Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge
Speelstraal vanuit centraal punt Coördinaat 505549.6/ 045429.2
Foto
Vragen over de gang van zaken? Stel uw vragen hier en we zullen ze naar best vermogen beantwoorden.

Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

Aanmelden van gevonden reisduiven kan je doen via de website van de Koninklijke Belgische Duivenbond (KBDB)  https://www.kbdb.be/duif-opzoeken/
 
Inhoud blog
 • Leervlucht 14 april
 • Klokjes van Momignies.
 • Uitslag Momignies 3 april.
 • Deze avond inkorven Momignies.
 • Downloads.
 • 25-03-2021 MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE VERENIGINGEN EN LIEFHEBBERS – INRICHTEN VAN LEER-EN WEDVLUCHTEN
 • Klaar voor de Start, 3..2....1, en ...
 • Algemene vergadering KBDB.
 • Bonverkoop HAFO- Vlaams Brabant
 • BELANGRIJK
  Laatste commentaren
  188536 2/11/2019
  188625 2/13/2019
  215633 12/2/2019
  216549 12/24/2019
  217505 1/16/2020
  220772 4/19/2020
  221984 5/18/2020
  242646 28/02/2021
  243439 22/03/2021
  Zoeken in blog

  12-04-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leervlucht 14 april

  Woensdag 14 april leervlucht uit Fleurus


  Inkorven morgen dinsdag tussen 19:00 en 20:00 Inkorven enkel op afspraak!

  03-04-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klokjes van Momignies.


  Voor de duidelijkheid.

  Zoals het steeds het geval is wanneer er maar 1 wedstrijd gepeeld wordt, worden de  klokjes meteen na de wedstrijd,  direct als de duiven thuiszijn gelicht.  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslag Momignies 3 april.

  Uitslag Momignies 4 verbond in bijlage. 

  Bijlagen:
  03-04 Momignies 4-Verbond.pdf (49.4 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_Lokaal_Spel_Tielt_Jaarse_03-04-21.pdf (21.4 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_Lokaal_Spel_Tielt_Oude_03-04-21.pdf (22 KB)   
  02-04-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze avond inkorven Momignies.


  Deze avond 2 april inkorven voor Momignies.  Wedstrijd voor oude duiven en de jaarduiven kunnen apart en gratis gedubbeld worden    Inkorven enkel op afspraak. (016/634158) vanaf 19:30 uur

  28-03-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Downloads.


  Poelbrieven staan opnieuw on line. 

  zie in de bijlagen hieronder of in de rechtse zijbalk/   
  Bijlagen:
  Poelbrief Lokaal Spel .pdf (89.6 KB)   
  Poelkaart Samenspel 2021.pdf (77.3 KB)   
  Registratieborderel (4).xlsx (15.9 KB)   
  Registratieborderel.pdf (322.6 KB)   
  25-03-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.25-03-2021 MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE VERENIGINGEN EN LIEFHEBBERS – INRICHTEN VAN LEER-EN WEDVLUCHTEN

  25-03-2021 MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE VERENIGINGEN EN LIEFHEBBERS – INRICHTEN VAN LEER-EN WEDVLUCHTEN

   

  Na de persconferentie van de federale overheid van gisteren (24/03/2021) i.v.m. de verstrengingen, dewelke werden opgelegd teneinde de Covid-19 pandemie te bestrijden, werden de nodige telefonische contacten gelegd met de bevoegde federale overheidsdiensten.

   

  De kabinetschef van Minister Clarinval heeft ons bevestigd dat wed- en leervluchten mogen worden ingericht MITS strikte opvolging van de voorwaarden, opgenomen in ons vademecum (zie bijgevoegd).

   

  Wij geven hierna nogmaals de hoofdlijnen, vermeld in ons vademecum en DRINGEN ER OP AAN deze strikt op te volgen:

  • De liefhebbers en het personeel van de vereniging dienen verplichtend een mondmasker te dragen.
  • Inkorven op afspraak en met een afsprakenschema, opgesteld door het comité van de vereniging in overleg met de liefhebbers en volgens het aantal duiven. Deze afsprakenlijst dient in het lokaal te worden bewaard (voor eventuele traceerbaarheid).
  • Slechts 1 liefhebber, per inkorvingsrij, wordt in het lokaal toegelaten.
  • Voor lokalen met een grote infrastructuur kunnen eventueel 2 (of meer) inkorvingsrijen worden voorzien op voorwaarde dat de maatregelen van “social distancing” worden gerespecteerd.
  • Tussen de inkorvende liefhebber en de inkorver/ontvanger dient een plexiglas of een plastieken wand te worden voorzien zodat er geen contact is tussen de beide partijen
  • De liefhebbers wachten (op het voorafgaandelijk afgesproken uur), buiten het lokaal, hun beurt af in hun wagen.

