Alex vertelt
Inhoud blog
 • Er zijn mensen.
 • In heel Europa
 • Iets voor u ?
 • Wat is weg ?
 • Ooit
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • Wat doe jij hier nog? (zapnimf)
      op Er zijn mensen.
 • ooit? (zeezicht)
      op Ooit
 • Geachte (Duvel)
      op In éénieders belang.
 • Hoe Eeka? (zapnimf)
      op Halvertachtig.
 • Dubbeltwintig (eeka)
      op Halvertachtig.
 • 10-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er zijn mensen.
  Er zijn mensen die houden van hard.
  Van hard rijden bijvoorbeeld.
  Onze noorderburen vinden het heerlijk.
  Nederland experimenteert met een nieuwe maximumsnelheid op de snelwegen: 130.
  Plat populisme par excellence.
  Vraag aan doorsnee Joos of Mien of hij/zij 130 leuker vindt dan 100 of 120 en het antwoord laat zich makkelijk raden. Een buitenkansje voor patserige politici.
  Dat Joos en Mien nu al klagen over veel te hoge brandstofprijzen, laten de sjieke heren gemakkelijkheidshalve buiten beschouwing.
  Nochtans, de wetten van de fysica dicteren dat een verhoging van de rijsnelheid  een meer dan relatieve verhoging van het brandstofverbruik met zich mee brengt. In een globale context van een wereldwijde toename van de vraag naar fossiele brandstoffen 'this is not the thing to do' !

  Mochten de Chinese leiders eenzelfde maatregel nemen, 'het kot zou te klein zijn'.
  Gelukkig zijn de cryptocommunisten slimmer. China is er zich zeer bewust van dat energie haar achilleshiel is.
  Ik acht het dan ook niet ondenkbaar dat een immer zelfbewuster China op een schone dag Nederland verwijten gaat maken.
  Een belerend vingertje van crypto-links, ik kan amper wachten.

  Even de evoluties op een rijtje:
  De wereldeconomie trekt langzaam weer aan, ergo , meer vraag naar brandstoffen.
  Het aantal mensen op onze (enige) aarde blijft onrustwekkend groeien, ergo, meer vraag naar brandstoffen.
  Het aantal vondsten van nieuwe aardolie en gasvoorraden vertoont al decennia een dalende trend, ergo, het aanbod zal de vraag niet kunnen volgen.

  En Nederland vergeet zijn vermaarde 'zunnigheid' ...

  Mooi, puik en toi toi toi.   

   

  10-03-2012, 09:08 Geschreven door Alex Oom  


  02-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In heel Europa
  "In heel Europa, mijn oude opa", het liedje schoot me te binnen terwijl ik de Europese leiders over mijn journaalscherm zag schuiven.
  "Niemand zo maanziek als hij", luidde het aangepaste refrein van de politici van de serieuze EU-lidstaten. Een terechte conclusie, want welk waanzinnig plan had zich in 's mans hersenpan genesteld ? Een referendum. Het oude Griekenland wil zijn bevolking raadplegen. Wat een van de pot gerukt idee. En dan nog in Griekenland. Een land dat in de verste verten niets te maken heeft met democratie, toch.

  Waar tot voor kort de Europese politici nog de mond vol hadden van het Europese democratische deficit, blijkt dit vandaag totaal niet toepasbaar op de situatie in Griekenland. Eerst was er een goed opgezette mediacampagne die de Europese burgers er moest van overtuigen dat de Grieken een bende lanterfande potverteerders zijn. Nu een goed geregisseerde collectieve verbazing bij zoveel manifeste onwil van de patient.

  Alhoewel ?
  Weigert de patient dan resoluut zijn medicijn ?
  Geen sprake van. De patient wil er enkel nog eens over nadenken, en hij vraagt zijn familie om hem in zijn overwegingen bij te staan. De risico's van de toekomstige behandeling zijn van die omvang, dat hij daar ook goed aan doet.

  Heeft onze zieke zijn kwaal zelf veroorzaakt ?
  Neen, dat heeft hij niet. De patient is getroffen door een wereldwijd financieel virus.
  Griekenland is de kanarie in een koolmijn. De beurs is beurs en het rot begint bij Athene.
  Tuurlijk is het zo dat de Griekse staat niet efficient bestuurd wordt. Maar dat was al jaren het geval.
  Even goed is het waar dat vele rijke Grieken nauwelijks belasting betalen. Rijken ontspringen overal de dans. In Griekenland ligt de lat voor de belastingsontduiker gewoon wat lager. Wellicht nog net zo hoog als ze lag tijdens de klassieke Olympische spelen ...

