evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
22-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?
Klik op de afbeelding om de link te volgen


HOMO FLORESIENSIS   is  toch  nieuwe mensensoort
  ?
( Eos nieuwsbericht  )   H. Floresiensis  "Flo"             H Sapiens sapiens


De Floresmens, door zijn kleine gestalte ook wel hobbit genoemd, vertegenwoordigt dan toch een nieuwe soort in het geslacht Homo.

De acht skeletten die in 2003 in een grot op het Indonesische eiland Flores werden opgegraven, stelden de paleoantropologie voor een raadsel. De volwassen individuen zouden tussen 120.000 en 10.000 jaar geleden geleefd hebben en zouden sterk op de moderne mens (Homo sapiens) gelijken, alleen hadden ze een veel kleinere gestalte en schedelinhoud.

De Homo floresiensis of populair ‘hobbit’, zou volgens sommigen een nieuwe mensensoort vertegenwoordigen die zelfs nog een tijdje naast de moderne mens heeft bestaan.
Anderen meenden dat de individuen gewoon een groepje fysiek ‘achtergestelde’ Homo sapiens waren.
 
Maar uit  nieuw onderzoek naar het polsgewricht van de Floresmens, concluderen onderzoekers nu dat het wel degelijk gaat om een nieuwe mensensoort in het geslacht Homo.
 De polsbeentjes zijn immers veel primitiever dan bij de moderne mens ..... 


http://news.nationalgeographic.com/news/2007/09/070920-hobbit-wrist.html

wrist x-ray
De handwortelbeendeeren van de modern mens  (Image: iStockphoto)

<< Back to Full Story

(Image © Science )Een vergelijking  van
"wrist" bones(= handwortelbeenderen )  bij "hobbit"(links ) en een  moderne mens  suggereerd dat de dwergvorm een unieke species .....


Het gaat  om het  handwortelbeen    OS TRAPEZOIDEUM / Het klein Veelhoekig Been 
( zie
http://www.memorizer.net/nl/menselijk_lichaam/skelet/botten_overzicht/?name=klein+veelhoekig+been   )

nr . 11  uit  een  frans  anatomie leerboek  (t = trapézoïde)

BONES OF HAND
Proximal: A=Scaphoid, B=Lunate, C=Triquetral, D=Pisiform
Distal: E=Trapezium, F=Trapezoid bone , G=Capitate, H=Hamate

(allemaal aanklikbaar ...)


 

Anatomie squelettique d'après F. Moutet

1. Radius

12. Articulation Trapézo-Métacarpienne (TM)

2.Cubitus

13. Articulations Carpo-Métacarpiennes (CMC)

3.Articulation radio-cubitale inférieure

14. Métacarpiens (M)

4. pisiforme (p)

15. Sésamoïdes

5. Pyramidal (P)

16. Articulation métacarpophalangienne du pouce

6. Semi-Lunaire (L)

17. Espaces interosseux

7. Scaphoïde (S)

18. Articulation Interphalangienne du Pouce (IP)

8. Os Crochu (OC)

19. Articulations Métacarpophalangiennes (MCP)

9. Grand Os (GO)

20. Articulations InterPhalangiennes Proximales (IPP)

10. trapézoïde (t)

21. Articulations InterPhalangiennes Distales (IPD)

11. Trapèze (T)

 

                                                                            


F. Moutet )
Menselijk  os trapezoideum
www.eskeletons.org/human/trapezium/tzml.jpg


Lateral view


                                                                                Taxon: CHIMPANZEE
Taxon: HUMAN
Bone: TRAPEZOID
Bone: TRAPEZOID
View: LATERAL
View: LATERAL
Ventral view

                                                                                  Taxon: CHIMPANZEE
Taxon: HUMAN
Bone: TRAPEZOID
Bone: TRAPEZOID
View: VENTRAL
View: VENTRAL
 Proximal 

Chimpansee
http://www.eskeletons.org/taxaSelect.cfm?table=pan&taxonN=Chimpanzee
   


                                                                                    Taxon: CHIMPANZEE  (rechts )
Taxon: HUMAN(links )
Bone: TRAPEZOID
Bone: TRAPEZOID
View: PROXIMAL
View: PROXIMAL
 Orang-oetang
http://www.eskeletons.org/taxaSelect.cfm?table=pongo&taxonN=Orangutan

                                                                                     Taxon: ORANGUTAN   (rechts )
Taxon: HUMAN (links )
Bone: TRAPEZOID
Bone: TRAPEZOID
View: PROXIMAL
View: PROXIMAL
 

bron;
http://www.eskeletons.org/main.cfm

http://www.eskeletons.org/cmpAna/comparativeAnatomy.htmlScience
21 September 2007
:

Vol. 317. no. 5845, pp. 1743 - 1745
DOI: 10.1126/science.1147143

Reports

The Primitive Wrist of Homo floresiensis and Its Implications for Hominin Evolution

Matthew W. Tocheri,1* Caley M. Orr,2,3 Susan G. Larson,4 Thomas Sutikna,5 Jatmiko,5 E. Wahyu Saptomo,5 Rokus Awe Due,5 Tony Djubiantono,5 Michael J. Morwood,6 William L. Jungers4

Whether the Late Pleistocene hominin fossils from Flores, Indonesia, represent a new species, Homo floresiensis, or pathological modern humans has been debated. Analysis of three wrist bones from the holotype specimen (LB1) shows that it retains wrist morphology that is primitive for the African ape-human clade. In contrast, Neandertals and modern humans share derived wrist morphology that forms during embryogenesis, which diminishes the probability that pathology could result in the normal primitive state. This evidence indicates that LB1 is not a modern human with an undiagnosed pathology or growth defect; rather, it represents a species descended from a hominin ancestor that branched off before the origin of the clade that includes modern humans, Neandertals, and their last common ancestor.

1 Human Origins Program, Department of Anthropology, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, DC 20013, USA.
2 School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University, AZ 85287, USA.
3 Institute of Human Origins, Arizona State University, AZ 85287, USA.
4 Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Stony Brook University, NY 11794, USA.
5 The National Research and Development Centre for Archaeology, Jakarta, Indonesia.
6 School of Earth and Environmental Sciences, University of Wollongong, NSW 2522, Australia.

* To whom correspondence should be addressed. E-mail: tocherim@si.edu


                                                                                              *    *     *

( samenvattende  vertaling van het National Geographics  artikel )

"De  handwortelbeenderen  van de homo florensiensis   lijken in niets  op die van  de  handwortelbeenderen van om het even welke moderne mensen  ook ,  noch op die van  Neanderthalers"
zei  Matthew Tocheri, een paleoanthropoloog van het  Smithsonian in Washington, D.C.

De pols van   H floresiensis mist  moderne eigenschappen  die wel  bij sapiens  en neanderthaler aanwezig zijn ;  bijvoorbeeld een polsgewricht dat druk op het beginpunt van de duim afleidt en verspreidt over het hele gewricht zodat schokken beter kunnen worden opgevangen.“De pols van de Hobbit laat niet diezelfde specialisatie zien, bedoeld voor het gebruik van gereedschap, als de moderne mens of de Neanderthaler,” zei Matthew Tocheri. “Het heeft dezelfde primitieve morfologie als de eerdere hominiden”.
" De  florensies polsbeenderen zijn  primitief," zei hij, " net als die van gorilla's, chimpansees, en andere fossiele  vroege menselijke  verwanten en voorouders ."
Dit wijst erop dat de hand  van de   hobbit- stamlijn   vóór de moderne geëvolueerde  handwortelbeenderen  verscheen.
"Dit is fundamenteel iets dat afkomstig is  van een  voorvouderlijke  afsplitsing  die waarschijnlijk ergens  tussen één  a  drie miljoen jaar geleden plaatsgreep  ....Wie die voorvader is moet wachten tot de polsbeenderen van  andere fossielen  worden gevonden ..... De mogelijkheden zijn de  H erectus en  de  meer primitieve australopithecines. "
Vooraleer de hobbit-studie uit te voeren , had Tocheri  al vastgesteld  dat de trapezoide  wigvormig is bij de  grote mensapen en  de
vroege menselijke hominida  , terwijl  het meer   vierkantig  is  gevormd  bij  moderne mensen en Neandertalers -handen .
Dat bepaalde  handwortelbeen  in  de hobbit-hand   behoudt de wigvorm ....
Het was niet moeilijk om vanuit die  anatomische kennis  te concluderen dat de hobbit  een eigen  unieke soort is.
Chris Stringer  antropoloog bij  het Museum van de Biologie in Londen  zei  dat  de studie  overtuigend aantoont dat de "wrist-bones " van de hobbit   primitief zijn.
Het onderzoek ondersteunt ook vorige studies die primitieve schouderverbindingen ,  het kaakbeen  van de  hobbit, evenals ongepubliceerde rapporten van primitieve eigenschappen in de floresiensis - voet,  ontdekten .
"Wanneer men  dit  alles samenbrengt, wordt  het idee   versterkt  dat dit inderdaad een zeer vreemd en zeer primitief soort schepsel moet zijn geweest .... Zelfs  niet noodzakelijk  behorend  tot de  Homo   ....Het is duidelijk,  dat we  nog meer  fossiel  materiaal nodig hebben nodig hebben  "
Robert Martin is curator voor biologische antropologie van het Museum van  Chicago en mede-auteur  van twee documenten die stellen  dat de hobbit  een zieke moderne mens , is  .
Hij zei dat die mogelijkheid ondanks de nieuwe bevindingen  overeind blijft.
Terwijl de de hand-beenderen van de Hobbit primitief lijken, geeft  de studie geen  enkele  directe vergelijking van de  hand van  de hobbit met  die van een moderne mens met microcefalie.
Derhalve blijft hij geloven   dat
Microcefalie  de oorzaak is   van die   "wanordelijke  beenderen-abnormaliteit "  die de hobbit treft. Dat is ook de oorzaak  van misvormingen elders  in het skelet, potentieel zelfs de hand .
"ik houd me aan de suggestie die  eerder  al  de  hobbit  beschreef als  een pathologische moderne mens
 ipv  een  niewe  hominidesoort" 
Echter  :  Tocheri en  collega's schrijven in hun artikel  wél   dat  ;  geen bekende genetische ziekte, met inbegrip van microcefalie, in een  hand  resulteert die zowel op die  van de  hobbit of die van andere vroege menselijke voorvaderen , lijkt.
Niettemin, blijft het geheim van wat precies hobbit is en hoe het op het Eiland Flores verzeild raakte  , onopgelost.
De onderzoekers moeten op zoek naar de  nog  niet beschikbare polsbeenderen van  homo erectus  en  bepalen in ;hoeverre  de moderne handmorfologie  bij  de dichtste directe voorvader van de moderne mens aanwezig was.
Dergelijke informatie zal helpen verduidelijken of hobbit een  homo  erectus is die gekrompen is  om  zich aan tge passen aan de mogelijkheden  van   het geïsoleerde Indonesische eiland  , daadwerkelijk  een nieuwe soort is.
Het "feit dat  handwortelbeenderen  zo duidelijk  naar  de  mens-aapmorfologie richt is vrij interessant," zei Campbell Rolian, een postdoctoraal  student antropologie van de Universiteit van Harvard.
"En [ het ] is in  werkelijkheid een nieuw  argument  voor hen   die bereid zijn om  het  aan een nieuwe soort toe te schrijven."

zie ook
http://www.sesha.net/edEN/nieuws/2007-18.asp
 De  nieuwe  studie  neigt er dus alweer  naar  om te verondrstellen dat  ;

*  De evolutielijn van de
hobbit splitste zich  al vroeger af van die van de Homo sapiens sapiens .
(  en van de  homo  sapiens Neanderthalensis ) 

 * Sommigen menen dat de flores- mens  een afstammeling is van   een   vroege  homo  erectus ( = consensus )
of zelfs de Homo
  ergaster  of    habillis   ( sommigen  veronderstellen  een  late australopithecus )

( Georgicus = dmanisi )
http://www.bradshawfoundation.com/floresiensis.php

homo floresiensis

homo floresiensisHomo floresiensis    LB1 (" Flo" ) 
( Nature, photo  Peter Brown)


zie ook : 

Homo floresiensis  ( engelse wikki )
http://www.abc.net.au/science/news/stories/2007/2038346.htm

                                                                              

                                                                                        *        *        *

UIT DE OUDE DOOS   : 


ONTDEKKING  en  aankondiging  eerste VERSLAG ‘Dwergmens’ ontdekt op Flores
‘Dwergmens’ ontdekt op Flores
donderdag 28 oktober 2004
Bekijk de(nederlandstalige ) video  over de  ontdekking van  " flo"
op onderstaande  site
http://www.planet.nl/planet/show/id=434605/contentid=519868/sc=22863a

In september 2003 ontdekten Australische en Indonesische onderzoekers de resten van een tot nu toe onbekende mensensoort in een kalkgrot (Liang Bua grot  )op het Indonesische eiland Flores. Ruim een jaar later, eind oktober 2004 publiceerden zij hun onderzoek in het Amerikaanse tijdschrift Nature.

De ontdekking van deze  menselijke skeletten op het Indonesische eiland Flores is de spectaculairste vondst van de afgelopen vijftig jaar op het gebied van de paleoantropologie, de wetenschap die het ontstaan van de mens bestudeert. Bijzonder is dat de ‘Homo floresiensis’ zoals de nieuwe soort wordt genoemd, tot minimaal 13.000 jaar geleden nog rondliep, een tijd waarin ook de moderne mens (Homo sapiens) al tijden bestond. Mogelijk hebben beide soorten zelfs naast elkaar geleefd.

Zeven individuen
In totaal hebben de ontdekkers skeletresten gevonden van zeven individuen van de Homo floresiensis. Als eerste troffen de Australische onderzoekers een deel van een vrouwelijk skelet( "Flo" )  aan in een kalkstenen grot, waarvan er velen op Fores bestaan. In eerste instantie dachten de wetenschappers dat het om restanten van een kind ging, maar na bestudering van de schedel en het gebit, bleek dat het om een volwassen vrouw ging van een geheel nieuwe soort. De vrouw woog naar schatting 25 kg, was één meter lang en was vlak voor haar dood circa dertig jaar. Ze stierf zo’n 18.000 jaar geleden. Na de vondst van de vrouw werden later resten van nog eens zes individuen ontdekt.

Intelligentie
Aan de hand van de vondsten concluderen de onderzoekers dat de Homo floresiensis gemiddeld niet langer werd dan één meter en dat de schedelomvang vergelijkbaar is met een pompelmoes De herseninhoud bedroeg gemiddeld zo’n 380 cc, vergelijkbaar met die van een chimpansee.
Die geringe inhoud zegt volgens de onderzoekers echter niets over de mate van intelligentie.
Zo staat vast dat deze kleine mensen vuur konden maken, stenen werktuigen gebruikten en dat ze bepaalde jachttechnieken moesten hanteren om onder meer op dwergolifanten en reusachtige hagedissen te kunnen jagen, die destijds op Flores voorkwamen.

Naast elkaar
Uit analyse van de skeletresten blijkt dat de jongste resten 13.000 jaar oud zijn en de oudste 95.000 jaar. Dat betekent dat de Homo floresiensis en de moderne mens, Homo sapiens, zo’n 30 tot 40.000 jaar naast elkaar hebben geleefd in Zuid-Oost-Azië. Of dat echter ook op het eiland Flores is gebeurd, is niet bekend. De dwergmensen op Flores stierven vermoedelijk zo’n 12.000 jaar geleden plotsklaps uit door een zware vulkaanuitbarsting op het eiland, al zijn er geruchten dat ze nog veel langer hebben doorgeleefd. Volgens legendes van de huidige inwoners van Flores leefden er vroeger dwergmensen die bekend staan als ‘Ebu Gogo’. Deze harige dwergen van één meter lang zouden nog hebben bestaan in de tijd dat de eerste Nederlandse handelsreizigers in de zestiende eeuw op Flores arriveerden.

Klein
Paleoantropologen denken dat de dwergmensen op Flores vele tienduizenden jaren een geïsoleerd bestaan hebben geleid en dat ze daardoor zo klein van stuk waren. “Wanneer soorten in isolatie leven kunnen ze in verschillende richtingen evolueren. Sommige worden groot andere juist klein,”aldus Henry Gee van het tijdschrift Nature waarin het nieuws over de nieuwe mensensoort naar buiten is gebracht. De dwergmensen op Flores werden vermoedelijk steeds kleiner door het schaarse voedselaanbod. Vanwege hun geringe omvang worden de dwergen van Flores door sommige onderzoekers wel ‘Hobbits’ genoemd, naar de kleine mensachtige wezens in de films van Lord of the Rings.Flores-mens stamt af van homo erectus?

Isolement
De Flores-mens stamt volgens de onderzoekers af van de homo erectus. De homo erectus wordt beschouwd als de voorloper van de moderne mens, de homo sapiens. De erectus verspreidde zich twee miljoen jaar geleden over Afrika en Azie en stierf vermoedelijk een half miljoen jaar geleden uit. De homo erectus, van wie de Flores-mens afstamt, was  even lang als de moderne mens. Maar er bestaan diverse voorbeelden van zoogdieren die krimpen bij de afwezigheid van natuurlijke vijanden. Volgens de onderzoekers is dit ook bij de Flores-mens het geval. Een grote vulkaanuitbarsting maakte twaalfduizend jaar geleden vermoedelijk een einde aan het bestaan van de Flores-mens.

DNA
Vanwege de geringe ouderdom zijn de gevonden skeletten nog niet gefossiliseerd. Daardoor hopen wetenschappers nog DNA uit de resten te kunnen traceren. Dat is bij Europese Neanderthalers van ongeveer dezelfde ouderdom ook gelukt. DNA-onderzoek zou geheel nieuwe inzichten kunnen opleveren over de evolutie van de mensachtigen en hoe die zich over de wereld hebben verspreid.

De Australische onderzoekers, verbonden aan de universiteit van New England, zetten hun onderzoek voort op andere eilanden van Indonesië in de hoop nog meer nieuwe soorten dwergmensen te ontdekken.

Bronnen: Nature, Reuters, BBC

Links:
Special: Flores Man (Nature)
"Hobbit" Discovered (National Geographic) 2004 Neos.nl / Planet Internet
en
http://www.elsevier.nl/nieuws/wetenschap/artikel/asp/artnr/5656/index.html


2006 : 
"NIKS  'VERDWERGDE '  ERECTUS
   "

, zeiden tegenstanders. Die ‘hobbit’ van de Australische onderzoeker Mike Morwood en de zijnen is niets anders dan een soort pygmee, een dwergvorm van de moderne mens.
Deze dwerg leed aan microcephalie, een ziekte waarbij de hersenen zich minimaal ontwikkelen.
Die ziekte komt ook tegenwoordig nog voor.
En de vroege mens leefde niet geïsoleerd op Flores, een voorwaarde voor verdwerging.

2007

Maar het Morwood-team sloeg diverse keren terug.  Bijvoorbeeld, in februari 2007  ook in PNAS, beschreef het een vergelijking tussen de schedel van de H. floresiensis en schedels van negen lijders aan microcephalie en tien gezonde mensen.
Conclusie: de Floresmens leek in sommige opzichten op moderne mensen, maar andere kenmerken duiden op H. erectus en zelfs op Australopithecus, de aapmens-voorgangers van de Homo-soorten

Tot nu toe lijkt dit alles op een keurig wetenschappelijk debat.

Maar er is meer aan de hand.
Jacob bemoeilijkte vanaf het begin het werk van Morwood en de zijnen
.
Tegen hun zin nam hij de H. floresiensis-fossielen mee naar zijn hoofdkwartier in Jogjakarta om ze pas veel later – beschadigd – terug te geven.
Morwood maakte hij uit voor ‘hobbit’. En Indonesië sloot de toegang tot de fameuze grot.

zie hierover reactie 2
Het Tekeu Jacobs schandaal (Tsjok45)Indonesië geeft de grot  echter  weer vrij voor onderzoek, in 2007  .
Dat is van groot belang, want er resten nog vele vragen over de hobbit van Flores.
 Zo'n vraag is bijvoorbeeld hoe de vroege mens het eiland heeft bereikt en of hij misschien al verdwergd was toen dat gebeurde.
En de hamvraag natuurlijk: is de gevonden hobbit verdwergde regel of zieke uitzondering?
Er is immers maar één schedel gevonden en weinig andere beenderen.
 Nader veldwerk lijkt dus geen luxe.
Flores-hobbit krijgt misschien gezelschap 
(VOLKSKRANT
)Hobbit geen mismaakt mens

Februari  2007

Het 18 duizend jaar oude skelet van een mini mensje, opgegraven op het Indonesische eiland Flores, behoort  toe aan een nieuwe soort mens die nauw verwant is aan de Homo Sapiens.

Sommige wetenschappers dachten dat het skelet die in 2003 is gevonden toebehoorde aan een pygmee of een mens met een abnormaal kleine schedel (microcephalic). Microcefalie is een afwijking van het centrale zenuwstelsel waarbij de schedelomvang te klein is. Het is meestal een aangeboren aandoening waardoor de hersenen zich niet goed ontwikkelen en klein blijven.  
Wetenschappers van de Florida State University concludeerde echter iets anders. Aan de hand van een driedimensionale computer reconstructie kan afgeleid worden dat de hersenen misschien klein zij maar verder overeenkomt met die van normale mensen. Volgens paleontologist Dean Falk betreft het hier geëvolueerde hersenen die optimaal gebruik maakt van de beperkte ruimte van de schedel.

Homo floresiensis (vernoemd naar de vindplaats Flores) was ongeveer 1 meter lang en veroorzaakte hevige discussies onder antropologen. Voorheen werd aangenomen dat na het uitsterven van de Neanderthaler (Homo Neanderthalensis) de Homo Sapiens de enige overgebleven mens was.
De homo floresiensis, die tot 18.000 jaar geleden op het Indonesische eiland Flores rondliep, was nauwelijks één meter groot. Zijn hoofd was niet veel omvangrijker dan een volgroeide pompelmoes. Een internationaal onderzoeksteam ontdekte nu dat zijn hersenstructuur sterke gelijkenissen vertoonde met die van de rechtop lopende homo erectus of op die van een minstens even sterk ontwikkelde australopithecus. De knaap had echter slechts eenderde van de hersenmassa van de moderne mens.Dean Falk, paleoneuroloog aan de universiteit van Florida, bracht enkele kenmerken van de fossielen in verbinding met onze voorouder, de homo sapiens. Het schuine voorhoofd bijvoorbeeld. ,,Het feit dat hij ongetwijfeld de zee moet zijn overgestoken om zich op het eiland Flores te vestigen en de vondst van afgevijlde werktuigen en sporen van een zelfgemaakt vuur in de buurt van de fossielresten wijzen erop dat hij echt niet van de domste was'', stelt Falk. ,,Een driedimensionaal model van de structuur van de hersenen toont een duidelijke zwelling van de voorste hersenkwabben. Nog tal van andere anatomische bijzonderheden hebben er ons van overtuigd dat hij sterke waarnemingskwaliteiten bezat.''

Volgens Falk zijn er twee conclusies mogelijk. ,,Ofwel is de homo floresiensis nauw verwant met de homo erectus en kromp hij tot een dwerg uit voedselschaarste op het eiland, ofwel was er een tot nu toe onbekende voorvader van de homo erectus en de homo floresiensis die kleiner van lichaams- en hersenbouw uitviel.''
Dean Falk
http://www.cosmosmagazine.com/node/999
http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/28459170/


zie ook
http://groups.msn.com/evodisku/nieuws.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=1322


CREATIONISTEN  BLABLA
  


Niks nieuws,  weer dezelfde oude lulsmoesjes.
Het is een hoax, of een homo sapiens met een afwijking, of satan probeert ons te misleiden, de dateertechnieken deugen niet, etc


NEDERLANDS

http://www.scheppingofevolutie.nl/art_florensiensis_jakarta_post.htm*   Reactie van AIG, geschreven door Carl Wieland:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/1028dwarf.asp
Samenvatting:
 Homo floresiensis is eigenlijk Homo sapiens met wat afwijkingen en
'seculiere dateringsmethoden' zijn onbetrouwbaar.
Over de onderlinge consistentie van de verschillende gebruikte dateringsmethoden wordt met geen woord gerept.
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=379&highlight=floresiensis


http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=2971&highlight=floresiensis
waaruit dit openingsbericht   van   Wim Ahlers.
(citaat )


Lees: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/5021214.stm
En daaraan gerelateerd:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6387611.stm

Het volgende kan onomstotelijk observeer en meetbaar worden vastgesteld:

1. Een wezen, Floresiensis, die vuur maakte, zijn doden begroef, op twee benen liep en gebruik maakte van stenen werktiuigen. Een wezen (soort) die pas recent uitgestorven is en die een anatomische fysiologie heeft die tussen de mens staat en een een ander tweebenig wezen, die inderdaad ouder gedateerd is, genaamd Homo habilis (of mogelijk Homo erectus).

2. In het tweede artikel is geobserveerd,/ vastgesteld dat apen, met name chimpanzees, ook gebruik maken van werktuigen. Nu was dit allang een bekend feit maar wat nieuw is in deze is dat chimpanzees ook redelijk geavanceerde wapens zoals speren maken. Dit vereist procedurematige handelingen waar over nagedacht moet worden!

3. Deze twee recente ontdekkingen volgen een ander, maar iets ouder, recent observeerbaar en gemeten feit op, namelijk het feit dat de Neanderthaler geen direkte voorouder is van Homo Sapiens (gemeten m.b.v. het mitchondriaal DNA, zie o.a.:
http://www.pbs.org/wgbh/nova/neanderthals/mtdna.html).

4. Creationisten die blijven vasthouden aan de hypothese van microcephalie moeten maar eens verklaren waarom deze microcephalie patiënten een normaal gevormde hersenschorsstructuur habben, zij het ongeveer 3 a 4 keer zo klein dan de moderne mens.

Ik ben benieuwd hoe creationisten zich hier nu uit proberen te kletsen!
Feiten die wederom specifiek de menselijke afstamming bevestigen en in het algemeen weer de evolutietheorie bevestigen...zoals elk wetenschappelijk meetbaar en observeerbaar feit in overeenstemming is met de evolutietheorie.

Dit alles natuurlijk los van andere wetenschappelijk meetbare feiten die allang bevestigd hadden dat de mens en de primaat een gemeenschappelijke voorouder delen. Sterker nog! De mens is een primaat!

En al weigert een creationist te accepteren dat een mens ook een primaat is dan nog moet hij 3 mensen-soorten verklaren die in het recente verleden tegelijkertijd naast elkaar bestaan hebben (Neanderthales, Floresiensis en Sapiens).

Het probleen voor creationisten is deze, ze moeten of:

1. Accepteren dat er in ééntijdsperiode minstens 3 menselijke rassen waren...wat niet in overeenstemming is met de Bijbel!

2. Of ze moeten stellen dat de Neaderthaler en Floresiensis niet tot het menselijke ras behoren...het probleem met dit laatste is dat als ze van deze stellingsname uitgaan dat ze impliciet soortvorming erkennen en dus een gezamelijke afstamming!

3. Als laatste 'redmiddel' kunnen ze nog verklaren dat God niet één klei-hoopje had maar drie, waar hij pats boem de mensachtigen uit sculpteerde! Waarvan één de belangrijkste klei-hoop was, onze Adam, en hij de twee andere klei-hopen, voor Neaderthales en Floresiensis, minder belangrijk achtte...immers, Gods wegen zijn nu eenmaal ondoorgrondelijk!
En dan nog moeten de creationisten 'beslissen' of Floresiensis en Neanderthaler nu 'mens(achtigen)' wezens waren of niet!

Nb.
Bedenk (zie tweede artikel) dat apen al een mate van intelligentie hebben die het mogelijk maakt om redelijk geavanceerde werktuigen te maken. Overeenkomstige werktuigen zijn ook aangetroffen bij habilis en ook bij floresiensis en neaderthales (de Neanderthaler) wat natuurlijk volledig in lijn is met de te verwachten evolutionaire patronen!
Wat de soorten Habilis, Floresiensis, de Neanderthaler en Sapiens onderscheid van de overige primaten is dat alleen deze soorten op twee benen lopen (waarvan alleen Sapiens nog als soort bestaat).

De creationisten moeten zich in allerlei 'creatieve' bochten wringen om de nieuwe feiten in overeenstemming te brengen met hun behoudend dogma. Nog los van het feit dat de creationisten nog nooit een passage hebben aangegeven in hun religieuze literatuur die een 'wetenschappelijke' verklaring, dus een meetbare en observeerbare verklaring bevat, die de bovenstaande nieuwe feiten kan ondervangen. 

 

22-09-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (9 Stemmen)
21-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM WAARD

Velociraptor mongoliensis


Velocipator
De afmetingen van de Velociraptor  werden sterk overdreven  in de film "Jurassic Park." 
In werkelijkheid leken deze  dino's  eigenlijk meer op een kalkoen 
Ze waren  veel kleiner dan de  afschrikwekkende monsters uit de film en hadden ___ volgens de wetenschap ____ veren.

Meter groot
In de beroemde film van Steven Spielberg worden velociraptors voorgesteld als zeer intelligente jagers die groter waren dan de mens.
* In werkelijkheid waren ze  waarschijnlijk  meestal  een meter ( tot 1,50 m )  groot en wogen ze ongeveer dertien a vijfien  kilogram
* Het waren misschien  wel genieen in hun tijd ( het late krijt )  , maar het is waarschijnlijker dat een hedendaagse hond , kat of roofvogel   stukken slimmer is  ....
Je kan ze misschien nog  het best de intelligentie van een emoe of een  buidelrat  toeschijven  ... dat wil overigens  niet zeggen dat ze niet 
dodelijk waren ... ook krokodillen zijn niet bijster intelligent  maar wel levensgevaarlijk  ...


De  hier afgebeelde  Velocipator schedel  komt uit  het  American Museum of Natural History
Het betreft het  fossiele   Holotype  (
AMNH 6515).

 
Image:Velociraptor mongoliensis type skull and jaws.jpg


Een Velociraptor was  niet zo groot!
De later gevonden   Utahraptor ,  had wél grotere afmetingen.
een  andere amerikaanse  verwant  is Alberta's Atrociraptor (<video )

De Velociraptor werd niet groter dan de middelhoogte bij een volwassen mens.
Zijn lengte bedroeg maar 1,50 meter, en daarvan was de helft nog staart!

De Velociraptor heeft een smalle, lange kop met platte snuit, en cirkelvormige klauwen bij de tweede tenen.
Hij had sterke tanden en scherpe klauwen.
Een echte vleeseter dus ?


Velociraptor klauw © Foto: Olof Moleman


1.- De velociraptor is bekend geworden als een dinosaurus die met zijn grote, messcherpe klauwen zijn slachtoffers openreet.
Uit Brits onderzoek is echter gebleken dat de klauwen waren bedoeld om te klimmen

2.- Paleontologen van het Natuurhistorisch Museum in Londen en de universiteit van Manchester bevestigden een replica van de klauwen aan een robotarm, om te testen  hoe de dino  werkelijk zijn prooi kon doden.

Ze ontdekten dat de velociraptor, die(vermoedelijk )  in groepen jaagden , de klauwen waarschijnlijk gebruikte om tegen zijn slachtoffer op te klimmen om hem vervolgens de strot af te bijten.


(bronnen  : 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4332272.stm
http://www.newscientist.com/channel/life/dinosaurs/mg18825224.600-raptor-inflicted-death-by-a-thousand-bites.html

zie  ook  deze   voorzichtiger   visie    
http://www.exn.ca/dinosaurs/story.asp?id=2001070451&name=archives  )
en
deze discussies  ;

http://forum.dinodata.org/index.php?topic=1686.0
Velociraptor en Deinonychus Packhunters? Vergeet het maar!
http://forum.dinodata.org/index.php?topic=1337.0
Vlijmscherpe klauwen velociraptor waren geen wapen ?

3.-
2007 :  De velociraptor, had veren.

Dat blijkt uit een wetenschappelijke studie die donderdag  21 September 2007: in het blad Science   is gepubliceerd. ( zie een  kopie van  het  artikel / rapport  in  reactie l  = 
 Feather Quill Knobs in the Dinosaur Velociraptor (Tsjok45)    )

Recente studie van   de meer dan 80 miljoen jaar oud.  fossielen die paleontologen van het American Museum of Natural History eind jaren negentig in de Gobi-woestijn  vonden, wijst echter uit dat  het bezit van veren ook gold voor de velociraptor. 


Een  onderzochte  velociraptor voorarm die in Mongolië werd gevonden toont de aanwezigheid van littekens /aanhechtingspunten  van   veer-schachten (= schachtknopen )
Schachtknoppen --  zijn  plaatsen   waar de veer -schachten van secundaire veren, de vlucht(= slagpennen)  of de vleugelveren van moderne vogels, aan het been worden verankerd met ligamenten .
De  schachtknopen  worden  gevonden op de voorarmen  van vele levende vogelsoorten en zijn duidelijkst in vogels die sterke vliegers zijn.
Zwevers die hoofdzakelijk stijgen  door middel van thermiek  en  loopvogels  die de  vlieg- capaciteit hebben verloren , bezitten deze  knopen in veel mindere mate of  zelfs helemaal niet  ....

(Uit   het  Science  artikel   http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/317/5845/1721 
Feather Quill Knobs in the Dinosaur Velociraptor (Tsjok45)     )(A) View of right ulna of Velociraptor IGM 100981. (B) Detail from cast of red box in (A) with arrows showing six evenly spaced feather quill knobs. (C) View of right ulna of a turkey vulture (Cathartes). (D) Same view of Cathartes as in (C) but with ...
(A) View of right ulna of Velociraptor IGM 100/981. (B) Detail from cast of red box in (A), with arrows showing six evenly spaced feather quill knobs. (C) View of right ulna of a turkey vulture (Cathartes). (D) Same view of Cathartes as in (C) but with soft tissue dissected to reveal placement of the secondary feathers relative to the quill knobs. (E) Detail of Cathartes, with one quill completely removed to reveal quill knob. (F) Same view as in (E) but with quill moved to the left to show placement of quill, knob, and follicular ligament. Follicular ligament indicated with arrow. Credit: Mick Ellison

This image released by the Smithsonian Institution's American Museum of Natural History shows the ulna, or forearm bone, of a Velociraptor the terrifying predator made famous in the movie Jurassic Park, found in Mongolia and dating from the Cretaceous Period, approximately 80 million years ago. An enlargement of the lower central portion of the ulna show the presence of quill knobs, bumps on the bone where the feathers anchor, researchers report in the Friday, Sept. 21, 2007, edition of the journal Science. 
This image released by the Smithsonian Institution's American Museum of Natural History shows the ulna, or forearm bone, of a Velociraptor the terrifying predator made famous in the movie Jurassic Park, found in Mongolia and dating from the Cretaceous Period, approximately 80 million years ago. An enlargement of the lower central portion of the ulna show the presence of quill knobs, bumps on the bone where the feathers anchor, researchers report in the Friday, Sept. 21, 2007, edition of the journal Science. (AP Photo/American Museum of Natural History, Mick Ellison)


http://www.kennislink.nl/web/show?id=178384

..... Nu, negen jaar na de fossiele  vondst, bekijken Amerikaanse onderzoekers het  armbot  nog eens goed en komen tot een verrassende ontdekking. Op het bot zitten aanhechtingspunten voor secundaire veren, ofwel slagpennen.

De pijlen geven de aanhechtingen voor slagpennen aan.De ‘slagpenknobbels’ op het gevonden bot zitten op een regelmatige afstand van vier millimeter van elkaar. Het zijn er zes, maar vanwege de lengte van het bot hadden het er veertien kunnen zijn. Bij andere vliegende dino’s zijn soorten bekend met tussen tien en achttien van zulke veren, dus dit exemplaar valt er netjes tussenin. Ook bij nu levende vogels bestaat die variatie." Het ontbreken  van deze   veerschachtknopen betekent niet  dat  een dino  noodzakelijkerwijs geen veren had   .... maar  het vinden van deze  veerknopen  op dit fossiel , bewijst dat de velociraptor   veren had ....  iets dat we al langer vermoedden, maar nog nooit konden bewijzen", aldus de hoofdonderzoeker Alan Turner.

Het feit dat de velociraptors een verenkleed  bezaten , betekent overigens niet automatisch dat ze konden vliegen. .....
De auteurs stellen dat misschien een voorvader van velociraptor de capaciteit verloor om te vliegen, maar zijn veren behield wat dan weer nuttig was ---> .Niet om te vliegen, maar voor uiterlijk vertoon  en baltsgedrag ( sexuele selectie  ?  )  , om te helpen  het evenwicht  te bewaren en  te  manoeuvreren tijdens een  snelle  ren , om het nest beter te kunnen  beschermen  en als  isolerende  vacht .

" Hoe  meer  wij over deze  dieren leren , hoe meer we ontdekken dat    er fundamenteel geen verschil is   tussen vogels en hun dicht verwante dinosauriers-voorvouders  zoals deze  velociraptor," zei Dr  Norell, Curator in de paleontologie  van  het Amerikaanse Museum en mede-auteur van  de studie .
"Allebei hebben    een
  Furcula  (of  vorkbeen ), leggen  eieren in /  en  broeden ( vermoedelijk ) op nesten, bezitten holle beenderen en  veren . Als  dieren zoals velociraptor vandaag in leven waren zou onze eerste indruk zijn dat zij  eigenlijk zeer  ongebruikelijke vogels vertegenwoordigen  "


(  "gevederd"  model  uit  de  tentoonstelling " fighting dinosaurs ")
Zie over  de " vechtende  dinosauriers " controverse ---> reactie 2  :
(GIN 100/25), : Wereldberoemde OPLICHTERIJ of ECHT FOSSIEL ? (Tsjok45)
 

Men denkt dat Velociraptor veren had,....Alhoewel er ( tot nu toe ) geen fossiel bewijsmateriaal is( van  een verenkleed  bij de velociraptor  ),  dachten  wetenschappers   toch  dat  het   verenkleed waarschijnlijk  wel   aanwezig  was  omdat   bekende verwante  fossiele dieren   (vóór en na velociraptor)
Dromaeosauridae ____en  met duidelijk bewaarde sporen van   veren ___   deze geavanceerde trek  met hen deelden.
Deze nieuwste  studie   ( gebaseerd op
Vergelijkende anatomie  ) maakt dit nog geloofwaardiger
 


Einde  van een  Creationistische  babbel uit 2004  ?
http://www.ingenesis.nl/art_dino_vliegende_chinese_draken.htm  
, schreef  :   
(citaat )                                                           
“….Het enige bewijsmateriaal dat werd aangevoerd voor de ‘gevederde’ dinosauriër Velociraptor mongoliensus was een schedel. Het twijfelachtige evolutionistische verhaal erbij is verbazingwekkend:     

( tekst  uit de tentoonstelling  over " gevederde  dino's )  )                                  
‘
Velociraptor is nog niet gevonden in de Lianoning sedimenten en zijn veren zijn niet bewaard gebleven in de Mongoolse en Chinese lagen waar hij wel wordt gevonden. Echter, omdat al zijn naaste verwanten veren hadden, is het aannemelijk dat ook Velociraptor die had “


EXIT  dus  ....
 

lees hier meer over velociraptor  :

(<klik

*       Interview with a Velociraptor

*       Wikipedia - Velociraptor

*       Another Velociraptor Resource Page

*       Walking with Dinosaurs - Fact File- Utahraptor

*       The Natural History Museum's Dino Directory

*       Dinopedia

*       The Hunting Strategy of the Velociraptor

*       Fighting Dinosaurs


http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/theropoden.htm

21-09-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (12 Stemmen)
08-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht
Klik op de afbeelding om de link te volgen


Alweer  een nieuw fossiel  over de  dino-vogel  connectie ?Mahakala omnogovae. [Illustratie © Frank Ippolito 2007]
The newfound dinosaur Mahakala omnogovae bears feathers and winglike limbs in this artist's reconstruction.
( Wat 
daadwerkelijk   is  gevonden
 : Het fossiel bestaat uit holotype IGM 100/1033, een fragmentarisch skelet met delen van de schedel, ruggegraat en ledematen )
Het zou gaan om een bijna volwassen exemplaar
Onder de voorouderlijke groep van de vogels (in de familie van  de theropoda ) kwamen  kleinere  specimens voor  , zoals deze  fossiele dinosaurus  van 70 centimeters , die in het zuiden van de  Gobiwoestijn (Mongolië )werd  ontdekt, aantoont
"miniaturisatie gaat vooraf  aan het verschijnen  van nieuwe manieren  van  voortbeweging of van andere innovaties (bij  bepaalde
dinosauriers  en hun afstammingslijnen )   die uiteindelijk  het vliegvermogen evolueerden "

Zie  verder  ook mijn vorige blog  over   dino-vogels ;
KIP ZONDER KOP ? (<klik)

zie ook
VOGEL EVOLUTIE ( <klik)Mahakala omnogovae,____ die naar  één van beschermgoden  uit  het Tibetaanse boeddhisme werd  gedoopt____, leefde minstens 80 miljoen jaren geleden , in het krijt , ( zoals  werd verklaard door  Alan Turner (American Natuurhistorisch museum of Natural History, NY) en zijn collega's in het tijdschrift  science  van    vrijdag 7 spetember 2007
De kleine omvang van deze Theropode  toont aan dat  de `' miniaturisatie'' bij  de dinosaures zich reeds  lange tijd voor de evolutie van het vliegen 
heeft voorgedaan, in tegenstelling tot de  opvatting dat de verkleining van de lichaamsafmetingen vaak als één van de laatste etappes voor het
verschijnen van de daadwerkelijke vlucht wordt beschouwd.

Door opnieuw de evolutie van de  lichaamsafmetingen (gedurende de ontwikkeling in het  het krijt)   in de drie takken ( zie hieronder wiki artikel )  van  de  Theropoda  ___
die worden beschouwd als de  meest nabije verwanten van de  primitieve vogels____te bekijken ;
, merkten Turner en zijn team op dat  :  voor twee geslachten de omvang met de factor twee of drie  werden vergroot  terwijl zij in het andere geslacht afnam .

Twee concurrerende ontwikkelings trends zijn dus te onderscheiden 

Mahakala%20small.jpg

(klik voor een vergroting op de figuur )
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/317/5843/1378
A Basal Dromaeosaurid and Size Evolution Preceding Avian Flight  (<klik)

http://research.amnh.org/scicomp/pdfs/wheeler/Norrell%26Wheeler2003.pdf

 


 

The new dinosaur species, Mahakala omnogovae, is at the base of the dromaeosaurids, one of the two dinosaur lineages most closely related to birds. The other lineage includes troodontids. Credit: copyright Alan Turner

http://www.livescience.com/animals/070906_mini_dinosaur.htmlImage:Dromaeosaurus skull paris.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Dromaeosaurus_skull_paris.JPG


Model van een  Dromaeosaurus  schedel
voor verklaring  v/d  afkortingen  --->
http://www.geocities.com/dinowight/glossary.html


Van Wikipedia    Mahakala (dinosauriër)

Mahakala omnogovae is een theropode dinosauriër behorend tot de groep van de Dromaeosauridae die tijdens het Late Krijt (Campanien) leefde in het gebied van het huidige Mongolië.

De soort is in 2007 beschreven door Turner. De geslachtsnaam verwijst naar Mahakala, een Dharmapala uit het Tibetaans boeddhisme; de soortnaam naar de provincie Ömnögovi in de zuidelijke Gobi.

Het fossiel bestaat uit holotype IGM 100/1033, een fragmentarisch skelet met delen van de schedel, ruggegraat en ledematen.

Mahakala was een erg kleine roofsauriër, ongeveer zeventig centimeter lang. Een kladistische analyse wijst uit dat het de meest basale bekende dromaeosauride was, een aanwijzing dat alle Paraves, de groep die de Deinonychosauria (Dromaeosauridae en Troodontidae) en Aves (vogels) omvat, afstammen van een kleine, wellicht vliegende, voorouder, zoals voorspeld door Gregory S. Paul. De vondst is dus niet in overeenstemming met een tot nu toe meer gangbare alternatieve hypothese dat de voorouders van de vogels eerst nog een grotere fase hebben doorgemaakt en afzonderlijk weer naar een kleiner formaat evolueerden.

 Literatuur

Turner, A.H., D. Pol, J.A. Clarke, G.M. Erickson en M.A. Norell, 2007, "A Basal Dromaeosaurid and Size Evolution Preceding Avian Flight", Science 317:1378-1381
A Basal Dromaeosaurid and Size Evolution Preceding Avian Flight  (<klik)
Deinonychosauria 

 • Velociraptor
 • Velociraptorinae

     Links


  Press
  release
  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-09/ncsu-hof090507.php
  NG
  http://news.nationalgeographic.com/news/pf/55357504.html
  Zimmer

  http://scienceblogs.com/loom/2007/09/06/dinosaurs_beyond_cute.php
  UIT DE "OUDE"  DOOS 

  Niet nieuw, maar wel erg nuttige informatie (in .pdf formaat ongeveer 3mb!)
  http://www.dinosaur-museum.org/featheredinosaurs/exhibit.pdf

  klik >
  Gevederde dino's (Tsjok45)
      op Pluimgewicht

  zie ook 
  David DeVaal Gevederde dinosaurus gevonden
  Verenkleed tegen koude, niet om te vliegen - 27-04-2001
  http://www.xs4all.be/~dvdavid/mag_science/Natuur/mag_science.20010427152624.nl.html  Een dino met warme vleugeltjes

  ( een  oud  artikeltje uit de Morgen over de ontdekking van de dromaeosaurus )
  Katrijn Serneels  
  2001-04-27
  Dromaeosaurus  ergens  tussen vogels en dino's  ?

  http://www.answers.com/topic/dromaeosaurus


  Boeren die in China een spade in de grond staken ontdekten hem.
  De dromaeosaurus waarop ze stootten was niet alleen een hoopje botten, maar er zat ook vel over zijn been.
  En veren, tot de grote verbazing van paleontoloog Mark Norell.
   
  'Deze vondst verandert voorgoed mijn visie over hoe deze prehistorische dieren leefden', zegt dr. Norell.
  Want de eerste veren bij dino's waren niet gemaakt om te vliegen, maar voor koude winternachten.

  Hij lijkt wat op een eend met een lange staart en een waterhoofd.
  Maar de dromaeosaurus die 130 miljoen jaar geleden de dood vond in Chinese grond, was geen makke eend, maar een roofdier. Net naast zijn linkervoet spartelt vandaag nog steeds een versteende vis.

  De dromaeosaurus was een kleine, maar snelle dino.
  Hij jaagde op twee benen zoals de Tyrannosaurus Rex, maar de vorm van zijn botten, al zijn ze niet geschikt om mee te vliegen,
  doen heel sterk denken aan hoe vogelbotten er vandaag uitzien.

  "Op deze dromaeosaurus zat ik te wachten,"
  zegt professor Ji Quang van de Chinese Academie van Geologische Wetenschappen, die samen met Mark Norell in Nature de geheimen van
  de dromaeosaurus onthulde.

  Want eerder waren er al wel dino's ontdekt met een hoopje veren in de buurt, maar nooit zaten ze vast aan zijn vel.
  Dus dachten paleontologen eerder aan een ongelukkig vogeltje dat ten prooi gevallen was aan de roofzuchtige dino, dan aan een dino met veren.

  "Maar nu staat het onomstootbaar vast dat dino's die niet konden vliegen, ook een verendek hadden."

  De dino had zijn veren ook niet nodig om te vliegen, maar om de overgang van koudbloedig naar warmbloedig wezen te maken.
   
  "Moderne vogels zijn warmbloedig en hun veren spelen een belangrijke rol om hen warm te helpen houden," zegt dr. Mark Norell.
  "Het lijkt me aannemelijk dat dino's die niet konden vliegen, een primitieve vorm van veren ontwikkelden op dezelfde moment dat ze warmbloedig werden.
  Dus kunnen we ervan uitgaan dat kleinere dino's zoals deze dromaeosaurus en zelfs grotere en recentere soorten zoals de Tyrannosaurus Rex een lichaam met verendek nodig hadden om hun lichaamstemperatuur op peil te houden."

  De dromaeosaurus is de eerste dino waar je kunt zien hoe de veren in zijn vel waren ingeplant,
  maar het is niet de eerste dromaeosaurus die gevonden is.

  Al bij eerdere vondsten in Madagascar, Mongolië, Patagonië en Spanje ontdekten wetenschappers gelijkenissen met vogels.
  In de vleugel van de moderne vogel zitten vandaag nog steeds drie botjes van  reptielenpootjes verborgen.
  Ook de scherpe vorm van de snavel, en de drie tenen in hun vogelpootje, die trots naar voren wijzen, zijn een onmiskenbare erfenis van dino's.

  Van alle dinosaurussen ( die gevonden waren tot 2001)staat de dromaeosaurus het dichtst bij de vogels.
  En dankzij de vondsten van de laatste jaren zijn er meer dan honderd anatomische gelijkenissen ontdekt tussen de theropoden,
  de klasse dino's waartoe de dromaeosaurus behoort, en de vogels.

   dr. Norell.
  "Nu weten we dat de theropoden er in een verder stadium van evolutie niet uitzagen als gigantische hagedissen, maar eerder als rare vogels."

