Welkom op mijn blog 

Gedichten

Weetjes 

Moppentrommel

Wijsheden

Lectuurtjes

blog met de betekenis van Spreekwoorden, Gezegden, Zegswijzen en Uitdrukkingen 


Blog met citaten van Shakespeare, Nietzsche, over liefde en uit de 21ste eeuw


Inhoud blog
 • favicon brief
 • favicon potlood
 • Sonnet 18
 • Vacature: huurmoordenaar
 • Als gegoten
 • De lange-baard-boom
 • God zijn is niet makkelijk
 • Voor altijd de jouwe
 • De zon, een ster van middelbare leeftijd
 • Spaghetti
 • Dààrom zeuren vrouwen!
 • Sauropoda dino's
 • Dagboek van een 6-jarige
 • Uit de kleren
 • Uitspraken van Alain
 • Emancipatie-vergadering
 • Moemoe Harriet
 • Een hemeltree van troost
 • De wijsheidsleer voor Merikare
 • Sinterklaas, de Post
 • Moorddadige mieren
 • Schootjeswarm
 • Said I loved you but I lied
 • Langdurig huwelijk
 • Mannenzweet
 • Blindverloren
 • Minieme populatie
 • Fanatiek
 • Neusdrempel
 • Breekpunt
 • Dolfijndutjes
 • Wel en wee
 • Eet je slank
 • In de mallemolen van ..
 • Sweet (ugly) Sam
 • Repliek
 • Slaap je oud
 • Foute mannen
 • Blondjesmop
 • Bloemzwaar
 • Terugblik
 • Zwarte ijsberen
 • How Am I Supposed To Live Without You
 • Afscheid
 • Venijnige kikkers
 • Nostalgia
 • Darmonderhoud
 • Zevenblad
 • Gestoorde stieren
 • Tastbaar zacht
 • Een vastberaden blondje
 • Misplaatst hart
 • De Dromensmokkelaar
 • Haringwindjes

  Citaten:
  liefde
  In de liefde kun je alleen maar teleurgesteld worden door jezelf. Als je teleurgesteld bent in de andere is de liefde al dood.
  - Fernand Auwera
  In de dromen en in de liefde is niets onmogelijk.
  - Janus Arony 
  De liefde is niet ingetogen. De liefde is uitbundig en schaamteloos.
  - Elizabeth von Arnim 
  Om het geluk in de liefde te leren kennen moet u zonder blind te zijn de ogen weten te sluiten.
  - Marcel Achard 
  Verliefdheid is geen liefde. Wanneer je geen desillusies te overwinnen krijgt, reik je nooit boven de regionen van de verliefdheid uit.
  - Piet van Aken 
  Liefde is een manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde.
  - John Newton Baker 
  Mannen kunnen uit liefde voor een vrouw op hun knieën vallen. Velen blijven daarna op hun knieën zitten.
  - Georges van Achard 
  Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom kiest zij steeds voor allebei.
  - Marcel Achard 
  Je hebt de liefde... en dan nog het leven, haar vijand.
  - Jean Anouilh 
  Liefde is altijd ongerust zijn om de ander.
  - Marcel Achard 
  Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen.
  - Alain
  De schoonste liefde gaat niet ver als men haar laat lopen. Men kan haar beter in de armen dragen als een geliefd kind.
  - Alain
  Het is gemakkelijker te sterven dan lief te hebben. Daarom doe ik moeite mijn liefde te beleven.
  - Aragon, Louis Aragon 
  Haat voedt zich evenals liefde met de kleinste dingen; alles kan er toe bijdragen. Zoals de beminde persoon niets kwaads kan doen, zo kan de gehate niets goeds doen.
  - Honoré de Balzac 
  Er schuilt een armoede in ieder mensenbestaan. En die armoede scheidt ze van elkaar in verbittering van onbegrepenheid of drijft ze naar elkaar toe in hulpeloosheid van verlangen, maar alle liefde vermag niet die leemte te vullen - eenzaam blijft ten slotte ieder naast degene, die hem 't liefst is.
  - Ina Boudier Bakker 
  De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop.
  - Gaby van den Berghe

  Gebruiken van elkaars tandenborstel: gebaar van grote liefde.
  - Herman Pieter de Boer

  Een goede test voor de ware liefde is of je de gedachte kunt verdragen de teennagels van je beminde te knippen.
  - W. N. P. Barbellion

  De liefde begint met zichzelf, slechts als men liefde teveel heeft kan men er van wegschenken, slechts als een kachel helemaal warm was geworden kon zij warmte beginnen af te geven.
  - Louis Paul Boon

  Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat.
  - Phil Bosmans

  Met de voorstanders van de vrije liefde is het meestal zo dat ze er heel wat minder enthousiast over zijn zodra er een kind in de kabel komt.
  - Guy Bernaers

  Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid.

  - Comtesse Diane de Beausacq


  Humor is een eigenschap van het hart, zoals liefde. Er zijn mensen die niet lief kunnen hebben; waarschijnlijk zijn het dezelfde die geen humor hebben.
  - R.G. Binding

  Haar liefde op het eerste gezicht was optisch bedrog.
  - Joseph Bisig

  Ik kan niet treuren om het verlies van een liefde of een vriendschap, zonder te peinzen, dat je alleen verliest wat je niet echt hebt gehad.
  - Jorge Luis Borges

  Oordeel niet zonder liefde in je hart.
  - Paul van den Bergh
  Vrouwen trouwen meer uit medelijden dan uit liefde.
  - Louis Paul Boon
  Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen.
  - Charles Baudelaire

  Afwezigheid is voor de liefde wat wind is voor vuur: het blust het kleine maar het ontsteekt het grote.
  - R. de Bussy-Rabutin


  Liefde : de l van laf , de i van immuun ,de e van erect, de f van fataal, de d van dier en de e van eenheid.
  - L. M. van den Brande

  Geen touw of kabel kan zo stevig samensnoeren, zo vast binden, als liefde met één enkele draad doet.
  - Burton, Robert Burton

  Het beste bewijs van liefde is vertrouwen.
  - Joyce Brothers

  De afgunst grenst aan de minachting, zoals de liefde grenst aan de haat.
  - Cees Buddingh

  Fouten zie je dik als de liefde dun is.
  - Phil Bosmans

  Ook de liefde die je niet beantwoordt accepteer je als een hulde. Ze verveelt je een beetje, maar ze vleit je ook.
  - Marc Callewaert

  Ik wil proberen meer terug te geven dan ikzelf gekregen heb. Sommige mensen noemen dat liefde.
  - Eric Burdon

  Als duizend anderen van je houden, maar je houdt niet van jezelf, zal
  andermans liefde nooit volstaan.
  - Dorothy Briggs

  Misschien is men op het terrein van de godsdienst, evenals op dat van de liefde, wel gedwongen zijn toevlucht te nemen tot vage termen: alles is er waar, mits men er in gelooft.
  - J. Cabanis

  Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden.
  - Phil Bosmans

  Eeuwige liefde is even absurd, even ondraaglijk als eeuwige lente of eeuwige muziek. Juist de wisseling van de seizoenen maakt het jaar boeiend, en voor de muziek zijn de stilten even belangrijk als de klanken.
  - Marc Callewaert

  Men vertrouwt zijn geheim toe in de vriendschap, maar het ontsnapt ons in de liefde.
  vriendschap
  - Jean de la Bruyère

  In de jaloezie is de zuster der liefde zoals de duivel de broeder der engelen is.
  - Chevalier de Bouffiers

  Het schijnt minder zeldzaam te zijn van antipathie over te gaan tot liefde dan tot vriendschap.
  - Jean de la Bruyère

  A verwonderde zich erover dat B over de liefde schreef zonder verliefd te zijn. B: "Ik schrijf toch ook over de dood zonder dood te zijn?"
  - Cees Buddingh

  In de liefde gaan de vrouwen veel verder dan de mannen, maar de mannen doen het dan weer beter in de vriendschap.
  - Jean de la Bruyère

  Hij sprak voortdurend over liefde, maar liet niemand in zijn nabijheid.
  - Elias Canetti


  Natuurlijk is de liefde eeuwig. Alleen de partners wisselen.
  - Martine Carol

  De schildering der liefde interesseert iedereen, want elk heeft er wel een weinig door geleden; vooral zij die haar nooit gekend hebben.
  - Jacques Chardonne

  Echte liefde kent geen schuldgevoel.
  - Simon Carmiggelt

  De afwezigheid is als arsenicum: een beetje sterkt de liefde, veel doodt haar.
  - Maurice Chapelan

  Vriendschap eindigt vaak in liefde, maar liefde in vriendschap, nooit.
  - Charles Caleb Colton

  De liefde is een mooie dolk, met tanden van suiker, met een scherp van morfine en een hecht van blauwe sneeuw.
  - Achille Chavee

  Indien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen, vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor haarzelf; al het overlopende zal voor u zijn.
  - Charles Caleb Colton

  Met een internationale crisis is het net als met de liefde - zolang je erover blijft praten gebeurt er niets.
  - Harold Coffin

  Een liefde die niet bestand is tegen confrontatie met de werkelijkheid is er geen.
  - Albert Camus

  Vrouwen zijn de kameleons van de liefde. Mannen zijn slechts de kleuren waaraan zij zich aanpassen.
  - Maurice Chevalier

  Zonder vrouwen zou de man ruw en lomp zijn en hij zou niet weten van genegenheid die de glimlach van de liefde is.
  - Francois René de Chateaubriand

  Liefde aanvaardt de moeilijke dingen in het leven zonder te vragen waarom. Liefde vertrouwt en blijft kalm.
  - Amy Carmichael

  De liefde is ongeneeslijk, maar het enige geneesmiddel tegen alle kwalen.
  - David Cohen

  Ruzie met een kind is ook een vorm van liefde. Je kunt namelijk nooit vlammende ruzie hebben met iemand die je in wezen onverschillig laat.
  - Simon Carmiggelt

  Trouw bestaat wanneer de liefde groter is dan het instinct.
  - Paul Carvel

  Liefde is je hele leven lang proberen je vrouw schaken te leren.
  - Jan Hein Donner


  Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop.
  - Henry Drummond

  In de liefde geven de vrouwen altijd meer dan ze beloven.
  - L. Desnoyer

  Onvoorwaardelijke liefde kan falen, maar, liefde onder voorwaarden krijgt zelfs geen kans van bestaan.
  - J. L. M. Descalzo

  Tederheid is een groter bewijs van liefde dan de meest hartstochtelijke eden.
  - Marlene Dietrich

  Spreek veel over de liefde. Het verliefde hart is een slechte gedachtelezer.
  - Marlene Dietrich

  De liefde is als een vogel in de lucht, niemand kan haar dwingen uit onze handen te komen eten.
  - Andre Demedts

  De weg tot liefde voor hen die niet liefhebben, gaat door de gloeiende woestijn van de hartstochten, of door de ijs-woestijnen van het verstand.
  - Dirk Coster

  Liefde trekt het verstand wat uit de goede richting.
  - G. Crabbe

  Al te heftige liefde voor de dieren is een vorm van mensenhaat.
  - Dirk Coster

  Een beetje goedheid van mens tot mens is beter dan alle liefde voor de mensheid.
  - R. Dehmel

  De mens in zijn liefde wordt zich plotseling met kalme zekerheid bewust, dat hij tot zichzelf gekomen is, door tot een ander uit te gaan. Zie hier het bewijs dat de mens zichzelf slechts vinden kan, door zichzelf te verlaten.
  - Dirk Coster

  Een vrouw meet de liefde van een man dikwijls af aan kleinigheden.
  - Yves de Constantin

  Hoe dieper een liefde is, des te eentoniger wordt zij in haar openbaring. Maar achter deze eentonigheid verbergt zich een eindeloze rijkdom die zich meer en meer aan het gewone oog onttrekt.
  - Dirk Coster

  Wat verwoest vriendschap en liefde? Hebzucht bij prominenten, arrogantie bij wetenschappers, schaamteloosheid bij vrouwen en onwaarachtigheid bij mannen.
  - B. Desjoemhur

  Liefde maakt het gezicht mooi.
  - Fjodor M. Dostojewski

  De liefde die op schoonheid gebouwd is, sterft met de schoonheid mee.
  - John Donne

  Waarheid en vrijheid komen nergens dichter bij elkaar dan op het kruispunt liefde.
  - Anton van Duinkerken

  Liefde doet de wereld niet rond zijn as draaien, maar ik moet toegeven dat ik de rit de moeite waard vind.
  - Sean Connery

  Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde om het te begrijpen en humor om het te dragen.
  - Fisas, C. Fisas


  Waar liefde is, is leven.
  - Mahatma Gandhi

  Onvolwassen liefde zegt: “Ik hou van je omdat ik je nodig heb”. Volwassen liefde zegt: “Ik heb je nodig omdat ik van je hou”.
  - Erich Fromm

  In de liefde gebeurt het paradoxale, dat twee wezens één worden, maar toch twee blijven.
  - Erich Fromm

  De kunst van liefde is grotendeels de kunst van het volhouden.
  - Albert Ellis

  Liefde is je een kater drinken omwille van een poes.
  - C. Eyckmans

  Liefde kun je evenmin verbergen als hoest.
  - Erasmus

  Wie heeft gezegd dat de liefde blind is? Zij is de enige die scherp ziet: zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken.
  - André Frossard

  De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit.
  - Mahatma Gandhi

  Een ongelukkige liefde toont dikwijls meer trouw dan een gelukkige.
  - C. J. Wijnaendts Francken

  Beter liefde verloren dan haar nooit bezeten te hebben; ongelukkige liefde is nog te verkiezen boven een volkomen liefdeloos leven.
  - C. J. Wijnaendts Francken

  Er is bijna geen activiteit, geen onderneming, die gestart wordt met zo verschrikkelijk veel hoop en verwachtingen en die toch zo vaak mislukt, als de liefde.
  - Erich Fromm

  Liefde is de band met iets of iemand buiten het eigen zelf, op voorwaarde van het behoud van eigen zelfstandigheid en menselijk gaafheid.
  - Erich Fromm

  Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat van dominantie.
  - Erich Fromm

  Aan reuma en echte liefde gelooft men pas wanneer men ze heeft opgelopen.
  - Marie von Ebner-Eschenbach

  Als de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen. Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?
  - Erich Fromm

  Door de liefkozing verlaten wij onze kindertijd, maar één enkel woord van liefde, en wij worden herboren.
  - P. Éluard

  Het christendom heeft veel voor de liefde gedaan door er een zonde van te maken.
  - Anatole France

  Liefde is als linnengoed, hoe vaker verwisseld, hoe prettiger.
  - P. Fletcher

  Liefde is een kwaal, liefdeloosheid is de dood.
  - Marie von Ebner-Eschenbach

  Plezier van liefde duurt een moment. Pijn van liefde duurt levenslang.
  - Jean Pierre Claris de Florian

  Als een mens slechts één ander mens liefheeft en onverschillig is tegenover de rest van zijn medemensen, dan is zijn liefde geen liefde maar een symbiotische binding of een vernieuwd egoïsme.
  - Erich Fromm

  Een verschillend gevoel voor humor is een kwaad iets in de liefde.
  - George Eliot

  Ieder mens is een Antaeus: de moederlijke aarde sterkt en bezielt ieder tot de onoverwinnelijkheid, als hij haar met liefde vasthoudt.
  - E. von Feuchtersleben

