Inhoud blog
 • Een opmerkelijke website
 • Overdenking
 • Vrijheid!
 • Geloof is een Persoon!
 • Om niet
 • leermeester der natiën
 • oordeel
 • Uitstapje
 • Heerlijkheid
 • afgunst
 • Met Christus gekruisigd
 • Verlost van zonde
 • schorten van vijgebladeren
 • Dit leven is vol genade
 • Ons beeld van God?
 • Het evangelie een 'mededeling
 • Het evangelie een "bericht"
 • Een nieuwe scheppng
 • Eind goed al goed!
 • Gevaren??


  Even uw aandacht !

  "Iedere dag verlaten mensen de kerk en gaan terug naar God" - Lenny Bruce. 


  "Wanneer het Godsbeeld ziek is, wordt de mens ook ziek"-  (Carl Jung).


  Nieuw boek! Van harte aanbevolen!

  Eén voor allen” door Inge van Wijnen ’t Veer (Uitgeverij Novapres)

  www.allesinallen.nl


  Wij zijn gered in genade, onze wandel is in genade, en wij zijn geroepen
  tot genade om die aan de hemelingen te tonen!

  Date Gorter  www.da-ath.nl  Ik geloof dat gerechtigheid en genade  simpelweg een en hetzelfde ding zijn: zonder volledige gerechtigheid geen genade, en zonder volledige genade geen gerechtigheid.”
  MacDonald, “Justice” in Unspoken Sermons, 535.  “Be yourself: everyone else is already taken”  Oscar Wilde


  Alle denken begint met verwondering. Dat werd al door Aristoteles gezegd en Avraham Heschel zegt het ook. Dus als de Grieken en Joden het allebei zeggen, dan is het zeker waar!
  Dr. K.D. Goverts

  "Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond."

  Albert Einstein

  "De ware ontdekkingsreis ligt niet in het zoeken naar nieuwe landschappen, maar in het kijken met andere ogen" 
  Marcel Proust  Als je niet zeker weet wat nu waarheid is, kies dan de gedachtegang die God groter maakt, en de mens kleiner.”
  by Martin Zender  Met de Bijbel kun je alle kanten op ….gelovigen uit de heidenvolken hebben een leermeester (1Tim2: 7) nodig om deze verzameling van Joodse boeken {Rom.3: 1} te begrijpen. Zonder een gedegen opleiding in Paulus ‘school’ kun je de schriften niet recht verstaan.  Vanouds beleefde Israël de sjabbat op een speciale manier.

  Op vrijdagavond, het begin van de sjabbat, denk je aan de schepping.

  Als de sjabbat verder gaat, denk je aan de uittocht, aan de verlossing.

  Als de sjabbat ten einde is, denk je aan de voleinding, de voltooiing.

  In één sjabbat zijn begin en einde omvat als een weg in de tijd.

  gelezen op www.wereldgeschiedenis.com

  Er wordt meer liefdadigheid bedreven om zijn eigen geweten te sussen dan om anderen wel te doen

  Cees Budding  Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom."

  Albert Einstein


  links
 • da-ath.nl
 • ISA-Interlinear and Concordance Search Software
 • Gemeente Eben-Haëzer
 • inperspectief
 • goedbericht
 • Alles in allen
 • wereldgeschiedenis.com
 • Hebrew for Christians - learn Hebrew
 • Zoeken in blog

  Categorieën
 • Algemeen (342)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)
 • lechaim - Op het Leven
  Gods Woord alleen

  Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze.  (1Timotheüs 4:10,11)

  25-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een opmerkelijke website

  www.allesinallen.nl

  In alle onderwerpen die hier behandeld worden staat Gods vermogen centraal. Onvoorwaardelijke liefde die allesomvattend en alles-overwinnend is. Onze afhankelijkheid van de hemelse Vader en onze totale geborgenheid. Hij heeft, en houdt, het al in Zijn Hand! Dat geldt niet alleen voor alle mensen, maar voor ál Zijn schepselen.

  Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Rom.11:36 GES

  En wanneer alles aan Hem onderschikt zal worden, dán zal ook de Zoon zèlf onderschikt worden aan Hem, die alles aan Hem onderschikt, opdat God zal zijn: alles in allen. 1 Kor.15:28 GES

  25-05-2019 om 10:52 geschreven door Lechaïm

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  03-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overdenking

  "Pappa, wanneer komt er een update van de Bijbel”, vroeg een jongen aan zijn vader. Loopt de Bijbel eigenlijk niet achter? Gaat het niet vooral over vroeger? Ons Godsbeeld, het beeld dat we vanuit de kerkgeschiedenis hebben gemaakt van God, is toe aan een fundamentele update. We zijn in ons geestelijk denken blijven steken in de Middeleeuwen, met een eindeloze straf en soms zelfs met folteringen (geestelijk en of lichamelijk) in de hel. Met de update halen we de hoogst actuele Joods-Bijbelse boodschap onder het theologische stof tevoorschijn. Je houdt het niet voor mogelijk wat er dan tevoorschijn komt! Toekomstbestendig! Zonder deze update verzanden we als christendom tot een sociale actiegroep of tot een fanatiek fundamentalistisch reservaat. 

  "Wanneer het Godsbeeld ziek is, wordt de mens ook ziek” (Carl Jung).

  03-11-2018 om 00:00 geschreven door Lechaïm

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (8 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  03-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrijheid!

  VRIJHEID  Geschreven door Hans Weima

  “Alles wat je door anderen wordt aangepraat als iets wat MOET is door mensen zelf bedacht. We moeten helemaal niets, omdat Gods liefde erop is gebaseerd dat hetgeen Hij nodig acht in ons leven, Hij dit zelf in ons door Zijn geest bewerkt.” (Citaat uit: Brieven aan Anne van Ruud van t Veer)

  Dit is werkelijk bevrijdend. Want waar Ruud van ’t Veer hier spreekt over wat anderen aan jou opleggen, geldt natuurlijk ook voor dat wat jij jezelf oplegt. Ga het maar eens bij jezelf na: hoeveel en hoe vaak MOET je niet iets van jezelf of mag je niet van jezelf? 
  Altijd maar die gedachten. En het typerende van deze gedachten is dat ze ronddraaien om jezelf. Jij bent het middelpunt. Maar zodra je de woorden uit de Schrift gaat lezen en tot je door laat dringen, dan ben jij niet meer het middelpunt. Deze woorden gaan jou omvormen en Gods geest gaat in jou werken.

  Hoe geleerder en intellectueler iemand is die zijn eigen gedachten boven die van het Woord stelt, hoe meer deze mens zichzelf in het middelpunt plaatst. En dan gaat het om onze rechtvaardigheid. Om onze keuze. Om onze prestatie. Om onze moraal. Om ons welbevinden. Om onze blokkades. Om onze problemen. Om ons oordeel. Om ons onderscheid in goed en kwaad. Om onze depressie. Wij staan in het middelpunt. Wij zijn de bron. Wij zijn het kanaal en wij zijn het eindpunt.

  Waar is de liefde?

  “Wordt niet gevormd naar deze aeoon, maar wordt omgevormd in de vernieuwing van je denken.” (Romeinen 12:2)
  Een andere manier van denken. Volledig andere manier. In sommige vertalingen staat: ‘Wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid.’ Niet alleen denken, maar ook ZIJN. Je bent ook werkelijk anders. Jij bent niet het middelpunt. Hij is het middelpunt. Hij is de bron. Zijn zoon is het kanaal en Hij is het eindpunt.

