Inhoud blog
 • start
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Rondvraag / Poll
  wie is de zotsten van 2E
  Jethro
  Jess
  Guillaume
  Shaun
  Jens
  Nick
  Vincent
  Idris
  Heike
  Salina
  Bekijk resultaat

  Foto
  Foto
  Gold Star Voormezele
  allemaal goede vrienden !!!
  08-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.start

  Hallo,
  Dit is mijn eerste blog die ik maak.
  mijn blog die ik heb gemaakt gaat over mijn hobby voetballen .
  ik beoefen mijn hobby goldstarvoormezele en daar zijn we allemaal vrienden.
   grote gfroep en we gaan er allemaal 110% procent voor.

  wie vragen heeft post die dan maar.    Jeugdwerking

  De jeugdwerking is een afzonderlijke cel die van het bestuur een verregaande autonomie gekregen heeft. Niettegenstaande deze autonomie moeten alle beslissingen van de jeugdwerking de goedkeuring van het bestuur dragen. De jeugdwerking bestaat uit vier personen waarvan één de eindverantwoordelijkheid draagt (jeugdcoördinator). De verbondenheid met het bestuur is dat iemand van de jeugdwerking ook deel uitmaakt van het dagelijks bestuur.

  Opdracht en doelstelling

  De jeugdwerking heeft als opdracht de jeugdopleiding bij de vereniging in goede banen te leiden. Het begeleiden van de spelers, trainers en afgevaardigden. Het verzorgen van de communicatie tussen spelers, ouders en bestuur.

  Onze doelstelling is dat we over alle jeugdcategorieën beschikken, zodat de jeugdopleiding bij ons kan afgewerkt worden. De voetbalopleiding en begeleiding hebben voorrang op het resultaat, alhoewel winnen steeds leuk blijft.

  Na de opleiding is het mogelijk deze te vervolmaken bij de juniores of beloften om nadien te kunnen integreren in de 1ste ploeg. Het bestuur heeft zich voorgenomen om binnen een redelijke termijn terug te keren naar 3de provinciale. Voor zij die zich meer geroepen voelen voor het recreatieve aan de voetbalsport is er het vangnet van de reserveploegen.

  Voetbalvisie

  De jeugdwerking heeft geopteerd voor het moderne voetbal. We passen de spelopvatting “zonevoetbal” toe en spelen met de veldbezetting 1 – 4 – 3 – 3 waarbij we de individuele actie aanmoedigen.

  Sociale betrokkenheid

  GS Voormezele streeft naar een familiale verbondenheid tussen club, spelers en hun ouders. De spelers moeten een zeker verlangen ontwikkelen om te komen trainen en om de matchen bij te wonen. De ouders moeten het gevoel krijgen/hebben dat hun kinderen er zich goed voelen en moeten zich kunnen terugvinden in de waarden van de club. Het is ook zo dat we iedereen gelijkstellen, wat zijn of haar sociale klasse/achtergrond mag zijn. De betrokkenheid van spelers en hun ouders moeten tot uiting komen door talrijk aanwezig te zijn op de matchen, hun aanwezigheid op de Kerstfeestjes, de mosselsouper, het ribbetjesfestijn en andere initiatieven genomen door de verschillende ploegverantwoordelijken.

  Lichamelijke, fysische en sociale ontwikkeling

  Door 2 tot 3 maal per week, buiten de lessen LO op school, te trainen en te spelen kunnen ze de basis leggen voor een sportief en gezond lichaam. Ze ontdekken hun betere kwaliteiten en leren met hun beperkingen. Een tiental uurtjes per week zonder computer of tv moet haalbaar zijn.

  Ze leren omgaan… Dat er steeds kan een tandje bijgestoken worden. Omgaan met medespelers, die meestal uit een andere school of een andere omgeving komen. Accepteren dat iedereen, ook al zijn ze ietsje minder vaardig met de bal, moet kunnen spelen in hun plaats. Verwerken van onrechtvaardigheden zoals een wedstrijd verliezen, een onterechte bekeuring van de scheidsrechter krijgen. Opvolgen van richtlijnen door de trainer en erop gewezen worden indien ze deze niet opvolgen. Onder de douche staan met medespelers, wat niet voor iedereen zo evident is (de meisjes hebben uiteraard een afzonderlijke douchecel).