  Het idee dat dino's en vogels familie zijn, is nog maar twee eeuwen jong.
  Thomas Henry Huxley ontdekte rond 1850 iets vreemds toen hij vogels aan het observeren was.

  Al heeft een dinosaurus geen snavel, de vorm en inplanting van zijn scherpe tanden deden Huxley verdacht veel aan vogelbekjes denken.
  En toen hij ook de vorm en structuur van hun botten begon te vergelijken, groeide bij hem het vermoeden dat de dino misschien de grootvader van de vogel was.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Dromaeosauridae
  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/dromaeosauridae.htm
  Maniraptora  / Maniraptora ( engels )  Onderstaand  cladogram  is volgens  Norell et al. 2006, (2) with clade namen  volgens de definities van Sereno , 2005.(2/3)

   


  Maniraptora

  Ornitholestes


  unnamed

  Compsognathidae


  unnamed

  Alvarezsauridae


  unnamed
  Oviraptoriformes

  Therizinosauria  Oviraptorosauria  Paraves
  Deinonychosauria

  Troodontidae  Dromaeosauridae
  Aves
   

  1. ^ Czerkas, S.A., and Yuan, C. (2002). "An arboreal maniraptoran from northeast China." Pp. 63-95 in Czerkas, S.J. (Ed.), Feathered Dinosaurs and the Origin of Flight. The Dinosaur Museum Journal 1. The Dinosaur Museum, Blanding, U.S.A. PDF abridged version
  2. ^ Norell, M.A., Clark, J.M., Turner, A.H., Makovicky, P.J., Barsbold, R., and Rowe, T. (2006). "A new dromaeosaurid theropod from Ukhaa Tolgod (Omnogov, Mongolia)." American Museum Novitates, 3545: 1-51.
  3. ^ Sereno, P. C., McAllister, S., and Brusatte, S. L. (2005). "TaxonSearch: a relational database for suprageneric taxa and phylogenetic definitions." PhyloInformatics, 8: 1-21.[1]


  De  PILTDOWN  -KIP
  (De Morgen )

  Een belangrijke gebeurtenis was  in die  jaren  ook  de ontmaskering van een  frauduleus fossiel ....  Archaeoraptor liaoningensis:
  Archaoraptor fraude  " National Geographic's Major Embarrassment."


  Lichaam is van uitgestorven vogel, staart van kleine dino
  Een uitgestorven visetende vogel is door paleontologen geïdentificeerd als het onbekende lichaam van het fossiel dat ooit bekendstond als een transitie( missing link volgens de crea's )   tussen dinosaurussen en vogels.
  Wetenschappers hebben onomstotelijk bewezen dat het fossiel van de Archaeoraptor, met de staart van een dinosaurus en de gevederde vleugels van een vogel, wel degelijk een samenvoegsel was van twee of meer verschillende fossielen, aan elkaar gekleefd met stevige lijm.
  Wetenschappers leggen bedrog met fossiel bloot

  The Independent/ London / Steve Connor/ De Morgen
  2002-11-23
   the “ Piltdown-chicken “

  Het fossiel kwam in 1999 aan de oppervlakte toen het magazine National Geographic een artikel publiceerde over de ontdekking en haar wetenschappelijke waarde. Meerdere paleontologen zouden bereid zijn om te sterven voor zo'n vondst, klonk het.
  Al vlug echter verwerd de Archaeoraptor van "enige, echte ontbrekende schakel in de complexe keten die dinosaurussen met vogels verbindt" tot 'Piltdown-kalkoen', een verwijzing naar de bekendste vervalsing in de paleontologie.
  Een team onder leiding van doctor Zhonghe Zhou van het Chinese Instituut van Paleontologie en Paleontropologie van Gewervelden in Peking heeft nu definitief een einde gemaakt aan de controverse.
  De uitgestorven vogelsoort die gebruikt was om de chimaera te creëren, is geïdentificeerd.
  In een studie, verschenen in het blad Nature, zegt doctor Zhou dat het lichaam van de Archaeoraptor eigenlijk dat van de Yanornis, een uitgestorven visetende vogel, is, gecombineerd met de staart van een kleine vleesetende dinosaurus van de groep van de
  dromaeosaurussen.
  "Het lichaam van de Archaeoraptor, die volgens ons onderzoek nu zeker uit twee verschillende delen van twee verschillende soorten bestaat, is typisch voor de visetende vogel",
  aldus de wetenschappers in Nature.
  De Archaeoraptor was 'ontdekt' in de noord-oostelijke provincie Liaoning door een van de vele boeren die daar geregeld fossielen van dinosaurussen opgraven. Volgens Zhou was de verleiding om het fossiel een langere staart te geven wellicht te groot.
   
  "Waarschijnlijk is dit specimen samengesteld door een Chinese boer die op die manier hoopte om het fossiel completer te doen lijken, om het zo voor een hogere prijs te kunnen verkopen."
  Het fossiel werd uit China gesmokkeld en belandde uiteindelijk in Amerika, waar een privé-verzamelaar het kocht voor 80.000 dollar. Het bleek het perfecte voorbeeld te zijn van een wezen dat half dinosaurus, half vogel was en groeide uit tot het ikoon van de evolutionaire overgang tussen de twee.

  Maar kort nadat de artikels gepubliceerd waren, werd op dezelfde site in China de andere helft van de steen waarin het bewuste fossiel zat, gevonden. "Dat deel, waarin de staart en andere beenderen bewaard waren gebleven, bewees overduidelijk wat sommigen al vermoedden: de Archaeoraptor was inderdaad een samengesteld fossiel", zegt Zhou.De staart van het fossiel werd geïdentificeerd als die van een Microraptor, een van de kleinste vleesetende dinosaurussen, die mogelijk in bomen leefde. De andere helft is nu dus geïdentificeerd als de Yanornis martini, die in diezelfde periode leefde, zo'n 115 miljoen jaar geleden. "
  Met de publicatie van deze studie is de identiteit van de beruchte Archaeoraptor eindelijk duidelijk. We kunnen nu met andere woorden zeker stellen dat hij was samengesteld uit de staart van de kleinste niet-vliegende dinosaurus, de Microraptor, en de middelgrote vogel Yanornis", zegt Zhou
  …… Deze ontmaskering, zegt doctor Zhonghe Zhou van het Chinese Instituut van Paleontologie en Paleontropologie van Gewervelden in Peking , brengt eerdere vondsten die duidelijk wijzen op een link tussen dinosaurussen en moderne vogels niet in diskrediet.
  "Helemaal niet. Eerder dit jaar bijvoorbeeld hebben we een zeer primitieve vogel, de Jeholornis, beschreven.
  Hij had een dromaeosaurus-achtige staart en heel wat eigenschappen die erop wezen dat hij kon vliegen",
  zegt Zhou.
  "Ondanks de onthulling van de Archaeoraptor zijn er nog voldoende geloofwaardige bewijzen die de dino-vogellink ondersteunen."
  Toch is het bedrog al uitgebuit door religieuze fundamentalisten die erop uit zijn elk bewijs van het "darwinisme "te ondermijnen.
  Zhou:
  "De belangrijkste les die we uit dit verhaal kunnen onthouden, is dat het illegale en niet-wetenschappelijk verzamelen en smokkelen van fossielen
  de paleontologie geen goed doet.
  We kunnen nooit te voorzichtig zijn in wetenschappelijk onderzoek."  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=293


  SINOSAUROPTERIX  PRIMA  controverse


  In 1996 werd in China een zogenaamde "gevederde dinosaurus" gevonden.
  Hij kreeg de naam Sinosauropteryx prima.(China's Feathered Dinosaur  1999 
  Peabody Museau of Natural History, Yale University) 


  John Ostrom (van Yale )is de auteur van de theorie( 30 jaar geleden geformuleerd )  dat vogels afstammen van dinosaurussen 
  Er zijn ondertussen  veel  rapporten over vondsten van "gevederde dinosaurussen".
  De vele fossiele vondsten uit  China  die sindsdien zijn  gedaan hebben ervoor gezorgd dat de meeste paleontologen Ostrom  gelijk geven.
  Nog maar enkele tegenstanders hangen een andere theorie aan, die stelt dat vogels al lang voor het ontstaan van de dinosaurussen evolueerden,
  en voortkomen uit primitieve reptielen.
  Dat vogels en dinosaurussen op elkaar lijken, noemden die tegenstanders  bijkomstig:
  de overeenkomsten ontstonden doordat vogels en theropoden beide op hun achterpoten liepen ( niet door  rechtstreekse verwantschap ) .


  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678269/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678271/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678273/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678295/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678301/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678307/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678089/


  Ostrom en zijn collega's onderzochten het gevederde fossiel - 'Sinosauropteryx prima' gedoopt, 'eerste Chinese drakenveer' - maar twijfelde zeer aan het idee dat de afdrukken rondom het lichaam wel door veren waren achtergelaten.
  De Amerikanen hielden het op huidplaatjes van bindweefsel( collageen ) .

  Ostrom  (en drie andere paleontologen) besloten in 1997 dat de "veren" van  de fossiele Sinosauropteryx prima
  (
  http://www.dinosaurus.net/nieuws/sinosaur.htm) in werkelijkheid geen " echte " veren waren maar iets anders ....(1)
  Kort daarop bevestigden Chinese onderzoekers dat idee .....

  Niettemin wordt deze ontdekking nog steeds beschreven als "veren" (2) (zeggen creationisten )

   

  Noten  bij deze controverse  

  noot (1)

  Het gaat allemaal   om proto-veren  /Deze zeer eenvoudige veren bestonden uit een eenvoudige twee-vertakte vorm
  gelijkaardig aan de secundair primitieve veren van  de  moderne kiwi.

  (citaat )

  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/synosauropteryx.htm


  De Sinosauropteryx, waarvan in 1997 en 1998 in het noordoost-Chinese provincie Liaoning twee bijna complete skeletten zijn teruggevonden, was net als de Archaeopteryx een overgangsvorm tussen reptiel en vogel.
   Deze soort leefde ± 140 miljoen geleden in China. 
  Het meest spectaculaire aan de vondst van Sinosauropteryx is de zwarte halo die rond het bovenlichaam loopt, van de kop tot aan het eind van de staart en aan de onderzijde van de staart maar ook plukjes over de rest van het lichaam.
  Bij vergroting lijkt deze halo te bestaan uit kleine zwarte haarachtige structuren, waarschijnlijk hol, van ongeveer 40 mm lengte. Omdat de haarachtige structuren door elkaar heen lopen zijn zij bij leven waarschijnlijk zacht en plooiend geweest.
  Zeker nog geen echte veren maar misschien een soort van proto-veren, ook al omdat veren waarschijnlijk als zulke haarachtige structuren moeten zijn ontstaan.
   
  Het dier had ongeveer de grootte van een kalkoen en was van kop tot staart ± 70 cm lang, had een zeer lange staart, en langs de nek, rug en staart een donkere band van met een vezelige structuur.
  Volgens de onderzoekers was dit de afdruk van een donzige huidbedekking: korte dikke haren, die net als nagels waren opgebouwd uit keratine. "Protoveren" noemden ze die.; een eerste ontwikkeling van reptielschubben naar vogelveren. Ze waren tussen de 4 en 40 cm. lang en hadden zich ontwikkeld uit haarvormige structuren op de reptielenhuid. Deze protoveren hadden waarschijnlijk een isolerende functie en moesten de lichaamstemperatuur op peil houden.

  De Sinosauropteryx was volgens de onderzoekers nauw verwant met de Compsognathus, waarvan in Duitsland en Frankrijk fossielen zijn opgegraven van ± 147 miljoen jaar oud.
  Maar deze eerste Chinese vondst was niet duidelijk genoeg: al tijdens de persconferentie merkte een journalist op:
  "Ik zie die veren niet".
  Daarna volgde ook uit wetenschappelijke hoek soms smalende kritiek.
  De collageenvezels in de staart van een zeeslang kunnen ook een pluizige structuur achterlaten die verdacht veel lijkt op de huidbedekking van Sinosauropteryx.
  In een fossiel is het vaak moeilijk om de exacte begrenzing van het lichaam te bepalen, dus misschien zaten de "veren" niet op, maar onder de huid. De echte voorouder van Archaeopteryx is dus nog steeds niet gevonden en kunnen de theropoden ook nog steeds niet definitief worden gekoppeld aan de vogels.

  Laatst bijgewerkt: 27-10-06  

  Er  doken  echter  IN 2007  nieuwe belangrijke ontwikkelingen / nieuwe studies  ,  op  in  verband  met deze controverse
    bij het bestuderen van een nieuw  ontdekt  fossiel van deze soort

  http://palaeoblog.blogspot.com/2007/05/sinosauropteryx-feather-debate.html
  http://mattdowling.blogspot.com/2007/05/bald-dino-casts-doubt-on-feather-theory.html
  http://laelaps.wordpress.com/2007/06/04/feduccia-is-at-it-again/

  VOORAL =
  http://www.publishing.royalsoc.ac.uk/media/proceedings_b/RSPB20070352.pdf

  ( abstract )

  A new Chinese specimen indicates that  ‘protofeathers’ in the Early Cretaceous theropod dinosaur Sinosauropteryx are degraded collagen fibres

  Theagarten Lingham-Soliar1,*, Alan Feduccia2 and Xiaolin Wang3

  1Biological and Conservation Sciences, University of KwaZulu-Natal, Private Bag X54001, Durban 4000, Republic of South Africa2Department of Biology, University of North Carolina, Chapel Hill, NC 27599-3280, USA3Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences,PO Box 643, Beijing 100044, China

  Alleged primitive feathers or protofeathers in the theropod dinosaur Sinosauropteryx have potentially profound implications concerning feathermorphogenesis, evolution of flight, dinosaur physiology and perhaps even the origin of birds, yet their existence has never been adequately documented. We report on a new specimen of Sinosauropteryx which shows that the integumental structures proposed as protofeathers are the remains of structural fibres that provide toughness. The preservation in the proximal tail area reveals an architecture of closely associated bands offibres parallel to the tail’s long axis,which originate fromthe skin. In adjacentmore exposed areas, the fibres are short, fragmented and disorganized. Fibres preserved dorsal to the neck and back and in the distal part of the tail are the remains of a stiffening system of a frill, peripheral to the body and extending fromthe head to the tip of the tail.These findings are confirmed in the holotype Sinosauropteryx and NIGP 127587. The fibres show a striking similarity to the structure and levels of organization of dermal collagen. The proposal that these fibres are protofeathers is dismissed.

  Keywords: theropod; Sinosauropteryx; collagen; protofeather


  Merk op dat Alan Feduccia, een fervent opponent van de "birds are  dinosaurs" hypothese, coauteur is. Al in 1999 in z'n boek "The Origin
  and Evolution of birds"http://yalepress.yale.edu/yupbooks/book.asp?isbn=9780300078619   
  ;   
  kwam
  hij tot dezelfde conclusie, nl. dat het hier om collageenvezels  in de huid zou gaan.
  Het laatste woord zal hierover nog wel niet gesproken zijn.


  http://news.nationalgeographic.com/news/2007/06/070601-dino-feathers.html
  http://dinobase.gly.bris.ac.uk/forum/viewtopic.php?pid=479
  http://www.ucmp.berkeley.edu/diapsids/avians.html
  Creationisten babbel in verband met deze controverse   :

  ( Sommige creationisten  zeggen ongeveer  ) :
  " .... Het lijkt mij, dat hiermee de evolutie toch definitief is weerlegd,
  en dat aangetoond is hoe wetenschappers samenzweren om een loopje met de waarheid te nemen...."

  *Dat zou de creationistische strategie  kunnen worden ( van sommige simplistische  doorsnee creationisten  zoals op het net is te lezen ) om de resultaten van deze studies  zo  te interpreteren.
  In werkelijkheid gaat het om  een poging  tot  de weerlegging van een deelhypothese door mensen die allang  de afstamming van de vogels uit de  groep der    Compsognathidae   (< klik) betwisten .
  ( niet om de weerlegging van de theorie die de vogels van de compognathidae laat afstammen en nog veel minder om een falsificatie van de evolutietheorie ) .

  Gezien de basale fylogenetische positie van Sinosauropteryx (Coelurosauria, Compsognathidae) kun je hooguit
  concluderen dat bewijs voor een vederachtige lichaamsbedekking op dat niveau nog ontbreekt. Bij latere dino's (bv. Microraptor) vinden we  onmiskenbare veren
  http://en.wikipedia.org/wiki/Microraptor

  *Ik zou trouwens  ook  niet weten waarom dit een probleem zou opleveren voor de evolutietheorie.
  Er is namelijk meer dan zat ander bewijs.

  * De evolutietheorie is in zijn algemeenheid nog  steeds wat hij ongeveer honderdvijftig jaar geleden was toen Darwin
  hem opschreef, gebaseerd op variatie en "survival of the fittest" De  stellingen die niet juist blijken te zijn( zoals hier alweer ) , gaan over details,
  Als wetenschappers een discussie hebben over de precieze diameter of de precieze massa van  de aarde, concludeer je daar toch ook niet uit dat de laatste
  stelling bij de "rondheidstheorie" niet de juiste is?
  noot (2)
  dat zouden de creationisten graag willen maar dat is niet zo / de beschrijving is aangepast( zoals hierboven al is te zien  en in de links van wikipedia  hieronder )  ; de "echte" vogel- veren  claim  by sinosauropteryx prima   komt  alleen nog maar voor in veroudere artikels
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinosauropteryx
  http://www.dinosaurus.net/nieuws/sinosaur.htm
  http://www.dinosaurus.net/genera/SSS/sinosauropteryx.htm

  Er is geopperd dat  protoveren misschien zijn ontwikkeld om HET LICHAAM WARM TE HOUDEN  ...

  Bovendien zijn  Vogels(net als zoogdieren ) diersoorten  die in staat zijn hun lichaamswarmte te behouden 
   
  Was  sinoseuropteryx  koudbloedig  ?

  Dit artikel behandelt de vraag of dinosauriërs warmbloedig (endotherm) of koudbloedig (ectotherm)waren. Dat heeft gevolgen voor de activiteit die dieren kunnen ontwikkelen, met name als de buitentemperatuur laag is. Geciteerd wordt uit het werk van de onderzoeker
  Ruben uit Oregon, die meent te hebben aangetoond dat ze ectotherm waren, hoewel ze door het leven in een vrij warm klimaat en door hun enorme afmetingen toch vaak een redelijk hoge temperatuur bezeten zullen hebben. De schrijver zet vraagtekens bij de opvattingen van
  Ruben.  http://www.cdbeta.uu.nl/vo/modelleren/literatuur/Paul.pdf

  ......Het Oregonteam onderzocht (ook )de longstructuur van Sinosauropteryx, de gefossiliseerde zachte weefsels hielpen het team bij hun conclusie dat Sinosauropteryx een relatief simpele krokodilachtige longstructuur bezat waardoor het dier niet in staat zou kunnen zijn geweest te voldoen aan de
  benodigde hoeveelheid gasuitwisseling welke nodig is voor een leven als een endotherm.

  Volgens Ruben is het niet noodzakelijk dat zij de zelfde zuurstofconsumptie of -activiteit bezaten als moderne hagedissen.
  "Zij kunnen er iets tussenin hebben gehad.
  Maar dit bewijs schijnt de mogelijkheid van een endothermisch bestaan van dinosauriërs uit te sluiten ".....
  Kip en dinosaurus  ?

  (vrt nieuws  / ma 23/04/07 - )
  De Tyrannosaurus rex, een van de bekendste dinosaurussen, is waarschijnlijk een verre voorouderlijke verwant  van de kip. Dat blijkt uit onderzoek aan de North Carolina State University in Raleigh.

  In wetenschappelijke kringen bestaat al langer de hypothese dat deze angstaanjagende vleeseter een prehistorische  verwante voorloper van de moderne vogelsoorten is.

  (Belga)

  Analyses van uitzonderlijk bewaard gebleven eiwitten uit een 68 miljoen jaar oud bot van een Tyrannosaurus rex hebben nu aangetoond dat dit eiwit, een collageensoort, een structuur heeft die lijkt op een eiwit dat in kippen wordt aangetroffen.

   Collageen   is een vezelachtig, elastisch eiwit dat in de cosmetische industrie wordt gebruikt als huidverjonger.
  Het eiwit was bewaard gebleven in een bot dat in 2003 in de Amerikaanse staat Montana onder duizend kubieke meter gesteente werd aangetroffen.

  De aminozuursequenties in het eiwit lijken op die van kippencollageen en doen ook denken aan bepaalde eiwitten in kikkers en watersalamanders, aldus de onderzoekers
  .

  UPDATE:!!!!
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist

  (BART KLINK  ;
  )
  http://evolutie.blog.com/1691348/

  In het gerenommeerde tijdschrift Science
  (13 april 2007) staan twee interessante artikelen over weefsel dat verkregen is uit bot van misschien wel de meest beroemde dinosaurus: de Tyrannosaurus rex (Schweitzer et al., 2007; Asara et al., 2007).
  Wat het zo bijzonder maakt, is dat het weefsel bewaard is gebleven gedurende 68 miljoen jaar. Het gaat dan ook niet om compleet of onaangetast weefsel, maar om zeer fragmentarisch materiaal dat met zeer geavanceerde technieken ontrafeld kan worden.

  UPDATE:!!!!
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist  Het weefsel waar het om gaat is collageen, de voornaamste proteïne (eiwit) waaruit bindweefsel is opgebouwd.
  Het collageen is van het type I, wat het meest voorkomende type is. Dit type komt onder andere voor in littekenweefsel, pezen en botten. De onderzoekers hebben dit bindweefsel weten te verkrijgen uit het femur van de T-rex. Dit bot, beter bekend als het dijbeen, zit in het bovenbeen van alle vierpotigen (tetrapoden, waartoe ook de mens behoort), met uitzondering van de vierpotigen die hun achterpoten in de loop van de evolutie weer verloren hebben (waaronder slangen en walvisachtigen).

  Lange tijd is gedacht dat het fossilisatieproces al het organisch materiaal zou vernietigen, maar dit blijkt soms niet het geval te zijn. Zo is het onderzoekers een tijd geleden onder andere al gelukt om zeer fragmentarisch DNA-materiaal te winnen uit Neanderthalerfossielen. Het was tot voorheen echter nog nooit gelukt om organisch materiaal te winnen uit fossielen die zo oud zijn als het betreffende Tyrannosaurusfossiel. De auteurs geven verscheidene mogelijke redenen waarom dit collageen zo lang behouden is gebleven. Eén van die redenen is dat collageen een relatief robuuste structuur is, veel robuuster dan bijvoorbeeld DNA. Omdat er geen DNA (laat staan het hele genoom) voorhanden is, blijft het nog steeds onmogelijk om een complete dinosauriër tot leven te wekken (zoals in de film Jurassic Park).

  Wat echter wel mogelijk is, is om de structuur van het Tyrannosauruscollageen te vergelijken met dat van hedendaagse dieren waarvan de collageenstructuur bekend is. De onderzoekers hebben het collageen van de T-rex onder andere vergeleken met dan van de alom bekende kip (Gallus gallus), een kikker (Xenopus laevis) en een watersalamander (Cynops pyrrhogaste). Hieruit bleek dat het collageen van de Tyrannosaurus het meest lijkt op dat van de kip en in iets mindere mate op dat van de kikker en watersalamander. Dit is voor leken misschien een verrassing, maar voor de meeste evolutiebiologen niet.

  Het is namelijk al lange tijd bekend dat vogels erg lijken op een bepaalde groep dinosauriërs, de Theropoda. De Tyrannosuarus behoort tot deze groep, net als de tevens bekende Velociraptor. De meeste experts zijn het er ook over eens dat vogels hun oorsprong hebben in deze groep dinosauriërs (Padian & Horner, 2002; Zhou, 2004; Benton, 2005). Deze opvatting heeft steeds meer onderbouwin

  08-09-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (15 Stemmen)
 • 28-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
   

  Archeologen vinden oude voetafdruk

  CAIRO -
  Archeologen hebben in het westen van Egypte ( Siwa ) een voetafdruk (1)gevonden die tot twee miljoen jaar oud kan zijn. (2-)
  Nog nooit eerder is er in het Afrikaanse land (3) iets gevonden wat zo oud is.
  Tot de vondst van de afdruk was de oudste ontdekking 200.000 jaar oud.

  VIDEO   is hier  te vinden Bron: ANP/
  http://www1.nu.tv/home/video/show/4653
  Archeologen vinden oudste voetafdruk (klik)


  zie ook   http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6956902.stm

  map
     Noten :

  (1)
  Het gaat over de afdruk van slechts één voet
  Er zijn ongetwijfeld meer afdrukken geweest,
  dit is gewoon de enige die al die tijd bewaard is gebleven

  (2)  
  Er is gesuggereerd door  DE COMMENTATOR VAN  DE CLIP  dat de datering zou zijn gebeurt op basis van  toepassingen  van de  koolstof  14  methode  (op  in de rots ingesloten planten  volgens dr Hawash )
  Ik ben erg sceptisch over de 2 miljoen jaar  ( zoals in het nieuws artikele vermeld )   ; 
  *  Het   is ___ voor zover ik weet _____ niet mogelijk  om met C-14 methodes  een  ouderdom  van 2 miljoen jaar vast te stellen ....

  -->Volgens  Khaled Saad,( voorzitter van de egyptische  raad voor oudheden  ) zou er __ gezien de  vooropgestelde ouderdom ___ misschien een   verwantschaps-verband kunnen zijn  met  de beroemde " Lucy" ( Australopithecus  afarensis ) maar er zijn ( nog ) geen  skelet resten of iets dergelijks  gevonden
  m.a.w.  We weten  niet welk wezen  dan ook de voetafdruk heeft gemaakt
  Het meest waarschijnlijke ( volgens de huidige  paleantropologie )is  een rechtoplopende  hominide
  ( zie meer over de  verwantschappen   binnen de mensenstruik   = http://www.bloggen.be/evodisku/reageer.php?postID=23)


  Het blijft echter vooral wachten op meer  klaarheid  over de ouderdomsbepaling    ,   de noodzakelijke  controle / peer-review van de gebruikte dateringsmethodes en verkregen  resultaten .....


  Datering ;


  C-14 heeft een halfwaardetijd van 5730 jaar, d.w.z. na 5730 jaar is de helft van alle koolstof vervallen tot stikstof."
  Dus na één halveringstijd zijn er nog 0,5 maal het oorspronkelijke aantal koolstof-14 atomen over,
  na twee halveringstijden (11.460 jaar) nog 0,25 maal de oorspronkelijke hoeveelheid,
  na drie halveringstijden (17.190 jaar) nog 0,125 maal de oorspronkelijke hoeveelheid, et cetera..
  Zo is makkelijk te berekenen dat er na 100.000 jaar (100.000 / 5730 = 17,45 halfwaardetijden) nog maar 0,000.005.6 maal
  het oorspronkelijke C-14 over is.
  Dat is al voorbij de detectiegrens van de meest gevoelige apparatuur

  C-14 datering wordt niet gebruikt voor monsters ouder dan 50.000 jaar en sowieso niet voor afdrukken in steen
  (daar heeft nooit koolstof in gezeten.)
  Er zijn genoeg andere dateringsmethoden hiervoor

  Voor langere halfwaardetijden zijn er  naast C-14 datering ook nog: Kalium-argondatering, Rubidium-strontiumdatering,
  samarium-neodymium, lutetium-hafnium, argon-argon, helium, uranium-uranium, lood-lood, rhenium-osmium, jodium-xenon, lanthanum-barium.
  Deze gaan ver genoeg terug om met redelijke precisie de sedimentaire afzettingen te dateren waarin de afdruk gevonden is.
  Presto: ca. 2 miljoen jaar. ?  Er is geen enkel bewijs dat halfwaardetijden vroeger anders waren dan ze nu zijn, sterker nog, als dat zo zou zijn zou het periodiek
  systeem er toen heel anders hebben uitgezien en zouden sommige objecten spontaan energie moeten bijkrijgen/kwijtraken

  Absolute Dateringen (<klik voor verdere  info over dateringen )

  (3)
  De oudste  fossiele voetafdrukken  uit  afrika zijn  afkomstig uit Tanzania :  LAETOLI

  We laten allemaal 'voetafdrukken' na.
  Voor het grootste deel verdwijnen die weer snel, maar sommige blijven kortere of langere tijd bestaan.
  De beroemdste - en meest duurzame - voetafdrukken zijn de voetstappen van voor-menselijke wezens die 3,5 miljoen jaar geleden over natte vulkanische as liepen, die daarna versteende.
  Hun voetstappen bleven miljoenen jaren bestaan en bleken van onschatbare waarde, omdat ze ons interessante dingen leerden over onze voorouders.
  Dat was niet de bedoeling van de mensachtigen die daar destijds liepen, ze zouden dat niet eens begrepen hebben.
  Die  familie (?) rende eerder weg van de vulkaan  (op leven en dood )?

  De voetstappen van Laetoli
  Deze voetafdrukken zijn 3,5 miljoen jaar oud. Ze zijn gemaakt door  een  Australopithecus  soort :een rechtoplopende mensaap,waar de mens  zeer nauw mee verwant is  ....
  Sluit dit venster
   
  De voetafdrukken van Laetoli, Tanzania: 3,8 miljoen jaar geleden achtergelaten in de natte vulkaanas door een verre voorouder, een rechtop lopende aap. Was rennen een normalere manier van voortbewegen? 

  De marathonmens/Draafde oermens over de steppen?
  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/19949675/
   

  28-08-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  22-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?

  De Belg getest - resultaten peiling wetenschappelijke kennis  vrt nieuwsvideo fragmenten:


  Vorig jaar hield Eos in juni  een  enquete over het "geloof , Intelligent design ( de  "geleerde " vorm van het creationisme) en de evolutieleer"   ,en  zoals dat door de belgische  academici  ( zoawel   zogenaamde alfa ( geest )  als beta ( natuur-)wetenschappers : om de "hollandsche "terminologie te gebruiken  ) wordt/werd   ingeschat   ...(1)


  De jongste  peiling die Eos  in 2007 hield onder de Belgische bevolking, gaat over  :
  Het kennisniveau van wetenschap en technologie bij de Belgen (  het daaruit noodzakelijk volgende  grotere  begrip  voor de werkelijkheid die ons  allen omringd werd niet onderzocht ? ?? )
  IK heb zelf het  artikel  nog NIET i n handen  gehad  of  gelezen maar ik stel me nu al  een paar vragen en wil   zelfs al een paar bemerkingen plaatsen  ...
  ( uiteraard moet de geldigheid , representatieviteit   en precisie  van deze enquete  ook nog worden  nagechekt  / het nummer  verschijnt pas ( ten laatste ) in september ..  ) *

  Maar 
  Enkele conclusie  van dat  laatste  onderzoekje van Eos zijn  al vermeld  op het vrt -nieuws en  aangekondigd  op de eigen site  van het blad
  http://www.eos.be/homenl.asp?qI=L     #3


  Samengevat komt het neer op ;

  Er valt een  bedroevende  achteruitgang van de  wetenschappelijk kennis-niveaus  te konstaten  bij jongeren  tussen 18 en 24 jaar
  Dat niveau ligt beduidend lager dan bij de oudere generaties .

  OPGEMERKT   
  dient te worden dat de oudere generaties altijd vinden dat de  kennis van de jeugd veel minder is dan in  de hun tijd  


  Regus Patoff - 22/08/2007
  ''Bij vragen over basiskennis halen de Belgen gemiddeld 75 procent. Dat is een goed Europees gemiddelde, maar de ouderen scoren opvallend beter dan jongeren. ' die volgens dit rapport   slechts 52 % halen ...

  Bij de vraag over de aarde die rond de zon draait, scoren de 65-plussers het beste.
  Een op de drie jongeren weet niet eens dat de aarde rond de zon draait', luidt het. '' ------

  Nog enkele opmerkelijke resultaten:
   
  * de meerderheid van de Belgen weet niet dat homeopathie geen wetenschappelijk aanvaarde geneeswijze is,
  * en het gat in de ozonlaag situeren de meesten boven de noordpool  Volgens wetenschapsfilosoof Gustaaf Cornelis van de Vrije Universiteit Brussel ligt dit gedeeltelijk  aan het onderwijs.

  "In het onderwijs wordt minder aandacht gegeven aan feitenkennis.
  Bovendien is het aanbod aan  toegankelijke  informatie veel ruimer geworden ...."
  (Denk ook aan het internet : jongeren surfen  veelvuldig maar hebben ( nog niet ) de nodige kritische vaardigheden  om de morosofen , idiotieen , de pseudo en junk kennes  en het  proselitisme eruit te filteren  ...etc ... Bovendien gaan ze op zoek naar "leuke"  info )
  Er is dus wel degelijk nood aan kritische vorming    maar 
  "Toch zouden de jongeren die basiskennis wel moeten hebben om zich een beeld van de wereld te kunnen vormen.
  Kijk maar naar de discussie over creationisme (  noot : vooral ook naar  de  vele internet  desinformatie  die wordt gespuid door allerlei   sektaire pseudo's , dilettanten  en  orakelende  irrationalisten  )"

  vindt Cornelis....  

  Over gezondheid weten Belgen wel tamelijk veel, zo schrijft EOS nog.


  De achteruitgang van  parate basiskennis  in de beta-vakken
  , (het toenemend wetenschappelijk analfabetisme  ? ,   
  de ( in het algemeen) volslagen onbekendheid met de wetenchappelijke methodiek en kennisleer ...) :  het voortwoekerend bijgeloof en  het  onuitroeibare  abracadabra en  verhaaltjes vertellen ,( ook in de vorm van   reeds lang  aanwezig  alternatief
  para -  gedoe en  andere  oude " esosterische "  en " heilige " kennis )zijn de diepere oorzaken van een  dreigende afkalving en van een
  verminderd aanbod  van goed opgeleide krachten bij het broodnodige  voortzetten  van  het wetenschappelijk  bedrijf en uitbouw van  de
  ( door  sommige politici geroemde maar  tegengewerkte ) "kennis-ekonomie" ..,en van een  groeiende  populistsche achterdocht jegens 
  natuurwetenschappen    en uitbreiding van  pseudo-  en junk wetenschappen : de  demagogische  anti-science bewegingen  en de  nieuwe
  obscurantismen van de (bij)gelovigen   ...

  Blijkbaar maakt onze maatschappij zich onderhuids op om massaal  terug in een soort "nieuwe middelleeuwen" te duiken ?
  althans voor een gedeelte van de  bevolking dreigt een soort  " nieuw analfabetisme " ....

  P.S.
  Het zich vrolijk maken   over" amerikaanse hilliebillies  " enzo  , zouden we ook best laten voor wat het is   ... er is werk genoeg aan de winkel  in ons eigen  landje,   me dunkt  ....

  Bart B. Van Bockstaele op 20 augustus  2007
  http://standaard.typepad.com/en_nu_even_elders/2007/08/benny-hinn-in-t.html
  vat het allemaal nog eens goed samen ;
  citaat  "In Europa wordt er vaak lacherig gedaan over "die onnozele Amerikanen" die zo naïef in Bijbel en bijbelaars geloven, maar dat is goedkope kritiek. Jawel, het Christelijke fundamentalisme is verder gevorderd in Amerika dan in Europa. Het rukt echter ook langzaam maar zeker op in Europa.
  De Raad van Europa heeft daar nog niet zo lang geleden over gediscussieerd in verband met het zogenaamde  Creationisme  
  Ook in Europa zijn er immers steeds meer mensen die geloven dat de wereld ergens tussen zesduizend en tienduizend jaar oud is.

  We mogen bovendien niet vergeten dat er veel meer religieuze scholen zijn in Europa dan in Amerika.
  Godsdienst stimuleert kritiekloos denken en blind geloof in een autoriteit, dat is de vruchtbare grond waarop figuren als bijvoorbeeld Benny Hinn  of  machtgeile   politiekers  met autoritaire  neigingen   gedijen, tot meerdere eer en glorie van henzelf.
  Het lijkt dus niet meer dan logisch dat het Christelijk fundamentalisme ( evenals het  moslimfundamentalisme en creationisme )  zich ook in Europa verder zal doorzetten, en mogelijk nog virulenter ( en in het geval van de islamitische creationisten ala  Harun Yahyah , acuter  en betekenisvoller ) dan in Amerika...."


  ondertussen( 23 augustus ) zijn de eerste  bedenkingen over de  ENQUETE  binnen ;
  (in De Standaard )
  -->Veel te kleine niet representatieve  steekproef .... vragen die  peilen naar  het  "benoemen"   ipv  naar begrip  en doorzicht  ...Quizzers kennis  
  --> Ministers  Van Den Broecke   en  Fientje Moerman
   
  Johan Braeckman heeft ook een  paar  ad rem opmerkingen   ingezonden naar de opiniebladzijde  van  " De Morgen "

  Zie verder   hierover   --> de eerste  twee toevoegingen   in "reacties
  "

  Noten
  (1)

  http://groups.msn.com/evodisku/nieuws.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=2525

  ( naar ) EOS juni 2006

   ....Uit een onderzoek onder Vlaamse wetenschappers, wat in opdracht van EOS is uitgevoerd, naar voren is gekomen dat maar liefst 1 op de 7 wetenschappers
  Intelligent Design als een reëel alternatief voor de evolutietheorie houdt.
  Dat is maar liefst 5% van alle wetenschappers in Vlaanderen.
   "Dat er in België weinig over Intelligent Design wordt geschreven en gediscussieerd, betekent niet dat het de wetenschappers koud laat", aldus de website.
   
  'Wat mij meer verontrust is het feit dat als je de cijfers van de antwoorden 'ja' en 'geen mening' optelt, je aan bijna 20 procent komt,' zegt prof. Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent.
  'Dat betekent dat 1 op de 5 academici niet klaar en duidelijk kan zeggen dat ID complete nonsens is.'

  Uit  het juni-nummer van EOS  2006  lijkt hieruit
  Opnieuw naar voren te komen dat Intelligent Design heel langzaam aan een opmars in Europa bezig is...


  *Meer over  ID en opmars van creationisme in Belgie
  http://groups.msn.com/evodisku/nieuws.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=2521&LastModified=4675617199254521023

  *  En natuurlijk ook de jongste  heisa rond 
  het politiek agenda van het creationisme  en enkele  crhisten democratische  eieren ...  ( hieronder in vorig bericht 
   )zoals dat woedt op de pagina's van De Standaard en het lezers forum van die krant  ...

  * Het zou wel eens kunnen  dat  het Creatonisme  in wezen  niets anders meer is dan alleen nog maar  een  middel  in de  handen  van mogelijk  manipulerende  en politieke  intriganten.
  ( voornamelijk  in de betekenis van  G. Orwell' s   "newspeak" -uitvinders en   de (tegenwoordige )junk -wetenschappers  /aka  " spin-doctors " ... )
  Politiek gekuip en  gelobby  is zeker  het enige  wat  ( ook de  sektaire  en  lobbyende  creationisten ) overblijft ... want het creationisme en de ID ,   ZIJN geen wetenschap 
  Hun  wetenschappelijke pretenties zijn  kompleet afgevoerd

  De  enige ( = zeer  weinige )ooit geformuleerde wetenschappelijk testbare  ondersteuningen  van hun leer zijn  ( logisch- epistemologisch   )foutief  bevonden en/ of   empirisch  proefondervindelijk  gefalsifeerd   of minstens  anders ( en wetenschappelijk consistenter/    legitiemer ) verklaard  en/of verklaarbaar dan door de crea's en ID-oten  voorgestelde  ad hoc  hypotheses en   mistgordijn- theorieeen    .... )
  Bovendien  hebben creato's en  ID-ers  nooit  echt   /eigen  (peer reviewed ) wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de eigen "zogenaamd" wetenschappelijke  ontdekkingen ... Het enige wat ze doen is kritiek leveren  op  de wetenschap en op zoek gaan naar nog onopgeloste problemen binnen de wetenschap ...Bovendien zeggen ze steeds weer dat ook evolutiewetesnchap  ook  een  " geloof " is   en de wetenschap slechts een  " mening"  over de " waarheid "  of op zijn best een zeer beperkte visie  ....

  22/08/2007 - Joris Vanderaert
  Er bestaan verschillende Waarheden. Gewoonlijk geldt, hoe groter de W, hoe minder waarschijnlijk dat men met de waarheid te maken heeft. De wetenschappelijke benadering is en blijft de beste: de wAARHEID met een kleine w, met het besef dat 1. de waarheid op zich niet het doel is van de wetenschap en 2. de w stilaan kan groeien, maar enkel door objectief en controleerbaar onderzoek te doen, niet door prietpraat voor waar aan te nemen.  ** Tenslotte neem ik hier  het  vrij belangrijke  stuk  van prof Jozef T. Devreese , hoogleraar emeritus ... volledig over 
  Ik denk dat dit de meest  verstandige  conclusies  toelaten   die ik de laatste dagen heb mogen   lezen ...

  OPINIE   & ANALYSE 

  http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=3J1G8QUN

  Creationisme als politiek gevaar

   

  Op wetenschappelijk vlak betekenen creationisme en intelligent design geen bedreiging. Hun verstrengeling met de politiek is wel verontrustend, vindt Jozef Devreese die de polemiek door de bril van een natuurkundige bekijkt.

  In de Griekse Oudheid streefden de wijsgeren naar een allesomvattend wereldbeeld. Zij stelden zowel de hoe-, de wat- en de waarom-vragen: over vallende stenen maar evenzeer over de ziel. De moderne natuurwetenschap, die ontstond tijdens de renaissance, ontwierp een nieuwe methodiek. Wat- en waarom-vragen werden verbannen. Uitsluitend het hoe van de natuurverschijnselen werd nog onderzocht via een combinatie van experiment en theorie. Theorie wordt axiomatisch opgebouwd zoals de meetkunde van Euklides. Proefondervindelijke waarneming is de enige en volstrekt objectieve arbiter. Beperking van haar doel is een zeer vruchtbare strategie gebleken voor de natuurwetenschap. In der Beschränkung zeigt sich der Meister.

  Religie is een moeilijk precies te definiëren begrip. Religie tracht onder andere een zin te geven aan het leven en doet typisch ook een beroep op geloof in hogere, niet precies bepaalde, essenties zoals God. Er bestaat geen overlap tussen de methodiek van de natuurwetenschap en religie. Daarom is er geen geldige basis voor dispuut tussen natuurwetenschap en religie. Zij kunnen in harmonie naast elkaar leven.

  Creationisme, algemeen gedefinieerd, gaat uit van het geloof dat een ad hoc scheppingsdaad het heelal, de aarde, de dieren en de mens heeft gecreëerd. Wanneer zij dan stellen dat de wereld in zes dagen werd geschapen en dat het heelal zowat 6000 jaar oud zou zijn, doen ze uitspraken die behoren tot het domein van de natuurwetenschap. Wie dergelijke absurditeiten tot dogma wil verheffen kan zich, met de steun van Voltaire, beroepen op de vrije meningsuiting, die ook niet verbiedt te beweren dat de aarde plat is.

  Natuurwetenschap en creationisme naast elkaar behandelen in het onderwijs is het mengen van onderling incompatibele en niet gelijkwaardige categorieën. Goede nabuurschap is hier onmogelijk.

  Aan leerlingen onderwijzen dat er anno 2007 creationisten bestaan die nonsens verkondigen over de evolutielijkt geschikt, maar dan in cursussen over wereldbeschouwing of gedragswetenschappen... In deze lessen kan de leerkracht de methodiek of het uitgangspunt van verschillende wetenschapsdisciplines, van de religies en ook van bewegingen zoals creationisme, intelligent design, teleologie (die doelgerichtheid in het heelal poneert) en zelfs van de astrologie kritisch toelichten.

  Kritische benadering is even belangrijk bij het natuurwetenschappelijk onderzoek, waarin ze trouwens inherent is ingebouwd. Ook de meest 'exacte' wetenschap gaat uit van hypothesen, die als axioma's fungeren waarop een theorie wordt geconstrueerd. Met behulp van het doorgedreven vergelijken van de voorspellingen van de theorie met steeds meer verfijnde experimenten, worden de hypothesen en de theorie voortdurend getoetst op hun geldigheidsdomein. Bij de biochemie en de evolutietheorie zijn de hypothesen, vanwege de aard van het onderzoek naar de oorsprong en de ontwikkeling van de levende materie, minder rigoureus uitgebouwd dan bij de fysica en de chemie. Maar de evolutietheorie is opgebouwd volgens de strikte regels van de natuurwetenschap. De evolutieleer behoort tot de grote scheppingen van de menselijke geest.

  Het creationisme is zoals de draak Hydra: telkens als men een kop afhakt verschijnen er twee nieuwe. In 1925 was het onderricht over evolutietheorie nog wettelijk (het Scopes-proces) verboden in de staat Tennessee. Nadat de rechtspraak in de Verenigde Staten achtereenvolgens had beslist dat de evolutietheorie mocht worden onderwezen, dat creationisme niet mocht worden onderwezen, en ten slotte dat creationisme-wetenschap geen wetenschap is (Supreme Court 1987), kon worden gedacht dat de discussie was afgerond. Maar een tiental jaren geleden verscheen het creationisme in een gemuteerde vorm van intelligent design, inclusief financieel machtige lobby's en denktanks. De discussie kon herbeginnen en leidde, nu in Pennsylvania, tot een soort heruitgave van het Scopes-proces, het Dover-proces met als verdict dat intelligent design geen wetenschap is.

  Het is opmerkelijk dat recent acties om creationisme of intelligent design op te nemen in het wetenschappelijk curriculum de kop opsteken in Europa, mee gedragen door sommige politici en gezagsdragers. Letizia Moratti, minister van Onderwijs in Italië, verwijderde in 2004 de evolutieleer als leervak in het middelbaar onderwijs. Er zijn zeer actieve 'pro creationisme' of 'pro intelligent design' pressiegroepen in Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Turkije. Het onderwijs over de evolutietheorie is een zeer politieke kwestie aan het worden. Dit is een verontrustende ontwikkeling en er bestaat in essentie geen rationele basis is voor een debat.

  Vanzelfsprekend moet de evolutieleer prominent aan bod komen bij de eindtermen, net als wiskunde, natuurwetenschappen, geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, kunst en cultuur, talen, geschiedenis,.... Er is evenzeer plaats voor lessen over levensbeschouwelijke vakken en gedragswetenschap. Dat er geen plaats is voor creationisme, intelligent design, astrologie... is even klaar en dat heeft niets te maken met een al dan niet vrijzinnige invalshoek.

  Op wetenschappelijk vlak betekenen creationisme en intelligent design geen bedreiging. Hun verstrengeling met de politiek is wel verontrustend.  Jozef T. Devreese is hoogleraar emeritus in de theoretische natuurkunde aan de Universiteit Antwerpen en aan de Technische Universiteit Eindhoven.


  22-08-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  17-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?

  CREATIONISME ONDERWIJS VOOR DE VLAAMSE  JEUGD ?

  Maakt  het creationisme -ID  nu ook  al  kans  om het Belgische / vlaamse  wetenschappelijke   middelbaar onderwijs  te  infecteren ?
  Er schijnt in alle geval  in deze komkommertijden  ___en aanslepende  pogingen  om  een  nieuwe " regering"  op de been te krijgen  ____een aanzet te zijn gegeven om ook  hier het openbare debat  los te weken  ....

  Getuige daarvan  is  hetgeen wat er allemaal daarover  de laatste week  in de standaard   is verschenen 
  Een korte samenvatting  lijkt hier op zijn plaats , ik denk namelijk dat we er wel eens meer van zouden  kunnen horen dan ons lief is  in de toekomst  ;

  Naar aanleiding van het debat in het vlaams parlement blijkt nu ook in vlaanderen politieke aanhang te vinden te zijn  voor
  het  demarche  van  het internationale  creationisme( = the wedge strategy )  dat ook  het  Belgische onderwijs wil infiltreren
  ....
  Het gaat bovendien ook nog  over voorstellen  tot  het  "uitbreiden" of aanpassen  van het leerprogramma ( curiculum )  wetenschappen   van BSO en het TSO  ....

  TEACH  THE CONTROVERSY
  http://www.justscience.org.uk/wiki/tiki-index.php?page=teach+the+controversy

  Twee dingen vallen  bij  dit  eerste parlementaire debat te signaleren   ;( zie onderstaande citaten   )

  Ten eerste
  1.- het voornemen van een school in Turnhout om misschien vanaf September 
  "The Atlas of Creation" (<klik)
  http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2007/03/the_atlas_of_cr.html
  te gebruiken als  materiaal tijdens de lessen ...
  http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=497316


  Citaat

  '
  The Atlas of Creation'
  (<klik)van de genaamde Adnan Oktar (<klik) stelt dat er  geen evolutie aan te pas is gekomen.
  Oktar heeft het( zogenaamde )  "darwinisme " of de evolutieleer bovendien de schuld van de aanslagen op 11 september 2001
  en van verschrikkelijke gebeurtenissen zoals de Holocaust

  Uit een artikel in de pers blijkt dat dit boek onze scholen heeft bereikt.
  In dat artikel staat ook een reactie van de adjunct-directeur van het Sint-Victorinstituut in Turnhout,(http://www.sintvictor.com/ )die stelt:

  "Het is een prachtig boek met fantastische illustraties.
  Het was de jongste weken zeer druk, dus we weten nog niet wat we er juist mee gaan doen.
  De leerkrachten godsdienst waren alleszins zeer geïnteresseerd en nemen tijdens de zomervakantie met plezier het boek door.
  Misschien doen ze er volgend jaar wel iets mee."


