakels zijn gebeurd, maar ze zijn TIJDELIJK.

  Ze zullen NIET LANG DUREN.
  SATAN ZAL OOK ZOGENAAMDE MIRAKELS TOT STAND BRENGEN, met inbegrip van visioenen die door velen gezien zullen worden in de lucht.
  MAAR HET ZIJN ILLUSIES EN ZE KOMEN NIET VAN GOD.

  Kinderen, jullie worden iedere dag VERLEID door de machten van het kwaad, terwijl jullie proberen jullie trouw aan Mij te tonen.
  JULLIE MOETEN ENKEL JULLIE AANDACHT OP MIJ EN MIJN EEUWIGE VADER RICHTEN.
  En onthoud dat Ik NIET als mens op deze aarde rondloop.
  Ik kan aanwezig zijn op aarde IN GEEST maar Ik zal Mijzelf NOOIT manifesteren in een mens.

  Bid iedere dag om LEIDING en om onderscheidingsvermogen, zodat jullie in staat zijn om de leugens van de waarheid te onderscheiden.

  Jullie Liefhebbende Verlosser
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër


  24-08-2011, 01:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie zullen geleid worden door Engelen 16/8/2011
  “Onze Lieve Vrouw van Fatima”

  Rampen zullen zich blijven voordoen…
  Spoedig zullen jullie horen van TORNADOS…
  EN ORKANEN die schade zullen berokkenen en rampen zullen worden.

  Mijn Lieve Kinderen…
  Wees altijd voorbereid…
  Zorg ervoor dat jullie ziel rein blijft…
  En dat door naar de Biecht te gaan…
  Niemand weet…
  enkel God de Vader en Mijn Zoon, jullie Heer en Verlosser Jezus Christus…
  wanneer Mijn Zoon Jezus Christus terugkeert…

  ZIJN JULLIE KLAAR… voor de Dag des Oordeels…
  ZIJN JULLIE KLAAR VOOR DE WAARSCHUWING

  Mijn Lieve Kinderen…
  De Tijd dat Mijn Zoon, Jullie Heer en Verlosser Jezus Christus terugkeert, nadert…
  maar jullie moeten niet bang zijn…
  Er zullen tijden zijn dat jullie MISSCHIEN MOETEN VERTREKKEN UIT JULLIE HUIZEN…
  maar jullie zullen BESCHERMD EN GELEID WORDEN door Engelen…
  Zij zullen jullie leiden naar TOEVLUCHTSOORDEN…

  Hier in Shelton, Ct, is er één van jullie toevluchtsoorden…
  Anderen zullen door jullie Engelen getoond worden…
  JULLIE ZULLEN BESCHERMD WORDEN…
  Wees niet bang…
  Geloof en vertrouwen is alles wat jullie moeten hebben…
  in Onze Heer, Mijn Zoon, Jullie Heer en Verlosser Jezus Christus.

  Mijn Lieve Kinderen…
  Onthoud alsjeblieft dat jullie ALTIJD BESCHERMD zijn onder Mijn Mantel…
  en dat jullie Gebeden altijd worden gehoord…

  Mijn Lieve Kinderen…
  Ik hou zo héél, héél veel van jullie allen…
  en Ik zegen jullie allen…
  in de Naam van Onze Vader, Mijn Zoon, en de Heilige Geest.
  Amen.

  Profeet: Michael DiBitetto

  24-08-2011, 00:16 Geschreven door Claudia  


  23-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal al jullie afgoden vernietigen 20/8/2002 Louise Tomkiel

  Dan sprak Abba God :
  "De zonden van de mens hebben de hele schepping walgelijk gemaakt in Mijn ogen.
  Daarom, kinderen, ZAL IK mensen, dieren, planten VERNIETIGEN : dat is alles wat Ik heb geschapen.
  Ik zal een NIEUWE HEMEL en een NIEUWE AARDE her-scheppen !!!

  Ik zal gebruik maken van VERSCHILLENDE MIDDELEN om elk gebied te vernietigen zodat er verwarring zal zijn bij trotse mensen en hun zintuigen zullen geprikkeld zijn.
  Er zal GEEN PATROON zitten in de vernietiging.

  DE MENS ZAL OOK VERNIETIGING ZAAIEN door zijn slechte geest te gebruiken om manieren te vinden om alle leven te doden, vooral de levens van elkeen of elk land die weigert hetzelfde te geloven als hij.

  De mens is TROTS, ARROGANT, HAATDRAGEND EN ZONDIG door zijn verlangen naar totale macht en controle om alle mensen te domineren. Hij zal vernietiging zaaien door gebruik te maken van door hem gemaakte hulpmiddelen.

  De mens is tegenwoordig in staat om heel wijd verspreide en dodelijke vernietiging te zaaien, waar hij ook wil.
  Hij heeft zijn doelen EN zijn datums gekozen.
  Hij WACHT HET JUISTE MOMENT AF om toe te slaan.

  Velen onder jullie leven hun leven in doodzonde, toegewijd aan Satan.
  Geld, bezittingen, trots, macht zijn JULLIE HEDENDAAGSE GODEN.
  Jullie verafgoden ze.
  Jullie aanbidden ze.
  Jullie willen steeds meer en meer.
  Jullie bouwen het 'Gouden Kalf,' of afgod, en jullie prijzen en aanbidden het.

  Op een dag – heel spoedig – ZAL IK AL JULLIE AFGODEN VERNIETIGEN !!!!!
  Door het slechte te aanbidden, zijn jullie je ziel voor eeuwig tot de Hel aan het verdoemen.

  Wat voor dwazen zijn jullie.
  Jullie zullen ALLE AARDSE BEZITTINGEN VERLIEZEN en terugkeren naar Mij, zoals jullie in de wereld zijn gekomen – MET NIETS.

  Alles dat je vóór Mij zult brengen zijn jullie DADEN, jullie WOORDEN.
  Ik zal over jullie oordelen NAAR JULLIE LIEFDE, NIET naar jullie bezittingen !!!
  Wijzen jullie Mij af, dan wijs Ik jullie af.

  Liefde – de eerste twee Geboden – zijn treden naar de Hemel, en de sleutel van Onze deur.
  Zonder Liefde zijn jullie NIETS !!!!
  Leef de Liefde, Mijn kinderen.
  Heb jullie Ware God, jullie naaste en de hele schepping lief.
  De tijd om te veranderen is NU --- terwijl jullie nog altijd in leven zijn.
  IK WACHT OP JULLIE !!!"

  NOOT: Onlangs… (net als in het verleden)...werd de Nieuwe Aarde aan Louise getoond.

  Profeet: Louise Starr Tomkiel

  Deze katholieke zieneres stierf op 6 augustus 2011. Ze ontving vele berichten van de Hemel om de wereld voor te bereiden op de Eindtijd. Haar man stierf verschillende jaren geleden en twee zonen stierven in hun kindertijd. Louise laat een dochter, kleinkinderen en achterkleinkinderen na.

  23-08-2011, 23:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In het Nieuwe Paradijs op Aarde 16/7/2011

  Verenig jullie gezinnen en families om van het Nieuwe Paradijs op Aarde te kunnen genieten

  Mijn dierbare dochter, wanneer zielen verloren zijn, kan het uiterlijk lijken dat ze vol vreugde hun leven ten volle beleven.
  Toch kunnen ze voor Mij verloren zijn en dit maakt Mij heel triestig.
  Er zijn zo veel mensen in de wereld die volledig opgaan in hun dagelijks leven, vol van zaken die ze doen, zo druk bezig, dat ze vergeten dat deze aarde gemaakt is van klei.
  DAT DE TIJD DAT JE HIER DOORBRENGT ZO KORT IS.
  Dat persoonlijke bezittingen uiteindelijk al IN HET NIETS verzinken.
  Dat mensen, als ze sterven, TOT STOF VERGAAN.
  Toch blijft hun ziel leven en zal die NOOIT STERVEN.
  DE ZIEL ZAL VOOR EEUWIG BLIJVEN BESTAAN.

  Ik zeg jullie nu, Mijn kinderen, OM JULLIE GEZIN, FAMILIE EN VRIENDEN TE VERENIGEN als één, en dicht bij Mijn hart te brengen want als jullie dit doen zullen jullie nog altijd verenigd zijn en VOOR 1000 JAAR GENIETEN VAN HET NIEUWE PARADIJS OP AARDE.

  DIT IS MIJN BELOFTE AAN JULLIE ALLEN.
  Leef jullie leven op een verantwoorde manier.

  Plaats altijd JULLIE GEZIN VOOR ALLES, ook op deze aarde.
  Vertrouw altijd op Mij.
  Breng jullie gezinnen naar Mij.
  Als ze niet vrijwillig tot Mij komen, bid dan tot Mij en Ik zal ze de aanmoediging geven dat ze nodig hebben.
  Ik zal ALTIJD gebeden voor de redding van zielen beantwoorden.

  Jullie Geliefde Verlosser
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  23-08-2011, 23:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Executie, Euthanasie, Abortus, en Zelfmoord 15/7/2011

  JEZUS CHRISTUS: «Mijn dochter, wanneer Mijn kinderen liefde voelen in hun hart, kunnen ze er zeker van zijn dat Ik aanwezig ben in hun ziel.
  Mijn liefde zal Mijn kinderen sterk houden wanneer ze het minst verwachten.
  Dit is ook waar voor verstokte zondaars. Onder hun bolster zit heel dikwijls een teder hart verborgen.

  Ieder persoon op aarde is een kind die DOOR GOD DE VADER WERD GESCHAPEN.

  Daardoor is er licht aanwezig IN iedere persoon, zelfs al is het heel zwak wanneer zielen aangetrokken zijn tot het duistere.

  Toch is Mijn licht nog steeds aanwezig.
  Want zonder dat licht zou er volledige duisternis heersen waar ze niet zouden kunnen functioneren.
  Wanneer zielen een verschrikkelijke toestand van duisternis bereiken, plegen ze heel dikwijls ZELFMOORD.

  Dan kan Satan hun ziel stelen door hen te overtuigen een einde te maken aan hun leven. Zij kunnen hier niet tegenop door de zwakheid van hun ziel en geest.

  Veel van Mijn volgelingen begrijpen niet in welke staat zo’n zielen kunnen raken door het duistere. Daarom moeten ze veel bidden voor deze kinderen, die in deze wanhopige staat verkeren.

  God, Mijn Eeuwige Vader, is altijd barmhartig en zal altijd deze zielen helpen. Velen van hen lijden zodanig dat hun GEEST NIET KAN FUNCTIONEREN met een volledig redeneervermogen.

  EEN DOODZONDE KAN ENKEL BEGAAN WORDEN als een persoon, met zijn volle verstand, duidelijke intenties heeft en wanneer hij/zij weet dat zijn/haar intentie of daad verkeerd is.

  Veronderstel dus alsjeblieft NIET dat zo’n zielen volledig verloren zijn, want VELEN WETEN NIET wat ze aan het doen zijn.

  Weet wel dat EUTHANASIE afgekeurd wordt door Mijn Vader en dat het NIET GETOLEREERD wordt want niemand kan bewust het leven van een ander ontnemen.
  Er kan geen reden aangedragen worden om dit te rechtvaardigen in de naam van Mijn Vader.
  TOLERANTIE kan aangedragen worden samen met het argument voor een menswaardige behandeling om deze daad te rechtvaardigen, maar NIEMAND, behalve de Almachtige Vader, KAN BESLISSEN OVER DE DATUM VAN OVERLIJDEN want het is geen mensenrecht.
  De mens zal NOOIT de autoriteit krijgen om deze DOODZONDE te begaan.

  Ieder excuus is goed, als de mens een andermans leven beëindigd. Toch ZAL GEEN ENKEL EXCUUS, hoe ‘goed’ ook, AANVAARD WORDEN, in geen enkele omstandigheid.
  Dit geldt voor EXECUTIE, de zonde van ABORTUS en EUTHANASIE.

  Luister nu goed, jullie allen, en onthoud dat jullie STRENG ZULLEN GEOORDEELD WORDEN als jullie het heiligste van al Mijn Vaders Geboden zouden overtreden nl. Gij zult niet doden.

  Onthoud dat ER MAAR ÉÉN GOD IS EN DAT ENKEL HIJ KAN BESLISSEN wanneer een leven beëindigd mag worden.
  Als je dit Gebod overtreedt met het VOLLE BEWUSTZIJN van je daden, dan zul je voor eeuwig de straffen van de Hel moeten verduren.

  Alsjeblieft, Ik smeek jullie NIET TE ZWICHTEN onder druk van Satan, die voortdurend het ontnemen van levens aanmoedigt zodat hij zielen kan stelen, die anders zouden bestemd zijn voor Mijn Vaders Glorieuze Koninkrijk.

  Jullie Goddelijke Verlosser
  Leraar en Redder
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër



  23-08-2011, 19:14 Geschreven door Claudia  


  22-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Laatste Vervolging zal worden Voorkomen 8/7/2011

  De Eeuwige Vader zal de Nieuwe Wereld Orde verhinderen om de Laatste Vervolging in te zetten op Zijn kinderen.

  Vertel Mijn kinderen om nu wakker te worden en te kijken naar de onrust in de wereld waar er VEEL FINANCIËLE CRISES zijn.
  Vertel hen dat DE BANKCRISIS DOELBEWUST WAS GEPLAND door de Ene Wereld Orde, en dat de hebzucht van de mensen maar deels de oorzaak was dat ze in de schulden werden gestort.

  Velen die deze boodschap lezen zullen glimlachen en dit feit in vraag stellen, maar ze zouden ook moeten weten dat ze gedwongen zullen worden om HET TEKEN VAN HET BEEST TE AANVAARDEN om toegang te hebben tot hun geld, tenzij ze opkomen voor hun rechten en ze verdedigen.

  Een NIEUWE WERELDMUNT zal gepresenteerd worden aan een ongelovige wereld.

  De Nieuwe Ene Wereldmunt, die zal gepresenteerd worden aan een ongelovige gemeenschap, werd ONTWORPEN OM JULLIE TE CONTROLEREN.

  Eens dat is gebeurd, zullen ze PROBEREN JULLIE VAN VOEDSEL TE BEROVEN.
  Mijn kinderen zullen weerloos zijn als ze ONDER DE CONTROLE VAN EEN NIEUWE WERELDORDE VALLEN DIE GELEID WORDT DOOR MAçONNIEKE KRACHTEN, tenzij jullie deze realiteit nu onder ogen zien.

  Mijn kinderen, bereid jullie nu voor, want NIETTEGENSTAANDE DE WAARSCHUWING MILJOENEN BEKERINGEN ZAL TEWEEG BRENGEN, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan de Ene Wereldorde, zal het NIET VOLDOENDE ZIJN OM DEZE DUIVELSE SLAVEN VAN SATAN EN DE ANTICHRIST TE STOPPEN.

  Jullie zullen het moeilijk hebben om jullie RECHT OP EIGENDOM, VOEDSEL EN GEZONDHEID te verdedigen als ze JULLIE GELD CONTROLEREN. Het zullen deze drie zaken zijn waar ze verantwoordelijk over zullen zijn als jullie nu niet luidkeels tegenstand bieden.
  Stop jullie leiders met wat ze aan het doen zijn.
  Zorg dat ze jullie niet ringeloren.
  Als er genoeg mensen zoals jullie zijn die GEALARMEERD ZIJN DOOR DIT DUIVELSE MONSTERLIJKE PLAN dan kunnen jullie anderen waarschuwen.

  ZORG NU VOOR EEN VOEDSELVOORRAAD

  ZORG NU VOOR EEN VOEDSELVOORRAAD.
  Koop zaden en kweek je voedsel, dat houd je in leven.
  Koop ZILVEREN OF GOUDEN MUNTEN zodat je kunt kopen wat je nodig hebt.
  Het belangrijkste is het zoeken naar LOCATIES WAAR JULLIE, ALS EEN GROEP, SAMEN KUNNEN KOMEN OM HET HEILIG MISOFFER AAN TE BIEDEN.

  Want JULLIE KERKEN ZULLEN na verloop van tijd PLATGEBRAND WORDEN.

  Satan´s volgelingen zijn als mieren, ze vermenigvuldigen zich in de duizenden.

  AANVAARD NOOIT HET TEKEN, DE CHIP VAN HET BEEST.

  Bid, bid dat jullie huis SPECIALE ZEGENINGEN zal krijgen om jullie te beschermen tegen het leger die zal proberen jullie uit je huis te zetten.

  Satan´s volgelingen zijn als mieren.
  Ze vermenigvuldigen zich per duizenden met het uur.

  Mijn kinderen, jullie moeten nu bidden en tegen deze reeks van wreedheden vechten die worden gepland door de Nieuwe Wereld Orde, die kwijlen bij het vooruitzicht van de wereld te beheersen.

  Zorg ervoor dat jullie GEZEGENDE KAARSEN in huis hebben.
  LEG NU EEN VOORRAAD AAN want dat zal bescherming bieden. Als jullie geen slaven willen worden van deze afschuwelijke doctrine, moeten jullie je NU VOORZIEN.

  Koop GASKACHELS, DEKENS, GEDROOGD VOEDSEL EN CONSERVEN, TABLETTEN OM WATER TE ZUIVEREN, KAARSEN samen met RELIGIEUZE AFBEELDINGEN om jullie gezinnen te ondersteunen gedurende DE GROTE KASTIJDING, die zal volgen op de GROTE WAARSCHUWING.

  De gebeden zijn reeds het impact van de Grote Kastijding aan het verminderen, maar jullie, Mijn kinderen, moeten te allen tijde alert zijn. Door jullie zorgvuldig voor te bereiden zullen jullie IN STAAT ZIJN HET GROTE BOMBARDEMENT TE OVERLEVEN. Dit bombardement zal georchestreerd worden en zal erger zijn dan wat er gebeurd is met de Joden onder het bewind van Satans leerling, Hitler.

  VOLG DEZE WAARSCHUWING RUSTIG OP.
  Want door jullie van te voren voor te bereiden zullen jullie jezelf de verontwaardiging besparen die door de Nieuwe Wereldorde gepland wordt.

  Voor diegenen die betrokken zijn bij de Nieuwe Wereldorde luister nu naar Mij :
  Bekeer jullie.
  VOLG DE WAARSCHUWING op want het biedt jullie een kans om Satan en het vuur van de Hel de rug toe te keren.

  ADVIES VOOR DE DIENAARS VAN DE KERK

  Aan Mijn Gewijde Dienaren : dit is wat Ik jullie moet meedelen.
  Hou jullie ogen nu op Mij gericht en bid tot de Heilige Geest dat jullie alert zijn en DE VALSE PROFEET [de Antipaus] ZULLEN HERKENNEN van zodra hij opduikt in jullie midden.
  Dan moeten jullie je in GROEPEN verzamelen om ervoor te zorgen, dat Mijn kinderen de Allerheiligste Eucharistie kunnen ontvangen tijdens de vervolging.

  Mijn Vaders hand is klaar om met grote kracht naar beneden te komen op DIE GODDELOZE ARROGANTE LEIDERS VAN BANKEN, WESTERSE EN OOSTERSE MOGENDHEDEN, die in het geheim ernaar streven om jullie allen te controleren.

  Mijn Eeuwige Vader zal ALLES VERNIETIGEN in hun voetsporen om HEN TE BELETTEN DE LAATSTE VERVOLGING die ze plannen tegen Zijn kinderen ten uitvoer te brengen.
  Hij zal het niet toestaan.
  Onthoud kinderen, God de Eeuwige Vader wil jullie allen beschermen.
  ZIJN GEDULD IS TEN EINDE.
  Hij zal, tot de allerlaatste minuut, diegenen aanvaarden die zich tot Hem richten voor vergeving.
  Maar Hij moet nu DE GODDELOZE REGIMES STOPPEN van de verschrikkingen die zij toebrengen aan de rest van Zijn schepping.

  Hij doet dit uit liefde voor Zijn kinderen.
  Voor diegenen die zeggen : ‘God, de Vader, kan niet kwaad zijn, want Hij houdt van iedereen’, weet :
  Ja, Hij is kwaad en zijn WOEDE IS GERECHTVAARDIGD door de DUIVELSE ONRECHTVAARDIGHEID die gepleegd wordt op zijn dierbare familie.
  HIJ ZAL OPNIEUW AL ZIJN KINDEREN VERENIGEN OM UITEINDELIJK IN VREDE TE LEVEN IN EEUWIGHEID.

  Onthoud kinderen : kijk naar de tekenen rond jullie, de vele oorlogen, het gebrek aan geld, het gebrek aan voedsel, het gebrek aan gezondheidszorg en aanvaard dat dit het werk is van de Boze.

  Het is NIET het werk van God de Eeuwige Vader.
  Hij zal dit gedrag niet langer aanvaarden.
  Wees dankbaar dat Hij ACTIE ONDERNEEMT. Deed Hij het niet dan zou Zijn schepping vernietigd worden.
  En Hij zal dat NIET LATEN GEBEUREN.

  Jullie geliefde Jezus
  Verlosser van de Mensheid
  Redder van de Wereld

  Uit: the Warning - European seeër

  22-08-2011, 22:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Veeg deze Boodschappen niet van tafel 5/7/2011

  Voor Mijn Volgelingen die deze boodschappen aanklagen

  Alsjeblieft kinderen, blijf bidden omdat de gebeden DE PERIODE VAN DE GROTE KASTIJDING ZULLEN HELPEN MILDEREN.

  Mijn Vader is nu klaar om zijn Heilig Koninkrijk over te nemen en zijn regering opnieuw te beginnen, WANNEER HET NIEUWE PARADIJS OP AARDE ER IS.

  Het kwaad in de wereld, is NOOIT ZO INTENS AANWEZIG.
  Door de hoge wereldbevolking en de werken van de Boze IS ER OVERAL OORLOG.
  De haat die door de mens betoond wordt aan zijn naaste is voelbaar.

  Als deze haat nu gemanifesteerd wordt als politieke hebzucht of als een land die controle uitoefent over andere landen, het is allemaal hetzelfde.
  Satan heeft veel volgelingen. Zij zijn zich dikwijls NIET BEWUST over hoe hij dagelijks elke gedachte en elke daad te allen tijde beïnvloedt.

  Als Mijn kinderen HET AANTAL DEMONEN EENS KONDEN ZIEN die in zo’n mannen aanwezig zijn dan zouden ze er ziek van zijn.

  VELE VAN MIJN KINDEREN ZIJN BEZETEN. De enige zichtbare tekenen van hun bezetenheid zijn hun slechte daden.
  Bid, bid nu Mijn volgelingen, dat die arme verloren zielen GERED KUNNEN WORDEN GEDURENDE DE WAARSCHUWING.

  Tussen nu en de Waarschuwing vraag Ik aan jullie, kinderen, jullie gebeden, vooral het gebed van de Goddelijke Barmhartigheid. Mijn Vader zal zielen redden, als je dit gebed één keer per dag bidt, bij voorkeur om drie in de namiddag.

  Voor degenen onder Mijn volgelingen die deze boodschappen betwisten, smeek Ik jullie om te bidden tot de Heilige Geest en vragen om de gave van ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN vooraleer je mijn Heilig Woord afwijst.

  Diegenen onder jullie die Mijn zieneres en ontvanger van deze boodschappen, beledigen moeten zich deze vraag stellen :
  Als je gelooft dat het Satan is die deze boodschappen beïnvloedt, waarom zou hij je dan vragen om te bidden?
  Om vergiffenis te zoeken?
  Om de Heilige Eucharistie te ontvangen?
  Dan zul je weten dat DIT ONMOGELIJK VAN HEM KOMT.

  De bedrieger zal Mijn volgelingen beïnvloeden door hen vooral aan te moedigen om Mijn woord te ontkennen, omdat hij weet dat hun afwijzing van Mijn Heilige woorden van liefde, Mij het meest pijn doen.

  VERWERP SATAN EN ZIJN SLECHTE EN GODDELOZE WEGEN NU.
  Richt je tot Mij.
  Ik smeek jullie hem niet toe te laten je op die manier te beïnvloeden.
  Jullie gebeden zijn nu nodig om Mijn arme kinderen te redden die DE WAARSCHUWING NIET ZULLEN OVERLEVEN.

  Jullie liefhebbende Verlosser
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër  


  22-08-2011, 19:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Atheisten en wetenschappers zullen de Waarschuwing afdoen als een illusie 3/7/2011

  Mijn dochter, Mijn woord wordt door velen, die niet willen luisteren, genegeerd.
  Er zijn vele redenen daarvoor.
  Veel van Mijn kinderen hebben tegenwoordig hun ogen gesloten voor de waarheid over hun spiritueel bestaan.
  Ze omarmen de wereld en al wat die te bieden heeft als een vervanging voor het brood van leven.
  Velen zijn ook op hun hoede voor valse profeten want DIT IS HET TIJDPERK WAARIN VALSE PROFETEN OVERAL ZULLEN OPDUIKEN.

  Dit is de verwarring die Satan wil scheppen zodat mijn echte boodschappers onopgemerkt blijven.
  Mijn uitverkoren zieners kunnen door de nederigheid dat van hen verwacht wordt, zichzelf niet ophemelen in de ogen van de wereld, want dat ligt niet in hun natuur.

  De VALSE ZIENERS zullen zich IN DE KIJKER werken.
  De aandacht zal op henzelf gericht zijn.
  Hun boodschappen kunnen authentiek lijken, vol met bloemrijke taal met fragmenten uit de Bijbel waar ze in passen, maar er zullen TWEE HOOFDASPECTEN zijn in hun boodschappen dat HEN ZULLEN ONTMASKEREN VOOR DE ONWAARHEDEN die ze verkondigen.

  Eén : ZIJ zullen het middelpunt van de boodschappen uitmaken en ze zullen genieten van al de aandacht die ze krijgen.
  Twee : Dit betreft de BOODSCHAPPEN ZELF. Ze zullen VERWARREND zijn, moeilijk te begrijpen en ze zullen geen blijvende indruk nalaten op de ziel.

  Spijtig genoeg, Mijn dochter, neigt de Kerk ertoe de authentieke zieners te negeren omdat ze dan hun verantwoordelijkheid in deze zaken moeten tonen.

  Daarom is het veel gemakkelijker voor Mijn kerk om die boodschappen te steunen en authentiek te verklaren waarin uittreksels van de Bijbel zijn opgenomen.

  Het is voor hen niet zo gemakkelijk om de eenvoud van Mijn leer te aanvaarden. Vooral wanneer TEGENWOORDIG VEEL VAN DE WAARHEID VERBORGEN WORDT ONDER HET MOM VAN TOLERANTIE.

  Wat ook moeilijk aanvaard wordt is de HERINNERING AAN DE EINDTIJDEN wanneer Mijn Gewijde Dienaren door angst en onwetendheid, weigeren om Mijn kelk op te nemen en verantwoord te handelen.

  DIT IS DE BELANGRIJKSTE PERIODE in de geschiedenis van de wereld.
  Al de tekenen werden aan Mijn zieners gegeven doorheen de laatste eeuw.
  Toch worden ze genegeerd en opzij geschoven. Ze steken hun kop in het zand.
  Het is nu, in deze tijd, dat Mijn gewijde dienaren het belang van Mijn terugkeer naar de aarde moeten verkondigen.
  Zij moeten de zielen voorbereiden door ze te herinneren aan de GEVOLGEN ALS ZE ZICH NIET BEKEREN terwijl ze nog op deze aarde zijn.
  Want ze kunnen geen vergiffenis vragen na de dood.

  Ik roep Mijn Gewijde Dienaren nu op.
  Waarom willen jullie dit niet benadrukken aan jullie kudde ?
  Waarom praten jullie niet over de gevolgen voor Mijn Kinderen gedurende de GROTE KASTIJDING?
  Weten jullie niet dat velen van Mijn kinderen hun ziel zullen verliezen aan de ANTICHRIST, DIE HIER REEDS OP AARDE VERTOEFT, klaar om in actie te treden. Hij wacht nu achter de schermen.

  Mijn kinderen moeten beseffen dat DE WAARSCHUWING, niettegenstaande het een grote daad van Barmhartigheid is, ENKEL DE EERSTE FASE BETEKENT van een heel moeilijke tijd vol uitdagingen voor al Mijn kinderen.

  Want na de Waarschuwing zullen de verharde zondaars en volgelingen van Satan Mijn bestaan ontkennen.
  ATHEISTEN ZULLEN ZEGGEN DAT HET EEN GLOBALE EN ALGEMENE ILLUSIE WAS.
  Wetenschappers zullen zoeken naar een logische verklaring, maar er zal er geen zijn.
  Ondertussen zullen Mijn volgelingen innerlijk VERSCHEURD ZIJN.
  VELE MILJOENEN ZULLEN ZICH BEKEERD HEBBEN, maar ze zullen in VERWARRING zijn door de leugens die worden verspreid door de Groep van de Boze, de dodelijke Ene Wereld organisatie, wiens doel het is de kleine man te vernietigen voor hun eigen financiële gewin.

  Kinderen, als er niet genoeg mensen op het ware pad kunnen blijven, dan zal het NIET mogelijk zijn om het impact van de GROTE KASTIJDING af te wenden.
  Want in de Grote Kastijding ZAL God de Vader ZONDAARS ERTOE BEWEGEN om de vernietiging van Zijn Schepping en Zijn kinderen TE STOPPEN.

  Hij zal AARDBEVINGEN ontketenen op een schaal die nooit eerder werd ervaren, VULKANEN zullen op de meest onwaarschijnlijke plaatsen uitbarsten en de aarde zal HEEN EN WEER GESLINGERD worden zoals een schip in ruwe zee zonder anker om het op zijn plaats te houden.

  Alsjeblieft kinderen, LAAT DE WAARSCHUWING TOE JULLIE ALLEN TE REDDEN.
  Dit mirakel ZAL MILJOENEN HELPEN REDDEN die anders verloren zouden zijn.

  Maar diegenen DIE hun leven NIET WILLEN VERANDEREN, zullen kiezen voor Satans verblijfplaats.

  Zonder gebed is er VOOR HEN GEEN HOOP want ze zullen de sleutels van het Nieuwe Paradijs op aarde verliezen.
  In plaats daarvan zullen ze BRANDEN IN HET VUUR VAN DE HEL.

  Als ze wisten waar het Pad van het Kwaad hen heen leidt, denk je dat ze hun wegen zouden veranderen?
  Alsjeblieft kinderen, help hen door HEN DE WAARHEID TE VERTELLEN.
  Bid voor hun zielen te redden, als ze niet willen luisteren.
  Want dat is alles wat je kan doen.

