Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 4 grote symbolen voor het Christendom 12/10/2007 Myriam van Nazareth

  De Heilige Maagd Maria tot Myriam van Nazareth : 12/10/2007

  Tijdens meditatie, ontvang ik rijke visioenbeelden, en na enige tijd zegt Maria:

  “Ik heb je achtereenvolgens getoond: een graanhalm, een druif, een vis en een olijf. Ik openbaar je hiermee de vier grote symbolen voor het christendom, en hun diepe betekenis.

  De GRAANHALM groeit in de grond, die beschouwd kan worden als de akker van God. Deze akker draagt de rijkdommen van het Goddelijk Leven. De graanhalm trekt hieruit de voor hem benodigde stoffen, die dragers zijn van voedsel voor de voor hem specifieke vermogens, talenten, gaven en aangeboren gesteldheden, want de graanhalm moet je beschouwen als de mens in alle lagen van zijn wezen. De graanhalm rijpt, wordt afgemaaid en tot brood verwerkt: de mens geeft zichzelf tot voedsel voor de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken. Geen twee graanhalmen dragen precies dezelfde rijkdom, waarde, rijpheid of inhoudelijke elementen.

  De DRUIF wordt geperst tot wijn, symbool voor het bloed, dat drager is van het Leven, dat in de mens toegevoegd wordt aan zijn vermogens, talenten, gaven, gesteldheden en neigingen om dit alles te bezielen. Wanneer de mens bloed vergiet, en dit opdraagt aan God, geeft hij hiermee als het ware het Leven aan God terug, wat de grootste wedergave van de mens aan God betekent.

  De VIS heeft een zeer grote vrijheid en ongebondenheid, en staat daarom symbool voor de vrije wil van de mens.

  De OLIJF is symbool voor de vrede van Christus, de ware vrede van hart, de ware innerlijke rust en vermogen tot totale overgave en aanvaarding van alle Goddelijke beschikkingen, en hierdoor uiteindelijk ook voor de gehoorzaamheid, de gelaten eenmaking van de eigen wil met deze van God.

  Ik heb je de brood- en visvermenigvuldiging getoond. Ik openbaar je nu de diepe betekenis ervan: Jezus toont de zielen hoe God voor de ziel die werkelijk gelooft, alle talenten, vermogens en aangeboren gaven oneindig kan vermenigvuldigen om zodoende de ziel te herscheppen in een wedergeboorte als een oneindig verder ontwikkelde ziel, en hoe de verrijking van de ziel slechts mogelijk is zodra zij haar vrije wil laat groeien en overvloeien in Gods Werken in een totale en onverdeelde keuze voor God.

  Zie, Ik heb je de vier symbolen voor het christendom getoond als de vier grote eigenschappen die samen de mens vormen, de vier basiselementen van het menselijk wezen:

  1.    een unieke verzameling van specifieke vermogens, talenten, gaven, neigingen en gesteldheden;

  2.    het bezielende Leven, drager van alles wat Goddelijk is, zoals de Liefde als draagster van het Leven, en alle deugden die eruit voortvloeien. Wanneer ondeugd optreedt, is het ware Leven in de ziel verontreinigd; naarmate de ziel zich heiligt, draagt zij méér en zuiverder Goddelijk Leven in zich;

  3.    de vrije wil: de macht om te kiezen voor het Licht of de duisternis;

  4.    de ware innerlijke vrede.

  De samenstelling van deze vier elementen bepaalt in de ziel de graad van heiliging en groei in het Goddelijk Leven”.

  Myriam: “Mijn Meesteres, U noemt deze vier elementen de vier elementen voor het christendom, waarom niet voor de hele mensheid?”

  Maria: “Zij zijn de symbolen van alle zielen, maar het christendom, de Leer van Jezus Christus, is de enige drager van Gods Waarheid”.

  31-07-2011, 00:22 Geschreven door Claudia  


  30-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wees de pilaren van het nieuwe Huis 5/6/2011 JNSR

  WEES DE PILAREN VAN HET NIEUWE HUIS VAN UW NIEUWE AARDE

   

  Toen Ik tegen je zei : «  Na het Water komt het Vuur  »,  sprak ik over Mijn « Heilige Geest ». Verwar haardvuur niet met het « VUUR van GOD» !

  Dit Vuur, dat van Mijn Heilig Hart komt, zal het slechte graan verbranden dat Mijn goede Zaad belemmert en die hypocriet tussen haar meegroeit.

   

                 «  Het onkruid zal tot in de wortel verbrand worden  »

       

  Het goede graan is al beschut. 

  De valsmunters zullen binnenkort betalen…(?)

  De honger in de Wereld is een gebrek aan LIEFDE. Vergelijkbaar met de Honger van God. Niet praten tegen zijn naaste over Onze Verlosser Jezus Christus is hem LEVEN ontnemen : «Jezus is het LEVEND Brood». Men mag zijn naaste GODS LIEFDE niet ontnemen.

  De onverschilligen zijn de schuldigen van de uittocht van al deze mensen, naar rijke landen. Wanneer zullen zij hun fouten te herstellen?

   

  Binnenkort zal de Aarde hen miserie geven. De Aarde zal leeg blijven, net zoals hun hart, om de "honger en dorst" (die ze aan anderen veroorzaakt hebben).

  De Aarde behoort GOD toe, en aan al Zijn kinderen.

  De Heer is het LEVEND Brood. Hij alleen, verzacht en stilt alle honger naar «LIEFDE en VREDE».

  De Mens is vergeten dat GOD de enige is die Zijn Volk heeft voorzien van voedsel als ze wegtrokken van de slavernij in Egypte!

   

  BID zodat het Water van de Rots, jullie blijft voorzien van water die de dorst naar de 7 hoofdzonden (hebzucht, hoogmoed, lust, afgunst, gulzigheid, woede, luiheid) en de hardheid van Hart wegneemt.

  BID dat de Waarheid jullie verlicht!

   

  Want alles wordt geestelijk, via het vlees dat jullie verbrandt en de ziel die uitdroogt.  Wanneer zowel de ene als de andere « honger en dorst » hun weg banen, kan de mens zich GOD herinneren en dat Jezus Christus het Levende Brood is en de Waterbron die nooit opdroogt.

   

  Ik vorm de pilaren van MIJN KONINKRIJK,  absoluut niets zal het kunnen doen instorten.  Niets zal het «Huis van de HEER»  nog op zijn grondvesten doen daveren noch verwoesten als al de pilaren het omringen, die gevormd zijn door LIEFDE en GELOOF van al Zijn kinderen die bij GOD leven in de DRIE Personen en de Tedere Moeder van de Hemel:

   

                       «  Het Koninkrijk van de Nieuwe Aarde  »

   

  Ik het je gevraagd :

   

  « De Toewijding in Alle Landen, aan de Heilige Maagd van FATIMA »

   

  Jullie zullen verenigd zijn, met de Kerk (onze Priesters) en het Volk in elk Land, om «  GODS LIEFDE en VREDE»  te vragen in Alle Landen!

   

  De Heilige ENGELEN zeggen ons : Jullie hebben alles, zelfs de «Oplossing»,  en jullie weten er geen gebruik van te maken.

   

  Jezus Christus, Verlosser van de Wereld,

  Wie stuurt er jullie Zijn Heilige Moeder.

   

  Is het zo moeilijk ?

   

  Het lot van de Wereld ligt in onze handen.

  Laten we geen enkel gevoel van eigenwaarde koesteren.

  Maar iedereen heeft een echte GODSLIEFDE voor al onze broeders in zich.

  Men kan zich niet alleen redden!

   

  Jezus van Nazareth

  Verlosser van de Wereld.

  De Twee Verenigde Heilige Harten.

  30-07-2011, 15:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze laatste passen 19/5/2011 JNSR

  DE HEER BEGELEIDT ONS BIJ ONZE LAATSTE PASSEN EN HIJ BLIJFT BIJ ONS TOT HET EINDE DER TIJDEN 19/5/2011

  DE MENSHEID IN GOD

  Zelfs in die momenten waarop we ons tot GOD wenden of als we over GOD praten, klinken onze woorden hol.

  Ons woord zou moeten lijken op het Levende Woord van JEZUS Christus.

  In tegenstelling tot ons is Hij ver van aan de grond genageld. Hij zal ons moeten helpen om onszelf geestelijk van de grond te tillen.

  We moeten beginnen met ons los te maken van hetgeen we nu zijn, om Jezus Christus te volgen, die kwam om ons los de Weg te tonen en GOD spreekt nooit over de dood tot ons.

  Het losmaken is helemaal anders, het is zoals een ballon met zuurstof.

  Hoe minder het gewicht dat eraan hangt, hoe sneller en beter hij stijgt!

  Met een taal van gebeden die lijkt op een voortdurende aframmeling van woorden, kan de Hemel ons niet horen… 

  We zijn gemaakt om « GOD en ons  » « Ons en GOD » te ontmoeten.

  De weg bestaat,  maar we bevinden ons nog niet op deze weg.

  Het ontgaat ons. En opnieuw spreekt GOD tot mij voor alle Levenden.

  Niemand is bezorgd over de dood ! 

                        «  Want GOD praat tot ons over Levenden  » 

  Die GOD zullen we binnenkort ontmoeten,  want we moeten ons in genade oprichten naar de genade zodat de Genade ons kan voeren naar de

  GODS GENADE

  De Moeder (nog mens) moet de Zoon helpen (mens) en als de Zoon Haar voorbij steekt, is het om zijn moeder te helpen.

  GOD spreekt voor iedere mens.

  Als het Woord van Jezus Christus tot ons komt, vergeet dan niet dat Zij (het Woord) zich geeft.  «  Het is de Schat van nu  » 

  Degene die Haar nu in waarheid ontvangt, mag zich niet van Haar losrukken. Hij moet zich aan haar geven!

  Ik zeg het je nogmaals, het is Mijn Schat (die Ik aanbied aan de uitverkorenen) want er blijft maar dit over om aan jullie te geven (Mijn Onsterfelijk Woord) dat jullie nog kunnen ontvangen door de stemmen (boodschappers) die Ik heb gekozen.

  Om jullie te onderwijzen tot de nabije Terugkeer van Degene die meer van jullie houdt dan van Zichzelf!

  Ik vraag niet van jou om deze voor jezelf te houden.

  Je moet er van scheiden, want Mijn Woord bulkt van Vreugde wanneer je het in je draagt, het steunt je, wanneer je deelt het met anderen!

  Daarom voel je een zekere terughoudendheid (hier), omdat de plaatsen zijn gekozen waar ze (Mijn Woord) komt als een duif die men loslaat om nieuws uit te dragen over de hele wereld.

  NEE,  je kunt Me nog niet zien. 

  Maar, Ik leef in jou en Mijn Woord is er goed (ongedwongen).

  Mijn Woord zal zich blijven geven (aan mijn uitverkorenen).

  Dat iedereen die Mijn Stem in zich draagt Mij herkent. Niemand zal meer hebben dan de andere. Want GOD geeft zichzelf nooit in stukken. Maar GEHEEL.

  Dit moet verspreid worden zodat iedereen het hoort wanneer Ik tegen je spreek. 

  Er moet niets bedacht worden en er moet niemand geweld gebruiken, want Ik waak dag en nacht over Mijn Profeten, net zoals over Mijn trouwe Priesters die Mijn Woord in zich dragen en die gewogen zullen worden en die het moeilijk zullen hebben dit Woord te dragen, als het voortkomt uit de Levende Wegen (Profeten) die Ik heb gekozen.

  Maak je geen zorgen. De valse profeten zullen spoedig herkend worden! 

  Tot binnenkort  « Mijn Stem »

  Troost je (de eerste) met MIJN LEVEND WOORD

  Je Jezus van Liefde

  30-07-2011, 13:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Aardse en Hemelse Gebeds- en Aanbiddingszaal ervaring 3/7/2011 Susan O'Marra

  De Aardse en Hemelse Gebeds- en Aanbiddingszaal Ervaring

  Op 3/7/2011 toonde de Heer me een visioen van wat er met ons en rond ons gebeurde terwijl verschillende van ons samen waren gekomen voor onze zondagmorgen ‘Hongerig en Dorstig’ Samenkomst. Gedurende de aanbidding en gebedsstonde zag ik dat onze hele zaal was gevuld met van die hele grote engelachtige wezens en hun overschaduwende vleugels. Onder hun vleugels en boven onze hoofden was er een kleinere, heel heldere wolk van Glorie te zien. Ik zag dat we onder de zaal helemaal waren opgenomen door een heel grote wolk dat ons ondersteunde. Ik besefte dat we allen waren opgetild in het Hemelse en in de lucht zweefden voor Gods Troon.

  Ik zag de Vader en Jezus op de troon zitten en ze keken naar onze aanbiddings- en gebedsstonde. De Heer gaf me uitleg over de kleine wolk dat boven onze hoofden hing als we aan het bidden en eren waren. Hij zei dat dit representatief was voor ons huidig niveau van kennis over de Heerlijkheid. Maar dat Hij het nu de kennis van Hem en Zijn Heerlijkheid aan het uitbreiden was. Hij breidde ook de Maat van Zijn Aanwezigheid in ons midden en onze Vereniging met Hem uit. Als ik keek zag ik hen luisteren naar ons en kijken in onze harten als we tot hen spraken in gebed en aanbidding. De Heer zei dat deze bijeenkomsten heel speciaal waren voor Hem en het zegende Zijn hart. Het zegende ook de Hemel, want zij zagen dat we onze liefde zo aan Jezus op de troon gaven.

  Dan zag ik de heiligen in de Hemel, zij waren daar ook. Zij stonden rond de Heer samen met de engelen om de Heer te aanbidden.
  Ik zag dat ieder van hen ook een glas water vast had. Iedere heilige kwam dan naar voor en op een gegeven moment stonden ze in een rij en staken hun glas vooruit en goten het water op onze zaal dat in de lucht zweefde voor Gods troon. Al de heiligen deden dit tot ze al hun Maat van Levend Water in ons hadden gestort. Dan ging elk terug voor de troon staan.

  Dan hoorde ik Jezus tot ons zeggen in de zaal:

  “Ik ben het Licht en Leven gegeven voor alle mensen.
  Laat je aanbidding en gebeden groter worden.
  Laat niet na je te verzamelen voor Mij,
  Want Ik geef jullie vrijelijk Mijn Wateren te drinken.
  Jullie wandelen in Mijn Heerlijkheid met Mij,
  En ook verenigd met de Hemel.
  Jullie zullen uitbreiden voor Mijn Hand,
  Want Ik heb jullie je deel onder de mensen gegeven.”  Bijbelse referenties:

  De Kennis van Hem en van de Heerlijkheid:

  2 Kor 4:6  Dezelfde God die gezegd heeft: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen’, heeft zijn licht laten schijnen in ons hart om de kennis te laten stralen van zijn heerlijkheid, die ligt over het gelaat van Jezus Christus.

  Efeziërs 1:17  Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen.

  2 Petrus 1:3  Al wat voor een vroom leven nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht.

  2 Petrus 3:18  Groei in de genade en de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid. Amen.

  Ik ben het Licht en het Leven:

  Johannes 1:3-5  Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was, had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.

  Johannes 11:25  ‘Ik ben de opstanding en het leven’, zei Jezus. ‘Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven

  Johannes 8:12  Weer richtte Jezus zich tot hen: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, gaat zijn weg niet in de duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten.’


  Johannes 12:46  Als een licht ben Ik in de wereld gekomen, zodat niemand die in Mij gelooft, in de duisternis blijft.

  Eenheid in de Hemel en onze aardse Bestemming:

  Efeziërs 1:9-11  Want Hij heeft ons het geheim van zijn wil bekend gemaakt, overeenkomstig het besluit dat Hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid van de tijden: alles in Christus onder één hoofd samen te brengen, alles in de hemelse regionen en alles op aarde, in Hem. In Hem hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beslissing van Hem die alles tot stand brengt naar zijn wilsbesluit,

  Kolossenzen 1:19-20  Want in Hem heeft heel de volheid willen wonen om door Hem alles met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten, om alle wezens in de hemel en op de aarde door Hem te verzoenen.

  Openbaring 5:13  En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in de zee, en alles wat daarin is hoorde ik roepen: ‘Aan Hem die zetelt op de troon en aan het lam lof en eer en heerlijkheid en kracht tot in alle eeuwigheid!’

  Drink van de Wateren des Levens:

  Openbaring 21:5-6  En Hij die op de troon zetelt, zei: ‘Zie, Ik maak alles nieuw.’ Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf deze woorden op, ze zijn betrouwbaar en waar.’ Toen zei Hij tegen mij: ‘Ze zijn vervuld! Ik ben de alfa en de omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft.

  Openbaring 22:1;17  1 Toen toonde de engel mij een rivier met water dat leven geeft, helder als kristal, die ontsprong aan de troon van God en van het lam. 17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie het hoort, zeggen: ‘Kom!’ Wie dorst heeft kome. Wie wil, neme het water dat leven geeft, voor niets.

  Johannes 4:14  maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel: het water dat Ik hem zal geven, zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven.’

  Johannes 7:37-39  Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus daar en riep: ‘Heeft iemand dorst, laat hij dan naar Mij toe komen, en laat drinken wie in Mij gelooft! Zoals de Schrift zegt: Uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien.’ Hiermee doelde Hij op de Geest die men zou ontvangen als men tot geloof in Hem kwam. Toen was de Geest er namelijk nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

  Openbaring 7:17  want het lam midden voor de troon zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven, en God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’

  Susan O’Marra

  30-07-2011, 13:11 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben gekomen om het Lichaam op te bouwen 24/7/11 Susan O'Marra

  “Ik ben gekomen om het Lichaam op te bouwen”

  Op zondagavond 24 juli, stapte een engel binnen langs de achterdeur waar de dienst werd gehouden. Ik zag hem binnenkomen. Het was een grote engel gekleed zoals een bodybuilder zich zou kleden. Hij had enorme spieren, blond haar en was heel ernstig.
  Hij had een bevelende houding. Hij keek naar mij toen ik hem opmerkte, en hij zei : “Ik ben gekomen om het Lichaam op te bouwen.”

  Dan begreep ik dat het Lichaam van Christus dat op dit moment door een verfijnings- en correctie- fase ging, nu op een nieuw niveau werd gebracht. Het was nu tijd om het op te bouwen en te verstevigen voor hun nieuwe posities.

  Prediker 3:3 …een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen,

  Jesaja 57:14 Men zegt: ‘Hoog de straten op, hoog ze op en baan een weg, verwijder de hindernissen van de weg van mijn volk.’

  Jesaja 62:10 Ga, ga de poorten uit, baan een weg voor het volk; hoog de straten op, hoog ze op, verwijder de stenen, steek het vaandel voor de volken omhoog.

  De Heer gaf ons eerder de openbaring van de Grote Bouw Site terwijl we in Heartland waren. Een visioen van Gods wens voor het Hart van de Amerikaanse Kerk en natie. Zijn hand was bezig met het Hart open te breken zodat Hij het kon genezen.  His hand has been dealing with
  the Heart to break it open so He could heal it.
  Sommige niveaus zijn bereikt.

  Hij heeft ons nu laten zien dat er genoeg voldoende hebben gereageerd op God (in het Lichaam). Ze zijn nu met de omvorming en het verschuiven bezig naar de Wederopbouw- en Bouw-fase van wat nu te voorschijn moet worden gebracht. Diegenen die niet voldoende gereageerd hebben op God gedurende de Afbraak- en Correctie-fase zullen erin blijven totdat de Heer voltooid heeft wat Hij wil doen in hun levens. Als ze niet volledig op de Heer reageren binnen het tijdskader heeft Hij hen toegewezen dat ze veranderen binnen (het Lichaam), dan kan er een
  verwijdering van hun positie en mandaten volgen die vervolgens worden gegeven aan iemand anders die aan God voorrang verleent en Hem gehoorzaamt. Ik zocht de zin “het Lichaam opbouwen” op om meer inzicht te krijgen in het volgende proces die ieder van ons zal doorlopen :

  Efezieërs – Hoofdstuk 4

  Eenheid in verscheidenheid

  1-10 : Ik, de gevangene in de Heer, vraag u dus met aandrang om een leven te leiden dat beantwoordt aan de roeping die u van God ontvangen hebt, en altijd nederig te zijn, zachtmoedig en geduldig, en elkaar liefdevol te verdragen, vol ijver om de eenheid van de Geest te behouden door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop, waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen, met allen en in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus’ gave.

  Daarom staat er: Door naar den hoge op te stijgen heeft Hij gevangenen meegevoerd en gaven uitgedeeld aan de mensen. Hij is opgestegen: wat betekent dit anders dan dat Hij eerst in de diepte is afgedaald tot op de aarde? Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen, om alles te vervullen.

  Een nieuwe openbaring van het “Lichaam” van Christus wordt nu geopenbaard aan de Kerk, om haar hoger te brengen in haar spirituele erfenis en haar aardse verantwoordelijkheden voor de komende jaren. Er is Eén enkel Lichaam die zich in veel soorten bedrijvigheid uit, met maar één doel voor ogen : Jezus Christus kenbaar te maken aan de aarde. Wanneer de Kerk begint in de Geest te handelen, dan kan zij haar aardse mandaten vervullen. Zij zal nu de kans krijgen om hoger in de Geest te stijgen die God vollediger tot uiting zal laten komen en die door haar naar de aarde zal vloeien (door gaven).

  11-13 : Hij ook heeft gaven uitgedeeld. Sommigen maakte Hij apostel, anderen profeet, anderen evangelist, weer anderen herder en leraar, om de heiligen toe te rusten voor het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volkomenheid van Christus.

  De doelstellingen van de Vader zullen gerealiseerd worden en geleefd worden door het Lichaam, want ze zullen allen één worden met Hem en ieder in volle verstandhouding met de Heer. Wanneer we Hem in ons midden kunnen zien, en in elkaar, dan kunnen we verwezenlijken wat de Heer voor ons allen wil dat we doen. Het Bouwproces zal de zwakke punten, en de vleselijke tendensen die voortdurend het Lichaam van Christus ondermijnen, genezen.

  14-16 : Dan zullen wij niet langer onmondig zijn, heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag. Ik doel op elke leer die door het valse spel van sluwe mensen tot dwaling verleidt. Nee, laten wij de waarheid spreken in liefde en zo volledig naar Christus toe groeien. Hij is het hoofd waaruit heel het lichaam, hecht verbonden en bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten, naar de kracht die elk deel is toegemeten zijn volle wasdom bereikt en zichzelf opbouwt in liefde.

  De Heer zal beginnen met ons denken aan te pakken, nu Hij Zijn Lichaam aan het heropbouwen is : Heiligheid door gehoorzaamheid :

  De oude en de nieuwe mens

  17-24 : Dit zeg ik dus met een beroep op de Heer: leef niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid. Hun verstand is verduisterd, zij zijn vervreemd van Gods leven door de onwetendheid die onder hen heerst en door hun versteende hart. Zedelijk afgestompt als ze waren, hebben zij zich overgegeven aan losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei immorele praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! Want u hebt van Hem gehoord en u bent in Hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is: dat u de oude mens moet afleggen, die van uw vroegere levenswandel, die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten, en dat u zich moet vernieuwen naar geest en verstand. Bekleed u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid.

  Judas 1:18-19 : …toen zij u zeiden: ‘Op het einde van de tijd zullen er spotters zijn, die leven naar hun eigen goddeloze begeerten.’ Dat zijn de mensen die scheuring veroorzaken, in de wereld opgaan en de Geest niet bezitten.

  Marcus 8:35 : Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege Mij en de goede boodschap, zal het redden.


  25-32 : Daarom, doe de leugen weg; iedereen moet tegen zijn naaste de waarheid spreken, want wij zijn elkaars ledematen. Wordt u boos, zondig dan niet. De zon mag over uw boosheid niet ondergaan; geef de duivel geen kans. Wie een dief was moet niet meer stelen; laat hij zich liever inspannen om met eigen handen de kost te verdienen, zodat hij de behoeftige iets kan geven. Laat geen enkel slecht woord over uw lippen komen, maar spreek een goed woord, opbouwend, waar het nodig is, tot zegen voor de hoorders. Bedroef Gods heilige Geest niet: u bent met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag van de verlossing. Alle wrok, drift, woede, geschreeuw en gevloek, kortom: alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen. Wees goed en hartelijk voor elkaar. Vergeef elkaar zoals ook God u vergeven heeft in Christus.

  Nieuw Leiderschap wordt op de voorgrond gebracht van wat achter de schermen werd voorbereid om het Lichaam om te vormen zodat ze wandelt in haar volle oproep (tot God).

  Een nieuwe diepe passie voor Christus en een eerbiedig respect voor de Heer zal weer vloeien door het Lichaam als het echt is verbonden met het ware hoofd, Jezus Christus.

  Nieuwe vitaliteit en leven zal opbruisen als de openbaring ten volle wordt begrepen dat ieder een deel is van het geheel en ook onderling. Dat zal de Kerk doen uit de voegen barsten. Een gezondere en vruchtbare Kerk zal ontstaan​​, die haar zal versterken onder de heidenen als ze hun door God gegeven mandaten voor de aarde zullen begrijpen, zoals te zien is in:

  Jesaja 61: 1-5 : Zending van de profeet

  De geest van de Heer god rust op mij,
  want de heer heeft mij gezalfd.
  Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen,
  om gebroken harten te verbinden,
  om de gevangenen vrijlating te melden,
  en de geketenden de terugkeer naar het licht;
  om het genadejaar van de heer te melden,
  een dag van wraak voor onze God;
  om alle treurenden te troosten,
  om aan de treurenden van Sion een kroon te geven in plaats van as,
  vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
  een kleed van roem in plaats van een kwijnend gemoed.
  Men noemt hen ‘Eiken van heil’,
  door de heer geplant, een blijk van zijn luister.
  De oude ruïnes worden opgebouwd,
  de puinhopen van vroeger hersteld;
  de verwoeste steden worden herschapen,
  die puinhopen van vroegere geslachten.
  Vreemden zullen uw kleinvee weiden,
  buitenlanders zullen uw boeren en wijnbouwers zijn.


  Haggai 1:13-14 : En Haggai, de bode van de heer, sprak in opdracht van de heer tot het volk: ‘Ik ben met u’ – godsspraak van de heer. Aldus wekte de heer de ijver op van Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, landvoogd van Juda, en de ijver van de hogepriester Jozua, de zoon van Josadak, en de ijver van heel de rest van het volk: zij begonnen het werk aan het huis van de heer van de machten, hun God,

  Jesaja 61: 6-11
  U echter zult priesters van de heer genoemd worden
  en dienaars van onze God zult u heten.
  Van de rijkdom van de volken zult u genieten,
  op hun luister zult u zich beroemen.
  Omdat hun schande dubbel zo groot was
  en smaad en bespuwing hun deel,
  daarom zullen zij in het land een dubbel bezit verwerven
  en zal een eeuwige vreugde hun deel zijn.
  Want Ik, de heer, heb het recht lief,
  maar Ik heb een afkeer van onrecht en roof.
  Ik zal hen getrouw belonen
  en een eeuwig verbond met hen sluiten.
  Hun nakomelingen worden onder de volken bekend,
  hun afstammelingen onder de naties;
  al wie hen ziet, zal in hen het geslacht herkennen
  dat door de heer gezegend is.
  Ik verheug mij uitbundig vanwege de heer,
  ik jubel en juich om mijn God,
  want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding,
  mij gehuld in een mantel van heil,
  zoals de bruidegom een kroon opzet
  en de bruid zich met haar juwelen siert.
  Want zoals de aarde groen voortbrengt
  en een tuin het opgenomen zaad laat ontkiemen,
  zo laat de Heer god uw heil ontkiemen,
  uw luister voor het oog van alle volken.

  Als het Lichaam van Christus naar voor stapt zoals God opdraagt, dan zullen de leden leren te bewegen als één. Hoe meer de wereld versnipperd wordt en de systemen in toenemende mate destabiliseren en uiteenvallen, hoe meer het Lichaam van Christus zich zal verenigen en samenhangend zal worden. Het Levenslicht zal duidelijk zichtbaar zijn door het unieke karakter en het leven van zijn Mensen en van de doeleinden die God voor haar heeft bestemd in deze Generatie.

  Susan O’Marra

  30-07-2011, 01:55 Geschreven door Claudia  


  28-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bericht van JNSR 9/6/2011 : De genade

  De genade van God is sterker dan de zonde


  Aan Maria van Magdala werd vergeving geschonken…

   

  Bid voor de zondaars.

   

  Het is moeilijk om de zaken te zien ten opzichte van een door mensen gemaakte moraal. En dan te zwijgen zonder onze opinie te geven!

  Maar als GOD het ons vraagt, kunnen wij dan zwijgen en degene die zondigt terug naar God sturen ?

  Uw vergeving kan zijn bevrijding betekenen…

  Het is nutteloos om Onze Heer te doen spreken, alsof Hij reeds zijn verdict aan ons heeft medegedeeld « om het overal rond te schreeuwen samen met een boze menigte ».

  Het oordeel van de Heer is niet zoals dat van de mensen.

  We moeten niet oordelen over « een schuldige ». We moeten hem beschouwen als « een broeder » die in enkele seconden een andere weg heeft gekozen dan de Weg van GOD.

  Deze enkele ogenblikken mogen dan niet gebruikt worden om later de mogelijke gevolgen te meten die voortkomen uit deze verschillende weg.

   

                     «  De verleiding was jammer genoeg zijn gids  »

   

  Was het niet « DE VERLEIDING » die Satan aanbood om Christus van Zijn positie en Zijn Goddelijke Heerschappij weg te houden?

  Alleen… de Heilige Wil van GOD is almachtig!

  «Het is een scherpe val voor dit kind van GOD»

  Als de mens zwak is voor de geneugten van het vlees, is hij niet meer schuldig dan de menigte die op zijn weg schreeuwt, « hem tot zelfmoord aanzet » of tot de vlucht in het onbekende aanzet en zijn fout nog meer in het dik te zetten...

   

  Wie kan op voorhand oordelen welke gebeurtenis morgen zal gebeuren om hem te confronteren of dit te vermijden?

  Daar, samen met « de Verleiding » was ook de Verzoeker en het plot aanwezig!

  Hij zat in de val van Satan.

  We hebben rechtbanken, rechters, een hele magistratuur die verantwoordelijk is voor de schuldigen op aarde. Men zegt dat « Vrouwe Justitia blind is » !

  Zeker, maar het is een Wet door mensen gemaakt en die heeft zijn grenzen.

  De Waarheid is « Enkel in GOD » te vinden en ieder zal zijn straf betalen of begunstigd worden voor GOD.

   

  «  De Genade is de steun die door GOD verleend wordt met het oog op de Verlossing  »

   

  Laten we niet de plaats innemen van GOD.

  Laten we Hem onze woorden niet gebruiken.

  Laten we Hem onze gedachten niet toewijzen.

  Laten we tot GOD bidden, zoals Hij het van ons vraagt…

  « Laten we zelfs bidden voor onze vijanden »

   

   

  De Kinderen van GOD moeten lijken op ONZE VADER.

   

  LIEFDE– VERGEVING en BARMHARTIGHEID.

  28-07-2011, 19:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bericht van JNSR 13/6/2011 : De Kerk

  De Kerk van Jezus Christus is een Heilige Roomse Katholieke en Apostolische Kerk

   

  13/06/2011   Sint Antonius van Padua 

   

  De Heilige Kerk van GOD, die door Jezus Christus op deze Aarde werd ingesteld is toevertrouwd aan de Pausen te ROME die elkaar opvolgen.

  In deze eeuw die gedomineerd word door macht en geld, kent een verval van « Jongeren » die zich verliezen in alcohol, drugs en ander kwaad, alsof er geen autoriteit van ouders meer bestaat, noch respect voor de Kerk. Toch bestonden deze morele waarden wel in de voorgaande tijdperken. Toen vreesde men nog de ouders, kende men de geboden van God en de zondag, men ging naar de kerk…

  De Heilige Mis was toen Heilig.

   

  Zie Onze Heilige Vader.

   

  De verkiezing van Onze Goede Paus Johannes Paulus II. Favoriete Kerkdienaar voor deze eeuw, die geworteld was in de keuze van de Maagd Maria, en aan Wie Onze Heer Jezus Christus niets kon weigeren.

  Maria, Bruid van de Heilige Geest, wist de Paus van die tijd te onderscheiden van tussen alle kardinalen.

  Hij was tegelijk een "Zachte en Sterke" autoriteit, om op te kunnen in een tijd waar geweld heerste, en rust uit te stralen in de vlug opkomende veranderingen die zich van alle kanten aandienden!

  Onze Paus die geleid werd door de Zachte Moeder van de Hemel, nam zich voor te beginnen met «De Jeugd» die, geleidelijk aan begon te luisteren en de nieuwe en aangename weg begon te volgen.

  Maria hield zich bezig met de eerste moederlijke zorgen voor de jonge lammeren.

  De grote bijeenkomsten met de Paus temperden hun uitbarstingen en geweld, en werden vreugdekreten !

  Deze Paus behield de zachtheid van de Goddelijke Moeder en zijn kinderhart.

  Want LIEFDE gaat veroudering tegen en LIEFDE werkt aanstekelijk.

  De Heilige Moeder van «GOD schiep de Mens», Heilige MARIA die de LIEFDE baarde, die Zelf LIEFDE was, die de Heilige Vader van Haar keuze aanduidde, die de kinderen van LIEFDE van het Heilige KRUIS terug opviste en terug naar Haar Hart bracht, zij die de Moeder van de Goddelijke LIEFDE is.

  De Heilige Rozenkrans begon de Harten te openen.

   

  Zie het laatste conclaaf.  

  Niets kan de Opmars van GOD stoppen.

  Onze Goede Paus BENEDICTUS 16 is verkozen.

   

  Het is Jezus Christus die deze Heilige Vader wenst, aan wie Hij zijn "Genade van Zijn Heilige Goddelijke Wil" geeft.

  Hij moet heel vastberaden zijn om zich aan te passen aan deze snel veranderende Tijd, die vooruitgaat zoals een voorbij razende TGV!  

  Hij is de Paus van Bezinning.

  Wegens de ernst van de huidige tijd die om leugens draait, waakt GOD erover. Heilige Vader, wees niet bang !

   

  De begeerlijkheid van de Troon van Petrus begint te ontwaken bij de geesten die verduisterd zijn door de vluchtige roem die niet van GOD komt, maar van de Duistere Machten van deze wereld. Profetie : het zijn de mensen die het op zijn plaats houden in de Tijd. Maar GOD kan met de profetie bewegen en het in het niets doen verdwijnen…

   

  De mensen die VREDE willen, moeten bidden en smeken tot de Heilige Drieëenheid om alle huidige profetieën te doen keren. Profetieën die voortkomen uit hersenen die zich concentreren op angstige gebeurtenissen en die alleen dienen om aanhangers te winnen van hen die in deze destructieve gedachten leven.

  GOD daarentegen IS HOOP.

   

  Wie profiteert van deze doemdenkerij waar « afgunst, woede en haat» heersen?

  Ga weg, Satan!  GOD Alleen Is Onze Meester.

   

  De gehoorzaamheid aan GOD, aan Zijn Kerk en aan Zijn Paus BENEDICTUS 16 zal alle vijandelijke machten en alle Satanische projecten slopen.

  Niemand kan zich verzetten tegen de Goddelijke Wil.

  In de Heilige Drieëenheid.

   

                                    CHRISTUS VINCIT  !

                                    CHRISTUS REGNAT  !

                                    CHRISTUS IMPERAT !

   

  In vereniging met de Heilige Kerk van Jezus Christus.

  En met de Heilige MAAGD MARIA.

   

  O Maagd van FATIMA, 

  Moeder van Barmhartigheid,

  Koningin van de Hemel en van de Aarde, 

  Toevlucht van zondaars, 

  we wijden ons vandaag toe samen met de hele Wereld, 

  aan Uw Onbevlekt Hart.

  We wijden ons aan U toe met onze harten, onze lichamen, onze zielen, onze gezinnen, ons Land en alles wat ons toebehoort.

  Wij vernieuwen dan nu de beloften van onze Doop en ons Vormsel zodat deze plechtige toewijding waarlijk effectief en duurzaam wordt.

  We streven ernaar om te leven als goede christenen, trouw aan de geboden van GOD en Zijn Kerk en trouw aan de leer van de Paus. We wensen de Heilige Eucharistie te ontvangen, de Rozenkrans te bidden, de eerste zaterdagen van de maand te eren en vooral de bidden voor de bekering van de zondaars over de hele wereld.

  We beloven ook, O Heilige Maagd, met heel ons hart deze toewijding en de toewijding aan Uw Onbevlekt Hart te verspreiden, om zo door Uw voorspraak de komst van het Koninkrijk van Jezus, Uw geliefde Zoon en onze Verlosser in ons hart en in de hele wereld te bespoedigen.

   

  AMEN.

   

  TOEWIJDING te bidden in alle Kerken met de Priesters verenigd met de gelovigen.

   

  Woord van Jezus Christus.

   

  Je.Ne.Suis.Rien


  28-07-2011, 02:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bericht van JNSR 11/07/2011 : Fundamentele veranderingen

   WAT ZAL UW KEUZE ZIJN ?

  « Bid in geloof. Laat het gebed niet achterwege. »

  11/07/2011 -  Sint Benedictus

  Tegenwoordig heeft ieder persoon verschillende meningen.

  We zien de evolutie en de vooruitgang ook op alle andere gebieden !

  De intelligentie van de mens lijkt steeds hoger te stijgen, maar « het begrip » (van het leven) ligt moeilijker...

  En « de kracht van de huidige Boodschappen van Jezus Christus » is dezelfde als deze van weleer. Maar de « Grote intellectuelen» van onze tijd zijn er nog niet toe gekomen de mysterieuze Boodschappen van Onze Verlosser Jezus Christus te overstijgen. Aangezien het hen niet interesseert. (op dit vlak zijn zij niets gebleven) Zij ontkennen zelfs het bestaan van de eerste mens…

  Ze geven de voorkeur af te stammen van een dierenras nl. een vrouwelijke aap!

  Maar ze negeren de « Missing link », ze gaan niet verder dan zich af te vragen waar die vrouwelijke aap, die hun moeder is, vandaan komt? 

  Wanneer zal deze onverschilligheid toch vernietigd zijn waar de Mensen zich zo graag in hullen, en waarom?

  Het antwoord is heel eenvoudig : « IJdelheid, trots, de kracht van de mens die tot zover is gekomen dat ze zich wil meten met GOD».

  We leven als in de dagen van de «  rebellerende Engelen  »  en degene die trots is op dit slechte resultaat is «  Satan  ». Hij is in een danige euforie, denkend dat hij bijna drie kwart van zijn helse project krijgt!

  Het is door de oorlog en het gebruik van wapens dat Satan zich altijd heeft verenigd met de mensen die hem navolgden, verblind door de macht die altijd gerechtvaardigd werd door de leuze : « Er moet worden gedood! ».

  Haat en wraak zit in allen die de leuze volgen…

  In dit alles zien we dat de « Duisternis »  is neergedaald over de mensheid!

  De tijdloze oude Profetieën zeggen ons dat we ons aan het einde van de laatste grote cyclus bevinden die in de bijbelse tijden van de aartsvaders begon (4000 voor Christus) en eindigt in onze huidige tijd.

  Dit alles werd aangekondigd meer dan 3000 jaar geleden door de Profeten van de vorige generaties, die ook de « Geboorte van een tijdperk van fundamentele veranderingen » voor onze tijd hebben aangekondigd. 

  «   EEN NIEUWE AARDE   » 

  De massa van de mensen begint nu al de «Finale Chaos» te merken, de chaos rukt op in alle Landen.

  Het sinistere décor beheerst nu al alle geesten als een wildvuur, de ontmoediging is overal troef. Die begint de hoop en de kracht te ontnemen. Het zijn slechte boeken die vooraan liggen in de boekhandels. «Waar je vol angst raakt» maar die de echte angst ontneemt. De echte angst die bedoeld is om je op het goede spoor te zetten… Maar Chaos is de slechtste oplossing

  Dank U Heer, GODdank is het nog niet bij ons! 

  Degenen die de Heilige Bijbel hebben bestudeerd kunnen zo niet denken.

  « Want Je houdt van je Naaste als van jezelf. »

  We moeten een manier vinden die ons bevrijdt van de aangekondigde Apocalyps…

  De Kerk heeft het KRUIS van Dozulé geweigerd...

  Men heeft de Woorden van JEZUS aan de zieneres Madeleine afgewezen.

  Nochtans heeft mijn lieve vriendin niet gelogen tegen het Heilig Sacrament!

  In navolging van Sint Thomas, was het Madeleine die de Heilige Handen van de Verlosser heeft aangeraakt op verzoek van JEZUS!

  Als het gebeurt, al was het maar dat men wat beweging krijgt in het raderwerk van de Kerk, misschien dat GOD hiermee rekening houdt?

  Een sprankje hoop is afkomstig van een uitspraak ten gunste van de Priester van Dozulé in de Mis van zondag 29 mei in aanwezigheid van Monseigneur Boulanger, bisschop van Bayeux-Lisieux. Maar, het komt wel wat laat!

