Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Serie Maria in Nederland : Volendam deel 3

  4/9/2005 Bescherm mijn heilig Misoffer

  Boodschap

  * Breng je ziel in orde. Bekeer u allen naar het ware Rooms Katholieke Geloof. Het Heilig Kruis zal de redding zijn in vele landen die geluisterd hebben naar de Woorden van de Vader.

  * God zal het kaf tussen het koren gaan verwijderen.

  * De ware gezichten zullen boven komen. Niets zal nog geheim blijven. God de Vader weet ieders geheimen. Het leven is een open boek van wat ze hebben gedaan!

  Eindtijd : De Aarde zal beven door de druk die het onderwaterpeil zal teweeg brengen. Huizen zullen onder gaan. Dalen onderlopen. Bergen zullen splijten. Het water zal nog stijgen.

  10/10/2005 De Vader huilt om Zijn kinderen

  Boodschap

  * Abortus : zwavel en stof zal de Aarde bedekken door de kindermoorden die over de Wereld worden begaan. Wee degenen die niet aan God de Vader om vergeving van hun zonden vragen!!!

  * Alleen sex, lust en genot tellen nog in deze wereld van geld en macht. Maar de Dag des Oordeels komt sneller dan gedacht!!!

  * De mensen hebben geen geweten en leven er op los. Als beesten gaan velen tekeer om hun lusten te bevredigen, wat een dwaasheid!!!

  * Red je Ziel in het sacrament van de biecht!!!

  15/11/2005 Houd stand Mijn Priesters

  Aan de priesters : Degenen die hun taak als priester volbrengen in tegenslag en volharding, die de geestelijke strijd aangaan, die hun gelovigen beminnen, zullen het Licht en de Vreugde van de Vader vinden. Wees trouw, gehoorzaam en liefdevol!! Laat de H. Sacramenten niet verloren gaan!!!

  Het Rooms Katholieke geloof is het ware geloof, het is heilig en God de Vader zal het aan heel de Wereld openbaren en in de harten laten weten wat de Waarheid is zodat niemand nog kan twijfelen!!! Zo kan ieder nog de juiste keus maken en in de Liefde tot de allerliefdevolle Vader keren!!!

  14/12/2005 Het stralend Licht voor de Wereld

  Boodschap

  Hoe groot was de Liefde in het hart van de herders toen zij het Kindje Jezus zagen. Stil knielden allen voor Hem neer. De Vader had de Waarheid in hun hart gebracht. De Moeder stil van innerlijke vreugde als ze het Kindje in Haar armen zag. Het Licht was geboren, de Verlosser in de Wereld gekomen die de mensen van de zonden zou redden door zijn Lijden waardoor ze de Hemel binnen konden komen!! St Jozef was de Vader die op deze Aarde voor Hem mocht zorgen zoals voor Zijn Vrouw Maria.

  17/1/2006 Bid toch allen voor de wereld

  Boodschap

  * Bid veel de Rozenkrans. Zonder gebed gaan velen verloren doordat ze niet meer bij de Vader horen!! Leef zuiver en bega geen zonden waardoor je naar de Afgrond kan gaan!!

  Eindtijd : Het Water zal gaan stijgen.

  18/1/2006 Het stille leed van een Moeder

  Boodschap

  * Alles draait om sex, en de zogenaamde Liefde die je naar de Hel toezendt!! Hoe ongehoorzaam en bandeloos zijn velen geworden!!

  * Bid de Rozenkrans. Biecht!!

  * Velen zullen het niet overleven!!

  24/1/2006 Het grote Lijden door de Mens

  Boodschap

  * Bid heel veel!!

  * Vraag de Liefdevolle Vader om bijstand door gebed en berouw over al je zonden.

  * Wees waakzaam!! Richt je blik naar de Hemel op!! Dat is je enige redding!!

  * Laat je niet misleiden : er is GEEN leven op andere planeten!!! Alleen op de Aarde heeft de Vader mensen geschapen, nergens anders!!! De mens luistert naar leugens van de hoge heren en er wordt op die manier geld verspilt waardoor anders de honger uit de wereld zou kunnen geholpen worden!! Deze hoge heren beheren over de wereld jullie geld!! Zij zijn enkel gedreven door hebzucht.

  Eindtijd : Bekeer jullie voor dat de grote Waarschuwing toe zal slaan en vele zielen verloren zullen gaan!!!

  Een derde van de Aarde zal God verlaten en aan de kant van de Satan staan!!!!!

  De rampen zullen sneller elkaar opvolgen zodat je elkaar niet meer bij kan staan!!!

  17/2/2006 Beste Medeburgers : Help U zelf!

  Katholiek Volendam : strijd voor het H. Kruis in het Boelenspark zodat het Licht weer kan branden!! Jezus heeft gezegd : al wie onder Mijn Kruis komen te staan zullen in moeilijke tijden worden gered!!

  4/4/2006 De Verrijzenis in het Licht

  Boodschap

  Een boeteviering is een voorbereiding op de ware biecht, niet de biecht zelf!!! Grote zonden zoals abortus, moord, vreemd gaan, verkrachting en alle andere grote zonden zullen door de boeteviering niet worden vergeven!!! Ga biechten nu het nog kan!!!

  8/5/2006 De Neerdaling in het Duister

  Boodschap

  * Bij iedere goede opgedragen Heilige Mis is Jezus samen met Zijn Moeder en alle Engelen en Heiligen aanwezig. Als de priester de woorden spreekt : Corpus Deus Est Sanctus !! Dan worden de mensen gevoed met Jezus Lichaam en Bloed in de Heilige Hostie om hun te sterken in het geloof dat hun hart zal raken in de Liefde!!!

  * Velen gaan met heiligschennissen te communie, zonder eerst hun zielen te reinigen door het H. Sacrament van de Biecht!!

  Eindtijd : De Aarde zal snel tot een chaos vervallen. De rampen zullen velen treffen verspreid over de hele Aarde. Niets zal de Vader nog sparen, de grenzen zijn bereikt en overschreden!!!

  3/6/2006 Het Kruis gedragen voor de Mens

  Boodschap

  * Wee degenen die Mijn kinderen misbruiken voor de duivelse sexpraktijken en hoererij!!! De Hel wacht hen op. Gods Alziend Oog slaat alles gade voor God de Vader!!!

  * Kom van de weg van het kwaad af en vraag vergeving aan de Vader!!!

  19/6/2006 Zie toch het Lijden door Uw Zonden

  Boodschap

  * Vagevuur : hoe lijden zij die in het Vagevuur zijn terecht gekomen door hun zondig leven!! Hoe barmhartig is de Vader om allen die daar aanwezig zijn te laten weten dat ze in het portaal van de Hemel zijn om hun zonden uit te boeten!!! Het eeuwige verlangen daar is het verlangen naar de Vader in de Hemel!! De zoete smaak van de Liefde die ze mogen proeven dat ze eens in de Hemel zullen zijn!! Bijna niemand gaat rechtdoor naar de Hemel!! Alles moet eerst gereinigd zijn in een echt berouwvolle Liefde voor de Vader : dus leef rechtschapen, leef in de Liefde, leef in de Waarheid!! Dan zal de Vader als de tijd daar is hun op komen halen door al Zijn Engelen en de plaats bereiden die zij hadden verdiend!!! Wat een vreugde is er in de Hemel door iedere zuivere Ziel die door de Hemelpoort binnen mocht komen en aan de voeten van de Vader mogen zijn gezeten op Zijn Troon!!

  * Mensen stop met zondigen, stop door elkaar geestelijk en lichamelijk uit te moorden!! Anders gaan er velen verloren in het echte vuur van de Hel!!

  6/7/2006 Zie toch de Mens in het Duister

  Boodschap

  * De mensen zullen op hun knieën gekregen worden door te weten dat de Vader de Ene Ware God is die de Aarde heeft geschapen!! Dat de mens zou afstammen van de apen is een grove leugen!!! Apen werden los van mensen geschapen.

  * Nu zal de Vader de Aarde zuiveren en het Kwaad verbranden in de vuurovens van de Hel!! De Vader kan het leed van de goede mensen niet meer verdragen en zal ze bevrijden van al wat hen zo pijnigt!

  * Biecht!!

  Eindtijd : Zelfs het weer zullen ze niet meer kunnen voorspellen!!!

  30/7/2006 Zijn grote droefheid : de maat is vol

  Boodschap

  * Apostelen wees standvastig. Verkondig de waarheid : alles is door God de Vader geschapen, God is Liefde, een terugkeer is nodig naar de Vader door de Biecht.

  * Mensen sluiten zich aan bij sektes en organisaties die groeien in leugens en onzuiverheid!!

  * Bid de Rozenkrans. Bid veel. Vraag hulp aan de Moeder Gods voor de strijd tegen het Kwaad.

  * Ieder heeft de Vader een vrije wil gegeven. Gebruik die goed en kom naar de Vader!!

  Eindtijd : De oorlog is nabij!! Red u want de tijd is kort en de rampen van ongekende kracht zullen u overvallen!! Niemand zal elkaar nog kunnen helpen, zoveel leed zal er zijn!!

  6/8/2006 Pas op en luister voor de Dwaling

  Boodschap

  * Laat u niet misleiden : de Hel is realiteit!!

  * De Duivel heerst over de Wereld om de mensen in de vernieling te helpen!!

  * De wereld zal geteisterd worden door de valse regeerders die de macht in hun handen houden en de mensen zullen dwingen hun wil te doen!!! Om zo in opstand tegen God te komen!!

  Eindtijd : Laat u niet misleiden door de genaamde Chip die in ieders hand of voorhoofd zal moeten worden geplaatst. Het is een valstrik van de Duivel, dan ben je met hem verbonden!!! Laat niet toe om die tekens van Satan in uw lichaam in te planten!!! Dat is het bewijs dat vanaf die dag uw ziel aan Satan toebehoort!!! En alles zal u gegeven worden (behalve de redding van uw ziel die dan aan Satan toebehoort)!!

  29/9/2006 Mijn Lijdensweg voor de Mens

  Boodschap

  * Jezus wordt opnieuw gekruisigd voor de zonden die de mensen iedere dag meer begaan!! Er staan velen door hun zondig leven aan de rand van de afgrond.

  * Bid veel de Rozenkrans voor kracht en Liefde!! Leef zuiver van hart!! Biecht!!

  Eindtijd : De Aarde zal hevig schudden!! De straten en steden zullen verdwijnen!! De bergen zullen het begeven en splijten!! De dalen zullen onder water stromen!! De bliksemflitsen zullen de Aarde treffen die op allen neer zullen komen!! De stroom zal daardoor verbroken worden!!

  Bid en vraag om hulp. De Vader zal de getrouwen helpen om zo nog de goeden te redden uit deze dwaze wereld van het Kwaad en Haat!! Geef je over aan de Vader die de goeden zal beschermen en een paradijselijke plaats voor hen bereidt om de wreedheid van de Aarde niet te hoeven ondergaan!!!

  24/10/2006 Zie de Duisternis in de Wereld

  Boodschap

  * Biecht!!

  * Hoe schaamteloos presenteren zij zich op bladen en tv’s om hun blootheid te verkopen!! Wat is er belangrijker : het Aardse dat vergaat of het Goddelijke dat voor eeuwig voor u staat!!! De Wereld is verdorven vandaar de Zuivering!!!

  * Bid voor hulp, samen met de Moeder Gods!!

  Eindtijd : Lieve mensen, de tijd is heel kort. Arm of rijk, alles zullen ze achter moeten laten en voor het eeuwig lot komen te staan. Niemand zal aan Zijn toorn ontkomen. Waak over Uw ziel, dat is het enige wat belangrijk is!!! De rest zal door de Vader vernietigd worden. De goeden zullen gered worden tot de rampen en straffen zijn voltrokken, totdat de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Hemel in orde zal zijn!! Red uw ziel, het is voor eeuwig!!!

  Duizenden Engelen waken over de Aarde om de goede trouwe mensen te beschermen en te bewaken voor als De Tijd zal komen dat er vele mensen op worden genomen.

  6/11/2006 De Wet van ’t Gebod – de Tien Geboden

  Boodschap

  * Hoe droevig is het lot voor hen die Zijn Geboden niet na willen leven!! Want op de Dag des Oordeels zal God het Oordeel over u vellen!! Wat een straffen zullen velen moeten ondergaan!!

  In deze onwillige Wereld van hebzucht, genot, geld en macht die velen over de Wereld beheren om de arme mensen nog meer tot hun slaaf te maken!! Niemand heeft het recht om over een ander z’n leven te regeren!! Zijn of haar lichaam is een Tempel van God waar niemand recht op heeft dan de Vader zelf!!

  * De mensheid is in een diep dal gevallen zonder Zijn Geboden nog te kennen!! De Tien Wijsheden om de weg naar de Hemel te betreden!!

  * Gezuiverd zal het worden van ongeloof en ongehoorzaamheid!! Zoveel tranen zullen velen huilen van spijt en berouw!! Zij zullen de rampen moeten ondergaan om zo nog tot de Vader te komen!!

  * In diepe droefheid en berouw zal God hun dan de plaatsen wijzen!!

  * Zoek toch de juiste paden die de Heer uw God voor u allen had voorbereid, zo ook de Tien Geboden zodat de mensheid er naar kan leven en zo de goede wegen kan nemen!!

  25/11/2006 Zalig Kerst Feest in de Duisternis

  Boodschap

  * Jezus zendt u de vrede en groet u vanuit de Vader en zegent u allen voor de geboorte van Hem die de wereld weer zal verlichten met Zijn goddelijk Licht!! Open uw harten!!

  * Dank de Goede Vader voor al de Liefde die Hij naar de mensen op; Aarde zendt om velen te helpen!!

  * Velen zullen het Licht van het Kind Jezus niet erkennen en zullen er een heidens feest van maken!! Velen begrijpen niet eens meer wat er op het altaar gebeurt, ze verenigen zich niet eens meer met het Heilig Offer!! Onzichtbaar staan Jezus en Maria met vele engelen en heiligen rond de Priester als hij het brood en wijn consacreert. Dan is het werkelijk het Lichaam en Bloed van Christus!!! Heiligschennissen worden begaan als mensen met grote zonden zoals abortus en onzuiverheid nog steeds de Vader durven te ontvangen!!!

  * Ga naar het sacrament van de Biecht en vraag God om vergeving!!

  Eindtijd : Door oorlogen en strijd zullen er nog vele doden vallen!!

  28/12/2006 Stop de Kindermoorden

  Boodschap

  * Wee degenen die niet luisteren naar Mijn Stem, die zullen de Aarde voelen schudden onder hun voeten, de angst zal hun doen beven door de zonden die ze hebben begaan!! Die zullen ze in de geest opnieuw beleven!! Het zal dodelijk zijn wat we zien in hun eigen ziel!!