  Eenzaamheid: hoogmoedig ideaal voor wie als kind weinig liefde heeft gekregen.
  - Ferrucci

  De meeste mensen hebben meer liefde nodig dan ze verdienen.
  - Marie von Ebner-Eschenbach

  Liefde is Adam heten en geen ribstukjes willen eten.
  - Werenfridus van Elst

  De tong van de liefde ligt in de ogen.
  - Louise Fletcher

  Er is in iedere omhelzing een moment waarop de geliefde al niet meer bij ons is.
  - Gustave Flaubert

  Liefde is niet hoofdzakelijk een relatie met één bepaalde persoon; het is een instelling, een oriëntatie van het karakter dat de verwantschap van een persoon met de hele wereld, niet met het ‘liefdesobject’, bepaalt.
  - Erich Fromm

  Liefde is jezelf zonder waarborg toevertrouwen, jezelf compleet geven in de hoop dat onze liefde ook liefde in de beminde persoon zal opwekken. Liefde is een daad van vertrouwen en als je weinig vertrouwen hebt, heb je ook weinig liefde.
  - Erich Fromm

  De relatie tussen moeder en kind is paradoxaal en, in zekere zin, tragisch. Het heeft de volledige liefde van de moeder nodig om het kind te helpen weg te groeien van zijn moeder om zo compleet onafhankelijk te worden.
  - Erich Fromm

  Het is onzin, zegt het verstand. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde.
  - Erich Fried

  Het is de ware liefde die altijd en eeuwig hetzelfde blijft, of men haar nu alles toestaat of alles onthoudt.
  - Johann Wolfgang von Goethe


  Wie heeft gezegd dat de liefde blind is? Zij is de enige die scherp ziet: zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken.
  - André Frossard

  De liefde tussen jonge mensen is een natuurverschijnsel. Liefde tussen oude mensen een merkwaardig werk van kunst.
  - Jan Greshoff

  Liefde maakt een smal bed breed.
  - Bertus Aafjes

  Het hart is een beest dat je moet wantrouwen. De intelligentie is er ook een, maar die heeft het nooit over de liefde.
  - Graham Greene

  Liefde is naar ronken luisteren zonder je te vervelen.
  - Renate van Gool

  De liefde is een ziekte. Er is maar één genezing: bezit.
  - Marnix Gijsen

  De afgrond voor elkaar verborgen houden. Dat is liefde.
  - Julien Green

  De beste geur is die van brood, de beste smaak is die van zout en de beste liefde is die van kinderen.
  - Graham Greene

  Liefde en dood, in deze beide geheimen ligt de hele vreselijke betekenis van ons bestaan verborgen.
  - Maxim Gorki

  De haat is partijdig, maar de liefde nog meer.
  - Johann Wolfgang von Goethe

  Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen.
  - Vincent van Gogh

  Liefde is als een cryptogram: geef me de oplossing erbij en ik snap er nog niets van.
  - Theo van Gogh

  Afstand loutert. De zuiverste liefde is die voor de verre geliefde.
  - Jan Greshoff

  Men zegt: liefde kent geen grenzen. Maar grenzen zijn nu juist het interessantst.
  - Jean-Luc Godard

  Vrijwillige afhankelijkheid is de schoonste toestand; en hoe ware deze mogelijk zonder liefde?
  - Johann Wolfgang von Goethe

  De enige echte liefde is de onmogelijke liefde.
  - Johann Wolfgang von Goethe

  Liefde is een ziekte zonder de welke men zich niet goed voelt.
  - M. Grépon

  De zekerste manier om liefde te krijgen, is doen alsof je ze niet nodig hebt.
  - Ellen Glasgow

  Plicht betekent met liefde doen wat men zichzelf oplegt.
  - Johann Wolfgang von Goethe

  Lust en liefde tot een ding, maakt de moeite zeer gering.
  - Guido Gezelle

  Het maakt niet uit wat je gedaan hebt voor jezelf of voor de mensheid. Wanneer je niet terug kunt kijken op het geven van liefde en aandacht aan je eigen familie, wat heb je dan werkelijk bereikt?
  - Lee Iacocca


  Fantasie en inlevingvermogen zijn niets anders dan vormen van liefde.
  - Hermann Hesse

  Het eerste symptoom van ware liefde is bij een jongen verlegenheid, bij een meisje durf.
  - Victor Hugo

  Liefde is het enige spel waarbij vals spelen tot de regels behoort.
  - Jan Greshoff

  Het is niet het geloof wat bergen verzet, maar de liefde.
  - Georges Guilbert

  Zich overgeven in de liefde is niet hetzelfde als innerlijk onvrij worden.
  - Hella S. Haasse

  Liefde kan bij vrouwen verslijten, haat nooit.
  - Georges Guilbert

  Zolang je van iemand houdt om zijn kwaliteiten is er niets ernstigs aan de hand. Maar als je hem begint te beminnen om zijn fouten, is er liefde in het spel.
  - Sacha Guitry

  Liefde is een valstrik waaruit men zich nooit levend bevrijdt; de trage wederzijdse vernietiging, onder het mom van tederheid; Ook de vernietiging wordt een kunstwerk.
  - Henri-Floris Jespers

  Het huwelijk uit liefde mislukt meestal. Een huwelijk uit vriendschap heeft kans van slagen.
  - Jan Greshoff

  Liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in elkaar.
  - Toon Hermans

  Liefde is het enige dat groeit, wanneer we het verspillen.
  - Ricarda Huch

  Liefde is het enige wat meer wordt als we het met anderen delen.
  - Ricarda Huch

  Van liefde dromen is soms heerlijker dan ze te bedrijven.
  - Georges Guilbert

  De liefde die we geven is de enige die we houden.
  - Elbert Hubbard

  Zonder romantiek is er van liefde geen sprake.
  - Jan Greshoff

  Liefhebben betekent liefde schenken, wat wij ontvangen nemen wij op de koop toe.
  - Jan Greshoff

  De liefde bedrijven is vrijheid verwerven. Liefhebben is haar verliezen.
  - Henri Jeanson

  Waar jaloezie is, is liefde. Vrouwen zijn vaker jaloers dan mannen.
  - F. Hellers

  Als je nipt aan de liefde, wil je het liever meteen in een slok opdrinken.
  - Wouter Jaspers

  Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid ben jij.
  - Toon Hermans

  Ik geloof niet in de liefde van hen die niet kunnen haten.
  - Jan Greshoff

  Afhankelijkheid? Ja, uit liefde, maar niet uit angst.
  - Gerhart Hauptmann

  Liefde komt nooit onverwacht - de vrouw wacht er altijd op.
  - Audrey Hepburn

  Liefdeswaanzin! Pleonasme! Liefde is toch al een waanzin!
  - Heinrich Heine

  Als de honger groot is, is de liefde klein.
  - Anastasius Grün

  De leugen doodt de liefde, maar oprechtheid doodt ze pas volledig.
  - Ernest Hemingway

  Laat mij niet zeggen dat dit liefde is, geef mij maar zacht je kleine warme handen;
  wij zullen dwalen door de schemerlanden, waar dromen leven is.
  - Adriaan Roland Holst

  Liefde is als mazelen; iedereen moet het gehad hebben.
  - Jerome K.

  Liefde is een conflict tussen reflexen en reflecties.
  - M. Hirschfeld

  Liefde is wijsheid van de dwaas en dwaasheid van de wijze.
  - Samuel Johnson

  Waar liefde de scepter zwaait, daar zijn geen andere meesters meer.
  - J.B. Gresset

  De vrijheidsliefde is de liefde van anderen; de liefde voor macht is de liefde van ons zelf.
  - William Hazlitt

  Kinderen hebben liefde nodig, vooral als ze het niet verdienen.
  - H.S. Hulbert

  Het kwade ontstaat altijd daar waar de liefde tekort schiet.
  - Hermann Hesse

  Liefde is een fanclub met slechts twee leden.
  - Adrian Henry

  Men doet het voorkomen alsof haat en liefde elkaars tegendeel zijn. Tegenover beide staat onverschilligheid.
  - Jan Greshoff
  Liefde is dat jij het mes bent waarmee ik in mijzelf wroet.
  - Franz Kafka

  De ontelbare generaties dwarrelen als herfstbladeren neer; alleen de liefde is eeuwig en sterft nimmer meer.
  - Harry Kemp

  Liefde is niet wat de wereld draaiende houdt. Maar liefde is wat de rit de moeite waard maakt.
  - Franklin Jones

  De liefde is een vogel die zingt in het hart van de vrouwen.
  - Alphonse Karr

  Liefde ontstaat in het hart en ontspringt in het kruis.
  - O. van Kesteren

  Man en vrouw, de liefde, wat is dat alles? Een stop en een fles.
  - James Joyce

  Het hart verenigt wat de rede scheidt; het gaat de noodzakelijkheid te boven en vormt de strijd om tot liefde.
  - Nikos Kazantzakis

  Met liefde is het net als een bloemenperk in het voorjaar; Je vraagt je af wat er uit komt, en uiteindelijk is het hetzelfde als vorig jaar.
  - Tom Jones

  De jeugd maakt grote fouten in het leven; in de eerste plaats idealiseert zij liefde te veel.
  - Benjamin Jowett

  Wat is jeugd? Een droom. Wat is liefde? De inhoud van die droom.
  - Sören Kierkegaard

  Vriendschap en liefde worden vernietigd door lange afwezigheid, doch kunnen door korte versterkt worden.
  - Samuel Johnson

  Als men geheel binnengetreden is in het rijk der liefde wordt de wereld (hoe onvolkomen ook) rijk en schoon, want het bestaat uit niets dan gelegenheden lief te hebben.
  - Sören Kierkegaard

  Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat.
  - Mark King

  Gewoonte baart liefde.
  - Lucretius


  Kunst is een uitdrukking van liefde.
  - Maharishi

  De liefde slaat zijn haak in je hart en dwingt je te beseffen dat van alle sterke zaken er geen zo sterk, zo onweerstaanbaar is als die goddelijke liefde.
  - William Law

  Koester bovenal de liefde die je ontvangt. Die zal doorleven lang nadat goud en gezondheid uit je leven zijn verdwenen.
  - Og Mandino

  Liefde is verleden tijd voor lief.
  - T. van Lieshout

  Een leven zonder liefde is als een landschap zonder zon. Als er geen schaduwen zijn, dan zijn er ook geen grote lichten.
  - Rene de Masny

  Het is in de liefde zoals met alles. Wat je gehad hebt is niets, alleen wat je niet hebt telt.
  - Paul Léautaud

  Liefde is een zeepbel waar je af en toe met een spelt in prikt om te horen hoe luid de knal zal zijn.
  - Luc Lamon

  Flirten: amateurisme in de liefde.
  - Rene de Masny

  De liefde is vaak een spel waarin beide spelers beurtelings denken dat ze gaan verliezen en zich dan haasten om van tactiek te veranderen.
  - Paul Léautaud

  Liefde is een heleboel vriendschap plus nog iets. Vriendschap is een heleboel vriendschap.
  - Ischa Meijer

  Wijzer worden is beseffen dat men bij elke waarachtige liefde geeft zonder nadenken en krijgt zonder vragen.
  - Rik Lanckrock

  Wie gek wordt van liefde zou het vroeger of later ook wel zonder liefde geworden zijn.
  - Gotthold Ephraim Lessing

  Liefde kost niets om te krijgen, maar is onbetaalbaar als je het hebt.
  - Kees van Kooten

  Een vrouw is met haar geslacht betrokken bij alle dingen van het leven. Soms zelfs bij de liefde.
  - Karl Kraus

  Ook in de liefde ontwikkelt men zich van smulpaap tot fijnproever.
  - Marcello Mastroianni

  Het leven is kort. Een beetje liefde, een beetje droom, en dan: vaarwel.
  - Alphonse de Lamartine

  Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.
  - Jan Ligthart

  Haat tegen mensen gaat meestal gekleed in woorden van liefde voor mensen.
  - Rutger Kopland

  Liefde en haat van de volkeren zijn niet gegrond op oordelen, maar op herinneringen, vrees en spookbeelden.
  - André Maurois

  De liefde bakt kwetsbaren altijd de lelijkste poets.
  - Gotthold Ephraim Lessing

  Het allermoeilijkste in de liefde is, van de ander te leren houden om wie de ander is en niet om wie je zelf bent.
  - Hannes Meinkema

  Liefde is tijdelijke blindheid voor de bekoorlijkheden van andere vrouwen.
  - Marcello Mastroianni

  Men moet de liefde ernstig nemen, maar niet tragisch.
  - André Maurois

  We moeten alle tedere gevoelens die we kenden wel liefde noemen, maar we zullen nooit weten of zij het was.
  - Francois Mauriac

  De liefde maakt dwazen, het huwelijk bedrogen echtgenoten, de vaderlandsliefde schadelijke stomkoppen.
  - Paul Léautaud

  Ik blijf erbij dat het karakter van een vrouw niet blijkt waar de liefde begint, maar waar ze ophoudt.
  - Rosa Luxemburg

  De hartstochten zijn elkaars tegenstander: de trots bestrijdt de eerzucht, de gierigheid bestrijdt de liefde, de ijdelheid bestrijdt ze alle.
  - Julie de Lespinasse

  Als vriendschap en liefde verdwijnen, is het altijd goed ze te vervangen door beleefdheid.
  - Mme de Knorr

  Waar de hoogste en edelste liefde bestaat, is het beter door de dood verenigd te worden dan door het leven gescheiden.
  - Valerius Maximus

  Als liefde het antwoord is, wil je dan de vraag nog eens herhalen.
  - Kees van Kooten

  Alleen de liefde overwint, alleen de liefde behoudt. Wanneer de hemel een mens wil behoeden vervult hij diens hart met liefde.
  - Lao-Tse

  De geest die alle dingen leven schenkt is de liefde.
  - Tsoe Li

  Wij zijn niet gemaakt voor de wet, maar voor de liefde.
  - George Macdonald

  Wie zichzelf hartstochtelijk bemind mag er zeker van zijn dat de liefde wederzijds is.
  - Gerd de Ley

  Liefde is alleen maar een chemische reactie, maar het is prettig naar de formule te zoeken.
  - Hildegard Knef

  Liefde is een brug over het water. De andere kant is binnen handbereik, maar het dreigende water blijft.
  - Leffert Laam

  Wijzer worden is weten dat het beleven van de liefde weliswaar wisselt met de jaren maar in alle stadia steeds verrukkelijk is.
  - Rik Lanckrock

  De man verdraagt het huwelijk uit liefde voor de vrouw; de vrouw verdraagt de man uit liefde voor het huwelijk.
  - Gabriel Laub

  Liefde wordt in stand gehouden door bepaalde zedelijke verplichtingen die - omdat de mensen nu eenmaal slecht zijn - telkens wanneer er eigenbelang in het spel is, verbroken worden.
  - Machiavelli

  Een heerser moet ervoor zorgen dat hij op zodanige wijze gevreesd wordt dat hij, ook al slaagt hij er niet in de liefde van zijn onderdanen te winnen, toch in elk geval hun haat weet te ontlopen.
  - Machiavelli

  Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen, vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid, vriendelijkheid in geven schept liefde.
  - Lao-Tse

  Ik zal altijd een priester van de liefde zijn.
  - David Herbert Lawrence

  wordt vervolgd..
  Blog als favoriet !
  Tekstgrootte aanpassen?
  Klik op + of -

  BLOG ZOOM


  Archief
 • Alle berichten
  Categorieën
 • Gedichten (20)
 • Humor / Moppen (9)
 • Mini-lectuurtjes (4)
 • Wijsheden (2)
 • Wist-U-Weetjes (19)
 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  evertsuitlaatklep
  www.bloggen.be/evertsu
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  werken
  www.bloggen.be/werken
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  qkoorts
  www.bloggen.be/qkoorts
  Zoeken in blog

  Iso_lyna's hutspot
  Gedichten, Spreekwoorden, Citaten & Weetjes
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.favicon brief

  brief

  Bijlagen:
  favicon brief.ico (5.3 KB)   


  Categorie:Gedichten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.favicon potlood
  potlood

  Bijlagen:
  favicon potlood.ico (5.3 KB)   


  Categorie:Gedichten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sonnet 18


    

                 
                    XVIII

   

                   Shall I compare thee to a summer’s day?
                   Thou art more lovely and more temperate: 
                   Rough winds do shake the darling buds of May,
                   And summer’s lease hath all too short a date:

                   Sometime too hot the eye of heaven shines,
                   And often is his gold complexion dimm’d: 
                   And every fair from fair sometime declines, 
                   By chance, or nature’s changing course untrimm’d;

                   But thy eternal summer shall not fade,
                   Nor lose possession of that fair thou ow’st,
                   Nor shall death brag thou wander’st in his shade,
                   When in eternal lines to time thou grow’st;

                   So long as men can breathe, or eyes can see,
                   So long lives this, and gives life to thee.