  Maar, er blijft nog onze persoonlijke hefboom over (om verandering te bewerkstelligen). Ons geloof en onze gebeden worden altijd gehoord door Onze VADER en in het bijzonder het dagelijks Gebed dat Jezus aan ons heeft gevraagd te Dozulé

  Onze Heilige Missen voor de Bekering van de Wereld zijn ook onze hefbomen! 

  De Toewijding aan Onze Goddelijke Moeder van FATIMA 

  En, wat ga je kiezen? Met heel je Hart en Geloof. Er blijft niet veel tijd meer over!

  Een tijd van oorlogen en vernietiging… Of een Nieuwe Tijd van harmonie en Liefde met Onze levende GOD?

  De keuze is aan jou en het is dringend!

  Dit alles heeft Jezus me gevraagd op te schrijven in een van de eerste boeken tot 1986, en het is pas nu dat ik het kan begrijpen dat de volgende tekst in onze tijd moet geplaatst worden :

  Het Gebed met GELOOF gebeden,  de Hoop en de Barmhartigheid vormen samen

  de grootste hefboom die van GOD komt op de Wereld 

  en die bergen kan verzetten !

  Een oprecht gebed voor Jezus en Maria die je tot tranen toe beweegt

  van hoop en LIEFDE,  tranen uit jouw ogen!

  Wat zal je keuze zijn?

  In de eerste boeken die God me heeft opgedragen te schrijven voor de Wereld,

  in één ervan,  kun je deze tekst vinden (het belangrijkste) 

  JEZUS zegt me : 

  « Kijk er zijn twee treinen.  Ze zijn klaar om te vertrekken op hetzelfde ogenblik, naar dezelfde richting. Elk nemen ze een ander spoor, maar parallel aan elkaar.

  In één van beide ZAL IK ZIJN.

  De mensen zullen opstappen in de ene of in de andere trein. Maar men moet vlug vertrekken.  Haast je voor het vertrek!

  Ik waarschuw jullie : Op elk ogenblik kun je veranderen van trein… Ze zullen niet stoppen.  Je zult niets voelen.

  Het volstaat om Mij te wensen en al gauw zul je dicht bij Mij zijn. Dat geldt ook aan de andere kant, als je Mij wilt verlaten!

  Aanvankelijk zal niemand Mij zien opstappen in « Mijn Trein »

  Onmiddellijk als we vertrokken zijn, zul je Mij zien door een venster van de trein waar Ik Mij bevind. De twee treinen zijn snel.

  Als je met Mij meekomt, dan is de trein degene van het GELOOF, de Hoop en de Barmhartigheid. 

   Zijn naam is :     LIEFDE van de VREDE.   

    Aan de aankomst :     De Tijd is veranderd. 

  Je zult in de 8ste Dag zijn.

  De Tijd van GOD

  Wat de andere trein betreft : hij zal nooit aankomen!

  De Heilige Maagd Maria zei te Pontmain : 

  «  Maar Bid toch Mijn Kinderen, God zal jullie spoedig verhoren! (Mijn Zoon staat voor jullie open.) »

  J.N.S.R :  Leve GOD!


  28-07-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  25-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Commentaar op de visioenen van de 14-jarige Zuid-Afrikaanse jongen

  Aan het einde van de visioenen :

  De visioenen werden ontvangen in het Afrikaans en dan vertaald in het Engels. De visioenen vormen één geheel, en wat er onduidelijk is in het ene visioen wordt uitgelegd in een ander visioen.

  Dit is hoe we de visioenen verstaan:

  De Bruid wordt gekend door haar hart vol liefde voor de Bruidegom. Liefde betekent ‘op de eerste plaats zetten’. Hij is de eerste in haar hart en geest en in alle gevallen zal zij Hem verkiezen boven al de rest. Maar dit is niet voor alle Christenen zo, zelfs niet voor verkondigers en velen die zich als alweters zien (oudere schapen). De Bruid is enkel een kleine groep van gelovigen die echt wel enkel bij Jezus wil zijn. Dat is wat Jezus test wanneer Hij zegt dat sommigen ‘achterblijven om te verkondigen’. Velen hebben het idee om te verkondigen meer lief dan Jezus Zelf. Hij geeft hun de kans om te tonen wat er in hun hart leeft.
  Zie daarvoor visioen 10 en het eerste deel van 19, waar het duidelijk wordt. In visioen 1 gaan enkel 'sommige' van diegenen die ‘teruggezonden’ worden effectief terug. Anderen zullen gesmeekt hebben om met Jezus mee te gaan – en Hij nam hen mee. (Zie 2 Koningen 2:1-6 en Johannes 6:66-67)
  Visioenen of overeenkomstige openbaringen kunnen nooit het niveau van de Schriften bereiken, ze zijn altijd van een lagere autoriteit. We maken deze enkel toegankelijk als aanmoediging voor diegenen die gelijkaardige boodschappen van God hebben gehoord.
  We kunnen enkel koffiedik kijken. Maar God zal aan ieder van ons duidelijk maken wat we moeten weten.
  (We hebben jaren geleden al begrepen van de Heer dat deze Overwinnaars/Bruid zal terugkomen in verrezen lichamen om ook op aarde te verkondigen zoals Jezus deed na Zijn Verrijzenis.

  Zij zullen de ‘engelen’ ook vertaald als ‘boodschappers’ zijn van Openb. 14:6-11 ‘vliegend door de lucht’ (hemelse wezens) die aan alle mensen op aarde de boodschap van het Koninkrijk van God zullen verkondigen, en dat Babylon is gevallen, en niet het Teken van het Beest te aanvaarden. Door hun hemelse lichamen zullen ze niet gewond kunnen raken door de rampen in de Kastijding. We hebben dit voor vele jaren verzwegen, maar nu is het bevestigd door deze visioenen, door een jongen die niets afwist van onze meningen.) We vertrouwen in alle nederigheid op God zodat Hij ons beschermt tegen misleidingen!

  Dit is interessant:
  Een aantal jaren geleden (een 8-tal jaar) telefoneerde een broeder in de Heer ons en vertelde een droom dat hij had gehad. Hij was aangedaan door wat hij had ervaren. In de droom vertelde de Heer hem dat 'bij 2018 zal alles vervuld zijn'. (Zie Jezus' parabel van de vijgeboom - Matt. 24:32-35.) Het was zo helder en duidelijk dat hij ervan ondersteboven was! We hielden het voor onszelf totdat er enige bevestiging kwam.
  Nu zou 2018 inderdaad het einde van deze dispensatie (deel) zijn en het begin van het 1000-jarig tijdperk.

  Het zou 70 jaren (een volledige generatie - Ps 90) zijn sinds 1948, toen Israel terug een natie werd.
  Dat betekent dat ‘de wegroeping’ (*) staat te gebeuren! Zorg dat je klaar bent, kijk uit en bid!
  Hopend je spoedig te ontmoeten voor de Troon
  ! Maranatha!
  Liefde en zegeningen toegewenst, Anthea Barnardo

  (*) De Heer heeft onthuld dat de 'Wegroeping’ eigenlijk bestaat uit twee verschillende fases. Zie daarom de opnames van de JNSR-boodschappen. De eerste fase is degene waarin de oproep gebeurt dat de Bruidegom eraan komt, ga erheen om Hem te ontmoeten. De parabel van de wijze en de domme maagden legt volledig het impact van deze oproep uit. De tweede fase of hoogtepunt van de 'Wegroeping', dat waarschijnlijk ongeveer 3 jaar later plaats vindt, wordt afgebeeld in de parabel van de wijze en de domme maagden als het punt waarop “diegenen die klaar waren met Hem meegingen naar de bruiloft, en dat de deur werd gesloten." Dit kan ook omschreven worden als het 'wegrukken van de Bruid', Jezus komt onverwacht, de ene werd opgenomen en de andere bleef achter. Deze heiligen worden dan levend, of veranderen van aardse in hemelse lichamen.)

  25-07-2011, 18:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 35-36-37

  Visioen 35: Droom: Oogst + Vee

  De droom toont een oogst. Een groot aantal oogsters zijn druk bezig in de velden. De leider duidt aan dat nog meer moet geoogst worden op een andere locatie. De persoon die de droom ontvangt is bij een oogster die de leider volgt. Als de zon ondergaat in het westen beseft hij dat hij niet de mogelijkheid zou hebben om het vee te hoeden die avond, maar de kalveren waren gelukkig groot genoeg om zelf te kunnen drinken.

  Interpretatie:
  • het vee = Christenen die achterblijven na de wegroeping.
  • de oogst = de laatste grote oogst die binnengehaald wordt door de weggeroepen Overwinnaars.
  • Dit wil zeggen dat de Overwinnaars, wanneer ze komen om de grote oogst binnen te brengen, niet op dat moment aanwezig zullen zijn bij de Christenen op aarde, maar ze zullen zelf druk bezig zijn met de oogst binnen te halen.

  Visioen 36: Meer over de Twee Getuigen

  De scene: De twee getuigen worden geroepen naar Gods troon en God informeerde hen dat hun tijd om naar de aarde te gaan was aangebroken. Aan elk van hen werden 7 vruchten van de Levensboom (om hen leven te geven) en een ontluikende staf van de Levensboom (om leven mee te geven). Aan elk werd ook een boekrol gegeven waaruit ze moesten studeren. Nadat ze dit hadden gedaan konden ze iedere taal op aarde verstaan en spreken. Dan gingen ze naar de aarde waar ze getuigenis aflegden van Jezus Christus en Zijn Koninkrijk en tegen de Antichrist. Ze helpen ook Christenen op verschillende manieren – door hen te bevrijden uit de gevangenis, door hen te genezen, enz. Door hun getuigenis moedigen ze de Christenen aan, maar verslechtert de wereld. Dit blijft zo duren voor 3½ jaar en enkel daarna is de Antichrist toegestaan om ze gevangen te nemen.
  Hij levert hen over aan de Joden die hen stenigen tot de dood erop volgt. De wereld is zo overgelukkig door hun dood dat er een internationale feestdag wordt uitgeroepen die ieder jaar wordt herdacht. De mensen geven elkaar op die dag cadeautjes. Voor 3½ dagen liggen hun lichamen in de straten van Jeruzalem en de wereldtelevisie is op hen gericht. Dan roept er plotseling een stem uit de hemel: "Kom hier!" Waarna ze beiden tot leven komen en opstijgen ten Hemel. En ook al de overblijvende Christenen op aarde.


  Visioen 37: Het Kleine Boek

  Het visioen toont een weggeroepen Overwinnaar met een klein boek in zijn hand. Hij wordt vergezeld door een andere Overwinnaar die gedood werd in de Grote Kastijding. Deze laatste kreeg de raad om ook zo’n klein boek van de Heer te halen. De Heer wordt afgebeeld als aanwezig te zijn in een nabijgelegen kasteel. Deze kleine boeken moeten teruggegeven worden wanneer de bepaalde tijd daarvoor is aangebroken. Dat is op het einde en wanneer Satan gevangen zit. Wanneer het kleine boek wordt teruggegeven dan krijgt degene een nieuw hemels lichaam en het toegewezen aantal steden waarover hij zal regeren. Hij zal ook een boekrol ontvangen betreffende de projecten waarin hij zal/kan worden betrokken. Deze projecten betreffen een onderzees treintraject door een glazen tunnel die de schoonheid van het onderwaterleven toont, en een treintraject door de Amazone die van Noord tot Zuid Amerika loopt. Er is ook een ruimtestation voorzien die de schoonheid van de aarde toont vanuit de ruimte. En ook een 777 km lange grot verfraaid met goud, zilver en edelstenen.

  Interpretatie:
  We geloven dat het kleine boek je identiteit vertegenwoordigd en door je ego/ziel (identiteit) aan Jezus te geven zul je het ware leven van Hem ontvangen.  25-07-2011, 17:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van Maurice Sklar : Verkondigingsopdracht van Elia in de Eindtijd

  Visioenen van de Verkondigingsopdracht van Elia in de Eindtijd

  Dan zag ik een visioen van de profeet Elia. Ik zag zijn hele verkondigingsopdracht in een flash voor mij zoals een heel vlugge film. Dan zag ik hem Elisa zalven met een dubbele portie en ik zag al de mirakels die in Elisa’s verkondigingsperiode waren gebeurd. Dan zag ik, ook op dezelfde vlugge manier, de verkondigingsperiode van Johannes de Doper en hoorde zijn vrijmoedige prediking in de wildernis. Daarna zag ik Yeshua naar hem komen en de mirakel mantel ontvangen van Johannes de Doper toen de Heilige Geest over Hem kwam. Dan zag ik een vlugge opeenvolging van diegenen van de vroege kerk die dezelfde mantel droegen, enkel veel kleiner. Ik zag mirakel verkondigingsopdrachten van vele heiligen. Ik zag heilige mannen en vrouwen uit de middeleeuwen. Ik zag heropflakkeringen van geloof door vuur aangegeven, die eerst begonnen in Italië en dan in Frankrijk. Dan begon het in Engeland, gevolgd door Oost-Europa en dan over heel Duitsland van noord naar zuid met veel vuur gedurende Luther’s reformatie. Dit ging door heel Europa en was dan met de scheepvaart naar vele naties gebracht. Dan werd Amerika aangestoken met ditzelfde glorieuze vuur en voor enige tijd brandde het fel.

  Dan zag ik wat ik kende als de Pinksterbeweging en het deed Californië aan en verspreidde zich vlug over de hele wereld. Dan hoorde ik een stem zeggen, “Dit is het begin van de late regen die de oogst van de naties zal binnenbrengen. Het zal 100 jaar duren.  Mijn glorie zal de aarde bedekken zoals de wateren de zee bedekken. Velen zullen proeven en merken dat Ik goed ben. Ze zullen Mijn genade en zegeningen leren kennen.”

  Dan zag ik ineens een man met grijs haar en een baard. Hij was op een schip dat van Engeland naar Amerika voer. Ik zag een engel komen met een grote mantel en het kwam op zijn schouders terecht. Ik hoorde een stem zeggen : “Dit is de mantel van Elia voor de oogst van de naties.” Dan zag ik deze man prediken in de mid west van Amerika in een grote stad en dan in een kleinere stad. Mirakels en genezingen deden zich voor door hem. Dan hoorde ik hem zeggen “De Heer heeft mij verteld dat ik Elia ben die zou komen”. Daarna zag ik een duisternis over deze man komen en spoedig ging het glorieus licht dat in hem was uit. Dan zag ik twee engelen komen en de grote mantel wegnemen van deze man.

  Dan zag ik een man op zijn knieën, het uitroepen in wanhoop. Hij was arm en hij bevroor in zijn kleine huis. Buiten was er een sneeuwstorm. Zijn houtkachel ging uiteindelijk uit en hij probeerde zich warm te houden ineengedoken onder een deken. Dan zag ik dezelfde man aan een graf staan. Ik wist op een of andere manier  dat zijn vrouw en kinderen daar waren begraven. Hij was aan het huilen tot hij niet meer kon. Dan zag ik dezelfde man recht staan en prediken in wat leek op een klein landelijk kerkje uit rode baksteen. Dan zag ik hem opnieuw knielen in gebed voor een grote eiken boom en hij zei, “Heer, ik geef je mijn leven. Doe met mij wat U wilt.” Dan zag ik twee engelen komen met dezelfde grote mantel dat op die andere man lag. Ik wist dat dit dezelfde mantel van Elia was. Ze legden de mantel op hen en hij weende. Een van de engelen zei, “Ik zal bij hem blijven zodat hij dit kan dragen. Het is te zwaar voor hem alleen.” Dan zag ik deze man opeens oplichten zoals een fakkel en zo helder branden dat waar hij ook ging en later over de hele wereld, er een geloofsheropflakkering begon. Het kwam uit zijn mond en zette gewoonweg iedereen in vuur en vlam.

  Dan zag ik deze man op een dag zeggen, “De Heer heeft me verteld dat ik Elia ben die zou komen. Ik moet nu alles onderwijzen wat ik weet.” Hij opende zijn Bijbel en als hij dit deed zag ik een slang eruit komen. Het zag er uit als een groene cobra. De slang begon te spreken in zijn plaats. Eerst leek het alsof dit zou verdwijnen. Maar dan werd de slang groter en groter en zat de man in de greep van de slang. Ik kon niet langer de oplaaiende fakkel zien die hij droeg. Ik kon zelfs de mooie mantel om hem heen niet meer zien. De engel kon niet langer blijven, zodat een andere engel verscheen en zij namen de mantel weg van hem en stegen op ten hemel. 

  Dan zag ik dat elektronisch weg opnieuw die de aarde bedekte zoals in het eerste visioen. Ik hoorde een stem zeggen, “Wie zal voor mij de weg voorbereiden tot Mijn komt?”  Dan zag ik een aantal jonge mannen en vrouwen die riepen in gebed. Dan zag ik honderden engelen naar de aarde komen met mantels die heel goed leken op de ene van de twee mannen. Ze begonnen zich te vermenigvuldigen tot er duizenden mannen en vrouwen bekleed waren met deze mantels. Ze lichten op zoals kleine sterren, ze schenen zo fel en klaar. Dan zag ik de aarde die begon op te lichten waar ze ook gingen, zoals een Kerstboom.

  Dan hoorde ik een stem zeggen, “Ik zal je Elia de profeet zenden vooraleer de grote en verschrikkelijke dag van de Heer aanbreekt. Dit is de volheid van de verkondigingsopdracht van de profeet voor de laatste dagen. Het zal er zeker plaats vinden.”


  Dan zag ik een zuiverend vuur dat begon in zowel de Kerk, in het Joodse volk en in Israel als natie. Ik zag een bruid naar het centrum ban een kerk komen en ik hoorde een stem zeggen, “Mijn bruid heeft zich klaargemaakt. Ik kom nu om haar weg te halen. Kom daar weg, Mijn Geliefde.” Dan zag ik de aarde opnieuw en ik zag dezelfde mantels terug naar de aarde gedragen worden door honderden en duizenden engelen. Ze vielen op vele Joodse mensen en ik ze vrijmoedig prediken. Vuur kwam uit hun monden en ik zag verschrikkelijke vernietiging, plagen en aardbevingen, hongersnood en zelf meer nucleaire bommen afgaan. Ik zag de zon rood worden van de vervuiling en straling van de atmosfeer. Dan zag ik alle mantels naar Israel (de natie) samenkomen vanuit elke hoek van de aarde. Ze kwamen opeens allemaal samen in Jeruzalem en kwamen terug in dezelfde grote mantel waarmee alles was begonnen.

  Dan zag ik een vurig rood rijtuig naar de aarde komen en neerdalen op Jeruzalem. Elia stapte uit en ik hoorde hem bulderen : “Bereid jullie voor om Uw God te ontmoeten O aarde, aarde, aarde! Wee jullie want de vernietiging is over jullie gekomen.” Als hij dit aan het zeggen was, kwam die mantel terug op hem rusten en hij stond er opnieuw onder, zoals hij in de Bijbel had gedaan. Waar hij zich omdraaide, kwam vuur uit zijn mond en vernietigde de aarde in 12 richtingen, want het kwam door de 12 poorten recht op de wereld af. Daarna hoorde ik hem zeggen : “Ik ben nu klaar met het werd dat mij werd opgedragen. Breng me naar huis, O Heer van de hemelse machten!”  Dan werd hij opeens vermoord en viel neer op de grond, waar hij 3 dagen bleef liggen zodat de hele wereld hem in vreugde en ontzag kon zien liggen. Daarna kwam hij ineens opnieuw tot leven en stond recht. Dat vurig rode rijtuig kwam en hij stapte in en steeg op ten hemel.

  Ik kende de Bijbel toen niet zo goed als nu. Ik was van mijn stuk gebracht door deze visioenen en ik had het er lastig mee. Maar de Heer zei me, “Dit zal bewaard worden in je geest tot de vastgestelde tijd aanbreekt. Dan zul je de boodschap vrijgeven aan ieder die het wil horen. Sommigen zullen luisteren, maar velen zullen niet luisteren. Je zult deel uitmaken van de vele honderden profeten dat Ik apart gehouden heb om de weg voor te bereiden voor Mijn komst in het laatste uur. Diegenen die oren hebben om te luisteren zullen de boodschap ontvangen en Mijn Bruid zal zich zeker klaarmaken. Ze moet het zuiverend vuur van Elia ontvangen en haar mooie kleren. Ze zal zonder vlek of kreuk zijn en ze zal haar bruidskledij aan hebben en getooid zijn met prachtige juwelen van de Hemel. Want het is binnenkort haar trouwdag.”
   

  Dan zag ik een oude olielamp waarvan een vlam brandde van bovenuit. Dan werden het opeens 10 lampen die op een rij, zij aan zij, stonden. De 5 aan de linkerkant begonnen opeens te flikkeren. De vlam werd kleiner en kleiner totdat uiteindelijk de vlam doofde. Maar de lampen aan de andere kant waren gevoed door een kandelaar en ze waren eraan verbonden, dat was voordien verborgen in het donker. Ze brandden nog feller tot ik deze woorden hoorde, “Kom naar boven en ontvlucht de toorn die eraan komt, want je bent waardig bevonden.  Zie, de bruidegom komt!”  Dan verdween dat alles.

  Dan zei de Heer, “De helft van diegenen in de eindtijd die zeggen dat ze Me kennen zijn leugenaars. Ze werden nooit aangestoken met het vuur van de Hemel. Ze branden met de vreemde vuren van Mysterie Babylon. Ze doen zich voor dat ze Me kennen. Hun lamp zal in de uiterste duisternis gezet worden en daar zal geween en tandengeknars zijn. Maar diegenen die bij Mij horen zullen voor altijd schijnen en branden met de helderheid van Mijn glorie zoals de sterren. Want ze zijn aangestoken van Mijn troon en gevoed met Mijn olie en ze zullen nooit uitdoven. Zij zijn mijn dierbaren – Mijn glorierijke Bruid die altijd oprecht en trouw zal zijn aan Mij. Het is voor haar dat Ik stierf en verrees. Het is voor haar dat Ik terugkeer in het middernachtelijk uur. Vertel haar dat Ik haar niet ben vergeten! Zij is Mijn geliefde en Ik ben de hare! Ik hou van haar met een eeuwigdurende liefde. Ik zal haar zeker ophalen naar Mijn troon waar ze zal heersen en regeren met Mij in glorie voor eeuwig en altijd aan Mijn rechterhand. Amen.”

  Het is enkel nu dat ik de volheid van deze ervaringen kan meedelen omdat ik deze mocht vrijgeven door de Heilige Geest. Dat Hij Zijn zegen en zalving door vuur moge toevoegen aan deze woorden.    

  Dat je bij Zijn getrouwe, wijze maagden mag horen wanneer Hij verschijnt in het middernachtelijk uur. Dat je lamp helder moge schijnen, aangestoken met de olie van de dubbele portie van Elia.

  Shalom en dat God je nu moge zegenen, Geliefden!

  25-07-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  24-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap aan Licht van Maria 15/6/2011

  Boodschap van de Gezegende Maagd Maria aan haar geliefde dochter Licht van Maria

  15 juni 2011

  Lieve kinderen van Mijn Onbevlekt Hart:

  Ik zegen jullie. BLIJF VERENIGD, DE EENHEID VAN DE KERK VAN MIJN ZOON IS BELANGRIJK.

  De Boze heeft al zijn handlangers gestuurd om de mensheid naar de ondergang te leiden. Op het laatste moment van de mensheid blijft de Boze een grote strijd tegen ieder van Gods kinderen houden.

  Ik ben naar jullie gekomen, om opnieuw te vragen dat :

  jullie vlug naar de Weg van Mijn Zoon zouden terugkeren. (= echte bekering)

  jullie je geest openen voor Mijn Woorden zodat in een ultieme daad jullie je acties en daden in je bewustzijn brengen.

  jullie diep over je eigen daden zouden nadenken.

  Noot van Claudia : zijn onze daden waterpas met wat Jezus wil? Besef je wat je eigenlijk aan het doen bent?

  HET IS BELANGRIJK EN ESSENTIEEL DAT JE BEWUST BENT VAN DIT LAATSTE MOMENT WAARIN DE MENSHEID NU BEWEEGT.

  Het kwade zit niet stil en stormt tegen Mijn Getrouwen, om tegen hen te strijden.

  Jullie, kinderen van Mijn Onbevlekte Hart, val niet in slaap. Het is belangrijk dat jullie de lappen van jullie ogen nemen, die lappen die jullie blind maken voor de realiteit van alles dat jullie overkomt.

  Lieve kinderen: het zijn niet alleen de Aarde en de Schepping die gekweld worden, maar jullie kwellen ook jezelf, gezegende generatie, jullie kwellen jezelf door ongeloof, jullie kwellen jezelf door de Goddelijke oproepen voortdurend te ontkennen.

  LAAT JULLIE NIET MEESLEPEN, WORD WAKKER, VERBRAND DE OOGLAPPEN DIE JULLIE BLIND MAKEN EN NEEM MIJN LIEFDE-OPROEPEN TER HARTE.

  Bid kinderen, bid voor Holland, want het zal spoedig lijden.

  Bid kinderen, bid voor Engeland, er zal veel geween zijn.

  Bid kinderen, bid voor Chili.

  Bid voor Argentinië.

  Bid onmiddellijk, de aarde beeft.

  Houd jullie aan Mijn Oproepen, veracht ze niet. Ik word nooit moe omdat Ik oneindig van jullie hou. Het is belangrijk dat jullie je oren openhouden, niet alleen je onderscheidingsvermogen maar ook je  gehoor, zodat je noodzakerlijkerwijs luistert naar Mijn oproepen van liefde.

  EEN GEBEURTENIS DAT DE MENSHEID WAKKER ZAL SCHUDDEN STAAT TE GEBEUREN EN DAAROM…

  ZIJN GEBED EN DE EENHEID VAN DE MENSHEID EXTREEM DRINGEND.

  Bid voor elkaar.

  Dommel niet in, word vlug wakker.

  Word het bidden niet moe.

  Laat de dagelijkse aanvallen je niet tegenhouden. Laat je leven een voortdurende daad van opoffering zijn aan Mijn Zoon voor de zonden van de hele mensheid.

  Ga naar de Sacramenten, zodat je vlug stijgt.

  Voed jullie met het Lichaam en Bloed van Mijn Zoon, zodat wanneer het fysieke voedsel schaars is, dit voedsel dat oneindig rijk aan zegen is, jullie in stand houdt in die ogenblikken.

  Ik hou van jullie, Ik zegen jullie.

  HIER, VOOR IEDER VAN JULLIE IS MIJN HART, GA ER BINNEN.

  De antichrist rust niet…

  Ik stuur Mijn Engelen door de Drie-eenheid, zodat zij een zegel aanbrengen op degenen die berouw hebben. Ze brengen op hen een zegel aan voor de duisternis komt, maar de mens moet zijn wil in de Handen van Mijn Zoon leggen. Ik wil niet één van jullie verliezen.

  MIJN ZOON KOMT, MIJN ZOON KOMT, MIJN ZOON KOMT, MIJN ZOON KOMT NAAR JULLIE.

  HET STAAT TE GEBEUREN!!!

  Blijf in Mijn Moederlijk Hart.

  Ik zegen jullie.

  DE BESCHERMING VAN MIJN ONBEVLEKT HART BLIJFT OP IEDER VAN JULLIE RUSTEN.

  Moeder Maria.

  WEES GEGROET MARIA, MEEST ZUIVERE, ZONDER ZONDE ONTVANGEN.

  WEES GEGROET MARIA, MEEST ZUIVERE, ZONDER ZONDE ONTVANGEN.

  WEES GEGROET MARIA, MEEST ZUIVERE, ZONDER ZONDE ONTVANGEN.

  COMMENTAAR VAN DE ZIENERES OVER DE BOODSCHAP VAN DE GEZEGENDE MAAGD MARIA AAN HAAR GELIEFDE DOCHTER LICHT VAN MARIA

  15 JUNI 2011

  Broeders en zusters:

  Moeder Maria vertelde me:

  dat de Tweede Komst van Haar Zoon staat te gebeuren.

  dat we ons moeten verenigen omdat de vijand wil strijden tegen de gelovige kinderen en tegen Haar trouwe instrumenten.

  dat we ons moeten verenigen in een grote MUUR VAN GEBED EN EERHERSTEL om te voorkomen dat Satan en zijn handlangers strijden tegen de kinderen van God over de hele wereld.

  dat we waakzaam moeten blijven voor de tekenen van de Hemel.

  Gedurende de boodschap kreeg ik een visioen, en ik zag een vuurbal naar de Aarde komen en het scheurde door de atmosfeer en de Aarde beefde. Ik zag ook verschillende vulkanen uitbarsten.

  Niet voor deze reden, maar voor de liefde van God : LAAT ONS BEKEREN…, ONZE DADEN EN GEDACHTEN ONDERZOEKEN… EN ONSZELF VERANDEREN (zoals God het wil)…

  De Schepping zegt ons dat we niet in een positie verkeren om onze bekering uit te stellen.

  De Hemel waarschuwt ons steeds opnieuw.

  WAAROP ZIJN WE AAN HET WACHTEN?

  Broeders en zusters:

  HET MOMENT, HET DERDE MOMENT LOOPT VLUGGER TEN EINDE DAN VERWACHT, VLUGGER DAN VERWACHT…

  LAAT ONS OPSTIJGEN EN ONS OPNIEUW VERENIGEN MET ONZE VADER.

  Amen.

  Luz de Maria de Bonilla uit Latijns Amerika  24-07-2011, 21:24 Geschreven door Claudia  


  23-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 23-33-34
  Visioen 23: Bestuur in het 1000-jarig rijk

  In dit visioen vertelt Jezus aan de overwinnaars dat ze de volledige vrijheid hebben om te plannen en hun hartewensen uit te voeren op het specifieke gebied of bevoegdheid dat Hij aan elk heeft toevertrouwd. Dat doen ze en ze doen zelfs zaken die een groter gevolg hebben als er velen van hen toestemmen om mee te werken om grotere projecten te ontwikkelen over grotere gebieden.
  Er is geen strijd, onenigheid of concurrentie onder hen.

  Visioen 33: De Rebellen

  De volgende scene speelt zich af kort na de wegroeping. Sommige Christenen blijven achter (26000) en zeggen : “De Overwinnaars zijn weg, laat ons nu een versterkte vestiging bouwen en bewijzen dat de profetieën uit de Openbaring verkeerd zijn." (Ze dachten echt dat dit een goede zaak was) Ze waren heel rijk en bouwden het eerste fort op een eiland met muren van 6m dikte, 66m hoogte en met 6mm stalen versterking elke meter.

  Ze bouwden 13 van deze forten in 13 verschillende landen, één per land. De Heer beschouwt hun actie als totaal verkeerd en stuurt een aantal van de Boodschapper-Overwinnaars. Ze komen in de gedaante van oude mensen en worden daardoor gemakkelijk binnengelaten in de forten. Zij waarschuwen de rebellen dat hun acties verkeerd zijn en dat ze het risico lopen om verraders voor Jezus te worden. De rebellen luisteren niet. Ze geloven nog steeds dat ze het juiste doen. De Heer zendt drie keer Boodschappers naar hen om hen te waarschuwen, maar ze luisteren niet. Dan verzamelt de Heer het hemelse Leger, waaronder de Strijder-Overwinnaars, zeggende : "Drie keer heb Ik deze rebellen gewaarschuwd voor hun acties en hun houding, maar ze wilden niet luisteren. Ga en vernietig ze."

  Visioen 34: Het vee

  Het visioen toont vee, dat allemaal zwaar beladen wagens trekt. Ze volgen een menselijke leider. De instructie komt uit de Hemel dat enkel hun leider in staat is hun vracht lichter te maken.

  Interpretatie:
  • het vee = Christenen die achterblijven na de wegroeping.
  • de leider = Jezus Christus


  23-07-2011, 16:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera - Pedro Regis

  Boodschap 3513 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 19/07/2011

  Lieve kinderen, heb moed, geloof en hoop. Wat er ook gebeurt, wijk niet van de waarheid af. Wees verdedigers van het Evangelie en getuig overal dat jullie bij God horen. Ik wil jullie niet dwingen, maar wat Ik zeg zou serieus moeten genomen worden. Kniel in gebed. De mensheid stevent af op een afgrond van zelfvernietiging. Dat hebben de mensen eigenhandig voor gezorgd. Europa beeft. Drie landen zullen om hulp roepen. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Laat gebed in je leven toe. God wil jullie redden. Wees nederig van hart. Enkel op die manier kunnen jullie de stem van de Heer horen. Sheffield zal de bittere lijdenskelk te drinken krijgen. Bid, bid, bid. Ik zal bidden voor jullie tot Mijn Jezus. Wees niet ontmoedigd. Ik zal altijd dicht bij jullie zijn. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3512 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 18/07/2011

  Lieve kinderen, wees niet bang voor morgen (wat er komt), maar bekeer jullie. Wees waakzaam. Gods vijand bedriegt de mensen. Zo zaait verwarring wanneer hij mensen gebeurtenissen laat aankondigen met datum. Dat zorgt voor verdeeldheid onder het volk van God. Luister daarom naar de stem van de Kerk. Sluit jullie ogen en oren voor alles dat niet van de Heer komt. Heb de waarheid lief en verdedig die waarheid. Laat jullie leiden door Gods genade en voed jullie met Zijn Woord en de Eucharistie. Jullie kracht en jullie overwinning is bij Jezus te vinden. Vertrouw Hem. Hij is jullie absolute Goed en Hij weet wat jullie nodig hebben. Nieuw Zuid Rome : er zal een grote genade voor de Kerk komen. Betuig de Heer jullie dank want Hij houdt van jullie en wacht op jullie met open armen. Hou moed. Wie de Heer volgt en de waarheid lief heeft zal zich nooit vergissen. Doe zo verder en wees niet bevreesd. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3511 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 16/07/2011

  Lieve kinderen, Miranda zal huilen omdat Miramar wordt verwoest. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Kniel in gebed. Wijk niet af van de waarheid. Jullie stevenen af op een toekomst van grote beproevingen, maar dit zal nog niet het einde zijn. God wil jullie redden. Open jullie harten om de Heer lief te hebben. Richt jullie tot Hem. Hij die in het verborgene ziet en die jullie kent bij naam. Ik vraag jullie om het Evangelie van Mijn Jezus te beleven en zoek ernaar overal te getuigen van jullie geloof. De mensheid is in moeilijkheden en mijn arme kinderen zijn als blinden die andere blinden leiden. Wees voorzichtig om niet door de duivel bedrogen te worden. Ik ben jullie Moeder en Ik hou van jullie. Jullie zijn belangrijk voor de realisatie van mijn plannen. Luister naar Mij. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3510 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 13/07/2011

  Lieve kinderen, ontvlucht zonde en vooral : dien de Heer getrouw. Leef Mijn oproepen na en getuig overal dat je bij de Heer hoort. Jullie leven in een tijd die erger is dan de tijd van de Zondvloed. Zoek kracht in gebed, de Eucharistie en in de woorden van Mijn Zoon Jezus. Jullie zijn niet alleen. Ik wandel met jullie mee. Heb moed, geloof en hoop. Ik zal voor jullie bidden tot Mijn Jezus. Wanneer jullie het gewicht van het kruis voelen, aanroep dan Jezus. Hij is jullie alles en Zijn genade zal in jullie leven aanwezig zijn. Wees waakzaam. Jullie leven in een tijd van grote spirituele verwarring. Laat de duivel jullie niet bedriegen. Jullie zijn de Heer. Keer naar Hem terug. Hij houdt van jullie en wacht op jullie met open armen. Een groot feit zal zich voordoen in Malatya. Wees waakzaam voor de tekenen van God. Ga verder op het pad dat Ik jullie gewezen heb. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  23-07-2011, 16:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op de rand van een grote catastrofe 16/7/2011

  Van : Louise Starr Tomkiel

  SUPERDRINGENDE WOORDEN VAN GOD DE VADER OP DE FEESTDAG VAN OLVROUW VAN DE BERG CARMEL

  "DE AARDE STAAT AAN DE RAND VAN EEN GROTE CATASTROFE DIE DOOR ALLE LEVENDE DINGEN ZAL GEVOELD WORDEN!!!"

  23-07-2011, 14:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie zijn nu in het midden van de Kastijding 20/7/2011

  Jullie zijn nu in het midden van de Kastijding – Tweede helft van 2012

  Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zieneres door je gebrek aan kennis van Heilige zaken.
  Toch ben je de uitverkoren boodschapper.
  Je moet dan ook begrijpen dat je NIET IN STAAT ZULT ZIJN om Mijn boodschappen te verdedigen met echte autoriteit, daarom moet je zwijgen wanneer je wordt gevraagd om mijn boodschappen te definiëren.

  Je zult uitgedaagd worden om je in te laten met religieuze en in het bijzonder eschatologische argumenten, maar je moet niet meer reageren, en ook niet je eigen interpretatie geven op de antwoorden.

  Omwille van dit werk zul je niet geliefd zijn.
  Spirituele jaloersheid zal ontstaan onder Mijn volgelingen, vooral bij de theologen en diegenen die hun hele leven de geschriften hebben gestudeerd.

  Daarom wees stil want je hebt niet de kennis noch, zoals Ik al eerder zei, de autoriteit om dit te doen.

  Volg enkel Mijn instructies op en houd de rest voor jezelf.
  Reageer met alle middelen op gebedsverzoeken en breng Mijn volgelingen en toegewijden, die hun steun voor dit werk hebben toegezegd, samen.

  DE TIJD IS NU KORT.
  ALLES ZAL VLUG GEBEUREN.

  DE WAARSCHUWING IS NU NABIJ, er is niet veel tijd meer over om te bidden voor die arme zielen die zullen verloren zijn.
  Door Mijn Goddelijke Barmhartigheid te bidden gewijd aan deze bepaalde zielen zullen vele miljoenen gered worden.

  Mijn kinderen, JULLIE ZIJN NU IN HET MIDDEN VAN WAT GENOEMD WORDT DE KASTIJDING zoals voorzegd in Mijn Heilig Boek.

  HET TWEEDE DEEL VAN DE GROTE KASTIJDING ZAL BEGINNEN VOOR HET EINDE VAN 2012, ZOALS IK HEB GEZEGD.

  Mijn dochter, het is niet de bedoeling om jullie angst aan te jagen, maar om jullie, Mijn kinderen, bewust te maken van de DRINGENDHEID om te bidden voor Mijn hulp.

  Nu reeds wordt door de gebeden van mijn zieners over de hele wereld de macht van de Nieuwe Wereld Orde VERMINDERT EN VALT ZE UITEEN VOOR JULLIE OGEN. DE NIEUWE WERELD ORDE WORDT GEDREVEN DOOR DE KRACHTEN VAN DE VRIJMETSELAARS (Illuminati).

  Veel meer van deze MACHTSGEILE WERELDORGANISATIES ZULLEN OP HUN KNIEËN WORDEN GEBRACHT in nederigheid, als ze niet alleen voor God de Vader, maar ook aan diegenen voor wie ze verantwoordelijk zijn op deze aarde hun zondigheid en slechtheid zullen moeten verantwoorden.

  Kijk hoe de clans van de machtige groepen proberen elkaar te overtreffen. Ze zullen HUN EIGEN ZONDEN proberen te verdoezelen, en DE WAARHEID VERBERGEN uit angst voor degenen die op de hoge plaatsen zitten.

  Mijn kinderen, GEBED, brengt dit teweeg.
  God, de Vader zal nu toeslaan om DEZE MENSEN TE STRAFFEN VOORALEER ZE HET BOZE PLAN TEN UITVOER KUNNEN BRENGEN dat ze beramen om Mijn kinderen te onderdrukken.

  Het is een pijnlijke tijd, kinderen, want Satans invloed is nog nooit zo groot geweest als nu, in deze laatste dagen van zijn heerschappij op aarde.
  Kinderen, vecht tegen zijn slechte invloed, jullie allen.
  Kijk naar de verwoesting die hij veroorzaakt, wanneer hij broeder tegen broeder opzet, land tegen land, haat veroorzaakt onder jullie allen en ervoor zorgt dat elkaars leven niet meer geëerbiedigd wordt.

  En dan is er nog de ​​ENORME HAAT die hij bij Mijn kinderen inboezemt voor Mij, hun geliefde Verlosser.
  De haat die hij aanwakkert tegen Mijn Vader heeft epidemische proporties aangenomen.
  De meest krachtige vorm van haat die de mens tegen Mijn Vader heeft is het ontkennen van Zijn bestaan.

  Kinderen, hoeveel leed moeten jullie ervaren in de wereld van vandaag!
  Niemand kan voorbijgaan aan de diepe zorgwekkende onrust die door Satan en zijn miljoenen demonen die geïnfiltreerd zijn in de wereld ,wordt aangedreven.
  Mijn liefde zal nu aan jullie allen aangetoond worden.

  Door Mijn Waarschuwing kom Ik opnieuw jullie redden door de Barmhartigheid van God de Vader.
  Geloof in Mij en Mijn Eeuwige Vader en je zult niets te vrezen hebben.
  Als je voorbijgaat aan wat er gebeurt, dan zul je niet voldoende voorbereid zijn.

  Jullie geliefde Verlosser
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

   

  23-07-2011, 13:54 Geschreven door Claudia  


  22-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van Maurice Sklar : Kennis van goed en kwaad

  Dit zijn de visioenen die ik van de Heilige Geest heb ontvangen gedurende de Dallas Texas Revival in de zomer van 1985.    