  Jullie geliefde Verlosser
  Rechtvaardige Rechter en Koning van Barmhartigheid
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  22-08-2011, 18:14 Geschreven door Claudia  


  21-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aan de stijfkoppen :

  Nogmaals een oproep  :

  Nog een aantal gratis kruisjes van de Vader te verkrijgen. Email naar claudiabaert@gmail.com

  21-08-2011, 22:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Hemel spreekt tot Pedro Regis (jaar 2009-2010-2011)

  5 augustus 2011 - ONZE HEILIGE MOEDER AAN PEDRO:

  ** De berichten zijn dikwijls vaag omdat er geen bijkomende uitleg aan toegevoegd is. Daarom is een vertaling ervan heel moeilijk. Hou hiermee rekening.

  ** Er zijn gebeurtenissen die zich al hebben voorgedaan. Zoals op Madeira en de tsunami in Japan met al de gebeurtenissen die eruit zijn voortgekomen. Men kan dus niet ontkennen dat er al bepaalde voorspellingen zijn uitgekomen.

  6.10.2009 “Continenten zullen verdwijnen en mensen zullen dingen zien die nu niet zichtbaar zijn voor het menselijke oog.”

  24.10.2009 “Iets heel droevig zal gebeuren in Joegoeslavië.” “Een grote ontdekking zal gebeuren voor het welzijn van de mensheid – het zal het onderwerp zijn van een van de Mirakels van Mijn Zoon Jezus.”

  1.11.2009 “De Heer zal één man zenden en hij zal bijdragen tot de spirituele groei van de Kerk. Na al het goed dat hij zal doen voor de Kerk, zal hij vermoord worden, maar de Kerk zal standvastig blijven.”

  21.11.2009 “Het Andesgebergte zal neerkomen en vele landen zullen een zwaar kruis te dragen hebben.”

  28.11.2009 “Iets angstaanjagends zal gebeuren in Europa, en er zullen drie landen tezelfdertijd getroffen worden.”

  8.12.2009 “De dag zal aanbreken waarop mensen een Grote Genade zullen ontvangen. Een Mirakel van God [de Grote Waarschuwing] zal verharde harten transformeren. Ieder zal zijn fouten zien en de Genade van inkeer ontvangen.”

  11.12.2009 “Wanneer de grote rotsblokken smelten, zullen mysterieuze zaken te voorschijn komen.”

  12.12.2009 “De Profeten, uit het verleden, zullen terugkeren om de dag van de Grote Waarschuwing aan te kondigen.”

  29.12.2009 “Een man die goed en rechtvaardig lijkt te zijn [Antichrist] zal komen, maar hij zal een bedrieger zijn en hij zal de mensheid doen lijden.”

  1.1.2010 “De dood van een groot leider zal grote verwarring veroorzaken. De val van een Profeet zal noodzakelijk zijn voor het welzijn van vele zielen. Bloed zal van boven komen en neervallen. Vuur zal vloeien op de wateren.”

  7.1.2010 “Het land van de berg zal dooreen geschud worden en bergen zullen op vele plaatsen neerkomen.”

  21.1.2010 “Het eiland Madeira zal verwoest worden.”

  28.1.2010 “Het Midden-Oosten zal getroffen worden door een grote nucleaire Holocaust.”

  2.2.2010 “Californië zal een zwaar kruis te dragen hebben. De bodem zal stijgen en de bergen zullen neerkomen.”

  6.2.2010 “De dag zal aanbreken waarop een ogenschijnlijk goed en rechtvaardig man [de Antichrist] zijn opwachting zal maken. Hij zal vele mensen bedriegen, want hij zal grote wonderen realiseren. Hij zal van het zuidelijk halfrond komen en vele mensen zullen hem beschouwen als een redder”.

  27.2.2010 “De dood zal door Spanje waren. Costa Rica zal angstige momenten meemaken. Een slapende reus zal dood en lijden veroorzaken in Afrika.”

  1.3.2010 “Een angstaanjagende gebeurtenis zal zich voordoen in Uruguay.”

  6.3.2010 “Degenen die in het ‘land van de koningin’ vertoeven [Groot-Brittannië ?] zullen momenten van grote beproevingen meemaken.”

  6.3.2010 “God zal een groot mirakel bewerkstelligen en jullie zullen iets zien wat geen mensenogen ooit hebben gezien. Het zal een tijd van vreugde zijn voor Gods uitverkorenen. Degenen die in een grote stad in Brazilië vertoeven zullen momenten van grote beproevingen meemaken. Wetenschappers zullen een waarschuwing geven en iedereen zal vluchten. De ontdekking van een groot gat zal de aandacht van de hele wereld trekken.”

  9.3.2010 “Vanuit de diepten van de aarde zullen enorme rivieren van vuur komen. Vele regio’s zullen volledig verwoest worden en vernietiging zal vele landen oversteken.”

  13.3.2010 “De dood zal de San Francisco rivier aandoen.”

  20.3.2010 “Een mega aardbeving zal Japan dooreen schudden.”

  23.3.2010 “De aarde zal zijn evenwicht (as-verschuiving) verliezen en angstaanjagende fenomenen zullen zich voordoen.”

  3.4.2010 “Een shockerende gebeurtenis zal zich voordoen in Duitsland. Een angstaanjagend fenomeen zal zich voordoen in het Meer van Galilea en niemand zal er een verklaring voor hebben.

  11.4.2010 “Een angstaanjagende gebeurtenis zal gebeuren in Iran, in Pakistan en in Angra Dos Reis.”

  13.4.2010 “In het westen, in de nabijheid van de Stille Oceaan, zal geroep en geween gehoord worden.”

  17.4.2010 “Een slapende reus zal uitbarsten in Indonesië.”

  24.4.2010 “De aarde zal dooreen geschud worden en de aardas zal veranderen.”

  10.5.2010 “De aarde zal grote transformaties meemaken en vele plaatsen zullen niet langer bestaan. Een bekend eiland van Brazilië zal volledig vernietigd worden. Een reus dat van het noorden komt zal Mijn kinderen kwellen.”

  15.5.2010 “De terroristen zullen de Kerk aanvallen. Ze zullen proberen een tempel te vernietigen. Italië zal dooreen geschud worden door deze droevige gebeurtenis.”

  22.5.2010 “Een angstaanjagende gebeurtenis zal zich voordoen in Argentinië en zal herhaald worden in Alagoinha – een Braziliaanse staat.”

  24.5.2010 “Italië zal de bittere lijdenskelk te drinken krijgen. Iets angstaanjagends zal gebeuren in Rome en zal herhaald worden in het noorden van Frankrijk.”

  29.5.2010 “De mensheid zal momenten van lijden kennen door een grote oorlog in het Midden-Oosten. Vuur zal de Hemelen doorkruisen en mensen zullen verbranden.”

  22.6.2010 “Iets angstaanjagends zal gebeuren in het land van het Heilig Kruis (= Brazilië), en zal zich herhalen in Guatemala.”

  26.6.2010 “De dood zal de Golfkust passeren en grote vernieling veroorzaken.”

  2.7.2010 “De inwoners van Washington zullen de bittere lijdenskelk te drinken krijgen.”

  8.7.2010 “Iets angstaanjagends zal gebeuren in Spanje. Terreur zal zich verspreiden en de mensen zullen sidderen en beven.”

  18.7.2010 “Het nest van de Arend (USA) zal binnengevallen worden en er zal grote vernieling zijn.

  27.7.2010 “Terreur zal zich verspreiden en er zal pijn en lijden komen voor de mensen afkomstig van Granada.”

  29.7.2010 “De dood zal waren en een spoor van vernietiging nalaten. Suva (Fiji eilanden) en Marajo (Amazone delta) zijn de plaatsen waar het zal gebeuren.”

  7.8.2010 “De grote heuvel zal neerkomen en veel leed veroorzaken. De hoge brug zal vallen en de kinderen van de prinses zullen weeklagen.”

  17.9.2010 “Hamilton zal de dood zien.”

  25.9.2010 “De dood zal door Chili waren; Wellington zal wanhopig zijn en op zoek gaan naar Bula.”

  2.10.2010 “De grote bekende rivier dat het nest van de arend doorkruist (USA) zal besmet zijn (de MISSISSIPPI). Lijden zal komen voor de Drie Hellingen en voor het Land van zand.”

  10.10.2010 “Armenië zal de angst van een veroordeelde doorstaan.”

  13.10.2010 “Een buitengewoon fenomeen zal te zien zijn in verschillende Europese landen. Turkije zal weeklagen over de dood van zijn kinderen. Italië zal roepen om hulp en Mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis moeten dragen.”

  16.10.2010 “De aarde zal beven in Iran.”

  25.10.2010 “Azië zal beven en een reus die al eeuwen slaapt zal uitbarsten en grote vernieling veroorzaken... De mensheid zal de angst van een veroordeelde moeten doorstaan...”

  1.11.2010 “Een buitengewone ontdekking zal lijden brengen van de vallei van Sidim.”

  2.11.2010 “Een verborgen schat zal ontdekt worden in Transjordanië.”

  6.11.2010 “Het kruis zal zwaar zijn voor de mensen van de Oekraïne.”

  9.11.2010 “Iets angstaanjagends zal zich voordoen in China en zal zich herhalen in Chili.”

  18.11.2010 “Een treurig feit zal zich voordoen in het land van het Heilig Kruis (= Brazilië). De randen van de bekende rivier zullen grote vernieling kennen.”

  20.11.2010 “De Hemelen van de wereld zullen neerkomen en er zal lijden zijn in vele regio’s van de wereld. Dit is een tijd van beproevingen voor de mensheid.”

  25.11.2010 “De Mensheid zal de bittere lijdenskelk moeten drinken. Rivieren van vuur zullen over het land stromen en vele plaatsen zullen verdwijnen. Rivieren zullen hun bedding veranderen en er zullen meren ontstaan.”

  27.11.2010 “Europa zal een zwaar kruis moeten dragen. Dood en vernieling zullen Mijn arme kinderen treffen. Genève zal roepen om hulp.”

  4.12.2010 “Het dodental zal stijgen in Indonesië.”

  7.12.2010 “Moeilijke dagen zullen aanbreken voor (ware) gelovigen. Velen zullen zich keren tegen Petrus’ opvolger (= waarschijnlijk Paus Benedictus 16) en er zal een grote geloofscrisis zijn. Een opvolger van Petrus zal een zwaar kruis moeten dragen en hij zal de dood van vele gewijde personen (= kerkpersoneel) meemaken.”

  28.12.2010 “Het lijden zal over Bern – hoofdstad van Zwitserland komen.”

  1.1.2011 “De toekomst heeft buitengewone ontdekkingen voor jullie in petto. Ontdekkingen waarop de mensheid wacht.”

  1.1.2011 “De mensheid zal de angst van een veroordeelde kennen. De dood zal uit de diepten komen.”

  4.1.2011 “Een vernietigend vuur zal uit de diepten van de aarde komen en grote veranderingen in de natuur veroorzaken. Vele regio’s van de aarde zullen woestijnen worden. De dood zal in het binnenste van de aarde ronddwalen en in vele landen vernieling veroorzaken.”

  5.1.2011 “Het kruis van lijden voor de mensheid zal uit Europa komen.”

  22.1.2011 “Dunedin zal momenten van groot lijden kennen.”

  24.1.2011 “Vuur in ijs: zie, de aanleiding van pijn voor velen.”

  5.2.2011 “Iets gelijkaardigs (een vernietigende kracht die uit de diepten van de aarde komt) zal zich voordoen in de Amazone.”

  8.2.2011 “De Mensheid stevent af op vernietiging. De mensen hebben deze vernietiging zelf in de hand gewerkt. Miljoenen mensen zullen sterven. De dood zal de continenten doorkruisen in de diepten van de aarde en de vernieling zal groot zijn.”

  12.2.2011 “Een treurige gebeurtenis zal gebeuren in België en Argentinië.”

  14.2.2011 “Het land van rozen (Lima, Peru) zal een zwaar kruis moeten dragen.”

  15.2.2011 “De dood zal Assisië aandoen. Akita, Japan zal de bittere lijdenskelk te drinken krijgen.”

  26.2.2011 “De dood zal Parijs doorkruisen.”

  1.3.2011 “Tijuana zal roepen om hulp.

  5.3.2011 “Katmandoe zal de bittere lijdenskelk te drinken krijgen.”

  6.3.2011 “Teheran en Istanboel zullen een zwaar kruis moeten dragen.”

  14.3.2011 “Wanneer een man zich aanbiedt met drie namen zal er grote verwarring ontstaan in het Huis van God!”

  15.3.2011 “Het hart van het noorden zal dooreen geschud worden!”

  30.03.2011 “De aarde zal beven en Egypte zal de bittere lijdenskelk te drinken krijgen.”

  21-08-2011, 22:21 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Susan 17/8/2011

  Brief ontvangen van de HEER JEZUS aan Susan :

  Nu, dochter, is het tijd om een Brief aan het volk te richten. Schrijf MIJN Woorden op:

  Kinderen, dit is jullie HEER aan het woord. Ik ben JEZUS. Ik ben jullie ALLES in ALLEN.

  I kom met een Brief voor jullie. Deze Woorden zijn gesproken tot jullie. Twijfel niet aan Mijn Woorden. 

  Kinderen, het uur komt eraan. De bruid zal binnenkort weggenomen worden. Zij zal naar haar hemelse thuis komen. Daar zal ze voor eeuwig wonen. Ze zal wonen bij MIJ, haar HEER, voor altijd, eeuwig, een tijd die geen einde kent. Dit is voor eeuwig, MIJN kinderen. Ze zal nooit iets tekort komen, ze zal nooit iets willen. Dit is haar beloning voor de trouw in dit leven, voor haar toewijding aan MIJ en niet aan de wereld, niet aan wereldse zaken. 

  Ik kan geen bruid naast MIJ hebben die MIJ met de wereld deelt. Ze kan niet bij MIJ zijn terwijl haar ogen verlangen naar de wereld. Ik ben een jaloerse GOD. Dat gaat niet. Waar zijn jullie ogen op gericht? Jagen jullie de wereldse zaken na, zoals al de goddelozen rond jullie die de wereldse zaken begeren? Of hebben jullie alleen oog voor MIJ? 

  Kinderen, om jullie aan MIJ over te geven, moeten jullie je HELEMAAL aan MIJ geven – Ik wil jullie helemaal. Ik wil jullie toekomstplannen, doelstellingen, dromen. Ik wil dat jullie ze vóór MIJ neerlegt, aan MIJN voeten. De meeste van MIJN kinderen vinden dit moeilijk, zelfs onmogelijk om te verwezenlijken. Ze willen zich mengen met de goddelozen om hen heen. Ze willen geloven dat hun zekerheid rust op de planning van slechteriken, mensen die MIJ niet kennen, en die MIJ niet zoeken. Wanneer hun wereldse plannen instorten, dan zijn ze zo verbaasd. 

  MIJN kinderen, vertrouw niet op de macht van mensen en hun bedenksels. Dit is inslecht. Dit is dwaasheid. Jullie weten zelfs niet wat het volgende uur van jullie leven gaat gebeuren, en toch laten jullie mensen, die niet GODvrezend zijn, toe om jullie toekomst te plannen en vertrouwen jullie op de duivelse wereld om jullie te beschermen.

  MIJN kinderen, Ik veracht jullie wens om jullie te mengen met ‘de wereldsen’ om op de goddelozen te lijken in jullie toekomstplannen. Dit getuigt van ongeloof. Dit toont jullie angst voor en vertrouwen in MIJN vijand. Beseffen jullie dat niet? 

  Ik ben een Grote GOD DIE de toekomst bepaalt. Ik ken de dag van morgen. Ik kan leiden bij jullie tocht, maar jullie moeten eerst tot MIJ komen, je bekeren, en jullie hele leven vóór MIJ neerleggen, en ermee instemmen dat betrouwen op vlees/mensen nutteloos is, maar betrouwen op GOD veilig is. 

  MIJN kinderen spoedig zal de wereld een donkere woonplaats worden, wanneer MIJN bruid is weggehaald. Geef MIJ nu jullie leven! Loop waar het veilig is en Ik zal ervoor zorgen dat je met MIJ mee komt, weg van het vuur van MIJN aankomende toorn tegen een kwade en wrede wereld, deze wereld verwerpt GOD.

  Deze dag werd beloofd.  MIJN Woorden zijn waar.  Wanneer je ziet dat de wereld zich tegen MIJN volk schaart, dan zul je spoedig MIJN toorn zien uitgegoten worden. Ik zal MIJN bescherming over de aarde loslaten en MIJN vijand zal regeren met terreur. De angst op het land zal enorm en indringend zijn, zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Nu beginnen jullie de komende angst te voelen. Maar dit is enkel een voorproefje van wat er te wachten staat.

  Jullie kunnen hetgeen wat er gaat komen niet overleven zonder jullie HEER JEZUS en MIJN GEEST om jullie te leiden en in veiligheid te brengen. Alle vlees/mensen zullen MIJN toorn voelen wanneer MIJN bruid is verdwenen. Het is voor haar nu, dat de wereld voor jullie nog steeds zo leefbaar lijkt en zo aantrekkelijk. MIJN bruid houdt MIJN toorn tegen van uitgegoten te worden op deze wereld. Zij is een lamp in een duistere wereld. Wanneer haar lamp is weggenomen met MIJN Heilige Olie in haar, dan zal alles duisternis zijn en zal het verlies groot zijn.

  MIJN kinderen, word wakker!  Wakker voor de waarheid! Doe de oogkleppen van jullie ogen. Lees MIJN Kostbaar Boek. Zoek MIJN Kostbare HEILIGE GEEST. Kom MIJN   Bloed ontvangen en laat jullie erdoor bedekken, bekeer jullie van het kwaad, geef jullie over aan MIJ!  Ik zal jullie redden!  Ik smeek jullie : laat jullie redden. Verwerp MIJN Woorden niet, verwerp MIJN Waarheid niet die lang geleden werd gesproken. 

  Dit uur dringt immers. De tijd is nu gekomen om tot jullie zelf te komen. Stap uit je cocon -kijk naar de wereld rond jullie- zie het kwade aan alle kanten oprukken. Ik kan jullie redden. Ik ben daartoe bereid.

  Dit aanbod zal er niet altijd zijn. MIJN bruid zal spoedig weggehaald worden. Zorg ervoor dat je deel uitmaakt van MIJN bruid. MIJN uitnodiging is enkel voor een beperkte tijd en dan moeten we gaan. Overweeg deze Woorden. Ze zijn vol liefde. Ik ben een Liefhebbende GOD.

  Omarm MIJ en Ik zal je omhelzen in MIJN Sterke Armen! Jullie veiligheid zal gegarandeerd zijn. Maar Ik zal enkel een volledige overgave van jullie aanvaarden. Dit zijn MIJN Woorden. Ik hou MIJ aan MIJN Woord. Tijd is essentieel. Ik roep naar jullie, MIJN volk! KOM UIT DE WERELD! MAAK JE ERVAN LOS! 

  Dit is jullie HEER en MEESTER 

  GROOT en NEDERIG! 

  JEZUS

  Jakobus 4:4 : Trouwelozen, weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God.

  Exodus 34:14 : Want u mag geen andere god vereren. De heer heet de jaloerse, Hij is een jaloerse God.

  Psalmen 20:7 : Nu al ben ik er zeker van:
  de heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde,
  Hij antwoordt hem vanuit zijn heilige hemel,
  Hij laat hem triomferen door zijn machtige arm.  

  Matteüs 25:8 : De domme zeiden tegen de verstandige: “Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit.”

  21-08-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  20-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Hille Kok 15/8/2011

  Boodschap : De Vader in de Hemel huilt om hen – Hille Kok – 15/8/2011

  Boodschap

  * Er is veel leed onder de Jeugd. We leven in een verdorven maatschappij. Vele ouders leren hun kinderen de Woorden van de Vader niet kennen. Die Woorden zijn de weg naar het Eeuwig Leven!!!

  * Wij moeten de Vader om hulp vragen en bidden dat de Welwillende Jongeren gered worden door Zijn Wegen te leren kennen!!!

  * Aan de biddende ouders : bid ook voor de Ongehoorzame Kinderen die niet willen luisteren naar de Vader. Bid voor deze Kinderen ook al zijn ze verdorven, afgedwaald en moeilijk!!! Want de Vader IS Liefde!!!

  * De Vader heeft veel verdriet door de Kinderen die zonder een zuivere begeleiding door de Wereld zwerven en hun lichamen verkopen voor seksuele doeleinden. Als Beesten gaan velen tekeer door wellust en genot!!! Velen zullen lijden als de dag zal aanbreken dat God de Vader zijn straffen over de Wereld laat gaan!!!

  Hoe kunnen jullie en jullie kinderen gered worden :

  * Door het H. Liefdeskruisje rond je hals te dragen!!! Dit is het Grote Geschenk van de Vader voor jouw Redding en Bescherming!!! Dan laat je zien dat je voor de Vader hebt gekozen!!! De Liefde zal je redden!!! Zijn Liefde is toch zo barmhartig voor Al Zijn Kinderen!!!

  * Door een goede Priester te zoeken : voor de Biecht!!!

  20-08-2011, 20:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap aan Licht van Maria 27/7/2011

  BOODSCHAP VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS

  AAN ZIJN GELIEFDE DOCHTER LICHT VAN MARIA

  27 JULI 2011

  Geliefde kinderen:

  BLIJF MIJN WIL DOEN, MIJN OPROEPEN DOEN.

  MIJN LICHAAM EN MIJN BLOED HOUDEN JULLIE IN LEVEN.

  VOED JULLIE ERMEE ZODAT MIJN GEEST VRIJELIJK KAN STROMEN.

  Mijn geliefden, losbandigheid zorgt voor ontladingen van sterke zuiveringen over de mensheid. Toch blijven jullie ver van de werkelijkheid verwijderd.

  Jullie blijven steken in ontmoedigende aankondigingen die jullie schrik aanjagen, maar niet in Mijn Woord, dat eerlijk, rechtvaardig en echte Liefde is; en het zorgt ervoor dat je zeker bent van Mijn Barmhartigheid dat in iedere daad aanwezig is.

  Bid geliefde kinderen, bid voor de Verenigde Staten en Mexico. Er komt leed, bid.

  De lucht toont jullie zijn grootsheid, de sterren lijken dichtbij.

  Het menselijke hart zal sneller slaan als er zich een angstaanjagende gebeurtenis voordoet.

  De Mensheid heeft een afgrond geopend, Ik vergroot Mijn Barmhartigheid.

  Bid kinderen, bid voor Japan, vergeet Japan niet in jullie gebeden.

  Bid voor Chili, het zal weeklagen. Bid voor jullie broeders en zusters.

  Bid voor Taipei, bid.

  Plagen rukken op over de Aarde zonder dat Mijn kinderen het waarnemen. Blijf in gebed, Ik zal jullie beschermen.

  Geliefden, die is het moment der momenten, de beproevingen zullen niet wachten, het water zal verontreinigd worden.

  IK BEN GODDELIJKE LIEFDE, Ik lijd onder wat deze generatie te verduren heeft. De dood heeft deze generatie stukje bij beetje in zijn macht.

  GA NIET VOORBIJ AAN MIJN OPROEPEN. ROEP, DE DEUR ZAL OPEN GAAN.

  IK VRAAG JULLIE JE ZINTUIGEN TE DIMMEN, ZODAT JULLIE MIJN OPROEPEN VOLGEN. LAAT JULLIE NIET AFLEIDEN.

  MIJN LIEFDE OMVAT DE HELE MENSHEID. Het is de mensheid die zich van Mij afkeert.

  Kinderen:

  IK HOU VAN JULLIE, IK ZEGEN JULLIE, IK ZEGEN JULLIE.

  Jullie Jezus.

  WEESGEGROET MARIA, ONBEVLEKT, ZONDER ZONDE ONTVANGEN.

  WEESGEGROET MARIA, ONBEVLEKT, ZONDER ZONDE ONTVANGEN.

  WEESGEGROET MARIA, ONBEVLEKT, ZONDER ZONDE ONTVANGEN.

  20-08-2011, 00:45 Geschreven door Claudia  


  19-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera - Pedro Regis

  Boodschap 3526 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 16/08/2011

  Lieve kinderen, jullie staan in de wereld, maar jullie zijn niet van de wereld. Leef met het Paradijs in het vooruitzicht. Jullie werden enkel voor het Paradijs geschapen. Laat de wereldse zaken jullie niet weghouden van Mijn Zoon Jezus. Ik vraag jullie Mijn oproepen na te leven en ernaar zoeken om overal te getuigen van jullie geloof. Ik ben jullie Moeder en Ik hou van jullie. Verlies je hoop niet. Vertrouw op Jezus. Jullie overwinning en jullie redding liggen bij Hem. Hou van de waarheid. Geef het beste van jezelf in de missie die de Heer jullie heeft toevertrouwd. Kijk niet werkloos toe. God roept jullie op en haast jullie. Open jullie harten en aanvaard Zijn wil voor jullie leven. Ik wil jullie niet dwingen, maar luister naar Mij, want Ik wil jullie leiden naar Hem die jullie Enige Weg, Waarheid en Leven is. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Bid, bid, bid. Preguiça zal roepen om hulp. Bekeer jullie vlug. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3525 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 15/08/2011

  Lieve kinderen, Ik hou enorm veel van jullie en Ik kom uit de Hemel om jullie naar Mijn Zoon Jezus te leiden. Wees zacht. Wijk niet af van het pad dat Ik heb getoond. Wees getrouw en leg getuigenis af aan allen dat jullie enkel tot Christus behoren. De Mensheid is in moeilijkheden en mijn arme kinderen lopen rond als blinden. Kniel in gebed. Enkel door gebed kunnen jullie de overwinning behalen. Wees niet ontmoedigd. De dag zal aanbreken wanneer de mens een grote kans op bekering zal krijgen. God zal een groot teken tonen en de mensen zullen er geen verklaring voor hebben. Na de grote verdrukking zal de Heer de aarde transformeren. Zie de machtige hand van God aan het werk. Toon berouw en bekeer jullie. Mijn Heer wacht op jullie met open armen. Laat niet tot morgen liggen wat je nu kunt doen. Hou de moed erin. Ik zal voor jullie ten beste spreken tot Mijn Jezus. Wat er ook gebeurt, ga niet weg van de Heer. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3524 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 13/08/2011

  Lieve kinderen, Ik ben jullie Moeder en Ik kom uit de Hemel om jullie naar Mijn Zoon Jezus te leiden. Open jullie harten en aanvaard Gods wil voor jullie leven. Ik vraag jullie om gehoorzaam te zijn aan mijn oproep en te zoeken om overal getuigenis af te leggen van jullie geloof. Leef dicht bij de genade van de Heer. Kniel in gebed en jullie zullen vrede op Aarde zien heersen. God is gehaast. Leef niet in zonde. Wanneer jullie op weg zijn, dan worden jullie het doelwit van de duivel. De Mensheid is geestelijk arm geworden omdat de mens het schepsel hoger waardeert dan de Schepper. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Fakse en Évora zal roepen om hulp en mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Zoek sterkte in de Eucharistie en in de Woorden van Mijn Zoon Jezus. Ga verder op het pad dat Ik heb getoond. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  19-08-2011, 19:30 Geschreven door Claudia  


  17-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief gegeven aan Sabrina 14/8/2011

  Brief gegeven aan Sabrina:

  Woorden van de HEILIGE GEEST:

  Ik ben hier. Ik ben hier met MIJN kinderen op de aarde. Ik leef in hun harten. Ik wil verweven zijn in hun leven, maar ze zien MIJ niet, horen niet, voelen niet… MIJN kinderen hebben een hart van steen, ze merken hun GOD niet op. Zelfs al is er een plaats in hun hart voor MIJ voorbereid. Zelfs al ben Ik naar deze aarde gekomen om onder hen te leven, zodat ze een licht van hun HEER en MEESTER zouden zijn. Hun HEER, de ENE Die ZIJN BLOED VERGOTEN HEEFT, MIJN HEER, MIJN GOD.

  “IK BEN,” WIJ zijn ÉÉN.

  Woorden van de HEER JEZUS:

  Luister naar MIJN STEM.  MIJN kinderen, als jullie je nu niet bekeren tot de Levende GOD van alle eeuwigheid, dan staat er jullie een verschrikkelijke tijd te wachten. Met bekering bedoel Ik een totale overgave aan de Drie-eenheid : VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST.

  Minacht de laatste niet, HIJ is jullie AANVOERDER VAN LEVEN, zonder HEM is niets mogelijk. Ik verhef MIJN GEEST. Jullie moeten HEM dus ook verheffen. Diegenen die deze woorden in zijn hart minacht, minacht DEGENE DIE nu tot jullie spreekt, MIJN NAAM is “IK BEN,” DE EEUWIGE, DE ROTS, op WIE jullie je leven zouden moeten bouwen.

  DE Onverwoestbare ROTS, die voor altijd stand houdt. Ik bracht een Eeuwig OFFER, zodat jullie een Eeuwig Leven met MIJ zouden hebben. Niet een leven zonder MIJ en DE VADER en DE HEILIGE GEEST. WIJ zijn ÉÉN, MIJN GEEST en MIJ, net als MIJN VADER en Ik één zijn. Nodig HEM dus uit in jullie leven. NU is het tijd. Waarop wachten jullie?

  Ik heb velen uit deze zee van duisternis getrokken, deze duistere wereld die letterlijk zichzelf in stand houdt met voedsel van de duivel: eigen lusten, eigen emoties, zelfvoldoening, egoïsme op alle vlakken, plezier, geld en macht.

  Trots overstijgt dit alles, want alles dat niet IN MIJ is gedaan, is trots. Zelfverheffing boven alles en iedereen roept trots op. Jullie trots zal met jullie naar de Hel gaan, waar de demonen van je trots zullen eten.

  Dit zijn harde woorden, maar de tijd komt eraan, MIJN kinderen, NU is het tijd en er zijn nog velen die niet klaar zijn. Jullie houden ervan jullie tijd te vullen met het zoeken naar dag en uur van MIJN spoedige terugkomst. Iedereen heeft een uitleg.

  Ik zeg jullie, sommigen van jullie zullen het weten, maar verbergen het in hun harten. Ik  openbaar MIJZELF enkel aan diegenen die het in hun harten kunnen houden, aan diegenen die MIJN geheimen kunnen bewaren, aan diegenen wiens harten IN MIJ zijn en IK, IN de hunne.

