Inhoud blog
 • Overbeekse Feesten
 • Kermis Overbeke 2012
 • KAV Overbeke: wafel- & pannenkoekenbak
 • Kleur- & tekenwedstrijd 'Ademruimte voor Overbeke'
 • Wegenwerken Gentsesteenweg
  Ons 'K&NO-Forum' al bezocht... ?
  K&NO-link
 • ==> K&NO-Forum
  Archief per maand
 • 09-2012
 • 07-2012
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 12-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 07-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
  Contact met K&NO?

  U kan gebruik maken van onderstaande veld om ons persoonlijk te bereiken:

  Nieuws HLN
 • Met deze gadgets geef je inbrekers geen kans tijdens je vakantie
 • Zonder zorgen op vakantie dankzij deze beveiligingsgadgets
 • Daar is de 8K-tv: hebben we zo’n toestel met superhoge resolutie wel nodig?
 • Wat experts nu al (menen te) weten over de iPhone 11
 • Vijf powertools die werken in de tuin zoveel makkelijker maken
 • Dingen kopen of geld versturen met hetzelfde gemak als een berichtje? Facebook lanceert eigen cryptomunt Libra
 • Dit zijn de beste draadloze stofzuigers op de markt
 • Samsung bevestigt dat opvouwbare smartphone niet voor juli uitkomt
 • Samsung adviseert slimme tv's “om de paar weken” op malware te scannen
 • Extreme trilstand gaat smartphones beschermen tegen zakkenrollers
  Startpagina !
  Koophandelstraat & Nijverheidsstraat Overbeke
  * WELKOM OP DE BLOG VAN HET BUURTCOMITE K&NO *
  27-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Erfgoeddag 2011: 'Armoedig Wetteren!?'


  Erfgoeddag vindt plaats op zondag 1 mei 2011, van 10.00 tot 18.00 uur.
  Deze editie van Erfgoeddag probeert aan de hand van zo’n 600 activiteiten
  na te gaan hoe men in het verleden tegenover armoede en mensen in armoede stond.
  Alles begint natuurlijk bij de vraag wat 'armoede' echt is.
  Dat de invulling van wat ‘armoede’ en ‘armen’ zijn doorheen de tijd
   sterk aan veranderingen onderhevig is,
  toont deze editie van Erfgoeddag heel duidelijk aan.
  Het volledige programma is te consulteren op
  www.erfgoeddag.be.

  Ook in Wetteren kan je genieten van een boeiend programma.
  Onder de noemer ‘Armoedig Wetteren!?’ wordt er op zoek gegaan
  naar de geschiedenis van de Wetterse ‘krottenwijken’.
  Cité Dauwe, de Hekkerstraat, Den Berg, de Barakken…
  stonden tijdens de eerste helft van de 20e eeuw bekend als ‘krottenwijken’,
  buurten waar de leefomstandigheden allesbehalve rooskleurig waren,
  maar waar toch plaats was voor vriendschap en gemoedelijkheid.
  Buurten die vooral een apart karakter hadden.

  Aan de hand van uniek fotomateriaal wordt er getoond hoe zo’n wijk eruit zag,
  wie de beroemde en beruchte bewoners waren en wat de pot er zoal schaftte.
  Met vergelijkende beelden ontdek je bovendien hoezeer het uitzicht van Wetteren
  is veranderd en hoe weinig er resteert van die beruchte volksbuurten.
  Niet zomaar in een gewone tentoonstelling,
  maar op de plaats waar de beroemdste krottenwijk zich bevond: Cité Dauwe.
  Bovendien zijn er ook rondleidingen gepland waar je op zoek kan gaan
  naar de laatste restanten van krottenwijken in Wetteren.

  ---
  Armoedig Wetteren!?
  Fototentoonstelling op Cité Dauwe van 10.00 tot 18.00 uur.
  Gratis rondleiding op zoek naar sporen van de ‘krottenwijken’
  om 11.00, 13.00, 15.00 en 17.00 uur.
  ---

  En nog tot 31/05/2011 in het gemeentehuis in Wetteren:
   de tentoonstelling 'de Wetterse krotten'.
  Daar wordt aan de hand van een onderzoek uit 1941 nagegaan hoe die er precies uitzagen.
  Hoe leefde men er, wie waren de bekende bewoners, wat at men
  en wat deed men als ontspanning?
  Een unieke inkijk in een stukje authentieke Wetterse geschiedenis!


  22-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groen&Co Wetteren: visie Wetterse mobiliteit
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

    Wie zijn de bruggenbouwers
    in Wetteren?


