kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

27-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.een monument
Beste lezertjes, nu er na 531 dagen eindelijk een akkoord lijkt bereikt over alles en nog wat vragen we jullie toch even stil te staan bij het akelige beroep van Wetstraatjournalist. Heeft iemand onder jullie zich al eens trachten in te beelden om daar 531 dagen na elkaar op straat te wachten in weer en wind terwijl de Audi's en BMW's van de onderhandelaars in en uit rijden? Sinds het overlijden van de laatste frontsoldaat van aan den IJzer denk ik niet dat nog één Belg beseft wat wachten op de grote doorbraak betekent behalve dan al die moedige journalisten met hun cameraploegjes. Zijn jullie daar al eens voorbijgelopen aan de wetstraat? Het uitzicht van uit de dodengang in Diksmuide is 100.000x afwisselender dan het zich op die stomme poort met twee militaire politieagenten en aan de overzijde het Warandepark. Ok, in volle zomer is daar de grote fontein en je hebt de joggers onder de middaguren maar tijdens de gure wintermaanden sta je daar toch maar in wat ze hier een "trekgat" noemen. De laatste dagen voor de doorbraak mochten ze dan wel verhuizen naar Ciergnon. Daar al eens geweest? Neen? Prijs je dan gelukkig want op die godvergeten plek voor het hekken staan uit te kijken naar de Audi of BMW van één of andere politieker die ofwel niks kan zeggen ofwel de ganse boel voor de zoveelste keer opblaast....dat wens je je ergste vijand niet toe. Café noch fritkot in de buurt. Ja waarom ook. Dacht iemand echt dat Albert en zijn madam regelmatig een groot pak met smos zouden komen kopen en daarna een Ciney slurpen? Zo democratisch diep zijn onze monarchen nu ook weer niet gezakt hoor!
Dus doen we vanaf dit blogje een warme oproep tot het oprichten van een monument voor de bekende en  onbekende wetstraatjournalist en cameraploeg. Een soort openbare inschrijving vanwege het dankbare volk. We wijzen onze lezertjes er toch wel op dat er geen onderscheid zal gemaakt worden of het nu gaat om een Franstalige dan wel een Nederlandstalige onbekende zoals dat in onze Belgische traditie past en zoals we d'r al een exemplaar van hebben in de Koningsstraat te Brussel....we hebben een klein vermoeden dat onze oproep dus weinig zal opleveren waarvoor we ons dan ook wensen bij voorbaat te verontschuldigen maar we hebben het tenmiste geprobeerd!

27-11-2011 om 17:34 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
25-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.young media summit
Beste lezertjes terwijl we in dit apenprotectoraat tracten een federale regering te vormen die zal trachten een begroting op te stellen waarbij iedereen mag blijven rijden met een zware firmawagen liefst op diesel, banken mogen blijven bonussen betalen waarmee je 10 jonge werklozen makkelijk gedurende een jaar een degelijk loon kan uitbetalen, rijken verder mogen eigendommen verwerven zonder dat er naar het nu reeds bestaande vermogenscadaster mag worden gekeken, laat staan belast enz...draait de wereld verder.
Soms zijn er kleine initiatieven die onze aandacht verdienen. net omdat ze klein zijn maar omdat ze tegelijk ook een aantal grenzen doorbreken die we al eeuwen onder ons hebben getrokken. We hebben het niet enkel over landsgrenzen we hebben het over mentale en culturele grenzen. Het grote voordeel van internet is de mogelijkheid om zelfs zonder zich zelf te verplaatsen, waarvoor je meestal al moet beschikken over een minimumbudget wat niet iedereen gegund wordt in deze wereld, tochkan zeer intense contacten onderhouden met mensen aan de andere kant van de wereld die een totaal andere visie hebben maar toch allemaal het zelfde willen. Een absolute verrijking.
Een van zulke initiatieven wordt gelanceerd door de "Deutsche Welle" die een tioental bloggers van zeer verschillende landen zal bijeenbrengen. Hieronder lezen jullie meer over de Young Media Summit

http://youngmediasummit.org/participants/

Participants

______________________________________________________________
Mise à jour en cours – This page is being updated
______________________________________________________________

Afef Abrougui is a twenty-one year old English student at the High Institute of Human Sciences of Tunis. She regularly contributes as an author to Global Voices Online. She is also a columnist at the German magazine « Südlink ». She was the editor-in-chief of Tunisia Live, a Tunisian news website in English language. Afef is about to finish a three-month working experience with the Institute for War and Peace Reporting. Her interests include, media studies, social media, filmmaking, and photography.

Afef Abrougui, une jeune tunisienne de 21 ans, est étudiante en anglais à l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis. Elle collabore régulièrement en tant qu’auteur au site Global Voices Online. Elle est aussi éditorialiste au magazine allemand « Südlink ». Enfin, elle a été rédactrice en chef de Tunisia Live, un site tunisien d’information en ligne de langue anglaise. Atef est sur le point de terminer une expérience professionnelle de trois mois avec l’Institut du reportage de guerre et de paix (Institute for War and Peace Reporting). Ses centres d’intérêts comprennent les médias en général, les médias sociaux, la réalisation de film et la photographie.

______________________________________________________________

Raki Ba, 35 ans, est membre de Blog Canalh depuis 3 ans. Elle est suis membre du Comité de Solidarité avec les victimes des Violations des Droits Humains. Depuis son entrée dans la vie professionelle, elle a travaillé dans des ONG ou des Réseaux de Droits Humains, et elle est chargée de communication dans une ONG de Droits Humains SOS-esclaves.  Auparavant, elle a travaillé au GERDDES/Mauritanie et le FONADH (Forum des Organisations Nationales des Droits Humains).

Raki Ba, 35 years old, has been writing for the blog Canalh for three years now. She is a member of the Solidarity Committee for the Victims of Human Rights Violations. In her professional career, she has worked in NGOs and Human Right networks, and she is currently in charge of the communication of the NGO SOS – esclaves. Before that, she worked for GERDDES/Mauritania and the FONDADH (Forum of the National Human Rights Organisations)

______________________________________________________________

Christian Baier (1975) graduated as social worker in 1999. He gained work experience in different civil society initiatives (Berlin and Chicago) and international development projects (Sikasso / Mali). Since 2003 Christian has been partner at the SOCIUS nonprofit consultancy. Five partners from varying background focus on the fields of organisational development, fundraising, project management and capacity building. For the last years Christian has worked mainly as trainer in fundraising and project management and in project-consulting processes with various youth initiatives. Voluntarily he is active in the promotion of a microcredit co-operative in Germany.

Christian Baier (1975) a obtenu son diplôme de travailleur social en 1999. Il a acquis de l’expérience professionnelle dans différentes associations liées à la société civile (Berlin et Chicago) ainsi que dans des projets d’aide au développement (Sikasso/Mali). Depuis 2003, Christian est partenaire de la société de conseils SOCIUS. Cinq partenaires aux parcours différents sont spécialisés dans les domaines du développement de l’organisation, la recherche de fonds, la direction de projets et l’acquisition de compétences. Au cours des dernières années, Christian a travaillé essentiellement dans le domaine de la recherche de fonds, la direction de projets et dans celui du conseil au travers de diverses initiatives liées à la jeunesse. Il soutient aussi de manière bénévole le microcrédit coopératif en Allemagne.

______________________________________________________________

L’universitaire Zied Ben Amor écrit des articles pour Nawaat, Maktoobblog et lepost.fr touchant à la vie politique en Tunisie, les questions de la démocratie et les libertés, la société Tunisienne après la révolution du 14 Janvier et l’université Tunisienne. Il est également auteur d’un nombre d’articles académiques dans le domaine du théâtre de la Renaissance en Angleterre et le théâtre contemporain Tunisien dans plusieurs revues scientifiques en Tunisie et à l’étranger.

The university teacher Zied Ben Amor writes for Nawaat, Maktoobblog and lepost.fr about political life in Tunisia, democracy and freedom, Tunisian society after January 14,2011 and Tunisian university system. He equally authored a number of academic articles on Renaissance theater in England and contemporary Tunisian theater in various Tunisian and foreign academic reviews.

______________________________________________________________

Né à Tunis en 1983, Marwen Ben Messaoud a effectué sa scolarité en Tunisie avant de passer 6 ans en France. Travaillant actuellement en Tunisie dans le domaine du Webmarketing, il a commencé à traiter de sujets tels que le high-tech et le « web 2.0″ à travers un premier blog créé en 2008. Par la suite et plus spécifiquement au cours de la révolution tunisienne, ses articles prirent une dimension plus humoristique, dépeignant l’actualité de son pays avec ironie et dérision.

Born in Tunis in 1983, Marwen Ben Messaoud went to school in Tunisia before spending six years in France. He currently works in Tunisia in webmarketing. He created his forst blog in 2008 where he wrote about technology and web 2.0 issues. Later, at the time of the Tunisian revolution, his articles took a humoristic turn, treating his country’s current affairs with irony.

______________________________________________________________

Christoph Borgans (born 1983) is a German freelance journalist, focusing on Middle Eastern issues and Islam in Western Societies. Well-traveled in the eastern parts of the Arab world, Christoph has lived in Cairo several times. From March till June 2011 he taught German at the Al-Azhar University, while covering the ongoing Egyptian Revolution. He works for the dapd-newsagency and is regularly contributing to the Middle-East Magazine Soukmagazine, the German Oriental Quarterly Zenith and zenithonline.de.

Christoph Borgans (né en 1983) est un journaliste allemand indépendant spécialisé sur les thèmes liés au Moyen-Orient et à l’Islam dans les sociétés occidentales. Christoph a souvent voyagé dans la partie orientale du monde arabe et réalisé plusieurs séjours au Caire. De mars à juin 2011, il a enseigné l’allemand à l’université Al-Azhar tout en couvrant la révolution égyptienne en cours. Il travaille pour l’agence de presse allemande dapd et collabore régulièrement à Soukmagazine, une publication spécialisée sur le Moyen-Orient. Il travaille aussi pour la publication trimestrielle germano-orientale Zenith et zenithonline.de.

______________________________________________________________

Youssef Cherif started blogging and Twitting in 2009, but has been writing previously in university fora and newspapers. He studied History and Archaeology (BA: Tunis I & II; MA: AUB, Columbia ’09), dug in different sites, worked in fields as different as agriculture, construction, translation and education, but his everlasting goal was and remains entering the realm of Politics. He resigned recently from his position at Amideast to follow more closely the Tunisian elections of October 2011, and is now consulting for the Carter Center.

Youssef Cherif a commencé à écrire son blog et à être actif sur Twitter en 2009. Mais avant cela, il a écrit dans des journaux universitaires et sur des forums étudiants. Il a étudié l’histoire et l’archéologie (License : Tunis I & II, Maîtrise : AUB, Columbia 2009). Il collabore également à différents sites et travaille dans des domaines aussi variés que l’agriculture, le bâtiment, la traduction et l’enseignement. Mais son but éternel était et reste de rejoindre le royaume de la politique. Il a démissionné récemment de son poste à l’ONG Amideast afin de suivre de plus près les élections tunisiennes du mois d’octobre. Il est maintenant conseiller auprès du Carter Center.

______________________________________________________________

Simon Columbus (born 1990) studies psychology and economics at Amsterdam University College. A blogger since 2007, he has written about Internet policy for well-known German blogs netzpolitik.org and Spreeblick. Simon has a history as anti-surveillance activist, privacy educator, and digital activism monitor. He is currently interested in researching the impacts of social media and mobile phones in developing countries (particularly sub-Saharan Africa), and spent the summer of 2011 at Harvard’s Berkman Center researching Internet censorship for the OpenNet Initiative.

Simon Columbus (né en 1990) étudie la psychologie et les sciences économiques à l’université d’Amsterdam. Blogeur depuis 2007, il a écrit dans plusieurs blogs connus en Allemagne à propos de la politique d’Internet : netzpolitik.org et Spreeblick. Simon s’est fait connaître comme activiste anti-surveillance sur Internet et comme protecteur de la vie privée. Il s’intéresse actuellement aux recherches sur l’impact des médias sociaux et de la téléphonie mobile dans les pays en voie de développement (en particulier dans l’Afrique sub-saharienne). Simon Columbus a passé l’été 2011 au Berkman Center de Harvard où il a fait des travaux de recherche sur la censure sur Internet pour OpenNet Initiative.

______________________________________________________________

Chama Darchoul is a Moroccan reporter working for medi1 radio, a well known international radio based in Tangier. She is also an expert in digital media, and how to use it for positive change; she works on training Moroccan journalists to join the digital world. Chama was the 1st Arabic and Maghrebian woman and the 2nd in the world who obtained the title of the best digital journalist and the best user of new media in to improve her journalism work in May 2011, delivered by ijnet in Washington. Chama started blogging in 2007 with Aljazeeratalk, a website for young bloggers from the Arabic and Muslim world, which belongs to the Aljazeera network. In the same year, AlJazeeraTalk obtained the price of the BOBs delivered by the Deutsche Welle as best blog in the Arabic world. Chama has worked as a reporter for Al Ray News from the UAE, and as a web editor for the Media Diversity Institute in London. She also worked with Discovery Channel Global Education Partnership, where she got experience in education projects management, and training of trainers. She is writing a weekly column for the Egyptian daily newspaper “Shourouq News”.

Chama Darchoul est une journaliste Internet marocaine, elle travaille pour med1 radio, une radio internationale basée à Tanger. Elle est experte des médias numériques et de la manière de les utiliser. Elle travaille comme formatrice afin d’aider les journalistes marocains à franchir le saut numérique. Chama a été la première femme arabe et maghrébine – la 2e dans le monde – à obtenir, en mai 2011, le titre de meilleure journaliste numérique et de meilleure utilisatrice des nouveaux médias pour améliorer son travail. Une récompense délivrée par le réseau international de journalistes IJNet, basé à New York. Charma a commencé son blog en 2007 avec AlJazeeraTalk, un site pour jeunes blogueurs du monde arabe et musulman, lequel appartient au réseau de la chaine Al Jazeera. La même année, AlJazeeraTalk a obtenu un prix au concours BOBs organisé par la Deutsche Welle : celui du meilleur blog du monde arabe. Chama a travaillé comme reporter pour Al Rai News aux Emirats Arabes Unis et comme rédactrice Internet pour l’Institut de la diversité des Médias à Londres (Media Diversity Institute). Chama Darchoul travaille également pour Discovery Channel Global Education Partnership où elle gère de projets éducatifs et la formation des formateurs. Elle écrit enfin une chronique hebdomadaire pour le quotidien égyptien “Shourouq News”.

______________________________________________________________

Abdelasiem El Difraoui, born in 1965, is an analyst in the Middle East and Africa Department in the German think tank SWP – the German Institute for International and Security Affaires. Previously El Difraoui was the editor in chief of a TV Press Agency specialised on the Middle East and senior foreign reporter for German TV.  He has won a number of awards for political documentaries and reportages. El Difraoui co-produced the documentary “Tahrir 2011” about the Egyptian Revolution, which has been shown at a large number of festivals and won the UNESCO award at the Venice Film Festival.

Abdelasiem El Difraoui, né en 1965, est analyste au département Moyen-Orient et Afrique du think tank SWP – l’Institut allemand pour les affaires internationales et la sécurité. Auparavant, El Difraoui était rédacteur en chef d’une agence de presse télévisuelle spécialisée sur le Moyen-Orient. Il a également été reporter à la télévision allemande. Abdelasiem El Difraoui a gagné plusieurs prix pour des documentaires politiques et des reportages. Il a aussi co-produit le documentaire « Tahrir 2011 » sur la révolution égyptienne qui a été présenté à de nombreux festivals et remporté le prix UNESCO au festival du film de Venise.

______________________________________________________________

Kübra Gümüsay is a blogger, author, columnist and journalist from Germany, of Turkish origin and currently based in Oxford, England. She writes about culture, art, feminism, racism, Islamophobia, social blogging and media. Her blog Ein Fremdwörterbuch was nominated for the Grimme Online Award in 2011. Gümüsay’s blog also contains creative short stories mostly focussing on minorities and the neglected of society. Her aim is to build cultural bridges, break down stereotypes and to animate her readers to rethink their values and worldviews. Gümüsay has studied Politics at the University of Hamburg and the School of Oriental and African Studies in London, University of London. She has also co-founded the network Zahnräder (« Gears ») for active, creative and intellectual Muslim entrepeneurs in Germany and is involved in many social projects on areas such as social blogging, diversity and feminism.