  Waar zijn wij dan? Zijn wij dan helemaal niet belangrijk meer?
  “Want Zijn maaksel zijn wij, die geschapen worden in Christus Jezus voor goede werken, die God van tevoren gereedmaakt, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeze 2:10)
  Ja, Gods liefde is erop gebaseerd dat wat Hij nodig acht in ons leven, dat Hij dit zelf in ons door Zijn geest bewerkt. Dat is werkelijke vrijheid. Vrij van je eigen gedachten. Vrij van je eigen keuzes. Vrij van je eigen moeten. Vrij van je eigen moraal. Volledig leven vanuit de bron die werkelijk leven schenkt.

  Maak je niet druk over goede werken, want Hij heeft deze allang van tevoren gereed gemaakt. En hij werkt het willen en werken in jou uit, zodat jij daarin gaat wandelen.

  Tijdje geleden las ik een artikel over iemand die ontdekt had dat zelfs de zonde een weg is. Zonde is geen blokkade, maar een weg. Als wij iets tot zonde bestempelen, dan zijn wij het middelpunt. Als je ervan uitgaat dat Hij alles in jou bewerkt, dan is er geen scheiding meer. Alles komt uit God.

  Vechten tegen zonde leidt je uiteindelijk nog dieper die zonde in. Dat is het denken van deze aeoon: ronddraaien in cirkeltjes. Je denkt goed te doen door te strijden tegen zonde, maar je wordt er nog dieper in gedrukt. Je houdt namelijk je blik gericht op de zonde. De zonde wordt jouw bron.
  Wat is er gebeurd met de zonde? Deze is gekruisigd. We leven in het geloof van de zoon van God.

  Christus is mijn leven.

  03-07-2018 om 15:38 geschreven door Lechaïm

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  28-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloof is een Persoon!

  Geloof is een Persoon!    Geschreven door Hein de Haan   zie ook op www.overvloeiendegenade.nl

  Romeinen 1:17 De rechtvaardige zal uit het geloof leven.
  Romeinen 3:3 Zal mijn ongeloof nou het geloof van God te niet doen?
  Romeinen 3:22 Gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus,
  Galaten 2:16 We weten dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof van Jezus Christus,
  Galaten 3:25 Nu het geloof gekomen is,
  Efeziërs 2:8 Uit genade zijn jullie gered door het geloof; en dat is echt niet uit jullie zelf, het is Gods cadeautje;

  Hoe kijk jij tegen geloof aan? Is het voor jou een soort van betaalmiddel aan God om van Hem gedaan te krijgen wat je graag wenst? Hoe rijker jij bent aan geloof, des te groter je inkopen. Bij deze kijk op geloof hoort dan ook vanzelfsprekend de verzuchting: “Ach, had ik maar meer geloof, dan zou ik echt stukken meer gedaan krijgen!” Sommigen gaan zo ver dat als iemand aan een ziekte komt te overlijden de nabestaanden te horen krijgen: “Ja, hij of zij had ook niet genoeg geloof!”

  Deze tekening, die ik net schetste, is helaas een springlevende praktijk in een heel groot deel van de christenheid. De concrete inhoud van zo´n visie is dat geloof een verdiende prestatie is, die we voor ons eigen voordeel kunnen inzetten. Mocht je arm zijn aan geloof of zelfs helemaal blut, dan heb je pech gehad maar dan ga je geheid de mist in. Mijn logica zou dan gelijk de volgende vraag opleveren:
  “Hoe krijg ik van mijn levensdagen dat geloof te pakken, of zelfs nog meer geloof? Hoe zit die arbeid in elkaar?”

  Je kent ze wel, die figuren die je komen vertellen dat je gewoon wat meer geloof moet hebben. In hun oren zal dat waarschijnlijk heel logisch klinken, maar degene die dat soort praat moeten aanhoren, die denkt: “Ja, makkelijker gezegd dan gedaan! Hoe kan ik nou oprecht van harte gaan geloven dat er iets gaat gebeuren, wat ik nou juist ten stelligste betwijfel?” 
  Weet je, zo´n geloof in een specifiek bepaalde uitkomst van een situatie komt op mij over als een zogenaamde christelijke variant op de zweverige leer van het positieve denken: “Tjakka! Hallelujah! Amen!”