  Fairplay, racisme en politiek

  Fairplay staat hoog aangeschreven bij de vereniging. Natrappen of onbezonnen tackles zijn uit den boze. Loyaal zijn (gedrag, antwoorden,…) tegenover iedereen (scheidsrechter, spelers, supporters,…) zal steeds gewaardeerd worden.

  De vereniging zal niet dulden dat er racistische opmerkingen gemaakt worden, dit tegenover om het even wie.

  Het spreekt voor zich dat de vereniging niet doet aan politiek.

  Supporters

  De supporters maken eveneens deel uit van de vereniging. Ze vertegenwoordigen de vereniging. We gaan er dan ook van uit dat ze zich schikken naar de waarden van de vereniging.

  Uw zoon of dochter heeft genoeg aan één coach; het hoeven er twintig of dertig te zijn.

  Initiatieven

  Alle initiatieven zoals bv: verkoop van pannenkoeken, autowas, …. georganiseerd door één of meerdere ploegen moeten de uitdrukkelijke toestemming verkregen hebben van de jeugdwerking en het dagelijks bestuur.

  Hygiëne

  De vereniging raadt iedereen aan om na de training of wedstrijd een douche te nemen. Tijdens het douchen doet men er goed aan om badslippers te dragen.

  Foto en film

  Enkel met de uitdrukkelijke toestemming van de vereniging is het toegestaan om foto’s te nemen en te filmen.

  Aansluitingen

  Met het ondertekenen van de aansluitingskaart word je lid van onze vereniging. Vereniging, jeugdwerking en trainers hebben de taak om je te begeleiden/op te leiden in het voetbal. Van jou verwachten we dat je de spelregels van de club respecteert.

  Door de aansluiting ben je automatisch verzekerd bij de Koninklijke Belgische Voetbal Bond (KBVB) voor opgelopen sportletsels tijdens de voetbalmatchen en de trainingen.

  Lidgeld

  Het lidgeld wordt vereffend voor de aanvang van de competitie ofwel bij aansluiting tijdens de competitie. Voor het voetbalseizoen 2007 – 08 werden de lidgelden als volgt vastgelegd:

  • duivels en benjamins: €75
  • préminiemen: €80
  • miniemen: €85
  • knapen: €90
  • scholieren: €95

  In het lidgeld zijn een voetbalbroek (€10), stel kousen(€5) en 6 kaarten (€5) voor de jaarlijkse kaarting inbegrepen. Na betaling wordt de clubkaart bezorgd. Met deze clubkaart, die strikt persoonlijk is, kan je de thuismatchen van de eerste ploeg gratis bijwonen.

  Met het lidgeld worden de kosten voldaan zoals:

  • onderhoud kleedkamers (verwarming + warm water – waar is de tijd van het kommetje met koud water op de koer van het café)
  • vergoeding trainers
  • kerstfeestje jeugdploegen
  • trainingsmaterialen
  • …

  Het dient zeker niet om de club rijk te maken en evenmin voor het bestuur of de leden van de jeugdwerking: zij zetten zich belangeloos in voor “hun” vereniging.

  We kunnen het bedrag van het lidgeld laag houden doordat de vereniging jaarlijks activiteiten organiseert die de kas spijzen zoals:

  • mosselsouper, in het najaar
  • ribbetjesfestijn, in het voorjaar
  • rond de nieuwjaarsperiode verkoop van onze befaamde, beruchte(?) aperitief:

   “è Géé iS Véétje”


   (de aperitief is steeds verkrijgbaar)
  • kaarting

  Iedereen is welkom op deze activiteiten.

  Kledij

  Het voetbalshirt wordt voor de aanvang van de match gegeven; na de match wordt het ordentelijk (niet binnenste buiten) teruggegeven aan de ploegafgevaardigde of trainer.

