Baziel slaat toe
(wordt regelmatig bijgewerkt)

Baziel zit met een lang gezicht aan de bar z'n dagelijkse Duvels te drinken. Hector zegt: "Wa schilt er da? Ejje problemen met Flavie misschien?" "Joa'k" zucht Baziel "M'en ruzie gemakt, en ze zei da'se een moant nie meer gieng klappen tegen me". "Da's toch zoe erg nie" sust Hector. "Mo joate" insisteert Baziel "Vanoavent is die moant t'ent!!" * 


Direct na de zondagsmis gaat de pastoor van Heist tot bij Baziel die achterin de kerk uitgebreid kijkt naar een groot bord met daarop gesneuvelde parochianen. Baziel vraagt: "Wat is dat ier wel da meneer paster ?" "Wel m'n zoon" antwoordt de priester "Dat zijn al de gelovigen die tijdens de dienst gestorven zijn" "Zoevele!" zegt Baziel en met een ongeruste stem vraagt hij: "Is dat tijdens de dienst van ten achtenhalf of van ten tienen, meneer paster?" 


Baziel neemt Flavie voor het eerst mee naar een Restaurant. Baziel bestelt een eenvoudig soepje en tomaat met garnalen. Tot groot ongenoegen van Baziel kijkt Flavie niet naar de prijzen en bestelt oesters, kaviaar, bisque, eend speciaal, lotte, en een enorm stuk taart. Na het bestellen vraagt ze aan Baziel: "Ejje een idee waarmee da'k dat allemolle kunn'n wegspoelen?" "Jaa'k" zegt Baziel "Wa peizje van de Blinker en de Stinker?" 


Aan de Damse vaart ziet Baziel een auto in 't water rijden. De bestuurder kan nog net door de rietkraag op het droge kruipen. Hij roept naar Baziel: "10.000 frank als je m'n vrouw kunt redden!!" Baziel spring direct in't water en twee minuten later helpt hij het slachtoffer op het droge. "Maar" zegt de man "Dat is m'n vrouw niet! Dat is m'n schoonmoeder!!" Baziel haalt z'n portefeuille uit z'n zak en zucht: "Sorry wih, oevele moen'k IK joen ton?"


Flavie vraagt aan Baziel "Wa soe je wel doen als je 's nachts tuskwaamt en ik zoat'n ier met een andere vint?" "O" zeg Baziel "'k Soen direct die vint z'n geleidenoent buttenschoppen" 


Baziel komt terug van een bezoek aan het heilig land. Om de aandacht van z'n koffer af te leiden vertelt hij aan de douanebeambte over de wonderen die hij daar heeft beleefd. De douane zoekt echter onverstoord verder en vindt 10 flessen zonder etiket erop. Baziel zegt: "Dat is heilig woater ut de Jordaan, tegen dat er een van de kienders ziek wordt". De beambte schroeft een van de flessen open, ruikt, neemt een slok, en zegt: "Dat is pure vodka!" "Ewel, merci" antwoordt Baziel "Ge ziet het nu zelve, were zo'n mirakel ut 't heilig lant!" 


Baziel wordt wordt tussen Knokke en Heist geflitst door een snelheidscamera. Hij deed net het dubbele van de toegelaten snelheid. Korte tijd later kreeg hij een boete thuisgestuurd met een foto van z'n wagen, met vermelding van de datum, tijd en snelheid. Baziel vulde vervolgens het betalingsformulier in en zond het terug met een foto van een briefje van tienduizend. 


Baziel en Hector wandelen langs de Knokkestraat als Baziel plots blijft staan en vraagt: "Oor je dad ook?" Heel in de verte nadert een ziekenwagen met een loeiende sirene. "'t Is een ambulance van de klinieke, 'k kriegen dor altiet koede rillingen van" antwoordt Hector. "Ik ook" zegt Baziel "'t selfste geruchte lik ons Flavie, heel den dag lank: doet tit, doet tat, doet tit, doet tat,..." 


Baziel is kaartjesknipper geworden bij de NMBS. Bij het instappen ziet een man een vrouw zitten met een kind en zegt: "K'en nog nooit zo'n lelijk kiend gezien!" Als Baziel langskomt om de kaartjes te controleren is de vrouw luidop aan het wenen. Ze snikt tegen Baziel: "Die man daar heeft me zwaar beledigd!" Baziel voelt mee met de vrouw en zegt: "Go'd'em mor een kir ze zeg zeggen madamtje, 'k gon'k ik ier binst wel voe joen aptje zorgen". 


Er wordt gebeld en als Baziel de deur opendoet staat daar een vertegenwoordiger. Deze probeert hem een stofzuiger aan te smeren. Om Baziel te overtuigen schudt de vertegenwoordiger een hele zak stof uit in de living met de woorden "Alles wat de stofzuiger niet opzuigt, zal ik opeten!" "Ja" zegt Baziel "'k Gon in de keuken achter een lepel goan tonne, want z'en bie ons were een kir den illentriek ofgesloten!" 


Baziel wordt de uitbater van het nieuwe zwembad in Knokke-Heist en heeft dus reeds grondig de plannen bestudeerd. Tegen Hector zegt hij: "d'er kommen drie verschillige zwembaden, wih!!" "Woarom drieë?" vraagt Hector. "Wel" antwoordt Baziel "Eén zwembad met koed woater, voe de geweune menschen, en nog een zwembad met warm woater, voer al 't sjiek volk! "En da terde zwembad tonne?" vraagt Hector. "Ah" glimlacht Baziel "Dad is het zogenoemeerde 'bad zoender woater'" "Een zwembad van miljoenen en zoender woater?" vraagt Hector. "Nateurlijk" pleit Baziel" Dad is omdad al 't volk da nie ku zwemmen zezelven nie zoed achterut gestoken foeln!"                 

Hector komt bij Baziel, die tijdelijk een bricoshop openhoudt. Hector vraagt een boortje van 3 mm en eentje van 5mm. "Wa gojje utsteken da?" vraagt Baziel. "Wel" zegt Hector "'k Moen in de keuken een gatje boren van 8mm" "Ahn" antwoordt Baziel "Woarom pak je ton gin twee boortjes van 4mm, ton moe je ze nie wisselen". 

Baziel heeft voor het eerst een GSM en probeert in het wilde weg op een paar knopjes te drukken. Plots hoort hij een stem die zegt : "Hallo, met het Leger des Heils" Baziel antwoordt: "Wa doe je gieder wel da?" "Wij zorgen voor slechte mannen en vrouwen" zegt de stem. "Ah" antwoordt Baziel: "Zoe je misschien kunnen zorgen voor zo'n slichte vrouwe voe mien tegen zaterdagavond?" 


Op een dagtrip door de Ardennen stoppen Baziel en Flavie in een café, bestellen koffie, en werken hun boterhammen naar binnen. Als ze al 5 minuten weer op weg zijn zegt Flavie dat ze haar bril op de cafétafel heeft laten liggen. Het duurde nog 10 minuten voor een sakkerende Baziel weer van de snelweg kon om terug te keren. Ondertussen schold hij Flavie de huid vol met alle moois dat hem te binnen schoot. Als ze eindelijk weer bij het café aanbelanden en Flavie snel naar binnen loopt, roept Baziel haar nog na: "Binst da'je doar toch ziet, brieng binst mo me mutse mee ook!"


Baziel werkt in de weekends in een restaurant. Als hij voor het serveren van de gerechten de boter en een mandje met broodjes op tafel zet, zegt een keurige dame: "Ach ober, wat een enige figuurtjes staan er in de boter". "O, dank je wel, madam" antwoordt Baziel "'k En da sere zelve gedoan met m'n zakkammetje". 


Hector wint het groot lot, neemt afscheid van Baziel, die groen ziet van jaloersheid, en begint aan een cruise rond de wereld. Onderweg krijgt Hector toch wel een beetje wroeging dat hij Baziel zo alleen heeft achtergelaten. Als hij in Zuid-Amerika een mooie papegaai ziet die 6 talen spreekt en al de liedjes van Clouseau kan zingen, telt hij een half miljoen neer voor het beest en stuurt de vogel direct naar Baziel. Als Hector terug thuis komt vraagt hij aan Baziel: "En, oe voen je die veugel da'k gezoenden 'en?" "Ahn" antwoordt Baziel met een grote glimlach "Da was een stieve schone geste van je. Die beeste 'et écht geweldig gesmakt". 


Baziel was de voorbije maanden potdoof geworden en inmiddels wist hij niet meer wat er bij hem thuis omging. Toen het echt niet meer anders kon, liet hij een onzichtbaar hoorapparaat inplanten. Toen hij 2 weken later terug naar de dokter ging vroeg deze: "Je familie is zeker in de wolken nu je ze weer kunt begrijpen?" "k 'En t'under nog nie gezeid da'k were alles kun'n oren" antwoordde Baziel "Mo k'en wèl al drie keers m'n testament veranderd". 


Hector had Baziel reeds 5 keer na mekaar een Duvel getracteerd 'voor z'n verjaardag'. Tegen Baziel zegt hij plots "Nu da me ier toch t'ope zitten voe me verjoardag, moen'k je toch een kir een twa zeggen" "Schilt er een twa da?" vraagt Baziel. "Joat" antwoordt Hector "M'n vrouwe zegt da'k alles beginn'n vergeten, en dan'k dement an't worden zin". "Ach" zegt Baziel "Die vrouwen da'd overdrieft altiet. Zoe lange da je gie nog goed wit da je me nog nie getracteerd 'et voe je verjoardag, zie je zo gezoend of een vis". 


Baziel ging voor het eerst naar de fitness. Na z'n oefeningen drinkt hij nog iets in het cafetaria. Het gaat er zeer luid en druk aan toe. Het scheelde niet veel of Baziel had het geluid van de GSM niet gehoord. Hij pakt het toestel van de bank en hoort een vrouwestem aan de andere kant die hem vraagt: "Zeg schat ik ben in de Lippenslaan en die schone bontmantel kost nu maar 60.000 frank meer. Zou'k die mogen kopen?" "Ja joengstje" antwoordt Baziel "Doe gie mor é" "En 'k heb daar bij Mercedes ook het nieuwste model sportwagen gezien. Liefst 25 procent korting os we vandage nog bestellen" "E wel ja" zegt Baziel "Zeg mo tegen de dealer da't goed is, é". Daarop verbreekt Baziel de verbinding, en roept met luide stem in't cafétaria. "Seg van wien is die GSM ier ip de bank?" 


Terwijl ze een Duvel aan het drinken zijn zegt Baziel tegen Hector: "Gisteravond wiert er gebeld en onk opendeen stoeng me schoonmoeder ip 't gazong voor onze deure" "Wa moest ze 'en?" vroeg Hector geïnteresseerd. "Ze vroeg" antwoordde Baziel "'meugn'k ier een paar doagen bluven'" "En wat ejje gantwoord?" vroeg Hector "'k En 'k ik gezeid van ja" zegt Baziel "En 'k en de deure were toegedoan.". 


Op aanraden van z'n dokter verhuist de broer van Baziel naar Spanje. Twee weken later is hij echter dood. In het mortuarium laat de lijkbezorger Baziel nog een laatste blik werpen op z'n overleden broer. "Ie ziet er wreed goed ut é" zegt Baziel "Die twee weken in Spanje 'en 'em dudelik deugt gedoan". 


Baziel zit aan de toog met Hector en zegt: "Vromensen gon'k nooit nie begriepen. En zeker onze Flavie nie!" "Gisteren zei se da se gin kado gekocht at voe me verjoardag, mo da'k med eur al mocht'n doen da'k wildegen" "En wad ejje gedoan?" vraagt Hector. "Wel" zegt Baziel "'k en eventjes goet gepeist en 'k en ton een valieze gevuld en eur were nor eur moeder gezoenden. En nu wil se nie meer klappen tegen mien". 


