Inhoud blog
 • laatste nieuws 2021
 • Wat is Dystonie
 • kleindochter Amilia bijna tiener
 • 2019
 • 2017
 • 2016
 • Bijna 3 jaar DBS (Diep brain stimulation)
 • 2 jaar DBS ( Deep Brain Stimulatie)
 • foto's DBS ( DEEP BRAIN STIMULATION)
 • Update
 • OVERZICHT VOOR EN NA DBS OPERATIE
 • DBS ( Deep Brain Stimulation )
 • DAGBOEK
 • FOTO 's VAN ONS GEZIN
 • VAKANTIE'S FOTO'S
 • FOTO'S van STERRE mijn metekind
 • HIER STEL IK ONS GEZIN VOOR
 • DIT WIL IK NOG EFFE KWIJT
 • Geboorte zoon STEVE
 • STEVE ALS KLEUTER
 • STEVE ALS PUBER
 • STEVE Anno 2009
 • MEER OVER ONZE OVERLEDEN DOCHTER KIRBY
 • KIRBY ALS TIENER
 • KIRBY DEEL 3
 • DE DIAGNOSE VAN KANKER
 • ER KWAM HULP
 • DE STERIELE KAMER
 • DE BEENMERGTRANSPLANTATIE
 • KIRBY WAS EVEN THUIS
 • AAN ZEE
 • TEGENSLAG
 • HERVALLEN
 • VERJAARDAG KIRBY IN HET ZIEKENHUIS
 • HET NOODLOT
 • MAKE A WISH
 • Gedichten geschreven door ons overleden dochter KIRBY
 • ONZE KATTEN
 • MIJN METEKINDJE STERRE
 • Mijn behandelingen
 • Woordje uitleg over ROGER
 • FOTO' S ALGEMEEN
 • FOTO'S vakantie KOBLENZ
 • foto's boot cruise
  Steve toen hij 4 jaar was
  Foto
  Foto
  Hier  is de trotse meter Anny
  Foto
  Foto
  Dit is in Friesland in een miniatuurpark
  Foto
  Foto
  Kirby met haar grootouders
  Foto
  Zelfgemaakte kaart
  Foto
  Steve is  6 jaar kirby 3 jaar
  Foto
  Zelfgemaakte pergamano kaart
  Foto
  Foto
  Foto

  3 de plaats met athletiek voor kirby ( rechts)

  Foto
  Kirby haar bloed werd bewerkt
  Foto
  Kirby bezoekt NATHALIA voor
  haar 18 de verjaardag
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Ik met mijn metekindje STERRE
  Foto
  Ik met mijn ventje
  Foto
  agenda

  Belangrijke data in mijn agenda

  WELKOM OP ANNY' S BLOG

  onderaan het eerste blad kan je verder klikken naar de 2 de kolom
  25-01-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is Dystonie
  Ik heb zelf progressieve gegeneraliseerde Dystonie ( gegeneraliseerde dystonie)
  en hieronder kan je lezen wat Dystonie juist is en wat de behandelingen zijn.

  Dystonie is een neurologische bewegingsstoornis, waarbij onwillekeurige spiersamentrekkingen leiden tot abnormale houdingen en bewegingen van verschillende
  lichaamsdelen. Zoals in een ander hoofdstuk aangegeven is kunnen dystonieën worden ingedeeld naar beginleeftijd, naar oorzaak en naar verdeling over het lichaam. Deze drie belangrijke gegevens zijn echter sterk met elkaar verbonden, wat later duidelijk zal worden. Dit hoofdstuk gaat over de gegeneraliseerde dystonie, d.w.z. een uitgebreide dystonie met betrokkenheid van één of beide benen, de romp en tenminste één ander lichaamsdeel. Het mag duidelijk zijn dat een gegeneraliseerde dystonie grote gevolgen heeft voor de mobiliteit, zelfstandigheid en kwaliteit van leven voor de betreffende persoon. Naar schatting zijn er waarschijnlijk zo’n 700 patiënten met gegeneraliseerde dystonie in Nederland.
  Ook bij de gegeneraliseerde dystonie is het belangrijk onderscheid te maken tussen een zogenaamde primaire (of idiopathische) dystonie en secundaire (of symptomatische) dystonie.

  Primaire gegeneraliseerde dystonie
  Andere termen die voor deze ziekte worden gebruikt zijn dystonia musculorum deformans en de ziekte van Oppenheim.
  Bij de primaire dystonieën is er geen sprake van een hersenletsel of hersenaantasting en is dystonie het enige verschijnsel (beven uitgezonderd). De oorzaak kan genetisch zijn, d.w.z. berustend op een fout in het erfelijk materiaal, maar is vaak onbekend (idiopathisch).
  De beginleeftijd van een primaire dystonie is bijzonder belangrijk, omdat over het algemeen geldt dat op hoe jongere leeftijd de dystonie ontstaat, hoe groter de kans is dat de dystonie zich gaat uitbreiden naar de andere lichaamsdelen. De vuistregel is dat een dystonie die begint voor het 25e levensjaar een grote kans heeft op uitbreiding naar de rest van het lichaam (‘generaliseren’), terwijl een dystonie die begint na het 25e jaar meestal beperkt blijft tot één lichaamsdeel (‘focaal’). Ook worden bij een primaire dystonie die op jongere leeftijd begint vaker erfelijke oorzaken gevonden dan bij dystonieën op latere leeftijd. Hieruit blijkt dus dat beginleeftijd, oorzaak en verdeling over het lichaam sterk met elkaar samenhangen.
  De eerste verschijnselen van een primaire gegeneraliseerde dystonie ontstaan meestal in de kinderjaren of jonge volwassenheid, maar soms later. In het begin is er een wisselend aanwezige verkramping van een voet of een hand. De eerste symptomen beperken zich dus tot een klein gedeelte van het lichaam, en passen dan dus bij een focale of segmentale dystonie.
  Geleidelijk echter breiden de verschijnselen zich uit tot een gegeneraliseerde vorm. Karakteristiek is dan vaak de dystonie van de romp, waarbij spierkrampen zorgen voor een abnormale kromming van de rug, vaak naar achteren en/of opzij, met name tijdens het lopen. Naast de dystone verkrampingen van de spieren hebben sommige patiënten zogenaamde spierspasmen, die soms pijnlijk zijn. In enkele gevallen is ook de spraak door de dystonie bemoeilijkt, zelden wordt een probleem van het slikken ervaren. Terwijl in de eerste ziektejaren de dystonie nog vooral gekenmerkt wordt door tijdelijke verkrampingen,
  die vooral worden uitgelokt door bewegingen (bijvoorbeeld lopen), kan de dystonie bij een langer bestaande ziekte tot een gefixeerde houdingsverandering leiden. Er zijn met betrekking tot de ernst van de ziekteverschijnselen en het ziektebeloop grote verschillen tussen de patiënten.
  Een veelvoorkomende en eigenlijk ook de meest bekende oorzaak van primaire gegeneraliseerde dystonie is een fout in het zogenaamde DYT 1 gen op chromosoom 9. Uit de medische literatuur weten we dat DYT 1 begint tussen het 3e en 26e levensjaar met een dystonie van meestal een been, in enkele gevallen een arm. Bij ongeveer tweederde van de patiënten breidt de dystonie zich vervolgens over een periode van 5 tot 10 jaar uit naar andere lichaamsdelen tot een gegeneraliseerde dystonie. Dit wil dus ook zeggen dat bij een derde van de patiënten bij wie een fout in DYT 1 gevonden wordt de dystonie uiteindelijk niet generaliseert.
  Het DYT 1 gen erft autosomaal-dominant over, dat wil zeggen dat de overerving onafhankelijk is van het geslacht en dat de kans op het overdragen van het foute DYT 1 gen 50% is. Daardoor kan DYT 1-dystonie in meerdere generaties van een familie voorkomen.
  Een moeilijk aspect van DYT 1 is echter het feit dat 70% van de mensen die een fout in het DYT 1 gen hebben geen dystonie krijgt; we zeggen dan dat DYT 1 een lage penetrantie heeft. Hierdoor kan het voorkomen dat er in een familie maar één familielid dystonie heeft, waarbij dan toch DYT 1 als oorzaak gevonden wordt. Opvallend is vaak ook nog dat wanneer er wel meerdere familieleden DYT 1-dystonie hebben de klachten, verschijnselen en het ziektebeloop toch erg verschillend kunnen zijn.
  Het is voor Nederland niet goed bekend hoe vaak DYT 1 de oorzaak is van een primaire gegeneraliseerde dystonie. Zeer waarschijnlijk gaat het om de minderheid van de gevallen. Dat betekent dat er andere, maar nu nog onbekende genen moeten zijn die betrokken zijn bij de primaire gegeneraliseerde dystonie in Nederland. Het is voor de neuroloog of kinderarts niet goed mogelijk om op grond van de klachten of verschijnselen te voorspellen of er sprake kan zijn van DYT 1. Meestal wordt het testen op DYT 1 overwogen bij een patiënt met dystonie voor het 30e jaar of bij een patiënt waarbij de dystonie weliswaar later begonnen is maar die tenminste één ander familielid met dystonie heeft.
  Het is belangrijk nog een andere oorzaak van gegeneraliseerde dystonie te noemen, namelijk de doparesponsieve dystonie. Dit is een voorbeeld van een dystonie-plus syndroom, wat aangeeft dat er naast de dystonie nog een ander belangrijk verschijnsel is, in dit geval parkinson-achtige verschijnselen (parkinsonisme).
  Dit ziektebeeld is voor het eerst beschreven door Segawa en begint voor het 10e jaar met dystonie van één of beide voeten. De dystonie kent een fluctuatie over de dag met toename van symptomen in de loop van de dag; soms is er een opvallende verbetering door slaap of rust. Het beeld kan zich uitbreiden tot een ernstige gegeneraliseerde dystonie.
  In het beloop ontstaan vaak, weliswaar meestal milde, parkinson-achtige verschijnselen (traagheid en stijfheid). Een later begin, dus na het 10e jaar of zelfs op de volwassen leeftijd, is mogelijk, maar dan staat dat parkinsonisme wat meer op de voorgrond dan de dystonie. Het karakteristieke element van doparesponsieve dystonie, waar ook de naam aan ontleend is, is een opmerkelijke verbetering op een lage dosis levodopa, een voorloper van dopamine. In de praktijk betekent dit dat iedere patiënt met een dystonie op jonge leeftijd een proefbehandeling krijgt met levodopa om te zien of het gaat om een doparesponsieve dystonie, wat in 5 tot 10% van de gevallen het geval blijkt te zijn.
  De meest voorkomende vorm van doparesponsieve dystonie wordt veroorzaakt door een fout in het GCH1 gen, maar ook fouten in andere genen kunnen een doparesponsieve dystonie geven.

  Secundaire gegeneraliseerde dystonie
  Bij een secundaire of symptomatische dystonie is er sprake van een dystonie veroorzaakt door bepaalde medicijnen, een hersenbeschadiging (bijvoorbeeld een beroerte of ongeval), een erfelijke hersenziekte of door een zogenaamde ziekte met hersendegeneratie (bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson). In vergelijking met de primaire gegeneraliseerde dystonie, kan de secundaire vorm zich op alle leeftijden voordoen.
  Het begin kan acuter zijn en soms verloopt de uitbreiding over het lichaam sneller. Er zijn naast de dystonie vaak ook andere neurologische verschijnselen.
  Andere mogelijke onderscheidende aspecten zijn het vaker voorkomen van pijnklachten en het sneller aanwezig zijn van meer gefixeerde dystonie.
  Een beruchte groep medicijnen die als bijwerking dystonie kunnen hebben zijn de neuroleptica, ook wel antipsychotica genoemd, maar er is een lange lijst van andere medicijnen. De dystonie kan acuut ontstaan, dus al in de eerste dagen na het starten
  met de medicatie, maar ook na gebruik van jaren. De dystonie begint meestal in de nek of in het gelaat, maar kan generaliseren als het veroorzakende medicijn niet wordt gestopt.
  Hersenletsels die aanleiding geven tot dystonie beschadigen meestal het gebied in de hersenen dat we basale kernen noemen, groepen zenuwcellen die van groot belang zijn voor de controle van de motoriek.
  Deze basale kernen zijn onder andere gevoelig voor zuurstoftekort, bijvoorbeeld bij de geboorte of bij een hartstilstand. Soms ontstaat de dystonie niet direct na het zuurstoftekort, maar pas na weken of maanden. Ook een beroerte of hersenkneuzing in het gebied van de basale kernen kan tot dystonie leiden, maar dan ontstaat er vaak een dystonie van een arm en been aan één kant (hemidystonie).
  Een belangrijk voorbeeld van een erfelijke hersenziekte is de ziekte van Wilson. Dit is een zeer zeldzame ziekte waarbij de stapeling van koper leidt tot problemen in met name de lever en de hersenen. Het opsporen van deze ziekte kan heel lastig zijn, waarbij er met name gekeken wordt naar de koperhuishouding in het bloed, de urine, de ogen en de lever.
  Inmiddels kan ook erfelijkheidsonderzoek bijdragen aan de diagnose. Het belang van het stellen van deze diagnose is dat er een behandeling beschikbaar is.

  Aanvullend onderzoek
  Welk aanvullend onderzoek noodzakelijk is hangt sterk af van onder andere de beginleeftijd, de familiegeschiedenis, de aanwezigheid van andere neurologische verschijnselen, etc. Een groot deel van het onderzoek richt zich op het aantonen dan wel uitsluiten van een secundaire dystonie. In dat kader wordt er vaak bloed- en urineonderzoek ingezet en een hersenscan (CT of MRI) gemaakt. Als er redenen voor zijn kan naar hele specifieke ziekten gekeken worden met bijvoorbeeld genetisch onderzoek, ruggenprik of spierbiopsie, maar dat is lang niet altijd noodzakelijk.
  Soms kan het ook van belang zijn naar andere ‘orgaansystemen’ te kijken, denk bijvoorbeeld aan de oogarts voor de koperstapeling in het hoornvlies bij de ziekte van Wilson.

  Behandeling
  In grote lijnen is de behandeling van primaire en secundaire gegeneraliseerde dystonie vergelijkbaar, behalve wanneer de onderliggende oorzaak van een secundaire dystonie, zoals de ziekte van Wilson, zelf behandeld kan en moet worden. De behandeling van
  dystonie is meestal echter symptomatisch, dat wil zeggen dat de klachten worden behandeld maar niet de onderliggende oorzaak.
  De belangrijkste pijlers in de behandeling zijn medicijnen, injecties met Botulinetoxine, hersenoperaties en zogenaamde paramedische behandelingen.
  Zoals eerder aangegeven is, wordt bij een groot deel van de patiënten met een gegeneraliseerde dystonie een proefbehandeling met levodopa overwogen.
  Overigens blijken ook sommige patiënten zonder doparesponsieve dystonie enige baat te hebben bij levodopa. Een ander veelgebruikte groep van medicijnen zijn de anticholinergica, zoals artane en akineton. Daarvoor zijn vaak wel hoge doseringen nodig en die worden, zeker op wat latere leeftijd, minder goed verdragen. Bij uitblijven van effect worden andere
  medicijnen gegeven, zoals neuroleptica (bijv. pimozide of sulpiride), benzodiazepines (bijv. diazepam of clonazapam), Baclofen of tetrabenazine. Vaak komen patiënten uiteindelijk uit op een combinatie van verschillende medicijnen.
  Voor de meest aangedane spieren kunnen injecties met Botulinetoxine waardevol zijn, wat in een ander hoofdstuk besproken zal worden. Het is vanzelfsprekend onmogelijk om alle spieren die bij een gegeneraliseerde dystonie betrokken zijn te behandelen.
  Bij patiënten die op medicijnen, al dan niet in combinatie met Botulinetoxine injecties, onvoldoende reageren kan een stereotactische hersenoperatie worden overwogen. In het verleden werden daarbij kleine letsels aangebracht in bepaalde delen van de basale
  kernen. Tegenwoordig echter is een zogenaamde diepe hersenstimulatie de operatie van keuze. Er is een goede wetenschappelijke onderbouwing voor deze ingreep beschikbaar, maar over de effecten en bijwerkingen op de lange termijn is nog relatief weinig bekend.
  Een andere optie, vooral bij patiënten met gegeneraliseerde dystonie in combinatie met spasticiteit, is een zogenaamde intrathecale toediening van Baclofen.
  Bij deze behandeling wordt Baclofen via een pompje (dat onder de buikhuid geïmplanteerd is) in het hersenvocht rondom het ruggenmerg gespoten.
  Paramedische hulp in de vorm van fysiotherapie, ergotherapie en logopedie wordt vaak ingeschakeld.
  Daarbij kan de revalidatiearts een rol spelen bij het precies in kaart brengen van de functionele gevolgen van de dystonie, waardoor vervolgens de paramedische disciplines zinvol en gericht ingezet kunnen worden. In een dergelijk revalidatietraject kan ook gekeken worden naar hulpmiddelen, voor bijvoorbeeld vervoer, en zaken als spalken en braces.
  Tenslotte moeten, wanneer er een erfelijke oorzaak gevonden is (bijvoorbeeld DYT 1), patiënten verwezen worden naar de afdeling Klinische Genetica, waar een gespecialiseerde arts de patiënt en zijn familie de erfelijkheidaspecten kan toelichten.
  Voor sommige patiënten is ondersteuning door een psycholoog of maatschappelijk werk gewenst en ook kunnen contacten met lotgenoten binnen de patiëntenvereniging heel waardevol zijn.
  This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.

  25-01-2021 om 13:58 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2019
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Het nieuwe jaar 2019  is pas gestart en daarom wil ik al mijn lezers hier op mijn blog een gelukkig nieuwjaar wensen met
  een goede gezondheid , vooral ook veel vriendschap  ,liefde en al wat je wensen zijn dat die in vervulling mogen gaan in het nieuwe jaar voor iedereen.
  de feestdagen waren weer moeilijk zoals elk jaar , want we missen ons overleden dochter nog altijd even hard ondanks we veel bezoek krijgen
  van familie ( zoon, vriendin en  kleindochter ,en  vrienden die we al jaren kennen , maar ook nieuwe vriendschappen die we juist gemaakt hebben.
  maar toch blijft ons dochter haar plaatsje leeg en denken we nog veel aan haar,wat ook normaal is he !!!! ze is nu 13 jaar overleden 
  ze blijft voor eeuwig 18 jaar en voor eeuwig in ons hart.

  Het jaar 2018 heb ik zowat hier om te schrijven eigenlijk over geslagen omdat het niet zo toppie met me ging
  er zijn  veel behandelingen elkaar opgevolgt vooral voor mijn zenuwpijn die ontwikkeld heb door overbelasting door mijn Dystonie
  dus de spasme.
  er werden dan ook vele zenuwblokkade's ( facetdenervatie's ) gegeven in de pijnkliniek op aanraden van de neurochirurg
  omdat mijn rug en nek er slecht aan toe is ook door de ontstekingen en artrose die er nog eens aan toegevoegd worden.

  mijn hersenstimulator zit nu bijna volgende maand 6 jaar ingeplant en heb nog altijd geen spijt van mijn beslissing dat ik die heb laten inplanten
  ik heb nog altijd een verbetering van de spasme dan voor mijn operatie in mijn hersenen.
  Wekelijke laad ik mijn hersenstimulator op met een externe computer eigenlijk voor het simpel uit te leggen
  dat duurt ongeveer en A min 2 uurtjes en voel ik ook weer een verschil een verbetering van spasme en spraak ,zo ook van bewegingen
  die wat vlotter gaan.

  in 2018 heb ik mijn externe oplader moeten ruilen want er schol iets aan ,ik kon er niet meer met opladen
  geen probleem naar het ziekenhuis gegaan en via de Brain afdeling zo geruild gekregen en gaat het weer top.

  ik heb nog steeds een top team achter me staan in het ziekenhuis van neurochirurg ,verplegend personeel , secretaresse's
  ,anestesist in de pijnkliniek en revalidatiearts , ze overleggen goed als team en proberen me steeds goed verder te helpen
  in de mate van het mogelijke, want het is steeds voor hen ook niet makkelijk met een oplossing te komen na al die jaren
  van uitgebreide medische problemen die niet te vergelijken zijn met andere patienten ook omdat ik voor mijn Dystonie
  2 inplantaten heb een baclofenpomp al meer dan 10 jaar een een DBS ( diepehersenstimulator bijna 6 jaar).

  wat kan en niet kan beslist toch meer maals de neurochirurg die al mijn grote operatie's heeft gedaan met een team van andere chirurgen
  en ander medische gespecialiseerd personeel zoals de mensen van Medtronic dat is de firma waar mijn inplantaten van komen
  ontwikkelt zijn en verdere onderzoek word gedaan rond medische inplantaten en wat eraan kan verbeterd worden voor de toekomst.
  grote bewondering heb ik wel ook voor deze medische knobbels zo ook voor alle dokters die deze inplantaten hanteren en studie's ernaar doen.

  ik doe het kalm aan en heb geleerd uit het verleden te luisteren naar mijn lichaam en vooral niet te forceren
  en soms dagen in te lassen om goed te rusten na een grote inspanning voor mij dan ,anders komt het niet goed
  en ben ik zelf toch maar de klos ,want dan moet ik het bekopen met meer spasme en pijn ( ook s'nachts)
  want ik heb er geen controle over ,ik heb geen knopje dat ik even kan uitzetten ,dat zou heel makkelijk zijn
  maar zo is het helemaal niet ,en bij stress en spanning zijn de symptonen van spasme veel meer en heviger en moeilijker onder 
  controle te krijgen.

  als het heel slecht gaat zoals afgelopen periode met die zenuwpijn erbij dan ga ik nog steeds 3 x per week naar de kiné
  om mijn spieren losser te maken, als het beter gaat dan zwak ik af naar 2 x per week , dat is mijn eigen  keuze
  want ik mag bij wijze alle dagen naar de kiné gaan maar dat is wel heel extreem en heb ik maar weinig geweten dat ik dat doe.
  door de jaren heen ben ik dat ook wel allemaal een beetje beu geworden ,maar kan niet anders na de behandeling voel ik altijd een verbetering
  anders zou ik het niet blijven volhouden, wat voor zin heeft het dan ??????
  en het kost natuurlijk ook altijd nog geld ook.

  mijn hobby's zijn iets veranderd in die zin ,ik heb vorig jaar Diamand Painting  ontdekt en buiten wat pc plezier ( op facebook ( waar ik nu samen beheerder ben
  met sofie waar we een lotgenoten groepje hebben voor Dystonie patiénten ) ,wat fotobewerking doen en wat chatten is voor de moment Diamant Painting mijn grote passie het geeft me voeldoening want nadat de creatieve afbeelding af is en mijn lieve man Roger er een schone kader heeft rond gemaakt ,word de creatie ook opgehangen aan de muur en krijg ik er toch veel toffe reactie's over ,en dan ben ik toch wel fier dat ik dit heb kunnen maken ondanks mijn handicap hoelang het ook soms duurt ,het blijft een hobby.

  afgelopen jaar ook al heel wat onderhoud moeten laten doen aan mijn hulpmiddelen bv aan de rolstoellift in de auto,
  die bleek ineens niet meer in gang te gaan , dus heeft de firma waarvan de lift afkomstig is deze eens flink onderzocht en bleek
  de bedrading van de accu van de auto naar de rolstoellift achteraan in de auto kapot te zijn, dus is die moeten vervangen worden
  dus auto 2 dagen moeten missen geen ramp natuurlijk.
  het was een flink kosten plaatje van 740 euro ,maar bleek toch later dat ik nog budget ervoor had staan bij het vlaamsfonds.

  ook word door mijn man regelmatig mijne rolstoel onder handen genomen anders als we die naar de firma zelf doen moet ik die gans de week missen voor onderhoud,
  natuurlijk heb ik nog mijn vorige elektrische rolstoel als reserve gehouden , als nood middel die rijd nog maar is niet zo confortabel nu ken en voel je het
  verschil wel ,maar dat is natuurlijk door de jaren heen de ervaring die je opdoet als je een hulpmiddel aanschaft.

