Foto

Welkom in Huldenberg


Foto
Zoeken in blog

De teksten op dit webblog zijn authentiek.  Mogen wij u dus daarop wijzen dat iedere overname van tekst een schriftelijke toelating vereist van de auteur.
De redactie.

N i e u w
 • De kapel van de heilige Familie historiek
 • De angelusklok
 • Historische doopvont in de OLV-kerk
 • Kapelletje schoolgebouw Elzasstraat
 • Ottenburg orgel gerestaureerd
 • Jezus aan het kruis
 • La Deposizione
 • Graflegging- Vloebergh
 • Primaat van Petrus
 • De boogschuttersgilde
  Geschiedenis
 • Ontstaan van Huldenberg
 • Ontstaan van Loonbeek
 • Ontstaan van Neerijse
 • Ontstaan van St-Ag.-Rode
 • Ottenburg: magische Tomme
 • Koninklijke Filharmonie 1
 • Koninklijke Filharmonie 2
 • Ganspoel
 • Foto
  Monumenten
 • OLV-kerk: vroege gotiek
 • OLV-kerk: Brabantse gotiek
 • De zonnewijzer
 • De pomp is honderd jaar
 • Loonbeek: het Blauwhof
 • Art deco in Loonbeek
 • 50 jaar gedenkenzuil Felix Sohie
 • Meisjesschool Loonbeek
 • Het monument
 • Kapelletjes
  Kunstpatrimonium OLV-kerk
 • Aanbidding der Wijzen
 • Aanbidding der herders
 • Bekering St-Hubertus
 • H. Rosalia gekroond
 • OLV tenhemelopneming
 • Jezus aan het Kruis
 • La Deposizione
 • De graflegging
 • Primaat van Petrus
 • De Heilige Familie en de kleine Johannes
  Kunstpatrimonium 2
 • De klokken van Huldenberg 1
 • De klokken van Huldenberg 2
 • De Mariaklok
 • De angelusklok
 • O.-L.-V. van den Elzas
 • Restauratie orgel Neerijse
 • Restauratie orgel Ottenburg
 • Kruisweg St-Niklaas Ottenburg 1
 • Kruisweg St-Niklaas Ottenburg 2
  Kunstpatrimonium 3
 • Zuidportaal en zijn beelden
 • Historische doopvont in de OLV-kerk
 • Kapelletjes
 • Kapelletjes 1
 • Kapelletjes 2
 • Kapelletjes 3
 • Kapelletjes 4
 • De Heilige Familie historiek
 • Inhuldiging van O.-L.-Vrouw van den Elzas
 • O.-L.-V. van den Elzas
 • Foto
  Monumenten: Keyhof
 • De kloosterkapel - 1
 • De kloosterkapel - 2
 • De kloosterkapel - 3
 • De kloosterkapel - 4
 • De kloosterkapel - 5
 • De kloosterkapel - 6
 • De kloosterkapel - 7
 • De kloosterkapel - 8
 • De boom van Jesse
 • De kruisweg
  Verdwenen erfgoed 1
 • De Stroobants hoeve
 • Pachthof Sneessens 1
 • Pachthof Sneessens 2
 • Pachthof Van Bruystegem
 • Het Hospice 1
 • Het Hospice 2
 • Het Hospice 3
 • De Mariakring 1
 • De Mariakring 2
 • De Mariakring 3
  Verdwenen erfgoed 2
 • Ter Meeren of Roodhof
 • Het Blauwhof - 1
 • Het Blauwhof - 2
 • Het Blauwhof - 3
 • Het Blauwhof - 4
 • Schuur v papiermolen 1
 • Schuur v papiermolen 2
 • Schoolgebouw Elzasstraat
 • Toponymie - 1
 • Straatnamen & betekenis
 • De Zesdagmaalstraat
 • De Korenheide
 • De Billande
 • De Hasselheide
 • De Elzasstraat
 • De Oliestraat
 • Wolfshaegen
 • Loswegstraat
 • Schaveistraat
  Toponymie - 2
 • De Kausdelle
 • Foto
  Bijnamen in Huldenberg
 • Het Gemeenteplein
 • De KVLV in 1958
  Bijnamen in Loonbeek
 • St-Jansbergsteenweg -1
 • De KVLV Deel 1
 • De KVLV deel 2
 • De KVLV deel 3
  Foto
  Bijnamen in Neerijse (1)
 • Foto
  Bijnamen in Ottenburg (1)
 • Foto
  Bijnamen in St-Agatha-Rode
 • Volkse wijsheden
 • Bamis, kermis in het dorp
 • Antonius met het varken
 • Antonius: weerspreuken gezegden
 • De boogschuttersgilde
 • De kribbe Gemeenteplein
 • De Huldenb. processie 1
 • De Huldenb. processie 2
 • De Huldenb. processie 3
 • De Huldenb. processie 4
 • St.-Rochusommeganck
  Verhalen
 • De Jonkvrouw en de kikkers
 • Voor een mot'cyclet
 • Het verhaal van de instrumenten
 • Den Bluts
 • Cafés en handelszaken
 • Cafés in St.-Agatha-Rode
 • Wolfshaegen: cafés & winkels
 • Winkels in St.-Ag.-Rode
 • Uit het dagboek van een pastoor
 • Liefdesverdriet
 • Den drapeau
 • Monsieur Dupont
 • Vergaderen
 • De broek van Juffrouw Linda
 • Kapsalon
 • Kerstvrede ?
 • Dialoog
 • Huisbezoek
 • Uit het dagboek van Mariette Vandenschrieck
 • Inleiding
 • D1 Mobilisatie 1
 • D2 Mobilisatie 2
 • D3 Oorlog breekt uit
 • D4 Op vlucht
 • D5 Op vlucht
 • D6 Oorlogsjaren
 • D7 Voedsel
 • d8 crash
 • Foto