Baziel zit z'n krant te lezen als z'n jongste spruit hem vraagt: "Pa, woarom is den emel blauw". "Da weten'k ik nie wih" antwoordde Baziel. "En van woar komt de regen" wil de kleine vervolgens weten. "'k Soen't nie kunn'n zeggen" zegt Baziel. "En oe oet is de wereld, Pa?" "Gin idee" antwoordt Baziel. "Sorry wih pa", zegt de kleine. "'k Gon stoppen met vroagen, wan'k sien da je bezig siet". "Nee, nee" antwoordt Baziel "Vroag mo gerust wat da je wil weten an me, want anders go je noois slim worden". 


Omdat met kerstdag z'n stamcafé gesloten was zit Baziel thuis samen met Flavie op de sofa. Flavie kijkt met één oog naar de tv terwijl Baziel de kerstkaarten telt die ze hebben ontvangen. In een romantische bui zegt Flavie plots: "Oe zit da nu eigenlijk met onze seksuele relaties?" "'k Weten't ook nie" zegt Baziel "'k Geloven dat me van deze keer van under zelfs gin kartje gekregen 'en".


De pastoor van Heist zag hoe Baziel uit z'n stamcafé gewaggeld kwam. Al schuddend met z'n hoofd zegt de goede herder: "Baziel, Baziel! Ik vrezen dat we mekaar in de hemel niet zullen tegenkomen" "Nnneen?" hikt Baziel "Peiz je't meneer paster? Wwwat ejje gie wel utgestoken da?"


Baziel en Hector praten over hun kinderen. Baziel vraagt: "Oe is't nu met junder joengsten?" "Ah" antwoordt Hector "J'is 3 moanden vroeger vriegeloaten wegens goe gedrag". "Wel" zegt Baziel "'t is agliek een plezier hé, od e mens brave kienders 'et". 


Baziel doet tijdens de eindejaarsdagen een interim in een dierenzaak in de Lippenslaan. Een man komt de winkel binnen en vraagt een dier om wat leven in huis te brengen en z'n vrouw wat gezelschap te houden. Baziel verkoopt de kanarie die het best kan fluiten van de hele winkel. Net voor het verlaten van de winkel merkt de man echter dat de kanarie maar één poot heeft, en hij beklaagt zich bij Baziel. Baziel antwoordt geïrriteerd: "Ja, mo, wa wil je nu eigenlijk, een veugel die ke schuffelen, of 'n veugel die ke tansen?" 

 

Baziel komt Hector tegen en zegt: "'t nieuwe joar is nog mo begonnen of de katte zit al in den orloge" "Ja?" antwoordt Hector "were ruzie met Flavie? Oe komm'et?" "Wel" zegt Baziel "Flavie vroeg wat er ip de tv was" "En wat ejje gezeid?" wilde Hector weten. "Vele stof" grinnikt Baziel. 


Baziel zit aan de toog te genieten van z'n Duvel en doet ondertussen z'n beklag tegen Hector over de lastige nieuwe geburen die aan beide kanten van z'n huis zijn komen wonen. "Ze moaken heel de nacht verschrikkelik vele laweit" klaagt Baziel. "Wa toen ze wel?" wilde Hector weten. "Wel" zegt Baziel "de denen aan de rechterkant sloat heel de nacht met z'n kop tegen de meur, en den deen an de lienker kant zit heel de nacht te roepen". "En wa doe je doar an?" vraagt Hector. "Voorlopig nog niks" antwoordt Baziel "'k Spelen k' ik geweune verder ip mien akordeong". *


Baziel moet voor de rechter in Brugge verschijnen. De rechter roept hem wat dichterbij en zegt: "Baziel, ik meen me toch te herinneren, dat ik je gezegd had dat ik je nooit meer in mijn rechtzaal wilde zien!" "Joa'g meneer de edelverachtbaren" antwoordt Baziel "'k 'en da gezeid ook tegen de politie, mo ze wildigen nie lusteren!" 


Baziel ging naar het politiekantoor in Knokke in verband met een verkeersboete en moest even wachten op de dienstdoende agent. Ondertussen bekeek hij de muur met wel twintig posters van mensen die gezocht werden. Toen de agent opdaagde vroeg Baziel "Worden AL die mensen ip die foto's ier gezocht?" "Inderdaad Baziel" antwoordde de agent. "'k Kunn'n da nie begriepen" replikeerde Baziel "woarom ejje ze nie vaste gepakt ojje z' an't fotograferen woart?" 


Baziel en Flavie zitten thuis voor de tv. De programma's zijn al lang gedaan, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. Flavie, die in een romantische bui is, vraagt aan Baziel: "Erinner je nog ojje gevroagd 'et voe mejje te trouwn, da'k zoe verbouwereerd woaren, da'k een eure nie 'enn kunnen klappen?" "Joa'k" zegt Baziel "'t Was schonst 'eure van me leven". 


Baziel rijdt met Hector naar de politie in Knokke om er de verdwijning van Flavie aan te geven. Baziel zegt tegen de agent die de persoonsbeschrijving opstelt: "Flavie is 25, met lank bloent oar, z'is slank met groen ogen en een stemme lik een ingel". "Mo, Baziel toch!" roept Hector "Flavie is sekers 45. Z'eet klene griezde krullen, z'is korte gestukt met ogen lik kolen en een stemme lik een schoaresliep". "'k Weetn 'k ik dad ook, wih" zegt Baziel "Mo wien zoet er da nu in godsnoam were willen?" 


Baziel zit aan den toog en beklaagt zich bij Hector: "Ons Flavie grakt mo nie of van een verschikkelike geweunte é! Iedere nacht bluft se in de livienk zitten toe te 5 's nuchtens!" "Wa toe se wel da?" wilde Hector weten. "Ja" zucht Baziel "Heel den tiet mo wacht'n toe ta 'k ik tuskomm'n!" 


Iemand van de volkstelling belt bij Baziel en vraagt of de gezinstoestand veranderd is sedert de vorige keer. "Jawel" zegt Baziel "d"er is oendertussen één twien biegekommen". De volksteller steeks direct z'n hand uit en zegt: "Hartelijk gefeliciteerd met de nieuwe nakomeling meneer Baziel". "Ui, ui" antwoordt Baziel en trekt z'n hand terug. "Nie zoe schurdig mejje felicitoacies é. 't Is me schomoeder die bie ons komm'n weunen is!" 


Flavie is voor een paar weken naar haar moeder en Baziel klaagt tegen Hector dat hij niet kan koken en dat hij het nu al dagen zonder warm eten moet stellen. "Woarom gebruk je gin kookboek?" stelt Hector voor. "'k 'en da geprobeerd, mo da go ni" antwoordt Baziel "van al die recepten beginnen met dezelfste woorden: 'neem een propere pan!'"


Flavie was een tijdje geleden bevallen van een drieling en nu ze begonnen te lopen beklaagde Baziel zich bij Hector over het feit dat hij thuis nooit meer rust vond. "Woarom kop je gin perk?" suggereerde Hector. Een week later zien ze mekaar terug en Baziel roept al van ver: "'t Is gelukt wih. D'er is gin enen van die klene pagadders die me nog lastigvalt binst dan'k in m'n perk zitten". Baziel ging met een grote doos pillen onder de arm naar Hector om te vertellen over de vermageringskuur die de dokter hem had voorgeschreven. Hector vroeg: "Woarom sleep je heel die doze mee? Je kut toch ook een pilletje in je zak steken en inpakken ot tied is?" "'k Moen'k ik die pillen nie inpakken wih" replikeerde Baziel. "'k Moen z'iedere dag utschudden ip de groend en z'een voer een were iproapen".


Hector neemt Baziel mee in z'n nieuwe wagen. Na een poosje moet Hector tanken en bij het wegrijden vergeet hij de dop erop te schroeven. Als ze dit een half uurtje later ontdekken is het al donker, maar ze besluiten toch terug te rijden. In het duister vindt Baziel een schroefdop, maar van een andere wagen. "'t Giv nie" zegt Hector "'t fornoamste is dat ie past" en hij schroeft de dop op z'n plaats. "'t Is zelfs nog een beteren" stipt Baziel aan "'k Zien dajje nieuwe dop enen is met een slot". 


Baziel begon met levensverzekeringen te verkopen bij 50 plussers. Na een paar dagen was men bij de maatschappij zeer verwonderd over z'n resultaten. Een inspecteur werd meegestuurd om te zien hoe het kwam dat Baziel zo veel polissen afsloot. "Al is't dajje d'er nie te goet utsiet, kunnen 'k wel begriepen dajje nog nie direct wilt tekenen" zegt Baziel aan een dikke 50-er die hij een verzekering wil aansmeren. "Weet je wa, slapt er nog een kir over. En mocht je morgen aglik wakker worden, giv me ton een belletje". 


Baziel knapt voor een tweede verblijver een groot karwei op in de bouw. Hij wordt per week betaald, elke vrijdag. Als Baziel z'n geld geteld heeft, wuift hij ineens met z'n omslag naar de eigenaar en roept "Er zit 2.000 frank te winig in !" "Ik weet het" zegt de man "Maar verleden week heb ik per ongeluk 2.000 frank teveel gegeven, en toen heb je d'er niks over gezegd". "Nateurlik nie" antwoordt Baziel "Ene keer missen kun'k deur de viengers zien. Mo, os't een geweunte begint te worden, ton moen'k wel etwa seggen hé!" 


Een tweede verblijver was zo tevreden met het schilderwerk van Baziel dat hij hem 10.000 frank extra gaf en zei: "Da's voe vanoavond met de vrouwe no't Casino te goan en ut te goan eten". Later diezelfde avond wordt er gebeld. De tweede verblijver ziet Baziel voor de deur staan en zegt: "Zie je iets vergeten misschien?" "Beh nin'k" antwoordt Baziel "'k Sien't nie vergeten. Is je vrouwe kloar voe mee te goan?" 


Baziel z'n schuurtje ging in de vlammen op en hij ging het melden aan de verzekering met de woorden: "Me schurtje is ofgebrant en kommen 'k ik achter dad alf miljoen verzekeringsgeld." De bediende zegt: "Jamaar meneer Baziel, zo gemakkelijk gaat dat niet zulle. Da was al een oud schuurtje en dat zal zoveel niet meer waard geweest zijn". "In da geval" antwoordde Baziel "Schrapt ton mo zere onze Flavie eur levensverzekerienge". 


Baziel heeft z'n nieuwe wagen in de prak gereden en is in z'n stamcafé z'n verdriet aan het verdrinken. Beu van thuis te wachten stapt Flavie het café binnen en ziet Baziel in alle staten. "Ewel" roept ze. "Ejje goe nieuws g'et misschien, dajje ier 's nuchtens te vuvven nog zit te vieren?!" "Joa'k" hikt Baziel "Die airbags hé, in den nieuwen otto hé, ewel ze werken prima!" 


Baziel die tijdelijk een job heeft als agent houdt een vrouw tegen die met haar wagen tegen een moordsnelheid over de weg schuurt. "Da go joen een pak geld kosten é madamtje" zegt Baziel terwijl dat hij z'n bonnenboek bovenhaalt. "Vertel een kir, oe is joen noame?" vraagt hij aan de snelheidsduivelin. Zonder verpinken zegt de vrouw: "Ik ben mevrouw Ladislav Abdulkhashim Zybkcicraznovskaya uit Ferghana in Uzbekistan." Baziel zucht een keer, steekt z'n potlood weer achter z'n oor en zegt: "Allé, 't is goet voer éne keer é, te noaste kir ejje priez wih!" 

Baziel was op wandel door de polder. Plots zag hij aan de kant van de weg twee mannen op hun knieën zitten en gras eten. Baziel reageerde onmiddellijk en deed teken aan de mannen om hem te volgen. Bij z'n huis aangekomen zegt Baziel: "Kiek mannen, ier gojje goet kunn'n eten, ier stoat 't gras vele langer".
 

Baziel kijkt hoe Flavie handsvollen crèmige lotion op haar gezicht wrijft. "Wa sie j'an't toen da?" vraagt Baziel. "Mezelven schone moaken, hé" antwoordt Flavie. Gewapend met een volle tissuerol begint Flavie echter een kwartiertje later de lotion weer te verwijderen, waarop Baziel vraagt: "Oewe, givje't ip da?" 

