Inhoud blog
 • Feest van het Heilig Hart
 • 10de zondag door het jaar (b)
 • Feest van de H. Drieëenheid
 • Pinksteren (b)
 • 7de paaszondag (b)
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Hij roept
  gebedsintitiatie
  09-06-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Feest van het Heilig Hart
  Feest van het H. Hart : Joh 19, 31-37

  Heilig, Heilig, Heilig, Jezus, 
  Uw Hart wordt opengebroken
  en een Bron van levend Water ontspringt
  aan de Rots van ons vertrouwen.
  Elk kruikje met welke omvang of opening 
  het ook geschapen is, mag rekenen op 
  een overlopende maat.
  Zo gul is uw genadestroom!

  Heilig, Heilig, Heilig, Jezus,
  Uw Hart kan nooit leeglopen,
  want eindeloos en eeuwig is uw Liefde,
  uw Vrede en Vergeving.
  Wie er ook beroep doet op Uw Hart
  komt nooit tevergeefs aankloppen,
  want de deur van Uw Hart staat altijd open!

  Heilig, Heilig, Heilig, Jezus,
  Uw Hart geeft ons de H. Geest:
  de Trooster en de Bezieler 
  de Raadgever met Goddellijke Wijsheid.
  Geheimen van de H. Drieëenheid
  worden geopenbaard in stilte en gebed.
  Getuige wordt ieder die zich laat
  meetrekken tot in het diepste van 
  Uw Heilig Hart! 

  Heilig, Heilig, Heilig, Jezus
  Uw Hart is een thuis, waar Maria ons ontvangen kan.
  Uw Moeder vangt er ons op met al onze vragen
  en deelt ons lief en leed met tedere ontferming.
  Maria, met U zijn we in aanbidding en 
  gaan we binnen in het Hart van Jezus.
  Kome over ons allen zijn Goddellijke zegen
  tot redding van heel de wereld.
  Maak ons moedig en trouw in uw dienst!
  Heilig, Heilig, Heilig!

  09-06-2021 om 07:05 geschreven door mariejeanne  


  >> Reageer (0)
  01-06-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.10de zondag door het jaar (b)
  Mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder, 
  zijn zij die de wil van God volbrengen. Mc 3, 35

  Maria,
  wat een vreugde bij Jou te mogen thuiskomen
  als ik het moeilijk heb, opstandig ben,
  kritisch en me schandaliseer over ...
  Soms denk ik wel eens, dat het vaandelvlucht is 
  als mensen zwijgen en enkel luisteren 
  zonder hun mening te verwoorden.
  Ik verlang namelijk naar een betere piste 
  in mijn gedachten en inzichten.
  Maar jouw zwijgen is heel heilzaam. 
  Ondertussen bid Je voor mij en allen, 
  die nog maar weinig hebben begrepen. 
  Je neemt me mee naar Jezus en 
  Je werkt samen met de H. Geest. 
  Dat geloof ik echt. Dank Je, Maria!

  Wees de tuinierster van mijn hart, Maria.
  Ik wil graag goede grond worden 
  voor het Woord van God, onze Vader.
  Zijn Wil vraagt om veel gebed en stilte.
  Mijn overgave is nog niet onvoorwaardelijk.
  Het spijt me, dat ik a.h.w. 'garanties' verlang:
  dat ik niet teveel gezichtsverlies moet lijden; 
  niet teveel moet inleveren van mijn reputatie
  bij familie, vrienden of op het werk.

  Maria, 
  leer me meer openstaan voor de bredere kring
  van mensen, die allemaal geroepen zijn tot christen.
  We zijn mensen van alle slag en afkomst,
  maar bij Jezus, je Zoon is iedereen welkom.
  Zijn ze dat ook bij mij? 
  Komen ze mijn veilig wereldje
  niet teveel overhoop gooien met al hun eigen voorstellen?
  Mijn interpretaties zitten er soms totaal naast.

  Maria, 
  je zwijgend overwegen; je stille aanwezigheid,
  doet de mist optrekken in mijn gedachten en gevoelens. 
  Maak mijn hart klaar om Jezus te beluisteren 
  en niets te missen van wat Hij belangrijk vindt.
  'Hier ben ik, God Uw wil te doen, dat is mijn vreugde!'