  De Boom van Kennis van Goed en Kwaad

  Meer dan 20 jaar geleden woonde ik een revival samenkomst bij in Dallas, Texas en gedurende die samenkomst in Mei-Juni 1985. De Heer kwam in mijn leven op een machtige manier gedurende verschillende dagen terwijl ik in het Days Inn motel verbleef. Ik kreeg bezoek van de Heilige Geest. Ik kreeg verschillende visioenen over Gods oordeel over Amerika, de naties van de wereld, Babylon, de verkondigingsopdracht van Elia en de voorbereiding van de Bruid van Onze Messias, Yeshua. Ik zou deze nu met het Lichaam van de Messias willen delen, want God heeft me eindelijk de toestemming gegeven om ze vrij te geven.

  In het eerste visioen zag ik de aarde vanuit de ruimte. Ik zag precies neon lichten die verschenen in hexagonale of zeshoekige patronen. Het begon in het Noord Amerikaanse continent en verspreidde zich naar Europa en dan over de hele wereld. Ik kan het vergelijken met witte laser lichten dat getrokken werden in ongeveer 100 mijl brede hexagram patronen rond de hele aarde zoals een elektronisch of laser spinneweb. Wanneer de lichten eindelijk stopten met rond de wereld patronen te trekken, was de wereld precies verdeeld in een elektronisch rooster. Je kon de aarde eronder zien liggen met z’n blauwe oceanen, wolken en de atmosfeer.

  Dan zei de Heer : “Dit zal binnenkort plaats vinden. Er is een elektronisch web dat de wereld zal omcirkelen zoals hetgeen wat je gezien hebt. Het zal de hele wereld verenigen onder het antichrist systeem van het eindtijd-Babylon. Eerst zal het een grote zegen zijn en welvaart met zich meebrengen. Het zal lijken dat iedereen bijeenkomt en een nieuw tijdperk zal aanbreken voor de mensheid.”  Ik keek opnieuw en zag de aarde vanuit de ruimte met dit elektronisch web errond. Maar dan zag ik het Europese continent. De hexagrammen van ieder land begonnen donker te worden en werden ondoorschijnend. Het was alsof zwarte rook opsteeg en het ene hexagram na het andere werden asgrijs en dan zwart. Na enkele seconden kon ik Europa niet langer zien. Dan verspreidde dit fenomeen zich vlug over Azië en Afrika. Uiteindelijk volgden Australië, China en zelfs Amerika werd donker.
  Ik kon enkel de oceanen zien. Dan werden de eilanden in de oceanen donker. Uiteindelijk was de hele aarde in duisternis gehuld – zelfs de blauwe oceanen verdwenen. Ik voelde zo’n kwaad en wanhoop. Ik hoorde de miljarden zielen op aarde schreeuwen die gevangen zaten in de duisternis.

  Dan sprak de Heer opnieuw : “Zie je dit? Weet je wat dit is?” 
  Ik antwoordde, “Nee, Heer.”  Hij zei, “Dit is de volheid van de boom van goed en kwaad. Dat is wat Adem gekozen had voor de hele mensheid in de tuin van Eden, in plaats van vereniging en leven met Mij. Ze konden gegeten hebben van de boom van leven in de plaats, dan zou dit nooit gebeurd zijn.”  

  Ik was zo in de war. Ik begreep het toen niet. Je moet weten dat het “wereld wijde web” van internet nog in zijn kinderschoenen stond in 1985. Enkel een paar duizend computerfreaks waren toen “online”. Ik kon de wereld zoals die nu is niet inbeelden. De PC was juist begonnen zijn intrede te doen in de privé sector. Natuurlijk nu kun je dit visioen perfect begrijpen. God vertelde Daniel dat de kennis in de laatste dagen exponentieel zou stijgen en dat er velen zich zouden van hier naar daar verplaatsen zoals nooit tevoren in de geschiedenis van de mensheid. Als er één ding is dat onze generatie nu kenmerkt zou het deze twee zaken zijn. Wereldwijd zich verplaatsen is nooit vlugger en gemakkelijker geweest dan nu en de kennis van de mensheid verdubbelt iedere paar weken. Kennis is als een sneeuwbal die af een berg rolt en steeds groter wordt as het sneller en sneller naar beneden gaat. Welke kennis? De kennis van zowel goed als kwaad. De mensheid in ervan doordrongen. Het is als een gigantische boom waarvan de takken naar alle kanten groeien. We kunnen er niet aan ontsnappen.

  22-07-2011, 21:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 27-30-32

  Visioen 27:

  “Kroon der gerechtigheid” hoorde ik de Heer zeggen: "De kroon van de gerechtigheid is voor degenen die Jezus te volgen met hun hele hart tot het einde, degenen wiens liefde voor Jezus zo groot is dat het schijnt als een licht voor de mensen om hen heen."

  Visioen 30: Verdere openbaringen

  Deze scene is in de Hemel. Al de overwinnaars zijn verzameld voor Gods troon.
  God Zelf is te zien als een Licht (heel helder) die zit op Zijn troon. De aarde wordt getoond : ze verkeert in een verschrikkelijke toestand van vernietiging. Dit is het beeld kort nadat  Armageddon heeft plaats gevonden. God zend Zijn boodschappers (engelen) om de verboden boeken te halen zodat ze aan Zijn kinderen kunnen getoond worden. Het eerste boek wordt geopend en uitgerold op tafel. Het toont een visioen van de eerste (zilveren) aarde met water onder de aarde, alsook water boven de aarde, vele planten en dieren, mooie vreemde dieren, ook dinosauriërs. Er heerst vrede en rust.
  Het tweede boek toont hoe het verkeerd ging en de dieren begonnen tanden te krijgen en begonnen elkaar te doden. God zei dat het niet goed was. Hij opende de fonteinen van beneden de aarde en dat zorgde ervoor dat het water boven de aarde naar beneden kwam. Alles stierf en de aarde bleef bedekt met water. De aarde werd leeg en bleef zo voor een heel lange tijd.
  Het derde boek toont Gods plannen voor de tweede aarde. Hij begon met het herstellen van een klein deel van de aarde (de Tuin van Eden). Opnieuw ging het mis en Hij moest de mens uit deze tuin halen.

  In dit stadium was de aarde ook gevuld met planten zodat de mens kon overleven. Vervolgens was de tuin overgebracht in de Hemelen en is gekend als het Paradijs. De Christenen die gestorven waren, maar geen overwinnaars waren, verblijven daar. Diegenen die hebben overwonnen zijn te vinden in wat omschreven kan worden als een hogere Hemel vóór Gods troon. God kondigt vervolgens aan dat de overwinnaars nu de vrije hand hebben om de aarde te herstellen, die vernietigd was. Zij tekenden plannen en alles gebeurt zoals ze gepland hebben. God stelt hen ook aan om te aarde te heersen over de aarde voor de volgende duizend jaar.
  Voor het eerste aantal jaren waren er nog steeds veel mensen op aarde die overtredingen begaan en die ervoor gestraft worden, velen sterven er zelfs. Naarmate de tijd vordert worden deze overtredingen steeds minder frequent en leven de meeste mensen gedurende de volgende duizend jaar.
  In de tussentijd zorgt God ervoor dat een nieuwe aarde (de gouden aarde) wordt gemaakt, blijkbaar door de overwinnaars. Als dit afgewerkt is kondigt God aan dat Hij hen iets zal laten zien. Een grote deur wordt in de Hemelen geopend en het hemelse Jeruzalem komt naar beneden op de top van de nieuwe aarde. Dan wordt er een speciaal lied gezongen door de engelen (en overwinnaars?). God kondigt aan dat in deze stad er huizen zijn voor al de overwinnaars en ze kunnen het in bezit nemen. De overlevende mensen op de oude aarde zullen de rest van de nieuwe aarde vullen.

  Visioen 32: Meer over de Overwinnaars

  De scene is met de Overwinnaars in de Hemel vóór Gods troon. Het tijdstip situeert zich onmiddellijk na de ‘wegroeping’. Twee grote, mooie, machtige engelen (waarschijnlijk Michael en Gabriel) flankeren de troon. Een van beiden wordt gezonden om een bepaald verboden boek (een heel dikke boekrol) te halen. Hij staat daarna op een podium en vanuit de boekrol worden de Overwinnaars gescheiden in twee groepen. De ene groep wordt ‘De Boodschappers’ genoemd en hun onmiddellijke taak zal zijn Gods boodschappen op aarde te verkondigen, en de oogst binnen te halen. De andere groep wordt ‘De Strijders’ genoemd en zij zullen Gods oordelen over de goddelozen uitvoeren in de komende periode die leidt tot de opname. Zij zullen ook deelnemen in de strijd van Armageddon. Wat de Boodschappersgroep betreft, worden zij afgebeeld als een 'heilig object in Gods Tempel’, terwijl de Strijdersgroep worden afgebeeld als de ‘Zuilen in Gods Tempel’. Aan de Boodschappers werd de autoriteit gegeven over alle boodschapper-engelen en de Strijders werd de autoriteit gegeven over alle strijder-engelen. Ieders positie en taak werd aan de persoon toegewezen in overeenstemming met de boekrol.

  ****
  Een van de Boodschapper-Overwinnaars ziet dat zijn vrouw op aarde haar leven nog niet aan de Heer heeft gegeven. Zij staat op het punt om gedood te worden door Satans engelen in een auto-ongeluk. Hij vraagt de Heer om hulp. De Heer antwoordt dat Hij hem graag ziet en dat Hij er altijd zal zijn om hem raad te geven maar dat hij nu de vrijheid en de autoriteit heeft om te doen wat hij denkt dat het beste is. Hij vraagt dan aan één van de Strijder-Overwinnaars om assistentie te zenden zodat zijn vrouw van de dood gespaard wordt. Vier Strijder-engelen worden gezonden en zij weren de aanval tegen haar af. Daarna zendt hij twee engelen om met zijn vrouw te spreken zodat ze de Waarheid begrijpt en zich tot de Heer wendt. Zo is zij gered. Met het gevolg dat zij al haar geld en invloed gebruikt om andere Christenen te helpen en hen te waarschuwen over zaken die nog moeten gebeuren. Dit zorgt voor grote vreugde onder de engelen in de Hemel.

  22-07-2011, 17:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 28-29

  Visioen 28: Grot / Tempel

  Er is een grote, mooie grot te zien. Vanbinnen staat de ‘Ark van het Verbond’ volledig met de cherubim. Binnenin de Ark zitten 2 stenen tafels met een onbekend geschrift erin gebeiteld en een bus waarin kleine witte zaadjes zitten (waarschijnlijk manna) en een ontluikende amandelstaf. De Ark heeft een afneembaar deksel van goud en al de rest is verguld, vanbinnen en vanbuiten. In de grot is er ook een heel grote gouden kandelaar die hoger is dan 2 meter en 7 armen heeft. Er is ook een gouden reukaltaar. En een heel groot purperen linnen gordijn van ongeveer 15 cm dikte. In de grot is ook een gouden tafel te vinden die een houder bevat waar een aantal broden (5 of 7) in kunnen. Deze broden worden dagelijks bovennatuurlijk vervangen door verse broden. Er staan ook twee massieve stevige gouden zuilen, elk 2 meter in diameter en 15 meter hoog. Er is ook een groot aantal bouwstenen te vinden, die al in de juiste vorm gebeiteld zijn.
  God Zelf beschermde deze grot met zijn inhoud doorheen de eeuwen, en doorheen de rampen van de trompet van het Godsgericht.

  Tussenbedrijf : Er is een man te zien die rechtstaat in de Rotskoepel(moskee) en zichzelf tot god uitroept. (= Antichrist)

  (De Rotskoepelmoskee is het achthoekig gebouw met goudkleurige koepel dat door de Islamieten in de 7e Eeuw n. Chr. werd opgericht op de Tempelberg)
  Bij een protest van verschillende religieuze groeperingen verklaart hij dat Boeddha, Krishna, Allah enz. zijn prinsen zijn. Hij beweert dat door hen te aanbidden zij ook hem (de Antichrist) aanbidden. De Joden daarentegen hebben hem altijd trouw gebleven en hij is hun god.

  Nadat de Antichrist vernietigd werd door Jezus Christus op Armageddon wordt een tempel gebouwd op die plaats. (De Rotskoepel is intussen ook vernietigd.) Een dubbel fundament wordt over de ruïnes van de Rotskoepel gebouwd. Een tempel wordt gebouwd met de stenen dat in de grot lagen. De Ark van het Verbond wordt geplaatst in het Heiligste der Heilige, gescheiden door de purperen voorhang. Juist voor de voorhang staat het reukaltaar. Als je binnengaat staat de gouden kandelaar aan de linkerkant en aan de rechterkant staat de tafel met het toonbrood. De twee gouden zuilen staan onmiddellijk buiten het heiligdom, aan elke kant van de ingang. Voor de tempel staat een groot koperen bassin (= de koperen zee) dat gevuld is met water en wat verder staat een bronzen altaar (heel groot, met hoorns op de hoeken).
  Jezus zegt:
  "Diegenen die de vernietiging van de aarde gezien hebben : met hen wil ik het huis van Mijn Vader bouwen."
  "Ze hebben het bloed van de profeten vergoten, en nu smeken ze de profeten om voor hen te bemiddelen bij de Vader."
  "Diegenen die deel hebben in de eerste verrijzenis zullen als paars zijn in het huis van Mijn Vader."
  "Om deel te hebben aan het Koninkrijk van de Heer, moet je je oude leven verloochenen (ziel) en heilig zijn vóór Mijn Vader."

  Interpretatie:
  • de tempel als een geheel stelt het Koninkrijk van God voor die zal opgericht worden op aarde bij Zijn Komst.
  • de Ark des Verbonds = Jezus Christus, de Koning der koningen.
  • het gordijn/de voorhang = diegenen die deel hebben aan de eerste verrijzenis.
  • de bouwstenen = de opgenomen mensen.
  • het gouden reukaltaar = de martelaren.
  • de gouden kandelaar = één deel van de 'weggeroepen' heiligen (de boodschappers).
  • de twee gouden zuilen = het andere deel van de 'weggeroepen’ heiligen (de strijders).
  • de tafel van het toonbrood = hersteld Israel als de representanten (in lichaam) van Gods Koninkrijk op aarde.
  • de koperen zee = leven in zuiverheid vóór God.
  • het bronzen altaar = de opoffering van het zelf/ego ten gunste van Jezus.
  • Om deel te hebben aan het Koninkrijk van God moet het zelf/ego (ziel) opgeofferd worden en zo iemand moet voortaan heilig leven vóór de Heer.


  Visioen 29: De drie Aarden

  Er zijn 3 aarden te zien. De eerste is gemaakt uit zilver, de tweede uit brons en de derde uit goud. De tweede of bronzen is vol van chips en onvolkomenheden. Deze chips zijn gevuld, sommige met zilver maar de meeste met bloed.

  Interpretatie:
  • de eerste aarde die uit zilver bestaat, is de eerste aarde die door water werd verwoest vooraleer de huidige tijd begon.
  • de bronzen aarde is de huidige aarde.
  • de gouden aarde is de komende aarde.

  22-07-2011, 01:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 31

  Visioen 31: De afbeelding van de man

  Een afbeelding van een man is te zien : een hoofd van goud, van de nek tot de middel is zilver, van de middel tot de knieën is ijzer, van de knieën tot de enkels is brons, en de voeten zijn in leem. De verschillende delen stellen verschillende periodes in tijd voor. Van de tenen tot de enkel (het lemen deel) is 3½ jaar.
  Zo is ook het bronzen deel 3½ jaar. Het ijzeren deel is ook 3½ jaar. Het zilveren bovenlichaam stelt 1000 jaar voor. Het gouden hoofd stelt de eeuwigheid voor.
  Als de tijd begint te lopen en de eerste 3½ jaar zijn om, dan vallen de voeten van leem uiteen en valt het beeld naar beneden en staat op de stompen uit brons. De tijd tikt verder en van zodra de volgende 3½ jaar om zijn vallen de bronzen onderbenen uiteen en het beeld valt nog eens en blijft staan op de twee knieën. Na de volgende 3½ jaar vallen de ijzeren bovenbenen uiteen en het beeld eindigt door op de heupen te staan. Het moment dat de volgende 1000 jaar erop zitten valt het zilveren bovenlichaam uiteen. Maar juist voordat het gouden hoofd op aarde zou vallen komt een hand het hoofd opvangen. Het hoofd wordt omhoog getild en bovenop een beeld geplaatst dat helemaal uit goud bestaat, perfect van hoofd tot teen, en een stem zegt : "Dit zal nooit vallen. Het zal voor altijd blijven staan."

  Interpretatie:
  • het moment van de 'wegroeping' gebeurt en de aftelling in tijd gebeurt aan de lemen tenen.
  • nadat er 3½ jaar om zijn, wordt het zwakke wereldregeringssysteem vervangen door een sterker.
  • nadat een volgende 3½ jaar om zijn neemt de Antichrist het bewind over en regeert met een ijzeren vuist, zichzelf uitroepend als god.
  • de 3½ jaar dat erop volgt wordt de Grote Kastijding genoemd.
  • zodra de Antichrist is afgezet in Armageddon begint het 1000-jarig rijk van Christus en blijft voor duizend jaar, daarna geeft Christus het Koninkrijk aan de Vader, en aan het laatste Koninkrijk zal geen einde zijn.

  22-07-2011, 01:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van Maurice Sklar : Zes Babylon-nen
  Het visioen van de zes Babylon-nen.

  In het tweede visioen zag ik Amerika vanuit de buitenste atmosfeer. In een spectaculair panorama zag ik Amerika van kust tot kust en van noord tot zuid. Ik voelde alsof ik aan het vliegen was met een supersonische snelheid zoals een raket, juist een paar honderd voet boven de grond. Het was zo majestueus en prachtig! Ik zag de grote steden aan de oostkust met hun hoge wolkenkrabbers, het mid-west met zijn mijlen weelderige boerderijen, over de machtige Mississippi, en dan de grote vlakten en prairie van het westen, gevolgd door de indrukwekkende Grand Canyon, de majestueuze bergen van de Rockies, de hele weg tot de westkust, de Golden Gate brug, gevolgd door zuid Californië, en dan naar de Stille Oceaan en de hele weg van Alaska naar Hawai. Dan zag ik plotseling vuur inslagen in verschillende steden. Meer en meer explosies volgden elkaar op. De explosies werden ook groter en groter, en dan begonnen heel grote explosies allen tezelfdertijd te komen. Ze gingen allen op in paddestoelwolken. Het leek een eeuwigheid, niettegenstaande ik wist dat het maar enkele minuten duurde in het visioen. Ik kon niets zien dan deze wolken van donkere rook. Dan klaarde de lucht eindelijk op. Ik was onthust! Het hele land van de VS was verbrand en verkoold. Van het ene eind tot het andere, er was niets groens dat groeide. Het leek op zwart, verkoolde en uitgebrande ruïnes van oceaan tot oceaan. Het was helemaal van de kaart geveegd!

  De Heer zei daarna tot mij : “Dit is het einde van Babylon. Ze zal volkomen door vuur verteerd worden.”

  Ik zei tot de Heer, “Dat kan zeker Amerika zijn.
  Waarom zou U zoiets toestaan?”  Hij zei, “Dit zal het einde betekenen van alle naties die Mij in de steek laten voor de afgoden van Babylon. Ze zullen volkomen door vuur verteerd worden. Ze zullen nooit meer heropgebouwd worden. Enkel in de tijd van Mijn koninkrijk zullen de naties terug worden hersteld en dan zal Ik nieuwe Hemelen en een nieuwe aarde scheppen waarin gerechtigheid heerst. Wanneer de tijd rijp is zal Ik jou deze visioenen laten openbaren om Mijn volk te waarschuwen om te vluchten voor de toorn die komt.”

  “Mijn zoon, er zijn zes verschillende Babylon-nen in de schriften. Als je ze niet precies kunt onderscheiden over welke ik spreek, zul je niet begrijpen wat Ik aan de profeten heb geopenbaard. Er zijn drie letterlijke, historische Babylon-nen en drie profetische eindtijd Babylon-nen. Zoals het visioen van Koning Nebuchadnezzar van de boom die de aarde bedekt, zo zal de hele aarde verleid worden door kwaad en bedrog onder Satans macht vooraleer Mijn koninkrijk wordt opgericht op aarde.

  Het eerste Babylon is de stad waar de eerste toren werd opgericht dat in het boek van Genesis is vermeld : die oude stad in de vlakte van Sinear. Ik oordeelde erover en verspreidde de mensen door het creëren van vele nieuwe talen op aarde. Dit is de vernietiging van de toren van Babel.

  Het tweede Babylon is het oude koninkrijk van Nebuchadnezzar waar Mijn volk Israel voor de eerste keer in ballingschap zat. Het werd vernietigd en zal nooit meer heropgebouwd worden, niettegenstaande sommige het hebben geprobeerd.


  Het derde Babylon is de geografische regio die nu het huidige Irak/Iran/Perzië uitmaakt. De dag zal spoedig aanbreken dat het volledig zal vernietigd worden door vuur en nooit meer heropgebouwd zal worden.

  Het vierde Babylon komt nu op. Ik noem het ook het Koninkrijk van Tyrus bij Mijn profeten in de oude wereld. Het is het eindtijd wereldwijde economische systeem dat de wereld zal onderwerpen door handel en onrechtvaardige woekerrentes. Geld is de God waarvoor is gekozen in plaats van Mij. Geld zal ieder onderwerpen dat zijn knie niet wil buigen vóór Mijn kruis en alles wil opgeven voor Mijn Koningschap en Mijn koninkrijk.

  Het vijfde Babylon wordt “Mysterie Babylon” genoemd. Het is de misleiding van alle valse religies die uiteindelijk in de val zullen gelokt worden onder de geest van de Antichrist, zij die Mij verzaken. De fundamenten van het Mysterie Babylon liggen in de oude heidense wereld, maar de rest dat in het tijdperk van de Kerk werd verdergezet komt uit de vervangingstheologie van de Roomse kerk. Het is uiteindelijk de kennis van het geestelijk goed in de mens dat het ultieme bedrog zal worden. De mens z’n goede werken zonder Mij zullen nooit de prijs van de verlossing van een ziel betalen. Dat kan enkel Mijn Bloed. 

  Het zesde Babylon wordt gevonden in de rijke landen van de laatste dagen. Zij verzaken Mij en richten zich tot hun afgoden. Het zijn al de geografische regio’s van diegenen die rijk geworden zijn door het economisch systeem van deze tijden. Ze zijn te vinden in de eilanden van de oceaan, in de (belasting)paradijzen waar grote rijkdom is en landen waar deze middelen zijn opgeslagen. Wanneer Mijn volk eindelijk zal verwijderd zijn uit deze landen en eilanden zal Mijn oordeel van vuur hen verteren. Denk niet dat Amerika zal gespaard worden, want ze heeft zich van Mij afgekeerd.

  Een deel van dit zesde Babylon is een stad. Het wordt beschreven in het Boek der Openbaring als het wereldwijde centrum van geldzaken, handel, kunst, muziek en waar alles wat een mens mooi en aantrekkelijk vindt te bieden had. Het is de stad Tyrus van het nieuwe verbond. Mammon is zijn God. Satans economische troon is daar gevestigd. Zijn heidense troon van menselijke opoffering is gelegen in Calcutta, India. Zijn valse religieuze troon is gebouwd op de zeven heuvels van het Vaticaan in Rome. Maar de grote stad Babylon is New York City. Zijn god is geld en rijkdom. Het zal vernietigd worden in één uur nadat Mijn mensen – zowel Joods en in de kerk – zullen verwijderd zijn uit de stad. Welke stad is zoals DEZE stad? Het zal ook met vuur vernietigd worden en nooit meer heropgebouwd worden. America zal ook volledig vernietigd worden door vuur, als het zich niet bekeert en terugkeert naar Mij, zoals Ik je heb getoond in dit visioen.

  22-07-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  21-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 24-25
  Visioen 24: Waarheid

  Het visioen toont een weelderige groene plaats. Een stem zegt :  "Ik geef en Ik neem, Ik open deuren en Ik sluit deuren, Ik heb geheimen en Ik openbaar geheimen aan diegenen die Mij zoeken.
  En zie, Ik kom vlug en Ik zal bij jullie zijn al de dagen van jullie leven, zelfs tot het einde van de wereld. Ga nu, en verkondig wat Ik aan jou zeg, en vertel geen leugens, want leugens tasten de waarheid aan." Daarna kan men een cake zien die de waarheid voorstelt, en alle leugens die worden uitgebracht maken dat de cake er slecht uitziet, maar kunnen de cake niet tot moes duwen. En dan zegt Hij: "Zie, Ik zal herstellen wat Satan heeft vernietigd." Dan wordt de cake terug getoond, maar deze keer ziet hij er heerlijk uit.

  Visioen 25: De lampen en de Olie

  Er zijn vele lampen en een stem zegt : "Koop 3x zo veel olie en laat jullie lampen 7x feller schijnen, Want Ik kom eraan en Ik kom vlug! – zodat iedereen zal weten dat Mijn komst op handen is.”

  21-07-2011, 14:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 20-21-22
  Visioen 20: Meer over de 'wegroeping'

  Een piloot op een passagiersvliegtuig op een lange afstandsvlucht. In dit geval is hij de enige aan boord die het vliegtuig veilig aan de grond kan zetten. Jezus verschijnt aan hem en nodigt hem uit om mee te komen. Hij wil dit zo graag doen, maar beseft dat hij het vliegtuig met de passagiers veilig aan de grond moet zetten.
  Hij smeekt de Heer er rekening mee te houden. De Heer gebiedt hem zachtjes de reis te voltooien. Nadat hij geland is zoekt Jezus hem op. Op deze manier is hij naar de Hemel gebracht door Jezus.

  Volgende scene : een satanist bekeert zich, is wedergeboren en gedoopt en houdt nu van de Heer met heel zijn hart. Hij slaapt zelfs met zijn Bijbel naast hem. Zijn dominee zegt hem dat hij door zijn verleden in het satanisme hij het zeker niet waard zal zijn met Jezus mee te gaan wanneer Hij komt. Dit doet de man veel verdriet en ontmoedigd hem. Hij verlaat de kerk en wordt uiteindelijk lid van een huiskerk. Nadat hij zijn ervaringen heeft vertelt aan de Dominee van de huiskerk, stelt de Dominee drie vragen. Ben je een Christen? Hij zegt : Ja! Ben je gedoopt? Hij zegt : Ja! Hou je van Jezus? Hij zegt : Ja, heel veel! In dat geval zegt de leider, ben je klaar om te gaan. Enige tijd later, als de groep elkaars handen vastnemen en samen bidden, komt Jezus tot de man en vraagt hem om mee te komen. Hij neemt het aanbod gretig aan en verdwijnt onmiddellijk uit de cirkel. De groep die zijn verdwijning opmerkt begint het ‘Amazing Grace’ te zingen en op het moment dat ze gedaan hebben met zingen worden zij allen op hetzelfde ogenblik meegenomen met de Heer.

  Visioen 21: Wat gebeurt er met jonge kinderen?

  In dit visioen komt de Heer een jong koppel met twee kleine kinderen ophalen.
  Hij vertelt hen : "Omdat jullie hart op Mij is gesteld zal Ik zowel jullie als jullie kinderen meenemen met Mij."

  Visioen 22: Het geval van de kitten

  In het visioen werd dit gezin (vader, moeder en kleine kinderen) opgenomen in de Hemel in de 'wegroeping'. Het kleine meisje gaat naar Jezus en vraagt Hem om alsjeblieft een engel te sturen omdat hun kitten opgesloten zit in de badkamer omdat ze het huis aan het stofzuigen waren, en het zou sterven als niemand het dier zou helpen. Jezus zegt nee, Hij zal geen engel sturen, maar ze mag zelf terugkeren. Dan keert ze terug, bevrijdt de kitten en zorgt voor voedsel en onderdak, daarna keert ze naar de Hemel terug.

  21-07-2011, 14:07 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 19

  Visioen 19: 'Wegroeping' scenes en de eerste 3 en 5de trompetten

  Vijf afzonderlijke scenes:

  In de eerste scene verschijnt Jezus Christus tot een eerste persoon en zegt dat Hij is gekomen om hem naar huis te brengen en vraagt of hij wil meekomen. Deze persoon is zeer enthousiast en springt bijna in Jezus’ armen. Ze vertrekken tesamen. Hetzelfde gebeurt met een tweede persoon, die ook graag met Jezus wil vertrekken, maar Jezus vertelt hem dat hij moet blijven om de Christenen die achterblijven te helpen. Hij smeekt Jezus om hem alsjeblieft niet achter te laten maar hem mee te nemen. Zijn verzoek wordt ingewilligd en ze vertrekken samen. Hetzelfde gebeurt met een derde persoon, die ook heel graag Jezus wil vergezellen. Maar Jezus zegt hem ook achter te blijven om te zorgen voor zijn mede-Christenen. Hij aanziet dit als een groot en eervol compliment en besluit te blijven. In het geval van een vierde persoon die ook graag Jezus wil vergezellen, vraagt hij de toelating om vlug van zijn vrouw en kinderen afscheid te nemen. Wanneer hij terugkomt is Jezus al vertrokken. De vijfde persoon legt zijn probleem voor : hij heeft namelijk de Lotto gewonnen en heeft niet de mogelijkheid gehad om dat geld op te doen. Jezus zegt dat hij het weet, omdat Hij ervoor gezorgd heeft dat hij de Lotto won. Jezus vertrekt zonder hem. Exact één jaar later vinden de astronomen plotseling een komeet die recht op de aarde afkomt. Ze proberen het geheim te houden, hopend dat de komeet langs de aarde passeert. Bijna passeert de komeet langs de aarde, maar de staart wordt gegrepen door de zwaartekracht van de aarde en wordt naar de aarde getrokken. Het treft Afrika (heel Afrika, maar vooral in het centrum) in de vorm van brandende stenen. De kern van de komeet splitst inmiddels in twee. Het grootste deel valt in de Stille Oceaan en dat zorgt voor gigantische tsunamis, wereldwijde aardbevingen, en ook vulkaanuitbarstingen. Het kleinste deel brandt op als een toorts op zijn weg naar beneden, en wordt beduidend kleiner vooraleer neer te komen in het Amazone-bekken. Al het water in dat gebied wordt giftig.

  Ongeveer twee jaar later wordt een groot, bruin, lelijk individu opgeroepen om voor de Heer te verschijnen. Hij lijkt arrogant te zijn in al zijn manieren van doen. Hij wordt gevolgd door duizenden van die kleine, lelijke wezens. Ze lijken buitengewoon bang te zijn. Ze lijken bang te zijn van hun dreigende straf. De Heer geeft dit ‘leger’ de bevoegdheid om de bewoners van de aarde pijn te doen, maar ze mogen niemand doden. Ze mogen geen schade toebrengen aan planten of dieren. En ze mogen niet raken aan degenen die behoren tot de Heer. Dit duurt vijf maanden. Inmiddels komt een man op die oorlog voert met Europa en Noord Afrika en overwint. Daarna heerst hij over deze streken samen met het Midden-Oosten. In het Midden-Oosten stelt hij vele bovennatuurlijke daden en hij wordt er binnengehaald als hun messias (Mahdi). In het begin heerst hij niet openlijk, maar in de schaduw van iemand anders.
  In dezelfde periode vormen China en Rusland een alliantie en vallen de VS aan. Ze vernietigen de VS. Daarna valt China zelfs Japan en Vietnam aan met nucleaire wapens. De Europese leider wordt aangeraden door zijn raadsmannen zich niet te mengen in deze conflicten. Ongeveer twee jaar later verklaart de Europese leider zichzelf als opperbevelhebber en vraagt aanbidden. Ongeveer drie jaar later breekt een oorlog uit tussen de Europese Alliantie en de Rusland/China Alliantie. Kort daarop worden alle Christenen op aarde overgeplaatst naar de Hemel. Na deze gebeurtenis wordt de internationale oorlog nucleair met een verschrikkelijk verlies aan levens tot gevolg. Ongeveer drie maand later komt Jezus Christus met Zijn Hemels legioen op vurige paarden en wagens naar beneden. Er is een grote vallei te zien waar de Europese en Oosterse machten zich verenigen om het Hemels leger aan te vallen. Ze lijken niet te beseffen dat Jezus God is. Ze worden vernietigd en Jezus keert terug naar de Hemel.

  21-07-2011, 11:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 18

  Visioen 18: China

  China en Rusland vormen een alliantie. De twee respectievelijke leiders hebben een zeer hechte vriendschapsband. Gebaseerd op deze sterke alliantie zullen zij alle banden verbreken met de VS. De VS zal als antwoord hierop, hard optreden tegen Chinese en Russische individuen in de VS. Als antwoord hierop zal de Chinese/Russische alliantie hun mensen evacueren uit de VS en dan de VS aanvallen met nucleaire wapens.

  (Deze aanval zal, onder andere gelanceerd worden van Russische ondergrondse basissen in Cuba.) Zowel New York als de meeste andere grote steden in de VS, zullen vernietigd worden. Intussen eigent de Antichrist zich de macht toe over heel Europa, het Midden-Oosten en Noord Afrika. Hij gebruikt zelfs militair geweld waar nodig.

  Het Midden-Oosten aanvaard hem zonder meer als hun messias (Mahdi). Als ze de sterke Rusland/China alliantie zien, geven zijn oudere adviseurs hem de raad dat hij aanvalt vooraleer ze te sterk worden. Zijn jongere adviseurs geven hem echter de raad dat hij wacht en hij stemt in met hun advies. Wanneer de oudere groep hem kritiek geeft over zijn manier van handelen, geeft hij de opdracht hen te doden. Intussen ontdekt China de plannen van de Antichrist betreffende de computerchip en samen met Rusland, weigeren ze mee werken in dit plan. Ze verbreken ook de banden met het domein van de Antichrist. En om hem te dwarsbomen komen ze zelfs overeen om opvang te verlenen aan vluchtende Christenen, op voorwaarde dat ze niet prediken. Dit maakt de Antichrist woedend. Uiteindelijk verklaart hij de oorlog aan deze Oosterse Alliantie. Deze oorlog escaleert van aard en blijft ongeveer 3 maand voortduren nadat de opname heeft plaatsgevonden. Op dit moment komen Jezus Christus en Zijn Hemelse legioenen tussenbeide. Daarna verenigen de legers van de Antichrist zich met de Oosterse Alliantie in de strijd tegen Jezus, maar ze worden door Hem vernietigd.

  21-07-2011, 02:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 17

  Visioen 17: De woestijnweg en de bosweg

  Er is een leeuw en de Heer stelt de leeuw voor om Hem te volgen.
  De leeuw stemt vol vreugde toe. Er zijn twee wegen te bewandelen : een woestijnweg en een bosweg. De Heer gaat met de leeuw de woestijnweg op. Als de laatste van zijn vier poten het zand raakt wordt de leeuw een kameel. De kameel doorkruist veilig de woestijn, geleid door de Heer. De kameel wordt voorzien van voldoende voedsel en water, meer nog dan echt nodig is. Op het einde van de weg wil de kameel weten waarom de Heer niet voor de bosweg koos. Hij krijgt de kans om te zien wat er zou gebeurd zijn als hij erop gestaan had die bosweg te nemen. Als de leeuw het bos binnenkwam veranderde hij in een lam, en kreeg hij geen gezelschap van de Heer. Vele leeuwen vallen aan en proberen het lam op te eten. Het lam moest rennen voor zijn leven. Het lam slaagt erin veilig de andere kant te bereiken, maar met veel moeite en ellende. Nu dat de kameel het antwoord had gezien, dankte hij de Heer uitbundig.

  Interpretatie:
  • Let op de verandering van een leeuw (oude egoïstische leven) naar een kameel (nieuw leven van dienstbaarheid). Hij veranderde van een vleeseter naar een planteneter.
  • Het is het best als je jezelf overgeeft aan de Heer en Hem de keuzes laat.
  • Kijk hoe de Heer je uitrust voor de weg die Hij voor je kiest en hij leidt je en laat je de hele weg niet in de steek.

  21-07-2011, 02:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 16
  Visioen 16: De twee getuigen

  Twee mensen dalen neer uit de Hemel in Jeruzalem. De naam van de eerste is Elia, de naam van de andere is Mozes (= ‘weghalen uit’). Zij getuigen over zaken die nog moeten gebeuren en zaken over Gods Koninkrijk. Ze moedigen de Christenen aan en bevrijden sommigen uit de gevangenis op een wijze die gelijkt op de engel die Petrus bevrijdde. Ze spreken zich ook uit tegen de Antichrist. Daarbij jagen ze de massa in het harnas die de Antichrist aanbidden. Dit duurt 3½ jaar en niemand kan hen raken omdat ze over bovennatuurlijke krachten beschikken. Dan worden ze plotseling gevangen genomen, vastgebonden en gestenigd. Hun dode lichamen liggen in Jeruzalem en kunnen door de hele wereld worden gezien. Na 3½ dagen worden ze terug levend en stijgen ze ten Hemel op in het zicht van iedereen. Samen met hen stijgen al de overblijvende Christenen op aarde op, die het teken van het Beest niet hebben aangenomen. Velen stijgen op vanuit hun gevangeniscellen en martelkamers. In tussentijd heeft de Antichrist de oorlog verklaard aan een machtige coalitie van vijanden. Ondanks zijn bovennatuurlijke vermogens beginnen zijn troepen de oorlog te verliezen. Op dit punt daalt Jezus Christus met Zijn Hemelse legioenen neer op aarde. De twee vechtende legers verenigen zich tot één tegen Hem en worden volledig vernietigd.

  21-07-2011, 01:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 15
  Visioen 15: Merkteken van het Beest

  Een heel groot, mooi gebouw in Rome. Op de voorgevel van het gebouw is in het midden een teken te zien : een piramide met één oog op de top van de piramide te zien. Er schijnen stralen licht uit het oog. Aan de linkerzijde van het oog staat : 'NIEUWE WERELD' en aan de rechterzijde 'ORDE'. Hoge veiligheidsmaatregelen zijn genomen in het gebouw. Als we neerdalen onder het gebouw vinden we een groep mensen die werken in het kader van de Nieuwe Wereld Orde, bekend als de Lucifer Organisatie. Ze werken in het geheim. Ze zijn in drie groepen verdeeld.
  De ene groep produceert computer chips. Iedere chip is uniek. Een andere groep ontwikkelt een scanner die te gebruiken is samen met de chip. Dit werd ontwikkeld om redelijk goedkoop te zijn (voor massale productie). De derde groep zijn computer programmeurs die een speciale website ineen steken.

  Volgende scene : een speciale gebeurtenis die 'De Nieuwe Wereld Dag’ wordt genoemd, is over de hele aardbol afgekondigd. Op deze dag wordt iedereen verondersteld een chip en een scanner te ontvangen. Iedereen moet een soort van overeenkomst (inhoud werd niet vermeld in het visioen) ondertekenen vóór een panel van rechters. De chip wordt ingeplant onder de huid van de rug van de rechterhand, dicht tegen de pols ofwel als alternatief op het voorhoofd. Deze chip bevat al je persoonlijke informatie, bank details enz. Iedere winkel en zaak heeft ook scanners om je aan- en verkopen te verwerken. Diegenen die de chip hebben ontvangen moeten iedere dag op een bepaald tijdstip inloggen op de speciale website. Ze loggen in door eenvoudigweg hun eigen chip te scannen en op die manier wordt de informatie in de computer ingeladen.
  Dit moet dagelijks gebeuren. Op de computer verschijnt een afbeelding (wazig in het visioen) en ze moeten deze afbeelding aanbidden vóór een camera die in de scanner zit. Sommige Christenen aanvaarden de chip met het excuus dat ze van plan zijn andere Christenen te helpen die de chip niet hebben laten inplanten. De scanner is echter ook een opsporingsapparaat en op deze manier worden de verblijfplaatsen van de ondergedoken Christenen verraden. Rusland en China weigeren beiden om mee te werken aan deze regeling.

  21-07-2011, 00:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 14

  Visioen 14: De eerste vier trompetten

  Er is een man te zien die neerdaalt op de Olijfberg. Als Zijn voeten de grond raken, dan barst de Olijfberg in de lengte en de overwinnaars worden weggeroepen naar de Hemel. God zegt dat dit gebeurt in de maand Risri/Rishri. De Christenen die op de aarde blijven, beseffen dat ze achtergebleven zijn en beginnen te verkondigen dat de overwinnaars zijn vertrokken en dat de tweede komst van Christus nabij is. Exact één jaar later wordt er aan de overwinnaars in de Hemel verteld om naar beneden te kijken en zij zien het volgende op de aarde gebeuren : een trompet schalt in de hemelse gewesten. Dan komt er iets wat op een hagelstorm lijkt van brandende stenen die neerkomen in Afrika, van de zuidelijke delen tot de noordelijke delen, maar het meeste in Centraal Afrika. Iedere piramide wordt getroffen en is ofwel volledig vernietigd ofwel zwaar beschadigd. De Christenen waarschuwen opnieuw dat het einde nabij is en dat deze catastrofe een teken is van de Hemel. Sommigen van hen worden vermoord door diegenen die deze boodschap niet willen horen. Sommigen mensen lasteren de Heer, vele anderen weten niet goed wat te denken. Daarna komt er een heel grote steen uit de ruimte en valt in de Stille Oceaan tussen het Panama kanaal en Azië.
  Massale vernietiging volgt. Opnieuw wijzen de Christenen erop dat dit Gods waarschuwing is. Het aantal van degenen die onzeker zijn of dit van God komt stijgt. De meesten verwerpen de boodschap. Daarna valt een andere steen in het Amazone-bekken, die het water vergiftigt. Tenslotte veroorzaken al het roet en vuil van de inslagen een wolk die de zon, maan en sterren verduistert voor een deel van de dag.

