Inhoud blog
 • Ondergang
 • Stuurmanskunst
 • Shame
 • Zoeken in blog

  Foto
  Foto
  Foto
  Zingen met je hart

  11-01-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ondergang
  Staten of rijken die de wereld beheersen hebben niet het eeuwig leven. Sommige van hen kennen een langdurige periode van verval en tanende macht: het Romeinse rijk begon er aan in 235 na Christus. Deze tijdlijn begint net voor de oost-west splitsing van het Romeinse Rijk, een tijd die als chaotisch wordt beschreven, en eindigt wanneer de laatste Romeinse keizer werd afgezet, maar zijn leven met pensioen mocht leven. Andere rijken hilden het minder lang vol: het Britse imperium kon zich bijna twee eeuwen staande houden maar zag zijn macht in snel tempo verdwijnen tijdens en na WO 2. Het duizendjarige rijk van Hitler hield het nauwelijks 12 jaar vol. Vanaf 1945 werd de rol van heerschappij overgenomen door de Verenigde Staten van Amerika. Nu lijkt het er op dat sinds 2017 ook deze grootmacht in ijltempo naar het verval snelt. De paranoïde pseudokeizer Trump heeft er voor gezorgd dat Amerikanen zich als lemmingen naar de klippen begeven. Velen van ons realiseren het zich nog niet, maar wij maken de instorting mee van een imperium dat nauwelijks 75 jaar stand heeft gehouden. Dit mag Trump al vast op zijn conto schrijven. https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=danse+macabre+youtube#id=8&vid=b07b9ee44ace6c7d0e82d5747cfe4c96&action=view  11-01-2021 om 08:42 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (0)
  05-01-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stuurmanskunst
  Ik word verschrikkelijk zenuwachtig als ik naar het ochtendprogramma van Radio 1 luister. Grote discussies over de volgorde waarin het vaccin tegen het Covid-19 virus moet toegediend worden. Laat mij dus maar eens voor eens en voor altijd de juiste oplossingen aandragen. Immers … het oude spreekwoord is de neerslag van eeuwenlange wijsheid: “de beste stuurlui staan aan wal”. Tijd dus om die stuurlui eindelijk het beleid te laten bepalen. Bemerking vooraf: vermits je door corona slechter kan ademen, moeten we eerst diegenen vaccineren die al heel de tijd werken aan hun goede ademhaling en die dus een beloning verdienen voor hun inspanningen. Het is duidelijk dat we dus starten met de koorzangers die zo talrijk aanwezig zijn in Vlaanderen. Ik stel voor dat we alle koren laten bijeen komen en dan beginnen met de meest kostbare leden: mannen, en inzonderheid tenoren. In tweede orde mogen dan de sopranen rekenen op een spuitje. De dirigenten worden uiteraard niet vergeten, want zij moeten er voor instaan dat het hoge woord kan gevoerd blijven. Daarna kan dan over gegaan worden naar het leger. De soldaten zullen immers moeten toezien op het voor zes maanden sluiten van de grenzen. Wie het lef had om ons land te verlaten, mag gerust voor zes maanden wegblijven. Vervolgens denk ik aan essentiële beroepen zoals drankhandelaars die onze kelen moeten gesmeerd houden, schoonheidsspecialisten die helpen om de moraal van de sopranen en alten hoog te houden en niet te vergeten de leveranciers van zakdoeken waarmee we onze fluimen kunnen opvangen. Wat ik zeker weet is dat journalisten op de laatste plaats komen, want zij leven toch alleen maar van kritiek op elk plan dat uitgestippeld wordt. Maar alle gekheid op een stokje. Kunnen wij eindelijk eens ophouden met elk zorgvuldig opgesteld plan te bekritiseren. Stoppen met schieten op de deskundigen en politici die naar eer en geweten en met kennis van zaken proberen ons recht te houden en recht te doen. De media hebben nu maar één reden van bestaan: ons te helpen een moeilijke periode door te komen en te stoppen met onnodige discussies aan te wakkeren. Geloof dit maar van één van die stuurlui die aan wal staan. https://www.youtube.com/watch?v=ext7Zz-oJHc  05-01-2021 om 08:42 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (0)