  Zij zijn MIJN vrienden. Zij zijn MIJN dierbaren in deze tijd. Ik trek iedereen naar Mij met liefdeskoorden, nog steeds… Maar de tijd is op. Ik moet en Ik wil MIJZELF richten aan MIJN geliefde, MIJN ware en zuivere bruid. Zij is MIJN geliefde en aan haar wil Ik MIJZELF openbaren in deze laatste uren.

  Beredeneer deze woorden maar, zoals jullie altijd doen, maar MIJN bruid, oh MIJN bruid, ze ligt op MIJN SCHOOT, ze houdt van MIJ met een oprecht hart, zelfs voor ze MIJ gezien heeft, dat is MIJN echte bruid.

  Haar hart is rein, oprecht en ze heeft geleerd haar GOD te aanbidden in alle aspecten, in GEEST en in Waarheid. MIJN Waarheid is in haar hart, ze kijkt niet naar haar omstandigheden, ze laat zich niet leiden door haar eigen emoties, ze houdt haar ogen op MIJ gericht, de Eeuwige, de Onverwoestbare, DE ROTS: MIJN NAAM IS JEZUS CHRISTUS.

  Ik heb MIJN BLOED vergoten voor jullie genezing, van geest, ziel en lichaam. Waarom dan zijn jullie nog steeds mank in geest, ziel en lichaam? Neem MIJN WOORD aan en GELOOF!

  Geloof dat “IK BEN” is gekomen om MIJN BLOED te vergieten, zodat jullie zouden een leven leiden, verschillend van de wereld, zodat MIJN Licht zich zou verspreiden in deze wereld, als een getuigenis aan haar. Jullie zijn MIJN getuigenis! Daarom : ga en getuig!

  Spreek over MIJN OFFER, spreek over MIJN spoedige terugkomst, maak MIJN volk klaar. Als Ik vandaag kom, ben je dan klaar? Zijn jullie dierbaren dan klaar? Zijn diegenen die je dagelijks tegenkomt klaar?

  Ik wil dat jullie MIJN getuigenis uitdragen en MIJN Licht verspreiden in deze wereld. Als je IN MIJ bent, heeft iedereen een getuigenis. Getuig MIJN kinderen! De tijd is hier en nu.

  “IK BEN” is hier… Maar jullie merken MIJ niet op. Met jullie oren is het moeilijk om te luisteren, met jullie harten is het moeilijk om te begrijpen… jullie zijn verzadigd van deze wereld, het vet van de duivel, het voedsel van de duivel. Jullie moeten jullie hart NU besnijden en TOT MIJ komen in complete en totale overgave.

  MIJN HART gaat uit naar jullie. Sta paraat, MIJN kinderen. Sta werkelijk klaar, want velen zijn nog steeds niet klaar en de tijd kent geen genade. De tijd tikt en heel spoedig zal het middernacht slaan en dan zal MIJN zuivere, ware, echte bruid met MIJ in haar kamers binnengaan, waar WE voor altijd zullen wonen.

  Dit is geen poëzie, dit is echt, realiteit. Bekeer jullie en breng ook anderen ertoe, jullie HELPER woont in jullie, als het goed is. Vraag om ZIJN hulp in alle dingen, MIJN GEEST wordt uitgestort in jullie hart en leven, maak dus gebruik van deze GODHEID in jullie en verwerp HEM niet.

  HIJ is De ALMACHTIGE: MIJN GEEST.  HIJ is “IK BEN,” want WIJ zijn ÉÉN. Verwerp HEM niet, HIJ is het kostbaarste dat je in deze wereld kunt hebben. Maar hoe lang mijn kinderen, zullen jullie tegenstribbelen en deze Woorden verwerpen?

  Doorzoek jullie harten NU! Vraag MIJN GEEST om jullie harten te doorzoeken, zo dat MIJN LICHT door jullie kan schijnen, door de vetlagen zodat wat niet van MIJ komt, zal verteerd worden door MIJN verslindend VUUR. “IK BEN” is een verslindend VUUR!

  Jullie kunnen het NU ernstig menen met dit VUUR of kiezen voor de eeuwige vlammen van de Hel, die echt vuur zijn en geen poëzie… Luister naar de getuigenissen, lees de getuigenissen!

  Mijn volk heeft getuigenissen.  Ik geef ze getuigenissen, om jullie te redden. Open jullie ogen, harten, en oren, en luister als MIJN GEEST spreekt tot jullie en tot de kerken.

  Wie oren heeft, zal horen. Wie een hart heeft, zal begrijpen. Wie ogen heeft, zal zien.

  Jullie GOD: DIE vecht voor menselijke harten…

  Hebreeën 1:8-9 : maar over de zoon: Uw troon, o God, staat voor altijd en eeuwig, en: De scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. Gerechtigheid hebt U liefgehad en onrecht gehaat; daarom, o God, heeft uw God U gezalfd met de olie van de vreugde, als geen van uw gelijken.

  1 Korintiërs 2:12 : Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt. Zo weten wij alles wat God ons in zijn genade gegeven heeft.

  Exodus 3:14 : Toen sprak God tot Mozes: ‘Ik ben die er is.’ En Hij zei: ‘Dit moet u de Israëlieten zeggen: “Hij die er is zendt mij naar u.” ‘

  2 Timoteüs 3:1-4 : Besef wel dat er in de laatste dagen moeilijke tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn en belust op geld, arrogant en hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, goddeloos, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, wreed, kwaadwillig, verraderlijk, roekeloos, verwaand, meer genotzuchtig dan godvruchtig.

  Spreuken 8:13 : Het kwade haten is vrees voor de heer. Ik haat hoogmoed, verwaandheid, wangedrag
  en een mond vol slinkse woorden.

  Johannes 4:23 : Er komt een uur, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid: dat zijn de aanbidders waar de Vader naar uitziet.

  1 Korintiërs 10:4 : en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank, want zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meetrok, en die rots was Christus.

  Matteüs 13:15 : Want het hart van dit volk is verhard; met hun oren luisteren ze slecht en hun ogen houden ze dicht, opdat ze met hun ogen niet zien, en met hun oren niet horen, opdat ze met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen.

  Romeinen 2:29 : Jood ben je van binnen, en de werkelijke besnijdenis is er een van het hart, een geestelijke en niet een naar de wet. Zo iemand wordt geprezen, niet door de mensen maar door God.

  Hooglied 7:12 : Kom, mijn lief, laten wij naar buiten gaan, laten we overnachten in de dorpen.

  Jesaja 63:10 : Maar zij waren opstandig en tergden zijn heilige geest. Zo werd Hij hun vijand, Hij streed zelf tegen hen.

  Deuteronomium 4:24 : Want de heer uw God is een verslindend vuur, een jaloerse God.

  Psalm 119:14 : De weg van uw geboden verblijdt mij meer dan rijkdom en overvloed.

  Psalm 119:46 : Van uw geboden zal ik getuigen voor koningen zelfs, zonder schroom.


  17-08-2011, 22:18 Geschreven door Claudia  


  16-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera - Pedro Regis

  Boodschap 3523 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 9/08/2011

  Lieve kinderen, verlies je hoop niet. Mijn Jezus staat aan jullie kant. Vertrouw op Hem die in het verborgene ziet en die je bij naam kent. Blijf weg van alles wat jullie verlamd in de echte liefde van God. Mijn Heer houdt van jullie en wacht op jullie met de grote liefde van de Vader. Kijk niet werkloos toe. God is gehaast. Ga weg van zonde en dien blijgezind de Heer. Jullie stevenen af op een toekomst van pijnlijke beproevingen, maar vertrouw op Jezus. Jullie overwinning is in Hem. Ik ken ieder van jullie bij naam en Ik zal bij Mijn Jezus voor jullie ten beste spreken. Bid veel voor het kruis voor vrede in de wereld. Ik lijd onder hetgeen dat jullie te wachten staat. Jhusi zal ogenblikken van groot lijden meemaken en de pijn zal groot zijn voor mijn arme kinderen. Wees volgzaam en leef de boodschappen na die aan jullie over de jaren heen werden gegeven. Hou moed. Wat er ook moge gebeuren, verlies je hoop niet. Doe verder zonder vrees. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3522 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 8/08/2011

  Lieve kinderen, Ik zeg jullie dat jullie geliefd worden door de Vader, de Zoon door de Heilige Geest. Wijk niet af van de waarheid. Wees trouw aan Jezus en leef volgens Zijn Evangelie. Laat de geloofsvlam in jullie niet uitdoven. Zoek kracht in de Eucharistie en getuig overal dat jullie waarlijk van de Heer zijn. De Mensheid is ziek en heeft genezing nodig. Bekeer jullie. Jullie leven in een tijd van grote spirituele verwarring. Open jullie harten voor de werking van de Heilige Geest en jullie zullen nooit verkeerd zijn. Ik ben jullie Moeder en Ik kom uit de Hemel om jullie naar Mijn Jezus te leiden. Wees nederig van hart. Ik wil jullie niet dwingen, maar luister naar Mij. Wees niet bang. Wanneer alles verloren lijkt, zal de Heer naar jullie komen met een grote overwinning. Ik zal voor jullie bidden tot Mijn Jezus. Hou moed. Niets is verloren. Bekeer jullie vlug. Een pijnlijke gebeurtenis zal zich voordoen in Assisi en mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Bid, bid, bid. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3521 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 6/08/2011

  Lieve kinderen, kniel in gebed. De aarde is vol kwaad en de mensen stappen naar een grote kloof. Ik lijd onder wat jullie te wachten staat. De dood zal Sumba en Pula aandoen en de pijn zal groot zijn voor mijn arme kinderen. Ga niet van de Heer vandaan. Open jullie harten en aanvaard Mijn oproepen. Ik ken jullie noden en Ik zal tot mijn Jezus voor jullie bidden. Ik wil jullie niet dwingen, maar luister naar Mij. Vertel aan iedereen dat God gehaast is en dat dit de tijd van genade is. Kijk niet werkloos toe. Vertrouw op Jezus. Hij is jullie grote vriend en Hij is altijd dicht bij jullie. Keer jullie af van de wereldse zaken en dien trouw de Heer, zelfs al zullen jullie vele jaren van zware beproevingen voor de boeg hebben. Laat de duivel jullie niet misleiden. Heb de waarheid lief en verdedig ze. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  16-08-2011, 19:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Valse Christus zal komen 25/7/2011
  Profeet: John Leary

  Jezus zei: “Mijn volk, de VALSE CHRISTUS, het BEEST, de ANTICHRIST zal komen VÓÓR Mij om te proberen Mij te IMITEREN.

  LAAT JULLIE NIET BEDRIEGEN DOOR HEM en KIJK NIET naar zijn ogen, want hij zal BEZETEN ZIJN DOOR EEN DEMON.

  Hij zal ZICHZELF BEKEND MAKEN en dat zal het BEGIN ZIJN VAN DE PERIODE VAN DE VERDRUKKING.

  Dit zal de tijd zijn wanneer jullie BESCHERMD zullen worden IN MIJN TOEVLUCHTSOORDEN.

  Op het EINDE VAN DE PERIODE VAN VERDRUKKING zullen jullie Mij zien komen in goud op de wolken.

  Ik zal MIJN KOMEET VAN KASTIJDING brengen die TWEE DERDEN VAN DE MENSHEID ZAL DODEN, en het zal het begin zijn van de DRIEDAAGSE DUISTERNIS.

  VOORALEER de komeet de aarde treft, zullen Mijn engelen MIJN GETROUWEN OPTILLEN IN DE LUCHT zodat ze NIET gedood worden door de komeet [DE OPNAME].

  De SLECHTEN zullen een LEVENDE HEL OP AARDE MOETEN DOORSTAAN met Mijn PLAGEN vóór ze in de Hel zullen worden geworpen.

  Dan zal Ik het aanblik van de aarde HERNIEUWEN, en zal Ik Mijn getrouwen naar beneden, NAAR DE AARDE leiden, en zij zullen MIJN TIJDPERK VAN VREDE ervaren.

  Verheug jullie, Mijn volk, dat jullie werden gekozen om te leven in deze tijd van Mijn overwinning.”

  Voor de priester die vroeg hoe stemmen uit de chip zullen komen naar het menselijk gehoor.

  Jezus zei: “Mijn zoon, Ik heb jullie veel boodschappen gegeven HET TEKEN VAN HET BEEST NIET TE AANVAARDEN, EN GEEN COMPUTERCHIP IN HET LICHAAM TE LATEN PLAATSEN, zelfs niet met de dood voor ogen.

  Deze chip, die gedurende de periode van verdrukking verplicht zal worden, kan niet verwijderd worden, en het zal WERKELIJK JULLIE VRIJE WIL BEHEERSEN met stemmen die je besturen zoals een robot.

  Een signaal zal gezonden worden door een satelliet of GSM-mast die de chip zal ACTIVEREN, en je zal echt stemmen horen, en je zult geleid worden als iemand die onder hypnose verkeert.

  Zoek op internet naar deze mogelijkheden om mensen te tonen dat dit ECHT MOGELIJK IS zoals sommigen hebben gezien.”

  16-08-2011, 19:09 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opgespoord worden door microgolven 15/7/2011
  Profeet: John Leary

  Jezus zei: “Mijn volk, microgolven zijn heel krachtige elektromagnetische straling, die GEVAARLIJK KUNNEN ZIJN voor mensen, dieren en zelfs insecten.
  Deze masten in het visioen zenden sterke signalen uit naar satellieten en naar GSM’s.
  Jullie gebruiken microgolven om dingen in een korte tijd op te warmen, maar ze kunnen ook schadelijk zijn voor jullie lichamen.

  Als je een GSM tegen je oor houdt dan zou dat mogelijk kanker in de hersenen kunnen veroorzaken na verloop van tijd zoals sigaretten jullie longen aantasten.
  Het is beter om oortjes te gebruiken OM TE VERMIJDEN DAT JE DICHT TEGEN DE BRON VAN MICROGOLVEN ZIT.

  Jullie hebben voor vele jaren microgolf-signalen uitgezonden voor jullie TV-uitzendingen.

  Maar nu zijn jullie GSM-MASTEN OVER DE HELE WERELD aan het plaatsen zodat jullie een draadloos signaal kunnen hebben.

  Dit is een TOEGEVOEGDE VERVUILING VAN MICROGOLVEN aan jullie hele omgeving.
  Dit zou insecten kunnen aantasten en de oriëntatie van dieren.
  De GSM-masten werden geplaatst om telefoon en data boodschappen te zenden.
  Ze kunnen ook gebruikt worden om de verblijfplaats van mensen op te sporen door middel van jullie GSM, ZELFS WANNEER DIE AFSTAAT.

  Om te VERMIJDEN DAT JE OPGESPOORD WORDT, kun je de GSM in aluminiumfolie bewaren of de batterijen te verwijderen.

  Het inpakken met aluminiumfolie kan ook GEBRUIKT WORDEN MET ELKE CHIP in jullie rijbewijs of CHIP in jullie paspoort.

  Jullie elektronische technologie is heel nuttig, maar HET KAN TEGEN JULLIE GEBRUIKT WORDEN VOOR BEWAKING EN CONTROLE-DOELEINDEN.

  Door een eenvoudig leven te leiden ZONDER GSM’s of gechipte apparaten, kunnen jullie VERMIJDEN OM OPGESPOORD EN GECONTROLEERD TE WORDEN door deze microgolf-apparaten.”

  16-08-2011, 18:41 Geschreven door Claudia  


  15-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verlaat deze maatschappij om ondergronds te gaan 15/7/2011
  Profeet: John Leary

  Jezus: Ik blijf mensen waarschuwen om een voedselvoorraad op te slaan voor tenminste één jaar in geval de wereld voedselreserves dalen tot een gevaarlijk laag peil. Water moet ook opgeslagen worden.

  Jezus zei: “Mijn volk, Ik heb Mijn getrouwen vele boodschappen gegeven over het VOORBEREIDEN VAN TOEVLUCHTSOORDEN EN ZAKEN MEE TE NEMEN NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN.

  Diegenen, die NIET naar Mijn toevluchtsoorden gaan NADAT Ik jullie gewaarschuwd heb, zullen opgepakt worden door de VN troepen die in het zwart zullen gekleed zijn en zij zullen gebracht worden naar de GEVANGENISSEN OP JULLIE DETENTIECENTRA.

  Diegenen die WEIGEREN DE CHIP TE LATEN INBOUWEN in hun lichaam zullen VERGAST worden EN GECREMEERD zoals de Joden in Duitsland ten tijde van Hitler.

  De één wereld-mensen zullen AL DIEGENEN DODEN die hun nieuwe wereld orde niet willen steunen.
  De CHRISTENEN EN PATRIOTTEN zullen hun doelwit zijn.

  Net als in het Evangelie, er waren Joodse leiders die het volk lastig vielen voor het niet volgen van de minste van hun wetten, die soms louter menselijke voorschriften waren.
  Mijn volk moet de geest van de wet volgen uit liefde voor Mij.

  Zelfs tegenwoordig zijn er verschillende regeringen die hun volk LASTIG VALLEN met regels en voorschriften die BIJNA ONMOGELIJK te volgen zijn.
  Dit is de manier waarop jullie leiders en czars de macht over jullie hebben.
  Wanneer jullie wetten te ingewikkeld zijn om na te leven, dan zullen ze moeilijk af te dwingen zijn.

  Maar deze CONTROLE over jullie zal zo VERSTIKKEND WORDEN dat ze jullie zullen controleren zoals robotten.

  Wanneer deze slechteriken proberen CHIPS in het lichaam TE VERPLICHTEN, zal het tijd zijn OM DEZE CHIPS TE WEIGEREN, zelfs onder doodsbedreiging.
  Als je dit niet doet, zullen deze chips JE VRIJE WIL BEHEERSEN.

  VERLAAT DEZE MAATSCHAPPIJ OM ONDERGRONDS TE GAAN NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN, waar Ik ZAL VOORZIEN in jullie behoeften en jullie bescherming.
  Deze tijd van vervolging zal MINDER DAN 3 ½ JAAR DUREN, dan zal Ik Mijn Overwinning brengen, en zullen deze SLECHTERIKEN IN DE HEL GEWORPEN worden.”

  15-08-2011, 14:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zorg voor voedsel - zorg voor voedsel! 19/7/2011
  Profeet: John Leary

  Ik kon een fel oranje-geel knipperend bord zien met erop ‘HAAL VOEDSEL’.

  Jezus zei : “Mijn volk, VOEDSEL EN WATER ZIJN JULLIE BASISBENODIGDHEDEN, maar mensen beseffen niet HOE MOEILIJK het zal zijn ze te vinden gedurende een wereld hongersnood.

  Ik heb Mijn mensen gevraagd OM EEN VOEDSELVOORRAAD VAN EEN JAAR PER PERSOON AAN TE LEGGEN, als het mogelijk is.

  Vele mensen GAAN NU AL HONGERIG NAAR BED als droogte en rampen VOEDSELTEKORTEN veroorzaken.

  Zich verzekeren van voedsel is nog belangrijker dan het hebben van goud of zilver, omdat je DEZE MUNTEN NIET KUNT ETEN.

  Dit voedsel is NIET OM TE HAMSTEREN, maar om GEDEELD TE WORDEN.

  Je zult dit voedsel waarschijnlijk nodig hebben als gevolg van de KOMENDE WERELD HONGERSNOOD, en je de CHIP NIET wilt aannemen om het voedsel te kopen.

  Veel mensen kunnen zich de komende problemen niet voorstellen als BENDES OP ZOEK ZULLEN GAAN NAAR VOEDSEL VAN ZODRA JULLIE GELDSYSTEEM IS INGESTORT.

  Op een gegeven moment wanneer jullie worden bedreigd door de slechteriken, moeten jullie naar MIJN TOEVLUCHTSOORDEN komen.

  Vóór het tijd is om te vertrekken, kan EEN VOEDSELVOORRAAD NOODZAKELIJK ZIJN om te overleven.

  Uit het visioen BLEEK DE NOODZAAK om ZO VLUG MOGELIJK EEN VOORRAAD AAN TE LEGGEN.”

  15-08-2011, 14:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ze voeren opdrachten van de duivel uit 21/7/2011

  Profeet: John Leary

  Jezus zei: “Mijn volk, jullie hebben al eerder oorlogen in het Midden-Oosten gezien, maar deze recente opstanden van de Muslim Brotherhood lijken GERICHT te zijn op het WEGWERKEN van alle staatshoofden in de islamitische landen.

  Deze opstand werd GEFINANCIERD DOOR DE ÉÉN WERELD-mensen, die in het geheim DEZE OORLOGSPLANNEN UITVOEREN met de bedoeling de wereld olievoorraden TE VERSTOREN.

  Als dit plan in Saoedi-Arabië uitgevoerd, zou er een wereld olietekort kunnen gecreëerd worden, dat de prijs van olie zou kunnen verhogen tot twee keer de prijs van vandaag.
  Bid dat deze vijandelijkheden kunnen worden beëindigd, zodat er vrede in dit gebied ontstaat.

  Jezus zei: “Mijn volk, velen van de één wereld-mensen AANBIDDEN DE DUIVEL en ze VOEREN HUN OPDRACHTEN UIT DIE ZE VAN HEM KRIJGEN voor al het kwaad dat in deze wereld wordt gebracht.

  Een groot deel van de OCCULTE INVLOED wordt geleid door de duivel en MENSEN AANBIDDEN SATAN in hun ZWARTE MISSEN en er worden zelfs verschillende goden aanbeden op Bohemian Grove.

  Geld om de CULTUUR VAN DE DOOD te sponsoren helpt abortus, euthanasie, virussen, en zelfs oorlogen te ondersteunen.

  Ik ben machtiger dan al deze slechteriken en hun plannen.
  ROEP MIJN HULP IN om diegenen te ondersteunen die vechten om het leven te beschermen.”

  Jezus: “Ik heb ook aan het voorbereiden geweest zodat Mijn mensen naar Mijn TOEVLUCHTSOORDEN VAN BESCHERMING kunnen komen tijdens de verdrukking.

  Ik zal MIJN LICHTGEVEND KRUIS IN DE LUCHT plaatsen boven al Mijn toevluchtsoorden, en wanneer Mijn getrouwen naar Mijn kruis kijken, zullen ze genezen zijn van al hun gezondheidsproblemen.

  Dit zal een veel betere behandeling zijn dan dat één van jullie artsen kunnen uitvoeren.
  Geef Mij eer en glorie want Ik zorg te allen tijde voor jullie.”

  15-08-2011, 13:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Sabrina 10/8/2011 : over de H. Geest

  Brief van Onze HEER JEZUS aan Sabrina :

  Ik ben een GOD die totale controle heeft. Als jullie IN MIJ zijn en Ik in jullie, dan worden jullie geleid door MIJN GEEST en zijn jullie MIJN kinderen. Dan heeft MIJN GEEST alle controle.

  Ik wil jullie vertellen over MIJN Geliefde GEEST. HIJ wil jullie liefhebben, leiden, koesteren, bemoedigen en zelfs jullie verbeteren, als je HEM toelaat. MIJN GEEST leeft in jullie. HIJ is 24 op 24 uur beschikbaar : dag en nacht! HIJ is er altijd. HIJ is altijd aanwezig. HIJ slaapt nooit, MIJN Geliefde GEEST.

  HIJ was de kracht die MIJ uit de doden deed opstaan. Zonder HEM, was dit nooit gebeurd. MIJN GEEST is de kracht in jullie vanbinnen. MIJN GEEST is de waarheid in jullie vanbinnen. MIJN GEEST is de bemoediging in jullie vanbinnen.

  Zonder MIJN GEEST kan niemand gered worden, omdat HIJ het is Die getuigt tegen jullie geest van jullie redding. HIJ is de Ene Die tot jullie spreekt. Jullie horen ZIJN Stem. ZIJN Stem is zacht en aangenaam.

  HIJ zal zich nooit verheffen. MIJN GEEST is nederig. Maar spijtig genoeg, moet HIJ leven in huizen die vol afgoderij, misleidende praktijken, godslastering enz. Ik ben een GOD van TOTALE CONTROLE!  Zonder MIJN GEEST is er geen redding mogelijk.  HIJ maakt deel uit van de DRIE-EENHEID. HIJ staat niet op de laatste en laagste plaats.

  Integendeel, Ik verhef MIJN GEEST. HIJ is de ENE Die alles bewerkstelligt in jullie harten. HIJ is de ENE Die jullie aanzet tot bidden. HIJ is de ENE Die MIJN Armen rond jullie legt.  HIJ is de ENE Die jullie gebeden hoort en ze tot voor MIJ brengt.

  HIJ is de ENE Die MIJN Woorden voor jullie onthult. HIJ is de ENE Die alles in jullie harten bewerkstelligt en leeft. HIJ is de ENE Die jullie genezing en troost brengt. Waarom kleineren jullie HEM dan? Waarom bewijzen jullie HEM geen eer? Waarom blokkeren jullie HEM in ZIJN werk door te zeggen, “Tot hier en niet verder!”

  Waarom zijn jullie beschaamd voor de werking van MIJN GEEST in jullie kerkgebouwen? Velen zijn beschaamd en blokkeren HEM. Velen hebben hun eigen programma en daarin is er geen ruimte voorzien voor MIJN GEEST.

  Wel, Ik zeg je kerk, wee u, als u MIJN GEEST op die manier behandelt! Op een dag zal HIJ je op dezelfde manier behandelen en ZICH terugtrekken en dan zullen jullie zo dor worden als hooi onder de zon.

  Behandel MIJN GEEST met respect en laat HEM toe in jullie bijeenkomsten. Dit is een bevel. Zonder HEM kunnen jullie nooit overleven. Zonder HEM zijn jullie dor, zonder leven.

  Veracht de werken niet van MIJN GEEST in MIJN kerk! Weet je waar Ik aanwezig ben op zondagmorgen of gedurende enige andere bijeenkomst dat jullie houden? Daar waar MIJN GEEST aanwezig is, want HIJ en IK zijn ÉÉN!  Dus, als je HEM niet hebt, heb je ook MIJ niet. Dit is openbaring.

  Net zoals MIJN VADER en IK ÉÉN zijn, zijn MIJN GEEST en IK ook ÉÉN. HIJ is MIJN Geliefde GEEST, MIJN HEILIGE GEEST. HIJ WAS er al van in het begin. De kracht van GOD.

  Veracht MIJN GEEST en ZIJN werken niet. Ik dring er bij jullie op aan te bidden voor de aanwezigheid van MIJN GEEST in jullie bijeenkomsten, in jullie huizen, in jullie harten. Zonder HEM bloeden jullie dood. Zonder HEM is er geen leven!

  Ik heb MIJN BLOED vergoten voor de redden van velen en Ik heb gezegd: Wees vervuld met MIJN GEEST.  Dus wees vervuld met MIJN GEEST en laat HEM de tekenen en wonderen doen zoals beschreven in MIJN WOORD.

  Deze wereld heeft tekenen en wonderen nodig, als een signaal voor de ongelovigen, zodat ze zouden weten dat er een kracht van GOD werkzaam is in het universum… dat ze zouden weten WIE dit alles heeft geschapen… dat ze zouden weten WIE hen de levensadem gaf.

  MIJN GEEST verheft ZICHZELF niet, maar Ik wil HEM verheffen MIJN Geliefde GEEST. Dus wees ervan overtuigd dat jullie HEM ook moeten verheffen in jullie gebeden, aanbidding en manier van leven. Betrek HEM bij alles wat jullie doen. Verhef HEM, aanbid HEM, nodig HEM uit, iedere dag opnieuw.

  Dit is MIJN Wil voor iedereen die gelooft. Dit zijn MIJN Woorden voor vandaag aan MIJN kerk : AANBID EN OMARM MIJN GEEST TE ALLEN TIJDE! LAAT JULLIE LEIDEN DOOR MIJN GEEST TE ALLEN TIJDE! LUISTER NAAR DE STEM VAN MIJN GEEST TE ALLEN TIJDE!

  JEZUS CHRISTUS, de MESSIAS, DIE WAS en IS en KOMT!

  Sta paraat, want “IK BEN” komt er aan op de wolken!

  Val niet in slaap, maar wees waakzaam te allen tijde. Wees vervuld met Kracht van hierboven. Ik nodig jullie uit om deze Kracht uit te nodigen, ZIJN NAAM is : HEILIGE GEEST.

  Romeinen 8:14 : Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. 

  Romeinen 8:9 : Maar u leidt geen zondig leven meer, maar u leeft in de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Iemand die de Geest van Christus niet bezit, behoort Hem niet toe.  

  Romeinen 8:11 : Als de Geest van Hem die Jezus heeft opgewekt uit de doden in u woont, zal Hij, die Christus uit de doden heeft laten opstaan, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u woont.  

  Hebreeën 9:14 : hoeveel te meer dan het bloed van Christus. Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd als een smetteloos offer, dat ons geweten zuivert van dode werken, om de levende God te dienen.  

  Johannes 14:26 : De Helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.

  Romeinen 8:16 : De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God.

  1 Johannes 5:7-8 : Want drie zijn er die getuigen in de Hemel, de Vader, het Woord en de heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op aarde, de Geest en het water en het bloed, en deze drie zijn één.

  1 Korintiërs 2:11 : Wie van ons mensen kent iemands wezen? Alleen zijn eigen geest. Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God.  

  Romeinen 5:5 : En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.  

  Handelingen 10:38 : dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht; Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem.  

  Handelingen 7:51 : Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oor! Altijd maar verzet u zich tegen de heilige Geest, u net zo goed als uw vaderen. 

  Genesis 7:22 : Alles wat levensadem in zijn neus had, alles wat op het droge leefde, vond de dood.  

  Matteüs 10:27 : Wat Ik jullie zeg in het donker, zeg dat in het licht. Wat jullie in het oor gefluisterd krijgen, verkondig dat vanaf de daken.  

  1 Tessalonicenzen 5:19 : Blus de Geest niet uit.

  Efeziërs 4:30 : Bedroef Gods heilige Geest niet: u bent met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag van de verlossing.  


  15-08-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  14-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vreselijke gebeurtenissen zullen zich voordoen 1/8/2011

  Boodschap van Jezus van Nazareth

  Mijn zoon,

  …De tijd is nu gekomen voor de mensheid om de PERIODE VAN DUISTERNIS te ervaren dat noodzakelijk is voor de Vader om de aandacht van Zijn kinderen te trekken. Dit is de periode van duisternis dat werd geprofeteerd door vele van Gods kinderen, zowel in de oude tijden als in deze moderne tijden en bijgestaan door diegenen onder jullie die luisteren naar de Boodschappen van de Hemel aan Gods kinderen hier op Aarde en die boodschappen openbaar maken.

  De periode van duisternis, dat zal NEERDALEN OP DE PLANEER AARDE, is maar een fase van de globale transformatie, dat zal plaatsvinden….

