De Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne bestudeert de geschiedenis van Kalken en Laarne en onmiddellijke omgeving.

31-01-2021
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doelstelling, bereikbaarheid en bijdragen tijdschrift Castellum
Klik op de afbeelding om de link te volgen

De Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne werkt op meerdere vlakken, namelijk:

 • archiefonderzoek
 • inventarisatie in het algemeen
 • verzamelen van gegevens over en het archiveren van Laarns en Kalkens erfgoed
 • adviseren en sensibiliseren van het gemeentebestuur, verenigingen, onderzoekers, studenten, geïnteresseerden, enz.
 • onderzoek gebouwen inventaris waardevolle gebouwen en sites
 • mondelinge informatieverzameling.

Van de resultaten moet iedereen kunnen meegenieten. Dat doen we via

 • publicaties in het tijdschrift Castellum
 • medewerking aan projecten zoals Openmonumentendag en de Nacht van de Geschiedenis
 • voordrachten en tentoonstellingen
 • het nóg beter toegankelijk maken van onze erfgoedbibliotheek, Keistraat 5, 9270 Laarne
 • bronnenuitgaven en samenwerkingsprojecten.
Elke tweede zaterdag (van 10 tot 12 uur) en elke derde vrijdag (17 tot 19 uur) van de maand, behalve in juli en augustus, is een bestuurslid aanwezig in de erfgoedbibliotheek om de bezoekers met raad en daad verder te helpen. Omwille van de aanhoudende pandemie is die regeling uitgesteld tot (minstens) 19 april 2021. Begeleid bezoek buiten deze permanentieperiodes is enkel in beperkte mate mogelijk na afspraak. 

Volgende bestuursleden zetten zich in voor een betere kennis van ons lokaal verleden:

 • erevoorzitter jonkheer Paul de Pessemier 's Gravendries, Slot van Laarne, Eekhoekstraat 5, 9270 Laarne
 • erevoorzitter Marcel Meys, WZC Sint-Jozef, 9230 Wetteren
 • voorzitter ad interim en secretaris André Van De Sompel, Kruisenstraat 70, 9270 Kalken - 0477/39.58.06 - andre.van.de.sompel@telenet.be
 • penningmeester Lieven Hanselaer, Koffiestraat 61, 9270 Kalken - 09/367.83.30
 • erfgoedbibliotheekverantwoordelijke
  Félix Waldack, Jozef Van De Veldestraat 7, 9270 Kalken
 • leden 
  Eric Balthau, Termstraat 80, 9270 Laarne - Luc De Ruyver, Apostelhuizen 8a, 9270 Kalken - Rita Van Overmeire, Lange Meire 3, 9270 Laarne - Martin Valcke, Pretstraat 20, Heusden

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage:

 • gewoon lid: 12,00 euro
 • steunend lid: 16,00 euro
 • erelid: 25,00 euro
 • beschermend lid: 50,00 euro

Rekeningnummer: BE18 3930 4308 5065 - BBRUBEBB, Castellum, Koffiestraat 61, 9270 Kalken.

Privacyverklaring van 10 juni 2018 is in pdf-vorm raadpleegbaar, zie bijlage.

Overzicht bijdragen in tijdschrift Castellum, jg. I (1984) tot en met jg. XXXVII (2020) én volledige teksten jaargangen I tot en met XX als bijlagen toegevoegd. Om een numerieke opeenvolging van die jaargangen te bekomen, dienden we een loopje te nemen met de juiste schrijfwijze van de romeinse getallen...

Bijlagen:
181006 Privacyverklaring.pdf (540.3 KB)   
210321 Bijdragen tijdschrift Castellum jg. I (1984) tem jg. XXXVII (2020).pdf (8 MB)   
Castellum I (1984).pdf (6.8 MB)   
Castellum II (1985).pdf (8 MB)   
Castellum III (1986).pdf (8 MB)   
Castellum IV (1987).pdf (8 MB)   
Castellum V (1988).pdf (8 MB)   
Castellum VI (1989).pdf (8 MB)   
Castellum VII (1990).pdf (8 MB)   
Castellum VIII (1991).pdf (8 MB)   
Castellum VIIII (1992).pdf (8 MB)   
Castellum X (1993).pdf (8 MB)   
Castellum XI (1994).pdf (8 MB)   
Castellum XII (1995).pdf (8 MB)   
Castellum XIII (1996).pdf (8 MB)   
Castellum XIIII (1997).pdf (8 MB)   
Castellum XV (1998).pdf (8 MB)   
Castellum XVI (1999).pdf (8 MB)   
Castellum XVII (2000).pdf (8 MB)   
Castellum XVIII(2001).pdf (8 MB)   
Castellum XVIIII (2002).pdf (8 MB)   
Castellum XX (2003).pdf (8 MB)   

