Foto
Wat vindt u van deze pagina? Mist u nog wat of is het prima zo. Laat het de beheerder even weten.
Foto
Foto
Inhoud blog
 • Ter Herinnering aan gene die waren.
 • Nog enkele huwelijksadvertenties.
 • 2 huwelijksadvertentie's popma's
 • Enkele huwelijksadvertenties betreffende de Fam. Popma.
 • Beppe Sijke Popma en Pake Schelte Visser.
 • Nog wat foto's van de familie Popma.
 • Enkele foto's van de familie.
 • 4
 • 3
 • 2
 • Genealogie fan de familie Popma.
 • Aanvullingen ouders Uble Jeens.
 • Naamsaanname Popma 1811.
 • De Stambeam fan de Popma's.
 • Deze Stamboom is nog steeds groeiende
  Hoofdpunten blog genealogie_familie
 • Ter nagedachtenis aan enkele familieleden.
 • Enkele Documenten.
 • Nog enkele portreten van de familie.
 • Enkele portretten van de familie, genoemd in bovenstaande Generaties.
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Zoeken in blog

  Dropbox

  Druk op onderstaande knop om je bestand naar mij te verzenden.

  Laatste commentaren
 • mogelijke aanvulling (Dick de Vos)
      op 4
 • spelling (Chef)
      op Deze Stamboom is nog steeds groeiende
 • vraag (Bert Popma)
      op Deze Stamboom is nog steeds groeiende
 • Mijn overgrootvader (Esther visser)
      op Beppe Sijke Popma en Pake Schelte Visser.
 • Gegevens verwijderen (Tsjitske Anne Popma )
      op Deze Stamboom is nog steeds groeiende
 • Uble Bruijns x Wytske Jans (Erik Wenzel)
      op Deze Stamboom is nog steeds groeiende
 • Popma in Amstelveen (Anneke van Elderen)
      op Deze Stamboom is nog steeds groeiende
 • n.v.t. (Popma)
      op 3
 • aanpassing geboorteplaats ( van Elderen)
      op Deze Stamboom is nog steeds groeiende
 • Mevr. (Karin E.C. Kok)
      op 3
 • Prima werk (Frouwk)
      op 4
 • Blog als favoriet !
  Mijn favorieten
 • Genealogie Friesland.
 • Stambeam familie Van der Schaaf en Sjaarda.
 • Algemene genealogisch verzameling.
 • Bezoek het Historische en Letterkundig centrum in Leeuwarden.
 • De stamboom van de familie Beckeringh.
 • Wil je weten of jouw familie al een stamboom heeft? kijk dan in de Stamboomgids.
 • Aanvullende gegevens over een ander familie Popma. (afstamelingen van Popke Hendriks)
 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  aantwaarrepe
  www.bloggen.be/aantwaa
  Startpagina !
  Nieuws Telegraaf (NL)
 • Kabinet doet aan symptoombestrijding: ferme woorden, weinig daden
 • Asielzoeker met claimgeld betaalt amper mee aan opvang
 • Fors herstel techfondsen, maar Dow zakt 470 punten
 • 'PSV levert wanprestatie'
 • Nuancering Rutte na ’eenzijdige tweet’
 • Amsterdamse straat bezaaid met kogelhulzen, drie verdachten opgepakt
 • Jongetje ’in zorgwekkende toestand’ uit water gehaald in Zwartsluis
 • Zeldzaam babyhaaitje spoelt aan op strand Ouddorp
 • Hout voor schutting en dakkapel peperduur
 • Trein schept auto: man (20) komt om
  Nieuws Autowereld
  Foto
  Categorieën
  De Stambeam fan de familie Popma ut Fryslân.

  24-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze Stamboom is nog steeds groeiende


  Aan de "Stambeam fan de Popma's" wordt nog steeds onderhoud gepleegd
  .
  Zo zullen er nog steeds wijziging en aanvullingen bij worden geplaatst en ook zullen er de eventuele fouten uit worden gehaald.  2011, dec. 13. Opnieuw aanvullingen geplaatst en wéér wat foutjes hersteld op advies van familieleden.

  2011, jan. Blijkbaar zaten er toch nog wat fouten in. Verschillende namen verkeerd gespeld e.d. Ook zaten er wat tikfouten in. 

  2010, okt. 16. Verschillende SPAM-berichten verwijderd.  Personen geblokeerd!

  2010, mei.1. Weer wat aanvulling geplaatst. Tevens enkele personen afgedekt om grond van privacy.

  Mijn dank hiervoor. Groetnis fan Pieke. Oant sjen.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (53 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (22 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Stambeam fan de Popma's.

  ‘Algemeen - Inleiding’

  De onderzochte familie Popma is afkomstig uit de buurt van Gorredijk, uit het dorp “Corteswagen”, ‘t huidige Kortezwaag en Langezwaag in Fryslân ten Z.W. van Gorredijk.

  De gegevens die ik hieronder vermeld heb zijn ‘t meest verzameld en gekregen door oude familieleden en uit een oud schoolschrift van een oud tante van mij. Ik heb geprobeerd om één en ander te checken in de verschillende archieven, Genlias en andere bronnen en dat is mij meestal wel gelukt. Alleen niet alle jongere geslachten heb ik kunnen bereiken c.q kunnen plaatsen. Daar de verschillende gemeentes geen gegevens wensen/mogen te verstrekken van na 1920, of dat ik de personen niet kon traceren. De meeste jongere gegevens heb ik dan ook meestal gehaald van het W.W.W. Enkele gegevens kon ik toch ontvangen van de jongere familieleden. Mijn dank hiervoor. Ook is het moeilijk om de gegevens te ontvangen van diegene die geëmigreerd zijn. Ook zij zijn moeilijk te traceren en of ze hebben problemen met het vrijgeven van hun privé gegevens. Dit moet men accepteren. Maar hierdoor zal men bij sommige familieleden niet zoveel gegevens zien als men had verwacht.

  De familie Popma heeft verschillende beroepen uitgevoerd. Zo is men boer geweest; timmer-man; wagenmaker; leraar; boerenarbeider; predikant; schoenmaker; schilder(sknecht); veld-wachter; acteur; kunstschilder; tapster; hotel-caféhouder ed. Ik denk wel dat dé familie een stempel heeft gedrukt op zijn c.q. haar omgeving.

  De familienaam “Popma” werd voor het eerst gevoerd door Oebele Bruins gehuwd aan Jitskes Popkes. Hij gaf deze naam op bij de Mairie Bergum in 1811, voor hem, voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen.
  Waarom de naam Popma? Gezien de namen van zijn ouders en zijn voorouders zou men er toch van uit kunnen gaan dat Oebele een ander achternaam gekozen zou hebben. Wanneer hij had gekozen voor ‘Bruinsma’, was dat veel logischer geweest, gezien de patroniem van zijn vader. Maar Popma? De naam Popma of Bruinsma kan men verklaren met de betekenis als: ‘zoon van Popken cq Bruin’. (ma = zoon van; Pop[ke] of Bruins). Maar daar de naam Popke niet voorkomt bij zijn ouders of bij de voorouders van Oebele, heeft hij waarschijnlijk bij de naams aanname in 1811 zich neergelegd bij het patroniem van zijn vrouw, Popke.

  In Fryslân zijn verschillende families Popma, die totaal niets met elkander hebben, zij stammen dan ook niet van de zelfde stamvader af. In ons geval is dat “Uble Jeens”.

  Men heeft wel geprobeerd mij uit te leggen cq er op gewezen dat ‘onze’ familie zou afstammen van het oud adellijke geslacht Popma, wat voorkwam op de eilanden; of er naar gevraagd. Ik moet hierop afwijzend op reageren. Er is géén enkele bewijs te vinden dat Uble Jeens, op welke manier dan ook, iets te maken had met deze familie.

  Dan nog even over de indeling. Ik heb alle familieleden natuurlijk per generatie gesorteerd, zodat men heel gemakkelijk kan zien tot welke generatie men behoord. Per generatie wordt door Arabische cijfers (1) het aantal personen aangegeven welke onder die generatie vallen. Indien er een + teken voorstaat, wordt deze persoon verder gevolgd. De Romeinse cijfers (II) geven de kinderen aan in volgorde van haar of zijn geboortejaar.

  Ik wens u veel leesplezier toe.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (61 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Naamsaanname Popma 1811.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (17 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanvullingen ouders Uble Jeens.


  Hinne Ubles
  werd geb/ged. rond 1545 in Noorderdrachten, en overleed tussen 1615-1645 in Noorderdrachten. Hij trouwde met N. Jeens voor 1570 in Drachten, dochter van Jeen Sythies and N. N..

  Hinne Ubles wie yn 1581 tsjerkfâd te Noarderdrachten. Yn 1578 komt er foar yn it register fan de personele ymposysje. Yn 1615 heart er ta de "gemeene feengenoten van de folger-veenen" troch syn besit fan twa kear ien roede fean. Dy roeden hie er al yn oktober 1607 yn besit.

  Hinne Ubles, die al in 1578 werd genoemd in Noorderdrachten. In 1581 was hij kerkvoogd en in 1615 was hij mede eigenaar van de Folgera-venen onder Noorderdrachten.

  Hinne Ubles: Beroep: Boer; kerkvoogd;dorpsrechter; ontvanger en volmacht.
  Wonend/Living: Noorderdrachten

  Children of Hinne Ubles and N. Jeens are:

  + 1 I. Uble Jeens Hinnes, geboren rond. 1570 in Noorderdrachten; overleden tussen 1613 - 1618 in Kortezwaag.

     2 II. Jeen Hinnes, geboren rond  1578 in Noorderdrachten; overleden tussen 1645 - 1650 in Noorderdrachten.

  Jeen Hinnes was boer in 1640 te Noorderdrachten en hij was in 1613 al aanwezig, als volmacht, om de Kletstervaart te laten graven, wat uiteindelijk niet was doorgegaan, want Smallingerland kreeg toen problemen met de aangrenzende grietenijen. [lees hier meer over in het boek Smellingerland] Werd ook in 1613 genoemd als kurator over zijn broer Uble Hinnes. Was aanwezig bij het sluiten van het Contract tusschen de ingezetenen van de Zuider- en de Noorderdrachten en Passchier Hendriks Bolleman over het graven van de Drachtster vaart d.d. 5 October 1641"
  Jeen trouwt rond 1605 te Drachten op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Auckjen Tjeerdts, dochter van Tjeerdt Engberts en Sjouckjen N. Auckjen werd geboren rond 1581 te Buitenpost, is overleden na 1635 te Noorderdrachten. Auckjen werd minstens 54 jaar.

     3 III. Jan Hinnes, geen gegegevens.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Genealogie fan de familie Popma.

  Generatie No. 1.


  1.
  Uble Jeens werd geb/ged zo rond 1570. Hij trouwde met N.N. voor 1610 te Kortezwaag.

  Uble kocht op de boelgoed op 27-4-1607 'ten sterfhuize van Folkert Rebbes':
  "Een wagen voer dardehalff philipsguldens" en "2 peerden voer twee ende tseeventigh daelderen".

  Kind van Uble Jeens en Sijbrig Fokkes. is:

  + 2 I. Uble Ubles, geb/ged tussen 1610 - 1616 in kortezwaag; geen overlijdensdatum gevonden.

  Sommige bronen geven nog twee kinderen weer, zijnde: Aete Ubles en Fedde Ubles. Maar ik heb geen overtuigend bewijs hiervoor gevonden, dus heb ik ze niet opgevoerd.


  Generatie No. 2.


  2.
  Uble Ubles werd geb/ged tussen 1610 - 1616 in Kortezwaag, geen overlijdensdatum bekend.

  Hij trouwde (1) met Liudts Bruijns rond 1635, dochter of Bruijn Jans en Sijt(d)s Folckerts. Zij werd geboren in Kortezwaag rond 1608 en overleed voor 12 mei 1650 in Kortezwaag. Kldr. van Jan Bruins en Elske Luijtines en van Folckert Rebbes en Rompck Sierts. Hij trouwde (2) met Auck Michiels op 14 november 1650 in Opsterland. Zij was afkomstig van Kortezwaag, geen datum bekend.

  Volgens het proclamatieboek van Opsterland Inv. Nr. 111, kochten Uble Ublis en Ludts Bruinsdochter op 27 april 1648 "een skere stuck veen sonder grondt gelegen Terwispel gecoft van Sioert Rebbis ende Fed Ibelisdochter de roede voor Drie Caroliguldens ii Stuivers".

  Op 25 january 1649 kochten Uble en Ludts 'echteluiden' "een sekere stuck boeckweiten landt gelegen Terwispel streckende van de Lijckwech aen Sioert Rebbes landen in coop becomen van Foocke Sijdses cum uxore voode somma van Drie Hondert ende Vijftich Caroliguldens daerin ontfangen twe dachwarck swarte turf voor 100 Caroliguldens meet een Ducaton en halve Rijxen-daelder tott een geschenck beswaert mett een oort lasten volgens Coopbrief eraff sijnde".

  Op 12 maij 1650 werd in de Hypotheekboek Opsterland Inv. Nr. 172, blz 23 het volgende opgeschreven: "Uble Ubles wonendende inde Corteswagen {Kortezwaag} als vader ende voorstander over Brijn Ubles sijn zoon bij Ludts Bruinsdochter in echte getogen bekennen ontvangen te hebben uijt handen van Rebbe Folckerts als voormond over wijlen Ludts Bruijns mijn overledene huijsvrouwe de somma van 1010-11-8 ijder gulden xx stuivers doende ter causa als reste van t reeckenschap hiervoren geroert ende cooppen".

  Uble Ubles: Boer. - Geloof: Mennoniet.

  Volgens het trouwreg. Gerecht Opsterland {DTB nr. 553} hebben Uble en Auck hun derde proclematie gehad op 14 nov. 1650 te Opsterland.

  Dopeling: Auck Michiels. Gedoopt op belijdenis op 10 oktober 1656 in Kortezwaag.
  Dochter van niet genoemde vader en niet genoemde moeder.
  Opm.: De dopeling is gehuwd met Uble Ubles.

  In het Proclematieboek Opsterland Inv. Nr. 115, blz 205 wordt een melding gedaan voor het aankoop van een huis op 16 januari 1662 door: "Uble Ubles ende Auck Michielsdochter echtelieden bl: ende consent op seecker half huijs, met boomen ende plantagie daertoe behoorende, staende op de Heeren-Acker mande-lich met de proclamaten hebbende ten oosten Wijtse Annes Weese, ten suijden de heeren Laen, ten westen de Heeren-Acker, ende ten noorden Wijtse Hanses, beswaert int geheel met drie Caroliguldens steepacht hebbende de Vrije vaert in 't Heerendiepte met de opslach; In coope becomen van Aete, Fedde ende Uble alles soonen, voor de somma van eenhonderd Philips gulden vrij gelt te betalen tot alderheijligen 1660 volgens Coopbrieff."

  Kind van Uble Ubles and Liudts Bruijns is:

  + 3 I. Bruijn U(b)bles, geb/ged tussen 1635 - 1640 in Langezwaag; vermoedelijk overleden te Corteswagen (=Kortezwaag).

  Kinderen van Uble Ubles en Auck Michiels zijn:

  + 4 I. Michiel Ubles, geb/ged. rond 1656 in Oudega; geen overlijdensdatum bekend.

    5 II. Liudt (lutske) Ubles, geboren op 8 november 1657 in Kortezwaag; geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Sjoerd Hendriks op 21 september 1684 in Kortezwaag; afkomstig van Nieuw Katlijk.

  Sjoerd Hendriks: Geloof: Mennoniet

  Opsterland. Vermelding: Eerste proclamatie op 21 september 1684.
  Man : Sioerd Hendriks afkomstig van Nieuw Katlijk.
  Vrouw: Ludske Ubles afkomstig van Kortezwaag.


  Generatie No. 3.


    3.
  Bruijn U(b)bles werd geb/ged. tussen 1635 - 1640 in Langezwaag en overleed in 'Corte-swagen' = Kortezwaag. Hij trouwde met Claaske Jans(dr) op 27 januari 1673 in Langezwaag, dochter van Jan N. en Antie N. Zij was afkomstig van Langezwaag.

  (bron: Nedergerecht Opsterland hypotheekboeken Inv. 172.]
  Op 7 december 1761 ging; "Bruijn Ubles vrijgesell ende wonende inde Corteswagen" een lening aan van 'Eenhondert Caroliguldens ad 20 stuivers'.

  Volgens het Nedergerecht Opsterland Proclamatieboeken, Inv. Nr. 172, folio 339, verkopen en verklaren op 15 juni 1675; "Bruijn Ubles wondende inde Corteswagen voor mijselve ende de rato caverende voor Claaske Jansdochter mijn echtehuijsvrouwe verclare ende bekenne door desen vercoft ende in eijgendoom overgedragen te hebben an Giell Sierts ende Foockjen Folckerts-dochter echtelieden seeckere hove camp en lants onder de clockslach Terwispel gelegen. Alsoo gegeven voor vierhondert vijff ende twintich Caroliguldens, t Welcke coopsomma de coopers echtlieden mij vercoper te volle hebbend betaelt."

  Bruijn U(b)bles: Beroep: Boer.

  Opsterland, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 januari 1673.
  Man : Bruyn Ubles afkomstig van Langezwaag.
  Vrouw: Claaske Jans afkomstig van Langezwaag.

  Kinderen van Bruijn U(b)bles and Claaske Jans(dr) are:

    6 I. Uble Bruijns, gedoopt op 21 december 1673; overleden voor februari 1675.

  Opsterland, dopen, doopjaar 1673, Dopeling: Uble.
  Gedoopt op 21 december 1673 in Kortezwaag.
  Zoon van Bruin Ubles en niet genoemde moeder.

  + 7 II. Uble Bruijns, geboren op 14 februari 1675 in Kortezwaag; overleed rond 1751 in Noorderdrachten.

  + 8 III. Antie Bruijns, geboren op 7 mei 1682 in Kortezwaag; geen overlijdensdatum bekend.

     9 IV. Jan Bruijns, geboren op 15 februari 1691 in Kortezwaag; geen overlijdensdatum bekend. Trouwde (1) met N. N. en (2) met Mayke Freerks op 7 december 1730 te Bolsward.

  Bolsward. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 december 1730.
  Man : Jan Bruins afkomstig van Drachten.
  Vrouw : Mayke Freerks afkomstig van Bolsward.
  Opmerking : getrouwd te Bolsward, weduwnaar en weduwe, aan Maijke Freerks de geboden gespierd door Rienk Durks van Oosterlittens, na de tweede proclamatie, later derde proclamatie 3 december 1730.


  4.
  Michiel Ubles werd geb/ged. rond 1656 in Oudega, geen overlijdensdatum bekend. Hij trouwde met Thiets Foockes op 9 oktober 1680 in Oudega, dochter van Foocke Sytses en Trijn-tje Miechiels. Zij werd geboren rond 1658 in Oudega, geen overlijdensdatum bekend.

  Michiel Ubles: Beroep: Schoolmeester.

  Thiets werd gedoopt op haar belijdenis op 15-5-1681 te Oudega.

  Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704.
  Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 april 1680 in Oudega.
  Man : Michiel Ubles.
  Vrouw: Thiets Foockes.

  Kinderen van Michiel Ubles en Thiets Foockes zijn:

     10 I. Auckjen Michiels.

     11 II. Foocke Michiels.

     12 III. Hessel Michiels.

     13 IV. Jan Michiels.

  + 14 V. Luidske Michiels, geboren in Smalle Ee.

  + 15 VI. Vrouckjen Michiels, geboren op 15 mei 1681 in Oudega.

     16 VII. Uble Michiels, gedoopt op 1 maart 1685 in Oudega; geen overlijdensdatum bekend.

  Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1640-1707.
  Dopeling: Uble - Gedoopt op 1 maart 1685 in Oudega.
  Zoon van Michiel Ubles, meester en niet genoemde moeder.

    17 VIII. Sietske Michiels, gedoopt op 16 juni 1689 in Nijega; geen overlijdensdatum bekend.


  Generatie No. 4.


  7.
  Uble Bruijns werd gedoopt op 14 februari 1675 in Kortezwaag en overleed rond 1750 in Noorderdrachten. Hij trouwde met Wytske Jans op 27 oktober 1709 in Smallingerland, dochter van Jan Michiels en Jent Jans. Zij werd gedoopt op 19 januari 1696 in Noorderdrachten en over-leed voor 1748.

  Dopeling: Uble. Gedoopt op 14 februari 1675 in Kortezwaag.
  Zoon van Bruin Ubles en niet genoemde moeder.

  Quotisatiekohieren 1749. Bron: Smallingerland, fol. 59 .
  Wed. Uble Bruyns, Plaats: Noorderdrachten.
  Omschrijving: zober. Gezin volw. 3 en kind: 3.
  Aanslag: 6-16-0.

  In 1748 en 1749 word Uble Bruins gemeld als weduwenaar bij de 'belastingen' en dezelfde instantie meld in 1751 dat "Uble Bruins wedn." was gestorven.

  Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 oktober 1709 in Drachten.
  Man : Uble Bruins afkomstig van Kortezwaag.
  Vrouw : Wytske Jans afkomstig van Noorderdrachten.

  Kinderen van Uble Bruijns en Wytske Jans zijn:

  + 18 I. Brui(j)n Oebles, geboren op 8 maart 1711; overleden voor 1800.

  + 19 II. Jan Oebles, geb/ged. tussen 1715 - 1720 in Noorderdrachten; overleden rond 1794 in Noorderdrachten.

  + 20 III. Michiel Oebles, geboren op 23 augustus 1722 in Noorderdrachten; overleden voor 1787.


  8.
  Antie Bruijns werd gedoopt op 7 mei 1682 in Kortezwaag. Geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Hindrik Tjisses op 5 maart 1713 in Noorder Drachten.

  Smallingerland. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 maart 1713 in Drachten.
  Man : Hindrik Tjisses afkomstig van Drachten.
  Vrouw : Antje Bruins afkomstig van Drachten.

  Kinderen van Antie Bruijns and Hindrik Tjisses zijn:

     21 I. Tjisse Hindriks, geboren op 15 april 1714 in Noorderdrachten; geen overlijdensdatum bekend.

    22 II. Claaske Hindriks, geboren op 6 september 1722 in Noorderdrachten; geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Jurjen Dirks op 29 april 1742 in Drachten.


  14.
  Luidske Michiels werd geboren in Smalle Ee. Geen datas bekend. Zij trouwde met Coop Egberts op 24 oktober 1717 in Donkerbroek, zoon van Egbert Hindrijx en Martie Roelofs. Hij was afkomstig van Donkerbroek.

  Trouwregister Her. Gem. Boornbergum-Kortehemmen. Vermelding: Proclamatie van 24 oktober 1717, Boornbergum.
  Man: Coop Egberts, Donkerbroek; Vrouw: Luidske Michiels, Smalle Ee.
  NB: gehuwd te Donkerbroek

  Kind van Luidske Michiels and Coop Egberts is:

     23 I. Sytske Coops, gedoopt op 16 april 1719 in Donkerbroek. Zij trouwde met Egbert Arjens, van Smalle Ee op 15 mei 1740 in Kortehemmen. Zoon van Arjen Ruurds en Jantjen Egberts. Hij werd gedoopt op 21 mei 1713 in Boornbergum.

  Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1719.
  Dopeling: Sijtske.Gedoopt op 16 april 1719 in Donkerbroek.
  Dochter van Coop Egberts en niet genoemde moeder.


  15.
  Vrouckjen Michiels werd geboren op 15 mei 1681 in Oudega. Geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Jan Hessels op 29 januari 1708 in Oudega, zoon van Hessel N. en Jantien Beernts. Hij werd geboren rond maart 1667 in Nijega, overlijdensdatum onbekend.

  Vrouckjen Michiels: Gedoopt NH: 28 maart 1687, Nijenga

  Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde. DTB nr. 628, 1704 - 1811.
  Vermelding: Eerste proclamatie van juli 1707, Oudega.
  Man: Jan Hessels, Nijega.
  Vrouw: Vrouckjen Michiels, Nijega .

