E-mail mij

Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

Gastenboek
 • cialis discounts canada
 • only here cialis prescriptions
 • canada viagra welcome to
 • Problems
 • Goed idee

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  gezondheid

  22-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

   

  Wat is epilepsie?

   

  Epilepsie is een veel voorkomende aandoening die ongeveer 1op de 150 mensen hebben.

   

  In feite bestaan er verschillende vormen van epilepsie en zou men eigenlijk kunnen spreken van ‘epilepsien’.ze beginnen meestal tijdens de kinderleeftijd maar kunnen op eender welke leeftijd optreden.

   

   

  Hoe zien de hersenen eruit?

  De hersenen bestaan uit een aantal belangrijke onderdelen. Het meest opvallend zijn de grote hersenen. Deze bestaan uit twee helften of hemisferen, elk opgebouwd uit een aantal kwabben.

  Onder de grote hersenen zitten de kleine hersenen. Tussen de grote en de kleine hersenen zit de hersenstam. De hersenstam verbindt de verschillende hersendelen en gaat via het verlengde merg over in de ruggenmerg.

   

   

  Hoe werken je hersenen?

  Je hersenen krijgen de informatie in de vorm van een prikkel: een elektrische impuls die door de zenuwen loopt. En op dezelfde manier sturen ze informatie aan spieren of klieren in het lichaam. Die spieren of klieren die een prikkel van een zenuwcel hebben gekregen, gaan op hun beurt tot actie over. Je begrijpt natuurlijk hoe belangrijk het is dat je hersenen goed functioneren. Als er ergens een storing optreedt, dan heeft dat onmiddellijk gevolg voor jou en je omgeving. Door een ongeluk of ziekte kan er een permanente storing in de hersenen optreden. Het kan bvb.dat een gedeelte van je hersenen helemaal niet meer werkt omdat het in de knel is komen te zitten. Iemand die dat overkomt kan dan bvb verlamd raken. Ook epilepsie heeft te maken met storingen in de hersenen, maar het grote verschil met een ziekte of een ongeluk is dat die storing bij een aanval van epilepsie meestal kort duurt en daarna ook weer helemaal voorbij is. Je houdt van een epileptische aanval geen hersenschade over.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Welke soorten epilepsie bestaan er?

   

  1.koortsstuipen

  2.patiele aanvallen

  3.gegeneraliseerde aanvallen (grand mal)

   

   

  koortsstuipen: epilepsieaanvallen bij hoge koorts.

   

  Partiele aanvallen: de stoornis treedt in een gelokaliseerd deel van de hersenen op.

                                De exacte plaats is bepalend voor de manier waarop de aanval verloopt.

  -   eenvoudige partiele aanval:

                                                    de persoon blijft bij bewustzijn.

                                              -    complexe partiele aanval:

   de persoon verliest het bewustzijn

   

  Gegeneraliseerde aanvallen: de stoornis treedt op in het volledige brein.

  -   absence (petit mal):

  de persoon verliest kortstondig

  het bewustzijn maar kan blijven staan

  of zitten.

  -   tonisch-clonische aanval (grand mal):

  de persoon valt en verliest het bewustzijn,

  ondergaat hevige schokkende bewegingen.

  Dit is de aanval waarvan de omstanders

  het meeste schrikken.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Medisch onderzoek.

  Wanneer de arts denkt dat zijn patient epilepsie heeft,is het voor hem heel belangrijk een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de aanval te hebben van iemand die er bij was.

  De arts kan de patient doorverwijzen naar een neuroloog,kinderarts of een kinderneuroloog.

  De specialist zal de patient onderzoeken en vragen stellen over zijn voorgeschiedenis en die van zijn familie.Hij zal een opname maken van de elektrische activiteit van de hersenen met een E.E.G.(electro-encefalogram).Met dit onderzoek kan de arts een abnormale (overactieve)

  activiteit opsporen.

   

  In sommige gevallen zal de patient ook een CT-scan of een NMRscan (nucleaire magnetische resonantie) ondergaan.Deze onderzoeken zijn pijnloos en zonder gevaar, en worden door een radioloog uitgevoerd.Er worden een aantal foto’s van de hersenen genomen, die door de computer in kaart gebracht worden.Deze onderzoeken helpen de specialist een mogelijke oorzaak van de aanvallen te vinden.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hoe behandelen?

