Foto
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Foto
Bidkapel der Heiligen Vijverdamstraat 2 8840 Oostnieuwkerke
Iedereen is belangrijk, ook jij!
14-12-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Agenda van de vieringen

v Wie meer info wenst kan mailen.

wwww.focus-wtv.be/video/de-ware-liefde-van-gerdy-deseyne


Categorie:Religie/ geloof
Tags:Vieringen
17-03-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden in Coronacrisis deel 1

Lieve mensen wilt u mij helpen? Ik vraag niet veel. Ik vraag een beetje liefde uit al jullie harten.

Met deze brief doe ik een oproep om de kwade gedachten in de wereld te keren.

Het is nu niet belangrijk, of jij praktiserende gelovige bent of niet. De liefde zal het verschil betekenen.

Ik vraag u het niet te doen, om dat ik het u vraag, maar dat je het zou doen “uit liefde voor elkaar”. Hieronder zal je tal van gebeden vinden en het zou aangenaam zijn, om deze regelmatig door te nemen.

De zeven bijzonder unieke Onze Vaders die hunkeren naar De H. Geest 

1ste Onze Vader Uw Wijsheid

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en in iedere beproeving smeken wij om Uw Wijsheid en maak ons liefdevol weerspannig voor het kwade. Amen.

2de Onze Vader Uw Inzicht

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en in iedere beproeving smeken wij om Uw Inzicht en maak ons liefdevol weerspannig voor het kwade. Amen.

3de Onze Vader Uw Raad

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en in iedere beproeving smeken wij om Uw Raad en maak ons liefdevol weerspannig voor het kwade. Amen.

4de Onze Vader Uw Kennis

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en in iedere beproeving smeken wij om Uw Kennis en maak ons liefdevol weerspannig voor het kwade. Amen.

5de Onze Vader Uw Eerbied

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.  Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en in iedere beproeving smeken wij om Uw Eerbied en maak ons liefdevol weerspannig voor het kwade. Amen.

6de Onze Vader Uw Geloof

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en in iedere beproeving smeken wij om Uw Geloof en maak ons liefdevol weerspannig voor het kwade. Amen.

7de Onze Vader Uw Liefde

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en in iedere beproeving smeken wij om Uw Liefde en maak ons liefdevol weerspannig voor het kwade. Amen.

Gebed:

Adem in mij O Heilige Geest opdat ik liefdevol denk! Drijf mij voort O Heilige Geest opdat ik liefdevol handel! Trek mij aan O Heilige Geest opdat ik liefdevol bemin! Sterk mij ook O Heilige Geest opdat ik liefdevol bewaar! En waak over mij O Heilige Geest opdat ik het liefdevolle nimmer meer verlies! 

Amen.


Categorie:Bidden uit liefde
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden in Coronacrisis deel 2

Een tientje tot Het Onbevlekte Hart van Maria: met de 10 Evangelische Deugden van Maria

De namen van Jezus H. Hart, Het Onbevlekt Hart van Maria en Jozef, Alle Engelen, Zaligen en Heiligen in De Hemel, willen we eren, van nu af tot in eeuwigheid.

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en in iedere beproeving smeken wij om Uw Wijsheid en maak ons liefdevol weerspannig voor het kwade. Amen. Zoet Hart van mijn Jezus, laat mij U altijd meer en meer beminnen.

1ste/Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder, de meest reine, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Onbevlekt Hart van Maria, ik bemin U, wil Jij mij en de wereld vergezellen op de weg naar een liefdevolle reinheid.

2de/ Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder, de meest voorzichtige in wijsheid, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. 

Onbevlekt Hart van Maria, ik bemin U, wil Jij mij en de wereld vergezellen op de weg naar een liefdevolle wijsheid.

3de/ Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder,

de meest nederige, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. 

Onbevlekt Hart van Maria, ik bemin U, wil Jij mij en de wereld vergezellen op de weg naar een liefdevolle nederigheid.

4de/ Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder, de trouwste gelovige, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. 

Onbevlekt Hart van Maria, ik bemin U, wil Jij mij en de wereld vergezellen op de weg naar een liefdevolle geloofsovertuiging.