  Een wereld dat nu volledig is aangetast door de Boze en door zijn volgelingen en een plaats van duisternis en wanhoop is geworden.

  Ik vraag van jullie, mijn kinderen, dat je de voorspelde periode van duisternis herkennen als een tijd voor Gods kinderen om te vieren en ZICH VOOR TE BEREIDEN VOOR DE KOMENDE GOEDE WERKEN, die de Heer heeft voorbereid voor de wereld om de noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen.
  Maar wanhoop NIET en wees niet overdreven bezorgd over de gebeurtenissen die nog moeten komen!

  Ja, er zullen perioden van duisternis en wanhoop zijn, en ja, VRESELIJKE GEBEURTENISSEN ZULLEN ZICH VOORDOEN GEDURENDE DE TIJD VAN VERANDERING, maar voor diegenen onder jullie die Gods werk doen en in Zijn Goddelijke Wil leven, zullen deze tijden van duisternis koesteren als een uitdaging, want jullie zullen jezelf hard maken door Gods werk te doen gedurende de meest turbulente tijden.

  Erken dat HET GEEN NUT HEEFT OM TE WANHOPEN OVER DE TOEKOMST van de mensheid want de toekomst zal uiteindelijk beter zal zijn voor al Gods kinderen hier op Aarde, en ook voor Gods kinderen die teruggekeerd zijn naar hun spirituele thuis in het Hemels Rijk. ...

  Ja, je zult in angst verkeren voor de gebeurtenissen, maar deze gebeurtenissen zijn NOODZAKELIJK om de wereld ten goede te veranderen.

  Wees niet bang, mijn kinderen, want Ik ben met jullie nu en voor altijd in de rol dat de Vader in de Hemel voor Mij had voorbereid als Zijn Zoon in het grote plan dat Hij voor al Zijn kinderen door de eeuwigheid heeft voorbereid. ...

  De verschrikkelijke stormen dat op de mensheid zullen losgelaten worden zullen ook verdwijnen, wanneer de AARDE GEZUIVERD IS van de vreselijke toorn van de Boze, die hof hield met de zielen van Gods kinderen hier op Aarde voor al teveel jaren.

  De Vader in de Hemel zal spoedig EEN EINDE MAKEN AAN AL DE VERSCHRIKKINGEN die veroorzaakt worden door het kwaad in de wereld.
  Brengt deze kennis alleen al, mijn zoon, en aan jullie allen, mijn zonen en dochters, jullie er niet toe te erkennen dat de Vader in de Hemel altijd al een plan voor Zijn kinderen heeft gehad om hen in Zijn liefdevolle armen te brengen, wanneer al de gebeurtenissen die nog te wachten staan voorbij zijn ?

  Erken, dan, dat de Vader in de Hemel, de Zoon en Verlosser, en Mijn Hemelse Moeder, verenigd zijn in een tocht om AL GODS KINDEREN NAAR HUN HEMELSE THUIS TE BRENGEN.
  Je moet dit boven alles erkennen, zodat jullie JE GESTEUND VOELEN gedurende de komende tijden.

  Mijn zoon, laat dit ... een ervaring zijn voor je om te erkennen dat de komende tijden GEVULD ZULLEN ZIJN MET VELE STORMEN en dat je JEZELF MOET HARDEN voor de komende tijden.

  Aan al Gods kinderen : jullie moeten erkennen dat in jullie eigen leven, hoewel je misschien niet veel moeilijkheden of ontberingen hebt ervaren, MOET je jezelf ook VOORBEREIDEN voor de VRESELIJKE GEBEURTENISSEN die zullen plaatsgrijpen in de toekomst van de wereld.

  Deze gebeurtenissen zijn NIET diegene die door de Vader in de Hemel gepland zijn, maar dit zijn gebeurtenissen die noodzakelijk zijn OM de wereld TE ZUIVEREN van alle duisternis en kwaad dat is aangericht door de vijand van alles wat goed is in het universum.

  Erken dat de tijd van de Boze KORT is en dat in al de verschrikkelijke gebeurtenissen die in de wereld gebeuren de Boze zijn laatste ademtocht van kwaad op de wereld loslaat.

  Zijn woede is wordt door jullie allen ervaren, die erkennen dat zijn tijd van plagen over de mensheid te sturen KORT IS EN SPOEDIG ZAL EINDIGEN.

  Als je weet dat dit Gods plan voor de Boze in deze wereld is, is het dan NOG GEEN TIJD voor de mensheid om het einde van de Boze hier op aarde te vieren ?
  Want het is enkel een kwestie van tijd, en zijn tijd is zo kort.

  Dus, mijn kinderen, jullie hebben veel werk te doen voor de Vader in de Hemel om het Licht en Liefde van de Vader aan de hele mensheid hier op aarde tot stand te brengen.
  Door jullie gebed en jullie goede daden, door jullie broeders en zusters te helpen DEZE EINDTIJDEN door te komen, zullen jullie je rol vervullen die de Vader in de Hemel voor jullie heeft bestemd.

  Mijn broeders en zusters, allen hebben een heel speciale missie die gepland is door jullie Vader in de Hemel om Hem te assisteren in het VERDRIJVEN VAN DE BOZE uit de wereld waarin jullie leven.

  Erken jullie rol in het plan van de Vader.

  Pauzeer je dagelijkse activiteiten voor een tijdje voor je VOOR TE BEREIDEN VOOR DE GEBEURTENISSEN die zich spoedig zullen voordoen.
  WEES VOORBEREID !
  Want
  de tijden zijn NU DUIDELIJK AAN HET VERSNELLEN voor jullie allemaal in het moeilijkste tijdperk voor de hele mensheid.

  De overgang zal kort zijn voor velen van jullie die ervoor kiezen om het werk van de Vader hier op Aarde te doen.

  Maar de overgang zal lang lijken en pijnlijk voor diegenen onder jullie die ervoor kiezen hun verantwoordelijkheid aan de Vader in de Hemel te ontkennen, en ook voor diegenen onder jullie die proberen te doen alsof Hij niet bestaat.

  De tijd is aangebroken dat jullie EEN BESLISSING MOETEN NEMEN waar je staat.
  Net als Ik een lijn in het zand trok, het is tijd voor jullie allen, mijn kinderen, om jullie lijn in het zand te trekken.
  Zijn jullie met jullie Vader in de Hemel?
  Kies je ervoor Zijn wil te doen?

  Dit zijn de vragen die je zelf moet beantwoorden, wanneer alles is gezegd en gedaan.
  Ga in vrede, mijn broeders en zusters, en BEREID JULLIE VOOR, VOOR DE KOMENDE TIJDEN!

  Jezus van Nazareth

  Profeet: Ned Dougherty

  14-08-2011, 21:08 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Straf voor een perverse en goddeloze wereld 12/7/2011

  Terwijl ik vandaag in Aanbidding was, kwam onze Heer Jezus naar mij en zei :
  Mijn kleine broeder, Ik ben blij dat je hier bent vandaag.
  Luister naar wat Ik je heb te zeggen.
  Daarna vraag Ik dat je het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid bidt en de Droevige Mysteries van de ROZENKRANS om verzoening en boetedoening aan te bieden aan Mijn Hemelse Vader voor je zonden en de zonden van de wereld.
  Laat iedereen die oren heeft, luisteren naar mijn woorden.
  Laat iedereen die ogen heeft, kijken naar wat er gebeurt.

  Waarlijk, deze WERELD IS HEEL PERVERS EN GODDELOOS GEWORDEN.
  De Mensheid heeft HET RESPECT voor leven VERLOREN, en heeft God de rug toegekeerd.
  Wees er zeker van dat de Heer God NIETS DOET ZONDER zijn geheim TE OPENBAREN aan zijn dienaren, de profeten.

  Daarom staat de Vader op het punt een STRAF TE ZENDEN DIE GROTER IS DAN DE ZONDVLOED en die niemand ooit gezien heeft. Dit werd reeds geprofeteerd in AKITA, Japan.

  In Zijn grote liefde voor de mensheid en in Zijn grote Barmhartigheid staat God op het punt de [GROTE] WAARSCHUWING te sturen zodat iedereen zal weten dat Hij bestaat…
  Iedere man, vrouw, en kind die tot de jaren van verstand is gekomen, ZAL HUN ZIEL ZIEN ZOALS GOD DIE ZIET.
  Diegenen die dit barmhartig geschenk aanvaarden zullen hun wegen veranderen en terugkeren naar God, terwijl degenen die het weigeren, God zullen verwerpen.
  Anderen zullen sterven van angst wanneer ze hun ziel zien, en nog steeds zullen vele anderen God blijven verwerpen.

  Je hebt reeds TALRIJKE RAMPEN over de wereld gezien, vooral in je eigen land (USA).
  Deze RAMPEN hebben zich voorgedaan om de mensen op te roepen tot bekering en een terugkeer naar God.
  God zal NIET LANGER de goddeloosheid en de perversiteiten van de mens TOLEREREN.

  De Boze gelooft dat hij er bijna in geslaagd is om de mensheid tegen God op te zetten, en hoewel het er op lijkt, zal de Boze NIET winnen van God.

  MIJN KERK STAAT OP HET PUNT GEZUIVERD TE WORDEN.
  Het is heel belangrijk dat Mijn volgelingen, Mijn trouwe gelovigen, bidden en opofferingen brengen om de ernst van deze komende kastijdingen te minderen.
  Bereid je voor (voor die kastijdingen) door GEBED, VASTEN EN OPOFFERINGEN.
  Wees er niet ongerust over, weet alleen dat DEZE KASTIJDINGEN ZICH ZULLEN VOORDOEN OP DE VASTGESTELDE TIJD.

  Doe beroep op de sacramenten, en bereid jullie iedere dag voor ALS WAS het jullie laatste, want ENKEL jullie Hemelse Vader weet wanneer Hij je bij naam zal roepen.

  Ik weet dat dit een herhaling is van wat Mijn Moeder heeft gezegd op Haar Verschijningen, maar Haar boodschappen zijn in dovemansoren gevallen.

  Wegens de zonde van ABORTUS en de zonden van het VLEES zal deze natie (USA) veel te lijden hebben.

  Ik waarschuwde jullie u voorafgaand aan de laatste grote verkiezingen, dat JULLIE PRESIDENT een grote rol zou spelen in het VERNIETIGEN van deze eens grote natie.
  In deze voorbije 2,5 jaar hebben jullie gezien hoe AMERIKA WORDT VERNIETIGD VAN BINNEN UIT.

  Ik waarschuwde dat jullie regering controle zou krijgen over het volk door een FINANCIELE INEENSTORTING van zijn munt, HONGER, BANGMAKERIJ, en INTIMIDATIE tegen ieder die zich verzet tegen deze regering.

  Velen in de regering, zowel Democraten als Republikeinen, zijn AGENTEN VAN DE BOZE, en hebben de ONDERGANG van dit land gepland, aangezien zij er in geslaagd zijn het gebed van de school en openbare plaatsen van samenkomst te verwijderen.

  De wil van het Amerikaanse volk is gebroken omdat hun VRIJHEDEN iedere dag WORDEN WEGGENOMEN.

  JULLIE PRESIDENT IS EEN MEESTER VAN MISLEIDING, BEDROG EN LEUGENS.
  Hij is een narcist die ENKEL ZICHZELF EN SATAN DIENT.

  De heiligheid van het leven betekent niets voor hem.
  Hij is al aan een plan aan het werken om MIJN KERK AAN TE VALLEN en te PROBEREN om Mijn getrouwe priesters HET ZWIJGEN OP TE LEGGEN en hen te beletten de ware evangeliën te verkondigen.
  Zijn volgelingen zullen mijn Kerk BELASTEN, ieder die zich uitspreekt tegen abortus, homoseksualiteit, verbintenissen van dezelfde sekse, en degenen die
  worden beschouwd als intolerant door hun manier van denken zullen worden BESCHULDIGD VAN HAAT-MISDRIJVEN en vervolgd worden.

  Hij weet dat de GELOOFSAFVAL de Kerk heeft aangetast.
  Satan zal zijn oude taktiek van ‘verdeel en heers’ gebruiken.
  Hij zal de Kerkleiders, bisschoppen en priesters aanvallen en vele plaatsen van verering DWINGEN HUN DEUREN TE SLUITEN.

  Als de Boze probeert om de ENE WERELDREGERING tot stand te brengen, zal het ook een totstandkoming van de ENE WERELDRELIGIE zijn.

  Het gevecht voor jullie vrijheid om jullie Drie-ene God te vereren zal VELE MARTELAREN voortbrengen.
  Kleine broeder, wees voorbereid om erbij te zijn.
  Vrees niet, Ik ben bij jou.
  Ik vraag je ook om mijn uitverkorenen voor te bereiden voor hun martelaarschap.
  Je zult hen kennen door hun vruchten en hun geloof.
  Wees niet verwonderd wanneer diegenen die het dichtst bij jou staan zich van jou verwijderen; dit zijn diegenen die Me zullen verwerpen als ze HET TEKEN VAN HET BEEST AANVAARDEN.
  Zij zijn wolven in schapenvacht.
  Zij zullen je verraden, net zoals Judas Mij, Zijn Meester, verraadde.

  Ik heb je verteld door Bijbelvers 2 Kronieken 7:14, “en het volk waarover mijn naam is afgeroepen zich vernedert, bidt en mijn aanschijn zoekt, en zich bekeert van zijn slechte wegen, dan zal Ik het in de hemel verhoren, Ik zal hun zonde vergeven en hun land genezen.”

  Als dit NIET gebeurt, dan zal jullie president aan de macht blijven en HERVERKOZEN WORDEN.
  Diegenen die volledig afhankelijk geworden zijn van hun regering zullen hard vechten om hem in zijn functie te houden.
  Dit zijn dezelfde mensen die Mij hebben verworpen; diegenen die zo lauw geworden zijn.

  Als het AMERIKAANSE VOLK een koppig volk blijft, dan zal Ik, jullie God niet tegen hun wil ingaan.
  VERLIES JE TIJD NIET naar de nieuwsberichten te kijken. Ieder woord, iedere beweging die JULLIE PRESIDENT EN ZIJN REGERING maakt, is berekend door de Boze om VERNIETIGING TE VEROORZAKEN en CHAOS te brengen in de wereld.

  ZIJN DOEL IS DEZE NATIE TE VERNIETIGEN en Satans plan om DE NIEUWE WERELDORDE, de ENE WERELDREGERING tot stand te brengen.

  In de plaats daarvan, kniel en bid voor Gods barmhartigheid.
  ENKEL GOD KAN HEM UIT ZIJN FUNCTIE ZETTEN, maar ALLEEN als het volk Gods wil aanvaardt en Zijn Geboden volgt.
  Liefde moet weerkeren in de harten van de mensen.

  Zoals geprofeteerd in LA SALETTE, ZAL ROME HET GELOOF VERLIEZEN, DE PAUS ZAL MOETEN VLUCHTEN.
  Herinner je hoe de Paus eerste vraag was dat de gelovigen voor hem baden.
  “Bid voor mij, dat ik niet zou moeten vluchten uit angst voor de wolven” waren zijn woorden vanop zijn balkon.

  Nu, DIE WOLVEN bereiden zich voor om HEM IN BALLINGSCHAP UIT ROME TE DWINGEN.
  Bid voor hem, bid voor al mijn getrouwe priesters.

  BEREID JULLIE HUIZEN VOOR om Mij te ontvangen, want als de KERK WORDT VERVOLGD en zijn deuren gesloten zijn, zullen jullie huizen de NIEUWE CATACOMBEN worden.

  Mijn getrouwen zullen IN GEMEENSCHAPPEN MOETEN LEVEN, Mijn Heilige Engelen zullen jullie naar VEILIGE SCHUILPLAATSEN leiden.

  Mijn priesters zullen de Heilig Misoffer IN HET GEHEIM moeten opdragen, want ze zullen worden OPGEJAAGD als honden en gedood.
  Bid dat deze tijd van vervolging kort zal zijn.

  Bid dat spoedig de Triomf van het Onbevlekte Hart van Maria komt.
  Zij is de “Schuilplaats voor Zondaars”. Kom altijd tot Mij, je Jezus, door Haar Onbevlekt Hart voor al je noden.

  Moedig Mijn getrouwen aan om iedere dag te bidden voor de redding van zielen.
  Bid vooral voor diegenen die zijn weggevallen.
  Bid, vraag Mijn Vader om DE VERLICHTING VAN ZIELEN NU TE ZENDEN, zodat iedere persoon de [Grote] Waarschuwing als Gods grootste geschenk van barmhartigheid mag aanvaarden, en dat ze hun wegen veranderen.

  Ik ben Mijn leger in de Hemel en op aarde aan het voorbereiden voor de komende strijd tegen de vijand.
  Vrees niet diegenen die het lichaam kunnen vernietigen, maar VREES ENKEL GOD die de macht heeft om over je ziel te oordelen.
  Vertrouw enkel op God.
  Bid elke dag het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid en de ROZENKRANS.
  Blijf standvastig in je geloof.
  Blijf dicht bij Mij, je Drie-ene God, door het Onbevlekt Hart van Maria, Moeder en Koningin.

  Roep je Beschermengelen aan, roep de Aartsengel St Michael aan en al de Aartsengelen, roep al de Hemelse Engelen aan, roep de Heiligen in de Hemel aan die wachten op jouw vraag om je te helpen.

  Ontvang mijn zegen, en blijf in Mijn Heilig Hart.
  Beminde, weet dat Gods wil je nooit brengt, waar Gods genade je niet in stand houdt.
  Ik hou van jullie.

  Profeet: Juanito

  14-08-2011, 20:52 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben, Die ben, en de God-Mens 14/7/2011

  Jezus zei: “Mijn volk, toen Mozes aan God de Vader vroeg wat Zijn naam is, kreeg hij als antwoord: ‘IK BEN die BEN/IS.’ (Exodus 4:14).
  Deze naam betekent dat God ALTIJD heeft BESTAAN, zelfs voor de schepping.
  Het is gesproken in de TEGENWOORDIGE TIJD, en betekent ook dat Gods aanwezigheid ALTIJD zal BESTAAN.
  Het is moeilijk voor de mens om God volledig te beschrijven of kennen, zodat deze beschrijving in een naam de mensen een KLEIN INZICHT gaf van wie Hij is.
  Mozes vertelde het volk deze naam, en Hij zorgde ervoor dat zijn volk uit Egypte werd geleid naar het beloofde land.

  Ik gebruikte dezelfde uitdrukking toen de Joden vroegen wie Ik ben.

  Johannes 8:56-58 : En wat uw vader Abraham betreft: hij verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien, en toen hij die zag was hij vol vreugde.’ Toen zeiden de Joden: ‘U bent nog geen vijftig jaar en U hebt Abraham nog gezien?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: van voordat Abraham werd geboren, ben Ik.

  Ik vertelde hen dat Abraham blij was Mijn dag te zien, en ze konden niet geloven dat Ik Abraham kon gezien hebben. En Ik zei : Waarachtig, Ik verzeker u, van voordat Abraham werd geboren, ben Ik (Ik ben).’

  Dit was DEZELFDE NAAM dat God de Vader gebruikte, maar We zijn beiden Personen van de Gezegende Drie-eenheid, IK SPRAK DUS DE WAARHEID.
  Het volk probeerde Mij dan te stenigen.
  Ze dachten dat Ik God lasterde.
  IK BEN WAARLIJK DE GOD-MENS, maar het volk uit Mijn tijd kon niet aanvaarden dat IK DE MESSIAS WAS EN GELIJKTIJDIG GOD.
  Tegenwoordig aanvaardt Mijn volk Mij als God-mens door geloof, zoals je weet dat Ik de TWEEDE PERSOON VAN DE GEZEGENDE DRIE-EENHEID ben.”

  Profeet: John Leary

  14-08-2011, 12:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bereid je voor : Stockeer Voedsel en Water 4/8/2011

  BOODSCHAP VAN JEZUS CHRISTUS ONZE VERLOSSER
  BID DAGELIJKS VOOR DE BARMHARTIGHEID VAN DE VADER,
  BEREID U VOOR, VOOR DE VOLGENDE GOLF VAN BEPROEVINGEN,
  SLA VOEDSEL EN WATER IN

  Jezus: Mijn dochter, het is voor je goed dat je jezelf toewijdt aan de Heilige Geest, want Hij is waarlijk jouw Goddelijke Gids naar gehoorzaamheid, volgens mijn Vaders wil.

  Beminde, Ik heb nu een BOODSCHAP VOOR AL MIJN KINDEREN die willen luisteren.
  Het is heel belangrijk dat ze dagelijks blijven bidden voor de barmhartigheid van mijn Vader over hun land en in hun levens.
  Er zal SPOEDIG veel PLAATSGRIJPEN, in een VLUGGE OPEENVOLGING van gebeurtenissen. Daarom zal het voor allen NOODZAKELIJK ZIJN OM VOORBEREID TE ZIJN.

  Jezus: Om jullie voor te bereiden voor de VOLGENDE GOLF VAN BEPROEVINGEN, zul je moeten VOEDSEL EN WATER STOCKEREN.
  Wat je ook kunt kopen zal voldoende zijn.
  Ik zal al diegenen zegenen die mij en mijn Moeder, Koningin van de Heilige Rozenkrans, zullen aanroepen om dit land over de wereld te beschermen en Ik zal JULLIE VOEDSELVOORRADEN EN WATERVOORZIENINGEN ZEGENEN.

  Anna Marie: Ja, mijn Heer.

  Jezus: Ik vraag aan ALLEN DAT ZE DEZE ITEMS BEGINNEN STOCKEREN op een plaats in hun huizen en dat Ik ieder huishouden zal bezoeken en zegenen op de Feestdag van je Patroonheilige nl. 27 SEPTEMBER (St. Vincent de Paul’s Feestdag).
  Dit zal ZORGEN VOOR VOLDOENDE TIJD aan allen om klaar te zijn en zich te houden aan mijn verzoek.

  Anna Marie: Ja, mijn Heer.

  Jezus: Zelfs al zijn het voor de meesten harde financiële tijden, jullie kunnen NOG ALTIJD VOEDSELCONSERVEN VERZAMELEN EN STOCKEREN op voorwaarde dat de voedselconserven niet zijn vervallen.
  Alsjeblieft zorg ook voor een WATERVOORRAAD.
  Jullie zullen AL diegenen in je gezin van WATER EN VOEDSEL moeten voorzien, daarom wees alsjeblieft SELECTIEF wanneer je al deze items aanschaft, zorg dat ze NIET VERVALLEN DIT JAAR, 2011.

  Je zult HEILIGE KAARSEN EN HEILIGE ITEMS moeten bijhouden.
  Zorg dat alle items GEZEGEND zijn door een gewijde Priester.

  Voor diegenen die in hun tuin geplant of gezaaid hebben en vruchten willen oogsten, zorg ervoor dat je IEDERE PLANT GEZEGEND HEBT MET HEILIG WATER.
  Dit zal HUN VERLANGEN OM VRUCHTEN VOORT TE BRENGEN VERSTERKEN.

  Voor ieder waar je met spreekt en dat ervoor kiest om niet te geloven of die spotten met je geloof…  MAAK JE GEEN ZORGEN.
  Ze zullen bedroefd zijn als ze hun eigen fouten inzien.

  Voor die mensen : wijd hen alsjeblieft aan Mij toe door Mijn Moeders Onbevlekte Hart zoals afgebeeld is op haar Groene Schapulier.
  Ik zal waarlijk barmhartigheid voor hen betonen, als je dit doet.

  Jezus: Doe al wat je kunt om dagelijks de vier Mysteries van MIJN MOEDERS ROZENKRANS te bidden.
  Deze bescherming zal broodnodig zijn in de komende maanden.
  Je zou ook het Kroontje van Barmhartigheid moeten bidden gericht aan mijn Hemelse Vader, ter ere van Mijn Leven, Dood en Verrijzenis.

  Jezus: Bid met je vrienden en zeker MET JE GEZIN.

  Doe je best, zoals ik ieder bij naam ken, en jullie allen in mijn Heilig Hart zijn, waar Ik jullie liefheb, over jullie waak en jullie bescherm doorheen jullie dagelijkse levens. Mijn dochter…

  Anna Marie: Ja, mijn Heer.

  Jezus: Zorg je voor DEZE DRINGENDE BOODSCHAP (om ze te verspreiden)?

  Anna Marie: Ja, mijn Heer. Mijn Jezus, mag Ik U een vraag stellen?

  Jezus: Ja, dochter, spreek.

  Anna Marie: Mijn Heer, wat als we voedsel en water kopen NA 27 SEPTEMBER, zal U dat alles nog zegenen?

  Jezus: JA, mijn beminde.
  Maak je geen zorgen over het feit dat ik dit zie en weet, Ik zal zegenen volgens jullie noden.

  Anna Marie: Ja, mijn Heer.                                                                                      

  Dank U Jezus, we houden allen van U!

  Profeet: Anna Marie


  14-08-2011, 01:37 Geschreven door Claudia  


  13-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bouw schuilplaatsen 29/7/2011

  Aan : Christina Gallagher
  Bouw nucleaire schuilkelders in Amerika

  Een boodschap van Jezus aan Christina

  Mijn dochter, Ik wil dat je aan Mijn volk in de AMERIKA’s kenbaar maakt dat Ik, Jezus wil dat ze deelnemen in het verwezenlijken van een aantal ONDERGRONDSE SCHUILPLAATSEN voor de veiligheid van diegenen die de GEREDDE OVERGEBLEVENEN (=RESTKERK) zullen zijn.

  Spoedig, heel spoedig, zal de wereld ONDERGEDOMPELD WORDEN IN DE ZWARTE AFVALLIGHEID, die de wereld zal OVERSPOELEN.

  ER ZAL OORLOG ZIJN en door de beschikbaarheid en gebruik van NUCLEAIRE ENERGIE, zullen VELE DELEN van de wereld en HUN INWONERS vernietigd worden.

  God wil jullie NIET bang maken.
  Hij wil jullie antwoord en jullie snelle actie voor dit werk tot stand brengen.

  Mijn dochter, Ik wil dat je DIT KENBAAR MAAKT over de wereld.
  De wereldmachten zijn in de greep van een GROTE ONRUST en de VOORBEREIDING VAN OORLOG is nu een werkelijkheid, in VERENIGING MET DE ANTICHRIST.
  Hij staat op het punt een grote GRUWEL te creëren.

  De wereld zoals je die kent zal veranderd worden en lelijk zijn.
  Wereldmachten zijn aan het werk, en doen er beroep op de machten van het kwaad om vernietiging te veroorzaken.
  Alle transacties door BANKEN en alle OVERHEIDSDIENSTEN over de wereld zullen MACHTELOOS gemaakt worden.

  De leiders van alle naties zullen HULPELOOS gemaakt worden om tussen te komen.
  VOEDSEL ZAL SCHAARS ZIJN.
  HONGER EN DOOD zullen overal aanwezig zijn.
  GROOT ONHEIL EN RAMPEN zullen over de wereld komen. HET WATER ZAL VERGIFTIGD WORDEN.

  MAAK NU VOORBEREIDINGEN.
  De wereld staat op het punt in de diepten van zijn eigen zonde te vallen.
  Alles wat jullie hebben ZAL IN BESLAG WORDEN GENOMEN.
  JULLIE GELD ZAL WAARDELOOS ZIJN.
  Er zal OVERAL DOOD HEERSEN ROND JULLIE.

  Gods barmhartigheid zal er zijn als de mensen zich naar Mij keren, maar het doet Me pijn dat hun harten niet zullen kiezen om deel te nemen in Mijn Barmhartigheid.

  Ze geven de voorkeur eraan zich zodanig te wringen overeenkomstig menselijke wegen.
  Ik ben Degene die de Alfa en Omega is voor eeuwig en eeuwig.
  Ik verlang nog steeds dat de mensen naar Mij komen in plaats van te sterven.
  Mijn Heilig Hart zal al diegenen aantrekken die willen reageren
  met het oog op het waarborgen van de continuïteit van het werk van de verlossing.
  De tijd is gekomen waarop alle mensen zullen geneigd zijn om enkel aan zichzelf te denken.
  DE ZEE ZAL VEEL LAND BEDEKKEN en vele mensen zullen verloren zijn omdat ze verkozen blind te blijven voor de oproep van Mijn Moeder en hun ontkenning van de Waarheid. 

  Mijn dochter, je zult veel spot ondervinden van diegenen die niet willen reageren.
  SPOEDIG ZULLEN ZE HET UITROEPEN en jou zoeken om hen te helpen, maar het zal voor velen te laat zijn.
  De wateren van de dood hebben zich verplaatst, en ze hebben zich vlug verplaatst.
  De Tijd is ingesteld voor de vernietiging van de wereld.
  De perversie van de wereld is eindeloos.

  Mijn dochter, vrede zij met jou.
  Maak alles wat Ik je vertel kenbaar.
  Degenen die Waarheid herkennen zullen reageren.
  Ik wil dat je Mijn volk leidt door Mijn werking in jou.
  Je bent in de tijd van de 'opening van de deur en het sluiten van de poort' – DE GROTE KASTIJDING.

  13-08-2011, 18:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een private Verlichting van Geweten 22/7/2011

  Op vraag van Onze Lieve Vrouw van Alle Naties/Volkeren wil ik de VERLICHTING VAN MIJN GEWETEN dat ik had, delen met jullie. Dit wordt ook het "MINI-OORDEEL" genoemd.

  Op mijn 18 jaar verloor ik mijn Katholiek geloof, ik praktiseerde niet langer mijn geloof.
  Het was pas twintig jaar later op mijn dertigste dat ik een ervaring had dat mijn hele leven veranderde.

  EERST had ik een droom over JEZUS en in die droom was HIJ zo werkelijk aanwezig, dat het was alsof HIJ bij mij in mijn kamer stond.
  Toen ik wakker werd dacht ik bij mijzelf dat ik JEZUS had gezien, maar toen dacht ik dat JEZUS niet naar iemand zoals mij zou komen en daarom schonk ik er geen aandacht aan.

  De VOLGENDE nacht, toen ik in bed lag, voelde ik zoiets als een stroom die door mijn lichaam ging.
  Nadat dit was gebeurd besefte ik mij hoeveel JEZUS VAN MIJ HIELD en ik begon ook te beseffen hoeveel ik HEM had beledigd met mijn zonden.