  Kind van Vrouckjen Michiels and Jan Hessels is:

     24 I. Oebele Jans, geboren op 29 januari 1708 in Opeinde; overleden rond 1724. Hij trouwde met Janke Durks op 15 januari 1730 in Opeinde. Zij werd geboren rond 1709 en en overleed voor 1746. (zie voor nadere gegegevens http:://www.jwdrijer.nl/gen/)

  Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde. DTB nr. 628, 1704 - 1811.
  Vermelding: Eerste proclamatie van 15 januari 1730, Oudega.
  Man: Uble Jans, Opeinde. Vrouw: Jancke Dirks, Opeinde.
  Oebele huwde voor de tweede maal in 1746 te Oudega met Foeken Outgers.


  Generatie No. 5.


  18.
  Brui(j)n Oebles werd geboren op 8 maart 1711 en overleed voor 1800. Hij trouwde met Sjoukjen Roels voor 1743 in Bergum, dochter van Roel(ef) Sydses en Wyts(ke) Wytses. Zij werd gedoopt op 29 september 1689 in Tjalleberd. Geen overlijdensdatum bekend.

  Brui(j)n Oebles: Beroep: Arbeider

  Quotisatiekohieren 1749. Bron: Smallingerland, fol. 45.
  Bruyn Ubles, Smallingerland. Plaats: Noorderdrachten.
  Omschrijving: arbeyder. Gezin volw: 2 en kind: 2.
  Aanslag: 11-13-0.

  AEngwirden, dopen, doopjaar 1689.
  Dopeling: Sjouck. Gedoopt op 29 september 1689 in Tjalleberd.
  Kind van Roel Sydses en Wyts Wytses.

  Kinderen van Brui(j)n Oebles en Sjoukjen Roels zijn:

  + 25 I. Oebele Bruins Popma, geb/ged. rond 1743 in Noorderdrachten; overleden op 18 april 1824 in Bergum.

     26 II. Antje Bruins, geboren op 29 februari 1744 in Bergum; overleden op 9 september 1806 in Haskerland.

    27 III. Roel Bruins, Geen dataum bekend. Vermoedelijk overleden voor 1749.


  19.
  Jan Oebles werd geb/ged tussen 1715 - 1720 in Noorderdrachten en overleed rond 1794 in Noorderdrachten. Hij trouwde met Eelckjen (Lolckes) Oebles op 3 maart 1743 in Drachten. Zij werd geb/ged. rond 1715 in Noorderdrachten en overleed rond 1800 in Noorderdrachten.

  Smallingerland. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 maart 1743 in Drachten.
  Man : Jan Oebles afkomstig van Noorderdrachten.
  Vrouw : Eelktjen Oebles afkomstig van Noorderdrachten.

  Kind van Jan Oebles en Eelckjen Oebles is:

  + 28 I. Wytske Jans, geboren op 13 juli 1747 in Noorderdrachten; overleden op 21 juli 1823 in Smallingerland.


  20. Michiel Oebles,
  werd geboren op 23 augustus 1722 in Noorderdrachten en overleed rond 1787. Hij trouwde (1) met Grietje Harmens op 12 mei 1743 in Drachten. Grietje overleed voor mei 1780. Hij trouwde (2) met Tjitske Hanses op 14 mei 1780 in Bergum; geb/ged. rond 1752 in Veenwouden en overleed op op 16 februari 1825 in Veenwouden als dochter van Hans Sipkes en Sjoukje Eelkes

  Tjitske Hanses: Huwde voor de 2e maal met Andrijs Hansma; in 1811 gaf ze als weduwe de naam Hansema op.

  Kind van Michiel Oebles and Grietje Harmens is:

  29. I. Jantje Michiels, gedoopt op 6 september 1744 in Drachten; geen overlijdensdatum bekend.

   Smallingerland, dopen, doopjaar 1744.
  Dopeling: Jantje. Gedoopt op 6 september 1744 in Drachten.
  Kind van Michiel Oebles en Grietje Harmens


  Generation No. 6.


  25.
  Oebele Bruins Popma werd geboren rond 1744 in Noorderdrachten en overleed op 18 april 1824 in Bergum. Hij trouwde met Jitske Popkes Teyema op 14 februari 1773 in Bergum, dochter van Popke Tjeerds en Jitske (Zijdzes). Zij werd geboren op 8 december 1752 in Bergum en overleed op 26 april 1839 in Bergum. Kldr van Sytze Tjeerds en Jetske Jans.

  Oebele is op 1 maart 1776 gedoopt toen hij 32 jaar was, dus hij moet in 1744 zijn geboren.

  1811. Mairie Bergum, fol. 40v.
  Popma, Oeble Bruins, Bergum:
  k. Sjoukje 34, Leeuwarden, Bruin 32, Oenkerk, Jetske 30, Antje 28, Rijperkerk, Popke 25, Suameer, Tjeerd 20, Tintje 17, Jan 14. kk. (v. Sjoukje) Jetske 4, Elisabeth 2; (v. Bruin) Oeble 2; (v. Popke) Alle 2.

  Oebele Bruins Popma: Beroep: Mr Timmerman - wagenmaker.

  Jitske Popkes Teyema: Gedoopt NH: 28 januari 1753, Bergum.

  Kinderen van Oebele Popma and Jitske Teyema are:

      30 I.   Popke Oebles Popma, geboren op 26 oktober 1777 in Bergum; overleden rond 1786.

  + 31 II.  Sjoukje Oebles Popma, geboren op 13 juni 1778 in Bergum; overleden op 9 april 1861 in Leeuwarden.

  + 32 III. Bruin Oebles Popma, geboren op 11 mei 1779 in Bergum; overleden op 21 juli 1842 in Bergum.

  + 33 IV. Jitske Oebles Popma, geboren op 7 november 1781 in Bergum; overleden op 22 oktober 1859 in Grootegast.

  + 34 V.  Antje Oebles Popma, geboren op 29 februari 1784 in Bergum; overleden op 16 februari 1859 in Hardegarijp.

  + 35 VI.  Popke Oebles Popma, geboren op 31 augustus 1786 in Bergum; overleden op 3 juni 1846 in Leeuwarden.

     36 VII. Fintje Oebles Popma, geboren op 15 juli 1791 in Tietjerksteradeel; overleden voor 1794.

  + 37 VIII. Tjeerd Oebles Popma, geboren op 15 juli 1791 in Bergum; overleed io 9 juli 1876 in Tiet-jerksteradeel.

     38 IX.   Fintje Oebles Popma, geboren op 25 januari 1794 in Bergum; overleed op 8 januari 1838 in Tietjerksteradeel.

  + 39 X.  Jan Oebles Popma, geboren op 11 maart 1797 in Bergum; overleden op 11 september 1847 in Leeuwarden.


  28.
  Wytske Jans werd geboren op 13 juli 1747 in Noorderdrachten en overleed op 21 juli 1823 in Smallingerland. Zij trouwde met Durk Ates Reidsma op 28 januari 1776 in Boornber-gum, zoon van Ate Dirks en Froukje Alles. Hij werd geboren op 8 april 1750 in Smalle Ee en overleed op 9 oktober 1812 in Beetsterzwaag. Klzn. van Ate Ates en Feijck Lamberts en van Hendrik Alles en N. N.

  Durk Ates werd op 11 mei 1788 gedoopt op belijdenis in Boornbergum.

  1818 - Mairie Beetsterzwaag, fol. 42v.
  Reidsma, Durk Ates, Boornbergum.
  k. Ate 26, Boornbergum, Fraukje 29, Bergum.
  kk. (v. Ate) Wytske 10 weken, Boornbergum.

  Smallingerland aktenr.: 23.
  Wietske Jans [Reitsma], 77 jr., weduwe, dochter van Jan Oebeles en Eelkjen Oebeles.

  Kinderen van Wystke Jans and Durk Reidsma are:

     40 I. Vrouwkjen Reidsma, geboren op 6 december 1783 in Boornbergum; overleden op 3 februari 1872 in Baarderadeel.

     41 II. Ate Reidsma, geboren op 26 mei 1785 in Boornbergum; overleden op 25 april 1859 in Boornbergum.

     42 III. Jan Durks Reidsma, geboren op 28 september 1787 in Boornbergum; overleden voor 1811.


  Generatie No. 7.


  31.
  Sjoukje Oebles Popma werd geboren op 13 juni 1778 in Bergum en overleed op 9 april 1861 in Leeuwarden. Zij trouwde (1) met Hans van Assen, zoon van Benedictus van Assen en Jetske Vast. De inschrijving van de ondertrouw werd gedaan op 26 juni 1801 voor het Gerecht in Leeuwarden. Hij werd geboren op 13 april 1773 in Leeuwarden en overleed op 17 juli 1801 in Leeuwarden. Zij trouwde (2) met Lodewijk Ferdinand Verdries op 28 oktober 1804 in Leeu-warden, zoon van Lodewyk Verdries en Jeltje Zimmers. Hij werd geboren op 2 oktober 1768 in Leeuwarden en overleed op 12 november 1837 in Leeuwarden. Klzn. van Johannes Coenraad Zimmer en Margaretha van Galen.

  Leeuwarden, dopen, geboortejaar 1773, doopjaar 1773.
  Dopeling: Hans. Geboren op 13 april 1773. Gedoopt op 28 april 1773 in Leeuwarden.
  Kind van Benedictus van Assen en Jetske Vast.
  Opm.: Gedoopt in de Jacobijnerkerk.

  Leeuwarden overlijden/begraven 1801.
  Begraven: Hans van Assen. Datum: 21 juli 1801.
  Begraven op het Jacobijnerkerkhof.

  Leeuwarden,Trouwregister Gerecht Leeuwarden Inventarisnr.: 915. Vermelding: Ondertrouw op 26 juni 1801.
  Man : Hans van Assen afkomstig van Leeuwarden.
  Vrouw: Sjoukje Oebeles de Bruin afkomstig van Leeuwarden.
  N.B. Het gerecht te Leeuwarden heeft haar bij de ondertrouw inschrijving ingeschreven onder de familienaam "de Bruin", vermoedelijk afgeleid van haar vaders patroniem "Bruins".

  Leeuwarden, dopen, doopjaar 1768.
  Dopeling: Lodewyk Ferdinand. Gedoopt op 2 oktober 1768.
  Zoon van Lodewyk Verdries, soldaat en Jeltje Zimmers.
  Getuige: Coenraad Zimmer; de tweede getuige is Geis Cath.

  Leeuwarden. Vermelding: Ondertrouw op 12 oktober 1804.
  Man : Ferdinand Verdries afkomstig van Bolsward.
  Vrouw : Sjoukje Oebeles.

  Leeuwarden. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 oktober 1804.
  Man : Ferdinand Verdries afkomstig van Bolsward.
  Vrouw : Sjoukje Oebeles.
  Opmerking: getrouwd in de Lutherse kerk.

  1855 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn.
  Betreft de verkoop van een huizinge, koopsom fl. 501
  - Sjoukje Oebeles Popma te Leeuwarden, weduwe van Ferdinand Verdries, verkoper.
  - Jitske Verdries te Oudkerk, gehuwd met Machiel Feddes van den Berg, verkoper.
  - Hendrik Verdries te Oudkerk, verkoper.
  - Maaike Bokkes van der Kooi te Leeuwarden, weduwe van Pieter Velgines, koper.

  Kinderen van Sjoukje Popma en Ferdinand Verdries zijn:

     43 I. Jitske Verdries, geboren op 13 maart 1807 in Leeuwarden. Geen overlijdensdatum.

     44 II. Catharina Elisabeth Verdries, geboren op 12 februari 1809 in Leeuwarden; overleden op 23 augustus 1826 in Leeuwarden.

    45 III. Coenraad Verdries, geboren op 23/25 januari 1812 in Leeuwarden; overleden op 4 mei 1812 in Leeuwarden.

  Gemeente: Leeuwarden. Soort akte: Geboorteakte. Aktenummer: A 51.
  Kind Coenraad Verdries. Geslacht: M. Geboortedatum: 25-01-1812.
  Vader: Ferdinand Verdries; Moeder: Sjoukje Oebeles.
  Nadere informatie: Familienaam moeder: "Popma".

  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Ev. Lutherse gem. Leeuwarden, doop 1671-1812.
  Dopeling: Koenraad. Geboren op 23 januari 1812; Gedoopt op 2 februari 1812.
  Zoon van Ferdinand Ferdries en Sjouke Bruin.
  Getuige: Jeltje Verdries.

     46 IV. Hendrik Verdries, geboren op 4 juni 1814 in Leeuwarden; overleden op 18 oktober 1856 in Leeuwarden. Hij trouwde met Maria Roels op 25 mei 1834 in Leeuwarden; overleden op 20 november 1845 in Leeuwarden.

     47 V. Jeltje Verdries, geboren op 25 oktober 1816 in Leeuwarden; overleden op 8 mei 1873 in Leeuwarden. Zij trouwde met Klaas Lieuwes Deelstra op 23 april 1856 in Leeuwarden.

     48 VI. Grietje Verdries, geboren op 24 oktober 1819 in Leeuwarden; overleden op 13 november 1819 in Leeuwarden.


  32.
  Bruin Oebles Popma werd geboren op 11 mei 1779 in Bergum en overleed op 21 juli 1842 in Bergum. Hij trouwde met Jiskjen Freeks Van Tuinen rond 1808 in Tietjerksteradeel, dochter van Freerk Gerrits van Tuinen en Hiske Jacobs (v.d. Bijl). Zij werd geboren op 25 december 1783 in Westergeest en overleed op 19 mei 1850 in Tietjerksteradeel. Kldr. van Jacob Meinderts en Maayke Dirks

  Mairie Oenkerk, fol. 42v.
  Popma, Bruin Oebeles, Oenkerk;
  k. Oebele 2.

  Bruin Oebles Popma: Beroep: Wagenmaker.

  Kinderen van Bruin Popma en Jiskjen Van Tuinen zijn:

  + 49 I. Oebele Bruins Popma, geboren op 16 december 1809 in Tietjerksteradeel; overleden op 17 juli 1849 in Leeuwarden.

  + 50 II. Hiske Bruins Popma, geboren op 22 februari 1812 in Gietsjerk; overleden op 30 april 1877 in Oenkerk.

  + 51 III. Freerk Bruins Popma, geboren op 22 maart 1814 in Tietjerksteradeel; overleden op 19 april 1889 in Bergum.

  + 52 IV. Jitze Bruins Popma, geboren op 25 juli 1816 in Oentjerk; overleden op 29 januari 1888 in Oentjerk.

     53 V. Hiltje Bruins Popma, geboren op 18 augustus 1818 in Tietjerksteradeel; overleden op 24 februari 1841 in Giekerk.

  Hiltje Bruins Popma: Beroep: Naaister

     54 VI. Fintje Bruins Popma, geboren op 31 augustus 1821 in Tietjerksteradeel; overleden op 25 januari 1825 in Tietjerksteradeel.

  + 55 VII. Aaltje Bruins Popma, geboren op 12 november 1823 in Oenkerk; overleden op 19 februari 1902 in Oenkerk.

  + 56 VIII. Fintje Bruins Popma, geboren op 21 december 1825 in Oenkerk; overleden op 25 januari 1862 in Dronrijp.

  + 57 IX. Jan Bruins Popma, geboren op 29 oktober 1819 in Bergum; overleden op 26 maart 1904 in Giekerk.


  33.
  Jitske Oebles Popma werd geboren op 7 november 1781 in Bergum en overleed op 22 oktober 1859 in Grootegast. Zij trouwde met Oene Diederiks Duursma (Kats) op 26 december 1811 in Tietjerksteradeel, zoon van Dyddert Jans and Grietje Oenes. Hij werd geboren op 3 juli 1791 in Duurswoude en overleed op 29 april 1860 in Grootegast.

  Jitske Oebeles Popma. Geslacht: V.
  Overlijdensdatum: 22-10-1859. Leeftijd: 78. Overlijdensplaats: Grootegast.
  Vader: Oebele Bruins Popma - Moeder: Jitske Tjeerds.
  Partner: Oene Diederiks Kats. Relatie: echtgenote.
  Nadere informatie: dooppl: Bergum, gem.Tietjerksteradeel.

  Oene Diederiks Kats. Geslacht: M.
  Overlijdensdatum: 29-04-1860. Leeftijd: 68. Overlijdensplaats: Grootegast.
  Vader: Diederik Jans - Moeder: Grietje Oenes Keizer.
  Partner: Jitske Oebeles Popma - Relatie: weduwnaar.
  Nadere informatie; beroep overl.: wever.

  Oene Diederiks Duursma (Kats): Beroep: Linnenweversknecht.

  Oene Duursma woonde toen zijn dochter geboren werd in Lippenhuizen, tijdens haar overlijden was zijn adres/verblijfplaats onbekend.

  Gemeente: Tietjerksteradeel. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 57. Datum: 26-12-1811.
  Bruidegom: Oene Diederiks. Leeftijd: 20 - Geboorteplaats: Duurswoude, gemeente Opsterland.
  Bruid: Jitske Oebles. Leeftijd: 30 - Geboorteplaats: Bergum.
  Vader bruidegom: Diederik Jans - Moeder bruidegom: Grietje Oenes.
  Vader bruid: Oeble Bruins - Moeder bruid: Jitske Popkes.

  Kind van Jitske Popma and Oene (Kats) is:

     58 I. Antje Oenes Duursma, geboren op 27 maart 1812 in Tietjerksteradeel; overleden op 25 februari 1814 in Bergum.


  34.
  Antje Oebles Popma werd geboren op 29 februari 1784 in Bergum en overleden op 16 februari 1859 in Hardegarijp. Zij trouwde met Oene Sybes Hoekstra op 18 mei 1811 in Tietjerk-steradeel, zoon van Sybe Hoekstra en Tjitske van Der Kooi. Hij werd geboren op 17 april 1790 in Suawoude en overleed op 16 juni 1852 in Tietjerk. Klzn. van Oene Siebes en Grietjen Geerts en van Jan Rypkens van der Kooi en Trijntje Hendriks.

  Antje Oebles Popma: Beroep: Dienstmeid.

  Oene Sybes Hoekstra: Beroep: Arbeider.

  Gemeente: Tietjerksteradeel. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 15. Datum: 18-05-1811.
  Bruidegom: Oene Sybes. Leeftijd: 22 - Geboorteplaats: Suawoude.
  Bruid: Antje Oebles. Leeftijd: 28 - Geboorteplaats: Bergum.
  Vader: bruidegom Sybe Oenes - Moeder bruidegom: Tjitske Jans.
  Vader bruid: Oeble Bruines - Moeder bruid: Jitske Popkes.

  Kinderen van Antje Popma en Oene Hoekstra zijn:

     59 I. Sybe Oenes Hoekstra, geboren op 15 februari 1812 in Tietjerksteradeel; overleden op 18 januari 1887 in Rijperkerk.

     60 II. Jitske Hoekstra, geboren op 13 maart 1814 in Tietjerksteradeel; overleden op 29 december 1863.

    61 III. Oeble Oenes Hoekstra, geboren op 30 september 1816 in Tietjerksteradeel; overleden op 29 maart 1904 in Tietjerksteradeel. Hij trouwde met Akke Andries van der Wal op 29 april 1837 in Tietjerksteradeel, dochter van Andries Sjoerds van der wal en Bieuwkje Franses de Vries. Zij werd geboren op 31 augustus 1816 in Tietjerksteradeel; overleden op 27 april 1882 in Tietjerksteradeel.

     62 IV. Bonne Oenes Hoekstra, geboren op 24 april 1819 in Tietjerksteradeel; overleden op 4 juli 1838.

     63 V. Jan Oenes Hoekstra, geboren op 23 februari 1822 in Tietjerksteradeel; overleden op 2 no-vember 1832.

    64 VI. Tjitske Oenes Hoekstra, geboren op 12 november 1824 in Tietjerksteradeel; overleden op 24 maart 1904 in Tietjerksteradeel.

  65 vii. Sjoukje Oenes Hoekstra, geboren op 15 augustus 1828 in Tietjerk; overleden op 24 januari 1904 in Veenwouden.


  35.
  Popke Oebles Popma werd geboren op 31 augustus 1786 in Bergum en overleed op 3 juni 1846 in Leeuwarden. Hij trouwde (1) met Trijntje Alles op 16 Augustus 1809 in Bergum, dochter van Alle Hendriks en Trijntje Wybes Nicolai. Zij werd geboren op 1 april 1772 in Oudega en overleed op 14 februari 1829 in Leeuwarden. Kldr. van Wybe Sjoerds en Antje Atzes Nicolai. Hij trouwde (2) met Johanna Iedes Dekker op 20 juni 1830 in Leeuwarden, dochter van Ruurd Dekker en Willemke Ydes Bloemsma. Zij werd geboren op 21 maart 1794 in Dokkum en overleed op 12 maart 1832 in Leeuwarden. Hij trouwde (3) met Trijntje Klazes De Haan op 30 september 1832 in Leeuwarden, dochter van Klaas De Haan en Tijttje Sijbes Feenstra. Zij werd geboren op 19 september 1809 in Veenwouden en overleed op 26 november 1863 in Leeuwar-den.

  Popke Oebles Popma: Beroep: Timmermansknecht.

  Smallingerland. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 augustus 1809.
  Man : Popke Oebeles afkomstig van Oudega.
  Vrouw : Trijntje Alles afkomstig van Oudega.
  Opmerking: gehuwd te Bergum.

  Kind vanPopke Popma and Trijntje Alles is:

  + 66 I. Alle Popkes Popma, geboren op 27 oktober 1809 in Oudega; overleden op 21 april 1873 in Leeuwarden.

  Kind van Popke Popma and Johanna Dekker is:

  + 67 I. Jitske Popkes Popma, geboren op 27 februari 1832 in Leeuwarden. Geen overlijdensdata.

  Kinderen van Popke Popma and Trijntje De Haan zijn:

  + 68 I. Klaas Popkes Popma, geboren op 4 juli 1833 in Leeuwarden; overleden op 27 februari 1886 in Leeuwarden.

     69 II. Oebele Popma, geboren op 26 mei 1835 in Leeuwarden; overleden op 26 november 1915 in Haulerwijk. Hij trouwde (1) met Aukjen Bijstra op 1 mei 1872 in Smallingerland; geboren op 8 april 1837 in Drachten; overleden op 29 juli 1873 in Smallingerland. Dochter van Pier Aukes Bijstra en Aukjen Durks de Vries, kldr van Auke Alberts Bijstra en Marijke Piers en van Durk Popkes de Vries en Iebeltje Alles van der Terp. Hij trouwde (2) met Trijntje Kooistra op 10 februari 1877 in Smallingerland; geboren op 11 januari 1842 in Oudega; overleden op 25 december 1927 in Drachten. Dochter van Keimpe Ates Kooistra en Aaltje Folkerts Fennema. Kldr. van Ate Kooistra en Trijntje Keimpema en van Folkert Fennema en Antje Cornelis Ynia.

  1896 Drachten, notaris J. Posthumus.
  - Oebele Popkes Popma te Drachtster Compagnie. Testament.

  1914 Drachten, notaris J. Posthumus.
  - Oebele Popkes Popma te Drachtster Compagnie. Testament.

  Oebele Popma: Beroep: Kuipersknecht.

     70 III. Tieke Popma, geboren op 11 mei 1837 in Leeuwarden; overleden op 29 januari 1895 in Leeuwarden.

     71 IV. Tjeerd Popma, geboren op 6 mei 1839 in Leeuwarden; overleden op 17 februari 1851 in Leeuwarden.

     72 V. Anna Popma, geboren op 29 januari 1842 in Leeuwarden; overleden op 28 november 1864 in Leeuwarden.

     73 VI. Hendrik Popma, geboren op 25 april 1844 in Leeuwarden; overleden op 21 december 1846 in Leeuwarden.


  37.
  Tjeerd Oebles Popma werd geboren op 15 juli 1791 in Bergum en overleed op 9 juli 1876 in Tietjerksteradeel. Hij trouwde (1) met Antje Tjeerds Van Der Meulen op 8 mei 1819 in Tietjerksteradeel, dochter van Tjeerd Van Der Meulen en Antje Jochums. Zij werd geboren op 28 april 1789 in Bergum en overleed op 1 maart 1824 in Tietjerksteradeel. Hij trouwde met (2) Gaaitske Sjoukes Duursma op 12 mei 1827 in Tietjerksteradeel, dochter van Sjouke Duursma en Jantje Libbes. Zij werd geboren op 22 januari 1794 in Ureterp en overleed op 25 december 1882 in Tietjerksteradeel.