   

                  
                   Sonnet 18                   Zal ik je met een zomerdag vergelijken?
                   Veel zachter en veel zonniger ben jij.
                   Te snel weer moet de tijd van zomer wijken; 
                   De wind striemt soms de bloesems al in mei.

                   Het hemeloog kan soms verblindend zijn, 
                   En dikwijls is zijn schijn van korte duur,
                   Waardoor de glans van schoonheid weer verdwijnt
                   Door 't lot of door de loop van de natuur.

                   Jouw zomer zal voor eeuwig zomer blijven,
                   En nooit jouw pracht verloren laten gaan;
                   De dood zal jou niet in zijn schaduw krijgen,
                   Wanneer jij in mijn zinnen blijft bestaan.

                   Zolang als er nog iemand leest en leeft,
                   Zolang leeft ook de zin die leven geeft.

   

                   Shakespeare

                   (Vertaling: Arie van der Krogt)
  Categorie:Gedichten
  Tags:Shakespeare
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vacature: huurmoordenaar


  Vacature: huurmoordenaar

     De CIA had een vacature voor huurmoordenaar.
  Na alle preliminaire tests en interviews bleven er drie kandidaten over : twee mannen en een vrouw.
  Voor de laatste test namen de CIA-agenten een van de mannen mee tot aan een zware metalen deur en gaven hem een geweer.

  "We moeten weten of je onze instructies altijd zal volgen, wat de gevolgen ook mogen zijn.
  In deze kamer zit je echtgenote in een stoel. Vermoord haar!"
  De man zei: "Dat meen je toch niet? Ik zou nooit mijn vrouw kunnen vermoorden."
  De agent zei : "Dan ben je niet de juiste persoon voor deze job."

  De tweede man werd dezelfde instructie gegeven.
  Hij nam het geweer en ging de kamer binnen. Alles was stil voor ongeveer vijf minuten.
  Dan kwam de man de kamer uit met tranen in de ogen.
  "Ik heb het geprobeerd, maar ik kan mijn vrouw niet vermoorden."
  De agent zei: "Dan ben je niet de geschikte persoon. Neem je vrouw en ga naar huis."

  Ten slotte was de vrouw aan de beurt. Zij kreeg de instructie om haar man te vermoorden.
  Ze nam het geweer op en ging de kamer binnen. Schoten werden gehoord, het ene na het andere. Dan hoorden de agenten geschreeuw en geklop op de muren.
  Na een paar minuten was het weer stil.

  De deur ging traag open en daar stond de vrouw.
  Ze veegde het zweet van haar voorhoofd en zei: "Dit geweer was met losse flodders geladen. Ik heb hem met de stoel moeten doodslaan."
  Categorie:Humor / Moppen
  Tags:Moppen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als gegoten
    
                                      

                          

                                    Als gegoten

                          

                                          
                       
                                            het equivalent van jeans  
                                            dat ik pas en was  
                                            keur of knip  
   
                                            ben je niet  
   

                                            maar iemand  
                                            die ‘t predicaat adequaat

                                            perfect verdient


  Categorie:Gedichten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lange-baard-boom
   

  Welkom op mijn blog    Wist u dat de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?


  Het is een pijnboom (‘borstelkegel’ pijnboom) de zogenaamde Bristlecone Pine in Californië, die in de White Mountains in Californië staat. De exacte leeftijd van deze boom is getaxeerd op 4767 jaar.


  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Tags:borstelkegel
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God zijn is niet makkelijk  God zijn is niet makkelijk
  Een man wandelde op het strand en was in diep gebed verzonken. Plots zei hij luidop: "God, laat me één wens doen".

  De lucht brak open boven zijn hoofd en de luide stem van God riep: "Omdat jij mij altijd trouw bent geweest zal ik je één wens toestaan".

  De man zei: "Heer, bouw me een brug naar Hawaï, zodanig dat ik naar ginder kan rijden telkens als ik dat wil".

  God antwoordde: "Jouw wens is erg materialistisch, denk eens aan de enorme uitdagingen nodig om die brug te bouwen. De steunpijlers zouden tot op de bodem van de oceaan moeten reiken, om dan nog niet te spreken van de afstand, heb je enig idee hoeveel ijzer en beton ik daarvoor zou nodig hebben? Natuurlijk kan ik je wens wel volbrengen, maar toch zou ik liever hebben dat je iets minder aards wenst. Denk even diep na en doe een andere wens".

  De man dacht lang na en zei uiteindelijk: "Ik zou willen dat ik de vrouwen begreep, ik wil weten wat ze voelen, wat ze denken wanneer ze niet willen spreken, wat het wil zeggen als ze zeggen 'niets' en hoe ik ze werkelijk gelukkig kan maken".

  Waarop God antwoordde: "Die brug, moet dat met twee of met vier rijvakken zijn?"
  Categorie:Humor / Moppen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor altijd de jouwe

                                                      Voor altijd de jouwe           
                            alle dingen die we zijn

                            - niet kunnen -

                            zal ik begraven onder een treurwilg

   

                            de mooie herinneringen zal ik verstikken

                            onder een veren hoofdkussen

   

                            en iedere dolgedraaide foto van hoop

                            verpakt in bruin papier

                            tegen muren en bodems die niet de onze zijn

                            zal ik zorgvuldig van liefde ontkleden

   

                            zo gevouwen dat het past tussen

                            fluwelen planken

                            alsof mijn lichaam zich langzaam losmaakt

                            uit je troostende omhelzing

   

                            dinosaurussen wil ik mij voorstellen

                            levendiger dan jou

   

                            zoals een hersenloze toespraak

                            van een dwaas, niet langer vertrouwd

                            met mijn gedachten

   

                            blijft de warmte van je kus eeuwig

                            op mijn lippen branden


       Categorie:Gedichten
  Tags:liefde, eeuwig
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zon, een ster van middelbare leeftijd
   

  Ontwikkeling van de Zon tijdens de hoofdreeksfase      Wist u dat de zon,

     de ster waar
     de
  Aarde om heen draait:


  • ontstaan is uit moleculaire waterstofnevel,
   (een nevel die bestaat uit resten van eerder ontplofte sterren)
  • zich op dit moment in de hoofdreeks-fase bevindt
  • een gele dwerg is, wat een ster uit de middelgrote klasse is
  • ongeveer 4,59 miljard jaar oud is
  • 149 598 000 km verwijderd is van de aarde
  • een oppervlaktetemperatuur heeft van 5.507 °C
  • in de kern een temperatuurtje heeft van 7.000.000 °C
  • zich over 5 miljard jaar in de rode reus–fase zal bevinden
  • waarschijnlijk binnen 6 miljard jaar zal uitgedoofd zijn

   

  Zonder de Zon kunnen wij op de aarde niet leven. Nog voor onze Zon uitdooft, zal de aarde waarschijnlijk opgeslokt zijn door de Rode Reus. Mocht de aarde dit toch overleven, dan zal al het leven uitsterven door een dodelijke hoeveelheid straling. Alles wat ook dit mag overleven, zal onvermijdelijk sterven wanneer de zon uitdooft.


  Gelukkig zijn wetenschappers er van overtuigt dat de mensheid met de huidige wetenschap, over 2.5 miljard jaar hier wel een oplossing voor zal hebben gevonden.


  (foto: Ontwikkeling van de Zon tijdens de hoofdreeksfase, na <300, 650, 2000 en 4500 miljoen jaar. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zon)


  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Tags:Zon, hoofdreeksfase
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spaghetti  Spaghetti

   

   

   

  Een man had al enkele jaren een affaire met een Italiaanse vrouw.

  Op een avond, vertelde de vrouw hem dat ze zwanger was.
  Omdat hij zijn reputatie en huwelijk niet wilde verpesten, betaalde hij haar,
  zodat ze naar Italië kon gaan om heimelijk het kind ter wereld te brengen.
  Als ze in Italië zou blijven om het kind op te voeden, zou hij het kind financieel ondersteunen tot diens achttiende.

  Ze stemde ermee in, maar vroeg, hoe hij zou weten wanneer het kind geboren zou zijn.
  Om het discreet te houden, vertelde hij haar om slechts een kaartje te sturen met daarop “Spaghetti”.
  Dan zou hij ervoor zorgen dat de betalingen geregeld zouden worden.

  Negen maanden later, zijn vrouw pakt de post op.
  "Schat," zei ze, "je hebt een heel vreemd kaartje ontvangen."
  "Oh, geef het maar aan mij."
  Zijn vrouw gaf hem het kaartje, en keek toe terwijl haar man het kaartje las, hij werd bleek, en viel flauw.
  Ze pakte de kaart, en las:

  "5 x Spaghetti, drie met balletjes, en twee zonder.
  Stuur extra saus."


  Categorie:Humor / Moppen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dààrom zeuren vrouwen!  Schat, je vader vroeg eergisteren of ik één van de dagen zijn haren wilde bijknippen. Ik zal het nu even doen, dan hoeft hij niet langer te wachten. Wil je me even brengen? Of neem ik mijn eigen tuf-tuf kevertje?

   

  -- Ja vrouwtje.

   

  “Ja”, ik breng je? Of “ja”, neem je eigen auto?

   

  -- Ik breng je wel even.

   

  Kan je me dan NU even voeren alstublieft?

   

  -- Ja.

   

  Waarom kom je dan niet uit je zetel?

   

  -- Ik heb nog geen sokken aan.

   

  Zou je dan zo vriendelijk willen zijn je sokken aan te trekken?

   

  -- Gaat niet.

   

  En waarom niet?

   

  -- Je hebt ze niet klaargelegd, moppie.

   

  Toch wel schat, maar in plaats van op het nachtkastje, heb ik je bunnysokjes in de badkamer naast je scheermachine gelegd. Dan kon je er niet naastkijken. Dàcht ik.

  Waar staat de auto ergens? Wacht ik buiten wel op jou. Goed?

   

  -- Ja.

   

  Wat “ja”? Kan je dan nooit eens duidelijk zijn? Al mijn vragen beantwoorden?

   

  -- Jawel, pomponneke. Maar je vraagt ook zoveel!

   

  Aaarch! Wil je me a.u.b vertellen waar je auto staat?

   

  -- Buiten, vrouw!

   

  Jaaaa, buiten! Dat weet mijn achterwerk ook! Maar ‘waar’ buiten? Vooraan op straat? In de garage? Achteraan op de parking? Aan de overkant, deze kant, op de hoek ..?

  Ach, blijf maar zitten, ik neem mijn kevertje wel!

   

  -- Dat zal niet gaan, druifje.

   

  Hoezo, "dat zal niet gaan"?

   

  -- Je vierwielig zwijntje staat niet hier.

   

  Wat? Waarom niet?

   

  -- Omdat hij nog maar twee wielen heeft, schatteboutje.

   

  Hé? Hoe? Wat? Waar? Waarom?

   

  -- Ik ben vader gisteren op de luchthaven wezen uitwuiven.

   

  Ah ja? En?

   

  -- En heb je kevertje op de terugweg lichtjes in de prak gereden.

   

  Oh! En..??

   

  -- Takelwagen hé.

   

  Waarom heb je me dat gisteren niet verteld? Zou je me naar je vader gebracht hebben welwetend dat hij niet thuis is? Bang om je stembanden te verslijten? Of wat?

   

  -- Tjah, je vroeg het toch niet?

   


  Categorie:Mini-lectuurtjes
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sauropoda dino's
    Sauropoda    
   

  Wist u dat de sauropoda (200 miljoen jaar geleden) het grootste landdier ooit was?

   

  De plantenetende dinosauriërs konden 35 meter lang en 40.000 kilo zwaar zijn. Onderzoekers van de Universiteit van Bonn denken dat een hele reeks evolutionaire veranderingen in de bouw van deze dino’s ervoor zorgden dat ze konden uitgroeien tot giganten. Zo hadden de sauropoda geen kiezen. Ze kauwden hun eten niet, maar slikten grote brokken door. Het ontbreken van kiezen betekende een lichtere schedel. Hierdoor, én door hun behoefte om bij voedsel op hogere plekken te kunnen, kreeg de sauropoda een langere en flexibelere nek dan hun kauwende voorouders. Omdat de dinosauriërs na een half uur grazen met uitgestoken nek minder energie verspilden dan wanneer ze hun lichaam 100 meter moesten verplaatsen, hielden ze meer energie over, en konden zo gigantisch groeien.
  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Tags:Dinosaurussen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dagboek van een 6-jarige  Dagboek van een 6-jarige
  Maandag
  Sinterklaas gaan halen bij bomma en bompa. Alleen knikkers gekregen. Stom speelgoed. Heb knikkers op de keldertrap gelegd. Bompa naar beneden getuimeld, geen belang, bompa toch al oud en versleten. Er waren geen knikkers kapot. Klop gekregen, met knikkers spelen mag niet.
  Dinsdag
  Hele toffe dag, heb nichtje Suzy gezien op begrafenis bompa.
  Hele dag doktertje gespeeld. Heel plezant. Mama kwaad, papa kwaad, tante Angèle kwaad, Suzy niet. Heb klop gekregen. Doktertje spelen mag niet. Stiel leren is verboden.

  Woensdag
  Hier en daar in huis chocoladekorrels gelegd. Papa is muizenvallen gaan kopen. Heb korrels opgegeten. Mama viel flauw. Heb klop gekregen. Lekkere chocoladekorrels eten is verboden.

  Donderdag
  Heb voor 20 knikkers hele mooie witte muis gekregen van kameraad. In een doosje gedaan en schoon verpakt. Cadeau voor mama. Mama eerst heel blij, daarna krijs gegeven en flauw gevallen. Papa weer heel kwaad. Heb klop gekregen. Cadeautjes geven is verboden.