  * De engelen blazen hun bazuin!! De aankondiging van de straffen door de ongehoorde zonden van de mensen!!

  * Het grootste kwaad is abortus!! Laat je niet misleiden door artsen die doen alsof het geen levend wezen is!! Een kindje heeft een ziel!! Vraag vergeving in de Biecht!! Alleen God heeft het recht over leven en dood!!

  28/1/2007 Leg uw handen in de Mijne

  Boodschap

  Rijken der Aarde, open uw harten!! Hoeveel leed is er onder de mensen door armoede en verdriet, door gebrek aan geld door de vele machthebbers die het van hen hebben weggenomen om nog meer bezit te vergaren!! Om zo de wereld hun macht te tonen, de status van rijdom te laten zien!! Deel uw bezit met de mensen die het moeilijk hebben, deel aan de armen!! U heeft de rijkdom bemind zonder liefde en medeleven voor de ander!! Zo kunt u de baas over hen blijven, steeds meer macht, al meer slaven die voor u moeten buigen alsof u God zelf bent!! Velen zijn hun zielen verloren door hun zondige leven dat ze door hun geld konden beleven!!

  Alles wordt van u afgenomen!! U bent niet eens dankbaar voor de rijkdom!! Vreugde in uw harten krijg je door uit te delen aan de armen!! Doe toch iets goeds voor een ander!! Steun elkaar in moeilijke tijden!! Niets kunt u meenemen!! Alleen de Ziel is bestemd voor het eeuwig leven!!

  9/2/2007 De Kruis Weg door de zonden

  Boodschap

  * Velen zijn zedeloos en zien hun lichaam alleen nog maar als een genotsmiddel waarmee ze hun geld verdienen!! Ze buiten hun lichaam uit!! De Tempel van God!! Ze leven als beesten onder elkaar om hun lusten te bevredigen, niet uit liefde maar alleen om genot!! Als gij u niet zal bekeren dan zal de Vader u gaan straffen door ongekende ziektes waar geen geneesmiddel meer voor zal zijn!!

  * Kindermisbruik : wee degenen die Zijn onschuldige kinderen misbruiken voor hun eigen wellust en genot worden gebruikt!!!

  * Velen hebben hun zelfbeheersing verloren door de zucht naar genot!! Velen zullen hun zielen verliezen!!

  * Ouders : onschuldige blikken van kinderen zien naar u op!! Wees hun voorbeeld in plaats van hun afgang in het verliezen van hun onschuld!!

  * Ga biechten!!

  1/3/2007 Wees de zuilen van Mijn Kerk

  Aan de priesters : Weet dat de Rooms Katholieke Kerk de ware Kerk is. Priesters, gij zijt verantwoordelijk voor het zielenheil van de mensen om hen de weg te wijzen naar de Tien Geboden. Velen van de Priesters zijn de weg kwijtgeraakt en leven zoals de mensen het graag wensen om zo de Kerk vol te krijgen!! Maar beter weinig goede mensen dan de Kerk vol huichelaars die als gepleisterde graven te communie gaan : van buiten goed, van binnen rot!!! Priesters zullen zwaarder worden gestraft dan de onderdanen die naar u luisteren en in u geloven!! Kom toch en draag uw kruis samen met Mij, Jezus, om de wegen vrij te maken voor de anderen zodat we het Licht weer kunnen vinden in de Armen van de Vader!! De Duivelse verleidingen zijn groot, in bars en andere ongure sexuele plaatsen… Priesters blijf bij de Vader!! Volbreng uw taak in de Waarheid en Liefde, wees zuiver. Verbreek nooit uw gelofte, wees priesters tot de dood u scheidt!!

  19/4/2007 Waak over uw Ziel, de Vader huilt

  Boodschap

  * Zonder God is er geen Liefde, geen Geloof, geen Leven!!!

  * Draag met Mij het Heilig Kruis. Draag uit met Mij het Goddelijk Woord onder de mensen om zo nog wat zielen te redden.

  * De weinige goede mensen zullen nog moeten strijden met de hulp van de Vader, ook zij zijn de martelaars van deze Aarde door mee te gaan het H. Kruis te dragen samen met de Vader in de tranen van Bloed door de losgeslagen mensheid!!

  * Aan jonge kinderen wordt openlijk sex aangeboden als iets normaals, hun zielen proberen ze te bederven.

  * Steeds meer zullen mensen zelfmoord plegen, ze hebben geen houvast.

  * De Kleine Restkerk zal blijven bidden voor de bekering in de wereld.

  * Vraag om vergeving in de Biecht!!!

  28/5/2007 De Vader vraagt : Luister naar Mij

  Boodschap

  * Red uw ziel!! Luister naar de Vader, Hij is de Waarheid en het Leven!!

  Eindtijd : Het Water zal steeds meer gaan stijgen, stil en geruisloos glijdt het rondom u heen!! Niets kunnen ze er nog tegen beginnen!! Door de laksheid van de overheid en de ongehoorzaamheid zullen vele mensen verloren gaan in de massa’s water die jullie zullen treffen!!! Onverwacht zal dit gebeuren. Er zullen ook vele droogtes komen waardoor vele mensen ziek zullen worden en gaan sterven door de warmte.

  18/3/2007 Kom Heilige Geest

  Kom Heilige Geest

  Verlicht de harten van de mensen

  om zo de Liefde van de Vader

  binnen te laten gaan!!

  Laat deze Grote Genade

  Uw harten beroeren!!

  Het is een geschenk van de Vader.

  Draag dit Glorierijke en Liefdevolle kruis!

  Het zal u beschermen!

  Waar U ook zal zijn!

  Zo groot is de Liefde voor de mens!!

  Amen

  Jezus zegt : al wie dit kruis zal dragen wal het Hart van de Vader in zich dragen! Amen

  (Kruisjes zijn te verkrijgen bij : Hille Kok, Asterstraat 43, 1131 LR Volendam)

  26/6/2007 Verdeel uw rijkdom in Zijn Liefde

  Boodschap

  * Rijken der Aarde : U had zoveel mensen in armoede en leed kunnen helpen met al uw geld. Steeds meer zelfmoorden worden er gepleegd doordat ze geen uitweg meer zien door hun problemen!! De grote Heren zullen de vreugde van de gewone mensen ontnemen door in hun achterkamers van hun Imperium met zogenaamde besprekingen nog weer iets bedenken om de mensen ongelukkig te kunnen maken en hun vreugde ontnemen om er zelf nog beter van te worden!! Uw ziel gaat verloren door zelfzucht, hebzucht en gierigheid!!

  Al uw rijkdom zal vernietigd worden. Al bent u rijk en belangrijk, maar voor God de Vader bent u klein!! Zovelen hebben nooit aan Hem gedacht om Hem te danken voor hun rijkdom!!

  * De Restkerk zal de Vader sparen!!

  * Vraag om vergeving in de Biecht!!

  Eindtijd : De tijd zal komen dat uw geld niets meer waard zal zijn!! De rampen zullen het weg gaan vegen!! Dan zal er niets van over zijn!!

  4/8/2007 De Engelen waken over de Aarde

  Boodschap

  * Velen zullen verloren gaan, ze hadden niet geluisterd en hadden geen berouw van hun zondig leven!!

  * Help elkaar in nood!!

  * Red uw Ziel in het sacrament van de Biecht!!! Want God ziet al uw goede en slechte daden!!

  * Bid veel de Rozenkrans!!!

  Eindtijd : Duizenden Engelen staan u op te wachten als de tijd van de opname er zal zijn!! De goeden zullen door de Engelen worden weggenomen en gebracht op een plaats dat voor hen is voorbereid!! Rampen overal, het ene land zal het andere land niet meer kunnen helpen door het leed dat ieder zelf zal ondergaan.

  14/8/2007 Mijn verdwaalde priesters, keer terug tot Mij

  Aan mijn priesters : Zonder Mij bent u niets!! Gij waart mijn uitverkorenen om de taak te vervullen die Ik u had gegeven om de kudde die Ik u toevertrouwde te leiden tot Mij, in de Liefde te brengen op weg naar de Geboden in zuiverheid en geloof!! Elke ziel die u verloren laat gaan zal voor Uw rekening komen!! Gij durft niet meer de Waarheid te spreken!! Gij zijt bang voor de mensen, maar U moet bang zijn voor Mij, Uw God die de Waarheid is!!! Gij brengt uw kudde in de war!!!

  Zoveel verwarring en onzuiverheid onder Mijn priesters die het niet zo nauw meer nemen in hun ambt, zoveel hoogmoed!! Veel vrijheid, weinig gebed!! Wees nederig, wees zuiver. Wees een kracht in de Liefde en Geloof!! Er zijn zoveel priesters die zeggen dat de Biecht niet meer hoeft!! De Biecht is een Genade, het zuivere sacrament om de mensen van hun zonden te bevrijden!!

  Pas op!! Vooral willen ze de priesters te grazen nemen, dan zijn er geen priesters meer om de mensen het Lichaam en Bloed, het Levend Voedsel (Christus Zelf) te geven!! Bid voor de goede priesters en steun hen, dat zij niet verloren gaan!!

  9/9/2007 Moeder Aarde is in groot gevaar

  Boodschap

  * Zalig zijn zij die God trouw zijn gebleven, die zullen de vreugde van de Vader mee mogen beleven in de Liefde samen met Hem!!

  * De mensen houden niet van de Vader, vandaar Zijn strafgericht op de Aarde!!

  * Zij die nog geloven zullen mee worden genomen in het land van Liefde waar we mogen blijven totdat de Aarde gezuiverd zal zijn!!

  * Heb berouw en kom tot de Vader!!

  *Zovelen leven in onzuiverheid. Geen grenzen in het huwelijk die door God verbonden zijn en door velen geschonden!! De eenheid verbroken, en zo is er een grote droefheid in het gezin gekomen. De kinderen raken verward en lijden door die strijd!!

  Eindtijd : De hoogmoedige die neerkijken op hun medemensen door hun zieke geest, door hun rijkdom zullen eens zelf zonder geld in de wereld moeten vechten voor hun eten en drinken die ze van de armen hebben ontnomen!!

  De Duivelse mensen zaaien ziektes rond voor mens en dier waar geen geneesmiddel voor zal zijn!! De meteoriet zal dichter tot de Aarde naderen!! Het vuur zal de Aarde bereiken. De droogte zal dan dramatisch zijn!! Alles staat de wereld te wachten : water, droogtes, vuur!!

  30/9/2007 God de Vader zal de Aarde treffen

  Boodschap

  * Ieder die de Woorden van de Vader nog niet aan willen nemen zullen de straffen ondergaan!! Zwaar zal het lijden voor velen van u worden!! Hoe durft u nog steeds de Vader te bespotten!!

  De standvastige mensen zullen in vreugde en Liefde tot de Vader gaan!! De opnames zullen sneller komen dan U zult verwachten!!

  * Keer terug naar de Vader!! Zonder Hem bent u verloren.

  * Alles is van de Vader!!! De Aarde en de Mensen zijn van de Vader en van niemand anders!!

  * Hoogmoedigen, er zal niets voor u achterblijven!!! U zult verantwoording moeten afleggen voor het Hemels Gerecht over wat u gedaan hebt met hetgeen u mocht beheren!! Alles wat u van een ander afneemt wordt gezien door de Vader!!

  Het geld van de rijken zal hun worden afgenomen door de liefdeloosheid voor de medemens die in nood verkeert. Genadeloos zijn velen geworden, hun geld is god!! Zij zullen eindigen in de Hel!!

  25/10/2007 Draag Uw Redding het Liefdes Kruisje

  Boodschap

  * Het is een bescherming voor de rampen die gaan komen!! Al die het Glorierijke Kruisje aan zal nemen in Liefde en Geloof daar zal redding voorkomen, waar Gij ook zal zijn!!

  Hille Kok heeft de opdracht van de Vader gekregen om Zijn liefdevolle Kruisjes te verspreiden over de Aarde!! Zo zullen deze Heilige Kruisjes over de Aarde gaan. Wat een vreugde zullen allen die het aan zullen nemen beleven door de Hand van God de Vader zult Gij geholpen worden!! Dit is het laatste Geschenk!!!

  * Betekenis van de kleuren van het Kruisje : wit is de zuiverheid, blauw is de kleur van Maria!!!

  * Maak u zuiver van hart en ziel, laat uw ziel niet verloren gaan!!! Kom tot de Vader!!! Belijd uw zonden in de Biecht!!

  * Al het aardse wat ze bezitten zal verloren gaan, enkel God blijft voor eeuwig!!

  * Bid veel de Rozenkrans, ook voor die dwaze afgevallen mensen van de Vader!!

  * De Moeder Gods zal in het midden van Haar Rozenkranskinderen staan!!

  Eindtijd : Vuur zal de Aarde treffen. Velen zullen daarin verloren gaan.

  29/11/2007 Laat het Kerstkind uw hart beroeren

  Boodschap

  * Zoveel Liefde had de Vader voor de Mens door Zijn eigen Zoon Jezus te laten lijden en te vermoorden voor de zonden van de mensen!

  * Zovelen vallen af en laten hun redding vallen!! Zonder de steun van de Liefde kan niemand leven!! Alleen het Licht kan vreugde en liefde geven. Blijf standvastig in uw geloof. Laat u niet misleiden!!

  * Niets of niemand raakt hun meer, geen Liefde is er meer. Alleen genieten van het Kwade, daar hebben ze nog vreugde in. De haat is groot in hun hart voor al degenen die bij de Vader horen!!! Zij zullen aangevallen worden voor hun standvastig geloof dat Satan wil breken zodat ze de macht over de Aarde zullen bereiken. Maar de Vader zal u komen redden : al die zich aan Hem de Vader over zullen geven.

  * Vele kinderen gaan verloren door hun losbandige ouders!! Kom terug, beheers u en gedraag u!!! Word weer kinderen van het Licht!!!


  31-03-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  30-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Miss Piepschuim

  Het is vreselijk om vrouwen bezig te horen over hun uiterlijk. Hun buik is te dik, hun dijen zijn te dik, de huid rond hun ogen hangt door… Focus mensen, focus!!! Lees de boodschappen van Hille Kok uit Volendam! Het komt erop aan om geestelijk fit te zijn. Geen zonden op je ziel te laten plakken. Ga nu biechten!!! Het is onzinnig om te denken dat wat Hille als boodschappen krijgt, leugens zijn. God is niet het probleem, jij bent het probleem!!!

  België kon Japan, Haïti, Brazilië enz. zijn. En geloof het : onze beurt komt nog!!!