  Lente: Vergeet-mij-nietje

  Natuur 1
 • Langs de IJse - De lente
 • De smeerwortel
 • De stinkende gouwe
 • Langs de IJse - De zomer
 • De klaproos
 • De moerasspirea
 • Langs de IJse - De herfst
 • Het boerenwormkruid
 • De vlier
 • Natuur 2
 • Het koninginnenkruid
 • De paardebloem
 • Het pijlkruid
 • De grote kattenstaart
 • De mispel
 • De hulst
 • De maretak
 • Het sneeuwklokje
 • De IJse in de winter
 • De merel
  Foto
  Natuur 3
 • De koolmees
 • De pimpelmees
 • De staartmees
 • De kuifmees
 • Het roodborstje
 • De groene specht
 • De zwaluw
 • De mus
 • De egel
 • De kalkoen
  Natuur 4
 • De meikever
 • De distelvlinder
 • Het wilgenroosje
 • De wesp
 • De sleedoorn
 • De klimop
 • De brandnetel
 • De dovenetel
 • Het koolwitje
 • De koninginnepage
  Natuur 5
 • De meerkoet
 • De waterhoen
 • Het fluitenkruid
 • De houtduif
 • De meidoorn
 • Brem
 • De robinia
 • De duizendblad
 • De madonnalelie
 • De vos
  Natuur 6
 • De Japanse kerselaar
 • De Boshyacint
 • De kerkuil
 • Het madeliefje
 • Natuurwandelingen 1
 • Rode Bos
 • Huldenberg: 't middenrif
 • Huldenberg: langs kleine weggetjes
 • Huldenberg: langs nieuwe weggetjes
 • Huldenberg: langs de velden
 • Naar het Westen
 • Bij de buren
 • Op 't dak van Huldenberg
 • Op't dak van Huldenberg2
 • De Kapelletjeswandeling
  Natuurwandelingen 2
 • Loonb.-Neerijse-Loonb.
 • Weg en zo terug thuis
 • Huld.-Terlaenen-Huld.
 • De stoomtram
 • Dichtbij wandelen
 • Huldenberg: bergop bergaf
 • Taal
 • De sjup in de sjeu (1)
 • De sjup in de sjeu (2)
 • Gebouwen
 • Het oud gemeentehuis van St.-Ag.-Rode
 • Het nieuw kasteel van St.-Ag.Rode
 • Allerlei
 • KVLV Loonbeek naar Luik
 • In het Nieuwsblad
 • Pastoor Bertmans, 30 jaar in Huldenberg
 • Huwelijk Graaf Rodolphe
 • Loflied voor F. Sohie
 • Schapen door Huldenberg
 • Schapen verlaten Huldenberg
 • Huwelijksverjaardag platina
 • Sofie Van Binnebeek, Laureate beurs
 • Winter in Huldenberg