  In dit geval zijn er heel weinig die geloven dat dit de vervulling van de profetie uit het Boek der Openbaring hoofdstuk 8 is. Daarin staat dat de zon, maan en sterren zullen getroffen worden. Volgens de astronomen was dit niet het geval. Het aantal twijfelende mensen stijgt nog. Enige tijd  na deze gebeurtenissen worden de overwinnaars terug naar de aarde gezonden om de oogst binnen te halen. Na hun prediking komen al de twijfelende mensen, die hiervoor werden vernoemd tot bekering en laten ze zich dopen.

  Noot : de stenen uit de ruimte worden veroorzaakt door een komeet die in een baan rond de aarde steeds dichter komt. Grote brokstukken van die komeet vallen op aarde.

  21-07-2011, 00:17 Geschreven door Claudia  


  20-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 13

  Visioen 13: Nieuwe Wereld Orde wordt vernietigd

  Er zijn oude steden in Israel te zien. Ze zijn ommuurd. Ze branden als een oven binnen de muren, maar ze raken echter niet platgebrand. Oude Romeinse steden zijn er ook te zien, zonder muren. Ze branden plat tot een fijn poeder, niets blijft er over. In Rome blijven sommige ruïnes staan, zoals het Colosseum. In de volgende afbeelding wordt Rome herbouwd op dezelfde plaats. De mensen werken voornamelijk aan een piramide-structuur met een oog aan de top.

  Tezelfdertijd worden New York en de VS opgebouwd, groter en hoger dan alles dat er ooit werd gezien. De New Yorkse bevolking legt een grote arrogantie aan de dag wat betreft hun eigen verwezenlijkingen. Dan is de piramide-structuur in Rome af. Dan wordt deze structuur volledig door vuur vernietigd, en zo ook de nieuwe stad Rome. Dan wordt New York volledig door vuur vernietigd, daarna heel de VS. Dan wordt de hele aarde tot as verbrand. Er blijft geen water over. Daarna barsten de onderaardse fonteinen uit. Nieuwe planten verschijnen en de aarde wordt omgetoverd in een paradijs.

  Interpretatie :
  De piramide met aan de top ervan één oog is het teken van de Illuminati of de bovenste laag van de vrijmetselaars, ook de verlichten genoemd, die Lucifer aanbidden.

  De Nieuwe Wereld Orde, zowel het politieke als het economische/commerciële deel worden totaal verwoest nadat God het heeft toegelaten dat het opgericht werd. De trots van de mens zal ten val komen en God zal Zijn Koninkrijk oprichten in de plaats.

  20-07-2011, 00:55 Geschreven door Claudia  


  19-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 12
  Visioen 12: Aarde in puin

  Dit is een beeld (verschillende snapshots) van de condities op de aarde op verschillende tijden gedurende de laatste 10 jaren vóór Jezus terugkeert, en nadat de overwinnaars zijn weggeroepen.

  Visioen:
  • New York ligt in puin en ook vele andere Amerikaanse steden. Vele van de steden worden opnieuw opgebouwd.
  • De verschillende regio’s van de Nieuwe Wereld Orde kunnen onderscheiden worden : Europa, het Midden-Oosten, Noord Afrika, Rusland, China, Noord Amerika, Centraal Afrika, enz. De leefomstandigheden in Europa zijn redelijk goed. Israel is in een voortdurende staat van oorlog.
  • Er zijn weinig schepen op zee/oceaan (de mensen lijken bang te zijn om op zee te varen).
  • Monster tornados.
  • Grote, grote hagelstenen.
  • Rusland en China vormen een sterke alliantie maar verenigen zich niet tot één geheel.
  • Japan wordt vernietigd door China.
  • Zelfs al is er oorlog aan alle kanten, lijken de mensen te geloven dat er vrede is. Zelfs dieren in de zoo’s beginnen tegen elkaar te vechten.
  • Het water in het Amazone-bekken wordt giftig.

  19-07-2011, 23:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 11

  Visioen 11: De brede en de smalle weg

  Deel 1
  Er is een groep mensen en vóór hen zijn er twee wegen te zien. Aan de rechterzijde is een smal, moeilijk pad en aan de linkerzijde een breed, mooie pad met groen gras. De eerste persoon kiest de smalle weg. Na een korte afstand afgelegd te hebben gaat hij door een waterpoel dat tot aan zijn nek komt (doopsel). Aan de andere kant van deze waterpoel verschijnt een witte duif die hem de rest van de weg vergezelt (de Heilige Geest). Aan de rechtse kant komt hij aan een nog smaller pad.
  Hij beslist dit heel smal pad te nemen. Op weg komt hij een bloem tegen. Hij plukt de bloem en neemt ze mee in zijn zak. Op weg komt hij een nog smaller en moeilijker pad tegen, op zijn rechterkant. Hij neemt dit pad. Als hij dit pad ten einde heeft gevolgd komt hij opeens op een zachte groene helling van een zeer hoge berg. Hij volgt deze helling recht naar de top van de berg, waar hij wordt verwelkomd.
  Een tweede persoon kiest ook voor de smalle weg en gaat ook door de waterpoel enz. Hij neemt ook de eerste smallere weg aan de rechterkant. Maar hij neemt niet de volgende smallere afslag. De weg dat hij neemt brengt hem naar dezelfde hoge berg, maar deze weg eindigt aan een bergwand die hij op moet om de top te bereiken. Dit is zowel moeilijk als gevaarlijk. Toch slaagt hij erin de top te bereiken waar de eerste persoon hem staat op te wachten en hij wordt ook verwelkomd.
  Een derde persoon kiest ook voor de smalle weg en gaat ook door de waterpoel enz. Maar hij neemt geen enkele van de smallere zijwegen. Hij blijft op het eerste pad. Zijn pad brengt hem ook naar de hoge berg. Ook hij moet een moeilijke en gevaarlijke klif op. Hij kan enkel halfweg omhoog de berg geraken en geen weg om op de top te geraken. Hij wordt ook verwelkomd wanneer hij zijn bestemming halfweg de berg bereikt.

  De volgende persoon neemt de brede weg. Na een tijdje komt hij aan een nog grote weg aan zijn linkerkant en hij neemt deze weg. Verder op deze weg komt hij opnieuw aan een nog breder pad, opnieuw aan zijn linkerkant. Hij neemt ook deze weg. Als hij deze weg neemt valt hij opeens in een diepe put.
  De persoon erna neemt ook het brede pad en ook als de brede weg die aan de linkerkant is gelegen. Maar hij neemt niet het pad van de allerbreedste weg. Maar hij valt toch in een diepe put.
  De laatste persoon neemt dezelfde brede weg, maar blijft op deze weg.
  Hij gaat geen andere wegen op. Ook hij valt in een diepe put.

  Interpretatie:
  • de berg vertegenwoordigt het Koninkrijk van God.
  • er zijn er die groter zijn in het Koninkrijk van God en deze die kleiner zijn.

  Deel 2
  Het toneel wordt nu verplaatst naar een open plaats in het midden van een stad. Er zijn twee wegwijzers te zien.

  De linkse wegwijzer duidt aan : 'Brede weg' en deze aan de rechterkant duidt aan : 'Smalle weg'.
  De eerste persoon denkt lang na over welke richting hij zal nemen, en neemt dan de smalle weg.
  Het gaat moeilijk, maar hij volhardt. Na een tijdje komt hij bij een smallere laan op de rechterkant. Hij denkt eventjes na en overweegt dan toch deze smallere laan te nemen. Hij komt voorbij steegjes. Het lijkt zelfs niet op een weg. Hij moet soms laag hurken wanneer hij door smalle, lage tunnels moet. Dan komt er nog een veel smallere passage die naar rechts afdraait. Hij denkt er opnieuw eventjes over na en neemt dan deze smalle passage. Deze weg is nauwelijks begaanbaar en hij moet zijwaarts lopen om vooruit te komen. Hij volhardt tot het einde waar hij uitkomt in een lift die hem vlug naar boven brengt naar de top van een heel hoog en heel mooi gebouw. Boven aangekomen wordt hij verwelkomd.

  Terug aan de start neemt een tweede persoon de smalle weg en daarop de smalle laan, maar hij loopt de nog smallere passage voorbij. Deze weg leidt hem in hetzelfde gebouw. Daar moet hij de trappen op om naar de top te geraken. Dit vraagt een grote inspanning en soms glijdt hij uit en valt enkele trappen naar beneden. Maar hij geraakt op de top en wordt daar verwelkomd.
  Aan de start vertrekt een derde persoon en hij neemt opnieuw de smalle weg. Hij neemt geen zijwegen en blijft verder gaan. Hij komt aan in hetzelfde gebouw als de twee vorige personen, maar met de trappen geraakt hij maar halfweg het gebouw. Er is geen mogelijkheid om nog hoger te geraken.

  Terug aan de start neemt een vierde persoon de brede weg. Dit is een gemakkelijke, brede, gladde, geasfalteerde weg. Na een tijdje ziet hij een nog betere weg en gaat naar links. Na een tijdje ziet hij opnieuw een weg aan de linkerkant. Opnieuw neemt hij deze gemakkelijke weg. Deze weg leidt uiteindelijk na een lange reeks trappen in het donker, en stopt voor een immense muur. Als hij terug wil keren op zijn stappen, vallen de trappen in en kan hij niet meer weg.

  Dan start een vijfde persoon. Hij neemt de brede weg, en de eerste zijweg naar links. Hij loopt voorbij de breedste weg. Deze weg leidt hem uiteindelijk na een lange reeks trappen op een dood spoor. Bovendien vallen de trappen in achter zijn rug. In dit geval is hij niet in een totale duisternis, maar blijft hij ellendig en vol angst achter. De zesde persoon neemt ook de brede weg en blijft die bewandelen tot het eind. Hij komt ook uit op een doodlopend stuk dat onder de begaanbare grond ligt. De trappen vallen in achter hem. Hij blijft achter in ellende en zorgen, maar iets minder erg dan de vorige twee personen. En er is iets meer licht dan bij de vorige twee.

  Interpretatie:
  • het hoge gebouw vertegenwoordigt het Koninkrijk van God.
  • de ondergrondse, doodlopende plaatsen vertegenwoordigen verlies, duisternis, weeklagen en knarsetanden.

  19-07-2011, 22:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 10

  Visioen 10: Het zaaien en het oogsten

  Er is een grote boerderij dat op hoger gelegen grond ligt. Vele velden waarop vele zaaiers zijn. Een groot aantal van deze velden zijn gezaaid, maar niet allemaal. Wanneer de meester van de zaaiers verschijnt verzoekt hij hen om met hem mee te komen om opgeleid te worden tot oogster en uitgerust voor de komende oogst. Vele zaaiers denken dat dit hun dit meer roem zal brengen en besluiten te blijven en verder te zaaien. De meester treedt niet in discussie met hen, maar stuurt hen gewoon naar huis.
  De oogsters vertrekken met de meester. Heel kort nadien is de oogst klaar om binnengehaald te worden. De meester vertelt hen dat er grote stormen op komst zijn en dat ze zich zullen moeten haasten opdat de oogst niet verloren gaat. Dit doen ze dan en de hele oogst is op tijd binnen. De tarwe en het kaf worden gescheiden. Het kaf wordt weggeblazen door de wind en de tarwe wordt in de schuur opgeslagen.

  Interpretatie:
  • Opnieuw de wegroeping.
  • Opnieuw de kracht van de eigen vrije wilskeuze.
  • Het is beter om de Meester-Jezus te volgen dan te doen wat jij denkt dat het beste is.
  • De oogst zal vlug binnengehaald worden. Het zal op tijd zijn.

  19-07-2011, 20:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 8 - 9

  Visioen 8: Het 1000-jarig tijdperk

  Mensen zijn over de hele aarde verspreid in totale vrede en geluk. Er zijn geen wapens. Maar er is nog steeds technologie. In de lucht boven deze mensen, zijn andere mensen te zien die over degenen beneden hen regeren.

  Interpretatie:
  • Openb. 2:26-27

  Visioen 9: De nieuwe aarde

  Het Nieuwe Jeruzalem kan men zien van bovenuit. Erbuiten verschijnen plotseling mensen gekleed in stralend wit. Zij mogen de stad binnen wanneer ze willen. Er zijn ook andere mensen die ook gekleed zijn in het wit, maar niet helder wit. Zij mogen de stad niet binnen en zij ervaren hierover spijt. Binnen de stad kan men een boom zien die aan beide zijden van een rivier groeit. Deze rivier vloeit uit de stad en met bladeren van de boom. De rivier vloeit doorheen de hele nieuwe aarde en de bladeren brengen genezing aan de naties. Er is geen zon te zien, maar er komt een groot licht uit de stad dat overal licht brengt. Er komen vele, vele gloeiende witte duiven uit de stad die zich over de hele aarde verspreiden en een gevoel van vrede en comfort overdragen. Er is geen zee en geen vis. Er zijn vogels, die allen tam zijn.
  Kleuren kunnen geroken en gesmaakt worden. Er is muziek in de lucht. De mensen, zowel diegenen die toegelaten zijn in de stad, alsook de anderen, kunnen levende organismen zoals planten en dieren scheppen.
  Diegenen die de stad mogen binnengaan beschikken over een grotere creatieve verbeelding dan de anderen.
  Men kan een konijn en een jachtluipaard met elkaar zien spelen. De dieren kunnen praten.
  Een leeuw is een lam in zijn muil terug aan het dragen naar z’n ouders. De leeuw heeft tanden zoals een schaap.
  Slangen hebben 4 poten en zijn heel vriendelijke dieren. Kinderen zijn met hen aan het spelen.
  Naast het Nieuwe Jeruzalem zijn er vele steden op de nieuwe aarde dat uit goud lijken te bestaan. Mensen eten brood en fruit en drinken water van de rivier.
  Alles is gratis.

  19-07-2011, 20:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 6 -7

  Visioen 6: Armageddon

  Dit visioen wordt gezien vanuit hemels perspectief. De steden van de wereld zijn te zien.
  De steden uit de VS zien er mooi uit, Afrikaanse steden zien er slecht uit, enz. In de volgende scene komen de meeste mensen op aarde tesamen voor oorlog te voeren in een grote vallei ten noorden van Afrika. Ze worden geleid door een persoon in het zwart die op een zwart paard zit.
  Een massaal groot leger komt uit het oosten. Chinezen van uiterlijk trekken ten strijde met de eerste groep. Een grote slachting is het gevolg. Plotseling komt een leger van hemelse wezens op vurige wagens op het strijdtoneel. Ze komen uit de hemelse gewesten. Zij zijn bekleed met schitterende witte gewaden, stralend in glans en hun leider overtreft ze allemaal in heerlijkheid. Bij het zien van dit hemelse leger, verenigen de twee strijdende krachten op de aarde zich en richten hun verenigde aanval op de hemelse leger.

  De leider van de hemelse leger richt zijn aanval direct op de zwarte leider en verteert hij met de adem van zijn mond. Beide aardse legers zijn totaal vernietigd.

  Interpretatie :
  • Armageddon (Vanaf Openb. 19:11)


  Visioen 7: Het oordeel over schapen en geiten

  Er is een grote kudde schapen en geiten (allen door elkaar) te zien. De Heer zegt: "Dit is niet goed", en hij plaatst al de schapen in een kamp en de geiten in een ander. Dan beveelt hij dat al de geiten gedood worden. De schapen worden dan over de hele aarde verspreid in kleine groepen. Dan worden er vele herders toegewezen aan al de verschillende groepen.

  Interpretatie:
  • Matt. 25:31-46
  • Lucas 19:11-27  19-07-2011, 20:06 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 5

  Visioen 5: De zuilen

  Er zijn heel veel stenen zuilen te zien. Een man is druk bezig met hamer en beitel ze van een merkteken te voorzien. Details van het merkteken kan men niet zien. Iedereen die gemerkt wordt, is zorgvuldig gereinigd vanbinnen. 144 000 (in 12 groepen van 12 000 elk) zijn gereinigd en gemerkt. Er zijn veel meer zuilen die er rond staan en die niet gemerkt werden. Daarna breken er grote stormen los, waaien er sterke winden en zijn er overstromingen.
  De gemerkte zuilen zijn immuun voor deze stormen. Maar er zijn niet veel zuilen die blijven staan en sommigen breken in stukken. Na de storm komt de man terug en plaatst al de gemerkte zuilen samen in een grote hal. Hij herstelt zorgvuldig alle overblijvende zuilen. Degenen die neergevallen zijn richt hij terug op, degenen die in stukken zijn gebroken herstelt hij. Ze zien eruit als nieuw.

  Zelfs in het geval van degenen die overgebleven zijn en rechtstonden, herstelt hij alle schade. Verder reinigt hij iedereen aan de binnenkant. Wanneer zijn werk ten einde is plaatst hij al die zuilen in een tweede hal. De tweede hal verschilt van de eerste hal met de gemerkte zuilen. De man schenkt ietwat meerdere eer aan deze ongemerkte, herstelde zuilen.

  Interpretatie:
  • de gemerkte zuilen = 144 000 gemerkten van Israel (Openb.
  7). Zij zullen bovennatuurlijk beschermd worden gedurende de komende beproevingen (de aardse vrouw van Openb. 12).
  • de rest van de zuilen = heel lichamelijk Israel.
  • zuilen die vielen = dood.
  • reiniging aan de binnenkant = een nieuwe geest en een nieuw hart gekregen.
  • heel Israel zal hersteld worden, niet alleen de levende rest bij Jezus’ terugkeer, maar ook diegenen die gestorven zijn (Ez. 37:1-14; Ez. 35:16-28; Marc 13:26-27)

  19-07-2011, 19:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 4

  Visioen 4: Zeerobben en dolfijnen

  Naast de zee is een dam te zien. Er zitten vissen in het water van de dam. Tonijn-achtige, enkel wat kleiner. Sommige van deze vissen springen van tijd tot tijd over de muren van de dam en komen in de zee terecht. Daar veranderen ze in zeerobben. Er zitten daar in de zee vele grote witte haaien en ook heel veel dolfijnen. De dolfijnen zorgen ervoor dat de haaien de zeerobben gerust laten. De haaien zijn bang van de dolfijnen en houden afstand. Bovendien zit in de zee een grote orka.
  Deze orka is echter vriendelijk, zorgzaam en liefdevol. Hij treedt op als een leider en de zeerobben en dolfijnen volgen hem, waar hij ook gaat. Sommige zeerobben volgen met tegenzin. Toch volgen ze nog omdat ze bescherming vinden in de groep. Dit blijft zo voor een lange tijd duren.
  Er is een kleine rivier die de dam verbindt met de zee. De vissen in de dam kunnen de dam niet binnen langs deze weg. Sommige van de haaien echter, kunnen de dam binnenzwemmen langs deze weg en zo vangen ze nog wat vissen. Maar de haaien zijn niet echt geïnteresseerd in de vissen uit de dam. Een andere rivier verbindt de zee met een groot mooi meer. Het meer is nogal ver gelegen en ligt hoog bovenop de bergen. De tijd breekt aan waarop de orka laat weten dat hij via de rivier naar het meer wil zwemmen. Hij nodigt de zeerobben uit om hem te vergezellen. Ongeveer een kwart van hen wil hem volgen, de rest kiest ervoor om in gekende wateren te blijven. Wanneer de orka en de zeerobben die hem volgen, vertrekken, zwemmen al de dolfijnen met de orka en de zeerobben mee. Ze verdwijnen vlug uit het zicht. Enige tijd nadien beginnen de haaien de overgebleven zeerobben aan te vallen. Er worden veel zeerobben gedood. Vanaf de tijd dat de haaien de zeerobben aanvallen, springt geen enkel vis meer in de zee om te veranderen in een zeerob.
  Wanneer de orka samen met de dolfijnen terugkeert, zwemmen alle haaien weg. Daarna neemt de orka al de overgebleven zeerobben (dode en levende) met zich mee naar het hoger gelegen meer.

  Interpretatie:
  • de dam = lichamelijk leven op aarde
  • het hoger gelegen meer = hemels, verrezen leven
  • de vissen = niet geredde mensen
  • de robben = wedergeboren Christenen
  • de dolfijnen = engelen
  • de haaien = machten van de duisternis
  • de orka = Jezus Christus
  • de zee = geestelijk rijk
  • de rivier naar het grote meer = de smalle weg

  Vervolg van de gebeurtenissen :
  • Vissen die in de zee springen = een sprong in geloof = gered worden door geloof – deze Christenen volgen de Heer waar Hij hen leidt (de weg is nog altijd breed en de redenen om Jezus te volgen zijn dikwijls egoïstisch van nature uit)
  • De uitdaging om de Heer te volgen in moeilijke, onbekende omstandigheden is niet verteerbaar voor vele Christenen.
  • Opnieuw zien we de wegroeping zoals in vorige visioenen.
  • Degenen die gehoor geven aan de oproep blijven bij de Heer en Zijn engelen en ontsnappen aan de verschrikkelijke dingen die gebeuren na hun vertrek.

  • Opnieuw zien we dat de heiligen overgeleverd worden aan de machten van de vijand. Dit is de grote Kastijding. Gedurende deze tijd komt niemand meer tot bekering.

  Verdere opmerkingen :
  • Demonische krachten vallen mensen in het fysieke op aarde aan en doden hen, maar dit komt echter niet veel voor.
  • Al diegenen die behoren tot het Koninkrijk van Licht (de Orka, de dolfijnen en de zeerobben) zijn zoogdieren. Zoogdieren zijn degenen die hun jongen in zich dragen en hen liefdevol voeden.

  • Alles wat tot het koninkrijk van de duisternis behoort : (vissen stellen vleselijke mensen voor die in vijandschap zijn met God en haaien) niet-zoogdieren leggen eieren en dragen hun nageslacht niet in zich.
  • Merk ook de verandering op van vis tot zoogdier bij wedergeboorte.

  • Diegenen die van de rivier naar het hoger gelegen meer werden genomen ontvangen een verrezen leven als ze het meer bereiken.
  We zien de weggeroepen groep (diegenen die de Orka volgen naar het meer) en de opname groep (de overlevende zeerobben wanneer de Orka hen komt halen) en de eerste verrijzenis groep (de zeerobben die stierven gedurende de kastijding, onder andere).


  19-07-2011, 18:53 Geschreven door Claudia  


  18-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 2

  Visioen 2: Onderzeeërs

  Er is een hele uitgestrekte open zee te zien met ontelbare onderzeeërs. Er is ergens en haven, maar de onderzeeërs weten niet hoe er te geraken. Bovendien is het niet toegelaten dat een onderzeeër de haven binnenvaart. Er komt een radiosignaal dat afkomstig is van de haven in welk ze gevraagd wordt om te duiken en terug op te komen. Dit radiosignaal wordt maar door een deel van deze vloot onderzeeërs ontvangen. Van degenen die het signaal gehoord hebben, gehoorzamen niet allen het bevel. Maar diegenen die wel het bevel volgen veranderen in alle verschillende soorten van boten van zodra ze opkomen uit de diepte. Deze boten variëren van vrachtschepen tot oorlogsschepen en reddingsboten, zeilboten enz. Deze helpen elkaar en steunen ook de onderzeeërs, en manen hen aan om ook te duiken en veranderd te worden.
  Na een lange tijd is er opnieuw een signaal van de haven dat wordt ontvangen door de boten en waarin ze gewaarschuwd worden dat er heel slecht weer op komst is. Ze worden opgeroepen om in de haven binnen te varen. Een aantal van hen volgen deze oproep en zij krijgen instructies hoe ze de haven moeten bereiken nadat ze deze reis zijn gestart. Maar veruit de meesten kiezen ervoor te blijven waar ze zijn. Ze liggen in vertrouwde wateren en de weg naar de haven is onbekend en er is bovendien nog de dreiging van piraten onderweg.
  Nadat de opgeroepen schepen vertrokken zijn, verlopen er 3½ dagen waarin het weer geleidelijk slechter wordt. Gedurende deze tijd blijven de overgebleven boten nog steeds steun verlenen aan de onderzeeërs, en proberen hen tot duiken aan te zetten zodat ze ook veranderen in boten.  Maar enkel een heel klein aantal doet dit. Onmiddellijk na deze 3½ dagen keren al de opgeroepen schepen terug, en vertellen de rest over de glorierijke haven. Ze vertellen ook dat er een groot wit schip zal komen ter zijner tijd en dat ze op dat schip moeten wachten want het zal hen komen halen. Deze teruggekeerde schepen gaan dan naar de onderzeeërs en proberen hen te overtuigen om te duiken. Daarop duiken er heel veel en worden veranderd in boten. Voor de volgende 3½ dagen worden de weersomstandigheden slechter en slechter.

  De weggeroepen schepen die teruggekomen worden niet door deze weersomstandigheden beïnvloed. Doorheen deze tweede periode van 3½ dagen zijn er nog sommige onderzeeërs die nog duiken en veranderen in boten. Het zijn er echter steeds minder en minder. Op het einde van deze tweede periode van 3½ dagen (dat maakt 7 dagen sinds het wegroepen) verergeren de weersomstandigheden serieus. Voor de volgende 3½ dagen worden de weersomstandigheden bijna ondraaglijk. Bovendien worden de boten door vloten piratenschepen aangevallen. Een klein aantal van de weggeroepen schepen (die geen hinder ondervinden van het weer en de piratenschepen) is nog steeds aanwezig om de boten die in moeilijkheden verkeren te assisteren. Maar gedurende deze laatste periode van 3½ dagen worden geen onderzeeërs meer in boten veranderd.

  Op het einde van deze tijd (die nu 10½ dagen bedraagt sinds de wegroeping) komt een
  onbeschrijflijk mooi en groot wit schip om de resterende boten op te halen. De piratenschepen verspreiden zich en vluchten als ze het schip zien. Als de boten naar de haven zijn gebracht dan keert het witte schip terug en vernietigt alle piratenschepen. Het schip verzamelt vervolgens alle resterende onderzeeërs in twee afzonderlijke groepen. De ene groep wordt geprezen omdat allen zichzelf in gevaar hebben gebracht tijdens het assisteren van een of meer boten die in de problemen waren tijdens de stormen van de afgelopen 3 ½ dagen. Ze worden in boten veranderd en toegelaten om de zee af te varen. De andere groep van onderzeeërs wordt veroordeeld omdat ze veilig onderwater waren gedoken gedurende de stormen, en geen enkele boot assisteerden. Deze werden allemaal tot zinken gebracht.


  Interpretatie :
  • Onderzeeërs = niet geredde mensen, die in de duisternis lopen
  • Boten = wedergeboren Christenen, die in het Licht lopen
  • Duiken en opnieuw naar boven komen = bekering, zich onderwerpen aan Jezus’ Koningschap, sterven aan het oude leven, een nieuw leven aannemen – allemaal gesymboliseerd door het doopsel
  • De haven = Gods troon
  • Piratenschepen = demonische/Satanische machten
  • Iedere dag = één jaar
  • Wit schip = Jezus Christus, de Koning der koningen


  Verloop van de gebeurtenissen:
  • Na het wegroepen verlopen er 3½ jaar. De weggeroepenen komen dan terug in bovennatuurlijke vorm (ze zijn immuun voor stormen en vijanden). Zij verzamelen zich in de grote oogst.
  • 7 jaren na de wegroeping begint de grote kastijding die 3½ jaar duurt. Gedurende deze periode worden de heiligen overwonnen door de machten van de Antichrist (Openb.
  13:7).
  • Ongeveer 10½ jaar na de wegroeping gebeurt de opname.
  • Dan wordt Satans koninkrijk volledig vernietigd.
  • Nadien worden de schapen en de geiten geoordeeld (Matt. 25).

  18-07-2011, 22:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 3
  Visioen 3: De Oogst

  Er is een mooie grote blauwe oceaan te zien met een eiland in het midden. De mensen die op het eiland wonen moeten gered worden. Aan de dichtstbijzijnde kant van de oceaan is een zeer grote, mooie, rustige, vredige haven. Een kleine witte trein (te klein om mensen te vervoeren) brengt zaken af en aan tussen de haven en het eiland. Aan de andere kant van de oceaan liggen 7 mooie witte boten. Daarnaast liggen 5 mooie witte en krachtige oorlogsschepen. Tussen deze 12 schepen en het eiland zijn er 3 groepen van oorlogsschepen die bestaan uit 6 schepen in elke groep. Deze zijn zwarte en lelijke oorlogsschepen. Als de witte vloot dichterbij komt breekt oorlog uit tussen de 5 witte oorlogsschepen en de 3 groepen van 6 zwarte oorlogsschepen. Al de zwarte schepen werden getorpedeerd en zonken naar de bodem van de oceaan. Daarna pikten de 7 mooie witte boten (die eerst werden vermeld) al de mensen van het eiland op en brachten hen naar de haven.
  Hun komst werd met grote vreugde gevierd.

  Interpretatie:
  • Oppervlakte van de zee = het hemelse rijk
  • Bodem van de zee, waaronder het eiland waar dezelfde eiland waar dezelfde zeebodem boven het water uitsteekt = het aardse rijk
  • De haven = Gods troon
  • Witte trein = gebed / de werking van de Heilige Geest
  • Mensen op het eiland = diegenen die op aarde leven, nog niet naar de hemel gericht, bestemd voor redding/verlossing
  • De eerste 7 witte schepen = de overwonnen heiligen van de wegroeping (ook het kind van Openb. 12, welke = de 144000 van Openb.14)
  • De 5 witte oorlogsschepen = Aartsengel Michael en zijn engelen
  • De 3x6 zwarte oorlogsschepen = Satan en zijn engelen


  Verloop van de gebeurtenissen:
  • (Referentie naar Openb.
  12:5-9 en 14:6-7)
  • Wanneer het kind van Openb. 12 hemels wordt, breekt de oorlog uit tussen Michael en zijn engelen en Satan en zijn engelen. Satan en zijn engelen worden op aarde geworpen.
  • Daarna verzamelt het overwinnende kind een grote oogst van de aarde.
  Noot: In het licht van de vorige visioenen wordt de strijd tussen Michael en zijn engelen en Satan en zijn engelen gestreden gedurende de eerste 3½ jaar na de wegroeping, en de grote oogst gedurende de tweede periode van 3½ jaar.

  18-07-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  17-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioenen van een 14-jarige jongen : deel 1

  De volgende visioenen werden ontvangen door een 14 jarige jongen uit Cape Agulhas (de Zuidelijkste plaats van Afrika) gedurende de periode april tot augustus 2007

  Eerste visioen: De Herder en de Schapen

  Mooie groene grasvelden met een hele grote kudde (miljarden) van schapen. Er waren jonge, oudere, en vele kleine lammetjes die telkens toekwamen. Er was één herder die de kudde bijeen hield. Boven de schapen vlogen vlinders. Deze vlinders waren groter dan de schapen en hadden een lichtgele, glanzende kleur.
  Los van de kudde en aan de rand waren van tijd tot tijd wolven te zien die poogden enkele van de schapen te vangen, maar ze slaagden er nooit in dat te doen. Vaak dwaalde er een of ander schaap af uit onachtzaamheid bij het grazen. De herder gebruikte zijn staf en deze schapen keerden rustig terug naar de kudde bij de herder. Nu en dan wandelde een schaap met opzet weg van de kudde. Voor deze deed de herder niet eens de moeite om ze terug te leiden.

  Interpretatie:
  • de schapen = Christenen die de Herder, Jezus Christus, volgen.
  • de vlinders = engelen die de schapen beschermen.
  • de wolven = machten uit het koninkrijk der duisternis.

  De Herder gaat verder en wenkt de schapen om Hem te volgen. Een lange, moeilijke en veelal sombere weg volgt. Er zijn perioden waarin er geen voedsel of water is, of waar de weg moeilijk te doorkruisen is.  Er is geen schaap dat door deze reis omkomt, omdat de Herder weet wat Hij doet. Uiteindelijk bereiken ze een prachtige, nieuwe wei en de kudde is vervuld van vreugde en tevredenheid.

  Interpretatie : de Christenen wandelen op aarde en volgen de Goede Herder.

  Na een tijdje laat de Herder weten dat Hij van plan is om verder op de berg te gaan en Hij geeft de schapen de keuze Hem te vergezellen of niet. Enkel een heel klein aantal schapen wil Hem volgen op deze nieuwe weg, de rest kiest ervoor om achter te blijven omdat ze de voorkeur geven aan het gekende (wat goed is in dit geval) tegenover het onbekende dat slechter kan zijn dan de moeilijke weg die ze genomen hebben. Sommigen van de oudere schapen die ervoor kozen om de Herder verder te volgen werden teruggezonden door de Herder om te zorgen voor de kudde gedurende Zijn afwezigheid. Sommigen van hen keren terug naar de kudde. Daarna gaat de Herder weg met Zijn nu kleine kudde en verdwijnt dadelijk uit het zicht. Al de vlinders vertrekken met de Herder. Nadat de Herder is verdwenen verstrijken er 7 dagen, en dag na dag verslechtert de conditie voor diegenen die kozen om achter te blijven, tot zelfs het punt dat het niet meer uit te houden is. Na 7 dagen is er geen voedsel en water meer. Voor de volgende 3½ dagen vallen grote roedels wolven de schapen zomaar aan en vele schapen worden gedood. Op het einde van de 3½ dagen keren de Herder en de vlinders terug. Dit zorgt voor grote vreugde onder de schapen. Al de overblijvende schapen, alsook al de schapen die werden gedood worden door de Herder meegenomen, en op de top van de grote berg gezet waar Hij voordien was geweest met Zijn kleine kudde van opgeroepen schapen. Op de top van deze berg kan men een groot licht zien (niet de zon), en ook een heel grote boom vol met fruit. Wanneer dit fruit aan de dode schapen wordt gegeven, worden ze terug levend. Nadien wordt een verzengend vuur uitgestort over de lager gelegen velden dat alle roedels wolven dood. Daarna komt het Licht op de berg naar beneden en zweeft over de verschroeide aarde. Het groeit onmiddellijk vol gras, bloemen en bomen die nog nooit tevoren werden gezien, en die de aarde mooier maakten dan ooit tevoren.

  Interpretatie:
  • degenen die de Herder volgen waar Hij hen ook leidt, zullen bij Hem zijn op de heilige berg (Openb.
  14:1-5).
  • degenen die achter blijven zullen de grote Kastijding van 3½ jaar meemaken, wanneer de heiligen voor de eerste keer ooit overgeleverd zullen worden in de handen van Satan/Antichrist (Openb. 13:7).
  • de periode tussen het 'wegroepen' wanneer de kleine kudde vertrekt met de Herder (dit is wanneer Jezus komt als een dief voor diegenen die klaar zijn en willen gaan) en de start van de grote Kastijding, dit is 7 jaar.
  • wanneer de Herder terugkeert om de levende en de dode schapen met Hem mee te nemen naar de berg, dit is de opname en de eerste opstanding (1 Tess. 4:13-17).
  • de opname wordt gevolgd door het uitstorten van Gods toorn op Satans koninkrijk op aarde, en daarbij worden al de duistere machten op aarde vernietigd.
  • dit is wanneer Jezus Christus eindelijk terugkeert als Koning der koningen en Heer van de hele aarde.
  • Onder Zijn heerschappij worden alle dingen hersteld, beter dan ooit tevoren.


  17-07-2011, 23:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe boodschap van de Antichrist + mijn commentaar

  Lord Ra-El : The end of the introduction

  Future videos will be sermons for members of his church. This video puts the events of the past 10 weeks into order, so there can be no question that Lord Ra-El is the returned messiah!!!

  Er kan geen twijfel bestaan over de echte identiteit van “Lord Ra-El”. Hij begint direct de katholieke Kerk en zijn dienaren aan te vallen. Hij zet onmiddellijk een nieuwe kerk op naar zijn maatstaven. Als echte messias zou hij zeker zijn geïnstalleerde kerk behouden en van binnen uit verbeteren, geen nieuwe opstarten. Trouwens hij zal zich nooit Jezus Christus noemen!!! Of Zijn Moeder Maria vermelden!!! Zij zal hen wel verpletteren!!! Bid veel de rozenkrans!!!

  Wees ook voorbereid voor de Waarschuwing, die is nu echt dichtbij!!! De Antichrist zit te popelen om de macht te grijpen. Hij kan maar ten volle toeslaan na de Waarschuwing. Dan zal de echte machtsontplooiing plaats vinden met alle toeters en bellen dat je van hem kunt verwachten.

  10 weeks ago the Knights Templar announced to the world that the Christ had returned. Let’s take a moment to review the incredible events surrounding this miraculous fulfillment of prophecy. The Templars are known for guarding the greatest of all secrets : the truth of Christ, our lord. These secrets cost many Templars their lives as they were hunted, persecuted and murdered by the forces of the Catholic Church. All in order to suppress their holy knowledge. They knew approximately when the Christ would return and through which family bloodline he would re-enter the world and it became their mission to guard this lineage at all cost.

  Jezus Christus komt terug op de wolken. In een nieuwe verpakking. Het zou moeilijk zijn om alle gelovigen op te trekken naar boven met onze gebrekkige lichamen. Als de Antichrist in een gebrekkige verpakking wil optreden dan doet hij dat maar, maar de gelovigen en volgelingen van Jezus Christus krijgen een nieuwe verpakking. Het is dus van geen tel uit welke bloedlijn de “christus” wil geboren worden want het is de ANTICHRIST, de zoon van de duivel die dit verkiest.

  Nearly a thousand years after their divine mission began they successfully located the Christ. The line of David in which Christ was born came out of Jerusalem and found its way to Rome, and eventually to the United Kingdom, where it became the Collins bloodline. The line then went to the United States.

  Volgens Fritz Springmeier zijn er 13 satanische bloedlijnen : de Astor bloedlijn, de Bundy bloedlijn, de Collins bloedlijn, de DuPont bloedlijn, de Freeman bloedlijn, de Kennedy bloedlijn, de Li bloedlijn, de Onassis bloedlijn, de Reynolds bloedlijn, de Rockefeller bloedlijn, de Rothschild bloedlijn, de Russell bloedlijn en de Van Duyn bloedlijn. Daarnaast heb je de bloedlijn van de Europese Koninklijke families : de Merovingische bloedlijn. En de geassocieerde families : de Disney bloedlijn, de Krupp’s bloedlijn en de McDonald bloedlijn. Samen zijn zij goed om de Nieuwe Wereld Orde erdoor te krijgen achter de schermen en alle touwtjes in handen te houden.

  "De leden van de 13 satanische bloedlijnen zijn de wegbereiders van de antichrist. Zij zijn experts op het gebied van satanisme en bouwen hun macht middels occulte praktijken en duivelse rituelen verder uit om uiteindelijk de hele wereld in een duivelse greep te krijgen. Met behulp van netwerken, geld en geweld heeft deze machtselite zich met list en bedrog in alle structuren van de macht weten binnen te dringen om van daaruit de wereldgeschiedenis te manipuleren."

  When Jerusalem returned to Jewish control in 1967 this fulfilled the great tribulation of Matthew 24:21. Scripture tells us that Christ would return immediately following this great tribulation and he did, on June 9th, 1968. Orthodox Pentecost. The Bible tells us that this event would be accompanied by a rear astronomical event.

  Acts 2:20 The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and glorious day of the Lord.

  Christ Ra-El’s birth was during what NASA calls a Tetried cycle that contained four blood red moons and a total solar eclipse. It was literally the only time Christ could return and accurately fulfill prophecy. In fact everything about him fulfill prophecy. From his name (RA-EL = “WORD OF GOD”), to his astrology (Gemini), to his famous heroic actions, even the people surrounding him matched the original followers of Christ. There was no doubt that this was the returned messiah. But just like the first time it wouldn’t be until adulthood that the holy spirit would descend again and join with him and give him the fullness of his Christhood. The Bible tells us that as his spirit was carried into heaven by angels from the base of mount olive so to would he return in the same way.

  Jezus is opgevaren ten hemel met lichaam, geest en ziel. Bovendien had Hij daarvoor geen hulp nodig van engelen. Een zoveelste leugen door de Antichrist.

  January 28th, 2011 The world watched the angels return the holy spirit of Christ to the base of mount olive. With ra-el now carrying the holy spirit of Christ, the son of man had become the son of god.

  De Antichrist krijgt geen Heilige Geest, hij is de zoon van Satan.

  As the Bible predicted he would be accompanied by his angels. From that time forward mass angel sightings from around the world have been reported. Before the Christ could reveal himself to the world the Bible said the man of lawlessness had to be exposed and the two witnesses had to testify between late 2010 and early 2011. Radio and television talkshow-host Glenn Beck took to the airwaves and  exposed George Soros as the puppet master of the new world order, saying that he collaborated with Nazis, overthrew governments, destroyed economies and publicly declared himself GOD. A man of lawlessness was exposed. Two men came forward (Harold Camping- Robert Fitzpatrick)and made headlines around the world, when they both predicted the same date that Christ would return. May 21st, 2011. These were the two witnesses. May 21st was in fact the day christ Ra-El revealed himself to the World.

