Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge
Speelstraal vanuit centraal punt Coördinaat 505549.6/ 045429.2
Foto
Vragen over de gang van zaken? Stel uw vragen hier en we zullen ze naar best vermogen beantwoorden.

Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

Aanmelden van gevonden reisduiven kan je doen via de website van Nationale Duivenbond van KBDB.  https://www.kbdb.be/duif-opzoeken/
 
Inhoud blog
 • BELANGRIJK
 • Overlijden Mr. Roger Van Horebeek
 • Mededeling ter attentie van de liefhebbers aangaande de ophokplicht
 • INFORMATIEVE KAMPIOENSCHAPPEN ZWARE HAFO VLAAMS-BRABANT 2020
 • Beste wensen en een voorspoedig jaar
 • Ringen 2021
 • Overlijden van de Heer Roelandts Eddy.
 • Bonnenverkoop Start vanavond 20:00
 • Prettige feesten en een gelukkig nieuwjaar!
 • Overlijden Mr. Jef Coeckelberghs
  Laatste commentaren
  188536 2/11/2019
  188625 2/13/2019
  215633 12/2/2019
  216549 12/24/2019
  217505 1/16/2020
  220772 4/19/2020
  221984 5/18/2020
  Zoeken in blog

  24-02-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BELANGRIJK

  Beste liefhebbers, 

   

  Betreft Keuze van speelzone voor 2021. 

  Mededeling aan de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant KBDB – Lossingssectoren 2021

   

  Geachte,

  In het kader van de herschikking van de lossingsectoren in de PE Vlaams-Brabant werden bepaalde hokken ( liefhebbers) in een andere sector ingedeeld en hebben andere hokken (liefhebbers)  de mogelijkheid om eenmalig een keuze te maken voor het lopende seizoen in welke sector zij wensen ingedeeld te worden.

  Om te berekenen tot welke sector men behoort werd een berekeningsstool gepubliceerd op de website van de KBDB onder de rubriek PE Vlaams Brabant  - Bereken uw sector (https://www.kbdb.be/bereken-uw-sector/)

  Deze tool kan iedereen (vereniging - liefhebber) downloaden en hiermee nakijken in welke sector het hok zich bevindt.

  Binnen deze afbakening van de lossingsectoren kunnen ENKEL de hokken gelegen binnen 2,5 km breed ten westen of ten oosten van de lossingsector-lijn, kiezen in welke sector ze willen spelen.

  Deze keuze is uitsluitend van toepassing op de snelheidsvluchten.

  Hokken gelegen in één van de onderstaande sectoren kunnen een keuze maken: 

   

  Sector 2 Oost: 2.5km links aan de grenslijn tussen Sector 2 en Sector 3. Hokken gelegen in deze sector kunnen de keuze maken tussen Sector 2 of Sector 3.

  Sector 3 West: 2.5km rechts aan de grenslijn tussen Sector 2 en Sector 3 Hokken gelegen in deze sector kunnen de keuze maken tussen Sector 2 of Sector 3.

                 

  Indien geen keuze gemaakt wordt, blijft men in de hoofdsector 2 of 3. (dezelfde zoals vorig jaar) 

  Iedere liefhebber die een keuze dient te maken wordt hiervan verwittigt via email.  Gelieve uw keuze door te geven VOOR 5 maart.  Indien u geen bericht ontvangt dan heeft u waarschijnlijk geen keuze en zal u in de hoofdsector ingedeeld blijven (zie boven hoe je dit kan verifiëren) 
  08-02-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overlijden Mr. Roger Van Horebeek
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Helaas moeten we u weer het overlijden van een vriend en collega duivenmelker meedelen.   

  Roger Van Horebeek overleed op 7 februari.   Zie rouwbrief in bijlage. 

  Bijlagen:
  Rouwbrief Mr. Roger Van Horebeek.pdf (179.8 KB)   
  29-01-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mededeling ter attentie van de liefhebbers aangaande de ophokplicht

  28-01-2021 Mededeling ter attentie van de liefhebbers aangaande de ophokplicht

  Zoals gisteren medegedeeld naar aanleiding van ons onderhoud met het FAVV, werden versoepelingen op de ophokplicht bekomen. Er werd een stappenplan uitgewerkt in functie van de belangrijkheid en de hoogdringendheid voor wat betreft het welzijn van de duiven.

  Vanaf wanneer?