  Het maakt dus niet uit hoe je eruit ziet, maar hoe je innerlijk eraan toe is.

  Als ze in de Hemel hoogstens 40 jaar eruit zien, zou God dan geen andere zaken voor je kunnen regelen? Red je ziel, dan zul je het in de Hemel met eigen ogen kunnen zien!!!

  30-03-2011, 21:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Serie Maria in Nederland : Volendam deel 2

  11/11/2001 God is Liefde – de Redding

  Aan de priesters : laat uw zielen niet verloren gaan. Bid God om kracht voor de zuivering van het hart. Wees trouw aan God, het Evangelie en het ware geloof van de Rooms-Katholieke Kerk. Wees niet bang voor de bedreigingen en het lijden. Laat niet toe dat de Sacramenten worden verwijderd.

  3/3/2002 De Vader roept U!

  Boodschap

  * De tijd is nabij dat allen voor het Glorierijke Kruis zullen komen op de knieën vol spijt en verdriet.

  * Wees waakzaam en wordt een met elkaar.

  * Bid de Rozenkrans, blijf bidden en ga tot de Moeder Gods om bescherming

  Eindtijd : De oorlog is nabij. Het water zal gaan stijgen

  24/4/2002 De Genadebron van Eeuwig leven

  Boodschap

  * Ontvang de Heilige Sacramenten die het voedsel en de drank zijn [voor de ziel], de bron van eeuwig leven.

  * De mensen worden steeds harder, de harten zijn van steen aan het worden

  * Bekeer u.

  * Open uw hart voor die grote liefde die God de Vader u allen wil geven.

  25/5/2002 Bid toch de Rozenkrans

  Boodschap

  * Let op voor het grote kwaad : de zelfzucht, het willen hebben en niemand iets gunnen wat van jou is

  * De dag zal komen dat men alles af zal moeten geven : goud, zilver, huizen, alles.

  * Bekeer u. Vraag om vergeving in de Biecht.

  * Kom naar de Heilige Eucharistie, dat zal uw redding zijn.

  12/6/2002 De gerechtigheid waarschuwt

  Boodschap

  * Het leed, dat men elkaar door vijandschap aandoet, alles wordt door het oog van God gehoord en gezien. De almacht van de Vader ziet alles wat er op de aardbol wordt gedaan.

  * Hoe roekeloos handelt men heden met mens en dier.

  * Het kinderleed komt tot bij Mijn troon.

  * Geweten verloren, zuiverheid kwijt… verantwoording moet worden afgelegd! Hoe bitter zijn de tranen als de Vader Zijn kinderen naar de hel ziet gaan! Want Gerechtigheid is Liefde!

  21/6/2002 Open uw hart

  Boodschap

  * Heb eerbied voor de Vader! De God van al het Leven die jullie allen het Leven heeft gegeven!

  * De Gerechtigheid is streng. Het is nu erger dan in de tijd van Sodom en Gomorra.

  * De opstanding in alle landen zijn voortekenen van de tijd.

  * Wees voorbereid. Ga naar de Biecht.

  * Bid tot de Moeder Gods.

  Eindtijd : De Zee is vol gevaar!

  17/9/2002 Het eeuwige leven

  Boodschap

  * Genade is de aangeboorde levensader door het stromende water dat op ons neerkomt en ons doordrenkt met Zijn Barmhartige Liefde. Het komt over al de mensen die naar Mijn Heilig Kruis zijn gekomen.

  * Bekeer u voor het te laat is. Het Sacrament van de Biecht zal nog velen kunnen redden van al het kwaad dat hier op aarde wordt gedaan.

  * De vervolging van het Christendom zal velen doen lijden.

  * Het kwaad is overal maar de Mijnen zullen het door Mijn kracht en door de liefde winnen.

  * Open uw hart en nader tot de Vader.

  22/9/2002 Gods Vergevende Liefde

  Aan de priesters : de ongehoorzaamheid stijgt ten Hemel! Laat de Waarheid in u allen wonen! Blijf trouw aan het Ware Geloof en aan God. Hou uw kudde gelovigen dicht bij de Vader! Vele priesters laten het door het wereldse afweten en vallen ten prooi in de handen van Satan. Wees zuiver en rein van Hart. Bid en roep om de Moeder Gods! Vraag om vergeving.

  19/1/2003 Hoe droevig is de tijd

  * In alle landen heerst er onrust, droefheid, onverdraagzaamheid, haat, hoogmoed en ontevredenheid.

  * Leegheid is in hun hart gekomen voor de liefde die ze hebben buiten gezet.

  * Hebzucht en Zelf-vertrouwen. Denken niemand nodig te hebben.

  * De ware grootheid is De Liefde.

  * Wees nederig, klein, liefdevol en trouw aan de Woorden van de Vader! Hij zal je de Liefde geven!

  * Blijf dicht bij de Vader, blijf trouw aan het Evangelie en de Sacramenten, vooral dan de Biecht.

  * Bid de Rozenkrans om bescherming!

  28/1/2003 Het leed zal hen treffen

  Boodschap

  * Bid voor degenen die eenzaam zijn, de Weg verloren hebben, geen uitweg meer zien.

  * Kinderen worden misbruikt en vermoord. Zoveel leed. Velen zullen zien wat ze hebben aangericht.

  Eindtijd : Onverwachts zal de Aarde beven. De schrik slaat hen om het hart. Ze hebben gespot met de waarschuwingen en met de Liefde die hen wilde helpen. Maar nu zal het leed hen overvallen. De hoogmoed zal in stukken vallen aan de voeten van de Vader!

  22/2/2003 Hoe lijd Ik voor de Wereld

  Boodschap

  * Mensen verliezen het Eeuwig Leven. Hun oordeel zullen ze spoedig ondergaan. Zie de tijd van rampen, de mensen kunnen het niet meer aan. De landen zijn in oorlog.

  * Bekeer u.

  * De afvalligheid is groot bij de priesters,  zij die de Sacramenten niet meer nodig vinden.

  3/4/2003 Komt allen tot Mij

  Boodschap

  * Zij die de Woorden van de Vader niet aanvaarden brengen hun leven in gevaar door hun zielen te verliezen. De hoogmoed doet hen in de afgrond [van de hel] glijden.

  * Bid de Rozenkrans

  * Bid voor hen die niet bidden, die niet meer bij de Vader willen behoren, dat de liefde hun harten opent en dat zij de waarheid weer gaan zien en begrijpen.

  * Blijf dicht bij de Moeder Gods voor bescherming.

  Eindtijd : De opstanding is nabij voor alle volkeren, want de Heer zal tussenbeide komen om het mensdom te redden van de Grote Verdrukking door die vijandige en genadeloze wereld. Hij zal weer liefde brengen in hun harten en allen de weg tot Hem terug laten vinden. Wees trouw en bewaar de waarheid in uw hart, dan zal de genezing door het Woord in uw hart binnendringen en gij zult de Liefde gaan beminnen.

  6/5/2003 De Redding

  Boodschap

  * Bid heel veel. Bemin elkaar in gebed.

  * Bind allen tesamen, maak een Kring van Liefde om de Aarde.

  * Bid de Rozenkrans om bescherming.

  10/7/2003 Wees Mijn Licht

  Boodschap

  * Kies voor de Vader en laat het zien.

  * De Vader zal de Zijne beschermen.

  * Help elkaar in gebed met de Liefde vanuit het Hart.

  * De Vader zal ze komen halen! De Maaier van Goed en Kwaad! De dorsvloer zuiveren! Het Kwaad zal worden verbrand en de Satan naar de afgrond gedreven. Vrede brengen onder de verdwaalde en verdwaasde mensen! Zovelen zullen het niet halen door het inzicht in hun eigen Leven! Ook door de verwoestingen over de Aarde die God ook als Gerechtigheid laat gaan!

  15/8/2003 Boodschap van Maria

  Boodschap

  * Hoe radeloos zullen velen zijn als ze de weg echt zijn kwijtgeraakt in de handen van het Kwaad, gemarteld worden en geslagen en gedwongen te doen wat ze van hen eisen!

  * Degenen die vechten tegen het Licht, het Kruis zal God niet onbestraft laten!

  * Roep om de Moeder Gods. Zij kan je nog redden van de verschrikkelijke kracht van het Kwaad. * Bid de Rozenkrans. Bid samen als een kring met elkaar verbonden!

  30/9/2003 Wees gewaarschuwd

  Boodschap

  * De levensvreugde is weggeëbt uit de harten van de mensen : geen God of Gebod willen ze aanvaarden, geen Liefde laten ze binnen.

  * Zonder Liefde kan niemand de Vader nog vinden!

  * Kom in de Liefde tot de Vader!

  * Bid voor de zondaars

  Eindtijd : De wereld staat voor een grote catastrofe die onmenselijk zal worden : zoveel rampen overal die de Wereld zal voelen

  De weeën in de Wereld : de grond zal gaan beven, het Water stijgen. Wees voorbereid.

  1/11/2003 Het Goddelijk Licht

  Eindtijd : De Aarde zal worden verlicht door stralend Licht. Het Grote Wonder dat God over de Aarde verricht. Als de tijd aan zal breken en de bladeren zijn verdwenen, het groen de knopjes laat zien : dan zal God een groots Geschenk geven! Velen zullen daardoor hun kleinheid zien en zich op hun knieën voor het Heilig Kruis begeven, vragend om Genade, Vergiffenis en Berouw. Velen zullen de Waarheid gaan beleven in de Liefde tot God! De Moeder Gods, de Troosteres der Bedroefden beminnen en daar voor altijd de Bescherming vinden. Ze zullen troost en kracht vinden. Zie op naar het Kruis van de Heer, de Verlosser van het Kwaad, die het Licht over allen neer zal laten gaan! Velen zullen op hun knieën gaan en de Vader gaan beminnen!

  6/12/2003 Vraag om vergeving

  Boodschap

  * Niets ontgaat Gods alziende blik. De Trotse slaat Hij neer, de Geringe heft Hij omhoog.

  * Voor God is alles Licht, voor Hem bestaat geen duisternis. En God vraagt rekenschap van je daden.

  * De Waarheid zal God met Zijn Macht in het wereldse Licht openbaren!

  * God zal je plaats bereiden die je hebt verdiend als je niet om vergeving zal vragen in het H. Sacrament van de Biecht!!

  19/1/2004 Jezus redt ons

  Boodschap

  * Bid de Rozenkrans. Vraag de Moeder Gods om bescherming.

  * Alleen gebed kan je van dit onheil redden en bevrijden.

  Eindtijd : De regen is begonnen, rivieren zullen stijgen, dijken gaan het begeven.

  Blijf bidden om hulp. Het dreigende water zal veel verdriet geven. Mens en dier zal in de problemen komen. Vraag hulp aan de Vader! Help ons in de landen van ’t water! Het water zal gaan stijgen en velen bedreigen!

  4/5/2004 Mijn priesters – Kom tot Mij, Jezus

  Aan de priesters : De Eucharistie : alleen gewijde handen mogen Mij uitdelen aan de mensen om jullie heen!

  Ieder krijgt zijn straf naar zijn daden! Velen van jullie houden Gods Woord verborgen!

  Verlaat het aardse, wees zuiver en rein. Strijd voor Mij en voor de Eeuwigheid! Kom rust tegen Mijn Hart en Ik bevrijd jullie van verdriet en pijn!

  14/5/2004 Waarschuwing

  Aan de priesters : wees op uw hoede, laat jullie niet misleiden. Mijn Woorden worden verdraaid! Vraag de H. Geest om jullie te zuiveren en te kunnen onderscheiden. Wees gehoorzaam en standvastig. Doe wat de Vader van jullie vraagt! Wees rustig en liefdevol voor de verdwaalde schapen, de mensen. Draag het teken van Mij dat gij Mijn priester zijt! Draag je boordje als teken van eerbied, het teken van priester zijn! Geef geen dwaalleer aan de mensen. Wees één als een sterke zuil van geloof en Liefde in de Waarheid. Ga terug naar de Vader! Verspreid de Liefde in de Eucharistie! Wees nederig onder de mensen.

  29/6/2004 De Vader huilt

  Boodschap

  * De mensen luisteren niet naar Gods stem gesproken door Zijn Profeten! Ze worden belaagd, uitgelachen en bespot om de Woorden van God. De Aarde zal lijden door de ongehoorzaamheid.

  * De Duivelse Machten hebben bezit van velen genomen!

  * Mensen hun eigen lot zal hun overspoelen door de zonden! Zedeloosheid, wellust en hoererij.

  * Laat de Liefde van de Vader in jullie harten binnen. Wees geen slaaf van je eigen wil, die je naar de verdorven wereld en in de afgrond brengt.

  15/8/2004 Hoe duister is de Wereld

  Boodschap

  * Satan heeft bezit van velen genomen. Wellust, losbandigheid.

  * Abortus : de moord op een kind van God zal zwaar zijn. Wie durft zich boven Hem te verheffen!!!! Het leven van een kind te ontnemen!!!!

  * Nu kun je nog vergeving aan de Vader vragen voor de zonden in je leven begaan in de Biecht. Bid voor de priesters die de Biecht niet meer belangrijk vinden! Keer terug.

  28/9/2004 Bid allen te samen de Rozenkrans

  Boodschap

  * Ik zal Mijn kleine Rest-Kerk, die Mij trouw blijft, beschermen tegen de aanvallen van de Duivel die de Kerk is binnen gekomen.

  * Er wordt niet vertelt dat Ik, Jezus zelf, in het Brood aanwezig zal zijn! – Als de Goede priesters de consecrerende woorden hebben uitgesproken, dan is het Werkelijk Mijn Lichaam en Bloed geworden dat door Mijn Lijden tot u is gekomen!!!

  * Het ware Rooms-Katholieke-Geloof is de Redding, er is maar 1 geloof!!!! 1 God : de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!!!!

  7/10/2004 Hoe groot is Mijn Liefde voor de Mens

  Boodschap

  * Gij zondig mens, hoe durft Gij op de plaats van de priesters te gaan staan en de handelingen te verrichten die door de priester zelf moet worden gedaan!! Het Heilig Offer moet door de priester worden gedaan!!

  * De tijd is gekomen dat Ik de mensen de Waarheid weer eens laat zien hoe belangrijk de H. Eucharistie toch is! Alleen een echte priester zal dit wonder door Mij gegeven door Zijn gezalfde handen kunnen doen!

  * En bij de mensen Mij op de tong terug te laten doen!!

  * Bid de Rozenkrans. De Moeder Gods zal in het midden van Haar Rozenkrans kinderen staan om ze te beschermen.