  Ik probeer hier 1 van de dagen nog een paar foto's te posten ,maar makkelijk is dat niet omdat ik die moet verkleinen en nu op deze pc dit programma niet meer
  heb staan en een beetje een zoektocht is om dit te doen voor de toekomst.

  maandelijks probeer ik ook naar de praatgroep van NS - MP ( neurostimulatie en medicatiepompen) te gaan als het kan
  daar ontmoeten en babbelen dan met onze lotgenoten die ook allemaal op ene of andere manier een inplantaat hebben voor heel uiteenlopende
  medische problemen. het is altijd een gezellig samen zijn met de nodige babbels , bij praten over wat we meemaken medisch maar
  ook in het dagelijks leven, we lachen soms ook wat af hoor het is niet allemaal kommer en kwel.met de nodige koffie ( thee) en een versnappering
  het is een hechte groep en ondersteunen elkaar in wat we kunnen ,een luisterend oor kan wonderen doen ,elkaars ervaringen uitwisselen
  soms raad geven of zeggen hoe jij zo een probleem hebt aangepakt kan helpen bv met papieren aanvragen enz...….
  wat er komt heel wat bij kijken , waar je je soms geen raad mee weet zeker voor de nieuwelingen onder ons en er veranderd zoveel in de medische wereld
  dat de dokters amper kunnen volgen, dus voor ons als leek is het helemaal een warreboel in alles.
  spijtig genoeg heb ik geen 1 lotgenootje die zoals ik  Dystonie heeft en 2 inplantaten heeft , binnekort komt er wel verandering in want dan krijg
  ik het gezeldschap van een lotgenoot die ook Dystonie heeft en sinds 1 jaar ook een baclofenpomp heeft zoals ik, daar kijk ik wel naar uit haar te ontmoeten
  we hebben al contact via facebook.

  ik ben ook wel regelmatig met lotgenoten die ik al heel lang ken ( meer dan 10 jaar)
  en meestal komen we ook eens samen in de zomer , zo zien we elkaar ook nog eens van face to face he en is het altijd een fijn samen zijn.

  ondanks alle beperkingen , spasme en pijn blijf ik vechten samen met mijn lief ventje die ik heel dankbaar ben voor wat hij allemaal voor
  me doet ondanks hij zelf een paar beperkingen heeft ( maar onzichtbaar) we vullen elkaar goed aan , samen zijn we sterk en kunnen we veel aan
  dat is al uit het verleden gebleken ,een mens is sterker dan je denkt je put kracht uit kleine dingen.
  het zijn die kleine dingen waar je leert van genieten en waar je nog heel dankbaar voor mag zijn dat je die mag meemaken.

  ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan mijn schrijven , en mijn leuze is Carpe Diem ( pluk de dag)
  neem het zoals het komt ,elke dag is anders maar blijf vechten en laat je niet doen in het leven
  dat doe ik ook ,ik neem geen blad voor de mond al zit ik in een rolstoel kom voor je zelf op .

  nu iets anders , ik vergat nog te vermelden dat we eind 2018  ons kattin Luna van  bijna 17 jaar hebben spijtig moeten laten inslapen wegens een kwaadaardig gezwel
  aan haar buik, we konden het niet meer aan zien haar zo te zien lijden, ze heeft een mooi leven gehad bij ons, ze werd nog gered door ons overleden dochter
  Kirby die vond een klein katje beneden in de inkomhal en ze was natuurlijk verkocht, ze bracht Luna mee naar boven en ze is nog 16 jaar gebleven ,
  want na controle bij de dierenarts bleek Luna 1 jaar oud te zijn.
  dus het was weer een dubbel gevoel voor ons , deze kat te moeten afgeven ,het laatste in huis wat ons dochter zo dierbaar was,
  want Kirby was een echte dieren vriend.
  Luna laat weer een leegte achter , al hebben we nog een kater Gafield  ( ja zo een dikke rosse kater natuurlijk)
  maar wel ne lieve zene.

  31 januari 2019 ,

  ja de maand is weeral bijna voorbij, ondertussen heb ik weer een hele gans reeks met onderzoeken ondergaan,
  ik werd van de neurochirurg door gestuurd naar een dokteres die uitgebreider onderzoek kon doen naar de aanhoudende pijn problemen
  van mijn nek met uitstralingspijn naar mijn arm want nog thans waren er behandelingen gebeurd hiervoor in de pijnkliniek maar de pijn bleef maar aanhouden 
  , na 2 onderzoeken ( echografie en ct scan) werd het duidelijk wat er scheelde,
  in mijn schouder zijn er 3 van de 4 pezen flink chronisch ontstoken ( voor met de woorden te zeggen zoals de dokter deed)
   ,gezwollen en dat geeft natuurlijk bij bepaalde bewegingen flink pijn, ( daarvoor heb ik nu een inspuiting cortisone gehad die na 1 maand herhaald moet worden
  en dan maar hopen op een beter resultaat ……???????
  ook de scan van mijn nek was niet goed, op het middelste niveau van mijn nek zit zeer veel artrose en zit ook een ontsteking.
  die ontstekingen over gans men lichaam is al heel mijn leven een probleem ,en dat komt door overbelasting door de spasme
  dus een vizieuse cirkel waar een mens in beland , waar je niet uit kan want je hebt uiteindelijk zelf geen controle over je hersenen he
  want daar gaat de grootste fout he !!!!
  spijtig hebben we geen knopje dat we kunnen aan en af zetten he.

  wat soms moeilijk is dat in mijn hoofd ik wel van alles wil doen ,en ook soms plannen maak
  maar mijn lichaam er anders over denkt en je weeral gas moet terug nemen, afspraken verzetten of afbellen
  nu de familie en vrienden doen daar niet moeilijk over zene, want die weten hoe het juist zit he.
  daar ben ik altijd dankbaar voor, want ik heb al andere verhalen gehoord van lotgenoten dat er geen begrip is en dat weegt dan dubbel door.

  ga nu mijne arm wat laten rusten, dus het alternatief is iets lezen of een foto bewerken met de pc dat doe ik ook heel graag,
  daarvoor zijn het maar foto's uit kiezen ,samen stellen en vooral veel muis klikken om alles samen te voegen.

  tot schrijfs lotgenoten, en vrienden


  Bijlagen:
  20181231_083304.jpg (1.6 MB)   

  12-01-2019 om 00:00 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  03-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijna 3 jaar DBS (Diep brain stimulation)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen vandaag zijn we 3 november 2015
  en het is lang geleden dat ik hier nog eens schreef want het gaat niet zo goed met mij
  heb altijd de energie niet om hier te schrijven vanwege terug meer spasme en pijn.
  ik heb er rugproblemen bijgekregen in april kreeg ik zoveel rugpijn met uitstraling naar mijn been en voet ,dat er nader  onderzoek volgde
  met een zenuwtest en botscan ,op de botscan was te zien dat ik een felle ontsteking had op meerdere niveau's van mijn rug.
  ook werd er vastgesteld dat ik papegaaienbekken ( vergroeien van het wervelbot , artrose en scoliose had ) dat komt door mijn dystonie
  door de danige spasme is mijn onderrug scheef getrokken. er zijn ook 2 niveau's die geen tussenwervelschijf meer hebben,
  met pijn als gevolg.
  ik heb toen als behandeling 2 facetdenervatie's gehad ( inspuitingen met medicatie coctail)
  ook nog andere medicatie ,geen baad bij.
  De DBS werkt wel maar ik heb de indruk dat het soms niet voldoende doet in die zin dat de aanvallen vd Dystonie niet onder controle meer zijn
  dat de DBS het niet kan bijbenen,en de neurochirurg wil de DBS niet graag hoger zetten, ook moeten je hersenen eraan wennen
  en moet je het kunnen verwerken.
  Ik heb 2.5 jaar zeer goed geweest met mijn DBS , maar de grote problemen zijn begonnen toen ik eens mee reed met mijn ouders hun auto
  en met het in en uitstappen heb ik me geweldig geforceerd met alle gevolgen vandien, iuk heb in onze auto een aangepaste zetel die veel
  hoger zit en daaraan zie je toch dat het allemaal zeer functioneel is en zijn doel heeft.
  ik hoop dat er toch een oplossing uit de bus komt om me terug wat mobieler te maken want momenteel moet ik weer ook voor binnen mijn rolstoel gebruiken en daar word een mens niet zo happy van ,het voelt aan als een terugval .

  03-11-2015 om 16:20 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HIER STEL IK ONS GEZIN VOOR
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ik ben Anny en ben al bijna 37 jaar getrouwd met mijn lief ventje Roger ,

  Wij hebben 2 kinderen , onze zoon steve is nu 35 jaar en hij heeft een dochter onze kleindochter Amilia ze is nu 9 jaar oud , .

  En onze dochter Kirby die zou nu bijna 33 jaar zijn geweest , maar die is in 2005 overleden aan leukemie.

  Voor ons zal ze eeuwig 18 jaar blijven, want dat was de leeftijd dat zei overleden is.

  Wij wonen te Antwerpen op een appartement.

  Ik ben allang op invaliditeit door mijn Dystonie ( storing in de hersenen ( daar lees je meer van op mijn blog)

  En Roger is momenteel op pensioen van 1 januari 2019 ,maar was ervoor vele jaren op invaliditeit.( daar lees je verder ook meer over op het blog)

  wij hebben kat van 13 jaar Garfield genoemd.

  Ik heb zelf verschillende hobby's  waaronder vooral de pc en Diamant Painting me voldoening geeft en wat ontspanning , alles wel met de nodige hulpmiddelen om dit alles uit te voeren.