  Compleet gelogen. George Soros is niet slechter dan bijvoorbeeld een Obama. Maar hij is geen Antichrist, zoals Lord Ra-El. George Soros heeft geen occulte macht. Lord Ra-El is de man of lawlessness, de Antichrist. De twee getuigen zijn mensen die getuigen voor Jezus, voor God de Eeuwige Vader. Zij moeten nog komen om de Antichrist en de valse profeet aan de kaak te stellen.

  En voor de zoveelste keer Lord Ra-El is niet Jezus, niet de Christus, niet de Heer, niet de Messias, niet de Zoon van God. Hij is de duivelszoon, omringd door demonen die lichtspelletjes in de lucht spelen zodat de mensen onder de indruk zouden komen van hun macht.

  That the Bible says one more thing must happen before Christ revealed himself. Rebellion.

  From January forward a great international rebellion the likes of which  has never been seen, toppled multiple governments and presently there is no end in sight.  

  Rebellion in Tunesia – Algeria – Yemen – Egypt – Iran – Libya – Jordan – Syria

  The press has named it “Arab Spring”. So all of the prophecies regarding the return of our lord have been fulfilled.

  Tiens, het is bizar dat Ra-El niet ingaat op Arab Spring. Zij doen toch zoveel om het christendom te kelderen. Dat zouden nu mannen naar zijn hart moeten zijn.

  On May 21st 2011 the Christ Lord Ra-el addressed the world. He warned that if we did not all come to him he would demonstrate his power to a string of chastisements starting with Christians in America. Immediately following his announcement American Christians flood on the internet with mockery, laughter and blasphemies against lord Ra-El. The following day Lord Ra-El unleashed the most powerful string of tornadoes ever recorded onto America’s Bible Belt. The area is called the Bible Belt because it contains the highest concentration Christians in the United States. Lord Ra-El kept his word.

  Als het over de vervolging van Christenen zal gaan, zal Ra-El nog dikwijls zijn woord houden, spijtig genoeg.

  And as expected the people did not learn their lesson. He told the people that he would continue to shake their lands. Major earthquakes and aftershocks have been continuing in an unprecedented rate since his threat. The people still laughed. Still rejected him. He said he would  rain fire upon them. Suddenly and unexpectedly volcanoes began erupting simultaneously around the world raining fire and lava and ash down on the unrepentant people. Still they rejected him. He said he would darken our sun and days later respected scientists made press releases saying that the sun was suddenly going dark and they couldn’t explain why. The people still rejected him. He said that the armies of heaven are fast approaching. Suddenly UFO-reports go off the charts. He said that his sun, a second sun now rises. News reports, eyewitness reports and videos from around the world began flooding the internet. A second sun was indeed being seen in the sky.

  Malachi 4:2 But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise.

  Read it people. The Sun of righteousness. S-U-N

  Wanneer de dag van de Heer zal aanbreken zal de zon bloedrood worden en zullen de sterren van de hemel vallen. Dat staat in de Bijbel. Het is nu natuurlijk een moeilijke tijd : Gods straffen komen eraan, de Antichrist zal zijn rampen sturen, de Illuminati en de 666-machten zullen hun agenda uitvoeren. Het is moeilijk te zeggen wie wat en waar zal beginnen. God zal natuurlijk de Illuminati en 666-machten met zijn rampen treffen om hen te stoppen. Anders bleef geen mens over. Wat de Antichrist betreft : hij kan aanvoeren dat hij de rampen ineen stak om de mensen te dwingen naar zijn kerk te komen. Daarom : WEES WAAKZAAM !!!

  Most of you are in very deep denial. Somehow you convinced yourself that the events we’ve shown you over the past 10 weeks happen all the time. That anybody could make this huge wrath of God threats and have been coincidently happen when said they would. Pharao didn’t want to believe either. Look what happened to him (zijn eerstgeboren zoon stierf). Your planet is about to be judged. Most will not survive. And after the way you treated the returned Christ, there should be no question why. He will spare those he finds worthy : those who are within his church.

  Een subtiel verschil : Jezus en Zijn Vader willen IEDEREEN REDDEN, de Antichrist wil ALLEEN diegenen redden die hij WAARD VINDT (degenen uit zijn nieuwe kerk).

  Presently churches of Lord Ra-El are forming around the world. If you do internet or facebook search for Church of Lord Ra-El. You may find one close to you. Search after because new one’s are quickly opening. You may also contact the Templar Commandery and request to begin a church near you. This will be the last video of the 10 part introduction to lord Ra-El. But the Christ will be delivering sermons to his churches. If you want to continue learning into a short amount of time remaining, join his church. Remember the Bible tells you that the Church Age ends when Christ returns. That means any other church is apostate, meaning that you risk your very soul by remaining in any other church other than his. This the Bible tells you. This is the word of god.

  Compleet gelogen : als Jezus Christus terugkeert begint de 1000-jarige vrede. Dan wordt de Antichrist met zijn hele nieuwe kerk in de Hel geworpen. Dus : als je meeheult met de Antichrist dan wordt je met hem in de Hel gestopt. Het gaat niet om welke kerk, het gaat erom dat je in Jezus Christus en in Zijn Vader gelooft en dat je je leven aanpast aan de door Hen ingestelde 10 Geboden. Dat heet BEKERING!!! Dan pas is je ziel gered!!!

  De Antichrist sleurt er altijd de Bijbel bij, maar altijd in de verkeerde context.

  There is very, very little time left. Don’t waste your life. The truth has been given to you. The proof is undeniable… Stop being stupid and get into one of his churches NOW.

  Is de Antichrist niet beleefd? Stop met de dommerik uit te hangen en ga NU in mijn nieuwe kerk. Dit zijn de voorwaarden om neppriester te worden in een nieuwe kerk :

  A CALL TO PRIESTHOOD  As you've heard in His May 28th 2011 video announcement, Lord Ra-El declared that "the priesthood has failed", and in fulfillment of prophecy (Testament of Levi 5:12-14), Lord Ra-El revoked the authority and privileges of the entire Christian priesthood, and told the world that He would "raise a new priesthood, whose words will be true; whose actions will bring greater glory to He who is our Father".

  He is calling on people of ALL FAITHS, and offering them the opportunity to serve as representatives of the living God, to the people of this world. You can read a very brief Doctrine Of The Priesthood.

  • You will be a full-time priest, wherever you are located.
  • You will be paid very well. Verdient heel goed : lokaas!
  • You will hold services at least twice a week.
  • This is open to people, regardless of: religion, gender, race, sexual orientation, marital status, education. Alles en iedereen welkom, je moet je niet gedragen, je mag bigamie toepassen, je mag aan necrofilie doen…
  • What is most important is your desire to serve your Lord and His Kingdom.
  • You will have something to offer your flock that even the Vatican has never provided, direct access to the Messiah, to ask questions posed by your parishioners.
  • Live and recently taped messages will be sent via the Internet to your gatherings, allowing the glory of our Lord to be experienced by all who are in attendance.
  • Your job will be minimally pastoral, because Lord Ra-El Himself will be delivering most of the sermons at your gatherings, via the Internet.
  • A strong knowledge of Biblical and Gnostic writings Alle apocriefe boeken mogen er weer bij (Ja ja, Jezus is weer gehuwd met Maria Magdalena en had kinderen) is helpful, but absolutely not required. Those writings were and are important, but not nearly as important as our Lord's messages for today, as our new world, and our new Kingdom unfolds. This means that you will be learning right along side the members of your church.
  Because of the online videos, the unmistakable unfolding of predicted end-time events, and the continued fulfillment of prophecies by Lord Ra-El, people all over the world are realizing the truth as it's happening... They've already begun leaving their churches en masse, looking for places to gather and learn from the returned Messiah. You will gather them. You will provide a place for them to grow and learn together.

  If you wish to enter the Kingdom of God, through service to His Son, Lord Ra-El, this is the way to do it. By joining the priesthood, you are doing God's work, by helping others find their way out of darkness, and into enlightenment. There is no greater calling.

  You must send a "letter of desire to serve" to the Templar Commandery, through the contact e-mail below. In it, you should include full contact information for our files. You should briefly tell us about yourself, and any experience or education you may have that could prove helpful (again, education/experience is not required, a true desire to serve is).

  17-07-2011, 20:07 Geschreven door Claudia  


  16-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Satan verliest zijn macht door de Rozenkrans 25/6/2011

  De Heilige Maagd Maria – Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans wordt gebeden

  Mijn kind, blijf je altijd richten op mijn Zoon want hij heeft je aandacht nodig.
  Je moet al je vertrouwen in Hem stellen en laat NOOIT iemand je blik van Hem laten wegnemen.

  Mijn kind, Hij heeft jou gekozen als één van de BELANGRIJKE BOODSCHAPPERS voor deze tijden zodat verloren zielen gered worden.

  VERTEL AAN DE MENSEN DAT ZE MIJN HEILIGE ROZENKRANS BIDDEN, zelfs aan niet-Katholieken, want dit is het GROOTSTE WAPEN tegen de invloed van de Bedrieger die kreunt van de pijn wanneer het wordt gebeden.
  Zijn macht verzwakt wanneer mijn kinderen dit gebed bidden.
  HOE MEER MIJN KINDEREN DE HEILIGE ROZENKRANS BIDDEN, HOE MEER ZIELEN KUNNEN GERED WORDEN.

  Mijn kind, je hebt een heel moeilijke taak, veel LASTIGER dan enige andere profeet in de geschiedenis.

  Dit komt omdat er geestelijke duisternis in de wereld heerst.
  NOOIT TEVOREN is er een zodanige duisternis neergedaald wanneer Mijn kinderen mijn Zoon de rug toekeren.
  Hij die een verschrikkelijke dood stierf om hen te redden.
  Ze hebben dit niet alleen vergeten, maar ze kiezen er zelfs voor om Zijn bestaan TE ONTKENNEN.

  Gebed aan Mij, jullie Gezegende Moeder, gericht, doet de Boze pijn, die dan ineen krimpt en zijn macht verliest WANNEER MIJN ROZENKRANS WORDT GEBEDEN.

  Dit is het wapen dat Mij werd gegeven opdat Ik verloren zielen kan helpen redden, vooraleer Ik uiteindelijk de kop van de slang zal verpletteren.

  ONDERSCHAT NOOIT de kracht van de Rozenkrans want zelfs één groep van mensen die toegewijd, en regelmatig mijn Heilige Rozenkrans bidden, kunnen hun natie redden.

  Vertel mijn kinderen om VOORZICHTIG te zijn wanneer ze het gebed de rug toekeren want wanneer ze dit doen dan stellen ze zich helemaal open voor de Bedrieger, en laten ze zich in de val lokken door zijn charmante maar gevaarlijke weg naar de duisternis.

  Breng mijn kinderen in het licht door de devotie tot Mijn Heilige Rozenkrans te verspreiden.

  Jullie Geliefde Moeder
  Maria Koningin van de Vrede

  Uit: the Warning - European seeër

  16-07-2011, 16:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er rest weinig tijd om te waarschuwen en voor te bereiden 26/6/2011

  De Waarschuwing is een manifestatie van Mijn Goddelijke Barmhartigheid gegeven aan Zuster Faustina

  Mijn dierbare dochter, DE TIJD IS NU NABIJ.
  Er rest heel WEINIG TIJD OM TE WAARSCHUWEN EN al de arme zielen VOOR TE BEREIDEN die zo GESHOCKEERD zullen zijn GEDURENDE DE WAARSCHUWING dat ze niet zullen beseffen waar ze getuige van zijn.

  Aan hen moet gezegd worden waaraan ZE ZICH TE VERWACHTEN HEBBEN.
  Als ze hun harten openen voor dit grote moment van Goddelijke Barmhartigheid dan zullen ze de kans krijgen op eeuwig leven.

  DEZE GROTE WAARSCHUWING is de manifestatie van MIJN GODDELIJKE BARMHARTIGHEID dat gegeven werd aan Zuster Faustina.

  Deze grote daad van Mijn Barmhartigheid was voorzegd en het zal gedurende de Waarschuwing zijn dat MIJN GROTE BARMHARTIGHEID de hele wereld zal omhullen.

  Mijn bloed en water zullen stromen zodat JULLIE ALLEN EINDELIJK DE WAARHEID ZULLEN WETEN.
  Vertel aan diegenen die niet in Mij of Mijn Eeuwige Vader geloven, dat DEZE GEBEURTENIS ZAL PLAATS GRIJPEN.

  Wanneer het dan gebeurt, dan zullen ze IN STAAT ZIJN OM DE SHOCK van Mijn Barmhartigheid die MILJOENEN ZIELEN ZAL REDDEN GEDURENDE DE WAARSCHUWING uit de greep van Satan, TE WEERSTAAN.

  Wanneer DE WAARHEID wordt geopenbaard, ZAL DIT ZOVELEN REDDEN VAN HET VUUR VAN DE HEL.

  De Heilige Geest die daarna aanwezig zal zijn in Mijn kinderen overal, zal helpen de werken van de Boze teniet te doen.

  Jullie allen moeten het woord verspreiden over hoe de mensheid hun ziel moet voorbereiden.
  Want zelfs gelovigen moeten beseffen dat ook zij EMOTIONEEL VERONTRUST ZULLEN ZIJN ALS ZE HUN EIGEN VOORBIJE ZONDIG GEDRAG ZULLEN ZIEN, zoals het voor Mij is.
  Ik roep jullie allen op om nu JULLIE ZONDEN TE BELIJDEN IN DE BIECHT.

  Voor de ANDERE [niet-Katholieke] CHRISTENEN : jullie moeten knielen en bidden voor VERGEVING.

  Voor diegenen die niet zeker zijn van deze profetie, hou alsjeblieft jullie harten open want wanneer jullie getuige zijn van DIT NATUURFENOMEEN – BOVENNATUURLIJKE GEBEURTENIS is het belangrijk dat jullie beseffen dat dit het GROOTSTE MIRAKEL is dat jullie ooit zullen zien, en dat dit Mijn grote geschenk is aan jullie allen.

  Denk eraan :
  Dit is HOE DE LAATSTE DAG VAN HET OORDEEL ZAL ZIJN, alleen zullen jullie deze keer NIET veroordeeld worden.

  Jullie zullen NIEUW LEVEN INGEBLAZEN WORDEN wanneer jullie ziel zal gered worden om jullie in staat te stellen jullie ziel te herstellen tot het niveau dat Ik wens.

  Gelovigen bid nu voor anderen uit heel jullie hart dat ze gered zullen worden.

  Jullie Verlosser
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  16-07-2011, 15:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aangaande de menselijke fouten van de Kerkleden 30/6/2011

  Laat menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie niet van Mij weghouden

  Mijn dierbare dochter, deze avond glimlach Ik en stel Ik met vreugde in Mijn hart vast dat er eindelijk jongere mensen Mijn woord horen door het INTERNET, net als voorzegd.

  Op deze manier zullen meer mensen in staat zijn om aan de wereld te vertellen HOE ZE ZICH MOETEN VOORBEREIDEN VOOR DE WAARSCHUWING.
  Mijn hart barst van vreugde wanneer Ik de liefde zie dat Mijn kinderen voor Mij hebben in iedere hoek van de aarde.
  Mijn liefde gaat nooit over.
  Mijn geliefde volgelingen zijn vol van Mijn liefde die ze in hun harten ervaren.
  Nu kunnen ze aan de wereld, met inbegrip van de cynische mensen, vertellen hoeveel eer ze Mij brengen door Mijn glorie aan allen te prijzen.
  Voor die moedige en liefdevolle getuigen van mij zullen nu DIEGENEN AANTREKKEN die zich tegen Mij verzetten en in de eerste plaats tegen de waarheid waarom ze hier op deze aarde vertoeven.

  De Hemel verheugt zich om diegenen die OPENLIJK HUN LIEFDE VOOR MIJ op het internet VERKONDIGEN.
  Mijn liefde voor hen deint uit in golven zodat Mijn genaden zullen uitgestrooid worden over ieder van hen, zich uitstrekkend van de ene hoek van de aardbol naar de andere.

  IK KOM NU OM JULLIE TE REDDEN VOOR DE DAG DES OORDEELS

  Onthoud één les, Kinderen.
  DE WAARHEID VAN MIJN LEER IS NOOIT VERANDERD.

  Menselijke dwalingen, de zonden van Mijn heilige dienarenm en diegenen die de waarheid naar hun eigen ambities hebben aangepast, kunnen Mijn naam hebben besmeurd, maar ZE KUNNEN NOOIT VERANDEREN WIE IK BEN.

  Ik ben de VERLOSSER van de mensheid.
  De eerste kwam Ik om jullie te redden en jullie in staat te stellen vergeving voor jullie zonden te verkrijgen.
  NU KOM IK TERUG OM JULLIE TE REDDEN VOOR DE DAG DES OORDEELS.

  Omdat Mijn liefde zo krachtig is, zal ze nu doordringen in de wereld door de kracht van de Heilige Geest om jullie terug te brengen in de schoot van Mijn tedere liefde.

  Voel Mijn liefde nu, kinderen.
  Sta niet toe dat jullie teleurstelling in de MENSELIJKE TEKORTKOMINGEN VAN MIJN KERK[Leden] JULLIE DE RUG DOET KEREN NAAR MIJ, Jezus Christus of Mijn Eeuwige Vader.

  Aan diegenen die Mij de rug hebben toegekeerd omwille van de zonden van de Kerk[Leden] :

  Het komt door de zonde dat jullie in de verleiding werden gebracht om jullie van de waarheid af te zonderen.
  Diegenen onder jullie die de Kerk de schuld geven voor jullie gebrek aan geloof in Mij zijn NIET EERLIJK tegenover zichzelf.

  Want als jullie Mij echt graag zien, dan zouden jullie geen uitvluchten zoeken.
  Satan is nu overal in de wereld aanwezig, kinderen, en hij probeert jullie bij elke gelegenheid te overtuigen dat jullie geloof er niets toe doet.
  Dat het van geen belang is.
  Dat je geloof je geen plaats in de Hemel zal garanderen.

  In sommige gevallen geloven jullie dat de Barmhartigheid van God eindeloos is en dat jullie kunnen gered worden van zodra jullie een leven leiden waar jullie voor niemand kwaad veroorzaken.

  Jullie dagen MIJ DIKWIJLS UIT als jullie Mij de schuld geven voor het kwaad in de wereld.
  Dan WORDEN JULLIE KWAAD op Mij en God de Eeuwige Vader.

  Hoe kan God zich afzijdig houden en toestaan dat het kwaad zich manifesteert in de wereld?
  Waar moord, verkrachting, abortus, marteling, hebzucht en armoede bestaan?
  JULLIE MOETEN NU STOPPEN EN NAAR MIJ LUISTEREN.

  Onthoud dat ZONDE wordt veroorzaakt door Satan. De meeste mensen geloven tegenwoordig niet dat hij bestaat. Maar hij kan ieder van jullie besmetten door het geschenk dat jullie werd gegeven door jullie Schepper, God de Vader.

  DIT GESCHENK VAN EEN VRIJE WIL WERD AAN IEDEREEN GEGEVEN.
  Sommigen gebruiken dit geschenk voor goede werken, waar ze hun liefde aan allen betonen, terwijl anderen het misbruiken om van anderen te profiteren.

  Wanneer Satan diegenen aantrekt door hun ZWAKKE VRIJE WIL, dan zijn ze in staat om grote wreedheden te plegen.

  KINDEREN, HET IS JULLIE VRIJE WIL.

  Wanneer jullie vrije wil WORDT GEINFECTEERD DOOR ZONDE dan is chaos in de wereld het resultaat.
  God, de Vader kan jullie niet dwingen jullie daden te stoppen, of ze nu goed of slecht zijn [omdat Hij altijd jullie vrije wil respecteert].

  Want Hij ZAL NIET TUSSENKOMEN in jullie vrije wil.
  Hij zal jullie altijd AANMOEDIGEN OM TE BIDDEN zodat jullie de genaden ontvangen die nodig zijn om zonde te vermijden.

  Het zal door jullie VRIJE WIL zijn dat jullie EEN (DEFINITIEVE) BESLISSING UIT TWEE KEUZES ZULLEN MAKEN.
  Naar God terugkeren OF toelaten dat jullie verleid worden door de leugens van Satan die jullie geest zal wegdraaien van de waarheid.

  ONTHOUD DAT IK DE WAARHEID BEN.
  Satan wil niet dat je de waarheid inziet.
  Hij zal beroep doen op jullie intelligentie en de tegenwoordige gesofisticeerde argumenten gebruiken om jullie te verleiden.

  Hij kan jullie zelfs ervan overtuigen dat iets slecht is, wanneer het goed is.
  Als jullie dus geloven dat het hypocriet is om te bidden in lofprijzing tot God de Vader, omwille van de zonden van de [leden van de] Kerk dan moet je DIT BEDROG ERKENNEN voor wat het is.

  Een andere manier om jullie aan te moedigen om Mij de rug toe te keren is : de Waarheid.
  Kinderen, toon Me nu jullie liefde door op te staan en Mijn naam te verdedigen in een ongelovige wereld.

  BINNENKORT zullen jullie anderen aanmoedigen door jullie mening te geven.
  Net als diegenen die beweren dat ze niet in Mij geloven en luid roepen hoezeer ze Mij haten, MOETEN JULLIE NU VERTELLEN aan de wereld dat jullie van Mij houden.

  ENKEL DAN zal er massale bekering in de wereld worden bewerkstelligd.

  Laat me jullie nu oprichten zodat jullie Mijn kinderen kunnen voorbereiden om MIJN NIEUWE PARADIJS OP AARDE BINNEN TE GAAN.

  Onthoud dat enkel diegenen die in Mij geloven en Mijn Eeuwige Vader dit Paradijs kunnen binnengaan.
  Ga nu en breng de menigten naar Mij.

  Jullie geliefde Verlosser
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  16-07-2011, 14:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Luister naar Mijn Woorden, Heilige Dienaren 25/6/2011

  De mensen weten niet wat hun ziel is : het antwoord is simpel.

  Mijn dierbare dochter, jouw stem die eindelijk gehoord word door MIJN HEILIGE DIENAREN van over de hele wereld, wordt stil op die plaatsen die ZICH NIET BEWUST ZIJN van het bestaan van God de Almachtige Vader.

  Je kunt aanvoeren dat ze niet luisteren, maar ze kunnen niet luisteren als ze niet willen horen.
  Wees nu moedig, PRAAT TOT ZOVEEL MOGELIJK MENSEN ALS JE KUNT.
  Vraag mensen het nieuws van Mijn woord te publiceren.
  Telefoneer hen. Vraag het hen.

  Leg uit dat zij MIJN BOODSCHAPPEN MOETEN LEZEN vooraleer ze de boodschappen verwerpen.
  Want het zal ENKEL door de kracht zijn die ze zullen ervaren, die van Mijn Goddelijke lippen komt dat ze uiteindelijk zullen begrijpen dat Ik het ben die tegen de wereld aan het spreken ben. Dan zal Mijn geest hun geest aantrekken.

  Mijn dochter, Ik ben bedroefd omwille van de grote tegenkanting en de verdeeldheid die tegenwoordig heersen om IEDERE POGING TE BLOKKEREN van Mijn Gezegende Moeder en Mij, haar dierbare Zoon, OM DOOR DE ZIENERS TE SPREKEN aan de wereld.

  In het verleden kwam NEDERIGHEID meer voor.
  Tegenwoordig is deze BELANGRIJKE KARAKTEREIGENSCHAP VERDWENEN.

  In de plaats is er een wereld gekomen waar alles de menselijke intelligentie uitstraalt, en waar allure of fysieke aantrekkingskracht als prioriteit in de mensen hun leven wordt aanvaard.
  Hun SPIRITUALITEIT IS DOOD.
  Mijn dochter, zij zijn alleen nog LEGE OMHULSELS.
  En als die omhulsels breken zijn ze niets.

  Mijn kinderen moeten streven naar inhoud van ziel.
  Dit is voor vele mensen moeilijk en vooral diegenen wiens geest vol menselijke wijsheid zit en waar weinig ruimte over is voor geestelijke wijsheid.

  Dit gebrek aan spiritualiteit wordt aangedreven door Satans macht, en de zielen van de mensen VALLEN TEN PROOI aan zondig gedrag.

  EEN GEBREK AAN SPIRITUALITEIT OF GELOOF IN GOD, LEVERT DE ZIEL OVER AAN BESMETTING DOOR DE BEDRIEGER.

  De Koning van Bedrog leidt de zielen in het geloof dat enkel het lichaam en de geest met elkaar verweven zijn tot één geheel. Spijtig genoeg, jullie kunnen niet één geheel zijn zonder jullie ziel.

  WAT IS JE ZIEL?

  Vele mensen weten niet wat hun ziel is. Ze weten niet hoe de ziel aanvoelt of hoe de ziel te herkennen. Is het je geest? Je geweten?
  Het antwoord is simpel.
  JE ZIEL BEN JIJ.
  Het is wie je bent. Je geweten. Hetgeen je gelooft.
  Je begrip, of dit nu de waarheid vertegenwoordigt voor wat het is, of de waarheid die je wilt geloven.
  Lieve kinderen, het is GEEN APART DEEL van jullie. Of iets dat tot een andere wereld behoort. Het is IN iedere mens aanwezig.

  Als jullie Mijn leer volgen dan wordt voor jullie ziel gezorgd.
  Door zonde kunnen jullie zielen verwaarloosd worden en dat is heel moeilijk te vermijden. Maar jullie ziel kan HERVULD worden door het biechten van de zonden of door berouw te tonen en opnieuw te beginnen met blanco blad.
  Of de ziel kan vernietigd worden.
  Sommigen vernietigen hun ziel moedwillig door te zondigen voor het plezier en de ondeugden van deze wereld, in het volle besef van hetgeen ze mee bezig zijn.

  Anderen ontkennen dat ze een ziel hebben. Hun ARROGANTIE overtuigt hen ervan dat ze alles weten. Dat het leven begint en eindigt op deze aarde.

  En dan zijn er de jonge zielen die niet door hun schuld, maar door hun ouders in tijden van overvloed werden opgevoed, en waar niets anders telde dan het materiële.

  Hun religie is gebaseerd op materiële aanwinst.
  Door te streven naar meer stimulans blijft hun ambitie toenemen, totdat er uiteindelijk niets anders meer is waarnaar ze kunnen streven totdat de dood toeslaat.
  DAN ZIJN ZE VERLOREN.
  Verbaasd.
  Verward.

  Met een diep misselijkmakend gevoel vanbinnen WETEN ZE DAT ER IETS VERKEERD IS.
  De ziel verteld het hen, maar ze weten niet hoe erop te reageren.

  Zij zijn degenen DIE JULLIE MOETEN REDDEN.

  Ik roep al Mijn volgelingen van overal op, om samen met Mij al Mijn arme kinderen te helpen redden.
  Ik weet dat Ik van jullie kant een buitengewone daad van edelmoedigheid vraag.
  Het is een enorme verantwoordelijkheid.
  Maar door de gehoorzamen aan Mijn Heilige Wil zullen jullie Mij helpen een groot deel van de wereld te redden uit de greep van Satan en de terreur dat hij zaait.

  Mijn volgelingen, doe zo verder nu jullie allen en verspreid Mijn woord aan een afgematte, misleide en gedesillusioneerde wereld.
  Mijn genaden zullen over ieder van jullie uitgestrooid worden, zelfs voor één enkele bekering. Eén ziel dat kan ontsnappen aan de horror van de Hel.

  Ik hou van jullie allen.
  Ik omhels jullie, Mijn volgelingen, Mijn dierbare kinderen overal.

  Wat brengen jullie Mij toch dagelijks bemoediging.
  Wat troosten jullie Mij toch.
  Breng Me nu meer zielen.

  Jullie Goddelijke Verlosser
  Redder van de hele Mensheid
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër


  16-07-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  15-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom laten mensen hun verlossing afhangen van anderen?

  Waarom laten mensen hun verlossing afhangen van andere mensen?

  “Als mijn vriendin zich niet bekeert, dan ik ook niet.”

  “Er is niemand die ik ken in de Kerk, dan zit ik daar alleen.”

  “Als mijn ouders niet geloven, dan ik ook niet.”

  “Iedereen vindt geloof stom, ik ook, want ik wil niet voor anderen onderdoen.”

  “Het kost zoveel moeite om te bidden, niemand steunt me en  daarom ben ik ermee gestopt.”

  “Mijn vrienden lachen als ik zeg dat ik mij interesseer voor het geloof.”

  Het is spijtig dat mensen dikwijls ontmoedigd raken omdat hun omgeving niet openstaat voor geloofszaken. Hier MOET je egoïstisch zijn en voor jezelf zorgen!!! Laat je redding niet afhangen van anderen!!! Het is tussen jou en God!!! Je zult merken dat in de loop van je geloof God aan je trekt om je dichter bij Hem te hebben.

  Als je kinderen hebt, dan ben je verantwoordelijk voor die kinderen dat ze ook gelovig worden. HUN LEVEN hangt ervan af, zolang ze onder je toezicht staan MOET je hen in het geloof voorgaan. Hen Yakult te drinken geven, Revitalose geven, warm induffelen in de winter, hen zwembandjes geven als ze niet kunnen zwemmen is niet genoeg. Je moet HUN ZIEL redden.

  15-07-2011, 20:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Keer Me niet de rug toe 23/6/2011

  Gewone Mensen, Goeie Mensen keren Me de rug toe.

  Mijn dierbare dochter, de vreugde die je vandaag voelt is het resultaat van de genaden die gisteren over jou werden uitgestrooid gedurende de Aanbidding.
  Nu weet je hoe belangrijk het is om Mij toe te laten om zulke genaden over de zielen te strooien gedurende deze heel speciale tijd wanneer je in Mijn persoonlijk gezelschap verkeert.

  HOE VERLOREN ZIELEN TE HERKENNEN

  Vandaag wil Ik je spreken over verloren zielen in de wereld en hoe ze te HERKENNEN.
  Mijn volgelingen denken vaak ten onrechte dat verloren zielen diegenen zijn die in doodzonde verkeren.
  Maar dit is NIET NOODZAKELIJK WAAR.
  Een verloren ziel kan een persoon zijn die NIET in Mij of Mijn Eeuwige Vader geloven.
  Een verloren ziel kan ook iemand zijn die VOLLEDIG OPGAAT in hun dagdagelijkse streven om geld te verdienen, rijkdom, carrière op te bouwen en verlangen naar materiële zaken.
  Allemaal omdat ze geloven dat deze zaken hun vreugde zullen brengen in hun toekomstig levens.
  DIT ZIJN GEWONE MENSEN, GOEDE MENSEN, MAAR ZE KEREN MIJ DE RUG TOE.

  Vele van deze kinderen van mij zijn goed van hart.
  Ze kunnen vol liefde zijn voor hun naaste, hun gezinnen, familie en vrienden.
  Ze kunnen populair zijn en graag gezien.
  En toch kunnen ze verloren zielen zijn.
  Je vraagt je af hoe dit mogelijk is?

  OMDAT ZE NIET GELOVEN DAT HUN ZIEL EVEN BELANGRIJK IS ALS HUN LICHAMELIJKE NODEN EN DAAROM VERWAARLOZEN ZE HUN ZIEL.

  Door hun ziel te verwaarlozen zijn ze gevoelig voor verleidingen die ze iedere dag op hun weg tegenkomen.
  Ze vinden het moeilijk om te weerstaan aan wereldse goederen. Ze houden er geen rekening mee dat de tijd die zij investeren in hun ambities kan worden besteed met het betonen van liefde aan anderen door de kunst van het delen.
  In hun streven naar geld kunnen ze trots en arrogant worden.
  TROTS maakt het moeilijk om zich te gedragen als een echte volgeling van Mij.

  Kinderen, als jullie al jullie tijd steken in het najagen van dromen, dan is er weinig tijd over om te bidden of om jullie zielen te voeden voor het volgende leven. Dromen waarin jullie geloven dat de wereld ze kan waarmaken – rijkdom, bezit en machtsposities.

  Zo vele van Mijn kinderen kunnen nooit begrijpen waarom wereldse goederen hen een leeg gevoel geven vanbinnen.
  Ze LUISTEREN NIET naar Mijn volgelingen die de waarheid kennen.
  Doordat ze het bestaan van God, de Almachtige Vader ONTKENNEN, slagen ze er niet in iemand anders dan henzelf te behagen.

  Aan de buitenkant hebben deze mensen een actief, gezond en plezant leven zonder zorgen in de wereld.
  Maar dit soort van levensstijl kan niet op de juiste manier bereikt worden zonder te geloven in Eeuwig Leven.
  NEDERIGHEID MANKEERT in hun leven.

  Je kunt in hun voordeel pleiten en zeggen : ze moeten toch hun gezinnen onderhouden en zorgen voor anderen die op hen rekenen en zo werken ze om dat te bereiken.
  Mijn antwoord is : neen, dat doen ze niet.

  Ze streven er niet naar om hun gezinnen te onderhouden.
  In vele gevallen streven ze naar buitensporigheden om hun lusten te bevredigen.
  Hoe meer ze naar buitensporigheden streven, hoe meer ze verloren raken voor Mij en Mijn Eeuwige Vader.

  Tenzij jullie, Mijn kinderen, wakker worden en de wegen onderkennen die Satan gebruikt om jullie een VALS GEVOEL VAN MATERIALISTISCHE ZEKERHEID te geven, kunnen jullie niet tot Mij komen. Satan gebruikt al de aanlokkelijke toestanden van de wereld om jullie erin te laten tuinen.
  De Tijd in dit leven moet doorgebracht worden TER ERE VAN JULLIE SCHEPPER.
  In het zorgen voor jullie naaste door liefdadigheidswerk.
  Door de noden van anderen voor jullie eigen noden te plaatsen.
  Door Mijn voetstappen te volgen.

  Tenzij jullie, Mijn kinderen, niet in God de Vader geloven of in Hem geloven maar die gemakshalve enige hulde aan Hem opzij schuiven omdat ze meer bezig zijn met wereldse zaken, zullen het moeilijk vinden om de poorten van de Hemel binnen te gaan. Het echte Paradijs waar ze naar hunkeren.

  Het leven op Aarde is enkel een fase in jullie hele zijn.
  De Hemel, of zelfs maar een glimp van wat de Hemel biedt, kan niet ervaren worden in jullie leven op aarde.

  GEEN ENKEL VAN DIE wereldse pleziertjes is het waard om na te jagen, als dit betekent dat je het juweel, dat de Hemel is, moet opgeven.

  De ESSENTIËLE KENMERKEN om Mijn Glorierijk Koninkrijk binnen te gaan zijn geloof, liefde, nederigheid en een VERLANGEN OM MIJ TE BEHAGEN.

  Jullie geliefde Onderwijzer en Verlosser van de hele Mensheid
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër


  15-07-2011, 20:36 Geschreven door Claudia  


  14-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera - Pedro Regis

  Boodschap 3509 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 12/07/2011

  Lieve kinderen, wees trouw aan Jezus. Wijk niet af van de weg van de waarheid. De mensheid is geïnfecteerd met valse ideologieën en mijn arme kinderen leven als blinden die andere blinden leiden. Ik ben jullie Moeder van smarten en ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Kniel in gebed en jullie zullen de vrede zien regeren op aarde. Zware dagen staan de gelovigen te wachten. Wat er ook gebeurt, blijf bij de Kerk. Omarm de genade van de Heer en zoek naar heiligheid. Ik wil jullie hier op aarde al gelukkig zien en later met Mij in de Hemel. De mensen zullen verwonderd zijn door een grote gebeurtenis dat zich zal voordoen in Badakhshan. Alles wat Ik verkondigd heb in het verleden zal plaats vinden. Wees waakzaam. Ik heb jullie eerlijke en moedige getuigenis nodig. Open jullie harten en leef met het oog op Hem gericht. Hij is jullie enige ware Verlosser. Hou moed. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3508 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 11/07/2011

  Lieve kinderen, Ik hou van jullie zoals jullie zijn. Ik vraag jullie om trouw te blijven aan mijn Zoon Jezus. Blijf niet in zonde steken. Jullie zijn de Heer en de wereldse zaken zijn niet jullie ding. De mensheid is geestelijk arm omdat ze hun Schepper de rug hebben toegekeerd. Bekeer jullie, vlug. Mijn Heer wacht op jullie met open armen. Turia zal een zwaar kruis te dragen hebben en mijn arme kinderen zullen weeklagen. Kniel in gebed. God is gehaast. Wees nederig van hart, want dit is de enige manier om de wil van God te volbrengen. Leef en getuig van het Evangelie van Mijn Jezus. Laat niets je weghouden van de Heer. Hij verwacht veel van jullie. Ik kwam van de Hemel om jullie naar de waarheid te leiden. Geef het beste van jezelf in de missie dat de Heer jullie heeft toevertrouwd. Wanneer alles verloren lijkt zal de grote overwinning van God jullie deel zijn. Ga verder zonder vrees. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3507 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 09/07/2011

  Lieve kinderen, dit is de tijd voor bekering. Leef niet verwijderd van de Heer. Hij houdt van jullie en wacht op jullie met de enorme liefde van de Vader. Geef het beste van jezelf in de missie die jullie werd toevertrouwd. Vertel aan iedereen dat God gehaast is. Laat niet liggen tot morgen wat je nu kunt doen. Jullie leven in een tijd van grote geestelijke verwarring. Gods vijand wil jullie van de waarheid weghouden. Wees waakzaam. Kniel in gebed. Luister naar Mij. Ik wil jullie naar Mijn Zoon Jezus brengen. Open jullie harten en leef Mijn oproepen na. Zanjan en Meta : de dood zal komen en het leed zal groot zijn voor mijn arme kinderen. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  14-07-2011, 20:26 Geschreven door Claudia  


  13-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het sluiten van de Poorten van Genade - Maurice Sklar 30/3/2009

  Het sluiten van de Poorten van Genade Maurice Sklar  30 maart 2009

  Vannacht gaf de Heilige Geest me dit visioen :

  Ik zag twee grote massieve poorten – een aan de rechtse en een aan de linkse kant van de aarde. Ze waren gemaakt uit goud en bezet met kostbare stenen. Ze stonden bovenop de aarde in het geestelijk rijk. Aan de andere kant van de poorten was de Hemel. Aan onze kant van de poorten was de aarde gelegen omringd door de ruimte.  Dan zag Ik een machtige engelen op iedere kant van de twee poorten. Ze stonden als wachters die de deuropening van de twee rijken bewaakten. Elk van hen had een groot vlammend zwaard in hun handen dat eeuwig leek rond te draaien in elke richting en dat die vlammen veroorzaakten die errond waren. Ik stond verbaasd te kijken en ik was onder de indruk van hun glorie en hun grootte. Ze leken even groot als de Aarde onder hen. De poorten waren zelfs groter dan de engelen! Zowel de engelen als de poorten waren zo helder als de zon. Aan de kant van de Hemel was Licht als een rivier naar de Aarde aan het stromen. Als ik in het glorierijke licht keek zag ik de Heer zitten op Zijn troon in grote majesteit met vele kronen op Zijn hoofd. Hij had een ijzeren/brons-achtige scepter in Zijn rechterhand en een ouderwetse oogstsikkel in zijn andere hand.

  Plotseling, hoorde ik Zijn stem. Het klonk als een bulderende oceaan van water en wind als Hij sprak.
  Ik heb nooit voordien zo’n geluid gehoord. Hij zei :


  “De tijd is gekomen om de poorten van genade op aarde te sluiten. De naties hebben Mij en Mijn Vader lang genoeg verworpen. Haal de bekleding van bescherming weg van die naties die Babylon hebben verkozen boven Mijn Koninkrijk. Ik zal hen niet langer beschermen, ze zullen oogsten wat ze gezaaid hebben.”

  Dan begonnen de twee engelen aan elke kant van de enorme gouden poorten de deuren langzaam dicht te doen. Ik bemerkte dat dit een traag proces was omdat Ik de seizoenen zag veranderen op aarde en enige jaren gingen voorbij vooraleer de poorten volledig waren gesloten. Als de poorten dicht gingen kon ik de rivier van licht van dichtbij bekijken die over de aarde vloeide. In de rivier was elke zegening, helende genade, vergeving, onvoorwaardelijke agape liefde gelegen en de voortdurende stroom van engelen die al deze zegeningen naar de aarde dragen. Juist voordat de poorten volledig werden gesloten, hoorde ik de Stem van de Heer, die sprak :

  “Kom naar boven, mijn Bruid, en ontvlucht de toorn dat op het punt staat over de Aarde gegoten te worden.”

  Ik hoorde een bijna oorverdovend luide explosie van de hemelse bazuinen van de beide engelen. En plots zag ik menigten van zielen – miljoenen en miljoenen – heel snel opstijgen van de aarde in een lichtflits. De rivier van licht die door de poorten kwam, stroomde naar hen toe in de bovenste atmosfeer van de aarde. De stroom keerde weerom en al de zielen samen met de rivier van licht die van de aarde terugkeerde gingen in de hemel. Daarna sloten de poorten zich volledig.

  Ik zag dat de poorten zich veel vlugger sloten nadat de zielen van de aarde in de Hemel waren gekomen. Daarna werd het zo donker dat ik zelfs niet langer de sterren kon zien. Er was niet langer een rivier van licht dat over de aarde stroomde. De aarde was gehuld in wat leek op witte neon hexagonale vormen in een web boven de aarde. Het werd vlug opaal waar ik niet langer de aarde eronder kon zien. Ik zag enkel een bruinachtige kleur – net als een stilstaande vijver – waar de oceanen en het land slechts een paar ogenblikken eerder kon worden gezien. Dan zag ik bijna net zo snel de hele aarde verzwolgen worden in de dikste zwarte duisternis dat ik ooit heb gezien. Het was als een zwart gat in de ruimte. Het zag eruit dat de rest van het universum oplichtte, als ik het zo kan beschrijven.