  17/12/2004 Het Kerstkind

  Boodschap

  * Hoe stralend is de Liefde als God je bemint. Het Kindje in de kribbe is het stralende bewijs dat de Liefde heeft gegeven. Jezus is gekomen om allen te beminnen! Hij heeft de Hemelpoort geopend, de zondaars bereikt en de harten geopend om het Hemels Licht erin te laten stromen!!

  * Gegeven door de Maagd Maria die door de H. Geest werd bevrucht. Zij, de Zuivere.

  * Jezus die de Lijdensweg begon voor de mensen, het slachtoffer zonder zonden werd gekruisigd en geslagen.

  * Een stralend Kind door God gewild om de mensen te bevrijden en naar de Hemelpoort te begeleiden in de Liefde tot de Vader. Hoe dankbaar zouden we moeten zijn!

  16/1/2005 De verdorven wereld

  Boodschap

  * Gods toorn zal over de Aarde gaan door het bandeloze leven : verderfelijkheden zoals kindermisbruik, sodomie, homofilie, lesbiennes, klonen van menselijke cellen…Duisternis zal hen omringen en zal leiden tot zelfmoord. Zonder de Vader kan niemand geestelijk in leven blijven!!

  * Na dit aardse leven wordt de keuze gemaakt voor het Aanschijn van de Vader!!

  * Het leven kan zo worden beëindigd, dan zal God Zijn oordeel vellen over wat je hebt gedaan!!

  * Wees voorbereid op dit moment en eens voor Zijn Troon zal staan!!

  16/2/2005 Het uur der Waarheid

  Boodschap

  * God zendt duidelijk zijn Rampen. De oorlog is nabij! Verdorven leiders gaan door met hun nucleaire praktijken!! Het is alleen macht en bezit. Laat je niet misleiden door die zogenaamde Vrede!! Het is een valstrik!!

  * Bid heel veel, om genade voor de grote zondeval van deze Aarde waar de mensheid is in gevallen!! Satan regeert over de Aarde!!

  * Mensen stellen dierlijke handelingen door de begeerte van Wellust!! Velen kiezen voor de Vrijheid : de Weg van het Verderf!! Ze willen de Vader niet.

  * Bid de Rozenkrans voor redding.

  * Ga naar de H. Eucharistie, ontvang Mij veelvuldig in jullie Hart!!! Het zal jullie Kracht gaan geven in de Liefde tot Hem, de Vader!!

  * Reinig je ziel in de Biecht!!!

  * Bescherm uw kinderen!

  * Uit Liefde laat Ik de mensen dit Leed nog zien!

  Eindtijd : Wat er staat te gebeuren : droogtes, honger en dorst – delen zullen onder Water komen! In de Wereld zal het Water gaan stijgen!!!!

  De goede mensen zal de Vader beschermen en troosten : zij worden verplaatst!!!! De ongehoorzamen zullen de strijd hier op Aarde moeten ondergaan!!! Jezus en Zijn Moeder zullen met vele Engelen de goeden uit de klauwen van het Kwaad bevrijden!!!

  1/3/2005 De Reddingsboei

  Boodschap

  * Het Heilig Kruis is de reddingsboei van het Leven!!

  * Hoe durven jullie opstandig zijn tegen Mij, je God, Die vol Liefde de wegen voor allen heeft klaar gelegd om Hem te kunnen volgen!!!

  * Open jullie harten voor het Licht!

  * Bid voor elkaar dat jullie niet in de valstrikken van de verdwaalde gelovigen vallen!

  * Bid heel veel. Bid de Rozenkrans als troost voor de Heer. Door veel te bidden kunnen de rampen worden verzacht die u allen staan te wachten!!

  Eindtijd : De Dijken zullen het begeven, het water zal stijgen. Wees voorbereid, laat uw ziel in orde zijn voordat de tijd zal komen dat je wordt opgenomen bij de Vader!!! Onverwachts zal de chaos u allen overvallen!!!

  29/3/2005 Laat de Heilige Geest uw Hart beroeren

  Boodschap

  * Laat de H. Geest jullie Harten beroeren en je Ziel bezielen met Wijsheid, Liefde en Vreugde, zodat velen de weg naar de Vader vinden.

  * Zonder gebed gaan velen verloren!

  * Keer terug naar de Moeder Gods.

  * Belijd uw zonden in de Heilige Biecht. Ga naar de Heilige Eucharistieviering.

  * De grote revoluties zijn al bezig. De Groten der Aarde zullen hun macht nog meer gaan gebruiken. De kleinen zullen het niet meer redden en slaan op de vlucht!! De genocides zijn overal en de mensen vluchten weg! Ook de priesters zullen hen niet meer helpen, want velen hebben de Heer verlaten.

  * Ruzies overal op deze Aarde.

  Eindtijd : Rusland zal onverwachts aanvallen op de tijden dat niemand het zal verwachten!!!

  De rampen zullen heviger worden!

  30/4/2005 Bid allen te samen de Rozenkrans

  Boodschap

  * Bid om kracht, bid de Rozenkrans, bid voor vrede.

  * Bid om vergeving in de Biecht voor je Leven wordt ontnomen.

  Eindtijd : In de stilte van de nacht zal de Aarde beven, onverwachts… de meteorieten zullen vallen en de Aarde overvallen!!!! Je bestaan, je rijkdom zal tot niets vervallen. Het vuur komt steeds dichter tot u nader!!! Delen van de Aarde zullen verschroeien!!! Het bloed zal over de straten vloeien!!! De booswichten van de Aarde zullen vele slachtoffers maken!!

  Een droevige ramp staat allen te wachten. Ook de machthebbers zal God hun macht ontnemen!!

  14/5/2005 Omarm Mijn Licht

  Boodschap

  * De [valse] vrijheid heeft velen in zijn greep!

  * Zonder de Echte Liefde van God gaan velen verloren.

  * Keer terug naar het Goddelijk Licht, Gods Hart staat voor allen open! Dan krijgt u allen weer een blij gezicht!!

  13/6/2005 Hoe droevig is de Vader

  Boodschap

  * Zonder God gaan velen verloren.

  * De Wereld is in gevaar door zedeloosheid, geweld, haat tegen het goede.

  * Satans grootste leugen is het ontkennen van de Hel. Laat je niet misleiden!!!

  * Hoe vreselijk zal het nog worden als de tijd van de Antichrist zal komen!!! Hij zal alles wat fout is goedkeuren.

  * Bid de Rozenkrans. En luister naar God de Vader.

  Eindtijd : Door het beven van de Aarde zullen velen hun harten het begeven en zich van het Leven beroven!!

  13/7/2005 De Zondige Wereld

  Boodschap

  De Hoogmoed en Zelfzucht komt boven alle wetten van God de Vader. Hun wereld is de God waar velen voor leven!! Geen schaamte, geen berouw. Vrije sex, hebzucht, huwelijken van homo’s en lesbiennes…De grondslag van de kinderen weggeveegd om hun leven de juiste richting te geven van een vader en moeder : een echt gezin door God aan de mensen gegeven!!!

  12/8/2005 Red Mijn Kinderen in het Doopsel

  Boodschap

  * Leer de Kinderen weer bidden vanuit Mijn Naam!! Bescherm hen met hart en ziel!! Laat ook de Kinderen dopen in Mijn Naam!! Breng ze zo vlug mogelijk in het Huis van de Vader!! Laat ze door een echte priester dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

  * Een nooddoop mag gegeven worden in kritieke momenten, maar moet worden overgedaan door een Rooms Katholieke priester als het gevaar geweken is.

  * Vrouwen mogen geen sacramentele handelingen van een priester overnemen!!! Dat is een heiligschennis. God de Vader heeft Zijn Apostelen daarvoor uitgekozen en geen vrouwen!!

  * Luister en leef naar Gods Geboden.

  * De tijd zal komen dat God de Vader ieder zijn eigen ziel zal laten zien!

   

  30-03-2011, 21:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera - Pedro Regis

  Boodschap 3460 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 28/03/2011

  Lieve kinderen, het lijden zal komen tot het Koor, Canta e Alegria. (naam van het koor ?) Kniel in gebed en God zal je redden. Wees mensen van gebed en getuig overal dat je bij de Heer hoort. Ontvlucht het kwaad en open jullie harten voor Jezus, omdat je enkel dan zult omgevormd worden. Ik ben jullie Moeder en Ik kom van de Hemel om jullie te vervullen met moed, hoop en geloof. Laat je moeilijkheden jullie niet ontmoedigen. God staat heel dicht bij jullie. Vertrouw op Hem die in het verborgene ziet en die weet wat jullie nodig hebben. Jullie stevenen af op een toekomst van grote beproevingen, maar wees niet ontmoedigd. Op het laatst zal Mijn Onbevlekt Hart zegevieren en jullie zullen de grote overwinning behalen. De Heer zal jullie tranen wegvegen en iedereen zal gelukkig leven. Ga verder zonder angst. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3459 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 27/03/2011

  Lieve kinderen, Ik ben jullie Moeder van Smarten en Ik lijd omdat Mijn arme kinderen lijden. Ik kom uit de Hemel om jullie naar ware bekering te leiden. Wees volgzaam. Blijf niet in zonde steken, maar keer terug naar Hem die jullie Weg, Waarheid en Leven is. Ik wil jullie niets opleggen, maar Ik vraag jullie om Mijn oproepen met vreugde te beleven. Nu breekt de tijd van zorgen aan voor de mensheid. Saltillo Dodoma zal de angsten van een veroordeelde moeten doorstaan. Kniel in gebed. Kniel in gebed. Mijn arme kinderen zullen als blinden zijn die andere blinden leiden en zij zullen aan een kloof staan. Vertel iedereen dat God gehaast is en dat dit de tijd is voor jullie terugkeer naar God. Raak niet ontmoedigd. Wanneer alles verloren lijkt, zullen jullie de grote overwinning van God meemaken. Laat jullie missie niet in de steek. Mijn Heer houdt van jullie en wacht op jullie met open armen. Doe zo verder. Laat niet tot morgen liggen, wat je nu kunt doen. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3458 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 26/03/2011

  Lieve kinderen, blijf bij mijn Zoon Jezus. Hij is jullie alles en jullie kunnen niets zonder Hem. Wijk niet af van het pad dat Ik jullie over de jaren heb getoond. Ik kwam uit de Hemel om jullie naar heiligheid te leiden. Open jullie harten. Ik wil jullie niets opleggen, maar vat hetgeen Ik jullie vertel niet licht op. Blijf standvastig in gebed. Enkel door gebed kun je geestelijk groeien. Gebed betekent kracht voor de zwakkeren. Bid altijd. De mensheid is ziek en het is tijd voor een groot geestelijk mirakel. Bekeer je en verzoen je met de Heer. Zoek kracht in de Eucharistie en in de woorden van Mijn Zoon Jezus, want enkel dan zul je sterk staan in geloof. De dood zal Musoma aandoen en mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Keer vlug terug (naar God). Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  30-03-2011, 14:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Serie Maria in Nederland : Volendam deel 1

  Maria in Nederland


  Vrouwe van het Water – Volendam


  Hille Kok

   

  9/10/1996 Boodschap aan de hele mensheid

  Boodschap

  * Bekeer u en onderhoud Gods geboden

  * Beleef opnieuw de sacramenten : de Eucharistie, de Biecht

  * Bid het Rozenkransgebed

  * Vast en doe boete

  * Omarm Maria. Zij is de Middelares tussen de Hemel en de Aarde. Zij is tevens onze Hemelse Moeder. Zij houdt van ons.

  Eindtijd : catastrofen staan ons te wachten, bidden en vasten verzacht het leed – het Rozenkransgebed is de redding. Bergen zullen splijten, dalen zullen onderlopen, het water zal gaan stromen. Huizenhoog zullen de golven zijn die alles zullen verzwelgen.

   

  13/5/1996 Boodschap aan de priesters

  Boodschap

  * God is Liefde

  * Bid de Rozenkrans

  * Tot de priesters : keer terug naar het Heilig Hart, het Sacrament van de Liefde. Wees sterk in geloof. Wees liefdevol en rein. Laat je niet misleiden door het wereldse genot. Wees trouw en dienstbaar voor velen. Beveel God aan voor velen en vertel hen over God, de Weg, de Waarheid en het Leven. God houdt zoveel van Zijn priesters, Hij bemint ze met heel Zijn Hart. Keer terug! Bemin Mij meer met oprechte liefde, dan ben je weer Mijn Geliefde.

   

  12/11/1997 De Liefde van Jezus

  Boodschap

  * Kom naar de Eucharistieviering en ontvang Jezus. Daar is Hij werkelijk aanwezig. Dit is het grote wonder van Zijn aanwezigheid in ons.

  * Kom naar de Biecht om je zonden te belijden.

  * Oproep tot gebed.

  * Wees klein en nederig van hart. Wees zuiver.

  * Hecht je niet aan het aardse. Het is wind. God zal je nieuw leven geven na dit aardse leven.

  * God zal je verantwoording vragen voor alles wat je goed en verkeerd hebt gedaan in dit leven!

  * Smeekoproep van Maria : Moeders bid voor uw kinderen. Breng ze onder de mantel van Maria’s bescherming. Bid de Rozenkrans. Help-troost-bemin elkaar.

   

  18/12/1998 Oproep tot bekering

  Boodschap

  * Er wordt veel gebed gevraagd aan alle kinderen van de Aarde. – Bid de Rozenkrans.

  * Laat je niet misleiden. Zonder God is er geen bestaan.

  * Reïncarnatie is een leugen van Satan

   

  14/8/1998 Gericht aan heel de mensheid

  Boodschap

  * Schuil bij de Moeder Gods

  * Mensen zijn boosaardig, zelfzuchtig en hoogmoedig – ze willen alles zelf bezitten, zonder een ander iets te willen geven

  * Gods straffen zijn in aantocht

  * Velen nemen de brede weg van genot

  * De goede zal ik zoeken en met engelen begroeten. De engelen bewaken hun in die tijden. Als het onleefbaar zal worden zal Ik allen naar veilige plaatsen verplaatsen zolang de verwoestingen duren.

  * Abortus : een kind van Mij ontnemen is een vervloeking voor het leven. Zij zullen voor eeuwig branden.

  * Eens zal de dag daar zijn dat Ik, met Mijn Moeder op ’n Troon boven de Aarde aan de mensen – Ons- zal openbaren.

  * Velen zullen sterven van schrik door hun vele zonden waarin ze zich bevonden.

   

  14/8/1998 Kom kinderen van het licht

  Boodschap

  * De mensheid moet eerst naar de Zuivering worden gebracht, voor dat we de Weg van de Vader binnen mogen gaan.