  13-02-2009 om 00:00 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-01-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.laatste nieuws 2021
  Klik op de afbeelding om de link te volgen We zijn weeral begin maart ,en dat is voor mij / ons een zeer moeilijke maand , want op 23 maart zou het de verjaardag zijn van ons overleden dochter kirby . We denken alle dagen aan haar , maar het is raar elke keer als de maand maart begint krijg ik het extra moeilijk, dan denk ik hier gaan we weer. al gelukkig hebben we schone herrineringen zoals vele foto's , werkjes die ze zelf heeft gemaakt , we kunnen haar stem nog eens horen via een paar dvd's die we hebben van het VTM nieuws , Make a Wish en nog van de schoolreizen. We hebben nog veel kranten artikels , maar die gaan natuurlijk allemaal wel over haar ziek zijn ,en daar ziet kirby er al niet toppie uit he? Het enige lichtpuntje dit weekend is dat ons kleindochter Amilia eens komt logeren ,dus dat is altijd plezant en proberen we zoveel mogelijk samen te doen al voorspellen ze weer niet zo top weer om buiten te gaan spijtig. We maken er altijd het beste van , in alles wat we doen. Ik trek me het meeste op aan mijn lief ventje Roger en hij aan mij. We brengen nog altijd een bloemetje mee voor aan kirby haar foto en haar plekje te zetten thuis. Volgende maand dus in april is kirby haar overlijdens datum op 24 april en is ze 16 jaar overleden , niet te geloven wat vliegt de tijd ik kan het bijna niet geloven ,het lijkt nog zo pas ... Mijn gezondheid is voor de moment stabiel nadat ik een trigger point inspuitingen (30 stuks) kreeg bij de revalidatiearts voor mijn spasme in mijn schouderblad. na een spasme aanval s'nachts waren die spieren aan mijn linker schouderblad niet meer onder controle te houden en stond dat schouderblad constant opgetrokken op kramp en bleef het zo staan zelfs de revalidatiearts verschoot ervan dat het zo mijn romp krom trok met vooral veel pijn en bewegings belemmeringen tot gevolg. na de vele inspuitingen rond mijn schouderblad en nek , werd het wel rap beter met de pijn en nam de spasme stilaan af, dat was een verademing zo had ik het in jaren niet meer gehad,ik denk zelfs dat ik dan moet terug denken aan de tijd voor mijn inplantaten ( baclofenpomp en hersenstimulator). ik kon niet meer op die linker zijde liggen van de pijn toen die erge spasme zo aanhouden mijn hoofd trok constant en toen ik bij de neurochirurg kwam voor mijn baclofenpomp te vullen zag die direct dat mijn houding fout zat en ik verkrampt zat , hij schrok zich rot toen hij mijn rug zag , hij heeft zelf gebeld met zijn collega en 2 dagen erna mocht ik al komen. Top van hem om zo snel in te grijpen en het over te laten aan een collega Want mijn inplantaten mogen niet meer verhoogt worden vanwege de bijwerkingen en is om de duur niet meer verantwoord ook. De neurochirurg is altijd eerlijk tegen wij, hij weet dat ik dat het liefst heb niet rond de pot draaien ,zeggen waar het opstaat en ingrijpen is het beste. heeft hij ook gedaan en is top opgelost. Toen mijn spasme het ergste waren ben ik ook die week niet bij de kinesist geweest voor mijn massage , was te pijnlijk. Rusten is de enige boodschappen en een extra Diazepan innemen en warmte opleggen kan ook geen kwaad. ik volg al jaren hetzelfde omdat ik uit me zelf weet dat ik daar het meeste baad bij heb , dus dan verander je dat niet. ik heb buiten de Diamant Painting , weer een nieuwe hobby ontdekt die ik goed vanuit mijn zetel kan doen en dat Quilling, dat zijn sierlijke krullen en figuren maken met papier stroken, en is een afleiding van origami papier kunst, dat is meer papier vouwen in figuren. Ik kan me er goed mee bezig houden , de tijd gaat goed voorbij want in deze corona tijden kom ik weinig buiten , zeker als het slecht weer is. Als de temperatuur al eens positief is ,dan doe ik al eens een toertje met mijn rolstoel ik ga graag tot aan het water daar kom ik tot rust. veel contact personen hebben we nu ah nee we moeten ons aan de corona regels houden he ,ben eens benieuwd wanneer we onze vaccinatie krijgen en wat de gevolgen gaan zijn? Zolang we beide maar gespaard blijven van die corona besmetting en alle personen die voor ons dierbaar zijn dan zijn we al content. zo ik heb weer eens wat nieuws gebracht tot de volgende keer beste lezers en ik eindig altijd met mijn gezegde ik neem de dag zoals die komt en doe alles op mijn eigen tempo en op tijd rusten is de boodschap. BYE BYE ************************************************************************************************************************************************************** EEn nieuw jaar 2021 laat het oude jaar maar achter ons trok op niet veel met die corona heel het jaar . zoveel regels , zo weinig sociaal contact , het blijft maar duren. En het ziet er nog niet goed uit als je het zo hoort met die nieuwe varianten van andere landen die ons land nu bereiken. Nog veel onbeantwoorden vragen voor het nieuwe jaar. Misschien maar beter dat we niet vooruit kunnen kijken in de toekomst want dan zouden we misschien mis moedigt geraken. Genoeg over corona nu , wij hebben ons eerste verjaardags feestje erop zitten met ons kleindochter Amilia die is ondertussen al 10 jaar geworden. niet te geloven , waar is de tijd naartoe, het gaat veel te snel allemaal. Omdat zei juist zoals ik creatief is, hadden we als verjaardagskado zelf een creatieve box samengesteld. Mijn lief ventje Roger had een lekkere taart gebakken ( aardbeien taart) Amilia haar lievelingstaart ,en die hebben ze dan samen versierd toch top, veel samen gedaan , daar halen we veel voldoening uit. Ik was eerst bang dat ons feestje niet kon doorgaan want ik had donderdag nacht nog een Dystonie aanval gehad , ik voelde het de dag ervoor al in mijn koppie dat het niet juist zat. Uren weer liggen vechten tegen de spasme en pijn in mijn bed tegen de morgen was ik stik kapot , super moe had precies een marathon gedaan , was uitgeput had ook nog heel de dag erna veel vermoeidheid en pijn. maar langzaam is het weg getrokken, mensen denken omdat je die 2 inplantaten hebt dat je spasme en pijn vrij bent is helemaal niet zo het word meer onderdrukt, maar soms steekt het ineens toch eens hard de kop op en is het niet meer voldoende onderdrukt en dat voel ik aan komen met hevige hoofdpijn gewoonlijk ,een druk in mijn hoofd en een druk achter mijn ogen ( is van mijn hersenen) zei de neurochirurg , dat zijn overprikkeling. Kan daar zelf niets aan doen, iets extra innemen voor mijn spieren wat te ontlasten kan ik wel ( Diazepan) Warmte doet wel goed en massage een druk uitoefenen om te spieren te ontlasten helpt me ook. Dus word man lief weer ingeschakeld voor de massage te geven , en veel rust met de nodige ondersteuning voor nek en lichaam is nodig. Mijn man Roger vind het altijd erg hoe hij moet toe zien hoe erg ik af zie en dat hij zo weinig voor me kan doen. je kan die ledematen niet forceren en even recht trekken ,want dan krijg je het tegenover gestelde dat spannen die spieren nog meer op met alle gevolgen vandien nog meer spasme en pijn . Alleen heb ik soms slik problemen blijf ik soms nog altijd wel benauwd vinden ook het moeilijk ademen omdat de spieren tussen mijn ribben verkrampen en opzwellen en mijn ribben niet naar buiten kunnen draaien om deftig te kunnen ademen. Ik heb wel veel aan lotgenoten die me steunen, maar dat is andersom ook zo we zijn er voor elkaar, zo hoort het te zijn. ik ben nog altijd beheerster van de Dystonie vrienden groep op facebook en daar haal ik ook voldoening uit. voor de rest als ik beter ben hou ik me bezig met mijn hobby's Diamant Painting, Quilling , en scraping met aangepaste hulpmiddelen lukt me dat wel. De raad die ik lotgenote altijd geef is, zoek het evenwicht tussen je wat bezig houden en voldoende rusten , dat is natuurlijk niet makkelijk want dat is altijd zoeken en is voor iedereen anders ,maar na lange tijd ken en herken je dat wel en luister je meer naar je lichaam ,anders ben je zelf de pineut. Binnenkort op 13 februari heb ik mijn hersenstimulator ondertussen al 8 jaar , wat raast de tijd voorbij het is precies nog maar geweest mijn operatie, ondertussen al de 2 de batterij die ik ingeplant heb gekregen omdat de vorige aan gaf dat ze end of live was, dus opgebruikt. Maar kan die batterij nu opladen en zou ongeveer 8 /9 jaar moeten meegaan hangt van je verbruik af. waarvan al 6 jaar voorbij zijn. Het opladen duurt ongeveer 1u30 elke week, hangt af van je verbruik. Ik ga ook nog steeds elke week 2 x naar de kinesist voor ontspannings massage om mijn spieren los te maken. door de neurochirurg is me Diazepan voorgeschreven voor mijn spierspasme te helpen te ontspannen, bij een aanval mag ik er 2 nemen van 5 mg. voor de rest neem ik niets meer van medicatie voor mijn spieren. zo dat was het weer voor nu , ik probeer nog een foto van 1 van mijn hobby's hier bij mijn tekst te zetten. ************************************************************************************************************************************************************** We zijn ondertussen al 19 december 2020, en ik wil al mijn lezers fijne eindjaarsdagen toewensen, al was het jaar 2020 een jaar om snel te vergeten in die zin dat die corona veel kapot heeft gemaakt, we waren allemaal zo beperkt in ons doen en laten, allemaal regeltjes werden ons opgelegt en nu nog, we moeten in beperkte kring onze eindjaarsdagen door brengen met zeer beperkte aantal personen. ik ga nu niet zoveel schrijven want ik voel me niet zo toppie, want voor de 4 x dit jaar heb ik weer een infectie op de urinewegen met dit keer zware complicaties voort mijn Dystonie. 3 weken geleden heb ik in de nacht een zware aanval gedaan in mijn hersenen ,met alle gevolgen vandien hevige spasme en pijn niet te doen, dat was lang geleden dat ik nog zo heb afgezien. en ja opstoten heb ik regelmatig ,maar deze was echt niet gewoon, heel hevig mijn arm stond in een stand die ik nog nooit had gezien en mijn schouderblad stond helemaal opgetrokken ,en zat gebokkeerd dat geeft je serieuze beperkingen in beweging en is zeer pijnlijk. Doordat mijn lichaam is aangevallen door die infectie zijn mijn spieren en mijn hersenen weer overprikkelt en over reageerde weer eens. Dan denk je toch weer even na, hoe ik vroeger zoveel jaren zo heb kunnen leven??????????? Vorige week is mijn baclofenpomp gevuld , maar werd door de neurochirurg doorgestuurd naar de revalidatiearts voor een oplossing te vinden voor die hevige spasme die al 3 weken aanhouden, zei heeft mijn medicatie Diazepan verdubbelt voor 1 week en mij de 1 ste x triggerpôint inspuitingen gegeven ( 30 prikken) verdeeld over mijn schouderblad en nek, om die spieren meer te doen ontspannen. er werden 2 medicatie's daarvoor gebruikt een spierontspanner en een pijnstiller gemengd. ook moet ik zolang het nodig is alle dagen naar de kinisist. hopelijk slaat het aan afwachten maar. Nu hebben we nog geen goed nieuws te verwerken gekregen want de appartementen waar wij wonen eigenlijk in heel het pârk worden grondig gerenoveerd en niemand kan blijven wonen, dus weten we dat we voor 2024 moeten verhuist zijn naar een ander appartement, afwachten wat ze vinden voor ons het liefst natuurlijk wat aangepast aan mijn handicap want een mens word er niet jonger op en ik ga zo wie zo achteruit. Na nieuwjaar komen medewerkers langs om samen te overleggen wat onze wensen zijn, en om vragen te beantwoorden. nog veel vragen die ik al genoteerd hebt voor de toekomst........ We hebben al veel hulp aangeboden gekregen van familie en vrienden om mee te helpen met inpakken en verhuizen dus dat komt wel goed. dus voor ons zal 2021 waarschijnlijk een druk jaar worden, maar dat zijn toekomst plannen ,en ik kijk niet te ver vooruit alles op zijn tijd eerst nu zorgen dat ik terug stabiel word, dat alles wat terug onder controle krijg met mijn Dystonie. Mijn uitspraak is altijd maak van alles het beste in de mate van het mogelijke. dus ook voor de eindjaarsdagen maak het beste ervan en tot schrijfs. Fijne kerst en gelukkig nieuwjaar voor iedereen van Anny en Roger ************************************************************************************************************************************************************** ondertussen is het al weeral oktober en het jaar einde is weeral bijna in zicht, dat is toch niet te geloven hoe snel de jaren voorbij vliegen en wij natuurlijk ouder worden. De corona crisis is nog altijd aanwezig ,en het ziet er niet naar uit dat we daar rap vanaf zullen komen spijtig genoeg moeten we ons nog altijd aan allerlei regels houden zoals die mondmaskers dragen ,afstand houden.. spijtig dat er zo weinig mensen die regels echt opvolgen en we nu nog altijd de gevolgen daarvan kunnen dragen met zoveel besmettingen. wat gaat de toekomst ons nog brengen ???? veel vraag tekens ??? maar weinig of geen antwoorden veel onzekerheid voor de komende tijd het ergste vind ik aan de crisis , dat we zo weinig mensen mogen zien bezoeken, afspreken enz..... dat die bubbel nog altijd even klein is. ook ben ik altijd bang personen die me dierbaar aan mijn hart liggen ( mijn pa , mijn man roger , de weinig familie leden die ik nog over heb zoals mijn nichtje vrienden en kennissen zal verliezen aan die Covit 19, hopelijk blijven we van heel besmetting gespaard en alle ellende die er rond hangt. we hebben ook alvast onze griep vaccins besteld bij de apotheker, want wij kunnen het beide niet veroorloven om nog griep bij te krijgen bij al onze andere medische problemen, we horen tenslotte bij de risico groep. ondertussen heb ik weeral meermaals behandelingen gehad in de pijnkliniek voor mijn rugpijn ( met een zenuwblokkade,en nu de laatste keer was het voor mijn nek/ hoofdpijnen met inspuitingen. zo blijft een mens aan de gang he ,heb een abonnement in het ziekenhuis. ik ben vooral content dat ik zoveel beter slaap ,dan vroeger want dat was toen een ramp en dat hou je moeilijk vol als je maar 2 uurtjes slaapt per nacht, maar nu zijn het 8 volle uren en kan zelfs nu moeilijk opstaan, eenmaal ik goed lig en wat minder pijn voel, kan ik mijn rust vinden dat was vroeger voor ik mijn inplantaten nooit zo,dan vond ik nooit rust ik ben ook rustiger geworden , al beslissen mijn spieren er soms anders over, maar meestal voel ik dan ook aankomen in mijn koppie , is moeilijk te beschrijven, is een enorme druk in mijn hoofd en weet ik het gaat weer de verkeerde kant op, kan alleen maar naar mijn lichaam luisteren en rusten , mijn weinige medicatie dat ik nog bij neem Diazepan 5 mg per dag, zoldipem ( inslaper) en coveram ( is voor mijn bloeddruk te verlagen ) dat is alles dat ik nog bij neem. daar ben ik content mee , vroeger voor dat ik mijn inplantaten had zat ik aan allemaal zeer zware medicatie ( morfine pleisters, botox inspuitingen, valtran druppels, enz...) ik had nooit gedacht dat ik al deze zware medicatie zou kunnen afbouwen na al die jaren dat ik ze al nam ( meer dan 10 jaar) en dat ik uiteindelijk zoveel verbetering zou hebben met die inplantaten en behandeling , dat het zoveel zou onderdrukken in mijn hersenen. in de tijd toen ze mij voor het eerst die operatie's voorstelde voor die inplantaten te plaatsen was ik er zo tegen, en was ik zeer bang wat het met me uiteindelijk ging doen en niet doen.... de onwetenheid was zenuwslopend en frustrerend en gaf me ook weer stress, maar ben toch content dat ik uiteindelijk die zware stappen heb gezet wel met goede begeleiding van een geweldig team in het ziekenhuis st Augustinus ziekenhuis in Wilrijk. Ik ben nog altijd bezig met mijn hobby's Diamant Painting , mijn pc en op Fb , onze gesloten groep voor dystonie lotgenoten te onderhouden daar put ik kracht uit, ik doe alles op mijn eigen tempo en in de mate van het mogelijke, waar ik me goed bij voel voer ik uit en als ik eens geen zin heb of teveel pijn heb dan gaat het niet lopen he?? alles mag maar moet niet, alles aanpakken dag voor dag.....hoe ik me voel zal dat beslissen op dat moment. ik heb veel contact met lotgenoten, dat is zeer belangrijk zowel voor mij als voor hen denk ik, ze vragen me ook raad omdat ik al zolang Dystonie heb en door de jaren heen heel wat ervaringen heb zelf opgedaan, maar ook dikwijls kan doorverwijzen naar andere lotgenoten met dezelfde vorm van Dystonie die dan weer hun ervaringen kunnen delen, dat is het mooie we hebben steun aan elkaar ,en weten waarover we spreken . uit de chronische zieke personen die ik persoonlijk ken zijn er al heel veel mooie vriendschappen uit ontstaan ,en die al lang duren, niet voor even. als we samen komen gaat het niet altijd over ziek zijn maar ook over andere onderwerpen, en lachen we dikwijls wat af. dat moet ook kunnen, je moet kunnen relativeren , en een goede balans vinden , dat is zeer moeilijk zeker in het begin als je chronisch ziek blijkt te zijn, maar door de jaren heen kom je daar wel achter wat voor je zelf het beste gaat , wat je gelukkig maakt , waar je energie uit haalt ( al komen we dat dikwijls te kort). het is zoeken tussen wat kan vandaag en wat niet, soms is het de bluts met de buil zeg ik dan, je kan weggaan en je goed amuseren maar de dag erna de gevolgen van dragen, maar dat heb ik er dan voor over, dat heb je dan weer gehad , dat word weer een dagje rust dus... zo is het altijd een zoek tocht , wat kan met mijn beperkingen nu???? dat kan ik alleen bepalen, en het is een feit je zit snel over je grens maar daar leer je weer uit. ik wou nog ven kwijt voor de lotgenoten die hier lezen dat mijn inplantaten nog altijd op dezelfde instellingen staan voor mijn DBS is dat aan beide zijde 3.4 ingesteld op de electrode. en voor de baclofenpomp die staat nog steeds op 700 MG per dag ik hoop altijd dat ik langs deze weg met dit blog toch mensen een beetje kan helpen om een kijkje te nemen van hoe het is met 2 inplantaten te leven voor progressieve gegeneraliseerde Dystonie, maar ondanks alles blijft ik nog positief ingesteld, ik zeg dan tegen me zelf het heeft nog veel erger geweest dus ben ik nu dankbaar dat het nu beter met me gaat. zo dat was het weer voor nu , en ik hoop altijd sneller hier eens bij te kunnen schrijven, maar dat lukt me niet altijd. je kan hier niet meer reageren , maar je kan altijd persoonlijk met me contact opnemen via welke weg dan ook voor een babbel of vraag enz.. ****************************************************************************** Het is 12 april 2020 als ik dit even van me af schrijf, het is paas zondag ,maar alle plannen lig stil , alles ligt eigenlijk stil vanwege de corona crisis ,een flinke domper voor iedereen. normaal zou ons kleindochter Amilia en mijn metekind sterre hun paaseieren komen rapen, maar dat plan gaat dus niet door. ja ne mens kan er niks aan doen he ??? pppfff het is weeral een hele tijd geleden dat ik beide zag , ik hoor ze wel langs de smarthphone gelukkig. geen plezante periode nu zitten we helemaal opgesloten,ja een wandeling gaan we al eens maken om toch eens een frisse neus te halen en er eens tussen uit te zijn. nog nooit heb ik dit meegemaakt scholen gesloten al 1 maand en er zal nog wel bijkomen vrees ik , niet zomaar wegrijden om uitstapjes te maken, vrienden en familie ontmoeten en eens afspreken om iets te gaan drinken en eten ….. het is echt een bizarre tijd. ik was al blij dat ik juist op tijd al mijn behandelingen in de pijnkliniek heb gehad en mijn pijnpomp ( baclofenpomp) bijgevuld is, want het is nu niet evident om naar het ziekenhuis te gaan ook,alles is zo beperkt. ik heb te doen met de mensen die hun behandelingen zijn uitgesteld en nu met felle pijn leven,daar moet je je dan maar bij neerleggen ja makkelijk gezegt als je met een goede gezondheid door het leven gaat. ik heb vorige week zondag wel een flinke opdonder gehad en hard verschoten ,want ben hard ten val gekomen in mijn bad dit na 7 jaar van niet vallen, dat kan ik exact zeggen omdat ik dan mijne hersenstimulator heb ingeplant gekregen vanaf toen ik nog niet meer gevallen. ik ben in bad helemaal onderuit gegaan met mijn hulpmiddel en al ,op onverklaarbare manier , want aan die douche plank was niks aan. ben met mijn hoofd tegen de muur beland al goed met de achterkant en niet waar de electrode van mijn hersenstimulator is ingeplant., ben plat op mijn rug beland,en tot vuurpijl op alles is die badplank die van volle hout is op mijn slechte been terecht gekomen, dat was zeer pijnlijk. al goed breek ik nog iets heb al zo dikwijls van mijn leven op de grond ook gelegen en nog nooit iets gebroken, sterkte botten. al bij al is het nog meegevallen, alleen wat hoofdpijn nadien,en mijn spieren in mijn rug en been had een flinke opdoffer gehad en heb ik 2 dagen niet goed van geweest. het was een ferme bonk en opslag stond mijn lief ventje bij mij, die de lakens van het bed was aan het doen, maar dan kwam het me uit het bad terug krijgen want ik kan niet mee duwen met mijn benen heb die kracht niet in mijn spieren. ,na veel hef / trekkracht van Roger ben ik na nazicht terug op die plank geraakt. helemaal bekaf ben ik dan daarna gaan rusten en roger had ook flinke rugpijn van me zo op te trekken...… dit had niemand kunnen voorzien , maar zo zie je maar een ongelukje is op een klein plaatske. ik kan al niet meer tellen hoeveel keren ik al in mijn leven ben gevallen en al heel veel geluk heb gehad en het is nu zeker niet de periode om in het ziekenhuis te belanden , maar ja het is rap gebeurd en niemand doet dat expres he. ik ben alleen eens benieuwd hoe het gaat gaan om mijn baclofenpomp bij te vullen bij de neurochirurg als het zover is dat is begin juni ,maar ga nog wel eens informeren daar tegen in het ziekenhuis, vullen moeten ze toch anders gaat die pomp kapot en dat is niet te veranderd woorden , want zulke inplantaten kosten heel veel geld. zo dat was het weer even voor nu, hopelijk blijft iedereen gespaard van dat corona virus en onthou safety first ****************************************************************************** We zijn weeral eind maart van 2020 , dus even updaten ondertussen heb ik alle pijnbehandelingen achter de rug en heb overal veel verbetering bij eindelijk even een adem pauze want ben het al zoveel jaren gewoon naar het ziekenhuis te gaan, maar het hangt toch dikwijls mijn voeten ook uit zene. al dat wachten ook na de behandelingen werkt het niet ineens optimaal en moet een mens maar weeral geduld hebben en dat al bij al zijn / haar pijn. ben content dat ik dit juist achter de rug heb nu met die corona uitbraak,want anders sta je daar schoon zeg pppffff nu was het gisteren de verjaardags datum van ons overleden dochter Kirby ( ze zou 33 jaar zijn geworden ) en dat is toch na bijna 15 jaar nog altijd even super moeilijk om door te komen , we zorgen dan dat we bezig blijven en nu met die corona crisis is dat niet evident, omdat je als maar moet binnen blijven. maar ben creatief en probeer veel uit, heb ondertussen weeral 2 werkjes van Diamont Painting af wat ik super graag doe , maar ons appartement begint stilaan vol te komen hangen met al mijn werkjes. nu had een dagboekje gekocht die moest je dan zelf beleggen met kleurrijke steentjes , is met een pauw , mooi resultaat al zeg ik het zelf en zo eens iets anders.... ben altijd op zoek naar iets orgineels. ik hoorde vorige week een oproep via de radio van een woonzorg centrum omdat ze geen bezoek mochten ontvangen vroegen ze aan kinderen tekeningen op te sturen , toen kwam ik op het gedacht een kaartje te sturen , met een lieve tekst in om te steunen met al mijn gegevens in. en jawel een paar dagen nadien kreeg ik een mail van 1 van de bewoners dat ze het kaartje zo lief en super vonden en nu zijn we pen ( mail ) vrienden geworden , ik vind het top dat zelf als senior hun emails zelf schrijven en nog actief zijn ondanks de MS dat ze heeft is het ook een bezig bijtje , Ze zit ook al 20 jaar in een rolstoel dus ze weet wat het is minder mobiel te zijn voor lange tijd. het mooie is dat je soms een betere klik hebt met oudere personen dan met jongere mensen al ben ik wel sociaal ingesteld. ondertussen is mijn elektrische rolstoel op grote onderhoud geweest omdat mijn banden aan vervanging toe waren ,en ik nog een paar kleine defecten had , ik moet zeggen de firma vermeiren had dat goed opgelost en had ik een ruilrolstoel gekregen dezelfde als de mijne tot mijne rolstoel hersteld was , dan kon ik toch nog naar buiten naar de kinesist enz... alles is afgerekent ineens met de zorgkas dus moest ik me daarvan niks aan trekken. alles is getest en op 1 motor van mijn rolstoel zit al wat sleet ,maar normaal heb ik binnen 1 jaar recht op een nieuwe rolstoel ( elke 4 jaar) omdat ik jonger ben dan 65 jaar ,want dan is het om de 5 jaar. het voornaamste is dat ik nu weer wat verder kan bollen en alles weer toppie in orde is met mijn voornaamste hulpmiddel. ik heb me ingeschreven voor de wielemiewalkandrun op 6 september 2020 om het rolstoel parcour te verkennen ( voor 5 km) ten voordelen van canisha dat is een organisatie voor hulphonden voor mindervalide personen top om dit kunnen ondersteunen zo. ik kijk er naar uit hopelijk gaat het door. zo dat was het even voor nu We zijn de laatste dag van januari , de maand van het nieuwe jaar is weeral voorbij dat geloof je nu toch niet hoe snel de tijd gaat niet normaal. Ik ben nu juist terug van de kinesist ( fysiotherapie) en dacht ga nog eens iets schrijven op mijn blog , want het is weeral wat geleden. ik ben content dat die feestdagen voorbij zijn, want dat is voor ons altijd een moeilijke periode dan missen we super hart ons dochter, dat wil niet zeggen dat we er anders niet aan denken of haar missen , maar dan toch worden we weer met onze neus op de feiten gedrukt dat ze er niet meer is. al goed heb ik Roger en onze kleindochter Amilia en mijn metekind Sterre nog , waar we ons hard aan optrekken . ook andere vrienden steunen ons hard in alles wat we doen en in wat we ondernemen. we gaan ook regelmatig met vrienden iets drinken en soms eten dat sociaal leven doet goed , al is alles in de mate van het mogelijke ,want met onze gezondheid moet je altijd afwachten en van dag tot dag ,soms van uur tot uur leven ,want plots kan het veranderen en moet je dan je plannen afzeggen en verzetten naar een andere datum en hopen dat het dan lukt. ik heb weeral verschillende behandelingen in de pijnkliniek achter de rug, 2 zenuwblokkade's voor mijn rug en 2 zenuwblokkade's op 4 niveau's voor mijn nek, de laatste behandeling was wel 1 jaar geleden dus was de dokter van de pijnkliniek zeer tevreden dat ik er zolang had mee kunnen doen ( voor mij dan toch). maar nu kwamen de nekpijnen met uitstralingen naar mijn hoofd zo fel terug dat ik weer alle dagen hoofdpijnen had ,niet te doen , dan moest er iets ondernomen worden. en omdat ik al meer dan 15 jaar naar de pijnkliniek ga , weten ze ondertussen ook wel wat de problemen allemaal zijn , en weten ze ook wel als ik vraag om pijnbestrijding dat het echt nodig is , want voor de pret laat je die behandelingen niet doen, dus grijpen ze ook snel in. Ik ben zeer tevreden van het team van het st Augustinus ziekenhuis ( wilrijk) waar ik ga , iedereen werkt er ook goed mee met elkaar als team dat is toch wel een pluspunt, want als ik dat zo hoor van veel lotgenote is dat in andere ziekenhuizen zo niet, volgens mij kan je behandeling niet goed behandelt worden als er onderling geen samenwerking is en overleg. voor de moment ben ik mijn DBS ( Deep brain stimulator) aan het opladen, dat moet wekelijks gebeuren wil je dat ingeplante batterij optimaal houden ,wat van heel groot belang is voor de werking natuurlijk ervan. hoelang ik moet laden hangt af van mijn verbruik in die week , meestal is dat 2 uurtjes , dat je mag rekenen , is wel altijd verschillend ,maar kan je volgen op je display van je oplader....als hij vol is dan geeft die dat ook aan, dat is slimme technologie , alles kunnen de dokters volgen in het ziekenhuis als ze de DBS aflezen met de computer in het ziekenhuis, welke slimme koppen vinden zoiets toch uit he ,,,???? de technologie staat niet stil ….daarom moeten dokters ook bijscholing doen om bij te blijven anders kunnen ze niet meer volgen , want moderne medische technieken heb je genoeg.... nu 13 februari is het mijn 2 de verjaardag zeg ik altijd dan is 7 jaar geleden mijn DBS ( hersenstimulator) ingeplant , natuurlijk heb ik wel ondertussen al na 2 jaar een nieuwe oplaadbare batterij ingeplant gekregen want die 1 ste batterij die niet oplaadbaar was was al helemaal opgebruikt dan ,wat wel snel was natuurlijk, want dan kan je weer onder het mes , al heb ik heb de kleine ingreep onder plaatselijke verdoving laten doen op mijn aandringen , ik zou het opnieuw doen al heb ik toen een paar flink op de tanden moeten bijten toen ze die oude batterij eruit deden. achteraf als je hersteld bent denk je daar al niet meer aan. in het ziekenhuis zegt iedereen tot de verpleegkundige toe dat wij weide een abonnement hebben op het ziekenhuis , dat is ook wel zo spijtig genoeg , want wij zijn er beide in behandeling. dus het is niet altijd voor mij om naar het ziekenhuis te gaan ,maar ook voor mijn man Roger zijn het af en toe eens behandelingen voor rug, nek en schouder ,maar als je baad erbij hebt dan doe je dat maar weer ,als er geen andere oplossingen meer zijn en de pijn de boven hand heeft dan ben je blij dat je geholpen word. mijn hobby's zijn nog altijd veel iets doen op de pc, gaat van iets creatief maken van fotobewerking, facebook Dystonie vrienden steungroep beheren …. ook steek ik heel wat tijd in Diamant Paintings maken van allerlei grote's en vormen, maar dat kan ik maar beperkt doen en met hulpmiddelen voor mijn houding zo correct mogelijk te maken voor mijn spieren te hard te belasten. dat gaat van kleine aanpassingen verdikkingen aan mijn pennen aan brengen , naar een tafeltje dat Roger heeft gemaakt voor mijn lightpad op te zetten dat staat het schuin ,dan moet ik niet teveel plooien met mijn nek ,want dan krijg ik nek en hoofdpijnen door de spasme en pijn. ook heb een computer tafel die op maat is gemaakt door roger die past perfect over mijn zetel ,en toch kan ik blijven zitten met mijn benen omhoog heel handig en ondersteunend. ik ben super blij en content dat ik zo een handige / lieve man heb die zoveel voor me doet, hij is er eentje uit de duizend. daarom ben ik er zeker van dat dit veel doet aan mij, ze zeggen altijd je bent opgewekt maar dat is groten deels wel ook omdat ik zoveel ondersteuning krijg van mijn lief ventje. aan mij zie je praktisch nooit dat ik zoveel pijn heb ,en krijg veel de opmerking , amai je ziet er goed uit ja is wel zo , maar je voelt iemand niet binnenin en ik kan blijkbaar het goed verstoppen. Roger en ik zijn al 36 jaar getrouwd en hij ziet natuurlijk aan mij wel dat het fout zit, daarvoor moet ik nog niks zeggen. Op zulke momenten wil ik alleen maar maar rust , want dat is dan het beste medicijn. Als ik teveel achter elkaar wil doen, dan mag ik het altijd bekopen en dat heb ik wel geleerd door de jaren heen , dat ik moet op tijd rusten en niet teveel achter elkaar plannen ,want dat loopt nooit goed af. vooral luisteren naar je lichaam is de boodschap, het geeft aan wanneer het genoeg is en dan moet je je ook luisteren,als de spasme en pijn toeneemt dat heeft het genoeg geweest. ik vind nog altijd dat ik veel verbetering heb met mijn 2 inplantaten ondanks ik nog veel dagen heb met veel pijn, maar dat is nu eenmaal het leven met gegeneraliseerde Dystonie die uitbreid , want dat besef ik en voel maar al te goed dat alle wel toe neemt , dat geven de dokters ook toe. in 2019 is mijn DBS ( hersenstimulator) ook al 2 x verhoogt omdat mijn spasme en pijn toenamen dus moet je geen proffesor zijn ,dat je weet dat ze dit zomaar niet doen. dit was het weer voor nu, en hoop altijd langs deze weg met mijn blog toch andere lotgenote ,vrienden en kennissen een beetje te helpen met dit schrijven ,even je mee te nemen in mijn wereld hoe het eraan toe gaat en hoe het loopt te leven met 2 inplantaten. ik kan nog zoveel schrijven, maar nu word het weer rusten mijn linkerarm begint weer meer pijn te doen. Ik wens iedereen die hier komt lezen van lotgenote veel sterkte en succes met alles toe . aan iedereen die ons steunt een dikke merci, en dat onze vriendschap nog lang mag verder duren. bijgevoegde foto bij mijn tekst is mijn eigen Diamant Painting werk 1 jaar aan gewerkt , op mijn eigen tempo het blijft tenslotte een hobby maar geeft me voldoening en word opgehangen in huis als de kader af is. tot hoors groetjes Anny xxx

  28-01-2021 om 00:00 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kleindochter Amilia bijna tiener
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ondertussen zijn we eind 2020 en is ons kleindochter Amilia bijna een tiener, zei verjaart op 23 januari en ga hier wat nieuwe foto's tonen van hoe ze nu is ondertussen. Ze is heel lief en behulpzaam, en is creatief juist zoals ik zelf, wij doen dikwijls samen creatieve dingen Zoals diamant Painting , kleuren , knutselen , schilderen enz.... Ze heeft wel altijd zin om iets nieuws uit te proberen, ook doen we bordspelletjes en in de zomer trekken we veel naar buiten zodat ze goed kan buiten spelen en de vele speeltuinen die hier zijn waar wij wonen. Amilia zit nu in het 4 de leerjaar en is een goede leerling, ze leest heel graag en is een echte boeken wurm noem ik haar altijd, niet alleen strips leest ze ,maar ook dikke leerzame boeken verhaal boeken , moppen boeken enz......

  28-12-2020 om 15:14 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2017
  Ondertussen zijn we al  half februari 2017 , en is het juist 4 jaar geleden dat ik mijn DBS ( hersenstimulator voor Dystonie) 
  kreeg ingeplant in mijn hersenen, ik heb daar nooit spijt van gehad dat ik deze operatie of beslissing heb genomen voor deze
  zware operatie te laten doen, al ben ik niet over 1 dag ijs gegaan dan ook niet.
  Op zich is mijn Dystonie meer onderdrukt ,maar spelen er andere factoren meer mee,
  vooral dan mijn rug , die een flinke scoliose heeft ( vergroeiing) van de onderrug door de Dystonie
  die heeft al die jaren door de hevige spier spasme , mijn rug krom getrokken met alle gevolgen van dien.
  Er zijn op 2 niveau's L5 en L6 geen tussen wervelschijven meer aanwezig , dus geen demping meer tussen die schijven
  met pijn als gevolg ,en soms raakt er al eens een zenuw ergens met felle pijn tot gevolg en uitstralingspijn tot in mijn voet tot gevolg.
  nu na verschillende onderzoeken van scans  en EMG gingen de dokters toch een poging doen langs de pijnkliniek om facet ( gewricht)
  inspuitingen te geven met cortisone en Fentanyl ( tegen de pijn) met herhaling van normaal 3 x.
  Vrijdag krijg ik mijn laatste inspuiting en heb er toch baad bij , maar volledig is de pijn niet weg.
  De dokters weten zelf niet of dat wel mogelijk is, als die tussenwervelschijven met de tijd volledig aan elkaar groeien
  dat zou de pijn moeten afnemen en zelf weggaan, maar dat kan van maanden tot wel nog jaren duren,
  dus afwachten is de boodschap.  ik hoop alleen dat het weer niet tot een operatie komt zoals vorig jaar is gegaan aan de rechter kant
  want dat voelde hetzelfde aan.

  om terug te komen op mijn Dystonie, daar is me duidelijk gezegt van de neurochirurg in het ziekenhuis
  dat ik qua stimulatie en de baclofenpomp op het uiterste sta voor mij dan toch , ze kunnen alles niet blijven verhogen
  want ik krijg zeker van de stimulatie teveel bijwerkingen ( zeer moeilijk spreken ) met dubbel tong precies of ik heb een glaasje op
  dan verkrampt mijn gezicht ook is helemaal niet aangenaam, dat zou komen door dat mijn hersenen de verhoging niet aan kunnen
  er is wel een limiet voor iedereen, maar voor iedereen anders, zoals het nu staat allebei is het goed te doen mijn baclofenpomp
  staat op 700 MG (microgram per dag) en de stimulator op 3.2. van medicatie neem ik niet veel meer bij want het helpt niet echt
  alleen valium neem ik nog wel eens als ik enorme spasme heb ( aanval eigenlijk) en dan kalmeren mijn spieren wel wat in de mate van het
  mogelijke.  wat ook altijd nog terug keert zijn dat ik overal ontstekingen krijg daar de overbelasting van mijn spieren en dat neem ik Feldene in een kuur en dat gaat dat weer terug wat beter ,maar dat is al heel mijn leven dat ik daarmee kamp .
   ik ga nog steeds naar de kinesist 3 x per week, daar krijg ik alleen massage voor de spieren te ontspannen.
  voor de rest kan warmte me goed helpen , bad en warmte kussen.en mijn infrarode massagelamp.
  zijn maar enkele tips die ik nu mee geef ,die ik zelf heb moeten onder vinden maar die mij toch helpen.
  het is zo dat ik nooit zonder pijn leef zal ook nooit zo worden, maar het is nu leefbaar ,dat het voor de DBS niet meer leefbaar was
  dat ik onmenselijke pijnen had vanwege de spasme , en ze meermaals met de ambulance thuis hebben moeten komen halen
  dat ik totaal in bed verkrampt lag , dat heb ik nu niet meer.
  ik heb nog spasme aanvallen maar in mindere maten, en is gewoonlijk stress gebonden, of als ik iets anders bij krijg van ziek zijn ( verkoudheid,
  griep , ontsteking enz.........)en als ik moe word dan moet ik op tijd kunnen rusten anders heb ik ook meer spasme aanvallen.
  het is niet zo dat DBS therapie alles oplost zoals vele denken ,je kan er ook niet mee genezen van Dystonie
  laat dat wel duidelijk zijn, het onderdrukt alleen de symptonen, juist  hetzelfde zoals de baclofenpomp.
  ik ben blij dat de technologie allemaal bestaat ,en dat ik het allemaal heb aangeboden gekregen
  want hoe zou het al geweest zijn zonder deze hulpmiddelen , dat weet ik niet maar waarschijnlijk was ik al bedlegerig en had ik niet veel
  meer aan mijn leven, wat niet alleen voor je eigen een opdoffer is maar ook voor je partner ( gezin ) als je er eentje hebt. 

  ondertussen was ik al vanaf september 2016 bezig met nieuwe  hulpmiddelen aan te vragen
  deze keer is het niet vlot gegaan, mijne elektrische rolstoel was na 4 jaar aan vervanging toe als je dat zo alle dagen gebruikt
  dat krijgt die wel wat hard te verduren , zowel voor binnen als buiten en het is toch belangrijk een goed hulpmiddel te hebben dat je dagelijks
  gebruikt, dus was ik eerst gaan kiezen in de showroom en al eens wat uitgeprobeerd en dus mijn keuze gemaakt
  maar mijn eerste aanvraag was niet direct aanvaard, al hoewel ik mijn volledig medewerking had van de dokters van het ziekenhuis
  en mijn volledig dossier had meegekregen , was dit nog niet voldoende, ze zijn streng geworden maar ja zo een rolstoel kost ook
  geen 100 euro he?  nadat mijn neurochirurg nog eens had geschreven dat ik dit hulpmiddel wel degelijk nodig had
  heeft de persoon die het moest goedkeuren uiteindelijk nog eens bij ons thuis op bezoek geweest, nog een hele babbel mee
  gehad en toen heeft zei wel haar goedkeuring gegeven ,en 3 weken erna hebben ze dan mijn nieuwe rolstoel naar huis gebracht.