  Magische Tomme
  Tulpvormige aarden potten

  Foto
  Langs de IJse
  Herfst

  Kardinaalsmuts
  Haagwinde
  Reuzenpaardenstaart
  Foto
  Foto
  Foto

  Langs de IJse
  Zomer

  - reuzenbalsemien
  - moerasspirea
  - kattenstaart
  - wikke
  - wilgenroosje
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

  Langs de IJse
  Lente
  - Smeerwortel
  - Look-zonder-look
  - Fluitenkruid
  - Witte dovenetel
  - Hondsdraf
  - Vergeet-mij-nietje

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

  Nest van koolmees

  Foto
  Foto
  HULDENBERG
  Vroeger en nu
  31-01-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De twee torens van de kerk van Neerijse
  De twee torens van de kerk van Neerijse 
  .
  Waarom heeft de Sint-Pieter en -Pauwelkerk van Neerijse twee torens in het midden van de kerk ? Het oude geheim wordt nu onthuld. Over de oorsprong van de twee torens worden vele verhalen verzonnen. U kent ze wellicht, zij behoren alle tot het rijk der fabelen !


  De twee torens van de kerk van Neerijse (eigen foto)

  - Zo zouden twee edele dames de bouw van de kerk gefinancierd en elk een toren gewenst hebben. Dit kan niet want de torens gaan terug tot ongeveer het jaar 1200, een periode waar in Neerijse geen kasteel en dus geen adellijke familie leefde! Men had het woud gerooid om er de kerk en een abdij te bouwen. 

  - Zo zou men voor ieder patroonheilige een toren gebouwd hebben.  Nee, want er zijn andere kerken die gewijd zijn aan Sint-Pieter en Sint-Paulus en die maar één toren hebben !

  - Zo zou de kerk zowel Neerijse en Huldenberg moeten bedienen. Nee, want er stond al In Huldenberg een romaanse kerk voor het jaar 1000 op de plaats waar nu de gotische staat, dat was dus niet nodig !

  - Zo zouden Niet-Neerijsenaars beweerd hebben dat één toren niet genoeg was om alle uilen erin  te huisvesten.  Dit is vanzelfsprekend een flauwe grap.

  Wel, deze uitleg heb ik al vaak gehoord maar de juiste reden voor de bouw van 2 torens nog nooit.  Het wordt dus tijd om orde op zaken te stellen en de echte oorzaak van de bouw van twee torens te onthullen. De bouw van twee torens aan deze kerk moet in een historisch kader geplaatst worden. 

  In de vroege middeleeuwen waren er in Frankrijk grote abdijen die hun praal en pracht wilden uitstallen.  Nemen we als voorbeeld de benedictijnenabdij van Cluny die het middelpunt was van belangrijke hervormingsbewegingen. De kerk van dit klooster bezat 7 torens.


  Maquette van de vroegere abdij van Cluny met haar 7 torens. (foto internet)

  De Kathedraal van Doornik heeft nog altijd 5 torens. Geen enkele Belgische kerk heeft er meer.  Waarom zoveel ? Dit grote bedehuis was gedurende eeuwen het belangrijkste religieus centrum van Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Henegouwen.  Het was ook de eerste kathedraal op Belgische bodem.

  Toen de Collegiale St-Michiel en St-Goedele van Brussel bijna af was,  dit was rond 1475, besliste men twee torens aan de westkant en een kleine boven de kruising te plaatsen, eigenlijk een nabootsing van Notre Dame de Paris.

  En later in de tijd werd de basiliek van Koekelberg gebouwd met twee torens, de grootste kerk van het land,  een prestigeproject van Leopold II waarvan de plannen na zijn dood in art deco hertekend werden.

  Dit zijn maar enkele kerken die twee of meer torens hebben : al deze bedehuizen moesten pracht, prestige en macht uitstralen.  Het waren belangrijke religieuze gebouwen in de ogen van hun bouwers.

  En Neerijse zal u zeggen ?

  Dichtbij de huidige Belgische grens, niet ver van Amiens, stond de invloedrijke benedictijnenabdij van Corbie die zeer lang een kerk met drie torens had. Corbie was op dat ogenblik oppermachtig.  Zij was het centrum van zowel het religieuze als het profane leven. In 1323 werd zelfs in haar prachtig binnenhof een kruistocht gepredikt.

  Het klooster onderhield voortdurend innige contacten met het Karolingische koningshuis (de familie van Karel de Grote) waarvan sommige leden zelfs abt werden. Zij schonken al hun goederen aan de abdij en die waren omvangrijk vooral gronden. 