31-01-2021 om 00:00 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Doelstelling en bereikbaarheid
>> Reageer (0)
21-03-2021
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Castellum 2020/3+4 is uit!!!
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Een blik op zeventiende en achttiende bibliotheken

De Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne sluit publicatiejaar van het tijdschrift Castellum 2020 af met een uitgebreide studie rond twee boekenlijsten van de familie van Vilsteren, heren van Laarne tijdens de zeventiende en achttiende eeuw.

In het archief van het Slot van Laarne bevinden zich twee lijsten van boekenverzamelingen van de familie van Vilsteren. Beide lijsten werden opgemaakt door leden van de boekhandelaarsfamilie Sersanders uit Gent. Niet verwonderlijk, want de familie van Vilsteren bewoonde niet doorlopend het kasteel van Laarne, maar wel een seer schoon ende bequaem huis in het Gentse stadscentrum.

De boekenverzameling van Gerard van Vilsteren (1613-1683) werd opgelijst in 1684. Die van zijn zoon Jacques Joseph van Vilsteren (1683-1730) werd opgelijst in 1732. Antoon Afschrift zocht en vond informatie rond de werken die in de inventarissen slechts summier werden beschreven. In het tijdschriftnummer 2020/3+4, dat 156 bladzijden telt, geeft hij aan de hand van een korte beschrijving van de geïdentificeerde werken en hun auteurs een inkijk in de bibliotheken van de zeventiende en achttiende-eeuwse adel. Het tijdschriftnummer bevat  titelpagina’s en titelprenten in kleur van een zestigtal zeventiende en achttiende-eeuwse originele werken. Veel van die werken worden heden ten dage nog steeds in een moderne versie herdrukt terwijl heel wat van de originele werken vooral door google.books integraal gratis ter beschikking gesteld worden via het internet.

Het tijdschriftnummer kan bekomen worden als aparte publicatie aan de som van 8,00 euro bij de secretaris van de Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne, André Van De Sompel, Kruisenstraat 70, 9270 Kalken, andre.van.de.sompel@telenet.be of in een van de drie verkooppunten,  namelijk Bakkerij Willems (Kruisenstraat, Kalken), boekhandel Seghers (Centrumwijk, Kalken) of Brood-nodig (Lepelstraat, Laarne). Uiteraard ontvangen de leden van de vereniging de publicatie thuis bezorgd. 

Bijlagen:
V Castellum 2020 3+4 - p. 62.JPEG (369.6 KB)   

21-03-2021 om 13:13 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Tijdschrift Castellum
>> Reageer (0)
31-01-2021
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fonds Raymond Bogaert

De familie Bogaert = Lievens schonk op 18 februari 2018 het levenswerk van Raymond Bogaert (Gent, 1955-2012), namelijk een verzameling bidprentjes en doodsbrieven van personen uit Laarne en Kalken voor de periode na de Tweede Wereldoorlog, aan de Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne. Deze verzameling werd geïnventariseerd en aangevuld met bidprentjes en doodsbrieven van andere schenkers. De inventaris is vrij inkijkbaar. Op aanvraag en onder begeleiding kan de verzameling, ondertussen uitgegroeid tot ongeveer 9.500 documenten, bekeken worden.

31-01-2021 om 17:30 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Mededelingen erfgoedbibliotheek
>> Reageer (0)
21-01-2021
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuw werkjaar 2021 en wensen

Beste vrienden,

Moge 2021 een jaar zijn waarin al uw wensen worden vervuld, vooral met een goede gezondheid, en moge het een jaar zijn waarin mensen opnieuw dichter bij mekaar komen.

2020 gaat de geschiedenis in als een jaar waarin de mensheid ongetwijfeld een aantal diepgaande reflecties maakt. De balans tussen welzijn en welvaart is nooit eerder zo bewust beleefd en ook zo scherp in vraag gesteld. Het illustreert ook de kwetsbaarheid van de mensheid.