5de/ Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder, de meest liefdevolle overgave, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. 

Onbevlekt Hart van Maria, ik bemin U, wil Jij mij en de wereld vergezellen op de weg naar een liefdevolle hartelijkheid.

6de/ en de wereld Heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder, de meest gehoorzame, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onbevlekt Hart van Maria, ik bemin U, wil Jij mij en de wereld vergezellen op de weg naar een liefdevolle gehoorzaamheid.

7de/ Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder, de meest arme, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onbevlekt Hart van Maria, ik bemin U, wil Jij mij en de wereld vergezellen op de weg naar een liefdevolle tevredenheid.

8ste/ Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder, de meest geduldige, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onbevlekt Hart van Maria, ik bemin U, wil Jij mij en de wereld vergezellen op de weg naar een liefdevolle geduldigheid 9de/ Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder, de meest barmhartige, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onbevlekt Hart van Maria, ik bemin U, wil Jij mij en de wereld vergezellen op de weg naar een liefdevolle barmhartigheid. 

10de/ Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw Lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder, de meest bedroefde, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onbevlekt Hart van Maria, ik bemin U, wil Jij mij en de wereld vergezellen wanneer ik bedroefd ben, omdat ik liefdevolle kracht zou kunnen putten, om verder te gaan. 

Glorie zij De Vader, en De Zoon, en De Heilige Geest. Gelijk het was in het begin, nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Mijn God, ik geloof in U, ik aanbid U, ik hoop op U en bemin U. Ik vraag U vergiffenis voor hen, die niet in U geloven, U niet aanbidden, niet op U hopen en U niet beminnen.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar De Hemel, vooral zij die Uw Barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Lieve H. Drie-Ene- God en Lieve H. Moeder Maria, mijn enigste liefdes ik bid voor hen die Jullie beminnen en niet weten hoe zij Jullie wederliefde kunnen schenken, mogen zij gezuiverd en genezen worden zodat zij bevrijd zullen zijn van alle kwaad.  Amen ---------------------Slot-------------------Categorie:Bidden uit liefde
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden in Coronacrisis deel 3

Gebed tot De Heilige Jozef: Roemrijke Heilige Jozef, Uw bijna grenzeloze macht strekt zich uit over al onze noden en U kunt voor ons de meest onmogelijke zaken mogelijk maken. Zie met vaderlijke liefde neer op de belangen van Uw kinderen. Schenk ons de genade, dat wij samen voorwaarts gaan, dat wij de handen ineenslaan, dat wij één van hart zijn, dat we innerlijk één zijn in opvatting en denken, dat wij verenigd open staan voor de stilte, dat wij beschouwend één worden en dat onze lippen samen de Hemelse Vader om erbarmen smeken.  Amen.

Gebed tot Alle H. Engelbewaarders: God, bedankt voor De Engels die mij beschermen. Deze mooie geschenken dat ik mocht ontvangen vanuit De Hemel, deze pracht die ik mocht, krijgen uit liefde en vertrouwen. Heilige Engelbewaarders verlicht mij en al mijn dierbaren, begeleid mij en al mijn dierbaren, bescherm mij en al mijn dierbaren vandaag en alle andere dagen tot aan het einde van ons leven. Amen.

Gebed tot De Aartsengel Michaël: Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.  Wij smeken ootmoedig, dat God hem Zijn macht doe gevoelen. En Gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. Heilige Aartsengel Michael, verlicht ons met Uw licht. Heilige Aartsengel Michael, bescherm ons met Uw vleugels. Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons met Uw zwaard 

   Samensteller van dit gebeden is Gerdy Deseyne bezieler van De Bidkapel Oostnieuwkerke


Categorie:Bidden uit liefde
21-06-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Info

Nieuw: De Lourdestuin!

Wat is De Lourdestuin?

De Lourdestuin is een plek voor persoonlijke devotie.

De inhoud voor tuin is: voorspraakgebeden, bezinnende kruisweg, klassieke gebeden, gebedsparels en nog veel meer ± 300 m2.