  Ten tweede :

  2.- de uitleg  en de draai  die een tsjeven -fossiel (en zijn medestanders ) daaraan wil(len)  geven samen met  een verklaring/verantwoording 
  over zijn "arbeid" in de raad van europa   ( zie  ook   EUROPEES ONDERWIJS ?  )

  Cathy Berx en Luc Van den Brande (<klik) zetten  echter  de deur op een kier voor het inbrengen van het creationisme in de lessen wetenschap in
  het onderwijs (DS 7 augustus).
  Dat is gewoon de  " Teach the controversy " - tactiek  overgenomen  van de  amerikaanse ID-ers  ( en al die andere creationisten die bij die beweging " politiek  , intellectueel  logistiek "  onderdak hebben gevonden  )


  Daarmee trekt men ( volgens Luc  Van Den Brande) ( A )
  ".... een verregaande conclusie uit wat wij gezegd hebben in het Vlaams Parlement( B)

  Update :
  Reactie belgische professoren (Tsjok45)

  LVB
  Voor mij is het vanzelfsprekend dat de evolutieleer zijn plaats en zijn waarde heeft.
  Dit negeren behoort tot het integristisch creationisme.(1)
  Maar omgekeerd, geen ruimte laten voor hen die geloven in een Schepper, in een intelligent wezen, is te kort doen aan levensbeschouwingen
  die daarop steunen en een overtuiging die oprecht de hunne is.
  Deze twee benaderingen sluiten elkaar niet uit en kunnen elkaar aanvullen.(2)

  Vanuit deze bekommernis heb ik uitstel gevraagd en bekomen van de bespreking van een ontwerpresolutie in
  de Raad van Europa die al te eenzijdig de zaken voorstelt.

  Hierin wordt zelfs betoogd dat alleen de evolutieleer op zichzelf aanvaardbaar is,
  en alles wat steunt op een scheppingsgedachte een gevaar is voor
  de democratie en de mensenrechten, en dus moet verworpen worden. (4)

  Namens mijn fractie heb ik bepleit om de zaken opnieuw te bekijken en de nodige bijstellingen te doen.(5)

  In de lessen wetenschap moet de evolutieleer natuurlijk aan bod komen.
  Maar daarbuiten kan en mag er rustig aandacht besteed worden aan alle inzichten en overtuigingen, ook al is men die zelf absoluut niet toe gedaan .
   
  Dit geldt niet alleen voor het christelijk geïnspireerde onderwijsproject, maar evenzeer voor alle andere.
  Leerlingen kritisch confronteren met verschillende opvattingen leidt tot de beste opvoeding.
  Ik heb alle vertrouwen in onze leerkrachten dat zij op deze manier jonge mensen tot een eigen gefundeerd inzicht en bewuste keuzes te brengen.(6)"

   

  DE  DOOS  VAN DARWIN  
  ( reactie van Karel De Gucht (<klik)) in de standaard )
  Karel De Gucht (Open VLD) is  aftredend minister van Buitenlandse Zaken

  Voor Karel De Gucht is het duidelijk:
  in de eindtermen hoort creationisme niet thuis.
  Nergens.
  Hij reageert daarmee op de ruimte die Luc Van den Brande en Cathy Berx mogelijk willen laten.


  KDG ;
  De discussie rond het creationisme was tot voor kort een uniek Amerikaans fenomeen, weinig relevant en dus niet bedreigend voor het Vlaamse onderwijs.
  Gelukkig maar, zou je denken, als je bekijkt welke geloofwaardigheid dergelijke pseudo-wetenschappelijke theorieen over het ontstaan van de mens in de VS genieten.
  Volgens een recente Gallup-peiling is 43 procent van de Amerikanen ervan overtuigd dat God de mens eigenhandig geschapen heeft, min of meer zoals die nu bestaat.
  Daarnaast gelooft 38 procent van de ondervraagden dat de mens doorheen de tijd geevolueerd is, maar dat God dit proces begeleid heeft.(8)

  Vlaams pariementslid Luc Van den Brande (CD&V) lijkt het creationisme echter een ernstige discussie waard te vinden .
  Hij vindt het afwijzen van creationisme indoctrinerend tegenover onze kinderen en wil ze 'leren openstaan voor verschillende opvattingen'.

  Van een dovemansgesprek tussen de wetenschap en zij die haar negeren valt echter weinig goeds te verwachten.
  Aanleiding voor deze discussie is een rapport van de parlementaire vergadering van de Raad Van Europa dat de opkomende invloed van creationistische theorieen als een gevaar voor  ons onderwijs ziet, dat mogelijk zelfs onze democratische basiswaarden ondergraaft.
  Het rapport roept onderwijsautoriteiten op wetenschappelijke kennis over de evolutie te promoten en de wetenschappelijke pretenties van het creationisme tegen te gaan.

  Van den Brande, voorzitter van de EVP-fractie bij de Raad van Europa, vroeg uitstel van het rapport omdat het zou
  'verhinderen dat mensen vanuit hun geloofsopvatting ook aannemen dat er buiten de evolutieleer of het wetenschappelijke aspect, wellicht nog een andere creator kan bestaan die aan de oorsprong van het leven ligt.'

  In zijn repliek op een parlementaire vraag van Annick De Ridder (Open VLD) over mogelijk gebruik van een creationistisch boek in een Vlaamse school — een boek ( the Atlas of Creation ) dat bovendien het verband legt tussen 'geloof in de evolutietheorie enerzijds en de Holocaust en de aanslagen van 11 September anderzijds —maakte de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement eigenaardige bokkensprongen.

  "In het kader van de eindtermen moeten we goed bekijken op welke plaats deze zaken worden aangereikt',
  besloot Luc Van den Brande.
  'Wat in de eindtermen en vooral in de evolutieleer ook staat,'
  stelde zijn collega Cathy Berx,
  'leerlingen moeten worden geconfronteerd met teksten die daar misschien haaks op staan om er dan kritisch mee om te springen.'


  Als de CD&V-woordvoerders beweren dat zij
  'niet tot diegenen behoren die als integristische creationisten beschouwd worden,'
  impliceert dat dat er volgens hen ook  iets als 'ruimdenkende creationisten' bestaat.
  (Dat is ) een gevaarlijke misvatting.

  *De theorieen van intelligent design verwerpen zonder meer de wetenschappelijke consensus rond de kern van de evolutietheorie, hoewel ze zelf
  niet van wetenschappelijke feiten uitgaan
  en
  *geen wetenschappelijke methode aandragen om de zogezegd broodnodige kritische confrontatie aan te gaan.

  Een dergelijk dovemansgesprek brengt de lessen wetenschap niks bij, net zomin als alternatieve theorieen over ooievaars en savooikool onze jongeren kritisch denken bijbrengen over het wonder van de geboorte.

  Het naast elkaar, op gelijke hoogte, bespreken van creationisme en evolutietheorie is een  logische onmogelijkheid.

  We moeten dit niet verder bekijken om te zien hoe we het  in het kader van de eindtermen aanbrengen.
  In de eindtermen — de basisvaardigheden, kennis en inzichten waarover iedere leerling van eender welk net bij het afstuderen moet beschikken — hoort dit duidelijk niet thuis.

  Het  afwijzen van deze pseudo-wetenschap heeft  ook geen enkele invloed op het evenwicht  tussen wetenschap en godsdienst waar Van den Brande zich op beroept.

  Zoals minister van Onderwijs Frank Vanden-broucke (SP.A) in deze discussie( zie hierboven het verslag van de zitting )  al opmerkte, houdt de overheid zich niet bezig met de inhoud van de leerplannen godsdienst.
  In de levensbeschouwelijke lessen kunnen dus verhalen aan bod komen die haaks staan op wat de les biologie aanleert.
  Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang we erkennen dat zingeving en wetenschap van een andere orde zijn.

  Beide door elkaar halen, zoals creationisme het doet, opent een doos van pandora waar enkel verwarring en wetenschappelijk analfabetisme uit te voorschijn komen.

  Terwijl dit ook voor gelovigen nergens voor nodig is.
  Natuurkundige en overtuigd christen Gerard Bodifée   (C /10) schreef zijn bewondering voor de wetenschap ooit toe aan het feit dat hij
   'niet alleen de authenticiteit, maar ook de begrenzing ervan' inzag.
  'De wetenschap is de waarheid,' vat hij het samen,
   'maar niet de volle waarheid.'

  Dat lijkt me, of je nu vrijzinnig, christen of moslim bent, een zinniger uitgangspunt voor onze jongeren dan het
   creatief omspringen met wetenschap waar Van den Brande en Berx ruimte voor willen laten.
  Stierenstront/ 18/08/2007 - pieter verbrugghe

  ik vind het ongeloofelijk debiel dat deze rechts-religieuze nonsens na de verenigde staten en het verenigd koninkrijk onze streken bereikt en hier wordt opgepikt door de tsjeven. en let wel, het presenteert zichzelf nu als wetenschap.= dat daar bij god zelve  maar over gediscussieerd wordt..... Intelligent design is oude wijn in nieuwe zakken. de wijzen minachten het, de dwazen geloven het, de heersers misbruiken het
   

  Noten ( en kommentaar )  (A) CD&V en oud- "minister president van  het oubollige   CVP "tsjeven" vlaanderen  "; 

  (B) LVDB
  (reageert op een brief van WOUTER BLOMME in de Standaard )  

  ."....verwijzen naar een rapport van de Raad van Europa.
  Als voorzitter van de EVP-fractie heb ik uitstel van dit rapport gevraagd omdat het over de gevaren gaat van het creationisme in het opvoedkundige project.

  Ik heb uitstel gevraagd omdat een welbepaalde gedachtegang meebrengt dat men iedereen op één noemer plaatst.
  Ik behoor absoluut niet - en mijn fractie in de Raad van Europa evenmin -, tot degenen die als integristische creationisten worden beschouwd.
  We moeten onderkennen dat de evolutieleer zijn plaats heeft en dat is afdoende bewezen, maar het mag niet verhinderen dat mensen vanuit hun
  geloofsopvatting ook aannemen dat er buiten de evolutieleer of het wetenschappelijke aspect, wellicht ook nog een andere Creator kan bestaan
  die aan de oorsprong van het leven ligt.
  Daarmee wil ik aantonen dat we tegenover deze zaken op genuanceerde wijze moeten denken.
  In het kader van de eindtermen moeten we goed bekijken op welke plaats deze zaken worden aangereikt.
  Het beste onderwijs is het onderwijs waarin jongeren niet worden geïndoctrineerd, maar leren openstaan voor verschillende opvattingen.
  We zullen het rapport opnieuw bekijken tijdens de oktoberzitting in Straatsburg.   "

  Cathy Berx:

  "....Het is cruciaal dat leerlingen bijzonder kritisch leren omgaan met wat hen wordt voorgelegd.( 7)
  Wat in de eindtermen en vooral in de evolutieleer ook staat, leerlingen moeten worden geconfronteerd met teksten die daar misschien haaks op staan.
  Het is interessant om er dan kritisch mee om te springen, rekening houdend met wat is gezegd in de redevoering van Regensburg.( noot = de Paus ?  ) 
  Daarin staat dat het van cruciaal belang is dat op een kritische manier met het geloof wordt omgegaan.
  De leerlingen die op school een bepaalde geloofsovertuiging volgen, moeten daar ook leren mee omgaan.  ..."

  " ....Mijnheer de minister, ik heb nog een bijkomende vraag.
  U stelt een brief te zullen sturen naar de erkende instantie van het katholiek onderwijs.
  Waarom doet u dat ook niet naar de erkende instanties van alle erkende godsdiensten?
  Als ik lees dat die man ook nog verwijst naar Allah en de Koran, kan ik mij voorstellen dat er net zo goed redenen voorhanden zijn om ook een brief te sturen naar de erkende instantie van de islamgodsdienst en niet alleen naar de instantie van het katholiek onderwijs ...."


  (c)
  Is er plaats voor het creationisme in het Vlaams onderwijs?
  ( vroegere )Antwoorden en standpunten  vanuit het onderwijs ;

  Cathy Berx, Vlaams parlementslid (CD&V):
  'Het is niet aan de overheid om te bepalen wat in de lessen aan bod komt.

  ( tsjok)
  Maar het is ook niet aan politici en ideologen om dat te bepalen ....
  In de lessen wetenschap moet wetenschap aan bod komen ;
  Het  opstellen   en bespreken van het  officieel  te volgen curriculum van biologielessen  moet derhalve gebeuren door
  commissies waarin  wetenschappers en biologen ( voornamelijk  aan de universiteiten werkzaam  ) de dienst uitmaken ...

  Eieren als Van  Den  Brande   en  rechtse  tsjeverijen   met verborgen en hypocriete agenda's,  hebben hier niets mee te maken
  en/of zijn niet gekwalificeert ...

  De inhoud  van de lessen " bouw " of " meubelmaken " zijn ook geen lessenpakketten   die moeten  worden  uitgebreid  met een hoofstuk 
  over het inzegenen van  nieuwe kerken  of nieuwe biecht-  bid - en preekstoelen ...
  Zo zijn de lessen over evolutie  ook niet  gebaat  met  een uitbreiding naar een  alternatieve  cursus in het  abracadabra en
  de  "bovennatuurlijke  toverij" 
  Het is op zijn best  overbodige / bezighouderij  en op zijn slechts een  poging tot debiliserende indoctrinatie ...Doe dat thuis 
  als je het niet laten kunt  , of betaal zelf maar voor prive  cursussen in de  "theoretische  idiotica ... "


  Het scheppingsverhaal is een godsdienstig verhaal, dat helemaal niet in de plaats van de evolutieleer komt.
  Niemand wil het Darwinisme
  (9) ontkennen. Ik denk gewoon dat het beter is om de leerlingen erop te wijzen dat het creationisme bestaat, zodat ze er kritisch kunnen mee omgaan.

  ( tsjok)
  Wat men eerst en vooral moet aanleren is het feitelijke  materiaal en de door de wetesnchap verzamelde kennis 
  Niemand  kritisch omgaan ( en kiezen ) met of  uit  datgene  wat nog moet worden aangeleerd 
  Basiskennis die  van meetaf aan als ongeloofwaardig wordt voorgesteld  door het als evenwaardig  presenteren   van  zogenaamde  alternatieven 
  die niets anders zijn dan  kunstjes  , apologetiek , rethorische hoofstandjes ,  junk- en  pseudo-wetenschappen  / kontdraaiende  proselieten en
  manipulatoren  met een labo-jas en  leraarslineaal


  Dit is trouwens geen verhaal van het katholiek onderwijs alleen.
  In de islam is het probleem prangender.'

  ( tsjok)
  Overal waar irrationalisme de bovenhand heeft , is er vroeg of laat  een probleem ....
   Bovendien  is literalisme  en Fundamentalisme niet alleen  maar  een  ongewenste  eigenschap van sommige islam -aanhangers
  Irrationalisme , radicaliseringen  en  fundamentalisme zijn overal( en in alle  strekkingen )  in opmars  ...  Voor alle duidelijk  plaats ik hier het antwoord  van  
  - mev  Cathy  Berx  
  op 22/08/2007 zoals het verscheen  in het forum van de standaard  Geen creationisme in eindtermen: het is onzin maar bestaat (helaas). 

  Verbijsterd, kwaad en ontgoocheld… was ik toen ik na mijn jaarlijkse vakantie alles las wat de afgelopen dagen verscheen over wat ik zou gezegd hebben over “creationisme in het onderwijs”.

  Ik ben het dus eens met de meeste bedenkingen die op dit forum werden geformuleerd.
  Ook kan ik me ten volle vinden in de sterke opinietekst van Prof. Em. De Vreese. Ik betreur wel dat - één van de aanleidingen van het debat een volstrekt foutieve weergave is van wat ik over creationisme in het onderwijs zou hebben beweerd.

  Voor alle duidelijkheid: ik heb geen enkele boodschap aan creationisme of aan een letterlijke opvatting van welke religieuze tekst dan ook. Deze baren slechts fundamentalisme, integrisme en extremisme.
  Voor zover relevant: ja, ik verwerp het creationistisch gedachtegoed.
  Religieuze teksten zijn bovenal te interpreteren symbolische verhalen.
  Pseudo-religie voorstellen als wetenschap en de wetenschap (én religie) zo vervuilen is funest en gevaarlijk.

  Creationisme heeft ook niets te maken met mijn christelijke geloofsovertuiging waarin gefundeerde wetenschappelijke kennis en wetenschappelijke vooruitgang (o.m. de evolutieleer) perfect verzoenbaar zijn met een religieus zingevingskader en met het mysterie van de vrije en verantwoordelijke mens en wereld.

  In mijn beruchte tussenkomst in de plenaire van 4 juli heb ik dan ook alles behalve een positieve waardering gegeven of willen geven aan het “creationisme”.
  Integendeel. Ik heb heel expliciet gewezen op het belang van de kennis van de Darwiniaanse evolutieleer als eindterm in het ASO – allicht te verruimen tot alle richtingen.
  Het is precies vanuit een zeer gedegen kennis van de evolutieleer dat leerlingen met een zeer kritische ingesteldheid creationistische teksten kunnen doorprikken als onzinnig en mogelijks gevaarlijk, wanneer ze ermee worden geconfronteerd.


  Daarom stelde ik tijdens het parlementair debat ook volgende vragen aan de minister:
  “Waarom schrijft u ook niet naar de erkende instanties van alle erkende godsdiensten? Als ik lees dat die man (auteur van de The Atlas of Creation) ook nog verwijst naar Allah en de Koran, kan ik mij voorstellen dat er net zo goed redenen voorhanden zijn om ook een brief te sturen naar de erkende instantie van de islamgodsdienst en niet alleen naar de instantie van het katholiek onderwijs”.

  Hieruit blijkt toch een aperte depreciatie voor creationisme.
   Helaas werd dit deel van het verslag door niemand geciteerd…
  Het is een grote verworvenheid dat Vlaanderen in de zogenaamde – steeds te actualiseren - eindtermen heeft vastgelegd wat leerlingen op het einde van een afgebakende periode, afhankelijk van de studierichting, moeten kunnen en kennen.
  Het is uiteraard de verantwoordelijkheid van de overheid om daarover een gefundeerde uitspraak te doen.
  Het spreekt eveneens voor zich dat deze eindtermen wetenschappelijk verantwoord en gefundeerd moeten zijn.

  Van enige referentie aan creationisme (nepwetenschap én nepreligie) in de eindtermen kan dus absoluut geen sprake zijn!
  Hoe scholen hun leerlingen tot die eindtermen brengen, beslissen ze in zeer grote mate zelf.
  Binnen ons grondwettelijk bestel zijn het dan ook niet de overheid maar wel de scholen – in het bijzonder de leerkrachten en directies – die, in nauwe samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten, beslissen over wat in de lessen wordt aangeboden.
  De overheid schrijft niet voor welke boeken, teksten of opdrachten wél moeten worden gebruikt in de lessen.
  Voor zover het geen strafbare feiten bevat (bijv. mocht het bestaan: negationistisch, racistisch en (kinder)pornografisch “lesmateriaal”…) mag de overheid ook niet verbieden om bepaald lesmateriaal te gebruiken.
  Deze verworvenheden hoeden onze jongeren voor eenheidsworst én indoctrinatie.
  Zeker in een digitaal tijdperk moeten (o.m.) leerlingen leren – en dat doen ze ook - dat niet alles wat gedrukt en geschreven staat ook waar, waardevol en waarachtig is.
  Ze moeten niet enkel leren wát in bepaalde teksten staat geschreven, maar ook wat er de mogelijke consequenties van zijn en/of wat de auteur ervan werkelijk beoogt.
  Daarom verkies ik een zeer kritische confrontatie door bijv. een leerkracht godsdienst (vak waarvoor geen eindtermen bestaan) met hedendaagse stromingen die de scheppingsverhalen in Genesis (Oud Testament) verhalen letterlijk nemen, misbruiken en zo de – door de leerlingen goed te kennen- evolutieleer trachten te perverteren (volgens creationisten ligt Darwin aan de basis van de Hitleriaanse rassentheorie) en te ontkrachten, boven een a priori taboe.

  Kortom, finaal is het een kwestie van vertrouwen en geloof in de kritische zin van jonge mensen en de wijsheid van leerkrachten en scholen.
  Dat en enkel dat heb ik over creationisme in het onderwijs gezegd en niet wat me de afgelopen dagen ten onrechte is toegedicht!
  Hopelijk is het –nodeloze- misverstand hiermee definitief de wereld uit.

  Cathy Berx
  Mieke Van Hecke, topvrouw katholiek onderwijs:

  'We hebben een rondvraag gedaan in onze scholen, en voor zover we weten is er in geen enkele katholieke school sprake van creationisme.
  Onze leerplannen laten dat ook niet toe.
  In de lessen biologie wordt de evolutieleer behandeld, en in de godsdienstlessen komt het scheppingsverhaal aan bod.
  Maar zoals ook paus Benedictus stelt, staan de evolutieleer en het scheppingsverhaal niet haaks op elkaar.
  We hebben het over een wetenschappelijk verhaal enerzijds en een godsdienstig verhaal anderzijds.

  (Tsjok)
  if you can't beat them , join them ... ?
   
  'Al betekent dit niet dat de overheid het op die manier moet opleggen.
  De eindterm legt nu op dat de leerlingen kennis moeten nemen van de evolutieleer.
  Dat volstaat.'

  (Tsjok)
  Inderdaad : Soms is het zelfs  zo dat deze stof  over de evolutie niet eens kan behandeld worden --> 
  ( zogenaamd ?  ) tijdsgebrek :  want =  biologie is meer dan evolutietheorie  en de uren die aan het vak worden  besteed veel te krap
  Biologielessen  als een soort  uitgebreid postzegelverzamelen  ?

  'Examens ?
  tsja er moeten dan ook  wel vragen over gesteld worden , hé  ... is het niet ?'

  (Tsjok)
   Biechtgeheim ?
  Praktisch doet men dus toch  wat men wil .... en voor zover het "niveau van de school " niet wordt aangetast( veel katholieke  scholen
  worden nog altijd als superieur en elitair beschouwd )   ...
  Plantrekkerij  op zijn belgisch dus  ? 


  M Van Hecke  :

  'De overheid schrijft in de eindtermen voor dat de leerlingen kennis moeten nemen van de evolutieleer. Dat, en dat alleen, behoort tot haar controlebevoegdheid.
   Men kan niet anders dan vaststellen dat tot op heden de ontkenning van de evolutieleer nergens strafbaar is gesteld.
  In het katholiek onderwijs rijst deze vraag evenwel niet, omdat het Darwinisme binnen de leerplannen aanvaard is.'


   

   

  Jamal Maftouhi, imam en islamleraar, in Knack:

  'De evolutietheorie is niet in overeenstemming met wat ik in de Koran lees.

  ( tsjok) Veel van wat ( zogenaamd )  uit  de Koran  wordt  afgelezen   is niet in overeenstemming  met de 'waarden  en  de vrijheid 'die het westen   voorstaat en essentieel  noemt  ( en niet alleen de Koran ) ...

  Daarin staat dat God de eerste mensen heeft gemaakt,
  wij stammen allemaal af van Adam en Eva, de mens is dus niet afkomstig van iets anders,
  bijvoorbeeld een dier.
  (Tsjok) Toch zijn sommige mensen  "apen en varkens  "

  Dat is het woord van God.'
  (Tsjok)
  Omdat het in de Koran staat ?

  ( tsjok)
  Hety is  een goed te volgen standpunt ... zelfs voor de slechte verstaanders simpel gehouden  -->  compromisloos  ?    : Literalisme dus
  Binnen  vijf jaar is  de  islamitische creationisme-variant minstens in Islam scholen en  concentratiescholen ,  de  (onofficieele  maar enige )  getolereerde "wetenschappelijke "  theorie  in   de biologielessen ?  ... ( althans dat is = het streefdoel van Harun Yahya )


  Jacky Goris, algemeen directeur scholengroep Brussel, Gemeenschapsonderwijs:
  'Drie jaar geleden weigerden enkele leerlingen de evolutieleer te studeren.
  Die was namelijk niet in overeenstemming met hun islamitisch geloof.
  Onze oplossing was simpel.
  We hebben die leerlingen allemaal nul gegeven, en de kous was af.

  die kunnen  toch nog voor de middenjury  examens gaan afleggen ? als ze het toch beter willen weten ...?

  Ik kan toch niet toestaan dat we de leerlingen in de lessen biologie onzin verkopen?
  Het creationisme staat niet in de eindtermen en heeft wetenschappelijk geen enkele waarde.
  Dus hoort het ook niet thuis in de lessen biologie.'


  Daniel Klagsbald, vertegenwoordiger joodse scholen in de Antwerpse onderwijsraad:
  'In het joodse onderwijs krijgen de leerlingen op hun dertien of veertien jaar de mening van Darwin en andere wetenschappers(9) mee.
  Dat geven we kort mee, daarna geven we onze mening.'


   (A /10)
  SPROOKJES MET EEN MORAAL

  ,Gerard Bodifée   wetenschapper en filosoof:
  'Het creationisme is niet alleen slechte wetenschap.
  Het is ook slechte godsdienst.
  Het scheppingsverhaal mag je niet met wetenschappelijke bril lezen.
  We moeten de diepere betekenis ervan lezen.

  ( de moraal van het verhaal   ; de levensinspiratie die we eruit kunnen putten ? )

  Ik vind dit een onzinnige discussie, want wat doe je met mensen die het zonlicht ontkennen?
  Interessanter zou de vraag zijn hoe het komt dat mensen zich met zo'n onzinnig debat bezighouden.'

  Marc Vervenne rector KU Leuven:
  'We moeten jonge mensen kritisch leren omgaan met teksten en met de voorstellingen en ideeën die deze bevatten.
  Ik heb de indruk dat jongeren nu moeite hebben om metaforen te snappen.

  Dat is niet onschuldig, want mensen moeten gewapend zijn tegen 'dogmatische' tendensen zoals het creationisme.
  Dat gebrek aan kritische zin doet zich zelfs bij wetenschappers voor.

  Velen lezen het bijbelse scheppingsverhaal letterlijk.
  Maar dat is een naïeve leeswijze die onrecht doet aan de tekst.
  Het verhaal in Genesis is een literaire tekst waarin de verbeelding aan de macht is.
  De voorstelling van de schepping in zes dagen is maar een decor.
  Het venijn zit bij wijze van spreken in de staart.
  De pointe van het verhaal is de 'zevende dag', een plaats in de tijdsordening waarin mensen aan de chaos kunnen ontkomen.
  Je moet het verhaal dus metaforisch lezen en niet als een soort van pre-kritische voorstelling van het ontstaan van mens en kosmos.'


  (1)
  Karel de gucht antwoord terecht dat ; er geen integristen en ruimdenkende creationisten bestaan ; het  is een gevaarlijke misvatting  dat onderscheid wel te stellen

  Het creationisme is geen godsdienst
  maar een rechtse ideologie, die vanover de plas, uit Amerika, is komen overwaaien en meer gemeen heeft met sektes als Scientology.
   
  (2)
  levensbeschouwingen en geloof horen in de lessen godsdienst , ( filosofie ?)  , moraal en/of maatschappelijke vorming ...
  NIET in het wetenschappelijk onderwijs en/of vakken

  Geef  creationisme een plaats  in een meer algemeen kader van filosofische beschouwingen waar ook  alle  andere  opties ook aan bod komen. Want dat is het dan toch!
  Niets meer en niets minder.
  Maar zeker niet onder het mom van exacte wetenschappen.
  Beide  kunnen zeker niet gemengd worden.

  Het creationisme stelt dat de mens niet kan geevolueerd zijn uit een eenvoudige levensvorm zoals een cel op basis van genetische variatie en selectie.
  Dat is nu net wat de evolutionaire biologie ondersteunt.
  Dus die twee zijn weldegelijk in tegenspraak.
  Hoe en waarom het universum begonnen is, is inderdaad een mysterie, maar dat een God aan het begin staat die ingrijpt en oordeelt tijdens of na het leven, is een fabel, en dat is weldegelijk een consequentie van de biologische theorie over ontstaan en evolutie van het leven.
  Materie heeft de eigenschap om in bepaalde fysicochemische omstandigheden zich in levende systemen te organiseren.
  Dat heeft niets te maken met een creator.

  Meer nog
  Wetenschap en fundamentalistische geloven zijn nooitverenigbaar

  Wetenschap is universeel ,
  godsdiensten /levensbeschouwingen  niet ; er zijn er duizenden  ...  moet men  ze ALLEMAAL onderwijzen  ?


  De leer van het creationisme wordt toch al behandeld in de godsdienst lessen? (Daar waar ze thuis horen trouwens) Als ze die leer in de biologie/wetenschaps lessen willen geven als een andere opvatting, dan moeten ze ook mythologie gaan geven als alternatief voor de evolutie leer. En misschien vinden we nog wel een andere geschifte opvatting ergens in een of ander oerwoud.

  Gevaarlijke evolutie/ 17/08/2007 - Peter Thiers

  In wetenschappelijk ondersteund onderwijs hoort creationisme niet thuis. Het gaat NIET om verschillende opvattingen: het gaat om een wetenschappelijk onderbouwde opvatting tegenover een opvatting die niet door ratio en de feiten wordt ondersteund. Punt aan de lijn. De creationisme-mode is een gevaarlijke strekking die uiteindelijk uitmondt in fundamentalisme.


  De leer van de schepping hoort niet thuis in de wetenschappelijke hypothesen-wereld.
  Wél in de wereld van het geloof.


  Creationisme en intelligent design steunen op ( sectarische  en fundamentalistische )  geloofsovertuigingen  
  Die hebben  geen behoefte (zelfs liefst niet) aan (natuurwetenschappelijke) bewijzen of aanpassingen van de "absolute waarheden" waarop ze steunen .
  De evolutieleer  veranderd  onder invloed van nieuwe bewijsstukken en falsifieerbare  verklaringen   .
  Hoe die twee "opinies" (   notabene  wetenschap is geen  opinie  : het is feitenmaterieel over de  werkelijkheid van de tastbare wereld )  elkaar kunnen aanvullen is me een raadsel.

  De heer Van den Brande schrijft dat leerlingen kritisch moeten geconfronteerd worden met verschillende opvattingen.
  Akkoord!
  Als ook de geloofsleren  kritisch worden  aangepakt, zoals dat het geval is met de evolutieleer.
  Maar dan nog zijn het ___volgens mij ___ geen twee verschillende opvattingen.
  De ene ( de godsdienst ) MOET aanvaard worden zonder kritiek, terwijl van de andere wordt geeist (terecht) dat ze afkomt met controleerbare bewijzen (waarvan dan wordt gezegd dat het geen bewijzen zijn, want ze gaan in tegen wat in de bijbel of een andere " heilig boek " staat  !).

  Tenslotte   een citaat van ( de creationistische wetenschapper ) Kurt Wise:  "Zoals ik al jaren geleden als student tegen mijn docenten zei: als al het bewijs in het universum pleitte tegen creationisme, zou ik de eerste zijn om dat toe tegen, maar dan nog zou ik een creationist zijn, omdat Gods Woord mij dat ingeeft."
   


  (3)
  Wetenschap is juist dat aantal  vakgebieden  waar  " opinies " van geen tel zijn ( Meningen en subjectivisme  er   door de peer review 
  genadeloos uitgefilterd  worden  ) ...
  Wat in  de wetenschap  gevraagd wordt zijn de resultaten van onderzoek( het oplossen van problemen gesteld door de controleerbare  basisgegevens en de  herhaalbare waarnemingen ) en verklaringen daarvan met de grootste
  waarschijnlijkheid en die steeds controleerbaar en uittestbaar zijn ... dat is de antithese van geloof en van bijgeloof   ....

  Je kan evengoed de lessen
  scheikunde vervangen door  alchemie
  de astronomie door  astrologie
  de geneeskunde door de homeopathie , gebedsgenezer van allerlei  richtingen en sekten , jomanda en de verenigde  kwaks van Belgie  , dat zijn ook allemaal "meningen"  , waarmee rekening moet worden gehouden
  Zelfs morosofie kan niet zomaar worden afgedaan ...

   
  Een ideetje ;
  waarom zou men de  evangelien in de lessen godsdienst niet gaan vervangen door de koran en de hadith ?  of door de Veda's ?
  dat zijn op zijn minst allemaal  "geloven " waarvoor geen enkele  grond of bewijs bestaat om  het ene te verkiezen boven het andere
  Kunnen de toekomstige leerlingen hiermee  dan NIET " leren  kritisch te denken
  " ? 

  Waarom zou  luc Van den brande de lessen biologie en wetenschap  niet laten geven door een  Timmerman uit Nazareth ....

  Luc Van De Brande weet niet over wat hij het heeft ...Klaarblijkelijk kent  hij  geen bal van het moderne  wetenschappelijk bedrijf
  en het onderwijs in de wetenschappelijke  methode ? 
   
   Ik verwijs iedereen die meent dat creationisme een geldige" wetenschap " is,( of enige objectieve " en vooral gebalanceerde " evaluatie  verdient , )naar het   blog : --->
  http://www.bloggen.be/creationisme_op_objectieve_manier_bekeken/
   vooral het bericht  #03-08-2007
  ( en natuurlijk mijn reacties erop )

  Op dat blog  kun je staaltjes vinden  van verdraaiingen van wetenschappelijke methodieken , intellectuele oneerlijkheid / uitvluchten , sprookjes , verhaaltjes-vertellerij en  oplichterijen   ____ het  is een voortdurend  vergelijken  , vermengen en evenwaardig  willen houden van  peren en appels , het verkopen van knollen voor citroenen  en het zaaien van  komplete  wetenschappelijke  verwarring  ( teach the controversy )
  en onaanvaardbare methodiek ( = bijbelarij )  _____ zelf  te ontdekken ...

  Mijn grootmoeder geloofde niet dat men naar de maan kon vliegen en erop landen.
  Dat ging haar verstand te boven en besloot het dan maar niet te geloven. ....
  Ik sta stom dat er nog zoveel mensen zijn die hun verstand niet kunnen gezond houden  en kritisch leerden  nadenken, en tenslotte maar goedgelovig geloven wat in de bijbel staat.( gemakkelijk is het wel natuurlijk )  
  De wetenschap is tegenwoordig in nog geen duizenden boeken te vatten en nog is er maar een fractie van het universum verklaard, maar men gelooft  liever iets van een duizend pagina's en een klets dat door enkele fantasten door de jaren bijeengeschreven is, met de wetenschap van die tijd. De mensen die de bijbel schreven, waren ongetwijfeld fantasten en degenen die hun die overlevering geleverd hebben, mondeling, nog veel meer. Dat beetje dat er geschreven is staat haaks op alle wetenschappelijke bevindingen.
  Bovendien zou ik  niet te veel geloof hechten aan een boek dat er enkel is kunnen komen door doelbewuste selectie van een aantal geschriften,
  en het doelbewust vernietigen (o.a. van de gnostische evangelies, geschreven door quasi ooggetuigen van Jezus) van documenten die niet
  in het kraam passen,


  In gans de discussie betreffende het creationisme ( met christenen ) ,
  vergeet iedereen dat in het christelijke  scheppingsverhaal de erfzonde-een dogma!- van essentieel belang is als zogezegd punt van geloof. ....
  Het is evident dat volgens de  evolutietheorie de erfzonde nooit heeft kunnen bestaan.
  De verlossingstheorie is ook waardeloos vermits de erfzonde nooit heeft kunnen bestaan.
  Iedereen ( ook de zogenaamde  "verlichte "  christenen ) draait rond de pot uit paniek die feiten te moeten vasstellen. en/of te  moeten  toegeven  (4)
  er is  door het voorstel  aangestipt dat creationisme een onderdeel is van de ideologie  van  integristen , fundamentalisten en theocraten die  erop uit zijn  terug  te keren naar de tijd van voor de secularisatie en  de  restauratie van het gemorderniseerde fascisme en de  macht van de
  "partijen van god" ....
  Creationisme is geen wetenschap maar wel politieked agitatie   en  wervende propaganda  voor die ideologieen
  ( dat is trouwens het enige wat overblijft  na hun ontmaskering als pseudo-wetnschappers )  :
  Politiek en propaganda  hoort niet in een schoolklas tijdens de lessen wetenschap 

  (5)
  het voorstel is gewoon afgeschoten op een strategisch moment  ....En men hoopt dat het  NIET terug komt 

  ik twijfel er  trouwens  aan  of het nog  terug gemakkelijk  zal kunnen worden ingediend  
  zie --->
  http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2007/06/creationismerap.html
  EUROPEES ONDERWIJS
  http://www.bloggen.be/evodisku/archief.php?ID=15


   

  (6) de ouderen onder ons  kennen dit soort "onderwijs" ;
  het is  de  tsjeven indoctrinatie / domhouderij  van de ergste soort waar men  nadien  jaren voor nodig heeft om tot "kritisch "inzicht  en   enig  realiteits -besef  te komen  ...

  De inrichtende macht van het onderwijs is de  seculiere  staat ,
  Niet de overtuigingen van een  groepje  stemmenronselaars  en advocaten  en sofisten   die de bevindingen van de wetenschap en de vooral  opleiding van jongeren  tot toekomstige wetenschappers  in gevaar willen brengen omdat  onder andere
  veel van hun eigen gekoesterde overtuigingen en "gevoel"( wat hen is aangeleerd  sinds hun prille jeugd ) 
  door diezelfde wetenschap zijn  omvergehaald ...


  Er is een grote nood aan natuurwetenschappelijk geschoolde mensen ( die vergroot met het jaar )

  We hebben al meer dan genoeg  "kritisch " denkenden  geesten  uit  al die alfa  richtingen  maar die niets van feitelijke  kennis en realiteiszin
  bezitten( het zelfs__ zoals die ouderwetse  kerels___ een verdienste vinden er niets van af te weten )    ....Ze bezitten op zijn best  "kritisch denken " , maar ze weten niet over wat juist  , en met wat ze moeten denken en waar ze de echte oplossingen
  moeten zoeken  ( iets anders dus dan "oplossing die vanouds werkten" maar die medeverantwoordelije  verwekkers  zijn van de huidige problemen  ....  )


  De heer Van den Brande pleit voor een soort van gedoogbeleid.
  Oa.  in   de boeken   van  Richard Dawkins  leest men tot wat dat zoal  zou kunnen  leiden.

  Talrijke  recente feiten tonen ons  ook reeds wat er ( in bredere  maatschapelijke  context ) nog  zoal kan gebeuren ; 

  Denken we slechts aan :
  het schrappen van Darwin en evolutie door de EO in Nederland uit BBC-reportages
  en vooral aan de bijbelgekken in de VS.
  ( en de Nederlandse Bible-belt -idiotieen  met   hun belgische   buiksprekerpoppen  , Spinn-offs en papegaaien (" revolutietheorie" / Creabel  en  co ,  bijvoorbeeld  ) 
  en denken  we uiteraard ook  aan  de leiders van naties( niet van de minste )  die blijkbaar "boodschappen en opdrachten van hun  god ontvangen " 


  (7)
  Cruciaal is dat men  eerst  ,de feitelijke onderbouwingen   en de bestaande wetenschappelijke  kennis
  ( het wetenchappelijk curriculum en het kenniscorpus ) krijgt aangereikt ... vooraleer men  de  opgroeiende kinderen laat  kiezen  voor de " sprookjes "uit de bronstijd en de woestijn  ...


   

  (8)
  kleuterklaswetenschap
  18/08/2007 
  Etienne Vermeersch


  Misschien is het nuttig te preciseren. ‘Creationisme’ is niet de algemene opvatting dat de wereld door God geschapen werd, maar meer concreet de stelling dat die schepping gebeurde op de wijze beschreven in het boek Genesis. Meer dan 30% van de Amerikaanse bevolking neemt dat (letterlijk) aan.
  Die opvatting is vrij aanmatigend omdat ze onder de honderden scheppingsmythen die in de verschillende culturen ontstonden, er één enkele als de juiste uitkiest.
  Ze is bovendien absurd omdat er in het boek Genesis twee scheppingsverhalen staan die niet alleen naïef zijn, maar ook onderling tegenstrijdig.
  Volgens het verhaal in hoofdstuk I schiep God de eerste dag het licht (or) en hij vond dat het goed was (tov); waar dat licht vandaan komt is echter niet duidelijk, want pas op de vierde dag schept hij de zon, de maan en de sterren…
  Op de vijfde dag schept hij de vissen in de zee en de vogels in de lucht.
  Op de zesde dag eerst de landdieren en als hij gezien heeft dat het goed was, schept hij uiteindelijk de mens, man en vrouw tegelijk.

  Volgens hoofdstuk II schept God eerst de man, daarna, omdat die alleen is, schept hij de dieren en pas daarna, omdat de man geen hulp vindt die hem past, de vrouw. De twee verhalen zijn dus volkomen tegenstrijdig.
  Het is nuttig op school die verhalen te lezen om te leren hoe men mythen van wetenschap kan onderscheiden.
  De opvatting over ID, het Intelligent Design (intelligente planning) ontkomt aan het belachelijk karakter van het creationisme, maar niet aan het verwijt van intellectuele leegte.
  Men stelt dat bepaalde overgangen in het evolutieproces niet verklaarbaar zijn door de mechanismen van het darwinisme; dus zou er een ID aan de grondslag moeten liggen.
  Als dit wetenschap is, mag men het kleuterklaswetenschap noemen.
  Ieder kind in de kleuterklas kan immers, even goed als een bioloog, op de vraag naar een verklaring antwoorden: ID.
  Hoe zijn de eerste levende wezens ontstaan? ID;
  hoe zijn de meercelligen ontstaan? ID;
  hoe is in de evolutie het oog ontstaan? ID.
  Een uitdrukking met twee woorden, die alles verklaart, verklaart natuurlijk niets.
  Bovendien kan een heel slim kind in de kleuterklas op de vraag “hoe is ID ontstaan?” misschien antwoorden: IIDD en verder IIIDDD enz…Words, words, words

  onzin /
  18/08/2007 - Hilde Van Laere
  Het creationisme is een ontkenning van de wetenschap. Het scheppingsverhaal in de bijbel is geen wetenschap, maar religie. Iemand die de twee verwart, heeft er niets van begrepen. 

  (Tsjok :) De bijbel ( of een ander  heilig geschrift zoals de koran ) is geen wetenschappelijk  boek  ...
  Hoe kan het dan  de basis vormen van  een "wetenschap " ?
  Wetenschap is per definitie  methodisch naturalisme  wat alle  soorten van bovennatuurlijke  verklaringen  verwerpt  omdat ze buiten de definitie
  vallen en omdat men er in de wetenschap niets mee kan  ....


  18/08/2007 - gerard delzenne

  Komt daar nog bij dat creationisme aangevuld werd (uit noodzaak) door 'intelligent design'.Het duel creationisme/godsdienst woedt meer dan ooit.Ooit gedacht aan Bush en zijn uitspraken over oorlogen die hem door de godsdienst werden aangeprezen ? Tiens,tiens...wij voelen ons terug in de periode van de inquisitie.
  Ik volg nog liever de visie van S.J.Gould over de twee 'magisteria'.Laat de twee zaken aub apart en mengt zeker niet creationisme in een vak ( ook niet met godsdienst. )  zie verder ook  mijn bronnen ...en vervolg op deze  diskussies
  ( de meeste  teksten in  bovenstaande   noten en kommentaren  zijn afkomstig  van diverse auteurs  op deze  fora )
  http://www.standaard.be/meningen/forum/Index.aspx?pageName=detail&forumId=401280
  http://www.libertarian.be/2007/08/cd-voor-creationisme-is-belachelijk.html

  ( 9)
  Darwin is al  bijna 1OO jaar niet meer "letterlijk" te nemen ....
  de evolutiewetenschap( in het bijzonder de evolutiebiologie ) is  ondertussen een gespecialiseerd vakgebied
  dat allang "Darwin "heeft achtergelaten in haar historiek  ....
   
  De  "mening van Darwin" is ondertussen  meer dan voldoende gedocumenteerd en
  feitelijk  juist bevonden  om " meer te zijn dan een theorie " ( Paus JP II )

  Alleen  al het feit dat  de meeste creationisten    het willen  hebben over de  "evolutietheorie van Darwin " , duid erop  dat ze van het verkeerde  been vertrekken ...
  Darwin is  al bijna  150 jaar geschiedenis ....
  Darwin is het historische  startpunt  van het vakgebied van  de evolutie-biologie ( en tegenwoordig dus ook  evo-devo en de inspiratie voor  veel hersenen - en cognitie wetenschappen  )

  Maar DARWIN  is geen  "Heilige" van het " evilutiegeloof  "....
  Integendeel  veel  van zijn "verklaringen " zijn gedepasseerd  of onherkenbaar   aangevuld ...
  Creationisme is   voornamlijk    dilettante  kritiek op  zeer sterk verouderde  verlaten wetenschap  en pseudo-wetenschap op  grond van een  oeroud boek  dat wordt verondersteld de "waarheid" te bezitten  ...

  Voor de eigen " theorie " ( gebaseerd op de  Thora , bijbel of koran  )bestaat geen gram wetenschappelijke  bewijs : 
  Creationisme  is alleen maar  simpel gehouden en literalistisch  sectair geloof ( = veel godsdiensten  aanvaarden evo-theorie
  wél ) van ( voornamelijk )  protestantse   bible-belt groepen uit  Amerika  en hun   imitatoren  en geloofsgenoten  .... 
  Sommigen  zijn     professionele godsdienst  - apologeten   en  sofisten  ,  pseudo-wetenschappers , anti-wetenschappers  ,
  paradinges   en   vooral  bijgelovigen  ... en af en toe oplichters  die de boel bedonderen  ....
   

  Tegenwoordig is evolutietheorie samengesmolten met  genetica  en moleculaire biologie ...
  De Huidige evolutietheorie  is de basistheorie van de  de biologie , de levenswetenschappen, 
  millieu en ecologie management  , de epidemologie  en  zelfs een onderdeel van de systeemtheorie  (vroeger ook wel chaos theorie ), cybernetica en  de  langzaam  tot ontwikkeling komende  gebieden van de synthetische   biologie , de robotica , de computer aided design ... en  de  AI  pogingen  ....
  NOTHING IN BIOLOGY MAKES SENSE WITHOUT EVOLUTION  ( T. Dobzansky )
  Voor zover ik weet  bestaat er geen  alternatieve wetenschappelijke theorie  die deze theorie  kan vervangen  ....
  Het is dus onzin  een " pseudo -wetenschappelijk " alternatief  te onderwijzen   naast deze theorie  in het wetenschapsonderwijs ... 
  Je kan evengoed astrologie  onderwijzen  tijdens  de  lezingen astronomie
  Dat kan  natuurlijk  wel   in de lessen   godsdienst , filosofie en maatschappelijke vorming   ....
  waar eigenlijk dus alle  andere  creatie-mythes  van de grote godsdiensten en levensovertruigingen  ook zouden moeten  aan bod komen  ....
   