  De gemiddelde Demetrios heeft weinig schuld aan zijn penibele situatie. Toch wordt hem gevraagd de rekening te betalen.

  Tuurlijk heeft Demetrios recht op een referendum. Wat 'beleggers vrezen' zou onze politici worst moeten wezen. Het zijn de beleggers die hun verstand verloren hebben. Voor hen boeken we een goed verwarmd casino met gewatteerde muren. Zodat ze zichzelf en hun mede-aardlingen in de toekomst geen schade meer kunnen berokkenen wanneer ze weer eens als dolgedraaide tollen door hun gokwinkel stuiteren.

  In een ideaal Europa.
  Maar wij leven hier.

  Busje komt zo, opa.

  02-11-2011, 07:50 Geschreven door Alex Oom  


  06-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Iets voor u ?

  Heeft u psychische problemen ? Zit u voortdurend bij de specialist ?
  U weet wat een therapeut u kost. Om van de heren doctoren maar te zwijgen
  Misschien is dit wat voor u.

  Hyundai is een producent van luxewagens. Onder meer.
  En deze producent brengt voor u een zeer aantrekkelijk pakket op de markt.

  De Hyundai i30. Een kleine zichzelf voortbewegende machine voor mannen of vrouwen met een beperkt budget. De advertentie vermeldt:

  5 jaar totale garantie. En nu komt het.
  5 jaar bijstand ! En ...
  5 jaar gratis health check.

  Misschien niet de moeite als uw auto nog schittert van de nieuwigheid.
  Maar mocht uw kar toch dringend aan vervanging toe zijn.

  Hyundai brengt u zijn holistische visie op de menselijke conditie.

  Een dealer wacht op u.


  06-09-2010, 14:26 Geschreven door Alex Oom  


  19-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is weg ?

  Ze zijn weg, de Amerikanen. Weg uit Irak. Echt. Het was op het nieuws. Dus twijfel niet langer. De Amerikanen zijn ribbedebie.  Wat zegt u ? Die zesenvijftig duizend die blijven ? Tja, dat zijn geen echte soldaten. Dat zijn adviseurs. Ze geven de Irakezen goede raad. Logisch, want daar zijn ze sterk in. Wie goede raad wil moet een Amerikaan onder de arm nemen. Irak vormt het min of meer levende bewijs daarvan.

  Zeven jaar Yankee-raad en what do you get ?

  Schulden: Die hadden ze ook van ons kunnen krijgen en stukken sneller.
  Bomaanslagen: Niet echt een export-product.
  Religieus fanatisme: Combineert bijzonder goed met de vorige aanwinst.

  Schoon plaatje.
  Eentje voor een gouden lijstje. Een monsterhit. Met lyrics van George Bush.
  Een meezinger.

  19-08-2010, 19:15 Geschreven door Alex Oom  


  14-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ooit

  Ooit
        kom
               ik
                   terug.
  Over
          het
                water.       
  Over
          de
              brug.
  Niet
          nu.
  Niet
          straks.
  Ooit.
          Later.


  14-04-2010, 19:50 Geschreven door Alex Oom  


  05-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.A la Putin.


  Je kan van Putin veel zeggen, maar niet dat hij over zich heen liet lopen. Als er iemand in zijn herrijzend Rusland een poot scheef zette, dan ging die er radicaal af. Daar hoefde de neotsaar niet lang over te wikken. Wie in de weg stond, werd geruimd. Of dat wel kon, daar lag hij niet wakker van.Hij had de macht en macht moet je gebruiken, want ongebruikte macht verdampt. Wie zijn spieren niet aanwendt verliest ze.

  Alles net iets minder dan netjes. Dat geef ik toe. Grif zelfs.

  Ik mag hem niet. Mocht hem nooit. Ik houd in het algemeen niet van sterke leiders. Onder sterke leiders lijdt het volk en ik zie liever een volk dat leidt.(korte 'ei') Maar ik houd wel van een gedachtenexperiment zo af en toe, zoals: Wat als Putin de touwtjes in handen had bij onze oosterburen ? Hoe zou die reageren op de follietjes van General Motors in het Opel-drama ? Ik kan me er wel iets bij voorstellen.