  Wanneer een diagnose ‘epilepsie’ gesteld wordt bij een patient, kan de arts medicijnen voorschrijven om het optreden van aanvallen te voorkomen.Hiermee kan de frequentie van de aanvallen verminderen, of kunnen zo mogelijk de aanvallen weg blijven. De medicijnen bestaan meestal onder een vorm van pillen,maar voor kinderen zijn er ook korrels of siroop.

   

  Soms kan men de aanvallen niet volledig onder controle houden met medicatie. Het is mogelijk dat een hogere dosis medicijnen niet aangewezen is, zelfs al treden er nog enkele aanvallen op. Een te hoge dosering medicijnen doet soms (zelden) meer en zwaardere aanvallen optreden, en kan ook bijwerkingen hebben zoals duizeligheid en slaperigheid.

   

  Wanneer men de aanvallen niet onder controle kan houden, hoewel de medicatie stipt wordt genomen, kan de neuroloog in sommige gevallen en mits specifieke onderzoeken, overwegen een heelkundige ingreep uit te voeren op de zone van de hersenen die verantwoordelijk is voor het optreden van de aanvallen.

   

   

   

   

   

  Komt epilepsie veel voor?

  Ja. Wereldwijd lijden er 40 miljoen mensen aan epilepsie.

  Zowel baby’s,kinderen als volwassenen.

  In belgie zijn er 60.000 tot 70.000 epilepsiepatienten.

  150.000 belgen zouden op een of ander moment in hun leven aan epilepsie lijden.

  Jaarlijks komen er per 100.000 mensen 50 nieuwe epilepsiepatienten bij.

  Is epilepsie besmettelijk?

  Neen. U kunt geen epilepsie oplopen door met een epilepsiepatient in contact te komen.

   

   

  Is epilepsie erfelijk?

  Hoewel duidelijk is dat erfelijkheid een rol kan spelen,bestaan er hierover nog veel vragen.

  Bepalende factoren zijn bv.: type epilepsie, aantal mensen in de familie met epilepsie en de mate van bloedverwantschap tot die familieleden.

   

   

   

  Is epilepsie leeftijdsafhankelijk?

  Ja. Het eerste levensjaar is de kans op epilepsie het hoogst.

  Vervolgens neemt ze langzaam af om daarna weer toe te treden bij oudere mensen.

  Mannen en vrouwen hebben evenveel kans op epilepsie.

  Meestal treedt epilepsie voor het eerst op bij kinderen onder de 15 jaar.

   

   

   

   

  Zwangerschap en epilepsie?

  Er zijn verschillende soorten epilepsie en het is moeilijk te zeggen welk risico uw kind loopt om de ziekte te krijgen. Daarvoor is individueel advies nodig. Soms wordt u verwezen naar een klinisch geneticus ( een specialist op het gebied van erfelijkheid) voor verder onderzoek.

  Een deel van de ernstige afwijkingen kan nog voor de geboorte worden ontdekt met prenataal onderzoek.

  -   de aanvallen zijn niet alleen slecht voor u,

  maar ook voor uw kind. Doe er alles aan om

  ze niet op te wekken. Een regelmatig leven

  en voldoende nachtrust zijn belangrijk.

  Drink geen alcohol tijdens de zwangerschap

  En vermijd lichtflitsen als u er gevoelig

  Voor bent.

                                              -     welke invloed zwangerschap heeft op epilepsie

  valt niet te voorspellen.

                                              -     een ernstige aanval kan bij de bevalling optreden,

  maar slechts in een paar procent van de bevallingen.

  Vaak kiest de behandelende arts dan voor een keizersnede.

  -   geneesmiddelen maken de kans op een afwijking van uw kind

  wel groter dan normaal.

  -   overleg met uw huisarts,neuroloog,gynaecoloog en eventueel

  klinisch geneticus: liefst voor de conceptie.

                                               -    gebruik van anti-epileptica door de aanstaande vader geeft,

  voor zover thans bekend,geen gevaar voor het kind,ook niet

  wanneer hij het middel ten tijde van de bevruchting gebruikt.

  -   soms kan met prenataal onderzoek een ernstige afwijking

  worden aangetoond.overleg wat u zult doen,als de uitslag

  niet goed is.

   

   

  Moet iedereen het weten?