  En  trouwens  we moeten niet  iets absoluut  "bewijzen "  ....
  Evolutietheorie is nooit af ; ze wordt steeds aangevuld  en geupdated en zo nodig vervangen  ;
  dat alles omdat nieuwe ontdekkingen en gegevens dit vereisen  ...
  In tegenstelling met  zich baseren op een "oud  heilig schrift" dat  als  onaantastbaar en  onbetwijfelbaar  waar wordt  beschouwd ...  Wetenschap( en zeker het verworven corpus aan  parate en werkzaame kennis )  is trouwens  geen MENING ....  
  Wetenschap is ook geen  tekstkritiek van oude geschriften  :
  Volgens sommige bijbelaars /  creationisten   is  ook  "Wetenschap  gebaseerd op geschreven bronnen."
  Dat is natuurlijk een  simplisisme ;
  wetenschappelijk ONDERWIJS   ,  WETENSCHAPS FILOSOFIE en algmene journalistieke  wetenschapsverslaggeving  ( inclusief  artikels( papers )  die verslag doen van wetenchappelijk onderzoek ) is gebaseerd op  boeken  en geschriften ...
  Dat zijn geschriften die moeten worden aangepast , aangevuld of zelf volledig vervangen of zelfs verworpen   al naargelang de stand van wetenschappelijk onderzoek en het peer review  dat vergt  ....
  Wetenschappelijke  literatuur ( overeind gebleven  "papers " )  die ouder is dan 10 jaar is tegenwoordig al  grotendeels gedepasseerd ...
  (Ja veel boeken  die gebruikt  worden in het onderwijs hinken achterop en staan nog vol met oude  fouten ... maar geen enkele soort literatuur hangt zo vast aan oude  verlaten wetenschap en   verouderde  denkbeelden als het creationisme / het is zelfs nog geschifter dan  de flogistron -theorie als  je het bekijkt vanuit het  collectief  wetenschappelijk  bedrijf en methodieken ; het is een zeefrest , drab en slakken  ,  die men maar niet kan  weg gooien om sentimentele redenen ?    )

  Maar (natuur)Wetenschap  zelf  is   WEL  in de eerste  plaats  gebaseerd  op ONDERZOEK( ook op orienterend  wetenschappelijk literatuuronderzoek
  --> niemand werkt in het luchtledige  en /om dubbel onderzoek  zoveel mogelijk te vermijden  )  
  : de  methodisch naturalistische  methodieken  en het verwerpen
  van  werkhypotheses  die niet  houdbaar bleken te zijn ....
  Het criterium om  de werkhypotheses te ziften is  het feitelijke  en het  tastbare
  De creatieve  inbreng  om nieuwe werkhypotheses  op te stellen  komt  onder meer  grotendeels van de wiskunde  en de toegepaste wiskunden  :
  het betekent  echter  niet  dat
  " everything goes " zoals  de dadaist  Feyerabend  beweerde
  Zelfs de snaar- theorie mag men (nog )geen (natuur)wetenchap  noemen omdat er nog steeds geen ( of niet genoeg ) empirisch materiaal voorhanden  is ....
  De theorieeen van Einstein  werden pas volledig( als de beste voorhanden  zijnde/ wat ze nog steeds zijn / maar ook nog steeds niet verenigd met de  quantummechaniva  )  aanvaard  toen er ook empirische bevestigingen  kwamen  die op theoretische gronden waren voorspeld  en bleken  te kloppen
  17-08-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  03-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  HET  "grote " nieuws  in deze slappe tijden is de mini -rel  die alweer in Nederland is onstaan rond  die rare EO zuil  audio fragment ; ( vrt  radio ) audio fragmenten:
  • Geeft de BBC hier toestemming voor?   Ik heb er niet veel zin in ;
   wat me vooral opvalt is
   1.- de uiterst lakse  houding ( tot nu toe ) van de( geldzuchtige ? )  BBC 
   en
   2.-
   het  geschipper en gesleur   rond  een"  grand"   maar nu  wel erg " old " man  "  ,  die blijkbaar  geen zin meer heeft in dat  onnozele en steeds weer opduikende creato-evo  gezever uit die  buitenwereld     en die blijkbaar iedereen  (bezig   in dat  debatje over al dan  toelaatbare censuur  ), voor  het eigen karretje  wil  spannen ....
   maar soit 

   Uiterst irritant  vind ik  ___ dat onmogelijk vol te houden oudbollig  gedram  over "plagiaat " ....
   Dat kwam eventjes  onder de aandacht  in de vele  kommentaren  toen ook  de  brobeerwerkjes  van de  creationisten polderheld   Ben Hobrink  ter sprake kwamen .... vooral  ook  daarna breed uitgemeten op het blog van   TaSmedes ....
   http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2007/08/ben_hobrink_pla.html
   ( overigens is het plagieergedrag  van  de  creationisten  een zeer bekend verschijnsel  ; eigenlijk  moeten ze wel hun toevlucht  nemen tot die praktijk ; ze hebben weinig anders  in te brengen  ;  ik heb trouwens nog nergens  " wetenschappelijk " werk  over hun  eigen theorie   en  door deze mensen  in het "peer -reviewed  circuit" van de legitieme wetenschap  zien verschijnen  )

   Maar  natuurlijk  moet  iedereen ( ook de niet-creationisten-publicisten )  precies  blijven doen alsof iedereen niet iedereen  na-aapt
   ( of gewoon onrechtstreeks  beweren dat men het allemaal zelf heeft uitgevonden  ... )
   Het geklaag over plagiaat is   zowel hypocriet  als de  domme  ontkenning  van wat iedereen  normaliter   min of meer  doet 

   En  er is ook   nog  het  ___in mindere  mate ____  blijven voorwenden / suggeren  van
   het belang  en de grote invloed van de   strak georganiseerde massa-media wat betreft" info" bedeling en  info-management   : die zijn   al  altijd  bezig  geweest met  wat ze nog steeds in toenemende mate  bezig zijn   :
   georganiseerd  entertainment  en  bezigheids-therapie  voor passieve consumptie    

   Beste jongens en meisjes ,
   er is een internet  ( tot nader order ) en de controle op de informatie  ( van gelijk welke kant ) is  definitief  WEG ....
   KOM OP ZEG ....LEER DAAR MEE LEVEN 


   Uiteindelijk wordt misschien binnenkort   op overdonderende wijze het   grote nut van het  (corrigerend) bloggen in het algemeen  aangetoond ( bloggen is  een remedie tegen  die censuur-moghuls , de  info-versnijding    en de  riolen van het internet ? al is het zelf  ook regelmatig  een  smeerpijp ....  ) 
   Zeker wanneer men vrij kan reageren en zich opensteld voor  kommentaren     ... waarbij  de  "onnozelaars"  en de heruitvinders van het warm  water  ,  meteen ____  voor iedereen merkbaar ____ zichzelf  voor de eeuwigheid  te kakken zitten te zetten ... Volkomen gratis 
   De oude  JAMBERS  is te vroeg gestopt  .... De lekkerste brokken komen eraan ....

   Het  blog   van  G. KORTHOF is  daar nu al het levende bewijs  van  

   Elders ook   vieren minder  genietbare   en moeilijker voor buitenlanders  te vatten varianten  van    de  "Nederlandse  bijbelaars - ziekte"  terug hoogdagen  ....Kundig  gekruid met de nodige morosofie van "verzuilde "  aard en  de  pareltjes  van de nederlandse  omver-kwetter en klets   cultuur  der zogenaamde taalvirtuosen en de  ervaren  nep-kundigen    ....

   Enfin ik wacht het gewoon af  ...tot de meeste  vakantiegangers  niet meer in staat zijn  hun  "kommentaartjes " te spuien  en er opnieuw een "interesssant" programma is  op de EO of een  paar preekjes( of beter nog een paar " ludieke" happenings op het stramien  van de  onnozele /kinderachtige creatievelingen  jaren zestig  en het meezingertjes -cabaret   )  in de plaatselijke  kerkgemeente ....
    
   Hopelijk gaat  deze   bond  der   tweede hands -marktkramers  en leugenaars voor  hun  godjes  ,  vlug  bankroet  ....

   GAAP
   (Ja , ik veroorloof het me  hier erg  laatdunkend  over te doen ... De Gedachten zijn vrij  ....
   Als " belgenmop  "   is me dat  toegestaan )


   Verder  over  
   Nederland is het nieuwe mekka van de creationisten  (< klikken ) 

   In de zeer gerespecteerde series van David Attenborough wordt geknipt.
   De precieze wijzigingen staan aangegeven op
  waar ook YouTubefilmpjes met voorbeelden te vinden zijn.

  De EO schrapte het deel over de mensapen en de mens.
  Gerdien de Jong beschrijft hoe de EO de evolutieleer al jaren uit natuur- documentaires weert

  Het monopolie van de EO op BBC-natuurdocumentaires betekent dat Nederlandse natuurminnaars nooit iets over evolutie te horen krijgen.
  "De creationisten in de VS kunnen jaloers zijn op Nederland "

  Voor de Nederlandse vrienden  die "zuchten" onder de censuur  van hun zendverenigingen  


  http://omtersaaist.wordpress.com/2007/07/29/speciaal-voor-de-nederlandse-vrienden-wat-ze-niet-mochten-zien-van-de-eo/

  Bovenstaand filmpje uit “Food for thought”, de laatste aflevering van de natuurfilmserie “The Life of mammals” van David Attenborough. De aflevering die door de Evangelische Omroep werd  afgevoerd   http://www.volkskrant.nl/binnenland/article448528.ece/EO_haalt_verwijzingen_evolutietheorie_uit_natuurfilms
  , omdat ze al te veel verwijzingen naar de evolutietheorie bevatte

  Maar  VOORAL ook ___ volgens  mij ___  omdat het  een uitdrukking is van de " hoogmoed  van de mens " die beweert ( bij monde van R Attenborough ) dat :

  "perhaps the time to control  the population has come , instead of ( Noot = changing  and adapting ) the environment ..."

   

  * ( Voor een belg ) is die  manier waarop televisie-kijken in  nederland wettelijk  is gegroeid   , zeer  ondoorzichtig    :
  Wat niet wil zeggen dat  men  deze  verwarrende constructies   en het misbruik dat ervan wordt gemaakt  ,  typerend voor de  doorsnee nederlandse  mentaliteit   moet vinden

  http://www.rewinder.be/2007/07/creationisme-in-nederland.html

   
  De EO schrapte het deel over de mensapen en de mens.
   

  PS.

  1.- Ik  ga  nu  een paar weken   mijn  komkommers water geven ...
  het is er de  juiste tijd voor 
  Het is hier trouwens  ook   wel wespentijd ... maar gelukkig hebben we hier niet permanent last van WASP 's (inderdaad  de wespennesten   van   de amerikaanse  " White American Sectarian( of stupid ?)  Protestants" en hun ( hoog-intellecte )   Nederlandse   fundi - filialen    )

  BAH   wat een gekwaak weer in dat kikkerlandje   .....  2.- oh ja hier is nog een lijstje met ( Engelse ) antwoorden  op die laatste  grap   geplaatst op die andere  "wetenschappelijke" blogs   van die  belgische  imitator  van de nederlandse imitators van de  amerikaanse bull -shitters  

  Antwoorden  op
    "  Twenty Questions for Evolutionists "
  (en aangezien  het stukje   in het Engels is gesteld  )


  http://groups.google.com/group/alt.talk.creationism/browse_thread/thread/44d567c8f6f87057/31de1a8934229171
  Iemand zin om het mee te helpen vertalen  ?
  Ik zal het in elk geval eens proberen te gebruiken in September   
  ( als God het wil natuurlijk    ) 
   
  Met dit hier te beginnen ;

  Quote ;  standard definition for macroevolution: evolution at or above the
  species level.  Here are some observed and related examples:
  Example    1: http://tinyurl.com/dxqjc
  Example    2: http://tinyurl.com/d4376
  Example    3: http://tinyurl.com/d5vqm
  Example    4: http://tinyurl.com/dmbxj
  Example    5: http://tinyurl.com/cy7r7
  Example    6: http://tinyurl.com/dj9sh
  Example    7: http://tinyurl.com/aplxu
  Example    8: http://tinyurl.com/clpsx
  Examples   9-539: http://tinyurl.com/cy9m2
  Example 540: http://tinyurl.com/dsjku
  Example 541: http://tinyurl.com/bhxw2
  Example 542: http://tinyurl.com/77tyl
  Example 543: http://tinyurl.com/bpdqm
  Example 544: http://tinyurl.com/czsdq
  Example 545: http://tinyurl.com/9qnrc
  Example 546: http://tinyurl.com/dxg8s
  Example 547: http://tinyurl.com/88kch
  Example 548: http://tinyurl.com/88kch (shared with 547 thread)
  Example 549: http://tinyurl.com/ccw8y
  Example 550: http://tinyurl.com/7cxsz
  Example 551: http://tinyurl.com/74o4q
  Examples 552-577: http://tinyurl.com/7u8lv
  Example 578: http://tinyurl.com/9xo8o
  Example 579: http://tinyurl.com/avzzk
  Example 580: http://tinyurl.com/7segx
  Example 581: http://tinyurl.com/8c8od
  Example 582: http://tinyurl.com/9voan
  Example 583: http://tinyurl.com/76zao (misnumbered as 582)
  Example 584: http://tinyurl.com/crzmz
  Example 585: http://tinyurl.com/exagp
  Examples 586-590: http://tinyurl.com/c4pea
  Example 591: http://tinyurl.com/9aveh
  Example 592: http://tinyurl.com/d2vmd
  Example 593: http://tinyurl.com/dsg6z
  Example 594: http://tinyurl.com/75rdt
  Example 595: http://tinyurl.com/ak3oo
  Example 596: http://tinyurl.com/anqh5
  Example 597: http://tinyurl.com/89zjr
  Example 598: http://tinyurl.com/9s6cq
  Example 599: http://tinyurl.com/7oorv
  Example 600: http://tinyurl.com/cujkx
  Examples 601-608: http://tinyurl.com/bnflb
  Examples 609-615: http://tinyurl.com/9pl7b
  Examples 616-635: http://tinyurl.com/cqb3n
  Examples 636-666: http://tinyurl.com/ay53o

  UPDATE   29 augustus 2007


  De Commotie rond  het gebeuren op de EO is helemaal nog niet geluwd  .... Er wordt vooral aangedrongen op  een  antwoord  en ( ondubbelzinnige  ) stellingname   van de BBC  ....
  en Attenborough

  Petitie aan BBC over EO-censuur
  http://evolutie.blog.com/2041798/

  Petitie:

  Door Hans Roskam, Instuut Biologie Leiden (IBL), Universiteit Leiden en Gerdien de Jong, Evolutionaire Populatiebiologie, Universiteit Utrecht.

   

  Wij vinden het ontoelaatbaar dat de Evangelische Omroep (EO) natuurdocumentaires van de BBC en David Attenborough censureert door systematisch verwijzingen naar evolutie en de ouderdom van de fossielen te verwijderen (zie addendum).
  Deze betutteling van de televisiekijker zet het populair-wetenschappelijk klimaat op achterstand en maakt Nederland tot risee van de internationale gemeenschap.
  Wij willen daarom, namens de Nederlandse biologen, de volgende petitie aan de BBC aanbieden:


  "Dutch biologists hold in high regard the many BBC produced nature documentaries, an excellent example being Sir David Attenborough's 'The Life of Mammals'. However, we feel obliged to inform the BBC that the Dutch 'Evangelische Omroep', a religious broadcasting company, manipulates series broadcast under BBC flag.

  Recently, the ‘Evangelische Omroep’ broadcasted the ‘The Life of Mammals’ series in a mutilated form, cutting or rephrasing all passages relevant to evolution, since these contradict their fundamentalist religious creationist views.


  The Dutch community of biologists urgently requests the BBC either to insist in future contracts on the complete broadcasting of their programmes by Dutch broadcasting companies, or obliging such companies to warn their audience by explicitly announcing manipulations at the beginning of the programmes”

  Cc naar Sir David Attenborough en de Evangelische Omroep;
  persbericht naar Nederlandse dagbladen en de International Herald Tribune.   

  http://evolutie.blog.com/1962396/ (27 juli)

  http://biology.leidenuniv.nl/ibl/news/archives/2007/08/15/eo_verminkt_natuurprogrammas.shtml

  http://www.bio.uu.nl/evolpopbio/personeel/gerdiendejong/

  Petitie biologen tegen "EO-censuur" Reformatorisch Dagblad 28 aug 2007

   

  03-08-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
  15-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS

  NIEUWE HOMINIDE   FOSSIELEN 


  zicht op Zuid-west Nefuraytu, (Woranso-Mille project study area, )

  Fossielen van een  veertigtal individueen ( zoals is geschat )  werden aangetroffen in  het Woranso-Mille area - projekt   in het noordoosten van de Ethiopische Afar woestijn) ___een sinds vier jaar  ontdekte fossielen vindplaatst ___ op ongeveer 30 kilometer vanwaar Lucy  gevonden werd .

  Ethiopische wetenschappers( tijdens een onderzoek/expeditie   van de   Amerikaanse Cleveland University ) hebben fossielen ontdekt van  3,9 miljoen jaar oud.
  Ze kunnen een bestaand gat in de hominiden-evolutie gedeeltelijk verduidelijken .
  Dr Haile-Selassie  zei ook nog dat de nieuwe vindplaats veel beenderen opleverde van  apen , antilopen en  wilde varkens ... wat dan meteen  wijst op een  hominide leefomgeving  die heel wat groener en  savanne- achtig was , dan de huidige  droge Afar uithoek ...
  Dat maakte   het team  van  Yohannes   Hailie-Selassie  tijdens  een  perskonferentie op 10 juli bekend

  Press release
  http://www.cmnh.org/site/AboutUs_PressRoom_Jul2007WMP.aspx

   

  Wetenschapper Yohannes Haile Selassie verklaarde dat de vondst ____enkele volledige kaken en  tanden (die worden beschouwd  te kunnen worden gelinkt  aan de  beenderen van een incompleet skelet gevonden in 2005  --> zie hieronder  )____twee hominide  soorten met elkaar  morfologisch verbindt en enig  licht werpt op de periode tussen het daadwerkelijke  bestaan  en veronderstelde  verwantschap tussen deze twee australopithecinen  ; 

  "Wat we hebben gevonden , past in een periode van de  hominiden -evolutie waar we slechts weinig van weten .
   We kunnen hierdoor beter de evolutie van de mens begrijpen"
    
  aldus Haile Selassie.


  Het gaat om een geologische tijds-lacune tussen de wereldberoemde Lucy,( Australopithecus afarensis)  die werd ontdekt in 1974 en tussen de 3,3 en 3,6 miljoen jaar oud zou zijn ____  en  de eveneens  vorig jaar ontdekte fossielen ( Australopithecus anamensis )die 4,1 miljoen jaar oud zijn.

  zie ook ;
  australopithecus (< klik))

  De nieuw ontdekte  fossielen vormen een mogelijke verbinding  tussen de twee australopithecinen soorten waarvan wordt vermoed dat ze verwant zijn , maar waarvoor tot dusverre  tussenliggend fossiel materiaal ontbrak .

  " De tot nu toe aangehangen  hypothese , die door de meeste paleantropologen in toenemende mate schijnt  te wortden geaccepteerd : stelt dat de beide soorten in dezelfde stamlijn zitten    -- dat  anamensis  de voorouders is van afarensis .... Om die hypothese  te kunnen uittesten , zijn er fossielen nodig ....Dat is de reden waarom deze specima zo bijzonder  en belangrijk zijn "
  Eerder dit jaar   (2007)werd nog  een zeer belangrijke  vondst gedaan in Ethiopie   ;

  SELAM
  In Ethiopië is een 3,3 miljoen jaar oud skelet gevonden van een 3-jarig meisje.

  Volgens de deskundigen is het fossiel nog ouder dan Lucy, een skelet van een volwassen vrouw dat 3,2 miljoen jaar oud is en in 1974 in Noord-Ethiopië werd gevonden. Net als Selam wordt Lucy tot de soort Australopithecus afarensis gerekend, vroege rechtop lopende mensachtigen.

  Dat maakt de vondst extra interessant voor het verkrijgen van inzichten over de menselijke evolutie. Australopithecus vormt het geslacht van de eerste rechtop lopende mensachtigen. De 'Australopithecus anamensis' was de eerste soort van dit geslacht. Daarna volgde de Australopithecus afarensis.

   

  In  2005  ontdekte  men   het  (  reeds boven vermelde ) ****fragmentaire  skelet 
  :  een zeer belangrijke  vondst ;
  Bekken en  benen , eens gereinigd en terug geassambleerd , kunnen de onderzoekers immers helpen bij het beoordelen van de
   rechtopgaande gang van het fossiele schepsel ...  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4322687.stm

  Het  toendertijd  gevonden skelet bestaat uit een  complete tibia uit het onderste deel van het been 
  fragmenten van de  femur, ribben, wervels , een sleutelbeen , bekken ( pelvis )en een  volledig schouder blad.
  Het team dat de vondst deed  zegt dat de ontdekking vooral van belang is door de bewaarde  structuur van  de enkel   ,
  wat het gevonden indidividu moet in staat hebben gesteld  rond te lopen als een moderne mens 

  Antropologen beschouwen het   Bipedalisme  (<klik)   als een definierende eigenschap die de  systematische en determinerende scheiding tussen vroege mensen en primitieve boombewonende  apen-voorouders , mogelijk maakt .... 

  Zie verder  daarover 
  http://www.abc.net.au/science/news/stories/s1317464.htm
  'Lucy' walked upright just like us 
  http://abc.net.au/science/news/stories/s1421564.htm  02 / 2007


  *De in Februari 2007 gevonden complete onderkaak ____ ongeveer een mijl verwijderd  van de het skelet uit 2005 en in dezelfde laag en gedateerd in hetzelfde tijdsgewricht ____beloofd een nog bealngrijkere vondst te zijn ...
  "Deze kaak is ouder dan  3.6 my.... Twee  andere ( gedeeltelijke )kaken die door het team op gelijkaardige  plaatsen werden gevonden , zijn wat jonger en vertegenwoordigen  waarschijnlijk  A. afarensis"  zei  Haile-Selassie  nog  (zie fotos onderaan )

  Het 2005 skelet miste schedel en onderkaak 
  Wetenschappers steunen op  craniale en  dentale kenmerken , ____voornamelijk kaakcontour  en grote , vorm en massiviteit van de tanden ____ om de  gevonden hominiden te kunnen indelen bij hun gepaste evolutionaire groep  ...

  A. anamensis en A. afarensis liepen rechtop .
  Maar kaken en tanden vertonen markante verschillen

  A. anamensis
  smalle kaak jaw , aapachtig
  , scherp gepunte grotere  hoektanden  en korte kronen op de kiezen  

   

  A. afarensis, ___ 1 my later maar beduidend noordelijker en waarschijnlijk in andere biotopen ____bezat een duidelijk naar achteren breder uitlopende kaak  , minder prominente hoektanden en molairen met grotere kronen , beter geschikt voor het vermalen en kauwen van taai voedsel ...

  Lucy KO-036-J

  Fossiele kaken  , ietwat jonger  dan deze gevonden door het  Cleveland-led team en als a  afarensis  geklasseerd , tonen een mix(mozaik)  van deze anatomische en morfologische eigenschappen
  07wmp1.jpg
  complete onderkaak (mandible) van een Australopithecus (?  )Nefuraytu /Woranso-Mille study area. 
  Dit  specimen is een van de meest komplete kaken afkomstig van sites ouder dan 3.0 my.
  © The Cleveland Museum of Natural History
  07wmp2.jpg ( klik voor vergroting ) 
  (maxilla) met tanden
  Leado Dodo/ Woranso-Mille study area. 
  Dit bovenkaak fragment is toegeschreven aan  Australopithecus afarensis ( " lucy " )
  © The Cleveland Museum of Natural History
  07wmp3.jpg ( klik voor vergroting ) 
  Ale Dora located / Woranso-Mille study area. 
  Dit  fragment van een  onderkaak kaak behoort tot Australopithecus afarensis.
  Nog niet gedateerd ....
  © The Cleveland Museum of Natural History


   

  "Populaties  van A. anamensis evolueerden  gradueel tot  A.  afarensis .... We beschikten  echter  niet over genoeg bewijsstukken om aan te tonen  dat die  algemeen  gekoesterde hypothese de juiste was ... "zei de antropoloog ( en  co-ontdekker in 1995  van  A anamensis ) Alan Walker,(Pennsylvania State University ) " meerdere specima  uit  die tijd zullen ons ___hoop ik ___ in staat stellen dat gedetailleerder te onderzoeken ... " .  Struik of rechtstreekse lijn ?

  In plaats van een rechtlijnige  rechtstreekse afstammingslijn voor de hominiden ( gedurende  de laatste 3 a 4 miljoen jaar ) aan te houden , kiezen  verschillende  hedendaagse onderzoekers voor een   " struik-achtige "verwantschappen   evolutie ; met meer dan een  zich afsplitsende  "soorten "die naast elkaar blijven  bestaan en verder evolueren in dezelfde tijdsperiodes  ...
  Volgens sommigen   is  A. afarensis ___ " lucy " ___  een van die zijtakken , en niet degene  die rechtstreeks leid naar de anatomisch moderne mens in de  homiden  familie

  "Het huidige onderzoek  vraagt  wat de werkelijke plaats is van de soort , afarensis, binnen de stamboom van de mens  " zei  antropoloog Tim White  (University of California, Berkeley, ) de medeontdekker  ,samen met Donald Johanson van " lucy" ,  en Haile-Selassie's voorganger  aan  het  Cleveland museum in de  70-tiger  jaren van vorige eeuw  

  Als  A. anamensis direct evolueerde  tot  afarensis,  dan zullen fossielen uit de tussenperiode  de 'anatomische  verschillen 'moeten overbruggen  " zei White "Het zijn de karakteristieken van tanden en kaakbeen ,  waarop Yohannes  zich zal moeten concentreren  ...Onderkaken zijn erg belangrijk . "


  Haile-Selassie  zal de volgende weken  en maanden zich moeten bezighouden  met het reinigen van de vondsten  en 
  het vergelijkend onderzoek met reeds  bekende   anamensis en  afarensis fossielen  . De publicatie  van de resultaten van die studies  kunnen nog jaren op zich laten wachten 

  De  fossielen  blijven  in Haile-Selassie's  geboorteland Ethiopie, maar   replicas zullen eventueel  in  The  Cleveland.  natural history museum  worden geplaatst  ... Het museum is  trouwens  van plan  een  gevoelige uitbreiding van haar collecties te voorzien  , waarbij   "Lucy " en andere   van de belangrijke  vondsten  in verband met menselijke fossielen   ( en van het instituut ) een prominente plazats krijgen ....


  2004
  ARDIPITHECUS
  de nieuwste voorouder ? (<klik)

  Nog oudere mensachtige gevonden
  19 maart 2004:
   
   
  SAMENVATTING
  Antropologen vonden in Ethiopië tanden van een zes miljoen jaar oude mensachtige. Medeontdekker Haile-Selassie spreekt van een nieuwe hominide soort, mogelijk de eerste van de menselijke tak. Paleontoloog De Vos reageert sceptisch.

  Antropologen vonden in Ethiopië tanden van een zes miljoen jaar oude mensachtige. Medeontdekker Haile-Selassie spreekt van een nieuwe hominide soort, mogelijk de eerste van de menselijke tak. Paleontoloog De Vos reageert sceptisch.

  In Asa Koma (Rode Heuvel) in de Ethiopische Middle Awash-vallei hebben paleoantropologen zes tanden opgegraven van een hominide (mensachtige) die tussen de 5,54 en 5,77 miljoen jaar geleden leefde. In die tijd was de mens nog maar een paar honderdduizend jaar van de aap afgesplitst. De fossielen zijn ruim twee miljoen jaar ouder dan die van Lucy, een Australopithecus afarensis van 3,5 miljoen jaar oud.

  De losse tanden bestaan uit voorkiezen uit beide kaken, en een hoektand en enkele kiezen uit de bovenkaak. Paul Renne, hoogleraar aard- en planeetwetenschap aan de universiteit van Californië (Berkeley), dateerde de tanden door de argon/argon-methode toe te passen op de vulkanische sedimenten waarin ze lagen.   Yohannes Haile-Selassie: een van ontdekkers van het fossiele gebit

  De fossielen werden al in 2002 gevonden door Yohannes Haile-Selassie (beheerder en hoofd antropologie van het Cleveland Museum of Natural History), Tim White (universiteit van Californië, tevens de ontdekker van Lucy) en Gen Suwa (universiteit van Tokyo). Zij rapporteerden over hun vondst in Science.

  Aanvulling
  De tanden zijn een aanvulling op elf andere hominide fossielen (tanden en botten) die Haile-Selassie tussen 1997 en 2000 in de Middle Awash-vallei vond. Volgens hem zijn de botten van tenminste vijf tweevoeters, die tussen de 5,2 en 5,8 miljoen jaar geleden leefden. Toen hij deze ontdekkingen in Nature in 2001 voor het eerst meldde, noemde hij de hominide nog Ardipithecus ramidus kadabba, een subsoort van de jongere Ardipithecus ramidus. De aapachtige kenmerken van de nieuwe tandfossielen vindt hij echter voldoende reden om Ardipithecus kadabba als nieuwe hominide te introduceren: "De hoektand heeft meer de vorm van een snijtand, en vertoont slijtage die typerend is voor apen."
   De fossiele overblijfselen van de Ardipithecus ramidus kadabba zijn ruim twee miljoen jaar ouder dan de overblijfselen van “Lucy”. Bovenaan de foto (rode cirkel) zijn de tanden te zien.

  Sluit dit venster
   
  Fossielen van vijf exemplaren (a t/m e) van Haile-Selassies 'vroegste mensachtige', Ardipithecus ramidus kadabba 

  Eerder vonden paleontologen fossielen in Kenia (2000) en Tsjaad (2002) van soorten uit ongeveer dezelfde periode die ze respectievelijk Orrorin tugenensis en Sahelanthropus tchadensis noemden. Volgens Haile-Selassie en White moeten die fossielen eveneens tot A. kadabba gerekend worden.

  Dr John de Vos, paleontoloog aan het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden, vindt de aanduiding kadabba overbodig: "Op basis van één tand wordt een nieuwe soort geïntroduceerd! Wat mij betreft behoren de tandfossielen tot A. ramidus." Bovendien meent De Vos dat Haile-Selassie inconsequent is: "Hij beschrijft de verschillen tussen zijn fossielen en die van A. ramidus zeer nauwkeurig om aannemelijk te maken dat het om twee aparte soorten gaat, terwijl hij zijn fossielen met die uit Kenia en Tsjaad op één hoop veegt."

  Volgens Haile-Selassie en White is het mogelijk dat A. kadabba de eerste hominide soort is die ontstond na de evolutionaire splijting tussen mens en aap.

  De Vos lacht: "Ik ken White heel goed. Altijd als hij beweert de 'eerste' te hebben gevonden, denk ik: “wat heeft ie nou weer ontdekt!"

  Wijselijk voegt hij daaraan toe: "Maar dat denk ik bij elke onderzoeker die zoiets beweert."

  zie daarover ook
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/140612
  http://blog.cleveland.com/metro/2007/07/cleveland_research_team_uncove.html
  http://www.smartmoney.com/news/pr/index.cfm?story=PR-20070710-000979-0900

  15-07-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  13-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
    (Mammuthus primigenius)

  Babymammoet gevonden

  Wetenschappers zijn laaiend enthousiast over de onlangs gevonden overblijfselen van een babymammoet in Siberië. Ze hopen mede met behulp van dit jong de uitgestorven mammoet te kunnen klonen.(Bron: ANP)

  Dit wolharige-mammoetkalf heeft vrijwel onaangetast ten minste 9.000 jaar de permafrost van Noordwest-Siberië doorstaan.  
  (Foto Reuters)

  Dit wolharige-mammoetkalf heeft vrijwel onaangetast ten minste 9.000 jaar de permafrost van Noordwest-Siberië doorstaan.   (Foto Reuters)  
   
  Jelle Reumer, hoogleraar paleontologie aan de Universiteit Utrecht
  ,,De grote( vervroren )  mammoeten die gevonden worden zijn nooit compleet en jonge dieren zijn heel erg zeldzaam.
  De enige vondst waarvan ik weet, is die van het jonge mammoetje Dima, eind jaren zeventig."
   
  Het nieuwe fossiel werd in mei ontdekt door de Russische herder Joeri Choedi, niet ver van de rivier Joeribej op het Jamal schiereiland in Siberië. Hij noemde het mammoetje Ljoeba, naar zijn vrouw

  UPDATE      01 december 2007

  Mammoetbaby leefde 37.150 jaar geleden
  Mammoetbaby leefde 37.150 jaar geleden
   
  De mammoetbaby die begin juli in Siberië werd gevonden, is 37.150 jaar geleden gestorven. Dat heeft mammoetdeskundige Bernard Buigues zaterdag in Leiden laten weten. Het dier is nagenoeg in perfecte staat.

  Volgens de mammoetdeskundige is de vondst van het jonge babytje zeer bijzonder, omdat algemeen aangenomen wordt dat de mammoet ongeveer 200.000 jaar geleden leefde. Onderzoekers gaan nu proberen te achterhalen hoe oud de mammoet, genaamd Ljoeba, precies was.


   

  Bekijk video  (< klik )

  22/02/2006 'Uitsterven mammoet schuld van mens'
  05/02/2006 'Wederopstanding' mammoet niet ondenkbaar

   

   


  stamboom olifantachtigen

  Stamboom  van de olifanten  / het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (bibliotheek van het museum )


  Olifanten behoren tot de Proboscidea of slurfdragers. De slurfdragers zijn ontstaan in het Vroeg-Tertiair (50 miljoen jaar geleden) uit de voorhoefdieren.
  De oerslurfdragers waren veel kleiner dan de olifant (ongeveer ter grootte van een dwergnijlpaard).
  Ze hadden nog geen slurf.
  De Moeritherium was één van de eerste slurfdragers.

  Zo’n dertig miljoen jaar geleden ontstonden grotere slurfdragers.
  Ze hadden al een kleine slurf en maalkiezen.

  Vijf miljoen jaar geleden is de familie Elephantidae ontstaan, waartoe zowel de huidige olifanten (de Afrikaanse en de Aziatische olifant) als de mammoeten behoren.

  De wolharige mammoet is dus niet de voorouder van de olifant:
  ze zijn nauw aan elkaar verwant, hebben dezelfde gemeenschappelijke voorouders maar hebben zich langs verschillende lijnen ontwikkeld.  evolutie olifantachtigen  Het DNA van de uitgestorven wolharige mammoet voor het eerst ontcijferd  in  2005

   

   

  Wetenschappers hebben het volledige mitochondriale DNA van de uitgestorven wolharige mammoet ontcijferd.in 2005                                 Op basis van 200 milligram beendermateriaal en een nieuwe onderzoekstechniek. ‘

  'Nu weten we met zekerheid we dat deze mammoetsoort meer verwant was met de Aziatische dan met de Afrikaanse olifant’, zegt onderzoeker Michael Hofreiter.

  De wolharige mammoet, Mammuthus primigenius, is de bekendste van alle mammoetsoorten.

  Het dier leefde 600.000 jaar geleden in het pleistoceen in de berekoude toendra- en permafrostgebieden van noordelijk Europa, Azië en Noord-Amerika. De haren van zijn dikke vacht borstelden de grond en beschermden hem tegen extreme koude. Omdat tijdens de ijstijd veel water bevroor, kon de soort zich verspreiden over grote delen van de wereld.

  Botten en bevroren karkassen werden gevonden in een groot gebied van Ierland tot de oostkust van Noord-Amerika. De best bewaard gebleven karkassen komen uit Siberië.

  Het dier werd maximaal 35 jaar oud.
  Hoewel er al wat DNA-materiaal van die mammoetsoort onderzocht werd, bleek het tot nog toe erg moeilijk om een relevante DNA-ketting van een van die soorten te reconstrueren. De vijfduizend DNA-letters die Duitse, Amerikaanse en Britse wetenschappers nu opstelden, bevatten de genetische code van de mitochondriën van de wolharige mammoet.

   “Dat zijn de celonderdelen die zorgen voor de energievoorziening van het lichaam”,
  zegt Michael Hofreiter van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig.
  “Wij hadden genoeg aan 200 milligram mammoetbot en vergeleken het DNA met dat van de olifant, de dugong of Indische zeekoe en de hyrax, een cavia die verwant is aan de olifant.”  Was het moeilijk om het DNA bijeen te puzzelen?
  Michael Hofreiter: “Met de nieuwe methode niet. Hoewel het DNA gefragmenteerd was, beperkt in omvang en wat beschadigd.We konden 46 stukken DNA-sequentie aan elkaar rijgen tot het volledige mitochondriale DNA, dat is DNA dat altijd langs moeders zijde wordt doorgegeven. Het is heel handig om evolutionaire relaties tussen verschillende soorten te bestuderen.”

  Wat heeft het DNA u geleerd?
  “Het bevestigt dat deze mammoet meer verwant was aan de Aziatische dan aan de Afrikaanse olifant. Hij verschilt genetisch 4,2 procent van de Aziatische olifant. Samen verschillen ze ongeveer 4,5 procent van de Afrikaanse olifant. De drie groepen gingen ruim zes miljoen jaar geleden uit elkaar van een gemeenschappelijke voorouder.De Aziatische olifant en de mammoet gingen een half miljoen jaar later uit elkaar.”

   

  Opent dit de weg naar het klonen van een mammoet?
  “Dat is mooi in de populaire literatuur maar absoluut onmogelijk.”


  Is er al DNA van andere uitgestorven soorten gereconstrueerd?
  “Antropologen uit Oxford zijn er vier jaar geleden voor het eerst in geslaagd om het DNA van de moa, de dinosaurus van de vogels, te reconstrueren.De soort stierf vijfhonderd jaar geleden uit. Onze nieuwe techniek opent perspectieven voor vele andere soorten.”  Evolutiegeheim olifanten ontrafeld (<klik)

  Het genetisch materiaal ( Het gaat om het mitochondriaal  mDNA ) van de mastodont was tot op heden nauwelijks onderzocht, maar daar kwam in  2007  dan toch een einde aan door een fossiele tand te bestuderen die werd gevonden in een rivier in Alaska.

  Door de genetische samenstelling van de mastodont te vergelijken met die van de huidige olifantsoorten kon er een nieuwe stamboom worden gemaakt.

  Hieruit blijkt dat de Afrikaanse olifanten zo'n 7,6 miljoen jaar geleden begonnen af te wijken van zowel de Aziatische olifant als van de mammoet. Een miljoen jaar later gingen ook de Aziatische olifant en de mammoet ieder hun eigen weg.

  Sluit dit venster

  Toon op originele grootte

  De nieuwe olifantenstamboom (PLoS Biology) 

   "Het leuke van de mastodont is dat we nu vrij nauwkeurig weten wanneer het begon af te wijken van de olifant en de mammoet,"
  zegt Dr. Michael Hofreiter van het Max Planck Instituut in Leipzig.

  "Daardoor konden we ook bepalen wanneer de mammoet en de beide olifantsoorten uit elkaar groeiden. Dat gebeurde in Afrika op hetzelfde moment waarop ook mensen, chimpansees en gorilla's van elkaar gingen verschillen."

  Dat laatste geeft volgens Hofreiter aan dat er wellicht een klimaatverandering was die ervoor zorgde dat zowel de olifanten als de mensen evolueerden tot wat en wie ze nu zijn.

  zie -->http://www.planet.nl/planet/show/id=42456/sc=6ce388

  Mammoet (<klik)

  > trekroutes en ontwikkeling van de mammoeten
  > de wolharige mammoet
  >
  skelet van de wolharige mammoet
  > de zuidelijke mammoet
  > de steppenmammoet
  > mammoetkiezen
  > voedsel mammoet
  > vondsten van mammoetfossielen
  > de dwergolifant
  > Laat Pleistoceen - het landschap tijdens de laatste ijstijd
  Wikipedia

  Uitgestorven slurfdieren

  13-07-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (19 Stemmen)
  30-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

   

   

  Dit  is  waarschijnlijk  de fossiele kies ( molair ) van een vroege  
  Homo erectus=Homo antecessor,=homo heidelbergensis
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_antecessor  ;
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_heidelbergensis
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus
  Slechts nieuws voor de ( Jonge  aarde )YEC-creationisten  : 
  Archeologen vinden tand van miljoen jaar
  ANP/AFP  MADRID -
  Spaanse archeologen hebben een tand van ruim een miljoen jaar oud gevonden.
  Volgens de deskundigen gaat het bij de kies om het oudste menselijke fossiel ooit ontdekt in West-Europa.
  De wetenschappers sloten  niet uit dat de tand zelfs 1,2 miljoen jaar oud is.
  De kies was woensdag  27/juni 2007  gevonden in de Atapuerca Sierra in de noordelijke provincie Burgos

  Zie verder -->
  http://news.yahoo.com/s/afp/20070629/od_afp/spainhistoryscience  Een inleiding tot het determineren van  gevonden kiezen ( van zoogdieren ) is hier te vinden

  In de (Nederlandse) bodem worden allerlei kiezen gevonden. Dat zijn vaak kiezen van koeien of paarden, of van andere huisdieren. Zeldzamer zijn de kiezen van uitgestorven dieren zoals de wolharige mammoet en de grottenleeuw, dieren die tienduizenden jaren geleden in ons land rondliepen.

  Heb je zelf een kies gevonden?
  En je bent benieuwd van welk dier het is? 
  Klik dan op de button 'start determinatie'.


  http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i004134.html

  Atapuerca en de eerste Europeanen

  Volgens de heersende opvattingen leefde de oudste mens 2,5 miljoen jaar geleden in Afrika.
  De allereerste t( tot voor kort )  Europeaan werd gevonden in Spanje, nabij Burgos, en dateert van 800.000 jaar geleden.
  In de jaren 90 deed het zogenaamde Atapuerca team spectaculaire vondsten in ondergrondse grotten van de Sierra de Atapuerca.
  Men trof er, tijdens opgravingen, onder andere het oudste en meest complete menselijke skelet van het Midden Pleistoceen aan.
  Deze unieke vindplaatsen, van onschatbare archeologische waarde, maken heden ten dagen deel uit van het Unesco Werelderfgoed.

  HOMO   ANTECESSOR  http://terraeantiqvae.blogia.com/upload/HombreAtapuerca2.JPG

  Reconstruction of Homo Antecessor

  Dit is een vertaling van: http://www.pro-am.com/origins/news/article23.html
  mei 1997

  MADRID,
  Spanje (AP) - Wetenschappers kondigden in mei 1997 de ontdekking van een nieuwe menselijke soort aan.
  De nieuwe soort, die de gezamenlijke voorouder zou zijn van de Neanderthalers en de moderne mens, is een lang en tenger wezen die, naast vooruitstekende wenkbrauwen en stevige kaken, erg veel moderne trekken heeft.

  "Homo antecessor" leefde 800.000 jaar geleden in de bossen van wat nu Spanje is, jagend op neushoorns, olifanten en ander groot wild. Volgens de wetenschappers stonden zelfs zijn eigen soortgenoten van tijd tot tijd op het menu.

  De ontdekking van de soort door het team van Spaanse antropologen, zou wetenschappers over de gehele wereld wel eens kunnen dwingen hun visie op de menselijke stamboom aan te passen. De nieuwe vondst wijst er namelijk op dat, in plaats van een rechte lijn, onze stamboom vele takken had, en dat de moderne mens voorouders deelt met andere mensachtige wezens die geleidelijk zijn uitgestorven.

  De Spaanse wetenschappers groeven de 50 fossiele overblijfselen behorende aan ten minste 6 individuen( ondertussen zijn dat er in 2003 een dertigtal geworden ) op in de zomers van 1995 en 1996 in de heuvels van de Atapuerca in Noord Spanje.

  Gedurende de bestudering van de fossielen, realiseerden de wetenschappers zich dat zij de missende stukjes in de menselijke evolutionaire puzzel in hun handen hadden, aldus José Luis Arsuega van de Complutense universiteit in Madrid, een van de zes wetenschappers in het team van antropologen

  "Ons besluit om een nieuwe soort uit te roepen kwam nadat wij hadden geprobeerd de fossielen te passen in voorgaande soorten uit Europa en Afrika,"
  zei Arsuega tijdens de presentatie van de fossielen aan de pers in het Museum van Natuurwetenschappen in Madrid. Het team noemde de soort Homo antecessor, wat betekent "voorouder van de mens."

  De grootste fossiele overblijfselen zijn afkomstig van het gezicht van een mannelijk exemplaar in zijn puberteit.
  Deze vormen het middelpunt van de studie die het team verrichte.
  Homo antecessor had een stevige onderkaak, primitieve tanden, vooruitstekende wenkbrauwen, allemaal typische Neanderthal trekken en menselijke jukbeenderen en een verlaging aan beide kanten van de neus, iets dat ook kenmerkend is voor de moderne mens.

  "Deze combinatie van deze trekken is uniek. Het komt in geen enkele andere hominide voor." meent Antonio Rosas, die meewerkte aan de publicatie van de fossielen in het blad Science. "Vanuit een logisch standpunt passen deze fossielen in een gemakkelijk te definiëren ruimte: De gezamenlijke voorouder van Homo sapiens en de Neanderthalers."

  De conclusies die het team heeft getrokken staan bloot aan kritiek, voornamelijk omdat zij voor een groot gedeelte gebaseerd zijn op één, onvolwassen exemplaar, zegt Rick Potts, curator van het Instituut voor Menselijke Origine aan the Smithsonian Institution in Washington, D.C. "We weten allemaal dat mensen in een populatie van elkaar verschillen. De vraag op de lippen van veel antropologen is nu: Hoe groot is die variatie" zei potts in een telefonisch interview.
  "Zitten zij [De uiterlijke trekken] aan de uiterste grens?" Niettemin zei Potts de bevindingen van het Spaanse team op het eerste gezicht "Indrukwekkend" te vinden.

  Homo antecessors waren waarschijnlijk zo'n 1 meter 80 lang en zeer gespierd.
  Zij waren jagers die soms tot kannibalisme vervielen of wellicht aas aten.
  Op sommige van de fossiele overblijfselen zijn sneden te zien die karakteristiek zijn voor die die gemaakt worden door stenen werktuigen die toen der tijd gebruikt werden voor het verwijderen van vlees van botten.

  Het team denkt dat Homo antecessor van oorsprong uit Afrika kwam, waar het na enige tijd Homo sapiens voortbracht.
  Homo antecessor zou ongeveer 1 miljoen jaar geleden naar Europa zijn getrokken.


  Copyright 1997 Associated Press. All rights reserved.

  http://www.cbsnews.com/stories/2003/07/21/tech/main564358.shtml

  Atapuerca, Spain:

  http://www.msu.edu/~heslipst/contents/ANP440/antecessor.htm

   

  Quote


  The find at Gran Dolina at Atapuerca, Spain yielded a trove of fossil specimens, listed below, that now classify as Homo antecessor.  The species was designated by J.L. Arsuaga

  Antecessor has an interesting palette of features which help to distinguish it.  Notably, its browridges are double-arched (as is the case with Chinese erectus and Neanderthals), as well as having triple rooted molars, a trait most closely recognized in Homo ergaster.  As expected of a Homo specimen from this time period, it has a brain size of over 1,000 cc.

  Homo antecessor has been dated to greater than 780,000 years, but that date has since been determined closer to 800,000 years.


  http://www.portalciencia.net/antroevoante.html


  Tot voor kort de oudste West-europeaan 

   

   

  Atapuerca

   

  www.man.es

   


  Heidelberg Man

  Jaws of Heidelberg Man and a modern man

  "Heidelberg Man", "Mauer onderkaak ", Homo sapiens (archaisch) 
  Homo heidelbergensis

  In  1907 ontdekt door  steengroeve- arbeiders naby  Heidelberg in Duitsland 
  ( toen )geschat tussen  400,000  en 700,000 jaar oud . 
  Het is  een fossiele  onderkaak met  wijkende kin en alle tanden aanwezig 
  De kaak is uitzonderlijk groot en  robust , net als bij  Homo erectus, maar de tanden zijn eerder klein  in vergelijking met de gewone  erectus vondsten  . Homo heidelbergensis, is waarschijnlijk een  europees ras  van de  Homo erectus.

  Op de foto wordt de Heidelberg kaak  (links ) vergeleken met de kaak van een moderne mens (rechts ).
  De eigenaar van deze kaak  zou wel uitzonderlijk veel aandacht trekken moest iets dergelijks  nu nog  rondlopen in een of andere  westerse metro ... 

  *  foto komt uit  "Humankind Emerging",  Bernard Campbell.

  Important Homo heidelbergensis Sites

  Map of the Important Homo erectus Sites
    Date of Fossil
  (
  years ago)
  Cranial Capacity
  ( in cm.3)


  Africa:
    Bodo d'Ar
  600,000  1300  
    Broken Hill (Kabwe)
    
  700,000-400,000?   1280  
    Lake Ndutu 400,000-250,000?   1100  
  China:
    Dali

  200,000-100,000    1120    
    Jinniushan

  280,000   1260  
    Maba
  169,000-129,000    
  Europe:
    Arago Cave
  450,000   1150  
   
  Atapuerca
  800,000-400,000  1125-1390  
    Boxgrove
  524,000-478,000  
   
  Ehringsdorf
  245-190,000  1450
    Mauer

  500,000  
    Petralona Cave 400,000-250,000  1230  
   
  Steinheim
  400,000-300,000  1100  
   Swanscombe
  400,000  1325?
   

  Vértesszöllös
  475,000-250,000 1400?

  Klik op de foto's voor een link

  zie ook  --->   Homo (geslacht) 
  Note: Some paleoanthropologists classify the more recent Homo heidelbergensis fossils as archaic Homo Sapiens or archaic humans.  Likewise, some of the earliest Homo heidelbergensis are classified by some as late transitional Homo
  De oudste Oost europeaan  DMANISI  ( homo ergaster ? )

  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20mens/dmanisi.htm
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_georgicus
  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/21962583/

  Sluit dit venster
   

  Vier aanzichten van de schedel van de oermens uit Dmanisi.
   Onderste rij: links de tandeloze onderkaak, rechts een reconstructie van de schedel waarin de tanden weer zijn teruggeplaatst.
  Foto: Guram Gumbiashvili, National Museum Georgia. 
  skull skull skull

  The D 2700 cranium. (A) Frontal view. (B) Lateral view. (C) Superior view. (D) Posterior view. (E) Inferior view.


  skull skull

  Views of D 2735 mandible. (A) Anterior view. (B) Lateral view. (C) Superior view. (D) Inferior view.
  Note that this photograph appears to have been printed back to front. - Don
  http://donsmaps.com/dmanisi.html


   HOMO ERECTUS
  De Ternifine   kaak (Atlanthropus)

  HOMO ERECTUS
  Peking mens(  chou -kou- tien Sinanthropus) Reconstructie met diverse  kaak fragmenten  door Weidenreich.