 

De tuin is vrij te bezoeken:


van maandag tot vrijdag:  9u  tot 17 u 

de zaterdag: 13u tot 16 u en zondag van 13u45 tot 17u


 Het domein kan op andere tijdstippen van de dag open  zijn, het is geen garantie.


In deze Herfst en wintertijd kan de tuin iets vroeger


gesloten zijn of bij slecht weer wordt hij niet geopend.  

Wie wens iets te geven voor "de kapelwerking" of "De Lourdes tuin" kan dit op BE83 0014 7539 0915 t.a.v. Gerdy Deseyne Vijverdamstraat 2 8840 Oostnieuwkerke, met vermelding "Steun voor de kapel". 


Route: Vijverdamstraat 2  8840 Oostnieuwkerke – Staden

Op de grens van Roeselare “DE RUITER” 

rotonde Sleihage U rijdt richting Oostnieuwkerke tot aan de lichten.

Aan de lichten rijdt u rechtdoor tot aan de 1ste straat rechts (±50m) daar sla je af.

Dan rijdt tot het einde (±350m) van de Lepelstraat en daar gaat u naar links. De volgende “3 kruispunten” rijdt u gewoon rechtdoor.

Voorbij het 3de kruispunt is het nog 400m. ver in deze straat. Op de linkerkant van de straat bevindt zich de kapel.

Rijksweg ROESELARE richting Moorslede  op de hoek van de straat  bevindt zich EURO HEKKENS en BMW garage 

Aan dit kruispunt rijdt u richting Moorslede.  De 2de  straat recht af (±750m.).

Aan de hoek van deze straat is er een tankstation

Op het einde van deze kleine straat (±50m), slaat u links af.

Dan rijdt u verder tot aan een kapel met Jezus aan het kruis.

Daar slaat u rechts af. Dan rijdt u door tot aan de 2de  straat links (±1.2km.) en daar sla je links af. 400m ver in deze straat bevindt de kapel zich.  

De bezieler van De Bidkapel heeft momenteel 2 boeken geschreven.

 Het recentste boek 2016

Titel : Een  100-tal  voorspraakgebeden  en de gebedsparels van De Bidkapel  ( Oostnieuwkerke)

 De voorspraakgebeden zijn gebaseerd op de plaatselijke Heiligenverering (Een 40-tal Heiligen)

 

Dit boek is compilatie van de gebedsmomenten van De Bidkapel in Oostnieuwkerke: op een eenvoudige wijze kiezen om De Ware Liefde te ontdekken en te beminnen.

Tal van voorspraakgebeden komen ook aanbod: algemene pijn en lijden, dementie, Epilepsie, Parkinson, Alzheimer, Angsten, Antoniusvuur, huidziekten, eczeem, tegen blindheid, vermindering gehoor, Tinnitus, overspannenheid, artrose, reuma, hart- en Vaatziekten, van gezwellen tot kanker, Oogkwalen, pijn aan voeten, pijn aan benen, pijn aan knieën, Katrienewiel, keelpijn, kinderziekten en alle zieke kinderen, krampen,

bescherming bij: de geboorte, pelgrims,  reizigers,  alle weggebruikers, gemotoriseerde

Te verkrijgen in De Bidkapel - 214 pagina’s

 

September 2015

Titel: Zijn genot, geld,  een geringe geloofsbeleving en de actuele bezieling ..... te rijmen met: “De Ware Liefde”?

De inhoud van dit boek biedt een hartelijke steun aan om Het Testament van De Ware Liefde te kunnen omarmen in jouw hart!

Deze meerwaarde durven ontdekken is maatschappelijk niet zo evident.

De Ware Liefde afwijzen, wordt doorgaans gedragen door het persoonlijk verlangen en daardoor wordt het dikwijls “doelbewust” of “onwetend” verworpen.

 ISBN: 97 89 08 24 20 708

Je kan ook mailen om het boek te bestellen, zie bovenaan op deze blog.  

 Te verkrijgen in De Bidkapel -  160 pagina’s


Categorie:Bidden uit liefde

Foto

E-mail mij

Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


Foto

Foto

Blog als favoriet !


Blog tegen de wet? Klik hier.
Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!