Kübra Gümüsay est une blogueuse allemande d’origine turque. Elle est par ailleurs auteur, chroniqueuse, journaliste et vit actuellement à Oxford, en Angleterre. Elle écrit sur la culture, l’art, le féminisme, le racisme, l’islamophobie, les blogs et les médias sociaux. Son blog Ein Fremdwörterbuch a été nominé en 2011 pour les Grimme Online Award. Le blog de Kübra Gümüsay présente aussi des nouvelles qui traitent le plus souvent de thèmes tels que les minorités et les gens rejetés par la société. Son but est de bâtir des liens culturels, briser les stéréotypes et inciter ses lecteurs à repenser leurs valeurs et leurs visions du monde. Kübra Gümüsay a étudié les sciences politiques à l’université de Hambourg et a suivi également l’enseignement de l’Ecole d’études africaines et orientales (School of Oriental and African Studies) à Londres. Elle est par ailleurs la co-fondatrice du réseau Zahnräder – « Pignons » – destiné aux entrepreneurs musulmans en Allemagne. Enfin, elle est engagée dans plusieurs projets qui s’intéressent à la pratique sociale des blogs, à la diversité et au féminisme.

______________________________________________________________

Béhéeddine Hajri, a 35 years old Tunisian legal expert working in telecommunications, has been blogging since 2006. During the Tunisian revolution he has contributed through social networks to relay information about the events in the country. He is acting for a new Tunisia where all Tunisians can live in peace and harmony.

Béhéeddine Hajri est un juriste tunisien de 35 ans qui travaille dans les télécommunications. Celui-ci tient un blog depuis 2006. Durant la révolution tunisienne, il a contribué, à travers les réseaux sociaux, à relayer l’information sur les événements qui se déroulaient dans son pays. Il milite pour une Tunisie où chacun pourrait vivre en paix et en harmonie.

______________________________________________________________

Firas Kefi, né en 1993, donc 18 ans, est lycéen au lycée des Pères Blancs à Tunis et un de plus jeunes bloggeurs tunisiens en activité. Son Blog porte le nom de Stupidity Zone pour laisser le temps de la réflexion au lecteur, et ce blog existe depuis un an et demi. Firas écrit en Français et en dialecte pour des billets plutot ironiques mais tout aussi critiques. En  parallèle, il écrit sur www.zaweli.tn quelques chroniques sociales et il est aussi suis sur Twitter depuis plus d’un an !

Firas Kefi, 18 years old, is a highschool student in Tunis and one of the youngest Tunisian bloggers. His blog is called Stupidity Zone and leaves time and space for the users’ reflections. The blog exists for a year and a half now. Firas writes his ironic and critical articles in French and Tunisian dialect. He also writes on social topics for Zaweli.tn and has been on Twitter for more than a year now.

______________________________________________________________

Yamina Mechri, tunisienne de 28 ans, est diplômée en Lettres Modernes en spécialité Arts et Spectacles à l’Université de Tunis. Après une expérience à l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie, elle entame un projet de Parlement Méditerranéen sous la tutelle de l’Institut Goethe. Elle commence sa carrière professionnelle sur des plateaux de tournage dans le cinéma puis dans l’évènementiel, pour atterrir dans les médias audiovisuels en tant que chargée de la programmation dans une chaine de télévision privée. Passionnée de cinéma et d’arts, elle tient un blog depuis 2006 où elle parle de tout et notamment de sa vie en Tunisie ainsi que de ses impressions sur l’évolution du paysage politique dans son pays.

Yamina Mechri, a 28 year old Tunisian, holds a diploma in Modern Literature from the University of Tunis. She participated at the Francophone Parliamentary Assembly (FPA) and the Meda Youth Parliament on a ticket of the co-organizing Goethe-Institut. She started her professional career on film sets and in event management and is now responsible for the program of a private TV channel. She is passionate about cinema and arts and has a blog since 2006, where she writes about different subjects, especially her life in Tunisia and the development of the political landscape in her country.

______________________________________________________________

Mélissa Rahmouni, Algerian-French, is associate editor and columnist for ArabsThink, an initiative launched in May 2011 that aims to provide comprehensive analyses and synopses on issues relating to the cycle of Revolutions in the Middle East and North Africa region. At the time when the region’s revolutionary movements began, Mélissa was based in Lebanon, where interest for the “Arab Spring” was relatively low. This pushed her to engage in writing to raise awareness about topics seldom covered in the broader Arab world. She has written for Libération (French daily) and Causeur on Algerian politics and authoritarianism. Mélissa believes that her native Algeria is far too neglected by international press coverage and interest. She is currently the president of the Sciences Po Monde Arabe (Sciences Po Arab World) association. Since 2008, Mélissa has helped organize dozens of events with prestigious figures from the region. On October 6 2011, SPMA organized an electoral debate with seven politicians from Tunisia. Amongst other projects being organized this year is a one-day symposium for the 50th anniversary of Algerian independence.

Mélissa Rahmouni, algérienne et française, est rédactrice adjointe et contributeur régulier du site ArabsThink, une initiative lancée en Mai 2011 et qui propose des analyses détaillées et articles d’opinion sur des problématiques liées aux révolutions qui ont secoué la région MENA. Lorsque les mouvements révolutionnaires ont débuté cette année, Mélissa était installée au Liban dans une société marquée par un très faible intérêt pour les mutations en cours. Elle décida alors d’écrire pour sensibiliser sur des thématiques très peu couvertes dans le monde arabe. Elle a notamment publié dans Libération (quotidien français) et Causeur sur la politique algérienne et l’autoritarisme. Mélissa considère que l’Algérie est trop souvent négligée par la presse internationale. Elle est actuellement présidente de l’association Sciences Po Monde Arabe (SPMA). Depuis 2008, elle a contribué à l’organisation de dizaines d’évènements réunissant des intervenants prestigieux de toute la région. Le 6 octobre 2011, SPMA a organisé un débat électoral rassemblant sept hommes politiques tunisiens. Parmi ses autres projets, un colloque d’une journée pour le cinquantième anniversaire de l’indépendance algérienne est en prévision.

______________________________________________________________

Eva Schulz, 21 ans, étudie la communication et le management culturel à l’université Zeppelin de Friedrichshafen en Allemagne. A côté de ses études, elle travaille comme journaliste indépendante et dirige le blog Hurra! où elle écrit sur le cinéma, la cuisine, les médias, l’université, les voyages et la vie quotidienne. Elle produit aussi avec un ami le blog vidéo Hurra!.

Eva Schulz, 21 years old, studies Communication and Cultural Management at Zeppelin University in Friedrichshafen. She also works as a freelance journalist and runs the blog Hurra!, where she writes about cinema and cooking, media and university, traveling and everyday life. Together with friends she produces the Hurra! Video blog.

______________________________________________________________

Hind Subai is a Moroccan journalist and activist specialized in online media. On her blog Hinda Peace she encourages peace and constructive dialogue. She also contributes to Talk Morocco, a blog on current affairs in the country, which won the audience award as well as the award as the Best English Language Blog at Deutsche Welle’s annual blog awards The BOBs.

Hind Subai est une journaliste marocaine et une activiste spécialisée dans les média en ligne. Sur son blog Hinda Peace, elle encourage la paix et le dialogue constructif. Elle collabore aussi à Talk Morocco, un blog sur l’actualité dans son pays qui a gagné le Prix du public ainsi que le Prix du meilleur blog de langue anglaise lors du concours annuel de blogs organisé par la Deutsche Welle : The BOBs.

______________________________________________________________

Ghaida Touati is a Libyan blogger. The human rights and political activist has been blogging since 2007 and is a founding member of the Federation of Libyan bloggers. She has a radio broadcast together with another blogger, who is suffering from quadriplegia. She led a campaign against censorship in 2010 and wrote about for Human Rights Watch. She also ran a campaign against the presence of BP in the Libyan sea, and wrote on Libyan opposition websites abroad since 2008. She was exposed to a smear campaign on the internet before February 17 due to her activity against the Qadhafi regime and wrote an article last year where she described Gaddafi as a fetish and the failures of his political system. She was arrested on February 16, 2011 in the morning and remained in investigation until 1 am before she was taken to Abu Slim prison, where she spent 3 months until her liberation on May 17. She was the first woman arrested in the revolution, and the first blogger. She got released when her mother threatened to speak to the press. She says there is still a long way ahead of her because she needs to spread the culture of rights and democracy, especially as there are practically no civil society institutions in Libya. Ghaida has two blogs, Shouwati’ and Ghida2010.

Ghaida Touati est une blogueuse libyenne. Cet activiste politique et défenseuse des droits humains a un blog depuis 2007 et elle est un des membres fondateurs de la Fédération des blogueurs libyens. Elle a aussi une émission radio en compagnie d’un blogueur tétraplégique. Ghaida Touati a dirigé en 2010 une campagne contre la censure et rédigé un rapport sur ce thème pour Human Rights Watch. Elle a aussi lancé une campagne contre la présence de BP au large des côtes libyennes et a participé, à partir de 2008, à la rédaction des pages Internet de l’opposition libyenne à l’étranger. Elle a été victime d’une campagne de diffamation sur Internet en raison de son engagement contre le régime Kadhafi. Ghaida Touati a notamment écrit un article l’année dernière dans lequel elle décrit Mouammar Kadhafi comme un « fétiche » et où elle dénonce les lacunes de son système politique. Elle a été arrêtée le 16 février 2011 au matin et a été interrogée jusqu’à une heure du matin avant d’être transférée à la prison d’Abu Slim, où elle a été emprisonnée durant trois mois : elle a été libérée le 17 mai. Ghaida Touati était la première femme libyenne et la première blogueuse arrêtée durant la révolution. Elle a été libérée lorsque sa mère a menacé de parler à la presse. Pour Ghaida Touati, le chemin à parcourir reste long car elle veut soutenir la culture des droits et de la démocratie dans un pays, la Libye, où il n’existe encore aucune société civile. Ghaida a deux blogs, Shouwati’ et Ghida2010.

______________________________________________________________
Organizers

Carine Debrabandère est journaliste à la Deutsche Welle, au service Afrique. Elle organise régulièrement des ateliers de journalisme pour la DW-Akademie. Elle a reçu en 2008 le Medienpreis Entwicklungspolitik, le Prix allemand des médias pour le journalisme Nord-Sud.

Carine Debrabandère works as a journalist at the Africa program of Deutsche Welle. She regularly organizes journalism workshops for DW Akademie. In 2008, she received the Medienpreis Entwicklungspolitik, the German media award for development journalism.

______________________________________________________________

Christine Harjes works as regional coordinator for West Africa at DW-AKADEMIE and is also the project manager of the YMS. Having been working as a journalist for the past ten years, Christine is passionate about radio and enjoys training radio-journalists in Africa. Christine coordinates DW-AKADEMIE Africa’s blog, where she also contributes as an author whenever she finds time.

Christine Harjes travaille comme coordinatrice régionale pour l’Afrique de l’Ouest à la DW-AKADEMIE. Elle est aussi directrice du projet « Young Media Summit ». Christine possède une expérience de dix ans en tant que journaliste, elle est passionnée de radio et aime former les journalistes en Afrique. Elle coordonne aussi le blog de la séction Afrique de la DW-AKADEMIE où elle contribue de temps à autre en tant qu’auteur.

______________________________________________________________

Etudes en France, application dans des institutions internationales et à la radio Deutsche Welle – Gaby Janssen a récolté des expériences multiculturelles avant de joindre DW-Akademie. L’organisation et l’administration de projets relatifs à l’Afrique y sont ses tâches principales. Dans son travail, elle apprécie l’échange d’idées avec des gens de différentes cultures et mentalités. Pourtant, elle s’est jusqu’à présent opposée à la blogosphère. Cette conférence contribuera-t-elle à dissiper ses réticences?

Gaby Janssen, who studied in France and applied what she learned in international institutions and at Deutsche Welle radio, had gathered a lot of multicultural experience before joining DW-Akademie. She mainly takes care of the organization and administration of projects in Africa. She enjoys that her work brings her in touch with different cultures and mentalities, but so far she was rather opposed to the blogosphere. Let’s see if the YMS will help to change her mind!

______________________________________________________________

Sarah Mersch, currently based in Tunis, studied film in Germany and some Arabic in Syria and Tunisia. She has been working as a freelance film critic and journalist since 2003. She trained with Deutsche Welle from 2007 to 2009 and has been working with them as a freelance editor, reporter and trainer since. After having spent a year working as a communications consultant for a project on financial sector development in Africa, she went back to journalism and is covering the Tunisian revolution and the democratic transition for various German newspapers, websites and radio stations. She’s been neglecting her blog on Arabic cinema a bit due to the revolution, but is quite active on Twitter. At the YMS, she is taking care of this blog and the YMS activities on social networks.

Sarah Mersch, basée actuellement à Tunis, a étudié le cinéma en Allemagne ainsi qu’un peu d’arabe en Syrie et en Tunisie. Depuis 2003, elle a travaillé en tant que critique de cinéma et journaliste indépendante. Elle a fait sa formation professionelle de 2007 à 2009 au sein de la Deutsche Welle et a travaillé avec la DW depuis tels que rédacteur pigiste, reporter ou bien formateur. Après avoir passé une année en Tunisie à travailler comme conseillère en communication pour un projet sur le développement financier en Afrique, elle est revenue au journalisme et a couvert la révolution tunisienne et la transition démocratique dans ce pays pour plusieurs journaux allemands, des sites Internet et des radios. La révolution l’a forcé à négliger quelque peu son blog sur le cinéma arabe mais elle reste active sur Twitter. Elle est chargée du blog du YMS de la couverture des activités du YMS sur les réseaux sociaux.

25-11-2011 om 08:56 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
24-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.met het schaamrood op de wangen
Dag beste lezertjes,

devorige dagen wat pips geweest. Eén, omwille van natuurlijkke oorzaken, twee, omwille van de politieke toestand in Belgistan. Ik zal waarschijnlijk geen uitzondering geweest zijn. Vooral omwille van de tweede reden.
We zien hier met zijn allen de afgrond naderen terwijl de heren politiekers vrolijk voortkwebbelen. Ok, toegegeven het gaat om  fundamentelere kwesties dan de splitsing van een kieskring waarover we trouwens enkel kunnen vaststellen dat het iedereen het leven moeilijker zal maken en dat het de Vlaamse politieke aanwezigheid in Brussel niet echt zal bevorderen. Maar daar kan mee geleefd worden al willen we geen rechter zijn in Vlaams-Brabant. De huidige discussies gaan natuurlijk dieper; Ze gaan over het toekomstige maatschappijmodel waarin we met zijn allen willen leven....heu???? Toegegeven, we drukken het iets te idealistisch uit want geen enkele partij spreekt nog in deze oubollige termen. Enkel; bezuinigingen en besparingen mogen als term aan bod komen. Lans onze neus weg merken we toch maar op dat in Spanje een volstrekte rechtse meerderheid boudweg durft te beweren dat één van de grootste oorzaken van de financiêle ontsporing van het Costaland zou te wijten zijn aan de te gulle financiering van hun regio's....zou iemand dat hier ook durven beweren? Natuurlijk niet, want het voorgaande communautair akkoord heeft enkel de transferts naar de gewesten geweldig verhoogd. Terwijl ook Europa steeds meer gecentraliseerde beslissingen neemt doen we hier in dit apenprotectoraat net het omgekeerde.
Jullie hebben toch ooit eens een ijskast of een televisie gekocht? Onnozele vraag misschien maar herinneren jullie zich nog de factuur en de garantiepapieren? Toch een paar velletjes papier? Wel in dit apenprotectoraat koopt de staat een failliete bank, Dexia om haar niet te noemen maar idem ooit met Fortis. Het akkoord bedraagt amper 4 A4velletjes....en er moet nog enkel onderhandeld worden over de praktische modaliteiten.... wanneer in een bedrijf de directie zo handelt dan staat ze geheid binnen de 48 uren aan te schuiven bij het doplokaal.

