Inhoud blog
 • Juridische Vertalingen
  Hoofdpunten blog beedigdvertaler
 • Beëdigd vertaler
 • Wat is een beëdigd vertaler?
 • Hoe vraag ik een offerte? Hoe plaats ik een bestelling?
 • Een beëdigd vertaler in mijn arrondissement?
 • Wat is een legalisatie?
 • Hoelang duurt het? Hoeveel kost het?
 • Waar vind ik een beëdigde vertaler?
 • Wanneer moet een beëdigde vertaling gelegaliseerd worden?
 • Wat is een gelegaliseerde beëdigde vertaling?
 • Wat is een beëdigde vertaling?
  Hoofdpunten blog brepoels_vertaalbureau
 • ALLE DIENSTEN van BREPOELS VERTAALBUREAU
 • Terugbetaling 50% kostprijs vertalingen via FIT
 • Commerciële vertalingen
 • Journalistieke vertalingen (magazines)
 • Juridische vertalingen / beëdigde vertalingen (bedrijven)
  Juridische en beëdigde vertalers voor bedrijven, advocaten en particulieren
  Het kenniscentrum en de absolute referentie voor beëdigde vertalingen in België
  22-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Juridische Vertalingen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  → Voor particulieren die op zoek zijn naar een beëdigd vertaler: surf naar www.bloggen.be/beedigdvertaler


  U heeft een bedrijf in oprichting of uitbreiding en u wil…


  … een uittreksel uit de kruispuntbank van ondernemingen gebruiken in het buitenland
  … uw statuten deponeren in het buitenland
  … in België een bijhuis of filiaal oprichten van een buitenlandse onderneming 
  ...  in het buitenland een bijhuis of filiaal oprichten van een Belgische onderneming
  … uw solvabiliteit aantonen in een ander land

   

  U bent advocaat en u moet…


  … besluiten neerleggen in Wallonië

  … correspondentie uitsturen in een andere taal

  ….anderstalige correspondentie of wetgeving correct interpreteren

   

   

  Dan is de kans groot dat u een beroep moet doen op een beëdigd vertaler om een of meerdere van de onderstaande documenten te laten vertalen, beëdigen en legaliseren:

                         

  Basisakte
  Besluiten

  Bewijs van niet-faling

  Bijlage bij het Belgisch Staatsblad

  BTW-attesten

  Expertiseverslagen

  Gecoördineerde statuten

  Expertiseverslag

  Huurovereenkomst

  Jaarrekeningen

  Jaarverslag

  Kapitaalverhogingen

  Koopovereenkomst

  Oprichtingsakte

  Overeenkomst

  Raamovereenkomst

  Registratieakte

  Statuten

  Statutenwijzigingen

  Uittreksel ondernemersloket

  Uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen

  Uittreksel uit het handelsregister

  Verslag van de Algemene Vergadering

  Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders

  Verslag van de huidige benoemingen

  Verzekeringsverslagen

  Vonnissen

  Wetteksten


  U kunt terecht bij Brepoels Vertaalbureau
  , een professioneel vertaalbureau dat een uiterst tevreden cliënteel telt, zowel bij particulieren als bedrijven.
  Het bureau dat lid is van de prestigieuze Formateam-groep, is over de jaren uitgegroeid tot de absolute referentie voor commerciële, redactionele, juridische en beëdigde vertalingen.

  Brepoels Vertaalbureau biedt de volgende talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Portugees, Pools, Russisch, Oekraïens, Deens, Noors, Zweeds en alle andere talen van de Europese Unie.

  Brepoels Vertaalbureau heeft een beëdigd vertaler voor elke talencombinatie.

  Brepoels Vertaalbureau biedt de volgende juridische en beëdigde diensten aan bedrijven: vertaling, beëdiging en legalisering.

  Brepoels Vertaalbureau levert 100% betrouwbare vertalingen binnen de afgesproken termijnen.

  Wenst u meer informatie, aarzel dan niet ons te contacteren.

  www.beedigdvertaler.be

  www.brepoels-translation-agency.be

  T/ 0032 11 201 777

  F/ 0032 11 201 778

  M/ 0032 486 698 734

  E/ info@brepoels-translation-agency.be    BREPOELS TRANSLATION AGENCY - PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT, BELGIUM 
  Tel.:
  0032 11 201 777 – Mail: contact@brepoels-translation-agency.be – Fax: 0032 11 201 778

   

  Wat moet ik doen om een offerte aan te vragen en een bestelling te plaatsen?

   

  STAP 1: VERZAMEL AL UW BRONDOCUMENTEN

   

  Controleer of u over alle documenten beschikt die vertaald moeten worden.

  Laat u alle documenten in één keer vertalen, beëdigen en legaliseren, dan ligt de kostprijs ongetwijfeld lager dan
  wanneer u verschillende bestellingen na elkaar plaatst. Bovendien boekt u geen tijdwinst door al documenten te
  laten vertalen als u toch nog op één of meerdere andere documenten moet wachten. 

  Controleer of de documenten alle nodige handtekeningen, stempels en legalisaties bevatten.