  Vrijdag
  Papa sloot mij op in de kelder, is plezant. Heb van patattenvoorraad frietjes gesneden om mama te helpen. Zwaar werk, wel 100 kilo patatten. Heb klop gekregen. Mama helpen is verboden.

  Zaterdag
  Papa sloot mij op op zolder, ook heel plezant. Heb papa geholpen en dakgoot proper gemaakt. Stond veel volk op straat. Pompiers zijn me komen van dak halen. Papa kwaad, klop gekregen. Papa helpen is verboden.

  Zondag
  Papa sloot mij op in het tuinhuisje. Had kou en heb een vuurtje gestookt. Pompiers zijn weer gekomen. Toffe mensen, spuiten alles nat. Klop gekregen. Warm hebben is verboden.

  Maandag
  Wou pompiers nog eens terugzien. Heb gebeld en ze zijn gekomen. Mama kwaad en pompiers ook. Heb klop gekregen. Pompiers graag zien is verboden.

  Dinsdag
  Stille dag vandaag. Heb niets gedaan. Mama heel ongerust en ambetant. Niks doen is niet plezant en eigenlijk verboden.

  Woensdag
  Op bezoek bij bomma, toen ze me zag staan kreeg bomma schuim op haar mond. Mama sloot mij op in de keuken. Stoelen van bomma veel te hoog, heb ze korter gemaakt met de zaag van bompa, nu zijn ze juist goed. Mama kreeg schuim op haar mond. Heb klop gekregen.

  Donderdag
  Met papa naar de kliniek gegaan. Bomma en mama bezoeken.
  Iets kapot aan de zenuwen. Waarschijnlijk familieziekte.
  Dokter stak met naald in mama haar arm. Heb met de andere naald die daar lag in de stouterik zijn gat gestoken. Dokter kreeg ook schuim. Van papa klop gekregen. Mama beschermen is verboden.

  Alles is verboden denk ik, behalve kinderen kloppen.
  Wacht tot ik groot en sterk ben.
  Categorie:Humor / Moppen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uit de kleren
                                     

                                     Uit de kleren
                                      


                                      was ik maar niet enkel mens

                                      maar ook de lach

                                      van je lakens

                                      het kuiltje achter je oor

   

                                      het gras

                                      onder je hielen

                                      of het maatpak, strak

                                      om je hemels lijf gespannen

                                      zo weerloos ben ik verleid

                                      tot het doorgronden
          

                                      om te voelen

                                      waarom ik voel wat ik voel

                                      om te weten

                                      waarom ik bemin wie ik bemin


  Categorie:Gedichten
  Tags:gedicht, liefde
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitspraken van Alain
   

  Emile-Auguste Chartier 

  Emile-Auguste Chartier (1868 – 1951)


  Angst

  - Ik denk dat angst niets anders is dan onvruchtbare onrust en dat de angst ten gevolge van wikken en wegen steeds groter wordt.


  Begrijpen

  - Zolang we de samenhang tussen de dingen; tussen oorzaak en gevolg, niet hebben begrepen, zien we tegen de toekomst op als tegen een berg.
  - Wie slechts een deel begrijpt, begrijpt niets.


  Denken

  - De grenzen weten van het denken, is niet het geringste deel van de kunst van het denken.

  - Denken is loochenen wat men gelooft.

  - Denken is neen zeggen

  - Er is maar één manier om goed te denken, en dat is doorgaan op de ene of andere oude en beproefde gedachte.

  - Omdat naties onvermijdelijk stommer zijn dan individuen, heeft alle denken de plicht zich opstandig te voelen.

  Wie bij zichzelf te rade gaat, krijgt altijd een verkeerd antwoord. Denken dat alleen maar beschouwen is, heeft lusteloosheid, droefheid, ongerustheid of ongeduld tot gevolg.


  Deugd

  - Verzet en gehoorzaamheid. De twee deugden van de burger. Door de gehoorzaamheid verzekert hij de orde; door het verzet verzekert hij de vrijheid.

   

  Dichters

  - De ware dichter is hij die inspiratie krijgt terwijl hij het vers maakt.


  Dwaasheid
   
  - Ik verafschuw dwaasheid nog meer dan slechtheid, maar eigenlijk geloof ik in geen van beide.

  - Gekken zijn niets anders dan onze fouten onder een vergrootglas.


  Filosofie

  - De juiste methode om zich een idee te vormen over filosofie, is te bedenken dat er filosofen zijn. 


  Gebreken

  Wat ik zo mooi vind, is dat degene die de fout buiten zichzelf zoekt, nooit tevreden is, terwijl degene die de fout meteen bij zichzelf zoekt en zegt: “Wat ben ik stom geweest”, door zijn ervaring rijker wordt en blijmoedig is.


  Gedachte

  - Ik heb liever te maken met een onjuiste gedachte dan met een juiste gewoonte.

  - Elke gedachte zonder denken moet je machine noemen, in de ruimste zin van het woord


  Geld

  - Mijn grootste bezwaar tegen geld is dat het stom is.

   

  Geluk

  - Een mens is pas gelukkig wanneer hij het geluk zelf wil en uitdenkt.
  - Er wordt gezegd dat het geluk ons aldoor ontvlucht. Dat klopt voor het kant en klare geluk. Maar het geluk dat wij moeten verwerven, ontsnapt ons niet.

  - We houden maar nauwelijks van het geluk dat ons te beurt valt, we willen het hebben veroverd.
  -
  Wie ambitieus is, streeft altijd wel iets na waarin hij denkt een zeldzaam geluk te vinden. Maar zijn grootste geluk bestaat eruit dat hij het werkelijk druk heeft.


  Gevoel

  - Ieder mens laat zijn gevoel spreken als hij toeschouwer is, maar is gevoelloos als hij handelt.

  - Een gevoelig mens is niet per definitie hartelijk. 


  Godsdienst
   
  - Een van de vergissingen van de westerse godsdiensten is dat ze hebben verkondigd dat de mens zonder goddelijke hulp ongeneeslijk egoïstisch is.


  Grootheid

  - Een groot mens is in de herinnering groter dan in werkelijkheid. We zien in hem tegelijk het beste van hem en het beste van ons.

  - Een dwaling van Descartes(*) is van een beter gehalte dan de waarheid van een wijsneus.

   

  (*)(Descartes, (1596 – 1650), de vader van de moderne filosofie, was de eerste filosoof die de filosofie van Aristoteles verwierp en verving door een eigen levensvatbaar filosofisch systeem waarmee hij in de 17de eeuw de basis legde voor de stroming van het rationalisme)


  Humeur

  - Reageren op het humeur is geen kwestie van het verstand gebruiken; dat kan er niets aan veranderen. Je moet van houding veranderen en de juiste beweging nemen.
   


  Idee

  - Als ik een idee heb, moet ik er dwars tegen in gaan: dat is mijn manier om het te toetsen.

  - Niets is gevaarlijker dan een idee, wanneer men er maar één heeft.


  Kunst

  - Kunst en religie zijn geen twee dingen, maar eerder de voor- en achterkant van eenzelfde stof.


  Laster
   
  - De laster komt nooit stof te kort: de deugd zelf verschaft hem pijlen.
   


  Leven

  - Het leven is een karwei dat je strijdbaar moet klaren.

  - Denk aan het heden. Denk aan je leven, dat van minuut tot minuut verdergaat. De ene minuut volgt op de andere, het is dus mogelijk te leven zoals jij leeft, aangezien je leeft.


  Liefde

  - De schoonste liefde gaat niet ver als men haar laat lopen. Men kan haar beter in de armen dragen als een geliefd kind.

  - Liefhebben is zijn rijkdom buiten zichzelf vinden.

  - Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen.


  Macht

  - Macht zonder controle maakt altijd gek.


  Mannen
   
  - Als een man niets kan opbouwen of afbreken is hij erg ongelukkig.
   


  Mens

  - Wat een mens denkt is het geijkte verhaal, en niets anders.

  Het gevaarlijke voorrecht van de mens is zich, als ik het zo mag zeggen, in gedachten te kunnen krabben en door zijn gemoedsaandoeningen rechtstreeks zijn hart te prikkelen en zijn bloed op te jagen.


  Ongenoegen
    
  - Iemand die niet tevreden is over anderen, is nooit tevreden over zichzelf.


  Optimisme en pessimisme

  - Pessimisme is een kwestie van humeur, optimisme van wilskracht.

   

  Stijl

  - Stijl is poëzie in proza. Ik wil zeggen: een manier van uitdrukken die niet door het denken wordt verklaard.

   

  Verleden en toekomst

  - Verleden en toekomst bestaan slechts voor zover wij eraan denken.


  Waardigheid

  - Men moet in het gehoorzamen evenveel waardigheid weten te leggen als in het bevelen.

  Waarheid

  - Een gek die per ongeluk iets waars zegt, heeft de waarheid niet in pacht.

   

  Werkelijkheid

  - Niet het mogelijke is mooi, maar het werkelijke.

   

  Wijsheid

  - Een wijze onderscheidt zich van andere mensen, niet door minder dwaasheid, maar door meer verstand. 

   

   


  Emile Alain, pseudoniem van Emile-Auguste Chartier (1868 – 1951), overtuigd pacifist, was essayist, leraar en één van de belangrijkste Franse filosofen. Hij had een passie voor vrijheid en wantrouwde elke officiële macht. Zijn essays bestrijken een scala aan literaire en politieke thema's. Hij schreef onder andere: “Ou Mars, la guerre jugée” (de oorlog beoordeeld). In 1951 werd hij bekroond met de Grand Prix National de Litterature, waarvan hij de eerste ontvanger was. Dit was de enige eer die hij aanvaardde.
  Het doel van zijn filosofie was om te leren denken, om te leren rationaliseren en vooroordelen te voorkomen.
   

  Categorie:Wijsheden
  Tags:Emile,Auguste,Chartier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Emancipatie-vergadering  Emancipatie-vergadering

   

   

   

  Een vrouw loopt naar de microfoon:
  “Mijn naam is Truus en ben 24 jaar getrouwd met Jan. Ik streek gedurende al die jaren trouw zijn overhemden, maar had daar geen zin meer in.”
  (Daverend applaus uit de zaal)

  Ik zei vorig jaar: “Jan, strijk jij die overhemden zelf maar. Ik heb er geen zin meer in.”
  (Weer luid geklap uit de zaal)


  “De eerste dag zag ik niets veranderen. De 2de dag ook niet, maar op de derde dag stond Jan ineens zelf zijn overhemden te strijken.”
  (De zaal staat op zijn kop van enthousiasme)


  Een tweede vrouw loopt naar de microfoon:
  “Ik heet Babs en ben 10 jaar getrouwd met Pieter. Pieter heeft enorme zweetvoeten en om die lucht eruit te krijgen moeten zijn sokken op de hand worden gewassen met Soda. Ik had daar geen zin meer in.” 
   

  (Luid gejuich en gejoel uit de zaal)

   

  Ik zei tegen Pieter: “Was jij je sokken voortaan maar zelf!”
  (De dames staan op de banken)

  “De eerste dag zag ik niets veranderen, de 2de ook niet, maar op de derde dag stond Pieter mooi zelf z’n sokken te wassen.”
  (De wave wordt ingezet)


  Een klein vrouwtje grijpt de microfoon:
  “Iek geet Fatima en iek 5 jaar getraut mit Mohammed. Mohammed wil elke dag cous-cous eet. Iek altijd for hem gekook, maar gad
  geen sin meer en seg: as jij wil eet cous-cous, ga maar lekker selluf maak.”

  (De zaal is niet meer te houden)

  “De 1ste dag iek sie nix, de tweede dag iek sie nix, maar derde dag iek sie weer klain bitje mit linkeroog.”
  Categorie:Humor / Moppen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moemoe Harriet


  Wist u dat niet de 173 jarige schildpad Harriet de hoogste leeftijd bereikte?

  De oudste van alle gewervelde dieren waarvan de leeftijd is bevestigd is de stralenschildpad (Geochelone radiata)Tu'i Malila die een leeftijd van ten minste 188 heeft bereikt.


  Een mogelijk nog ouder exemplaar was de Aldabra-reuzenschildpad Adwaitya
  die volgens onbevestigde bronnen 255 tot zelfs 300 jaar oud zou zijn geworden en in 2006 stierf. Hier is echter geen hard bewijs voor omdat de exacte geboortedatum niet bekend is.  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Tags:stralenschildpad
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een hemeltree van troost

               

                

                    Een hemeltree van troost
   


   Treesje's wereld dicht bij jou  Categorie:Gedichten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wijsheidsleer voor Merikare  - Een gewelddadige man is de aanstichter van de burgers die partizanen maken van de jongere generatie.

   

  - Doe zoals je vader en voorvaderen. Men kan slechts succes oogsten als men kennis heeft. Hun woorden hebben ze in geschriften bewaard. Sla ze open en lees. Doe zoals de wijzen. Hij die kennis heeft wordt meester.

   

  - Wees vaardig in het spreken, het maakt je een winnaar.

  De kracht van de tong en woorden zijn sterker dan elk wapengeweld.

  Een slimme man kan niet worden bedrogen.

   

  - Wees niet kwaad want (geduld) vriendelijkheid is goed.
  Zorg dat je geliefd bent.

   

  - Handel op zo’n manier dat mensen zich voor jou inzetten vanwege je goede karakter. Maak je bij alle mensen geliefd, want een goed karakter blijft in de herinnering.

   

                                                                       


  De Egyptische koning Meryibre Kheti zou deze wijsheden als leeropdracht in de vorm van een koninklijk testament geschreven hebben voor zijn zoon Merikare, ergens in de 9de of 10de dynastie; de wijsheidsleer, een literair genre dat in Egypte al vanaf het Oude Rijk (ca. 2575 – 2130 v. Chr.) bestond
  .


  Categorie:Wijsheden
  Tags: Kheti
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sinterklaas, de Post
  Sinterklaas, de Post

   

   

   

  Een heel arm jongetje wil graag een nieuwe fiets voor Sinterklaas maar omdat zijn gescheiden moeder geen fiets kan betalen stelt ze hem voor om een brief aan Sinterklaas te schrijven waarin hij om geld voor een nieuwe fiets vraagt.
  Zo gezegd zo gedaan; geadresseerd aan:

   “Sinterklaas - Madrid – Spanje”.

  Aangekomen bij de post, opent de postmeester de brief en leest zijn collega’s hardop voor:

  “Lieve Sinterklaas,

   

  Ik ben een jongetje van 8 jaar en ik wil heel graag een nieuwe fiets.

  Helaas zijn mijn ouders gescheiden.

  Mijn vader is met de horizon vertrokken, trekt zich niets meer van me aan en betaald geen alimentatie.

  Daarom kan mijn moeder geen fiets betalen.

  Ik ben altijd heel lief.

  Ik verzorg mijn zieke moeder en oma en pest nooit mijn zusje.

  Een nieuwe fiets kost maar 150 Euro.

  Alsjeblieft, Sinterklaas, wilt u mij helpen?

  Liefs, Jongetje.”

  De brief ontroerde heel de afdeling zo diep, (sommige onder hen pinkte zelfs een traantje weg) dat ze besloten het jongetje terug te schrijven en een inzamelingsactie te houden om hem aan een nieuwe fiets te helpen. Ach, dan zouden ze vandaag maar eens niet in de kantine eten. En morgen ook niet. En volgende week ook niet..

