Willekeurig Bloggen.be Blogs
windowsgids
www.bloggen.be/windows
Willekeurig Bloggen.be Blogs
belgiumkayakvisser
www.bloggen.be/belgium
Willekeurig Bloggen.be Blogs
klukowski
www.bloggen.be/klukows
Willekeurig Bloggen.be Blogs
bankzaken
www.bloggen.be/bankzak
Willekeurig Bloggen.be Blogs
altijdeenmening
www.bloggen.be/altijde
Willekeurig Bloggen.be Blogs
woonenslaapcomfort
www.bloggen.be/woonens
Willekeurig Bloggen.be Blogs
cat4u_elvis
www.bloggen.be/cat4u_e
Willekeurig Bloggen.be Blogs
ericdemeyer
www.bloggen.be/ericdem
BOP
Belgische Onafhankelijke Partij
20-11-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
TAAL

We weten allemaal dat we in België een TAAL-probleem hebben.
Dit bestaat al jaren en er is steeds wrevel over.
Het is een koude oorlog geworden tussen Vlamingen en Walen.
Zelfs onze eigen Premier Di Rupo brabbelt maar iets.
Men gebruikt dit om de schuld op elkaar af te schuiven.
De Duits-talige gemeenschap blijft hier mooi tussenuit.

Het is toch zo eenvoudig dit op te lossen!!!
Laat iedereen in België als 2de taal Engels leren. De jeugd kent het al.
En laat de buitenlanders zich maar eens aanpassen aan ons!
In Frankrijk spreekt men FRANS, in Italië ITALIAANS, in Spanje SPAANS, in Duitsland DUITS, enz...,
enkel wij in België zijn zo idioot om alle toeristen en andere buitenlanders in HUN taal aan te spreken.
Wees eens BELG en heb een beetje haar op uw tanden.

het BOP-team

20-11-2012 om 10:44 geschreven door bop  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
18-11-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
EUROPA

Soms moeten we terug denken aan de goede oude tijd.
Dit is weer een uitspraak die "cliché" genoemd wordt, maar het is waar.
Onze oude Belgische frank.
Waarom kan het niet meer zo.
Iedereen in ons land wordt stilaan straat-arm. Waarom?
Europa zegt... Europa dicteert... Europa wil...
De crisis drukt maar door en door. Europa heeft ieder land in een wurggreep.
Europa wil geld, meer niet.
Er komt meer en meer druk om andere (hopeloze) landen te steunen.
Europa is niets anders dan een dictatuur. Zij (wie zijn zij eigenlijk?) commanderen en iedereen moet maar uitvoeren.
Was het niet leuker om 's zomers naar Spanje, Italië, Griekenland, enz. op vakantie te gaan en daar een paar weken te
leven zoals God in Frankrijk en u even rijk te voelen, omdat het goedkoop was.
Sinds de Oost-Blokkers bij Europa horen is het alleen maar ellende,overvallen en oplichterij.
Ze komen met niets, krijgen alles en als ge niet naar hun goesting handelt zijt ge een rascist.
Probeer u maar eens te verdedigen tegenover een rechter.
De Grieken waren vroeger arm? Of de Spanjaarden, Portugezen, Italianen... Neen, ze verdienden minder dan ons,
maar ze hadden ook minder kosten en waren gelukkig. En wij ook!
We moeten weg uit Europa en dan kunnen we weer genieten van ons leven.

BOP-Team

18-11-2012 om 00:00 geschreven door bop  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
17-11-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
Vreemdelingen:

We zijn niet tegen vreemdelingen mits ze iets positiefs toevoegen aan onze maatschappij. Ze mogen hier wonen maar enkel als ze in het bezit zijn van een arbeidscontract of een studiebewijs. Hun echtgeno(o)t(e) en kinderen zijn ook welkom.
Andere familieleden, eender in welke graad, moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als zijzelf (arbeidscontract!!) Dit is correct ten opzichte van onze eigen bevolking want het loopt regelmatig de spuigaten uit.
De fruittelers mogen ook vreemdelingen aannemen, maar enkel onder dezelfde voorwaarden als een Belgische werknemer.
Ze kunnen beter beroep doen op mensen die werkloos zijn. De buitenlandse werknemers zullen voor hun vertrek verplicht worden om belasting te betalen op hun verworven loon.
De voedselbanken en andere hulpgroepen zullen verplicht worden om de identiteitskaart te vragen van de hulpzoekende. Is deze niet Belgisch, vermist of ongeldig dan zal er geen hulp aangeboden worden. Er zijn genoeg feiten bekend van parasieten en profiteurs. We moeten enkel eens leren onze ogen te openen en wat meer chauvinistisch te zijn.