  Ik voelde mij zo ziek en wanhopig toen ik dit zag. Daarna hoorde ik het geschreeuw van miljoenen zielen die vastzaten in de duisternis op de Aarde. De Heilige Geest sprak toen tot mij en zei :

  “Dit komt nu over de hele Aarde als een valstrik.
  Dit is wat de naties hebben gekozen. Zoals ze gedaan hebben, zo zal het hun worden aangedaan. Zoals ze hebben vervloekt, zo zullen zij vervloekt zijn. Zoals ze veroordeeld hebben, zo zullen zij veroordeeld worden. De tijd van Mijn toorn zal zeker komen. De naties zullen de bittere wijn van de toorn uit Mijn kelk, dat ik voor hen heb gebrouwd, te drinken krijgen. Wee!  Wee!  Wee de Aarde want het uur van haar oordeel is zeker aangebroken!  Babylon zal nu vallen en verteerd worden door het vuur van mijn toorn.”

  Daarna besefte ik dat deze gebeurtenissen nog in de toekomst lagen. Maar ik wist ook dat dit op handen was. Opnieuw zag ik de poorten van Genade. Ze bleven nog gedeeltelijk open. Ik wist dat dit onze huidige tijd was. Ik was zo opgelucht dat ik opnieuw de rivier van licht op Aarde zag stromen. Maar, de deuren waren zich vlug aan het sluiten! Ze waren niet volledig open zoals zee en paar jaar geleden waren. Ik weet dat we niet veel tijd meer hebben. De Heer sprak opnieuw zo luid en krachtig :

  “Waarschuw hen!  De Tijd is heel kort! Je moet het evangelie verkondigen en zielen winnen nu het nog steeds dag(licht) is. De nacht komt er vlug aan, en geen mens kan dan ooit nog oogsten in de tijd van genade. De Deuren van Genade binnen zich te sluiten. BEKEER JULLIE! BEKEER JULLIE!  BEKEER JE, O Aarde vooraleer de rivier van licht stopt te stromen! Dan zullen jullie Mij aanschouwen, niet als Barmhartige Verlosser, maar als de Rechter van de hele aarde. De aarde zal de laatste oproep van het zilveren bazuingeschal  van Genade horen en gehoor geven! Genade! Mijn Geest zal niet eeuwig twisten met de zondige mens. Kom nu tot Mij, terwijl er nog een beetje tijd rest.
  Ik kom spoedig voor Mijn overwinnende Bruid. Houd jullie lampen brandend… Waak en Bid… IK STA AAN DE POORTEN VAN GENADE!  Ze zijn snel aan het sluiten… Kom in Mijn Ark van Veiligheid… Kom in de bruidskamer en de deuren zullen DICHT GAAN… IK KOM VOOR JOU, MIJN GELIEFDE!!!”

  Ik bid dat we allen gehoor geven aan Gods profetische waarschuwing en klaar staan wanneer Hij verschijnt voor Zijn glorierijke, wachtende Bruid.

  Liefde in onze Messias


  13-07-2011, 22:24 Geschreven door Claudia  


  12-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe boodschap van de Antichrist + mijn commentaar 4

  He told you in Luke 16:9 “And I say to you, Make friends for yourselves through the wealth of this life, so that when it comes to an end, you may be taken into the eternal resting-places.” He made it very clear. There will be one more “scheduled” video for the general public. The final of the ten-part “Introduction to Lord Ra-El”. After that, Lord Ra-El will be recording sermons for the members of the churches of the New Priesthood. The first sermon will explain the hidden truth about “adultery”. After the next video, you should immediately search for the closest forming church of Lord Ra-El. If none are nearby, you should gather people in your area, and contact our Commandery, so we can help you form one quickly. Lord Ra-El plans on saving those who are “within his flock”. Those who are in the outer darkness, will most likely remain there…Forever.

  Gelijkenis van een onrechtvaardige rentmeester. Spreuken over God en de geldduivel
  Hij zei ook, nu tegen zijn leerlingen: ‘Een rijk man had een rentmeester, maar hij kreeg klachten dat die zijn bezit verkwistte. Hij riep hem bij zich en zei: “Wat hoor ik daar over u? Ik wil dat u rekenschap aflegt, want zo kunt u geen rentmeester blijven.” De rentmeester zei bij zichzelf: “Wat moet ik doen? Mijn heer ontneemt mij het beheer. Spitten kan ik niet, en bedelen, daar schaam ik me voor. Ik weet al wat ik moet doen om te zorgen dat ze me, na mijn ontslag als rentmeester, in hun huis ontvangen.” Een voor een liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen. Tot de eerste zei hij: “Hoeveel ben je mijn heer schuldig?” Die antwoordde: “Honderd vaatjes olijfolie.” Hij zei: “Hier is het contract, ga zitten en maak er vlug vijftig van.” De volgende vroeg hij: “En jij, hoeveel ben jij hem schuldig?” Die antwoordde: “Honderd zakken tarwe.” De rentmeester zei tegen hem: “Hier is je contract, maak er tachtig van.” De heer prees de gewiekste aanpak van de onrechtvaardige rentmeester. De kinderen van deze wereld gaan onderling immers handiger te werk dan de kinderen van het licht.
  Ook Ik zeg jullie: maak je vrienden met behulp van de geldduivel; als die je dan ontvalt, zullen ze je ontvangen in de eeuwige tenten. Wie betrouwbaar is, is betrouwbaar in het klein en in het groot, en wie in het klein onrecht doet, doet het ook in het groot. Als jullie met de geldduivel onbetrouwbaar zijn geweest, wie zal jullie dan het ware goed toevertrouwen? En als jullie niet te vertrouwen zijn geweest met andermans goed, wie zal jullie dan toevertrouwen wat jezelf toebehoort? Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal of de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt niet tegelijk God dienen en de geldduivel.’

  De Antichrist wil zo vlug mogelijk nieuwe kerken met nieuw kerkpersoneel. Alles zal toegelaten zijn : overspel, homoseksualiteit, samenwonen, meerdere keren huwen terwijl de partners nog in leven zijn, abortus, euthanasie, enz. Bovendien zullen er geen sacramenten meer zijn, omdat de priesters zullen vervolgd worden.

  12-07-2011, 20:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe boodschap van de Antichrist + mijn commentaar 3

  Everything he has said… He has done! You are very fortunate. Mankind has a savior, who first died on the cross for your sins… And has now returned to free us from bondage. Lord Ra-El is your only hope. And if you reject him again, as so many did two millennia ago…

  Correctie : Lord Ra-El is de Antichrist, niet Jezus Christus.

  He will reject you! Yes, you will have to serve him. But as he said in Matthew 11:30 “For my yoke is easy, and my burden is light.” Meaning that you will have some small duties in the New Kingdom… But nothing compared to the burden you presently endure.

  Correctie : Lord Ra-El belooft een Nieuw Koninkrijk, maar heeft er geen! Hij heeft alleen de Hel te bieden! Jezus Christus heeft een echt Nieuw Koninkrijk op Aarde!!

  Your life will be a blissful paradise, surrounded by your loved-ones, and people of good-will. You will know greater joy, happiness and love, than you have ever known before. You will never again be sick, and you will never die… If you are accepted.

  The Bible tells you that you are “saved by grace”. But what is “grace”? Simply, if the Holy Family likes you, if they look upon you as “a friend”, you will be accepted.

  genade
  * situatie dat God of iemand anders je je verdiende straf niet geeft     

  * de vergevensgezinde barmhartigheid door God aan zondaren bewezen; vergiffenis

  * door de verdiensten van Jezus Christus aan de mensen geschonken gave, noodzakelijk voor het bereiken van het eeuwig geluk; van deze heiligmakende genade onderscheidt de kerk de dadelijke genade, ofwel de genade van bijstand, gegeven om de christelijke deugden te kunnen beoefenen

  It’s that easy. But Lord Ra-El doesn’t like most of you, because quite frankly… You’ve given him no reason to. You care about yourself, and your immediate pleasures. All you do is ask God and the Christ for things… Constantly… But you show no gratitude. You just take and take, and beg for more. He sees most of you as ungrateful, spoiled children, who do not appreciate the many blessings you’ve been given. And you know what? He’s right.

  Jezus Christus ziet iedereen op de hele aarde even graag. Het is alleen dat de mens zelf zich afkeert van God door zijn zondig gedrag.

  12-07-2011, 20:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe boodschap van de Antichrist + mijn commentaar 2

  You should be asking: “Why would God care about the gold in Eden?” Could it be a misunderstanding? No. Haggai 2:8 “…the gold is mine, says the LORD of Heaven’s Armies.”

  Haggai 2 : 6-9 :– Zo spreekt de heer van de machten: “Nog een korte tijd, een zeer korte tijd, en Ik breng de hemel en de aarde, de zee en het land in beroering. Alle volken breng Ik in beroering; dan komen alle volken met hun schatten hierheen en dan vervul Ik dit huis met heerlijkheid,” zegt de heer van de machten. “Mij behoort het zilver toe, Mij behoort het goud toe, – godsspraak van de heer van de machten. De heerlijkheid van dit tweede huis zal groter zijn dan die van het eerste”, zegt de heer van de machten. “En op deze plaats zal Ik vrede brengen” – godsspraak van de heer van de machten.’

  God mag toch terecht zeggen dat Hij eigenaar is van al het goud en zilver op de hele wereld. Maar de volgende zin spreekt boekdelen : de heerlijkheid van dit tweede huis zal groter zijn dan die van het eerste. En op deze tweede plaats zal Ik vrede brengen. God is niet geïnteresseerd in goud of zilver. Wel dat er vrede is op aarde. En het beste is alle goud en zilver van de volkeren in beslag te nemen zodat niemand nog zijn aandacht laat verslappen naar wereldse goederen toe. Het is de wereld die goud en zilver hoog schat. Niet God.

  Oh, your preacher neglected to explain this to you? If you read the ancient religious, and historic writings from around the world… You quickly see that “Man was created to serve God”.

  Correctie : De Mens werd geschapen door God om God lief te hebben.

  The ancient Sumerian writings specifically tell you that, the service to God was “Mining Gold”. Yes… Mankind was specifically created to mine gold for God. Mankind was almost wiped-out when the mining was finished, by use of “the flood”.

  Satan gebruikte de mens door zijn reuzen – de Nephilim. (de reuzen waren het resultaat van de gevallen engelen die kinderen hadden bij de dochters van de mensen). Het was pas door de zondvloed dat het reuzenras werd verzwolgen. Enkel Noach vond genade in Gods ogen en werd samen met zijn familie gespaard.

  But you were spared. In gratitude, mankind continued to pay tribute to God, and the subordinate “lesser gods”, through offerings of gold. It is the thing they value. Now you’re asking: “They care about gold?... Don’t they care about us?... About me?”

  They care about you… To a point. They care more about successful completion of : “The Great Work”.

  Er is maar ÉÉN God die uit 3 Goddelijke Personen bestaat : de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er bestaan geen mindere goden die de hogere goden dienen. Wat je wel hebt is een hiёrarchie onder de duivels.

  That means creating the “New Kingdom”, and population it with “good, respectful people”. You don’t like people that just use you… Those who always want something from you… But never give anything in return. You don’t want those people around you…

  Jezus heeft al herhaaldelijk de plannen van de Nieuwe Aarde, of het Tijdperk van de 1000-jarige vrede bovengehaald. Iedereen is welkom die :

  * zich met God verzoent en zijn leven omvormt en loskomt van zonde.

  * zich tegenover zijn medemens gedraagt zoals hij wil behandeld worden.

  Trouwens wie wil nu geen goede, respectvolle mensen rond zich?

  Why would God or Lord Ra-El want them either? Nobody likes the ungrateful. Which is why so many of you are about to perish. As Glenn Beck observed… There’s going to be a “slave trade”. The government leaders are putting together an incredibly large gold tribute to protect themselves. The poor, with no gold to give, will be a giant human sacrifice, sent off to labor for the lesser gods.

  Armen zijn nu al slachtoffers van de huidige economische systemen! Maar Jezus zal zeker de rijke uitbuiters treffen door dezelfde economische systemen die zich tegen hen zullen keren!

  That is why human sacrifice was so common in the ancient world. The lesser gods took the souls of the sacrificed, to be their eternal laborers. Why do you think the price of gold has suddenly skyrocketed? So that only the most wealthy and powerful can afford it. So only they will be able to give proper tribute to God.

  Correctie : niet tot God, maar tot Satan. Satan is de meester over de Antichrist.

  Remember Ecclesiastes 10:19 “…money is the answer for everything.” For the moment, money is still exchanged for gold… So for the moment, money is still an acceptable tribute. But the elite and the powerful are quickly collapsing the world’s currencies… To make your money worthless… Preventing your ability to give tribute. To force you into human sacrifice.

  Niemand moet geld of goud aan God geven voor verering. Dit is typisch gelul van de Antichrist. De duivel wil geld en goud gebruiken om mensen aan hem te binden. God wil liefde, stopzetten van zondig gedrag, gebed, liefde tot de naaste enz.

  Why are you surprised? They’ve been doing it throughout history. Through monetized debt, they’ve already made you wage-slaves. And it’s always the poor that are sent off to war? To make human sacrifices, and to become human sacrifices. Have you not realized that your leaders have been making human sacrifices all along? Now you know. Lord Ra-El does not value money.

  Correctie : Lord Ra-El wil enkel en alleen zielen. Daarvoor gebruikt hij leugens, beloftes van rijkdom, geld, goud enz.

  You value money. Because you place value on something, it becomes acceptable tribute. Because you work for money. Because you sacrifice for money. It has value to Lord Ra-El… Because it has value to you. You are saying “Thank You Lord” with the sweat of your labor. And that is very meaningful to him. Now you know even more. How long do you have before the rest of the gods arrive?

  Video : July 2011 France : Beweeglijke UFO

  The Ancient Egyptian Winged Sun Disk Symbol : de aanbidding van de zon RA door de verschillende culturen heen (Egyptische – Sumerische – Maya)

  They are arriving as you read this. On 21/5/2011 Lord Ra-El told you : “The Armies of Heaven are fast approaching”. Yet again, proof that he speaks the truth, as their ships are today being seen in our skies.

  Er komt juist NIEMAND !!!!! De vehikels die rondzweven zijn allemaal van de duivel. Ze komen uit het binnenste van de Aarde, die vanbinnen hol is. Satan wil zo vlug mogelijk met een klank- en lichtshow de onwetende mensen op de stang jagen, zodat ze denken dat er ruimteschepen zijn die het op de mensen hebben gemunt. Dan zouden ze door angst gedreven de controle en macht volledig overdragen aan de Illuminati en Satan. De Maitreya zou zo de macht grijpen en de Verenigde Naties aan zich binden en terreur zaaien over de hele wereld.

  12-07-2011, 20:11 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe boodschap van de Antichrist + mijn commentaar

  De nieuwe boodschap van de Antichrist :

  THE GREAT SECRET BEHIND GOLD AND MAN'S ORIGIN, AND WHY YOUR LEADERS WANT YOU TO BE POOR.

  Have you paid tribute to Lord Ra-El?

  If not, you need to watch and listen VERY CAREFULLY.

  Excerpt from The Glenn Beck Program 4/5/2011

  So it is beginning to happen. These countries have bought so much gold : Russia, China, India, now Mexico is doing it. Countries all over the world are starting to buy in the tons of gold. It’s shocking to me that all the central banks are telling the governments of the world buy gold. And yet the governments of the world are telling you : Don’t. Sounds like a slave trade to me.

  De Illuminati plannen alle munten te doen vallen en daarom zijn degenen die ervan op de hoogte zijn bezig alle goud op te kopen. Er moet een wereldmunt komen. Maar vooraleer het zover is plannen ze een overgang via goud.

  Sounds like a slave trade. Yep. What you are about to learn, may bother you… Greatly! But Lord Ra-El insists that you know the truth. And we, his humble knights, follow his orders… As should you.  Haven’t you ever wondered why gold, has always been considered very valuable? Why people and governments have fought, killed, and died to posses it? Why statues of ancient gods were made with it, or adorned with it? Why the Catholic Church insists that its “tools of worship” are made from it? In GENESIS 1-2, God created mankind, and placed him in Eden, because… “The gold of that land is good” (Genesis 2:12)

  2 Timoteüs : [19] Niettemin ligt het fundament, dat God heeft gelegd, onwrikbaar vast, en het draagt het opschrift: De Heer kent de zijnen, en: Laat ieder die de naam van de Heer noemt, ver blijven van ongerechtigheid. [20] Nu zijn er in een groot huis niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk, de eerste bestemd voor feestelijk, de andere voor alledaags gebruik. [21] Als iemand zich van dit alles heeft gereinigd, zal hij een edel gebruiksvoorwerp zijn, geheiligd, nuttig voor zijn meester, voor elk goed doel geschikt.

  Daarom zijn de liturgische vaten in goud of zilver. Jezus heeft zijn lichaam en bloed gegeven voor ons, daarom is dit voor ons iedere keer een feest dat wij door Hem zijn verlost van onze zonden. Bovendien wordt door de consecratie van de hostie en de wijn, Jezus werkelijk aanwezig met Zijn Lichaam en Zijn Bloed.

  Kelk
  De gewijde gouden of verguld zilveren kelk wordt gebruikt om het Kostbare Bloed van Jezus te bevatten. Enkel priesters of dekens mogen de Kelk aanraken. Tinnen kelken zijn OK in tijden van vervolging maar, zelfs dan moet de kelk vanbinnen verguld zijn.

  Pateen
  De gewijde gouden of verguld zilveren schotel waarop de Heilige Hostie wordt gelegd.
  Enkel priesters of dekens mogen de Pateen aanraken. Een communie Pateen wordt onder de kin gehouden van degene die de Hostie ontvangt zodat in geval de Hostie valt, ze niet op de grond valt.

  Ciborium
  Deze kelk heeft een deksel om gewijde Hosties te bewaren voor uitreiking tijdens de communie van de gelovigen. Het kan uit elk material bestaan zolang de binnenkant verguld is. De Ciborium wordt bewaard in het Tabernakel tussen de Missen door, en wordt bedekt met een wit doek (dat kan gedecoreerd worden met edelstenen).

  Vaatjes
  Deze kruikjes bevatten water en wijn voor de Consecratie plaats heeft.

  Monstrans
  Een gouden of zilveren houder, veelal in een zon met stralen-vorm. Met in het midden een glazen cirkel, luna genaamd om de Heilige Hostie te tonen. De Hostie wordt geplaatst in de kristallen of glazen frame met een sikkelvormige gouden of zilveren klip : lunette genoemd.

  Meer zie : http://www.fisheaters.com/vessels.html

  Genesis 2: 12 [12] Het goud van dat land is voortreffelijk; en ook balsemhars en edelstenen worden er gevonden.

  Maar waarom zou God belangstelling hebben voor goud en zilver als de Hemelse stad vol goud, zilver en edelstenen zit ?

  Het nieuwe Jeruzalem : Toen kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen die gevuld waren met de zeven laatste plagen, naar mij toe en zei: ‘Kom! Ik zal u de bruid, de vrouw van het lam tonen.’ Hij bracht mij in de geest op een grote, hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, terwijl zij vanuit God uit de hemel neerdaalde, stralend van Gods heerlijkheid: zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis. De stad was omringd door een grote, hoge muur met twaalf poorten en aan de poorten stonden twaalf engelen; op de poorten waren namen gegrift, de namen van de twaalf stammen van Israël. Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden, drie op het zuiden en drie op het westen. De stadsmuur had twaalf grondstenen met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam. Hij die met mij sprak, had een gouden meetstok om de stad en haar poorten en haar muur op te meten. De stad was gebouwd als een vierkant, even lang als breed. Hij mat haar op met zijn meetstok: twaalfduizend stadiën; lengte, breedte en hoogte waren gelijk. De muur van de stad was honderdvierenveertig el hoog, gemeten naar onze maat, die de engel ook gebruikte. De muur was gebouwd van jaspis, de stad zelf was van zuiver goud, dat blonk als glas. De grondstenen van de stadsmuur waren vervaardigd van alle soorten edelgesteente: de eerste van jaspis, de tweede van saffier, de derde van chalcedon, de vierde van smaragd, de vijfde van onyx, de zesde van carneool, de zevende van chrysoliet, de achtste van beryl, de negende van topaas, de tiende van chrysopraas, de elfde van hyacint, en de twaalfde van amethist. De twaalf poorten waren twaalf parels: elke poort bestond uit één enkele parel. De straten van de stad waren van zuiver goud, doorzichtig als glas. Maar een tempel zag ik er niet, want God, de Heer, de Albeheerser, is haar tempel, evenals het lam. De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en haar lamp is het lam. De volken wandelen bij haar licht, en de koningen van de aarde brengen haar hun rijkdom. Haar poorten zullen overdag nooit worden gesloten, er zal geen nacht meer zijn, en zij zullen daar de pracht en de schatten en de kostbaarheden van de volken brengen. Niets onreins zal er binnenkomen, en niemand die zich schuldig maakt aan de gruwelijke leugen, maar alleen zij van wie de namen geschreven staan in het boek des levens van het lam.

  Hoofdstuk 22 : Toen toonde de engel mij een rivier met water dat leven geeft, helder als kristal, die ontsprong aan de troon van God en van het lam. Midden op het plein van de stad en omgeven door de rivier stond de levensboom, die twaalfmaal vrucht draagt, elke maand eens; en zijn loof brengt de volken genezing. Er zal geen banvloek meer zijn. De troon van God en van het lam zal daar staan, en zijn dienstknechten zullen Hem vereren. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam op hun voorhoofd dragen. Er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht meer nodig van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten, en zij zullen heersen tot in alle eeuwigheid.

  12-07-2011, 19:22 Geschreven door Claudia  


  09-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Red Lorry Yellow Lorry : de boodschap

  Red Lorry Yellow Lorry - Walking On Your Hands

  vrije vertaling

  people, are you walking on your hands
  well, they've had you on your knees once
  but you still don't understand

  Mensen, zijn jullie blind?
  Ze hadden jullie al een keer op de knieёn gekregen
  en toch snappen jullie het nog steeds niet.

  are you walking on your hands
  are you walking on your hands

  Zijn jullie blind?

  you'll know just exactly where you stand
  'cause if you try to move your feet
  it might not quite be how you planned

  Jullie zullen exact weten waar jullie staan,

  want als jullie proberen te veranderen

  kan het anders uitvallen dan gedacht.

  oh are you walking on your hands
  are you walking on your hands
  are you walking on your hands
  are you walking on your hands

  Zijn jullie blind?

  will you get yourselves up off the ground
  'cause if you're crawling on that floor
  perhaps you just might understand

  Als jullie beginnen in te zien, in plaats van de

  kip zonder kop uit te hangen,

  dan zul je misschien ’t snappen.

  oh are you walking on your hands
  are you walking on your hands
  are you walking on your hands
  are you walking on your hands

  Zijn jullie blind?


  09-07-2011, 10:22 Geschreven door Claudia  


  08-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera - Pedro Regis

  Boodschap 3506 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 04/07/2011

  Lieve kinderen, Ik ben jullie Moeder van Smarten en Ik lijd onder hetgeen dat jullie te wachten staat. Open jullie harten voor Jezus en wijk niet van Zijn genade. Jullie zijn gegrondvest in de Heer en jullie moeten enkel Hem navolgen en dienen. Wees vervuld met hoop en wijk niet af van het pad dat Ik jullie heb getoond. God wil jullie redden, maar jullie kunnen niet in zonde blijven leven. Bevrijd jullie van al datgene dat jullie van de Heer verwijderd. De mensheid is ziek en moet genezen worden. Wees mensen van gebed. Ontvang Mijn oproepen en leef ze na, want Ik wil jullie leiden naar Hem. Hij die jullie Enige Weg, Waarheid en Leven is. Degenen in Wabrzezno zullen roepen om hulp en het leed zal groot zijn voor mijn arme kinderen. Kniel in gebed. Enkel in de Heer zullen jullie kracht vinden voor jullie tocht. Doe zo verder. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3505 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 03/07/2011

  Lieve kinderen, jullie zijn niet alleen. Heb moed, geloof en hoop. Wat er ook gebeurt, raak niet ontmoedigd. Jullie overwinning is bij Jezus. Vertrouw op Hem. Hij ziet in het verborgene en kent jullie bij naam. Ik ben jullie moeder en Ik kom uit de Hemel om jullie te helpen. Kniel in gebed. Laat de duivel jullie vrede in het hart niet verstoren. Ik zal tot Mijn Jezus voor jullie bidden. Wanneer alles verloren lijkt, zal een grote vreugde jullie deel zijn. Een groot feit zal zich voordoen in Polen en de mensen zullen verbaasd zijn. Luister naar Mij. Laat je missie niet in de steek. Ik zal altijd bij jullie zijn. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3504 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 02/07/2011

  Lieve kinderen, Buin en Chanville : de dood zal toeslaan en er zal veel lijden zijn voor mijn arme kinderen. Kniel in gebed. Enkel door de kracht van het gebed kunnen jullie het gewicht van de beproevingen verdragen. Open jullie harten en aanvaard Gods wil voor jullie levens. Verzoen jullie met God door het Sacrament van de Biecht en zoek kracht in de Eucharistie. Jullie overwinning ligt bij Jezus. Wees volgzaam. Laat de wereldse zaken voor wat ze zijn en dien de Heer. Alles in dit leven is vergankelijk, maar Gods genade die in jullie aanwezig is, is eeuwig. Heb de waarheid lief en luister naar de stem van de Kerk. God wil tot jullie spreken. Open jullie harten. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  08-07-2011, 23:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Hille Kok 13/6/2011

  Redt de Kinderen van de Vader  - boodschap van 13/6/2011

  Boodschap :

  * Jullie zijn ver van de Vader verwijderd !! Jullie denken geen moment aan Hem!!

  * Jullie leven erop los door drank, seks en drugs!!

  * De troosteloosheid (en wanhoop) zal velen overvallen : zoveel zelfmoorden zullen er komen door leugens en bedrog!!

  * Vele mensen raken in paniek en overzien hun leven (in de Waarschuwing) door de onzedelijke levenswijzen die jullie met zoveel ondergaan, jonge en oudere mensen doen eraan mee!! De Vader huilt door wat Hij ziet gebeuren, zelfs met baby’s en jonge kinderen!!

  * In ieder huisgezin zal er iets van ondergaan!! Vraag om raad aan de Vader!!

  * Ruzies overal – Vaders en Moeders vechten met elkaar en ook de kinderen door hebzucht en geld!!

  * De grote heren die de mensen beroven door hen vele regels op te leggen : de Vader zal hen straffen en zo zullen ook zij met niets meer eindigen!!

  Wat te doen NU, daarna is de tijd voorbij :  

  * Jullie leven beteren en vergeving vragen aan de Vader in het Heilig Sacrament van de Biecht!! Kies tussen God of Satan!!

  * Draag het beschermend Heilig Kruisje, die de Vader met zoveel Liefde aan de Wereld heeft geschonken voor de redding van de zielen!!! Zijn Licht zal het kwaad verjagen!! Zoveel Duivels lopen om U heen : ze zijn bang voor het Goddelijk Licht!!! Als je het Heilig Kruisje draagt dan zullen de Engelen over jullie waken!!

  * Bid, bidt de Rozenkrans!! Draag de Rozenkrans altijd bij jullie!! Dan zal de Moeder Gods zal bij jullie zijn!!

  * De Vader en de Moeder Gods doen alles om velen nog te redden. Reik jullie handen naar hen uit!!

  Denk eraan :

  * Als de rampen komen en jullie zullen treffen, dan zullen er vele zielen verloren gegaan die niet gezuiverd zijn en zullen toebehoren aan Satan!! En eeuwig in het helse vuur doorbrengen!!

  HET AARDSE IS NIET BELANGRIJK, HET GAAT OM UW ZIELEN!!!

  Eindtijd :

  De wereld is in opstand, dat zal zich nog uitbreiden!!

  De wereld zal de ene natuurramp na de andere ondergaan!!

  Ook het water zal een deel van de Aarde overvallen!! Velen zullen erdoor verdrinken!!

  Zoveel droogtes zullen de Aarde treffen!! De verwoesting zal groot zijn!! Het eten wordt schaars!! Dat zal een drama worden!!

  08-07-2011, 19:48 Geschreven door Claudia  


  06-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe boodschap van de Antichrist + mijn commentaar 4

  Mark 13:14 When you see ‘the abomination that causes desolation’ standing where it does not belong- let the reader understand - - then let those who are in Judea flee to the mountains.

  Why head to the mountains?

  “As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man.”

  ‘Matthew’ gave you almost the same advice that ‘Mark’ did…

  Matthew 24:15-16 So when you see standing in the holy place ‘the abomination that causes desolation,’ spoken of through the prophet Daniel- let the reader understand—then let those who are in Judea flee to the mountains.

  The major difference between Mark’s and Matthew’s statements?

  Matthew said when you see the abomination that causes desolation “standing in the holy place”

  Historically, where have all the gods and divine messengers come from?

  Foto van sterrenstelsel.

  So the ancients rightly considered “space” to be “the holy place”.

  And as Mark put it…

  When you see ‘the abomination that causes desolation’ standing “where it does not belong”… Meaning inbound, heading towards us… Well let’s just say that from experience passed down through generations…

  And the advice of Christ… They knew to get to higher ground.

  So here we are yet again… Further scriptural, scientific, and current events proof…

  That Lord Ra-El is the returned Christ.

  More importantly…

  he could stop the mounting “Biblical disasters”…

  if the people of the world would simply “accept” him.

  But you are stubborn, and possessed by a strong delusion…

  That prevents you from seeing the truth.

  It really doesn’t matter.

  Whether you praise him, and gain entry into Heaven…

  Or disavow him, and burn in Hell…

  Either way…

  The Kingdom will be his!

  The only one who will feel the consequences of your actions…

  Is you.

  Persoonlijk : Ik had geen zin om op het geleuter van de Antichrist z’n nieuwe boodschap in te gaan. In plaats daarvan heb ik de behandelde onderwerpen zoals de zondvloed, de verschrikkelijke gruwel (Abomination of desolation) en zo uitgelegd. De Antichrist neemt de belangrijke termen die hem aanbelangen en geeft een andere uitleg eraan. Echt op zijn duivels. En als de mensen uit Jeruzalem moeten vluchten is hij de schuldige. Ik heb als dessert nog een interessant artikel gevonden over de Tempeliers en hun aanbidding van Baphomet en de belangrijke Tempel van Salomo voor de Tempeliers, en de Illuminati.

  De Tempeliers, financiële wereldmacht achter de overheden
  De schatrijke en oppermachtige katholieke orde ‘van de ‘Arme’ Ridders van Christus en de Tempel van Salomo’, beter bekend als de Tempelorde (Eng: Knights Templar), fungeren tijdens de kruistochten tegen de islam in deze tijd – met alweer religie als voorwendsel voor oorlog - als internationale bankiers in het Heilige Land. De kruistochten worden gevoerd tegen dezelfde personen die de media nu opnieuw valselijk als ‘terroristen’ afschilderen: de Semitische, oftewel Arabische volkeren, die volgens de propaganda van paus Urbanus II (1042 – 1099) de christenen ernstig zouden bedreigen. De ongekende slachtpartijen onder onschuldige kinderen, vrouwen en mannen zijn legendarisch maar, zouden de autoriteiten gelijk Madeleine Albright ons ook toen hebben voorgehouden: ‘It was worth it.’ Het werkelijke doel en uiteindelijke resultaat is, als vanouds, macht en gewin voor een selecte groep. Volgens Albert Pike
  , Soeverein Grootcommandeur van de Schotse Rite der Vrijmetselarij, is er echter nog een dieper doel. Hij zegt over de Tempeliers in zijn 'Morals and Dogma’ het volgende:

   Het voorgewende doel was de bescherming van christenen die de Heilige Plaatsen kwamen bezoeken: hun geheime doel was de herbouw van de Tempel van Salomo.”i (Deze tempel is tevens het meest fundamentele symbool in de vrijmetselarij).

  Oorspronkelijk, aldus de overlevering, bestaand uit negen adellijke, bloedverwante ridders, zijn de Tempeliers gevrijwaard van belastingen, treden zij op als financiers van overheden tegen rente en als inners van belastingpenningen. Hoewel de katholieke kerk het in rekening brengen van rente officieel als woekerpraktijk beschouwt, ziet zij het door de vingers. De Tempeliers hebben vrijwel absolute vrijheid en autonomie, zijn enkel aan de paus verantwoording schuldig en betalen geen belastingen. Met hun internationale handelsbetrekkingen en vloot vormen zij een voorafschaduwing voor de eerste multinationals. Als vrije metselaars van gebouwen, waaronder kastelen en vooral romaanse kerken als de Temple Church te Londen, worden ze eigenaars van een immense rijkdom aan onroerend goed en land.

  Autoriteit op het gebied van de Tempeliers, mediaevist prof. Malcolm Barber, schrijft in zijn boek over de toenemende spanning in de maatschappij vanwege de enorme politieke en financiële macht van de Tempelorde door koningen en pausen in schulden te dompelen en van zich afhankelijk te maken. De financiële en oppermachtige wurggreep op overheden en het volk, zou de Tempeliers uiteindelijk de kop kosten. De onvrede leidt uiteindelijk tot een proces tegen de Orde en hun ontmanteling:

   Zij waren impopulair en rijk en zelfs nog sterker betrokken bij een koninklijk financieel beheer dat ernaar gestreefd lijkt te hebben externe partijen te verwijderen, dan zelfs de Lombarden en Joden. Vanaf de vroege dertiende eeuw fungeerden de Franse tempeliers feitelijk als koninklijke schatbewaarders.”

  Uit een koninklijk verslag van 1202 blijkt dat de tempel van de Orde fungeert als centraal gelddepot, een soort proto-centrale bank. Waarschijnlijk fungeren tempels in de oudheid daadwerkelijk als bank. Het Bijbelboek Johannes 2, verzen 13-25, verhaalt over de tempel die gebruikt wordt door geldwisselaars en handelslieden tot afgrijzen van Jezus. Heden ten dage hebben veel bankgebouwen als de Bank of England en Federal Reserve Bank – welk ontwerp sterk doet denken aan de creaties van Hitlers rijksarchitect, Albert Speer – nog steeds de vorm van een antieke tempel. De Bank of England is zelfs gebouwd bovenop het heiligdom ter ere van de zonnegod Mythras, het Licht der wereld.

  Het is de leden ten strengste verboden over de orde en tempelrituelen te spreken maar voormalig Tempelier Esquiu de Florian, klapt uit de school en vertelt koning Filips de Schone van Frankrijk verhalen over godslastering, seksuele uitspattingen en duivelaanbidding. Daar Filips een grote schuld heeft bij de Tempeliers komt deze aantijging als een geschenk uit de hemel vallen. De paus gebiedt de orde te ontbinden. Op 18 maart 1314 sterft de laatste grootmeester van de Tempelorde, de edelman Jacques de Moley met andere tempeliers op de brandstapel wegens aanbidding van 'Baphomet'.

  Deze godheid die de universele unie van positieve en negatieve energie representeert en wiens naam in verband wordt gebracht met ‘wijsheid’, zou stammen uit het Midden-Oosten en wordt standaard door de kerk afgebeeld als Satan zelf met het hoofd van een bok, het lichaam van een man en staande op gespleten hoeven. Het is echter niet de wijsheid zelf – vaak gepresenteerd al ‘verboden vrucht’ – maar de toepassing ervan die goed- of kwaadaardig kan zijn. De joodse bijbelgeleerde Dr Hugh J. Schonfield, een van de wetenschappers die aan de Dode Zee Rollen werkten, schrijft in zijn boek “The Essene Odyssey” dat Baphomet ‘בפומת’ van kabbalistisch-Hebreeuwse oorsprong is. De kabbala, hetgeen openbaring betekent, stamt uit de Egyptische esoterie.

  http://anarchiel.com/display/de_wereld_in_gijzeling._deel_i_oranje_tempelbroeders_en_vrijmetselaars

  06-07-2011, 21:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe boodschap van de Antichrist + mijn commentaar 3

  In het Boek der Openbaring hoofdstuk 13 : 11-18 gaat het over de Antichrist : Toen zag ik een ander beest. Dit rees op uit de aarde. Het had twee hoorns als een lam, maar het sprak als een draak. Alle macht van het eerste beest oefent het uit voor diens ogen. Het bewerkt dat de aarde en haar bewoners het eerste beest aanbidden, waarvan de doodwond genezen was. Het verricht grote tekenen; het laat zelfs vuur uit de hemel op aarde neerdalen ten aanschouwen van de mensen. Het misleidt de bewoners van de aarde, door de tekenen die het verricht in opdracht van het beest. Het haalt hen ertoe over om een beeld op te richten ter ere van het beest dat door het zwaard werd gewond maar in leven bleef. Hem werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het kon spreken en kon bewerken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, ter dood werden gebracht. (Dat beeld zal in de Joodse Tempel van Jeruzalem worden gezet. Ze zullen de Tempel van de levende God in een vereringsplaats voor de Antichrist maken en dit zal de verschrikkelijke gruwel zijn. Net zoals Noach, toen hij van de Horeb berg kwam zag dat het Joodse Volk een gouden kalf aanbad. Bij deze gruwel begint het 3,5 jarig tijdperk van vervolgingen op grote schaal. De terugkeer van de Heer Jezus zal dan dichtbij zijn.) Het maakt dat allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft, kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan, en het getal van die mens is 666.

  Eindtijd volgens Lucas 21 : Toespraak over de val van Jeruzalem en de komst van de Mensenzoon : 
  Wanneer u Jeruzalem door legers omsingeld ziet, weet dan dat haar verwoesting dichtbij is. Laten de inwoners van Judea dan de bergen invluchten; wie in de stad is moet haar verlaten, en wie op het land is moet haar niet binnengaan. Dagen van vergelding zijn dit, waarin alles wat er geschreven staat in vervulling gaat. Wee de vrouwen die zwanger zijn in die dagen, of een kind aan de borst hebben, want het land zal in diepe nood verkeren en dit volk zal door Gods toorn worden getroffen. Ze zullen vallen door het scherp van het zwaard en als gevangenen worden afgevoerd naar alle heidense volken; en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijd van de heidenen voorbij is…

  Blijf te allen tijde waakzaam en bid dat u de kracht zult hebben om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren en rechtop te staan voor de Mensenzoon.’ (Jezus’ raad : blijf waakzaam!)