  Zo gezegd, zo gedaan en een paar uur later hadden ze 145 Euro bij elkaar gelegd, stopte het samen met een lief briefje in een enveloppe:

   

  Bestemmeling: Jongetje

   

  Afzender: Sinterklaas

  Madrid, Spanje


  en lieten de postbode de brief bezorgen.

   

   

  Het jochie, verrukt dat Sinterklaas hem terugschreef, opende ongeduldig de enveloppe, las de brief, vond en telde het geld.

  Blij, maar toch ook een beetje teleurgesteld dat er niet precies 150 Euro in zat schreef hij de Sint een brief terug.

   

  Wederom bij de post roept de postmeester uitgelaten:

  “Jongens!! Een brief van het jongetje!!”
  En weer leest hij de brief luidop voor:

   

  Lieve Sinterklaas,

   

  Hartelijk bedankt om mij het geld te sturen voor een nieuwe fiets.

  Dat vind ik heel heel heel lief van U.

  Maar… ik kwam 5 Euro te kort, dus nu kan ik nog geen nieuwe fiets kopen.

  Ik weet zeker dat U mij 150 Euro heeft opgestuurd, dus die 5 Euro zullen die dieven en klootzakken van de post wel gepikt hebben!!

   

  Liefs, Jongetje
  Categorie:Humor / Moppen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moorddadige mieren


  Wist u dat er een mier is die mensen kan doden?

  Het gaat hier om de buldogmieren (Myrmecia pyriformis) die voorkomen in Australië en Nieuw-Caledonië en bekend staan om hun agressieve gedrag en pijnlijke steek.  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Tags:buldogmier, dodelijk
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schootjeswarm


                             

                             
                              Schootjeswarm
                                     weet je nog hoe volmaakt het was 
                                     hoe strelingen zo teder
                                     wind en water schiep, je glimlach
                                     geen moment mijn hart verliet

                                     voel je nog die ene wimper, vochtig
                                     op je warme wang, voldaan
                                     van de zoete belevenis
                                     waar we beiden zo naar verlangde

                                     wist je wel waarom ik mij zo diep

                                     in je hals begraven had

                                     hoe zalig het was
                                     in jouw armen mezelf te zijn

  Categorie:Gedichten
  Tags:liefde, geborgenheid
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Said I loved you but I lied
  ....

  Categorie:Gedichten
  Tags:Michael, Bolton
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Langdurig huwelijk  Luigi op de verloofdencursus


  De pastoor wilde trouwlustige koppels, via gehuwde mensen, laten kennismaken met wat een huwelijk kan betekenen. In verschillende gespreksavonden kwamen allerlei facetten van het ‘getrouwd zijn’ aan bod.

   

  Voor de 4de zitting had hij oudere gehuwden uitgenodigd om over hun ervaringen te vertellen. Mensen, die na vele huwelijksjaren konden vertellen hoe men moest samenleven, om een gelukkig huwelijk in stand te houden.

  Luigi, een oude Italiaan van de city, stond op enkele weken van de viering van zijn gouden bruiloft. Hij leek de pastoor dan ook een uiterst geschikte figuur om zijn ervaringen door te geven, als waardevolle inspiratie aan de jonge mensen.

  Op de vraag van de pastoor hoe hem dat zo goed gelukt was, vertelde Luigi:

  "Wel ik heb haar altijd goed behandeld, ik was niet krenterig als het om de centen ging. Toen we 25 jaar getrouwd waren heb ik haar zelfs meegenomen op een soort zilveren huwelijksreis naar haar geboortedorp in Sicilië, zodat ze haar ouders en heel haar familie kon terugzien.”

   

  Luigi oogstte natuurlijk een spontaan applaus van de pastoor, van jongere koppels en van de oudere parochianen. Waarop de pastoor zegt:

  “ Luigi! Dat noem ik nu eens een geweldige geste en een fantastisch gebaar voor uw vrouwtje! Maar als u voor uw zilveren huwelijksfeest al zoiets geweldig gedaan hebt, wat ga je dan doen voor uw gouden bruiloft?”

  Waarop Luigi droogjes zegt: "Dan ga ik haar terughalen"  Categorie:Humor / Moppen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mannenzweet


  Wist u dat mannelijk okselzweet vrouwen kalmeert?


  En zelfs de menstruatie cyclus kan beïnvloeden. Dit komt door de feromonen die in het geurrijke zweet zitten. Vrouwen worden rustiger voelen zich meer relaxed.

  In gezinnen met een stiefvader zouden meisjes eerder in de puberteit raken dan bij gezinnen met alleen een moeder.  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Tags:rustgevend
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blindverloren


                             

                             

                                     Blind-verloren                                     
                                     broos als een naakte bloem 
                                     schrijf ik nog eenmaal 
                                     - alsof ik huil om het kind
                                     dat ik nooit baren kon - 

                                     over mijn liefde
                                     mijn mateloze liefde voor jou

                                     over te vroeg en te laat

                                     over hoe ik bij jou het bruisend hart
                                     van mijn jeugd hervond 

                                     hoe je steeds

                                     door mijn dagen en nachten rende
                                     vol ontroerende tederheid, en 

                                     - als ik zo vrij mag zijn - 

                                     hoe mijn knie
                                     perfect in jouw knieholte paste

            

            

                                     --  en alles wat rest 

           

                                     de zachte afdruk van je adem
                                     op mijn linkerwang

  Categorie:Gedichten
  Tags:verslagenheid
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Minieme populatie


  Wist u dat de mens 70.000 jaar geleden bijna uitgestorven was?

  Volgens onderzoekers van de Stanford University zorgde de aanhoudende droogte dat de mens in die tijd in kleine groepjes op het Afrikaanse vasteland leefde. Op een gegeven moment zouden er slechts zo'n 2.000 mensen hebben rondgelopen. Pas aan het begin van de Steentijd steeg de populatie weer.  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Tags:geschiedenis, mens
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fanatiek

                                   

                                  

                                           Fanatiek                                          
                                           weet je

                                           dat ik wezenlijk
                                           bezeten ben 

                                           omdat ik 
                                           nooit bewijzen kan

                                           dat je mijn wezen
                                           in wezen
                                           volledig bezit 

                                           en dat
                                           terwijl ik zo
                                           van jou bezeten ben

  Categorie:Gedichten
  Tags:liefde, onmacht
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neusdrempel


  Wist u dat wanneer je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken?

  Omgekeerd ook niet, je neus staat namelijk in de weg!  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Breekpunt                          
                           
                           Breekpunt
                           


                           ik bereik het punt

                           waarop liefde en verlangen

                           geen fijne gewaarwordingen meer zijn

                           maar voorwerpen

                           obstakels met echte massa

                           die de woonkamer met me delen

                           en iedere minuut

   

                           meer en meer ruimte vragen

                           en nog meer

                           tot ze langs alle kanten

                           als een zware last op me drukken

                           lichaam en hart verkleinen

                           tot het kubieke minimum

                           in elkaar geperst zoals een sloopauto

                           op een autokerkhof

           

                           en dan de ontreddering

                           van die extreme claustrofobiemomenten

                           waarin je denkt

                           het geen seconde langer meer  

                           vol te kunnen houden

                           maar toch

                           je houdt het nog een seconde

   

                           en nog een

                           en nog een, en nog een minuut

                           een uur, en je houdt vol

                           tot het tijdstip de deur weer opengaat

                           de verbanning opgeheven

                           en er weer lucht binnenstroomt

           

                           en licht, licht

                           er is altijd weer licht aan het eind

                           toch?


    
   


  Categorie:Gedichten
  Tags:Onmacht, claustrofobisch
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dolfijndutjes


  Wist u dat dolfijnen en walvissen nooit écht slapen?

  Ze slapen natuurlijk wel, maar niet op de wijze die we zouden verwachten. Ze regelen hun ademhaling bewust en moeten daarom wakker zijn. Als ze in een diepe slaap zouden vallen, wat een soort staat van bewustzijnsverlies is, zouden ze verdrinken. De dieren blijven langzaam doorzwemmen of gaan net onder de oppervlakte liggen en maken korte dutjes. Naar het schijnt vervallen ze in een halfbewuste staat door één hersenhelft uit te schakelen. Dan wisselen ze van zijde, zodat uiteindelijk beide helften volledig uitgerust zijn.  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Tags:dolfijnen, slapen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wel en wee

                                                                              Wel en wee                                       
                                       als mijn wens je wee vermist
                                       ademloos lippen dicht
                                       in liefde
                                       waar ik voor leef

                                       levenslang voorbij
                                       verbindt

                                       ben jij die ene schakel

                                       die ik ontbeer


   


  Categorie:Gedichten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eet je slank  Wist u dat een ontbijt de kans op zwaarlijvigheid met 30% verkleint?


  Het halveert zelfs de kans op een verstoorde stofwisseling van het bloed en een hoog cholesterolgehalte.  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In de mallemolen van ..


  Zij: “Ik had een vreemde droom” vertelt ze peinzend aan de koffietafel.
  “Mijn huid was donzig en heerlijk zacht. Ik aaide buiken, armen, benen, tenen. Ik aaide alles. Echt alles. Eerst heel teder, dan ruw, dan weer teder, dan weer ruw. Ik zag en voelde elke hoek van elke kamer. Zat op stoelen, tafels tot op houten vloeren. Ik rook en proefde liefde, voelde me klammig en bezweet. Maar weet je wat er zo vreemd aan was? Een poosje later voelde ik me door sterke handen opgetild en hardhandig in een trommel gegooid. Eerst kreeg ik het koud, dan warm, dan weer heet. Zo heet, dat ik gilde.
  En draaien dat ik deed! Zo draaien!”

  Haar man: “En ik dan vrouw?! En ik dan! Oh oh, wat heb ik zalig gedroomd!”.
  “We bedreven de liefde. De Godganse nacht bedreven we de liefde! Er was geen houden aan. Ik kusten streelde, beklom, daalde, beklom, daalde; stoeide, streelde, kuste, beklom, en daalde weer. Ik beroofde de sterren van hun hemel! Het was hemels vrouw! Zo hemels! Mijn hart, mijn lichaam, mijn ziel heb ik gegeven. En gelukkig dat we waren! Zo gelukkig! We deden alles samen. Echt alles. We douchten samen, droogden elkaar af, kusten elkaar. We vulden de wasmachine samen en zette hem samen aan. En opnieuw kusten we elkaar.”

  Zij: “Wat lief, mijn liefste” fluistert ze ontroerd.
  “Nu begrijp ik mijn droom. En met God als mijn getuige, zeg ik je dat ik je lief heb. Zo lief. Zo onvoorwaardelijk lief! Ik bied je niet enkel een stukje van mezelf maar helemaal. Mijn bloed is je wijn, mijn hart je snoepje en mijn lichaam voor eeuwig je brood. Dus neem, en eet hier dagelijks van. Maar schat, ik vraag me wel af, waarom draaide ik toch zo?”

  Haar man: “Maar vrouw! Ben je dan zo dom? Zo oliedom?” lachte hij.
  “Jij was de handdoek toch?!!”  Categorie:Mini-lectuurtjes
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sweet (ugly) Sam
  Welkom op mijn blog   Drie keer op rij werd Sam, deze 14-jarige Chinese hond, uitgeroepen tot de lelijkste hond ter wereld. Behalve een grijze kuif en wat pluisjes op zijn flaporen had hij geen haar, zijn huid vol sproeten, blind en een gebit dat deed denken aan de voorzettanden van Austin Powers, waardoor ook eten een probleem vormde.

  "Sam is zo lelijk dat zelfs de jury ervan schrok” , aldus Sam’s baasje, Susie Lockheed uit Santa Barbara, Californië. "Mensen huiveren wanneer ze zien dat ik hem een kus geef."

  Toch, mooi van lelijkheid, had: 'Ugly Sam' een fanclub. Zijn afbeelding sierde menig ansichtkaart, T-shirt en koffiemok. Hij verscheen onder meer in Japan op tv, overnachtte in luxe hotels en ontmoette vastgoedmagnaat Donald Trump op de set van een talkshow. Trots dat haar hond de aller-lelijkste was zei de Amerikaanse eigenaresse : “Above all, what makes Sam special is that "he's so sweet."

  Eens zijn hart te zwak, liet Sam’s baasje hem in november 2005 op 14-jarige leeftijd rustig inslapen.  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Tags:hond, Sam
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Repliek

                                


                                 Repliek


                                

                                 van ver hoor ik een naam

                                 een zucht in gelaagde tranen, dagen

                                 weken, maandenlang

                                 de teloorgang van mistige berkjes
                                 van dubbele bodems
                                 het dunne gras

                                 en hunkering
                                 steeds weer die hunkering
                                 dat ik als wakend oog wekken wil
                                 wanneer het windstil is 

                                 en dat ik het wekken wil
  , trillend 
                                 in je weke buik
                                 omdat ik van je hou

                                 en niet eens zo zelden 

                                 wil ik een kompas voor je kopen
                                 waterdichte Adidas 
                                 en mijn ademhaling wil ik afstemmen 
                                 op het timbre van je nauw 

                                 tot ik jou word, jij mij in jou vindt

                                 als openbaring, alsof alles 
                                 vanzelf spreekt

  Categorie:Gedichten
  Tags:Liefde, toewijding
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slaap je oud


  Wist u dat meer dan
  8 uur slapen per nacht helemaal niet zo gezond is?

  Mensen die dit doen hebben zelfs 12% meer kans om vroegtijdig te overlijden dan mensen die 6,7-7,5 uur slapen.
  Een té groot slaaptekort veroorzaakt dan weer bepaalde functionele beschadigingen; tot de dood aan toe. Gemiddeld overlijdt iemand al na 10 dagen zonder slaap (bij honger pas na enkele weken).  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Foute mannen  Ken jij ook zo'n man? Zo'n lover-discovery-boy met standaardpakketten aan versiertrucs; pittige proza (omleidingborden verbloemen narcistische smoesjes). Knap, lekker, eigenzinnig, mysterieus. Brede schouders in driedelig Armani-pak, passende das, en uiteraard de juiste sokken! Sexy, ondeugend, zelfverzekerd sterk.

  Of in T-shirts met foute prints onder een zwartleren jekker, spannend in lege behuizing. Net een SupZero gokkast. Je stopt er heel je Latijn in maar er komt niets uit. Luchtledige peperlepelaars met een vlammend hart. Mooie lippen, en een godalmachtig lekker lijf! Ja! Verder een wiskundig, selectief luisteraar. Type botte boer en perfecte hufter (waar hij trots op is!)

  Honger je naar zo’n heerlijk charm-heertje? Wel, je vindt hem in de online “foute-mannen-catalogus” onder rubriek: “tweedehands te koop aangeboden”. In alle soorten, alle maten met klinkende namen als Betoverend, Innemend, Ideaal, Perfect, Onbezwaard. En je zult voor hem vallen! Moeiteloos! En hij? Hij windt je om zijn vinger. Heel teder, heel subtiel zal hij de regie over je leven uit handen nemen, ketenen en zonder jou wilde groepstherapieën bezoeken.


  Tot je zijn stralende glimlach net zo stralend tegen het plafond plakt!