  Wij hebben ook een nieuwe bestelwagen gekocht en de elektrische rolstoellift heb ik laten overplaatsen
  die is 5 jaar oud, maar je kan maar een nieuwe rolstoellift aanvragen vanaf die 6 jaar oud is, dus dit was de beste oplossing
  om ze laten over te plaatsen , ik heb daar ook een aanvraag voor moeten doen aan het VAPH , dan kreeg ik bij goedkeuring
  ook het bedrag van de overplaatsing terug betaald is ook zo gebeurd na 6 maanden.
  allemaal een hele onderneming en dat als je chronisch ziek bent, je moet je blijven bewijzen voor alle instanties
  al staat het wit op zwart dat je niet kan kan genezen van Dystonie.

  mijn grootste hobby is nog altijd mijn Pc , ik hou me dan vooral bezig met contact hebben met andere lotgenoten op facebook
  waar ik toch 2 groepjes heb ontdekt waar we elkaar steunen met andere lotgenoten, heel aangenaam.
  ook fotobewerking doe ik nog altijd graag , ook mandala's tekenen doe ik graag en al eens wat met origami  ( chinese papier kunst )
  bezig zijn vind ik plezant ,maar natuurlijk door mijn beperkingen en pijn doe ik dit allemaal in de mate van het mogelijke
  maar probeer toch altijd positief door het leven te gaan en me sociaal op te stellen

  positiviteit zit nu eenmaal in mijn karakter ,maar is ook deels te wijten omdat ik zo een goede man heb waar ik altijd bij terecht kan
  en waar ik altijd kan op rekenen, of hij moet zelf natuurlijk niet al te best zijn want natuurlijk is hij ook niet gezond.  (ook chronisch ziek)
  maar ik denk dat het daarom ook is dat hij meer begrip heeft).
  ik denk wel al eens over de toekomst na ( wie niet) maar toch ook niet teveel , wat de toekomst ons brengt weten we niet he?
  misschien ook beter zo.....ik pak het dag voor dag aan, want elke dag is anders en probeer naar mijn lichaam te luisteren 
  want na zoveel jaren van chronisch ziek zijn weet je wel en voel je dat ook wat je aan kan en wat niet
  hoever je kan gaan.....je bent snel over je limiet en dan moet je het bekopen natuurlijk dan lig je met de pootjes weer omhoog
  dus doseren is heel belangrijk ,en keuze's maken en goed plannen niet alles ineens willen want dat komt niet goed in mijn geval.

  zo dat was het weer effe voor nu, ik hoop dat jullie lezers van het blog iets hebben aan mijn schrijven
  hopelijk iets positiefs en bruikbare info want daar schrijf ik tenslotte hiervoor
  zo tot schrijfs
  en bedankt aan alle mensen  die een reactie schrijven in mijn blogboek, spijtig kan ik daarop niet antwoorden
  maar ik lees jullie reactie wel en doet me goed altijd een reactie te lezen.

  groetjes van Anny

  17-02-2017 om 15:21 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2016
  28 maart 2016

  Ik heb hier al een tijdje niet meer geschreven omdat het niet zo goed met me ging , want op 7 maanden ben ik weer 3 keer onder het mes gemoeten
  eerst in juli voor een nieuwe baclofenpomp, de batterij was leeg, dus een heel nieuw in mijn buik laten inplanteren , dan in November van 2015 hebben de specialisten een goedaardige cyste in mijne rug gevonden , die mijn zenuwen plat drukte dus de nodige hevige pijn met uitstraling
  naar mijn rechterbeen en voet, dus die cyste dringend laten weg halen ,amper hiervan hersteld 3 maanden verder was mijn batterij weer leeg van mijn DBS ( hersenstimulator) moet natuurlijk lukken dat het allemaal achtereen kwam maar ik had het natuurlijk wel, dus terug onder het mes dit
  was wel s'morgens naar het ziekenhuis gaan en s'avonds terug thuis zijn, want het was onder plaatselijke narcose. goed verlopen maar ne mens 
  moet toch weer herstellen. nu mag het ophouden met al die operatie's ben nog altijd aan de revalidatie aan het werken, want ik was snel achteruit
  gegaan dus moet ik nu de spierkracht terug zien te winnen die ik ervoor had opgebouwd.  ik ben ook begonnen terug met hulpmiddelen aan te vragen maar dat is ook een rompslomp van papier werk, mijn 4 jaar zijn bijna om en heb ik recht op nieuwe hulpmiddelen zoals een elektrische rolstoel,
  bureaustoel want die is al 11 jaar oud. we hebben ook een nieuwe bestelwagen gekocht en die rolstoellift moet overgebouwd worden dus daar ook een aanvraag voor gedaan anders krijg ik die kosten niet terug betaald.om te eindigen wil ik iedereen nog een fijne pasen wensen.

  het is nu 10 oktober 2016

  en ondertussen heb ik een nieuwe rolstoel gaan kiezen in de showroom van  vermeiren in Kalmhout ,maar nu nog afwachten of mijn aanvraag daadwerkelijk aanvaard word , want het riziv is super streng geworden, een mens moet zich steeds bewijzen ondanks mijn zware handicap het beetje energie dat ik nog over heb moet ik dan nog steken om alles uit  te zoeken en alles in orde te brengen.ondertussen is mijn DBS ook weeral hoger gezet omdat ik weer meer spasme en pijn had ter hoogte van mijn rug en linkerbeen , nu is het nog altijd niet onder controle want ik ga morgen in spoed terug naar de neurochirurg want ik moet voor de pijn terug vallen op valtran of anders kan ik het niet uithouden van flitsende pijn vanaf mijn onderrug door mijn linkerbeen ,ik vrees een beetje dat het een herhaling word van vorig jaar maar nu links ,ik hoop alleen dat het nu weer geen operatie word , want ne mens word dat beu he? telkens als ik terug wat herstelt ben kreeg ik terug andere problemen maar die linken aan elkaar. afwachten hoe het nu gaat verder evolueren die dokter zal moeten beslissen wat er nu moet gebeuren, er kunnen ook nog infiltratie's gegeven worden in de rug met een cocktail van cortisone ,en pijnstillers en hopen dat het toch gaat beteren....
  ik ga 3 keer per week naar de kiné , ze maakt mijn spieren los ,maar momenteel is het zeer moeilijk om op mijn buik te liggen met die rug problemen en pijn voor de behandeling want daarna is de pijn soms nog erger want normaal lig ik nooit op mijn buik.

  26 december 2016

  2016 loopt ten einde, daarom dacht ik ,ik schrijf nog eens op mijn blog. om verder te gaan om vorige keer wat ik had geschreven. ik heb goedkeuring gehad voor mijn nieuwe elektronische rolstoel , hij is dus nu in de maak naar wat ik heb gekozen en op maat ,kleur enz...... en een paar aanpassingen die het mij makkelijker maken zoals geen 2 aparte beensteunen ,maar een volledige beenplaat zoals ik nu heb op mijn rolstoel is veel handiger die zit vast aan de rolstoel en moet je niet steeds erop en eraf nemen, die klikt weg en is veel lichter en praktischer i n bediening.. ondertussen zijn er voor mijn rug/ been pijnen terug 2 scans gemaakt ( ct scan en botscan) en daar is weer bevestigd dat mijn rug er zeer slecht aan toe is ,mijn rug ziet eruit als van iemand van dubbel zo oud als ik zeggen de dokters. op 2 niveau s zijn de tussenwervelschijven gewoon weg en schuren die wervels gewoon op elkaar , die komen stilaan aan elkaar groeien maar veroorzaken veel pijn. ook is er nu hoger een probleem bijgekomen, en onderaan mijn rug is een ernstige scoliose ( krom groeiing ) te zien gemaakt door mijn Dystonie omdat die spieren aan 1 kant veel te hard aanspannen, vergroeit die rug helemaal, ook mijn schouderblad word helemaal opgetrokken door de spasme en zorgt voor de nodige problemen ( nek en hoofdpijn) en nu ook uitstraling naar mijn arm. ik word nu op 11 januari 2017 doorgestuurd naar de pijnkliniek met mijn uitgebreide pijn problematiek voor mijn rug , die dokter gaat nu stapsgewijs meerdere facet denervatie's ( wervel gewrichten inspuitingen) doen op verschillende niveau's aan beide kanten ,op 11 januari ga ik nog horen hoe dat die dokter het wil aanpakken. ik heb ook ondertussen mijn baclofenpomp laten bijvullen bij de neurochirurg zoals elke 3.5 maand en mijn DBS staat nu voor mij op zijn  Maximum want anders als ze die hoger zetten heb ik teveel bijwerkingen ( spraakproblemen, niet goed voelen) is niet de bedoeling daarom laten ze de DBS hetzelfde staan, want het is al meerdere keren uitgeprobeerd maar haalt niets uit en elke keer moet ik ervan herstellen.
  ik probeer nog het beste te maken van het einde van het jaar zoals het kan met mijn lieve man, familie en vrienden.
  ik wens iedereen die hier een kijkje komt nemen, fijne eindjaarsdagen toe, voor het  nieuwe jaar vooral een beter gezondheid  minder pijn ,en veel vriendschap onder elkaar.

  26-12-2016 om 15:46 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  20-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2 jaar DBS ( Deep Brain Stimulatie)
  20 februari 2015

  Goh wat vliegt de tijd snel , het is al 2 jaar geleden dat ik mijn hersenoperatie ( DBS) Diep Brain Stimulation onderging.
  over het algemeen gezien ben ik nog altijd blij dat ik me heb laten opereren ,het gaat nog altijd beter dan voor mijn operatie
  er kunnen natuurlijk opstootjes zijn bv bij stress momenten zoals nu omdat mijn beide ouders in het ziekenhuis liggen.

  in die 2 jaar is mijn stimulator maar 1 keer verhoogt door de neurochirurg en word ik nog elke keer als ik mijn baclofenpomp
  moet laten vullen nagekeken omdat dit door dezelfde neurochirurg word gevuld en ingesteld met baclofen.
  mijn stimulator staat gemiddeld op 2.9 Volt ingesteld de dagelijkse inpulsen op 3.2 Volt.
  om de 3.5 maand ga ik naar het ziekenhuis om mijn baclofenpomp te laten vullen en mijn hersenstimulator te laten nakijken.

  mijn linker lichaam helft blijft wel een zwakke schakel ,dat voel ik als ik me teveel voor iets inspan dan moet ik het bekopen
  met spierspasme en pijn ,maar de kiné die ik nog 2 keer per week verhelpt veel met een massage en manuele therapie waar de spieren worden losgemaakt.

  als ik pijn heb leg ik warmte op mijn spieren ( kersenpittenkussen) en soms gebruik ik nog een infrarodelamp met tril functie.
  ik gebruik nog altijd mijn rolstoel voor langere afstanden buiten , want stappen gaat alleen binnen ( kleine afstanden)datis toch een verbetering met vroeger.

  als ik teveel stress heb en nekpijn durf ik al eens hoofdpijn krijgen ,dus een sein van mijn lichaam om een stop in te voeren
  dus luister ik er wel naar en neem ik op tijd mijn rust.
  op mijn linkerzijde slapen ( pijnlijke spieren) is moeilijk en dat probeer ik dan ook te vermijden .

  ondertussen is mijn linkerhand wel wat open gegaan na 2 jaar maar zie je nog steeds dat ik mijn vingers van mijn linker hand niet kan strekken ,als ik dat probeer te forceren doet dit pijn dus niet doen dus, kan wel wel bv een koffietas in mijn hand dragen
  maar veel zwaarder dan dat moet het toch niet zijn,anders heb ik de mogelijkheid dat ik het laat vallen.

  Ik heb ondertussen al meermaals mijn hoofd gestoten ( aan die electrode) aan verschillende voorwerpen ( kasten , luster enz......)
  en dat doet niet goed, al goed hebben de chirurgen dat goed afgedekt,al gelukkig heeft het nog nooit gebloed en heb ik nadien er toch geen hinder  van gehad , want daar heb ik dan wel wat bang voor.

  ik ben in die 2 jaar maar 1 keer gevallen en dat is aan het zwembad als wij op vakantie waren meer dan 1 jaar geleden
  al goed heeft dat ook geen gevolgen gehad ge weet maar nooit.!!!!

  ik heb nu eigenlijk spijt dat ik die operatie niet vroeger heb laten doen, maar ja een mens heeft daar bang van he?
  het is ook geen tand laten trekken ,en niemand kon mij garanderen doe ik achteraf zou zijn ,beter maar hoeveel beter..........
  het is nu meer leefbaar , slaap goed wat vroeger ook niet was ,ontspannen blijft moeilijk maar ik werk eraan.
  ik neem geen extra medicatie meer dat heeft vroeger ook wel anders geweest ( morfine klevers , botox inspuitingen in de spieren , valium ,antidepressieva enz.........) allemaal afgebouwd en dat na al die jaren zo zie je maar dat ge er toch nog vanaf kunt geraken

  De aanhouder wint , en we blijven positief
  zo dit was het weer voor nu lieve lezers.

  20-02-2015 om 10:01 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.foto's DBS ( DEEP BRAIN STIMULATION)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Zo worden de electrode ingeplant van de hersenen naar de batterij

    in de Operatie zaal tijdens de operatie    de neurostimulator ( batterij)

   

   Het bijstellen van de hersenstimulator gebeurd met deze hand computer die bediend word door de neurochirurg

  Bijlagen:
  image[1].jpeg (1.3 MB)   

  02-12-2014 om 13:06 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  17-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Update

  Zondag 17 augustus 2014,

  Het is er eindelijk van gekomen om nog eens hier te schrijven ,ik schrik er altijd zelf van hoelang het al geleden is
  dat ik hier de laatste keer nog iets schreef
  Gisteren ben ik weer een jaartje ouder geworden (51 jaar) ppff de tijd staat niet stil ,en elke jaar gaat het precies sneller
  nu zeker nu ik me veel beter voel dan voor mijn operatie kan ik meer ondernemen en heb ik mijn 2 grote hobby's
  werken met de computer en pergamano terug hernomen ,maar kom dikwijls nog tijd tekort en dan moet ik wel een keuze maken
  wat ga ik vandaag doen???? soms moeilijk om te kiezen

  Morgen is het precies  18 maanden ( 1.5 jaar ) geleden dat ik mijn zware hersenoperatie heb ondergaan ( voor DBS)
  Diep Brain Stimulatie voor mijn DYSTONIE. ondertussen is mijn haar al flink gegroeit zoals jullie kunnen zien op de foto.

  Vorige maand is mijn hersenstimulatie nog verhoogd en ik voel nog altijd langzaam verbetering in beweging en ontspanning in mijn
  spieren alleen bij grote stress krijg ik terug wat meer spasme en pijn en voel ik in mijn hoofd een druk ,iets in mijn zegt me dan
  GAS terug nemen want het word teveel. het is precies of mijn hersenstimulator kan het allemaal niet meer bijhouden

  Ik blijf zeer positief dat ik die operatie heb laten doen het is een hele vooruitgang dat ik heb ondergaan
  op verschillende punten de pijn is stukken beter ,dat wil niet zeggen dat ik geen pijn meer heb, maar het is verdraagzaam
  en moet geen extra pijn medicatie meer nemen is ook een hele vooruitgang tegen vroeger want dan nam ik toch veel pijn medicatie .

  Het slapen is ook een grote vooruitgang nu slaap ik toch 8 uurtjes zoals het hoort , vroeger sliep ik hooguit 3 uurtjes
  nu ben ik s'morgens uitgerust en heb ik energie dat ook een heel verschil is ,tegen dat je je dag nog moet beginnen en al moe bent.
  ik ben rustiger geworden en zo ook mijn spieren ,het beven is verdwenen ,wat ook altijd zeer vermoeiend was.

  De hoofdpijnen zijn zo goed als verdwenen alleen op vakantie dit jaar naar Hannover ( Duitsland),hebben we weer zoals vorig jaar wat lichte heuvels
  en bergjes gedaan met de auto en daar kreeg ik het moeilijk door de druk in mijn hoofd ( geen leuk gevoel ) maar
  dat is maar tijdelijk en gaat weer over als we weer terug vlak rijden.
  maar voor de rest is alles tip top verlopen zoals het hoort .

  ik ga nog 2 keer per week naar de kinesist dan krijg ik massage en wat oefeningen om mijn spieren te versterken
  en om de 3 maanden ga ik naar het ziekenhuis naar de neurochirurg om mijn pijnpomp te laten vullen en mijn hersenstimulator
  laten nakijken en afstellen.
  van de dokters kreeg ik weer te horen dat ik een uitzonderlijke patiént ben , omdat ik een pijnpomp en stimulator heb ( dus beide )
  en 1 van de beste resultaten heb die de dokters kennen met DYSTONIE.

  Ik doe mijn best om kleine afstanden te stappen ,voor grotere afstanden heb ik wel mijn rolstoel nog nodig
  en dat zal wel zo blijven, je moet het ook niet te hard pouchen want dan draag ik daar de gevolgen van.
  Met de woorden van de dokters te zeggen, Hersentimulatie geneest je niet maar maakt je leven dragelijker en onderdrukt je symptyonen.

  Ik hoop nog lang zo positief kunnen verder te doen
  Binnenkort ga ik nog eens bij de praatgroep langs waar ik lid van ben ( pijnpompen en neurostimulators)in St Niklaas
  dat is de eerste keer na mijn operatie zei hebben me 2 jaar niet gezien denk wel dat ze gaan verschieten als ze het resultaat zien
  daar ga ik nog eens bijbabbelen want dat is lang geleden.

  zo dat was het weer voor nu, aan iedereen bedankt die iets in mijn gastenboek heeft geschreven
  jullie horen nog van mijn verdere verloop.

  17-08-2014 om 14:14 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OVERZICHT VOOR EN NA DBS OPERATIE
  Dag 1 na Opname
  Vrijdag 15 februari 2013
  weekend voor de grote operatie

  Vandaag is niet zoveel gebeurd, in de late namiddag is de anistisist langsgeweest
  hij kwam eens horen of er iets speciaal was dat ik moest melden omtrent de operatie
  ik vraag altijd of ze tijdens de operatie een kleine Canule ( buisje) willen gebruiken voor in mijn keel
  anders heb ik weer 3 dagen slik problemen , anders heb ik al slik problemen vanwege de spasme maar
  dan word het alleen maar erger. Dr van Paesschen is ook nog langsgeweest om te horen of alles naar wens verliep
  en ik moet zeggen ik word altijd goed verzorgt en behandeld in het ziekenhuis.
  Ik lig nu op een 2 persoonskamer maar alleen voor de moment waar ik niet kwaad voor ben
  want dan doe je wat je zelf wil, ik ben blij dat ze rekening met me hebben gehouden ik hoop dat ik nog een
  paar dagen alleen zal liggen.

  Dag 2 na opname
  Zaterdag 16 februari 2013
  weekend voor de operatie

  Vanmiddag ben ik met mijn ventje iets gaan drinken naar de cafetarie om eens uit die kamer te zijn
  ik heb al veel sms'jes, kaartjes gekregen om me sterkte te wensen dat doet wel deugd dat er zoveel mensen
  met je meeleven.

  Dag 3 na opname
  Zondag 17 februari 2013
  De dag voor de grote operatie

  vanmiddag is mijn haar afgeschoren, ik heb mijn paardenstaart wel geschonken aan Think Pink dat is een
  organisatie die zich bezig houd met pruiken maken voor vrouwen die kanker hebben gehad
  dat vond ik wel een mooi initiatief zo heeft mijn haar toch nog een schone 2 de bestemming en is het
  voor niets afgeschoren de rest van mijn haar is in de vuilbak beland natuurlijjk goh ik verschoot hoeveel
  minder mijn hoofd nu weegt en hoe koud het wel is met zo weinig haar te leven, er staat toch nog 2 mm op mijn
  hoofd ik dacht echt dat het kaal kaal moest zijn maar zo kunnen de dokters blijkbaar al goed werken om aan mijn
  hersenen te geraken.

  Hierna is de neurochirurg Dr van Paesschen nog eens heel de operatie van uur tot uur komen overlopen met ons
  ik wil dan ook alles weten wat er gaat gebeuren ,zo voel ik me geruster.

  Dag 4 na opname
  GROTE DAG VAN DE OPERATIE

  vanmorgen zijn ze mij al om 6 uur komen wassen helemaal met isobetadine inclusief mijn hoofd
  daarna zijn de dokters dat kader op mijn hoofd komen vijzen op de kamer , daarna moest ik naar de andere kant
  van het ziekenhuis naar de CT scan daar kreeg ik een kontrastmiddel ingespoten om mijn bloedvatjes te zien
  in mijn hersenen , die scan word voor de operatie op de MRIscan gelegt en berekent om niets te raken in mijn hersenen
  door iemand van Medtronic dat is het firma die de stimulator levert , ze stonden wel met een heel team bij mij aan de scan
  ze waren allemaal heel bezorgt en begleide mij goed, de scan heeft 20 minuutjes geduurd het was toch moeilijk ademen
  voor mij omdat die houding met het hoofd naar de borst toe mijn spieren deed verkrampen en dat maakt het zo moeilijk, 
  omdat de spasme dan toenemen,dat was soms eng

  Er werd mij ook gezegt dat ik toch heel de operatie in slaap zou blijven , want ik beefde teveel ,en dat is geen optie voor zulke operatie
  Daarna hebben ze mij naar de operatie zaal gereden , daar werd ik eerst door 2 verpleegsters opgevangen
  die al voorbereidingen deden voor de operatie ( zei moesten mij goed leggen op de operatietafel)met ondersteuning van kussens enz...
  Toen kwam de anestisist me zeggen dat ik in slaap ging ,en van daarna weet ik niets meer ik zag nog juist
  dat het 9 uur s'morgens was en ban dan s'avonds om 7 uur wakker geworden en toen stond Dr van Paesschen
  terug aan mijn bed om te zeggen dat alles goed was gegaan met de operatie.
  Ik lag toen op INZO ( intensieve zorgen) amai al dat apparatuur met toeters en bellen er werd me wel direct gezegt
  dat mijn bloeddruk zo hoog was ( 21/10) , wat thuis niet het geval is waarschijnlijk de spanning van voor de operatie
  die me nog parten speelt. ik lag op een speciaal bed dat met lucht werd gevult zalig want ik had minder spierspasme
  ik ben op INZO heel de nacht en een stukje van de voormiddag gebleven om 11 u45 zijn ze me dan komen halen
  om naar een gewone kamer te gaan , wat was ik blij ik kreeg eindelijk meer rust oef , want van al dat lawaai van die apparatuur werd ik nog zenuwachtiger. eigenlijk ging het relatief goed met me, geen hoofdpijn zoals ik had verwacht ,alleen waar de batterij was ingeplant onder
  mijn sleutelbeen wel pijn, zag ook blauw ja wat vangen ze allemaal met een mens aan als je slaapt he, dat weten we dus niet he!!

  eenmaal op de kamer kreeg ik warm eten en mocht ik eindelijk drinken
  wat allemaal goed ging ik lag wel met een blaassonde en een grote baxter met antibiotica en vocht
  zo heb ik nog 2 dagen gelegen.

  alle dagen werden alle verbanden ververst en ontsmet met de nodige voorzichtigheid om infectie te voorkomen.
  wat was ik blij toen de blaassonde en baxters eraf mochten eindelijk niet meer aan mijn bed gekluisterd
  nu mocht ik met hulp naar de wc gaan.