  01-06-2021 om 08:04 geschreven door mariejeanne  


  >> Reageer (0)
  26-05-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Feest van de H. Drieëenheid
  Vader, Zoon en H. Geest,
  een woning maakt U diep in mijn hart.
  'Welkom' wil ik zeggen, 
  maar eigenlijk ben ik vooral
  welkom in Uw intimiteit.
  U bent mijn thuis! Dank U!
  Voortdurend verder doordringen 
  in stilte en gebed ga ik de grot binnen
  van onze samenkomst.
  Verwonderd en op de knieën gedrukt, 
  geniet ik van de stalactieten 
  in prachtige vormen en kleuren:
  boodschappen vol geheimen,
  die me binnenleiden in Uw Liefde.
  Mijn hunker en dorst naar U
  doet me groeien naar U toe.
  Vader, ik aanbid U.
  In Uw tedere omgang met mij:
  -verdraagzaam geduldig- laat U mij 
  zelfs dwaalwegen verkennen in een vrijheid, 
  die me ook terug naar huis zal brengen. 
  Uw liefdevol uitkijken, trekt me naar U toe.
  Onweerstaanbaar val ik in Uw armen 
  en geef me over aan uw vreugde.
  Ik ben Uw kind en alle tafelgenoten op het feest 
  vormen één wereldwijde familie.
  Jezus, mijn geliefde Meester, Broer en Vriend.
  Niets heb Je voor jezelf gehouden.
  Je keerde je binnnenstebuiten voor ons.
  Niets heb Je willen achterhouden.
  Integendeel Je neemt ons op in je Lichaam
  om samen één te worden met de Vader in de Geest.
  Kom, Heilige Geest, Liefde van de Vader en de Zoon.
  Zo ijverig en zo bescheiden werkzaam in ons en door ons,
  dat we ons soms toeëigenen wat Jij hebt mogelijk gemaakt!
  In het verborgene verzoen Je ons met elkaar;
  maak Je ons gevoelig voor de noden van anderen;
  breng je ons tot inzicht en onderscheiding.
  Toon ons de Weg, de Waarheid en het Leven
  en maak ons één, dat wij U samen aanbidden!  

  26-05-2021 om 07:22 geschreven door mariejeanne  


  >> Reageer (0)
  19-05-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pinksteren (b)
  Pinksteren

  Kom, Heilige Geest, 
  kom het aangezicht van de wereld 
  veranderen waarin we nu leven!
  Verlicht onze manier van kijken.
  We hebben zo'n nood aan Uw goede raad;
  inspiratie als een knipperlichtje
  om iets anders aan te pakken
  en nieuwe wegen te durven gaan.
  Til ons op tot we lichtvoetig 
  de ander tegemoet gaan: 
  met een glimlach,
  een vriendelijk onthaal,
  een persoonlijke uitnodiging,
  want we hebben iedereen nodig!
  Kom, Heilige Geest,
  kom ons samen tot lofgebed verenigen.
  Uw grote daden willen wij bezingen;
  Uw enthousiasme vuurt ons aan.
  Vul ons hart,
  dat wij kunnen delen
  van Uw overvloed!
  Geef ons de taal, die elk hart
  -waar ook ter wereld-
  doet sneller slaan.

  Kom, Heilige Geest,
  kom, zalvend in ons leven!
  Troost en genezing vloeien  
  ons tegemoet.
  Beschermende handen 
  bidden over ons.
  Vrede en aanvaarding
  brengen rust en vertrouwen.
  Lepeltje per lepeltje
  herstellen wij door Uw vergevende
  Liefde!

  Kom, Heilige Geest,
  kom en maak ons één!
  Samen, tot één groot vreugdevuur!
  Samen, als de vruchtjes aan één boom!
  Samen, als de ledematen aan één lichaam! 
  Alleluia!


  19-05-2021 om 07:54 geschreven door mariejeanne  


  >> Reageer (0)
  11-05-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.7de paaszondag (b)
  'H. Vader bewaar in uw Naam,
  hen die Gij Mij gegeven hebt,
  opdat zij één mogen zijn zoals Wij.' Joh 17,11-19

  Vader, 
  wij zijn uw kinderen 
  -hoe verschillend ook-
  bewaar ons in uw Naam.
  Vader, Abba!
  wij willen ons als broers en zussen 
  gedragen tegenover elke mens!
  Verenig ons; maak ons één!

  Jezus,
  niemand gaat verloren, want Jij waakt over ons.
  Je leert ons de Vader kennen; 
  Je gebed bewaart ons in Zijn Naam.
  Jezus, Geliefde Zoon van de Vader,
  onze Broer en onze Vriend,
  laat je Woord onze dagelijkse vreugde worden;
  een Burcht tegen alle kwaad;
  een lichtende Waarheid tot léven!

