Maria-verering te Tienen
Fotos van en uitleg over kerken en Mariabeelden te Tienen.
13-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze Lieve Vrouw te Tienen (Vlaams Brabant)
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Mariaverering te Tienen
Hier vind je (bijna) alle Mariabeelden uit Tienen.
Als je op de afbeelding hiernaast klikt kom je op de blog met Mariabeelden uit de deelgemeenten van Tienen terecht.
Nog veel lees- en kijkgenot.
Michel.

Neem ook eens een kijkje op de blog met mijn verzameling Mariabeelden:
www.bloggen.be/mijn_mariabeelden

OPROEP: weet je in Tienen of omstreken van Tienen nog ergens een Mariabeeld of -kapelletje staan dat nog niet opgenomen is in deze weblog, geef dan gerust een seintje.
Bedankt.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (22 Stemmen)
12-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wees gegroet Maria (Jedidja)

Wees gegroet Maria,

Gij hebt vol overgave
aan eigen wil verzaakt;
uw onvermengde eenvoud
heeft 't hart van God geraakt.

Geen eigendunk of hoogmoed
heeft ooit uw ziel besmet;
uw Godgewijde leven
was lof- en dankgebed.

De boodschap van zijn engel
was één mysterie groot.
Hoe was Hem welgevallig
het "fiat" dat gij boodt.

Uw kleinheid werd uw grootheid;
gij hebt Gods wil behaagd.
Hij heeft u uitverkoren,
het jawoord u gevraagd.

Gij hebt in stil vertrouwen
de wil van God aanvaard.
In maagdelijk ontvangen
hebt gij zijn Zoon gebaard.

Nu mogen wij herhalen:
Maria, wees gegroet.
Kom met uw moederzegen
uw kind'ren tegemoet.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (11 Stemmen)
11-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.O. L. Vr. ten Poelkerk


De statige Onze Lieve Vrouw ten Poelkerk
op de grote markt te Tienen.
In 1297 wijdt Monseigneur Thomas van Chalons, hulpbisschop van Luik, een nieuwe kapel in.
Deze is niet groter dan het koor van de huidige kerk.
Zij is gebouwd op een poel, vandaar de naam: O. L. Vrouw ten Poel.
Een nieuwe en grotere kerk werdt gebouwd en was klaar in 1470.
In 1802 wordt zij bij concordaat verheven tot parochiekerk van eerste rang.
Kom naar Tienen en breng gerust een bezoek aan deze kerk en aan de andere kerken en kapelletjes.
Bewonder de beelden die je hieronder vind en nog veel meer.
Misschien ontmoeten we elkaar.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (9 Stemmen)
10-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze Lieve Vrouw ten Poel (Tienen)

Het beeld links werd in 1362 - 1363 gemaakt door de kunstenaar Walterus Pans.
Tot 1900 stond het beeld op de middenpijler van het hoofdportaal.
Bij de restauratie van het hoofdportaal werd het beeld weggenomen om eveneens gerestaureerd te worden. 
Na restauratie werd het geplaatst op een console tegen de rechtervieringpijler.
Na de eerste wereldoorlog kreeg het zijn huidige - weinig gelukkige - plaats boven het hoogaltaar.
De Madonna is gekapt in witte steen en heeft de typische 14de eeuwse
S-vormige houding volgens de toen gangbare Franse maniëristische kenmerken.
Boven een hoog ingesnoerd kleed draagt Onze Lieve Vrouw
een rijk gedrapeerde mantel.
Lange haarlokken vallen langs het gelaat onder een hoofddoek.
Zij draagt een kroon.
Op de linkerarm zit een Jezuskind met bol in de handen.
In de rechterhand houdt Maria een korte scepter met leliebekroning.