Toch nog een oud artikeltje opdiepen...
http://www.welingelichtekringen.nl/15863-nu-is-spanje-weer-aan-de-beurt-om-ons-schrik-aan-te-jagen.html


Vandaag is de beurt aan Spanje om ons schrik aan te jagen
vrijdag 14 oktober 2011
Door: Gerard Driehuis
Categorie: Economie

Spanje is weer aan de beurt en gooit één. De rating bureaus waarderen de overheidsschuld van dat land af, te beginnen met S & P. Reden: de autonome gewesten van Spanje hebben zich zeer diep in de schulden gestoken, dieper dan aanvankelijk bekend was. Bovendien wordt getwijfeld of Spanje zijn beloften gaat waarmaken, die de zorgen deden afnemen de laatste maanden.
Behalve het Spaanse kabinet gelooft bijna niemand meer dan het tekort voldoende zal dalen, schrijft de Wall Street Journal. En daarmee zou Spanje inderdaad Portugal, Ierland en Griekenland achterna gaan.
De ministers van Financiën van de G20 komen vrijdag en zaterdag in Parijs bijeen voor een beraad over de vele problemen in de wereldeconomie. Europa staat daarbij opnieuw bovenaan de agenda, maar een allesomvattende oplossing wordt niet verwacht.en tenslotte nog dit en we publiceren dit met het schaamrood op de wangen....

Kwart Vlamingen vindt dat werkgever mag discrimineren

 • donderdag 24 november 2011, 06u31
 • Bron: belga, de morgen
 • Auteur: sdg
Een kwart van alle Vlamingen vindt het de normaalste zaak van de wereld dat een allochtoon minder kans maakt op werk. Dat blijkt donderdag uit een gelijkekansenrapport van de Universiteit Antwerpen en de UHasselt.

Een vierde van alle ondervraagden vindt het aanvaardbaar dat een werkgever rekening houdt met de herkomst van een sollicitant. Een aanzienlijke minderheid beschouwt discriminatie op de arbeidsmarkt, zowel bij allochtonen, vrouwen en holebi's, als normaal, schrijft De Morgen.

Niet-Europese allochtonen hebben zeven keer minder kans om een betaalde job te hebben dan autochtonen. Veertig procent van hen denkt dat zij kansen missen door hun etnische herkomst. Hun mening wordt ondersteund door de overgrote meerderheid: 81,4 procent van de ondervraagden is ervan overtuigd dat een Vlaming eerder werk vindt dan een allochtoon. Iets minder dan dertig procent denkt dat mannen en hetero's, autochtoon of allochtoon, sneller een baan vinden dan vrouwen en holebi's.

Ook bij sollicitaties is de ongelijkheid groot. Kandidaten met een vreemde naam worden slechter beoordeeld dan Vlamingen, ook al spreken ze goed Nederlands.

Om de ongelijkheid beter aan te pakken, pleit minister van Gelijke Kansen Pascal Smet (sp.a) voor een Vlaams gelijkekansencentrum.

24-11-2011 om 10:36 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
18-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
Klik op de afbeelding om de link te volgen

18-11-2011 om 17:36 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
The Irish Times - Friday, November 18, 2011

Students and teachers take to the streets to protest at Spanish education cuts

A new solidarity between unions and third level is emerging, writes CAELAINN HOGAN in Madrid

A NATIONWIDE education strike by students and teachers in public universities in Spain saw thousands take to the streets yesterday in the capital, Madrid.

“Education is not sold, defend it!” the strikers’ slogan demanded, objecting to what they see as the privatisation of education and other public services. Teachers, students and workers have joined in solidarity to oppose Sunday’s general election.

With harsh cuts to education resulting in large job losses in schools and universities, and over 40 per cent of Spain’s youth unemployed, students and teachers are demanding that public education be protected.

Spain already has one of the lowest percentages of gross domestic product dedicated to education among European states.

On Wednesday night, sleep-in encierro protests were held in public universities across Madrid, and a candlelit vigil was held at Puerta del Sol in honour of public education. Over 500 students held assemblies through the night in the different faculties of Universidad Complutense de Madrid (UCM), discussing the future of education in Spain.

Augustine Moreno, a secondary school teacher in Madrid, expressed his solidarity with the students of UCM on behalf of all teachers fighting to defend public education. Over 5,000 secondary school teachers lost their jobs in Madrid alone at the beginning of 2011. “They will privatise everything they can,” says Moreno of the conservative Partido Popular (PP), which is likely to be in power after the November 20th elections. “They will support and enable the commercialisation of education.”

“The university strike is absolutely necessary; we are facing the biggest loss of jobs since the end of the Spanish civil war,” says Ermengol Gassiot Ballbè, a professor at Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) and a member of the Plataforma Unitaria de Defensa de la Universidad Pública.

“In Catalonia, public universities faced budget cuts of 16 per cent this year, a loss of €144 million,”says Ballbè. He foresees the loss of over 3,000 jobs in Catalan universities by the end of the year and believes the 2012 budget will be even worse.

“The quality of classes is so low,” says Guillermo Sorio, a student at UAB supporting the strike. Having attended private schools and now in public university, he feels that the quality of education is not equal. “In private the teachers have time to pay attention to each,” he says, “but here you are just one more.”

Juventud Sin Future (Youth Without Future), a collective campaigning for the rights of all young people in Spain and instrumental in the beginning of the protest, is spearheading the movement in Madrid.

“We’re going to pay more and more,” says Odile, a student at UCM and spokesperson for Juventud Sin Futuro. “There will be nothing democratic about our education system – companies will decide everything.”

The Estrategia Universidad 2015, a government initiative to modernise Spanish universities, aims to reduce public spending, increase private investment and market-related research, and privatise management.

Tomalafacultad (take the faculty), an online campaign in support of the strike run by the university assemblies in Madrid, argues that this will create elitism within education and make opportunity dependent on a family’s income.

“The companies that will invest the money are not charities,” says Manuel (22), a UCM student who believes no good can come from the scheme. “It’s a business: they want money back, they want you to work for them for a low salary and fewer rights.”

These demonstrations, encouraging solidarity between students and workers, are a new form of mobilisation in Spain, organised without any influence from unions or political parties.

Many have accused the unions of inaction due to their alliance with the socialist party in government.

“We used to get free books, but now, nothing,” says Julia, who says she is protesting to protect the future of her five-year-old daughter’s education. “They want to stop public education and I don’t think we will be able to stop them. But we try.”

With young people in Spain facing a difficult future, many families already struggling to make ends meet now face the extra burden of paying for education if they want to ensure their children have at least the opportunity to succeed.

18-11-2011 om 17:32 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV

Wanneer jullie op dit linkje : http://www.serv.be/serv/persbericht/vlaanderen-moet-dringend-maar-doordacht-groenestroomcertificatensysteem-aanpassen
klikken dan kunnen jullie daar een intelligente studie vinden over groenestroomcertificatensysteem, weer een woord waarmee je zonder twijfel wereldkampioen scrabble wordt.
In tijden dat elke werkloze kikker dreigt te moeten opdraaien voor de gigantische staatsschuld waarvan we de oorzaken op vele gebieden moeten zoeken, kunnen we ons toch ook maar eens richten tot de gulle subsidies die worden verleend aan wat we groene stroom zullen noemen. Niet dat wij iets zouden hebben tegen dat groene product op zich, maar we hoeven daarvoor wel de juiste keuzes te maken en te beletten dat we ondanks gigantische subsidies die het hardst op de rug van de hele kleine man of vrouw worden betaald , uiteindelijk nog stroomtekorten zouden krijgen. Met andere woorden graag een aanzet tot een ernstige energiepolitiek die liefst niet versnipperd wordt tussen drie gewesten zoals nu al het geval is. Al ooit  Vlaamse ellentriek gezien of Waals gas? Wij niet, maar de politiekers allemaal...
Hieronder hebben ze het nu nog niet over een totaalaanpak maar het is in elk geval al een mooie aanzet voor de beleidsmakers die we toch zo erg missen in dit landje, om wat te beginnen na te denken. En dan liefst in het algemeen belang...een begrip dat stilaan in de vergeethoek dreigt terecht te komen...


Vlaanderen moet dringend maar doordacht groenestroomcertificatensysteem aanpassen

17/11/2011

meisje met windmolenHet groenestroomcertificatensysteem heeft zijn verdiensten, maar het kan veel effectiever, efficiënter en rechtvaardiger. Zorg daarom snel voor een grondige bijsturing, maar beslis bewust en met een open vizier over de quotumplicht voor leveranciers. Dat is de belangrijkste boodschap die de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) de Vlaamse Regering meegeven bij de nakende beslissing over de toekomst van het certificatensysteem. Om dat met kennis van zaken te kunnen doen, brachten de raden een advies uit op eigen initiatief. Ze zetten daarin het huidige en alternatieve certificatensystemen naast elkaar met pro's, contra's en aanbevelingen en kaderen die binnen een brede, langetermijnvisie op hernieuwbare energie. 

 

Caroline Copers (voorzitter SERV)

"Het is nu aan de Vlaamse Regering om de knoop snel, maar goed geïnformeerd en onderbouwd door te hakken. Dat kan met dit advies. Het bevat bovendien heel wat aanknopingspunten om van het hernieuwbare energiebeleid een daadwerkelijk speerpunt te maken in de vereiste vergroening van de economie en de transitie naar een duurzaam energiesysteem".

Marc Van den Bosch (voorzitter Minaraad)

"Zowel politiek, maatschappelijk als technisch is het ideale moment daarvoor aangebroken. De doelstellingen voor 2020 zijn immers slechts een opstap. Wat we nodig hebben, is een brede, strategische en langetermijnbenadering van hernieuwbare energie."

Waarom het groenestroomcertificatensysteem aanpassen?

Het huidige systeem heeft zijn verdiensten, maar ook een aantal minpunten:

 • het biedt investeerders veel te weinig investerings- en exploitatiezekerheid: omdat het onvoldoende stabiel is en de overheid geen perspectief schept voor na 2020, komen sommige investeringen niet van de grond of vallen ze stil.
 • het systeem kost meer dan nodig waardoor het draagvlak voor hernieuwbare energie dreigt weg te vallen bij burgers en bedrijven. Het mist hierdoor kansen om maatschappelijke baten voor milieu, economie en werkgelegenheid te optimaliseren.
 • sommige groenestroomtoepassingen worden te veel of te lang gesubsidieerd.
 • er is geen transparantie over wie hoeveel krijgt via het certificatensysteem en wie hoeveel bijdraagt.
 • door het ontbreken van een beleidsoverschrijdende visie voor het gebruik van biomassa wordt niet steeds elke biomassastroom voor de juiste toepassing ingezet.

Behoud quotumplicht versus afschaffing quotumplicht

Aanpassingen zijn urgent. De cruciale vraag daarbij is of de quotumplicht voor leveranciers al dan niet behouden blijft. De raden vragen om in de beleidsdiscussie zonder taboes zowel de quotumoptie (Q) als de niet-quotumoptie (NQ) grondig te overwegen. Een goede afweging vraagt ook inzicht in de randvoorwaarden van elke optie en de mate waarin die gerealiseerd kunnen worden. Essentieel element in beide opties is de bepaling van het correcte ondersteuningsniveau (de onrendabele top). In hun advies zetten SERV en Minaraad de opties naast elkaar met pro's, contra's en aanbevelingen. In bijlage vindt u een overzicht van beide opties.

Ambitieus hernieuwbaar energiebeleid

De aanpassing van het groenestroomcertificatensysteem kadert in een ruimer hernieuwbaar energiebeleid. Beleidskeuzes rond hernieuwbare energie vertrekken nu veel te weinig vanuit een breed en langetermijnperspectief zeggen de beide raden daarover. Dat leidt tot een erg veranderlijk beleid en een weinig kostenefficiënte en strategische hernieuwbare energiemix. De raden vragen ook meer aandacht voor de inpassing van hernieuwbare energie in het bredere energiesysteem. Dit bepaalt in belangrijke mate hoever we met hernieuwbare energiebronnen kunnen springen. Daarom vragen de SERV en Minaraad de Vlaamse Regering om in breed overleg een overkoepelende energiesysteemvisie voor Vlaanderen te ontwikkelen. Zowel politiek, maatschappelijk als technisch is nù het moment om daar werk van te maken.

Voor meer informatie kan je terecht bij Leen Muys en Ignace Decancq.

Lees meer over hernieuwbare energie in het rapport van de SERV dat de aanleiding was voor dit advies.

18-11-2011 om 17:30 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.occupy Wall Street

http://occupywallst.org/November 17: Historic Day of Action for the 99%

Posted 4 hours ago on Nov. 18, 2011, 1:11 a.m. EST by OccupyWallSt

November 17 Day of Action:

 • Over 30,000 People Rally in New York City (NYPD estimated 32,500), including organized contingents of workers, students, and other members of “the 99%”
 • Actions in at least 30 cities across the country and around the world
 • Commemoration of 2-Months Since Birth of the 99% Movement, Festival of Lights on Brooklyn Bridge
 • Blockade of all Entry-Points to NYSE; hundreds participate in nonviolence civil disobedience
 • Sense that a powerful and diverse civic movement for social justice is on the ascent

Tens of thousands took action Thursday, November 17 to demand that our political system serve all of us — not just the wealthy and powerful. The NYPD estimated tonight’s crowd at 32,500 people, at the culmination of the day of action. Thousands more also mobilized in at least 30 cities across the United States. Demonstrations were also held in cities around the world.

"Our political system should serve all of us — not just the very rich and powerful. Right now Wall Street owns Washington," said participant Beka Economopoulos. "We are the 99% and we are here to reclaim our democracy."

New York led the charge in this energizing day for the emerging movement. In the wake of billionaire Mayor Michael Bloomberg’s predawn raid of Occupy Wall Street at Liberty Square, 1:00am Tuesday morning, thousands of people throughout the five boroughs and the greater region converged to take peaceful action. Following Bloomberg’s action, the slogan “You can’t evict an idea whose time has come” became the new meme of the 99% movement overnight. The mobilization today proved that the movement is on the ascent and is capable of navigating obstacles.

Read More...

98 Comments

The World Is With Us—Occupy Lives On!

Posted 6 hours ago on Nov. 17, 2011, 10:29 p.m. EST by OccupyWallSt

Athens Action

Today, November 17th, over 30,000 New Yorkers took to the streets to resist austerity, rebuild our economy, and reclaim our democracy. It was our largest action to date.

Our will was only emboldened by Mayor Bloomberg's heavy-handed attempt to eradicate Occupy Wall Street; our brutal eviction from our homes at Liberty Square has strengthened both our resolve and our legitimacy. Together, we raised our voices to declare: "No to evictions! No to the 1% that profits from our collective impoverishment." We showed the world we are not a fringe group of naive idealists—we are truly a people's uprising embodying the revolutionary spirit of economic justice, mutual aid, and participatory, consensus-based democracy. We are the 99%.

And the world responded.

Read More...

317 Comments

Over 30,000 take Foley Square, Brooklyn Bridge.

Posted 12 hours ago on Nov. 17, 2011, 4:41 p.m. EST by OccupyWallSt

Foley Square

At 3PM, thousands of students, workers, and other supporters gathered in Union Square chanting "Shut the city down!" and using the People's Mic to share stories of how banks and corporate greed have impacted the 99%. Simultaneously, Occupiers took to multiple subway stations in all five boroughs. The day of action culminated when the student strike, labor unions, and various OWS groups took over a number of streets in Lower Manhattan on their way to Foley Square before marching across the Brooklyn Bridge. Read More...

391 Comments

Inspiring Words from Redditor Aniadrift

Posted 12 hours ago on Nov. 17, 2011, 4:29 p.m. EST by OccupyWallSt

Sorry for gushing, but I feel the need to right now. When the mass evictions started happening, I was filled with a sense of despair. Now that I see this, that despair has been replaced with inspiration. My heart bursts with it. I want you people to know, all of you who have been in the streets fighting, that you have given me hope for the country that I never thought I would have before. Read More...