   

  Wij leggen nogmaals de nadruk dat het bijgevoegd vademecum GRONDIG dient doorgenomen te worden en STRIKT DIENT NAGELEEFD TE WORDEN. Zo niet, zullen er, bij een vastgestelde inbreuk volgende sancties worden opgelegd (toepassing art. 35 laatste § van de KBDB-statuten):

  • in geval van overtreding van de Covid-19 maatregelen, uitgevaardigd door de federale overheid en/of KBDB, zal de vereniging /de liefhebber een officiële waarschuwing vanwege de nationale raad van beheer en bestuur ontvangen.
  • Bij herhaling kan de nationale raad van beheer en bestuur de volgende maatregelen nemen :

  ·       DE VERENIGING kan voor een beperkte duur of definitief zijn inkorvingsbureel verliezen.

  ·       DE LIEFHEBBER kan een straf oplopen zoals voorzien bij art. 99 van het DLW. 

   

  Wij hopen dat iedereen zijn gezond verstand gaat gebruiken en dit in het belang van eenieders gezondheid.

   
  21-03-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klaar voor de Start, 3..2....1, en ...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Waarover eerder toch met momenten twijfel bestond is nu een feit.  Het seizoen 2021 staat in de startblokken!  Inkorven zullen we nog steeds corona veilig moeten doen dwz op afspraak en volgens het Vademecum van de KBDB.  Een afspraak maken kan telefonisch via 016 63 41 58  of 0474 629256.

  De toog blijft voorlopig (helaas) gesloten. 

  De eerste opleervlucht gaat deze week al door.  Op  dinsdag 23 maart  tussen 19:00 en 20:00 uur inkorven voor Fleurus 

  Alle gegevens aangaande het nieuwe seizoen kan je vinden in ons Vluchtprogramma in bijlage hieronder. 
  Bijlagen:
  Vluchtprogramma 2021 21.03.21.pdf (181.7 KB)   
  03-03-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Algemene vergadering KBDB.
  Beste liefhebbers,  

  Gelieve kennis te nemen van de beslissingen die door het hoofdbestuur van de KBDB (Halle) genomen werden tijdens de algemene vergadering de plaatsgevonden heeft op 26 februari. Het volledige verslag kan je vinden op de site van de KBDB. http://www.kbdb.be/wp-content/uploads/2021/02/NAV-DIGITAAL-26.02.2021.pdf


  Enkele belangijke veranderingen hebben we eruit gelicht: 

  Artikel 9 met betrekking tot de verplichte inenting tegen Paramyxovirose.  - Paramyxo 2021

  De informatie aangaande het verplicht registreren op uw naam van alle duiven. (zie bijlage) ZEER BELANGRIJK - Mutaties 

  Verder heb ik ook een link naar een inentingsformulier toegevoegd.  Vergeet niet om hiervan een kopie binnen te bregen bij de eerste inkorving.  

  Het bestuur. 

  Bijlagen:
  NAV-DIGITAAL-26.02.2021 Pag 13- 14 .pdf (527 KB)   
  vaccinatieNL.pdf (69.3 KB)   
  VERPLICHT overschrijven van alle duiven.pdf (336.1 KB)   
  28-02-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bonverkoop HAFO- Vlaams Brabant
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Beste Liefhebbers, samenspel Hafo Vlaams Brabant zal net zoals in 2020 ook in 2021 de Halve fond vluchten sponseren door middel van extra prijzengeldop de uitslag Hafo Vlaams Brabant.  Er is zelfs meer, ook de zware Hafo zal in 2021 op een gelijkwaardig niveau gesponsord worden (hierover later meer)
  Omwille van Corona was het tot heden niet mogelijk om kampioenenvieringen of andere evenementen te organiseren. Vandaar deze belangrijke bonverkoop ten voordele van Hafo Vlaams Brabant.  De afspraak was dat ieder deelnemen lokaal zou enkele bons aanbrengen en we zijn hiervoor te rade gegaan bij liefhebbers die zich in positieve zin laten opmerken hebben het afgelopen seizoen, waarvoor dank.  