  Kousen en voetbalbroek(je) dienen iedere wedstrijd proper te zijn. Deze kunnen steeds afzonderlijk aangekocht worden, na afspraak, bij de jeugdcoördinator.

  Trainers en de/hun trainingen

  Onze trainers hebben de trainersschool gevolgd of beschikken over de nodige ervaring vanuit hun voetballoopbaan. Ze worden door de vereniging regelmatig bijgeschoold en genieten dan ook ons volste vertrouwen. De trainers worden door de spelers aangesproken met hun voornaam ofwel door “trainer” (eventueel gevolgd door hun voornaam).

  De trainingen beginnen en eindigen op tijd. De trainers verwachten van de spelers dat zij enthousiast de trainingen volgen. De vereniging verwacht van de spelers dat ze niet meer tijd dan nodig gebruiken om zich te douchen en om te kleden na de trainingen. De kleedkamer wordt voor het verlaten terug proper gemaakt.

  Op training draag aangepaste kledij (volgens de weersomstandigheden). Na de training zorg je voor warme kledij (in de winter hoef je niet in je T-shirt met de fiets naar huis te rijden).

  Wie niet kan aanwezig zijn op een training geeft vooraf een seintje aan de trainer.

  Matchen

  De kalender word je voor aanvang van de competitie bezorgd. Deze zal de datum, het vertrekuur aan het clublokaal, aftrapuur alsook jullie tegenstander vermelden. We verwachten van de spelers dat ze respect hebben voor de tegenstander en hun inrichting (cabines). Wanneer je een wedstrijd niet kan bijwonen, verwittig je de trainer ruimschoots op tijd.

  Wij vragen begrip en respect voor de scheidsrechters: zij hebben het ook niet altijd gemakkelijk.

  Zij die reeds over een identiteitskaart beschikken, moeten die op de matchen bij zich hebben. Wie zijn identiteitskaart niet bij heeft, wordt niet opgesteld. Indien de club een speler opstelt die geen identiteitskaart bij zich heeft, verliest ze de match met FF cijfers en krijgt ze een boete.

  Speelgelegenheid

  1. De trainer selecteert zijn team voor de wedstrijden, t.e.m. de preminiemen (U7 & U9 & U11) gaan alle spelers mee, vanaf de minieme (U13) zijn dit maximaal 15 (11 + 4 wisselspelers ofwel 11 + 3 + 1).

  2. Ieder speler maakt voor minimum 50% deel uit van de wedstrijdselectie.

  3. Ieder speler speelt minimum 50% van de wedstrijd.
    1. Regeling met 2 doelmannen in de ploeg:
      1. Thuiswedstrijden: volledige wedstrijd
      2. Uitwedstrijden: ieder één speelhelft.
      3. Een doelman is GEEN veldspeler (vanaf miniemen)

  4. Indien hij te weinig spelers heeft voor het spelen van een wedstrijd, dan neemt hij contact op met de TVJO, die vervolgens dit bekijkt i.s.m. de trainer van de jongere categorie (altijd jongere categorie).

  5. Bij de benjamins en duivels is er een doorlopende positiewissel over de volledige veldbezetting.
  Preminiemen kunnen wisselen per speelhelft, positiewissel binnen de linie tijdens de speelhelft kan.
  Vanaf minieme kan maximaal één linie geschoven worden tijdens de wedstrijd.

  6. Cooling down: de spelers aanleren dat bij het eindsignaal de wedstrijd nog niet voorbij is.

  Alcohol, roken, drugs en prestatiebevorderende middelen

  Als sportvereniging streven we er naar dat onze jeugdspelers niet roken en geen alcohol drinken. In de kleedkamers is er een totaal drankverbod, enkel de dranken gegeven door de club zijn toegelaten.

  Het gebruik/bezit van drugs (onder gelijk welke vorm) wordt automatisch gemeld aan de bevoegde instanties. De ouders worden uiteraard eerst op de hoogte gebracht.Tegen de betrokken speler(s) zal een sanctie overwogen worden.