  

Het beeld rechts is een kopie, vervaardigd door de Leuvense beeldhouwer Benoit Van Uytvonck (1913) en werd geschonken door Anne Spinnox, de gouvernante van pastoor Oudens.
Het bevindt zich buiten in het portaal van de kerk.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
09-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lied van O.L.Vrouw ten Poel
Bidprentje met de tekst van het lied ter ere van O. L. Vrouw ten Poel.
Uitgegeven ter gelenheid van de Missiemaand in 1964.
Wijze van het lied: "Chez Nous"

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
08-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gestolen Piëta

In 1970 werd uit de kerk dit 17de eeuws gepolychromeerde Piëta gestolen.

Lange tijd heeft dit beeld op de plaats gestaan waar vroeger de gestolen Piëta stond.Tijdens de restauratiewerken aan de kerk begin de jaren 80 van voorgaande eeuw, heeft de toenmalige pastoor, E.H. Vandervelpen E., aan een beeldhouwer, die meewerkte aan de restauratie van de kerk, gevraagd of hij geen nieuwe Piëta kon maken. Dit ter vervanging van het gestolen exemplaar.
Nu prijkt dit mooie beeld vooraan in de kerk, rechts van het hoofdaltaar, waar vroeger het gestolen beeld stond.
Dit beeld draagt de inskriptie menten.g.'82.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
07-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beelden uit de 17de eeuw.

Rechts: Maria met Jezuskind. Karakteristieke voorstelling van de Onbevlekte ontvangenis.

     

Links: Neogotisch beeld van een staande Madonna op een draak en maansikkel.
Het beeld is van de hand van L. Blanchaert en werd geschilderd door A. H. Bressers.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
06-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.andere beelden in de kerk.

Natuurlijk ontbreekt ook hier het Lourdesbeeld niet.

   
Rechts: H. Mariabeeld. (19de eeuw?)
Staande Maria op een sokkel in de vorm van een wolkenveld, in de portiek van het altaar van de H. Drievuldigheid
De Madonna is blootsvoets voorgesteld op een fragmentaire wereldbol.
Zij houdt de armen geopend en heeft de blik naar beneden gericht.
Lange haarvlechten vallen over de schouders.
Boven een lang wit kleed draagt Zij een wijd gedrapeerde witte mantel met gouden bloemmotieven.
Achter het beeld is een grote houten vergulde stralenkrans aangebracht.
De iconografische betekenis van het beeld is onduidelijk:
gaat het over O. L. Vrouw Middelares of over Maria Assumpta of Hemelvaart?

   
Links: Gedenkteken ter nagedachtenis van de gesneuvelde parochianen uit de eerste wereldoorlog
(rechter gedeelte 1921-1922) Op de sokkel staat een beeld van de Stabat Mater met gevouwen handen en zwaard in het hart.
Aan de voet van het beeld het Belgisch rijkswapen omgeven door twee gekruiste eiketakken.

Rechts: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (?)
Het beeld staat aan de tweede biechtstoel links.
Onze Lieve Vrouw staat met uitgestoken linkerhand en een lelietak in de andere hand.
Het werd gemaakt in +/- 1671 en geplaatst in de kerk in +/- 1809.


Onze Lieve Vrouw ten Poel (16de eeuw)
In 1872 stond het schilderij in een houten gestoelte.
Ter gelegenheid van de nationale bedevaart naar O. L. Vrouw ten Poel, op 25 mei 1873 werd het gerestaureerd.
Het schilderij had erg te lijden gehad van de vele ex voto's die erop bevestigd waren.
Een zekere Jan Van Winde zou het schilderij geschildert hebben. Hij was een schilder die zijn opleiding gekregen had bij de Leuvense meester Jan Herotten.
Onder een driepasboog op twee dunne marmeren rondzuiltjes staat een gekroonde Madonna in een wit kleed dat in brede plooien over haar voeten valt met erboven een blauwe schoudermantel. Op de rechterarm ligt een Jezuskind dat tot aan het midden gewikkeld is in een witte doek en dat een paternoster vasthoudt. Maria staat tussen twee verschillende planten en bloemen, voor een gekanteelde muur.
Het schilderij staat vooraan rechts, aan het Mariaaltaar.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
05-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grotteke

Dit is een buitenzicht van de grot welke zich bevindt buiten de kerk aan de kant van de boomkes (links).
Het is een druk bezocht bedevaartsoord.
Zelden of nooit zijn er geen mensen aanwezig die Onze Lieve Vrouw even goedendag komen zeggen, haar om een gunst komen vragen of haar komen bedanken om een bekomen gunst.   