118 Comments

Watch Wall Street Shut Down. Live.

Posted 21 hours ago on Nov. 17, 2011, 7:32 a.m. EST by OccupyWallSt

History is happening. Scroll down for live video streams and other information.

Live Updates

 • 12:40 pm: 200+ already arrested; our Day of Action has just begun; stay tuned for Lunch!
 • 12:38 pm: march underway down Broadway to Liberty Square
 • 12:35 pm: all barricades at Liberty Square reportedly down
 • 12:18 pm: triumphant marchers returning to Liberty Square Read More...

233 Comments

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alaa Abdel -Fattah


http://crisdegypte.blogs.liberation.fr/cairote/2011/11/egypte-larm%C3%A9e-arr%C3%AAte-le-patron-des-bloggueurs.html

02/11/2011

18-11-2011 om 11:06 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ARCO het einde...
We hebben hier al duidelijk genoeg onze eerdre verontwaardiging geschreven over de garanties die worden geboden aan ARCO. Toch vinden we het hypocriet dat plots iedereen pas nu begint te roepen en te tieren. Deze zaak was al eerder duidelijk geworden en men had op dat moment moeten roepen en tieren zodat de belastingsbetaler niet had moeten opdraaien voor het opgelopen verlies van de groep ARCO.

We willen jullie een kleine analyse die vanmorgen in De Standaard is verschenen zeker niet onthouden:


http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=3G3ICC6A

BRUSSEL - 'Uiteraard heeft Arco zijn gewicht gebruikt. Maar dat hebben de Gemeentelijke Holding en de gewesten ook gedaan.' Hoe koosjer is de waarborgregeling voor Arco?

Van onze redacteurs

'Alsof je een verzekering afsluit na een ongeval en toch een schadevergoeding krijgt', noemde econoom Geert Noels het gisteren. Arco deed zijn aanvraag om toe te treden tot het Beschermingsfonds inderdaad pas in september, toen Dexia al in zwaar weer zat. Maar eigenlijk dateert het dossier van de eerste bankencrisis, in oktober 2008.

De overheid sprong toen alle grote Belgische Dexia-aandeelhouders bij. Ethias - waar de speculatieve First-rekening voor een fiasco had gezorgd naast de Dexia-problemen - kreeg vers geld en de Tak-21-beleggers in First werden onder de waarborgregeling gebracht. De Gemeentelijk Holding kreeg 800 miljoen euro waarborgen. Arco kreeg destijds de mondelinge toezegging van premier Yves Leterme (CD&V) dat ook de coöperatieve (particuliere) spaarders van de waarborgregeling gebruik zouden kunnen maken. Dat werd in 2009 door toenmalig premier Herman Van Rompuy (CD&V) herhaald. De effectieve uitvoering van de steun gebeurde wel voor Ethias en de Holding, maar niet voor Arco.

Omdat de coöperatieve aandelen een particulier geval zijn, ergens tussen een deposito en een aandeel in, was er eerst advies nodig van de Nationale Bank (NBB). Want konden de coöperatieve aandelen wel als deposito gezien worden? 'Ach, die gelijkschakeling werd al in 2008 gedaan, toen de wetten hierover werden goedgekeurd', zegt een regeringsbron.

In september van dit jaar klopte Arco plotseling toch aan bij de overheid. Op 13 oktober werd de aanvraag officieel gedaan en daags nadien werd ze, met advies en al, door de regering goedgekeurd. Het KB is inmiddels ondertekend, maar werd nog niet gepubliceerd in Het Staatsblad.

Chantage

Volgens de krant De Tijd was er chantage in het spel. ACW-voorzitter Patrick Develtere zou gedreigd hebben om de coöperanten aan te sporen hun geld weg te halen bij Dexia - goed voor zowat een kwart van de Dexia-spaargelden. Develtere zelf vindt de suggestie alleen al bespottelijk. 'Ik een bankrun organiseren? En hoe zou ik dat doen? Dit is gefantaseerd, hallucinant!'

Een regeringsbron nuanceert dat toch enigszins: 'Uiteraard hebben zij hun gewicht gebruikt. Maar dat hebben de Gemeentelijke Holding en de gewesten net zo goed gedaan. Dat heeft zeker meegespeeld in dit dossier.'

Voor de oppositie is het verhaal niet te vatten. 'De coöperanten is een rad voor de ogen gedraaid, dat zijn dus slachtoffers', zegt N-VA-kamerfractieleider Jan Jambon. 'Maar het is de christelijke zuil die daarvoor moet opdraaien, niet de belastingbetaler.'

In een brief aan eerste minister Yves Leterme (CD&V) en minister van Financiën Didier Reynders (MR), gedateerd op 14 oktober, komen het ACV, het ACW en de Christelijke Mutualiteit (CM) de regering alvast tegemoet met enkele eigen waarborgen. Als het tot een ontbinding of vereffening kwam, zou er gestreefd worden naar waardemaximalisatie. De vier ondertekenaars, Develtere, Luc Cortebeeck (ACV), Marc Justaert (CM) en Francine Swiggers (Arco), geven aan dat ze zullen afzien van hun 'scheidingsaandeel'.

Een andere opvallende passage is dat 'de raad van bestuur steeds de voorkeur zal verlenen aan vereffening, boven een faillissement'. Zo houdt Arco de regie zelf in handen en beslist het zelf welke onderdelen in vereffening gaan. Bij een faillissement leidt een curator de dans, en die werkt met grovere borstels. Dat door het streven naar 'waardemaximalisatie' de zaak een paar jaar gerekt wordt, is dan weer mooi meegenomen voor de begroting: 2012 wordt zo niet extra belast.


Arco-waarborg formeel van kracht

Meer in Financiën
De beschermingsregeling van de federale overheid voor de bijna 800.000 particuliere coöperanten van Arco, het investeringsvehikel van de christelijke arbeidersbeweging ACW, is nu ook formeel van kracht geworden. Het koninklijk besluit over de toetreding van de Arco-vennootschappen Arcofin, Arcoplus en Arcopar, die worden vereffend, tot het waarborgsysteem is vrijdag immers gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Francine Swiggers, de directievoorzitter van Arco. (Foto: Belga).
Francine Swiggers, de directievoorzitter van Arco. (Foto: Belga).

Rond die toetreding, een gevolg van het Dexia-debacle, is heel wat commotie ontstaan omdat het waarborgsysteem in principe enkel geldt voor spaarders (bankdeposito's en tak 21-spaarverzekeringen) maar nu wordt uitgebreid tot de Arco-coöperanten. Die worden daardoor gelijkgesteld aan spaarders en niet beschouwd als aandeelhouders. Arco is na de Gemeentelijke Holding de grootste Belgische aandeelhouder van de groep Dexia.

De Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) start een rechtszaak tegen de regeling wegens beweerde ongelijke behandeling van de Dexia-aandeelhouders. En in het federale parlement schoot de oppositie donderdag met scherp op de bescherming voor Arco. Daarbij moest CD&V het ontgelden. Het ACW is een van de vleugels van de Vlaamse christendemocraten en die worden ervan beticht de regeling erdoor gedrukt te hebben voor de eigen achterban. 

Ook was er de voorbije dagen onduidelijkheid ontstaan over het betrokken koninklijk besluit. In de Wetstraat was er immers sprake van dat de regering zich vandaag, vrijdag, opnieuw zou buigen over het kb, wat de vraag deed rijzen of er een kink in de kabel gekomen was.  

De drie Arco-vennootschappen worden vereffend. Dat wil zeggen dat hun activa worden verzilverd, de schuldeisers terugbetaald en het saldo uitgekeerd aan de coöperanten. Het uiteindelijke tekort, dat eerder deze week in de Wetstraat werd geraamd op 1 miljard euro, wordt bijgepast door het waarborgsysteem.

Crisis

De tekst van het kb heeft het over de 'dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de ernstige dreiging van een systemische crisis, vastgesteld door de Nationale Bank van België, en door de noodzaak om zo snel mogelijk de omvang en de gevolgen van de huidige crisis op de financiële markten te beperken, het vertrouwen in het Belgische financiële stelsel te vrijwaren en aldus een systemische crisis te voorkomen'.

De tekst argumenteert dat 'de aandelen in de erkende coöperatieve vennootschappen in bepaalde gevallen alle kenmerken hebben van een spaarproduct, dat geacht wordt aan de vennoten geregelde inkomsten aan te bieden en hen op verzoek, binnen vrij beperkte grenzen, terugbetaling te verzekeren'. Daarom is het volgens het koninklijk besluit 'verantwoord om voor deze aandelen in een beschermingsregeling te voorzien gelijkwaardig aan deze die bestaat voor alternatieve spaarproducten, met name de bankdeposito's en de verzekeringen tak 21'.

De mogelijkheid om de depositobescherming op korte termijn uit te breiden tot het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen is 'een belangrijk element om het vertrouwen van het publiek te kunnen versterken'. Daarom is het 'verantwoord is om de aanvragen tot toetreding van de bedoelde vennootschappen te aanvaarden'.


Arco-waarborg formeel van kracht

Meer in Financiën
De beschermingsregeling van de federale overheid voor de bijna 800.000 particuliere coöperanten van Arco, het investeringsvehikel van de christelijke arbeidersbeweging ACW, is nu ook formeel van kracht geworden. Het koninklijk besluit over de toetreding van de Arco-vennootschappen Arcofin, Arcoplus en Arcopar, die worden vereffend, tot het waarborgsysteem is vrijdag immers gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Francine Swiggers, de directievoorzitter van Arco. (Foto: Belga).
Francine Swiggers, de directievoorzitter van Arco. (Foto: Belga).

Rond die toetreding, een gevolg van het Dexia-debacle, is heel wat commotie ontstaan omdat het waarborgsysteem in principe enkel geldt voor spaarders (bankdeposito's en tak 21-spaarverzekeringen) maar nu wordt uitgebreid tot de Arco-coöperanten. Die worden daardoor gelijkgesteld aan spaarders en niet beschouwd als aandeelhouders. Arco is na de Gemeentelijke Holding de grootste Belgische aandeelhouder van de groep Dexia.

De Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) start een rechtszaak tegen de regeling wegens beweerde ongelijke behandeling van de Dexia-aandeelhouders. En in het federale parlement schoot de oppositie donderdag met scherp op de bescherming voor Arco. Daarbij moest CD&V het ontgelden. Het ACW is een van de vleugels van de Vlaamse christendemocraten en die worden ervan beticht de regeling erdoor gedrukt te hebben voor de eigen achterban. 

Ook was er de voorbije dagen onduidelijkheid ontstaan over het betrokken koninklijk besluit. In de Wetstraat was er immers sprake van dat de regering zich vandaag, vrijdag, opnieuw zou buigen over het kb, wat de vraag deed rijzen of er een kink in de kabel gekomen was.  

De drie Arco-vennootschappen worden vereffend. Dat wil zeggen dat hun activa worden verzilverd, de schuldeisers terugbetaald en het saldo uitgekeerd aan de coöperanten. Het uiteindelijke tekort, dat eerder deze week in de Wetstraat werd geraamd op 1 miljard euro, wordt bijgepast door het waarborgsysteem.

Crisis

De tekst van het kb heeft het over de 'dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de ernstige dreiging van een systemische crisis, vastgesteld door de Nationale Bank van België, en door de noodzaak om zo snel mogelijk de omvang en de gevolgen van de huidige crisis op de financiële markten te beperken, het vertrouwen in het Belgische financiële stelsel te vrijwaren en aldus een systemische crisis te voorkomen'.

De tekst argumenteert dat 'de aandelen in de erkende coöperatieve vennootschappen in bepaalde gevallen alle kenmerken hebben van een spaarproduct, dat geacht wordt aan de vennoten geregelde inkomsten aan te bieden en hen op verzoek, binnen vrij beperkte grenzen, terugbetaling te verzekeren'. Daarom is het volgens het koninklijk besluit 'verantwoord om voor deze aandelen in een beschermingsregeling te voorzien gelijkwaardig aan deze die bestaat voor alternatieve spaarproducten, met name de bankdeposito's en de verzekeringen tak 21'.

De mogelijkheid om de depositobescherming op korte termijn uit te breiden tot het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen is 'een belangrijk element om het vertrouwen van het publiek te kunnen versterken'. Daarom is het 'verantwoord is om de aanvragen tot toetreding van de bedoelde vennootschappen te aanvaarden'.


Arco-waarborg formeel van kracht

Meer in Financiën
De beschermingsregeling van de federale overheid voor de bijna 800.000 particuliere coöperanten van Arco, het investeringsvehikel van de christelijke arbeidersbeweging ACW, is nu ook formeel van kracht geworden. Het koninklijk besluit over de toetreding van de Arco-vennootschappen Arcofin, Arcoplus en Arcopar, die worden vereffend, tot het waarborgsysteem is vrijdag immers gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Francine Swiggers, de directievoorzitter van Arco. (Foto: Belga).
Francine Swiggers, de directievoorzitter van Arco. (Foto: Belga).

Rond die toetreding, een gevolg van het Dexia-debacle, is heel wat commotie ontstaan omdat het waarborgsysteem in principe enkel geldt voor spaarders (bankdeposito's en tak 21-spaarverzekeringen) maar nu wordt uitgebreid tot de Arco-coöperanten. Die worden daardoor gelijkgesteld aan spaarders en niet beschouwd als aandeelhouders. Arco is na de Gemeentelijke Holding de grootste Belgische aandeelhouder van de groep Dexia.

De Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) start een rechtszaak tegen de regeling wegens beweerde ongelijke behandeling van de Dexia-aandeelhouders. En in het federale parlement schoot de oppositie donderdag met scherp op de bescherming voor Arco. Daarbij moest CD&V het ontgelden. Het ACW is een van de vleugels van de Vlaamse christendemocraten en die worden ervan beticht de regeling erdoor gedrukt te hebben voor de eigen achterban. 

Ook was er de voorbije dagen onduidelijkheid ontstaan over het betrokken koninklijk besluit. In de Wetstraat was er immers sprake van dat de regering zich vandaag, vrijdag, opnieuw zou buigen over het kb, wat de vraag deed rijzen of er een kink in de kabel gekomen was.  

De drie Arco-vennootschappen worden vereffend. Dat wil zeggen dat hun activa worden verzilverd, de schuldeisers terugbetaald en het saldo uitgekeerd aan de coöperanten. Het uiteindelijke tekort, dat eerder deze week in de Wetstraat werd geraamd op 1 miljard euro, wordt bijgepast door het waarborgsysteem.

Crisis

De tekst van het kb heeft het over de 'dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de ernstige dreiging van een systemische crisis, vastgesteld door de Nationale Bank van België, en door de noodzaak om zo snel mogelijk de omvang en de gevolgen van de huidige crisis op de financiële markten te beperken, het vertrouwen in het Belgische financiële stelsel te vrijwaren en aldus een systemische crisis te voorkomen'.

De tekst argumenteert dat 'de aandelen in de erkende coöperatieve vennootschappen in bepaalde gevallen alle kenmerken hebben van een spaarproduct, dat geacht wordt aan de vennoten geregelde inkomsten aan te bieden en hen op verzoek, binnen vrij beperkte grenzen, terugbetaling te verzekeren'. Daarom is het volgens het koninklijk besluit 'verantwoord om voor deze aandelen in een beschermingsregeling te voorzien gelijkwaardig aan deze die bestaat voor alternatieve spaarproducten, met name de bankdeposito's en de verzekeringen tak 21'.