  Zodoende kreeg de abdij uitgestrekte gebieden in het huidige Brabant en Limburg.  In Neerijse had ze de belangrijkste vestiging in onze streek.  Na het rooien van een groot stuk woud bouwden ze er een prestigieuze kerk, natuurlijk met twee torens, volgens het cachet dat de orde van Corbie vereiste. Daarnaast hadden ze het pachthof van Ophem en Corbeye, dat in de 20ste eeuw de naam Lindenhof kreeg en wellicht ook andere gebouwen die ondertussen verdwenen zijn.


  Afbeelding van de gevel van de eerste abdijkerk van Corbie uit de 7e en 8e eeuw.  (bron internet)


  Afbeelding van de doorsnede van de eerste abdijkerk van Corbie uit de 7e en 8e eeuw. (bron internet)

   Een kerk die meer dan één toren heeft, is een kerk die toen ze gebouwd werd een belangrijk religieus centrum was. En dat was het geval voor Neerijse. De kerk kreeg een dubbele toren zoals die van de moederabdij. Het merkwaardig document hierboven uit de 7e en 8e eeuw toont de gelijkenis van de eerste abdijkerk van Corbie (uit de 7e  eeuw) met die van Neerijse (uit de 12e eeuw). De torens van deze kerk waren 30 m hoog.


  Afbeelding van de eerste romaanse kerk van Neerijse uit de 12e eeuw. (uit parochiaal archief )

   De eerste kerk van Neerijse die rond 1200 gebouwd werd, werd in haar geschiedenis op twee momenten verwoest maar telkens in de oorspronkelijke stijl herbouwd en de torens bleven bestaan.

  Tot er in de jaren 1860 een nieuwe pastoor kwam, eerwaarde heer Petrus Schmitz, die een baksteen in de maag had omdat hij afkomstig was van een Antwerpse aannemersfamilie en de romaanse kerk wilde afbreken om er een neogotische te laten bouwen. De twee torens moesten daarbij sneuvelen.  Gelukkig maar dat baron August-Jozef d Overschie (die 44 jaar burgemeester van Neerijse geweest is) er een stokje voor stak en de twee torens redde.  Nu kon een gotische kerk tussen de twee torens  ook moeilijk ; de zes meter afstand tussen de twee torens waren onvoldoende om een kruisribgewelf te plaatsen. De pastoor moest van zijn opzet afzien en er werden dan nieuwe plannen gemaakt waarin slechts sprake was van een "vergroting"; er werd gekozen voor een neoromaanse kerk met rondbogen en behoud van de twee torens.

  In Corbie vormden de twee torens de westgevel van de kerk. In Neerijse staan ze in het midden van de kerk.  Waarom is dat zo ?

  In de middeleeuwen liep de grens van het prinsbisdom Luik met het hertogdom Brabant dwars door Sint-Agatha-Rode : de rivier de Laan vormde de grens.  Aan de ene kant werden kerken gebouwd volgens de maasromaanse stijl : dit is makkelijk te herkennen omdat de toren tegen de westgevel staat. Zo behoren de St-Agathakerk in Sint-Agatha-Rode, de Sint-Pieterskerk en de Sint-Veronakapel  in Bertem tot deze stijl.  Aan de overkant van de Laan werd de schelderomaanse stijl toegepast : bij deze kerken staat(n) de toren(s) in het midden. Zo behoren de kerk van Neerijse en die van Huldenberg tot deze stijl. De romaanse kerk van Huldenberg werd in 1251 omgebouwd tot een gotische kerk maar er bestaan nog sporen van de eerste kerk die van voor het jaar 1000 dateerde. De nieuwe gotische toren werd bovenop de vroegere romaanse toren gebouwd, in het midden van de kerk.


  Jean-Pierre Van Binnebeek


  >> Reageer (0)
  24-01-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De IJse in de winter
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DE IJSE IN DE WINTER

   

  En maar wachten opdat het eens echt winter zou  worden! Uiteindelijk hebben op een vriesdag het laatste stuk IJse van de Weysbrug tot de molen van Loonbeek eens afgestapt. Het is een zeer kort stukje.  Het is die strook die parallel met de straat loopt en waar de IJse rechtgetrokken is. Dat zal hoogst waarschijnlijk voor de molen gedaan zijn. Door die recht trekking heeft het water een hogere snelheid en dus ook meer energie om de watermolen te laten draaien.


