Foto
Foto
Foto

Foto
Inhoud blog
 • economisch werkloosheid en interim's
 • Werkeloosheid in Transportsector
 • Klacht tegen Stora Zeebrugge
 • E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Zoeken in blog

  Interessante websites
 • Blog BTB kust
 • BTB centrale
 • ABVV
 • website voor syndicalisten
 • Zoeken in blog

  Verbroederde Blogadressen
 • ABVV Caterpillar Limburg
 • De Rode Syndicalist
 • DDtrans-BTB
  jou ddtrans btb blog
  05-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.economisch werkloosheid en interim's

  Beste collega's,

  heb deze week vernomen dat er een paar van ons verplicht in verlof moeten gaan zijn wegens te weinig werk.

  Ik wil jullie eraan herinneren dat dit NIET kan indien er Poolse interim arbeiders aan het werk zijn.

  Je kan zelf niet economisch werkeloos zijn.

  Als ze voor jou geen werk hebben en jou naar huis sturen moeten ze jou voor die dag doorbetalen !!!!!!!!!!

   Met vriendelijke groeten van Jean-Marie

  05-09-2010 om 07:18 geschreven door jean-marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (14 Stemmen)
  08-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.


  13 BTB wensen voor een beter 2010

  Wens 1:

  Een volwaardig statuut voor elke werknemer in de sector

  Het kapitalisme is in volle crisis. En de rekening wordt betaald door de werknemers. Ook in onze sectoren. 30 % van de trucks stond stil op de bedrijfsparkings in 2009. De Lijn en TEC kondigen besparingsplannen aan, de tijdelijke werknemers zijn vaak al lang ontslagen en herstructureringen worden doorgevoerd in de logistiek.

  Tegelijk klagen de werkgevers over het gebrek aan kwalificatie van het personeel.

  Dat is soms terecht. Jammer genoeg durft men de vinger niet op de spreekwoordelijke wonde te leggen. Betaalt de sector een behoorlijk loon ? Kunnen de werknemers in veilige omstandigheden werken ? Wordt er voldoende geïnvesteerd in de vorming van het personeel, zodat ze met kennis van zaken aan de slag kunnen ? Het verkeersreglement kennende, de veiligheidsvoorschriften beheersend ? Wetend hoe men lasten mag en moet tillen ?

  Al te vaak vergeet men dat de aantrekkelijkheid van een beroep ook daarmee samenhangt.

  VOOR DE PROFESSIONELE VRACHTWAGENCHAUFFEUR

  Wens 2 :

  Investeren in wegeninfrastructuur = investeren in jobs

  Indien men van België echt een logistieke “pool” wil maken, dan moet men er ook naar handelen.

  Een degelijke wegeninfrastructuur, veilige verkeersaccommodatie, … dat kost geld en vergt investeringen. Bovendien betekent investeren in wegen ook het organiseren van de relance… en daar hebben we momenteel méér dan nood aan.

  Wil men de mobiliteit op gang houden dan moeten er werken uitgevoerd worden om het verkeer vlot en vooral veilig te laten verlopen.

  De ring rond Antwerpen moet afgewerkt worden. Dat geldt ook voor de ring rond Brussel, en de meeste “grote” steden. De E313 (Antwerpen - Liège) moet verbreed worden, de spoorvorming moet weggewerkt worden (bijv. aan de oprit van de expressweg in Zelzate en op vele andere plaatsen).

  Wens 3 :

  Zorg voor voldoende, veilige en comfortabele rustplekken op de parkings langs de snelwegen en op de wachtplaatsen in de havens

  Dat is en blijft dé vraag van de beroepschauffeurs. Drie zwartboeken heeft BTB al gewijd aan de problematiek van de parkings : Onvoldoende, onveilig en oncomfortabel zijn de drie trefwoorden die we moeten gebruiken. Hoewel er in sommige servicestations moeite wordt gedaan om betere, gezondere en goedkopere maaltijden aan te bieden, blijft het leven voor de chauffeur onderweg vaak een calvarietocht.