Met de dogmaverklaring van Maria's Onbevlekte Ontvangenis en de Hemelse bevestiging ervan te Lourdes, sloeg een golf van vurige verering over het land en deed de Tienenaars een grot bouwen onder de kerk en over de bron.
Het houten beeld werd er geplaatst in 1873.
Daar is men nu nog dagelijks getuige van een vroom en stichtend vertoon: biddende moeders dalen vol zorg de trappen af; kommerende vaders komen verlicht naar buiten; m'n slaat een kruiske vóór het hekken en zegt onze Moeder goededag,
die onafgebroken glanst in een aureool van geofferde kaarsenlicht.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
04-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KAARSENPROCESSIE

Dit beeld wordt jaarlijks in processie rondgedragen door enkele straten van de stad, en dit ter gelegenheid van O. L. Vrouw Hemelvaart.
Op de vooravond van dit Mariafeest, 14 augustus om 19u30, heeft er een misviering met kaarsjesprocessie plaats.
Aan deze processie nemen jaarlijks heel wat gelovigen deel.
Tijdens de processie wordt er het rozenhoedje gebeden, afgewisseld met muziek gespeeld door de harmonie van Hoegaarden.


0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
03-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mariajaar 1987-1988

krantenartikel verschenen ter gelegenheid van de grote Mariaviering op 28 mei 1988 op de Grote Markt te Tienen.

 Bidprentje uitgegeven ter gelegenheid van het Mariajaar dat liep van (Pinksteren)7 juni 1987 tot 15 augustus 1988. Met op 28 mei 1988 om 19 uur, de bekroning, een luisterrijke openluchtviering op de Grote Markt, voorgegaan door Mgr. Jan De Bie, waarin het beeld uit de grot centraal stond.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
02-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.H. Familie


In 1877 werd een beeldengroep, de H.Familie voorstellend, geschonken door Mvr. Geerts-Mertens.
Het beeld was van de hand van Leopold Blanchaert en werd geschildert door A. H. Bressers.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
31-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Germanuskerk
Klik op de afbeelding om de link te volgen

De dekanale Sint-Germanuskerk op de veemarkt te Tienen
Voor meer informatie over het kerkgebouw, klik op de foto en volg de link

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
30-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mariabeelden in de Sint-Germanuskerk

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans en een Piëta of de Nood Gods.

   
De Madonna is staande voorgesteld met een naakt Jezuskind op de linkerhand.
Zij draagt een gouden kleed, dat aan de halsuitsnijding de boord van een wit hemd zichtbaar maakt.
De rode mantel met blauwgroene voeribg wordt op de borst samengehouden door een fibulassluiting.
Haar lange haar valt in drie slierten op elke schouder neer.
 Het beeld is getooid met kronen, een sfeer, een scepter en een rozenkrans.
 Dit beeld wordt vaak geïdentificeerd als Onze Lieve Vrouw van de rozenkrans.
In 1994 werd het beeld grondig gerestaureerd.
Het bevindt zich vooraan, links in de kerk, aan het Maria-altaar.

Piëta of de Nood Gods (17de eeuw?)
Dit beeld bevindt zich in de winterkapel.
Maria is voorgesteld als de Moeder van Smarten met gesluierd hoofd en gekleed in een rouwgewaad.
De dode Christus ligt op de schoot van zijn moeder, zijn rechterarm hangt omlaag en raakt  bijna de grond.
Met de rechterhand ondersteunt Maria Jezus'hoofd.
Met de linker drukt zij haar Zoon aan het hart.
Het beeld is voorzien van een neogotische polychromie.
In de borst van Maria zijn zeven gaten, waarin houten zwaarden staken, die nu in de sacristie bewaard worden.
In feite werden twee iconografische thema's samengebracht in dit beeld: enerzijde de Piëta of Nood Gods en anderzijds de Moeder van Smarten.