Baziel vindt tijdens de solden een handtas met een identiteitskaart en 10.000 frank. De dame in kwestie is dolgelukkig als Baziel komt aanbellen met haar verloren tas. Toen ze de tas openmaakte zei ze echter zeer verbaasd.: "Da's raar, toen ik m'n tas verloor zat er een briefje van 10.000 frank in, en nu zitten er 5 briefjes van 2.000 frank in." "Da klopt" zegt Baziel "De vorige kir dan'k een sacoche voenden zeit de madame da se gin kleengeld at voer een belonienge!" 


Hector heeft gloeiende ruzie met z'n vrouw en hij beklaagt zich in 't café bij Baziel. Hector zegt: "'k En alene mo gezeid dad eur eten nie mir te vreten is". "Da's verkeerd é" antwoordt Baziel "Je mag nooit zoe direct zien bi de vrouwen, anders zien ze gekwetst". "Wa seg je gie ton wel tegen Flavie da?" vraagt Hector. "Wel" replikeert Baziel "Ik doen da met de nodige takt. Ik froagen bevoorbeeld 'At den oent gin oenger meschien?'" 


Baziel gaat op visite bij z'n huisdokter en zegt: "Meneer dokteur, de laste tied trill'n m'n anden dat gin noame et." "Drink je misschien veel, Baziel?" vraagt de dokter. "Beh nink, meneer dokteur" replikeert Baziel "'t Meeste valt er altiet mo nevest!" 


Baziel komt glunderend z'n stamcafé binnen al zwaaiend met een foto. Hij zegt tegen Hector "'t Is gelukt, k'en eindelik een goeie camera gevoenden!" "Ja" antwoordt Hector "Wad is't er zoe speciaal an?" "Ewel, 't is de snelste camera ip de werelt" explikeert Baziel. "Oe wit je da wel?", vraagt Hector "Wel" zegt Baziel "'k En voe den eerste kir kunn'n een foto pakken van Flavie met eur moent toe!" 


Baziel ligt in het hospitaal na een zware operatie. Hij komt heel even bij kennis en mompelt tegen Flavie: "Je ziet er ut lik een fielmsterre, schatje". Nadien valt Baziel opnieuw in slaap. Flavie, die zeer geflateerd is blijft wachten aan de rand van z'n bed. Later wordt Baziel opnieuw wakker en hij zucht" Je ziet er ut lik dajje nie gesloapen et" "Uila, Baziel", zegt Flavie "Woarom zien'k der ineens nie mir ut lik een fielmsterre, da?!" "Eu" zegt Baziel "omda m'n verdovienge biekan utgewerkt is". 


Vanuit de keuken ziet Flavie hoe Baziel in de living met z'n gezicht boven de wieg hangt waarin hun jongste telg rustig ligt te slapen. Blij met de plotse interesse van vader Baziel zegt Flavie na een paar minuten: "t Is wel een schonen hé?" "Joa't" antwoordt Baziel "Mo "k begriepen nog altiet mo nie oe danze zukke schone wiege kunn'n moaken voe mo 500 frang". 


Baziel en Flavie gingen juist voor Carnaval naar de Zwijntjeszitting in hun stamcafé. Alle gerechten stonden te dampen op een lange tafel. Flavie zegt tegen Baziel: "Zieje gie nie beschoamd? Dad is nu al de 7ste kir dajje je talore go gon vulscheppen! Wa moen de menschen wel peinzen?!" "Oh" antwoordt Baziel, "Gin probleem. 'k Zeggen 'k ik tegen de menschen dat foe joen is". 


Gesterkt door de wetenschap opgedaan tijdens een uurtje internet-tokkelen in Scharpoord en na het nuttigen van een paar Duvels laten Baziel en Hector zich in hun stamcafé inschrijven voor de jaarlijkse kwis. Het bleek wat moeilijker dan het duo verwacht had, maar toen de kwismaster de hoofdstad vroeg van de Verenigde Staten slaagde Hector er toch in om met het antwoord "Washington D C" een punt te scoren. Uit medelijden vanwege de lage score voegt de kwismaster nog toe: "Een extra punt als jullie nog weten waarvan D C de afkorting is". Baziel veert recht en roep: "Da's gemakkelik. D C da wil seggen dot com!" 


Baziel had in z'n stamcafé een weddingschap gewonnen door 20 Duvels na mekaar uit te drinken. Baziel komt thuis, fier als een gieter, maar voor de zoveelste keer goed dronken. Flavie die was opgebleven maakt zich kwaad en zegt "'k Soen beschoamd sien in joen plekke. Woar ejje gie geleerd voe azo te drienken?" Terwijl Baziel de trap opstrompelt mompelt hij: "Mo vromens, 'k en 'k ik da nievers geleerd. Dad is geweune een gave dank ik 'en". 


Net op het moment dat Baziel en Flavie de deur dicht willen doen om in een taxi te stappen naar het station, loopt hun poes weer naar binnen. Baziel gaat terug in huis om het dier naar buiten te jagen. Flavie wil bij de taximan niet de indruk wekken dat het huis een paar dagen onbewoond zal zijn en zegt: "Ja, Baziel is zere nog een twa gon regelen met me moeder, die boven zit". Even later stapt ook Baziel in en Flavie vraagt: "Aal in orde ?" "Nu, joa't" zucht Baziel "'k Bloazen d'er van. Zoe'je't geloven, 'k en eur met de poke moeten no buten joagen!" 


Baziel zet zich met een zucht neer aan de toog. Hector vraagt: "Zie je moeë da?" "Joa'k" zegt Baziel "m'n computer is kapot, en k'en heel de dag zelve moeten peizen!" 


e laatste tijd was het elke avond bijzonder druk in Baziels stamcafé, omdat al z'n buren hun pintjes kwamen pakken. Vaak kon Baziel zelfs geen plaatsje aan de toog meer bemachtigen, en dat was niet erg naar z'n zin. Als Hector thuis bij Baziel even binnenloopt ziet hij Baziel bezig met het adresseren van wel honderd Valentijnskaarten. "Wat ziej'an't doen?" vraagt Hector. "'k Sien meer plekke voer ons an't moaken in 't café" antwoordt Baziel. "Met Valentijnskoarten?" vraagt Hector ongelovig. "Jawel" zegt Baziel "'k Steken ze vanoavent bie al de gebeurs in de busse, met allene mo d'er ip 'van je liefste schat'". "Al je gebeurvrouwen gon content sien wih" meent Hector. "Joa'ns" replikeert Baziel "En under vinten gon nie mir durven buttenkommen". 


Flavie was gloeiende kwaad toen Baziel weer eens straalbezopen en in de kleine uurtjes het huis kwam binnengestrompeld. Ze roept: "Nu is't gedoan. 'k Sien 'k ik da beu van heel ze levens mo twide viole te spelen, wih!" "Je ku gie da d'ook wel zwiegen" antwoordt Baziel "'k Wistn 'k ik zelfs nie dajje gie muziek kost!" 


Om van het gezaag van Flavie af te zijn werkte Baziel al een hele tijd als kelner in een restaurant toen hij plots kwam te sterven. Na ongeveer een maand gaat Flavie naar een medium om contact te zoeken met Baziel in het hiernamaals. Tijdens de sceance ziet Flavie Baziel plots vaag in een hoek van de kamer staan, gekleed als kelner. Ze roept luid: "Baziel, Baziel, kom alier!" Baziel draait zich om en ziet Flavie met het medium aan hun tafeltje zitten, en zegt: "Sorry, mo da's ginne van mien tafels". 


Ook toen Baziel nog niet getrouwd was was hij reeds goed bevriend met Hector, die wel reeds een trouwboek had. Op een zaterdagavond komt Baziel in 't dorp Hector tegen. Hector bekijkt Baziel en zegt: "Woarom ejje gie een taslampe mee voe ut te goan?" "Ewel" antwoordt Baziel "'k Gon 'k ik ip soek achter een lief!" "'t Seida!" zegt Hector "Mor in mien tiet an'k ik do gin taslampe voren nodig wih!" "'k Weten't" replikeert Baziel "Mo kiekt een keer woamee dajje no je kot gekommen ziet!"


Baziel komt Hector tegen nadat ze mekaar al een paar maanden niet meer gezien hadden. Hector zegt: " Bie ons komt er nu gin druppel alkool nie mir ip toafel!" "Bie ons ook nie wih" antwoordt Baziel "Me zien vreed vorzichtig omme de gloazen inschienken" 


Baziel werkt tijdelijk aan de kassa van de bioskoop in Knokke. Op een avond komt er een oud mannetje binnen en overhandigt 5 frank aan Baziel om in de cinema te mogen. Baziel zegt "Sorry, mo ojje no de film wilt kost da 200 frang wih!" Het mannetje vraagt daarop "Woarom is da zoevele ipgeslegen?" "Eu" antwoordt Baziel "Omda me nu ook klank 'enn!" 


Baziel stapt met z'n hond op de tram en zet zich recht tegenover een sjieke dame. Deze zegt na een minuutje of zo zeer bitsig: "Wilt u uw hond bij u houden, meneer? Ik voel een vlo over mijn voet kruipen." Baziel trekt onmiddellijk aan de leiband en zegt :"Kom sere alier Kazan, van die madame ee flooien". 


Baziel en Flavie zitten in de frituur en krijgen ruzie terwijl ze op hun eten wachten. Flavie wordt steeds kwader en roept op den duur heel luid: "Van al de verachterlike menschen ip de werelt, zie je gie zekers den ergsten!" Iedereen in de frituur zat nu naar hen te kijken, waarop Baziel een keer slikt en goed hoorbaar antwoordde. Ewel schatje, j'a gie ferm geliek. En wad ejje NOG meer tegen hem gezeid? 


Baziel zit met Hector aan de toog en vraagt: "Ejje gie soms gin carnavalkleren dan'k soen kunn'n lenen?" "Nink" antwoordt Hector "Ik sien nie an Carnaval. Woarom trek je gin oede kleren an van Flavie?" "Da's nog een gedacht" zegt Baziel "Wuvvekleren! Mo, meugn 'k ik ton joen mulle gebrukken?" 


Schuins achter het huis van Baziel werd een nieuwe woning gebouwd. Flavie beklaagt zich over het feit dat de nieuwe buren geen rolstoors hebben en vanuit de keuken in haar badkamer kunnen kijken. "Ge moet doar nie mee inzitten" zegt Baziel "on de gebeurs jen ene kir gon in 't bat zien goan 'enn gon ze wel zere gordienen kopen". 


Hector leest de Tam Tam en ziet plots z'n eigen naam en foto staan, tussen de overlijdensberichten. Opgewonden over deze flagrante flater besluit hij eerst en vooral Baziel te bellen. Hij zegt "'t Is hier Hector hé. Kiekt e kir zere in de TamTam ip bladsiede 31. Je got nooist geloven!" Baziel kijkt, pakt weer de hoorn en vraagt: "'k sien toch wel gevroagd ip de moaltied é?" 


Baziel komt thuis na een uitputtende dag rondlopen door de straten van Heist. Hij laat zich in de zetel vallen en roept: "Rap Flavie, bring me zere een pinte, voor da't begint" In één slok werkt Baziel de pint naar beneden, en hij zegt, "Zere Flavie, nog een pinte, voor da't begint". Twee minuten later roept Baziel opnieuw: "Zere, nog een pinte, voor da't begint". "Gotferde miljeirde" schreeuwt Flavie "Go je were heel den avent in je zetel zitten zupen da?!" "Voila" zegt Baziel "Zie je wel, 't is begon'n" 


Baziel belt de dokter en zegt: "Zoe je direct kun'n komm'n. 't Is voe Flavie!" "Is 't erg?" vraagt de dokter. "Joa't wih" antwoordt Baziel "Ze geraktige nie ut eur bedde! 'k En eur no beneden moet'n droagen voe koffie voe me te moaken!" 


't Is bijna 5 uur in de morgen en Hector vraagt aan Baziel, "Woarom go'je nie nor us??" "Wel" antwoordt Baziel "NU nog nie wih,want Flavie is weer in eur slicht umeur" "Ja" zegt Hector "en woarom is ze zie in een slicht umeur?" "Gin spiciale reden, geweune omda'k te loate tuskommen." 