  Te weinig douches, geen aparte douches voor vrouwelijke chauffeurs, … en vooral : er zijn gewoon té weinig parkeerplaatsen.

  Na drie BTB-zwartboeken, die veel media-aandacht kregen, wordt het tijd dat de beleidsverantwoordelijken daden stellen ! Rekening houden met onze klachten bij het uitschrijven van nieuwe concessies is onvoldoende. Zo zijn we nog jaren bezig! Er moeten – desnoods tijdelijke – noodmaatregelen komen om aan de ergste klachten tegemoet te komen.

  Wens 4 :

  Stop aan de “slechte” arbeid die de “goede” jobs verjaagt

  Meer en meer stellen we vast dat “slechte” arbeid de “goede jobs” vernietigt.

  Belgische bedrijven ontslaan chauffeurs en zetten onderaannemers in uit Oost- Europa. Vaak zijn die onderaannemers opgericht door diezelfde Belgische firma’s.

  De enige reden is het organiseren van sociale dumping.

  De Belgische chauffeur verliest zijn werk, de chauffeur uit Oost-Europa krijgt onderbetaald werk in slechte werkomstandigheden. Een bezoek aan het Asiadok in Antwerpen, of in de Transportzone in Zeebrugge spreekt boekdelen ter zake.

  Er moet dringend werk worden gemaakt van een écht sociaal Europa.

  Wens 5 :

  Wees toleranter op de rij- en rusttijden, maar uiteraard niet ten koste van de chauffeur

  Iedereen kent het klassieke geval van de chauffeur die op 15 minuten van huis strandt, omdat hij aan de limiet van zijn rijtijd zit. Iedereen vindt dit absurd, maar niemand doet er wat aan.

  Uit intern onderzoek van BTB blijkt dat meer dan 50% van de overtredingen van chauffeurs te maken hebben met de dagelijkse arbeidstijd of rijtijd.

  BTB wil dat de rusttijden gegarandeerd blijven. Het is goed en veilig dat een chauffeur regelmatig moet rusten. Maar een meer flexibele toepassing is aangewezen. Een chauffeur beboeten die één of twee minuten over zijn rijtijd gaat is absurd.

  De chauffeur die na een week buitenland op vrijdag naar huis rijdt en op 15 minuten van de thuisbasis moet blijven staan, dat is even absurd.

  Bovendien moet de fraude, die bepaalde bedrijven organiseren door hun chauffeurs aan te zetten om de tachograaf op foutieve wijze te gebruiken, aan banden gelegd worden. Zo worden chauffeurs gedwongen de tacho op “rust” te zetten, ook al zijn ze in “beschikbaarheid”. Als dat systematisch gebeurt verliest de chauffeur al gauw een stuk loon.

  Wens 6 :

  Verlos ons van de zogenaamde Eco-combi’s of Super-trucks

  De enigen die voordeel halen uit het inzetten van lange en zware voertuigen zijn de werkgevers. Zij noemen die trucks “eco-combi’s”. Ze kunnen in één keer méér laden, hebben zo minder chauffeurs nodig, … maar die trucks veroorzaken ook meer onveiligheid in het verkeer. BTB noemt ze dan ook “cash-combi’s”.

  Voor gewone trucks investeren we volop in de dodehoekspiegel, om veiligheidsredenen. Tegelijk zouden we met nog grotere, nog zwaardere trucks moeten gaan rijden.

  Een drukbereden land als België is niet klaar voor de super-truck, de wegeninfrastructuur is er niet voor uitgerust (denk bijv. aan de ronde punten).

  De Staatssecretaris van Mobiliteit maakte dan ook een grote fout toen hij de transportfederaties toezegde om experimenten met deze wegmonsters toe te laten. De regionale ministers die hem volgen in dit kwaad dragen een zware verantwoordelijkheid.