  * De schuilplaats is onder de mantel van de Moeder Gods. Zij is de Medeverlosseres en troosteres van alle      mensen. Maria zal de mensen tot de Vader brengen en zo zullen ze weer kinderen van de Vader zijn en voor altijd in de Liefde van de Vader zijn. Daar zullen zij de Bron van Eeuwig Leven vinden.

  * Verkondig Mijn Woorden – de mensen moeten wakker worden – Breng allen in het Licht, dat is de taak van een Christen. Laat de Vlam van Vuur meedogenloos branden van hartstocht en liefde om velen tot de Vader te brengen. Jezus heeft mensen nodig die voor Hem willen lijden, Zijn Lijden wat willen verlichten en Zijn Kruis willen helpen dragen. Wees zijn geliefde Apostelen!

   

  15/2/1998 Jezus roept ons

  Boodschap

  * Keer terug naar de Eucharistie

  * Alleen een priester heeft de macht en de kracht ontvangen om de sacramenten te bedienen – hij is de plaatsvervanger van Christus hier op Aarde om de mensen de sacramenten toe te dienen.

  * Bid voor de priesters

  * Maria roept ons op elke dag de Rozenkrans te bidden – zij die bidden gaan nooit verloren

  * Bereid je voor op de komst van God die ons zal komen oordelen naar de daden die we hebben begaan – bekeer je en leef opnieuw naar het Evangelie

  * Ga tot Maria

   

  19/2/1999 Bekeert U allen!

  Boodschap

  * Oproep tot bekering – ga vergeving vragen in het sacrament van de Biecht

  * Moorden, verkrachting, incest, abortus… degenen die meedoen aan deze grote zonden geraken in de Hel

  * Het steeds hun eigen weg willen gaan, eerzucht, hoogmoed… wegen naar de Hel

  * Liefde, Geloof, Vrede, delen in naastenliefde

  * Bid tot God om genade!!

  * Opnieuw wordt Jezus gekruisigd, samen met de Moeder Gods! Onze pijn is niet te dragen. Helpt ons allen het Kruis mee te dragen.

  Eindtijd : Het leed staat te gebeuren : de oorlog is nabij, bommen zullen vallen, rivieren zullen stijgen, het water komt omhoog.

   

  7/4/1999 Luistert allen, oproep tot gebed

  Boodschap

  * Bekeer u

  * Aan de vernietigers van het mensdom : eens sta je voor Gods aangezicht, en zal je krijgen wat je ’n ander hebt toegedaan!

  * Aan de mensen die vertrouwen op de Vader : Hij zal komen om ze bij te staan. En de Maagd Maria zal ze troosten in het lijden. Bescherming onder de Mantel van de Moeder Gods. Bid de Rozenkrans.

   

  13/7/2000 De mensen verdwaald

  Boodschap

  * De dwaze en hebzuchtige mensen lopen in grote massa’s achter Satan aan, ze zijn verdwaald.

  * Zie toch wat er allemaal om je heen gebeurt. Dit moet geschieden om de Zuivering te volbrengen. Vele mensen zullen lijden als ze hun harten gesloten houden voor de Woorden van de Vader! Zie de Waarheid!

  * Open je ogen! Bekeer u!

  * De Gerechtigheid staat voor de deur! Wees gereed voor deze Grote Gebeurtenis! God de Vader op de Troon zal Zijn Oordeel uitspreken. Velen zullen sterven van schrik om hun eigen zondigheid die God aan ieder persoonlijk laat zien. Wees gereed voor deze tijd. Doe boete – heb berouw over uw begane zonden bij de priesters in de H. Biecht, het sacrament van Verzoening. Red uzelf van de helse dood.

  * Degenen die standvastig waren gebleven en de paden van God, de Vader met al zijn oneffenheden bleven betreden : steeds hoger kom je dan op de plaats voor de Vader aan hun toevertrouwd.

  * Beleef de Sacramenten! Vooral de Biecht, die verzoening met God betekent!

   

  31/10/2000 De tijd dringt – wees waakzaam!

  Boodschap

  * Degenen die de Rozenkrans met groot vertrouwen bidden zullen gespaard blijven van het onheil dat over ons zal komen.

  * Bekeer u, ga terug naar Gods huis : de Kerk en naar de Eucharistie om Jezus in je hart te ontvangen – ga naar de Biecht om je te laten reinigen

  * Bid samen de Rozenkrans, Maria, die de Middelares van alle Genaden is, zal dan met liefde over al deze biddende mensen met liefde waken.

  * Leef zoals de Vader het wil dat je leeft, en je zult de hemel en het licht van de Vader zien.

   

  3/12/2000 De Waarschuwing

  Boodschap

  * Bid de Rozenkrans – Reinig jullie hart en ziel – Keer naar Maria, Moeder van Smarten terug

  Eindtijd : De aarde zal voor ’n deel vergaan door de verwoesting die zal komen! Straten lopen onder water, geraas en oorverdovend gedonder. Brandend vuur zal de straten in as leggen. Het water zal verdampen. De warmte neemt nog toe, zodat er geen zuurstof genoeg zal zijn!

   

  16/12/2000 Volg de ware Paus

  Boodschap

  * Luister niet naar valse profeten

  * Laat de Paus niet in de steek, Hij is de verdediger van Mijn Zoon en van de Kerk

  * Vertrouw u helemaal toe aan Maria’s Onbevlekt Hart, dit is uw veiligste toevluchtsoord en het redmiddel dat God in deze tijd aan Zijn Kerk en aan de mensheid aanbiedt

  * Bid de Rozenkrans

  * Maria is de Moeder van het Water. Haar zegen is reeds begonnen en weldra zal ze schitteren over heel de Kerk en over de volledige vernieuwde mensheid, wanneer Satan verpletterd zal zijn door de kracht van haar Maagdelijke Voet!

   

  27/02/2001 Redt uzelf - Bid voor de anderen

  Boodschap

  * De straf is onderweg – de verwoesting van de aarde komt eraan – geen mens, geen dier is meer veilig hier, de vernietiging is begonnen

  * Niets mag je [be]houden, niets blijft bestaan

  * Stop met elkaar kapot te maken!

  * Ga tot Maria, onze Moeder

  * Bid de Rozenkrans

  * Word wakker! Keer terug!

   

  15/4/2001 Boodschap van Maria

  Boodschap

  * Word een getuige en apostel van Zijn licht

  * De duisternis wordt nu nog donkerder, in de mate en nog wel op het ogenblik waarop de Wederkomst van Jezus in heerlijkheid naderbij komt. Duisternis van geloofsafval, goddeloosheid, egoïsme, hoogmoed en hardheid van de harten en van de onzuiverheid.

  * Jezus Christus, omringd door het koor van de Engelen, die op de wolken des hemels neerknielen aan Zijn voeten, om een Koninklijke troon te vormen, zal wederkomen in de luister van Zijn Godheid, om de mensheid tot Nieuw Leven te brengen, en de zielen tot de genade en tot de liefde, en de Kerk tot haar toppunt van heiligheid. En zo zal Hij in de wereld Zijn Rijk van Glorie tot stand brengen.

   

  31/5/2001 Boodschap van Maria

  Boodschap

  * Steeds opnieuw wil de Satan de mensen regeren. Satan heeft bezit van velen genomen en veroorzaken ruzie en verwarring.

  * Bid tot Maria, de Moeder Gods om je niet te laten misleiden door wegen van wellust en genot

  * Bid de Rozenkrans, die kracht zal het kwaad doen breken – Engelen zullen waken over biddende gezinnen, Liefde is hun schild. Degenen die niet bidden gaan verloren!

  * Kom in het reine in het sacrament van de zuivering : in de Biecht! Geef je over aan God de Vader. Bemin Hem met heel je hart! Bemin ook de Moeder van het Water. Zij zal allen zegenen die tot Haar komen.

  * Leef rechtschapen, leef eerlijk! Leef in zuiverheid de geboden! Beleef de sacramenten! Ontvang de Heer in de H. Eucharistie, dat zal je kracht zijn!

   

  23/6/2001 Een boodschap van Jezus : de Liefde!

  Boodschap

  * Leef de Geboden na. Bekeer u!

  * Gods gerechtigheid komt eraan : bulderen zal de aarde die in beweging komt, en die ons bange uren zal bezorgen door de dwaasheid van de mensen. De verwoesting is [al] zo zichtbaar en toch luisteren ze niet of zien het niet, wat er zo allemaal gebeurt. Wees waakzaam!

   

  5/8/2001 De Heilige Harten van Jezus en Maria

  Boodschap

  Maria is de kortste weg die u naar Jezus brengt. Zij is de Middelares tussen Jezus en u. Vertrouw u toe aan Maria. Zij zorgt ervoor dat u elke dag trouw de weg volgt naar Jezus. Dan kan Zij volledig Haar werk als Middelares van Alle Genaden voltooien. Dan kan Hij in u groeien in heel Zijn volheid. Onder Haar machtige actie als Middelares van Genade wordt u steeds meer omgevormd in Christus. Ga dus verder vol goede moed langs het pad door uw Hemelse Moeder uitgestippeld.

   

  17/10/2001 Ik, de Vader, bemin u allen

  Boodschap

  * Wees waakzaam!

  * Bid veel – bid in uw gezin de Rozenkrans

  * Na de zuivering van ieders hart komt er vrede

  * Kniel neer en vraag om vergeving

  * Heb medelijden met hen allen die niets, maar dan ook niets meer overhouden en die in grote verwarring moeten vluchten van huis en haard verjaagd.

  * Er is veel kinderleed

  * Bid en vast – betoon liefde onderling om de vrede te bespoedigen

  * Bid God om kracht, verzachting, vrede en liefde voor de hele wereld

  * Bid en vraag de H. Moeder om Haar liefdevolle bescherming tegen het kwaad

  30-03-2011, 01:58 Geschreven door Claudia  


  29-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wind of change

  The Scorpions - Wind Of Change

  I follow the Moskva
  Down to Gorky Park
  Listening to the wind of change
  An August summer night
  Soldiers passing by
  Listening to the wind of change

  The world is closing in
  Did you ever think
  That we could be so close, like brothers
  The future's in the air
  I can feel it everywhere
  Blowing with the wind of change

  Take me to the magic of the moment
  On a glory night
  Where the children of tomorrow dream away
  in the wind of change

  Walking down the street
  Distant memories
  Are buried in the past forever
  I follow the Moskva
  Down to Gorky Park
  Listening to the wind of change

  Take me to the magic of the moment
  On a glory night
  Where the children of tomorrow share their dreams
  With you and me
  Take me to the magic of the moment
  On a glory night
  Where the children of tomorrow dream away
  in the wind of change

  The wind of change
  Blows straight into the face of time
  Like a stormwind that will ring the freedom bell
  For peace of mind
  Let your balalaika sing
  What my guitar wants to say

  Take me to the magic of the moment
  On a glory night
  Where the children of tomorrow share their dreams
  With you and me
  Take me to the magic of the moment
  On a glory night
  Where the children of tomorrow dream away
  in the wind of change

   

  Het is jammer dat mensen dit zo vlug vergeten. Dit liedje werd geschreven naar aanleiding van de val van de Berlijnse Muur, en de vereniging van Oost en West Duitsland na een lange tijd (13/8/1961-9/11/1989). Dit gaf een goed gevoel die nog een lange tijd nazinderde. Toch wil dit niet zeggen dat het communisme dood is, verre van. Het is voor Europa nog altijd de grootste bedreiging. (boodschap van Fatima : Rusland is nog altijd niet toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria)

  Uit wikipedia :

  De Berlijnse Muur viel op 9 november 1989Gunter Schabowski, een van de hoogste partijleiders in de DDR, hield aan het begin van de avond een bijzondere persconferentie. Het was een unieke gebeurtenis, omdat hij bereid was zonder voorwaarden vooraf vragen van journalisten te beantwoorden. Dit was niet gebruikelijk in de DDR: journalisten kregen altijd van tevoren van de communistische partij te horen wat ze moesten vragen. Zelf vragen bedenken was verboden. In enigszins gebroken Duits stelde een Italiaanse journalist een vraag over een nieuwe reisregeling voor DDR-burgers, waar veel kritiek op was gekomen. Schabowski gaf een ingewikkeld antwoord waarin hij het beleid van de partij verdedigde. Maar toen zei hij plotseling: "Maar vandaag is, voor zover ik weet een beslissing genomen... We hebben besloten dat iedere DDR-burger de grens over mag." Onmiddellijk volgde de vraag wanneer deze regel in werking zou treden. Schabowski bladerde in zijn papieren, keek op, en zei toen: "Dat geldt - voor zover ik weet - ......vanaf nu.". Het was 18:57 uur.

  De verwarring was over deze mededeling was groot. En onduidelijk was wat precies de bedoeling was: werd de grens tussen Oost- en West-Duitsland geopend voor alle Oost-Duitsers of gold het hier een regeling voor personen die de DDR voorgoed wilden verlaten? Het laatste bleek het geval, maar de maatregel had pas de volgende dag in werking mogen treden. Hoe groot de verwarring was, bleek op de West-Duitse televisie; in de uitzending van het nieuws van zeven uur die avond verschenen de beelden van Schabowski's mededeling pas als zesde item in de uitzending. Pas om acht uur werd duidelijk wat de gevolgen waren: "De DDR opent de grens!" meldde de nieuwslezer van de Tagesschau. Een televisieverslaggever stond voor een nog steeds hermetisch afgesloten Muur en zei enigszins verbouwereerd: "Dus - als ik het goed begrijp - moet de Muur vannacht open gaan...". Massaal trokken de Oost-Duitsers naar de Muur om te kijken of ze inderdaad naar West-Berlijn konden. De grenswachten bleken net zo overdonderd als alle anderen, richtlijnen ontbraken. Ze wisten niet wat ze moesten doen, net zo min als het leger en de geheime dienst, de Stasi. Zoals veel van zijn collega's, had de bevelhebber van grensovergang Bornholmer Strasse drommen mensen voor zijn hekken staan. Om 23:52 nam hij het besluit: “Ze (zijn leidinggevenden) bekijken het maar.... Ik gooi de grens open..... De DDR-burgers zijn vrij.” Kort hierop belde hij met een collega die zijn grensovergang eveneens opende, en al snel volgden er meer. Verbijsterd liepen de Oost-Berlijners naar de andere kant van de grens, waar ze veelal met applaus werden ontvangen. Het leger (NVA) had gevraagd om toestemming de grens te verdedigen, maar het enige waar men toestemming voor kreeg was het bewaken van de eigen basis, die het vervolgens dag en nacht bewaakte.