  Dag 3 na de operatie was ook een grote stap voor mij vandaag gaat Tinne van de firma Medtronic mijn stimulator
  aanzetten best spannend, nu ging ze het opdrijven voor te zien wat mijn maximum aan stimulatie is
  die meting is tijdens de operatie ook gedaan maar dit is een controle.tijdens de operatie zien ze een reactie
  aan je gezicht als er genoeg gestimuleerd word dan gaat een mondhoek omhoog of krijg je toch een vertrekking
  van je gezicht en daaraan zien ze dan dat je reageerd op de stimulatie, dat was gemeten op 3.0 v en nu is de stimulator
  ook afgesteld op 3.01 v voor de komende maand nu moet mijn lichaam zich daaraan aanpassen.
  links ging de stimulatie op de kamer vlotjes, maar rechts werd het wat hard gestimuleerd om te zien
  wat ik juist kan verdragen en ik sprak met een dubbel tong, moest echt heeel veeel moeite doen
  om iets te zeggen dat was wel eng en deed me ook wel nadenken zo van jij bent nu baas over mijn hersenen heel raar
  en mijn gezicht was verkrampt en dat deed echt veel pijn en dat houde toch een paar minuten zo aan
  eerst toen ze terug zakte met de stimulatie begong alles weer te ontspannen ik had nooit gedacht dat de stimulatie
  zo een rectie zou geven ,maar dat blijkt een goed teken te zijn.

  Dag 4 na de operatie
  ik heb erop gedrukt mensen die op bezoek wilde komen dat ze niet ziek mochten zijn want ik kon het me nu niet permiteren
  om een infectie op te lopen kon niet voorzichtig genoeg zijn spijtig was onze zoon steve ziek hij had een bronchitis
  en mijn ouders hadden een maag-darminfectie dus die hebben mij heel de tijd niet mogen zien.

  Zaterdag  23 februari 2013

  Joepie vandaag naar huis ,iedereen zegt dat ik er goed uit zie zelfs de dokter het is niet te geloven alles is al voorbij
  wat gaat de tijd snel, mijn volgende controle is op donderdag 28 februari en dan zouden de draadjes eruit gaan.

  Donderdag 28 februari 2013

  Vandaag ben ik op controle geweest naar het ziekenhuis , de dokter heeft de draadjes ( intotaal 28 in mijn hoofd)
  en 1 grote draad waar de neurostimulator zit) eruit gehaald dat ging vrij vlot, alles nog eens ontsmet en nu mag ik pas volgende week met speciale shampoo mijn haar wassen ,niet te hard wrijven en afdeppen om te drogen.
   de stimulator is nog eens nagekeken die werkt goed en blijft nu op 3.01 v staan.
  Ik heb daar een afstandsbedienging bijgekregen daar kan ik dan de batterij mee controleren en op hoeveel
  die stimulator staat en of alles goed werkt ik moet die afstandsbediening op die stimulator houden en dan kan ik die
  bedienen. mijn volgende controle is op 21 maart en dan gaat de dokter de stimulator weer bij werken.

  zo dat was het overloop van mijn operatie

                                                                                 *********************

  Zaterdag 23 maart 2013

  Ik schrijf vandaag een update op de vorige keer van na mijn operatie
  Ik ben op controle geweest bij 1 van de 2 neurochirurgen die me heeft geopereerd in mijn hoofd
  Alles was picobello in orde, na het nakijken van de instellingen van de hersenstimulator werkt alles
  nog goed en correct zoals het hoort ,en zijn er voor de rest geen al te grote bijwerkingen buiten dan dat ik een super
  gevoelige tong heb en dat schijnt een goed teken te zijn zegt de dokter want dat betekent dat de stimulatie goed werkt

  het slaat ook goed aan op mijn lichaam tot hiertoe , de spasme  zijn minder de spieren spannen zich minder
  hard aan en dat maakt ook dat de pijn vermindert is , daar ben ik heel blij mee want na jaren van die extreme pijnen
  geloof je er niet meer in dat er nog iets kan gevonden worden om de pijn te verminderen ik had altijd gezegt
  eerst voelen en dan geloven , ik heb dan ook al zoveel geprobeerd maar bij bijna niets had ik verbetering
  mijn baclofenpomp gaf wel iets verlichting maar niet genoeg anders hadden de dokters me ook niet voorgesteld
  om de DBS operatie te laten doen ,maar eigenlijk heb ik dat zelf jaren tegengehouden ik vertrouwde dat niet zo
  omdat 10 jaar geleden de eerste patiénten met Dystonie  werden geopereerd met een DBS ,maar zoals bij vele dingen
  wel het geval is dat nog in het begin teveel in kinderschoenen stond ,wachte ik af tot ik het tot het uiterste ben gegaan
  om alles uit te proberen wat er ook maar was om eventueel de spasme en pijn te verlichten.

  nu na 10 jaar hebben de dokters al meer ervaring met de DBS , er word natuurlijk nog altijd onderzoek gedaan
  naar hoe het nog altijd beter kan, hoe ze de stimulator kunnen verbeteren enz.......... Medtronic is wel de marktleider
  in deze technieken zei de dokter mij.
  De stimulator is niet hoger gezet omdat ik zei dat mijn tong super gevoelig is , Dr van paesschen vind het een goed teken
  maar dat zegt ook dat mijn hersenen nog verder moeten wennen aan de stimulatie dus is de planning om
  nog verder zo te doen en af te wachten en binnen 5 weken terug op controle te komen.

  Er is toch wat veranderd nog sinds ik geopereerd ben , vroeger kon ik heel goed warme thee drinken dat kan ik nu
  niet meer vanwege die supergevoelige tong ,ook als ik soms iets eet, vooral iets pikants Bv prepare dat nogal
  pittig gekruid is dan krijg ik meer tintelingen in mijn tong ,het doet geen pijn maar is toch een aanpassing
  maar dat weegt niet op tegen al de voordelen die ik nu heb.

  het slapen is veel verbeterd in de zin doordat mijn spieren rustiger zijn ,ik ook kalmer ben in bed en over het algemeen gezien ben ik gewoon helemaal rustiger en relax't en minder zenuwachtig maar ergens is het normaal
  als alles wat beter gaat je ook rustiger bent.

  mijn littekens zien er heel schoon uit en mijn korte broske begint al flink te groeien,tegen de zomer zie je van die littekens niets meer , dan zitten ze verstopt achter mijn haartjes.

  ik hou nu een dagboekje bij als er iets speciaal is dat ik moet onthouden dat ik voel dan schrijf ik dat voor de dokter
  op hij heeft dat gevraagd en dat is ook gemakkelijk voor mij want ik kan dat allemaal niet onthouden en zo
  hou ik dan een beetje bij.

  Ik heb mijn E pathalogie ( voor kiné te kunnen doen) laten invullen door de dokter,ik ga nog steeds 3x per week
  naar de kinisist voor massage en relax oefeningen en dat doet goed.

  zo dat was even het voor nu
  nog een fijne pasen allemaal

                                                                                *******************

  We zijn nu 4 april en ben weer naar het ziekenhuis geweest voor het vullen van mijn pijnpomp,
  na overleg met de 1 van de neurochirurgen die mijn hersenoperatie heeft gedaan en na gezegt te hebben dat het
  steeds beter met me gaat met de pijn en spasme heeft hij besloten mijn pomp met 10% te verminderen
  en heeft hij een schema geschreven voor mijn morfine plakkers af te bouwen .
  Ook de extra morfine pilletjes en valium neem ik niet meer voor de pijn wat ben ik blij het is soms niet te geloven
  dat ik zulke vorderingen maak , dat hadden de dokters ook niet verwacht maar hoopte het natuurlijk wel.
  De planning is om meer en meer in de komende 6 maanden medicatie en mijn pijnpomp af te bouwen in de mate
   van het mogelijke.

  nu ik me beter voel hebben we ook plannen gemaakt om dit jaar toch op vakantie te gaan naar de zee ( de panne)
  daar gaan we een koppel bezoeken, de vrouw van het koppel kennen we van op reis te gaan een paar jaar geleden
  met het rode kruis ( Henri Dunant schip) dat was een toffe periode in ons leven ,en zo hebben we contact gehouden
  en komen we nu eind mei terug bij elkaar op bezoek, wij hebben een kamer gereserveerd in een hotel in de panne
  zei zijn daar op vakantie voor 14 dagen. wij kijken er echt naar uit om elkaar terug te zien, maar ook om er eens
  tussenuit te zijn.

                                                                zo dat was het weer voor nu als er meer nieuws is dan horen jullie het wel
                                                                    **************************

  Zondag 7 april 2013

  Vanaf donderdag ben ik  gestart met het afbouwen van mijn morfine pleisters, ik voel wel pijn maar het is verdraagbaar
  Gisteren toch opgestaan met een verkrampte voet maar als ik dan opstond en een paar pasjes zette naar de wc
  ging het al beter , waarschijnlijk heb ik te lang in dezelfde houding in bed gelegen.
  Ik heb van de dokter een plan gekregen waar ik me moet aanhouden voor het afbouwen van die pleisters
  elke pleister moet er 3 dagen op mijn huid blijven, en dat moet ik 5 keer herhalen en dan weer verminderen
  tot ik nog aan 15 MG zit dat kan ik alleen halen met zo een pleister door te knippen
  het afbouwen moet langzaam gebeuren anders kan ik afkick verschijnselen krijgen en dat is niet leuk heb dat vroeger
  al eens meegemaakt en dat wil ik niet meer , dus hou ik me aan dat plan.
  afwachten verder maar hoe het verloopt.

                                                                             *****************

  Ondertussen zijn we 26 april

  en ben ik gisteren op controle geweest naar het ziekenhuis bij de neurochirurg Dr van Paesschen die me heeft geopereerd
  omdat de vorige keer mijn pijnpomp met 10 % verlaagt was en ik terug wat meer spasme had in mijn schouderblad
  dan waren de dokters het ermee eens na een lichamelijk nazicht dat het allemaal wat te snel ging voor mijn
  lichaam om aan te passen dus hebben ze besloten om de pijnpomp terug 5 % te verhogen.

  ik ben ook bang voor een terugval zoals het vroeger was, ik moet het tempo en de pijn blijven
  volhouden dus ik doe alles liever kalm aan ,ik heb ook zoiets de dokters voelen niet wat ik voel
  het is niet omdat ik nu beter ben , dat het ineens super snel moet gaan.

  De Hersenstimulator is op het zelfde niveau blijven staan en daar kan ik wel mee leven
  ik word ook rond mijn mond die stimulatie minder gewaar ik denk ook dat mijn lichaam en hersenen zich goed aanpast
  aan de nieuwe situatie , dat was toch afwachten en nog afwachten voor in de toekomst.

  De dokters zijn ook heel tevreden met het huidig resultaat.
  Ik heb vandaag de laatste morfine pleister van 52.5 mg opgeplakt en het is goed te doen met de pijn.
  Dus binnen 3 dagen begin ik met de laagste dosis van morfine pleisters
  dat is al  super vind ik want tenslotte heb ik 7 jaar morfine dan gebruikt en daar had ik wat schrik van
  om het af te bouwen maar tot hiertoe gaat het goed.

  De dokter was ook heel tevreden over mijn littekens die goed  aan genezen zijn,n
  mijn haar is al goed erover gegroeit ,natuurlijk jeuken die littekens wel maar ik moet dan ook zien dat ik niet
  teveel krap want dan zouden die wondjes terug kunnen open gaan.
  Als het echt heel erg jeukt dan wrijf ik er wat over en gaat het weer over.
  De meeste mensen zeggen toch dat ik nu met zo een kort / grijs kapsel sta het is pittiger dan voor mijn
  operatie want dan had ik lang haar, maar daar is veel werk aan en dat weegt ook teveel naar mijn zin
  dus ga ik mijn haar niet terug zolang laten groeien.

  Met de goedkeuring van de dokter gaan we in mei  een weekendje naar de panne , vrienden bezoeken we zijn daar nog   nooit geweest
  het is wel leuk eens naar een andere badstad te gaan dan oostende.
  in augustus gaan we een midweek naar Mannheim op hotel ,het is in een groen zone daar houden wij wel van
  in die streek van voor het zwarte woud is ook heel wat te zien , dus we kijken er wel naar uit.
  het hotel is aangepast aan mindervalide dat is meegenomen , we hebben een ruimere kamer aangevraagd met groot
  bad dat zijn we gewoon van thuis , met optie een inloopdouche met stoeltje zo kan ik op tijd zitten
  en uiterraard is er lift aanwezig.

  Volgende week moeten we nog onze rolstoellift laten nakijken , gewoon controle die we jaarlijks doen.
  We willen save zijn al we op reis vertrekken

  zo dat was het voorlopig weer voor nu

                                                                            *****************

  16 juli 2013

  ondertussen ben ik bijna 5 maanden geopereerd ,en het gaat veel beter met me
  Het is ook bijna 2 maanden dat ik zonder morfine ben ,eerst wou ik niet geloven dat het me zou lukken
  dat ooit af te bouwen maar na een zwembeurd werd mijn morfine plakker nat en had die geen contact meer
  met mijn huid, maar met de pijn die ik had was wel te leven, dus was het me duidelijk om verder af te bouwen
  zo gezegt zo gedaan.

  mijn  baclofenpomp is ook al 2 keer verlaagt ,maar ik kom natuurlijk van een hoge dagdosis
  iedereen van de dokters staan versteld ook van mijn resultaat en herstel
  een mens heeft grote schrik van zo een hersen operatie, maar had ik vroeger geweten van dit goede resultaat
  wat toch afwachten is, dan had ik die operatie al eerder laten doen , we zijn goed bezig.
  Het slapen gaat nu ook super ,ik moest dan ook veel slaap inhalen

  ik krijg nog altijd goede begleiding in het ziekenhuis, heb niet anders dan goed lof over alle
  samenwerking van de neurochirurgen ,pijnkliniek enz.....
  mijne neuroloog is nu met pensioen ,maar ik word het meeste gevolgd door de 2 neurochirurgen die mijn DBS
  hebben gerealiseerd.

  nu met de vakantie periode ga ik tijdelijk voor 1 maand naar een kiné groeps praktijk
  maar daar kennen ze mij ook al van de vorige jaren als ik eens een inval kiné nodig had
  ik krijg ontspanningsmassage's ( heerlijk) moet wat lichte oefeningen doen
  mag niks forceren, zeker niet ter hoogte van mijn nek want daar loopt die electrode van mijn hersenstimulator
  mijn hoofd waar die electrode zijn ingeplant zijn nog gevoelig ( opassen met een borstel of kam)
  en op de batterij van de stimulator liggen ( links) is ook nog gevoelig.

  De overgevoeligheid in mijn mond is zo goed als weg
  Volgende week donderdag moet ik mij n baclofenpomp laten vullen
  en dan kijkt ook de neurochirurg de hersenstimulator na met behulp van een kleine hand computer
  waar hij allebei met kan instellen ,ik grap er soms over dat ik de bionische vrouw ben
  met al die apparatuur in mijn lichaam,ik vertrouw erop dat alles beter blijft gaan en denk er niet teveel over na
  ik geniet vooral van het beter zijn.

                                                                              *****************
  01-03-2013 om 00:00 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  31-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DBS ( Deep Brain Stimulation )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  http://www.medtronic.nl/aandoeningen/dystonie/index.htm


  Ik krijg zoveel vragen van mensen omtrent de hersenoperatie die ik ga laten doen voor mijn Dystonie  op 18 februari 2013
  dat ik het toch de moeite vind om hier wat meer uitleg over te geven
  via bovenstaande link.  Bijlagen:
  herprogrammeerder.jpg (4.9 KB)   
  kader.jpg (138.6 KB)   

  31-01-2013 om 00:00 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAGBOEK
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Maandag 18 november 2013.

  Het is weer lang geleden dat ik hier nog eens schreef
  het is hier al druk geweest, ook met de kleindochter wat bezig zijn als ze op bezoek komt
  of eens komt logeren, heel leuk maar vermoeiend nadien natuurlijk KO .
  Ze is nu bijna 3 jaar en ze zit nu in het peuterklasje.
  Onze zoon komt regelmatig op bezoek met ons kleindochterke  en dat vinden we leuk.
  Hij houd ook telefonich contact ,al is hij veel op de baan aan het rijden, maar hij moet toch regelmatig een pauze
  inlassen vanwege de rusturen te respecteren voor een vraéchtwagen chauffeur.

  6 weken geleden is ook mijn ventje geopereerd van een dubbele nekhernia en is hij ook aan het revalideren
  Dus dat is voor ons 2 tjes ook aanpassen want hij mag niks zwaar opheffen, alles boven 5 kg is not done.
  dat heb je snel , daar staat een mens zo niet bij stil tot je erop moet letten.
  Het ging direct de goede kant op ,  1 van de neurochirurgen die mijn hersenoperatie heeft gedaan
  heeft mijn ventje ook geopereerd.
  We krijgen wel hulp van de zoon en mijn ouders , super
  ook kunnen we terug vallen op familie en vrienden als het nodig is.
  Roger is ook met de kiné gestart en dat gaat goed.

  ondertussen heb ik terug contact met mijn nichtje die ik 43 jaar niet meer had gezien
  zei heeft mij terug gevonden via Fazcebook, ik had haar ook al gezocht maar ze was niet te vinden onder haar eigen naam
  ik ben wel content dat we wè elkaar terug gevonden hebben , want veel familie langs mijn kant hebg ik niet meer.

  Volgende week moet ik weer mijn baclofernpomp ( medicijnpomp ) in mijn buik laten bijvullen ( tanken )
  al goed moet dat maar enkele keren per jaar want het is toch weer naar het ziekenhuis gaan en wachten
  het vullen op zich duurt niet zolang maar het is altijd een afspraak maken en je beurt afwachten.

  Wij hebben wel een abbonement in het ziekenhuis is het niet voor mij dan wel voor Roger.
  Met mijn  hersenstimulator gaat het nog steeds goed, in combinatie met mijn baclofenpomp.
  in samenspraak met de dokters hebben ze ook besloten beide techonologie die is ingeplant zo te laten zoals het is.
  Er is in het verleden al geprobeerd de baclofenpomp af te bouwen maar met weinig succes.
  3 weken terug had ik veel pijn in mijn hand/ pols na nader onderzoek bleek ik een peesontsteking te hebben
  dus doorgestuurd naar een andere dokter die bevestigde alles en toen kreeg ik een cortisone inspuiting
  wat nogal pijnlijk was. ik moest ook een nieuwe hand orthese aanschaffen en dat heb ik ook gedaan via een bandagist ( specialist ter zaken)
  dat diend om mijn pols hand te ondersteunen.
  ik heb al geprobeerd die uit te laten maar als ik dan iets vastneem ( kop koffie) dan keert de pijn terug dus het zal nog afwachten
  of het nog beter zal worden. ik had de vraag gesteld aan de neurochirurg hoelang ik nog met mijn batterij zou doen van mijn
  medicatiepomp ,hij is dan gaan kijken op de hand computer waar ze de pomp mee instellen,en dat zou 2 jaar zijn.
  dat komt erop en dan heb je toch ongeveer een gedacht. nu zit die pomp  bijna 5 jaar in mijn buik
  ik denk er niet teveel over na dat ik die operatie terug binnen 2 jaar zou moeten laten doen ,want daar zijn al elke keren problemen
  mee geweest, ik pak meer de dag zoals die komt, niet teveel nadenken dat heb ik ook moeten leren.

  Met mijn hobby kaarsen maken ben ik gestopt ik ben wel terug met pergamano gestart ( mits aanpassingen)
  tekentafel en nodige materialen. maar nu met de feestdagen in zicht heb ik een vroegere passie opgeraapt en dat is het stempelen
  en inkleuren. er zijn zoveel variaties mogelijk je kan je fantasie erin verwerken ,het kind komt dan wel een beetje in je boven.
  nu in het weekend de eerste keer dat ons kleindochtertje mee heeft gestempeld , dat was leuk.
  ik probeer van haar ook een creatief meisje te maken, kinderen doen dat graag tekenen, knippen ,plakken enz...............

  Ik ga nog altijd naar de kiné nu 2 keer per week ,maar dat mag ik kiezen,als het moest plots slechter gaan laat ons hopen van niet
  dan kan ik de kiné behandelingen opvoeren.

  ergens kijk ik wel uit naar de feestdagen , de kerstboom zetten ,versieren, pakjes kopen en eronder leggen
  maar het is zo een drukke periode dat iedereen zich voorbij loopt pppffff dat is me soms teveel want met veel drukte kan ik
  moeilijk opgaan, daar word ik ook zo moe van.
  Waar ik ook nog altijd problemen mee heb is meerdere dingen tegelijk doen, maar dat had iik voor mijn operatie ook al
  het is precies of mijn hersenen dit niet kunnen verwerken.
  ik geef een voorbeeld ik ben op de pc aan het typen of lezen , er staat muziek op en er vraagt iemand mij iets,of ik hoor gebabbel op de
  achtergrond dus van alle geluiden door elkaar , dat is teveel van het goede ik weet dat ik zulke confrontatie moet vermijden
  ik zeg altijd dat mijne computer ( hersenen ) tilt slaagt,een beetje humor kan geen kwaad he

  zo het jaar is weeral bijna voorbij, het vliegt  jaar in ,jaar uit  en zo ga ik ook sluiten met mijn zegje weer te doen.
  zo weten jullie weer iets over mij en ons gezinnetje.

  Maandag 21 januari 2013

  Dit schrijven is misschien de voorlaatste of de laatste keer voor mijn operatie
  het is nog juist 25 dagen voor mijn opname voor mijn operatie
  daarvoor moet ik nog wel een paar algemene onderzoekjes laten doen RX longen, hartfilmpje , hersenscan
  voor bepaling van electrode in mijn hersenen en nog een laatste bloedafname voor bepaling stolling.

  Er gaan deze dagen wel wat emotie's door me heen in verband met mijn operatie
  de ene moment heb ik dan toch weer wat vragen die by me opkomen  over mijn operatie
  die moet ik dan opschrijven om ze later te stellen aan de neurochirurgen die my gaan opereren
  de andere moment denk ik ik ga ervoor ik sta toch met mijn rug tegen een muur
  want niets kan mij bijna meer helpen.

  Ik ben er zeker van dat mijn baclofenpomp zijn werk doet maar het is niet voldoende voor mij
  zo ben ik ook met de morfine pleisters aa, het eind van mijn latijn, want zwaarder kan ik niet meer krijgen
  natuurlijk zijn er nog andere tussenoplossingen dat weet ik ook wel ,heb dan ook nog losse morfine pilletjes
  gekregen om te gebruiken by een aanval van Dystonie ,maar wonderen doet het alleaal niet moet ik zeggen.

  Ik trek me ook enorm op aan de mensen die rondom me leven die my steunen door dik en dun
  en dat zijn er toch enkele ,ik kan altijd telefonisch contact opnemen met 1 van mijn vriendinnen
  zoals ilse, christel of lea , lea heeft mij ook al goed geholpen zei heeft die operatie al ondergaan
  we kennen elkaar ook al verschillende jaren van by de dystonie vereniging , we komen gewoonlijk maar
  1 keer per jaar echt samen ,maar babbelen langs de telefoon doen we toch regelmatig uitgebreid
  het is geen uitzondering dat ik met haar 1 uurtje aan de telefoon hang om by te praten.

  waar ik ook dankbaar voor ben zijn toch 2 uitzonderlijke mannen die in mijn leven zijn gekomen
  buiten mijn ventje gezien hé?? hihi Rudi ken ik ondertussen al meer dan 6 jaar,en is de man van christel
  maar ik kan heel goed babbelen met hem ,dan heb ik nog patrick ook een heel uitzonderlijke man die heb ik
  leren kennen via Dottie een site van mensen met een beperking met hem kan ik ook heel uitzonderlijk
  opschieten hij steund me ook door dik en dun hij geeft me het gevoel er altijd voor mij te zijn en dat is zeer fijn
  zeker in deze harde tijden voor mij.