  01-01-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  01-01-2021 om 08:18 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (0)
  29-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Shame
  De eerste vaccins zijn toegediend. In het wzc in Puurs lieten 91 van de 92 bewoners zich inenten. Met zulke percentages is de bescherming natuurlijk optimaal. Binnen enkele maanden zijn wij aan de beurt: het begin van een terugkeer naar het normale leven. Dit doet mij denken aan de toestanden in de Verenigde Staten. De knotsgekke Trump, wiens neus al meters lang moet zijn (Pinocchio), heeft van in het begin zijn aanhangers helemaal op het verkeerde been gezet. Je hoeft maar naar Amerikaanse bijeenkomsten te kijken: mondmaskers? Dan zitten we op een meeting van de Democraten. Geen mondmaskers maar brullende mensen, … wees er zeker van dat wij op bezoek zijn bij “Trumpisten”. Hoe kortzichtig kan je zijn, ook als het over de wat verdere politieke toestand gaat. Joe Biden schaarde 7 miljoen meer kiezers achter zich dan gekke Trump. Met het nodige cynisme kan je zeggen: goed zo, Trump. Uw Corona-aanpak zorgt er voor dat we binnen vier jaar nog een massa Republikeinen het hoekje zijn om gegaan. Uw adepten zullen met bosjes gestorven zijn en zo wordt uw kiesvee verder verminderd. Alleen… het gaat hier om arme misleide mensen. Shame on you. Veel golfplezier, Donald. https://www.youtube.com/watch?v=Op-u5_FWh7w  29-12-2020 om 09:20 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (0)
  27-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  De natuur spiegelt de storm die in onze harten woedt bij elke nieuw bericht over de impact van het coronavirus. Wie zich nu buiten waagt weet wat Rodenbach voelde als hij uitriep: “Vliegt de blauwvoet, storm op zee”.  27-12-2020 om 08:27 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (0)
  22-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kerst vieren
  22-12-2020 om 08:20 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (0)
  13-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niet out
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ik ben vanmorgen nog maar eens geïmponeerd door de inhoud van een interview op Radio 1, ditmaal met Mieke Van Hecke - nog enkele dagen schepen van de stad Gent, maar ook voormalig hoofd van het Katholiek Onderwijs en parlementslid. Al rondkijkend in het politieke landschap is het mijn indruk dat de jongere generatie politici nog niet tot aan de enkels komt van de monumenten die wij gekend hebben. Van Hecke is één voorbeeld van wijsheid en inhoud die wij tevergeefs zoeken bij de jongere generatie. In “Elvis blijft bestaan” was twee weken geleden nog een grande dame aanwezig: Wivina De Meester. En wat te denken van jonge grijsaards als Koen Geens en momenteel ook Frank Van den Broucke. Aan dit soort ouderen zou ik mij met een gerust gemoed durven toevertrouwen. Zij zijn allemaal het bewijs dat oud niet out is. Mutatis mutandis, ik hoop mijn “ouderen” heel gauw terug te vinden in ons koorleven. Ik vlij mij met de gedachte dat wij nog niet afgeschreven zijn.