De mogelijkheid om de depositobescherming op korte termijn uit te breiden tot het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen is 'een belangrijk element om het vertrouwen van het publiek te kunnen versterken'. Daarom is het 'verantwoord is om de aanvragen tot toetreding van de bedoelde vennootschappen te aanvaarden'.18-11-2011 om 10:34 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
15-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tolerante Vlamingen?
Vlaanderen in Europa! Iedereen kent deze vlaemsche slogan toch? Europa in Vlaanderen of de wereld in Vlaanderen, dat is andere koek. De meeste vlaamse pappenheimers verwachten dus dat iedere vlaming beantwoordt aan het cliché van verkavelingsvlaams broebelende fermette- of pastoorswoningbewoners met twee blonde kindjes, een meisje en een jongen zoals in de reclamespots van de KBC- of Argentabank. Dat is natuurlijk al lang de werkelijkheid niet meer. Maar liever dan te denken dat al deze mensen wel nederlands leren op de vlaamse scholen maar dat het niks uitmaakt welke taal ze thuis of met hun vrienden spreken stoort dus de modale vlaming zich aan vreemde talen in zijn straat. We vallen weer op door onze wereldvreemdheid. Het is deze mentaliteit die vlamingen doet beweren dat iedereen zich moet integreren die in Vlaanderen woont maar vervolgens staat te roepen en te krijsen dat er te veel anderstalige kinderen in nederlandstalige scholen terechtkomen...Als logica kan dat tellen. Tenslotte zou Vlaanderen moeten blij zijn dat ganse bevolkingsgropen door de stijgende levensduurte uit Brussel worden gejaagd en in Vlaanderen terechtkomen om daar tenslotte het nederlands te leren...wij zijn daar minder blij mee omdat het altijd de zwaksten zijn die uit de dure steden worden gejaagd en dat is dus om sociale redenen. In Vlaanderen leeft echter de indruk dat alleen maar de nette hoogopgeleide immigrant zich moet integreren. De rest is natuurlijk uitschot en daar wil het propere Vlaanderen niks mee te maken hebben...dat is bedreigend...

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20111115_009

Helft Vlamingen stoort zich aan vreemde talen op straat

 • dinsdag 15 november 2011, 07u18
 • Bron: belga
 • Auteur: bvb
De helft van de Vlamingen vindt het gebruik van vreemde talen op straat vervelend of bedreigend. Dat blijkt uit een enquête van de Nederlandse Taalunie waarover De Morgen dinsdag bericht. Nederlanders zijn toleranter, zo blijkt.

Van de Nederlanders kruiste 54 procent "leuk" aan op de vragenlijst over het gebruik van vreemde talen op straat. Zo’n 30 procent van de Nederlanders vindt het gebruik van vreemde talen "niet prettig" of "een beetje bedreigend". Bij de Vlamingen is dat respectievelijk 24 en 26 procent, goed voor de helft van de ondervraagde groep.

Het maakt veel uit of mensen in de stad of op het platteland wonen, zegt Ellen Fernhout van de Nederlandse Taalunie. In de steden is men toleranter tegenover vreemde talen op straat.

De Taalunie onderzocht ook het aantal talen dat thuis gesproken wordt. Gemiddeld wordt er in 16 procent van de Vlaamse en Nederlandse gezinnen minstens een andere taal gesproken, voornamelijk Frans, Duits, Engels en Fries. In een kwart van de gevallen spreekt men thuis een niet-westerse taal.

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1348179/2011/11/15/Helft-Vlamingen-stoort-zich-aan-vreemde-talen-op-straat.dhtml

Helft Vlamingen stoort zich aan vreemde talen op straat

Sofie Vanlommel − 15/11/11, 05u50

Vijftig procent van de Vlamingen vindt het gebruik van vreemde talen op straat vervelend of zelfs bedreigend. Dat blijkt uit een enquête van de Nederlandse Taalunie.

 •  Vaak willen mensen op het platteland de wereld die ze van tv kennen juist niet in hun straat hebben  
  Taalkundige Marc van Oostendorp
Vlamingen tonen zich een stuk minder tolerant tegenover vreemde klanken dan Nederlanders. Van de Nederlanders kruiste 54 procent 'leuk' aan op de vragenlijst van de Nederlandse Taalunie over het gebruik van vreemde talen op straat. Zo'n 30 procent van de Nederlanders vindt het gebruik van vreemde talen 'niet prettig' of 'een beetje bedreigend'. Bij de Vlamingen is dat respectievelijk 24 en 26 procent, goed voor de helft van de ondervraagde groep.

Het maakt veel uit of mensen in de stad of op het platteland wonen, zegt Ellen Fernhout van de Nederlandse Taalunie. "In de steden geeft 62 procent van de Nederlanders aan dat ze vreemde talen op straat leuk vinden. Mogelijk komt dat omdat ze in de stad meer vertrouwd zijn met het fenomeen. Er bestaan ook nog veel misverstanden, zoals dat het leren van andere talen ten koste gaat van het Nederlands. Dat klopt helemaal niet."

Kevin en Kayleigh

Taalkundige Marc van Oostendorp denkt dat op het platteland traditie een grotere rol speelt. "In de stad wonen de wereldburgers, die geen moeite hebben met een buitenlands woordje meer of minder in hun straatbeeld", schrijft hij in Taalpeil 2011, een uitgave van de Taalunie.

Hij wijst op de paradox uit een ander onderzoek: zowel Nederlandse als Vlaamse stedelingen verkiezen klassieke Nederlandse kindernamen, terwijl op het platteland namen als Kevin en Kayleigh populair zijn. "Op het platteland is men gemiddeld minder hoog opgeleid, zeggen sociologen. De mensen kijken veel tv en geven hun kinderen namen die ze daarvan kennen, misschien ook in de hoop dat hun kind daarmee vooruit komt. Tegelijkertijd willen ze die wereld juist niet in hun straat hebben: hoe meer alles daar blijft zoals het altijd was, des te beter het is", zegt van Oostendorp.

De Nederlandse Taalunie onderzocht ook het aantal talen dat thuis wordt gesproken, en stelt vast dat meertaligheid stilaan de norm wordt. Gemiddeld wordt er in 16 procent van de Vlaamse en Nederlandse gezinnen minstens een andere taal gesproken. Het gaat voornamelijk om Frans, Duits, Engels en Fries. In een kwart van de gevallen spreekt men thuis een niet-westerse taal. "Het gaat hier vooral om gezinnen waarbij minstens een van de ouders uit een ander land komt", verduidelijkt Fernhout. "Zelf ervaren ze die meertaligheid als iets heel positief."

Er is dus nog veel werk aan tolerantie ten opzichte van meertaligheid, vindt Fernhout. "Het Europees beleid heeft als doelstelling dat naast de moedertaal nog twee andere talen gekend zouden moeten zijn. De wereld wordt steeds internationaler en ook de mobiliteit om in andere landen te werken en te wonen neemt toe. Die tendenzen zijn duidelijk, je hebt vreemde talen gewoon nodig om te kunnen functioneren."

15-11-2011 om 10:28 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.madam van de dag: Ann Branbergen
In de Morgen vonden we vandaag een zeer mooi artikel over Berlusconi en Italiê van de hand van Ann Branbergen. Deze dame stelt terecht een aantal vrahgen bij wat er momenteel te zien is en misschien moeten we daar toch even bij stil staan:

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1348169/2011/11/15/Gepakt-door-de-heren-uit-Brussel.dhtml

Gepakt door de heren uit Brussel

Anne Branbergen − 15/11/11, 07u36

Berlusconi's (voorlopige?) aftocht heeft journaliste Anne Branbergen niet in een feestroes gebracht. Nuchter stelt ze vast: Mario Monti wordt niet alleen de nieuwe Italiaanse premier, hij is sinds 2005 ook international advisor van Goldman Sachs. Branbergen is samen met Martin Simek auteur van het boek Silvio, modern leiderschap (De Bezige Bij, 2010). Zij woont sinds 1983 in Italië.

 •  Wat weten we eigenlijk? Dat iemand die door iedereen gekend en gewaardeerd wordt bezig is een regering samen te stellen met mensen die niemand kent, maar die op voorhand ook waardering verdienen omdat Mario Monti ze kent  
Wat doet een international advisor van Goldman Sachs, de Amerikaanse bank die op Google automatisch oppopt als je 'financiële crisis' intypt? Bij Goldman Sachs is het in 2008 namelijk allemaal begonnen. Ineens is de vraag daar. Want Mario Monti, de 68-jarige Italiaanse professor economie die het stokje van Berlusconi heeft overgenomen om de euro te redden, blijkt international advisor van Goldman Sachs. Hij is dit al sinds 2005, toen hij zijn landgenoot Mario Draghi opvolgde. De Draghi die vorige maand aantrad als president van de Europese Bank. 'De twee Mario's' hebben de symboolbank van de Amerikaanse kredietcrisis dus als het ware naar en door de crisis van 2008 begeleid als international advisors.

Dit hoeft natuurlijk niets te betekenen. Misschien hebben de twee Mario's juist wel gewaarschuwd voor de crisis en werden zij niet gehoord binnen Goldman Sachs. Misschien is daarom de ene Mario opgestapt en voelde ook de andere Mario zich genegeerd. Wellicht verdient hij zelfs waardering voor het feit dat hij desondanks international advisor is gebleven, om erger te voorkomen, als het ware. Het punt is: we weten het niet.

Wat weten we eigenlijk wel? Dat iemand die door iedereen gekend en gewaardeerd wordt, als je afgaat op de internationale loftuitingen, bezig is een regering samen te stellen met mensen die niemand kent, - ook niet in Italië - maar die op voorhand waardering verdienen omdat Mario Monti ze kent.

Het feit dat Silvio Berlusconi zich nog geroepen voelde om zondagavond een afscheidsboodschap aan de natie de ether in te sturen werd door de mensen die weten hoe het hoort als belachelijk gezien. Tja, je moet het hem gunnen, maar het is natuurlijk wel een beetje zielig. Zo'n man die niets meer te vertellen heeft en dan toch nog zonodig uitleg wil geven aan het volk dat hem drie keer democratisch tot premier heeft gekozen, en dat niet helemaal begrijpt waarom hij het ineens niet meer is. Silvio Berlusconi is niet weggestemd in het parlement, hij heeft het Europa-dictaat nog veilig door de Senaat en de Kamer geloodst, hij heeft vrijwillig afstand gedaan van zijn functie, maar hij moet niet denken dat hij nog boodschappen aan de natie kan gaan sturen. Hou je mond, het is nu de beurt aan Mario Monti, punt.

"Ik ben dodelijk getroffen door het gemak, de nonchalance, de onbewustheid, waarmee de democratie hier even aan de kant is geschoven als betrof het een principekwestie waar je hooguit nog wat academische debatten over kunt voeren", schrijft Giuliano Ferrara, hoofdredacteur van het kleine Berlusconikrantje Il Foglio. Maar ach Ferrara, die geldt van oudsher als het kleurrijkste nummer uit het Circus Berlusconi, omdat hij zijn minister is geweest in het verre 1994 en omdat zijn fysieke gestalte van rond de 150 kilo niet serieus genomen kan worden, al erkent vriend en vijand zijn vlijmscherpe intelligentie.

Toch krijgt deze man, naar wie we niet meer hoeven te luisteren, want immers behorend tot een voorbij tijdperk, gelijk uit onverwachte hoek. Ook de Engelse Guardian maakt zich bezorgd over 'De opkomst van de technocratie', die zomaar even het hele democratische proces uitwist. "De technocratie zou wel eens heel snel tot meer vragen kunnen leiden dan die ze probeert te beantwoorden", schrijft The Guardian, verder niet bekend als bewonderaar van Berlusconi.

De gewone Italiaan in de bar slurpt aarzelend zijn cappuccino en vraagt bijna bedeesd aan zijn buurman: 'Tu hai capito cos'è successo?' ('Heb jij begrepen wat er is gebeurd?') De buurman denkt even na en bromt dan: 'L'hanno fregato.' ('Ze hebben hem verneukt.') Dat is het ergste dat je kan gebeuren in Italië: fregato worden. En er is een belangrijk deel van het Italiaanse volk dat nu dat gevoel heeft. Barroso en Van Rompuy kwamen afgelopen week al snel een bezoekje aan Rome brengen, Merkel en Sarkozy staan in de startblokken om de nieuwe premier Monti aan de borst te drukken, maar wij zijn fregati door de heren uit Brussel.

15-11-2011 om 09:52 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
We maken tegenwoordig wel wat mee. De beurzen, de euro, het politieke deficit zowat overal in Europa. En ook de grote onveiligheid in de Brusselse metro. We gaan hier niet ontkennen dat er een veiligheidsprobleem bestaat in de Brusselse metro maar wat we daarover de laatste tijd moeten lezen in de kranten is er wel een heel stuk over. Dat de metropolitie onderbemand is dat kunnen we inderdaad volledig beamen. Maar voor iemand die toch verschillende keren per dag de Brusselse metro neemt moet het van mijn hart dat die begot niet onveiliger is dan deze van Parijs waar ik ook regelmatig in ronddwaal. Iemand al eens de Parijse metro of RER genomen na 22u naar bepaalde buitensteden? Moet je eens doen en vergelijk dat dan met wat er gebeurt in Brussel...Dat een vader die zowel bij het opstappen als bij het uitstappen met zijn kinderwagen gekneld wordt tussen de portieren van het metrostel...al eens meegemaakt? Dat is paniek in de wagon hoor! Want elke modale metrogebruiker weet dat bij de oude rijtuigen de deuren niet automatisch opengaan en dat er een geweldige druk ontstaat op de kinderwagen of de buggy aar je baby dan toch maar dreigt gekneld te worden tussen het frame van zijn kinderwagen. Als je dat dus twee keer overkomt tijdens één ritje, dan word je inderdaad pissig alleen al omwille van de doorstane paniek...en dat die man dan een duw geeft aan de metrobestuurster die daar misschien evenmin verantwoordelijk voor is...wel dat is een zeer menselijke reactie. Trouwens de betrokken "agressor" werd geen strobreed in de weg gelegd en terecht. Dat nadien iedereen de mond vol heeft over agressie en aanvallen op metrobestuurders man man man. ...en dan maar in staking vertrekken nog vooraleer duidelijk is waarover het gaat. Dat de metrobrigade acties aankondigt daar hebben we alle begrip voor. Ze is inderdaad onderbemand, de lonen zijn niet competitief met gelijkaardige functies binnen de Brusselse veiligheidsdiensten dus ...alle begrip. Wat ik ecvhter steeds minder begrijp is dat je wel degelijk massaal veel veiligheidsagenten opmerkt tijdens de spitsuren wanneer het minste gevaar dreigt omwille van een toch wel grotere sociale controle. We moeten voor eens en voor goed af van het cliché dat alle vreemd uitziende mannen en vrouwen, rovers, verkrachters en beurzensnijders zijn! De metro wordt in Brussel opvallend gekleurd. Bijna geen witte autochtonen meer, tenzij wat verlopen individuen op leeftijd...de bange blanke staat bovengronds in de files waar hij, tot zijn en haar grote schrik, ook nog bedreigd wordt door carjacking en handtasdiefstal via het inslaan van de autoruit.Paniek bij de witneusjes die als bange wezeltjes de kortste weg nemen van de treinstations naar het werk zonder nog maar één decimeter af te wijken van dit vluchtcorridor.Het lijkt soms wel erg op de vlucht van de Oost-Pruisen via de Oostzee voor het oprukkende Rode Leger al zal de vergelijking wel wat ongelukkig zijn. Wanneer je echter de metro neemt buiten de spitsuren, dan heb je inderdaad de indruk dat er nergens nog een veiligheidsagent van dienst is. Net zo tijdens de weekends. Er zijn natuurlijk de bewakingscamera's. Maar daar heb je dus niks aan als je lastig gevallen wordt. Die dingen komen je dan wel niet helpen.  Je kan alleen hopen dat de persoon die voor zijn hondervijftig schermen zit te staren, opmerkt dat je daar misschien niet meteen een vriendschappelijk gesprekje voert over het weer en de kinderen. Maar de Brusselse Metro is nu wel geen oorlogsgebied. Toch niet tijdens de normale daguren. Dat de veiligheid beter kan, klopt en moet ook gebeuren via het invullen van de vacatures. Eigenaardig dat er met een werkloosheidsgraad van meer dan 20% in Brussel geen veiligheidsagenten worden gevonden nietwaar?  Het gaat hier toch niet over een functie waarvoor je moet beschikken over 12 diploma's?  Een paar tientallen geschikte werklozen vinden kan toch niet meteen een onmogelijke opdracht zijn en maanden moeten aanslepen? Waar zit het probleem? Ok, gelijkaardige functies worden beter betaald bij de Brusselse politie en hun takenpakket is ook niet meteen het meest geschikte wapen om lastpakken en dieven mee te bestrijden maar daar kan een mouw worden aan gepast denken wij. In plaats van de witte kranten voor de zoveelste keer te laten schrijven dat het nemen van de Brusselse Metro neerkomt op een wandeling in badpak in het volle centrum van Islamabad of Kunduz.