  Deze online bonverkoop loop nog tot 6 maart.   Neem eens een kijkje op Hafo Vlaams-Brabant (bonnenverkoop.be) (of klik op de foto)  Ja kan hier niet alleen je hok versterken met een bon van het beste dat we kunnen aanbieden, je helpt hier ook mee te bouwen aan het HAFO spel 2021.
  24-02-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BELANGRIJK

  Beste liefhebbers, 

   

  Betreft Keuze van speelzone voor 2021. 

  Mededeling aan de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant KBDB – Lossingssectoren 2021

   

  Geachte,

  In het kader van de herschikking van de lossingsectoren in de PE Vlaams-Brabant werden bepaalde hokken ( liefhebbers) in een andere sector ingedeeld en hebben andere hokken (liefhebbers)  de mogelijkheid om eenmalig een keuze te maken voor het lopende seizoen in welke sector zij wensen ingedeeld te worden.

  Om te berekenen tot welke sector men behoort werd een berekeningsstool gepubliceerd op de website van de KBDB onder de rubriek PE Vlaams Brabant  - Bereken uw sector (https://www.kbdb.be/bereken-uw-sector/)

  Deze tool kan iedereen (vereniging - liefhebber) downloaden en hiermee nakijken in welke sector het hok zich bevindt.

  Binnen deze afbakening van de lossingsectoren kunnen ENKEL de hokken gelegen binnen 2,5 km breed ten westen of ten oosten van de lossingsector-lijn, kiezen in welke sector ze willen spelen.

  Deze keuze is uitsluitend van toepassing op de snelheidsvluchten.

  Hokken gelegen in één van de onderstaande sectoren kunnen een keuze maken: 

   

  Sector 2 Oost: 2.5km links aan de grenslijn tussen Sector 2 en Sector 3. Hokken gelegen in deze sector kunnen de keuze maken tussen Sector 2 of Sector 3.

  Sector 3 West: 2.5km rechts aan de grenslijn tussen Sector 2 en Sector 3 Hokken gelegen in deze sector kunnen de keuze maken tussen Sector 2 of Sector 3.

                 

  Indien geen keuze gemaakt wordt, blijft men in de hoofdsector 2 of 3. (dezelfde zoals vorig jaar) 

  Iedere liefhebber die een keuze dient te maken wordt hiervan verwittigt via email.  Gelieve uw keuze door te geven VOOR 5 maart.  Indien u geen bericht ontvangt dan heeft u waarschijnlijk geen keuze en zal u in de hoofdsector ingedeeld blijven (zie boven hoe je dit kan verifiëren) 
  Foto
  Links voor Duivenmelkers
 • Vluchtprogramma 2021 - NEW ON LINE
 • Weer in Frankrijk
 • anOns - AANMELDEN ZWARE HAFO
 • Weer Belgie (goed)
 • Meteo.be
 • Lossingen KBDB
 • Weer in Belgie
 • Herziene Vluchtkalender 2020
 • Buienradar
  Downloads
 • Poelbrief Samenspel (Snelheid & Kl. HAFO)
 • Poelbrief lokaal spel
 • Registratie Borderel voor Portduiven (in Microsoft Excel zelf in te vullen op computer)
 • Registratie Borderel voor Portduiven (in pdf)
  WELKOM!
  Blog als favoriet !
  Startpagina !
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  wijzewoorden
  www.bloggen.be/wijzewo
  Archief per week
 • 12/04-18/04 2021
 • 29/03-04/04 2021
 • 22/03-28/03 2021
 • 15/03-21/03 2021
 • 01/03-07/03 2021
 • 22/02-28/02 2021
 • 08/02-14/02 2021
 • 25/01-31/01 2021
 • 18/01-24/01 2021
 • 28/12-03/01 2027
 • 21/12-27/12 2020
 • 14/12-20/12 2020
 • 30/11-06/12 2020
 • 09/11-15/11 2020
 • 19/10-25/10 2020
 • 05/10-11/10 2020
 • 14/09-20/09 2020
 • 07/09-13/09 2020
 • 31/08-06/09 2020
 • 24/08-30/08 2020
 • 17/08-23/08 2020
 • 10/08-16/08 2020
 • 03/08-09/08 2020
 • 27/07-02/08 2020
 • 20/07-26/07 2020
 • 13/07-19/07 2020
 • 06/07-12/07 2020
 • 29/06-05/07 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 15/06-21/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 25/05-31/05 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 16/03-22/03 2020
 • 02/03-08/03 2020
 • 17/02-23/02 2020
 • 03/02-09/02 2020
 • 13/01-19/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!