Hector ziet Baziel buitenkomen bij "Champions" waar men op de paarden kan wedden. Hector zegt: "Wedden ip de peirden Baziel, doar wor je toch nie rieke van! Den enen dag win je etwa en de volgende dag verliez je't were." "'k Weten'k ik da wel wih" antwoordt Baziel "'t Is doarom dan'k mo om de 2 doagen spelen" 

Hector zet zich naast Baziel aan de toog en vraagt. "Oe is't nog met Flavie?" "Goet" antwoordt Baziel "W'en een compromie gesloten". "'t Sei da" replikeert Hector. "Vroeger spraken 'k ik, en Flavie lusterdige. Achter een paar joar sprak Flavie en moest'n 'k ik lusteren. En nu spreken me alle twee tegeliek!" "En wien lustert er tonne?" wilde Hector nog weten. "Ewel" zegt Baziel "de gebeurs é" 


Baziel vertelt aan Hector dat hij op weg naar hun stamcafé door een hond in z'n been werd gebeten. "En" vraagt Hector "ejje d'er etwad ip gedoan?" "Beh nink wih!" antwoordt Baziel "Dien oent voent dad azo a lekker genoeg!" 

De cafébaas kijkt naar de lei met erop de namen van z'n slechte betalers en zegt tegen Baziel: "Wit je dan d'er ier nog 5 Duvels stoan van verleden moant?" "Och" antwoordt Baziel "Smiet se mo weg, ze zien zeker al verschollen". 


Omdat de hoofdprijs een levenslange voorraad Duvels is, doet Baziel mee aan een quiz op VTM. Maar toen de quizmaster hem vroeg: "Wie was de eerste vrouw op aarde?" had Baziel geen flauw idee. Hij vroeg dan ook om een extra hint. "Wel" antwoordt de quizmaster "Die eerste vrouw is onder meer bekend omdat ze graag in een lekkere appel beet". "Ah" zegt Baziel "Nu weet ik het! Die eerste vrouwe da was sekers Granny Smith"

De zoon van Baziel zegt dat hij gaat trouwen. 's Anderendaags brengt hij z'n aanstaande mee naar huis, samen met twee van haar vriendinnen. Hij vraagt "Wie van de drie is't peiz je?" Baziel zegt "Die roste in't midden" De zoon verschiet en zegt: "Oe kujje da zo goet roa'n?" "Wel" antwoordt Baziel "Ze sto me nie an, ze trekt tevele ip je moeder!" * 


Baziel komt vroeger dan gewoonlijk binnen in z'n stamcafé. Hector vraagt: "Ejje nu al gedoan med eten da ?" "Joa'k" zegt Baziel "'t smolt weer ip me toenge!" "Ja?" antwoordt Hector verwonderd "Was't écht zoe goet?" "Nint" replikeert Baziel "'t Kwam recht ut de diepfries!" * 


Flavie had in een damesblad gelezen dat ook oudere vrouwen aan de bak komen in tv-spotjes. Om ook in de running te raken had ze een aantal foto's van zichzelf uitgezocht om op te sturen naar een talentbureau. Na het dichtkleven van de omslag vroeg ze aan Baziel hoe ze de foto's het best kon opsturen. "Er is mor één maniere" antwoordde Baziel "Als monster zonder waarde!" 


Baziel liep zo zat als een kanon door de nacht. Hij strompelde van lantaarnpaal tot lantaarnpaal. Aan een late voorbijganger vroeg hij: « Menere, zoe je e ki kunnen tellen hoeveel buulen da'k ip m'n voorhoofd hèn? » « Drie » antwoordde de voorbijganger. « 't Is goed » zei Baziel, « nog twee lanteirens en 'k zien thuus

Zulma lag op sterven. De verpleegster had een brandende kaars in haar handen gestopt. Zei Baziel: « Zulma, os je wil dood goan, je zoed er beter e gedacht van maken, want anders go je nog je' n pooten verbranden ».

Baziel zag een pastoor met een 'col romain'. ' Wa wil da zeggen, zo'n averechtse col? ' vroeg hij. ' Dit wil zeggen dat ik Vader ben ' antwoordde de priester. ' 'k Zien ik ook voder ', zei Baziel, ' mo'k dragen ik mien kol nie averechts. ' ' Ja maar ', lachte de pastoor, ' ik ben Vader van duizenden '. Zei Baziel: ' Zoe je ton nie beter je broek averechts andoen? '

Toen Baziel thuis kwam vroeg Zulma: ' Hoeveel heb je d'er nu weer gedronken? ' Baziel: ' Zulma, 'k gon ik ip café vor e pientje te drinken en nie vo te leren tellen '.

Zei de dokter: ' Baziel, gij hebt gij zeker dikwijls dorst? ' ' Ba neen 'k meneere den dokteur ', antwoordde hij, ' 'k en loaten ik dat nooit zo verre kommen '.

Baziel moest naar Brussel bellen. Aan de andere kant zei de telefoniste: 'J'écoute'. 'Ik ook', antwoordde Baziel, ' 'k hen zelfs stief koed '.


Het Sjoelhoekje


Maandag 16 januari 2006. Kennis gemaakt met de "sjoelbak" in Bissegem. Op onze wekelijkse sortie-dag werd dit dus een nieuwe ontdekking voor Roger en mezelf. Stiekem eens oefenen en dan "uitdagen". Gelukkig waren er slachtoffers die voor een pint wel wilden. En wat dacht je ? Roger en ik wonnen met "verve", dus gratis een pint. Jammer dat het hierdoor wat laat werd. Maar amusant was troef. Wil je oefenen : ga je gang, maar maak het niet te laat. Klik op bovenstaand kadertje.

Veertien dagen later opnieuw "sjoelen". Deze keer wedstrijd Roger tegen mij, aangezien de tegenstrevers niet zijn komen opdagen. Uiteindelijk haalde ik het nipt. Na wat instructies van Rik, de cafébaas (?), ziet Roger het weer beter zitten voor een volgende match. Iedereen wordt hierbij uitgenodigd in Bissegem, Koningshof met een lekkere Stella. En blijven oefenen door te klikken op bovenstaand kadertje. 
Op de vooravond van Valentijntjesdag even blijven plakken na een aangename sjoelavond. Roger en ik hebben inderdaad ons beste beentje mogen voorzetten. Wedstrijd was grandioos voor Roger, alhoewel hij toch de duimen moest leggen in het laatste spel.
Maandag 10 april 2006 opnieuw een wedstrijd gespeeld (3 partijen). Onze club "laat ze moar sleren" won deze partij met verve. Dat we goed op mekaar zijn afgestemd blijkt uit het verloop : ikzelf ben zeer sterk begonnen maar eindigde zwakjes, Roger (waarschijnlijk "diesel" allures) begon op een onbeschrijfelijk laag peil, maar eindigde beresterk. Eindstand : 3-0
Maandag 29 mei 2006. Uiteindelijk hebben we op ons oren gekregen. Urbain scoorde maar liefst 7.140 punten en daar konden Roger en ik een punt aan zuigen. Moraal van het verhaal : beertje let op uw tellen !
Maandag 11 september 2006 (wat een datum) : sjoel-seizoen weer opgestart. Oude bak was "kaput" dus is er een nieuwe gekomen. "Rotbak" als je het ons vraagt : geen beetje schwung, oneffenheden, ... maar 't was wel weer prettig en het was weer laat.
Maandag 2 oktober 2006 : weer andere sjoelbak.  Deze keer  : goed bevonden. Roger in supervorm (2 op 3). Uitschieters van zowel Tuur als Urbain. Volgende keer afgesproken voor fotosessie.

Foto
Inhoud blog
 • Ook Willem mag vanaf nu uitblazen ....
 • Zelfs zonder animatie blijft iedereen welkom
 • Onze Kaylee werd zaterdag eindelijk gedoopt , we waren met zijn velen en beleefden prettige momenten. En voorsmaakje.
 • Trees heeft haar fluitje aan de spreekwoordelijke haak gehangen
 • Eindelijk weer wat nieuws !
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Zoeken met Google


  Startpagina !
  Nieuwsgierig ? dan moet je hierop klikken

  Bromfietser omgekomen in Harelbeke

  In het centrum van Harelbeke is een bestuurder van een scooter om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in de Gentsestraat.

  De bromfietser reed tegen een minibus die een draaimanoeuvre uitvoerde. Hij belandde met zijn nek tegen een paaltje.Het slachtoffer, een man van dertig, overleed toen hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Kortrijk.


  Met diepe droefheid vernamen wij het overlijden van David. Hij kwam om in een verkeersongeval op woensdag 29 maart 2006 in Harelbeke. David was de ex-man van onze Nathalie en papa van Branco en Davina. Het heeft ons altijd zeer veel leed gedaan dat David zijn gezin in de steek heeft gelaten en dat slijt niet. Maar bij zijn defintieve afscheid staan we nog even stil bij de mooie momenten die wij kenden. Haat-Liefde. Maar stil wordt je er wel van.

  Startpagina !
  Jan en Marleen Beyls-Dobbels

  01-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ook Willem mag vanaf nu uitblazen ....
  Woensdag 25 april 2007. Willem nodigt uit voor de "kleine uitzwaai". Na meer dan 20 jaar Panpharma zal Willem genieten van het zalige "eigen baas" zijn. Voor mij was het een prettig weerzien van enkele oud-collega's, ge weet wel van deze die uit goed hout gesneden zijn. Aangenaam gezelschap en lekker eten en drinken waren de basis van een leuke middag. Vrijdag laatst was dan de "grote uitzwaai" van Willem. Als dat maar goed afgelopen is ! Willem, bedankt en nog veel leefplezier. Tot dan.

  Voor meer foto's, vlug naar mijn album.

  van links naar rechts : Myriam, Marie-Paule, Elsie, ikzelf, Willem en Fernanda
  nen actieven en nen anderen

  01-05-2007 om 07:02 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (11 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zelfs zonder animatie blijft iedereen welkom

  Wij danken ons breed publiek voor hun hondstrouwe bezoeken. Yep !

  Je bent altijd welkom bij ons. Niet alleen op onze site.

  Moest je toevallig niet zelf kunnen komen, verwittig ons. Dan komen we zelf af.

  Appreciaties en/of opmerkingen ook welkom.

  01-05-2007 om 00:00 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  22-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze Kaylee werd zaterdag eindelijk gedoopt , we waren met zijn velen en beleefden prettige momenten. En voorsmaakje.
  Weer eens een echt familie-evenement. Geef toe een doopfeest is er niet iedere dag. Voor ons wel zaterdag. Kaylee was wel ziek en daardoor minder blijgezind. Maar de genodigden waren het des te meer. Roger zorgde voor de foto's in de O.L.Vrouwekerk en daarna heeft zowat iedereen een plaatje geschoten. Resultaat mag gezien worden. En dat kan ook onder de album "Doop van Kaylee" op jmbloggen. Bedankt aan alle medefotografen.

  Amaai mama het begint zeker te regenen ? De papa is weer vuurtje aan het stoken, wedden dat hij zijn vingers verbrandt
  Wat een speciaal zwembad, dat heb ik nog niet gezien
  uitleggen en tekeningetjes maken met meter en peter is het toch rustiger

  22-04-2007 om 20:42 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Trees heeft haar fluitje aan de spreekwoordelijke haak gehangen
  Het is nu officiëel : Trees stopt met het scheidsrechteren voor de volleybal. Hoelang, hoeveel en dies meer zal Trees zelf wel beschrijven. Maar wat iedereen weet is dat ze het altijd met "hart en ziel" gedaan heeft voor Mardavo. Bedankt Trees. We waren erbij en maakten enkele foto's die terug te vinden zijn onder de album met uw naam op jmbloggen.