  Heilige Geest,
  gezonden door de Vader en Jezus Christus, onze Heer,
  vernieuw onze wereld en schenk ons de ware toewijding
  aan de zending en zegen die Jezus ons gaf.
  Met U, Heilige Geest,
  wordt het kwaad aan banden gelegd
  en komt vergeving binnenstromen in de harten.
  Met U, Heilige Geest,
  worden zieken de handen opgelegd,
  genezen en omgeven met herscheppende
  liefde voor lichaam en geest.
  Met U, Heilige Geest,
  hernieuwen wij de genade van ons doopsel:
  worden onze talenten tot charisma's;
  herrijzen smeulende vlaspitjes tot een vreugdevuur
  Alleluia! Laat ons lofgebed opstijgen 
  als wierook voor uw Aanschijn!

  11-05-2021 om 08:20 geschreven door mariejeanne  


  >> Reageer (0)
  04-05-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.6de paaszondag (b)
  Joh 15, 9-17: 'Ik heb u de taak gegeven 
  op tocht te gaan en vruchten voort te brengen
  die blijvend mogen zijn.'

  Jezus,
  een vreugdevolle zending geef Je ons
  in tijden van onrust en opstandigheid.
  Jouw Liefde geeft blijvende energie
  tot creatieve inzet.
  Jouw vrede is zalvend 
  en enthousiast tegelijk.
  Je vreugde wil aanstekelijk zijn
  en gaat dwars door muren heen.
  Hier zijn we, Jezus, je vrienden
  bereid tot vreugdevolle ontmoetingen.!

  Kom, Heilige Geest,
  onze zending is niet altijd duidelijk,
  maar Je innerlijke raad vanuit Jezus'Woord:
  "Blijf in mijn Liefde",
  kan elke goede daad -van mens tot mens-
  tot communicatieve vreugde baren!
  Ja, dat geloven wij!

  Kom, Heilige Geest,
  laat ons groeien in die blije gegevenheid
  in wereldwijde vriendschap,
  die zoals Jij, alles durft mee te delen
  vertrouwvol aangeboden in vrijheid.
  Ja, daarop hopen wij!

  Kom, Heilige Geest
  met Jou gaan we er elke dag op uit.
  Wie zullen we ontmoeten aan onze huistafel? 
  Op straat? In de winkel?...
  Toon ons de vreugde 
  van het onderweg zijn samen;
  de verwondering om de plotse
  vertrouwelijkheid;
  de mystieke diepte van de groeiende
  vriendschap in Jou!
  Ja, daartoe openen wij ons hart!

  04-05-2021 om 08:18 geschreven door mariejeanne  


  >> Reageer (0)
  28-04-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5de paaszondag (b)
  De wijnstok en de ranken : Joh 15, 1-8

  Jezus,
  wat zijn we zonder liefde?
  We verdorren en vergrijzen
  zonder leven door te geven.
  Wat zijn we zonder vergeving?
  We raken meer en meer afgesneden
  en krullen op rond onszelf.
  Wat zijn we zonder aanraking?
  We worden schuw en overwoekerd
  door tal van onkruidgedachten.

  Jezus,
  ook al zijn we een beetje overkruld
  en moeten we wat ingeperkt worden,
  je levengevend sap stroomt door ons heen.
  Jij bent de Wijnstok en wij zijn de ranken.
  We verlangen innig met Je verbonden te blijven.
  Je blijft  zorg voor ons dragen, 
  met extra vitamientjes voor ons hart.
  Af en toe woel Je de aarde om en worden we besproeid.
  Soms worden we verplant en bind je ons vast
  aan elkaar tot één lange rij.
  Verbondenheid is dan niet altijd spontaan en zelf gekozen,
  maar Jij bent het, die ons één wil maken.

  Kom, Heilige Geest, met je sap 
  in heel mijn wezen: mijn verstand, mijn wil, 
  mijn gevoel,  tot in het kleinste vingerkootje.
  Van kop tot teen wil ik me laten doordringen;
  Je laten doorstromen.
  Jij in mij en ik in Jou.
  Jij in ons en wij in Jou.
  Vader, Zoon en Heilige Geest
  maak ons één!

  28-04-2021 om 07:11 geschreven door mariejeanne  


  >> Reageer (0)
  20-04-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4de paaszondag (b)
  De Goede Herder : Joh 10, 11-18

  Jezus, 
  Je bent het menselijk Gelaat van de Vader,
  de Goede Herder, die waakt over alle mensen.
  Voortdurend bid Je ons toe naar de Vader.
  Voor Hem verzamel Je ons en trek Je ons aan.
  Je Stem fluistert onze naam. 
  Je Woord geeft vertrouwen en hoop.
  Steeds zorgzaam en vol begrip, 
  met persoonlijke attenties voor elk van ons
  ga Je ons voor op al onze wegen. 
  Wie kent ons beter dan Jij?