  De vraag bij het bovenstaande voorbeeld is zelfs eigenlijk de vraag: “Wat voor geloof is dat?” Ik krijg de indruk dat dit een soortement geloven in geloof is. Men lijkt te geloven in het eigen geloven. Hoezeer ik de mensen die altijd positief in het leven staan ook waardeer en hoewel ik ook best aan wil nemen dat een positieve manier van denken ook positieve resultaten kan opleveren. Ik denk echt dat het totaal niks, maar dan ook echt niks, met Bijbels geloof te maken heeft.

  Ik heb al bewust een reeks Bijbelteksten over het geloof bovenaan weergegeven. Heel kort weergegeven blijkt het geloof dan een cadeautje van God te zijn, Wiens geloof er nooit aangaat, hoezeer wij het ook mogen verprutsen. Nou blijkt God nou juist dat geloof in Zijn geliefde Zoon helemaal te hebben uitgewerkt en nu als rechtvaardiging ook uit te werken in jou en mij. Daar hebben we het geloof, waarvan Paulus in Galaten zegt dat het nu gekomen is. Christus is gekomen en is nu ons Leven.

  Geloof is dus niet een onvaste hoop, een fantasietje of een illusie, waar we ons aan vastklampen met wellicht nog wat steroïden en positieve verwachtingen erbij? Nee! Absoluut niet! Geloof is het cadeau wat God in Zijn Zoon ons schenkt, wat uitwerkt dat ons vertrouwen in God de Vader zelf, die alles in allen werkt (1 Corinthe 12: 6), steeds verder groeit. Geloof is dus niet de geestelijke krachtsinspanning van onze kant, maar de erkenning dat God in elke situatie aan ons werkt in de Zoon waardoor Hij tot Zijn perfecte doel komt. Ons geloof vindt dus zijn vaste basis in die Zoon van God.

  Daar waar we God de Vader als de grote Plaatser, die alles Zijn plek geeft, terugvinden in het beeld dat de Zoon van God ons geeft, daar functioneert niet een onzeker geloofje dat zich inspant om maar te vertrouwen dat het goed komt. Daar is Christus Jezus, de opgestane en verheerlijkte Heer, die ons verzekert van de goede afloop en dat voor iedereen!

  Het probleem is dat we binnen de christenheid het geloof als een inspanning van onszelf zijn gaan leren zien, een inspanning, die we dagelijks telkens maar weer opnieuw moeten opkrikken. We zouden bijna Paulus uitspraken, waarin hij het geloof tegenover werken plaatst, in de ban doen.
  Galaten 2:16 We weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus,

  Het geloof van Christus in jou, dat is dat cadeautje dat je van God ontvangen hebt. Dat is overwinnend geloof omdat het Christus is! Hij gelooft in en voor jou en mij. Daar kunnen we toch heerlijk in rusten? Als we nu nog de vraag uitzingen of bidden of God ons meer geloof wilt geven, dan hebben we pech. We hebben namelijk alles al ontvangen in Hem. Meer kan gewoon niet!

  Is het niet geweldig hoe God de Vader tot het grandioze einddoel van Zijn plan komt? Alles doet Hij in Zijn Zoon, Christus Jezus. Christus is onze gerechtigheid! Christus is onze heiligheid! Christus is onze vrede! Christus is onze kracht! Christus is onze vreugde! En nu ontdekken we ook nog eens dat Christus ons geloof is! Heb je dit eenmaal in de Schrift ontdekt, dan is dat een gigantische bevrijding van al je wettisch ploeteren om toch nog maar wat geloof op te hoesten. We hebben voldoende aan de wetenschap: 
  “Mijn geloof is Zijn geloof en Zijn geloof vindt Zijn basis in Gods trouw”.
  Wat een vrijheid! Wat een rust.

  28-06-2018 om 18:33 geschreven door Lechaïm

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  20-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Om niet

  "Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;en worden om NIET gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is".  Rom 3;23-24..