  Wens 7 :

  Organiseer geen verschuiving van dag- naar nachttransport

  Sommigen zien de oplossingen voor het mobiliteitsprobleem wel heel simpel.

  Als we het personeel uit de grootwarenhuizen en de logistieke depots langer aan het werk houden (’s avonds laat, ’s morgens zeer vroeg en ’s nachts), dan kan je een deel van het truckvervoer van de dag naar de nacht verplaatsen.

  Dat dit zou leiden tot massale en/of verplichte nachtarbeid voor truckers stoort blijkbaar niemand. Dat het wetenschappelijk bewezen is dat een mens - dus ook een truckchauffeur - in het donker minder goed ziet, stoort ook niet. Dat we op die manier extra veel ongelukken zullen krijgen, zal waarschijnlijk ook weer de schuld van de individuele truckchauffeur zijn.

  En wat met het sociale en familiale leven van die chauffeurs, die van de ene dag op de andere nachtdieren worden, omdat dat dé oplossing is voor het mobiliteitsprobleem ?

  De recente voorstellen ter zake van Minister Crevits zijn dan ook uit den boze.

  VOOR DE TRANSPORT- EN DE LOGISTIEKE SECTOR

  Wens 8:

  Financiële bijpassing en controle bij economische werkloosheid

  Wie in de transportsector economisch werkloos wordt, krijgt geen enkele vorm van financiële bijpassing, wat in andere sectoren wel een zo goed als algemene regel is. Wie economisch werkloos valt, die moet het stellen met zijn of haar werkloosheidsuitkering. Tijdens de laatste onderhandelingen kaartten de vakbonden dit punt nochtans aan. Het patronale njet kan deze bijpassing vandaag nog weglachen. Ondertussen wordt het personeel uit de transportsector dubbel “gepakt” bij werkloosheid: zonder werk en een verminderd inkomen (dat volledig door de gemeenschap wordt gedragen).

  Het gebrek aan sluitende controlemechanismen zorgt bovendien voor misbruiken. Chauffeurs worden bij de eerste ziektedag op economische werkloosheid gezet om het gewaarborgd loon te vermijden. Chauffeurs worden op economische werkloosheid geplaatst terwijl Oost-Europese chauffeurs hun ritten rijden. Je kan het zo gek niet bedenken of het gebeurt. BTB eist een financële bijpassing voor de slachtoffers van de economische werkloosheid en meer en sluitende controle op de gebruikers van het systeem.

  Wens 9:

  Beperk de interimarbeid

  De inschakeling van de interimarbeid moet aan banden gelegd worden. In plaats van vervangers voor zieken of arbeidskrachten die inspringen bij uitzonderlijke of onvoorziene vermeerdering van werk, zijn interimarbeiders op veel plaatsen de regel geworden. Je krijgt geen vaste arbeidsovereenkomst meer als je niet eerst minstens 6 maanden (vaak langer) via interimarbeid passeert.

  BTB wenst volwaardige arbeidsovereenkomsten voor de interim-arbeiders

  VOOR DE AFHANDELAARS OP DE LUCHTHAVENS

  Wens 10 :

  Geen derde afhandelaar op de luchthaven van Zaventem

  De afhandeling van de bagage in de luchthaven van Zaventem gebeurt nu door twee afhandelaars : Flightcare en Aviapartner.

  Uit contacten met de Staatssecretaris voor Mobiliteit is gebleken dat het zijn bedoeling is om minstens één extra afhandelaar in te schakelen.

  BTB houdt haar hart vast en waarschuwde vroeger al voor de sociale gevolgen van zo’n beslissing. Hoe meer men liberaliseert in deze sector, hoe meer de werkgevers zullen proberen te besparen op loon- en arbeidsvoorwaarden, op materiaal en dus ook op de veiligheid van het personeel.

  BTB wenst geen extra afhandelaar op Zaventem.