  22-04-2007 om 20:22 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  15-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eindelijk weer wat nieuws !
  Eén van onze ferventste bezoekers (wie dat ook moge zijn) werd de laatste tijd wat zenuwachtig omdat er geen nieuwe items op onze site werden gezet. Welnu hij of zij heeft gelijk ! Alleen. Voor mijn verjaardag kreeg ik een prachtige nieuwe computer met een nieuw besturingssoftware Vista. Even wennen toch en dan één en ander overzetten van oud naar nieuw. Ondertussen een goede ziel gevonden die de kabeltelevisie tot aan mijn PC wou installeren. Kortom allemaal dingen die de webstek even deden vergeten. Maar wij zijn terug. Hieronder alvast een deel van mijn nieuw materiaal.

  den bak staat er niet op
  En ondertussen is er toch één en ander gebeurd. Op 2 april werd "onze" Branco 8 jaar en daar hoort gourmet bij wat zowat zijn lievelingsmaaltijd is. Wat jezelf doet, doe je meestal goed, luidt het motto. Ook tante Caroline verjaart op dezelfde dag. Wel een hele speciale verjaardag deze keer want ze werd VIJFTIG. Er werd een feestje georganiseerd met heel wat blije gezichten.
  Gaan we er aan beginnen ? De jongste van de bende en toch al 50
  En dan was het Pasen. Traditioneel de eierenzoektocht. Last gehad van de "groteren" die precies opnieuw hun kinderjaren beleefden. Maar al met al was de buit aanzienlijk en moest ze dan ook gelijkmatig verdeeld worden.
  Hopelijks hebben ze alles gevonden
  Ook even de tijd nemen om er vier op één rij te zetten. Alhoewel ik tel er meer dan vier. Van de "groteren" gesproken. Maar toch geslaagd.
  Tellen maar

  15-04-2007 om 09:38 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  25-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor pépé komt er weer een jaartje bij, maar niet getreurd, integendeel ...
  Was me dat weer een zalige dag. Pépé's verjaardag valt tijdens de week dus moet er gevierd worden de zondag ervoor (kwestie van zeker te zijn !). Eerst naar het vliegveld in Wevelgem, daarna aperitief en iets lekkers tussen de kiezen, kleinkinderen die kunnen spelen in het zand of op de schommel, taart thuis en daarna weer een robbertje aan de libel. Maar deze keer was nonkel Gilles mee en dat maakte het bijzonder spannend. Toen we van de wandeling terugkwamen was nonkel Gilles maar ook onze auto verdwenen. Wij als speurders dan maar op zoek gaan. En we vonden onze auto terug met .... nonkel Gilles in de koffer. Men had geprobeerd hem te ontvoeren maar wij waren juist op tijd gekomen. Spaaaannend. Nietwaar Branco, Davina en Yamina. Pépé vindt het ook.

  Nieuw op onze gallery : Pépé's bijna verjaardag. Vlug kijken

  25-03-2007 om 20:22 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (6 Stemmen)
  18-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wij hebben een keukenprinsesje . Yoepie !
  Zo jong begonnen kan niet anders dan eindigen in perfectie. Wij gaan wellicht lekkere tijden tegemoet met zo'n koksmeisje. Borden, bestek en glazen staan alvast al klaar. Nu nog wachten op de menu. Goed zo Davina !

  Kijk eens met welke souplesse !
  Nog meer foto's te zien in onze gallerie, kinderen op school.

  18-03-2007 om 16:52 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  11-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oh, wat heb je grote ogen !
  Met de lentekriebels in hun lichaam zijn Branco en Davina gisteren gaan fietsen. Maar er kwam nog een mooie afsluiter bij. We konden het weer eens niet laten om naar de "libel" te trekken. Deze keer hadden wij ons fototoestel bij en ieder van ons drie mocht om beurten iets fotograferen. We vonden zelfs ons huis terug in de verte. En dan maar rustig eens rondwandelen en mekaar een beetje bang maken en het lukte zelfs op een bepaald moment nietwaar Branco !

  imposant, zo'n grote ogen hé, nu zitten we wel in één van deze ogen
  Meer foto's zijn terug te vinden op onze album onder een nieuwe map : de libel van Kortrijk. Wil je onze fietservaringen zien, kies dan voor onze map : ons groot gezin. Veel kijkgenot.

  11-03-2007 om 06:59 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  04-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hou je ook van lachende gezichten ? Wij zeker ...
  Hopelijks blijven ze hun hele leven zo lachen. Nu zijn ze wel aan het lachen met hun pépé die op de grond ligt. En ja, ik ben rechtgeraakt anders zag je deze foto niet op onze site. Nog enkele mooie foto's op onze album. Adres ? Kijk bovenaan bij de verwelkoming. Alvast bedankt voor de interesse.

  Toch plezierig, hé !

  04-03-2007 om 17:01 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  25-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op zoek naar een laminaat-legger ? Héwel ik ken er een goeie ...
  Gisteren officieuze opening van de vernieuwde loft ten huize van Nicole en Roger. Ja en dan moet er ook een fotograaf aanwezig zijn, dus ik gaf mij op als vrijwilliger. Het plaatsen van de laminaat is "perfect" uitgevoerd maar ja van zo'n stielman als Roger kunt ge eigenlijk niets anders verwachten en ... het was ook "good stuff" want het was Balterio-kwaliteit. Bedankt voor de pintjes achteraf.

  De suite van Nicole
  Het zenuwcentrum van Roger

  25-02-2007 om 12:09 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  18-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog meer nieuws. Deze keer van heel dicht meegemaakt.
  Gisterenavond kwamen Yamina en Kaylee bij ons slapen. Hun ouders hadden blijkbaar nood om eens uit te fladderen. Weer maar eens ! Een gelegenheid om een paar prachtige foto's te nemen. Dit is er al vast eentje van. De rest is te zien op onze album. Doen !

  Prachtig, niet ?

  18-02-2007 om 17:35 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er was al een tijdje nieuws van de familie maar nu smijt ik het in de groep.

  Proficiat aan de fiere ouders Kristof en Jill bij de geboorte van de nieuwe spruit (27 januari 2007). Een koningswens noemen ze dat. Geike kreeg er dus inderdaad een broertje bij :
  JENTSE
  maar hier bleef het niet bij ! Alsof ze nog geen geld genoeg kwijt waren, spendeerden zij de rest om nog snel een "huizeke" (alhoewel) bij te kopen. Het ziet er "beregoed" uit. Nog eens een proficiat.

  18-02-2007 om 17:25 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (5 Stemmen)
  28-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En hoe zou het bij Aprophar zijn ? Weinig positief nieuws te rapen of toch over degradaties en geruzie ?
  Vrijdag 26 januari 2007. Nog net op de valreep van januari de jaarlijkse reünie van Aprophar en voornamelijk ex-Aprophar people. André werd destijds vriendelijk bedankt. Bea mocht gaan rusten op eigen verzoek maar ze hadden haar graag nog wat langer gehouden. Niet omdat ze haar zo graag mochten maar zoals Cerp Lorraine ingesteld is, omdat het voor hen beter uitkwam na de desertie van mijn opvolgster. Willem blijft nog een tijdje bij Aprophar (ingeschreven) maar ook hij kreeg een duidelijke hint dat hij er beter niet meer bij was. En ikzelf kreeg destijds de ezelsstamp (amaai mijn achterwerk). Maar vrijdag was het weer lachen geblazen. Een beetje te weinig anekdoten doorlopen, een beetje te veel van de "centen" geklapt. Al bij al een leuke bedoening. De reünies zouden verder lopen. Hopelijk blijven de 4 rakkers overeind. Bea heeft nogal wat werk thuis, Willem moet zich voorbereiden op minder gestresseerde tijden en André die muist er van onder naar Spanje en dit tot eind april. De vierde zal wel verder zijn .... afdraaien.

  op eigen risico als je tikt op deze foto !

  28-01-2007 om 09:33 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoor ik daar gelach ?
  Dank zij het aandringen van onze "ferventste" site-watcher tonen we dan toch uiteindelijk de scheidsrechter van de bewuste Intercom voetbalwedstrijd van weleer. Zoals je kunt zien ging deze wedstrijd door op het veld van Kuurne (2de ploeg denk ik). Maar de man die het fluitje hanteerde ziet er mij toch maar een rare snuiter uit. Noch Branco, noch Davina en noch Yamina herkennen deze fluitist. Zou ik er dan zo op achteruitgegaan zijn? Soit !

  Dat was het begin van een hele loopbaan, maar niet als scheidsrechter. éénmaal was genoeg !

  28-01-2007 om 09:15 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  21-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eerste verjaardag van 2007
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Marleen opent zoals naar jaarlijkse gewoonte het rijtje. Ze heeft mij kwa jaren weer eens bijgebeend. Een cijfer dat mooi in evenwicht is. Meer verklap ik niet. Hoera voor de jarige !

  21-01-2007 om 09:16 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weer even stil worden
  Vorige nacht was het precies 2 jaar geleden dat ik als laatste afscheid genomen heb van Lieven. Een "slaapwel" en "tot in het weekend" waren daarbij de laatste woorden. En 's morgens kwam dan dat akelig telefoontje van Marijke. Om nooit meer te vergeten.
  Bijna iedere week op dinsdag denk ik ook nog steeds terug aan Lieven. Meestal kwam hij op dinsdag eens tot "op den berg" om een tripeltje te drinken na zijn sauna en natuurlijk om te babbelen over zijn geliefkoosde bezigheid : de volleybal.
  Een mens kan daar stil bij worden.

  21-01-2007 om 09:11 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  14-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Volgt er een nieuwe editie van "De Witte van Zichem" ?
  "Neen ! Gewoon een foto van ook al een tijdje terug. Ik toonde het aan Branco, Davina en Yamina. Geen van de drie kon direct vertellen welk "goedlachs" mannetje erop stond. U herkent hem toch nog ? Juist, Branco die voor boer speelt. Enig, niet ?

  Ofwel voetbalde hij toen nog niet, ofwel was hij toevallig zijn bal vergeten

  14-01-2007 om 07:37 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  09-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is dit de belgische voetbalploeg van weleer ?
  "Wat een allegaartje !" denkt u nu waarschijnlijk. Niets is minder waar natuurlijk. Hier staat een héle voetbalploeg. De ploeg van Intercom Kortrijk van weleer. Allemaal stoere binken. Nu zijn er al een heel aantal met pensioen. Alle namen ken ik niet meer. Maar ik maak mij daar ook niet druk om. Een aantal onder hen sturen mij wel de namen door en vervolgens vul ik dit item aan op mijn site.
  Maar diene énen links leek toch wel zenuwachtig om er aan te beginnen. Hij is nog geen haar veranderd.

  Ik heb ook nog een foto van de toenmalige scheidsrechter, indien er 3 aanvragen binnekomen, publiceer ik deze foto ook

  09-01-2007 om 21:36 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  06-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bea mag eindelijk ook aan rusten denken !
  Met de jaarwissel 2006-2007 heeft Bea officiëel de deur van Aprophar achter zich toegedaan. Na 37 jaar dienst, eerst bij De Pannemaeker of aanverwante bedrijven en later bij het gehaaide CERP Lorraine, heeft ze haar professionele bezigheden beëindigd. Ze is nu momenteel aan het ontstressen wat voornamelijk betekent "kuisen" en "papieren in orde brengen". Ik had ze laatst nog aan de telefoon voor de gebruikelijke nieuwjaarswensen en ze klonk heel opgewekt.
  Voor zij die zich afvragen wie Bea eigenlijk is : Bea was heel lang een fijne collega van mij. We konden goed met mekaar opschieten wat niet betekent dat we altijd elkaar ontzagen. Wat niet goed was, moest gezegd worden. Ja zo hoort het ook.
  Bea, wij wensen jou en René het allerbeste voor de toekomst.
  En zoals naar jaarlijkse gewoonte spreken we (André, Willem en mijzelf) af met jou om gezellig te tafelen en wat na te praten. Andere gegadigden mogen zich altijd aansluiten maar wel vooraf een seintje a.u.b.

  06-01-2007 om 17:09 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  01-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hartelijke nieuwjaarswensen aan allen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Yoepie ! 2007 is er !
  Een nieuwjaarswens op onze site mag zeker niet ontbreken.
  Aan al onze fans van harte :"Gelukkig Nieuwjaar".
  Was 2006 prachtig, wel maak er dan nog een beter 2007 van.
  Viel 2006 eerder tegen, zet je recht en begin met onverdroten moed aan het nieuwe jaar.
  Hoedanook, blijf jezelf en respecteer de anderen. Je krijgt er gegarandeerd zoveel voor terug.
  En ...... blijven surfen naar onze site.
  Bedankt.