  Als je deze verzen leest, dan zien we dat allen gezondigd hebben. Niet sommigen of enkelingen, nee allen. En ook niet de één meer dan de ander, nee allen hebben gezondigd..punt! En daarom derven allen, u jij en ik de heerlijkheid van God. 

  Maar dan komt het verlossende Woord : "en worden om Niet gerechtvaardigd"! 

  Om Niet, dit betekend bijgevolg GRATS voor niets!

  Aan die rechtvaardiging hebben wij dus niets aan kunnen toedoen, het is niet door onze keuze of door onze goede werken of dat wij misschien denken dat wij zoveel beter zijn dan die ander, nee om Niet! Uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is...geweldig toch, daar kunnen we Hem alleen maar voor danken. 


  20-06-2018 om 10:55 geschreven door Lechaïm

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  26-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.leermeester der natiën

  Met de Bijbel kun je alle kanten op... zegt men.

  Inderdaad, daarom hebben gelovigen uit de heidenvolken een leermeester nodig (1Tim.2:7) om de bibliotheek van joodse boeken te begrijpen (Rom.3:1) Zonder een gedegen opleiding in Paulus' school kun je de Schriften niet recht verstaan. De wijsheid die hem hierin is gegeven, waarvan hij geschreven heeft in zijn brieven, dat sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die door de ongeleerde en onvaste mensen wordt verdraaid, gelijk ook andere schriften tot hun eigen verderf. Daarom worden wij opgeroepen om standvastig in zijn woord te blijven, en ons daarvan niet af te laten brengen door onvaste mensen, maar opwassen in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus, hem zij der Heerlijkheid..2 Petrus 3:15-18

  26-05-2018 om 17:58 geschreven door Lechaïm

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  12-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oordeel

  OORDEEL

  "Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet... Wie mij echter beoordeelt is de Heer."

  Uit welke gedachten van God komt dit oordeel voort?

  "Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven."

  12-05-2018 om 17:10 geschreven door Lechaïm

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  11-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitstapje
  Dagje uit met mijn vrouw naar Antwerpen met haven rondvaart en jawel met lunch aan boord.
  Was een mooie dag!  

  Voor enkele foto's klik  HIER

   

  11-05-2018 om 10:43 geschreven door Lechaïm

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:belevenissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heerlijkheid

  1 Petrus 3:22

  ‘… Jezus Christus, Die nu aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem ondergeschikt zijn.’

  Ook Petrus had weet van de verhoogde positie van Christus, terwijl Paulus daar nog veel meer informatie over heeft verstrekt. Petrus hield de Joodse gelovigen een aardse toekomst voor, helemaal volgens zijn evangelie van de besnijdenis.

  Wij zien, net als Paulus en Petrus en de Hebreeënschrijver, Hem met eer en heerlijkheid aan Gods rechterhand. Hij is nabij! Dat is de zekerheid die we vandaag beseffen. Dan is het goed, wat er ook gebeurt in uw, jouw en mijn leven.

  11-05-2018 om 10:29 geschreven door Lechaïm

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  06-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.afgunst

  “Een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting van de beenderen”

  Spreuken 14: 30

  Herken je het gevoel dat het gras bij de buren altijd groener is dan bij jou? De Bijbel spreekt over afgunst. Een ander woord ervoor is: jaloezie. Dit is van alle tijden.

  Afgunst ondermijnt en doodt vriendschappen, dit is geen goede zaak.

  God heeft een plan met jouw leven. Ga daar je energie in steken!

  06-05-2018 om 20:33 geschreven door Lechaïm

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Algemeen


  Categorieën
 • Algemeen (342)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Elke dag een woord ter overdenking
  'Woord vandaag' van Date Gorter

  www.da-ath.nl

  Blog als favoriet !

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Categorieën
 • Algemeen (342)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (342)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (342)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (342)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (342)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (342)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (342)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (342)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!