  Bovendien waarschuwen we de huidige afhandelaars Aviapartner en Flightcare: stop met afsplitsen van activiteiten om die nadien door te schuiven naar andere firma’s die tegen lagere arbeidsvoorwaarden functioneren en vaak onder een ander paritair comité vallen. Sluit deze doos van Pandora, voor er ongelukken gebeuren op Zaventem!

  Wens 11:

  Beperk de last tot 23 kg voor de bagagisten op de luchthavens

  Een bagagist op de luchthaven versleept per dag zo’n 10 TON ! Per koffer tilt hij of zij 20 tot 30 kg ! Uitschieters boven de 30 kilo zijn geen uitzondering (zeker op de vluchten naar Afrika). 150 koffers per vlucht ook niet. Kortom, het is fysiek hard werken en veel bagagisten hebben daardoor rugklachten.

  Daarom wil BTB samen met de Europese vakbondskoepel ETF een beperking op het aantal kilo per colli tot 23 kg.

  Wie meer wil meenemen moet niet enkel meer betalen, maar de vracht ook spreiden over meerdere koffers of colli’s.

  VOOR DE BUS-, CAR- en TAXICHAUFFEUR

  Wens 12:

  Stop de agressie tegen bus- en taxichauffeurs

  Bus- en taxichauffeurs worden maar al te vaak geconfronteerd met agressie. Mondelinge agressie, maar ook fysiek geweld onder passagiers en naar het personeel toe, komen steeds vaker voor.

  De werkgevers moeten daarom meer investeren in de veiligheid van het materiaal, de preventie, de opleiding van het personeel, …

  En de overheid (de politie) moet haar verantwoordelijkheid opnemen door op te treden in bepaalde wijken waar buschauffeurs of taxivoerders nog amper door durven rijden.

  “BEZINT EER GE BEGINT”: PLEEG OVERLEG MET DE VAKBONDEN

  Wens 13 :

  Geef ons ministers en andere politieke verantwoordelijken die de werknemers uit de transportsector betrekken bij hun beleid

  Sinds haar aantreden hadden we nog niet de eer om overleg te kunnen plegen met het kabinet van Mevrouw Crevits, de Vlaamse superminister verantwoordelijk voor Mobiliteit en Openbare Werken. Ondertussen lanceert ze voorstellen bij de vleet, zonder rekening te houden met de stem van chauffeurs of logistiekers. Maar ook in Wallonië is men niet gehaast om tot overleg te komen met BTB. Ook van het zuidelijk front geen nieuws als het op overleg aankomt.

  De excellenties moeten echter weten dat ze zonder de beroepschauffeur, de logistieker, de verhuizer, buschauffeur of taxibestuurder, geen beleid kunnen maken. En het beste beleid wordt gemaakt … met inspraak van betrokkenen.

  Meer info? Frank Moreels, Federaal Secretaris Transport en Logistiek BTB – ABVV, frank.moreels@btb-abvv.be en gsm: 0032 475 243896.


  ********************************************************************

  This email may contain information that is privileged or confidential. If you are not the intended
  recipient of this email, please notify the sender immediately and delete it without reading, copying,
  storing, forwarding or disclosing its contents to any other person.
  Thank you

  Check us out at http://www.btb-abvv.be

  ********************************************************************

  No virus found in this incoming message.
  Checked by AVG - www.avg.com
  Version: 9.0.725 / Virus Database: 270.14.124/2599 - Release Date: 01/04/10 09:24:00


  08-01-2010 om 19:11 geschreven door jean-marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  25-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werkeloosheid in Transportsector


  Economische werkloosheid in de transportsector ?

  Ja, maar op gecontroleerde wijze !

  Tot onze grote verbazing lezen wij in de pers dat UPTR de vakbonden de schuld geeft van het feit dat de economische werkloosheid in de sector van het goederenvervoer niet wordt verlengd, met alle gevolgen van dien.

  Sta ons toe even de puntjes op de i te zetten.

  Vanzelfsprekend is BTB-ABVV bereid om het probleem van de economische werkloosheid aan te kaarten. Eén van de prioriteiten voor onze organisatie is immers het behoud van jobs en het vermijden van ontslagen.