  Er staan belangrijke beslissingen op de gemeentebestuurders te wachten de komende weken en maanden.
  Men zou bijna kunnen stellen dat ze er zelf voor gezorgd hebben dat een goed anderhalf jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen de meest cruciale beslissingen voor Wetteren moeten genomen worden.
  En dat is niet altijd gemakkelijk en vraagt veel verantwoordelijkheidszin.
  Laat ze nu eens tonen dat ze daarover beschikken!


  Komt er een 2e brug?
  In het kader van de herziening van het structuurplan Wetteren komt er een onderzoek naar de noodzakelijkheid van een bijkomende brug over de Schelde.
  Sommigen dringen daar zeer sterk op aan.
  Anderen wijzen op de mogelijkheid om aan de bestaande brugstructuur één en ander te wijzigen, zodat het verkeer vlotter kan verlopen tussen linker- en rechteroever (of omgekeerd): uiteraard blijft men dan nog altijd gekl**t met de huidige wegen naar de brug, zijnde Felix Beernaertsplein en Astridlaan enerzijds en vooral Kapellendries anderzijds.
  Voorstanders van een nieuwe (2e) brug spreken zich tot op vandaag echter nooit uit over waar die brug moet gebouwd worden en van-/langswaar die nieuwe wegen naar de brug moeten komen.
  "Ze zal ergens in Overbeke aan de Noordlaan of Kwatrechtsteenweg beginnen, en ze zal ergens aan de Wetterensteenweg richting Wetteren-ten-Ede landen."
  Vrij vaag allemaal.
  Studies, metingen, cijfers, onderzoek, verwachtingen, ...
  Dat alles moet nog gebeuren.
  Er zijn in het verleden reeds een aantal summiere onderzoeken gedaan, maar deze zijn vandaag reeds verouderd en recent materiaal is er niet meer.
  Wat deze discussie, en die zal binnenkort nog heviger gevoerd worden in besloten en publieke plaatsen, alleszins duidelijk maakt is dat er in de gemeente nood is aan een degelijk, gefundeerd en objectief mobiliteitsrapport dat voor een bepaalde tijd eens duidelijk maakt welke de (voornaamste) verkeersproblemen zijn, èn vooral, wat er moet/kan aan gedaan worden.
  En dat er dan ook meteen iets aan gedààn wordt!

  Een nieuwe raad der mobiliteitswijzen
  De oprichting van een (vernieuwde) mobiliteitsraad is dan ook, na lange tijd
  (4 jaar!) van treuzelen en afwachten door het bestuur, een eerste stap in een betere richting.
  Mensen die geïnteresseerd zijn, sommigen met kennis van zaken, anderen als ervaringsdeskundige, zullen dan toch op een (hopelijk) vrije en spontane manier de dagelijkse verkeersproblemen kunnen aankaarten.
  Als die raad verder ondersteund wordt door een goed uitgebouwde mobiliteitsdienst met het juiste personeel, dan verschijnt er eventueel toch reeds wat licht in de tot voor kort donkere tunnel.
  En als dan die beleidsmensen de moed krijgen om uiteindelijk na lange jaren van (af)wachten, uitstellen en twijfelen een aantal eenvoudige maar duidelijke beslissingen durven te nemen, dan kan Wetteren misschien weer wat meer zuurstof krijgen.

  Overbeke wordt gesplitst of omsingeld?
  Naast de discussie over de Scheldebrug komt er ook een even belangrijk en waarschijnlijk vroeger debat over een verbinding tussen de Noordlaan en de Zuidlaan.
  De provincie Oost-Vlaanderen zegt in haar structuurplan dat er ergens tussen het bestaande Boerenhol en iets voorbij de spooroverweg (Wetterstraat) in Overbeke een onder- of overbrugging van de spoorweg moet komen.
  Zodat er een veilige en vlotte verbinding komt tussen deze 2 gewestwegen en zowel de wijk Overbeke als de stationsomgeving in Wetteren-centrum in de toekomst gevrijwaard worden van overtollig verkeer.
  Er zijn reeds enkele resultaten van onderzoek gekend, maar welk tracé (Boerenhol of ten westen van de Wetterstraat) de voorkeur geniet, daar de gelijk- en verschilpunten zo dicht bij elkaar liggen (geluid, grondinname, landschap, onteigeningen, bodem- en luchtvervuiling, ...) is de definitieve keuze meer dan een (aartsmoeilijke) politieke beslissing.
  Wij als 'VZW Leefmilieu Wetteren' willen er dan ook bij de beleidsmensen op aandringen dat zoveel mogelijk mensen, betrokkenen, verenigingen, wijken en weggebruikers bij die voorbereiding van het besluit zullen aangesproken worden.
  Iedereen heeft in dit dossier recht van spreken: de (directe) bewoners, de grondgebruikers, de weggebruikers, deskundigen, fietsers, bedrijven.
  Een beslissing die genomen wordt met kennis van zaken én mede op basis van een grondige bevraging van alle mogelijke actoren en partners, zal meer en beter gedragen worden en maatschappelijk verantwoord zijn.