  Ik stond op en viel op mijn knieën. Steeds opnieuw zei ik dat IK ZOVEEL SPIJT, MAAR DAN OOK ZOVEEL SPIJT HAD OVER MIJN ZONDEN.
  Ik bleef voelen hoeveel mijn zonden JEZUS hadden beledigd en daarna BEGON de diepe, diepe pijn in mijn HART EN ZIEL.
  Deze pijn is zo diep en smartelijk, dat ik niet kan zeggen hoe pijnlijk het is.
  De ervaring stopte dan en ik huilde tranen van pijn en smart.
  De ervaring was gedaan maar de PIJN en de SMART bleven in mijn HART EN ZIEL.

  De volgende morgen werd ik wakker om 4:00u en ik ging naar beneden. Het was toen dat JEZUS voor de eerste keer tot mij sprak (zelfs al begreep ik het niet volledig en twijfelde dat HIJ tegen mij zou spreken) en zei om een BIJBEL te halen en die open te doen.

  Ik opende de Bijbel bij Lucas 15 op de PARABEL VAN DE VERLOREN ZOON.
  Toen ik het gelezen had, huilde ik en vroeg om ZIJN VERGEVING.

  De volgende dag ZAG ik wat mijn zonden JEZUS hadden aangedaan.
  In een visioen zag ik mezelf een zware zonde begaan en dan zag ik JEZUS g
  egeseld worden door een Romeinse soldaat en als ik keek naar de Romeinse soldaat, zag ik zijn gezicht : het was MIJN gezicht. Ik kan niet beschrijven hoe verscheurend dit was en de PIJN EN VERDRIET in mijn hart namen toe.

  Dit bleef enkele dagen duren en met elke voorbijgaande dag nam de PIJN EN VERDRIET in mijn HART EN ZIEL toe.
  Toen vertelde ik eindelijk aan JEZUS dat de PIJN EN VERDRIET IN MIJN HART moesten verlicht worden omdat ik dacht niet veel meer aan te kunnen.

  Dan hoorde ik HEM zeggen : BEKERING.
  Ik was in geen twintig jaar naar de BIECHT geweest. Daarom moest ik opzoeken waar en wanneer er BIECHT werd gehoord in een plaatselijke KATHOLIEKE KERK.
  Ik had geluk. Er waren twee priesters die de BIECHT hoorden. De priester die de BIECHT hoorde kon de nodige tijd voor mij vrijmaken.

  IK WAS IN GEEN TWINTIG JAAR NAAR DE BIECHT GEWEEST en ik huilde. Toen de PRIESTER MIJ DE ABSOLUTIE HAD GEGEVEN WAS HET ALSOF EEN ZWAAR GEWICHT VAN MIJ AFVIEL.

  IK KAN NIET BESCHRIJVEN HOE GELUKKIG IK ME VOELDE ALS HET VERDRIET EN DE PIJN IN MIJN HART WAREN VERDWENEN ALS IK MIJ VOLLEDIG GENEZEN EN VERGEVEN VOELDE.

  DIT WAS HET BEGIN VAN MIJN SPIRITUELE TOCHT DIE NOG BLIJFT DUREN TOT OP VANDAAG.

  Vele jaren later vroeg ik Onze Lieve Vrouw als ik de volledige VERLICHTING had ervaren.
  ONZE LIEVE VROUW ANTWOORDDE DAT IK VIJF PROCENT HAD ERVAREN.
  Toen ik dit hoorde begon ik te huilen en ik vroeg JEZUS om BARMHARTIG TE ZIJN.

  Ik wist toen dat SOMMIGE MENSEN DE VERLICHTING VAN HUN GEWETEN NIET ZULLEN OVERLEVEN DAT ZO HEEL, HEEL SPOEDIG KOMT.

  DE PIJN EN VERDRIET VOOR HART EN ZIEL ZULLEN TEVEEL ZIJN EN VELEN ZULLEN ERAAN STERVEN.

  ALS JE DIT LEEST EN NOG NIET NAAR DE BIECHT BENT GEWEEST IN EEN LANGE TIJD (ik ga ten minste één keer op een maand) DAN DRING IK ER BIJ JOU OP AAN ONMIDDELLIJK TE GAAN.
  STEL HET NIET UIT!
  IK HERINNER JE ERAAN DAT IK MAAR VIJF PROCENT VAN DE VERLICHTING HEB ERVAREN EN DE PIJN EN SMART WAS ZO GROOT DAT IK DACHT DIT NIET TE KUNNEN DOORSTAAN.
  ALS JE ENKEL DE PIJN EN DE SMART ZOU KENNEN DIE JE ZULT TE VERDUREN KRIJGEN DAN ZOU JE LOPEN NAAR DE BIECHTSTOEL.
  GA NAAR DE BIECHT!
  GA NAAR DE BIECHT!
  GA NAAR DE BIECHT!
  ALSJEBLIEFT
  !!!

  Van : Littlest of Servants (Kleinste Dienaar)


  13-08-2011, 17:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beveilig jullie huizen met heilige olie 23/7/2011

  GOD DE VADER VRAAGT AL ZIJN KINDEREN HUN HUIZEN TE BEVEILIGEN MET GEZEGENDE, HEILIGE, EXTRA VIRGIN OLIJFOLIE IN DE VORM VAN EEN KRUIS AAN TE BRENGEN OP BEIDE ZIJDEN VAN ELKE DEUR EN RAAM.

  Volgens de laatste boodschap van God de Vader gegeven aan Margaret Durbin, in Evansville, Indiana (USA).

  “Ik ben jullie Hemelse Vader Die in de Hemel is.
  Ik ben gekomen om je te vragen het onvermijdelijke te doen.
  Zul je aan allen zeggen dat ze NU ALLEN HUN HUIZEN MOETEN BEVEILIGEN MET DE ECHTE, PURE OLIE OM HUN HUIZEN TE BESCHERMEN?"

  NOOT : Het is niet duidelijk welke olie daarmee bedoeld wordt, maar lees verder.

  "En daarmee bedoel Ik : allen moeten de olie hebben en doen wat Ik vraag. Men moet de olie nemen en het aanbrengen op al de ramen en deuren en daarbij zeggen :
  ‘Ik ben het kind van de ware Vader in de Hemel.
  En, ik wil een echte heilige zijn.’
  Dit alles moeten ze doen.
  Ik heb de echte olie in het ware heiligdom.
  Ze moeten deze olie nemen en dit doen. Al hun huizen zullen BESCHERMD ZIJN TEGEN DE  ANTICHRIST, en hun huizen zullen het ware heiligdom zijn.”…

  “In geval zij GEEN ENKELE TOEGANG hebben tot de olie in ware heiligdommen, dan moeten ze de olie gebruiken van een ECHTE HEILIGE [zoals de Olie van de Tombe van St Charbel], OF ze moeten EXTRA VIRGIN OLIJFOLIE kopen in de winkel en het dan laten ZEGENEN door een priester.

  OF, ZE KUNNEN HEILIGE OLIE GEBRUIKEN VAN GELIJK WELK GEZEGEND VERSCHIJNINGSOORD OF GELIJK WELKE HEILIGE PLAATS.

  Deze heilige olie zal de echte Olie van Bewaring/Bescherming zijn in huis…

  Ze zullen allemaal GESPAARD WORDEN VAN DE ANTICHRIST, maar ze moeten NU doen wat Ik vraag.”…

  “Allen moeten bidden en Mij vragen om hen de ware weg te openbaren om te bidden...
  Allen moeten hun hoofd buigen of knielen en zeggen : ‘Vader, ik ben een zondaar. Wilt U me zeggen hoe ik moet bidden?’
  Ik zal antwoorden, ‘Jij, Mijn kind, bent van Mij.’ Ik zal hen één voor één zeggen dat ze naar de Hemel zullen gaan, maar ze moeten Mij vragen wanneer Ik hen naar Huis wil brengen.

  Ik zeg hen dat het nu niet ‘het uur’ is, maar dat het uur spoedig zal komen, en Ik ben in het Echte Strijdperk…

  ZE MOETEN HEILIGE OLIE GEBRUIKEN OP ALLE RAMEN EN DEUREN VAN HUN HUIZEN EN HUN BEDRIJVEN/HANDELSZAKEN, dat ze het aanbrengen in de VORM VAN EEN KLEIN KRUIS binnen en buiten hun ramen en deuren van hun huizen en bedrijven/handelszaken.

  Dat zal aan ALLE KWADE GEESTEN beduiden dat ZE NIET MOGEN BINNENKOMEN. Ze zullen niet binnenkomen.
  Bij het aanbrengen moeten ze zeggen :
  ‘U bent onze God, God de Vader. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik beveel u, SATAN, WEG TE BLIJVEN van ons en van ons hele gezin en vrienden en allen die binnenkomen, in de Naam van Jezus Christus, de Heilige Moeder Maria, de ware God de Vader en ook de ware Heilige Geest. We zullen allen gehoorzamen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest nu en altijd.
  Amen.’

  Ik geef aan al Mijn kinderen een onschatbaar geschenk, een heilig bezit, en allen moeten het in ere houden.”

  13-08-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  12-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Kleine Stenen om Goliath te verslaan :

  Dit zijn de Kleine Stenen die jullie wapens zijn tegen jullie Goliath :

  1 Bid de Tweeling Rozenkrans dagelijks en deel die devotie mee aan familie, vrienden en kennissen

  2 Ga maar de Eucharistieviering te communie

  3 Lees de Heilige Bijbel

  4 Vast

  5 Ga maandelijks naar de Biecht
   

  Luister naar God de Vader : Hij wil bekend, geliefd, gediend en geëerd worden door de hele mensheid. Hij wil een Feestdag ter Zijner ere : de eerste Zondag van augustus (ieder jaar). Dit jaar is het 7 augustus 2011.

  12-08-2011, 02:00 Geschreven door Claudia  


  11-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.15 geheime martelingen van Onze Heer Jezus Christus

  De 15 geheime martelingen van Onze Heer Jezus Christus

  Geopenbaard aan de vrome, Godlievende Zuster Maria Magdalena van de Sint Clara Orde, Franciscaanse, die leefde, stierf en zalig verklaard werd in Rome. Jezus vervulde de wens van deze Zuster, die vurig iets wilde weten over de geheime martelingen die Hij heeft doorstaan gedurende de nacht voorafgaand aan Zijn dood. Deze devotie werd goedgekeurd en aanbevolen door Zijne Heiligheid Clement II, 1730-1740.

  De Joden beschouwden Mij als de meest ellendige mens die leefde op aarde :
  1. Zij maakten Mijn voeten vast met een touw en sleurden Mij naar beneden over de treden van een trap naar een vuile, walgelijke kelder.
  2. Zij trokken Mijn kledij uit en staken ijzeren bouten in Mijn lichaam.
  3. Zij maakten een touw vast rond Mijn lichaam en trokken Mij op de grond, van begin tot eind.
  4. Zij hingen Mij op aan een stuk hout met een schuifknoop tot Ik uitgleed en naar beneden viel. Overweldigd door deze marteling weende Ik tranen van bloed.
  5. Zij maakten Mij vast aan een paal en doorstaken Mijn lichaam met verschillende wapens.
  6. Zij sloegen Mij met stenen en verbrandden Mij met brandende kolen en fakkels.
  7. Zij doorboorden Mij met priemen : s
  cherpe speren trokken Mijn huid, vlees en slagaders uit Mijn lichaam.
  8. Zij maakten Mij vast aan een paal en plaatsten Mij blootsvoets op een gloeiende metalen plaat.
  9. Zij kroonden Mij met een ijzeren kroon en zij omwikkelden Mijn ogen met de vuilst mogelijke lompen.
  10. Zij plaatsten Mij op een stoel die bedekt was met scherpe puntige nagels, die diepe wonden in Mijn lichaam veroorzaakten.
  11. Zij goten vloeibaar lood en hars op Mijn wonden. Na deze marteling duwden ze Mij op de stoel met nagels, zodat de nagels dieper en dieper in mijn vlees drongen.
  12. Om schaamte en ellende op te wekken, staken ze naalden in de gaten van Mijn uitgetrokken baard. Dan maakten ze Mijn handen op mijn rug vast en lieten Mij vrij uit de gevangenis onder een regen van slagen.
  13. Zij gooiden Mij op een kruis en maakten Mij er zodanig aan vast dat Ik nauwelijks nog adem kon halen.
  14. Zij sloegen tegen Mijn hoofd als Ik op de grond lag en dat stapten ze op Mij en deden zo Mijn borst pijn. Daarna namen ze een doorn uit Mijn doornenkroon en staken die in Mijn tong.
  15.Zij goten in Mijn mond de meest onfatsoenlijke uitscheidingen, terwijl ze de meest afschuwelijke zaken over Mij zeiden.

  Daarna voegde Jezus eraan toe: "Mijn dochter, Ik zou willen dat je aan iedereen deze '15 GEHEIME MARTELINGEN' doet kennen, zodat elk ervan kan vereerd worden." Iedereen die dagelijks met liefde één van deze martelingen aan Mij opdraagt en met vurigheid het volgende gebed bidt, zal beloond worden met eeuwige glorie op de dag des oordeels.

  GEBED :
  Mijn Heer en Mijn God, het is mijn onveranderlijke wil om U te eren in deze 15 GEHEIME MARTELINGEN toen U Uw Kostbare Bloed hebt vergoten :

  zoveel keren als er zandkorrels zijn aan de oceanen,

  als er tarwekorrels zijn op de velden,

  als er grassprietjes zijn in de wei,

  als er fruit is in de boomgaarden,

  als er bladeren aan de bomen zijn,

  als er bloemen in de tuin staan,

  als er sterren aan het firmament staan,

  als er engelen in de Hemel zijn,

  als er schepsels op aarde zijn,

  zoveel duizenden keren moge U verheerlijkt, geprezen en geëerd worden, O Heer Jezus Christus. U die alle liefde waardig bent : Uw heiligste Hart, Uw Kostbare Bloed, Uw Goddelijk Offer voor de mensheid, de Heiligste Sacramenten van het Altaar, de Heilige Maagd Maria, de negen glorierijke koren van Engelen en de Gezegende Gemeenschap van Heiligen,

  door mij en iedereen, nu en voor altijd, en in alle eeuwigheid.

  "Mijn lieve Jezus, op dezelfde wijze zou ik U willen dank zeggen en U dienen om herstel en boete te doen voor alle oneer en schande, en U mijn ziel en lichaam aan te bieden als Uw Bezit voor altijd." Bovendien heb ik spijt over al mijn zonden en vraag om Uw vergeving, O mijn Heer en mijn God. En bied ik U al de  verdiensten van Jezus Christus aan om alles te herstellen, om een gelukkig stervensuur te verkrijgen en de verlossing van de zielen van het Vagevuur. Ik wil dit gebed op elk uur hernieuwen tot mijn dood, O lieve Jezus, Liefdevolle Verlosser, versterk mijn besluit en laat niet toe dat ellendige mensen of Satan dit besluit vernietigen. Amen!

  IMPRIMATUR: J. Bustamante, Prov. Y. Vicario Gral; Copyright By: Bros. Cesar Luna, SFO, November 1990 ... "MIRACLES OF OUR LORD OF PARDON"!

  11-08-2011, 17:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Visioen van het Wegtrekken van het Water Susan O'Marra 3/8/2011
  Het Visioen van het Wegtrekken van het Water

  In de voorbije week had ik een terugkerend visioen. Ik stond op een strand te kijken naar de oceaan. De wind begon harder te waaien en het water werd naar achter getrokken uit de zee. Ik zag hoe het terugwijkend water alles wegveegde wat in het water zat, zodat de bodem onder het water schoongeveegd werd. Het water werd meer en meer teruggetrokken, en de wind waaide nog harder en de lucht leek te knetteren. Het leek alsof het meer terugtrekken van het water, de lucht schoner en helderder maakte. Alles werd scherper en helderder als de dingen eruit werden geveegd. Ik dacht : Misschien moet ik weggaan voordat het water terugvloeit, maar ik stelde vast dat ik niet weg kon. Ik bleef kijken en dan hoorde ik de Heer zeggen, “Wat je ziet wegtrekken en verwijderd worden is niets vergeleken met wat spoedig zal komen en niets vergeleken met wat Ik zal teweeg brengen! Begrijp de beweging van Mijn Hand en je zult zeker standhouden.”

  Dan zei de Heer, “Ik heb je geplaatst waar je nodig bent, en Ik heb gezorgd dat je meer ziet van Mijn plan dat zich zal ontvouwen. Maar velen van Mijn Volk begrijpen niet volledig dat Ik de controle heb over alle dingen. Ik ben de hele tijd dingen aan het wegvegen, door aan het vegen en erin aan het vegen. Mijn Getijden zijn altijd naar eb of naar vloed aan het bewegen. Maar dit zijn de dagen wanneer Mijn Winden en Mijn Golven groter zullen zijn en Mijn Werken dieper zullen gaan, en Mijn Handen zullen krachtiger onder de mensen bewegen. Ik ben veel aan het wegvegen dat Mijn Wil heeft ondergraven, dat Mijn Volk heeft ondermijnd, en dat de werking van Mijn Kerk op aarde heeft ondermijnd. Ik ben nu verder dan de oppervlakte gegaan, en Ik werk nu beneden aan de fundamenten.
  Ik ben ze nu aan het verstevigen. Al de erosie- en corrosie-werken die werden achtergelaten en die hun eigen gang hebben gegaan worden nu geconfronteerd met de Oude Dagen!”

  “Ik weet wat er in de diepe en verborgen plaatsen heerst. Ik ken de
  diepte van de verdorvenheid van het menselijk hart en ik ken de plannen van de vijand, die zou willen beginnen. Maar Ik ken ook de zaken die Ik heb geschreven en die zo zullen gebeuren. Deze dingen die Ik in Mijn Woorden heb vastgelegd zullen naar voor komen met de toename van Mijn Winden uit het Noorden. Ik ben begonnen te blazen en de Winden die nu komen zullen meer aan jou over het kwaad openbaren. Het kwaad wilde werken gedaan hebben, maar Mijn Hand zal datgene terug drijven dat probeerde te bewegen buiten de haar toegewezen plaats, en Mijn Golven zullen erdoor vegen en zullen het nieuwe binnenbrengen.
  Hetgeen dat je momenteel tegenwoordig ziet heersen op ieder niveau zal een herinnering worden in de komende jaren. Vergeet niet dat Ik alle dingen gebruik voor Mijn Doeleinden. Ik ben het die leiders naar voor schuift en Ik ben het die leiders naar achter duwt. Ik zorg dat naties het goed doen en Ik zorg dat naties het slecht doen.
  Ik open de Seizoenen en Ik sluit de Seizoenen. Mijn Winden en Mijn Golven zijn altijd in beweging. Jullie zouden steeds in Mij moeten geworteld zijn. Ik ben jullie stabiliteit in alles wat jullie doorlopen en doorleven, zoals je wat Ik nu zal doen, zult zien aankomen. Begrijp de werkzaamheden van Mijn Hand.”

  “Degenen die in Mij zijn geworteld zullen geen moeite hebben als de golven zich terugtrekken en de nieuwe golven terugkeren. Degenen die geworteld zijn in wat wordt weggeveegd zullen veel zielenleed en leed in hun leven hebben. Onthoud dat Ik je heb verteld dat hetgeen je lief hebt en aan verbonden bent, ook de richting bepaalt die je zult nemen, waar je in zult verder groeien tot wat je zult worden. Als je geworteld bent in wat eruit gaat dan zul je eruit gaan samen met hetgeen dat eruit gaat. Wee diegenen die gevangen zitten in datgene dat eruit vliegt en weggedaan wordt, want hun hart zal zich nu moeten bewijzen. Maar grote Glorie en Vreugde zullen diegenen meemaken die geworteld zijn in Mij, want als Ik beweeg en als Ik stroom, zo zullen Mijn Glorie en Vreugde in hen stromen. Het is tijd om je aandacht te vestigen op Mijn Woord en de dingen te begrijpen die je hebt gelezen en geleerd. Want als Mijn golven uitgaan en terugkomen, zullen de pagina’s overeenkomstig omgedraaid worden en beginnen.”

  “Je ontvangt dit visioen, zodat jij en Mijn Volk zouden leren om stil te zijn en Mij nog meer te vertrouwen in de uren van instabiliteit, want dit Uur is van Mij. Aardse harten zullen getest worden, net als de zaken van die terugwijkende stromen. Wat geworteld is in die stromen zal terugkeren naar zijn bron. De kloof zal groter worden als er velen hun verlangens volgen en het protest en verontwaardiging een oorverdovend gebulder zal worden, maar jullie, Mijn Volk, zullen zuiverder worden als Ik Mijn Werk uitvoer. Grote, heel grote gebeurtenissen zullen eraan komen als Mijn Winden elke dag steeds verder vegen. Maar elk van jullie zal gaan en staan onder de leiding van Mijn Hand. Wees stil, blijf waakzaam en bid, want de golven zullen iedere dag nog meer terugwijken, tot Ik alles uitgeveegd heb van wat Ik heb gepland voor jullie generatie. Vrees niet en twijfel niet. Want Mijn Grootste Golven komen eraan en een van Mijn Grootste Werken door jou, zal nu gedaan zijn.”

  Susan O’Marra

  11-08-2011, 05:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dagelijkse kroontjes en novenen!

  1 GOD MIJN VADER 
         "Door Hem, met Hem en in Hem"

          Mijn Vader in de Hemel, hoe zoet is het te weten dat U mijn Vader bent en dat ik Uw kind ben! Vooral wanneer de lucht boven mijn ziel bewolkt is en mijn kruis zwaarder weegt, voel ik de behoefte om nog eens tot U te zeggen : Vader, ik geloof in Uw liefde voor mij! Ja, ik geloof dat U een Vader voor mij bent op ieder ogenblik in mijn leven, en dat ik Uw kind ben! Ik geloof dat U mij lief hebt met een oneindige liefde! Ik geloof dat U dag en nacht over mij waakt en dat er geen haar van mijn hoofd valt zonder Uw toelating! Ik geloof dat U in Uw oneindige Wijsheid, beter dan ik weet wat goed voor mij is. Ik geloof dat U in Uw oneindige kracht, zelfs goed uit kwaad kunt halen. Ik geloof dat U in Uw oneindige goedheid alles tot voordeel maakt van diegenen die U liefhebben; zelfs onder de handen van diegenen die me slaan kus ik Uw hand die genezing brengt!
  Ik geloof, maar vermeerder mijn geloof, hoop en liefde nog meer! Leer me altijd Uw liefde als mijn gids te zien in iedere gebeurtenis van mijn leven. Leer me om mij over te geven aan U zoals een baby in de armen van zijn moeder.
  Vader, U weet alles, U ziet alles, U kent me beter dan ik mezelf ken; U kunt alles doen, en U houdt van mij! Mijn Vader, sinds het Uw wens is dat we ons altijd tot U zouden richten, kom ik U vertrouwvol vragen, samen met Jezus en Maria...
  (noem uw intentie). Voor deze intentie, verenig ik mij met hun Heilige Harten en geef U al mijn gebeden, mijn opofferingen en verstervingen, al mijn handelingen en de grootste trouw aan mijn plichten. Geef me het licht, de genade en de kracht van de Heilige Geest! Sterk me in deze Geest, dat Ik Hem nooit verlies, Hem nooit verdriet aandoe en Hem nooit toelaat zwakker in mij te worden. Mijn Vader, ik vraag dit in de naam van Jezus, Uw Zoon! En U, Jezus, open Uw Hart en plaats het in het mijne, en bied het samen met het Hart van Maria aan, aan Uw goddelijke Vader! Verkrijg voor mij de genade die ik nodig heb! Goddelijke Vader, roep alle mensen tot U. Laat de hele wereld Uw vaderlijke goedheid en Uw Goddelijke Barmhartigheid verkondigen! Wees een tedere Vader voor mij en bescherm mij waar ik ook ben. Maak van mij altijd een waardige zoon/dochter; heb medelijden met mij! Goddelijke Vader, zoete hoop van onze zielen, moge U bekend, geëerd en bemind worden door alle mensen! Goddelijke Vader, oneindige goedheid dat uitgegoten wordt over alle mensen, moge U bekend, geëerd en bemind worden door alle mensen! Goddelijke Vader, weldadige dauw van de mensheid, moge U bekend, geëerd en bemind worden door alle mensen! (Moeder Eugenia) 

  Gedeeltelijke aflaat: + Girard, Vicar Apostolic of Cairo - 9 October 1935 / + Jean, Cardinal Verdier, Archbishop of Paris - 8 May 1936

  2. JEZUSGEBED

  "HEER JEZUS CHRISTUS, ZOON VAN GOD, WEES MIJ-ZONDAAR GENADIG"

  3. TWEELING ROZENKRANS (VOLLEDIGE ROZENKRANS VAN MARIA / ROZENKRANS VAN GOD DE VADER)

  * VOLLEDIGE ROZENKRANS VAN MARIA
  Eerste reeks mysteries : Aankondiging van zwangerschap – Doopsel van Jezus – Doodstrijd in Gethsemane - Verrijzenis

  Tweede reeks mysteries : Bezoek aan Elisabeth – Bruiloft te Kana – Geseling aan de pilaar – Hemelvaart

  Derde reeks mysteries : Geboorte van Jezus – Verkondiging van Gods Koninkrijk – Kroning met doornen – Nederdaling van de Heilige Geest

  Vierde reeks mysteries : Opdragen van Jezus in de Tempel – Transfiguratie op de Berg Tabor – Kruisdraging – Tenhemelopneming van Maria

  Vijfde reeks mysteries : Terugvinding van het Kind Jezus in de Tempel – de Eucharistie – Kruisiging – Kroning van Maria

  * ROZENKRANS VAN GOD DE VADER
  "O God, kom mij redden"

  "Heer, kom mij spoedig te hulp"

  Glorie zij de Vader "Mijn goede Vader, ik offer mijzelf aan U op"

  Eerste Mysterie:
  We overdenken de triomf van de Vader in de Tuin van Eden toen Hij na de zonde van Adam en Eva beloofde dat de Heer zou komen. "De Heer God zei tot de slang:
  ‘Omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt, onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten! Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, alle dagen van je leven! Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost en het hare. Het zal jouw kop bedreigen, en jij zijn hiel!’ Gen 3:14-15
  Wees gegroet Maria, 10 Onze Vaders, Glorie zij de Vader…, Mijn goede Vader..., Engel van God!

  Tweede Mysterie :
  We overdenken de triomf van de Vader op het moment van de fiat van Maria gedurende de Boodschap aan Maria. “
  Maar de engel zei: ‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.” Lucas 1:30-33
  Wees gegroet Maria, 10 Onze Vaders, Glorie zij de Vader…, Mijn goede Vader..., Engel van God!
   


  Derde Mysterie :
  We overdenken de triomf van de Vader in de tuin van Gethsemane wanneer Hij al zijn macht aan de Zoon gaf. “
  Vader, neem alstublieft deze beker van Mij weg; maar toch, laat niet mijn wil gebeuren, maar die van U.’ Toen verscheen Hem een engel uit de hemel die Hem kracht gaf. Hij werd doodsbang en bad nog dringender; zijn zweet viel als bloeddruppels op de grond." Lucas 22:42-44
  Wees gegroet Maria, 10 Onze Vaders, Glorie zij de Vader…, Mijn goede Vader..., Engel van God!
   


  Vierde Mysterie :
  We overdenken de triomf van de Vader op het moment van ieder afzonderlijk oordeel. "
  En hij ging terug naar zijn vader. Toen hij nog ver van huis was, zag zijn vader hem al en werd ontroerd; snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei de zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten.” Maar de vader zei tegen zijn slaven: “Haal vlug de mooiste kleren en trek ze hem aan, doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. Haal het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en feestvieren, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden.” En het feest begon." Lucas 15:20-24
  Wees gegroet Maria, 10 Onze Vaders, Glorie zij de Vader…, Mijn goede Vader..., Engel van God!

  Vijfde Mysterie :
  We overdenken de triomf van de Vader op het moment van het Laatste Oordeel. “
  Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, vanuit God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep: ‘Dit is de tent van God bij de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.” Openb 21:1-4 
  Wees gegroet Maria, 10 Onze Vaders, Glorie zij de Vader…, Mijn goede Vader..., Engel van God! 


  Vader, de Aarde heeft U nodig; de Mens ook, we hebben U allemaal nodig; de zwaar vervuilde lucht heeft U nodig. We smeken U lieve Vader, kom terug om door de straten van de wereld te wandelen; kom terug wonen onder Uw volk; kom terug de naties leiden; kom terug vrede brengen en gerechtigheid; kom terug het vuur van Uw liefde brengen, zodat we, verlost door lijden, nieuwe schepselen in U mogen worden. Amen, Amen. 

  Met kerkelijke goedkeuring 23 november 1988 / Aartsbisschop van Foggia ...

  4. DAGELIJKS KROONTJE VAN GOD DE VADER, VADER VAN DE HELE MENSHEID

  Het dagelijks Kroontje / een Heilig Octaaf (8 dagen vanaf zondag) van Toewijding tot God onze Vader met de plechtige viering van de achtste dag als de Feestdag van de Vader van de Hele Mensheid, de eerste zondag van augustus (van ieder jaar).

  * "Vader, we bieden U dit kroontje aan om omgevormd te worden in Uw licht en liefde, omgeven door Uw krachtige genade" Amen!

  * In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

  Lieve God, onze Vader, Ik vraag U nederig dat op mijn tocht naar U, waar mijn thuis ligt, Uw Heilige Engelen mij beschermen en begeleiden, dat Uw Gezegende Heiligen in de Hemel voor mij bemiddelen en dat Uw lijdende zielen in het Vagevuur voor mij bidden, zoals Ik nu voor hen bid. Amen.

  * 1e kraal : Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw lichaam : Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars.
  Nu en in het uur van onze dood. Amen.

  *
  2e kraal : Jezus, mijn God en mijn Verlosser. U hebt mij zo liefgehad, dat U stierf voor mij op het kruis, zodat ook ik zou kunnen terugkeren naar onze Vader in de Hemel. U bent de Weg, de Waarheid en het Leven. Ondersteun me alsjeblieft door Uw Heilige Eucharistie en wees mij altijd nabij op mijn tocht naar huis. Amen.
   
  * 3e kraal : Heilige Geest, mijn God en mijn Heiligmaker, Jezus zond U naar mij voor mijn tocht terug naar huis bij de Vader. Alsjeblieft zuiver en verbeter mij. Vervul mij met Uw Goddelijk Licht en Liefde zodat God in mij mag wonen. Amen.
   

  8 BELANGRIJKSTE OCTAVEN :

  * 1 DE ONGEHOORZAAMHEID EN BALLINGSCHAP VAN GODS KINDEREN

  Onze Vader, Die in de Hemelen zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op Aarde als in de Hemel, geef ons heden ons dagelijks Brood, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwaad. Amen.