Onze Lieve Vrouw van troost en Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

  

Onze Lieve Vrouw van troost is staande voorgesteld en draagt rijkelijke gewaden.
Haar mantel werd beschilderd met gotische motieven als leliebloemen en edelstenen.
Op de armen draagt zij het Jezuskind dat troostend met de rechterhand de kin van zijn moeder aanraakt.
Het beeld staat op een moderne sokkel achteraan in de kerk.

Dit beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes stond vroeger in een kapel aan de buitenkant van de Sint-Germanuskerk (kant Veemarkt).
Nu, naar aanleiding van 150 jaar Lourdes, heeft het een welverdiend plaatsje gekregen in de kerk.

  

Piëta welke zich bevindt rechts vooraan, bij het altaar van het H Kruis, waar de kruisjes van de overledenen van het voorbije jaar gehangen worden. Het is een gedenksteen voor de gesneuvelden 1914-1918.


Maria met Jezuskind (16de eeuw)
Mooi beeldje van Maria op een sokkel. Op de linkerhand houdt zij een strak  voor zich uitkijkend Jezuskind, met een sfeer in de linkerhand. Maria's lange haren vallen over haar schouders. De scepter houdt zij rechts.
Het beeld is vastgezet in een houten nis achter glas.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
18-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilig Hartkerk

De H. Hartkerk gelegen op de hoek van de withuisstraat en de aarschotsesteenweg.
deze driebeukige bakstenen kerk werd opgetrokken in 1938 - 1940 naar de plannen van architect Paul Rome.
Een open voorportaal gaat het schip vooraf dat geflankeerd wordt aan de zuidzijde door een toren.
Dan volgt een licht uitspringend transept en een rond afgesloten koor.    

Beeld gemaakt door Costers van Antwerpen.
Onze Lieve Vrouw met kind ca. 1960.
Linde houten beeld, gepolychromeerd en verguld.
Hoogte +/- 170 cm.
Enkele jaren geleden, tijdens de renovatie van de kerk werd het beeld eveneens gerestaureerd en kreeg hierdoor een ander kleurtje. Om te oordelen welk nu het mooiste is laat ik aan u, beste bezoeker.

    

Achteraan in de kerk, in de winterkapel, bevindt zich een kleine kopie van het beeld: Maria met kind.

Eveneens achteraan in de H. Hartkerk, bevindt zich deze icoon van O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
10-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.U.Z.H. Hart
Boven de ingang van het ziekenhuis, langs de parking Gilainstraat, staat dit beeld van Onze Lieve Vrouw, de wonderdadige.      

In de privétuin van de kliniek, waar de zieken en herstellenden kunnen wandelen, bevindt zich deze mooie Lourdesgrot.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
08-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kapel U.Z. H. Hart

We gaan nu naar de kapel van de kliniek, en daar treffen we deze prachtige Madonna aan. Zij staat vooraan in de kapel.

    

Ook een beeld van O. L. Vrouw van Lourdes ontbreekt hier niet.

   

Onze Lieve Vrouw van Rust (Heppeneert).      Achteraan, achter het orgel, bevindt zich dit Mariabeeld. Hier komen de zusters regelmatig bidden.
Zij vinden hier rust en troost, maar ook moed om door te zetten bij O. L. Vrouw.
Als je van de kapel de gang neemt naar de kliniek, kom je deze Piëta tegen.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
30-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Pieterskerk te Grimde


    

De Sint-Pieterskerk te Grimde.       Beeld van Onze Lieve Vrouw in de kerk.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
27-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze Lieve Vrouw ten Steenkapel