  De Java-Mens (Homo erectus javanensis)
  http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=57&topic=&segm=4  http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001211.html  Een andere vondst is de schedel van de zogenoemde 'Turkana-jongen', afgebeeld hiernaast. Als je bijvoorbeeld de schedelkap van de Java-mens over die van de Turkana-jongen zou leggen, dan zou je een bijna perfecte match krijgen. Op basis van de kenmerken behoren al deze fossielen duidelijk tot eenzelfde soort van menselijke tussenvorm die nog niet geheel menselijk was, maar al aardig ver boven het apenstadium stond. (Sommigen rekenen de Afrikaanse vormen van Homo erectus tot een aparte soort, genaamd Homo ergaster. Het gaat er hier echter dan nog steeds om nauw verwante hominide soorten van een vergelijkbaar stadium in de evolutie van de mens.)

  http://www.sesha.net/eden/Turkana.asp


  http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001115.html

  De
  oudste mens(achtige) waarbij duidelijk de grootte van de hersenen is toegenomen,
  is Turkana Boy, een skelet van 1,7 miljoen jaar oud dat tot de soort Homo ergaster wordt gerekend.
  Homo ergaster wordt gezien als de voorouder van een Aziatische groep mensen (Homo erectus) en van Homo heidelbergensis, een vorm die mogelijk
  leidde tot onze eigen soort, Homo sapiens.

  In 1997 werden de oudste menselijke resten van Europa (circa 800.000 jaar oud) beschreven als een aparte soort, Homo antecessor.
  Volgens de wetenschappers die deze vondsten beschreven is Homo antecessor waarschijnlijk de voorouder van de moderne mens.
  De oudste Homo sapiens fossielen waarvan we een goede datering hebben, komen uit Zuid-Afrika.
  Ze zijn 120.000 jaar oud. In Israël zijn bij Jebel Qafzeh fossielen gevonden van de moderne mens, die 100.000 jaar oud zijn.  Videos
  Human origins: Homo erectus

  Discovery, excavation and cleaning of fossil Homo erectus skull from the million-year-old Daka sediments near Bouri in Ethiopia's Afar Regional State. Note: no audio with these clips.
  Panoramic view of the Middle Awash study area in Ethiopia's Afar rift valley.

     


    Discovery of the Homo erectus cranium by UC Berkeley graduate student Henry Gilbert in 1997.
       


    Excavation of the skull by Tim White, UC Berkeley professor of integrative biology.
       


    Tim White reinforcing the skull prior to removal.
       


    Lifting of the reinforced skull by Tim White.
       

    Cleaning of the Homo erectus skull by Henry Gilbert.
       

    Tim White lifts the Homo erectus cranium from the rock encrusting the fossil while Berhane Asfaw looks on.
       

    Black and white photo of the Homo erectus calvaria, the name for a skull missing the lower face and teeth. Copyright David L. Brill 2001.


  Requires Quicktime


  LINKS 

  http://www.andrebogaert.be/2004/12/14/3-de-archaische-homo-sapiens/

  out of africa /Multiregional theorie (<klik)  30-06-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  25-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Genesis versus Darwin

  Is Darwins evolutieleer de enige verklaring voor het ontstaan van de mens?
  Of moet de rol van God ook in de les biologie onderwezen worden?


  Het creationisme  is het geloof dat de hele wereld gecreëerd is door een goddelijke schepper, door een Intelligent Ontwerper.

  Quote (Wim Van Lancker )


  Creationisten geloven niet in evolutie, maar nemen aan (tegenwoordig in de gedaante van Intelligent Design, onder meer om in de VS het beroemde Eerste Amendement  (<klik) te omzeilen) dat het scheppingsverhaal zoals beschreven in het boek Genesis (cf. het inleidende citaat), correct is.

  http://www.rigoureus.be/comment.asp?log=5&item=229
  In Europa blijken steeds meer mensen aanhanger te worden van het creationisme,
  een trend die is overgewaaid uit de Verenigde Staten.

  "De wereld is 6000 jaar oud, en het leven is ontstaan zoals het in de bijbel beschreven staat",
  zegt een Nederlandse vrouw met volle overtuiging.
  (over creationisme in Nederland  (klik)---> http://www.rigoureus.be/comment.asp?log=5&item=229  )
  Ze is net naar een bijeenkomst geweest van creationisten in een dorpje in Engeland.

  De honderden aanwezigen komen uit zowat alle landen van de Europese Unie.
  Allemaal zijn ze er rotsvast van overtuigd dat wij hier niet toevallig rondlopen, maar deel uitmaken van een Intelligent Ontwerp.
  En ze proberen die overtuiging ook wetenschappelijk te onderbouwen, tot grote ergernis van exacte wetenschappers die dit als klinkklare onzin beschouwen.

  Homoseksualiteit, vrouwenemancipatie, het wordt allemaal veroordeeld door de creationisten:
  "Als je de Bijbel verwerpt zoals Darwin en z'n volgelingen, neemt God wraak. Van Al-Qaeda tot tornado's, tsunami's en zelfs Hitler toe - hoeveel meer bewijzen moeten er nog komen?"

  De discussie tussen creationisten en darwinisten woedt intussen op verschillende niveaus.
  Leraren en ouders worstelen met de vraag in hoeverre geloofsovertuiging een rol mag spelen in de lessen biologie, natuurkunde en scheikunde. In verschillende scholen in Duitsland is dat al het geval.
  http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2006/09/schokkend_creat.html
  Boosheid in Duitsland over 'scheppingslessen' bij biologie  (<klik)
  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=3756&start=0

  In engeland is de  vereniging" Truth in Science, " volop aktief bij  het ondermijnen van het onderwijs in de evolutieleer in de wetenschapsklassen

  http://www.guardian.co.uk/science/story/0,,1975137,00.html
  http://truthinsciencerevealed.blogspot.com/

  De discussie staat ook op de politieke agenda.

  Ik had het al over Polen  en 
  Maciej Giertych,
  en in een vorig blog  POLONAISE met creationisten

  *De Vorige  Nederlandse onderwijsminister Maria .Verhoeven  
  verklaarde in het parlement dat ze Darwin in twijfel trekt,
   
  Maria van der Hoeven: onheilige simpelheid
  http://victacausa.blogspot.com/2005/05/maria-van-der-hoeven-onheilige.html

  * Haar Duitse ambtsgenoot wilde hierover een publiek debat,

  * in Italië is de discussie ook in hevigheid losgebarsten : Letizia Moratti, de vroegere  onderwijsminister verwijderde  een paar jaar geleden de evolutieleer  uit het lespakket van de middelbare scholen
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Letizia_Moratti

  *Servie deed hetzelfde

  Alleen in ons land is het
  tot nog toe relatief  rustig gebleven.
  Toch zijn ook hier al tekenen van groeiende invloed van  meestal " Nederlands-amerikaanse   " clonen  van het evangelische  protestantisme  en  rabiaat   Yec creationisme  actief ...  radicale groepen en fundamentalisten met politiek agenda   en    met  bloggers -figuren   als "Oneof" , "Marc Verhoeven" ,  ene  "JW" ( op diens verzoek heb ik zijn naam vervangen door  initialen =  deze meneer had banden met het creationistische  tijdschrift van Chris Hollevoet  en de Radicaal Christenen  ), "David Sorensen "   ,Chris Hollevoet   de vereniging    Creabel ,  e.a.   .....  zijn  goed  bekend 
  Belgisch onderwijs en creationisme (<klik)

  http://scienceblogs.com/evolgen/2006/11/the_european_creationism_probl.php
  http://scienceblogs.com/evolgen/2006/11/the_dumb_polack_jokes_write_th.php

  En natuurlijk is er ook nog de groeiende invloed van  de moslim creationisten  die  allen opkijken naar de  Turkse  groep rond  harun yayah
  http://www.tasmedes.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=49
  http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2007/03/the_atlas_of_cr.html

  Quote:   ( Michel Vanderspurt   )
  http://www.bloggen.be/micvan/archief.php?startdatum=1176069600&stopdatum=1176674400
  schreef


  We zijn nog maar juist een beetje uitgepraat over moslimfundamentalisten of daar verschijnen weer nieuwe -isten aan de horizon. De creationisten die de evolutietheorie verwerpen en zweren bij het Intelligent Ontwerp (bedoeld wordt, ontworpen door een Schepper) dringen zich meer en meer op de voorgrond. Het gaat hen echter niet alleen over de theorie van Darwin maar zij hanteren een verborgen agenda. (1)
  Wat zij werkelijk willen is een terugkeer naar de tijd van voor de Franse Revolutie toen God en de Koning de alleenheerschappij bezaten. Creationisten hebben een hekel aan democratie en willen daarom de Verlichting van de tafel vegen. Ook verafschuwen zij het stellen van vragen, voor hen zijn er alleen maar duidelijke antwoorden en die zijn te lezen in de Bijbel. Het verontrustende van de hele zaak is dat zij bij verschillende mensen nog gehoor vinden ook. Men zou toch eerder verwachten dat hun gezwets alleen maar op de lachspieren zou werken?! Zij bezitten het niveau van een Mel Gibson die eens verkondigd heeft dat het katholicisme de enige ware godsdienst is. Tja....

     EUROPA
   

  Geen ruimte in het onderwijs voor bedreiging van het creationisme en ID

   
  Eind vorig jaar (4 oktober 2006) heeft een UK afgevaardigde Andrew McINTOSH van de Socialist Group een motie voor het Europese Parlement ingediend om de mogelijke dreiging van het creationisme en intelligent design uit Amerika tegen te gaan een plaats te gaan krijgen in het onderwijs in Europa.
   
  Volgens hem en zijn mede-ondertekenaars is wetenschap een van de peilers waar Europa op gebouwd moet     De Franse Europarlementariër Guy Lengagne vat zijn rapport als  volgt samen:

  De evolutietheorie wordt aangevallen door religieuze fundamentalisten
   ( Amerikaans  religieus fundamentalisme (klik) --->
  christelijke fundamentalisten   )
  die oproepen om creationistische theoriën te laten onderwijzen in Europese scholen, samen met of zelfs in plaats van de evolutie.
  Vanuit een wetenschappelijk standpunt is er absoluut geen twijfel dat evolutie een centrale theorie is voor ons begrijpen van het heelal en van het leven op aarde.
   
  Creationisme in welke vorm dan ook, zoals bijvoorbeeld 'intelligent design', in niet gebaseerd op feiten, gebruikt geen enkele wetenschappelijke manier van redeneren en de inhoud is dramatisch ongeschikt voor natuurwetenschappelijke lessen.

   
  De vergadering roept onderwijs autoriteiten in de lidstaten op om wetenschappelijke kennis en het onderwijs van evolutie te promoten en stevig weerstand te bieden aan elke poging om creationisme te onderwijzen als een wetenschappelijke discipline.   


  DEBAT  en  OPENBARE  PRESENTATIE  VAN HET VOORSTEL  AFGEVOERD   

  De bespreking van en de stemming over dit  voorstel   was  voorzien  op  26 juni eerstkomend  echter het voorstel werd op 25 juni niet ontvangelijk verklaard en terug gezonden
  Mogelijks zal dit onderwerp  op het agenda  komen in  oktober 


  http://www.reuters.com/article/scienceNews/idUSL2543885120070625?pageNumber=2  
  Reuter  quote .


  <   Guy Lengagne, the French Socialist member of the Assembly who drew up the report, protested after the Parliamentary Assembly voted to call off the debate and vote, and to send the report back to committee for further study.

  "I have enough experience of parliamentary procedure to know that this is a first-class burial (for the report),"
  he said.

  Deputies said the motion by the Christian Democratic group of parliamentarians also won support from east European deputies, who recalled that Darwinian evolution was a favorite theory of their former communist rulers.

  Statement by PACE's Committee on Culture, Science and Education, 26 June 2007

  The Committee on Culture, Science and Education of the Council of Europe Parliamentary Assembly (PACE), meeting in Strasbourg on 26 June 2007 with Mr Legendre in the chair, protests against the procedure by which the Parliamentary Assembly decided on 25 June 2007, under confused and probably irregular conditions, to relegate to Friday 29 June the joint debate on inter-cultural and interreligious dialogue planned for Tuesday and to refer back to committee the report of Mr Lengagne on the dangers of creationism in education.

   

  The committee expresses its support for the Rapporteur Mr Lengagne and its determination to see its report on the agenda for the next plenary session in October.

   

  As Mr Lengagne is leaving the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the committee will appoint a new rapporteur on the same subject in the near future.

   

  The committee wishes to affirm that the problem of creationism in teaching is a politically topical question which concerns the Council of Europe, and in particular its Committee on Culture, Science and Education, and which must therefore be discussed.

   

  Freedom of thought and discussion is a fundamental value of the Council of Europe.
  The Committee on Culture, Science and Education believes that it is the duty of the Assembly to show itself exemplary in this requirement.

   

  Verspreiding van creationisme kan gevaar worden voor de democratie

   
  Het rapport van de Commissie Cultuur van de Raad van Europa over creationisme is de moeite waard om eens te lezen en te bespreken.
  Ik heb  deze vertaling overgenomen van een Nederlandse  Blogger  ---> dhr .  Koning
  http://schepping.punt.nl/?r=1&id=354335
   
  A. Ontwerpresolutie
   
  1. De parlementaire vergadering is bezorgd over de mogelijke slechte gevolgen van het verspreiden van creationistische theorieën binnen ons onderwijssysteem
  en over de consequenties voor onze democratieën.
  * Als we niet oppassen, zou creationisme een bedreiging kunnen gaan vormen voor de mensenrechten
  die van groot belang zijn voor de Raad van Europa.
   
  2. Creationisme dat is geboren uit het ontkennen van de evolutie van soorten door natuurlijke selectie, was lange tijd bijna alleen een Amerikaans fenomeen.
  Vandaag neigen creationistische theorieën ernaar om hun weg te vinden binnen Europa en hun verspreiding beïnvloed nog al een aantal lidstaten van de Raad van Europa.
   
  3. Het eerste doel van de hedendaagse creationisten, waarvan de meeste christenen of moslims zijn, is het onderwijs.
  Creationisten zetten zich in om te verzekeren dat hun theorieën opgenomen worden in het onderwijsprogramma van natuurwetenschappen. Creationisme kan echter niet claimen een natuurwetenschappelijke discipline te zijn.
   
  4. Creationisten betwisten het wetenschappelijke karakter van bepaalde onderwerpen van kennis en beweren dat de evolutietheorie slechts één interpretatie is te midden van anderen.
  Zij beschuldigen wetenschappers ervan niet genoeg bewijs te verschaffen om de evolutietheorie te bevestigen als wetenschappelijk aannemelijk.
  Aan de andere kant verdedigen zij hun eigen uitspraken als wetenschappelijk.
  Niets daarvan voldoet aan objectieve analyses.
   
  5. We zijn getuige van een groei van manieren van denken die, beter te omschrijven als religieuze dogma's,
  de echte kern van de kennis die we geduldig hebben opgebouwd op natuur, evolutie, onze afkomst en onze plaats in het heelal aanvallen.
   
  6. Er is een reëel risico van een ernstige verwarring die geïntroduceerd wordt in de gedachten van onze kinderen
  tussen wat met overtuigingen, geloven en idealen te maken heeft en
  wat met wetenschap te maken heeft,
  en de komst van een "alle dingen zijn gelijk" mentaliteit, die aantrekkelijk en tolerant mag lijken, maar die in werkelijkheid rampzalig is.
   
  7. Creationisme heeft veel tegenstrijdig kanten.
  De "intelligent design" theorie, die het de laatste, meer verfijnde versie van het creationisme is, ontkent niet een zekere graad van evolutie, maar claimt dat dit het werk is van een hoogstaande intelligentie en niet van natuurlijke selectie.
  Hoewel het subtieler in zijn presentatie is, is de intelligent design-leer niet minder gevaarlijk.
   
  8. De vergadering heeft er voortdurend op aangedrongen dat natuurwetenschap van fundamenteel belang is.
  Natuurwetenschap heeft aanzienlijke verbeteringen van het leven en het werken mogelijk gemaakt en is een niet onbelangrijke factor in de economische, technische en sociale ontwikkeling.
  De evolutietheorie heeft niets van doen met goddelijk openbaring, maar is gebouwd op feiten.
   
  9. Creationisme claimt gebaseerd te zijn op natuurwetenschappelijke hardheid.
  In werkelijkheid zijn de methoden die gebruikt worden door creationisten van drie types:
  pure dogmatische stellingen,
  verdraaid gebruik van natuurwetenschappelijke citaten, soms geïllustreerd met prachtige foto's;
  en steun van bekende natuurwetenschappers, waarvan de meeste geen biologen zijn.
  Op deze manier proberen creationisten een appel te doen op niet-specialisten en twijfel en verwarring te zaaien in hun gedachten.
   
  10. Evolutiekennis  is niet eenvoudig een zaak van de intelectuele ontwikkeling van mensen en van bevolkingen .
  Het ontkennen van de evolutie als wetenschap  heeft ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van onze samenlevingen.
  Vooruitgang in medisch onderzoek met het doel om effectief infectieziektes zoals AIDS te bestrijden is onmogelijk als ieder principe van evolutie wordt ontkend.
  Iemand kan niet volledig  risico's inschatten  van   de afname van biodiversiteit en klimaatverandering als de mechanismen van evolutie niet worden begrepen.
   
  11. Onze moderne wereld is gebaseerd op een lange geschiedenis, bij dewelke de ontwikkeling van natuurwetenschap en technologie een belangrijk deel is. Hoewel de wetenschappelijke aanpak nog steeds niet goed begrepen wordt ____ Wat  mede verantwoordelijk is   voor de ontwikkeling van allerlei  fundamentalisme en extremisme , wat  synoniem  is  met  het  aanvallen en vergiftigen  van  mensenrechten.
  De totale verwerping van wetenschap is per definitie een van de meest ernstige bedreigingen voor de mensenrechten en burgerrechten.
   
  12. De oorlog om de evolutietheorie en om zijn tegenstanders komt meestal voort uit vormen van religieus extremisme die nauwverbonden zijn met extreem rechtse politieke bewegingen.
  De creationistische bewegingen bezitten werkelijke politieke macht.
  Het is een  feit dat de voorvechters van strikt creationisme erop uit zijn om democratie door theocratie te vervangen.
   
  13. Alle leidende vertegenwoordigers van de grote monotheïstische religies hebben een veel meer gematigde houding aangenomen.
   Paus Benedictus de 16e bijvoorbeeld en zijn voorganger paus Johannes Paulus de tweede, prijst vandaag de dag de rol van de wetenschappen in de ontwikkeling van de mensheid en erkent dat de evolutietheorie "meer dan een hypothese" is.
   
  14. Het onderwijs van alle fenomenen betreffende de evolutie als een fundamentele wetenschappelijke theorie is daarom cruciaal voor de toekomst voor onze samenlevingen en onze democratieën. Daarom moet het een centrale positie innemen in het curriculum, en speciaal in de natuurwetenschappen syllabus.
  Evolutie is overal aanwezig, van overmatige medisch voorschrijven van antibiotica dat de uitbraak van resistente bacteriën bemoedigd tot het overmatig gebruik van pesticiden in de landbouw die insectenmutaties veroorzaken op wie pesticiden niet langer enig effect hebben.
   
  15. De Raad van Europa heeft het belang onderstreept van onderwijs over cultuur en religie. In de naam van de vrijheid van expressie en individueel geloof, kunnen creationistische theorieën, net als ieder andere theologische positie, mogelijk vertegenwoordigd zijn als een toevoeging aan het culturele en religieuze onderwijs, maar ze kunnen geen natuurwetenschappelijkr reputatie claimen.
   
  16. Natuurwetenschap voorziet in een onvervangbare training in strakke intellectuele discipline.
  Het zoekt niet naar een verklaring "waarom dingen zijn" maar wil begrijpen hoe ze werken.
   
  17. Onderzoek naar de groeiende invloed van de creationisten toont dat de disputen tussen creationisme en evolutie ver voorbij het intellectuele debat gaan.
  Als we niet uitkijken zullen de waarden die de echte kern van de Raad van Europa zijn onder directe bedreiging van fundamentalistische creationisten komen.
   
  18. De parlementaire vergadering dringt er daarom bij de lidstaten, en speciaal bij hun onderwijsautoriteiten, op aan om:
  18.1 wetenschappelijke kennis te verdedigen en promoten;
   
  18.2 het onderwijs van de grondslagen van de natuurwetenschap, zijn geschiedenis, zijn kennisleer en zijn methoden te versterken naast het onderwijzen van objectieve wetenschappelijke kennis;
   
  18.3 natuurwetenschap beter begrijpbaar en aantrekkelijker te maken en dichterbij de realiteit van de hedendaagse wereld te brengen;
   
  18.4 het op gelijke voet met de evolutietheorie door natuurlijke selectie onderwijzen van het creationisme als een wetenschappelijke discipline sterk tegen te gaan, en in het algemeen de presentatie van creationistische theorieën in enig ander vakgebied dan religie te weerstaan;
   
  18.5 het onderwijs van evolutie door natuurlijke selectie te promoten als een fundamentele wetenschappelijke theorie in het school curriculum.
  19. De vergadering verwelkomt het feit dat in juni 2006 zevenentwintig natuurwetenschappelijke opleidingsinstellingen van lidstaten van de Raad van Europa een verklaring hebben ondertekend over het onderwijzen van evolutie en roept natuurwetenschappelijke onderwijsinstellingen die dat nog niet hebben gedaan om deze verklaring ook te ondertekenen.


  B. Memorie van toelichting door de rapporteur dhr. Guy Lengagne.

  1. Dhr. McIntosh en achttien van onze collega's hebben een motie van aanbeveling ondertekend getiteld 'De gevaren van het creationisme in het onderwijs'. Om deze aanbeveling op zijn merites te onderzoeken heeft de vergadering besloten om de Commissie Cultuur een rapport te laten opstellen over dit belangrijke en moeilijke onderwerp.

  2. Omdat creationisme in de eerste plaats een reactie op de evolutietheorie is, bleek het belangrijk te zijn om deze theorie te beschrijven. Bovendien ontkent de meest orthodoxe vorm van creationisme het wetenschappelijke karakter van de evolutietheorie, terwijl het zelf claimt wetenschappelijk te zijn. Deze vraag kan niet overdacht worden zonder gebruik te maken van een aantal basis definities.

  3. Dit dwong de rapporteur om in het eerste deel van zijn rapport een aantal technische onderwerpen te behandelen. Deze lijken misschien wel wat droog van aard maar zonder een korte blik op de hierbij betrokken biologische vragen is het niet mogelijk om serieus te laten zien dat evolutie een echte natuurwetenschap is en dat creationisme, dat onder religie valt, geen claim kan leggen op de status van natuurwetenschap - en daarom ook niet als zodanig kan worden onderwezen.
   
  Vervolgens worden de volgende onderwerpen besproken in deze toelichting.
  • Evolutie: een echte natuurwetenschappelijke theorie 
    
  • Evolutie
    
  • Creationisme  (2)
    
  • Creationisme in Europa
    
  • Creationisme en Onderwijs: De belangrijkste creationistische initiativen in Europa, overzichten en reacties van de wetenschappelijke en religieuze gemeenschappen
  - In Turkije, Frankrijk, Zwitserland, België, Polen, Rusland, Italië, Griekenland, Groot-Brittanië, Servië, Nederland, Zweden, Duitsland, Spanje
  • Posities ingenomen door de religieuze authoriteiten

  - De positie van het Vaticaan en de christelijke religieuze bewegingen

  - Reacties van de moslim organisaties 
  • Standpunt ingenomen door de internationale natuurwetenschappelijke gemeenschap
  • Conclusie: de ontkenning van evolutie is bijzonder schadelijk voor het onderwijs aan kinderen
  Reporterende Commissie: Commissie over Cultuur, Wetenschap en Onderwijs
  Referentie van de Commissie: Doc. 11065, Referentie Nr. 3287 op 22 januari 2007
  Ontwerp aanbeveling aangenomen door de Commissie op 31 mei 2007 met één stem tegen en één onthouding


        'Evolutie theoloog' Taede Smedes komt met zijn gedegen reactie, om te zorgen dat het voorstel nog beter doortimmerd zal zijn
  .
  http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2007/06/council_of_euro.html    

  NOTEN


  (1)
  ...het verborgen agenda  van het DI (  amerikaanse denktank en big tent   voor  het ID en het creationisme)   is geformuleerd in het wedge document 

  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=924&highlight=wedge
  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=3131&start=15&sid=5d3f5fa12eaa582c385aaae623cf3eb3

  the wedge document ( zonder Commentaar )
  http://www.antievolution.org/features/wedge.html

  appendix
  inleidende bespreking van de "wedge strategie "
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wedge_strategy

  Turn out the lights, the “Teach the controversy” party’s over"
  http://www.csicop.org/intelligentdesignwatch/teach-controversy.html
  (2.)
  De argumenten voor creationisme zijn niet nieuw. In de zeventiende en achttiende eeuw steeg het geloof dat men via de natuur naar God kon kijken, dat de natuur zelf het bewijs van de schepping leverde.

  David Hume reageerde in zijn boek
  “Dialogues Concerning Natural Religion” fel tegen de argumenten dat het bestaan van God via de natuur bewezen kon worden.

  ..... Bij het horen van de argumenten van intelligent design en creationisme  , zou David Hume vandaag, als hij zou leven, in zijn graf gaan draaien


  http://mihai.punt.nl/index.php?id=276017&r=1&tbl_archief=&


  Categorie
  CREATIONISME IN EUROPA                                                

  25-06-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  15-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIP ZONDER KOP ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KIP ZONDER KOP   ?   (1)  In de Gobi-woestijn worden wel vaker fossielen gevonden.
  (foto Belga)
  In de Gobi-woestijn worden wel vaker fossielen gevonden.

  Bekijk video

  Chinese archeologen hebben in de buurt van Mongolie een nieuwe dinosaurussoort ontdekt. De Gigantoraptor Erlianensis heeft ondanks een hoogte van zeker drie meter vogelachtige kenmerken. Het fossiel geeft inzicht in de ontwikkeling van een dinosaurus van landdier tot vogel 
  De Chinese paleontoloog  Xing Xu heeft in zijn eigen land  het fossiel van een gigantische dinosaurus gevonden die lijkt op een vogel .
  Op basis van  dit fossiel  van de  zogeheten Gigantoraptor erlianensis  zou die  volgens schattingen ong  1.400 kilo hebben gewogen en  is 5 meter hoog en van vergelijkbare grootte als de Tyrannosaurus. De resten zijn gedateerd op 85 miljoen jaar oud.De vindplaats is in de gobi woestijn gelegen   ... Het dier had waarschijnlijk veren op zijn lijf.
  Of toch in elk geval op zijn voorpoten en staart, aldus Chinese paleontologen,
  Het dier was te zwaar om te kunnen vliegen.

  De onderzoekers Xing Xu en Lin Tan werden in april 2005 gefilmd voor de Japanse televisie. De locatie was het Erlian-bekken waar al eerder nieuwe dinosauriërsoorten waren gevonden, onder meer een unieke variant van Sauropoden, plantenetende dinosauriërs met het lijf ter grootte van een paar olifanten een zeer lange nek.

  Om de vondst van een Sauropode te reconstrueren, pakte Xu voor de camera willekeurig een bot op. Terwijl hij het schoonveegde, realiseerde hij zich dat het bot te groot was voor een Sauropode. De omvang deed denken aan Tyrannosaurus, maar Xu wist het niet zeker.
  Hij zei de cameraploeg dat ze de camera moest uitzetten.

  Later vond de expeditie een opvallend compleet beenderstelsel, inclusief voor- en achterpoot, onderkaak, een gedeeltelijk bekken en een paar ruggenwervels.

  Op het fossiel van Gigantoraptor erlianensis zijn geen veren aangetroffen.
  Xu meent dat hij ze desondanks wel had, omdat (sporen van) veren zijn aangetroffen op veel kleinere verwanten van Gigantoraptor.
  De dinosauriër had een snavel en net als vogels lange voorpoten met veren, maar hij was veel zwaarder dan andere gevederde en vogelachtige dinosauriërs die op twee achterpoten liepen zoals Oviraptor.

  Staand op de schouders van een ander zou een volwassene tot de schouders van Gigantoraptor reiken. Die hoogte komt dicht in de buurt van die van de zeker drie keer zwaardere Tyrannosaurus rex.  Het skelet van de Gigantoraptor erlianensis.

  Het skelet van de Gigantoraptor erlianensis.  Om het eigen gewicht te kunnen torsen, is het skelet van dinosauriërs en andere dieren doorgaans forser uitgevoerd naarmate ze groter zijn, maar de ledematen van Gigantoraptor zijn opvallend slank. Volgens Xu kon hij waarschijnlijk hard lopen.

  " Dit is een zeer interessante ontdekking . Vooral omdat dit beest  qua bouw dicht bij de vogels staat , maar vele malen groter is en 35 keer zwaarder dan de bekende vogelachtige  dinosauriers die we tot nu toe kenden " zegt Olivier Lambert van het Koninklijk Belgisch Instituut  voor
  Natuurwetenschappen
  " Het aangetroffen exemplaar is ook vrij jong , het dus zeer waarschijnlijk dat het dier nog groter had kunnen  zijn ... "
  (Op basis van groeiringen in het bot van het fossiel concluderen de auteurs dat de dinosauriër in zijn elfde levensjaar is overleden. Het zou gaan om een jongvolwassen dier dat op grotere leeftijd nog aanzienlijk zwaarder zou kunnen worden dan de 1.400 kilo waarop hij nu is getaxeerd. )

   ...tot nu toe werd de stamlijn van de vogels vooral gezocht binnen  kleine vleesetende groepen dinosauriers ( zie hieronder een klein orienterend lijstje  ) ...
  Er zal in die groepen nu  ook plaats moeten worden voorbehouden voor deze ( waarschijknlijk  met die groepen  verwante ) reus ...

  De verwantschappen binnen de groep van de voorouders van  de vogels  zijn dus complexer dan tot nu toe was bekend
  Maar of  de nieuwe vondst al dan niet een zijtak is, is nog niet echt opgelost   ...

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gigantoraptor   (nederlands )
  Citaat   " .....Gigantoraptor was een basale oviraptoride, wat echter niet hoeft te betekenen dat deze groep met grote soorten begon; het is waarschijnlijker dat deze soort een zijtakje vormt dat apart zulke grote afmetingen ontwikkelde. Volgens Xu had Gigantoraptor meer vogelachtige kenmerken dan latere leden van de groep, wat zou duiden op een mogelijke afstamming van een vliegende voorouder; nog basalere leden van de ruimere groep Oviraptoroidea hebben die echter voor zover bekend niet...."


  Nog onbekend is wat Gigantoraptor at. De dinosauriër had het smalle hoofd en de lange nek van een planteneter, maar de scherpe klauwen van een carnivoor.

  Zijn kaken vertonen geen sporen van tanden.
  Van nauw verwante (?) dieren wordt vermoed dat ze zowel planten, eieren, vlees als weekdieren aten. /omnivoren dus


   (  ref ; bovenstaande  tekst is gebaseerd  op  een ( nogal droeve, overhaaste  en spijtige  ) verslaggeving in  De Morgen en ( een beter doordacht  ) NRC -artikel  )

  Update :
  http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/2007/06/gigantoraptor_eocursor_and_bab.php

  Lijstje  van de meest  bekende  gevederde  (kleine ) therapoda ...


  Protarchaeopteryx (proto-veren aangetoond)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Protarchaeopteryx
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Chuniaoia

  http://wiki.cotch.net/index.php/Protarchaeopteryx

  Fossil

  Protarchaeopteryx robusta, Noord China, dinosaurus kenmerken , herkenbare veren op de staart ( bovenaan links )  Het dier bezit primitiever  veren dan de vroegst bekende vogel Archaeopteryx.


  Caudipteryx (proto-veren aangetoond)
  http://wiki.cotch.net/index.php/Caudipteryx

  Fossil 3

  Caudipteryx bezit de kenmerken  van een  theropoda  maar was over het ganse lichaam bedekt met veren :die zijn vooral te zien op de voorpoten van het dier (midden )
  De veren missen de aerodynamische eigenschappen nodig om te  vliegen 

  Beipiaosaurus (vezelachtige structuren waarvan het vermoeden is dat het proto-veren zijn maar dit staat nog ter discussie).
  http://en.wikipedia.org/wiki/Beipiaosaurus
  http://www.dinosaurus.net/genera/BBB/beipiaosaurus.htm

  Sinornithosaurus (vezelachtige structuren waarvan het vermoeden is dat het proto-veren zijn maar dit staat nog ter discussie).
  http://wiki.cotch.net/index.php/Sinornithosaurus

  Microraptor (heeft, min of meer moderne veren (asymmetrisch)).
  http://www.ditisgeweldig.nl/Microraptor(nederlands )

  GlosM : Microraptor Gui  (<klik)(nederlands )

  National Geographic News: Dromaeosaur
   
   


  archaeopteryx

  (transitionele groep.
  Niet gekwalificeerd als dinosauriër maar een vogelsoort met overduidelijke reptielen kenmerken).
  http://wiki.cotch.net/index.php/Archaeopteryx

  archaeopteryx brein (<klik)(nederlands )

  Van dino naar Vogel I  & II
  http://www.dinosaurus.net/Vogel/vogelI.htm
  VOGEL EVOLUTIE (<klik) (nederlands )  of
  http://www.dinosaurus.net/Vogel/vogelII.htm
   


  Voor een uitgebreidde discussie aangaande de laatste  ge-updated listing zie o.a.:

  http://www.talkorigins.org/faqs/archaeopteryx/info.html

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Oorsprong_van_de_vogels  (nederlands )

  Dino's met veren
  http://www.dinosaurus.net/Vogel/vogelIII.htm(nederlands )

  http://en.wikipedia.org/wiki/Feathered_dinosaurs
  http://www.dinosaur-museum.org/featheredinosaurs/exhibit.pdf
  (2)
  http://cas.bellarmine.edu/tietjen/Evolution/Feathers/feathered_dinosaurs.htm
  Figure 2 The relationships of Sinosauropteryx to other dinosaurs. Sinosauropteryx is not as closely related to birds as many other theropods, yet it is the first non-avian theropod that seems to show evidence of feather-like structures.   (Nature 391, 119 - 120 (1998) © Macmillan Publishers Ltd. )
  OPGELET  !!!
  (Deze stamboom  is  door de nieuwe vondsten onvolledig en  langzamerhand  verouderd )


  Liaoning  vindplaats :
  (nederlands )
  http://nadarwin.nl/FB/faunas.html  Curator Meng Jin

  from AMNH video © 2005
  Watch the Video:
  * High Bandwidth
  * Dial-up (56K)
  Get Real Player

  http://www.amnh.org/exhibitions/dinosaurs/diorama/forest.php

     Angela Milner ( engels )  NOTEN 
  (1)
  Dit is slechts uitgebreide  aankondiging  / kennisgeving ___zij het een   goed gedocumenteerde  ____ van deze  fossiele vondst .... en  gebaseerd op een newflash in nature  http://www.nature.com/news/2007/070611/full/070611-9.html ,
  Maar de vondst dateert  van 2005 , en men mag toch aannemen dat de chinese wetenschappers niet over een nacht ijs zijn gegaan

  De fossielen moeten  echter  eerst nog  onderzocht worden  of becommentarieerd  door  andere wetenschappers  uit het vakgebied

  Zoals gebruikelijk  hebben allerlei  verslagen van de  gewone  pers  alweer sensatiebeluste  ,  voorbarige ,( en soms tendentieuze ) gevolgtrekkingen ( = conclusion jumping ) gemaakt die  geen enkele "wetenschappelijke " waarde hebben  in het  nog lopende onderzoek  en zelfs regelrechte  halve waarheden en  kompleet on-onderbouwde  opinies   zijn ....

  (de nederlandstalige wikipedia is er bijzonder rap bij )
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gigantoraptor  zie ook
  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=3476

  (2) Ik hoop  volgende  weken of maanden  , meer te kunnen plaatsen over het onderwerp
  "Gevederde  dinosauriers en de links met de vogels
    "
  Samen met vertalingen uit de" talk of origin " antwoorden  op creationistische   claims  uiteraard  (CATEGORIE WETENSCHAP )

  15-06-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (11 Stemmen)
  30-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Poolse creationisten ( in navolging van sommige amerikaanse  voorbeelden ) beweren dat de Neanderthaler is verdwenen door zich volledig te vermengen met andere rassen van de homo sapiens ...en is opgegaan in het huidige gen-patrimonium van de huidige mensheid ... Sommige tegenwoordig levende mensen zouden neanderthaler trekjes vertonen ... O.m. ( beweerde  M Giertych ) sommige amerikaanse boksers ....
  http://www.pandasthumb.org/archives/2006/10/more_zaniness_f.html

  Ikzelf  denk dat veel poolse creationisten en voormalige macchiavellistische  apparatchiks  wel eens  zelf "neanderthalerachtig  "zouden kunnen zijn  ...


  Staat deze kerel (op de foto  )niet alleen  in de belangstelling maar ook nog in de stamlijn van Adam en Eva ? 
  Zou hij ook belast zijn met de  erfzonde  ? Eet hij graag appels ?
  Hoeveel van deze  neanderthaler -types  lopen er eigenlijk in de poolse   fundamentalistische partijen rond ? 
  DEze  vraagjes  zijn voorwaar , belangrijker( maar even  onzinnig )  als  de bedenksels van middeleeuwse scholastici die wilden weten hoeveel engelen er kunnen dansen op de kop  van een naald  .....   (Hieronder volgt een  populair  pers artikel ( Humo )  / midden jaren 80 van vorige eeuw
  dat ook een paar fragmenten  uit een  interview met richard Leaky bevat ... Het is verouderd , maar het is wel  nog een relevant  artikel , omdat het varianten op bekende  uitspraken bevat van  R Leaky in die jaren  / een  wetenschapper  die door creationisten graag wordt geciteerd ...( zie noot A) 


  "Gij Neanderthaler !" is nog altijd een fors scheldwoord dat duidt op bestialiteit en gebrek een elementaire beschaving. Ten onrechte, want onze verre voorouder met die naam was helemaal niet de beestmens die de toendertijd  vooringenomen wetenschappers ervan gemaakt hebben.

   

  In 1856 werden de eerste fossiele resten gevonden in het dal van de Neander, een zijrivier van de Rijn.

   

  Arbeiders waren kalksteen aan het delven in een grot toen zij op enkele oude botten stuitten. Wellicht was het een volledig skelet, maar het gebrek aan belangstelling was zo groot dat alleen nog het schedeldak, een deel van de heup en enkele botten van de ledematen tot bij de plaatselijke geleerde Johann Carl Fuhlrott geraakten.

   

  Na ruggespraak met een deskundige in de anatomie, Hermann Schaaffhausen, viel de konklusie dat de Neanderthaler het "oudste mensenras" was, waarbij gedacht werd aan een ouderdom van enkele duizenden jaren. Men weet nu dat de oudste fossielen van deze soort minstens zo'n 100.000 jaar oud zijn.

   

   

  Maar we schreven 1865 en de Neander­thaler had geen slechtere tijd kunnen kiezen om ontdekt te worden: de 19de-eeuwse gemeenschap verzette zich net hysterisch tegen de gedachte dat de mens zich uit het dierenrijk ontwikkeld had, en de akademische wereld verwierp elke suggestie dat de merkwaardige vondst in het Neanderdal ook maar iets met de afkomst van de moderne mens te maken had.

   

  Richard Leakey

  « Een Duits anatoom schreef de gebogen benen toe aan een leven op de rug van paarden, en opperde dat de man een Mongoolse kozak van de Russische kavalerie was geweest die Napoleon in 1814 over de Rijn had gejaagd. De kozak zou volgens de inventieve anatoom uit zijn leger zijn gedeserteerd en was in de grot weggekropen om er te sterven. Een andere ana­toom vermoedde met een gehandikapte te maken te hebben, gezien de schedel met het lage voorhoofd. Volgens een andere geleerde heer leed de grotbewoner aan rachitis, waardoor hij van die kromme benen had. Door de pijn die de ziekte hem bezorgde, moest hij voortdurend zijn wenkbrauwen fronsen, waardoor de vergrote wenkbrauwbogen ontstonden. »

   

  Maar de volgende decennia bleven maar gelijkaardige "misvormde" skeletten opduiken in Duitsland, Frankrijk, Belgie en Joegoslavie. en uiteindelijk werd men gedwongen toe te geven dat de Neanderthaler een vertegenwoordiger was van een "oud barbaars ras" dat weinig of niets te maken had met de voorgeschiedenis van de "echte" mensen.

   

  Dat was ook de mening van Marcellin Boule, een vooraanstaand Frans anatoom aan wie we het taaie stereotype van de "bestiale" Neanderthaler te danken hebben. Boule kreeg namelijk in 1908 de opdracht een rekonstruktie te maken van de Neanderthaler op basis van een vrijwel volledig skelet uit een grot in de buurt van La Chapelle-aux-Saints (Dordogne ) 

  Richard Leakey :
   « De volledigheid van het fossiele materiaal bood een uitstekende gelegenheid  om een nauwkeurig beeld te vormen van de Neanderthaler.

  Toch legde Marcellin Boule, geleid door zijn vooroordelen, de nadruk op alles wat primitief grof en aapachtig was aan het skelet. Hij verzuimde zelfs er rekening mee te houden dat dit speciale exemplaar van een oude man duidelijk aan hevige jicht had geleden.


     

  Het beeld door de tijd

  Het beeld dat de mens van zijn naaste verwant heeft is door de jaren heen nogal veranderd. Marcellin Boule een bekende wetenschapper uit zijn tijd en beschrijver van de Chapelle-aux-Saints fossielen zag de Neanderthaler zoals deze rechts is afgebeeld: Behaard, met gekromde rug en gebogen knieën zag dit individu er afschrik- wekkend uit. Veel menselijker is het wassen beeld dat in het Neanderthal museum in Duitsland staat opgesteld.


  http://www.neanderthalers.nl/home.htm

   

  Boules rekonstruktie  liep voorover, met ronde schouders en bungelende armen.

  Hij liep op de buitenkant van zijn voeten en met ge­bogen knieen.

  Zijn grote tanden stonden vooruit ten opzichte van de rest van zijn gebit, net als bij mensapen, en zijn hoofd hield hij op een idiote en onwaarschijniijke manier naar voren. Ondanks het feit dat de schedel van Chapelle voldoende ruimte bood voor meer hersens dan bij de moderne mens, maakte Boule uit de lange, lage vorm van de schedel op dat de oude man weinig geestelijke vermogens bezat. »

   


   De rehabilitatie van de Neanderthaler kwam pas halverwege de jaren '50,

  Toen besloten namelijk de anatomen Straus en Cave de oude man opnieuw te rekonstrueren aan de hand van het Chapelle-skelet.

  Ze hielden er deze keer wel degelijk rekening mee dat de oude knaap aan jicht had geleden, en het resultaat was nu heel anders : een lichaam dat, weliswaar kort en geblokt, aardig met dat van de moderne mens overeenkwam.

  Zij schreven, niet zonder humor: «Zou hij kunnen worden gereincarneerd en in de Newyorkse metro losgelaten — vooropgesteld dat hij werd gebaad. geschoren en in moderne kleren gestoken — dan is het twijfelachtig of hij meer aandacht zou trekken dan sommige andere burgers.

  En de Neanderthaler zou wellicht zelfs in de Newyorkse metro kunnen overleven, want ander onderzoek heeft aangetoond dat deze "beestmens" eigenlijk een clever kereltje was, specialist in survival.

  Richard Leakey : « Met de evolutie van Homo sapiens Neanderthalensis ging kennelijk een aanzienlijke vergroting van de hersenen gepaard, en dat bleek duidelijk uit hun levenswijze.

   

  Om te beginnen trokken sommige Neanderthaler-populaties naar delen van de aardbol waar zich voordien geen mensachtige gewaagd had, en dat in een tijd waarin de intense koude van de ijstijd het leven in deze streken tot een behoorlijke uitdaging maakte.

   

  Zij waren vaardige jagers en vindingrijk bij tegenspoed. Als er bijvoorbeeld weinig of geen hout ter beschikking was, zoals in de boomloze toendra vaak het geval is, gebruikten zij voor de bouw van hun hutten de beenderen van dieren.

   

  Zij verbrandden ook botten als brandstof in hun vuurplaatsen, die zodanig waren gekonstrueerd dat de lucht er efficient doorheen gezogen werd, zodat er een betere verbranding plaatsvond. Hun kampen waren vaak vrij groot en bleven soms vele maanden bewoond. Kleding was natuurlijk essentieel om de ijskoude temperaturen te kunnen doorstaan en we kunnen aannemen dat hun bekwaamheid in het vervaardigen van kleding aanmerkelijk toenam. »

   

  De Neanderthalers produceerden meer dan 60 verschillende voorwerpen. Waar men vroeger een steen zolang bewerkte tot de gewenste vorm bereikt was, perfektioneerden de Neanderthalers zodanig de "Levallois"-techniek (het afslaan van steenschilfers van het gewenste formaat) dat zij uit een kilo brute steen liefst 2,20 meter aan snijvlakken konden produceren.

   

  Maar ook sociaal en kultureel waren ze allesbehalve de "beest-mensen" waarvoor ze lange tijd doorgingen. De Neanderthalers waren de eerste mensen die hun doden met enig ritueel begroeven en hun gehandikapten hielpen en verzorgden, zoals blijkt uit de opgravingen van zwaargewonden en halfverlamden (Shanidar-grot, Irak), die — met de hulp van anderen — nog lange tijd geleefd hebben.

   

   

   

   

  Wat is er 40.000 jaar geleden met deze soort gebeurd ? Hoe heeft de moderne "Homo sapiens sap/ens" zijn voorganger zo grondig van de aardbol verdrongen ?

   

  Richard Leakey:

   

  «Geen een van de gekende Neanderthaler-vindplaatsen vertoont sporen van een bloedige overname door binnendringende horden.

  Alle relevante vondsten uit deze periode wijzen op een geleidelijke overgang.

   

  In plaats van dat inheemse volkeren werden vervangen, was er waarschijniijk sprake van een assimilatie door vermenging. (1)

   

  Het aantal mensen dat Europa, het Nabije Oosten en West-Azie binnentrok, kan in vergelijking met de aanwezige Neanderthaler-populatie zo groot geweest zijn dat het effekt van de Neanderthaler-genen in aanzienlijke mate verwaterde.

   

  Voor moderne mensen uit dit deel van de wereld lijkt de kans dus groot dat zij althans enkele Neanderthaler-genen heb­ben overgeerfd.»
  Voor de volledigheid druk ik hier het  uitstekend  artikel af van Fedor Steeman 
  tevinden op zijn site Daarom evolutie 
  http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=56&topic=&segm=4


  Neanderthalers (Homo sapiens neanderthalensis)

  -Zogenaamde vervalsingen-

  Wat de creationisten zeggen:
  Er wordt een hoop heisa gemaakt over dat Neanderthalers 'gewoon' moderne mensen waren en niet een overgangsvorm tussen apen en mensen.

  Igneous' gateway: schreef :
  ' Uit hernieuwd onderzoek door anatomen bleek dat de wervelkolom zwaar verminkt was door een gewrichtsontsteking, dat de grote teen geen grijpmechanisme had en dat het bekken anders was dan dat van een aap. Het was gewoon een mens. Deze geleerden schreven in hun verslag dat een modern geschoren, gewassen en geklede Neandertaler niet zou opvallen.'

  Ook wordt vaak beweerd dat de primitief uitziende kenmerken van de Neanderthaler het gevolg zijn van botziekten zoals jigt, Engelse ziekte, of acromegalie. Sommigen zijn zelfs van mening dat het hier gaat om mensen die zeer oud werden waardoor de botten langer door bleven groeien en zo de zo karakteristieke gelaatstrekken opleverden.

  Het echte verhaal:
  De allereerste vondst van Neanderthalers die wijde bekendheid kreeg vond plaats in 1857 in de Neandervallei in Duitsland, waar zij dan ook naar vernoemd zijn.
   Na de publicatie van Darwins boek in 1859, werden deze overblijfselen een heet onderwerp van discussie.
  De wijkende kin, dito voorhoofd, de vooruitstekende snuit en aan de andere kant kenmerken zoals de grote herseninhoud waren voor velen sterke aanwijzingen voor een tussenvorm tussen mensen en apen. Eerder maakte decreationistische onderzoeker Richard Owen namelijk een belangrijk punt van de principiële verschillen tussen mensen en apen (o.a. uitgerekend de hersengrootte en de wenkbrauwbogen) die bij deze fossiele resten nu juist gecombineerd werden. Sinds die tijd raakten de Neanderthalers bekend als de typische 'oermensen', en werden voorgesteld als vooroverbuigende bruten. Dit vooral door toedoen van de Franse onderzoeker Marcellin Boule, die zelfs beweerde dat ze een grijpteen bezaten. Ten onrechte, want al in 1863 stelde Thomas Huxley -de befaamde voorvechter van de evolutietheorie in Darwins tijd- vast dat het ging om reeds volledig menselijke wezens. Een ware tussenvorm moest volgens hem nog gevonden worden. Overigens hebben paleo-anthropologen de mythe dat oermensen gebogen liepen allang verworpen en gaat men er nu van uit dat onze voorouders vanaf een vrij vroeg stadium al volledig rechtopstaand waren.