  Elke dag is anders en probeer ik het beste van te maken in de mate van het mogelijke
  nu met het sneeuwweer kom ik niet veel buiten, het zij dan gaan we met de auto ergens naartoe
  ook brengt Roger (mijn man) me naar de kiné BV of naar andere activiteiten waar ik aan mee doen
  zoals de creaclub elke week met mijn hobby vriendin Cathy waar ik ook veel steun aan heb
  ik heb me ook aangesloten aan haar breiclubje , de draad van het breien is weer opgenomen letterlijk
  en figuurlijk ik ben nu gestart met een mutsje te breien voor mij,voor binnekort als ik geen haar meer heb
  ik heb al een aantal bandana's , sjaals enz.......aangeschaft maar een mutsje kan er nog altijd by.
  Ik heb ook al een poncho gebreien voor binnen te dragen gewoon over mijn kledij aan.
  en zo heb ik er weer een hobby bij om af te wisselen ,ne mens moet zich toch met iets bezig houden hé???
  ik probeer zoveel mogelijk met iets me bezig te houden, anders ga ik teveel nadenken over wat er nog gaat komen!!!!!!!

  zo dat was het weer voor nu
  ik zal hier nog schrijven vlak voor mijn opname voor mijn operatie

                                                                                              *********************

  Woensdag 2 januari 2013,

  Ik wil al mijn lezers van mijn blog een gelukkig nieuwjaar wensen,
  en dat al jullie wensen mogen uitkomen voor 2013
  maar vooral wens ik jullie een goede of betere gezondheid toe
  veel liefde en vriendschap in het nieuwe jaar..

  De afgelopen weken , waren we hier toch ook in feest stemming,
  we hadden al goed op voorhand onze kadootjes gaan halen , voor de grote toeloep voor te zijn.

  de feestdagen hebben wel iets speciaals dan hangt er overal een speciale sfeer
  ik ben dan ook dit jaar 2 maal naar een kerstmarkt geweest ,en dat viel goed mee
  ik kwam dan ook elke keer met een kadootje naar huis.

  goede voornemens heb ik niet voor het nieuwe jaar, ik vind dat ook een beetje gek dat je dit alleen dan
  zegt met het nieuwe jaar , dat kan ook in het jaar vind ik.

  Met de kerst zijn we naar mijn ouders uitgenodigd om te komen kerstvieren,
  onze zoon met ons kleindochtertje Amilia waren er ook, het was gezellig we hebben goed gebabbeld
  pakjes open gedaan ,en lekker gegeten mijn ouders hadden eten uitgehaald van de traiteur
  zodat mijn moeder niet moest rechtstaan want tenslotte heeft zei nog niet lang geleden een operatie ondergaan
  aan haar been , er is een bloedklonter onderhuids weggehaald en een huidtransplantatie gedaan van haar bil
  over de wond aan haar onderbeen, dus wilde we haar het besparen om aan het kookfornuis te staan
  en was er een mooie zalm schotel besteld met groenten garnituur , mmmmmmmmm was zo lekker

  Voor mijn vader had een een dvd gekocht , want hij ziet graag films
  voor mijn moeder hadden we een nieuwe thermoskan gekocht ,om koffie in te doen
  Voor onze zoon steve en ons Amilia hadden we kledij gekocht ,dat komt altijd van pas
  we hadden goed over de kadootjes nagedacht dat ze wel goed bruikbaar waren.

  van mijn ouders had Roger een nieuwe portefeuille gekregen want die van hem was kapot
  en ik een mooi kleedje voor de feestdagen.
  Voor elkaar had ik voor roger een nieuw zakje voor zijn navigatie systeem in te doen gekocht
  voor mij had Roger een zeer mooi polskettinkje met svarovski beertje en radje gekocht
  ik had wel zelf mogen kiezen ,ja het was dan misschien geen verrassing meer maar dan wist Roger
  wel echt dat het 100° mijn eigen keus was,ook voor de maat te passen was dat handig.

  zo we zijn de feestdagen goed doorgekomen, we zijn wel heel moe maar dat is heel normaal
  want een mens doet meer op zo'n feestdagen dan anders maar nu begint weer het gewone leven terug zoals
  voorheen. ik ga nog enkele foto's plaatsen van onze kleindochter die genomen zijn gisteren toen ze hier bij
  ons op bezoek kwamen voor de nieuwjaar te wensen.

  nu begint toch mijn operatie te korten ,nog iets meer dan 1 maand en dan is het zover
  ik moet nog altijd een volledige bevestiging krijgen van het ziekenhuis, dat de datum wel voor 100%
  vast ligt , dus is het als maar wachten.
  Het gaat niet goed met de spasme ,ik ben dan ook weer alle dagen vroeg wakker ( rond 6 uur)
  van de spasme en pijn ik krijg ook de zenuwen van dat beven in mijn linker helft van mijn lichaam en ook
  heb ik dat beven soms hard in mijn hoofd en dan is het moeilijk om bv een boek te lezen ,of om tv te kijken
  want dan zie ik mijn beeld doorheen elkaar.

  Gisteren heb ik nog naar het vlaamsfonds getelefoneerd want ondertussen heb ik nog altijd dat geld niet terug
  getrokken van die aangepaste autozetel die ik in de auto heb aangekocht zo'n 6 maanden geleden
  ik krijg alles terug betaald normaal is dat niet krijg je de helft maar , maar tot mijn verbazing gaat de bijzondere bijstands
  commisie de rest bij passen, ik wist niet eens dat dit bestond, maar ze zijn toch zo eerlijk dat te geven
  ze maken het de mensen allemaal niet wijs, waar je allemaal recht op hebt als gehandicapte en de communicatie
  tussen verschillende diensten loopt ook helemaal mank dat heb ik nu ook weer ondervonden met die aanvraag van die autozetel
  aan het vlaamsfonds ,en ge moet er dan ook  zelfs achter zitten om te bellen en ze eens wakker schudden
  want anders kan het nog langer duren ,mijn afrekening ligt nu bij facturatie , dus zou ik volgende week toch dat geld
  op de rekening moeten hebben.

  zo dat was het weer voor nu
                                                                                          ********************  Zaterdag 15 december 2012,

  We gaan nu de laatste maand in van het jaar 2012, wat gaat de tijd toch snel , hoe ouder ik word hoe sneller gaat precies de tijd
  heel raar , vroeger zei mijn moeder dat ook altijd en dan dacht ik wat zegt ze nu allemaal maar nu begrijp ik dat wel.
  De dag is zo voorbij, een maand vliegt voorbij en zo is het jaar ook snel ten einde.

  Ondertussen heeft het weer hier ook al alle grillen gehad, van Regen , naar meer koude ,vriezen naar sneeuw vallen
  en dat is moeilijk voor ons om buiten te komen met de rolstoel dan moet ik meer met de auto me laten rond voeren
  en daar ben ik niet zo een voorstander van ik ga nog graag met de rolstoel naar de kinisist BV effe frisse neus halen
  kan deugd doen,en ik kan eens doorrijden want als er iemand met me meegaat dan kan ik dat moeilijk hé.

  Ik ga nu verder aflopen vanaf de vorige datum wat er allemaal zoal gebeurd is bij ons thuis,
  we hadden natuurlijk eerst de sint die langs kwam bij ons thuis en niet alleen voor ons klein dochtertje Amilia
  maar ook voor mijn metekind sterre die nu 4 jaar is, voor Amilia hadden we afgesproken met onze zoon plaats
  van speelgoed te kiezen haar wat nieuwe kleertjes te geven in de plaats , ze heeft al zoveel speelgoed en ze verstaat
  toch niet echt de betekenis van de sint ,maar voor sterre die 4 jaar is geworden hadden we natuurlijk wel speelgoed
  de sint had hier een creatieve tekenlamp van disney gebracht ,met wat lekkers natuurlijk ook bij.
  Als je dan dat gezichtje ziet van sterre glunderen als ze de doos open deed van haar kadootje dan gaat je hart wel
  smelten ze heeft er bij ons heel de tijd mee gespeeld ,en wij hebben ook gehad want we hebben mee geholpen
  alles ineen te zetten , wij waren ook precies terug in onze kindertijd , hihi.

  verder prpobeer ik elke week met mijn vriendin van linkeroever af te spreken ,maar in de eerste week van december
  was onze zoon steve en ons kleindochtertje Amilia op bezoek gekomen maar ze waren pas ziek geweest
  het is te zeggen Amilia had nog diaree , ze liep nog thans vrolijk rond.
  Dezelfde avond werd ik heel ziek , ( braken, misselijk) en hebben we de huisdokter moeten laten komen
  om 22u30 die heeft mij direct een spuitje gegeven tegen het braken en misselijkheid en verder medicatie
  ik had een virus infectie van maag- darm maar na nader onderzoek en op mijn uitleg die ik deed aan de dokter
  werd een staaltje van mijn urine genomen en werd het snel duidelijk dat ik ook een nierontsteking had
  en heb ik sinds jaren nog eens antibiotica gehad voor 1 week.

  we dachten dus schrik dat Roger het ook zou krijgen want het liep over zeker weten zei de dokter,
  en ja hoor de dag erna konden we voor Roger de dokter terug laten komen , daar lagen we dan met zijn 2
  elks in onze eigen zetel , mijn vader is dan boodschappen gaan doen voor ons.
  We hadden allebei het zelfde alleen had ik nog die nieren bij die me soms nog parten spelen,
  ik moet wel 1 ding zeggen mijn rugpijn is nu verdwenen dus zal het toch iets te maken met die nierontsteking.

  nu zijn we weer door die moeilijke periode heen ,en hopelijk blijven we nu verder gespaard met de feestdagen
  van al die bacterién. Met de kerst gaan wij naar mijn ouders toe ,zei doen een etentje en kadootjes
  onze zoon en kleindochtertje zullen er ook zijn het is tenslotte een familie gebeuren.
  Met nieuwjaar komen dezelfde familie leden naar ons, en doen wij een etentje en natuurlijk liggen er kadootjes
  onder de kerstboom voor iedereen, dat is leuk mijn kadootje is misschien wel het kleinste dat ik van Roger krijg
  maar wel erg duur het is een zilveren fijne armbandje met zijn hangertjes aan met echte svarovski steentjes in
  want ik hou erg van een blinkend juweeltje en zo een armband is helemaal in en zag ik al een hele tijd zitten
  je kan er elke keer als je BV jarig bent een nieuw juweeltje bij kopen en mee hangen dat vond ik ook intressant.
  Ik moest n u wel zelf dit kadootje kiezen ,dan weet ik wel wat erin mijn doosje zit maar dat vind ik niet erg
  ik heb liever iets dat ik graag zie ,dan dat Roger iets kiest dat helemaal mijn smaak niet is er is ook heel veel
  keuze van juwelen en we zijn wel lang getrouwd maar zoiets kiezen voor je vrouw dat blijft toch delicaat vind ik.

  zo nu komt er weer een vervelende periode aan voor ons, maar eerlijk gezegt heb ik de laatste tijd eigenlijk
  het gevoel dat ik het heen gaan van ons lieve kirby begin een plaatsje te krijgen , we zullen haar blijven herdenken
  en haar meedragen in ons hart voor de rest van ons leven dat is een feit ze heeft te lang een deel van ons gezin uitgemaakt.
  van de week gaan we naar haar begraafplaats en gaan we daar iets moois voor het eindjaar neer zetten en alles nog eens verzorgen
  en thuis blijven we nog altijd alle dagen een kaars branden s'avonds ter aan denken aan ons lieve kirby en ook aan
  haar nichtjes die ook zo vroeg zijn overleden ,want die vergeten we ook niet hoor.
  Er hangen in onze woonkamer foto's van onze zoon, dochter kirby en nichtjes juist boven waar wij die kaarsen
  branden het is zo een privéé kast geworden voor wat aandenken te zetten ook.

  zo dat was het weer voor nu de laatste keer dat ik schreef in het oude jaar
  op naar het nieuwe jaar , wij wensen al onze lezers van ons blog een gezond en een gelukkig nieuwjaar toe
  en hopelijk blijven jullie ook lezen in het nieuwe jaar .
                                                                                                         FIJNE KERSTDAGEN

                                                                                                                 EN
                                                                                              
                                                                                                       GELUKKIG NIEUWJAAR 

                                                   
                                                                                       *********************************************
   

  Dinsdag 27 november 2012

  Ik probeer hier weer een overzicht te geven wat er in tussen tijd weer in ons gezin gebeurd is,
  Mijn herziening bij de commisie was voor die wegklapbare rolstoelblad was op maandag 19 november
  maar ik heb daar nog geen nieuws over gekregen , dat is schriftelijk en alles duurd zolang eer je iets te weten komt
  alles betalen ze terug aan mijn nieuwe rolstoel alleen dat blad zou niet terug betaald worden
  volgens de sociaal assistent van de ziekenkas staat dat ook niet in de lijst van terug betalingen
  dit hulpmiddel kost toch weer over de 200 €,het is allemaal wat met dat papier heb ik ondertussen mijne
  buik vol van,en je word van het kastje naar de muur gestuur,en als je telefoneerd word je 4 keer doorgeschakeld
  telkens terug je verhaal doen, er zijn mensen die je direct willen helpen dat hoor ik dan direct ,maar je hebt er ook bij
  die dan weer een ander telefoonnummer geven van een andere collega dan heb ik het wel gehad voor die dag
  want dat is wel vermoeiend voor mij.

  Bij de kiné moeten we het voorzichtiger aanpakken, de massage's gaat maar als Els bv aan mijn voeten  hard druk
  of trekt dan heb ik nadien zoveel meer pijn,ook mijn benen heb ik weer terug na jaren geleden meer pijn en het zijn
  natuurlijk de spieren die hard aanvoelen maar ook de pezen zijn overbelast en nu begint mijn rechterkant ook te protesteren
  omdat ik die meer moet gebruiken overbelast ik die kant ook.
  wat het meeste deugd doet is warmte leggen en mijn tens gebruiken dat geeft diepe prikkelingen en daar ontspant
  alles wat van, voor mij is dat hulpmiddel goud waard maar het is dan ook aangekocht via de Els dus een proffesioneel
  toestel.

  ik probeer ondanks alles me toch zoveel mogelijk bezig te houden met mijn hobby's , met de pergamano ben ik aan de eindjaarskaartjes
  bezig,ik heb dan ook vorige week een groot deel nieuw materiaal gaan kopen dat ge toch niet zo gemakkelijk vind
  dus had ik eerst op het internet gaan zoeken daarna eens rond gebeld om te horen dat ik er ook binnen zou kunnen
  met mijn rolstoel en dat ze het assortiment dat ik wou binnen hebben want het was een heel eindje rijden
  en dat doe je niet zomaar want daar is de diesel nu te duur voor.heb bijna alles gevonden dus kon ik aan het werk.
  Ik ben ook terug beginnen breien, een hele uitdaging met mijn gesloten hand links maar toch gaat het
  ik ben een poncho aan het breien voor me zelf in huis over te gooien en dat met die nieuwe wol et bolletjes aan
  wel wat moeilijker dan gewone wol ,maar ik hou wel van uitdagingen ik doe maar 1 priem per dag want er staan
  nogal veel steken op,ik stop op tijd voor mijn vingers rust te gunnen..

  iets heel anders nu mijn moeder is geopereerd ze had de deur van de auto tegen haar scheenbeen gekregen
  en met haar bloedverdunners was haar been tegen s'avonds bijna zwart de huisdokter stuurde haar direct door
  naar spoed 3 dagen erna is ze geopereerd eerst bloedverdunners stoppen ze had een bloedklonter zitten in haar
  been die moest er direct uit donderdag gaan ze haar nog eens een huidtransplantatie geven met haar eigen huid van haar bil
  nu is er donorhuid gebruikt maar dat moet eraf. we zijn ze gaan bezoeken en ze zag er goed uit en voelt zich beter
  ik was opgelucht.

  Met roger zijne rug gaat het ook niet goed die sukkelt met zijne hernia en loopt dikwijls echt krom van de pijn
  De doketrs kunnen niet veel doen hij krijgt wel om de 6 maanden inspuitingen voor de pijn in de pijnkliniek
  maar hij moet nog tot februari wachten voor de volgende behandeling dus dat is nog lang wachten
  hij heeft ook al wat hulpmiddelen voor zijn rug te sparen.

  zondag heeft onze zoon steve en kleindochtertje Amilia op bezoek geweest , we hebben weer goed met Amilia
  gelachen het is nogal ne kapoen , ze brabbelt van alles maar je verstaat er niet veel van, ja mama ,papa en zie dank u
  die klene woordjes zegt ze spontaan en duidelijk maar de rest is chinees voor ons, LOL

  verder heb ik nog geen nieuws gekregen van het ziekenhuis, het zal niet voor dit jaar zijn denk ik binnenkort
  zijn de dokters om beurd op vakantie en die eindjaarsdagen komen er dan aan, als ze nog een beetje wachten dan ben ik al
  1 jaar bezig met die voorbereidingen voor mijn hersenoperatie ,ik moet nu nog een foto laten nemen van mijn baclofenpomp
  en dan nog op gesprek gaan bij het team dat bij mijn operatie zou zijn die gaan met mij die dag van de operatie nog eens
  overlopen en gaan de dokters nog eens uitleggen wat er juist doen ik ben wel goed voorbereid vind ik en heb er vertrouwen
  in dat team het is een geruststelling als ik nog vragen heb mag ik die dan ook stellen dus als ik nu nog op iets kom
  dan schrijf ik het op want ik vergeet heel veel.

  Dat is het weer voor nu

                                                                                               *********************
  zaterdag 17 november 2012

  ondertussen zijn we weeral 14 dagen verder toen ik nog eens schreef hier in mijn dagboek
  maar ik weet nog niets meer van het ziekenhuis, de dokters laten graag op hun wachten hé.
  ik moet nog van mijn ingeplante baclofenpomp een rontgen foto laten nemen
  om te kijken of die nog goed werkt dat had de commisie gevraagd aan mijn neuroloog
  de laatste stap voor de operatie zal dan zijn dat ik nog een uitnodiging krijg om naar een team te gaan
  die nog eens met mij heelde dag van mijn operatie gaan overlopen,en dag mag ik ook vragen stellen
  maar ik ben wel al goed voorbereid door de 2 neurochirurgen vind ik,ik had al een cd rom en een boekje
  gekregen waar ik alles kon in volgen,en werd alles goed uitgelegt van A tot Z.

  Voor mijn nieuwe rolstoel deed het vlaamsfonds niet moeilijk behalve het werkblad daar doen ze moeilijk over
  ik heb al verschillende telefoontjes gedaan want ik kreeg meerdere  schrijven van het vlaamsfonds maar het is dan zo
  moeilijkopgesteld dat ne mens er niet aan uit kan, dus eens gevraagd waar ze het nu eigenlijk over hebben
  ik vind het wel gek zo een dure elektrische rolstoel daar doen ze niet moeilijk over maar zo een simpel plexi werkblad wel
  maandag komt mijn heraantekening nog eens voor de commisie die beslist of zei nu de kosten op zich nemen of niet..

  we proberen hier zoveel mogelijk onze tijd te besteden met dingen die we graag doen, we moeten onze krachten
  sparen want het gebeurd dat wij beide buiten strijd hier zijn, dan bel ik mijn ouders op die komen dan helpen
  al goed dat we die lieve mensen nog hebben soms vragen we ons af hoe het verder zal moeten als zei er niet meer zijn
  maar eens we in ons huisje kunnen gaan wonen dan gaat alles beter gaan, want dan nemen zei de zorgen rond mij al op hen
  dan kan Roger zich voledig concentreren alleen op de huishoudelijke taken, hij heeft tenslotte ook zijn handicap
  die de laatste tijd verslechterd is. daarom zijn we beide ook bekent bij de pijnkliniek om regelmatig onze inspuitingen
  te krijgen om onze pijn wat te verlichten.

  ondertussen heb ik telefoon gehad van de vrouw van onze vroegere voorzitter van de dystonie vereniging
  zei wist me te vertellen dat er nog een man was ,ikken hem persoonlijk wel die heeft ook juist de DBS operatie laten doen
  en hij is zo verbeterd dat hij al spreekt om terug te gaan werken natuurlijk had hij alleen torticollis ( dystonie een de nek)
  dat het bij mij wel veel meer uitgebreid is maar het geeft metoch weer goed te horen dat er toch nog hoop is voor mensen met dystonie
  voor welke vorm dan ook maar het beste resultaat zou bekomen worden als je een erfelijke vorm hebt zoals ik.

  Vorige week zijn we naar onze vrienden in st Niklaas geweest maar daar kreeg ik het opeens weer enorm moeilijk
  mijn spieren onder controle te houden al goed hebben zei een goed salon met een degelijke relaxzetel ingebouwd dan kon
  ik wat liggen met wat kussens rond me lukt het wat te blijven liggen ,veel mensen hebben een aanval nog niet gezien en
  schrikken dan ook behoorlijk als ik die krijg ik heb daar geen controle over dan zijn mijn hersenen en mijn spieren baas over mij
  best frustrerend en hoe meer ik er tegen in wil gaan hoe ergere het word, dus ik kan beter stil blijven liggen een valiumnemen
  en hopen dat die snel werkt, als de pijn echt niet te harden is dan neem ik nog een morfine pilletje bij maar dat doe ik alleen
  als ik thuis ben want dan moet ik naar bed gaan zodat ik direct in mijn bedje kan gaan..

  ondanks alles proberen we er toch even tussen uit te zijn, zo zijn we donderdag naar de kerst en hobbybeurs geweest
  in de expohallen het is wel vermoeiend en pijnlijk maar dat heb ik er graag voor over om eens tussen andere mensen
  te zijn en leuke spulletjes te zien voor de eindjaarsdagen.

  elke week spreek ik ook met mijn vriendin van LO af om samen in het ocmw gebouw hobby te doen we doen elks ons eigen hobby
  maar we zijn er samen en spreken over onze hobby's en andere dingen , we zitten beide in een rolstoel en dan kom je ook veel tegen
  we zitten daar verschillende uurtjes bijeen maar we weten altijd veel tegen elkaar te zeggen het is leuk iemand te hebben waar je een
  uitlaatklep bij hebt.

  Roger is weer aan het knutselen geslagen met volle toewijding , hij heeft eerst een klein lade meubeltje voor me gemaakt
  waar ik al mijn pergamano materialen kan inleggen dat is wat ordelijk dan dat alles rondslingert.
  nu is hij aan een juwelkistje begonnen op zijn eigen tempo, hij heeft er zoveel plezier aan dat het zijn handwerk is
  ik ben echt fier op hem dat hij dit allemaal kan zonder opleiding.

  Met onze zoon en amilia gaat het goed ze groeit zeer snel ,als we haar zo bezig zien is het juist haar papa als hij klein was
  maar we zien haar graag hoor

  zo dat is het weer voor nu, tot volgende keer

                                                                                     **********************

  Zaterdag  3 november 2012

  EINDELIJK heb ik een uitslag gekregen van de geneticus van het UZ Leuven
  er was een DNA bepaling gedaan ongeveer 8 maanden geleden en de diagnose luid nu
  dat ik Juvenile ouset Dystonie type DYT 1 heb ,wat me het meeste verwonderde is dat ik ermee
  geboren zou zijn, want heel mijn leven zeggen de dokters dat ik er niet mee geboren ben
  wat ze toch allemaal uit je bloed kunnen afleiden hé, vind dat wel facinerend
  en dat je zolang moet wachten kan ik wel geloven want er moeten heel wat bewerkingen meegedaan worden
  om zoveel informatie te weten te komen.

  Nu heb ik van de week nog een bijkomend bloedonderzoek moeten laten doen
  het was eigenlijk nog niet verplicht maar het was eigenlijk toch goed om mijn dossier te volledigen.

  Ik heb ook goedkeuring gekregen van het RIZIV gekregen want die betalen tenslotte die hersen operatie
  die is zeer duur ,maar er komen heel wat dokters aan de pas en ze moeten dan al die dokters en al wie
  erbij betrokken is een hele dag uit trekken voor mij ,want die operatie duurd 8 uur.

  gisteren heb ik dan nog met mijne  neuroloog gebeld wat er nu verder gaat gebeuren
  de dokters wachten nog op een startsein van de ziekenkas , dan moet ik nog foto's van mijn baclofenpomp
  laten maken en bewijzen eigenlijk dat die nog behoorlijk werkt,maar daar ben ik zeker van.

  ik zal ook nog uitgenodigd worden door een team die nog eens alles van mijn hersen operatie overloopt
  hoe die dag eruit gaat zien, zo kan ik ook nog vragen stellen enz......
  daarna zal eindelijk al die betrokkene dokters ,verplegers en helpers hun agenda op elkaar afstemmen
  en kijken wanneer de operatie kan doorgaan,het is te zien dat het nog voor nieuwjaar zal zijn dat ik geopereerd
  zal worden ??????????????

  oh ja en de firma Metronic waarvan die hersenstimulator word geleverd wil ook bij de operatie aanwezig zijn
  zodat ze kunnen bekijken dat er geen fouten worden gedaan met het aansluiten van de pacemaker naar mijn hersenen
  ik krijg een pacemaker onder mijn sleutelbeen, dan loopt die electrode ,zo langs mijn nek achter mijn oor en dan
  naar binnen tot diep in mijn hersenen ,die geeft inpulsen en moet eigenlijk om het kort uit te leggen het slechte
  gebied van mijn hersenen uitschakelen en gaan de organen daar rond die functie's overnemen en dan maar hopen
  dat het beter met me gaat,maar het afstellen naar mijn normen want dat is voor iedereen anders daarom is het ook
  zo moeilijk om in te stellen kan wel 6 maanden duren eer ze de juiste freqentie hebben gevonden, die degelijk
  zijn werk doet, ik moet voor het afstellen van de hersenstimulator elke week naar het ziekenhuis gaan.

  het word tijd dat ze gaan operaren klinkt raar uit mijn mond want ik heb vroeger dikwijls gezegt ze komen niet aan
  mijn hersenen aan, maar als je met je rug tegen een muur staat en je ziet dat je op korte tijd zo achteruit gaat
  en die aanvallen als maar meer op elkaar volgen en de pijn niet meer doen baar zijn met momenten dan probeer
  je toch het laatste strohalmpje dat je word voorgesteld.