  01-01-2007 om 00:00 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  30-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelezen in het schoolkrantje van Kinderland

  Groter formaat ? Klik met je muis op de tekst

  Met énige fierheid lazen wij het tekstje en de bijhorende commentaar in het schoolkrantje van Kinderland. Wij konden het dan ook niet laten om het jullie te tonen.

  30-12-2006 om 06:51 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  24-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoor ik daar ......eindelijk ??????
  ZALIG KERSTFEEST

  Na een héééél lange tijd afwezigheid op onze site toch even langskomen om onze welgemeende kerstwensen te geven.
  Marleen is nu al een tijdje terug thuis. Haar teen evolueert goed. Nu nog afwachten tot de bloedanalyse terug positief worden.

  24-12-2006 om 06:52 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  22-10-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kaylee voor het eerst naar de kapster
  Dat onze Kaylee een prachtige haardos had bij de geboorte, hebt u reeds meerdere malen kunnen zien. Dat dit in de loop van de tijd maar weinig veranderde is niet vanzelfsprekend. Iedere keer dat ze naar mij lacht, denk ik dat dit met mijn nogal kale knikker is. Soit.
  Maar gisteren werd haar kapsel bijgewerkt door een professionele kapster. Gilles wou blijkbaar niet dat pépé dat zou doen zoals in de tijd met Yamina !
  Er was veel volk omtrent en zelfs een semi-professionele fotograaf.
  Daardoor deze primeur, volgende week volgt de foto's in "Familie" en "Dag allemaal".

  22-10-2006 om 07:57 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  17-10-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van sjoelen en tsjolen
  In onze column hiernaast links hebben jullie al veel kunnen lezen omtrent ons "sjoelavontuur" op maandag. Eens om de 14 dagen : bijeenkomst met onze vrienden uit Bissegem. Leuke bedoening met af en toe spanning maar voornamelijk met veel plezier. We moesten eens werk maken van een fotosessie. Ziezo hieronder het resultaat. TUUR won met verve de beker, de sloeber.

  Meer foto's, loop even langs bij http://foto.telenet.be/jmbloggen  Speler 1, van uitstekende kwaliteit en dat toonde hij nog maar eens door de beker en de "piepers" in de wacht te slepen. Speelt met up's en down's, TUUR

  Speler 2, URBAIN, was in deze cruciale wedstrijd minder in zijn doen omwille van "medische redenen". Had hij toch wel zijn verzorgster vergeten om zijn schouder te masseren.

  Speler 3, heeft normaal wel de goede smeet te pakken maar met al die drukte lukte het slechts op het allerlaatste, een beetje stressbestendigheid kan ook geoefend worden, ROGER

  Sparring partner van de avond, JEAN-PAUL

  Speler 4, PAUL was nog altijd een beetje vermoeid van zijn verre reizen, Gentse Feesten, Luxemburg, Duitsland, Nice en verschillende gorges

  Speler 5 heeft veel foto's moeten nemen en daarenboven er valt niets op te merken, behalve zijn slecht spel

  17-10-2006 om 20:34 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ook volleybal was aan de orde op 15 oktober 2006
  Zondag 15 oktober 2006. Na de voetbalclash (maar ook daarvoor) was ik op mijn vertrouwde stek in de sporthal. Thuiswedstrijden van Mardavo. Ploeg 2 won met 3-2 tegen Zwevegem. Ploeg 1 speelde net iets beter naar resultaat toe : 3-1 tegen Dadizele. Flink

  En nog meer actiefoto's van het evenement op http://foto.telenet.be/jmbloggen

  17-10-2006 om 19:47 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De voetbalclash
  Zondag 15 oktober 2006. Heel zware dag. Ons gasten spelen het tornooi van de papa's. Behoorlijk, met hoogtes en laagtes. Tof dat ze toch meededen. Achteraf lekker buffet. Voor herhaling vatbaar.

  Héél vroeg in de morgen, toen zagen ze het nog zitten

  En nog meer actiefoto's van het evenement op http://foto.telenet.be/jmbloggen

  17-10-2006 om 19:42 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  08-10-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog een keer : hip hip hoera. Nu voor onze Davina.
  Davina is aan haar eerste lustrum toe : 5 JAAR ! Voor zovele jaren kaarsjes uitblazen daar moet je een sterke adem voor hebben. Toch proberen.

  Zou ik ze nu allemaal in één keer kunnen doven ? Oef ! Ik ben er bijna, nog een klein zuchtje
  Zie je wel dat ik het kan ! mijn bordje is al uit !

  08-10-2006 om 18:17 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  30-09-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor jullie gelezen in het Kortrijks Handelsblad
  Zoals je al kon lezen vorige week in de Markse berichten wonnen de duiveltjes van KFC Marke op overtuigende wijze. Als fiere mémé en pépé konden we je dit artikeltje niet onthouden. Hopelijk meer van dat.  30-09-2006 om 07:41 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  26-09-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ja, we zijn weer aan het vieren toe !  Onze Veronique wordt vandaag 27 jaar. Proficiat.
  En geef toe, ze ziet er stralend uit. Een goede entourage, zeker weten !

  even dichterbij, heeft ze al rimpels ?

  26-09-2006 om 20:38 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (4 Stemmen)
  23-09-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vakantie achter de rug, opnieuw werken aan onze site !
  Eens half september voorbij wordt het terug tijd om wat nieuws rond te strooien. Een hele warme juli-maand, een "ekkes" augustus-maand (N.B. de maand waarin ons verlof viel) en dan een relatief prachtige nazomer.

  Mijn tuinhuis kreeg een nieuwe vloerbekleding : BALTERIO-laminaat. Ook het dak was aan vernieuwing toe. Met de deskundigheid van Gilles kwam alles tot een goed einde. Benito en ikzelf moesten wel een serieuze hand uit de mouwen steken. Alvast bedankt.

  En doordat 3 weken slecht weer tijdens mijn verlof deprimerend gewerkt had en Marleen maar bleef zagen over de cadeau-reischeque van destijds (Aprophar-personeel) hebben we dan maar genoten van een midweek in Groot Hertogdom Luxemburg. Foto's van onze reis zijn te bezichtigen op onze fotoalbum (adres hierboven op welkomstgroet) en kies dan maar voor de slideshow. Genieten maar.  23-09-2006 om 15:44 geschreven door Jean-Marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
   
  De weersverwachtingen
        voor MARKE

       Klik op de foto

   


  Het Wekelijks Nieuws

  (Krant van Marke van 20 oktober 2006)

  Vrijdagmorgen met Marleen naar Maria's Voorzienigheid vertrokken. Wij hopen dat de behandeling haar voetprobleem definitief geneest. Met z'n allen duimen. Kamer 363.
  's Middags afspraak met Jürgen, een ex-collega van Balterio. Eerst "chineeske" en dan verder babbeltje slaan met een pint. Aangenaam om elkaar nog eens terug te zien.
  's Avonds "klokke"-spel met Roger. Het werd niet té laat.
  Zaterdag bijna de volledige dag kliniek. Branco speelde voetbal en won tegen Bellegem met 6-4 (één goaltje). Kaylee en Yamina trokken naar de kapster.
  Maandag 27 november : Marleen mag eindelijk het ziekenhuis verlaten. Nu wordt het nog een lange tijd verder rusten. Goede moed.


  De drie directeurs van Maes, Heineken en Duvel nemen elke morgen om 10 over 7 de trein naar het werk. Op een zekere morgen is er een serieuze vertraging en ze besluiten samen iets te gaan drinken.
  Ze stappen een café binnen waar ze meer dan 120 verschillende bieren hebben.
  De directeur van Maes roept :'Patron, drie Maeskes alstublieft.'
  Nadat hun glas leeg is, roept de directeur van Heineken :
  Hallo, barman, kan jij ons nog effe drie Heinekens serveren alstublieft.'.
  Nadat deze uit zijn, is het de beurt aan de directeur van Duvel :
  'Patron, drie Heinekens alstublieft !'
  De directeurs van Maes en Heineken schrikken en kijken elkaar verwonderd aan.
  Plots zegt die van Heineken: 'Man, hoe kan dat nu ? Jij bent directeur van Duvel en jij bestelt drie Heinekens ? 'Wel, ja,' zegt de directeur van Duvel, op zijn uurwerk kijkend,
  't Is nog wat vroeg om bier te drinken.'

  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief van  22 september 2006)


  Vrijdag. Terug uit Bourscheid. Blij om de kinderen terug te zien en ook een beetje voor ons eigen bedje. 's Avonds naar de sporthal geweest. Blij zo veel lachende gezichten gezien te hebben. Nu weet ik waarom ik destijds gekozen heb voor damesvolleybal. Onze voorzitter Marc, ondertussen een stevige vijftiger geworden, had precies nog kunnen lachen met hetgeen Ann en ik in de babbelbox geroddeld hadden. Met de bende een stevige pint gedronken. Roger heeft me dan de weg naar huis getoond.

  Zaterdagmorgen, vroeg uit de veren (6 uur). Bij " 't melkbroodje" lekkere pistolets gaan halen. Daarna naar voetbalwedstrijd WS Lauwe - KFC Marke gaan zien. Overweldigende overwinning van Marke : 3-16. Branco scoorde TIEN doelpunten. Deze namiddag afspraak Benito met Antoine Van Hove. We zien wel wat er uit de bus komt.

  Zondag : eerste thuiswedstrijden van Mardavo. Zware wedstrijden voor zowel 2de ploeg (Heule) als 1ste ploeg (Torhout). Jeugdwedstrijden : B-jeugd (Heule), C-jeugd (Menen), D1-jeugd (Zwevegem) en D2-jeugd uit in Gullegem. Supporters altijd welkom.

  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief van  6 oktober 2006)


  Vrijdag 6 oktober 2006. Vanavond met Roger een pint gaan pakken in de sporthal. Een babbeltje met de vrienden Patrick, Eddy V. en Eddy (Frituur). Hanne was jarig geweest, dus 3 kussen in ruil voor een Palmke (grapje), maar van beiden hebben we genoten. Cheerio.

  Zaterdag. Branco moest voetballen tegen Beveren-Leie. Maar met de uitslagen van Marke van de laatste weken voor ogen kregen ze de "poepers" en kwamen zelfs niet af. Groot nieuws want onze Davina wordt vandaag 5 jaar. Hip hip hoera. Morgen een fotosessie en dan een heus berichtje. En Davina en Branco mochten mee met meme en pepe voor een pannnenkoek en veel genot op het speelplein. Morgen stemmen, dus : concentratie.

  Zondag. Burgerplicht vervuld. Twee maal gestemd vandaag. Taart voor verjaardag van Davina. Eerst gefietst. MAAR  Branco's fiets is kapot en te voet teruggekeerd. Dat worden weer zware uitgaven.

  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief van 30 september 2006)

  Vrijdagavond om 19u30 afspraak met de collega's aan Sakura te Kortrijk. Sakura is een Japans restaurant waar met veel show jouw eten wordt klaargemaakt. Lekker met zijn allen rond een hete bakplaat en om het nog wat warmer te maken : met kimono. Een hele ervaring. Lekker vis gegeten. Roger moest weer al eens alleen op stap. Als dat maar goed afgelopen is !

  Zaterdag. Vroeg uit de veren. Branco speelt deze morgen in Avelgem. Mémé en pépé hebben andere opdrachten : gras afrijden en feesttent afbreken. Feesttent afbreken is wat langer uitgevallen, dus geen gras afrijden. Als alles van de tent mooi afgekuist was, scheurde bij het afnemen van het bovenstuk het zeil. Dus werk voor niets en cantainerpark bezoeken. Branco's ploeg haalde het terug met klinkende cijfers in Avelgem : 3-14 en deze keer twee doelpunten voor onze jongen. Niet slecht.

  Zondag. Branco en Davina bleven slapen. Te voet boodschappen gedaan en Branco bestelde bij de beenhpuwer. 's Namiddags even fiets gaan rijden op de speelplaats van Don Boscoschool.