  Loop Je voor ons uit, 
  dan zijn we soms wat koppig en traag.
  Op verkenning van eigen wegen 
  geraken we in doornstruiken en soms een ravijn.
  Maar Jij brengt ons telkens weer terug thuis
  op je krachtige schouders, of dicht bij je Hart
  vinden we troost en vrede.

  Loop Je achter ons, 
  dan ben Je nooit ver weg.
  Je ziet hoe we zoekend afdwalen, 
  maar de vrijheid, die Je schenkt,
  is een teken van onvoorwaardelijke 
  liefde en vertrouwen.
  Loop Je naast ons,
  dan geraken we in een dieper gesprek.
  Ons hart te mogen luchten, onze vragen stellen...
  alles kan bij Jou. Het doet ons hart branden
  van vreugde en nieuw vertrouwen.
  Je wacht geduldig tot we er klaar voor zijn
  om Je uit te nodigen aan onze tafel.
  Maar eigenlijk is het Jouw tafel geworden!

  Jezus, 
  breng ons samen, ook met hen 
  die Je nù nog niet kennen. 

  Kom, Heilige Geest, 
  maak de droom van de Vader en Jezus waar.
  Wees onze innerlijke Goede Herder,
  ons kompas in alle omstandigheden!
  Deel met ons Je Liefde die allen éénmaakt! 

  20-04-2021 om 09:28 geschreven door mariejeanne  


  >> Reageer (0)
  14-04-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3de paaszondag (b)
  Hij maakte hun geest toegankelijk voor het 
  begrijpen van de Schriften. Lc 24, 35-48

  Heer Jezus, zend over ons Uw Heilige Geest!

  Kom, Heilige Geest met een nieuw licht
  op alles wat we meemaken in ons leven:
  vreugde en verdriet,
  vruchtbaarheid en moeilijkheden,
  begrip en ongeloof,
  enthousiasme en uitzichtloosheid.

  Kom, Heilige Geest met met een Woord,
  dat ons leven met U zin geeft:
  ons hart weer brandend maakt;
  ons op weg zet naar anderen;
  ons verzamelt om te delen;
  ons Uw Boodschap helpt uitdragen.

  Kom, Heilige Geest met een vredegroet,
  die de vergeving laat binnensijpelen;
  onze verlamming verbreekt;
  onze relaties optilt tot broederschap;
  ons tot eucharistische mensen maakt.

  Kom, Heilige Geest met een lof- en dankgebed.
  Want de Heer is waarlijk verrezen!
  Hij heeft de dood en de zonde overwonnen!
  Hij komt in ons midden en maakt ons één!
  Hij geeft ons een toekomst om te evangeliseren!
  Hij laat lijden en kruis worden tot zijn troon
  van liefde en barmhartigheid!
  Alleluia!  14-04-2021 om 07:08 geschreven door mariejeanne  


  >> Reageer (0)
  06-04-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2de paaszondag (b)
  Joh 20, 19-29: Jezus verschijnt aan zijn leerlingen.

  Heer Jezus,
  zonde, dood, muren van angst,
  niets kan Je tegenhouden.
  Je komt naar ons toe!
  Je Vrede stroomt ons tegemoet.
  Je Barmhartigheid ontgrendelt
  onze vreugde. Je leeft!
  Je doet ook ons herleven!
  We zijn niet bang meer voor morgen!

  Heer Jezus,
  Je kijkt niet om, maar enkel vooruit!
  Je schenkt ons je Heilige Geest
  met een opdracht:
  vergevingszaadjes uitstrooien;
  je Barmhartige Liefde ontvangen en doorgeven.

  Kom, Heilige Geest,
  laat me niet vastroesten
  in een pijnlijke terugblik...

  Open mijn hart
  want vergeving wacht.
  Open mijn ogen
  Jij bent het echt:
  'Mijn Heer en mijn God!'
  Open mijn handen.
  Jouw hand tilt mij op.
  Open mijn oren.
  Je fluistert je goede Raad.

  Kom, Heilige Geest
  open de sluizen
  van Gods Barmhartige Liefde.
  De wereld wacht!
  Alleluia! Je bent Heer!
  Je bent waarlijk verrezen!

  06-04-2021 om 08:00 geschreven door mariejeanne  


  >> Reageer (0)


  >

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!