  Prestatiebevorderende middelen: de mogelijkheid van een dopingcontrole is reëel. Indien één van de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdspeler aanwezig is, dan kan deze de jeugdspeler (min 18-jarige) vertegenwoordigen. Indien er niemand aanwezig is tijdens de controle, dan neemt de mandataris deze taak over. Daarvoor dient een document “ Mandaat van vertegenwoordiging” (zie bijlage) ingevuld en ondertekend te worden.

  Sportletsel

  De ploegafgevaardigde of trainer beschikt steeds over een aangifteformulier. Dit formulier dient door de geneesheer ingevuld te worden. Daarna wordt het terug bezorgd bij de secretaris Eric Neels ofwel bij de jeugdcoördinator Danny Cuvelier. Pas dan wordt er een dossier geopend bij de Belgische voetbalbond.

  De afrekening gebeurt pas nadat alle nodige documenten bij de voetbalbond zijn ingediend. Het zijn enkel de bedragen die niet door het ziekenfonds terugbetaald worden, verminderd met een éénmalige vrijstelling, die in aanmerking komen voor teruggave. Het zijn de prestaties van de geneesheren, specialisten, kinesisten, …. en de producten (medicatie, onderzoeken, pleisters, ….) door hen voorgeschreven die in aanmerking komen. Een persoonlijk ongevallenverzekering (voor hen die één hebben afgesloten) heeft steeds voorrang op deze van de bond.

  Een speler waarvoor een dossier werd ingediend bij de voetbalbond, zal pas terug opgesteld worden, wanneer de behandelende geneesheer een “voor volledig genezen document” invult.

  AANGIFTE ONGEVALLEN volgens de secretaris

  Wat te doen na ongeval op training of wedstrijd?

  • vraag een formulier “AANGIFTE VAN ONGEVAL” aan een verantwoordelijke (zie bijlage).
  • laat dit formulier invullen door de EERST BEHANDELENDE GENEESHEER (in het weekend is dit soms de geneesheer van wacht ipv de huisdokter).
   Let wel: zeker laten vermelden hoeveel massages er zullen nodig zijn: deze moeten vooraf aangevraagd worden!
   Belangrijk: kine-behandelingen worden niet terugbetaald indien de speler binnen de 15 dagen wordt afgeschreven van de verzekering (dwz terug traint of speelt minder dan 15 dagen na het ongeval)!
  • dit aangifteformulier zo spoedig mogelijk overhandigen aan de secretaris (dit formulier moet binnen de 14 dagen aan de KBVB overgemaakt worden).
   Let wel: indien de termijn overschreden wordt, dan aanvaardt de KBVB de aangifte niet meer en komt de verzekering dus niet tussen!

  Wat doen na de aangifte?

  • na ongeveer 1 week zal u door de secretaris een formulier overhandigd krijgen “GETUIGSCHRIFT VAN GENEZING” dewelke door de behandelende geneesheer moet ingevuld worden na volledig herstel.
   Let wel: pas hierna ben je terug speelgerechtigd!
  • bezorg dit getuigschrift daarna zo spoedig mogelijk aan de secretaris samen met uw uittreksels van het ziekenfonds zodat deze weerom kan overgemaakt worden aan de KBVB.

  Wat krijg je terugbetaald van de KBVB?

  • het verschil tussen hetgeen betaald werd aan de dokter en de teruggave van het ziekenfonds, met een vrijstelling van € 8,40.
   Let wel: niet alle tussenkomsten worden door de KBVB terugbetaald.

  Hoelang is een aangifte van ongeval geldig?

  • een ongeval mag maar 1 jaar zonder gevolg blijven. Binnen het jaar (liefst na 6 maanden) moet de speler een verklaring van de dokter afgeven dat de kwetsuur nog steeds in behandeling is.
   Let wel: Daarna komt de KBVB niet meer tussen!
  • de verantwoordelijkheid voor het indienen van deze "verklaring" of van "getuigschrift van genezing" ligt volledig bij de speler.
   Let wel: de club is dus nooit verantwoordelijk voor eventuele verjaring en zal dus nooit geldelijk tussenkomen

  Zijn er nog vragen?