  “Popma, Tjeerd Oebles, timmerknecht, geb. Bergum 15.07.1791, wonende aldaar Bergum zoon van Oeble Bruins Popma en Jetske Popkes. Loteling lichting 1811 mairie Bergum lot nr. 48; wordt ondanks vermeende breuk geschikt verklaard; vervanger voor Fedde Jans Dusselaar. Op 31 jan. 1813 Soldaat 125e regt. inf. onder nr. 5324, 5e bat., 3e comp.; 12 mrt.1813 tamboer 134e regt. van linie 5e bat., 3e comp. bij het depot; vordert jan. 1816 achterstallige soldij. Woont in 1816 te Bergum en in 1829 op nr. 270 aldaar; is bij aanneming familienaam 20 jaar”.
  Bronnen: Tresoar Coll. Visser; toegang 8/4003 nr. 25; OA Tytsjerksteradiel Alphabetische lijst lichting 1811 mairie Bergum nr. 5; mairie Bergum ing. stukken sept.1812 nr. 3 en jan.1816 nr. 22; Raf Bergum fol. 40v.

  Tjeerd Oebles Popma: Beroep: Timmerman.

  Kinderen van Tjeerd Popma and Antje Van Der Meulen are:

     74 I. Oeble Tjeerds Popma, geboren op 14 april 1820 in Bergum; overleden op 8 oktober 1824 in Tietjerksteradeel.

  + 75 II. Tjeerd Tjeerds Popma, geboren op 14 januari 1822 in Bergum; overleden op 2 februari 1910 in Tietjerksteradeel.

     76 III. Jitske Tjeerds Popma, geboren op 26 februari 1824 in Bergum; overleden op 6 oktober 1824 in Bergum.

  Kinderen van Tjeerd Popma and Gaaitske Duursma are:

     77 I. Jitske Tjeerds Popma, geboren op 6 mei 1829 in Bergum; overleden op 13 september 1914 in Bergum. Zij trouwde met Alle Sijbes Meerstra op 10 november 1860 in Tietjerkste-radeel; geboren op 30 mei 1836 in Veenwouden; overleden op 23 maart 1913 in Bergum. Zoon van Sybe Alles Meerstra en Barber Jitzes Kallema.

  1885 Veenwouden, notaris L.W. van Kleffens;
  - Jitske Tjeerds Popma te Bergum, gehuwd met Alle Sybes Meerstra. Testament.

  Jitske Tjeerds Popma: Beroep: Naaister

  + 78 II. Oebele Tjeerds Popma, geboren op 6 april 1832 in Oentjerk; overleden op 1 februari 1908 in Bergum.

    79 III. Sjouke Tjeerds Popma, geboren op 24 februari 1835 in Tietjerksteradeel; overleden op 9 september 1842 in Tietjerksteradeel.


  39.
  Jan Oebles Popma werd geboren op 11 maart 1797 in Bergum en overleed op 11 september 1847 in Leeuwarden. Hij trouwde met Froukje Gerrits Swart op 28 juli 1822 in Leeuw-arden, dochter van Gerrit Swart en Aafke Annes Sybrants (Sybouts). Zij werd geboren op 2 juni 1788 in Leeuwarden en overleed op 17 oktober 1859 in Leeuwarden. Kldr. van Johannes Swart en Dirkje Fransen.

  Gemeentearchief Leeuwarden;
  Jan Oebles: “stemgerechtigde in 1824 te Leeuwarden, oud 30 jr. en tweejaar woonachtig alhier”

  Overleden Jan Oebeles Popma 11 sept. 1847, 50 jaar, Timmerman.
  Man van Froukje Gerrits Swart zn. v. Oebele Bruins Popma en Jitske Popkes.

  1827 Leeuwarden, notaris J.C. Kutsch.
  Cessie: Betreft een kapitaal van fl. 2600.
  - Ambrosius Jansma te Leeuwarden, cedent en erfgenaam.
  - Bauke Alberts Wijnsma de Boer te Leeuwarden, cedent en erfgenaam
  - Meindert Alberts Bokma de Boer te Leeuwarden, cedent en erfgenaam
  - wijlen Gerrit Lolkes Jansma
  - Het Sint Anthony Gasthuis te Leeuwarden, cessionaris
  - Tiete Solkes Tromp te Lekkum, voogd van het Sint Anthony Gasthuis
  - Gerrit Swart te Leeuwarden, schuldenaar
  - Vroukjen Swart te Leeuwarden, gehuwd met Jan Popma, schuldenaar
  - Liskje Swart te Leeuwarden, gehuwd met Johannes Spykers, schuldenaar
  - Anne Swart te Leeuwarden, schuldenaar
  - Johannes Swart te Leeuwarden, schuldenaar.

  1843 Leeuwarden, notaris J.C. Kutsch. Inventaris.

  - Tjitske Wiegers Camminga te Leeuwarden, weduwe van Gerrit Swart
  - Froukje Swart te Leeuwarden, gehuwd met Jan Popma
  - Liskje Swart te Leeuwarden, gehuwd met Willem Oberink
  - Anna Swart te Leeuwarden
  - Gerrit Johannes Swart te Leeuwarden
  - Trijntje Johannes Swart te Leeuwarden, gehuwd met Jan Dirks Tolsma
  - Antje Fransen van der Wal te Leeuwarden, weduwe van Johannes Swart als moeder van en voogd over Aafke Johannes Swart
  - Gerrit Johannes Swart te Leeuwarden als toeziend voogd
  - Christiaan Pieter Jans Cammenga te Leeuwarden
  - Maria Elisabeth Nicolai te Leeuwarden, weduwe van Jan Ouwes van der Veen.

  Provisionele en finale toewijzing:
  - Tjitske Wiegers Camminga te Leeuwarden, weduwe van Gerrit Swart, verkoper
  - Froukje Swart te Leeuwarden, gehuwd met Jan Popma, verkoper
  - Liskje Swart te Leeuwarden, gehuwd met Willem Oberink, verkoper

  Betreft een stalhouderij en logement D 166 te Leeuwarden, koopsom fl. 5560.
  - Gerrit Johannes Swart te Leeuwarden, verkoper en koper, tevens als toeziend voogd
  - Trijntje Johannes Swart te Leeuwarden, gehuwd met Jan Dirks Tolsma, verkoper
  - Antje Fransen van der Wal te Leeuwarden, weduwe van Johannes Swart, verkoper, tevens als moeder van en voogd over Aafke Johannes Swart
  - Anne Swart te Leeuwarden, verkoper

  Betreft de koop van het huis B 1248 te Leeuwarden, koopsom fl. 627
  - Rinske Sybrens van der Werf te Leeuwarden, weduwe van Diemer Oeds Diemers, koper.

  Kinderen van Jan Popma and Froukje Swart are:

  + 80 I. Jitske Jans Popma, geboren op 26 augustus 1823 in Leeuwarden; overleden op 11 januari 1894 in Leeuwarden.

  + 81 II. Gerrit Jans Popma, geboren op 17 september 1825 in Leeuwarden; overleden op 6 april 1892 in Haskerland.

  + 82 III. Oebele Jans Popma, geboren op 6 februari 1828 in Leeuwarden; overleden op 17 april 1890 in Den Haag.


  Generatie No. 8.


  49.
  Oebele Bruins Popma werd geboren op 16 december 1809 in Tietjerksteradeel en over-leed op 17 juli 1849 in Leeuwarden. Hij trouwde met Berendiena Broekhuisen op 27 december 1835 in Leeuwarden, dochter van Hendrik Broekhuisen en Carolina Visselaar. Zij werd geboren rond 1811 in Zwolle en overleed op 31 maart 1871 in Leeuwarden.

  Oebele Bruins Popma: Beroep: Oppasser.

  Kinderen van Oebele Popma en Berendiena Broekhuisen zijn:

     83 I. Bruin Oebeles Popma, geboren op 6 juli 1835 in Leeuwarden; overleden op 25 juni 1843 in Leeuwarden.

  Bruin Oebeles Popma: Bij het hwelijk erkend d.d. 27-12-1835, akte 237.

     84 II. Berendina Carolina Popma, geboren op 1 mei 1837 in Leeuwarden; overleden op 26 april 1841 in Leeuwarden.

  + 85 III. Jetskje Popma, geboren op 11 juni 1838 in Leeuwarden; overleden op 12 juni 1863 in Harderwijk.


  50.
  Hiske Bruins Popma werd geboren op 22 februari 1812 in Gietsjerk en overleed op 30 april 1877 in Oenkerk. Zij trouwde met Sytse Jans Van Der Veen op 31 januari 1835 in Tiet-jerksteradeel, zoon van Jan Sytses Van Der Veen en Sipkje Tjeerds De Graaf. Hij werd geboren rond 1809 in Oldemarkt en overleed op 24 december 1853 in Gietsjerk. Klzn. van Tjeerd de Graaf en Hylkje Jetses van der Veen.

  Sytse Jans Van Der Veen: Beroep: Boerenarbeider.

  Kinderen van Hiske Popma en Sytse Van Der Veen zijn:

     86 I. Jitze Sytzes Van Der Veen, geboren rond 1833 in Tietjerksteradeel. Overleden voor de-cember 1852.

    
  87 II. Jiskje Sytzes Van Der Veen, geboren op 26 augustus 1835 in Giekerk; overleden op 13 februari 1863 in Hardergarijp. Zij trouwde met Jan Douwes Algera op 18 mei 1859 in Tietjerksteradeel; geboren op 5 juli 1834 in Tietsjerk; overleden op 19 mei 1898 in Hardegarijp. Zoon van Douwe Symens Algra en Eelkje Jans Venema

     88 III. Bruin Sytzes Van Der Veen, geboren op 5 juli 1836 in Tietjerksteradeel; overleden op 29 april 1861.

     89 IV. Jan Sytzes Van Der Veen, geboren op 8 maart 1837 in Tietjerksteradeel; overleden op 19 maart 1924.

     90 V. Tjeerd Sytzes Van Der Veen, geboren op 8 maart 1837; overleden op 6 augustus 1873.

     91 VI. Sipkje Sytzes Van Der Veen, geboren op 8 oktober 1844; overleden op 28 november 1888. Zij trouwde met Ritske Wolters Tjeerdsma op 6 mei 1871 in tietjerksteradeel. Zoon van Wolther Jacobus Tjeerdsma en Riemkjen Ritskes Veenstra.

     92 VII. Aaltje Sytzes Van Der Veen, geboren op 2 januari 1847. Geen overlijdensdata bekend. Zij trouwde met Sybren de Boer op 12 september 1868 in Tietjerkteradeel. Zoon van Klaas de Boer en Dieuwkje Sybrens postma.

     93 VIII. Sake Sytzes Van Der Veen, geboren op 14 mei 1849. Geen overlijdensdata bekend.

     94 IX. Jitze Van Der Veen, geboren op 8 december 1852; overleden op 24 september 1895.


  51.
  Freerk Bruins Popma werd geboren op 22 maart 1814 in Tietjerksteradeel en overleed op 19 april 1889 in Bergum. Hij trouwde met Rinske Sikkes Van Der Veen op 11 mei 1844 in Tietjerksteradeel, dochter van Sikke Van Der Veen en Sjoukje Jans. Zij werd geboren op 24 au-gustus 1817 in Oudkerk en overleeed op 8 juli 1869 in Oenkerk.

  Freerk Bruins Popma: Beroep: Arbeider.
  Rinske Sikkes Van Der Veen: Beroep: Dienstmeid.

  Kinderen van Freerk Popma en Rinske Van Der Veen zijn:

  + 95 I. Sikke Freerks Popma, geboren op 8 oktober 1844 in Oenkerk; overleden op 15 juli 1916 in Oenkerk.

  + 96 II. Jiske Freerks Popma, geboren op 7 december 1846 in Oenkerk; overleden op 10 januari 1923 in Tietjerksteradeel.

     97 III. Sjoukje Freerks Popma, geboren op 29 december 1849 in Oenkerk; overleden op 13 juli 1900 in Franeker. Zij trouwde met Pier Sybrens Van Der Let op 16 mei 1874 in Tietjerksteradeel; geboren op 13 september 1848 in Oenkerk; overleden op 19 april 1913 in Roodkerk. Zoon van Sybren Piers van der Let en Teeske Sijmens Kok. Klzn. van Pier Tammes van der Let en Hylkje Klases en van Symen Jans Kok en Joukjen Aukes.

  Sjoukje Freerks Popma: Beroep: Melkmeid.
  Pier Sybrens Van Der Let: Beroep: Boerenarbeider.

     98 IV. Hiske Freerks Popma, geboren op 23 november 1852; overleden op 30 oktober 1853 in Tietjerksteradeel.

     99 V. Bruin Freerks Popma, geboren op 27 september 1854 in Oenkerk; overleden op 9 september 1925 in Leeuwarden. Hij trouwde met Trijntje Roels Dijkstra op 14 mei 1881 in Tietjerksteradeel; geboren op 23 juli 1849 in Oostermeer; overleden op 2 november 1921 in Leeuwarden. Dochter van Roel Jans Dijkstra en Wietske Hendriks Storm. Kldr. van Jan Minzes Dijkstra en Trijntje Roels Poelstra en van Hendrik Rinzes Storm en Tietje Aukes.

  1909 Leeuwarden, notaris B. Schmidt. Testament.
  -  Bruin Freerks Popma te Leeuwarden.

  1923 Leeuwarden, notaris A. W. Koch. Testament, akte niet aanwezig.
  - Bruin Freerks Popma te Leeuwarden.

  1925 Leeuwarden, notaris A. W. Koch.
  Rekening en verantwoording. Betreft boedelscheiding en verdeling.
  - de erven Bruin Freerks Popma; in leven wonende en overleden te Leeuwarden op 9 september 1925.
  - Folkert Jelles Visser te Wartena.
  - Roelof Pybes Faber te Noordbergum.

  1909 Leeuwarden, notaris B. Schmidt. Testament.
  - Trijntje Roelofs Dijkstra te Leeuwarden, gehuwd met Bruin Freerks Popma.

  + 100 VI. Jan Freerks Popma, geboren op 26 mei 1858 in Oenkerk; overleden op 10 juli 1926 in Wartena.


  52.
  Jitze Bruins Popma werd geboren op 25 juli 1816 in Oentjerk en overleed op 29 januari 1888 in Oentjerk. Hij trouwde met Ymke Hendriks Gros op 15 mei 1842 in Tietjerksteradeel, dochter van Hendrik Jans Gros en Teetske Jelles van der Meulen. Zij werd geboren op 21 januari 1821 in Oudkerk en overleed op 14 augustus 1887 in Oenkerk. Kldr. van Jan Gros en Ymkje Hanzes en van Jelle Hotzes van der Meulen en Foekje Meines.

  Jitze Bruins Popma: Beroep: Arbeider.
  Ymke Hendriks Gros: Beroep: Dientsmeid.

  Kinderen van Jitze Popma en Ymke Gros zijn:

  + 101 I. Taetske Jitzes Popma, geboren op 25 augustus 1843 in Oenkerk; overleden op 25 december 1924 in Giekerk.

  + 102 II. Hiltje Jitzes Popma, geboren op 19 november 1845 in Oenkerk; overleden op 25 januari 1933 in Bergum.

  + 103 III. Hendrik Jitzes Popma, geboren op 16 mei 1849 in Tietjerksteradeel; overleden op 28 december 1931 in Giekerk.

  + 104 IV. Bruin Jitzes Popma, geboren op 27 april 1852 in Oenkerk; overleden op 16 november 1915 in Giekerk.

     105 V. Jelle Jitzes Popma, geboren op 20 augustus 1855 in Tietjerksteradeel; overleden op 10 april 1873 in Tietjerksteradeel.

  + 106 VI. Antje Jitzes Popma, geboren op 29 april 1858 in Oenkerk; overleden voor 1950 in Oenkerk.

  + 107 VII. Freerk Jitzes Popma, geboren op 6 december 1864 in Oenkerk. Geen overlijdensdatum bekend.


  55.
  Aaltje Bruins Popma werd geboren op 12 november 1823 in Oenkerk en overleed op 19 februari 1902 in Oenkerk. Zij trouwde met (1) Johannus Alderts Van Zuiden op 23 mei 1850 in Bergum, zoon van Aldert Brugts Van Zuiden en Janke Johannes Calsbeek. Hij werd geboren op 3 augustus 1826 in Oudkerk en overleed op 14 augustus 1859 in Bergum. Klzn. van Brugt Hinnes van Zuiden en Trijntje Alderts en van Johannes Jelles van Calsbeek en Eelkjen Gerbens. Zij trouwde met (2) Arend Sijes Dijkstra op 7 september 1865 in Tietjerksteradeel, zoon van Sije Minnes en Doedtje Arends. Hij werd geboren op 6 februari 1802 in Wyns en overleed op 18 oktober 1879 in Oenkerk. Klzn. van Minne Minnes en Antje Sijes.

  Johannus Alderts Van Zuiden: Beroep: Arbeider,
  Arend Sijes Dijkstra: Beroep: Schipper.

  Kinderen van Aaltje Popma en Johannus Van Zuiden zijn:

     108 I. Janke Johannus Van Zuiden, geboren op 26 juli 1850 in Oudkerk; overleden op 15 januari 1907.

     109 II. Aldert Van Zuiden, geboren op 1 januari 1852 in Oudkerk; overleden voor januari 1854.

     110 III. Aldert Van Zuiden, geboren op 30 januari 1854 in Oudkerk; overleden op 24 maart 1908 in Groningen. Hij trouwde met Janna Hoogheem op 9 december 1883 in Groningen; geboren 13 mei 1855 in Leens. Geen overlijdensdatum bekend.

  Aldert Van Zuiden: Beroep: Caféhouder.

     111 IV. Oebele Van Zuiden, geboren op 28 juni 1856; overleden op 17 mei 1879 Tietjerk

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (20 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2


  66.
  Alle Popkes Popma werd geboren op 27 oktober 1809 in Oudega en overleed op 21 april 1873 in Leeuwarden. Hij trouwde met Janke Wybes Posthuma op 22 mei 1836 in Leeuwaren, dr. van Wybe R. Posthuma en trijntje Adams. Zij wrd geboren op 23 maart 1808 in Huizum en overleed op 11 september 1858 in Leeuwarden.

  Alle Popkes Popma: Beroep: Schoenmaker. {Zie Genealogysk Jierboek 2000 p.78.}
  Gemeente: Leeuwarden. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: A 192.
  Overledene Alle Popma - Geslacht: M. Overlijdensdatum: 21-04-1873. Relatie: weduwnaar. Nadere informatie  Leeftijd: 63 jaar.
  Kinderen van Alle Popma en Janke Posthuma zijn:

  + 121 I. Wybe Popma, geboren op 4 maart 1837 in Huizum; overleden op 13 februari 1909 in Leeuwarden.

     122 II. Trijntje Popma, geboren op 5 juli 1839 in Leeuwarden; overleden op 14 maart 1938 te Voorschoten. Zij trouwde met (1) Rein Kuipers op 18 juni 1865 in Leeuwarden; geboren op 28 maart 1833 in Baarderadeel; overleden voor augustus 1892. Zoon van Reink Kuipers en Boukje W. Wietsma. Zij trouwde met (2) Johannes Takken op 19 augustus 1892 in Voorschoten; geboren op 17 november 1830 in Utrecht; overleden op 11 september 1903 in Den Haag. Zoon van Lammert Takken en Elisabeth Verloop. Klzn. van Rijk Takken en Evertje Lagerwij en van Johannes Verloop en Fijgje van der Es. (zie: http://genealogie.correlje.com/ )

  Gemeente: Voorschoten. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 9. Datum: 19-08-1892.
  Bruidegom: Johannes Takken - Leeftijd: 61. Geboorteplaats: Utrecht.
  Bruid: Trijntje Popma - Leeftijd: 52. Geboorteplaats: Leeuwarden.
  Vader bruidegom: Dammert Takken - Moeder bruidegom: Elisabeth Verloop.
  Vader bruid: Alle Popkes Popma - Moeder bruid: Janke Wijbes Postma.
  Nadere informatie: Bruidegom weduwnaar van Neeltje van Asch, bruid weduwe van Rein Kuipers.

  + 123 III. Geertje Popma, geboren op 17 november 1841 in Leeuwarden; overleden op 31 oktober 1916 in Leeuwarden.

     124 IV. Antje Popma, geboren op 8 juni 1844 in Leeuwarden. Geen overlijdensdatum bekend.

  N*. 1123. POPMA, Antje, oud 46 jaar, dienstbode, ongehuwd, Protestant, geboren te Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage.  Lang 1.55 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon , kin spits , aangezicht ovaal, kleur bleek , draagt een pruik.
  Werd veroordeeld door de rechtbank te Amsterdam op 16 Febr. 1883; door het gerechtshof te 's Gravenbage, 10 Jan. 1889 met bevestiging van een vonnis der rechtbank te 's Gravenhage. dd. 8 Nov. 1888, telkens wegens diefstal,  respectievelijk tot 5 en 2 jaar gevangenisstraf. Zij wordt 14 Jan. (1890) a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uit- gaanskas naar Amsterdam begeven.
  Haar gedrag in de gevangenis was slecht. Zij is sluw. Zij was met het breiden van kousen belast. Zij kan schrijven.

  + 125 V. Popke Popma, geboren op 15 maart 1847 in Leeuwarden; overleden in 1906 in Kampen.

     126 VI. Rein Popma, geboren op 10 mei 1849 in Leeuwarden; overleden op 4 mei 1860.

  + 128 VII. Johannes Popma, geboren op 13 januari 1852 in Leeuwarden. Geen overlijdensdatum bekend.


  67.
  Jitske Popkes Popma werd geboren op 27 februari 1832 in Leeuwarden. Geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Willem Cornelius Krol op25 oktober 1857 in Franerker zoon van Cornelius Jans Krol en Trijntje Willems Glas. Hij werd geboren op 21 april 1832 in Oenkerk en overleed op 24 januari 1914 in Leeuwarden. Klzn. van Jan Jans Krol en Gerarda Maria Hanekamp van Harinxma en van Willem Doedes Glas en Antje Alles.

  Willem Cornelius Krol: Beroep: Schildersknecht.

  Kinderen van Jitske Popma en Willem Krol zijn:

     129 I. Trijntje Krol, geboren op 25 februari 1858 in Leeuwarden; overeleden op 22 januari 1864 in Leeuwarden.

     130 II. Cornelis Krol, geboren op 12 juni 1861 in Baarderadeel. .

     131 III. Johanna Krol, geboren op 12 januari 1864 in Baarderadeel.

     132 IV. Popke Willems Krol, geboren op 1 maart 1867 in Tietjerksteradeel.

     133 V. Tietje Willems Krol, geboren op 12 maart 1870 in Tietjerksteradeel; overleden op 4 augustus 1938 in Baarn.

     134 VI. Idzert Willems Krol, geboren op 25 februari 1874 in Tietjerksteradeel. Geen overlijdensdatum bekend.


  68.
  Klaas Popkes Popma werd geboren op 4 juli 1833 in Leeuwarden en overleeed op 27 februari 1886 in Leeuwarden. Hij trouwde met Nieske Van Alberda op 18 november 1860 in Leeuwarden, dochter van Johannes Jacobus van Alberda en Trijntje Hildebrants Hooghiemstra. Zij werd geboren op 18 april 1832 in Huizum en overleed op 16 juni 1914 in Leeuwarden. Kldr. van Jacoby van Alberda en Wilhelmina Paules van Cronenburg en van Hillebrand Klazes Hooghiemstra en Nieske Tjeerds Bruinsma.

  Klaas Popkes Popma: Beroep: Boekdrukker.

  Kinderen van Klaas Popma en Nieske Van Alberda zijn:

  + 135 I. Johannes Popma, geboren op 16 februari 1862 in Leeuwarden; overleden op 27 maart 1922 in Leeuwarden.

  + 136 II. Popke Popma, geboren op 2 februari 1864 in Leeuwarden; overleden rond 1925 in Leeuwarden.

  + 137 III. Trijntje Popma, geboren op 30 november 1865 in Leeuwarden; overleden op 21 april 1908 in Leeuwarden.

  + 138 IV. Paulus Popma, geboren op 22 juni 1868 in Leeuwarden; overleden op 19 juni 1922 in Den Haag.

     139 V. Tietje Popma, geboren op 14 juli 1870 in Leeuwarden; overleden op 24 april 1888 in Leeuwarden.


  75.
  Tjeerd Tjeerds Popma werd geboren op 14 januari 1822 in Tietjerksteradeel en overleed op 2 februari 1910 in Tietjerksteradeel. Hij trouwde met Antje Keimpes Kooistra op 1 december 1855 in Tietjerksteradeel, dochter van Keimpe Taekes Kooistra en Grietje Sjoerds Kooistra. Zij werd geboren op 6 oktober 1824 in Garijp en overleed op 27 juni 1911 in Bergum. Kldr. van Arend Teakes en Sjoukje Keimpes.