  Epilepsie is niets om je voor te schamen en wat dat betreft zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat iemand met epilepsie heeft dat gewoon aan de mensen om zich heen vertelt. Maar de praktijk is anders. Mensen met epilepsie worden vaak voor raar uitgemaakt. Er wordt soms gedacht dat ze ook in andere opzichten anders dan anderen zijn. Dat is niet zo, maar het is moeilijk er tegen in te gaan, vooral omdat die gedachten meestal niet hardop worden uitgesproken. Als mensen er wat gewoner over zouden denken, zou het voor degene die epilepsie heeft ook niet zo vervelend zijn om het te vertellen. En het is natuurlijk juist zo belangrijk om het te vertellen omdat het voor je eigen veiligheid beter is als de mensen in je omgeving het weten. Klasgenoten, leraren, sporttrainers, tandartsen moeten in ieder geval op de hoogte worden gebracht.

   

   

   

   

  Soorten medicijnen?

  Er zijn meer dan 20 soorten medicijnen. Soms zijn die medicijnen gratis of terugbetaald door het ziekenfonds, sommige moet je zelf betalen. De medicijnen zijn samengesteld door een neuroloog. Meer informatie over de medicatie vind je op www.epilepsie.net.

   

   

  Epilepsie en geheugen.

  Mensen met epilepsie kunnen in het dagelijkse leven problemen hebben met het geheugen.

  Een epilepsie-aanval wordt veroorzaakt door een tijdelijke stoornis in de hersenen.

  Een geheugenstoornis kan veroorzaakt worden door een dezelfde stoornis in de hersenen.

  In deze situatie zullen we zien dat een geheugenstoornis een rechtstreekse link heeft naar de epilepsie-aanvallen.

   

  Ook andere factoren kunnen een samenhang tussen epilepsie en geheugenproblemen bevorderen:

  -   zowel de epilepsie als de geheugenproblemen kunnen een gevolg zijn van een hersenletsel. 

  -   De geheugenproblemen kunnen indirect een gevolg zijn van de epilepsie. Hieronder verstaan we bvb.:achterstand in het leren door afwezigheid op school,gedragsproblemen,…

   

  In welke mate het geheugen bij mensen met epilepsie verstoord wordt is afhankelijk van de plaats in de hersenen waar de aanval zich voor doet. Ook het aanvalstype, de aanvalfrequentie kunnen een invloed hebben. Zo zien we bvb. Dat als aanvallen zich voordoen in een plaats waar het geheugen een belangrijke rol speelt de kans op geheugenproblemen groter is.

                                                                                                                                                                                        

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wat zijn de symptomen?

  De diagnose wordt meestal door een neuroloog gesteld.

  Die baseert zich op de medische voorgeschiedenis van de patient en op een EEG.

  De volgende factoren kunnen wel wijzen op een vorm van epilepsie.

  -   black-outs

  -   verward geheugen

  -   bewusteloosheid waarbij men de controle over blaas en darmen verliest

  -   kinderen die leeg voor zich uitstaren en niet reageren op vragen of instructies

  -   kinderen die regelmatig zonder aanleiding struikelen of vallen

  -   knipperen met de ogen of kauwbewegingen maken

  -   een aanval, al dan niet gepaard met hoge koorts

  -   opeenstapeling van hevige, schokkende bewegingen

   

   

   

  Wat zijn de oorzaken?

   

  Bij 60% van de patienten is het niet mogelijk een oorzaak aan te duiden.

  Dit noemt men ideopathisch. In de andere gevallen ligt meestal een storing

  in andere lichaamsfuncties aan de basis.

  -   gebrek aan vitamine b

  -   erfelijke stofwisselingsziekte

  -   alcohol en drugs

  -   sterk verlaagde suikerspiegel in het bloed

  -   hoge koorts door infecties

  -   gebrek aan zuurstof in het bloed

  -   sterk verminderde lever-of nierfunctie

  -   hersenletsel

  -   hersentumoren

   

   

   

   

  De meest uitlokkende factoren vermijden.

  De volgende omstandigheden kunnen een aanval uitlokken.

  Epilepsiepatienten proberen ze dan ook best te vermijden.

  -   stress

  -   ongezonde voeding

  -   niet consequent innemen van medicatie

  -   flikkerende lichten

  -   overslaan van maaltijden

  -   ziekte,koorts en allergieen

  -   slaapgebrek,uitputting

  -   emoties zoals woede,bezorgdheid en angst

  -   uitzonderlijke hitte en/of vochtigheid

                                              - alcohol en drugs

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (19 Stemmen)


  T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!