We zullen nu wel tegen de schenen van velen schoppen maar dit is de realiteit. Dit kost ons miljarden per jaar en we blijven gewoon knikken gelijk ezeltjes.

Het BOP-team

17-11-2012 om 00:00 geschreven door bop  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
13-11-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

BUB : er zijn in het totaal 67 ministeries in België !

 

Het ministerieel kabinet van Nederland telt 12 ministers en 8 staatssecretarissen voor 16 miljoen inwoners.
Het verschil tussen een “minister” en een “staatssecretaris” is trouwens louter academisch.
In de praktijk is het quasi hetzelfde: het loon van ministers en staatssecretarissen verschilt nauwelijks: een minister verdient ongeveer 11.000 € netto per maand en een staatssecretaris ongeveer 10.000 € per maand.
In het federale België met zijn drie gewesten en drie gemeenschappen zijn er – behoudens vergissing gelet op de complexiteit van het federaal systeem – 67 ministerportefeuilles voor 11 miljoen inwoners.
 
De “Franse” (sic) gemeenschapsregering of wat sommigen nu de regering van de “Federatie Wallonië-Brussel” (sic) noemen telt zeven ministers, de “Vlaamse” (sic) regering (gewest en gemeenschap) negen, de “Waalse” (sic) gewestregering acht, de Brusselse gewestregering acht en de regering van de Duitstalige gemeenschap vier.
Bovendien zijn er in Brussel nog drie uitvoerende organen: het college van de “Vlaamse”, van de “Franse” en van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (13 ministerportefeuilles).
Alleen al de bevoegdheid onderwijs is versnipperd over liefst negen (!) ministers en staatssecretarissen: de minister voor hoger onderwijs van de “Franse” gemeenschapsregering en – in dezelfde regering – de minister voor leerplichtonderwijs en die voor kinderen en jongeren; de minister van openbare werken en die van onderwijs in de “Vlaamse” regering; de twee ministers van onderwijs in de Brusselse gemeenschapscommissies; de minister van de Duitstalige gemeenschap en de federale staatssecretaris, belast met de residuaire federale onderwijsbevoegdheden.

In het unitaire België dat BOP voorstelt, zouden twaalf tot vijftien ministeriële departementen volstaan volgens deze minimale verdeling van twaalf departementen:
 
 1) de eerste minster
 2) Buitenlandse zaken (m.i.v. buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking, toerisme en migratie)
 3) Verkeer en Openbare Werken (m.i.v. overheidsbedrijven)
 4) Justitie
 5) Defensie
 6) Binnenlandse Zaken
 7) Landbouw, KMO’s, Zelfstandigen en Wetenschapsbeleid
 8 ) Cultuur, Telecommunicatie en Media
 9) Volksgezondheid, Sociale Zaken en Pensioenen
10) Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling, Energie en Klimaat
11) Begroting, Financiën en Fraudebestrijding
12) Werkgelegenheid en Ondernemen (m.i.v. Ambtenarenzaken)

Zo eenvoudig kan het gaan. Men moet er alleen maar even over nadenken.


Het BOP-team

13-11-2012 om 13:41 geschreven door bop  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)


LAAT U NIET DOEN !!! HELP ONS !!! DIT IS HET BESTE PROTEST TEGEN HET HUIDIGE SYSTEEM !!!


Heeft u interesse ???

Help ons om een erkende partij te worden. We zullen u niet teleurstellen en het kost u niets!!!


Hallo iedereen,

we horen jullie al denken: " Alweer een politieke partij die denkt dat ze effe hun zakken komt vullen."
De eerste helft van jullie denken is correct, maar we willen het volledig over een andere boeg gooien.
We willen het land leiden op een andere manier.
Een professionele manier.
In een taal die iedereen begrijpt.
Ons doel is om de leiding te nemen zoals in een groot bedrijf.
Een ploeg met professionele specialisten, die weten waarover het gaat en hoe men de problemen moet aanpakken.
Een bedrijf wordt beheerd om winstgevend te zijn.
Iedereen haalt hier zijn voordeel uit.
Wat niet werkt, wordt bijgestuurd.
Er wordt minder gepraat en meer gewerkt.
Het gaat ons niet om de strijd tussen talen maar het goed besturen van een land.
Onze kleur is wit en blijft wit.
We zijn niet links, rechts of centraal.
We zijn gewoon realistisch.

Met vriendelijke groeten.

BOP-team


Foto


Blog tegen de wet? Klik hier.
Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!