  13-12-2020 om 08:19 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (0)
  09-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zwart
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Dat de coronamaatregelen hoe langer hoe meer gaan doorwegen, zal ieder van ons al wel ondervonden hebben. Bij mij uit dat zich in toenemende prikkelbaarheid en ergernis over zaken waar ik anders wat lichter over zou gaan. Ik noem er maar een paar (in de hoop dat het opschrijven op zich al wat soelaas zal brengen) : de roep vanuit Wallonië om de maatregelen te versoepelen, de discussies over de achteruitgang van ons onderwijs en van de prestaties van onze kinderen, de oogkleppen die de politici op hebben als ze over fundamentele zaken moeten denken, de keuzes van de VRT om vooral linkse en zgn. neutrale sprekers hun licht te laten schijnen over maatschappelijke vraagstukken. Als het zo nog een tijdje doorgaat, dreig ik een oude brompot te worden die alleen maar met cynisme naar de wereld kan kijken. En dat op zich is dan weer een reden tot prikkelbaarheid, of … het principe van de vicieuze cirkel en de draaikolk. https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=cererols+requiem+youtube#id=4&vid=267eef7f3f85b327441da40d6ea00247&action=click

  09-12-2020 om 08:45 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (1)
  06-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Epidemie
  Wie denkt aan de Zwarte Dood denkt waarschijnlijk aan de bekende Middeleeuwse tekeningen waarop mensen met grote builen en al dan niet met een Magere Hein naast zich, staan afgebeeld. Die associatie is zo gek niet: de ziekte zou in de veertiende eeuw alleen al ongeveer een derde van de Europeanen het leven hebben gekost en wereldwijd tientallen miljoenen levens hebben geëist. Maar wie denkt dat de ziekte enkel iets uit het verleden is, heeft het mis. Want de pest is terug. Al in 1990 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de pest officieel ingedeeld bij de categorie ‘oude ziekten die terugkeren in de moderne wereld’. De pest heeft drie grote epidemieën veroorzaakt in de zesde, veertiende en negentiende eeuw. De bekendste uitbraak in Europa vond plaats in de veertiende eeuw. Onder de bevolking kreeg deze Middeleeuwse pestepidemie de naam ‘De Zwarte Dood’, waarschijnlijk vanwege de kenmerkende zwarte plekken die onder de huid ontstonden. Deze epidemie kostte wereldwijd naar schatting tussen 75 en 100 miljoen mensenlevens. Maar tot aan de 19e eeuw bleven er regelmatig kleinere uitbraken plaatsvinden. Dit maakt de pest tot de meest dodelijke ziekte in de menselijke geschiedenis. https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=gilles+requiem+youtube#id=14&vid=0ba528ca1a3b75c136fd61010363a745&action=view  06-12-2020 om 08:08 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (0)
  03-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tunnels
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ken je een beetje het hele complex rond de Liefkenshoektunnel? Eigenlijk is het meer dan één tunnel. De weg in de strijd tegen het coronavirus lijkt een beetje op dit tunnelcomplex. Het licht dat je in eerste instantie ziet is de verschijning van het vaccin. Maar je gaat pas definitief in open lucht na de volgende tunnel als het vaccin ook effectief zal toegediend zijn. Het overleg van de ministers van volksgezondheid heeft het duidelijk gemaakt: de eerste maanden zijn wij, gewone oude stervelingen, nog niet aan de beurt. Het blijft dus maar de vraag wanneer wij terug zullen kunnen zingen en of we überhaupt naar Europa Cantat kunnen einde juli 2021. Alles bij mekaar verliezen wij wel een heel lang stuk van ons leven.

  03-12-2020 om 15:28 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (0)
  29-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerst
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Een laatmiddeleeuwse bijdrage aan het feest waren de kerstspelen, bedoeld om de volksdevotie te bevorderen. Tijdens een kerstspel werd in de open lucht het kerstverhaal nagespeeld, zoals dat in de loop der jaren was geconstrueerd. Over de kribbe - 'voederbak' in de jongste bijbelvertaling - spreekt het evangelie van Lukas al, net als over de ster van Bethlehem en de herdertjes bij nachte. Rond het jaar 150 wees Justinus de Martelaar, een bekeerling die toen al rondleidingen langs heilige plaatsen verzorgde, als onderkomen van de kribbe een grot in Bethlehem aan, aldaar nog steeds te bezoeken. In de derde eeuw werd het verhaal uitgebreid met de os en de ezel, waarbij de reine os stond voor het volk van Israel en de onreine ezel voor alle heidenen. Niet lang hierna verschenen de eerste afbeeldingen van Jezus' geboorte, met Jezus in een doek gewikkeld. Maria voegde zich als Moeder van God bij dit tafereel in de vijfde eeuw, doorgaans liggend op een bakermat. Jozef was een eeuw later present en in de achtste eeuw doemden tenslotte de koningen Caspar, Melchoir en Balthasar op. Van deze kerstspelen ontstond ook een gestolde versie, de kerststal. Het schijnt de Franse monnik Bernard van Clairvaux te zijn geweest die in de twaalfde eeuw als eerste sprak van een stal in plaats van een grot, teneinde de herkenbaarheid bij zijn landgenoten te vergroten. Toch wordt Franciscus van Assisi algemeen als bedenker ervan aangemerkt. Hij wilde het kerstverhaal zo dicht mogelijk bij de mensen brengen en vervaardigde op kerstavond van het jaar 1223 in de bossen bij zijn woonplaats Greccio een stal met daarin een kribbe, een levende os en ezel en diverse uitgesneden figuren, maar niet de H. Familie. Tijdens zijn preek riep hij de aanwezigen op zich voor te stellen dat Jezus in zijn armen verscheen, en velen zagen dit daadwerkelijk gebeuren. Uit dezelfde eeuw (1291) stamt overigens de oudst bewaard gebleven kerstgroep, te vinden in een zijbeuk van de St. Maria Maggiore in Rome. https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=dormi+non+piangere#id=2&vid=96b76de7a0ac378c27718dfb4b349039&action=view

  29-11-2020 om 08:47 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (0)
  26-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstmis 2020 3
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De gebruiken zoals we die nu kennen met Kerstmis zijn grotendeels overgekomen uit de Middeleeuwen. In de Middeleeuwen werd er vaak gans gegeten. Later, na de ontdekking van Amerika, stond vanaf midden 1500 kalkoen op het menu. De kalkoen was gemakkelijk vet te mesten en goedkoper. In Engeland kent men de humble pie. Dit is een taart oorspronkelijk gemaakt van de humbles van een hert: hart, lever, hersenen en alles wat niet door de rijken werd gegeten. De rijke dames en heren kregen de goede stukken vlees, de bedienden maakten van de restanten humble pie . Tegen het einde van de achttiende eeuw was dit één van de belangrijkste kerstgerechten geworden. https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=j.s.+Bach+kerstcantate#id=1&vid=22bd31bda5667df9d5c0f95783c2f002&action=view