  Vanaf 01/02/2021: mogen de JONGE DUIVEN worden uitgelaten op het hok

  Vanaf midden februari is het de beurt onze JAARSE en OUDE DUIVEN

  Vanaf 01/03/2020: kunnen de duiven worden opgeleerd op korte afstand

  Deze maatregelen werden genomen op voorwaarde evenwel dat de problematiek qua vogelgriepuitbraken stabiel blijft. Voor het opleren van de duiven dient eveneens rekening te worden gehouden met de evolutie van de covid-19 pandemie en dit vooral met problematiek van de "essentiële verplaatsingen".

  Gelieve eveneens te noteren dat het FAVV erop heeft gedrukt dat deze uitzondering (opheffing van de ophokplicht) ENKEL en UITSLUITEND geldt voor de reisduiven maar NIET voor het ander pluimvee in het bezit van onze liefhebbers, hetgeen correct dient afgeschermd te worden en te blijven volgens de voorwaarden gesteld door het FAVV (zie website van het FAVV). Wij verzoeken onze liefhebbers dan ook met aandrang de door het FAVV gestelde voorwaarde strikt te respecteren.

   

  Wij, als KBDB, zullen op de strikte naleving van deze maatregelen toezien!

  Het is in het belang van eenieder!

  Op naar een schitterend sportseizoen

  Met vriendelijke groeten.

  De nationale voorzitter,

  Pascal Bodengien.

  22-01-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INFORMATIEVE KAMPIOENSCHAPPEN ZWARE HAFO VLAAMS-BRABANT 2020

  INFORMATIEVE KAMPIOENSCHAPPEN ZWARE HAFO VLAAMS-BRABANT 2020

  zie informatie in bijlage. Aan deze uitslag waren voor 2020 nog geen prijzen verbonden.  Naar volgend jaar toe wordt er wel sponsoring voorzien vanuit Hafo Vlaams Brabant.  Meer informatie volgt nog.  In bijlage alvast de uitslag van het korte seizoen 2020 waar onze liefhebbbers toch wel mooie resultaten behaald hebben. 

  Ter herinnering, dit gaat over de Zware Halve fond en het samenspel "Zw. Hafo Vlaams Brabant" (met de lokalen  Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge, Schoonderbuken, Diest, Oplinter en Bunsbeek (enkel Prov vluchten) 

  Bijlagen:
  KAMP2020zh .pdf (65.5 KB)   
  02-01-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beste wensen en een voorspoedig jaar
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Via deze weg willen we al onze liefhebbers en sympathisanten een gelukkig, gezond en vreugdevol 2021 toewensen! 

  Gisteren eindigde onze bonverkoop en dit wil zeggen dat wij nu 2020 volledig achter ons kunnen laten en vooruit kijken naar iets nieuws en hopelijk iets beters.  Bedankt iedereen voor de steun en voor de kopers, veel succes met hun aankoop.  Dat al uw verwachtingen mogen ingelost worden. Alle kopers hebben ondertussen al bericht ontvangen 

  Zolang de corona maatregelen van toepassing blijven zal het niet mogelijk zijn om een echte ledenvergadering te houden.  We zullen u via deze weg zoveel mogelijk informeren als er informatie is aangaande het nieuwe seizoen, maatregelen ivm de ophokkingsplicht en andere.

  In ieder geval komt er ook nog een schriftelijke update in uw brievenbus voor aanvang van het seizoen.  

  Indien er tussentijdse vragen zijn dan kunnen we die altijd per email beantwoorden.  Je kan eventuele vragen richten aan de secretaris gdeblick@gmail.com 

  mgv het bestuur.

  28-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ringen 2021
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De ringen zijn er!   Wie gehaast is mag ze na een belletje (corona veilig) komen afhalen bij de voorzitter, Keulestraat 8 Tielt-Winge. 

  Voor de anderen worden de ringen morgen 29/12  aan huis gebracht en corona veilig afgeleverd, in waterdichte verpakking in de brievenbus. 

  26-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overlijden van de Heer Roelandts Eddy.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Met droefheid melden we u het overlijden van onze vriend en collega duivenliefhebber de heer Eddy Roelandts. 

  Eddy is gestorven op 25 december 2020.

  Onze blijken van medeleven aan de familie en nabestaanden. 

  Zie rouwbericht in bijlage.

  Bijlagen:
  Overlijdensbericht De Heer Eddy Roelandts.pdf (113.1 KB)   
  20-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bonnenverkoop Start vanavond 20:00  Neem eens een kijkje er zitten pareltjes tussen! 