  Lange tijd werden de Neanderthalers beschouwd als een directe voorouder van de moderne mens, maar sinds de jaren zestig gaat men er van uit dat het hier een uitgestorven ondersoort van de Homo sapiens betreft. Onlangs heeft genetisch onderzoek van de botten bevestigd dat de Neanderthalers te veel van ons verschilden en dus niet tot de moderne mens konden hebben geleid.(1b) Het is echter wel mogelijk dat ze zich met ons hebben vermengd. Sommige mensen denken dat de Europese lichte huidskleur, blonde haren en blauwe ogen van de Neanderthalers komen, daar deze mensachtigen langer de gelegenheid hebben gehad om zich aan een bewolkter klimaat aan te passen.

  Conclusie:
  Het is hopelijk duidelijk dat de kenmerken van Neanderthalers niet door botziekten veroorzaakt kunnen zijn geweest. De botten van Neanderthalers waren zeer fors en goed ontwikkeld dus aan de Engelse ziekte kan dit niet gewijt worden, daar dit de botten juist zwak maakt. Een ziekte als Acromegalie, ofwel beenderwildgroei, kan niet verklaren waarom Neanderthalers allemaal precies dezelfde kenmerken bezaten. Tenslotte kan de theorie over ouderdomskenmerken ook verworpen worden, want Neanderthaler-kinderen hebben de aanzet tot dezelfde gelaatstrekken als volwassenen.

  Alhoewel de Neanderthalers door het algemene publiek worden gezien als typische oermensen waren evolutionaire wetenschappers allang tot de conclusie gekomen dat het hier om ver ontwikkelde mensen ging waar wij niet direct van af stammen. Aangezien andere fossiele tussenvormen (zogenaamde 'aapmensen') alreeds gevonden zijn brengt dit de Darwinisten dus niet bepaald in verlegenheid! De Neanderthalers zijn goed in te passen in het beeld van onze evolutie, en blijven een belangrijk hoofdstuk daarvan. Men moet echter niet de verschillen met moderne mensen onderschatten! Veel van de typische kenmrken zijn als primitief te beschouwen die blijkbaar in de lijn van de Neanderthalers 'bevroren' zijn geraakt, terwijl de andere Homo sapiens lijn zich verder ontwikkelde.

   

  Sluit dit venster
   
  Schedel van een Neanderthaler, geen voorouder van de moderne mens. Maar ze deelden de aarde wel meer dan honderdduizend jaar.   Noten  

  (A)
  De meeste " creationistische "citaten van Leaky ( zeker de nederlandse ) komen uit het boek
  The making of mankind. - London: Joseph, 1981
  LEAKEY, Richard E.

  vertaald als
  " Op het spoor van de mens."
  Utrecht /Antwerpen [etc.] : Het Spectrum , 1981 .
  Het behandeld  de Geschiedenis van het onderzoek naar de oorsprong van de mens

  Het is dé populair- wetenschappelijke bestseller van Leaky  , een boek dat   een vervolg (en begeleidingde  versie) was van de  toendertijd  erg  populaire( en  bekende  ) BBC Documentaire met dezelfde naam

  Het  boek maakte deze  Leaky-telg  tot een beroemd en veel geinterviewde persoonlijkheid


  Maar het boek is meer dan 25 jaar oud __ eigenlijk is de vervaldatum allang gepasseerd ___  het  staat vol met prognoses en meningen  die bij de toenmalige stand van paleantropologische  ontdekkingen en kennis "actuele speculatieve en extrapolerende  discussie "' kon worden genoemd ....

  Veel van deze speculatieve werkhypotheses ( en zelfs wensdenken ) zijn ondertussen al lang verouderd ( en leverden veel  desillusies op ,
  bij vervolgonderzoek ) en ingehaald / voorbijgestoken  door het onderzoek en de ontdekkingen sindsdien ...maar zaten in die tijd wel tussen  de speerpunten van de discipline
  Er is geen enkel ander vakgebied binnen de paleantropologie  over de  interpretaties van  en plaatsing van nieuwe  vondsten ____ en zo sterk behept met hoogoplopende ruzies en zelotische strijd ( waaronder  zelfs regelrechte  "oorlogvoering " met inbegrip van beschadiging en  verduistering van vondsten ; wat men ook kan zien bij  de nog steeds durende troubles  en strategische zetten   rond  de ontdekking van de  "flores-mens " )  ____ dan "de afstammingsgeschiedenis  van de mens" ...  een interesse -en studiegebied  dat gedurende de laatste drie decennia zulke spectaculaire vorderingen heeft gemaakt en   vooral  betekenisvolle nieuwe ontdekkingen heeft gedaan( ook door de ontwikkeling van nieuwe technieken zoals scans van fossielen (bijvoorbeeld  middenoor )  en genetisch onderzoek )  , zodat de oude paleantropologie  gewoon meermaals op zijn kop is en wordt  gezet ...

  (1)
   tegenwoordig wordt dat dus sterk betwijfeld … op genetische gronden
  http://groups.msn.com/evodisku/glosn.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=2772&LastModified=0&ID_Topic=
   

  Maar dat betekend  nog niet dat de Neanderthaler gewelddadig is uitgeroeid :

  er zijn ook nog een aantal  andere  hypotheses , waaronder 

  -àdat de  homo sapiens  ziektes heeft meegebracht waar de neanderthaler niet tegen bestand was ( net zoals de meeste Amerikaanse  indianen   zijn bezweken aan  verschillende vormen van  ( waarschijnlijk ) griep …


  … Bovendien kan men de invallende homo sap  beschouwen als een  concurerende exoot , die de voedselvoorraden van de Neanderthaler  opvrat , terwijl die zelf verder noordwaarts moest trekken  wegens de veranderingen in het klimaat ….  

  Maar ook dit laatste moet toch met  grote reserve worden benaderd : immers  vondsten van  neanderthalers in  Gibraltar ( fossiele getuigen ( ong. 28000 jaar geleden  ) die trouwens van alle  vondsten van neanderthalers behoren  tot  de dichts bij onze tijd aanlsuitende resten )  , geven aan dat ze zich 
  ofwel ook in berg- streken terugtrokken ...
  ofwel neanderthalers  helemaal niet noordwaarts hun heil zochten ...  
  ofwel de  neanderthaler al was uiteengevallen in (minstens ) twee rassen  een noordelijke en een  zuidelijke tak

  http://groups.msn.com/evodisku/glosn.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=2599
  http://groups.msn.com/evodisku/glosn.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=2842


   

  (1b)
  Modern( onlangs opgestart )  genetisch onderzoek
  geeft  voorzichtig  aan dat de Neanderthaler  misschien een aparte soort is, ( en  geen ondersoort  van de  H.sapiens )derhalve zou de officiele  naam   Homo neanderthalensis kunnen worden  ipv
  homo sapiens  neanderthalensies ...
  http://groups.msn.com/evodisku/glosn.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=2595


  Uit enkele gevonden Neanderthalerskeletten zijn kleine hoeveelheden DNA gewonnen die konden worden vergeleken met dat van moderne mensen; de verwantschap was gering ; (=  het gaat  dus wel degelijk om een aparte soort en niet over een ras of ondersoort   ? )
  http://groups.msn.com/evodisku/glosn.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=2768

  http://www.sesha.net/eden/nieuws/2006-06.asp

  Onderzoek naar Neanderthal genen duidt op vroege splitsing
  november 2006
  Wetenschappers die onderzoek doen naar het Neanderthal genoom zijn tot de conclusie gekomen dat de splitsing van de Neanderthal lijn met de menselijke lijn zeker 400.000 jaar geleden heeft plaatsgevonden.  Het onderzoek naar het erfelijke materiaalvan de neanderthaler is trouwens in een versnelling gekomen ... Het zal  zeker interessant gaan worden  ,wanneer men bepaalde delen van  de genomem  van  respectievelijk de mens , de neanderthaler , de chimpansee  en de resusaap , zal kunnen vergelijken
  http://groups.msn.com/evodisku/glosn.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=2772&LastModified=0&ID_Topic=  DNA van Neanderthalers kan gereconstrueerd worden

  Europese wetenschappers hebben naar eigen zeggen een manier gevonden om het volledige DNA-profiel van Neanderthalers te kunnen reconstrueren.
  Eerder leverde dat grote problemen op omdat het DNA in de dertigduizend jaar oude overblijfselen van Neanderthalers ernstig beschadigd of onvolledig was.

  Beschadigde profielen combineren
  Een onderzoeksteam van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig heeft een manier ontwikkeld om verschillende beschadigde DNA-profielen met elkaar te combineren waardoor een volledig genoom ontstaat.

  Daarnaast vonden de wetenschappers een oplossing voor de besmetting van de monsters met het DNA van onderzoekers zelf.
  De bevindingen van het team werden gepubliceerd in de online versie van het wetenschappelijke blad Proceedings van de Amerikaanse National Academy of Sciences. (PNAS )

  Ook mammoet of holebeer
  Het volledige genoom van een Neanderthaler kan een nieuw licht werpen op het debat of de mens afstamt van de Neanderthaler, of dat beide soorten tegelijkertijd voorkwamen of zelfs onderling voor nageslacht zorgden.
  De methode is volgens de wetenschappers overigens niet alleen op Neanderthalers toepasbaar, maar ook het DNA van de mammoet of de holenbeer kan op dezelfde manier worden gereconstrueerd. (novum/hln)  Meer over
    -->
   (klik)
  ( evodisku )
  neanderthaler 
  (wikipedia -->Neanderthalers  )
  http://www.neanderthalers.nl/home.htm


  http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/9061166/

  klik daar op de  video 
  'het Familiegeheim' van 15 februari 2000, waarin Trinkaus het Portugese Lapedo skeletje van een neanderthaler kind laat zien  Zie vooral  ook   up -dates  in  het wikiboek  -->

  http://nl.wikibooks.org/wiki/Evolutie/De_menselijke_evolutie
  waaruit

 • 3.5 Welke mens ontwikkelde een zorggedrag voor zwakkere medemensen en begroef zijn doden?
 • 3.6 Was de Neanderthaler de onmiddelijke voorouder van de hedendaagse (Europese) mens? • 30-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (10 Stemmen)
  28-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  In deze  tijden van "verkiezingen " zouden ___ ter verandering   en verpozing ____  ook  wel eens  sommige Europese   politici  mogen worden genomineerd  voor de jaarlijkse   "idoiten  prijs "  ,   toegekend door het  publiek   .... de zogenaamde  ezelshoed
  Wie komt er volgens jullie  allemaal   in aanmerking ?  Margaretha  -Guidone ?
  http://pdw.blogspot.com/2007/05/de-kletskoek-van-margaretha-guidone.html
  De Kletskoek van M. Giertych ?


  Zoals beloofd in vorig blog volgt hier  de vertaalde BRIEF   van 
  Maciej Giertych  ( <klik)  in  het blad  NATURE   ; met daarbij aansluitend verwijzingen naar antwoorden  in de vorm van genummerde noten
  ( vertaald )
  Creationisme, evolutie: niets is bewezen (1)

  Het  nieuws-artikel  "Poolse wetenschappers bestrijden het creationisme 
  ( = Polish scientists fight creationism" (Nature 443, 890–891; 2006 doi:10.1038/443890c)
  verklaart verkeerdelijk  dat ik de "opneming van  het creationisme in  het officiele  Poolse biologieleerplan" heb gevraagd.
  Ik ben lid van het Europees Parlement en  wetenschapper - een populatiegeneticus  met een graad aan  de Universiteit van Oxford en PhD van de Universiteit van Toronto - en ik heb  als wetenschapper ,wars van  godsdienstige partijdigheid , (2)  kritiek op de evolutie theorie ,

  Het zijn  de media die beweren ___ipv mijn geuite positie nauwkeurig weer te geven ____dat  mijn commentaren godsdienstig worden/werden geïnspireerd
  Ik meen dat, ___ mede als resultaat van  media vooringenomenheid ____ er een totale onwetendheid schijnt te zijn onstaan over het nieuw wetenschappelijk bewijsmateriaal tegen de evolutietheorie   (3)

  Dergelijk bewijsmateriaal  omvat
  : gegevens over de  rasvorming (microevolution(4), die geen kleine ( samenstellende ) stap (5) binnen de   macroevolutie (6) is , omdat het
  een stap is in de richting  van / naar verlies en  vermindering van genetische informatie en niet naar een  verhoging van het genkapitaal . (7)

  Het tegenbewijs-materiaal omvat ook
  -gegevens over de  eerder zijdelingse( ipv  een verticale )vorming van geologische lagen  (8)
  -het archeologische en paleontologische bewijsmateriaal dat  dinosaurussen coëxisteerden  met mensen, (9)
  en aanwijzigen voor een belangrijke catastrofe wereldwijd in historische tijden, (10) enz.
  Wij weten dat  er  ook in de biologische wereld informatie bestaat en over de generaties door het systeem DNA/RNA/protein  wordt overgebracht.
  Wij kennen daarvan de oorsprong niet, maar wij weten  dat hetgene wat  bestaat door
  mutaties  kan worden bedorven, (11)
  maar zich nooit spontaan  verbetert (12) Geen enkele positieve mutatie is ooit  aangetoond (13) - de aanpassingen aan antibiotica of herbiciden zijn
  gelijkwaardig aan  de immunologische aanpassing aan ziekten, en niet de resultaten  van  nieuw onstane  functie
  (14)
  Wij houden bij het zoeken naar  verklaringen  zolang als  mogelijk rekening met het  natuurlijke verklaringen   
  (15)
  maar als wij geen verklaringen vinden , kunnen we  niet beweren dat een onbewezen theorie een feit (16) is


  Zie voor de oorspronkelijke tekst
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/87807( Nederlands )
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/11/nature_publishes_a_crank_lette.php  DISCLAIMER  /OPGELET !!!

  Veel van de " talkorigin " ( in het bijzonder  de links ) zijn verouderd ...
  Dat is niet verwonderlijk want ze stammen uit de jaren 90-tig van vorige eeuw  
  Wanneer men deze links en antwoorden  toch gebruikt moet men nachecken welke ervan nog niet zijn gefalsifeerd of voorbijgestreefd ...( of verder  essentieel aangevuld )  
  Maar omdat creationistische troep (en veel  Crea- citaten)  nog  op veel ouder  materiaal teruggrijpen    , zijn   TOO  ducumenten  over het algemeen nog grotendeels bruikbaar als startpunten   ....
   Merk op dat dit  slechts verslagen en hulpjes zijn/ het is niet de " echte" wetenschap :
   het is slechts een inleiding  tot verdere zoektochten: niet meer maar ook niet minder  VERWIJZINGEN  NAAR ANTWOORDEN

   

  (1)
  a) het gelijk van Darwin
  ( Nederlands ) -->
  http://groups.msn.com/evodisku/general.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=843&LastModified=4675529092911154888

  b) "bewijs" evolutie  (<klik )( Nederlands )

  c) Talk of origin
  CA202:

  http://www.talkorigins.org/indexcc/CA/CA202.html
  (Vertaald )

  Evolutie bestaat niet en kan onmogelijk  bestaan .
  We kunnen evolutie ( buiten een paar kleine triviale veranderingen ) niet waarnemen ,
  laat staan experimenteel testen
  (Bron: Morris, Henry M. 1985. Scientific Creationism. Green Forest, AR: Master Books, pp. 4-6.  )

  Antwoorden :
  Niets in de echte materieele wereld kan met absolute zekerheid worden bewezen.
  Alle generaliseringen en empirisch  bevestigde wetmatigheden  zijn tijdelijk provisioneel en heuristiek van aard ...
  Nochtans, kunnen er hoge waarschijnlijkheids-graden van  quasi zekerheid worden bereikt.
  (=zekerheid buiten elke "redelijke "twijfel )

  In het geval van de evolutieprocessen en resultaten , hebben wij reusachtige hoeveelheden gegevens afkomstig uit diverse vakgebieden.
  Er bestaat uitgebreid bewijsmateriaal  voor en  afkomstig uit  elk van volgende opgesomde  "levende " verschijnselen (Theobald 2004).
  (Elk afzonderlijk aangebracht/ontdekt  bewijsmateriaal is bovendien  een  testcase op consistentie  met  de rest.)
   

  * Al het levende toont een fundamentele eenheid in de mechanismen van replicatie, erfelijkheid, katalyse, en metabolisme.
   
  * Gemeenschappelijke afstamming  voorspelt 
  geneste hiërarchiepatronen , (=systematische  groeperingen  binnen grotere classificatie  groepen.)
  Wij zien enkel  dergelijke ordeningen  in een unieke,consistente ,  duidelijk omlijnde hiërarchie,
  de zogenaamde boom van het leven.
   
  *De verschillende soorten  van bewijsvoeringen op basis van feitelijk materiaal  tonen  krék dezelfde ordening -vormen  van deze (fylogenetishe )boom van het leven


  ( intermezzo)
  RNA  Afstammingsboom van al het leven op aarde
  01-12-2006  Tomaso Agricola
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/90658
  ....In juni 2003 stond er een News artikel in Science over hoe de analyse van de genetische informatie van
  verschillende soorten de vorm van de levensboom, de afstammingsboom van al het leven op aarde, beïnvloedt.
  Dit is een puur wiskundige (statistische) vergelijking van een stukje RNA van 3000 verschillende soorten.
  Op basis daarvan kun je kijken welke soorten meer op elkaar lijken dan anderen en welke meer verschillen van
  elkaar.
  Op basis van die wiskunde kom je wanneer je die afstanden grafisch uitzet, gek genoeg, tot deze boom.(1)

  Tree of Life (~3,000 species, based on rRNA sequences) (pdf, 368 KB)

  (see Science, 2003, 300:1692-1697)
  This file can be printed as a wall poster. Printing at least 54" wide is recommended.
  Blueprint shops and other places with large format printers can print this file for you.
  You are welcome to use it for non-commercial educational purposes.
  Please cite the source as David M. Hillis, Derrick Zwickl, and Robin Gutell, University of Texas.
  About this Tree: This tree is from an analysis of small subunit rRNA sequences sampled
  from about 3,000 species from throughout the Tree of Life. The species were chosen based
  on their availability, but we attempted to include most of the major groups, sampled
  very roughly in proportion to the number of known species in each group (although many
  groups remain over- or under-represented). The number of species
  represented is approximately the square-root of the number of species thought to exist on Earth
  (i.e., three thousand out of an estimated nine million species), or about 0.18% of the 1.7 million
  species that have been formally described and named. This tree has been used
  in many museum displays and other educational exhibits, and its use for educational purposes
  is welcomed. Here is a photo of the tree as it was used in an exhibit on "Massive Change:
  The Future of Global Design" (which first opened in the Vancouver Art Gallery, and has since appeared
  in Toronto and Chicago, and is scheduled to be displayed in various venues around the world):

   
  De cirkel bevat 3000 levensvormen verdeeld over dieren, planten, schimmels en protisten en is gemaakt door
  David Hillis.
  Het Science artikel adviseert dat je de cirkel het best kunt bekijken wanneer je het vergroot naar 1.5 meter
  (!) doorsnede.

  zie ook --->
  Glos F : Fylogenie ( <klik)
  *Wij vinden  hoofdzakelijk dezelfde resultaten zowel bij  morfologische, biochemische, of genetische vergelijkingen en onderzoeken van het materiaal  .

  *De fossiele dieren passen allemaal  in dezelfde boom van het leven.

  *Wij vinden verschillende overgangsvormen in het fossiele verslag.
  (zie ook  --> Algemeen : Tussenvormen bestaan niet
  http://groups.msn.com/anti-creato/general.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=12&LastModified=4675624330133328628 )

  *De fossielen verschijnen in een chronologische volgorde, waarbij  verandering verenigbaar zijn met gemeenschappelijke afstamming over  meer dan honderden miljoenen jaren (en inconsistent met "plotseling verschijnen " )

  * Vele organismen tonen rudimentaire,  relicten  van vroeger nuttige  kenmerken , zoals blinde  ogen of vleugels die het vliegvermogen hebben verloren of nu gebruikt worden om bijvoorbeeld te zwemmen (pinguins )-  .

   Blind cave fish are smarter than dogs

  de blinde  grot salamander (Typhlotriton spelaeus).

  *Atavismen  komen soms voor. (het  herverschijning van een kenmerk van een  verre voorvader maar dat in de directe voorvaderen van het organisme is verloren gegaan --> op de een of andere genetische manier toch is doorgegeven ) .
  Wij zien slechts atavismen die  verenigbaar zijn met de evolutieve geschiedenis van het betreffende  organisme.

  Man met pelsgroei

   

  Veel eigenschappen worden door meerdere genen bepaald. In dat geval is er vaak een regelgen dat de andere genen  aanstuurt, coördineert. Een mutatie in zo'n regelgen kan grote gevolgen hebben. In Mexico leeft een familie waarbij de mannen over het hele lichaam een pels hebben, ook op het gezicht. Onderzoek heeft aangetoond dat bij hen het regelgen, dat bij mensen de pelsgroei onderdrukt, beschadigd is. Eigenlijk zie je hier een terugkeren van een eigenschap van een voorouderlijke soort, namelijk de pels. Dit verschijnsel heet atavisme. Zo hebben sommige mensen een kieuwspleet in de hals. Een heel enkele keer wordt er een kind met een staartje geboren. Ook is er wel eens een walvis met achterpoten gevonden.

  Meer weten?
  Atavisme  
  http://www.nadarwin.nl/S/atav.html


  *De ontogenie (embryologie en ontwikkelingsbiologie(--> evo-devo ) geeft informatie over de historische weg van de evolutie ( evolutioanry pathway/oplossingsboom )van een organisme.
  Bijvoorbeeld,
  embryo's van walvissen en van vele slangen ontwikkelen achterste lidmaten die ( meestal ) vóór geboorte weer worden geabsorbeerd. door de foetus ...
  Sommigen bezitten die ook nog na de geboorte 

  Vestigial hind limbs in adult whale Hind limb bud in whale embryo
  http://taxonomy.zoology.gla.ac.uk/~rdmp1c/teaching/L1/Evolution/ppt/lecture1/sld013.htm  *De geografische distributie van soorten is verenigbaar met hun evolutieve geschiedenis.
  Bijvoorbeeld, zijn de buideldieren meestal beperkt tot Australië, en de uitzonderingen worden verklaard door continentale afwijking.
  Afgelegen  eilanden hebben vaak soortengroepen die hoogst divers zijn in hun algemene morfologische fenotypische  verschijning maar genetisch heel dicht verwant blijken  .
  De diversiteit van  eekhoornsoorten  valt samen met tectonische en zeeniveauveranderingen  (Mercer en Roth 2003).
  Dergelijke consistenties stijgen  nog wanneer de distributie van fossiele soorten  wordt meegerekend .

  *De evotheo  voorspelt dat  nieuwe structuren aangepast worden ontwikkeld uit  andere  voorhanden/ reeds bestaande  structuren  ...............
  De gelijkenissen  in structuren met  verschillende functies wijzen niet noodzakelijk op functionele noden of  probleemoplossigen maar ook op  gemeenschappelijke uitgangsmaterialen ( omgebouwd  tot  nieuwe functies ) afkomstig  van gemeenschappelijke afstamming .
  Wij zien dit vaak .
  Bijvoorbeeld, hebben de menselijke handen, vogelvleugels,vleermuisvleugels  , paardenpoten , walvisvinnen , en de vooste ledematen van de  mol  bezitten allemaal  gelijkaardige beenstructuur ondanks hun verschillende functies.

  Hetzelfde principe is op een moleculair niveau van toepassing.
  De mensen delen een groot percentage van hun genen, waarschijnlijk meer dan 70 percenten, met een fruitvlieg of een draadworm.
  zie -->Convergente evolutie (<klik)
   
  een paar  andere voorbeelden uit de vergelijkende morfologie /anatomie   :


  (boven)voorste ledematen van tetrapoden
  http://taxonomy.zoology.gla.ac.uk/~rdmp1c/teaching/L1/Evolution/l1/homo.jpg


  Wanneer twee organismen dezelfde functie onafhankelijk evolutionair ontwikkelden , worden de verschillende structuren vaak verschillend aangemaakt .
  Bijvoorbeeld,
  vleugels van vogels, vleermuizen , pterosauriers, en insecten hebben allen verschillende structuren.
  De apparatuur  om te vliegen en zweven  is uitgevoerd op vele verschillende  manieren.
  Opnieuw, is dit ook op een moleculair niveau van toepassing.

  *De beperkingen van  de evolutieve geschiedenis ( de geerfde uitgansmaterialen ) leiden soms tot suboptimale structuren en functies.
  ( Intelligente Prutser oplossingen  --> IP Theorie (( <klik)
  Bijvoorbeeld,
  de menselijke keel en het ademhalingssysteem maken het ons onmogelijk  om  tezelfdertijd te ademen en te slikken wat ons erg kwetsbaar maakt voor verstikking door verslikken  .


  Suboptimaliteit  verschijnt ook op het moleculaire niveau
  .
  Bijvoorbeeld,  veel DNA  is niet-functioneel.
  Niet-functionele DNA, zoals bepaalde transposons, pseudogenes, en endogene virussen, toont een patroon van overerving die op gemeenschappelijk voorgeslacht wijst.

  * Soortvorming  is waargenomen. --->SPECIATIE  (< klik)

  *Al de routineuze  aspecten van evolutie -- erfelijke genetische verandering, morfologische variatie en verandering, functionele verandering, en natuurlijke selectie -- zijn  verenigbaar met gemeenschappelijke afstamming .

   
  *Voorts zijn de verschillende lijnen van bewijsmateriaal verenigbaar; zij allen wijzen op hetzelfde grote  algemene beeld.
  Bijvoorbeeld, toont het bewijsmateriaal voor genverdubbelingen in het gistgenoom aan dat zijn capaciteit om glucose te vergisten ongeveer tachtig miljoen jaar geleden evolueerde.
  Het fossiele bewijsmateriaal toont aan dat de fermenteerbare vruchten terzelfder tijd prominent werden.
  Het genetische bewijsmateriaal voor belangrijke verandering rond die tijd wordt ook gevonden in vruchtenontwikkelingen  en  het onstaan  van fruitvliegen (Benner et al 2002).

  Het bewijsmateriaal is  zeer  uitgebreid en  onderling verenigbaar en compatibel , en het verwijst  ondubbelzinnig naar  evolutie, met inbegrip van gemeenschappelijke afstamming , veranderingen in de tijd, en aanpassing(adaptatie ) die door natuurlijke selectie wordt beïnvloed.

  Links:
  Theobald, Douglas. 2004. 29+ Evidences for macroevolution: The scientific case for common descent.
  http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/

  Colby, Chris. 1993. Evidence for evolution: An eclectic survey.
  http://www.talkorigins.org/faqs/evolution-research.html

  Moran, Laurence. 1993. Evolution is a fact and a theory.
  http://www.talkorigins.org/faqs/evolution-fact.html


  Ref:
  Benner, S. A., M. D. Caraco, J. M. Thomson and E. A. Gaucher. 2002. Planetary biology--paleontological, geological, and molecular histories of life. Science 296: 864-868.

  Mercer, John M. and V. Louise Roth. 2003. The effects of Cenozoic global change on squirrel phylogeny. Science 299: 1568-1572.
  Theobald, D. 2004. (see above)
  (2)

  http://beatroot.blogspot.com/2006/10/descent-of-roman.html
  "Godsdienstige" /rechts -fundamentalistische vooringenomenheid en partijdigheid 


  (3)
  1-(reactie in "Nature"  )Jerzy Banbura, Department of Experimental Zoology and Evolutionary Biology, University of Lodz
  (Vertaald )
  Redelijke kritiek is even  fundamenteel  voor  de wetenchap als  natuurlijke selectie is voor de adaptieve evolutie ...  
  Maar wat  Giertych  "nieuwe wetenschappelijke tegenbewijzen voor de evolutie "noemt ,;kan nooit worden gepubliceert in gelijk welk serieus peer-reviewed vaktijdschrift ...
  Het publiceren van wetenschappelijke artikels en papers is geen feitelijke of belangrijke doelstelling van het Pools  (of niet-pools )creationisme..
  integendeel . .. Het doel is om   de evolutietheorie in het onderwijscurriculum  te vervangen door pseudo-wetenschap , zoals werd gerapporteerd
  in "Polish scientists fight creationism" (Nature 443, 890 891; 2006).
  Het creationisme is een  publiek gevaar  op politieke en op wetenschappelijke gronden

  2.-(reactie in "Nature"  )Gerdien de Jong and Gert Korthof
  , Evolutionary Population Biology, Utrecht University
  (Vertaald )
  Hij ( Giertyck) verwijst nochtans naar geen enkel  peer-reviewed artikel  om de claim te ondersteunen dat  zulke "nieuwe wetenschappelijke bewijsstukken " aanreikt of publiceert hij zelf daar niets over ...
  Zolang deze publicaties ontbreken is het bestaan van die wetenschaoppelijke bewijstukken niet eens aangetoond ... 
  Vervolgens is het ook de vraag  over  welke partijdigheid  Giertych het heeft ...
  Het feit dat deze brief werd geplaatst , bewijst dat  "Nature " kritiek op de evolutie   noch principieel , noch partijdig  afwijst ...

  3-(reactie in "Nature"  )Brian Charlesworth and 34 others (names available on request from B.C.), Institute of Evolutionary Biology, School of Biological Sciences, University of Edinburgh
  (Vertaald )
  Er is  helemaal geen "nieuw wetenschappelijk  bewijsstuk  tegen  de evolutietheorie "
  _____Hij zegt dat wel maar  hij laat na dat te documenteren
  Mijn tegen- bewering wordt ondersteund door elk recent standaard leerboek over het onderwerp ... 
  (4)
  1.-
  http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB902.html

  CB902:

  Claim  (Vertaald )
  "micro-evolutie is niet hetzelfde als  macroevolutie "

  Bron: Wallace, Timothy, 2002. Five major evolutionist misconceptions about evolution. http://www.trueorigins.org/isakrbtl.asp  Micro-evolutie en macroevolutie zijn verschillende dingen, maar zij impliceren ( zijn beiden het gevolg van ) meestal dezelfde processen. Micro-evolutie wordt gedefinieerd als verandering van allel frequenties (namelijk genetische variatie toe te schrijven aan processen zoals selectie,
  verandering, genetische afwijking, of zelfs migratie) binnen een bevolkingsgroep ( = populatie ). Er is geen  enkel argument dat het bestaan van micro-evolutie ontkracht  (alhoewel sommige creationists, zoals Wallace,  nog steeds ontkennen dat
  er genetische " veranderingen "gebeuren). Macroevolutie  wordt gedefinieerd als evolutieve verandering op het soortenniveau of hoger, namelijk de vorming van nieuwe soorten, nieuwe genera  , enzovoort. 
  SPECIATIE( soortvorming en radiatie  Speciation  ) is  waargenomen.


  Creationisten  hebben echter  een andere categorie/concept  ontwikkeld  waarvoor zij het woord "macroevolutie." gebruiken  ...
  Zij geven  geen technische definitie van het concept , maar gebruiken  het in de praktijk om "evolutiesprongen  "aan te duiden die nog niet  zijn
  ( of kunnen worden ) waargenomen 
  hetzij omdat het een  absurde overgang betekent tussen hogere classificatie-categorieen (= bacterie  naar  mens )
  hetzij een grote sprong in  één stap betekent die  niet kan bestaan ( =bijvoorbeeld een  hond die een kat krijgt als jong ) --> "hopefull monster" saltationisme ipv graduele accumulatie  .... (zie daarover de metafoor van  Dawkins in --> mount improbable )(1)

  Sommige creationisten  spreken over macroevolutie  waarbinnen   wel de  totstandkoming van nieuwe eigenschappen mogelijk is  ,
  maar het is niet erg  duidelijk wat zij daarmee bedoelen  .


  Speciatie  verschilt van micro-evolutie omdat speciatie  meestal  ook allopatrische  en niche isolatie vereist buiten de gewone biologische isolatie ( genetische , lichamelijke  en gedragsmatige onverenigbaarheden  )
  speciatie
    vereist  in alle geval een  isoleren factor die uitmond in praktische of essentieele  genetische isolatie  om de nieuwe soorten verschillend
  te kunnen houden. De  isolerende factor hoeft  niet biologisch te zijn; een nieuwe bergketen( de vorming van de alpen in Europa : verschillende planten langs noord en zuid kant van   de alpen    )  of de veranderde koers van een rivier( de Kongo in centraal afrika scheide  volgens sommige biogeografen waarschijnlijk de  chimpansee  en  de Bonobo ) kan voldoende zijn .
  Buiten dat, vereist speciatie  geen andere processen dan  micro-evolutie.

  Sommige processen zoals uitroeing  van lokale   geografische  tussensoorten van een  ringsoort , genetische drift  / bottle necks en andere lokale  invloeden uit de omgeving (meteoor inslag , vulkanisme ) kunnen dat proces echter wel versnellen 

  Polyploidy
  (een mutatie  die tot verdubbelingen  van het volledige genoom) leidt, komt natuurlijk  ook voor tijdens de  allopatrische speciatie
  maar zij zijn slechts  aanvullingen  van de genetische  accumulaties  door  micro-evolutie ; geen komplete vervangingen ervan . Er  is geen bewijsmateriaal dat  om het even wat  kompleet de  functies van  micro-evolutie kan vervangen  . 

  Macroevolutie is moeilijker direct waar te nemen. 

  Maar er is geen reden om te denken dat  kleine veranderingen gedurende  lange tijd  niet kunnen  leiden tot uiteindelijke  grote veranderingen
  (2)

  De claim  van de  Creationisten  dat   micro-evolutie en macroevolutie verschillend zijn, is nog nooit  door hen  ook maar voorzien  van een onderbouwing of  enig feitelijk bewijsmateriaal

  Er is bewijsmateriaal voor  macroevolutie  in de vorm van  waarneembare progressieve  en accumulerende veranderingen in het fossiele verslag en in de moleculaire getuigen in de  verschillende  genomen  ....
  en in het patroon van gelijkenissen onder levende dingen die een  voortgang  tot en met  eden uitwaaiering  van  verschillende "soorten." tonen

  Dit  soort bewijsmateriaal veroorzaakte  dat de evolutie in wat voor  vorm( = waarvan dus het mechanisme nog  niet eens  was onderzocht  )   dan ook  , al werd aanvaard in de wetenschap  zelfs alvorens Darwin zijn theorie had gepubliceert .

  zie ook ;  Wilkins, John, 1997. Macroevolution.
  http://www.talkorigins.org/faqs/macroevolution.html

  (noot 1)
  Plotselinge grote veranderingen ( saltaties )  doen zich ( als ze bestaan )  waarschijnlijk erg zelden voor, maar ze zijn zeker  niet de enige bron van grote verandering.
  Een van die macro-mutatie  evenmenten ( in hox genes van arthropoden )  is reeds voorgesteld  en zou  het onstaan van  de insecten verklaren  ...
  http://www.imbb.forth.gr/people/averof/COGD02.pdf

  (2)
  Net zoals je met de trein van Amsterdam naar  Leiden kunt sporen , maar ook verder kunt rijden tot Parijs als je gewoon langer op die trein blijft zitten ... (dat je in leiden een vliegtuig neemt om je reis  te vervolgen zou  kunnen  maar hoogst onwaarschijnlijk omdat je dan waarschijnlijk  eerst naar Shiphol of naar  bijvoorbeeld een ander vliegveld moet )  in elk geval kom je er ook wel  als je langer op de trein blijft zitten ...je kan zelfs tevoet gaan  ).... Een afstammingslijn  legt  gewoon veel meer een mogelijke weg af ( een  van de  vele oplossingsbomen  in een oplossingsruimte  ) bij een groter tijdsverloop  2.-
  MICRO en MACRO evolutie (<klik)

  3.-
  Micro evolution + micro evolution = macro evolution
  http://www.christianforums.com/t4254676


  (5)
  http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB902.html

  (6)
  http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB901.html

  (7)
  1.-  http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB102.html
  CB102

  ( Vertaald  )
  MUTATIES  zijn willekeurig ( random = toeval ) "ruis " ;
  zij voegen geen informatie toe.
  De evolutie kan geen verhoging van informatie veroorzaken

  Bron : AIG, n.d. Creation Education Center.
  http://www.answersingenesis.org/cec/docs/CvE_report.asp 


  1.-
  Het is moeilijk  te begrijpen hoe iemand ooit  deze claim kon  maken, aangezien____ om het even wat mutaties ook doen ----de  aangerichte veranderingen  weer ongedaan kunnen worden GEMAAKT

  Sommige MUTATIES voegen informatie aan een genoom toe; ( bijvoorbeeld genkapitaal aangroei )
  Andere  MUTATIES  verminderen de informatie van het genoom ( bijvoorbeeld  degeneratie / verlies van een  gedeelte van het genkapitaal ) (1*)


  Creationisten kunnen hun beweringen slechts  vol houden  door de term "informatie"dubbelzinnig of niet- precies  te definieeren ,
  of , m.a.w.
  van een aantal  andere( meestal vaag gehouden ) wollige semantische betekenissen te voorzien waardoor het ook mogelijk wordt  constant  de ( doelpalen  en ) de  gegeven  wollige en onjuiste  betekenissen  te verschuiven of naar believen  te gebruiken of te voorschijn te toveren
  (* 2)
     

  Onder  elke  redelijke definitie  van de term "informatie" ( = bijvoorbeeld in verband met de "aangroei van  genkapitaal" ) : is  toename van
  "informatie "waargenomen tijdens de  evolutie

  Er zijn  bijvoorbeeld ;

  * de waarnemingen die de  de verhoogde genetische verscheidenheid (variatie )  in de  opeenvolgende generaties van  een populatie vast stelden
  (Lenski 1995; Lenski et al 1991)
  * Toename( en herkonfiguraties  ) van de genetische "info"  (Alves et al 2001; Brown et al 1998; Hughes en Friedman 2003;
  lynch en Conery 2000; Ohta 2003)
  * nieuwe genetische materiële dragers (Knox et al 1996; Park et al 1996)
  * nieuwe genetisch-geregelde capaciteiten / functies  en  expressies /uitdrukkingen (Prijambada et al 1995)

  Als deze voorbeelden NIET  als informatie   worden  gekwalificeert /erkend  ( =  door creationisten  gekaapt / verduisterd en verworpen ) , dan blijft 
   ___ om te beginnen ___ niets over ( aangaande de  relevantie binnen een diskussies over de  evolutietheorie ) van  de  informatie-insteek

  2.-

  Een mechanisme dat  bijzonder geschikt is  bij  de aangroei   en aanmaak  van "informatie" is genverdubbeling,
  waarbij  een lange reeks  DNA wordt gekopieerd, gevolgd door punt-mutaties  die één of allebei van de resulterende exemplaren van de dubbelstreng waarop het gekopieerde  gen ligt veranderen.

  Genetische studies en onderzoek  hebben  aangegeven hoe  en waar de  waarschijnlijke  oorsprong van sommige proteïnen ligt .

  Bijvoorbeeld:

  Twee  ton-vormige enzymen   die  binnen  de  biochemische  routes ( pathways ) , aan  de histidine-biosynthese  deelnemen : kwamen  ____  zoals gesuggereerd
  door  hun vorm ,  structuur  plaatsing en  ge-timde voorkomen/ werking binnen  de  synthese keten ( = montage band?) ____feitelijk bewijsbaar/aantoonbaar 
  tot stand  via  genverdubbeling en fusie , vertrekkend uit  moleculaire  half-tonvormige "voorouders"  (Lang et al 2000).

  2002
  Creationisten blijven steeds beweren dat er bij genmutaties nooit informatie wordt toegevoegd. Om de anti-evolutionisten en andere creationisten te bewijzen dat na genduplicatie en verdere mutatie weldegelijk informatie kan worden toegevoegd en er nieuwe functies kunnen onstaan deze link:

  http://www.sciencedaily.com/releases/2002/03/020304081153.htm
  Gene Duplication Adapts To Changing Environment
  (gen -duplicatie  is  materieele basis   achter adaptatie aan veranderende omgevingen )


  RNASE1, (een gen  dat codeert voor een enzym uit de pancreas ,) werd gedupliceerd aangetroffen bij verschillende primaten- genomen ....
  In het genetische materiaal van de Echte langoeren ,(<klik)  veranderde  één van de RNASE1 - exemplaren in RNASE1B, dat bovendien  beter werkte dan de oorspronkelijke
  RNASE1 in de zure  omgeving van de kleine darm van de langoer (*3) . (Zhang et al 2002)
  (zie ook  --> [+] Ribonucleases)


  Gist werd uitgezet in een voedingsbodem  met zeer weinig suiker.
  Na 450 generaties, waren  de genen die  het Hexose-transport   sturen  , verscheidene malen  gedupliceerd,
  en enkele gedupliceerde versies waren  nog  verder veranderd. (Brown et al 1998)

  2004
  Baker's Yeast Rises From Genome Duplication
  (Bakkers gist  is onstaan uit een genoom duplicatie )
  http://www.sciencedaily.com/releases/2004/03/040308071448.htm

  http://groups.msn.com/evodisku/nieuws.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=166&LastModified=4675486204612361288
  1.- Een verhaaltje over  GIST  en evolutie
      VERDUBBELEN IS DE SLEUTEL
  2.-GENOOM VERDUBBELING (gist historie II )  How yeasts evolve
     Definitief afscheid van de "degeneratie "kwakkel   ? 


   
  De biologische literatuur is volgestouwd met dergelijke  voorbeelden.
  Een " search"bij  PubMed  onder het trefwoord  "gene duplication "
  (
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez) geeft (tegenwoordig )5237verwijzingen.

  3.- Volgens  het   informatietheorie- model  van Shannon-Weaver  ,  kunnen  ruis
   en informatie  maximalisatie samengaan   (Dit zijn geen woordspelletjes  of  talige/retorische  constructies  .) 
  Claude Shannon 

  De toevallige waaier aan  mogelijkheden  ( binnen de begrenzingen van de fysische en chemische  wetten  en hun mogelijke toepassingen van kracht op
  lokale omstandigheden  )  die mutaties aan een populatie  toevoegen, vormen  haar  variatie waarop de selectie ingrijpt (.random variation that mutations add to populations)
  De mutaties   alleen  zullen geen aanpassings-evolutie veroorzaken, maar door  het afvoeren ( elimineren) van de non-adaptieve variaties in de genenpoel
  Geeft  de natuurlijke selectie informatie over het milieu door  aan de  opeenvolgende afstamlijnen  van het  organisme  zodat de populatieen uiteindelijk de
  soort waarvan ze deel uitmaakt , beter aangepast geraakt .
  De natuurlijke selectie is het proces waardoor  informatie over het milieu naar het genoom van een organisme wordt doorgespeeld /overgebracht  en opgeslagen in de stamlijn 
  en waarvan   het resultaat  dient  om beter aangepaste  fenotypische  uitdrukkingen  van het voorhanden genotype van  het  organisme  te verwezenlijken
  (Adami et al 2000).

  4.- Het proces van mutaties en selectie van de informatie met toename/verhoging  van de complexiteit  werdt ook waargenomen tijdens  " in silico " simulaties ...(4) . 

   

   

  Links:

  Max, Edward E., 1999. The evolution of improved fitness by random mutation plus selection.
   http://www.talkorigins.org/faqs/fitness

  Musgrave, Ian, 2001.
  The Period gene of Drosophila.
  http://www.talkorigins.org/origins/postmonth/apr01.html


  References:
  Adami et al., 2000. (see below)
  Alves, M. J., M. M. Coelho and M. J. Collares-Pereira, 2001. Evolution in action through hybridisation and polyploidy in an Iberian freshwater fish: a genetic review. Genetica 111(1-3): 375-385.
  Brown, C. J., K. M. Todd and R. F. Rosenzweig, 1998. Multiple duplications of yeast hexose transport genes in response to selection in a glucose-limited environment. Molecular Biology and Evolution 15(8): 931-942. http://mbe.oupjournals.org/cgi/reprint/15/8/931.pdf
  Hughes, A. L. and R. Friedman, 2003. Parallel evolution by gene duplication in the genomes of two unicellular fungi. Genome Research 13(5): 794-799.
  Knox, J. R., P. C. Moews and J.-M. Frere, 1996. Molecular evolution of bacterial beta-lactam resistance. Chemistry and Biology 3: 937-947.
  Lang, D. et al., 2000. Structural evidence for evolution of the beta/alpha barrel scaffold by gene duplication and fusion. Science 289: 1546-1550. See also Miles, E. W. and D. R. Davies, 2000. On the ancestry of barrels. Science 289: 1490.
  Lenski, R. E., 1995. Evolution in experimental populations of bacteria. In: Population Genetics of Bacteria, Society for General Microbiology, Symposium 52, S. Baumberg et al., eds., Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 193-215.
  Lenski, R. E., M. R. Rose, S. C. Simpson and S. C. Tadler, 1991. Long-term experimental evolution in Escherichia coli. I. Adaptation and divergence during 2,000 generations. American Naturalist 138: 1315-1341.
  Lynch, M. and J. S. Conery, 2000. The evolutionary fate and consequences of duplicate genes. Science 290: 1151-1155. See also Pennisi, E., 2000. Twinned genes live life in the fast lane. Science 290: 1065-1066.
  Ohta, T., 2003. Evolution by gene duplication revisited: differentiation of regulatory elements versus proteins. Genetica 118(2-3): 209-216.
  Park, I.-S., C.-H. Lin and C. T. Walsh, 1996. Gain of D-alanyl-D-lactate or D-lactyl-D-alanine synthetase activities in three active-site mutants of the Escherichia coli D-alanyl-D-alanine ligase B. Biochemistry 35: 10464-10471.
  Prijambada, I. D., S. Negoro, T. Yomo and I. Urabe, 1995. Emergence of nylon oligomer degradation enzymes in Pseudomonas aeruginosa PAO through experimental evolution. Applied and Environmental Microbiology 61(5): 2020-2022.
  Schneider, T. D., 2000. Evolution of biological information. Nucleic Acids Research 28(14): 2794-2799. http://www-lecb.ncifcrf.gov/~toms/paper/ev/
  Zhang, J., Y.-P. Zhang and H. F. Rosenberg, 2002. Adaptive evolution of a duplicated pancreatic ribonuclease gene in a leaf-eating monkey. Nature Genetics 30: 411-415. See also: Univ. of Michigan, 2002, How gene duplication helps in adapting to changing environments. http://www.umich.edu/~newsinfo/Releases/2002/Feb02/r022802b.html


  Further Reading:
  Adami, C., C. Ofria and T. C. Collier, 2000.
  Evolution of biological complexity. Proceedings of the National Academy of Science USA 97(9): 4463-4468.
  http://www.pnas.org/cgi/content/full/97/9/4463 (technical)

  Hillis, D. M., J. J. Bull, M. E. White, M. R. Badgett, and I. J. Molineux. 1992. Experimental phylogenetics: generation of a known phylogeny.
  Science 255: 589-92. (technical)

  (Adami et al 2000; Schneider 2000)  (Noot *1 )
  Merk op dat zowel bij aangroei als afkalving  het   ook over   neutraal  redundant genmateriaal kan gaan
  ( ballast ) vandaar dat men  bijvoorbeeld  "knock-out" proeven kan doen bij genetisch lab onderzoek en  waarvan de resultaten kunnen
  worden  vastgesteld bij de opeenvolgende generaties  proefdieren  ...

  (Noot * 2)
  .... ook gedeeltelijke en  vooraf geselecteerde   stukjes  uit  legitiem  wetenschappelijk definities en kenniscorpus binnen  het gebied van de "informatie "  ,   en die in het  creationistische kraam te pas komen    ...
  Men probeert meestal  "informatie "  zo abstract  en " geheimzinnig  immaterieel "als mogelijk te houden ( net zoals bijvoorbeeld  dat ook genbeurt met "geest " en " ziel" ) men laat het voorkomen alsof het intelligent MOET ontworpen zijn en ( suggereert  men ) geen materieele basis heeft  ;  men wil vooral vermijden  dat er teveel over de materieele  informatiedrager zelf wordt gesproken ... het verdoezelen van het feit dat er geen info bestaat zonder een drager  is daarbij cruciaal ...

  (Npoot *3)
  merk op dat dit ook een voorbeeld van een voordeel-mutatie  is  ...