  26-11-2020 om 09:05 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (0)
  23-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstmis 2
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De Saturnalia vormden één van de populairste feesten in de Romeinse tijd. Iedereen kon er aan meedoen. Een belangrijk onderdeel van de Saturnalia was het uitwisselen van geschenken. Deze geschenken bestonden vooral uit kaarsen, aarden maskers of poppen. De maskers en poppen verwezen naar een verhaal waarin de bevolking van Rome door een orakel de opdracht kreeg jaarlijks een aantal mensenhoofden te offeren. Niemand anders dan de mythische held Hercules bedacht dat deze mensenhoofden ook best van klein konden gemaakt zijn. Onze kerstbollen kan je zien als een verwijzing naar deze mensenhoofden. Tijdens de Saturnalia gingen mensen ook de straat op om (schunnige) liedjes te zingen. Dit doet denken aan de Engelse Christmas Carollers van tegenwoordig. Gelukkig hoeven de zangers hun liedjes nu niet meer naakt ten gehore te brengen en zijn de nummers wat braver. Het zou anders nogal een bedoening worden bij de kerstomgang van Fiori Musicali. HIER WEERGAVE TEKSThttps://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=J.S.+Bach+kerstcantate#id=2&vid=d5109c854229d7de15ce24436c0a0c52&action=click

  23-11-2020 om 08:15 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (0)
  22-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vaccin
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Er is licht aan het einde van de lange tunnel. Verschillende vaccins zijn in het eindstadium van de ontwikkeling, en alles laat vermoeden dat wij binnen een paar maanden zullen kunnen beginnen met inenten. De volgorde van de verschillende doelgroepen is nog niet duidelijk, maar risicopatiënten zullen allicht geen eeuwigheid moeten wachten. Nu duikt er een ander probleem op. Minister Vandenbroucke wil (of hoopt) dat tussen de 70 en 80 procent vrijwillig zullen deelnemen aan het vaccinatieprogramma. Voor velen onder ons is dit een evidentie, maar … blijkbaar is men toch niet zeker dat men dit percentage haalt. De antivaccinatiebeweging bestaat uit mensen die geloven in de pseudowetenschap dat vaccins (bvb. tegen de griep, kinderziektes, hepatitis, HIV, of wat dan ook) schadelijk zouden zijn voor de gezondheid en/of deel zouden uitmaken van een farmaceutisch complot. Zowat alle beweringen omtrent de "gevaren" van vaccins zijn onwaar, overdreven, fout geïnterpreteerd. Zij leiden er echter toe dat de volksgezondheid ernstig in gevaar komt. Ik pleit er heel concreet voor dat bij een toekomstige herstart van het koorleven, er alleen koorleden op de repetities worden toegelaten die kunnen bewijzen dat zij gevaccineerd zijn. Onze mensen zijn sowieso kwetsbaar en het is onze verantwoordelijkheid om alle mogelijke maatregelen te nemen die hen beschermen.

  22-11-2020 om 08:11 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (0)
  20-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstmis 2020
  Buiten de geschiedenis, waar we het in de komende dagen nog zullen over hebben, heeft Kerstmis nog een aantal achterliggende betekenissen: de kerstgedachte. Deze gedachte is tegenwoordig heel belangrijk en wordt anders geïnterpreteerd door verschillende mensen. Kerstmis gaat onder andere over familie, vrienden, liefde, geven, barmhartigheid en zelfs lekker eten. Voor veel mensen gaat kerstmis ook over de geboorte van Jezus, ondanks het feit dat geschiedenis deze datum behoorlijk tegenspreekt. Voor bedrijven gaat kerstmis dan vaak weer over geld, een trend die we vaak zienis dat Kerstmis steeds commerciëler wordt. Maar wat de betekenis ook is, Kerstmis is het ideale feest om de mensen een opkikkertje te geven tijdens de koude en donkere (corona)winter. https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=bach+kerstcantate#id=3&vid=877a9af2cf9f4618d794e9fae7222a61&action=click  20-11-2020 om 08:48 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (1)
  18-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Via Facebook gekregen, wijsheid uit de kindermond https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=mozart+ah+diria+je+youtube#id=4&vid=6ff8a4c2fc8a5a1003c5279fd4a9f949&action=view  18-11-2020 om 13:59 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (0)
  17-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De website geeft problemen. Ik probeer nog één keertje de juiste instellingn te vinden.