  Tjeerd Tjeerds Popma: Beroep: Timmerman.

  Kinderen van Tjeerd Popma en Antje Kooistra zijn:

     140 I. Antje Tjeerds Popma, geboren op 22 februari 1856 in Bergum; overleden op 8 februari 1922 in Tietjerksteradeel. Zij trouwde met Johannes Franzes Braaksma op 26 maart 1880 in Tietjerksteradeel; geboren op 29 juli 1852 in Bergum; overleden op 26 januari 1937 in Tietjerksteradeel. Zoon van Frans Johannes Braaksma en Catharina Bastiaans Hogendonk. Klzn. van Johannes Braaksma en Wopkje van Kammem en van Bastiaans Hogendonk en Grietje Okkes Bosgra.

  + 14I II. Keimpe Tjeerds Popma, geboren op 30 januari 1859 in Bergum; overleden op 19 mei 1893 in Bergum.

  + 142 III. Tjeerd Tjeerds Popma, geboren op 28 juni 1862 in Tietjerksteradeel; overleden op 6 mei 1892 in Meppel.

  + 143 IV. Grietje Tjeerds Popma, geboren op 20 april 1865 in Bergum. Geen overlijdensdatum bekend

    144 V. Foeke Tjeerds Popma, geboren op 7 februari 1868 in Bergum; geen overlijdensdatum bekend. Hij trouwde met Anna Adelheid Morhaus op 20 april 1897 in Hoorn; geboren in 1868 in Hoorn; geen overlijdensdatum bekend. Dochter van Johan Morhaus en Geertruida van Doorn. Kldr. van Johan Gerhard Morhaus en Anna Adelheid Dieckman en van Dinandus van Doorn en Pietje de Boer.

  Foeke Tjeerds Popma: Beroep: Hoofdonderwijzer

  Gemeente: Hoorn. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 11. Datum: 20-04-1897.
  Bruidegom Foeke Tjeerds Popma - Leeftijd: 29. Geboorteplaats: Bergum.
  Bruid Anna Adelheid Morhaus - Leeftijd: 29. Geboorteplaats: Hoorn.
  Vader bruidegom Tjeerd Tjeerds Popma - Moeder bruidegom Antje Keimpes Kooistra.
  Vader bruid Johan Dietrich Morhaus - Moeder bruid Geertruida van Doorn.
  Nadere informatie; beroep bg.: hoofd van een school; beroep vader bg.: timmerman; beroep vader bd.: manufacturier.


  78.
  Oebele Tjeerds Popma werd geboren op 6 april 1832 in Oentjerk en overleed op 1 fe-bruari 1908 in Bergum. Hij trouwde met Hiltje Kornelis Kirkenir op 20 november 1858 in Opsterland, dochter van Kornelis Wobbes Kirkenir en Antje Alberts Hofman. Zij werd geboren op 18 september 1835 in Beetsterzwaag en overleed op 20 februari 1909 in Bergum.

  Oebele Tjeerds Popma: Beroep: Timmerknecht.

  Kinderen van Oebele Popma en Hiltje Kirkenir zijn:

  + 145 I. Gaatske Oebeles Popma, geboren op 9 mei 1859 in Opsterland; overleden op 21 november 1929 in Oestgeest.

     146 II. Kornelis Oebeles Popma, geboren op 6 maart 1862 in Bergum; overleden op 24 oktober 1949 in Franeker. Hij trouwde met Baukje Veenstra op 9 mei 1889 in Tietjerksteradeel; geboren op 12 oktober 1865 in Oudega - Smallingerland, overleden op 2 maart 1935 in Tietjerksteradeel. Dochter van Hendrik Foppes Veenstra en Grietje Jans Blom, kldr. van Foppe Jans Veenstra en Tjitske De Graaf en van Jan Geerts Blom en Baukje Tjisse Feenstra.

  1892 Harlingen, notaris A. H. van Kleffens.
  Openbare verhuring. Betreft de verhuur van percelen bouwland te Bergum.
  - Wybe Douwes Zijlstra te Dantumawoude, verhuurder; huurtijd 5 jaar.
  - Gerrit van der Kluft te Bergum, huurder.
  - Kornelis Oebeles Popma te Bergum, huurder.

  Popma K. O. te Bergumerheide; verzoekt vergunning tot het rooien van een boom op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Knijpe sectie enz. enz. , met een tekening van de situatie met de afwijzing. jaar 1916.

  1920 Bergum, notaris W. van der Meer.
  Provisionele en finale toewijzing. Betreft de koop van een huis te Bergum, koopsom fl. 9057,--.
  - Kornelis Popma te Hardegarijp, koper.

      147 III. Antje Oebles Popma, geboren op 16 januari 1865 in Tietjerksteradeel; geen overlijdensdatum bekend.

  + 148 IV. Jitske Oebeles Popma, geboren op 25 april 1868 in Leeuwarden; geen overlijdensdatum bekend.

  + 149 V. Tjeerd Oebeles Popma, geboren op 2 juli 1873 in Bergum; overleden op 11 september 1959 in Bergum.


  80.
  Jitske Jan Popma werd geboren op 26 augustus 1823 in Leeuwarden en overleed op 11 januari 1894 in Leeuwarden. Zij trouwde met Dirk De Vries op 2 november 1845 in Leeuwarden, zoon van Gerrit De Vries en Leentje De Vries. Hij werd geboren op 17 februari 1818 in Leeuwarden en overleed op 11 augustus 1891 in Leeuwarden.

  Kinderen van Jitske Popma en Dirk De Vries zijn:

     150 I. Froukje De Vries, geboren op 16 februari 1846 in Leeuwarden; overleden op 18 maart 1923 in Leeuwarden.

     151 II. Jan De Vries, geboren op 19 december 1848 in Leeuwarden; geen overlijdensdata bekend.

     152 III. Outger De Vries, geboren op 9 juli 1851 in Leeuwarden; overleden op 28 oktober 1895 in Leeuwarden.

     153 IV. Lena De Vries, geboren op 20 januari 1854 in Leeuwarden; overleden op 12 september 1944 in Hardergaryp.

     154 V. Gerrit De Vries, geboren op 11 juni 1857 in Leeuwarden; overleden voor juni 1859 in Leeuwarden.

     155 VI. Gerrit De Vries, geboren op 21 juni 1859 in Leeuwarden; overleden op 7 april 1905 in Leeuwarden.

     156 VII. Elizabeth De Vries, geboren op 2 oktober 1861 in Leeuwarden; overleden op 6 november 1870 in Leeuwarden.

     157 IIX. Aafke De Vries, geboren op 20 november 1864 in Leeuwarden; overleden op 24 juni 1939 in Leeuwarden.


  81.
  Gerrit Jans Popma werd geboren op 17 september 1825 in Leeuwarden en overlled op 6 april 1892 in Haskerland. Hij trouwde met Benjamina Schuil op 4 december 1859 in Joure, dochter van Albertus Schuil en Doedinia Lydia Rebecca Veth. Zij werd geboren op 8 augustus 1829 in IJlst en overleed op 28 februari 1872 in Haskerland. Kldr. van Petrus Schuil en Aukje Tjeenstra en van Adrianus Veth en Benjaminna Douglas Siccama.

  Gerrit Jans Popma: Beroep: Veldwachter.

  Kinderen van Gerrit Popma en Benyamina Schuil zijn::

     158 I. N. Popma, geboren op 21 mei 1864; overleden op 21 mei 1864 in Joure.  Levensloos geboren

     159 II. Doedonia Lidia Rebecca Popma, geboren op 7 juli 1866 in Joure; geen overlijdensdatum bekend.

     160 III. Froukje Popma, geboren op 12 augustus 1867 in Joure; overleden op 20 juli 1868 in Leeuwarden.

     161 IV. Froukje Popma, geboren op 23 januari 1869 in Joure; overleden op 6 mei 1872 in Leeuwarden.

  + 162 V. Anke Johanna Popma, geboren op 9 december 1871 in Joure; overleden op 11 september 1922 in Weesp.


  82.
  Oebele Jans Popma werd geboren op 6 februari 1826 in Leeuwarden en overleed op 17 april 1890 in Den Haag. Hij trouwde met Dieuwke Spoelstra op 19 oktober 1851 in Leeuwarden, dochter van Pieter Spoelstra en Jantje Nienoord. Zij werd geboren op 4 maart 1825 in Leeuwarden en overleed op 16 december 1902 in Den Haag. Kldr. van Wijbren Alles Spoelstra en Dieuwke Pieters Bakker.

  Kind: Dieuwke Spoelstra. Geslacht: V. Geboortedatum: 02-03-1825.
  Vader: Pieter Wybrens Spoelstra; Moeder: Jantje Harmens Nijnoord.
  Nadere informatie: Aangever erkent de vader te zijn. Kind gewettigd bij huwelijk ouders.

  Oebele en zijn vrouw Dieuwke hebben in de jaren 70 en 80 elk een keer of vijf in ‘t werkkamp te Veenhuizen gezeten wegens openbare bedelarij en ze hebben elkaar als gevolg daarvan zeker tien jaar niet gezien. Want mannen en vrouwen zaten gescheiden. Zo is Dieuwke nog op 13 mei 1886 veroordeel tot twee geldboetes van F.0,50 of subsidiair 1 dag gevangenisstraf voor iedere boete, wegens openbare dronkenschap.
  Bron: algm. politieblad 1852-1946.

  Oebele Jans Popma: Beroep: Schilder.

  Kinderen van Oebele Popma en Dieuwke Spoelstra zijn:

      163 I. Jan Popma, geboren op 25 juni 1852 in Leeuwarden; overleden op 4 mei 1853 in Leeuwarden.

      164 II. Pieter Popma, geboren op 24 juni 1854 in Leeuwarden; geboren op 4 maart 1855 in Leeuwarden.

  + 165 III. Jan Popma, geboren op 11 januari 1856 in Leeuwarden; overleden na 1915 in Den Haag.

  + 166 IV. Pieter Popma, geboren op 28 oktober 1858 in Leeuwarden; overleden op 4 januari 1939 in Den Haag.

     167 V. Froukje Popma, geboren op 7 december 1861 in Leeuwarden; overleden op 9 juni 1863 in Den Haag.

     168 VI. Gerrit Popma, geboren op 11 februari 1866 in Leeuwarden; overleden op 2 juni 1868 in Den Haag.


  Generatie No. 9.


  85.
  Jetskje (Jiskje) Popma werd geboren op 11 juni 1838 in Leeuwarden en overleed op 12 juni 1863 in Harderwijk. Zij trouwde met Willem Klaassen op 6 september 1860 in Zwolle. Zoon van Johan Klaassen en Aaltje Priester. Hij werd geboren op 7 juli 1835 in Harderwijk. Geen overlijdendsdata bekend.

  Kinderen van Jetskje Popma en Willem Klaassen zijn:

     169 I. N. Klaassen, geboren op 14 maart 1861 in Harderwijk; overleden op 14 maart 1861 in Harderwijk.

  N. Klaassen: Levensloos geboren.

     170 II. N. Klaassen, geboren op 24 oktober 1862 in Harderwijk; overleden op 24 oktober 1862 in Harderwijk.

  N. Klaassen: Levensloos geboren.


  95.
  Sikke Freerks Popma werd geboren op 8 oktober 1844 in Oenkerk en overleed op 15 juli 1916 in Oenkerk. Hij trouwde met Antje Symens Van Der Hoek op 21 mei 1870 in Tietjerksteradeel, dochter van Symen Hendriks van der Hoek en Saakje Hendriks Faber. Zij werd geboren op 13 december 1844 in Oenkerk en overleed op 4 juni 1936 in Tietjerksteradeel. Kldr. van Hendrik IJsbrands van der Hoek en Hinke Sijmons van der Hoek.

  Sikke Freerks Popma: Beroep: Boerenarbeider.

  Kinderen van Sikke Popma en Antje Van Der Hoek zijn:

  + 171 1. Freerk Sikkes Popma, geboren op 28 februari 1871 in Oenkerk; overleden op 23 juli 1940 in Tietjerksteradeel.

  + 172 II. Sijmen Sikkes Popma, geboren op 4 oktober 1873 in Tietjerksteradeel; overleden op 10 november 1956 in Jelsum.

  + 173 III. Rinze Sikkes Popma, geboren op 27 juni 1876 in Oenkerk; overleden op 5 maart 1938 in Hemrik.

     174 IV. Saakje Sikkes Popma, geboren op 30 juli 1880 in Tietjerksteradeel; overleden op 24 december 1882.

     175 V. Sake Sikkes Popma, geboren op 4 november 1884 in Oenkerk; overleden op 27 oktober 1945 te Grand Rapids in USA. Hij trouwde met Trijntje Wesseling op 26 oktober 1911 in St. Annaparochie; geboren op 5 september 1888 in St. Annaparochie; overleden in USA. Zij was een dochter van Syds Wesseling en Grietje de Groot. Kldr. van Pieter Wesseling en Hiltje Crap en van Jelle de Groot en Trijntje van Marssum.

  Bevolkingsregisters Het Bildt.
  Sake Sikkes Popma, bakker (brood, koek, banket)
  Geb: 4-11-1884. Laatste woonplaats: Het Bildt 1900-1914.
  Vertrokken met de MS. Rijndam uit Rotterdam naar de States op 23 nov. 1911. Ze gingen naar Pieter Wesseling (broer/zwager) in Grand Rapids in Michigan.

  ‘Grand Rapids Herald. Monday, October 29, 1945, page 10’.
  “Sake Popma, aged 60, passed away unexpectedly at his residence, 725 Spencer st., NE. Saturday afternoon. Surviving are the widow, Mrs. Tena Popma; four daughters, Mrs. Berton DeKorte, Mrs. Edward Holwerda, the Misses Ann and Jeannette Popma; two brothers residing in The Netherlands, and three grandchildren.
  Funeral services will be held Tuesday at 2 o'clock at the Van't Hof funeral Home. Burial Fairplains cemetery. Mr. Popma reposes at the chapel”.

     176 VI. Hendrik Sikkes Popma, geboren op 1 december 1888 in Oenkerk; geen overlijdensdatumbekend. Hij trouwde met Berber Kuypers op 27 mei 1920 in Tietjerksteradeel, geboren in 1893 in Giekerk; geen overlijdensdatum bekend. Zij was een dochter van Anne Kuypers en Wytske Kuipers.


  96.
  Jiske Freerks Popma werd geboren op 7 december 1846 in Oenkerk en overleed op 10 januari 1923 in Tiet-jerksteradeel. Zij trouwde met Jacob Baukes Groothof op 25 mei 1870 in Tietjerksteradeel, zoon van Bauke Jacobs Groothof en Janke Keimpes de Boer. Hij werd geboren op 11 januari 1845 in Oenkerk en overleed op 10 januari 1923 in Oenkerk. Klzn. van Jacob Meints Groothof en Janke Baukes Stelwagen en van Keimpe Geeles de Boer en Bregtje Liebbes Hoekstra.

  Kind van Jiske Popma en Jacob Groothof is:

     177  I. N. Groothof, geboren op 5 mei 1871 Tietjerksteradeel; overleden op 5 mei 1871.  Levensloos geboren.


  100.
  Jan Freerks Popma werd geboren op 26 mei 1858 in Oenkerk en overleed op 10 juli 1926 in Wartena. Hij trouwde met Wietske Lammerts De Vos op 7 juni 1884 in Aengwirden, dochter van Lammert Jans de Vos en Aaltje Willems Vis. Zij werd geboren op 4 februari 1861 in Oudehorne. Geen overlijdensdatum bekend. Kldr. van Jan Jochems de Vos en Trijntje Lammerts Jonker en van Willem Gerrits Vis en Wytske Tjammes Jager.

  Jan Freerks Popma: Beroep: Arbeider/conciërge.

  Kinderen van Jan Popma en Wietske De Vos zijn:

  + 178 I. Rinske Popma, geboren op 16 augustus 1885 in Giekerk; overleden op 9 september 1953 in Wartena.

  + 179 II. Lammert Popma, geboren op 1 mei 1891 in Terband - AEngwirden; geen overlijdensdatum bekend.

     180 III. Freerk Popma, geboren op 29 september 1895 in AEngwirden; overleden op 6 november 1898 in Terband.


  101.
  Taetske Jitzes Popma werd geboren op 25 augustus 1843 in Oenkerk en overleed op 25 december 1924 in Giekerk. Zij trouwde met Tjalle Hendriks Van Sloten op 15 mei 1869 in Bergum, zoon van Hendrik Tjalles van Sloten en Minke Gerrits Plantinga. Hij werd geboren op 2 mei 1838 in Hallum en overleed op 28 maart 1881 in Oenkerk. Klzn. van Tjalle Taekes van Sloten en Hiltje Hendriks Schregardus en van Gerrit Tjitzes Plantinga en Grietje Gerrits Deinema.

  Taetske Jitzes Popma: Beroep: Boerenarbeidster.

  Tjalle Hendriks Van Sloten: Beroep: Boerenarbeider.

  Kinderen van Taetske Popma en Tjalle Van Sloten zijn:

     181 I. Jitze Van Sloten, geboren op 13 maart 1870 in Oenkerk. Hij trouwde met Maaike Piebes Faber op 19 mei 1900. Zij werd geboren rond 1871 in Gierkerk. Dochter van Piebe Faber en Sytske van der Wal.

     182 II. IJmke Van Sloten, geboren op 15 februari 1872 in Oenkerk. Zij trouwde met Kornelis Symens Sikma op 22 mei 1897 in Tietjerksteradeel. Hij werd geboren in 1871 in Oudkerk. Zoon van Symen Sikma en Baukje de Jager.

     183 III. Minke Van Sloten, geboren op 22 juli 1873 in Tietjerksteradeel; overleden op 8 september 1944 in Oenkerk.

     184 IV. Hendrik Van Sloten, geboren op 8 augustus 1875 in Tietjerksteradeel.

     185 V. Jelle Van Sloten, geboren op 10 december 1877 in Oenkerk. Hij trouwde met Fopkje Weyer op 24 mei 1902 in Tietjerk-steradeel. Zij werd geboren in 1879 in Weidum.

     186 VI. Bruin Tjalles Van Sloten, geboren op 12 november 1878 in Tietjerksteradeel; overleden op 27 september 1895 in Tietjerksteradeel.

     187 VII. Teake Van Sloten, geboren op 19 november 1879 in Tietjerksteradeel.

     188 VIII. Hiltje Tjallings Van Sloten, geboren in 1881; overleden op 24 november 1914 in Oenkerk.


  102.
  Hiltje Jitzes Popma werd geboren op 19 november 1845 in Oenkerk en overleed op 25 januari 1933 in Bergum. Zij trouwde met Tjalling Sybes Postma op 15 mei 1872 in Tietjerksteradeel, zoon van Sybe Tjallings Postma en Japke Romkes Kingma. Hij werd geboren op 19 april 1847 in Oudkerk en overleed op 9 juni 1904 in Oudkerk. Klzn. van Tjalling Oenzes Postma en Lijsbert van Huizen en van Romke Jacobs Kingma en Maaike Tjeerds Straatsma.

  Tjalling Sybes Postma: Beroep: Boerenarbeider.

  Kinderen van Hiltje Popma en Tjalling Postma zijn:

     189 I. Sybe Tjallings Postma, geboren op 13 juni 1873 in Dantumadeel; overleden op 20 septem-ber 1873 in Dantumadeel.

     190 II. Sybe Postma, geboren op 19 juni 1878 in Dantumadeel; overleden op 26 mei 1922 in Dantumadeel.


  103.
  Hendrik Jitzes Popma werd geboren op 16 mei 1849 in Tietjerksteradeel en overleed op 28 december 1931 in Giekerk. Hij trouwde met Baukje Folkerts Visser op 15 mei 1875 in Tietjerksteradeel, dochter van Folkert Jans Visser en Geertje Hendriks van Der Heide. Zij werd geboren op 1 februari 1852 in Gietkerk en overleed op 7 november 1920 in Tietjerksteradeel. Kldr. van Jan Meindert Visser en Tryntje Folkerts van der Wal.

  1910 Leeuwarden, notaris A.B. Sjerps.
  Betreft de verkoop van een hooiland te Roodkerk, koopsom fl. 1600.
  - Hendrik Jitzes Popma te Giekerk, verkoper.
  - Fokke Hendriks Roosma te Oenkerk, koper.

  Hendrik Jitzes Popma: Beroep: Boerenarbeider.
  Baukje Folkerts Visser: Beroep: Boerenarbeidster.

  Kinderen van Hendrik Popma en Baukje Visser zijn:

     191 I. Jitze Hendriks Popma, geboren op 20 oktober 1875.; geen overlijdensdatum bekend.

  + 192 II. Geertje Hendriks Popma, geboren op 12 november 1878 in Gietkerk; overleden op 7 september 1950 in Nijmegen.

     193 III. Imkje Hendriks Popma, geboren op 10 maart 1882 in Giekerk; overleden op 16 juni 1975 in Giekerk. Zij trouwde met Doeye Jans Van Der Meer op 25 mei 1904 in Tietjerksteradeel; geboren op 23 januari 1878 in Rijperkerk; overleden op 17 september 1969 in Giekerk. Zoon van Jan Frankes van der Meer en Dieuwke Doeyes Scheffer.

     194 IV. Hendrik Hendriks Popma, geboren op 12 juli 1885 in Tietjerksteradeel; geen overlijdensdatum gevonden.

  + 195 V. Folkert Hendriks Popma, geboren op 2 februari 1886 in Tietjerksteradeel; overleden op 15 december 1967.


  104.
  Bruin Jitzes Popma werd geboren op 27 april 1852 in Oenkerk en overleed op 16 november 1915 in Giekerk. Hij trouwde met Trijntje Folkerts Visser op 15 mei 1880 in Tietjerksteradeel, dochter van Folkert Jans Visser en Geertje Hendriks van der Heide. Zij werd geboren op 24 februari 1850 in Giekerk en overleed op 21 juni 1906 in Giekerk. Kldr. van Jan Meindert Visser en Tryntje Folkerts van der Wal en van Hendriks Durks van der Heide en Klaaske Ybes Dantuma.

  Kinderen van Bruin Popma en Trijntje Visser zijn:

     196 I. Jitze Bruins Popma, geboren op 17 maart 1881 in Tietjerksteradeel; geen overlijdensdatum bekend,

     197 II. Folkert Bruins Popma, geboren op 30 augustus 1882 in Giekerk; overleden op 14 februari 1936 in Tietjerksteradeel. Hij trouwde met Geertje Hempenius op 14 mei 1910 in Tietjerksteradeel; geboren op 19 mei 1884 in Tietjerksteradeel; overleden op 27 juni 1936. Dochter van Jacob Jacobs Hempenius en Gaatske Aukes de Vries.

     198 III. Hendrik Bruins Popma, geboren op 12 juli 1885 in Tietjerksteradeel; overleden op 28 juli 1887 in Tietjerksteradeel.

     199 IV. Geertje Bruins Popma, geboren op 13 december 1894 in Tietjerksteradeel; geen overlijdensdatum gevonden.


  106.
  Antje Jitzes Popma werd geboren op 29 april 1858 in Oenkerk en overleed voor 1950 in Oenkerk. Zij trouwde (1) met Klaas Jans Biesma op 2 maart 1881 in Bergum, zoon van Jan Jelles Biesma en Akke Dirks van der Heide. Hij werd geboren op 3 april 1835 in Oenkerk en overleed op 2 april 1897 in Tietjerksteradeel. Klzn. van Jelle Jans Biesma en Grietje Jans Visser en van Durk van der Heide en N. N. Zij trouwde (2) met Johannes Smit op 26 januari 1907 in Bozum, zoon van Frederik Johannes Smit en Froukje Minnes Conradi. Hij werd geboren op 4 de-cember 1845 in Bozum en overleed op 17 januari 1927 in Idaarderadeel. Klzn. van Johannes Smit en Hillechien Reinders Wanninga en van Minne Jacobs Cornradi en Dieuwke Feitzes van den Burg.