  (Noot *4 )
  Genetische , evolutionaire en  "darwiniaanse " algorythmes vinden  in toenemende  mate toepassing

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Genetisch_algoritme
  http://www.kennislink.nl/web/show?id=99663

  zie ook
  http://webh01.ua.ac.be/funmorph//raoul/algbio/h4.doc  2.-

  http://www.bloggen.be/evodisku/reageer.php?postID=9
  ".....er
  is wel degelijk   DNA aangroei mogelijk "
  Ontkrachting van  sommige hoofdclaims van  P. SCHEELE  door
  M.Medema
  http://nadarwin.nl/Gtica/nieuwe-genen.html( Nederlands )
  http://nadarwin.nl/Gtica/rip.html( Nederlands )
  ---Polyploïdie (< klik) , verdubbelingen (Duplicatie)van genen , chromosomen en zelfs van komplete genomen zijn een gewone  zaak bij, schimmels ,  planten bij  lagere dieren , bij  lagere vertebraten en nu ook al bij zoogdieren (o.m  een argentijnse rat )  3.-

  DEGENERATIE (<klik)( Nederlands )  4.-
  (reactie in "Nature"  )
  * Brian Charlesworth and 34 others (names available on request from B.C.), Institute of Evolutionary Biology, School of Biological Sciences, University of Edinburgh
  (Vertaald )
  De
  claim dat  "microevolutie...is een  stap in de richting van reductie van genetische informatie  " is gewoon  nonsens.
  Integendeel
  er is genoeg bewijs voor het frekwent  voorkomen van  gen-Duplicatie -mechanismen  in evolutieprocessen ; velen van die duplicaten  verwerven
  nieuwe functies .... Dit vertegenwoordigd __ volgens gelijk welke criteria ___ een aangroei van het genetische informatie-kapitaal

  5.-
   mutations and information

  http://www.christianforums.com/t110746

  (8)

  1.-
  http://www.talkorigins.org/indexcc/CD/CD102.html

  2.-
  .-(reactie in "Nature"  )Brian Charlesworth and 34 others (names a)vailable on request from B.C.), Institute of Evolutionary Biology, School of Biological Sciences, University of Edinburgh
  (Vertaald )
  In tegenstelling tot Giertych's beweringen  ,  zijn zowel  de   stratigrafische ordening  van rotslagen als  het uistersen van dino's zo'n 65 miljoen jaar geleden , overvloedig vastgestelde  feitelijkheden  van de geologie en de paleontologie


  (9)

  1.- http://www.talkorigins.org/indexcc/CH/CH710.html

  2.-(reactie in "Nature"  )Uwe Balthasar and Susannah Maidment, Department of Earth Sciences, University of Cambridge
  (Vertaald )

  De argumenten gebruikt door  Giertych  zijn wijd verbreid onder actieve creationisten  en vallen binnen de  pseudo-wetenschappelijke tradities die alle bewijsmateriaal diskrediteren en voortdurend negeren dat hen onderuit haalt ...
  Bijvoorbeeld is zijn  suggestie dat dino's en mens samenleefden , waarschijnlijk gebaseerd op de veronderstelde  mensenvoet -afdrukken , die samen  met dino sporen  werden gevonden  in de afzettingen van de Glen Rose Formation / Texas ___zoals vroeger ook  aangehaald door  Henry M. Morris in Scientific Creationism (CLP Publishers, 1974) en sindsdien allang onderuitgehaald  :
  de "menselijke voetsporen "zijn nu algemeen  (h)erked  als  eveneens van dino-oorsprong  (R. Hastings J. Geol. Educ. 35, 415; 1987).

  3.-.-(reactie in "Nature"  )Walking with dinosaurs? Niet in de echte wereld
  from Gary S. Hurd, Dana Point, California
  (Vertaald )
  Giertych's claims  dat de  data suggeren dat  "dinosauriers  coexisteerden met  mensen  " of dat er  een "grote belangrijke  wereld katastrofe  was  in historische rijden " zijn simpelweg  vals ...  
  Dit zijn reguliere creationistische  claims die veelvuldig worden gebruikt door religieuze fundamentalisten ; Dat ontmaskerd meteen 
  Giertych's bewering dt zijn "tegenwerpingen " wetenshcappelijk van aard zijn  .... Om dit soort claims, te kunnen ondersteunen  , promoten sommige  creationisten  zelfs bekende  toegevoegde  vervalsingen zoals  te vinden in   "the Paluxy River 'human footprints' en onder de  'dinosaur figurines' uit Acambaro,  Mexico, die worden (mis) voorgesteld  als zijnde gemodelleerd naar het leven 
  Veel creationistische  interpretaties van  prehistorische  rots  schilderingen en sculpturen  zijn veel meer schatplichtig aan  Hermann Rorschach
  (van de gelijknamige psychologische inktvlekken  test ) dan aan  Richard Owen.( de officiele "ontdekker" van de dino's )

  Creationisten houden er ook van  om de huidige en actuele wetenschappelijke bevindingen en ontdekkingen   te vervormen ...
  Mary H. Schweitzer's research over geconserveerd  dino-weefsel  is  gedurende jaren gebruikt  als bewijs  voor " een jonge aarde van enkele duizenden jaren  oud " (zoals ik hier aantoon in "Dino-blood and the Young Earth" and "Dino Blood Redux" (see http://www.talkorigins.org).

  Giertych's brief toont ons scherp  de irrationeele basis  van het  creationisme  aan het begin van de 21 ste eeuw en waarschuwt de internationale  wetenschappelijke gemeenschap  ervoor  dat deze delusies niet beperkt zijn  gebleven  tot de   enkele verachterde   " American hillbillies."

  (10)
  1.-
  http://www.talkorigins.org/indexcc/CG/CG201.html
  2.-
  Natuurlijk is dit een verkapte poging om het  noah verhaal te rehabiliteren zonder het te vernoemen

  ARK VAN NOACH 2004 (<klik)

  De conclusie is niet  dat 'er nooit een of andere plaatselijke " zondvloed"  is geweest, maar er rijzen zo ontstellend veel vragen over het bijbelse verhaal dat ik op basis van wetenschappelijke ervaring---en gewone mensen op basis van hun gezond verstand---zonder twijfel kan zeggen dat het bijbelse verhaal een verzinsel is.
  Of, beter gezegd, een bewerking van oude vloedlegendes met een happy end.

  Het lijkt mij een vrij zinloze bezigheid om te proberen op een wetenschappelijke manier een verhaal te benaderen als je de logische vervolgconclusies van die benadering (evolutie met name) met kracht verwerpt.
  Wetenschap is geen 'pick'n'mix' waar je willekeurig passages uit hun context rukt en andere negeert omdat ze je niet aanstaan.
   

  Bedrog, schering en inslag bij 'bijbelse' vondsten.
  ( en bij de paluxy -river dinosaurus spôren  )


  (11)
  http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB101.html
  (12)
  http://www.talkorigins.org/indexcc/CI/CI010.html

  (13)
  1.-
  http://www.talkorigins.org/faqs/mutations.h

  28-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  27-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  <---  Dit is iets wat we beslist  niet mogen of moeten gaan  doen : het helpt namelijk niet

  Malcolm Muggeridge ,

  wordt geciteerd als gezaghebbende autoriteit   door  revolutietheorie/oneof
  (in de linkerkolom van zijn blog  )

  *Het citeren van allerlei nog  overblijvend, gedepasseerd  en rondslingerend grut en allerlei vodderijen uit de vorige eeuw , dat zonodig moet worden opgewaardeerd  of omhangen met een  cultureel-mythisch en bewonderd aureool van " grote wijsheid " ___ terwijl het slechts om een ordinaire truc en triviale troep is van ( in dit geval ) een would-be toekomstvoorspeller , kwasi-profeet  en  "wijsgerig leraar der mensheid ", die notabene  zijn beste tijd heeft gehad ___(en het misquoten van echte experts (= het woorden in de mond leggen door selektief citeren ))is een geliefde taktiek van professionele creato's en hun  afgerichte waterdragers, afschrijvers  en lastdieren  ....

  Citaat:  "Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de evolutietheorie, en vooral de mate waarin ze wordt toegepast, één van de grote grappen zal zijn in de
  geschiedenis boeken van de toekomst.
  Het nageslacht zal verwonderd zijn dat zo'n kwetsbare en dubieuze hypothese aanvaard kon worden op zo'n ongelooflijk lichtgelovige wijze


  (wereldberoemd journalist en filosoof),
  Pascal Lectures, Universiteit van Waterloo, Ontario, Canada.

  Het plaatsen van dit onzinnig  citaat van deze vergane glorie in de journalistiek  ( de weg der dingen , jaja ) , is een erg bekende maar uiterst belegen ( oubollige pre-internet ) poging van toendertijd actieve  citaten verzamelaars  en nu ook  nog  allerlei creationisten ( waaronder  oneof )om een doorzichtige drogreden (=met name  een  autoriteitsargument) te gebruiken  in hun propaganda en reclame-campagnes

  De PERSOONLIJKE  opinie van gelijk welk individu , filosoof of wetenschapper veranderd helemaal niets aan
  het waarheidsgehalte van een stelling / propositie ...

  Het citaat van Muggeridge draagt  hoegenaamd niets bij aan de beoogde  wetenschappelijke ontkrachting van de evolutietheorie door ene 
  revolutietheorie/oneof...
  Daniel  probeert  veeleer  gewoon  de huidige vormen van de  evolutietheorie en wetenschappen  te diskrediteren op een onwetenschappelijke manier ____en dan nog wel  met een  rare , , oudbollige vreemde en vergeten "autoriteit" van angelsaksische afkomst ...
  Met name  een ( toendertijd) " BE (=bekende Engelsman)"  uit de jaren  der grijze zusters en behept met de engelse  mentaliteit  van de ( nostalgisch betreurde )verloren wereld van de midden twintigste eeuw   .... Dit is niet eens  antiquariaat  ; het is pure  "brocanterie "


  Het is ook nog eens daar bovenop een argument uit persoonlijke onwetendheid(?)  over de "wetenschappelijke expertise "van die shrijver 
  Malcolm Muggeridge is niets meer of niet minder  dan een  britse ( op latere leeftijd  cristelijk geworden )top-journalist,(1903- 2003) en
  (met wat goede wil ook  een belangrijk  christelijk ) filosoof-apologeet
  http://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Muggeridge

  Echter
  Welk relevant nut heeft de ( citaat ) opinie van zulk een mens in verband met of waarde van  een biologische wetenschappelijke theorie___  en de toekomst ervan  ___ anno 2007 ... ?
  ZERO ,  inderdaad

  Hij mag natuurlijk zijn eigen mening hebben  gehad  , maar in de grond is hij ( wat betreft  evolutie-wetenschap anno 2007  )niet beter geinformeerd  dan gelijk welke journalist ook die ooit een  streekkrant -pagina verzorgde (geheel onhafhankelijk van zijn soort  geloof of ongeloof ) ...

  Hij is GEEN wetenschapper in dat vakgebied  ( hij is dus helemaal geen autoriteit )
  en hij brengt helemaal geen rationele argumenten  aan ( in dat citaat ) ;
  Slechts ( toen al )  wat zero-informatie die moet doorgaan als inhoud :
  Het is zuiver propaganda en wensdenken ...gericht op een goedgelovig publiek
  een journalistieke pundit  en tendentieuze  koffiedik kijker van het ergste soort, waardig  ....

  De brave man is echter  morsdood ( is waarschijnlijk  al in de hemel aan het kletsen met mogelijks de eerwaarde Jerry Falwell ?,
  zeker nu het vagevuur is afgeschaft  )en kan zich dus niet meer verdedigen  ...
  Ik ga er dan ook  niet nog wat verder op in-haken /hakken ...

  Geheel anders is het  wanneer men de wat minder plezante ( ondertussen herkerstende )apparatsjiks  tegen het lijf loopt                                

  (Miroslaw Orzechowski )
  of
  Politiek Creationisme in Polen( Oktober 2006)

  citaat :


  "De evolutie - theorie van Charles Darwin is 'een leugen' die niet op de Poolse scholen moet worden onderwezen."

  Dat vindt de Poolse extreem-rechtse vice-minister van onderwijs Miroslaw Orzechowski.

  Hij noemt de evolutietheorie een
  (citaat uit de berichtgeving in de metro )

  «laffe mening van een oude, niet-gelovige man» die misschien wel ontstaan is
  ....door het feit dat Darwin een vegetariër was en dat hij een innerlijk vuur miste
  ». (1)

  Orzechowski zegt wel dat hij  de theorie niet uit de schoolboeken wil  halen, maar er wel over wil  "discussiëren."

  Ook de minister van onderwijs Roman Giertych, is een aanhanger van het creationisme en is politiek ultra-rechts.
  Tegen hem zijn demonstraties gehouden.
  Een groep van 50 wetenschappers, verrast door deze ontwikkelingen, heeft een open protestbrief geschreven.
  Voor Poolse wetenschappers is politiek creationisme een nieuw verschijnsel.
  Misschien moeten ze ook maar eens  een serie lezingen organiseren om het publiek voor te lichten.


  Door deze poolse fundies  wordt de   evolutietheorie zonder omwegen  een leugen genoemd en dat is eigenlijk extremer dan
  de evolutietheorie onwaar noemen.

  Immers , bij  de beschuldiging "leugens" is een normale discussie niet meer mogelijk omdat men uitgaat van kwade trouw bij de tegenpartij.
  Bij "onwaar " is normale discussie nog wel mogelijk omdat men ervan uitgaat dat uitwisselen van feiten en argumenten de ander kan overtuigen,
  en geen van beide partijen liegt. ____Het gematigde standpunt dat de evolutietheorie "incompleet" is, is het minst extreme standpunt van de drie.
   
  Aanhangers van de  overtuiging  dat evolutetheorie een leugen is  ; zullen ook  de Christelijke en Theistische Evolutionisten zoals bijvoorbeeld
  Francis Collins en kenneth Miller eveneens leugenaars moeten noemen...
  http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Collins
  http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_R._Miller

   

  Er  is tijdens deze hele rel niet alleen sprake van niet-wetenschappelijke opinies( zoals bij muggeridge )  maar ook  van een fundie- ideologie  en
  politieke stellingname die de toon zetten van  deze polonaise waarin ook oneof duchtig meeloopt  ;
  Daniel  stelt  onverbloemd dat het één  van zijn doelen  is  om  evolutie uit het officieele onderwijsprogramma te halen  ;___diskussie is er niet bij
  immers : " dat is tijdverlies " ....
  Hij denkt waarschijnlijk dat  de lage landen ook een deel van het achterlijke en intolerante  extreem rechte  evangelische 
  "  deep south "van de USA zijn____ Dat is toch "god's own country" ?

  Het  is  natuurlijk  ook het ultieme streefdoel  van Maciej  Giertych ... de nog steeds invloedrijke beroeps-politieker / parlementarier en vader van Roman ... met de nuance dat het hier om een  fundie -RK creationisme gaat , in een  conservatief katholiek land : een soort kloon van het oudere WASP-en redneck ideaal , dus ...
  http://en.wikipedia.org/wiki/Maciej_Giertych

  Die  Maciej  Giertych zond na het verslag over die rel in Nature  ,een lezersbrief welke na publicatie in dat top- vakblad , heel wat afkeer  
  veroorzaakte bij de internationale wetenschappelijke  gemeenschap
  Het is meteen een van de meest recente samenvattingen van alle  triviale creationistische desinfo geworden , die men zich kan voorstellen
  : het duid op het nog steeds bestaand maar  jammerlijke  achterlijk obscurantisme in landen als Polen en
  de voortgaande uitzaaingen  van allerlei  junk -en  pseudo wetenschappelijke ideologieeen van  theistische fascismen  ...
   
  Daarom  zal  ik  in het  volgende   eerstvolgende blog artikel   de (vertaalde )  brief   plaatsen  en  voorzien van  een paar links naar (gedeeltelijk  vertaalde  ) ontkrachtingen , reacties en  Commentaren ,
  Het is een goede aanleiding om deze kleine  lijst van kern- claims van het creationisme ( en het huidige IDcreationisme ) nog maar  eens samen te
  vatten en punt voor punt  te ontmaskeren in later te plaatsen vertalingen en uitbreidingen van deze links   ....  P.S.

  Ik besluit zelf met een citaat uit de  site : http://www.evolutie-creationisme.be/
  (wat meteen een oproep is die ik  volmondig onderschrijf )  Als we merken dat politici zich ook hier (in België, Nederland...) schaamteloos inlaten met de creationistische pseudotheorieën moeten we aan de alarmbel trekken.

  Via diverse kanalen pogen creationisten hun geloofsopvattingen op te dringen in de wetenschappelijke vakken van het onderwijs.
  Een trend die we hier en overal moeten tegengaan!
   
   

  (Noot 1)
  Mensen die het steeds weer willen hebben over de theorie van Darwin , zijn steevast creationisten en manipulatoren van het ergste soort ;
  ( die hebben het ook altijd over "evolutionisten " en "Darwinisten " ....Terwijl wetenschap geen isme is maar de momenteel  beste 
  vorm van empirisch verkregen kennis en inzichten is, die we  bezitten en dat steeds kan worden vervangen door een betere in de toekomst mits de
  controleerbare  bespreekbare en  falsifeerbare aanvoer van nieuwe  en  herhaalbaaar te verkrijgen data gefilterd door peer-review) 


  Creationisten( hier een citaat  van Peebee )  beweren steeds dat  " Evolutie theorie is helemaal, maar dan ook helemaal niets zonder Darwin.
  Het einde van Darwin betekent het einde van evolutie theorie"


  Als je ook maar iets van de geschiedenis van de evolutietheorie weet, moet je bekend zijn dat Darwin tot publicatie van zijn lang-voltooide
  grote boek werd gedwongen door de aanstaande publicaties van Alfred Russell Wallace, die ook met een evolutietheorie kwam.
  Zonder Darwin heette de evolutietheorie, (misschien ) in de terminologie van de creato's het " wallace-isme " ?


  De moderne evolutiebiologie is NIET MEER  slechts  de "leer van Darwin ":
  de aanzet tot de evolutiebiologie  is al meer dan 100 jaar kompleet veranderd en voortdurend uitgebreid en ge-updated ...
  De theorie zelf vormt de basistheorie die alle  vakken van   de levenswetenschappen  samenbundeld en
  onderbouwt tot een echte wetenschap ipv  een  stoffige  willekeurige verzameling  los feitenmateriaal ...

  De 19de eeuwse  discussies ZIJN  allang opgelost en voorbijgestoken ...
  Creationisme IS een alternatief standpunt over verouderde en gedepasseerde  wetenschap die toendertijd in hoge mate speculatief was


  Een goede  raad voor creationisten ;
  Als je wilt dat je serieus genomen  wordt, moet je stoppen met de gelijkstelling van evolutietheorie met Darwin-
  het is onjuist, en het maakt jezelf alleen maar belachelijk ...

  Ga biologie en wetenschappen studeren ( niet aan de bijbel of zondagschool, hoor ) ... en kom daarna eens terug ... maak met andere  woorden 
  een grondige studie ;____ in de biologie is dat een werk van jaren ....en dan nog weet  je er nooit  " alles " van ....de vakgebieden zijn  namelijk  erg levendig  dynamisch en uiterst ingewikkeld :
  tenslotte is de evolutietheorie  een van de grote wetenschappelijke theorieeen  ____


  CATEGORIE CREATIONISME

  27-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  20-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Revolutietheorie  ; Oneof voert  W.de Jong op


  Nog eventjes over het  feuilleton   op  "revolutietheorie " allias oneof 

  De ondertussen welbekende  spammer/ reklame maker voor  en verkoper van  recycleerbare (?) creationististische  tweede hands ideetjes en belegen verhaaltjes  die thuishoren op de nostalgische voddenmarkten v an de geschiedenis  en  een  druk en ijverig  kereltje is   die   zich blijkbaar helemaal niets aantrekt van het feit dat geen enkele reactie  mogelijk is op zijn  eigen blog , of eigen forum of waar dan ook ....
  Terwijl  reageren natuurlijk wél kan op de fora en blogs van zijn vermaledijde tegenstanders oftewel  vermoedelijk  leden  van  een internationaal  (  door satan geinspireerd  ?) complot dat tot  doel heeft     de zogenaamde      hedendaagse ( creationistische interpretaties  ) van "wetenschappelijke" (en  wetenschappelijke creationistische )  ontdekkingen dood te zwijgen  ?
  <---Hiernaast ziet u de "vernieuwde" een herrezen    heilige koe van de  vernieuwende creationistische ID- theorie  ( gebaseerd op de  heilige geopenbaarde kennis van het bovennatuurlijke )   opspringen uit de zee der werkelijke ondermaanse  wereld  ...is dit herkauwend fabeldier GELIJKWAARDIG  aan de zich daarin  thuisvoelende  intelligente dolfijn ?
  Na snotmans David Sorensen is nu blijkbaar  de steltloper Evoskepsis  aan de beurt op deze  digitale zeepkist -kansel van  de  blogosfeer ( http://www.bloggen.be/evolutietheorie_kwak/ )

  Die "featured " evoskepsis is natuurlijk een "echte " wetenschapper  .... Waarschijnlijk van  het soort  gedegenereerde wetenschap die verenigbaar is met de traditionele  bijbel uitkammende -christen poespas  en   die nu  eventjes schuilt in  de grote overkoepelende  "cirkustent" van de verenigde  ID-ers en creationisten ... en bovendien  graag door  bijbelaars en  Supernaturalisten  allerhande  wordt aangehaald 
  vooral in hun angst tegen het morele verval en de afkalving van hun sprookjes ,wanen wens wereldjes  en het verspelen van hun " beloofde " eeuwige zaligheden
  of het verliezen  van hun gereserveerde plaatsje in het gekerstende  wahallah van de  bekende ( gemuteerde) woestijngod(en) en zijn nakomeling ...


  Jammer genoeg worden de met veel brio  gepubliceerde "12 punten" van EVOSKEPSIS  ( = Dr.Ir Wim (william) D de JONG )nog steeds als  onbetwijfelbare  waarheden of conclusies geciteerd door allerlei creationisten  en elke ignoramus van  het zevende knoopsgatGelukkig zijn de meer leugenachtige beweringen van deze oneerlijke  maar niettemin toch gedokterde kerel ( bijvoorbeeld dat dit "12 punten" artikel  de concluderende samenvatting is van een debat met sceptici dat door evoskepsis overtuigend is gewonnen  )met chirurgische precisie verwijderd ...
  (zie voor de petite histoire  hierover , Sisyphus  op skepp
  http://forum.skepp.be/viewtopic.php?t=660&highlight=evoskepsis)

  En dat deze" 12 punten "grotendeels  zijn verworpen ( ze dus niet meer houdbaar zijn ) wordt               
  ook al niet vermeld door deze discipels van de timmerman  , uit de  school van  Schellebelle en omstreken
  Ook niet houdbaar gebleken na een hernieuwde  diskussie  over de (ongewijzigde )  opvattingen van deze Dr.Ir  van meer dan  10 jaar geleden
  http://forum.skepp.be/viewtopic.php?t=660
  http://forum.skepp.be/viewtopic.php?t=613

    

  De " 12 puntjes"  moeten  zogenaamd de "evolutietheorie"___ waarvan alle  fundamentalistische "bijbelaars" graag een een eigen kreupele  stroman-versie maken ___ zogenaamd  op grond  van fysische en scheikundige "wetten" ( althans volgens de  herkauwde junk-wetenschap (1) van deze Nederlandse creationistische clown  )die de evolutiewetenschappen  moeten en kunnen  ontkrachten ....
  Maar dan wel versies van "Wetten"  zoals Evoskepsis (A) die opvoert aan allerlei onwetenden ,(intellectueel) kansarmen , slecht-opgeleiden  en goedgelovigen  op een des-informerende manier )
  Dit lijstje is  reeds herhaaldelijk  onderuitgehaald op allerlei fora in binnen en buitenland ...

  http://forum.skepp.be/viewtopic.php?t=571
  http://forum.skepp.be/viewtopic.php?p=4452#4452
  http://forum.skepp.be/viewtopic.php?p=3932#3932

  Toch blijft  deze evoskepsis zijn ranzig geworden artikel ( waarvan de houdbaarheidsdatum ook al is verstreken ) ongewijzigd op zijn  website publiceren ___ en nu dus  ook overgenomen door elk rund dat het lijstje kan gebruiken om zijn angsten om zijn geloof te verliezen  , te bezweren en om te smeden tot een propagandistisch praatje van een  wervende straatevangelist  en virtuele /digitale "val voor bij- en goed-gelovigen "

   

  *** Eventjes toch   aandacht  voor twee opmerkingen  te vinden in   het openings- punt l  :
  uit evoskepsis punt 1   : ( citaat)  ....Met de wereldberoemde proef van Miller is getracht aan te tonen dat materie zichzelf kan
  gaan organiseren tot steeds grotere eenheden ....

  antwoord l.- We hebben de proef van Miller helemaal  niet nodig om op te merken dat de materie zichzelf kan organiseren


  uit evoskepsis punt 1  (citaat ) : 


  ".....De basis van elke vorm van chemische industrie is dat moleculen (ook organische) zich NIET vanzelf gaan ordenen tot steeds grotere eenheden. "


  Wat een  baarlijke onzin ...

  antwoord 2.- De praktische basis van de chemie is dat wanneer  verschillende  stoffen met elkaar mengen ( toevallig of bewust gepland : doet er niet toe )  en  er energie (warmte , electriciteit , bestralingen   etc ..) aan toe wordt gevoegd ( van buitenaf ) of uit weglekt dat er  dan allerlei  scheikundige reacties onstaan :
  Omdat
  *al de aanwezige stoffen in het beschouwde  mengels ( en de turbulenties die door de invoer(opwarming) of uitvoer(afkoeling) van energie die daarin onstaan, de zaak verder  dooreen mengen )een nieuw "energetisch" evenwicht "zoeken"  en de electronenschillen van de verschillende stoffen ( elementen ) anders worden gedeeld of de ionen samenstelling van zeer grote (mondiale )  ionen-mengsels plaatselijk veranderd  en/of  de kristallisatie-roosters of isomere en stereochemische opstellingen en  3D vormen zich moeten aanpassen aan de veranderende warmtebeweging van de atomen...
  Moest deze vorm van spontane verandering en "organisatie" niet intrinsiek  bestaan als eigenschap van de  stoffen , dan  was geen enkele  scheikundige industrie mogelijk .... Dombo

   

  Het oppervlak en de atmosfeer van onze draaiende  planeet is( en was ) zo'n mengel , waaraan voortdurend energie wordt toegevoegd( opgewarmd door de zon tijdens de dag ) en waar voortdurend afkoeling plaatst grijpt aan de  nachtzijde ....

  De aarde is ,thermodynamisch gezien ,  geen ( of nooit een)  "gesloten"  systeem (geweest )                                           
  Er grijpen  in de biosfeer(2)   voortdurend   turbulenties plaats ( metereologische verschijnselen , watercyclus , zeestromingen etc ... )
  maar ook onder het aardoppervlak grijpen voortdurend  verschuivingen plaats ...
  Nieuwe stoffen worden in de atmosfeer gebracht door bv vulkanen ( een goed voorbeeld is de krakatau ) ...
  continentale schollen schuiven ....
  er is zelfs af en toe een  bombardement uit de ruimte ...
  De( zogenaamd vervuilende  )  acties  van levende wezens (en niet in het minst van de mens )veroorzaken eveneens veranderingen ...
  zonne-enerie wordt zelfs opgeslagen in fossiele brandstoffen op kompleet natuurlijke wijze  ... of niet soms ?

  De  schil van  onze  aarde  is ALTIJD ( ook al vanaf  aan  het leven voorafgaand begin )een draaikolk geweest ; de  dynamische evenwichten komen en verdwijnen
  sommigen zijn heel kortstondig anderen strekken zich uit over miljoenen jaren ;
  ze onstaan lokaal en wisselen voortdurend allerlei dingen uit met
  de rest van de planeet tot er weer nieuwe verstoringen van bereikte evenwichten onstaan ...  
  En dynamische evenwichten  vinden plaats op macro  en op microscopische  schaal  :
  Er zijn geen "eenvoudige "componenten en ingewikkelde opstellingen  en synergetische samenwerkingsverbanden  ervan --> 
  complexiteit is op alle niveaus aanwezig    De gedetailleerde weerlegging van al de 12 punten onzin is te vinden op het internet ( en ook al  in de oude  literatuur van de jaren 60 van vorige eeuw (4) )en is erg  uitgebreid en grondig

  Ik verwijs ook  graag voor  verdere verduidelijkingn  naar o.a. het forum  en de site   van skepp be ...
  Wat vooral opvalt is , dat  daar door  creationisten zoals  evoskepsis , weer duchtig wordt geschermd met het "entropie" argument ...


  Overigens heeft ook MARTIN (op het blog van korthof ) een en ander  samenvattend vertelt over entropie ;

  http://www.picosearch.com/cgi-bin/ts.pl?index=431587&query=entropie&SEARCH=Search&opt=ANY

  (uit  het kommentaar gedeelte van volgende blogs op die site )
  http://evolutie.blog.com/1639123/
  http://evolutie.blog.com/1428623/
  Ik vat het hier eventjes samen , want het staat wel allemaal plomp verloren tussen allerlei andere diskussies en commentaren  op dat
  blog
  En bovendien is het entropie-argument niet alleen maar een evoskepsis-uitvindsel , maar een standaard kwakkel bij de meeste creationisten -preken ... ( zoals bij scheele Peter __die waarschijnlijk de  volgende gedegenereerde  gast wordt op dat  revolutietheorie blog van oneof  ?
  alvast dit van Fedor Steeman ;

  http://www.skepp.be/artikels/creationisme/meesteroplichter-degeneratie

  hier heb je trouwens nog meer van dat fraais tegen het creationisme
  http://www.skepp.be/artikels/creationisme  Maar goed een samenvatting van de leerzame  kommentaren van MARTIN over entropie en het (creationistische ) misbruik van die term ,dus :
   

  Daar stelde ene  Simon  bijvoorbeeld ;
  Entropie leert dat materie zonder controle van buitenaf juist degenereert tot een lager niveau van ordening, terwijl evolutie beweert dat materie
  evolueert tot een hoger niveau..
  levende wezens worden  complexer , terwijl de wetmatigheid van de entropie juist het tegendeel beweert...
  (3)


  (Martin ;)

  I

  Het flauwekul "argument" dat de 2e hoofdwet van de thermodynamica complexe systemen ( zoals het leven ) onmogelijk maakt,
  is
  1.-  een populaire canard  onder creationisten, maar het is volslagen onzin.
  2.-  Het  is ook (alweer!) een  creationistische rethorische truc de wordt gebruikt bij onder meer hun politieke acties en propaganda :
  De gemiddelde politicus of TV-presentator heeft geen benul van thermodynamica ( laat staan dat zijn doosnee  publiek daar iets van afweet  ) ,
  maar  "entropie" klinkt natuurlijk  wél erg  "wetenschappelijk".
  Bovendien weten de meeste -creationisten er uiterst  weinig over en bestaat hun krakkemikkige kennis van de  dynamische warmteleer uit nage-papegaaide 
  misvattingen en verdraaingen en/of ( wat nog veel erger is ) grove leugens ,om  de inhoud van hun heilige geschriften en ovetuigingen te beschermen
  en te kunnen blijven presenteren als  " echte" kennis van de " realiteit  " 
  Ik zit nog steeds te wachten op de eerste ID-er/creationist die de 2e wet der thermodynamica kent.
  Iedereen heeft tijdens zijn middelbare  studies uitgebreid les gehad over natuurkundige processen, scheikundige reacties, en de entropie en enthalpie
  die daar bij hoort..toch ?
   

  De 2e hoofdwet zegt, dat
  in een thermodynamisch GESLOTEN systeem (= waarbij dus geen energie en materie-uitwisseling met de omgeving plaatst kunnen hebben )
  de entropie niet kan afnemen...

  Maar biologische systemen zijn thermodynamisch OPEN: zij nemen van alles op (voedsel, zonlicht, etc.), en scheiden ook weer van alles uit.
  De entropietoename tgv. het verbranden van voedsel, en door de fusieprocessen in de zon, is veel groter dan de entropieafname die geassocieerd is met het creeren van "orde" (ook al zo'n vaag begrip).
  Dus als wij ons zonnestelsel als (in benadering) thermodynamisch gesloten zien, dan mag er hier en daar best locaal wat entropieafname zijn, zolang de totale balans maar in overeenstemming is met de 2e hoofdwet.

  Vergelijk dat eens met het volgende :
  als het gemiddelde gezinsinkomen vorig jaar  gestegen is, dan wil dat niet zeggen, dat er geen gezinnen zijn waarbij het inkomen gedaald is.

   


  Als je een bakje water in de vriezer laat bevriezen, dan neemt de entropie van het water af, maar de entropie van vriezer plus water neemt juist toe:
  er is energie nodig om het water te bevriezen, en daarom staat een vriezer of koelkast ook altijd aan het lichtnet.
  Een koelkast of vriezer is een warmtepomp.
  Als de omgevingstemperatuur lager is, en het systeem (waterbakje) is niet thermisch geisoleerd, dan wordt er warmte aan het waterbakje onttrokken, en de entropie van het bakje gaat omlaag. Als een systeem een warmte dQ met zijn omgeving uitwisselt (dQ is positief als er warmte naar binnen komt,
  negatief als het naar buiten gaat), bij abolute temperatuur T (Kelvin), dan is de entropieverandering dS=dQ/T.
  De vriezer of koelkast verricht arbeid om dQ aan het bakje te ontrekken, en daar is electriciteit voor nodig.
  Dus,  er is een "kracht" voor nodig.

  Een levend wezen verbrandt voedsel en/of absorbeert zonlicht (fotosynthese), ademt zuurstof, etc.
  - dat is het equivalent van het electriciteitsverbruik van de koelkast, of van het benzineverbruik van een automotor.

  Als een dier voedsel verbrandt, en met de vrijkomende energie "orde" opbouwt, dan is de entropieafname die met die "orde" samenhangt veel kleiner, in absolute zin, dan de entropietoename die door de voedselverbranding (= chemische verbindingen worden verbroken in het voedsel) wordt veroorzaakt, zodat de totale entropietoename positief is, in overeenstemming met de 2e hoofdwet.
  Als wij stoppen met ademen of eten, of als de zon ophoudt met schijnen, dan gaan wij dood, en dan desintegreren wij in talloos vele moleculen. Dat is ook in overeenstemming met de 2e wet. Leven betekent constant tegen de stroom inzwemmen.

  Je bent  als levend wezen , net als alles in de wereld,  aan de 2e wet van de thermodynamica "overgeleverd".
  Je eet en ademt, en je produceert netto entropie, geheel in overeenstemming met de 2e wet.
  Als wij niet meer eten, dan gaan wij dood, en dan desintegreren wij, wat ook in overeenstemmming is met de 2e wet.

  II

  *Als je een drupje lipiden(=vetten) in het water gooit, dan proberen de hydrofobe(-->water"ontvluchtende" ) uiteinden uit het water te blijven:
  een cel vormt zich vanzelf.

  * Het is ook gebleken, dat redelijk complexe koolwaterstoffen en aminozuren zich vormen uit een simpel mengseltje waar elektrische ontladingen
  doorheen gaan (Urey-Miller en tegenwoordig dus ook de update van  J Bada ).

  *Aminozuren hebben de neiging, aan elkaar te gaan zitten, dus als er een paar op elkaar stoten, dan krijgen we grotere moleculen.
  Polymeren

  *Het leven is niet in strijd met de wetten van de thermodynamica, dat staat vast.


  "Wanorde" in algemene zin, heeft niets met entropie te maken .
  Entropie heeft met energie te maken.

  Iedereen heeft het tegenwoordig over "wanorde", terwijl de klassieke Clausius formule gewoon zegt dS=dQ/T waarbij dS de entropieverandering van
  een systeem is, dQ de toegevoerde warmte, en T de absolute temperatuur.
   Dus als dQ>0, dan ook dS>0 en omgekeerd.

  In de kwantummechanica heeft een systeem (een enkel molecuul, of een gas, of een vaste stof, etc.) een spectrum van toestanden.
  Die toestanden hebben allemaal een energie, en het aantal toestanden per energieinterval (toestandsdichtheid) is N(E).

  In de statistische mechanica heb je dan een toestandsverdeling, die de populatie van de verschillende toestanden aangeeft.
  Als T omlaag gaat, b.v. door warmte afvoer, dan neemt de bezetting van de hogere nivo's af, zodat de energie gemiddeld over de bezette nivo's afneemt.
  Dat komt met Clausius overeen.
  De W van Boltzmann geeft het aantal bezette toestanden weer.
  Dus als T stijgt, dan wordt ook W groter.
  In S=k ln W heeft de Boltzmann konstante k de dimensie J/K, en aangezien ln W dimensieloos is, heeft S ook de dimensie J/K, net als in Clausius
  (dQ is in J, T in K).
  Als meer nivo's bezet raken, dan kan men over "energetische wanorde" spreken, alhoewel dit niets helpt.

  Vaak wordt echter het "energetische" vergeten, en wordt entropie met "wanorde" geidentificeerd.
  "Wanorde" betekent op zich helemaal niets.

  Als boeken "wanordelijk" op een boekenplank staan, in plaats van op alfabetische volgorde van de auteursnaam, dan heeft dat niets met entropie te maken.
  HELEMAAL NIETS.
  De energietoestand van een" wanordelijke" boekenplank is net zo groot als die van een alfabetische boekenplank,
  dus het verschil tussen de ordeningen heeft niets met entropieverschil te maken.

  Op www.secondlaw.com wordt gesproken over energy dispersal, en dat is een goed beeld.

  Dat geneuzel van "entropie is wanorde" moet afgeschaft worden.

  In het creationistische "entropie argument" tegen evolutie wordt dankbaar gebruik gemaakt van het feit dat het grote publiek niet weet wat
  entropie is. Je roept dus gewoon dat evolutie in strijd is met de entropiewet, wat heel wetenschappelijk klinkt, maar nergens op slaat,
  alleen ziet haast niemand dat.
   

  Zie www.secondlaw.com, waar een zeer goede (!!) uitleg wordt gegeven

  Hier is meer achtergrond:
  http://www.talkorigins.org/faqs/thermo.html

   

  * Gegeven de natuurwetten en de aanwezigheid van materie in een bepaalde vorm vormen zich  noodzakelijkerwijs cellen.
  De kern van mijn betoog is  dan  ook  dat er wetten zijn die richting geven aan het gedrag van de materie (orde) 

  INFORMATIE- Theorie  en entropie

  ( Simon )
  Hier  is dus het begrip " informatie"  waar ID-ers het over hebben ;
  "De moderne biologie heeft ontdekt dat levende systemen een kwestie is van informatie en informatie processing(be- en ver-werking ).
  De informatie in het DNA van levende systemen blijkt een 'emerging property', een eigenschap die pas onstaat door een interpretatie systeem."
                                   
  Het genoom bevat informatie over hoe een organisme gebouwd moet worden, mits juist geinterpreteerd.
  Dat zul je toch hoop ik niet ontkennen.
  De vraag is, hoe dat allemaal is ontstaan

  (Martin)
  Volgens christen  en ID icoon  Bill Dembski en vele IDers kan
  1.- informatie alleen degenereren, ( Scheele)
  2.- niet nieuw ontstaan.
  Dat komt, doordat deze mensen nooit over het begrip informatie nadenken. (B)

   

  1.- Het argument van de ID-ers is dat het ontstaan van informatie in strijd zou zijn met de entropie wet van de thermodynamica.
  Dat is een populair, zij het foutief, argument: informatie zou dus noodzakelijkerwijs altijd van intelligente oorsprong zijn.
  : Wie toegeeft dat biologische systemen aan informatie processing( be- en ver-werking ) doen - is inderdaad moeilijk te ontkennen - die zou dan een
  intelligente oorsprong van het leven op aarde moeten accepteren.

  --> Informatietheorie heeft  een wat esoterische ( geheimzinnige indien al geen  "ingewijden/geheimtaal"- achtige ) uitstraling, terwijl de
  oorspronkelijke geschriften van Shannon glashelder zijn.

  (intermezzo)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Over  de zgn informatie entropie,
  zie http://en.wikipedia.org/wiki/Information_entropy

  Toen Shannon die formule had verzonnen, zocht hij er een naam voor.
  Johnny von Neumann (een bekende naam in de quantummechanica) zei toen:
  " noem het maar entropie, want er is toch niemand die begrijpt wat dat betekent. "

  Het resultaat is dat tegenwoordig bijna iedereen denkt dat informatie entropie hetzelde is als thermodynamische entropie, wat dus niet zo is
  .

  De Shannon entropie is dimensieloos,
  de thermodynamische heeft dimensie J/K;
  daar kun je al aan zien dat het verschillende dingen zijn.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Echter
  bijvoorbeeld geologen interpreteren data, maar toch verzinnen ze die informatie niet zelf.
  Geologen halen informatie over de geschiedenis van de aarde uit de aardkorst. Hoe komt die informatie daar? Nou, gewoon, door aardkostbewegingen, sedimentatie, opdrogen van rivieren, enzovoort, enzovoort.
  Waar hebben die ID-ers het over?

  Wie wil beweren dat evolutie in strijd zou zijn met de 2e hoofdwet, moet met wel heel goede argumenten komen.
  Meestal weten diegenen, die het over de 2e hoofdwet en evolutie hebben, gewoon niet waar ze het over hebben

   

  (daar werd door mij  (Tsjok :) aan toegevoegd  
  Over entropie /informatie en evolutie
  (Voor zover er hier nog niet teveel is aan  geprutst)
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Entropie
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Entropie_(informatietheorie)


  Jean Bricmont /Science of Chaos or Chaos in Science?
  Physicalia Magazine, 17, (1995) 3-4, pp.159-208
  http://dogma.free.fr/txt/JB-Chaos.htm


   

  Voor  het  genetische  en   theoretisch -biologische luik
  ( van het 12 punten verhaal   van deze ingenieur/als autoriteit opgevoerde wetenschapper ;
  die  echter   niets meer heeft te vertellen over deze vakken  ___wat  immers  niet tot zijn vakgebied behoord ___ dan  een paar "meningen" (uiteindelijk gesteund  op  traditionele geloofs-wijsheden en overtuigingen )  net als iedere andere leek    ) verwijs ik graag naar de reeds enkele jaren geleden afgeleverde discussie daarover  door  de ( toendertijd " theistische  evolutionist "en biologie student )
  MARNIX MEDEMA 
  en hier te lezen als ( Nederlandstalig ) pdf document (4)
  http://www.student.ru.nl/marnixmedema/ellips_mutaties_2006.pdf

  (citaat )  De vele gezichten van mutatie
  Marnix Medema

  In dit artikel biedt biologiestudent Marnix Medema een antwoord op het
  voorgaande artikel: dat van dr.ir. W.M. de Jong.
  De centrale vraag is:
  wat is de betekenis van genetische mutatie voor de evolutietheorie?
  Creationisten stellen dat mutaties de macro-evolutie niet kunnen verklaren.
  Medema wil daar heel wat op
  afdingen.

  Het artikel besluit met een reactie van De Jong,
  Naschrift dr.ir. W.M. de Jong:
  ‘Door mutatie groeit het genoom niet’

  en een laatste woord voor  Medema.
  Naschrift Marnix Medema:
  ‘Nieuwe genen én nieuwe functies’   NOTEN en opmerkingen
  (A) =een soort overgebleven  collectief  van   oudstrijders en voormalige  "heilige werktuigen van hun (toendertijd )particuliere  creator  tegenwoordig  onder de noemer van een gewild  vaag gehouden " intelligente designer/ god  ", meen ik toch te hebben begrepen  


  (B)
   of het alweer verkeerd opvatten en /of deze misvattingen  bewust  of onbewust gebruiken in hun verdraaingen van de wetenschappelijke 
  onderzoeksresultaten de hun  sectarische  religieuze ideeen onderuit halen
   


  Noot (1)

  Junk wetenschap is een soort voortdurende  propaganda
  waarbij een bepaalde keuze uit(zogenaamd onderzochte ) natuur-wetenschappelijke kennis , en zelfs pseudo-wetenchap ... wordt gebruikt om
  de  produkten van  materieele ,  culturele /ideeele , doctrinaire, ideologische  en dogmatische aard ...aan te praten en te verkopen aan de grootst
  mogelijke groep potentieele klanten / bekeerlingen en  de verslaafden en vaste afnemers van het produkt
  blijvend te binden door de noodzaak van het bezit  ervan te benadrukken ( bijvoorbeeld :  wellness en life -style produkten...het "nut" van bepaalde
  sectarische geloven  )...

  Junk "wetenschappers" zijn slechts verkopers,politici ,woord goochelaars en   predikanten , priesters, kanseltijgers en bijbelaars  die zich hebben
  vermomd door een laboratorium jas aan te trekken ... Net zoals afrikaanse toverdokters naast apen en luuipaardvellen tegenwoordig ook een stetoscoop
  dragen, spuiten hebben in hun medicijntas en/of soms een diploma van de universiteit van ogladadalala ....
  En sommigen  hebben zelfs gestudeerd in cambridge of zo...bijvoorbeeld etnomusicologie en/of theololala en culturele antropologie en -sofie natuurlijk


  Deze  daverende onzin in zowel de biologie als de  andere wetenschappen ( waaronder de warmteleer, de scheikunde en de fysica  ) van
  evoskepsis(een ingenieur  opgeleid in de TU van Delft ; op zich  al een schande dat dergelijk oud student zich tot zulk een desinformerend niveau durft
  te verlagen  )  wordt wat graag overgenomen door de evangelische  "hogeschool" van Amerfoort ( creaton , weet je ) en allerlei  zondag- en
  "scholen met de bijbel" in de sukkelende  gedeeltes  van Belgie natuurlijk
                                                         


  Noot (2)
  Met de biosfeer wordt hier bedoeld ;  de smalle "groene "  schil van onze planeet waarop leven mogelijk is :
  van de diepzee (en het binnenste  van  sommige rotsen en gesteente-lagen  waar bacterieen aanwezig zijn )
  tot en met de hoogste regionen van de atmosfeer( sporen ,(alweer) bacterieen, organisch debris  enzovoort = het" atmosferische plankton")


   
  Noot (3)
  Natuurlijk is dit  een Verkeerde redenatie, het is best mogelijk om van elders organisch materiaal( en energie )  te betrekken om dingen toe te voegen
  aan een levensvorm. .... dat doen we bij elke maaltijd die we eten.
  Metabolisatie is zelfs een van de  aanwijzende  symptomenn van het leven
  Leven is  ook afhankelijk van zijn omgeving.


  Noot(4)

  Overigens zijn al de   echo-  beweringen van  dr.ir. de Jong allang onderuit gehaald op engelstalige sites  zoals
  talk of origins
  evowiki
  pharyngula
  panda's thumb
   
  EvC
  e.d.

  Ik wil mijn  lezers alleen maar een pleziertje  doen , door hen ook een paar nederlandstalige  teksten te presenteren 

  Aangezien de creationistische  entropie -kwak teruggrijpt op discussies die in de jaren 60 van vorige eeuw al werden  beslist tijdens de
  laatste stuiptrekkingen van het toenmalige " vitalisme "( de term is hier gebruikt  in de zin van prof   ST Bok als aanduiding  van  de  toenmalige wetenschappelijke  voorstanders van de  aparte  en speciale "schepping" van het leven  ),  is een zoektocht in het antikwariaat over de  nederlandstalige  wetenschappelijke  vulgarisatie-literatuur van niveau  en  uit die tijd ,vruchtbaar :

  De onvolprezen Aula en prisma -compendia reeks van het Spectrum uit die jaren , was (en  is )daarbij toch een
  vorm van popularisering/vulgarisatie  van de toenmalige wetenschap  voor de  ontwikkelde leek / die nog steeds niet alles  van zijn kracht heeft
  ingeboet ; zeker  wanneer dezelfde ontkrachte argumenten van de "vitalisten " , nu terug worden opgegraven door de "wetenschappelijke " creato's


  *Een compendia boek bestaande  uit een aantal
  inleidende en orienterende teksten  over de "biochemie " /hoofdstuk 2 : energie
  ( door  Hoogleraar/Lector  Kenneth Harrison/ prisma compendia nr 9 )

  *Het  komplete boek ( vooral de samenvatting op het eind ) van  één van de ontwikkelaars van de idee  van de relexkring   en  een voorloper van de cybernetica,  neurobioloog ( microscopische anatomie )
  prof dr  ST Bok " het onstaan van het leven "( aula 126) 

  Deze twee boeken ( er zijn beslist nog andere ) zetten toch wel op eenvoudige wijze             
  de puntjes op de i wat betreft de misbruikte toepassing(en)  van de   gerecycleerde  "entropie"opvattingen  van de huidige onzin-predikers  ...


  Creationisme en ID wetenschap is aan  de winnende hand  


  CATEGORIE; CREATIONISME W.I.E.

  20-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
  16-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala

  I

  Een  brave mens heeft onlangs  een paar interesse opwekkende  nieuwe " blogs"  opgestart op
  http://www.bloggen.be/evolutietheorie/
  http://www.bloggen.be/revolutietheorie/


  Heilaas kan men daar (nog)op  geen enkele manier reacties plaatsen ...
  Ik denk  niet  echt dat deze mens  "vergeten" is dit soort  faciliteiten  te voorzien  ....
  Maar het lijkt   veeleer  opzet ;  deze twee nieuwe blog blijken   ( tot nu toe ) meer  doorgeefluiken                               
  ____of  zelfs een soort  wervende reli-val____  voor nieuwsgierige en naive
  bezoekers  die kunnen doorklikken naar een soort creationistische  evangelisatie -site(s)
  net als "schapen naar de slachtbank"  om het eens bijbels  te verwoorden 

  Is dit gewild  isolement en gebrek aan openheid jegens mogelijke andersdenkende buitenstaanders dan  geen kenmerk meer van
  beginnend sectarisme en doorzichtige zwendel ?