  Het water had aan de brug een temperatuur van 8° C en aan de molen nog 5° C te verklaren door het in openlucht liggen en dus zonder enige afdekking. Daar waar het water meer stroomopwaarts onder de bomen doorloopt zen dus minder onderhevig is aan afkoeling door blootstelling aan de wind.


  Langs het pad staat de Gelderse roos waar nog enkele gedroogde rode bessen aan hangen. Ook de kardinaalsmuts is aanwezig en is enkel te herkennen aan de kurklijsten  op de takken. De mooie  paarse bessen zijn verdwenen enkel   nog enkele lege zaaddozen hangen te bengelen aan de twijgen. Wel schiet de plant al en ziet men het prille groen reeds aan de knoppen.

  De  katjes  van de boswilg laten ook hun witte donzen vacht al zien.

  Aan zwarte els en hazelaar bengelen de katjes. Het zijn windbestuivers.

  Het vrouwelijk bloempje van de hazelaar is piepklein en paars. Dat van de hazelaar even klein en mooi rood.


  Her en der staat nog een reuzenberenklauw met zijn  zaadschermen. Wit berijmd zijn het echte juweeltjes.

  In een els bakent een koolmees met zijn typisch twink, twink, zijn terrein af.

  In de verte hoor je een zwarte specht roffelen.


  De zon komt ook een piepen en in de door de takken priemende stralen dansen de muggen hun eerste lentedans.


  Ondertussen zijn we aangekomen bij de watermolen. Het rad is weg (1952) want er werd een turbine gebouwd die de zaak draaiend hield.

  De molen werd voor 1495 reeds vermeld en was de banmolen. Elke dorpeling moest daar zijn graan laten malen en de Heer had van elke gemalen zak graan recht op een aantal schepels als belasting.

  Aan de overkant staat het kasteel van Loonbeek thans privé-eigendom.

   

  Norbert mosselmans

   

  Foto’s : Internet 
  1. De zwarte els

  2 & 3. De hazelaar


  >> Reageer (0)
  10-01-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De verkoop van varkenskoppen met Loonbeek-Kermis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De verkoop van varkenskoppen met Loonbeek-Kermis

  Loonbeek-Kermis is een oude gewoonte en nauw verbonden met de verering van Sint-Antonius-Abt.  De Loonbekenaars maakten op die dag veel plezier en verzamelden zich in de plaatselijke cafés.

   

  In de lage Landen is het meest opmerkelijke ritueel rond de viering van Antonius het slachten van een varken en het consacreren en bij opbod verkopen van de varkenskop.  Op vele plekken werd de Sint vereerd maar het ritueel verschilde wel van plaats tot plaats.   
   

  In Loonbeek bestond er ook een traditie.  Ter gelegenheid van Loonbeek-Kermis werd in de families een varken geslacht.  De kop (of de helft ervan) werd geschonken aan de kerk.  Na de hoogmis die niet alleen door de Loonbekenaars maar ook door talrijke pelgrims uit naburige parochies bijgewoond werd, vond de verkoop van de varkenskoppen  aan de kerkpoort plaats.  De plaatselijke veldwachter stond in voor de verkoop.  Wie het meeste bood, kreeg de varkenskop (soms een halve).  Zo werden er telkens een vijftal koppen aangeboden.  De opbrengst van de verkoop ging naar de kerk.   Met de tweede wereldoorlog werd er met de traditie van verkoop gebroken.  Maar de Loonbekenaars bleven Loonbeek-Kermis vieren.

  In 1983 was dit nog altijd zo, namelijk in zaal ‘Den Til’ die die dag als café fungeerde.  De organisatie van de Kermis berustte bij de ‘Kaartvrienden’.  Op een vergadering van de kerkfabriek lanceerde Albert Verbeeck het idee van de verkoop van varkenskoppen.   De andere leden, Albert Van Hoegaerden, Jean Renders, Georges Michiels, Willy Verheyden en pastoor Jaak Bertmans stemden ermee in.

   

  Zo werd de eerste verkoop in zaal Den Til georganiseerd.  Het systeem was heel simpel:  vijf koppen werden aangeboden; de toehoorders konden telkens 20 frank inleggen in de hoop de laatste te zijn om het eindbedrag te bereiken dat pastoor Jaak secuur op zijn lei verborgen hield.  Willy Verheyden was de man die de hele verkoop in goede banen moest leiden.  Van boven op zijn stoel duidde hij de opstekende vingers aan en probeerde hij iedereen tevreden te stellen.  De materiële organisatie berustte bij de Loonbeekse verenigingen.