  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief van 13 mei 2006)

  Alweer een nieuw weekend. Branco is donderdag op schoolreis geweest naar Paradisio. Een hele ervaring naar het schijnt. Roger is terug na een weekje uitrusten in Nederland (Drente).
  Op vrijdagavond nog een stukje meer "propere" hof. Marleen het gras afrijden, ikzelf onkruid wieden.
  Zaterdag speelt Branco een tornooi in Tielt. De afwerking in de tuin loopt op zijn einde. Alhoewel, het eerste deel dat gewied werd, mag weer herbegonnen worden. Bezigheidstherapie. Foto's genomen van Branco en een vlug bezoekje bij Veronique waar alles OK lijkt.
  Zondag, vroeg uit de veren. Straks eindelijk weer eens gaan zwemmen.

  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief  van 6 mei 2006)

  Met Veronique gaat alles goed ! Ze houdt zich ongeveer an de regels.
  Zaterdag begint grijs. Geen speciale vooruitzichten. Hagebeuk spuiten tegen insecticiden. Mama zet bloemetjes uit (deze keer niet buiten). 's Avonds pardoef, regen. Slecht voor de spuiting.
  Zondag, al even grijs begin. Maar rond 7u30 begon het te regenen. Stock en EuroShop en vanmiddag naar Veronique voor (jawel) BARBECUE, bereid door meester-kok Gilles. Zeer mooie barbecueslede, reuze lekker en gezellig. Alvast bedankt. Branco is er de hele dag op uit in functie van zijn Eerste Communie.Nathalie en Benito mogen vanavond naar de misviering. Yoepie ! We hebben ze na hun "hersenspoeling" nog niet gezien. Ons tuinbankje is ondertussen volledig gekuist.

  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief van 29 april 2006)

  Vrijdagavond. Start voor een lang weekend.
  Met Veronique gaat het wat minder. Gisterenavond werd ze opgenomen in de materniteit. Neen niet om te bevallen want daarvoor is het nog minstens één maand te vroeg. Juist, problemen : opening, weeën en dies meer. Het gevolg is rust, baxters, spuitjes en .... vergeten worden voor eten, koffie, opmaak bed enz. Vanavond een bezoekje gebracht? Mama was er het grootste gedeelte van de dag. Alles "lijkt" beter. Maar ze moet wel blijven tot minstens dinsdag. Bezoekje brengen ? Tot zondag : kamer 61 in de Materniteit St. Elisabeth (Hospitaal). Sterkte meisje.
  Zaterdag. Branco speelt deze morgen een tornooi in Kuurne : 3 wedstrijden. Allez "de mama" gaat weer kunnen roepen. Jammer genoeg werd dit tornooi afgeblazen. Onenigheid tussen Kuurne en Marke. Met Veronique gaat het intussen wat beter. Hopelijks houdt ze het de nodige tijd nog vol.
  Zondagmorgen, koud maar zon manifesteert zich af en toe. Veronique wordt vandaag waarschijnlijk verlost van baxters en dergelijke en dan mag ze naar een andere kamer. Ter info : kamer 184, telefoon 056/30 71 84.
  Maandag 1 mei, extra vrije dag, maar waarom moeten ze dan hun gieter uithalen hierboven ? Veronique lag opnieuw aan de monitor met het gevolg dat het baxter-beslag terug gestart is. Naar de markt geweest, flauwe bedoening. Dan even op bezoek bij Veronique voor de middag. Ook 's avonds een bezoek gebracht met mama.
  Dinsdag 2 mei, terug aan het werk. Veronique rust goed uit en het schijnt de goeie kant op te gaan. Maar ja wat als dat "spul" weer weggenomen wordt en dat is voor morgen.
  Donderdag 4 mei. Veronique mocht het ziekenhuis verlaten maar moet héééél veel rusten. Bezoek wordt bijgevolg beperkt tot het strikte minimum aub. Veronique wij duimen met jou. Verzorg je !


  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief van 22 april 2006)

  De lente is in het land en dan wordt het "tuin"festival. Neen niet wat jullie denken : gezellig luieren, aperiefke en zo meer. Neen : hard labeur. Zaterdag : verticuteren en bemesten. Hele grasgazon rondgekregen in één dag. Wel énige hulp gehad. Nathalie en Benito : containerpark, Gilles met de grasmachine en bemesten. Dank aan de helpende handjes. Daarna is het jong volk vertrokken om te gaan feesten. Van wie hebben ze dat ?
  Senioren thuis samen met Yamina. Eerst wat, ja juist, UNO gespeeld alvorens naar bed. Pépé is natuurlijk vergeten een foto te nemen maar dat wordt nog rechtgezet.
  Zondag. Vroeg op. Tegen 7 uur lagen de stokbroodjes al te rijzen. Rond kwart voor acht oven binnen.


  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief van 15 april 2006)

  Vrijdagavond bleef Branco slapen. Zoals naar gewoonte wordt er dan gekaart, zo ook deze keer (zie ook column). Branco won. Tussendoor wat foto's genomen. Ook Branco waagde het. Alvast een voorsmaakje. Niet slecht hé. Blijven oefenen.


  Daarna met Roger ons vrijdagspintje gaan drinken.
  Zaterdag om 8 uur bij kapper Mark. Dus dat was de reden waarom Branco bij ons sliep. Nu hebben we weer een fris hoofdje. Papa Benito moest ons natuurlijk naäpen 's namiddags. Allez dat zijn er dan 3.
  Daarna "hofwerk" samen met mémé. Vroeg gaan slapen.
  Zondagmorgen. Frrrrr wat een rotweer. Vanmiddag in restaurant "Chez nous" côte à l'os. Hopelijk hebben we dan wat zon. Maar een zonnetje in huis is ook al goed. Benitto wordt een jaartje ouder en dat moet gevierd worden. Taart met kaarsjes, kaarten, partijtje voetbal enz.
  Maandag. Een supplementaire vrije dag. Maar och wat begint die grijs !

  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief van 8 april 2006)


  Zaterdagmorgen, het weer schijnt allesbehalve veel te beloven. Dus plannen effen opgeborgen : geen “hof”spel wel voetbal. Branco moet spelen met de Duiveltjes 1998 tegen W.S. Lauwe. Wedstrijd werd gewonnen door Marke met 10-6. Branco even opgekomen tijdens eerste speelhelft. Tijdens tweede speelhelft was hij opkuiser. Samen met de keeper deden ze het zeer goed kwa resultaat : slechts één goal bij.  Na aperitief, vriendelijk aangeboden door schoonzoon Benito, met Marleen naar Zwevegemse Chinees geweest. Simpele dagschotel maar verdomd lekker.

  Daarna oproep gevolgd om naar “Volders” te gaan in Ingelmunster. Samen met de hele familie. Enkel Gilles ging niet mee want die moest karweien. Amaai kostelijke oproep.

  Daarna naar Veroniques.

  Morgen : volley en zeetong op het bord.


  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief van 25 maart 2006)

  Zaterdag, weekend ingezet met voetbal. KFC Marke tegen Rekkem. Uitslag 9-3. Een geploeter van jewelste. Branco speelde een halve speelhelft en kwam tweemaal heel dicht bij een doelpunt en dat ging zo : schieten op doel, keeper gepasseerd en ja de bal bleef steken in de modder juist voor de doellijn. Branco : de spieren nog wat bijtrainen. De tweede helft stond Branco in het doel en ja de tegenstrever kwam niet tot scoren. Yoepie.
  Eén april en dan is het opletten geblazen. Men slaagde erin pépé tot tweemaal toe te foppen. Maar pépé scoorde ook al was het slechts éénmaal. Stand is en bleef 2-1 voor de kindjes. Benito probeerde ook even maar gelukkig, met een stille hint, trapte ik er niet in.
  Na de middag gaan zwemmen. De klassieker.
  Zondag wordt het feest. Branco wordt zeven en dat zullen we vieren met onder andere zijn lievelingsgerecht : gourmet. En de cadeautjes ? Ja dat blijft voorlopig geheim.
  En dan het nieuws over die bewuste cadeautjes : 3 muziekkaarten, heel mooie knikkers, een paar uitstekende voetbalschoenen, een voetbal, een verrkijker, een driewielig toestel met afstandsbediening en hééél veel liefde.
  Hiernaast ziet u enkele foto's van deze mooie dag. Nogmaals proficiat Branco.

  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief van 25 maart 2006)
  Zaterdag. Vroeg een bezoekje brengen aan Auchan en dan snel naar Marke terug om voetbal van Branco te bekijken. Nu ja, voetbal ?
  Voor de rest geen grootse plannen.
  Zaterdagnamiddag gaan zwemmen met de 3 gasten. Positief nieuws : vanaf zondag kan ik weer aan "kindertarief" binnen (voor 55 plussers) , 't is al lang geleden. Noël van de cafetaria deed er nog een schepje op met te sugereren dat ik nu ook kan meedoen aan de "seniorenzwembeurt" op donderdag. Foei !
  Zondagmorgen met Branco naar voetbaltraining geweest. Bezoekje bij Veronique. Gilles heeft prachtig werk verricht met het uitkapselen van de plafondovergang tussen oud gebouw en het nieuwe.
  Zondagmiddag kwamen de kinderen op bezoek (onder andere om te eten) om mij een gelukkige verjaardag te wensen. En het geschenk dat ik mag kiezen is niet min : een digitaal fototoestel. Nu nog kiezen.
  Mardavo wedstrijden van zondag in de sporthal : ploeg 1 (3-0) tegen Izegem, ploeg 2 (3-1) en C jeugd (0-3) tegen Zwevegem, B jeugd (3-0) tegen Zwevezele, D1 (3-0) en D2 (0-3) tegen Dadizele. Voorlaatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Profiteer er nog maar eens van !

  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief - 18 maart 2006)

  Zaterdag. Er wordt mooi weer voorspeld dus alle redenen om er tegenaan te vliegen. Branco speelt deze morgen tegen Ledegem (winst voor Marke met 1-3, één goaltje van ons ventje).
  <IMG Een beetje in de hof gewerkt maar 't was een koude wind.
  Voor de rest kalme vooruitzichten.
  Zondag Mardavo thuis : B tegen Diksmuide, C tegen Lendelede, D tegen Ledegem, ploeg 2 tegen Langemark en ploeg 1 (de kampioenen) tegen Avelgem. Hierbij allen graag uitgenodigd.

  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief - 11 maart 2006)
  Het ziet er naar uit dat het een kalm weekend wordt. Vrijdagavond afgesloten met een ritje X5 en een paar pintjes in "De Klokke" in Kortrijk (goeie chauffeur die Roger).
  Branco's voetbalwedstrijdje in Zwevegem afgelast. Dus iets anders doen, bvb Auchan. Daarna waarschijnlijk een hele speciale opdracht van moeder Marleen. Neen, ik kan zwijgen (ben bereikbaar op mijn GSM).
  Zwemmen zit er meer dan waarschijnlijk in deze week want het is al zo lang geleden. Tijdstip ? I don't know.
  En morgen zondag : chinese soep.
  Niet slecht hé !
  Opdracht zaterdag uitgevoerd ! Bezoek aan Aviflora met Nathalie, Branco en Davina. Daarna naar Auchan met Veronique. Chinese toebehoorten gaan halen in Moeskroen. Branco bleef slapen bij ons.
  Zondag : om zes uur op om ingrediënten voor de soep klaar te maken. Daarna zwemgedoe rond 10 uur. Kinderen waren lastig. Na eten gaan wandelen met de pagadders. Spinragdag maar te laat voor de laatste voorstelling. Tevereden zijn ze dan vertrokken. Rust.
   