  8 KLEINERE OCTAVEN (enkel 8 kralen)

            * in LOFPRIJZING : ik hou van U, Vader, en ik geef mij aan U!

            * in DANKZEGGING : ik hou van U, Vader, en ik geef mij aan U!

            * in OFFERGAVE : ik hou van U, Vader, en ik geef mij aan U!   

  * in BEROUW : ik hou van U, Vader, en ik geef mij aan U!   

  * in mijn ERFDEEL : ik hou van U, Vader, en ik geef mij aan U!   

  * in het geven van mijn JA-woord : ik hou van U, Vader, en ik geef mij aan U!   

  * in NEDERIGHEID : ik hou van U, Vader, en ik geef mij aan U!   

  * in TOEWIJDING : ik hou van U, Vader, en ik geef mij aan U!

  * 2 DE AANWEZIGHEID VAN GOD ONZE VADER IN HET TIJDPERK VAN HET OUDE TESTAMENT
      Onze Vader...
  8 Kleinere Octaven...
  * 3 HET JAWOORD VAN MARIA, ONZE MOEDER
      Onze Vader... 8 Kleinere Octaven...
  * 4 HET FIAT VAN JEZUS, ONZE VERLOSSER
      Onze Vader… 8 Kleinere Octaven...
  * 5 HET ZENDEN VAN DE HEILIGE GEEST, ONZE HEILIGMAKER
      Onze Vader...
  8 Kleinere Octaven...
  * 6 DE KEUZE VAN DE VERLOREN KINDEREN VAN GOD DIE TERUGKEREN NAAR HUN VADER
      Onze Vader...
  8 Kleinere Octaven...
  * 7 HET FIAT VAN DE KINDEREN VAN GOD ONZE VADER
      Onze Vader... 8 Kleinere Octaven...
  * 8 DE KOMST VAN HET NIEUWE JERUZALEM
      Onze Vader... 8 Kleinere Octaven...


  11-08-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  10-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Darly Chagas 25/7/2011 Jezus' passie

  Boodschap van Onze Lieve Vrouw – Maria Vol van Genade

  De Komst van de Nieuwe Wereld – Woord van Onze Lieve Vrouw

  DE TRIOMF VAN HET ONBEVLEKTE HART VAN MARIA EN DE BEKERING VAN DE MASSA

  Palmzondag 17/4/2011 – De Passie van de Heer

  Lieve kinderen, vandaag is het de dag van de Heer. Ik kom jullie met veel liefde en genegenheid zegenen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Verenigd met de Heilige Drie-eenheid zullen we samen de echte vrede voor de wereld bekomen.

  Mijn kinderen, Mijn kleine kinderen, het Heilig Woord van God leidt jullie vandaag om te bezinnen over de uitnodiging die God je geeft om beter voor jullie zielen te zorgen in de heilige week.

  Jullie moeten al hetgeen in herinnering brengen dat Jezus op aarde deed om te zorgen voor jullie verlossing, om jullie redding niet te verliezen.

  Vertrek van alle zonden, wees voorbereid om ook naar jullie Kalvarië te gaan net zoals Jezus de Zijne ging. Neem jullie kruis op tot het einde, al bidden. Laat jullie kruis niet in de steek onderweg. Jullie moeten sterk zijn en niet ontmoedigd raken. Het is belangrijk dat je de overwinning behaalt en de ontreddering je niet laat overmeesteren.

  Vandaag herleven we het Evangelie toen Jezus Christus na 40 dagen vasten in de woestijn, waar hij werd verleid door de duivel, Zijn discipelen tegenkwam om de laatste fase van het lijden in te gaan om de wereld te redden. Jullie moeten naast hem lopen om te overwinnen, net zoals Hij overwon.

  Het duurde enkele dagen. Tegen het einde van die week zouden Zijn Martelaarschap en Zijn Overwinning of Verrijzenis een feit zijn.

  Jullie herleven de intrede in Jeruzalem op een ezel en haar naast haar liep haar veulen.

  Het volk verwelkomde Hem met takken en bedekte Hem met hun gewaden als Hij voorbij kwam, de Ware Koning. De hele menigte volgde Hem al zingend, "Hosanna tot de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren! Hosanna in den Hoge. "(Mt.21, 9).

  Mijn kleine kinderen, Ik was bij Hem en Ik dacht aan hetgeen er ging gebeuren die week, de laatste van Zijn lijden in die tijd dat de wereld zou weten wat ze deden met hun Koning, de Redder van de wereld.

  Vandaag beleeft de wereld nog wat toen gebeurde, die wreedheid tegen God zelf, want Mijn Goddelijke Zoon is God en dat kan nooit veranderen.

  De wereld was heel wreed en veroorzaakte de dood van Mijn zoon op het kruis. Nu wordt Hij nog steeds veracht. Mijn Goddelijke Zoon wordt nog steeds bespot en beledigd en ze willen niet in Zijn voetsporen treden. Maar, zo redde Hij de wereld.

  De wereld heeft veel tijd gekregen om zijn fouten te verbeteren, maar deed het niet, Nu is het tijd voor de mensheid op zijn eigen Kalvariëberg op te gaan. Jullie zullen zien hoe pijnlijk het is te weten dat het laatste uur nadert en dat je er niet kunt aan ontsnappen.

  Jullie gehoorzamen God niet, jullie dagen altijd uit en berokkenen zo meer schade aan jullie zielen, en jullie zielen roepen om redding. God wil hen redden en Hij weet hoe Hij ervoor moet zorgen.

  Jullie moeten het moment dat Jezus Christus werd veroordeeld tot de dood op het Kruis opnieuw beleven omwille van jullie zonden. Vergeet niet dat Hij dit alles deed om jullie te Redden, om jullie te bevrijden van deze slavernij waarin jullie altijd hebben vast gezeten, de slavernij van zonde. Jullie zijn zelfgenoegzaam, jullie bidden niet, maar jullie zullen nog veel te lijden hebben om uit deze zelfvoldaanheid te raken.

  Jullie moeten aan God sterkte vragen, Hij heeft het, want jullie laatste tocht zal niet gemakkelijk zijn, zet jullie fouten recht en vraag Hem om jullie te vergeven. Laat jullie kruis niet achter onderweg. Probeer het te dragen want Jezus Christus heeft het gewicht van jullie zonden op zich genomen. Jullie moeten niet meer eisen maar stilzwijgend de wil van God aanvaarden.

  Als jullie gered willen worden, moet je de Weg (Zijn Weg) opgaan, want niet bij Hem blijft, zul je voor eeuwig dood zijn.

  Jezus Christus nodigt jullie iedere dag uit om gelovig te zijn in alles wat van Hem komt. Jullie bekeren jullie niet voor het laatste uur en jullie zullen verwonderd zijn omdat jullie niet weten wanneer het laatste uur komt. Jullie kunnen ten prooi vallen aan de verleiding die de duivel heeft voorbereid op jouw tocht.

  Als jullie je bekering uitstellen, zijn jullie niet echt berouwvol, de vijand is tevreden omdat hij jullie naar de ondergang trekt.

  Dit is de laatste tijd van jullie leven op aarde bezoedeld door zonde en dat is nu meer dan ooit het geval, in een fase waar de duivel spot met jullie eigen vernietiging.

  Jullie zijn pelgrims op weg naar de Hemel. Het is een lange tocht van meer dan twee duizend jaar na de Komst van de Goddelijke Koning, de Eniggeboren Zoon, de Ware Zoon van God, Ware God, Ware Mens, Onze Heer Jezus Christus die het Levende Woord werd en naar de aarde kwam om het te redden van de hel.

  God wil jullie geen kwaad berokkenen, Hij wil jullie gelukkig maken.

  De wereld wilde het lijden, de mens wilde niet tot God terugkeren zonder lijden. De mens verkoos/verdiende de hel boven God te gehoorzamen, nu is het te laat voor de mensheid.

  Nu komt de verwoesting van een deel van de aarde en dan zal de mens zich herinneren dat God hem gezegd heeft om te overleven, niet om te sterven in zonde..

  Maar de mens blijft spotten en nu is het voor hem te laat om te overwinnen zonder door lijden te gaan. De wereld kan niets doen, enkel bidden dat de wanhoop niet toeslaat.

  Deze week is een grote test om te zien wat het beste is : dringend terugkeren naar God of in zelfvoldaanheid blijven. Daag God niet uit. Degenen die dit toch doen, zullen veroordeeld worden. Zij zullen nu geen kracht hebben, en ook later niet.

  Degenen die zich willen beteren en vragen om Gods kracht, die zullen het krijgen. Degenen die zich niet beteren zullen Gods kracht niet krijgen en zullen het Eeuwig Geluk verliezen.

  Weet lieve kinderen, dat Jezus vastte om Gods kracht te vragen, om jullie te redden. Hij ledigde Zichzelf van Zijn kracht en werd een mens zoals jullie zondaars en Hij stierf op het Kruis om jullie te bevrijden van de gevaren van de hel. Hij hield niet op God te zijn, maar Hij gebruikte Zijn eigen kracht niet. Hij had kracht nodig en richtte Zich tot Zijn Vader om hulp in het uur van de dood.

  Jezus bad veel en jullie bidden niet allemaal, sommigen bidden niet.

  Hij gaf jullie een nieuw Gebod, maar het kon jullie niet schelen.

  Jullie moeten bidden, jullie moeten liefhebben en eraan werken in deze tijd omdat er zoveel lijden aankomt. Als jullie je geloof niet voeden, zullen jullie het leed niet kunnen dragen, zelfs niet in het begin en dan zullen jullie sterven in zonde.

  Ik spreek vandaag tot jullie over de Genade en geloof, de waarschuwing van God, Hij waarschuwt jullie omdat jullie harten droog zijn en hard, zodat geloof niet kan groeien en de vrucht van het geloof in Hem nl. vertrouwen niet kan voortbrengen. Mijn kinderen zeggen altijd, "Jezus , ik vertrouw op U. "

  Dit is wat Ik jullie vandaag kom openbaren voor jullie bekering.

  Wees waakzaam, wees in staat van Genade, de aarde zal overal beven, noord, zuid, oost, west en wetenschappers zullen geen uitleg hebben over wat er gebeurt.

  Bid, bid, bid voor de Heilige Vader Paus Benedictus 16, voor al het Kerkpersoneel, religieuze mannen en vrouwen, voor de hele mensheid.

  Bid voor de atheïsten en heidenen. Als jullie voor hen bidden dan helpen jullie hen de noodzaak inzien dat ze dringend naar God moeten terugkeren.

  Bid voor de Heilige Kerk die door Jezus Christus werd opgericht, eenheid en gebed, liefdadigheid moet je nu doen.

  Help de Heilige Vader, de Paus in dit uur wanneer de criminelen klaar zijn voor een aanval tegen de Heilige Kerk in Rome.

  De Heilige Vader verkeert in gevaar om aangevallen te worden, bid, bid, bid.

  Ik hou zoveel van jullie en bedek jullie met Mijn Mantel van Liefde. Ik hoop dat jullie alles doen voor jullie bekering.

  Vooral jullie Brazilianen wil Ik waarschuwen om waakzaam te blijven en niet in de val van de duivel te lopen. Twijfel niet aan Gods kracht.

  Ik vraag aan alle mensen om waakzaam te blijven en te vermijden dat ze niet voorbereid zijn, de Dag van de Heer komt dichter, jullie kunnen allen de voorboden zijn van die dag, en liefde, vrede en harmonie verspreiden.
  Zet bloemen op de weg waar Hij voorbij komt, Hij zal eerst in jullie harten komen, dat zal de Individuele Dag des Oordeels zijn (= de Grote Waarschuwing), dan zal Hij op de Dag des Oordeels komen, om de vruchten van de goeden te verzamelen, niet van de slechten…

  Heb elkaar lief, help elkaar, wees liefdadig, nederig van hart, vergeef elkaar, zet je fouten recht en vertrouw erop dat God bestaat en dat Hij je werkelijk graag ziet met een Eeuwige Liefde.

  Verdiep je geloof, versterk je hoop op redding.

  Ik zegen jullie nu in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de Moeder van Jezus Christus, de Redder van de Wereld,

  Maria, de Onbevlekte Ontvangenis

  Beschouwing uit het Evangelie: Mt.26,14-27, 66


  10-08-2011, 16:59 Geschreven door Claudia  


  09-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap aan Susan Davis : 5/8/2011 Jezus komt ECHT zijn Bruid halen.

  Boodschap gedicteerd door Onze HEER JEZUS aan Susan:

  Dochter, Ik heb een bericht voor jou. Ja, schrijf Mijn Woorden op.

  Het uur van MIJN Terugkeer nadert. Spoedig, het uur is spoedig - zo velen letten niet op. Zo velen zullen verloren zijn, en ze zullen overgelaten worden om het ergste te doorstaan. Ik ben geen GOD DIE liegt en bedriegt. Ik ben een Waarheidminnende GOD. Dit uur nadert snel.

  Kinderen, Ik heb jullie geschapen om MIJ te volgen, om MIJ te vinden, om te weten dat Ik het waard ben om te zoeken.  Wanneer jullie de wereld najagen dan lopen jullie weg van MIJ, jullie GOD. Maar jullie kunnen niet in beide richtingen lopen. Jullie kunnen niet MIJ en de wereld samen hebben. Ik ben geen GOD DIE kan gedeeld worden met een zondige, slechte wereld.

  Als jullie nog steeds hijgend de wereld achterna lopen en jullie geven jezelf niet over aan MIJ, jullie GOD, dan zal Ik jullie niet zegenen en kunnen jullie MIJN Koninkrijk niet binnenkomen als MIJN bruid, MIJN mooie bruid. Jullie keuze voor de wereld zal ons uit elkaar halen. Ik zal dan weggaan en jullie overlaten aan MIJN komende toorn die over een wereld komt, die nu zijn GOD op elk niveau heeft verworpen.

  Jullie zijn zelfgenoegzaam geworden tegenover jullie SCHEPPER, die jullie ‘gemaakt’ heeft. Jullie twijfelen aan MIJN spoedige komst. Jullie twijfelen aan MIJN Woord, MIJN tekenen, MIJN boodschappers. Ik heb jullie al zoveel tekenen gegeven. Jullie zijn verblind MIJN kinderen. Jullie begeerte voor de wereld is te groot. Jullie hebben een vorm van spiritualiteit maar jullie ontkennen de kracht ervan. Jullie geven je niet aan MIJ over en MIJN GEEST is niet werkzaam in jullie. Jullie kunnen de Waarheid die voor jullie ligt niet zien.

  Als jullie twijfelen aan MIJN spoedige komst, maak dan een overzicht van jullie leven. Jullie zullen MIJN spoedige en nabije komst niet (h)erkennen als jullie jezelf niet volledig aan MIJ hebben overgegeven en als jullie MIJN HEILIGE GEEST niet bezitten, die volledig in jullie leven werkzaam is. Als jullie je eigen wereldse doelstellingen en plannen najagen zonder MIJN Wil te kennen en geen leven willen in volle overgave aan MIJ, dan zullen jullie niet geloven dat Ik aan jullie voordeur sta. Jullie zullen het niet willen geloven, omdat jullie je plannen, doelstellingen en jezelf op een voetstuk hebben geplaatst. Jullie buigen ervoor neer en vereren het als jullie god. Het idee dat Ik te vroeg voor jullie deur sta om MIJN bruid die vol overgave is, op te halen zal voor jullie als volslagen onzin lijken.

  Kinderen, jullie die zelfs MIJN Naam gebruiken (Christ-enen), maak een overzicht van jullie leven. Hoeveel tijd brengen jullie met MIJ door? Hoeveel tijd brengen jullie door al lezend in MIJN Boek? Hoeveel tijd werken jullie voor MIJN Koninkrijk door anderen te waarschuwen van MIJN spoedige komst? Als de schaal overhelt naar de wereldse activiteiten, vermaak, het najagen van aards gewin, dan zullen jullie, MIJN kinderen, de Waarheid niet inzien en als jullie  de boodschap horen dat Ik een paar seconden geleden MIJN bruid ben komen halen, zul je het grappig vinden.

  Weet je dat je MIJN GEEST vervloekt?  (= dit is de enige zonde die onvergeeflijk is, omdat ze de Heilige Geest in essentie aanvalt/weigert, en dan val/weiger je ook Jezus en de Vader aan. ) Jullie weigeren ZIJN aantrekkingskracht van jullie leven naar MIJ, jullie HEER JEZUS. Dit is een zware zonde en het heeft grote eeuwige gevolgen. Als Ik jullie niet zou waarschuwen, zou Ik geen Liefhebbende, goedhartige GOD zijn. Maar Ik kan niet eeuwig wachten op een generatie die zich zelfs nog verder van zijn GOD zou verwijderen. Ik kan geen wereld zegenen die gevuld is met MIJN mensen die MIJ verwerpen en die openlijk rebelleren tegen MIJ en MIJN Wetten, MIJN Verlossing door MIJN Bloed, MIJN HEILIGE GEEST, Mijn Boek. DAT KAN NIET ZIJN!

  De rebellerende wereld ziet nu al MIJN toorn dat wordt uitgegoten over de wereld. Er komt meer. Jullie maken kans om gered te worden, gered van de komende Kastijding. Ik vraag berouw, geef jullie leven volledig aan MIJ. Bekeer jullie van jullie zondige wegen, en Ik zal jullie wassen in MIJN Bloed en bereid jullie hart voor om MIJ in de lucht te ontmoeten. (= opname)

  Kinderen, kijk naar jullie leven. Onderzoek jullie hart. Waar staan jullie tussen MIJ en de wereld? Jullie hebben enkel korte tijd om te beslissen wat jullie zullen doen. Jullie moeten beslissen. Niemand zal voor jullie beslissen. MIJN Liefde wacht, maar spoedig zal Ik degenen redden die al diep betrokken zijn bij hun HEER, overgegeven, en bekeerd, en die nederig wandelen met hun GOD.

  Ik moet diegenen redden die kiezen voor MIJ. Ik ben Trouw aan MIJN Woord en Ik geef er gevolg aan. De redding komt eraan. Maak je klaar om gered te worden en te ontsnappen met MIJ. Spoedig zal het te laat zijn om nog tijdig voor MIJ te kiezen voor het ophalen van MIJN bruid en haar te brengen naar haar kamers in de lucht. Ogenblikken op de klok…   

  Dit is jullie GEDULDIGE GOD,

  JEZUS CHRISTUS! VERLOSSER! MESSIAS!

  2 Tim 3:1-5 : Besef wel dat er in de laatste dagen moeilijke tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn en belust op geld, arrogant en hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, goddeloos, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, wreed, kwaadwillig, verraderlijk, roekeloos, verwaand, meer genotzuchtig dan godvruchtig; de schijn van vroomheid zullen zij ophouden, maar het wezen ervan verloochenen. Houd zulke mensen op een afstand.


  09-08-2011, 20:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Darly Chagas 16/5/2011 dringend zich bekeren

  Boodschap van Onze Heer Jezus Christus

  Jezus riep me in mijn hart en ik was vol vreugde. Hij zei :

  Kom Mijn tarwebloem, luister naar hetgeen dat ik tot de wereld wil openbaren. Kom, Ik zal jullie laten weten wat jullie allen dringend moeten doen.

  Jij was Mijn instrument op dit moment, je moet je missie met veel liefde vervullen.

  Kom. Je zult Mijn hart verheugen, dochter, doe Mijn wil. Ik wil dat allen boete doen voor al de beledigingen die ze Mij hebben aangedaan en nu nog doen.

  Dag en nacht beledigen jullie Mij, vooral gedurende de nacht omdat er velen dolen door de nacht en deze uren gebruiken om de Genade te vertrappen dat Ik verleen.

  Kom dochter, je God roept je op.

  Mijn Heer en mijn God, hier ben ik, vóór U om U te dienen. Ik ben geheel de Uwe…

  Ik vraag eerst vergeving voor mijn zonden en ik vraag U, geef aan ieder van ons de middelen om berouw te hebben over onze zonden en niet meer te zondigen. Zorg dat we een nederig hart hebben zoals U.

  Ik hou van U, Ik aanbid U, Ik prijs U, Ik zegen U, Ik verheerlijk U, Ik dank U voor Uw immense heerlijkheid aan de Drie Personen van de Drieëenheid.

  Dochter, Ik zal nu enige woorden tot jou spreken. Ik wil dat je de wereld dit vertelt:

  Zorg dat jullie op het rechte pad raken; daag Mijn toorn niet nog meer uit dan jullie al hebben gedaan. Jullie hebben niet de kracht om Mij te verslaan.

  Ik zal de mensheid ontdoen van al haar rebelsheid en haar ineens op haar knieën brengen Mij vragend om vergeving.

  Mijn Heer en mijn God, Uw Wil geschiede, ik vraag U, Heer, ons te verbeteren. Geef ons een kans, geef ons Uw Goedheid, geef ons Uw Barmhartigheid. Ik vraag U om al de ziekten die ons in hun greep hebben te genezen, bekleed ons Uw Licht, help ons, Heer, de Hemel niet te verliezen.

  Kleine dochter, Ik zal Mijn Barmhartigheid gebruiken zodat allen echt geluk vinden. Jullie moeten jullie bekeren van jullie zonden tot de dag vooraleer Ik de Trooster zend.

  Wie zich niet bekeert, zal geen deel hebben met Mij. Ik zal hem geven wat hij verdient.

  De Dag des Oordeels is het volgende dat komt, maar Ik zal allen verbeteren voordat het komt.

  Mijn Heer en mijn God, Lam van God die de zonde wegneemt van de wereld, we wachten op U, Uw Wil geschiede, vergroot ons geloof en onze hoop in de Verlossing.

  Dochter, als jullie Mijn Wil doen, Mijn leer onderhouden en elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad, dan hebben jullie niets te vrezen.

  Wie lief heeft, de Geboden naleeft en doet wat Ik wil dat er gedaan wordt zonder op te geven.
  Ik moet er niet veel aan toevoegen omdat de avond komt en daarna, de duisternis.

  Mijn Heer en mijn God, Goddelijke Koning, U zal ons vertellen wanneer 'de avond komt en daarna de duisternis', kunt U ons de helderheid van verstand geven dat we het begrijpen?

  Kleine dochter, de namiddag is het laatste uur voor de duisternis. De Duisternis is het donker dat over de wereld komt voor drie dagen. (= Driedaagse Duisternis, alleen gewijde kaarsen van bijenwas zullen in de huizen van de gelovigen branden)

  De namiddag betekent dat het tijd is om zich voor te bereiden voor het gevaar van de nacht. De namiddag-tijd is de tijd om een schuilplaats te zoeken en te laten vallen van wat te weinig tijd is om nog te voltooien.

  Dan, vooraleer de duisternis invalt moeten jullie je bekeert hebben van jullie zonden, anders kun je met hen neerliggen en hen herinneren voor Mij. Jullie zullen geoordeeld worden volgens jullie daden. De duisternis zal komen wanneer de wereld dat het  minst verwacht. Al wie zich voordien bekeert en Mij om vergeving vraagt, zal Ik vergeven. Laat berouw is waardeloos.

  Mijn Heer en mijn God, U bent onze Verlosser, sta niet toe dat er één ziel verloren gaat, kom ons redden.

  Kleine dochter, bid nu voor de zondaars, want Ik wil iedereen redden, maar niet iedereen is er zich van bewust.

  Mijn Heer en mijn God, Uw Wil zal gehoorzaamd worden door ons. Hier is mijn eenvoudig gebed.

  Gebed:

  "Mijn Heer en mijn God, Heilig Hart dat alle eer, aanbidding, lofprijzing en verheerlijking waardig is. U die de Goddelijke Koning bent, kom regeren over de hele aarde. We zijn de uwe, Heer, red ons, U die voor ons gestorven bent op het Kruis, verlos ons van alle verleidingen en geef ons uw vrede.

  Geef ons Heer, heilige priesters, om ons tot U te brengen. Uw Liefde is oneindig, er is geen Liefde groter dan de Uwe. Het is de Bron die stroomt van het Hart van de Vader. Geef ons te drinken van deze bron en we zullen genezen van alles wat ons heeft besmet.

  Wij, die U zoveel lijden hebben veroorzaakt, vragen U vandaag nederig vergeving. Daarnaast vragen we U om de genezing van alle ziekten in de wereld, oorlogen, honger, al onze tekortkomingen, Heer verlos ons van rampen, tragedies, alle soorten misdrijven en geweldplegingen en al de natuurkrachten. Strooi Uw Heilige Geest over ons uit, verlicht onze geesten en geef ons wijsheid en al de gaven die we nodig hebben. Geef ons het recht om te leven in Uw koninkrijk met U en met Uw Moeder Maria. U hebt ons Uw eigen Moeder gegeven als onze Moeder. Zij doet alles voor ons, Ze houdt van ons als waren we uit Haar geboren. Zij weet hoe we de schuld kregen voor uw dood. Ze heeft ons vergeven en ons Haar grote Liefde als Moeder aangeboden, want Zij is het zuiverste wezen dat God heeft geschapen.

  Dank U Jezus, zorg voor ons. Amen. "

  1 Geloofsbelijdenis, 1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Glorie zij

  Kleine dochter, je hebt goed gebeden, en met liefde. Het zou veel vruchten dragen als allen zouden bidden in dit uur.

  Breng nu deze profetie aan Jeruzalem, Mijn Kerk, Mijn volk.

  Mijn Heer en mijn God, Uw Wil geschiede, ik breng deze profetie, ik ben geheel de Uwe…

  De Profetie

  "Jeruzalem, Jeruzalem, jullie God roept jullie op, sta recht en luister als Hij tot jullie spreekt, anders zullen jullie niet nog meer hulp krijgen.

  Luister Jeruzalem, Ik heb jullie zo lang gewaarschuwd en jullie zijn niet klaar. Jullie slapen en jullie zullen wakker worden als de verwoesting over jullie komt. Ik zal niets zeggen tot jullie morren, jullie zullen niet meer hulp krijgen. Word nederig en erken dat jullie Mij nodig hebben. Leg jullie leven in Mijn Handen en Ik zal jullie redden, Ik ben God, Ik ben die (er) is (voor jullie) en jullie zijn Mijn vrouw, Ik zal jullie tooien met glorie. Ik hou van jullie met Eeuwige Liefde."

  Dochter, ga nu en breng aan de wereld hetgeen waarover Ik spreek. Vrees niet, je bent onder Mijn bescherming.

  Mijn Heer en mijn God, Uw Wil geschiede, dank U voor Uw liefde voor mij.

  Dochter, Ik zegen jullie allen.

  Ik ben God, Ik ben die (er) is (voor jullie)

  Ik ben Jezus Christus, Verlosser van de Wereld.



  09-08-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  08-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Sabrina 6/8/2011

  Brief gedicteerd door Onze HEER JEZUS aan Sabrina op 6/8/2011:

  Schrijf het op MIJN dochter, dit zijn MIJN Woorden.

  Deze generatie is verloren. Zovelen begeren de wereld. Ze zitten verstrikt in haar web van vermaak, plezier, amusement, lust, seksuele onreinheid, pornografie, rijkdom en het streven naar rijkdom, handel in kinderen, misbruik van MIJN schepping, menselijke theologische inzichten, wetenschappelijke experimenten, het verdraaien en negeren van MIJN WOORD, het negeren van hun GOD en SCHEPPER, (hier volgt een greep uit de New-Age filosofie en allerhande takken) het aanbidden van de maan en de sterren, astrologie, horoscopen, handoplegging, magnetisme, kaarten leggen, yoga, duivelaanbidding, gered worden door je eigen werken ...

  Al deze zaken zijn afgoderij, en leiden tot afgoderij. MIJN wereld is er vol van. MIJN Schepping lijdt eronder en alles is erdoor bezoedeld. Niets is nog zuiver. Daarom MIJN kinderen, wees rein!

  Jullie zijn MIJN Licht in deze wereld. Zoek toch niet het licht in al die andere zaken, die enkel kwaadaardig zijn en afschuwelijk. Alles is afgoderij in deze wereld, als het niet van MIJN WOORD doordrongen is.  

  Ik wil dat MIJN kinderen zich aan MIJN WOORD houden. MIJN WOORD is zuiver, rein en waar. Omdat velen van MIJN WOORD afwijken, omdat ze niet vasthouden aan MIJN WOORD en omdat ze zich niet vullen met MIJN WOORD, in de eerste plaats, missen er velen Mij.

  Daarom missen vele van MIJN kinderen MIJ en ze zullen ook de grootste gebeurtenis in de geschiedenis missen die voor de deur staat: MIJN OPNAME van de bruid. Want deze gebeurtenis zal het begin bepalen van de grote verdrukking die afschuwelijk en vreselijk zal zijn.

  Deze gebeurtenis zal bepalend zijn voor zeer veel levens. Deze gebeurtenis zal de keuzes van zeer velen bepalen. Nog steeds geloven MIJN kinderen het niet. Nog steeds nemen ze deze Woorden als vanzelfsprekend en dringen deze niet door in hun hart, omdat hun hart niet op MIJ gericht is, maar nog steeds op deze wereld en haar aanlokkelijkheden.

  Deze wereld is vol kwaad: gruwel op gruwel.  IK, GOD, zie alles, en Ik zie enkel gruwel. Enkel hier en daar zie Ik een licht schijnen in de duisternis. Dan kom Ik een kind tegen die volledig naar MIJ uitstrekt, die zijn of haar leven aan MIJ geeft en al de rest laat vallen.

  Als je zegt dat je jezelf wilt overgeven aan MIJ, waarom moet Ik dan tevreden zijn met een halve waarheid? Waarom moet IK, GOD, je delen met de wereld en met jouw agenda?

  IK, GOD, ben een jaloerse GOD en Ik beheer MIJN kinderen met jaloezie. Niet zoals de wereld jullie begeert, maar in een zuivere Liefde, die deze wereld niet kent. Ik hou van al MIJN kinderen en IK, GOD, wil alleen maar zegenen. 

  Ik wil volledige vertrouwelijkheid met MIJN kinderen. Ik mis vertrouwelijkheid met MIJN kinderen. IK, GOD, wil de hele verpakking : geest, ziel en lichaam. Als Ik MIJZELF volledig heb geledigd aan het Kruis, dat wrede Kruis, dan wil Ik dat jullie jezelf ook volledig ledigen naar MIJ toe en IN MIJ.

  Verstaan jullie dat?  Ik wil dat jullie IN MIJ zijn. Ik wil MIJN kinderen volledig vervullen, met hun hele GOD : hun geest, ziel en lichaam. Dit vraagt vertrouwelijkheid. Zonder vertrouwelijkheid kun je dit nooit ervaren.