   

  Het was een waar succes, voor herhaling vatbaar.  De formule is gebleven - 20 F is nu wel 1 euro geworden -, de sfeer is dezelfde gebleven en Loonbeek beleeft nog ieder jaar zijn verkoop van varkenskoppen op identieke manier. 

   

  De namiddag werd voorbehouden voor een gezellig samenzijn, met taart, appelbeignets smoutebollen en later tiramisu.  Meestal kwam er muziek aan te pas: doedelzakspelers,  accordeonisten en andere muzikanten op oude instrumenten, tot in de late uurtjes.  

   

  Er zijn tevens pogingen ondernomen om variatie in de organisatie te brengen, de ene al succesvoller dan de andere.  Zo werd er gedurende enkele jaren een tekenwedstrijd voor de schoolkinderen gehouden.  Iedereen had prijs, maar drie schoolkinderen kregen respectievelijk goud, zilver en brons.

   

  ‘Den Til’ werd gesloten.  Maar de traditie werd niet onderbroken.  Het evenement verhuisde naar de feestzaal van het ‘Blauwhof’.  Later, na de bouw van de zaal Van der Vorst, kreeg de verkoop zijn definitieve bestemming.  Er werd inmiddels geopteerd voor één varkenskop en aanverwante gerechten: kip kap, klaargemaakte kop, pensen, tong, poten en oren die de opbod moesten doorstaan.  Gedurende verschillende jaren werden deze gerechten op een traditionele wijze door Felix Caeckelberghs klaargemaakt.  Dan heeft Luk Dewit de taak overgenomen.  Een nieuwigheid was dat voor sommige gerechten een recept meegegeven wordt.

   

  Zo wacht nu iedere echte Loonbekenaar op zijn verkoop van varkenskoppen, maar dit jaar is de activiteit geannuleerd door de corona-toestand.

   

  Dank aan Monique Nijs, Willy Verheyden en Josephine De Coster voor de verstrekte informatie.

   

  Tekst : Jean-Pierre Van Binnebeek


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.St-Antonius: weerspreuken en gezegden

  Antonius Abt weerspreuken

   

  St. Antoon en St. Sebastiaan (20 jan),
  komen met het hardste van de winter aan.

   

  t Is koud in alle kerken
  op Sint-Antonius met zijn verken.

   

  St. Antonius is een ijsmaker,
  of een ijsbreker.

   

  St. Antonius komt over met hoog water
  Of met een hard hoofd

   

  Als het vriest op St. Antonius,
  dan dooit het op St. Sebastiaan.

   

  Met St. Antonius lengen de dagen,
  zoveel als het eetmaal van een monnik.

   

  St. Anteunis met zijn vèrken,
  Vader abt van Kouderkerken,
  is er een die steeds verkiest,
  dat het op zijn feestdag vriest.

   

  Antonius gezegden en volkse wijsheden

   

  Brood dat op Sint-Antoniusdag wordt gezegend,
  beschimmelt niet en weert onheil af van mensen en dieren.

   

  Omdat het stelen en verorberen van een Antoniusvarken gelijk stond aan heiligschennis, werd in Italië van personen die onder onverklaarbare omstandigheden overleden, wel gezegd: 'Ha forse rubato un porco di San Antonio' ('hij zal wel een varken van Sint Antonius gestolen hebben').

   

  Lied uit Leuven van de studentenclub van de Katholieke Hogeschool Leuven Departement Rega.

   

  Sa, laat ons vrolijk wezen,
  op Sint-Antonius feest, feest, feest,
  Op Sint-Antonius feest.
  Sint-Antonius en de duivel waren gemeen,
  En ze dansten om het zeest, zeest, zeest,
  en ze dansten om het zeest.

  Eén van Lucifers posturen,
  die wilde vrolijk zijn, zijn, zijn,
  Die wilde vrolijk zijn.
  Hij droeg een ijzer braadpan op zijn hoofd,
  En een vaatje brandewijn, wijn, wijn,
  en een vaatje brandewijn.

  A vous !, zeid' hij, Sint-Antoneke,
  't is een glazeke tegen de vaak, vaak, vaak,
  't Is een glazeke tegen de vaak.
  Sint-Antonius riep: "'k een mag geen brandewijn",
  En hij goot het tegen zijn kaak, kaak, kaak,
  en hij goot het tegen zijn kaak.