  Antje Jitzes Popma: N.B. Akte gerectificeerd bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 15 mei 1911, waarbij familienaam van de moeder wordt veranderd in "Popma"

  Kinderen van Antje Popma en Klaas Biesma zijn:

     200 I. Pieter Biesma, geboren op 22 mei 1881 in Tietjerksteradeel. Hij trouwde met Symke Franses Algra op 18 mei 1907 in Tietjerksteradeel. Zoon van Frans Algra en Aaltje Van Der Veen.

     201 II. IJmke Biesma, geboren op 2 oktober 1882 in Tietjerksteradeel; overleden op 11 augustus 1883.

     202 III. Ymke Biesma, geboren op 27 mei 1884 in Tietjerksteradeel.

    203 IV. Akke Biesma, geboren op 22 september 1886 in Tietjerksteradeel; overleden op 11 augustus 1973. Zij trouwde met Folkert Hendriks Popma op 22 juli 1911 in Tietjerksteradeel; geboren op 2 februari 1886 in Tietjerksteradeel; overleden op 15 december 1967. (zie no: 195)

     204 V. Jitze Biesma, geboren op 29 juli 1889 in Tietjerksteradeel.

     205 VI. Jan Biesma, geboren op 4 december 1891 in Tietjerksteradeel. Hij trouwde met Froukje Teunissen op 15 mei 1920 in Tietjerksteradeel. Dochter van Hendrikus Teunissen en Akke Stienstra.


  107.
  Freerk Jitzes Popma werd geboren op 6 december 1864 in Oenkerk. Geen overlijdensdatum bekend. Hij trouwde met Pietje Bies op 20 mei 1893 in Tietjerksteradeel, dochter van Rinze Sytses Bies en Sjoukje Jans Bijlsma. Zij werd geboren op 20 mei 1870 in Hallum. Geen overlijdensdatum bekend.

  Freerk Jitzes Popma: Beroep: Arbeider.

  Toegangnr: 30-37. Inventarisnr: 2038. Gemeente: Tietjerksteradeel. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 59. Datum: 20-05-1893.
  Bruidegom: Freerk Jitzes Popma - Leeftijd: 28. Geboorteplaats: Oenkerk.
  Bruid: Pietje Bies - Leeftijd: 23. Geboorteplaats: Hallum, gemeente Ferwerderadeel.
  Vader bruidegom: Jitze Bruins Popma - Moeder bruidegom: Ymkje Hendriks Gras.
  Vader bruid: Renze Sytses Bies - Moeder bruid: Sjoukje Jans Bijlsma.

  Kinderen van Freerk Popma en Pietje Bies zijn:

  + 206 I. Jitze Popma, geboren op 20 maart 1894 in Dantumadeel; overleden op 16 april 1984 in Hoorn.

     207 II. Rinze Popma, geboren op 24 augustus 1896 in Dantumadeel; overlijdensdatum onbekend.

     208 III. Hendrik Popma, geboren op 5 mei 1900 in Ferwerdeadeel; overleden op 22 juli 1900 in Ferwerderadeel.

  Geboorteakte Ferwerderadeel, 1900. Aangiftedatum 7 mei 1900, akte nr. 114.
  Hendrik Popma, geboren 5 mei 1900. Zoon van Freerk Jitses Popma en Pietje Bies. Wonende te Hallum.

  Overlijdensakte Ferwerderadeel, 1900.
  Hendrik Popma, overleden 22 juli 1900; Oud 2 maanden. Zoon van Freerk Jitzes Popma en Pietje Bies.

    209 IV. Hendrik Popma, geboren op 28 mei 1902 in Ferwerderadeel; overlijdensdatum onbekend.


  115.
  Tjipke Jans Popma werd geboren op 16 november 1846 in Oenkerk en overleed op 21 augustus 1917 in Ittens. Hij trouwde met Aafke Teakes Seinstra op 17 mei 1879 in Hennaarderadeel, dochter van Teake Regnerus Seinstra en Sijke Jans de Jong. Zij werd geboren op 14 januari 1853 in Rottevalle en overleed op 19 september 1944 in Itens. Kldr. van Regnerus Wybes Seinstra en Aafke Teakes en van Jan Klazes de Jong en Leentje Klazes van der Schuit.

  Tjipke Jans Popma: Beroep: Arbeider.

  Gemeente: Achtkarspelen. Geb. akte, Akte nummer: B 4.
  Kind: Aafke Seinstra; Geslacht: V. Geboortedatum: 14-01-1853.
  Vader: Taeke Rengenerus Seinstra; Moeder: Sijke Jans de Jong.

  Kinderen van Tjipke Popma en Aafke Zeinstra zijn:

     210 I. Sijke Tjipkes Popma, geboren op 23 april 1880 in Lutkewierum; overleden op 21 januari 1886 in Leeuwarderadeel.

     211 II. Jelle Popma, geboren op 15 juni 1881 in Lekkum; overleden op 2 september 1881 in Leeuwarderadeel.

  Geb. akte Leeuwarderadeel. Aangiftedatum: 17 juni 1881, blad of aktenr.: 156, nr. suppl.:
  Jelle Popma, geboren 15 juni 1881 zoon van Tjipke Jans Popma en Aafke Taekes Seinstra.

     212 II. Jelle Tjipkes Popma, geboren op 25 juli 1883 in Lekkum; overleden op 31 december 1885 in Baarderadeel.

  Geb. akte Leeuwarderadeel, Aangiftedatum: 27 juni 1883, blad of aktenr.: 147, nr. suppl.:
  Jelle Popma, geboren 25 juni 1883 zoon van Tjipke Popma en Aafke Seinstra.

     213 IV. Taekje Popma, geboren op 9 april 1885 in Jellum; overleden op 17 april 1967 in Dongjum. Zij trouwde met Andries De Groot op 15 juli 1909 in Menaldumadeel; geboren op 9 april 1869 in Wier; overleden op 3 april 1944. Zoon van Jan Dierks de Groot en Neeltje Andries Zondervan.

  Gem. Menaldumadeel. Soort akte: Huwelijksakte. Akte-nummer: 55. Datum: 15-07-1909.
  Bruidegom: Andries de Groot - Leeftijd: 40. Geboorteplaats: Wier.
  Bruid: Taekje Popma - Leeftijd: 24. Geboorteplaats: Jellum.
  Vader bruidegom: Jan Dirks de Groot - Moeder bruidegom: Neeltje Andries Zondervan.
  Vader bruid: Tjipke Jans Popma - Moeder bruid: Aafke Taekes Zeinstra.

     214 V. Jelle Popma, geboren op 14 september 1887 in Deinum; overleden op 26 januari 1888 in Menaldumadeel.

     215 VI. Jelle Popma, geboren op Abt. 1889; overleden rond 1891 in Leeuwarderadeel.

  + 216 VII. Sijke Popma, geboren op 3 oktober 1890 in Lutkewierum; overleden op 16 oktober 1974 in Wirdum.

  + 217 VIII. Jeltje Popma, geboren op 23 april 1894 in Lutkewierum; overlijdensdatum onbekend.


  116.
  Antje Jans Popma werd geboren op 17 november 1848 in Oenkerk en overleed op 9 april 1878 in Tietjerksteradeel. Zij trouwde met Albert Klazes Pot op 16 mei 1874 in Tietjerksteradeel, zoon van Klaas Alberts Pot en Metje Lammerts de Boer. Hij werd geboren op 1 april 1845 in Oudkerk en overleed op 29 september 1876 in Tietjerksteradeel. Klzn. van Albert Pieters Pot en Lijsbert Klases Nicolai en van Lammert Tjallings de Boer en Minke Brugts.

  Kinderen van Antje Popma en Albert Pot zijn:

     218 I. Grietje Pot, geboren op 3 december 1874 in Oenkerk; overlijdensdatum onbekend. Zij trouwde met Eeuwe Jelles Laverman op 19 mei 1900 in Tietjerksteradeel.

     219 II. Klaas Pot, geboren op 6 april 1876 in Tietjerksteradeel; overlijdensdatum onbekend.


  118.
  Jiske Jans Popma werd geboren op 24 januari 1854 in Oenkerk en overleed op 12 september 1940 in Tietjerksteradeel. Zij trouwde met Romke Gerrardus Van Der Beek op 9 november 1872 in Tietjerksteradeel, zoon van Gerhardus Pieters Van Der Beek en Akke Gaatzes Tulp. Hij werd geboren op 26 september 1843 in Jislum en overleed op 19 februari 1900 in Tietjerksteradeel. Klzn. van Pieter Gerardus van der Beek en Grietje Tjipkes Dijkstra en van Gooske Rinses Tulp en Trijntje Sjoerds Prins.

  Kinderen van Jiske Popma en Romke Van Der Beek zijn:

     220 I. Jan Romkes Van Der Beek, geboren op 31 augustus 1873 in Tietjerksteradeel; overleden op 8 december 1879 in Tietjerk-steradeel.

   221 II. Akke Romkes Van Der Beek, geboren op 9 januari 1876 in Tietjerksteradeel; overleden op 5 juli 1893 in Tietjerksteradeel.

    222 III. Gerrardus Romkes Van Der Beek, geboren op 5 april 1878 in Tietjerksteradeel; overleden op 19 januari 1901 in Tietjerk-steradeel.

    
  223 IV. Jantje Romkes Van Der Beek, geboren op 26 januari 1882 in Tietjerksteradeel; overlijdensdatum onbekend

     224 V. Jan Van Der Beek, geboren op 2 maart 1884 in Tietjerksteradeel; overlijdensdatum onbekend. Hij trouwde op 13 augustus 1910 in Tietjerksteradeek met Sepkje Douma, dr. van Jan Sybrens Douma en Imkje Annes Faber.

     225 VI. Grietje Romkes Van Der Beek, geboren op 19 november 1885 in Tietjerksteradeel; overleden op 2 maart 1900 in Tietjerksteradeel.

     226 VII. Gaatze Romkes Van Der Beek, geboren op 19 februari 1888 in Oenkerk; overlijdensdatum onbekend. Hij trouwde met Trijntje Boonstra op 23 april 1910 in Tietjerksteradeel.

     227 IIX. Gatske Romkes Van Der Beek, geboren op 22 juni 1889 in Tietjerksteradeel; overlijdensdatum onbekend

     228 IX. Antje Romkes Van Der Beek, geboren op 15 november 1892 in Tietjerksteradeel; overleden op 16 januari 1894 in Tietjerksteradeel.

     229 X. Hinke Romkes Van Der Beek, geboren op 15 november 1892; overleden op 2 augustus 1914 in Tietjerksteradeel. Zij trouwde op 20 mei 1914 in Tietjerksteradeel met Ale Visser, zn. van Hylke Visser en Bertje Paulusma.

    230 XI. Akke Romkes Van Der Beek, geboren op 27 januari 1896 in Tietjerksteradeel; overleden op 10 februari 1896 in Tietjerksteradeel.

     231 XII. Tjipkje Romkes Van Der Beek, geboren op 27 juli 1897 in Oenkerk; overlijdensdatum onbekend.


  120.
  Hinke Jans Popma werd geboren op 25 maart 1861 in Tiet-jerksteradeel en overleed op 30 oktober 1955 in Donkerbroek. Zij trouwde met Bauke Jitzes Faber op 18 juni 1881 in Tietjerksteradeel, zoon van Jitze Jacobs Faber en Tjipkje Pieters Van Der Beek. Hij werd geboren op 14 mei 1856 in Oenkerk en overleed op 20 januari 1941 in Oenkerk. Klzn. van Jacob Hendriks Faber en Foekje Jitses Terpstra en van Pieter Gerardus van der Beek en Grietje Tjipkes Dijkstra.

  Kinderen van Hinke Popma en Bauke Faber zijn:

     232 I. Pieter Baukes Faber, geboren op 4 november 1881 in Tietjerksteradeel. Hij trouwde met Sjoukje Jans van Dijk op 23 mei 1903 in Tietjerksteradeel; geboren rond 1881 in Tietjerk.

     233 II. Grietje Faber, geboren op 27 september 1883 in Tietjerksteradeel; overleden op 21 april 1905 in Tietjerksteradeel.

     234 II. Jan Faber, geboren op 29 januari 1886 in Tietjerksteradeel. Hij trouwde met Gerritje van Riessen op 17 april 1909 in Tietjerksteradeel; geboren rond 1881 in Ede.

    235 IV. Jitze Faber, geboren op 9 maart 1888 in Tietjerksteradeel. Hij trouwde met Hendrikjen Klok op 17 mei 1913 in Tietjerk-steradeel.

     236 V. Tjipkje Faber, geboren op 6 september 1890 in Tietjerksteradeel. Zij trouwde met Willem Boonstra op 3 augustus 1912 in Tietjerksteradeel; geboren rond 1879 in Berlikum.

     237 VI. Jiskje Faber, geboren op 20 januari 1893 in Tietjerksteradeel. Zij trouwde met Jan Zuiderveld op 8 juni 1918 in Tietjerk-steradeel, zn. van Dirk Jans Zuiderveld en Foekje Piebes Faber.

     238 VII. Jacob Faber, geboren op 28 september 1894 in Tietjerksteradeel. Hij trouwde met Adriaantje Kramer op 24 mei 1919 in Tietjerksteradeel; geboren rond 1891 in Stiens.

     239 IIX. Foekje Faber, geboren op 9 december 1896 in Tietjerksteradeel. Zij trouwde met Sjouke Hoekstra op 18 mei 1917 in Leeuwarderadeel; geboren rond 1891 in Stiens. .

     240 IX. Antje Faber, geboren op 3 mei 1899 in Tietjerksteradeel.

     241 X. Pietje Faber, geboren op 5 maart 1902 in Tietjerksteradeel.


  121.
  Wybe Popma werd geboren op 4 maart 1837 in Huizum en overleed op 13 februari 1909 in Leeuwarden. Hij trouwde met Akke Wagenaar op 20 mei 1865 in Leeuwarden, dochter van Nicolaas Wagenaar en Tytje Dirks (van Der Wal). Zij werd geboren op 1 februari 1839. Geen overlijdensdatum bekend. Kldr. van Johannes Wagenaar en Christina Roep.

  Gemeente: Leeuwarden. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: A 81.
  Overledene Wybe Popma. Geslacht: M. Overlijdensdatum: 13-02-1909.
  Vader: Alle Popkes Popma - Moeder Janke Wybes Postma.
  Relatie: gehuwd. Nadere informatie: Leeftijd: 71 jaar.

  Wybe Popma: Beroep: Magazijnbediende.

  Kinderen van Wybe Popma en Akke Wagenaar zijn:

     242 I.   Alle Popma, geboren op 5 april 1866 in Leeuwarden; overleden op 24 juli 1866 in Leeu-warden.

     243 II.  Nicolaas Popma, geboren op 2 maart 1868 in Leeuwarden; overleden op 25 maart 1868 in Leeuwarden.

     244 III. Alle Popma, geboren op 13 maart 1870 in Leeuwarden; overlijdensdatum onbekend. Hij trouwde met Yttje Feddema op 7 september 1895 in Leeuwarden. Zij werd geboren op 4 februari 1869 in Leeuwarden. Dochter van Johannes Adema Feddema en Aukje Feenstra.

     245 IV. Tietje Popma, geboren op 12 april 1873 in Leeuwarden; overlijdensdatum onbekend.

     246 V. Nicolaas Popma, geboren op 25 oktober 1875 in Leeuwarden; overlijdensdatum onbekend. Hij trouwde met Gijsbertha Oudenaller op 16 oktober 1907 in Hilversum; geboren rond 1874 in Hilversum; overleden voor maart 1933. Dochter van Jan Ouden-aller en Elisabeth Veen. Kldr. van Gerrit Oudenaller en Griepje van den Brink.

  Gemeente: Hilversum. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 156. Datum: 16-10-1907.
  Bruidegom: Nicolaas Popma - Leeftijd: 31. Geboorteplaats: Leeuwarden.
  Bruid: Gijsberta Oudenaller - Leeftijd: 33. Geboorteplaats: Hilversum.
  Vader bruidegom: Wijbe Popma - Moeder bruidegom: Akke Wagenaar.
  Vader bruid: Jan Oudenaller - Moeder bruid: Elisabeth Veen.
  Nadere informatie: Beroep Bg.: sergeant bij de artillerie; beroep vader Bg.: pakhuisknecht.

  Nicolaas Popma: Op 9-3-1933 als weduwnaar woonachtig in de Weimarstraat te Den haag.


  123.
  Geertje Popma werd geboren op 17 november 1841 in Leeuwarden en overleed op 31 oktober 1916 in Leeuwarden. Zij trouwde (1) met Franciscus Oddens op 13 juni 1868 in Leeuwarden, zoon van Geertien Oddens en N. N. Hij werd geboren op 21 augustus 1833 in Groningen en overleed op 2 april 1884 in Leeuwarden. Klzn. van Jan Arends Oddens en Margaretha Tak. Zij trouwde (2) met Berend Dorenbos op 10 februari 1885 in Leeuwarden, zoon van Jan Berend Dorenbos en Antje Alberts Zuidema. Hij werd geboren op 22 oktober 1833 in Dokkum en overleed op 21 september 1891 in Leeuwarden.

  Geertje Popma: Beroep: Tapster - slijtster.
  Franciscus Oddens: Beroep: Fabrieksarbeider.

  1885 Leeuwarden, notaris B. Schmidt
  . Huwelijksvoorwaarden.
  - Berend Dorenbos te Harlingen - Geertje Popma te Leeuwarden.

  1892 Leeuwarden, notaris B. Schmidt.
  Boedelscheiding.
  - Geertje Popma te Leeuwarden, weduwe van Berend Dorenbos, voor zich en als voogd, tevens als moeder van en voogd over Berendina Geertruida Dorenbos.
  - Jan Dorenbos.
  - Philippina Dorenbos te Harlingen, gehuwd met Bote Wynia.
  - Antje Dorenbos te Leeuwarden.
  - Wybe Popma te Leeuwarden.

  Kind van Geertje Popma en Berend Dorenbos is:

     247 I. Berendina Geertruida Dorenbos, geboren op 20 april 1889 in Leeuwarden; overlijdensdatum onbekend. Zij trouwde met Jacob Tool op 3 maart 1915 in Leeuwarden.


  125.
  Popke Popma werd geboren op 15 maart 1847 in Leeuwarden en overleed rond 1906 in Kampen. Hij trouwde met Lammertje De Vries op 20 mei 1871 in Leeuwarden dochter van Anne Lammerts de Vries en Antje Harmens Klom. Zij werd geboren op 29 augustus 1842 in Bolsward en overleed rond 1910 in Kampen ?

  Popke Popma is op 26 jan. 1872 van Zutphen naar Leeuwarden gekomen en op 31 mrt. 1881 naar Kampen vertrokken. Beroep: Sigarenmaker.

  Kinderen van Popke Popma en Lammertje De Vries zijn:

  + 248 I. Alle Popma, geboren op 29 juni 1872 in Leeuwarden; overleden rond 1928 in Kampen.

     249 II. Janke Popma, geboren op 5 maart 1874 in Leeuwarden; overleden rond 1884 in Kampen.

     250 III. Anna Popma, geboren op 21 februari 1876 in Leeuwarden; overlijdensdatum onbekend. Zij trouwde met Jan Huijsman op 11 mei 1904 in Wormerveer; geboren rond 1871 in Zaandam; overlijdensdatum onbekend. Zoon van Jan Huijsman en Antje Dekker.

      251 IV. Rein Popma, geboren op 24 februari 1878 in Leeuwarden; overlijdensdatum onbekend. Hij trouwde met Daatje Spans op 4 juni 1903 in Kampen; geboren rond 1878 in Kampen; overlijdensdatum onbekend. Dochter van Andries Spans en Hendrikjen Boeve.

  Rein Popma: Beroep: Sigarenmaker

     252 V. Andries Popma, geboren op 18 december 1879 in Leeuwarden; overlijdensdatum onbekend. Hij trouwde met Toontje Labots op 16 november 1905 in Kampen; geboren rond 1880 in Kampen; overleden op 30 maart 1937 in Arnhem. Dochter van Hen-drikjen Labots en Hermina Zwerus.


  128.
  Johannes Popma werd geboren op 13 januari 1852 in Leeuwarden, overlijdensdatum onbekend. Hij trouwde (1) met Adriana Johanna van Spengen op 11 mei 1879 in Voorschoten, dochter van Johannes van Spengen en Adriana Vijftigschild. Zij werd geboren op 5 september 1851 in Voorschoten en overleed voor september 1906. Hij trouwde (2) met Anna Wilhelmina Stout 7 september 1906 in? Zij werd geboren op 4 maart 1855 in Delft en overleed op 16 januari 1949 in Den Haag.

  Johannes Popma: Beroep: Zilversmid.

  Gemeente: Voorschoten. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 6. Datum: 11-05-1879.
  Bruidegom: Johannes Popma - Leeftijd: 27. Geboorteplaats: Leeuwarden.
  Bruid: Adriana Johanna van Spengen - Leeftijd: 28. Geboorteplaats: Voorschoten.
  Vader bruidegom: Alle Popkes Popma - Moeder bruidegom Janke Wijbes Posthuma.
  Vader bruid: Johannes van Spengen - Moeder bruid: Adriana Vijftigschild.

  Kinderen van Johannes Popma en Adriana van Spengen zijn:

     253 I. Alma Johanna Popma, geboren op 11 januari 1885 in Den Haag; overlijdensdatum onbekend.

     254 II. Johannes Popma. Geen data's bekend.


  135.
  Johannes Popma werd geboren op 16 februari 1862 in Leeuwarden en overleed op 27 maart 1922 in Leeuwarden. Hij trouwde met Siebrigje Ten Hoeve op 25 mei 1889 in Leeuwarden, dochter van Jacob Jans ten Hoeve en Niesje de Hoop. Zij werd geboren op 14 september 1858 in Nijehaske en overleed op 13 september 1920 in Leeuwarden.

  Johannes Popma: Beroep: Letterzetter.

  Kind van Johannes Popma en Siebrigje Hoeve is:

     255 I.  N. Popma, geboren op 16 mei 1892 in Leeuwarden; overleden op 16 mei 1892 in Leeuwarden.  Levensloos geboren.


  136.
  Popke Popma werd geboren op 2 februari 1864 in Leeuwarden en overleed op 3 november 1949 in Leeuwarden. Hij trouwde met Wypkje De Vries op 24 mei 1893 in Leeuwarden, dochter van Reindert De Vries en Geertje Van Der Meij. Zij werd geboren op 6 februari 1863 in Franeker en overleed op 15 mei 1941 in Leeuwarden.

  Popke Popma: Beroep: Loodgieter.

  1920 Leeuwarden, notaris S. Boltjes.
  Testament, akte niet aanwezig.
  - Popke Popma te Leeuwarden.

  Testament, akte niet aanwezig.
  - Wypkje de Vries te Leeuwarden, gehuwd met Popke Popma.

  Kinderen van Popke Popma en Wypke De Vries zijn:

  + 256 I. Klaas Popma, geboren op 22 maart 1894 in Leeuwarden; overleden op 4 september 1954 in Dieren.

     257 II. Geertje Popma, geboren op 16 september 1896 in Leeuwarden; overlijdensdatum onbekend.

     258 III. Reindert Popma, geboren op 17 december 1897 in Leeuwarden; overleden op 13 augustus 1915 in Leeuwarden.

  + 259 IV. Johannes Popma, geboren op 18 oktober 1900 in Leeuwarden; overleden op 21 april 1975 in Leeuwarden..

     260 V. Hendrik Popma, geboren op 9 februari 1908 in Smalingerland; overleden op 11 februari 1908 in Smalingerland.


  137.
  Trijntje Popma werd geboren op 30 november 1865 in Leeuwarden en overleed op 21 april 1908 in Leeuwarden. Zij trouwde met Hermanus Bijlenga op 18 mei 1892 in Leeuwarden, zoon van Gosse Bijlenga en Elisabeth Groenink. Hij werd geboren op 14 februari 1864 in Leeuw-arden, overlijdensdata onbekend.

  Hermanus Bijlenga: Beroep: Militaire schoenmaker. Hij ging van 27 okt. 1894 van Leeuwarden. naar Assen, op 30 sept. 1903 terug naar Leeuw-arden en op 7 mei 1923 naar Utrecht.

  Kinderen van Trijntje Popma en Hermanus Bijlenga zijn:

     261 I. Gosse Bijlenga, geboren op 11 juni 1893 in Leeuwarden; overleden op 10 maart 1971 in Utrecht. Hij trouwde met Johanna de Vries op 21 januari 1920 in Leerdam; geboren op 18 augustus 1895 in Leerdam; overleden op 9 augustus 1968 in Utrecht.