Onze Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne heeft, jammer genoeg, vanaf maart 2020 alle plannen voor activiteiten moeten opbergen, zo ook een nieuwjaarsontmoeting in februari van dit jaar.

Het bestuur zit inmiddels niet stil en werkt aan diverse artikels over onze verre en recente geschiedenis!

Het eerstvolgende nummer van Castellum 2020/3+4 komt uit in februari 2021 en handelt over de boekenverzameling van de familie van Vilsteren.

Castellum 2021/1+2 zal gaan over bolclub Boldershof in Laarne en kaartclub Kalken Troef.

Castellum 2021/3+4 staat stil bij de weggevoerde Alfons Blervacq (Laarne) en "verzetsstrijdster" Bruggeman (Kalken).

Ondertussen werd een bijdrage geleverd voor Vruchten van het Platteland ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Maria Haeghens (26 januari 2021).

Er wordt gewerkt aan een bijdrage over de ondertussen afgebroken waardevolle woning Zomerstraat 47, die bijdrage wordt opgenomen in "Vruchten van het Platteland" uitgegeven ter gelegenheid van de Architectuurprijs Laarne 2020.

Het bestuur wenst u een voorspoedig en vooral gezond 2021 en bedankt u voor het vertrouwen!

21-01-2021 om 00:00 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Verenigingsleven
>> Reageer (0)
14-08-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tijdschriftnummer Castellum 2020/1+2 verschenen!
Klik op de afbeelding om de link te volgen Het tijdschriftnummer Castellum 2020/1+2 is van de persen gerold.
Het dubbelnummer bevat volgende hoofdbijdragen:
- Afscheid van Marcel Meys als voorzitter van onze vereniging
Een overeenkomst tussen Daniel, heer van Dendermonde, en de 
Abdij Saint-Nicolas-aux-Bois over de kerkelijke rechten in de parochie Wetteren op de linkeroever van de Schelde (1132), door Eric Balthau
- Historische parcellaire kaarten. Belangrijke bronnen voor lokaal geschiedkundig onderzoek, door Simon Stroobant

Het dubbelnummer krijgen de leden uiteraard in de brievenbus. Wie dat nummer zonder lidmaatschap wenst aan te schaffen, die kan dat aan 8,00 euro/exemplaar op drie locaties in Kalken en Laarne, namelijk
- Bakkerij Willems, Kruisenstraat, Kalken
- Bakkerij Broodnodig, Lepelstraat, Laarne
- Kranten en tijdschriften Seghers - Roosendans, Centrumwijk, Kalken.14-08-2020 om 13:44 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Tijdschrift Castellum
>> Reageer (0)
14-04-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Castellum 2019/4 van de persen gerold...
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Vandaag werd het Castellumnummer 2019/4 door drukkerij Mirto geleverd.
De leden zullen eerstdaags dit nummer in de bus vinden.
De inhoud:
- Editoriaal
- Ingekleurde postkaarten uitgegeven door Kalkenaar Prudent Van de Velde (1873-1920)
- Laarnse en Kalkense honderdjarigen gevierd in de twintigste en eenentwintigste eeuw
- Processie met koorzang te Laarne, 1850-1855

Wie nog geen lid is, kan zich vanaf nu abonneren voor het jaar 2020. Hij of zij ontvangt dan het nummer 2019/4 gratis als aanmoediging en bedanking.
Binnenkort ligt het Castellumnummer 2019/4 in beperkte mate te koop aan 4,00 euro bij volgende plaatselijke handelaars:
- Boekhandel - Lotto - Bingo Seghers-Roosendans, Centrumwijk 2
- Bakkerij BROODNODIG, Lepelstraat 6
- Bakkerij Willems, Kruisenstraat 60  

14-04-2020 om 15:20 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Tijdschrift Castellum
>> Reageer (0)
26-02-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw verkooppunt tijdschrift Castellum: Bakkerij Willems
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Vanaf nu kan u de nieuwste Castellumuitgaves ook aankopen bij Bakkerij Willems, Kruisenstraat 60, 9270 Kalken.
De aparte tijdschriftnummers kosten € 4,00 (enkel nummer) of € 8,00 (dubbelnummer).
Het te koop aangeboden tijdschriftnummer staat uitgestald.
Vraag ernaar.