De Onze Lieve Vrouw ten Steenkapel te Grimde (Tienen).
Deze kapel is gebouwd langs de Romeinse heirbaan van Keulen naar Boulogne-sur-Mer. Ze maakte deel uit van de leprozerie voor mannen buiten de Maastrichtse poort. Een Benedictijnenmonnik kluizenaar verzorgde er de zieken. De kapel werd toegewijd aan de H. Maurus. Het gebedshuis dat oorspronkelijk bestond uit een beuk en een driezijdig afgesloten koor werd ingewijd in 1331. In de 15de en 16de eeuw onderging het verscheidenen uitbreidingen. De kapel werd ondermeer vergroot met een transeptarm en een zijbeuk, waar de kluizenaar verbleef. Tegen de westelijke gevel bouwde men een voorportaal met een torentje. In 1699 kreeg de kapel haar huidige vorm. Dat is ook de datum die we aantreffen boven de ingangsdeur. Na de brand van 1755 herbouwde men de zuidelijke zijbeuk. Ook uit die tijd dateert de kluizenaarswoning met de bovengrondse gang.

  

      

Beeld van Onze Lieve Vrouw ten Steen.
Het beeld is een zittende Lieve Vrouw zonder Jezuskindje. Op haar schoot ligt een open boek dat ze met de linkerhand vasthoudt en waarin ze met haar rechterwijsvinger een tekst aanwijst. Haar wijds gedrapeerd kleed wordt met "de riem van Troost" vastgehouden. Het is een typische Augustijnse Lieve Vrouw. Waarschijnlijk is het beeld geïnspireerd op een prent uit 1520 uit het boek "Hortulus Animae cum horis beate a virginis". Het huidige beeld is gehouwen uit steen van Euville en gepolychromeerd. De naam O. L. Vrouw ten Steen komt van de drie grote reenstenen, die het gebied van de leprozerie afbakenden. Oorspronkelijk stond het beeld in een nis aan de noordkant van de kapel. Omdat er veel bedevaarders naartoe kwamen, verhuisde het beeld naar het hoofdaltaar. Het beeld van Sint-Maurus belandde dan op het altaar in het zuidertransept.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
26-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werkmanssteeg

In mijn tuin in de Werkmanssteeg 21 te 3300 Tienen werd een heuse Maria-kapel opgericht.
Het bevat een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Dit beeld is +/- 80 cm groot. 
Mijn tuin is dagelijks toegankelijk.
Iedereen is welkom om bij Onze Lieve Vrouw te komen bidden.

     

      

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (7 Stemmen)
15-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Madonna met KindWie het oude kerkhof (Aarschotsesteenweg) bezocht heeft, heeft ongetwijfeld dit beeld reeds zien staan. Het is een kopie van een Mariabeeld dat zich bevindt in de Onze Lieve Vrouwekerk te Brugge. Het origineel (1501) is van de hand van de bekende Italiaanse beeldhouwer Michelangelo.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
14-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hoek Oude Leuvensestraat - KetelmakerstraatAan de gevel van het huis gelegen op de hoek van de Oude Leuvensestraat en de Ketelmakerstraat prijkt dit beeld van Onze Lieve Vrouw, hulp der christenen. Deze afbeelding is enkele jaren geleden gerestaureerd.

ketelmakerstraat>

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
13-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VeldbornstraatOp de hoek van de veldbornstraat en de Ark van Noëstraat staat dit beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Het is eigendom van de Broeders Alexianen. Het is enkele jaren geleden gerestaureerd.

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
12-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grijpenwegstraat-Tramstraat

Ave Maria
Kapelletje gelegen op de hoek van de Grijpenwegstraat en de Tramstraat.

grijpenwegstraat>

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
11-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zusters Passionisten

In de tuin van de zusters Passionisten (Aarschotsesteenweg) staat eveneens een mooie Lourdesgrot.
Deze dreigt plaats te moeten ruimen voor sociale woningen.

passionisten

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
10-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cinex

In het Cinex, aan de kapucijnenstraat, bevind zich een zeer mooi beeld van Onze Lieve Vrouw van Banneux.
Deken Hardiquest is daar zeer trots op. 