  Twijfelt u, contacteer ons dan of vraag info bij de FOD Justitie, FOD Buitenlandse Zaken of de burgerlijke
  stand van uw gemeente.

   

  STAP 2: BEZORG ONS UW DOCUMENTEN

   

  U kan ons uw documenten op de volgende manier bezorgen:

   

  1. Per post:

  U kan uw documenten verzenden naar: Brepoels Vertaalbureau – Pietelbeekstraat 155 – 3500 Hasselt. Wanneer het om originele
  documenten gaat, verzend deze dan per aangetekend schrijven. Dat kost u enkele euro’s maar u bent wel zeker dat de documenten
  goed terechtkomen.

   

  2. Per mail:

  U kan uw documenten inscannen en mailen naar contact@brepoels-translation-agency.be.

   

  3. Per fax:

  U kan uw documenten faxen naar 011/201 778. (Af te raden wegens risico op slechte leesbaarheid)

   

  4. Op kantoor:

  U kan een afspraak maken om uw documenten binnen te brengen op ons kantoor in Hasselt. Bel ons op 011/201 777 voor een afspraak.
  Een afspraak kan eventueel plaatsvinden na de kantooruren of op zaterdag.

   

  STAP 3: ONTVANG EEN OFFERTE-BESTELBON

   

  Vervolgens mailen wij u een offerte die tevens geldt als bestelbon. De offerte is geheel vrijblijvend en vermeldt tarieven, prijs, gegarandeerde
  leveringstermijn en betalingstermijn.

  U bent geenszins verplicht tot bestelling.

   

  STAP 4: TEKEN DE OFFERTE-BESTELBON EN PLAATS DE BESTELLING

   

  Om de bestelling te plaatsen, volstaat het uw gegevens aan te vullen (indien nodig), de gewenste leveringswijze aan te kruisen en te tekenen
  voor akkoord. U bezorgt ons de getekende bestelbon per post, fax of mail (ingescand).

  Een bestelling is slechts definitief na ontvangst van de getekende bestelbon.

   

  LET OP HET VOLGENDE BIJ HET VRAGEN VAN EEN OFFERTE:

   

  1. Start tijdig met uw procedure. Vraag tijdig uw offerte en bestel tijdig uw vertalingen. Wees u ervan bewust dat de vertaling slechts
   een stap is in het geheel. U moet eerst informatie inwinnen over welke documenten u nodig heeft en u moet de originele brondocumenten
   ophalen bij de diverse instanties. Wij doen er dan alles aan om u zo snel mogelijk te helpen maar kunnen ook geen wonderen verrichten.
   Als beëdigd vertalers hebben wij niet de volledige controle over de snelheid van levering aangezien de legalisatie gebeurt op de rechtbank.
   Afhankelijk van de rechtbank en de periode van het jaar kan dit enkele dagen meer of minder in beslag nemen. Wees u er ook van bewust
   dat eens u over de vertalingen beschikt, u mogelijk zelf nog een aantal stappen moet ondernemen (legalisatie Justitie, legalisatie Buitenlandse
   Zaken, apostille Buitenlandse Zaken, ambassade,..). Die stappen kunnen ook enkele werkdagen in beslag nemen.
  2. Zorg ervoor dat u over alle documenten beschikt die vertaald moeten worden.
  3. Bezorg ons uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).
  4. Vermeld de talencombinatie.
  5. Zend ons uw documenten. Deze moeten volledig zijn. Wanneer er tekst op de keerzijde staat, dient u ons dus ook die keerzijde te bezorgen.
   Alle stempels, zegels, handtekeningen, …. moeten even leesbaar zijn als op het origineel. Daarom raden wij af het document te faxen.
   Op die manier gaan er immers vaak gegevens verloren.
  6. Houd er rekening mee dat de vertaler minstens 1 maal uw origineel document moet gezien hebben. Dit kan zo:
   -
   U toont het origineel op ons kantoor in Hasselt wanneer u de bestelling plaatst of de vertaling komt ophalen;
   of
   - U zendt ons aangetekend het origineel samen met de bestelbon of na het plaatsen van de bestelling. Wij zenden u dan alles (origineel + vertaling) aangetekend terug.

   BREPOELS TRANSLATION AGENCY - PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT, BELGIUM 
   Tel.:
   0032 11 201 777 – Mail: contact@brepoels-translation-agency.be – Fax: 0032 11 201 778

    

  22-02-2010 om 00:00 geschreven door B-T-A  


  Tags:beëdigd, vertaler, juridisch, vertaalbureau, beëdigd vertaler, juridisch vertaler, beëdigd vertaler Frans, beëdigd vertaler Engels, beëdigd vertaler Russisch


  E-mail sturen naar Brepoels Vertaalbureau

  Klik hier om informatie of een offerte te vragen


  Hier vindt u informatie over specifieke diensten:
 • Alles over beëdigde vertalingen voor particulieren
 • Alles over ons bureau
 • Informatie over beëdigde vertalingen
 • Beëdigd vertaler Engels Nederlands Engels
 • Beëdigd vertaler Frans Nederlans Frans
 • Beëdigd vertaler Russisch Nederlands Russisch
 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!