  17-11-2020 om 06:39 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (1)
  16-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moraaleidders
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Alsof ze niets beter te doen hebben, heeft Amnesty International een rapport gepleegd over de schending van mensenrechten in Vlaanderen tijdens de Coronacrisis. De grote kanonnen worden bovengehaald: schending van het recht op leven, schending van het recht op gezondheid. Allicht hebben wij het recht om te hopen dat wij kunnen blijven leven, al is het einde voor iedereen de dood. Allicht hebben wij het recht op gezondheid, al zijn wij geen van allen jonge groene eiken. En dat er fouten worden gemaakt, waar mensen aan het werk zijn, is onvermijdelijk: te zijner tijd zal er wel gezocht worden om die in de toekomst niet meer opnieuw te maken. Amnesty mag nog eens terug komen als ze de VSA onder de loupe genomen hebben, of wat meer lawaai hebben gemaakt over zeg maar Wit-Rusland, Eritrea of andere China’s. Ik hoop dat zij hun mondmasker wel opgezet hebben. https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=Mozart+Lacrimosa+youtube#id=3&vid=58280c051f1c928f3580b7871c3c6091&action=click

  16-11-2020 om 18:50 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (0)
  15-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vanuit de Hanswijkbasiliek
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  %%%FOTO1%%%Vanmorgen TV- én radiomis vanuit de vertrouwde Hanswijkbasiliek. Zolang onze rector of zijn acolieten in beeld bleef, was het een blij weerzien. Maar zo gauw er een beeld verscheen van de lege basiliek, werden we herinnerd aan de troosteloze tijden.

  Enkele jaren geleden was er in TV-kringen sprake van het afvoeren van de uitzendingen van de katholieke eredienst. Toen waren er toch nog altijd ongeveer driehonderd duizend mensen die hier naar keken of luisterden. Ik ben er van overtuigd dat er in deze tijd zeker niet minder zijn. De vieringen vanuit de basiliek waren dit jaar bijzonder talrijk. Hopelijk komt snel het moment dat wij ze ook weer kunnen opluisteren met ons Hanswijkkoor.

   

  https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=Ave+Maria+Benoityoutube#id=75&vid=224883adb139344533e0281ab04e1c06&action=view

   

  15-11-2020 om 17:51 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (0)
  14-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werelddag diabetes
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Goede morgen! Ik hoor op de radio dat het vandaag wereld-diabetes-dag is. Soms ontgaat mij het belang van al die speciale dagen: elke dag is er een of ander thema dat moet herdacht worden, soms zijn het er twee of drie die vechten om de voorrang. Maar goed, vandaag dus diabetes. Misschien het moment om een groet te sturen aan mijn (talrijke) vrienden lotgenoten. Ik hoop dat jullie het goed maken. Ik van mijn kant vind dat ik het in deze coronatijden nog niet zo slecht doe: wat kilo’s erbij, nog slechts een kwart van het aantal sigaretten per dag vergeleken met vorig jaar, op tijd en stond een zonde als ik niet van de chocolade afblijf, een verpester van het commercieel succes van frisdrankproducenten.

  Ik heb wel een probleempje: welke muziek koppel je in hemelsnaam aan een onderwerp als diabetes. Es effe kijken of er iets aan te vangen valt met het thema van Sjakie en de chocoladefabriek.

   

  https://www.youtube.com/watch?v=Z-71zOAeBJQ

  14-11-2020 om 08:28 geschreven door carlo claes  


  >> Reageer (0)

  Archief per maand
 • 01-2021
 • 12-2020
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008

  Ik ben Carlo (Carlo Claes), geboren op 20 september 1944. Als je goed telt weet je hoe oud / jong ik ben. Enkele jaren geleden gaf ik mijn job als resoc-coördinator van Waas en Dender op om met brugpensioen te gaan. Sindsdien kan ik mij aan mijn echte passie wijden: de koormuziek. Ik dirigeer twee koren:   Fiori Musicali uit Sint-Niklaas en  het Hanswijkkoor in Mechelen. Zo ontmoet ik iedere week een hoop fijne, lieve mensen. Maar hier is de wereld nog veel groter. Dus kom ik nu ook jou tegen.
  Foto

  Gastenboek
 • Hallo medeblogvriend(en)
 • Een gezegende midweek voor de feestdagen
 • Groetjes aus Entenhausen
 • fijn lief
 • nieuw kleurtje

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek  Blog als favoriet !

  Zoeken met Google
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Zoeken in blog  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!