     262 II. Klaas Bijlenga, geboren op 8 april 1895 in Assen; overleden op 28 september 1922 in Barneveld. Hij trouwde met Sjoerdje de Vries op 27 mei 1920 in Leeuwarderadeel; geboren rond 1898 in Huizum; overlijdensdatum onbekend.

  Klaas Bijlenga: Klaas vertrekt 26-8-1914 naar Rijssen.

  Gemeente: Barneveld. Soort akte: overlijden. Aktenummer: 130.
  Overledene: Klaas Bijlenga - Geslacht: M. Overlijdensdatum: 28-09-1922. Overlijdensplaats: Barneveld.
  Vader: Hermanus Bijlenga. Moeder Trijntje Popma.
  Partner: Sjoerdje de Vries. Relatie: echtgenoot.
  Nadere informatie: geboortepl: Assen; oud 27 jaar; beroep overl.: onderwijzer.
  Beroep vader: sergeant infanterie; beroep moeder: geen beroep vermeld.

     263 III. Jacob Johannes Bijlenga, geboren op 15 mei 1897 in Assen; overlijdensdatum onbekend. Hij trouwde met Geertje Jansen rond 1922.

  Jacob Johannes Bijienga: Jacob vertrok op 13-5-1919 naar de Punt.


  138.
  Paulus Popma werd geboren op 22 juni 1868 in Leeuwarden en overleed op 19 juni 1922 in Den Haag. Hij trouwde met Maria Johanna Jacoba Van Kampen op 30 oktober 1896 in Den Haag. Zij werd geboren op 25 januari 1875 in Delft en overleed op 18 februari 1954 te Voorburg. Dochter van Simon Jan Van Kampen en Maria Van Der Wees.

  Paulus Popma: Beroep: Hoofd Commies BZ.

  Kinderen van Paulus Popma en Maria Van Kampen zijn:

     264 I. Nieske Albertha Popma, geboren op 3 februari 1898; overleden op 23 juni 1985 in Den Haag..

  + 265 II. Simon Jan Popma, geboren op 19 november 1899 in Den Haag; overleden op 3 februari 1988 in Amsterdam

  + 266 III. Klaas Johan Popma, geboren op 5 juni 1903 in Den Haag; overleden op 18 mei 1986 in Delft.

     267 IV. Paulus Popma, geboren op 27 januari 1905 in Den Haag; overleden op 15 mei 1915 in Den Haag.


  141.
  Keimpe Tjeerds Popma werd geboren op 30 januari 1859 in Bergum en overleed op 19 mei 1893 in Bergum. Hij trouwde met Geertruida Spieksma op 2 maart 1881 in Tietjerksteradeel, dochter van Geertje Spieksma en N. N. Zij werd geboren op 27 oktober 1859 in Leeuwarden en overleed op 29 november 1943 in Rotterdam. Crematie te Driehuis-Westerveld. Kldr. van Jacobus Spieksma en Geertruid Westenburg.

  Keimpe Tjeerds Popma: Beroep: Notarisklerk.
  Geertruida Spieksma: Beroep; Onderwijzeres te Garijp.

  1879 Leeuwarden, notaris A. van der Plaats.
  Nummerverwisseling.
  - Keimpe Tjeerds Popma te Bergum.
  - Frederik Jacobus Spies te Leeuwarden.

  1883 Augustinusga, notaris J.H. Sickler;
  Obligatie. Betreft een kapitaal van fl. 2500.
  - Antje Aukes Compaan te Rottevalle, weduwe van Klaas Jans de Jong, schuldenaar. - Keimpe Tjeerds Popma te Bergum, schuldeiser.
  Obligatie. Betreft een kapitaal van fl. 1500.
  - Klaas Jans Faber te Augustinusga, schuldenaar. - Keimpe Tjeerds Popma te Bergum, schuldeiser.
  - Gerritje K. v/d Kluft.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (11 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3

    268 I.   Sjoerd Keimpes Postma, geboren op 16 juli 1881 in Tietjerksteradeel; overlijdensdatum onbekend.

    269 II.  Tjeerd Keimpes Popma, geboren in november 1881; overleden op 15 oktober 1882 in Tietjerksteradeel

    270 III. Anna Keimpes Popma, geboren op 12 september 1883 in Bergum; overlijdensdatum onbekend. Zij trouwde met Tijs Duym op 15 augustus 1908 in Tietjerksteradeel; geboren rond 1883 in Oostwoud NH. Zn. van Hermannus Duym en Antje Wilms.

     271 IV.
  Tjeerd Keimpes Popma, geboren op 23 september 1885 in Tietjerksteradeel; overlijdensdatum onbekend.

  Tjeerd Popma: Tjeerd was in 1908 onderwijzer te Bloemendaal.


  142.
  Tjeerd Tjeerds Popma werd geboren op 28 juni 1862 in Tietjerksteradeel en overleed op 6 mei 1892 in Meppel. Hij trouwde met Hendrikje Roelink op 13 februari 1886 in Meppel, dochter van Hendrik Roelink en Femmegien van Zuiden. Zij werd geboren op 12 augustus 1864 in Meppel en overleed voor 1919 te Meppel. Kldr. van Hendrik Roelink en Grietje Wolf en van Johannes van Zuiden en Dirkje Mulder.

  Tjeerd Tjeerds Popma: Beroep: Koffiehuishouder te Meppel.

  Hendrikje Roelink: Hertrouwde op 3-11-1894 te Meppel met Marinus J. Snouck. Echtscheiding Assen op 26-5-1908.

  Kindren van Tjeerd Popma en Hendrikje Roelink zijn:

     272 I. Femmigje Popma, geboren op 13 november 1886 in Meppel; overleden op 20 februari 1888 in Meppel.

  + 273 II. Tjeerd Popma, geboren op 22 april 1888 in Meppel; overleden op 25 februari 1954 in Veenwouden.

     274 III. Femmigje Popma, geboren op 11 oktober 1889 in Meppel; overleden op 4 september 1892 in Meppel.


  143.
  Grietje Tjeerds Popma werd geboren op 20 april 1865 in Bergum. Geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Frans Tijmstra op 5 februari 1885 in Tietjerksteradeel, zoon van Sybren Sybrens Tijmstra en Antje Franzes Hoitinga. Hij werd geboren op 13 juni 1863 in St. Vrouwen Parochie. Geen overlijdensdatum bekend. Klzn. van Sybren Baukes Tijmstra en Tietje Hofstra en van Frans Joukes Hoitinga en Jitske Teekes Tacoma.

  Frans Tijmstra: Beroep: Onderwijzer.

  Toegangnr: 30-37. Inventarisnr: 2034. Gemeente: Tietjerksteradeel. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 2. Datum: 05-02-1885.
  Bruidegom: Frans Tijmstra - Leeftijd: 21. Geboorteplaats: Vrouwenparochie.
  Bruid: Grietje Tjeerds Popma - Leeftijd: 19. Geboorteplaats: Bergum.
  Vader bruidegom: Sybren Tijmstra - Moeder bruidegom: Antje Hoitinga.
  Vader bruid: Tjeerd Tjeerds Popma - Moeder bruid: Antje Keimpes Kooistra .
  Nadere informatie: Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage d.d. 30 november 1916.

  Gemeente: Tietjerksteradeel. Soort akte: Echtscheidingsakte. Aktenummer: 120. Datum: 22-12-1916.
  Frans Tijmstra - Grietje Tjeerds Popma.

  Kinderen van Grietje Popma en Frans Tijmstra zijn:

     275 I. Anna Francina Tijmstra, geboren op 25 februari 1885 in Tietjerksteradeel; overleden op 13 maart 1885 in Tietjerksteradeel.

     276 II. N. Tijmstra, geboren op 2 april 1887 in Groningen; overleden op 2 april 1887 in Groningen.

  N. Tijmstra: Levensloos geboren.

     277 III. Frans Tijmstra, geboren op 25 december 1891 in Leeuwarden; overlijdensdatum onbekend.


  145.
  Gaatske Oebeles Popma werd geboren op 9 mei 1859 in Opsterland en overleed op 21 november 1929 in Oestgeest. Zij trouwde met (1) Hobbe Streekstra op 14 november 1883 in Leeuwarden, zoon van Nanne Hobbes Streekstra en Grietje Hoogerbeets. Hij werd geboren rond 1848 in Leeuwarden en overleed op 11 december 1905 in Hellendoorn. Klzn. van Hobbe Nannes Streekstra en Aletta Budinga en van Willem Hoogerbeets en Willemke Steffering. Zij trouwde met (2) Egbert Eeftink op 11 april 1908 in Hellendoorn, zoon van Jan Eeftink en Jenneken Egbertsen. Hij werd geboren rond 1856 in Wierden en overleed op 14 oktober 1938 in Nijverdal. Klzn. van Hendrik Eeftink en Wilhelmina Tjoonk en van Egbert Egbertsen en Geesken Mokkelenkate.

  Gemeente: Oegstgeest. Soort akte: Overlijden. Aktenummer: 116. Overlijdensdatum: 21-11-1929.
  Overledene Gaatske Popma. Geslacht: V. - Leeftijd: 70. Overlijdensplaats: Oegstgeest.
  Vader Oebele: Tjeerds Popma - Moeder: Hiltje Kornelis Kirkenir.
  Partner: Egbert Eeftink.
  Nadere informatie: Gaatske Popma weduwe van Hobbe Streekstra; thans gescheiden van tafel en bed van Egbert Eeftink.

  Bron: overl.reg.Gemeente Hellendoorn nr 143.
  Hobbe Streekstra: Overleden 11-12-1905 17.00 uur overleden huis Nijverdalwijk 13-623 te dezer gemeente.

  Hobbe Streekstra: Beroep: Portier te Hellendoorn.
  Egbert Eeftink: Beroep: Wever.

  Kinderen van Gaatske Popma en Hobbe Streekstra zijn:

     278 I. Oebele Streekstra, geboren op 30 september 1885 in Leeuwarden. Hij trouwde met Frederika Werges op 15 juni 1911 in Hellendoorn; geboren in 1885 in Wierden.

     279 II. Nanne Hobbe Streekstra, geboren in 1887 in Groningen. Hij trouwde met Houkje Bloem-hof op 11 november 1911 in Tietjerksteradeel; geboren rond 1888 in Bergum.

     280 III. N. Streekstra, geboren en overleden op 22 juni 1889 in Leeuwarden.

  N. Streekstra: Levensloos geboren.


  148.
  Jitske Oebeles Popma werd geboren op 25 april 1868 in Leeuwarden. Overlijdensdatum onbekend. Zij trouwde met Klaas Buwalda op 9 maart 1889 in Leeuwarden, zoon van Gerrit Klaas Buwalda en Gettje Hylles Feenstra. Hij werd geboren op 10 oktober 1864 in Drachten. Overlijdensdata onbekend Klzn. van Klaas Gerrits Buwalda en Dieuwke Jans de Jong en van Hylke Feenstra en Ymkje Boonstra.

  Kinderen van Jitske Popma en Klaas Buwalda zijn:

     281 I. Gerrit Buwalda, geboren op 3 juni 1890 in Leeuwarden.

     282 II. Hiltje Buwalda, geboren op 7 januari 1892 in Leeuwarden; overleden op 28 april 1894 in Leeuwarden.

     283 III. Oebele Buwalda, geboren op 11 augustus 1894 in Leeuwarden.


  149.
  Tjeerd Oebeles Popma werd geboren op 2 juli 1873 in Bergum en overleed op 11 september 1959 in Bergum. Hij trouwde met Gerbentje De Groot op 26 mei 1910 in Menaldumeradeel, dochter van Gerben De Groot en Fokeltje Hiemstra. Zij werd geboren op 30 april 1873 in Deinum en overleed op 26 juni 1946 in Huizum.

  Kinderen van Tjeerd Popma en Gerbentje De Groot zijn:

     284 I. Douwe Popma, geboren op 30 juli 1895 in Menaldumadeel. Geen overlijdensdatum bekend.

  Gemeente: Menaldumadeel. Soort akte: Geboorteakte. Aktenummer: A 166.
  Kind: Douwe Popma - Geslacht: M. Geboortedatum: 30-07-1895.
  Vader: Tjeerd Oebes Popma. Moeder: Gerbentje de Groot.
  Nadere informatie: Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 26 mei 1910.

     285 II. N. Popma, geboren op 26 juni 1915 in Menaldumadeel; overleden op 26 juni 1915 in Menaldumadeel.

  N. Popma: Levensloos geboren.


  162.
  Anke Johanna Popma werd geboren op 9 december 1871 in Joure en overleed op 11 september 1922 in Weesp. Zij trouwde met Maarten Kleijn op 5 november 1896 in Abcoude, zoon van Vedde Kleijn en Klaasje Broerse. Hij werd geboren op 23 maart 1867 in Assendelft en overleed op 25 juni 1937 in Weesp. Klzn. van Klaas Maartens Kleijn en Lijsbeth van der Stad en van Jan Broerse en Aagje Koomen.

  Kinderen van Anke Popma en Maarten Kleijn zijn:

     286 I. Klaasje Kleijn, geboren op 11 januari 1898 in Abcoude-Braambrugge; overleden op 21 januari 1963 in Abcoude.

     287 II. Benjamina Kleijn, geboren op 17 mei 1900 in Abcoude; overlijdensdatum onbekend.

     288 III. Gerrit Kleijn, geboren op 9 mei 1902 in Weesp; overleden op 23 december 1992 in Utrecht. Hij trouwde met Gijsbertha Mager op 21 augustus 1930 in Zeist; geboren op 8 juni 1900 in Zeist; overleden op 11 maart 1995 in Zeist.

     289 IV. Johanna Kleijn, geboren op 26 augustus 1903 in Weesp; overlijdensdatum onbekend.


  165.
  Jan Popma werd geboren op 11 januari 1856 in Leeuwarden en overleed op 21 maart 1937 in Den Haag. Hij trouwde met Wilhelmina Hanekam in 1882; vermoedelijk in Den Haag. Zij werd geboren op 24 januari 1854 in Den Haag en overleed op 24 februari 1941 in Den Haag.

  Jan Popma: Beroep: Bode bij Min. v. Def.

  Kinderen van Jan Popma en Wilhelmina Hanekam zijn:

     290 I. Johanna Popma, geboren op 22 april 1882 in Den Haag; overlijdensdatum onbekend.

     291 II. Cornelis Popma, geboren op 17 maart 1890 in Den Haag; overlijdensdatum onbkend. Hij trouwde met Janna de Jonge op 30 januari 1920 in Middelburg; geboren rond 1898 in Middelburg; overlijdensdata onbekend. Dochter van Stoffel de Jonge en Janna Buijs. Kldr. van Leijn de Jonge en Maria Vink en van Andries Buijs en Janna Caljouw.

     292 III. Cornelia Francisca Popma, geboren op 22 mei 1892 in Den Haag; overlijdensdatum onbekend

     293 IV. Jan Popma, geboren op 27 december 1894 in Den Haag; overlijdensdatum onbekend.

     294 V. Francina Geerte Popma, geboren op 10 april 1898 in Den Haag; overlijdensdatum onbekend.


  166.
  Pieter Popma werd geboren op 28 oktober 1858 in Leeuwarden en overleed op 4 januari 1939 in Den Haag. Hij trouwde met Tjitske Boonstra op 6 juli 1887 in Den Haag, dochter van Durk Klazes Boonstra en Riemke Gerrits Oosterbaan. Zij werd geboren op 15 februari 1863 in Driesum en overleed op 1 augustus 1962 in Den Haag. Kldr. van Klaas Durks Boonstra en Tjitske van der Meer en van Gerrit Melles Oosterbaan en Lijsbert Welmoeds.

  Pieter Popma: zijn beroep was sigarenmaker en hij woonde in de Galileer Kerkstraat, Wijk B, huisnummer 194b te Leeuwarden. Pieter is in 1872 vertrokken uit Leeuwarden.

  Kinderen van Pieter Popma en Tjitske Boonstra zijn:

  + 295 I. Riemke Popma, geboren op 10 oktober 1886 in Den Haag; overleden op 21 december 1971 in Den Haag.

  + 296 II. Dieuwke Popma, geboren op 10 februari 1888 in Den Haag; overleden op 29 november 1966 in Den Haag.

  + 297 III. Betje Popma, geboren op 17 september 1889 in Den Haag; overleden op 11 februari 1957 in Den Haag.

  + 298 IV. Dirk Pieter Popma, geboren op 22 juni 1892 in Den Haag; overelden op 13 januari 1983 in Den Haag.

  + 299 V. Elisabeth Popma, geboren op 3 oktober 1894 in Den Haag; overleden op 19 december 1986 in Den Haag.

  + 300 VI. Wilhelmina Popma, geboren op 24 maart 1897 in Den Haag; overleden op 5 februari 1966 in Den Haag.

  + 301 VII. Pieter Popma, geboren op 4 december 1899 in Den Haag; overleden op 14 augustus 1986 in Den Haag.

  + 302 IIX. Tjitske Popma, geboren op 12 september 1902 in Den Haag; overleden op 16 februari 1997 in Den Haag.


  Generatie No. 10.


  171.
  Freerk Sikkes Popma werd geboren op 28 februari 1871 in Oenkerk en overleed op 23 juli 1940 in Tietjerksteradeel. Hij trouwde (1) met Antje Van Der Woude op 3 augustus 1895 in Leeuwarderadeel, dochter van Lamberts Van Der Woude en Grietje Huisman. Zij werd geboren op 14 augustus 1869 in Stiens en overleed op 26 mei 1913 in Tietjerksteradeel. Kldr. van Gerben van der Woude en Maaike Breuls en van Jan Huisman en Antje Volders. Hij trouwde (2) met Janke Booy op 1 april 1916 in Tietjerksteradeel, dochter van Pieter Huites Booy en Wipkje Vierzen. Zij werd geboren op 22 september 1892 in Sondel en overleed op 23 juli 1940 in Tietjerksteradeel. Kldr. van Huite Booy en Jeltje Vellinga.

  Kinderen van Freerk Popma en Antje Van Der Woude zijn:

     303 I. Geertje Popma, geboren op 2 april 1897 in Leeuwarderadeel; overleden op 4 januari 1956. Zij trouwde met Kornelis Span rond 1930; geboren op 3 juli 1896; overleden op 5 februari 1974.

  1923 Leeuwarden, notaris P.D. Poelstra. Testament, akte niet aanwezig.
  - Geertje Popma te Jelsum, gehuwd met Kornelis Span.

  + 304 II. Lambertus F. Popma, geboren op 26 oktober 1898 in Oudkerk; overleden op 14 oktober 1952 in Oudkerk.

     305 III. Sijmen Popma, geboren op 3 september 1900 in Wijns; overleden op 23 september 1961 in Stiens. Hij trouwde met Froukje Westra rond 1923; geboren op 1 augustus 1901 in Stiens; overleden op 27 mei 1992 in Bergum.

     306 IV. Sake Popma, geboren rond 1907; overleden op 16 mei 1908 in Tietjerksteradeel.


  172.
  Sijmen Sikkes Popma werd geboren op 4 oktober 1873 en overleed op 10 november 1956 in Jelsum. Hij trouwde met Antje Teunis Dekkinga 7 oktober 1897 in Tietjerksteradeel; dochter van Teunis Dekkinga en Baukje Obes Van Elsloo. Zij werd geboren op 3 februari 1867 in Tietjerksteradeel en overleed op12 februari 1954 in Jelsum Kldr. van Anne Jans Dekkinga en Martje Aukes van der Veen.

  Kinderen van Sijmen Popma en Antje Dekkinga zijn:

     307 I. Dirkje Popma, geboren op 9 maart 1899 in Tietjerksteradeel; overleden op 21 november 1983 in Jelsum. Zij trouwde met Willem Teitsma rond. 1920; geboren op 16 maart 1898 in Leeuwarderadeel; overleden op 22 februari 1964 in Jelsum. Zoon van Jisk Teitsma en Grietje van der Heide.

  + 308 II. Sikke Popma, geboren op 17 mei 1900 in Oudkerk; overlijdensdatum onbekend.


  173. Rinze Sikkes Popma
  werd geboren op 27 juni 1876 in Oenkerk en overleed op 5 maart 1938 in Hemrik. Hij trouwde met Jeltje Gerrits Westra op 17 mei 1902 in Tietjerksteradeel, dochter van Gerrit Sjoerds Westra en Willemke Lolkes Bijlsma. Zij werd geboren op 2 mei 1877 in Giekerk en overleed op 30 april 1954 in Bakkeveen. Kldr. van Sjoerd Pieters Westra en Houkje Gerrits Memerda en van Lolke Hermanus Bijlsma en Janke Ritskes Vissia.

  Rinze Popma: Beroep; Postbeambte.

  Kinderen van Rinze Popma en Jeltje Visser zijn:

     309 I. Anna Rinses Popma, geboren op 21 maart 1903 in Tietjerksteradeel; overleden op 11 september 1974 in Bakkeveen. Zij trouwde met Johannus van der Wal rond 1925. Hij werd geboren op 29 maart 1900; overleden op 4 augustus 1971 in Bakkeveen.

     310 II. Gerrit Rinses Popma. Geboren rond 1905. Hij trouwde met R. Verhoeven. Geen nadere gegevens bekend.

  + 311 III. Sikke Rinses Popma, geboren op 2 februari 1910 in Tietjerkste radeel; overleden op 10 december 1972 in Arnhem.


  178.
  Rinske Popma werd geboren op 16 augustus 1885 in Giekerk en overleed op 9 september 1953 in Wartena. Zij trouwde met Folkert Visser op 3 juni 1911 in Tietjerksteradeel, zoon van Jelle Folkerts Visser en Martje Folkerts Dekkinga. Hij werd geboren op 11 maart 1888 in Giekerk en overleed op 4 september 1961 in Leeuwarden. Klzn. van Folkert Jans Visser en Geertje Hendriks van der Heide en van Folkert Dekkinga en Trijntje van der Klinse.

  Kind van Rinske Popma en Folkert Visser is:

     312 I. Jelle Visser, geboren op 15 april 1913 in Grouw; overlijdensdatum onbekend.


  179.
  Lammert Popma werd geboren op 1 mei 1891 in Terband-Aengwirden en overleed op 12 april 1971 in leeuwarden. Hij trouwde met Aafke Vlietstra op 15 oktober 1918 in Idaarderadeel, dochter van Jentje Vlietstra en Sytske de Jong. Zij werd geboren op 19 mei 1890 in Franeker en overleed op 29 september 1968 in Leeuwarden.

  Lammert Popma: Beroep; Acteur / Koopman.

  De familie wordt beschreven in “Het wrede paradijs” van Hylke Speerstra. Pag.255-269.
  De Hr. Speerstra schrijft o.a over Lammert Popma het volgende: “In de oorlog hadden de moffen en de verraders het op de jongens en op de aanstaande schoonzoon van toneelman Lammert Popma gemunt. Op een ochtend stormde er een overvalwagen vol Duitsers de textielwinkel aan de Ruiterweg binnen. De zonen waren er niet, de vader had plaatsgenomen op een stoel midden in de winkel. Het hoofd licht gebogen, ietsje schuin, de lange grijze haren voor zijn afschrikwekkende ogen, de mond half openhangend zodat het kwijl hem van de kin droop. Geschrokken bleven de Duitsers voor hem staan. Hier stonden ze voor een kindse stakker, een halve idioot, misschien gek gegeworden door de oorlog. Acteur Lammert wenkte de heren alsof ze zijn vrienden waren. Het wrak trachte uit zijn stoel op te staan, maar het lukte hem niet. De Duitsers hadden het wel gezien, de officier liet de troep afmacheren, de winkeldeur uit.
  Toen de kust veilig was, haalde Lammert Popma zijn valse gebit weer uit zijn broekzak, duwde hem op zijn plaats, streek zijn wilde haren in fatsoen en sprak zijn immer rustig blijvende vrouw toe: “Ik geloof wel dat ik een zeer goeie recensie krijg.”

  Kinderen van Lammert Popma en Aafke Vlietstra zijn:

     313 I. Jan Freerk Popma geboren op 1 juli 1920 in Zwolle; overleden op 11 mei 2006 in Leeuwar- den. Hij trouwde met Hylkje Dolstra Unknown. Zij overleed op 22 maart 2006 in Leeuwar den.

