In ons artikel over de Heilige Eucharistie in het Sovjet-tijdperk wordt er regelmatig gesproken over geestelijke Communie (voor mensen die niet in staat waren de H. Communie fysiek of Sacramenteel te ontvangen). We willen dit graag even toelichten voor de mensen die er niet zo vertrouwd mee zijn.

De Congregatie van de Aflaten keurde op 24 november 1922 volgende formules goed voor een Geestelijke Communie:

O Jezus, ik keer mij naar het heilig Tabernakel waar U verborgen leeft uit liefde voor mij. Ik hou van U, O mijn God. Ik kan U niet ontvangen in de Heilige Communie. Kom desondanks toch en bezoek mij met Uw genade. Kom geestelijk in mijn hart. Zuiver het. Heilig het. Maak het zoals Uw eigen hart. Amen.

De H. Alphonsus de Liguori, een Kerkleraar en stichter van de Congregatie van de Meest heilige Verlosser, schreef een boek getiteld 'De Heilige Eucharistie' waarin hij twee gebeden meegaf om een Geestelijk Communie te doen:

Mijn Jezus, ik geloof dat U werkelijk aanwezig bent in het Meest Heilige Sacrament. Ik hou van U boven alle dingen, en ik verlang om U binnen in mijn ziel te bezitten. Omdat ik nu niet in staat ben U op sacramentele wijze te ontvangen, kom dan toch tenminste geestelijk in mijn hart. Ik omarm U alsof U er al was en ik verenig mij geheel met U; sta nooit toe dat ik van U gescheiden wordt. Amen.

Ik geloof dat U, O, Jezus, in het Meest Heilige Sacrament aanwezig bent. Ik hou van U en ik verlang U. Kom in mijn hart. Ik omarm U; o verlaat mij nooit!

Wat is nu precies geestelijke Communie?

De Katholieke Encyclopedie, vormgegeven onder het toezicht van Kardinaal Spellman in 1965, zegt: "Diegenen die de Mis bijwonen, en voor een goede reden niet in staat zijn om de H. Communie te ontvangen, mogen dat in de geest doen, naar verlangen. Dit wordt Geestelijke Communie genoemd. Om Geestelijke Communie te ontvangen moet men een levendig  geloof hebben en een diep verlangen om deel te nemen aan het Sacrament. Deze verlangens moeten gevolgd worden door oprechte daden van geloof, liefde en dankzegging.

Uit: Eucharistic Miracles and Eucharistic Phenomena in the Lives of the Saints, Joan Carrol Cruz; Rockford, Illinois, 1987

zie: restkerk.org