15-11-2011 om 09:46 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
14-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
nu eens iets totaal anders. We snijden het heikele onderwerp "criminaliteit" aan. Meer bepaald drugtrafiek. Hoe gaan deze dingen er in de realiteit aan toe? Zoals in de betere Vlaemsche feuilletons met blonde flikkenmadammen die hun mannetje staan? Kan natuurlijk maar het neemt toch soms eigenaardige vormen aan. Neem nu dit  voorbeeld uit een Franse voorstad met sociale hoogbouw of de beruchte HLM's en zeg nu zelf, je houdt zoiets niet voor mogelijk buiten de filmpkes. En natuurlijk weten we ook dat "le Figaro" niet meteen een linkse gazet is maar de feiten zijn helaas daar en ze worden op een vrij objectieve manier gebracht. We kunnen ons best indenken dat onze Belgistaanse kranten er andere titels zouden voor durven gebruiken....In elk geval zal dat in Brussel zeker niet veel minder zijn. Je hoeft maar hnaar sommige dancings te gaan op een zaterdagnacht...of wat rond te kuieren in sommige straten. Alhoewel dit laatste niet altijd aangewezen is en er van kuieren weinig sprake zal zijn als je daar geen bekend gezicht hebt...verkopen we nu ook echt rechtse praat? Wij stellen ons doodgewoon in de plaats van de eerlijke mens die tracht zijn zuurverdiend boterhammeke te verdienen en terugkomt van zijn boodschappen bij "Leaderprice" de Franse Aldi en die 10€ moet afdokken voor de lift om zijn zakjes naar de tiende verdieping te brengen. Afdokken aan gastjes die rondrijden in Ferrari's...


http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/10/13/01016-20111013ARTFIG00784--champigny-clap-de-fin-pour-shitland.php

 

   

 • À Champigny, clap de fin
  pour «Shitland»

   

  Par Philippe Romain Mis à jour | publié Réactions (92)
  Plus de 150 kg de résine et d'herbede cannabis ont été saisis.
  Plus de 150 kg de résine et d'herbede cannabis ont été saisis.

  La police a arrêté la famille qui avait placé en coupe réglée les tours de la cité des Boullereaux. 

  Après avoir vécu le martyr, les habitants de la cité des Boullereaux, à Champigny-sur-Marne (94), peuvent souffler. La famille H., auteur d'une OPA sur les quatre tours du quartier pour faciliter son trafic de cannabis, passe désormais ses nuits en prison. «C'est la récompense d'un travail de fourmi», se félicite le commissaire Thierry Galy, chef de la sécurité territoriale de proximité du Val-de-Marne (DSTP 94). Ses services viennent de saisir plus de 150 kg de produits stupéfiants et de procéder à 19 interpellations, les dernières au début du mois. «Démanteler ce trafic était l'un de nos trois objectifs prioritaires lorsque la DSTP 94 a vu le jour en 2009», confie-t-il.

  Trois cousins se partageaient le juteux business. L'un d'eux était installé aux Pays-Bas, d'où partait l'essentiel des livraisons. «Ils utilisaient le système des go-fasts, dit le commissaire. Ils payaient des chauffeurs pour transporter la drogue dans des véhicules volés très puissants.»

  Arrivée à Champigny, la drogue était reconditionnée dans un appartement dédié. Les «clients» étaient pris en charge dès le pied des tours pour être orientés vers le dealer du jour, placé pour des raisons stratégiques au 6 ou 7e de la vingtaine d'étages. «Au premier, ils passaient devant une inscription “bienvenue à Shitland”, plus haut c'était “préparez vos billets et déployez-les”, avec une mise en garde “faux billet = attaché à la cave avec correction”», raconte le commissaire. Les clients étaient ensuite fouillés avant de rencontrer enfin le dealer, cagoulé et retranché derrière du mobilier urbain, barrière de chantier ou autre.

  10 euros pour utiliser l'ascenseur

  Aux étages supérieurs se trouvaient les «nourrices», «chargées de stocker la drogue dans leur appartement et rémunérées 2000 euros par mois», puis encore plus haut, les appartements de repli en cas de course-poursuite avec les forces de l'ordre. «Des gens étaient même payés 300 euros pour passer la nuit sur des matelas posés dans les étages et guetter une éventuelle intervention policière» . Afin d'empêcher la progression des fonctionnaires, les trafiquants déployaient des trésors d'imagination : vitres des parties communes peintes en noir, lumières entourées de ruban adhésif sombre et même huile renversée sur les escaliers.

  Au total, le trafic rapportait environ 30.000 euros par jour. Désormais, les résidents ne sont plus obligés de débourser 10 euros pour utiliser l'ascenseur ou de se délester d'une partie de leurs courses pour être autorisés à rentrer chez eux.


  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/10/17/01016-20111017ARTFIG00696-ferrari-hummer8230les-voyous-trahis-par-leur-voiture.php


  Ferrari, Hummer… Les voyous trahis à Paris par leur voiture 

   

  Par Christophe Cornevin Mis à jour | publié Réactions (119)
  Sur les Champs-Élysées, des membres du GIR contrôlent le conducteur d'une voiture de luxe.
  Sur les Champs-Élysées, des membres du GIR contrôlent le conducteur d'une voiture de luxe.

  L'affaire, symbolique à plus d'un titre, remonte au début du mois dernier. À Aubervilliers, trois policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) de Seine-Saint-Denis arrêtent à la nuit tombée une Lamborghini type Murcielago, bolide de douze cylindres en V et de 63 chevaux fiscaux d'une valeur de 266.390 euros. Son conducteur, qui vient à peine de fêter ses 26 ans, est déjà fiché pour trente-cinq dossiers, notamment pour trafics de stupéfiants et vols aggravés. Affirmant être gérant d'une société de location de voitures de luxe et demeurant dans un logement social d'une cité HLM de la ville, il vient par ailleurs d'immatriculer une Audi R8 cotée au prix de 93.623 euros.

  Peu de temps avant, des policiers avaient tour à tour interpellé sur les Champs-Élysées un voyou de 32 ans affichant treize dossiers et paradant au volant d'une Ferrari F 430 et, sur l'avenue de la Grande-Armée, le conducteur d'une Jaguar, connu pour trente-cinq dossiers, dont des braquages et un viol. Gamin de 18 ans intercepté sur le boulevard Sébastopol au volant d'un BMW X6, trentenaire sans emploi trimbalant sa copine dans un Hummer H3 dans les rues du VIII e  arrondissement, petite virée en Porsche Panamera avec comme pilote un solide gaillard de 29 ans condamné à seize reprises pour différents crimes et délits, dont enlèvement, séquestrations et torture : la litanie est presque sans fin…

  À la demande du préfet de police, Michel Gaudin, les forces de l'ordre procèdent dans la plus grande discrétion à des vagues de contrôle systématique, à Paris et en proche couronne, des conducteurs vivant manifestement très au-dessus de leurs moyens déclarés. En clair, il s'agit de rendre la vie plus dure aux caïds qui «investissent» une partie de leurs revenus occultes dans des 4x4 ou des coupés sport tape-à-l'œil, en général loués plusieurs milliers d'euros la semaine. «Il y a deux ans, les brigades anticriminalité (BAC) de nuit ont commencé à nous fournir des listes de véhicules de luxe contrôlés le soir notamment dans le quartier des Champs-Élysées et à bord desquels se trouvaient des personnes dont le profil et le niveau de vie n'étaient a priori pas en adéquation avec le train de vie ostentatoire affiché », confie Christian Flaesch, directeur de la police judiciaire de Paris.

  Début 2010, les policiers avaient notamment remarqué une recrudescence de luxueux modèles stationnés aux abords de certains établissements de nuit. Pas moins de 71 immatriculations avaient été relevées et diffusées aux services compétents de la PJ. Chacun des dossiers est traité par le groupement d'intervention régional (GIR) de Paris, qui le transmet à un service de province lorsque le suspect y est domicilié. «Grâce à sa capacité et son savoir-faire interministériel, le GIR peut bien sûr vérifier les antécédents judiciaires des conducteurs, mais aussi passer à la loupe leurs comptes bancaires avant de procéder, le cas échéant, à des procédures pour blanchiment et non-justification de ressources», précise Christian Flaesch.

  Des signes extravagants de richesse  

  À la faveur d'investigations, les enquêteurs ont même soupçonné que certaines grosses cylindrées étaient utilisées dans des go fast remontant à vive allure des cargaisons de drogue en Ile-de-France. Chez un loueur de voitures haut de gamme présentant des signes de richesse extravagants au regard de sa déclaration d'impôts, les policiers ont découvert en perquisition plusieurs dizaines de grammes d'herbe de cannabis, un calibre 22 long rifle et 38 000 euros en espèce. Chez un autre suspect, une kalachnikov dans une valise.

  La mobilisation des quatre GIR de Paris et de la petite couronne sur les dossiers estampillés «voitures de luxe» s'avère très efficace, puisque, selon nos informations, pas moins de 127 procédures ont été effectuées en 2010, et quelque 86 autres menées lors des huit premiers mois de l'année. Plus que jamais, les caïds sont frappés là où ils ont le plus mal. C'est-à-dire au portefeuille.

14-11-2011 om 14:33 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Indaver Beveren ligt in Afrika
We zien regelmatig in de pers allerlei wantoestanden verschijnen over afval die naar ontwikkelingslanden wordt uitgevoerd. Inderdaad schrijnende toestanden. Maar er wordt toch met wat meewarige blikken gekeken naar dergelijke Afrikaanse toestanden want dat is hier natuurlijk niet meer mogelijk. Tot nu dus want een klokkenluider stuurde een hele reeks foto's naar "De Frut" om de wantoestanden bij Indaver te Beveren aan te klagen. En inderdaad, we merken daar Afrikaanse situaties. We vragen ons enkel af of ze daar geen comité veiligheid hebben, geen vakbond, geen preventieadviseur, niks? De woordvoerder verklaart dat er iets aan zal gedaan worden. Voor ons lijkt dat overduidelijkdat er niks werd gedaan tot nog toe. Dit zijn ontoelaatbare toestanden waarin werknemers gedwongen werden te werken. Het is dus niet voldoende te komen verklaren dat er iets zal gedaan worden...en we kunnen alleen vaststellen dat enkel door foto's naar de pers te sturen er daar actie wordt ondernomen. Iedereen  van eventuiele leden van veiligheidscomités, preventiueadviseurs en kaderleden zouden daar eens moeten op het matje geroepen worden. Hiervoor zijn er geen excuses en lachen met Afrika is natuurlijk veel gemakkelijker dan in het eigen bedrijf vegen.

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1091471/levensgevaarlijke-toestanden-bij-afvalverwerker-indaver-in-beveren-2.aspx
en je moet deze foto's maar eens vergelijken met de roffelende borstgeklopverhalen van Indaver zelf en de prestaties van hun Ceo's en aanverwanten over de ongelooflijke prestaties, hun ethisch ondernemerschap, hun duurzame aanpak, corporate social responsability en meer van dat geblaat. Vergelijk het met de foto's en de realiteit vertelt een gans ander verhaal dan hun glossy papertjes met glossy mensen die glossy verklaringen afleggen...ondertussen staan de werknemers tot aan hun knieën in ecologisch verwerkte troep...

http://www.indaver.be/fileadmin/BE/publications/Indaverinfo_Juni_2011.pdf

14-11-2011 om 12:06 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
Een prachtig weekend was het. Berlusconi, il buffone, eindelijk opgestapt. Grote vreugde bij de Italianen die blijkbaar snel willen vergeten dat ze hem 17 jaar lang hebben aan demacht gelaten. Na zijn goeie vriend Kadhafi werd hij bijna zelf gelyncht door een volk met geheugenverlies....
Ook begint het hier bij de plaatselijke stammen te dagen dat we misschien toch beter hadden kunnen starten bij de sociaal-economische agenda in plaats van al die tijd te verleuteren aan de splitising van Brussel-Halle-Vilvoorde waar iedereen het over eens is dat het geen enkele meerwaarde oplevert buiten wat symbolisch gezever. Intussen dreigrt Belgistan wel naar de hellespont af te glijden zoals de Grieken ons al voordeden.
Ook dit weekend naar de prachtige film "la source des femmes" geweest. Een aanrader en mijlen uitstekend boven Belgische producties als deze van de broertjes Dardenne...dit is dus meteen een warme oproep ga kijken! Mooi meegenomen is het feit dat je in Brussel misschien voor het eerst mag meemaken dat een halve zaal dames met hoofddoekjes om met de zelfde dingen lacht als wij min of meer raszuivere bleekneuzen. Een ervaring zeker omdat het gaat over vrouwenrechten en islam...meestal dreig je met deze agenda in oeverloze en vooral zinloze discussies terecht te komen tussen betweters allerlei. Deze film bewijst dat je daar intelligente zaken kan over zeggen en zelfs met humor kan over spreken zonder iemand te kwetsen. Ook fantastisch mee te maken dat we dan toch de zelfde humor hebben, en dan bedoelen we zij en wij. De tweedeling tussen de zogenaamde allochtonen en autochtonen die uiteindelijk allemaal op twee benen lopen ...We weten dat natuurlijk wel allemaal in theorie maar in de praktijk maken we het bijna nooit mee omdat onze maatschappij echt in twee is verdeeld en de andere natuurlijk de grote onbekende en dus vijand is. Meer filmen van deze soort en toneel en van alles en laten we hardop dromen en denken dat we ooit misschien zelfs de werkvloer kunnen delen...werden we even cynisch inderdaad.
Maar vandaag zullen we het ook hebben over de talrijke gratis bijlages die je bij het kopen van een zaterdagse krant meegeleverd krijgt.
En we hebben het over de Standaard Magazine van deze zaterdag. Deze bijlage wordt stilaan een echte collectors item niet voor wat de redactie hoopt namelijk stijl, design, mode, restaurants enz...nee omwille van de ongelooflijke humor die je daar weekend na weekend in terug vindt. Nog niet opgevallen?
Een klein voorbeeldje: er ston op pagina 6 een zekere Ralf Tulleneers te blinken in Jeans-tenue onder de titel "zijn stijl". Man man man, een getrimde baard, handen achteloos in de zakken van zijn dry denimbroek en bijpassend jeanshemd orakelt deze man in een waarshcijnlijk 100 keer herlezen en herwerkte perstekst dat je hem mag wakker maken voor een exclusief etentje bij  enen Luc Bellings maar evengoed voor een spaghetti van zijn eigen madam. Wij vinden dit niet erg fair tov van madam Tulleneers die dis blijkbaar spaghetti als absolute topper kookt maar enfin het ergste moet dus nog komen...
Wij citeren nu de integrale tekst die ons uit onze zetel wierp van de lachkramp
:

Mijn Jeans:

Jeans is een levend product (onze commentaar: waar haal je zoiets straks staan deze jeans op de lijst van de beschermde diersoorten) . Deze is een dry denim: doordat hij niet voorgewassen is, komen er vanzelf strepen in de plooien. Omdat ik veel met de kinderen speel, ( onze commentaar: grinnik grinnik een echte gezinsman dus) is hij ook lichter aan de knieën (aaaaargh). In een andere broek krijg je nooit zoveel karakter (is bijna een tekst uit een hilarische pornoprent...).
In anderhalf jaar dat ik ze heb, is ze nog nooit gewassen. Anders verdwijnt dat effect. Ik leg ze wel geregeld een nachtje in de diepvries, zodat alle bacteriën doodgaan.
Daarvan liggen wij dus dubbel! Een verantwoordelijke van een "productmanagementteam" bij Lee die zulke dingen komt vertellen heeft een grote carrière als stand-up comedian voor zich liggen...
Wij zien al zo voor ons dat Siemens, Bosch enz...diepvriezers ontwikkelen met speciale jeansvakken. Laten we onze lezers die trotse bezitters zijn van "combiné" koelkast-diepvriezers er toch maar meteen op wijzen dat het bewaren van kazen als Munster of Epoisse moeilijk te combineren vallen met het invriezen van jullie dry-denimjeans. Tenzij je een overvolle trein moet nemen en wel wat meer plaats wil in je compartiment...