  Ik mis vertrouwelijkheid met MIJN kinderen. Velen zijn druk bezig, van hier naar daar aan het rennen, oh ja, ze werken voor MIJN KONINKRIJK en ze doen vele zaken, ze putten zich uit in vele dingen, maar Ik verlang naar een bruid die zich uitstrekt (naar Mij) en komt in die Intieme Plek.

  Daar zullen ze vernieuwd worden, daar kan Ik hen hervullen met MIJN stromen. Daar kan Ik tot hun hart spreken. Daar kunnen ze MIJN STEM begrijpen. Het gaat niet alleen om jou.

  IK, GOD, heb ook MIJN verlangens om MIJN HART te openen en uit te strekken tot jullie.  IK, GOD, wil ook getroost worden door MIJN bruid, door MIJN kinderen. Niet velen weten dit, niet velen ervaren dit, maar diegenen die dit weten ervaren de diepste vertrouwelijkheid met MIJ en zij begrijpen waar Ik over spreek.

  MIJN kinderen zijn egocentrisch en willen enkel gezegend worden door hun GOD. Ik ben inderdaad een GOD van zegeningen, maar IK, GOD, wil ook gezegend worden door MIJN kinderen. Waar vind ik zo’n hart?

  Waar?  In de grote kerkgebouwen?  In de zondagdiensten?  In de sociale bijeenkomsten? In de agenda’s van MIJN kinderen?  In hun plannen?  NEE!  Ik vind zo’n harten enkel in de intieme plaats. Daar ontmoeten MIJN kinderen MIJ en daar ontmoet Ik hen.

  Het is een wederzijdse relatie : Ik in hen en zij in MIJ. Ik in hun hart en hun hart in MIJN HART. Hoe meer zij komen, hoe meer Ik hun hart kan omvormen naar MIJN HART, tot ze uiteindelijk te allen tijde bij MIJ zijn in de Heilige Plaats van Intimiteit.

  Dit is het verlangen van jullie GOD vandaag. O kom en laat jullie vullen met nieuwe stromen… nieuwe regen… zachte lente regen… zodat jullie harten hernieuwd moge worden.

  Jullie GOD,

  JEZUS CHRIST

  1 Kor 10:6 : Voor ons zijn deze gebeurtenissen een les om niet naar het kwade te verlangen, zoals zij deden.

  2 Kor 12:21 : Ik vrees dat mijn God mij opnieuw zal vernederen als ik bij u ben, en dat ik zal moeten treuren om velen die allang in zonde leven en zich nog steeds niet hebben afgekeerd van hun onzedelijkheid, ontucht en losbandigheid.

  Koloss 3:5 : Maak de aardse praktijken dood: ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.

  Deut 4:19 : En als u uw ogen naar de hemel heft en daar de zon, de maan, de sterren of een ander hemellichaam ziet, laat u dan niet ertoe verleiden voor hen te buigen en hen te dienen. De heer uw God heeft hen toebedeeld aan de andere volken onder de hemel.

  1 Tim 6:20-21 : Timoteüs, bewaar wat u is toevertrouwd, en keer u af van het banaal en leeg geredeneer en de opwerpingen van de zogenaamde gnosis. Sommige van haar verkondigers zijn het spoor van het geloof al bijster geraakt. De genade zij met u allen.

  Filipp 3:8 : Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want het kennen van mijn Heer Christus Jezus gaat alles te boven. Om Hem heb ik alles prijsgegeven, en ik beschouw alles als vuilnis als het erom gaat Christus te winnen,

  Matt 24:21 : Want het zal dan een grote verschrikking zijn, zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe nog niet geweest is en er ook niet meer zal komen.

  Jes 24:4-6 : De aarde treurt en verkommert, de wereld verwelkt en verkommert, hemel en aarde verwelken.
  De aarde is ontwijd door haar bewoners: zij hebben de wetten geschonden, de geboden overtreden, het eeuwig verbond verbroken. Daarom wordt de aarde door een vloek verteerd en boeten haar bewoners voor hun schuld. Daarom slinken de bewoners van de aarde in aantal en blijven slechts weinig mensen gespaard.

  Jak 4:5 : Of meent u dat de Schrift zonder reden zegt: Vol naijver verlangt Hij naar de Geest die Hij in ons liet wonen?

  Hand 7:33 : Daarop zei de Heer tegen hem: “Doe uw schoenen uit, want de plaats waar u staat is heilige grond.

  Deut 32:2 : Mijn boodschap zal zijn als stromende regen, mijn leer als de druppende dauw, als fijne regen op gras, als dauw op opkomend gras.

  Hosea 6:3 : Wij willen de heer liefhebben. Wij willen moeite doen om Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad verschijnt zo verschijnt Hij en komt Hij over ons als de regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.’

  Ps 23:3 : daar geeft Hij mij nieuwe kracht. Hij leidt mij op het rechte spoor, omwille van zijn naam.

  1 Tim 5:22 : Leg niemand overijld de handen op en maak u niet medeplichtig aan de zonden van anderen; houd u rein.


  08-08-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  05-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Darly Chagas 11/5/2011 Visioen

  Boodschap van Onze Lieve Vrouw – Maria Vol van Genade

  De Komst van de Nieuwe Wereld – Woorden van Onze Lieve Vrouw

  DE TRIOMF VAN DE ONBEVLEKTE HART VAN MARIA EN DE BEKERING VAN DE MASSA

  BOODSCHAP VAN DE HEILIGE AARTSENGEL GABRIEL

  11 mei 2011 – Droom visioen

  Het was 4u30 in de morgen wanneer ik wakker werd en begon te bidden. Ik bad tot 6u00 en opeens voelde ik mij slaperig worden, ik viel in slaap en ik voelde niets meer. Het was alsof ik was flauw gevallen..
  Opeens stond ik in een mooie plaats.
  Een engel van de Heer kwam mij ontmoeten. Hij had drie perkamentrollen in zijn hand. De rollen waren bruin, niet wit. Waarschijnlijk betekende dit dat ze vele jaren geleden waren opgeschreven.

  De Engel was heel mooi! Het gezicht van een heel knappe jonge man, een klein beetje rozig, de ogen zo vol van licht dat het op vuur leek, de neus was perfect, de mond iets dikker en roze, hij had krullend gouden haar op schouderlengte.

  Hij droeg een helder wit kleed met een riem om zijn middel die te lang was. Het kleed kwam tot boven de knieën. Hij droeg mooie sandalen met bandjes die gekruist waren tot bij de knieën. Zijn handen en armen zagen er sterk uit. Van de schouder kwam een lange strook tot aan de elleboog. Op zijn rug droeg hij een mantel die op de schouders was vastgepind en die ietsje langer was dan zijn tuniek.

  De Aartsengel zag er niet blij uit, maar toch glimlachte hij naar mij. Ik zag zijn mond niet bewegen, enkel zijn glimlach. Je kon zijn tanden zien, die perfect wit waren.

  Hoe mooi was de engel van de Heer!

  Mijn hart hoorde dat hij aan het spreken was en hij zei :

  Ik ben de engel die de Heer dient, de Almachtige God die ons heeft geschapen om jullie te dienen en te beschermen tegen gevaar.

  Ik kom in opdracht van Hem om jullie te waarschuwen, nu dat Hij nog altijd jullie tijd geeft om jullie te bekeren.
  Ik breng Hemelse vrede voor allen die mij verwelkomen. Deze vrede dat ik breng kunnen jullie nog niet kennen omdat jullie dit nog zullen leren en luisteren wat God van jullie wilt. Wanneer jullie meer tijd spenderen aan Hem zullen jullie het begrijpen.

  Dan nam hij het perkament en rolde het open. Er stond geschreven :

  “Let op de twee olijfbomen. Ze zijn heel dicht om door jullie opgepikt te worden.

  Ik vroeg: Mijn engel, wie zijn deze twee olijfbomen? Hij antwoordde :

  Spoedig zul je dit weten, er is nog tijd, maar wanneer dit tijdstip aanbreekt, moet ik dit niet vertellen (want je zult het wel zien). Alles gebeurt zoals God het heeft beschikt.

  Dan toonde hij mij de tweede rol perkament, en daarin stond :

  “Kijk en openbaar.”


  Dan zag ik een gouden kelk op het perkament.Escuchar

  “De Handen van Jezus Christus stortten Zijn Kostbare Bloed uit.”

  Dit is het Bloed van het Lam Gods dat was opgeofferd op het Kruis voor ons.
  Kniel en bid voor vergeving van jullie zonden nu je je er nog bewust van bent, dit is het Bloed dat ons redt. Als je niet gewassen wil worden door dit Bloed, zul je branden.

  Dan sprak de Engel tot mij :

  Aan alle mensen : Luister nu vóór de tijd van voorbereiding eindigt.

  "De Heilige Geest van God zal komen om ieder die voor altijd in de Heer wil leven te zalven. Hij zal jullie zalven met Heilige Olie die getrokken wordt uit de olijfbomen die in het Paradijs zijn geplant, waar jullie spoedig in zullen verblijven."

  Ik dankte de Heilige Engel om voor ons te zorgen. Help me om op het veilige pad te blijven lopen. Ik hoop om met je hulp gezalfd te worden op die dag dat de Goddelijke Heilige Geest over ons neerdaalt. Ik vroeg hem :

  "Goddelijke Heilige Geest, geef ons deze heiligmakende genade, we zijn Uw kinderen en U bent onze God. Help ons in het uur van ons vertrek van deze wereld naar de eeuwigheid. Dat is onze eeuwigheid in de Hemel, en niet in de Hel. Vergeef ons en geef ons het geluk om in uw nabijheid te leven. "

  Heilige Engel, help ons wakker worden en leer ons naar uw voorbeeld en van de andere Engelen God te dienen. Hij sprak:

  Niet iedereen is er zich van bewust dat God nog altijd tot hen spreekt, maar binnenkort zullen zij het zich herinneren wanneer er zaken gebeuren die sterker zijn dan degene die eerst zijn gebeurd. Er zal zich een wereldramp voordoen en dan zullen alle mensen de macht van God beginnen vrezen.

  Dit is de tijd dat de wereld vlugger vooruitgang zal maken om perfectie (heiligheid) te bereiken.

  Deze ramp zal allen stoppen (en doen nadenken); veranderen van levensstijl en niet zich nog verder van God verwijderen.

  De Engel nam afscheid en sprak:

  Ik moet nu teruggaan naar mijn oord, want de Heer roept mij. Je bent in vrede, je bent onder de bescherming van God, je moet niets vrezen. De Kracht dat je omhult komt van de Hoogste, de Heer Jezus Christus, de Goddelijke Zoon, de Eniggeboren Zoon van God, Ware God en Ware Mens.

  Ik ben de Aartsengel Gabriel en ik dien de Almachtige Jezus Christus.

  Doe wat ik doe.

  Ik werd wakker en hier openbaarde ik wat ik heb gezien in de droom:
  De plaats waar de Heer me heen bracht in geest, was deel van het Paradijs. De schoonheid is er onovertroffen door de aarde waarin we leven. Daar voelde ik geen enkele tegenstand, het is een plaats waar de perfecte vrijheid, vrede en geluk heersen..

  Toen ik wakker werd voelde ik het gewicht van deze wereld en ik zag hoe mijn ziel verlangde naar die vrede. Daarna voelde ik een hernieuwde kracht om ervoor te vechten en ik nodig iedereen uit om te vechten, het is geen illusie maar realiteit. We zijn in deze wereld om te leren echte vrede wensen. We kunnen niet opgeven als we hier zoveel lijden, beeld je in hoeveel slechter het is als we de Hemel verliezen.

  Hier zijn er soms momenten waarvan je denkt dat het hier de Hel is, wanneer we kijken naar misdrijven, ongevallen, oorlogen, ziektes, honger, duisternis waarin de wereld wordt gedomineerd door drugs, dat is het kwaad.


  05-08-2011, 06:26 Geschreven door Claudia  


  04-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is niet netjes, maar o zo menselijk...

  Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

  Het eerste stuk van de zin tot aan de komma is heel gekend. We smeken God om toch zijn leesbril af te zetten omdat de fouten die we doen en gedaan hebben niet in het extragroot te zien. Gelukkig kunnen we naar de biecht om onze zonden die we impulsief, of heel bewust hebben gedaan weg te wissen. Jezus zij dank!!! Maar het gaat over het deel na de komma. Dat proberen we onder de mat te vegen. Het probleem ligt daarin dat we gewoon zijn aan de poets weerom poets methode, oftewel de ‘oog om oog, tand om tand’ wijze toepassen. Het is niet netjes, maar o zo menselijk… Veelal hijsen we ons op de rechterstoel, laten de zelf bepaalde straf passeren met vlakke hand op de tafel te slaan en dan zelf de uitvoering ervan te verzekeren. Het is niet netjes, maar o zo menselijk… Eerst zijn we kwaad om de al dan niet terechte handelingen van de tegenpartij. Dan staan we te razen hoe het toch mogelijk is dat we het slachtoffer zijn van… Alleen vanuit ons standpunt, de visie van de tegenpartij is van geen belang. Daarna  gaan we in de tegenaanval en zetten ons in de startblokken om de passende tegenzet te voorzien. Liefst met een schep erbovenop. En dan komt de uitvoering van de ‘passende straf’. Dan valt niet alleen de tegenpartij, maar ook de aanklager. Je wordt er echt niet beter van door een ander te kelderen. Daarom is het van belang bij een instant woede-aanval, omdat je jezelf tekort voelt gedaan, zeker geen olie op het vuur te gieten. Probeer ervan los te komen. Dan helpt het om te bidden. Een simpel Onze Vader of Weesgegroet kan wonderen doen. Het gaat erom dat je kalmer wordt en dat de negatieve gevoelens en gedachten van je wegtrekken. Het is geen zonde dat je negatieve gevoelens en gedachten hebt, maar wel als je ze blijft aantrekken en dat je erin blijft zitten zoals een draaikolk.

  Bovendien is iedereen menselijk. Iedereen heeft z’n fouten. Zelfs al geven ze het niet toe.

  Mensen zijn ook goed in het omzeilen van scheef getrokken situaties. Een gehoorde uitspraak is deze : als de tegenpartij zijn excuses niet aanbiedt, dan… Het komt er toch niet op aan wie de eerste stap zet, als je vergeving schenkt aan de tegenpartij kunnen de scherpe kantjes van de situatie gemilderd worden. En zelf zul je een goed gevoel ervaren. De rest ligt in het kamp van de tegenpartij. Jezus waardeert goede daden.

  Jezus kon ook kwaad worden. Als Hij de kooplieden uit de Tempel van Jeruzalem gooide was Hij niet bepaald zachtzinnig. Maar het is belangrijk als je kwaad wordt dat het om de juiste inzet gaat. Een duidelijk voorbeeld : een vader wordt kwaad op zijn zoon omdat hij drugs op zijn kamer had. Het is nogal vanzelfsprekend dat de vader zijn zoon geen excuses moet aanbieden. De zoon moet ervoor zorgen dat hij op het rechte pad blijft.

  Een ander voorbeeld : een vader wordt kwaad op zijn zoon omdat hij bij zijn studentejob werd buiten gegooid omdat hij tijdens zijn uren met de auto boodschappen aan het doen was voor een bejaarde buurvrouw. Het is verwarring van prioriteiten, maar daarvoor moet je nu niet razen.

  04-08-2011, 22:56 Geschreven door Claudia  


  03-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aardbeving in Europa en Wereldoorlog 18/3/2011

  Mijn dierbare dochter, met grote liefde kom Ik vanavond tot jou spreken. Want Ik weet de kwellingen die je hebt doorstaan.
  Het lijden die je nu met vreugde hebt opgeofferd voor de zielen betekent dat zij anders geconfronteerd waren geweest met de verdoemenis.

  Mijn dochter, DEZE BOODSCHAPPEN ZIJN AUTHENTIEK, maar je MOET ENKEL met Mij spreken gedurende het gebed of na het gebed.
  Dit is belangrijk, want de Bedrieger kan soms PROBEREN OM (de boodschappen) TE ONDERSCHEPPEN tenzij je in stil gebed bent met Mij.

  WERELDOORLOG
  Mijn dochter, de profetieën, WAAROVER IK SPRAK, STAAN OP HET PUNT TE GEBEUREN.
  Mijn geliefde Plaatsvervanger [Benedictus 16] heeft NIET VEEL TIJD MEER IN HET VATICAAN gebaseerd op gebeurtenissen die plaats vonden in maart.

  Er zijn nog andere gebeurtenissen DIE de mensheid NU ZAL MEEMAKEN. Er zal zich een AARDBEVING IN EUROPA voordoen, die velen zal shockeren.
  Maar deze zuivering zal mensen helpen verenigen en dat zal iedereen ten goede komen.

  Andere WERELDGEBEURTENISSEN waaronder een VULKANISCHE UITBARSTING zullen zich nu voordoen. (*details van de locatie en de maand is gekend door de zieneres), terwijl DE OORLOG IN HET MIDDEN-OOSTEN andere landen zal betrekken.
  De andere landen van het Westen zullen EEN REACTIE UITLOKKEN VAN RUSLAND EN CHINA.
  DAT ALLES ZAL EINDIGEN IN EEN WERELDOORLOG.

  GEBED ZAL DE HEVIGHEID VAN DEZE GEBEURTENISSEN VERMINDEREN.
  Ondertussen, ZAL DE GROTE WAARSCHUWING BINNENKORT PLAATS GRIJPEN.
  Dit zal BEKERING met zich meebrengen.
  Bekering zal door gebed, de schaal en de hevigheid van deze gebeurtenissen VERMINDEREN.

  LIJDEN ZAL NEDERIGHEID MET ZICH MEEBRENGEN – Nederigheid zal zielen redden,

  Mijn dochter, als de wereld DEZE SCHOKKENDE GEBEURTENISSEN blijft meemaken, dan zullen degenen die lijden zich meer nederig gaan gedragen.

  Door nederigheid kunnen zij gered worden.
  Dit alles is nodig om de wereld VOOR TE BEREIDEN voor MIJN TWEEDE KOMST.

  Deze tijd is niet veraf.
  Mijn dochter, het zal een dag van grote glorie zijn voor gelovigen.
  Hou deze dag in je gedachten want alle vorig leed dat je hebt doorstaan in Mijn naam zal je dan vergeten zijn.

  ALLE VOORZEGDE PROFETIEËN PRESENTEREN ZICH NU AAN DE WERELD.
  Voor diegenen die de betekenis van deze gebeurtenissen begrijpen : leg alsjeblieft het belang uit aan anderen OM AAN GOD VERGIFFENIS TE VRAGEN DIE NODIG IS OM HUN ZIELEN TE ZUIVEREN.

  TWIJFELEN AAN MIJN BOODSCHAPPEN
  Mijn dochter, luister altijd naar Mijn boodschappen met jouw hart.
  Je weet dat ze van Mij, je Goddelijke Verlosser, komen, maar andere zullen je soms overtuigen dat het niet zo is.
  Dit doet Mij zoveel pijn.
  Ik begrijp dat vele van je eigen twijfels voortkomen uit een bezorgdheid dat je het zou haten om mensen op een verkeerd spoort te zetten.
  Je moet nu EINDELIJK AL ZO’N GEDACHTEN VAN JE AFZETTEN.

  GEEF JE WIL OVER AAN MIJ
  Mijn dochter, jij zou sterker zijn als je de geestelijke steun die je nodig hebt, zou krijgen van een priester.
  Spijtig genoeg zal niet één van hen Mijn kelk opnemen zoals het hoort –
  een feit dat Ik erg beledigend vindt.
  Zo moet je nu volledig in Mij vertrouwen.
  Geef eindelijk je wil over aan me en alles zal veel duidelijker lijken.
  Bid Mijn Goddelijke Barmhartigheid iedere dag, zoals Ik je eerder heb gevraagd en ook de Heilige Rozenkrans.
  GA NAAR DE AANBIDDING VAN HET SACRAMENT in een Kerk, tenminste één keer per week.
  Al deze kleine geschenkjes aan Mij zullen je dichter tot Mij brengen.
  Hoe dichter je komt, hoe gemakkelijker zullen je taken worden.

  VERDEDIG DEZE BOODSCHAPPEN
  Respecteer deze Heilige Schrift.
  Verdedig ze.
  Aanvaard dat ze zullen worden aangevallen en verscheurd, vooral door hen die beweren deskundigen te zijn. Zij gaan op zoek naar delen, waarvan ze zeggen dat ze Mijn leer tegenspreken.

  DE ENIGE TEGENSTRIJDIGHEID DIE ZE ZULLEN VINDEN ZAL HUN EIGEN GEBREKKIGE INTERPRETATIE VAN MIJN LEER ZIJN.
  Dit is waar ze Mijn Heilig Woord verdraaien en verkeerd begrijpen, omdat het hen goed uit komt.

  BELANG OM IN STAAT VAN GENADE TE VERKEREN
  Mijn dochter, Ik heb je gemist en ook je nauwe communicatie met Mij uit het Hart.
  Vraag me voor de genaden om je sterk te houden en je zult deze krijgen.
  Mijn dochter, Ik heb plannen voor jou.
  Ze zijn heel belangrijk.
  Daarom is het belangrijk dat je ziel gezuiverd is en dat je ten allen tijde in een staat van Genade blijft.
  Mijn dochter, als je laatste omvorming naar geestelijke perfectie plaats vindt, zul je lijden.
  Maar Ik zal je hierop voorbereiden.
  De mening van anderen zou je niet mogen verontrusten.

  Diegenen die niet in het licht zijn en die je overstuur maken – negeer ze.
  Maar bid voor hen.
  Wees er je wel van bewust, dat zij je zo ver weg van Mij kunnen houden, zonder dat je het beseft, dat tegen de tijd dat je het inziet je jouw hart zal gesloten hebben voor Mij.

  SINT AUGUSTINUS EN SINT BENEDICTUS ZIJN BEIDEN MET JOU AAN HET SAMENWERKEN.
  Aanroep hun hulp en je zult alles veel gemakkelijker kunnen uitvoeren.
  Mijn werk doen, die taken uitvoeren die Ik van jou verlang, is moeilijk.
  Bij iedere stap van de weg zal gepoogd worden om je te doen falen.
  Woede, frustratie en twisten zullen rond je opduiken en sterker worden.
  Ze zijn allen bedoeld om je wil te verzwakken, als je het toelaat.

  Je nu MOET JE HUIS ZEGENEN en EEN ROZENKRANS BIJ JE DRAGEN, EEN BENEDICTUS KRUIS en ook GEZEGEND WATER ten allen tijde.
  Wees nu moedig.
  Vertrouw volledig op mij.

  Laat alles los.
  Geef Me nu jouw vrije wil en Ik zal je al de genaden schenken die nodig zijn om Mijn werk tot perfectie uit te voeren.

  Mijn uitverkoren dochter, Ik hou van jou.
  Ik zal je blijven sterker maken dan je bent.
  Ik zal je leiden.
  Je moet je Lichaam, Geest en ziel aan Mij overgeven, om te zorgen dat Mijn leiding echt effectief is
  Maar het offer moet van jou komen en aan Mij gegeven worden als een kostbaar geschenk.
  Ik kan dit niet zomaar van je wegnemen omdat je VRIJE WIL een speciaal geschenk is van God, Mijn Eeuwige Vader.

  Mijn dochter, ga nu in vrede.
  Geef Me je zorgen en problemen.
  Maak je geest, lichaam en ziel vrij.
  Wanneer je dan afstand doet van je vrije wil, zul je eindelijk verenigd worden met Mij.
  Dit geschenk aan Mij zal ervoor zorgen dat Mijn woord beter gehoord wordt over de hele wereld.

  Je geliefde Verlosser van de Mensheid
  Jezus Christus, Rechtvaardige Rechter

  Uit : the Warning - European seeër


  03-08-2011, 23:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dringende boodschap van God de Vader 2/8/2011

  Een heel dringende boodschap aan de mensheid van God de Vader

  Ik kom in naam van Mijn Zoon Jezus Christus.
  Ik ben God de Vader en Ik wens TOT DE HELE WERELD te spreken.
  Het is Mijn bedoeling om de hevigheid van de Kastijding tegen te houden om de mensheid een kans te geven om hun harten te openen voor de waarheid van Mijn bestaan.
  Zij, Mijn dierbare kinderen, moeten weten dat Ik EERST EEN GOD BEN VAN BARMHARTIGHEID EN DAN VAN RECHTVAARDIGHEID.

  Mijn Barmhartigheid heeft zich uitgestrekt tot buitengewone grenzen.
  Ik zal vanwege de kracht van het gebed, Mijn hand terughouden in Barmhartigheid zodat de mens de haat die zich in vele zielen over de hele wereld manifesteert kan verminderen.

  Pas op Mijn kinderen, Ik waarschuw jullie, als men niet erin slaagt de zonde te stoppen met zich te verspreiden, dit zal resulteren in een KASTIJDING DIE VEEL VAN DE MENSHEID ZAL VERNIETIGEN.
  Zo’n kastijding zal men nog niet eerder gezien hebben SINDS de dagen van de ZONDVLOED die de aarde vernietigde in de tijd van NOAH.

  Ik zal jullie niet langer toestaan, Mijn ondankbare kinderen, diegenen te vernietigen die hun trouw aan Mij hebben bewezen.
  En Ik zal ook niet staan toekijken hoe de ENE WERELDORDE Mijn schepping ZAL BESMETTEN en BEZOEDELEN.
  Mijn kinderen.
  Mijn aarde.

  Luister nu, dit is één van de LAATSTE WAARSCHUWINGEN die aan de mensheid wordt gegeven.
  Keer jullie nu af van zondige wegen en jullie zullen gered worden.
  Keer jullie af van jullie blinde trouw aan de verleiding van Satan en zijn aanlokkelijke charmes, die jullie door middel van eigenliefde en materiële wonderen, aantrekken.

  Zouden jullie DEZE MOOIE WERELD BLIJVEN ONTHEILIGEN, die uit liefde voor jullie werd geschapen, zoals jullie nu doen, dan zal DIE ER NIET MEER ZIJN voor jullie, om nog verdere schade te voorkomen.

  Ik ben de God van liefde, die moeilijk kwaad te krijgen is, maar MIJN GEDULD IS BIJNA OP.
  Diegenen die blijven Mijn kinderen verminken en vernietigen door OORLOG en BEHEER OVER DE WERELDFINANCIËN, weet dat jullie dagen geteld zijn.

  JULLIE KANS OP REDDING NU, ZAL DE LAATSTE ZIJN. Zou je niet op een passende wijze reageren gedurende het grote geschenk van Barmhartigheid nl. DE WAARSCHUWING, dan zullen jij en je volgelingen vernietigd worden.

  Mijn heerlijkheid zal door iedere man, vrouw en kind gekend zijn.
  Diegenen die de weg naar Mijn Koninkrijk kiezen zullen eeuwig leven hebben.
  Diegenen die geen dergelijke duisternis willen ervaren, waarvan ze die nooit kunnen voorstellen of willen ervaren.

  Volgelingen van Satan, die welbewust zijn slechtheid verheerlijken, luister nu naar MIJN BELOFTE.
  Mijn verloren kinderen, jullie zullen nog eens de hand van liefde en vrede worden toegereikt GEDURENDE DE WAARSCHUWING.
  GRIJP ZE, want het zal je leven terug in de schoot van Mijn liefde betekenen.
  Als je MIJN SMEEKBEDEN NEGEERT dan zul je voor eeuwig lijden, nooit kunnen keren temidden van Mijn geliefde familie.

  Mijn dochter, die is nu EEN VAN DE BELANGRIJKSTE WAARSCHUWINGEN om jullie broeders en zusters te redden van de martelende vuren van de eeuwige verdoemenis.