  Wij weten ook dat de economische crisis bij sommige transportbedrijven het water tot aan de lippen doet stijgen. Daarom zijn wij voorstander van de verlenging van de economische werkloosheid, op voorwaarde dat er ook een controlemechanisme wordt ingebouwd. Wij hebben immers in de praktijk vastgesteld dat er veel werkgevers in de sector misbruik maken van het systeem van de economische werkloosheid. De vaste chauffeurs worden tijdelijk op economische werkloosheid gezet, maar ondertussen rijden er wel interimarbeiders met diezelfde vrachtwagens. Of erger nog : Oost-Europese chauffeurs nemen gewoon het werk over, aan een lager loon weliswaar.

  Daarom stuit de hyprocriete houding van UPTR ons zo tegen de borst. Zij weten ook dat deze misbruiken bestaan. Toch vinden zij dat wij als vakbond geen enkel controlemechanisme mogen inbouwen. BTB-ABVV heeft constructieve voorstellen naar voor geschoven, maar deze werden door UPTR, als enige van de drie werkgeversfederaties trouwens, gewoon van tafel geveegd. Zij beschermen liever de “foefelaars” ten koste van de ernstige transportfirma’s. UPTR brengt met haar anti-constructieve houding het sociaal overleg in de sector in gevaar.

  Bovendien : onze chauffeurs zijn nog lang niet vergeten dat de werkgeversfederaties tijdens de laatste sectoronderhandelingen ronduit weigerden om aan de chauffeurs een bijpassing toe te kennen in geval van economische werkloosheid. Door het werkloosheidssysteem moet de werkgever de chauffeur al geen loon betalen, maar zelfs een kleine bijpassing, betaald door de firma of door de collectiviteit van het sociaal fonds, was niet bespreekbaar. Een kleine vergoeding die door de chauffeurs zeker zou worden op prijs gesteld, aangezien zij al een groot inkomensverlies leiden omwille van de werkloosheid. Njet over de ganse lijn.

  Wij kunnen dan ook enkel besluiten dat UPTR vorige week donderdag wel aanwezig was op het Paritair Comité, maar dat zij, zoals zo dikwijls in het sociaal overleg, oogkleppen op hadden en bovendien niet hebben geluisterd naar het standpunt van BTB-ABVV.

  Ja, wij zijn voorstander van constructief overleg tussen de sociale partners.

  Ja, wij zijn vóór de verlenging van de economische werkloosheid.

  Maar enkel mits inbouwing van een controlemechanisme. Want als syndicale organisatie weigeren wij carte-blanche te geven aan de foefelaars uit de sector, die door UPTR de hand boven het hoofd worden gehouden.

  Frank Moreels,

  Federaal Secretaris BTB Wegvervoer & Logistiek

  0475/24 38 96


  25-11-2009 om 13:44 geschreven door jean-marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  20-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klacht tegen Stora Zeebrugge
  Beste vrienden,
  Ik heb vandaag een klacht neergelegd tegen Stora-Enso in Zeebrugge.
  De reden vind je terug in brief die in bijlage is toegevoegd.
  WIJ ZIJN MENSEN EN GEEN STRONT.
  Ik gebruik het woord DIER niet want die hebben  tenminste de dierenbescherming

  Aan: Diensthoofd Antoon Serroen, attaché,

  Externe directie

  Breidelstraat 3

  B8000 Brugge

  Geachte,

  Graag had ik een klacht willen indienen voor onmenselijke en zeer gevaarlijke werkomstandigheden tegen de Firma Stora-Enso gevestigd in de voorhaven van Zeebrugge.

  Op vrijdag 17 oktober moest ik voor onze firma DDtrans gevestigd in Zeebrugge en in opdracht van onze klant Ewals bobijnen papier( 1300kg) laden bij Stora-Enso.

  Ik werd daar geladen binnen in een loods.