26-02-2020 om 08:59 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Verenigingsleven
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Honderdjarige André Dhooghe gevierd (23 februari 2020)
Klik op de afbeelding om de link te volgen
In opdracht van de dienst feestelijkheden van de gemeente Laarne wordt ter gelegenheid van de viering van een honderdjarige een levensbeschrijving gemaakt.
In de publicatiereeks Vruchten van het Platteland verscheen ter gelegenheid van de viering van honderdjarige André Dhooghe, zondag 23 februari 2020, de levensschets van de eeuweling.
Die publicatie kan worden aangeschaft, tot einde voorraad, bij de dienst Jeugd en Vrije Tijdsbesteding van de gemeente Laarne, in de Keistraat te Laarne aan de prijs van € 3,00.

26-02-2020 om 00:00 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Extra publicaties
>> Reageer (0)
04-06-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terugkeer politieke gevangenen uit Duitsland, WO II
Mevrouw Christine Depauw zoekt informatie over haar grootvader Achiel Stals (Lochristi, 11 mei 1911 - Gentbrugge, 19 juni 1985). Achiel Stals woonde een tijdlang Veldstraat 13 te Laarne.
Achiel Stals werd door de Duitse bezetter als politieke gevangene naar een gevangenenkamp in Duitsland gebracht en er opgesloten van 17 maart 1943 tot 6 juni 1945. 
Vermoed wordt dat de terugkeer van politieke en andere gevangenen naar hun woonplaats, in dit geval Laarne, niet ongemerkt gebeurd is. Daarom denkt kleindochter Christine Depauw dat er bijvoorbeeld een ontvangst op het gemeentehuis of een ontvangst door een of andere vaderlandslievende vereniging heeft plaatsgevonden. Ze is daarom op zoek naar die informatie, eventuele foto's van die ontvangsten of zelfs van een huldigingsstoet ter ere van politieke en/of krijsgevangenen, eventuele krantenartikels, persoonlijke herinneringen, enz.
Wie denkt te kunnen helpen, kan onze secretaris contacteren. Die zal dan het nodige doen om de informant in verbinding te stellen met de vraagstelster.

04-06-2019 om 11:32 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Medewerking gezocht
>> Reageer (0)
01-03-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tijdschriftnummer Castellum 2018/2-4: oplijsting militairen Wereldoorlog I.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Op zondag 17 februari 2019 werd, tijdens een plechtigheid georganiseerd door het gemeentebestuur van Laarne, het tijdschriftnummer Castellum 2018/2-4 voorgesteld.
Het 270 pagina tellende werk bevat de oplijsting van 838 Kalkense en Laarnse soldaten die actief waren tijdens WO I.
Het werk is ook voor niet-abonnees verkrijgbaar aan de som van € 10,00. Exemplaren zijn beschikbaar in Bakkerij Brood-nodig in de Laarnse Lepelstraat, in Dagbladhandel Segers - Roosendans in de Kalkense Centrumwijk en in Dagbladhandel en postpunt Harlekijn in Kalkendorp.

Bijgaande illustratie is het voorblad van Castellum 2018/2-4 met het winnende werk van Lydia Eijbersen van de jeugdpoëzieprijs Melopee Laarne 2018.

01-03-2019 om 00:00 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Tijdschrift Castellum
>> Reageer (0)


Inhoud blog
 • Castellum 2020/3+4 is uit!!!
 • Fonds Raymond Bogaert
 • Doelstelling, bereikbaarheid en bijdragen tijdschrift Castellum
 • Een nieuw werkjaar 2021 en wensen
 • Tijdschriftnummer Castellum 2020/1+2 verschenen!

  Categorieën
 • Doelstelling en bereikbaarheid (1)
 • Extra publicaties (1)
 • Mededelingen erfgoedbibliotheek (1)
 • Medewerking gezocht (1)
 • Tijdschrift Castellum (6)
 • Verenigingsleven (4)

 • Archief per week
 • 15/03-21/03 2021
 • 25/01-31/01 2021
 • 18/01-24/01 2021
 • 10/08-16/08 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 24/02-01/03 2020
 • 03/06-09/06 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 03/09-09/09 2018
 • 31/10-06/11 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 13/04-19/04 2015

  agenda


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!