  Leeuwarder Courant (wk 19) 13-05-2006, pag.6.
  Jan Freerk Popma. Overleden: 11-05-2006, Leeuwarden. Crematie: 16-05-2006, Goutum.
  Geboren: 01-07-1920, Zwolle. Leeftijd: 85 jaar.
  Partner: Hylkje Dolstra (overl. 22-03-2006).

    314 II. Jentsje Popma geboren op 30 september 1921 in Zwolle. Hij trouwde met Joke Call.

  De kunstenaar Jentsje Popma kreeg zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst en Technische Wetenschappen in Rotterdam en de Rijksacademie in Amsterdam. Hij is werkzaam geweest op het terrein van de monumentale kunst en vervaardigde in opdracht veel kunstwerken met glas in verschillende technieken: glas in lood, glas in beton, glas appliqué en gezandstraald. Ook maakte hij beelden en portretten in brons, onder andere van Piet Paaltjens en Anne Vondeling. Daarnaast gaf hij les in monumentale technieken, boetseren en schilderen aan de Academie Minerva in Groningen. In 1987 besloot Jentsje Popma zich als schilder geheel aan het landschap te wijden, hij doet dat "en plein air". (zie foto van glas en loodraam)

  + 315 III. Wietske Popma geboren op 21 juli 1923 in Zwolle.

     316 VI. Freerk (Fre) Popma geboren op 9 april 1925 in Zwolle. Hij trouwde met B. Meines.

     317 V. Sietsche (Sita) Popma geboren op 30 december 1926 in Zwolle. Zij trouwde met R. Klaver

     318 VI. Folkert Lammerts Popma. Geen nadere informatie bekend.

     319 VII. Jan Popma. Hij trouwde met A. G. J. von Takás.


  192. Geertje Hendriks Popma
  , geboren op 12 november 1878 in Gietkerk; overleden op 7 september 1950 in Nijmegen. Zij trouwde met Olfert Kielman op 10 juni 1905 in Tietjerksteradeel, zoon van Wilko Kielman en Fenna van Insen. Hij werd geboren op 9 november 1878 in Oudezijl; overleden op 18 april 1973 in Nijmegen. Klzn. van Frederik Kielman en Titia Karsiens en van Gerrit van Insen en Crijna Bakker.

  Olfert Kielman: Beroep; Machinist NS.

  Kinderen van Geertje Popma en Olfert Kielman zijn:

     320 I. Baukje Fenna Kielman, geboren op 20 april 1906 in Nijmegen. Zij trouwde met Johannes Meijer.

     321 II. Wilko Hendrik Kielman. Hij trouwde met Maatje van Liere.

     322 III. Hendrik Jitze Kielman. Hij trouwde met Harmina Kornelia Zichterman.


  195. Folkert Hendriks Popma
  , geboren op 2 februari 1886 in Tietjerksteradeel; overleden op 15 december 1967 te Burgum. Hij trouwde met Akke Biesma op 20 juli 1911 in Tietjerksteradeel; dochter van Klaas Jans Biesma en Antje Jitzes Popma. Zij werd geboren op 22 september 1886 in Tietjerksteradeel; overleden op 11 augustus 1973 te Burgum. (zie no:203)

  Kind van Folkert Popma en Akke Biesma is:

     323 I. Folkert Popma, geboren op 22 juli 1911 in Tietjerksteradeel. Geen overlijdensdatum bekend. (Bij ’t huwelijk gewettigd)

     324 II. Anna Popma geboren op 26 augustus 1912 in Tietjerksteradeel; overleden op 24 december 1988. Zij trouwde met Wiebe Jelsma in mei 1933. Hij is geboren op 20 maart 1909 in Tietjerksteradeel en overleed daar op 11 september 2009 als een zoon van Wijbe Jelsma en Engeltje van Dijk.

  + 325 II. Hindrik Jitze Popma, geboren op 7 juni 1921 in Roodkerk; overleden op 6 januari 2001 in Drachten.


  206. Jitze Popma,
  werd geboren op 20 maart 1894 in Dantumadeel en overleed op 16 april 1984 in Hoorn. Hij trouwde met Trijntje Wijde-nes op 7 juli 1920 in Twisk, dochter van Dirk Wijdenes en Jacoba Oortgijsen. Zij werd geboren op 4 oktober 1900 in Opperdoes en overleed voor 1980.

  Jitze Popma: Beroep; arbeider.

  Kinderen van Jitze Popma en Trijntje Wijdenes zijn:

  + 326 I. Freerk Popma, geboren op 3 juni 1922 in Twisk; overleden op 3 april 2005.

  + 327 II. Jacoba Popma, geboren in 1924. Gehuwd met J. de Vries.

  + 328 III. Dirk Popma, geboren op 8 februari 1927 in Twisk; overleden op 10 oktober 2002 in Wognum.

  + 329 IV. Jan Popma, geboren op 4 januari 1935 in Twisk

  + 330. V. Rens Popma, overleden. Gehuwd met H. Hassink.


  216.
  Sijke Popma werd geboren op 3 oktober 1890 in Lutkewierum en overleed op 16 oktober 1974 in Wirdum. Zij trouwde met Schelte Jan Visser op 9 juni 1917 in Lut kewierum, zoon van Jan Gerrits Visser en Trijntje Scheltus Westerdijk. Hij werd geboren op 30 april 1886 in Wirdum en overleed op 25 juli 1961 in Swichem. Klzn. van Gerrit Jans Visser en Pietertje Pieter Visser en van Schelte Everts Westerdijk en Klaaske Gerbens Hoekstra.

  Schelte Jan Visser: Beroep: Koopman; venter, handelaar.

  Kinderen van Sijke Popma en Schelte Visser zijn:

  331 I. Trijntje Visser, geboren op 18 augustus 1918 in Wirdum; overleden op 10 mei 2001 in Sneek. Zij trouwde (1) met Sipke van der Schaaf op 8 mei 1942 in Huizum, zoon van Pieke van der Schaaf en Gerritje Botinga. Geboren op 16 oktober 1919 in Roordahuizum; overleden op 25 augustus 1969 te Wirdum. Zij trouwde (2) met Gosse Thijmens Schotanus op 22 juni 1971 in Balk, zoon van Thijmen Schotanus en Geertje Haga. Geboren op 10 juli 1913 in Oude Mirdum; overleden op 7 januari 2003 in Oude Mirdum. (zie fam. v/d Schaaf op: www.bloggen.be/genealogie_familie/ )

  332 II. Aafke Visser, geboren op 15 augustus 1920 in Wirdum; overleden op 14 mei 2000 in Leeuwarden. Zij trouwde met Pieter de Boer op 17 augustus 1947 in Leeuwarderadeel, zoon van Jan de Boer en Dieuwke Looyenga. Geboren op 30 november 1920 in Tiet-jerksteradeel.

  333 III. Tjipke Visser, geboren op 4 januari 1922 in Wirdum; overleden op 30 april 2008 in Noord-Burgum. Hij trouwde met Bontje Groen op 11 december 1946 in Doniawestal, dochter van Jan Groen en Anna van der Berg. Geboren op 23 maart 1925 in Idsken-huizen; overleden op 10 september 2001 in Leeuwarden.


  217.
  Jeltje Popma werd geboren op 23 april 1894 in Lutkewierum. Geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Haantje Hiemstra op 9 oktober 1920 in Hennaarderadeel, zoon van Pieter Hiemstra en Elizabeth van der Mey. Hij werd geboren op 4 maart 1890 in Zweins. Geen overlijdensdatum bekend. Klzn. van Haantje Hiemstra en Taetske van der Meer en van Merk van der Mey en Klaaske Buwalda.

  Kinderen van Jeltje Popma en Haantje Hiemstra zijn:

     334 I. Aafke Hiemstra.

     335 II. Piet Hiemstra.

     336 III. Bettie Hiemstra.


  248.
  Alle Popma werd geboren op 29 juni 1872 in Leeuwarden en overleed in 1928 te Kampen. Hij trouwde met Hendrikje Labots op 1 juni 1899 in Kampen, dochter van Hendrik Labots en Hermina Zwerus. Zij werd geboren op 20 oktober 1880 in Kampen en overleed op 26 september 1941 in Kampen. Kldr. van Aart Labots en Petronella Kromdijk en van Teunis Zwerus en Hendrikjen Lodewijks.

  Kind van Alle Popma en Hendrikje Labots is:

     337 I. Lamberta Popma, geboren in 1900; overleden voor 2000. Zij trouwde met Jan De groot op 5 augustus 1926 te Kampen. Zoon van Dolf de Groot en Harmpjen van Eunen.

  Gemeente: Kampen. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 109. Datum: 05-08-1926.
  Bruidegom Jan de Groot; Leeftijd: 30. Geboorteplaats: Kampen.
  Bruid Lamberta Popma; Leeftijd: 26. Geboorteplaats: Kampen.
  Vader bruidegom Dolf de Groot - Moeder bruidegom Harmpje van Eunen.
  Vader bruid Alle Popma - Moeder bruid Hendrikje Labots.
  Nadere informatie: beroep Bg.: ponseur; beroep vader Bd.: concierge

     338 II. Andries Popma, geboren op 2 maart 1907 in Kampen; overlijdensdatum onbekend. Hij trouwde met Baukje Poutsma op 5 juni 1935 tr Kampen. Dochter van Geert Poutsma en Wilhelmina Britsma. Zij werd geboren op 20 september 1911 in Oostellingwerf; overleden na 2005. Kldr. van Auke Hendricus Poutsma en Aukje Trul en van Jan Britsma en Baukje Alberts Aardema.

  Andries Popma: Beroep; Politieagent.


  256.
  Klaas Popma werd geboren op 22 maart 1894 in Leeuwarden en overleed op 4 september 1954 in Dieren. Hij trouwde met Aukje Brandsma op 12 oktober 1922 in Smalingerland, dochter van Teunis Brandsma en Titia Kuipers. Zij werd geboren op 3 juni 1896 in Drachten en overleed op 10 december 1979 in Arnhem. Kldr. van Wietze Brandsma en Aukje Rispens en van Johannes Kuipers en Antje Hylkema.

  Kinderen vanf Klaas Popma en Aukje Brandsma zijn:

  + 339 I. Titia Popma, geboren op 9 maart 1927 in Den Haag.

  + 340 II. Wiesje Popma, geboren op 4 februari 1931 in Den Haag.

  + 341 III. Anna Bouwina Popma, geboren op 3 juni 1932 in Den Haag.


  259. Johannes Popma
  , geboren op 18 oktober 1900 in Leeuwarden; overleden op 21 april 1975 in Leeuwarden. Hij trouwde met Geertjen van der Linde op 3 juni 1927 in Vollenhove; geboren op 29 november 1899 in Vollenhove en overleden op 17 maart 1985 in Leeuwarden. Dochter van Luite van der Linde en Geertjen van Dalen. Huwelijk ontbonden op 21 april 1975 in Dantumadeel.

  Kind van Johannes Popma en Geertjen van der Linde is:

     342 I. Reindert (Rein) Popma, geboren op 2 mei 1933 in Leeuwarden. Hij trouwde met Janke Martens Bergsma op 31 mei 1965 te Leeuwarden. Dochter van Marten Bergsma en Dieuwke Kooistra. Zij werd geboren op 14 januari 1940 te Oldeboorn.


  265. Simon Jan Popma
  , geboren op 19 november 1899 in Den Haag en overleed op 3 februari 1988 in Amsterdam. Hij trouwde met Anna Geertruida van der Kam op 11 maart 1925 in Den Haag. Zij werd geboren op 14 mei 1899 in Zaandam, overleden op 3 maart 1998 in Am-sterdam. Begraven op Zorgvliet te Amsterdam.

  Simon Popma: Beroep; Predikant.

  Kinderen van Simon Popma en Anna van der Kam zijn:

     343 I. Paula Maria Popma, geboren op 13 februari 1926 in Oostdongeradeel.

  + 344 II. Pieter Popma, geboren op 18 juni 1927 in Oostdongeradeel.

  + 345 III. Albert Johan Popma, geboren op 20 augustus 1929 in Amsterdam.

     346 IV. Hans Simon Popma, geboren op 25 juni 1934 in Amersfoort.

     347 V. Maria Johanna Jacoba Popma, geboren op 17 mei 1936 in Amersfoort. Zij trouwde met C. J, van ‘t Hoff op 28 juni 1957.

     348 VI. Sybrigje Cornelia Petronella Popma, geboren op 25 mei 1939 in Amersfoort. Zij trouwde met K. J. Kraan op 22 december 1960.


  266.
  Klaas Jan Popma werd geboren op 5 juni 1903 in Den Haag en overleed op 18 mei 1986 in Delft. Hij trouwde [1] met Brechtje Boer-stra op 20 augustus 1926 in Sneek, dochter van Pieter Murks Boerstra en Johanna Hartsuiker. Zij werd geboren op 31 december 1902 in Sneek en overleed op 2 augustus 1974 in Utrecht. Hij trouwde [2] met Cornelia van Kampen op 27 januari 1975 in Utrecht, dochter van Koos van Kampen en Jans N. Zij werd geboren op 12 januari 1915 in Rijswijk.

  Klaas J. Popma: Beroep; Hoogleraar Reformatische Wijsbegeerte/leraar oude talen.

  1928-1955: taught classical languages in Gymnasium (high school).
  1931: received doctorate in classical languages from University of Leiden.
  1936: Classical, human, and cynic published in Philosophia Reformata.
  1954: Chair of Christian philosophy in University of Utrecht and Groningen.

  Klaas Jan Popma was born in The Hague and was one of the second generation of reformational Philosophers arising from the Free University (VU) in Amsterdam, after the first generation of Herman Dooyeweerd and D. H. Th. Vollenhoven.

  Klaas Jan Popma is ongetwijfeld een van de meest opmerkelijke figuren binnen de beweging voor reformatorische wijsbegeerte. Een biografie, waarin de ontwikkeling van zijn leven en denken in hun samenhang geschetst wordt, zou naar mijn idee een boeiend en indringend verhaal kunnen opleveren.

  In zijn roman "De zonde van Jan der Kindere" beschrijft K.J. Popma zijn eigen tragedie.
  'Twee stiefkinderen raken verliefd op elkaar, maar mogen nooit met elkander trouwen. De zonde bestond hierin dat Jan der Kindere met een andere vrouw trouwde, maar zijn eigenlijke geliefde nooit kon vergeten. Hij lijkt hierin zijn eigen situatie te beschrijven: hoewel hij levenslang verliefd was gebleven op zijn nicht Cornelia van Kampen, werd er een huwelijk met een dochter van zijn schoonzuster Hielkje Boerstra en oom Simon van Kampen gearrangeerd. Zo trouwde hij met Brechtje Boerstra, maar naar haar dood huwde hij alsnog met zijn nicht Cornelia'.

  Kinderen van Klaas J. Popma en Brechtje Boerstra zijn:

     349 I. Paulus Popma, geboren op 3 feberuari 1931 in Den Bosch, overleden op 5 februari 1931 in Den Bosch.

     350 II. Paulus Popma, geboren op 4 november 1931 in Apeldoorn; overleden op 18 januari 1986 in Ermelo.

     351 III. Johanna Maria Popma, geboren op 9 april 1934 in Apeldoorn. Zij huwde met Egbert van de Wetering, geboren op 30 november 1919 te Rotterdam; overleden rond 1999.

  + 352 IV. Murk Albrecht Johan Popma, geboren op 31 maart 1940 in Apeldoorn.


  273.
  Tjeerd Popma werd geboren op 22 april 1888 in Meppel en overleed op 25 februari 1954 in Veenwouden. Hij trouwde met Sjoukje Groenveld 29 juni 1919 in IJlst, dochter van Gerben Groenveld en Grietje Algera. Zij werd geboren op 4 juli 1893 in IJlst en overleed op 19 november 1978 in Veenwouden. Kldr. van Symen Meintes Groenveld en Sjoukjen Gerbens Gerbensma en van Seye Algera en Pietje Jongsma.

  Tjeerd Popma: Beroep; Hotel - Caféhouder.

  Kind van Tjeerd Popma en Sjoukje Groenveld. is:

     353 I. Johannes Popma, geboren op 23 december 1922 in Opsterland. Gehuwd.


  295. Riemke Popma werd geboren op 10 oktober 1886 in Den Haag en overleed op 21 december 1971 in Den Haag. Zij trouwde met Pieter van Egmond op 9 september 1908 in Den Haag. Hij werd geboren op 2 maart 1882 in Rijnsburg. Geen overlijdensdatum bekend.

  Kinderen van Riemke Popma en Pieter van Egmond zijn:

     354 I. Pieter Johannes van Egmond, geboren op 1 maart 1909 in Den Haag; overlijdensdatum onbekend.

     355 II. Johannes van Egmond, geboren op 22 mei 1910 in Den Haag; overlijdensdatum onbekend.


  296.
  Dieuwke Popma werd geboren op 10 februari 1888 in Den Haag en overleed op 29 november 1966 in Den Haag. Zij trouwde met Leendert Van Oosten op 16 juli 1913 in Den Haag, zoon van Alida Jacoba van Oosten en N.N. Hij werd geboren op 29 maart 1885 in Naald-wijk. Geen overlijdensdatum onbekend. Klzn. van Cornelis van Oosten en Neeltje van Veelen.

  Kinderen van Dieuwke Popma en Leendert Van Oosten zijn:

     356 I. Alida Jacoba Tjitske Van Oosten, geboren op 11 december 1913 in Den Haag.

     357 II. Tjitske Van Oosten.

     358 III. Neeltje Van Oosten.

     359 IV. Pieter Van Oosten.


  297.
  Betje Popma, werd geboren op 17 september 1889 in Den Haag en overleed op 11 februari 1957 in Den Haag. Zij trouwde met Nicolaas Johannes Krul op 29 juli 1908 in Den Haag, zoon van Willem Arie Krul en Hendrika Johanna van Bommel. Hij werd geboren op 16 mei 1887 in Scheveningen, geen overlijdensdatum bekend.

  Kinderen van Betje Popma en Nicolaas Krul zijn:

     360 I. Hendrika Johanna Krul, geboren op 3 januari 1909 in Den Haag; overlijdensdatum onbekend.

     361 II. Nicolaas Johannes Krul, geboren op 29 april 1911 in Den Haag; overlijdensdatum onbekend.

     362 III. Pieter Krul, geboren op 14 juni 1913 in Den Haag; overlijdensdatum onbekend.


  298.
  Dirk Pieter Popma, werd geboren op 22 juni 1892 in Den Haag en overleed op 9 januari 1983 in Den Haag. Hij trouwde (1) met Johanna Grada Visser op 24 oktober 1917 in Den Haag, dochter van Johannes J. Visser en Geertruida Bronstijn. Zij werd geboren op 29 december 1889 in Den Haag en overleed op 6 juli 1946 in Den Haag. Hij trouwde (2) met Johanna Maria Knuist op 1 oktober 1952 in Den Haag, dochter van Theodorus Knuist en Geertruida van Welsenes. Zij werd geboren op 9 april 1914 in Den Haag.

  Kinderen van Dirk Popma en Johanna Visser zijn:

     363 I. Tjitske Popma, geboren op 3 december 1918 in Den Haag.

    364 II. Geertruida (Truus) Popma, geboren op 9 augustus 1920 in Den Haag. Zij trouwde met H. Mai op 6 februari 1947 in Den Haag

  + 365 III. Dirk Pieter Popma, geboren op 2 september 1921 in den Haag; overleden op 31 mei 1997 in Den Haag.

     366 IV. Johannes (Joop) Popma, geboren op 29 december 1922 in Den Haag.

  + 367 V. Cornelia (Corry) Catharina Popma, geboren op 3 januari 1926 in Den Haag

    368 VI. Petronella (Nel) Grada Popma, geboren op 4 juni 1927 in Den Haag. Zij trouwde met C.M. van der Hoeven op 27 februari 1957 in Den Haag.

     369 VII. Riemke Popma, geboren op 25 december 1931 in den Haag.

    370 VIII. Johanna Grada Popma, geboren op 9 april 1935 in Den Haag. Zij trouwde met W. Vetter op 3 december 1952 in Den Haag.


  299.
  Elisabeth Popma werd geboren op 3 oktober 1894 in Den Haag en overleed op 19 december 1986 in Den Haag. Zij trouwde met Johannes Jacobus Knuist op 10 mei 1922 in Den Haag, zoon van Theodorus Knuist en Geertruida van Welsenes. Hij werd geboren op 8 augustus 1896 in Rotterdam, overlijdensdatum onbekend

  Kinderen van Elisabeth Popma en Johannes Knuist zijn:

     371 I. Dirk Knuist.

     372 II. Gerrard Knuist.

     373 III. Jan Knuist.

     374 IV. Joop Knuist.

     375 V. Tjitske Knuist.


  300.
  Wilhelmina Popma, werd geboren op 24 maart 1897 in Den Haag en overleed op 5 februari 1966 in Den Haag. Zij trouwde met Jacobus Wilhelmus Geerinck op 27 augustus 1924 in Den Haag, zoon van Emilius Geerinck en Petronella Smout. Hij werd geboren op 10 augustus 1899 in Den Haag en overleed op 7 januari 1969 in Voorburg. Klzn. van Hohannes Bapstista Geerinck en Melina D’haeze en van Jacobus Smout en Johanna Therisia Buur-mans.

  Kinderen van Wilhelmina Popma en Jacobus Geerinck zijn:

     376 I.   Wilhelmina Geerinck, geboren op 7 februari 1926 in Den Haag.

     377 II.  Jacobus Geerinck, geboren op 30 oktober 1928 in Den Haag.

     378 III. Tjitske Geerinck, geboren op 4 september 1933 in Den Haag.


  301.
  Pieter Popma werd geboren op 4 december 1899 in Den Haag en overleed op 14 augustus 1986 in Den Haag. Hij trouwde (1) met Hendrika Christana Puil op 20 oktober 1926 in Den Haag. Zij werd geboren op 8 maart 1898 in Den Haag, overlijdensdatum onbekend. Het huwelijk werd ontbonden op 22 juli 1957 in Den Haag. Hij trouwde (2) met Gerarda Francisca Clasina Brunott op 3 oktober 1959 in Den Haag. Zij werd geboren op 9 maart 1914 in Den Haag.

  Kinderen van Pieter Popma en Hendrika Puil zijn:

     379 I.  Anna Tjitske Popma, geboren op 16 januari 1930 in Den Haag.

     380 II. Johannes Popma, geboren op 16 januari 1930 in Den Haag.


  302.
  Tjitske Popma werd geboren op 12 september 1902 in Den Haag en overleed op 16 februari 1997 in Den Haag. Zij trouwde met Cornelis Lodewijk Knuist op 28 augustus 1929 in Den Haag, zoon van Theodorus Knuist en Geertruida van Welsenes. Hij werd geboren op 24 november 1906 in Den Haag en overleed op 4 november 1957 in Rotterdam.

  Kinderen van Tjitske Popma en Cornelis Knuist zijn:

     381 I. Geertruida Knuist, geboren op 14 augustus 1931 in Den Haag.

     382 II. Cornelis Knuist, geboren op 2 oktober 1934 in Den Haag.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (10 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  12-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4

  Generatie No. 11.


  304. Lambertus Popma
  , werd geboren op 26 oktober 1898 in Wijns en overleed op 14 oktober 1952 in Leeuwarden. Hij trouwde met Dieuwke Feenstra op 7 mei 1921 in Tietjerksteradeel, dochter van Tamme Oepkes Feenstra en Antje Gerbens van der Velde. Zij werd geboren op 7 juli 1900 in Oudkerk en overleed op 22 april 1993 in Oudkerk.

  Lambertus Popma: beroep: Veehouder.

  Kinderen van Lambertus Popma en Dieuwke Feenstra zijn:

  + 383 I. Freerk Popma, geboren op 12 augustus 1922 in Ferwerderadeel; overleden op 15 december 1999 in Leeuwarden

  + 384 II. Tamme Popma, geboren op 10 oktober 1923 in Bartelehiem; overleden op 11 juni 2003 in Bartelehiem.

  + 385 III. Antje Popma, geboren op 11 februari 1928 in Leeuwardedeel.

  + 386 IV. Oepke (Al) Popma, geboren op 9 september 1930 in Ferwerderadeel.