  Na belading en met open zijl werd mij gevraagd om de lading te verzekeren met spanbanden en met plastice hoeken om de lading te beschermen en dit volgens de nieuwe wetgeving in België en Europa.

  Tot daar geen probleem. Maar dan werd mij gevraagd om dit wel buiten te doen. Gezien de zware wind en risico op regen, heb ik daarop bezwaar gemaakt en dit voor mijn veiligheid gezien het zijl van mijn trailer tot een meter de lucht in ging.

  Hun antwoord was, als je nog veel commentaar geeft zullen we je nummerplaat opschrijven en jou de toegang tot het bedrijf de volgende keer weigeren.

  Ik ben dan vooraan gereden naar het hoofdkantoor om daar deze problemen en gevaarlijke situatie aan te kaarten met de preventieadviseur en directie van Stora-Enzo.

  Werd daar ontvangen door een bediende die mijn klacht niet wou doorgeven of inschrijven in hun boek van preventie.

  Daar we stuwingen moeten doen volgens wetgeving en directieven van Stora anders kunnen we zelf het bedrijf niet verlaten, denk ik dat dit moet gebeuren op de meest veilige en menselijke manier, daar zij ook verantwoordelijk zijn voor veiligheid van externe firma’s tewerkgesteld op hun terreinen.

  Daar ik Syndicaalafgevaardigde ABVV, lid van de OR en CPBW ben bij onze Firma en ook contactpersoon ben voor de drie vakbonden op gebied van veiligheid en preventie zet ik VEILIGHEID en WELZIJN op het werk zeer hoog in mijn agenda.

  Mijn werkgever is ook van plan een brief te schrijven naar Stora en heeft onze klant Ewals op de hoogte gebracht van deze problemen.

  Graag werd ik op de hoogte gehouden van het verder verloop van mijn klacht.

  Hoogachtend,

  Jean-Marie Rapaert

  Jean-Marie Rapaert

  Blankenbergesteenweg, 191

  B8000 Brugge

  telnr. 050/310915

  Gsm. 0499539580

  e-mail jean-marie.rapaert@telenet.be  20-10-2009 om 07:36 geschreven door jean-marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (11 Stemmen)
  09-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  09-10-2009 om 14:33 geschreven door jean-marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  Tags:Petanque fotoalbum
  03-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Petanque bij DDtrans
  Beste vrienden,
  Danny, Kleine Alain, Jean-Marie en Herwig danken jullie voor de mooie opkomst.
  We bedanken ook onze sponsors die voorde leuke en vele prijzen hebben gezorgd
  In het begin dacht ik dat er veel kilometers zouden gewerkt worden maar uiteindelijk was er sprake van millimeter werk.

  03-10-2009 om 18:35 geschreven door jean-marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  31-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1ste Grote petanque wedstrijd

  26 September 2009

  Collega’s en partners welkom.

  Aanwezig in T’Meulentje vanaf 12uOO

  Inschrijven via formulier in bakje af te geven bij dossier of via : Jean Marie tr 73,

  Danny tr 130

  Alain tr 87

  Herwin garage

  Inschrijven . ( 2 drankbonnen inbegrepen)


  31-08-2009 om 03:24 geschreven door jean-marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  08-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niet betaalde uren tussen middag en avond
  De laatste tijd verdwijnen er weer  onterecht halve tot volle uren tussen de middag en zelf s' avonds.
  DIT IS NIET DE AFSPRAAK DIE GEMAAKT IS!
  Gelieve deze problemen naar ons door te geven om dit NOGMAALS op de volgende ONDERNEMINGSRAAD aan te kaarten.
  Je kan het ons mailen via de blog en dit blijft anoniem indien gewenst.
  De gegevens die we daarbij nodig hebben zijn volgende;
  Uur van afspraak, uur aankomst en vertrek en hoeveel hebben ze ingehouden.
  Mvg

  08-08-2009 om 08:54 geschreven door jean-marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gevonden in Chauffeurs lokaal
  Dit volgend pamflet werd bij ons in chauffeurs lokaal achtergelaten door een anonieme schrijver.
  Prachtig geschreven en vond het nodig dit op onze Blog te plaatsen.