  En laten wij ondertussen ook niet vergeten dat er ook nog tal van vragen zijn bij andere mobiliteitsdossiers: de dagelijkse lange files aan het Bourgondisch Kruis, de slordige, lelijke en gevaarlijke doortocht in Kwatrecht, de rustige Vennestraat, de overdrukke Kapellendries, ...

  Bovenstaande tekst staat weergegeven in het tijdschrift van
  'VZW Leefmilieu Wetteren' (nr. 1 van werkjaar 38 - 04/2011)


  15-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cabaret in Overbeke

  Liederen. Schone, beschaafde liederen.
  Maar alleen de erge. Alleen de hartverscheurende.
  De ellendige, de deerniswekkende, de smartelijk lamentabele.
  Arm publiek. Geraakt tot op het bot.
  Geschokt tot in het diepst van de ziel. Kapot.
  Komt dat zien! Komt dat zien!  "Een fijne avond met de heer en mevrouw Olman"
  katapulteert jou naar de tijd van Ot en Sien en kwajongen Pietje Bell
  en "Jantje die zijn broekie scheurde".
  Het echtpaar Olman, vertolkt door Frank Cools en Ineke Nijssen,
  put uit de rijke liederenschat van J.H. Speenhof,
  een pionier van 'het Nederlandsche Cabaret'.
  De toen ontroerende vreselijke lotgevallen van 'Jantje'
  bewegen vandaag tot tranen van het lachen.
  Een heerlijk oubollige cabaretavond op onze voorwaarden van vandaag:
  overgoten met een zwart licht ironisch humorsausje.


   * Organisatie:  theaterzaal Overbeke i.s.m. cc Nova.
   * Tijdstip:  zaterdag 21/05/2011 om 20.00 uur.
   * Inkom:  € 11 / € 10 voor 55+ & leden Davidsfonds.

  Reservatie is noodzakelijk via cc Nova (T 09-365.20.20).
  De voorverkoop is reeds gestart.


  10-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Invullen belastingbrief & Tax-on-Web
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
    deelt ons mee:

  Je belastingbrief invullen via Tax-on-Web?

  O
  p dinsdag 17/05/2011 komt een afgevaardigde van het Ministerie van Financiën
  uitleg geven over het invullen van de belastingbrief
  en over het raadplegen van het persoonlijke fiscale dossier.

  De infoavond gaat door om 19.30 uur in cc 'De Poort' (Markt 27 - 9230 Wetteren).
  Inschrijven is noodzakelijk en kan tot vrijdag 13/05/2011:
  ->  via het digitale loket op www.wetteren.be

  ->  of telefonisch via 09-369.34.15.

  *

  Het Wetterse kantoor van de belastingen
  (Gentsesteenweg 93 - T 02-575.95.80)
  biedt hulp bij het invullen van de aangifte:
  ->  op elke werkdag (09.00 tot 12.00 uur)
  ->  op de zaterdagen 18/06/2011 en 25/06/2011 (08.45 uur tot 12.00 uur).
  Foto

  Davy De Cock
  Karin De Rocker
  Peter Platteau

  Nijverheidsstraat 47/49
  9230 Wetteren


  In onze buurt
 • Stefaan - Koophandel 14 : voegen & gevelrenovatie
 • Georges - Nijverheid 8 : fietshersteller
 • Filip - Nijverheid 39 : opritten & metselwerken
 • Tim - Nijverheid 67 : 'Sphere-Events'
 • Rudy - Nijverheid 81 : 'Vlaamse Ambulanciers'

  Foto

  Onze buurt op Facebook
 • Geert: Fotoalbums K&NO
 • Groep 'Davidsfonds Overbeke-Kwatrecht'
 • Groep 'Overbeke'
 • Bart&Helen: 'Ademruimte voor Overbeke'

  Foto  Foto
  @KoopNijverOver  Zaterdag
  04/08:
  K&NO-BBQ 2012
  Foto

  Links - overheid
 • Prov. Oost-Vlaanderen
 • Gemeente Wetteren
 • Federale Politie
 • Lokale Politie Wetteren
 • Brandweer Wetteren
 • Wegenwerken
 • Meldpunt wegen
 • Belgopocket
 • Duurzaam energiebeleid

  Links - overige
 • Weer - KMI
 • Weer - (Nood)weer
 • Vlaams verkeerscentrum
 • TV Oost
 • Webnieuws Wetteren
 • Maandblad Kwets
 • Tarieven bellen & surfen
 • Produkt & prijsvergelijk
 • Elektriciteit & gas
 • Brandstofprijzen


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!