   [15] Wie op het dak is, moet niet naar beneden komen om nog iets uit zijn huis te halen, [16] en wie op het land is, moet niet teruggaan om zijn jas te halen. [17] Wee de vrouwen die dan zwanger zijn of een kind aan de borst hebben in die dagen! [18] Bid dat het niet gebeurt in de winter. [19] Want die dagen zullen een verschrikking zijn zoals die er nog nooit is geweest, vanaf het begin van Gods schepping tot nu toe, en er ook niet meer zal komen. [20] Als de Heer die dagen niet had ingekort, zou niemand gered worden. Maar omwille van zijn uitverkorenen heeft Hij die dagen ingekort. (= In Jeruzalem zal de Tempel van Salomo, Gods Tempel terug worden opgebouwd door de Antichrist en hij zal iedereen dwingen zijn sprekend afgodsbeeld te aanbidden, door vervolging en terreur. Bovendien zal God zijn toorn uitwerken op het Joodse volk. Dit zal ervoor zorgen dat iedereen uit Jeruzalem zal vluchten en schuilen in de bergen.) [21] Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, hier is de Messias, kijk, daar is Hij”, vertrouw het niet. [22] Want er zullen valse messiassen en valse profeten (= de valse messias is de Antichrist en de valse profeet is de Valse Paus. Zij werken samen om zoveel mogelijk zielen te doen vallen) opstaan en ze zullen tekenen en wonderen laten zien, om, als het mogelijk zou zijn, de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen. [23] Maar jullie moeten uitkijken. Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd.
       [24] Maar in die dagen na de verschrikking zal de zon verduisterd worden, en de maan haar licht niet meer laten schijnen, [25] en zullen de sterren van de hemel vallen en de hemelse machten wankelen.
  (= dit is de driedaagse duisternis die veroorzaakt zal worden door de Komeet die door Veronica Lueken uit Bayside werd voorzegd. Deze komeet (een stuk) zal in botsing komen met de Aarde. In vorige blogs heb ik foto’s geplaatst van een brandende Aarde. Eerst zou de komeet in een baan om de Aarde komen en een stuk zou in de Atlantische Oceaan vallen niet al te ver van New York en vloedgolven veroorzaken van 60-100m) [26] En dan zal men de Mensenzoon op wolken zien komen, met veel macht en heerlijkheid. [27] Dan zal Hij de engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel. (= let erop : zowel degenen op aarde als degenen in de hemel worden verzameld) [28] Leer van het beeld van de vijgenboom: als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen, dan weten jullie dat de zomer in aantocht is. [29] Zo moeten jullie ook weten: wanneer je deze dingen ziet gebeuren, dan staat het vlak voor de deur. [30] Ik verzeker jullie, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is. [31] Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.
       [32] Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand, de engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader. [33] Kijk uit, wees waakzaam. Want je weet niet wanneer het moment daar is. [34] Het is als met iemand die naar het buitenland is, zijn huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak, en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn. [35] Wees dus waakzaam, want je weet niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds laat of midden in de nacht of bij het kraaien van de haan of bij het eerste ochtendlicht, [36] zodat hij niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt. [37] Wat Ik jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: wees waakzaam.’
  (= zorg dat je gebiecht hebt, regelmatig de eucharistievieringen bijwoont, en eventueel ander sacramenten, want Jezus komt op een tijdstip dat niemand weet, behalve God zelf)

  Dit is het hoofdstuk 11 van het boek Daniel (21-45) dat helemaal in het teken staat van de Antichrist
  In zijn plaats staat een verachtelijk man op, aan wie geen koninklijke waardigheid is verleend. Hij komt uit het niets (= net als Obama, haha) en weet het koningschap door sluwheid te verwerven. Binnenvallende strijdkrachten worden door hem overrompeld en gebroken, zo ook een leider van het verbond. Wie zich met hem verbindt, wordt door hem bedrogen. Zo werkt hij zich omhoog en wordt hij machtig, al heeft hij maar weinig aanhangers. Onverhoeds komt hij in de vruchtbaarste delen van de provincie en doet wat geen van zijn voorouders ooit heeft gedaan: roofgoed, buit en rijkdom strooit hij voor zijn aanhangers uit. Ook tegen versterkte plaatsen smeedt hij plannen, maar dat duurt slechts korte tijd. Hij zal zijn krachten verzamelen en met een groot leger optrekken tegen de koning van het Zuiden. De koning van het Zuiden zal zich opmaken voor de strijd met een zeer groot en krachtig leger, maar hij zal geen stand kunnen houden, want men zal een aanslag tegen hem beramen. Zijn eigen disgenoten bewerkstelligen zijn ondergang, zijn leger wordt onder de voet gelopen en er vallen vele doden. Beide koningen hebben kwaad in de zin, al zitten ze samen aan één tafel. Ze misleiden elkaar maar het baat hun niet, want de vastgestelde tijd is nog niet aangebroken.  Dan keert de koning van het Noorden beladen met rijkdommen naar zijn land terug, vol haat tegen het heilig verbond. Zo zal hij optreden en naar zijn land terugkeren. (= Dit zal de wereldoorlog III zijn die volgens de spelregels van de Antichrist zal verlopen : bedrog)
  Op de vastgestelde tijd zal hij opnieuw het Zuiden binnenvallen, maar de tweede keer verloopt anders dan de eerste. Schepen van de Kittiërs vallen hem aan, zodat hij wordt afgeschrikt en rechtsomkeert maakt. Eenmaal terug richt hij zijn woede tegen het heilig verbond en besteedt hij zijn aandacht aan hen die het heilig verbond verzaken. Hij brengt strijdkrachten op de been; die zullen het heiligdom, de vesting, ontwijden, het dagelijks offer afschaffen en een verwoesting brengend afgodsbeeld oprichten. (= dit is de Tempel van Salomo in Jeruzalem.) Degenen die zich niet houden aan het verbond, verleidt hij op listige wijze tot afvalligheid, maar degenen die hun God trouw zijn zullen zich met kracht verzetten. De verlichten onder het volk brengen velen tot inzicht, maar een tijd lang worden zij te vuur en te zwaard bestreden, gevangengezet en beroofd. (= vervolging van de profeten en de gelovigen) Tijdens hun onderdrukking krijgen ze enige hulp, al zullen velen zich onder valse voorwendselen bij hen aansluiten. Maar ook sommige van de verlichten komen ten val; mogen zij worden gelouterd, gereinigd en gezuiverd tot aan de eindtijd, want de vastgestelde tijd is nog niet aangebroken. De koning doet wat hij wil. Hij wordt hoogmoedig en stelt zich boven iedere god, en tegen de God der goden spreekt hij lasterlijke woorden. Toch zal hij in voorspoed leven totdat de toorn is uitgewoed, want wat besloten is moet worden uitgevoerd. Ook op de goden van zijn voorouders slaat hij geen acht, noch op de bij vrouwen geliefde god, noch op enige andere god, want hij stelt zich boven alle goden. In plaats daarvan vereert hij de god van de vestingen; met goud, zilver, edelstenen en andere kostbaarheden vereert hij een god die zijn voorouders nooit gekend hebben. Versterkte vestingen valt hij aan met hulp van die vreemde god. Allen die hem erkennen, overlaadt hij met eerbewijzen en maakt hij heerser over velen; als beloning geeft hij hun grond. In de eindtijd zal de koning van het Zuiden met hem in botsing komen en de koning van het Noorden zal hem bestormen met wagens en ruiters en talloze schepen. Hij zal landen binnenvallen en er als een vloedgolf doorheen razen. Ook het Sieraadland valt hij binnen. Velen worden onderworpen, alleen de volgende volken zullen aan hem ontkomen: Edom, Moab en het belangrijkste deel van de Ammonieten. Hij wordt heer en meester over vele landen, ook Egypte ontkomt niet aan hem. Hij eigent zich de goud- en zilverschatten en de andere kostbaarheden van Egypte toe. Libiërs en Nubiërs maken deel uit van zijn gevolg. Maar geruchten uit het oosten en het noorden zullen hem opschrikken, en hij zal in grote woede uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen. Hij zal zijn koninklijke tenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilig Sieraad, maar dan vindt hij zijn einde zonder dat iemand hem helpt.

  06-07-2011, 18:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe boodschap van de Antichrist + mijn commentaar 2

  Matthew 24:37 As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Lord Ra-El has come. NASA has photographed his sign in the heavens. And…

  Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon.

  Foto van krant UPI.com : overstroming in de USA – Noord-Dakota op 24/6/2011 – 20 staten werden getroffen door overstromingen in USA

  Nieuwslezer :You haven’t seen the worst of it yet.

  You are correct. In fact, it’s already much worse around the world.

  Uit het nieuws landen en regio’s die allen werden getroffen door overstromingen : msnbc.com : Zuid-China (7/6/2011). ABC News : Brisbane – Zuid-Queensland (12/1/2011). The Telegraph : Colombia – Zuid-Amerika (2/7/2011). BBC : Pakistan  (4/2/2011). Business Insider : Warschau (21/5/2010). CNN World : India (8/8/2010). BBC News : Brazilie (14/1/2011). BBC News : Sri Lanka (13/1/2011). AFP : Fillippijnen (17/1/2011). CBC News : Vietnam (16/11/2010). BBC News : Noord Nigeria (24/9/2010).

  Een man uit Nederland (Dordrecht) heeft een echte Ark op ware grootte in hout gemaakt.

  We bet you know who put that idea in his head. So… Let’s see if you can figure out what the followers of Christ originally called this visiting planet of destruction? … Time’s up. “The abomination that causes desolation”.

  Marcus : hoofdstuk 13

  Hier geeft Jezus uitleg over wat we in de Eindtijd waarin we nu leven moeten verwachten. Het is duidelijk uitgelegd. Jezus wilde ervoor zorgen dat degenen die Hem volgen niet in het duister zouden moeten tasten over de gebeurtenissen die voor ons bedoeld zijn. Wat de Antichrist probeert te doen is verwarring te zaaien zodat we niet meer zouden geloven in het Bijbels Woord en terug in het duister zouden moeten tasten voortgaand op de leugens van de Antichrist. Daarom enige uitleg.

  Onderricht over het einde

  1 Toen Hij wegging uit de tempel, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Meester, kijk toch eens wat een stenen en wat een gebouwen.’

  2 Jezus zei hem: ‘Zie je die grote gebouwen? Er zal hier geen steen op de andere blijven: alles wordt neergehaald.’ (= Jeruzalem valt in de prijzen en zal aangevallen worden)

  3-4 Toen Hij op de Olijfberg tegenover de tempel zat, en ze met Jakobus, Johannes en Andreas onder elkaar waren, vroeg Petrus Hem: ‘Zeg ons wanneer dat zal gebeuren, en wat het teken is dat dat alles in vervulling gaat.’

  5-6 Jezus begon hun uit te leggen: ‘Kijk uit dat niemand jullie op een dwaalspoor brengt. Velen zullen in mijn naam optreden (= de valse profeten, die niet door God worden gezonden) en zeggen: “Ik ben het”, en ze zullen velen op een dwaalspoor brengen.

  7 Wanneer jullie horen over oorlogen en oorlogsgeruchten, laat je dan niet bang maken. Dit moet gebeuren, maar het is het einde nog niet. (= er zijn veel kansen op oorlog in het Midden-Oosten, maar het zal pas beginnen als de grootmachten zoals Rusland en China er zich gaan mee bemoeien, en vooral als de Illuminati aan de kar zullen duwen)

  8 Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en op verscheidene plaatsen zullen er aardbevingen zijn, en hongersnood. Dat is het begin van de weeën. (= de barensweeën die nodig zijn om tot de geboorte te komen van de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Hemelen, waar een 1000 jarig tijdperk van vrede zal gesticht worden. De omvorming van de Aarde werd door Jezus al besproken in de boodschappen aan de Europese zieneres)  

  9 En jullie, let op jezelf. Ze zullen je uitleveren aan rechtbanken en geselen in synagogen, en voor gouverneurs en koningen zullen jullie terechtstaan omwille van Mij, als een getuigenis voor hen. (= dit is de grote vervolging van de Kerk. Alle volgelingen van Jezus zullen op de proef worden gesteld.)

  10 Aan alle volkeren moet eerst de goede boodschap verkondigd worden. (= dit kan maar gebeuren als iedereen met z’n volle aandacht bij het gebeuren van de Grote Waarschuwing aanwezig is. En dat zal zeker niet mankeren. Na de Grote Waarschuwing komt een korte tijd van verspreiding van het katholieke geloof. Dan zal de hele planeet weten wie God is, en dat Jezus voor ieders zonden te delgen op het Kruis is gestorven. Bovendien zal de rol van Maria als Middelares van alle genade en Medeverlosseres in de kijker komen)

  11-13 Wanneer ze je komen halen om je uit te leveren, pieker dan niet al van tevoren over wat je moet zeggen, maar zeg wat je op dat moment wordt ingegeven; want jullie zijn het niet die spreken, maar de heilige Geest. En de ene broer zal de andere aan de dood uitleveren, en een vader zijn kind, en kinderen zullen tegen hun ouders in verzet komen en hen ter dood brengen. Je zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Maar wie tot het einde volhardt, die zal gered worden.

  14 Wanneer je de huiveringwekkende gruwel (= abomination causing desolation, zie Daniel 9:26-27 over Jeruzalem en de Antichrist : De stad en het heiligdom zullen verwoest worden door het leger van een vorst die komt en zijn einde zal vinden in een vloed van rampen. Maar tot aan het einde zal er volgens het besluit een verwoestende oorlog plaatsvinden. Met velen zal hij een sterk verbond aangaan gedurende één week (= 7jaar). Op de helft van die week (= 3,5 jaar) zal hij een einde maken aan de slacht- en spijsoffers en op de vleugel de gruwel van de verwoesting plaatsen, totdat de vernietiging, waartoe besloten is, zich aan de vernieler voltrekt.’ De Antichrist zal 3,5 jaar een schrikbewind voeren. ziet (zie hieronder bij Daniel 11) staan waar die niet hoort,’ – let op, lezer – ‘dan moeten de inwoners van Judea de bergen invluchten.

  Wat is nu die huiveringwekkende gruwel ?  Dat werd door de profeet Daniel aangehaald. In de King James Bible staat er meer uitleg bij Matteus 24:15 : ‘So when you see standing in the holy place ‘the abomination that causes desolation’, spoken of though the prophet Daniel-let the reader understand.’

  In de heilige plaats (Tempel in Jeruzalem) zal iets/iemand staan die huiveringwekkende gruwel zal zijn/met zich mee zal brengen. Dat slaat op de Antichrist die iets zal doen/zetten.

  Dit is een verwijzing naar Daniel 9:27 (KJV) : He will confirm a covenant with many for on 'seven.' In the middle of the 'seven' he will put an end to sacrifice and offering. And on a wing [of the temple] he will set up an abomination that causes desolation, until the end that is decreed is poured out on him.” In 167 v. Chr. was er een Griekse leider, Antiochus Epiphanies die een altaar oprichtte voor Zeus rechtover het brandofferaltaar in de Joodse Tempel in Jeruzalem. Hij offerde ook een varken in de Tempel in Jerusalem. Deze gebeurtenis is gekend als de huiveringwekkende gruwel of de ‘abomination of desolation’.

  Jezus sprak in Matteus 24:15 sprak ongeveer 200 jaar na deze gebeurtenis over een huiveringwekkende gruwel die reeds had plaatsgevonden. Dus Jezus bedoelde een dergelijke gebeurtenis die nog moest komen, in een Joodse tempel in Jeruzalem. Jezus bedoelde hier de Antichrist die iets gelijkaardigs zou doen zoals Antiochus E. deed. En Antiochus heeft geen verbond met Israel gesloten. Dus het moet de Antichrist zijn die in de Eindtijd een verbond met Israel zou sluiten, en volgens de Bijbel voor 7 jaar en het dan breken door iets gelijkaardigs te doen in de Joodse tempel in Jeruzalem.

  06-07-2011, 17:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe boodschap van de Antichrist + mijn commentaar

  Lord Ra-El onthult de Tempelier / Planeet-X connectie. In de inleiding wordt de camera ingezoomd op het Maltezerkruis van de Antichrist en dat wordt vereenzelvigd met de Tempeliers. Nadien kwam de foto van paus Benedictus 16 erop met op zijn kledij hetzelfde kruis.

  Tempeliers :

  De Tempeliers, niet elke strijder met een Maltezer Kruis op het schild, maar de ingewijde Tempeliers, wisten dat het tijd was om de Gotische Kathedralen te bouwen. Het waren in feite energie katalysatoren, die speciaal ontworpen waren als liaison tussen kosmische energieën en de energielijnen op Aarde. 

  Dat project vergde ontelbare mensen en nog meer manuren. En het was voor het eerst in Europa dat er zoveel arbeiders en zoveel financiële middelen beschikbaar waren om het concept van de grond te krijgen. Er moest een nederzetting van verbindende krachten aan de oppervlakte van de planeet komen, en het werd gecentreerd in wat nu Frankrijk heet, maar destijds andere namen had. 

  Aanvankelijk was het een conglomeratie van Franken; Germaanse ridders die tot een uiterst geheim genootschap behoorden. Ze gebruikten de Rooms Katholieke Kerk als dekmantel. Je moet begrijpen dat het een zeer gevaarlijke periode was om te reizen, en er was behoefte aan een georganiseerd lichaam om controle over het grondgebied te behouden en instemming te krijgen van een hoge autoriteit. 

  De kerk was het middel, de hefboom, voor de organisatie, omdat toestemming van de kerk hun project zou beschermen, waarbij goedkeuring van de paus het project zou wettigen. De groep die zich later Tempel Ridders zou noemen, planden deze omstandigheid om hun project er door te drukken onder de mantel van de kerkelijke autoriteit, en het was ook hun idee om er een religieuze orde van te maken, wat hun plannen de meeste bescherming bood. 

  Het was op vele fronten een zinvol concept, en de groep ontdekte dat hun leden grote rijkdommen bezaten en politiek gezien was een scherm van legitimiteit de beste bescherming en geheimhouding voor hun plannen, die een hoger doel dienden dan enige koning of paus kon bevroeden.  

  De ware autoriteit van de Negen ging de grenzen van staat en kerk te boven. Deze groep had er dit keer voor gekozen op Aarde terug te komen om de Aarde voor te bereiden op de volgende fase in haar evolutie aangezien ze behoorde tot de wereld van vormen in het reveil van volmaaktheid.  

  De kerken die ze bouwden, en bekend werden als gotische kathedralen, gebruikten de dekmantel van religieuze toewijding, maar in werkelijkheid ging het om de vervolmaking van de menselijke vorm!

  Het Maltezerkruis

  Het achtpuntig Maltezer kruis symboliseert de acht zaligsprekingen uit Matthëus 5, 1-12. 

  De Orde voert het Maltezerkruis onder andere op de vlag van de Werkmeester en op de vlag van de Vorst Grootmeester.

  Om de betekenis van de acht punten te illustreren wordt traditiegetrouw de tekst uit Matthëus 5 verzen 1-12 als Evangelielezing gebruikt op de jaarlijkse Ridderdag van de Orde van Malta Associatie Nederland:

  Toespraak op de berg

  "Bij het zien van deze menigte ging Hij de berg op, en toen Hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:

  Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
  Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden.
  Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven.
  Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
  Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
  Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
  Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
  Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.

  Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij. Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning."

   

   

  De vier armen van het Maltezerkruis symboliseren de vier hoofddeugden:

  1         Voorzichtigheid - Goed Oordeel

  2         Rechtvaardigheid - Billijkheid

  3         Matiging - Matiging in alle dingen

  4         Moed - Moed om voor wat op te komen

   

  De vier armen wijzen naar een centrum. In het centrum staan wij, Maltezerridders.

  Voorzichtigheid, moed, rechtvaardigheid en matigheid zijn de kardinale deugden. Het woord 'kardinaal' is afgeleid van het Latijnse woord 'cardo', wat 'spil' of 'scharnier' betekent. Kardinale deugden zijn dus deugden waar het in het leven om draait. Je hebt ze alle vier nodig, je kunt er niet één uitkiezen. Het (apocriefe) boek Wijsheid (8:7) zegt: "En als iemand de gerechtigheid liefheeft, de vruchten van de wijsheid zijn de deugden: matigheid leert zij en voorzichtigheid, rechtvaardigheid en sterkte."

   

  Tegelijkertijd is het Maltezerkruis een kruis. Het kruis is het symbool van de Christelijke wereld en dit teken is op grote afstand altijd goed te zien. Het Maltezerkruis symboliseert dus het kruis van Christus maar dient ook als herkenningsteken.

   

  In de elfde eeuw werd het Maltezer Kruis voor het eerst gebruikt door de ridders die behoorden tot wat we nu de Maltezer Orde noemen. Omdat het Maltezerkruis een onderscheidingsteken werd met een zekere status zijn later honderden andere (staats)ridderorden en onderscheidingen dit Maltezerkruis gaan gebruiken. Deze vorm , met kleine afwijkingen of in andere kleuren zie je vandaag de dag in veel medailles terug. Deze organisaties of groep mensen die zichzelf als zodanig omschrijft zijn al dan niet bij wet ingesteld en dan zijn ze instellingen van een bepaalde staat.

   

  In het begin van het christendom was het symbool van Christus niet het kruis maar de herder met het lam en ook de vis. (Gnostici en Katharen wezen de verering voor het kruis af, wie vereert er nu een marteltuig, men vereert toch ook de koord niet waarmee een gehangene verhangen werd). Op plaatsen waar christenen samenkwamen toen het christendom nog verboden was en ze door het Romeinse Rijk vervolgd werden vinden we als merkteken voor hun aanwezigheid een soort medicijnwiel. Dit medicijnwiel staat voor het Griekse woord  "IXTVS" hetgeen ICHTUS, vis betekent. Als men het woord ICHTUS zou omdraaien ontstaat het woord Christus. Later ontstond uit dit medicijnwiel het Ephesekruis. Uit het Ephesekruis is het Maltezerkruis ontstaan. Pas later (na de val van Constantinopel) wordt het gewone kruis het symbool van het Christendom. Men moet sterven om een nieuw leven te creëren. (cfr. Osiriscultus en Egyptische mythologie). 

  Matthew 24:30  At that time the sign of the Son of Man will appear in the sky, and all the nations of the earth will mourn.

  Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen, en alle stammen op aarde zullen jammeren en ze zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, met veel macht en heerlijkheid.

  SOHO-satelliet foto met erop een plus –teken vormige ster.

  Planeet X (= Nibiru) (wikipedia)

  Planeet X is de denkbeeldige planeet of dwergplaneet die na de ontdekking van Neptunus de nog niet verklaarde afwijkingen in de banen van Uranus en Neptunus moest verklaren.

  Net zoals Neptunus ontdekt was nadat uit de baanafwijkingen van Uranus was berekend waar deze ongeveer moest staan, berekende Percival Lowell waar deze nieuwe, onbekende (dwerg)planeet te vinden zou moeten zijn. De (dwerg)planeet kreeg de werknaam: Planeet X, waarbij X op onbekend slaat.

  In zijn observatorium maakten Clyde Tombaugh en zijn collega's elke nacht foto's van delen van de hemel. Op twee foto's die op achtereenvolgende nachten van hetzelfde stuk hemel genomen werden zou de onbekende dwergplaneet een stukje verschoven moeten zijn ten opzichte van de achtergrond van sterren. Na het vergelijken van veel foto's werd de (dwerg)planeet eindelijk ontdekt en Pluto genoemd, beginnend met de initialen van Percival Lowell, maar ook omdat Pluto een Romeinse god was (net als o.a. Neptunus en Saturnus). In eerste instantie werd Pluto onder de planeten gerangschikt; in 2006 is besloten hem een dwergplaneet te noemen.

  Tiende planeet

  Nu de meettechnieken sterk verbeterd zijn ten opzichte van die ten tijde van Lowell (begin 20e eeuw), is gebleken dat zijn berekeningen op onjuiste data zijn gebaseerd en dus niet kloppen; er is volgens de huidige inzichten geen tiende planeet nodig om de banen van de andere planeten te verklaren.

  Desondanks leeft bij sommigen nog steeds de mening dat er een tiende (X = 10) planeet - negende, na Pluto's degradatie - moet zijn. Deze planeet zou een zeer langgerekte elliptische baan hebben en daardoor eens in de 3600 jaar in de buurt van de aarde komen. Maar, redeneren zij verder, als hij komt dan is de ernst van de daardoor ontstane rampen (aardbevingen, vloedgolven enz.) niet te overzien.

  Volgens sommigen waren de Babyloniers al op de hoogte van het bestaan van een tiende planeet, die  Nibiru of Niburu genoemd werd. Deze theorie wordt echter door serieuze archeologen noch astronomen serieus genomen. Volgens hen werd met Nibiru een ander hemellichaam, mogelijk Jupiter bedoeld.

  Yes… that’s why Christ, the Templars, the Pope, and the others who know the truth, have chosen this symbol.

  As the Kingdom of God approaches, this is the sign that can be seen in the heavens. And The Christ, Lord Ra-El, was sent ahead to prepare the way.

  Historians trace the symbol back to ancient Sumer, as the sign for the “planet of gods”.

  Dan een foto van een Sumerische steen waarin het Maltezerkruis instaat.

   

  And it has been used by “esoterically aware” societies ever since. Now you know.

  Dan een foto van een bankbiljet met de astrologische tekens van de planeten. De planeet van de Goden zou erop moeten staan.

  Each time it swings by, it causes major destruction. One such passing was responsible for the flood of Noah.

  Zondvloed

  Zondvloedverhalen komen in meerdere culturen voor. Het woord 'zondvloed', afkomstig van het Middelnederlandse sintvloed, betekent oorspronkelijk aanhoudende vloed, maar doordat het volksetymologisch in verband werd gebracht met het begrip zonde, is het eerste lid vervormd geraakt.

  Zondvloed in de Bijbel

  In het eerste boek van de Bijbel, Genesis, staat het verhaal van de zondvloed. Er wordt verteld hoe God aan Noach de opdracht geeft een ark te bouwen. Er zal een grote vloed komen die alle leven, mens en dier zal vernietigen omdat er groot onrecht en ongeloof onder de mensen is ontstaan. Van alle dieren neemt Noach een paar aan boord. Nadat Noach met zijn vrouw en kinderen aan boord gegaan is, komt er inderdaad een grote vloed die alles vernietigt. Na honderdvijftig dagen ronddobberen zendt Noach een raaf uit (deze komt niet terug). Dan zendt hij een duif uit om te zien of er al ergens land is. De duif keert terug met niks, de volgende met een olijftak en de derde komt niet terug. Zo weet Noach dat de wereld weer bewoonbaar is. Uiteindelijk strandt Noach in het Ararat gebergte. De identificatie met de berg Ağri Daği in Turkije is middeleeuws. Volgens de traditie is Noach op de gelijknamige berg op de grens van het huidige Turkije en Armenie gestrand, hoewel meer en meer geleerden geloven dat het één van de andere bergen in het Ararat-gebergte is, zoals de berg Cudi Dagh. Van Noachs drie zoons stammen alle latere mensen af. Van Sem zouden de Semieten, van Cham de negroïde mensen en van Jafet de mensen van Europa, Noord- en Oost-Azië en Amerika afstammen.

  Na afloop van de zondvloed werd de regenboog door God ingesteld als teken dat er geen zondvloed meer zou plaatsvinden. Orthodoxe joden zullen, als ze een regenboog zien, altijd een kort gebed, een broche, als dank uitspreken.

  Zondvloed, wetenschap en pseudowetenschap

  Binnen het creationisme wordt een zondvloed vaak als belangrijke verklaring aangevoerd voor het ontstaan van aardlagen. Volgens de Bijbel werden van alle diersoorten die op het land of in de lucht leven, enkele exemplaren met de ark meegenomen; en werden tijdens de zondvloed alle bergen met water bedekt. Belangrijke bezwaren hiertegen zijn de kwesties hoe de ark groot genoeg kon zijn om alle deze diersoorten mee te nemen; en waar al dat water vandaan is gekomen en waar het is gebleven. Later hebben jongeaardecreationisten overigens verklaringen hiervoor bedacht, onder andere door aan te nemen dat er enkele duizenden jaren geleden van sterke hoogteverschillen van de aardkorst geen sprake was, en dat de diersoorten zich uit een beperkt aantal basistypen hebben ontwikkeld na de zondvloed, in een tijdsbestek van slechts enkele duizenden jaren. Technisch gezien is de ark van Noach groot genoeg voor het bevatten van de bestaande landdiersoorten.

  De lengte/breedte/hoogte verhouding van de, in de bijbel beschreven ark (ca. 150m x 25m x 15m), zijn ideaal voor een niet-aangedreven vaartuig. Een schip van die afmeting kan vrijwel niet kapseizen, waardoor tegenwoordig die verhoudingen veel worden toegepast in de scheepvaart.

  Begin 19e eeuw kwam de Schotse geoloog Charles Lyell met een nieuwe theorie. Hij verklaarde dat de geleidelijke en langzame processen die tegenwoordig plaatsvinden ook in vroeger tijden werkten. Omdat deze processen over zeer lange perioden werken, brengen deze toch de grote veranderingen in de aardkorst die in de bodemlagen zijn af te lezen. Dit noemt men het uniformitarianisme. Het was onder andere deze theorie die Charles Darwin inspireerde tot zijn evolutietheorie.

  Zo is de gedachte van de zondvloed als een wereldomvattende catastrofe binnen de geologie op de achtergrond geraakt. Maar als lokale ramp wordt ze toch nog wel gebruikt. Een nieuwe theorie is dat de zondvloed een reeks mega-tsunamies was die door de Burckle inslag veroorzaakt waren. Een andere hypothese is dat het onderlopen van de Zwarte Zee na de ijstijd een bron is geweest van zondvloedverhalen.

  Andere, meer traditionele theorieën gaan ervan uit dat het verhaal van de zondvloed gebaseerd is op een uitzonderlijk grote overstroming van de Eufraat en de Tigris in Mesopotamie.

  Tegenwoordig is er nog steeds een minderheid van orthodoxe christenen die uitgaat van een letterlijke wereldwijde zondvloed als verklaring voor de bodemlagen (zie ook het jongeaardecreationisme). Met hun hypotheses trachten zij het natuurlijke bewijsmateriaal in overeenstemming te brengen met orthodoxe bijbelinterpretatie. Een bekende theorie waarin de zondvloed een grote rol speelt is de hydroplaattheorie (zie hieronder). In de zondvloedgeologie zijn ook andere hypothesen geformuleerd, zoals de "catastrophic plate tectonics"-theorie van John Baumgardner.

  Hydroplaattheorie

  Het scenario van de hydroplatentheorie is, in het kort, als volgt:

  • De helft van de huidige hoeveelheid water in de oceanen bevond zich vroeger op 15 km onder het aardoppervlak: de continenten waren onderling dus nog verbonden over land.
  • Door een toenemende druk van het onderaardse water scheurde de aardkorst open: de Mid-oceanische rug ontstond. Deze is in 1950 ontdekt, is 74.000 km lang, en omspant de hele aarde.
  • Door deze enorme kracht van opspuitend water werden delen aarde, rots en water buiten de atmosfeer geschoten, waaronder ook tegen de maan, alsof er een kanon op afgeschoten werd. We zien nu nog duidelijk de kraters op de kant van de maan die op dat moment naar de aarde gericht was.
  • Door de kracht waarmee het water omhoog schoot, ontstond de huidige ashelling.
  • De weggeschoten hoeveelheden water, aarde en brokken steen kwamen door de zwaartekracht van de andere planeten in een (vaste) baan in ons zonnestelsel terecht.
  • De enorme kracht van het water erodeerde de wanden, waardoor het ontsnappende water een modderige substantie werd (vloed-fase). Deze substantie zette zich af in gelijkmatige lagen, waarbij dieren en planten begraven werden.
  • Tijdens de hierop volgende 'continentale verschuivingsfase' werd de scheur van de mid-oceanische rug steeds breder en werd de bodem naar boven geduwd, waardoor de 'rug' van de mid-oceanische rug ontstond.
  • Tijdens de volgende 'herstelfase' werden door de druk op bepaalde plaatsen de continenten dikker en rezen op tot boven het water: het ontstaan van de bergketens.
  • Bekkens op de nieuw ontstane bergketens stonden vol modderig water. Bij uitbraak van dit water erodeerden de canyons in zeer korte tijd – de Grand Canyon is hier een voorbeeld van.
  • Op dit moment is er nog water onder de aardkorst te vinden.

  Er is een aantal problemen met het scenario van de hydroplaten:

  • Het gesteente waar de aardkorst uit bestaat drijft niet. Het water zou allang naar de oppervlakte zijn geduwd. Lang voor Noachs tijd, of zelfs Adams tijd.
  • Zelfs een paar kilometer diep is de aarde kokend heet en dus zou het reservoir water oververhit zijn. Verdere hitte zou worden toegevoegd door water dat van buiten de atmosfeer zou vallen.
  • Door het ontsnappende water zouden de zijkanten van de breuken eroderen, wat slecht gesorteerde basaltische afzettingen zou opleveren, vooral rond de breuken. Dit soort afzettingen zijn nooit gevonden.
  • De samenstelling van op aarde gevonden meteorieten en van de kometen wijkt sterk af van de samenstelling van de aarde. Opvallend is vooral het hoge iridium-gehalte.

  06-07-2011, 17:39 Geschreven door Claudia  


  05-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreken tot jonge mensen 22/6/2011

  Boodschap van de Maagd Maria over het spreken tot jonge mensen

  Ik kom in de naam van Jezus Christus.
  Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van Alle Engelen.

  Mijn kind, je bent zojuist op de proef gesteld omwille van het werk dat je verricht voor Mijn geliefde Zoon en je bent er sterker uitgekomen.
  Je weet nu wat er gedaan moet worden zodat zo veel mogelijk JONGE MENSEN begrijpen wie Mijn Zoon is.
  Hij die Mijn Dierbare Zoon is, is de Verlosser van de Wereld. Hij zal alles eraan doen om al diegene te redden die op aarde rondlopen en Zijn Barmhartigheid niet kennen.

  Aan de kinderen die KOPPIG WEIGEREN TE LUISTEREN, moet DE WAARHEID VERTELD WORDEN en heel vlug!

  Vertel alsjeblieft aan al de jongeren over de hele wereld dat Jezus met hen op stap is iedere seconde van de dag.
  Hij geeft zoveel om hen.
  Ze hebben geen idee over de diepte van Zijn liefde.
  Hij wil hen omhelzen in Zijn Heilig Hart zodat ze zullen genieten van het nieuwe tijdperk van vrede op aarde.
  ALS ZE MAAR ZOUDEN REAGEREN.

  Mijn kind, het is zo moeilijk voor mensen OM DE WAARHEID TE BEGRIJPEN OVER HET BESTAAN  VAN GOD, DE VADER.

  Het is heel moeilijk om hen te overtuigen van de WAARHEID van de OPOFFERING Zijn Geliefde Zoon.
  Dit, mijn kind, moet je doelstelling zijn.

  Ga in Vrede en Liefde.
  Jullie geliefde Moeder
  Koningin van de Engelen

  Uit: the Warning - European seeër

  05-07-2011, 22:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Nieuwe Paradijs zal 1000 jaar duren 25/6/2011

  Eerst Boodschap van God de Vader
  De tijd is nu voor Mij aangebroken om Mijn Glorierijke Koninkrijk terug te eisen
  Het Nieuwe Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

  NOOT VAN DE ZIENERES:
  “Juist voor Ik deze boodschap ontving had Ik net gedaan met de Goddelijke Barmhartigheid te bidden toen plotseling de Heilige Geest aankondigde aan mij dat ik een boodschap van God de Vader zou ontvangen.
  Ik was heel zenuwachtig.
  Ik vroeg dan : “In wiens naam komt u ?”
  DIT WAS HET ANTWOORD:

  Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Verlosser van de mensheid.
  IK BEN GOD DE VADER en Ik spreek voor de eerste keer tot jou.
  Mijn uitverkoren dochter, Ik spreek vandaag tot jou zodat Ik de mensheid kan inlichten van de liefde die Ik voor jullie allen koester.

  VELEN KENNEN MIJ NIET.
  Ze denken dat ze Mij kennen, maar voor miljoenen van Mijn kinderen ben Ik ALLEEN MAAR EEN ANONIEME ENTITEIT.

  Ze weten zo weinig van Mijn verlangen : dat ze Mij toelaten om van hen te houden op de manier zoals het zou moeten zijn.

  Mijn naam wordt zomaar in de wereld gebruikt door velen die niet erkennen dat het DOOR MIJN HAND is dat de wereld en zijn scheppers werden gemaakt.

  Diegenen die dit wel geloven zijn VERWARD over wie Ik ben en zijn ENIGSZINS BANG voor Mij.

  Jullie MOETEN VOOR MIJ NIET BANG ZIJN want Mijn liefde is zuiver voor al Mijn kinderen.
  Ik hou zoveel van jullie dat Ik de GROOTSTE OPOFFERING van allen heb gedaan om jullie terug te brengen in Mijn armen en jullie de kans te geven om gered te worden van de bedrieger.

  IK ZOND MIJN GELIEFDE ZOON, Jezus Christus, in de wereld opdat de wereld de waarheid van liefde zou kunnen begrijpen.
  WANNEER JE DEZE LIEFDE AANVAARD, ZAL DEZE LIEFDE JULLIE ALLEN REDDEN.

  Mijn hart is gebroken door de manier waarop ZOVELEN VAN JULLIE niet zullen terugkeren naar Mij en Me hun liefde niet zullen betonen.
  Ik hunker ernaar dat jullie eenvoudigweg naar Mij terugkeren en Mij vragen om hulp.

  Er is geen reden om bang te zijn voor Mijn liefde omdat het door Mijn liefde was dat jullie je eerste adem kregen.
  IK CREËERDE IEDER VAN JULLIE in Mijn gelijkenis zodat Ik een familie kon hebben.
  IK SCHIEP DE WERELD uit zuivere liefde zodat jullie, Mijn kinderen, dit Paradijs konden delen met Mij.

  Het is zo liefdevol gemaakt, dat elk detail zo zorgvuldig werd opgebouwd.
  Ik was zo gelukkig toen het Paradijs op Aarde werd geschapen dat de engelen verheugd waren en dat de Hemel was aangestoken met de vlammen van liefde dat geen enkele mens dat ooit zou kunnen doorgronden.

  EN DAN WERD HET VERNIETIGD DOOR ZONDE VEROORZAAKT DOOR DE SLANG.

  Mijn kinderen, laat Me dit uitleggen.
  DE TIJD IS voor Mij AANGEBROKEN OM HET PARADIJS TERUG TE EISEN dat Ik zo liefdevol heb geschapen zodat we opnieuw een familie kunnen worden.

  Een familie dat AANEEN ZAL HANGEN door de krachtige grenzen van liefde dat de familie bijeen zal houden.

  DIT NIEUWE PARADIJS OP AARDE WORDT NU GEPLAND voor al Mijn kinderen.

  HET ZAL 1000 JAAR OP AARDE DUREN en niemand moet worden uitgesloten want dat zou Mijn hart breken.

  Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest zijn hard aan het werk om te proberen JULLIE TERUG TE BRENGEN in Mijn geliefde kudde zodat het PARADIJS dat in het begin werd geschapen OPNIEUW het grootste geschenk van al kan zijn voor Mijn kinderen zodat ze er kunnen van genieten.

  Dit Paradijs zal een plaats van liefde, schoonheid, heerlijkheid zijn. En het zal THUIS betekenen voor al degenen die zuiver van hart en ziel zijn.
  Het is voor elke ziel op aarde en het is het doel dat in elke ziel op aarde is ingeprent, met inbegrip van diegenen die dit niet beseffen.

  Mijn Zoon spreekt tot de wereld en bereid die voor om Zijn grote barmhartigheid gedurende de GROTE WAARSCHUWING te tonen en alle zondaars een kans te geven om te genieten van het Nieuwe Paradijs op Aarde.

  Jullie moeten luisteren naar Mijn stem.
  Ik roep jullie allen op om waakzaam te zijn.
  Keer naar Mij terug.
  AANVAARD MIJN BESTAAN.
  DAT IK DE BRON van alle leven, al het geschapene, alle heerlijkheid BEN.

  Wanneer jullie Mij aanvaarden zullen jullie verwelkomd worden in Mijn Paradijs op Aarde dat ALLES TE BIEDEN HEEFT waarvan je ooit kunt dromen.

  Luister naar Mijn Zoon en de boodschap die Hij geeft aan de wereld om jullie allen TE BEKEREN.

  Voor diegenen die NIET WILLEN LUISTEREN, en die blijven steken op het pad van DE AFSCHUWELIJKE ZONDE, ZAL ER GEEN GENADE ZIJN.

  Ik ben de God van al het geschapene.
  Ik ben de God van liefde, van barmhartigheid.
  Ik ben OOK DE GOD VAN GERECHTIGHEID.
  Mijn hand zal neerkomen op de mensheid, die door de duivelse trouw aan de Boze, weigeren om het pad van liefde en waarheid te volgen.

  Want de tijd is NU voor Mij aangebroken om Mijn Glorierijk Koninkrijk OP TE EISEN, dat GEEN MENS, DOOR ZONDE, ZAL STOPPEN.
  Zouden ze dit willen proberen, dan zullen ze VOOR EEUWIG VERLOREN ZIJN.

  Ik ben jullie God, jullie Schepper.
  Mijn liefde sterft nooit.
  Het is in vuur en vlam en vol van diepe tederheid voor jullie om jullie naar Mij terug te doen komen, naar de erfenis dat Ik met zoveel liefde heb geschapen.

  DOOR ZONDE zullen vele van Mijn kinderen hun recht op deze erfenis verliezen en plaats moeten maken voor diegenen die Mij werkelijk liefhebben te laten passeren en ze te laten binnentreden zonder belemmering.

  Alsjeblieft, kinderen, verwerp Mijn verzoek aan de mensheid NIET.
  Aanvaard nu de Barmhartigheid die aangeboden wordt door Mijn geliefde Zoon.
  Aanvaard het met open armen.

  God de Vader
  Schepper en Maker van Alle Dingen

  Uit: the Warning - European seeër

  05-07-2011, 21:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing zal aantonen dat God bestaat 22/6/2011

  Mijn dierbare dochter, nu je sterk bent en de ergste beproeving tot zover hebt doorstaan zul je komen tot de DRINGENDE VERZOEKEN AAN DE HELE WERELD.

  Zij, Mijn geliefde kinderen, moeten weten dat WANNEER IK BINNENKORT KOM, ZE OOG IN OOG MET MIJ ZULLEN KOMEN TE STAAN.
  Hoe verlang Ik ernaar om hen te tonen dat Ik werkelijk besta en hoe Ik  wacht om de vreugde op hun gezichten te zien wanneer ze Mijn liefde en barmhartigheid zien.

  Want vele van Mijn kinderen zullen neervallen en huilen van opluchting.
  Tranen van vreugde en geluk.
  Tranen van verbazing en liefde.
  Want eindelijk zal het MOGELIJK ZIJN OM DAARNA EEN NIEUW LEVEN TE LEIDEN waar iedereen de waarheid van Mijn leer kan volgen.

  Mijn kinderen zullen de betekenis van deze Grote Daad van Barmhartigheid niet beseffen. Deze daad is de grootste gift ooit aan de Mensheid geschonken sinds Mijn Kruisiging.
  Want het zal door DIT GESCHENK VAN DE GROTE WAARSCHUWING zijn dat de ogen van de mens EINDELIJK ZULLEN OPENGAAN voor de waarheid van hun hele bestaan op deze aarde en daarbuiten.

  Diegenen die tegenwoordig leven in deze wereld moeten begrijpen hoe bevoorrecht ze zijn dat HET BEWIJS VAN HET BESTAAN VAN GOD, de Eeuwige Vader en Ik, Zijn geliefde Zoon, WORDT GEGEVEN, zelfs al gaat dit jullie begrip te boven.