  Beste collega's en vrienden,

  Graag eens een woordje over onze Firma,
  Opgericht in de jaren '80 door de heer Gustaaf De Dijcker, een hardwerkend mens ( en met de hulp van chauffeurs), die op een aantal jaren van een kleine overname een groot en bloeiend transportbedrijf heeft gemaakt.
  Het was in die tijd een privilege bij DDtrans te mogen werken. het was er goed vertoeven en er werd er hard gewerkt door iedereen.
  De chauffeurs werden prima verloond en de firma groeide gestatig en werd alom geprezen. Er verschenen zelfs artikels in kranten waarin de firma geprezen werd voor de punten die gegeven werden aan het personeel die hun uiterste best deden om VEILIG, ZUINIG en OPTIMAAL te presteren.
  De reisjes die de anciens, die 5jaar dienst hadden en foutloos gereden hadden werden beloond met een driedaagse uitstap en iedereen deed dan ook zijn best om er eens bij te zijn.
  Helaas is de heer De Dijcker een dagje ouder geworden en mede door de crisis ( en deels door onze nieuwe kaderleden) waait er nu een gans andere wind door de firma.
  Het puntensysteem, reisjes, jaarlijks personeelsfeest, ( vriendenkring DD ) die toch een teken van respect waren naar het personeel toe, zijn grotendeels zoniet allemaal verdwenen.
  De grote reize die we vroeger hadden zijn allemaal ingeneomen door poolse collega's die nu meer respect krijgen dan de mensen die er jarenlang met hart en ziel voor gewerkt hebben.( en deze tot een bloeiende zaak hebben gebracht)
  Elke chauffeur die nu weggaat bij de firma omdat, op het einde van de maand er steeds een aantal gepresteerde uren verdwenen zijn worden door poolse collega's vervangen.
  Het gemor onder de collega's is enorm, maar word niet gehoord door het kader, die winst maken en belangrijk vinden iedere kans te benutten om chauffeurs het gelag te doen betalen.
  Dit word weliswaar niet in de kran gezet en de binnenlandse ritten die de polen doen worden doodgezwegen.
  Met groeten van,
  Anoniem

  08-08-2009 om 08:20 geschreven door jean-marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (12 Stemmen)
  04-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DRINGEND VERZOEK
  DRINGEND VERZOEK
  Samen met Danny Sevenants van het ACV en Jaak Catelyn van het ACLBV vragen we u dat extra blad waar er zogenaamd fouten op staan die jullie zouden begaan hebben NIET af te tekenen voor wij dit in Ondernemingsraad hebben besproken en Niet of Wel goedgekeurd hebben.
  DIT HOEVEN JULLIE NIET TE TEKENEN ZOLANG ER OVER DIT PUNT GEEN AKKOORD IS EN DIT IN HET ARBEIDSREGELEMENT STAAT VERMELD!!!!!!!!

  04-07-2009 om 14:45 geschreven door jean-marie  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)


  Foto

  Foto

  HET IS BETER TROTS TE STERVEN ALS MEN NIET LANGER TROTS KAN LEVEN

  Archief per maand
 • 09-2010
 • 01-2010
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009

  Gastenboek
 • ex-ddt
 • PETANQUE
 • zomaar
 • kijkje
 • wachturen

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Laatste commentaren
 • de juiste wet hier (jean)
      op Herdenken van manier van werken
 • stuwingen van ladingen (jean)
      op Herdenken van manier van werken
 • cabotage (jean)
      op Herdenken van manier van werken
 • arbeid en wachttijden (jean)
      op Herdenken van manier van werken
 • boete (JAN WAUTS)
      op Herdenken van manier van werken
 • Blog als favoriet !

  Een interessant adres?


  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!