                                                                                        ***********************

  Vrijdag 26 oktover 2012

  De maand is bijna weeral voorbij, maar toch hebben we nog verschillende mooie dagen gehad om buiten te zitten
  om iets te gaan drinken,of om op mijn balkon nog te genieten van de laatste zonne straaltjes.
  Nu voor de moment is het hier al kletsnat en ze zijn hier in de straten aan herstructureren , de banen komen gans
  anders bij te liggen dat zal weer effe wennen worden,maar nztuurlijk word oor dat water het een modder poel buiten
  al hoewel ze er pompen opgezet hebben wij hebben cdaar niet zoveel last van maar aan mijn ouders hun appartements
  gebouw is het voor de mment niet te doen ook moeilijk bereikbaar meestal komen zei nu naar ons tot alles voorbij is
  maar ze spreken dat die werken nog tot volgend jaar gaan duren, wij vragen ons af wat ze zolang nog gaan doen.
  Er komen nieuwe service flats ,een jongeren centrum en een Albert Heyn bij.

  onze ingang hal beneden is ook zo goed als klaar, vanaf volgende week zou alles moeten in gebruik worden gesteld
  nieuwe brievenbussen , nieuwe bellenbord buiten in de stenen gewerkt,en een elektronisch slot en er komen camera's buiten
  naar de deuren gericht dat ze kunnen zien wie er binnen en buiten gaat dat word ook opgenomen.

  Ik heb van mijn ventje mijn eerste orchidéé gekregen omdat ik die zo mooi vond,en wil daar mee doorgaan
  dus nog meerdere kopen het is fasinerend dat er zoveel soorten van bestaan en dat ze toch verschillende verzorgingen nodig hebben
  alleen die namen onthouden kan ik niet want dat is allemaal latijnse namen..

  we hebben ons vader zijne verjaardag gevierd hij is 80 jaar geworden, je zou het hem niet aan geven,hij ziet er
  nog goed uit en kan nog met alles mee, we zijn die dag gaan uit eten onze steve en ons kleine pruts Amilia waren er ook bij.

  Bij de kiné doen ze alleen nog masseren en mobiliseren,en voor de rest word er mij veel rust aanbevolen
  ik kreeg nog een schrijven van het vlaamsfonds die mijn nieuwe rolstoel heeft gefinancierd dat ze het dienblad
  niet terug betalen gek hé, zo'n dure rolstoel daar doen ze niet moeilijk over maar wel over een plexy glas dat
  voor je komt te staan om iets op te zetten,mijn dossier is terug voor herkeuring naar de herzienings commisie
  nu afwachten wat die beslissen.

  Ik heb al slechte dagen achter de rug , ik vind dat de aanvallen precies maar korter op elkaar komen
  het was nu zo erg op een dag dat ik echt niets zelf kon en dan voel je je wel hulpeloos ik vraag dan ook niet alles
  graag aan een andere persoon en daar zal ik toch moeten aan wennen want als we in ons huisje gaan wonen
  moet ik ook aan de verzorgers alles vragen het is daar de bedoeling om Roger te ontlasten dat hij mijn zorg
  niet meer heeft dat hij zich alleen kan toeleggen op het huishouden doen.
  als ik zo een aanval heb in mijn hersenen dan heb ik verschrikkelijke spasme ,pijn kan ik moeilijk lawaai
  verdragen of drukte want dat maakt het alleen maar erger het enige dat helpt is warmte en rust nemen.

  Met roger gaat het ook niet zo goed hij klaagt ook veel van zijn hernia's en hij is ook weer naar de pijnkliniek
  geweest ze kennen ons daar al goed het blijft in de familie nu moest hij gaan voor een inspuiting en verwarming in zijn rug
  maar eigenlijk heeft het niet genoeg gedaan en is de pijn al terug, dus gaat hij zijn rug niet meer laten inspuiten.

  om nu terug te komen op mijn rolstoel ik ben er al wat aan gewent en toch is het heel anders dan mijne vorige rolstoel
  ik heb die nog altijd niet verkocht gekregen ik denk dat de meeste mensen de prijs te hoog vinden maar hij is het nog waard
  het enige met die nieuwe rolstoel is dat ik anders de stoepen met nemen en dat die heel wendbaar en reageert heel snel.
  sebiet weeral naar de kiné,

  zo dat was het weer voor nu

                                                                                ***********************

  Woensdag 3 oktober 2012

  goh shame on Me zolang geleden hier nog geschreven maar ik heb het zo druk gehad dat ik niet wist waar eerst beginnen
  nadien mocht ik natuurlijk weer de gevolgen dragen.
  ik ben de vorige keer gestopt met schrijven op 10 september zie ik ,nu 11 september kreeg ik telefoon
  dat mijn nieuwe elektrische rolstoel was aangekomen in de toonzaal,
  wij heel opgewonden daar naartoe, precies een klein kind dat zijn speelgoed krijgt als het sinterklaas is
  maar vanaf we al in die garage van de winkel binnen reden , zag ik al een fout van ver ja naast die oranje kleur
  zie je niet naast hé, ik zag daar gene hoofdsteun op staan, en ik kan niet rijden zonder hoofdsteun want dan gaat mijn hoofd
  teveel door hangen en geraakt heel die nek weer overbelast.
  De bestelbon was er wel ,maar .............. waar was dan die hoofdsteun,dus dacht eerst die van de winkel dat die
  nog moest gemaakt worden in tussen tijd dat ik mijne nieuwe Rols was aan het proberen ging die van de winkel
  nog eens bellen en 15 minuten later stond die man van quickie er al om mij verder uit de nood te helpen met die
  hoofdsteun, die heeft er dan een hoofdsteun opgezet van een demorolstoel vond ik heel lief dat hij die moeite wou doen
  dus was ik gesteld kon ik rijden en uit proberen, het doet toch raar zene alles terug nieuw leren, die rolstoel is heel wendbaar
  voor Roger is het ook een hele verbetering nu moet hij niet meer die beensteunen apart er elke keer als we weggaan
  erop en eraf zetten, want die wogen nogal veel.
  Ik vind tot hiertoe 1 nadeel is dat hij minder goed stoepen neemt dan mijn vorige rolstoel.

  zondag 16 september was het dan een leuke dag met het verjaardags feestje van mijn vriendin van linkeroever
  we waren gevraagd in het putje van de stad om iets te komen snoepen en drinken, spijtig dat ze zelf zoveel tegenslag had
  thuis moest de belbus haar komen halen, maar die rolstoel lift deed het niet daar sta je dan , als enige optie
  heb je dan nog je manuele rolstoel maar dan moet iemand je duwen,maar hare blinde vriend is daarbij
  dus daar sta je dan in het stad waar ze allerlei verbouwingen aan het doen zijn en die chauffeur kon hun beide niet
  afzetten waar zei had gevraagd , dan kon de tante haar nog gaan halen toen ons cathy aan kwam was ze helemaal overstuur
  ge zou voor minder zenuwen krijgen.

  ik moet zeggen dat ik tussen deze dagen door alsmaar meer spasme en pijn kreeg zo erg soms dat ik wou dat ze mij naar
  het ziekenhuis brachten maar ne mens probeerd altijd zolang mogelijk thuis te blijven hé.
  dan doe ik maar weer het rijtje af , warmte leggen , tens gebruiken, valium nemen massage'ke krijgen van mijn lief ventje
  want die is veel met mij bezig,de mensen onderschatten dat.

  op 17 september zijn dan 2 belangrijke mensen voor ons aan huis gekomen dat was de hoofdverantwoordelijke
  van de ziekenkas die met mijn dossier bezig is vor die ADL woning te krijgen en dan een vrouw van sewopa
  dan zijn de mensen die zorgen voor de verzorging in het aangepast huisje,ik heb daar nu 5 lijsten van gekregen en die moest
  ik dan met minuten en al er bij invullen en terug sturen dat ze een idee krijgen hoeveel uren ik hulp zou moeten hebben
  en ben er zlef van geschrokken, ik zit  bijna aan het maximum dus zo'n 30 uur per week.
  met al hun vragen tegen dat ze buiten gingen was ik kapot en begon ik weer te shaken en zeiden ze wel wat een verschil
  van toen we juist binnen kwamen. de brief met vragen heb ik gisteren op de bus gedaan dat was ook een hele opgave
  daar heb ik wel verschillende dagen over gedaan , wat verdeeld want dat is teveel inspanning anders voor mijn brain.

  ondertussen wat woorden gehad met onze zoon, waar ik niets wil over zeggen, maar ondertussen zijn we al 7 weken
  verder en hebben we hem niet meer gehoord en gezien, zo ook onze kleindochtertje Amilia niet meer
  dat zegt genoeg over zijn karakter hoe hij is nu we niet meer voor Amilia kunnen zorgen ik moet het veel kalmer
  aan doen binnenkort hoop ik dat ze mij opereren en dan zal ik het toch ook kalm aan moeten doen he.

  na natuurlijk heel deze heisa heb ik een zware aanval van mijn dystonie en spasme gehad ,heb er 3 dagen niet goed
  van geweest kon gewoon niet meer op mijn benen staan, Roger moest me praktisch dragen, komt door de stress natuurlijk.

  en het was dan juist in de feestes te doen want op 21 september werd mijn metekind sterre 4 jaar oud, daar waren we ook gevraagd
  voor het feest met de familie samen heel gezellig en fijn maar het is al een heel eind autorijden voor mij
  en al die andere stress nog en s'nachts was ik echt weer niet goed ik kan moeilijk mijne stress verwerken,en ook mijn
  geheugen laat me soms zwaar in de steek.

  Roger had weer zoveel pijn van zijne hernia's , daar liggen we dan met zijn 2 of als hij migraine heeft dan moet ik mijn ouders
  laten inspringen maar die mensen zijn ook al 76 en bijna 80 jaar.
  Dan denk ik bij mijn eigen hoe gaat het zijn als we verhuizen? ik hoop dat de meeste hun woord houden en dat ze komen helpen
  als het zover is, maar zover zijn we nog niet

  Roger heeft naar de pijnkliniek geweest voor inspuitingen voor zijn hernia's ,nu gaat het terug wat beter, hopelijk
  blijft het zo hij doet natuurlijk teveel en te zwaar werk voor hem ,maar de kabouters doen het niet hé.

  We zijn blij nog elkaar te hebben ,dat we eens ons hart kunne luchten want dat heeft ne mens eens nodig he
  er zijn ook een paar vriendinnen die mij erdoor trekken ondanks hun eigen gezondheids zorgen.

  zo dat was het weer voor nu

                                                                                                *********************

  Maandag 10 september 2012

  ondertussen is hier heel wat gebeurd,maar ik probeer het toch hier altijd beknopt te houden
  want lange teksten typen is voor mij wel een inspanning,ik moet me teveel concentreren..
  30 augustus ben ik nog naar het ziekenhuis geweest om mijn baclofenpomp te laten vullen
  en heb ik ook de 2 neuro chirurgen gesproken die me zouden opereren als ik de goedkeuring krijg
  daar ging het uiteindelijk over, mijn dossier is nu 5 weken geleden verdedigt door mijn neuroloog
  in brussel, , z-e wachten alleen nog op mijn DNA onderzoek want dat speelt  voor 2 dingen een belangrijke
  rol eerst willen ze weten of ik een defect gen heb dat te maken heeft met Dystonie en ook is het belangrijk
  voor de chirurgen voor het plaatsen van de electrode in mijn hersenen, er is natuurlijk nog een hele bereking
  nodig met overeenkomsten van de MRI scan,het is dan ook een hele ingewikkelde operatie

  maar ik ben goed voorbereid, heb dan ook alle vragen die ik nog had aan die dokters mogen doen,
  er is mij ook een tijdje geleden een cd rom en een boekje gegeven waar ik alle uitleg op vind
  een een paar filmpjes kan zien hoe ze juist die elektrode bevestigen in mijn hersenen, de operatie kan ook ongedaan
  gemaakt worden,het heeft me toch goed geholpen die info en ik heb alle vertrouwen in het team dat voor me gaat zorgen
  die dag van de operatie.

  op 1 september trouwde één van ons vrienden hun oudste dochter , daar waren we ook mee begaan
  want zei zijn voor ons en ons kirby in de tijd ook heel goed geweest en dat vergeet je niet zomaar
  de jongste dochter heeft trouwens heel de lagere school de beste vriendin van kirby geweest
  en de mama was de juf in de school zei heeft ons 2 kids zien opgroeien.

  Dezelfde dag zijn we nog naar beerse gereden naar de pw winkel van mijn beste vriendin ilse
  en haar vriend chris , daar was het opendeurdag en we hebben daar een nieuwe printer gekocht
  want die van ons was juist kapot, dus dat precentje was meegenomen.

  ondertussen had ik eens naar ons aangepaste woning geinformeert naar het vlaamsfonds en nu bleek er nog geen
  dossier zijn aangemaakt voor de aanvraag voor een ADL woning, ik kon wel iets krijgen aan die telefoon, ik heb
  daarna wel meer dan 10 telefoons gedaan ,je word echt van de kast naar de muur gestuurt en telkens moet je opnieuw
  je verhaal doen daarna had ik het echt gehad ,ik had me weer te druk gemaakt.

  het komt erop neer dat de vorige sociaal assistent van de ziekenkas overgeplaatst naar een andere dienst en ons dossier is blijven
  liggen al had zei beloofd het direct naar de nodige dienst door te sturen, dus vertrouw je daar toch op
  maar dat is dus niet gedaan met alle gevolgen van wat er nu zich afspeelt ,het dossier nu volledig
  voor een lang verhaal kort te maken nu volgende week maandag komen 2 vrouwen thuis bij ons op bezoek
  1 van sewopa ( verzorgings dienst voor in het huisje) en dan de hoofdverantwoordelijke voor aanvraag ADL woning
  van de ziekenkas en nu word het dossier afgemaakt en hopelijk dan nog die week doorgestuurd
  want tenslotte wachten wij al meer dan 1 jaar ,maar wij dachten het is in orde er zal wel nieuws volgen
  dan moet het dossier nog naar het vlaamsfonds en dat gaat al even traag overal het zelfde verhaal te weinig
  personeel er is een wachttijd voor ADL aanvraag van 2 jaar , schandalig gewoon, dat er nu eens meer mensen
  aanzetten om die dossier af te werken.
  we hopen nu dat het zo snelmogelijk in orde zal zijn.

  deze morgen kreeg ik nog van mijn moedertelefoon dat mijn vader op straat was gevallen, met zijn gezicht op
  de grond, hij heeft zich nog met zijn handen tegen willen houden, maar is door zijn pols gegaan,vanmorgen is hij eerst
  naar de huisdokter geweest die wees mijn vader direct door naar spoed, daar hebben ze foto's van die pols genomen en er is
  een beetje gebroken in zijn pols, dus in de gips , waarschijnlijk voor 6 weken rusten met die pols en geduld hebben
  maar dat heeft mijn vader niet , hij zal nogal zagen nu hij iets heeft.

  vannacht stond mijn rolstoel op te laden, mijn rolstoel staat in de buitengang op slot en die draad loopt door een klein
  gaatje naar binnen naar een stopcontact nu moest ik om 4 uur vannacht gaan plassen en zagen we de voordeur open staan
  ons luna ( kattin) zagen we liggen maar onze kater Garfield niet, dus roger zich omgekleed en gaan zoeken meeneer garfield was
  op nachtelijke uitstap geweest, 2 verdiepingen onder ons zat hij achter een fiets verscholen,toen hij roger zag begon hij hard
  te janken ik hoorde het tot bij ons boven dus ik was opgelucht dat Garfield was terug gevonden ,oef nu konden we terug gaan slapen..

  wat mijn gezondheid betreft ga ik snel achteruit  ik heb ook terug pijnlijke benen dioor de spasme ondanks de baclofenpomp
  het voorbij weekend heb ik weer een felle aanval gehad en kon ik amper recht geraken,ik moet meer en meer roger inroepen om
  me te helpen ,al goed heb ik zo een schat van een man die alles voor me doet anders zou ik niet weten wat ik zou moeten doen.
  ik zeg hem dat ook dikwijls dat hij zoveel voor me betekent, dat is echte liefde ook in slechte tijden voor je zieke vrouw zorgen
  soms vind ik het wel erg dat ik zo weinig voor hem kan terug doen ,maar dan schrijf ik hem een lief kaartje en een goede knuffel
  dat doet ook al wonderen.

  morgen is het eindelijk zover dan kan ik mijn nieuwe rolstoel gaan afhalen, eindelijk na 3 maanden wachten
  ik hoop dat alles in orde is dat ik er nu weer 4 jaar mee verder kan gaan en dat de aanpassingen die we aangevraagd
  hebben zo goed zijn uitgevoerd en hoe het gaat zitten ,nu weer dan terug ermee leren rijden want het is een heel nieuw concept voor mij
  ander merk met 6 wielen enz.............. ik kan die pc die erop staat terug gaan leren,
  maar dat komt wel goed , hij kost zoveel als een kleine nieuwe auto 13.000 euro dat zijn nogal prijzen hé.

  zo dat was het weer voor nu
  tot de volgende keer als ik weer weet wat te schrijven

                                                                                         ***********************


  's. cathy is nu vertrokken richting spanje voor een 14 daagse vakantie in een aangepast hotel
  hare vriend willy is mee.

  donderdag moet ik weer naar het ziekenhuis om mijn pomp te laten vullen ,en dan ga ik nog eens spreken met de
  neurochirurg over de aanvraag voor mijn hersen operatie, of hij nog niets gehoord heeft van hoger af.

  Nog 9 dagen en dan is ook mijn nieuwe rolstoel af, alléé ja dat is de voorgestelde streef datum van de ziekenkas
  maar dat kan nog uitlopen ,en denk dat het ook te maken heeft met hun centen die ze moeten krijgen het gaat tenslotte
  hier om een pak geld van 12.000 € de bestelling is geplaatst op 2 juli 2012, verder afwachten dus ik hoop dat alles zo
  gaat zijn zoals ik gevraagd heb.

  Zaterdag gaan we naar de opendeurdag bij cencmedia , dat is een pc winkel van de vriend van mijn beste vriendin
  het moet lukken dat onze printer eergisteren is kapot gevallen al na 2 jaar, dan gaan we daar eens kijken dat we
  daar een degelijke printer kunnen kopen, hij moet wel kunnen printen, copieren, foto's afdrukken via wifi werken
  zodat ik ook van onze digitale camera ineens foto's kan afdrukken, dat is gemakkelijk.

  ik ga nu nog effe proberen wat foto's te verkleinen om hier op mijn blog te zetten
  zo dat was het weer voor nu

                                                                                                           ************************

  Donderdag 16 augustus 2012

  vandaag ben ik jarig ik kan het zelf bijna niet geloven dat ik al 49 jaar word,ik heb vandaag al veel sms'jes
  en via facebook felicitaties gekregen.
  Gisteren was het moederdag en had ik een flinke dip, dat is wel elk jaar zo met zo'n dagen mis ik kirby nog meer dan anders
  zei was het die altijd zo met een kleine attentie af kwam en je kon verrassen maar onze zoon steve is niet zo ingesteld.
  Hij had wel via facebook een mooie moederdag toegewenst.
  hert gaat hier van de ene verjaardag naar de andere , en van het éné feestje naar het andere

  Want ondertussen zijn mijn ouders 50 jaar getrouwd en zei deden een jubileum feest, dat was zeer geslaagd en het weer was goed
  we zaten wel onder een grote tent zodat we altijd beschermd waren.
  van die dag zijn er veel foto's gemaakt en daar heb ik van de week een fotoboek van gemaakt en die word dan gemaakt
  door het kruidvat, dat is eigenlijk het jubileum kado van mijn schoonzus en schoonbroer, maar ik stelde voor het te doen want zei
  hebben geen pc ze zijn van de oude stempel, nu maar  hopen dat het jubileumboek mooi word.
  Wij hadden samen met steve samen gelegt met geld om een nieuwe stereo te kopen voor mijn ouders, want die was kapot
  dat konden ze goed gebruiken.

  Hiervoor was Roger jarig hij wou graag een nieuwe gsm smarth phone , en dan hebben mijn ouders ook daarvoor
  geld bijgelegd.

  ondertussen is ons Kleindochtertje Amilia komen slapen ,omdat onze zoon geen oppas had voor ons klein prutske
  maar zo een peuter opvangen is wel vermoeiend ( toch voor mij) je,komt ogen te kort want ze loopt nu goed rond
  en die kleine grijp handjes staan niet stil ,en alles op haar hoogte is in gevaar.
  maar ze is zo lief en ze doet helemaal niet moeilijk om te gaan slapen, ze slaapt trouwens hier echt goed het klokje rond.

  Ik spreek al eens af met mijn LO vriendin Cathy , om onze hobby's uit te wisselen en we praten dan ook over handicap
  en de dokters , en behandelingen die we krijgen. als het goed weer is zitten we dan buiten, in de natuur.

  Ik ben nog ondertussen bij de oogarts geweest op vraag van mijn neuroloog ,maar alles was nog het zelfde als de laatste keer
  gebleven ik heb alleen kunst tranen voorgeschreven gekregen voor mijn branderige ogen.

  op 24 juli 2012 zijn we een dagje naar zee geweest en dat was ook een geslaagde dag met goed weer.
  ik moet nog wat foto's  verkleinen en dan kan ik ze hier plaatsen dat is voor 1 van de dagen
  dit is het zo wat voor de moment wat ik te schrijven heb,oh ja en van mijn goedkeuring voor mijn operatie heb ik nog niets
  gehoord en binnen 3 weken zou ik mijn nieuwe rolstoel hebben.

                                                                                                 *********************

  Zaterdag 28 juli 2012

  De maand juli is bijna voorbij en nu heb ik toch weer wat om over te schrijven,
  vandaag is roger jarig , we doen maar een klein feestje met mijn ouders , steve en Amilia (kleindochtertje)
  vorige week was het nog hier aan het stort regenen , en nu is  het al een paar dagen echt zomer met hogeren temperaturen
  daar ben ik heel blij mee, dan zijn mijn spieren iets losser ,en dat geeft ook minder pijn.

  de vorige keer schreef ik ook van die nieuwe kiné die ik heb gehad, dat viel heel goed mee
  het is een twweemans praktijk en is een goede invaller als er iets is met mijn kinisist,
  het was ook in een gebouw waar ik eens behoorlijk binnen kon met mijn rolstoel,
  want dat is vaak ook het probleem , de laatste tijd doen ze nog alleen massage's, om te ontspannen
  want iets anders mag ik niet meer doen van de dokters.

  ondertussen is mijn school vriendin ons beide haar komen doen, bij mij is dat dan bij kleuren, knippen als het nodig is en
  brushen , bij Roger gaat jeske die ik zus noem gewoon er met de tondeuse over en word zijn nek haar ook flink aangepakt.
  zo komen we  er weer netjes voor ,mijn haar is al flink gegroeit ,het hangt al voorbij mijn schouders, wat zal ik mijn haar
  binnekort missen als het afgeschoren word voor mijn hersen operatie.

  doet me eraan denken dat ik nog niets heb gehoord van brussel met hun beslissing van toelating
  maar ik heb nog 1 test moeten laten doen die overschoot in het ziekenhuis en dat is naar de oogarts gaan
  en dat was allemaal heel prima.

  omdat het dinsdag zo goed weer was, zijn we naar zee geweest , we gaan altijd naar oostende omdat daar het meeste
  is te zien en omdat we daar vertrouwd zijn met de omgeving, het was een zalige dag, iets gaan eten en drinken
  en wandelen langs de dijk, ik denk dat we toch en al bij de 9 km hebben gedaan roger vond het ook zalig
  het is echt zo een dagje uit de dagelijkse sleur dat je bent en van elkaars gezeldschap en omgeving geniet.

  donderdag kregen wij nog telefoon van de zoon dat hij een lekke band had van zijn fiets
  dus zijn we nog bij hem geweest en heeft Roger samen met steve zijn fiets gerepareerd, maar daarvoor hadden wij
  boodschappen gedaan en ik voelde me in de auto al niet goed en bij steve heb ik weer een beginnende aanval
  van mijn dystonie ben daar op de zetel moeten gaan liggen, ik kon niet meer ik had echt rust nodig heb dan toch
  een extra valium moeten nemen, want het werd maar niet stil met de spieren en als ik zo shake van de spasme
  dat is heel vermoeiend, na de reparatie van de fiets zijn we direct naar huis gegaan en ben ik in mijn zetel gaan liggen
  en ben ik om 9 uur in mijn bedje gekropen en ben na de nodige medicatie in slaap gevallen.