  17-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prettige feesten en een gelukkig nieuwjaar!


  Beste liefhebbers,
   
  We moeten het helaas opnieuw hebben over uitzonderlijke omstandigheden en nog maar eens herhalen dat dit jaar blijkbaar niets normaal verloopt.  We hebben ons best gedaan om opnieuw een passende oplossing te vinden, om alles corona veilig, en met respect voor de van toepassing zijnde maatregelen te laten verlopen.

  Verder willen we u ook informeren dat onze bonverkoop zal on-line komen op 20 december via www.bonnenverkoop.be  Via deze weg willen we al de schenkers al van harte bedanken  en roepen we alle mogelijke kopers op om eens extra hun best te doen.  Zoals ieder jaar zitten er nu ook weer pareltjes tussen! 
   
  We mogen de ringen afhalen op 28 december.  Liefhebbers die haast hebben, en hun ringen dringend nodig hebben mogen die (corona veilig) komen afhalen op 28 december vanaf 16:00 bij Simonne (Keulestraat 8 Tielt-Winge) Hiervoor kan je best eerst eens bellen op 016.63.41.58.   Voor de andere liefhebbers zullen de ringen aan huis geleverd worden ten laatste op 31 december. (Corona veilig overhandigt of via de brievenbus) Die enkele liefhebbers die ringen telefonisch besteld hebben, en de ringen nog niet betaald hebben zullen ze moeten zelf komen afhalen.
  De KBD heeft ook laten weten dat er verschillende hoklijsten niet juist ingevuld waren (niet per se van ons, maar in het algemeen) deze documenten werden door de KBDB teruggestuurd aan de liefhebbers zelf ter correctie. Laat het ons weten indien hierover vragen zijn, wij kunnen u helpen.
  Informatie rond het nieuwe seizoen is er nog niet maar het ziet ernaar uit dat er voor ons niet al te veel veranderingen zullen zijn op het gebeid van de vluchten, inkorfdagen, en lossingsplaatsen.  Aangezien dat we naar alle waarschijnlijkheid geen algemene ledenvergadering kunnen houden zullen we u verder via digitale weg zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden. (www.bloggen.be/hdb)
   
   
   Tot slot willen we u allen Prettige kerstdagen toewensen en veel geluk toewensen in het nieuwe jaar.

    Het bestuur.
  05-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overlijden Mr. Jef Coeckelberghs
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  We werden geinformeerd over her overlijden van Mr Jef Coeckelberghs vader van Martin Coeckelberghs.


  Via deze weg willen we ons medeleven betuigen. 

  Rouwbrief in bijlage. 

  Bijlagen:
  6377__rouwbr.pdf (204.6 KB)   
  Foto
  Links voor Duivenmelkers
 • Vluchtprogramma 2020 - NEW ON LINE
 • Weer in Frankrijk
 • anOns - AANMELDEN ZWARE HAFO
 • Weer Belgie (goed)
 • Meteo.be
 • Lossingen KBDB
 • Weer in Belgie
 • Herziene Vluchtkalender 2020
 • Buienradar
  Downloads
 • Poelbrief Samenspel (Mom,Soissons, HAFO)
 • Poelbrief lokaal spel
 • Registratie Borderel voor Portduiven (in Microsoft Excel zelf in te vullen op computer)
 • Registratie Borderel voor Portduiven (in pdf)
  WELKOM!
  Blog als favoriet !
  Startpagina !
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  aantwaarrepe
  www.bloggen.be/aantwaa
  Archief per week
 • 22/02-28/02 2021
 • 08/02-14/02 2021
 • 25/01-31/01 2021
 • 18/01-24/01 2021
 • 28/12-03/01 2027
 • 21/12-27/12 2020
 • 14/12-20/12 2020
 • 30/11-06/12 2020
 • 09/11-15/11 2020
 • 19/10-25/10 2020
 • 05/10-11/10 2020
 • 14/09-20/09 2020
 • 07/09-13/09 2020
 • 31/08-06/09 2020
 • 24/08-30/08 2020
 • 17/08-23/08 2020
 • 10/08-16/08 2020
 • 03/08-09/08 2020
 • 27/07-02/08 2020
 • 20/07-26/07 2020
 • 13/07-19/07 2020
 • 06/07-12/07 2020
 • 29/06-05/07 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 15/06-21/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 25/05-31/05 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 16/03-22/03 2020
 • 02/03-08/03 2020
 • 17/02-23/02 2020
 • 03/02-09/02 2020
 • 13/01-19/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!