  één adres: de secretaris
  Neem contact met hem op via het contactformulier

  Samenwerking met K. VK Ieper

  Sinds enige tijd is er een actieve samenwerking met K. VK. Ieper. Dit betekent het volgende: spelers van onze vereniging kunnen tijdens het lopende seizoen bij een van de Ieperse jeugdploegen, die in de provinciale reeksen spelen, opgeroepen worden. Het is dan ook zo dat K. VK. Ieper ons helpt wanneer wij een speler(s) nodig hebben.
  Deze uitwisseling kan enkel gebeuren met de uitdrukkelijke toestemming van de beide jeugdcoördinatoren Danny Cuvelier voor GS Voormezele en Sidon Zyde / Freddy Coffyn (jeugdprospectie) voor K. VK Ieper.

  www.goldstarvoormezele.be

  Het communicatiemiddel bij uitstek!

  Je kan er alle competitiewedstrijden op terugvinden van de diverse ploegen.
  Tijdens de wintermaanden is het steeds raadzaam om deze te raadplegen: afgelaste wedstrijden en/of trainingen zijn er steeds op terug te vinden.

  Deze brochure werd opgesteld met de bedoeling om u als ouder(s) en speler een idee te geven van de werking binnen onze vereniging. Ze kan in geen geval di

  08-09-2011 om 00:00 geschreven door shaun  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)


  Zaterdag 17-09-2011 Gold Star Voormezele vs. Ksk. vlamertinge
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  als je iets te zeggen hebt ? laat dit hier dan na . :p


  Blog als favoriet !

  Over mijzelf
  Ik ben Eerebout Shaun
  Ik ben een man en woon in wijtschate (belgie) en mijn beroep is student.
  Ik ben geboren op 13/11/1998 en ben nu dus 22 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: voetbal en zwemmen.  Dropbox

  Knapen U15 - r. jespo comines-warneton 1 - 3 2011-09-03 om 15:15 Gespeeld competitie bekijk volledige info 2011-09-10 sp. kruiseke - Knapen U15 2011-09-10 om 14:30 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2011-09-17 Knapen U15 - k.s.k vlamertinge 2011-09-17 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2011-09-24 us ploegsteert - Knapen U15 2011-09-24 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2011-10-01 Knapen U15 - sk elverdinge 2011-10-01 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2011-10-08 tsc proven - Knapen U15 2011-10-08 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2011-10-15 Knapen U15 - k. bs poperinge 2011-10-15 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2011-10-22 sk reningelst - Knapen U15 2011-10-22 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2011-10-29 k. brielen sport - Knapen U15 2011-10-29 om 14:30 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2011-11-05 Knapen U15 - fc houthem 2011-11-05 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2011-11-12 fc westouter - Knapen U15 2011-11-12 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2011-11-19 Knapen U15 - sp. dikkebus 2011-11-19 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2011-11-26 k. sassp. boezinge - Knapen U15 2011-11-26 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2011-12-03 r. jespo comines-warneton - Knapen U15 2011-12-03 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2011-12-10 Knapen U15 - sp. kruiseke 2011-12-10 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2012-01-14 k.s.k vlamertinge - Knapen U15 2012-01-14 om 14:30 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2012-01-21 Knapen U15 - us ploegsteert 2012-01-21 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2012-02-04 sk elverdinge - Knapen U15 2012-02-04 om 14:30 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2012-02-11 Knapen U15 - tsc proven 2012-02-11 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2012-03-03 k. bs poperinge - Knapen U15 2012-03-03 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2012-03-10 Knapen U15 - sk reningelst 2012-03-10 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2012-03-17 Knapen U15 - k. brielen sport 2012-03-17 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2012-03-24 fc houthem - Knapen U15 2012-03-24 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2012-03-31 Knapen U15 - fc westouter 2012-03-31 om 15:15 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2012-04-14 sp. dikkebus - Knapen U15 2012-04-14 om 14:30 Nog niet gespeeld competitie bekijk volledige info 2012-04-21 Knapen U15 - k. sassp. boezinge


  Archief per jaar
 • 2011


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!