  Het is alleszins  na enig opzoekwerk  ( en een zekere bekendheid  met deze internet  prediker ..
  o.m.vanwege zijn  deelname  op skepp be )
  gebleken dat deze oneof / revolutietheorie  ook op ( zijn ?) streng in de gaten gehouden en afgeschermd  forum  beweert dat

  http://revolutietheorie.yourbb.nl/
  (citaat)


  Evolutietheorie
   
  Wij gaan hier op dit forum geen discussie wijden aan een compleet falende evolutietheorie. De discussie is zinloos en puur tijdverlies
  .Moderator revolutietheorie 1 1 Do Mei 03, 2007 22:10  Waar dus met andere woorden
  1.-  duidelijk wordt gemaakt dat men  daar  GEEN discussie wil maar slechts  geloof moet hechten aan de standpunten van deze
  brave mens/moderator en  evangeliserende zeloot:
  een  soort zelfbenoemde autoriteit eigenlijk ; (een nieuw  sekteleider?)
  die  waarschijnlijk de  bijbel heeft gelezen en ingeslikt van "kaft tot kaft " ?... een mens die  mischien is  besmet met de
  Amerikaans-Nederlandse zwarte kous ziekte bekend als bijbelarij, theocratisch fundamentalisme  en de reli-blaat -kwebbel ...   
  ....
  2.- Toch is een bezoek aan die blogs uiterst leerzaam ; ze zijn een goed voorbeeld van een onwaarschijnlijke verzameling
  creationistische karikaturen en (on)gewilde (?)" misvattingen" ...Een  staalkaartje 
  behorend   tot het standaard repertoire en agenda van de creationisten
  ( van het ergste dr Dino, scheele degeneratie  en AIG  soort ) ...
  Het is ook een erg goede gelegenheid om nog eens hard te kunnen lachen  in de deze droeve tijden
   ...  waarvoor mijn dank  Daniel ... 

  Je kan meer lezen over deze "revolutietheorie"  op
  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=3241&highlight=revolutietheorie

  ik zou de blogger "revolutietheorie " willen uitnodigen op dat bovenvermeld topic  van dat freethinker forum
  omdat ik begrepen heb dat meerdere leden  graag daar met hem willen kennis maken en zijn ideeen  bespreken

  citaat     


   Dr Who
  ...het zou leuk zijn als deze brave mens hier eens de discussie wil aangaan...

   

   


  II
  omdat ik dus niet op het blog van revolutietheorie zelf kan reageren doe ik het dus maar hier ...

  Leten we bijvoorbeeld eens beginnen met  de onzin  van ene David Sorensen  ____ waar deze revolutietheorie  blogger blijkbaar een deel van zijn mosterd haalt ( de rest komt grotendeels van dr Dino-achtige toestanden ? ) 
   
  Hier vind je een nuttige  korte inhoud van het boekje van Sorensen ---> http://users.skynet.be/courlisius/evolutietheorie.html

  "Een overzicht van de tegenbewijzen".
  Sorensen wil blijkbaar laten uitschijnen dat hij dit door zelfstandig onderzoek gevonden heeft.
  Zie  http://www.wetenschapsforum.nl/viewtopic.php?p=13408#13408
   
  Al zijn argumenten zijn echter stoffige oude kwakkels.
  hier volgen een paar antwoorden punt  voor punt  ;

  (afkomstig van knownothing .   Fedor Steeman en  Tsjok45 )
  (in het blauw de  tekst van Sorensen )


  De evolutietheorie is allesbehalve bewezen
  Het is niet waar, dat de evolutietheorie op harde bewijzen berust.
  Zelfs Darwin schreef aan een collega, dat zijn boek Oorsprong der Soorten 'verschrikkelijk hypothetisch' is,
  dat is 'verschrikkelijk gebaseerd op vóóronderstellingen'. Vandaag geven steeds meer evolutionisten toe, dat de evolutietheorie wordt gekenmerkt door onoplosbare problemen.
  Dat staat in schril contrast met wat de grote massa gelooft.


  Antwoord:
  -->Natuurlijk schreef Darwin dit, want het was een nieuwe theorie.
  Maar het was wel die theorie die het beste paste op de waarnemingen die men tot dan toe had gedaan.
  Men was er allang van overtuigd geraakt dat de aarde miljoenen jaren oud was en dat er zich een opeenvolging van verschillende fauna's had
  plaatsgevonden.
  Nu, bijna anderhalve eeuw na uitgave van zijn boek, is de opstapeling van het empirisch bewijsmateriaal overweldigend geworden.
  Te beweren dat de evolutietheorie nog steeds zo hypothetisch was als toen, en dat zelfs evolutionaire wetenschappers dit zouden toegeven,
  is een grote vette leugen!

  1. Geen enkele wetenschapper beweert dat een theorie bewezen moet of kan worden.
  Scherp uw kennis van de wetenschapsfilosofie aan, dan zal u dit snappen.
  Iedere theorie begint als een hypothese, in Darwin's tijd was deze dat dus ook.
  Creatie is geen hypothese, geen theorie maar een dogma.
  2. Iedere hypothese is gebaseerd op veronderstellingen.
  Daarna wordt ze getest.
  3. Evolutionisten vinden niet dat de theorie in de problemen zit.
  Iedereen is het eens over de basis, nl. natuurlijke selectie van mutanten.
  De meningsverschillen gaan over details.

   

  Darwin geloofde al in evolutie, vóórdat hij zelf op onderzoek uitging
  Darwin was éérst - om emotionele en financiële redenen - van het bestaan van evolutie overtuigd.
  Pas daarná trok hij met het schip 'The Beagle' op wereldreis, op zoek naar mogelijke bewijzen.
  Hij wekte echter overal de indruk, dat hij, na twintig jaar onderzoek, door de vele 'bewijzen' gedwongen werd in een algemene evolutie te geloven.

  Antwoord:
  1. Darwin reisde met de beagle van 1831 tot 1836.
  Daarvoor kende hij de evolutietheorieën van Lamarck en zijn grootvader maar die vond hij maar niets.
  Zijn eigen evolutiemechanisme verschilt dan ook grondig van dat van zijn voorgangers. Van Darwin hebben we journaals, duizenden brieven en een autobiografie.
  Zeer veel historici hebben hem bestudeerd en we kennen zijn geestelijke ontwikkeling tot in de onbenulligste details.

  Dat Darwin zijn theorie al helemaal klaar had, vóórdat hij op reis ging, is niet helemaal juist.
  Natuurlijk had hij wel al zekere gedachten, er was immers een reden waarom hij op onderzoek uit wilde.
  Hij had kennis genomen met de theorieën van anderen, zoals die van Malthus, Lamarck en Lyell, en was bezig om deze te combineren tot één theorie.
  Onderweg verzamelde hij veel gegevens, waaronder fossielen en levende exemplaren (bijv. de vinken).
  Weer terug in Engeland gingen er jaren voorbij met het telen van duiven en het classificeren van zeepokken voordat Darwin een brief kreeg van ene
  Wallace die precies tot dezelfde conclusies was gekomen als Darwin.
  Kort daarop besloot Darwin zijn boek te publiceren.

   

   

  Natuurlijke selectie is geen evolutiemechanisme
  Door natuurlijke selectie werd nog nooit een nieuwe soort voortgebracht. Natuurlijke selectie elimineert (doet verdwijnen) slechts de zwakkere exemplaren van alle soorten, en sommige van die zwakke soorten geheel, maar brengt geen nieuwe sterkere exemplaren van andere, lees nieuwe, soorten voort. Nieuwe exemplaren, die voortkomen uit één ouderpaar, waarvan men meent dat deze een nieuwe soort zouden kunnen zijn, blijven trouwens altijd binnen het basistype. Vinken blijven vinken, en rozen blijven rozen. Er is slechts sprake van een begrensde interne (inwendige) variatie. Het evolueren (ontwikkelen, veranderen) van één basistype tot een totaal ander basistype is nog nooit vastgesteld.


  Antwoord:

  De schrijver heeft duidelijk geen begrip van hoe term soort in de biologie gebruikt wordt en hoe artificieel die term eigenlijk is.

  Mutaties brengen nooit nieuwe genetische informatie voort
  Volgens de evolutietheorie zijn ontelbare positieve mutaties de hoofdoorzaak van de evolutie. In het verleden zouden door toevallige foutjes en veranderingen in de genen bij alle levende wezens miljarden keren nieuwe genen zijn ontstaan en toegevoegd aan het bestaande genenbestand. Echter: Sinds mensenheugenis is zo iets nog nooit waargenomen. Men bedenke, dat de mensheid vele duizenden jaren ervaring heeft in het kweken van planten en dieren. In de werkelijkheid zijn mutaties altijd wijzigingen van de bestaande genetische informatie. Nooit werd/wordt er nieuwe genetische informatie toegevoegd aan de bestaande.

  Antwoord:
  1. Sinds mensenheugenis klinkt misschien indrukwekkend als je ervan uitgaat dat de wereld nog maar 4500 jaar bestaat, maar in geologische tijd is het belachelijk. En toch... In zo'n paar duizend jaar landbouw heeft de mens ontelbare mutaties in dieren en planten waargenomen en uitgebuit door kunstmatige selectie.
  2. Via mutatie kan wel nieuwe genetische informatie toegevoegd worden. Het gebeurt dat een stukje DNA dubbel gecopieerd wordt. Voila, er is iets toegevoegd.

  Informatie (óók genetische informatie) ontstaat nooit uit niet-informatie
  In één levende cel is evenveel (genetische) informatie opgeslagen als in duizend boeken van 500 bladzijden. In de moderne informatica weet men allang, en uit ervaring, dat informatie niet vanzelf ontstaat uit iets anders, uit niet-informatie. Het is onmogelijk te realiseren om de 1000*500 losse bladzijden van de bedoelde boeken in een grote doos te doen, waarna men zeer lang wacht, onder voortdurend hevig schudden, om tenslotte duizend boeken met zinvolle inhoud tevoorschijn te zien komen.

  Antwoord:
  1.Oops, je bent blijkbaar de natuurlijke selectie vergeten. Die zorgt ervoor dat elke keer als je schudt de goeie bladzijden automatisch opzij worden gelegd worden. Gaat al heel wat beter he?
  2. 1000 boeken van 500 bladzijden: de vergelijking is absurd. Het gaat hier om basenparen die twee aan twee in elkaar passen. Bovendien is in elke levende cel een andere hoeveelheid genetische informatie aanwezig. Hoe kom je dan aan dat ene getal? Vond je het gewoon leuk om indruk te maken?

  Een goed functionerend systeem ontstaat nooit vanzelf
  Alle levende organismen op onze planeet aarde zijn volmaakte totaalconcepten. Het zijn stuk voor stuk ingenieuze meesterwerkjes, samengesteld en opgebouwd uit meerdere perfect functionerende systemen. Al deze systemen, zoals de spijsvertering, het zenuwstelsel, de hersenen, de bloedsomloop, de ademhaling, de hartwerking, de zintuigen, en het skelet, zijn op elkaar afgestemd, zijn gekoppeld, en werken onderling samen als een wonderlijke eenheid. De minste verstoring van een van deze systemen heeft een effect op het gehele organisme. Eerst als alle delen van het geheel, alle deelsystemen, goed samenwerken, dan verkeert het gehele organisme in goede gezondheid.


  Antwoord:

  1. De levende organismen zijn niet volmaakt, overal konden ze wel beter. Dat komt doordat de evolutie opportunistisch is en op korte termijn werkt.
  Dit maakt de rest van je betoog zinloos.

  Levende mechanismen kunnen niet stap-voor-stap ontstaan
  Een complex organisme of mechanisme kan slechts functioneren, en dus overleven, als een minimum van de samenstellende systemen en delen aanwezig is, èn werkt zoals het geheel het verwacht, dat is zoals het geheel het nodig heeft. Zodra één wezenlijk deel ontbreekt, of slecht functioneert, kan het geheel niet blijven werken, en sterft tenslotte af. Daarom is het onmogelijk, dat de talloze, uiterst complexe, mechanismen en systemen in de levende (en dode) natuur heel langzaam, middels miljoenen kleine stapjes, tot stand zijn gekomen.


  Antwoord:
  Houdt weer totaal geen steek. Je gaat uit van moderne organismen. Natuurlijk werkt een modern organisme niet meer als je er wezenlijk deel uitneemt. Maar je vergeet dat het oerorganisme waaruit dit evolueerde een ander was, waarvoor dat deel oorspronkelijk niet wezenlijk was.

  Alle levende wezens worden gekenmerkt door intelligente organisatie 
  Metalen onderdelen, electronica en hydraulica, kunnen niet vliegen. Als deze delen op slimme wijze worden samengebouwd, kan het zo ont-stane vliegtuig wèl vliegen. Kenmerkend zijn de intelligentie, het verstand (wat kennis impliceert), waardoor men weet wat en hoe samen te voegen. En als dit wordt gedaan, is een organisatie nodig, een vliegtuigfabriek, om een bruikbaar resultaat te krijgen. Wat is de belangrijkste vereiste voor de levende cellen, voor een levende mens. ? Natuurlijk, intelligente organisatie ! Om bij de groei van menselijke vrucht tot levensvatbaar kindje de zeer gespecialiseerde organisatie van de miljarden menselijke lichaamscellen tot stand te brengen, is zeer veel kennis en een hoge organisatiegraad nodig. Die wordt gevonden in het complex erfelijke factoren, in de genen, van de levende cellen. Die intelligente organisatie, die men aantreft bij alle levende wezens, en die bij al die wezens verschillend is - immers een plant, een boom, een vogel, een geit en een mens zijn zeer verschillend - kan nimmer zo maar vanzelf ontstaan, evenmin als een Boeing 747 vanzelf tot stand komt.


  Antwoord:
  Wederom: totaal uit de lucht gegrepen. De organismen zijn helemaal niet intelligent georganiseerd.
  Neem het oog van de mens, het staat zowaar "binnestebuiten".
  (Zie ook hieronder VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen )
  Welke ingenieur zou een 747 bouwen waarin de cockpit naar achteren gericht staat, zodat de piloten over hun schouder moeten turen om de landingsbaan te kunnen zien. Behoorlijk dwaze ingenieur, niet?
  Of wilde je beweren dat God een idioot is? Vergeet het tweede gebod niet!

  Er bestaan geen fossielen van overgangsvormen
  Nog nooit werd er, waar dan ook, een zg. fossiele overgangsvorm gevonden, welke door alle, herhaal alle, wetenschappers als authentiek werd aanvaard.
  Alle tot op heden gevonden zg. overgangsvormen konden op zware kritiek van vele wetenschappers rekenen.
  De overigens zeldzame fossielen, die werden gepresenteerd als resten van overgangsvormen, zijn als zodanig afgewezen door grote groepen deskundigen.

  Antwoord:
  1.Je hebt het wéér niet begrepen. Ieder fossiel is een overgangsvorm.
  Iedere levende soort is een overgangsvorm. Ieder individu is een overgangsvorm tussen zijn ouders en zijn nakomelingen.
  Soorten bestaan alleen maar in de classificatie.
  2. Er niets tussen hemel en Aarde, herhaal, niets tussen hemel en Aarde, waarover alle wetenschappers het eens zijn.

  Er bestaan geen fossiele overgangsvormen( transittionnals  ? )
  ---->
  http://groups.msn.com/anti-creato/general.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=12&LastModified=4675513563500609006

   

   

  De meeste fossielen spreken de evolutietheorie tegen 
  De overgrote meederheid van de fossielen spreekt tegen wat de evolutietheorie beweert. Slechts een klein aantal kan wellicht op zodanige wijze worden uitgelegd, dat zij op een of andere manier in het evolutieverhaal passen. Maar dan nog zijn het slechts speculatieve interpretaties, die door een groot aantal experts van de hand worden gewezen. En: Er is geen wetenschappelijk onweerlegbaar bewijs, dat fossielen inderdaad meerdere miljoenen jaren oud zijn. Alle ouderdomsbepalingen van tijden langer dan ca. 6.000 jaar zijn dubieus.

  Antwoord:

  1. Er is tot nog toe niet één fossiel dat de evolutietheorie tegenspreekt.
  2. Er is geen wetenschappelijk onweerlegbaar bewijs. Period. Wetenschap bewijst niet. Alle wetenschappelijke theorieën gaan er echter vanuit dat het heelal en de Aarde meer dan 6000 jaar bestaan. De argumenten en aanwijzingen zijn overweldigend. Zeggen dat de Aarde max. 6000 jaar oud is, komt erop neer te zeggen dat iedere theorie in iedere wetenschappelijke discipline voledig uit de lucht gegrepen is. Wil je echt wel zover gaan?

  Van half-aap tot half-mens is geen sprake
  Heel wat ervaren specialisten zeggen, dat alle fossielen, die wijzen op de zg. afstamming van de mens, ofwel afkomstig zijn van pure apen, ofwel afkomstig zijn van echte mensen. Van wezens, die half-aap- half-mens waren is eigenlijk geen sprake. Bovendien zijn botten, die misschien van dergelijke wezens afkomstig zouden kunnen zijn, jonger dan de vele botten van echte mensen.


  Antwoord:
  1. Nogmaals. Je begrijpt het soortbegrip niet. Natuurlijk classificeren ze het bij het één of het ander. Wat zou je willen dat ze voor ieder individu een nieuwe soort uitvonden?! Opvallende grote delen van het creationistisch betoog lijken op spraakverwarring te steunen. Of doe je het opzettelijk?
  2. "Jonger dan" zeg je, maar van iemand met een absurd tijdskader neem ik geen dateringen aan hoor.

  De mens is veel meer dan een beest
  De evolutietheorie ontkent, of minstens verwaarloost, het ontstaan en het voorkomen van het allerbelangrijkste aspect van de mens,
  nl. de geestelijke vermogens. Dieren spelen geen orgelfuga's van Bach, en lossen geen wiskundige problemen op.
  Evenmin zijn dieren in staat schilderijen te maken als de Nachtwacht van Rembrandt, of monumenten op te richten als de Notre Dame van Parijs.
  De evolutie verklaart niet waaruit gevoelens als liefde, haat, creativiteit, en menselijke verlangens uit voortkomen.
  De mens is geheel anders dan het hoogst-ontwikkelde dier, het zoogdier. Waarom ?
  Wel, de mens is het evenbeeld van God.
  Hij is geschapen om lief te hebben, om na te denken, om creatief te zijn, om de aarde te beheren, om te ondernemen, en boven alles, om God
  te dienen door Gods liefde voor ons te beantwoorden.


  Antwoord:
  1. De evolutietheorie verklaart de intelligentie van mensen.
  2. De neuropsychiatrie verklaart reeds voor een deel de gevoelens.
  3. Gebruik van de zinsnede "Hoogst-onwikkelde dier" toont aan dat je niets snapt van de evolutietheorie. (Ik begin nu echt te vermoeden dat het kwaad opzet is)
  4. Evenbeeld van God? Wou je daar argumenten bij geven of blijft het bij een dogma?
   Weet dan wel dat Dogma's in de wetenschap niet op hun plaats zijn.

  Je kunt op allerlei manieren, zowel religieuze als wereldse, het resultaat van miljarden jaren evolutie aanvullen met hogere, geestelijke aspekten. :
  de  biologische evolutie theorie  verklaart alleen hoe de drager van die "geest " is ontstaan. ...
   
  Maar die "geest " is wél het werkterrein van de neuro - biologie en de zich ontwikkelende hersen en cognitieve wetenschappen 
  en net zoals alle andere " echte " wetenschap doet ook dit  terrein geen uitspraak over  " bovennatuurlijke " aannames  , noch wordt het bovennatuurlijke 
  aanvaard als een verklaring ....
   
  Bovendien bestaan er wel degelijk theorieen over  de evolutie van de hersenontwikkeling en het verband tussen hersenstructuur en de  " mind / geest "-
  (  ---> reptiel brein ,+ zoogdierbrein , + primatenbrein , --->  neocortex  ---> mensenbrein  )
   
  aanwijzingen  daarvoor zijn  te vinden  in
  ---> bijvoorbeeld de vele  klinische en  experimenteele
  onderzoeken over hersenletsels / hun  mogelijke  herstel  en de resulterende /begeleidende
  "persoonlijkheids"-veranderingen ( aftakelingen  incluis )
   
  Zelfs dieren zoals  bijvoorbeeld
  dolfijnen , walvissen , inkvissen en menshaaien  blijken  " hogere " vermogens tot hun beschikking te hebben ...


  Dinosaurussen leefden tegelijkertijd met de mens
  Het is niet waar, dat dinosaurussen al miljoenen jaren waren uitgestorven toen de mens op aarde verscheen. In de geschiedenisverhalen van alle oude culturen worden verhalen gevonden van ontmoetingen van de mens met dinosauriërs, meestal draken genoemd. In het oude India werden deze reuzenreptielen vereerd als goddelijk. Chinezen en Vikingen bouwden zelfs hun schepen naar het model van deze zeedraken. En in de oude sagen van Denemarken en Engeland vindt men beschrijvingen van gevechten van dino's onderling en met de mens, welke gevechten nog tot in de Middeleeuwen plaats hadden.

  Antwoord:
  Zover is het dus gekomen. Om je absurde tijdskader te verdedigen moet je het bestaan van draken postuleren.
  Excuseer mij als ik even over de grond rol van het lachen.
  In de verhalen van alle oude culturen kwamen trouwens ook "goden" voor. Die bestonden ook echt zeker?
  Pas op dat je niet zondigt tegen het eerste gebod he!

   

  De schoonheid van en in de natuur is geen toeval
  Als men nauwkeurig kijkt naar de wijze waarop in de natuur de vormen der wezens en dingen zijn gemaakt, valt het direct op, dat er op meesterlijke
  wijze wordt omgesprongen met lijnen, vormen en kleuren.
  Elke ervaren professionele ontwerper van mode of producten of reclame ziet in de natuur de hand van een 'meesterontwerper', die in staat
  was/is een mate van vormschoonheid te scheppen, waar iedere menselijke kunstenaar slechts van kan dromen.
  De natuur is dan ook in alle eeuwen voor tal van kunstenaars steeds weer de ultieme inspiratiebron.

   

  Antwoord:

  1. Je hebt de causaliteit omgedraait. Wel handig zo. We vinden iets mooi omdat het ons aan natuur herinnert, niet omgekeerd. Niet de natuur omdat ze ons aan reclame herinnert. De titel zou moeten zijn: De schoonheid van reclame is geen toeval.
  2. Er bestaan genoeg freaks die het tegendeel bewijzen.
  3. "Schoonheid" is geen wetenschappelijke term en zet het onwetenschappelijke karakter van jouw argumentatie nog maar eens in de verf.

  Dit is natuurlijk een beetje mal argument en je kan altijd beweren dat schoonheid in het oog van de beschouwer ligt.
  Toch liggen er aan schoonheid meestal hele eenvoudige wiskundige principes ten grondslag, zoals harmonie en regelmaat.
  Dit roept bij mensen een emotionele reactie op, maar dat wil nog niet zeggen dat er een kunstenaar aan het werk is geweest.
  Een mooi landschap ontstaat door inwerking van eenvoudige principes zoals erosie, zwaartekracht en vegetatiegroei.
  Blijkbaar ontstaat dit soort schoonheid,( of in elk geval datgene wat een emotionele reactie bij ons oproept) dus toch uit zichzelf
  (bijvoorbeeld een steeds veranderend  berglandschap).
  of door sexuele selectie ( bloemen, vogelzang en verenpracht ... )

  Nee "natuurlijk" is die " schoonheid van en in de natuur  " geen toeval --->
  kijk hier eens "hoe schoon " dat dan wel kan zijn
  http://groups.msn.com/anti-creato/general.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=26&LastModified=4675589543533691363


  (Wees gerust : ik heb nog veel zulke foto's hoor , maar het is niet voor gevoelige kijkers .... en waarschijnlijk valt het ook niet "in de smaak "bij David sorensen )


  ref
  http://groups.msn.com/evodisku/nieuwsinternet.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=115&LastModified=4675517113609293277


  ( CATEGORIE : CREATIONISME )W.I.E.

  16-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  13-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Living optical fibers in the vertebrate retina
  (uit het artikel van de PNAS )  HET OOG EN OPTISCHE VEZELS
  ..... Eén enkel foton (lichtdeeltje) volstaat om een fotocel in het oog te activeren .
  Wat overigens niet wil zeggen dat sommige fotonen WEL DEGELIJK worden gereflecteerd  en derhalve NIET worden opgevangen 
  of dat in volle daglicht ook  vele fotonen buiten  de mûller cellen hun weg vinden  ( ?)                                                

  Een groot raadsel was nog steeds hoe het (opgevangen ) licht uiteindelijk de lichtgevoelige cellen ( gelegen op de retina van het camera-oog van vertebraten )
  kan bereiken zonder te worden verstrooid 
  Het licht  moet namelijk eerst door vele lagen cellen en weefsel dringen die bovenop deze fotocellen de onbelemmerde doorgang van het licht binnen
  deze camera verstoren .
  Dit zogenaamde ontwerp probleem  moet worden opgelost om een scherp beeld op het netvlies te krijgen :                              
  dus het teniet doen van de verstrooiingen veroorzaakt door deze belemmeringen .
   
  Onderzoekers van de Universiteit van Leipzig hebben nu een gedeelte van het  antwoord gevonden  op deze vraag ( zeker wanneer het gaat  over" zien "in nogal donkere omstandigheden -->waarbij uiteraard veel minder fotonen binnenkomen )
   
  PNAS on line van  2007, bericht dat het licht wordt opgevangen en doelgericht geleid door een bepaald type cell, bekend als Müller cellen ,
  waarvan men de functie tot dusverre niet goed kende.
   
  Een van de medewerkers aan het paper van Franze et al..
  Reichenbach:
  (mijn vertaling )
  "Müller cellen blijken te werken als een soort "optisch  gevoelige plaat ", die het mogelijk maken een beeld te detecteren en te leiden dwars doorheen de  verstorende lagen die bovenop de fotocellen liggen ... Eenzelfde soort techniek wordt tegenwoordig ook veel gebruikt in de beeldanalyses door optische engeneering "  en  beeldoverdracht door middel van optische  plastiek en  glasvezel kabels
   
  "De  Müller cellen  gedragen zich als een lens  , en verzamelen al het licht( dat erop valt ) zonder enig verlies ...
  Net zoals  een optische (samengestelde) plaat( sensor  ipv van een fotografische film ) dat doet
  Technische  optische  platen
  bestaan uit bundels optische vezels die lichtinval verzamelen en doorgeleiden doorheen elke afzonderlijke de vezel
  (ze creeren dus een soort van rasterbeeld waarvan het oplossingsvermogen( de scherpte van het beeld) afhangt van het aantal aanwezige vezels ... )
  De onderzoekers hebben ontdekt dat het ontwerp van het vertebraten -oog een stapje verder gaat en gebruik maakt van trechtervormige cellen die de ontvangstvan nog meer fotonen aan het oppervlak van het vertebraten oog  mogelijk maakt ,meer nog  dan de  gewone inval op een  simpel "punt " van het beginpunt van elke  optische vezel op de plaat )                              
  .....
  Het betekent dat er genoeg plaats is binnen het oog om plaats te   bieden aan alle neuronen en sypnapsen (bovenop de fotocellen (= staafjes en kegeltjes )
  en voor de (bundels)  Muller cellen ....(die de lichtbeelden  ongehinderd kunnen transporteren naar de fotocellen die ze omzetten in zenuw-pulstreinen) "


  OPGELET !
  (dit is een door mij aangepaste overname en (gedeeltelijke) citering van van de openings-post van 
  creationist Dr Peter Borger
  het oorsrponkelijke  bericht  is hier te vinden
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/125523)

     De eerste reacties komen natuurlijk uit creationistische en ID -hoekW.I.E.
  (zie hierboven  voor Peter Borger )
  en van william Dembski 
  http://www.uncommondescent.com/intelligent-design/another-icon-of-bad-design-bites-the-dust/

  De eerste antwoorden daarop van de "evolutionisten '"lieten ook niet lang op zich wachten
   
  1.- Tomasso  schreef in Commentaar# 23  en in antwoord op het blog van Dr. Peter Borger
  " ....Wanneer ik (..de) argumenntatie (van creationisten )goed begrijp heeft de ontwerper eerst een enorme bok geschoten door onze retina binnenstebuiten te vouwen.
  En toen hij/zij zag dat dat niet werkte besloot hij niet om het ontwerp maar te laten varen, maar bedacht daarna een briljante oplossing om de blunder  te herstellen ..." .
   
   
  2.- ikzelf  
  "Tsja die Intelligente Ontwerper lijkt wel een soort (klik>)RUBE GOLDBERG -type
  http://www.utexas.edu/features/archive/2003/graphics/rube3.jpg
  Bovendien heeft deze ontwerper wél al goed werkende camera-ogen ontworpen bij inktvissen                               
  kwallen , landslakken en allerlei schelpdieren(doopvontschelp/ st Jacobsschelpen  )...
   
   
  de vele ogen van een schelpdier
   
  Hij kan het dus wél ...
  of
  misschien zijn het andere ontwerpers die deze beestjes hebben voorzien met hun eigen merken ogen ? Zijn deze concurenten-ontwerpers in het bezit van exclusieve patenten

  3.- Korthof (http://evolutie.blog.com/1731810/) vermelde reeds William  Demski's triomfalisme en overhaaste conclusies
  ".... Die "Intelligence" ( bedoeld is de intelligente ontwerper)  doet sommige dingen en laat andere dingen achterwege.
  Hij zorgt goed voor bacterieën want die krijgen zweepstaartjes, maar de mens zit( WEL )opgescheept met schadelijke mutatie's.
  Kitcher omschrijft het beter dan ik hier kan doen.
  Met deze gedachtengang en vraagstelling moet je naar uitlatingen kijken van Intelligent Design experts als William Dembski.
  Kijk bijvoorbeeld naar de recente blogpost 'Another Icon of “Bad Design” Bites the Dust' (2 May 2007 zie hierboven voor het url ) waarin Dembski beweert dat de omgekeerde retina in het menselijk oog in tegenstelling
  tot wat Darwinisten beweren juist perfect geschapen is.
  Maar als het menselijk oog met omgekeerd netvlies en mèt blinde vlek ('blind spot') perfect ontwerp is, is het oog van de Octopus met niet-omgekeerd netvlies en zònder blinde vlek slecht ontwerp?
  Het is één van tweëen.
  Opvallend is de altijd triumfantelijke toon van Dembski, in plaats van een serieuze theorie over de powers en limitations van de intelligentie..."

  lees verder op
   
  http://groups.msn.com/evodisku/heropstarter.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=3502

  Mis vooral dit ( engelstalig) blog niet
  http://neurophilosophy.wordpress.com/2007/05/09/muller-cells-natures-fibre-optics/


  *Hieronder de aankondiging van deze ontdekking  door   Dirk Draulans 

  http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/de-natuur-corrigeert-fouten/site72-section45-article5349.html


  De ogen van mensen en andere gewervelde dieren lijken wel een constructiefout. Er is namelijk geen enkele voor de hand liggende reden waarom de lichtgevoelige cellen zich op de achterkant van het netvlies bevinden, en niet op de voorkant.
  Waarschijnlijk een gevolg van de manier waarop ogen ontstaan en geëvolueerd zijn.( bij vertebraten )

  Maar de evolutie dokterde ( door natuurlijke selectie  uit het  voortdurend   aanbod  aan  genetische  recepten    ) een oplossing voor dit probleem uit:
  de cellen die de voorkant van het netvlies met de achterkant verbinden, gedragen zich als een optische kabel, waarvan de wanden zo ondoordringbaar zijn voor licht dat er onderweg bijna niets verloren gaat.
   De maximale lengte van de zo af te leggen afstand is een vijfde van een millimeter.

  Volgens het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences weerkaatst de wand van deze zogeheten Müller-cellen alle licht weer naar binnen. De weerkaatsende eigenschappen zijn een gevolg van de aanwezigheid van dichte bundels van polymere vezels in de celwand.

  Het inzicht werd bereikt door laserlicht te schijnen op Müllercellen die uit hamsters waren gehaald.

  Lichttransporterende cellen fungeren als een optische kabel. - © Reporters


   

   


  ( Categorie  WETENSCHAP )

  13-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Tags:biologie algemeen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationisme ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  De   beste  uitleg voor  het  bestaan      van  creationisme ( inclusief ID) is sociologisch, sociaal en cultuurhistorisch ....


  Het is ook verbonden met de bestudering van het verschijnsel van de uitbuiting van waanwijzen en de aantrekkingskracht van de morosofie ....
  plus de domheden en goedgelovigheid vroeg of laat aanwezig in elk mens ( ook de zogenaamd "slimmen " kunnen aartsdom , impusief en irrationeel doen : (sommigen hebben er zelf voor gestudeerd lijkt het ), en enkelen zijn natuurtalenten net zo zeldaam als de bezeten genieen van het savant-idiotisme ) ....

  ID is nooit wetenschap geweest
  / het is een door spitsvondige en geroutineerde advocaten en rechtgeleerden , zeloten en theologen / ideologen van het fundamentalistische christendom : intelligent ontworpen akademische en wetenschappelijke vermomming voor O.a. het creationisme ;

  ID is een trojaans paard (het referentie-model is van amerikaanse makelij )... zowel pseudo(=schijn) als junk (=misbruikte en gekaapte )als vervang -wetenschap en de rechtstreekse opvolger van het "scietntific creationisme "

  De enige zogenaamd "wetenschappelijke " voorstellen en uitgangsconcepten die ooit door deze zogenaamde theorie zijn geformuleerd , zijn gefalsifeerd : ( in die zin
  waren de allereerste aanzetten wel degelijk "wetenchappelijk" , maar die zijn dus afgeschoten en voorbijgestreefd door up -dating , nieuw feitenmateriaal en betere theoretische verklaringen )

  wat overblijft is een wetenschappelijk gezien lege huls / een dossier met een naam op , maar zonder documenten of bladzijden noch peer- reviewed onderzoekverslagen ... hoogstens nog een paar onfalsifeerbare restanten en meningen : het is verworden tot een "mistgordijn " , een lege doos ....en is al een tijdje als zodanig , ontmaskerd
  --> zie ook het "Wedge Document " , de  NEDERLANDSE draaikonterij en naar -drijvende-strootjes-grabbelende -en-lucht -happende stukjes van de EO , ene wild trappende Cees Dekker (plus ___tegenwoordig ook ____ ene de nederlande wikipedia verbeterende vandaal /het blogland teisterende dr. Peebee ), die allen nog vlug eventjes hyperventilerend komen waarschuwen voor de gevaren van het racisme, de dreigingen van de eugenetica en het "sociaal darwinisme" van honderd jaar geleden ....

  Het enige wat blijft is wat het ID-otisme altijd is geweest ---> rancuneuze ezel stamperij en populistische zeverderij en propaganda ; machiavellistische politiek /gelobby , gekrakeel en gestook en de strijd om de controle over en de promotie van - de universele coca-cola cultuur en het bijsturen van aankomende jongeren met als eindsttreeffdoel de (re)installatie van de wereld overheersende theocratie .en de voortschrijdende debilisering van haar dragende en zelfgekweekte werkezels en tussengastheren ...

  ID is ondertussen uitgegroeid tot de overkoepeldende bundeling ( the "big tent" ) van alle soorten creationisten en wrokkige anti-wetenchappers , "geesten" en "kosmische bewustzijn" -aanbidders , op deze aardkloot .... inclusief de ufonauten , de spiritisten , de blavatskies en de crowleys , de paradinges en alle andere grapjassen en paragnosten die het " methodisch supernaturalisme " de kwak en de kwezelarij willen toevoegen aan de (natuur)wetenschappelijke methode .....

  Het heeft zich net als de rest van de amerikaanse klooizooi , ook verspreid naar de andere wereldgodsdiensten ... alweer het nog verder wordt verbouwd tot nationalistische , imperialistische en fascistische ideologieen ( zie harun yahya )en het hindoe -creationisme van cremo -types en vele oosterse reli-shoppers en mystiekelingen van het zwevende type of het imbiciele   Deepak Chopra
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Deepak_Chopra    :
  Het  geloei
  van de heilige koeien ., dus ...

  De diepe grondslag van het voortdurend succes van de overblijfselen van het ID is het appeal aan de universele overtuiging en wensdenkbeelden met de grootste draagkracht "
  Er  moet  immers 'iets 'zijn dat het bestaan van de mens en de mensheid  belangrijk vindt "


   (Categorie  ; CREATIONISME )W.I.E. 


  13-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?

  Creationistische Morosofen in Nederland (zie noot 2)
  Korte geschiedenis van het "moderne" (Amerikaanse )  creationisme  ;
  Het ‘creationisme’____ het georganiseerde verzet tegen de evolutietheorie_____ steunt veel meer op protesten  tegen de (vermeende ) uitwassen van de moderniteit en het zogenaamde "morele verval"  , dan eenvoudig op  meningsverschillen  over -  en interpretaties  van - wetenschappelijke bevindingen.
  Het anti-evolutionisme is geen overblijfsel uit voorbije tijden, het is een bij uitstek 2Oste-eeuws verschijnsel.

   

  I
  Het creationisme ontstond in de Verenigde Staten in de vroege 2Oste eeuw, toen politici en anderen die werden overvallen door de snelle maatschappelijke
  veranderingen, terug wilden naar de oude deugd en gemeenschapszin(= conservatisme / fundamentalisme / Gimme that  "old time"  religion ).
  Naar hun gevoel was Amerika zijn morele kompas kwijt.
  Dat zou vooral een gevolg zijn van het feit dat de bijbel niet langer serieus werd genomen.
   
  De precieze invulling van hun ideeën lag allerminst vast.
  Over de precieze betekenis van de zes dagen, de zondvloed enzovoort deden bij deze eerste creationisten allerlei verschillende ideeën de ronde.
  Gebrek aan overeenstemming over die punten was echter niet zo belangrijk.
  Het creationisme was geen filosofisch of theologisch systeem, maar vooral een maatschappelijke beweging.


  II
  De eerste keer dat het creationisme duidelijk van zich deed spreken was tijdens het proces van John Thomas Scopes in 1925.
  Scopes was een leraar in Dayton, Tenessee. .
  Zijn proces trok internationale belangstelling.
  De creationisten slaagden er echter niet in om hun opvattingen op respectabele wijze voor het voetlicht te brengen.
  Voor het oog van de wereld sloegen ze een modderfiguur.


  III
  De daarop volgende jaren lieten ze daarom weinig van zich horen.
  Maar ze zaten allerminst stil.
  Ze probeerden niet meer het publieke domein te beheersen, maar richtten hun eigen parallelle organisaties op.
  In de jaren dertig werden de eerste creationistische verenigingen opgericht.
  Het creationisme werd daarmee een speerpunt van een invloedrijke conservatieve pressiegroep.
  Ze probeerden ook natuurwetenschappers voor hun ideeën te winnen en hun denkbeelden te formuleren op een manier die ook wetenschappelijk acceptabel zou zijn. Het doel werd om aan te tonen dat de evolutietheorie ook wetenschappelijk gezien niet kon deugenIII
  In de jaren zestig trad het creationisme op nieuw naar buiten.

  IV
  In 1961 verscheen het boek The Genesis Flood van J.C. Whitcomb en H.M. Morris.
  Het werd een bestseller.
  Kort daarop werd de Creation Research Society opgericht, om de boodschap actiever te verspreiden.
   
  Deze creationisten waren in het algemeen strenger in de leer, dat wil zeggen, ze namen de bijbel nog letterlijker dan hun voorgangers uit de jaren
  twintig.
  Het waren vooral echte  Bijbelaars 

  Doch ook hier geldt  dat het  voornamelijk een politieke en maatschappelijke beweging was, en niet zozeer een filosofisch systeem.
  Het ging om de vraag of de evolutie theorie mocht worden onderwezen op scholen.
  Die vraag werd vooral met juridische middelen uitgevochten.
  Het zogenaamde "scientific creationism " verloor  die  juridische  strijd


  V
  Intelligent Design komt voort uit de zelfde traditie.
  In feite is het een voortzetting van het  gediskwalificeerde "scientific creationisme "
  De naam werd veranderd ... en de identiteit van de "schepper" verzwegen
  De beweging vindt zijn oorsprong bij een jurist, Philip Johnson, die op een goed moment het licht zag en als herboren christen de strijd aanbond met
  het atheïsme van de Amerikaanse samenleving.
  Aan de wortel daarvan lag volgens hem de minachting voor de bijbel.
  Die minachters vonden hun grootste steun in de evolutietheorie, dus besloot hij zich daarop te concentreren.
  Aan gezien hij zelf geen bioloog was, nam hij de theorie vooral met wetenschapsfilosofische argumenten op de korrel: hij betoogde dat de evolutietheorie
  zelf een soort geloof was.
  Het geloof in de schepping zou dan daaraan gelijkwaardig zijn.

  Wat de evolutietheorie zelf betreft, vertrouwde hij erop dat als de biologen eenmaal bevrijd zouden zijn van hun bevooroordeelde
  seculier-wetenschappelijke blik, ze op den duur wel met een beter alternatief zouden komen.
  Johnson en zijn aanhangers hebben overigens niet op die betere theorie gewacht.
  Het idee van ‘intelligent design’ werd omhelsd door een conservatieve denktank, het Discovery Institute in Seattle, dat een speciaal instituut oprichtte,
  het Centre for the Reformation of Science and Culture, om de ID-gedachte te verbreiden. (noot 1)

  Zoals de naam van het centrum al aangeeft, is ook hier de wetenschappelijke theorie dan wel geen bijzaak, maar toch vooral een stok om de hond te slaan.
  Het gaat hen om een hervorming in neoconservatieve zin van de moderne samenleving op zich.
  Die hervorming moet er met propaganda, maar ook met juridische actie komen.
  Het belangrijkste  interne  document in verband met deze stategie  is de   Wedge Strategy,(< klik )

  Dit document vormde een van de bewijsstukken in het proces tegen de ID-beweging, omdat het duidelijk maakte dat ID een religieuze theorie is. Uit het document bleek ook dat de conservatief-christelijke beweging actief probeert de seculiere staat op termijn te vervangen voor een religieuze staat.(Theocratie )

  Uiteindelijk heeft het proces  " kitzmiller "  in Dover Het ID  juridisch ontmaskerd als een misleidende heruitgave  van het vroeger reeds veroordeelde" Scientific creationisme "  een antecedent  voor de  juridische   verwerping van   de pogingen om   ID   als wetenschappelijk alternatief in het officiele  wetenschappelijk onderwijs curriculum  , te laten  opnemen

  Uiteraard mag  men zich in de nabije toekomst aan  "nieuwe "  creationistische  pogingen  verwachten  om het wetenschappelijke onderwijs te infiltreren , te corrumperen en ( indien mogelijk ) te censureren --> 
  dat wordt dan hoogstwaarschijnlijk een soort  " front-loading" theorie die zeer dicht zal gaan aanleunen bij het theistische evolutionisme ...


  Inhoudelijk-wetenschappelijke of filosofische argumenten zullen uiteindelijk weinig indruk maken op de aanhangers van ID en v/h creationisme in  het algemeen .
  De geschiedenis leert dat dit soort discussies niet wordt opgelost door inhoudelijke argumenten.
  Pas wanneer de maatschappelijke tegenstellingen die op de achtergrond aanwezig zijn, worden overbrugd, raken zulke debatten uitgewoed.
  Niet omdat men overtuigd is, maar omdat het debat zijn relevantie verlies

  ( Johan Braeckman ) " ..... Voor de WASP (= White anglo Saxon  protestants )de "new born christians" , de evangelischen , de charismatische secten   en  de  fundamentalisten allerhande  is de evolutietheorie een probleem, ___> kijk naar de  huidige Amerikaanse creationisten. en de  Europese " charismatische  secten   , zwarte kousen groepen ,  regelnichten en moraalridders  , gereformeerden   en  amerikaans geinspireerde  spin -offs " in Nederland en Duitsland bijvoorbeeld  (2)

  In het katholicisme is deze theorie dat veel minder,
  Daar geld immers  een vorm  van het theistische evolutionisme 
  Maar de pauselijke omgeving  leunt  tegenwoordig   ook wel erg sterk aan bij bepaalde vormen van ID  en ze hebben natuurlijk ook hun fundamentalisten  en  ze hebben heimwee naar  meer macht , nog  grotere betutteling   en steeds op de loer om de restauratie door te voeren en de secularisatie teniet te doen

  Maar voor de islam geld dan weer wél rigoureus -creationisme , orthodox  literalisme en de superioriteit  van de eigen  heilige schrifturen  .

  Tweehonderd miljoen moslims zijn eigenlijk creationisten van de oude stempel .
  Veel biologen, van Egypte tot Indonesië, antwoorden op de vraag hoe fossielen er zijn gekomen
  dat ze 'in de grond gestopt zijn zodat god ons geloof kan testen'.
  Het lijkt een karikatuur, maar
  het komt zelfs voor in een relatief geseculariseerd land als Turkije.
  Biologen in Istanbul zeggen  dat ze onder druk staan van zeer conservatieve creationistische moslims.

  Die halen  hun mosterd bij de Amerikaanse christelijke creationisten.(na hun Amerikaanse nederlagen hebben de creationisten steeds weer ook hun heil gezocht in de export van hun gedachtengoed )

  Ze werken zelfs samen in een  vreemde vorm van 'oecumenisch pluralisme' tegen "Darwin " en tegen wie op een wetenschappelijke
  manier biologie onderwijst.'

  In feite is creationisme verworden tot een  apologetiek en  een belangrijke  ideologie  voor allerlei theocraten  ...
  Noten
  (1)
  Barbara forest :

  ".....Jaren later hoorde ik van het Center for the Renewal of Science and Culture, dat in 1996 werd opgericht. Het is de creationischtische tak van het Discovery Institute, een conservatieve denktank. Een paar jaar geleden werd de naam veranderd in  Center for Science and Culture, een actief creationistisch project....."  

  ( vertaald )interview met barbara forest
  http://www.atheisme.eu/nl/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=9

  (2)
  Een bijzonder ridicuul hedendaags staaltje YEC creationisme in Nederland is hier te vinden --


  ( eenmans)  -initiatief projekt is voltooid in  het Nederlandse  Shagen 
  http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=686650/sc=f70b6c
  http://www.nrc.nl/anp/article658702.ece
  http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=10922
  VERDER  LEZEN
  Links
  (Nederlands )

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Creationisme
  http://www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html
  http://www.drees.nl/evolutie.htm
  http://www.freewebs.com/deatheist/Artikelen/HoudbaarheidTE.htm
  http://www.kennislink.nl/web/show?id=131881
  wat is id 

  Is creationisme wetenschap (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?

  (Engelstalig )

  (Amerikaanse ) Juridische verwikkelingen  over het wetenschappelijjk curriculum  in het onderwijs
  Noot ;
  het belang van deze   amerikaanse processen is ook gelegen in het feit dat de diverse( engelstalige )  getuigenissen van wetenschappers en wetenschaps -filosofen in zeer veel gevallen aanleiding waren ( of het  kader vormden )van uitgebreide  en zeer  "goede inleidingen " op  de wetenschappelijke standpunten  en theorieeen , uitgelegd door   erkende  experts  en specialisten  in een taal die ook begrijpelijk is voor de ontwikkelde leken ... 


  "YEC's " /Dayton
  http://en.wikipedia.org/wiki/Scopes_Trial

  "Scientific creationism"

  http://en.wikipedia.org/wiki/Epperson_v._Arkansas
  http://en.wikipedia.org/wiki/McLean_v._Arkansas
  http://en.wikipedia.org/wiki/Edwards_v._Aguillard

  ID /Dover
  http://en.wikipedia.org/wiki/Kitzmiller_v._Dover_Area_School_District


  Wetenschapsfilosofe Barbara forest ,
  Bioloog   kenneth Miller  en  
  paleontoloog   Kevin Padian    zijn hierbij zeker belangrijke  getuigen geweest 


  inleiding tot de grondbeginsellen van de  macro-evolutie-biologie 

  Deze ( Engelstalige ) uitgave van het  op schrift gesteld  getuigenis van   Dr.  kevin  Padian tijdens het kitzmiller proces ___ waaraan  de oorspronkelijke gebruikte  "power point "presentaties zijn toegevoegd ___verleent  het  getuigenis  een totaal nieuwe kracht ....
  Het hier voorliggend geheel  is in feite een erg goede inleiding tot de grondbeginsellen van de  macro-evolutie-biologie  
  Wanneer  één of andere creationist  in de toekomst beweert  dat hij micro-evolutie aanvaard , maar  bij gebrek aan bewijs macro-evolutie voor hem  niet te accepteren valt   ...dan kan men hem op deze webpagina  wijzen ...
   
  De uiteenzetting  was oorspronkelijk aan niet-  wetenschappers gericht , maar aan de rechters en de advocaten tijdens het Dover proces  ;  zodat het getuigenis bj uitmuntendheid  begrijpelijk is voor  om het even welke intelligente leek... en het verplettert de valse verwerping en afwijzingen  van de  macro-evolutie ,   die de creationisten zo dierbaar zijn
  http://www.sciohost.org/ncse/kvd/Padian/Padian_transcript.html#s006 

  VIDEO 
  Evolution vs. Creationism: Listen to the Scientists
  http://www.youtube.com/watch?v=bV4_lVTVa6k&mode=related&search=   (Categorie  ; CREATIONISME )


   

  13-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)


  Tsjok45
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Belgische Soortenlijst
  Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?
 • blog
 • foutje

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • Segera daftarkan diri anda untuk mengikuti Judi Online melalui kami sebagai agen judi online yang terbaik dan terpercaya (violaputri)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Agen Bola Terbaik untuk menjadi media perjudian anda adalah kami (halimsutarmaja)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • gelasaqua (gelasaqua)
      op ZWEDEN
 • poker online (amanda1)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • pandora jewelry (changhon62)
      op EUROPEES ONDERWIJS ?
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!