     387 V.  Siemen Popma, geboren op 24 december 1937 in Bartelehiem; overleden op 8 maart 2007 Caledonia (Mi) USA.

  Mr. Siemen (Si) Popma, age 69, of Grand Rapids, passed away peace-fully on Thursday, March 8, 2007. ‘Si’ was preceded in death by his two brothers, Freerk and Tamme; and by his sister Anna. ‘Si’ is survived by his brother, Al Popma of Union Grove, WI; many nieces and nephews in the Netherlands; and by his dear circle of friends.
  "Si’ was employed by Siemens Dematic (formerly Rapistan) for 10 years; he also owned Grand Valley Manufacturing prior to that. ‘Si’s’ friends have coordinated a Gathering of Remembrance at the Zaagman Memorial Chapel on Tuesday evening from 5-8 pm”.


  308.
  Sikke Popma werd geboren op 17 mei 1900 in Oudkerk, geen overlijdensdatum bekend.Hij trouwde met Baukje Plantinga op 27 juli 1921 in Leeuwarderadeel, dochter van Bruijn Plantinga en Geertje Mink. Zij werd geboren op 10 augustus 1899 in Haskerdijken. Geen over- lijdensdatum bekend.

  Kinderen van Sikke Popma en Baukje Plantinga van:

     388 I. Antje Popma, geboren op 1 juni 1928 in Bontebok.

     389 II. Sijmen Popma, geboren op 1 juni 1928 in Bontebok.


  311. Sikke Popma
  werd geboren op 2 februari 1910 in Opsterland en overleed op 10 december 1972 in Arnhem. Hij trouwde met Tjitske Teijema op 27 mei 1937 in Opsterland, dochter van Tjeerd Teijema en Sjoukje van der Heide. Zij werd geboren op 21 oktober 1914 in Opsterland en overleed op 28 december 1998 in Opsterland.

  Kinderen van Sikke Popma en Tjitske Teijema is:

  + 390 I. Tjeerd Sikkes Popma, geboren op 5 oktober 1943 in Hemrik.

     391 II. Rinze Popma. Trouwde met Oepke Oosterloo.

     392 III. Jel Popma. Geen nadere gegevens bekend.


  315. Wietske Popma
  werd geboren op 21 juli 1923 in Zwolle. Zij trouwde met Hendrik Westerdijk op 15 december 1950 in Leeuwarden, zoon van Hendrik Willems Westerdijk en Grietje Schulting. Hij werd geboren op 20 september 1924 in Leeuwarden. Klzn. van Willem Westerdijk en Aaltje Bantema en van Willem Schulting Aaltje Hollander.

  Het echtpaar emigreerde in 1951 naar Tasmanië en later naar Gosford in Australie.
  Zij worden beschreven in “Het wrede paradijs” van Hylke Speerstra op pag 255 - 269. (uitgiftejaar 2000. ISBN 978.90.254.2518.0).

  Hendrik (Henny) Westerdijk: Beroep - botenontwerper + bouwer.

  Kinderen van Wietske Popma en Henny Westerdijk zijn:

     393 I. Henry Lambert Westerdijk geboren op 1 oktober 1955 in Burnie te Tasmania. Hij trouwde met Jullie Ann Wrensh op 12 april 1980 in Terregal Australie. Zij werd geboren op 27 mrt 1961 in Gosford Australie.

     394 II. Robbert Jan Westerdijk geboren op 23 november 1958 in Burnie Tasmania. Hij trouwde met Janet Gay Larvin op 1 augustus 1981 in Terrigal Australie. Zij werd geboren op 4 augustus 1959 in Sydney Australie.

     395 III. Marijke Ingrid Westerdijk geboren op 7 maart 1960 in Burnie Tasmania. Zij trouwde met Jan John Stockbridge rond 1983 in Australie. Hij werd geboren op 29 maart 1956 in Kempsey Australie.


  325. Hindrik Jitze Popma
  , geboren op 7 juni 1921 in Roodkerk en overleed op 6 januari 2001 in Drachten. Hij trouwde met Anna Sierksma op 20 december 1945 in Burgum, dochter van Rijpke Gosse Sierksma en Maaike Bouwes Westra. Zij werd geboren 24 februari 1921 in Ureterp en ze overleed op 1 februari 2009  te Drachten.

  Kinderen van Hindrik Popma en Anna Sierksma zijn:

  + 396 I. Hendrik Folkert Popma, geboren op 14 mei 1950 in Venlo.

     397 II. Johan Rypke Popma, geboren op 27 maart 1953 in Venlo. Getrouwd met Geesje Alberdina Kock op 27 juni 1980. Zij werd geboren op 27 maart 1949 te Gorssel.


  326. Freerk Popma
  , hij werd geboren op 3 mei 1922 in Twisk en overleed op 8 april 2005 in Zoetermeer. Hij trouwde met Wilhelmina Koelemij op 11 oktober 1951 in Den Haag, dochter van Arnoldus Jacobus Koelemij en Jacoba Van De Hoek. Zij werd geboren op 2 september 1924 in Den Haag.

  Kinderen van Freerk Popma en Wilhelmina Koelemij zijn:

     398 I. Freerk Willem Popma, geboren op 8 januari 1953 in Woerden. Hij trouwde met Elisabeth Cristina Nederhoff op 8 januari 1993 In Etten Leur. Zij werd geboren op 11 februari 1961.

     399 II. Geertruida Yvonne Popma, geboren op 29 januari 1954 in Woerden.

  + 400 III. Wilhelmina Popma, geboren op 1 december 1955 in Woerden.

     401 IV. Leonard Jan Popma, geboren op 20 september 1958 in Woerden; overleden op 31 augustus 2007.

     402 V. Annette Carolina Popma, geboren op 3 juni 1960 in Woerden. Zij trouwde met Herman van Alphen op 9 juli 2002, zoon van Herman van Alphen en Johanna Grunheid. Hij werd geboren op 5 juni 1938 in Velsen; overleden op 11 oktober 2007 in Den Haag. Klzn. van Herman van Alphen en Johanna Dieterink.


  327. Jacoba Popma, geboren in 1924. Gehuwd met J. de Vries. Geen nadere gegevens bekend.


  328. Dirk Popma
  , werd geboren op 8 februari 1927 in Twisk en overleed op 10 oktober 2002 in Wognum. Hij trouwde met Ina Margaretha Lieuwen op 22 januari 1955 in Naarden. Zij werd geboren op 28 december 1927 in Delfzijl.

  Kinderen van Dirk Popma en Ina Lieuwen zijn:

     403 I. Marijke Popma, geboren op 16 mei 1956 in Hoorn NH.

     404 II. Nienke Popma, geboren op 28 oktober 1958 in Twisk.


   329. Jan Popma, werd geboren op 4 januari 1935 in Twisk. Hij trouwde met Greeta Singer op 16 december 1962 in Andijk. Zij werd geboren op 10 juni 1935 in Andijk.

  Kinderen van Jan Popma en Greeta Singer zijn:

  + 405 I. Petra Popma, geboren op 28 juli 1964 in Hoofddorp.

    406 II. Wouter Popma, geboren op 25 mei 1967 in Hoofddorp


  330. Rens Popma, overleden. Gehuwd met H. Hassink  Geen nadere gegevens bekend.


  339.
  Titia Popma, werd geboren op 9 maart 1927 in Den Haag. Zij trouwde met Joos F. van Koeveringe Unknown. Hij overleed rond 1982 in de VS.

  Titia Popma: Woonachtig in Grand Rapids USA..

  Kinderen van Titia Popma en Joos Koeveringe zijn:

     407 I. Clark van Koeveringe, geboren in Toronto Canada.

     408 II. Cathy van Koeveringe, geboren in USA.

     409 III. Cris van Koeveringe, geboren in USA.


  340.
  Wiesje Popma, werd geboren op 4 februari 1931 in Den Haag. Zij trouwde met Pieter Heij op 29 augustus 1955 in Den Haag. Hij werd geboren op 4 januari 1930 in ?.

  Kinderen van Wiesje Popma en Pieter Heij zijn:

     410 I. Peter Heij, geboren op 21 mei 1956 in Den Bosch.

     411 II. Jeroen Heij, geboren op 27 mei 1956 in Den Bosch.

     412 III. Carlien Heij, geboren op 1 mei 1959 in Den Bosch.

     413 IV. Clasien Heij, geboren op 18 juli 1960 in Den Bosch.

     414 V. Nelleke Aukje Heij, geboren op 22 februari 1965 in Utrecht.


  341.
  Anna Bouwina Popma, werd geboren op 3 juni 1932 in Den Haag. Zij trouwde met Hendrik De Kruijf op 17 mei 1955 in Den Haag. Hij werd geboren op 16 mei 1929 in Den Haag.

  Kinderen van Anna Popma en Hendrik De Kruijf zijn:

     415 I. Titia De Kruijf, geboren op 16 mei 1956 in Den Haag. Zij trouwde met Evert Jan van den Brink op 12 september 1980 in Den Haag. Hij werd geboren op 2 juni 1953 in Gouda.

     416 II. Angelina De Kruijf, geboren op 1 januari 1959 in Den Haag. Zij trouwde met Arnout Hoogendoorn op 29 augustus 1986 in Den Haag. Hij werd geboren op 16 april 1953 in Den Haag.

     417 III. Alexander De Kruijf, geboren op 30 augustus 1962 in Den Haag. Hij trouwde met Petra Maria Verbraak op 23 maart 1990 in Voorburg. Zij werd geboren op 7 april 1965 in Abcoude.


  344. Pieter Popma
  , werd geboren op 18 juni 1927 in Oostdongeradeel. Hij trouwde met Geziena Magdalena Bavinck op 19 juni 1952 in Baarn. Zij werd geboren op 18 juni 1927 in Heemstede

  Kind van Pieter Popma en Geziena Bavinck is:

  + 418 I. Simon Jan Popma, geboren op 19 juni 1954 in Abcoude.

     419 II. Tine Joan Popma, geboren op 7 februari 1957 in Laren (NH).

  + 420 III. Anne Geert Popma, geboren op 27 juni 1959 in Laren (NH), overleden ca. 1959 te Amersfoort


  345. Albert Johan Popma
  , werd geboren op 20 augustus 1929 in Amsterdam. Hij trouwde met (Beppego) Gijsbertha Golida Wilhelmina Kraan op 22 december 1955 in Vlaardingen. Zij werd geboren op 19 april 1930 in Nieuwendam en overleed op 20 september 2006 in Frankrijk en is begragraven op de algemene begraafplaats Kranenburg in Zwolle.

  Kinderen van Albert Popma en Gijsbertha Kraan zijn:

  + 421 I. Paul Popma, geboren op 27 november 1956 in Amsterdam.

  + 422 II. John Laffeber Popma, geboren in 1958. Trouwde met Betty Van Aartsen.

  + 423 III. Gerda Popma, geboren op 24 januari 1959 in Amsterdam. Trouwde met Fred van Leeuwen.

  + 424 IV. Hans Popma, geboren op 8 april 1965 in Amsterdam. Trouwde met Liesabeth Houdijk.


  352. Murk Albrecht Johan Popma
  , werd geboren op 31 maart 1940 in Apeldoorn. Hij huwde op 17 juni 1971 te Amsterdam met Anneke Johanna van Elderen, dochter van Cornelis van Elderen en Mathilde Eugster. Zij werd geboren op 14 september 1946 te Ridderkerk.
  Gescheiden.

  Murk A.J. Popma is de 'pater familias' van ‘OpSpraak’. Reeds tientallen jaren een niet alleen bekend, maar ook een zeer verdienstelijk dichter.

  Kinderen van Murk Popma en Anneke van Elderen zijn:

     425 I.  Jasper Matthijs Popma, geboren op 30 september 1976 in Amsterdam.

     426 II. Iris Ruth Popma, geboren op 20 juli 1978 in Amsterdam.


  365. Dirk Pieter Popma
  , werd geboren op 2 september 1921 in Den Haag en overleed op 31 mei 1997 in Den Haag. Hij trouwde op 17 februari 1943 in Den Haag met Maria J. Janssen. Zij werd geboren op 27 maart 1921 in Den Haag en overleed op 21 januari 2004 in Den Haag.

  Kinderen van Dirk Popma en Maria Janssen zijn:

  + 427 I. Johannes (Joop) Gerrardus Popma, geboren op 5 juli 1946 in Den Haag.

  + 428 II. Gerard Popma, geboren op 7 september 1947 in Den Haag.


  367. Cornelia (Corry) Catharina Popma
  , werd geboren op 3 januari 1926 in Den Haag. Zij trouwde met Julius van Dissel op 14 augustus 1946 in Den Haag, zoon van Jacobus van Dissel en Jacoba Flink. Hij werd geboren op 21 juli 1915 in Den Haag en overleed op 21 september 1992 in Leystad.

  Kinderen van Cornelia Popma en Julius van Dissel zijn:

     429 I. Julius van Dissel, geboren op 16 januari 1947 in Den Haag.

     430 II. Cornelia Catharina van Dissel, geboren op 14 november 1948 in Den Haag.

     431 III. Martinus van Dissel, geboren op 26 maart 1951 in Den Haag.

     432 IV. Rudolf van Dissel, geboren op 8 februari 1954 in Den Haag.

     433 V. Dirk Pieter van Dissel, geboren op 11 februari 1958 in Den Haag.

     434 VI. Jacobus van Dissel, geboren op 11 februari 1966 in Den Haag; overleden op 21 januari 2004.


  Generatie No. 12.


  383. Freerk Popma
  , werd geboren op 12 augustus 1922 in Ferwerderadeel en overleed op 15 december 1999 in Leeuwarden. Hij trouwde met Eke van der Schaaf op 2 juni 1948 in Leeuwarderadeel. Zij werd geboren op 21 december 1925 in Leeuwarderadeel.

  Kinderen van Freerk Popma en Eke v/d Schaaf zijn

      435 I. Lambertus Popma, geboren op 18 mei 1949 in Leeuwarden.

      436 II. Cornelia Popma, geboren op 28 januari 1951 in Leeuwarden.

      437 III. Dieuwke Popma, geboren op 18 september 1952 in Leeuwarden.

   + 438 IV. Pieter Popma, geboren op 3 november 1954 in Ferwerderadeel; overleden op 1 februari 1989 in Hallum.

      439 V. Antje Popma, geboren op 12 november 1956 in Ferwerderadeel.

   + 440 VI. Janke Popma, geboren op 31 juli 1960 in Ferwerderadeel.

      441 VII. Eke Popma, geboren op 12 februari 1963 in Ferwerderadeel.

      442 IIX. Tamme Popma, geboren op 14 februari 1964 in Leeuwarden.


  384. Tamme Popma
  werd geboren op 10 oktober 1923 in Bartelehiem en overleed op 11 juni 2003 in Bartelehiem. Hij trouwde met Zwaantje Tromp op 5 juni 1953 te Coevorden, dochter van J. Tromp en G. Leferink. Zij werd geboren in 1926 en overleed op 1 mei 1966 in Bartelehiem.

  Kinderen van Tamme Popma en Zwaantje Tromp zijn:

     443 I. Gerritdina Jantine Popma, geboren op 25 mei 1954 te Leeuwarden; overleden op 25 juni 2011 te Papenburg (D).

     444 II. Djoke Popma, geboren op 13 december 1957 te Leeuwarden.


  385. Antje Popma
  werd geboren op 11 februari 1928 in Stiens en overleed op 4 maart 2004 in Oentsjerk. Zij trouwde met Johannes Hylkes Kloosterman op 9 februari 1950, zoon van Hylke Eelzes Kloosterman en Romke Straatsma. Hij werd geboren op 1 november 1921 en overleed op 17 maart 2001 in Oentsjerk.

  Fries Dagblad (wk 10) 06-03-2004, pag.6
  Antje Popma. Overleden: 04-03-2004, Oentsjerk. Begrafenis: Oentsjerk. Leeftijd: 76 jaar.
  Partner: Johannes Kloosterman (overl.).
  (Afscheidsdienst 09-03-2004 Ned.Herv. Kerk Oentsjerk.).

  Kinderen van Antje Popma en Johannes Kloosterman zijn

     445 I.    Hylke Lambertus Kloosterman, geboren op 21 juni 1951 te Leeuwarden.

     446 II.   Lambertus Romke Kloosterman, geboren op 22 augustus 1954 in Leeuwarden.

     447 III.  Romke Johannes Kloosterman, geboren op 1 mei 1962 te Oentsjerk.


  386. Oepke (Al) Popma
  werd geboren op 9 september 1930 in Hallum. Hij trouwde (1) met Sijtske IJpma op 30 september 1959 in Gietkerk. Gescheiden in april 1974 te Leeuwarden. Hij trouwde (2) met Mary Ann Gabey op 19 november 1976 in Union Grave (Wi-USA)

  Bevolking Tietjerksteradeel.
  Oepke Popma, bankwerker te Giekerk. Geb: 9 september 1930 te Hallum.
  Vertrokken naar Michigan, USA, 10 oktober 1959

  Kinderen van Oepke Popma en Sijtske IJpma. zijn:

     448 I.  Catharina (Tinneke) Hotske Popma, geboren op 10 januari 1961 te Grand Rapids Mich.

     449 II.  Albert Popma, geboren op 17 april 1965 in Racine (Wi-USA)

     450 III. Diane Popma, geboren op 19 april 1970 in Racine (Wi-USA).


  390. Tjeerd Sikkes Popma
  werd geboren op 5 oktober 1943 in Hemrik. Hij trouwde met Hinke Bouman op 11 juli 1968 te Beetsterzwaag, dochter van Hendrik Bouma en Jikke Feitzes Boomsma. Zij werd geboren op 3 april 1945 in Opeinde. Kldr. van Riemke Wiebes Bouma en van Feitze Boomsma en Geeske Veldstra.

  Sicco Popma; Beroep: Leeraar. Gep.

  Kinderen van Tjeerd Popma en Hinke Bouman zijn:

     451 I.  Sicco Tjeerd Popma, geboren op 17 november 1971 in Nieuwkoop. Hij trouwde met Margriet Roorda.

     452 II. Jent Popma, geboren op 9 december 1978 in Beetsterzwaag. Zij trouwde met Klaas-Jan Tjoelker.


  396. Hendrik Folkert Popma
  werd geboren op 14 mei 1950 te Venlo. Hij trouwde met Grytsje Durkstra op 25 maart 1975 in Kantens (Gr). Dochter van Pieter Durkstra en Johanna Van Houten. Zij werd geboren op 13 november 1952 te Heerenveen.
  Het huwelijk is ontbonden in 2007.

  Kinderen van Hendrik Popma en Grytsje Durkstra zijn:

  + 453 I.   R. Popma, {In verband met een verzoek tot recht op privacy zijn de aanvullende gegevens verwijderd} 

     454 II.  Tsjitske Anne Popma, geboren op 5 juni 1981 in Drachten.

     455 III. Afke Frouk Popma,  geboren op 11 december 1986 in Groningen.


  400. Wilhelmina Popma
  , werd geboren op 1 december 1955 in Woerden. Zij trouwde met Laurens van Doorn. Hij werd geboren op 9 mei 1949 in ?

  Kinderen van Wilhelmina Popma en Laurens van Doorn zijn:

     456 I.  Nienke van Doorn.

     457 II. Geert van Doorn.

     458 III. Rens van Doorn.


  405. Petra Popma
  , werd geboren op 28 juli 1964 in Hoofddorp. Zij ontmoette N. N.

  Kinderen van Petra Popma zijn:

     459 I.  Stevan Popma, geboren op 19 november 1999 in Amsterdam.

     460 II. Thomas Popma, geboren op 4 december 2003 in Amsterdam.


  418. Simon Jan Popma
  , werd geboren op 19 juni 1954 in Abcoude. Hij trouwde (1) met Laura Mathilda Krieckaert op 20 december 1979 in Abcoude, dochter van Eugène Krieckaert en Loura Maria van Heese. Zij werd geboren op 12 december 1956 in Leiden. Gescheiden op 20 juni 1988. Hij trouwde (2) met Hester Maria de Kolk op 8 september 2001 te Leusden, dochter van Zeger de Kolk en Maria Jurling. Zij werd geboren op 30 maart 1971 in Nijkerkerveen.

  Kinderen van Simon Popma en Laura Krieckaert zijn::

     461 I.  Lennart Maarten Popma, geboren op 18 maart 1985 in Woudenberg.

    462 II.  Susan Marit Popma, geboren op 20 mei 1986 in Woudenberg.


  420. Anne Geert Popma
  , werd geboren op 27 juni 1959 in Laren (NH). Hij trouwde met Henriëtte Hoogenkamp voor 1990 in Amersfoort.

  Kinderen van Anne Popma en Henriëtte Hoogenkamp zijn:

     463 I. Christiaan Peter Popma, geboren op 28 april 1990 in Amersfoort.

     464 II. Anne Marit Popma, geboren op 27 september 1992 in Amersfoort.


  421. Paul Popma
  werd geboren op 27 november 1956 in Amsterdam. Hij trouwde (1) met Anna Elisabeth Groeneveld, dochter van Klaas Groeneveld en Liestbeth van der Ley. Zij werd geboren op 4 september 1961 in Haarlem. Gescheiden. Hij trouwde met (2) Hennitta Sijtje Frederika Kes op 23 mei 2008. Zij werd geboren op 18 januari 1959 in Amsterdam.

  Kinderen van Paul Popma en Anna Groeneveld zijn:

     465 I. Jeltje Liesbeth Popma, geboren op 18 februari 1993 in Pumerend.

     466 II. Janneke Alberina Popma, geboren op 18 mei 1996 in Purmerend.


  422. John Laffeber Popma
  , geboren in 1958 in Amsterdam. Hij trouwde met Betty Van Aartsen. Geen nadere gegevens.

  Kind van John Popma en Betty van Aartsen is:

     467 I. Carolien Popma.


  423. Gerda Popma,
  werd geboren op 24 januari 1959 in Amsterdam. Zij trouwde met Fred Van Leeuwen. Geen nadere gegevens.

  Kinderen van Gerda Popma en Fred van Leeuwen zijn:

     468 I. Bas Van Leeuwen.

     469 II. Niels Van Leeuwen.

     470 III. Tom Van Leeuwen.


  424. Hans Popma
  , werd geboren op 8 april 1965 in Amsterdam. Hij trouwde met Liesabeth Houdijk. Geen nadere gegevens.

  Kind van Hans Popma en Liesabeth Houdijk is:

     471 I. Isa Popma.


  427. Johannes Gerardus Popma
  , werd geboren op 5 juli 1946 in Den Haag. Hij trouwde met Marijke Kok op 11 april 1972 in Den Haag. Zij werd geboren op 3 juli 1949 in Den Haag.

  Kinderen van Johannes Popma en Marijke Kok zijn:

     472 I.  Leslie Popma, geboren op 20 mei 1974 in Den Haag.

     473 II. Jeffrey Popma, geboren op 8 september 1978 in Den Haag.


  428. Gerard Popma
  , werd geboren op 7 september 1947 in Den Haag. Hij trouwde met Lida van der Berg. Zij werd geboren op 26 augustus 1947 in Den Haag.

  Kinderen van Gerard Popma en Lida van der Berg zijn:

     474 I. José Popma, geboren op 23 oktober 1969 in Den Haag.

     475 II. Wendy Popma, geboren op 2 maart 1973 in Den Haag.


  Generatie No. 13.


  438. Pieter Popma
  , werd geboren op 3 november 1954 in Ferwerderadeel en overleed op 1 februari 1989 in Hallum. Hij ontmoette Willie Hilleger.

  Kind van Pieter Popma en Wille Hilleger is:

     476 I. Pieter Popma, geboren op 10 november 1988 in Hallum.

  440. Janke Popma, werd geboren op 31 juli 1960 in Ferwerderadeel. Zij trouwde op 20 december 1983 in Leeuwarden  met Christiaan Laurentinus Westerhof, zoon van Gerard Westerhof en Zus Gooijer. Hij werd geboren op 20 december 1960 in Leeuwarden.

  Kinderen van Janke Popma en Christiaan Westerhof zijn:

     477 I.  Esther Westerhof, geboren op 25 december 1990 in Leeuwarden.

     478 II. Gerard Westerhof, geboren op 23 juli 1992 in Leeuwarden.


  453.  R. Popma.   {In verband met een verzoek tot recht op privacy zijn de gegevens van dit gezin verwijderd}

  Kind van R. Popma en ? zijn:

     479 I.   K. Popma. 

     480 II.  R. Popma.


  ---------------------------------------------------------------------------------------

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (27 Stemmen)
  >> Reageer (2)


  T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!