  Dat was om hem te kwellen,
  door 't nemen van de drank, drank, drank,
  Door 't nemen van de drank.
  Sint-Antonius greep de duivel bij de steert,
  En hij schreeuwde wel zes uren lang, lang, lang,
  en hij schreeuwde wel zes uren lang.

  Dit is maar een kleine selectie van teksten over Sint-Antonius-Abt die te lezen zijn op het volgende adres:
  http://www.adolphus.nl/xus/antonfolkl.html


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Antonius met het varken
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Sint-Antonius met het varken of Sint-Antonius-Abt

   

  Antonius werd rond 250 na Christus in Egypte geboren.  Hij was de eerste en populairste van de woestijnvaders die het wereldse leven verlieten om in de woestijn de verbinding met God te vinden. Hij woonde als kluizenaar op de berg Kolzim bij de Rode Zee.  Hij wordt dan ook Antonius de Kluizenaar geheten.

   

  Daarom wordt hij voorgesteld als kluizenaar met baard gekleed in een donkerbruin habijt.

  Hij werd verleid door de duivel - daarom wordt hij soms afgebeeld met een duiveltje – en hij voerde een zware strijd tegen verzoekingen.

  Hij kreeg dan ook veel navolging maar vormde geen kloostergemeenschap.  Zijn levensverhaal werd door één van zijn leerlingen St Athanasius de Grote opgetekend.

   

  In 561 werd zijn graf ontdekt en vanaf 1491 worden zijn stoffelijke resten bewaard  in de St-Julien-kerk te Arles.

   

  Als attribuut draagt heeft hij een taustaf, een rozenkrans, een boek en een klokje aan de staf.  Dit staat symbool voor de bel die de antonieten, een orde van ziekenbroeders die naar hem genoemd werd, luidden wanneer ze aalmoezen verzamelden.

   

  Soms hangt het klokje aan de hals van een varken naast hem.  Dit varken verwijst naar de zonde en de verleiding.  De antonieten hadden ook het recht een aantal varkens vrij te laten rondlopen in de steden.

   

  De T-vormige staf gaat terug tot de gebruikelijke abtsstaf.  Sint-Antonius wordt trouwens ook Sint-Antonius Abt geheten.  De vlammen aan zijn voeten staan symbool voor de bestrijding van het antoniusvuur.

   

  Op zijn feestdag (17 januari) werd vlees uitgedeeld aan de armen.

   

  Antonius is de patroon van armen, zieken, slagers, herders, hoveniers, doodgravers en varkenshoeders.

  Antonius werd aangeroepen tegen pest, zweren, wratten en puisten.

   

  Hij is één van de heiligen die het meest afgebeeld worden op kunstwerken.  Zo vinden we hem op het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck.  Zijn verleidingen werden uitgebeeld door Hiëronymus Bosch.  De thematiek werd door tal van andere schilders overgenomen zoals Salvator Dali, Hans Memling Pieter Bruegel, Albrecht Dürer en Paul Delvaux.

   

  Bron : Sanctus – Meer dan 500 heiligen herkennen.  2002. Davidsfonds. Leuven

   

  Jean-Pierre Van Binnebeek


  >> Reageer (0)
  25-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De cougnou

  De cougnou, een Belgische lekkernij op kerstdag.

  De cougnou is een typisch kerstgebak dat tijdens de kerstperiode geconsumeerd wordt. In Huldenberg kan hij bij de bakker gekocht worden.  Het is tevens een traditie dat hij na de middernachtmis als geschenk aan de zangers van het Koninklijke Vocaal Ensemble Sint-Cecilia aangeboden wordt.  

                                          

  De cougnou is een briochebrood waarvan de vorm Le pain de Jésus est un pain brioché dont la forme rappelle celle de l'enfant Jésus emmailloté.herinnert aan die van het in luiers gewikkelde Kindje Jezus. Il peut aussi avoir la forme spéciale d'un pain à deux têtes. Het kan ook de vorm van een brood met twee hoofden hebben. On ajoute à la pâte des raisins secs ou des pépites de chocolat accompagnés parfois par des grains de sucre. Rozijnen worden aan het deeg toegevoegd, vergezeld van korrels suiker. Il est à différencier du craquelin qui est accompagné uniquement de pépites de sucre. Het werd meestal gegeven aan kinderen op kerstochtend en vaak geserveerd met een kop warme chocolademelk. Ce pain semble être originaire de l'ancien Hainaut mais son usage s'est répandu dans toutes les provinces du sud des Pays-Bas belgiques et en Principauté de Liège . Dit brood zou afkomstig zijn uit Henegouwen.  Het gebruik ervan heeft zich verspreid in alle Waalse provincies en wordt nu beter bekend in Vlaanderen.