  (Vandaag in aanbieding: 1 perfecte man aan een spotprijsje)


  Categorie:Mini-lectuurtjes
  Tags:loverboys
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blondjesmop  Blondjesmop

   

   

   

  Een blinde man gaat per ongeluk een vrouwenbar binnen. Hij vindt zijn weg tot de toog, zet zich neer op een kruk en bestelt iets te drinken. Nadat hij er zo een tijdje heeft gezeten, roept hij naar de persoon aan de tap, " Hé, wil jij een blondjesmop horen?"
  De hele bar wordt in één klap muisstil. Met een diepe, zware, dreigende stem zegt de vrouw naast hem aan de toog, "Voor u die mop vertelt, mijnheer, moet u vijf dingen weten:

  1 - De persoon achter de tap is een blonde vrouw.
  2 - De buitenwipper is een blonde vrouw.
  3 - Ik ben 1,90m groot, 100 kilo zwaar, zwarte gordel in karate, vrouw en blond.
  4 - De vrouw naast me, is blond en een professionele gewichthefster.
  5 - De vrouw aan uw andere zijde is een professionele worstelaarster, eveneens blond.

  Wel, ik raad u aan om eerst heel goed na te denken, mijnheer. Wilt u die mop nog steeds vertellen?

  De blinde man denkt enkele seconden na, schudt zijn hoofd en zegt:  "Pfff nee, niet wanneer ik ze vijf keer moet gaan uitleggen."  Categorie:Humor / Moppen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bloemzwaar
   

  Rafflesia arnoldii 

  Wist u dat er een bloem bestaat die 11 kg weegt?


  Dan gaat het over de Rafflesia Arnoldii. Deze plant komt alleen voor in de regenwouden op Borneo en Sumatra en draagt met een diameter van 1 meter en een gewicht van 11 kg de grootste solitaire bloem op aarde: de Rafflesia, tevens één van de meest bizarre en onbegrepen organismen ter wereld. Zonder zichtbare bladeren, wortels en stengels leeft deze plant als een parasiet op lianen.  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Tags:Rafflesia
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terugblik  Lieve schat,  Ik weet nog hoe ik soms, helemaal leeg, doelloos door de straten slenterde en in de wind een stem hoorde, een lach, a
  ls een klein gedicht. En hoe ik dan zachtjes rilde, want dan dacht ik aan jou. En ik dacht graag aan jou. Het gaf me altijd een heerlijk gevoel. Dan dacht ik: ja, liefde is alles. Liefde is een ruimheid en daarom ook zo mooi. Maar jij, jij was meer. Zoveel meer, zodat ik van veel naar minder kon.

  Als je me vroeg de liefde te beschrijven, kon ik niet anders dan je lichaam nader komen en
  tweeënveertig rozen tekenen. Tweeënveertig rode rozen op de weekheid van je buik, omdat ik maar één enkel woord bedenken kon, één naam; de jouwe. Twee kleine lettergrepen buitengewone grootsheid; je geduld, je vertrouwen, je charme, je lichaam, je loopje, de warmte van je ivoren hart in het gekromde zachte van je lippen…

  Hoe je helblauwe ogen verborgen achter sierlijke wimpers bijna vrouwelijk bewogen langs je oogleden, je welgevormde wenkbrauwen; en steeds met een jongensachtige, innemende lach. Ach, alles aan jou was zo ontwapenend, zo zuiver, zo fijn. Nee, er is geen man zoals jij.
  Het was een genot om in je op te gaan.
                         

  Uren kon ik onafgebroken naar je kijken wanneer je sliep, hoe je wakker werd; je geur, je lippen, je wangen nog knisperig. (voelde je mijn vingers wanneer ik er zachtjes langs schraapte?)

   

  God, wanneer je mij aanraakte, zo zonder schaamte, zo oprecht, zo teder naakt zoals je was, dan was alles wat er te weten viel bekend. Al was ik bedeesd voor drie, nam je mijn hand in de jouwe, werd de mijne kalm. Kalm en teder ontkleedde je mijn vingers, en dan wist ik precies waar, welk plekje, op welk moment. Hadden wij lief, viel er een blinde vlek op de kaart.

  En soms, ja soms proef ik nog de restanten, slenter ik doelloos door de straten en hoor een stem in de wind, een lach van ver… als een klein gedicht. En dan mis ik je. Dan mis ik je meer dan ik beschrijven kan.  Lin

   

   


  Categorie:Mini-lectuurtjes
  Tags:liefde, gemis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zwarte ijsberen


  Wist u dat een ijsbeer geen witte haren heeft?

  De huid is zwart, en de haren doorzichtig en hol. De kleur van de vacht is, afhankelijk van de tijd van het jaar, lichtval en de hoeveelheid vuil in de vacht, gelig wit tot vuilgrijs.  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Tags:ijsberen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.How Am I Supposed To Live Without You
  ....

  Categorie:Gedichten
  Tags:Michael, Bolton
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afscheid

                      

                      
                        Afscheid           
                        hoe ik je naam prevel, niet kan leven

                        niet kan sterven zonder jou, omdat schaduwen

                        mij achtervolgen

   

                        hoe ik laatst door je straat liep, dichtbij je huis

                        stap voor stap, behoedzaam

                        iedere taal uit mijn passen haalde

                        tot het kruim mijn ledematen omsingelde

   

                        hoe ik brak toen ik jouw handen

                        in andere handen voelde, mijn rechterarm verloor

                        als een broos nest waarvan takjes braken

                        alsof de dood reeds zachtjes tikte

   

                        hoe ik voor eeuwig misvormd door hunkering

                        niet anders kan dan lijdzaam wachten

                        op vrede in mijn ziel

                        op vergeving en vrijspraak van mijn wezen
   

  Categorie:Gedichten
  Tags:wanhoop
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Venijnige kikkers
   

     Wist u dat een kikkertje van 1 gram 
  één van de  giftigste diersoorten op aarde is?  Als je dacht dat de giftigste dieren de slang of een spin zou zijn, dan had je het mis. Eén van de giftigste dieren zijn namelijk pijlgifkikkers, Phyllobates terribilis genaamd die voorkomt in de oerwouden van Zuid-Amerika. Deze kikker weegt slechts 1 gram en is niet groter dan 2 á 3 cm. Slechts 0,0001 gram van zijn gif is genoeg om een volwassen mens te doden. Zelfs aanraking van deze kikker kan al dodelijk zijn.  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Tags:pijlgifkikker
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nostalgia                                   

                                     Nostalgia


                                      

                                      misschien

                                      ben ik een beetje beschadigd

                                      een klein beetje maar

                                      zoals iedereen

                                      het valt niet eens op

                                      denk ik

   

                                      zoals Shakespeare

                                      de zee van zijn obstakels

                                      mengde

                                      met metaforen

                                      schrijf ik poëzie

                                      die ik nooit zal schrijven

   

                                      verzin ik scenario’s

                                      van hoe het had kunnen zijn

                                      van gesprekken

                                      die nooit

                                      zullen plaatsvinden

                                      misschien

   

                                      omdat ik heimwee heb

                                      op de wijze

                                      hoe schaduwen liggen, innig

                                      als geliefden

                                      alsof ze elkaar nooit

                                      verlaten


  Categorie:Gedichten
  Tags:verlangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darmonderhoud


  Wist u dat het niet de maag is die rommelt wanneer u honger heeft?

  Het knorrend geluid komt uit de dunne darm die actief bezig is met de spijsvertering en
  zichzelf aan het schoonvegen is.  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zevenblad

                                                                        Zevenblad
                                     als ik zo vrij mag zijn 
                                     welwillend en waarachtig te vragen 

                                     zonder buiten de lijn 
                                     je vermeende Goddelijkheid 
                                     te mishagen 

                                     waarom je tong van zin zo zacht 
                                     de ridder en de zwaan 
                                     zelf bedacht 

                                     niet meer, niet minder 
                                     musicerend als kleine jongen 
                                     om naam en faam


  Categorie:Gedichten
  Tags:liefde, illusie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gestoorde stieren


  Wist u dat stieren vrijwel kleurenblind zijn?

  Ze worden dus helemaal niet woedend van een rode lap maar ergeren zich aan het gewapper en de voorgaande martelingen die hij heeft moeten ondergaan.  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Tags:Stier, kleurenblind
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tastbaar zacht


                             


                             Tastbaar zacht
                              het lijkt me niet bevorderlijk 
                              voor uw hersenschimmig bestaan 
                              noch artistieke noodzaak deze tekst 
                              detailleus tot u te nemen

                             
                              een bron van inspiratie ben ik niet 
                              vermaak nog minder, illusie is me vreemd 
                              God, ik weet niet eens hoe je flirten moet 
                              zo ben ik niet geprogrammeerd 

                              mijn speelruimte beperkt zich enkel 
                              tot het volgen van kruimels, knisperend 
                              onder mijn voeten zo ik de weg kan vinden

                              naar de as die me draait .. en plooit


  Categorie:Gedichten
  Tags:leven, écht, delen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een vastberaden blondje  Een vastberaden blondje

   

   

   

  In een vliegtuig richting Montreal staat ineens een mooie blonde vrouw op en loopt van het economyclass gedeelte naar het businessclas gedeelte en laat zich in zo'n comfortabele zetel vlijen. Een steward ziet dat en gaat er achteraan.

  Hij tikt de blondine op haar schouders en vraagt haar ticket. Na dit bestudeerd te hebben zegt hij tegen de dame: 'Sorry mevrouw, maar dit is de businessclass en u hebt een ticket voor economyclass.'
  De blondine roept: 'Ik ben blond, ik ben mooi, ik ga naar Montreal en ik blijf hier zitten!'

  De steward meldt dit voorval in de cockpit en de co-piloot gaat even polshoogte nemen.
  'Mevrouw,'zegt hij, 'waarschijnlijk heeft u de steward niet begrepen maar uw ticket is niet geldig voor dit gedeelte van het toestel. U dient zich naar het economiegedeelte te begeven.'
  De vrouw roept: 'Ik ben blond, ik ben mooi, ik ga naar Montreal en ik blijf hier zitten!'

  De co-piloot meldt dit aan de piloot en die zegt: 'Wacht maar, pff. Ik ben getrouwd met een blonde vrouw. Ik spreek 'blonds'.
  De piloot gaat naar de blonde dame en fluistert haar iets in het oor.
  Zonder slag of stoot staat de vrouw op en begeeft zich onmiddellijk naar het economiegedeelte. De steward en de co-piloot vragen de piloot hoe hij dat in godsnaam geflikt heeft.
  'Simpel,' zegt de piloot, 'ik heb tegen haar gezegd dat de businessclass niet naar Montreal gaat.'
  Categorie:Humor / Moppen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misplaatst hart


  Wist u dat het hart bij de mens in het midden van de borstkas zit en niet links?

  Pijn aan het hart wordt bijna altijd ook midden op het borstbeen gevoeld.  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Dromensmokkelaar

                                                                De Dromensmokkelaar


                           K
  oning in rede

                                 wekker van vervoering

                                 was het liefde

                                 toen je sprak van gedeelde tronen

   

                                 verraderlijk vulde je

                                 de container van een geweer met rozen

                                 en kocht

                                 je argeloze onderdanen om

   

                                 heersen is je land en lichaam

                                 het leger je begeerte

                                 proeven je tweede huid

   

                                 neen, voor mij geen heer

                                 geen wapens meer

                                 en ik bid

                                 dat ik nooit

                                 nooit meer voor uw bewind bezwijk
   


  Categorie:Gedichten
  Tags:regeren, bedrog
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haringwindjes


  Wist u dat haringen met elkaar communiceren door ’s nachts 'scheten' te laten?

  Volgens Canadese biologen klinken de 'scheten' als een levendig knetterend geluid waarvan de duur en toonhoogte nogal kan verschillen. Het geluid zou een sociale functie hebben, maar wat de dieren er precies mee zeggen is nog een raadsel.  Categorie:Wist-U-Weetjes
  Tags:haringen


  ;;

  WELKOM OP MIJN BLOG!

  Gastenboek
 • judi slot online uang asli
 • Situs Judi IDN Poker Online Uang Asli Terpercaya
 • viagra origins
 • cialis farmacias andorra
 • i use it best price for cialis


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.  Zoeken in blog           Citaat van de dag  Citaten: schrijven/schrijvers

  A verwonderde zich erover dat B over de liefde schreef zonder verliefd te zijn. B: "Ik schrijf toch ook over de dood zonder dood te zijn?"
  - Cees Buddingh


  Als een boek begint te leven moet de schrijver zwijgen.
  - Friedrich Nietzsche 
  De eerste plicht van een onbekend schrijver is interessant te zijn. Vervelend zijn mogen alleen reeds beroemde schrijvers.
  - Emile Borr 
  Laat iedere schrijver zijn eigen leugens vertellen. Dat is persvrijheid.
  - Norman Mailer 
  Een boek gaat over wat je er zelf uithaalt. Niet over wat de schrijver belangrijk vindt.
  - Thea Beckman 
  Een schrijver is zoals iemand die op een paard zit dat plotseling op hol slaat. Ik maak altijd een plan en op het einde is het dan iets helemaal anders.
  - Louis Paul Boon 
  Niet de schrijver, de lezer moet fantasie hebben. De lezer is niet de toeschouwer van een toneelstuk, maar de akteur die alle rollen uitbeeldt. De lectuur is zijn hoogst eigen creatie. De schrijver levert tekst maar een artistiek werkstuk wordt het pas door het talent van de lezer.
  - Harry Mulisch 
  De Schrijver Schrijft, De Lezer Leest en De Literaire Criticus Vreet Z'n Hart Op.
  - Herman Brusselmans 
  Een schrijver behoeft zich niet aan voorschriften gebonden te achten, maar de criticus is niet vrij, want hij vertegenwoordigt het artistieke geweten van de gemeenschap.
  - F. Hopman 
  Een schrijver bederft alles als hij het te mooi wil maken.
  - Jean de La Fontaine 
  Een schrijver is pas goed oneerlijk als hij de harde werkelijkheid verbloemt.
  - Randall Jarrell 
  Een schrijver wordt de weduwnaar van zijn eigen verbeelding.
  - Herman Teirlinck 
  Een schrijver is zelden zo welbespraakt als wanneer hij het over zichzelf heeft.
  - Anatole France 
  De zogenaamde paradoxen van een schrijver, waaraan een lezer aanstoot neemt, bevinden zich vaak helemaal niet in het boek, maar in het hoofd van de lezer.
  - Friedrich Nietzsche 
  De gedachten van een schrijver over God doen ons niet God kennen, maar zij doen ons de schrijver kennen.
  - Eugène Marbeau 
  Soms lees ik een boek met genoegen, terwijl ik de schrijver verafschuw.
  - Jonathan Swift 
  Het is gemakkelijk een schrijver af te tuigen, maar het is moeilijk hem naar waarde te schatten.
  - Vauvenargues
  Hij is geen schrijver, wiens gedichten niemand leest,
  - Martialis
  Een schrijver vragen wat hij over critici denkt, is net hetzelfde als een lantaarnpaal vragen wat hij over honden denkt.
  - Wiet van Broeckhoven 
  Een criticus beledigt een schrijver: men noemt het kritiek. Een schrijver beledigt een criticus: men noemt het een belediging.
  - Henry de Montherlant 
  De goede kunstenaar gelooft dat niemand goed genoeg is om hem advies te geven. Hij is extreem ijdel. Hoeveel hij een oude schrijver ook bewondert, hij wil hem verslaan.
  - William Faulkner 
  Een criticus kan alleen maar het boek bespreken dat hij gelezen heeft, maar dat is nooit hetzelfde boek als dat wat de schrijver geschreven heeft.
  - Mignon McLauhlin 
  Een schrijver is iemand die, niet tevreden met het feit dat hij zijn omgeving verveelt, ook nog de volgende generaties wil vervelen.
  - Montesquieu
  “Schrijven is straten maken: op je knieën liggen en achteruit kruipen”
  - H. Mulisc

  "Ik heb tot nog toe achttien keer een boek geschreven, maar ik heb veel vaker géén boek geschreven. Het is een rotgevoel om als je een schrijver bent, te beseffen dat je volop bezig bent geen boek te schrijven."
  - Herman Brusselmans

  "Onze wijsgeren, die boeken schrijven over het verachtelijke van de roem, vermelden hun naam toch maar op de titelpagina!"
  - Marcus Tullius Cicero
   

  "De kunst van het schrijven bestaat vooral hierin ons te doen vergeten dat hij woorden gebruikt."