  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief van 4 maart 2006)
  Een rotweek achter de rug. Moe, lusteloos, grieperig ! Dokter gorgeldingetjes, siroop en neus voorgeschreven. Resultaat : niet te vet. Vandaar vrijdagavond niet naar Mardavo kaarting geweest.
  Branco toch gaan voetballen in Harelbeke, gene bof want ik hoorde er niet veel over.
  Zelf zaterdag op havenbezoek in Antwerpen geweest op uitnodiging van Kühne & Nagel. Prachtige trip. Mooie uitleg over de haven en de werking ervan. Bezoek aan containerhavens en zelfs op één van die supergrote containerschepen een bezoek gebracht. Impressionant.
  Eerste ploeg van Mardavo roemloos ten onder in halve finale voor de beker. Voetjes op de grond ?
  Zondag E jeugd tornooi in Marke met 15 ploegjes. Pagadders waren allen zeer moe. Wat denk je : bijna constant volleybal proberen te spelen gedurende circa 3 uur. Heerlijk.
  En maandag vliegen we er weer in net zoals de kinderen terug naar school moeten.
  Prettige week.


  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief van 25 februari 2006)
  Deze morgen (vroeg) speelt Branco alweer een match. Davina is spijtig want ze kan niet mee aangezien ze ziek is. Voor de eerste keer mocht Branco meedoen met de lichting 1998 (dus 1 jaar ouder). Marke verloor met 5-6 maar Branco was goed voor 3 doelpunten. Prachtig ventje, proficiat.
  Vandaag krijgen wij het bezoek van mijn petekind uit Frankrijk. Inderdaad Lindsay en haar vriend brengen een bezoekje en blijven tot zondag. Ondertussen zijn zij weer vertrokken. Zij waren opgezet met hun weekendje "België". Voor herhaling vatbaar.
  En dan de Mardavo matchen : Ploeg 1 (3-0) en C jeugd (0-3) tegen Beveren-Leie, Ploeg 2  (3-0) , B jeugd (3-0) en D2 tegen Poperinge (0-3) en D1 tegen Comines (1-3) . Allen van harte welkom in de markse sporthal. Wedstrijdbal geschonken door BEENHOUWERIJ JOHAN.
  Maandag een dagje vrijaf en dan gaan we met de kindjes weer eens naar zee. Een ferme wandeling langs de kustlijn en genieten ....En zo geschiedde. Ook Mémé en tante Veronique waren mee. Rustig kan je het echt niet noemen. Lekkere kaas van Westvleteren meegebracht en de "Abt" smaakte ook heel lekker.

  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief van 18 februari 2006)
  Deze morgen ongeveer fris en monter opgestaan rond 7u30. 't Was gisteren ietwat laat omdat ik Roger heb moeten moreel ondersteunen. Was met vééééél plezier gedaan zelfs. Jammer dat we op het einde pils moesten drinken in plaats van Stella.
  Rond 10 uur vetrokken naar Menen met Mardavo D2-jeugd. Ik was van dienst om te coachen. Gelukkig hebben we E jeugd meisjes om de malaise bij D-jeugd op te vangen. Voor velen was het werkelijk de allereerste wedstrijd in D-formule. Je kan dus raden dat de start zeer moeilijk was (25-5). Motivatie was er genoeg, concentratie in de tweede set was al heel wat beter : 25-12. De derde set was vlakker, concentratie wat minder en het achternahollen werkte zo waar negatief : 25-13. Al bij al een tevreden coach. Meisjes doe zo voort : Kifera, Uma, Shari, Yasmine en Zoë. 
  Mardavo D2-jeugd won in Bissegem met 0-3.
  Morgenmiddag wordt het voor de hele familie "mosselen met frietjes". Waarschijnlijk de laatste van het mosselseizoen. Alle plaatsen zijn nu al bezet, reserveren kan niet meer.
  Het Wekelijks Nieuws
  (archief  van 11 februari 2006)

  Een nieuw weekend is ingezet. Deze morgen (11 februari 2006) vroeg opgestaan omdat Jürgen (elektrieker) onze airco (merk Daikin) kwam opstarten. Alles prachtig geïnstalleerd, Proficiat Jürgen. Gisterenavond wat lang met Roger blijven zitten, vandaar eerder "onfris". Ik heb een handje moeten geven deze morgen en alzo kon ik niet naar de begrafenis van de papa van collega Heleen. Spijtig.
  Branco deze morgen gaan voetballen naar Harelbeke. Het was vroeg opstaan voor mijn dochter Nathalie. Marke won met 10-1, slechts één goaltje van onze Branco.
  Deze namiddag gaan zwemmen met onze 3 "paggaders". Heerlijk, ook het aperitiefje bij Noël achteraf. Daar heb ik ook Marijke (van Lieven) gezien. 'k ben heel blij met deze ontmoeting. Nogmaals veel sterkte Marijke en ik hoop dat je morgen zondag, komt kijken naar de volleybal, naar Heleen. Voor de rest waarschijnlijk rustige avond.
  De camionchauffeurs zitten weer samen vanavond met een fonduetje en hopelijk veel gebabbel over "hun" machine. Goed zo.
  Zondagmorgen was onze Branco afwezig op de training van de duiveltjesschool. Spijtig, weer een stap verder van de vervolmaking.
  Zondag : Mardavo speelt thuis, dus verveling kan er niet zijn. Kom naar de sporthal in Marke. Opgelet je mag er wel niet meer roken.
  1ste ploeg tegen Tielt : 3-0
  2de ploeg tegen Heuvelland : 3-0
  B-jeugd tegen Bevo : 2 -3
  C-jeugd tegen Heule : 3-1
  D-jeugd tegen Geluwe : 0-3 en Heule 3-1.
  Maandagmorgen later gaan werken. Afwerking airco. Eerst bij Roger wat isolatie gaan halen. Alles lijkt perfect in orde. Vanavond uit en misschien wel sjoelen.

  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief van 4 februari 2006)


  Zaterdag 4 februari. Het bestelde hout voor de haard is aangekomen rond 9u20. Dus werken geblazen. Tussendoor rap even naar Lauwe rijden om de Markse duiveltjes te zien spelen. Enkel de tweede helft gezien. Marke won met 6-0 mede dank zij de 2 doelpunten van onze Branco (maar dat heeft pépé niet gezien).
  Daarna weer naar huis waar Véronique was toegekomen om mee te helpen met het hout. Zelfs Yamina stak een "handje" toe. Wat later kwam ook Nathalie haar stempel drukken. Enfin de klus was zo rap geklaard. Vele handen maken licht werk en dat is zeker waar.

  Het Wekelijks Nieuws
  (Archief van 29 januari 2006)

  KFC Marke (duiveltjes 1999) wonnen zaterdag van Deerlijk met 6-2. Eén goaltje van Branco. En de tweede speelhelft Branco als keeper met hele grote handschoenen.
  Maandag 30 januari was een vrije dag voor de schoolgaande jeugd. Dus nam pépé ook een vrije dag. Zondagavond kwamen de kleintjes slapen om op tijd te kunnen vertrekken naar zee (De Panne). Hééééééél lang gewandeld langs de kustlijn, daarna frietjes en naar Westvleteren voor pépé een plezier te doen (12° is zeer lekker). Tegen 16u30 waren we weer thuis, moe. Voor herhaling vatbaar ! Bedankt kindjes voor de prettige dag.

  Gastenboek
 • viagra woman bestelle
 • slaap lekker
 • hallo
 • even op je blog komen kijken
 • blogweek-end

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Archief per week
 • 30/04-06/05 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 25/12-31/12 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005

  Mijn favorieten
 • MARDAVO
 • Aline, dochtertje van Heidi en Jürgen
 • De Grote Markt van Kortrijk waar ik trots op ben
 • Zin in een spelletje, ga je gang

 • Nieuws HLN
 • “Nieuwe iPad Pro kan draadloos opladen”
 • Belgische technologie: één keer op knop duwen en je bril verandert van zicht
 • Facebook wil eigen smartwatch met fitnessfunctie en verbinding tot AR-brillen
 • President Joe Biden schrapt maatregelen tegen TikTok en WeChat
 • Super licht en een lange batterijduur: deze laptops zijn ideaal voor op de trein
 • Telenet verhoogt tarieven voor internet, tv en telefonie
 • TikTok, Snapchat, Reddit en YouTube werken samen met Britse overheid om jongvolwassenen aan te zetten tot vaccinatie
 • Apple geen fan van thuiswerk: Tim Cook wil personeel in september terug op kantoor
 • Zo bescherm je je smartphone: dit zijn de beste hoesjes
 • Kies je beter voor een tv of beamer om naar het EK te kijken? Onze techexpert deelt zijn beste advies en tipt zijn 10 favorieten

  Een ramp voor Rodger ?
  De allergrootste fan van onze site is vreselijk ongerust. Blijkbaar kan men momenteel geen reacties meer doorsturen. Sedert gisterenavond zijn er problemen geweest bij Bloggen.be. Voor ik ging slapen was de helft van de foto's op mijn site niet meer zichtbaar. Deze morgen om 4 uur opgestaan en "hops" mijn hele site was weg. De paniek zat er toen bij mij in, stel je voor : alles kwijt. Maar eind goed, al goed. Alleen zal Rodger nog even geduld moeten oefenen.(4 februari 2006).
  Ondertussen opgelost voortgaande op hetgeen wij binnenkregen.

  Definities
  (deze rubriek is na meer dan één maand uitgeput, nog even laten nalezen en misschien uw favoriet laten weten, met dank)


  VEDETTE

  Persoon die zijn hele leven hard werkt om bekend te geraken en dan een donkere bril opzet om niet herkend te worden


  GROEPSWERK

  Mogelijkheid om fouten op de rug van een ander te schuiven

  SYNONIEM

  Woord dat men gebruikt in de plaats van een ander waarvan men de schrijfwijze niet kent

  SNOBISME

  Zaken kopen die men niet graag ziet, met geld dat men niet heeft, om indruk te maken op mensen die men niet mag

  GEHEIM

  Informatie die men slechts aan een persoon per keer doorgeeft

  SARDIENTJE

  Visje zonder kop dat in olie leeft

  WEKKER

  Instrument om mensen die geen jonge kinderen hebben wakker te maken

  PSYCHOLOOG

  Iemand die andere mensen bekijkt als er een mooie vrouw binnenkomt

  VOORUITGANG

  Doctrine die er in bestaat eenvoudige dingen moeilijk te maken

  PROGRAMMEUR

  Persoon die op een onbegrijpelijke manier een probleem oplost dat je niet hebt

  PESSIMIST

  Optimist met ervaring

  ORTHODONTIST

  Tovenaar die een deel van wat hij uit je zakken haalt in je mond steekt

  NYMFOMANE

  Door sommige mannen gebruikte term om een vrouw aan te duiden die meer sex wilt dan zijzelf

  HUWELIJK

  Verbond dat twee personen toelaat problemen op te lossen die ze niet zouden gehad hebben als ze vrijgezel gebleven waren

  HOOFDPIJN

  Het door de vrouw meest gebruikte voorbehoedsmiddel
  INTELLECTUEEL

  Persoon die gedurende twee uur aan iets anders kan denken dan aan sex

  GYNECOLOOG

  Persoon die daar werkt waar anderen zich vermaken

  GEMAKKELIJK

  Wordt gezegd van een vrouw die de zedelijkheid van een man heeft

  ECONOMIST

  Expert die morgen zal weten waarom vandaag niet uitgekomen is wat hij gisteren voorspeld heeft

  RAADGEVER

  Hij die je horloge bekijkt, je zegt hoe laat het is en je deze prestatie laat betalen

  DANS

  Verticale frustratie van een horizontaal verlangen

  TRUI

  Kledingstuk dat een kind moet aantrekken als zijn moeder het koud heeft
  KAPITALIST

  Persoon die vanuit zijn kantoor met airco in een wagen met airco naar zijn club met airco rijdt om daar in de sauna te gaan

  SCOUT

  Een kind dat gekleed is als een idioot en geleid wordt door een idioot die gekleed is als een kind

  BANKIER

  Hulpgevende man die je een regenscherm leent als het mooi weer is en het terugvraagt als het begint te regenen

  BANKIER

  Persoon die je een lening wil toestaan als je kan bewijzen dat je er geen nodig hebt

  BABY-SITTER

  Jongeling die zich moet gedragen als een volwassene opdat de volwassenen zouden kunnen uitgaan en zich gedragen als jongelingen

  AUTOBUS

  Voertuig dat tweemaal zo snel rijdt als je er achter loopt dan wanneer je erin zit  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!