  Stap 1: Invallen ten huize van de voornaamste Opel-bedrijfsleiders in Duitsland. Villaatje ondersteboven halen en de heren met halfvierse coiffure mee naar het bureau voor een kennismakingsgesprek.
  Stap 2: Inval op het hoofdkwartier van Opel. De boekhouding controleren. Ondertussen zijn alle tegoeden van Opel in Duitsland natuurlijk reeds geblokkeerd.
  Stap 3: Een tweede reeks van arrestaties. Tja, er is toch één en ander aangetroffen in de boekhouding dat niet helemaal strookt met de Duitse wetgeving. Vinden is een kwestie van blijven zoeken.
  Stap 4: 'Niet stroken' was een understatement. Er blijkt sprake van hemeltergende malversaties. Hier en daar worden reeds bekentenissen afgelegd. Het loopt lekker.
  Stap 5: Geconfronteerd met het wanbeleid van de vorige bestuurders ziet de Duitse staat geen andere oplossing dan een volledige overname van Opel-Duitsland dat omgedoopt wordt tot PMW en dit voor het symbolische bedrag van 1 euro. Of deze situatie ooit nog terug te draaien valt lijkt zeer onwaarschijnlijk, maar goed, niets is onmogelijk. En Duitsland blijft zoals altijd bereid tot praten.


  Schokkend scenario ? Inderdaad. Maar wat dan te zeggen van de huidige ontwikkelingen in de Opel-soap ? Wie trekt hier aan de touwtjes. Wie manipuleert er hier. Wie speelt hier voor Putin ?

  GM keert terug vanuit de stinkende nevels. Op sterven na dood was het bedrijf. Miljarden zijn er ingepompt door de Amerikaanse belastingbetaler. Miljarden dollars investeringen in arrogantie.

  Hoe moet dit verder ? A la Putin ? Ook van je vijand mag je leren, Angela.


  05-11-2009, 10:08 Geschreven door Alex Oom  


  03-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In éénieders belang.


  Bericht aan de bevolking.

  Met het oog op een ordelijk en veilig verloop van de festiviteiten naar aanleiding van
  onze nationale feestdag heeft het de vorst behaagd het volgende decreet te verordenen.

  Decreet 666666:

  a) Dienen zich te melden bij het dichtstbijzijnde politiekantoor  voor 8 u, 21 juli 2009 en aldaar te verblijven tot minstens 22u 21 juli 2009,
     alle personen die aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoen:
     1) Zich in een toestand bevindende van matige tot ernstige depressie.
     2) Zijnde werkloos waar er voor de datum van 1 april 2009 geen sprake was van werkloosheid.
     3) Zijnde van het mannelijk geslacht en alleen wonende op een appartement.
     4) Zijnde van het mannelijk geslacht en niet in het bezit van een salon.
     5) Zijnde van het mannelijk geslacht en in het bezit van een PARKA.
     6) Zijnde in het bezit van explosieven zonder daartoe over de nodige vergunningen te beschikken.
     7) Zijnde vegetariër, veganist, pedofiel of anderszins sexueel deviant (1) ,
  b) Alle burgers, die weet hebben van personen die voldoen aan één van de voorwaarden vermeld onder deel a waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat zij zich zullen pogen te onttrekken aan de correcte tenuitvoerbrenging van Decreet 666666 deel a en/of deel b, dienen over deze kennis te berichten aan het Ministerie Van Binnenlandse Zaken.


  Op niet naleving van koninklijke decreten staan strenge straffen !
    
  (1) Een volledige lijst van sexuele devianties ligt ter inzage bij het Ministerie Van Perversiteiten en Raddraaierij.

  Protector  03-05-2009, 19:12 Geschreven door Alex Oom  


  22-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is u toegestaan uw hersenen aan te wenden.


  Verdere overwegingen zijn nutteloos. Het IMF heeft gesproken. De wereld stevent af op een recessie. Leun rustig achterover en laat de ellende over uzelve nederdalen. Het orakel van de vrije markt heeft gesproken, dus wat zou u zich nog verzetten. Als de geniale geesten achter onze zo viriele globale economie uw vertrouwen niet waard zijn, wie dan wel ?

  Wat is er schoner dan de twijfel ... ? Waarover zouden we vandaag eens twijfelen ?