  - Henri Bergson 


  "Men moet geld hebben om te kunnen schrijven, maar nog meer om niet te kunnen schrijven."

  - Jacques C. Bloem 


  "Een brief aan jezelf schrijven, heeft alleen maar zin als je het juiste adres kent."

  - Henk Bos 


  "Door de noodzaak zich verstaanbaar te maken, is de kunstenaar aan het gangbaar taalgebruik gebonden; schrijft hij wat voor anderen abracadabra is, dan kan hij net zo goed niet schrijven."

  - Carry van Bruggen 


   
  "Je zou net zo snel moeten kunnen schrijven als een ander het lezen kan."
  - Cees Buddingh 


   
  "Schrijven is iets fluisteren wat door niemand gezegd wordt."
  - Cees Buddingh 

  Het schrijven als een vast beroep beschouwen moet gezien worden als een vorm van waanzin.
  - Friedrich Nietzsche


  Niets is gemakkelijker dan zo te schrijven dat geen mens het begrijpt; niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te drukken dat ieder mens ze begrijpt.
  - Schopenhauer, A.
  Of ik nooit moe word van het schrijven? Nee, ik kan er toch bij blijven zitten.
  - Simon Vestdijk
   
  Schrijven wil zeggen dat er stapje voor stapje een ik buiten jezelf ontstaat die je vertelt wat je bedoelt.
  - Rutger Kopland
   
  Tussen de waarheid en het schrijven botert het niet.
  - Connie Palmen
   
  Allicht schrijven vrouwen weinig politieromans, ze zouden de identiteit van de schuldige niet tot de laatste bladzijde kunnen verzwijgen.
  - Georges Simenon
   
  Van de meeste boeken blijven alleen de citaten over. Dan is het toch beter van meet af aan alleen de citaten neer te schrijven?
  - Stanislaw Jerzy Lec
   
  Om bondig te schrijven moet men over veel woorden beschikken.
  - Otto Weiss
   
  Een dagboek schrijven is zoiets als improviseren op de zwarte toetsen van de piano: het kan niet misgaan, maar het is ook zelden echt goed.
  - Willem Frederik Hermans
   
  Een gedicht schrijven betekent: het onmogelijke mogelijk maken, een dode vrouw tot leven wekken, water uit de rots slaan, het menselijk tekort opheffen.
  - Ed. Hoornik
   
  Er zijn geen goede schrijvers. Soms ontstaat in ons land een goed boek, dat op het gemiddelde peil geen invloed heeft. De goede boeken zijn meestal afkomstig van zonderlingen, liefhebbers die stiekem schrijven in het holst van de nacht en niets te maken hebben met het literaire leven, met de levende literatuur als geheel.
  - Willem Frederik Hermans
   
  Om een goede minnebrief te schrijven moet men beginnen zonder te weten wat men wil zeggen en eindigen zonder te weten wat men heeft gezegd.
  - Jean-Jacques Rousseau
   
  Een kind hoeft niet te schrijven, het is onschuldig.
  - Henry Miller
   
  Schrijven is een manier om te praten zonder onderbroken te worden.
  - Jules Renard
   
  Kunnen we 'fout' in het vervolg niet als 'faut' schrijven, zodat het dan ook echt fout is.
  - Bram Lomans
   
  Het schrijven van een gedicht is in feite naakt lopen met je hersenen.
  - Leo Vroman 

  Het schrijven als een vast beroep beschouwen moet gezien worden als een vorm van waanzin.

  - Friedrich Nietzsche  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  jennyenwill
  www.bloggen.be/jennyen
  Zoeken met Google  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  aranil
  www.bloggen.be/aranil
  Citaten:
  Friedrich Nietzsche


  ...Friedrich Nietzsche

     1844-1900  Dat wat me niet doodt, maakt me sterker.
  Als er geen liefde of haat meespeelt, speelt de vrouw middelmatig.
  Als je in de afgrond kijkt, dan kijkt de afgrond ook in jou.
  De één zoekt een verloskundige voor zijn gedachten, de andere zoekt iemand die hij helpen kan. Zo ontstaat een goed gesprek.

  De aanhangers van een groot man maken zich blind om zijn lof beter te kunnen zingen.

  De hoop is het kwaadste der kwaadste, omdat zij de marteling verlengt.

  De laatste christen stierf aan het kruis.

  Bedelaars moet men maar helemaal afschaffen. Inderdaad, men ergert zich hun iets te geven en men ergert zich hun niets te geven.

  De gebalde vuist is het enige argument tegenover het domme gezicht.

  De fantasie van vele christelijke heiligen was soms onvoorstelbaar smerig. Krachtens de theorie dat deze begeerten echte demonen waren die in hen huis hielden, voelden zij zich daarbij niet al te zeer aansprakelijk: aan dat gevoel danken wij de veelzeggende oprechtheid van hun zelfportretten.

  Als echtgenoten niet samenleefden zouden er meer goede huwelijken zijn.

  Bij verstandige mensen gelooft men niet aan hun dwaasheden: wat een inbreuk op hun rechten als mens!

  De beste vriend zal waarschijnlijk de beste echtgenote krijgen, omdat een goed huwelijk op een talent voor vriendschap berust.

  Als men zich steeds onder mensen van verdienste weet, leert men alle aanmatiging af; het alleen-zijn leidt tot zelfoverschatting.

  De fijnste humaniteit openbaart zich in de wens om anderen schaamte te besparen.

  De eis bemind te worden, is de grootste aller arroganties.


  Geen enkele overwinnaar gelooft in het toeval.

  Er is altijd enige waanzin in liefde. Maar er is ook altijd een reden voor waanzin.

  Er bestaan geen feiten alleen interpretaties.

  De wijsbegeerte is een stelselmatig misbruik van een daartoe uitgevonden terminologie.

  De tegenwerping, het slippertje, het vrolijke wantrouwen, de spotlust zijn tekenen van gezondheid; al het onvoorwaardelijke hoort thuis in de pathologie.

  Geschiedenis gaat bijna altijd over slechte mensen waarover men later niets dan goed zegt.

  En de heersenden keerde ik de rug toe, toen ik zag wat zij thans heersen noemen: sjacheren, loven en bieden om macht - met het gepeupel!

  De vrouw is Gods tweede vergissing.

  De mensen schamen zich niet over hun schunnige gedachten, maar alleen over de idee dat iemand hen tot zulke gedachten in staat acht.

  Er bestaat een onschuldige bewondering, maar deze komt slechts voor bij diegene in wie het nog niet opgekomen is ook zelf eenmaal bewonderd te kunnen worden.

  De zogenaamde paradoxen van een schrijver, waaraan een lezer aanstoot neemt, bevinden zich vaak helemaal niet in het boek, maar in het hoofd van de lezer.

  De vrouw leert haten naar de mate waarin zij verleert te betoveren.

  En wat redde haar deugd? De stem van haar geweten? O, nee. De stem van haar buurvrouw.

  De onopgeloste disharmonieën in karakter en gezindheid der ouders zetten zich voort in het kind en vormen diens lijdensgeschiedenis.

  Er is een kind verborgen in de echte man; en het verlangt te spelen. Kom op dan vrouwen en ontdek het kind in de man.

  Het voorrecht van de doden is dat ze niet meer behoeven te sterven.


  Het geluk van de man is: ik wil. Het geluk van de vrouw is: hij wil.

  Het is moeilijk met mensen om te gaan omdat zwijgen zo moeilijk is.

  Het liefst springt men een drenkeling achterna, wanneer er toeschouwers zijn die het zelf niet durven.

  Hoe nu? Een groot man? Ik zie alleen maar een tegenspeler van het eigen ideaal.

  Het gladde ijs, een paradijs voor de man die dansen kan.

  Ik zou best christen en verlost willen zijn, als de christenen er maar wat meer verlost uitzagen.

  Hij is een denker, dat wil zeggen, hij verstaat de kunst de dingen eenvoudiger te nemen dan ze zijn.

  In de hemel ontbreken de interessante mensen.

  Hij die niet kan liegen weet niet wat de waarheid is.

  Het parlementarisme, ofwel de officiële toestemming om uit vijf meningen te mogen kiezen, vindt ingang onder de velen die graag de indruk wekken zelfstandig te zijn en voor hun mening willen vechten. Maar uiteindelijk is het om het even of de kudde een mening krijgt opgedrongen of dat vijf meningen zijn toegestaan.

  Ik houd van de mens die kwistig omgaat met zichzelf, die geen dank wil en niet geeft omdat hijzelf iets kreeg: immers hij schenkt voortdurend en is niet zuinig op zichzelf.

  Hoe dan? Is de mens een miskleun van God? Of God een vergissing van de mens?

  Het slechte is de beste kracht van de mens.

  Het christelijke besluit om de wereld lelijk en slecht te vinden, heeft de wereld lelijk en slecht gemaakt.

  Iets wat kort uitgedrukt is kan de vrucht zijn van veel en langdurig nadenken.

  Ik ontvlucht de nabijheid der mensen niet, maar het is de eeuwige verre afstand tussen mens en mens die mij in de eenzaamheid drijft.

  Hij die het niet nodig heeft te liegen, is er trots op dat hij geen leugenaar is.

  Het voordeel van een slecht geheugen is dat men van dezelfde goede dingen meer dan eens kan genieten.

  Iedereen heeft precies zoveel ijdelheid als het hem aan verstand ontbreekt.

  Iemand heeft ooit eens gezegd: “Er zijn twee mensen waar ik nooit diep over nagedacht heb. Dat is het bewijs dat ik van hen houd.”

  Het vergeten van het doel is de meest voorkomende vorm van domheid.

  Hoe hoger je vliegt, hoe kleiner je lijkt voor de mensen die niet kunnen vliegen.

  Hoeveel waarde kan een geest verdragen, hoeveel waarheid kan een geest trotseren? Dat werd voor mij meer en meer de werkelijke meting van waarde.

  Je vergeet je schuld als je haar aan iemand anders hebt opgebiecht, maar meestal vergeet de ander haar niet.


  Je haat niemand zolang je hem nog geringschat, maar pas als je hem gelijk of hoger schat.

  Lachen is leedvermaak maar dan met een zuiver geweten.

  Kunst is in wezen de bevestiging, de zegening en vergoddelijking van het bestaan.

  Indien aalmoezen alleen uit medelijden gegeven werden waren de bedelaars allemaal al verhongerd.

  In het geheel niet van zichzelf spreken is een voorname vorm van huichelarij.

  Liever een vijandschap uit één stuk dan een gelijmde vriendschap.

  Je hebt het leven slecht geobserveerd, als je niet ook de hand hebt gezien, die met zachtheid...doodt.

  Je hebt uiteindelijk je begeerte lief en niet het begeerde.

  Menigeen vindt zijn hart pas als hij zijn hoofd heeft verloren.

  Men hoort slechts die vragen, waarop men in staat is antwoord te geven.

  Men beloont een leraar slecht als men steeds zijn leerling blijft.

  Liever niets weten dan veel half weten.

  Medevreugde niet medelijden maakt de vriend.

  In de vergulde schede van het medelijden steekt soms de dolk van afgunst.

  Maar het is met de mens als met de bomen. Hoe meer hij naar de hoogte en naar het licht wil, des te sterker streven zijn wortels naar de aarde, nederwaarts in het donkere, het diepe - in het boze.

  Menigeen weet niet hoe rijk hij is, tot hij merkt, welke rijke mensen nog van hem stelen.

  Men moet van het leven scheiden zoals Odysseus van Nausica afscheid nam, meer zegenend dan verliefd.

  Men droomt in ‘t geheel niet, of interessant. Zo zou men ook moeten leren wakker te zijn: in ‘t geheel niet of interessant.

  In onze dromen verbruiken wij te veel kunstenaarschap en daarom zijn wij er overdag te arm aan.

  Mensen kunnen niet bekeerd worden, men moet er ziek genoeg voor zijn.

  In iedere echte man is een kind verborgen, dat wil spelen.

  Menigeen wordt slechts daarom geen denker, omdat hij een te goed geheugen heeft.

  Mensen die troost nodig hebben, worden door geen enkel troostmiddel zo opgebeurd als door de bewering dat er voor hun geval geen troost bestaat. Daarin ligt zo een onderscheiding besloten, dat zij hun hoofd weer opheffen.

  Kunstenaars zijn slaapwandelaars bij daglicht.

  Veel over jezelf praten kan ook een manier zijn om je te verbergen.


  Ook de haat kent zijn jaloezie: we willen onze vijand voor onszelf hebben.

  We hebben kunst om niet aan de waarheid te sterven.

  Wie een vreemde taal een beetje beheerst heeft er meer plezier aan dan wie haar goed spreekt. Het plezier is aan de half-kundigen.

  Natie: een groep mensen die één taal spreken en dezelfde kranten lezen.

  Wat is funester dan te werken, te denken en te voelen zonder innerlijke noodzaak, zonder een diep persoonlijke keuze, zonder lust? Als een automaat van de “plicht”?

  We moeten iedere dag als verloren beschouwen waarop we tenminste niet één keer hebben gedanst. En we zouden iedere waarheid als een onwaarheid moeten bestempelen als het niet gepaard ging met tenminste één lach.

  Slangen die niet van huid kunnen verwisselen, gaan te gronde. Evenzo de geesten die men verhindert van mening te veranderen: zij houden op geest te zijn.

  Slapen is geen geringe kunst: je moet er de hele dag voor wakker blijven.

  Rijpheid van de man: dat is, de ernst te hebben teruggevonden die je als kind bij het spelen had.

  Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken.

  Wat uit liefde wordt gedaan, geschiedt altijd buiten goed en kwaad om.

  Sommige mannen hebben gezucht omdat men er met hun vrouw vandoor was gegaan, de meesten echter omdat niemand er met de hunne vandoor wilde gaan.

  Veronderstel nou eens dat de waarheid een vrouw was, wat dan?

  Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden der waarheid dan leugens.

  Wat zijn nu onze belevenissen? Veel meer wat wij er in leggen dan wat er in gelegen is!

  Sommige kunstenaars worden postuum geboren.

  Verscheidene mensen, meer in het bijzonder vrouwen, kennen de verveling niet, omdat ze nooit behoorlijk hebben leren werken.

  Wees meester en vormgever van jezelf.

  Wie een waarom heeft waarvoor hij kan leven, kan bijna elk hoe verdragen.