  Het woord gaat terug tot het Picardische (Noord-Franse) 17e eeuwse  “quenieux”, dat zijn met eieren en melk geknede broodjes. Het woord ‘quenieux’ stamt van ‘coniado’ of ‘cuneolus’, kleine (drie)hoek, dat een spel was.  In 1560 zien we er een afbeelding van als Breughel het spel schildert op zijn schilderij ‘Kinderspelen’.

                               

  Foto genomen in het Kunsthistorisches Museum van Wenen.


  De cougnous werden normaal versierd met ronde vormen in terracotta of plaaster. Men vond ze in het centrum van het gebak, daarom werden ze de navel van het kindje genoemd.  Na 1960 zijn ze niet meer vervaardigd.  In Huldenberg worden ze met een kindje in suiker voorgesteld.

  Jean-Pierre Van Binnebeek


  >> Reageer (0)
  23-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstsfeer in St-Agatha-Rode

  Kribben in Huldenberg
  Kerstsfeer in St-Agatha-Rode

     

   

  Foto Jean-Pierre Van Binnebeek


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerststal in Ottenburg

  Kribben in Huldenberg
  De kerststal in de St-Niklaaskerk van Ottenburg  Foto's JP Van Binnebeek


  >> Reageer (0)
  22-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kerststal in Neerijse

  Kribben in Huldenberg
  De kerststal in de St-Pieters- en St-Pauluskerk van Neerijse  Foto Sien Fagot


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerst  Laat onze lichtjes voor velen schijnen.
  Leer elkaar helpende handen reiken,
  samen de vrede bewaken
  en deze wereld een stukje beter maken.


   

  Een sneeuwvlok in de nacht, een ster,
  een kind dat wakker wordt, een dier,
  een huis van stilte, met heel ver
  een klok die luidt, een beiaardier

  die in zijn toren lag te dromen
  van brood en ham en tabak en bier
  en dankbaar in een plots vervromen
  een toets aanslaat op zijn klavier;

  En zie en hoor: van kathedraal
  tot herberg en partijlokaal
  wordt alles luister en muziek,

  staat warm een huis, staat rijk de stilte.
  Het Kind slaapt weer.  In nacht, in kilte,
  Ons leven is eendroomfabriek 

  Johan Daisne


  foto JP Van Binnebeek
  Glasraam zuidelijke dwarsbeuk O.-L.-Vrouwekerk Huldenberg.


  >> Reageer (0)


  Foto


  Ontdek Huldenberg  Foto

  Gastenboek


  Blog als favoriet !

  Bijnamen in Ottenburg
  De Leuvense Baan
  De vroegere poel in het centrum van het dorp


  Foto

  Bijnamen in Huldenberg
  Het Gemeenteplein onder de loep

  Foto

  Foto

  Bijnamen uit Huldenberg
  Den Elzas onder de loep.
  Zakke Norekkes voor haar deur.

  Foto

  Bijnamen uit Huldenberg
  Het hospice (voor 1963)
  (foto uit het archief van Keihof)

  Foto  De pomp,

  van levensbelang !


  Foto

  Loonbeek:
  het klokje klept niet meer


  Foto

  Het Blauwhof:
  binnenkort uit het straatbeeld !

  Foto

  Fraaie glasramen in de Art-Deco-kapel van het Blauwhof in Loonbeek 
  Foto

  Foto

  Foto

  Bijnamen in Loonbeek
  'Bij Kozze'

  Foto

  Bijnamen in Neerijse
  Marieke Flaurius en Witte Lowieke voor hun huis met bakstenen trapgevel

  Foto

  Bijnamen in Neerijse
  De Put
  Tekening van Steven Wilsen


  Foto

  Bijnamen in
  Sint-Agatha-Rode

  De Leuvense Baan

  Postkaart uit 'Dorpsbeelden uit het verleden' - R.Van Hoegaerden


  Foto

  Archief per maand
 • 01-2021
 • 12-2020
 • 11-2020
 • 09-2020
 • 08-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 01-2020
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 10-2018
 • 04-2018
 • 11-2017
 • 08-2017
 • 06-2017
 • 01-2017
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 04-2016
 • 01-2016
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 11-2014
 • 08-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 10-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 11--0001


  Foto
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!