  Koning van de Allerhoogste
  God de Almachtige Vader

  Uit : the Warning - European seeër

  03-08-2011, 20:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera - Pedro Regis

  Boodschap 3520 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 2/08/2011

  Lieve kinderen, Ik hou van jullie zoals jullie zijn. Ik vraag jullie om gehoorzaam te zijn aan Mijn oproep en overal te zoeken om Mijn Zoon Jezus na te volgen. Ik ben jullie Moeder en Ik ben onvermoeibaar. Ik lijd onder jullie lijden en Ik wil jullie helpen. Open jullie harten, zelfs al leef je in zonde. God is gehaast. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. De mensheid heeft zich afgekeerd van God en stevent af op een grote afgrond. Keer naar Jezus terug. Hij is jullie Alles en jullie kunnen niets zonder Hem. Ik vraag jullie om je geloofsvlam brandend te houden. Wanneer je dreigt te begeven onder je zwakheid, roep dan Jezus, want enkel in Hem ligt je overwinning. Kniel in gebed, want enkel dan kunnen jullie Mijn oproepen naleven en getuigen. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Hedensted zal momenten van grote beproevingen meemaken en mijn arme kinderen zullen weeklagen. Bid, bid, bid. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3519 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 1/08/2011

  Lieve kinderen, vrees niet voor de dag van morgen. Keer naar Hem terug. Hij die jullie Enige Weg, Waarheid en Leven is. Leef dicht bij de genade van de Heer. Bekeer jullie en dien trouw de Heer. Jullie stevenen af op een pijnlijke toekomst en enkel bij Jezus kun je de kracht vinden om het gewicht van de komende beproevingen te dragen. De mensheid heeft zich afgekeerd van de Schepper en mijn arme kinderen zijn als blinden die andere blinden leiden. Ik kwam om jullie de weg te tonen naar verlossing. Laat jullie missie niet in de steek. Bid veel voor het kruis voor vrede in de wereld. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Serik zal een zwaar kruis ervaren en Mijn arme kinderen zullen de bittere lijdenskelk te drinken krijgen. Kniel in gebed. Ik ben jullie Moeder en Ik hou van jullie. Geef het beste van jezelf in de missie dat de Heer jullie heeft toevertrouwd en jullie zullen vrede zien heersen op aarde. Heb moed, geloof en hoop. Wanneer alles verloren lijkt, zal de grote overwinning van God jullie deel zijn. Doe zo verder. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3518 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 31/07/2011

  Lieve kinderen, Ik hou van jullie zoals jullie zijn. Ik wil jullie hier al op aarde gelukkig zien en later met Mij in de Hemel. Ik vraag jullie om kampioenen van waarheid te zijn, want de waarheid zal jullie bevrijden en jullie naar verlossing leiden. De mensheid is ziek en nu is de tijd aangebroken voor de grote terugkeer naar de Heer. Laat jullie leiden door de Handen van de Heer en word geestelijk genezen. Toon berouw, want berouw is de eerste stap dat genomen moet worden op de weg van bekering. Ik ben jullie Moeder en Ik heb immens lief. Open jullie harten en leef Mijn oproepen na. Ik kwam niet uit de Hemel als grap. Zie, de tijd is aangebroken, zoals Ik eerder heb voorzegd. Kniel in gebed. Enkel door gebed kun je de genade van Jezus vinden. Laat je missie niet in de steek. Kiudang zal rouwen over de dood van hun kinderen. Overeenkomstig lijden zullen de mensen in Lima ervaren. Ik ben jullie Moeder van Smarten en Ik lijd voor wat jullie te wachten staat. Bekeer jullie vlug. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3517 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 30/07/2011

  Lieve kinderen, hou je ver van het kwaad vandaan en dien de Heer, want enkel dan kunnen je heiligheid bereiken. Ik ben jullie Moeder en Ik kom uit de Hemel om jullie te helpen. Wees nederig van hart. Mijn Zoon Jezus verwacht veel van jullie. Kniel in gebed. De mensheid is God ontrouw geworden omdat de mensen het gebed hebben nagelaten. Vertel aan iedereen dat God gehaast is en dat jullie niet langer in zonde kunnen blijven leven. Toon berouw en bekeer jullie. Mijn Heer houdt van jullie en wacht op jullie met open armen. Jullie stevenen af op een toekomst van grote moeilijkheden. Zoek kracht in Jezus. Ik wil jullie niet dwingen, maar wat Ik zeg zou ernstig moeten genomen worden. Tula zal roepen om hulp en het leed zal groot zijn voor mijn arme kinderen. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Ik wil jullie helpen, maar het hangt van jullie af wat Ik doe. Wees volgzaam. Open jullie harten en luister naar Mij. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3516 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 28/07/2011

  Lieve kinderen, nu is de tijd gekomen van de grote en pijnlijke vervolging voor gelovigen. Ik vraag jullie niet af te wijken van de waarheid, want het is de enige weg. Hou jullie geloofsvlam brandend. Zoek kracht in de Eucharistie en in de woorden van Mijn Zoon Jezus. Jullie overwinning is bij de Heer. Vertrouw op Hem. Hij is jullie absolute Goed en Hij weet wat jullie nodig hebben. Bekeer jullie onmiddellijk. Jullie leven in een tijd van genade. De lastige dagen zullen voor jullie aanbreken. Maar dit betekent nog geen einde. Zoals Ik zei, er liggen nog vele jaren van zware beproevingen voorop. Keer terug naar de Heer met vreugde en geen smart. Mijn Heer is barmhartig en wil jullie redden. Open jullie harten en aanvaard Zijn wil in jullie leven. Een groot feit zal zich voordoen in Mebane en zal herhaald worden in Lissabon. Stel niet uit tot morgen wat je nu kunt doen. Ga verder op het pad dat Ik heb getoond. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3515 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 26/07/2011

  Lieve kinderen, zorg voor jullie geestelijk leven. Wees trouw aan de Heer. Vind je vreugde en hoop in Hem. Laat alles los dat niet van de Heer is. Ik kom van de Hemel om jullie te leiden naar Mijn Zoon Jezus. Kniel in gebed. De mensheid is ziek en moet genezen worden. Kom naar het Sacrament van de Biecht en zoek de barmhartigheid van de Heer. Hij wil jullie redden. Open jullie harten en aanvaard Gods wil voor jullie leven. Benxi zal de angst van een veroordeelde beleven. Ik lijd onder hetgeen wat jullie te wachten staat. Stel niet uit tot morgen wat je nu kunt doen. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3514 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 23/07/2011

  Lieve kinderen, voor Herefordshire en Patras : de dood en het lijden zal groot zijn voor mijn arme kinderen. Nu is de tijd van grote beproeving voor de mensheid. Keer terug naar de Heer. Blijf niet in zonde steken. Laat niet tot morgen liggen wat je nu kunt doen. Vertel aan iedereen dat dit de tijd van genade is. Open jullie harten en die de Heer gezwind. Zelfs al heb je vele jaren van zware beproevingen voor de boeg. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Geloof vast in Gods kracht en wijk niet af van de waarheid. Wees eerlijk in jullie daden. Leef het Evangelie van Mijn Jezus na en wees liefdevol. Vertrouw op God. In Hem ligt jullie ware bevrijding. Ga verder op het pad dat Ik jullie getoond heb. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  03-08-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  01-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brieven van Jezus over dit laatste uur : Xandernieuws

  'Brieven van Jezus aangaande dit laatste uur' - 20/3/2011

  De één schreef er al minstens 50 en de ander 90: brieven van Jezus Christus gericht aan de wereld en specifiek aan zijn volgelingen. Sabrina Demuynck komt uit België en Susan Davis uit de Verenigde Staten; gezamenlijk publiceren zij al enige tijd onder de titel 'Ik kom eraan!' de waarschuwingen die Jezus Christus hen zou doorgeven aangaande de laatste dagen waar we nu in leven. Of deze brieven echt gedicteerd zijn door (de Geest van) Jezus Christus laat ik geheel aan uw eigen beoordeling over. De brief van Sabrina en brief nummer 90 van Susan wijzen net zoals de voorgaande brieven op de nu écht zeer aanstaande terugkomst van Jezus Christus en het begin van de (Grote) Verdrukking op aarde.

  'Dit is waarlijk de eindtijd, kies nu uw toekomst '

  'Dit is waarlijk de eindtijd,' begint de brief aan Sabrina. 'Mijn ware bruid kan dit zien. Mijn oordelen worden nu over de aarde uitgegoten. Heel spoedig zal iedereen de gevolgen hiervan voelen.'

  'Mijn bruid zal beschermd worden omdat Ik, Jezus, haar vóór het ergste zal opnemen. Voor velen is het nu al de ergste tijd. Velen lijden onder Mijn oordelen. Dat is niet wat Ik wil maar wel volgens Mijn Woord. Ik kan niet anders handelen dan volgens Mijn Woord.'

  'Ik, Jezus, kom spoedig om Mijn bruid in veiligheid te brengen. Vrees niet, Mijn bruid, het einde is nabij, het einde van uw bestaan op deze aarde. Ik bewonder uw moed en kracht om in deze laatste dagen van Mij een licht te zijn.'

  'Mijn ware bruid leeft niet langer voor zichzelf, ze offert zichzelf op voor Mij. Ik zeg u: uw beloning wacht en zal zeer groot zijn. Iedereen die zichzelf in dit leven heeft opgeofferd als Mijn bruid, als Mijn Stem, als Mijn Licht, zal zeer grote beloningen ontvangen. Wees daarom bemoedigd en ga in deze laatste uren door. Ik, Jezus, hou van jullie harten. Wees bemoedigd Mijn bruid, jullie Bruidegom komt eraan; dit zijn waarlijk de laatste uren.'

  'Aan degenen die nog niet overtuigd zijn van Mijn spoedige komst heb ik dit te zeggen:'

  'Vele waarschuwingen, woorden en profetieën zijn reeds gegeven. Vele woorden worden werkelijkheid. Mijn oordelen worden nu over de aarde uitgegoten. Toch sluit u uw oren alsof dit alles niets te betekenen heeft.'

  'Ik vertel u, als u zich niet bekeert van deze kwade weg dan zult u allen spoedig omkomen in de wanhoop van deze wereld. Er is voor u nog steeds een korte tijd voor berouw van uw kwade wegen. Maar deze tijd is extreem kort. Zodra de dag komt zal het allemaal voorbij zijn. Dan zult u in pure ellende en wanhoop op deze aarde rondlopen. Dat zult u weten en realiseren dat Ik, God, u vele waarschuwingen heb gegeven en pas dan zult u zich realiseren dat Mijn woorden waar zijn.'

  'Het zal dan zeer moeilijk zijn om in totale overgave tot Mij te komen, want de vijand zal u willen vernietigen. Dus kom nu en breek uw harde harten en eigen gedachten. Kom nu tot Mij in totale overgave. Ik, Jezus, staat altijd klaar met geopende armen. Schaam u niet en voel u niet te min - dat is de misleiding van de vijand. Hij wil niet dat u (tot Mij) komt.'

  'Dus breek uw trotse harten en kom NU tot Mij, Jezus! Het is de tijd. De tijd is om. De tijd van pure genade tikt langzaam weg. Wees niet dom en laat uzelf niet verblinden en verleiden door de vijand. Hij is erop uit u te vernietigen en u in zijn web van leugens en verleidingen te slepen. Velen zien dit niet en willen het niet geloven. Hoe triest!'

  'Als u Mijn Woord zou lezen en het serieus zou nemen, zou u weten hoe ernstig dit alles is. Dan zou u weten hoe ernstig de gevolgen van uw keuzes zijn. U moet nu uw toekomst kiezen. Is het vermaak van de wereld zoveel waard? Is het amusement en de vreugde van de bevrediging van uw eigen vlees zoveel waard?'

  'Ik zeg u: dat kost u uw eigen ziel. Want voor iedere bevrediging van het vlees zonder uw God zult u dubbel geoordeeld worden en lijden in een plaats die de 'hel' wordt genoemd.'

  'Denkt u dat u op het laatste moment tot Mij kunt komen? NU is de tijd om u voor te bereiden. NU is de tijd om tot uw God te komen. Ik heb een maatstaf voor alles, inclusief zonde. Ik ben een vreselijke dood voor u gestorven, zodat u overwinning over uw zonde kunt hebben. Toch werpt u Mij weg alsof Ik niets ben. Mijn hart breekt voor u, Mijn kinderen.'

  'Ik heb u allen geschapen, zo uniek, zo speciaal, zo bijzonder. Beteken Ik, God uw Schepper, dan niets voor u? Luister alstublieft naar Mijn woorden en geef u in liefde over aan God.'

  'Er is nog tijd, een korte tijd. Maar dit zijn de laatste uren. Mijn Woord zal vervuld worden. Mijn bruid wordt voor de grote verdrukking begint weggenomen. Ik zal haar daar niet doorheen laten gaan. Weet dat als u achterblijft, het uw eigen keuze is en Ik, God, u vele waarschuwingen en smekingen heb gegeven om uw levensstijl te veranderen. Dat is Mijn liefde voor u.'

  'Maar mijn Woord zal vervuld worden. Wees daarom wijs en kies een eeuwige toekomst met uw God en Redder. U heeft geen idee wat Ik, God, heb gepland en wat Ik heb voorzien in Mijn hemelse gewesten: pure vreugde, puur plezier, pure reinheid - iets dat op deze aarde niet gevonden kan worden. Wees alstublieft wijs en maak de keuze die u moet maken.'

  'Ik wil dat niemand verloren gaat, maar dat allen tot Mij komen en gered worden. Ik nodig u vandaag uit om daar ook deel van uit te maken. Ik, Jezus, hou van u en heb Mijn eeuwige offer gegeven aan het Kruis van Golgota. Dat vreselijke kruis waar Ik nog steeds de tekenen van draag. Ik zal doorgaan met smeken totdat Ik Mijn bruid zal opnemen, want Mijn liefde voor u kent geen einde. Maak alstublieft de goede beslissing. Kom NU tot Mij.'

  'Ik kom veel spoediger dan iedereen denkt'

  'Ik kom veel spoediger dan iedereen denkt,' zijn de eerste woorden van de brief aan Susan. 'Ik kom naar de aarde om de Mijnen op te nemen. Ik kom om Mijn bruid te claimen, Mijn prachtige bruid. Als u daar deel van wilt uitmaken moet er een prijs betaald worden. U moet de wereld loslaten. Wijzig uw koers. Keer u van de dingen van de wereld af. U moet daar niet naar kijken. U kunt niet beiden hebben, Mijn kinderen. Deze twee gaan niet samen. U probeert hard om dat wel te doen, maar u kunt niet allebei hebben.'

  'U wilt met de dingen van de wereld spelen en uw handen vuilmaken en dan wilt u tot Mij komen alsof er niets tussen ons in staat. Dat kunnen Mijn kinderen niet zijn. Dat kan nooit zo zijn. Ik wil niet op de tweede, derde, of vierde plaats op uw lange prioriteitenlijstje staan; u moet kiezen.'

  'Wilt u Mij en Mijn heilige wegen of wilt u de wereld? Ik zeg u: kies de wereld en u mag haar hebben. Ze is een wrede meesteres. Als u haar streelt zal ze u in haar uitnodigende armen trekken - en dan toeslaan. U bent gevangen in haar web van leugens en misleiding. U gelooft ieder woord dat ze zegt. Zodra u bezwijkt voor deze betoveraar, de wereldse tegenstander van Mij, bent u gepakt en gevangen en overgeleverd aan de eeuwige hel. Velen zijn voor eeuwig het slachtoffer. Er is nooit meer een weg terug. Mijn meedogenloze vijand heeft zijn taak om Mijn kinderen naar hun eeuwige bestemmingen, de hel, waar ze nooit uit gered zullen worden en waar ze voor eeuwig in vreselijke toestand in zullen moeten leven, te slepen, volbracht. Beseft u de grote ernst hiervan, Mijn kinderen? U kunt de eeuwigheid niet bedenken, die is oneindig, houdt nooit op.'

  'Mijn kinderen, ik geef Mijn laatste waarschuwingen. De wereld is tot een niveau van diepe, diepe verdorvenheid gezakt. De mensen van deze wereld hebben zich ver van van hun God verwijderd, hun enige ware God - IK BEN HEM. Mijn Naam is Jezus. Ik ben de Enige Ware God.'

  'De wereld is het onomkeerbare punt voorbij. Het is de drempel over en de afval is begonnen. De mensen en de wereld bevinden zich nu in een neerwaartse spiraal die volkomen los staat van God. Als de wereld Mij totaal buiten beeld wil plaatsen zal er enkel duisternis zijn. Hoe zou het anders kunnen zijn? Alleen Ik ben de Schepper van licht en leven. Mijn vijand kopieert slechts iets wat op leven lijkt. Hij kan geen leven creëren of onderhouden. ik ben de Enige Die dat kan.'

  (Deel 2) 'Ik kom spoedig, Mijn volk. Spoedig! U lijkt zich hier niet bewust van te zijn. Ik zend in vele golven mijn waarschuwingen uit. Ik probeer u wakker te maken! Ik probeer uw aandacht te krijgen! Ik hou van Mijn volk, maar u moet wakker worden! U moet ophouden zelfvoldaan te zijn.'

  'U moet klaar zijn voor de komende storm. Ziet u die niet komen? Mijn kinderen, u moet klaar zijn voor Mijn komst! De aarde is uit elkaar aan het vallen. Spoedig zal het een boze, vijandige omgeving zijn om in te leven. Mijn toorn zal uitgestort worden. Dit is slechts het begin van wat komen gaat. U moet klaar zijn voor wat zal komen.'

  'Mijn kinderen, er is maar één deur om te ontsnappen, één deur genaamd 'Jezus'. Ik ben die Deur. Er is niet genoeg technologie, geld en intelligente mannen om u te redden voor wat voor de boeg ligt. Mijn kinderen, u bent geen partij voor Mijn vijand. U bent geen partij voor Mijn toorn tegen een rebellerend, verwerpend wereldsysteem. Ik ben klaar met deze kwaadaardige generatie die Mijn Redding, Mijn Heerschappij, Mijn Wegen en Mij, haar Schepper, verwerpt.'

  'Ik heb genoeg gezien en gehoord. Het kwaad en het disrespect is tot Mij opgestegen en ik ben de stank van de poging van de mens het zonder zijn heilige God te doen zat. Ze zullen nooit leren dat de wegen van de mens zonder zijn heilige God en Schepper rampzalig zijn.'

  'De mensen zijn egoïstisch door hun zondige natuur. Egoïsme leidt tot mensen die niets geven om de zwakkere. Het leidt tot liefdeloosheid, ongebreidelde zonde en onbelemmerd kwaad. De wereld volgt zijn God niet en daarom valt de wereld uiteen. Niets zal werken zoals het bedoeld is als het uit de pas loopt met zijn Maker.'

  'Mijn kinderen, Ik ben niet blij met wat er op de aarde zal komen. Ik wil dat u begrijpt dat u Mij geen keus laat dan deze gekte te beëindigen. De mensheid zal door de grote verdrukking gaan. Mijn Boek heeft dit beschreven.'

  'U kunt hier apart van staan. U kunt wegkomen van wat er op de aarde afkomt. Er is een prachtig alternatief voor de razernij die over de aarde zal komen. Mijn schitterende Koninkrijk is voorbereid om Mijn glorie met Mijn kinderen, die met Mij willen vertrekken als Ik hen kom redden van het ergste, te delen.'

  'Stop met vasthouden aan het geloof dat Ik niet spoedig kom, dat Ik nooit zal komen, dat uw antwoorden te vinden zijn in het denken en de oplossingen van mensen. De mensheid is geen partij voor Mij. Mijn toorn zal, nadat Ik Mijn kostbare bruid, mijn ware volgelingen, heb verwijderd, met volle kracht over de aarde worden uitgegoten.'

  'Denk niet dat u kunt weerstaan wat Ik, God, degenen die achterblijven en mijn kostbare aanbod om gered te worden verwerpen, zal aandoen. Als u dit aanbod openlijk of gelaten verwerpt, dan zal Ik u zonder Mijn steun aan deze wereld overlaten. Dan krijgt u te maken met een woedende vijand die geen medelijden met mensen heeft.'

  'U heeft geen idee wat er gaat komen, omdat Ik, God, Mijn bescherming heb uitgespreid over de aarde en de mensheid. De verwerping van God door de mens opent de planeet en de mensheid voor een leven zonder Mijn rechtvaardige en beschermende Rechterhand. De wereld heeft nooit eerder meegemaakt wat er komen gaat en zal dat nooit meer zo meemaken. Zoals Ik al eerder heb gezegd komt het uur steeds dichterbij.'

  'Lees Mijn boek, bekeer u van uw zonden naar Mij, uw Heer, keer u af van het kwaad en geef uw leven over aan Mij. Geef Mij uw plannen, uw leven, en maak Mij de Heer en Meester van uw leven. Dit zijn Mijn voorwaarden. Dan zal Ik u redden van de komende razernij.'

  'Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe: 'Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van Hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam!' (Opb.6:12-16 NBV)

  Xander

  01-08-2011, 21:52 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Susan Davis 10/1/2011 : Dooreenschudden van de wereld

  Brief 65 van 10/1/2011 Woorden gegeven door God de Vader van Jezus Christus gedicteerd aan Susan Davis

  Ja Susan, Ik heb een mededeling. Dit bericht is voor jou, Susan.

  Susan, Ik wil je wat informatie vertellen. Ik wil dat je die kenbaar maakt.

  Hier is MIJN Woord. Het uur komt naderbij en de wereld is aan het veranderen. Luister goed. Dit nieuws is voor jou.

  MIJN ZOON nadert de aarde. HIJ komt op witte duiven, mooie duiven. HIJ rijdt op de wind. ZIJN schoonheid is ongeëvenaard, Ik hou heel veel van HEM.  Dit is ZIJN VADER.  Susan, dank je om nota te nemen. Nu, schrijf dit op:

  Spoedig zal de wereld een beving ondergaan. Dit zal op verschillende plaatsten gebeuren. De mensen hadden er beter rekening mee gehouden. Ik ben gekomen om de wereld dooreen te schudden met MIJN woede. Ik zal het in zijn kern dooreen schudden. De mensen zullen niet kunnen recht staan gedurende MIJN bevingen. Ik zal de aarde doen ontploffen met de rook die uit MIJN neusgaten komt. Ik zal vuur en regen over de aarde brengen—zowel heet als koud. De wereld zal een verwoeste plaats worden door al de rampspoed die haar zal treffen. 

  Ik ben een boze GOD. Ik ben woedend op de mensen die MIJN ZOON, MIJN DIERBARE ZOON negeren. HIJ, DIE voor hen en al hun ellendige zondigheid gestorven is. De mensen denken dat Ik ermee speel. Ze denken dat Ik niet besta. Ze denken dat dit een spelletje is en dat Ik een grap ben. Spoedig zullen zij het ‘grappige’ ondervinden en ze zullen er niet om kunnen lachen. Ze zullen enkel nog huilen, smeken en verdriet hebben om de slechte keuze die ze hebben gemaakt.

  Ik heb medelijden over deze mensen die zich zo ver van MIJ bevinden. Ze denken zelfs dat Ik niet besta. Maar Ik ben meer ‘echt’ dan zij zijn—zij zijn stof, vlees die een kort leven beschoren is, en MIJN verdraagzaamheid van hen is bijna over.  Hun denkbeelden van MIJ en MIJN DIERBARE ZOON en MIJN HEILIGE GEEST zijn rot in MIJN Ogen.

  Ik heb iedere kans tot bekering gegeven, om het Bloed van MIJN KNAPPE ZOON te ontvangen, dat op de grond werd vergoten. HIJ gaf alles aan een stervend, zondig volk om hen te redden. Wat een moedige daad. Wat een daad van sterkte. Wat een daad van barmhartigheid en pure liefde. Zo’n liefde kan niet begrepen worden door mensen—een GOD die afstapt van grootheid en ZICH dan vernedert tot dit niveau wordt niet begrepen door gewone stervelingen. Dit kan niet echt doorgrond worden. Dit is het stralende uur van liefde—liefde dat onbegrijpelijk is.  Het is liefde dat niet volledig kan worden begrepen. Enkel Ik, de VADER, kan je zeggen : Ik weet wat MIJN ZOON deed. Ik ken de diepte tot waar HIJ zonk om een verloren volk te redden. Een zo verdorven en verloren volk. Toch had HIJ zo’n ongelofelijk medelijden. Dit is Liefde!  Mensen denken dat ze weten wat liefde is. Maar ze weten het niet. Wat ze over liefde weten komt van Hierboven. Het is een door GOD gegeven kennis, dat enkel door de goddelijke, puur HEILIGE GOD gegeven wordt.

  Ik wil dat jullie weten dat Ik alle mensen in het oog houd. Ik weet ieder’s doen en laten-al de kleine geheimpjes die dicht bij de mensenharten zijn. Ik zie alles, alles dat achter gesloten deuren gebeurt. Alles dat verborgen is onder de mensen, weet Ik, zie Ik. Ik ben GOD, JEHOVAH en niemand kan iets verbergen voor MIJ.

  IK, GOD, de VADER van JEZUS ben kwaad op de aarde en zijn bewoners die zo verschrikkelijk onrespectvol zijn voor MIJN HEILIGE NAAM. Ik ben woedend dat jullie zo grondig het offer van MIJN ZUIVERE en HEILIGE ZOON negeren. HIJ, DIE jullie ZIJN eigen Leven en Bloed heeft geschonken.

  Ik ben kwaad voor de poging(en) die worden ondernomen om MIJN volk en Israel te vernietigen. MIJN Woord is duidelijk—als jullie raken aan MIJN volk en het land dat Ik hen heb gegeven : WEE JULLIE DAN.  Ik zal jullie vernietigen omdat jullie geraakt hebben aan deze mensen waarmee Ik een heilig verbond heb. Ieder die raakt aan het heilig land van MIJN volk waarmee Ik een verbond heb, zal vernietigd worden. Ben Ik MIJN Woord niet getrouw? Ik ben GOD.  Ik vergeet MIJN verbonden niet. Ik onthoud ze, zelfs wanneer de mensen ze al lang vergeten zijn. Ik houd MIJN Verbonden.

  Nu zal Ik groot verdriet, wraak, en vuur ontketenen aan diegenen die MIJN volkeren kwaad willen berokkenen en hun land verscheuren. Dit zal gebeuren. Ik vernietig niet zonder reden, maar Ik ben duidelijk over MIJN Waarschuwingen. Als je raakt aan MIJN Land van Verbond en Verbondsvolk dan zul je vernietiging zien. MIJN Toorn zal over jullie neerkomen. Het staat geschreven in MIJN Woord. Ik heb deze Woorden geschreven en MIJN Heilig Boek is duidelijk. De wereld zal deze beslissing om MIJN Verbondsland af te scheuren van MIJN Verbondsvolk betreuren. Mensen vergeten hun beloften, maar Ik, GOD, vergeet nooit.

  Laat dit duidelijk zijn als een duidelijke waarschuwing voor wat komt. Dood en vernietiging; verdriet en zorgen komen over jullie omdat jullie voor het kwade hebben gekozen; omdat jullie gekozen hebben tegen MIJ; omdat je MIJN ZOON afwijst; omdat je weigert MIJN GEEST te ontvangen. Jullie kozen voor het kwaad. Jullie wijzen GOD af.

  Jullie zijn gewaarschuwd. MIJN Woord is duidelijk. Het is duidelijk opgegeven voor jullie—het eindresultaat van jullie waanzin. MIJN volk zal standhouden. Wat je in stukken scheidt, zal in stukken gescheiden worden in jullie eigen land. Wanneer jullie scheiden wat onder een Goddelijk Verbond staat—zullen jullie ervaren wat scheiding betekent. ZO ZAL HET WEZEN.

  Ik heb geen tijd voor jullie kwaaddoenerij.  Jullie weten zelf wel wat jullie aan het doen zijn en jullie keuze zal jullie ondergang worden.

  IK, GOD, IK BEN HEEFT GESPROKEN

  IK BEN YAWEH

  VUUR UIT DE HEMEL

  DIT ZIJN MIJN WOORDEN

  BEEF VAN ONTZAG 

  Dan gaf GOD de VADER dit Bijbelvers om ZIJN Woorden te bevestigen:

  Psalm 89 : Zijn kroon door het slijk gehaald

  Een kunstig lied, op naam van Etan, de Ezrachiet.
  Wat de liefde van de heer heeft gedaan, daarvan wil ik zingen, steeds weer, van uw trouw getuigen voor alle generaties.
  En dit zijn uw eigen woorden: ‘Mijn liefde is een blijvend onderpand, mijn trouw staat vast als de hemel. Ik sloot een verbond met de man van mijn keus, David, mijn dienaar, heb Ik gezworen: Ik vestig voor altijd uw dynastie, voor uw troon sta Ik borg van generatie op generatie.’
  De hemel, heer, prijst uw wonderen, de vergadering van de heiligen uw trouw. Want wie in de hemel kan zich met de heer meten? Wie van de goden kan de heer evenaren? Een God die in de raad van de heiligen wordt gevreesd, groot en schrikwekkend voor heel zijn hof.
  heer, God van de machten, wie is als U?
  Sterkte en trouw staan om U heen. De onstuimige zee hebt U in bedwang, trotse golven brengt U tot bedaren. Rahab, uw vijand, hebt U dodelijk getroffen, met sterke arm zijn resten verspreid. Van U is de hemel, van U is de aarde; U hebt de grondslag gelegd voor de wereld met alles wat erin is. U hebt noord geschapen en zuid, om uw naam juichen Tabor en Hermon. Een en al kracht is uw arm, uw linker gebald, uw rechter geheven. Recht en gerechtigheid stutten uw troon, liefde en trouw gaan voor U uit. Gelukkig het volk dat de feestbazuin kent: zij leven, heer, in het licht van uw aanschijn. Zij bejubelen uw naam alle dagen, opgetogen door uw overwinning. U bent de glans van hun macht; door uw gunst richt U onze hoorn op.
  Ons schild is Hij, is de heer, onze koning, de Heilige van Israël.
  In een visioen hebt U eens tegen uw vrome mensen gezegd: ‘Een kind heb Ik tot veldheer gemaakt, een knaap tot hoofd van het volk.
  David, mijn dienaar, heb Ik uitverkoren en met heilige olie gezalfd. Mijn hand is zijn steun, mijn arm maakt hem sterk:
  geen vijand zal hem overmeesteren, geen boosdoener krijgt hem eronder. Ik verbrijzel zijn vijanden voor zijn ogen, wie zich tegen hem verzet sla Ik neer.
  Mijn trouw en mijn liefde zijn altijd voor hem, hij wordt door mijn naam steeds sterker. Ik leg zijn hand op de zee, zijn machtige vuist op de stromen. Hij roept tot Mij: “Mijn vader bent U, mijn God en de rots die mij redt.” Hem maak Ik tot mijn eersteling, verheven boven de koningen van de aarde.
  Voor altijd bewaar Ik mijn liefde voor hem, Ik blijf mijn verbond met hem trouw:
  zijn dynastie houd Ik voorgoed staande, zijn troon duurt als de hemel.
  Als zijn zonen mijn wet verzaken, de weg van mijn voorschriften niet meer begaan; als zij mijn geboden ontheiligen, zich niet meer houden aan wat Ik beveel, dan zal Ik hun ontrouw met de roede straffen, hun zonde met slagen betalen. Maar mijn liefde val Ik niet af, mijn trouw aan hem verloochen Ik nooit. Ik zal mijn verbond met hem niet schenden, Ik neem niet terug wat Ik heb toegezegd. Ik heb bij mijn heiligheid één keer gezworen, Ik breek mijn woord aan David nooit:
  zijn dynastie blijft voor altijd bestaan; zijn troon is voor Mij bestendig als de zon, als de maan, bevestigd voor eeuwig, trouwe getuige hoog aan de hemel.’ Maar U hebt hem nu toch verworpen, verstoten,
  U bent toornig op uw gezalfde, U hebt het verbond met uw dienaar verbroken, zijn kroon door het slijk gehaald. U hebt zijn muren omvergetrokken, zijn vesting tot een puinhoop gemaakt. Iedereen die voorbij komt plundert hem leeg, hij is een voorwerp van spot voor zijn buren. U geeft zijn tegenstanders de overhand, U laat zijn vijanden overwinnen. Het slagzwaard werd hem uit handen geslagen, U hebt hem niet ondersteund in de oorlog. U hebt zijn pracht gedoofd, zijn troon op de aarde geworpen, de tijd van zijn jeugd verkort en hem overdekt met schande. Hoe lang nog, heer? Blijft U verborgen?
  Blijft uw woede gloeien als een vuur? Bedenk toch hoe kortstondig ik leef: waarvoor hebt U eigenlijk de mensen geschapen? Wie kan leven en aan de dood ontsnappen? Wie kan aan de greep van het dodenrijk ontkomen? Waar blijft, o Heer, uw vroegere liefde? De eed in trouw aan David gezworen? Gedenk, o Heer, de schande van uw dienaren, hoeveel ik lijd van zoveel volken, hoe uw vijanden spotten, heer, spotten met uw gezalfde, waar hij ook gaat. Geprezen zij de heer, geprezen voor eeuwig.
  Amen. Amen.




  01-08-2011, 21:34 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  modenieuws
  www.bloggen.be/modenie

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!