  We zijn zo graag in de vrije natuur, omdat deze geen mening over ons heeft.

  Moraliteit is kudde-instinct in individuen.

  Wat is slecht? - Alles wat voortkomt uit zwakte.

  Onrecht is nooit gelegen in ongelijkheid van rechten, het is gelegen in de aanspraak op ‘gelijke’rechten.

  Welk kind heeft geen reden om over zijn ouders te huilen?

  Vaak spreekt men een mening tegen, ofschoon het eigenlijk alleen de toon is, waarop ze werd uitgesproken, die ons onsympathiek is.

  Met zijn principes wil men zijn gewoontes tiranniseren of rechtvaardigen of eren of beschimpen of verbergen: - twee mensen met dezelfde principes willen daarmee waarschijnlijk toch nog iets wezenlijk anders.

  Wie geen boeken schrijft maar wèl veel nadenkt, levende in een hem onvoldaan latende omgeving, zal doorgaans een goed briefschrijver zijn.

  Wees niet deugdzamer dan uw krachten toelaten.

  Onze misdaad tegenover misdadigers bestaat daarin, dat wij hen als schurken behandelen.

  Voor onszelf stellen wij ons allen eenvoudiger voor dan we zijn: zo rusten we van onze medemensen uit.

  Wanneer we vermoeid zijn, worden we overvallen door ideeën die we lang geleden hadden overwonnen.

  Wie door en door schoolmeester is, neemt alles slechts met betrekking tot zijn leerlingen au sérieux - zelfs zichzelf.

  Wat wij doen wordt nooit begrepen, doch altijd slechts geprezen of gelaakt.

  Velen zijn hardnekkig ten opzichte van de eenmaal ingeslagen weg, weinigen ten opzichte van het nagestreefde doel.

  Wat me niet vernietigt maakt me sterker.

  Vaak kiest men voor de aanval en maakt men vijanden, om te verbergen dat je zelf zwak staat.

  Predik het geloof totdat je het hebt en dan zal je het prediken omdat je het hebt.

  Toen ik moe was van zoeken, leerde ik vinden.

  Ook god heeft zijn hel: dat is zijn liefde tot de mensen.  Zoeken in blog


  Citaten:
  William Shakespeare


  .....William Shakespeare
   1564-1616


  Als liefde ziek wordt en vervalt, bediend het zich van gedwongen vormelijkheid.

  De hinde die zou willen trouwen met de leeuw zal zeker sterven van liefde.

  Bestaan of niet bestaan, dat moet je je afvragen.

  De vorst der duisternis is een heer.

  Beter een geestige dwaas dan een dwaze geest.

  Beknoptheid is het kenmerk van verstand.

  Alle dingen worden met meer hartstocht nagejaagd dan genoten.

  Als zorgen komen, komen ze niet als enkele verspieders, maar bij troepen tegelijk.

  Dat licht dat ge daar ziet, brandt in mijn grote hal.

  Wat zendt zo’n kleine kaars zijn stralen ver in ‘t rond! Zo ook de goede daad die in een boze wereld schijnt.

  Als de geest gewillig is, is het lichaam zwak.

  Als goede wijn geen krans behoeft, dan kan een goed stuk een epiloog ontberen.

  De hele wereld is een schouwtoneel en alle mensen zijn maar acteurs.

  Dat iemand glimlacht, en glimlacht, en toch een schurk kan zijn.

  De tijd van leven is kort: die korte tijd laag bij de gronds doorbrengen zou te lang zijn.

  Als het hele jaar vakantie was, zou sporten net zo vervelend worden als werken.

  Breng een wanhopig mens niet in verzoeking.

  Als doen even gemakkelijk was als weten wat goed is, zouden kapelletjes kerken zijn en daglonerwoningen vorstenpaleizen.

  De pijl van een dwaas is spoedig afgeschoten.

  De hoop is een vleier, maar de oprechtste van alle parasieten; want zij bezoekt zowel de hut van de arme als het paleis van de rijke.

  Afhankelijkheid is hees en mag niet hardop spreken.

  Arm en tevreden is rijk, en rijk genoeg.

  De duivel kan de Bijbel aanhalen, als het in zijn kraam te pas komt.

  De huichelaar valt het licht een smart te tonen, waarvan het hart niets weet.

  De vloek van de koningen: zij moeten zich omringen met slaven.
  Geen enkel beest is zo woest dat het geen genade kent. Ik ken geen genade, dus ik ben geen beest.

  Eet, drink en wees vrolijk. Het kan je laatste dag zijn.

  Een dwaas schiet zijn pijl af zonder te richten.

  Doe maar voorzichtig als je het woord liefde gebruikt.

  Een vrede die alle aardse aanzien te boven gaat: een kalm en gerust geweten.

  Er is een godheid die verkneedt en vormt, wat wij slechts ruw ontwerpen.

  Een blijmoedig hart loopt de hele dag; een bedroefd hart is na een mijl al vermoeid.

  De ziel van de man ligt in zijn kleren.

  Er is geen goed of slecht, maar het denken maakt het zo.

  Een huichelachtig gezicht moet verbergen wat een vals hart weet.

  Een goed dienaar voert niet alle bevelen uit.

  Een kwelling van zuchten en treuren, laat de mens opzwellen als een blaas.

  Een voortreffelijke reputatie, waarde heer, is zowel bij mannen als vrouwen het duidelijkst zichtbare sieraad van hun innerlijk.

  Door die gracieuze tooi die waarheid geeft, lijkt schoonheid nog veel schoner.

  Er is een tij in al wat de mens doet; dat wat met de vloed bezeild, leidt naar het geluk:

  Een eerlijk man zijn in deze wereld, betekent één uit de duizenden zijn.

  Eigen slechtheid leert de gedachten van anderen te wantrouwen.

  Die weltevreden is, is wel betaald.

  Eén goede daad die sterft, sleept duizend andere, die op haar wachten, met zich mee in het graf.

  De waarheid doet de duivel blozen.

  Een toneelspel is een schaduw. Pas als de verbeelding erbij komt, krijgt de schaduw zijn vorm

  Om zijn doel te bereiken citeert de duivel zelfs uit de Schrift.


  Hoe bitter is het in het geluk te kijken door de ogen van een ander.
  Ik zou niet erg gelukkig zijn, als ik kon zeggen hoe gelukkig ik ben.

  Liefde verkwikt als zonneschijn na regen.

  Het pad van ware liefde was nooit effen.

  Het is net zo gemakkelijk atomen te tellen als de problemen van een minnaar op te lossen.

  Ik versta je kussen en jij de mijn, en dat is een opwindend dispuut.

  Liefde is blind en minnaars kunnen de aardige dwaasheden die zijzelf begaan niet zien.

  Liefde is geen liefde als zij vertroebeld wordt door oneigenlijke oogmerken.

  Genade kan niet afgedwongen worden.

  Geweten is slechts een woord dat door lafaards gebruikt wordt.

  Reputatie, reputatie, reputatie! Oh! Ik ben mijn reputatie kwijtgeraakt.

  Ik ben het onsterfelijk deel van mijn persoon kwijt en wat overblijft, is

  Schrijf het op! Schrijf het op, o wereld! Spontaan en eerlijk zijn is niet genoeg.

  Te haastig komt even laat aan als te langzaam.

  Welk harnas is sterker dan een onbezoedeld hart?

  Het is niet genoeg de zwakke op te helpen; men moet hem ook daarna nog steunen.

  Heeft iemand in zichzelf geen muziek; roert hem de meng’ling niet van zoete tonen; die man deugt tot verraad, tot list en roof.

  Nietigheden, ijl als lucht, zijn voor de jaloerse bevestiging, zo sterk als bewijzen uit de Heilige Schrift.

  O wat een ellendige ogenblikken maakt hij door, die liefheeft en toch twijfelt, die verdenkt, toch hevig bemint.

  Mijn plagiaten zijn dochters die ik uit een minder goed gezelschap naar een beter milieu breng.

  Het is dwaasheid te leven als leven een kwelling is.

  We moeten ons zeer duidelijk uitdrukken of dubbelzinnigheid zal ons de das omdoen.

  Ware adel kent geen angst.

  Vaarwel, vaarwel! ‘t Verdriet van ‘t afscheid is zo zoet, dat ik ‘t vaarwel herhaal tot d’ ochtend ons begroet.

  Van alle wonderen die ik ooit gehoord heb, lijkt mij het vreemdst dat mensen bang zijn.

  Wie twintig levensjaren afsnijdt, snijdt even zoveel jaren doodsangst af.

  Wanneer hij sterft, neem hem dan en snij hem dan in kleine sterretjes en dan zal hij het gezicht van de hemel zo aangenaam maken dat iedereen verliefd zal worden op de nacht.

  Het leven is een toneel en wij zijn de acteurs.

  Wat hen dronken maakte, maakte mij moedig, wat hen uitdoofde, gaf mij vuur.

  Het zou een onderwerp zijn voor een week, gelach voor een maand en een goede mop voor

  Ik ben zo arm als Job, mijn heer, maar niet zo geduldig.

  Wees geduldig want de wereld is groot en wijd.

  Wij zijn als datgene waarvan dromen zijn gemaakt, en ons beetje leven is omgeven door slaap.

  Luister naar ieders kritiek, maar behoud uw eigen oordeel.

  Verandert eetlust niet? Een mens houdt in zijn jeugd van kost die hij in zijn ouderdom niet kan verdragen.

  Nooit zal ik als een gans mij laten leiden door instinct, maar optreden alsof de man schepper

  Wie geen geduld heeft, is zeer arm.

  Hij, die gebrek heeft aan geld, middelen en tevredenheid mist drie goede vrienden.

  Maar genade is meer dan sceptermacht; zij troont in de harten van koningen; ze is een eigenschap van God zelf.

  Goede spijsvertering komt voort uit eetlust, en gezondheid uit beide.

  Zulk slag van mannen heeft vaak tijdenlang geen rust wanneer zij iemand zien die groter is dan zij; en daarom zijn zij doodgevaarlijk.

  Grootheid verraadt zich zelf.

  Loop maar, loop maar over de paden en spring luchtig over het hek. Een vrolijk hart loopt heel de dag, is ‘t treurig dan is ‘t na een mijl al moe.

  Nu breekt een edel hart.

  Lofprijzingen van het verleden laten ons verdrinken in dierbare herinneringen.

  Het was me het wereldje wel sinds laaghartig huichelen een compliment werd gevonden.

  Veel talmen voorkomt een slecht huwelijk.

  Hoewel mijn leeftijd mij niet vrijwaarde van dwaasheid, deed zij dat wel van

  God schiep hem en liet hem daarom doorgaan voor een mens.

  Twijfel dat de sterren vuur zijn, twijfel dat de zon beweegt, twijfel of de waarheid liegt,
  maar nooit dat 'k u bemin.


  Wat zegt een naam? Dat wat wij een roos noemen, zou met elke andere naam even heerlijk ruiken.

  Ouderdom, ik verafschuw je, jeugd, ik aanbid je.

  Wees eerlijk tegenover jezelf dan kun je tegen niemand oneerlijk zijn, dat staat als een paal boven water.

  God heeft je één gezicht gegeven en jij geeft je een tweede.

  Het leven is even vervelend als het afgezaagde verhaal dat het suffe oor van een slaperig man teistert.

  Hij die slaapt voelt geen kiespijn.

  Verstand en goedheid zijn voor de lage laag: vuiligheid geniet alleen van zich zelf.

  Leer je mond niet die hoon, want ze is voor kussen geschapen.

  Hij die sterft, betaalt al zijn schulden.

  Waarachtig, ik maak me er niet druk over. Een mens kan maar eenmaal doodgaan, wij zijn “gewoon”.

  God een dood verschuldigd ... en hoe het ook gaat hij die dit jaar sterft is er voor het volgende af.

  Na verloop van tijd haten we waar we steeds angst voor hebben.

  Zo dit al waanzin is, dan is er toch systeem in.

  Niets moedigt zonde zo zeer aan als vergiffenis.

  Zorgeloosheid is de voornaamste vijand van stervelingen.

  Steeds waart de argwaan rond in ‘t schuldig hart.

  Steeds wordt de wereld door vertoon bedrogen.

  Het is een slechte kok, die zijn eigen vingers niet aflikken kan.

  In deze tijd van logge slemplust moet, de deugd zelfs de ondeugd om verschoning smeken.

  Het geluk is een parfum: wij kunnen het niet over een ander uitstorten zonder dat er een paar druppels op onszelf vallen.

  Menigeen die glimlacht, voedt, zo vrees ik, miljoenen boze plannen in zijn hart.

  Het kwade dat de mens doet overleeft hem, Het goede gaat vaak met hem mee in ‘t graf.

  Hij die trots is, eet zichzelf op: trots is zijn eigen spiegel, zijn eigen trompet, zijn eigen kroniek; en wat zichzelf slechts in de daad prijst, verslindt zichzelf in de lof.

  Misbruik van grootheid is: macht en geweten te scheiden.

  Onze eigen slechtheid leert ons de gedachten van anderen te wantrouwen.

  Gevaarlijke vermoedens zijn vergiften, Die in ‘t begin bijna onschuldig smaken, Doch als ze een weinig werken op het bloed, Branden als zwavelmijnen.

  Voor wie jaloers is, Zijn dingen, ijl als lucht, sterker bewijzen, Dan spreuken uit de Schrift.

  Wees zo kuis als ijs, zo zuiver als sneeuw, gij ontgaat toch de laster niet.

  Wie eigenzinnig is; Heeft in het leed, dat hij zichzelf bereidt; Een goede leerschool.

  Wij weten wat we zijn, maar wij weten niet wat we misschien zullen worden.

  Zo maakt bewustzijn lafaards van ons allen, En wordt de frisse blos van ‘t kloek besluit, Verziek’lijkt door ‘t onechte bleek van ’t mijm’ren.

  Zie wat is kwaad vermoeden vlug van tong.

  Goede argumenten moeten voor betere wijken.

  Wat wij bezitten stellen wij eerst op prijs, wanneer wij het verloren hebben.

  Laat komen wat komen wil: ook de ergste dag gaat voorbij.

  Hij denkt te veel: zulke mensen zijn gevaarlijk.

  Niets is op zichzelf goed of kwaad, doch het denken maakt het zo.

  Zo wordt de frisse blos van ‘t kloek besluit verdreven door het zieke bleek van ’t mijm’ren.

  Sommigen rijzen door ondeugd, anderen komen door deugd ten val.

  In deze ontaarde tijden moet de deugd vaak aan de ondeugd vergiffenis vragen.

  Misbruikte deugd wordt ondeugd, en ondeugd krijgt door haar handelen soms waardigheid.

  Het dichteroog, in schone verrukking rondwarend, blikt op ten hemel van de aarde, uit de hemel op de aarde.

  Was doen even gemakkelijk als te weten wat goed is om te doen, dan waren kapellen kerken,

  Ons lichaam is onze tuin, waarvan onze wil de tuinman is.

  Op de duur haten we waar we altijd bang voor waren.

  Iemand die geen inkomsten, kapitaal en plezier in het leven heeft, mist 3 goede vrienden.

  Voor wat hij nodig heeft, citeert zelfs de duivel de H. Schrift.

  Onze twijfels zijn onze verraders.  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  steven020175
  www.bloggen.be/steven0

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!