  Als ik me beter voel en vrije tijd heb dan ben ik nu vooral met een muurdecoratie bezig van pergamano
  en de puzzel van disney land parijs die ik van onze zoon steve kreeg is af dank zei de hulp van mijn
  schoonzus nu willen we die puzzel inkaderen, maar eerst moet die nog opgekleeft worden op een stuk karton
  met behangerslijm ,laten drogen een dagje en dan de kader er rond doen, dat doet roger allemaal.

  Als ik in mijn zetel lig dan doe ik ook graag zo puzzelen in een boekje of wel zweedse puzzel of wel woordzoeker.
  ik ben ook nogal een film kijker ,maar ik vind het nu maar saai op tv nu het vakantie is en dan huur ik wel eens een
  filmke wij houden beide van een goede commedie ,actie  of romantische film ,en heel de dag staat hier muziek op
  of ik moet weer veel hoofdpijn hebben dan word het muziek af gezet dan luisteren wij vooral naar soul , R&B en pop muziek.

  oh ja ik heb de afrekening gekregen van mijn nieuwe rolstoel en daar staat op dat de aflevering is voorzien voor 4 september
  ja het duurde nu langer omdat ik die speciale kleur wou en alles op maat is gemaakt en natuurlijk hebben ze daar meer werk aan.

  zo dat was het weer voor nu


                                                                                          ***********************

  zaterdag 14 juli 2012

  ja we zijn weeral bijna het midden van de maand daarom schrijf ik nog eens met wat nieuwtjes
  op 2 juli heb ik mijn goedkeuring gekregen voor mijn rolstoel , al 1 zorg minder want het heeft al wat geweest
  om die papieren in orde te krijgen, ik moet wel op mijn nieuwe rolstoel een voorschot betalen omdat ik een speciale kleur (oranje)
  wil en nog

  Bijlagen:
  100_0477.jpg (28.2 KB)   
  100_0882.JPG (947.3 KB)   
  nieuwjaar 001.JPG (84.7 KB)   
  photomica_com duo.jpg (100.7 KB)   

  21-01-2013 om 00:00 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Tags:nieuwjaar vieren
  >> Reageer (0)
  11-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOTO 's VAN ONS GEZIN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  IK MET MIJN VENTJE


  DIT IS ONZE ZOON STEVE MET KLEINE GARFIELD
  DIT IS KIRBY ONZE OVERLEDEN DOCHTER


  Het is nu 11 september 2012 en ik zet er wat nieuwe foto's bij

  Bijlagen:
  jubileum feest ma en pa.JPG (73.3 KB)   
  LOVE Githa.jpg (35.5 KB)   
  met onze vriend rudi.JPG (66.3 KB)   

  11-09-2012 om 17:23 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VAKANTIE'S FOTO'S
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Elk jaar proberen wij er toch effe tussen uit te zijn, gewoonlijk voor een midweek
  dus van maandag tot vrijdag om het drukste van het weekend te vermijden vertrekken wij daarvoor.
  Dit jaar zijn we naar het zorghotel de pupiter geweest in de vlaamse Ardennen, het was een heerlijke vakantie met alles
  erop en eraan, vooral de rust en kalmte deed ons deugd
  Het is een echte aanrader zeker voor personen met een handicap , want alles is er aangepast
  en dat kom je nog in vlaanderen niet zoveel tegen.
  De kamers zijn hun prijs waard, er is vriendelijk en behulpzaam personeel
  wij hebben al andere slechte toestanden tegengekomen.
  Als je bij de CM bent aangesloten krijg je nog een korting dat is ook meegenomen.
  Hieronder kan je de website vinden van de pupiter, zo zeggen doen mensen aarzel niet.
  www.depupiter.be

  ik wil hier wat foto's laten zien, zo ook van het dierenpark PAIRA-DAISA dat zo mooi was ,je kan daar een hele dag vertoeven maar dat is teveel voor mij daarom zijn we maar na de middag naar ATH gereden nu hebben we dat toch ook weeral eens gezien het was de moeite waard.
  prachtig was en we hadden dan nog die dag prachtig weer erbij wat moet een mens nog meer hebben hé het staat ook nog eens bij links op mijn voorblad van mijn blog.


      Het uitzicht van de pupiter

     De functionele douche

    het restaurant

   mijn ziekenhuisbed

   dit is in PAIRA-DAISA ( dierenpark)

    Deze ook

   die olifant stond echt dicht bij mij hoor

   Dit is in kortrijk

    PAIRA-DAISA

  02-07-2012 om 00:00 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOTO'S van STERRE mijn metekind
  STERRE is nu 3.5 jaar en op die leeftijd heb je al veel aan haar want als ik op bezoek ga bij hen
  of ze komen naar ons proberen we altijd iets anders te knutselen dat zit er toch in van kleinsafaan
  ze heeft er aanleg voor.  ze praat al goed maar ja ze gaat ook al naar de school dit zit er ook voor een deeltje in
  en dan al haar zussen Zoé , Merel , Amber en grote broer Yens daar leert ze natuurlijk ook veel van
  ook wel eens deugenieterij natuurlijk maar daar is de leeftijd voor hé.

  Wat ik aan STERRE zo leuk vind dat ze zo spontaan en lief is, ze zit graag op de schoot en ze geeft spontaan
  al eens ne knuffel dat heb ik graag als meter.

  zo geniet van de foto's die ik heb uitgezocht
  26-02-2012 om 00:00 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DIT WIL IK NOG EFFE KWIJT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ik wil hier nog effe vertellen hoe het gegaan is in mijn jeugd met mijn ziekte
  Ik ga het proberen uit te leggen zonder al teveel dokters termen ,in verstaanbare taal
  toen ik nog maar pas kon stappen en soms al eens struikelde hadden wij ik en mijn ouders geen idee dat deze stapjes ons in de toekomst nog veel ellende zouden bezorgen.

  mijn ouders kregen ook de opmerkingen van laat die eens lopen zeg, mijn moeder tilde mij al eens op omdat ik huilde van de pijn in mijn benen ,en dat verstonden de mensen natuurlijk niet , ze dachten dat ik gewoon te lui was om te stappen.
  Ze zagen natuurlijk niet hoe het verder met me ging s'avonds thuis ik huilde steeds van de pijn in mijn benen ,en kon vaak niet slapen.

  Toen ik ouder werd had ik ook problemen op school om mee te kunnen bv met turnen , zwemmen ging nog het turnen was te zwaar voor mij en viel dan ook veel en kon nauwelijks recht geraken en nadien had ik weer helde pijn die zomaar niet over gingen met een zalfje en een windeltje.

  mijn ouders werden van de ene dokter naar de andere gstuurd ,want voor de huisdokter was het allemaal al een raadsel wat ik had, 1 ding was duidelijk warmte op de pijnlijke plaatsen leggen deed me goed.

  Door bloed af te nemen voor een bloedkaart op zak te hebben deden ze verschillende testen erbij op aanvraag van een reuma specialist ,want hij dacht dat ik reuma had omdat ik zeer veel ontsteking in mijn bloed had , maar de testen wezen uit dat ik geen reuma had.

  dus verder zoeken was de boodschap ,mijn stap problemen werden alsmaar erger zo ook de pijn ik moest steeds medicatie nemen voor de pijn , de dokters zaten nog steeds met hun handen in hun haar.
  ik moest opgenomen worden in het AZ Antwerpen voor een ganse week daar werd ik echt binnenste buiten gedraaid zoals wij dat hier zeggen , er werden scans  , RX , ruggeprik ,bloedafname  er werd zelfs een stukje huid weggenomen om te onderzoeken.

  Er kwam al direct aan het licht dat ik problemen had met mijn spieren en de testen -die ze dan deden van de spieren waren ronduit slecht , toen werd er ook beslist er een neuroloog bij te halen ,die nog verder onderzoeken deden met mijn hersenen enz........
  ondertussen was ik al afgestudeerd als kapster en ging werken in een kapsalon met een een hulpmiddel ( speciaal kapperstoeltje)om zo toch mijn beroep te kunnen uitoefenen.

  ondertussen had ik ook al mijn man ontmoet en ging het maar slechter en slechter met mij , toch trouwde wij het jaar nadien en toen gebeurde er iets dat heel mijn leven heeft veranderd in een paar minuten, ik wou opstaan uit bed en viel als een blok neer op de grond, had hevige pijnen en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden.
  vanaf dit moment heb ik nooit meer gaan werken , het kon gewoon niet meer.

  ondertussen hadden ze ook mijn uitslagen van mijn testen allemaal binnen in het ziekenhuis , en de neuroloog kwam me vertellen ik heb jou diagnose eindelijk
  ja de ziekte heeft nu een naam   DYSTONIE , maar wat zijn we daarmee vooruit?
  wat houd nu juist mijn behandeling in , nu begonnen ze me pilletjes te geven voor de
  spierspasme te verminderen want die pijn problemen kwamen door teveel spasme in mijn benen, toen kreeg ik de uitleg van de neuroloog dat ik een stroing in mijn hersenen heb.

  Ook had ik al opzoek werk ondertussen gaan doen en kwam ik tot de conclusie
  dat er verschillende vormen waren van dystonie , welke had ik dan?
  kon daar een dokter antwoorden, dat is teveel ineens gevraagd, alles op zijn tijd.

  In je zelf heb je dan veel vragen maar ben je even de kluts toch kwijt
  hoe gaat het verder gaan?
  wat gaan ze nog allemaal met me doen,
  hoe gaat het zijn binnen 10 jaar? enz........

  We wilden graag kindjes en ik was snel zwanger , wat later ook een wonder bleek te zijn want ik kwam ook nog te weten dat ik endometriose te hebben in mijn buik van de gynecoloog ,en je daardoor hel moeilijk of niet kan zwanger worden normaal.
  nu weer zorgen krijgen we een gezonde baby ?
  kan ik dit allemaal aan?
  maar mijn doorzettingskracht overtrof alles ,al heb ik bij mijn eerste zwangerschap
  een bekkenbodemontsteking gehad en moest ik 90% van de tijd rusten
  wonder bij wonder ging de zwangerschap  verder zeer goed en had ik minder last van mijn pijn en spasme.

  Onze zoon  steve werd geboren en hij was gezond een hele opluchting voor ons
  ons geluk kon niet op .

  maar na de geboorte van onze zoon ging het weer verder bergaf met me en had ik dagen dat ik veel op de grond belande ,het was precies zwakte en kon dan ook niet zelf recht geraken, maar later bleek het door mijn afwijking in mijn hersenen te gaan die aanvallens periode's te gaan.

  mijn behandelingen blijven niet alleen bij pilletjes, ik zat ook 3 keer per week bij de kinesist voor behandelingen te laten doen , massage , warmte oefeningen enz........

  3 jaar na de geboorte van onze zoon werd onze dochter  kirby geboren
  en in mijn achter hoofd had ik nog altijd zoiets van ik zal wel beter worden , daar blijf je lang in geloven
  maar langs de andere kant bedroog ik mijn eigen ik werd ik dagelijks met mijn problemen met mijn neus op de feiten gedrukt en ging het stappen alsmaar slechter en de pijn was soms niet te doen.

  ik had bang om buiten te komen, want zo ben ik eens buiten gevallen ik was alleen en kon niet meer recht en er kwam een meneer mij terug recht helpen maar daar stond ik dan hij heeft me naar huis geholpen heel confronterend , want die man was veel ouder als ik het was gewoon genant.
  het was niet meer verantwoord dat ik alleen buiten ging ,ik kreeg ook krukken om me te ondersteunen.

  maar al snel ging het van kwaad naar erger en moest ik beroep doen op een rolstoel
  vanaf toen ben ik niet meer zonder rolstoel meer buiten geweest.
  De medicijnen en behandelingen en de bezoeken aan de neuroloog werden alsmaar intensiever.

  Ook mijn dystonie werd erger en breide zich uit naar de bovenste ledematen
  bij stress werd het alleen maar erger en zette de spanningen over op mijn nek
  het was soms zo erg dat mijn hoofd helemaal bijna op mijn schouder hing van de spasme
  er kwam dan nog hoofdpijn enz..........

  dan kwam er een beslissing van de neuroloog om mij een baclofenpomp te geven, een pompje die zou ingeplant worden in mijn  buik, daar zou het zelfde medicijn in zitten dat ik innam met pillen
  maar dat ging dan rechtstreeks naar mijn hersnene en moest ik daar niet zoveel van nemen en zou een beter effect hebben.baclofen is een geneesmiddel tegen de spasme

  Zo een pompje is eigenlijk een metalen doos , waar ze medicijn in doen , dat ze kunnen  programmeren en dat gevuld moeten worden op een bepaalde tijd dat hangt af van hoe hoog die pomp staat, hoe hoger ze staat hoe meer verbruik je natuurlijk.

  eerst kreeg ik een proefperiode met dat pompje dat hing dan met een riem aan mijn middel om na te gaan of het wel effect bij me zou hebben.
  en ja het sloeg aan ik had beterschap maar bij de operatie ging het fout ik liep een ziekenhuisbacterié  op  en de pomp moest verwijderd worden, terug van af wat een teleurstelling want je kijkt er eigenlijk naar uit omdat je denkt dat het je beterschap gaat brengen.

  6 maanden heb ik antibiotica moeten innemen ,en mijn andere medicatie moest ik ook gewoon verder nemen. het was een verschrikkelijke tijd ...

  na 7 maanden en na vele bloed controle's had ik terug groen licht gekregen om de operatie terug te laten doen ,maar ook deze keer ging het fout ik kreeg eerst een ruggemerglek maar dat hebben ze kunnen  verhelpen.

  Toen ik 1 week thuis was en dacht dat de ellende voorbij was, kreeg ik verschrikkelijke hoofdpijn niet normaal en braakneigngen , terug naar het ziekenhuis , nu had ik een
  hersenvliesontsteking , mensen dat wil je niet meemaken ik moest ook in quaratine liggen ,weer 1 week ziekenhuis.
  dus jullie begrijpen wel dat ik niet happig ben op die operatie's, want ik heb altijd complicatie's.

  nu moet ik zeggen dat vanaf toen alles goed is blijven gaan met mijn baclofenpomp.
  de problemen met stappen namen wat af ,maar toch moest ik alles blijven doen vanuit mijn rolstoel, het werd wel erger met mijn bovenste ledematen en ondertussen werd er ook besloten van de neuroloog om me BOTOX inspuitingen te geven, niet voor mijn rimpels natuurlijk maar voor in mijn spieren te spuiten om ze te doen ontspannen
  mijn neuroloog had ik veel aan en nog hij luisterd naar wat ik te zeggen heb

  en probeerd me ook zo goed hij kan te helpen, hij zorgt er ook altijd voor dat mijn formulieren van aanvragen goed voorzien zijn van goed verslagen wat heel belangrijk is.

  ik moet zeggen als je zo een pomp in je buik hebt steken dat is ook effe wennen,hetheeft een diameter van 9 cm en je hebt de indruk dat mensen dat bultje aan je buik zien door je kleding door je bent er fel mee bezig maar dat mlnderd wel als je de pomp een tijdje hebt het went wel zoals alles he?

  ondertussen zijn we nu 2009 en heb ik mijn baclofenpomp nog steeds en krijg ik nog steeds die botox inspuitingen en ga ik nog steeds naar de manuele therapeut en vanaf september vorig jaar heb ik nog een behandeling bij gekregen dat is hydrotherapie ( watertherapie) en het doet me goed heb er baad bij daarom blijf ik het ook doen.

  nu zit mijn baclofenpomp ondertussen al 6 jaar in mijn buik en ik ben al op de hoogte gebracht dat waarschijnlijk dit jaar ik een nieuwe pomp zal moeten laten steken
  want uit ondervinding weten de dokters dat dit zowat de maximum aan tijd is dat de batterij meegaat die erin steekt.

  als het alarm uiteindelijk zou afgaan dan heb ik nog 3 maanden om me te laten opereren
  ik zie niet naar die operatie weer uit , want heb er geen goede arvaringen mee
  maar een mens kan niet anders he heb geen keuze.

  ik heb door de jaren heen al heel wat hulpmiddelen moeten aanschaffen buiten mijn rolstoel dan zoals een badlift want anders kan ik niet meer in bad,heb mijn bed laten aanpassen dat ik het elektrisch kan verstellen zelf,heb een medische matras aangeschaft nog niet lang geleden , we hebben onze auto laten aanpassen want ondertussen heb ik ook al 5 jaar een elektrische rolstoel,dus dan kan ik die meenemen als we weggaan.

  ik heb een speciale bureaustoel met hoofdsteun die kan je verstellen naar alle kanten,het geeft je maximum zit confort.

  Er zijn al eens van die dagen als het echt slecht met me gaat dat ik vloek ,maar als het dan achteraf weer beter gaat is dat weer snel vergeten.

  Ik heb met 1 ding heel veel geluk en dat is dat ik een schat van een ventje heb
  en die helpt me goed ,en wij kunnen  alles aan elkaar kwijt.
  Hij begleid mij ook altijd overal mee naar de dokters , behandelingen , therapieén enz..........

  Ik hoop altijd maar dat mijn ziekte wat stabiel blijft, maar dat heb ik niet zelf in de hand he?
  Ik leef met veel ups en douwns ,maar ik houd  de moed erin
  en wat de toekomst brengt dat zie ik dan wel als het zover is

  ondanks alles voel ik me toch een gelukkig mens
  en neem de dagen zoals ze komen
  De dokter kunnen ook niet zeggen hoe het verder gaat gaan met mij in de toekomst
  dat zal ik moeten afwachten.

  je kan geen enkele Dystonie patiént met elkaar vergelijken,anders zou het eenvoudiger zijn, we zijn allemaal zo verschillend, ook met dezelfde vorm van dystonie.

  Een paar jaar terug ben ik zelfs naar een prof geweest in Gent , mijn neuroloog dacht dat een hersenstimulator mij zou helpen, maar na onderzoek in het UZ Gent,
  bleek ik daar niet voor in aanmerking te komen, de proif was eerlijk en zei me dat ik daar waarschijnlijk niet genoeg effect van zou hebbben.

  oef wat was ik blij, ik was helemaal niet van plan zo een zware operatie te ondergaan
  want niemand kon me zeggen of ik wel beter zou zijn achteraf.
  plus ik ken iemand met mijn vorm van dystonie en die heeft wel die operatie laten doen,en zei is ook niet schitterend , waarom moet je dan zo'n risico's nemen he?

  Ik hou het gewoon zoals het nu gaat met allerlei therapieén.

  Op 20 maart 2009 was het zover  ik kreeg een nieuwe baclofenpomp
  want de batterij van mijn vorige pomp was leeg en die kan alleen vervangen worden
  met  een vervanging van de baclofenpomp, er was ook beslist om mijn
  Catheter ( slangetje dat in je ruggemerg loopt voor medciijn) ook te vervangen
  want mijn boven lichaam was zo slecht tegenwoordig had ik zoveel spasme
  dat de dokters ( neuroloog en neurochirurg) voorstelde om die nieuwe catheter
  zo hoog mogelijk tot in mijn nek te inplanteren.

  Ik was er wat wantrouwig over, ook omdat het nogal een recente jonge techniek
  is en dat er nog niet veel mensen zo met rondlopen ,maar achteraf bekeken
  zeg ik tegen mijn eigen iki had geen wantrouwen mogen hebben maar ja die dokters

  stellen van alles voor , soms denk je bij je zelf ben ik een proef konijn
  ja ze moeten het eens uit proberen om te kijken of het aanslaat,en bij mij
  gelukkig slaat het goed aan en ben ik een stuk beter als voor mijn operatie
  We zijn nu bijna 4 maanden verder en ik kan inderdaad van een flinke verbetering
  spreken het is zo goed dat ik  2 behandelingen die ik al jaren  krijg kan weg laten

  ik heb het dan over die zenuwblokkade's en  Botox inspuitingen om de 3 a 4 maanden
  ik heb deze behandelingen bijna 9 jaar gehad dat zegt toch al genoeg als je die nu
  kan weg laten, ik ben zeer tevreden met het resultaat zoals ik nu ben
  ik heb minder spasme , ben minder moe en slaap veel beter alles bijeen genomen
  is dat een enorme verbetering voor mij.

  Ik neem ook bijna geen andere medicijnen meer bij zoals vroeger
  alleen als ik een aanval van Dystonie heb dan moet ik gewoonlijk wel iets bijnemen.
  Ik had nooit gedacht dat er nog zoveel verbetring zou komen
  De neuroloog de neurochirurg en de pijnkliniek zijn heel tevreden dat het nu
  beter met me gaat en vooral dat ik veel heb kunnen afbouwen.

  Ik denk ook dat de hydrotherapie er voor iets tussen zit dat ik me beter voel
  het is spijtig dat ze zoveel jaren hebben laten verloren gaan, het zwembad
  bestaat al  bijna 30 jaar waarom hebben ze niet vroeger aan die hydrotherapie gedacht
  om die therapie te geven , ik weet het ook niet het ligt een stuk aan de specialisten
  waar je bij gaat die moeten je verder sturen en dat is nooit gebeurd.

  Er bestaat een kans dat ik nu wat langer kan doen met deze baclofenpomp
  het is ene nieuwe model ook is het reservoir groter ( 40ml , vroeger 18 ml)
  dus kan ik langer wachten om ze te laten vullen ( om de 7 weken)
  De duur van de pomp word geschat rond 7 jaar ,dat is ook een vooruitgang
  want telkens onder het mes gaan is niet zo leuk.

  Wat gaat de toekomst nog brengen   ???????????????

  11-02-2009 om 00:00 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  08-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte zoon STEVE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dit is steve bij zijn geboorte , hij was een stevig kereltje van 4 kg150 gram
  en was groot met zijn 54 cm.

  08-02-2009 om 00:00 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STEVE ALS KLEUTER
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Steve ging naar school vanaf zijn 2,5 jaar toen woonden we nog op het kiel in Antwerpen
  De school was over de deur dat was handig.
  hij maakte snel vriendjes omdat hij zo sociaal was,en zoals elk kind was hij een grote deugniet
  zijn passie was miniatuur autooke's verzamelen en mee spelen uiteraard.

  06-02-2009 om 00:00 geschreven door Anny  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  WELKOM ***** Welkom allemaal op mijn blog *****************
  Over mijzelf
  Ik ben Anny
  Ik ben een vrouw en woon in Antwerpen (Belgié) en mijn beroep is opleiding gehad voor kapster (lang al op invaliditeit).
  Ik ben geboren op 16/08/1963 en ben nu dus 57 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: pc , vooral creatief bezig zijn nu doe ik Diamant painting en quilling.
  Ik zit al 27 jaar in een rolstoel omdat ik Dystonie heb ( storing in de hersenen)
  Mijn favorieten
 • dochter KIRBY's SITE
 • ACA (autoaanpassingen)
 • MARIEKE VERVOORT ( paralympisch kampioen)


 • Foto

  Hier waren  we op vakantie in Euro Disney ( boot)
  Foto

  Ik met mijjn  lief ventje roger
  Foto

  Zelfgemaakte pergamano  kaart
  Foto

  Foto

  Lekker eten in het Hotel van viande
  Foto

  Foto

  steve met zijn grootouders toen hij 18 jaar was
  Categorieën

  Foto

  Ik en mijn ouders in de japanse tuin


  Foto

  Foto

  Dit is mijn vriendin met mijn
  metekindje STERRE op de arm

  Foto

  Steve met mijn metekindje
  STERRE op de arm

  Foto

  Allemaal in de tuin van Hasselt getrokken
  Foto

  Blog als favoriet !


  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  tilloenk
  www.bloggen.be/tilloen

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!