Ook de commentaar van deze brave productmanagerchef over zijn horloge konden we erg smaken:


Mijn Horloge:

Dit horloge is van mijn grootvader, met wie ik een goede band had. Soms werkt het, soms ook niet. Ik heb het al laten herstellen, maar dat heeft niet echt geholpen ("gerold" noemen wij dat in de volkstaal...eigen commentaar) Af en toe wind ik het eens op. Het is gewoon een mooi item, simpel (dat zal wel vooral als het niet werkt ....) en authentiek (wij kennen klokken van ettelijke honderden jaren oud die authentiek zijn EN perfect werken....). Als ik het uur wil weten kijk ik wel op mijn gsm (AAAAAAAAAAARRGHHH)


Productmanagerteamverantwoordelijke was zijn functie inderdaad. Ze moeten die man dringend een gelijkwaardige functie aanbieden bij Smart of Rodania om niet functionerende maar athentieke items aan de man te brengen als horloges...een gat in de markt!

Dan hebben we nog een modebijdrage onder de ronkende titel "met varken en al op café" waar het varken verwijst naar de nieuwe film : Het varken van Madonna" die we in tegenstelling tot " la source des femmes" nog niet gezien hebben en dus geen commentaar zullen over geven al vinden we de titel niet meteen erg wervend en het idee van een ferromonenverspreidend varken zal zeker niet  de zelfde toenaderingen veroorzaken tot mensen met andere culturen dan de door ons bewonderde film. Maar wie zijn wij natuurlijk en tenslotte zijn we al erg veel gewoon geworden ...

Maar even een optelsom gemaakt van de leuke outfit die Peter  Van Den Eede  aan zijn lijf heeft hangen bij de openingsfoto waarin hij samen aan de toog hangt met de mooie Wine Dierickx
Dus geen kwaad woord over Wine noch over Peter alleen tellen wij een broek van 447€ + schoenen van 575€ + hemd prijs onbekend + Jas van 650€. Dat ggeft ons de bescheiden som (zonder hemd) van 1672€ om er uit te zien als een weggelopen Lantinbewoner.
We weten niet over welke kledingsbudgetten onze lezertjes beschikken maar wij houden het eerder bij iets bescheidenere sommen maar zien er dan natuurlijk niet zo hip uit...

Over één bijdrage zijn we echter vol lof. Deze over het uitstekende en vooral simpele boekje van de recepten van de legendarische bakker uit de Gentse veldstraat, Meneer Jacques Bloch geschreven door Stefan Elias. Koop dat boekje, beste lezertjes, want zelfs onhandige pipo's die nooit één kookprogramma op teevee bekijken en dus niet eens een zulk toestel in huis hebben, lukken erin om overheerlijke taarten, cakes en koeken te bakken. Wij kunnen het weten want we deden het! Een aanrader en dit is echt geen sluikreclame hoor.

Dus wat hebben we deze week geleerd?
Eén: ga dringend naar de film "La source des femmes"
Twee: koop het receptenboekje van Jacques Bloch

en je bent veel minder geld kwijt dan een slecht geklede BV en je beleeft er gegarandeerd meer plezier aan!

14-11-2011 om 11:08 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
10-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IN MEMORIAM
Klik op de afbeelding om de link te volgen Morgen "vieren" we 11 november of voor de jonge lezertjes "wapenstilstand" maar dan wel van de "grooten oorlog" niet deze van Hitler en C°
Wij herdenken vanaf vandaag in alle stilte de 12 executies in het Belgische leger (in feite waren er het 13 maar één is later in ere hersteld omdat het om een "vergissing" ging) maar eveneens alle geëxecuteerden in alle legers tijdens WO I

  
 " It was a great shock when I opened the file  listing details of executions in the Great War.  What I found amazed and deeply troubled me.  There were names,  ages and details.  I discovered that they were so young, so vulnerable and so alone.   ...In only three cases did the prisoner have the benefit of a prisoner's friend.  These young men, on trial for their lives, went before their superiors without legal representations or assistance.  The knowledge of this is horrific, and has deep implications."


Leonard Sellers, author of
"For God's Sake Shoot Straight


De 12 namen van de Belgische geëxecuteerden zijn:


1. RAES Jean-soldaat-21sep14
2.DELEEUW Elie-Jean-soldaat-21sep14
3.VERDICKT Alphonse-soldaat-21sep14
4.NOEL Leopold-korporaal-18okt14
5.GIELEN Alphonse-klaroenblazer-19okt14
6.DE VOS Louis-soldaat-19okt14
7.REMY Victor-François-soldaat-22okt14
8.VANDEN BOSCH Paul-soldaat-04mei15
9.REYNS HENRI-soldaat-17mei15
10.VAN HERREWEGHE Alphonse-soldaat-06jul15
11.FERFAILLE Emiel-wachtmeester-26mar18
12.WULPUT Aloïs-soldaat-03jun18een interessante website over dit onderwerp en de redenen voor de executies tijdens WO I vinden jullie op : http://www.shotatdawn.info/page35.html

een klein uittreksel:

Below is a copy of a letter from Brigadier General H O'Donnell who commanded the 106th Infantry Division. He appears to have acted like a dull "donkey" in condemning soldiers to death. It is difficult to think of anything so scandalously crude. Any sense of justice was callously betrayed. This case involved six soldiers - Lance-Corporal's J Macdonald and P Goggins, and Pte's T Ritchie, D Forrest, A Davies and M Dowsey.

I forward herewith the Proceedings of a Field General Court Marital in the case of the men marginally noted.
In each case the men have been found guilty of the charge and have been sentenced to "Death". I am doubtful, however, if the evidence is sufficient for a conviction. From enquiries made the men in character and behaviour appear to be of the average in their battalion.
The battalion, however, has not done well in the fighting line. They suffered somewhat severely from heavy shelling while in the SOMME fighting in July and were very shaky in the advanced trenches before GUILLEMONT in August.
I am reluctantly compelled to recommend that should the finding be confirmed the sentence be carried out for the purpose of example and to show that cowardice in the presence of the enemy will not be tolerated in the British Army.
H. O'Donnell Brig-Gen 1 1/17


10-11-2011 om 14:51 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
09-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Amerika het donkerste voorbeeld
Het Amerikaanse model waar sommigen nu nog steeds naar op kijken wankelt. We zien daar massaal protest onder andere vanwege bewegingen zoals "occupy Wall Street". Hoelang deze vreedzame protesten nog zullen aanhouden weten we natuurlijk niet? Er zijn echter andere elementen die steeds meer wijzen op een ernstige ontwrichting van het zogenaamde Amerikaanse model. Hieronder een artikel uit een blog met de prachtige naam : The economic collapse. Helemaal neutraal kan je dit natuurlijk niet noemen maar het artikel brengt een verhelderende analyse: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/poverty-in-america-a-special-report

Poverty In America: A Special Report

America is getting poorer.  The U.S. government has just released a bunch of new statistics about poverty in America, and once again this year the news is not good.  According to a special report from the U.S. Census Bureau, 46.2 million Americans are now living in poverty.  The number of those living in poverty in America has grown by 2.6 million in just the last 12 months, and that is the largest increase that we have ever seen since the U.S. government began calculating poverty figures back in 1959.  Not only that, median household income has also fallen once again.  In case you are keeping track, that makes three years in a row.  According to the U.S. Census Bureau, median household income in the United States dropped 2.3% in 2010 after accounting for inflation.  Overall, median household income in the United States has declined by a total of 6.8% once you account for inflation since December 2007.  So should we be excited that our incomes are going down and that a record number of Americans slipped into poverty last year?  Should we be thrilled that the economic pie is shrinking and that our debt levels are exploding?  All of those that claimed that the U.S. economy was recovering and that everything was going to be just fine have some explaining to do.

Back in the year 2000, 11.3% of all Americans were living in poverty.  Today, 15.1% of all Americans are living in poverty.  The last time the poverty level was this high was back in 1993.

However, it is important to keep in mind that the government definition of poverty rises based on the rate of inflation.  If inflation was still calculated the way that it was 30 or 40 years ago, the poverty line would be much, much higher and millions more Americans would be considered to be living in poverty.

So why is poverty in America exploding?  Who is getting hurt the most?  How is America being changed by this?  What is the future going to look like if we remain on the current path?

Let's take a closer look at poverty in America....

The Shrinking Number Of Jobs

Unemployment is rampant and the number of good jobs continues to shrink.  Once upon a time in America, if you really wanted a job you could go out and get one.  Today, competition for even the lowest paying jobs has become absolutely brutal.  There simply are not enough chairs at the "economic table", and not being able to get a good job is pushing large numbers of Americans into poverty.....

*There are fewer payroll jobs in the United States today than there were back in 2000 even though we have added 30 million people to the population since then.

*Back in 1969, 95 percent of all men between the ages of 25 and 54 had a job.  In July, only 81.2 percent of men in that age group had a job.

*If you gathered together all of the unemployed people in the United States, they would constitute the 68th largest country in the world.

*According to John Williams of shadowstats.com, if you factored in all of the short-term discouraged workers, all of the long-term discouraged workers and all of those working part-time because they cannot find full-time employment, the real unemployment rate right now would be approximately 23 percent.

*If you have been unemployed for at least one year, there is a 91 percent chance that you will not find a new job within the next month.

The Working Poor

The number of low income jobs is rising while the number of high income jobs is falling.  This has created a situation where the number of "the working poor" in America is absolutely skyrocketing.  Millions of Americans are working as hard as they can and yet they still cannot afford to lead a middle class lifestyle.

*Since the year 2000, we have lost approximately 10% of our middle class jobs.  In the year 2000 there were about 72 million middle class jobs in the United States but today there are only about 65 million middle class jobs.

*Back in 1980, less than 30% of all jobs in the United States were low income jobs.  Today, more than 40% of all jobs in the United States are low income jobs.

*Between 1969 and 2009, the median wages earned by American men between the ages of 30 and 50 dropped by 27 percent after you account for inflation.

*According to a report released in February from the National Employment Law Project, higher wage industries are accounting for 40 percent of the job losses in America but only 14 percent of the job growth.  Lower wage industries are accounting for just 23 percent of the job losses but 49 percent of the job growth.

*Half of all American workers now earn $505 or less per week.

*Last year, 19.7% of all U.S. working adults had jobs that would not have been enough to push a family of four over the poverty line even if they had worked full-time hours for the entire year.

*The number of Americans that are going to food pantries and soup kitchens has increased by 46% since 2006.

Unprecedented Dependence On The Government

Because they cannot get good jobs that will enable them to support themselves and their families, millions of Americans that used to be hard working contributors to society are now dependent on government handouts.  Nearly every single measure of government dependence is at a record high, and there are no signs that things are going to turn around any time soon.

*One out of every six Americans is now enrolled in at least one government anti-poverty program.

*Nearly 10 million Americans now receive unemployment benefits.  That number is almost four times larger than it was back in 2007.

*More than 45 million Americans are now on food stamps.  The number of Americans on food stamps has increased 74% since 2007.

*Approximately one-third of the entire population of Alabama is now on food stamps.

*More than 50 million Americans are now on Medicaid.

*Back in 1965, only one out of every 50 Americans was on Medicaid.  Today, approximately one out of every 6 Americans is on Medicaid.

*In 1980, just 11.7% of all personal income came from government transfer payments.  Today, 18.4% of all personal income comes from government transfer payments.

The Suffocating Cost Of Health Care

Millions of American families are being financially crippled by health care costs.  The U.S. health care system is deeply, deeply broken and Obamacare is going to make things even worse.  Health care is one of the top reasons why American families get pushed into poverty.  Most of us are just one major illness or disease from becoming financially wrecked.  Just ask anyone that has gone through it.  The health insurance companies do not care about you and they will try to wiggle out of their obligations at the time when you need them the most.  If you talk to people that have been through bankruptcy, most of them will tell you that medical bills were at least partially responsible.

*In America today, there are 49.9 million Americans that do not have any health insurance.  One single medical bill could easily wipe out the finances of most of those people.

*Only 56 percent of Americans are currently covered by employer-provided health insurance.

*According to a report published in The American Journal of Medicine, medical bills are a major factor in more than 60 percent of the personal bankruptcies in the United States.  Of those bankruptcies that were caused by medical bills, approximately 75 percent of them involved individuals that actually did have health insurance.

*According to the Bureau of Economic Analysis, health care costs accounted for just 9.5% of all personal consumption back in 1980.  Today they account for approximately 16.3%.

More Children Living In Poverty

The United States has a child poverty rate that is more than twice as high as many European nations.  We like to think that we have "the greatest economy on earth", but the reality is that we have one of the highest child poverty rates and it increased once again last year.

*The poverty rate for children living in the United States increased to 22% in 2010.  That means that tonight more than one out of every five U.S. children is living in poverty.

*The poverty rate for U.S. adults is only 13.7%.

*Households that are led by a single mother have a 31.6% poverty rate.

*Today, one out of every four American children is on food stamps.

*It is being projected that approximately 50 percent of all U.S. children will be on food stamps at some point in their lives before they reach the age of 18.

*There are 314 counties in the United States where at least 30% of the children are facing food insecurity.

*More than 20 million U.S. children rely on school meal programs to keep from going hungry.

*It is estimated that up to half a million children may currently be homeless in the United States.

The Plight Of The Elderly

The elderly are also falling into poverty in staggering numbers.  They may not be out protesting in the streets, but that does not mean that they are not deeply, deeply suffering.

*One out of every six elderly Americans now lives below the federal poverty line.

*Between 1991 and 2007 the number of Americans between the ages of 65 and 74 that filed for bankruptcy rose by a staggering 178 percent.

*The Baby Boomers have only just begun to retire, and already our social programs for seniors are starting to fall apart.  In 1950, each retiree's Social Security benefit was paid for by 16 U.S. workers.  According to new data from the U.S. Bureau of Labor Statistics, there are now only 1.75 full-time private sector workers for each person that is receiving Social Security benefits in the United States.

Squeezed By Inflation

Rising inflation is squeezing the budgets of average American families like never before.  Federal Reserve Chairman Ben Bernanke claims that inflation is still low, but either he is delusional or he has not been to a supermarket lately.

Personally, I do a lot of grocery shopping at a number of different stores, and without a doubt prices are absolutely soaring.  Many of the new "sale prices" are exactly what the old "regular prices" were just a few weeks ago.

Some companies have tried to hide these price increases by shrinking package sizes.  But there is no hiding the pain on the old wallet once you fill up your cart with what you need to feed your family.

*Over the past year, the global price of food has risen by 37 percent and this has pushed approximately 44 million more people around the world into poverty.

*U.S. consumers will spend approximately $491 billion on gas this year.  That is going to be a brand new all-time record.

*Right now, the average price of a gallon of gasoline in the United States is $3.649.  That is 94 cents higher than 12 months earlier and it is a brand new record for this time of the year.

A Smaller Share Of The Pie

The size of the "economic pie" in America is shrinking, and the share of the pie for those that are poor is shrinking a lot faster than the share of the pie for those that are wealthy.

*According to the Washington Post, the average yearly income of the bottom 90 percent of all U.S. income earners is now just $31,244.

*When you look at the ratio of employee compensation to GDP, it is now the lowest that is has been in about 50 years.

*At this point, the poorest 50% of all Americans now control just 2.5% of all of the wealth in this country.

*Big corporations are even recognizing the change that is happening to America. Just consider the following example from a recent article in the Huffington Post....

Manufacturers like Procter & Gamble, the household-goods giant responsible for everything from Charmin and Old Spice to Tide, are concentrating their efforts on luxury and bargain items, putting less emphasis on products aimed at the middle class, the Wall Street Journal reports.