  Zijn deze geesten wel zo geniaal ?

  Misschien loont het om een eerdere voorspellingen uit dezelfde hoek onder de loupe te nemen.

  In 2008 groeide de wereldeconomie 1,9 procent. Het IMF voorspelde in april 2008 nog ... 3,7% .
  Is het dan erg verkeerd te stellen dat de (voornamelijk) heren van het IMF er toen behoorlijk naast zaten ?

  Ik zie dus geen enkele reden waarom er enig geloof zou moeten gehecht worden aan het recentste natte vinger werk van deze lieden. Weersvoorspellers van hetzelfde kaliber worden voor gelijkaardige misstappen naar commerciële flutzenders - ik ben me bewust van het pleonasme - verbannen.

  Samengevat:
      Het IMF is gewoonweg een clubje wauwelaars met donkerblauw bloed.

      Het IMF kent er geen kloten van.
      Het IMF mag lullen wat het wilt, het zal u aan uw reet roesten.
  Rode René.

  22-04-2009, 18:26 Geschreven door Alex Oom  


  18-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mededeling aan de lezers.
  Zielen die dit blogje frequenteren merkten reeds op dat ik de laatste tijd slecht sporadisch aan schrijven toekom. Daarom heb ik besloten deze stek voortaan te delen met enkele andere bloggers. Zo komt u in de toekomst wellicht minder vaak van een kale reis terug.

  Hopend op uw begrip groet ik u,

  u zeer toegenegen,

  Alex

  Afdeling zielenzorg, Wereld.


  18-04-2009, 15:21 Geschreven door Alex Oom  


  02-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Halvertachtig.
  Verwacht van mij vooral geen zalvende woorden. Neen, veertig word je maar één keer en je zal het dus geweten hebben. Dat het gedaan is met de pret, schluss , einde , finito. Gedaan met kwelen en vogelengezang. Zong jouw lentelied gisteren nog een vrolijk refrein, vanaf vandaag ben jij een saaie kraai, een kaalgeplukte kip, een demente dodo die vergeten is uit te sterven. Enkel schorre klanken kakel jij nog de wereld in. En dat is dan nog op goeie dagen die schaars zijn en wijd verspreid. Zo niet de slechte, die krijg je dertien in een dozijn. Dagen die het daglicht niet kunnen verdragen, dagen van krakend uit je bed kruipen, van
  lekken op je lakens ontdekken , van terugdeinzen voor een gebroken spiegelbeeld:

  Wie is er met mijn vel vandoor ?
  Had ik gisteren niet meer tanden ?
  Houden mijn oren nu nooit eens op met groeien ?

  En dan sist dat vege lijf van je dat het honger heeft. Dus je moet je wel vertonen. Je kinderen duiken van ontzetting onder de keukentafel, als kwam er een atoompluim uit je kont. Ze komen bij en tolereren je. Uit respect voor de erfenis. Maar achter je rug smeden ze reeds plannen. Ze willen je verbannen. Naar een plekje uit het zicht. Waar je blik de jeugd niet raken kan. Er zijn er voor minder in zoutpilaren veranderd. En dat zijn dan je kinderen !

  De rest van de wereld wendt zijn wezen af. Enkel je trage schaduw beroert hen nog:

  Mijn licht uit, sloom vrouwmens !
  Kan het nog trager, slak op wielen.

  Je neemt een wijs besluit. Nooit meer spits, spots of spanning.

  Want van spots word je heus niet mooier, van spanning doe je toch maar in je broek. En voor incontinentiemateriaal kan je even goed tijdens de rustige uurtjes naar de Grand Bazar. In slaap vallen voor het zeven-uur-journaal. Wakker worden met kwijl op je kin. Je tanden bij de Steradent. Met je laatste krachten beddewaarts. Crashen. Opvliegers. Dweilen met de kraan open.

  Krom, krommer, kromst, dom, dommer, domst. Noem het toekomst, jarige.
  En dan zwijg ik nog over 41 !

  Voor wat het waard is,

  Gefeliciteerd.


  02-04-2009, 22:08 Geschreven door Alex Oom  


  Archief per week
 • 05/03-11/03 2012
 • 31/10-06/11 2011
 • 06/09-12/09 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 02/11-08/11 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 01/01-07/01 2007
 • 24/12-30/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 25/12-31/12 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!