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
09-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rozenhof

In de wijk Rozenhof (Aarschotsesteenweg) staan twee mooie Lourdesgrotten.  

Rozenhof 13                                                                             Rozenhof 23

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
08-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gevelkapelletjes

In het centrum van onze stad Tienen bevinden zich verschillende gevelkapelletjes.
Hier zie je er enkele.  

Groot begijnhof 14                                      Groot begijnhof 59

  

hoek Waaiberg en Gilainstraat (1866)                                  Lombardstraat 15Oude vestenstraat 6

          

hoek Potterijstraat en Torsinweg                                            Veemarkt.Werkmanssteeg 21

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (17 Stemmen)
een kind van Maria zal nooit verloren gaan!!! (H. Alfonsius 1696 - 1787)
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Ik ben Michel Vanwinckel en ben woonachtig te Tienen (Vlaams Brabant).
Ik ben 59 jaar jong en ongehuwd.
Mijn hobby's zijn: zingen in twee koren, wandelen, fietsen en natuurlijk zoveel mogelijk over Maria, onze hemelse Moeder verzamelen
.


Mijn gastenboek
 • link op mijn blog
 • Onze-lieve-vrouw met kind in de tuin van Jan van Winde
 • OLV met kind in de tuin
 • Onze-lieve-vrouw met kind in de tuin van Jan van Winde
 • Jan van Winde

  Laat mij uw op- of aanmerkingen weten. Of voeg gewoon een bericht toe in mijn dagboek.


  Photobucket  Wees gegroet Maria,
  vol van genade.
  De Heer is met U.
  Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
  en gezegend is de Vrucht van uw lichaam, Jezus.

  Heilige Maria, moeder Gods,
  bid voor ons, arme zondaars.
  Nu en in het uur
  van onze dood.
  Amen.


  Foto

  Mijn favorieten
 • zangkoor Jubilate Kumtich (bij Tienen)
 • virtuele Rozenkrans
 • Mijn verzameling Mariabeelden
 • Vrouwe van Alle Volkeren
 • Onze Lieve Vrouw ten Poelparochie Tienen
 • Heilig Hartparochie Tienen
 • Maria door Vlaanderen.
 • De blog van mijn zus.
 • RADIO MARIA
 • Sint-Germanusparochie Tienen

  nog meer links
 • lourdesgrotten
 • Marypages

 • Foto

  Heer Jezus Christus,
  Zoon van de Vader,
  zend nu Uw Geest over de aarde.
  Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren,
  opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog.
  Moge de Vrouwe van alle Volkeren,
  de heilige Maagd Maria,
  onze Voorspreekster zijn.
  Amen.


  Foto

  Inhoud blog
 • Onze Lieve Vrouw te Tienen (Vlaams Brabant)
 • Wees gegroet Maria (Jedidja)
 • O. L. Vr. ten Poelkerk
 • Onze Lieve Vrouw ten Poel (Tienen)
 • lied van O.L.Vrouw ten Poel
 • gestolen Piëta
 • Beelden uit de 17de eeuw.
 • andere beelden in de kerk.
 • Grotteke
 • KAARSENPROCESSIE
 • Mariajaar 1987-1988
 • H. Familie
 • Sint-Germanuskerk
 • Mariabeelden in de Sint-Germanuskerk
 • Heilig Hartkerk
 • U.Z.H. Hart
 • Kapel U.Z. H. Hart
 • Sint-Pieterskerk te Grimde
 • Onze Lieve Vrouw ten Steenkapel
 • Werkmanssteeg
 • Madonna met Kind
 • hoek Oude Leuvensestraat - Ketelmakerstraat
 • Veldbornstraat
 • Grijpenwegstraat-Tramstraat
 • Zusters Passionisten
 • Cinex
 • Rozenhof
 • Gevelkapelletjes

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!