Conclusion

America is fundamentally changing.  We were a nation that had the largest middle class in the history of the globe, but now we are becoming a nation that is deeply divided between the haves and the have nots.

Perhaps you are still doing fine.  But don't think that economic disaster cannot strike you.  Every single day, thousands more Americans will lose their jobs or will discover a major health problem.  Every single day, thousands more Americans will lose their homes or will be forced to take a pay cut.

If you still have a warm, comfortable home to sleep in, you should be thankful.  Poverty is a very sneaky enemy and it can strike at any time.  If you are not careful, you might be the next American to end up sleeping in your car or living in a tent city.

It is easy to disregard a couple of statistics, but can you really ignore the vast amount of evidence presented above?

It is undeniable that America is getting poorer.  Poverty is spreading and hopelessness and despair are rising.  There is a reason why the economy is the number one political issue right now.  Millions upon millions of Americans are in deep pain and they want some solutions.

Unfortunately, it appears quite unlikely that either major political party is going to offer any real solutions any time soon.  So things are going to keep getting worse and worse and worse.

Should we just keep doing the same things that we have been doing over and over and over and yet keep expecting different results?

What we are doing right now is not working.  We are in the midst of a long-term economic decline.  Both major political parties have been fundamentally wrong about the economy.  It is time to admit that.

If we continue on this path, poverty in America is going to continue to get a lot worse.  Millions of families will be torn apart and millions of lives will be destroyed.

America please wake up.

Time is running out.

09-11-2011 om 08:41 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
08-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.extreem rechts weer springlevend!

In het verlengde van onze bijdrage gisteren uit de Israëlische krant Haaretz bezochten we voor jullie een andere interessante site namelijk deze van DEMOS : http://www.demos.co.uk/blog/nexteuropeancrisis

With the resignation of Greek Prime Minister George Papandreou and news that Italy’s borrowing levels have hit an all time high, a solution to the Eurozone’s financial woes appears increasingly elusive. The possible collapse of the Euro is, however, far from the only threat facing European political leaders.

Populist movements, from Finland’s True Finns party to the Dutch Party for Freedom, have made significant electoral gains in recent years. Their often controversial views on issues such as immigration and Islam, along with their ‘anti-establishment’ rhetoric, appears to be striking a chord with ever-growing numbers of European citizens. In some countries, these populist parties have been invited to join coalition governments, whilst in many others their success has jolted the incumbent political elite to adopt more hard-line policies in areas such as immigration control.

In our report, The New Face of Digital Populism, we analyse the responses of over 10,000 online supporters of populist movements – both street-based groups and formal political parties – in order to get a better idea of who they are and what they think. The report adds to the body of existing thought on the subject by using social media to elicit responses directly from the supporters themselves.

Interestingly, despite both the media’s current preoccupation with financial issues generally and the oft cited theory that populist supporters’ antipathy toward immigrants stems from resource competition – e.g. ‘they’re taking our jobs’ – the report finds that economic concerns are not a significant motivating factor for online supporters joining these groups. Rather, the desire to protect and promote cultural and national identity was a key driver; reflecting a perception that traditional national and/or European values are under threat.

This perceived erosion of identity is often, but not always, associated with antipathy towards immigration and the ‘Islamification’ of society. It is also a likely contributor to the overwhelming pessimism of online supporters about the future of their country - only 13 per cent believe their nation is ‘on the right track’.

They are not, however, merely ‘keyboard warriors’ digitally complaining from the blogosphere. Many online populist supporters are willing to take real-world actions to express their concerns. Across all countries surveyed, supporters of populist movements were significantly more likely than the general public to take to the streets, participating in demonstrations and marches in order to get their views heard.  The majority of supporters of populist political parties also sought to orchestrate change using more conventional means, actively voting for the parties they support online.

There is clearly a growing volume of online support for populist movements; support which is, in many instances, being converted into offline activism and electoral gains. These groups can no longer be ignored by the political mainstream on the basis that they are merely the resort of ‘crazy extremists’; in many cases they are attracting widespread support because they play on the very real concerns of a large number of European citizens.

This does in no way mean that policy-makers should lower themselves to the level of these groups - David Blunkett has recently warned of a ‘xenophobic trend’ amongst the liberal left - as the result of such a shift would have equally devastating social and economic consequences regardless of its political parenthood.

Instead, the supporters and would-be supporters of populist movements should be encouraged to engage in civil and political life. Their views, as well as those propagated by the populist movements they support, should be voiced, considered and forcefully debated. Sweeping them under the carpet is not an option.

Authors
Jamie Bartlett, Jonathan Birdwell, Mark Littler

Download for free

Populist parties and movements are now a force to be reckoned with in many Western European countries.  These groups are known for their opposition to immigration, their ‘anti-establishment’ views and their concern for protecting national culture. Their rise in popularity has gone hand-in-hand with the advent of social media, and they are adept at using new technology to amplify their message, recruit and organise.

The online social media following for many of these parties dwarfs the formal membership, consisting of tens of thousands of sympathisers and supporters. This mélange of virtual and real political activity is the way millions of people — especially young people — relate to politics in the 21st century.

This is the first quantitative investigation into these digital populists, based on over 10,000 survey responses from 12 countries. It includes data on who they are, what they think and what motivates them to shift from virtual to real-world activism. It also provides new insight into how populism — and politics and political engagement more generally — is changing as a result of social media.

The New Face of Digital Populism calls on mainstream politicians to respond and address concerns over immigration and cultural identity without succumbing to xenophobic solutions. People must be encouraged to become actively involved in political and civic life, whatever their political persuasion — it is important to engage and debate forcefully with these parties and their supporters, not shut them out as beyond the pale.

http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid1090088/extreemrechts-marcheert-over-europa.aspx

"Extreemrechts marcheert over Europa"

extreemrechts marcheert over europa

07/11 Extreemrechts is binnen de Europese Unie aan een opmars bezig. Het gedachtegoed vindt weerklank bij een toenemende groep mannen jonger dan 30 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse denktank Demos.

"Terwijl talrijke Europese landen zich focussen op hun economie, kondigt een andere vertrouwenscrisis zich aan. In heel Europa voelt de jeugd zich in de steek gelaten door de traditionele partijen", aldus Jamie Bartlett, de schrijver van het Demos-rapport. Volgens het rapport kenmerken zij zich door streng-nationalistische gevoelens, waarbij ze zich vooral zorgen maken voor immigratie en islamisme.

De studie baseert zich op een enquête via sociaalnetwerksite Facebook bij meer dan 11.000 sympathisanten van 14 extreemrechtse groeperingen in elf Europese landen, waaronder ook België. Volgens de Britse krant The Guardian past het Vlaams Belang in het rijtje van dergelijke extreemrechtse groepen.

Het islamisme wordt volgens Demos als een bedreiging opgevat. "Terwijl antisemitisme de extreemrechtse partijen in het begin van de 20e eeuw verenigde, is nu islamofobie de verenigende factor van het begin van de 21e eeuw", aldus Thomas Klau van de Europese Raad voor Buitenlandse Betrekkingen.

De Europese burgers hekelen ook de effecten van de globalisering die de rechten van de arbeiders vernietigen. "Ze hebben het vertrouwen in hun regering, de Europese instellingen en het gerechtelijk systeem verloren", meent Demos. "In hun ogen hebben de voornaamste politieke partijen het contact met de realiteit verloren en zijn ze niet in staat om de dagelijkse problemen aan te pakken."

08-11-2011 om 08:42 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
07-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Le Pen en Israel één front??????
We merken hier in Vlaanderen dat extreem-rechts tegenwoordig de neiging vertoont om de deuren plat te lopen bij een aantal woordvoerders van de Joodse gemeenschap. Onze goeie kennis De Winter liep al een paar keer in de kijker met zijn toenaderingspogingen die we eerder "onnatuurlijk" zullen noemen gezien sommige historische "uitwassen" van antisemitisme bij een harde aanhangerskern van het Vlaams Belang.
Toegegeven, er is weinig enthousiasme te merken bij de andere zijde en men beperkt zich tot plichtmatige beleefdheden maar er is dus geen uitgeproken weigering meer om elkaar te ontmoeten. We zien dat ook elders dergelijke toenaderingen gebeuren die echter nog veel eigenaardiger zijn en in feite reeds erg officieel genoemd kunnen worden en die waarschijnlijk enkel stoelen op de gemeenschappelijke afkeer van de Islam. Tenminste dat is ons subjectieve vermoeden. Ontmoetingen zoals hieronder beschreven vanuit een volledig onverdachte bron, namelijk de Israëlische krant Haaretz doen echter vele vragen rijzen....

http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/unholy-alliance-israel-s-right-and-europe-s-anti-semites-1.393941

Politicians like Le Pen have exchanged the Jewish demon-enemy for the criminal-immigrant Muslim, but they have not really discarded their ideological DNA.

By Adar Primor Tags: France Islam

 

 

Marine Le Pen hit the jackpot. She invited about 100 diplomats to a luncheon last week during a visit to UN Headquarters in New York. Four accepted: There were the envoys from Trinidad and Tobago, Armenia and Uruguay, who obviously are of no concern to her at all. But the entrance of the fourth guest, Israeli UN Ambassador Ron Prosor, made the event a sensation and worth her whole trip.

No official American representative agreed to meet with France's extreme-right leader. Neither did any leader of the Jewish community. She failed in her attempt to stage a photo op at the Holocaust Museum, and skipped the visit. The French ambassador to the UN sent a sharp message that she is persona non grata in the United Nations building. But the Israeli envoy? He shook her hand and spoke of the importance that must be accorded to a wide variety of opinions.

"We flourish on the diversity of ideas," Prosor said. "We talked about Europe, about other issues and I enjoyed the conversation very much," Prosor was quoted as saying. Even before he went into the hall where the luncheon was being held, he told shocked reporters that he was a "free man."

The Foreign Ministry now claims there was a misunderstanding; the ambassador "thought he was attending an event hosted by the French UN delegation. When he realized his error, he skipped the meal and left." User comments on leading French news websites over the weekend were derisive, including all the French equivalents of LOL and ROFL in response to the explanation.

No one believes it was a coincidence. Prosor is a proven professional. He would certainly want to forget the fact that he became the first representative of the Jewish state to meet with a leader of the National Front. He would probably be happy to smash the camera that documented the smiling encounter. But his mistake did not happen in a vacuum. It has the odor of a symptom. The odor of a very unholy alliance being formed between members of the Israeli right-wing and a number of the most nationalistic and anti-Semitic figures in Europe. Over the past year, among visitors to Israel were the populist Dutch leader Geert Wilders, the Belgian racist Filip Dewinter and the Austrian successor to Jorg Haider, Heinz-Christian Strache.

These politicians, like Le Pen, have exchanged the Jewish demon-enemy for the criminal-immigrant Muslim. But they have not really discarded their ideological DNA. The Israeli seal of approval they seek to get is intended to bring them closer to power. Le Pen herself has decided to leave behind the anti-Semitic scandals of her father, Jean-Marie. She wants to make the National Front a popular and legitimate party.

She is already popular (19 percent in the polls). Legitimate? In two interviews she gave to Haaretz in the past, she attacked President Jacques Chirac for his historic 1995 declaration in which he took, in the name of France, responsibility for Vichy war crimes. She adamantly refused to denounce French fascist crimes and showed that she cannot really disengage from her father, his heritage and her party's Vichy and anti-Semitic hard core.

It is easy to guess what would happen to an Israeli ambassador if he found himself at an event hosted by the "disgraced" Palestinian Authority President Mahmoud Abbas - or, perish the thought, at a Hamas or Hezbollah event. The earth would tremble. Even tar and feathers would not be enough under such circumstances. But Le Pen is blonde and she has blue eyes. Oh, and she hates Muslims.

Let us hope the incident at the United Nations will not give her votes that will allow her to repeat her father's sensational results in the 2002 French presidential elections, and go on to a second round in the upcoming French elections.

We must see a complete and public disavowal by Israel to prevent an ostensibly minor incident from becoming an accident of history.

07-11-2011 om 17:03 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
04-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.een andere stem in het debat... > Actualité > Société > "Arrêtez de soutenir les islamistes!" scande l'Imam de Drancy

Incendie de Charlie Hebdo

Publié le 2 novembre 2011 à 15h30
Mis à jour le 2 novembre 2011 à 15h41

"Arrêtez de soutenir les islamistes!" scande l'Imam de Drancy

L'imam Hassen Chalghoumi, dont la Conférence représente 80 imams en France, condamne sans ambiguïté l'attaque des locaux de Charlie Hebdo, et il reproche à l'Occident d'être « naïf et trop complaisant vis-à-vis des islamistes ».

L'Imam de Drancy, Hassen Chalghoumi met en garde l'Occident sur les la situation actuelle dans les pays arabes
L'Imam de Drancy, Hassen Chalghoumi met en garde l'Occident sur les la situation actuelle dans les pays arabes SIPA/Baltel

Hassen Chalghoumi, Président de la Conférence des Imams de France et Imam de Drancy (région parisienne), n'est pas tendre avec les islamistes : « L'attaque contre les locaux de Charlie Hebdo est un acte très grave d'intolérance. Bien sûr, je suis je suis contre les caricatures du Prophète, je les condamne. Mais la réponse ne peut pas être la violence. La liberté d'expression implique le dialogue. Les fondamentalistes, eux, ne croient pas au dialogue, ils refusent la démocratie, et ils punissent tous ceux qui ne pensent pas comme eux ».Interrogé par France-Soir, l'Imam de Drancy estime que l'attaque des locaux de Charlie Hebdo doit servir d'alerte : « Je dis aux Français, je dis à l'Europe et à l'Occident en général, mais je dis aussi aux journalistes : Réveillez-vous! Arrêtez de soutenir l'islam politique. Ne soyez pas naïfs, ces gens-là sont intolérants, ils menacent même des musulmans qu'ils jugent trop modérés ».

"Je connais le double langage des islamistes"

Hassen Chalghoumi s'inquiète de la « candeur » des Occidentaux, face aux succès des mouvements islamistes : « Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe est très grave. Quand le parti islamiste Ennahda accède au pouvoir en Tunisie, quand quarante pour cent des musulmans de France ont voté pour lui, je suis catastrophé. Je connais le double langage des islamistes, je suis musulman, je suis tunisien... Ces gens-là veulent instaurer la charia, et tout le monde se réjouit ».

Selon l'Imam Hassen Chalghoumi, « l'Europe doit se réveiller. Elle ne peut pas cautionner l'arrivée de partis islamistes dans les pays musulmans. Elle doit, au contraire, apporter son soutien aux seuls partis démocratiques ». L'imam franco-tunisien affirme que « les Révolutions en Tunisie, en Egypte et en Libye, qui au départ étaient nobles et démocratiques, sont en train d'être récupérées par les islamistes ».

Cet Imam, qui se présente comme « un homme de terrain confronté à la réalité », reproche aux politiques et aux médias occidentaux de « trop donner la parole aux islamistes, d'être trop complaisants avec les Frères musulmans » : « Les journalistes ne veulent pas voir les choses, dit-il. Mais cette attaque contre Charlie Hebdo montre qu'il y a des gens qui n'acceptent pas le point de vue des autres. Ils veulent imposer leurs lois même en France. Ce sont des fanatiques. Pour moi, tous les points de vue doivent s'exprimer, et la réponse n'est pas la violence, mais le dialogue ou le recours à la Justice ».

"Pourquoi la France a fait le jeu d'Al Qaïda en Libye ?"

L'Imam de Drancy ne comprend pas pourquoi « les Américains se sont réjouit de la victoire des Frères musulmans en Egypte, pourquoi la France a fait le jeu d'Al Qaïda en Libye, pourquoi plusieurs pays européens ont hébergé des leaders islamistes qui, aujourd'hui, rentrent dans leurs pays avec beaucoup d'argent, financés notamment par le Qatar, pour se s'approprier les Révolutions arabes ».

Selon lui, « il ne faut jamais soutenir un parti islamiste, car si les islamistes gagnent en Tunisie, en Libye et en Egypte, c'est tout le monde arabe qui va basculer, et on va le payer très cher  ».

04-11-2011 om 10:31 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!