  Te midden van een grandioos volksfeest hakten velen een stuk beton uit het bouwwerk. De volgende dag sprak de West-Duitse bondskanselier Helmut Kohl de verenigde Berlijnse bevolking toe. Hij riep op tot kalmte. De oproep was niet alleen gericht aan DDR-burgers, maar ook aan Sovjetleider Gorbatsjov. Het was maar de vraag hoe de Sovjet-Unie zou reageren op de val van de Muur. Maar Moskou liet al snel blijken niet te zullen ingrijpen. De grens was definitief open en de Muur was gevallen.

  29-03-2011, 06:47 Geschreven door Claudia  


  27-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karaoke : The Cult - Lil Devil

  The Cult – Lil Devil

  Veertig novenen na elkaar

  Veertig hoofdstukken uit de bijbel

  Laat me je temmen

   

  Veertig dagen vasten

  Bekeer je duivel

   

  Kom op kleine duivel

  Laat me je temmen

  Kom op kleine duivel

  Laat me

  je temmen, AUW

   

  Veertig nachten na elkaar

  Veertig dagen biechten

  Een hele nacht bij je is erger dan hel YEAH

  Veertig dagen na elkaar

  Veertig dagen uitgeteld

  Laat me je temmen

   

  Kom op kleine duivel

  Laat me je temmen

  Kom op kleine duivel

  Laat me

  je temmen

   

  Kom op kleine duivel

  Laat me je temmen

  Kom op kleine duivel

  Laat me je temmen

  Kom op kleine duivel

  Laat me je temmen

  Kom op kleine duivel

  Laat me, o laat me,

  je, uh, uh

  temmen

  27-03-2011, 22:31 Geschreven door Claudia  


  26-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed voor de komende tijden

  Ik leef in angst. En het idee alleen dat ik zo angstig kan zijn jaagt me de stuipen op het lijf. Ik wil in God geloven alle dagen van mijn armzalig leven. Als God me weer eens uit de penarie helpt ben ik iedere keer zo blij als een kind. Deze keer niet omdat ik in de fout ben gegaan, maar omdat mijn vijandige omgeving mij probeert te verpletteren en te kraken. U weet, Heer, dat ik deze situaties niet wil uitlokken en nog minder dat ze in ruzie uitmonden. Ik bid tot U en tot de hele Hemel om bijstand. Als nietig persoontje heb ik niets om fier op te zijn, alles komt van U. Ik heb geen enkele verdienste. In mijn binnenste wit een klein en teer hartje. Soms weet ik niet of het er nog is. Ik hoop dat U mijn klein hartje wil beschermen. Het kwijnt weg onder angst. Dapper zijn staat niet in mijn woordenboek. Probeer me vooral bij te staan zodat ik de vernietigende stormen kan trotseren. Hoeveel keer kan een mens sterven? Ik ben al zoveel keer gestorven en het doet telkens opnieuw zoveel pijn. Ik kan niet goed om met deze pijn. Leer mij om ze met opgeheven hoofd te dragen zonder teveel tegenpruttelen. In mijn dromen loop ik naar de grote verblindende stadspoorten van het Nieuwe Jeruzalem, Uw woonplaats. Daar kan ik eindelijk bekomen van mijn pijn en miserie. Daar alleen zal ik mij veilig voelen.

  Oh, Heer Jezus Christus, goede Koning, aanvaard mijn kleine hartje. ’t Is alles wat ik bezit, bovenop een stortvloed van tranen. Laat me nooit in de steek, lieve Jezus. De tijden zijn zo hard en mijn geloof wil ik niet laten wegkwijnen. Mensen behandelen je met vijandigheid als je gelooft. Geef mij doorzettingsvermogen en hou de bloedhonden van mij weg. Ik kom tot U met lege handen en een gebogen hoofd. Aanhoor mijn bede. U bent de Enige die altijd luistert.

  Jezus, laat Uw kostbaar Bloed mij bedekken!

  Jezus, ik wijd me toe aan Uw Heilig Hart en dat van Uw Moeder Maria!

  Jezus, ik vraag U onophoudelijk vergiffenis voor al mijn zonden. Help mij om meer en meer Uw Liefde te beoefenen en zo meer en meer op U te lijken!

  26-03-2011, 04:57 Geschreven door Claudia  


  25-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wereldwijde economische crash - 26/3/2007

  Wereldwijde Economische Crash
  26/3/2007 Broeder Bob

  Deze crash vond plaats vorige donderdagavond op vrijdagochtend.
  Wat zijn nu de data daarvan, Al? Dat zou dan laat gebeuren op de 8ste en vroeg op de vrijdagochtend van de 9de. Dat klopt. Ik was zelfs niet thuis. Ik was weg naar een bruiloft. We hadden een repetitie op donderdagavond. Vrijdag lieten we het koppel de nodige voorbereidingen doen die nodig waren voor hun huwelijk op zaterdag. Ik denk dat deze openbaring volgde op de fluctuerende wereldwijde aandelenmarkten.


  Ik voelde dat er iets niet juist was. Dat was een persoonlijk gevoel dat niets met God te maken had. Dat er iets mis was. En de droom begon… Ik zag de internationale datumgrens met de zon die opkwam boven de horizon. Ik weet niet precies waar dat is in de Stille Oceaan, maar dat was het perspectief. Het was niet gezien van op de grond, maar iets boven de horizon zodat het kon worden gezien boven de horizon. Houdt dat steek ? [ja, je was in de lucht]

  En als de zon verder boven de Stille Oceaan kwam en de Japanse eilanden bereikte was er een shock die de Japanse investeerders en het Japanse volk trof – en die de beurs kelderde... [dat is de Neiki] OK.. [was dat onze beurs of de hun beurs?] De hunne! En ik bleef de zpn voor, zodat het kon gezien worden boven de horizon. De Heer toonde dat over de hele wereld : het bereikte het Chinese vasteland, ging naar Hong Kong, bereikte de Aziatische markten, hen het was als een domino-effect…De Chinezen kijken verbijsterd. Dit kan niet gebeuren !

  De Aziatische markten huiverden toen het India bereikte. Het was alsof je een speld kon horen. Ze konden niet geloven wat er gebeurde, omdat we wisten dat de jobs die voortkwamen van het Westen zouden gedaan zijn. [Hummm] Toen het in de Arabische producerende olienaties kwam, keek ieder daar naar elkaar in absolute verbijstering. Sommigen van hen hadden hun hoofd verborgen in hun hoofddoeken. Ze huilden en jammerden in uiterste wanhoop, wetend dat hun olieprofeten waren gekelderd. [ze zien dus iets maar je hebt me nog niet verteld wat het is?] Uhh huh. [OK]

  En als dit het Midden-Oosten overkwam, leek het Joodse volk te bevriezen van angst. Ze wisten instinctief dat het om hen ging, hun natie, Jeruzalem. Zelfs al wisten ze niet echt waarover het ging. Het overspoelde Europa. Er was iets ziekelijks in hun geest toen ze naar alle economieen van de wereld keken. [illuminati] Dit was wat God de Vader toonde. De economieen werden geïmplodeerd – van binnen uit gekelderd.


  Toen dit in heel Europa overkwam werd Engeland getroffen, samen met Wales, Schotland, Ierland, Ijsland en verder tot het Amerika bereikte. De wereld hield de adem in. [Uhh huh] En de mensen op Wall Street gingen naar het werk die morgen… Zeg, weet je nog wat God de Vader jaren geleden heeft getoond over de op het zelfde ogenblik ‘imploderende en exploderende’ beurs? [Nee maar..] Nou, Hij liet de horizon zien toen er licht over Wall Street viel…

  En in een moment toonde de Vader wat er over meerdere jaren geleden getoond was over een tegelijkertijd imploderende en een exploderende beurs. En ik zei : Hemeltjelief ! Niet nu! Omdat het de bedoeling was, Al, dat dit niet meer zou gebeuren in de toekomst. Dit overkwam ons veel vroeger dan iemand had kunnen denken. Want er waren mensen die daarvoor aan het voorbereiden waren. En zoals de bijbel zegt : het zou hen overdonderen.

  En in een uur zou al hun rijkdom niets meer waard zijn en ze zouden hun goud en zilver op de straat gooien. Dat is wat de profeten zeggen. [Heb je uitgelegd wat er gebeurd is tot dit punt?] Ah, ja het komt.
  [Maar ga je uitleggen waar we het over hebben?] Ja. Mijn broeder, als het zich over Amerika en Canada, Mexico, Zuid-Amerika verspreidde naar de internationale datumgrens was het precies hetzelfde dat er gaande was als het begin.


  Toen de naties en de volkeren op de aarde dit alles hadden gezien, konden ze niet geloven dat de economieen van de wereld hadden geïmplodeerd. En dat alles wat ze hadden vergaard in de beurs en daaraan gekoppelde zaken samen met hun leven letterlijk was geïmplodeerd en geëxplodeerd op hetzelfde ogenblik.
  Alles wat ze hadden was nu waardeloos. Het was in Japan gestart. [Nu, dat is hoe het werkt] Maar de resultaten begonnen zichtbaar te worden in Japan.

  De rijken, de superrijken, benamen zich het leven. De middenklasse deden bank-runs. De middenklasse en de lagere klasse haalden de winkels leeg voor voedsel. Zo begon het domino-effect. De winkels met voedingsmiddelen waren leeg. Daarna gingen ze naar de plaatsen waar voedsel werd gestockeerd om de winkels te bevoorraden. [distributiecentra!] OK, distributiecentra. En van daar zouden we naar de fabrieken gaan om te nemen wat ze konden. En van daar naar de boeren. En van daar gingen ze naar de mensen die voedsel voorradig hadden in hun huizen, en naar plaatsen waar het voedsel was bereid om naar de fabrikanten te voeren.

  Het ging helemaal door naar beneden tot op de velden, Al. Het kaalplukken zoals de sprinkhanen en andere insecten doen en waarover de bijbel spreekt. Er was niets meer te vinden op de velden. [Hummm] Al, dat ging vooraf aan de rellen. Het was elke man, elke vrouw en elk kind voor zichzelf.

  Het gevoel van vaders die voor hun gezin zorgen begon te verdwijnen. En moeders die de voedingsmiddelen gingen halen voor hun kinderen begon te verdwijnen. En als kinderen volwassenen zagen rondrennen en panikeren en chaos zagen, begonnen ze te huilen en schreeuwen niet wetend wat te doen.


  Nu verder met het beeld dat je van Japan kreeg : Japan was dus de eerste. Zij kondigden de staat van beleg af. [Er moet iets gebeurd zijn op de dag voor in Amerika of Mexico die de crash had uitgelokt] Dat werd niet getoond. Er was in elk geval iets heel ernstig mis toen deze dag de hele aardbol deed.

  En toch, toen bijvoorbeeld de crash China bereikte wisten ze wat dit betekende. Ik bedoel dat ze geklemd zaten in de wurggreep van het communisme. En als het over de hele wereld verspreidde was er een ingehouden adem : Zal Amerika het houden?

  Nu herinner je je hetzelfde scenario dat net werd gezegd over Japan, met de mensen die in opstand komen en dat de natie het staat van beleg inroept en dat er geen… zij gebruikten methoden om de menigten te controleren tot zelfs dodelijk geweld. Erop schieten! [In Japan?] Uhh huh… Dit kwam over de hele wereld. Azie werd gek! En het werd een bloedbad als de naties de grenzen sloten. Toen het de Arabisch wereld bereikte was hun idee : ‘Dit is Allah’s oordeel over de afwijzing van de islam’. Zij staken de koppen bijeen over ‘Moeten we nu starten of niet ?’

  Toen Israel erdoor werd geveld wisten ze dat de wereld zou komen voor hen. En ze waren ingesteld op het hoogste alarm.
  Wat dat ook moge betekenen in Israel. Het ondenkbare werd realiteit.

  De Euro begon te winnen in kracht, want de economieën in de wereld zijn op dat punt in de tijd nog altijd gebaseerd op de dollar. Dus als deze economieën implodeerden/explodeerden dit werd gezien als een versterking van de Euro. De Euro werd onevenredig sterker zodat men dacht : We kunnen deze situatie terug rechtzetten.

  Toen het Amerika bereikte en dezelfde resultaten vertoonde als in Japan, en zich verspreidde over het hele oostelijk halfrond was dit de gruwelijke werkelijkheid geworden.
  Al, de president riep de staat van beleg uit. En dan beseffen dat dit in gang werd gezet door een gebeurtenis of meerdere gebeurtenissen. We zullen het de schaduw regeringen noemen – meervoud – van de Nieuwe Wereldorde : zij konden het niet tegenhouden !!


  Nu herinner je je hetzelfde scenario dat net werd gezegd over Japan, met de mensen die in opstand komen en dat de natie het staat van beleg inroept en dat er geen… zij gebruikten methoden om de menigten te controleren tot zelfs dodelijk geweld. Erop schieten! [In Japan?] Uhh huh… Dit kwam over de hele wereld. Azie werd gek! En het werd een bloedbad als de naties de grenzen sloten. Toen het de Arabisch wereld bereikte was hun idee : ‘Dit is Allah’s oordeel over de afwijzing van de islam’. Zij staken de koppen bijeen over ‘Moeten we nu starten of niet ?’

  Toen Israel erdoor werd geveld wisten ze dat de wereld zou komen voor hen. En ze waren ingesteld op het hoogste alarm.
  Wat dat ook moge betekenen in Israel. Het ondenkbare werd realiteit.

  De Euro begon te winnen in kracht, want de economieën in de wereld zijn op dat punt in de tijd nog altijd gebaseerd op de dollar. Dus als deze economieën implodeerden/explodeerden dit werd gezien als een versterking van de Euro. De Euro werd onevenredig sterker zodat men dacht : We kunnen deze situatie terug rechtzetten.

  Toen het Amerika bereikte en dezelfde resultaten vertoonde als in Japan, en zich verspreidde over het hele oostelijk halfrond was dit de gruwelijke werkelijkheid geworden.
  Al, de president riep de staat van beleg uit. En dan beseffen dat dit in gang werd gezet door een gebeurtenis of meerdere gebeurtenissen. We zullen het de schaduw regeringen noemen – meervoud – van de Nieuwe Wereldorde : zij konden het niet tegenhouden !!

  25-03-2011, 19:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brieven van Jezus over dit laatste uur - 20/3/2011

  De één schreef er al minstens 50 en de ander 90: brieven van Jezus Christus gericht aan de wereld en specifiek aan zijn volgelingen. Sabrina komt uit België en Susan uit de Verenigde Staten; gezamenlijk publiceren zij al enige tijd onder de titel 'Ik kom eraan!' de waarschuwingen die Jezus Christus hen zou doorgeven aangaande de laatste dagen waar we nu in leven. Of deze brieven echt gedicteerd zijn door (de Geest van) Jezus Christus laat ik geheel aan uw eigen beoordeling over. De brief van Sabrina en brief nummer 90 van Susan wijzen net zoals de voorgaande brieven op de nu écht zeer aanstaande terugkomst van Jezus Christus en het begin van de (Grote) Verdrukking op aarde.