  KEER NA DE WAARSCHUWING NIET TERUG NAAR JULLIE OUDE GEWOONTEN

  Ik dring er bij jullie allen op aan dat wanneer jullie Mijn aanwezigheid gezien hebben en aan jullie werd getoond hoe zonde Me niet alleen beledigt, maar jullie naar BENEDEN trekt, op weg naar de Hel, dat JULLIE NIET TERUGKEREN naar jullie oude gewoonten.

  De PERIODE na de Waarschuwing is van ESSENTIEEL BELANG voor de wereldvrede en jullie redding.
  Weiger dit geschenk NIET.
  Neem het met beide handen aan.
  Laat de Waarschuwing jullie als ÉÉN in Mij brengen.
  Wanneer jullie dit doen en bidden voor leiding, dan zullen jullie beloond worden met het NIEUWE PARADIJS OP AARDE waar het jullie aan niets zal ontbreken.

  Verheug jullie.
  Luister naar Mij.
  Sla acht op Mijn boodschap en sta Mij toe om jullie te omhullen in Mijn liefde naar Mijn glorierijk koninkrijk.
  Ik hou van jullie allen.
  De volgende keer dat je een liefdesteek in je hart voelt voor een medemens, onthoud dan dat dit geschenk van Mij komt.
  ZONDER LIEFDE IS ER GEEN LEVEN.

  Jullie Goddelijke Koning van Barmhartigheid
  Jezus Christus
  Zoon van God, de Eeuwige Vader

  Uit: the Warning - European seeër

  05-07-2011, 19:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ontheiligen van het Huis van de Heer (je lichaam) 2/7/2011

  Vele keren hebben de Hemelse Personen tot jullie gesproken over de vreselijke Heiligschennissen dat we in hun Huis plegen

  Feest van het Onbevlekte Hart
  Bezoek van de Heilige Moeder aan de Heilige Elisabeth
  Eerste Zaterdag

  Dan sprak Onze Geliefde, Heilige en Gezegende Drieёenheid :
  "Jullie ontheiligen het Huis van de Heilige Geest, dat jullie Lichaam is.
  De Heillige Geest leeft in ieder van jullie.
  Ieder van jullie wordt door de Drie-ene God geliefd.

  Ik, jullie Vader heeft jullie geschapen.
  Ik, Jezus heb jullie verlost.
  Ik, de Heilige Geest geeft jullie Leven.
  Jullie ONTHEILIGEN JULLIE TEMPEL DOOR HET GEBREK AAN BESCHEIDENHEID die jullie tonen door de manier van spreken !
  Jullie spreken is afschuwelijk : jullie gebruiken MIJN NAAM IJDEL.

  Ik gaf jullie Mijn Geboden om jullie te tonen hoe jullie moeten leven en Ik, Jezus gaf Mijn Leven om jullie te redden van jullie zonden.
  Jullie schuiven letterlijk jullie Drie-ene God, die jullie liefheeft met alles wat Hij heeft en met alles wat Hij is, opzij.

  JULLIE ZULLEN JE BINNENKORT MOETEN VERANTWOORDEN voor jullie woorden, jullie daden, jullie onbescheidenheid.
  De Tijd zal er vlug zijn...
  Vooral nu het zomer is in jullie deel van de hemisfeer, WANNEER MIJN HAND ZAL NEERKOMEN OM JULLIE WAKKER TE SCHUDDEN.

  KLEED JULLIE BESCHEIDEN en BEHOORLIJK of het nu op de stranden, in de winkels of op straat is.
  Ik zal jullie verlaten, maar enkel als jullie blijven Mij aan de kant duwen.

  MIJN KINDEREN : WORD WAKKER !
  De LAATSTE WAARSCHUWING zal SPOEDIG aan jullie gegeven worden !

  Amen, Ik zeg dit aan jullie !
  Ik spreek tot jullie als jullie Ene en Enige Drie-ene God.
  GEHOORZAAM JULLIE GOD.
  VERANDER JULLIE GEWOONTEN of jullie zullen de gevolgen dragen, die voor eeuwig zullen zijn.
  Ik hou van jullie, Mijn Kinderen, en Ik smeek jullie je vandaag nog te bekeren !!!
  Amen.
  Ik heb gesproken !!!

  Van: Louise Starr Tomkiel

  05-07-2011, 18:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karaoke : The Schmutz - Turn The Pages

  The Schmutz – Turn The Pages

   

  Aan geld geen nood

  Je ego is groot

  Je macht is bloedrood

  Je leven dood

   

  Je hart is keihard

  Vernietiging gestart

  De aarde is helemaal verward

   

  God geeft je liefde,

  God geeft je liefde,

  God geeft je liefde,

  God geeft je liefde.

   

  De dood is een start

  De duivel glimlacht

  Val niet in zijn duivelse macht

  Neem wapens van God

  Neem wapens van God

  De aarde zorgt niet voor blijvend genot

   

  God is je pantser,

  God is je pantser,

  God is je pantser,

  God is je pantser,

   

  Kies voorgoed je lot

  Kies voorgoed voor God

  Geef je zonden op

  Biecht al je zonden op

  Waarom kies je… de hel

  Waarom kies je… de hel

  Waarom kies je… de hel

  Waarom kies je… de hel

   

  God vergeeft je zonden,

  God vergeeft je zonden,

  God vergeeft je zonden,

  God vergeeft je zonden

  God geeft je leven,

  God geeft je leven,

  God geeft je leven,

  God geeft je leven

  05-07-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  03-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelezen en ingemaakt

  COMMUNIE,

  Door JAN DE VOLDER, redacteur Tertio.

  Mei is communiemaand. Het zouden hoogfeesten moeten zijn van de katholieke initiatie. Voor de betrokkenen en de christelijke gemeenschap. Helaas is wat zich in veel kerken afspeelt ergerlijk. Communievieringen zijn vaak het trieste toppunt van de infantilisering en banalisering die de liturgie in onze gewesten nu al decennialang teisteren. Lezingen uit de Schrift worden vervangen door vlakke gedichtjes, als waren de jaren 1970 nog niet voorbij. De liederen getuigen vaak meer van emocultuur dan van het christelijke geloof. Veel kinderen beseffen ondanks de catechese amper waar het om gaat in de eucharistie. Die is vaak van alle sacraliteit ontdaan. Nochtans staan kinderen daar wel voor open. Voor hun vermaak hoeven ze niet naar de kerk te gaan, daar zorgt Studio 100 wel voor.

  Kerk begint in het gezin. Je mag een keigoede catechese cursus hebben, overlopen van enthousiasme, maar als de kinderen geen voorbeeld krijgen van hun geloof thuis is het om zeep. Ik spreek van ondervinding, ik ben zelf catechist geweest. En wat de Kerk betreft, wie heeft onderhuids het Tweede Concilie in gang gezet ? Degenen uit het Vaticaan die er alle baat bij hadden de Kerk te kelderen omdat het Satanisten en Illuminati zijn. Veronica Lueken heeft de boodschap gekregen dat de duivel aanwezig was op het Tweede Vaticaans Concilie en 1972 was het jaar dat hij in de Kerk is binnengedrongen met alle gevolgen vandien. Een gegijzelde paus Paulus 6, een dode paus Johannes-Paulus I, een moordaanslag op Johannes-Paulus II en een moegetergde paus Benedictus 16 die iedere keer wordt teruggeduwd als hij de liturgie terug naar voor 1965 wil schroeven. (Om nog niet te spreken van het weinige kerkpersoneel dat er zich een zier van aantrekt en liever alles laat zoals het nu is –wat het populair willen zijn bij de bevolking al niet doet, de “keitoffe, modern denkende” pastoor) In elk geval het waren niet de gelovigen die vernieuwing wilden doorvoeren, maar bepaalde personen van het Vaticaan zelf!!!

  Is het dan zo erg? Hier en daar zijn er gelukkig plaatsen waar het er aan toegaat zoals het hoort. Maar minder dan in onze buurlanden, is bij ons de tegenbeweging ingezet. Veelal gaat de trend van de uitverkoop van onze identiteit en eeuwenoude schatten genadeloos door. Het is horizontaliteit troef. Terwijl toch al ten overvloede bewezen is dat die weg voor het katholicisme dood loopt: hij leidt eerst tot protestantisering, daarna tot teloorgang van het geloof. De weg terug is moeilijk. Vormheren, priesters en leken die aan een waardige liturgie houden, in inhoud en in vorm, moeten vaak een storm van protest weerstaan. Veel ouders, catechisten en leerkrachten zijn het gewoon dat niet de Heer, maar hun kind centraal staat in de viering. U vraagt, wij draaien. Maar daarvoor is er Rent-a-Priest, een blijkbaar goedboerende privébusiness. Een beetje katholiek priester moet zich niet tot eender wat lenen.

  Volledig akkoord. Maar de media helpen vooral goed mee om de Kerk de grond in te duwen. Dat zou M. Devolder toch moeten weten! Nu terug naar de oude latijnse liturgie is praktisch niet te doen op dit moment, omdat diegenen die het moeten aanleren bij de jeugd al dood zijn of het scheelt niet veel. Bovendien moet het hele gezin meedoen, niet alleen de kinderen. Ik heb een prachtig stripverhaal (uit Amerika) gekocht met prentjes en begeleidende tekst hoe de latijnse viering ineen zit. Niet simpel voor mensen die niet weten of God wel bestaat, omdat Mega Mindy sterker is.

  Paus Benedictus XVI zet sterk in op het herstel van de waardigheid van de katholieke liturgie. Hij deed dat onder meer door de oude Latijnse liturgie, in haar vorm van 1962, weer een volwaardige plaats te geven. De vrees van sommigen dat dit een weg is om het Tweede Vaticaans Concilie te ondergraven, is ongegrond. De instructie Universae Ecclesiae van vorige week benadrukt dat het niet om twee ritussen gaat, maar om twee evenwaardige vormen van dezelfde ritus. De paus vraagt dat aanhangers van beide elkaar met respect zouden bejegenen. Het is zijn streven dat de mis, in welke vorm ook, altijd met waardigheid en zin voor het goddelijke mysterie zou worden gevierd. En conform de voorschriften, want op veel plaatsen gebeurde dat niet en werd de"liturgiehervorming gezien als een toelating of zelfs als een verplichting tot creativiteit, die vaak leidde tot vervorming van de liturgie tot de rand van het verdraagbare", zoals de paus aan de bisschoppen schreef in 2007.

  Het spreekt vanzelf dat Jezus in het Nieuwe Tijdperk van Vrede de Tridentijnse Mis terug zal invoeren, met toeters en bellen. Maar nu is het praktisch niet haalbaar om de hele Tridentijnse Mis in te voeren. Er zijn wel een paar zaken die MOETEN veranderd worden in de huidige liturgie omdat de Hemel er een bloedhekel aan heeft en omdat Satan zoals het nu is in de kaart wordt gespeeld.

  Dit zijn de MOETENS : 1 KNIELEN VOOR DE COMMUNIE - 2 TONGCOMMUNIE – 3 HOOFDDEKSEL VOOR DE VROUWEN

  We kunnen alleen maar hopen dat zijn streven ook in onze streken vrucht zal afwerpen. De heropbouw van de kerk in Vlaanderen vraagt tijd, maar vooral veel moed. Beginnen met het herstel van de liturgische waardigheid is een juist vertrekpunt, want goede liturgie is van het mooiste wat de kerk te bieden heeft.

  Er zitten rotte appels in de appelmand, zolang die er blijven inzitten zal een heropbouw van de Kerk moeilijk zijn. Het beste dat men kan doen is van onderaan beginnen, met de gelovigen en zo opklimmen naar boven. Hoe meer begeesterde gelovigen die bidden en het voorbeeld willen geven, hoe meer kerkpersoneel zal volgen. Als mensen priesters de grond induwen en erop neerkijken –of ze allemaal afschilderen als ‘eenzame rukkers’ of pedofielen dan zal een heropbouw er niet inzitten.

  Als katholieken niet meer ernstig nemen wat voor hen heilig is, waarom zouden anderen het dan doen?

  Uw reacties zijn welkom op jan.devolder@tertio.be

  03-07-2011, 00:41 Geschreven door Claudia  


  02-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera - Pedro Regis

  Boodschap 3503 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 29/06/2011

  Lieve kinderen, raap de moed bijeen en getuig dat jullie werkelijk Mijn Zoon Jezus zijn. Wees verdedigers van de waarheid. Heb de Kerk lief en bid voor haar. De Kerk van Mijn Jezus zal te lijden hebben onder zware en gewelddadige vervolgingen. Er is geen groter leed dan dat. Ik ben jullie Moeder van Smarten en Ik lijd onder hetgeen dat jullie te wachten staat. Laat jullie problemen er niet voor zorgen dat je jullie missie in de steek laat. Vertrouw op Jezus en jullie zullen overwinnen. Er is geen overwinning zonder het kruis op te nemen. Vergeet niet : zet God op de eerste plaats, in alle dingen. De vijanden van God zullen zich verenigen tegen Zijn Kerk, maar de overwinning zal door God behaald worden. Wees niet bang. Wees trouw aan de ware leer.

  Diegenen die zich afgekeerd hebben van de sacramenten zullen een zwaar kruis te dragen hebben.

  Zoek kracht in de Eucharistie en leef met het blik op de Hemel gericht. Jullie werden enkel geschapen voor de Hemel. De Hemel zorgt ervoor dat je nooit verslagen zult worden. Ga verder op de weg dat Ik jullie heb getoond. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3502 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 28/06/2011

  Lieve kinderen, kniel in gebed voor de Kerk. Er komen dagen van woede tegen de Kerk van Mijn Jezus. De vijanden van de Kerk zullen de Kerk naar de vuurproef sleuren. Ik lijd onder hetgeen wat jullie te wachten staat. Bid ook voor Paus Benedictus 16. Duistere dagen zullen aanbreken en het lijden zal groot zijn voor de gelovigen. Ik ben jullie Moeder en Ik kom uit de Hemel om jullie naar de Waarheid te leiden. Ontvang het Evangelie en verdedig de ware leer. Niettegenstaande jullie vele jaren van beproevingen zullen hebben, zal dit eindigen met de triomf van Mijn Onbevlekt Hart. Ga verder zonder vrees. Ik zal altijd aan jullie zijde staan. Wees niet ontmoedigd. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3501 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 25/06/2011

  Lieve kinderen, God alleen is jullie absolute goed en Zijn genade zal jullie omvormen. Laat jullie leiden door de Heilige Geest, want enkel dan kunnen jullie de kracht vinden voor jullie geloofstocht. Bekeer jullie en dien de Heer met een blij gemoed. Jullie leven in een tijd van grote spirituele verwarring. Laat de duivel jullie niet bedriegen. Wees sterk. Ik ben jullie Moeder en Ik weet wat er jullie te wachten staat. Sonzay zal momenten van grote beproevingen door moeten maken. Bid. Bid. Bid. Wijk niet af van het pad dat Ik jullie over de jaren heen getoond heb. Ik wil jullie helpen, maar Ik vraag jullie ook om gehoorzaam te zijn en Mijn oproepen na te leven. Stel niet tot morgen uit wat je nu kunt doen. Doe zo verder. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3500 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 24/06/2011

  Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit om te leven naar de Heer toe en te getuigen met jullie voorbeeld en woorden dat jullie echte gelovigen zijn. Kijk niet werkloos toe. Nu komt de tijd van de grote beproeving eraan voor de Kerk. De Kerk zal momenten beleven van grote verdrukking, en gelovigen zullen huilen en klagen. Kniel in gebed. Ik bid dat je de moed hebt om te zijn zoals Johannes de Doper. Verdedig de ware leer zonder vrees. Wat er ook gebeurt, laat de geloofsvlam in jullie niet uitdoven. Mijn Jezus zal Zijn Kerk niet in de steek laten. Het kruis zal zwaar zijn en vele toegewijden zullen ter dood gebracht worden. Maar door de genade van Mijn Jezus zal een gelovig man komen die de Kerk naar de grote eindoverwinning zal leiden. Alles dat Ik verkondigd heb in het verleden zal gebeuren, maar uiteindelijk zullen de uitverkorenen komen tot de grote en gelukkige overwinning. Ga verder op het pad van de waarheid. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  02-07-2011, 21:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe jullie voor te bereiden op de Waarschuwing 14/6/2011

  Mijn volgelingen moeten moed tonen om anderen voor te bereiden op de Waarschuwing.

  Mijn dierbare dochter, er moet veel werk gedaan worden door Mijn volgelingen om mensen te vertellen waaraan ze zich MOGEN VERWACHTEN GEDURENDE DE WAARSCHUWING.

  Geef hen de DETAILS OP VOORHAND. Van zodra ze DE RODE HEMEL ZIEN OPVLAMMEN, wat een afspiegeling is van Mijn Grote Barmhartigheid, zullen ze weten dat er niets te vrezen valt.

  In plaats daarvan moeten ze verheugd zijn want dit zal –eindelijk- voor veel van mijn kinderen over de hele wereld, het BEWIJS zijn waar ze heel hun leven naar op zoek waren.

  Grote vreugde zal er zijn onder Mijn kinderen. Dat is wat Ik verlang, het zullen geen tranen van verdriet zijn.
  WANNEER JULLIE MIJN KRUIS AAN DE HEMEL ZIEN zullen jullie allen de passie van Mijn liefde voor jullie allen kennen.

  Velen zullen tranen van grote vreugde wenen omdat ze zullen weten dat Ik ben gekomen om hun zielen onder te dompelen met de genade van aflossing van hun schulden.

  Voor anderen die Mij niet kennen : zij zullen bang zijn omdat ze dan ECHT ZULLEN BESEFFEN WAT DE ERNST VAN HUN ZONDEN TEWEEGBRENGT EN DIT DUIDELIJK ZULLEN ZIEN.

  Volgelingen van Mij van over de hele wereld : Ik roep jullie op om VEEL MOED TE TONEN door Mijn kinderen te vertellen dat ze NIET BANG MOETEN ZIJN wanneer ze getuige zijn van dit goddelijke, SPECTACULAIRE VERTOON van Mijn Grote Barmhartigheid voor de mensheid.

  Breng hen terug naar Mijn kudde door hen voor te bereiden.
  Als ze niet willen luisteren, bid dan voor hen.

  Jullie Eeuwige Verlosser en Bevrijder van de Mensheid
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  02-07-2011, 20:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie zullen MIJ zien gedurende de Waarschuwing 20/6/2011

  Mijn Kinderen zullen Mij zien voor de eerste keer gedurende de Waarschuwing.

  Mijn dierbare dochter, bereid Mijn kinderen NU voor want HEEL BINNENKORT ZULLEN ZE VOOR MIJ KOMEN TE STAAN in al Mijn heerlijkheid en barmhartigheid.

  IK ZAL MIJZELF HEEL BINNENKORT TONEN AAN IEDERE MAN, VROUW EN KIND, DAT DE JAREN VAN VERSTAND HEEFT BEREIKT.

  Deze wonderlijke dag, wanneer Ik hen Mijn Barmhartigheid zal tonen, in tegenstelling tot Mijn Gerechtigheid, moet door allen VERWELKOMD worden.

  Verheug jullie want ieder van jullie zal MIJ VOOR DE EERSTE KEER ZIEN.

  Voor velen : ze zullen vol liefde en geluk zijn want dit is een prachtige reünie.

  Voor anderen : ze zullen heel angstig zijn.
  Maar er is niets te vrezen want Ik hou van jullie allen.

  ZONDE ZAL DE ENIGE SCHEIDING ZIJN, maar ALS JULLIE JE BEKEREN en de waarheid van jullie misdrijven tegen Mij en Mijn Eeuwige Vader, aanvaarden dan zullen jullie beseffen welke wonderlijke Barmhartigheid jullie wordt geboden.

  Voor diegenen die angstig zullen zijn, heb Ik het volgende te zeggen.
  ANGST KOMT VAN ZONDE VOORT.
  Met zonde in jullie ziel zullen jullie van Mij VERWIJDERD zijn.
  Aanvaard jullie zonden voor wat ze zijn : een MENSELIJKE ZWAKHEID.
  Kijk daarna naar Mij en Ik zal jullie leiden naar eeuwig leven en naar de waarheid.

  Mijn Grote Barmhartigheid brengt wonderbaarlijk nieuws

  Mijn Grote Barmhartigheid brengt wonderbaarlijk nieuws aan Mijn kinderen over de hele wereld.
  WANT WANNEER DE GROTE WAARSCHUWING PLAATS ZAL VINDEN, ZAL JULLIE EEN KANS GEBODEN WORDEN OM JULLIE LEVEN TE VERBETEREN.
  Wanneer de WAARHEID VAN MIJN BESTAAN wordt geopenbaard zal BEKERING WIJDVERSPREID ZIJN.

  DAN, EN ENKEL DAN, NADAT DE WAARSCHUWING HEEFT PLAATS GEVONDEN, zal de wereld een kans gegeven worden om de GROTE KASTIJDING te weerstaan. Deze kastijding zal volgen als de zondaars zich niet in menigten bekeren.

  Want DAN zal de hand van Mijn Vader overal neerkomen op diegenen die WEIGEREN NAAR DE WAARHEID TE LUISTEREN – diegenen die liefde, liefde voor Mij en jullie broeders en zusters AFWIJZEN.

  Want jullie zondige wegen zullen, IN DAT STADIUM NIET LANGER AANVAARD WORDEN.
  Want dit is de laatste strohalm.
  Want Satan’s machtige invloed ZAL NIET TOEGESTAAN WORDEN om de mensheid blijvend in zijn greep van ondeugd te houden.

  Diegenen die koppig HET SLECHTE PAD VOLGEN, waar ze Mijn kinderen vervolgen, ZULLEN WORDEN GESTOPT.

  DE GROTE KASTIJDING

  Een grote kastijding, waarvan geen mens ooit getuige is geweest sinds de tijd van Noah, zal door God, de Eeuwige Vader ontketend worden.

  Jullie, Mijn volgelingen, kunnen aanvoeren dat dit niet de manier is waarop Jezus spreekt (en in actie treedt), maar zij moeten zich de volgende vraag stellen :

  Als Jezus vol Barmhartigheid is, waarom zou Hij of God de Vader Satans leger toestaan om te blijven terreur zaaien onder Mijn kinderen?

  Het is uit liefde voor al Gods kinderen dat deze Grote Kastijding zal plaats grijpen.

  Bekeer jullie allen.
  Weiger in te gaan op de loze beloften van Satan.
  Weiger het valse lege leven aan te nemen dat hij jullie aanbiedt.
  Aanvaard dat wanneer je Mijn naam hoort afgewezen worden in de huidige wereld, dat komt door de rechtstreekse invloed van Satan.
  ER KAN GEEN VREDE ZIJN IN DEZE WERELD, TOTDAT MIJN KINDEREN ZICH AFKEREN VAN HEM.

  AANVAARD DEZE WAARSCHUWING als een boodschap van pure liefde.
  Aan diegenen die aan de macht zijn zeg Ik dit :
  VERWERP DE LEUGENS van degene waar je verbondenheid aan betaald hebt (= je ziel aan verkocht hebt) of onderga de gevolgen.

  De Grote Barmhartigheid dat Ik jullie zal tonen gedurende de Waarschuwing is de oplossing voor een NIEUW TIJDPERK VAN VREDE.
  Aanvaard die Barmhartigheid en de kastijding zal afgewend worden.
  Verwerp die Barmhartigheid en enkel diegenen die ware volgelingen van Mij zijn kunnen gered worden.
  Het zal te laat zijn voor de rest van jullie.

  Jullie Liefhebbende Redder
  Rechtvaardige Rechter
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër


  02-07-2011, 20:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal jullie last verlichten 13/6/2011

  Geef jullie zorgen aan Mij en Ik zal jullie last verlichten

  Mijn dierbare dochter, gebed is nu aan het vermeerderen op een vlugger tempo door de gave van de Heilige Geest die in de zielen van al Mijn volgelingen over de hele wereld is binnengedrongen.
  Hun oren zijn open en ze zijn nu waakzaam voor Mijn Heilig Woord.

  Bid voor al Mijn arme getormenteerde kinderen, die grote ontberingen te verduren krijgen in de wereld als gevolg van de gruwel van de feiten op grond waarvan zij het slachtoffer zijn.
  ALLEMAAL ALS GEVOLG VAN DE ZONDEN VAN DE MENSHEID.

  Laat Mij toe aan al Mijn kinderen van overal Mijn Goddelijk Barmhartigheidskroontje in herinnering te brengen. Bid het iedere dag.

  BID OOK, en dit is voor ALLE Christelijke geloofsovertuigingen bedoeld, DE HEILIGE ROZENKRANS VOOR MIJN GELIEFDE MOEDER, want dit krachtig gebed zal Satans macht over Mijn kinderen verminderen.

  Al wat Ik van jullie allen, die in verdriet verkeren met beproevingen en zorgen, vraag is : Mij nu allemaal deze zorgen te geven en Me toe te laten deze af te handelen.
  Vertrouw op Mij en jullie last zal worden verlicht.
  Laat Me jullie naar een vrediger toestand brengen.
  Ontspan jullie, Mijn kinderen, en laat Mijn vrede toe om jullie tere, uitgehongerde zielen binnen te stromen.
  DE DUISTERNIS DAT JULLIE VOELEN KOMT VOORT UIT ANGST.

  ANGST KOMT VOORT UIT EEN GEBREK AAN VERTROUWEN.
  Wanneer jullie je vertrouwen in Mij verliezen, komt dit omdat Satan twijfels plant in jullie geest.

  Onderschat nooit wat hij doet. Hij speelt voortdurend spelletjes om jullie tegen jullie naaste op te zetten.
  Dit bedrog is altijd in de eerste plaats gericht op Mijn meest toegewijde volgelingen.  Hij haat jullie als jullie Mij liefhebben.
  Hij zal nooit rusten totdat hij twijfel en verwarring bij je opwekt.
  Hij lacht wanneer je wankelt in je geloof.
  Geef hem deze macht niet, anders verzwakt je geloof in Mij.

  HET GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL en het bidden van DE HEILIGE ROZENKRANS zijn de KRACHTIGSTE WAPENS tegen Satan.

  Ga nu verder met meer vertrouwen en overhandig Mij jullie problemen en zorgen, want Ik ben hier te allen tijde aan het wachten op jullie om jullie naar het licht te brengen.

  Aan alle kinderen : Ik hou van jullie.
  Vertrouw meer op Mij.

  Jullie liefhebbende Verlosser
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  02-07-2011, 15:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een jonge materialistische en wispelturige maatschappij 15/6/2011

  Praten tot een jonge materialistische en wispelturige maatschappij

  Mijn dierbare dochter, de beproevingen en geestelijke dorheid dat je nu verdraagt worden door Mij toegestaan om je nog dichter in vereniging met Mij te brengen.

  Wanneer je soms lijdt moet ik Mij naar een kant draaien opdat Ik geen getuige zou moeten zijn van je verdriet.
  Maar als je iedere beproeving doorstaat en verder gaat naar de volgende fase zul je nog sterker worden dan voorheen.
  Hoe dieper je lijdt onder de wreedheid en misbruik van anderen, die je belachelijk maken als gevolg van dit heilig werk, hoe meer genade je zult ontvangen.

  HOE TE LIJDEN IN MIJN NAAM

  Het is echter niet genoeg om te lijden in Mijn naam.
  Jullie moeten NIET OPENLIJK KLAGEN over deze kwellingen.
  Naar de buitenwereld toe moet je vreugdevol lijken.
  Alleen dan zal je ziel versterkt worden en gebracht worden tot het niveau van heiligheid dat Ik verlang van jou voor je missie.

  Want wanneer jullie je op deze manier ontwikkelen, zullen de vruchten die dit opgeleverd heeft, ervoor zorgen, dat wanneer je Mijn Woord spreekt, Mijn boodschappen BETER gehoord kunnen worden in alle hoeken van de wereld.

  Ik bereid deze keer al Mijn kinderen voor op de GROOTSTE UITDAGING sinds Mijn Kruisiging en daarom is het essentieel dat zoveel mogelijk mensen Mijn Heilig Woord horen.

  DE WAARHEID DIE NU ZAL GEOPENBAARD WORDEN zal niet alleen door gelovigen gehoord worden, maar ook door diegenen die Mij niet willen kennen of die de waarheid over het bestaan van God, de Eeuwige Vader afwijzen.

  PRATEN TOT EEN JONGE MATERIALISTISCHE EN WISPELTURIGE MAATSCHAPPIJ

  Mijn dochter, je moet methoden gebruiken waarbij je Mijn Woord kunt mededelen aan een JONGE, MATERIALISTISCHE EN WISPELTURIGE MAATSCHAPPIJ.

  Zorg ervoor dat je communiceert op een manier dat ze het zullen begrijpen, dat ze er aandacht aan besteden en erover praten.

  Want waarvoor dient dit werk dan als het gewoonweg Mijn Heilig Woord versterkt bij de gelovigen alleen?
  Het IS belangrijk dat Mijn volgelingen worden herinnerd aan de beloften die Ik heb gedaan, wanneer Ik zei dat Ik zou terugkomen, maar het is voor die zielen die GEEN KENNIS, GEEN BEGRIP of NIET GEINTERESSEERD ZIJN in Mijn barmhartigheid voor de mensheid, die Ik ten alle koste moet bereiken.

  Jij, Mijn dochter en Mijn volgelingen hebben nu de plicht OM AGNOSTICI, ATHEISTEN EN EEN HELE JONGE GENERATIE OP DE HOOGTE TE BRENGEN van de waarheid.
  Spreek tot hen op ZACHTE WIJZE.
  Wees nooit agressief.
  Gebruik woorden van bemoediging.
  Maak Mijn Woord interessant.

  NIET HET EINDE VAN DE WERELD

  Spreek tot hen over de belofte dat Ik heb gedaan betreffende het NIEUWE PARADIJS OP AARDE.
  Dit wil niet zeggen dat de wereld zal eindigen, maar liever dat EEN NIEUW TIJDPERK VAN VREDE, VREUGDE EN GELUK ZICH NU ZAL ONTWIKKELEN.

  Ze kunnen niet, en mogen zich niet afkeren van deze Heerlijkheid.
  Bid voor hen.
  Breng Ze naar Mij en jullie zullen bijzondere leiding en genaden ontvangen.

  DE WAARHEID EN EENVOUD zouden je wapens van keuze moeten zijn.
  Neem de leiding door een voorbeeld te zijn.
  Mijn dochter, je moet nu plannen om VERSCHILLENDE EN NIEUWE METHODEN te gebruiken om Mijn Woord te verspreiden.
  Hulp zal je toegezonden worden om dit te volbrengen.

  VERSPREID MIJN WOORD DOOR HET GEBRUIK VAN MODERNE COMMUNICATIEMIDDELEN

  Moderne communicatiemiddelen moeten gebruikt worden om ervoor te zorgen dat Mijn Woord vlug verspreid wordt.
  Bid nu.
  VRAAG AAN DE UITGEVERS in zoveel mogelijk landen als je kunt, om de volumes in ZOVEEL MOGELIJK TALEN TE DRUKKEN ALS MOGELIJK IS.
  Gebruik audio, video en andere methoden om mijn woord vlug te verspreiden.
  Roep vrijwilligers op om Mijn boodschappen aan de menigten te verspreiden.

  Want dit zal zielen redden, Mijn dochter.
  Ik hou van jou.
  Jouw kracht en vastberadenheid om te slagen in dit werk, vloeit voort uit pure liefde dat je koestert voor Mij en Mijn Geliefde Moeder, en dat zal ervoor zorgen dat zielen teruggebracht worden die anders naar de Hel zouden zijn gegaan. Deze zielen komen terug in mijn armen en eeuwig heil.

  NEGEER DIEGENEN DIE GEEN RESPECT TONEN VOOR MIJN NAAM

  Wees moedig.
  Negeer beledigingen.
  Geef geen antwoord aan diegenen die geen respect tonen voor Mijn naam.
  Het zullen Mijn volgelingen zijn die je het meest zullen grieven.
  Want vele, goedmenende ware leerlingen van Mij gaan van tijd tot tijd in de fout.
  Hun kennis van Mijn leer kan een soort trots creëren dat leidt tot arrogantie.
  Dan sluipt hun intellectuele trots in hen.
  Die arme liefhebbende en vrome zielen van mij wiens liefde voor Mij niet in vraag wordt gesteld, mogen nooit neerkijken op diegenen waarvan ze denken dat ze op het verkeerde pad zitten.

  Ze mogen NIET IN SATAN’S VAL LOPEN DOOR ZICH IN EEN SUPERIEURE POSITIE TE WANEN OF DOOR FORMELE STARHEID TE TONEN.
  Anders wordt dit
  een strijd van verstand om te zien wie, in menselijke termen, meer kennis bezit dan de andere, of die meer of beter inzicht heeft in de Waarheid van Mijn leer.

  Onthoud wat Ik jullie allemaal geleerd heb.
  DE WAARHEID IS EENVOUDIG.
  De Waarheid is Liefde.
  Op jullie zoektocht om Mijn Heilig Woord te interpreteren zullen jullie een versie van de waarheid hebben die niet van Mij komt, als jullie geen liefde en geduld betonen.

  Hou van elkaar.
  Jullie zijn allen gelijk in Mijn ogen.
  Maar voor diegenen onder jullie die op weg gaan om te helpen Mijn verloren zielen terug naar Mij te brengen, zullen dan stijgen in Mijn ogen.

  Jullie Goddelijke Verlosser
  Koning van de hele Mensheid
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  02-07-2011, 15:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Intellectueel religieus snobisme 15/6/2011

  Intellectueel religieus snobisme is een belediging voor Mij

  Mijn dochter, vandaag wil Ik de toegewijde volgelingen van Mij, die in het openbaar Mijn naam verkondigen om de waarheid van Mijn leer te volgen waarschuwen en bij discussie zorgvuldig te werk te gaan.

  Ik hou van al Mijn volgelingen en vooral diegenen die te allen tijde NEDERIGHEID zijn.

  Ik raak echter gefrustreerd als Ik zie dat deftige en ernstige Christenen die Mijn Woord verkondigen, proberen Mijn leer te analyseren OP EEN LUIDE EN DICTATORIALE MANIER.

  Voor hen is het niet genoeg om Mijn Woord te verspreiden, ze vinden dat ze Mijn leringen moeten brengen in een menselijke intellectueel debat, dat slechts ÉÉN ENKEL doel dient :

  AAN ANDEREN TE BEWIJZEN dat ze meer gekwalificeerd zijn om Mijn Heilig Woord te begrijpen.
  Het is hun voornemen te bewijzen dat zij het bij het rechte eind hebben in hun onderscheidingsvermogen. En dat doen ze op een zodanige manier dat ze VERDEELDHEID ZAAIEN bij Mijn ware volgelingen.

  Hun deftige en ernstige toewijding aan Mij kan hen vaak machteloos maken in echte liefde voor Mij, die ALTIJD zal voortvloeien uit nederigheid.

  ZE MOETEN HUN LUIDE STEMMEN, VOL INTELLECTUELE KRITIEK, STIL HOUDEN.

  ZE MOETEN STOPPEN, luister naar Mijn stem. Ze moeten weerstaan aan de drang om hun kennis van spirituele zaken aan anderen te bewijzen.

  Wanneer ze dit doen maken ze zich SCHULDIG AAN DE ZONDE VAN TROTS.

  Ze kennen Mij helemaal niet.
  Want ze nemen de tijd niet om stil te zijn, zich te vernederen voor Mijn ogen, die alziend zijn.

  Totdat deze deftige volgelingen van Mij klein worden in Mijn ogen en zich vernederen voor Mij zal Ik NIET in staat zijn ze dichter naar Mij te trekken.

  Eer Mij.
  Eer Mijn Woord.
  Volg Mijn voorbeeld.
  Vervolg nooit anderen in Mijn naam, en zeker NIET jullie mede-Christenen.

  Jullie geliefde Leraar en Verlosser
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  02-07-2011, 01:14 Geschreven door Claudia  


  01-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wees niet bang 29/6/2011

  Belijd nu jullie zonden – wees niet bang

  Mijn dierbare dochter, de hulp dat Ik je heb gezonden zal er nu voor zorgen dat Mijn Woord vlug verspreid wordt, door middel van moderne communicatie.
  Mijn hart is in vuur en vlam uit liefde voor Mijn bijzondere kinderen die opstonden bij Mijn oproep.
  Want zij zijn het leger dat Mijn kinderen zal leiden.

  Al Mijn zegeningen omhullen elk van hen die Mijn kruis helpen dragen voor het welzijn van de mensheid.
  De Heilige Geest is uitgestort op diegenen die hen in staat stellen deze boodschappen elektronisch te verspreiden en met daadwerkelijke invloed aan te bieden.

  Aan Mijn kinderen en al Mijn volgelingen : ik wil dat jullie één ding onthouden en daar wens Ik jullie aandacht op te richten.

  WAARSCHUW ANDEREN OM VERZOENING TE ZOEKEN BIJ GOD VOOR DE WAARSCHUWING.

  ZIJ MOETEN NU HUN ZONDEN BELIJDEN EN MOETEN NIET BANG ZIJN OM DAT TE DOEN.

  Zij moeten zich verheugen in de plaats.

  ER ZIJN MAAR ENKELE MAANDEN MEER TE GAAN VOORDAT DEZE GROTE DAAD VAN MIJN BARMHARTIGHEID ERAAN KOMT.

  Verspil geen tijd.
  Ga in liefde en vrede.
  Deins voor niets terug in dit werk.
  Het is voor het welzijn van al Mijn kinderen.
  Al diegenen die meewerken om Mijn waarheid te verspreiden zullen beloond worden voor hun toewijding en trouw.

  MIJN ZEGENINGEN ZULLEN ELK VAN HEN EN HUN GEZINNEN BESCHERMEN.

  Verheug jullie nu want de tijd is rijp voor de wereld om EINDELIJK MIJN STEM TE HOREN op de manier waarop ze het zou moeten horen.

  Jullie geliefde Verlosser
  Bevrijder en Koning van de hele mensheid
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  01-07-2011, 22:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kracht van de Eucharistie 12/6/2011

  Overvloedige Liefde op de Aanbidding maakt jullie sterker en kalmer

  Mijn geliefde dochter, de genaden die door Mijn kinderen verkregen worden OP DE EUCHARISTISCHE AANBIDDING zijn krachtig.
  Ze geven jullie niet alleen de genaden om te kunnen omgaan met het lijden in jullie leven, maar ze maken jullie ook sterker in jullie liefde voor Mij, jullie toegewijde en trouwe Verlosser.

  De liefde dat wordt uitgegoten over de zielen gedurende de Aanbidding is overvloedig.
  De zielen voelen deze vloed van Mijn genaden op zoveel verschillende manieren.
  De eerste gave is vrede in jullie ziel.
  Jullie zullen dit onmiddellijk voelen nadat jullie je tijd in dichte Vereniging met Mij hebben beëindigd.

  Zo vele van Mijn kinderen ontzeggen zich de vele gaven dat Ik aanbied gedurende de Aanbidding, waar je een uur van jullie tijd doorbrengt vóór Mijn aanwezigheid op het altaar.

  Terwijl Katholieken zich bewust zijn van de kracht van de Eucharistie, zijn er toch velen die het belang van deze heel belangrijke tijd met Mij in contemplatie niet erkennen.
  Ze negeren gewoonweg dit geschenk.

  Ze vinden het vervelend om deze extra tijd met Mij door te brengen.

  Oh, als jullie eens wisten hoe sterk dit hen zou maken.
  Hun angsten en zorgen zouden verdwijnen, als ze Mij gewoon gezelschap hielden in een rustige intieme reflectie.
  Als Mijn kinderen het licht konden zien dat hun zielen omringd gedurende dit speciale Heilig Uur dan zouden ze verbaasd zijn.

  Kinderen, het is gedurende dit uur dat jullie heel, heel dicht tot Mij komen.
  Dit is waar jullie stem, jullie smeekbeden, jullie toewijdingen uit liefde voor Mij zullen gehoord worden.
  Vele wonderlijke genaden worden aan jullie, kinderen, gegeven gedurende die tijd. Daarom negeer alsjeblieft niet mijn smeekbedes om die tijd in Mijn gezelschap door te brengen.

  DE BELONINGEN ZULLEN JE VRIJ VAN ZORGEN MAKEN

  De beloningen zullen jullie vrij van zorgen maken, licht van hart, geest en ziel en kalmer.
  Wanneer jullie Mij ontvangen gedurende de Communie zal Ik jullie ziel vullen.
  Maar als jullie naar Mij komen in aanbidding zal Ik jullie zodanig omhullen met Mijn barmhartige liefde dat de sluizen jullie ziel, lichaam en geest zullen verzadigen.
  Jullie zullen een kracht ervaren die zal leiden tot een rustig vertrouwen dat jullie moeilijk zullen kunnen negeren.

  Kinderen, kom nu tot Mij.
  Ik heb jullie gezelschap nodig.
  Ik heb jullie nodig om tegen Mij te spreken wanneer Mijn Goddelijke aanwezigheid het sterkst aanwezig is.
  Ik hou van jullie en Ik wens al Mijn genaden uit te gieten over jullie zodat jullie je zielen kunnen vullen van Mijn Heilig Hart.

  Jullie Liefhebbende Verlosser
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  01-07-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  anubis_2
  www.bloggen.be/anubis_

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!