   

  'Dit is waarlijk de eindtijd, kies nu uw toekomst '

  'Dit is waarlijk de eindtijd,' begint de brief aan Sabrina. 'Mijn ware bruid kan dit zien. Mijn oordelen worden nu over de aarde uitgegoten. Heel spoedig zal iedereen de gevolgen hiervan voelen.'

  'Mijn bruid zal beschermd worden omdat Ik, Jezus, haar vóór het ergste zal opnemen. Voor velen is het nu al de ergste tijd. Velen lijden onder Mijn oordelen. Dat is niet wat Ik wil maar wel volgens Mijn Woord. Ik kan niet anders handelen dan volgens Mijn Woord.'

  'Ik, Jezus, kom spoedig om Mijn bruid in veiligheid te brengen. Vrees niet, Mijn bruid, het einde is nabij, het einde van uw bestaan op deze aarde. Ik bewonder uw moed en kracht om in deze laatste dagen van Mij een licht te zijn.'

  'Mijn ware bruid leeft niet langer voor zichzelf, ze offert zichzelf op voor Mij. Ik zeg u: uw beloning wacht en zal zeer groot zijn. Iedereen die zichzelf in dit leven heeft opgeofferd als Mijn bruid, als Mijn Stem, als Mijn Licht, zal zeer grote beloningen ontvangen. Wees daarom bemoedigd en ga in deze laatste uren door. Ik, Jezus, hou van jullie harten. Wees bemoedigd Mijn bruid, jullie Bruidegom komt eraan; dit zijn waarlijk de laatste uren.'

  'Aan degenen die nog niet overtuigd zijn van Mijn spoedige komst heb ik dit te zeggen:

  'Vele waarschuwingen, woorden en profetieën zijn reeds gegeven. Vele woorden worden werkelijkheid. Mijn oordelen worden nu over de aarde uitgegoten. Toch sluit u uw oren alsof dit alles niets te betekenen heeft.'

  'Ik vertel u, als u zich niet bekeert van deze kwade weg dan zult u allen spoedig omkomen in de wanhoop van deze wereld. Er is voor u nog steeds een korte tijd voor berouw van uw kwade wegen. Maar deze tijd is extreem kort. Zodra de dag komt zal het allemaal voorbij zijn. Dan zult u in pure ellende en wanhoop op deze aarde rondlopen. Dat zult u weten en realiseren dat Ik, God, u vele waarschuwingen heb gegeven en pas dan zult u zich realiseren dat Mijn woorden waar zijn.'

  'Het zal dan zeer moeilijk zijn om in totale overgave tot Mij te komen, want de vijand zal u willen vernietigen. Dus kom nu en breek uw harde harten en eigen gedachten. Kom nu tot Mij in totale overgave. Ik, Jezus, staat altijd klaar met geopende armen. Schaam u niet en voel u niet te min - dat is de misleiding van de vijand. Hij wil niet dat u (tot Mij) komt.'

  'Dus breek uw trotse harten en kom NU tot Mij, Jezus! Het is de tijd. De tijd is om. De tijd van pure genade tikt langzaam weg. Wees niet dom en laat uzelf niet verblinden en verleiden door de vijand. Hij is erop uit u te vernietigen en u in zijn web van leugens en verleidingen te slepen. Velen zien dit niet en willen het niet geloven. Hoe triest!'

  'Als u Mijn Woord zou lezen en het serieus zou nemen, zou u weten hoe ernstig dit alles is. Dan zou u weten hoe ernstig de gevolgen van uw keuzes zijn. U moet nu uw toekomst kiezen. Is het vermaak van de wereld zoveel waard? Is het amusement en de vreugde van de bevrediging van uw eigen vlees zoveel waard?'

  'Ik zeg u: dat kost u uw eigen ziel. Want voor iedere bevrediging van het vlees zonder uw God zult u dubbel geoordeeld worden en lijden in een plaats die de 'hel' wordt genoemd.'

  'Denkt u dat u op het laatste moment tot Mij kunt komen? NU is de tijd om u voor te bereiden. NU is de tijd om tot uw God te komen. Ik heb een maatstaf voor alles, inclusief zonde. Ik ben een vreselijke dood voor u gestorven, zodat u overwinning over uw zonde kunt hebben. Toch werpt u Mij weg alsof Ik niets ben. Mijn hart breekt voor u, Mijn kinderen.'

  'Ik heb u allen geschapen, zo uniek, zo speciaal, zo bijzonder. Beteken Ik, God uw Schepper, dan niets voor u? Luister alstublieft naar Mijn woorden en geef u in liefde over aan God.'

  'Er is nog tijd, een korte tijd. Maar dit zijn de laatste uren. Mijn Woord zal vervuld worden. Mijn bruid wordt voor de grote verdrukking begint weggenomen. Ik zal haar daar niet doorheen laten gaan. Weet dat als u achterblijft, het uw eigen keuze is en Ik, God, u vele waarschuwingen en smekingen heb gegeven om uw levensstijl te veranderen. Dat is Mijn liefde voor u.'

  'Maar mijn Woord zal vervuld worden. Wees daarom wijs en kies een eeuwige toekomst met uw God en Redder. U heeft geen idee wat Ik, God, heb gepland en wat Ik heb voorzien in Mijn hemelse gewesten: pure vreugde, puur plezier, pure reinheid - iets dat op deze aarde niet gevonden kan worden. Wees alstublieft wijs en maak de keuze die u moet maken.'

  'Ik wil dat niemand verloren gaat, maar dat allen tot Mij komen en gered worden. Ik nodig u vandaag uit om daar ook deel van uit te maken. Ik, Jezus, hou van u en heb Mijn eeuwige offer gegeven aan het Kruis van Golgota. Dat vreselijke kruis waar Ik nog steeds de tekenen van draag. Ik zal doorgaan met smeken totdat Ik Mijn bruid zal opnemen, want Mijn liefde voor u kent geen einde. Maak alstublieft de goede beslissing. Kom NU tot Mij.'

   

  'Ik kom veel spoediger dan iedereen denkt'

  'Ik kom veel spoediger dan iedereen denkt,' zijn de eerste woorden van de brief aan Susan. 'Ik kom naar de aarde om de Mijnen op te nemen. Ik kom om Mijn bruid te claimen, Mijn prachtige bruid. Als u daar deel van wilt uitmaken moet er een prijs betaald worden. U moet de wereld loslaten. Wijzig uw koers. Keer u van de dingen van de wereld af. U moet daar niet naar kijken. U kunt niet beiden hebben, Mijn kinderen. Deze twee gaan niet samen. U probeert hard om dat wel te doen, maar u kunt niet allebei hebben.'

  'U wilt met de dingen van de wereld spelen en uw handen vuilmaken en dan wilt u tot Mij komen alsof er niets tussen ons in staat. Dat kunnen Mijn kinderen niet zijn. Dat kan nooit zo zijn. Ik wil niet op de tweede, derde, of vierde plaats op uw lange prioriteitenlijstje staan; u moet kiezen.'

  'Wilt u Mij en Mijn heilige wegen of wilt u de wereld? Ik zeg u: kies de wereld en u mag haar hebben. Ze is een wrede meesteres. Als u haar streelt zal ze u in haar uitnodigende armen trekken - en dan toeslaan. U bent gevangen in haar web van leugens en misleiding. U gelooft ieder woord dat ze zegt. Zodra u bezwijkt voor deze betoveraar, de wereldse tegenstander van Mij, bent u gepakt en gevangen en overgeleverd aan de eeuwige hel. Velen zijn voor eeuwig het slachtoffer. Er is nooit meer een weg terug. Mijn meedogenloze vijand heeft zijn taak om Mijn kinderen naar hun eeuwige bestemmingen, de hel, waar ze nooit uit gered zullen worden en waar ze voor eeuwig in vreselijke toestand in zullen moeten leven, te slepen, volbracht. Beseft u de grote ernst hiervan, Mijn kinderen? U kunt de eeuwigheid niet bedenken, die is oneindig, houdt nooit op.'

  'Mijn kinderen, ik geef Mijn laatste waarschuwingen. De wereld is tot een niveau van diepe, diepe verdorvenheid gezakt. De mensen van deze wereld hebben zich ver van van hun God verwijderd, hun enige ware God - IK BEN HEM. Mijn Naam is Jezus. Ik ben de Enige Ware God.'

  'De wereld is het onomkeerbare punt voorbij. Het is de drempel over en de afval is begonnen. De mensen en de wereld bevinden zich nu in een neerwaartse spiraal die volkomen los staat van God. Als de wereld Mij totaal buiten beeld wil plaatsen zal er enkel duisternis zijn. Hoe zou het anders kunnen zijn? Alleen Ik ben de Schepper van licht en leven. Mijn vijand kopieert slechts iets wat op leven lijkt. Hij kan geen leven creëren of onderhouden. ik ben de Enige Die dat kan.'

  (Deel 2) 'Ik kom spoedig, Mijn volk. Spoedig! U lijkt zich hier niet bewust van te zijn. Ik zend in vele golven mijn waarschuwingen uit. Ik probeer u wakker te maken! Ik probeer uw aandacht te krijgen! Ik hou van Mijn volk, maar u moet wakker worden! U moet ophouden zelfvoldaan te zijn.'

  'U moet klaar zijn voor de komende storm. Ziet u die niet komen? Mijn kinderen, u moet klaar zijn voor Mijn komst! De aarde is uit elkaar aan het vallen. Spoedig zal het een boze, vijandige omgeving zijn om in te leven. Mijn toorn zal uitgestort worden. Dit is slechts het begin van wat komen gaat. U moet klaar zijn voor wat zal komen.'

  'Mijn kinderen, er is maar één deur om te ontsnappen, één deur genaamd 'Jezus'. Ik ben die Deur. Er is niet genoeg technologie, geld en intelligente mannen om u te redden voor wat voor de boeg ligt. Mijn kinderen, u bent geen partij voor Mijn vijand. U bent geen partij voor Mijn toorn tegen een rebellerend, verwerpend wereldsysteem. Ik ben klaar met deze kwaadaardige generatie die Mijn Redding, Mijn Heerschappij, Mijn Wegen en Mij, haar Schepper, verwerpt.'

  'Ik heb genoeg gezien en gehoord. Het kwaad en het disrespect is tot Mij opgestegen en ik ben de stank van de poging van de mens het zonder zijn heilige God te doen zat. Ze zullen nooit leren dat de wegen van de mens zonder zijn heilige God en Schepper rampzalig zijn.'

  'De mensen zijn egoïstisch door hun zondige natuur. Egoïsme leidt tot mensen die niets geven om de zwakkere. Het leidt tot liefdeloosheid, ongebreidelde zonde en onbelemmerd kwaad. De wereld volgt zijn God niet en daarom valt de wereld uiteen. Niets zal werken zoals het bedoeld is als het uit de pas loopt met zijn Maker.'

  'Mijn kinderen, Ik ben niet blij met wat er op de aarde zal komen. Ik wil dat u begrijpt dat u Mij geen keus laat dan deze gekte te beëindigen. De mensheid zal door de grote verdrukking gaan. Mijn Boek heeft dit beschreven.'

  'U kunt hier apart van staan. U kunt wegkomen van wat er op de aarde afkomt. Er is een prachtig alternatief voor de razernij die over de aarde zal komen. Mijn schitterende Koninkrijk is voorbereid om Mijn glorie met Mijn kinderen, die met Mij willen vertrekken als Ik hen kom redden van het ergste, te delen.'

  'Stop met vasthouden aan het geloof dat Ik niet spoedig kom, dat Ik nooit zal komen, dat uw antwoorden te vinden zijn in het denken en de oplossingen van mensen. De mensheid is geen partij voor Mij. Mijn toorn zal, nadat Ik Mijn kostbare bruid, mijn ware volgelingen, heb verwijderd, met volle kracht over de aarde worden uitgegoten.'

  'Denk niet dat u kunt weerstaan wat Ik, God, degenen die achterblijven en mijn kostbare aanbod om gered te worden verwerpen, zal aandoen. Als u dit aanbod openlijk of gelaten verwerpt, dan zal Ik u zonder Mijn steun aan deze wereld overlaten. Dan krijgt u te maken met een woedende vijand die geen medelijden met mensen heeft.'

  'U heeft geen idee wat er gaat komen, omdat Ik, God, Mijn bescherming heb uitgespreid over de aarde en de mensheid. De verwerping van God door de mens opent de planeet en de mensheid voor een leven zonder Mijn rechtvaardige en beschermende Rechterhand. De wereld heeft nooit eerder meegemaakt wat er komen gaat en zal dat nooit meer zo meemaken. Zoals Ik al eerder heb gezegd komt het uur steeds dichterbij.'

  'Lees Mijn boek, bekeer u van uw zonden naar Mij, uw Heer, keer u af van het kwaad en geef uw leven over aan Mij. Geef Mij uw plannen, uw leven, en maak Mij de Heer en Meester van uw leven. Dit zijn Mijn voorwaarden. Dan zal Ik u redden van de komende razernij.'

  'Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe: 'Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van Hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam!' (Opb.6:12-16 NBV)

  Uit : xandernieuws.punt.nl van

  25-03-2011, 17:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom God hou je van mij ? - Marisa

  MARISA - BLINDMAN WANDERING

   

  Is there a world for me?

  Is there a time to be free?

  When will I know that I have reached the point?

  Where we are one?  Is it all or none?

   

  Lord do I make you cry?

  How do I live before I die?

  Where is my heart, what will I love?

  What will I follow…When everything is gone?

   

  Piano

   

  When will I find my chance?

  I want to celebrate and dance

  When will I know that I have reached the point?

  Where we are one…Is it all or none?

   

  Lord do I make you cry?

  How do I live before I die?

  Where is my heart, what will I love?

  What will I follow?  When everything is gone

   

  You love me, why God

  You love me, why God do you love me?

  I’ve been nothing but a blind man wandering

   

  Piano

   

  You love me, why God

  You love me, why God do you love me?

  I’ve been nothing but a blind man (3x)  wandering

  25-03-2011, 16:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VS-arrestaties van de Nieuwe Wereldorde - 26/3/2007

  VS - arrestaties van de Nieuwe Wereldorde - Broeder Bob 26/3/2007


  Het was vlugger en eerder in Amerika dan wat iemand in ons eigen Witte Huis, Congres, Senaat en schaduwregering had verwacht. Ze waren in hun eigen hol gevangen! Ze beseften dat het hen zou meesleuren. Dit was een van de paniekredenen waarom de staat van beleg werd uitgeroepen.

  Al, wat gebeurde in Louisiana en meerbepaald in New Orleans? [Ze werden weggeveegd! Het had hen overrompeld!] En hoe had de locale rechtshandhaving gereageerd? [ze klonken iedereen vast] Al, ze werden in vrachtwagens geduwd. Grote vrachtwagens. Als ze niet donkergroen waren, waren ze bijna zwart. De mannen die uit deze vrachtwagens kwamen droegen zwarte uniformen. Velen van hen spraken een taal die klonk als Chinees of Mandarijns. Hun gezichtstrekken die konden gezien worden door de open gleuf waar de ogen zijn… een bivaksmuts, waren duidelijk oosters. Er waren ook mannen bij die heel groot waren. Deze waren russen en duitsers.

  Ze stapten in…en op de zijkanten van de vrachtwagens kon je een plaat zien van 3 x 4 duim en deze platen konden eraf worden genomen. Deze platen hadden een kleur. De gekleurde platen waren op de bumpers, deuren van de cabine, de buitenste zij- en achterwanden. Deze platen konden van kleur veranderd worden zoals vereist… Ze waren rood, of blauw, of geel of groen. [We wisten dat de Nazis rood, blauw en groen gebruikten. Ongeveer 5 maanden geleden ontving ik een rapport van de inlichtingendienst waarin stond dat de lijsten die door Homeland Security werden beheerd de kleuren rood, blauw, geel en groen waren gegeven. Bob had geen voorkennis van deze kleuren.]

  Om de orde te handhaven moesten ze de mensen opladen en hen naar plaatsen brengen waar ze ‘veilig’ zouden zijn. Maar als ze in de huizen wilden binnendringen klopten ze niet noodzakelijk op de deuren. Je hebt gezien hoe ze de ordehandhaving aanpakken : ofwel schoppen ze de deur in ofwel gebruiken ze een ijzeren apparaat dat is voorzien van handgrepen op de zijkant ervan en breken ze de deur in. Wanneer ze ter plekke kwamen van huizen en appartementen hadden ze lijsten van mensen bij! [Wat betekenden de kleuren?]

  Deze met het rode kleur werden onmiddellijk afgevoerd om te worden gedood. Deze met het blauwe kleur werden eerst ondervraagd. Ze zouden alle informatie eerst proberen los te krijgen. Daarna werden ze gedood. Deze met het gele kleur moesten ze nog over beslissen. De chauffeur en zijn bemanning kenden de kleuren en ze wisten waar ze naartoe moesten. Ze hadden hun opdrachten al gekregen.

  Deze vrachtwagens waren donker olijfgroen, zo donker dat ze bijna zwart waren. Deze vrachtwagens waren zo hoog dat de mensen er niet konden uit klauteren, en over het dak waren canvas dekzeilen gespannen van hetzelfde kleur als de vrachtwagen of prikkeldraad heen en weer gespannen.

  [Dus de vrachtwagens gingen op bepaalde plaatsen met bepaalde mensen?] Ja! En de chauffeur en zijn bemanning wisten al waarheen. Als er een rode lading mensen was, behandelden ze de mensen heel slecht. Het kon hen niet schelen wat ze deden. Als er een blauwe lading mensen was, behandelden ze hen ook slecht. Een gele lading mensen werden zachtaardiger behandeld. Maar mens, het was…

  Wanneer deze mensen uit de vrachtwagens kwamen en ze wisten dat ze een “Rode lading” hadden, dan waren ze als een wilde roedel wolven. Hetzelfde voor de “Blauwe lading” alleen wisten ze dat ze hen nog lang genoeg in leven moesten houden om informatie van hen los te krijgen. De “Gele lading” werd zachtzinniger behandeld omdat ze niet wisten wat er met hen ging gebeuren (als in : zouden zij hun geloof afzweren en een bruikbare aanwinst worden?). De “Groene lading” behandelden ze normaal omdat ze wisten dat dit om een groep mensen zou gaan die de kampen zouden bevolken en de productie die in deze kampen was gevestigd. OK? [Begrepen.]

  Al, ze wisten wie de (ware, opnieuw geboren) Christenen waren. Hoe ze dit wisten werd mij niet getoond. Maar ze wisten het! Ze wisten ook wie de politieke ‘dissidenten’ waren. Ik zet dit tussen aanhalingstekens omdat dit degenen zijn die tegen de Nieuwe Wereldorde spreken of tegen alles wat verbonden is met de NWO. Dit waren de Amerikaanse vlag zwaaiende Amerikanen.

  Al, dit is de gruwelijke deel. Wanneer deze mannen in de huizen van de Christenen binnendrongen en er was een man aanwezig, dan sloegen ze genadeloos op die man.  Ik bedoel dat ze zijn tanden uitklopten, zijn ribben braken, ze waren “zich aan het amuseren” met hem. Ze sleepten dit soort mannen voort en gooiden hen zoals een zak graan achter in vrachtwagen. De mannen konden niet zitten, lopen of staan.

  Wat de vrouwen betreft, die werden verkracht en zo toegetakeld dat ze niet meer konden staan. Ze werden half-naakt en bloedend achter gelaten. Sommige vrouwen die zwanger waren sloegen ze zo hard dat de vrouwen wisten dat hun baby dit niet kon overleven of dood was. Of een van die mannen trok een heel scherp mes, en nadat hij de vrouw had verkracht gooide hij ze tegen de muur. Een andere hield die vast…er was een man aan ieder been en een man aan iedere arm zodat ze plat tegen de muur stond. En met zijn vlijmscherp mes van beneden bij de schaamstreek en snel ballonvormig kerfde en de baby uit de buik zou vallen.

  Uhhh… sommigen die een kind hadden kregen de keuze : ofwel je God verzaken of we zullen het hoofd van je baby nemen. En als ze zei “Nee!!” dan werd de baby voor haar ogen verminkt. Sommigen van hen stierven heel langzaam. Waar ze in de baby kerfden onder het borstbeen naar beneden. Je kunt denken als dit gebeurt met een kleine baby en je haalt de baby’s ingewanden eruit. Dat zal natuurlijk de vrouw krankzinnig maken!!! Of ze namen het hoofd, of ze hakten een hand af. Dit was misselijkmakend. Ik wilde wakker worden en ik kon niet!

  Als ze beloofde dat ze haar geloof zou ontkennen, dan duwden ze het mes in haar hand en zeiden : Bewijs het maar. Doe aan je baby wat wij gingen doen. [Dat klinkt als iets dat zij zouden doen!] En sommige vrouwen vielen bewusteloos. Ze konden dit niet. Wel, dan namen ze haar mee. Als ze het wel had gedaan, dan lachten ze in haar gezicht en spotten met haar voor het verzaken aan haar God. Daarna duwden ze haar toch in de vrachtwagen!

  Als het een man en vrouw was die ze voor hun hadden, deden ze de kleren van de vrouw uit voor de man. Dan stelden ze de man voor de keuze : of verzaken aan je God of je zult getuige zijn hoe we je vrouw verkrachten tot ze krankzinnig wordt of bewusteloos.
  Ondertussen hadden ze hem ook van zijn kleren ontdaan. Als hij weigerde lieten ze haar rechtstaan alsof ze haar gingen loslaten. Een van hen ging achter haar staan, haalde een klein hoog kaliber pistool boven en plaatste dit in haar nek, omhoog gericht, haalde de trekker over en blies haar hersenen uit – op hem.

  Of ze deden allerlei afschuwelijke dingen met haar; zoals haar verkrachten, haar borsten verwijderen. [In de Middeleeuwen sneden ze borsten af.] Ja! Als de vrouw borstvoeding gaf aan haar baby, dan was dit een van de eerste dingen dat ze deden zodat ze het kind niet meer kon zogen. En met het kind deden ze opnieuw hun afschuwelijke daden.

  Laten we aannemen dat er een man, vrouw en een jonge baby is. Zij zou pleiten omwille van haar baby bij haar man om zijn geloof te verzaken… dat is het moederinstinct. Als hij ontkent gebeurt er hetzelfde. Hij wordt bespot en uitgelachen, maar als ze denken dat ze hem kunnen van gedacht doen veranderen en hem gebruiken, dan zouden ze hem sparen. Dan zouden ze zich naar de baby keren. Als ze denken dat hij zich niet echt bekeert, dan zetten ze het mes in het kind. Dan zou de vrouw zich tegen hem keren. Dan wisten ze dat ze de vrouw min of meer in hun handen hadden. En ze zou haar man vervloeken en uitschelden. Al, voor haar ogen zouden ze de man castreren. En dan zouden ze hem genadeloos slaan. En als zij zich zou bekeren dan zouden ze zeggen : Ga je gang en snij hem open van het borstbeen naar beneden. En laat zijn ingewanden eruit vallen.

  Als ze zich bekeerde dan hadden ze haar in hun macht. Maar je praat over iemand die demonisch krankzinnig is, want ze hadden haar baby afgenomen, en ze had gezien hoe ze haar man hadden behandeld en zij had hem zelf afgemaakt… Er was geen terugweg mogelijk. Ze werd zoals die vrouwen in Duitsland tijdens het nazisme, in de kampen. Ze gebruikten die vrouwen om hun eigen volk te treffen.

  Al, als het een aantal kinderen waren dan begonnen ze met de oudste. Die kon dan voor zijn leven pleiten en zo werkten ze naar de jongste toe. Ze konden hun gruwelijke misdaden verderzetten door deze kinderen af te slachten terwijl ze in leven waren – om hun ouders tot bekering aan te zetten. En heel dikwijls bekeerden die ouders zich en werden die in de gele vrachtwagens geduwd. Maar de kinderen werden dan van hen gescheiden en in ongemarkeerde vrachtwagens gezet zodat ze hen konden opvoeden in de Nieuwe Wereldorde en als deel van de Nieuwe Wereldorde. Ze zouden hen heropvoeden.

  Al, en ik zal dit nooit vertellen aan Nancy : toen kwamen ze bij ons huis. En ik bad .. ahhh ... dat Jezus zou komen voor dit zou gebeuren… En zij kwamen binnen in ons huis. Dit is wat ze eisten van anderen. Toen ze hier kwamen, namen zij ons in een auto. Het zag eruit als een gewone auto met vier deuren, of een monovolume. En de man achter de chauffeursstoel haalde een pistool boven, wat leek op een Sig of een Glock of een Browning (Misschien was dat een van de 700.000 Makerov 9mm x 39 kaliber pistolen die Bill en Hillary Clinton ingevoerd hebben op 20 dec 1994 voor de VN-agenten) en zette het pistool op de nek van mijn vrouw en schoof het pistool verder langs haar oor naar haar linkerslaap. En hij zei : Verzaak aan Jezus Christus of ik ga haar hersenen eruit schieten!

  En dan smeekte ik hem : Doe het niet! Hij zei:  Oke, je wilt dat je vrouw blijft leven, wil jij blijven leven? Ik zei : Natuurlijk! Hij duwde zijn pistool in mijn hand, nam mijn pols en duwde de loop op haar slaap. Ik zei : Ik doe het niet! Hij duwde zijn vinger op de plaats van de trekker en haalde de trekker over. En ik zag haar hersenen op de zijkant eruit komen. Dit is wat ze deden met andere mannen. Ook met verkondigers van het Evangelie. Ze werden voor de keuze gesteld hun vrouw te vermoorden om te overleven.

  Aan de joden werd verteld toen ze naar binnen gingen en hen oppakten (omdat elke Jood weet wat dit betekent), Het gebeurt opnieuw. En er is niet een ding dat jullie (Joden) eraan kunnen doen! En ze werden weggesleept. Vooral de vrouw en de kinderen gilden en schreeuwden : Alsjeblieft, doe het niet! Dit is Amerika! Dit kan hier niet gebeuren, dit is het land van de vrijen, dit is het land van de thuis van de dapperen, dit is het land van de democratie! En zij dreven de spot met hen : Nu niet meer! Dit is het onze! Dit behoort tot ons! En toen zij (de zwarte geüniformeerde troepen van de NWO) vroegen wie dit bevolen had zeiden ze : Dit behoort tot de Nieuwe Wereld Orde, die is aangebroken op deze dag! En Al, de reden waarom ze de Nationale Garde moesten bellen was, omdat de natie in opstand begon te komen! En wat er gebeurde in Japan waren ze hier doen!

  Al, ik smeekte… Dit kan niet gebeuren ! En ik werd wakker. [Als we deze wereldwijde economische crash zien, dan weten we wat er gaat gebeuren!] Man, ik was zo ziek van hetgeen ik had gezien, dat ik blij was dat het huwelijk niet vrijdag was. Het was op zaterdag. Alleen al door met jou te praten zijn mijn handen helemaal koud geworden.

  (De hemelse Vader spreekt direct, in de eerste persoon)

  En Hij zei: Zoon, het is nu aan het gebeuren. Als je kijkt naar mijn tijdslijn : vanaf 14 mei 1948 toen Israël een natie werd in een dag, heb ik nooit de wijzers van de klok van de tijd tegengehouden. En geen mens uit het verleden, heden of de toekomst kan ooit de wijzers stoppen. Het is nu al op de aarde aanwezig, en ze (de mensen) herkennen de tekenen niet van de tijd waarin ze leven. Maar als ze op die dag wakker worden, zal ik naar de aarde komen met verschrikkingen die alleen de historici -die schijnbaar ongeloof hechten aan wat ze hebben geschreven met betrekking tot de verschrikkingen die ze zagen in hun eigen tijd- en de mensheid heeft geweigerd en weigert nog steeds te geloven dat ze daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Ik zal ze vermenigvuldigen op het oppervlak van de aarde, tegen de mensheid. En wanneer die dag het licht gaat schijnen over de internationale datumgrens als duisternis, dan zal de aarde worden in een nachtmerrie worden gezogen die niet zal ophouden tot de komst van de Mensenzoon.

  En Hij zei: Het is al te laat! Vertel de predikers, vertel de evangelisten, vertel de missionarissen, vertel de kerkleiders dat wat ze ook gaan doen om het Evangelie naar de mensen te brengen, dat ze dit het beste nu doen… en dat ze ophouden ‘er is niets aan de hand’-programma’s [het gaat helemaal niet goed met de mensheid, mensen moeten zich bekeren en terugkeren naar God], presentaties en bijeenkomsten te geven. En terugkeren naar de prediking van het Evangelie zoals het was op de dag van Pinksteren! Want wat er aankomt op aarde zullen er meer ontkennen, dan mij trouw blijven aan het Evangelie en mij niet ontkennen.


  25-03-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  dansrustroest
  www.bloggen.be/dansrus

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!